R

xc RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA PREASFINTULUI SÂNGE A LUI ISUS – – – 7 Tatăl nostru 7 Născătoare 7 Mărire Tatălui

Sânge prea preţios al vieţii veşnice preţul şi răscumpărarea întregii lumii, băutura noastră şi baia sufletului nostru, ce continuu susţii cauza noastră a oamenilor înaintea tronului indurarii dumnezeieşti. Ne închinăm cu cea mai sfântă umilinţă înaintea Ta şi Te adorăm şi întrucât ne sta în putinţa, dorim să ispăşim jignirile şi insultele ce le suferi de la oameni, creaturile Tale , mai ales de la cei care îndrăznesc să Te înjure. – Cine nu va binecuvânta acest sânge preţios? Cine nu se va aprinde de dragoste faţa de Isus, care a vărsat acest sânge? – Ce am fi devenit noi dacă nu ne mântuia Sângele dumnezeiesc? Oare ce a stors acest sânge din Inima Domnului nostru până la ultima picătură? – Nu altceva decât dragostea Sa infinită, care ne-a dăruit balsamul mântuirii. - Tu balsam nepreţuit, care ai izvorât din dragoste nemărginită, ascultă că te implorăm ca toate inimile şi toate limbile de pretutindeni să-ţi fie recunoscătoare pe deplin, să Te laude, să Te glorifice azi şi totdeauna până la sfârşitul vremurilor. Amin.
PROMISIUNILE DATE DE SF BRIGITA ŞI BINEECUVÂNTARE DE SF PARINTE PAPA CLEMENTE AL XII-lea PENTRU CEI 7 Tatăl nostru, 7 Născători ÎN CINSTEA PREŢIOSULUI SÂNGE AL DOMNULUI NOSTRU ISUS-HRISTOS – CUVÂNTUL DOMNULUI – – cei care spun timp de 12 ani zilnic aceste rugăciuni cu cei 7 Tatăl nostru şi 7 Născători vor beneficia de următoarele 5 haruri 1. – Nu vor ajunge în purgator 2. – Vor fi primit în rai ca şi mucenici care şi-au vărsat sângele pentru Mine 3. – Vor păstra 3 suflete din Familia lor în harul sfinţitor 4. – Sufletele rudelor până la gradul al patrulea vor scăpa de iad 5. – Vor afla data morţii lor cu o lună înainte dacă vor muri înainte de a împlini cei 12 ani de rugăciune, vor beneficia de acelaşi avantaje Observaţie: în timpul rugăciunii se vor medita suferinţele respective.

RUGĂCIUNE Isuse vreau să spun acum de 7 ori Tatăl nostru şi Născătoare de Dumnezeu în compania dragostei cu care Tu ai spus şi ai sfinţit aceasta rugăciune. Ia-o de pe buzele mele, îmbunătăţeşte-o întru atât încât să bucur şi să cinstească pe preasfânta Treime, aşa cum a bucurat-o şi a cinstit-o aceasta rugăciune spusă de Tine când umblai pe pământ. – Această cinste să se reverse asupra Sfintelor tale răni şi a preţiosului Sânge ce s-a vărsat din ele.
1. – TĂIEREA ÎMPREJUR

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte prin Inima Neprihănită a Maicii Domnului şi Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc primele răni şi prima vărsare de Sânge a lui Isus, pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi ale întregului tineret şi pentru iertarea păcatelor de moarte în viaţa tinerilor din familia mea.
2– SUDOAREA DE SÂNGE

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc groaznicele grădina Măslinilor şi fiecare picătură de sudoare păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi răspândirea dragostei câtre Dumnezeu şi aproapele.
3– BICIUIREA

Maicii Domnului şi Inima suferinte ale Domnului din de Sânge pentru iertarea ale lumii întregi şi pentru

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Inima
Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc miile de rani, chinurile groaznice şi preţiosul Sânge vărsat la biciuirea Domnului nostru Isus Cristos, Dumnezeul si Rascumparatorul nostru, al tuturor, pentru iertarea păcatelor trupului meu, ale trupului copilului meu Mihai-Emil şi ale lumii întregi şi în special în familia mea si in familiile noastre.

4. – ÎNCORONAREA CU SPINI

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Sângele vărsat la încoronarea cu spini şi prin Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc rănile, chinurile şi preţiosul Sânge vărsat la încoronarea cu spini pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu Mihai-Emil şi pentru răspândirea Împărăţiei lui Cristos pe pământ şi iubirea suferinţelor. 5. – PURTAREA CRUCII

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin

Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Dumnezeiasca Inima a lui Isus, îţi jertfesc suferinţele Mântuitorului pe Calea Crucii, dar mai ales Rana umarului drept şi preţiosul Sânge vărsat din ea, pentru iertarea lepădării mele si a copilului meu Mihai-Emil de cruce şi suferinţele şi răzvrătirea mea, a copilului meu Mihai-Emil şi a lumii întregi, împotriva hotărârilor Tale sfinte precum şi pentru iertarea limbii mele, a limbii copilului meu Mihai-Emil si a lumii intregi, pentru evitarea acestor păcate. 6. – RĂSTIGNIREA

Tatăl nostru, Născătoare
Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Dumnezeiasca Inimă a lui Isus, îţi jertfesc pe Fiul Tău, răstignit pe cruce, rănile din mâini şi din picioare şi cele trei şiroaie de Sânge care s-au scurs din ele pentru noi, sărăcia în care a trăit, ascultarea lui perfectă, toate chinurile Lui trupeşti şi sufleteşti a acestei jertfe pe toate altarele pământului, la Sf. Liturghie, pentru iertarea păcatelor lumii, pentru preoţi şi credincioşi, pentru intenţiile Sf. Părinte Papa Benedict, pentru întărirea familiilor creştine, pentru întărirea credinţei pentru patria noastră şi unitatea popoarelor în Cristos şi Biserica Sa. 7. – STRĂPUNGEREA SFINTEI INIMI

Tatăl nostru, Născătoare
- VEŞNICE PĂRINTE, PRIMEŞTE TE IMPLOR, CA JERTFA PENTRU NEVOILE SFINTEI BISERICI, ŞI PENTRU IERTAREA PĂCATELOR LUMII, PREŢIOSUL SÂNGE ŞI APA CARE S-A SCURS DIN INIMA LUI ISUS ŞI FII CU NOI BUN ŞI MILOSTIV. - SÂNGE, ULTIMUL CONŢINUT AL SFINTEI INIMI, SPALĂ VINA PĂCATELOR MELE, ALE PACATELOR COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI ALE TUTUROR OAMENILOR. - APA INIMII DOMNULUI, SPALĂ-MĂ SI PE MINE SI SPALA-L SI PE COPILUL MEU MIHAI-EMIL DE TOATE PEDEPSELE PĂCATELOR ŞI STINGE-MI MIE, COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI TUTUROR SUFLETELOR, FLĂCĂRILE IADULUI.

AMIN.

care nu trebuie rostite Aceste cuvinte. care va fi judecată după cele 24 de cuvinte. Nu văd 18. Ioan în Apocalipsă. sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sf. Nu reuşesc 11.” Explicaţii SUDALMA. BLESTEMUL. Am stricat Ca să se şteargă efectul pronunţării acestor cuvinte. Nu înteleg 21. Nu ai făcut bine 8. Necazul 14. Blestemul 3. Am uitat 22. care alergăm la Tine. Nu merg 15.Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii: 1. să se rostească următoarea rugăciune: “O. Nu aud 19. scrise mai jos. Masa din mijlocul scaunelor este lumea. Nu pot 10. Baiul 12. Fecioară Maria. Nu vreau 17.Explicaţii la cele 24 de cuvinte. Nu ştiu 9. Nu găsesc 20. Sudalma 2. Greul 13. Amin.aceste trei cuvinte nu trebuie spuse sub nici o formă şi în nici o situaţie (nici în glumă şi nici repetând după alţii). Am pierdut 23. Răul 5. şi pentru cei. concepută fără de prihană strămoşească Roagă-Te pentru noi. De ce ai făcut ? 6. care nu aleargă. DRACUIALA . Am spart 24. Nu a trebuit să faci! 7. Dracul 4. Spunându-le în gând au acelaşi efect negativ . Nu fac 16.

care este Dumnezeu şi fiecare îşi va primi pedeapsa după faptă. RĂUL . cu fraţii.observaţia redacţiei) NU MERG. Cuvântul atinge sufletul. Isus spune “Luaţi jugul meu şi sarcina. Cei ce-1 rostesc vor avea sigur parte de el. brăzdată de riduri. NU GĂSESC . “nu am putut”.trebuiesc folosite la trecut “nu am văzut”. Să le înlocuim cu o binecuvântare sau să nu zicem nimic. “Nu am auzit”. trebuie să-1 tratăm ca şi cum nu ar fi. să fim răbdători şi gata de ajutor NU VĂD.“Cedează ca să învingi”. Cărţile sfinte spun că fiecare cuvânt înconjoară Pământul. Să înlocuiţi cele trei expresii cu “ar fi bine să faci aşa” şi să-i arăţi cum ar trebui să facă. . Înlocuiţi aceste cuvinte. “Nu trebuie a face” “Nu este bine”. Ei simt vibraţia cuvintelor rostite de noi. NECAZUL . Aceasta înseamnă că toată vorbirea este însăşi Dumnezeu. îngerii se apropie de noi. pentru care s-a făcut iadul. nu s-a certat cu ei.se poate spune în rugăciune.chiar dacă există asupra noastră. Nu avem nici un drept să judecăm pe nimeni. Luaţi aminte. căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”. Dacă vorbele noastre au vibraţii bune. doar să nu ne certăm în familie. să nu auzim ce este în jurul nostru. NU AUD. “am să pot”. NU ÎNŢELEG -le putem folosi la trecut “nu am înţeles” sau simplu “NU’. DE CE AI FĂCUT ? NU A TREBUIT SĂ FACI NU AI FĂCUT BINE! . “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate.se poate înlocui cu “Nu mi-a rămas în minte” sau mi-a ieşit din minte. “am să reuşesc” sau “nu am ştiut”. Nouă nu ni se cere chiar aşa un sacrificiu.pentru persoana la care ne gândim. neînţelegeri în familii. Să vorbim puţin. care sunt gata să ierte oricând şi orice greşeală au faţa liniştită. se poate citi. Se pot folosi expresiile “Nu trebuie a merge”. se poate scrie. cu părinţii. Dacă le repetăm ajungem să nu observăm. De aici izvorăsc cele mai multe certuri. luminoasă. “Nu “ am găsit”. mintea se întunecă şi vom ajunge să vorbim singuri pe stradă. pentru a nu deveni neînţelegător AM UITAT . Îngerii şi diavolii sunt în atmosferă (între Pământ şi Lună). Hristos a cedat răutăţii oamenilor. iar cei buni. NU FAC. NU VREAU . Prin folosirea cuvintelor nepermise atragem şi spre noi forţe negative. există un judecător. De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută.acestea vor trebui înlocuite cu un “nu” simplu sau “voi încerca”. s-a lăsat răstignit şi a cucerit Pământul nu numai pentru vremea Sa. Certăreţii au faţa urâtă. ci pentru totdeauna. pentru că aşa vă veţi controla vorbirea şi pe voi înşivă în orice situaţie. în mod contrar diavolii. îl poate mângâia sau ucide. plăcută. deoarece în mod deosebit sunt folosite de copii. “Fericiţi cei care plâng că aceia se vor mângâia” (la cuvintele 11 şi 12 de asemenea vezi aceste ultimele 2 explicaţii . NU ŞTIU! NU POT! NU REUŞESC! . Biblia spune “La început era cuvântul şi cuvântul era cu Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1/1). “nu am reuşit”.aceste cuvinte sunt expresiile neascultării.aceste expresii sunt asemănătoare şi prin nefolosirea lor învăţăm să nu mustrăm şi să nu facem observaţii la nimeni. curată şi să vorbim numai ceea ce este necesar. deoarece printr-o vorbire lungă şi necontrolată pierdem multă energie. că acelora este împărăţia cerurilor”. acest cuvânt este des folosit şi oameni sunt foarte loviţi de greutăţi.

iubire. Din punct de vedere filozofic se spune şi este adevărat. dărnicie. Dumnezeu nu bate cu bâta. Binele este cel care urcă. locul nu rămâne gol (vid). o vor face şi ei pînă la urmă. cu câteva zile înainte. deci suntem complet sub controlul satanei.Când săvârşim un lucru ce nu este bun. cu oameni mândri. zgârciţi. nu ne putem odihni.Adevărata fericire este doar în Dumnezeu. ci se va înmulţi binele de 10 ori în acel loc. deja pe creierul nostru se lasă nori grei. depind de cele ce gândim. Învaţă şi alţii care aud sau văd fapta. Nici noaptea nu ne putem odihni. iar înaintea ochilor nu mai vedem decât persoana pe care vrem să o nedreptăţim. Nu uitaţi: creştinul bun. De multe ori copiii noştri suferă de unele păcate săvârşite de părinţi. Folosind des apare riscul pierderii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu. Cu cât se amână pedeapsa cu atât va fi mai dureroasă. AM SPART .Trăim într-o lume egoistă. Unii încearcă să se folosească de lucrurile necurate pentru a ajunge la fericire.se poate înlocui cu “A căzut”. răsplata pentru faptele bune o aşteaptă de la Dumnezeu. Faptele trecutului trebuiesc depăşite cu o gândire şi cu o vorbă constructivă. care îşi sacrifică viaţa pentru noi cei păcătoşi.37 . suntem nervoşi. renunţare. nu mai putem mânca. speranţă. Poate când aproape aţi uitat răul comis. puteţi observa cum creşte puterea în voi. edificatoare. împrăştiem agitaţie în jurul nostru şi dacă se repetă des ne îmbolnăvim încet. Încercaţi să urmăriţi şi voi.AM PIERDUT . la care nu ajungem fără să ne deprindem cu următoarele calităţi: bunătate. că suntem înconjuraţi de “bine” şi de “negativ”. la a strica o căsnicie şi altele. Aceste cuvinte sunt dictate din DIVINITATE iubitului nostru “Unchiul Mihai”. Când ne certăm cu cineva. atingîndu-i totdeauna sufletul. orgolioşi. Dacă de la noi pleacă o faptă bună. Dumnezeu îl loveşte pe om unde-l doare mai tare şi când îi e lumea mai dragă. credinţă. este rezultatul neatenţiei şi slăbiciunilor noastre. vorbim şi facem. direct sau indirect.poate să urce de la a strica o jucărie. când faceţi un lucru bun. lipsiţi de dragoste. vă simţiţi mai bine şi aşa se va simţi şi cel la care-i faceţi binele. nu de la aproapele său. etc. “Noroc AM STRICAT . Chiar mai mult de 10 nenorociri vin pe capul nostru. Mulţi vor spune că ei au făcut multe şi nu au păţit nimic. respect. iar răul este cel care coboară. chiar dacă nu suntem imediat în cunoştinţa lor. ascultare.a pierde ceva. comerţ. ’’CĂCI DIN CUVINTELE TALE TE VEI ÎNDREPTA ŞI DIN CUVINTELE TALE TE VEI OSÂNDI’’ Matei 12. Dacă sunteţi toată ziua bine dispus. pentru ca fapta bună să nu devină un schimb de fapte. Este important să le daţi atenţia cuvenită celor 24 de cuvinte deoarece toată viaţa noastră acţiunile bune sau rele.

învăţătorii oamenilor şi conducătorii îngerilor. aşa cum ai fost învingător aspra spiritului necurat în prima luptă. Bucură-Te. noi păcătoşii.ne pe noi de ispitele de nu bune intenţii. cereţi lui Dumnezeu să ne dea ceea ce ne este de folos şi să ne miluiească după marea Lui îndurare. felicitată să fii) TU plină de mană. Tu stea polară. din toată inima mea şi împreună cu sfinţii îngeri îţi voi cânta Ţie. felicitată să fii) Tu pământule virgin nesemănat. Voievozi ai oştirilor cereşti. care luminezi în veci. acolo se nimiceşte puterea negativului pentru că nu poate să se uite la strălucirea Ta. felicitată să fii) . Bucură-TE(Mântuită să fii. cu aripile Voastre Preamărite acoperiţine pe noi. Arhanghelul Gabriel a apărut înaintea Ta şi cu închinare Ţie aspus: Bucură-TE(Mântuită să fii. Ţie Ţi-a descoperit Sfântă Fecioară. făcând în fiecare zi fiecare rugăciune sau se citeşte în fiecare zi a săptămânii rugăciunea corespunzătoare timp de 9 săptămâni) Să ne rugăm: Domnului să ne rugăm. salvează. care pe noi în ceruri ne duci. începând din veci. felicitată să fii) TU adâncule imposibil de perceput. ca. conducătorii puterilor cereşti. pe care L-a văzut Iacob. cu rugăciunile Voastre să ne ocrotiţi pe noi.RUGĂCIUNI ÎN CINSTEA CELOR 7 SFINŢI ARHANGHELI (novenă) (se pot face în 9 zile. felicitată să fii) TU podule sfânt. Amin. Aleluia. unde virtutea Ta luminează. vă rugăm pe Voi. Bucură-TE(Mântuită să fii. Gigantici voievozi ai lui Dumnezeu. De aceea pe Tine Te rugăm: cu puterea Ta nimiceşte săgeţile lui aprinse orientate spre noi. pentru care eşti vrednic de laudă Sfinte Arhanghele Mihail. păziţi-ne pe noi. LUNI: Mărire… Sfinte Arhanghele Mihail. slujitorii Divinei măriri. Doamne îndură-Te spre noi! Te voi mărturisi pe Tine Doamne. Veniţi toţi cu o inimă să lăudăm pe Arhanghelii Lui. Bucură-TE(Mântuită să fii. TU scară înaltă. Bucură-TE(Mântuită să fii. care cu darnică smerenie strigăm: Voi care sunteţi deasupra imensei oştiri cereşti ajutaţi-ne pe noi în nevoi. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MARŢI: Mărire… Ceea cea hotărât DUMNEZEU. TU Sfinte Vas Dumnezeiesc. TU rugule nepârjolit.

după Voia Lui Dumnezeu. ce nu este bun. domnitorii. Din oştirile cereşti Gabriel a zburat în Nazaret şi s-a pus în picioare înaintea Fecioarei Maria. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… DUMINICA: Mărire… . condu-mă şi pe mine pe drumul meu de viaţă şi ocroteşte-mă de tot. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… VINERI: Mărire… Oh Voi Arhanghelii. rugaţi-vă pentru noi lui DUMNEZEU. o. calea de viata a copilului meu Mihai-Emil. ocrotiţi-mă de smintelile spiritului care nu este bun. serafimi şi heruvimi. să-mi luminaţi mintea mea întunecată de suferinţele (patimile) vieţii. spunându-I: Bucură-TE(Mântuită să fii. care ai însoţit pe Tobias. însoţeşte-mă şi pe mine pe drumul meu de Viaţă şi păzeşte-mă de cel care nu-i bun. încă-nainte de steaua Polară. Arhanghele Rafael. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MIERCURI: Mărire… Vă rog pe Voi. Arhanghele Peliel. care de la Tatăl s-a născut. Heruvimi. scapa-l pe copilul meu Mihai-Emil de cel viclean şi condu calea mea de viaţă. care străluciţi. care TE-ai luptat cu Iacob. ca şi părtaşi ai luminozităţii. care l-ai oprit pe Avram de jertfirea lui Isac. ca să ajung la DUMNEZEU în Rai. care Născătoare vei fi pentru cel. Oh. Serafimi şi Sfinţi arhangheli.TU care ne-ai dezlegat de nebinecuvântare. îngerii împreună cu Arhanghelii se roagă:Doamne îndură-TE! Salvează poporul Tău! Sfinte Arhanghele Zadkiel. scapă-mă de cel viclean . Serafimii. ca să putem trăi curaţi şi să obţinem fericirea cea de veci. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… SÂMBĂTĂ: Mărire… Oh. Voi Arhanghelii cu toţi îngerii împreună rugaţi-Vă pentru mine păcătosul Mântuitorului. felicitată să fii) cea plină de har(milă. Te rog pe Tine ocroteşte-mă de toţi duşmanii şi condu-mă pe calea care duce la DUMNEZEU. Domnul este cu Tine. Tu. fi alături de mine si de copilul meu Mihai-Emil în toate împrejurările Vieţii. felicitată să fii) TU aleasa lui Adam. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire JOI: Mărire… Puterile(înălţimi). care ai condus cu piciorele uscate dincolo de Marea Roşie poporul lui Israel. Oh. indulgenţă). Sfinte Arhanghele Maltkiel. Bucură-TE(Mântuită să fii. Vă rog pe Voi.

Un înger lea spus astfel : de ce-L căutaţi printre morţi pe cel care a înviat. serafimilor şi sfinţilor arhangheli. care a-nvins moartea şi-a mântuit omenirea ! Sfinte Arhanghele Uriel. Maica Sfântă a Cristosului nostru înviat! Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Îndură-TE spre noi Cel care eşti fără de-nceput. Faceţi-vă cruce înainte şi după rugăciune! . Cel care aşa de mult iubeşti oamenii. Cel care infinit de bun şi iubitor de oameni eşti. ocroteşte-ne pe noi de spiritul necurat.Grăbiţi-vă şi duceţi de veste lumii : a-nviat Domnul. ca sigur să ajungem la DUMNEZEU. felicitată să fii) Marie. dăruieşte-ne cu îndurarea TA.. care ai deschis uşa mormântului lui Isus Cristos. prin mijlocirea heruvimilor. îndură-TE spre noi Doamne Isuse Cristoase. când au ieşit au găsit piatra răsturnată.Femeile. care erau cu Maria. Amin. deschide şi pentru noi calea spre DUMNEZEU. cei care strigăm astfel: BucurăTE(Mântuită să fii. Mărire… Pentru mijlocirea tuturor Spiritelor (sufletelor) sfinte şi Părinţilor (taţilor) noştri.

ascultă-ne. Cristoase.ro/ro/page/rugaciuni/1136 http://www. Doamne. iar cuvintele lui se adeveresc şi se indeplinesc şi pănă în ziua de azi şi avem convingerea că şi în viitor şi referitor la viitor fiecare cuvânt al lui se va împlini şi în continuare. R. Tată din cer. miluieşte-ne. spre lauda mare a BUNULUI DUMNEZEU spre mântuirea oamenilor şi spre vindecarea sufletească trupească şi spirituală a lor. R. totul a făcut în conformitate cu regulile bisericii şi a spus totdeauna adevărul. Cristoase. auzi-ne.unchiulmihai. cert este că ştia tot. unchiul MIHAI a fost un calugar care a vindecat milioane de oameni. miluieşte-ne. (*) . miluieşte-ne. miluieşte-ne pe noi.Bine aţi venit pe pagina UNCHIULUI MIHAI. 14 Ianuarie 2010 10:32 Doamne.rugaciunecatolica. Dumnezeule.ro/rugaciunile-familiei-crestine/rugaciuni-la-sacramente/229litania-preasfantului-sange-al-domnului-nostru-isus-cristos Litania preasfântulu i Sânge al Domnului nostru Isus Cristos Scris de ionutdamoc Joi. Cristoase. a făcut totul. SFĂNTUL ARHANGHEL MIHAIL. R. http://www. unii l-au considerat ca fiind.

Doamne. R. Dumnezeule. mângâierea muribunzilor. * Sângele lui Cristos. fără de care nu este iertare. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. preţul mântuirii noastre. chezăşia vieţii veşnice. V. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. . speranţa celor ce fac pocăinţă. Răscumpărătorul lumii. * Sângele lui Cristos. al noului şi veşnicului testament. Doamne. tăria celor ce sunt în primejdie. Doamne. al Fiului unul-născut al Tatălui veşnic. un singur Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. Şi ne-ai făcut pe noi împărăţie Dumnezeului nostru. Mielul lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. Dumnezeule. prin sângele tău. * Sângele lui Cristos. preavrednic de toată lauda. odihna celor osteniţi. * Duhule Sfânt. * Sângele lui Cristos. belşug de milă. puterea mărturisitorilor. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. tăria martirilor. mângâierea celor ce plâng. Mielul lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. învingătorul diavolului. iartă-ne. băutura şi spălarea sufletelor. * Sângele lui Cristos. * Sfântă Treime. * Sângele lui Cristos. scăparea sufletelor din focul purgatoriului.Fiule. * Sângele lui Cristos. care iei asupra ta păcatele lumii. care iei asupra ta păcatele lumii. în sfânta Euharistie. R. miluieşte-ne pe noi. pacea şi fericirea inimilor. vărsat în agonie pe pământ. curs la încoronarea cu spini. al Cuvântului întrupat al lui Dumnezeu. R. R. * Sângele lui Cristos. Ne-ai răscumpărat. ascultă-ne. * Mielul lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. care creezi suflete feciorelnice. care iei asupra ta păcatele lumii.

Rănile acestea sunt preţul scump al mântuirii noastre . pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Veşnice Părinte. răstignit pe cruce. prin puterea lui. te rugăm. la fruntea ta dumnezeiască rănită de coroana de spini. dă-ne. cu adâncă evlavie.Să ne rugăm: Atotputernice. DEVOŢIUNE CĂTRE CELE CINCI RĂNI ALE LUI ISUS CRISTOS Scris de ionutdamoc Luni. Doamne Isuse Cristoase. 25 Ianuarie 2010 12:03 V. Prin acelaşi Cristos. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. deschisă larg de suliţa ostaşului roman. Amin. recunoştinţă şi iubire. care l-ai rânduit pe Fiul tău unul-născut ca Mântuitor al lumii şi ai voit să te îndupleci prin sângele lui. mă gândesc la trupul tău sfâşiat de biciul călăilor. harul ca astfel să cinstim preţul mântuirii noastre. veşnice Dumnezeule. încât să fim apăraţi pe pământ. la mâinile şi picioarele tale străpunse de cuie şi la inima ta preaiubitoare. de relele vieţii acesteia şi să ne bucurăm în cer de roadele lui veşnice. Domnul nostru.

contra păcatului necurăţiei. Plin de umilinţă dar cu hotărâre sfântă. să-mi dai o ură neîmpăcată contra păcatului. Plini de încredere. Veşnice Părinte. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. mai ales. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. zic şi eu cu atâţia dintre sfinţii tăi: „Doamne. Isuse. iertare şi îndurare. pentru meritele rănilor tale sfinte! Către rana de la mâna dreaptă V. fă să înţeleg rostul suferinţelor tale şi să port cu resemnare şi bucurie suferinţele ce mi le vei trimite în viaţa aceasta. Prin durerile ce le-ai simţit la străpungerea acestei mâini. care duce cele mai multe suflete la pieirea veşnică. răstignit pe cruce. zicând: R.şi tot atâtea izvoare nesecate de binecuvântări şi haruri. . mă închin cu umilinţă rănii mâinii tale stângi. mai curând fă să mor. Te rog ca. iertare şi îndurare. Dă tuturor acelora care suferă cu răbdare şi umilinţă harul să poarte crucea împreună cu tine. pentru meritele rănilor tale sfinte. R. Veşnice Părinte. Isuse. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. decât să fac vreun păcat de moarte”. Isuse Cristoase. Doamne. răstignit pe cruce. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Doamne Isuse Cristoase. mă închin plin de dragoste rănii mâinii tale drepte. strigăm către tine. Către rana de la mâna stângă V. prin durerile acestei răni.

Doamne. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. te rog ca sângele ce a curs din această rană să spele vina celor ce trăiesc încă în mrejele păcatului. R. Prin meritele acestei răni. Miluieşte-te de ei şi arată-le în curând lumina feţei tale. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. iertare şi îndurare. pentru meritele rănilor tale sfinte. R. milostive Isuse. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Către rana de la piciorul drept V. Veşnice Părinte. Veşnice Părinte. mă închin plin de recunoştinţă rănii de la piciorul stâng. răstignit pe cruce. ea să le fie spre mântuire. mă închin rănii piciorului tău drept. iertare şi îndurare. De asemenea. Prin durerile ce le-ai îndurat la pironirea piciorului tău stâng. Isuse. Doamne Isuse Cristoase. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. plin de recunoştinţă. . răstignit pe cruce. că altfel vor pieri cu toţii R. Către rana de la piciorul stâng V. Deschide-le ochii. Îmi pare nespus de rău că te-am supărat prin ele.şi astfel. alină durerile acelora care mai suferă în locul curăţitor al purgatoriului. pentru meritele rănilor tale sfinte. Isuse. pentru meritele rănilor tale sfinte. te rog să-mi ierţi toate păcatele. Isuse. iertare şi îndurare. te rog. gândindu-mă la suferinţele ce le-ai răbdat pentru mântuirea noastră. Doamne Isuse Cristoase.

dulce Isuse. răstignit pe cruce. Isuse. Amin. iertare şi îndurare. cu harul învierii. mă închin plin de iubire rănii de la inima ta sfântă. te rog.Către rana inimii preasfinte V. care ai voit ca Fiul tău să sufere pentru noi chinurile crucii. Isuse. ai lăsat ca preasfânta ta inimă să fie străpunsă de o suliţă. Dumnezeule. Prin meritele acestei sfinte răni. . Prin acelaşi Cristos. R. Acelaşi har ţi-l cer. pentru meritele rănilor tale sfinte. te rugăm să ne învredniceşti şi pe noi. Doamne Isuse Cristoase. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. robii tăi. să binecuvântezi şi să ocroteşti Biserica ta. precum şi pe capul ei. fraţii. Veşnice Părinte. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Sfântul Părinte N. Din iubire faţă de mine. rudele şi binefăcătorii mei. pentru părinţii. şi astfel. să ne mântuiască de puterea Celui Rău. Domnul nostru.

bune Isuse ascultã-mã. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • Crezul. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Te rog Isuse binecuvânteazã ispãşirea mea! Rugăciune de Ispăşire la Isus Îndurător La capela grotã a lui Isus cu Inima Îndurãtoare conştientizãm cã Isus este în noi! Ispãşim – rugându-ne rozarul celor cinci Rãni Sfinte ale lui Isus – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus care trãieşte în ei! ROZARUL CELOR CINCI RÃNI SFINTE ALE LUI ISUS: +În numele Tatãlui. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Stângi a lui Isus! +În numele Tatãlui. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Inimii lui Isus! +În numele Tatãlui. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Te implor întipãreşte adânc… 4. Îţi ofer aceastã procesiune de ispãşire. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. împreunã cu rugãciunile şi jertfele mele. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. cu inima plinã de pocãinţã vin la Tine cerându-ţi ajutorul. pentru dobândirea harurilor …. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Drepte a lui Isus! +În numele Tatãlui. Glorificat. converteşte pãcãtoşii. Ţi-am adus inima mea aşa cum este. • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie… (de trei ori) 1. Îndurãtor! Cu adâncã smerenie.Rugãciune introductivă Isuse Înviat. Te implor întipãreşte adânc… 3. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Drept al lui Isus! . şi în ea pe toţi aceia pentru care sunt rãspunzãtor. bune Isuse ascultã-mã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. bune Isuse ascultã-mã. 2. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Te implor întipãreşte adânc în inima mea Rãnile Sfântului Tãu Fiu.… binecuvânteazã rezolvarea problemelor mele dupã Voia Ta cea Sfântã.. vindecã-i pe cei bolnavi. Cu mare încredere te rog Isuse.

ca sã putem merge mai departe pe drumul nostru.+În numele Tatãlui. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Stâng al lui Isus! +În numele Tatãlui. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. Te rugãm sã ne ridici prin iubirea Ta iertãtoare. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! . Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care porţi crucea. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Preot: Doamne Isuse Cristoase. când cãdem în pãcat. rãstignit pe cruce. arãtat de Tine. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. bune Isuse ascultã-mã. sã nu judecãm pe alţii. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. al Fiului şi al Sfântului Spirit. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a III-a: Isus cade întâia oarã sub greutatea crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Amin! Ispăşire prin Calea Sfintei Cruci (facultativ) Staţiunea I: Isus este osândit la moarte! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Te implor întipãreşte adânc… +În numele Tatãlui. sã ne acceptãm crucea şi s-o purtãm ca ispãşire pentru pãcatele noastre. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a II-a: Isus ia crucea noastrã pe umerii Sãi! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Învaţã-ne Isuse. Te implor întipãreşte adânc… 5. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IV-a: Isus se întâlneşte cu Preasfânta lui Mamã! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. bune Isuse ascultã-mã. ci sã ajutãm acolo unde este posibil.

Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. ci cãindu-ne sã putem întotdeauna sã începem din nou.Sfântã Fecioarã. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. sã nu aducem lacrimi. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a X-a: Isus este despuiat de hainele sale! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ca prin prezenţa noastrã tãcutã sã-i încurajãm spre ţelul final pe fraţii noştri care îşi poartã crucile. şi te binecuvântãm! ci sã . rãstignit pe cruce. sã nu rãmânem niciodatã în pãcatele noastre. le ştergem cu spiritualitatea Veronicãi. ca din iubire şi nu doar din obligaţie sã-i ajutãm pe fraţii noştri pe calea crucii a vieţii lor. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care suferi. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a V-a: Simon din Cirene îl ajutã pe Isus sã-şi ducã crucea! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. ajutã-ne. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VI-a: Veronica şterge cu o maramã faţa însângeratã a lui Isus! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VII-a: Isus cade a doua oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IX-a: Isus cade a treia oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ridicã-ne şi atunci când iarã şi iarã recãdem în pãcatele noastre. Te rugãm. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. chiar şi atunci când suntem apãsaţi de povara crucilor noastre. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse dã-ne putere sã consolãm pe alţii. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VIII-a: Isus mângâie femeile din Ierusalim care plâng! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse ajutã-ne.

şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost rãstignit. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! . sã acceptãm neputinţa şi s-o oferim ca ispãşire Tatãlui Ceresc. cu spiritualitatea Ta. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. sã trãim. încât sã înviem pentru viaţa veşnicã împreunã cu Tine. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XV-a: Isus a înviat glorios! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. noi credem cã pentru cei care-ţi aparţin moartea nu este un sfârşit. ajutã-ne.… ştiind cã acolo suntem în cel mai sigur loc. ci este începutul vieţii veşnice.Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost umilit. sã suferim şi sã murim astfel. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ajutã-ne. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XII-a: Isus moare pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse înviat. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XI-a: Isus este rãstignit pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. pentru convertirea pãcãtoşilor. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIV-a: Sfântul Trup al lui Isus este aşezat în mormânt! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. fii alãturi de noi ca sã putem accepta şi oferi fiecare umilire. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai acceptat chiar şi moartea. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIII-a: Sfântul Trup al lui Isus este luat de pe cruce şi aşezat în braţele Sfintei Sale Mame! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. ajutã-ne. ne aşezãm în Braţele Tale Sfinte împreunã cu familia noastrã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Sfântã Fecioarã. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ca zi de zi sã putem muri pentru propria noastrã voinţã şi sã putem face Voia Tatãlui Ceresc. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost aşezat în mormânt. Preot: Doamne Isuse Cristoase.

cea mai frumoasã Creaturã a Tatãlui.” ROZARUL /SFINTEI TREIMI: La început: În numele Tatãlui. sacrilegiile şi indiferenţele prin care El este ofensat. Tatã. Te ador. nãdãjduiesc în Tine şi Te iubesc. eu cred în Tine. Fiule şi Spirite Sfinte! Vã ador din adâncul inimii şi vã ofer prea Scumpul Trup. nu nãdãjduiesc în Tine şi nu Te iubesc. ISPÃŞIRE LA CRUCEA UNITÃŢII La Crucea Unitãţii conştientizãm cã Isus este prezent în Euharistie! Ispãşim – cu rugãciunea de la Fatima şi rozarul Sfintei Treimi – pentru cei care nu cred în Euharistie. Decada lui Isus Cristos: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. mai ales pentru Pacea care o dai sufletului. Decada Tatãlui Ceresc: • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie. şi. ca ispãşire pentru insultele. cea plinã de har… (o datã) • Mãrire Ţie Tatã. cea plinã de har… • Mãrire Ţie Isuse. iartã-i pe toţi cei care nu cred în Tine. Sânge. (de zece ori) • Tatã Ceresc. nu Te adorã. prin meritele infinite ale Prea Sfintei Sale Inimi şi prin mijlocirea Inimii Imaculate a Mariei vã implor convertirea sãrmanilor pãcãtoşi. recunoştinţã Ţie Isuse pentru toate. RUGÃCIUNEA DE LA FATIMA: “Prea Sfântã Treime. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). Preafericita Mamã a lui Isus Cristos. prezent în toate tabernacolele din lume. recunoştinţã Ţie Tatã pentru toate. mai ales pentru Iubirea Ta nemãrginitã. (o datã) ( ne putem ruga atingând pãmântul cu fruntea cu capul aplecat). • Crezul. minunatul templu al Spiritului Sfânt. Suflet şi Dumnezeire a Domnului Nostru Isus Cristos.II. (de zece ori) • Isuse Cristoase eu cred în Tine … Decada Spiritului Sfânt: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. cea plinã de har… . Te rog. al Fiului şi al Sfântului Spirit.

4. Fecioara Maria l-a regãsit pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. nu Vã adorã. pentru noi! . (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). Fecioara Maria cu Isus în Inimã a vizitat-o pe Elisabeta! Sfântã Fecioarã. al Fiului şi al Sfântului Spirit. Vã ador. vreau sã trãiesc conştient de faptul cã Isus este în mine. Isus a fost încoronat cu spini. MISTERELE ROZARULUI DE DURERE: 1. împreunã cu Tine vreau sã spun: nu voia mea ci voia Ta sã se împlineascã în mine. nu nãdãjduiesc în Voi şi nu Vã iubesc. Vã rog.• Mãrire Ţie Spirite Sfinte. 3. mai ales pentru Îndurarea Voastrã Nemãrginitã. 2. mai ales pentru revãrsarea Puterii Tale. ajutã-mã sã urmez numai vocea Spiritului Sfânt. Isus a fost biciuit pentru noi! Isuse care ai fost biciuit. eu cred în Tine. … Decada Sfintei Treimi: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. ISPĂŞIRE PRIN SFÂNTUL ROZAR MEDITAT (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE BUCURIE: 1. ajutã-mã sã dãruiesc aproapelui meu spiritualitatea lui Isus. recunoştinţã Vouã Sfântã Treime pentru toate. nãdãjduiesc în Voi şi Vã iubesc. împreunã cu Tine vreau sã accept suferinţele trupeşti. Fecioara Maria l-a nãscut pe Isus! Sfântã Fecioarã. (de zece ori) • Spirite Sfinte. recunoştinţã Ţie Spirite Sfinte pentru toate. Isus a asudat pentru noi sudori de sânge! Isuse care ai asudat sudori de sânge. ajutã-mã sã-l gãsesc şi sã-l slujesc pe Isus în aproapele meu. Fecioara Maria l-a prezentat pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. La încheiere: În numele Tatãlui. 5. 2. iertaţi-i pe toţi cei care nu cred în Voi. Fecioara Maria a zãmislit pe Isus de la Spiritul Sfânt! Sfântã Fecioarã. aparţine lui Dumnezeu. Încântarea Sfintei Treimi. ajutã-mã sã trãiesc conştient cã tot ce am. cea de o fiinţã în trei Persoane. 3. cea plinã de har… • Mãrire Vouã Sfântã Treime. (de zece ori) • Preasfântã Treime. eu cred în Voi.

RUGÃCIUNE PENTRU BOLNAVI: “Fecioarã Maria. în ziua de pe urmã. ca sã vã putem sluji dupã Voia Voastrã Sfântã. ajutã-mã sã-mi duc crucea în tãcere. III. 5. 2. în urma Ta. 4. Isus a fost rãstignit pe cruce pentru noi! Isuse care ai fost rãstignit. 4. vreau sã trãiesc conştient cã şi locuinţa mea este în Împãrãţia Ta. sub protecţia ta deplinã. pe cei dragi mie. Isus a înviat din morţi! Isuse înviat. ajutã-mã sã trãiesc astfel ca în fiecare clipã sã fiu pregãtit pentru întâlnirea cu Tine. îţi mulţumim cã rãmâi cu noi pânã la sfârşitul lumii. 3. ISPĂŞIRE ÎN CINSTEA FECIOAREI MARIA La capela Inimii Neprihãnite a Fecioarei Maria conştientizãm cã Isus este prezent şi în aproapele nostru! Ispãşim – cu rugãciunea bolnavilor şi cu rozarul de la Medjugorje – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus din aproapele lor. 5. cu trup şi suflet sãnãtos. cu toatã încrederea te rog sã vindeci prin Sfântul Tãu Fiu. Isus s-a înãlţat la cer! Isuse înãlţat la cer.Isuse care ai fost încoronat cu spini. Isus a purtat crucea pentru noi! Isuse care ai purtat crucea. MISTERELE ROZARULUI DE MÃRIRE: 1. Isus a încoronat-o pe Sfânta Fecioarã în cer! Sfântã Fecioarã care ai fost încoronatã. cred cã împreunã cu Sfântul Tãu Fiu mã veţi rãsplãti în Cer pentru fiecare faptã bunã. Isus ni l-a trimis pe Spiritul Sfânt! Spirite Sfinte Doamne. Isus a ridicat-o pe Sfânta Fecioarã la cer! Sfântã Fecioarã. trupul şi sufletul meu. mã aşez pe mine şi pe cei dragi mie în Rãnile Tale Sfinte.” ROZARUL DE LA MEDJUGORJE: • Crezul. cred cã vei învia şi trupul meu la viaţa veşnicã. . pentru Tine accept chiar şi batjocura oamenilor.

Isus s-a schimbat la faţã pe muntele Tabor! Isuse strãlucitor. care sã ne îndemne la pocãinţã. 3. vãrsat din cele cinci Rãni Sfinte. dã-mi curaj ca pretutindeni sã depun mãrturie despre Tine. ca prin acesta. În mâinile Tale Pãrinteşti punem Sfântul Sânge al lui Isus. Isus s-a botezat în Iordan! Isuse smerit.• Tatãl nostru … Bucurã-te Marie… Mãrire Tatãlui … (de şapte ori) ISPÃŞIRE PRIN ROZARUL DE LUMINÃ (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE LUMINÃ: 1. ajutã-mã sã mã rog astfel ca viaţa mea sã se schimbe într-un mod plãcut Ţie. ca ispãşire. Isus ni s-a dãruit în Sfânta Euharistie! Isuse adorat ajutã-mã. 2. Isus şi-a arãtat puterea dumnezeiascã la nunta din Cana! Isuse care ai fãcut minuni. Isus a vestit Împãrãţia lui Dumnezeu! Isuse învãţãtor. sã fie dumnezeiesc. 4. ajutã-mã sã mã plec în faţa fiecãrei rânduieli pe care o dai. 5. transformã tot ce este în mine omenesc. întreaga omenire sã dobândeascã iertarea pãcatelor! Amin! . RUGÃCIUNEA ULTIMELOR TIMPURI (la încheiere) Tatã Ceresc! Îţi oferim prin Spiritul Sfânt. sã mã împãrtãşesc astfel încât trupul meu sã se transforme în Sfântul Tãu Trup iar sângele meu sã se transforme în Sfântul Tãu Sânge. Lacrimile vãrsate pentru noi de Sfânta Fecioarã sub cruce.

Sfântã Marie. Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tãu Preaiubit. ci ne mântuieşte de cel rãu. Tatãl atotputernicul. Isus Cristos! 3. ca sã ne salvãm de cel Rãu! Spirite Sfinte! Ajutã-ne sã facem întotdeauna numai binele. Pâinea noastrã cea de toate zilele. iertarea pãcatelor. sã ajungem tot mai aproape de Sfântul tãu Fiu. ROZARUL ÎNDURÃRII DIVINE: Introducere: • Tatãl nostru… • Bucurã-Te Marie… • Crezul. Sfânta Bisericã Catolicã. Amin. Bucurã-Te. Isus. a treia zi a înviat din morţi. Maica lui Dumnezeu. vie Împãrãţia Ta. condu-ne la unitatea deplinã! Isuse îndurãtor! Dã-ne inimã plinã de pocãinţã. Marie. Domnul nostru.ANEXĂ 1. Tatãl atotputernicul. şi în Isus Cristos. care s-a zãmislit de la Spiritul Sfânt. de unde are sã vinã sã judece pe vii şi pe morţi. s-a coborât în iad. care eşti în ceruri. s-a rãstignit. RUGÃCIUNI CÃTRE SFÂNTA TREIME ŞI CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: Tatã Ceresc! Prin Sfântul Tãu Fiu Rãstignit şi Înviat. precum şi noi iertãm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispitã. Creatorul cerului şi al pãmântului. Cred în Spiritul Sfânt. Fiul Sãu unic. roagã-te pentru noi pãcãtoşii. 2. precum era la început şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. învierea morţilor şi viaţa veşnicã. a pãtimit sub Ponţiu Pilat. s-a nãscut din Maria Fecioarã. s-a suit la ceruri. împãrtãşirea sfinţilor. precum în Cer aşa şi pe pãmânt. sfinţeascã-se Numele Tãu. binecuvântatã eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului Tãu. Domnul nostru Isus Cristos. Amin. rãul niciodatã! Sfânta noastrã Mamã! Ajutã-ne. acum şi-n ora morţii noastre. CELE MAI IMPORTANTE RUGÃCIUNI: Crezul apostolic: Cred într-unul Dumnezeu. Amin. Domnul este cu tine. Tatãl nostru. dã-ne-o nouã astãzi şi ne iartã nouã greşelile (pãcatele) noastre. şade de-a dreapta lui Dumnezeu. Pe bobiţele mari: “Pãrinte Veşnic! Îţi oferim Trupul şi Sângele. facã-se Voia Ta.” Pe bobiţele mici: . Amin. Mãrire Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Spirit. cea plinã de Har. ca ispãşire pentru pãcatele noastre şi ale întregii lumi. a murit şi s-a îngropat.

aşa cum cere Inima Ta Neprihãnitã. se spune de trei ori): “Sfinte Dumnezeule.” 4. sufletul meu. Dumnezeul nostru. pironite . ai milã de noi şi de întreaga lume. alcătuită de Sfântul Isaac Sirul D oamne. vindecă patimile mele. Capul Tău. ajutã-mã sã trãiesc întotdeauna în prezenţa Ta plinã de iubire. (dupã cinci decade. Maria. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTUL SACRAMENT: “Isuse aflat în Sfântul Sacrament! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca inima mea sã fie permanent locuinţa Ta. Cu rănile Tale. Sfinte Tare. tămăduiește rănile mele. pe care l-ai aplecat pe Cruce. voinţa şi toatã viaţa mea aşa cum sunt.” Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos. Cu patimile Tale.” (de zece ori) La încheiere. cea trasă jos de diavoli.“Prin patima Sa dureroasã. ajutã-mã ca sufletul meu sã fie curat în fiecare zi. ai milã de noi şi de întreaga lume.” 6. curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. primește lacrimile mele. RUGÃCIUNE CÃTRE CRISTOS REGE: “Isuse cu Inima Îndurãtoare! Îţi ofer trupul meu. Te rog. Cu Sângele Tău. Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea. Preasfintele Tale mâini. Iisuse Hristoase. să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: “Maicã Sfântã cu Inima Neprihãnitã! Te rog. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Sfinte fãrã de moarte. Maicã Sfântã. ajutã-mã ca tot timpul vieţii mele sã dãruiesc Inimii Tale Neprihãnite trandafirii albi ai faptelor mele bune. iartã-mã pe mine “sãrmanul pãcãtos”! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca Tu sã fii mereu Regele inimii mele” 5.

Doamne. și nu poate să caute spre Tine cu durere. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. harul Tău.ro/articole/9-tipuri-de-ingeri-1867. http://www. să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.htm Regimurile alimentare in bolile cardio-vasculare si hipertensiunea arteriala . să nu mă părăsești. să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. precum a făgăduit preasfântă gura Ta. căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci. ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta.com/doc/24489840/Canon-de-rugaciune-catre-Sfintele-Puteri-Ceresti-siToti-Sfintii-2500-45 http://www.com/doc/41279423/Rug%C4%83ciune-c%C4%83tre-Sfin%C8%9BiiHeruvimi-Serafimi-Arhangheli-Ingeri-de-Lumin%C4%83-Sfintele-Scaune-Cere%C8%99tiDomnii-Puteri-Cere%C8%99ti-St%C4%83panii-Incep%C4%83torii http://www. prin harul Tău.roportal. nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare. Amin. Ci Tu. ieși în căutarea mea.misiune.de cei fără de lege pe Cruce. Dă-mi așadar. Duhul Tău. Bunule. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese.html http://www. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări. Vistierul bunătăților. să mă povățuiască spre Tine. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Tatăl. Dumnezeule. pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce. Fața Ta. Doamne Iisuse Hristoase. nevrednicul. Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești. Am ieșit de la Tine.scribd. să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării.scribd. dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată. Nu am pocăința. Te-am părăsit. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri.ro/resurse-crestine/predici/11-mai-%E2%80%93-capeteniile-bineluiarhanghelii-serafimii-heruvimii. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. în vecii vecilor. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut.

sau cu sare redusa. dulciuri) si grasimi. • bauturi: in limitele lichidelor permise. • pestele slab de rau (lin. dovlecei. dar in cantitati limitate. • fainoasele. budinci de legume fierte "a la grecque". pentru a evita sau masca lipsa sarii. gelatine. curcan. se va evita monotonia alimentatiei. pireuri. Cardiologie • Prevenire • Afectiuni • Alimentatie • Exercitii fizice • Remedii naturiste Cauta in site mai multe informatii despre Colesterol Ghid Adrese · Cardiologie · Oftalmologie · Reumatologie · Aerobic · Sali de fitness · Adauga cabinet Top Sanatate iti recomanda ·Inima si rolul ei Caldura in exces face ca inima sa fie suprasolicitata. in cantitate limitata (gris. asezonate din plin cu condimentele permise. stiuca. • fructele sunt permise toate si sub orice forma: crude. leguminoasele uscate. casul slab. crap de primavara. Sunt permise: aluatul de tarta. cu proteine limitate la 60-80 g/zi si cu continut redus de glucide (fainoase. ridichile de iarna. Sunt permise urmatoarele alimente: • • laptele degresat. de ecler. fara sare. lapte batut. de preferat veche de o zi. • supe: supe din legumele permise. gelatine. sub forma de ceaiuri de plante. sucuri de fructe si legume. • condimentele permise sunt aromatele: patrunjelul. carnea de vita. bicarbonat de sodiu sau praf de copt. ulei vegetal (floarea soarelui. nesarat. ca salate. margarina nesarata. soia. etc. telina. fierte ca soteuri. pui. tarhonul. dafinul. compoturi. prezentandu-se o gama cat mai bogata de preparate. Cantitatea totala de grasimi din alimentatie va reprezenta cel mult 1/2 din cea a individului sanatos. supe de cereale. smantana. lapte amestecat cu ceai sau cafea de orz (malt).5-3 g/zi) este greu de suportat. porumb). in cantitate limitata (150-200 g/zi) si numai de 3-4 ori pe saptamana. spanacul.). Carnea se va da fiarta. . orez. sifonul. sucuri de fructe. branza de vaci. telemea de vaca desarata. ardei.In aceste afectiuni. salau. dar mai dese si se vor evita alimentele greu digerabile. coapte. sfecla. urda dulce. regimul alimentar va fi sarac in sare (hiposodat). gaina. Intrucat regimul hiposodat (1. mai ales cele de origine animala. paste fainoase. mamaliguta pripita) fierte. evitand varza. ca rasol. iaurt. numai in preparate (4-5 oua/saptamana). marmelade si gemuri preparate in casa (fara conservant). peltea. ca si cele care au fost supuse unei pregatiri prea laborioase. fulgi de ovaz. astfel apar si emotiile negative. • ouale se vor da in cantitate limitata. cu sarea mult redusa. zeama de lamaie. in special nerabdarea si ura. supe-creme ingrosate cu fainoase. Se vor prefera mesele cu volum redus. • legumele permise vor fi cele sarace in sodiu si celuloza (morcovi. cimbrul. fasole verde. mararul. fiert ca rasol. • painea alba sau intermediara. supe de fructe. rase pe razatoare. vinete). frisca. leusteanul. salata verde. • grasimi: unt nesarat. miere. Legumele se vor da rase marunt. degresat. sau fripta. fript sau copt in pergament. • dulciurile permise sunt numai cele preparate fara sare. lapte simplu.

• se va interzice fumatul. etc. varza murata cu sare. Sunt interzise urmatoarele alimente: • • branzeturile grase. usturoiul. sos de smantana. vanat. telemea nesarata). redicile. maioneza cu mustar. untul sarat. ceaiul tare. cu aluat dospit.• sosuri: cele preparate dietetic din legume. • grasimi: slanina. • fructele oleaginoase: nuci. varza creata.ro ONTRAINDICAŢII ALE UNOR PLANTE. mezeluri. Nu se vor consuma lichide in timpul mesei si nu se vor bea bauturi prea reci. conservele de carne. apele minerale. rata. ceapa. sfecla. pestele sarat. leguminoasele uscate. cu unt si cu galbenus de ou in cantitate crescuta. varza de Bruxelles. • sosurile preparate cu zeama de oase sau carne. branzaturi topite. mustarul cu sare.all. organe. grasimi prajite sau in cantitati mari. 2002. piperul. ALIMENTE ŞI TRATAMENTE NATURALE Image via Wikipedia . sos alb. sarate (cascaval. usturoiul. 800 de retete culinare". de Laurentiu Cernaianu. Editura All. cele cu rantasuri. • painea neagra. • condimentele iuti: boiaua. fermentate. migdale etc. cafeaua. spanacul. gasca. • supele de carne. Masa de seara se va servi cu cel putin 2-3 ore inainte de culcare. www. fainoasele preparate cu bicarbonat de sodiu sau sare. • bauturile alcoolice sub orice forma. • dulciurile preparate cu bicarbonat. • legumele bogate in sodiu sau celuloza ca: telina. cu sare. cu usturoi. clorurosodice. untura. conopida. gogosarii murati. afumat sau gras (de mare). hreanul. sos de caramel. carnea grasa de porc. Bucuresti. alune. margarina sarata. Informatiile au fost preluate din cartea "Dietoterapie. Practica. carne conservata cu sare.

● Coada soricelului poate provoca. ● Florile de tei supradozate. scleroza multipla. Este contraindicat femeilor insarcinate si in cazuri de ulcer stomacal si duodenal. supradozat folosit sub forma de flori in ceai. Cei cu afectiuni ale ficatului. folosite in ceai dau complicatii la inima daca se bea mai mult de o luna. Folosirea indelungata (mai mult de trei saptamani) actioneaza negativ in cazuri de colecistita si hepatita. poate provoca alergie. si administrarea plantelor necesita respectarea stricta a dozelor si termenilor. ● Inul. Din aceasta cauza unii oameni considera ca folosirea plantelor este complet inofensiva. ameteala. folosit in cantitati mari. pancreatita. Trebuie folosita cu moderatie de catre bolnavii cu hipertensiune. . Depasirea lor provoaca deseori diferite dereglari in functionarea echilibrata a organismului si anume : ● Aloea provoaca in unele cazuri inflamatia intestinului gros. duce la dureri de cap. ● Catina alba este contraindicata pentru bolnavii cu colecistita acuta. Pauza intre doua cure trebuie sa fie nu mai mica de 6 luni. cu boli de inima si de rinichi. mioame. eruptii. colagenoza si in caz de sensibilitate ridicata fata de plante compozite. plantele medicinale au contraindicatii si efecte secundare. La barbati. in zona de jos a spatelui. beta-carotenul. iritarea mucoasei tractului digestiv. diaree. Nu asa stau lucrurile in realitate. provoaca mai putine reactii adverse si complicatii. la fel ca si medicamentele. in timpul sarcinii. provoaca fenomene de incetinire a functiilor ficatului. in doze mari provoaca crampe ale degetelor de la maini. apar dureri de rinichi. dureri de burta. greata. provoaca diaree. ● Barba-ursului (multi o cunosc drept coada calului). ● Hameiul. ● Armurariul nu se foloseste in cazurile de: tromboflebita. diaree cronica. In caz de astm bronsic si in alte cazuri rare. stimuland functionarea glandelor endocrine. ridica tensiunea arteriala. in procesele inflamatorii acute. folosita in doze mari. catina alba poate provoaca prostatita adenomatoasa. in caz de supradozare. ● Castanul. sub forma de seminte. inhiba peristaltismul intestinal. ● Echinaceea nu se recomanda in cazuri de imbolnaviri progresive (evolutive) sistematice ca: tuberculoza. voma. aterioscleroza coronariana si cerebrala. rinichilor si vezicii biliare vor folosi cu prudenta aceasta planta. Comparativ cu preparatele medicinale chimice. fangoterapia) imbunatatesc metabolismul organismului in general. imediat dupa un infarct miocardic. afluxul de sange la organele bazinului mic. fibrilatie auriculara (atriala). in caz de supradozare. Ca si in cazul tratamentelor cu pastile.Atunci cand nu se respecta doza (se supradozeaza). Nu se folosesc (chiar se interzic) in cazuri de: afectiuni oncologice. tiroidoza. dezvoltarea tumorilor. ● Iarba mare ridica tensiunea. plantele actioneaza mai fin. iar la femei mastopatie datorita continutului de fitohormoni. ● Baile de namol (peloidoterapia. tromboflebita. ● Imortela. indiferent de modul lor de administrare. tuberculoza activa. scaderea potentei. pielonefrita. hepatita. hipertensiune si coagulabilitatea sangelui crescuta. care se afla in cantitati mari in catina alba. ● Cimbrisorul in cantitati foarte mari duce la hiperfunctia glandei tiroide. de doua ori pe an.

atat de cunoscut. Provoaca dureri abdominale. Folosirea indelungata a mentei duce la decontractarea sfincterului vezicii urinare. crampe musculare. arsuri la stomac. si ca rezultat la incontinenta urinara. folosite in doze mari (peste 200 g pe zi). Supradozarea duce la scaderea potentei. paralizie spinala. ● Pojarnita (sunatoarea) ridica tensiunea arteriala. ● Melisanul se foloseste in caz de hipotensiune. . icter. Uneori apare insomnie. in caz de supradozare. Cind utilizati pojarnita. ● Paducelul. iaurtul. ● Podbalul este interzis categoric celor cu afectiuni ale ficatului si alcoolicilor. scaderea potentei daca o folositi un timp indelungat. ● Macesul. inhibarea centrului respirator. provoaca distrugerea smaltului dentar. dificultati in respiratie. in doze mari. boabele de soc. dizenteriei. dureri de cap. in cantitati foarte mari provoaca spasme. castravetii in otet. ● Patlagina si semintele ei. ● Laminaria (alge marine) – supradozata. Menta proaspata are toxicitate redusa si este indicat a fi folosita in ceaiuri. cafeaua. provoaca scaderea brusca a tensiunii arteriale. ● Pungulita de camp este contraindicata femeilor insarcinate. ● Stejarul – coaja lui se foloseste in medicina populara pentru tratarea diareei. Dar folosirea indelungata a plantei provoaca greata. Supradozata provoaca de asemenea si tromboflebita. dar in doze mici il stimuleaza. producand iritatii ale colonului. fotodermita. Consumarea lui duce la eliminari in exces de potasiu.● Ginsengul nu se recomanda bolnavilor cu hipertensiune. ● Rostopasca este o planta minune care a salvat multi oameni bolnavi. dureri de cap. medicamente pentru raceala si febra de fan. bobul. de inima. spasme intestinale si voma daca este baut pe stomacul gol. ● Menta nu se recomanda pentru bolnavii cu hipotensiune. tulburari psihice. greata. Cu pojarnita nu sunt compatibile produse ca: berea. Daca aciditatea este scazuta. ● Patrunjelul agraveaza durerile de cap iar sucul este contraindicat femeilor insarcinate si mamelor care alapteaza. dezvoltare sexuala prematura (mai ales la fete). duc la intoxicarea organismului asociata cu stari de voma. halucinatii. Dupa folosirea ceaiului sau tincturilor cu paducel se interzice a se bea apa rece deoarece apar colici intestinale. ● Laptisorul de matca nu se foloseste in caz de boala Addison (boala a glandei suprarenale). stomatitei. convulsii. Folosita timp indelungat pentru gargara duce la scaderea simtului olfactiv. daca e folosit excesiv. Este contraindicat persoanelor cu diaree cronica si acuta. depunerea pietrelor la rinichi. duce la osteoporoza. diaree. cu diferite infectii. Femeilor insarcinate si bolnavilor de nefrita le este contraindicata folosirea interna. cand sunt folosite ca ceai sunt contraindicate bolnavilor de ulcer si gastrita hiperacida. folosita timp indelungat. aciditate scazuta a sucului gastric. hiperexcitabilitate. ● Pelinul. hernie. stari febrile. ciocolata. provoaca stenozarea (ingustarea) vaselor sanguine. ● Mustarul este contraindicat in tratarea bolilor de rinichi si a tuberculozei. care trebuie recuperat consumand alimente bogate in acest element. ● Matasea de porumb in cantitati mari inhiba centrul nervos care coordoneaza activitatea inimii. ● Salvia nu se administreaza mai mult de 2 luni la rand deoarece poate provoca iritarea mucoaselor. nu aveti voie sa folositi inhalatori pentru astm bronsic. Uneori duce si la scaderea potentei. ● Socul. patlagina se foloseste cu succes in tratarea acestor boli. voma. iritarea gatului.

coagula-bilitatea sangelui. polipi. duce la marirea coagulabilitatii sangelui. PRODUSE ALIMENTARE . Trebuie consultat si medicul pediatru. duce la inhibarea functiilor organelor interne. La varstnici poate agrava tromboflebita. ● Vetricea este contraindicata femeilor insarcinate si copiilor mici deoarece ridica tensiunea daca e folosita in cantitati mari. . ● Stevia este contraindicata bolnavilor de tuberculoza. voma. Folosirea sistematica a plantei talpa gastei la copii poate duce la oprirea cresterii si la caderea parului. ea are leacuri pentru orice stadiu al maladiei si permanent ne intinde o mana de ajutor. Am incercat sa arat ca tratamentul cu plante medicinale nu este atat de inofensiv cum ar parea la prima vedere.in caz de fibrom uterin este contraindicat medicamentul Raunatin. Asta nu inseamna ca trebuie sa disperati si sa renuntati la fitoterapie. Se interzice in caz de hemoragie uterina provocata de fibroame si mioame. adenom testicular. sa nu depasiti dozele si termenele propuse in retete si sa faceti pauzele necesare intre seriile de tratamente. in cantitati mari. Nu se recomanda pentru bolnavii cu hipertensiune arteriala. Aceasta duce la intoxicarea organismului si la alte urmari grave. La unii copii. poate fi consumat de copii de la 14 – 15 ani. De pilda. intareste tonusul uterului. aterioscleroza. folosita timp indelungat. Pentru ca tratamentul cu plante sa va aduca numai sanatate si bucurie trebuie sa indepliniti cu strictete indicatiile medicului fitoterapeut. consumate un timp indelungat. daca nu sufera cu inima si nu au afectiuni renale sau distonie vegetativa vasculara. propunandu-ne diferite solutii. greata. Natura insa niciodata nu spune “este tarziu”. Nu este indicat a se bea leacurile care scad tensiunea si cele pentru inima ca suc de grepfruit. Nu se recomanda pentru femeile insarcinate. . schimbari in functionarea inimii.Preparatele diuretice supradozate. ● Urzica. Folosirea plantelor medicinale in vindecarea copiilor cere o atentie deosebita si cunostinte aprofundate de fitoterapie. Uneori medicii spun: “este tarziu”. in doze mari. colica renala. Ceaiul din flori de tei cu miere de albine. ● Troscotul. Pentru copiii cu aceeasi problema. pot provoca dereglarea ritmului cardiac si edem cerebral. ● Valeriana (odoleanul).Folosit pentru uzul intern in doze mari provoaca scaderea apetitului. scaderea capacitatii de munca. pentru bolnavii cu inflamatii acute ale rinichilor sau vezicii urinare. in nici un caz nu se folosesc plantele mentionate mai sus. provoaca dureri de cap. ceaiul provoaca ridicarea brusca a tensiunii. Uneori provoaca uremie. adultii usor excitabili folosesc cu rezultate foarte bune talpa gastei si valeriana (odolean). Natura este farmacia Domnului si nu putem sa nu apelam la ajutorul ei.

Apa fiarta capata o structura nedorita. pancreasului. Amestecata cu clor – un element foarte activ si agresiv. deregleaza digestia. ● Ciocolata este contraindicata persoanelor cu afectiuni hepatice. pentru ca devine nociva. ● Apa. ceaiul din pastaile de fasole. ● Cartofii consumati in cantitati mari nu se recomanda barbatilor cu excitabilitate sexuala crescuta. Este contraindicata celor cu afectiuni ale ficatului. De asemenea. in cantitati mari. ● Curmalele nu se recomanda bolnavilor care au afectiuni ale sistemului digestiv. bacterii si microorganisme. ● Berea este o bautura foarte apreciata si foarte consumata. Folosirea permanenta poate provoca litiaza renala. etc. supa. consumul de bostan este contraindicat in gastritele cu aciditate scazuta. inclusiv de natura cancerigena. recomandat mai ales celor bolnavi de diabet zaharat. Dar trebuie folosite cu atentie. in timp ce ea se evapora. Dar trebuie sa se stie ca. . ● Bauturile ambalate in cutii de aluminiu (bere. Evitati prepararea ceaiurilor folosind apa de la robinet. consumat rece. iar folosirea indelungata a semintelor poate provoca uneori furunculoza. ● Apa fiarta nu se foloseste dupa mai mult de 24 de ore dupa ce a fost pregatita. tot cu 35% se inrautateste si vederea bolnavului. pentru functionarea normala a sistemului nervos si ca izvor de vitamine. ● Alimentele de orice fel care au mucegait trebuie aruncate. ● Branza de vaci se va consuma in cantitati cat mai reduse de catre cei cu afectiuni grave la rinichi. Barbatii care beau mai mult de 5 cutii pe zi risca sa se aleaga nu numai cu o “burta mare” ci si cu impotenta si cu marirea sanilor. el trebuie incalzit putin. in formele acute de boli stomacale. care nu se distrug prin nici un fel de fierbere. sub forma de ceai. ● Ceapa. cu ulcer stomacal si duodenal. ● Drojdiile sunt necesare organismului uman pentru reglarea metabolismului. De asemenea. Apa fiarta se consuma imediat dupa fierbere. a celor cu afectiuni ale tractului digestiv. ● Compotul de caise uscate sau proaspete nu e bun in cazul celor cu afectiuni stomacale. Ele trebuie inlaturate din meniul bolnavilor de hipertensiune. ci si produsele care se folosesc in alimentatia naturista – fructele si legumele – contin compusi care pot avea un efect puternic asupra unui organism bolnav. si in formele grave de diabet zaharat. in ulcerul stomacal. Mucegaiul produce toxine. conduc uneori la aparitia durerilor de picioare si uneori la periostita dentara. elimina anumite substante care ajung in mucoasa nazofaringiana si conduc la scaderea libidoului (apetitului sexual). ● Hreanul irita membrana mucoasa a tractului digestiv.Nu numai plantele medicinale. tinandu-l cat mai mult timp in gura inainte de a-l inghiti. cu inghitituri mici. ● Laptele. Pentru a-si face efectul benefic asupra organismului. rinichilor. ● Bostanul si dovleceii contin alcaloizi care provoaca inflamarea amigdalelor. este saraca in oxigen si absoarbe din aer multi virusi. dar daca se supradozeaza. duce la tahicardie si alte modificari in functionarea sistemului cardiovascular. reduce intr-adevar nivelul zaharului din sange cu 35%. trebuie consumat pe nemancate. in special de barbati. a carui folosire a fost interzisa in toate tarile civilizate – poate provoca niste combinatii chimice nedorite. pepsi si altele) contin un conservant care provoaca producerea hormonilor feminini in organismul barbatesc. ● Bobul si fasolea consumate timp indelungat.

sunt contraindicate celor cu afectiuni hepatice. ● Scortisoara nu este indicata femeilor insarcinate. creste nivelul colesterolului in sange. constituie un impediment pentru femeile care vor sa ramana insarcinate. crampe musculare. folosit indelungat si in cantitati mari. motiv pentru care trebuie folosite concomitent ceaiuri sau preparate din plante. Intrand in reactie cu elementele cancerigene din fumul de tigara. ● Pepenele galben nu se recomanda mamelor care alapteaza (uneori la copii apare alergia). ● Nucile. ● Semintele de floarea soarelui consumate in exces pot provoca leucoree. ● Painea graham este foarte buna pentru slabire. doar dupa masa fiind indicata consumarea lor. inclusiv berea. ● Mararul. nucile nu se mananca pe stomacul gol daca aciditatea sucului gastric este ridicata. mai ales veninul de albina. boli ginecologice. care este prezent in graham. ● Menta si mentolul consumate in exces. sau in cazuri de inflamatie intestinala. ulcer stomacal. consumate impreuna cu alte fructe si legume in cantitati mari. schimband si structura membranelor celulare. Se recomanda ca sucul de sfecla sa fie consumat la doua . diaree. se renunta la orice fel de alcool. nu se combina cu alcoolul. Dar graul se stropeste de cateva ori pe an cu substante chimice. obezitate. ● Produsele apicole. ● Margarina contine multe transizomere – acizi alifatici nesaturati – care deregleaza functionarea fermentilor. consumat proaspat. inclusiv smantana. de asemenea. ● Rosiile nu se consuma atunci cand bolnavul foloseste preparate (medicamente) sulfamidice. gastrita hiperacida. radacini de dud sau de zmeura. strica smaltul dentar. ● Strugurii si stafidele. de tei. dizenterie. consumate in cantitati mari. duodenita. precum si celor cu pielea foarte sensibila. celor afectati de epuizare nervoasa. care provoaca fluiditate sanguina (subtierea sangelui): flori de boz. Folosirea interna a preparatelor din nuci mareste cantitatea de protrombina din sange (factorul II de coagulare a sangelui). menstre dureroase. de castan. spasme ale vaselor sanguine din creier si dureri de cap. provoaca in unele cazuri vertij. ● Rodiile – supradozate inrautatesc vederea. ● Morcovul poate fi o otrava pentru fumatori. cu cateva zile inainte de folosirea veninului de la albina. dar supradozata este contraindicata in cazurile de ulcer stomacal sau intestinal. litiaza renala. betacarotenul provoaca aparitia cancerului. provoaca constipatie. nu se recomanda celor care sufera de diabet zaharat. ● Smantana are multiple calitati. ● Sucul de sfecla rosie. scade apetitul sexual la barbati. ca si alte plante din familia lui. ridica tensiunea arteriala si poate provoca spasme ale vaselor sanguine. Din aceste motive. De asemenea. Este contraindicat femeilor insarcinate. precum si riscul imbolnavirii de diabet si infarct miocardic. Aproape toate toxinele se regasesc in invelisul graului. diateza urica.● Lactatele. irita membrana mucoasa a stomacului. Se va reduce la minim consumarea rosiilor in cazurile de: astm bronsic. Nu este indicat sa se manance mai mult de 10 nuci pe zi (4 nuci pe zi este doza optima). slabiciune. Ca rezultat. produc deranjamente ale functionarii stomacului. sau dupa care se bea lapte sau apa minerala. ● Sorbitolul (inlocuitor al zaharului) poate provoca balonare sau constipatie. prevenirea constipatiei si vitaminizarea organismului.

Nu se foloseste.ore dupa ce a fost stors. Unele dintre ele. cofeina actioneaza negativ asupra organelor interne. ulcer stomacal si duodenita. de asemenea. epilepsie. folosite in aromoterapie sunt contraindicate femeilor insarcinate. inca din antichitate. nu poate fi de folos tuturor. a capatat o raspandire tot mai mare moda “rabdarii de foame”. ciroza hepatica. infarcturi de miocard si accidente vasculare cerebrale. a persoanelor slabe si a celor care sufera de epuizare. mai ales cele care contin cofeina. consumat in exces.5 l din aceste bauturi. ● Vitamina A. inlatura oboseala si stresul. scade tonusul vaselor sanguine. Este contraindicat celor cu predispozitie la lipotimie. La persoanele hipotensive care consuma cantitati mari de ceai verde foarte concentrat. pe saptamana. . ceea ce va conduce in viitor. Daca mamele care alapteaza copii consuma mult ceai concentrat (inclusiv cel negru) seara. metoda poate fi folositoare. varza). ● Usturoiul irita mucoasa tractului digestiv. ● Zaharul este contraindicat femeilor insarcinate. Vreau sa va povestesc cateva cuvinte despre ceaiul verde care. provoaca caderea parului. si toata ziua copilul nu se simte bine. nu se foloseste categoric pana la varsta de 18 ani. ulcer stomacal sau duodenal cu hemoragii. bolnavilor de alergie. in prima faza tensiunea creste putin. apare senzatia de slabiciune. tiroidoza pronuntata. o parte din cofeina trece in laptele matern provocand insomnii copiilor. la imbolnaviri mai serioase. scleroza renala. apar dereglari ale somnului. in organism apare o lipsa de calciu considerabila. de catre cei care sufera de tuberculoza acuta. deoarece scade nivelul calciului. diferite boli psihice si ale sistemului nervos. ele se tin cateva minute in apa clocotita. Ceaiul verde. inhiba centrul respirator si provoaca uneori diaree si voma. starea lui de nervozitate ca si starea de stres. scade colesterolul in sange. Dupa aparitia cartii lui Paul Bragg. Ceaiul verde previne cancerul. ca metoda de tratament. “Foamea terapeutica (Nestoterapie)”. scade nivelul zaharului in sange. totusi. Mai mult decat atat. ● Uleiurile volatile (eterice) sunt substante medicinale puternice si se folosesc in medicina naturista de mai bine de 5000 de ani. Daca un copil bea mai mult de 1. dar are si contraindicatii. solanina. precum si in cazul batranilor. era folosit nu numai ca bautura ci si ca un medicament cu proprietati deosebit de puternice. Pentru copii sunt contraindicate categoric bauturile de tip “Cola” si alte bauturi carbogazoase. dar in doze mici stimuleaza cresterea lui. mere. diabet zaharat. gastrita cu hiperaciditate. ● Vinetele acumuleaza o substanta otravitoare (toxica). Produce dureri in zona stomacului. Creste. se amelioreaza starea fizica. intareste peretii vaselor sanguine. De asemenea. spasm bronsic. de asemenea. Adevarul este ca. hipertensiune grava si celor care au suferit de atacuri cardiace. ce duce la dezvoltarea bolilor cardio-vasculare si scaderea capacitatilor mentale. incetineste procesele de imbatranire. Pentru a le consuma fara grija. in doze mari. Este de dorit sa fie amestecat si cu alte sucuri (morcovi. Ceaiul verde are foarte multe virtuti dar. dar peste cateva ore tensiunea scade accentuat. inainte de preparare.

pere. muraturi. varza. nuci. ducand la distrugerea ficatului. daca nu ajuta. ceapa si produse care provoaca balonarea: soia. ridiche de toamna (neagra). ● Pancreatita. . Folosirea ceaiului verde este indicata. spanac. Fiecare consumator de ceai (verde sau negru) trebuie sa aiba simtul masurii si dozele proprii. pepene verde. frunza de dafin. ● Litiaza biliara: rosii. stevie. ● Preparatele pe baza de propolis facute in casa nu trebuie fierte sau incalzite la temperaturi peste 50 C.” Intr-adevar. ridiche de toamna. usturoi. incepe sa te tratezi. coarne. favorizeaza transformarea proceselor acute in procese cronice. morcov. hrean. banane. Inteleptii anticii spuneau: “Daca te-ai imbolnavit. lamaie. pepenele galben. enterocolita: portocale. ceapa. spanac. vinete. dar in cantitati mici si in concentratie slaba. ● Duodenita. Consumul indelungat de aspirina duce la scaderea imunitatii organismului. struguri. fasole. stevie. ceapa. Cei care consuma zilnic aspirina trebuie sa stie ca ea uneori are efecte in organism ca si alcoolul. pepene verde. palpitatii si alte simptomenedorite. muraturi. afectiuni renale: zmeura sub orice forma. ardei capia. ● Colita si diaree: nuci. struguri. stevie. paste fainoase. suc de varza. ● Coagulabilitatea sangelui marita: porumb. sau doar reduse la minimum. iar asociata cu antibiotice. usturoi. schimba-ti modul de viata. cartofi. cand trebuie excluse. Iata cateva exemple de alimente al caror consum trebuie exclus sau redus din alimentatia zilnica: ● Afectiuni gastro-intestinale acute si inflamatorii: varza. fasole. orez. Se poate ajunge in timp si la scaderea auzului. grepfrut. pepene verde. coada soricelului si urzica. usturoi. care sa nu-i afecteze starea sanatatii. schimba-ti alimentatia. fragi. usturoi. Meniul omului bolnav depinde nu numai de maladia lui. gastrita: portocale. mirodenii. ridiche de toamna (neagra). multe tratamente cer neaparat schimbarea regimului alimentar. ● Hipertonie vasculara: ginseng si alte plante energizante. Daca nici asta nu ajuta. curmale. Aspirina poate fi inlocuita cu 4 rosii ecologice consumate in fiecare zi sau ceai din coaja de salcie. ● Nefrita. stevie. usturoi. ridichi timpurii si de toamna. Depasirea masurilor duce uneori la insomnie. deoarece acesta isi pierde proprietatile terapeutice. patrunjel. ● Afectiunile sistemului cardiovascular cu edem: sare. paine alba. struguri. sunatoare. unele alimente din meniul zilnic. piper negru. ● Boli ale aparatului locomotor: bob. mazare. ● Obezitate: piersici. ceapa. ardei iute. lamaie. propolisul folosit la prepararea lor nu trebuie pastrat in congelator. prune uscate. sare. ● Aspirina. rodii. struguri. Ardeiul gras se poate consuma numai in cantitati mici. struguri. hrean. ● Ulcer stomacal: castraveti murati. hrean.In cazul lor este mai indicata folosirea ceaiului negru care creste tensiunea arteriala si mareste tonusul vaselor capilare. struguri. salvie si vetrice. fasole.

sau consuma antidepresive impreuna cu vin tare. cascaval afumat. incat medicamentele nu dau efectul de vindecare scontat. K. consumul moderat de bere este un neasteptat aliat eficient impotriva avansarii osteoporozei. pentru neutralizare. carne slaba. folosind preparate care sunt asemanatoare proteinelor (clofelina. boabe de fasole sau o castana. anume aceea ca banala bere este probabil cel mai bun remediu impotriva osteoporozei. Important pentru persoanele care manifesta predispozitie pentru osteoporoza: Un nou studiu efectuat de cercetatorii din cadrul Department of Food Science & Technology afiliat Universitatii din California aduce o concluzie socanta pentru lumea medicinei. tendoanelor. peste. Si invers. Daca nu vreti sa le pastrati in cutii. puneti in fiecare pahar 2-3 alune. Asta se intampla cand bolnavul ia medicamente pentru scaderea tensiunii si mananca muraturi si carne sau peste afumat. Nu se recomanda combinarea medicamentelor cu invelisul acidorezistent cu laptele. ● Mancarea grasa scade efectul medicamentelor pentru vindecarea stomacului si intestinelor:antihelmitincelor. sulfanilamidicilor. teofilina. fenilsalitilatului. tetraciclina. folosirea preparatelor hormonale presupune consumarea a cat mai multor alimente care contin proteine: branza de vaci. Acest tip de silicon este prezent in populara bautura sub forma solubila a acidului ortosilicic. Conform National Institutes of Health. D. De exemplu. Interactiunea moleculara dintre ele este atat de puternica. seduxen. Pe baza acestor descoperiri. ficat. Marea parte a siliconului dietetic din samanta de orz este depozitat deopotriva in invelisul interior si coaja. Totul a pornit de la studierea detaliata a proprietatilor siliconului organic dietetic descoperit in bere. E. Dar nu va grabiti sa aruncati toate vasele de cristal. . alimentele grase sunt indicate. In plus. anticoagulante. cafea. etc.Cristalul focalizeaza emisia de unde electromagnetice si indreapta (reflecta) fascicolele daunatoare spre oamenii aflati in camera. trebuie sa renuntati la produse care contin proteine. siliconul dietetic este responsabil de cresterea si dezvoltarea oaselor. reprezinta un real pericol radioactiv. metronidazol. Dar cand folositi vitaminele A. ligamentelor si cartilajelor. Combinatia nereusita de medicamente si alimente poate provoca si o criza de hipertensiune.Trebuie sa se ia in considerare si ce medicamente foloseste. cantitatea mare de vesela din cristal de pe rafturi. banane. digitoxina). fasole. cercetatorii stabilind ca intreaga cantitate de silicon din orz nu este afectata in urma proceselor tehnologice care duc la producerea berii. facand astfel din bere o importanta sursa de silicon organic din dieta cetateanului occidental obisnuit. care este responsabil de 50 % din pricipiile active si biologice. bere. afectiune in urma careia masa osoasa din organism degenereaza in ritm accelerat. Calciul din lactate opreste absobtia preparatelor analoage tetraciclinei.

ro/mbst-reumatologie/intrebati-frecvente-mbst/ http://www.wordpress.laurusmedical.ro/produse/produse-chinezesti/tien-hsien-liquid-20-fiolesecom.plafarprodusenaturiste.ymed.ro/vein-defense/ http://www.htm .http://prosanitas.com/sfaturi-de-sanatate-pentru-copii-nepoti-si-stranepoti2/contraindicatii-ale-unor-plante-alimente-si-tratamente-naturale/ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful