R

xc RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA PREASFINTULUI SÂNGE A LUI ISUS – – – 7 Tatăl nostru 7 Născătoare 7 Mărire Tatălui

Sânge prea preţios al vieţii veşnice preţul şi răscumpărarea întregii lumii, băutura noastră şi baia sufletului nostru, ce continuu susţii cauza noastră a oamenilor înaintea tronului indurarii dumnezeieşti. Ne închinăm cu cea mai sfântă umilinţă înaintea Ta şi Te adorăm şi întrucât ne sta în putinţa, dorim să ispăşim jignirile şi insultele ce le suferi de la oameni, creaturile Tale , mai ales de la cei care îndrăznesc să Te înjure. – Cine nu va binecuvânta acest sânge preţios? Cine nu se va aprinde de dragoste faţa de Isus, care a vărsat acest sânge? – Ce am fi devenit noi dacă nu ne mântuia Sângele dumnezeiesc? Oare ce a stors acest sânge din Inima Domnului nostru până la ultima picătură? – Nu altceva decât dragostea Sa infinită, care ne-a dăruit balsamul mântuirii. - Tu balsam nepreţuit, care ai izvorât din dragoste nemărginită, ascultă că te implorăm ca toate inimile şi toate limbile de pretutindeni să-ţi fie recunoscătoare pe deplin, să Te laude, să Te glorifice azi şi totdeauna până la sfârşitul vremurilor. Amin.
PROMISIUNILE DATE DE SF BRIGITA ŞI BINEECUVÂNTARE DE SF PARINTE PAPA CLEMENTE AL XII-lea PENTRU CEI 7 Tatăl nostru, 7 Născători ÎN CINSTEA PREŢIOSULUI SÂNGE AL DOMNULUI NOSTRU ISUS-HRISTOS – CUVÂNTUL DOMNULUI – – cei care spun timp de 12 ani zilnic aceste rugăciuni cu cei 7 Tatăl nostru şi 7 Născători vor beneficia de următoarele 5 haruri 1. – Nu vor ajunge în purgator 2. – Vor fi primit în rai ca şi mucenici care şi-au vărsat sângele pentru Mine 3. – Vor păstra 3 suflete din Familia lor în harul sfinţitor 4. – Sufletele rudelor până la gradul al patrulea vor scăpa de iad 5. – Vor afla data morţii lor cu o lună înainte dacă vor muri înainte de a împlini cei 12 ani de rugăciune, vor beneficia de acelaşi avantaje Observaţie: în timpul rugăciunii se vor medita suferinţele respective.

RUGĂCIUNE Isuse vreau să spun acum de 7 ori Tatăl nostru şi Născătoare de Dumnezeu în compania dragostei cu care Tu ai spus şi ai sfinţit aceasta rugăciune. Ia-o de pe buzele mele, îmbunătăţeşte-o întru atât încât să bucur şi să cinstească pe preasfânta Treime, aşa cum a bucurat-o şi a cinstit-o aceasta rugăciune spusă de Tine când umblai pe pământ. – Această cinste să se reverse asupra Sfintelor tale răni şi a preţiosului Sânge ce s-a vărsat din ele.
1. – TĂIEREA ÎMPREJUR

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte prin Inima Neprihănită a Maicii Domnului şi Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc primele răni şi prima vărsare de Sânge a lui Isus, pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi ale întregului tineret şi pentru iertarea păcatelor de moarte în viaţa tinerilor din familia mea.
2– SUDOAREA DE SÂNGE

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc groaznicele grădina Măslinilor şi fiecare picătură de sudoare păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi răspândirea dragostei câtre Dumnezeu şi aproapele.
3– BICIUIREA

Maicii Domnului şi Inima suferinte ale Domnului din de Sânge pentru iertarea ale lumii întregi şi pentru

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Inima
Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc miile de rani, chinurile groaznice şi preţiosul Sânge vărsat la biciuirea Domnului nostru Isus Cristos, Dumnezeul si Rascumparatorul nostru, al tuturor, pentru iertarea păcatelor trupului meu, ale trupului copilului meu Mihai-Emil şi ale lumii întregi şi în special în familia mea si in familiile noastre.

4. – ÎNCORONAREA CU SPINI

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Sângele vărsat la încoronarea cu spini şi prin Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc rănile, chinurile şi preţiosul Sânge vărsat la încoronarea cu spini pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu Mihai-Emil şi pentru răspândirea Împărăţiei lui Cristos pe pământ şi iubirea suferinţelor. 5. – PURTAREA CRUCII

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin

Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Dumnezeiasca Inima a lui Isus, îţi jertfesc suferinţele Mântuitorului pe Calea Crucii, dar mai ales Rana umarului drept şi preţiosul Sânge vărsat din ea, pentru iertarea lepădării mele si a copilului meu Mihai-Emil de cruce şi suferinţele şi răzvrătirea mea, a copilului meu Mihai-Emil şi a lumii întregi, împotriva hotărârilor Tale sfinte precum şi pentru iertarea limbii mele, a limbii copilului meu Mihai-Emil si a lumii intregi, pentru evitarea acestor păcate. 6. – RĂSTIGNIREA

Tatăl nostru, Născătoare
Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Dumnezeiasca Inimă a lui Isus, îţi jertfesc pe Fiul Tău, răstignit pe cruce, rănile din mâini şi din picioare şi cele trei şiroaie de Sânge care s-au scurs din ele pentru noi, sărăcia în care a trăit, ascultarea lui perfectă, toate chinurile Lui trupeşti şi sufleteşti a acestei jertfe pe toate altarele pământului, la Sf. Liturghie, pentru iertarea păcatelor lumii, pentru preoţi şi credincioşi, pentru intenţiile Sf. Părinte Papa Benedict, pentru întărirea familiilor creştine, pentru întărirea credinţei pentru patria noastră şi unitatea popoarelor în Cristos şi Biserica Sa. 7. – STRĂPUNGEREA SFINTEI INIMI

Tatăl nostru, Născătoare
- VEŞNICE PĂRINTE, PRIMEŞTE TE IMPLOR, CA JERTFA PENTRU NEVOILE SFINTEI BISERICI, ŞI PENTRU IERTAREA PĂCATELOR LUMII, PREŢIOSUL SÂNGE ŞI APA CARE S-A SCURS DIN INIMA LUI ISUS ŞI FII CU NOI BUN ŞI MILOSTIV. - SÂNGE, ULTIMUL CONŢINUT AL SFINTEI INIMI, SPALĂ VINA PĂCATELOR MELE, ALE PACATELOR COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI ALE TUTUROR OAMENILOR. - APA INIMII DOMNULUI, SPALĂ-MĂ SI PE MINE SI SPALA-L SI PE COPILUL MEU MIHAI-EMIL DE TOATE PEDEPSELE PĂCATELOR ŞI STINGE-MI MIE, COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI TUTUROR SUFLETELOR, FLĂCĂRILE IADULUI.

AMIN.

Am stricat Ca să se şteargă efectul pronunţării acestor cuvinte. BLESTEMUL. Ioan în Apocalipsă. Am pierdut 23. să se rostească următoarea rugăciune: “O. Răul 5. Spunându-le în gând au acelaşi efect negativ . concepută fără de prihană strămoşească Roagă-Te pentru noi. Nu înteleg 21. care nu aleargă. care alergăm la Tine.aceste trei cuvinte nu trebuie spuse sub nici o formă şi în nici o situaţie (nici în glumă şi nici repetând după alţii). Am spart 24. sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sf. Necazul 14. Blestemul 3. Am uitat 22. Nu merg 15. De ce ai făcut ? 6. Nu văd 18. Amin. Baiul 12. DRACUIALA .” Explicaţii SUDALMA. Nu aud 19. Dracul 4. Nu fac 16.Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii: 1. Nu pot 10. şi pentru cei. Nu vreau 17. scrise mai jos. Nu ai făcut bine 8. Fecioară Maria. Masa din mijlocul scaunelor este lumea. Greul 13. Nu ştiu 9.Explicaţii la cele 24 de cuvinte. Nu a trebuit să faci! 7. care nu trebuie rostite Aceste cuvinte. care va fi judecată după cele 24 de cuvinte. Sudalma 2. Nu reuşesc 11. Nu găsesc 20.

iar cei buni. “Fericiţi cei care plâng că aceia se vor mângâia” (la cuvintele 11 şi 12 de asemenea vezi aceste ultimele 2 explicaţii .chiar dacă există asupra noastră. NU VREAU . se poate scrie. cu părinţii. NU ÎNŢELEG -le putem folosi la trecut “nu am înţeles” sau simplu “NU’. NU FAC. acest cuvânt este des folosit şi oameni sunt foarte loviţi de greutăţi. Dacă le repetăm ajungem să nu observăm. îngerii se apropie de noi. NU GĂSESC . se poate citi. Îngerii şi diavolii sunt în atmosferă (între Pământ şi Lună).pentru persoana la care ne gândim. Dacă vorbele noastre au vibraţii bune. Să înlocuiţi cele trei expresii cu “ar fi bine să faci aşa” şi să-i arăţi cum ar trebui să facă. brăzdată de riduri. DE CE AI FĂCUT ? NU A TREBUIT SĂ FACI NU AI FĂCUT BINE! . care este Dumnezeu şi fiecare îşi va primi pedeapsa după faptă. Nu avem nici un drept să judecăm pe nimeni. NECAZUL . RĂUL . luminoasă. Cuvântul atinge sufletul. căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”. NU ŞTIU! NU POT! NU REUŞESC! . pentru că aşa vă veţi controla vorbirea şi pe voi înşivă în orice situaţie. “nu am reuşit”.acestea vor trebui înlocuite cu un “nu” simplu sau “voi încerca”. “am să pot”. “nu am putut”. Nouă nu ni se cere chiar aşa un sacrificiu.trebuiesc folosite la trecut “nu am văzut”. să nu auzim ce este în jurul nostru. De aici izvorăsc cele mai multe certuri. Se pot folosi expresiile “Nu trebuie a merge”. deoarece în mod deosebit sunt folosite de copii. s-a lăsat răstignit şi a cucerit Pământul nu numai pentru vremea Sa. curată şi să vorbim numai ceea ce este necesar. Certăreţii au faţa urâtă.aceste cuvinte sunt expresiile neascultării. Să vorbim puţin. Ei simt vibraţia cuvintelor rostite de noi. doar să nu ne certăm în familie. “am să reuşesc” sau “nu am ştiut”. “Nu “ am găsit”. să fim răbdători şi gata de ajutor NU VĂD. ci pentru totdeauna. NU AUD. Biblia spune “La început era cuvântul şi cuvântul era cu Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1/1). deoarece printr-o vorbire lungă şi necontrolată pierdem multă energie. că acelora este împărăţia cerurilor”. Hristos a cedat răutăţii oamenilor. care sunt gata să ierte oricând şi orice greşeală au faţa liniştită. pentru care s-a făcut iadul. “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. trebuie să-1 tratăm ca şi cum nu ar fi. Cărţile sfinte spun că fiecare cuvânt înconjoară Pământul.aceste expresii sunt asemănătoare şi prin nefolosirea lor învăţăm să nu mustrăm şi să nu facem observaţii la nimeni. îl poate mângâia sau ucide. Aceasta înseamnă că toată vorbirea este însăşi Dumnezeu. Prin folosirea cuvintelor nepermise atragem şi spre noi forţe negative. Înlocuiţi aceste cuvinte. plăcută.se poate înlocui cu “Nu mi-a rămas în minte” sau mi-a ieşit din minte. cu fraţii. mintea se întunecă şi vom ajunge să vorbim singuri pe stradă. Cei ce-1 rostesc vor avea sigur parte de el. De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută. . pentru a nu deveni neînţelegător AM UITAT . Să le înlocuim cu o binecuvântare sau să nu zicem nimic. nu s-a certat cu ei. “Nu trebuie a face” “Nu este bine”. în mod contrar diavolii. există un judecător.observaţia redacţiei) NU MERG. Isus spune “Luaţi jugul meu şi sarcina.se poate spune în rugăciune. neînţelegeri în familii.“Cedează ca să învingi”. Luaţi aminte. “Nu am auzit”.

Unii încearcă să se folosească de lucrurile necurate pentru a ajunge la fericire. vă simţiţi mai bine şi aşa se va simţi şi cel la care-i faceţi binele. Din punct de vedere filozofic se spune şi este adevărat. lipsiţi de dragoste. Chiar mai mult de 10 nenorociri vin pe capul nostru. deja pe creierul nostru se lasă nori grei. renunţare. AM SPART . De multe ori copiii noştri suferă de unele păcate săvârşite de părinţi. direct sau indirect. nu de la aproapele său. vorbim şi facem.se poate înlocui cu “A căzut”. Este important să le daţi atenţia cuvenită celor 24 de cuvinte deoarece toată viaţa noastră acţiunile bune sau rele. ascultare. cu câteva zile înainte. Binele este cel care urcă. chiar dacă nu suntem imediat în cunoştinţa lor. etc.Adevărata fericire este doar în Dumnezeu. Faptele trecutului trebuiesc depăşite cu o gândire şi cu o vorbă constructivă. comerţ. Dacă de la noi pleacă o faptă bună. orgolioşi. nu ne putem odihni. Nici noaptea nu ne putem odihni. “Noroc AM STRICAT . Dacă sunteţi toată ziua bine dispus. Dumnezeu îl loveşte pe om unde-l doare mai tare şi când îi e lumea mai dragă. ci se va înmulţi binele de 10 ori în acel loc. depind de cele ce gândim. respect. Dumnezeu nu bate cu bâta. răsplata pentru faptele bune o aşteaptă de la Dumnezeu. o vor face şi ei pînă la urmă. când faceţi un lucru bun.Trăim într-o lume egoistă. iubire. nu mai putem mânca. pentru ca fapta bună să nu devină un schimb de fapte. iar înaintea ochilor nu mai vedem decât persoana pe care vrem să o nedreptăţim. Poate când aproape aţi uitat răul comis. ’’CĂCI DIN CUVINTELE TALE TE VEI ÎNDREPTA ŞI DIN CUVINTELE TALE TE VEI OSÂNDI’’ Matei 12. la care nu ajungem fără să ne deprindem cu următoarele calităţi: bunătate. că suntem înconjuraţi de “bine” şi de “negativ”. Cu cât se amână pedeapsa cu atât va fi mai dureroasă. Mulţi vor spune că ei au făcut multe şi nu au păţit nimic.AM PIERDUT . Când ne certăm cu cineva. Nu uitaţi: creştinul bun. la a strica o căsnicie şi altele.37 . este rezultatul neatenţiei şi slăbiciunilor noastre. care îşi sacrifică viaţa pentru noi cei păcătoşi. edificatoare. împrăştiem agitaţie în jurul nostru şi dacă se repetă des ne îmbolnăvim încet. deci suntem complet sub controlul satanei. puteţi observa cum creşte puterea în voi.a pierde ceva. Învaţă şi alţii care aud sau văd fapta. Aceste cuvinte sunt dictate din DIVINITATE iubitului nostru “Unchiul Mihai”.poate să urce de la a strica o jucărie. dărnicie. credinţă. speranţă. atingîndu-i totdeauna sufletul. iar răul este cel care coboară. locul nu rămâne gol (vid). Încercaţi să urmăriţi şi voi. suntem nervoşi. cu oameni mândri. Folosind des apare riscul pierderii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu.Când săvârşim un lucru ce nu este bun. zgârciţi.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MARŢI: Mărire… Ceea cea hotărât DUMNEZEU. care cu darnică smerenie strigăm: Voi care sunteţi deasupra imensei oştiri cereşti ajutaţi-ne pe noi în nevoi. salvează. Bucură-TE(Mântuită să fii.RUGĂCIUNI ÎN CINSTEA CELOR 7 SFINŢI ARHANGHELI (novenă) (se pot face în 9 zile. conducătorii puterilor cereşti. ca. felicitată să fii) Tu pământule virgin nesemănat. pentru care eşti vrednic de laudă Sfinte Arhanghele Mihail. LUNI: Mărire… Sfinte Arhanghele Mihail. care luminezi în veci. De aceea pe Tine Te rugăm: cu puterea Ta nimiceşte săgeţile lui aprinse orientate spre noi. felicitată să fii) TU plină de mană. din toată inima mea şi împreună cu sfinţii îngeri îţi voi cânta Ţie. păziţi-ne pe noi. Aleluia. noi păcătoşii. pe care L-a văzut Iacob. Bucură-Te.ne pe noi de ispitele de nu bune intenţii. TU rugule nepârjolit. unde virtutea Ta luminează. vă rugăm pe Voi. TU scară înaltă. TU Sfinte Vas Dumnezeiesc. felicitată să fii) TU podule sfânt. Voievozi ai oştirilor cereşti. acolo se nimiceşte puterea negativului pentru că nu poate să se uite la strălucirea Ta. cu rugăciunile Voastre să ne ocrotiţi pe noi. Veniţi toţi cu o inimă să lăudăm pe Arhanghelii Lui. Bucură-TE(Mântuită să fii. învăţătorii oamenilor şi conducătorii îngerilor. cu aripile Voastre Preamărite acoperiţine pe noi. Tu stea polară. cereţi lui Dumnezeu să ne dea ceea ce ne este de folos şi să ne miluiească după marea Lui îndurare. începând din veci. Bucură-TE(Mântuită să fii. Ţie Ţi-a descoperit Sfântă Fecioară. Gigantici voievozi ai lui Dumnezeu. Amin. felicitată să fii) TU adâncule imposibil de perceput. făcând în fiecare zi fiecare rugăciune sau se citeşte în fiecare zi a săptămânii rugăciunea corespunzătoare timp de 9 săptămâni) Să ne rugăm: Domnului să ne rugăm. felicitată să fii) . aşa cum ai fost învingător aspra spiritului necurat în prima luptă. care pe noi în ceruri ne duci. Arhanghelul Gabriel a apărut înaintea Ta şi cu închinare Ţie aspus: Bucură-TE(Mântuită să fii. slujitorii Divinei măriri. Doamne îndură-Te spre noi! Te voi mărturisi pe Tine Doamne. Bucură-TE(Mântuită să fii.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… DUMINICA: Mărire… . însoţeşte-mă şi pe mine pe drumul meu de Viaţă şi păzeşte-mă de cel care nu-i bun. ocrotiţi-mă de smintelile spiritului care nu este bun. ca şi părtaşi ai luminozităţii. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… VINERI: Mărire… Oh Voi Arhanghelii. o. Serafimii. Serafimi şi Sfinţi arhangheli. care ai însoţit pe Tobias. îngerii împreună cu Arhanghelii se roagă:Doamne îndură-TE! Salvează poporul Tău! Sfinte Arhanghele Zadkiel. încă-nainte de steaua Polară. condu-mă şi pe mine pe drumul meu de viaţă şi ocroteşte-mă de tot. Arhanghele Peliel. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MIERCURI: Mărire… Vă rog pe Voi. Heruvimi. să-mi luminaţi mintea mea întunecată de suferinţele (patimile) vieţii. Te rog pe Tine ocroteşte-mă de toţi duşmanii şi condu-mă pe calea care duce la DUMNEZEU. Voi Arhanghelii cu toţi îngerii împreună rugaţi-Vă pentru mine păcătosul Mântuitorului. care de la Tatăl s-a născut. felicitată să fii) TU aleasa lui Adam. domnitorii. care ai condus cu piciorele uscate dincolo de Marea Roşie poporul lui Israel. care Născătoare vei fi pentru cel. ca să putem trăi curaţi şi să obţinem fericirea cea de veci. scapa-l pe copilul meu Mihai-Emil de cel viclean şi condu calea mea de viaţă. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… SÂMBĂTĂ: Mărire… Oh. Arhanghele Rafael. după Voia Lui Dumnezeu. care străluciţi. care l-ai oprit pe Avram de jertfirea lui Isac. Domnul este cu Tine. spunându-I: Bucură-TE(Mântuită să fii. Oh. Bucură-TE(Mântuită să fii. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire JOI: Mărire… Puterile(înălţimi).TU care ne-ai dezlegat de nebinecuvântare. calea de viata a copilului meu Mihai-Emil. ca să ajung la DUMNEZEU în Rai. fi alături de mine si de copilul meu Mihai-Emil în toate împrejurările Vieţii. scapă-mă de cel viclean . ce nu este bun. Oh. felicitată să fii) cea plină de har(milă. indulgenţă). Sfinte Arhanghele Maltkiel. serafimi şi heruvimi. care TE-ai luptat cu Iacob. Vă rog pe Voi. Tu. Din oştirile cereşti Gabriel a zburat în Nazaret şi s-a pus în picioare înaintea Fecioarei Maria. rugaţi-vă pentru noi lui DUMNEZEU.

felicitată să fii) Marie. care ai deschis uşa mormântului lui Isus Cristos. care a-nvins moartea şi-a mântuit omenirea ! Sfinte Arhanghele Uriel. prin mijlocirea heruvimilor. îndură-TE spre noi Doamne Isuse Cristoase. Faceţi-vă cruce înainte şi după rugăciune! . cei care strigăm astfel: BucurăTE(Mântuită să fii. ocroteşte-ne pe noi de spiritul necurat. Cel care infinit de bun şi iubitor de oameni eşti. care erau cu Maria. serafimilor şi sfinţilor arhangheli. Mărire… Pentru mijlocirea tuturor Spiritelor (sufletelor) sfinte şi Părinţilor (taţilor) noştri.Femeile. când au ieşit au găsit piatra răsturnată. dăruieşte-ne cu îndurarea TA. ca sigur să ajungem la DUMNEZEU.Grăbiţi-vă şi duceţi de veste lumii : a-nviat Domnul. Cel care aşa de mult iubeşti oamenii. Un înger lea spus astfel : de ce-L căutaţi printre morţi pe cel care a înviat. Amin. deschide şi pentru noi calea spre DUMNEZEU. Maica Sfântă a Cristosului nostru înviat! Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Îndură-TE spre noi Cel care eşti fără de-nceput..

R.ro/rugaciunile-familiei-crestine/rugaciuni-la-sacramente/229litania-preasfantului-sange-al-domnului-nostru-isus-cristos Litania preasfântulu i Sânge al Domnului nostru Isus Cristos Scris de ionutdamoc Joi. Cristoase. unii l-au considerat ca fiind. ascultă-ne. unchiul MIHAI a fost un calugar care a vindecat milioane de oameni. totul a făcut în conformitate cu regulile bisericii şi a spus totdeauna adevărul. Dumnezeule. http://www. 14 Ianuarie 2010 10:32 Doamne. miluieşte-ne pe noi.rugaciunecatolica. iar cuvintele lui se adeveresc şi se indeplinesc şi pănă în ziua de azi şi avem convingerea că şi în viitor şi referitor la viitor fiecare cuvânt al lui se va împlini şi în continuare. miluieşte-ne. spre lauda mare a BUNULUI DUMNEZEU spre mântuirea oamenilor şi spre vindecarea sufletească trupească şi spirituală a lor. (*) . miluieşte-ne. auzi-ne. Cristoase. R. SFĂNTUL ARHANGHEL MIHAIL. Doamne.Bine aţi venit pe pagina UNCHIULUI MIHAI. Tată din cer.unchiulmihai. a făcut totul. R. cert este că ştia tot. miluieşte-ne. Cristoase.ro/ro/page/rugaciuni/1136 http://www.

* Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. vărsat în agonie pe pământ. al Cuvântului întrupat al lui Dumnezeu. care creezi suflete feciorelnice. * Sângele lui Cristos. mângâierea muribunzilor. Mielul lui Dumnezeu. al noului şi veşnicului testament. mângâierea celor ce plâng. Răscumpărătorul lumii. tăria celor ce sunt în primejdie. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. belşug de milă. Doamne. * Sângele lui Cristos. puterea mărturisitorilor. * Sângele lui Cristos. V. * Sângele lui Cristos.Fiule. odihna celor osteniţi. tăria martirilor. * Mielul lui Dumnezeu. miluieşte-ne pe noi. * Sângele lui Cristos. Dumnezeule. un singur Dumnezeu. R. pacea şi fericirea inimilor. al Fiului unul-născut al Tatălui veşnic. * Duhule Sfânt. R. * Sângele lui Cristos. băutura şi spălarea sufletelor. care iei asupra ta păcatele lumii. prin sângele tău. R. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. Dumnezeule. Ne-ai răscumpărat. în sfânta Euharistie. ascultă-ne. scăparea sufletelor din focul purgatoriului. preavrednic de toată lauda. Doamne. fără de care nu este iertare. care iei asupra ta păcatele lumii. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. chezăşia vieţii veşnice. Mielul lui Dumnezeu. preţul mântuirii noastre. iartă-ne. curs la încoronarea cu spini. * Sfântă Treime. * Sângele lui Cristos. speranţa celor ce fac pocăinţă. învingătorul diavolului. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. R. care iei asupra ta păcatele lumii. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. Şi ne-ai făcut pe noi împărăţie Dumnezeului nostru. Doamne. .

recunoştinţă şi iubire. la mâinile şi picioarele tale străpunse de cuie şi la inima ta preaiubitoare. mă gândesc la trupul tău sfâşiat de biciul călăilor. deschisă larg de suliţa ostaşului roman. harul ca astfel să cinstim preţul mântuirii noastre. prin puterea lui. Rănile acestea sunt preţul scump al mântuirii noastre . cu adâncă evlavie. încât să fim apăraţi pe pământ. de relele vieţii acesteia şi să ne bucurăm în cer de roadele lui veşnice. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Doamne Isuse Cristoase. răstignit pe cruce. DEVOŢIUNE CĂTRE CELE CINCI RĂNI ALE LUI ISUS CRISTOS Scris de ionutdamoc Luni. 25 Ianuarie 2010 12:03 V. veşnice Dumnezeule. te rugăm. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. dă-ne. la fruntea ta dumnezeiască rănită de coroana de spini. Prin acelaşi Cristos. Amin. care l-ai rânduit pe Fiul tău unul-născut ca Mântuitor al lumii şi ai voit să te îndupleci prin sângele lui. Domnul nostru.Să ne rugăm: Atotputernice. Veşnice Părinte.

prin durerile acestei răni. Doamne Isuse Cristoase. R. care duce cele mai multe suflete la pieirea veşnică. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. . zicând: R. Veşnice Părinte. Dă tuturor acelora care suferă cu răbdare şi umilinţă harul să poarte crucea împreună cu tine. mai curând fă să mor. răstignit pe cruce. Plini de încredere. pentru meritele rănilor tale sfinte. mă închin cu umilinţă rănii mâinii tale stângi. iertare şi îndurare. Veşnice Părinte. Isuse. decât să fac vreun păcat de moarte”. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Plin de umilinţă dar cu hotărâre sfântă. Doamne. Către rana de la mâna stângă V. zic şi eu cu atâţia dintre sfinţii tăi: „Doamne. Isuse Cristoase.şi tot atâtea izvoare nesecate de binecuvântări şi haruri. să-mi dai o ură neîmpăcată contra păcatului. strigăm către tine. iertare şi îndurare. mai ales. Te rog ca. fă să înţeleg rostul suferinţelor tale şi să port cu resemnare şi bucurie suferinţele ce mi le vei trimite în viaţa aceasta. Prin durerile ce le-ai simţit la străpungerea acestei mâini. contra păcatului necurăţiei. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. pentru meritele rănilor tale sfinte! Către rana de la mâna dreaptă V. răstignit pe cruce. mă închin plin de dragoste rănii mâinii tale drepte. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Isuse.

Către rana de la piciorul drept V. milostive Isuse. răstignit pe cruce. Îmi pare nespus de rău că te-am supărat prin ele. pentru meritele rănilor tale sfinte. mă închin rănii piciorului tău drept. Prin durerile ce le-ai îndurat la pironirea piciorului tău stâng. De asemenea. Miluieşte-te de ei şi arată-le în curând lumina feţei tale. Către rana de la piciorul stâng V. gândindu-mă la suferinţele ce le-ai răbdat pentru mântuirea noastră. R. iertare şi îndurare. pentru meritele rănilor tale sfinte.şi astfel. te rog să-mi ierţi toate păcatele. plin de recunoştinţă. te rog. alină durerile acelora care mai suferă în locul curăţitor al purgatoriului. răstignit pe cruce. iertare şi îndurare. Isuse. ea să le fie spre mântuire. R. mă închin plin de recunoştinţă rănii de la piciorul stâng. Deschide-le ochii. . Isuse. Doamne Isuse Cristoase. Veşnice Părinte. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. că altfel vor pieri cu toţii R. Doamne Isuse Cristoase. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Doamne. te rog ca sângele ce a curs din această rană să spele vina celor ce trăiesc încă în mrejele păcatului. Isuse. Prin meritele acestei răni. iertare şi îndurare. pentru meritele rănilor tale sfinte. Veşnice Părinte. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos.

Sfântul Părinte N. fraţii. . te rugăm să ne învredniceşti şi pe noi. răstignit pe cruce. Dumnezeule. mă închin plin de iubire rănii de la inima ta sfântă. Amin. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. iertare şi îndurare. Domnul nostru. Veşnice Părinte. cu harul învierii. să binecuvântezi şi să ocroteşti Biserica ta. dulce Isuse. pentru meritele rănilor tale sfinte.Către rana inimii preasfinte V. Din iubire faţă de mine. Acelaşi har ţi-l cer. rudele şi binefăcătorii mei. Prin acelaşi Cristos. Isuse. pentru părinţii. te rog. precum şi pe capul ei. şi astfel. ai lăsat ca preasfânta ta inimă să fie străpunsă de o suliţă. Doamne Isuse Cristoase. Prin meritele acestei sfinte răni. să ne mântuiască de puterea Celui Rău. R. robii tăi. care ai voit ca Fiul tău să sufere pentru noi chinurile crucii. Isuse.

. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Inimii lui Isus! +În numele Tatãlui. bune Isuse ascultã-mã. Ţi-am adus inima mea aşa cum este. • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie… (de trei ori) 1. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Drept al lui Isus! . al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Te implor întipãreşte adânc… 4. 2. Te rog Isuse binecuvânteazã ispãşirea mea! Rugăciune de Ispăşire la Isus Îndurător La capela grotã a lui Isus cu Inima Îndurãtoare conştientizãm cã Isus este în noi! Ispãşim – rugându-ne rozarul celor cinci Rãni Sfinte ale lui Isus – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus care trãieşte în ei! ROZARUL CELOR CINCI RÃNI SFINTE ALE LUI ISUS: +În numele Tatãlui. bune Isuse ascultã-mã. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • Crezul. pentru dobândirea harurilor ….Rugãciune introductivă Isuse Înviat. Te implor întipãreşte adânc… 3. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. cu inima plinã de pocãinţã vin la Tine cerându-ţi ajutorul. şi în ea pe toţi aceia pentru care sunt rãspunzãtor. converteşte pãcãtoşii. împreunã cu rugãciunile şi jertfele mele. vindecã-i pe cei bolnavi. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Îndurãtor! Cu adâncã smerenie. Glorificat. bune Isuse ascultã-mã.… binecuvânteazã rezolvarea problemelor mele dupã Voia Ta cea Sfântã. Cu mare încredere te rog Isuse. Te implor întipãreşte adânc în inima mea Rãnile Sfântului Tãu Fiu. Îţi ofer aceastã procesiune de ispãşire. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Stângi a lui Isus! +În numele Tatãlui. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Drepte a lui Isus! +În numele Tatãlui.

şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Învaţã-ne Isuse. Te implor întipãreşte adânc… +În numele Tatãlui. Amin! Ispăşire prin Calea Sfintei Cruci (facultativ) Staţiunea I: Isus este osândit la moarte! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ci sã ajutãm acolo unde este posibil. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! . în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. Te rugãm sã ne ridici prin iubirea Ta iertãtoare. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. rãstignit pe cruce. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. ajutã-ne. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Te implor întipãreşte adânc… 5. bune Isuse ascultã-mã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care porţi crucea. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. arãtat de Tine. când cãdem în pãcat. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a II-a: Isus ia crucea noastrã pe umerii Sãi! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. bune Isuse ascultã-mã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã.+În numele Tatãlui. ca sã putem merge mai departe pe drumul nostru. al Fiului şi al Sfântului Spirit. sã ne acceptãm crucea şi s-o purtãm ca ispãşire pentru pãcatele noastre. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IV-a: Isus se întâlneşte cu Preasfânta lui Mamã! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. sã nu judecãm pe alţii. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a III-a: Isus cade întâia oarã sub greutatea crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Stâng al lui Isus! +În numele Tatãlui.

le ştergem cu spiritualitatea Veronicãi. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VIII-a: Isus mângâie femeile din Ierusalim care plâng! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. ridicã-ne şi atunci când iarã şi iarã recãdem în pãcatele noastre. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a V-a: Simon din Cirene îl ajutã pe Isus sã-şi ducã crucea! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VII-a: Isus cade a doua oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. sã nu rãmânem niciodatã în pãcatele noastre. chiar şi atunci când suntem apãsaţi de povara crucilor noastre.Sfântã Fecioarã. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a X-a: Isus este despuiat de hainele sale! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. sã nu aducem lacrimi. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ca prin prezenţa noastrã tãcutã sã-i încurajãm spre ţelul final pe fraţii noştri care îşi poartã crucile. Te rugãm. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care suferi. ci cãindu-ne sã putem întotdeauna sã începem din nou. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. ca din iubire şi nu doar din obligaţie sã-i ajutãm pe fraţii noştri pe calea crucii a vieţii lor. ajutã-ne. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VI-a: Veronica şterge cu o maramã faţa însângeratã a lui Isus! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse ajutã-ne. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IX-a: Isus cade a treia oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! ci sã . şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse dã-ne putere sã consolãm pe alţii. rãstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XV-a: Isus a înviat glorios! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost rãstignit. fii alãturi de noi ca sã putem accepta şi oferi fiecare umilire. rãstignit pe cruce. ci este începutul vieţii veşnice. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! . Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XI-a: Isus este rãstignit pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. încât sã înviem pentru viaţa veşnicã împreunã cu Tine. sã acceptãm neputinţa şi s-o oferim ca ispãşire Tatãlui Ceresc. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Sfântã Fecioarã. rãstignit pe cruce. ajutã-ne. ajutã-ne. ne aşezãm în Braţele Tale Sfinte împreunã cu familia noastrã. Preot: Doamne Isuse Cristoase.… ştiind cã acolo suntem în cel mai sigur loc. pentru convertirea pãcãtoşilor. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. sã trãim. cu spiritualitatea Ta. ca zi de zi sã putem muri pentru propria noastrã voinţã şi sã putem face Voia Tatãlui Ceresc. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost aşezat în mormânt. Preot: Doamne Isuse Cristoase.Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost umilit. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XII-a: Isus moare pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIII-a: Sfântul Trup al lui Isus este luat de pe cruce şi aşezat în braţele Sfintei Sale Mame! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai acceptat chiar şi moartea. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIV-a: Sfântul Trup al lui Isus este aşezat în mormânt! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse înviat. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. sã suferim şi sã murim astfel. noi credem cã pentru cei care-ţi aparţin moartea nu este un sfârşit. rãstignit pe cruce.

Sânge. cea mai frumoasã Creaturã a Tatãlui.” ROZARUL /SFINTEI TREIMI: La început: În numele Tatãlui. sacrilegiile şi indiferenţele prin care El este ofensat. cea plinã de har… (o datã) • Mãrire Ţie Tatã. minunatul templu al Spiritului Sfânt. Te ador. mai ales pentru Pacea care o dai sufletului. Fiule şi Spirite Sfinte! Vã ador din adâncul inimii şi vã ofer prea Scumpul Trup. Decada lui Isus Cristos: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. şi. cea plinã de har… . cea plinã de har… • Mãrire Ţie Isuse. recunoştinţã Ţie Tatã pentru toate. ca ispãşire pentru insultele. • Crezul. prezent în toate tabernacolele din lume. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). Te rog. (o datã) ( ne putem ruga atingând pãmântul cu fruntea cu capul aplecat). Tatã. Preafericita Mamã a lui Isus Cristos. Suflet şi Dumnezeire a Domnului Nostru Isus Cristos. iartã-i pe toţi cei care nu cred în Tine. eu cred în Tine. ISPÃŞIRE LA CRUCEA UNITÃŢII La Crucea Unitãţii conştientizãm cã Isus este prezent în Euharistie! Ispãşim – cu rugãciunea de la Fatima şi rozarul Sfintei Treimi – pentru cei care nu cred în Euharistie. (de zece ori) • Isuse Cristoase eu cred în Tine … Decada Spiritului Sfânt: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. recunoştinţã Ţie Isuse pentru toate. al Fiului şi al Sfântului Spirit. nãdãjduiesc în Tine şi Te iubesc.II. RUGÃCIUNEA DE LA FATIMA: “Prea Sfântã Treime. (de zece ori) • Tatã Ceresc. mai ales pentru Iubirea Ta nemãrginitã. nu Te adorã. nu nãdãjduiesc în Tine şi nu Te iubesc. prin meritele infinite ale Prea Sfintei Sale Inimi şi prin mijlocirea Inimii Imaculate a Mariei vã implor convertirea sãrmanilor pãcãtoşi. Decada Tatãlui Ceresc: • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie.

Încântarea Sfintei Treimi. cea plinã de har… • Mãrire Vouã Sfântã Treime. Fecioara Maria l-a prezentat pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. ajutã-mã sã-l gãsesc şi sã-l slujesc pe Isus în aproapele meu. nãdãjduiesc în Voi şi Vã iubesc. pentru noi! . recunoştinţã Ţie Spirite Sfinte pentru toate. 5. MISTERELE ROZARULUI DE DURERE: 1. aparţine lui Dumnezeu. Isus a fost încoronat cu spini. împreunã cu Tine vreau sã accept suferinţele trupeşti. ajutã-mã sã dãruiesc aproapelui meu spiritualitatea lui Isus. 3. 2. 3. (de zece ori) • Preasfântã Treime. (de zece ori) • Spirite Sfinte. iertaţi-i pe toţi cei care nu cred în Voi. Fecioara Maria a zãmislit pe Isus de la Spiritul Sfânt! Sfântã Fecioarã. nu nãdãjduiesc în Voi şi nu Vã iubesc. împreunã cu Tine vreau sã spun: nu voia mea ci voia Ta sã se împlineascã în mine. La încheiere: În numele Tatãlui. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). Vã ador. ISPĂŞIRE PRIN SFÂNTUL ROZAR MEDITAT (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE BUCURIE: 1. vreau sã trãiesc conştient de faptul cã Isus este în mine. eu cred în Voi. ajutã-mã sã trãiesc conştient cã tot ce am. ajutã-mã sã urmez numai vocea Spiritului Sfânt. Fecioara Maria l-a regãsit pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. 4. 2. nu Vã adorã. Isus a fost biciuit pentru noi! Isuse care ai fost biciuit. … Decada Sfintei Treimi: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. mai ales pentru revãrsarea Puterii Tale. eu cred în Tine. Fecioara Maria cu Isus în Inimã a vizitat-o pe Elisabeta! Sfântã Fecioarã. mai ales pentru Îndurarea Voastrã Nemãrginitã. recunoştinţã Vouã Sfântã Treime pentru toate. al Fiului şi al Sfântului Spirit. Isus a asudat pentru noi sudori de sânge! Isuse care ai asudat sudori de sânge. Vã rog.• Mãrire Ţie Spirite Sfinte. Fecioara Maria l-a nãscut pe Isus! Sfântã Fecioarã. cea de o fiinţã în trei Persoane.

în urma Ta. cu toatã încrederea te rog sã vindeci prin Sfântul Tãu Fiu. Isus a înviat din morţi! Isuse înviat. vreau sã trãiesc conştient cã şi locuinţa mea este în Împãrãţia Ta. cred cã vei învia şi trupul meu la viaţa veşnicã. Isus s-a înãlţat la cer! Isuse înãlţat la cer. ajutã-mã sã-mi duc crucea în tãcere. III. Isus a purtat crucea pentru noi! Isuse care ai purtat crucea. pe cei dragi mie. trupul şi sufletul meu. cred cã împreunã cu Sfântul Tãu Fiu mã veţi rãsplãti în Cer pentru fiecare faptã bunã. 5. pentru Tine accept chiar şi batjocura oamenilor. Isus a ridicat-o pe Sfânta Fecioarã la cer! Sfântã Fecioarã. 2. MISTERELE ROZARULUI DE MÃRIRE: 1. mã aşez pe mine şi pe cei dragi mie în Rãnile Tale Sfinte. Isus ni l-a trimis pe Spiritul Sfânt! Spirite Sfinte Doamne. ajutã-mã sã trãiesc astfel ca în fiecare clipã sã fiu pregãtit pentru întâlnirea cu Tine. ISPĂŞIRE ÎN CINSTEA FECIOAREI MARIA La capela Inimii Neprihãnite a Fecioarei Maria conştientizãm cã Isus este prezent şi în aproapele nostru! Ispãşim – cu rugãciunea bolnavilor şi cu rozarul de la Medjugorje – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus din aproapele lor. RUGÃCIUNE PENTRU BOLNAVI: “Fecioarã Maria. Isus a fost rãstignit pe cruce pentru noi! Isuse care ai fost rãstignit. . îţi mulţumim cã rãmâi cu noi pânã la sfârşitul lumii. 3. 5. Isus a încoronat-o pe Sfânta Fecioarã în cer! Sfântã Fecioarã care ai fost încoronatã. 4. sub protecţia ta deplinã.” ROZARUL DE LA MEDJUGORJE: • Crezul. ca sã vã putem sluji dupã Voia Voastrã Sfântã. cu trup şi suflet sãnãtos. 4. în ziua de pe urmã.Isuse care ai fost încoronat cu spini.

sã mã împãrtãşesc astfel încât trupul meu sã se transforme în Sfântul Tãu Trup iar sângele meu sã se transforme în Sfântul Tãu Sânge. ca prin acesta. ajutã-mã sã mã rog astfel ca viaţa mea sã se schimbe într-un mod plãcut Ţie. Isus s-a botezat în Iordan! Isuse smerit. transformã tot ce este în mine omenesc. 3. vãrsat din cele cinci Rãni Sfinte. Isus s-a schimbat la faţã pe muntele Tabor! Isuse strãlucitor. sã fie dumnezeiesc. Isus ni s-a dãruit în Sfânta Euharistie! Isuse adorat ajutã-mã. care sã ne îndemne la pocãinţã. 2. 4. dã-mi curaj ca pretutindeni sã depun mãrturie despre Tine. În mâinile Tale Pãrinteşti punem Sfântul Sânge al lui Isus.• Tatãl nostru … Bucurã-te Marie… Mãrire Tatãlui … (de şapte ori) ISPÃŞIRE PRIN ROZARUL DE LUMINÃ (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE LUMINÃ: 1. Lacrimile vãrsate pentru noi de Sfânta Fecioarã sub cruce. 5. RUGÃCIUNEA ULTIMELOR TIMPURI (la încheiere) Tatã Ceresc! Îţi oferim prin Spiritul Sfânt. ca ispãşire. întreaga omenire sã dobândeascã iertarea pãcatelor! Amin! . ajutã-mã sã mã plec în faţa fiecãrei rânduieli pe care o dai. Isus şi-a arãtat puterea dumnezeiascã la nunta din Cana! Isuse care ai fãcut minuni. Isus a vestit Împãrãţia lui Dumnezeu! Isuse învãţãtor.

Mãrire Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Pâinea noastrã cea de toate zilele. rãul niciodatã! Sfânta noastrã Mamã! Ajutã-ne. vie Împãrãţia Ta. Fiul Sãu unic. Tatãl nostru. ci ne mântuieşte de cel rãu. Domnul nostru Isus Cristos. ca ispãşire pentru pãcatele noastre şi ale întregii lumi. s-a nãscut din Maria Fecioarã. RUGÃCIUNI CÃTRE SFÂNTA TREIME ŞI CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: Tatã Ceresc! Prin Sfântul Tãu Fiu Rãstignit şi Înviat. Isus. Sfântã Marie. precum şi noi iertãm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispitã. Cred în Spiritul Sfânt. şi în Isus Cristos. iertarea pãcatelor. ROZARUL ÎNDURÃRII DIVINE: Introducere: • Tatãl nostru… • Bucurã-Te Marie… • Crezul. învierea morţilor şi viaţa veşnicã. Tatãl atotputernicul. Domnul este cu tine. Tatãl atotputernicul. cea plinã de Har. care s-a zãmislit de la Spiritul Sfânt. sfinţeascã-se Numele Tãu. precum în Cer aşa şi pe pãmânt. împãrtãşirea sfinţilor. Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tãu Preaiubit. Amin. s-a coborât în iad.ANEXĂ 1. Maica lui Dumnezeu. roagã-te pentru noi pãcãtoşii. a murit şi s-a îngropat. 2. dã-ne-o nouã astãzi şi ne iartã nouã greşelile (pãcatele) noastre. Domnul nostru. Amin. a treia zi a înviat din morţi. condu-ne la unitatea deplinã! Isuse îndurãtor! Dã-ne inimã plinã de pocãinţã. Bucurã-Te. Marie. Pe bobiţele mari: “Pãrinte Veşnic! Îţi oferim Trupul şi Sângele. a pãtimit sub Ponţiu Pilat. sã ajungem tot mai aproape de Sfântul tãu Fiu. Creatorul cerului şi al pãmântului. facã-se Voia Ta. CELE MAI IMPORTANTE RUGÃCIUNI: Crezul apostolic: Cred într-unul Dumnezeu. acum şi-n ora morţii noastre. şade de-a dreapta lui Dumnezeu. Isus Cristos! 3. care eşti în ceruri. s-a suit la ceruri. Sfânta Bisericã Catolicã. s-a rãstignit. Amin. Amin.” Pe bobiţele mici: . precum era la început şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. binecuvântatã eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului Tãu. ca sã ne salvãm de cel Rãu! Spirite Sfinte! Ajutã-ne sã facem întotdeauna numai binele. de unde are sã vinã sã judece pe vii şi pe morţi.

Cu patimile Tale. ai milã de noi şi de întreaga lume. alcătuită de Sfântul Isaac Sirul D oamne. ajutã-mã sã trãiesc întotdeauna în prezenţa Ta plinã de iubire. Dumnezeul nostru. Sfinte Tare. Sfinte fãrã de moarte. iartã-mã pe mine “sãrmanul pãcãtos”! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca Tu sã fii mereu Regele inimii mele” 5. Te rog.” 4. să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. pe care l-ai aplecat pe Cruce. Preasfintele Tale mâini. sufletul meu. voinţa şi toatã viaţa mea aşa cum sunt. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat.” 6.“Prin patima Sa dureroasã. vindecă patimile mele. Maria. Iisuse Hristoase. cea trasă jos de diavoli. ai milã de noi şi de întreaga lume. primește lacrimile mele. curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător.” (de zece ori) La încheiere. pironite . (dupã cinci decade. se spune de trei ori): “Sfinte Dumnezeule. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: “Maicã Sfântã cu Inima Neprihãnitã! Te rog.” Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos. Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul. aşa cum cere Inima Ta Neprihãnitã. ajutã-mã ca tot timpul vieţii mele sã dãruiesc Inimii Tale Neprihãnite trandafirii albi ai faptelor mele bune. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTUL SACRAMENT: “Isuse aflat în Sfântul Sacrament! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca inima mea sã fie permanent locuinţa Ta. Cu rănile Tale. Cu Sângele Tău. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea. Maicã Sfântã. ajutã-mã ca sufletul meu sã fie curat în fiecare zi. Capul Tău. tămăduiește rănile mele. RUGÃCIUNE CÃTRE CRISTOS REGE: “Isuse cu Inima Îndurãtoare! Îţi ofer trupul meu.

precum a făgăduit preasfântă gura Ta. să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești.com/doc/41279423/Rug%C4%83ciune-c%C4%83tre-Sfin%C8%9BiiHeruvimi-Serafimi-Arhangheli-Ingeri-de-Lumin%C4%83-Sfintele-Scaune-Cere%C8%99tiDomnii-Puteri-Cere%C8%99ti-St%C4%83panii-Incep%C4%83torii http://www. http://www. Vistierul bunătăților. Fața Ta. Amin.html http://www.com/doc/24489840/Canon-de-rugaciune-catre-Sfintele-Puteri-Ceresti-siToti-Sfintii-2500-45 http://www. căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Duhul Tău. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Am ieșit de la Tine. pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce. Dumnezeule. Nu am lacrimi mângâietoare. să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării.misiune. în vecii vecilor. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine. cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări.scribd. Stăpâne. să mă povățuiască spre Tine.htm Regimurile alimentare in bolile cardio-vasculare si hipertensiunea arteriala . Doamne Iisuse Hristoase. nevrednicul.de cei fără de lege pe Cruce. Doamne. ieși în căutarea mea. cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată. Ci Tu. Tatăl. Te-am părăsit.roportal. Bunule. prin harul Tău. să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. și nu poate să caute spre Tine cu durere. Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci.ro/resurse-crestine/predici/11-mai-%E2%80%93-capeteniile-bineluiarhanghelii-serafimii-heruvimii. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința.scribd. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Dă-mi așadar. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. să nu mă părăsești. harul Tău.ro/articole/9-tipuri-de-ingeri-1867.

Sunt permise: aluatul de tarta. crap de primavara. numai in preparate (4-5 oua/saptamana). gaina. gelatine. in cantitate limitata (150-200 g/zi) si numai de 3-4 ori pe saptamana. • fructele sunt permise toate si sub orice forma: crude. fierte ca soteuri. fiert ca rasol. fara sare. de preferat veche de o zi. astfel apar si emotiile negative. peltea. cimbrul. telina. leguminoasele uscate. • bauturi: in limitele lichidelor permise. fulgi de ovaz. ca salate. urda dulce. smantana. leusteanul. • fainoasele. iaurt. cu proteine limitate la 60-80 g/zi si cu continut redus de glucide (fainoase. de ecler. pui. sifonul. mai ales cele de origine animala. paste fainoase. miere. compoturi.5-3 g/zi) este greu de suportat. supe de cereale. dulciuri) si grasimi. ca si cele care au fost supuse unei pregatiri prea laborioase. • grasimi: unt nesarat. sau fripta. ardei. dovlecei. • condimentele permise sunt aromatele: patrunjelul. coapte. in special nerabdarea si ura. dar mai dese si se vor evita alimentele greu digerabile. • ouale se vor da in cantitate limitata. fript sau copt in pergament. pentru a evita sau masca lipsa sarii. branza de vaci. . dar in cantitati limitate. in cantitate limitata (gris. Se vor prefera mesele cu volum redus. • legumele permise vor fi cele sarace in sodiu si celuloza (morcovi. Carnea se va da fiarta. evitand varza. budinci de legume fierte "a la grecque". lapte amestecat cu ceai sau cafea de orz (malt). rase pe razatoare. margarina nesarata. sfecla. • painea alba sau intermediara. tarhonul. • supe: supe din legumele permise. carnea de vita. lapte simplu. prezentandu-se o gama cat mai bogata de preparate. supe-creme ingrosate cu fainoase. marmelade si gemuri preparate in casa (fara conservant). Legumele se vor da rase marunt. pireuri. sau cu sare redusa. degresat. sucuri de fructe si legume. vinete). mararul. soia. stiuca. sucuri de fructe. spanacul. bicarbonat de sodiu sau praf de copt. nesarat. zeama de lamaie. sub forma de ceaiuri de plante. supe de fructe. casul slab. dafinul.). ca rasol. porumb). orez. curcan.In aceste afectiuni. lapte batut. se va evita monotonia alimentatiei. • dulciurile permise sunt numai cele preparate fara sare. telemea de vaca desarata. ulei vegetal (floarea soarelui. cu sarea mult redusa. gelatine. Cantitatea totala de grasimi din alimentatie va reprezenta cel mult 1/2 din cea a individului sanatos. regimul alimentar va fi sarac in sare (hiposodat). • pestele slab de rau (lin. asezonate din plin cu condimentele permise. Cardiologie • Prevenire • Afectiuni • Alimentatie • Exercitii fizice • Remedii naturiste Cauta in site mai multe informatii despre Colesterol Ghid Adrese · Cardiologie · Oftalmologie · Reumatologie · Aerobic · Sali de fitness · Adauga cabinet Top Sanatate iti recomanda ·Inima si rolul ei Caldura in exces face ca inima sa fie suprasolicitata. frisca. Intrucat regimul hiposodat (1. mamaliguta pripita) fierte. etc. ridichile de iarna. Sunt permise urmatoarele alimente: • • laptele degresat. salau. salata verde. fasole verde.

ro ONTRAINDICAŢII ALE UNOR PLANTE. sos alb. sarate (cascaval. • sosurile preparate cu zeama de oase sau carne. fainoasele preparate cu bicarbonat de sodiu sau sare. 800 de retete culinare". sos de smantana. rata. ALIMENTE ŞI TRATAMENTE NATURALE Image via Wikipedia . Practica. • bauturile alcoolice sub orice forma. cu aluat dospit. untura. conservele de carne. margarina sarata.all. usturoiul. branzaturi topite. varza murata cu sare. leguminoasele uscate. • painea neagra. piperul. alune. Bucuresti. etc. gasca. fermentate. www. 2002. • se va interzice fumatul.• sosuri: cele preparate dietetic din legume. • fructele oleaginoase: nuci. ceapa. conopida. varza de Bruxelles. Masa de seara se va servi cu cel putin 2-3 ore inainte de culcare. cu usturoi. vanat. de Laurentiu Cernaianu. gogosarii murati. sos de caramel. apele minerale. Informatiile au fost preluate din cartea "Dietoterapie. sfecla. Nu se vor consuma lichide in timpul mesei si nu se vor bea bauturi prea reci. carnea grasa de porc. carne conservata cu sare. cafeaua. clorurosodice. mezeluri. redicile. pestele sarat. ceaiul tare. usturoiul. cele cu rantasuri. telemea nesarata). spanacul. organe. cu sare. mustarul cu sare. • condimentele iuti: boiaua. maioneza cu mustar. migdale etc. Sunt interzise urmatoarele alimente: • • branzeturile grase. • grasimi: slanina. varza creata. untul sarat. grasimi prajite sau in cantitati mari. cu unt si cu galbenus de ou in cantitate crescuta. • dulciurile preparate cu bicarbonat. Editura All. afumat sau gras (de mare). • supele de carne. • legumele bogate in sodiu sau celuloza ca: telina. hreanul.

La barbati. Depasirea lor provoaca deseori diferite dereglari in functionarea echilibrata a organismului si anume : ● Aloea provoaca in unele cazuri inflamatia intestinului gros. plantele medicinale au contraindicatii si efecte secundare. in doze mari provoaca crampe ale degetelor de la maini. apar dureri de rinichi. provoaca mai putine reactii adverse si complicatii. Nu asa stau lucrurile in realitate. iar la femei mastopatie datorita continutului de fitohormoni. afluxul de sange la organele bazinului mic. tiroidoza. provoaca fenomene de incetinire a functiilor ficatului. Cei cu afectiuni ale ficatului. Comparativ cu preparatele medicinale chimice. folosit in cantitati mari. Trebuie folosita cu moderatie de catre bolnavii cu hipertensiune. pancreatita. iritarea mucoasei tractului digestiv. cu boli de inima si de rinichi. imediat dupa un infarct miocardic. beta-carotenul. Pauza intre doua cure trebuie sa fie nu mai mica de 6 luni. care se afla in cantitati mari in catina alba. in caz de supradozare. ● Barba-ursului (multi o cunosc drept coada calului). dureri de burta. inhiba peristaltismul intestinal. fibrilatie auriculara (atriala). ridica tensiunea arteriala. . Din aceasta cauza unii oameni considera ca folosirea plantelor este complet inofensiva. la fel ca si medicamentele. ● Echinaceea nu se recomanda in cazuri de imbolnaviri progresive (evolutive) sistematice ca: tuberculoza. catina alba poate provoaca prostatita adenomatoasa. folosite in ceai dau complicatii la inima daca se bea mai mult de o luna. ● Hameiul. folosita in doze mari. de doua ori pe an. eruptii. indiferent de modul lor de administrare. ● Castanul. in zona de jos a spatelui. tuberculoza activa. Nu se folosesc (chiar se interzic) in cazuri de: afectiuni oncologice. ● Imortela. sub forma de seminte. voma. stimuland functionarea glandelor endocrine. in caz de supradozare. duce la dureri de cap. diaree cronica. Folosirea indelungata (mai mult de trei saptamani) actioneaza negativ in cazuri de colecistita si hepatita. hepatita. in procesele inflamatorii acute. ● Cimbrisorul in cantitati foarte mari duce la hiperfunctia glandei tiroide. colagenoza si in caz de sensibilitate ridicata fata de plante compozite. provoaca diaree. diaree. pielonefrita. plantele actioneaza mai fin. ● Catina alba este contraindicata pentru bolnavii cu colecistita acuta. scaderea potentei. Ca si in cazul tratamentelor cu pastile. scleroza multipla. supradozat folosit sub forma de flori in ceai. si administrarea plantelor necesita respectarea stricta a dozelor si termenilor. mioame. ● Baile de namol (peloidoterapia. hipertensiune si coagulabilitatea sangelui crescuta. aterioscleroza coronariana si cerebrala. ● Coada soricelului poate provoca. Este contraindicat femeilor insarcinate si in cazuri de ulcer stomacal si duodenal. ameteala. rinichilor si vezicii biliare vor folosi cu prudenta aceasta planta. fangoterapia) imbunatatesc metabolismul organismului in general. dezvoltarea tumorilor.Atunci cand nu se respecta doza (se supradozeaza). in timpul sarcinii. poate provoca alergie. ● Iarba mare ridica tensiunea. tromboflebita. ● Inul. ● Armurariul nu se foloseste in cazurile de: tromboflebita. In caz de astm bronsic si in alte cazuri rare. ● Florile de tei supradozate. greata.

● Salvia nu se administreaza mai mult de 2 luni la rand deoarece poate provoca iritarea mucoaselor. atat de cunoscut. Folosirea indelungata a mentei duce la decontractarea sfincterului vezicii urinare. iaurtul. cu diferite infectii. ● Menta nu se recomanda pentru bolnavii cu hipotensiune. si ca rezultat la incontinenta urinara. folosite in doze mari (peste 200 g pe zi). ● Patrunjelul agraveaza durerile de cap iar sucul este contraindicat femeilor insarcinate si mamelor care alapteaza. ● Laminaria (alge marine) – supradozata. provoaca distrugerea smaltului dentar. duce la osteoporoza. hiperexcitabilitate. Cu pojarnita nu sunt compatibile produse ca: berea. cand sunt folosite ca ceai sunt contraindicate bolnavilor de ulcer si gastrita hiperacida. diaree. hernie. in cantitati foarte mari provoaca spasme. Provoaca dureri abdominale. dizenteriei. Menta proaspata are toxicitate redusa si este indicat a fi folosita in ceaiuri. de inima. nu aveti voie sa folositi inhalatori pentru astm bronsic. fotodermita. ● Laptisorul de matca nu se foloseste in caz de boala Addison (boala a glandei suprarenale). Cind utilizati pojarnita. ● Paducelul. stomatitei. Dar folosirea indelungata a plantei provoaca greata. greata. in caz de supradozare. Folosita timp indelungat pentru gargara duce la scaderea simtului olfactiv. tulburari psihice. ● Mustarul este contraindicat in tratarea bolilor de rinichi si a tuberculozei. . Este contraindicat persoanelor cu diaree cronica si acuta. ● Podbalul este interzis categoric celor cu afectiuni ale ficatului si alcoolicilor. arsuri la stomac. care trebuie recuperat consumand alimente bogate in acest element. crampe musculare. icter. ● Rostopasca este o planta minune care a salvat multi oameni bolnavi. castravetii in otet. in doze mari. paralizie spinala. voma. Dupa folosirea ceaiului sau tincturilor cu paducel se interzice a se bea apa rece deoarece apar colici intestinale. cafeaua.● Ginsengul nu se recomanda bolnavilor cu hipertensiune. boabele de soc. ● Pojarnita (sunatoarea) ridica tensiunea arteriala. patlagina se foloseste cu succes in tratarea acestor boli. provoaca scaderea brusca a tensiunii arteriale. Femeilor insarcinate si bolnavilor de nefrita le este contraindicata folosirea interna. aciditate scazuta a sucului gastric. ● Pelinul. provoaca stenozarea (ingustarea) vaselor sanguine. bobul. convulsii. ciocolata. depunerea pietrelor la rinichi. folosita timp indelungat. dezvoltare sexuala prematura (mai ales la fete). ● Melisanul se foloseste in caz de hipotensiune. ● Macesul. halucinatii. ● Stejarul – coaja lui se foloseste in medicina populara pentru tratarea diareei. dificultati in respiratie. ● Socul. Uneori duce si la scaderea potentei. stari febrile. dureri de cap. medicamente pentru raceala si febra de fan. Consumarea lui duce la eliminari in exces de potasiu. ● Pungulita de camp este contraindicata femeilor insarcinate. producand iritatii ale colonului. ● Patlagina si semintele ei. Supradozarea duce la scaderea potentei. daca e folosit excesiv. scaderea potentei daca o folositi un timp indelungat. Daca aciditatea este scazuta. duc la intoxicarea organismului asociata cu stari de voma. spasme intestinale si voma daca este baut pe stomacul gol. dureri de cap. Supradozata provoaca de asemenea si tromboflebita. ● Matasea de porumb in cantitati mari inhiba centrul nervos care coordoneaza activitatea inimii. Uneori apare insomnie. dar in doze mici il stimuleaza. iritarea gatului. inhibarea centrului respirator.

Pentru ca tratamentul cu plante sa va aduca numai sanatate si bucurie trebuie sa indepliniti cu strictete indicatiile medicului fitoterapeut. Natura insa niciodata nu spune “este tarziu”. duce la inhibarea functiilor organelor interne. PRODUSE ALIMENTARE . ea are leacuri pentru orice stadiu al maladiei si permanent ne intinde o mana de ajutor. poate fi consumat de copii de la 14 – 15 ani. greata. Natura este farmacia Domnului si nu putem sa nu apelam la ajutorul ei. polipi. ● Urzica. Aceasta duce la intoxicarea organismului si la alte urmari grave. Se interzice in caz de hemoragie uterina provocata de fibroame si mioame. sa nu depasiti dozele si termenele propuse in retete si sa faceti pauzele necesare intre seriile de tratamente. Nu se recomanda pentru femeile insarcinate. Ceaiul din flori de tei cu miere de albine. Am incercat sa arat ca tratamentul cu plante medicinale nu este atat de inofensiv cum ar parea la prima vedere. . voma.Preparatele diuretice supradozate. De pilda. duce la marirea coagulabilitatii sangelui. . scaderea capacitatii de munca. ● Valeriana (odoleanul).Folosit pentru uzul intern in doze mari provoaca scaderea apetitului. in cantitati mari. Pentru copiii cu aceeasi problema. Nu este indicat a se bea leacurile care scad tensiunea si cele pentru inima ca suc de grepfruit. La unii copii. ● Vetricea este contraindicata femeilor insarcinate si copiilor mici deoarece ridica tensiunea daca e folosita in cantitati mari. Asta nu inseamna ca trebuie sa disperati si sa renuntati la fitoterapie. Trebuie consultat si medicul pediatru. Uneori provoaca uremie. coagula-bilitatea sangelui. Folosirea plantelor medicinale in vindecarea copiilor cere o atentie deosebita si cunostinte aprofundate de fitoterapie.in caz de fibrom uterin este contraindicat medicamentul Raunatin. pentru bolnavii cu inflamatii acute ale rinichilor sau vezicii urinare. Nu se recomanda pentru bolnavii cu hipertensiune arteriala. pot provoca dereglarea ritmului cardiac si edem cerebral. Uneori medicii spun: “este tarziu”. colica renala. ceaiul provoaca ridicarea brusca a tensiunii. Folosirea sistematica a plantei talpa gastei la copii poate duce la oprirea cresterii si la caderea parului. consumate un timp indelungat. intareste tonusul uterului. in doze mari. schimbari in functionarea inimii. propunandu-ne diferite solutii. La varstnici poate agrava tromboflebita. adultii usor excitabili folosesc cu rezultate foarte bune talpa gastei si valeriana (odolean). daca nu sufera cu inima si nu au afectiuni renale sau distonie vegetativa vasculara. provoaca dureri de cap. ● Stevia este contraindicata bolnavilor de tuberculoza. ● Troscotul. aterioscleroza. folosita timp indelungat. in nici un caz nu se folosesc plantele mentionate mai sus. adenom testicular.

deregleaza digestia. ● Apa. recomandat mai ales celor bolnavi de diabet zaharat. reduce intr-adevar nivelul zaharului din sange cu 35%. pancreasului. ● Bobul si fasolea consumate timp indelungat. in special de barbati. pepsi si altele) contin un conservant care provoaca producerea hormonilor feminini in organismul barbatesc. supa. ● Curmalele nu se recomanda bolnavilor care au afectiuni ale sistemului digestiv. elimina anumite substante care ajung in mucoasa nazofaringiana si conduc la scaderea libidoului (apetitului sexual). Apa fiarta capata o structura nedorita. Mucegaiul produce toxine. Dar trebuie folosite cu atentie. iar folosirea indelungata a semintelor poate provoca uneori furunculoza. ● Alimentele de orice fel care au mucegait trebuie aruncate. cu inghitituri mici. dar daca se supradozeaza. rinichilor. Barbatii care beau mai mult de 5 cutii pe zi risca sa se aleaga nu numai cu o “burta mare” ci si cu impotenta si cu marirea sanilor. in ulcerul stomacal. consumat rece. ● Bostanul si dovleceii contin alcaloizi care provoaca inflamarea amigdalelor. trebuie consumat pe nemancate. De asemenea. Dar trebuie sa se stie ca. ● Laptele. ● Berea este o bautura foarte apreciata si foarte consumata.Nu numai plantele medicinale. consumul de bostan este contraindicat in gastritele cu aciditate scazuta. Este contraindicata celor cu afectiuni ale ficatului. Evitati prepararea ceaiurilor folosind apa de la robinet. este saraca in oxigen si absoarbe din aer multi virusi. ci si produsele care se folosesc in alimentatia naturista – fructele si legumele – contin compusi care pot avea un efect puternic asupra unui organism bolnav. duce la tahicardie si alte modificari in functionarea sistemului cardiovascular. ● Bauturile ambalate in cutii de aluminiu (bere. Pentru a-si face efectul benefic asupra organismului. ● Cartofii consumati in cantitati mari nu se recomanda barbatilor cu excitabilitate sexuala crescuta. conduc uneori la aparitia durerilor de picioare si uneori la periostita dentara. ● Ceapa. in cantitati mari. Amestecata cu clor – un element foarte activ si agresiv. ● Ciocolata este contraindicata persoanelor cu afectiuni hepatice. sub forma de ceai. De asemenea. ● Hreanul irita membrana mucoasa a tractului digestiv. a carui folosire a fost interzisa in toate tarile civilizate – poate provoca niste combinatii chimice nedorite. in timp ce ea se evapora. Ele trebuie inlaturate din meniul bolnavilor de hipertensiune. cu ulcer stomacal si duodenal. si in formele grave de diabet zaharat. tot cu 35% se inrautateste si vederea bolnavului. Folosirea permanenta poate provoca litiaza renala. pentru functionarea normala a sistemului nervos si ca izvor de vitamine. etc. ● Compotul de caise uscate sau proaspete nu e bun in cazul celor cu afectiuni stomacale. ● Drojdiile sunt necesare organismului uman pentru reglarea metabolismului. inclusiv de natura cancerigena. ceaiul din pastaile de fasole. . ● Branza de vaci se va consuma in cantitati cat mai reduse de catre cei cu afectiuni grave la rinichi. ● Apa fiarta nu se foloseste dupa mai mult de 24 de ore dupa ce a fost pregatita. tinandu-l cat mai mult timp in gura inainte de a-l inghiti. bacterii si microorganisme. pentru ca devine nociva. el trebuie incalzit putin. care nu se distrug prin nici un fel de fierbere. Apa fiarta se consuma imediat dupa fierbere. in formele acute de boli stomacale. a celor cu afectiuni ale tractului digestiv.

nucile nu se mananca pe stomacul gol daca aciditatea sucului gastric este ridicata. precum si riscul imbolnavirii de diabet si infarct miocardic. cu cateva zile inainte de folosirea veninului de la albina. ● Smantana are multiple calitati. Din aceste motive. ulcer stomacal. spasme ale vaselor sanguine din creier si dureri de cap. care provoaca fluiditate sanguina (subtierea sangelui): flori de boz. sau in cazuri de inflamatie intestinala. obezitate. nu se combina cu alcoolul. irita membrana mucoasa a stomacului. ● Produsele apicole. ● Strugurii si stafidele. provoaca in unele cazuri vertij. folosit indelungat si in cantitati mari. diaree. Dar graul se stropeste de cateva ori pe an cu substante chimice. menstre dureroase. duodenita. sunt contraindicate celor cu afectiuni hepatice. Este contraindicat femeilor insarcinate. ● Morcovul poate fi o otrava pentru fumatori. inclusiv smantana. Nu este indicat sa se manance mai mult de 10 nuci pe zi (4 nuci pe zi este doza optima). provoaca constipatie. ● Menta si mentolul consumate in exces. boli ginecologice. consumat proaspat. inclusiv berea. Se va reduce la minim consumarea rosiilor in cazurile de: astm bronsic. creste nivelul colesterolului in sange. doar dupa masa fiind indicata consumarea lor. nu se recomanda celor care sufera de diabet zaharat. schimband si structura membranelor celulare. slabiciune. crampe musculare. ● Pepenele galben nu se recomanda mamelor care alapteaza (uneori la copii apare alergia). ● Mararul. litiaza renala. dizenterie. Ca rezultat. ● Rosiile nu se consuma atunci cand bolnavul foloseste preparate (medicamente) sulfamidice. consumate in cantitati mari. ● Nucile. Folosirea interna a preparatelor din nuci mareste cantitatea de protrombina din sange (factorul II de coagulare a sangelui). ● Rodiile – supradozate inrautatesc vederea. ridica tensiunea arteriala si poate provoca spasme ale vaselor sanguine. De asemenea. care este prezent in graham.● Lactatele. Aproape toate toxinele se regasesc in invelisul graului. scade apetitul sexual la barbati. diateza urica. de asemenea. dar supradozata este contraindicata in cazurile de ulcer stomacal sau intestinal. de castan. de tei. gastrita hiperacida. ● Semintele de floarea soarelui consumate in exces pot provoca leucoree. ● Painea graham este foarte buna pentru slabire. se renunta la orice fel de alcool. strica smaltul dentar. mai ales veninul de albina. constituie un impediment pentru femeile care vor sa ramana insarcinate. Intrand in reactie cu elementele cancerigene din fumul de tigara. ● Sorbitolul (inlocuitor al zaharului) poate provoca balonare sau constipatie. betacarotenul provoaca aparitia cancerului. precum si celor cu pielea foarte sensibila. ● Margarina contine multe transizomere – acizi alifatici nesaturati – care deregleaza functionarea fermentilor. ● Sucul de sfecla rosie. celor afectati de epuizare nervoasa. radacini de dud sau de zmeura. produc deranjamente ale functionarii stomacului. ca si alte plante din familia lui. prevenirea constipatiei si vitaminizarea organismului. motiv pentru care trebuie folosite concomitent ceaiuri sau preparate din plante. consumate impreuna cu alte fructe si legume in cantitati mari. Se recomanda ca sucul de sfecla sa fie consumat la doua . sau dupa care se bea lapte sau apa minerala. ● Scortisoara nu este indicata femeilor insarcinate.

La persoanele hipotensive care consuma cantitati mari de ceai verde foarte concentrat. Ceaiul verde. ● Uleiurile volatile (eterice) sunt substante medicinale puternice si se folosesc in medicina naturista de mai bine de 5000 de ani. Este de dorit sa fie amestecat si cu alte sucuri (morcovi. Este contraindicat celor cu predispozitie la lipotimie. Ceaiul verde previne cancerul. epilepsie. inlatura oboseala si stresul. o parte din cofeina trece in laptele matern provocand insomnii copiilor. varza). a capatat o raspandire tot mai mare moda “rabdarii de foame”. Dupa aparitia cartii lui Paul Bragg. tiroidoza pronuntata. a persoanelor slabe si a celor care sufera de epuizare. Unele dintre ele. era folosit nu numai ca bautura ci si ca un medicament cu proprietati deosebit de puternice. nu poate fi de folos tuturor. ele se tin cateva minute in apa clocotita. Pentru copii sunt contraindicate categoric bauturile de tip “Cola” si alte bauturi carbogazoase. Produce dureri in zona stomacului. incetineste procesele de imbatranire. Adevarul este ca. in organism apare o lipsa de calciu considerabila. cofeina actioneaza negativ asupra organelor interne. mai ales cele care contin cofeina. ● Usturoiul irita mucoasa tractului digestiv.ore dupa ce a fost stors. inca din antichitate. dar are si contraindicatii. ulcer stomacal sau duodenal cu hemoragii. scade colesterolul in sange. de asemenea. bolnavilor de alergie. Nu se foloseste. scleroza renala. la imbolnaviri mai serioase. ● Vinetele acumuleaza o substanta otravitoare (toxica). De asemenea. dar peste cateva ore tensiunea scade accentuat. consumat in exces. provoaca caderea parului. Pentru a le consuma fara grija. spasm bronsic. folosite in aromoterapie sunt contraindicate femeilor insarcinate. apar dereglari ale somnului. dar in doze mici stimuleaza cresterea lui. pe saptamana. diabet zaharat. . hipertensiune grava si celor care au suferit de atacuri cardiace. de catre cei care sufera de tuberculoza acuta. diferite boli psihice si ale sistemului nervos. mere. Vreau sa va povestesc cateva cuvinte despre ceaiul verde care. ca metoda de tratament. ce duce la dezvoltarea bolilor cardio-vasculare si scaderea capacitatilor mentale. Daca un copil bea mai mult de 1. ciroza hepatica. “Foamea terapeutica (Nestoterapie)”. de asemenea. nu se foloseste categoric pana la varsta de 18 ani. inainte de preparare. scade tonusul vaselor sanguine. ceea ce va conduce in viitor. apare senzatia de slabiciune. ulcer stomacal si duodenita. se amelioreaza starea fizica. in prima faza tensiunea creste putin.5 l din aceste bauturi. deoarece scade nivelul calciului. solanina. Creste. si toata ziua copilul nu se simte bine. totusi. intareste peretii vaselor sanguine. Daca mamele care alapteaza copii consuma mult ceai concentrat (inclusiv cel negru) seara. ● Zaharul este contraindicat femeilor insarcinate. precum si in cazul batranilor. infarcturi de miocard si accidente vasculare cerebrale. metoda poate fi folositoare. starea lui de nervozitate ca si starea de stres. ● Vitamina A. gastrita cu hiperaciditate. scade nivelul zaharului in sange. Mai mult decat atat. in doze mari. inhiba centrul respirator si provoaca uneori diaree si voma. Ceaiul verde are foarte multe virtuti dar.

pere.In cazul lor este mai indicata folosirea ceaiului negru care creste tensiunea arteriala si mareste tonusul vaselor capilare. Aspirina poate fi inlocuita cu 4 rosii ecologice consumate in fiecare zi sau ceai din coaja de salcie. ducand la distrugerea ficatului. daca nu ajuta. salvie si vetrice. sau doar reduse la minimum. ridichi timpurii si de toamna. iar asociata cu antibiotice. ● Obezitate: piersici. Meniul omului bolnav depinde nu numai de maladia lui. pepene verde. ridiche de toamna (neagra). ● Boli ale aparatului locomotor: bob.” Intr-adevar. stevie. spanac. paine alba. spanac. usturoi. ● Colita si diaree: nuci. cartofi. stevie. dar in cantitati mici si in concentratie slaba. ceapa si produse care provoaca balonarea: soia. struguri. patrunjel. ceapa. coada soricelului si urzica. coarne. ridiche de toamna (neagra). unele alimente din meniul zilnic. schimba-ti alimentatia. struguri. struguri. vinete. Depasirea masurilor duce uneori la insomnie. Consumul indelungat de aspirina duce la scaderea imunitatii organismului. ● Nefrita. morcov. stevie. Daca nici asta nu ajuta. care sa nu-i afecteze starea sanatatii. sare. ● Duodenita. ● Pancreatita. lamaie. pepene verde. muraturi. ● Preparatele pe baza de propolis facute in casa nu trebuie fierte sau incalzite la temperaturi peste 50 C. ceapa. piper negru. fasole. ● Aspirina. nuci. varza. rodii. stevie. incepe sa te tratezi. Folosirea ceaiului verde este indicata. schimba-ti modul de viata. Fiecare consumator de ceai (verde sau negru) trebuie sa aiba simtul masurii si dozele proprii. usturoi. Inteleptii anticii spuneau: “Daca te-ai imbolnavit. usturoi. Se poate ajunge in timp si la scaderea auzului. struguri. paste fainoase. ● Ulcer stomacal: castraveti murati. Iata cateva exemple de alimente al caror consum trebuie exclus sau redus din alimentatia zilnica: ● Afectiuni gastro-intestinale acute si inflamatorii: varza. mirodenii. curmale. propolisul folosit la prepararea lor nu trebuie pastrat in congelator. lamaie. frunza de dafin. ridiche de toamna. muraturi. enterocolita: portocale. sunatoare. pepene verde. ● Litiaza biliara: rosii. cand trebuie excluse. Cei care consuma zilnic aspirina trebuie sa stie ca ea uneori are efecte in organism ca si alcoolul. hrean. grepfrut. fasole. favorizeaza transformarea proceselor acute in procese cronice. multe tratamente cer neaparat schimbarea regimului alimentar. ceapa. ardei capia. hrean. pepenele galben. fasole. mazare. suc de varza. orez. afectiuni renale: zmeura sub orice forma. gastrita: portocale. banane. prune uscate. deoarece acesta isi pierde proprietatile terapeutice. usturoi. palpitatii si alte simptomenedorite. . struguri. Ardeiul gras se poate consuma numai in cantitati mici. ● Coagulabilitatea sangelui marita: porumb. ● Hipertonie vasculara: ginseng si alte plante energizante. ardei iute. hrean. ● Afectiunile sistemului cardiovascular cu edem: sare. fragi. struguri. usturoi.

Combinatia nereusita de medicamente si alimente poate provoca si o criza de hipertensiune. fenilsalitilatului. ● Mancarea grasa scade efectul medicamentelor pentru vindecarea stomacului si intestinelor:antihelmitincelor. peste. siliconul dietetic este responsabil de cresterea si dezvoltarea oaselor. folosirea preparatelor hormonale presupune consumarea a cat mai multor alimente care contin proteine: branza de vaci. digitoxina). Important pentru persoanele care manifesta predispozitie pentru osteoporoza: Un nou studiu efectuat de cercetatorii din cadrul Department of Food Science & Technology afiliat Universitatii din California aduce o concluzie socanta pentru lumea medicinei. Acest tip de silicon este prezent in populara bautura sub forma solubila a acidului ortosilicic. consumul moderat de bere este un neasteptat aliat eficient impotriva avansarii osteoporozei. pentru neutralizare. carne slaba. fasole. sau consuma antidepresive impreuna cu vin tare. Si invers. bere. anticoagulante. In plus. boabe de fasole sau o castana. Interactiunea moleculara dintre ele este atat de puternica. Conform National Institutes of Health. facand astfel din bere o importanta sursa de silicon organic din dieta cetateanului occidental obisnuit. E. K. alimentele grase sunt indicate. Asta se intampla cand bolnavul ia medicamente pentru scaderea tensiunii si mananca muraturi si carne sau peste afumat. cafea. cercetatorii stabilind ca intreaga cantitate de silicon din orz nu este afectata in urma proceselor tehnologice care duc la producerea berii. folosind preparate care sunt asemanatoare proteinelor (clofelina. ficat. puneti in fiecare pahar 2-3 alune. cascaval afumat.Cristalul focalizeaza emisia de unde electromagnetice si indreapta (reflecta) fascicolele daunatoare spre oamenii aflati in camera. incat medicamentele nu dau efectul de vindecare scontat. Calciul din lactate opreste absobtia preparatelor analoage tetraciclinei. Dar cand folositi vitaminele A. Pe baza acestor descoperiri. trebuie sa renuntati la produse care contin proteine. D. . teofilina. care este responsabil de 50 % din pricipiile active si biologice. tetraciclina. ligamentelor si cartilajelor. etc. sulfanilamidicilor. Marea parte a siliconului dietetic din samanta de orz este depozitat deopotriva in invelisul interior si coaja. banane. tendoanelor. afectiune in urma careia masa osoasa din organism degenereaza in ritm accelerat. Dar nu va grabiti sa aruncati toate vasele de cristal. anume aceea ca banala bere este probabil cel mai bun remediu impotriva osteoporozei. Nu se recomanda combinarea medicamentelor cu invelisul acidorezistent cu laptele. De exemplu.Trebuie sa se ia in considerare si ce medicamente foloseste. metronidazol. seduxen. reprezinta un real pericol radioactiv. cantitatea mare de vesela din cristal de pe rafturi. Totul a pornit de la studierea detaliata a proprietatilor siliconului organic dietetic descoperit in bere. Daca nu vreti sa le pastrati in cutii.

http://prosanitas.com/sfaturi-de-sanatate-pentru-copii-nepoti-si-stranepoti2/contraindicatii-ale-unor-plante-alimente-si-tratamente-naturale/ http://www.wordpress.ro/mbst-reumatologie/intrebati-frecvente-mbst/ http://www.plafarprodusenaturiste.laurusmedical.ro/vein-defense/ http://www.htm .ro/produse/produse-chinezesti/tien-hsien-liquid-20-fiolesecom.ymed.