R

xc RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA PREASFINTULUI SÂNGE A LUI ISUS – – – 7 Tatăl nostru 7 Născătoare 7 Mărire Tatălui

Sânge prea preţios al vieţii veşnice preţul şi răscumpărarea întregii lumii, băutura noastră şi baia sufletului nostru, ce continuu susţii cauza noastră a oamenilor înaintea tronului indurarii dumnezeieşti. Ne închinăm cu cea mai sfântă umilinţă înaintea Ta şi Te adorăm şi întrucât ne sta în putinţa, dorim să ispăşim jignirile şi insultele ce le suferi de la oameni, creaturile Tale , mai ales de la cei care îndrăznesc să Te înjure. – Cine nu va binecuvânta acest sânge preţios? Cine nu se va aprinde de dragoste faţa de Isus, care a vărsat acest sânge? – Ce am fi devenit noi dacă nu ne mântuia Sângele dumnezeiesc? Oare ce a stors acest sânge din Inima Domnului nostru până la ultima picătură? – Nu altceva decât dragostea Sa infinită, care ne-a dăruit balsamul mântuirii. - Tu balsam nepreţuit, care ai izvorât din dragoste nemărginită, ascultă că te implorăm ca toate inimile şi toate limbile de pretutindeni să-ţi fie recunoscătoare pe deplin, să Te laude, să Te glorifice azi şi totdeauna până la sfârşitul vremurilor. Amin.
PROMISIUNILE DATE DE SF BRIGITA ŞI BINEECUVÂNTARE DE SF PARINTE PAPA CLEMENTE AL XII-lea PENTRU CEI 7 Tatăl nostru, 7 Născători ÎN CINSTEA PREŢIOSULUI SÂNGE AL DOMNULUI NOSTRU ISUS-HRISTOS – CUVÂNTUL DOMNULUI – – cei care spun timp de 12 ani zilnic aceste rugăciuni cu cei 7 Tatăl nostru şi 7 Născători vor beneficia de următoarele 5 haruri 1. – Nu vor ajunge în purgator 2. – Vor fi primit în rai ca şi mucenici care şi-au vărsat sângele pentru Mine 3. – Vor păstra 3 suflete din Familia lor în harul sfinţitor 4. – Sufletele rudelor până la gradul al patrulea vor scăpa de iad 5. – Vor afla data morţii lor cu o lună înainte dacă vor muri înainte de a împlini cei 12 ani de rugăciune, vor beneficia de acelaşi avantaje Observaţie: în timpul rugăciunii se vor medita suferinţele respective.

RUGĂCIUNE Isuse vreau să spun acum de 7 ori Tatăl nostru şi Născătoare de Dumnezeu în compania dragostei cu care Tu ai spus şi ai sfinţit aceasta rugăciune. Ia-o de pe buzele mele, îmbunătăţeşte-o întru atât încât să bucur şi să cinstească pe preasfânta Treime, aşa cum a bucurat-o şi a cinstit-o aceasta rugăciune spusă de Tine când umblai pe pământ. – Această cinste să se reverse asupra Sfintelor tale răni şi a preţiosului Sânge ce s-a vărsat din ele.
1. – TĂIEREA ÎMPREJUR

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte prin Inima Neprihănită a Maicii Domnului şi Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc primele răni şi prima vărsare de Sânge a lui Isus, pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi ale întregului tineret şi pentru iertarea păcatelor de moarte în viaţa tinerilor din familia mea.
2– SUDOAREA DE SÂNGE

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc groaznicele grădina Măslinilor şi fiecare picătură de sudoare păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi răspândirea dragostei câtre Dumnezeu şi aproapele.
3– BICIUIREA

Maicii Domnului şi Inima suferinte ale Domnului din de Sânge pentru iertarea ale lumii întregi şi pentru

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Inima
Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc miile de rani, chinurile groaznice şi preţiosul Sânge vărsat la biciuirea Domnului nostru Isus Cristos, Dumnezeul si Rascumparatorul nostru, al tuturor, pentru iertarea păcatelor trupului meu, ale trupului copilului meu Mihai-Emil şi ale lumii întregi şi în special în familia mea si in familiile noastre.

4. – ÎNCORONAREA CU SPINI

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Sângele vărsat la încoronarea cu spini şi prin Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc rănile, chinurile şi preţiosul Sânge vărsat la încoronarea cu spini pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu Mihai-Emil şi pentru răspândirea Împărăţiei lui Cristos pe pământ şi iubirea suferinţelor. 5. – PURTAREA CRUCII

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin

Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Dumnezeiasca Inima a lui Isus, îţi jertfesc suferinţele Mântuitorului pe Calea Crucii, dar mai ales Rana umarului drept şi preţiosul Sânge vărsat din ea, pentru iertarea lepădării mele si a copilului meu Mihai-Emil de cruce şi suferinţele şi răzvrătirea mea, a copilului meu Mihai-Emil şi a lumii întregi, împotriva hotărârilor Tale sfinte precum şi pentru iertarea limbii mele, a limbii copilului meu Mihai-Emil si a lumii intregi, pentru evitarea acestor păcate. 6. – RĂSTIGNIREA

Tatăl nostru, Născătoare
Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Dumnezeiasca Inimă a lui Isus, îţi jertfesc pe Fiul Tău, răstignit pe cruce, rănile din mâini şi din picioare şi cele trei şiroaie de Sânge care s-au scurs din ele pentru noi, sărăcia în care a trăit, ascultarea lui perfectă, toate chinurile Lui trupeşti şi sufleteşti a acestei jertfe pe toate altarele pământului, la Sf. Liturghie, pentru iertarea păcatelor lumii, pentru preoţi şi credincioşi, pentru intenţiile Sf. Părinte Papa Benedict, pentru întărirea familiilor creştine, pentru întărirea credinţei pentru patria noastră şi unitatea popoarelor în Cristos şi Biserica Sa. 7. – STRĂPUNGEREA SFINTEI INIMI

Tatăl nostru, Născătoare
- VEŞNICE PĂRINTE, PRIMEŞTE TE IMPLOR, CA JERTFA PENTRU NEVOILE SFINTEI BISERICI, ŞI PENTRU IERTAREA PĂCATELOR LUMII, PREŢIOSUL SÂNGE ŞI APA CARE S-A SCURS DIN INIMA LUI ISUS ŞI FII CU NOI BUN ŞI MILOSTIV. - SÂNGE, ULTIMUL CONŢINUT AL SFINTEI INIMI, SPALĂ VINA PĂCATELOR MELE, ALE PACATELOR COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI ALE TUTUROR OAMENILOR. - APA INIMII DOMNULUI, SPALĂ-MĂ SI PE MINE SI SPALA-L SI PE COPILUL MEU MIHAI-EMIL DE TOATE PEDEPSELE PĂCATELOR ŞI STINGE-MI MIE, COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI TUTUROR SUFLETELOR, FLĂCĂRILE IADULUI.

AMIN.

Dracul 4. Nu aud 19. Baiul 12.aceste trei cuvinte nu trebuie spuse sub nici o formă şi în nici o situaţie (nici în glumă şi nici repetând după alţii). Nu pot 10. sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sf. Nu găsesc 20. să se rostească următoarea rugăciune: “O. Nu fac 16. Necazul 14. Nu vreau 17. care alergăm la Tine. concepută fără de prihană strămoşească Roagă-Te pentru noi. Ioan în Apocalipsă. Nu văd 18.” Explicaţii SUDALMA. Blestemul 3.Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii: 1.Explicaţii la cele 24 de cuvinte. Nu ştiu 9. Nu merg 15. care nu trebuie rostite Aceste cuvinte. De ce ai făcut ? 6. Am uitat 22. Am spart 24. Am pierdut 23. BLESTEMUL. Am stricat Ca să se şteargă efectul pronunţării acestor cuvinte. care va fi judecată după cele 24 de cuvinte. Amin. Nu a trebuit să faci! 7. Răul 5. Nu reuşesc 11. DRACUIALA . care nu aleargă. Nu ai făcut bine 8. şi pentru cei. Nu înteleg 21. scrise mai jos. Masa din mijlocul scaunelor este lumea. Sudalma 2. Greul 13. Fecioară Maria. Spunându-le în gând au acelaşi efect negativ .

Luaţi aminte. “nu am putut”. că acelora este împărăţia cerurilor”. plăcută. DE CE AI FĂCUT ? NU A TREBUIT SĂ FACI NU AI FĂCUT BINE! . căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”.“Cedează ca să învingi”. în mod contrar diavolii.pentru persoana la care ne gândim. Isus spune “Luaţi jugul meu şi sarcina. . NU FAC. NU GĂSESC . deoarece în mod deosebit sunt folosite de copii. care este Dumnezeu şi fiecare îşi va primi pedeapsa după faptă. Înlocuiţi aceste cuvinte.se poate spune în rugăciune. care sunt gata să ierte oricând şi orice greşeală au faţa liniştită. deoarece printr-o vorbire lungă şi necontrolată pierdem multă energie. cu părinţii. nu s-a certat cu ei. curată şi să vorbim numai ceea ce este necesar. doar să nu ne certăm în familie. Cei ce-1 rostesc vor avea sigur parte de el. acest cuvânt este des folosit şi oameni sunt foarte loviţi de greutăţi. Dacă vorbele noastre au vibraţii bune. iar cei buni. ci pentru totdeauna. Ei simt vibraţia cuvintelor rostite de noi. “Nu trebuie a face” “Nu este bine”.chiar dacă există asupra noastră. De aici izvorăsc cele mai multe certuri. Hristos a cedat răutăţii oamenilor. îngerii se apropie de noi. De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută. “Nu “ am găsit”. brăzdată de riduri. Biblia spune “La început era cuvântul şi cuvântul era cu Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1/1). Să le înlocuim cu o binecuvântare sau să nu zicem nimic. “am să pot”. există un judecător. pentru a nu deveni neînţelegător AM UITAT .observaţia redacţiei) NU MERG. NU ŞTIU! NU POT! NU REUŞESC! . pentru care s-a făcut iadul. pentru că aşa vă veţi controla vorbirea şi pe voi înşivă în orice situaţie.acestea vor trebui înlocuite cu un “nu” simplu sau “voi încerca”. să fim răbdători şi gata de ajutor NU VĂD. Să vorbim puţin. “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. să nu auzim ce este în jurul nostru. “Fericiţi cei care plâng că aceia se vor mângâia” (la cuvintele 11 şi 12 de asemenea vezi aceste ultimele 2 explicaţii .se poate înlocui cu “Nu mi-a rămas în minte” sau mi-a ieşit din minte. s-a lăsat răstignit şi a cucerit Pământul nu numai pentru vremea Sa. NU ÎNŢELEG -le putem folosi la trecut “nu am înţeles” sau simplu “NU’. Aceasta înseamnă că toată vorbirea este însăşi Dumnezeu. “Nu am auzit”. NU VREAU . îl poate mângâia sau ucide.aceste cuvinte sunt expresiile neascultării. se poate citi. Certăreţii au faţa urâtă. Să înlocuiţi cele trei expresii cu “ar fi bine să faci aşa” şi să-i arăţi cum ar trebui să facă. Nu avem nici un drept să judecăm pe nimeni. neînţelegeri în familii. Prin folosirea cuvintelor nepermise atragem şi spre noi forţe negative. Îngerii şi diavolii sunt în atmosferă (între Pământ şi Lună).aceste expresii sunt asemănătoare şi prin nefolosirea lor învăţăm să nu mustrăm şi să nu facem observaţii la nimeni. se poate scrie.trebuiesc folosite la trecut “nu am văzut”. “nu am reuşit”. RĂUL . cu fraţii. Nouă nu ni se cere chiar aşa un sacrificiu. Dacă le repetăm ajungem să nu observăm. Se pot folosi expresiile “Nu trebuie a merge”. Cărţile sfinte spun că fiecare cuvânt înconjoară Pământul. NU AUD. Cuvântul atinge sufletul. NECAZUL . luminoasă. trebuie să-1 tratăm ca şi cum nu ar fi. “am să reuşesc” sau “nu am ştiut”. mintea se întunecă şi vom ajunge să vorbim singuri pe stradă.

Când ne certăm cu cineva. Aceste cuvinte sunt dictate din DIVINITATE iubitului nostru “Unchiul Mihai”. cu oameni mândri. AM SPART . ci se va înmulţi binele de 10 ori în acel loc. puteţi observa cum creşte puterea în voi. deja pe creierul nostru se lasă nori grei. este rezultatul neatenţiei şi slăbiciunilor noastre. chiar dacă nu suntem imediat în cunoştinţa lor. la a strica o căsnicie şi altele. respect. Chiar mai mult de 10 nenorociri vin pe capul nostru. Din punct de vedere filozofic se spune şi este adevărat. pentru ca fapta bună să nu devină un schimb de fapte. deci suntem complet sub controlul satanei. Faptele trecutului trebuiesc depăşite cu o gândire şi cu o vorbă constructivă. Învaţă şi alţii care aud sau văd fapta. Binele este cel care urcă. Mulţi vor spune că ei au făcut multe şi nu au păţit nimic. la care nu ajungem fără să ne deprindem cu următoarele calităţi: bunătate. Cu cât se amână pedeapsa cu atât va fi mai dureroasă.Când săvârşim un lucru ce nu este bun. Dumnezeu nu bate cu bâta. Folosind des apare riscul pierderii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu. edificatoare. Încercaţi să urmăriţi şi voi. etc.AM PIERDUT .poate să urce de la a strica o jucărie. nu mai putem mânca. răsplata pentru faptele bune o aşteaptă de la Dumnezeu. iar înaintea ochilor nu mai vedem decât persoana pe care vrem să o nedreptăţim. renunţare. Este important să le daţi atenţia cuvenită celor 24 de cuvinte deoarece toată viaţa noastră acţiunile bune sau rele.Adevărata fericire este doar în Dumnezeu. că suntem înconjuraţi de “bine” şi de “negativ”.37 . Nici noaptea nu ne putem odihni. ascultare. când faceţi un lucru bun. Poate când aproape aţi uitat răul comis. Nu uitaţi: creştinul bun. ’’CĂCI DIN CUVINTELE TALE TE VEI ÎNDREPTA ŞI DIN CUVINTELE TALE TE VEI OSÂNDI’’ Matei 12. depind de cele ce gândim. vă simţiţi mai bine şi aşa se va simţi şi cel la care-i faceţi binele. “Noroc AM STRICAT . Dumnezeu îl loveşte pe om unde-l doare mai tare şi când îi e lumea mai dragă. comerţ. direct sau indirect. împrăştiem agitaţie în jurul nostru şi dacă se repetă des ne îmbolnăvim încet. Unii încearcă să se folosească de lucrurile necurate pentru a ajunge la fericire. De multe ori copiii noştri suferă de unele păcate săvârşite de părinţi. credinţă. nu de la aproapele său. cu câteva zile înainte. Dacă sunteţi toată ziua bine dispus. zgârciţi.Trăim într-o lume egoistă. iar răul este cel care coboară. Dacă de la noi pleacă o faptă bună. locul nu rămâne gol (vid).a pierde ceva. vorbim şi facem. atingîndu-i totdeauna sufletul. lipsiţi de dragoste. iubire. nu ne putem odihni.se poate înlocui cu “A căzut”. speranţă. orgolioşi. dărnicie. care îşi sacrifică viaţa pentru noi cei păcătoşi. suntem nervoşi. o vor face şi ei pînă la urmă.

care cu darnică smerenie strigăm: Voi care sunteţi deasupra imensei oştiri cereşti ajutaţi-ne pe noi în nevoi. cereţi lui Dumnezeu să ne dea ceea ce ne este de folos şi să ne miluiească după marea Lui îndurare. Bucură-TE(Mântuită să fii. Bucură-TE(Mântuită să fii. Ţie Ţi-a descoperit Sfântă Fecioară. salvează. Voievozi ai oştirilor cereşti. Aleluia. cu aripile Voastre Preamărite acoperiţine pe noi. unde virtutea Ta luminează. felicitată să fii) TU plină de mană. pe care L-a văzut Iacob. începând din veci. Bucură-Te. Bucură-TE(Mântuită să fii. acolo se nimiceşte puterea negativului pentru că nu poate să se uite la strălucirea Ta. care pe noi în ceruri ne duci. pentru care eşti vrednic de laudă Sfinte Arhanghele Mihail. făcând în fiecare zi fiecare rugăciune sau se citeşte în fiecare zi a săptămânii rugăciunea corespunzătoare timp de 9 săptămâni) Să ne rugăm: Domnului să ne rugăm. slujitorii Divinei măriri. cu rugăciunile Voastre să ne ocrotiţi pe noi. De aceea pe Tine Te rugăm: cu puterea Ta nimiceşte săgeţile lui aprinse orientate spre noi. felicitată să fii) . din toată inima mea şi împreună cu sfinţii îngeri îţi voi cânta Ţie. păziţi-ne pe noi. Doamne îndură-Te spre noi! Te voi mărturisi pe Tine Doamne. conducătorii puterilor cereşti. Bucură-TE(Mântuită să fii. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MARŢI: Mărire… Ceea cea hotărât DUMNEZEU. Arhanghelul Gabriel a apărut înaintea Ta şi cu închinare Ţie aspus: Bucură-TE(Mântuită să fii. felicitată să fii) TU podule sfânt. TU Sfinte Vas Dumnezeiesc. felicitată să fii) Tu pământule virgin nesemănat. care luminezi în veci. Gigantici voievozi ai lui Dumnezeu. vă rugăm pe Voi. Veniţi toţi cu o inimă să lăudăm pe Arhanghelii Lui. Amin.RUGĂCIUNI ÎN CINSTEA CELOR 7 SFINŢI ARHANGHELI (novenă) (se pot face în 9 zile. învăţătorii oamenilor şi conducătorii îngerilor. aşa cum ai fost învingător aspra spiritului necurat în prima luptă. TU scară înaltă. felicitată să fii) TU adâncule imposibil de perceput. Tu stea polară.ne pe noi de ispitele de nu bune intenţii. TU rugule nepârjolit. LUNI: Mărire… Sfinte Arhanghele Mihail. noi păcătoşii. ca.

ce nu este bun. scapă-mă de cel viclean . Serafimii. Tu. Bucură-TE(Mântuită să fii. felicitată să fii) TU aleasa lui Adam. Heruvimi. indulgenţă). îngerii împreună cu Arhanghelii se roagă:Doamne îndură-TE! Salvează poporul Tău! Sfinte Arhanghele Zadkiel. care l-ai oprit pe Avram de jertfirea lui Isac. rugaţi-vă pentru noi lui DUMNEZEU. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire JOI: Mărire… Puterile(înălţimi). Oh. calea de viata a copilului meu Mihai-Emil. scapa-l pe copilul meu Mihai-Emil de cel viclean şi condu calea mea de viaţă. Voi Arhanghelii cu toţi îngerii împreună rugaţi-Vă pentru mine păcătosul Mântuitorului. care de la Tatăl s-a născut. ca şi părtaşi ai luminozităţii. Vă rog pe Voi. Arhanghele Peliel. fi alături de mine si de copilul meu Mihai-Emil în toate împrejurările Vieţii. care ai condus cu piciorele uscate dincolo de Marea Roşie poporul lui Israel. Te rog pe Tine ocroteşte-mă de toţi duşmanii şi condu-mă pe calea care duce la DUMNEZEU. ca să ajung la DUMNEZEU în Rai. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… SÂMBĂTĂ: Mărire… Oh. care Născătoare vei fi pentru cel. Sfinte Arhanghele Maltkiel. Din oştirile cereşti Gabriel a zburat în Nazaret şi s-a pus în picioare înaintea Fecioarei Maria. spunându-I: Bucură-TE(Mântuită să fii. să-mi luminaţi mintea mea întunecată de suferinţele (patimile) vieţii. serafimi şi heruvimi. felicitată să fii) cea plină de har(milă. Domnul este cu Tine. care TE-ai luptat cu Iacob. o. care străluciţi.TU care ne-ai dezlegat de nebinecuvântare. Oh. încă-nainte de steaua Polară. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MIERCURI: Mărire… Vă rog pe Voi. ca să putem trăi curaţi şi să obţinem fericirea cea de veci. condu-mă şi pe mine pe drumul meu de viaţă şi ocroteşte-mă de tot. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… DUMINICA: Mărire… . ocrotiţi-mă de smintelile spiritului care nu este bun. însoţeşte-mă şi pe mine pe drumul meu de Viaţă şi păzeşte-mă de cel care nu-i bun. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… VINERI: Mărire… Oh Voi Arhanghelii. Arhanghele Rafael. care ai însoţit pe Tobias. domnitorii. după Voia Lui Dumnezeu. Serafimi şi Sfinţi arhangheli.

Amin. Cel care infinit de bun şi iubitor de oameni eşti. ocroteşte-ne pe noi de spiritul necurat. Mărire… Pentru mijlocirea tuturor Spiritelor (sufletelor) sfinte şi Părinţilor (taţilor) noştri. care ai deschis uşa mormântului lui Isus Cristos.. prin mijlocirea heruvimilor. serafimilor şi sfinţilor arhangheli. Un înger lea spus astfel : de ce-L căutaţi printre morţi pe cel care a înviat.Grăbiţi-vă şi duceţi de veste lumii : a-nviat Domnul. dăruieşte-ne cu îndurarea TA. îndură-TE spre noi Doamne Isuse Cristoase. Cel care aşa de mult iubeşti oamenii. ca sigur să ajungem la DUMNEZEU. felicitată să fii) Marie. când au ieşit au găsit piatra răsturnată.Femeile. Maica Sfântă a Cristosului nostru înviat! Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Îndură-TE spre noi Cel care eşti fără de-nceput. care erau cu Maria. deschide şi pentru noi calea spre DUMNEZEU. Faceţi-vă cruce înainte şi după rugăciune! . cei care strigăm astfel: BucurăTE(Mântuită să fii. care a-nvins moartea şi-a mântuit omenirea ! Sfinte Arhanghele Uriel.

miluieşte-ne. R. unchiul MIHAI a fost un calugar care a vindecat milioane de oameni. miluieşte-ne pe noi. Doamne. Tată din cer. miluieşte-ne.ro/ro/page/rugaciuni/1136 http://www. miluieşte-ne. SFĂNTUL ARHANGHEL MIHAIL. (*) . ascultă-ne. auzi-ne.Bine aţi venit pe pagina UNCHIULUI MIHAI. iar cuvintele lui se adeveresc şi se indeplinesc şi pănă în ziua de azi şi avem convingerea că şi în viitor şi referitor la viitor fiecare cuvânt al lui se va împlini şi în continuare. Dumnezeule. R. totul a făcut în conformitate cu regulile bisericii şi a spus totdeauna adevărul. 14 Ianuarie 2010 10:32 Doamne. Cristoase.rugaciunecatolica. a făcut totul. Cristoase.unchiulmihai. unii l-au considerat ca fiind. R. Cristoase. http://www. spre lauda mare a BUNULUI DUMNEZEU spre mântuirea oamenilor şi spre vindecarea sufletească trupească şi spirituală a lor. cert este că ştia tot.ro/rugaciunile-familiei-crestine/rugaciuni-la-sacramente/229litania-preasfantului-sange-al-domnului-nostru-isus-cristos Litania preasfântulu i Sânge al Domnului nostru Isus Cristos Scris de ionutdamoc Joi.

miluieşte-ne pe noi. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. băutura şi spălarea sufletelor. * Sângele lui Cristos. iartă-ne. * Sângele lui Cristos. Doamne. Doamne. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. speranţa celor ce fac pocăinţă. al noului şi veşnicului testament. * Sângele lui Cristos. belşug de milă. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. care iei asupra ta păcatele lumii. R. V. curs la încoronarea cu spini. al Cuvântului întrupat al lui Dumnezeu. Şi ne-ai făcut pe noi împărăţie Dumnezeului nostru. * Sângele lui Cristos. R. * Sângele lui Cristos. mângâierea muribunzilor. tăria celor ce sunt în primejdie. în sfânta Euharistie. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. puterea mărturisitorilor. Răscumpărătorul lumii. prin sângele tău. Dumnezeule. odihna celor osteniţi. * Sfântă Treime. chezăşia vieţii veşnice. * Mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. Ne-ai răscumpărat. mângâierea celor ce plâng. R. un singur Dumnezeu. vărsat în agonie pe pământ. fără de care nu este iertare.Fiule. preţul mântuirii noastre. Doamne. . * Duhule Sfânt. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. tăria martirilor. Dumnezeule. care iei asupra ta păcatele lumii. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. scăparea sufletelor din focul purgatoriului. care iei asupra ta păcatele lumii. al Fiului unul-născut al Tatălui veşnic. pacea şi fericirea inimilor. care creezi suflete feciorelnice. ascultă-ne. R. preavrednic de toată lauda. * Sângele lui Cristos. Mielul lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. învingătorul diavolului.

dă-ne. Rănile acestea sunt preţul scump al mântuirii noastre . Veşnice Părinte. mă gândesc la trupul tău sfâşiat de biciul călăilor. cu adâncă evlavie.Să ne rugăm: Atotputernice. răstignit pe cruce. la mâinile şi picioarele tale străpunse de cuie şi la inima ta preaiubitoare. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Domnul nostru. la fruntea ta dumnezeiască rănită de coroana de spini. veşnice Dumnezeule. prin puterea lui. harul ca astfel să cinstim preţul mântuirii noastre. încât să fim apăraţi pe pământ. care l-ai rânduit pe Fiul tău unul-născut ca Mântuitor al lumii şi ai voit să te îndupleci prin sângele lui. Doamne Isuse Cristoase. te rugăm. recunoştinţă şi iubire. deschisă larg de suliţa ostaşului roman. de relele vieţii acesteia şi să ne bucurăm în cer de roadele lui veşnice. Prin acelaşi Cristos. 25 Ianuarie 2010 12:03 V. Amin. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. DEVOŢIUNE CĂTRE CELE CINCI RĂNI ALE LUI ISUS CRISTOS Scris de ionutdamoc Luni.

iertare şi îndurare. zicând: R. mă închin cu umilinţă rănii mâinii tale stângi. strigăm către tine. răstignit pe cruce. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Plini de încredere. care duce cele mai multe suflete la pieirea veşnică. fă să înţeleg rostul suferinţelor tale şi să port cu resemnare şi bucurie suferinţele ce mi le vei trimite în viaţa aceasta. să-mi dai o ură neîmpăcată contra păcatului. răstignit pe cruce. Dă tuturor acelora care suferă cu răbdare şi umilinţă harul să poarte crucea împreună cu tine. mă închin plin de dragoste rănii mâinii tale drepte. iertare şi îndurare. decât să fac vreun păcat de moarte”. Veşnice Părinte. pentru meritele rănilor tale sfinte. Te rog ca. mai ales. mai curând fă să mor. pentru meritele rănilor tale sfinte! Către rana de la mâna dreaptă V. Veşnice Părinte. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Doamne Isuse Cristoase. Către rana de la mâna stângă V. Prin durerile ce le-ai simţit la străpungerea acestei mâini. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Isuse. contra păcatului necurăţiei. Plin de umilinţă dar cu hotărâre sfântă. zic şi eu cu atâţia dintre sfinţii tăi: „Doamne. prin durerile acestei răni. Isuse. Doamne.şi tot atâtea izvoare nesecate de binecuvântări şi haruri. . îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. R. Isuse Cristoase.

mă închin plin de recunoştinţă rănii de la piciorul stâng. Miluieşte-te de ei şi arată-le în curând lumina feţei tale. gândindu-mă la suferinţele ce le-ai răbdat pentru mântuirea noastră. Deschide-le ochii. Veşnice Părinte. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. pentru meritele rănilor tale sfinte. iertare şi îndurare. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. milostive Isuse. mă închin rănii piciorului tău drept. alină durerile acelora care mai suferă în locul curăţitor al purgatoriului. Către rana de la piciorul stâng V. pentru meritele rănilor tale sfinte. R. Doamne Isuse Cristoase. iertare şi îndurare. . Prin durerile ce le-ai îndurat la pironirea piciorului tău stâng. Doamne. te rog ca sângele ce a curs din această rană să spele vina celor ce trăiesc încă în mrejele păcatului. Isuse. Către rana de la piciorul drept V. De asemenea. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. răstignit pe cruce. Isuse. R. plin de recunoştinţă. Isuse. Veşnice Părinte. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. te rog să-mi ierţi toate păcatele. că altfel vor pieri cu toţii R. Prin meritele acestei răni. Îmi pare nespus de rău că te-am supărat prin ele. pentru meritele rănilor tale sfinte. ea să le fie spre mântuire. te rog. iertare şi îndurare.şi astfel. Doamne Isuse Cristoase. răstignit pe cruce.

precum şi pe capul ei. Acelaşi har ţi-l cer. iertare şi îndurare. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. pentru părinţii. R. te rugăm să ne învredniceşti şi pe noi. Amin. rudele şi binefăcătorii mei. Doamne Isuse Cristoase. şi astfel. fraţii. Din iubire faţă de mine. răstignit pe cruce. Dumnezeule. dulce Isuse. ai lăsat ca preasfânta ta inimă să fie străpunsă de o suliţă. Isuse. Veşnice Părinte. te rog. Prin acelaşi Cristos. să binecuvântezi şi să ocroteşti Biserica ta. Isuse. cu harul învierii. . îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Sfântul Părinte N. mă închin plin de iubire rănii de la inima ta sfântă. pentru meritele rănilor tale sfinte. Domnul nostru. să ne mântuiască de puterea Celui Rău. robii tăi. Prin meritele acestei sfinte răni.Către rana inimii preasfinte V. care ai voit ca Fiul tău să sufere pentru noi chinurile crucii.

• Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. bune Isuse ascultã-mã.. bune Isuse ascultã-mã. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Drepte a lui Isus! +În numele Tatãlui. Îndurãtor! Cu adâncã smerenie. împreunã cu rugãciunile şi jertfele mele. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. bune Isuse ascultã-mã. Te implor întipãreşte adânc… 4. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • Crezul. pentru dobândirea harurilor …. vindecã-i pe cei bolnavi. converteşte pãcãtoşii. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Drept al lui Isus! . • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie… (de trei ori) 1. şi în ea pe toţi aceia pentru care sunt rãspunzãtor. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Îţi ofer aceastã procesiune de ispãşire. Te implor întipãreşte adânc… 3. Te rog Isuse binecuvânteazã ispãşirea mea! Rugăciune de Ispăşire la Isus Îndurător La capela grotã a lui Isus cu Inima Îndurãtoare conştientizãm cã Isus este în noi! Ispãşim – rugându-ne rozarul celor cinci Rãni Sfinte ale lui Isus – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus care trãieşte în ei! ROZARUL CELOR CINCI RÃNI SFINTE ALE LUI ISUS: +În numele Tatãlui. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Stângi a lui Isus! +În numele Tatãlui. 2. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Inimii lui Isus! +În numele Tatãlui.… binecuvânteazã rezolvarea problemelor mele dupã Voia Ta cea Sfântã. Ţi-am adus inima mea aşa cum este. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Cu mare încredere te rog Isuse. cu inima plinã de pocãinţã vin la Tine cerându-ţi ajutorul.Rugãciune introductivă Isuse Înviat. Te implor întipãreşte adânc în inima mea Rãnile Sfântului Tãu Fiu. Glorificat. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã.

Te implor întipãreşte adânc… 5. bune Isuse ascultã-mã. când cãdem în pãcat. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! . Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Stâng al lui Isus! +În numele Tatãlui. Preot: Doamne Isuse Cristoase. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Învaţã-ne Isuse. bune Isuse ascultã-mã. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a III-a: Isus cade întâia oarã sub greutatea crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a II-a: Isus ia crucea noastrã pe umerii Sãi! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IV-a: Isus se întâlneşte cu Preasfânta lui Mamã! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. sã ne acceptãm crucea şi s-o purtãm ca ispãşire pentru pãcatele noastre. ci sã ajutãm acolo unde este posibil. Te implor întipãreşte adânc… +În numele Tatãlui. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. Amin! Ispăşire prin Calea Sfintei Cruci (facultativ) Staţiunea I: Isus este osândit la moarte! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care porţi crucea. Te rugãm sã ne ridici prin iubirea Ta iertãtoare. ajutã-ne. ca sã putem merge mai departe pe drumul nostru.+În numele Tatãlui. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. sã nu judecãm pe alţii. arãtat de Tine. al Fiului şi al Sfântului Spirit. rãstignit pe cruce.

Preot: Doamne Isuse Cristoase.Sfântã Fecioarã. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a V-a: Simon din Cirene îl ajutã pe Isus sã-şi ducã crucea! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IX-a: Isus cade a treia oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a X-a: Isus este despuiat de hainele sale! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. sã nu aducem lacrimi. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care suferi. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse dã-ne putere sã consolãm pe alţii. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! ci sã . ajutã-ne. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VII-a: Isus cade a doua oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ca prin prezenţa noastrã tãcutã sã-i încurajãm spre ţelul final pe fraţii noştri care îşi poartã crucile. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse ajutã-ne. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VIII-a: Isus mângâie femeile din Ierusalim care plâng! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. ca din iubire şi nu doar din obligaţie sã-i ajutãm pe fraţii noştri pe calea crucii a vieţii lor. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Te rugãm. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. ridicã-ne şi atunci când iarã şi iarã recãdem în pãcatele noastre. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. ci cãindu-ne sã putem întotdeauna sã începem din nou. rãstignit pe cruce. chiar şi atunci când suntem apãsaţi de povara crucilor noastre. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VI-a: Veronica şterge cu o maramã faţa însângeratã a lui Isus! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. Preot: Doamne Isuse Cristoase. sã nu rãmânem niciodatã în pãcatele noastre. le ştergem cu spiritualitatea Veronicãi.

fii alãturi de noi ca sã putem accepta şi oferi fiecare umilire. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XII-a: Isus moare pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. sã trãim. Preot: Doamne Isuse Cristoase. sã acceptãm neputinţa şi s-o oferim ca ispãşire Tatãlui Ceresc. Preot: Doamne Isuse Cristoase. încât sã înviem pentru viaţa veşnicã împreunã cu Tine. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost rãstignit. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ca zi de zi sã putem muri pentru propria noastrã voinţã şi sã putem face Voia Tatãlui Ceresc. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIV-a: Sfântul Trup al lui Isus este aşezat în mormânt! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. cu spiritualitatea Ta. ne aşezãm în Braţele Tale Sfinte împreunã cu familia noastrã. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ajutã-ne. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XV-a: Isus a înviat glorios! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost aşezat în mormânt. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! . Preot: Doamne Isuse Cristoase. sã suferim şi sã murim astfel. pentru convertirea pãcãtoşilor. ci este începutul vieţii veşnice.… ştiind cã acolo suntem în cel mai sigur loc. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XI-a: Isus este rãstignit pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse înviat.Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost umilit. noi credem cã pentru cei care-ţi aparţin moartea nu este un sfârşit. ajutã-ne. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIII-a: Sfântul Trup al lui Isus este luat de pe cruce şi aşezat în braţele Sfintei Sale Mame! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai acceptat chiar şi moartea. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Sfântã Fecioarã.

cea plinã de har… • Mãrire Ţie Isuse. prezent în toate tabernacolele din lume. sacrilegiile şi indiferenţele prin care El este ofensat. eu cred în Tine. nu nãdãjduiesc în Tine şi nu Te iubesc. nu Te adorã. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). cea mai frumoasã Creaturã a Tatãlui. minunatul templu al Spiritului Sfânt. recunoştinţã Ţie Isuse pentru toate. prin meritele infinite ale Prea Sfintei Sale Inimi şi prin mijlocirea Inimii Imaculate a Mariei vã implor convertirea sãrmanilor pãcãtoşi. Sânge. al Fiului şi al Sfântului Spirit. nãdãjduiesc în Tine şi Te iubesc. Fiule şi Spirite Sfinte! Vã ador din adâncul inimii şi vã ofer prea Scumpul Trup. ISPÃŞIRE LA CRUCEA UNITÃŢII La Crucea Unitãţii conştientizãm cã Isus este prezent în Euharistie! Ispãşim – cu rugãciunea de la Fatima şi rozarul Sfintei Treimi – pentru cei care nu cred în Euharistie. şi. Decada lui Isus Cristos: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. Suflet şi Dumnezeire a Domnului Nostru Isus Cristos.” ROZARUL /SFINTEI TREIMI: La început: În numele Tatãlui. mai ales pentru Pacea care o dai sufletului. Decada Tatãlui Ceresc: • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie. mai ales pentru Iubirea Ta nemãrginitã.II. Te rog. Preafericita Mamã a lui Isus Cristos. (de zece ori) • Isuse Cristoase eu cred în Tine … Decada Spiritului Sfânt: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. cea plinã de har… . cea plinã de har… (o datã) • Mãrire Ţie Tatã. ca ispãşire pentru insultele. Te ador. • Crezul. recunoştinţã Ţie Tatã pentru toate. Tatã. (o datã) ( ne putem ruga atingând pãmântul cu fruntea cu capul aplecat). (de zece ori) • Tatã Ceresc. iartã-i pe toţi cei care nu cred în Tine. RUGÃCIUNEA DE LA FATIMA: “Prea Sfântã Treime.

3. ISPĂŞIRE PRIN SFÂNTUL ROZAR MEDITAT (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE BUCURIE: 1. mai ales pentru Îndurarea Voastrã Nemãrginitã. (de zece ori) • Spirite Sfinte. Isus a fost încoronat cu spini. al Fiului şi al Sfântului Spirit. aparţine lui Dumnezeu. recunoştinţã Ţie Spirite Sfinte pentru toate. 5. Încântarea Sfintei Treimi. cea plinã de har… • Mãrire Vouã Sfântã Treime. pentru noi! . (de zece ori) • Preasfântã Treime. eu cred în Voi. eu cred în Tine. La încheiere: În numele Tatãlui. Isus a fost biciuit pentru noi! Isuse care ai fost biciuit. recunoştinţã Vouã Sfântã Treime pentru toate. 2. … Decada Sfintei Treimi: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. Fecioara Maria a zãmislit pe Isus de la Spiritul Sfânt! Sfântã Fecioarã. Vã rog. iertaţi-i pe toţi cei care nu cred în Voi. ajutã-mã sã dãruiesc aproapelui meu spiritualitatea lui Isus. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). împreunã cu Tine vreau sã accept suferinţele trupeşti. MISTERELE ROZARULUI DE DURERE: 1. Fecioara Maria l-a nãscut pe Isus! Sfântã Fecioarã. mai ales pentru revãrsarea Puterii Tale. 2. vreau sã trãiesc conştient de faptul cã Isus este în mine. nu nãdãjduiesc în Voi şi nu Vã iubesc. Fecioara Maria l-a prezentat pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. cea de o fiinţã în trei Persoane. Vã ador. 4. 3. nãdãjduiesc în Voi şi Vã iubesc. împreunã cu Tine vreau sã spun: nu voia mea ci voia Ta sã se împlineascã în mine. Isus a asudat pentru noi sudori de sânge! Isuse care ai asudat sudori de sânge. ajutã-mã sã trãiesc conştient cã tot ce am. Fecioara Maria l-a regãsit pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã.• Mãrire Ţie Spirite Sfinte. Fecioara Maria cu Isus în Inimã a vizitat-o pe Elisabeta! Sfântã Fecioarã. ajutã-mã sã urmez numai vocea Spiritului Sfânt. ajutã-mã sã-l gãsesc şi sã-l slujesc pe Isus în aproapele meu. nu Vã adorã.

Isuse care ai fost încoronat cu spini. 2. îţi mulţumim cã rãmâi cu noi pânã la sfârşitul lumii. trupul şi sufletul meu. Isus a înviat din morţi! Isuse înviat. în ziua de pe urmã. în urma Ta. 5. Isus s-a înãlţat la cer! Isuse înãlţat la cer. . RUGÃCIUNE PENTRU BOLNAVI: “Fecioarã Maria. Isus a ridicat-o pe Sfânta Fecioarã la cer! Sfântã Fecioarã. MISTERELE ROZARULUI DE MÃRIRE: 1. cred cã vei învia şi trupul meu la viaţa veşnicã. cred cã împreunã cu Sfântul Tãu Fiu mã veţi rãsplãti în Cer pentru fiecare faptã bunã. cu trup şi suflet sãnãtos. Isus a încoronat-o pe Sfânta Fecioarã în cer! Sfântã Fecioarã care ai fost încoronatã. ajutã-mã sã trãiesc astfel ca în fiecare clipã sã fiu pregãtit pentru întâlnirea cu Tine. sub protecţia ta deplinã. vreau sã trãiesc conştient cã şi locuinţa mea este în Împãrãţia Ta. ajutã-mã sã-mi duc crucea în tãcere. pe cei dragi mie. cu toatã încrederea te rog sã vindeci prin Sfântul Tãu Fiu. III.” ROZARUL DE LA MEDJUGORJE: • Crezul. pentru Tine accept chiar şi batjocura oamenilor. 5. ca sã vã putem sluji dupã Voia Voastrã Sfântã. Isus a fost rãstignit pe cruce pentru noi! Isuse care ai fost rãstignit. mã aşez pe mine şi pe cei dragi mie în Rãnile Tale Sfinte. 4. 3. ISPĂŞIRE ÎN CINSTEA FECIOAREI MARIA La capela Inimii Neprihãnite a Fecioarei Maria conştientizãm cã Isus este prezent şi în aproapele nostru! Ispãşim – cu rugãciunea bolnavilor şi cu rozarul de la Medjugorje – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus din aproapele lor. Isus ni l-a trimis pe Spiritul Sfânt! Spirite Sfinte Doamne. 4. Isus a purtat crucea pentru noi! Isuse care ai purtat crucea.

ca ispãşire. întreaga omenire sã dobândeascã iertarea pãcatelor! Amin! . ca prin acesta. Isus s-a schimbat la faţã pe muntele Tabor! Isuse strãlucitor. transformã tot ce este în mine omenesc. dã-mi curaj ca pretutindeni sã depun mãrturie despre Tine. RUGÃCIUNEA ULTIMELOR TIMPURI (la încheiere) Tatã Ceresc! Îţi oferim prin Spiritul Sfânt. Lacrimile vãrsate pentru noi de Sfânta Fecioarã sub cruce. Isus ni s-a dãruit în Sfânta Euharistie! Isuse adorat ajutã-mã. ajutã-mã sã mã plec în faţa fiecãrei rânduieli pe care o dai. sã mã împãrtãşesc astfel încât trupul meu sã se transforme în Sfântul Tãu Trup iar sângele meu sã se transforme în Sfântul Tãu Sânge. 4. În mâinile Tale Pãrinteşti punem Sfântul Sânge al lui Isus. 3. sã fie dumnezeiesc. Isus şi-a arãtat puterea dumnezeiascã la nunta din Cana! Isuse care ai fãcut minuni. Isus s-a botezat în Iordan! Isuse smerit. Isus a vestit Împãrãţia lui Dumnezeu! Isuse învãţãtor. vãrsat din cele cinci Rãni Sfinte. 5. ajutã-mã sã mã rog astfel ca viaţa mea sã se schimbe într-un mod plãcut Ţie. 2. care sã ne îndemne la pocãinţã.• Tatãl nostru … Bucurã-te Marie… Mãrire Tatãlui … (de şapte ori) ISPÃŞIRE PRIN ROZARUL DE LUMINÃ (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE LUMINÃ: 1.

care eşti în ceruri. Domnul nostru. precum în Cer aşa şi pe pãmânt.ANEXĂ 1. precum era la început şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor.” Pe bobiţele mici: . Tatãl nostru. Creatorul cerului şi al pãmântului. Fiul Sãu unic. Domnul nostru Isus Cristos. roagã-te pentru noi pãcãtoşii. ci ne mântuieşte de cel rãu. Tatãl atotputernicul. şi în Isus Cristos. a pãtimit sub Ponţiu Pilat. rãul niciodatã! Sfânta noastrã Mamã! Ajutã-ne. şade de-a dreapta lui Dumnezeu. ROZARUL ÎNDURÃRII DIVINE: Introducere: • Tatãl nostru… • Bucurã-Te Marie… • Crezul. învierea morţilor şi viaţa veşnicã. precum şi noi iertãm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispitã. dã-ne-o nouã astãzi şi ne iartã nouã greşelile (pãcatele) noastre. binecuvântatã eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului Tãu. Amin. sfinţeascã-se Numele Tãu. iertarea pãcatelor. Pe bobiţele mari: “Pãrinte Veşnic! Îţi oferim Trupul şi Sângele. CELE MAI IMPORTANTE RUGÃCIUNI: Crezul apostolic: Cred într-unul Dumnezeu. s-a rãstignit. facã-se Voia Ta. împãrtãşirea sfinţilor. Mãrire Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Amin. sã ajungem tot mai aproape de Sfântul tãu Fiu. Sfânta Bisericã Catolicã. Pâinea noastrã cea de toate zilele. a treia zi a înviat din morţi. Amin. s-a coborât în iad. Marie. care s-a zãmislit de la Spiritul Sfânt. ca sã ne salvãm de cel Rãu! Spirite Sfinte! Ajutã-ne sã facem întotdeauna numai binele. Sfântã Marie. Isus. Tatãl atotputernicul. Cred în Spiritul Sfânt. a murit şi s-a îngropat. de unde are sã vinã sã judece pe vii şi pe morţi. Amin. cea plinã de Har. acum şi-n ora morţii noastre. 2. RUGÃCIUNI CÃTRE SFÂNTA TREIME ŞI CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: Tatã Ceresc! Prin Sfântul Tãu Fiu Rãstignit şi Înviat. s-a suit la ceruri. Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tãu Preaiubit. vie Împãrãţia Ta. Maica lui Dumnezeu. ca ispãşire pentru pãcatele noastre şi ale întregii lumi. condu-ne la unitatea deplinã! Isuse îndurãtor! Dã-ne inimã plinã de pocãinţã. Isus Cristos! 3. Domnul este cu tine. s-a nãscut din Maria Fecioarã. Bucurã-Te.

(dupã cinci decade. ai milã de noi şi de întreaga lume. Capul Tău. Cu Sângele Tău. Maria. Iisuse Hristoase. tămăduiește rănile mele. Cu patimile Tale. vindecă patimile mele. Cu rănile Tale. ajutã-mã sã trãiesc întotdeauna în prezenţa Ta plinã de iubire. să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Dumnezeul nostru.“Prin patima Sa dureroasã. Preasfintele Tale mâini.” Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos. aşa cum cere Inima Ta Neprihãnitã. alcătuită de Sfântul Isaac Sirul D oamne. sufletul meu. Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul. ajutã-mã ca tot timpul vieţii mele sã dãruiesc Inimii Tale Neprihãnite trandafirii albi ai faptelor mele bune. Sfinte fãrã de moarte. pe care l-ai aplecat pe Cruce.” 6. curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. RUGÃCIUNE CÃTRE CRISTOS REGE: “Isuse cu Inima Îndurãtoare! Îţi ofer trupul meu. Maicã Sfântã. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTUL SACRAMENT: “Isuse aflat în Sfântul Sacrament! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca inima mea sã fie permanent locuinţa Ta. iartã-mã pe mine “sãrmanul pãcãtos”! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca Tu sã fii mereu Regele inimii mele” 5. pironite . ai milã de noi şi de întreaga lume. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: “Maicã Sfântã cu Inima Neprihãnitã! Te rog. se spune de trei ori): “Sfinte Dumnezeule. voinţa şi toatã viaţa mea aşa cum sunt. cea trasă jos de diavoli.” 4. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. primește lacrimile mele.” (de zece ori) La încheiere. ajutã-mã ca sufletul meu sã fie curat în fiecare zi. Te rog. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea. Sfinte Tare.

Amin.scribd. căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări. Bunule.com/doc/24489840/Canon-de-rugaciune-catre-Sfintele-Puteri-Ceresti-siToti-Sfintii-2500-45 http://www. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată. Dumnezeule. Vistierul bunătăților. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Dă-mi așadar. în vecii vecilor. și nu poate să caute spre Tine cu durere. nevrednicul. să nu mă părăsești. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Nu am lacrimi mângâietoare. Doamne. să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Nu am pocăința. ieși în căutarea mea.html http://www. precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese.misiune. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine.roportal. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Stăpâne. http://www. Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci. Am ieșit de la Tine. pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce. să mă povățuiască spre Tine. nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine.scribd.ro/articole/9-tipuri-de-ingeri-1867. să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării. Doamne Iisuse Hristoase.htm Regimurile alimentare in bolile cardio-vasculare si hipertensiunea arteriala .de cei fără de lege pe Cruce. Duhul Tău. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Ci Tu. Fața Ta. Tatăl. harul Tău. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești. să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. prin harul Tău.com/doc/41279423/Rug%C4%83ciune-c%C4%83tre-Sfin%C8%9BiiHeruvimi-Serafimi-Arhangheli-Ingeri-de-Lumin%C4%83-Sfintele-Scaune-Cere%C8%99tiDomnii-Puteri-Cere%C8%99ti-St%C4%83panii-Incep%C4%83torii http://www.ro/resurse-crestine/predici/11-mai-%E2%80%93-capeteniile-bineluiarhanghelii-serafimii-heruvimii. cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Te-am părăsit.

sucuri de fructe. ca si cele care au fost supuse unei pregatiri prea laborioase. etc. supe de cereale. ca salate. • condimentele permise sunt aromatele: patrunjelul. sau fripta. soia. salau. • legumele permise vor fi cele sarace in sodiu si celuloza (morcovi. • bauturi: in limitele lichidelor permise. lapte batut. Sunt permise: aluatul de tarta. salata verde. in cantitate limitata (150-200 g/zi) si numai de 3-4 ori pe saptamana. dar in cantitati limitate. telemea de vaca desarata. paste fainoase. ulei vegetal (floarea soarelui. dafinul. ridichile de iarna. numai in preparate (4-5 oua/saptamana). gaina. lapte simplu. . fasole verde. • grasimi: unt nesarat. iaurt. mararul. asezonate din plin cu condimentele permise. de preferat veche de o zi. pentru a evita sau masca lipsa sarii. mamaliguta pripita) fierte. coapte. • supe: supe din legumele permise. sub forma de ceaiuri de plante. compoturi. miere. • fainoasele. sfecla.In aceste afectiuni. gelatine. • dulciurile permise sunt numai cele preparate fara sare. sucuri de fructe si legume. in special nerabdarea si ura. ardei. lapte amestecat cu ceai sau cafea de orz (malt). mai ales cele de origine animala. budinci de legume fierte "a la grecque". spanacul. cimbrul. Cardiologie • Prevenire • Afectiuni • Alimentatie • Exercitii fizice • Remedii naturiste Cauta in site mai multe informatii despre Colesterol Ghid Adrese · Cardiologie · Oftalmologie · Reumatologie · Aerobic · Sali de fitness · Adauga cabinet Top Sanatate iti recomanda ·Inima si rolul ei Caldura in exces face ca inima sa fie suprasolicitata. sau cu sare redusa. curcan. fript sau copt in pergament. • pestele slab de rau (lin. • painea alba sau intermediara. supe-creme ingrosate cu fainoase. se va evita monotonia alimentatiei.). degresat. crap de primavara. fierte ca soteuri. Sunt permise urmatoarele alimente: • • laptele degresat. tarhonul.5-3 g/zi) este greu de suportat. sifonul. dulciuri) si grasimi. margarina nesarata. fara sare. dovlecei. Carnea se va da fiarta. regimul alimentar va fi sarac in sare (hiposodat). nesarat. carnea de vita. cu sarea mult redusa. stiuca. smantana. branza de vaci. fulgi de ovaz. astfel apar si emotiile negative. rase pe razatoare. leusteanul. gelatine. Legumele se vor da rase marunt. dar mai dese si se vor evita alimentele greu digerabile. peltea. zeama de lamaie. in cantitate limitata (gris. pireuri. Se vor prefera mesele cu volum redus. pui. urda dulce. • fructele sunt permise toate si sub orice forma: crude. Cantitatea totala de grasimi din alimentatie va reprezenta cel mult 1/2 din cea a individului sanatos. • ouale se vor da in cantitate limitata. marmelade si gemuri preparate in casa (fara conservant). porumb). telina. cu proteine limitate la 60-80 g/zi si cu continut redus de glucide (fainoase. ca rasol. Intrucat regimul hiposodat (1. orez. bicarbonat de sodiu sau praf de copt. supe de fructe. prezentandu-se o gama cat mai bogata de preparate. fiert ca rasol. casul slab. leguminoasele uscate. frisca. evitand varza. vinete). de ecler.

Sunt interzise urmatoarele alimente: • • branzeturile grase. apele minerale. piperul. • legumele bogate in sodiu sau celuloza ca: telina. cu sare. • se va interzice fumatul. spanacul. www. afumat sau gras (de mare). • fructele oleaginoase: nuci. • bauturile alcoolice sub orice forma. • supele de carne. carnea grasa de porc.ro ONTRAINDICAŢII ALE UNOR PLANTE. usturoiul. gasca. Nu se vor consuma lichide in timpul mesei si nu se vor bea bauturi prea reci.• sosuri: cele preparate dietetic din legume. Editura All. varza murata cu sare. organe. vanat. carne conservata cu sare. redicile. Practica. • dulciurile preparate cu bicarbonat. cu usturoi.all. varza creata. clorurosodice. cafeaua. telemea nesarata). gogosarii murati. 800 de retete culinare". sos de smantana. grasimi prajite sau in cantitati mari. varza de Bruxelles. ceapa. mustarul cu sare. sos alb. margarina sarata. alune. • sosurile preparate cu zeama de oase sau carne. 2002. sos de caramel. etc. cu unt si cu galbenus de ou in cantitate crescuta. ceaiul tare. maioneza cu mustar. leguminoasele uscate. fainoasele preparate cu bicarbonat de sodiu sau sare. branzaturi topite. conservele de carne. de Laurentiu Cernaianu. hreanul. Informatiile au fost preluate din cartea "Dietoterapie. ALIMENTE ŞI TRATAMENTE NATURALE Image via Wikipedia . fermentate. cu aluat dospit. Masa de seara se va servi cu cel putin 2-3 ore inainte de culcare. • painea neagra. • grasimi: slanina. Bucuresti. mezeluri. pestele sarat. usturoiul. • condimentele iuti: boiaua. untul sarat. conopida. migdale etc. cele cu rantasuri. sarate (cascaval. rata. untura. sfecla.

● Inul. in timpul sarcinii. scleroza multipla. apar dureri de rinichi. imediat dupa un infarct miocardic. Trebuie folosita cu moderatie de catre bolnavii cu hipertensiune. dezvoltarea tumorilor. rinichilor si vezicii biliare vor folosi cu prudenta aceasta planta. la fel ca si medicamentele. tiroidoza. Nu asa stau lucrurile in realitate. Cei cu afectiuni ale ficatului. voma. hepatita. in caz de supradozare. provoaca mai putine reactii adverse si complicatii. Depasirea lor provoaca deseori diferite dereglari in functionarea echilibrata a organismului si anume : ● Aloea provoaca in unele cazuri inflamatia intestinului gros. beta-carotenul. pancreatita. ● Castanul. stimuland functionarea glandelor endocrine. iar la femei mastopatie datorita continutului de fitohormoni. Ca si in cazul tratamentelor cu pastile. inhiba peristaltismul intestinal. Folosirea indelungata (mai mult de trei saptamani) actioneaza negativ in cazuri de colecistita si hepatita. fangoterapia) imbunatatesc metabolismul organismului in general. afluxul de sange la organele bazinului mic. poate provoca alergie. diaree. ● Hameiul. dureri de burta. ● Iarba mare ridica tensiunea. catina alba poate provoaca prostatita adenomatoasa. si administrarea plantelor necesita respectarea stricta a dozelor si termenilor. in procesele inflamatorii acute. La barbati. plantele actioneaza mai fin. fibrilatie auriculara (atriala). scaderea potentei. folosita in doze mari. ● Catina alba este contraindicata pentru bolnavii cu colecistita acuta. cu boli de inima si de rinichi. in zona de jos a spatelui. sub forma de seminte. indiferent de modul lor de administrare. Este contraindicat femeilor insarcinate si in cazuri de ulcer stomacal si duodenal. ameteala. plantele medicinale au contraindicatii si efecte secundare. Pauza intre doua cure trebuie sa fie nu mai mica de 6 luni. greata. ● Coada soricelului poate provoca. Nu se folosesc (chiar se interzic) in cazuri de: afectiuni oncologice. provoaca diaree. ● Armurariul nu se foloseste in cazurile de: tromboflebita. care se afla in cantitati mari in catina alba. supradozat folosit sub forma de flori in ceai. ● Cimbrisorul in cantitati foarte mari duce la hiperfunctia glandei tiroide. pielonefrita.Atunci cand nu se respecta doza (se supradozeaza). folosit in cantitati mari. Din aceasta cauza unii oameni considera ca folosirea plantelor este complet inofensiva. duce la dureri de cap. in doze mari provoaca crampe ale degetelor de la maini. ● Baile de namol (peloidoterapia. folosite in ceai dau complicatii la inima daca se bea mai mult de o luna. eruptii. ● Echinaceea nu se recomanda in cazuri de imbolnaviri progresive (evolutive) sistematice ca: tuberculoza. Comparativ cu preparatele medicinale chimice. iritarea mucoasei tractului digestiv. aterioscleroza coronariana si cerebrala. tuberculoza activa. tromboflebita. hipertensiune si coagulabilitatea sangelui crescuta. in caz de supradozare. In caz de astm bronsic si in alte cazuri rare. ● Barba-ursului (multi o cunosc drept coada calului). colagenoza si in caz de sensibilitate ridicata fata de plante compozite. ● Florile de tei supradozate. provoaca fenomene de incetinire a functiilor ficatului. ● Imortela. . mioame. diaree cronica. de doua ori pe an. ridica tensiunea arteriala.

aciditate scazuta a sucului gastric. crampe musculare. ● Pelinul. Provoaca dureri abdominale. Femeilor insarcinate si bolnavilor de nefrita le este contraindicata folosirea interna. Dar folosirea indelungata a plantei provoaca greata. icter. dureri de cap. nu aveti voie sa folositi inhalatori pentru astm bronsic. Uneori duce si la scaderea potentei. hiperexcitabilitate. de inima. ● Patlagina si semintele ei. cafeaua. iritarea gatului. greata. provoaca stenozarea (ingustarea) vaselor sanguine. Menta proaspata are toxicitate redusa si este indicat a fi folosita in ceaiuri. dizenteriei. in caz de supradozare. Uneori apare insomnie. Cu pojarnita nu sunt compatibile produse ca: berea. dezvoltare sexuala prematura (mai ales la fete). ciocolata. folosita timp indelungat. ● Rostopasca este o planta minune care a salvat multi oameni bolnavi. ● Macesul. Supradozata provoaca de asemenea si tromboflebita. Daca aciditatea este scazuta. producand iritatii ale colonului. ● Salvia nu se administreaza mai mult de 2 luni la rand deoarece poate provoca iritarea mucoaselor. Cind utilizati pojarnita. si ca rezultat la incontinenta urinara. paralizie spinala. ● Socul. cand sunt folosite ca ceai sunt contraindicate bolnavilor de ulcer si gastrita hiperacida. ● Melisanul se foloseste in caz de hipotensiune. in doze mari. iaurtul. hernie. stari febrile. bobul. in cantitati foarte mari provoaca spasme. castravetii in otet. ● Menta nu se recomanda pentru bolnavii cu hipotensiune. cu diferite infectii. . spasme intestinale si voma daca este baut pe stomacul gol. ● Matasea de porumb in cantitati mari inhiba centrul nervos care coordoneaza activitatea inimii. medicamente pentru raceala si febra de fan. Este contraindicat persoanelor cu diaree cronica si acuta. provoaca scaderea brusca a tensiunii arteriale. daca e folosit excesiv. boabele de soc. ● Laminaria (alge marine) – supradozata. ● Mustarul este contraindicat in tratarea bolilor de rinichi si a tuberculozei. dificultati in respiratie. ● Podbalul este interzis categoric celor cu afectiuni ale ficatului si alcoolicilor. diaree. Consumarea lui duce la eliminari in exces de potasiu. folosite in doze mari (peste 200 g pe zi). stomatitei. provoaca distrugerea smaltului dentar. duc la intoxicarea organismului asociata cu stari de voma. depunerea pietrelor la rinichi. care trebuie recuperat consumand alimente bogate in acest element. halucinatii. arsuri la stomac. convulsii. voma. scaderea potentei daca o folositi un timp indelungat. Supradozarea duce la scaderea potentei. dar in doze mici il stimuleaza. duce la osteoporoza. Folosita timp indelungat pentru gargara duce la scaderea simtului olfactiv.● Ginsengul nu se recomanda bolnavilor cu hipertensiune. Dupa folosirea ceaiului sau tincturilor cu paducel se interzice a se bea apa rece deoarece apar colici intestinale. dureri de cap. Folosirea indelungata a mentei duce la decontractarea sfincterului vezicii urinare. inhibarea centrului respirator. atat de cunoscut. ● Patrunjelul agraveaza durerile de cap iar sucul este contraindicat femeilor insarcinate si mamelor care alapteaza. tulburari psihice. patlagina se foloseste cu succes in tratarea acestor boli. ● Stejarul – coaja lui se foloseste in medicina populara pentru tratarea diareei. ● Paducelul. ● Pojarnita (sunatoarea) ridica tensiunea arteriala. ● Pungulita de camp este contraindicata femeilor insarcinate. ● Laptisorul de matca nu se foloseste in caz de boala Addison (boala a glandei suprarenale). fotodermita.

● Valeriana (odoleanul). Pentru ca tratamentul cu plante sa va aduca numai sanatate si bucurie trebuie sa indepliniti cu strictete indicatiile medicului fitoterapeut. Nu este indicat a se bea leacurile care scad tensiunea si cele pentru inima ca suc de grepfruit. consumate un timp indelungat. in cantitati mari. ● Stevia este contraindicata bolnavilor de tuberculoza. daca nu sufera cu inima si nu au afectiuni renale sau distonie vegetativa vasculara. colica renala. Ceaiul din flori de tei cu miere de albine. Uneori medicii spun: “este tarziu”. Nu se recomanda pentru femeile insarcinate. ● Troscotul. . De pilda. provoaca dureri de cap. in nici un caz nu se folosesc plantele mentionate mai sus. coagula-bilitatea sangelui. polipi. ea are leacuri pentru orice stadiu al maladiei si permanent ne intinde o mana de ajutor. Folosirea plantelor medicinale in vindecarea copiilor cere o atentie deosebita si cunostinte aprofundate de fitoterapie. Trebuie consultat si medicul pediatru. Natura insa niciodata nu spune “este tarziu”. Se interzice in caz de hemoragie uterina provocata de fibroame si mioame. . schimbari in functionarea inimii. Nu se recomanda pentru bolnavii cu hipertensiune arteriala.Preparatele diuretice supradozate. ● Vetricea este contraindicata femeilor insarcinate si copiilor mici deoarece ridica tensiunea daca e folosita in cantitati mari. adultii usor excitabili folosesc cu rezultate foarte bune talpa gastei si valeriana (odolean). Am incercat sa arat ca tratamentul cu plante medicinale nu este atat de inofensiv cum ar parea la prima vedere. duce la inhibarea functiilor organelor interne. Uneori provoaca uremie. duce la marirea coagulabilitatii sangelui. Natura este farmacia Domnului si nu putem sa nu apelam la ajutorul ei. Folosirea sistematica a plantei talpa gastei la copii poate duce la oprirea cresterii si la caderea parului. scaderea capacitatii de munca. voma. Asta nu inseamna ca trebuie sa disperati si sa renuntati la fitoterapie. folosita timp indelungat. poate fi consumat de copii de la 14 – 15 ani. Aceasta duce la intoxicarea organismului si la alte urmari grave. aterioscleroza. ● Urzica. in doze mari.in caz de fibrom uterin este contraindicat medicamentul Raunatin. propunandu-ne diferite solutii. pot provoca dereglarea ritmului cardiac si edem cerebral. La varstnici poate agrava tromboflebita. greata. pentru bolnavii cu inflamatii acute ale rinichilor sau vezicii urinare.Folosit pentru uzul intern in doze mari provoaca scaderea apetitului. sa nu depasiti dozele si termenele propuse in retete si sa faceti pauzele necesare intre seriile de tratamente. ceaiul provoaca ridicarea brusca a tensiunii. La unii copii. Pentru copiii cu aceeasi problema. intareste tonusul uterului. PRODUSE ALIMENTARE . adenom testicular.

● Apa. ● Drojdiile sunt necesare organismului uman pentru reglarea metabolismului. cu inghitituri mici. conduc uneori la aparitia durerilor de picioare si uneori la periostita dentara. reduce intr-adevar nivelul zaharului din sange cu 35%. pancreasului. pepsi si altele) contin un conservant care provoaca producerea hormonilor feminini in organismul barbatesc. si in formele grave de diabet zaharat. Folosirea permanenta poate provoca litiaza renala. Ele trebuie inlaturate din meniul bolnavilor de hipertensiune. Apa fiarta capata o structura nedorita. Barbatii care beau mai mult de 5 cutii pe zi risca sa se aleaga nu numai cu o “burta mare” ci si cu impotenta si cu marirea sanilor. ci si produsele care se folosesc in alimentatia naturista – fructele si legumele – contin compusi care pot avea un efect puternic asupra unui organism bolnav. ● Bostanul si dovleceii contin alcaloizi care provoaca inflamarea amigdalelor. a carui folosire a fost interzisa in toate tarile civilizate – poate provoca niste combinatii chimice nedorite. rinichilor. deregleaza digestia. De asemenea. ● Bobul si fasolea consumate timp indelungat. ● Ciocolata este contraindicata persoanelor cu afectiuni hepatice. ● Cartofii consumati in cantitati mari nu se recomanda barbatilor cu excitabilitate sexuala crescuta. pentru functionarea normala a sistemului nervos si ca izvor de vitamine. duce la tahicardie si alte modificari in functionarea sistemului cardiovascular. ● Branza de vaci se va consuma in cantitati cat mai reduse de catre cei cu afectiuni grave la rinichi. Amestecata cu clor – un element foarte activ si agresiv. ● Apa fiarta nu se foloseste dupa mai mult de 24 de ore dupa ce a fost pregatita. iar folosirea indelungata a semintelor poate provoca uneori furunculoza. dar daca se supradozeaza. consumul de bostan este contraindicat in gastritele cu aciditate scazuta. Evitati prepararea ceaiurilor folosind apa de la robinet. recomandat mai ales celor bolnavi de diabet zaharat. in ulcerul stomacal. inclusiv de natura cancerigena. in cantitati mari. este saraca in oxigen si absoarbe din aer multi virusi. in special de barbati. etc. Apa fiarta se consuma imediat dupa fierbere. Pentru a-si face efectul benefic asupra organismului. cu ulcer stomacal si duodenal. ● Bauturile ambalate in cutii de aluminiu (bere. Dar trebuie folosite cu atentie. Mucegaiul produce toxine. ● Ceapa. . pentru ca devine nociva. a celor cu afectiuni ale tractului digestiv. in formele acute de boli stomacale. ceaiul din pastaile de fasole. Este contraindicata celor cu afectiuni ale ficatului. ● Hreanul irita membrana mucoasa a tractului digestiv. ● Curmalele nu se recomanda bolnavilor care au afectiuni ale sistemului digestiv. tinandu-l cat mai mult timp in gura inainte de a-l inghiti. care nu se distrug prin nici un fel de fierbere. Dar trebuie sa se stie ca. supa. elimina anumite substante care ajung in mucoasa nazofaringiana si conduc la scaderea libidoului (apetitului sexual). el trebuie incalzit putin. consumat rece. ● Alimentele de orice fel care au mucegait trebuie aruncate. ● Compotul de caise uscate sau proaspete nu e bun in cazul celor cu afectiuni stomacale.Nu numai plantele medicinale. sub forma de ceai. tot cu 35% se inrautateste si vederea bolnavului. trebuie consumat pe nemancate. bacterii si microorganisme. ● Berea este o bautura foarte apreciata si foarte consumata. De asemenea. ● Laptele. in timp ce ea se evapora.

nucile nu se mananca pe stomacul gol daca aciditatea sucului gastric este ridicata. duodenita. litiaza renala. scade apetitul sexual la barbati. dar supradozata este contraindicata in cazurile de ulcer stomacal sau intestinal. nu se recomanda celor care sufera de diabet zaharat. mai ales veninul de albina. motiv pentru care trebuie folosite concomitent ceaiuri sau preparate din plante. sunt contraindicate celor cu afectiuni hepatice. ● Sorbitolul (inlocuitor al zaharului) poate provoca balonare sau constipatie. nu se combina cu alcoolul. radacini de dud sau de zmeura. care provoaca fluiditate sanguina (subtierea sangelui): flori de boz. Folosirea interna a preparatelor din nuci mareste cantitatea de protrombina din sange (factorul II de coagulare a sangelui). irita membrana mucoasa a stomacului. folosit indelungat si in cantitati mari. creste nivelul colesterolului in sange. precum si celor cu pielea foarte sensibila. constituie un impediment pentru femeile care vor sa ramana insarcinate. ● Nucile. ● Morcovul poate fi o otrava pentru fumatori. obezitate. menstre dureroase. care este prezent in graham. Este contraindicat femeilor insarcinate. crampe musculare. ● Smantana are multiple calitati. ● Sucul de sfecla rosie. prevenirea constipatiei si vitaminizarea organismului. ● Mararul. ● Scortisoara nu este indicata femeilor insarcinate. ● Pepenele galben nu se recomanda mamelor care alapteaza (uneori la copii apare alergia). Din aceste motive. Nu este indicat sa se manance mai mult de 10 nuci pe zi (4 nuci pe zi este doza optima). sau in cazuri de inflamatie intestinala. cu cateva zile inainte de folosirea veninului de la albina. inclusiv smantana. sau dupa care se bea lapte sau apa minerala. Intrand in reactie cu elementele cancerigene din fumul de tigara.● Lactatele. ● Produsele apicole. ulcer stomacal. ca si alte plante din familia lui. consumate in cantitati mari. dizenterie. betacarotenul provoaca aparitia cancerului. gastrita hiperacida. de castan. celor afectati de epuizare nervoasa. provoaca in unele cazuri vertij. diateza urica. inclusiv berea. ● Margarina contine multe transizomere – acizi alifatici nesaturati – care deregleaza functionarea fermentilor. ● Rodiile – supradozate inrautatesc vederea. De asemenea. diaree. de asemenea. de tei. produc deranjamente ale functionarii stomacului. Dar graul se stropeste de cateva ori pe an cu substante chimice. Se va reduce la minim consumarea rosiilor in cazurile de: astm bronsic. Aproape toate toxinele se regasesc in invelisul graului. ● Menta si mentolul consumate in exces. slabiciune. boli ginecologice. consumat proaspat. ● Strugurii si stafidele. ● Painea graham este foarte buna pentru slabire. spasme ale vaselor sanguine din creier si dureri de cap. Se recomanda ca sucul de sfecla sa fie consumat la doua . consumate impreuna cu alte fructe si legume in cantitati mari. ridica tensiunea arteriala si poate provoca spasme ale vaselor sanguine. Ca rezultat. se renunta la orice fel de alcool. doar dupa masa fiind indicata consumarea lor. provoaca constipatie. schimband si structura membranelor celulare. ● Rosiile nu se consuma atunci cand bolnavul foloseste preparate (medicamente) sulfamidice. strica smaltul dentar. precum si riscul imbolnavirii de diabet si infarct miocardic. ● Semintele de floarea soarelui consumate in exces pot provoca leucoree.

diabet zaharat. Daca mamele care alapteaza copii consuma mult ceai concentrat (inclusiv cel negru) seara. in doze mari. solanina. se amelioreaza starea fizica. ● Zaharul este contraindicat femeilor insarcinate. ce duce la dezvoltarea bolilor cardio-vasculare si scaderea capacitatilor mentale. Ceaiul verde.ore dupa ce a fost stors. de catre cei care sufera de tuberculoza acuta. in organism apare o lipsa de calciu considerabila. ulcer stomacal si duodenita. Adevarul este ca. consumat in exces. dar peste cateva ore tensiunea scade accentuat. tiroidoza pronuntata. La persoanele hipotensive care consuma cantitati mari de ceai verde foarte concentrat. Este contraindicat celor cu predispozitie la lipotimie. diferite boli psihice si ale sistemului nervos. Nu se foloseste. starea lui de nervozitate ca si starea de stres. incetineste procesele de imbatranire. ele se tin cateva minute in apa clocotita. la imbolnaviri mai serioase. ● Vinetele acumuleaza o substanta otravitoare (toxica). mai ales cele care contin cofeina. precum si in cazul batranilor. “Foamea terapeutica (Nestoterapie)”. Dupa aparitia cartii lui Paul Bragg. De asemenea. epilepsie. folosite in aromoterapie sunt contraindicate femeilor insarcinate. . Ceaiul verde previne cancerul. inlatura oboseala si stresul. ca metoda de tratament. Produce dureri in zona stomacului. hipertensiune grava si celor care au suferit de atacuri cardiace. de asemenea. ceea ce va conduce in viitor. inca din antichitate. scade tonusul vaselor sanguine. ● Usturoiul irita mucoasa tractului digestiv. infarcturi de miocard si accidente vasculare cerebrale. Unele dintre ele. Creste. nu se foloseste categoric pana la varsta de 18 ani. scade nivelul zaharului in sange. Mai mult decat atat. de asemenea. apar dereglari ale somnului. era folosit nu numai ca bautura ci si ca un medicament cu proprietati deosebit de puternice. mere. Ceaiul verde are foarte multe virtuti dar. deoarece scade nivelul calciului. apare senzatia de slabiciune. ● Vitamina A. Pentru copii sunt contraindicate categoric bauturile de tip “Cola” si alte bauturi carbogazoase. metoda poate fi folositoare.5 l din aceste bauturi. in prima faza tensiunea creste putin. pe saptamana. bolnavilor de alergie. a persoanelor slabe si a celor care sufera de epuizare. scleroza renala. cofeina actioneaza negativ asupra organelor interne. totusi. provoaca caderea parului. inainte de preparare. varza). Vreau sa va povestesc cateva cuvinte despre ceaiul verde care. Daca un copil bea mai mult de 1. o parte din cofeina trece in laptele matern provocand insomnii copiilor. ciroza hepatica. gastrita cu hiperaciditate. a capatat o raspandire tot mai mare moda “rabdarii de foame”. dar are si contraindicatii. inhiba centrul respirator si provoaca uneori diaree si voma. ulcer stomacal sau duodenal cu hemoragii. spasm bronsic. si toata ziua copilul nu se simte bine. Este de dorit sa fie amestecat si cu alte sucuri (morcovi. ● Uleiurile volatile (eterice) sunt substante medicinale puternice si se folosesc in medicina naturista de mai bine de 5000 de ani. dar in doze mici stimuleaza cresterea lui. nu poate fi de folos tuturor. intareste peretii vaselor sanguine. scade colesterolul in sange. Pentru a le consuma fara grija.

● Ulcer stomacal: castraveti murati. ● Coagulabilitatea sangelui marita: porumb. sau doar reduse la minimum. ridiche de toamna. struguri. deoarece acesta isi pierde proprietatile terapeutice. Depasirea masurilor duce uneori la insomnie. ceapa. pere. ceapa. morcov. dar in cantitati mici si in concentratie slaba. Se poate ajunge in timp si la scaderea auzului. sunatoare. fasole. stevie. prune uscate. muraturi. fasole. ● Boli ale aparatului locomotor: bob. varza. ● Duodenita. ardei iute. grepfrut. usturoi. Cei care consuma zilnic aspirina trebuie sa stie ca ea uneori are efecte in organism ca si alcoolul. Fiecare consumator de ceai (verde sau negru) trebuie sa aiba simtul masurii si dozele proprii. stevie. enterocolita: portocale. pepene verde. ceapa si produse care provoaca balonarea: soia. ridiche de toamna (neagra). schimba-ti alimentatia. ● Hipertonie vasculara: ginseng si alte plante energizante. Iata cateva exemple de alimente al caror consum trebuie exclus sau redus din alimentatia zilnica: ● Afectiuni gastro-intestinale acute si inflamatorii: varza. struguri. Consumul indelungat de aspirina duce la scaderea imunitatii organismului. nuci. stevie. mirodenii. ducand la distrugerea ficatului. usturoi. lamaie. usturoi. ● Pancreatita. hrean. Inteleptii anticii spuneau: “Daca te-ai imbolnavit. ardei capia. Folosirea ceaiului verde este indicata. ● Colita si diaree: nuci. care sa nu-i afecteze starea sanatatii. hrean. sare. struguri. lamaie. multe tratamente cer neaparat schimbarea regimului alimentar. ceapa. struguri. ● Nefrita. hrean. Ardeiul gras se poate consuma numai in cantitati mici. fragi. ridiche de toamna (neagra). usturoi. cand trebuie excluse. stevie. ridichi timpurii si de toamna. propolisul folosit la prepararea lor nu trebuie pastrat in congelator. salvie si vetrice. pepene verde. pepenele galben. daca nu ajuta. spanac. ● Afectiunile sistemului cardiovascular cu edem: sare. curmale. paste fainoase. unele alimente din meniul zilnic. ● Obezitate: piersici. struguri. piper negru.” Intr-adevar. coarne. cartofi.In cazul lor este mai indicata folosirea ceaiului negru care creste tensiunea arteriala si mareste tonusul vaselor capilare. banane. schimba-ti modul de viata. Aspirina poate fi inlocuita cu 4 rosii ecologice consumate in fiecare zi sau ceai din coaja de salcie. ● Preparatele pe baza de propolis facute in casa nu trebuie fierte sau incalzite la temperaturi peste 50 C. vinete. muraturi. afectiuni renale: zmeura sub orice forma. struguri. incepe sa te tratezi. pepene verde. ● Aspirina. paine alba. favorizeaza transformarea proceselor acute in procese cronice. iar asociata cu antibiotice. Meniul omului bolnav depinde nu numai de maladia lui. orez. ● Litiaza biliara: rosii. frunza de dafin. Daca nici asta nu ajuta. gastrita: portocale. palpitatii si alte simptomenedorite. usturoi. spanac. coada soricelului si urzica. fasole. rodii. mazare. suc de varza. . patrunjel.

tendoanelor.Trebuie sa se ia in considerare si ce medicamente foloseste. sau consuma antidepresive impreuna cu vin tare. D. consumul moderat de bere este un neasteptat aliat eficient impotriva avansarii osteoporozei. pentru neutralizare. facand astfel din bere o importanta sursa de silicon organic din dieta cetateanului occidental obisnuit.Cristalul focalizeaza emisia de unde electromagnetice si indreapta (reflecta) fascicolele daunatoare spre oamenii aflati in camera. K. anume aceea ca banala bere este probabil cel mai bun remediu impotriva osteoporozei. folosind preparate care sunt asemanatoare proteinelor (clofelina. Dar nu va grabiti sa aruncati toate vasele de cristal. . teofilina. Combinatia nereusita de medicamente si alimente poate provoca si o criza de hipertensiune. bere. Acest tip de silicon este prezent in populara bautura sub forma solubila a acidului ortosilicic. digitoxina). Nu se recomanda combinarea medicamentelor cu invelisul acidorezistent cu laptele. Pe baza acestor descoperiri. trebuie sa renuntati la produse care contin proteine. Interactiunea moleculara dintre ele este atat de puternica. Calciul din lactate opreste absobtia preparatelor analoage tetraciclinei. ficat. cafea. E. peste. fenilsalitilatului. afectiune in urma careia masa osoasa din organism degenereaza in ritm accelerat. banane. reprezinta un real pericol radioactiv. Si invers. cantitatea mare de vesela din cristal de pe rafturi. alimentele grase sunt indicate. In plus. ligamentelor si cartilajelor. boabe de fasole sau o castana. Important pentru persoanele care manifesta predispozitie pentru osteoporoza: Un nou studiu efectuat de cercetatorii din cadrul Department of Food Science & Technology afiliat Universitatii din California aduce o concluzie socanta pentru lumea medicinei. siliconul dietetic este responsabil de cresterea si dezvoltarea oaselor. De exemplu. folosirea preparatelor hormonale presupune consumarea a cat mai multor alimente care contin proteine: branza de vaci. Asta se intampla cand bolnavul ia medicamente pentru scaderea tensiunii si mananca muraturi si carne sau peste afumat. Marea parte a siliconului dietetic din samanta de orz este depozitat deopotriva in invelisul interior si coaja. carne slaba. care este responsabil de 50 % din pricipiile active si biologice. Conform National Institutes of Health. etc. puneti in fiecare pahar 2-3 alune. sulfanilamidicilor. cascaval afumat. anticoagulante. fasole. Totul a pornit de la studierea detaliata a proprietatilor siliconului organic dietetic descoperit in bere. metronidazol. Daca nu vreti sa le pastrati in cutii. seduxen. incat medicamentele nu dau efectul de vindecare scontat. tetraciclina. Dar cand folositi vitaminele A. ● Mancarea grasa scade efectul medicamentelor pentru vindecarea stomacului si intestinelor:antihelmitincelor. cercetatorii stabilind ca intreaga cantitate de silicon din orz nu este afectata in urma proceselor tehnologice care duc la producerea berii.

com/sfaturi-de-sanatate-pentru-copii-nepoti-si-stranepoti2/contraindicatii-ale-unor-plante-alimente-si-tratamente-naturale/ http://www.http://prosanitas.ro/mbst-reumatologie/intrebati-frecvente-mbst/ http://www.laurusmedical.plafarprodusenaturiste.wordpress.ymed.ro/produse/produse-chinezesti/tien-hsien-liquid-20-fiolesecom.ro/vein-defense/ http://www.htm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful