R

xc RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA PREASFINTULUI SÂNGE A LUI ISUS – – – 7 Tatăl nostru 7 Născătoare 7 Mărire Tatălui

Sânge prea preţios al vieţii veşnice preţul şi răscumpărarea întregii lumii, băutura noastră şi baia sufletului nostru, ce continuu susţii cauza noastră a oamenilor înaintea tronului indurarii dumnezeieşti. Ne închinăm cu cea mai sfântă umilinţă înaintea Ta şi Te adorăm şi întrucât ne sta în putinţa, dorim să ispăşim jignirile şi insultele ce le suferi de la oameni, creaturile Tale , mai ales de la cei care îndrăznesc să Te înjure. – Cine nu va binecuvânta acest sânge preţios? Cine nu se va aprinde de dragoste faţa de Isus, care a vărsat acest sânge? – Ce am fi devenit noi dacă nu ne mântuia Sângele dumnezeiesc? Oare ce a stors acest sânge din Inima Domnului nostru până la ultima picătură? – Nu altceva decât dragostea Sa infinită, care ne-a dăruit balsamul mântuirii. - Tu balsam nepreţuit, care ai izvorât din dragoste nemărginită, ascultă că te implorăm ca toate inimile şi toate limbile de pretutindeni să-ţi fie recunoscătoare pe deplin, să Te laude, să Te glorifice azi şi totdeauna până la sfârşitul vremurilor. Amin.
PROMISIUNILE DATE DE SF BRIGITA ŞI BINEECUVÂNTARE DE SF PARINTE PAPA CLEMENTE AL XII-lea PENTRU CEI 7 Tatăl nostru, 7 Născători ÎN CINSTEA PREŢIOSULUI SÂNGE AL DOMNULUI NOSTRU ISUS-HRISTOS – CUVÂNTUL DOMNULUI – – cei care spun timp de 12 ani zilnic aceste rugăciuni cu cei 7 Tatăl nostru şi 7 Născători vor beneficia de următoarele 5 haruri 1. – Nu vor ajunge în purgator 2. – Vor fi primit în rai ca şi mucenici care şi-au vărsat sângele pentru Mine 3. – Vor păstra 3 suflete din Familia lor în harul sfinţitor 4. – Sufletele rudelor până la gradul al patrulea vor scăpa de iad 5. – Vor afla data morţii lor cu o lună înainte dacă vor muri înainte de a împlini cei 12 ani de rugăciune, vor beneficia de acelaşi avantaje Observaţie: în timpul rugăciunii se vor medita suferinţele respective.

RUGĂCIUNE Isuse vreau să spun acum de 7 ori Tatăl nostru şi Născătoare de Dumnezeu în compania dragostei cu care Tu ai spus şi ai sfinţit aceasta rugăciune. Ia-o de pe buzele mele, îmbunătăţeşte-o întru atât încât să bucur şi să cinstească pe preasfânta Treime, aşa cum a bucurat-o şi a cinstit-o aceasta rugăciune spusă de Tine când umblai pe pământ. – Această cinste să se reverse asupra Sfintelor tale răni şi a preţiosului Sânge ce s-a vărsat din ele.
1. – TĂIEREA ÎMPREJUR

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte prin Inima Neprihănită a Maicii Domnului şi Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc primele răni şi prima vărsare de Sânge a lui Isus, pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi ale întregului tineret şi pentru iertarea păcatelor de moarte în viaţa tinerilor din familia mea.
2– SUDOAREA DE SÂNGE

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc groaznicele grădina Măslinilor şi fiecare picătură de sudoare păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi răspândirea dragostei câtre Dumnezeu şi aproapele.
3– BICIUIREA

Maicii Domnului şi Inima suferinte ale Domnului din de Sânge pentru iertarea ale lumii întregi şi pentru

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Inima
Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc miile de rani, chinurile groaznice şi preţiosul Sânge vărsat la biciuirea Domnului nostru Isus Cristos, Dumnezeul si Rascumparatorul nostru, al tuturor, pentru iertarea păcatelor trupului meu, ale trupului copilului meu Mihai-Emil şi ale lumii întregi şi în special în familia mea si in familiile noastre.

4. – ÎNCORONAREA CU SPINI

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Sângele vărsat la încoronarea cu spini şi prin Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc rănile, chinurile şi preţiosul Sânge vărsat la încoronarea cu spini pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu Mihai-Emil şi pentru răspândirea Împărăţiei lui Cristos pe pământ şi iubirea suferinţelor. 5. – PURTAREA CRUCII

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin

Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Dumnezeiasca Inima a lui Isus, îţi jertfesc suferinţele Mântuitorului pe Calea Crucii, dar mai ales Rana umarului drept şi preţiosul Sânge vărsat din ea, pentru iertarea lepădării mele si a copilului meu Mihai-Emil de cruce şi suferinţele şi răzvrătirea mea, a copilului meu Mihai-Emil şi a lumii întregi, împotriva hotărârilor Tale sfinte precum şi pentru iertarea limbii mele, a limbii copilului meu Mihai-Emil si a lumii intregi, pentru evitarea acestor păcate. 6. – RĂSTIGNIREA

Tatăl nostru, Născătoare
Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Dumnezeiasca Inimă a lui Isus, îţi jertfesc pe Fiul Tău, răstignit pe cruce, rănile din mâini şi din picioare şi cele trei şiroaie de Sânge care s-au scurs din ele pentru noi, sărăcia în care a trăit, ascultarea lui perfectă, toate chinurile Lui trupeşti şi sufleteşti a acestei jertfe pe toate altarele pământului, la Sf. Liturghie, pentru iertarea păcatelor lumii, pentru preoţi şi credincioşi, pentru intenţiile Sf. Părinte Papa Benedict, pentru întărirea familiilor creştine, pentru întărirea credinţei pentru patria noastră şi unitatea popoarelor în Cristos şi Biserica Sa. 7. – STRĂPUNGEREA SFINTEI INIMI

Tatăl nostru, Născătoare
- VEŞNICE PĂRINTE, PRIMEŞTE TE IMPLOR, CA JERTFA PENTRU NEVOILE SFINTEI BISERICI, ŞI PENTRU IERTAREA PĂCATELOR LUMII, PREŢIOSUL SÂNGE ŞI APA CARE S-A SCURS DIN INIMA LUI ISUS ŞI FII CU NOI BUN ŞI MILOSTIV. - SÂNGE, ULTIMUL CONŢINUT AL SFINTEI INIMI, SPALĂ VINA PĂCATELOR MELE, ALE PACATELOR COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI ALE TUTUROR OAMENILOR. - APA INIMII DOMNULUI, SPALĂ-MĂ SI PE MINE SI SPALA-L SI PE COPILUL MEU MIHAI-EMIL DE TOATE PEDEPSELE PĂCATELOR ŞI STINGE-MI MIE, COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI TUTUROR SUFLETELOR, FLĂCĂRILE IADULUI.

AMIN.

care va fi judecată după cele 24 de cuvinte. Fecioară Maria.” Explicaţii SUDALMA. Nu ştiu 9. Nu vreau 17. Baiul 12. Nu aud 19. Amin. De ce ai făcut ? 6. care alergăm la Tine. DRACUIALA . Nu a trebuit să faci! 7. Sudalma 2. Nu fac 16. concepută fără de prihană strămoşească Roagă-Te pentru noi. sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sf. Masa din mijlocul scaunelor este lumea. Dracul 4. Am spart 24. BLESTEMUL. Nu ai făcut bine 8. care nu aleargă.aceste trei cuvinte nu trebuie spuse sub nici o formă şi în nici o situaţie (nici în glumă şi nici repetând după alţii). Spunându-le în gând au acelaşi efect negativ . Răul 5. şi pentru cei. să se rostească următoarea rugăciune: “O.Explicaţii la cele 24 de cuvinte. Am uitat 22. Nu găsesc 20. Nu înteleg 21. Blestemul 3.Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii: 1. Nu pot 10. Am stricat Ca să se şteargă efectul pronunţării acestor cuvinte. Necazul 14. scrise mai jos. Am pierdut 23. Greul 13. Nu merg 15. care nu trebuie rostite Aceste cuvinte. Nu reuşesc 11. Ioan în Apocalipsă. Nu văd 18.

Nu avem nici un drept să judecăm pe nimeni. ci pentru totdeauna. NECAZUL . “Nu “ am găsit”. s-a lăsat răstignit şi a cucerit Pământul nu numai pentru vremea Sa. Dacă le repetăm ajungem să nu observăm.se poate spune în rugăciune. “Nu am auzit”. “nu am putut”.chiar dacă există asupra noastră.“Cedează ca să învingi”. pentru care s-a făcut iadul. pentru a nu deveni neînţelegător AM UITAT . NU VREAU . curată şi să vorbim numai ceea ce este necesar.aceste expresii sunt asemănătoare şi prin nefolosirea lor învăţăm să nu mustrăm şi să nu facem observaţii la nimeni. trebuie să-1 tratăm ca şi cum nu ar fi. mintea se întunecă şi vom ajunge să vorbim singuri pe stradă. neînţelegeri în familii. luminoasă. “am să reuşesc” sau “nu am ştiut”. care este Dumnezeu şi fiecare îşi va primi pedeapsa după faptă. “Fericiţi cei care plâng că aceia se vor mângâia” (la cuvintele 11 şi 12 de asemenea vezi aceste ultimele 2 explicaţii . Înlocuiţi aceste cuvinte. nu s-a certat cu ei. căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”. “am să pot”. Cărţile sfinte spun că fiecare cuvânt înconjoară Pământul. De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută.acestea vor trebui înlocuite cu un “nu” simplu sau “voi încerca”. care sunt gata să ierte oricând şi orice greşeală au faţa liniştită. pentru că aşa vă veţi controla vorbirea şi pe voi înşivă în orice situaţie. Să vorbim puţin. Certăreţii au faţa urâtă. Dacă vorbele noastre au vibraţii bune. Isus spune “Luaţi jugul meu şi sarcina.observaţia redacţiei) NU MERG. NU GĂSESC . . că acelora este împărăţia cerurilor”.se poate înlocui cu “Nu mi-a rămas în minte” sau mi-a ieşit din minte. DE CE AI FĂCUT ? NU A TREBUIT SĂ FACI NU AI FĂCUT BINE! . se poate citi. să fim răbdători şi gata de ajutor NU VĂD. Să înlocuiţi cele trei expresii cu “ar fi bine să faci aşa” şi să-i arăţi cum ar trebui să facă. îngerii se apropie de noi. “nu am reuşit”. “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. doar să nu ne certăm în familie. NU ŞTIU! NU POT! NU REUŞESC! . NU ÎNŢELEG -le putem folosi la trecut “nu am înţeles” sau simplu “NU’. cu părinţii. plăcută. brăzdată de riduri. se poate scrie. Aceasta înseamnă că toată vorbirea este însăşi Dumnezeu.trebuiesc folosite la trecut “nu am văzut”. cu fraţii. NU AUD.aceste cuvinte sunt expresiile neascultării. Cei ce-1 rostesc vor avea sigur parte de el. RĂUL . Nouă nu ni se cere chiar aşa un sacrificiu. Hristos a cedat răutăţii oamenilor. există un judecător. Prin folosirea cuvintelor nepermise atragem şi spre noi forţe negative. în mod contrar diavolii. acest cuvânt este des folosit şi oameni sunt foarte loviţi de greutăţi. “Nu trebuie a face” “Nu este bine”. Biblia spune “La început era cuvântul şi cuvântul era cu Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1/1). Cuvântul atinge sufletul. Ei simt vibraţia cuvintelor rostite de noi. De aici izvorăsc cele mai multe certuri. Îngerii şi diavolii sunt în atmosferă (între Pământ şi Lună). Să le înlocuim cu o binecuvântare sau să nu zicem nimic. Luaţi aminte. îl poate mângâia sau ucide. Se pot folosi expresiile “Nu trebuie a merge”. iar cei buni. deoarece printr-o vorbire lungă şi necontrolată pierdem multă energie. să nu auzim ce este în jurul nostru. deoarece în mod deosebit sunt folosite de copii. NU FAC.pentru persoana la care ne gândim.

Binele este cel care urcă. “Noroc AM STRICAT . iar răul este cel care coboară. lipsiţi de dragoste. locul nu rămâne gol (vid). ci se va înmulţi binele de 10 ori în acel loc. cu câteva zile înainte. iubire.se poate înlocui cu “A căzut”. respect. orgolioşi.Trăim într-o lume egoistă. direct sau indirect. renunţare. care îşi sacrifică viaţa pentru noi cei păcătoşi. speranţă. De multe ori copiii noştri suferă de unele păcate săvârşite de părinţi. Poate când aproape aţi uitat răul comis. Folosind des apare riscul pierderii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu. AM SPART .37 .a pierde ceva.Adevărata fericire este doar în Dumnezeu. Este important să le daţi atenţia cuvenită celor 24 de cuvinte deoarece toată viaţa noastră acţiunile bune sau rele. edificatoare. la a strica o căsnicie şi altele. comerţ. Dumnezeu nu bate cu bâta. Învaţă şi alţii care aud sau văd fapta. ascultare. Dacă sunteţi toată ziua bine dispus. chiar dacă nu suntem imediat în cunoştinţa lor.poate să urce de la a strica o jucărie. Nu uitaţi: creştinul bun. Mulţi vor spune că ei au făcut multe şi nu au păţit nimic. ’’CĂCI DIN CUVINTELE TALE TE VEI ÎNDREPTA ŞI DIN CUVINTELE TALE TE VEI OSÂNDI’’ Matei 12. Chiar mai mult de 10 nenorociri vin pe capul nostru. nu mai putem mânca. etc. dărnicie. când faceţi un lucru bun. vorbim şi facem. Din punct de vedere filozofic se spune şi este adevărat. puteţi observa cum creşte puterea în voi. suntem nervoşi. răsplata pentru faptele bune o aşteaptă de la Dumnezeu. Încercaţi să urmăriţi şi voi.AM PIERDUT . împrăştiem agitaţie în jurul nostru şi dacă se repetă des ne îmbolnăvim încet. că suntem înconjuraţi de “bine” şi de “negativ”. deci suntem complet sub controlul satanei. Unii încearcă să se folosească de lucrurile necurate pentru a ajunge la fericire. o vor face şi ei pînă la urmă. Dumnezeu îl loveşte pe om unde-l doare mai tare şi când îi e lumea mai dragă. la care nu ajungem fără să ne deprindem cu următoarele calităţi: bunătate. este rezultatul neatenţiei şi slăbiciunilor noastre. iar înaintea ochilor nu mai vedem decât persoana pe care vrem să o nedreptăţim. Când ne certăm cu cineva. Dacă de la noi pleacă o faptă bună. atingîndu-i totdeauna sufletul. Faptele trecutului trebuiesc depăşite cu o gândire şi cu o vorbă constructivă. deja pe creierul nostru se lasă nori grei. cu oameni mândri. pentru ca fapta bună să nu devină un schimb de fapte. Nici noaptea nu ne putem odihni. Aceste cuvinte sunt dictate din DIVINITATE iubitului nostru “Unchiul Mihai”. credinţă. nu de la aproapele său.Când săvârşim un lucru ce nu este bun. nu ne putem odihni. depind de cele ce gândim. Cu cât se amână pedeapsa cu atât va fi mai dureroasă. vă simţiţi mai bine şi aşa se va simţi şi cel la care-i faceţi binele. zgârciţi.

salvează. cu aripile Voastre Preamărite acoperiţine pe noi. TU rugule nepârjolit. Bucură-TE(Mântuită să fii. Aleluia. felicitată să fii) TU plină de mană. Voievozi ai oştirilor cereşti. Veniţi toţi cu o inimă să lăudăm pe Arhanghelii Lui. Doamne îndură-Te spre noi! Te voi mărturisi pe Tine Doamne. învăţătorii oamenilor şi conducătorii îngerilor. felicitată să fii) TU adâncule imposibil de perceput. unde virtutea Ta luminează. Tu stea polară. cu rugăciunile Voastre să ne ocrotiţi pe noi. Gigantici voievozi ai lui Dumnezeu. începând din veci.RUGĂCIUNI ÎN CINSTEA CELOR 7 SFINŢI ARHANGHELI (novenă) (se pot face în 9 zile. ca. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MARŢI: Mărire… Ceea cea hotărât DUMNEZEU. acolo se nimiceşte puterea negativului pentru că nu poate să se uite la strălucirea Ta. Bucură-Te. Amin. Bucură-TE(Mântuită să fii. aşa cum ai fost învingător aspra spiritului necurat în prima luptă. pentru care eşti vrednic de laudă Sfinte Arhanghele Mihail. păziţi-ne pe noi. felicitată să fii) TU podule sfânt. Arhanghelul Gabriel a apărut înaintea Ta şi cu închinare Ţie aspus: Bucură-TE(Mântuită să fii. conducătorii puterilor cereşti. pe care L-a văzut Iacob. TU scară înaltă.ne pe noi de ispitele de nu bune intenţii. LUNI: Mărire… Sfinte Arhanghele Mihail. făcând în fiecare zi fiecare rugăciune sau se citeşte în fiecare zi a săptămânii rugăciunea corespunzătoare timp de 9 săptămâni) Să ne rugăm: Domnului să ne rugăm. care cu darnică smerenie strigăm: Voi care sunteţi deasupra imensei oştiri cereşti ajutaţi-ne pe noi în nevoi. TU Sfinte Vas Dumnezeiesc. din toată inima mea şi împreună cu sfinţii îngeri îţi voi cânta Ţie. De aceea pe Tine Te rugăm: cu puterea Ta nimiceşte săgeţile lui aprinse orientate spre noi. felicitată să fii) Tu pământule virgin nesemănat. felicitată să fii) . slujitorii Divinei măriri. care pe noi în ceruri ne duci. noi păcătoşii. care luminezi în veci. Bucură-TE(Mântuită să fii. Ţie Ţi-a descoperit Sfântă Fecioară. cereţi lui Dumnezeu să ne dea ceea ce ne este de folos şi să ne miluiească după marea Lui îndurare. vă rugăm pe Voi. Bucură-TE(Mântuită să fii.

care l-ai oprit pe Avram de jertfirea lui Isac. însoţeşte-mă şi pe mine pe drumul meu de Viaţă şi păzeşte-mă de cel care nu-i bun. calea de viata a copilului meu Mihai-Emil. indulgenţă). Sfinte Arhanghele Maltkiel. scapa-l pe copilul meu Mihai-Emil de cel viclean şi condu calea mea de viaţă. după Voia Lui Dumnezeu. o. Oh. domnitorii. care ai condus cu piciorele uscate dincolo de Marea Roşie poporul lui Israel. să-mi luminaţi mintea mea întunecată de suferinţele (patimile) vieţii. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MIERCURI: Mărire… Vă rog pe Voi. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… VINERI: Mărire… Oh Voi Arhanghelii. Te rog pe Tine ocroteşte-mă de toţi duşmanii şi condu-mă pe calea care duce la DUMNEZEU. felicitată să fii) cea plină de har(milă. Serafimii. Bucură-TE(Mântuită să fii. îngerii împreună cu Arhanghelii se roagă:Doamne îndură-TE! Salvează poporul Tău! Sfinte Arhanghele Zadkiel. care TE-ai luptat cu Iacob. serafimi şi heruvimi. care Născătoare vei fi pentru cel. încă-nainte de steaua Polară. Tu. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… DUMINICA: Mărire… . Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… SÂMBĂTĂ: Mărire… Oh. ca şi părtaşi ai luminozităţii. Domnul este cu Tine. Serafimi şi Sfinţi arhangheli. felicitată să fii) TU aleasa lui Adam. care ai însoţit pe Tobias. Arhanghele Rafael. care străluciţi.TU care ne-ai dezlegat de nebinecuvântare. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire JOI: Mărire… Puterile(înălţimi). Heruvimi. condu-mă şi pe mine pe drumul meu de viaţă şi ocroteşte-mă de tot. Vă rog pe Voi. fi alături de mine si de copilul meu Mihai-Emil în toate împrejurările Vieţii. spunându-I: Bucură-TE(Mântuită să fii. Oh. ocrotiţi-mă de smintelile spiritului care nu este bun. care de la Tatăl s-a născut. rugaţi-vă pentru noi lui DUMNEZEU. scapă-mă de cel viclean . Voi Arhanghelii cu toţi îngerii împreună rugaţi-Vă pentru mine păcătosul Mântuitorului. ca să ajung la DUMNEZEU în Rai. ce nu este bun. Din oştirile cereşti Gabriel a zburat în Nazaret şi s-a pus în picioare înaintea Fecioarei Maria. Arhanghele Peliel. ca să putem trăi curaţi şi să obţinem fericirea cea de veci.

deschide şi pentru noi calea spre DUMNEZEU.Femeile. cei care strigăm astfel: BucurăTE(Mântuită să fii. serafimilor şi sfinţilor arhangheli. când au ieşit au găsit piatra răsturnată.. care ai deschis uşa mormântului lui Isus Cristos. Un înger lea spus astfel : de ce-L căutaţi printre morţi pe cel care a înviat. Cel care aşa de mult iubeşti oamenii. Amin. prin mijlocirea heruvimilor. îndură-TE spre noi Doamne Isuse Cristoase. Maica Sfântă a Cristosului nostru înviat! Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Îndură-TE spre noi Cel care eşti fără de-nceput. dăruieşte-ne cu îndurarea TA. felicitată să fii) Marie. Cel care infinit de bun şi iubitor de oameni eşti. care erau cu Maria. Faceţi-vă cruce înainte şi după rugăciune! . ocroteşte-ne pe noi de spiritul necurat. Mărire… Pentru mijlocirea tuturor Spiritelor (sufletelor) sfinte şi Părinţilor (taţilor) noştri. ca sigur să ajungem la DUMNEZEU. care a-nvins moartea şi-a mântuit omenirea ! Sfinte Arhanghele Uriel.Grăbiţi-vă şi duceţi de veste lumii : a-nviat Domnul.

rugaciunecatolica. auzi-ne. miluieşte-ne.unchiulmihai. R. unii l-au considerat ca fiind. spre lauda mare a BUNULUI DUMNEZEU spre mântuirea oamenilor şi spre vindecarea sufletească trupească şi spirituală a lor.ro/rugaciunile-familiei-crestine/rugaciuni-la-sacramente/229litania-preasfantului-sange-al-domnului-nostru-isus-cristos Litania preasfântulu i Sânge al Domnului nostru Isus Cristos Scris de ionutdamoc Joi. cert este că ştia tot. Tată din cer. ascultă-ne. totul a făcut în conformitate cu regulile bisericii şi a spus totdeauna adevărul. miluieşte-ne. Cristoase. R. miluieşte-ne. miluieşte-ne pe noi. 14 Ianuarie 2010 10:32 Doamne. (*) . unchiul MIHAI a fost un calugar care a vindecat milioane de oameni.ro/ro/page/rugaciuni/1136 http://www. http://www.Bine aţi venit pe pagina UNCHIULUI MIHAI. Cristoase. Cristoase. Dumnezeule. iar cuvintele lui se adeveresc şi se indeplinesc şi pănă în ziua de azi şi avem convingerea că şi în viitor şi referitor la viitor fiecare cuvânt al lui se va împlini şi în continuare. Doamne. a făcut totul. R. SFĂNTUL ARHANGHEL MIHAIL.

al noului şi veşnicului testament. Mielul lui Dumnezeu. scăparea sufletelor din focul purgatoriului. care creezi suflete feciorelnice. . care iei asupra ta păcatele lumii. Şi ne-ai făcut pe noi împărăţie Dumnezeului nostru. R. * Duhule Sfânt. * Sângele lui Cristos. prin sângele tău. preţul mântuirii noastre. vărsat în agonie pe pământ. * Sângele lui Cristos. Doamne. Dumnezeule. Ne-ai răscumpărat. preavrednic de toată lauda. puterea mărturisitorilor. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. R. tăria celor ce sunt în primejdie. * Sângele lui Cristos. Doamne. * Sângele lui Cristos. curs la încoronarea cu spini. în sfânta Euharistie. mângâierea muribunzilor. speranţa celor ce fac pocăinţă. învingătorul diavolului. R. * Sângele lui Cristos. Răscumpărătorul lumii. * Sângele lui Cristos. Dumnezeule. al Cuvântului întrupat al lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. un singur Dumnezeu. ascultă-ne. * Sângele lui Cristos. al Fiului unul-născut al Tatălui veşnic. chezăşia vieţii veşnice. tăria martirilor. fără de care nu este iertare. belşug de milă. odihna celor osteniţi. băutura şi spălarea sufletelor. * Sângele lui Cristos. R. * Sângele lui Cristos. * Sfântă Treime. miluieşte-ne pe noi. * Sângele lui Cristos. iartă-ne. * Sângele lui Cristos.Fiule. care iei asupra ta păcatele lumii. * Mielul lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. V. Mielul lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. mângâierea celor ce plâng. care iei asupra ta păcatele lumii. * Sângele lui Cristos. pacea şi fericirea inimilor. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. Doamne. * Sângele lui Cristos.

încât să fim apăraţi pe pământ. harul ca astfel să cinstim preţul mântuirii noastre. prin puterea lui. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos.Să ne rugăm: Atotputernice. te rugăm. Veşnice Părinte. Prin acelaşi Cristos. DEVOŢIUNE CĂTRE CELE CINCI RĂNI ALE LUI ISUS CRISTOS Scris de ionutdamoc Luni. la fruntea ta dumnezeiască rănită de coroana de spini. Domnul nostru. Rănile acestea sunt preţul scump al mântuirii noastre . deschisă larg de suliţa ostaşului roman. de relele vieţii acesteia şi să ne bucurăm în cer de roadele lui veşnice. 25 Ianuarie 2010 12:03 V. care l-ai rânduit pe Fiul tău unul-născut ca Mântuitor al lumii şi ai voit să te îndupleci prin sângele lui. Amin. veşnice Dumnezeule. dă-ne. răstignit pe cruce. Doamne Isuse Cristoase. recunoştinţă şi iubire. la mâinile şi picioarele tale străpunse de cuie şi la inima ta preaiubitoare. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. cu adâncă evlavie. mă gândesc la trupul tău sfâşiat de biciul călăilor.

mai ales. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Prin durerile ce le-ai simţit la străpungerea acestei mâini. Doamne. zicând: R. zic şi eu cu atâţia dintre sfinţii tăi: „Doamne. Isuse. iertare şi îndurare. să-mi dai o ură neîmpăcată contra păcatului. prin durerile acestei răni. Veşnice Părinte. Plini de încredere. contra păcatului necurăţiei. Plin de umilinţă dar cu hotărâre sfântă. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. mă închin cu umilinţă rănii mâinii tale stângi. pentru meritele rănilor tale sfinte! Către rana de la mâna dreaptă V.şi tot atâtea izvoare nesecate de binecuvântări şi haruri. Dă tuturor acelora care suferă cu răbdare şi umilinţă harul să poarte crucea împreună cu tine. răstignit pe cruce. care duce cele mai multe suflete la pieirea veşnică. fă să înţeleg rostul suferinţelor tale şi să port cu resemnare şi bucurie suferinţele ce mi le vei trimite în viaţa aceasta. Isuse Cristoase. R. iertare şi îndurare. răstignit pe cruce. Te rog ca. pentru meritele rănilor tale sfinte. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. mă închin plin de dragoste rănii mâinii tale drepte. strigăm către tine. Veşnice Părinte. Doamne Isuse Cristoase. Isuse. mai curând fă să mor. decât să fac vreun păcat de moarte”. . Către rana de la mâna stângă V.

iertare şi îndurare. pentru meritele rănilor tale sfinte. pentru meritele rănilor tale sfinte. Prin meritele acestei răni. te rog să-mi ierţi toate păcatele. De asemenea. Către rana de la piciorul drept V. răstignit pe cruce. iertare şi îndurare. plin de recunoştinţă. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. pentru meritele rănilor tale sfinte. Îmi pare nespus de rău că te-am supărat prin ele. Doamne Isuse Cristoase. . îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Deschide-le ochii. Prin durerile ce le-ai îndurat la pironirea piciorului tău stâng. mă închin rănii piciorului tău drept. Isuse. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. milostive Isuse. că altfel vor pieri cu toţii R. ea să le fie spre mântuire. R. Veşnice Părinte. Miluieşte-te de ei şi arată-le în curând lumina feţei tale. mă închin plin de recunoştinţă rănii de la piciorul stâng. te rog ca sângele ce a curs din această rană să spele vina celor ce trăiesc încă în mrejele păcatului. Doamne Isuse Cristoase. Doamne.şi astfel. alină durerile acelora care mai suferă în locul curăţitor al purgatoriului. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Isuse. gândindu-mă la suferinţele ce le-ai răbdat pentru mântuirea noastră. iertare şi îndurare. R. Către rana de la piciorul stâng V. Veşnice Părinte. te rog. răstignit pe cruce. Isuse.

Către rana inimii preasfinte V. Sfântul Părinte N. Prin acelaşi Cristos. mă închin plin de iubire rănii de la inima ta sfântă. Dumnezeule. pentru meritele rănilor tale sfinte. Veşnice Părinte. . Din iubire faţă de mine. te rugăm să ne învredniceşti şi pe noi. să ne mântuiască de puterea Celui Rău. precum şi pe capul ei. care ai voit ca Fiul tău să sufere pentru noi chinurile crucii. Acelaşi har ţi-l cer. şi astfel. iertare şi îndurare. Isuse. fraţii. pentru părinţii. răstignit pe cruce. Doamne Isuse Cristoase. Prin meritele acestei sfinte răni. să binecuvântezi şi să ocroteşti Biserica ta. rudele şi binefăcătorii mei. robii tăi. Domnul nostru. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. cu harul învierii. dulce Isuse. ai lăsat ca preasfânta ta inimă să fie străpunsă de o suliţă. Isuse. te rog. Amin. R.

• Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã.. împreunã cu rugãciunile şi jertfele mele. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Drepte a lui Isus! +În numele Tatãlui. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Drept al lui Isus! . Te implor întipãreşte adânc… 3. Glorificat. Ţi-am adus inima mea aşa cum este.Rugãciune introductivă Isuse Înviat. Cu mare încredere te rog Isuse. Te implor întipãreşte adânc… 4. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. şi în ea pe toţi aceia pentru care sunt rãspunzãtor. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. bune Isuse ascultã-mã. 2. Te implor întipãreşte adânc în inima mea Rãnile Sfântului Tãu Fiu. cu inima plinã de pocãinţã vin la Tine cerându-ţi ajutorul. Îţi ofer aceastã procesiune de ispãşire. pentru dobândirea harurilor …. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã.… binecuvânteazã rezolvarea problemelor mele dupã Voia Ta cea Sfântã. vindecã-i pe cei bolnavi. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • Crezul. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Inimii lui Isus! +În numele Tatãlui. converteşte pãcãtoşii. • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie… (de trei ori) 1. Îndurãtor! Cu adâncã smerenie. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. bune Isuse ascultã-mã. Te rog Isuse binecuvânteazã ispãşirea mea! Rugăciune de Ispăşire la Isus Îndurător La capela grotã a lui Isus cu Inima Îndurãtoare conştientizãm cã Isus este în noi! Ispãşim – rugându-ne rozarul celor cinci Rãni Sfinte ale lui Isus – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus care trãieşte în ei! ROZARUL CELOR CINCI RÃNI SFINTE ALE LUI ISUS: +În numele Tatãlui. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Stângi a lui Isus! +În numele Tatãlui. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. bune Isuse ascultã-mã.

al Fiului şi al Sfântului Spirit. sã nu judecãm pe alţii. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. bune Isuse ascultã-mã. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Preot: Doamne Isuse Cristoase. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Învaţã-ne Isuse. Te rugãm sã ne ridici prin iubirea Ta iertãtoare. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care porţi crucea. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. Te implor întipãreşte adânc… +În numele Tatãlui. Te implor întipãreşte adânc… 5. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. ca sã putem merge mai departe pe drumul nostru. sã ne acceptãm crucea şi s-o purtãm ca ispãşire pentru pãcatele noastre. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! . Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IV-a: Isus se întâlneşte cu Preasfânta lui Mamã! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. bune Isuse ascultã-mã. Amin! Ispăşire prin Calea Sfintei Cruci (facultativ) Staţiunea I: Isus este osândit la moarte! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. arãtat de Tine.+În numele Tatãlui. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Stâng al lui Isus! +În numele Tatãlui. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a III-a: Isus cade întâia oarã sub greutatea crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. ajutã-ne. când cãdem în pãcat. ci sã ajutãm acolo unde este posibil. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a II-a: Isus ia crucea noastrã pe umerii Sãi! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase.

rãstignit pe cruce. le ştergem cu spiritualitatea Veronicãi. rãstignit pe cruce. chiar şi atunci când suntem apãsaţi de povara crucilor noastre. ca prin prezenţa noastrã tãcutã sã-i încurajãm spre ţelul final pe fraţii noştri care îşi poartã crucile. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! ci sã . Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse dã-ne putere sã consolãm pe alţii. ci cãindu-ne sã putem întotdeauna sã începem din nou. Te rugãm. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a V-a: Simon din Cirene îl ajutã pe Isus sã-şi ducã crucea! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse ajutã-ne. sã nu aducem lacrimi. ridicã-ne şi atunci când iarã şi iarã recãdem în pãcatele noastre. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a X-a: Isus este despuiat de hainele sale! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VIII-a: Isus mângâie femeile din Ierusalim care plâng! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VII-a: Isus cade a doua oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ca din iubire şi nu doar din obligaţie sã-i ajutãm pe fraţii noştri pe calea crucii a vieţii lor. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase.Sfântã Fecioarã. rãstignit pe cruce. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care suferi. sã nu rãmânem niciodatã în pãcatele noastre. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VI-a: Veronica şterge cu o maramã faţa însângeratã a lui Isus! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IX-a: Isus cade a treia oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce.

cu spiritualitatea Ta. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIV-a: Sfântul Trup al lui Isus este aşezat în mormânt! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XI-a: Isus este rãstignit pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XII-a: Isus moare pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! . noi credem cã pentru cei care-ţi aparţin moartea nu este un sfârşit. pentru convertirea pãcãtoşilor. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XV-a: Isus a înviat glorios! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne. ci este începutul vieţii veşnice.… ştiind cã acolo suntem în cel mai sigur loc. sã suferim şi sã murim astfel. rãstignit pe cruce. încât sã înviem pentru viaţa veşnicã împreunã cu Tine. sã trãim. fii alãturi de noi ca sã putem accepta şi oferi fiecare umilire. ne aşezãm în Braţele Tale Sfinte împreunã cu familia noastrã.Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost umilit. sã acceptãm neputinţa şi s-o oferim ca ispãşire Tatãlui Ceresc. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIII-a: Sfântul Trup al lui Isus este luat de pe cruce şi aşezat în braţele Sfintei Sale Mame! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai acceptat chiar şi moartea. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost aşezat în mormânt. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost rãstignit. ca zi de zi sã putem muri pentru propria noastrã voinţã şi sã putem face Voia Tatãlui Ceresc. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Sfântã Fecioarã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse înviat. rãstignit pe cruce. ajutã-ne. rãstignit pe cruce.

(o datã) ( ne putem ruga atingând pãmântul cu fruntea cu capul aplecat). prin meritele infinite ale Prea Sfintei Sale Inimi şi prin mijlocirea Inimii Imaculate a Mariei vã implor convertirea sãrmanilor pãcãtoşi.II. • Crezul. Preafericita Mamã a lui Isus Cristos. sacrilegiile şi indiferenţele prin care El este ofensat. iartã-i pe toţi cei care nu cred în Tine. Decada lui Isus Cristos: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. Suflet şi Dumnezeire a Domnului Nostru Isus Cristos. (de zece ori) • Isuse Cristoase eu cred în Tine … Decada Spiritului Sfânt: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. prezent în toate tabernacolele din lume. RUGÃCIUNEA DE LA FATIMA: “Prea Sfântã Treime. nu nãdãjduiesc în Tine şi nu Te iubesc.” ROZARUL /SFINTEI TREIMI: La început: În numele Tatãlui. ca ispãşire pentru insultele. Te ador. eu cred în Tine. (de zece ori) • Tatã Ceresc. Te rog. şi. minunatul templu al Spiritului Sfânt. cea plinã de har… . mai ales pentru Iubirea Ta nemãrginitã. mai ales pentru Pacea care o dai sufletului. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). cea plinã de har… (o datã) • Mãrire Ţie Tatã. nãdãjduiesc în Tine şi Te iubesc. recunoştinţã Ţie Isuse pentru toate. Sânge. cea mai frumoasã Creaturã a Tatãlui. Tatã. al Fiului şi al Sfântului Spirit. nu Te adorã. cea plinã de har… • Mãrire Ţie Isuse. Fiule şi Spirite Sfinte! Vã ador din adâncul inimii şi vã ofer prea Scumpul Trup. ISPÃŞIRE LA CRUCEA UNITÃŢII La Crucea Unitãţii conştientizãm cã Isus este prezent în Euharistie! Ispãşim – cu rugãciunea de la Fatima şi rozarul Sfintei Treimi – pentru cei care nu cred în Euharistie. Decada Tatãlui Ceresc: • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie. recunoştinţã Ţie Tatã pentru toate.

cea de o fiinţã în trei Persoane. aparţine lui Dumnezeu. 3. ajutã-mã sã trãiesc conştient cã tot ce am. La încheiere: În numele Tatãlui. recunoştinţã Ţie Spirite Sfinte pentru toate. vreau sã trãiesc conştient de faptul cã Isus este în mine. ajutã-mã sã dãruiesc aproapelui meu spiritualitatea lui Isus. nãdãjduiesc în Voi şi Vã iubesc. Fecioara Maria l-a regãsit pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. împreunã cu Tine vreau sã accept suferinţele trupeşti. ISPĂŞIRE PRIN SFÂNTUL ROZAR MEDITAT (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE BUCURIE: 1. cea plinã de har… • Mãrire Vouã Sfântã Treime. pentru noi! . MISTERELE ROZARULUI DE DURERE: 1. Isus a asudat pentru noi sudori de sânge! Isuse care ai asudat sudori de sânge. ajutã-mã sã urmez numai vocea Spiritului Sfânt. 3. 2.• Mãrire Ţie Spirite Sfinte. Fecioara Maria cu Isus în Inimã a vizitat-o pe Elisabeta! Sfântã Fecioarã. (de zece ori) • Spirite Sfinte. eu cred în Tine. mai ales pentru Îndurarea Voastrã Nemãrginitã. nu Vã adorã. nu nãdãjduiesc în Voi şi nu Vã iubesc. Fecioara Maria l-a prezentat pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. … Decada Sfintei Treimi: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. 2. Vã ador. iertaţi-i pe toţi cei care nu cred în Voi. Fecioara Maria a zãmislit pe Isus de la Spiritul Sfânt! Sfântã Fecioarã. 4. (de zece ori) • Preasfântã Treime. recunoştinţã Vouã Sfântã Treime pentru toate. eu cred în Voi. mai ales pentru revãrsarea Puterii Tale. 5. Încântarea Sfintei Treimi. ajutã-mã sã-l gãsesc şi sã-l slujesc pe Isus în aproapele meu. Fecioara Maria l-a nãscut pe Isus! Sfântã Fecioarã. Vã rog. Isus a fost biciuit pentru noi! Isuse care ai fost biciuit. împreunã cu Tine vreau sã spun: nu voia mea ci voia Ta sã se împlineascã în mine. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). Isus a fost încoronat cu spini. al Fiului şi al Sfântului Spirit.

Isus s-a înãlţat la cer! Isuse înãlţat la cer. RUGÃCIUNE PENTRU BOLNAVI: “Fecioarã Maria. cred cã împreunã cu Sfântul Tãu Fiu mã veţi rãsplãti în Cer pentru fiecare faptã bunã. 3. îţi mulţumim cã rãmâi cu noi pânã la sfârşitul lumii. 2. 5. Isus a fost rãstignit pe cruce pentru noi! Isuse care ai fost rãstignit. trupul şi sufletul meu. Isus a purtat crucea pentru noi! Isuse care ai purtat crucea. pentru Tine accept chiar şi batjocura oamenilor. în ziua de pe urmã. ISPĂŞIRE ÎN CINSTEA FECIOAREI MARIA La capela Inimii Neprihãnite a Fecioarei Maria conştientizãm cã Isus este prezent şi în aproapele nostru! Ispãşim – cu rugãciunea bolnavilor şi cu rozarul de la Medjugorje – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus din aproapele lor. cu trup şi suflet sãnãtos. 5. ajutã-mã sã trãiesc astfel ca în fiecare clipã sã fiu pregãtit pentru întâlnirea cu Tine. 4. vreau sã trãiesc conştient cã şi locuinţa mea este în Împãrãţia Ta. cred cã vei învia şi trupul meu la viaţa veşnicã. MISTERELE ROZARULUI DE MÃRIRE: 1. Isus a înviat din morţi! Isuse înviat. III. . în urma Ta. cu toatã încrederea te rog sã vindeci prin Sfântul Tãu Fiu. Isus a încoronat-o pe Sfânta Fecioarã în cer! Sfântã Fecioarã care ai fost încoronatã. Isus a ridicat-o pe Sfânta Fecioarã la cer! Sfântã Fecioarã.Isuse care ai fost încoronat cu spini. Isus ni l-a trimis pe Spiritul Sfânt! Spirite Sfinte Doamne. ajutã-mã sã-mi duc crucea în tãcere. ca sã vã putem sluji dupã Voia Voastrã Sfântã.” ROZARUL DE LA MEDJUGORJE: • Crezul. mã aşez pe mine şi pe cei dragi mie în Rãnile Tale Sfinte. sub protecţia ta deplinã. 4. pe cei dragi mie.

Lacrimile vãrsate pentru noi de Sfânta Fecioarã sub cruce. Isus s-a botezat în Iordan! Isuse smerit. ca ispãşire. care sã ne îndemne la pocãinţã. ajutã-mã sã mã plec în faţa fiecãrei rânduieli pe care o dai. dã-mi curaj ca pretutindeni sã depun mãrturie despre Tine. Isus a vestit Împãrãţia lui Dumnezeu! Isuse învãţãtor. 5. întreaga omenire sã dobândeascã iertarea pãcatelor! Amin! . Isus şi-a arãtat puterea dumnezeiascã la nunta din Cana! Isuse care ai fãcut minuni. Isus s-a schimbat la faţã pe muntele Tabor! Isuse strãlucitor. 2. sã mã împãrtãşesc astfel încât trupul meu sã se transforme în Sfântul Tãu Trup iar sângele meu sã se transforme în Sfântul Tãu Sânge. sã fie dumnezeiesc. RUGÃCIUNEA ULTIMELOR TIMPURI (la încheiere) Tatã Ceresc! Îţi oferim prin Spiritul Sfânt. ca prin acesta. Isus ni s-a dãruit în Sfânta Euharistie! Isuse adorat ajutã-mã. 4. 3. ajutã-mã sã mã rog astfel ca viaţa mea sã se schimbe într-un mod plãcut Ţie.• Tatãl nostru … Bucurã-te Marie… Mãrire Tatãlui … (de şapte ori) ISPÃŞIRE PRIN ROZARUL DE LUMINÃ (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE LUMINÃ: 1. transformã tot ce este în mine omenesc. În mâinile Tale Pãrinteşti punem Sfântul Sânge al lui Isus. vãrsat din cele cinci Rãni Sfinte.

ci ne mântuieşte de cel rãu. Domnul nostru Isus Cristos. Amin. Isus. precum în Cer aşa şi pe pãmânt. împãrtãşirea sfinţilor. învierea morţilor şi viaţa veşnicã. s-a nãscut din Maria Fecioarã. Tatãl nostru. condu-ne la unitatea deplinã! Isuse îndurãtor! Dã-ne inimã plinã de pocãinţã. a murit şi s-a îngropat. Maica lui Dumnezeu. şade de-a dreapta lui Dumnezeu. dã-ne-o nouã astãzi şi ne iartã nouã greşelile (pãcatele) noastre. binecuvântatã eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului Tãu. Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tãu Preaiubit. Mãrire Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Domnul este cu tine. ca sã ne salvãm de cel Rãu! Spirite Sfinte! Ajutã-ne sã facem întotdeauna numai binele. RUGÃCIUNI CÃTRE SFÂNTA TREIME ŞI CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: Tatã Ceresc! Prin Sfântul Tãu Fiu Rãstignit şi Înviat. sã ajungem tot mai aproape de Sfântul tãu Fiu. acum şi-n ora morţii noastre. CELE MAI IMPORTANTE RUGÃCIUNI: Crezul apostolic: Cred într-unul Dumnezeu. a pãtimit sub Ponţiu Pilat. ca ispãşire pentru pãcatele noastre şi ale întregii lumi. de unde are sã vinã sã judece pe vii şi pe morţi. Cred în Spiritul Sfânt. Pe bobiţele mari: “Pãrinte Veşnic! Îţi oferim Trupul şi Sângele. Amin. rãul niciodatã! Sfânta noastrã Mamã! Ajutã-ne. Sfântã Marie.” Pe bobiţele mici: . Creatorul cerului şi al pãmântului. a treia zi a înviat din morţi. vie Împãrãţia Ta. Amin. 2. s-a suit la ceruri.ANEXĂ 1. facã-se Voia Ta. iertarea pãcatelor. Isus Cristos! 3. Pâinea noastrã cea de toate zilele. s-a rãstignit. Amin. Domnul nostru. şi în Isus Cristos. Bucurã-Te. Fiul Sãu unic. cea plinã de Har. Marie. roagã-te pentru noi pãcãtoşii. ROZARUL ÎNDURÃRII DIVINE: Introducere: • Tatãl nostru… • Bucurã-Te Marie… • Crezul. care eşti în ceruri. s-a coborât în iad. precum era la început şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Sfânta Bisericã Catolicã. Tatãl atotputernicul. care s-a zãmislit de la Spiritul Sfânt. Tatãl atotputernicul. sfinţeascã-se Numele Tãu. precum şi noi iertãm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispitã.

să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: “Maicã Sfântã cu Inima Neprihãnitã! Te rog. ajutã-mã ca sufletul meu sã fie curat în fiecare zi. primește lacrimile mele. cea trasă jos de diavoli. Sfinte Tare. Cu patimile Tale. se spune de trei ori): “Sfinte Dumnezeule. tămăduiește rănile mele.” (de zece ori) La încheiere.” Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos. Maicã Sfântã. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea. Cu rănile Tale. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. sufletul meu. voinţa şi toatã viaţa mea aşa cum sunt. pe care l-ai aplecat pe Cruce. ajutã-mã sã trãiesc întotdeauna în prezenţa Ta plinã de iubire. Preasfintele Tale mâini. alcătuită de Sfântul Isaac Sirul D oamne. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTUL SACRAMENT: “Isuse aflat în Sfântul Sacrament! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca inima mea sã fie permanent locuinţa Ta. ajutã-mã ca tot timpul vieţii mele sã dãruiesc Inimii Tale Neprihãnite trandafirii albi ai faptelor mele bune. Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul. pironite . Cu Sângele Tău. Sfinte fãrã de moarte. aşa cum cere Inima Ta Neprihãnitã. curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Te rog. vindecă patimile mele. ai milã de noi şi de întreaga lume. ai milã de noi şi de întreaga lume.“Prin patima Sa dureroasã. iartã-mã pe mine “sãrmanul pãcãtos”! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca Tu sã fii mereu Regele inimii mele” 5. Maria.” 4. Capul Tău. (dupã cinci decade. Dumnezeul nostru. RUGÃCIUNE CÃTRE CRISTOS REGE: “Isuse cu Inima Îndurãtoare! Îţi ofer trupul meu. Iisuse Hristoase.” 6.

scribd.misiune.ro/articole/9-tipuri-de-ingeri-1867. și nu poate să caute spre Tine cu durere. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Bunule. cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Doamne Iisuse Hristoase.de cei fără de lege pe Cruce. Nu am pocăința. ieși în căutarea mea. harul Tău. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare. ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce. în vecii vecilor. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Vistierul bunătăților.com/doc/24489840/Canon-de-rugaciune-catre-Sfintele-Puteri-Ceresti-siToti-Sfintii-2500-45 http://www. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Am ieșit de la Tine. Stăpâne. Ci Tu. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești. căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dumnezeule. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine. Amin. să mă povățuiască spre Tine.com/doc/41279423/Rug%C4%83ciune-c%C4%83tre-Sfin%C8%9BiiHeruvimi-Serafimi-Arhangheli-Ingeri-de-Lumin%C4%83-Sfintele-Scaune-Cere%C8%99tiDomnii-Puteri-Cere%C8%99ti-St%C4%83panii-Incep%C4%83torii http://www. Dă-mi așadar. Tatăl.htm Regimurile alimentare in bolile cardio-vasculare si hipertensiunea arteriala .ro/resurse-crestine/predici/11-mai-%E2%80%93-capeteniile-bineluiarhanghelii-serafimii-heruvimii.scribd. Doamne. Te-am părăsit. să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată. nevrednicul. să nu mă părăsești.roportal. Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci. să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării. http://www. prin harul Tău. precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Duhul Tău. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Fața Ta.html http://www.

leguminoasele uscate. stiuca.In aceste afectiuni. compoturi. cu sarea mult redusa. sucuri de fructe si legume. sau fripta. fulgi de ovaz. gaina. zeama de lamaie. orez. cu proteine limitate la 60-80 g/zi si cu continut redus de glucide (fainoase. crap de primavara. in special nerabdarea si ura. Sunt permise: aluatul de tarta. • pestele slab de rau (lin. Cantitatea totala de grasimi din alimentatie va reprezenta cel mult 1/2 din cea a individului sanatos. • condimentele permise sunt aromatele: patrunjelul. ca si cele care au fost supuse unei pregatiri prea laborioase. ardei. Intrucat regimul hiposodat (1. asezonate din plin cu condimentele permise. urda dulce. astfel apar si emotiile negative. degresat. fierte ca soteuri. • grasimi: unt nesarat. pentru a evita sau masca lipsa sarii. budinci de legume fierte "a la grecque". salau. spanacul. leusteanul. ca salate. telemea de vaca desarata. dovlecei. pireuri. bicarbonat de sodiu sau praf de copt. Se vor prefera mesele cu volum redus. Cardiologie • Prevenire • Afectiuni • Alimentatie • Exercitii fizice • Remedii naturiste Cauta in site mai multe informatii despre Colesterol Ghid Adrese · Cardiologie · Oftalmologie · Reumatologie · Aerobic · Sali de fitness · Adauga cabinet Top Sanatate iti recomanda ·Inima si rolul ei Caldura in exces face ca inima sa fie suprasolicitata. • ouale se vor da in cantitate limitata. marmelade si gemuri preparate in casa (fara conservant). numai in preparate (4-5 oua/saptamana). ca rasol. in cantitate limitata (150-200 g/zi) si numai de 3-4 ori pe saptamana. vinete). sau cu sare redusa. mararul. etc. mamaliguta pripita) fierte. gelatine. smantana. sifonul. • fainoasele. sfecla.). tarhonul. soia. Sunt permise urmatoarele alimente: • • laptele degresat. regimul alimentar va fi sarac in sare (hiposodat). casul slab. Legumele se vor da rase marunt. margarina nesarata. • supe: supe din legumele permise. mai ales cele de origine animala. sucuri de fructe. lapte simplu. frisca. cimbrul. • painea alba sau intermediara. fiert ca rasol. lapte batut. carnea de vita. supe de fructe. ulei vegetal (floarea soarelui. paste fainoase. salata verde. se va evita monotonia alimentatiei. porumb). branza de vaci. • legumele permise vor fi cele sarace in sodiu si celuloza (morcovi. supe-creme ingrosate cu fainoase. evitand varza. fript sau copt in pergament. sub forma de ceaiuri de plante. ridichile de iarna. in cantitate limitata (gris. gelatine. peltea. lapte amestecat cu ceai sau cafea de orz (malt). . Carnea se va da fiarta. rase pe razatoare. dar mai dese si se vor evita alimentele greu digerabile. dulciuri) si grasimi. dafinul. fasole verde. prezentandu-se o gama cat mai bogata de preparate. miere. supe de cereale. dar in cantitati limitate. • dulciurile permise sunt numai cele preparate fara sare. fara sare.5-3 g/zi) este greu de suportat. curcan. nesarat. de preferat veche de o zi. iaurt. telina. pui. coapte. • fructele sunt permise toate si sub orice forma: crude. • bauturi: in limitele lichidelor permise. de ecler.

piperul. cu unt si cu galbenus de ou in cantitate crescuta. grasimi prajite sau in cantitati mari. clorurosodice. ALIMENTE ŞI TRATAMENTE NATURALE Image via Wikipedia . cele cu rantasuri. margarina sarata. • se va interzice fumatul. gogosarii murati. untul sarat. spanacul. rata. conopida. Editura All. varza murata cu sare. Sunt interzise urmatoarele alimente: • • branzeturile grase. varza creata. usturoiul. usturoiul. fainoasele preparate cu bicarbonat de sodiu sau sare. • dulciurile preparate cu bicarbonat.all. cu sare. • legumele bogate in sodiu sau celuloza ca: telina. alune. ceapa. Informatiile au fost preluate din cartea "Dietoterapie. Masa de seara se va servi cu cel putin 2-3 ore inainte de culcare. telemea nesarata). untura. vanat.ro ONTRAINDICAŢII ALE UNOR PLANTE. Practica. cafeaua. • condimentele iuti: boiaua. sos de smantana. Bucuresti. cu aluat dospit. • supele de carne. mustarul cu sare. redicile. carnea grasa de porc. hreanul. • fructele oleaginoase: nuci. cu usturoi. sos de caramel. migdale etc. apele minerale. • sosurile preparate cu zeama de oase sau carne. varza de Bruxelles. sfecla. leguminoasele uscate. mezeluri. fermentate. pestele sarat. afumat sau gras (de mare). • bauturile alcoolice sub orice forma. etc. sos alb. de Laurentiu Cernaianu.• sosuri: cele preparate dietetic din legume. 2002. www. maioneza cu mustar. organe. Nu se vor consuma lichide in timpul mesei si nu se vor bea bauturi prea reci. 800 de retete culinare". gasca. conservele de carne. • painea neagra. • grasimi: slanina. sarate (cascaval. branzaturi topite. ceaiul tare. carne conservata cu sare.

● Armurariul nu se foloseste in cazurile de: tromboflebita. provoaca diaree. ● Coada soricelului poate provoca. Trebuie folosita cu moderatie de catre bolnavii cu hipertensiune. ● Cimbrisorul in cantitati foarte mari duce la hiperfunctia glandei tiroide. apar dureri de rinichi. folosita in doze mari. tiroidoza. ● Castanul. La barbati. Depasirea lor provoaca deseori diferite dereglari in functionarea echilibrata a organismului si anume : ● Aloea provoaca in unele cazuri inflamatia intestinului gros. voma. . ● Baile de namol (peloidoterapia. diaree. plantele medicinale au contraindicatii si efecte secundare. Nu se folosesc (chiar se interzic) in cazuri de: afectiuni oncologice. de doua ori pe an. plantele actioneaza mai fin. afluxul de sange la organele bazinului mic. in caz de supradozare. aterioscleroza coronariana si cerebrala. Nu asa stau lucrurile in realitate. in procesele inflamatorii acute. fangoterapia) imbunatatesc metabolismul organismului in general. si administrarea plantelor necesita respectarea stricta a dozelor si termenilor. poate provoca alergie. ● Florile de tei supradozate. Pauza intre doua cure trebuie sa fie nu mai mica de 6 luni. Din aceasta cauza unii oameni considera ca folosirea plantelor este complet inofensiva. indiferent de modul lor de administrare. inhiba peristaltismul intestinal. folosit in cantitati mari. tromboflebita. in zona de jos a spatelui. folosite in ceai dau complicatii la inima daca se bea mai mult de o luna. la fel ca si medicamentele. In caz de astm bronsic si in alte cazuri rare. ● Hameiul. fibrilatie auriculara (atriala). ridica tensiunea arteriala. iar la femei mastopatie datorita continutului de fitohormoni. care se afla in cantitati mari in catina alba. stimuland functionarea glandelor endocrine. catina alba poate provoaca prostatita adenomatoasa. tuberculoza activa. Folosirea indelungata (mai mult de trei saptamani) actioneaza negativ in cazuri de colecistita si hepatita. ● Catina alba este contraindicata pentru bolnavii cu colecistita acuta. ● Barba-ursului (multi o cunosc drept coada calului). diaree cronica. hepatita. in doze mari provoaca crampe ale degetelor de la maini. mioame. provoaca fenomene de incetinire a functiilor ficatului. eruptii. greata. sub forma de seminte. duce la dureri de cap. supradozat folosit sub forma de flori in ceai. ● Iarba mare ridica tensiunea. ● Echinaceea nu se recomanda in cazuri de imbolnaviri progresive (evolutive) sistematice ca: tuberculoza. imediat dupa un infarct miocardic. beta-carotenul. scaderea potentei. scleroza multipla. Cei cu afectiuni ale ficatului. in timpul sarcinii. cu boli de inima si de rinichi. provoaca mai putine reactii adverse si complicatii. dureri de burta. rinichilor si vezicii biliare vor folosi cu prudenta aceasta planta. ameteala. Comparativ cu preparatele medicinale chimice. hipertensiune si coagulabilitatea sangelui crescuta. ● Imortela. pancreatita. colagenoza si in caz de sensibilitate ridicata fata de plante compozite. ● Inul. Ca si in cazul tratamentelor cu pastile. dezvoltarea tumorilor. iritarea mucoasei tractului digestiv. pielonefrita.Atunci cand nu se respecta doza (se supradozeaza). in caz de supradozare. Este contraindicat femeilor insarcinate si in cazuri de ulcer stomacal si duodenal.

castravetii in otet. Uneori apare insomnie. ● Melisanul se foloseste in caz de hipotensiune. ● Menta nu se recomanda pentru bolnavii cu hipotensiune. in cantitati foarte mari provoaca spasme. greata. ciocolata. atat de cunoscut. nu aveti voie sa folositi inhalatori pentru astm bronsic. provoaca scaderea brusca a tensiunii arteriale. Cind utilizati pojarnita. ● Podbalul este interzis categoric celor cu afectiuni ale ficatului si alcoolicilor. si ca rezultat la incontinenta urinara. Uneori duce si la scaderea potentei. Supradozata provoaca de asemenea si tromboflebita. convulsii. stari febrile. stomatitei. duc la intoxicarea organismului asociata cu stari de voma. Dar folosirea indelungata a plantei provoaca greata. hernie. cu diferite infectii. dureri de cap. provoaca distrugerea smaltului dentar. Cu pojarnita nu sunt compatibile produse ca: berea. Supradozarea duce la scaderea potentei. crampe musculare. hiperexcitabilitate. medicamente pentru raceala si febra de fan. inhibarea centrului respirator. dizenteriei. dezvoltare sexuala prematura (mai ales la fete). producand iritatii ale colonului. fotodermita. ● Paducelul. halucinatii. provoaca stenozarea (ingustarea) vaselor sanguine. iritarea gatului. ● Pojarnita (sunatoarea) ridica tensiunea arteriala. duce la osteoporoza. Dupa folosirea ceaiului sau tincturilor cu paducel se interzice a se bea apa rece deoarece apar colici intestinale. paralizie spinala. Daca aciditatea este scazuta. depunerea pietrelor la rinichi. cafeaua. Folosita timp indelungat pentru gargara duce la scaderea simtului olfactiv. dificultati in respiratie. arsuri la stomac. ● Macesul. ● Socul. ● Matasea de porumb in cantitati mari inhiba centrul nervos care coordoneaza activitatea inimii. ● Laptisorul de matca nu se foloseste in caz de boala Addison (boala a glandei suprarenale). ● Laminaria (alge marine) – supradozata. ● Patrunjelul agraveaza durerile de cap iar sucul este contraindicat femeilor insarcinate si mamelor care alapteaza. Provoaca dureri abdominale. Consumarea lui duce la eliminari in exces de potasiu. diaree. iaurtul. scaderea potentei daca o folositi un timp indelungat. ● Patlagina si semintele ei. in doze mari. care trebuie recuperat consumand alimente bogate in acest element. cand sunt folosite ca ceai sunt contraindicate bolnavilor de ulcer si gastrita hiperacida. tulburari psihice.● Ginsengul nu se recomanda bolnavilor cu hipertensiune. spasme intestinale si voma daca este baut pe stomacul gol. patlagina se foloseste cu succes in tratarea acestor boli. daca e folosit excesiv. bobul. Folosirea indelungata a mentei duce la decontractarea sfincterului vezicii urinare. Este contraindicat persoanelor cu diaree cronica si acuta. dureri de cap. voma. ● Stejarul – coaja lui se foloseste in medicina populara pentru tratarea diareei. ● Rostopasca este o planta minune care a salvat multi oameni bolnavi. ● Salvia nu se administreaza mai mult de 2 luni la rand deoarece poate provoca iritarea mucoaselor. ● Pelinul. ● Pungulita de camp este contraindicata femeilor insarcinate. Femeilor insarcinate si bolnavilor de nefrita le este contraindicata folosirea interna. folosite in doze mari (peste 200 g pe zi). dar in doze mici il stimuleaza. boabele de soc. . icter. aciditate scazuta a sucului gastric. in caz de supradozare. Menta proaspata are toxicitate redusa si este indicat a fi folosita in ceaiuri. de inima. ● Mustarul este contraindicat in tratarea bolilor de rinichi si a tuberculozei. folosita timp indelungat.

voma. poate fi consumat de copii de la 14 – 15 ani. greata. daca nu sufera cu inima si nu au afectiuni renale sau distonie vegetativa vasculara. Uneori provoaca uremie. Pentru ca tratamentul cu plante sa va aduca numai sanatate si bucurie trebuie sa indepliniti cu strictete indicatiile medicului fitoterapeut. .in caz de fibrom uterin este contraindicat medicamentul Raunatin. ● Valeriana (odoleanul). coagula-bilitatea sangelui. Natura este farmacia Domnului si nu putem sa nu apelam la ajutorul ei.Folosit pentru uzul intern in doze mari provoaca scaderea apetitului. adenom testicular. ● Stevia este contraindicata bolnavilor de tuberculoza. Se interzice in caz de hemoragie uterina provocata de fibroame si mioame. propunandu-ne diferite solutii. . pot provoca dereglarea ritmului cardiac si edem cerebral. Am incercat sa arat ca tratamentul cu plante medicinale nu este atat de inofensiv cum ar parea la prima vedere. De pilda. ● Vetricea este contraindicata femeilor insarcinate si copiilor mici deoarece ridica tensiunea daca e folosita in cantitati mari. adultii usor excitabili folosesc cu rezultate foarte bune talpa gastei si valeriana (odolean). schimbari in functionarea inimii. Ceaiul din flori de tei cu miere de albine. folosita timp indelungat. Aceasta duce la intoxicarea organismului si la alte urmari grave. duce la inhibarea functiilor organelor interne. Natura insa niciodata nu spune “este tarziu”. scaderea capacitatii de munca. duce la marirea coagulabilitatii sangelui.Preparatele diuretice supradozate. pentru bolnavii cu inflamatii acute ale rinichilor sau vezicii urinare. La unii copii. ● Troscotul. Folosirea sistematica a plantei talpa gastei la copii poate duce la oprirea cresterii si la caderea parului. consumate un timp indelungat. ea are leacuri pentru orice stadiu al maladiei si permanent ne intinde o mana de ajutor. Nu se recomanda pentru bolnavii cu hipertensiune arteriala. sa nu depasiti dozele si termenele propuse in retete si sa faceti pauzele necesare intre seriile de tratamente. Trebuie consultat si medicul pediatru. ceaiul provoaca ridicarea brusca a tensiunii. provoaca dureri de cap. Folosirea plantelor medicinale in vindecarea copiilor cere o atentie deosebita si cunostinte aprofundate de fitoterapie. intareste tonusul uterului. polipi. in nici un caz nu se folosesc plantele mentionate mai sus. colica renala. Nu este indicat a se bea leacurile care scad tensiunea si cele pentru inima ca suc de grepfruit. Pentru copiii cu aceeasi problema. Asta nu inseamna ca trebuie sa disperati si sa renuntati la fitoterapie. in cantitati mari. Uneori medicii spun: “este tarziu”. aterioscleroza. in doze mari. ● Urzica. PRODUSE ALIMENTARE . Nu se recomanda pentru femeile insarcinate. La varstnici poate agrava tromboflebita.

● Compotul de caise uscate sau proaspete nu e bun in cazul celor cu afectiuni stomacale. trebuie consumat pe nemancate. ● Hreanul irita membrana mucoasa a tractului digestiv. ● Bauturile ambalate in cutii de aluminiu (bere. Folosirea permanenta poate provoca litiaza renala. Apa fiarta se consuma imediat dupa fierbere.Nu numai plantele medicinale. elimina anumite substante care ajung in mucoasa nazofaringiana si conduc la scaderea libidoului (apetitului sexual). reduce intr-adevar nivelul zaharului din sange cu 35%. pancreasului. ceaiul din pastaile de fasole. ● Curmalele nu se recomanda bolnavilor care au afectiuni ale sistemului digestiv. cu inghitituri mici. ● Apa fiarta nu se foloseste dupa mai mult de 24 de ore dupa ce a fost pregatita. pentru functionarea normala a sistemului nervos si ca izvor de vitamine. in timp ce ea se evapora. Mucegaiul produce toxine. ● Laptele. ● Berea este o bautura foarte apreciata si foarte consumata. Evitati prepararea ceaiurilor folosind apa de la robinet. ci si produsele care se folosesc in alimentatia naturista – fructele si legumele – contin compusi care pot avea un efect puternic asupra unui organism bolnav. supa. Dar trebuie sa se stie ca. ● Apa. ● Bostanul si dovleceii contin alcaloizi care provoaca inflamarea amigdalelor. Este contraindicata celor cu afectiuni ale ficatului. in formele acute de boli stomacale. ● Ciocolata este contraindicata persoanelor cu afectiuni hepatice. ● Branza de vaci se va consuma in cantitati cat mai reduse de catre cei cu afectiuni grave la rinichi. sub forma de ceai. . in ulcerul stomacal. a celor cu afectiuni ale tractului digestiv. Ele trebuie inlaturate din meniul bolnavilor de hipertensiune. ● Drojdiile sunt necesare organismului uman pentru reglarea metabolismului. iar folosirea indelungata a semintelor poate provoca uneori furunculoza. inclusiv de natura cancerigena. Pentru a-si face efectul benefic asupra organismului. deregleaza digestia. si in formele grave de diabet zaharat. tot cu 35% se inrautateste si vederea bolnavului. a carui folosire a fost interzisa in toate tarile civilizate – poate provoca niste combinatii chimice nedorite. conduc uneori la aparitia durerilor de picioare si uneori la periostita dentara. etc. Apa fiarta capata o structura nedorita. care nu se distrug prin nici un fel de fierbere. bacterii si microorganisme. ● Ceapa. tinandu-l cat mai mult timp in gura inainte de a-l inghiti. este saraca in oxigen si absoarbe din aer multi virusi. Barbatii care beau mai mult de 5 cutii pe zi risca sa se aleaga nu numai cu o “burta mare” ci si cu impotenta si cu marirea sanilor. duce la tahicardie si alte modificari in functionarea sistemului cardiovascular. el trebuie incalzit putin. rinichilor. in special de barbati. recomandat mai ales celor bolnavi de diabet zaharat. in cantitati mari. cu ulcer stomacal si duodenal. ● Bobul si fasolea consumate timp indelungat. ● Cartofii consumati in cantitati mari nu se recomanda barbatilor cu excitabilitate sexuala crescuta. ● Alimentele de orice fel care au mucegait trebuie aruncate. De asemenea. Amestecata cu clor – un element foarte activ si agresiv. dar daca se supradozeaza. De asemenea. Dar trebuie folosite cu atentie. pepsi si altele) contin un conservant care provoaca producerea hormonilor feminini in organismul barbatesc. consumat rece. pentru ca devine nociva. consumul de bostan este contraindicat in gastritele cu aciditate scazuta.

● Semintele de floarea soarelui consumate in exces pot provoca leucoree. Se va reduce la minim consumarea rosiilor in cazurile de: astm bronsic. ● Rosiile nu se consuma atunci cand bolnavul foloseste preparate (medicamente) sulfamidice. betacarotenul provoaca aparitia cancerului. strica smaltul dentar. ● Rodiile – supradozate inrautatesc vederea. de tei. De asemenea. ● Mararul. Din aceste motive. spasme ale vaselor sanguine din creier si dureri de cap. gastrita hiperacida. ulcer stomacal. Nu este indicat sa se manance mai mult de 10 nuci pe zi (4 nuci pe zi este doza optima). irita membrana mucoasa a stomacului. motiv pentru care trebuie folosite concomitent ceaiuri sau preparate din plante. inclusiv smantana. Intrand in reactie cu elementele cancerigene din fumul de tigara. consumat proaspat. schimband si structura membranelor celulare. sau dupa care se bea lapte sau apa minerala. boli ginecologice. se renunta la orice fel de alcool. sunt contraindicate celor cu afectiuni hepatice. doar dupa masa fiind indicata consumarea lor. ● Painea graham este foarte buna pentru slabire. diateza urica. mai ales veninul de albina. inclusiv berea. Folosirea interna a preparatelor din nuci mareste cantitatea de protrombina din sange (factorul II de coagulare a sangelui). menstre dureroase. sau in cazuri de inflamatie intestinala. slabiciune. celor afectati de epuizare nervoasa. ● Smantana are multiple calitati. ● Sorbitolul (inlocuitor al zaharului) poate provoca balonare sau constipatie. dar supradozata este contraindicata in cazurile de ulcer stomacal sau intestinal. Se recomanda ca sucul de sfecla sa fie consumat la doua . care este prezent in graham. ridica tensiunea arteriala si poate provoca spasme ale vaselor sanguine. provoaca in unele cazuri vertij. consumate in cantitati mari. scade apetitul sexual la barbati. cu cateva zile inainte de folosirea veninului de la albina. provoaca constipatie. ● Morcovul poate fi o otrava pentru fumatori. obezitate. dizenterie. ● Menta si mentolul consumate in exces. ● Nucile. care provoaca fluiditate sanguina (subtierea sangelui): flori de boz. prevenirea constipatiei si vitaminizarea organismului. Ca rezultat. duodenita. crampe musculare. Dar graul se stropeste de cateva ori pe an cu substante chimice.● Lactatele. constituie un impediment pentru femeile care vor sa ramana insarcinate. ● Sucul de sfecla rosie. ● Strugurii si stafidele. ● Scortisoara nu este indicata femeilor insarcinate. ca si alte plante din familia lui. precum si celor cu pielea foarte sensibila. Aproape toate toxinele se regasesc in invelisul graului. diaree. precum si riscul imbolnavirii de diabet si infarct miocardic. litiaza renala. consumate impreuna cu alte fructe si legume in cantitati mari. de asemenea. radacini de dud sau de zmeura. produc deranjamente ale functionarii stomacului. de castan. ● Produsele apicole. folosit indelungat si in cantitati mari. ● Pepenele galben nu se recomanda mamelor care alapteaza (uneori la copii apare alergia). nu se combina cu alcoolul. creste nivelul colesterolului in sange. nucile nu se mananca pe stomacul gol daca aciditatea sucului gastric este ridicata. ● Margarina contine multe transizomere – acizi alifatici nesaturati – care deregleaza functionarea fermentilor. Este contraindicat femeilor insarcinate. nu se recomanda celor care sufera de diabet zaharat.

scleroza renala. in organism apare o lipsa de calciu considerabila. starea lui de nervozitate ca si starea de stres. “Foamea terapeutica (Nestoterapie)”. inca din antichitate. Vreau sa va povestesc cateva cuvinte despre ceaiul verde care. provoaca caderea parului. diabet zaharat. de asemenea. apare senzatia de slabiciune. inhiba centrul respirator si provoaca uneori diaree si voma. ciroza hepatica. solanina. Mai mult decat atat. gastrita cu hiperaciditate. dar peste cateva ore tensiunea scade accentuat. varza). de asemenea. ● Zaharul este contraindicat femeilor insarcinate. ce duce la dezvoltarea bolilor cardio-vasculare si scaderea capacitatilor mentale. totusi. ● Usturoiul irita mucoasa tractului digestiv.ore dupa ce a fost stors. in doze mari. mai ales cele care contin cofeina. La persoanele hipotensive care consuma cantitati mari de ceai verde foarte concentrat. folosite in aromoterapie sunt contraindicate femeilor insarcinate. se amelioreaza starea fizica.5 l din aceste bauturi. era folosit nu numai ca bautura ci si ca un medicament cu proprietati deosebit de puternice. Ceaiul verde are foarte multe virtuti dar. ● Uleiurile volatile (eterice) sunt substante medicinale puternice si se folosesc in medicina naturista de mai bine de 5000 de ani. scade colesterolul in sange. ca metoda de tratament. Nu se foloseste. dar are si contraindicatii. Daca un copil bea mai mult de 1. Pentru a le consuma fara grija. intareste peretii vaselor sanguine. ulcer stomacal si duodenita. Este de dorit sa fie amestecat si cu alte sucuri (morcovi. De asemenea. epilepsie. infarcturi de miocard si accidente vasculare cerebrale. la imbolnaviri mai serioase. dar in doze mici stimuleaza cresterea lui. cofeina actioneaza negativ asupra organelor interne. a persoanelor slabe si a celor care sufera de epuizare. Ceaiul verde previne cancerul. Este contraindicat celor cu predispozitie la lipotimie. ● Vinetele acumuleaza o substanta otravitoare (toxica). Daca mamele care alapteaza copii consuma mult ceai concentrat (inclusiv cel negru) seara. Creste. hipertensiune grava si celor care au suferit de atacuri cardiace. scade nivelul zaharului in sange. spasm bronsic. metoda poate fi folositoare. bolnavilor de alergie. Produce dureri in zona stomacului. apar dereglari ale somnului. nu se foloseste categoric pana la varsta de 18 ani. Dupa aparitia cartii lui Paul Bragg. nu poate fi de folos tuturor. tiroidoza pronuntata. si toata ziua copilul nu se simte bine. ele se tin cateva minute in apa clocotita. inlatura oboseala si stresul. inainte de preparare. diferite boli psihice si ale sistemului nervos. in prima faza tensiunea creste putin. pe saptamana. ulcer stomacal sau duodenal cu hemoragii. mere. Ceaiul verde. consumat in exces. Adevarul este ca. ● Vitamina A. o parte din cofeina trece in laptele matern provocand insomnii copiilor. Unele dintre ele. de catre cei care sufera de tuberculoza acuta. scade tonusul vaselor sanguine. deoarece scade nivelul calciului. precum si in cazul batranilor. incetineste procesele de imbatranire. Pentru copii sunt contraindicate categoric bauturile de tip “Cola” si alte bauturi carbogazoase. . ceea ce va conduce in viitor. a capatat o raspandire tot mai mare moda “rabdarii de foame”.

usturoi. pepenele galben. stevie. Cei care consuma zilnic aspirina trebuie sa stie ca ea uneori are efecte in organism ca si alcoolul. Consumul indelungat de aspirina duce la scaderea imunitatii organismului. suc de varza. fasole. Se poate ajunge in timp si la scaderea auzului. enterocolita: portocale. struguri. mazare. paine alba. sau doar reduse la minimum. rodii. Iata cateva exemple de alimente al caror consum trebuie exclus sau redus din alimentatia zilnica: ● Afectiuni gastro-intestinale acute si inflamatorii: varza. ● Aspirina. orez. care sa nu-i afecteze starea sanatatii. hrean. struguri. struguri. ● Obezitate: piersici. ● Ulcer stomacal: castraveti murati. schimba-ti modul de viata. spanac. deoarece acesta isi pierde proprietatile terapeutice. varza.In cazul lor este mai indicata folosirea ceaiului negru care creste tensiunea arteriala si mareste tonusul vaselor capilare. ● Nefrita. ardei iute. Depasirea masurilor duce uneori la insomnie. lamaie. sunatoare. fasole. . usturoi. pepene verde. fasole. propolisul folosit la prepararea lor nu trebuie pastrat in congelator. Ardeiul gras se poate consuma numai in cantitati mici. ● Coagulabilitatea sangelui marita: porumb. ducand la distrugerea ficatului. struguri. usturoi. pepene verde. prune uscate. daca nu ajuta. lamaie. hrean. banane. stevie. grepfrut. fragi. palpitatii si alte simptomenedorite. ● Litiaza biliara: rosii. ceapa si produse care provoaca balonarea: soia. spanac. morcov. unele alimente din meniul zilnic. Fiecare consumator de ceai (verde sau negru) trebuie sa aiba simtul masurii si dozele proprii. patrunjel. Aspirina poate fi inlocuita cu 4 rosii ecologice consumate in fiecare zi sau ceai din coaja de salcie. cartofi. multe tratamente cer neaparat schimbarea regimului alimentar. ridiche de toamna.” Intr-adevar. ridichi timpurii si de toamna. favorizeaza transformarea proceselor acute in procese cronice. pere. frunza de dafin. ceapa. usturoi. ceapa. incepe sa te tratezi. muraturi. Folosirea ceaiului verde este indicata. schimba-ti alimentatia. ● Pancreatita. ● Afectiunile sistemului cardiovascular cu edem: sare. mirodenii. ● Boli ale aparatului locomotor: bob. Inteleptii anticii spuneau: “Daca te-ai imbolnavit. struguri. ceapa. struguri. paste fainoase. nuci. sare. muraturi. coada soricelului si urzica. afectiuni renale: zmeura sub orice forma. usturoi. gastrita: portocale. ● Preparatele pe baza de propolis facute in casa nu trebuie fierte sau incalzite la temperaturi peste 50 C. ● Colita si diaree: nuci. ridiche de toamna (neagra). hrean. pepene verde. ardei capia. stevie. ● Duodenita. curmale. iar asociata cu antibiotice. Daca nici asta nu ajuta. coarne. ridiche de toamna (neagra). vinete. ● Hipertonie vasculara: ginseng si alte plante energizante. piper negru. stevie. cand trebuie excluse. Meniul omului bolnav depinde nu numai de maladia lui. dar in cantitati mici si in concentratie slaba. salvie si vetrice.

K. ● Mancarea grasa scade efectul medicamentelor pentru vindecarea stomacului si intestinelor:antihelmitincelor. sulfanilamidicilor. fasole. Asta se intampla cand bolnavul ia medicamente pentru scaderea tensiunii si mananca muraturi si carne sau peste afumat. digitoxina). fenilsalitilatului. metronidazol. Dar nu va grabiti sa aruncati toate vasele de cristal. D. bere. puneti in fiecare pahar 2-3 alune. tendoanelor. In plus. Pe baza acestor descoperiri. banane. Totul a pornit de la studierea detaliata a proprietatilor siliconului organic dietetic descoperit in bere. Si invers. sau consuma antidepresive impreuna cu vin tare. care este responsabil de 50 % din pricipiile active si biologice. De exemplu. peste. Acest tip de silicon este prezent in populara bautura sub forma solubila a acidului ortosilicic. consumul moderat de bere este un neasteptat aliat eficient impotriva avansarii osteoporozei. Important pentru persoanele care manifesta predispozitie pentru osteoporoza: Un nou studiu efectuat de cercetatorii din cadrul Department of Food Science & Technology afiliat Universitatii din California aduce o concluzie socanta pentru lumea medicinei. afectiune in urma careia masa osoasa din organism degenereaza in ritm accelerat. Calciul din lactate opreste absobtia preparatelor analoage tetraciclinei. ficat. cantitatea mare de vesela din cristal de pe rafturi. Dar cand folositi vitaminele A. carne slaba. Interactiunea moleculara dintre ele este atat de puternica. seduxen.Trebuie sa se ia in considerare si ce medicamente foloseste. cafea. siliconul dietetic este responsabil de cresterea si dezvoltarea oaselor. alimentele grase sunt indicate. teofilina. Marea parte a siliconului dietetic din samanta de orz este depozitat deopotriva in invelisul interior si coaja. Conform National Institutes of Health. tetraciclina. ligamentelor si cartilajelor. Daca nu vreti sa le pastrati in cutii. facand astfel din bere o importanta sursa de silicon organic din dieta cetateanului occidental obisnuit. E. cercetatorii stabilind ca intreaga cantitate de silicon din orz nu este afectata in urma proceselor tehnologice care duc la producerea berii. . cascaval afumat. folosirea preparatelor hormonale presupune consumarea a cat mai multor alimente care contin proteine: branza de vaci. incat medicamentele nu dau efectul de vindecare scontat. folosind preparate care sunt asemanatoare proteinelor (clofelina.Cristalul focalizeaza emisia de unde electromagnetice si indreapta (reflecta) fascicolele daunatoare spre oamenii aflati in camera. Nu se recomanda combinarea medicamentelor cu invelisul acidorezistent cu laptele. reprezinta un real pericol radioactiv. Combinatia nereusita de medicamente si alimente poate provoca si o criza de hipertensiune. boabe de fasole sau o castana. trebuie sa renuntati la produse care contin proteine. etc. anume aceea ca banala bere este probabil cel mai bun remediu impotriva osteoporozei. pentru neutralizare. anticoagulante.

http://prosanitas.wordpress.ro/produse/produse-chinezesti/tien-hsien-liquid-20-fiolesecom.com/sfaturi-de-sanatate-pentru-copii-nepoti-si-stranepoti2/contraindicatii-ale-unor-plante-alimente-si-tratamente-naturale/ http://www.plafarprodusenaturiste.ymed.laurusmedical.htm .ro/mbst-reumatologie/intrebati-frecvente-mbst/ http://www.ro/vein-defense/ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful