R

xc RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA PREASFINTULUI SÂNGE A LUI ISUS – – – 7 Tatăl nostru 7 Născătoare 7 Mărire Tatălui

Sânge prea preţios al vieţii veşnice preţul şi răscumpărarea întregii lumii, băutura noastră şi baia sufletului nostru, ce continuu susţii cauza noastră a oamenilor înaintea tronului indurarii dumnezeieşti. Ne închinăm cu cea mai sfântă umilinţă înaintea Ta şi Te adorăm şi întrucât ne sta în putinţa, dorim să ispăşim jignirile şi insultele ce le suferi de la oameni, creaturile Tale , mai ales de la cei care îndrăznesc să Te înjure. – Cine nu va binecuvânta acest sânge preţios? Cine nu se va aprinde de dragoste faţa de Isus, care a vărsat acest sânge? – Ce am fi devenit noi dacă nu ne mântuia Sângele dumnezeiesc? Oare ce a stors acest sânge din Inima Domnului nostru până la ultima picătură? – Nu altceva decât dragostea Sa infinită, care ne-a dăruit balsamul mântuirii. - Tu balsam nepreţuit, care ai izvorât din dragoste nemărginită, ascultă că te implorăm ca toate inimile şi toate limbile de pretutindeni să-ţi fie recunoscătoare pe deplin, să Te laude, să Te glorifice azi şi totdeauna până la sfârşitul vremurilor. Amin.
PROMISIUNILE DATE DE SF BRIGITA ŞI BINEECUVÂNTARE DE SF PARINTE PAPA CLEMENTE AL XII-lea PENTRU CEI 7 Tatăl nostru, 7 Născători ÎN CINSTEA PREŢIOSULUI SÂNGE AL DOMNULUI NOSTRU ISUS-HRISTOS – CUVÂNTUL DOMNULUI – – cei care spun timp de 12 ani zilnic aceste rugăciuni cu cei 7 Tatăl nostru şi 7 Născători vor beneficia de următoarele 5 haruri 1. – Nu vor ajunge în purgator 2. – Vor fi primit în rai ca şi mucenici care şi-au vărsat sângele pentru Mine 3. – Vor păstra 3 suflete din Familia lor în harul sfinţitor 4. – Sufletele rudelor până la gradul al patrulea vor scăpa de iad 5. – Vor afla data morţii lor cu o lună înainte dacă vor muri înainte de a împlini cei 12 ani de rugăciune, vor beneficia de acelaşi avantaje Observaţie: în timpul rugăciunii se vor medita suferinţele respective.

RUGĂCIUNE Isuse vreau să spun acum de 7 ori Tatăl nostru şi Născătoare de Dumnezeu în compania dragostei cu care Tu ai spus şi ai sfinţit aceasta rugăciune. Ia-o de pe buzele mele, îmbunătăţeşte-o întru atât încât să bucur şi să cinstească pe preasfânta Treime, aşa cum a bucurat-o şi a cinstit-o aceasta rugăciune spusă de Tine când umblai pe pământ. – Această cinste să se reverse asupra Sfintelor tale răni şi a preţiosului Sânge ce s-a vărsat din ele.
1. – TĂIEREA ÎMPREJUR

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte prin Inima Neprihănită a Maicii Domnului şi Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc primele răni şi prima vărsare de Sânge a lui Isus, pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi ale întregului tineret şi pentru iertarea păcatelor de moarte în viaţa tinerilor din familia mea.
2– SUDOAREA DE SÂNGE

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc groaznicele grădina Măslinilor şi fiecare picătură de sudoare păcatelor mele, ale copilului meu, Mihai-Emil şi răspândirea dragostei câtre Dumnezeu şi aproapele.
3– BICIUIREA

Maicii Domnului şi Inima suferinte ale Domnului din de Sânge pentru iertarea ale lumii întregi şi pentru

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Inima
Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc miile de rani, chinurile groaznice şi preţiosul Sânge vărsat la biciuirea Domnului nostru Isus Cristos, Dumnezeul si Rascumparatorul nostru, al tuturor, pentru iertarea păcatelor trupului meu, ale trupului copilului meu Mihai-Emil şi ale lumii întregi şi în special în familia mea si in familiile noastre.

4. – ÎNCORONAREA CU SPINI

Tatăl nostru, Născătoare
– Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Sângele vărsat la încoronarea cu spini şi prin Inima Dumnezeiască a lui Isus, îţi jertfesc rănile, chinurile şi preţiosul Sânge vărsat la încoronarea cu spini pentru iertarea păcatelor mele, ale copilului meu Mihai-Emil şi pentru răspândirea Împărăţiei lui Cristos pe pământ şi iubirea suferinţelor. 5. – PURTAREA CRUCII

Tatăl nostru, Născătoare – Veşnice Părinte, prin

Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi Dumnezeiasca Inima a lui Isus, îţi jertfesc suferinţele Mântuitorului pe Calea Crucii, dar mai ales Rana umarului drept şi preţiosul Sânge vărsat din ea, pentru iertarea lepădării mele si a copilului meu Mihai-Emil de cruce şi suferinţele şi răzvrătirea mea, a copilului meu Mihai-Emil şi a lumii întregi, împotriva hotărârilor Tale sfinte precum şi pentru iertarea limbii mele, a limbii copilului meu Mihai-Emil si a lumii intregi, pentru evitarea acestor păcate. 6. – RĂSTIGNIREA

Tatăl nostru, Născătoare
Veşnice Părinte, prin Lumina Neprihănită a Maicii Domnului şi prin Dumnezeiasca Inimă a lui Isus, îţi jertfesc pe Fiul Tău, răstignit pe cruce, rănile din mâini şi din picioare şi cele trei şiroaie de Sânge care s-au scurs din ele pentru noi, sărăcia în care a trăit, ascultarea lui perfectă, toate chinurile Lui trupeşti şi sufleteşti a acestei jertfe pe toate altarele pământului, la Sf. Liturghie, pentru iertarea păcatelor lumii, pentru preoţi şi credincioşi, pentru intenţiile Sf. Părinte Papa Benedict, pentru întărirea familiilor creştine, pentru întărirea credinţei pentru patria noastră şi unitatea popoarelor în Cristos şi Biserica Sa. 7. – STRĂPUNGEREA SFINTEI INIMI

Tatăl nostru, Născătoare
- VEŞNICE PĂRINTE, PRIMEŞTE TE IMPLOR, CA JERTFA PENTRU NEVOILE SFINTEI BISERICI, ŞI PENTRU IERTAREA PĂCATELOR LUMII, PREŢIOSUL SÂNGE ŞI APA CARE S-A SCURS DIN INIMA LUI ISUS ŞI FII CU NOI BUN ŞI MILOSTIV. - SÂNGE, ULTIMUL CONŢINUT AL SFINTEI INIMI, SPALĂ VINA PĂCATELOR MELE, ALE PACATELOR COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI ALE TUTUROR OAMENILOR. - APA INIMII DOMNULUI, SPALĂ-MĂ SI PE MINE SI SPALA-L SI PE COPILUL MEU MIHAI-EMIL DE TOATE PEDEPSELE PĂCATELOR ŞI STINGE-MI MIE, COPILULUI MEU MIHAI-EMIL ŞI TUTUROR SUFLETELOR, FLĂCĂRILE IADULUI.

AMIN.

care va fi judecată după cele 24 de cuvinte. Nu a trebuit să faci! 7.Explicaţii la cele 24 de cuvinte. Amin. să se rostească următoarea rugăciune: “O. Nu înteleg 21. De ce ai făcut ? 6. care nu trebuie rostite Aceste cuvinte. Fecioară Maria.” Explicaţii SUDALMA. Baiul 12. Necazul 14. Am pierdut 23. Greul 13. sunt cele 24 de scaune de care vorbeşte Sf. Nu fac 16. care alergăm la Tine. BLESTEMUL. Nu găsesc 20. Ioan în Apocalipsă. Am spart 24. Nu reuşesc 11. DRACUIALA . Nu aud 19. Nu merg 15. Spunându-le în gând au acelaşi efect negativ .aceste trei cuvinte nu trebuie spuse sub nici o formă şi în nici o situaţie (nici în glumă şi nici repetând după alţii). Răul 5. Nu ştiu 9. şi pentru cei. scrise mai jos. Dracul 4. Nu văd 18. Nu ai făcut bine 8. concepută fără de prihană strămoşească Roagă-Te pentru noi.Se recomandă înlocuirea lor cu alte cuvinte sau expresii: 1. care nu aleargă. Am uitat 22. Blestemul 3. Sudalma 2. Am stricat Ca să se şteargă efectul pronunţării acestor cuvinte. Nu vreau 17. Masa din mijlocul scaunelor este lumea. Nu pot 10.

observaţia redacţiei) NU MERG. NU VREAU . acest cuvânt este des folosit şi oameni sunt foarte loviţi de greutăţi. Să le înlocuim cu o binecuvântare sau să nu zicem nimic. “nu am putut”. să fim răbdători şi gata de ajutor NU VĂD. brăzdată de riduri. să nu auzim ce este în jurul nostru. “Nu am auzit”. care este Dumnezeu şi fiecare îşi va primi pedeapsa după faptă.aceste expresii sunt asemănătoare şi prin nefolosirea lor învăţăm să nu mustrăm şi să nu facem observaţii la nimeni. Certăreţii au faţa urâtă. Nouă nu ni se cere chiar aşa un sacrificiu. NU AUD. . Cărţile sfinte spun că fiecare cuvânt înconjoară Pământul. ci pentru totdeauna. pentru a nu deveni neînţelegător AM UITAT . De aceea trebuie să avem o vorbire plăcută. Dacă le repetăm ajungem să nu observăm. îngerii se apropie de noi. Să vorbim puţin. NU ÎNŢELEG -le putem folosi la trecut “nu am înţeles” sau simplu “NU’. Dacă vorbele noastre au vibraţii bune. luminoasă. “am să pot”. “nu am reuşit”. Cei ce-1 rostesc vor avea sigur parte de el. există un judecător. Hristos a cedat răutăţii oamenilor. NU FAC. se poate scrie. Isus spune “Luaţi jugul meu şi sarcina. s-a lăsat răstignit şi a cucerit Pământul nu numai pentru vremea Sa. pentru că aşa vă veţi controla vorbirea şi pe voi înşivă în orice situaţie. mintea se întunecă şi vom ajunge să vorbim singuri pe stradă.“Cedează ca să învingi”. doar să nu ne certăm în familie. care sunt gata să ierte oricând şi orice greşeală au faţa liniştită. că acelora este împărăţia cerurilor”.chiar dacă există asupra noastră. Să înlocuiţi cele trei expresii cu “ar fi bine să faci aşa” şi să-i arăţi cum ar trebui să facă. “Fericiţi cei care plâng că aceia se vor mângâia” (la cuvintele 11 şi 12 de asemenea vezi aceste ultimele 2 explicaţii . Nu avem nici un drept să judecăm pe nimeni.acestea vor trebui înlocuite cu un “nu” simplu sau “voi încerca”. “Nu “ am găsit”. DE CE AI FĂCUT ? NU A TREBUIT SĂ FACI NU AI FĂCUT BINE! . “Nu trebuie a face” “Nu este bine”.se poate spune în rugăciune. NU GĂSESC . Ei simt vibraţia cuvintelor rostite de noi.pentru persoana la care ne gândim. NU ŞTIU! NU POT! NU REUŞESC! . Înlocuiţi aceste cuvinte. îl poate mângâia sau ucide. trebuie să-1 tratăm ca şi cum nu ar fi. Cuvântul atinge sufletul. neînţelegeri în familii. pentru care s-a făcut iadul. Prin folosirea cuvintelor nepermise atragem şi spre noi forţe negative. se poate citi. Biblia spune “La început era cuvântul şi cuvântul era cu Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1/1). deoarece printr-o vorbire lungă şi necontrolată pierdem multă energie. Aceasta înseamnă că toată vorbirea este însăşi Dumnezeu. Îngerii şi diavolii sunt în atmosferă (între Pământ şi Lună). plăcută.aceste cuvinte sunt expresiile neascultării. “Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. nu s-a certat cu ei.trebuiesc folosite la trecut “nu am văzut”. iar cei buni. curată şi să vorbim numai ceea ce este necesar. deoarece în mod deosebit sunt folosite de copii. cu fraţii. De aici izvorăsc cele mai multe certuri. în mod contrar diavolii. “am să reuşesc” sau “nu am ştiut”. NECAZUL . căci jugul meu este dulce şi sarcina mea este uşoară”.se poate înlocui cu “Nu mi-a rămas în minte” sau mi-a ieşit din minte. cu părinţii. Luaţi aminte. RĂUL . Se pot folosi expresiile “Nu trebuie a merge”.

vă simţiţi mai bine şi aşa se va simţi şi cel la care-i faceţi binele. ’’CĂCI DIN CUVINTELE TALE TE VEI ÎNDREPTA ŞI DIN CUVINTELE TALE TE VEI OSÂNDI’’ Matei 12.se poate înlocui cu “A căzut”. depind de cele ce gândim. ascultare. iubire. AM SPART . orgolioşi. pentru ca fapta bună să nu devină un schimb de fapte. iar răul este cel care coboară.Trăim într-o lume egoistă. nu de la aproapele său. Chiar mai mult de 10 nenorociri vin pe capul nostru. suntem nervoşi. dărnicie. Faptele trecutului trebuiesc depăşite cu o gândire şi cu o vorbă constructivă. Dacă de la noi pleacă o faptă bună. la a strica o căsnicie şi altele. Nu uitaţi: creştinul bun. Când ne certăm cu cineva. Cu cât se amână pedeapsa cu atât va fi mai dureroasă. Poate când aproape aţi uitat răul comis. Binele este cel care urcă. cu câteva zile înainte.AM PIERDUT . deci suntem complet sub controlul satanei. etc. chiar dacă nu suntem imediat în cunoştinţa lor.a pierde ceva. care îşi sacrifică viaţa pentru noi cei păcătoşi. lipsiţi de dragoste.Când săvârşim un lucru ce nu este bun. Aceste cuvinte sunt dictate din DIVINITATE iubitului nostru “Unchiul Mihai”. Dacă sunteţi toată ziua bine dispus. Este important să le daţi atenţia cuvenită celor 24 de cuvinte deoarece toată viaţa noastră acţiunile bune sau rele. respect. Din punct de vedere filozofic se spune şi este adevărat. nu ne putem odihni. ci se va înmulţi binele de 10 ori în acel loc. răsplata pentru faptele bune o aşteaptă de la Dumnezeu. atingîndu-i totdeauna sufletul.poate să urce de la a strica o jucărie. Dumnezeu nu bate cu bâta. la care nu ajungem fără să ne deprindem cu următoarele calităţi: bunătate. zgârciţi. puteţi observa cum creşte puterea în voi. Folosind des apare riscul pierderii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu. credinţă. renunţare. Încercaţi să urmăriţi şi voi. comerţ. locul nu rămâne gol (vid). Învaţă şi alţii care aud sau văd fapta. că suntem înconjuraţi de “bine” şi de “negativ”. “Noroc AM STRICAT . direct sau indirect. Mulţi vor spune că ei au făcut multe şi nu au păţit nimic. cu oameni mândri. Unii încearcă să se folosească de lucrurile necurate pentru a ajunge la fericire. este rezultatul neatenţiei şi slăbiciunilor noastre. când faceţi un lucru bun. Nici noaptea nu ne putem odihni. vorbim şi facem. De multe ori copiii noştri suferă de unele păcate săvârşite de părinţi. o vor face şi ei pînă la urmă. deja pe creierul nostru se lasă nori grei.37 .Adevărata fericire este doar în Dumnezeu. nu mai putem mânca. împrăştiem agitaţie în jurul nostru şi dacă se repetă des ne îmbolnăvim încet. speranţă. edificatoare. iar înaintea ochilor nu mai vedem decât persoana pe care vrem să o nedreptăţim. Dumnezeu îl loveşte pe om unde-l doare mai tare şi când îi e lumea mai dragă.

cereţi lui Dumnezeu să ne dea ceea ce ne este de folos şi să ne miluiească după marea Lui îndurare. Arhanghelul Gabriel a apărut înaintea Ta şi cu închinare Ţie aspus: Bucură-TE(Mântuită să fii. ca. felicitată să fii) TU plină de mană. cu rugăciunile Voastre să ne ocrotiţi pe noi. Tu stea polară. conducătorii puterilor cereşti. salvează. Amin. vă rugăm pe Voi. pentru care eşti vrednic de laudă Sfinte Arhanghele Mihail. TU scară înaltă. aşa cum ai fost învingător aspra spiritului necurat în prima luptă. noi păcătoşii. Veniţi toţi cu o inimă să lăudăm pe Arhanghelii Lui. pe care L-a văzut Iacob. Ţie Ţi-a descoperit Sfântă Fecioară. care luminezi în veci.ne pe noi de ispitele de nu bune intenţii.RUGĂCIUNI ÎN CINSTEA CELOR 7 SFINŢI ARHANGHELI (novenă) (se pot face în 9 zile. acolo se nimiceşte puterea negativului pentru că nu poate să se uite la strălucirea Ta. LUNI: Mărire… Sfinte Arhanghele Mihail. Bucură-TE(Mântuită să fii. Doamne îndură-Te spre noi! Te voi mărturisi pe Tine Doamne. felicitată să fii) TU podule sfânt. Gigantici voievozi ai lui Dumnezeu. unde virtutea Ta luminează. slujitorii Divinei măriri. Bucură-TE(Mântuită să fii. Aleluia. felicitată să fii) . păziţi-ne pe noi. TU rugule nepârjolit. Bucură-TE(Mântuită să fii. felicitată să fii) Tu pământule virgin nesemănat. cu aripile Voastre Preamărite acoperiţine pe noi. începând din veci. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MARŢI: Mărire… Ceea cea hotărât DUMNEZEU. care cu darnică smerenie strigăm: Voi care sunteţi deasupra imensei oştiri cereşti ajutaţi-ne pe noi în nevoi. De aceea pe Tine Te rugăm: cu puterea Ta nimiceşte săgeţile lui aprinse orientate spre noi. felicitată să fii) TU adâncule imposibil de perceput. Bucură-Te. care pe noi în ceruri ne duci. TU Sfinte Vas Dumnezeiesc. din toată inima mea şi împreună cu sfinţii îngeri îţi voi cânta Ţie. Voievozi ai oştirilor cereşti. făcând în fiecare zi fiecare rugăciune sau se citeşte în fiecare zi a săptămânii rugăciunea corespunzătoare timp de 9 săptămâni) Să ne rugăm: Domnului să ne rugăm. învăţătorii oamenilor şi conducătorii îngerilor. Bucură-TE(Mântuită să fii.

să-mi luminaţi mintea mea întunecată de suferinţele (patimile) vieţii. ca să putem trăi curaţi şi să obţinem fericirea cea de veci. Te rog pe Tine ocroteşte-mă de toţi duşmanii şi condu-mă pe calea care duce la DUMNEZEU. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire JOI: Mărire… Puterile(înălţimi). scapă-mă de cel viclean . ca şi părtaşi ai luminozităţii. Tu. Heruvimi. Din oştirile cereşti Gabriel a zburat în Nazaret şi s-a pus în picioare înaintea Fecioarei Maria. serafimi şi heruvimi. Arhanghele Rafael. condu-mă şi pe mine pe drumul meu de viaţă şi ocroteşte-mă de tot. Voi Arhanghelii cu toţi îngerii împreună rugaţi-Vă pentru mine păcătosul Mântuitorului. Serafimi şi Sfinţi arhangheli. care Născătoare vei fi pentru cel. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… SÂMBĂTĂ: Mărire… Oh. care l-ai oprit pe Avram de jertfirea lui Isac. ca să ajung la DUMNEZEU în Rai.TU care ne-ai dezlegat de nebinecuvântare. Vă rog pe Voi. care de la Tatăl s-a născut. după Voia Lui Dumnezeu. felicitată să fii) cea plină de har(milă. Oh. Oh. care ai însoţit pe Tobias. rugaţi-vă pentru noi lui DUMNEZEU. îngerii împreună cu Arhanghelii se roagă:Doamne îndură-TE! Salvează poporul Tău! Sfinte Arhanghele Zadkiel. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… MIERCURI: Mărire… Vă rog pe Voi. ce nu este bun. care ai condus cu piciorele uscate dincolo de Marea Roşie poporul lui Israel. Domnul este cu Tine. Arhanghele Peliel. Serafimii. care TE-ai luptat cu Iacob. Sfinte Arhanghele Maltkiel. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… VINERI: Mărire… Oh Voi Arhanghelii. scapa-l pe copilul meu Mihai-Emil de cel viclean şi condu calea mea de viaţă. însoţeşte-mă şi pe mine pe drumul meu de Viaţă şi păzeşte-mă de cel care nu-i bun. felicitată să fii) TU aleasa lui Adam. spunându-I: Bucură-TE(Mântuită să fii. încă-nainte de steaua Polară. Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… DUMINICA: Mărire… . ocrotiţi-mă de smintelile spiritului care nu este bun. indulgenţă). calea de viata a copilului meu Mihai-Emil. Bucură-TE(Mântuită să fii. fi alături de mine si de copilul meu Mihai-Emil în toate împrejurările Vieţii. domnitorii. care străluciţi. o.

care a-nvins moartea şi-a mântuit omenirea ! Sfinte Arhanghele Uriel. cei care strigăm astfel: BucurăTE(Mântuită să fii. când au ieşit au găsit piatra răsturnată. prin mijlocirea heruvimilor. serafimilor şi sfinţilor arhangheli.. felicitată să fii) Marie. care ai deschis uşa mormântului lui Isus Cristos. dăruieşte-ne cu îndurarea TA. Faceţi-vă cruce înainte şi după rugăciune! . Cel care infinit de bun şi iubitor de oameni eşti.Femeile. ca sigur să ajungem la DUMNEZEU. Mărire… Pentru mijlocirea tuturor Spiritelor (sufletelor) sfinte şi Părinţilor (taţilor) noştri. Cel care aşa de mult iubeşti oamenii. care erau cu Maria. Amin. deschide şi pentru noi calea spre DUMNEZEU. îndură-TE spre noi Doamne Isuse Cristoase. Un înger lea spus astfel : de ce-L căutaţi printre morţi pe cel care a înviat. Maica Sfântă a Cristosului nostru înviat! Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Îndură-TE spre noi Cel care eşti fără de-nceput. ocroteşte-ne pe noi de spiritul necurat.Grăbiţi-vă şi duceţi de veste lumii : a-nviat Domnul.

Tată din cer. (*) . unii l-au considerat ca fiind.Bine aţi venit pe pagina UNCHIULUI MIHAI. R. totul a făcut în conformitate cu regulile bisericii şi a spus totdeauna adevărul. SFĂNTUL ARHANGHEL MIHAIL.unchiulmihai. Cristoase. miluieşte-ne pe noi. iar cuvintele lui se adeveresc şi se indeplinesc şi pănă în ziua de azi şi avem convingerea că şi în viitor şi referitor la viitor fiecare cuvânt al lui se va împlini şi în continuare.ro/ro/page/rugaciuni/1136 http://www. http://www. miluieşte-ne. Cristoase. spre lauda mare a BUNULUI DUMNEZEU spre mântuirea oamenilor şi spre vindecarea sufletească trupească şi spirituală a lor. cert este că ştia tot. Doamne.rugaciunecatolica. auzi-ne. ascultă-ne. R. miluieşte-ne. miluieşte-ne.ro/rugaciunile-familiei-crestine/rugaciuni-la-sacramente/229litania-preasfantului-sange-al-domnului-nostru-isus-cristos Litania preasfântulu i Sânge al Domnului nostru Isus Cristos Scris de ionutdamoc Joi. Cristoase. 14 Ianuarie 2010 10:32 Doamne. unchiul MIHAI a fost un calugar care a vindecat milioane de oameni. a făcut totul. Dumnezeule. R.

care iei asupra ta păcatele lumii. mângâierea muribunzilor. preavrednic de toată lauda. Doamne. * Sângele lui Cristos. care iei asupra ta păcatele lumii. R. al Cuvântului întrupat al lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. pacea şi fericirea inimilor. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. fără de care nu este iertare. Mielul lui Dumnezeu. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. scăparea sufletelor din focul purgatoriului. * Sângele lui Cristos. odihna celor osteniţi. * Sângele lui Cristos. puterea mărturisitorilor. curs la încoronarea cu spini. belşug de milă. * Sfântă Treime. învingătorul diavolului. ascultă-ne. Doamne. * Sângele lui Cristos. R. R. * Sângele lui Cristos. Răscumpărătorul lumii. Mielul lui Dumnezeu. preţul mântuirii noastre. * Sângele lui Cristos. iartă-ne.Fiule. * Duhule Sfânt. Ne-ai răscumpărat. prin sângele tău. miluieşte-ne pe noi. * Sângele lui Cristos. în sfânta Euharistie. V. Dumnezeule. care iei asupra ta păcatele lumii. vărsat în agonie pe pământ. Şi ne-ai făcut pe noi împărăţie Dumnezeului nostru. un singur Dumnezeu. Dumnezeule. * Sângele lui Cristos. al Fiului unul-născut al Tatălui veşnic. chezăşia vieţii veşnice. speranţa celor ce fac pocăinţă. mângâierea celor ce plâng. R. tăria martirilor. * Sângele lui Cristos. care creezi suflete feciorelnice. al noului şi veşnicului testament. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. tăria celor ce sunt în primejdie. * Mielul lui Dumnezeu. . băutura şi spălarea sufletelor. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. * Sângele lui Cristos. Doamne. * Sângele lui Cristos.

la fruntea ta dumnezeiască rănită de coroana de spini. încât să fim apăraţi pe pământ. Prin acelaşi Cristos. veşnice Dumnezeule. la mâinile şi picioarele tale străpunse de cuie şi la inima ta preaiubitoare. care l-ai rânduit pe Fiul tău unul-născut ca Mântuitor al lumii şi ai voit să te îndupleci prin sângele lui.Să ne rugăm: Atotputernice. Doamne Isuse Cristoase. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. te rugăm. Domnul nostru. mă gândesc la trupul tău sfâşiat de biciul călăilor. de relele vieţii acesteia şi să ne bucurăm în cer de roadele lui veşnice. deschisă larg de suliţa ostaşului roman. răstignit pe cruce. recunoştinţă şi iubire. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. prin puterea lui. harul ca astfel să cinstim preţul mântuirii noastre. Amin. dă-ne. Rănile acestea sunt preţul scump al mântuirii noastre . DEVOŢIUNE CĂTRE CELE CINCI RĂNI ALE LUI ISUS CRISTOS Scris de ionutdamoc Luni. Veşnice Părinte. 25 Ianuarie 2010 12:03 V. cu adâncă evlavie.

zicând: R. răstignit pe cruce. pentru meritele rănilor tale sfinte. Te rog ca. răstignit pe cruce. Isuse. R. contra păcatului necurăţiei. Isuse Cristoase. . zic şi eu cu atâţia dintre sfinţii tăi: „Doamne. Plin de umilinţă dar cu hotărâre sfântă. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Veşnice Părinte. Către rana de la mâna stângă V. iertare şi îndurare. strigăm către tine. să-mi dai o ură neîmpăcată contra păcatului. Doamne. mă închin cu umilinţă rănii mâinii tale stângi. pentru meritele rănilor tale sfinte! Către rana de la mâna dreaptă V. decât să fac vreun păcat de moarte”. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. fă să înţeleg rostul suferinţelor tale şi să port cu resemnare şi bucurie suferinţele ce mi le vei trimite în viaţa aceasta. Doamne Isuse Cristoase. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Prin durerile ce le-ai simţit la străpungerea acestei mâini. prin durerile acestei răni. mă închin plin de dragoste rănii mâinii tale drepte. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. Isuse. Veşnice Părinte. care duce cele mai multe suflete la pieirea veşnică. Plini de încredere. mai ales. iertare şi îndurare.şi tot atâtea izvoare nesecate de binecuvântări şi haruri. mai curând fă să mor. Dă tuturor acelora care suferă cu răbdare şi umilinţă harul să poarte crucea împreună cu tine.

că altfel vor pieri cu toţii R. gândindu-mă la suferinţele ce le-ai răbdat pentru mântuirea noastră. .şi astfel. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. te rog. Isuse. iertare şi îndurare. Miluieşte-te de ei şi arată-le în curând lumina feţei tale. Îmi pare nespus de rău că te-am supărat prin ele. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Isuse. Veşnice Părinte. mă închin plin de recunoştinţă rănii de la piciorul stâng. iertare şi îndurare. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. pentru meritele rănilor tale sfinte. Deschide-le ochii. De asemenea. ea să le fie spre mântuire. iertare şi îndurare. te rog să-mi ierţi toate păcatele. mă închin rănii piciorului tău drept. pentru meritele rănilor tale sfinte. Doamne. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. alină durerile acelora care mai suferă în locul curăţitor al purgatoriului. Prin durerile ce le-ai îndurat la pironirea piciorului tău stâng. plin de recunoştinţă. Isuse. răstignit pe cruce. te rog ca sângele ce a curs din această rană să spele vina celor ce trăiesc încă în mrejele păcatului. milostive Isuse. pentru meritele rănilor tale sfinte. Către rana de la piciorul stâng V. Doamne Isuse Cristoase. Prin meritele acestei răni. Veşnice Părinte. Către rana de la piciorul drept V. Doamne Isuse Cristoase. R. R. răstignit pe cruce.

care ai voit ca Fiul tău să sufere pentru noi chinurile crucii. Sfântul Părinte N. Prin meritele acestei sfinte răni. cu harul învierii. Amin. iertare şi îndurare. Acelaşi har ţi-l cer.Către rana inimii preasfinte V. robii tăi. să binecuvântezi şi să ocroteşti Biserica ta. şi astfel. te rugăm să ne învredniceşti şi pe noi. mă închin plin de iubire rănii de la inima ta sfântă. R. Isuse. Din iubire faţă de mine. pentru a vindeca rănile sufletelor noastre. rudele şi binefăcătorii mei. dulce Isuse. te rog. Isuse. ai lăsat ca preasfânta ta inimă să fie străpunsă de o suliţă. pentru meritele rănilor tale sfinte. îţi jertfesc rănile Domnului nostru Isus Cristos. Prin acelaşi Cristos. pentru părinţii. precum şi pe capul ei. răstignit pe cruce. Doamne Isuse Cristoase. Domnul nostru. Veşnice Părinte. fraţii. . Dumnezeule. să ne mântuiască de puterea Celui Rău.

Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Inimii lui Isus! +În numele Tatãlui. Ţi-am adus inima mea aşa cum este. • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie… (de trei ori) 1. vindecã-i pe cei bolnavi. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. 2. Te implor întipãreşte adânc… 3. pentru dobândirea harurilor …. şi în ea pe toţi aceia pentru care sunt rãspunzãtor. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Drept al lui Isus! . bune Isuse ascultã-mã. converteşte pãcãtoşii. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • Crezul. bune Isuse ascultã-mã. cu inima plinã de pocãinţã vin la Tine cerându-ţi ajutorul. Glorificat. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O.. Te implor întipãreşte adânc… 4. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. bune Isuse ascultã-mã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Cu mare încredere te rog Isuse.… binecuvânteazã rezolvarea problemelor mele dupã Voia Ta cea Sfântã. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Stângi a lui Isus! +În numele Tatãlui. Te rog Isuse binecuvânteazã ispãşirea mea! Rugăciune de Ispăşire la Isus Îndurător La capela grotã a lui Isus cu Inima Îndurãtoare conştientizãm cã Isus este în noi! Ispãşim – rugându-ne rozarul celor cinci Rãni Sfinte ale lui Isus – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus care trãieşte în ei! ROZARUL CELOR CINCI RÃNI SFINTE ALE LUI ISUS: +În numele Tatãlui. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Îndurãtor! Cu adâncã smerenie. Te implor întipãreşte adânc în inima mea Rãnile Sfântului Tãu Fiu. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Mâinii Drepte a lui Isus! +În numele Tatãlui. Îţi ofer aceastã procesiune de ispãşire. împreunã cu rugãciunile şi jertfele mele.Rugãciune introductivă Isuse Înviat.

bune Isuse ascultã-mã. sã nu judecãm pe alţii. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. arãtat de Tine. Ispãşim în cinstea Sfintei Rãni a Piciorului Stâng al lui Isus! +În numele Tatãlui. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a III-a: Isus cade întâia oarã sub greutatea crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. în Rãnile Tale Sfinte ascunde-mã. când cãdem în pãcat. bune Isuse ascultã-mã. Te implor întipãreşte adânc… 5. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Învaţã-ne Isuse. ci sã ajutãm acolo unde este posibil. ca sã putem merge mai departe pe drumul nostru. ajutã-ne. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IV-a: Isus se întâlneşte cu Preasfânta lui Mamã! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie… (de cinci ori) • Sfântã Fecioarã. Te implor întipãreşte adânc… +În numele Tatãlui. sã ne acceptãm crucea şi s-o purtãm ca ispãşire pentru pãcatele noastre. rãstignit pe cruce.+În numele Tatãlui. al Fiului şi al Sfântului Spirit. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Te rugãm sã ne ridici prin iubirea Ta iertãtoare. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! . şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin! • O. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a II-a: Isus ia crucea noastrã pe umerii Sãi! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care porţi crucea. rãstignit pe cruce. Amin! Ispăşire prin Calea Sfintei Cruci (facultativ) Staţiunea I: Isus este osândit la moarte! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase.

rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VII-a: Isus cade a doua oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. rãstignit pe cruce. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VI-a: Veronica şterge cu o maramã faţa însângeratã a lui Isus! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Te rugãm. Preot: Doamne Isuse Cristoase.Sfântã Fecioarã. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ca din iubire şi nu doar din obligaţie sã-i ajutãm pe fraţii noştri pe calea crucii a vieţii lor. ca prin prezenţa noastrã tãcutã sã-i încurajãm spre ţelul final pe fraţii noştri care îşi poartã crucile. sã nu rãmânem niciodatã în pãcatele noastre. chiar şi atunci când suntem apãsaţi de povara crucilor noastre. Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. sã nu aducem lacrimi. rãstignit pe cruce. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse ajutã-ne. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a IX-a: Isus cade a treia oarã sub povara crucii! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ajutã-ne. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a V-a: Simon din Cirene îl ajutã pe Isus sã-şi ducã crucea! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care suferi. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a VIII-a: Isus mângâie femeile din Ierusalim care plâng! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ci cãindu-ne sã putem întotdeauna sã începem din nou. ajutã-ne. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse dã-ne putere sã consolãm pe alţii. ridicã-ne şi atunci când iarã şi iarã recãdem în pãcatele noastre. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a X-a: Isus este despuiat de hainele sale! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! ci sã . şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse. le ştergem cu spiritualitatea Veronicãi.

noi credem cã pentru cei care-ţi aparţin moartea nu este un sfârşit. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Sfântã Fecioarã. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XI-a: Isus este rãstignit pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. încât sã înviem pentru viaţa veşnicã împreunã cu Tine. fii alãturi de noi ca sã putem accepta şi oferi fiecare umilire. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIV-a: Sfântul Trup al lui Isus este aşezat în mormânt! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XII-a: Isus moare pe cruce! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. rãstignit pe cruce. pentru convertirea pãcãtoşilor. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! . şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai acceptat chiar şi moartea. Preot: Doamne Isuse Cristoase. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ajutã-ne. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XV-a: Isus a înviat glorios! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. ajutã-ne.Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost umilit. Preot: Doamne Isuse Cristoase. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse înviat. ca zi de zi sã putem muri pentru propria noastrã voinţã şi sã putem face Voia Tatãlui Ceresc. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost aşezat în mormânt. ne aşezãm în Braţele Tale Sfinte împreunã cu familia noastrã. sã acceptãm neputinţa şi s-o oferim ca ispãşire Tatãlui Ceresc. rãstignit pe cruce. sã suferim şi sã murim astfel. rãstignit pe cruce. Preot: Doamne Isuse Cristoase. sã trãim. şi te binecuvântãm! Credincioşi: Cãci prin sfânta ta Cruce ai rãscumpãrat lumea! Isuse care ai fost rãstignit. Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi! Staţiunea a XIII-a: Sfântul Trup al lui Isus este luat de pe cruce şi aşezat în braţele Sfintei Sale Mame! Preot: Ne închinãm ţie Cristoase. cu spiritualitatea Ta. ci este începutul vieţii veşnice. rãstignit pe cruce. rãstignit pe cruce.… ştiind cã acolo suntem în cel mai sigur loc. Preot: Doamne Isuse Cristoase. ajutã-ne.

ISPÃŞIRE LA CRUCEA UNITÃŢII La Crucea Unitãţii conştientizãm cã Isus este prezent în Euharistie! Ispãşim – cu rugãciunea de la Fatima şi rozarul Sfintei Treimi – pentru cei care nu cred în Euharistie. al Fiului şi al Sfântului Spirit. Te rog. mai ales pentru Pacea care o dai sufletului. Decada lui Isus Cristos: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. Fiule şi Spirite Sfinte! Vã ador din adâncul inimii şi vã ofer prea Scumpul Trup. nãdãjduiesc în Tine şi Te iubesc. minunatul templu al Spiritului Sfânt. cea plinã de har… (o datã) • Mãrire Ţie Tatã. nu Te adorã.” ROZARUL /SFINTEI TREIMI: La început: În numele Tatãlui. eu cred în Tine. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). recunoştinţã Ţie Tatã pentru toate. Decada Tatãlui Ceresc: • Tatãl nostru… (o datã) • Bucurã-te Marie. cea plinã de har… • Mãrire Ţie Isuse. • Crezul. ca ispãşire pentru insultele. prin meritele infinite ale Prea Sfintei Sale Inimi şi prin mijlocirea Inimii Imaculate a Mariei vã implor convertirea sãrmanilor pãcãtoşi. sacrilegiile şi indiferenţele prin care El este ofensat. recunoştinţã Ţie Isuse pentru toate.II. (de zece ori) • Tatã Ceresc. cea plinã de har… . şi. (o datã) ( ne putem ruga atingând pãmântul cu fruntea cu capul aplecat). prezent în toate tabernacolele din lume. Te ador. RUGÃCIUNEA DE LA FATIMA: “Prea Sfântã Treime. Preafericita Mamã a lui Isus Cristos. mai ales pentru Iubirea Ta nemãrginitã. Suflet şi Dumnezeire a Domnului Nostru Isus Cristos. Sânge. iartã-i pe toţi cei care nu cred în Tine. cea mai frumoasã Creaturã a Tatãlui. nu nãdãjduiesc în Tine şi nu Te iubesc. (de zece ori) • Isuse Cristoase eu cred în Tine … Decada Spiritului Sfânt: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. Tatã.

recunoştinţã Ţie Spirite Sfinte pentru toate. La încheiere: În numele Tatãlui. 3. mai ales pentru Îndurarea Voastrã Nemãrginitã. 3. ajutã-mã sã dãruiesc aproapelui meu spiritualitatea lui Isus. împreunã cu Tine vreau sã accept suferinţele trupeşti. Isus a fost încoronat cu spini. Încântarea Sfintei Treimi. ajutã-mã sã-l gãsesc şi sã-l slujesc pe Isus în aproapele meu. 2. Fecioara Maria l-a regãsit pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. Fecioara Maria l-a nãscut pe Isus! Sfântã Fecioarã. iertaţi-i pe toţi cei care nu cred în Voi. 5. nu Vã adorã. 2. cea plinã de har… • Mãrire Vouã Sfântã Treime. ajutã-mã sã urmez numai vocea Spiritului Sfânt. nu nãdãjduiesc în Voi şi nu Vã iubesc. pentru noi! .• Mãrire Ţie Spirite Sfinte. 4. (De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate). eu cred în Tine. ajutã-mã sã trãiesc conştient cã tot ce am. Fecioara Maria l-a prezentat pe Isus în Templu! Sfântã Fecioarã. Fecioara Maria cu Isus în Inimã a vizitat-o pe Elisabeta! Sfântã Fecioarã. Isus a fost biciuit pentru noi! Isuse care ai fost biciuit. vreau sã trãiesc conştient de faptul cã Isus este în mine. ISPĂŞIRE PRIN SFÂNTUL ROZAR MEDITAT (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE BUCURIE: 1. al Fiului şi al Sfântului Spirit. împreunã cu Tine vreau sã spun: nu voia mea ci voia Ta sã se împlineascã în mine. … Decada Sfintei Treimi: • Tatãl nostru… • Bucurã-te Marie. MISTERELE ROZARULUI DE DURERE: 1. (de zece ori) • Spirite Sfinte. aparţine lui Dumnezeu. Vã rog. (de zece ori) • Preasfântã Treime. recunoştinţã Vouã Sfântã Treime pentru toate. mai ales pentru revãrsarea Puterii Tale. Isus a asudat pentru noi sudori de sânge! Isuse care ai asudat sudori de sânge. eu cred în Voi. cea de o fiinţã în trei Persoane. Vã ador. Fecioara Maria a zãmislit pe Isus de la Spiritul Sfânt! Sfântã Fecioarã. nãdãjduiesc în Voi şi Vã iubesc.

mã aşez pe mine şi pe cei dragi mie în Rãnile Tale Sfinte. 5. 2. Isus a înviat din morţi! Isuse înviat. Isus ni l-a trimis pe Spiritul Sfânt! Spirite Sfinte Doamne. RUGÃCIUNE PENTRU BOLNAVI: “Fecioarã Maria.Isuse care ai fost încoronat cu spini. în ziua de pe urmã. ca sã vã putem sluji dupã Voia Voastrã Sfântã. III. vreau sã trãiesc conştient cã şi locuinţa mea este în Împãrãţia Ta. îţi mulţumim cã rãmâi cu noi pânã la sfârşitul lumii. 5. Isus a încoronat-o pe Sfânta Fecioarã în cer! Sfântã Fecioarã care ai fost încoronatã. cred cã împreunã cu Sfântul Tãu Fiu mã veţi rãsplãti în Cer pentru fiecare faptã bunã. ajutã-mã sã-mi duc crucea în tãcere. 3. sub protecţia ta deplinã. ajutã-mã sã trãiesc astfel ca în fiecare clipã sã fiu pregãtit pentru întâlnirea cu Tine. cu trup şi suflet sãnãtos. Isus a fost rãstignit pe cruce pentru noi! Isuse care ai fost rãstignit. ISPĂŞIRE ÎN CINSTEA FECIOAREI MARIA La capela Inimii Neprihãnite a Fecioarei Maria conştientizãm cã Isus este prezent şi în aproapele nostru! Ispãşim – cu rugãciunea bolnavilor şi cu rozarul de la Medjugorje – pentru aceia care nu-l preţuiesc pe Isus din aproapele lor. MISTERELE ROZARULUI DE MÃRIRE: 1. cu toatã încrederea te rog sã vindeci prin Sfântul Tãu Fiu. pentru Tine accept chiar şi batjocura oamenilor. 4. Isus a ridicat-o pe Sfânta Fecioarã la cer! Sfântã Fecioarã. . 4. pe cei dragi mie. în urma Ta. cred cã vei învia şi trupul meu la viaţa veşnicã. Isus a purtat crucea pentru noi! Isuse care ai purtat crucea.” ROZARUL DE LA MEDJUGORJE: • Crezul. trupul şi sufletul meu. Isus s-a înãlţat la cer! Isuse înãlţat la cer.

Isus s-a botezat în Iordan! Isuse smerit. RUGÃCIUNEA ULTIMELOR TIMPURI (la încheiere) Tatã Ceresc! Îţi oferim prin Spiritul Sfânt. 5. ajutã-mã sã mã rog astfel ca viaţa mea sã se schimbe într-un mod plãcut Ţie. ajutã-mã sã mã plec în faţa fiecãrei rânduieli pe care o dai. Isus a vestit Împãrãţia lui Dumnezeu! Isuse învãţãtor. întreaga omenire sã dobândeascã iertarea pãcatelor! Amin! . Isus s-a schimbat la faţã pe muntele Tabor! Isuse strãlucitor. vãrsat din cele cinci Rãni Sfinte. 2. ca ispãşire. ca prin acesta. 4. care sã ne îndemne la pocãinţã. Isus şi-a arãtat puterea dumnezeiascã la nunta din Cana! Isuse care ai fãcut minuni. dã-mi curaj ca pretutindeni sã depun mãrturie despre Tine. Lacrimile vãrsate pentru noi de Sfânta Fecioarã sub cruce.• Tatãl nostru … Bucurã-te Marie… Mãrire Tatãlui … (de şapte ori) ISPÃŞIRE PRIN ROZARUL DE LUMINÃ (facultativ) MISTERELE ROZARULUI DE LUMINÃ: 1. Isus ni s-a dãruit în Sfânta Euharistie! Isuse adorat ajutã-mã. 3. transformã tot ce este în mine omenesc. sã mã împãrtãşesc astfel încât trupul meu sã se transforme în Sfântul Tãu Trup iar sângele meu sã se transforme în Sfântul Tãu Sânge. sã fie dumnezeiesc. În mâinile Tale Pãrinteşti punem Sfântul Sânge al lui Isus.

Fiul Sãu unic. condu-ne la unitatea deplinã! Isuse îndurãtor! Dã-ne inimã plinã de pocãinţã. Marie. învierea morţilor şi viaţa veşnicã. a pãtimit sub Ponţiu Pilat. şade de-a dreapta lui Dumnezeu. împãrtãşirea sfinţilor. RUGÃCIUNI CÃTRE SFÂNTA TREIME ŞI CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: Tatã Ceresc! Prin Sfântul Tãu Fiu Rãstignit şi Înviat. ca ispãşire pentru pãcatele noastre şi ale întregii lumi. Amin. Sfântã Marie. precum şi noi iertãm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispitã. Pâinea noastrã cea de toate zilele. Pe bobiţele mari: “Pãrinte Veşnic! Îţi oferim Trupul şi Sângele. facã-se Voia Ta. Cred în Spiritul Sfânt. Amin. Sfânta Bisericã Catolicã. acum şi-n ora morţii noastre. sfinţeascã-se Numele Tãu. Amin. ca sã ne salvãm de cel Rãu! Spirite Sfinte! Ajutã-ne sã facem întotdeauna numai binele. care eşti în ceruri. precum era la început şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Mãrire Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Amin. binecuvântatã eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului Tãu. dã-ne-o nouã astãzi şi ne iartã nouã greşelile (pãcatele) noastre. Creatorul cerului şi al pãmântului. Tatãl atotputernicul. Domnul nostru. precum în Cer aşa şi pe pãmânt. rãul niciodatã! Sfânta noastrã Mamã! Ajutã-ne. Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tãu Preaiubit.” Pe bobiţele mici: . Isus Cristos! 3. şi în Isus Cristos. ROZARUL ÎNDURÃRII DIVINE: Introducere: • Tatãl nostru… • Bucurã-Te Marie… • Crezul. Tatãl nostru. iertarea pãcatelor. Bucurã-Te. cea plinã de Har. a treia zi a înviat din morţi. Isus. vie Împãrãţia Ta. a murit şi s-a îngropat. s-a coborât în iad. care s-a zãmislit de la Spiritul Sfânt. Maica lui Dumnezeu. de unde are sã vinã sã judece pe vii şi pe morţi. s-a suit la ceruri. ci ne mântuieşte de cel rãu. Tatãl atotputernicul. Domnul este cu tine. CELE MAI IMPORTANTE RUGÃCIUNI: Crezul apostolic: Cred într-unul Dumnezeu. s-a nãscut din Maria Fecioarã. Domnul nostru Isus Cristos. roagã-te pentru noi pãcãtoşii.ANEXĂ 1. 2. sã ajungem tot mai aproape de Sfântul tãu Fiu. s-a rãstignit.

” 4. Sfinte fãrã de moarte. voinţa şi toatã viaţa mea aşa cum sunt.“Prin patima Sa dureroasã.” (de zece ori) La încheiere. pe care l-ai aplecat pe Cruce. Sfinte Tare. alcătuită de Sfântul Isaac Sirul D oamne. Cu patimile Tale.” 6. ajutã-mã sã trãiesc întotdeauna în prezenţa Ta plinã de iubire. sufletul meu. Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul. RUGÃCIUNE CÃTRE CRISTOS REGE: “Isuse cu Inima Îndurãtoare! Îţi ofer trupul meu. ai milã de noi şi de întreaga lume. ajutã-mã ca tot timpul vieţii mele sã dãruiesc Inimii Tale Neprihãnite trandafirii albi ai faptelor mele bune. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea. Preasfintele Tale mâini. aşa cum cere Inima Ta Neprihãnitã. ajutã-mã ca sufletul meu sã fie curat în fiecare zi. se spune de trei ori): “Sfinte Dumnezeule. să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. pironite . iartã-mã pe mine “sãrmanul pãcãtos”! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca Tu sã fii mereu Regele inimii mele” 5.” Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTA FECIOARÃ: “Maicã Sfântã cu Inima Neprihãnitã! Te rog. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Te rog. Maria. primește lacrimile mele. (dupã cinci decade. curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Iisuse Hristoase. Dumnezeul nostru. tămăduiește rănile mele. ai milã de noi şi de întreaga lume. Cu Sângele Tău. cea trasă jos de diavoli. Maicã Sfântã. RUGÃCIUNE CÃTRE SFÂNTUL SACRAMENT: “Isuse aflat în Sfântul Sacrament! Ajutã-mã sã trãiesc astfel ca inima mea sã fie permanent locuinţa Ta. Cu rănile Tale. vindecă patimile mele. Capul Tău.

Doamne Iisuse Hristoase.scribd. Doamne. Amin.misiune.com/doc/41279423/Rug%C4%83ciune-c%C4%83tre-Sfin%C8%9BiiHeruvimi-Serafimi-Arhangheli-Ingeri-de-Lumin%C4%83-Sfintele-Scaune-Cere%C8%99tiDomnii-Puteri-Cere%C8%99ti-St%C4%83panii-Incep%C4%83torii http://www.de cei fără de lege pe Cruce. nevrednicul. Tatăl. căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Stăpâne. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. http://www.roportal. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale.html http://www. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești. să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Dă-mi așadar. Vistierul bunătăților. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. să mă povățuiască spre Tine. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. să nu mă părăsești. Bunule. nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. ieși în căutarea mea. Ci Tu. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. harul Tău.scribd. pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce.ro/articole/9-tipuri-de-ingeri-1867. Am ieșit de la Tine. și nu poate să caute spre Tine cu durere. precum a făgăduit preasfântă gura Ta. prin harul Tău.htm Regimurile alimentare in bolile cardio-vasculare si hipertensiunea arteriala .com/doc/24489840/Canon-de-rugaciune-catre-Sfintele-Puteri-Ceresti-siToti-Sfintii-2500-45 http://www. să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării. Nu am pocăința. Duhul Tău. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine. cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu am lacrimi mângâietoare.ro/resurse-crestine/predici/11-mai-%E2%80%93-capeteniile-bineluiarhanghelii-serafimii-heruvimii. Te-am părăsit. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Dumnezeule. Fața Ta. cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări. dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată. Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci. în vecii vecilor.

urda dulce. branza de vaci. ridichile de iarna. gelatine. supe de cereale. fript sau copt in pergament. leguminoasele uscate. supe de fructe. Cardiologie • Prevenire • Afectiuni • Alimentatie • Exercitii fizice • Remedii naturiste Cauta in site mai multe informatii despre Colesterol Ghid Adrese · Cardiologie · Oftalmologie · Reumatologie · Aerobic · Sali de fitness · Adauga cabinet Top Sanatate iti recomanda ·Inima si rolul ei Caldura in exces face ca inima sa fie suprasolicitata. • dulciurile permise sunt numai cele preparate fara sare. sub forma de ceaiuri de plante. compoturi. dafinul. sifonul. cu sarea mult redusa. fasole verde. lapte simplu.In aceste afectiuni. bicarbonat de sodiu sau praf de copt. marmelade si gemuri preparate in casa (fara conservant). • ouale se vor da in cantitate limitata. • pestele slab de rau (lin. Cantitatea totala de grasimi din alimentatie va reprezenta cel mult 1/2 din cea a individului sanatos. fara sare. • bauturi: in limitele lichidelor permise. dar mai dese si se vor evita alimentele greu digerabile. frisca. peltea. zeama de lamaie. • supe: supe din legumele permise. salata verde. curcan. iaurt. telina. cu proteine limitate la 60-80 g/zi si cu continut redus de glucide (fainoase. de ecler. • painea alba sau intermediara. in special nerabdarea si ura. carnea de vita. pui. orez. etc. Carnea se va da fiarta. spanacul. rase pe razatoare. nesarat. in cantitate limitata (150-200 g/zi) si numai de 3-4 ori pe saptamana. ardei. dar in cantitati limitate. ca rasol. mamaliguta pripita) fierte. degresat. mararul.5-3 g/zi) este greu de suportat. pireuri. porumb). dovlecei. Sunt permise: aluatul de tarta. numai in preparate (4-5 oua/saptamana). ulei vegetal (floarea soarelui. Se vor prefera mesele cu volum redus. se va evita monotonia alimentatiei. vinete). regimul alimentar va fi sarac in sare (hiposodat). lapte amestecat cu ceai sau cafea de orz (malt). sau fripta. prezentandu-se o gama cat mai bogata de preparate. • condimentele permise sunt aromatele: patrunjelul. gaina. Legumele se vor da rase marunt. supe-creme ingrosate cu fainoase. astfel apar si emotiile negative. sau cu sare redusa. cimbrul. paste fainoase. margarina nesarata. . fierte ca soteuri. soia. telemea de vaca desarata. smantana. leusteanul. miere. fulgi de ovaz. stiuca. sfecla. gelatine. fiert ca rasol. tarhonul. • grasimi: unt nesarat. casul slab. • fructele sunt permise toate si sub orice forma: crude. mai ales cele de origine animala. lapte batut. Sunt permise urmatoarele alimente: • • laptele degresat. sucuri de fructe si legume. de preferat veche de o zi. evitand varza. pentru a evita sau masca lipsa sarii. dulciuri) si grasimi. asezonate din plin cu condimentele permise. • fainoasele. sucuri de fructe. ca si cele care au fost supuse unei pregatiri prea laborioase. salau. budinci de legume fierte "a la grecque". in cantitate limitata (gris. crap de primavara. ca salate. • legumele permise vor fi cele sarace in sodiu si celuloza (morcovi. coapte. Intrucat regimul hiposodat (1.).

apele minerale. migdale etc. branzaturi topite. Editura All. rata. mustarul cu sare. sos alb. gogosarii murati. afumat sau gras (de mare). • se va interzice fumatul. Bucuresti. • grasimi: slanina. de Laurentiu Cernaianu. cele cu rantasuri. carnea grasa de porc. redicile.all. organe. • dulciurile preparate cu bicarbonat. sfecla. etc. varza de Bruxelles. sarate (cascaval. usturoiul. untura. hreanul. • sosurile preparate cu zeama de oase sau carne. maioneza cu mustar. • supele de carne. vanat. • painea neagra. conservele de carne. • condimentele iuti: boiaua. piperul. • bauturile alcoolice sub orice forma. mezeluri. varza creata. cafeaua. Practica. ceapa. varza murata cu sare. grasimi prajite sau in cantitati mari. gasca. leguminoasele uscate. conopida. alune. cu usturoi. margarina sarata. cu unt si cu galbenus de ou in cantitate crescuta.• sosuri: cele preparate dietetic din legume. sos de caramel. untul sarat. fainoasele preparate cu bicarbonat de sodiu sau sare. telemea nesarata). www. ceaiul tare. • fructele oleaginoase: nuci. clorurosodice. cu aluat dospit. ALIMENTE ŞI TRATAMENTE NATURALE Image via Wikipedia . Informatiile au fost preluate din cartea "Dietoterapie. sos de smantana. carne conservata cu sare. spanacul. Masa de seara se va servi cu cel putin 2-3 ore inainte de culcare. Sunt interzise urmatoarele alimente: • • branzeturile grase. usturoiul. 2002. Nu se vor consuma lichide in timpul mesei si nu se vor bea bauturi prea reci.ro ONTRAINDICAŢII ALE UNOR PLANTE. • legumele bogate in sodiu sau celuloza ca: telina. cu sare. fermentate. pestele sarat. 800 de retete culinare".

tuberculoza activa. indiferent de modul lor de administrare. ● Barba-ursului (multi o cunosc drept coada calului). greata. afluxul de sange la organele bazinului mic. mioame. plantele actioneaza mai fin. Comparativ cu preparatele medicinale chimice. care se afla in cantitati mari in catina alba. folosita in doze mari. sub forma de seminte. poate provoca alergie. scaderea potentei. Trebuie folosita cu moderatie de catre bolnavii cu hipertensiune. catina alba poate provoaca prostatita adenomatoasa. ● Catina alba este contraindicata pentru bolnavii cu colecistita acuta. Din aceasta cauza unii oameni considera ca folosirea plantelor este complet inofensiva. ● Imortela. provoaca diaree. diaree. ● Castanul. cu boli de inima si de rinichi. imediat dupa un infarct miocardic. la fel ca si medicamentele. ● Inul. colagenoza si in caz de sensibilitate ridicata fata de plante compozite. ● Florile de tei supradozate. ● Coada soricelului poate provoca. scleroza multipla. Depasirea lor provoaca deseori diferite dereglari in functionarea echilibrata a organismului si anume : ● Aloea provoaca in unele cazuri inflamatia intestinului gros. in procesele inflamatorii acute. Nu se folosesc (chiar se interzic) in cazuri de: afectiuni oncologice. In caz de astm bronsic si in alte cazuri rare. hepatita. Este contraindicat femeilor insarcinate si in cazuri de ulcer stomacal si duodenal. stimuland functionarea glandelor endocrine. eruptii. La barbati. in zona de jos a spatelui. diaree cronica. fangoterapia) imbunatatesc metabolismul organismului in general. pielonefrita. folosit in cantitati mari. de doua ori pe an. Cei cu afectiuni ale ficatului. inhiba peristaltismul intestinal. folosite in ceai dau complicatii la inima daca se bea mai mult de o luna. pancreatita. ● Armurariul nu se foloseste in cazurile de: tromboflebita. in doze mari provoaca crampe ale degetelor de la maini. provoaca fenomene de incetinire a functiilor ficatului. tiroidoza. ● Cimbrisorul in cantitati foarte mari duce la hiperfunctia glandei tiroide. ridica tensiunea arteriala. ● Hameiul. voma. plantele medicinale au contraindicatii si efecte secundare. in caz de supradozare. fibrilatie auriculara (atriala). iar la femei mastopatie datorita continutului de fitohormoni. in caz de supradozare. ameteala. supradozat folosit sub forma de flori in ceai. si administrarea plantelor necesita respectarea stricta a dozelor si termenilor. in timpul sarcinii. ● Baile de namol (peloidoterapia. ● Echinaceea nu se recomanda in cazuri de imbolnaviri progresive (evolutive) sistematice ca: tuberculoza. Ca si in cazul tratamentelor cu pastile. rinichilor si vezicii biliare vor folosi cu prudenta aceasta planta. dezvoltarea tumorilor. iritarea mucoasei tractului digestiv. apar dureri de rinichi. . dureri de burta. duce la dureri de cap. beta-carotenul. provoaca mai putine reactii adverse si complicatii. Folosirea indelungata (mai mult de trei saptamani) actioneaza negativ in cazuri de colecistita si hepatita. Pauza intre doua cure trebuie sa fie nu mai mica de 6 luni. ● Iarba mare ridica tensiunea. aterioscleroza coronariana si cerebrala. tromboflebita.Atunci cand nu se respecta doza (se supradozeaza). Nu asa stau lucrurile in realitate. hipertensiune si coagulabilitatea sangelui crescuta.

de inima. Femeilor insarcinate si bolnavilor de nefrita le este contraindicata folosirea interna. Provoaca dureri abdominale. hiperexcitabilitate. Este contraindicat persoanelor cu diaree cronica si acuta. aciditate scazuta a sucului gastric. ● Macesul. daca e folosit excesiv. producand iritatii ale colonului. Folosirea indelungata a mentei duce la decontractarea sfincterului vezicii urinare. icter. care trebuie recuperat consumand alimente bogate in acest element. medicamente pentru raceala si febra de fan. castravetii in otet. provoaca distrugerea smaltului dentar. cafeaua. ciocolata. ● Matasea de porumb in cantitati mari inhiba centrul nervos care coordoneaza activitatea inimii. boabele de soc. dificultati in respiratie. atat de cunoscut. dezvoltare sexuala prematura (mai ales la fete). ● Pojarnita (sunatoarea) ridica tensiunea arteriala. crampe musculare. fotodermita. arsuri la stomac. Uneori apare insomnie. voma. Supradozata provoaca de asemenea si tromboflebita. Cind utilizati pojarnita. Daca aciditatea este scazuta. halucinatii. iaurtul. Dupa folosirea ceaiului sau tincturilor cu paducel se interzice a se bea apa rece deoarece apar colici intestinale. ● Laptisorul de matca nu se foloseste in caz de boala Addison (boala a glandei suprarenale). Cu pojarnita nu sunt compatibile produse ca: berea. ● Laminaria (alge marine) – supradozata. Uneori duce si la scaderea potentei. ● Stejarul – coaja lui se foloseste in medicina populara pentru tratarea diareei. ● Patlagina si semintele ei. depunerea pietrelor la rinichi. ● Patrunjelul agraveaza durerile de cap iar sucul este contraindicat femeilor insarcinate si mamelor care alapteaza. Menta proaspata are toxicitate redusa si este indicat a fi folosita in ceaiuri. stomatitei. greata. dureri de cap.● Ginsengul nu se recomanda bolnavilor cu hipertensiune. in doze mari. duc la intoxicarea organismului asociata cu stari de voma. patlagina se foloseste cu succes in tratarea acestor boli. ● Mustarul este contraindicat in tratarea bolilor de rinichi si a tuberculozei. Supradozarea duce la scaderea potentei. . in cantitati foarte mari provoaca spasme. hernie. dizenteriei. cu diferite infectii. si ca rezultat la incontinenta urinara. convulsii. paralizie spinala. Folosita timp indelungat pentru gargara duce la scaderea simtului olfactiv. ● Podbalul este interzis categoric celor cu afectiuni ale ficatului si alcoolicilor. ● Menta nu se recomanda pentru bolnavii cu hipotensiune. scaderea potentei daca o folositi un timp indelungat. cand sunt folosite ca ceai sunt contraindicate bolnavilor de ulcer si gastrita hiperacida. stari febrile. ● Salvia nu se administreaza mai mult de 2 luni la rand deoarece poate provoca iritarea mucoaselor. ● Socul. bobul. inhibarea centrului respirator. nu aveti voie sa folositi inhalatori pentru astm bronsic. ● Pelinul. ● Melisanul se foloseste in caz de hipotensiune. provoaca scaderea brusca a tensiunii arteriale. dureri de cap. spasme intestinale si voma daca este baut pe stomacul gol. diaree. in caz de supradozare. dar in doze mici il stimuleaza. provoaca stenozarea (ingustarea) vaselor sanguine. iritarea gatului. Consumarea lui duce la eliminari in exces de potasiu. folosita timp indelungat. ● Pungulita de camp este contraindicata femeilor insarcinate. ● Rostopasca este o planta minune care a salvat multi oameni bolnavi. duce la osteoporoza. Dar folosirea indelungata a plantei provoaca greata. tulburari psihice. folosite in doze mari (peste 200 g pe zi). ● Paducelul.

duce la marirea coagulabilitatii sangelui. Nu se recomanda pentru bolnavii cu hipertensiune arteriala. Aceasta duce la intoxicarea organismului si la alte urmari grave. in doze mari. pentru bolnavii cu inflamatii acute ale rinichilor sau vezicii urinare. greata. Nu se recomanda pentru femeile insarcinate. Se interzice in caz de hemoragie uterina provocata de fibroame si mioame. Nu este indicat a se bea leacurile care scad tensiunea si cele pentru inima ca suc de grepfruit.Preparatele diuretice supradozate. Am incercat sa arat ca tratamentul cu plante medicinale nu este atat de inofensiv cum ar parea la prima vedere. in nici un caz nu se folosesc plantele mentionate mai sus. polipi. intareste tonusul uterului. sa nu depasiti dozele si termenele propuse in retete si sa faceti pauzele necesare intre seriile de tratamente. Uneori medicii spun: “este tarziu”. colica renala. propunandu-ne diferite solutii. Asta nu inseamna ca trebuie sa disperati si sa renuntati la fitoterapie. schimbari in functionarea inimii. ● Valeriana (odoleanul).Folosit pentru uzul intern in doze mari provoaca scaderea apetitului. adenom testicular. ● Urzica. consumate un timp indelungat. poate fi consumat de copii de la 14 – 15 ani. Trebuie consultat si medicul pediatru. Folosirea sistematica a plantei talpa gastei la copii poate duce la oprirea cresterii si la caderea parului. in cantitati mari. scaderea capacitatii de munca. ea are leacuri pentru orice stadiu al maladiei si permanent ne intinde o mana de ajutor. Natura este farmacia Domnului si nu putem sa nu apelam la ajutorul ei. Folosirea plantelor medicinale in vindecarea copiilor cere o atentie deosebita si cunostinte aprofundate de fitoterapie. ● Troscotul. La varstnici poate agrava tromboflebita. De pilda. adultii usor excitabili folosesc cu rezultate foarte bune talpa gastei si valeriana (odolean). . coagula-bilitatea sangelui. Natura insa niciodata nu spune “este tarziu”. .in caz de fibrom uterin este contraindicat medicamentul Raunatin. Pentru copiii cu aceeasi problema. Pentru ca tratamentul cu plante sa va aduca numai sanatate si bucurie trebuie sa indepliniti cu strictete indicatiile medicului fitoterapeut. ceaiul provoaca ridicarea brusca a tensiunii. provoaca dureri de cap. voma. Ceaiul din flori de tei cu miere de albine. Uneori provoaca uremie. daca nu sufera cu inima si nu au afectiuni renale sau distonie vegetativa vasculara. La unii copii. folosita timp indelungat. pot provoca dereglarea ritmului cardiac si edem cerebral. aterioscleroza. duce la inhibarea functiilor organelor interne. ● Vetricea este contraindicata femeilor insarcinate si copiilor mici deoarece ridica tensiunea daca e folosita in cantitati mari. PRODUSE ALIMENTARE . ● Stevia este contraindicata bolnavilor de tuberculoza.

. ● Bauturile ambalate in cutii de aluminiu (bere. ● Ceapa. Apa fiarta se consuma imediat dupa fierbere. el trebuie incalzit putin. a celor cu afectiuni ale tractului digestiv. Dar trebuie folosite cu atentie. ● Curmalele nu se recomanda bolnavilor care au afectiuni ale sistemului digestiv. deregleaza digestia. Mucegaiul produce toxine. inclusiv de natura cancerigena. ● Berea este o bautura foarte apreciata si foarte consumata. in ulcerul stomacal. bacterii si microorganisme. Apa fiarta capata o structura nedorita. ● Branza de vaci se va consuma in cantitati cat mai reduse de catre cei cu afectiuni grave la rinichi. ● Bostanul si dovleceii contin alcaloizi care provoaca inflamarea amigdalelor. ● Compotul de caise uscate sau proaspete nu e bun in cazul celor cu afectiuni stomacale. pepsi si altele) contin un conservant care provoaca producerea hormonilor feminini in organismul barbatesc. De asemenea. ● Cartofii consumati in cantitati mari nu se recomanda barbatilor cu excitabilitate sexuala crescuta. ci si produsele care se folosesc in alimentatia naturista – fructele si legumele – contin compusi care pot avea un efect puternic asupra unui organism bolnav. in cantitati mari. este saraca in oxigen si absoarbe din aer multi virusi. supa. De asemenea. care nu se distrug prin nici un fel de fierbere. etc. in formele acute de boli stomacale. ● Bobul si fasolea consumate timp indelungat. ● Apa fiarta nu se foloseste dupa mai mult de 24 de ore dupa ce a fost pregatita. ● Drojdiile sunt necesare organismului uman pentru reglarea metabolismului. Dar trebuie sa se stie ca. pentru ca devine nociva. ● Laptele. conduc uneori la aparitia durerilor de picioare si uneori la periostita dentara. cu ulcer stomacal si duodenal. in special de barbati. cu inghitituri mici. ● Hreanul irita membrana mucoasa a tractului digestiv. iar folosirea indelungata a semintelor poate provoca uneori furunculoza. ceaiul din pastaile de fasole. trebuie consumat pe nemancate. Barbatii care beau mai mult de 5 cutii pe zi risca sa se aleaga nu numai cu o “burta mare” ci si cu impotenta si cu marirea sanilor. tot cu 35% se inrautateste si vederea bolnavului. Este contraindicata celor cu afectiuni ale ficatului. rinichilor. ● Apa. Pentru a-si face efectul benefic asupra organismului. consumul de bostan este contraindicat in gastritele cu aciditate scazuta. reduce intr-adevar nivelul zaharului din sange cu 35%. Evitati prepararea ceaiurilor folosind apa de la robinet. sub forma de ceai. in timp ce ea se evapora. consumat rece. ● Ciocolata este contraindicata persoanelor cu afectiuni hepatice. ● Alimentele de orice fel care au mucegait trebuie aruncate. si in formele grave de diabet zaharat. recomandat mai ales celor bolnavi de diabet zaharat. elimina anumite substante care ajung in mucoasa nazofaringiana si conduc la scaderea libidoului (apetitului sexual). Folosirea permanenta poate provoca litiaza renala. Amestecata cu clor – un element foarte activ si agresiv. duce la tahicardie si alte modificari in functionarea sistemului cardiovascular.Nu numai plantele medicinale. tinandu-l cat mai mult timp in gura inainte de a-l inghiti. pancreasului. dar daca se supradozeaza. pentru functionarea normala a sistemului nervos si ca izvor de vitamine. Ele trebuie inlaturate din meniul bolnavilor de hipertensiune. a carui folosire a fost interzisa in toate tarile civilizate – poate provoca niste combinatii chimice nedorite.

Ca rezultat. ulcer stomacal. constituie un impediment pentru femeile care vor sa ramana insarcinate. cu cateva zile inainte de folosirea veninului de la albina. Din aceste motive. nu se recomanda celor care sufera de diabet zaharat. se renunta la orice fel de alcool. provoaca constipatie. ● Smantana are multiple calitati. de tei. consumate impreuna cu alte fructe si legume in cantitati mari. precum si celor cu pielea foarte sensibila. crampe musculare. obezitate. prevenirea constipatiei si vitaminizarea organismului. sunt contraindicate celor cu afectiuni hepatice. ● Pepenele galben nu se recomanda mamelor care alapteaza (uneori la copii apare alergia). ● Semintele de floarea soarelui consumate in exces pot provoca leucoree. gastrita hiperacida. inclusiv smantana. Nu este indicat sa se manance mai mult de 10 nuci pe zi (4 nuci pe zi este doza optima). mai ales veninul de albina. Dar graul se stropeste de cateva ori pe an cu substante chimice. radacini de dud sau de zmeura. duodenita. ● Rodiile – supradozate inrautatesc vederea. de asemenea. ● Nucile. sau in cazuri de inflamatie intestinala. Aproape toate toxinele se regasesc in invelisul graului. spasme ale vaselor sanguine din creier si dureri de cap. scade apetitul sexual la barbati. ● Margarina contine multe transizomere – acizi alifatici nesaturati – care deregleaza functionarea fermentilor. menstre dureroase. Intrand in reactie cu elementele cancerigene din fumul de tigara. boli ginecologice. Este contraindicat femeilor insarcinate. schimband si structura membranelor celulare. produc deranjamente ale functionarii stomacului. ca si alte plante din familia lui. ● Morcovul poate fi o otrava pentru fumatori. nucile nu se mananca pe stomacul gol daca aciditatea sucului gastric este ridicata. irita membrana mucoasa a stomacului. diateza urica. sau dupa care se bea lapte sau apa minerala. strica smaltul dentar. slabiciune. motiv pentru care trebuie folosite concomitent ceaiuri sau preparate din plante. ● Painea graham este foarte buna pentru slabire. ● Strugurii si stafidele. folosit indelungat si in cantitati mari. dar supradozata este contraindicata in cazurile de ulcer stomacal sau intestinal. ● Produsele apicole. Folosirea interna a preparatelor din nuci mareste cantitatea de protrombina din sange (factorul II de coagulare a sangelui). consumat proaspat. ● Sucul de sfecla rosie. nu se combina cu alcoolul. care este prezent in graham. Se va reduce la minim consumarea rosiilor in cazurile de: astm bronsic. celor afectati de epuizare nervoasa. ● Rosiile nu se consuma atunci cand bolnavul foloseste preparate (medicamente) sulfamidice. ● Menta si mentolul consumate in exces. litiaza renala. diaree. dizenterie. Se recomanda ca sucul de sfecla sa fie consumat la doua . doar dupa masa fiind indicata consumarea lor. consumate in cantitati mari. ● Sorbitolul (inlocuitor al zaharului) poate provoca balonare sau constipatie. creste nivelul colesterolului in sange. provoaca in unele cazuri vertij. care provoaca fluiditate sanguina (subtierea sangelui): flori de boz. betacarotenul provoaca aparitia cancerului.● Lactatele. precum si riscul imbolnavirii de diabet si infarct miocardic. de castan. ridica tensiunea arteriala si poate provoca spasme ale vaselor sanguine. inclusiv berea. ● Scortisoara nu este indicata femeilor insarcinate. ● Mararul. De asemenea.

Dupa aparitia cartii lui Paul Bragg. ulcer stomacal sau duodenal cu hemoragii. cofeina actioneaza negativ asupra organelor interne. inlatura oboseala si stresul. Mai mult decat atat. dar in doze mici stimuleaza cresterea lui. ● Usturoiul irita mucoasa tractului digestiv. Produce dureri in zona stomacului. totusi. Pentru a le consuma fara grija. scleroza renala. tiroidoza pronuntata. apar dereglari ale somnului. varza). Daca mamele care alapteaza copii consuma mult ceai concentrat (inclusiv cel negru) seara. precum si in cazul batranilor. ● Uleiurile volatile (eterice) sunt substante medicinale puternice si se folosesc in medicina naturista de mai bine de 5000 de ani. starea lui de nervozitate ca si starea de stres. inca din antichitate. Adevarul este ca. Pentru copii sunt contraindicate categoric bauturile de tip “Cola” si alte bauturi carbogazoase. de asemenea. metoda poate fi folositoare. si toata ziua copilul nu se simte bine. nu poate fi de folos tuturor. ciroza hepatica. ● Vitamina A. in prima faza tensiunea creste putin. La persoanele hipotensive care consuma cantitati mari de ceai verde foarte concentrat. provoaca caderea parului. “Foamea terapeutica (Nestoterapie)”. Vreau sa va povestesc cateva cuvinte despre ceaiul verde care. apare senzatia de slabiciune. a persoanelor slabe si a celor care sufera de epuizare. inainte de preparare. se amelioreaza starea fizica. mai ales cele care contin cofeina. Creste. intareste peretii vaselor sanguine. hipertensiune grava si celor care au suferit de atacuri cardiace.5 l din aceste bauturi. era folosit nu numai ca bautura ci si ca un medicament cu proprietati deosebit de puternice. ce duce la dezvoltarea bolilor cardio-vasculare si scaderea capacitatilor mentale.ore dupa ce a fost stors. deoarece scade nivelul calciului. epilepsie. in doze mari. spasm bronsic. Este de dorit sa fie amestecat si cu alte sucuri (morcovi. dar peste cateva ore tensiunea scade accentuat. mere. a capatat o raspandire tot mai mare moda “rabdarii de foame”. ele se tin cateva minute in apa clocotita. in organism apare o lipsa de calciu considerabila. Unele dintre ele. pe saptamana. solanina. Daca un copil bea mai mult de 1. Ceaiul verde previne cancerul. bolnavilor de alergie. dar are si contraindicatii. Ceaiul verde. la imbolnaviri mai serioase. incetineste procesele de imbatranire. folosite in aromoterapie sunt contraindicate femeilor insarcinate. scade nivelul zaharului in sange. de catre cei care sufera de tuberculoza acuta. ulcer stomacal si duodenita. scade tonusul vaselor sanguine. o parte din cofeina trece in laptele matern provocand insomnii copiilor. diferite boli psihice si ale sistemului nervos. ceea ce va conduce in viitor. inhiba centrul respirator si provoaca uneori diaree si voma. diabet zaharat. Nu se foloseste. Este contraindicat celor cu predispozitie la lipotimie. scade colesterolul in sange. . infarcturi de miocard si accidente vasculare cerebrale. gastrita cu hiperaciditate. ● Vinetele acumuleaza o substanta otravitoare (toxica). De asemenea. nu se foloseste categoric pana la varsta de 18 ani. de asemenea. ca metoda de tratament. Ceaiul verde are foarte multe virtuti dar. ● Zaharul este contraindicat femeilor insarcinate. consumat in exces.

Folosirea ceaiului verde este indicata. unele alimente din meniul zilnic. pepene verde. ardei iute. ● Ulcer stomacal: castraveti murati. banane. deoarece acesta isi pierde proprietatile terapeutice. stevie. frunza de dafin. varza. vinete. ● Afectiunile sistemului cardiovascular cu edem: sare. schimba-ti alimentatia. struguri. ridichi timpurii si de toamna. Iata cateva exemple de alimente al caror consum trebuie exclus sau redus din alimentatia zilnica: ● Afectiuni gastro-intestinale acute si inflamatorii: varza. curmale. Consumul indelungat de aspirina duce la scaderea imunitatii organismului. sare. ● Duodenita. Ardeiul gras se poate consuma numai in cantitati mici. salvie si vetrice. coarne. Se poate ajunge in timp si la scaderea auzului. care sa nu-i afecteze starea sanatatii. multe tratamente cer neaparat schimbarea regimului alimentar. pere. Aspirina poate fi inlocuita cu 4 rosii ecologice consumate in fiecare zi sau ceai din coaja de salcie. fasole. struguri. pepenele galben. ducand la distrugerea ficatului. spanac. ● Litiaza biliara: rosii. pepene verde. muraturi. ● Nefrita. ridiche de toamna (neagra). piper negru. ceapa. mirodenii. hrean. pepene verde. mazare. Meniul omului bolnav depinde nu numai de maladia lui. ceapa si produse care provoaca balonarea: soia. nuci. spanac. sau doar reduse la minimum. hrean. Cei care consuma zilnic aspirina trebuie sa stie ca ea uneori are efecte in organism ca si alcoolul. lamaie. ● Preparatele pe baza de propolis facute in casa nu trebuie fierte sau incalzite la temperaturi peste 50 C. incepe sa te tratezi. usturoi. fasole. ridiche de toamna. usturoi. Fiecare consumator de ceai (verde sau negru) trebuie sa aiba simtul masurii si dozele proprii. morcov. struguri. usturoi. struguri. cand trebuie excluse. cartofi. coada soricelului si urzica. suc de varza. hrean. muraturi. ● Aspirina. enterocolita: portocale. iar asociata cu antibiotice. favorizeaza transformarea proceselor acute in procese cronice.” Intr-adevar. stevie. dar in cantitati mici si in concentratie slaba. Daca nici asta nu ajuta. grepfrut. ● Colita si diaree: nuci. ● Obezitate: piersici. sunatoare. schimba-ti modul de viata. ● Coagulabilitatea sangelui marita: porumb. propolisul folosit la prepararea lor nu trebuie pastrat in congelator. lamaie. afectiuni renale: zmeura sub orice forma. paste fainoase. ceapa. stevie. ● Pancreatita. struguri. Inteleptii anticii spuneau: “Daca te-ai imbolnavit. . ● Hipertonie vasculara: ginseng si alte plante energizante. fragi. palpitatii si alte simptomenedorite. usturoi. ● Boli ale aparatului locomotor: bob. ceapa. fasole. patrunjel. Depasirea masurilor duce uneori la insomnie.In cazul lor este mai indicata folosirea ceaiului negru care creste tensiunea arteriala si mareste tonusul vaselor capilare. paine alba. usturoi. rodii. gastrita: portocale. struguri. ridiche de toamna (neagra). stevie. ardei capia. orez. daca nu ajuta. prune uscate.

ficat. alimentele grase sunt indicate. cantitatea mare de vesela din cristal de pe rafturi. bere. anticoagulante. folosind preparate care sunt asemanatoare proteinelor (clofelina. Calciul din lactate opreste absobtia preparatelor analoage tetraciclinei. sau consuma antidepresive impreuna cu vin tare. D. tendoanelor. puneti in fiecare pahar 2-3 alune. reprezinta un real pericol radioactiv. Si invers. Interactiunea moleculara dintre ele este atat de puternica. fasole. banane. De exemplu. Dar nu va grabiti sa aruncati toate vasele de cristal.Trebuie sa se ia in considerare si ce medicamente foloseste. Asta se intampla cand bolnavul ia medicamente pentru scaderea tensiunii si mananca muraturi si carne sau peste afumat. Conform National Institutes of Health.Cristalul focalizeaza emisia de unde electromagnetice si indreapta (reflecta) fascicolele daunatoare spre oamenii aflati in camera. Daca nu vreti sa le pastrati in cutii. E. Nu se recomanda combinarea medicamentelor cu invelisul acidorezistent cu laptele. folosirea preparatelor hormonale presupune consumarea a cat mai multor alimente care contin proteine: branza de vaci. Totul a pornit de la studierea detaliata a proprietatilor siliconului organic dietetic descoperit in bere. Pe baza acestor descoperiri. siliconul dietetic este responsabil de cresterea si dezvoltarea oaselor. incat medicamentele nu dau efectul de vindecare scontat. In plus. care este responsabil de 50 % din pricipiile active si biologice. teofilina. anume aceea ca banala bere este probabil cel mai bun remediu impotriva osteoporozei. afectiune in urma careia masa osoasa din organism degenereaza in ritm accelerat. ● Mancarea grasa scade efectul medicamentelor pentru vindecarea stomacului si intestinelor:antihelmitincelor. pentru neutralizare. peste. tetraciclina. seduxen. etc. K. metronidazol. boabe de fasole sau o castana. consumul moderat de bere este un neasteptat aliat eficient impotriva avansarii osteoporozei. ligamentelor si cartilajelor. digitoxina). cercetatorii stabilind ca intreaga cantitate de silicon din orz nu este afectata in urma proceselor tehnologice care duc la producerea berii. Acest tip de silicon este prezent in populara bautura sub forma solubila a acidului ortosilicic. cascaval afumat. carne slaba. trebuie sa renuntati la produse care contin proteine. facand astfel din bere o importanta sursa de silicon organic din dieta cetateanului occidental obisnuit. Combinatia nereusita de medicamente si alimente poate provoca si o criza de hipertensiune. Marea parte a siliconului dietetic din samanta de orz este depozitat deopotriva in invelisul interior si coaja. cafea. sulfanilamidicilor. Dar cand folositi vitaminele A. Important pentru persoanele care manifesta predispozitie pentru osteoporoza: Un nou studiu efectuat de cercetatorii din cadrul Department of Food Science & Technology afiliat Universitatii din California aduce o concluzie socanta pentru lumea medicinei. fenilsalitilatului. .

laurusmedical.wordpress.ro/produse/produse-chinezesti/tien-hsien-liquid-20-fiolesecom.plafarprodusenaturiste.http://prosanitas.ro/mbst-reumatologie/intrebati-frecvente-mbst/ http://www.ymed.htm .ro/vein-defense/ http://www.com/sfaturi-de-sanatate-pentru-copii-nepoti-si-stranepoti2/contraindicatii-ale-unor-plante-alimente-si-tratamente-naturale/ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful