Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect didactic

Unitate de invatamant: Propunator: Data: Clasa: Aria curiculara: Obiectul: Tema: Tipul de lectie: Obiective de referinta:
1. Descrierea unor configuratii geometrice analitic sau utilizand vectori. 2. Utilizarea informatiilor oferite de o configuratie geometrica pentru deducerea unor proprietati ale acesteia si calcul de distante si arii. 3. Exprimarea analitica, sintetica sau vectoriala a caracteristicilor matematice ale unei configuratii geometrice. 4. Interpretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si minimul distantei. 5. Modelarea unor configuratii geometrice analitic, sintetic sau vectorial.

Liceul Pedagogic Carmen Sylva Timisoara Suba Damaris Giorgiana 5.12.2011 a X-a B Matematica si stiinte ale naturii Matematica(Geometrie) Distanta de la un punct la o dreapta Lectie de dobandire de cunostinte

Obictive operationale: O1.sa extraga informatiile din ecuatia unei drepte pentru a le aplica in aflarea distantiei O2.sa aplice formula de aflare a distantei de la un punct la o dreapta O3. sa afle lungimea inaltimii unui triunghi daca stie coordonatele punctelor Strategia didactica: Metode didactice: conversatia, explicatia, expunerea, exercitiul, problematizarea, conversatia, demonstratia Mijloace didactice: caietul de studiu al elevului,manual,culegerea,tabla,catalogul Forma de organizare a clasei: frontal,individual,pe grupe

Evaluare: aprecierea activitatiilor,evaluare orala prin sondaj,observare sistematica Bibliografie: - Marius Burtea, Georgeta Burtea, matematica, Manual pentru clasa a-X-a, TC+CD, Editura Carminis, Pitesti, 2005