Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta GTAC 1) Apasarea/ridicarea butonului SNAP de pe bara de stare are ca efect: - activarea/dezactivarea pasului de snap 2) Apasarea/ridicarea butonului GRID

de pe bara de stare are ca efect: - activarea/ dezactivarea grilei 3) Modul de lucru polar se activeaza prin: - apasarea butonului POLAR de pe para de stare; - apasarea tastei F10 4) Activarea functiei Osnap Tracking implica apasarea butoanelor: - OSNAP si OTRACK 5)Vizualizarea dinamica a coordonatelor punctului curent se activeaza prin: - apasarea tastei F6 6) Pentru trasarea unei axe geometrice se poate utiliza comanda: - pline; -line; 7) Un patrat cu linie subtire de contur si colturi rotunjite se poate desena cu comanda: - pline; - rectangle 8) Comanda ARC permite: - trasarea arcelor de cerc cu latime de linie sutire, in 11 variante de constructie 9) Cercul triplu tangent se deseneaza cu: - comanda CIRCLE, optiunea TTT, accesibila din meniul derulant Draw 10) Comanda ARRAY permite: - copierea multipla in matrice a obiectelor; - copierea multipla in jurul unui punct, cu alinierea obiectelor fata de polul multiplicarii - copierea multipla in jurul unui punct, fara alinierea obiectelor fata de polul multiplicarii 11) Comanda OFFSET permite: - trasarea contururilor paralele la alte contururi existente in desen prin indicarea punctelor prin care vor trece noile contururi; - trasarea contururilor paralele la alte contururi existente in desen prin specificarea distantei dintre contururile paralele; 12) Comanda TRIM permite: - retezarea unui obiect pana la o muchie/ mai multe muchii taietoare; retezarea mai multor obiecte pana la o muchie taietoare; 13) Comanda PEDIT permite: - reunirea segmentelor si arcelor de polilinii diferite, ce se ating pe capete; - reunirea segmentelor de linie si a arcelor din poli... - reunirea segmentelor din polilinii diferite, ce se ating pe capete; 14) Comanda EXTEND permite: - extinderea obiectelor pana la o granita; - extinderea capetelor poliliniilor pana la o granita - extinderea capetelor liniilor pana la o granita; 15) Comanda COPY permite: - copierea simpla a obiectelor - copierea multipla a obiectelor 16) Lungimea unei linii orizontale se coteaza accesand meniul Dimension, optiunea: - linear - aligned 17) Comanda UNION permite: - reunirea obiectelor 3D; - insumarea obiectelor 3D; 18) Comanda REVOLVE: - nu necesita o axa de revolutie existenta in desen; - permite obtinerea solidelor 3D prin miscare de revolutie 19) Comanda INTERSECT permite: - obtinerea partii comune a solidelor suprapuse total sau partial