Sunteți pe pagina 1din 64

Sheet1 Enunt Varianta a Varianta b Varianta c Reviziile si reparatiile curente efectuate asupra capacitatilor energetice 50 microF E 97 Setul de intrebari

"Autorizatiile de infiintare" se acorda in Realizarea de noi capacitatii energetice Retehnologizarea capacitatilor conditiile legii energiei electrice, pentru: A.13.1 energetice existente A.13.1 3 condensatoare avand capacitatea 25 microF 250 microF C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate in paralel, au capacitatea echivalenta. A doua legea lui Kirchhoff, pentru o L+N-1 ecuatii distincte L-N +1 ecuatii distincte retea electrica cu N noduri si L laturi, ne furnizeaza, pentru analiza unui circuit electric: Accesoriile LEA joasa tensiune. vopsire smaltuire (console, suporturi, armaturi) se protejeaza prin: Accesul in posturile de transformare din din interiorul cladirii de regula, numai din exteriorul cladirii interiorul blocurilor de locuinte si al A.5.4.9. cladirilor publice se va face: Accesul la reteaua electrica de interes Obligatia unor persoane fizice sau Obligatia unor persoane fizice sau public este definit ca fiind: juridice de a se racorda, in conditiile juridice de a consuma energie electrica legii, la retelele electrice de transport sau achizitionata de pe piata de energie de distributie electrica in regim concurential Acoperisurile si planseele cladirilor si scandura acoperita cu tabla incaperilor in care se gasesc instalatii electrice trebuie sa fie executate din: Actiunea vantului si chiciurei asupra produce eforturi mult mai mari decat armaturilor, consolelor si izolatoarelor: cele pe conductoare sau stalpi beton armat A.5.1.6.b. produce eforturi mult mai mici decat cele pe conductoare sau stalpi si aceste eforturi se pot neglija A.21

N-L+1 ecuatii distincte

E 17

zincare A.36 din subsolul sau demisolul cladirii printr-o incapere tampon A.5.4.9. Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele electrice de transport si de distributie A.3.1 beton sau scandura produce eforturi comparabile cu cele pe stalpi sau conductoare

N 133 3-NT 274 L 167

3-NT 272 N122

facturarea si incasarea contravalorii calculul tarifelor aplicabile categoriilor aprobarea contractelor-cadru de energiei electrice, intermedierea relatiei de consumatori furnizare a energiei electrice consumatorului cu operatorul de retea A.63 Adancimea de pozare a cablurilor cu 0,8 m 0,5 m 1,2 m tensiunea nominala mai mare de 20 kV, A.5.3.1.a in conditii normale, nu trebuie sa fie mai mica de: Adancimea de pozare in conditii 0,5-0,6 m 0,7-0,8 m 0,9-1,0 m normale a cablurilor cu tensiunea A.5.3.1.a nominala pana la 20 kV inclusiv va fi, de regula, cel putin de: Adancimea de pozare in conditii 1-1,2 m A 1,3-1,5 m 1,5-1,7 m normale a cablurilor cu tensiunea 5.3.1. a nominala peste 20 kV va fi, de regula, cel putin de: Adaugarea unui circuit suplimentar la o curentul corespunzator sectiunii curentul corespunzator frontierei curentul corespunzator frontierei termice LEA existenta se justifica economic economice economice atunci cand curentul acesteia depaseste: Alegerea caracteristicilor dispozitivelor numai de sarcinile in regim normal de numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor in regim de protectie in cazul motoarelor se face functionare normal si de pornire tinandu-se seama: A.5.4.2 Alegerea traseelor liniilor electrice 5-10 ani 10-15 ani pana in 5 ani aeriene trebuie sa se bazeze pe o conceptie de dezvoltare si sistematizare in perspectiva a retelelor din zona respectiva, tinand seama de o perspectiva de: Alimentarea de rezerva a consumatorilor recomandata obligatorie la latitudinea consumatorului echipati cu instalatii electrice pentru A.3.4.3 prevenirea si stingerea incendiilor este: Alunecarea s a unui motor asincron are cuprinse intre 1 si 0 valori: Amplasarea aparatelor cu ulei in este interzisa interiorul tablourilor electrice: A.5.2.57 Amplasarea aparatelor, echipamentelor se admite si receptoarelor electrice in locuri in care ar putea fi expuse direct la apa, ulei, substante corozive, caldura sau socuri mecanice: Amplasarea instalatiilor electrice de este interzisa, cu unele exceptii conexiuni si distributie in interiorul A2.7. incaperilor de cabluri: Amplasarea instalatiilor electrice pentru in centrul de putere al amplasamentului alimentarea unor consumatori, se face, de regula: Amplasarea instalatiilor electrice sub se admite conducte sau utilaje pe care poate sa apara condens: Analizele de fiabilitate a instalatiilor analize calitative energetice sunt: ANRE - Autoritatea Nationala de Aproba reglementari tehnice si Reglementare in domeniul Energiei este comerciale obligatorii pentru operatorii abilitata prin lege si cu urmatoarele economici din sectorul energiei competente: A 11.2.h ANRE aproba reglementari cu caracter Doar reglementari tehnice obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice si anume: ANRE emite autorizatii de infiintare liniilor si statiilor electrice de transport pentru realizarea si/sau retehnologizarea: al energiei electrice A 15.1.b cuprinse intre -1 si 0 este permisa in anumite conditii se admite conditionat A.5.2.7 diferite de marimile indicate mai sus este permisa, dar nu se recomanda este interzisa

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:

L234

3-NT314

3-NT305

3-NT306

1 fara raspuns N102 2 fara raspuns

N49

E163 N16 N77

este permisa intotdeauna evitand utilizarea terenurilor agricole sau forestiere nu se admite 3.3.6. analize cantitative Stabileste metodologia de urmarire si control in vederea respectarii de catre operatorii economici a sistemului de preturi si tarife la energia electrica Doar reglementari comerciale

nu exista in prescriptiile energetice o prevedere in acest sens in toate cazurile pe terenuri apartinand domeniului public A se admite conditionat analize economice Concesioneaza bunurile apartinand patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice

N14 3-NT260 N46 3 fara raspuns L193

Atat reglementari tehnice cat si reglementari comerciale A 11.2.h. liniilor si statiilor de distributie a liniilor electrice de distributie a energiei energiei electrice, cu tensiune nominala electrice cu tensiune nominala de 20 kV de 110 kV A 15.1.c.

L187 L200

Pag.1 /64

Sheet1 ANRE emite licente pentru Prestarea serviciilor publice de transport Activitatea de administrare a pietelor si distributie a energiei electrice centralizate A15.2.b.d A15.2.e Exploatarea comerciala a capacitatilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare A15.2.a Activitatea de instruire profesionala a personalului care lucreaza in instalatiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic National Activitatea de administrare a pietelor centralizate A15.2.e. Realizarea de noi capacitatii energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare L201

ANRE emite licente pentru:

Reabilitarea capacitatilor de producere, Retehnologizarea capacitatilor de transport si distributie a energiei producere, transport si distributie a electrice energiei electrice Prestarea serviciului public de distributie Prestarea serviciului de sistem A15.2.c a energiei electrice Activitatea de furnizare a energiei electrice A15.2.f Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei A3.2. Gestiunea patrimoniului public Desfasurarea de activitati fara contracte legale in vigoare (contract individual de munca semnat cu un angajator sau contract de prestari servicii, in cazul in care este persoana fizica autorizata de autoritatile administratiei locale) A72/76

L202

ANRE emite licente pentru:

L203

Activitatea de instruire profesionala a personalului care lucreaza in instalatiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic National ANRE este: Agentie nationala de reglementare in Autoritatea Nationala de Reglementare domeniul energiei termice pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala ANRE exercita controlul asupra Respectarea reglementarilor emise si a Respectarea legislatiei privind operatorilor economici din sectorul sistemului de preturi si tarife in vigoare securitatea si sanatatea in munca energiei electrice cu privire la: in sectorul energiei electrice A11.2.i. ANRE poate aplica sanctiuni Comiterea unei fapte prevazute in Desfasurarea activitatii in baza unui contraventionale in cazul in care Regulamentul de autorizare ca fiind carnet de electrician autorizat emis in electricianul autorizat comite una dintre permisa baza Ordinului MIC nr 34 din 1999, cu urmatoarele abateri: valabilitate prelungita pana in 2009 ANRE emite licente pentru:

L204

L177 L188 L137

ANRE poate aplica sanctiuni contraventionale unui electrician autorizat pentru:

Comiterea unei fapte prevazute in Regulamentul de autorizare ca fiind interzisa A76

Desfasurarea activitatii in baza unui carnet de electrician autorizat emis in baza Ordinului MIC nr 34 din 1999, cu valabilitate prelungita pana in 2009

Desfasurarea de activitati fara contracte legale, in vigoare (contract individual de munca semnat cu un angajator sau contract de prestari servicii, in cazul in care este persoana fizica autorizata de autoritatile administratiei locale) A72/76 Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activitatii desfasurate ANRE nu are competenta de a retrage Atestatele emise

L138

ANRE poate aplica sanctiuni Operatorul economic savarseste una contraventionale unui operator economic dintre contraventiile stabilite in legea atestat, daca: energiei electrice ANRE poate retrage Atestatul acordat operatorul economic nu indeplineste daca: criteriile de bonitate financiara corespunzatoare procedurii aplicabile ANRE poate retrage Atestatul detinut de Operatorul economic a executat lucrari un operator economic daca: fara personal calificat, autorizat si in numar minim corespunzator pentru tipul de atestat detinut A55.2.c

Operatorul economic savarseste una dintre infractiunile stabilite in legea energiei electrice operatorul economic nu indeplineste una din obligatiile definite ca "esentiale" de catre ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici A52.2.c ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

L105 L104

Operatorul economic a prezentat in anexa la cererea de atestare/ reatestare informatii neconforme cu realitatea A55.2.d

L107

ANRE poate retrage Atestatul detinut de Operatorul economic solicita acest lucru Operatorul economic a prezentat in un operator economic daca: anexa la cererea de atestare/ reatestare informatii neconforme cu realitatea A55.2.d. Apropierea axului LEA de joasa este interzisa la o distanta mai mica de tensiune de constructii in care se 1,5 ori inaltimea deasupra solului a celui prelucreaza sau depoziteaza substante mai inalt stalp din zona A105 combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): respectand o distanta pe verticala de minim 2 m, masurata la sageata sau deviatie maxima Arborele de defectare este o schema de stare de insucces data calcul care se construieste in raport cu o: Apropierea LEA de joasa tensiune fata de cladiri se realizeaza: este permisa conditionat (doar in "cazurile obligate" in care nu se poate respecta distanta minima, cu tratarea de comun acord intre unitatile care administreaza linia si constructia) A105 in functie de categoria de pericol de incendiu a cladirii A117 stare de succes data

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

L108

este interzisa

N150

respectand o distanta pe orizontala de minim 1 m intre un stalp al LEA si orice parte a unei cladiri A117 stare critica solicitari mecanice si termice nu trebuie verificate la solicitari in conditii de scurtcircuit drept de servitute legala A20.3

N152 Dan C. Dan C. Dan C.

Armaturile, clemele, piesele de fixare arc electric solicitari electromagnetice ale conductoarelor din centralele si instalatii electrice se verifica la: Armaturile, clemele, piesele de fixare se verifica la solicitari mecanice se verifica la solicitari termice ale conductoarelor din centralele si statiile electrice in conditii de scurtcircuit: Asupra terenurilor aflate in proprietatea drept de utilizare gratuita drept de proprietate tertilor, cuprinse in zonele de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, se stabileste pentru detinatorul capacitatilor energetice: Atestatele emise de ANRE pentru La proiectarea si executarea de lucrari pe Numai la proiectarea si executarea de desfasurarea activitatilor operatorilor niveluri de joasa, medie si inalta lucrari pe niveluri de joasa si medie economici in instalatii electrice instituie tensiune tensiune competente: Atributiile principale ale operatorilor de Operatorii de distributie presteaza Operatorii de distributie presteaza serviciul public pentru toti utilizatorii distributie, conform prevederilor serviciul de distributie doar pentru Codului tehnic al retelelor electrice de retelelor electrice de distributie, utilizatorii retelelor electrice de permitand accesul nediscriminatoriu la distributie cu care au incheiat un distributie (Codul RED), sunt: retelele electrice de distributie oricarui contract de furnizare a energiei electrice solicitant care indeplineste cerintele tehnice prevazute in Cod A1.4.1.

L207

Numai la efectuarea de lucrari de incercari de echipamente electrice Operatorii de distributie asigura serviciul public de distributie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electrica vulnerabili

3-L101

L29

Pag.2 /64

Sheet1 Atunci cand sarcina maxima a unei mai mica decat sarcina maxima atinsa in viitoare LEA creste cu o anumita rata in final prima parte a perioadei de analiza, sarcina maxima de calcul utilizata pentru stabilirea sectiunii economice a liniei este Atunci cand se compenseaza energia scade electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea in reteaua electrica: Autoritatea Nationala de Reglementare avizele tehnice de racordare in domeniul Energiei analizeaza si A8(2) solutioneaza prin procedura necontencioasa eventualele contestatii cu privire la: Autoritatea ce are ca atributii elaborarea Ministerul Economiei si Finantelor si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza si executa instalatii electrice, este: Autoritatea ce are ca atributii elaborarea Ministerul Economiei si Finantelor si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza si executa instalatii electrice, este: Autorizarea electricienilor care unor norme specifice aprobate prin desfasoara activitati de exploatare a Hotarare de Guvern instalatiilor electrice se realizeaza in baza: Autorizarea electricienilor pentru proiectarea si executarea de instalatii electrice racordate la SEN, se face de catre: Autorizarea unui electrician se realizeaza in urma: Autorizatiile de infiintare se acorda pentru realizarea sau retehnologizare retelelor electrice cu tensiunea de linie nominala mai mare sau egala cu: Avizul tehnic de racordare trebuie obtinut: Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se recomanda sa se instaleze: Bateriile de condensatoare pot fi montate in instalatiile electrice de: Bobinele de reactanta pentru compensare se racordeaza de regula: Ministerul invatamantului mai mare decat sarcina maxima atinsa in egala cu sarcina maxima atinsa in final final 4 fara raspuns

nu se modifica

creste

E143

racordarea la retelele electrice de interes calitatea executiei instalatiilor interioare public A8(2) ale cladirilor civile

L163

Autoritatea Nationala de Reglementare CN Transelectrica SA in domeniul Energiei A11.2.m

L189

Autoritatea Nationala de Reglementare Operatorul de distributie (filiale, in domeniul Energiei A11.2.m sucursale ale SC Electrica SA sau societati rezultate ca urmare a procesului de privatizare) regulamentului de autorizare aprobat de ANRE, de catre angajatori, in conformitate cu prevederile Legii nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca A10.1 Operatorul de distributie regulamentului de atestare a operatorilor economici, care au calitatea de operator de retea, fiind titulari ai licentelor specifice, de desfasurare a activitatilor de transport sau distributie a energiei electrice ANRE, in baza Legii 13/ 2007 si a unui regulament specific unui interviu in fata unei comisii ANRE 110 kV A15.1.c

L190

L113

L110

promovarii unui examen de autorizare A promovarii unui concurs de autorizare, 20 cu numar limitat de locuri 0,4 kV 20 kV

L111 L199

pentru orice loc nou de consum A6 in interior A4.4.4. 0,4 kV A4.1.4 in retelele de 400kV A4.101

nu este obligatorie pentru o durata mai nu este obligatorie pentru o putere mica de 6 luni ceruta sub 100 kW in exterior in interior pana la puteri de 250 kVAr pe treapta 20 kV 110kV A4.1.4 pe tertiarele AT-urilor de 400/220/20 kV in retelele de 110 kV A4.1.1. compensarea factorului de putere inductanta mare coloana electrica dotari PSI inductanta mica punctul de delimitare intre distribuitor si consumator, reprezentat de bornele contorului A1.2.1 aparate debrosabile A3.7 20 kV inclusiv

3-L93 3-NT322 3-NT331 3-NT323 E120 E194 N38

Bobinele de stingere din statiile electrice compensarea curentilor capacitivi de transformare sunt echipamente pentru: Bobinele pentru limitarea curentilor de rezistenta mare scurtcircuit au: Bransamentul electric este partea din firida de bransament instalatia de distributie a energiei electrice cuprinsa intre linia electrica si: Ca elemente de separare in zonele de lucru se folosesc: Cablurile de energie cu ecran comun peste izolatia conductoarelor ( cu camp neradial ) se pot utiliza pana la tensiunea de: Cablurile de telemecanica se realizeaza din: Cablurile electrice pozate in sol, in apropierea mansoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de: Caile de curent ce nu se pot realiza in executie etansa, in incaperi si in spatii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate intotdeauna din: Caile de curent din instalatiile electrice de inalta tensiune se vor realiza, de regula, din conductoare neizolate flexibile in: Caile de curent din instalatiile electrice de inalta tensiune se vor realiza, de regula, din conductoare neizolate rigide, astfel: Calculul curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerand: Calculul curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerand: Calculul curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face in urmatoarele conditii: Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea bunurilor si serviciilor din sectorul energiei electrice o are sigurante fuzibile A3.7 6 kV inclusiv A4.2.5 Cupru A4.2.2 15 cm

orice tip de intreruptor 10 kV inclusiv

N18 3-NT 299

Aluminiu 25 cm

Cupru sau Aluminiu (normele tehnice nu precizeaza) A8.1.5 30 cm

3-NT310 3-NT295

Cu

A5.1.3.b Al

otel

N29

instalatiile exterioare de 6-400 kV

statiile de 6-20 kV

instalatiile interioare de 110 kV

5 fara raspuns 6 fara raspuns N11 N12 N10 L223

in instalatiile exterioare de 6-400 kV

sub forma de bare in statiile de 6-20 kV sub forma de tevi in instalatiile interioare de 110 kV impedantele elementelor componente ale reteaua de 110 kV buclata retelei constante A9.c impedanta pozitiva mai mare decat impedanta negativa impedanta pozitiva mai mica decat impedanta negativa

valorile tensiunii de alimentare constante A9.c impedanta pozitiva egala cu impedanta negativa A9.L scurtcircuitul este departe de generator A9.a MEF - Ministerul Economiei si Finantelor

scurtcircuitul este aproape de generator scurtcircuitul este alimentat intr-un singur punct al retelei de alimentare cu energie electrica A9.a ANRE - Autoritatea Nationala de ANRSC - Autoritatea Nationala de A6.f Reglementare in domeniul Energiei Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

Pag.3 /64

Sheet1 Calitatea de electrician autorizat gradul Dupa caz, proiectare (A)/ executare (B) III (A sau B) acorda titularilor de de instalatii electrice cu putere instalata legitimatie urmatoarele competente: oricat de mare este tehnic realizabila si la o tensiune nominala de cel mult 20 kV A19.e.f Calitatea energiei electrice se refera la frecventa, amplitudinea si variatia totalitatea caracteristicilor energiei tensiunii electrice referitoare la: Campul electrostatic este descris prin: intensitatea campului electric Campul magnetic poate fi produs: Campuri fara surse sunt: Cand este o protectie selectiva ? numai de magneti permanenti Dupa caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalatii electrice cu putere instalata oricat de mare este tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 220 kV flicker si armonici inductia electrica C. numai de electromagneti Dupa caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalatii electrice cu putere instalata maxima de 100 kW si la o tensiune nominala de cel mult 20 kV metodologia de stabilire e tarifelor L120

L237 E7 E136 E99 E124 E169 E11

Dan inductia magnetica

campul curentilor de conductie protectia deconecteaza numai consumatorul defect Cantitatea de caldura produs la trecerea direct proportionala cu sectiunea curentului electric printr-un conductor conductorului este: Cantitatea de electricitate cu care se aceeasi cu care se incarca fiecare incarca o baterie de n condensatoare element component montate in serie, fiecare de capacitate C, este: Capacitatea de interconexiune este Instalatiile si echipamentele prin care se definita ca fiind reprezentata de: realizeaza racordarea mai multor consumatori la retelele electrice de interes public Capacitatea de serviciu Cs a unei linii Cs=3 C electrice aeriene simetrice, avand capacitatile C12=C23=C31 =C este: Capacitatea echivalenta a 2 2C condensatoare, fiecare avand capacitatea C, montate in serie este egala cu: Carcasele bateriilor de condensatoare: Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: Care dintre relatiile urmatoare este adevarata: Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii in retelele electrice: Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant A4.7.6. aluminiu inductia electrica = permitivitatea x intensitatea campului electric bobina de compensare 200 Wh

de magneti permanenti si de electromagneti campul de inductie electrica campul de inductie magnetica protectia deconecteaza toti consumatorii protectia deconecteaza o jumatate dintre consumatori direct proportionala cu patratul invers proportionala cu rezistenta intensitatii curentului conductorului suma capacitatilor fiecarui element in parte egala cu de doua ori cantitatea de electricitate cu care se incarca fiecare condensator

Instalatiile si echipamentele prin care se Ansamblul instalatiilor si realizeaza conectarea a doua sau a mai echipamentelor prin care se realizeaza multor sisteme electroenergetice A3.4. tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic national Cs=C/3 Cs=C C/2 C

L171

E98 E10

nu trebuie sa fie legate la pamant cupru inductia electrica = intensitatea campului electric/ permitivitate transformatorul 400 Wh

trebuie legate la pamant numai in anumite situatii ambele admit aceeasi densitate de curent inductia electrica=sarcina x intensitatea campului electric rezistorul 800 Wh

N28 E174 E8 E178 E185

Cate grade de competenta sunt prevazute 4 grade de competenta (I, II, III si IV) in regulamentul de autorizare a A18 (2) electricienilor elaborat si aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare? Cele mai des utilizate pentru serviciile motoarele de curent continuu interne ale centralelor electrice sunt: Centrala electrica de cogenerare este doar a energiei electrice ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea: Centralele eoliene fac parte din categoria da capacitatilor energetice pentru care se stabilesc zone de protectie si siguranta? Centralele termoelectrice fac parte din categoria capacitatilor energetice pentru care se stabilesc zone de protectie si siguranta? Cine analizeaza si avizeaza indeplinirea conditiilor tehnice de racordare la retelelor electrice de transport? Circuitele de joasa tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite Circulatia campului magnetic pe un contur inchis este egala cu: CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comerciala de interes national care desfasoara activitati specifice precizate in Codul tehnic al retelei electrice de transport (Codul RET), cum ar fi: CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comerciala de interes national care desfasoara urmatoarele activitati specifice precizate in Codul tehnic al retelei electrice de transport (Codul RET): Codul tehnic al retelei electrice de transport (Codul RET) este: dupa caz, in functie de tipul combustibilului Operatorul de Transport si de Sistem A37.4.c. nu pot fi grupate pe acelasi panou (dulap), neconditionat

5 grade de competenta (I, II, III, IV si V) 3 grade de competenta (A, B si C)

L117

motoarele sincrone doar a energiei termice

motoarele asincrone energiei electrice si termice A3.7. nu

E90 L181

pana in prezent, nu s-au reglementat

3-L148 7 fara raspuns 3-L 147 8 fara raspuns L212 N22 E25 3-L78

nu, zonele de protectie si siguranta se da stabilesc doar pentru liniile electrice de medie si inalta tensiune ANRE Operatorul de distributie local este admisa gruparea pe acelasi panou (dulap), in anumite conditii suma caderilor de tensiune de-a lungul conturului masurarea energiei electrice pe piata endetail (cu exceptia punctelor de masurare care se incadreaza in categoria A) serviciul de transport al energiei electrice si serviciul de sistem, in calitate de operator de transport si de sistem (TSO) A9.a

se recomanda sa nu fie grupate pe acelasi panou (dulap) A4.4.7. suma algebrica a curentilor care strabat zero conturul serviciul de transport al energiei administrarea pietei de energie electrica electrice si serviciul de sistem, in A9.b calitate de operator de transport si de sistem (TSO) A9.a masurarea energiei electrice pe piata en- masurarea energiei electrice pe piata detail (cu exceptia punctelor de angro de energie electrica, in calitate de masurare care se incadreaza in categoria operator de masurare A9.d A)

3-L79

Elaborat de CN TEE Transelectrica SA si aprobat prin Ordin al presedintelui ANRE Codul tehnic al retelelor electrice de SC ELECTRICA SA, in calitate de distributie (Codul RED) este administrat elaborator de: Codul tehnic al retelelor electrice de Guvernul Romaniei distributie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutiva a legislatiei secundare, este aprobat de catre:

Elaborat de ANRE si aprobat prin Ordin Elaborat de ANRE si aprobat prin al ministrului Economiei si Finantelor Hotarare a Guvernului ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei Ministerul Economiei si Finantelor CN TRANSELECTRICA SA ANRE

3-L76 L30 L23

Pag.4 /64

Sheet1 Codul tehnic al retelelor electrice de la care actionar principal este statul distributie reglementeaza activitatea roman operatorilor de distributie: Coloanele electrice colective pot 10 apartamente alimenta cel mult: Compensarea puterii reactive se aplica operatorului de distributie in instalatiile electrice ale: Compensatoarele statice pentru reglajul in nodurile de sistem de 400 kV puterii reactive se vor instala prioritar in: Compensatoarele statice sau sincrone, pentru reglajul tensiunii si puterii reactive, se vor instala: Componenta simetrica directa produce, in cazul unui motor electric: Concesiunea, in domeniul energiei, are ca obiect: Conductoarele coloanelor electrice: in statiile de inalta tensiune cuplul util Bunuri proprietate publica sau privata ale statului A25.1. trebuie sa aiba aceeasi sectiune pe toata lungimea lor A3.2.1. 110 kV la care actionar majoritar nu este statul roman 20 de apartamente 2.1.6. operatorului de masurare in statiile de evacuare a puterii din centrale in statiile de medie tensiune cuplul de franare Activitati si servicii publice de interes national din domeniul energiei electrice A 25.1. pot avea doua sectiuni daca lungimea coloanelor depaseste 15m 110 kV, numai in terenuri silvice albastra A tuturor operatorilor de distributie, indiferent de actionarul majoritar 30 de apartamente consumatorilor industriali si similari in nodurile de interconexiune ale SEN A 4.1.1. nu exista nici o prevedere legala care sa reglementeze acest aspect oscilatii ale rotorului Bunurile utilizate in activitatea de furnizare a energiei electrice pot avea doua sectiuni daca lungimea coloanelor depaseste 10m medie tensiune A26 galbena A6.8.7.b doar daca sectiunile conductoarelor nu au valoare constanta pe toata lungimea L28 N41 3-NT330 3-NT324 Dan C. E57 L208 N35 3-NT226 NT284 N37

Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile electrice de: Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsita rosie cu culoarea: Conductorul de protectie al coloanelor in cazul firidelor de bransament, la bara electrice individuale trebuie sa fie legat de legare la pamant A3.2.3. la pamant: Conductorul neutru se leaga la dulia lampii: la borna din interior

in cazul tablourile de distributie ale consumatorilor, la borna de legare la pamant de pe rama metalica a tablourilor A3.2.3. la oricare dintre borne la borna conectata la partea filetata a duliei A5.3.23. cerc A2.6.1.e patrat

N99 3-NT318 E4 E33

Conductorul profilat este un conductor a elipsa carui sectiune transversala nu are forma de: Conform Legii lui Coulomb, forta de direct proportionala cu patratul distantei atractie sau de repulsie care se exercita intre sarcinile electrice este: Constanta de timp a unui circuit format RC dintr-un rezistor de rezistenta R inseriat cu un condensator de capacitate C, este: Constatarea si sanctionarea contraventiilor in sectorul energiei electrice se fac: Constituie contraventie: in conditiile Legii nr 318/ 2003

invers proportionala cu patratul distantei direct proportionala cu distanta R/C 1/(RC)

in conditiile Legii nr 13/ 2007

refuzul clientilor de a permite accesul la nerespectarea obligatiilor de producere grupurile de masurare A86.1.i si/sau de ofertare conform prevederilor legale A86.1.j Executarea de sapaturi sau lucrari de Deteriorarea, modificarea fara drept a Constituie infractiune: Nerespectarea reglementarilor emise de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor energetice sau sustragerea de ANRE instalatiilor, fara consimtamantul componente ale acestora prealabil al proprietarului acestora A85.3. Construirea LEA joasa tensiune. peste este intotdeauna interzisa este permisa conditionat (doar in este intotdeauna permisa ape curgatoare, lacuri sau canale "cazurile obligate" in care nu se poate navigabile sau in zona de protectie a respecta distanta minima, cu tratarea de acestora: comun acord intre unitatile care administreaza linia si constructia) A123 Consumatorii casnici nu platesc energia daca au o putere maxima contractata mai daca au o putere maxima contractata mai indiferent de puterea maxima contractata electric reactiv: mica de 30 kW mica de 50 kW A122(3) Consumatorii pot conveni cu furnizorul minimum o luna si maximum 12 luni minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni sistarea temporara a energiei electrice, A55 pentru o perioada de: Consumatorul care detine o retea fara a obtine nici un fel de acord al cu acordul ANRE cu acordul operatorului de distributie electrica de distributie proprie poate operatorului de retea, furnizorului sau care detine contract de concesiune racorda la aceasta un alt consumator: ANRE exclusiva in zona respectiva Consumatorul casnic este consumatorul Utilizeaza energie electrica in Utilizeaza energiei electrice pentru cumpara energie electrica pentru care: exclusivitate pentru iluminatul artificial functionarea receptoarelor electrocasnice consumul propriu al gospodariei sale, din propria locuinta si din afara acesteia, din propria locuinta, precum si pentru excluzand consumul aferent activitatilor fiind racordat la o retea electrica realizarea de activitati comerciale sau comerciale sau profesionale monofazata de joasa tensiune prestarea de servicii A4.8. Consumatorul eligibil de energie Consumatorul de energie electrica care Consumatorul de energie electrica ce Consumatorul de energie electrica electrica este definit de Legea energiei poate sa aleaga furnizorul de energie poate achizitiona energie electrica doar obligat sa achizitioneze energia electrica electrice, ca fiind: electrica si sa contracteze direct cu de pe piata reglementata la preturi de achizitie reglementate acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie A3.17. Consumatorul eligibil de energiei Consumatorul ce cumpara energie Consumatorul ce cumpara energie Consumatorul de energie electrica care electrica este: electrica la tarife reglementate electrica pentru consumul propriu si are poate sa aleaga furnizorul si sa dreptul de a revinde surplusul pe piata contracteze direct cu acesta energia de energie electrica necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie A3.17. Contoarele cu preplata trebuie inspectate o data la doi ani A196 o data pe an o data la trei ani de catre Operatorul de masurare si citite local cel putin: Contorul de energie electrica montat un sigiliu doua sigilii trei sigilii intr-un punct de masurare de categoria B A111 trebuie prevazut cu: Contorul de energie electrica montat un sigiliu doua sigilii A158 trei sigilii intr-un punct de masurare de categoria C trebuie prevazut cu: Contractarea energiei electrice cu tipul receptoarelor din dotare puterea maxima absorbit puterea instalat in receptoarele proprii consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinandu-se seama de:

ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, decat cu acordul acestora sustragerea de energie electrica

L106 L229 L228

N155

L248 L252 L246 L240

L182

L168

3-L22 3-L5 3-L12 L243

Pag.5 /64

Sheet1 Contributia motoarelor asincrone, la 10% curentul initial de scurtcircuit I"k in cadrul retelelor de joasa tensiune, poate fi neglijata daca nu este mai mare de ....... din curentul de scurtcircuit initial calculat fara influenta motoarelor: Conventia de exploatare este un act manevrele ce se executa si eventualele juridic prin care sunt precizate aspecte despagubiri ce se pot acorda in cazul legate de: unui incident Conventia de exploatare, anexa la consumator si producator contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre: Coordonarea izolatiei echipamentelor metoda conventionala din retelele electrice avand tensiunea cea A5.2.1.a mai ridicata 1 kV Us 245 kV se face utilizand: Coordonarea izolatiei echipamentelor doar metoda conventionala din retelele electrice avand tensiunea cea mai ridicata Us > 245 kV se face utilizand: Coridorul de acces din fata sau din 0,5 m spatele unui tablou se prevede cu o latime de cel putin masurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului si elementele neelectrice de pe traseu Corpurile de iluminat echipate cu lampi gratar protector cu descarcari in vapori metalici se prevad in orice tip de incapere cu: Cresterea factorului de putere la mijloace naturale A4.2.8. consumatorii industriali si similari se recomanda a fi facuta cu prioritate prin: Criteriile de promovare a energiei Promovarea utilizarii eficiente a electrice produse in centrale electrice de combustibililor A71 cogenerare de inalta eficienta au in vedere: Cu ajutorul metodei componentelor calculul curentilor de scurtcircuit simetrice se face: simetrici Culoarea verde-galben pentru izolatia faza conductoarelor si cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de: Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din: Culorile lampilor care indica pozitia aparatului de conectare trebuie sa fie: Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, avand rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este: Curentul de scurtcircuit reprezinta: Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proportional: Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp incarcat cu o sarcina electrica se numeste: Curentul permanent de scurtcircuit reprezinta: Curentul produs intr-un circuit care contine elemente neliniare si care este alimentat cu o tensiune sinusoidala este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este: Daca doua conductoare parcurse de curenti in acelasi sens sunt asezate paralel, unul langa altul: Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazat net la pamant, tensiunea fata de pamant a celorlalte doua faze: Daca o forta electromotoare E, montata in latura AB a unei retele pasive, produce in latura CD a retelei un curent I, montarea f.e.m. E in latura CD va produce: Daca printr-un condensator circula un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cadere de tensiune: Daca se calculeaza curentii de scurtcircuit in puncte cu tensiuni diferite: Zona adiacenta liniei electrice aeriene avand 100 m latime in plan orizontal verde pentru pozitia deschis A4.9.11. 31,5 A 5% A14 15% N2

punctul de delimitare patrimoniala intre realizarea conducerii operative prin instalatii si conditiile de exploatare si dispecer intretinere a instalatiilor A4.17. operator de retea si consumator A208(2) furnizor si producator

L233 L232

metoda statistica

oricare dintre cele doua metode prezentate la variantele a) si b) oricare dintre metoda conventionala sau metoda statica A5.2.1.b 1m

3-NT8

doar metoda statistica

3-NT9

0, 8 m A5.2.70

N89

dispozitiv pentru imbunatatirea factorului de putere A5.3.25 baterii de condensatoare fixe

legatura la un conductor de protectie baterii de condensatoare in trepte

N95 3-NT328 L225

Asigurarea accesului concurential al Promovarea utilizarii surselor energiei electrice produse in cogenerare regenerabile A71 calculul curentilor de scurtcircuit nesimetrici nul de lucru calculul tensiunii retelei nul de protectie

9 fara raspuns E184

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia alb pentru pozitia deschis 44 A

Suprafata terestra ce cuprinde zona de protectie si zona de siguranta A3.20. alb pentru pozitia inchis A4.9.11. 53,4 A

L183 N32 E107

curentul nominal admisibil cu tensiunea intre faze Dan C. termice curent electric de conductie

supracurentul rezultat dintr-un scurtcircuit datorat unei conectari incorecte intr-un circuit electric cu puterile active generate chimice curent electric de convectie

supracurentul rezultat dintr-un scurtcircuit datorat unui defect cu puterile reactive generate de inductie curent electric de deplasare (Maxwell)

Dan C. E88 E40 E100

valoarea efectiva a curentului de scurtcircuit care ramane dupa trecerea fenomenelor tranzitorii intotdeauna nesinusoidal

curentul de scurtcircuit in momentul functionarii protectiei intotdeauna sinusoidal

valoarea medie a curentului de scurtcircuit dintre momentul producerii scurtcircuitului si momentul functionarii protectiei nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare

Dan C.

E65 E70 E69 E84 E123

mai putin deformat decat tensiunea care mult mai deformat decat tensiunea care sinusoidal i-a dat nastere i-a dat nastere mult mai deformat decat tensiunea care sinusoidal i-a dat nastere densitatea de curent scade in partile apropiate ale conductoarelor scade de 1,41 ori mai putin deformat decat tensiune care ia dat nastere

densitatea de curent creste in partile mai densitatea de curent este uniforma pe departate ale conductoarelor ambele parti ale conductoarelor ramane constanta creste de 1,73 ori

un curent - (minus) I

un curent I

un curent I/2

E53

defazata cu 90 de grade in urma curentului

defazata cu 90 de grade inaintea curentului

in faza cu curentul

E42 10 fara raspuns

impedantele in ohmi si in unitati relative impedantele in ohmi si in unitati relative impedantele in ohmi se modifica, dar se modifica nu se modifica impedantele in unitati relative nu se modifica

Pag.6 /64

Sheet1 Deasupra incaperilor in care se pot afla nu se amplaseaza transformatoare simultan mai mult de 50 persoane: A5.1.2. Delimitarea zonelor de siguranta ale cerinte privind siguranta obiectivelor capacitatilor energetice are in vedere, pe invecinate langa caracteristicile capacitatilor energetice, si: Densitatea economica de curent (jec) determinata statistic reprezinta o marime: Densitatile economice de curent normate materialul conductorului depind de Densitatile economice de curent normate sarcina de calcul depind de Descarcatoarele cu oxid de zinc supratensiunilor protejeaza echipamentele din retele impotriva: Descarcatoarele cu oxizi de zinc sunt protectiei personalului de exploatare echipamente destinate: impotriva electrocutarii Deschiderea nominala intre stalpii LEA semisuma deschiderilor reale adiacente de joasa tensiune. este definita ca fiind: unui stalp nu se amplaseaza transformatoare cu puteri peste 63 kVA se pot amplasa transformatoare cu 3-NT269 izolatie electrica uscata sau cu fluide incombustibile A5.1.2. evenimentele accidentale determinate de dispecerizarea energiei electrice la nivel L146 angajatii operatorului national 11 fara raspuns de calcul sarcina maxima tipul conductorului (izolat, neizolat) si de tipul izolatiei conductorului supracurentilor protectiei impotriva supratensiunilor distanta masurata pe orizontala intre axele a doi stalpi masurata numarul de ore de utilizare a sarcinii maxime tensiunea nominala a liniei solicitarilor mecanice protectiei impotriva supracurentilor deschiderea conventionala, la care punctele de prindere ale conductoarelor se gasesc in acelasi plan orizontal, terenul este plan, iar la sageata maxima gabaritul la sol al liniei este cel minim Cap.2 stare critica 12 fara raspuns 13 fara raspuns 14 fara raspuns E 118 Dan C. N120

Diagrama bloc este o schema logica care stare de succes data se construieste in raport cu o: Diferenta de potential la bornele a n suma diferentelor de potential la baterii de condensatoare montate in serie bornele fiecarui condensator este egala cu: Dimensionarea bransamentelor se puterilor instalate ale aparatelor efectueaza pe baza: electrocasnice existente la consumator Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare in cazul motoarelor se face tinandu-se seama: Dimensionarea sau verificarea in conditiile curentilor de scurtcircuit a liniilor electrice aeriene cu tensiunea nominala mai mica de 110 kV: Din considerente mecanice, conductoarele funie de otel ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea urmatoarele sectiuni minime: Din considerente mecanice, conductoarele funie din aluminiu-otel, aliaje de aluminiu-otel si aliaje de aluminiu ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea urmatoarele sectiuni minime: Din punct de vedere al modului de racordare la statiile electrice de 110kV/ 20 kV, retelele electrice de medie tensiune se vor realiza: Din punct de vedere al solicitarilor la scurtcircuit, cablurile electrice se verifica la: Din punct de vedere al solicitarilor la scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, profile) se verifica la: Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige, bolturi, dibluri, etc) se aleg astfel incat sa suporte fara deformari: Dispunerea barelor colectoare in tablourile de joasa tensiune se recomanda sa se faca: Distanta de izolare in aer intre partile sub tensiune neizolate ale tabloului si elemente de constructie (usi pline, pereti) trebuie sa fie de: Distanta dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate in afara zonelor locuite din localitati va fi de: Distanta intre nivelul pardoselii si partea inferioara a firidelor de bransament trebuie sa fie de: Distanta maxima admisa intre doua suporturi consecutive pentru sustinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joas tensiune pe peretii cladirilor este de: Distanta minima de izolare in aer Ao reprezinta distanta minima: numai de sarcinile in regim normal de functionare nu este obligatorie

stare de insucces data

diferenta de potential la bornele fiecarui diferenta de potential a unui condensator condensator in parte impartita la n puterii absorbite, care se determina in functie de puterea totala instalata si de un coeficient de simultaneitate A2.1.1. numai de sarcinile de pornire criteriilor constructive

15 fara raspuns E12 N33

de simultaneitatea sarcinilor in regim normal si de pornire A5.4.2.

N103 3-Dan C. A se verifica acest raspuns 3-NT228

este obligatorie, indiferent de tensiunea este obligatorie numai pentru liniile cu nominala a liniei tensiune nominala mai mare de 20 kV 20 mmp 16 mmp A28

25 mmp

16 mmp

25 mmp A28

35 mmp

3-NT227

cu racordare directa

cu racordare indirecta, prin puncte de conexiuni la solicitari mecanice efecte termice de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai putin de 10 kg A5.3.27. in plan vertical, iar in cazuri bine motivate, in plan orizontal 75 mm

cu racordare indirecta prin puncte de alimentare la efectele termice solicitari electromagnetice de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat in plan orizontal, iar in cazuri bine motivate in plan vertical A4.8.10. 100 mm

16 fara raspuns Dan C. 17 fara raspuns N100

la solicitari electromagnetice solicitari mecanice peste 5 kg

in plan vertical cel putin 50 mm A5.2.64. 100 m

N130 N87

A8.2.5. 120 m

80 m

3-NT308

0,3 m 3m

0,4 - 0,5 m A3.11. 4m Anexa 5

1m 5m

N44 N63

intre partile conductoare rigide aflate sub tensiune si apartinand unor faze diferite

intre partile conductoare rigide aflate sub tensiune si elementele legate la pamant A5.2.2.

intre partile conductoarelor flexibile sub tensiune si alte parti sub tensiune sau legate la pamant 2,5 m

3-NT262

Distanta minima pe verticala de la 4m fasciculul torsadat al LEA joasa tensiune., montat pe stalpi, in punctul de sageata maxima, la sol, trebuie sa fie de: Distanta pe verticala dintre conductorul 10 m cel mai apropiat de arbori si varful arborilor, pentru o linie de 110 kV, trebuie sa fie de cel putin:

A64 3m

N134

4m

15 m

L 160 18 fara raspuns

Pag.7 /64

Sheet1 Distanta pe verticala dintre conductorul 5 m cel mai apropiat de arbori si varful arborilor, pentru o linie de 20 kV, trebuie sa fie de cel putin: Distantele maxime de rezemare, 40 cm in montaj orizontal si 80 cm in respectiv de fixare a cablurilor nearmate, montaj vertical in lipsa indicatiilor furnizorului, sunt: Documentatia anexata cererii de emitere de valoarea capitalului social, in cazul a avizului tehnic de racordare are o persoanelor juridice structura ce depinde de: Doua functii periodice sinusoidale sunt raportul perioadelor lor este un numar armonice intre ele daca: intreg oarecare Doua sisteme de fazori trifazati au aceleasi componente directe oarecare, care au varfuri comune si origini diferite care se descompun in componente simetrice: Drept criteriu de siguranta in egal cu dimensionarea retelei de medie tensiune se va considera ca timpul de intrerupere, in caz de avarie pe ambele cai de alimentare a unui consumator va fi ........ timpul necesar remedierii avariei pe una din caile de alimentare si separarii celeilalte cai avariate Drept criteriu de siguranta in mai mic decat dimensionarea retelei de medie tensiune se va considera ca timpul de intrerupere, in caz de avarie simpla va fi ........ timpul necesar izolarii elementului avariat si realimentarii tronsoanelor neafectate Dublarea lanturilor de izolatoare pentru traversarea drumurilor si cailor ferate suspendarea conductoarelor flexibile, A4.1.5.a este obligatorie la: Durata de valabilitate a Atestatelor De la 1 la 5 ani A36(6) emise de ANRE este: Durata de viata a lampilor cu creste odata cu cresterea frecventei incandescenta; Efectul pelicular al curentului este incalzirea materialelor prin inductie utilizat in: Efectul pelicular al unui curent care unor curenti simetrici paraziti indusi in strabate un conductor masiv se conductor datoreaza: Elaborarea de programe de eficienta Guvernului Romaniei energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atributie a: Elaborarea planului de dezvoltare a Prognoza de consum pe o perspectiva de retelelor electrice de distributie, conform 3 ani, pusa la dispozitie de furnizori si prevederilor Codului tehnic al retelelor consumatori A6.4.1.a electrice de distributie (Codul RED), are la baza ca date de intrare: Electricianul autorizat pentru gradul I, De a proiecta si executa instalatii tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu putere instalata de cel mult 10 kW si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV A19.a/b Electricianul autorizat pentru gradul II, De a proiecta si executa instalatii electrice cu putere instalata de cel mult tip A+B are urmatoarele competente: 10 kW si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV Electricianul autorizat pentru gradul III, De a proiecta si executa instalatii tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 110 kV Electricianul autorizat pentru gradul IV, De a proiecta si executa instalatii tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la orice tensiune nominala standardizata A19.g/h Electricienii autorizati de ANRE pentru A proiectare au autorizatii de tip: A18(1)a Electricienii care doresc sa solicite Sa transmita la ANRE o cerere si autorizarea, pentru a fi acceptati la documentatie anexata, din care sa reiasa examen trebuie sa indeplineasca doar calificarea profesionala urmatoarele conditii: Electrificarea localitatilor se realizeaza cu fonduri: Energia electrica reactiva: 1m 15 m L 158 19 fara raspuns 3-NT290

50 cm in montaj orizontal si 100 cm in 60 cm in montaj orizontal si 100 cm in montaj vertical A5.1.2.a montaj vertical categoria de utilizator din care face parte de puterea instalata a echipamentelor solicitantul A15 (1) utilizatorului au aceeasi perioada au aceleasi componente inverse raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 au aceleasi componente homopolare

L89 E67 E58

mai mic decat

mai mare decat

20 fara raspuns

egal cu

mai mare decat

21 fara raspuns

traversarea barelor colectoare A4.1.5.c Nelimitata scade odata cu scaderea tensiunii

traversarea canalizarii localitatii Provizorie de la 1 la 12 luni scade odata cu cresterea tensiunii

3-NT260 L103 E193 E83 E82 L222

eliminarea dezechilibrelor din reteaua eliminarea distorsiunilor undelor de electrica curent unor forte electromotoare induse datorita capacitatii conductorului fata de pamant variatiei curentului Ministerului de resort (Ministerul Economiei si Finantelor) A4(1)/4(2) Ofertele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei Natura surselor de producere a energiei electrice

L62

De a proiecta si executa instalatii electrice cu putere instalata de cel mult 100 kW si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV A19.c/d De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 6 kV De a executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 220 kV B Sa transmita la ANRE o cerere si documentatie anexata, din care sa reiasa doar experienta practica in domeniul instalatiilor electrice

De a proiecta si executa instalatii electrice cu putere instalata de cel mult 10 kW si la o tensiune nominala maxima de 20 kV De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kV De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kV A19.e/f De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 110 kV C

L121

L122

L123

L124

L116 L112

Energia electromagnetica produsa de curentul i care parcurge un circuit care contine o inductanta L este egala cu: Energia electrostatica a unui conductor 1/2 q V izolat in spatiu, incarcat cu o sarcina q si aflat la un potential V este egala cu: Energia transmisa de undele S=E+H electromagnetice cu intensitatea campului electric E si intensitatea campului magnetic H se propaga dupa un vector: Enuntul "sarcinile electrice nu pot fi legea conservarii sarcinii electrice create si nici distruse, ci doar mutate" reprezinta:

Sa transmita la ANRE o cerere si documentatie anexata, din care sa reiasa atat calificarea cat si experienta profesionala in domeniul instalatiilor electrice A24 doar din bugetele locale doar din bugetul de stat din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite A12.1 este o energie electrica complementara, se poate transforma in energie mecanica se poate transforma in energie care serveste la magnetizarea luminoasa bobinajelor 1/2 L i 1/2 Li **2 Li qV S=HxE 2qV S=ExH

L196 E168 E29 E13 E86

legea lui Coulomb

legea lui Laplace

E1

Pag.8 /64

Sheet1 Enuntul "suma algebrica a fortelor electromotoare dintr-o bucla a unei retele electrice este egala cu suma algebrica a caderilor de tensiune din bucla" reprezinta: Este admisa racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominala pana la: Este interzis electricianului autorizat: Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz E184

0,5 kW

1 kW

2 kW A5.2.86.

N91 L134

Sa proiecteze instalatii electrice in cazul Sa proiecteze instalatii electrice in cazul Sa verifice proiecte de instalatii electrice in care detine doar autorizatie de tip A in care nu detine o autorizatie de tip A tehnologice de medie tensiune, daca nu detine atestat de "verificator de proiecte" emis de MEC Este interzis electricianului autorizat: Sa semneze documentatii de orice fel Sa racordeze noi puncte de consum de Sa realizeze lucrari de instalatii electrice pentru proiecte sau lucrari pe care nu le- energie electrica la instalatiile electrice, in baza unor documentatii de proiectare fara a avea aprobarea operatorului de a realizat sau supravegheat realizate de alti electricieni autorizati retea Este obligatorie protectia la suprasarcini instalatii din incaperi din categoriile instalatii de comanda, semnalizare instalatii de comutare si similare pentru: celor cu risc de incendiu sau de explozie Eventualele contestatii ale avizelor de catre organele ierarhice ale tehnice de racordare emise pentru puteri emitentului mai mari de 100 kW se rezolva astfel: Examenul de autorizare consta: in sustinerea unei probe scrise, constand in 2 subiecte: un chestionar cu 30 de intrebari si o aplicatie numerica A34 in cladire de zid conductoare de aluminiu neizolate Constituie contraventie si se sanctioneaza Dan C o forta de catre operatorul de distributie care a de catre ANRE emis avizul A31 intr-un interviu sustinut in fata unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicatie practica de tip aerian conductoare izolate torsadate in participarea la un concurs, fiind necesara obtinerea unui punctaj minim de 30 puncte nu are importanta nu are importanta

L136

Dan C. 3-L97

L129

Exceptand cazurile bine justificate, in zonele rurale, posturile de transformare de abonat vor fi: Exceptand cazurile justificate tehnic si economic, retelele aeriene de joasa tensiune vor fi realizate cu: Executarea de lucrari de proiectare sau de executare a instalatiilor electrice fara Atestat valabil emis de ANRE: Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care strabate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe campul de inductie magnetica de marime B, reprezinta: Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este: Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu: Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu: Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R inseriat cu o bobina de inductanta L, alimentate de o forta electromotoare constanta este egal cu: Fiabilitatea instalatiilor tehnologice cu elemente in regim de asteptare se poate analiza considerandu-le: Fisa de solutie este elaborata de:

22 fara raspuns 23 fara raspuns L100 E22

Este permisa pentru instalatiile electrice Constituie doar abatere de utilizare o tensiune o rezistenta

I=U/R rezistente aditionale shunturi R/L

I = UxR shunturi rezistente aditionale L/R

I=U-R bobine inseriate condesatoare montate in paralel 1

E183 E132 E133 E32

instalatii de sine statatoare utilizatori

in ansamblu cu instalatiile primare care in norme nu se fac precizari le solicita operatorul de distributie A13(2) valoarea numerica q 220 kV A37 110 kV orice consultant de specialitate valoarea numerica q/2 400 kV A37 220 kV si 400 kV A37 reducerea curentilor de scurtcircuit obligatorie

24 fara raspuns L71 E9 3-NT231

Fluxul electric total, emis de o sarcina valoarea numerica 2q electrica de valoare q printr-o suprafata inchisa care o inconjoara, este egal cu: Folosirea armaturilor de protectie 110 kV impotriva arcului electric este obligatorie la liniile electrice aeriene cu tensiunea nominala de: Folosirea armaturilor de protectie 20 kV impotriva arcului electric este obligatorie la liniile electrice aeriene cu tensiuni nominale de: Folosirea conductoarelor jumelate in reducerea pierderilor Corona constructia LEA are ca scop principal: Folosirea elementelor conductoare ale permisa constructiei, pentru dubla functie de protectie si de neutru este: Formula de calcul a frecventei produsa in sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este: Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a: Forta care se exercita asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat in campul de inductie magnetica B se numeste: Forta care se exercita intre doua conductoare strabatute de curenti electrici se numeste: f =n p / 60

3-NT230

reducerea solicitarilor mecanice ale stalpilor interzisa A4.1.41 f = 60 n / p

E180 N52

f = 60 p / n

E148

teoremelor Biot-Savart

legii inductiei electromagnetice

legii circuitului magnetic

E201

forta electromagnetica (Laplace)

forta electrodinamica

forta magnetomotoare

E103

forta electrocinetica

forta electrodinamica

forta magnetomotoare

E102

Pag.9 /64

Sheet1 Forta electomotoare de inductie care direct proportionala cu variatia in timp a invers proportionala cu variatia in timp a dependenta de modul in care este produs apare intr-un circuit inchis, prin variatia fluxului magnetic fluxului magnetic fluxul magnetic fluxului magnetic, este: E105

Forta electrodinamica exercitata intre doua conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanta r, strabatute de cate un curent: Forta F care se exercita asupra unei sarcini electrice q aflata intr-un camp electric de intensitate E are expresia: Frecventa unei marimi periodice este inversul: Frontiera economica se foloseste Functionarea contoarelor de inductie are la baz: Functionarea in doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: Functionarea in suprasarcin a unui transformator reprezinta: Functionarea transformatoarelor electrice are la baz: Furnizorul de energie electrica este indreptatit s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice in caz de: Furnizorul de energie electrica este indreptatit s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice in caz de: Furnizorul de energie electrica este indreptatit s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai in caz de: Furnizorul de energie electrica este indreptatit s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai in caz de: Furnizorul de ultima optiune este definit de legea energiei electrice, ca fiind:

este direct proportionala cu distanta r dintre conductoare F=E/q amplitudinii in proiectarea liniilor electrice, pentru alegerea sectiunii conductoarelor curentii turbionari supraincalzirea acestuia un regim de avarie fenomenul inductiei electromagnetice Consum fraudulos de energie A90.a Neplata abonamentului radio-tv Consum fraudulos de energie A90.a Consum de energie mai mare decat cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

este invers proportionala cu distanta r dintre conductoare F=qE perioadei in exploatarea liniilor electrice, pentru verificarea limitei de incarcare economica efectul termic al curentului electric suprasarcina un regim temporar admisibil efectul termic al curentului electric Neplata facturii curente de energie Neplata facturii curente de energie Neplata facturii curente de energie

nu depinde de distanta dintre conductoare F=q/E fazei in exploatarea liniilor electrice, pentru stabilirea oportunitatii realizarii unui circuit nou (LEA noua) forta electrostatica reducerea puterii tranzitate un regim inadmisibil curentii turbionari Neplata abonamentului radio-tv Neplata repetata a facturii de energie A90.b Neplata repetata a facturii de energie A90.b

E21

E31 E37 25 fara raspuns E187 E134 E153 E186 L218 L219 L217

Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situatii prevazute de legislatia in vigoare A90.b Furnizorul desemnat de ANRE pentru a Furnizorul desemnat de ANRE pentru a Un operator economic ale carui actiuni presta serviciul public de distributie a presta serviciul de furnizare, in conditii sau parti sociale sunt detinute in energiei electrice, in orice conditii specifice reglementate A3.25 totalitate de statul roman Henry este unitatea de masura pentru: fluxul magnetic inductanta inductia magnetica imbinarea conductoarelor din instalatiile cu suruburi prin lipire prin sudare de inalta tensiune se poate face: A6.7.1.f A6.7.1.f imbinarea tuburilor de protectie a admisa interzisa admisa doar pentru tuburi cu diametru conductoarelor electrice la trecerile prin A5.1.103. mai mic de 16 mm elemente de constructie este: in 95% din saptamana frecventa trebuie 50 Hz - 6% 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% 50 Hz + 4% sa se incadreze in banda: A4.4.4.1. in calculul curentilor de scurtcircuit in rezistentele de contact impedantele de defect A9.d impedantele de scurtcircuit retelele electrice cu tensiunea sub 1kV A9.d nu sunt luate in considerare: in calculul curentilor de scurtcircuit in capacitatile liniilor impedantele de scurtcircuit admitantele paralele (sarcinile) A9.h retelele electrice cu tensiunea sub 1kV A9.h sunt neglijate: in calculul curentilor de scurtcircuit, in fiecare impedanta la treapta de tensiune toate impedantele la aceeasi treapta de toate impedantele la tensiunea la care cazul schemelor cu mai multe trepte de corespunzatoare tensiune are loc defectul tensiune, cuplate prin transformatoare, impedantele pot fi raportate: in calculul curentilor de scurtcircuit, se admite intotdeauna egalitatea lor se admite egalitatea lor in cazul unui se admite egalitatea lor in cazul unui pentru valorile impedantelor directa si scurtcircuit aproape de generator scurtcircuit departe de generator inversa: In calculul curentilor de scurtcircuit, cuptoarelor electrice cu arc masinilor rotative transformatoarelor valorile impedantelor directa si inversa difera esential numai in cazul: in camerele de copii din crese, gradinite, peste 1m peste 1,5 m peste 2m spitale de copii, prizele trebuie montate A5.2.19. pe pereti la urmatoarele inaltimi masurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: in caz de consum fraudulos de energie, Va fi sanctionat contraventional Va primi preaviz de deconectare Va fi deconectat si va plati consumatorul: contravaloarea energiei electrice consumate in cazul aparitiei fenomenului de numai energie activa energie activa si reactiva numai energie reactiva rezonanta intr-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursa, aceasta furnizeaza circuitului: in cazul aparitiei unor divergente cu parcurgerea procedurii de mediere la inregistrarea unei actiuni in justitie parcurgerea procedurii de mediere la privire la racordarea la retelele electrice nivelul operatorului de retea A8.4 nivelul Ministerului Economiei si Finantelor sau emiterea de avize de amplasament, intre un solicitant si o subunitate sau unitate a unui operator de retea, declansarea procedurii de solutionare a neintelegerii se va face numai dupa: in cazul centralelor electrice (CTE, CET, in punctele de referinta in punctele de interfata in oricare dintre punctele precizate la CT si CHE), indicatorii care se refera la variantele a) si b) primirea din retea a energiei electrice necesare pentru alimentarea serviciilor proprii se vor evalua: in cazul circuitelor de curent alternativ, valorile instantanee ale tensiunilor si valorile efective ale tensiunilor si modulele fazorilor asociati tensiunilor si teoremele lui Kirchhoff sunt intotdeauna curentilor curentilor curentilor satisfacute pentru: Dan C are varianta ca buna

Plata cu intarziere a facturilor

L220

L180 E27 3-NT283 N71 L63 N8 N9 25 fara raspuns 26 fara raspuns 27 fara raspuns N82

L221 E47

L162

28 fara raspuns

E45

Pag.10 /64

Sheet1 in cazul conexiunii in stea la transformator: in cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de pana la: in cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de pana la: in cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de: in cazul echiparii stalpilor liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, cu mai multe circuite, acestea: in cazul exprimarii in unitati relative, toate impedantele trebuie raportate la: in cazul folosirii unui intrerupator general automat al tabloului general de distributie, acesta: in cazul in care electricianul autorizat isi pierde legitimatia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, daca: in cazul in care functionarea in paralel a doua sau a mai multor surse este interzisa, pentru a se evita aceasta schema: in cazul in care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nula: in cazul in care temperatura minima poate fi sub +5C, montarea aparatelor in statiile de joasa tensiune: in cazul LEA joasa tensiune. cu conductoare neizolate, conductoarele vor fi montate: in cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este: in cazul producerii unui scurtcircuit departe de generator componenta periodica alternativa a curentului de scurtcircuit: in cazul producerii unui scurtcircuit intro instalatie, are loc urmatorul fenomen: tensiunea de linie este egala cu tensiunea curentul de linie este egal cu 1,73 x de faza curentul de faza 3 kW 4 kW A5.4.5.a tensiunea de linie este egala cu 1,73x tensiunea de faza 5,5 kW E189 N105

4 kW

5,5 kW A5.4.5.a

7,5 kW

N104

un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori A142(4) trebuie sa aiba toate aceeasi tensiune aceeasi impedanta de baza

6 luni pentru toti consumatorii pot avea tensiuni diferite acelasi curent

6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori A57(c) pot avea tensiuni diferite cu maximum 10% intre ele la aceeasi putere de baza si tensiune de baza poate fi prevazut sau nu cu protectie de minima tensiune, in functie de optiunea proiectantului Legitimatia este declarata nula, intr-un ziar local si titularul achita un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare A86 in cazuri extreme, cand nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate A3.2. sistemul are componenta simetrica directa se admite in cazul in care aparatele au ulei intotdeauna in coronament vertical de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi are o amplitudine variabila numai in prima parte a scurtcircuitului creste curentul de alimentare a instalatiei cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe faza defecta S ramane neschimbata ele autopornesc numai daca au rotor in dubla colivie se face cu acordul consumatorului defecte ce conduc la actionari eronate (false sau neselective) 300 zile

L255 3-NT238 29 fara raspuns N86 L142

trebuie prevazut cu protectie de minima nu trebuie prevazut cu protectie de tensiune minima tensiune A5.2.50 Legitimatia este declarata nula, intr-un Legitimatia este declarata nula, intr-un ziar local si titularul achita tariful de ziar local si titularul achita o penalitate autorizare aprobat in cuantum de 500 RON indiferent de gradul si tipul de autorizare se prevad blocaje corespunzatoare se monteaza indicatoare de securitate pentru impiedicarea conectarii in paralel A3.2. sistemul nu are componenta simetrica inversa sistemul nu are componenta simetrica homopolara Dan C are varianta asta nu se admite

N17

E59 N15 N36 E179 30 fara raspuns E171 E151 E95

se admite cu conditia prevederii unei incalziri locale A2.12.N1 in coronament orizontal A66 in coronament vertical, in cazuri justificate A66 1/3 din curentul de pornire la de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi conexiunea triunghi are o valoare practic constanta pe toata are o valoare ce variaza in timp durata scurtcircuitului creste tensiunea de alimentare a instalatiei creste impedanta echivalenta a instalatiei

in cazul punerii nete la pamant a fazei S tensiunea pe fazele R si T ramane intr-o retea de 20 kV cu neutrul izolat: neschimbata , iar tensiunea fazei defecte S se apropie de 0 in cazul scaderii sau intreruperii ele autopornesc, indiferent de tipul tensiunii de alimentare, motoarele constructiv al rotorului in scurtcircuit asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii: in cazul sistemelor de masurare de este obligatorie categoria C, pentru consumatorii casnici inregistrarea energiei reactive: in cazul sistemelor de protectie si defecte ce conduc la refuzuri de automatizari, indicatorii de fiabilitate se actionare calculeaza in raport cu: in cazul sistemului de citire automata la 400 zile nivelul punctului central, indecsii se A79 stocheaza in baza de date pe o perioada de minim: in cazul stalpilor speciali de 110 kV mai 10 inalti de 40 m, rezistenta prizei de pamant masurata la 50 Hz, nu trebuie sa depaseasca valoarea de: in cazul statiilor de conexiune sau de defect partial transformare, in care sectiile de bare sunt conectate intre ele printr-un intrerupator a carui defectare conduce la pierderea ambelor sectii, aceasta defectare va fi considerata: in cazul unui scurtcircuit aproape de valorile componentei alternative a generator trebuie determinate: curentului de scurtcircuit la timpul zero, in regim permanent, precum si la timpul de rupere in cazul unui scurtcircuit aproape de mai mic decat curentul de scurtcircuit generator, intr-un sistem cu generatoare, simetric de rupere Ib posturi de transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este: in cazul unui scurtcircuit aproape de componenta periodica alternativa a generator: curentului de scurtcircuit are o valoare practic constanta pe durata scurtcircuitului

tensiunea pe fazele R si T creste la valoarea tensiunii de linie iar pe faza S se apropie de 0 pentru a reporni necesita dispozitiv de pornire nu este obligatorie A148 defecte ce conduc la lipsa de solicitare 200 zile

3-L18 31 fara raspuns 3-L9

5 A6.2.6.b defect simplu

3-NT11

defect complet

32 fara raspuns

valoarea curentului de trecere

curentul de scurtcircuit de soc

33 fara raspuns 34 fara raspuns

mai mare decat curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

componenta periodica alternativa a curentului de scurtcircuit are o valoare practic constanta pe durata scurtcircuitului numai daca generatorul nu are reglaj automat de tensiune in cazul unui scurtcircuit departe de valoarea componentei simetrice de ca a valoarea componentei alternative a valoarea de varf a curentului de generator, de regula prezinta interes: curentului de scurtcircuit curentului de scurtcircuit la timpul zero scurtcircuit in cladirile de locuit se prevad in fiecare cel putin o priza cel putin doua prize cel putin trei prize incapere de locuit: A5.2.19.

componenta periodica alternativa a curentului de scurtcircuit are o valoare ce variaza in timp

35 fara raspuns

36 fara raspuns N81

Pag.11 /64

Sheet1 in conformitate cu prevederile legii Sursele solare A61.b Sursele eoliene Energia electrica obtinuta prin arderea energiei electrice, sunt considerate surse A61.a combustibililor fosili regenerabile de energie: in conformitate de prevederile normelor este recomandata (pentru utilizarea se admisa in cazul in care exploatarea nu este recomandata tehnice, montarea unor instalatii cu instalatiilor electrice se face de catre corespunzatoare a spatiului incaperii) tensiuni diferite in aceeasi incapere: aceeasi organizatie in contractele de furnizare a energiei 3 MW 10 MW 100 kW electrice, se prevad intotdeauna valori A47(1) orare ale cantitatilor de energie electric activ contractate, daca puterea electrica contractat este mai mare de: in echipamentul electric, uleiul izoleaza partile sub tensiune intre ele si stinge arcul electric care apare in asigura ungerea mecanismelor de electroizolant are urmatoarele functii: fat de mas intrerupatoare actionare in functie de profilul statiilor electrice poate fi cu bare simple nesectionate este intotdeauna cu bare duble sectionate poate fi cu bare simple sectionate 110 kV/MT, schema electrica pentru partea de MT: in functie de puterea contractat, 50 kW 100 kW 200 kW consumatorii, altii decat cei casnici, pot A12.a fi mari consumatori, cand puterea contractat depaseste: in functie de raportul R/X (in care R este creste la scaderea raportului R/X creste la cresterea raportului R/X nu depinde de raportul R/X partea reala, iar X, coeficientul partii imaginare a impedantei complexe a caii de scurtcircuit de la sursa la locul defectului) factorul pentru calculul valorii de varf a curentului de scurtcircuit: in incaperi cu praf, scame sau fibre 100 grade C 150 grade C 200 grade C combusibile, se aleg corpuri de iluminat A5.3.19 pe suprafata carora temperatura este de cel mult: in incaperi de locuit si similare se 1m 0,5 m circa 0,3 m recomanda ca traseele tuburilor A5.1.9. orizontale pe pereti sa fie distantate fata de plafon la: in incaperile cu bai sau cu dusuri este volumul 1de protectie volumul 2 de protectie volumul 3 de protectie A7.2.7 permisa amplasarea dozelor de legaturi numai in: in incaperile de productie electrica, este obligatorie prevederea iluminatului se poate prevedea iluminat natural si nu se admit luminatoare conform prescriptiilor energetice artificial natural A5.1.13. aplicabile: A5.1.13. in instalatiile de joasa tensiune, legarea din motive economice pentru diminuarea suprasolicitarilor pentru securitatea muncii la pamant este justificat: echipamentelor electrice in LEA joasa tensiune. se utilizeaza de metal lemn beton armat, prefabricati A35 regula, stalpi din: in locuinte se prevede cate un circuit de minimum 2 kW minimum 2,5 kW minimum 3 kW priza separat pentru receptoare cu puteri A5.3.8. de: in operarea sistemelor de masurare, masurarea energiei electrice si a furnizarea energiei electrice achizitionarea valorilor marimilor Operatorii de masurare a energiei marimilor specifice pentru determinarea masurate A26.b electrice indeplinesc urmatoarele functii serviciilor de sistem tehnologice de baza: A26.a in punctele de delimitare distribuitor/ +/- 5% din tensiunea contractata +/ - 10% din tensiunea contractata art +/ - 12% din tensiunea contractata consumator, limitele in care trebuie sa se 4.4.4.2 incadreze tensiunea, in 95% din saptamana, sunt: in punctele de masurare de categoria B exclusiv contoare electronice A89 exclusiv contoare de inductie contoare electronice sau contoare de se utilizeaza: inductie in retelele cu neutrul izolat, curentul de se neglijeaza nu exista se calculeaza pe baza de formula scurtcircuit monofazat: A16.c in retelele electrice aeriene de inalta rezistentele retelelor reactantele retelelor reactantele capacitive ale retelelor tensiune, pentru calculul curentilor de scurtcircuit, in toate schemele se neglijeaza: in timpul scurtcircuitului bifazat, aproape de generator departe de generator indiferent unde apare, numai daca este impedanta de succesiune negativa este A16.b A16.b cu punere la pamant aproximativ egala cu impedanta de succesiune pozitiva, in cazul in care scurtcircuitul apare: in tubul de portelan al unei sigurante de de a consolida elementele fuzibile de a mari puterea de rupere a sigurantei de a mentine temperatura constanta a inalta tensiune, nisipul are rolul: sigurantei in vederea autorizarii pentru ambele Trebuie sa indeplineasca conditiile de Trebuie sa indeplineasca conditiile de Trebuie sa fi fost autorizati in prealabil tipuri de autorizare (A si B), calificare si experienta profesionale, calificare si experienta profesionale, in baza Ordinului MIC nr34 din 1999 electricienii: cumulate, pentru fiecare tip de cumulate, pentru fiecare tip si sustin un singur examen A31 autorizare si sustin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri in vederea inscrierii la examenul de Optional (solicitantul decide daca il Nerelevant Un document obligatoriu din dosar, care autorizare, electricianul trebuie sa transmite sau nu) trebuie intocmit corelat cu informatiile transmita in documentatia anexata continute in carnetul de munca cererii de autorizare o lista de lucrari; A24.d acest document este: in volumul 2, in cazul incaperilor cu bai 0 I II sau dusuri, se admite montarea A7.2.8. receptoarelor numai daca sunt de clasa de protectie: in volumul 3, in cazul incaperilor cu bai este totdeauna admisa nu este admisa cu nici o conditie este admis conditionat sau dusuri, instalarea prizelor: A7.2.9. in zonele cu circulatie redusa, valoarea 12,5 kV/m 30 kV/m 20 kV/m intensitatii campului electric la 1,8m de A5.1.3.5.b suprafata solului nu trebuie sa depaseasca: in zonele urbane cu densitate mare a in cablu subteran aerian cu cheltuieli de investitie minime constructiilor, retelele de joasa tensiune vor fi proiectate: inaltimea minima a conductoarelor de cel putin 2m stabilita in conformitate cu prevederile de cel putin 3 m liniilor electrice la iesire din spatiile de normativului PE 104 A4.3.11. productie electrica de exterior este: L224 37 fara raspuns L245

E176 38 fara raspuns L242

39 fara raspuns

N94

N69

N114 3-NT266 E166 N129 N96 3-L21

L55

3-L6 N7 40 fara raspuns N6

E148 L127

L126

N115

N116 3-NT7

41 fara raspuns 3-NT263

Pag.12 /64

Sheet1 incadrarea punctelor de masurare aferente locurilor de consum in una dintre categoriile A, B, C, se face considerand: incalcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie: incalzirea infasurarilor statorice ale generatoarelor electrice este determinata in principal de: Incintele statiilor electrice pot fi prevazute cu instalatii electrice de iluminat folosind: Indicatorii de fiabilitate ai instalatiilor energetice sunt: energia electric consumat in ultimele puterea maxim contractat, pentru 12 luni, pentru locurile de consum orice loc de consum existente Infractiune temperatura mediului ambiant lampi cu vapori de sodiu Contraventie A86.1.a tensiunea intre faze lampi cu incandescenta energia electric anual contractat, pentru locurile de consum noi Abatere pierderile Joule-Lenz lampi cu vapori de mercur E87 42 fara raspuns 43 fara raspuns N137 3-L1

indicatori de performanta, care se determina in baza unor inregistrari ale comportarii de-a lungul unui interval de timp parcurs Indiferent de tipul coronamentului LEA 0,15 m joasa tensiune. sau zona meteorologica, distanta minima intre conductoarele neizolate, in punctele de prindere nu va fi mai mica decat: Inductanta de serviciu a unei linii puterea reactiva absorbita intr-un electrice lungi este definita prin: element de linie infinit mic Inductanta proprie a unei bobine prin fluxul propriu al bobinei care trece un curent de intensitate i este raportul intre ....... si acest curent ingradirile de protectie definitive, pline 1,5 m sau cu plasa, din incinta unei instalatii electrice amplasate in exterior trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: innadirea cablurilor de comanda si nu este permisa control Instalarea bateriilor de condensatoare in incaperi separate poate fi facuta: A7.1.16 Instalarea conductoarelor electrice in este interzisa tuburi sau tevi montate in pamant: A.5.1.64. Instalatia de ventilatie de avarie din cuprinde cel putin 3 ventilatoare incaperea unei instalatii de distributie ce contine echipamente cu volum mare de ulei: Instalatiile de legare la pamant ale otel-aluminiu liniilor electrice de medie tensiune vor fi proiectate din: Instalatiile de legare la pamant constituie tensiunilor de atingere si de pas principalul mijloc de protectie impotriva accidentelor datorate: Instalatiile electrice din cladiri situate in din materiale electroizolante zona litoralului se protejeaza in tuburi: A7.3.2. Intensitatea campului electric intr-un raportul dintre forta exercitata asupra anumit punct se masoara prin: unei sarcini electrice in acel punct si marimea sarcinii Intensitatea campului magnetic intr-un invers proportionala cu r punct exterior unui conductor rectiliniu strabatut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanta r de conductor este: intrerupatoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare intrerupatoarele si comutatoarele din 6A circuitele electrice pentru alimentarea lampilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: intrerupatoarele, comutatoarele cu cel putin 1 m carcasa metalica nelegata la pamant sau conductor de protectie si prizele fara contact de protectie se instaleaza in incaperi de productie, fata de elemente metalice in legatura cu pamantul, la o distanta de: intrerupatoarele, comutatoarele si 1m de la axul aparatului butoanele de lumina se monteaza, fata de nivelul pardoselii finite, la inaltimea de: intrerupatoarele, comutatoarele, si numai pe conductoarele de faza butoanele de lumina trebuie montate: A5.2.15. intreruperea conductorului de protectie este permisa prin aparate de conectare: intr-o retea cu neutrul legat la pamant, monofazat valoarea cea mai mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regul, defectului: intr-un circuit de curent alternativ in 0.8 care puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva este de 3 kVAr, factorul de putere este: intr-un circuit electric monofazat cu inainte cu 90 de grade caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: intr-un circuit format dintr-un rezistor de curentul creste instantaneu la valoarea rezistenta R in serie cu o bobina de U/R inductanta L, in momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

indicatori evaluati, obtinuti prin calcule indicatori economici previzionale pentru un interval de timp dat 0,5 m A69 2m

puterea reactiva produsa de un element de linie infinit mic inductia magnetica 2m A4.3.2.

pierderile Joule disipate intr-un element de linie infinit mic forta electromotoare 2,5 m

E73 E28 3-NT264

este permisa pentru inlaturarea este permisa cand lungimea traseului deranjamentelor cablurilor in functiune este mai mare decat lungimea de A8.1.4. fabricatie a cablului respectiv A8.1.4. in dulapuri speciale in orice spatiu A7.1.16. este admisa este admisa numai pentru conductoare de cupru trebuie sa asigure intr-o ora schimbarea cuprinde cel putin 2 ventilatoare de mare unui volum de aer de 3 - 5 ori volumul putere incaperii A5.1.9. otel galvanizat defectarii aparatului de comutatie flexibile derivata in raport cu spatiul cu semn schimbat a potentialului in acel punct direct proportionala cu patratul lui r otel defectelor de izolatie metalice raportul dintre tensiunea aplicata unui conductor si rezistenta acestuia direct proportionala cu r

3-NT307

N27 N65 NT273

44 fara raspuns 45 fara raspuns N117 E204 E26

atat pentru separare cat si pentru conectare si deconectare sub sarcina minim 10 A A5.2.16. cel putin 1,25 m A5.2.26.

numai pentru deconectare sub sarcina minim 16 A

46 fara raspuns N80

cel putin 1,5 m

N83

(0,6-1,5) m de la axul aparatului A5.2.15. numai pe conductorul de nul nu este permisa trifazat

1,5 m de la axul aparatului

N79

pe faza sau pe nul, nu are importanta de regula nu este permisa, cu exceptia anumitor cazuri A4.5.3. bifazat

N78 N23 E160

0,75

4/3

E108

cu zero grade (sunt in faza) curentul nu circula prin acest circuit

cu 90 de grade in urma curentul ajunge la valoarea U/R dupa un timp

E140 E191

Pag.13 /64

Sheet1 intr-un circuit rezistiv, avand rezistenta 20 A R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: intr-un circuit R-L serie de curent 170V alternativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este: intr-un circuit serie format dintr-un reactanta totala a circuitului X este > 0 rezistor de rezistenta R, o bobina de inductanta L si un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat in urma tensiunii la borne daca: intr-un conductor curentul alternativ are uniforma densitatea: Intr-un tor (solenoid de forma circulara integral in campul magnetic din volumul bobinat), energia magnetica produsa de torului un curent care strabate bobinajul torului este localizata: invelisurile metalice de etanseizare ale pot servi drept conductor de nul cablurilor de joasa tensiune : Inversa rezistentei echivalente a n suma rezistentelor celor n rezistoare rezistoare legate in paralel este egala cu: Izolatoarele din centralele si statiile la solicitari electromagnetice electrice se verifica la: La alegerea schemei si structurii 3 - 4 ani retelelor electrice de distributie, avand in vedere asigurarea consumului de energie electrica a zonei alimentate pentru o perspectiva de: La bateriile de condensatoare 200 kVAr automatizate si fractionate puterea pe treapta la joasa tensiune va fi de maximum: La bateriile de condensatoare 250 si 1000 kVAr automatizate si fractionate puterea pe treapta la medie tensiune va fi cuprinsa intre: La calculul curentilor de scurtcircuit, de regula, se neglijeaza impedanta consumatorilor racordati in paralel cu calea de scurtcircuit: La circuitele electrice pentru alimentarea aluminiu receptoarelor de importanta deosebita (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranta, etc) materialul conductoarelor este: La consumatorii alimentati din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor care porneste direct, nu va depasi: La consumatorii alimentati direct din reteaua furnizorului de energie electrica, instalatiile electrice se executa cu distributie monofazata, pentru valori ale curentilor: La determinarea incarcarilor normate pentru calculul mecanic al LEA de joasa tensiune. se ia in considerare: La determinarea valorii de varf a curentului de scurtcircuit, daca exista aparate limitatoare de curent: La dimensionare, din considerente mecanice se recomanda ca sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa tensiune. neizolate, din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor, sa fie: La dimensionare, din considerente mecanice se recomanda ca sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa tensiune. neizolate, din otel-aluminiu utilizate in alimentarea consumatorilor, sa fie: La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic al conductoarelor LEA joasa tensiune., la diferite ipoteze de functionare, se urmareste ca rezistentele de calcul sa nu fie depasite in punctele de prindere ale conductorului in cleme, cu mai mult de: La dimensionarea LEA cu stalpi comuni pentru joasa si medie tensiune, distanta pe verticala intre conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la conditia de sageata maxima, si conductorul superior al liniei de joasa tensiune La dimensionarea LEA cu stalpi comuni pentru joasa si medie tensiune: La dimensionarea LEA de joasa tensiune, sageata maxima a LEA se calculeaza in: 500 A 30 V 95 A 122 V E112 E115

reactanta totala a circuitului X este <0

reactanta totala a circuitului este =0

E43

mai mare in centrul conductorului integral in campul magnetic din afara torului pot servi drept conductor de nul, dar numai in anumite conditii suma inverselor rezistentelor celor n rezistoare la solicitari mecanice in conditiile de scurtcircuit 5 - 9 ani

mai mare la periferia conductorului 1/2 din energie este inmagazinata in volumul torului, iar 1/2 in afara torului nu pot servi drept conductor de nul suma patratelor rezistentelor celor n rezistoare arcul electric 10 - 20 ani

E202 E30

47 fara raspuns E51 48 fara raspuns 49 fara raspuns

150 kVAr

250 kVAr A4.4.3. 500 si 2000 kVAr

3-NT326

1000 si 4800 kVAr A4.4.3. se recomanda sa se tina seama de ea cupru sau aluminiu

3-NT327

se are in vedere numai pentru consumatori cu puteri peste 10 MW obligatoriu cupru A5.1.3.a

Dan C. N55

10 % din putere transformatoarelor din 20 % din puterea transformatoarelor din 30 % din puterea transformatoarelor din post post A5.4.6. post pana la 30 A A3.4.9. pana la 50 A pana la 20 A

N106

N50

zona meteorologica si tipul de amplasament A9 se recomanda sa se tina seama de prezenta acestor aparate 20 mmp

presiunea dinamica de baza data de vant, doar greutatea unitara a fasciculului valorile temperaturii aerului si (conductoarelor) coeficientii de corectie a vitezei vantului si grosimii stratului de chiciura A9 este obligatoriu sa se tina seama de nu exista in norme o prevedere prezenta acestor aparate aplicabila in aceasta situatie 16 mmp 35 mmp A31

N121

Dan C. N128

16 mmp

25 mmp A31

30 mmp

N127

10%

15%

5% A25

N123

se stabileste in functie de deschiderea dintre stalpi A79

nu va fi niciodata mai mica de 1,5 m

va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stalpi

N142

distanta pe stalp intre elementele liniei de medie si joasa tensiune va fi de minim 3 m ipoteza temperaturii maxime A26

distanta pe stalp intre elementele liniei de medie si joasa tensiune va fi de minim 1,5 m A77 ipoteza incarcarii cu chiciura

circuitul de joasa tensiune se monteaza sub circuitul de medie tensiune A77 ipoteza vantului maxim

N141 N124

Pag.14 /64

Sheet1 La dimensionarea LEA joasa tensiune. 30 cm avand un circuit cu conductoare A75 neizolate si un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanta minima intre cele doua circuite trebuie sa fie de: La dimensionarea LEA joasa tensiune. 30 cm cu doua circuite cu conductoare izolate torsadate, distanta minima dintre fascicule trebuie sa fie: La dimensionarea LEA joasa tensiune. 6 m distanta minima pe verticala de la A71 conductoare, in punctul de sageata maxima si suprafata solului, in zonele cu circulatie frecventa, trebuie sa fie de: La dimensionarea LEA joasa tensiune. la in zona de protectie a drumului, traversarile si apropierile fata de neconditionat drumurile situate in afara localitatilor, stalpii LEA joasa tensiune. se amplaseaza: La dimensionarea LEA joasa tensiune. se face cu respectarea unei distante traversarea cu linia peste cai ferate in minime pe verticala de 7 m zona statiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant: La dimensionarea LEA joasa tensiune., 2 daca incarcarile rezultate prin calcul depasesc momentul maxim al stalpului si se monteaza o ancora, dimensionarea acesteia se face la incarcari de calcul cu un coeficient de siguranta de: La dimensionarea LEA joasa tensiune., 500 daN la determinarea incarcarilor tuturor stalpilor, se ia in considerare o incarcare suplimentara provenita din greutatea montorului si a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandata de: La dimensionarea LEA joasa tensiune., 0,2 m la traversarile si apropierile fata de A95 drumurile situate in interiorul localitatilor (urbane sau rurale), stalpii LEA joasa tensiune. se amplaseaza la o distanta minima de bordura de: La dimensionarea liniilor electrice de realizarea unor fundatii speciale joasa tensiune, se are in vedere ca masura de siguranta: La dimensionarea retelelor electrice de puterea activa instalata distributie, puterea activa de calcul (Pc) este definita ca fiind: La dimensionarea retelelor electrice de Suma puterilor reactive maxime distributie, puterea reactiva de calcul (Q) individuale absorbite de receptoarele dintr-un grup, intr-o perioada de timp este definita ca fiind: data La dimensionarea sau verificarea liniilor rezistentei echivalente a instalatiei de electrice aeriene pentru defecte cu legare la pamant punere la pamant, se recomanda luarea in considerare a: La dimensionarea stalpilor se admite o 10% depasire a rezistentelor de calcul cu maximum : La executarea liniilor electrice aeriene nu se face daca s-au executat conform cu tensiuni mai mari de 1 kV, verificarea proiectului valorilor rezistentelor de dispersie ale prizelor de pamant: La executia unei cutii terminale, pentru de trei ori a cutiei respective rezerve se prevad urmatoarele lungimi minime necesare refacerii: La expirarea duratei de valabilitate a Se va prezenta la sediul ANRE pentru a legitimatiei de electrician autorizat, viza legitimatia pentru o noua perioada titularul: de 5 ani, cu plata tarifului corespunzator gradului si tipului de autorizare La functionarea in gol a unei linii creste fata de tensiunea la sursa electrice tensiunea la capat: proportional cu patratul lungimii liniei La generatorul sincron viteza de rotatie a mai mare campului magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului masinii este: La LEA 110 kV cu stalpi sub 40 m 30 unghiul de protectie va fi, pe toata A6.1.3. lungimea liniei, de maxim: La liniile electrice aeriene cu tensiuni la fiecare stalp de intindere mai mari de 1 kV, conductoarele de protectie se leaga la pamant: La liniile electrice aeriene cu tensiuni 5% mai mari de 1 kV, in cazul izolatoarelor strapungibile, numarul de izolatoare dintr-un lant, determinate pe baza tensiunilor nominale de tinere se mareste cu: La liniile electrice aeriene cu tensiuni prin ruperea unui element de izolator mai mari de 1 kV, in cazul lanturilor dintr-o ramura multiple de intindere, verificarea A44 elementelor de izolatoare si a clemelor si armaturilor componente, la gruparea speciala de incarcari (regim de avarie) se face: nu este normata 50 cm N140

50 cm

nu este normata A73 10 m

N139

3m

N138

in afara zonei de protectie a drumului A94

in zona de protectie numai cu acordul unitatii care administreaza drumul si luarea masurilor stabilite de comun acord A94 se admite in conditii de siguranta marita

N146

nu se admite A 90 2,5 A54

N145

1,5

N132

100 daN A43

250 daN

N130

0,1 m

nu este normata

N147

deschiderea nu va depasi 80% din interzicerea innadirii conductoarelor A84 valoarea deschiderii calculate A84 puterea activa pentru care se dimensioneaza un element de retea la se va racorda un grup de "n" consumatori Valoarea puterii reactive corespunzatoare functionarii cu un factor de putere unitar rezistentei arcului electric puterea pentru care au fost dimensionate instalatiile interioare ale consumatorilor Suma puterilor reactive maxim absorbite la un moment dat de un grup de receptoare sau de consumatori rezistentei echivalente la locul de defect

N144 50 fara raspuns 51 fara raspuns Dan C.

5% nu se face fiind inclusa constructiv in conductorul de nul al retelei

3% A58 se face conform normelor specifice A126

3-NT243 3-NT253

o singura data a cutiei respective A5.1.4.de doua ori a cutiei respective Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilitatii legitimatiei pentru o perioada de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful corespunzator gradului si tipului de autorizare scade fata de tensiunea la sursa proportional cu lungimea liniei mai mica in cazul in care doreste continuarea activitatii in calitate de electrician autorizat, va sustine un nou examen, cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare nu se modifica egala

3-NT317 L141

E76 E131

45 la fiecare stalp special 10% A38

60 la fiecare stalp A120 15%

3-NT10 3-NT251 3-NT232

prin ruperea unui element de izolator din doua ramuri

prin ruperea a doua elemente de izolator dintr-o ramura

3-NT235

Pag.15 /64

Sheet1 La liniile electrice aeriene cu tensiuni este acelasi ca la stalpii de intindere mai mari de 1 kV, pentru stalpii inalti, la marile traversari, nivelul de izolatie: La liniile electrice aeriene cu tensiuni stalpi de intindere mai mari de 1 kV, se folosesc cleme cu eliberarea conductorului, respectiv cleme sau legaturi cu tractiune limitata, la: La liniile electrice aeriene cu tensiuni stalpi de intindere mai mari de 1 kV, se folosesc cleme sau legaturi cu retinerea conductorului, la: La liniile electrice aeriene de 110 kV, mai mare cu o unitate decat la lanturile numarul de izolatoare din lanturile de de sustinere A39 intindere, formate din elemente tip capatija, se considera: La liniile electrice aeriene de medie conifere tensiune se pot utiliza stalpi de lemn din: A104 La masina sincrona turatia variaza in functie de sarcina astfel: La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate in serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este: La o masina electrica asincrona turatia variaza: La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmareste: La pozarea cablurilor de energie si de comanda - control se va prevedea la cutiile terminale o rezerva de cablu avand lungimea minima: La realizarea planseelor in coridoarele incaperilor de productie electrica: La realizarea tablourilor si barelor de distributie, distanta minima de izolare in aer intre piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum si intre acestea si parti metalice legate la pamant trebuie sa fie de cel putin: La stabilirea numarului de circuite pentru iluminat normal se va respecta conditia de a nu se depasi o putere totala instalata de: La stabilirea zonei de protectie a unui post de transformare se au in vedere: La stabilirea zonei de siguranta a unei statii electrice se au in vedere: La stalpii terminali cu mai multe circuite, verificarile se fac: creste cand sarcina creste direct proportionala cu capacitatea din considerente mecanice, este mai mic pentru un grad marit de siguranta, este decat la stalpii de intindere mai mare decat la stalpii de intindere A41 stalpi de sustinere de tip intarit stalpi de sustinere de tip normal A57.a 3-NT234 3-NT236

stalpi de sustinere de tip intarit A57.a

stalpi de sustinere de tip normal

3-NT237

mai mic cu o unitate decat la lanturile de egal cu cel de la lanturile de sustinere sustinere foioase tari A104 scade cand sarcina scade invers proportionala cu capacitatea alte specii ramane constanta la variatia sarcinii nu depinde de capacitate

3-NT233

3-NT248 E129 E141

cu sarcina reducerea vibratiilor rotorului necesara refacerii de doua ori a cutiei terminale nu se admit denivelari A5.1.16. 10 mm

cu frecventa reducerea curentului electric absorbit de motor necesara refacerii de trei ori a cutiei terminale se admit denivelari de maxim 5% 15 mm A5.2.62.

cu curentul de excitatie reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului necesara refacerii o singura data a cutiei terminale A5.1.4. se admit denivelari de maxim 10% 20 mm

E158 E161 3-NT303

3-NT261 N19

3 kW pe un circuit monofazat si 8 kW pe un circuit trifazat A5.3.5. nu se delimiteaza zona de protectie a acestui tip de capacitate energetica tensiunile nominale de contur

1 kW pe un circuit monofazat si 5 kW pe un circuit trifazat numarul de personal calificat alocat executarii lucrarilor de mentenanta nu se delimiteaza zona de siguranta a acestui tip de capacitate energetica

5 kW pe un circuit monofazat si 10 kW pe un circuit trifazat tipul constructiv al acestuia

N93

La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub de protectie, pentru a se evita griparea, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie: La transformatoarele la care comutarea pe infasurarea de tensiune mai mica, ploturilor se face cu transformatorul in deoarece tensiunea este mai mica sarcina, comutatorul de ploturi se monteaza: La traversarea si apropierea LEA joasa 1 m tensiune. cu conductoare neizolate fata de poduri, baraje, diguri, trebuie respectata o distanta minima de: La trecerea prin plansee (in interior) sau 1 m la trecerea din pamant in aer (in exterior) cablurile montate in spatii de productie sau cu pericol de deteriorari mecanice se protejeaza pe o inaltime de: La un transformator cu grupa de tensiunea de linie conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, intre neutru si pamant, in regim normal si simetric de functionare avem: La verificarea stabilitatii termice a totala (echivalenta) conductorului de otel-aluminiu se ia in considerare sectiunea: Latimea zonei de protectie si de 55 m siguranta a unei linii de 220 kV este de: Latimea zonei de protectie si de 75 m siguranta a unei linii de 400 kV este de: LEA 110 kV se vor realiza de regula cu izolatie LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni cu medie tensiune se realizeaza cu respectarea unor prevederi cum ar fi: Legarea conductoarelor la aparate, masini, elemente metalice fixe, se face prin strangere mecanica cu suruburi in cazul conductoarelor cu sectiuni mai mici sau egale cu: de portelan

in conditiile montarii numai a circuitelor in conditiile montarii circuitelor de pe de pe o singura parte a stalpului ambele parti ale stalpului tabel I7 nota3 minimum 1,5 minimum 2,5

3-L153 52 fara raspuns tensiunea cea mai inalta din cadrul 3-L152 acesteia 53 fara raspuns nu se fac verificari la stalpii terminali cu 3-NT246 mai multe circuite minimum 2,8 A5.4.2.c 3-NT293

pe infasurarea de tensiune mai mare, deoarece curentul este mai mic 0,3 m

pe oricare dintre infasurari

E135

2m A121 2m A5.2.1.

N154

1,5 m

3-NT292

tensiunea de faza

tensiunea zero

E138

partii de aluminiu 81 m 100 m compozita

partii de otel 25 m 55 m de sticla

54 fara raspuns 3-L159 55 fara raspuns 3-L157 56 fara raspuns 57 fara raspuns N148 N61

linia cu tensiune mai mica se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare 16 mmp

se va prevedea deconectarea automata la armaturile metalice ale tuturor stalpilor puneri simple la pamant ale liniei de se vor lega la conductorul de nul medie tensiune A98 A98 10 mmp 6 mmp A5.1.38

Pag.16 /64

Sheet1 Legarea in serie a maselor materialelor interzisa si echipamentelor legate la conductoare A4.1.44. de protectie este: Legaturile barelor se executa: numai prin sudare Legaturile conductoarelor de protectie trebuie executate: Legaturile conductoarelor din aluminiu pentru imbinari sau derivatii trebuie sa se faca: Legaturile conductoarelor din cupru pentru imbinari sau derivatii care se fac prin rasucire si matisare trebuie sa aiba: Legaturile electrice intre conductoare izolate pentru imbinari sau derivatii se fac: Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma: Legea energiei electrice nr. 13/2007 creaza cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor in sectorul: Legea lui Coulomb exprim: numai prin sudare obligatorie numai cu ajutorul suruburilor la latitudinea executantului cu ajutorul suruburilor, clemelor sau prin sudare A5.1.37. N51 N60 N62

numai prin insurubari, cu contrapiulite si prin sudare sau prin insurubari cu saiba elastica contrapiulite si inele de siguranta (saiba elastica) A5.1.40. prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare A5.1.34. o lungime a legaturii de cel putin 1 cm prin lipire cu cositor

prin rasucire si matisare minimum 8 spire in interiorul tuburilor sau tevilor de protectie u=Ri doar al energiei electrice forta de interactiune dintre corpuri punctuale incarcate cu sarcini electrice doar in curent continuu

N59 N58 N56 E198 L164 E203 E111 E20 L131 L125

minimum 10 spire, o lungime a legaturii de cel putin 2 cm si sa se cositoreasca A5.1.33. in interiorul golurilor din elementele de numai in doze sau cutii de legatura constructie A5.1.29. u= L di/dt doar al energiei termice du=i/C dt Energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare

fluxul electric printr-o suprafata sferica diferenta de potential intre doua puncte doar in curent alternativ indiferent de natura circuitului

Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: Legile lui Kirchhoff se aplica: numai circuitelor liniare Legitimatia de electrician autorizat 3 ani eliberata de ANRE este valabila pentru o perioada de: Legitimatia de electrician autorizat De executare de instalatii electrice cu gradul IIIB confera urmatoarele orice putere instalata tehnic realizabila, la o tensiune nominala maxima de 20 competente titularului: kV A19f Legitimatiile de electrician autorizat pot De tip G (general) pentru instalatii fi: electrice Limitele de rezistenta la foc ale peretilor 0,5 h si planseelor incaperilor ce adapostesc echipament electric cu pana la 60 kg ulei pe cuva sunt de: Linia electrica directa este: Linia electrica ce leaga o capacitate energetica de productie izolata de un client izolat A3.29

numai circuitelor cu elemente neliniare circuitelor liniare si circuitelor neliniare 4 ani 5 ani A64 De executare de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila, la o tensiune nominala maxima de 220 kV De tip A (pentru proiectare) si de tip B (pentru executare) de instalatii electrice A18.1.a/b 1h A5.15. tabel 5.1. Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producator catre mai multi consumatori De proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila, la o tensiune nominala maxima de 20 kV De tip U (universal) pentru instalatii electrice de utilizare 1,5 h

L118

3-NT285

Liniile electrice subterane (LES) fac nu, zonele de protectie si siguranta se parte din categoria capacitatilor stabilesc doar pentru liniile electrice energetice pentru care se stabilesc zone aeriene (LEA) de protectie si siguranta? Lucrarile pentru realizarea instalatiilor de catre operatorul de retea, cu forte de catre utilizator cuprinse intre punctul de racordare si proprii punctul de delimitare la racordarea unui A40(1) utilizator se executa astfel: Marimea adimensionala care reprezinta constanta de propagare a liniei constanta de atenuare a liniei variatia pe care o sufera amplitudinea si faza undei de tensiune sau curent cand parcurge 1 km de linie (lunga ) se numeste: Marimea caracteristica circuitelor impedanta reluctanta magnetice si care este analoaga cu rezistenta circuitelor electrice se numeste: Marimea periodica alternativa este o 1 0% marime a carei valoare medie in decursul unei perioade este egala cu: Marirea cuplului de pornire si prin deconectarea si reconectarea lor la prin utilizarea motoarelor cu rotorul in micsorarea curentului de pornire la reteaua de alimentare dubla colivie motoarele asincrone cu rotorul in scurtcircuit se face: Masurile pentru evitarea contactului numai la montarea aparenta a numai la montarea sub tencuiala a direct cu materialul combustibil al elementelor de instalatii electrice elementelor de instalatii electrice elementelor de instalatii electrice se aplica: Materialele feromagnetice au mai mica decat 1 putin mai mare decat 1 permeabilitatea relativa: Metoda transfigurarii retelelor electrice reduce pierderile de putere activa in retea simplifica structura retelelor echivalente este folosita pentru a: pentru a reduce volumul de calcule Miezul magnetic al rotorului unei masini reducerea curentilor turbionari reducerea tensiunii electromotoare electrice asincrone se realizeaza din tole induse pentru: Montarea de dispozitive antivibratore pe se face in cazul trecerii LEA prin zone in cazul folosirii conductoarelor de conductoarele active si de protectie ale plane deschise, cu deschideri de peste protectie cu fibra optica inglobata LEA: 120 m, conditionat A128.a A128.c Montarea dozelor de trecere este 10 m obligatorie in cazul in care lungimea coloanelor in linie dreapta, pe orizontala, depaseste: Montarea fasciculelor de conductoare este intotdeauna interzisa izolate torsadate ale LEA joasa tensiune. pe elemente de cladire din materiale combustibile: 15 m A3.2.10.

Linia electrica ce leaga un producator de L169 energie electrica si/sau furnizor de energie, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii sau a clientilor eligibili ai acestora A3.29. da, indiferent de tensiunea nominala de doar LES avand tensiunea nominala de 3-L150 functionare 220 kV 58 fara raspuns se contracteaza de catre operatorul de retea cu agenti economici atestati in conditiile legii A40(1) constanta de distorsiune a liniei 3-L98

E75

permeanta

E35

1,5 prin utilizarea motoarelor cu rotorul in colivie cu bare inalte atat la montarea aparenta cat si la montarea ingropata A3.3.9. mult mai mare decat 1 diminua consumul specific de material conductor din motive constructive nu sunt necesare la executarea de LEA

E39 E93

N18

E199 E167 E139 3-NT254

20 m

N43

este admisa conditionat (cu conditia ca este admisa neconditionat intre fasciculul si peretele combustibil se interpune un material incombustibil) A119

N153

Pag.17 /64

Sheet1 Montarea fasciculelor LEA joasa tensiune. pe fatadele cladirilor se va realiza cu respectarea urmatoarelor: peretii trebuie sa fie din materiale distanta de la fascicul la sol sa fie de necombustibile si rezistenti din punct de minimum 2 m vedere mecanic A65 admisa este permisa numai cu acordul unitatii care exploateaza linia electrica respectiva este permisa 0,95 este interzisa montarea pe peretii incaperilor in care au loc procese termice A65 admisa doar cu conditia interpunerii de materiale incombustibile A3.3.9. este permisa neconditionat este interzisa numai in cazul in care conductorul de protectie este folosit drept conductor de nul 0,92 cap.1 trebuie evitata se poate face exceptie pentru tuburi metalice A5.1.92. la latitudinea consumatorului de regula, cu dispozitive de protectie la scurtcircuit si dispozitive de protectie la suprasarcina A5.4.8. au randament mai mic decat al celorlalte tipuri de motoare intotdeauna in justitie N136

Montarea pe materiale combustibile a interzisa conductoarelor electrice cu izolatie normala este: Montarea pe stalpii LEA joasa tensiune. este interzisa a diverselor obiecte ca panouri, placarde, Dan C. are varianta asta cabluri, reclame, etc.: Montarea sigurantelor pe conductoarele este interzisa instalatiei de protectie: A4.2.23. Montarea surselor de putere reactiva specializate (baterii de condensatoare, compensatoare sincrone) se face cand factorul de putere este mai mic de: Montarea tuburilor de protectie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibila a podurilor: Montarea, pe conductoarele de protectie, a unor elemente care pot produce intreruperea circuitului este: Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevazute pe toate fazele: Motoarele sincrone se utilizeaza rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece: Neintelegerile privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, dintre operatorii de distributie si solicitanti, se solutioneaza: Nivelul de izolatie a cablurilor este caracterizat de valorile: Nivelul de tensiune in sistem se regleaza prin: Normativul privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice de c.a. impotriva supratensiunilor se aplica: NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatii electrice de distributie de 1 - 110 kV se aplica 0,98

N48 N131 N25 3-NT329

este strict interzisa interzisa A4.2.23.

este admisa fara restrictii permisa in anumite conditii

N70 N54 N107 E94

numai cu dispozitiv de protectie la numai cu protectie la suprasarcini, scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 pentru puteri mai mici de 5 kW kW nu permit variatia turatiei in limite largi excitatoarea cu colector din circuitul acestora este un element putin fiabil intotdeauna pe cale amiabila in conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE Ord. 18/2004 doar ale rigiditatii dielectrice incarcarea generatoarelor cu putere reactiva Dan C. are varianta asta

L161

doar ale tensiunilor nominale ale cablurilor incarcarea generatoarelor cu putere activa instalatiilor electrice pentru tractiunea electrica

tensiunilor nominale ale cablurilor si rigiditatii dielectrice A4.2.1. utilizare de compensatoare sincrone

3-NT296 E147 NT4

instalatiilor electrice din medii explozive instalatiilor electrice cu tensiunea nominala mai mare de 1000V A2.1.

numai pentru dimensionarea sectiunilor numai pentru verificarea gradului de economice ale liniilor electrice noi incarcare a sectiunilor liniilor electrice existente in exploatare

NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatii electrice de distributie de 1 - 110 kV se aplica la proiectarea de NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind linii electrice aeriene cu tensiuni pana la determinarea sectiunii economice a 110 kV inclusiv conductoarelor in instalatii electrice de distributie de 1 - 110 kV se aplica la proiectarea de Nu este obligatorie dimensionarea sau daca sunt prevazute cu intreruptoare verificarea in conditiile curentilor de automate scurtcircuit a circuitelor electrice cu tensiune nominala pana la 1 kV inclusiv: O linie electrica foarte lunga se care alimenteaza un receptor cu comporta ca o linie: impedanta egala cu impedanta sa caracteristica O linie electrica lunga functionand in produce putere reactiva gol: O linie electrica lunga functionand in absoarbe putere reactiva scurtcircuit: O retea electrica de distributie este Reteaua electrica cu tensiunea de linie definita ca fiind: nominala strict mai mare de 220 kV O retea electric trifazat de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina. Pentru regimul normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei: O siguranta mai mare in alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizeaza prin: O sursa de tensiune cu f.e.m. E si impedanta interioara Z poate fi inlocuita printr-o sursa de curent de intensitate J si admitanta interioara Y, daca sunt indeplinite conditiile: Obligatiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementati de ANRE prin urmatoarele tipuri de acte: Obtinerea avizului tehnic de racordare de catre un utilizator: deplasarea neutrului

pentru dimensionarea sectiunilor economice ale liniilor electrice noi si pentru verificarea gradului de incarcare a sectiunilor liniilor electrice existente in exploatare LEA cu tensiuni pana la 220 kV inclusiv LEA cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv LEA cu tensiuni pana la 110 kV inclusiv

Dan C.

59 fara raspuns

linii electrice subterane (in cablu) cu tensiuni pana la 110 kV inclusiv

linii electrice subterane (in cablu) cu tensiuni pana la 20 kV inclusiv

Dan C.

daca sunt prevazute cu intreruptoare manuale functionand in scurtcircuit absoarbe putere reactiva produce putere reactiva Reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV cresterea curentilor de scurtcircuit

daca sunt prevazute cu sigurante fuzibile

60 fara raspuns E81 E77 E78 L173 E197

ca o linie functionand in gol nu produce si nu absoarbe putere reactiva nu produce si nu absoarbe putere reactiva Reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv A3.52. nici un efect

retele radiale ZY=1

retele buclate cu functionare radial J=YE

retele buclate Z=Y

E162 E54

numai prin licenta, act juridic acordat de numai prin reglementari, acte ANRE pentru exploatarea comerciala a (normative) tehnice si/ sau comerciale, capacitatilor energetice aplicabile activitatii desfasurate este obligatorie pentru orice loc nou de consum A6

atat prin acte juridice (licenta si/ sau autorizatie de infiintare), cat si prin reglementari tehnice si comerciale, acordate/ emise de ANRE nu este obligatorie pentru o durata mai nu este obligatorie pentru o putere mica de 6 luni ceruta sub 100 kW

L206

3-L92

Pag.18 /64

Sheet1 Operator de distributie este o persoana juridica: Care detine si exploateaza reteaua electrica de iluminat public Care intretine si dezvolta reteaua electrica de transport al energiei electrice Care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona A3.34. ANRSC - Autoritatea Nationala de ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei A2 Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale 10 ore din momentul anuntarii 2 ore din momentul anuntarii intreruperii alimentarii cu energie intreruperii alimentarii cu energie electrica electrica in termen de 30 zile calendaristice in termen de 3 zile lucratoare in termen de 5 zile lucratoare in reglementarile aprobare nu exista nici o prevedere cu privire la acest aspect L184

Operatorii economici care asigura servicii de masurare a energiei electrice sunt atestati de: Operatorul de distributie asigura sosirea echipei de interventie in mediul rural, astfel incat, restabilirea tensiunii sa se faca in maximum: Operatorul de distributie este obligat sa raspunda la sesizarile efectuate de utilizatorii retelelor de distributie: Operatorul de distributie este obligat sa raspunda la sesizarile efectuate de utilizatorii retelelor de distributie: Operatorul de distributie:

MEF - Ministerul Economiei si Finantelor 24 ore din momentul anuntarii intreruperii alimentarii cu energie electrica A4.4.3.1.5 La toate sesizarile transmise in scris A4.4.5.1. La toate sesizarile transmise in scris A4.4.5.1. Exploateaza, retehnologizeaza, reabiliteaza si dezvolta retelele electrice de distributie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare A4.2.1.a este unic capacitatea retelei electrice nu permite racordarea

L194 L53

L57 L58 L215

Operatorul de masurare a energiei electrice vehiculate prin puncte de masurare de categoria A: Operatorul de retea va comunica in scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situatia in care: Operatorul de transport si de sistem are urmatoarele atributii principale:

Monitorizeaza siguranta in functionare a incaseaza contravaloarea energiei retelelor electrice de distributie, precum electrice furnizate si indicatorii de performanta ai serviciului de distributie A4.2.1.g. poate fi oricare furnizor poate fi oricare producator prin racordare s-ar incalca normele in vigoare A25a nu a fost respectat avizul de amplasament A25b exploateaza, retehnologizeaza, reabiliteaza si dezvolta instalatiile de masurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici Persoana juridica proprietara a retelelor electrice de transport, pe care le exploateaza in baza licentei pentru furnizarea energiei electrice Poate efectua doar de lucrari de incercari de echipamente electrice distributie joasa tensiune, fir-pilot pentru telemecanica, distributie de medie tensiune, iluminat public comanda control, energie 20 kV, energie 6/ 10 kV, energie 0,4 kV Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere

3-L4 3-L95

exploateaza, retehnologizeaza, exploateaza, retehnologizeaza, reabiliteaza si dezvolta instalatiile din reabiliteaza si dezvolta instalatiile din retelele electrice de transport, instalatiile retelele electrice de distributie de masurare si contorizare a transferului de energie A37.4.a

L211

Operatorul de transport si de sistem este: Orice persoana care detine, sub orice Orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si este titlu o retea electrica de distributie si titulara a unei licente de transport prin este titulara unei licente de distributie care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si dezvoltarea retelei de transport A3.34 Operatorul economic aflat in Poate solicita Atestat provizoriu emis de Nu poate solicita Atestat emis de ANRE reorganizare judiciara, care nu detine ANRE A14 atestate emise de ANRE: Ordinea de asezare a cablurilor electrice distributie joasa tensiune, distributie de distributie de medie tensiune, fir-pilot medie tensiune, fir-pilot pentru sub trotuare, dinspre partea cu cladiri pentru telemecanica, distributie joasa inspre zona carosabila, este: telemecanica, iluminat public tensiune, iluminat public A5.3.2.b Ordinea de asezare a cablurilor pe comanda control, energie 0,4 kV, energie 20 kV, energie 6/10 kV, energie rastele, pe grupe de tensiune, de sus in energie 6/ 10 kV, energie 20 kV 0,4 kV, comanda-control pag.43 jos, este: fig.1 Ordinea de merit este ordinea in care un Pretului ofertat [lei/MWh] Puterii instalate producator de energie electrica este luat A3.39. in considerare pentru acoperirea cererii de energie in Sistemul Electroenergetic National, pe baza: Pe piata concurentiala cu amanuntul, Contracte bilaterale la preturi Contracte bilaterale la tarife fixe furnizorii vand energie electrica reglementate clientilor eligibili prin Pentru aparatele de comutatie si este neglijabila numai pentru aparate cu este neglijabila protectie din circuitele electrice de joasa izolatie in SF6 anexa 10 tensiune, valoarea reactantei: Pentru asigurarea selectivitatii, intre doua trepte, pe scara standardizata a o treapta, pe scara standardizata a curentii nominali a doua sigurante de acestor curenti acestor curenti acelasi tip inseriate trebuie sa fie o diferenta de: Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse PVC polietilena reticulata (XLPE) intre 10 - 30 kV se recomanda alegerea A4.3.1. izolatiei din: Pentru calculul curentilor de scurtcircuit impedante identice cu ale retelei directe impedante diferite de ale retelei directe intr-o retea prin metoda componentelor pentru elemente statice pentru masini rotative simetrice, reteaua inversa se compune din: Pentru calculul curentilor de scurtcircuit curentul de scurtcircuit simetric de curentul de scurtcircuit permanent Ik trifazat simetric, in cazul unui rupere Ib A16.a.3. scurtcircuit departe de generator, A16.a.3. curentul de scurtcircuit initial I"k este egal cu: Pentru calculul curentilor de scurtcircuit, in schemele de secventa homopolara in schemele de secventa directa susceptanta capacitiva a liniilor se neglijeaza: Pentru compensarea factorului de putere baterii de condensatoare bobine de reactanta din retelele de 400 kV, se utilizeaza: A4.1.1. Pentru compensarea individuala a motoarelor asincrone de medie si joasa tensiune se recomanda conectarea la bornele acestora a unor baterii de condensatoare cu puteri: care sa nu depaseasca 70% din consumul de energie reactiva al motorului in gol care sa nu depaseasca 80% din consumul de energie reactiva al motorului in gol

L170

L102 3-NT304

3-NT291 L185

Contracte bilaterale la preturi negociate se calculeaza pe baza de formula trei trepte, pe scara standardizata a acestor curenti polietilena A4.2.4. impedante diferite de ale retelei directe pentru elemente statice curentul de scurtcircuit de soc

L209 N1 E154

3-NT287 E60

N4

in schemele de secventa inversa filtre de armonici care sa nu depaseasca 90% din consumul de energie reactiva al motorului in gol A4.3.8.

61 fara raspuns 3-NT333 3-NT321

Pag.19 /64

Sheet1 Pentru compensarea puterii reactive in retelele electrice de medie tensiune, numarul de trepte al bateriei de condensatoare va fi astfel determinat incat socul de tensiune ce apare pe barele de medie tensiune sa nu depaseasca: Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective se foloseste o platbanda de otel zincat sau vopsit, avand sectiunea minima de cel putin: Pentru constructia LEA joasa tensiune. utilizarea conductoarelor din otelaluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: Pentru constructia LEA joasa tensiune. utilizarea conductoarelor din otelaluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: Pentru consumatorii care prezinta regim deformant sau fluctuatii rapide de sarcina (fliker), se recomanda utilizarea de: Pentru cordoanele flexibile pentru instalatiile electrice mobile, se prevad lungimi suplimentare egale cu: Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, furnizorul: Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente ale instalatiilor electrice la efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia in considerare: Pentru dimensionarea stalpilor in regim de avarie se considera, ca ipoteza de calcul: Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicata mai mare decat 245 kV, nivelul nominal de izolatie se defineste prin: Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicata mai mica sau egala cu 245 kV, nivelul nominal de izolatie se defineste prin: Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare: Pentru instalatii electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV, "Autorizatiile de infiintare" se acorda de catre ANRE: Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea total instalat intro statie trebuie: Pentru limitarea solicitarilor termice ale echipamentelor si cailor parcurse de curentii de scurtcircuit, in cazul retelelor de 110 kV, timpul de actionare a protectiilor nu trebuie sa depaseasca: Pentru limitarea solicitarilor termice ale echipamentelor si cailor parcurse de curentii de scurtcircuit, in cazul retelelor de 220 si 400 kV, timpul de actionare a protectiilor nu trebuie sa depaseasca: 1% 2% 3% 62 fara raspuns

50 mmp

150 mmp

100 mmp A3.2.2.

N36

este interzisa

este interzisa

baterii de condensatoare fractionate

este admisa in zonele de amplasament I (campii, dealuri, litoralul marii sau al lacurilor, amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m) A29. este admisa in zonele de amplasament I (campii, dealuri, litoralul marii sau al lacurilor, amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mici de 10 m) A29. surse statice de putere reactiva reglabile cu tiristoare A4.3.2.

este admisa pentru lucrari de reparatii, in baza unor justificari tehnico-economice este admisa in zonele de amplasament II (localitati, cu exceptia centrelor marilor orase, precum si amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mari de 10 m) motoare sincrone

N125

N126

3-NT325

50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tractiune aplica un preaviz, apoi intrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului A200(1)a curentul dinamic nominal

(5 -10) % din lungimea necesara pentru 20% din lungimea necesara pentru a a evita solicitarea la tractiune A5.1.156 evita solicitarea la tractiune ii da consumatorului doua preavize, apoi ii aplica preaviz consumatorului, apoi il ii aplica penalizari actioneaza in justitie curentul de scurtcircuit termic echivalent valoarea la varf a curentului de scurtcircuit

N76 L250

63 fara raspuns

ruperea conductoarelor in conditiile unui ruperea conductoarelor in conditiile de ruperea conductoarelor in conditiile de vant perpendicular pe linie, simultan cu vant in lungul liniei, simultan cu vant in lungul liniei, fara depunere de depunere de chiciura A73 depunere de chiciura A73 chiciura tensiunea nominala de tinere la impuls de trasnet A3.22.a tensiunea nominala de tinere la impuls de trasnet A3.22.a este o conditie obligatorie tensiunea nominala de tinere de scurta durata la frecventa industriala tensiunea nominala de tinere de scurta durata la frecventa industriala A3.22.a nu este obligatoriu tensiunea nominala de tinere la impuls de comutatie A3.22.b tensiunea nominala de tinere la impuls de comutatie

3-NT245

3-NT6

3-NT5

se incheie in conformitate cu contractul cadrul aprobat de ANRE Numai pentru realizarea de linii si statii Numai pentru retehnologizarea liniilor si Atat pentru realizarea liniilor si statiilor electrice de transport noi statiilor electrice de transport existente electrice de transport noi, cat si pentru retehnologizarea celor existente marita 2,5 s micsorata 1,5 s divizat in mai multe unitati 1,0 s

L251 64 fara raspuns E196 65 fara raspuns

2,5 s

1,5 s

1,0 s

66 fara raspuns

Pentru limitarea solicitarilor termice ale 2,5 s echipamentelor si cailor parcurse de curentii de scurtcircuit, in cazul retelelor pana la 110 kV, timpul de actionare a protectiilor nu trebuie sa depaseasca: Pentru materialele magnetice, relatia dintre inductia magnetica si intensitatea campului magnetic: Pentru micsorarea pierderilor de putere prin curenti turbionari in piesele metalice mari parcurse de fluxuri magnetice variabile: Pentru o linie electrica aeriana cu tensiune mai mare de 1 kV, culoarul de trecere (de functionare): Pentru o linie electrica care alimenteaza un receptor ce are impedanta egala cu impedanta caracteristica a liniei, puterea activa la extremitatea receptoare: Pentru o linie electrica care alimenteaza un receptor ce are impedanta egala cu impedanta caracteristica a liniei: Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima: este liniara se executa piesele metalice din tole de otel subtiri izolate intre ele este diferit de zona de protectie a liniei se numeste putere caracteristica sau putere naturala energiile reactive, inductiva si capacitiva, se compenseaza cand factorul de putere =1

1,5 s

1,0 s

67 fara raspuns

este o egalitate

este neliniara

E34 E85

se realizeaza piesele din tole cu adaus de se evita plasarea pieselor metalice siliciu pentru marirea rezistivitatii masive in campuri magnetice variabile este diferit de zona de siguranta a liniei coincide cu zona de siguranta si cu zona de protectie ale liniei A134 este independenta de lungimea liniei este independenta de tensiunea liniei

3-NT255 E79

energia reactiva inductiva este mai mare energia reactiva capacitiva este mai decat cea capacitiva mare decat cea inductiva cand factorul de putere = 0 cand U = U max

E80 E155

Pag.20 /64

Sheet1 Pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabine de sectionare prevazute cu echipament uscat, zona de protectie si zona de siguranta: Pentru posturi de transformare aeriene pe stalpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranta este: Pentru posturi de transformare aeriene pe stalpi, zona de protectie este: sunt diferite in functie de tipul capacitatii energetice coincid nu se delimiteaza zona de siguranta a acestor tipuri de capacitati energetice L156 68 fara raspuns

mai mare cu 50% decat zona de protectie 20 m de la limita zonei de protectie nu se delimiteaza zona de protectia a acestui tip de capacitate energetica egala cu conturul fundatiei stalpului Sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem A39.a Sa racordeze fara respectarea reglementarilor aplicabile, instalatiile proprii la cele ale retelei electrice de transport

nu se normeaza

Pentru protectia instalatiilor de transport Sa consume energie electrica prin al energiei electrice se interzice instalatii racordate direct la cele ale persoanelor fizice sau juridice: retelei electrice de transport Pentru protectia instalatiilor de transport Sa consume energie electrica prin al energiei electrice se interzice instalatii racordate direct la cele ale persoanelor juridice: retelei electrice de transport

L155 69 fara raspuns egala cu conturul fundatiei stalpului si L154 proiectia pe sol a platformei suspendate 70 fara raspuns Sa efectueze sapaturi de orice fel in zona L213 de siguranta a retelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem A39.b Sa limiteze sau sa ingradeasca, prin L214 executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orice alt mod, accesul reprezentantilor operatorului de transport si de sistem la propriile instalatii A39.f Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protectie si de siguranta ale instalatiilor, fara acordul operatorului de retea, cu conditia sa fie proprietar al terenului L216

Pentru protejarea retelelor electrice de Li se interzice sa efectueze constructii distributie persoanelor fizice si juridice: de orice fel in zona de siguranta a acestora, fara avizul de amplasament al operatorului de retea A46.a

Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca prin executia de imprejmuire sau prin constructii accesul la instalatii al OD A46.f

Pentru sistemele de masurare de categoria A se utilizeaza contoare electronice cu clasa de exactitate: Pentru sistemele de masurare de categoria A, este obligatorie inspectarea contoarelor si a concentratoarelor de catre Operatorul de masurare si efectuarea unei citiri locale cel putin: Pentru sistemele de masurare de categoria A, sectiunea si lungimea circuitelor care asigura legatura dintre transformatoarele de tensiune pentru masurare si contoare trebuie astfel alese incat caderile de tensiune pe aceste circuite sa nu fie mai mari de: Pentru sistemele de masurare de categoria B masurarea se face folosind:

0,5 pentru energia activa si 2 pentru energia reactiva o data la doi ani

0,2S pentru energia activa si 1 pentru 2 pentru energia activa si 3 pentru energia reactiva A34 energia reactiva o data pe an A63o data la trei ani

3-L19 3-L14

0,25V

0,05V A45

0,5V

3-L8

tensiunile si curentii de pe toate cele trei tensiunile si curentii de pe toate cele trei curentii de pe doua sau trei faze si faze, la inalta si joasa tensiune A95 faze, la joasa, medie si inalta tensiune tensiunile dintre faze, la medie tensiune A95 Pentru sistemele de masurare de o data la doi ani o data pe an o data la trei ani categoria B, este obligatorie inspectarea A121 contoarelor si a concentratoarelor de catre Operatorul de masurare si efectuarea unei citiri locale cel putin: Pentru sistemele de masurare de o data la doi ani o data pe an o data la trei ani A169 categoria C, este obligatorie inspectarea contoarelor si a concentratoarelor de catre Operatorul de masurare si efectuarea unei citiri locale cel putin: Pentru sistemele de masurare de numai in format numeric prin intermediul impulsurilor generate numai prin intermediul impulsurilor categoriile B si C, este permisa de contoare sau in format numeric generate de contoare transmiterea informatiei de la contoare A106 si A156 la concentratoare: Pentru un element de instalatie care se scurtcircuitul trifazat fara punere la scurtcircuitul trifazat cu punere la natura defectului practic posibil care dimensioneaza sau se verifica in conditii pamant pamant conduce la solicitarea cea mai mare a de scurtcircuit se ia in considerare: elementului Pentru utilizatorii permanenti perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de: Peretele de separatie intre celule la statiile interioare de medie tensiune se va prevedea: Permeabilitatea este o marime: Permitivitatea este o marime: Persoana juridica care are calitatea de administrator al Codului tehnic al retelei electrice de transport (Codul RET), este: Pierderea de putere activa intr-un element de retea (transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparent vehiculat, este direct proportional cu: Pierderile de putere activ si reactiv pe o linie electric, la aceeasi putere aparent vehiculat, sunt invers proportionale cu: Pierderile de putere intr-o line electrica prin care se transporta o putere activa P la un factor de putere =0,9, fata de cazul cand se transporta aceeasi putere la un factor de putere=0,8 sunt: Planificarea dezvoltarii retelelor electrice de distributie se face pe baza unui studiu de dezvoltare in perspectiva pe o durata maxima de: maximum 20 de ani de la data emiterii plin numai pentru inaltimea intrerupatorului magnetica electrica CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA A13 patratul frecventei minimum 20 de ani de la data emiterii plin pe toata inaltimea celulei A5.1.27. minimum 25 de ani de la data emiterii A29(1) plin pe o inaltime de cel mult 2 m

3-L17 3-L15

3-L16

3-L20

71 fara raspuns 3-L96 3-NT271 E24 E2 3-L80

electrica mecanica magnetica chimica Autoritatea Nationala de Reglementare Ministerul Economiei si Finantelor in domeniul Energiei patratul tensiunii retelei patratul curentului

E170

patratul curentului

patratul tensiunii

patratul puterii active

E165 Dan C. E50

mai mici

egale

mai mari

5 ani

10 ani A6.5.3.

15 ani

L60

Pag.21 /64

Sheet1 Planificarea dezvoltarii retelelor electrice de distributie se face pe baza unui studiu de dezvoltare in perspectiva, pe o durata medie de: Planificarea dezvoltarii si modernizarii retelelor electrice de distributie se face de catre: Planul de situatie cu amplasarea in zona a locului de consum, care face parte din documentele necesare solicitarii unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie: Platforma unui post de transformare aerian, amplasat pe 2 stalpi, trebuie montata la o inaltime de: Plintele de distributie din PVC trebuie montate la distante de minim: Postul de transformare aerian are: Postul de transformare de stalp este acela al carui echipament, inclusiv transformatorul, este instalat in exterior: Posturile de transformare de retea urbana de tip interior vor fi proiectate cu: Posturile de transformare situate in mediul rural sau cele cu regim de constructie similar in mediul urban: Posturile electrice de transformare fac parte din categoria capacitatilor energetice pentru care se stabilesc zone de protectie si siguranta? Potentialul scalar in punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp incarcat cu sarcina q pentru: Pozarea cablurilor se recomanda a fi facuta: Prevederile normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplica la proiectarea si executarea instalatiilor electrice aferente: Prevederile normativului privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare a instalatiilor energetice se refera la evaluarea: Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o retea electrica buclata cu N noduri, ne da, pentru curentii care circula prin retea: Prin adaugarea, pe toate laturile pornind din acelasi nod al unei retele buclate, a unor forte electromotoare (f.e.m.) egale si la fel orientate fata de nod (teorema lui Vaschy): Prin consumatori industriali se inteleg: 3 ani A6.1.4. Ministerul de resort, cu consultarea ANRE si a operatorilor de distributie 5 ani 7 ani L59

Operatorii de distributie, titulari de licente acordate de ANRE A6.1.1. Avizat de catre organismele competente, Avizat de ANRE potrivit legii A15e

ANRE, in calitate de administrator al Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) Avizat de catre operatorul de retea, anterior depunerii cererii

L64 3-L90

1,5 m 3 cm fata de pervazuri din material combustibil si 10 cm fata de pardoseala A5.1.130 celule de 20 kV pe o constructie speciala de stalpi A1.2.2.m. un singur transformator nu vor avea ferestre A5.1.12.

2,5 m 1 cm fata de pervazuri din material combustibil si 5 cm fata de pardoseala

3,5 m A6.3.2.h 15 cm fata de pervazuri din material combustibil si 20 cm fata de pardoseala

3-NT275 N72 3-NT257 3-NT258

stalp/ stalpi cutie de distributie direct pe stalpii liniilor electrice aeriene in cabina metalica sau zidita A1.2.2.m cu doua transformatoare pot avea ferestre protejate cu plasa de sarma nu are importanta pot avea ferestre prevazute cu sticla armata da

72 fara raspuns 3-NT265 3-L149 73 fara raspuns E5 3-NT302 N45

nu, zonele de protectie si siguranta se nu, zonele de protectie si siguranta se stabilesc doar pentru statiile electrice de stabilesc doar pentru liniile electrice conexiune si transformare aducerea acestuia de la infinit in pct. M aducerea acestuia din punctul M la origine in fluxuri separate pentru cablurile de in fluxuri separate pentru cablurile de comanda control si telemecanica fata de energie de tensiuni diferite A5.1.3. cele de energie A5.1.3. cladirilor agricole si horticole protectiei cladirilor impotriva trasnetelor A1.1.e

transportul acestuia din pct. M la infinit intr-un singur flux, indiferent de tensiune, pentru utilizarea eficienta a spatiului disponibil depozitelor de materiale pirotehnice si explozive

indicatorilor evaluati, obtinuti prin calcule previzionale pentru un interval de timp dat N-1 relatii distincte

indicatorilor de performanta, care se unor indicatori economici determina in baza unor inregistrari ale comportarii de-a lungul unui interval de timp parcurs N relatii distincte N+1 relatii distincte

74 fara raspuns E16

circulatia de curenti existenta anterior in se pot modifica curentii din laturile cu retea nu se modifica f.e.m. adaugate

se modifica circulatia de curenti din laturile pe care nu se adauga f.e.m.

E52

societatile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial A71(1) Prin delimitarea zonelor de protectie ale exploatarea corespunzatoare a capacitatilor energetice se asigura: capacitatilor energetice Prin delimitarea zonelor de protectie ale asigurarea parametrilor nominali de capacitatilor energetice se urmareste: functionare a capacitatilor energetice Prin delimitarea zonelor de siguranta ale asigurarea parametrilor nominali de capacitatilor energetice se urmareste: functionare a capacitatilor energetice Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege: ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de securizare

sediile administrative ale societatilor comerciale minimizarea expunerii capacitatilor energetice la riscuri tehnologice asigurarea exploatarii corespunzatoare a capacitatilor energetice protectia capacitatilor energetice

societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri cheltuieli minime de exploatare

L253

Prin incaperile instalatiilor electrice cu se admite tensiuni peste 1 kV, trecerea conductelor cu fluide: Principalele elemente feromagnetice sunt: Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul in scurtcircuit cu simpla colivie il constituie: Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu il constituie faptul ca: Printre activitatile desfasurate de operatorul de distributie se numara si urmatoarele activitati: Fierul, nichelul si cobaltul curentul mic de pornire permit reglarea in limite largi a turatiei

3-L144 Dan C. micsorarea pierderilor in posturile de 3-L143 transformare Dan C. minimizarea riscurilor pentru siguranta 3-L145 persoanelor si a bunurilor din apropierea 75 fara capacitatii energetice raspuns ansamblul format din transformatoarele doar transformatorul de masurare L235 de masurare si contorul de energie electrica, precum si toate elementele intermediare, inclusiv elementele de securizare A4.22. nu se admite nu se admite, exceptand trecerea 3-NT268 A5.1.17. conductelor cu apa calda, folosind tevi sudate, fara flanse Dan C are varianta asta Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul E106 pornirea fara dispozitiv de pornire nu necesita intretinere permanenta cuplul de pornire foarte bun prezinta o constructie simpla si robusta E92 E91

Gestionarea, exploatarea, mentenanta, modernizarea si dezvoltarea instalatiilor electrice aflate in patrimoniu (linii electrice, statii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instalatii de protectie si automatizare etc) A3.2.1.a Printre activitatile desfasurate de Gestionarea, exploatarea, mentenanta, operatorul de distributie, precizate in modernizarea si dezvoltarea instalatiilor Codul retelelor electrice de distributie proprii din retelele electrice de (Codul RED), se numara si urmatoarele distributie A3.2.1.a activitati:

Dispecerizarea energiei electrice la nivel Aprobarea tarifelor de distributie a national energiei electrice, stabilite in functie de structura cheltuielilor

Asigurarea tranzitarii energiei electrice Dispecerizarea energiei electrice la nivel prin retelele electrice de 110 kV aflate in national patrimoniu propriu A3.2.1.c

Pag.22 /64

Sheet1 Printre competentele Autoritatii Elaborarea si aprobarea regulamentului Elaborarea normelor de securitatea si Elaborarea regulamentului privind Nationale de Reglementare in domeniul de desemnare a furnizorului de ultima sanatate in munca pentru operatorii racordare a utilizatorilor la retelele Energiei se regasesc: optiune economici din sectorul energiei electrice electrice de interes public A11.2.g Printre obiectivele Codului tehnic al retelei electrice de transport (Codul RET) sunt incluse: Printre obiectivele Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) se regasesc: Printre obiectivele Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) se regasesc: Printre obiectivele Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) se regasesc: Stabilirea unui set de reguli si norme stabilirea cerintelor tehnice pentru stabilirea cerintelor tehnice pentru pentru conducerea prin dispecer a grupurile nedispecerizabile grupurile dispecerizabile racordate la Sistemului Electroenergetic National reteaua electrica de distributie A6.g A6.b Stabilirea unui set de reguli si norme in Stabilirea responsabilitatilor si Stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor obligatiilor operatorilor de distributie si vederea asigurarii accesului utilizatorilor la retelele electrice de transport la retelele electrice de distributie ale tuturor utilizatorilor retelelor A1.2.2.a electrice de distributie A1.2.2.b Stabilirea unui set de reguli si norme in Stabilirea cerintelor tehnice pentru Stabilirea Standardului de performanta vederea asigurarii accesului utilizatorilor racordarea utilizatorilor la retelele pentru serviciul de distributie a energiei electrice de distributie la retelele electrice de transport electrice A1.2.2.c A1.2.2.d Stabilirea cerintelor pentru dezvoltarea Stabilirea unui set de reguli si norme in Stabilirea interfetelor si a fluxurilor retelelor electrice de distributie vederea asigurarii accesului utilizatorilor informationale dintre operatorii de A1.2.2.e la retelele electrice de transport distributie si operatorul de transport si de sistem si utilizatorii retelelor electrice de distributie A1.2.2.f Asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat la retelele electrice de interes public A2.b Obligatia ca in termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitari de contractare a serviciului de distributie din partea unui titular de licenta sau consumator eligibil racordat la RED, sa faca o oferta si in cazul acceptarii acesteia, sa incheie contractul A3.2.6. Promovarea utilizarii surselor noi si regenerabile de energie A2.h Obligatia ca in termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicitari de contractare a serviciului de distributie din partea unui titular de licenta sau consumator eligibil racordat la RED, sa faca o oferta si in cazul acceptarii acesteia, sa incheie contractul Determinarea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public Obligatia ca in termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitari de contractare a serviciului de distributie din partea unui titular de licenta sau consumator eligibil racordat la RED, sa faca o oferta si in cazul acceptarii acesteia, sa incheie contractul Asigurarea integrala, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzatoare pierderilor tehnice din retele L195

3-L77

L25

L26

L27

Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. 13/2007 se regasesc: Printre obligatiile operatorului de distributie precizate in Codul retelelor electrice de distributie (Codul RED) sunt incluse:

L166 L36

Printre responsabilitatile si obligatiile operatorului de distributie precizate in Codul retelelor electrice de distributie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentatiei tehnice si a Obligatia ca in termen de maximum 7 normelor care reglementeaza zile calendaristice de la primirea unei proiectarea, functionarea, intretinerea si solicitari de contractare a serviciului de dezvoltarea instalatiilor componente ale distributie din partea unui titular de retelelor electrice de distributie licenta sau consumator racordat la RED, A3.2.2. sa faca o oferta si in cazul acceptarii acesteia, sa incheie contractul A3.2.6. in constructie capsulata k AAR=0,2 k RAR=0,20-0,25 curentul prin circuitul rotoric creste foarte mult cu contact de protectie A5.3.9. k AAR=0,1 k RAR=0,25-0,3 tensiunile electromotoare nu mai sunt sinusoidale este admisa conditionat Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicatia numerica, indiferent de gradul de autorizare (I, II, III sau IV) A55 cu sigurante fuzibile A5.1.7. sigurante fuzibile A7.1.12

L35

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt intotdeauna: Probabilitatea de neraspuns a anclansarii automate a rezervei este: Probabilitatea de neraspuns a reanclansarea automata rapida pentru LEA 110kV este: Producerea dublei puneri la pamant a bobinajului rotoric al unui generator sincron are urmatoarele efecte negative.

in executie sub tencuiala k AAR=0,05 k RAR=0,3-0,4 apar scantei la periile colectorului

N97 76 fara raspuns 77 fara raspuns E89

Proiectarea unor retele electrice care au este interzisa neutrul tratat diferit de alte retele cu care urmeaza a fi legate galvanic: Promovarea examenului de autorizare se Minim 20 de puncte la chestionar si 3 face obtinand: puncte la aplicatia numerica, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicatia numerica pentru gradele III si IV Protectia cablurilor impotriva curentilor doar in anumite cazuri speciale de scurtcircuit se realizeaza: Protectia la supracurenti a bateriilor de intreruptoare manuale condensatoare de joasa tensiune se realizeaza prin : Protectia la tensiune nula sau la tensiune se prevede la fiecare motor minima, atunci cand este necesara: A5.4.11.

este intotdeauna admisa Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicatia numerica, pentru gradele I si II, respectiv 15 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicatia numerica pentru gradele III si IV cu relee de protectie A5.1.7 intreruptoare automate care permit intreruperea curentilor capacitivi

78 fara raspuns L130

3-NT313 N26 N109

se admite utilizarea in comun a unui este interzisa utilizarea in comun a unui dispozitiv de protectie, pentru mai multe dispozitiv de protectie motoare, in anumite conditii A5.4.11 2,5 kW paratrasnete

Protectia motoarelor la suprasarcina nu 0,6 kW 1,1 kW este obligatorie conditionat pentru puteri A5.4.9. ale acestora de pana la: Protectia posturilor de transformare noi descarcatoare cu rezistenta variabila pe descarcatoare cu coarne de 3-35 kV cu intrare aeriana, impotriva baza de oxizi metalici A7.2.7. loviturilor directe de trasnet si impotriva undelor de supratensiune de trasnet care se propaga pe LEA se realizeaza cu: Puncte de masurare de categoria A sunt cele utilizate pentru masurarea energiei electrice vehiculate pe circuite cu putere nominala: Puncte de masurare de categoria A sunt cele utilizate pentru masurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimenteaza locuri de consum de energie electrica avand un consum anual: mai mica de 100 MVA A16.a peste 100 GWh A16.a mai mare de 100 MVA

N108 3-NT12

egala cu 100 MVA

3-L10

sub 50 GWh

sub 100 GWh

3-L7

Puncte de masurare de categoria B sunt mai mica de 100 MVA cele utilizate pentru masurarea energiei A16.b electrice vehiculate pe circuite cu putere nominala:

mai mare de 100 MVA

egala cu 100 MVA

3-L11

Pag.23 /64

Sheet1 Puncte de masurare de categoria C sunt peste 200 MWh cele utilizate pentru masurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimenteaza locuri de consum de energie electrica avand un consum anual: Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinte nou-construite vor fi la: Punctul de alimentare este: bornele de iesire din contoare, montate in apartamentele blocului sub 200 MWh A16.c peste 300 MWh 3-L3

statie de conexiuni de medie tensiune, destinata alimentarii unor posturi de transformare A1.2.2.1. intotdeauna ca punctul unei retele Punctul de delimitare intre instalatiile electrice in care se delimiteaza electrice este definit: patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea A4.38. Punctul de masurare a energiei electrice punct al unei retele electrice care este definit ca: delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de retea Puterea activa instalata (Pi) a unui valoarea maxima a puterii absorbite consumator reprezinta: Puterea bateriei de condensatoare de 40% din puterea nominala a joasa tensiune, fara aparataj de transformatorului deconectare propriu, racordata la bornele unui transformator ca baterie fixa pentru compensarea consumului de putere reactiva de mers in gol, trebuie sa fie mai mica de 100 kVAr si nu trebuie sa depaseasca: permite definirea limitelor de utilizare Puterea electrica reactiva: ale unui aparat electric Puterea nominala a unui motor electric puterea activ absorbit de motor de la se defineste astfel: retea cand este alimentat la Un si absoarbe In Puterea reactiva a bateriei de cel mult 70% din puterea de mers in gol condensatoare in cazul compensarii a receptorului locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie sa compenseze: Puterea transformatorului care se 100 kVA monteaza in posturi pe stalpi nu va depasi, de regula: Racordarea la bornele receptoarelor a se realizeaza obligatoriu cu posibilitate bateriilor de condensatoare de joasa de deconectare manuala tensiune cu puteri sub 100 kVAr: Racordul electric este partea din linia electrica aeriana sau subterana si bransament cuprinsa intre: firida de bransament A1.2.2. Racordurile electrice aeriene si 20 A coloanele electrice individuale se executa monofazat pentru valori ale curentilor pana la: Racordurile si coloanele electrice se 0,5 % pentru racordurile electrice dimensioneaza astfel incat sa fie subterane, respectiv 1% pentru indeplinite conditiile de cadere de racordurile electrice aeriene si pentru tensiune. Acestea nu trebuie sa coloanele electrice colective sau depaseasca: individuale A2.1.4. Ramificatiile din distributiile cu oriunde pe traseul conductelor conductoare electrice libere se executa: Raportul de transformare RT/XT in scade functie de marimea transformatorului: A15.b Raportul nominal de transformare al raportul dintre tensiunea primara si unui transformator de putere este: secundara de mers in gol Raza minima de curbura a unui cablu de 15 x diametrul cablului 20 kV cu izolatie din material sintetic, Anexa 5 este: Reactanta supratranzitorie a unui motor direct proportionala cu curentul de este: pornire Reactanta supratranzitorie longitudinala cu 5s inaintea scurtcircuitului a masinii sincrone este reactanta calculata: Realizarea liniilor aeriene de joasa este permisa daca troleibuzele sunt tensiune pe aceiasi stalpi cu instalatii prevazute cu limitator de cursa care sa pentru transportul in comun: retina captatoarele la deconectarea accidentala a acestora de la linia de contact A82. Refuzul clientilor de a permite accesul la Contraventie grupurile de masurare constituie: A86.1.a Regimul de functionare a retelelor strans buclat in zone cu densitate de electrice de joasa tensiune va fi: consum mare Regimul deformant este un regim undele de curent si tensiune nu sunt energetic in care: periodice Reglarea puterii active debitate de tensiunea de excitatie generatorul sincron se face variind: Reglarea puterii reactive debitate de modificarea curentului de excitatie generatorul sincron se face prin: Regulamentul de autorizare a De tip E pentru executie electricienilor defineste urmatoarele tipuri de autorizatii: furnizorilor si consumatorilor de Regulamentul de furnizare a energiei energie electrica electrice la consumatori se aplic: A2

bornele de iesire din contoare, montate bornele de iesire din contoare, montate centralizat, la limita zonei de proprietate centralizat, la parter sau pe palier asupra terenului, in exteriorul A28(6) constructiei statie de transformare 110kV/20 kV sau post de transformare 20kV/ 0,4 kV statie de conexiuni si transformare de 110 kV/ 20kV intotdeauna ca punctul unei retele intotdeauna ca punctul fizic in care este electrice in care se afla instalat grupul de racordat un utilizator masurare a energiei electrice tranzitate punct al unei retele electrice unde se afla punct fizic din reteaua electrica la care instalat grupul de masurare a energiei se racordeaza un utilizator electrice A4.39 suma puterilor nominale ale tuturor receptoarelor 30% din puterea nominala a transformatorului valoarea medie a puterii absorbite 20% din puterea nominala a transformatorului A4.3.7.

3-L91

3-NT256 L238

L239

Dan C. 3-NT332

produce transformarea energiei electrice in energie mecanica puterea activ transmis prin intrefierul motorului cand este alimentat la Un si absoarbe In cel mult 80% din puterea de mers in gol a receptorului

este variatia in timp a energiei magnetice si electrice puterea mecanic debitat de motor la arbore cand este alimentat la Un si absoarbe In cel mult 90% din puterea de mers in gol a receptorului A7.1.9.

E41 E182 N113

160 kVA se poate realiza direct, fara aparataj de deconectare propriu, conditionat A4.3.7. firida de bransament si coloana sau colonele electrice 30 A A2.1.5. 10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene si pentru coloanele electrice colective sau individuale nu la mai mult de 1 m fata de zona de fixare pe suport creste raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala 25 x diametrul cablului invers proportionala cu curentul de pornire in momentul scurtcircuitului este interzisa

250 kVA A6.3.2.i se realizeaza obligatoriu cu posibilitate de deconectare automata coloana electrica si bornele contorului montat la consumator 40 A

3-NT278 3-NT320 N39 N40

5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene si pentru coloanele electrice colective sau individuale numai in zonele de fixare pe suporturi A5.1.60. ramane constant raportul dintre tensiunea primara si secundara la sarcina nominala 30 x diametrul cablului invers proportionala cu patratul tensiunii de alimentare cu 10 s dupa producerea scurtcircuitului este permisa daca la dimensionarea stalpilor se tine seama si de incarcarile datorate instalatiilor de transport in comun si distantele intre circuite sunt cele reglementate A82 Tentativa de infractiune radial undele de curent si tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidala curentul statoric deconectarea rezistentei de stingere Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori

N34

N64 N3 E159 3-NT316 E175 79 fara raspuns N143

Infractiune buclat, in zone cu densitate de consum medie undele de curent si de tensiune sunt ambele periodice si nesinusoidale admisia agentului primar la turbina deschiderea aparatului director al turbinei De tip A sau B pentru proiectare si respectiv executare A18a/b tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica

L231 80 fara raspuns E66 E157 E188 L119 L241

Pag.24 /64

Sheet1 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza si executa instalatii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin: Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza si executa instalatii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin: Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public este: Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigur: Relatia intre curentii de linie si de faz in sisteme cu generatoare si receptoare conectate in triunghi este: Releul termic se foloseste pentru: Hotarare de guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al presedintelui ANRE in baza Legii 13/ 2007 3-L99

Hotarare de guvern

Ordin al ministrului de resort

Ordin al presedintelui ANRE A11(2)m

L109

Elaborat de ANRE si aprobat prin hotarare a Guvernului Romaniei A11.2.q deconectarea automat a liniilor la suprasarcin curentul de linie este mai mare de 1,73 ori decat curentul de faz

Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin Elaborat de Ministerul de resort al presedintelui ANRE conectarea automat a unui transformator de rezerv curentul de linie este egal cu curentul de faz protejarea generatoarelor si motoarelor electrice impotriva punerii la pamant CN Transelectrica SA A31 Obligatia ca in termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitari de contractare a serviciului de distributie din partea unui titular de licenta sau consumator racordat la RED, sa faca o oferta si in cazul acceptarii acesteia, sa incheie contractul cel putin 2 utilizatori A3.53. Proprietate publica a statului modificarea curentului (tensiunii) de excitatie la generatoarele sincrone curentul de faz este mai mare de de 1,73 ori decat curentul de linie protejarea motoarelor electrice impotriva suprasarcinilor SC Electrica SA, inclusiv actuale sau foste filiale

L191 E195 E190 E122 3-L85

protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit Responsabilitatea asigurarii serviciul de orice producator de energie electrica sistem apartine urmatoarei persoane racordat la SEN juridice titulare de licenta: Responsabilitatile operatorului de Administrarea documentatiei tehnice si distributie precizate in Codul retelelor normelor care reglementeaza electrice de distributie (Codul RED) proiectarea, functionarea, intretinerea si includ: dezvoltarea instalatiilor componente ale retelelor electrice de distributie

Asigurarea integrala, din surse proprii de L34 producere a energiei electrice, cantitatea Dan C. corespunzatoare pierderilor tehnice din retele

Retea electrica de interes public este o retea electrica la care sunt racordati: Reteaua electrica de transport al energiei electrice si terenurile pe care este amplasata, sunt: Reteaua electrica de transport este:

cel putin 3 utilizatori Proprietate privata a unei persoane juridice Reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mica decat 110 kV

cel putin un utilizator A35.2. Proprietate privata a statului Reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV Ansamblul de linii electrice destinate conectarii unui producator de energie electrica de un utilizator al sau

L186 L210 L174 L172

statii de transformare 110 kV/20 kV destinate alimentarii zonelor urbane si rurale normele tehnice nu contin prevederi privind tratarea neutrului in functie de marimea curentilor capacitivi Retelele electrice de medie tensiune, cu PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de racordare indirecta prin puncte de medie tensiune la statiile electrice de 20 kV direct la barele de medie tensiune 20 kV la barele punctului de conexiune, conexiuni la statiile electrice de transformare prin puncte de alimentare ale statiei electrice care, la randul lui, este alimentat din 110kV/20kV, sunt acelea in care: statia electrica prin linii de medie tensiune care au sau nu alte sarcini pe ele Retelele electrice medie tensiune, cu PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de PT 20/0,4 kV sunt racordate la statiile PT 20/0,4 kV racordate la statiile racordare directa la statiile electrice de 20 kV la barele de medie tensiune ale electrice prin intermediul punctelor de electrice sunt destinate exclusiv 110kV/20kV, sunt acelea in care: statiei electrice conexiuni alimentarii consumatorilor de tip casnic Rezerva de reglaj primar trebuie sa se 10 s 50 s 30 s poata mobiliza automat si integral in: Definitii. Rezerva de reglaj secundar este rezerva abaterea frecventei de la valoarea de abaterea soldului SEN de la valoarea de abaterea tensiunii de la valoarea consemn care poate fi integral mobilizata la: consemn nominala Def. Rezistenta de izolatie a instalatiei numai intre conductoarele active luate 2 numai intre fiecare conductor activ si atat intre conductoarele active luate 2 electrice se masoara intotdeauna: cate 2 pamant cate 2, cat si intre fiecare conductor activ si pamant A6.9. Rezistenta de izolatie a pardoselii se cca. 0,5 m de elementul conductor cca. 1 m de elementul conductor cca. 2 m de elementul conductor masoara in cel putin trei locuri, dintre accesibil in incapere accesibil in incapere accesibil in incapere care unul aflat la: A6.11. Rezistenta de izolatie a unui circuit cu mai mica de 0,5 M mai mare sau egala cu 1 M mai mare sau egala cu 2 M tensiune nominala > 500 V se masoara A6.9. in c.c. si trebuie sa aiba o valoare: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare , 5 ohm 066 ohm 6 ohm avand fiecare rezistenta de 2 ohm, montate in serie este: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, 3 ohm 1 ohm 9 ohm avand fiecare rezistenta de 3 ohm, montate in paralel, este: Rezistenta in timp la foc a peretelui 3 ore 5 ore 7 ore dintre transformatoarele de putere, va fi A6.3.2.d cel putin: Rezistivitatea unui conductor electric natura materialului lungime, direct proportional masa, direct proportional depinde de: Rezonanta se obtine intr-un circuit reactantele inductiva si capacitiva in reactanta inductiva este mai mare decat reactanta capacitiva este mai mare decat electric de curent alternativ daca: valoare absoluta sunt egale reactanta capacitiva reactanta inductiva Rolul conservatorului de ulei la de a asigura o suprafata de contact a de a asigura spatiul necesar dilatarii si de a face posibila umplerea cu ulei a transformatoarele de forta este: uleiului cu aerul mai mica contractarii uleiului transformatorului Rolul dominant pentru reglarea nivelului circulatia de putere activa circulatia de putere reactiva nici una din cele doua de tensiune pe o linie electrica il are: Sanctiunile contraventionale aplicate de Retragerea autorizarii cu drept de Retragerea autorizarii fara drept de Avertisment verbal ANRE electricienilor autorizati pot fi prezentare la o noua examinare prezentare la o noua examinare Dan C. are si varianta asta asociate cu una dintre urmatoarele A75 A75 masuri:

Reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV A3.54. Reteaua electrica este definita ca fiind: Ansamblul de linii, inclusiv elementele Ansamblul instalatiilor electroenergetice de sustinere si de protectie a acestora, interconectate statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele A3.51. Retele electrice de distributie publica retelele electrice de 110 kV destinate retelele electrice destinate exclusiv cuprind: evacuarii energiei electrice produse in alimentarii cu energie electrica a centralele electrice consumatorilor industriali Retelele electrice de distributie de medie cu neutrul izolat pentru curenti cu neutrul tratat pentru curenti capacitivi tensiune pot functiona: capacitivi mai mici de 10 A mai mari de 10 A

81 fara raspuns 82 fara raspuns 83 fara raspuns

84 fara raspuns 3-L86 3-L87 N111 N112 N110 E113 E114 3-NT276 E126 E46 E149 E164

Pag.25 /64

Sheet1 Sarmele de otel utilizate la realizarea conductoarelor funie de otel si a inimii de otel a conductoarelor aluminiu - otel destinate liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV: Schema echivalenta de calcul in cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a retelei trifazate direct la pamant (monofazat) se compune din: Schema echivalenta de calcul in cazul producerii unui scurtcircuit intre doua faze ale unei retele izolat de pamant se compune din: Schema echivalenta de calcul in cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei retele izolat de pamant se compune din: Schema echivalenta de calcul in cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei retele la pamant cu arc se compune din: Schema pentru calculul curentilor de scurtcircuit, daca se aplica teoria componentelor simetrice in cazul scurtcircuitelor simetrice si nesimetrice, se intocmeste: Scopul "Codului tehnic al retelelor electrice de distributie" este: se protejeaza impotriva coroziunii prin zincare clasa 2-a A30 se protejeaza impotriva coroziunii cu grund epoxidic nu se protejeaza impotriva coroziunii 3-NT229

schemele de secventa directa, inversa, homopolara conectate in paralel schema de secventa directa

schemele de secventa directa, inversa si schemele de secventa directa si inversa homopolara conectate in serie conectate in paralel schemele de secventa directa si inversa schemele de secventa directa, inversa si conectate in paralel homopolara conectate in paralel schemele de secventa directa si inversa conectate in paralel schema de secventa directa inseriata cu schema de secventa inversa doar in cazul scurtcircuitelor simetrice, numai pentru o faza

E61

E63

schemele de secventa directa, inversa si schema de secventa directa homopolara conectate in serie schema de secventa directa inseriata cu schema de secventa directa triplul impedantei arcului pentru toate cele trei faze, in ambele cazuri numai pentru o faza, in ambele cazuri

E62

E64

85 fara raspuns

De a promova si impune regulile si cerintele de ordin comercial in vederea bunei functionari a pietei de energie electrica

Scurtcircuitul departe de generator componentei simetrice de ca ramane reprezinta un scurtcircuit in timpul practic constanta caruia valoarea: Se admit doze comune pentru circuitele daca acestea functioneaza la aceeasi de iluminat normal, de prize, de tensiune comanda si de semnalizare: A5.3.2. Se admite alimentarea a mai multor 8 kW receptoare electrice de forta de aceeasi natura (de ex. motoare) prin acelasi circuit prevazut cu protectie comuna la scurtcircuit, daca puterea totala instalata nu depaseste: Se admite conditionat instalarea, in 1260 kVA inclusiv incaperi comune cu instalatiile de A6.3.f distributie de inalta si joasa tensiune, de cel mai simplu tip, a doua transformatoare de putere in ulei cu o putere totala de: Se admite montarea la etajul I al 400 kVA cladirilor a transformatoarelor de putere cu ulei, conditionat, cand acestea au puteri de pana la: Se considera ca un transformator sarcina transformatorului este foarte functioneaza in gol atunci cand: mica Se considera o intrerupere in alimentarea situatia in care tensiunea efectiva in cu energie electrica: punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv Se pot utiliza contoare cu preplata pentru punctele de masurare de categoria: Se prevad prize artificiale de pamant pentru dirijarea potentialelor la: Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distributie formate din mai multe panouri avand o lungime mai mare de: Se recomanda ca legaturile pentru curenti din interiorul tablourilor de joasa tensiune sa fie realizate din bare pentru curenti mai mari de: Se recomanda ca montarea instalatiilor electrice de interior cu tensiunea pana la si peste 1000V sa fie amplasate: Se recomanda ca numarul de mansoane de legatura pe 1 km de linie nouconstruita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum: Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comanda control, avand, la mansoane, lungimea minima: Sectionarea barelor colectoare in statiile electrice are scopul: Sectiunea economica (densitatea economica) se foloseste: Sectiunea economica a conductoarelor cablurilor este sectiunea pentru care se realizeaza un regim optim economic, corespunzator unor: Sectiunea nominala a unui conductor funie alcatuit din doua metale se exprima prin: A

De a promova si impune regulile si cerintele de ordin tehnic minimale pentru o functionare sigura, stabila si economica a retelelor electrice de distributie, in beneficiul tuturor utilizatorilor acestora A1.2.1. componentei simetrice de ca scade intotdeauna 10 kW

De a promova si impune regulile si cerintele de ordin tehnic minimale pentru o functionare sigura, stabila si economica a retelelor electrice de transport in beneficiul tuturor utilizatorilor acestora componentei simetrice de ca se dubleaza daca puterea instalata pe fiecare circuit nu depaseste 2 kW 15 kW A5.4.1.

L241

86 fara raspuns N92 N101

1030 kVA inclusiv

800 kVA inclusiv

3-NT280

630 kVA

1000 kVA A6.3.b

3-NT279

curentul primar si curentul secundar sunt cand o infasurare este conectata la retea, foarte mici iar cealalta este deschisa situatia in care tensiunea efectiva in situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea nominala a decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv A4.25 retelei in punctul respectiv B C A190

E152 L236

3-L13 3-NT252 N90

toti stalpii LEA din zonele cu circulatie toti stalpii speciali ai LEA din zonele cu toti stalpii cu aparataj ai LEA din zonele frecventa A125 circulatie redusa cu circulatie redusa A125 10 m 3m 5m A5.2.75 50 A 100 A A5.2.58. in incaperi separate A2.6. 4 bucati A8.1.3. 75 A

N21

in aceeasi incapere 2 bucati

nu exista in prescriptiile energetice o astfel de recomandare 5 bucati

N13 3-NT294

lungimea necesara refacerii o data a mansonului de limitare a curentilor de scurtcircuit in proiectarea liniilor electrice, pentru alegerea sectiunii conductoarelor cheltuieli de investitii minime

lungimea necesara refacerii de doua ori lungimea necesara refacerii de trei ori a a mansonului respectiv mansonului respectiv A5.1.4. de a reduce costul instalatiei in exploatarea liniilor electrice, pentru verificarea limitei de incarcare economica cheltuieli de exploatare minime de a reduce pierderile de putere in exploatarea liniilor electrice, pentru stabilirea oportunitatii realizarii unui circuit nou (LEA noua) cheltuieli totale minime A4.2.d valoarea exacta a sectiunii conductorului, luata cu 2 zecimale

3-NT289

E181 87 fara raspuns 3-NT298

valorile rotunjite ale sectiunilor ambelor valoarea sectiunii celei mai mari dintre metale Cap.2 cele doua (aferente celor doua metale)

N119

Pag.26 /64

Sheet1 Sectiunea unui cablu se calculeaza in puterea absorbita de consumatori functie de: A3.1.6. Sectiunile cablurilor de comanda 1 mmp control, din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie sa fie mai mici de: Sectiunile transversale ale coloanelor 3 x 50 + 25 mmp electrice colective din blocurile de locuinte nu trebuie sa depaseasca, in cazul utilizarii aluminiului: Sectiunile transversale minime admise 1 mmp pt conductoarele de cupru si 2,5 ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mmp pt conductoarele de aluminiu mai mici de: Sensul puterii deformante intr-un circuit de la generator spre bobina format dintr-un generator care produce o unda sinusoidala si o bobina cu miez de fier saturat este: Separatorul, ca echipament in cadrul de a proteja circuitul la supracurenti unei statii electrice, are rolul: Serviciile de sistem asigurate de tehnologice, furnizate de utilizatorii operatorul de transport si de sistem (CN RET TRANSELECTRICA SA) sunt: A29 Serviciile de sistem tehnologice sunt sistemele de reglaj primar al frecventei realizate folosindu-se ca resurse: Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de operatorul de transport si de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) includ: Serviciul de distributie a energiei electrice este un serviciu public: reglarea tensiunilor in reteaua electrica de transport A29.c ale carui activitati specifice se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodarire comunala tipul terenului pe care se amplaseaza 1,5 mmp A4.3.1. 3 x 70 + 35 mmp A2.1.7. coeficientii de cerere si simultaneitate A3.1.6. 2,5 mmp 3-NT309 3-NT301

3 x 95 +50 mmp

N42

1,5 mmp pt conductoarele de cupru si 4 2,5 mmp pt conductoarele de cupru si 4 mmp pt conductoarele de aluminiu mmp pt conductoarele de aluminiu A4.3.1. intotdeauna de la bobina spre generator poate avea oricare sens, in functie de incarcarea generatorului de a separa vizibil un circuit auxiliare de a masura nivelul de izolatie

3-NT288 E68

E172

functionale, care exprima activitatea 3-L82 operationala a CN TRANSELECTRICA SA A28(1) rezervele de putere consumatorii nedispecerizabili, care pot 3-L83 fi deconectati la dispozitia CN 88 fara TRANSELECTRICA SA raspuns retehnologizarea statiilor electrice aflate compensarea consumului propriu 3-L84 in patrimoniul CN TRANSELECTRICA tehnologic (CPT) din reteaua electrica SA de transport A29.d a carui realizare a fost concesionata de catre autoritatile administratiei publice locale de pe raza carora sunt amplasate retelele electrice de distributie ale carui activitati specifice se desfasoara in conformitate cu conditiile licentei de distributie acordate de ANRE, in baza legii energiei electrice A3.1.1. administrarea pietei de energie electrica, restaurarea functionarii Sistemului prin OPCOM Electroenergetic National dupa un colaps total sau al unei zone A26(2)d L31

Serviciul de sistem aflat in functionarea in siguranta a SEN responsabilitatea operatorului de A26(2)a transport si de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura: Sigurantele automate cu filet se pot numai pentru separare utiliza:

3-L81

atat pentru separare cat si pentru numai pentru deconectare sub sarcina conectare si deconectare sub sarcina A5.2.37. Sigurantele cu capac filetat trebuie sa fie conductoarele de alimentare sa fie conductoarele de plecare spre conductoarele de alimentare sa fie montate in asa fel incat: legate la suruburile de contact consumatori sa fie legate la suruburile legate la duliile filetate de contact Sigurantele electrice au rolul de a: proteja instalatia din aval la defecte la face trecerea din linie electrica aeriana asigura protectia personalului scurtcircuit ca si la suprasarcini de lunga in line electrica in cablu durata Sigurantele electrice sunt aparate cresterea tensiunii peste o valoare limita cresterea curentului peste o valoare scaderea curentului sub o valoare limita electrice care impiedica: limita Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate supratensiuni supracurenti defect de izolatie pentru protectie la: Singurele marimi fizice reale in curent marimile efective de curent sau de marimile instantanee de curent sau de valorile medii de curent sau de tensiune alternativ sunt: tensiune tensiune Sistarea furnizarii energiei electrice la cel putin 3 zile inainte cel putin 5 zile inainte cel putin 10 zile inainte un consumator pentru intarzieri la plata A152.(1) facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu: Sistemele de bare colectoare precum si faza L1 - rosu inchis, faza L2 - galben, faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L1 - rosu inchis, faza L2 - negru, derivatiile acestora, din tablourile faza L3 - albastru inchis faza L3 - rosu inchis faza L3 - galben electrice de joasa tensiune se marcheaza A5.1.42.b prin vopsire, astfel: Sistemele simetrice de fazori in care se corespund unor realitati fizice reprezinta artificii de calcul numai sistemul direct corespunde unei descompun sistemele de tensiuni sau de realitati fizice curenti dezechilibrati: Sistemul de evacuare a uleiului din cuva 10 cm 20 cm 30 cm unui transformator, se realizeaza prin A6.6.2. tevi cu diametrul de: Sistemul de tensiuni ale unui sistem intotdeauna simetric este nesimetric daca fazele sunt neegal este simetric daca fazele sunt egal electric trifazat racordat la un generator incarcate incarcate electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este: Sistemul Electroenergetic National Totalitatea liniilor si statiilor electrice Ansamblul instalatiilor electroenergetice Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national si care constituie (SEN) este definit ca fiind: interconectate, indiferent de nivelul de interconectate prin care se realizeaza tensiune numai transportul si distributia energiei infrastructura de baza utilizata in comun electrice de participantii la piata de energie electrica A3.60. Sistemul Electroenergetic National Totalitatea instalatiilor de producere a Sistemul electroenergetic situat pe Totalitatea liniilor si statiilor electrice (SEN) este definit ca fiind: energiei electrice de pe teritoriul teritoriul national si care constituie interconectate, indiferent de nivelul de national infrastructura de baza utilizata in comun tensiune de participantii la piata de energie electrica A3.61. Solicitantii se pot adresa operatorului la prin intermediul operatorului pietei de prin intermediul unui titular de licenta direct sau prin intermediul unui reteaua caruia doresc sa se racordeze, in energie electrica de furnizare A13.a consultant de specialitate atestat vederea obtinerii avizului tehnic de A13.b/c racordare: Solutia de racordare se stabileste printr-o utilizatorii noi de tip "consumator utilizatorii noi care se racordeaza la utilizatorii noi care sunt distribuitori sau fisa de solutie pentru: casnic" individuali, indiferent de puterea retelele electrice avand tensiune au grupuri generatoare indiferent de solicitata A14.a nominala de 110 kV sau mai mare tensiunea retelei la care se racordeaza Solutia de racordare se stabileste printr-o utilizatorii noi care sunt distribuitori sau utilizatorii de tip "consumatori" care se utilizatorii de tip "consumator casnic" fisa de solutie pentru: au grupuri generatoare indiferent de racordeaza la retele electrice de medie individuali, indiferent de puterea tensiunea retelei la care se racordeaza sau joasa tensiune, indiferent de puterea solicitata A14.a solicitata, daca solutia de racordare este unica si evidenta A14.c

N84 N24 E173 E130 E117 E74 L249

N31

E56 3-NT281 E49

L175

L176

3-L94

L65 L66

Pag.27 /64

Sheet1 Solutia de racordare se stabileste printr-o utilizatori existenti care solicita un spor utilizatorii noi care sunt distribuitori sau fisa de solutie pentru: de putere ce poate fi acordat prin au grupuri generatoare indiferent de instalatiile de racordare existente, tensiunea retelei la care se racordeaza indiferent de tensiunea retelei la care sunt racordati A14.d utilizatorii care, prin tipul lor si caracteristicile echipamentelor instalatiilor de utilizare si/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele normate utilizatorii noi care sunt distribuitori sau utilizatorii de tip "consumatori" care se au grupuri generatoare indiferent de racordeaza la retele electrice de medie tensiunea retelei la care se racordeaza sau joasa tensiune, indiferent de puterea solicitata, daca solutia de racordare este unica si evidenta A14.c utilizatorii noi care sunt distribuitori sau utilizatorii cu o putere de 25 kVA au grupuri generatoare indiferent de tensiunea retelei la care se racordeaza A17.b utilizatorii perturbatori A17.c L67

Solutia de racordare se stabileste printr-o utilizatorii perturbatori fisa de solutie pentru:

L68

Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii noi care se racordeaza la un studiu de solutie pentru: retelele electrice avand tensiune nominala de 110 kV sau mai mare A17.a Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii de tip consumatori care un studiu de solutie pentru: solicita o putere mai mica de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activitatii lor

L69

utilizatori existenti care solicita un spor de putere ce poate fi acordat prin instalatiile de racordare existente, indiferent de tensiunea retelei la care sunt racordati utilizatorii care, prin tipul lor si Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii de tip consumatori care un studiu de solutie pentru: solicita o putere mai mica de 30 kVA, caracteristicile echipamentelor indiferent de categoria din care fac parte instalatiilor de utilizare si/sau al din punct de vedere al activitatii lor proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele normate A17.e Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatorii care solicita modificarea / utilizatorii de tip "consumatori" care se un studiu de solutie pentru: imbunatatirea instalatiilor de racordare racordeaza la retele electrice de medie existente sau cresterea gradului de sau joasa tensiune, indiferent de puterea siguranta in punctul de delimitare, daca solicitata, daca solutia de racordare este lucrarile necesare nu pot fi stabilite prin unica si evidenta fisa de solutie A17.d Solutia de racordare se stabileste printr- utilizatori existenti care solicita un spor utilizatorii de tip "consumator casnic" un studiu de solutie pentru: de putere ce poate fi acordat prin individuali, indiferent de puterea solicitata instalatiile de racordare existente, indiferent de tensiunea retelei la care sunt racordati Stabilirea numarului de prize 1 kW 1,5 kW monofazate in cladirile de locuit si social-culturale se face considerand o putere instalata pe circuit de: Stabilirea sectiunilor economice ale investitii minime consumuri proprii tehnologice minime LEA are la baza un calcul economic bazat pe criteriul: Stalpii de interventie se dimensioneaza: numai in regim normal numai in regim de avarie A59. Stalpii de interventie: se folosesc pe perioada normala de nu se folosesc la liniile electrice aeriene functionare a liniei electrice

L70

utilizatorii noi care se racordeaza la retelele electrice avand tensiune nominala de 110 kV sau mai mare A17.a

L72

utilizatorii de tip consumatori care solicita o putere mai mica de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activitatii lor utilizatorii care se racordeaza la retelele electrice avand tensiune nominala de 110 kV sau mai mare A17.a 2 kW A5.3.8. cheltuieli totale actualizate minime in regim normal si de avarie

L73

L74

N98

89 fara raspuns 3-NT244 3-NT241 3-NT242 3-NT250 3-NT249 3-NT239 3-NT247 3-NT240 L49

se folosesc pentru remedierea temporara a unor portiuni de linii avariate A57.d Stalpii de intindere sunt utilizati pentru: fixarea conductoarelor, prin intindere, la fixarea conductoarelor, prin intindere, ca pentru sustinerea conductoarelor capetele liniei puncte de sprijin, in lungul liniei A57.b Stalpii de lemn folositi la executarea in alveola de beton in pamant prin fundatii burate in pamant prin batere cu vibratii liniilor electrice aeriene se monteaza: A112 Stalpii de lemn folositi la executarea cu rasini cu grunduri de exterior cu substante speciale in instalatii liniilor electrice aeriene trebuie sa fie industriale de specialitate impregnati: A106 Stalpii de sustinere se folosesc: in mod curent pe linii pentru sustinerea pentru fixarea conductoarelor prin nu se folosesc la constructia retelelor conductoarelor A57.a intindere Stalpii si accesoriile din beton se prevad in mod obligatoriu numai in cazul stalpilor pe care este numai in cazul stalpilor speciali cu dispozitive de legare la pamant a A99. montat aparataj partilor metalice: Stalpii terminali se folosesc la: remedierea temporara a unor portiuni de fixarea conductoarelor prin intindere la se folosesc numai ca stalpi de colt linii avariate capetele liniei A57.c Standardul de performanta pentru 3: racordarea consumatorilor, serviciul de distributie a energiei contractarea furnizarii energiei electrice electrice defineste indicatorii de si reclamatiile utilizatorilor performanta generali ai serviciului, care sunt in numar de: Standardul de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica in conditii de: Standardul de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica in conditii de: Standardul de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica: intrerupere accidentala a energiei electrice Forta majora A4.2.3.a la aparitia unor conditii meteorologice deosebite (inundatii, inzapeziri, alunecari de teren, viscole etc) A.4.2.3.c Au instalatii electrice care functioneaza la tensiunea nominala alternativa in gama 0,4-110 kV si la frecventa din SEN, de 50 Hz A4.2.2.a 5: racordarea utilizatorilor, contractarea serviciului de distributie, intreruperile in alimentarea cu energie electrica, calitatea energiei electrice si sesizarile utilizatorilor A4.2.1. Forta majora A4.2.3.a 7: racordarea consumatorilor, racordarea producatorilor, contractarea serviciului de distributie, contractarea furnizarii energiei electrice, intreruperile in alimentarea cu energie electrica, calitatea energiei electrice, sesizarile consumatorilor Evenimente accidentale determinate de angajatii operatorului de distributie

L46 L48 L47

Evenimente accidentale determinate de Evenimente accidentale determinate de terti angajatii operatorului de distributie A4.2.3.c in cazul intreruperilor in alimentarea cu in conditii de forta majora energie electrica, planificate de A4.2.3.a operatorul de distributie Prin regimul lor de functionare nu Au contracte de furnizarea a energiei introduc perturbatii in alimentarea altor electrice incheiate cu operatorul de utilizatori ai retelelor electrice de distributie distributie din zona

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie se aplica in relatiile dintre operatorul de distributie si utilizatorii retelelor electrice de distributie care:

L44

Pag.28 /64

Sheet1 Standardul de performanta pentru Se incadreaza in puterea maxima serviciul de distributie se aplica in prevazuta in avizul tehnic de racordare relatiile dintre operatorul de distributie (ATR) si respecta conditiile prevazute in contract A4.2.2.c si utilizatorii retelelor electrice de distributie care: Standardul de performanta pentru Racordarea utilizatorilor la retelele serviciul de distributie stabileste electrice de distributie indicatorii si nivelurile de performanta A4.2.1.a privind: Standardul de performanta pentru Racordarea utilizatorilor la retelele serviciul de distributie stabileste electrice de distributie indicatorii si nivelurile de performanta A4.2.1.a privind: Standardul de performanta pentru Debransarea consumatorilor rau-platnici serviciul de distributie stabileste de la relele electrice de distributie indicatorii si nivelurile de performanta privind: Standardul de performanta pentru Debransarea consumatorilor rau-platnici serviciul de distributie stabileste de la relele electrice de distributie indicatorii si nivelurile de performanta privind: Standardul de performanta pentru Evenimentele accidentale produse de serviciul de distributie stabileste terti asupra retelelor electrice din indicatorii si nivelurile de performanta patrimoniul public privind: Standardul de performanta pentru Asigurarea continuitatii in alimentarea serviciul de distributie stabileste cu energie electrica si a calitatii energiei indicatorii si nivelurile de performanta electrice distribuite A4.2.1.b privind: Standardul de performanta pentru Evenimentele accidentale produse de serviciul de distributie stabileste terti asupra retelelor electrice din indicatorii si nivelurile de performanta patrimoniul public privind: Statiile de conexiuni cu tensiuni peste in aer liber 20 kV vor fi dispuse, de regula: Statiile de conexiuni cu tensiuni peste in interior, in cladiri de zid 20 kV vor fi dispuse, de regula: Statiile de transformare de 110 kV/MT 25 MVA de distributie publica, echipate cu un transformator, se realizeaza pentru un profil final de maxim: Statiile de transformare din Sistemul doua trepte de tensiune Energetic National, cu tensiunea primara de 400kV, 220kV sau 110kV, se vor realiza cu: Statiile de transformare exterioare inalt amplasate in zone poluate (niveluri de poluare III si IV) se realizeaza in sistem constructiv de tip: Studiul de solutie elaborat in vederea racordarea grupurilor dispecerizabile la racordarii la retelele electrice se retelele electrice de distributie avizeaza atat de operatorul de distributie A23(2)a cat si de operatorul de transport si de sistem in toate cazurile care prevad: Succesorii legali ai unor contracte de cu obligatia modificarii numelui furnizare pot continua derularea acestor titularului in termen de o luna contracte: Suma fortelor electromotoare ale unui egala cu 1 sistem trifazat simetric este: Sunt obligati s asigure mentinerea consumatorii casnici factorului de putere intre limitele prevazute in reglementri emise de ANRE: Sunt parametrii tehnici de calitate ai frecventa in SEN si tensiunea in RET serviciilor de transport si de sistem: A3.1./3.2. Supratensiunile de origine atmosferica directe sau indirecte (induse) pot fi: Supunerea legaturilor electrice la este permisa intotdeauna eforturi de tractiune: Sursele stationare de energie electrica in Da curent continuu se supun dispozitiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007? Susceptanta unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul: Sustragerea de energie electrica constituie: Tabloul de distributie trebuie montat: Tablourile de distributie din locuinte se pot instala astfel incat inaltimea laturii de sus a tablourilor fata de pardoseala finita sa nu depaseasca: Tarifele de racordare la retea sunt: Temperatura maxima a unui conductor al unui cablu, in regim permanent, este: impedantei Contraventie in plan orizontal 2m Au contracte de furnizarea a energiei electrice incheiate cu operatorul de distributie Au instalatii electrice care functioneaza la tensiunea nominala alternativa in gama 220 kV - 400 kV si la frecventa din SEN, de 50 Hz L45

Asigurarea continuitatii in alimentarea Debransarea consumatorilor rau-platnici cu energie electrica si a calitatii energiei de la retelele electrice de distributie electrice distribuite A4.2.1.b Furnizarea energiei electrice Debransarea consumatorilor rau-platnici de la retelele electrice de distributie intreruperile programate, ca urmare a lucrarilor planificate de exploatare si mentenanta A4.2.1.c Furnizarea energiei electrice

L37

L38

Solutionarea sesizarilor utilizatorilor A4.2.1.e Solutionarea sesizarilor utilizatorilor A4.2.1.e

L39

L40

Debransarea consumatorilor rau-platnici intreruperile programate, ca urmare a lucrarilor planificate de exploatare si de la relele electrice de distributie mentenanta A4.2.1.c Debransarea consumatorilor rau-platnici Evenimentele accidentale produse de de la relele electrice de distributie terti asupra retelelor electrice din patrimoniul public Asigurarea continuitatii in alimentarea intreruperile programate, ca urmare a cu energie electrica si a calitatii energiei lucrarilor planificate de exploatare si mentenanta electrice distribuite A4.2.1.b A4.2.1.c in interior, in cladiri de zid nu exista nici o prevedere legala in aer liber 40 MVA nu exista nici o prevedere legala 63 MVA

L41

L42

L43

90 fara raspuns 91 fara raspuns 92 fara raspuns 93 fara raspuns 3-NT3

maxim doua transformatoare (autotransformatoare) semiinalt A13.6.

nu exista nici o prevedere legala care sa reglementeze acest aspect jos A13.6.

racordarea utilizatorilor racordati la racordarea utilizatorilor in statii de medie tensiune care detin in patrimoniu transformare 400(220)/110 kV prin linii receptoare cu puteri totale de 30 kVA electrice de distributie cu tensiunea de 110kV A23(2)b cu obligatia modificarii numelui titularului in termen de 6 luni A65 nula toti consumatorii de energie electrica fara nici o obligatie egala cu 1/2 toti consumatorii de energie electric, cu exceptia consumatorilor casnici nivelul consumului propriu tehnologic (pierderi de energie electrica) de rezonanta sau de ferorezonanta este interzisa A5.1.31. Da, doar sub aspectul stabilirii pretului de vanzare e energiei electrice produse reactantei Dan C. are varianta asta Contraventie sau infractiune, dupa caz nu exista recomandari speciale cu privire la modul de montare 2,5 m A5.2.67. Reglementate de ANRE temperatura mediului 16 A5.1.14 375C - 400C, in functie de durata

L75

L247 E48 L244

calitatea curbelor de tensiune si de curent A3.3 rapide sau lente este permisa in cazul conductoarelor de cupru Nu A1.(2)b rezistentei Infractiune de furt A85.1 perfect vertical si bine fixat A5.2.79. 2,3 m

3-L88 E192 N57 L165

E44 L227 N20 N88

Stabilite de operatorii de retea suma dintre temperatura mediului si temperatura de suprasarcina Dan. C are varainata asta Temperatura minima dintr-o incapere cu 10 personal permanent de exploatare a instalatiilor electrice cu tensiune mai mare de 1 kV, nu trebuie sa scada sub: Temperaturile maxime de scurta durata 375C - 400C, in functie de materialul ale componentelor cablurilor nu trebuie de izolare, respectiv materialul mantalei sa depaseasca: exterioare si de umplutura

Negociate cu solicitantul temperatura de suprasarcina 13

L226 3-NT319 3-NT267

valorile limita admise de normele producatorului

Dan C.

Pag.29 /64

Sheet1 Tensiunea maxima de serviciu a liniei electrice de joasa tensiune, Um, este: valoarea eficace a tensiunii intre faze: valoarea eficace maxima a tensiunii intre valoarea eficace maxima a tensiunii intre faze, care poate sa apara in conditii faze, care poate sa apara in conditii normale de functionare in orice punct al anormale de functionare liniei, intr-un moment oarecare Cap.2 400/230 V in retelele de JT 20 kV in retelele de MT 400/230 V in retelele de JT forta electromagnetica 24 ore A4.4.3.2.2. 380/220 V in retelele de JT forta exercitata intre doua conductoare paralele parcurse de curenti 10 ore N118

Tensiunile standardizate pentru retelele electrice de distributie sunt: Tensiunile standardizate pentru retelele electrice de distributie: Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se refera la: Termenul minim de anuntare a consumatorilor privind intreruperea necesara pentru lucrari planificate de exploatare si mentenanta este: Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de: Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de: Termenul standard a pentru incheierea contractului pentru serviciul de distributia energiei electrice intre un operator de distributie si un utilizator este de: Termenul standard pentru raspuns la reclamatii privind nivelul tensiunii este de: Tesla este unitatea de masura a: Timpul minim de deconectare a unui scurtcircuit reprezinta:

10 kV in retelele de MT 6 kV in retelele de MT intensitatea campului magnetic produs de un curent care circula printr-un conductor 48 ore

Dan C. 94 fara raspuns E104 L54

30 zile calendaristice de la inregistrarea 30 zile calendaristice de la inregistrarea 15 zile calendaristice de la inregistrarea cererii de racordare la 110 kV cererii de racordare la medie tensiune cererii de racordare la joasa tensiune A4.4.1.2. 10 zile calendaristice de la inregistrarea 20 zile calendaristice de la inregistrarea 30 zile calendaristice de la inregistrarea cererii de racordare la joasa tensiune cererii de racordare la medie tensiune cererii de racordare la joasa si medie tensiune A4.4.1.2. 10 zile lucratoare de la depunerea completa a documentatiei 15 zile lucratoare de la depunerea completa a documentatiei A4.4.2.2. 15 zile calendaristice A4.4.4.5. fluxului magnetic suma dintre timpul cel mai scurt de actionare al protectiei si cel mai scurt timp de deschidere al intreruptorului Sa stabileasca un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrica ce vor fi alimentati din instalatiile electrice aflate in constructie 1 30 zile lucratoare de la depunerea completa a documentatiei

L50

L51

L52

30 de zile calendaristice

10 zile lucratoare intensitatii campului magnetic timpul cel mai scurt de actionare al protectiei Sa obtina toate vizele, acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat A17.1.b 2,5

L56 E23 95 fara raspuns L205

inductiei magnetice cel mai scurt timp intre inceputul unui curent de scurtcircuit si prima separare a contactelor unui pol al aparatului de deconectare Titularul autorizatiei de infiintare a unei Sa stabileasca si sa aplice, pe intreaga capacitatii energetice, acordata in baza durata a executarii lucrarilor, masurile Legii energiei electrice, are urmatoarele de protectie a persoanelor, bunurilor si obligatii: mediului A17.1.a Toate elementele liniei prin care circula 5 curentul de scurtcircuit se verifica la stabilitate termica, luandu-se in considerare valoarea de perspectiva a curentului de scurtcircuit si o rezistenta a arcului la locul de defect de: Toate elementele retelei care intervin in impedantele lor calculul curentilor de scurtcircuit se introduc in schema de calcul prin: Transformatoarele de masurare a 1 sau 5 A curentilor se construiesc pentru curenti secundari de: Transformatoarele de masurare de pot fi racordate in circuitul primar cu curent: infasurarea secundara deschisa Transformatoarele de masurare de 10 V tensiune se construiesc pentru tensiuni in secundar de: Transformatoarele de masurare de nu pot fi lasate in exploatare cu tensiune: infasurarea secundara deschisa Transformatoarele de putere in ulei se 1 tona prevad cu cuve cu colectoare proprii de ulei sau cu scurgere la un colector comun sau la alte cuve, daca au cantitati de ulei de peste: Transformatoarele montate pe 2 stalpi, 2,5 m sunt amplasate la o inaltime de cel putin: Traversarea LEA de joasa tensiune peste constructii in care se prelucreaza sau depoziteaza substante combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de catre LEA de joasa tensiune: Trecerea in alta categorie de punct de masurare pentru locurile de consum se face prin grija Operatorului de masurare, atunci cand consumul de energie electrica pentru ultimele 12 luni se abate de la valorile de definitie cu: Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: Tuburile si tevile metalice rigide sau flexibile, se utilizeaza: Tuburile si tevile metalice sau din material plastic se instaleaza: Tuburile si tevile montate orizontal in incaperi in care se poate colecta apa de condensatie trebuie montate intre doua doze in pozitie: Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit:

96 fara raspuns

rezistentele lor 5 sau 10 A

reactantele lor 1 sau 10 A

Dan C. E127 E144 E128 E146 3-NT282

pot fi lasate in exploatare cu infasurarea nu pot fi racordate in circuitul primar cu secundara deschisa infasurarea secundara deschisa 50 V 100 V nu pot fi lasate in exploatare cu infasurarea secundara in scurtcircuit 1,2 tone A6.6.2.b pot fi puse sub tensiune cu infasurarea secundara in scurtcircuit 2 tone

3,5 m

4,5 m A6.3.2.h este interzisa A104

3-NT277 N149

este permisa daca distanta minima pe este permisa conditionat, in functie de verticala intre LEA si constructie este de tipul constructiei minim 2 m se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate A110 + 5% respectiv - 20% este interzisa +10% respectiv - 30% A18

se face respectandu-se conditiile de "siguranta marita" A110 + 10% respectiv - 10%

N151 3-L2

dupa 5 ani de experienta in baza gradului de autorizare detinut

Sustinerea unui examen de autorizare in conditiile prevazute in Regulament, indiferent daca vechea legitimatie a expirat sau nu A32 numai in incaperi in care mediul nu este in orice categorie de incaperi sau mediu numai in incaperi in care mediul nu coroziv A5.1.79 prezinta pericol de incendiu aparent sau ingropat, in anumite conditii numai aparent numai ingropat A5.1.84 perfect orizontala aproape orizontala, cu pante de (0,5 cu pante de (1 2 ) % intre doua doze 1)% intre doua doze A5.1.89. pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv

prin vizarea anuala a legitimatiei de catre ANRE

L128

N66 N67 N68

E110

Pag.30 /64

Sheet1 Un conductor in care circulatia liniar neomogen neliniar curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeste circuit: Un consumator eligibil: poate reveni de pe piata concurentiala pe poate reveni de pe piata concurentiala pe nu poate reveni de pe piata concurentiala piata reglementata o singura data piata reglementata de cel mult dou ori pe piata reglementata A126(3) Un corp conductor situat intr-un camp electric de intensitate E se incarca cu electricitate: Un motor electric sincron, care functioneaza subexcitat: Un motor electric trifazat legat in stea este in functiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea intre neutrul stelei si una dintre faze este: Un numar de n surse fiecare avand tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate in paralel pot fi inlocuite printr-o sursa echivalenta avand: Un receptor electric de rezistenta R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maxima daca: Un separator pe un circuit de inalta tensiune poate fi manevrat: Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat cu secundarul in gol, deoarece: Una dintre obligatiile electricianului autorizat care executa lucrari de instalatii electrice este: Una dintre obligatiile electricianului autorizat care executa lucrari de instalatii electrice este: Una dintre obligatiile electricianului care detine autorizatie de tip A este: prin conductie prin inductie prin magnetizare E19 L254

E6 E55 E156

absoarbe putere activa si putere reactiva absoarbe putere activa si produce putere produce putere activa si putere reactiva reactiva 0,4 kV 0V 230 V

forta electromotoare e si rezistenta r/n

forta electromotoare ne si rezistenta r/n forta electromotoare e si rezistenta nr

E200

rezistenta R este egala cu rezistenta totala a circuitului vazuta prin bornele AB Care varianta e buna??? sub tensiune si cu curent impiedica circulatia curentului primar

rezistenta R este egala cu rezistenta interna a sursei de tem cu curent fara tensiune apar supratensiuni periculoase in secundar

rezistenta R tinde spre zero

E101

fr curent, fr tensiune sau sub tensiune, fr curent nu indica aparatele de masurare

E137 E145 L135

De a respecta proiectele lucrarilor de Nu este obligat sa participe la receptia instalatii electrice si normele tehnice finala a lucrarilor executate aplicabile A72 Sa respecte proiectele de executie a La solicitarea beneficiarului, sa participe lucrarilor de instalatii electrice doar daca la punerea in functiune si receptia finala sunt intocmite de el a lucrarilor executate A72.i

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmand a solicita acordul operatorului de retea dupa receptia la terminarea lucrarilor De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmand a solicita acordul operatorului de retea dupa receptia la terminarea lucrarilor Sa proiecteze instalatii electrice doar Sa semneze documentatii de proiectare Sa execute sau sa coordoneze executia conform gradului si tipului de autorizare chiar daca nu sunt realizate de el, astfel instalatiilor electrice de orice putere sau si sa respecte normele tehnice incat proprietarul sa poata demara cat tensiune tehnic realizabila corespunzatoare tipurilor de instalatii mai repede executia instalatiilor electrice proiectate A72.e Sa execute instalatii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, numai in contractare legala a acestora (prin contract individual de munca sau de prestari servicii, in cazul in care este autorizat de administratia publica locala) F nu are denumire proprie Tesla Weber V/m rezistivitate kWh kVAr Sa execute instalatii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare si sa respecte normele tehnice corespunzatoare tipurilor de instalatii electrice proiectate Axh se utilizeaza Coulombul Weber Hertz Coulomb greutate specifica kW kVA Sa proiecteze instalatii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, avand in vedere ca experienta practica ii permite acest lucru

L132

L133

Una dintre obligatiile electricianului care detine autorizatie de tip B si executa instalatii electrice este:

Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: Unitatea de masura a fluxului electric este: Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Unitatea de masura a frecventei marimilor periodice se numeste: Unitatea de masura a sarcinii electrice este: Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: Urmarirea respectarii de catre operatorii economici a sistemului de preturi si tarife in domeniul energiei electrice este de competenta: Valoarea conductivitatii electrice este in ordine crescatoare la urmatoarele materiale: Valoarea frecventei in sistemul electroenergetic este determinata in principal de: Valoarea intensitatii campului electric produs de o sarcina electrica la distanta r este: Valoarea medie a capacitatii lineice pentru o linie electrica aeriana trifazata este ......... fata de cea a unui cablu subteran. Valoarea medie a inductantei de serviciu pentru o linie electrica aeriana trifazata este ......... fata de cea a unui cablu subteran. Valoarea medie patratica a unei marimi periodice se mai numeste si: Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant artificiale pentru o instalatie de paratrasnete, in cazul in care priza de pamant se executa separat fata de prizele de pamant pentru instalatiile electrice, trebuie sa fie cel mult:

A/h Faradul Farad Henry Farad coeficient de dilatatie kW/h kW Cancelariei Primului-ministru

E116 E96 E119 E36 E14 E125 E150 E109 L192

Autoritatii Nationale de Reglementare in Ministerului de resort (Ministerul domeniul Energiei A11.2.i Economiei si Finantelor) aluminiu, argint, cupru bilantul puterilor active direct proportionala cu r egala argint, cupru, aluminiu circulatia puterii reactive direct proportionala cu patratul lui r mai mica

aluminiu, cupru, argint modul de tratare a neutrului retelei invers proportionala cu patratul lui r mai mare

E15 E177 E3 E72

egala

mai mare

mai mica

E71

amplitudine 5

valoare efectiva 10 A12.5.3.

valoarea eficace 15

E38 3-NT2

Pag.31 /64

Sheet1 Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant naturale pentru o instalatie de paratrasnete, in cazul in care priza de pamant se executa separat fata de prizele de pamant pentru instalatiile electrice, trebuie sa fie cel mult: Verificarea aparatelor electrice la solicitari mecanice in cazul curentilor de scurtcircuit se face luandu-se in considerare, de regula: Verificarea aparatelor electrice la solicitari mecanice in cazul curentilor de scurtcircuit se face verificand ........ in raport cu curentul dinamic nominal al aparatului: Verificarea dimensionarii, in proiectare, a retelelor electrice de distributie, conform prevederilor Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED), se face tinand seama de: Verificarea instalatiilor electrice tehnologice noi, executate in vederea racordarii la SEN se realizeaza de catre: Verificarea liniilor electrice aeriene cu tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare se verifica, in conditiile curentilor de scurtcircuit: Verificarea proiectelor de instalatii electrice tehnologice racordate la SEN se realizeaza de catre: Zona de protectie a cablurilor cu tensiunea mai mare de 1 kV pozate sub apa, trebuie sa aiba o latime de: Zona de protectie a unei capacitati energetice de transport sau distributie energie electrica este: 5 A12.5.3. 10 15 3-NT12

scurtcircuitul monofazat

scurtcircuitul bifazat cu punere la pamant

scurtcircuitul trifazat

97 E824fara raspuns

valoarea de varf a curentului de scurtcircuit (kAmax)

curentul de scurtcircuit permanent (kA) curentul de scurtcircuit simetric initial (kA)

criteriul pierderilor minime de energie

criteriul economic si criteriul stabilitatii criteriul stabilitatii termice si dinamice termice in regim de durata A6.6.1.a/b in regim de scurtcircuit A6.6.1.c

L61

personalul angajat al furnizorului de energie electrica

de regula, numai la efectele dinamice

specialisti atestati de Ministerul corpul de control al ANRE, in Economiei si Finantelor, avand calitatea colaborare cu reprezentantii de "Responsabil tehnic cu executia" departamentelor specializate in domeniul reglementarilor tehnice si comerciale de regula, numai la efectele termice intotdeauna la efectele termice si dinamice specialisti atestati de Ministerul Economiei si Finantelor avand calitatea de "Verificator de proiecte" A15 150 m personalul angajat al furnizorului de energie electrica, care detine reteaua de distributie publica a energiei electrice 200m A5.5.1.h

L115

98 fara raspuns L114 3-NT315 L178

electricieni autorizati de ANRE si care sunt titulari de autorizatii de tip B 75 m Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spatiu, in care se introduc interdictii privind accesul persoanelor si regimul constructiilor A3.67.

Zona adiacenta capacitatilor energetice, Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spatiu, in care se instituie extinsa in spatiu, in care efectuarea unor restrictii si interdictii in scopul asigurarii constructii de orice fel este admisa functionarii normale si pentru evitarea numai cu avizul de amplasament al punerii in pericol a persoanelor, operatorului de retea bunurilor si mediului Dan C are varianta asta

Zona de protectie la o centrala eoliana este: Zona de siguranta a unei capacitatii energetice este:

egala cu conturul fundatiei pilonului de pana in prezent, nu s-a reglementat sustinere

egala cu conturul fundatiei pilonului de 3 sustinere la care se adauga 0,2 m de jur99 fara imprejur raspuns Zona adiacenta capacitatilor energetice, Zona adiacenta capacitatilor energetice, Zona adiacenta capacitatilor energetice, L179 extinsa in spatiu, in care se introduc extinsa in spatiu, in care se instituie extinsa in spatiu, in care se instituie interdictii privind accesul persoanelor si restrictii si interdictii in scopul asigurarii restrictii si interdictii in scopul evitarii regimul constructiilor functionarii normale punerii in pericol a persoanelor, A3.68. bunurilor si mediului

Pag.32 /64

Sheet1

Pag.33 /64

Sheet1

Pag.34 /64

Sheet1

Pag.35 /64

Sheet1

Pag.36 /64

Sheet1

Pag.37 /64

Sheet1

Pag.38 /64

Sheet1

Pag.39 /64

Sheet1

Pag.40 /64

Sheet1

Pag.41 /64

Sheet1

Pag.42 /64

Sheet1

Pag.43 /64

Sheet1

Pag.44 /64

Sheet1

Pag.45 /64

Sheet1

Pag.46 /64

Sheet1

Pag.47 /64

Sheet1

Pag.48 /64

Sheet1

Pag.49 /64

Sheet1

Pag.50 /64

Sheet1

Pag.51 /64

Sheet1

Pag.52 /64

Sheet1

Pag.53 /64

Sheet1

Pag.54 /64

Sheet1

Pag.55 /64

Sheet1

Pag.56 /64

Sheet1

Pag.57 /64

Sheet1

Pag.58 /64

Sheet1

Pag.59 /64

Sheet1

Pag.60 /64

Sheet1

Pag.61 /64

Sheet1

Pag.62 /64

Sheet1

Pag.63 /64

Sheet1

Pag.64 /64