Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA

DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA

MATERIA: PROTECTIA CONSUMATORULUI TITLUL PROIECTULUI: PROTECTIA CONSUMATORULUI

STUDENT SIRBU VALENTINA ANUL 3 IMAPA ZI GR. 633 B

PROTECTIA CONSUMATORULUI
In timpul celor cincizeci de ani de comunism, protectia consumatorilor nu a reprezentat un domeniu de interes pentru autoritatile statului roman, ceea ce a permis ca si la inceputul anilor '90 sa continue acest dezinteres, favorizand practicile ilicite ale comerciantilor in relatiile lor cu consumatorii. Legea 12/1990 prevede numai o serie de sanctiuni pentru unele activitati comerciale considerate ilicite. Avand in vedere aceasta, doi ani mai tarziu, date fiind produsele de o calitate indoielnica distribuite pe piata provenite din intreaga lume si care au cauzat prejudicii consumatorilor, institutiile statului au fost nevoite sa adopte noi instrumente legislative in domeniul protectiei consumatorilor. Astfel, a fost adoptata Ordonanta de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, denumita in continuare OG 21, instrument legislativ ce a devenit primul act normativ care a stipulat dispozitii specifice in domeniul protectiei consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte ale comerciantilor. Cu toate ca OG 21 a reprezentat o adevarata realizare din

punct de vedere legislativ pentru Romania in domeniul dreptului consumatorului, dispozitiile sale nu au fost suficiente pentru a crea o puternica protectie a consumatorilor ceruta de o piata noua, in continua transformare. Prin urmare, s-a simtit nevoia ca alte acte normative sa intre in vigoare, astfel de acte fiind: Codul Consumului, Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii (denumita in continuare Legea 363), precum si alte cateva acte privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori. Drepturile fundamentale ale consumatorilor Inca din anul 1992, autoritatea competenta in domeniul protectiei consumatorilor este Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor (denumita in continuare ANPC), care are in subordine oficii judetene in intreaga tara. ANPC coordoneaza si realizeaza politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, prevenind si combatand practicile comerciale care afecteaza viata, sanatatea, siguranta ori interesele comerciale ale consumatorilor. In timp ce ANPC reprezinta autoritatea centrala in domeniul protectiei consumatorilor, OG 21 stipuleaza posibilitatea infiintarii asociatiilor pentru protectia consumatorilor, care sunt de fapt organizatii neguvernamentale constituite in vederea protectiei

drepturilor si intereselor consumatorilor. Aceste asociatii pot sa dezvolte si sa implementeze proiecte pentru educarea si informarea consumatorilor sau sa reprezinte interesele consumatorilor in consiliile consultative cu rol in domeniul proteciei consumatorilor organizate la nivel central si local. Asociatiile sunt indreptatite, de asemenea, sa introduca actiuni la instantele competente, actiuni avand ca obiect apararea drepturilor si a intereselor legitime ale consumatorilor. OG 21 prevede o serie de drepturi ale consumatorilor, printre care: a. dreptul de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele legitime; b. dreptul de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor; c. dreptul de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate; d. dreptul de a fi despagubiti pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloace prevazute de lege; e. dreptul de a se organiza in asociatii de consumatori, in scopul apararii intereselor lor. De asemenea, OG 21 stipuleaza si alte dispozitii cu privire la drepturile de care se bucura consumatorii si care trebuie respectate de catre comercianti la incheierea contractelor,

cum ar fi : a. libertatea de a lua decizii la achizitionarea de produse si servicii, fara a li se impune in contracte clauze abuzive sau care pot favoriza utilizarea unor practici comerciale abuzive in vanzare, de natura a influenta optiunea acestora; b. dreptul de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garantie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobanzilor; c. dreptul de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate; d. dreptul de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale; e. dreptul de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume stabilite cu exactitate, in prealabil, majorarea pretului stabilit initial fiind posibila numai cu acordul consumatorului. f. dreptul de a sesiza asociatiile de consumatori si organele administratiei publice asupra incalcarii drepturilor si intereselor lor legitime, in calitate de consumatori, si de a face propuneri referitoare la imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor. In relatiile dintre comercianti si consumatori trebuie respectata si cerinta conform careia contractele incheiate intre acestia nu trebuie sa contina clauze abuzive. O clauza este considerata ca fiind abuziva in masura in care aceasta nu a fost negociata de catre comerciant cu consumatorul si in masura in care declanseaza un dezechilibru intre

drepturile si obligatiile partilor. In situatia in care calitatea produsului sau a serviciului nu este conforma cu descrierea din contract, respectiv suntem in prezenta lipsei conformitatii, consumatorii sunt indreptatiti sa solicite vanzatorului repararea sau inlocuirea produsului, respectiv prestatorului de servicii remedierea serviciului respectiv, in fiecare caz fara plata. De asemenea, consumatorul poate solicita daune pentru deficientele produsului pe care le-a descoperit in termenul de garantie. Ulterior expirarii termenului de garantie, in intervalul duratei medii de utilizare, consumatorii se pot totusi confrunta cu situatia in care defectele ascunse ale produselor devin aparente, acestea trebuind inlocuite sau reparate. Durata medie de utilizare reprezinta acea perioada de timp in cadrul careia produsele de folosinta indelungata trebuie sa isi mentina caracteristicile functionale. Comerciantii trebuie sa intreprinda toate actiunile necesare in vederea repararii sau inlocuirii produselor ori in vederea remedierii serviciilor prestate pe perioada termenului de garantie, ca regula. Rambursarea pretului platit, inlocuirea produsului cumparat sau remedierea serviciului prestat trebuie efectuata de catre comercianti imediat ce s-a constatat imposibilitatea de utilizare, in conditiile in care aceasta nu a fost cauzata de culpa consumatorului. Dincolo de dreptul la repararea produsului defect sau la remedierea serviciului, consumatorul este de asemenea indreptatit sa primeasca despagubiri in conformitate cu prevederile contractuale sau cu hotararile judecatoresti. In legislatie sunt prevazute niste cerinte specifice pe care

orice produs sau serviciu trebuie sa le indeplineasca in mod obligatoriu, iar comerciantii trebuie sa le respecte. Astfel, un produs trebuie sa fie in acord cu descrierea realizata pe eticheta sa si de asemenea el trebuie sa indeplineasaca toate cerintele calitative. Informarea consumatorilor cu privire la toate caracteristcile produselor si serviciilor reprezinta o alta importanta si esentiala obligatie pentru comercianti. Codul Consumului, act normativ intrat in vigoare in anul 2007, prevede o serie de obligatii in sarcina comerciantilor, astfel cum sunt urmatoarele: - obligatia de a pune pe piata doar produse si servicii ce ofera siguranta; - obligatia de a avea un comportament corect in relatiile cu consumatorii; - obligatia de nu folosi practici comerciale incorecte. Pe de alta parte, si urmatoarele activitati sunt de asemenea interzise: importul, fabricarea, distributia si comercializarea produselor falsificate ori contrafacute, care sunt periculoase ori care au parametrii de securitate neconformi, ceea ce poate afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor. De asemnea, este interzisa conditionarea vanzarii catre consumator a unui produs de cumpararea unei cantitati impuse sau de cumpararea concomitenta a unui alt produs sau serviciu. Codul Consumului prevede de asemenea alte doua drepturi pentru consumatori, si anume: dreptul de a refuza incheierea contractelor care cuprind clauze abuzive si dreptul de a nu li se interzice de catre un operator economic

sa obtina un beneficiu prevazut in mod expres de lege. Comerciantii care nu respecta prevederile Codului Consumului, precum si ale altor acte normative in materie vor fi sanctionati de catre autoritatile competente. Practicile incorecte Legea 363, intrata in vigoare la inceputul anului 2008, stipuleaza, pe de o parte, noi dispozitii in vederea combaterii practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia lor cu consumatorii, iar, pe de alta parte, aduce modificari unor acte normative anterioare. In conformitate cu Legea 363, consumatorul este definit ca fiind acea persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care in practicile comerciale actioneaza in scopuri din afara activitatii comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale (astfel de activitati liberale incluzandu-le pe cele ale avocatilor, medicilor ori traducatorilor). Practicile comerciale ale comerciantilor in relatiile cu consumatorii (denumite in continuare practici comerciale ) reprezinta orice orice actiune, omisiune, comportament, demers sau prezentare comerciala efectuata de un comerciant, in stransa legatura cu promovarea, vanzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor. Legea 363 defineste consumatorul mediu ca fiind acea persoana care in calitate de consumator este considerata rezonabil informata, atenta si precauta, tinand seama de factorii sociali, culturali si lingvistici. O practica

comerciala este considerata incorecta daca este contrara cerintelor diligentei profesionale, pe de o parte, iar pe de alta parte, daca deformeaza sau este susceptibila sa deformeze in mod esential comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau caruia i se adreseaza. Conform Legii 363 practicile comerciale incorecte sunt grupate in doua categorii dupa cum urmeaza: practici inselatoare si practici agresive. Practicile comerciale inselatoare pot fi actiuni sau omisiuni menite sa insele consumatorul. O practica comerciala poate fi considerata actiune inselatoare daca aceasta contine informatii false sau induce in eroare sau este susceptibila sa induca in eroare consumatorul mediu, astfel incat, in ambele ipoteze, fie il determina, fie este susceptibila a-l determina pe consumator sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luato. Aceste informatii false se pot referi la unul dintre urmatoarele elemente: - existenta sau natura produsului; - principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi compozitia sau data fabricatiei produsului; - pretul sau modul de calcul al pretului; - drepturile consumatorului si continutul acestor drepturi. In plus, o practica comerciala este considerata o activitate inselatoare, daca aceasta are capacitatea sa influenteze deciziile unui consumator mediu de a se angaja in anumite tranzactii. In fond, acest tip de practica nu face decat sa il

determine pe consumator sa ia decizii cu privire la o tranzactie, pe care altfel nu le-ar fi luat daca ar fi fost in cunostinta de cauza de la inceput. Activitatile inselatoare creeaza confuzie cu privire la diferite produse care se afla pe piata, practic intre un produs al comerciantului care apeleaza la astfel de activitati si unul deja existent pe piata, ceea ce influenteaza alegerile pe care le efectueaza consumatorii. O omisiune inselatoare devine o practica comerciala incorecta in masura in care comerciantul omite sa transmita ori sa comunice unui consumator mediu informatii esentiale cu privire la un produs anume, informatii de care consumatorul mediu are nevoie pentru a se hotari daca se angajeaza sau nu intr-o anumita tranzactie. De asemenea, constituie o omisiune inselatoare si situatia in care un comerciant ascunde fata de un consumator informatii fundamentale sau ofera intr-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu ori in contratimp o informatie esentiala sau nu indica intentia comerciala a practicii. Legea 363 stipuleaza ca in situatia unei invitatii de a cumpara, aceasta trebuie sa contina informatii esentiale, absolut necesare consumatorului pentru a se decide daca va cumpara sau nu un produs. Aceste informatii trebuie sa priveasca, printre altele, principalele caracteristici ale produsului, datele de identificare ale comerciantului, pretul produsului ori modalitatile de plata. Legea prevede si faptul ca informatiile prevazute in legislatie, care se refera la prezentarile comerciale, inclusiv la publicitate sau comercializare, sunt esentiale. Lista nelimitativa a acestora

este cuprinsa in anexa nr. 2 a Legii 363. Practicile comerciale agresiva O practica comerciala este considerata agresiva daca limiteaza sau este susceptibila sa limiteze in mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la un produs specific, prin constrangere, si astfel determinand sau fiind susceptibila sa determine consumatorul sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o. Aspectele in functie de care se poate determina daca o practica comerciala este agresiva sunt urmatoarele: - momentul, locul desfasurarii, natura si/sau durata acesteia; - recurgerea la amenintare, la un limbaj sau la un comportament abuziv; - exploatarea de catre comerciant a unei circumstante speciale, apta sa afecteaze rationamentul consumatorului mediu; - orice obstacol oneros sau disproportionat, neprevazut in contract, impus de comerciant. Concluzii Domeniul protectiei consumatorilor a parcurs o serie de etape, transformandu-se si dezvoltandu-se treptat, ajungand in prezent intr-o situatie favorabila comparativ cu inceputul anilor '90, odata cu aparitia multiplelor reglementari in materie, dar nu in ultimul odata cu intrarea in vigoare a Legii 363. Astazi consumatorul roman poate sa se increada intr-o protectie asemanatoare cu cea a altor consumatori din

spatiul Uniunii Europene. De asemenea, consumatorii sunt indreptatiti sa astepte din partea autoritatilor competente sanctionarea comerciantilor care incalca dispozitiile legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor. Astfel, putem afirma faptul ca Romania a realizat un adevarat echilibru legislativ in ceea ce priveste drepturile consumatorilor si cerintele pietei.

ANPC IN UE 1.INFIINTAREA CENTRULUI EUROPEAN AL CONSUMATORULUI


La nivelul statelor membre UE exista Centre Europene ale Consumatorilor, legate printr-o retea numita ECC-Net. Aceste centre au ca obiective majore, trasate de catre Comisia Europeana: - informarea consumatorilor asupra oportunitilor oferite de piaa intern; - oferirea de consultan consumatorilor care au probleme i sprijinirea n rezolvarea litigiilor transfrontaliere; - oferirea consultanei asupra procedurilor extrajudiciare de rezolvarea a litigiilor existente n Europa; - oferirea ctre consumatori a accesului la informaii; - cooperarea cu celelalte reele europene precum FIN-NET (reeaua financiar), SOLVIT i reeaua judiciar european n cauze civile i comerciale;

- oferirea informaiilor asupra legislaiei europene i naionale, precum i asupra jurisprudenei. Se intentioneaza crearea si in Romania a unui Centru European al Consumatorilor si, in acest sens, ANPC a propus Comisiei Europene ca aceasta activitate sa fie derulata de asociatia neguvernamentala APC-Romania. In acest moment, APC-Romania este in plin proces de derulare a procedurilor impuse de Comisia Europeana. Pe langa finantarea primita de la UE, Romania, prin bugetul ANPC, va trebui sa sustina co-finantarea. 2. Desemnarea ANPC ca organism responsabil cu supravegherea respectarii drepturilor pasagerilor. In conformitate cu H.G. nr. 1912/2006, privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 261/2004, ANPC a fost desemnata autoritatea responsabila cu aplicarea acestui Regulament. Prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor sunt determinate conditiile in care pasagerii isi pot exercita drepturile atunci cand: - li se refuza imbarcarea impotriva vointei lor; - zborul este anulat; - zborul este ntrziat. Astfel, pasagerii au dreptul, in anumite conditii, in cazul refuzului la imbarcare si al anularii zborului, la compensare, la rambursarea contravalorii biletului sau

redirectionarea in conditii de transport comparabile, in functie de destinatia finala precum si la asistenta. Valoarea compensarii variaza intre 250 euro si 600 euro, in functie de distanta zborului. 3. Derularea de activitati de pregatire pentru propunerea de proiect PHARE 2006 in vederea obtinerii finantarii. ANPC deruleaz procedurile administrative interne de organizare i exercitare a activitii de coordonare i monitorizare a programrii, implementrii tehnice, raportrii i evalurii asistenei financiare nerambursabile, n conformitate cu procedurile de raportare i de management financiar i tehnic agreeate ntre Guvernul Romaniei i Comisia European. In acest domeniu de activitate ANPC a transmis la Ministerul Economiei si Finantelor - Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar - fia de proiect Asisten n ntrirea miscrii consumatoriste n Romnia, n cadrul Facilitii de Aciuni Speciale 2006. 4. Cooperarea dintre autoritile naionale nsrcinate s asigure aplicarea legislaiei n materie de protecie a consumatorului, in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, prin reteaua TESTA In baza HG nr. 244/2007 privind autoritile competente responsabile cu aplicarea legislaiei din domeniul proteciei consumatorilor i cooperarea dintre autoritile naionale n acest domeniu, ANPC a fost desemnata birou unic de legtur responsabil cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004. In conformitate cu prevederile Regulamentului, orice ncalcare intra-comunitar a prevederilor de protecia

consumatorilor privind: publicitatea inselatoare, contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, creditul pentru consum, comercializarea pachetelor turistice, clauze abuzive in contracte, timeshare, contractele la distanta, indicarea preturilor, vanzarea produselor si garantiile asociate, serviciile financiare, compensarea si asistenta pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor, trebuie notificat celorlalte state membre i Comisiei. 5. Notificarea produselor cu risc grav i imediat prin Sistemul RAPEX de schimb rapid de informaii privind produsele periculoase la nivelul statelor membre UE. ANPC este punct naional de contact n cadrul Sistemului RAPEX i n acest sens are obligaia de a notifica, prin acest sistem, la Comisia European, produsele cu risc grav i imediat gasite pe teritoriul Romaniei. De asemenea, prin acest sistem, punctul national de contact primeste notificari de la Comisia Europeana referitor la produse ce pot prezenta un risc grav, pericolul potential pe care il ridica si masurile ce au fost luate de tara care a raportat. 6. Legislatia comunitara Sistemul EUR-Lex include tratatele, legislaia, jurisprudena i propunerile legislativ la nivelul Uniunii Europene, oferind si posibiliti de cutare avansat folosind anumite criterii de cutare. Site-ul EUR-Lex permite consultarea gratuita a ediiilor online ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. Acest site internet ofer un acces direct la cele mai recente ediii ale

seriilor L (legislaie) i C (informaii i anunuri) ale Jurnalului Oficial, precum i la ediiile publicate ntr-o perioad anterioar de 10 zile precum si posibilitati de consultare a ediiilor on-line, ncepnd cu 1998. De asemenea, se pot accesa textele publicate n Jurnalul Oficial, inclusiv cele publicate nainte de 1998, folosind funciile de cutare disponibile pe acest site. In principiu, documentele sunt disponibile n toate limbile oficiale. Se poate schimba limba parcurgnd meniul derulant din colul dreapta sus al ecranului. Engleza este limba programat implicit, n cazul n care ecranul nu este nc disponibil n limba aleas.

Strategia Naional n domeniul Proteciei Consumatorilor pentru perioada 2008-2012

Introducere ntr-o societate democratic drepturile omului trebuie s fie aprate prin lege. Drepturile omului n calitatea sa de consumator constituie o parte foarte important a legislaiei i merit o atenie deosebit deoarece indiferent de vrst, profesie, viziuni politice, etc. zi de zi sntem consumatori de produse i servicii. Scopul elaborrii Strategiei Reieind din necesitatea stabilirii direciilor prioritare n domeniul proteciei consumatorilor pentru o perioad mai ndelungat de timp Serviciul Standardizare i Metrologie al RM , ca organ al administraiei publice centrale, abilitat prin lege cu funcie de promovare a politicii statului n domeniul proteciei consumatorilor, a iniiat n anul 2006 elaborarea Strategiei Naionale n domeniul Proteciei Consumatorilor (n continuare Strategia). La elaborarea Strategiei s-a inut cont de politicile europene pentru protecia consumatorilor pentru perioada anilor 2007-2013, lund n considerare condiiile specifice

ale rii noastre. ct i de experiena preluat din alte strategii naionale ale unor State Membre UE. Elaborarea strategiei a constituit un proces ndelungat, care a constituit aproape un an , urmnd toate etapele inclusiv: ancheta public, prezentarea n cadrul mesei rotunde cu participarea asociaiilor obteti pentru protecia consumatorilor, examinarea repetat n cadrul Consiliului Coordonator n domeniul proteciei consumatorilor, examinarea de ctre organele administrrii publice etc. Trebuie de menionat c proiectul Strategiei a fost elaborat i cu asistena proiectului TACIS Asistena de imimplementare APC, OMC i a planului de aciuni UERepublica Moldova n cadrul politicii Europene de vecintate prin intermediul cruia proiectul Strategiei a fost examinat i de experi din Uniunea European. Lund n considerare propunerile i obieciile naintate proiectul a fost naintat spre examinare i aprobare ctre Guven. Recent, la 21 noiembrie a.c. Guvernul a aprobat Strategia Naional n domeniul Proteciei Consumatorilor pentru perioada 2008-2012, care va constitui o nou etap n activitatea de protecie a consumatorilor n ara noastr. Conform HG nr.33 din 11.01.07 Cu privire la regulile de elaborare i cerinele unificate fa de documentele de politici strategia conine elementele de baz dup cum urmeaz a) descrierea situaiei;

b) definirea problemelor care necesit implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare; c) obiectivele generale i specifice; d) msurile necesare pentru atingerea obiectivelor i rezultatelor scontate; e) estimarea impactului i a costurilor (financiare i nonfinanciare) aferente implementrii; f) rezultatele scontate i indicatorii de progres; g) etapele de implementare; h) procedurile de raportare i monitorizare.

Descrierea situaiei existente n domeniul proteciei consumatorilor este prezentat n strategie n urmtoarea structur: Conform HG nr.33 din 11.01.07 Cu privire la regulile de elaborare i cerinele unificate fa de documentele de politici strategia conine elementele de baz dup cum urmeaz a) descrierea situaiei; b) definirea problemelor care necesit implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare; c) obiectivele generale i specifice;

d) msurile necesare pentru atingerea obiectivelor i rezultatelor scontate; e) estimarea impactului i a costurilor (financiare i nonfinanciare) aferente implementrii; f) rezultatele scontate i indicatorii de progres; g) etapele de implementare; h) procedurile de raportare i monitorizare.

Descrierea situaiei existente n domeniul proteciei consumatorilor este prezentat n strategie n urmtoarea structur: cadrul legislativ; cadrul instituional; analiza SWOT (punctele forte, punctele vulnerabile, oportuniti i riscuri). Situaia existent privind cadrul legal este prezentat prin enumerarea i descriera succint a legislaiei n domeniul proteciei consumatorilor care cuprinde circa 40 acte legislative i alte acte normative. Este de menionat necesitatea dezvoltrii acestuia, completnd baza legislativ existent cu un ir de acte legislative i alte acte normative care pe de o parte ar completa cadrul legal existent iar pe de alt parte ar crea mecanismul de implementare al legislaiei n domeniul proteciei consumatorilor. Cu referin la legislaia Uniunii Europene, pentru protecia

consumatorilor acquis-ul comunitar prevede circa 20 de Directive Europene. Referitor la cadrul instituional n proiectul Strategiei este descris cadrul instituional existent n baza legislaiei n vigoare stabilind totodat necesitatea dezvoltrii i perfecionrii acestuia. Prin analiza situaiei existente s-a stabilit c puncte tari n domeniul proteciei consumatorilor pot fi considerate: existena Legii privind protecia consumatorilor n redacie nou, care cuprinde principiile internaionale de reglementare a domeniului respectiv, instituirea de ctre Guvern a Consiliului coordonator n domeniul proteciei consumatorilor, experiena acumulat etc. Totodat punctele slabe (partea care trebuie dezvoltat i perfecionat) constituie un spectru mult mai larg de probleme. Printre acestea se enumer: cunoaterea i informarea insuficient a consumatorilor despre drepturile lor; nivelul redus de acces al consumatorilor la sistemele de comunicaii, inclusive i la internet; lipsa unui organ public de informare n mas referitor la activitatea de protecie a consumatorilor; imperfeciunea sistemului de conlucrare ntre organele cu funcii de control; capaciti insuficiente ale laboratoarelor de ncercri ale produselor;

remunerarea neadecvat a personalului care activeaz n domeniu i, drept consecin- lipsa unui numr suficient de angajai calificai; lipsa alocrilor bugetare, destinate implementrii unor programe educaionale att de ctre autoritile administraiei publice centrale i locale, ct i de asociaiile obteti; etc. Aceste probleme au constituit punctele de reper la elaborarea strategiei iar trasarea obiectivelor strategiei a avut ca scop direcionarea activitii de protecie a consumatorilor spre soluionarea problemelor n domeniu.

Obiectivele de baz prevzute n strategie sunt urmtoarele: 1) Asigurarea unui nivel adecvat de protecie a consumatorilor; 2) Asigurarea aplicrii eficiente a legislaiei prin cooperare cu societatea civil, informarea i educarea consumatorilor. Realizarea primului obiectiv (asigurarea unui nivel adecvat de protecie a consumatorilor) se va asigura prin: dezvoltarea cadrului legislativ i instituional; consolidarea capacitilor de supraveghere a pieei n conformitate cu practicile UE Realizarea obiectivului al doilea (asigurarea aplicrii eficiente a legislaiei prin cooperare cu societate civil,

informare i educarea consumatorilor) se va asigura prin: dezvoltarea, susinerea i ncurajarea iniiativelor asociaiilor obteti; sporirea accesului la informaie i educarea consumatorilor Strategia prevede realizarea obiectivelor prin: Dezvoltarea cadrului legislativ i instituional, -Prin care se urmrete crearea i completarea cadrului legislativ, care s fie clar i simplu de neles att de ctre antreprenori, ct i de ctre consumatori, s susin inovaia, s ofere protecie adecvat consumatorilor i care s nu impun restricii inutile asupra pieei, precum i s nu creeze bariere nejustificate n calea antreprenoriatului. n scopul armonizrii legislaiei naionale cu cea a Uniunii Europene, este necesar de adoptat un ir de acte normative n domeniul proteciei consumatorilor nclusiv i prin transpunerea Directivelor Europene. Astfel, n perspectiv cadrul legislativ se va dezvolta preponderent n baza legislaiei comunitare n domeniul proteciei consumatorilor, n special celor destinate indicrii preurilor produselor oferite consumatorilor, aspectelor vnzrii de bunuri de consum i garanii conexe, celor referitoare la publicitatea neltoare etc. Consolidarea capacitilor de supraveghere a pieei n conformitate cu practicile UE Prin care se prevede constituirea infrastructurii de verificare nainte de plasarea

produselor pe pia (structuri pre-market) i constituirea infrastructurii de verificare a produselor plasate pe pia (post-market), inclusiv supravegherea pieei. Supravegherea pieei este sarcina autoritilor publice centrale ale statului, care trebuie s verifice dac produsele plasate pe pia corespund cerinelor actelor normative. Prin supravegherea pieei va fi asigurat un nivel egal de protecie pentru consumatori pe tot teritoriul rii. n scopul stabilirii unor proceduri clare, transparente pentru activitatea de supraveghere a pieei se va elabora Legea privind supravegherea pieei. n scopul eficientizrii activitii de supraveghere a pieei se va asigura conlucrarea organelor cu funcii de control i protecie a consumatorilor, asociaiilor obteti pentru protecia consumatorilor i a mijloacelor massmedia. n cadrul consolidarii capacitilor de supraveghere a pieei, educarea personalului organelor publice i ale antreprenorilor are o mare importan. Organele publice responsabile pentru implementarea i punerea n aplicare a legislaiei din domeniul proteciei consumatorilor, trebuie s se asigure ntr-un mod mai transparent i mai evident c personalul care activeaz n acest domeniu este calificat s desfoare activitile corespunztoare precum i c acesta este instruit ntr-un mod relevant i suficient. n acest context, n scopul cunoaterii legislaiei din domeniu i n scopul aplicrii mecanismelor care asigur respectarea legislaiei, vor fi desfurate activiti de instruire pentru personalul autoritilor de supraveghere a pieei i antreprenori.

Dezvoltarea, susinerea i ncurajarea iniiativelor asociaiilor obteti Rolul asociaiilor obteti este important, n particular n partea ce ine de protecia consumatorilor privind informarea i educarea acestora, precum i reprezentarea intereselor consumatorilor n diverse instane. Asociaiile obteti activeaz n scopul, ca consumatorii s fie bine informai, capabili s fac alegeri adecvate de produse i servicii n conformitate cu interesele lor Strategia prevede ca reprezentarea consumatorilor s fie bazat pe urmtoarele principii: atragerea pentru participare a asociaiilor obteti n cadrul comisiilor, grupurilor de lucru, consiliilor organelor administraiei publice centrale i locale. Susinerea i promovarea asociaiilor obteti care particip activ n acest domeniu. asigurarea proteciei drepturilor legale ale consumatorilor, reprezentarea intereselor acestora n cadrul elaborrii i implementrii politicilor guvernamentale n domeniu. Sporirea consumatorilor Informarea i educarea consumatorilor asupra drepturilor sale reprezint un domeniu n care toate prile interesate trebuie s coopereze statul, antreprenorii, accesului la informaie i educarea

precum i nsui consumatorii prin intermediul asociaiilor acestora. Informaia pentru consumatori i consultarea consumatorilor constituie elemente eseniale de protecie a consumatorilor. Doar un consumator bine informat poate lua o atitudine corect fa de varietatea produselor i serviciilor plasate pe pia i poate lua o decizie competent n conformitate cu interesele sale, iar n unele cazuri, contribuind astfel la mbuntirea calitii produselor i serviciilor. Pentru a asigura un mecanism real i complex de furnizare a informaiei pentru consumatori, la acest proces trebuie sa participe toat societatea: organele administrrii publice centrale i locale, autoritatea de protecie a consumatorilor, autoritile de supraveghere a pieei, asociaiile obteti, antreprenorii etc.

Dezvoltarea procesului de educare a consumatorilor Educarea consumatorilor este un element important pentru dezvoltarea nivelului de contiin al unei societi civile democratice. Educarea consumatorilor este direcionat spre educarea copiilor, adolescenilor i adulilor n rolul acestora de consumatori. Aceasta creaz o stare emoional i predispunere spre cunoatere, care snt fundamentale pentru o asimilare eficient a informaiei pentru consumatori. O intenie deosebit este de a schimba atitudinea, i comportamentul consumatorilor, n scopul formrii unei contiine n spirit critic i a unei responsabiliti sociale.

Dezvoltarea procesului de educare a consumatorilor se va realiza prin: a) elaborarea programelor de studii n domeniul proteciei consumatorilor pentru instituiile de nvmnt; Protecia consumatorilor trebuie inclus ca un subiect obligatoriu sau facultativ n curricula n coli i alte instituii de nvmnt. Aceast aciune trebuie efectuat sub form de subiecte interconectate (educaie civic, tiine politice, etc.). b) dezvoltarea instrumentelor de informare i educare a consumatorilor Se are n vedere organizarea de campanii naionale de informare a consumatorilor privind drepturile acestora, realizarea de emisiuni radio i TV. Implementarea Strategiei n scopul implementrii eficiente a prezentei Strategii, este elaborat Planul de aciuni, prezentat n anex la strategie, care cuprinde aciunile de implementare,autoritile responsabile, re Procesul de implementare a Strategiei se va desfura la nivel naional i local. La nivel naional, responsabilitatea pentru realizarea obiectivelor Strategiei este pus pe seama organelor centrale de specialitate i a altor autoriti ale administraiei publice, iar la nivel local a autoritilor administraiei publice locale.

Monitorizarea i coordonarea procesului de implementare a Strategiei este pus n sarcina Serviciului Standardizare i Metrologie. Evaluarea mersului implementrii Strategiei se va efectua anual cu evidenierea problemelor privind implementarea Strategiei, elaborarea i prezentarea propunerilor de soluionare a acestora organelor abilitate.

S-ar putea să vă placă și