Sunteți pe pagina 1din 10

PROPRIETILE GAZELOR

Capitol 1

Capitolul I. Contextul general.


1.Contextul energetic, climatic, tehnologic, economic, social, politic, geografic, i legislativ actual i strategiile de dezvoltare n domeniul sistemelor de generare a energiei cu ajutorul gazelor . 1.1. Contextul energetic
" Explozia consumului de energie.
Omenirea a evoluat, de-a lungul istoriei sale, n diferite direc ii, cu diferite ritmuri i cu diferite consumuri de resurse naturale, mai mult sau mai pu in necesare i mai mult sau mai pu in controlate. 1 Consumul mondial de energie a fost mult timp foarte stabil i rezonabil. n 1850, cnd revoluia industrial a provocat o cretere accentuat a nevoilor de energie, s-au identificat resurse de energie fa cil de exploatat i s-au pus bazele unei ntregi industrii energetice, axat n special pe valorificarea resurselor fosile. Consumul de energie a continuat s creasc exponenial ca urmare a dou efecte simultane: creterea populaiei i creterea consumului de bunuri i echipamente . Astzi se estimeaz c cererea mondial pentru toate formele de ener gie ar trebui s creasc cu 54% n urmtorii 2 20 de ani (n rile industrializate numai 33% ) [1].

Resursele de combustibili fosili sunt limitate si distribuite inegal.


Omenirea se afl n prezent n fa a unor importante constrngeri energetice. Dac se men ine actualul ritm de cre tere a cererii de consum, atunci orizontul de epuizare a resurselor energetice fosile este foarte apropiat.

Rezerva mondial ultim: 4000 Gtep Consum cumulat: dup 2000

Rezerv prevzut: 860 Gtepl

Consum anual Figura 1: Previzionarea evolutiei consumului de energie.


Pn la declan area revolu iei industriale Cererea tinde s ncetinieasc n rile industrializate, dar continu s creasc n rile n curs de dezvoltare.
2 1

U. T. Gheorghe Asachi, Iai-Facultatea de Construcii i Instalaii| Victoria COTOROBAI

PROPRIETILE GAZELOR (sursa: Jean-Marc Jancovici, conferina PREBAT, Frana, 2006)


Estimarea orizontului de epuizare a resurselor clasice a fost fcut de organisme abilitate n realizarea de prognoze, pe baza a diferite scena rii de consum i de dezvoltare. Prin utilizarea unui scenariu de cre tere a consumului n urmtorii 100 de ani, cu un procent de numai 2%, previzionat pe baze stiin ifice, estimarea rezervelor mondiale de combustibili fosili identificate i evaluate pn n prez ent, a condus la rezultate ngrijortoare: acestea se pot epuiza in circa 100 ani -Figura 1. Prognoza, pe tipuri de resurse fosile disponibile este i mai ngrijortoare, n sensul c rezervele fosile ct de ct curate au un orizont de epuizare i mai apropiat figura 2.

Capitol 1

An estimat epuizare resurse


Crbune Uraniu Gaz Petrol 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350
Petrol An estimat epuizare resurse Gaz Uraniu Crbune

2039

2062

2072

2297

Figura 2. Rezerva de combustibili fosili (S urs: BP statistical review, 1997)


i, pe lng caracterul limitat al resurselor, la stabilirea politicilor i strategiilor energetice trebuie s se in seama de distribu ia geografic neuniform a acestora (tabelul 1.).

Tabel 1. Orizont epuizare


Resurs Petrol Gaze Carbune Orizont epuizare Romnia Global 15 ani 45 ani 63 ani 218 ani

i areal geografic resurse resurse energetice fosile (n raport cu anul 2006)


Areal geografic resurse 63,6% din rezerva mondial se afl n Orientul Mijlociu 38,7-Rusia; 33,9-Orientul Mijlociu 22,5-Rusia; 25,4-America de Nord; 21,8-China

Performan a ecologic a sistemelor centralizate de generare i alimentare cu energie 3 din surse conven ionale este diferit n raport cu sursa utilizat de generare a energiei.
n epoca industrializrii, majoritatea cldirilor din marile aglomerri urbane i nu numai au fost/sunt alimentate cu energie n sistem centralizat, la nivel de localitate/zon/quartal.

2
3

termic + electric +
U. T. Gheorghe Asachi, Iai-Facultatea de Construcii i Instalaii| Victoria COTOROBAI

PROPRIETILE GAZELOR
Sistemele centralizate produc/produceau energi a prin arderea combustibililor clasici, cu degajri mai mari saau mai mici n raport cu natura combustibilului utilizat, calitatea acestuia i performan a echipamentelor de generare. n ac iunile de identificare a msurilor de reducere a degajrilor de noxe n atmosfer, una dintre direc iile strategice vizate pentru viitorul apropiat con st n utilizarea gazelor combustibile, singure sau n amestec cu bio -gazul (ob inut din valorificarea de eurilor) sau hidrogenul ob inut pe diferite ci i utilizarea unor instala ii/surse de generare a energiei performante (centrale cu condensa ie, pilede combustibili...). U.E. i respectiv i Romnia dore te s devin lider mondial n eforturile de reduce re a degajrilor de noxe i, n strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului cldiri -a i fixat un el foarte ambi ios: dep irea factorului 9 (reducerea cu peste 95% a degajilor de noxe) pn n 20204. In structura consumului de energie primar din U.E. din ultima perioad se poate constata deja o consecin a msurilor de reducere a degajrilor de noxeprin politicile energetice ale U.E. (figura 5).
140

Capitol 1

120 100
80

60 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Energii regenerabile Electricitate Gaz Petrol brut i produse petroliere Cldur derivata Combustibili solizi

Figura 5. Consumul final de energie, n UE-27 (1996=100)

msuri ce se impun pentru ie irea din criza energetic promovarea unei dezvoltri durabile n domeniu.
i: y y y y

i pentru

n actualul context energetic, printre strategiile de dezvoltare durabil figureaz extinderea sistemelor de alimentare cu gaze transna ionale, simultan cu identificarea de noi resurse i/sau tehnici de regenerare a zcmintelor, identificarea i promovarea de noi tehnologii de extragere (marine...); cre terea performan elor componentelor sistemului (estinderea i diversificarea capacit ilor de stocare, exploatare optim prin introducerea sistemelor de gestiune operatorie, cre terea performan elor instala iilor de
3

La samitul European de la Bruxell, din octombrie 2009 s -a citit proiectul ini iativei viitoarei Directive EU n acest sens.
U. T. Gheorghe Asachi, Iai-Facultatea de Construcii i Instalaii| Victoria COTOROBAI

PROPRIETILE GAZELOR

C pitol 1

generare a energiei, introducerea n regenerabile).


1. . l lim i

i tem a gazelor

rovenite din resurse

Schimbarile climatice globale cunosc o rat de evolu ie alarmant n rinci al  datorit intensificrii efectului de ser . oncentraia de bioxid de carbon ), gazul de ser cu onderea cea mai ridicat, rodus rin arderea tuturor combustibililor fosili: crbune5, etrol i gaz a crescut cu % nc din era re industrial. Efectele combinate ale tuturor gazelor cu efect de ser , metan,  cu 50% fa de erioada ozon, ) sunt echi valente cu o cretere a reindustrial. Printre consecin ele complementare efectului de ser se numr i cre terea temperaturii globale a planetei , cu implica ii nefavorabile 6 pentru dezvoltarea durabil a omenirii. a de an ul 60, temperatura medie a scoarei terestre a crescut cu 0,6C tabelul i fig. 7.). i n Romnia, cre terea nregistrat n ultimul secol este este semnificativ: 0,5C 7. n ultimii 0 de ani, anomaliile nregistrate n acest domeniu sunt semnificative i ngrijortoare 8.
Tabel . eterea te m eraturii medii anuale a de media eri adei 1951 z1980 ursa: GH N 9
1991 0,35 2001 0,48 1992 0,12 2002 0, 56 1993 0,14 2003 0,55 1994 0,24 2004 0,49 1995 0,38 2005 0,62 1996 0,30 2006 0,54 1997 0,40 2007 0,57 1998 0,57 2008 1999 0,33 2009 2000 0,33 2010

Anul Creterea de tem eratur ( C) Anul Creterea de tem eratur ( C)

Pentru stabilirea unor msuri eficiente de reducere a evolu iei temperaturii medii anuale, s-au realizat o serie ntreag de studii i cercetri i s -au propus diverse modele de evolu ie n diverse scenarii/ipoteze de dezvoltare), conform 00 temperatura va nregistra o cretere ntre ,5 i 6C, dac crora, n anul filierele energetice i evolu ia consumului nu vor fi modificate figura 7. , figura 8). eoarece n prezent evoluia emisiilor de gaze care cauzeaz efectul de ser nu estimare global, conform a 7 scenar ii este previzibil , estimrile variaz. esen iale este dat n fig. . i conform acesteia: clima global se va nclzi cu , - 6, C n cursul secolului al XXI -lea.

Prin  arderea crbunelui se degajeaz de dou ori mai mult CO 2 n raport cu arderea gazului natural . egajrile de CO2 provenite din arderea petrolului se situeaz ntre cele dou 6 Cretererea temperaturii scoar ei terestre cu valoarea estimat poate avea o seam ntreag de consecin e negative: reducere resurse ap potabil; creterea nivelului mrilor i oceanelor cu 0,2z1 m; modificri spectaculoase n eco-sisteme; de ertificri... 7 Sursa: Conferin a Msuri de adaptare i reducere a impactului schimbrilor climatice. 8 n anul 2007 s-au nregistrat temperature maxime record, att iarna ct i vara: iarna 2006 - 2007 a fost cea mai cald din ultimii 100 de ani de cnd exi st observa ii meteorologice n Romnia); n luna iulie s-a nregistrat un numr record de 148 de cazuri cu temperaturi maxime zilnice egale sau mai mari de 40 C; !a Calafat, n luna iulie s-a atins temperatura de 44 C; temperatura maxim absolut a verii s-a nregistrat n toate cele trei luni la 53 staii n iunie, "4 staii n iulie i la 17 staii n august); a fost atins numrul maxim lunar de zile consecutive caniculare, n care s-au nregistrat temperaturi de peste 35 C i de nop i consecutive tropicale, cu temperaturi mai mari de 20 C anul 2007 este considerat un an al fenomenelor meteorologice extreme. # $ lobal Historical Climate Network Reeaua pentru urmrirea climatului global)
 U. T. Ghogh Asah , Ia -Fau a a d Constru i Insta aii| Vitoi C BA

PROPRIETILE GAZELOR

Capitol 1

Fig. 7. Evoluia temperaturii n ultimii 2000 de ani Fig. 8. Previziuni privind nclzirea global fcute nainte de (conform reconstituire pe baza analizei inelelor de 2001 cu diverse modele climatice cretere ale arborilor i a grosimii ghearilor). Sursa: IPCC Special Report on Emissions Scenarios Sursa: IPCC Special Report on Emissions Scenarios Emisfera nordic Global

Scenarii

Scenarii

F ig.9. Estimarea variatiei temperaturii la suprafata solului pe perioada 1000-2100 (sursa: Jean-Marc Jancovici, 2006)

Dac modificarea climatului se dovedete ireversibil , reducerea acestei evoluii este ns posibil , prin diminuarea semnificativ a emisiilor de gaze cu efect de ser. Deoarece absorbanii naturali de CO 210 nu pot absoarbi dect puin mai mult de jumtate din cantitatea produs de activitatea uman (nivelul din 2000), iar pe de alt parte durata de via a bioxidului de carbon n atmosfer este de ordinul secolelor, pentru stabilizarea concentraiei de CO 2 la nivelul actual, ar trebui redus urgent emisia de gaz cu 50 pn la 0%.
5
10

solurile, arborii i oceanele


U. T. Gheorghe Asachi, Iai-Facultatea de Construcii i Instalaii| Victoria COTOROBAI

Incertitudine modele 2100

PROPRIETILE GAZELOR

C 6pitol 1

De i aceast reducere este imposibil de realizat brusc 11, trebuie , totu i, s se acioneze urgent 12, prin promovarea unor msuri eficiente de stabilizare.
1.3. ntextul tehnologi .

Evolu ia spctaculoas a tehnologiilor din ultimele dou decenii a creat premizele unui salt calitativ n mai toate sectoarele economice, nclusiv n domeniul sistemelor de alimentare cu gaze:
y dezvoltarea/perfec ionarea tehnologiilor de extrac ie din zcm intele marine, sau de la mari adncimi ) i de tratare; y dezvoltarea solu iilor de gestiune-monitorizare-control, respectiv de gestiune/management integrat al sitemelor gestiune a resurselor, gestiune tehnic/operatorie, economic); y utilizarea unor sisteme integrate cu componente de valorificare a energiilor neconven ionale); y dezvoltarea echipamentelor de generare, respectiv cre terea randamentelor de transformare; 1.4. ontextul economic.

Din punct de vedere economic, ne aflm ntr-un moment caracterizat prin dependen energetic de resurse din exterior i pre uri relativ mari ceea ce impune, printre alte msuri i trecerea treptat la sistemele integrate de alimentare cu gaze.
1 .5 . ontextul olitic .

Energia n general i gazul n special este o arm, care poate fi manevrat foarte abil la nivel mondial iar politicile zonale se fac i desfac i func ie de aceast resurs energetic . Este de dorit deci, pe ct posibil, ca n cadrul unor politici responsabile n domeniul energetic s existe solu ii de reducere la minim a dependen elor energetice .

2.Politici energetice ri ind conservarea energiei ormelor regenerabile de energie.


Scopul general al oricrei politici energetice const n: Reali area unui E HILIBRU ntre ERERE i

i utili area

7 A C D FG 7 C 7 D A F P Q 89 @iii B 9 E B 8E @H IH@H H 98i l i H89l 9 i 8. il H @i

FERTA de ENERGIE

n acest sens se poate aciona la cei doi poli ini ial energetic respectiv asupra cererii i a oferte i.

i final) ai vectorului

Oferta de energie. Ac iunile n aceast direc ie trebuie s conduc spre tehnologii de valorificare intensiv i eficient a resurselor disponibile, extinderea utilizrii formelor regenerabile de energie i identificarea unor noi surse, capabile s compenseze efectul reducerii inevitabile a rezervelor
11

sunt necesare mai multe generaii pentru obinerea stabilizrii concentraiilor de CO2 la un nivel acceptabil 12 deoarece ne gsim n faa unei probleme cumulative
3 U. T. Gh%orgh% Asa&hi, Iai-Fa&u 'tatea de Constru&(ii i Insta 'a(ii| Vi)to0i1 C2 242BA5

PROPRIETILE GAZELOR

C bpitol 1

actuale;
Cererea de energie Politica orientat spre cererea de energie trebuie s promoveze ac iuni stimulative pentru ra ionalizarea/diminuarea consumurilor i pentru conservarea/economisirea energiei. Politica de efic ien energetic poate lua diferite forme, n corelaie cu structura societii i a tipului de economie n care se aplic i are ca principale obiective: y y y

Siguran ta surselor de aprovizionare cu energie; Protectia mediului i Competitivitatea.

n contextul unei economii de pia , politica de eficien energetic se bazeaz pe ele mente promoionale i motivaionale 13.

3.S i

l l l

mi l ii

G .

l . C

Prin noiunea de Sector de Gaze Natura le se nelege ansamblul activitatilor desfasurate de agentii economici pentru productia, transportul, tranzitul, inmagazinarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale, precum si instalatiile, utilitatile si echipamentele folosite pentru realizarea acestor activitati. Sectorul gazelor naturale a cunoscut, pe plan european, o serie de transformri menite s creze piaa unic europeana a gazelor naturale. Bazele crearii pietei unice a gazelor naturale in niunea Europeana s -au pus, in concordanta cu prevederile Directivei Europene 55/2003 a or umul de la Madrid. Totodata, la initiativa Comisiei Europene, la Procesul de la Atena, s -au pus bazele piaei regionale de energie in Europa de Sud -Est pana in anul 2005, ca prim pas al asigurrii procesului de integrare graduala a acesteia in piata inte rna de energie a niunii Europene. Pe plan naional, n ultimii ani, s -au produs de asemenea profunde transformari, crendu-se, pe de-o parte cadrul legislativ care asigur functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale, in conditii de eficienta, sig uranta, concurenta si transparenta, pe de alt parte structurile care s permit acest lucru i nu in ultimul rand armonizarea acestora cu structurile similare europene.

Motivaia principal este oferit de dorina consumatorilor de energie de a rezista n condiiile concureniale prin reducerea costurilor, n general, i a celor energetice n special. Att elemente promoionale ct i cele motivaionale trebuie s aib n vedere, printre altele i capacitatea de plat determinat de puterea de cumprare, pentru consumatorii casnici. n acest context, se recomand o politic promoional alturi de una motivaional, care s ofere msuri colaterale capabile s determine adaptarea consumatorilor ntr-o perioad de timp. ntr-o astfel de abordare statul trebuie implicat ca i PAcTENER dl efghimdpfqilfq , acesta trebuind s- i asume responsabilitatea finanrii mecanismelor de adaptare.
Y U. T. Gheorghe AsaRhi, Iai-FaRu Statea de ConstruRTii i Insta SaTii| ViUtoViW CX X`XBAa

13

PROPRIETILE GAZELOR

C pitol 1

De asemenea s-a urmrit luarea tuturor msurilor necesare pentru o bun protecie a consumatorilor si mediului. Pe plan naional a fost creata Autoritatea Nationala de Regle mentare in Domeniul Gazelor Natura le ANRGN, institutie publica autonoma cu personalitate juridica, ce elaboreaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar in vederea organizarii si functionarii pietei gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si de protectie a consumatorilor si a mediului. Prin ANR N, ncepand cu anul 2003, Romnia a devenit observator la rupul European al Reglementatorilor din sectorul Energiei Electrice si cel al azelor Naturale, expertii romni fiind implicati in rupurile de ucru care activeaza in domeniile referitoare la inmagazinare gazelor naturale si la tra nsportul transfrontalier, avand contributii importante la crearea proiectelor de documente in aceste domenii. n acest context, in cadrul autoritatii a fost dezvoltat si implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu Standardul Interna tional ISO 001:2000. Pentru integrarea pietei interne a gazelor naturale in piata europeana comuna, au fost aplicate o serie de masuri menite s faciliteze procesul de integrare. Printre aceste msuri merit menionate: elaborarea reglementarilor tehnice si comerciale specifice 14; liberalizarea graduala a pietei, proces ce va continua, pana la asigurarea deschiderii integrale a acesteia in anul 2007, anul aderarii Romaniei la niunea Europeana. implementarea unor noi metodologii de tarifare prin care s -a urmarit stimularea operatorilor licentiati in vederea realizari de investitii si reducerii costurilor operationale; monitorizarea si controlul activitatii agentilor economici autorizati si licentiati. cresterea graduala a preturilor reglementate. ormarea si consolidarea pietei libere constituie cheia unor avantaje considerabile, dintre care cele mai importante sunt: dezvoltarea competitiei, cresterea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale, facilitarea tranzactiilor.
Conc luzie: Din cele expuse anterior i corelat cu estimrile Shell realizate n 2005, utilizarea gazului n generarea energiei va dep i, la orizontul anului 2005, ca pondere, utilizarea celorlalte resurse energetice clasice, iar n cazul dezvoltrii tehnologiilor de producere a hidrogenului i de integrare n sistemele de alimentare cu gaze, aceste sisteme pot fi o alternativ viabil cel pu in pentru O realizare importanta pentru sectorul gazelor naturale din ultimii ani o reprezinta intrarea in vigoare a Legii Gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 679/28 iulie 2004. Astfel, s-a realizat armonizarea legislatiei interne cu prevederile Directivei Europene a Gazelor nr. 2003/55/CE, sub conditia respectarii principiului subsidiaritatii.
y U. T. Gheorghe Asarhi, Iai-Faru statea de Construrtii i Insta satii| Viutoviw Cx xxBA

14

PROPRIETILE GAZELOR

C pitol 1

o sut de ani de acum nainte. Pe de alt parte, comoditatea utilizrii unei infrastructuri deja create este un argum ent forte n dezvoltarea n continuare a acestor sisteme. Este evident oportunitatea dezvoltrii, cel pu in pe termen mediu a activit iilor legate de prospectarea, extragerea, transportul, distribu ia i utilizarea gazelor combu stibile i respectiv de s tudiul sistematizat al acestui domeniu.
y n cadrul prezentului curs se vor aborda problemele legate de : y Structura sistemului de alimentare cu gaze a consumatorilor casnici sau economici din localitati urbane, rurale si din afara lor ; y Componentele sistemulu i de alimentare cu gaze, respectiv func iunile, tipurile caracteristice, elementele de calcul/proiectare execu ie.

U. T. Gheorghe Asahi, Iai-Fau tatea de Construii i Insta aii| Vitoi C BA

PROPRIETILE GAZELOR

C hpitol 1

10

e U. T. Gheorghe Asahi, Iai-Fau tatea de Construii i Insta aii| Vitoi Cd dfdBAg