Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE IPOTEC

ncheiat astzi ...................


la .......................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D .........................................................................., domiciliat
n ...................................................., str. .................................... nr. .............., bloc ..........,
scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ......................., nscut la
data de (ziua, luna, anul) ................................................... n
(localitatea) ........................... sector/jude ...................................., fiul
lui ................................. i al ..........................., posesorul buletinului (crii) de
identitate seria .......... nr. ........................, eliberat de ......................................,
cod numeric personal .........................................., n calitate de creditor ipotecar, pe
de o parte, i
1.2. D ..........................................................................., domiciliat
n ...................................................., str. ..................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ........................, nscut la data de (ziua, luna,
anul) ................................................... n (localitatea) ...........................
sector/jude ................................, fiul lui ...................................... i
al ........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ..........
nr. .........................., eliberat de ............................, cod numeric
personal ...................................................., n calitate de debitor ipotecar, pe de alt
parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de ipotec, cu respectarea
urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului l reprezint garantarea mprumutului n valoare
de ........................... lei cu o dobnd de ......................... % pe an, obinut de
debitorul ipotecar de la creditorul ipotecar conform contractului de mprumut
nr. ............................... ncheiat la data de ............................. .
2.2. a) Imobilul ipotecat prin care se garanteaz mprumutul este situat
n .......................................,
str. ............................................. nr. .............,
sectorul/judeul ......................................... i se
compune din .............
camere plus dependine, fiind n suprafa total de .................... mp.
b) Acest apartament se afl n circuitul civil i a intrat n proprietatea debitorului
ipotecar prin
contractul de vnzare-cumprare nr. ..................
din ............................... transcris n Cartea
funciar nr. ...................................,
fiind liber de orice sarcini aa cum rezult din Certificatul
nr. ....................................... din .................................... anexat la prezentul
contract.
2.3. a) Debitorul ipotecar se oblig s nu nstrineze imobilul a crui ipotec
constituie obiectul
prezentului contract pn la rambursarea mprumutului
i a dobnzilor aferente la scaden.
b) Totodat, debitorul ipotecar se oblig s transcrie ipoteca n Cartea funciar
nr. ...................., iar n baza ei, creditorul ipotecar poate trece la executarea
silit, n cazul n care debitorul ipotecar nu-i lichideaz datoria la scaden.
III. LITIGII
3.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate
pe cale amiabil de reprezentanii lor.
3.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se

vor adresa instanelor judectoreti competente.


IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile
contractante.
4.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din
cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal
dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
4.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care
sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin
echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest
drept al su.
4.4. Redactat i editat/dactilografiat n ............... exemplare
la .......................................... .
S-au eliberat ........................ exemplare.
DEBITOR IPOTECAR
CREDITOR IPOTECAR