Sunteți pe pagina 1din 11

ANALIZA VARIANEI I PLANURI EXPERIMENTALE N AGRICULTUR

ANALIZA VARIANEI BIFACTORIAL COMPLET


NEBALANSAT N POPULAII OMOGENE
n populaia statistic lum ca obiect de studiu un caracter msurabil Z fa de care
exemplarele populaiei au media .
Fie alte dou caractere X,Y asociate cu exemplarele populaiei, caracterul X avnd m
variante (doze, nivele, tratamente) notate X(1),...,X(m), iar caracterul Y avnd n variante
(doze, nivele, tratamente) notate Y(1),...,Y(n).
Caracterele X, Y se numesc factori i constituie criterii de clasificare dubl a populaiei n
mn subpopulaii (straturi) ce corespund perechilor de variante (X(i), Y(j)), mediile pe
subpopulaii relativ la caracterul Z fiind (i,j) (i=1,........, m; j=1,........,n).
Diferenele
(X,Y)
(i,j) = (i,j)- se numesc efecte principale ale perechii de factori
(X,Y) n subpopulaii. Avem

m
i
n
j 1 1

(X,Y)
(i,j)=0
Subpopulaiile se presupun normale cu mediile (i,j) i aceeai varian
2
(E) n
raport cu caracterul Z.
Extragem n mod ntmpltor din subpopulaii mn sondaje (probe, eantioane) de volume
p(i,j) (i=1,......., m; j=1,.......n).
Datele reletiv la caracterul Z, din aceste sondaje le numim repetiii, (replicate) i le
notm cu Z(i,j,k) (i=1,........., m; j=1,......., n; k=1,.......,p(i,j)).
Forma general a modelului liniar este:
Z(i,j,k)= +
X
(i)+
Y
(j)+
X.Y
(i,j)+e(i,j,k)
unde e(i,j,k) sunt variabile aleatoare normale, independente dou cte dou cu media 0 i
variana
2
(E).
Reunim toate subpopulaiile care corespund variantei X(i) fixate pentru orice j=1,....., n.
Exemplarele din aceast reuniune vor avea fa de caracterul Z media:

X
(i)=(1/n).

n
j 1
(i,j), iar efectul principal al variantei X(i) este :

X
(i)=
X
(i)- . Avem

m
i 1

X
(i)=0.
n mod analog se reunesc subpopulaiile ce corespund variantei Y(j) fixate pentru orice
i=1,......., m.
Exemplarele din aceast reuniune au fa de caracterul Z, media
Y
(j)=(1/m).

m
i 1
(i,j),
iar efectul principal al variantei Y(j) este:
Y
(j)=
Y
(j)-.
Avem

n
j 1

Y
(j)=0.
Cantitatea:

X.Y
(i,j)= (i,j)-
X
(i)-
Y
(j)+ se numete efectul principal al interaciunii variantei
X(i) cu varianta Y(j).
Dup modul de alegere al subpopulaiilor dup X i Y, avem trei tipuri de modele :
a) Model cu efecte fixe

n acest caz ambii factori X, Y definesc efecte constante
X
(i),
Y
(j),
X.Y
(i,j).
Ipotezele care se verific sunt:
1) H
X
:
X
(1)=...........=
X
(m)= fa de alternativa H
X
:
X
(1)...........
X
(m)
sau sub alt form: H
X
:
X
(i)=0 fa de alternativa H
X
:
X
(i) 0.
2) H
Y
:
Y
(1)=...........=
Y
(n)= fa de alternativa H
Y
:
Y
(1)...........
Y
(n) sau
sub alt form: H
Y
:
Y
(j)=0 fa de alternativa: H
Y
:

Y
(j) 0.
3) H
X.Y
: (i,j)=
X
(i)+
Y
(j) fa de alternativa H
X.Y
: (i,j)
X
(i)+
Y
(j) sau sub
alt form: H
X.Y
:
X.Y
(i,j)=0 fa de alternativa: H
X.Y
:
X.Y
(i,j) 0.
b) Model cu efecte aleatoare :
n acest caz ambii factori definesc efecte aleatoare :
X
(i) sunt variabile aleatoare N(0;

2
(
X
)),
Y
(j)

sunt variabile aleatoare N(0;
2
(
Y
)), iar
X.Y
(i,j)

sunt variabile aleatoare N(0;

2
(
X.Y
)).
Ipotezele care se verific sunt:
1) H
X
:
2
(
X
)=0 fa de H
X
:
2
(
X
) 0
2) H
Y
:
2
(
Y
)=0 fa de H
Y
:
2
(
Y
) 0
3) H
X.Y
:
2
(
X.Y
)=0 fa de H
X.Y
:
2
(
X.Y
) 0.
c) Modelul mixt:
n acest caz unul din factori, de exemplu X, este cu efecte fixe, iar cel de-al doilea Y este
cu efecte aleatoare.
Efectele
X
(i) sunt constante i ipoteza care se verific este:
1) H
X
:
X
(i)=0 fa de H
X
:
X
(i) 0
Efectele
Y
(j) sunt variabile aleatoare de tip N(0;
2
(
Y
)) i ipoteza care se verific este :
2) H
Y
:
2
(
Y
)=0 fa de H
Y
:
2
(
Y
) 0
Efectele
X.Y
(i,j) sunt variabile aleatoare de tip N(0;
2
(
X.Y
)) i ipoteza care se verific
este:
3) H
X.Y
:
2
(
X.Y
)=0 fa de H
XY
:
2
(
X.Y
) 0.
n cazul celor trei modele, datele mpreun cu calculele de sume si medii ale repetiiilor pe
variante (X,Y), X, Y i pe total se trec n tabelul care urmeaz:
Repet.Z
Variante
(X,Y)
Z(i,j,p(i,j))
Medii pe
Variante
(X,Y)
Medii pe
Variante
X
Medii pe
Variante
Y
Media
Total
(X(1),Y(1))
.
(X(1),Y(n))
.
(X(m),Y(1))
..
(X(m),Y(n))
Z(1,1,1),,Z(1,1,p(1,1))
.
Z(1,n,1),,Z(1,n,p(1,n))
..
Z(m,1,1),,Z(m,1,p(m,1))
..
Z(m,n,1),,Z(m,n,p(m,n))
MZ(1,1)
.
MZ(1,n)
.
MZ(m,1)
..
MZ(m,n)
MZ
X
(1)
.
MZ
X
(m)
MZ
Y
(1)

MZ
Y
(n)
MZ
T
Notaii:
q=numrul de celule (i, j) nevide;
p
T
=

m
i
n
j 1 1
p(i,j); p
x
(i)=

n
j 1
p(i,j); p
Y
(j)=

m
i 1
p(i,j)
CALCULE:
a) SPA i GL:
SPA
T
=


m
i
n
j
j i p
k 1 1
) , (
1
[Z(i,j,k)-MZ
T
]
2
=


m
i
n
j
j i p
k 1 1
) , (
1
Z
2
(i,j,k)-S
2
T
/p
T
cu GL
T
=p
T
-1 grade de
libertate;
SPA
(X,Y)
=

m
i
n
j 1 1
p(i,j)[MZ(i,j)-MZ
T
]
2
=

m
i
n
j 1 1
S
2
(i,j)/p(i,j)-S
2
T
/p
T
cu GL
(X,Y)
=q-1 grade de
libertate;
SPA
X
=

m
i 1
p
x
(i)[MZ
X
(i)-MZ
T
]
2
=

m
i 1
S
2
X
(i)/p
x
(i)-S
2
T
/p
T
cu GL
X
=m-1 grade de
libertate;
SPA
Y
=

n
j 1
P
Y
(j)[MZ
Y
(j)-MZ
T
]
2
=

n
j 1
S
2
Y
(j)/p
Y
(j)-S
2
T
/p
T
cu GL
Y
=n-1 grade de
libertate;
SPA
X.Y
=

m
i
n
j 1 1
p(i,j)[MZ(i,j)-MZx(i)-MZ
Y
(j)+MZ
T
]
2
=

m
i
n
j 1 1
S
2
(i,j)/p(i,j)-

m
i 1
S
2
X
(i)/p
x
(i)-

n
j 1
S
2
Y
(j)/p
Y
(j)+S
2
T
/p
T
=SPA
(X,Y)
-SPA
X
-SPA
Y
cu GL
X.Y
=q-m-n+1=GL
(X,Y)
-GL
X
-GL
Y

grade de libertate;
SPA
E
=


m
i
n
j
j i p
k 1 1
) , (
1
[Z(i,j,k)-MZ(i,j)]
2
=


m
i
n
j
j i p
k 1 1
) , (
1
Z
2
(i,j,k)-

m
i
n
j 1 1
S
2
(i,j)/p(i,j)=SPA
T
-
SPA(
X,Y)
cu GL
E
=p
t
-q=GL
T
-GL
(X,Y)
grade de libertate.
b) S
2
:
S
2
X
=SPA
X
/(m-1); S
2
Y
=SPA
Y
/(n-1); S
2
X.Y
=SPA
XY
/(q-m-n+1);
S
2
E
=SPA
E
/(p
T
-q)
c) F:
F
X
=S
2
X
/S
2
E
>1 cu [m-1;p
T
-q]GL
F
Y
=S
2
Y
/S
2
E
>1 cu [n-1;p
T
-q]GL
F
X.Y
=S
2
X.Y
/S
2
E
>1 cu [q-m-n+1;p
T
-q]GL
Rezultatele de la punctele a)-c) se trec n tabelul sintetic de analiz a varianei:
Sursa de
variaie
SPA GL S
2
F
X SPA
X
m-1 S
2
X
F
X
Y SPA
Y
n-1 S
2
Y
F
Y
X.Y SPA
X.Y
q-m-n+1 S
2
X.Y
F
X.Y
E SPA
E
p
T
-q S
2
E
-
T SPA
T
p
T
-1 - -
Rapoartele Fisher F
X
, F
Y
, F
X.Y
se compar cu valorile critice F
0.05
; F
0.01;
F
0.001
extrase din
tabelele 4,5,6 din Anex, pentru perechile de grade de libertate corespunztoare i se accept sau
se resping ipotezele formulate mai sus.
Printr-un calcul asemntor cu cel din teorema 9.1 obinem relaiile:
(1)M(S
2
X
)=a(1,1).
2
()+a(1,2).
2
()+a(1,3).
2
()+
2
(E)
(2)M(S
2
Y
)=a(2,1).
2
()+a(2,2).
2
()+a(2,3).
2
()+
2
(E)
(3)M(S
2
X.Y
)=a(3,1).
2
()+a(3,2).
2
()+a(3,3).
2
(.)+
2
(E)
(4)M(S
2
E
)=
2
(E)
unde:
a(1,1)=
1
1 1
[ (
1
m
T
i
T
p
m p


p
2
X
(i))]
a(1,2)=
1 1
1 1
[ (
1 ( )
m n
i j
X
m p i


p
2
(i,j))-
1
1
(
n
j
T
p

p
2
Y
(j))]
a(1,3)=
1 1
1 1
[ (
1 ( )
m n
i j
X
m p i


p
2
(i,j))-
1 1
1
(
m n
i j
T
p

p
2
(i,j))]
a(2,1)=
1 1
1 1
[ (
1 ( )
n m
j i
Y
n p j


p
2
(i,j))-
1
1
(
m
i
T
p

p
2
X
(j))]
a(2,2)=
1
1 1
[ (
1
n
T
j
T
p
n p

p
2
Y
(i))]
a(2,3)=
1 1
1 1
[ (
1 ( )
n m
j i
Y
n p j


p
2
(i,j))-
1 1
1
(
m n
i j
T
p

p
2
(i,j))]
a(3,1)= - (2, 1)
1
1
n
a
q m n

+
a(3,2)= -
(1, 2)
1
1
m
a
q m n

+
a(3,3)=
1 1
1
[ (
( )
1
1
m n
T
i j X
p
p i
q m n


+
p
2
(i,j))-
1 1
1
(
( )
n m
j i
Y
p j


p
2
(i,j))+
1 1
1
(
m n
i j
T
p

p
2
X
(j))]
Cu aceti coeficieni alctuim tabelul componentelor de varian:
M(S
2
)
2
(
X
)
2
(
Y
)
2
(
X.Y
)
2
(E)
M(S
2
X
) a(1,1) a(1,2) a(1,3) 1
M(S
2
Y
) a(2,1) a(2,2) a(2,3) 1
M(S
2
X.Y
) a(3,1) a(3,2) a(3,3) 1
M(S
2
E
) 0 0 0 1
Avem estimatorii:

*2
(E)=S
2
E
( )
( )
( )
*2
2 2
*2 *2 1 2 2
2 2
* 2
.
.
X
X E
Y Y E
X Y E
X Y X Y
S S
A S S
S S


1
1
1
1

1
1
1
1

1
]
]

unde A=

,
_

) 3 , 3 ( ) 2 , 3 ( ) 1 , 3 (
) 3 , 2 ( ) 2 , 2 ( ) 1 , 2 (
) 3 , 1 ( ) 2 , 1 ( ) 1 , 1 (
a a a
a a a
a a a
n cazul balansat avem:
p(i,j)=p; p
T
=mnp; p
X
(i)=np; p
Y
(j)=mp; q=mn
Tabelul sintetic de analiza varianei are forma:
Sursa de
variaie
SPA GL S
2
F
X SPA
X
m-1 S
2
X
F
X
Y SPA
Y
n-1 S
2
Y
F
Y
X.Y SPA
X.Y
(m-1)(n-1) S
2
X.Y
F
X.Y
E SPA
E
mn(p-1) S
2
E
-
T SPA
T
Mnp-1 - -
Tabelul cu componentele de varian are forma particular:
M(S
2
)
2
(
X
)
2
(
Y
)
2
(
X.Y
)
2
(E)
M(S
2
X
) np 0 p 1
M(S
2
Y
) 0 mp p 1
M(S
2
X.Y
) 0 0 p 1
M(S
2
E
) 0 0 0 1
Un caz particular al analizei varianei complet balansat este cel n care p=1, deci avem
cte o singur repetiie ataat fiecrei perechi de variante (X(i), Y(j)).
n acest caz avem T=(X,Y), iar E are GL
E
=0 grade de libertate, deci vom lua E=X.Y, deci
SPA
E
=SPA
(XY)
-SPA
X
-SPA
Y
i GL
E
=GL
(X,Y)
-GL
X
-GL
Y
.
Tabelul sintetic de analiza varianei are forma:
Sursa de
Variaie
SPA GL S
2
F
X SPA
X
m-1 S
2
X
F
X
Y SPA
Y
n-1 S
2
Y
F
Y
E SPA
E
(m-1)(n-1) S
2
E
-
T SPA
T
mn-1 - -
Tabelul cu componentele de varian are forma:
M(S
2
)
2
(
X
)
2
(
Y
)
2
(E)
M(S
2
X
) n 0 1
M(S
2
Y
) 0 m 1
M(S
2
E
) 0 0 1
Exemplu:
Fie X=proteina digestibil n raia porcilor la ngrat i Y= unitile nutritive n raia
porcilor la ngrat i Z=sporul lunar n greutate (kg)al porcilor la ngrat.
Lum m=3 variante X=X
1
(250g/zi); X
2
(275g/zi); X
3
(300g/zi) i n=2 variante
Y=Y
1
(2.5UN) i Y
2
(3UN).Pentru fiecare combinaie de variante (X,Y) lum cte p=2 repetiii Z.
Avem tabelul cu date:
Repet Z
Variante (X,Y)
Z(i,j,p(i,j))
Medii pe
Variante
(X,Y)
Medii pe
variante X
Medii pe
variante Y
Media
Total
(X1, Y1) 14; 14.2 MZ(1, 1)=14.1
MZX(1)=14.75
MZY(1)=15.17
MZT=15.67
(X1, Y2) 15.2; 15.6 MZ(1, 2)=15.4
(X2, Y1) 15; 15.4 MZ(2, 1)=15.2
(X2, Y2) 16; 16.2 MZ(2, 2)=16.1
MZX(2)=15.65
MZY(2)=16.17
(X3, Y1) 16.1; 16.3 MZ(3, 1)=16.2
(X3, Y2) 16.9; 17.1 MZ(3, 2)=17 MZX(3)=16.60
ANUL I
INGINERIE ECONOMICA Matematica si Statistica Aplicata in Agricultura RUSE
DANIEL
Etape de calcul :
a) SPA i GL:m
i
n
j
p
k
T T
MZ k j i Z SPA
1 1 1
2
2268 . 10 ] ) , , ( [ cu GL
T
=mnp-1=11GLm
i
n
j
T Y X
MZ j i MZ p SPA
1 1
2
) , (
9868 . 9 ] ) , ( [
cuGL
) , ( Y X
=mn-1=5GL


m
i
T X X
MZ i MZ np SPA
1
8468 . 6 ] ) ( [ cu GL
X
=m-1=2GL


n
j
T Y Y
MZ j MZ mp SPA
1
9200 . 1 ) ( [
cu GL
Y
=n-1=1GL
2200 . 1
) , (

Y X Y X Y X
SPA SPA SPA SPA
cu
GL GL GL GL GL
Y X Y X Y X
2
) , (


2400 . 0
) , (

Y X T E
SPA SPA SPA
cu
GL GL GL GL
Y X T E
6
) , (

b) S
2
:
; 4234 . 3
2

X
X
X
GL
SPA
S

9200 . 1
2

Y
Y
Y
GL
SPA
S
; 61 . 0
2

Y X
Y X
Y X
GL
SPA
S

04 . 0
2

E
E
E
GL
SPA
S
c) F:
585 . 85
2
2

E
X
X
S
S
F cu (2;6) GL
48
2
2

E
Y
Y
S
S
F cu (1;6) GL
25 . 15
2
2

E
Y X
Y X
S
S
F cu (2;6) GL
9
ANUL I
INGINERIE ECONOMICA Matematica si Statistica Aplicata in Agricultura RUSE
DANIEL
Din tabelele Fisher 4,5,6 din Anex ,gsim valorile critice pentru (2;6) GL :
14 . 5
05 . 0
F
;
92 . 10
01 . 0
F
;
27
01 . 0
F
;
Cum
001 . 0
F F
X
>
se accept ipoteza
H
adic (1), (2), (3)
X X X
difer foarte
semnificativ ntre ele adic influena variaiei lui X asupra variaiei lui Z este foarte semnificativ
deci
* * * 585 . 85
x
F
.
Cum
001 . 0 01 . 0
F F F
Y X
< <

se accept ipoteza
H
adic influena variaiei interaciunii
Y X asupra variaiei lui Z este distinct semnificativ deci * * 25 . 15
Y X
F .
Din tabelele Fisher 4,5,6 din Anex, gsim valorile critice pentru (1,6) GL : F
0.05
=5.99,
; 74 . 13
01 . 0
F

. 51 . 35
001 . 0
F
Cum
001 . 0
F F
Y
>
se accept ipoteza
H
deci (1), (2)
Y Y
difer foarte semnificativ
ntre ele adic influena variaiei lui Y asupra variaiei lui Z este foarte semnificativ deci
. * * * 48
Y
F
Tabelul sintetic de analiza varianei este :
Sursa de
Variaie
Variaii
ptratice
(SPA)
Grade de
libertate (GL)
Variane
) (
2
S
Rapoarte Fisher
(F)
X 6.8468 2 3.4234
* * *
585 . 85
Y 1.9200 1 1.9200
* * *
48
Y X 1.2200 2 0.6100
* *
25 . 15
E 0.2400 6 0.400 -
T 10.2268 11 - -
Indicii de corelaie sunt:
***
( ) 0.818 ;
X
c
T
SPA
I X
SPA

***
( ) 0.433 ;
Y
c
T
SPA
I Y
SPA

**
( . ) 0.345 .
X Y
c
T
SPA
I X Y
SPA


Aporturile variaiilor lui X,Y, Y X la variaia lui Z,socotit egal cu
100 %, sunt:
%; 9 . 66
T
X
X
SPA
SPA
A

%; 8 . 18
T
Y
Y
SPA
SPA
A
%. 9 . 11
Y X
A
Aportul variaiei erorii la variaia lui Z este:
%. 4 . 2 1
Y X Y X E
A A A A
Testele Cochran i Tukey se efectueaz ca n seciunea 5.1.
Calculele precedente privitoare la analiza varianei bifactorial complet
balansat n populaii omogene cu p repetiii n celul, pot fi fcute n EXCEL astfel :
10
ANUL I
INGINERIE ECONOMICA Matematica si Statistica Aplicata in Agricultura RUSE
DANIEL
Depunem n foaia de calcul Nr.1 datele n blocul de celule A
1
:D
5
asfel :
A B C D
1 X
1
X
2
X
3
2 Y
1
14 15 16.1
3 14.2 15.4 16.3
4 Y
2
15.2 16 16.9
5 15.6 16.2 17.1
Deschidem fereastra TOOLS n care activm opiunea DATA ANALYSIS
Aici activm opiunea ANOVA:TWO-FACTOR WITH REPLICATION
n care declarm blocul de celule cu date A
1
:D
5
i numrul p=2 de repetiii
(replicate).
Rezultatele se gsesc fie n foaia de calcul Nr. 2 ,fie tot n foaia de calcul Nr.1, prin
declararea ca celule de rezultate , a altor celule dect cele din blocul de date A
1
:D
5
11

S-ar putea să vă placă și