Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuresti- Sibiu (6:30- 5 ore-11:30 45 lei) 18-19 iunie Expoziia: Cet i!e "o#nu!ui !a #ar$inea !

u#ii %oto$ra&ii 'e: (etre Be)!iu *unteanu+ ,er#ann %abini+ -ouis .uer#on'+ /oan 0 rzaru )i "anie! B !at -ocu! 'e 'es& )urare: (a!atu! Bru1ent2a!+ Cabinetu! 'e Sta#pe3 Expoziia Cet i!e "o#nu!ui !a #ar$inea !u#ii cuprin'e i#a$ini &oto$ra&ice a!e biserici!or &orti&icate 'in su'u! 4ransi!5aniei rea!izate 'e ,er#ann %abini+ -ouis .uer#on'+ /oan 0 rzaru+ &oto$ra&ii 6n te2nica 3" 'e "anie! B !at+ i#a$ini a!e unor # n stiri &orti&icate )i turnuri 'e ap rare 'in *unte!e 7t2os+ surprinse 'e (etre Be)!iu8 precu# )i piese ar2eo!o$ice pro5enite 'in s p turi!e ar2eo!o$ice 'e !a biserici!e &orti&icate 'in *o)na )i Br 'eni+ $ra&ic 'ocu#entar )i carte 5ec2e3 Sibiu-C!u9(:- 3 ore- 10 30 de lei ) 19-;3 iunie E5eni#ent: 5ernisa9u! expoziiei <Centenar .2eza 0i'a (1913-1980)=3 (arte 'in #ani&est ri!e 'e'icate centenaru!ui scu!ptoru!ui .2eza 0i'a (1913-1980)+ expoziia 'e !a *uzeu! 'e 7rt C!u9->apoca reune)te !ucr ri 'e scu!ptur )i $ra&ic pro5enin' 'in co!ecia &a#i!iei artistu!ui+ a *uzeu!ui ?u'eean 'e 7rt <Centru! artistic Baia *are= )i a *uzeu!ui 'e 7rt C!u9->apoca3 Cu acest pri!e9 5a &i !ansat a!bu#u! .,E@7 0/"7 Centenar+ ap rut !a E'itura 7ca'e#iei Ao#Bne 6n co!aborare cu E'itura *e$a 'in C!u9->apoca3 C!u9- Si$2isoara (:- 3 ore-10 40 lei) ;3-;C iunie Biserica evanghelic din Deal este un superb e'i&iciu $otic (iniia! ro#anic)+ ri'icat 6ntre 13C5 D 15;5+ pe !ocu! unei cape!e3 7ici poi 5e'ea scu!pturi $otice 6n piatr + #obi!ier 'in seco!u! a! E0-!ea+ un sp!en'i' tabernaco! !ucrat 6n piatr + 'in seco!u! a! E0-!ea+ picturi #ura!e 6n sti! $otic )i renascentist 'in seco!e!e E/0 )i E0/3 -e$ tura 'in cetate )i biserica se &ace prin Scara 7coperit + construit 6ntre 1660 D 166;3 7 &ost construit pentru a 6n!esni accesu! copii!or !a )coa!a 'in 'ea! )i acoperit pentru a-i &eri 'e capricii!e 5re#ii3 75ea 300 'e trepte+ acu# sunt 1:5 (unii spun 1:8+ u!ti#a 'at cBn' !e-a# nu# rat #i-au ie)it 1:8)+ oricu#+ n-ar trebui s ne p!Bn$e# c sunt prea #u!te3 Si$2isoara- Braso5 (:- ; ore- 9 25 lei) ;C-;5 iunie Caste!u! Bran $ z'uie)te+ 6n perioa'a 15 iunie-15 'ece#brie+ unica exp oziie din Romnia care prezint arta declanat de un viciu !magini "ascinate #n care elegana$ aerul %oem i caracterul istoric tipic naional ne introduc #ntr&o lume aparte Boieri cu ciubuce !un$i 'e peste un #etru+ pipa !ui 75ra# /ancu sau cea a !ui Constantin BrBncu)i+ re$ii Ao#Bniei surprin)i &u#Bn'+ tabac2ere )i port i$arete care &ac parte 'in (atri#oniu! Cu!tura! >aiona!+ &iin' a' postite 'e nu#eroase #uzee 'in ara noastr + rec!a#e interbe!ice !a i$arete pentru &e#ei+ rec!a#e 5ec2i !a cos#etice pentru &u# tori+ pipe preioase 'in &i!'e) sau !e#n 'e BruFere+ 'ar )i pitore)ti pac2ete 'e i$ ri 'in perioa'a co#unist pot &i 5 zute 6n expoziie3 Braso5- 0a#a 0ec2e (:- 6 ore- 13 '00 lei) ;5 -;6 iunie

0a#a 0ec2e- Constanta (16:00- 1 ora- 1::00 '5 lei) ;6-;8 iunie Caravana BookLand Cara5ana Boo1-an' este o serie ine'it 'e tBr$uri #obi!e 'e carte+ #uzic + &i!# )i 9ocuri+ a&!at !a a 3-a e'itie+ prezent pe parcursu! anu!ui ;013 6n 19 ora)e 'in ar + ti#p 'e C; 'e s pt #Bni (5 *artie D ;3 "ece#brie)3 Conceptu! Boo1-an' este unu! ino5ator+ atBt prin a#p!oarea $eo$ra&ic + cBt si prin &or#atu! 'ina#ic cu ser5icii inte$rate puse !a 'ispozitia e'ituri!or (!o$istic G 5Bnzare G pro#o5are)3 Boo1-an'erii sunt a)teptati in principa!e!e piee+ parcuri )i centre co#ercia!e 'in ar cu #ii 'e tit!uri !a pre 'e pro'ucator+ pre#ii )i #o#ente 'e exceptie3 Constanta- "e!ta "unarii (:- ;ore D 9 30 lei) ;8-30 iunie "e!ta "unarii- Bucuresti (9- 5 ore- 1C:00 (0 lei) (e 30 iunie !a ora 1C se inc2eie3 4ota! 355 lei transport: "ar a5an' in 5e'ere ca e un circuit turistic pentru e!e5i 'e !iceu+ tari&u! 5a &i 'e 300 lei

)azare* +i%iu* ,ension -asto" +ara (0 de lei. persoana )lu/* 0otel )entral (0 lei. persoana* 210 lei 4 nopti sau in camping la "estival 30 lei. noapte Bilet 2lectric )astle* '30 lei +ighisoara* Bur$ ,oste! 45 lei Brasov* hotel 4ara 33 lei 5ama veche* ' noapte cu cortul )onstanta* hotel 6rion 30 de lei. persona* 2 nopti* '20 lei Delta Dunarii* ,ensiunea )ristian (0 de lei7 2 nopti* '40 lei 8otal cazare* 15' lei apro9imativ :00 de lei 8otal* '200 transport ; cazare; %ilet ;"estival7 4ancarea* undeva la 50 de lei pe zi ma9im* '3 zile 9 50 lei< 350 de lei 6lte cheltuieli* evetualele intrari la o%iective turistice ; cumparaturi7