Sunteți pe pagina 1din 4

SC SUDIC SRL DOSAR Q/16109

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR

Capitolul I. Introducere Subsemnata Deacu Alina, expert c ntabil, ! miciliat "n municipiul #ucuresti, str S l!anului, municipiu #ucuresti, p ses r al carnetului !e expert c ntabil nr$%%/ &00', "nscris "n (A#LOUL )*+)R,ILOR CO-(A#ILI .i CO-(A#ILILOR AU(ORI/A,I !in RO01-IA 2C)CCAAR3 "n partea I , p 4i5ia 1% $ Am 6 st numit prin Or! nan57 emis7 !e Inspect ratul !e + li5ie a 0unicipiului #ucuresti8 #ir ul Cercet7ri +enale "n !ata !e 16 ianuarie &010, expert c ntabil "n ! sarul penal nr$Q/16109/&010, p7r5ile implicate 6iin! 9 1$ C UDIC RL cu se!iul "n Str$ L tru &%, Sect r 1, 0unicipiul #ucuresti, care 6 rmulea47 pl:n;ere penal7 "mp tri<a 9

&$ =->I-UI()I +O+)SCU 0ARIA , ! miciliat7 "n #ucuresti , Sect r ?, p ses are a C$I$ seria S/ nr$ 0?1@0@, c ! numeric pers nal &690&0&0&%@'8 salariat7 a C UDIC RL =mpreAur7rile .i circumstan5ele "n care a luat na.tere liti;iul sunt9 ?$ =n urma e<alu7rii re4ultatel r in<entarierii s8a c nstatat c7 lipse.te !in ;estiune suma !e 1%$000 r n, sum7 repre4ent:n! c ntra<al area m7r6uril r <:n!ute .i nepre!at7 la casierie$ Ba57 !e <al ri6icarea re4ultatel r in<entarierii C UDIC RL a 6 rmulat pl:n;ere penal7 "mp tri<a numitei + pescu 0aria ! miciliat7 "n #ucuresti, Sect r ?$ +entru re4 l<area acestei cau4e s8a !ispus pr ba cu experti4a c ntabil7, c7reia i s8au 6ixat urm7t arele biecti<e9 a3$>eri6ica5i8stabili5i !ac7 c ntra<al area 6acturil r 1&1000 C 1&1006 !in ?1$1&$&00D au 6 st "ncasate .i !ec ntate !e c7tre "n<inuit7E b3$+reci4a5i !ac7 m netarul %6'?00 este "nre;istrat "n re;istrul !e cas7 a6erent 4ilei "ncas7riiE

c3$+reci4a5i !ac7 "n peri a!a ianuarie &009 8 !ecembrie &009 i!enti6ica5i m netare care nu pre4int7 semn7tura !e primire, "nre;istrate "n re;istrul !e cas7$ Lucr7rile experti4ei c ntabile s8au e6ectuat "n peri a!a 01 6ebruarie &010 C 10 martie &010 la se!iul s cial al SC CO-(8)*+)R( SA, s cietate !e experti47 c ntabil7 la care expertul c ntabil este as ciat$ 0aterialul ! cumentar care a stat la ba4a e6ectu7rii experti4ei c nst7 "n 9 D sarul !e urm7rire penal7 nr$ Q/16109 cu piesele c mp nente, re;istrele !e cas7 !in peri a!a ianuarie 8 !ecembrie &009 "mpreun7 cu actele Austi6icati<e "nre;istrate "n aceste re;istre, 6acturile 6iscale nr$1&1000 C 1&1006 !in ?1 !ecembrie &00D, Rap rtul 4ilnic !e ;estiune !in peri a!a ianuarie 8 !ecembrie &009$ Re!actarea pre4entului rap rt !e experti47 c ntabil7 s8a 67cut "n !ata !e &0 martie &010$ =n cau47 nu s8au e6ectuat alte experti4e c ntabile Au!iciare$ Data pentru !epunerea pre4entului rap rt !e experti47 c ntabil7 a 6 st 6ixat7 la &% martie &010$ Capitolul II. De!"#$urarea e%perti&ei conta'ile Obiecti<ul a$Verificai-stabilii dac contravaloarea facturilor 121000 121006 din 31.12.2008 au fost ncasate i decontate de ctre nvinuit; +entru a r7spun!e la biecti<ul a3$ s8au examinat urm7t arele ! cumente .i acte 9 D sarul !e urm7rire penal7 nr$Q/16109 cu piesele c mp nente, re;istrele !e cas7 !in peri a!a ianuarie8 !ecembie &009 "mpreun7 cu actele Austi6icati<e "nre;istrate "n aceste re;istre, 6acturile 6iscale nr$1&1000 C 1&1006 !in ?1 !ecembrie &00D, Rap rtul 4ilnic !e ;estiune !in peri a!a ianuarie C!ecembrie &009$ =n c n6 rmitate cu actele .i ! cumentele experti4ate 6 rmule4, la biecti<ul a3$ urm7t rul r7spuns9 Bacturile 6iscale nr$1&1000 "n sum7 t tal7 !e &$000 RO-, nr$1&1001 "n sum7 t tal7 !e ?$000 RO- , nr$1&100& "n sum7 t tal7 !e ?$000 RO- , nr$1&100? "n sum7 t tal7 !e 1000 RO- , nr$1&100' "n sum7 t tal7 !e 1$000 RO- , nr$1&100% "n sum7 t tal7 !e 1$000 RO- .i nr$1&1006 "n sum7 t tal7 !e '$000 ROsunt "nre;istrate "n rap rtul 4ilnic !e ;estiune !in !ata !e ?1$1&$&00D, la rubrica intrari$ C ntra<al area 6acturil r 6iscale 1&1000 81&1006 "n sum7 t tal7 !e 1%$000 RO- a 6 st "ncasat7 cu urm7t arele cFitan5e 6iscale 9 cFit$nr$6D?1&@/1%$01$&009 "n sum7 !e &$000 RO- , cFit$nr$6D?1&D/1%$01$&009 "n sum7 !e ?$000 RO- , 6D?1&9/1%$01/&009 "n sum7 !e ?$000 RO- , cFit$nr$6D?1?0/1%$01$&009 "n sum7 !e 1$000 RO-, cFit$nr$6D?1?1/1%01$&009 "n sum7 !e 1$000 RO- , cFit$nr$6D?1?&/1%$01$&009 "n sum7 !e 1$000 RO- .i cFit$nr$ 6D?1??/1%$01$&009 "n sum7 !e '$000 r n $ +entru suma !e 1%$000 r n repre4ent:n! c ntra<al area 6acturil r 6iscale 1&1000 81&1006, "ncasat7 cu cFitan5ele 6iscale nr$6D?1&@ C 6D?1?? !in1%$01$&009, a 6 st "nt cmit m netarul nr$ %6'?00 !in 1%$01$&009, m netar care este nesemnat !e

&

casierul primit r, !e un!e re4ult7 6aptul c7 aceast7 sum7 a 6 st ne!ec ntat7 c7tre <an4at r$ =n c n6 rmitate cu pre<e!erile O0B nr$&0%%/199D pri<in! aplicara c respun47t are a GH D?1/199@ pentru utili4area 6 rmularel r c mune pri<in! acti<itatea 6inanciar7 .i c ntabil7 .i a n rmel r met ! l ;ice pri<in! "nt cmirea .i utili4area acest ra, m netarul 2c ! 1'8%08613 ser<e.te ca docu!ent "ustificativ #e ba$a cruia se #red nu!erarul ncasat #rin cas de ctre casier%van$ator la casieria central a a&entului econo!ic.'

Obiecti<ul b3$ (reci$ai dac !onetarul %6'?00 !in 1%$01$&009 este nre&istrat n re&istrul de cas aferent $ilei ncasrii; +entru a r7spun!e la biecti<ul b3$ s8au examinat urm7t arele ! cumente .i acte9Re;istrul !e cas7 !in 4iua !e 1%$01$&009, m netarul nr$ %6'?00 !in 1%$01$&009$ =n c n6 rmitate cu actele .i ! cumentele experti4ate 6 rmule4, la biecti<ul b3$ urm7t rul r7spuns90 netarul nr$ %6'?00 !in 1%$01$&009 "n sum7 !e 1%$000 lei este "nre;istrat "n re;istru !e cas7 !in !ata !e 1%$01$&009 2p 4i5ia a treia !e la rubrica I"ncas7riJ3$

Obiecti<ul c). (reci$ai dac n #erioada ianuarie- dece!brie 200* identificai !onetare care nu #re$int se!ntura de #ri!ire+ nre&istrate n re&istrul de cas. +entru a r7spun!e la biecti<ul c3$ s8au examinat urm7t arele ! cumente .i acte 9 Re;istru !e cas7 a6erent peri a!ei ianuarie8 !ecembrie&009 "mpreun7 cu m netarele anexate la re;istru !e cas7 a6erent acestei peri a!e$ =n c n6 rmitate cu actele .i ! cumentele experti4ate 6 rmule4, la biecti<ul c3$ urm7t rul r7spuns9 Din <eri6icarea m netarel r ata.ate la re;istru !e cas7, "n peri a!a experti4at7, respecti< 01 ianuarie C ?1 !ecembrie &009 au 6 st i!enti6icate urm7t arele m netare nesemnate I!e primireJ a sumel r .i "nre;istrate "n re;istru !e cas7 9 8 8 8 !onetarul nr. %6'?00 %1,.01.200*, "n sum7 !e 1%000, "nre;istrat "n re;istrul !e cas7 !in !ata !e 1%$01$&009E !onetarul nr. *,,622%28.03.200*+ "n sum7 !e @00 r n, "nre;istrat "n re;istrul !e cas7 !in !ata &D$0?$&009$E !onetarul nr. -,,68*%22.08.200*+ "n sum7 !e %00 r n, "nre;istrat "n re;istrul !e cas7 !in !ata &&$0D$&009$E

Capitolul III.Conclu&ii =n c n6 rmitate cu examin7rile materialului ! cumentar men5i nat "n intr !ucerea .i cuprinsul pre4entului rap rt !e experti47 c ntabil7 6 rmule4 urm7t arele c nclu4ii la biecti<ele 6ixate acesteia9 La o'iecti(ul a). C ntra<al area 6acturil r 1&10008 1&1006 !in 1%$01$&009 a 6 st "ncasat7 cu cFitan5ele 6iscale nr$ $6D?1&@, 6D?1&D, 6D?1&9, 6D?1?0, 6D?1?1, 6D?1?&, 6D?1?? !in !ata !e 1%$01$&009 .i a 6 st !ec ntat7 !e c7tre "n<inuit7, 6apt re4ultat !in !epunerea m netarului @'D006 !in 1%$01$&009+ si inre&istrarea acestuia in re&istrul de casa din 1,.01.200*+ c.iar daca invinuita a o!is sa ur!areasca se!narea !onetarului !e catre casier$ +rin inre;istrarea m netarului in re;istrul !e casa !in 1%$01$&009 , casierul recun aste primirea sumei !e 1%$000 r n$

La o'iecti(ul '). 0 netarul 6iscal nr$ %6'?00/1%$01$&009 "n sum7 !e 1%$000 r n lei este "nre;istrat "n re;istru !e cas7 !in !ata !e 1%$01$&009$ La o'iecti(ul c). =n peri a!a experti4at7 au 6 st i!enti6icate urm7t arele m netare nesemnate I!e primireJ a sumel r .i "nre;istrate "n re;istru !e cas7 9 m netarul nr$ %6'?00%1,.01.200* -1,.000 ron+ *,,622%28.03.200*- /00 ron, -,,68*%22.08.200* C %00 r n In c nclu4ie, in<inuita + pescu 0aria nu este <in <ata !e lipsa sumei !e1%$000 r n, <in <at este casierul Ha<rilescu 0arcel, !e arece a mis sa semne4e !e primirea banil r m netarul %6'?00 /1%$01$&009 2si altele !upa cum se bser<a !in cercetarea e6ectuata3 !ar l8a inscris in re;istrul !e casa !in 1%$01$&009, !eci recun aste ca a primit banii$ La s6arsitul 4ilei are bli;atia sa 6aca <eri6icarea scriptica si 6aptica a casieriei$ Daca ar 6ii 6acut acest lucru si ar 6i c nstatat !i6erenta intre s l!ul scriptic si s l!ul 6aptic ar 6i sesi4at in aceeasi 4i !i6erenta, ar 6i anuntat pers anele in!reptatite 2c ntabil se6, c mpartimentul Auri!ic,etc$ 3 !e lipsa banil r si s8ar 6i 6acut cercetari ime!iate$ Lipsa cel r 1%$000 s8a sesi4at !e c misia !e in<entariere c nstituita cu ca4ia in<entarierii !e s6arsit !e an &009, ceea ce il 6ace <in <at !e tainuirea lipsei banil r in peri a!a ianuarie8!ecembrie &009, si in acelasi timp nu are ! <e4i ca nu a primit banii, atata timp cat m netarul in !iscutie a 6 st inre;istrat in re;istrul !e casa$

EXPERT CONTABIL Deacu Alina

'