Sunteți pe pagina 1din 84

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

CODUL ETIC PENTRU AUDITORII PROFESIONISTI


INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

CODUL ETIC PENTRU AUDITORII PROFESIONISTI


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
1

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Introducere Responsabilitatea profesionistului contabil (auditorului financiar) nu se rezuma doar la nevoile (asteptarile) clientilor, ci si la cele ale interesului public, in general. Codul etic este structurat in trei parti (principii fundamentale, reguli pentru profesionistii contabili de pracica publica, reguli pentur profesionistii contabili angajati).

INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
2

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Principii fundamentale INTEGRITATEA Conduita directa si onesta, tranzactii corecte (juste) Nume neasociat cu rapoarte/ informatii ce se apreciaza ca include date semnificative false sau de natura sa induca in eroare intocmite neglijent sau nu includ date relevante, putand astfel sa induca in eroare. Daca rapoartele mentioneaza datele si informatiile false, de natura sa induca in eroare, sau prezentate neglijent (superficial), nu incalca acest principiu.
INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE
Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
3

 

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Principii fundamentale OBIECTIVITATEA Incompatibilitate si evitarea conflictelor de interese sau a unor influente nedorite ce pot afecta rationamentele profesionale (de afaceri) Necompromiterea rationamentului profesional, inclusiv in afaceri, din cauza subiectivismului, conflictului de interese sau influentelor altor persoane. Afectarea obiectivitatii poate fi generata de foarte multe situatii, astfel incat se vor evita acelea care pot influenta in mod nejustificat rationamentele profesionale.

INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
4

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Principii fundamentale COMPETENTA SI RIGOAREA (CONSTIINCIOZITATEA) PROFESIONALA Mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar pentru a putea oferi clientilor (beneficiarilor) servicii competente de calitate. Actionarea cu standardele. responsabilitate in conformitate cu

 

Obtinerea si mentinerea unui nivel de copetenta profesionala. Constiinciozitatea presupune responsabilitatea de a actiona conform termenelor de angajament, cu atentie, meticulozitate si rigoare.
INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE
Octombrie 2009
5

Cursuri de pregatire profesionala continua

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Principii fundamentale


Cand este cazul clientii (beneficiarii) vor fi atentionati in legatura cu limitele inerente ale serviciilor pe care le poate oferi.

CONFIDENTIALITATEA


Respectarea confidentialitatii asupra informatiilor primite ca urmare a relatiilor profesionale (de afaceri), pe care nu le va putea divulga unui tert fara o autorizare specifica, cu exceptia cazurilor cand exista un drept/ obligatie legala de a le divulga. Informatiile confidentiale nu vor fi folosite in avantajul personal sau al unei terte parti.
INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Principii fundamentale


In relatiile cu parti afiliate, clienti si/sau cu alte persoane, trebuie pastrata confidentialitatea asupra informatiilor obtinute in cadrul misiunii, inclusiv de catre tot personalul angajat sau expertii independenti colaboratori. Confidentialitatea se respecta si dupa incheierea relatiei cu clientul. Situatii in care se pot divulga informatii legea permite si clientul este de acord legea obliga in cadrul unor proceduri judiciare sau pentru informarea unor autoritati publice

INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
7

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Principii fundamentale


exista o obligatie profesionala sau un drept de a divulga si nu este interzis de lege (controlul de calitate al organismelor profesionale, anchete ale unor organisme de reglementare, protejarea intereselor auditorilor financiari in cursul unor proceduri judiciare, respectarea standardelor tehnice si cerintelor de etica).

Decizia de a divulga informatii confidentiale are in vedere interesere tuturor partilor, inclusiv terti, ce pot fi afectate relevanta si fundamentarea informatiilor modul de comunicare si destinatarii.
INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE
Octombrie 2009
8

Cursuri de pregatire profesionala continua

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Principii fundamentale COMPORTAMENTUL PROFESIONAL
Conformarea fata de legi/ norme relevante si evitarea oricarei actiuni ce discrediteaza profesia. Strategia de promovare si mediatizare a profesionistilor contabili si a activitatii lor, nu trebuie sa includa informatii ce compromit profesia. Cinstea, loialitatea si o conduita ce exclude revendicari exagerate privind serviciile oferite si calificarile/ experienta referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundamentare, privind munca altor colegi.
INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Principii fundamentale AMENINTARI SI MASURI DE PROTECTIE Amenintari Generate de interesul propriu De autorevizuire De reprezentare De familiaritate De indimidare.


Masuri de protectie Create de profesie/ legislatie (educatie, experienta, acces, pregatire continua, guvernanta corporativa, standarde, masuri disciplinare, revizuiri externe) Aferente mediului de activitate.
INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE
Octombrie 2009
10

Cursuri de pregatire profesionala continua

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

Principii fundamentale


Solutionarea conflictelor de etica generate de aplicarea principiilor fundamentale fapte relevante aspectele de etica implicate principii fundamentale privind problema in cauza procedurile interne modalitati de actiune alternative.

INTRODUCERE IN CODUL ETIC SI PRINCIPII FUNDAMENTALE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
11

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ASPECTE GENERALE


In cazul unei misiuni de asigurare, membrii echipelor trebuie sa fie independenti fata de clienti Misiunile de asigurare au ca scop sporirea increderii utilizatorilor cu privire la rezultatul unei evaluari sau a unei cuantificari a unui aspect, in conformitate cu anumite criterii Rezultatul evaluarii sau cuantificarii este o informatie care rezulta din aplicarea criteriilor asupra subiectului in cauza (situatii financiare IFRS, etc.)

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
12

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ASPECTE GENERALE


Abordarea conceptuala
 

cadrul general (Sectiunea 100) exemple neexhaustive (Sectiunea 290) diferente impuse de natura amenintarilor

Independenta implica
 

independenta de spirit (de drept) independenta in aparenta (de fapt)

Misiuni de asigurare
 

bazate pe declaratii bazate pe raportarea directa


INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

13

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ASPECTE GENERALE


Obiectivul acestei sectiuni este acela de a ajuta societatile (cabinetele) de audit (auditorii) si membrii echipei de asigurare la
 

identificarea amenintarilor la adresa independentei evaluarea daca aceste amenintari sunt in mod clar nesemnificative identificarea si aplicarea masurilor de protectie adecvate pentru eliminarea sau reducerea amenintarilor la un nivel acceptabil, in cazul in care acestea nu sunt in mod clar nesemnificative

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
14

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ASPECTE GENERALE
 

Utilizarea restrictionata a rapoartelor Parti responsabile multiple Durata misiunii


 

incepe odata cu primele servicii de asigurare se termina odata cu predarea (publicarea) raportului, cu exceptia cazului in care misiunea are o natura recurenta

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
15

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTRODUCERE IN MODUL DE ABORDARE CONCEPTUALA A INDEPENDENTEI IN CIRCUMSTANTE SPECIFICE
Circumstante specifice si relatii ce pot genera amenintari la adresa independentei Potentiale amenintari generate si masuri de protectie adecvate Exemplele trateaza
 

clientii de audit al situatiilor financiare misiuni de asigurare pentru clientii nonaudit

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
16

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTRODUCERE IN MODUL DE ABORDARE CONCEPTUALA A INDEPENDENTEI IN CIRCUMSTANTE SPECIFICE
Modul de aplicare al masurilor de protectie pentru


 

membrii echipei de asigurare societatea / societatile / auditorii din retea

Modul de aplicare al cadrului general pentru


 

clientii de audit al situatiilor financiare alti clienti de misiuni de asigurare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
17

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Principalele notiuni
Un interes financiar (IF) poate genera o amenintare de interes propriu Natura IF


 

rolul persoanei care detine IF importanta IF tipul IF


 

direct (persoana detine controlul asupra IF) indirect (persoana nu detine controlul asupra IF)

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
18

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile tuturor clientilor de asigurare
Amenintari de interes propriu (personal)
Un membru al echipei de asigurare sau un apropiat de familie detine / primeste un


 

IF direct IF indirect semnificativ in clientul de audit

Un membru al echipei de asigurare cunoaste faptul ca un afin detine un interes (titlu) de participare direct sau indirect semnificativ in clientul de audit Un membru al echipei detine un IF important, direct sau indirect, in clientul de asigurare, ca si administrator
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

19

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile tuturor clientilor de asigurare
Amenintari de interes propriu (personal)
Persoane din afara echipei de audit
parteneri si membri apropiati de familie, care nu sunt membri ai echipei parteneri si angajati din conducere care ofera servicii de non-audit clientului persoane care au o relatie personala apropiata cu un membru al echipei

Criterii de evaluare a amenintarii de interes propriu (personal)
structura organizatorica, operationala si de raportare a societatii (cabinetului) de audit natura relatiei dintre persoana respectiva si un membru al echipei INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE
Octombrie 2009
20

Cursuri de pregatire profesionala continua

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile tuturor clientilor de asigurare
Amenintari de interes propriu (personal)
O incalcare neintentionata a prevederilor acestei sectiuni nu ar afecta independenta atunci cand
societatea (cabinetul) / societatile / auditorii din retea au stabilit politici / proceduri care cer tuturor auditorilor (membrilor echipei) sa raporteze incalcarile generate de cumpararea / mostenirea / alta achizitionare a unui IF in clientul de audit societatea (cabinetul) / societatile / auditorii din retea notifica prompt persoana in cauza ca trebuie sa se cedeze IF instrainarea interesului are loc la cea mai apropiata data practica dupa identificarea aspectului, sau inlaturarea persoanei in cauza din echipa de audit INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

21

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile tuturor clientilor de asigurare
Masuri de protectie
 

Cedarea IF direct inainte ca persoana sa devina membru al echipei Cedarea in totalitate a IF indirect sau cedarea unei valori suficiente din acesta astfel incat interesul ramas sa nu mai fie semnificativ, inainte ca persoana sa devina mambru al echipei Inlaturarea persoanei in cauza din echipa Cedarea IF la data convenabila cea mai apropiata

 

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
22

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile tuturor clientilor de asigurare
Masuri de protectie


Discutarea problemei cu cei insarcinati cu guvernanta (comitetul de audit) Implicarea unui auditor (suplimentar) ce nu a participat la misiune pentru a revizui munca realizata sau pentru a acorda consultanta Afinul va ceda intregul IF sau o parte suficienta din acesta la data convenabila cea mai apropiata Excluderea persoanei in cauza din orice proces important de luare a deciziilor privind misiunea de asigurare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
23

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile tuturor clientilor de asigurare
Masuri de protectie


Un IF trebuie detinut numai atunci cand
membrul echipei, un membru de familie al acestuia si societatea (cabinetul) de audit nu beneficiaza de incredere interesul detinut de catre administrator in clientul de audit nu este semnificativ administratorul nu poate exercita o influenta semnificativa asupra clientului de audit un membru al echipei sau societatea de audit nu are o influenta semnificativa asupra unei decizii de investitii care presupune un IF in clientul de audit

Politici de limitare a unor IF


INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE
Octombrie 2009
24

Cursuri de pregatire profesionala continua

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile clientilor de audit al situatiilor financiare
Amenintari de interes propriu (personal)
O societate (cabinet) / o societate din retea / un auditor are


 

un IF direct intr-un client de audit un IF indirect semnificativ intr-un client de audit un IF semnificativ intr-o entitate care detine un procentaj de control intr-un client de audit

Planul de pensii al unei societati (cabinet) sau al unei societati din retea contine un IF intr-un client de audit

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
25

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile clientilor de audit al situatiilor financiare
Amenintari de interes propriu (personal)
Alti parteneri sau membrii apropriati de familie, angajati in cadrul aceleiasi societati (cabinet) in care partenerul misiunii presteaza servicii de audit, detin un IF direct sau indirect semnificativ in acel client de audit Alti parteneri si angajati din conducerea societatii (cabinetului) care furnizeaza clientului alte servicii in afara celor de asigurare, detin un IF direct sau indirect semnificativ in clientul de audit

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
26

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile clientilor de audit al situatiilor financiare
Amenintari de interes propriu (personal)
Societatea (cabinetul) / societatile din retea / auditorul / un membru al echipei are un intres intr-o entitate si un client de audit sau un director / o alta persoana din conducere sau un detinator al controlului, poseda, de asemenea, o investitie in acea entitate

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
27

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile clientilor de audit al situatiilor financiare
Masuri de protectie
 

Renuntarea la IF (in totalitate) Renuntarea la un procent suficient din IF direct / indirect astfel incat interesul ramas sa nu mai fie semnificativ Evaluarea semnificatiei oricarei amenintari

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
28

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile clientilor de audit al situatiilor financiare
Masuri de protectie


Partenerii sau rudele lor de gradul I nu trebuie sa detina nici un IF intr-un anumit de client de audit
Angajatii sau membrii apropiati de familie ai acestora nu trebuie sa detina nici un IF intr-un anumit de client de audit Persoanele in cauza sa se retraga din misiunea de audit

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
29

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile clientilor non-audit non

Amenintari de interes propriu (personal)
O societate (cabinet) detine


 

un IF direct intr-un client de asigurare care nu este un client de audit un IF indirect intr-un client de asigurare care nu este un client de audit un IF important intr-o entitate care are un procentaj de control intrun client de asigurare care nu este un client de audit

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
30

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

INTERESE FINANCIARE Prevederi aplicabile clientilor non-audit non

Masuri de protectie
 

Cedarea IF (in totalitate) Cedarea unui procent suficient din IF astfel incat interesul ramas sa nu mai fie semnificativ

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
31

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

IMPRUMUTURI SI GARANTII Amenintari de interes propriu (personal)
Un imprumut sau o garantie pentru un imprumut luat de (la) un client de asigurare care este o banca sau o institutie similara Un imprumut sau o garantie acordat(a) de un client de asigurare unui membru al echipei sau unei rude de gr I al acestuia Depozitele facute sau conturile de brokeraj ale unei societati (cabinet) sau ale unui membru al echipei de asigurare la un client de audit care este o banca, un broker au o institutie similara

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
32

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

IMPRUMUTURI SI GARANTII Amenintari de interes propriu (personal)
Societatea (cabinetul) sau un membru al echipei acorda un imprumut unui client care nu este o banca sau o institutie similara, sau garanteaza imprumutul unui astfel de client Societatea (cabinetul) sau un membru al echipei accepta un imprumut, sau are un imprumut garantat de un client care nu este o banca sau o institutie similara

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
33

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

IMPRUMUTURI SI GARANTII Masuri de protectie
Implicarea unui auditor (suplimentar) din afara societatii (cabinetului) Imprumutul sa fie facut pe baza unor proceduri, conditii si cerinte normale Depozitul sau contul sa fie detinut in conditii comerciale normale Imprumutul sau garantia se fie lipsite de importanta atat pentru societatea (cabinetul) / membrul echipei de asigurare cat si pentru client

 

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
34

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

RELATII APROPIATE DE AFACERI CU DE AUDIT
CLIENTII

Amenintari de interes propriu (personal)
O relatie apropiata de afaceri intre o societate (cabinet) sau un membru al echipei de asigurare si clientul sau conducerea acestuia, va implica un interes comercial sau un IF comun Societatea (cabinetul) sau un membru al echipei de asigurare si clientul sau o persoana din conducerea acestuia, detin un interes in aceeasi entitate Achizitionarea de bunuri si servicii de la un client de catre o societate (cabinet) sau un membru al echipei de asigurare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
35

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

RELATII APROPIATE DE AFACERI CU DE AUDIT
CLIENTII

Masuri de protectie
 

Incheierea intreruperea) relatiei de afaceri Reducerea complexitatii relatiei astfel incat IF sa fie lipsit de importanta Refuzarea misiunii de asigurare Inlaturarea persoanei in cauza din echipa de asigurare

 

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
36

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

RELATII APROPIATE DE AFACERI CU DE AUDIT
CLIENTII

Masuri de protectie


Relatia sa fie in mod clar nesemnificativa pentru societatea (cabinetul) de audit Interesul detinut sa fie nesemnificativ pentru investitor Interesul sa nu ii acorde investitorului capacitatea de a controla entitatea afiliata Eliminarea sau reducerea volumului tranzactiei Discutarea acestui aspect cu cei insarcinati cu guvernanta (comitetul de audit)
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

 

 

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

37

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

RELATII FAMILIALE SI PERSONALE Amenintari de interes propriu (personal)
Un membru apropiat de familie al unui membru al echipei de asigurare
ocupa o functie de conducere (director), sau este angajat al clientului si se afla in pozitia de a exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza al misiunii de asigurare este angajat intr-un post de unde se poate exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza al misiunii de asigurare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
38

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

RELATII FAMILIALE SI PERSONALE Amenintari de interes propriu (personal)
Un afin al unui membru al echipei de asigurare este director, detine o functie de conducere sau este angajat al clientului intr-un post de unde poate exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza al misiunii de asigurare O ruda de gr I al unui membru al echipei de asigurare are o relatie apropiata cu membrul echipei si ocupa o functie de conducere (director) aflandu-se in pozitia de a exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza al misiunii de asigurare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
39

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

RELATII FAMILIALE SI PERSONALE Amenintari de interes propriu (personal)
O incalcare neintentionata a cerintelor referitoare la relatiile familiale si personale nu ar afecta independenta echipei de asigurare atunci cand


 

societatea (cabinetul) a stabilit politici si proceduri ce solicita ca toti auditorii (membrii acesteia) sa raporteze prompt orice incalcari ce rezulta din schimbari in statutul de angajare al membrilor apropiati de familie, al afinilor lor sau al altor relatii personale care genereaza amenintari la adresa independentei responsabilitatile echipei sunt restructurate corespunzator se acorda o atentie suplimentara revizuirii muncii auditorului

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
40

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

RELATII FAMILIALE SI PERSONALE Masuri de protectie


 

Indepartarea persoanei (in cauza) din echipa de asigurare Structurarea responsabilitatilor echipei de asigurare astfel incat auditorul sa nu se confrunte cu probleme care intra in responsabilitatea rudei de gr I Politici si proceduri pentru a obliga personalul sa comunice conducerii societatii (cabinetului) orice aspect legat de independenta si obiectivitate

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
41

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

RELATII FAMILIALE SI PERSONALE Masuri de protectie


 

Trebuie analizate orice relatii personale sau de familie existente Implicarea unui auditor (suplimentar) care nu a luat parte la misiune Excluderea persoanei in cauza din orice proces decizional important cu privire la misiunea de asigurare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
42

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ANGAJAREA LA CLIENTII DE ASIGURARE Amenintari de interes propriu (personal)
Un angajat al clientului de asigurare aflat in pozitia de a exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza al misiunii a fost un membru al echipei sau un partener al societatii (cabinetului) Un membru al echipei de asigurare participa la misiunea de asigurare, desi stie ca urmeaza sa fie angajatul clientului, in viitor

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
43

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ANGAJAREA LA CLIENTII DE ASIGURARE Masuri de protectie


 

 

Se determina necesitatea modificarii planului misiunii Desemnarea ulterioara a echipei misiunii Implicarea unui auditor (suplimentar) care nu a fost un membru al echpei Revizuirea, pentru asigurarea controlului calitatii misiunii Politici si proceduri care cer persoanei sa notifice societatea (cabinetul) atunci cand incep negocieri de angajare la clientul de audit Excluderea persoanei in cauza din misiune
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

44

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

SERVICII RECENTE FURNIZATE CLIENTILOR DE ASIGURARE
Amenintari de interes propriu (personal)


 

Prezenta in echipa a unui fost director sau angajat al clientului Inainte de perioada acoperita de raport, un membru al echipei a lucrat ca director al clientului sau a fost un anagajat pe un post din care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza al activitatii de asigurare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
45

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

SERVICII RECENTE FURNIZATE CLIENTILOR DE ASIGURARE
Masuri de protectie
 

Persoanele in cauza nu trebuie sa faca parte din echipa Implicarea unui auditor (suplimentar) pentru a revizui munca efectuata de persoana respectiva Discutarea aspectului cu cei insarcinati cu guvernanta (comitetul de audit)

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
46

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

DETINEREA UNEI FUNCTII DE CONDUCERE SAU DE DIRECTOR LA CLIENTUL DE ASIGURARE
Amenintari de interes propriu (personal), de auto-revizuire si de reprezentare
Un partener sau angajat al societatii (cabinetului) lucreaza in calitate de functionar superior sau director in consiliul de conducere al clientului Un partener sau angajat al societatii (cabinetului) este functionar superior (secretar) al companiei unui client

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
47

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

DETINEREA UNEI FUNCTII DE CONDUCERE SAU DE DIRECTOR LA CLIENTUL DE ASIGURARE
Masuri de protectie


Refuzarea implicarii in actiune, sau retragerea din activitatea de asigurare a persoanelor in cauza Indatoririle si functiile asumate la client trebuie sa se limiteze la cele de rutina si de naura administrativa, fara a implica decizii

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
48

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

COLABORAREA INDELUNGATA A PERSONALULUI DE CONDUCERE CU CLIENTII Prevederi generale
Amenintare generata de familiaritate
Utilizarea aceluiasi personal de conducere intr-o activitate de asigurare pe parcursul unei perioade lungi de timp

Masuri de protectie
 

Rotatia personalului de conducere din echipa Implicarea unui auditor (suplimentar) care nu a fost membru al echipei Controale de calitate interne independente
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

49

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

COLABORAREA INDELUNGATA A PERSONALULUI DE CONDUCERE CU CLIENTII Clientii de audit al situatiilor financiare care sunt entitati cotate


Amenintari generate de familiaritate
Colaborarea cu acelasi partener responsabil cu revizuirea controlului calitatii misiunii pe o perioada lunga de timp Societatea (cabinetul) are doar cativa angajati care detin cunostinte si experienta necesare pentru a fi persoane responsabile cu revizuirea controlului calitatii

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
50

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

COLABORAREA INDELUNGATA A PERSONALULUI DE CONDUCERE CU CLIENTII Clientii de audit al situatiilor financiare care sunt entitati cotate


Masuri de protectie


Partenerul misiunii si persoana responsabila cu revizuirea controlului calitatii misiunii trebuie schimbati dupa cel mult 7 ani de exercitare a functiilor lor Partenerul schimbat nu are dreptul sa participe la misiunea de audit pana cand nu a trecut o alta perioada de timp, in mod normal 2 ani Implicarea unui auditor (suplimentar) care nu a fost asociat echipei, pentru a revizui munca sau pentru a acorda consultanta

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
51

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Prevederi generale
Amenintari generate de interesul propriu sau de autorevizuire


 

Exercitarea autoritatii in numele clientului Determinarea implementate (influentarea) recomandarilor ce trebuie

Raportarea, de pe un post de conducere, catre cei insarcinati cu guvernanta

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
52

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Prevederi generale
Amenintari generate de interesul propriu sau de autorevizuire


 

Detinerea custodiei activelor unui client Supravegherea angajatilor clientului in realizarea activitatilor curente Elaborarea unor documente sursa (primare) pentru evidentierea tranzactiilor / operatiunilor

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
53

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Prevederi generale
Masuri de protectie


Persoanele in cauza vor


 

evita activitatea refuza implicarea in misiune

Implicarea unui auditor (suplimentar) pentru a oferi consiliere cu privire la impactul potential al acestor activitati asupra independentei Alte masuri stabilite prin reglementari nationale

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
54

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Tinerea contabilitatii
Amenintari generate de auto-revizuire
Asistarea unui client cu privire la aspecte cum ar fi intocmirea registrelor contabile sau a situatiilor financiare ce vor fi auditate ulterior de catre societate (cabinet) Societatea (cabinetul) este implicata in pregatirea registrelor contabile sau a situatiilor financiare ce vor constitui, ulterior, subiectul unei misiuni de audit Societatea (cabinetul) elaboreaza si pregateste informatii financiare estimate si, ulterior, furnizeaza o asigurare pe baza acestora

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
55

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Tinerea contabilitatii
Masuri de protectie


Responsabilitatea tinerii contabilitatii trebuie sa revina conducerii clientului Atunci cand acorda asistenta in desfasurarea unor astfel de activitati, se vor lua deciziile de catre conducerea societatii (cabinetului) de audit Unele servicii de aceasta natura sunt considerate a fi o parte normala a procesului de audit si ele nu reprezinta, in circumstante normale, amenintari la adresa independentei

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
56

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Tinerea contabilitatii Clienti de audit financiar care nu sunt entitati cotate Amenintare generata de auto-revizuire


Societatea (cabinetul) furnizeaza unui client de audit care nu este o entitate cotata, servicii de contabilitate

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
57

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Tinerea contabilitatii Clienti de audit financiar care nu sunt entitati cotate Masuri de protectie
 

Aceste servicii sa nu fie prestate de catre un membru al echipei Persoanei care furnizeaza astfel de servicii i se interzice sa ia orice decizii administrative in numele clientului Informatiile sursa pentru inregistrarile contabile sa fie furnizate (emise) de client Solicitarea ca ipotezele de baza sa fie identificate si aprobate de catre client Obtinerea aprobarii clientului pentru orice inregistrari contabile sau a altor operatiuni ce afecteaza situatiile financiare
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

58

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Tinerea contabilitatii Clienti de audit financiar care sunt entitati cotate Amenintari ale independentei


Prestara unor servicii de contabilitate si de intocmire a registrelor, inclusiv servicii legate de salarizare si de pregatire a situatiilor financiare sau a informatiilor financiare care constituie baza situatiilor financiare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
59

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Tinerea contabilitatii Clienti de audit financiar care sunt entitati cotate Amenintari ale independentei


Prestarea de servicii de contabilitate si de intocmire a registrelor operative (de rutina) pentru filiale ale clientilor care sunt entitati cotate, daca
 

serviciile nu implica rationamentul profesional aceste subentitati nu sunt importante (semnificative) pentru client iar serviciile luate impreuna nu sunt importante (semnificative) pentru subentitate Onorariile sunt in mod clar neimportante

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
60

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Tinerea contabilitatii Clienti de audit financiar care sunt entitati cotate Masuri de protectie
 

Interzicerea prestarii unor astfel de servicii Societatea (cabinetul) nu trebuie sa se implice in conducere si nici sa ia decizii administrative Clientul cotat trebuie sa-si asume responsabilitatea contabilitatii Personalul care furnizeaza serviciile nu trebuie sa participe la audit

 

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
61

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Tinerea contabilitatii Situatii de urgenta
Amenintarea independentei


Prestarea de servicii de contabiliatate si de intocmire a registrelor pentru clientii de audit in situatii de urgenta sau in alte situatii neobisnuite

Masuri de protectie
 

Societatea (cabinetul) nu-si asuma nici un rol managerial Clientul de audit isi asuma responsabilitatea contabilitatii Membrii echipei care furnizeaza serviciile nu sunt membri ai achipei de asigurare
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE
Octombrie 2009
62

Cursuri de pregatire profesionala continua

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Servicii de evaluare
Amenintari generate de auto-revizuire
Realizarea pentru un client a unei evaluari ce urmeaza sa fie inregistrata in situatiile financiare Prestarea de servicii de evaluare (importante pentru situatiile financiare) implicand un grad semnificativ de subiectivitate

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
63

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Servicii de evaluare
Masuri de protectie


Evaluarea nu trebuie sa fie prestata daca ea implica un grad semnificativ de subiectivitate Implicarea unui auditor suplimentar pentru a revizui munca efectuata sau pentru a acorda consiliere Confirmarea impreuna cu clientul cu privire la intelegerea ipotezelor de baza ale evaluarii (metodologiei) Obtinerea confirmarii din partea clientului cu privire la asumarea responsabilitatii pentru rezultatele evaluarii Personalul care furnizeaza astfel de servicii sa nu participe la misiunea de audit
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

64

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Prestarea catre client a unor servicii pentru sistemele IT


Amenintari generate de auto-revizuire
Prestarea catre un client a unor servicii ce implica proiectarea sau implementarea sistemelor IT utilizate pentru a genera informatiile din situatiile financiare Aceste servicii nu constituie o amenintare la adresa independentei, cu conditia ca personalul societatii (cabinetului) sa nu detina functii de conducere

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
65

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Prestarea catre client a unor servicii pentru sistemele IT


Masuri de protectie


Clientul isi asuma responsabilitatea stabilirii si monitorizarii sistemului de control intern Clientul desemneaza un angajat competent pentru a lua toate deciziile manageriale privind proiectarea si implementarea sistemului IT (hardware sau software) Clientul ia toate deciziile legate de proiectarea si implementarea sistemului IT Clientul evalueaza oportunitatea si rezultatele proiectarii si ale implementarii sistemului Clientul este responsabil pentru operarea in sistem si de datele utilizate sau generate de acesta
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE
Octombrie 2009
66

Cursuri de pregatire profesionala continua

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Delegarea temporara a personalului societatii (cabinetului) de audit la clientii de audit financiar


Amenintare generata de auto-revizuire
Imprumutarea (transferarea) de personal de catre o societate (cabinet) unui client

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
67

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Delegarea temporara a personalului societatii (cabinetului) de audit la clientii de audit financiar


Masuri de protectie


Personalul societatii (cabinetului) nu va fi implicat in


 

luarea deciziilor manageriale aprobarea / semnarea de acorduri sau alte documente similare exercitarea unei competente generatoare de obligatii pentru client

Personalul care ofera asistenta nu trebuie sa primeasca responsabilitati de audit pentru nici o activitate pe care el a realizat-o / supervizat-o Clientul trebuie sa-si recunoasca responsabilitatea de conducere si supervizare a activitatilor personalului delegat al societatii (cabinetului)
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE
Octombrie 2009
68

Cursuri de pregatire profesionala continua

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Furnizarea de servicii de consultanta in legatura cu litigiile clientilor de audit


Amenintare generata de auto-revizuire
Serviciile de consultanta posibilelor rezultate

privind litigiile includ

estimarea

Masuri de protectie


Politici si proceduri pentru a interzice persoanelor care asista clientul sa ia decizii manageriale in numele acestuia Utilizarea unor auditori care nu sunt membri ai echipei, pentru a presta serviciul in cauza Implicarea altor persoane (experti independenti)
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

69

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Furnizarea unor servicii juridice unui client de audit financiar


Amenintarea independentei


Serviciile juridice de asistenta a unui client in efectuarea unor tranzactii

Masuri de protectie


Membrii echipei sa nu fie implicati in furnizarea serviciilor de aceasta natura Clientul de audit sa ia decizia finala in ceea ce priveste serviciile prestate si tranzactiile efectuate
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

70

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Furnizarea unor servicii juridice unui client de audit financiar


Amenintare generata de favorizare si auto-revizuire
Societatea (cabinetul) nu trebuie sa presteze servicii de reprezentare a unui client de audit (dispute, litigii) in circumstantele in care sumele implicate sunt semnificative

Masuri de protectie


Politici si proceduri prin care se interzice persoanelor care asista clientul de audit, sa ia decizii manageriale in numele acestuia Utilizarea unor persoane (auditori) care nu sunt membri ai echipei de asigurare pentru a presta serviciul
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE
71

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Recrutarea personalului pentru pozitii de conducere
Amenintare generata de interesul propriu prezent si viitor, familiaritate si intimidare
Recrutarea de personal pentru pozitii de conducere pentru un client de audit, functie de rolul (pozitionarea) acestuia si de natura asistentei acordate

Masuri de protectie
 

Societatea (cabinetul) nu trebuie sa ia decizii de conducere Decizia privind persoana ce urmeaza sa fie angajata trebuie lasata clientului
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE
72

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Furnizarea de asistenta financiara corporativa si / sau alte servicii similare


Amenintare generata de reprezentare si auto-revizuire
Servicii financiare corporative (promovarea, comercializarea sau garantarea actiunilor unui client, finantari) prestate de societate (cabinet)

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
73

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

PRESTAREA DE ALTE SERVICII (NONASIGURARE) Furnizarea de asistenta financiara corporativa si / sau alte servicii similare


Masuri de protectie


Existenta unor politici si proceduri ce sa interzica persoanelor care asista clientul de audit sa ia decizii manageriale Utilizarea auditorilor care nu sunt membri ai echipei pentru a furniza serviciile Asigurarea ca societatea (cabinetul) nu obliga clientul de audit sa respecte termenii oricarei tranzactii sau ca nu face o tranzactie in numele clientului

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
74

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ONORARII SI TARIFE Onorarii - marime
Amenintari generate de interesul propriu (personal)
Onorariile datorate de un client reprezinta o proportie semnificativa din onorariile totale ale societatii (cabinetului) Onorariile datorate de clientul de audit reprezinta o proportie mare din veniturile unui partener individual

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
75

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ONORARII SI TARIFE Onorarii - marime
Masuri de protectie


  

Discutarea complexitatii si naturii onorariilor percepute cu comitetul de audit sau cu conducerea clientului Luarea de masuri pentru a reduce dependenta de client Revizuirea controalelor externe de calitate Consultarea unei terte parti Implementarea si monitorizarea controlului calitatii misiunilor Implicarea unui auditor suplimentar care nu a fost un membru al echipei, pentru a revizui munca efectuata sau pentru a oferi consultanta
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

76

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ONORARII SI TARIFE Onorarii restante
Amenintare generata de interesul propriu (personal)
Onorariile datorate de un client de audit pentru servicii profesionale raman restante pentru o perioada lunga de timp O societate (cabinet) angajeaza o misiune de asigurare pentru un onorariu mult mai mic decat cel aplicat de auditorul anterior sau fata de cel utilizat de alte societati (cabinete)

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
77

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ONORARII SI TARIFE Onorarii restante
Masuri de protectie


Discutarea nivelului onorariilor rstante cu comitetul de audit sau cu conducerea clientului Implicarea unui auditor suplimentar care nu a fost un membru al echipei de asigurare, pentru a revizui munca efectuata sau pentru a oferi consultanta Societatea (cabinetul) poate sa demonstreze ca aloca misiunii respective suficient timp si resurse umane calificate Sunt respectate toate standardele aplicabile de asigurare, indrumarile si procedurile de control al calitatii
INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE

Cursuri de pregatire profesionala continua

Octombrie 2009

78

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ONORARII SI TARIFE Onorarii contingente
Amenintare generata de interesul propriu (personal)
Onorariile calculate pe o baza predeterminata cu privire la rezultatul unei tranzactii sau al muncii efectuate (onorariile contintgente)

Amenintare generata de interesul propriu si de favorizare
Un onorariu contingent aplicat de catre o societate (cabinet) pentru un serviciu de non-asigurare furnizat unui client de asigurare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
79

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

ONORARII SI TARIFE Onorarii contingente
Masuri de protectie


O societate (cabinet) nu trebuie sa incheie nici un acord privind onorariile pentru o misiune de asigurare in care valoarea onorariului depinde de rezultatul muncii de asigurare Prezentarea complexitatii si a naturii onorariilor utilizate comitetului de audit sau altor persoane insarcinate cu guvernanta Examinarea sau determinarea onorariului final de catre o terta parte independenta Politicile si procedurile de control al calitatii

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
80

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

CADOURI SI OSPITALITATE


Amenintare generata de interesul propriu (personal)
Acceptarea de cadouri din partea unui client de audit

Masuri de protectie


O societate (cabinet) sau un membru al echipei de asigurare nu trebuie sa accepte cadouri din partea unui client de audit

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
81

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

LITIGII ACTUALE SAU POSIBILE
Amenintare generata de interesul propriu
Exista litigii intre societate (cabinet) sau un membru al echipei de asigurare si clientul de audit

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
82

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

LITIGII ACTUALE SAU POSIBILE
Masuri de protectie


Informarea comitetului de audit sau a altor persoane insarcinate cu guvernarea cu privire la complexitatea si natura litigiului Daca litigiul implica un membru al echipei de asigurare, inlaturarea acelei persoane din echipa de asigurare Implicarea unui auditor suplimentar care nu a fost un membru al echipei de asigurare, pentru a revizui munca efectuata sau pentru a acorda consultanta Retragerea din misiunea de asigurare

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
83

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Audit financiar Contabilitate Training

V MULTUMESC MULTUMES PENTRU ATENTIE ! ATENT

INDEPENDENTA - MISIUNI DE ASIGURARE


Cursuri de pregatire profesionala continua Octombrie 2009
84

S-ar putea să vă placă și