Sunteți pe pagina 1din 385

JAMES FENIMORE COOPER.

PIONIERII.

JAMES FENIMORE COOPER. James Fenimore Cooper (n. 15 septembrie 1789 !. 1" septembrie 1851# a $ost %n s&riitor ameri&an pro'i$i& !e 'a (n&ep%t%' se&o'%'%i 19. Po)e*ti'e sa'e istori&e !e !ra+oste !espre )ia,a in!ieni'or a% &reat o $orm- %ni&- a 'iterat%rii ameri&ane. S&riitor%' *i.a tr-it o mare parte !in )ia,- (n Coopersto/n0 Ne/ 1or20 stabi'it !e tat-' s-% 3i''iam. Cooper a $ost (ntrea+a sa )ia,- membr% a' 4iseri&ii Epis&opa'e iar spre s$5r*it%' )ie,ii a a6%tat.o &% +enero7itate. E' a s&ris seria !e romane Leatherstocking Tales0 %n!e prota+onist este Natty Bumppo0 iar romane'e s%nt The Pioneers/Pionerii (1889#0 The Last of the Mohicans:Ultimul Mohican (188;#0 The Prairie/Preria (1887#0 The Pathfinder/Cluza (18"<# *i The eerslayer/!"ntorul !e &erbi (18"1#.

Capitolul I.

!ezi# se apropie iama# pentru a domni peste anii cei mul$i# Posac %i trist# capcanele pregtite# &'uri# furtuni %i nori( =>ompson. Aproape !e &entr%' stat%'%i Ne/ 1or2 se a$'- o re+i%ne (ntins-0 &% !ea'%ri *i )5'&e'e0 sa%0 &a s- !-m !o)a!- !e mai m%'t respe&t $a,- !e !e$ini,ii'e +eo+ra$i&e0 a'&-t%it- !in &o'ine *i )-i. ?ntre a&este !ea'%ri se (na',- @e'a/are. Aa&%ri'e 'impe7i *i mii'e !e i7)oare !in re+i%ne !a% na*tere s%rse'or &are0 !%p- &e str-bat )5'&e'e'e0 (*i %nes& &%rs%ri'e *i $ormea7- S%sB%e>anna0 %n%i !intre &e'e mai m5n!re r5%ri a'e State'or Cnite. M%n,ii s%nt arabi'i pe &%'mi'e 'or0 !ar mar+ini'e st5n&oase a% merit%' !e a &on$eri 7onei %n aer !e eD&e'en,- romanti&- *i pitoreas&-. E-i'e s%nt (n+%ste0 bo+ate *i &%'ti)ate *i printre e'e *erp%ies& p5raie. Pe ma'%ri'e mi&i'or 'a&%ri0 sa% &>iar pe &%rs%ri'e ape'or0 a&o'o %n!e pro!%&,ia este mai 'esni&ioas-0 s.a% !e7)o'tat sate $r%moase *i prospere. E-i'e *i )5r$%ri'e m%n,i'or s%nt pres-rate &% $erme or5n!%ite *i ti>nite0 &are (*i arat- bo+-,ia !e 'a prima pri)ire. @r%m%ri'e pornes& (n toate !ire&,ii'e0 !in )-i'e nete!e *i +ra,ioase *i p5n- 'a tre&-tori'e (n&5'&ite *i a&&i!entate a'e !ea'%ri'or. @r%m%' %n%i &-'-tor prin a&est p-m5nt nere+%'at (nt5'ne*te 'a $ie&are &5te)a mi'e a&a!emii'e *i instit%,ii'e !e (n)-,-m5nt in$erior0 iar '-&a*%ri'e pentr% s'%6irea '%i @%mne7e% s%nt at5t !e $re&)ente0 a*a &%m se (nt5mp'- n%mai a&o'o %n!e oamenii s%nt mora'i *i me!itati)i. =ot%*i &on!%&erea 'or &anoni&- tr-!ea7- 'ibertatea !e &on*tiin,-. Pe s&%rt0 (ntre+%' !istri&t !o)e!e*te &e se poate $a&e0 &>iar *i (ntr.o ,ar- ne&i7e'at- *i &% o &'im- se)er-0 s%b &on!%&erea %nor 'e+i b'5n!e *i (n &are $ie&are persoan- este !ire&t interesat- !e prosperitatea &om%nit-,ii !in &are $a&e parte. In)enti)itatea pionieri'or &are s.a% a*e7at pentr% prima !at- pe a&este p-m5nt%ri a $ost %rmat- !e (mb%n-t-,iri'e permanente $-&%te !e mi&%' proprietar &are )rea s-.*i 'ase r-m-*i,e'e s- se trans$orme (n ,-r5n- s%b bra7!a pe &are o &%'ti)-0 sa% !e $i%' &are0 n-s&%t pe a&est p-m5nt0 !ore*te &% e)'a)ie s- 7-bo)eas&- '5n+-

morm5nt%' tat-'%i s-%. Fi a% tre&%t !e.abia patr%7e&i !e ani1 !e &5n! a&est teritori% era s-'bati&. C%r5n! !%p- stabi'irea in!epen!en,ei state'or (n %rma p-&ii !in 17890 ini,iati)e'e &et-,eni'or a% $ost !iri6ate &-tre !e7)o'tarea bo+-,ii'or nat%ra'e a'e )ast%'%i 'or !omeni%. ?nainte !e Re)o'%,ie0 p-r,i'e 'o&%ite a'e Ne/ 1or2.%'%i se 'imita% 'a o 7e&ime !in s%pra$a,a sa. Gara0 &are a)ea mai p%,in !e !o%- s%te !e mii !e 'o&%itori0 era a'&-t%it- !intr.o &ent%r- (n+%st- &are se eDtin!ea p%,in pe ambe'e p-r,i a'e H%!son%'%i0 pe o s%pra$a,- !e &in&i7e&i !e mi'e pe ma'%' r5%'%i Mo>a/20 o&%pat- (n mo! asem-n-tor0 (mpre%n- &% ins%'e'e Nassa% *i Staten *i &5te)a a*e7-minte i7o'ate (n 'o&%ri bine a'ese !e.a '%n+%' p5raie'or. ?n s&%rta perioa!- pe &are am men,ionat.o0 pop%'a,ia s.a r-sp5n!it !e.a '%n+%' a &in&i +ra!e 'atit%!ine *i *apte +ra!e 'on+it%!ine *i a a6%ns 'a %n mi'ion *i 6%m-tate !e 'o&%itori. A&e*tia tr-ies& (n ab%n!en,- *i anti&ipea7- &- )or tre&e ani '%n+i (nainte !e 7i%a (n &are a)eri'e n% 'e )or a6%n+e pentr% a.*i satis$a&e !orin,e'e. Era aproape !e ap%s%' soare'%i0 (ntr.o 7i !e !e&embrie '%minoas- *i re&e0 &5n! o sanie %r&a (n&et %n%' !intre m%n,ii !istri&t%'%i pe &are '.am !es&ris. Pentr% a&e' anotimp0 7i%a era &>iar $r%moas- *i n%mai !oi.trei nori p'%tea% pe %n &er a'bastr%.p%r0 iar &%'oarea era '%minat- !e re$'eDe'e trimise !e masa !e 7-pa!- &are a&operea p-m5nt%'. @r%m%' *erp%ia !e.a '%n+%' mar+inei %nei pr-p-stii0 s%s,in%t- pe o parte !e o $%n!a,ie $-&%t- !in b%t%&i sti)%i,i %n%' peste a't%'0 (n timp &e o s-p-t%r(n m%nte'e !in $a,- '-r+ea s%$i&ient !r%m%' pentr% transport%ri'e norma'e !in a&ea 7i. @ar b%t%&ii0 s-p-t%ri'e *i tot &eea &e n% se ri!i&a 'a &5te)a pi&ioare !eas%pra p-m5nt%'%i era par&- (n+ropat s%b 7-pa!-. O simp'pote&-0 !est%' !e 'at- n%mai pentr% a.i permite s-niei s- se !ep'ase7e 80
Po)estea noastr- (n&epe (n 17990 'a aproape *apte ani !%p- a*e7area prime'or &o'onii &are a% pro!%s a&ea s&>imbare ma+i&- (n p%terea *i &on!i,ia stat%'%i !espre &are am )orbit )n(a(*( 8 ISanieJ este &%)5nt%' $o'osit pe teritori%' State'or Cnite pentr% a !esemna %n Itrainea%J. A&esta se $o'ose*te 'o&a' (n )est%' An+'iei0 !e %n!e probabi' &- '. a% (mpr%m%tat *i ameri&anii. @ar &ei !in %rm- a% $-&%t !istin&,ie (ntre !i$erite tip%ri !e sanie0 sania %*oar- $iin! &ea &% t-'pi !e meta'. S-nii'e %*oare s%nt !e asemenea !e !o%- $e'%ri . trase !e mai m%',i &ai sa% !e %n sin+%r &a'. Printre a&estea !in %rm- s%nt &%ter%'0 &% >%'%be'e aran6ate (n a*a $e' (n&5t s- permit- smear+- (n 'atera'0 sania.p%n+0 &are este &on!%s- &% o oi*te *i +%mper%'0 &are este o sanie &onstr%it- r%!imentar *i $o'osit- (n s&op%ri temporare (n noi'e ,-ri. M%'te !intre s-nii'e ameri&ane s%nt e'e+ante0 &% toate &- a&east- mo!a'itate !e transport este mai rar $o'osit- !in &a%7a ame'ior-rii &'imat%'%i &a o &onse&in,- a
1

!emar&a !r%m%' *i &>iar *i a&easta era &% !o%- pi&ioare s%b ni)e'%' rest%'%i s%pra$e,ei. ?n )a'ea &are era &% &5te)a s%te !e pi&ioare mai 6os0 se a$'a &eea &e (n 'imba6%' re+i%nii era n%mit '%mini* *i amena6-ri'e obi*n%ite a'e %nei noi a*e7-ri. A&estea &>iar se eDtinseser- (n partea !e s%s a !ea'%'%i p5n- 'a p%n&t%' (n &are !r%m%' se s&%rta *i tra)ersa re+i%nea mai (na't- !e pe )5r$%' m%nte'%i. @ar p5n- *i )5r$%' m%nte'%i era (mp-!%rit. E-7!%>%' str-'%&ea0 !e par&- era (n&-r&at &% mii !e parti&%'e '%&ioase0 iar m%r+ii !e ras- &are tr-+ea% tr-s%ra era% a&operi,i aproape !e tot &% o >ain- !e promoroa&-. @in n-ri'e 'or ab%rii ie*ea% &a $%m%'0 &-&i $ie&are '%&r% &e se )e!ea0 &a *i toate pre)e!eri'e pe &are &-'-torii *i 'e '%aser- !o)e!ea% &5t !e +rea era o iarn- (n m%n,i. Harna*ament%'0 !e %n ne+r% a!5n&0 bana'0 &ontrasta &% str-'%&irea 7i'ei. Era (mpo!obit &% $oi *i &atarame !e bron7 &are '%&ea% &a a%r%' (n b-taia )reme'ni&- a soare'%i0 (n ra7e'e &are &obora% ob'i& pe !eas%pra &opa&i'or. Fei'e enorme0 b-t%te (n m%'te &%ie *i +arnisite &% p5n7a &are ser)ea !rept p-t%ri pentr% %merii &ai'or0 a)ea% patr% t%rn%'e,e p-trate 'a )5r$0 prin &are >am%' p%terni& a6%n+ea !e 'a bot%' &ai'or 'a m5ini'e &-'-re,%'%i. A&esta era %n ne+r% !e )reo !o%-7e&i !e ani. Fa,a '%i0 pe &are nat%ra o $-&%se !e %n ne+r% str-'%&itor0 era a&%m pestri,- !e $ri+0 iar o&>ii mari *i str-'%&itori se %mp'%ser- !e 'a&rimi. P'-tea ast$e' %n trib%t pentr% p%teri'e pe &are a&este re+i%ni (n+>e,ate i 'e !-!ea% %nei persoane !e ori+ine a$ri&an-. =ot%*i0 &>ip%' s-% $eri&it mai p-stra (n&- o %rm- !e b%n- !ispo7i,ie 'a +5n!%' &-min%'%i *i a' $o&%'%i !e Cr-&i%n0 &% toate b%&%rii'e *i 6o&%ri'e !e s-rb-toare. Sania era %na !intre a&e'e mi6'oa&e !e transport !emo!ate0 mari *i &on$ortabi'e0 &are ar p%tea s- primeas&- o (ntrea+- $ami'ie0 !ar &are a&%m n% !%&ea !e&5t !o%- persoane (n a$ar- !e &e' &are o &on!%&ea. Partea eDterioar- era !e %n )er!e pa'i!0 iar interior%' era ro*% aprins0 &%'oarea a'eas- pentr% a transmite i!eea !e &-'!%r- (ntr.%n &'im- mai re&e. Piei mari !e bi)o'0 (mpo!obite pe mar+ine &% p5n7- ro*ie $estonat-0 a&operea% partea !in spate a s-niei0 a&operea% *i partea !e 6os *i (n$-*%ra% pi&ioare'e &-'-tori'or. A&e*tia era% %n b-rbat !e )5rst- mi6'o&ie *i o t5n-r- $emeie. Prim%' a)ea o stat%r- impo7ant-0 !ar pre&a%,ii'e pe &are *i 'e '%ase (mpotri)a $ri+%'%i n% '-sa% )e!erii !e&5t o mi&- parte !in &orp%' s-%. O >ain- +roas-0 (mpo!obit- !in p'in &% b'-n%ri0 (' a&operea pe !e.a.ntre+%'0 '-s5n!%.i a$ar- !oar &ap%' a&operit &% o &-&i%'- !in pie'e !e 6!er0 +arnisit- &% maro&>in0 a'e &-r%i mar+ini p%tea% $i &obor5te 'a ne)oie *i 'e+ate &% o
!e$ri*-ri'or !e p-!%ri )n(a(*(

pan+'i&- nea+r- s%b b-rbie0 a&operin! ast$e' %re&>i'e. E5r$%' &-&i%'ii era (mpo!obit &% &oa!a anima'%'%i a &-r%i pie'e $%sese $o'osit-0 iar a&est a&&esori% &-!ea pe spate (ntr.%n mo! +ra,ios &>iar 'a &5te)a pi&ioare !e &ea$-. Mai 6os !e a&east- mas&- se )e!ea o parte !in $a,a $r%moas-0 mas&%'in- *i0 (n mo! spe&ia'0 o pere&>e !e o&>i a'ba*tri0 eDpresi)i *i mari0 &are tr-!a% o inte'i+en,- eDtraor!inar-0 %mor $in *i o mare b%n-tate. Forme'e (nso,itoarei sa'e era% as&%nse !e tot !e >aine'e pe &are 'e p%rta. @e s%b pe'erina 'ar+- &% &-pt%*ea'- +roas- !e $'ane'0 &are !%pm-rimea *i 'inia sa era $-&%t- ma% !e+rab- pentr% %n b-rbat0 se 7-rea% b'-n%ri *i m-t-s%ri. O +'%+- mare !e m-tase nea+r-0 &apitonat- &% p%$0 (i as&%n!ea tot &ap%'0 '-s5n! !oar o mi&- !es&>i7-t%r- pentr% respira,ie0 prin &are s&'ipea% !in &5n! (n &5n! o pere&>e !e o&>i )ioi0 ne+r%.pan-. At5t tat-'0 &5t *i $ii&a0 pentr% &- a&easta era 'e+-t%ra (ntre &ei !oi &-'-tori0 era% prea preo&%pa,i !e proprii'e +5n!%ri pentr% a (ntrer%pe &% s%net%' )o&i'or monotonia &% &are sania a'%ne&a %*or. Prim%' se +5n!ea 'a so,ia '%i0 &are (i str5nsese 'a piept a&east- %ni&- $ii&- at%n&i &5n!0 &% patr% ani mai !e)reme0 (n&%)iin,ase s- se 'ipseas&- !e &ompania &opi'ei pentr% &a a&easta s- se b%&%re !e a)anta6e'e %nei e!%&a,ii pe &are ora*%' Ne/ 1or2 n% i.o p%tea o$eri !e&5t (n a&ea perioa!-. Aa &5te)a '%ni !%pa&eea0 prin moartea so,iei0 b-rbat%' a $ost 'ipsit *i !e %'tima a'inare a sin+%r-t-,ii sa'e. @ar0 &% toate a&estea0 (*i i%bea !est%' !e m%'t &opi'a (n&5t s- n% o a!%&- (n s-'b-ti&ia re'ati)- (n &are e' (ns%*i 'o&%ia0 p5n- (n moment%' (n &are a +-sit !e &%)iin,- &- $ii&a sa se mat%ri7ase (n!ea6%ns. K5n!%ri'e $etei era% mai p%,in me'an&o'i&e *i se (mp'etea% &% s%rpri7a p'-&%t- !e a )e!ea noi'e pri)e'i*ti pe &are i 'e o$erea $ie&are t%rn%r- a !r%m%'%i. M%nte'e pe &are (' str-b-tea% a)ea !est%i pini a'e &-ror tr%n&>i%ri se (n-',a% *apte7e&i.opt7e&i !e pi&ioare 'ipsite !e )reo &rean+-0 (n-',ime a!eseori !%b'at- !e &oroan-. Pri)irea p-tr%n!ea nestin+>erit- prin '%mini*%ri'e nen%m-rate0 !es&>ise s%b &opa&ii (na',i0 b'o&at- !oar !e &5te)a ri!i&-t%ri !e p-m5nt sa% !e apari,ia %n%i )5r$ !e m%nte &are se (n-',a (n partea op%s- a )-ii0 %n!e ei se +r-bea% a&%m. =r%n&>i%ri'e (nt%ne&ate a'e &opa&i'or se ri!i&a% !in a'b%' 7-pe7ii (n $orme re+%'ate p5n- 'a o (n-',ime &onsi!erabi'-0 &5n! ram%ri'e 'or (n&epea% s- trimitrami$i&a,ii a&operite &% %n $o'ia6 s%mar0 !ar peren0 &ontrast5n! me'an&o'i& &% toropea'a nat%rii !e mai 6os. C-'-torii n% sim,ea% )5nt%'0 !ar pinii se %n!%ia% maiest%os &% p'e&-&i%ni'e &e'e mai a!5n&i0 s&o,5n! s%nete monotone0 t5n+%itoare0 (n &onsonan,- &% (ntrea+a s&enme'an&o'i&-. Sania a'%ne&ase &e)a !r%m pe s%pra$a,a %ni$orm-0 iar o&>ii tinerei

trimitea% pri)iri &er&et-toare *i timi!e (n a!5n&%ri'e p-!%rii0 &5n! se a%7i %n %r'et p%terni& *i pre'%n+0 r-s%n5n! s%b ar&%ri'e '%n+i a'e p-!%rii &a %r'et%' %nei &ete n%meroase !e &5ini0 (n &'ipa (n &are a&est ,ip-t a a6%ns 'a %re&>i'e b-rbat%'%i0 e' (i stri+- ne+r%'%iL M Opre*te0 A++N. E b-tr5n%' He&tor. ?i re&%nos& '-trat%' !intr.o mie. Ciorap.!e.Pie'e *i.a '-sat &5inii 'iberi pe !ea'%ri (n 7i%a asta $r%moas-0 iar ei *i.a% (n&ep%t 6o&%'. Este o %rm- !e &-prioar- &5,i)a metri mai (n $a,-. Fi a&%m0 4ess0 !a&- po,i s-.,i a!%ni &%ra6%' pentr% a s%porta $o&%' !e arm-0 o s- $a& rost !e &arne pentr% &ina !e Cr-&i%n. Ne+r%' se a*e7- mai bine *i0 &% %n r5n6et $eri&it pe $i+%ra (n+>e,at-0 (n&ep% s-.*i 'o)eas&- bra,e'e %n%' !e a't%' pentr% a.*i re$a&e &ir&%'a,ia !e+ete'or. 4-rbat%' &are )orbea st-tea !rept iar apoi0 ar%n&5n! 'a o parte >aina0 se (n!ep-rt- !e sanie *i se %r&- pe %n n-mete !e 7-pa!- &e a re%*it s-.' s%s,in- (n &i%!a +re%t-,ii sa'e. @%p- &5te)a momente a re%*it s- s&oat- o p%*&- !e )5n-toare &% !o%- ,e)i !intr.o +r-ma!- !e &%$ere *i &%tii. S.a !ebarasat !e m-n%*i'e +roase &are (i a&operiser- m5ini'e *i a r-mas &% o pere&>e !e m-n%*i !e pie'e &% b'an- 'a )5r$%ri. Fi.a &er&etat amorsa *i era +ata !e a (nainta &5n! s.a a%7it sa't%' %*or a' %n%i anima' !in p-!%re *i o &-prioar$r%moas- ,5*ni pe pote&-0 'a mi&- !istan,- (n $a,a '%i. Anima'%' a ap-r%t !intr.o !at-0 (ntr.%n sa't in&re!ibi' !e rapi!. @ar &-'-tor%' !-!% !o)a!!e prea m%'te &a'it-,i sporti)e pentr% a se '-sa t%'b%rat. @in prim%' moment (n &are a ap-r%t (n $a,a '%i0 a ri!i&at p%*&a !e )5n-toare *i &% %n o&>i eDperimentat *i o m5n- si+%r- ap-s- pe tr-+a&i. C-prioara se repe7i (nainte &%ra6oas- *i aparent $-r- ni&i o ran-. F-r- a.*i &obor( p%*&a0 &-'-tor%' i.a (n!reptat +%ra spre )i&tim- *i trase !in no%. =ot%*i se pare &- ni&i %n%' !intre +'oan,e n% *i.a $-&%t e$e&t%'. =oat- s&en- s.a petre&%t &% o rapi!itate &are a ne!%merit.o pe $emeie. Se b%&%ra (n mo! in&on*tient !e s&-parea &-prioarei0 pentr% &- a&easta mai !e+rab- ,5*nise &a %n meteorit0 !e&5t s- tra)erse7e !r%m%' (n $%+-0 &5n! !eo!at- %n 7+omot as&%,it *i rapi! i.a 'o)it %re&>ea0 %n 7+omot $oarte !i$erit !e !et%n-t%ri'e p'ine *i (n$%n!ate a'e tat-'%i s-%0 !ar tot%*i !est%' !e !istin&t pentr% a $i re&%nos&%t &a (mp%*&-t%ri'e %nei arme !e $o&. ?n a&e'a*i moment (n &are a a%7it a&est 7+omot0 &-prioara a s-rit !in 7-pa!- 'a o mare (n-',ime (n aer *i a %rmat o a't- !es&-r&are simi'arprimei0 iar anima'%' s.a pr-b%*it 'a p-m5nt0 &-75n! &% &ap%' (nainte *i rosto+o'in!%.se pe p-m5nt &% propria )e'o&itate. Ginta*%' ne)-7%t a s&os %n stri+-t !e b%&%rie *i &5,i)a oameni a% ap-r%t ime!iat !in spate'e tr%n&>i%ri'or a !oi pini0 %n!e se p'asaser- (n mo! e)i!ent0 (n a*teptarea

&-prioarei. M A>0 NattN0 !a&- *tiam &- e*ti 'a p5n!- n% a* $i tras0 a stri+at &-'-tor%' apropiin!%.se !e 'o&%' %n!e era &-prioara. A $ost %rmat !e ne+r%' ent%7iasmat0 tr-+5n! *i sania !%p- ei. @ar 7+omot%' $-&%t !e He&tor a $ost prea antrenant pentr% a n% $i at5t !e p%terni&. @e*i n% &re! &- '.am 'o)it ni&i e%. M N%0 n%0 !omn%'e 6%!e&-tor0 r-sp%nse )5n-tor%'0 &% %n &>i&ot st-p5nit *i &% (n$-,i*area $eri&it- a a&e'%ia &are este &on*tient !e s%perioritatea proprii'or (n!em5n-ri. E.a,i ars pra$%' n%mai &a s- )(n&-'7i,i nas%' (n seara asta $ri+%roas-. C>iar &re!ea,i &- o s-.i )eni,i !e >a& %nei &-prioare a!%'te0 &% He&tor *i &-,ea%a pe %rme'e '%i *i n%mai &% p%*&a aia !e &opii (n m5n-O @ar s%nt at5,ia $a7ani (n m'a*tini0 iar &o&o*arii 7boar- pe 'a %*a !%mnea)oastr-0 %n!e s.ar p%tea s-.i >r-ni,i &% $irimit%ri *i s-.i (mp%*&a,i !e p'-&ere0 (n ori&e 7i. @ar !a&- )re,i %n &-prior0 sa% p%,in- &arne !e %rs0 at%n&i0 !omn%'e 6%!e&-tor0 )a treb%i s'%a,i p%*&a &ea '%n+-0 &% $'inta %ns-0 a't$e' &re! &- o s- risipi,i mai m%'t pra$ !e&5t &5te stoma&%ri p%te,i s- %mp'e,i. ?n timp &e )orbitor%' (*i rostea %'time'e &%)inte0 (*i trase pa'ma peste )5r$%' nas%'%i *i (*i !es&>ise !in no% +%ra enorm- &% %n $e' !e r5set (n$%n!at. M P%*&a tra+e bine0 NattN *i a mai %&is o &-prioar- p5n- a&%m0 sp%se &-'-tor%'0 75mbin! bine !isp%s. O ,ea)- a $ost (n&-r&at- &% a'i&e mari0 iar &ea'a't- era pre+-tit- n%mai pentr% p-s-ri. S%nt !o%- r-ni %na prin +5t *i &ea'a't- !ire&t prin inim-. N% e &e)a si+%r0 !ar e% i.am $-&%t %na !intre &e'e !o%- r-ni. M A-sa,i.' pe &e' &are '.a omor5t0 sp%se )5n-tor%'0 si+%r pe e'. Pres%p%n &- )a $i m5n&at *i sp%n5n! a&easta0 s&oase %n &%,it mare !intr. o tea&- ata*at- 'a &%rea sa% &in+-toare *i t-ie +5t%' anima'%'%i. @a&- s%nt !o%- +'oan,e (n &-prioar-0 )rea% s- (ntreb !a&- n% s.a tras &% !o%- p%*ti !i$erite. ?n p'%s0 &ine a )-7%t )reo!at- o ran- at5t !e 7!ren,%it- !e 'a %n &a'ibr% mi&0 &a ai&i0 'a +5tO Fi treb%ie s- re&%noa*te,i0 !omn%'e 6%!e&-tor0 &- anima'%' a &-7%t 'a %'tima (mp%*&-t%r-0 &are a $ost trimis!e o m5n- mai a!e)-rat- *i mai t5n-r- !e&5t a !%mnea)oastr- sa% a mea. @ar0 (n &eea &e m- pri)e*te0 !e*i s%nt %n om s-ra&0 pot s- tr-ies& $-r)5nat. =ot%*i0 tr-ies& (ntr.o ,ar- 'iber- *i n% )rea% s- ren%n, 'a !rept%ri'e me'e. @e*i0 !in &5te )-! e%0 (n pri)in,a asta0 p%terea !i&tea7- ai&i &a *i (n ,-ri'e )e&>i. Cn aer !e nem%',%mire posa&- a !ominat ton%' )5n-tor%'%i !e.a '%n+%' (ntre+%'%i s-% !is&%rs. =ot%*i0 a &re7%t &- este mai pr%!ent srosteas&- %'tima parte a propo7i,iei pe %n ton s&-7%t0 ast$e' (n&5t s- n% poat- $i a%7ite !e&5t &5te)a morm-ie'i.

M N%0 NattN0 r-sp%nse &-'-tor%'0 &% a&eea*i b%n- !ispo7i,ie. M- '%pt (n n%me'e onoarei. C% &5,i)a !o'ari &%mp-r &arnea !e &-prioar-. @ar &e m- poate re&ompensa pentr% onoarea pier!%t- a %nei &o7i !e &-prioar'a &-&i%'a meaO K5n!e*te.te0 NattN0 &%m a* tri%m$a as%pra a&e'%i &5ine bat6o&oritor0 @i&2 Jones0 &are a ratat !e6a !e *apte ori (n se7on%' a&esta *i n% a a!%s !e&5t o b%&at- !e 'emn *i &5te)a )e)eri,e &en%*ii. M E5nat%' e tot mai +re% !e +-sit0 &% toate !e$ri*-ri'e *i &onstr%&,ii'or !%mnea)oastr-0 sp%se b-tr5n%' )5n-tor0 &% %n $e' !e resemnare $or,at-. Era o )reme &5n! (mp%*&am treispre7e&e &-prioare0 $-r- s- n%m-r $a7anii !e 'a %*a &o'ibei me'e. C5t !espre &arnea !e %rs0 !a&- )oiam *%n&- sa% a*a &e)a0 treb%ia !oar s- p5n!es& noaptea *i s(mp%*& %n%' (n '%mina '%nii0 (n trosnet%' 'emne'or *i $-r- a $i (n peri&o' !e a a!ormi0 pentr% &- %r'et%' '%pi'or (mi ,inea o&>ii !es&>i*i. Cite.' pe b-tr5n%' He&tor0 sp%se m5n+5in! a$e&t%os %n &5ine mare &% pete ne+re *i +a'bene0 &% b%rta *i pi&ioare'e a'be0 &are )enise !%p- miros0 (nso,it !e &-,ea%a !e &are pomenise. Ee7i %n!e '.a% m%*&at '%pii !e +5t (n noaptea (n &are i.am a'%n+at !e '5n+- )5nat%' &are se a$%ma !eas%pra *emine%'%iO C5ine'e a&esta e mai !e (n&re!ere !e&5t %n &re*tin0 pentr% &- n% %it- ni&io!at- %n prieten *i i%be*te m5na &are (i !- p5ine. Era &e)a &i%!at (n $e'%' !e a $i a' )5n-tor%'%i &are i.a atras aten,ia tinerei $emei. Ea (i &er&etase (n!eaproape *i &% m%'t interes at5t (n$-,i*area &5t *i a&&esorii'e0 !in moment%' (n &are '.a )-7%t. Era (na't *i at5t !e s'ab0 (n&5t p-rea s- aib- mai m%'t !e 108< m0 (n-',imea rea'- a a&est%ia. Peste p-r%' 'ins0 !e &%'oarea nisip%'%i p%rta o &-&i%'- !in b'an!e )%'pe0 &% $orma asem-n-toare &e'ei pe &are am !es&ris.o0 !e*i m%'t in$erioar- &a $inisare sa% ornamente. Fa,a '%i era s'ab-0 aproape !e atro$iere. @ar n% a)ea ni&i %n semna'ment !e boa'-0 !in &ontr-0 p-rea saib- o s-n-tate rob%st-0 re7istent-. Fri+%' *i eDp%neri'e 'a soare (i &on$eriser- o n%an,- %ni$orm- !e ro*%. O&>ii &en%*ii pri)ea% !e s%b o pere&>e !e spr5n&ene 7b%r'ite0 &are at5rna% !eas%pra 'or &% $ire '%n+i0 +ri ameste&ate &% n%an,e'e 'or nat%ra'e. K5t%' s'ab era +o' *i a)ea a&eea*i &%'oare ars- &% $a,a. O parte !in +%'er%' %nei &-m-*i (n &aro%ri0 tipi& ,-r-neas&-0 se )e!ea !eas%pra pa'ton%'%i pe &are (' p%rta. A)ea %n $e' !e >ain- !in pie'e !e &-prioar-0 t-b-&it-0 &% b'ana (n&- pe ea0 (n&inspe tr%p%' !e*irat &% o &in+-toare !e &am+arn &o'orat. ?n pi&ioare p%rta ni*te mo&asini !in pie'e !e &-prioar-0 (mpo!obi,i &% ,epii %n%i por& spinos0 !%p- obi&ei%' in!ieni'or0 iar pi&ioare'e era% a&operite &% ni*te &ar5mbi !in a&e'a*i materia' &a mo&asinii0 prin*i !eas%pra +en%n&>i'or !e panta'onii ponosi,i !in pie'e !e &-prioar-0 &eea &e (i &5*ti+ase printre

10

&o'oni*ti pore&'a !e Ciorap.!e.Pie'e. Ar%n&ase peste %m-r o &%rea !in pie'e !e &-prioar-0 !e &are at5rna %n &orn imens !e bo%0 7+5riat $oarte %*or pentr% a !a !e pra$%' !in interior. Partea mai 'at- $%sese $iDat- &% in+enio7itate &% %n &ap-t !e 'emn0 iar &ea'a't- era ast%pat- bine &% %n !op mi&. ?n partea !in $a,- at5rna o rani,- !e pie'e0 !in &are0 a*a &%m sp%sese 'a %rm-0 s&oase o m-s%r- mi&- *i0 %mp'5n!.o &% pra$0 (*i re(n&-r&- $'inta. A*e7at- &% pat%' pe 7-pa!-0 arma aproape &- (i atin+ea &-&i%'a !in pie'e !e )%'pe. ?n timp%' a&esta0 &-'-tor%' &er&etase &% aten,ie r-ni'e *i a&%m0 $-r- s,in- seam- !e proasta !ispo7i,ie a )5n-tor%'%i0 eD&'am-L M A* stabi'i &% p'-&ere %n pri)i'e+i%0 NattN0 (n onoarea a&estei &apt%ri. Fi !a&- (mp%*&-t%ra !in +5t ar $i a mea0 mi.ar $i !e a6%ns0 pentr% &- 'o)it%ra !in inim- a $ost in%ti'- &eea &e noi n%mim eD&es !e 7e'0 Ciorap.!e.Pie'e. M Po,i s-.i sp%i &%m )rei0 !omn%'e 6%!e&-tor0 sp%se )5n-tor%'0 ar%n&5n!%.*i arma peste bra,%' st5n+ *i !es&>i75n! o &%tie !e a'am-. S&oase !e a&o'o o b%&at- mi&- !e pie'e p'in- !e +r-sime &% &are (n$-*%ro 'in+%r- *i &% toat- p%terea sa (mpinse pra$%'0 &ontin%5n! s- $or,e7e (n timp !e )orbea. E m%'t mai %*or s- )orbe*ti !e&5t s- (mp%*ti o &-prioarprim-)ara. @ar anima'%' a m%rit !e o m5n- mai t5n-r- !e&5t a ta sa% a mea0 !%p- &%m am sp%s mai !e)reme. M Ce sp%i0 prietene0 stri+- &-'-tor%'0 (ntor&5n!%.se +'%me, &-tre (nso,itor%' '%i NattN. S- !-m &% ban%' pentr% onoare0 iar !a&- pier7i0 po,i s- p-stre7i ar+int%' -sta. Ce 7i&i0 prieteneO M Pi& &- e% am %&is &-prioara0 sp%se t5n-r%' p%,in aro+ant0 spri6inin!%.se !e o a't- $'int- '%n+-0 asem-n-toare &% &ea a '%i NattN. M S%nt !oi &ontra %n%'0 (ntr.a!e)-r0 sp%se 6%!e&-tor%' 75mbin!. @a&- s%nt mai m%'te )ot%ri (mpotri)-0 se respin+e ape'%'0 &%m sp%nem noi 'a trib%na'. S-.' '%-m pe A++N !e eDemp'%L e' n% poate )ota pentr% &- este s&'a)0 iar 4ess este minor-. A*a &- treb%ie s- m- !es&%r& sin+%r. @ar o s-.mi trimi,i )5nat%' *i0 !e*i &e'e !o%- +'oan,e s%nt (n e'0 o s- $a& o po)este pe &inste !in moartea '%i. M Carnea n% este a mea &a s.o pot )in!e0 sp%se Ciorap.!e.Pie'e0 a!opt5n! p%,in !in seme,ia (nso,itor%'%i s-%. E% %n%' *ti% &- anima'e'e pot s- mear+- 7i'e (ntre+i &% (mp%*&-t%ri (n +5t *i n% $a& parte !intre &ei &are n% respe&t- !rept%ri'e &e'or'a',i. M A%p,i &% tena&itate pentr% !rept%ri'e ta'e (n seara asta $ri+%roas-0 NattN0 r-sp%nse 6%!e&-tor%' &% o b%n- !ispo7i,ie !e ne(n)ins. @ar t% &e sp%i0 tinere0 trei !o'ari pot &%mp-ra &-prioara astaO M ?nainte !e toate0 s- ne stabi'im !rept%ri'e0 &a s- $im am5n!oi

11

m%',%mi,i0 sp%se t5n-r%' &% >ot-r5re0 !ar respe&t%os0 iar $e'%' (n &are pron%n,a &%)inte'e *i 'imba6%' era% e)i!ent s%perioare $e'%'%i (n &are ar-ta. C% &5te +'oan,e ,i.ai (n&-r&at p%*&aO M C% &in&i0 sp%se 6%!e&-tor%'0 p%,in s%rprins !e s&>imbarea !e atit%!ine a &e'%i'a't. N% s%nt !e a6%ns pentr% a omor( o &-prioar- &a astaO M Se poate0 !ar0 sp%se0 apropiin!%.se !e &opa&%' !in spate'e &-r%ia ap-r%se mai !e)reme0 !ar *ti,i !omn%'e0 a,i tras (n !ire&,ia a&easta. Cita,i &e'e patr% +'oan,e !in &opa&. J%!e&-tor%' &er&et- %rme'e proaspete !in s&oar,a pin%'%i *i0 s&%t%r5n! !in &ap0 sp%se r575n!L M ?,i &onstr%ie*ti sin+%r &a7%' (mpotri)a ta0 tinere a)o&at. Cn!e este &e' !e.a' &in&i'ea +'on,O M Ai&i0 r-sp%nse t5n-r%'0 ar%n&5n! >aina pe &are o p%rta *i '-s5n! sse )a!- o +a%r- (n >aine'e !e !e!es%bt0 !in &are se s&%r+ea% pi&-t%ri mari !e s5n+e. M @oamne0 @oamne0 eD&'am- 6%!e&-tor%' (n+ro7it. Am $-&%t at5ta &a7 pentr% %n nimi&0 iar %n seam-n a' me% s%$erea !e m5na mea $-r- s&r5&neas&-O @ar +r-be*te.te0 repe!e0 %r&- (n sania mea0 n% mai este !e&5t o mi'- p5n- (n sat0 %n!e p%tem primi a6%tor me!i&a'. E% )oi s%porta (ntrea+a &>e't%ia'- *i )ei 'o&%i &% mine p5n- te )ei )in!e&a0 ba n%0 pentr% tot!ea%na. M ?,i m%',%mes& pentr% b%ne'e inten,ii0 !ar treb%ie s-.,i re$%7 o$erta. Am %n prieten &are ar s%$eri !a&- ar a%7i &- s%nt r-nit *i s%nt !eparte !e e'. Rana este %*oar-0 iar +'on,%' a tre&%t pe '5n+- oase. @ar &re!0 !omn%'e0 &- a&%m (mi )e,i re&%noa*te !rept%ri'e as%pra )5nat%'%i. M S- re&%nos&O r-sp%nse a+itat 6%!e&-tor%'. ?,i a&or! *i !rept%' !e a (mp%*&a %r*i sa% &-prioare sa% ori&e )rei t% (n p-!%ri'e me'e0 pentr% tot!ea%na. Ciorap.!e.Pie'e este sin+%r%' &-r%ia i.am mai a&or!at %n asemenea pri)i'e+i%. Fi )a )eni o )reme &5n! asta )a (nsemna &e)a. @ar (,i &%mp-r &-prioara0 ban&nota asta &re! &- e !e a6%ns0 at5t pentr% (mp%*&-t%ra ta0 &5t *i pentr% a mea. 4-tr5n%' )5n-tor (*i '%- %n aer !e seme,ie (n timp%' a&estei !is&%,ii0 !ar a*tept- p5n- &5n! &e'-'a't termin- !e )orbit. M S%nt !est%i oameni &are pot sp%ne &- !rept%' '%i Nat>anie' 4%mppo !e a )5na pe a&este !ea'%ri este mai )e&>i !e&5t !rept%' '%i Marma!%2e =emp'e !e a.i inter7i&e s.o $a&-0 sp%se e'. @ar !a&- eDist)reo 'e+e !e*i &ine a a%7it !e o 'e+e &are s- 'e inter7i&- oameni'or s)5ne7e &-prioare a&o'o %n!e a% &>e$ !ar !a&- eDist- )reo 'e+e0 ar treb%i s- 'e inter7i&- oameni'or s- $o'oseas&- arme !e $o&. N% se *tie

12

%n!e o s- 7boare &ap%' !e pe &orp at%n&i &5n! se apas- tr-+a&i%' %nei arme peri&%'oase. F-r- a %rm-ri mono'o+%' '%i NattN0 t5n-r%' (*i p'e&- (n t-&ere &ap%' 'a o$erirea ban&notei *i r-sp%nseL M Ierta,i.m-0 (mi treb%ie )5nat%'. M @ar &% asta po,i &%mp-ra m%'te &-prioare0 sp%se 6%!e&-tor%'0 ia.i0 te ro+ m%'t. Fi apoi a!-%+- (n *oapt-L este o s%t- !e !o'ari. @oar pentr% %n moment t5n-r%' p-r% s- e7ite *i apoi0 &-p-t5n! o &%'oarea mai aprins- !e&5t ro*ea,a pe &are $ri+%' i.o p%sese (n obra6i0 &a *i &%m s.ar $i r%*inat pentr% propria s'-bi&i%ne0 re$%7- !in no% o$erta. ?n a&est timp0 $emeia se ri!i&- *i0 (n &i%!a $ri+%'%i0 ar%n&- !in spate pe'erina &are (i as&%n!ea tr-s-t%ri'e *i rosti0 &% m%'t- serio7itate. M ?n mo! si+%r0 tinere !omn0 n% !ori,i s-.i pri&in%i,i tat-'%i me% at5ta !%rere ob'i+5n!%.' s- p-r-seas&- (n a&east- s-'b-ti&ie %n seam-n r-nit !e propria sa m5n-. E- imp'or s- mer+e,i &% noi *i s- primi,i a6%tor me!i&a'. @a&- rana a !e)enit mai !%reroas-0 sa% era &e)a ire7istibi' (n )o&ea *i $e'%' !e a )orbi a' &e'ei &are p'e!a at5t !e onest (n $a)oarea sentimente'or tat-'%i ei0 n% *tim. @ar ape'%' ei a s'-bit re7isten,a t5n-r%'%i *i e' p-rea s- se (n!oias&-0 !e par&- s.ar $i (mpotri)it s- se &on$orme7e0 !ar ni&i n% !orea s-.i re$%7e o$erta. J%!e&-tor%'0 pentr% &!a&- a&easta (i era pro$esia0 a*a treb%ie s-.' n%mim0 asist- $-r- interes 'a '%pta )-!it- (ntre sentimente'e &ontra!i&torii a'e t5n-r%'%i. Fi (naint5n!0 (' '%- %*or !e m5n- *i (' trase (n&et spre sanie0 (n!emn5n!%.' s- %r&e. M Ce' mai apropiat a6%tor este =emp'eton0 sp%se e'0 iar &abana '%i Nat este 'a trei mi'e !ep-rtare. Eino0 )ino0 t5n-r%' me% prieten0 mer+i &% noi *i 'as-.' pe no%' !o&tor s- se %ite 'a %m-r%' a&esta a' t-%. NattN (i )a !%&e )e*ti !espre starea ta prieten%'%i t-% *i0 !a&- !ore*ti0 te po,i re(ntoar&e a&as- !e !iminea,-. =5n-r%' re%*i s-.*i tra+- m5na !in str5nsoarea &a'!- a 6%!e&-tor%'%i0 !ar &ontin%a s- pri)eas&- $a,a tinerei &are (n$r%nta (n&- $ri+%' &% tr-s-t%ri'e sa'e !e'i&ate0 spri6inin! ast$e' (n mo! e'o&)ent &erin,a tat-'%i. Ciorap.!e.Pie'e st-tea (n tot a&est timp spri6init !e p%*&a sa '%n+-0 &% &ap%' p%,in (ntors (ntr.o parte0 &a a!5n&it (n +5n!%ri inte'i+ente. Apoi0 aparent satis$-&%t !e re7%'tate'e me!ita,ii'or sa'e0 (n!ep-rt5n! (n!oie'i'e &are (' $r-m5nta%0 a r%pt t-&ereaL M Poate ar $i mai bine s- p'e&i p5n- 'a %rm-0 tinere0 pentr% &- !a&+'on,%' este s%b pie'e0 m5na mea este prea b-tr5n- pentr% a t-ia (n &arne !e om0 a*a &%m $-&ea o!at-. @e*i a&%m )reo *ai7e&i !e ani0 (n timp !e r-7boi0 pe )remea '%i Sir 3i''iam0 am mers *apte7e&i !e mi'e sin+%r

19

(ntr.o s-'b-ti&ie (n$ior-toare0 &% %n +'on, !e p%*&- (n &oaps-0 pe &are mi '.am s&os mai t5r7i% &% propri%' bri&ea+. 4-tr5n%' in!ian Jo>n *tie bine timp%ri'e. A.am (nt5'nit (ntr.%n +r%p !e oameni !in @e'a/are0 pe %rme'e in!ieni'or IroB%ois &are tre&%ser- pe a&o'o *i '%aser- &in&i s&a'p%ri a'e in!ieni'or S&>o>arie. A.am '-sat at%n&i o %rm- pe pie'ea ro*ie0 pe &are +arante7 &- o )a '%a &% sine (n morm5nt. Pe &5n! (n&er&a s- s&ape !in amb%s&a!-0 '.am o&>it (n posterior0 s&%7a,i.mi0 !omni*oar-0 eDpresia *i i.am tras trei a'i&e mari (n pie'ea '%i +o'a*-. S.a% (n$ipt a*a !e bine0 &- ai p%tea s- (ntin7i o $emeie pe e'e. Ai&i NattN (*i (ntinse +5t%' '%n+ *i (*i (n!rept- &orp%'. @es&>ise toto!at- +%ra *i '-s- s- se )a!- %n sin+%r &o', !e os +a'ben0 (n timp &e o&>ii0 $a,a *i &>iar (ntre+%' tr%p p-rea% s- r5!-0 !e*i n% s&otea ni&i %n s%net0 &% eD&ep,ia %n%i s5s5it +ra)0 !atorat trem%r%'%i &% &are tr-+ea aer (n piept. ?mi pier!%sem +'oan,e'e (n timp &e tra)ersam Onei!a *i a treb%it s- $o'oses& a'i&e'e mari. @ar &arabina n% m- !e7am-+ea ni&io!at- *i n% tr-+ea &a arma ta &% !o%- ,e)i0 &are n% e prea b%n- 'a )5n-toare0 !omn%'e 6%!e&-tor. S&%7e'e '%i NattN $a,- !e !e'i&ate,ea tinerei era% in%ti'e0 pentr% &-0 (n timp &e e' )orbea0 ea (' a6%ta pe tat-' ei s- m%te &5te)a ba+a6e *i n%.' a%7i. @e*i n% a)ea %n moti) (ntemeiat pentr% a e7ita0 t5n-r%' s.a '-sat &on)ins s- intre (n sanie0 nep%t5n! s- re7iste so'i&it%!inii bine)oitoare a &-'-tori'or. Ne+r%'0 &% a6%tor%' st-p5n%'%i s-%0 ar%n&- anima'%' peste ba+a6e *i0 !%p- &e intrar- am5n!oi (n sanie0 6%!e&-tor%' (' in)it- pe )5n-tor s- intre *i e'. M N%0 n%0 sp%se b-tr5n%'0 s&%t%r5n!%.*i &ap%'. Am treab- a&as- (n A6%n%' Cr-&i%n%'%i. @%&e,i.)- &% b-iat%' *i p%ne,i.' pe !o&tor%' )ostr% s- se %ite 'a %m-r. @e*i0 !a&- n% $a&e !e&5t s- s&oat- +'on,%'0 am e% ni*te ierb%ri &are i.ar )in!e&a rana mai repe!e !e&5t %n+%ente'e '%i str-ine. Se (ntoarse *i era +ata s- p'e&e &5n!0 amintin!%.*i ime!iat &e)a0 se (ntoarse iar-*i &-tre +r%p *i a!-%+-L M @a&- (' )e!e,i pe In!ian%' Jo>n 'a poa'e'e 'a&%'%i0 a,i $a&e mai bine s-.' '%a,i &% )oi0 &a s-.' a6%te pe !o&tor. Pentr% &-0 a*a b-tr5n &%m este0 se !es&%r&- bine &5n! )ine )orba !e r-ni *i )5n-t-i *i e $oarte posibi' s-.,i )in!e&e !%reri'e &% ierb%ri'e '%i (nainte !e Cr-&i%n. M Sta,i0 sta,i0 stri+- t5n-r%'0 prin75n!%.' pe ne+r% !e m5n- &5n! a&esta se pre+-tea s- porneas&- sania. NattN0 n% treb%ie s- sp%i nimi& !espre ran- sa% !espre 'o&%' %n!e m- !%&. S- n% %i,i asta0 NattN0 !a&- ,ii 'a mine. M Ai (n&re!ere (n Ciorap.!e.Pie'e0 r-sp%nse )5n-tor%' &% (n,e'es. E' n.a tr-it &in&i7e&i !e ani (n s-'b-ti&ie $-r- s- (n)e,e !e 'a s-'bati&i &%m

14

s-.*i ,in- +%ra. Ai (n&re!ere (n mine0 b-iete *i aminte*te.,i !e In!ian%' Jo>n. M Fi NattN0 sp%se t5n-r%' (n$'-&-rat0 (n&- ,in5n!%.' pe ne+r% !e bra,. O s- s&ot +'on,%' !oar *i o s-.,i a!%& (n seara asta %n s$ert !e &-prioarpentr% &ina !e Cr-&i%n. A.a (ntrer%pt )5n-tor%' &are0 ri!i&5n!%.*i !e+et%'0 &er% &% %n +est semni$i&ati) t-&ere. Apoi merse !e.a '%n+%' mar+inii !r%m%'%i &% o&>ii $iDa,i $erm pe &ren+i'e %n%i pin. C5n! a6%nse (n po7i,ia (n &are !orea se opri *i0 ri!i&5n!%.*i arma0 (*i (mpinse %n pi&ior (n spate *i (ntin75n! bra,%' !rept &5t p%t% !e m%'t !e.a '%n+%' ,e)ii !e p%*&-0 (i ri!i&- (n&et +%ra pe 'inia tr%n&>i%'%i !rept a' %n%i &opa&. O&>ii &e'or !in sanie a% pre&e!at0 &%m era norma'0 mi*&area p%*tii *i a% !es&operit ime!iat ,inta '%i NattN. Pe o &ren+%,- %s&at- a pin%'%i0 (ntins- ori7onta' 'a *apte7e&i !e pi&ioare !eas%pra p-m5nt%'%i0 &>iar s%b ram%ri'e )er7i a'e &opa&%'%i0 st-tea o pas-re0 &are (n 'imba6%' pop%'ar a' re+i%nii era n%mit- !e toat'%mea $a7an sa% pot5rni&>e !e m%nte. Ca m-rime0 era p%,in mai mi&!e&5t o pas-re !e &%rte. A-trat%' &5ini'or *i !is&%,ii'e &are a)%seser- 'o& 'a r-!-&ina &opa&%'%i pe &are st-tea &o&o,at- o a'armaser- *i a&%m se tr-sese '5n+- tr%n&>i%' pin%'%i0 &% &ap%' *i +5t%' at5t !e (ntinse0 !e par&ar $i )r%t s- $orme7e o 'inie !reapt- &% pi&ioare'e. Ime!iat &e p%*&a a $ost (n!reptat- &-tre )i&tim-0 NattN ap-s- pe tr-+a&i *i pot5rni&>ea &-7% !e 'a (n-',ime &% o )ite7- &are o (n+rop- (n 7-pa!-. M C%'&at0 ban!it%'e0 eD&'am- Ciorap.!e.Pie'e0 s&%t%r5n! !in ,ea)a armei &-tre He&tor &5n! a&esta s-ri &-tre poa'e'e &opa&%'%i. ?ntin!e.te0 ,i.am sp%s. C5ine'e a as&%'tat0 iar NattN se +r-bi s-.*i re(n&ar&e p%*&a &% &ea mai mare pre&i7ie. C5n! termin-0 (*i ri!i&- )5nat%' 'ipsit !e &ap *i0 ar-t5n!%.' +r%p%'%i0 stri+-L M Iat- o b%&-,i&- +%stoas- pentr% Cr-&i%n%' %n%i b-tr5n. Aas)5nat%'0 b-iete *i n% %ita !e In!ian%' Jo>n0 ierb%ri'e '%i s%nt mai b%ne !e&5t toate %n+%ente'e importate. Cite0 !omn%'e 6%!e&-tor0 sp%se e' ar-t5n! !in no% pas-rea0 &re7i &- o arm- &a a !%mnea)oastr- ar p%tea )5na o pas-re $-r- s-.i &i%$%'eas&- o pan-O 4-tr5n%' s&oase iar-*i %n%' !intre r5sete'e sa'e remar&abi'e &are (i tr-!- eD%'tarea0 )oio*ia *i ironia *i0 s&%t%r5n! !in &ap0 se (ntoarse &% p%*&a spre o pote&- *i p'e&- (n p-!%re0 $-r- a mer+e $oarte repe!e. C% $ie&are mi*&are (*i &obora &orp%' &5,i)a in&i0 +en%n&>ii s-i (n&'in5n!%.se spre interior. ?n timp &e sania &otea pe !r%m0 t5n-r%' (' &-%t- &% o&>ii pe b-tr5n%' s-% prieten *i )-7% &- tr%n&>i%ri'e &opa&i'or (' as&%n!ea% aproape !e tot0 (n timp &e &5inii (' %rma% (n t-&ere0 a!%'me&5n! !in &5n!

15

(n &5n! %rma &-prioarei *i par&- *tia% !in instin&t &- a&%m n% 'e mai $o'osea 'a nimi&. Sania &oti !in no%0 iar Ciorap.!e.Pie'e !isp-r% !in )e!ere. Capitolul II. +Toate locurile scrutate de un ochi di,in -unt pentru un .n$elept porturi %i raiuri de fericire( Nu te g"ndi c regele te/a alungat pe tine# 0"nde%te/te c tu l/ai alungat pe rege(1 Ri&>ar! a' II.'ea. Cn str-mo* a' '%i Marma!%2e =emp'e a )enit &% )reo s%t- !o%-7e&i !e ani (nainte !e (n&ep%t%' po)e*tii noastre0 (n &o'onia PennsN')ania0 prieten- *i p%rt-toare a a&e'eia*i re'i+ii &a *i o&rotitor%' s-%. 4-tr5n%' Marma!%2e0 pentr% &are a&esta era %n $e' !e ape'ati) a' (ntre+%'%i neam0 a a!%s &% e' 'a a&e' re$%+i% a' perse&%ta,i'or !est%'e '%&r%ri b%ne a'e a&estei )ie,i. E' a !e)enit st-p5n%' a mii !e a&ri !e teritori% ne'o&%it *i bine$-&-tor%' m%'tor obi!i,i. A $ost respe&tat pentr% mi'a pe &are o ar-ta $a,- !e &ei'a',i *i n% era &onsi!erat m-r+init. Aso&ia,ii s-i i.a% &on$erit m%'te r-sp%n!eri po'iti&e *i a m%rit (nainte !e a *ti &5t !e s-ra& era (n rea'itate. A $ost +>inion%' '%i !e a !%&e soarta &e'or &are a% a!%s a)eri (n noi'e a*e7-minte a'e &o'onii'or !in mi6'o&. Cn imi+rant (n a&este pro)in&ii era 6%!e&at !%p- n%m-r%' !e ser)itori a'bi sa% s'%+i pe &are 'e a)ea *i !%p- nat%ra po7i,ii'or so&ia'e pe &are 'e !e,inea. Str-mo*%' 6%!e&-tor%'%i nostr% s.a +>i!at !%p- a&este re+%'i *i ast$e' a a6%ns a $i &onsi!erat %n b-rbat !e )a7-. =ot%*i0 (n pre7ent oamenii a% o oare&are &%rio7itate !e a &-%ta (n !o&%mente'e s%mare a'e a&e'ei epo&i timp%rii0 pentr% a obser)a &%m trepte'e s&-rii so&ia'e era% mai %*or !e %r&at *i a&easta a)ea 'o& (n mo! ine)itabi'0 (n &a7%' st-p5ni'or peste &ei mai s-ra&i0 pe !e o parte *i pentr% ser)itorii bo+-,iei0 pe !e a't- parte. Obi*n%i,i &% bo+-,ia *i in&apabi'i !e a $a&e $a,- '%pte'or %nei so&iet-,i timp%rii0 imi+rant%' bo+at (*i p%tea men,ine &% +re% ran+%'0 !atorit- s%periorit-,ii sa'e *i a &a'it-,i'or persona'e. @ar0 (n moment%' (n &are m%rea0 !es&en!en,ii s-i in!o'en,i *i mai p%,in e!%&a,i era% ne)oi,i s- &e!e7e (n $a,a %nei &'ase a'e &-rei ener+ii a&ti)e *i e$ort%ri era% stim%'ate !e ne)oi. A&easta este e)o'%,ia

16

norma'- a '%&r%ri'or0 &>iar *i (n starea a&t%a'- a Cni%nii0 !ar0 (n mo! bi7ar0 a repre7entat %n noro& pentr% &e'e !o%- eDtreme a'e so&iet-,ii !in &o'onii'e 'ini*tite *i ina&ti)e a'e PennsN')aniei *i Ne/.JerseN.%'%i. Crma*ii '%i Marma!%2e n% a% s&-pat sor,ii &e'or &are !epin! mai m%'t !e posesi%ni'e ere!itare !e&5t !e proprii'e $or,e. Aa &ea !e.a treia +enera,ie &obor5ser- !e6a 'a %n ni)e' 'a &are &% +re% se p%tea a6%n+e &a &inste0 inte'e&t *i '%&i!itate0 (n a&east- ,ar- bine&%)5ntat-. A&eea*i m5n!rie $ami'ia'- &are (i a6%tase (n !e&-!erea 'or prin in!o'en,-0 (i stim%'a a&%m s- se str-!%ias&- pentr% a se ri!i&a !in no%. Atit%!inea bo'n-)i&ioas- &are (i &ara&teri7a (n tre&%t a $ost (n'o&%it- !e !orin,a s-n-toas- *i a&ti)- !e a em%'a *i !e &>iar !e a atin+e &%m)a &on!i,ia *i bo+-,ia (nainta*i'or 'or. Prim%' &are a (n&ep%t s- %r&e !in no% pe s&ara so&ia'- a $ost tat-' &%no*tin,ei noastre0 6%!e&-tor%'. N% ar $i re%*it (ns- o asemenea per$orman,- !a&- n% ar $i $ost a6%tat *i !e &-s-toria sa0 &are i.a o$erit mi6'oa&e'e !e a.*i e!%&a %ni&%' $i% (ntr.o manier- s%perioar- &e'ei pe &are i.o promitea% bana'e'e *&o'i !e stat !in PennsN')ania. A&estea $%seser- $re&)entate (n mo! obi*n%it (n &a7%' a !o%- sa% trei +enera,ii pre&e!ente (n $ami'ie. Aa *&oa'a %n!e mer+ea +ra,ie prosperit-,ii ren-s&%te a tat-'%i s-%0 t5n-r%' Marma!%2e s.a (mprietenit &% %n t5n-r !e o )5rst- &% e'. A&easta a $ost o re'a,ie bine$-&-toare pentr% 6%!e&-tor%' nostr%0 &are i.a pa)at !r%m%' &-tre o mare parte !in as&ensi%nea !e &are a a)%t parte. E!/ar! E$$in+>am n% n%mai &- era $ab%'os !e bo+at0 !ar a)ea *i 'e+-t%ri importante 'a (na'ta &%rte. F-&ea parte !in %na !intre p%,ine'e $ami'ii !in &o'onii pentr% &are %rm-rirea %nor interese &omer&ia'e era &onsi!erat- o !e+ra!are *i &are n% a p-r-sit ni&io!at- intimitatea eDisten,ei 'or !omesti&e !e&5t pentr% a pre7i!a &onsi'ii'e &o'onia'e sa% pentr% a '%pta &% bra,e'e (n $a)oarea 'or. A&easta !in %rm- a $ost0 (n&!in tinere,ea sa0 %ni&a o&%pa,ie a tat-'%i '%i E!/ar!. A&%m *ai7e&i !e ani0 mai m%'t !e&5t a7i0 ran+%ri'e mi'itare s%b &oroana Marii 4ritanii era% !ob5n!ite !%p- o perioa!- mai (n!e'%n+at- !e sta+i% *i ser)i&ii mai !i$i&i'e. Anii (n!e'%n+a,i ai +ra!e'or in$erioare tre&ea% $-r- &a so'!a,ii s&r5&neas&-. Iar a&ei so'!a,i &are sta,iona% (n &o'onii sim,ea%0 at%n&i &5n! primea% &oman!a %nei &ompanii0 &- a)ea% !rept%' !e a primi &e' mai (na't respe&t !in partea pa*ni&i'or o&%pan,i ai a&e'%i p-m5nt. Ori&are !intre &ititorii no*tri &are are o&a7ia !e a tra)ersa Nia+ara poate obser)a n% n%mai aro+an,a0 !ar *i stima rea'- !e &are se b%&%r- (n a&eastre+i%ne po'ar- a ra7e'or !e soare re+a'e0 p5n- *i &e' mai %mi' !intre repre7entan,ii &oroanei. At5t !e respe&ta,i era% mi'itarii (n a&este State *i a&easta n% &% m%'t timp (n %rm-. A&%m0 !in $eri&ire0 a&o'o n% mai eDist-

17

ni&i %n simbo' a' r-7boi%'%i !e&5t 'a &ererea 'iber- *i insensibi'- a popor%'%i s-%. @e&i0 at%n&i &5n! tat-' prieten%'%i '%i Marma!%2e se retrase !%p- patr%7e&i !e ani !e ser)i&i% mi'itar0 &% ran+%' !e maior0 !e,in5n! (n %ni)ers%' s-% !omesti& o s%perioritate abso'%t-0 e' a !e)enit %n om a!5n& stimat (n &o'onia sa nata'-0 Ne/ 1or2. Ser)ise &% abne+a,ie *i &%ra6 *i0 !%p- obi&ei%' pro)in&ii'or0 (i $%sese a&or!at n% n%mai respe&t0 &i *i !rept%' !e a trasa &omen7i m%'t s%perioare &e'or pe &are 'e.ar $i meritat &on$orm ran+%'%i s-%. C5n! maior%' E$$in+>am a &e!at s%b presi%ni'e )5rstei0 s.a retras &% !emnitate0 re$%75n! 6%m-tatea !e so'!- sa% ori&e a't- &ompensa,ie pentr% ser)i&ii pe &are sim,ea &- n% mai poate s- 'e (n!ep'ineas&-. Minister%' i.a prop%s &5te)a o$i&ii &i)i'e0 &are a!%&ea% at5t onor%ri0 &5t *i pro$it0 !ar e' 'e.a re$%7at pe toate &% a&eea*i in!epen!en,- *i 'oia'itate !e &a)a'er &are (' &ara&teri7ase (ntrea+a )ia,-. Eeteran%' a '-sat &a a&este mostre !e !e7interes patrioti& s- $ie %rmate !e o a'ta0 !e a&east- !at- !e nat%r- parti&%'ar-0 &are0 ori&5t !e p%,in s.ar $i a&or!at &% pr%!en,a0 era (n per$e&t- &on$ormitate &% inte+ritatea simp'- a proprii'or sa'e )e!eri. Prieten%' '%i Marma!%2e era %ni&%' s-% $i%0 iar (n 7i%a (n &are a&esta se &-s-tori &% o t5n-r- pe &are b-tr5n%' o a+rea0 maior%' i.a (n&re!in,at toat- a)erea '%i0 &are &%prin!ea $on!%ri !e bani0 %n ora* *i %n sat0 &5te)a $erme )a'oroase (n p-r,i'e tra!i,iona'e a'e &o'oniei *i mari (ntin!eri !e p-m5nt s-'bati& (n p-r,i'e &e'e mai noi. ?ntre,inerea maior%'%i (n )iitor r-m5nea ast$e' o !e&i7ie &are !epin!ea !e pietatea $i%'%i s-%. Maior%' E$$in+>am0 re$%75n! o$erte'e minister%'%i britani&0 s.a s%p%s s%spi&i%nii !e a $i $ost atins !e seni'itate !e &-tre to,i &ei &are se (n+r-m-!es& pe str-7i pentr% a.i &%rta pe &ei s%s.p%*i0 &>iar *i (n &e'e mai (n!ep-rtate &o',%ri a'e imperi%'%i. @ar at%n&i &5n!0 !e b%n- )oie a ren%n,at 'a imensa '%i bo+-,ie0 rest%' &om%nit-,ii a a6%ns !e asemenea 'a &on&'%7ia &- b-tr5n%' (*i tr-ia &ea !e.a !o%a &opi'-rie. A*a se poate eDp'i&a $apt%' &- importan,a '%i (n&epea s- s&a!- (n o&>ii &e'or'a',i0 iar !a&inten,ionase s- se re$%+ie7e (n propria intimitate0 b-tr5n%' ob,in% !e (n!at- in!%'+en,a &e'or'a',i pentr% !orin,e'e '%i. Ori&e ar $i &re7%t oamenii !espre &eea &e $-&%se maior%'0 pentr% e' *i pentr% $i%' s-% n% era !e&5t %n !ar $ires& a' %n%i tat- &are n% se mai poate b%&%ra !e an%mite bene$i&ii *i toto!at- n% mai poate a!%&e nimi& b%n &-tre %n $i% &are $%sese $ormat at5t !e nat%r-0 &5t *i !e e!%&a,ie pentr% a 'e $a&e pe am5n!o%-. =5n-r%' E$$in+>am n% a)% ni&i o obie&,ie $a,- !e &onsisten,a !ona,iei0 pentr% &-0 !e*i sim,ea &- tat-' s-% !e,inea &ontro'%' mora'

18

as%pra a&,i%ni'or sa'e0 a&esta se e'ibera !e o po)ar- obositoare. A)ea% o (n&re!ere at5t !e mare %n%' (n &e'-'a't0 (n&5t pentr% ei a $ost &a *i &5n! ar m%ta bani !intr.%n b%7%nar (n a't%'. Prim%' '%&r% pe &are '.a $-&%t t5n-r%' pentr% a s-rb-tori intrarea (n posesia a)erii a $ost a&e'a !e a.' &-%ta pe )e&>i%' s-% prieten &% inten,ia !e a.i o$eri ori&e a6%tor &are a&%m (i era (n p%tere s- i.' o$ere. O$erta a $ost tentant- pentr% t5n-r%' !in PennsN')ania0 mai a'es a&%m0 !%p- moartea tat-'%i s-% *i (mp-r,irea mi&ii a)eri pe &are a&esta o '-sase. Fi.a e)a'%at proprii'e p%teri *i toto!at- a obser)at n% n%mai p-r,i'e b%ne0 !ar *i mete>ne'e prieten%'%i s-%. E$$in+>am era0 prin nat%ra sa0 in!o'ent0 (n&re7-tor *i %neori impet%os *i in!is&ret. Marma!%2e0 pe !e a't- parte0 era &onse&)ent0 p-tr%n7-tor0 a&ti) *i p'in !e ini,iati)-. @e&i0 pentr% &e' !in %rm-0 a6%tor%'0 sa% mai !e+rab-. Aso&ierea &are i se o$erea p-rea s- $ie %n a)anta6 re&ipro&. A $ost a&&eptat- &% b%&%rie0 iar &on!i,ii'e a% $ost stabi'ite ime!iat. Cei !oi a% p%s ba7e'e %nei &ase !e &omer, (n metropo'a PennsN')ania0 $o'osin!%.se !e %na !intre propriet-,i'e persona'e a'e !omn%'%i E$$in+>am. A&easta0 (n (ntre+ime0 sa% aproape toat-0 i.a $ost (n&re!in,at- spre posesi%ne '%i =emp'e &are era (n aparen,- sin+%r%' proprietar a' &on&ern%'%i0 (n timp &e0 (n se&ret0 &e'-'a't a)ea !rept%' 'a 6%m-tate !in pro$it. A&east- 'e+-t%r- a $ost !e&i p-strat- (n se&ret !in !o%- moti)e0 %n%' !in e'e $iin! m-rt%risit '%i Marma!%2e0 &a !o)a!- a sin&erit-,ii re'a,iei 'or. Ce'-'a't a &ontin%at sse as&%n!- (n spate'e prieten%'%i s-%. Era p%r *i simp'% m5n!rie. Pentr% !es&en!ent%' %nei (ntre+i 'inii !e mi'itari0 &omer,%' p-rea %n obie&ti) !e+ra!ant0 &>iar !a&- era pra&ti&at (ntr.o manier- in!ire&t-. EDista tot%*i %n a't obsta&o' !e ne(n)insL pre6%!e&-,i'e tat-'%i s-%. Am men,ionat !e6a $apt%' &- Maior%' E$$in+>am ser)ise &a so'!at &% o b%n- rep%ta,ie. Aa %n moment !at0 (n timp &e !e,inea %n post !e &oman!- pe $rontiera !e )est a PennsN')aniei (mpotri)a %nei 'e+i%ni !e $ran&e7i *i in!ieni0 n% n%mai +'oria0 !ar *i si+%ran,a sa *i a tr%pe'or sa'e a% $ost p%se (n peri&o' !e po'iti&a pa&i$ist- a &o'oniei. Pentr% %n so'!at a&easta era o o$ens- !e neiertat. E' '%pta (n ap-rarea 'or0 *tia &prin&ipii'e b'5n!e a'e a&estei na,i%ni !e &re*tini pra&ti&i ar $i !ispre,%ite !e !%*manii 'or s%bti'i *i r-%)oitori. Pentr% e'0 rana era &% at5t mai p%terni&- &% &5t (*i !-!ea seama &- moti)%' m-rt%risit a' &o'oni*ti'or !e a.*i re,ine (nt-rit%ri'e treb%ia !oar s-.i p%n- (n peri&o' &oman!a0 $-r- a se !ori men,inerea p-&ii. So'!at%' a re%*it0 !%p- %n &on$'i&t !isperat0 ss&ape (mpre%n- &% o m5n- !e oameni !e !%*man%' %&i+a*. @ar n% i.a iertat ni&io!at- pe oamenii &are '.a% eDp%s peri&o'%'%i *i '.a% '-sat s-.' (n$r%nte sin+%r. @e+eaba i se sp%nea &- a&e*tia n% $%seser- %n $a&tor !e

19

in$'%en,- (n reparti7area '%i 'a $rontier-. Era0 (n mo! e)i!ent0 (n bene$i&i%' 'or &a e' s- $ie a&o'o *i era o a!e)-rat- I!atorie sa&r-J0 a*a &%m sp%nea mere% Maior%'0 pentr% ei Iera o !atorie sa&r- s-.' spri6ineJ. 4-tr5n%' so'!at n% $%sese ni&io!at- %n a!mirator a' !is&ip'inei pa&i$iste a '%i FoD. @is&ip'ina &orp%'%i *i a min,ii 'e &on$erise per$e&,i%ne $i7i&-. O&>i%' )eteran%'%i p%tea s- s&r%te7e &orp%ri'e at'eti&e *i bine propor,ionate a'e &o'oni*ti'or0 &% o pri)ire &are sp%nea tot%' !espre !ispre,%' pe &are 'i.' p%rta pentr% imbe&i'itatea 'or mora'-. Era0 !e asemenea0 a!ept%' eDpresiei &on$orm &-reia a&o'o %n!e eDist- prea m%'t &eremonia' re'i+ios0 n% eDist- *i s%bstan,-. N% este !e !atoria noastr- s- eDp'i&-m &e este sa% &e ar treb%i s- $ie s%bstan,a &re*tin-t-,ii0 &i !oar s- re!-m ai&i opinii'e Maior%'%i E$$in+>am. C%nos&5n! sentimente'e tat-'%i s-% $a,- !e a&e*ti oameni0 n% era !e mirare &- $i%' e7ita s-.*i m-rt%riseas&- 'e+-t%ra0 ba &>iar $apt%' &!epin!ea !e inte+ritatea %n%i B%a2er. Am mai sp%s &- Marma!%2e (*i a)ea ori+inea (n &ontemporanii *i prietenii '%i Penn. =at-' s-% se &-s-torise (n a$ara biseri&ii &-reia (i apar,inea *i a pier!%t (n a&est $e' &5te)a !intre pri)i'e+ii'e 'a &are ar $i a)%t !rept%' prin !es&en!en,-. @ar0 pentr% &- Marma!%2e $%sese e!%&at (ntr.o &o'onie *i re'i+ie (n &are p5n- *i &e'e mai obi*n%ite (ntre)e!eri a'e prieteni'or era% normate !e re'i+ie0 obi&ei%ri'e *i 'imba6%' s-% era% mar&ate (ntr.o oare&are m-s%r- !e a&este &i%!-,enii. Este a!e)-rat &-0 prin &-s-toria sa0 'a o !at- %'terioar-0 &% o !oamn- &are n% n%mai &- era (n a$ara biseri&ii0 !ar n% $%sese in$'%en,at- !e'o& !e a&east- se&tre'i+ioas-0 obi&ei%ri'e sa'e a% mai s'-bit. =ot%*i0 'e.a mai p-strat (ntr.o an%mit- m-s%r- p5n- (n &'ipa mor,ii0 iar at%n&i &5n! era a+itat sa% interesat !e &e)a0 )orbea (ntot!ea%na (n 'imba6%' tinere,ii. @ar !e6a ne anti&ip-m po)estea. C5n! Marma!%2e a !e)enit pentr% prima !at- partener%' t5n-r%'%i E$$in+>am0 a)ea (n$-,i*area %n%i a!e)-rat B%a2er. Pentr% $i% ar $i $ost o (n&er&are prea peri&%'oas- s- p%n- 'a (n&er&are pre6%!e&-,i'e tat-'%i 'e+ate !e a&est s%bie&t. Prietenia a r-mas !in a&east- &a%7- %n se&ret pentr% to,i0 &% eD&ep,ia &e'or &are era% !ire&t interesa,i !e ea. C5,i)a ani0 Marma!%2e a &on!%s opera,i%ni'e &omer&ia'e a'e &asei &% o pr%!en,- *i inte'i+en,- &are a% +arantat pro$it%ri +eneroase. S.a &-s-torit &% !oamna !e &are am )orbit0 &are era mama E'i7abet>ei0 iar )i7ite'e prieten%'%i s-% era% tot mai $re&)ente. Pe m-s%r- &e a)anta6e'e !e7)-'%irii prieteniei !e)enea% e)i!ente pentr% !omn%' E$$in+>am0 perspe&ti)e'e a&esteia !e)enea% tot mai &'are0 !ar a $ost (mpie!i&at- !e

20

prob'eme'e &are a% pre&e!at Re)o'%,ia0 &e &-p-taser- !e6a !imensi%ni a'armante. E!%&at (n spirit%' &e'ei mai !es-)5r*ite 'oia'it-,i0 !omn%' E$$in+>am s%s,in%se &% &-'!%r-0 (n&- !e 'a (n&ep%t%' !isp%te'or !intre &o'oni*ti *i &oroan-0 &eea &e e' a$irma &- s%nt !oar prero+ati)e'e prin,%'%i s-%. Pe !e a't- parte0 mintea 'impe!e a '%i =emp'e a!optase &% $ermitate &a%7a popor%'%i. Am5n!oi era% in$'%en,a,i !e prime'e &on)in+eri0 !in moment &e $i%' so'!at%'%i !e!i&at *i &%ra6os se p'e&a (n $a,a )oin,ei s%)eran%'%i s-%0 iar !es&en!ent%' %rma*i'or perse&%ta,i ai '%i Penn pri)ea &% am-r-&i%ne +re*e'i'e nemeritate &are $%seser- p%se (n seama str-mo*i'or s-i. @i$eren,a !e opinii $%sese m%'t- )reme s%bie&t pentr% !isp%te'e ami&a'e !intre ei. ?ns- (n %'tima perioa!-0 &ompeti,ia !e)enea prea important- pentr% a mai $a&e 'o& %nor !is&%,ii tri)ia'e0 (n &a7%' '%i Marma!%2e0 a &-r%i minte as&%,it- prinsese !e6a prime'e in!i&ii a'e e)enimente'or &are era% !e.abia (n $a7- in&ipient-. S&5ntei'e !isensi%nii a% !at na*tere ime!iat %nei $'-&-ri p%terni&e0 iar &o'onii'e0 sa% S=A=EAE0 a*a &%m s.a% !e&'arat ime!iat0 a% !e)enit s&ena &on$'i&te'or *i b-i'or !e s5n+e !e.a '%n+%' mai m%'tor ani !e 7i'e. C% p%,in (nainte !e b-t-'ia !e 'a AeDin+ton0 !omn%' E$$in+>am0 !e6a r-mas )-!%)0 i.a transmis '%i Marma!%2e toate b%n%ri'e *i !o&%mente'e sa'e !e )a'oare pentr% a 'e p-stra (n si+%ran,- *i a p-r-sit &o'onia $-rtat-' s-%. =ot%*i0 &5n! r-7boi%' !e.abia (n&ep%se &% a!e)-rat0 e' a reap-r%t (n Ne/ 1or2 p%rt5n! %ni$orma re+e'%i s-%. Fi0 'a p%,in timp !%p- a&eea0 a mers pe &5mp%' !e '%pt-0 &oman!5n! o armatpro)in&ia'-0 (ntre timp0 Marma!%2e se !e!i&ase tota' &a%7ei rebe'i%nii0 a*a &%m i se sp%nea pe at%n&i. 4ine(n,e'es0 ori&e 'e+-t%r- (ntre prieteni a $ost t-iat-0 '%&r% ne!orit !e &o'one'%' E$$in+>am *i &are0 !in partea '%i Marma!%2e0 era !oar o re7er)are pr%!ent-. Ce' !in %rm- a $ost ne)oit sp'e&e &%r5n! !in &apita'a P>i'a!e'p>ia0 !ar $%sese !est%' !e pre&a%t &5t s- se asi+%re &- a)eri'e sa'e s%nt (n si+%ran,- $a,- !e $or,e'e re+a'e0 in&'%si) !o&%mente'e prieten%'%i s-%. A &ontin%at s-.*i ser)eas&- ,ara (n '%pte0 (n &5te)a (ns-r&in-ri &i)i'e0 (ntot!ea%na &% !emnitate *i e$i&a&itate. ?n timp &e se a&>ita !e sar&ini'e sa'e &% (n&re!ere *i $i!e'itate0 Marma!%2e n% *i.a aban!onat ni&io!at- interese'e. At%n&i &5n! !omenii'e parti7ani'or &oroanei a% $ost &on$is&ate *i )5n!%te 'a 'i&ita,ie0 a ap-r%t 'a Ne/ 1or2 *i a &%mp-rat nen%m-rate obie&te 'a pre,%ri $oarte mi&i. Este a!e)-rat &- Marma!%2e0 &%mp-r5n! propriet-,i &are $%seser'%ate &% $or,a !e 'a a',ii0 a !e)enit +re% to'erat (n re'i+ia sa0 $iin! pe!epsit printr.%n b'am !e se&ta &are0 !e*i n%.*i ob'i+a membrii 'a o pre7en,-

81

&onstant- 'a (ntr%niri'e marii sa'e $ami'ii0 (n a&e'a*i timp0 n% !orea ni&i s-.*i aban!one7e oamenii (n tota'itate rest%'%i '%mii. @ar $ie s%&&es%' '%i0 $ie m%',imea +re*e'i'or '%me*ti a *ters &%r5n! a&east- pat- %*oar- a &ara&ter%'%i s-%. Fi0 !e*i mai era% &5,i)a &are0 nem%',%mi,i !e a)eri'e persona'e0 sa% &on*tien,i !e proprii'e !e$e&te0 $-&ea% a'%7ii 'a br%s&a prosperitate a bo+at%'%i B%a2er0 tot%*i0 ser)i&ii'e sa'e0 sa% poate a)erea a% a'%n+at amintirea a&estor b-n%ie'i )a+i !in mintea oameni'or. C5n! r-7boi%' s.a terminat *i in!epen!en,a state'or a $ost re&%nos&%t-0 !omn%' =emp'e *i.a (ntors aten,ia !e 'a tran7a&,ii'e &omer&ia'e0 &are era% at%n&i mai !e+rab- nesi+%re *i $'%&t%ante0 &-tre amena6area (ntin!eri'or mari !e p-m5nt pe &are 'e a&>i7i,ionase. A6%tat !e o a)ere &onsi!erabi'- *i &on!%s !e mintea p%terni&- *i pra&ti&- pe &are o a)ea0 proie&te'e sa'e i. a% a!%s o prosperitate pe &are &'ima sa% asperitatea re+i%nii p-rea s- n% o permit- (n mo! norma'. Propriet-,i'e sa'e s.a% (nm%',it !e 7e&e ori *i era !e6a &onsi!erat %n%' !intre &et-,enii &ei mai bo+a,i *i importan,i. N% a)ea !e&5t %n sin+%r mo*tenitor pentr% a&este bo+-,ii0 $ii&a pe &are am pre7entat.o &ititor%'%i *i pe &are a&%m o a!%&ea !e 'a st%!ii pentr% a &on!%&e +ospo!-ria &are a*teptase prea m%'t- )reme o st-p5n-. C5n! !istri&t%' (n &are (*i a)ea !omenii'e a !e)enit !est%' !e pop%'at pentr% a $i trans$ormat (n &omitat0 !omn%' =emp'e a $ost a'es0 &on$orm obi&ei%'%i noi'or &o'onii0 s- o&%pe &ea mai (na't- po7i,ie 6%!e&-toreas&-. Poate &- %n membr% a' $ami'iei =emp'e ar 75mbi a%7in! a&este '%&r%ri0 !ar (n a$ar- !e s&%7a ne&esit-,ii0 ori&e ta'ent sa% eDperien,- pres%p%ne %n an%mit +ra! !e !emnitate &are este !e a6%ns (n &a7%' ori&-rei po7i,ii pentr% a.' prote6a pe !e,in-tor%' a&esteia. Iar Marma!%2e0 &are era (n7estrat &% o minte mai &'ar- !e&5t 6%!e&-tor%' Re+e'%i C>ar'es0 >% n%mai &- !-!ea 6%!e&-,i &ore&te0 !ar o$erea (n +enera' %n moti) $oarte b%n pentr% a&estea. ?n ori&e (mpre6%rare0 a&easta era r5n!%ia'a pentr% a&east- ,ar- *i pentr% )rem%ri'e !e at%n&i. Iar 6%!e&-tor%' =emp'e0 !eparte !e a $i printre &ei !in %rm- !intre 6%!e&-torii s-i &ontemporani !in noi'e &omitate0 se &onsi!era prim%' !intre 6%!e&-tori *i a)ea re&%noa*terea +enera'- a &e'or'a',i pentr% a&easta. Eom (n&>eia ai&i a&east- s&%rt- pre7entare a istoriei *i &ara&ter%'%i %nora !intre persona6e'e noastre0 '-s5n!%.'e !e a&%m s- se &omporte *i s- )orbeas&- sin+%re.

22

Capitolul III. +Tot ceea ce ,ezi este crea$ia naturii# 2i st"ncile de colo acoperit/n mu%chi# Ca turnuri de castel din timpuri ,echi# &ceste trunchiuri o'osite# care/n furtuna .nghe$at .%i unduiesc cu fal crengile# alene# 2i c"mpul de .nghe$# strlucitor .n soare# Ce/i mai presus de al'ea$a unui s"n de marmor# oar omul# cu gusturile/i necioplite# poate strica at"ta frumuse$e# Ca un nefericit ce ia/n 'at3ocor %i numele unei fecioare(1 @%o. A tre&%t &e)a )reme p5n- Marma!%2e =emp'e *i.a re)enit !est%' !in starea sa !e a+ita,ie pentr% a.' &er&eta pe no%' s-% prieten. Obser)- &era %n t5n-r !e )reo !o%-7e&i *i !oi sa% !o%-7e&i *i trei !e ani *i a)ea peste (n-',imea me!ie. Mai m%'t !e.at5t n% p%t% s- obser)e0 !in &a%7a >ainei +roase0 &are era 'e+at- &% o &in+-toare !e &am+arn 'a $e' &% &ea p%rtat- !e )5n-tor. @%p- &e.i pri)iser- si'%eta0 o&>ii 6%!e&-tor%'%i se ri!i&ar- pentr% a.i s&r%ta &>ip%'. Fa,a a)ea o %mbr- !e (n+ri6orare at%n&i &5n! se %r&ase (n sanie0 &are (i atr-sese aten,ia E'i7abet>ei0 !ar pe &are a&easta n% re%*ise s- o interprete7e. AnDietatea '%i p-rea s- sporeas&at%n&i &5n! (i imp%sese b-tr5n%'%i s-% prieten s- p-stre7e se&ret%'. Fi &>iar *i at%n&i &5n! se >ot-r5se s- mear+- (n sat *i s%$erea !in a&east&a%7-0 eDpresia o&>i'or s-i n% p-rea s- eDprime satis$a&,ie. @ar a&%m ie*ea% 'a i)ea'- treptat tr-s-t%ri'e %n%i &>ip !eosebit !e atr-+-tor. A&%m st-tea t-&%t *i aparent +5n!itor. J%!e&-tor%' (' pri)i (n!e'%n+ *i &% interes *i apoi0 par&- 75mbin! !e propria %itare0 sp%seL M M- +5n!es&0 !ra+%' me% prieten0 &- teama mi te.a a'%n+at !in amintire. Fa,a ta (mi este $ami'iar-0 !ar 6%r pe o !%7in- !e &o7i !e &-prioar- !e 'a &-&i%'a mea &- n%.,i *ti% n%me'e. M Am )enit (n !istri&t !e n%mai trei s-pt-m5ni *i0 !in &5te (n,e'e+0 t% ai 'ipsit !e !o%- ori pe.at5ta. M M5ine se (mp'ines& &in&i s-pt-m5ni. =ot%*i0 ,i.am mai )-7%t %n!e)a $a,a. @e*i n% ar $i &i%!at0 at5t !e mare mi.a $ost teama s- te )-!

89

(n +i%'+i% ap-r5n! 'a &ap-t%' pat%'%i me% (n noaptea asta. Ce sp%i0 4essO S%nt (n toate min,i'e sa% n%O S%nt (n stare s- &on!%& %n mare 6%ri%0 sa%0 &eea &e este a&%m *i mai ne&esar0 s- &on!%& onor%ri'e (n A6%n%' Cr-&i%n%'%i (n sa'a =emp'etonO M Po,i $oarte bine s- 'e $a&i pe am5n!o%-0 tat-0 sp%se o )o&e 6%&-%*!in spate'e %nei +'%+i amp'e0 bine (n&>ise. M%'t mai bine !e&5t s- %&i7i o &-prioar- &% o p%*&- !e mi& &a'ibr%. A %rmat apoi o pa%7- s&%rt- *i a&eea*i )o&e &ontin%-0 &% %n a&&ent s&>imbatL a)em !est%'e moti)e s$im re&%nos&-tori (n seara a&easta0 !in mai m%'te pri)in,e. Caii a% a6%ns (n &%r5n! (ntr.%n p%n&t %n!e *tia% !in instin&t &- era% aproape !e s$5r*it%' &-'-toriei *i0 s&%t%r5n!%.*i &apete'e (n timp &e !%&ea% 7-ba'e'e0 a% tras repe!e sania p5n- (n )5r$%' m%nte'%i *i a% a6%ns (n p%n&t%' (n &are !r%m%' (n&epea s- &oboare br%s&0 !ar o&o'it0 spre )a'e. J%!e&-tor%' se !esprinse !e +5n!%ri'e sa'e &5n! )-7% &e'e patr% $ire !e $%m &are se ri!i&a% !e 'a proprii'e sobe. ?n moment%' (n &are &asa0 sat%' *i (ntrea+a )a'e a% !e)enit )i7ibi'e0 eD&'am- )ese' spre $ii&a saL M Iat-0 4ess0 a&esta este 'o&%' t-% !e o!i>n- pentr% (ntrea+a )ia,-. Fi a' t-%0 tinere0 !a&- e*ti !e a&or! s- 'o&%ie*ti &% noi. O&>ii as&%'t-tori'or s-i se (nt5'nir- (n mo! in)o'%ntar. Fi0 !a&obra7%' &o'orat a' E'i7abet>ei a $ost &ontra7is !e eDpresia re&e !in o&>ii ei0 75mbet%' ambi+%% &are a ap-r%t pe b%7e'e t5n-r%'%i p-rea s- ne+e (n a&eea*i m-s%r- probabi'itatea &a e' s- $ie !e a&or! s- $a&- parte !in ant%ra6%' a&estei $ami'ii. S&ena a&easta ar $i p%t%t tot%*i s- (n&-'7eas&inima &%i)a &are era mai p%,in !e!i&at- $i'antropiei !e&5t &ea a '%i Marma!%2e =emp'e. Coasta m%nte'%i pe &are mer+ea% &-'-torii no*tri0 !e*i n% &>iar perpen!i&%'ar-0 era at5t !e abr%pt-0 (n&5t &erea o aten,ie !eosebit- 'a &obor5rea pote&ii &are0 (n 7i%a a&eea0 *erp%ia !e.a '%n+%' pr-p-stii'or. Ne+r%' ,inea (n $r5% &aii ne'ini*ti,i0 iar E'i7abet> a)% !est%' timp pentr% a a!mira o pri)e'i*te &are se s&>imba at5t !e repe!e s%b m5na om%'%i0 (n&5t n% se mai asem-na !e&5t (n 'inii mari ima+inii pe &are o a!mirase at5t !e !es &% p'-&ere (n &opi'-rie. C>iar s%b ei0 se (ntin!ea o &5mpie (n*e'-toare0 str-'%&in! %ni$orm *i (n+ropat- (n m%n,i. Eersan,ii era% pr-p-stio*i0 mai a'es (n partea !inspre &5mpie *i (n mare parte (mp-!%ri,i. @in 'o& (n 'o&0 !ea'%ri'e era% !esp-r,ite !e )-i '%n+i &are (ntrer%pea% 'inia %ni$orm-0 sa% &5mp%' '%n+ *i 'ar+ !e 7-pa!-. A&esta0 'ipsit !e )reo &as-0 +ar!0 &opa& sa% )re%n a't a&&esori%0 p-rea mai !e+rab- %n nor impe&abi' &obor5t pe p-m5nt. Pe s%pra$a,a nete!- se )e!ea% tot%*i &5te)a p%n&te ne+re *i mi*&-toare !espre &are E'i7abet>

24

*tia &- s%nt s-nii &are (*i %rma% !r%m%' spre sat sa% ie*ea% !in e'. Pe >otar%' )esti& a' &5mpiei m%n,ii era% mai p%,in abr%p,i0 !e*i e+a'i &a (n-',ime. Pe m-s%r- &e se retr-+ea%0 m%n,ii !-!ea% (nspre )-i sa% ra)ine sa% $orma% terase sa% !epresi%ni &are p%tea% $i &%'ti)ate. @e*i &opa&ii pereni (n&- !omina% pe m%'te !intre !ea'%ri'e !in a&east- parte a )-ii0 tot%*i pro$i'%' nere+%'at a' m%n,i'or (n!ep-rta,i0 a&operi,i !e p-!%ri !e $a+i *i ar,ari0 re'aDa o&>i%' *i promitea %n p-m5nt mai b%n. @in &5n! (n &5n!0 pete a'be se )e!ea% (n p-!%ri'e !ea'%ri'or op%se0 &are0 !%p- $%m%' &e se (n-',a !eas%pra &opa&i'or0 p-rea% 'o&%ite *i &%'ti)ate !e oameni. P%n&te'e se m-rea% %neori0 (n %rma %n%i e$ort &om%n0 (n &eea &e p%rta n%me'e !e a*e7are0 !ar &e' mai a!esea era% mi&i *i i7o'ate. S&>imb-ri'e era% at5t !e rapi!e0 iar e$ort%ri'e &e'or &are (*i ris&asera)erea pe s%&&es%' a&estor amena6-ri era% at5t !e perse)erente0 (n&5t n% era prea +re% pentr% E'i7abet> s-.*i ima+ine7e &- a&estea se m-rea% &>iar (n moment%' (n &are ea 'e pri)ea &omp'et s%rprins- !e s&>imb-ri'e s%$erite (n &5,i)a ani. P%n&te'e !in )est%' a&estei &5mpii nemaipomenite0 %n!e n% prinsese r-!-&in- ni&i o p'ant-0 era% &% at5t mai m%'te0 !ar *i mai mari0 !e&5t &e'e !in partea esti&-0 iar %n%' !intre e'e ie*ea (n e)i!en,- (n mo! spe&ia'0 $orm5n! ban&%ri !e 7-pa!- $r%mos rot%n6ite pe $ie&are parte. Aa %na !intre eDtremit-,i'e sa'e se (n-',a %n ste6ar &are p-rea s- (n&er&e s- %mbreas&- &% &ren+i'e sa'e %n p%n&t 'a &are r-!-&ini'e n% a)ea% )oie s- a6%n+-. Se e'iberase !e robia pe &are o &oeDisten,- !e se&o'e o imp%sese as%pra &ren+i'or !e 'a &opa&ii !impre6%r *i (*i ar%n&- bra,e'e no!%roase *i $antasti&e !eparte0 (n s-'b-ti&ia 'ibert-,ii. ?n partea s%!i&- a a&estei min%ni !e &5mpie se a$'a %n p%n&t ne+r%0 (ntins pe &5,i)a a&ri &>iar 'a pi&ioare'e &-'-tori'or no*tri. S%pra$a,a '%i &% mi&i )a'%ri *i )aporii &are se ri!i&a% !e 'a e' ar-ta &-0 &eea &e 'a o prim- )e!ere ar p%tea p-rea o &5mpie0 era !e $apt %n 'a& !e m%nte0 (n&%iat !e (n+>e,%' iernii. Cn &%rent (n+%st se +r-bea n-)a'ni& !inspre inima '%i &-tre 'o&%' !es&>is !espre &are am )orbit *i p%teai s-.' %rm-re*ti &%m se %n!%ia spre s%! prin )a'ea propri%.7is- !e.a '%n+%' a mi'e (ntre+i0 !%p- mar+ini'e sa'e !e &%&%t- *i pin *i !%p- )aporii &are se ri!i&a% !in s%pra$a,a '%i &a'!- (n atmos$era re&e a !ea'%ri'or. Aa )-rsare0 a!i&- (n partea s%!i&-0 ma'%ri'e a&est%i ba7in (n&5nt-tor era% abr%pte0 $-r- a $i (ns- (na'te. Pe !ire&,ia a&eea0 'a&%' &ontin%a. At5t &5t se )e!ea &% o&>ii0 o )a'e (n+%st-0 !ar e'e+ant-0 !e.a '%n+%' &-reia &o'oni*tii (*i (mpr-*tiaser- 'o&%in,e'e mi&i0 &% o !ensitate &are sp%nea tot%' !espre &a'itatea p-m5nt%'%i *i !espre %*%rin,a &% &are se !es$-*%ra% &onta&te'e %mane. Ime!iat pe ma'%' r5%'%i0 'a poa'e'e sa'e se (ntin!ea sat%' =emp'eton. A)ea &am &in7e&i !e &'-!iri &% tot &% &e'e mai mo!este

85

!intre e'e0 &onstr%ite mai a'es !in 'emn0 $-r- &a ar>ite&t%ra 'or s- !ea !o)a!- !e b%n +%st0 !ar &are0 prin 'ipsa !e $inisare a m%'tora !intre &onstr%&,ii0 in!i&a +raba &% &are a% $ost ri!i&ate. E'e (n&5nta% o&>i%' printr.o )arietate !e &%'ori. C5te)a a)ea% at5t $a,a0 &5t *i spate'e a'be0 !ar 'a &e'e mai m%'te se a&operise n%mai $a,a (n &%'ori s&%mpe0 (n timp &e st-p5nii e&onomi0 !ar ambi,io*i0 )opsiser- p-r,i'e &e'e'a'te a'e e!i$i&ii'or &% %n ro*% *ters. Cna sa% !o%- p%rta% !e6a r%+ini%' b-tr5ne,ii0 (n timp &e +rin!e'e nea&operite &are se )e!ea% prin +eam%ri'e sparte !e 'a eta6%' a' !oi'ea ar-ta% &- proprietarii0 !atorit- +%st%'%i sa% )anit-,ii 'or0 (n&ep%ser- %n '%&r% pe &are n% a% $ost &apabi'i s-.' termine. Fe'%' (n &are era% !isp%se &ase'e0 (n mo! e)i!ent !in !ispo7i,ii'e %n%i om &are '%ase (n &onsi!erare &erin,e'e posterit-,ii mai !e+rab- !e&5t ne&esit-,i'e pre7ent%'%i0 %r5,ea str-7i'e ora*%'%i *i era% !isp%se ast$e'. Ereo trei sa% patr% !intre &'-!iri'e mai a'ese0 pe '5n+- o &%'oare %ni$orm-0 a)ea% ob'oane )er7i0 &are0 &e' p%,in (n anotimp%' a&e'a0 &ontrasta% (n mo! bi7ar &% 'a&%' (n+>e,at0 m%n,ii0 p-!%ri'e *i &5mp%ri'e (ntinse !e 7-pa!-. ?n $a,a %*i'or a&estor 'o&%in,e (n*e'-toare era% p%*i &5,i)a p%ie,i &are0 $ie n% a)ea% &ren+i0 $ie n% a)ea% !e&5t %na sa% !o%- r-m%re'e r-mase !in timp%' )erii0 &are p-rea% ni*te +rena!ieri (na',i &e st-tea% !e +ar!- 'a %*a prin,i'or. @e $apt0 'o&%itorii a&estor &ase noro&oase era% nobi'ii !in =emp'eton0 a*a &%m Marma!%2e era re+e'e 'or. Printre e'e se a$'a% 'o&%in,e'e a !oi tineri pri&ep%,i (n !omeni%' 'e+is'ati)0 a'e a'tor !o%persoane &are $-&ea% parte !in a&ea &'as- &are se t5r+%ia (n $o'os%' !orin,e'or &om%nitare s%b tit'%' !e proprietar !e ma+a7in *i a&eea a %n%i !is&ipo' a' '%i Es&%'ap &are0 pentr% o no%tate0 a!%&ea pe '%mea a&easta mai m%'te persoane !e&5t trimitea pe '%mea &ea'a't-. ?n mi6'o&%' a&est%i +r%p etero+en !e 'o&%in,e se (n-',a &ona&%' 6%!e&-tor%'%i &a %n t%rn !eas%pra t%t%ror )e&ini'or s-i. Se a$'a (n &entr%' %nei &%r,i !e &5,i)a a&ri0 (n &are mai a)ea *i o 'i)a!- !e pomi $r%&ti$eri. C5,i)a !intre a&e*tia $%seser- '-sa,i !e in!ieni *i p%rta% !e6a semne'e )5rstei m%*&>ii *i (n&'inarea tr%n&>i%'%i &ontrast5n! ast$e' &% +r-!ini'e tinere0 &are se )e!ea% !in&o'o !e &e'e mai m%'te +ar!%ri !in sat. ?n a$ar- !e pomii pe &are (i &%'ti)a0 mai era% !o%- r5n!%ri !e p'opi tineri !e Aombar!ia0 o spe&ie a!%s- (n Ameri&a !oar re&ent0 str-6%in! !e $ie&are parte a %nei pote&i &are !%&ea !e 'a o poart- &-tre stra!a prin&ipa'- p5n- 'a %*a !in $a,- a &asei. ?ntrea+a &'-!ire $%sese &onstr%it- s%b s%pra)e+>erea %n%i an%mit !omn Ri&>ar! Jones0 pe &are '.am men,ionat !e6a *i &are0 !atorit- pri&eperii sa'e (n prob'eme or!inare *i &% !orin,a nest-)i'it- !e a.*i eDer&ita ta'ente'e0 'a &are se a!-%+a $apt%' &- era $i%' s%rorii

26

6%!e&-tor%'%i0 se o&%pa !e obi&ei !e toate mi&i'e interese a'e '%i Marma!%2e =emp'e. A%i Ri&>ar! (i p'-&ea s- sp%n- &- re7%'tat%' %nei in)en,ii n% &onsta ni&i mai m%'t0 ni&i mai p%,in !e&5t &eea &e ar treb%i s- $ie teme'ia !is&%rs%'%i %n%i preot *i an%me0 %n p%n&t !e (n&ep%t I(n prim%' r5n!J *i %n $ina' I(n %'tim%' r5n!J. ?n&ep%se m%n&a (n prim%' an !e &onstr%&,ie a 'o&%in,ei0 ri!i&5n! %n e!i$i&i% (na't *i s%b,ire !e 'emn0 &% $ronton%' spre *osea. Fami'ia a 'o&%it (n a&est a!-post timp !e trei ani. Aa s$5r*it%' a&estei perioa!e0 Ri&>ar! terminase proie&tarea &asei. Se $o'osise0 (n a&est proie&t (n!r-7ne,0 !e eDperien,a %n%i oare&are me&ani&0 %n en+'e7 >oinar0 &are0 !e7)-'%in!%.i &5te)a ima+ini &% eDemp'e !e ar>ite&t%r- en+'e7- *i )orbin! (n &%no*tin,- !e &a%7- !espre $ri7e0 antab'ament *i0 (n mo! spe&ia'0 !espre or!inea &ompo7it-0 &-p-tase o in$'%en,- nepotri)it- as%pra +%st%'%i '%i Ri&>ar! (n ori&e a)ea !e.a $a&e &% a&ea ram%r- a arte'or. N% &- !omn%' Jones n% '.ar $i &onsi!erat pe Hiram @oo'itt'e %n empirist a' pro$esiei sa'e0 a)5n! obi&ei%' !e a.i as&%'ta !is&%rs%ri'e !espre ar>ite&t%r- &% %n $e' !e 75mbet in!%'+ent0 !ar0 $ie !in &apa&itatea !e a se p%ne (mpotri)a '%i &% ar+%mente p'a%7ibi'e eDtrase !in proprii'e re7er)e !e (n)-,-t%r-0 $ie poate0 !intr.o a!mira,ie se&ret-0 Ri&>ar! se s%p%nea (n +enera' ar+%mente'or en+'e7%'%i. N% n%mai &- a% ri!i&at (mpre%n- o &'-!ire pentr% Marma!%2e0 !ar a% a!%s (n &omitat %n sti' ar>ite&toni&. Or!inea &ompo7it-0 sp%nea !omn%' @oo'itt'e0 era o or!ine &omp%s- !in m%'te !eta'ii *i treb%ia s- $ie &ea mai $o'ositoare !intre toate0 pentr% &- to'era ori&e mo!i$i&are pe &are o &erea &on$ort%' sa% &ir&%mstan,e'e. @e obi&ei0 Ri&>ar! era !e a&or! &% a&east- a$irma,ie *i0 at%n&i &5n! !o%- +enii ri)a'e +5n!es& 'a $e' *i a% parte n% n%mai !e notorietate0 !ar monopo'i7ea7- to,i banii &om%nit-,ii0 este &e)a obi*n%it &a a&e*tia s'anse7e ten!in,e'e0 &>iar *i (n prob'eme mai +ra)e. ?n pre7ent0 !%p- &%m am mai s%+erat0 &aste'%'0 a*a &%m era n%mit (n )orbirea obi*n%it-0 a !e)enit mo!e'0 prin &a'it-,i'e sa'e0 pentr% $ie&are e!i$i&i% &% preten,ii pe o ra7- !e !o%-7e&i !e mi'e. Casa (ns-*i0 sa% &eea &e ar repre7enta &on&'%7ii'e !in !is&%rs%' preot%'%i0 era !in piatr-0 spa,ioas-0 p-trat- *i &on$ortabi'-. A&estea era% patr% &on!i,ii esen,ia'e0 pentr% &are Marma!%2e insistase &e)a mai m%'t !e&5t (n mo! obi*n%it. @ar ori&e a't&e)a r-m5nea !e &om%n a&or! (n seama '%i Ri&>ar! *i a aso&iat%'%i s-%. A&e*ti Ioameni !e seam-J a% +-sit !e &%)iin,- &- materia prim- era prea !%r- pentr% %ne'te'e m%n&itori'or &are (n +enera'0 '%&ra% &% materia'e &are n% era% mai ri+i!e !e&5t pin%' a'b a' p-!%ri'or !impre6%r0 %n 'emn &%nos&%t a $i at5t !e

87

moa'e0 (n&5t )5n-torii (' $o'oses& !rept pern-. @a&- n.ar $i $ost a&east!i'em- &i%!at-0 este $oarte probabi' &- +%st%ri'e ambi,ioase a'e ar>ite&,i'or no*tri s- ne $i !at mai m%'t !e $%r&- 'a rea'i7area !es&rieri'or. A-s5n! 'a o parte $a,a!a &asei0 !in &a%7a !%rit-,ii materia'%'%i0 ei s.a% &on&entrat mai m%'t as%pra )eran!ei *i a&operi*%'%i. S.a !e&is &a prima s- $ie (n sti' &'asi&0 iar &e' !e.a' !oi'ea o &on&reti7are rar- pentr% &a'it-,i'e or!inii &ompo7ite. Cn a&operi*0 sp%nea Ri&>ar!0 este o parte a %n%i e!i$i&i% pe &are anti&ii se str-!%ia% s-.' as&%n!-0 $iin! o eD&res&en,- (n ar>ite&t%r- &are era to'erat- n%mai pentr% &- era ne&esar-. ?n a$ar- !e a&easta0 a!-%+a e' &% pre7en,- !e spirit0 %n%' !intre merite'e prin&ipa'e a'e %nei 'o&%in,e era a&e'a !e a p-rea &- are pe $ie&are 'at%r- o $a,a!-0 !in ori&e %n+>i ai pri)i. o. Pentr% &a0 $iin! eDp%s- t%t%ror pri)iri'or (n toate anotimp%ri'e0 s- n% eDiste )reo p-rti&i&- !in ea pe &are in)i!ia )e&ini'or s.o s%p%n- &riti&ii. S.a >ot-r5t !e&i &a a&operi*%' s- $ie p'at0 &% patr% $e,e. Marma!%2e s.a op%s (ns-0 !in &a%7a 7-pe7i'or ab%n!ente &are se men,inea% '%ni !e 7i'e0 a&operin! p-m5nt%' &% strat%ri +roase !e trei.patr% pi&ioare. @in $eri&ire0 prin nat%ra or!inii &ompo7ite0 se p%tea $a&e %*or %n &ompromis0 iar +rin7i'e a% $ost '%n+ite0 &re5n!%.se %n po)5rni* pentr% a se p%tea e'imina +>ea,a. @ar0 !in p-&ate0 s.a $-&%t o +re*ea'- 'a m-s%rarea b%&-,i'or !e materia' $o'osite pentr% a&east- &onstr%&,ie. Fi &%m %na !intre &e'e mai importante &a'it-,i a '%i Hiram era $apt%' &- a)ea &apa&itatea !e a '%&ra !%p- re+%'a e&>er%'%i0 n% a eDistat posibi'itatea !e a !es&operi +re*ea'a p5n- (n moment%' (n &are b%&-,i'e enorme !e 'emn a% $ost ri!i&ate pe &ei patr% pere,i ai &'-!irii. ?n &%r5n! a $ost e)i!ent $apt%' &- a&operi*%' era partea &ea mai stri!ent- a (ntre+%'%i e!i$i&i%. Ri&>ar! *i aso&iat%' s-% s. a% &onso'at &% i!eea &- (n)e'i*%' )a a6%ta p%,in 'a &am%$'area (n-',imii eDa+erate a a&operi*%'%i. N%mai &- $ie&are ,i+'- pe &are o a!-%+a% atr-+ea *i mai m%'t aten,ia. Ri&>ar! a mai (n&er&at s- reme!ie7e r-%' &% )opsea *i (ntinse &% propria '%i m5n- patr% &%'ori !i$erite. Prima era %n a'bastr%.a7%ri%0 pre$erat (n speran,a !e*art- &- o&>i%' pri)itor%'%i )a $i (n*e'at (ntr.o asemenea m-s%r- (n&5t )a &re!e &- &er%' (ns%*i se ri!i&at5t !e maiest%os !eas%pra 'o&%in,ei '%i Marma!%2e. Cea !e.a !o%a era &eea &e e' n%mea I&%'oarea nori'orJ0 &are era0 ni&i mai m%'t0 ni&i mai p%,in0 imitarea &%'orii $%m%'%i. A treia era0 !%p- propria '%i p-rere0 %n )er!e in)i7ibi'0 !ar n% a $ost !e&5t %n eDperiment e*%at !in &a%7a $%n!a'%'%i a'bastr% a' &er%'%i. A% aban!onat (n &e'e !in %rm- tentati)e'e !e &am%$'are *i a% (n&er&at s- +-seas&- mo!a'it-,i !e a ornamenta ,i+'e'e s%p-r-toare.

28

@%p- o perioa!- (n!e'%n+at- !e +5n!ire *i !o%- sa% trei (n&er&-ri 'a '%mina '%nii0 Ri&>ar! a p%s &ap-t a&estei a$a&eri a&operin! partea s%perioar- &% o &%'oare (n!r-7nea,-0 pe &are e' a n%mit.o Ira7- !e soareJ0 asi+%r5n!%.' pe )-r%' s-% 6%!e&-tor%'0 &- a&esta era %n mo! ie$tin !e a a)ea (ntot!ea%na )reme b%n- !eas%pra &ap%'%i. P'at$orma *i pi)ni,e'e &asei era% (n&on6%rate !e +ri'a6e )opsite (n n%an,e ,ip-toare0 iar Hiram *i.a eDer&itat (n&- o !at- +eni%' $-&5n! !i$erite %rne *i s&%'pt%ri !e p-m5nt0 &are a% $ost (mpr-*tiate &% +enero7itate 'a a&est ni)e' a' '%&r-ri'or. Ri&>ar! a +-sit ini,ia' %n tertip in+enios pentr% &a *emine%ri'e s- semene &% ornamente'e ba'%stra!ei0 a*e75n!%.'e (ntr.o an%mitpo7i,ie *i $-&5n!%.'e $oarte 6oase. Pentr% mai m%'t &on$ort termi& *i pentr% &a $%m%' s- $ie (mpr-*tiat era ne&esar (ns- &a *emine%ri'e s- se ri!i&e p5n- 'a a&operi*0 !e)enin! ast$e' patr% obie&te &are atr-+ea% ime!iat pri)irea. @in moment &e a&est a&operi* $%sese &ea mai important- '%&rare ar>ite&toni&- 'a &are !omn%' Jones '%ase parte0 e*e&%' '%i i.a a!%s o %mi'in,- pe m-s%r-. Aa (n&ep%t 'e sp%nea t%t%ror &%nos&%,i'or &- era !in )ina ne&%noa*terii re+%'ii e&>er%'%i a '%i Hiram0 !ar0 pe m-s%r- &e o&>i%' se obi*n%ia &% re7%'tat%' m%n&ii sa'e0 a (n&ep%t s- $ie m%',%mit !e &eea &e $-&%se *i0 (n 'o& s-.*i &ear- s&%7e pentr% !e$e&te0 (n&ep% s- 'a%!e $r%m%se,ea &ona&%'%i. N% !%p- m%'t- )reme0 oamenii i.a% !at *i ei !reptate *i0 &%m bo+-,ia *i &on$ort%' s%nt (ntot!ea%na a!emenitoare0 a !e)enit0 a*a &%m am mai sp%s0 %n mo!e' imitat 'a s&ar- mi&-. Aa mai p%,in !e !oi ani !e 'a &onstr%irea &asei0 a)ea p'-&erea !e a sta pe p'at$orma ri!i&at- *i !e a pri)i trei !intre imita,ii'e mo!este a'e &apo!operei sa'e. Ast$e' poate mo!a s- trans$orme !e$e&te'e (n obie&te !e a!mira,ie. Marma!%2e a s%portat !i$ormitatea &asei sa'e &% bonomie *i a re%*it (n &%r5n!0 prin proprii'e (mb%n-t-,iri0 s-.i &on$ere 'o&%in,ei %n aer !e respe&tabi'itate *i &on$ort. =ot%*i0 mai era% m%'te '%&r%ri nepotri)ite0 &>iar *i (n ime!iata apropiere a &ona&%'%i. @e*i $%seser- a!%*i p'opi !in E%ropa pentr% a (mpo!obi &%rtea0 iar s-'&ii *i a',i &opa&i (*i $-&ea% treptat apari,ia '5n+- &as-0 tot%*i o +r-ma!- (n 7-pa!- tr-!a pre7en,a %n%i &iot !e pin. Fi0 (n &5te)a o&a7ii0 r-m-*i,e'e %r5te a'e %nor &opa&i0 &are $%seser- !istr%*i (n parte !e $o&0 se )e!ea% (n-',5n!%.*i tr%n&>i%ri'e ne+re *i '%&ioase !o%-7e&i sa% trei7e&i !e pi&ioare !eas%pra a'b%'%i p%r a' 7-pe7ii. A&este &iot%ri0 &%m era% n%mite (n 'imba6%' re+i%nii0 era% $oarte !ese (n &5mp%' !es&>is !e 'a mar+inea sat%'%i *i era% (nso,ite %neori !e r-m-*i,e'e %n%i pin sa% !e &%&%t- &%r-,at- !e s&oar,-0 &are.*i %n!%ia &% +ran!oare me'an&o'i&- &ren+i'e (n b-taia )5nt%'%i0 o %mbr-

89

!oar a +'oriei sa'e tre&%te. @ar a&estea0 &a *i a'te !eta'ii nep'-&%te )e!erii0 n% a% $ost obser)ate !e E'i7abet> &are era &%&erit- !e pri)e'i*te. Pe m-s%r- &e &aii &obora% &oasta m%nte'%i0 ea a)% o pri)ire !e ansamb'% as%pra p5'&%'%i !e &ase &e se (ntin!ea &a o >art- 'a pi&ioare'e sa'e &e'e &in&i7e&i !e $iri&e'e !e $%m &are se (n-',a% !in )a'e spre &er0 'a&%' (n+>e,at (n&on6%rat !e m%n,i )e*ni&i )er7i0 &% pinii (na',i o+'in!in!%.se (n '%&i%' s-% a'b0 '%n+in!%.'e si'%eta (n '%mina soare'%i &are ap%nea0 $ir%' (nt%ne&at !e ap- &are i7b%&nea !in i7)or *i0 *erp%ia (n !r%m%' s-% (n!e'%n+at spre C>esapea2e t-r5m%' s&>imbat0 !ar (n&- ne%itat-0 a' &opi'-riei sa'e. ?n ,-ri'e %n!e0 !e.a '%n+%' timp%'%i0 m%n&a a permis &a e$ort%ri'e oameni'or s- !-in%ias&-0 &in&i ani !e 7i'e a!%seser- mai m%'te s&>imb-ri importante !e&5t %n (ntre+ se&o'. =5n-r%' nostr% )5n-tor *i 6%!e&-tor%' n% obser)a% a&este mo!i$i&-ri at5t !e repe!e0 !e*i p-!%ri'e a&e'ea (nt%ne&ate par&- n% a!%&ea% ni&io!at- &e)a no% *i era% martori 'a pri)e'i*tea a&eea m5n!r- &are 'i se (n$-,i*a !intr.o!at- $-r- a sim,i )reo %rm- !e (n&5ntare. Ce' !int5i ar%n&- !in no% o pri)ire !e a!mira,ie !inspre nor! spre s%! *i (*i (n+rop- iar $a,a (n $a'!%ri'e >ainei sa'e0 (n timp &e &e' !in %rm- &ontemp'a0 &% o p'-&ere $i'antropi&-0 perspe&ti)a bo+-,iei *i a &on$ort%'%i &are (' (n&on6%ra%. Era% $r%&te'e e$ort%ri'or *i >-rni&iei sa'e. =ot%*i0 7+omot%' )ese' a' 7%r+-'-i'or !e 'a o sanie a atras aten,ia (ntre+%'%i +r%p. Se a%7ea !e pe &oasta m%nte'%i0 at5t !e p%terni&0 (n&5t se tr-!a $or,a &ai'or *i (n!em5narea )i7iti%'%i &are (i &on!%&ea. Arb%*tii !e.a '%n+%' *ose'ei 'e.a% (n+r-!it )e!erea0 iar &e'e !o%- s-nii s.a% apropiat am5n!o%- $-r- s- se obser)e %nii pe &ei'a',i. Capitolul IV. +4 Ce e5 & cui iap a murit5 Ce s/a .nt"mplat51 Fa'sta$$. Ime!iat a% 7-rit o sanie mare !e 'emn0 tras- !e patr% &ai0 +r-bin!%.se printre arb%*tii !es$r%n7i,i &are ti)ea% !r%m%'. Caii !in $a,- era% s%ri0 iar &ei !in %rm- era% !e %n ne+r% str-'%&itor. Nen%m-ra,i &'opo,ei era% at5rna,i !e ori&are parte a >am%'%i %n!e p%tea% $i prin*i0 iar !orin,a )-!it- a )i7iti%'%i era &a prin !ep'asarea rapi!- a e&>ipa6%'%i0 (n &i%!a

30

%r&%*%'%i abr%pt0 a&e*tia s- r-s%ne &5t mai m%'t. @e &%m obser)- a&est mi& !eta'i%0 6%!e&-tor%' re&%nos&% ime!iat i!entitatea &e'or !in sanie. Era% patr% b-rba,i. Pe o parte a )e>i&%'%'%i era 'e+at bine %n s&a%n !e tip%' &e'or $o'osite pentr% m-s%,e'e !e s&ris. A&o'o st-tea %n om%'e, a&operit &% o >ain- mare ti)it- &% b'an-0 (n a*a $e' (n&5t n% r-m5nea )i7ibi'- !e&5t $a,a ro*ie. 4-rbat%' se %ita tot timp%' (n s%s0 !e par&- '.ar $i !eran6at &- era at5t !e aproape !e p-m5nt0 iar eDpresia !e pe $a,a '%i '-sa s- se +>i&eas&- $r-m5ntarea. A&esta era )i7iti%'0 &are &on!%&ea anima'e'e (n$'-&-rate !e.a '%n+%' pr-p-stiei &% %n o&>i ne(n$ri&at *i o m5n- si+%r-. Ime!iat (n spate'e '%i0 &% $a,a spre &ei'a',i !oi0 st-tea o si'%et- (na't-0 at5t !e $ira)-0 (n&5t ni&i m-&ar >aine'e +roase pe &are 'e p%rta0 (mpre%n- &% &o',%' %nei p-t%ri !e &a'0 n% p%tea s- o $a&- s- parmai p%terni&-. Fa,a (i ie*ea 'a )e!ere !e s%b o s&%$ie !e noapte !e '5n*i0 &5n! se (ntoarse spre sania '%i Marma!%2e at%n&i &5n! s-nii'e s.a% apropiat %na !e a'ta0 p-rea0 (n mi*&area sa !e'i&at- nesp%s !e $ra+i'-. N%mai o&>ii '%i0 sti&'o*i *i !e %n a'bastr%.!es&>is0 se proie&ta% &% $or,!e s%b t5mp'e. C>ip%' s-% a)ea o pa'oare permanent-0 at5t !e p%terni&(n&5t n% p%tea $i a$e&tat- ni&i !e $ri+%' !in seara a&eea. ?n $a,a a&est%i persona6 st-tea o si'%et- so'i!-0 s&%n!-0 p-trat-. Haine'e +roase n% '-sa% s- se (ntre)a!- ni&i %na !intre p-r,i'e &orp%'%i0 &% eD&ep,ia $e,ei0 &are0 aprins- !e o pere&>e !e o&>i ne+ri0 ne !-!ea %ne'e in!i&ii &% pri)ire 'a $ie&are tr-s-t%r- mo!est- a si'%etei sa'e. O per%&- +a'ben-0 am%7ant-0 (i rot%n6ea *i &omp'eta or!onat &>ip%'. Aa $e' &a *i &ei'a',i !oi0 p%rta o &-&i%'- !in pie'e !e 6!er. Ce' !e.a' patr%'ea era %n b-rbat b'5n!0 &% &>ip%' pre'%n+0 &are n% se $erea !e $ri+ !e&5t &% o b'%7- !e )5nt nea+r-0 e'e+ant-0 !ar 6erpe'it-. P%rta o p-'-rie bine propor,ionat-0 !e*i materia'%' se stri&ase !in &a%7a peria6%'%i prea !es. A)ea $a,a pa'i!- *i0 (n p'%s0 p%,in me'an&o'i&-0 sa% &eea &e ar p%tea $i &onsi!erat ten%' %nei persoane st%!ioase. R-&ea'a aer%'%i (i !-!ea a&%m o '%min- *i o ro*ea,- $ebri'e. Ansamb'%' (n$-,i*-rii sa'e0 &ontrast5n! &% %mor%' (nso,itor%'%i s-%0 p-rea mar&at !e $r-m5nt-ri'e min,ii. @e (n!at- &e s-nii'e s.a% apropiat !est%' !e m%'t0 )i7iti%' a&est%i e&>ipa6 $antasti& stri+- tareL M Opre*te (n a!5n&it%r-0 opre*te0 t% Re+e a' Kre&iei0 opre*te (n a!5n&it%r-0 A+amemnon0 sa% n.am s- pot s- te !ep-*es&. 4ine ai )enit a&as-0 )ere @%2e. 4%n )enit0 b%n )enit 4ess &ea &% o&>i ne+ri. Ee7i0 am str-b-t%t &5mp%' &% o (n&-r&-t%r- pe m-s%r-0 &a s- )- $a& &inste. @omn%' AeQ%oi a ie*it &% o sin+%r- &-&i%'-0 b-tr5n%' Frit7 n% a )r%t s- stea stermine sti&'a0 iar !omn%' Krant mai are s-.*i (n&>eie pre!i&a. C>iar *i &aii )oia% s- )in- to,i0 apropo0 treb%ie s- )5n! &aii ne+ri ime!iat. Se ba+- (n &ei'a',i0 iar -*tia n% mer+ prea bine (n >am%ri'e !%b'e. Pot s-

91

s&ap !e ei &a s-R M Ein!e &e )rei0 @i&2on0 r-sp%nse 6%!e&-tor%' &% o )o&e )ese'-. Asta &a s- ne 'a*i (n pa&e pe mine0 $ii&a mea *i pe b-ie,i. Fi Frit70 prietene0 este (ntr.a!e)-r %n &omp'iment $r%mos0 s- p'-te*ti patr%7e&i *i &in&i (n 'o& !e *apte7e&i. @omn%'e AeQ%oi0 %mi'%' )ostr% ser)itor. @omn%'e Krant0 )- s%nt re&%nos&-tor pentr% aten,ia !%mnea)oastr-0 sp%se e' ri!i&5n!%.*i &-&i%'a. @omni'or0 ).o pre7int pe $ii&a mea. Ea )&%noa*te $oarte bine !in a%7ite. M 4ine ai )enit0 bine ai )enit0 =&>oo+e0 sp%se &e' mai b-tr5n !intre to,i0 &% %n p%terni& a&&ent +erman. @omni*oara PetsN (mi r-m5ne !atoare &% %n s-r%t. M Fi o s- )i.' !a% &% b%&%rie0 !ra+- !omn%'e0 stri+- )o&ea !e'i&at- a E'i7abet>ei0 r-s%n5n! ar+inti% (n aer%' 'impe!e a' !ea'%ri'or0 $a,- !e stri+-te'e p%terni&e a'e '%i Ri&>ar!. Am (ntot!ea%na %n s-r%t pentr% b-tr5n%' me% prieten. @omn%'e maior Hartmann. ?n a&est timp0 !omn%' &are st-tea pe s&a%n%' !in $a,-0 &are $%sese n%mit AeQ%oi0 se ri!i&ase &% +re%0 st5n6enit !e pa'toane *i0 prin75n!%.se &% o m5n- !e s&a%n%' )i7iti%'%i pentr% a.*i p-stra e&>i'ibr%'0 (*i s&oase &-&i%'a &% &ea'a't- m5n- *i0 $-&5n! o p'e&-&i%ne po'iti&oas- &-tre 6%!e&-tor *i (n&- %na0 mai amp'-0 &-tre E'i7abet>0 'e transmise ast$e' &omp'imente'e sa'e. M A&oper-.,i &ap%'0 $ran&e7%'e0 a&oper-.,i &ap%'0 stri+- )i7iti%'0 !omn%' Ri&>ar! Jones. A&oper-.,i &ap%'0 sa% $ri+%' o s-.,i ia *i $ire'e pe &are 'e mai ai. @a&- Absa'om ar $i a)%t p-r%' 'a $e' !e rar &a a' t-%0 ar mai $i tr-it *i a&%m. K'%me'e '%i Ri&>ar! st5rnea% (ntot!ea%na r5sete'e0 pentr% &a !-!ea !o)a!- !e pre7en,- !e spirit. E' (ns%*i r5!ea &% po$ta&%m0 (n timp &e !omn%' AeQ%oi se a*e7- !in no% p'in !e )oio*ie. Preot%'0 &-&i a&easta era tit%'at%ra !omn%'%i Krant0 r-sp%nse !e asemenea 'a sa'%t%' &-'-tori'or0 mo!est0 !ar &% a$e&,i%ne0 (n timp &e Ri&>ar! se pre+-tea s- (ntoar&- to,i &aii spre &as-. N%mai (n &ariera !e piatr- p%tea s- (ntoar&- $-r- s- mai %r&e pe )5r$%' m%nte'%i. ?n &oasta !ea'%'%i era o s-p-t%r- !est%' !e mare0 &>iar a&o'o %n!e Ri&>ar! re%*ise s- opreas&- s-nii'e. @e a&o'o era% eDtrase pietre'e &are se $o'osea% 'a &onstr%irea &ase'or !in sat *i a&o'o (n&er&a *i e' s-.*i (ntoar&- tr-s%ra. @r%m%' era (n+%st *i !in a&east- &a%7!ep-*irea era !i$i&i'- *i a!esea &>iar peri&%'oas-0 iar Ri&>ar! (n$r%nta peri&o'%' sporit !e a (ntoar&e %n ate'a6 &% patr% &ai. Ne+r%' s.a o$erit po'iti&os s- str%neas&- arm-sarii !in $a,-0 iar 6%!e&-tor%' se o$eri +eneros s-.i !iri6e7e. Ri&>ar! respinse am5n!o%- prop%neri'e &% !ispre,.

32

M @e &e *i pentr% &e0 )ere @%2eO eD&'am- e'0 p%,in $%rios. Caii s%nt b'5n7i &a ni*te miei. Ftii &- e% (ns%mi i.am !resat pe 'i!eri0 iar &ei !in spate s%nt prea aproape !e bi&i%' me% &a s- $ie 'ene*i0 'at-0 !omn%' AeQ%oi treb%ie s- *tie &5te &e)a !espre &on!%&erea &ai'or0 pentr% &- a &-'-torit !e at5tea ori &% mine. Poate s- >ot-ras&- !omn%' AeQ%oi !a&eDist- )re%n peri&o'. Fran&e7%'%i n%.i st-tea (n &ara&ter s- !e7am-+eas&- speran,e (n &are se p%sese at5ta (n&re!ere0 &% toate &- se tot %ita spre pr-pastia &are se !es&>i!ea (n $a,a '%i0 (n timp &e Ri&>ar! (*i (ntor&ea 'i!erii (n &ariera !e piatr-0 &% ni*te o&>i &5t &epe'e. M%*&>ii +erman%'%i a% r-mas re'aDa,i0 !ar pri)irea '%i a+er- n% s&-pa nimi&. @omn%' Krant (*i p%se m5ini'e pe o parte a s-niei0 pre+-tin!%.se s- sar-0 !ar timi!itatea '.a (mpie!i&at s$a&- sa't%' pe &are ne'ini*tea $i7i&- (' (n!emna s-.' $a&-. C% o 'o)it%r- !e bi&i0 Ri&>ar! a re%*it s-.i $a&- pe 'i!eri s- intre (n noian%' !e 7-pa!- &are a&operea &ariera !e piatr-0 !ar (n moment%' (n &are anima'e'e ne'ini*tite a% a)%t !e s%$erit !in &a%7a &r%stei0 pe &are o sp-r+ea% 'a $ie&are pas0 a% re$%7at s- mai (nainte7e (n !ire&,ia a&eea. @impotri)-0 !5n!%.*i seama &- stri+-te'e *i 'o)it%ri'e )i7iti%'%i se intensi$i&a% !in &a%7a a&easta0 'i!erii a% !at (napoi peste &aii !in spate0 &are 'a r5n!%' 'or a% (mpins sania. Cn sin+%r b%*tean era (n )5r$%' +r-me7ii &are s%s,inea !r%m%' (n partea !inspre )a'e0 (n+ropat (n 7-pa!-. Sania a tre&%t %*or peste a&est obsta&o'0 iar0 (nainte &a Ri&>ar! s-.*i !ea seama !e peri&o'%' '%i0 o 6%m-tate !in sanie a $ost ar%n&at- (n pr-pastie *i a &-7%t perpen!i&%'ar mai m%'t !e o s%t- !e pi&ioare. Fran&e7%'0 &are prin po7i,ia sa a a)%t perspe&ti)- amp'- as%pra posibi'it-,ii !e a se pr-b%*i *i.a tras &orp%' (n $a,- !in instin&t0 at5t !e m%'t &5t a p%t%t *i a stri+atL M O0 !ra+%' me% !omn @ee&2S Mon ieu6 7ue faites ,ous58 M onner und 'litzen90 Ri&>artS eD&'am- )eteran%' +erman0 %it5n!%. se spre mar+inea pr-p-stiei &% o emo,ie neobi*n%it-. Stabi'i7ea7- ter sania *i omoar- ter &aii. M @ra+- !omn%'e Jones0 sp%se preot%'0 $ii pr%!ent0 !ra+- !omn%'e0 $ii pr%!ent. M Ri!i&a,i.)-0 !ia)o'i (mpie'i,a,iS stri+- Ri&>ar!0 &are a)ea o pri)e'i*te !e ansamb'% as%pra (ntre+ii sit%a,ii0 'o)in! (n a&e'a*i timp s&a%n%' pe &are st-tea !in !orin,a nest-)i'it- !e a se !%&e (nainte. Ri!i&-.te0 (,i sp%n0 )ere @%2e. Eoi $i ne)oit s-.i )5n! *i pe &ei s%ri. S%nt
9 "

@%mne7e%'eS Ce $a&e,iO )n(red(*( =emete *i $%'+ere )n(red(*(

99

&aii &e' mai prost !resa,i0 !omn%'e AeQ%oi. Ri&>ar! era prea a+itat pentr% a mai a)ea +ri6- !e pron%n,ia sa0 pe &are o s%pra)e+>e &% )anitate %neori. M @omn%'e AeQ%oi0 )- ro+ s-.mi !a,i !r%m%' !e pi&ior. E- ,ine,i at5t !e str5ns !e pi&ior%' me% (n&5t n% e !e mirare &- arm-sarii se !a% (napoi. M S$5nt- Pro)i!en,-0 eD&'am- 6%!e&-tor%'. O s- moar- &% to,ii. E'i7abet> a s&os %n ,ip-t as&%,it0 iar $a,a nea+r- a '%i A+amemnon a !e)enit !e %n a'b noroios. ?n a&est moment &riti&0 t5n-r%' )5n-tor &are0 (n timp &e &e'e !o%+r%p%ri $-&ea% s&>imb !e sa'%t%ri0 r-m-sese t-&%t0 s-ri !in sania '%i Marma!%2e 'a &ap%' 'i!eri'or &are !-!ea% (napoi. Caii0 &are (n&- mai s%$erea% !in &a%7a 'o)it%ri'or neso&otite *i oare&%m (nt5mp'-toare a'e '%i Ri&>ar!0 s-rea% (n s%s *i (n 6os &% a&e'e mi*&-ri !e r-% a%+%r &are amenin,- %n start br%s& *i +re% !e &ontro'at0 (mpin+5n! (n&- (n spate. =5n-r%' i.a tras &% p%tere pe 'i!eri0 iar a&e*tia a% $-&%t %n pas (ntr.o parte *i a% intrat 'a 'o& pe !r%m0 (n po7i,ia (n &are era% opri,i 'a (n&ep%t. Sania a $ost r-s%&it- *i ri!i&at- !in po7i,ia sa peri&%'oas-0 &% ro,i'e (n s%s. Kerman%' *i preot%' a% $ost ar%n&a,i prea p%,in &eremonios0 pe *osea0 !ar $-r- a 'e p%ne (n peri&o' oase'e. Ri&>ar! 7b%r- prin aer0 !es&riin! %n &er&0 (n &are >am%ri'e era% ra7a *i ateri7- 'a !istan,- !e )reo &in&ispre7e&e pi&ioare (n a&e'a*i n-mete !e &are 'e.a $ost team- &ai'or0 pe partea st5n+-. Ai&i0 ap%&5n! instin&ti) &-p-str%'0 a*a &%m oamenii &are se (nea&- se a+a,- !e paie *i.a ser)it sin+%r !rept an&or-. Fran&e7%'0 &are era pe pi&ioare'e sa'e *i s-rea !in sanie0 7b%r- !e asemenea prin aer0 &am (n $e'%' (n &are b-ie,ii se 6oa&- !e.a &apra *i s&-p5n! prin tan+ent!in traie&toria sa &%rbat-0 a ateri7at (n noian%' !e 7-pa!- &% &ap%' (nainte *i a r-mas a*a0 &% pi&ioare'e (n s%s0 &a sperietori'e !e &iori &are se &'atin(n 'an%' !e por%mb. Maior%' Hartmann0 &are (n tot a&est timp (*i p-strase (n mo! a!mirabi' st-p5nirea !e sine0 a $ost prim%' !in +r%p &are *i.a re&-p-tat )o&ea *i s.a restabi'it pe pi&ioare'e sa'e. M Ter dey,el0 Ri&>ar!0 eD&'am- e' (ntr.o )o&e pe 6%m-tatea serioas-0 pe 6%m-tate +'%mea,-0 )rei s-.,i !es&ar&i sania $oarte repe!e. N% se *tie !a&- atit%!inea !omn%'%i Krant0 ime!iat !%p- ateri7are0 a $ost &ea pe &are ar $i meritat.o o asemenea p-,anie sa% s.a +r-bit sm%',%meas&- pentr% &- a s&-pat0 prostern5n!%.se (n $a,a Atotp%terni&iei pe &are o s'-)ea. C5n! se ri!i&- !in +en%n&>i0 (n&ep% s- se %ite &% ne'ini*te (n 6%r%' s-%0 pentr% a )e!ea (n &e stare se a$'a% (nso,itorii s-i0 (n timp &e $ie&are b%&-,i&- !in &orp%' '%i trem%ra !in &a%7a a+ita,iei p'ine

34

!e ner)o7itate. Fi $a&%'t-,i'e !omn%'%i Jones era% t%'b%rate0 !ar pe m-s%r- &e i s.a (mpr-*tiat &ea,a !in $a,a o&>i'or0 (*i !-!% seama &- tot%' era si+%r *i0 a)5n! aer%' &- este $oarte m%',%mit !e sine0 stri+-L M Ei0 asta a $ost o so'%,ie !e*teapt-. Noro& &- m.am +5n!it s-.i prin! !e >am%ri0 a't$e' !ia)o'ii -*tia (mpie'i,a,i ar $i $ost a&%m peste m%n,i. Ce bine mi.am re)enit0 @%2eS @a&- ar mai $i !%rat %n moment ar $i $ost prea t5r7i%. @ar am *ti%t eDa&t !e %n!e s-.' prin! pe 'i!er. Ao)it%ra !in &oasta !reapt- *i $apt%' &- '.am tras repe!e !e >am%ri i.a !omo'it0 treb%ie s- re&%nos&5. M Nenoro&it%'eS Re)ino.,i0 @i&2onS sp%se e'. @a&- n% ar $i $ost t5n-r%' a&esta &%ra6os !e ai&i0 n.ar mai r-mas nimi& ni&i !in tine0 ni&i !in &aii t-i0 sa% mai !e+rab- ai mei. @ar %n!e este !omn%' AeQ%oiO M :h# mon cher ;uge# mon ami6< stri+- o )o&e (n-b%*it-. A-%!at $ie @omn%'0 tr-ies&S =e ro+0 !omn%'e A+amemnon0 )rei s- )ii ai&i *i s- ma6%,i &% pi&ior%' -staO Ne+r%' *i preot%' (' ap%&ar- pe $ran&e7%' imobi'i7at !e pi&ioare *i (' traser- !e s%b %n n-mete !e 7-pa!- !e trei pi&ioare +rosime0 !e %n!e )o&ea '%i s%na &a !intr.%n morm5nt. Ime!iat !%p- e'iberarea sa0 +5n!%ri'e !omn%'%i AeQ%oi era% !est%' !e (mpr-*tiate0 iar &5n! a $ost s&os 'a '%min- (*i ri!i&- pri)irea (n s%s0 pentr% a &er&eta !istan,a !e 'a &are &-7%se. C5n! s.a *ti%t (n si+%ran,- i.a re)enit *i %mor%'. =ot%*i a tre&%t &e)a )reme (nainte &a e' s- (n,e'ea+- &e se (nt5mp'ase. M Ce $a&i0 monsie%r0 a&o'o0 (ntreb- Ri&>ar!0 a6%t5n!%.' pe ne+r% sporneas&- 'i!erii. Cre!eam &- te.am )-7%t 7b%r5n! a&%m %n moment spre )5r$%' m%nte'%i. M A-%!at $ie @omn%'0 n.am 7b%rat (n 'a&0 r-sp%nse ne+r%'0 &% o eDpresie (mp-r,it- (ntre !%rere0 &a%7at- !e &5te)a 7+5riet%ri mari pe &are 'e $-&%se &5n! (*i $or,a &ap%' s- ias- prin po6+>i,- *i eDpresia !e &%rtoa7ie &are p-rea mai potri)it- tr-s-t%ri'or sa'e $'eDibi'e. M A>0 mon &>er Mister @ee20 &e $a&i !e.a&%mO N% mai s%nt '%&r%ri pe &are !%mneata s- n% 'e $i (n&er&at. M Crm-tor%' '%&r% &re! &- )a $i s- (n)e,e s- &on!%&-0 sp%se 6%!e&-tor%'0 &are $%sese o&%pat s- ar%n&e &-prioara (mpre%n- &% a'te &5te)a ba+a6e !in propria sanie pe 7-pa!-. A)e,i ni*te 'o&%ri ai&i0 !omni'or0 seara !e)ine prea re&e *i se apropie ora s'%6bei !omn%'%i
Cititorii a% !rept%' !e a r5!e0 !%p- !atina str-b%n-0 'a a&&i!ente'e pro)o&ate !e &-'-toria &% sania. Fi !e &%m J%!e&-tor%' s.a asi+%rat &- ni&i %n%' !intre ei n% era terminat0 *i.a $o'osit ime!iat pri)i'e+ii'e )n(a(*( ; O>0 !ra+%' me% 6%!e&-tor0 prieten%' me%S )n(red(*(
5

95

Krant. O s-.' '-s-m pe prieten%' Jones s- repare stri&-&i%ni'e &% a6%tor%' '%i A+amemnon0 iar noi ne )om +r-bi &-tre %n $o& &a'!. Cite0 @i&2on0 ai&i s%nt &5te)a !intre $'ea&%ri'e '%i 4ess pe &are po,i s- 'e ar%n&i (n sanie &5n! termini. Fi mai este *i o &-prioar- pe &are am prins.o. Gi.a* $i re&%nos&-tor !a&- ai a!%&e.o. A++N0 a!%.,i aminte &- (n seara asta primim )i7ita '%i Mo* Cr-&i%n7. Ne+r%' 75mbi0 !5n!%.*i seama !e mita &are i se o$erea (n s&>imb%' t-&erii sa'e 'e+ate !e &-prioar-0 (n timp &e Ri&>ar!0 $-r- s- a*tepte &a )-r%' s-% s-.*i termine !is&%rs%'0 rep'i&-L M S- (n)-, s- &on!%& sp%i0 )ere @%2e. Mai este &ine)a (n &omitat%' a&esta &are s- se pri&eap- 'a $e' !e bine &a mine 'a &aiO Cine a (mb'5n7it m5n7a pe &are n% (n!r-7nea s- o (n&a'e&e nimeni0 !e*i )i7iti%' t-% a sp%s &- o (mb'5n7ise e' (nainte. @ar toat- '%mea *i.a !at seama &- min,ea0 se pri&epea s- mint-0 Jo>n -'a. Ce.i a&o'o0 o &-prioar-O Ri&>ar! p'e&- !e '5n+- &ai *i se !%se (n 'o&%' %n!e Marma!%2e ar%n&ase )5nat%'. M E o &-prioar-S S%nt %'%itS @a0 are !o%- r-ni0 a tras am5n!o%+'oan,e'e *i '.a 'o)it !e ambe'e !-,i0 @oamneS C%m o s- se mai 'a%!e Marma!%2e0 se 'a%!- 'a nes$5r*it pentr% ori&e $'ea& &a -sta. C5n! te +5n!e*ti &- @%2e a omor5t o &-prioar- (nainte !e Cr-&i%nS N.o s- mai po,i tr-i &% e'. =ot%*i0 am5n!o%- s%nt (mp%*&-t%ri proaste0 a $ost !oar noro&0 p%r *i simp'% noro&. N.am tras !e !o%- ori (ntr.o &opit- !espi&at(n )ia,a mea ori o 'o)e*ti !e prima !at-0 ori ai ratat !e tot0 ori (' omori0 ori $%+e. @oar !a&- ar $i $ost %n %rs sa% o pisi&- s-'bati&-0 %n )5n-tor ar $i p%t%t !es&-r&a ambe'e +'oan,e. Hei0 A++N0 'a &e !ep-rtare era 6%!e&-tor%' &5n! a %&is &-prioaraO M O0 !omT'e Ri&>ar!0 'a )reo &in7e&i !e metri0 stri+- ne+r%'0 ap'e&5n!%.se s%b %n%' !intre &ai0 &% preteDt%' !e a (n&>eia o &ataram-0 !ar !e $apt pentr% a.*i as&%n!e r5n6et%' &are.i (ntin!ea b%7e'e !e 'a o %re&>e 'a &ea'a't-. M Cin7e&i !e metriS repet- &e'-'a't. C-prioara pe &are am )5nat.o iarna tre&%t- era 'a o s%t- !aS ?n ori&e &a70 era mai !e+rab- 'a )reo s%t&in7e&i !e&5t 'a o s%t-. N% a* (mp%*&a o &-prioar- !e 'a &in7e&i !e metri. ?n p'%s0 (,i a!%&i aminte A++N0 n% am tras !e&5t o sin+%r- !at-. M @a0 !omT'e Jones0 mi.amintes& !.asta. NattN 4%mppo a tras. Fti,i0 toat- '%mea sp%ne &- NattN '.a.mp%*&at.
Ei7ite'e perio!i&e a'e '%i Mo* Ni&o'ae sa% Mo* Cr-&i%n0 &%m i se sp%nea0 n% a% $ost ni&io!at- %itate !e 'o&%itorii Ne/ 1or2.%'%i0 p5n- &5n! imi+ran,ii !in Ne/ En+'an! '.a% a!%s printre &re!in,e'e *i obi*n%in,e'e p%ritani'or pe IP-rinte'e Cr-&i%nJ &are )ine (n $ie&are Cr-&i%n )n(a(*(
7

36

M A%mea minte0 ne+r% (mpe'i,at &e e*tiS eD&'am- Ri&>ar! &% n-!%$. ?n patr% ani n.am (mp%*&at ni&i o )e)eri,- ar+intie pe &are ti&-'os%' -sta s- n.o pretin!-0 sa% a't&ine)a (n 'o&%' '%i. =r-im (ntr.o '%me a naibii !e in)i!ioas- oamenii s%nt +ata s- mi&*ore7e importan,a %nei $apte &a so a!%&- 'a ni)e'%' propriei persoane. A&%m a% n-s&o&it o po)este !espre Patent80 &%m &- Hiram ar $i a6%tat 'a proie&tarea t%r'ei !e 'a biseri&a S$. Pa)e'0 !e*i Hiram *tie &- proie&t%' a $ost (n (ntre+ime a' me%. Inspirat p%,in !%p- o ima+ine a omonimei sa'e !in Aon!ra0 treb%ie s- re&%nos&0 !ar (n &ea mai mare parte0 a!i&- (n toate !eta'ii'e !e +eni%0 a $ost &rea,ia mea. M N% *ti% !e %n!e )ine0 sp%se ne+r%' &% a!mira,ie0 pier75n! ori&e %rm- !e %mor0 !ar toat- '%mea sp%ne &- e $oarte $r%moas-. M Fi a% !reptate &5n! sp%n asta0 A++N0 sp%se Ri&>ar!0 p'e&5n! !e '5n+- &-prioar- *i mer+5n! &-tre ne+r% &% aer%' %n%i om a &-r%i interes $%sese tre7it. Cre! &- pot s- sp%n0 $-r- s- m- 'a%!0 &- este &ea mai $r%moas- *i &ea mai bine &onstr%it- biseri&- r%ra'- !in Ne/ 1or2. Fti% &- oamenii !in Conne&ti&%t tot )orbes& !e &asa 'or !e r%+-&i%ni 3est Her$ie'!0 !ar n% &re! ni&i 6%m-tate !in &e sp%n0 s%nt ni*te '-%!-ro*i &%m n.ai mai )-7%t. C%m ai $-&%t %n '%&r%0 !a&- )-! ei &- ar p%tea a)ea s%&&es0 o s-.*i ba+e &oa!a (ntot!ea%na. Pe $a,- s%nt omeno*i0 !ar !%pa&eea pretin! &- &e.ai $-&%t e merit%' 'or pe 6%m-tate sa% &>iar pe !e.a. ntre+%'. Cre! &-.,i aminte*ti0 A++N0 &5n! am pi&tat simbo'%' !ra+on%'%i )itea7 a' &-pitan%'%i Ho''ister0 era a&o'o %n t5n-r &are !-!ea &ase'e !in ora* &% pra$ !e &-r-mi!-. A )enit (ntr.o 7i *i s.a o$erit s- ameste&e &eea &e e% n%mes& ne+r%' ne%ni$orm0 pentr% &oa!- *i &oam- *i !%p- a&eea0 pentr% &- ar-ta eDa&t &a p-r%' !e &a'0 a sp%s 'a toat- '%mea &- e' *i SB%ire Jones pi&taser- simbo'%'. @a&- Marma!%2e n%.' a'%n+- !in Patent0 n.are !e&5t s- )opseas&- tot sat%' &% proprii'e '%i m5ini !in partea mea. Ai&i Ri&>ar! s.a oprit %n moment *i *i.a !res +'as%' &% %n I>mJ p%terni&0 (n timp &e ne+r%'0 &are p5n- a&%m $%sese o&%pat &% pre+-tirea s-niei0 (*i &ontin%a treaba (ntr.o t-&erea &are )-!ea respe&t. @atorit- s&r%p%'e'or re'i+ioase a'e 6%!e&-tor%'%i0 A++N era ser)itor%' '%i Ri&>ar!0 &are se b%&%ra !e ser)i&ii'e '%i !e &e)a )reme9 *i &are0 bine(n,e'es0 a)ea *i preten,ii 'e+a'e (n &eea &e.' pri)e*te pe t5n-r%' ne+r%. At%n&i &5n! (ntre
=rans$er%ri'e !e teren0 $-&%te ori !e &oroan-0 ori !e stat0 n% era% !e&5t s&risori o$i&ia'e para$ate prin &are se &on$erea %n tit'%0 iar termen%' IpatentJ se ap'i&a ori&-r%i mare !istri&t &are a $ost a&or!at (n a&est $e'. @a&- (n s$era !e in$'%en,- a &oroanei !rept%ri'e senioria'e era% a&or!ate o !at- &% p-m5nt%'0 (n ,-ri'e )e&>i0 termen%' I$e%!-J este &e' mai a!esea $o'osit. EDist- !est%'e $e%!e (n Ne/ 1or20 !e*i toate !rept%ri'e po'iti&e *i 6%!i&iare a% (n&etat )n(a(*(
8

97

st-p5n%' s-% 'e+a' *i &e' rea' ap-rea )reo !isp%t-0 ne+r%'0 !in respe&t pentr% am5n!oi0 n% '%a partea )re%n%ia. ?ntre timp0 Ri&>ar! a &ontin%at s- pri)eas&- &%m ne+r%' (n&>eia &ataram- !%p- &ataram- p5n- &5n!0 !5n!%.*i seama &- ne+r%' era &on*tient !e pri)iri'e '%i0 &ontin%-L M A&%m0 !a&- t5n-r%' a&e'a &are era (n sania )oastr- este (ntr.a!e)-r %n 'o&%itor !in Conne&ti&%t0 o s- se 'a%!e 'a toat- '%mea &%m mi.a sa')at e' mie &aii0 &5n! !e $apt0 !a&- i.ar mai $i '-sat %n min%t0 i.a* $i !omo'it mai %*or0 $-r- s- mai (ntoar&em sania &% s%s%' (n 6os0 n%mai &% bi&i%' *i $r5%'. Stri&i &aii !a&- te por,i &% ei (n $e'%' -sta0 n% m.a* mira s- $i% ne)oit s- )5n! tot e&>ipa6%'0 !oar !in &a%7a sm%&it%rii '%i. Ri&>ar! s.a oprit *i *i.a !res +'as%'. ?' m%stra &on*tiin,a !eoare&e &riti&a %n om &are to&mai (i sa')ase )ia,a. M Cine este b-iat%' a&esta0 A++N. N%.mi a!%& aminte s-.' mai $i )-7%t. Ne+r%' (*i aminti a'%7ia 'a Mo* Cr-&i%n *i0 (n timp &e po)estea &%m '.a% '%at pe &e' (n &a%7- !e pe )5r$%' m%nte'%i0 se ab,in% s- men,ione7e &e)a !espre ran- sa% a&&i!ent. A!-%+- !oar &-0 (n opinia '%i0 t5n-r%' era str-in. Era &e)a obi*n%it &a oamenii !e )a7- s-.i ia (n sania 'or pe &ei &are se t5ra% prin 7-pa!-0 (n&5t Ri&>ar! a $ost pe !ep'in m%',%mit 'a a%7%' a&estor eDp'i&a,ii. A.a as&%'tat pe A++N &% aten,ie0 apoi a remar&atL M Ei bine0 !a&- t5n-r%' n% a $ost stri&at !e &ei !in =emp'eton0 ar p%tea $i %n b-iat mo!est *i !in moment &e a)ea inten,ii b%ne0 o s-.i a&or! (n mo! si+%r mai m%'t- aten,ie. Poate &- )5nea7- pe p-m5nt%ri'e astea. Poate &.a )enit s- )5ne7e0 n% A++NO M U--0 !a0 !omT'e Ri&>ar!0 sp%se ne+r%'0 p%,in !e7orientat. C%m Ri&>ar! (' pe!epsea a!esea0 (i era team- !e st-p5n%' s-%. @a0 !omT'e0 a*a &re!. M A)ea 'a e' topor *i rani,-O
E'iberarea s&'a)i'or !in Ne/ 1or2 s.a $-&%t treptat. At%n&i &5n! opinia p%b'i&- a !e)enit $a)orabi'-0 a ap-r%t obi&ei%' !e a &%mp-ra ser)i&ii'e %n%i s&'a) pentr% *ase sa% opt ani0 &% &on!i,ia &a 'a s$5r*it%' a&e'ei perioa!e s-.' e'ibere7e. Apoi s.a intro!%s pre)e!erea 'e+a'- &a to,i ne+rii n-s&%,i !%p- o an%mit- !at- s- $ie 'iberi b-rba,ii 'a !o%-7e&i *i opt !e ani0 iar $emei'e 'a !o%-7e&i *i &in&i. @%p- a&eea0 proprietarii a% $ost ob'i+a,i s- se asi+%re &ser)itorii 'or (n)a,- s- s&rie *i s- &iteas&- (nainte !e optspre7e&e ani0 iar (n &e'e !in %rm-0 p%,inii ne+ri &are mai r-m-seser- (n s&'a)ie a% $ost e'ibera,i (n 188;0 sa% !%p- p%b'i&area a&estei po)e*ti. Era &e)a obi*n%it &a oamenii0 mai m%'t sa% mai p%,in 'e+a,i !e B%a2eri0 s- a!opte prima !intre a&este so'%,ii )n(a(*(
9

38

M N%0 !omT'e0 !oar o p%*&-. M P%*&-0 eD&'am- Ri&>ar!0 &are obser)- !e7orientarea ne+r%'%i0 a&%m !e)enit- !e.a !rept%' teroare. M Pe 'e+ea meaS E' a (mp%*&at &-prioara. Ftiam e% &- Marma!%2e n% poate %&i!e o &-prioar- (n mi*&are. C%m a $ost0 A++NO Sp%ne.mi tot0 A++N *i o s-.' p5r6o'es& pe @%2e mai repe!e !e&5t o s-.*i pr-6eas&- e' )5nat%'. C%m s.a (nt5mp'at0 A++N0 b-iat%' a (mp%*&at &-prioara0 iar 6%!e&-tor%' a &%mp-rat.o0 >a0 iar a&%m (' !%&e pe b-iat s-.i !ea baniiO A&east- !es&operire i.a pro!%s o satis$a&,ie at5t !e mare0 '.a $-&%t sse simt- at5t !e bine0 (n&5t temeri'e ne+r%'%i s.a% risipit (ntr.o an%mitm-s%r-. Fi.a amintit !e &iorap%' !e Cr-&i%n *i !%p- &e (n+>i,i (n se& !e )reo !o%- ori0 re%*i s- sp%n-L M E- aminti,i &- era% !o%- (mp%*&-t%ri0 !omT'eO M N% min,i0 ne+r% (mp%,it0 stri+- Ri&>ar!0 %r&5n! pe n-mete'e !e 7-pa!- &a s- m-soare !istan,a !e 'a bi&i 'a spate'e ne+r%'%i. Sp%ne a!e)-r%'0 sa% te bi&i%ies&. ?n timp &e )orbea0 m5na !reapt-0 &% &are ,inea &oa!a0 se ri!i&a (n aer0 (n timp &e prin m5na st5n+- (*i tre&ea bi&i%'0 a*a &%m tobo*arii (*i m5n%ies& instr%ment%'. Fi A+amemnon0 !%p- &e se (ntoarse &% $a,a &-tre st-p5n%' s-% *i.*i !-!% seama &- ni&i %n%' !intre ei n% !orea s- mai r-m5n- a&o'o0 ren%n,- !est%' !e repe!e. ?i sp%se st-p5n%'%i s-% a!e)-r%' (n &5te)a &%)inte0 r%+5n!%.' &% (n$'-&-rare pe Ri&>ar! s-.' apere !e a $i ,in%t (n&>is !rept pe!eaps-. M O s.o $a&0 b-iete0 a*a o s- $a&0 sp%se &e'-'a't0 $re&5n!%.*i m5ini'e (n&5ntat. N% sp%ne nimi&0 !ar 'as-.m- pe mine s- )-! &%m $a& &% @%2e. M- +5n!es& s- 'as &-prioara pe !ea' *i s-.mi trimit ami&%' s-.*i ia sin+%r &a!a)r%'. N%0 mai bine (' 'as pe Marma!%2e s.o $a&- p%,in pe +ro7a)%' (nainte s-.i sp%n &- *ti%. Hai!e0 +r-be*te.te0 A++N0 treb%ie s- a6%t 'a ban!a6area r-nii t5n-r%'%i. @o&tor%' a&esta Nan2e% 1< n% *tie nimi& !espre &>ir%r+ie. A treb%it s-.' ,in pe Mi''i+an !e pi&ior at%n&i &5n! i '.a t-iat. Ri&>ar! st-tea !in no% pe s&-%ne'0 ne+r%' se a*e7ase (n spate0 iar &aii a% pornit spre &as-. ?n timp &e &obora% !ea'%' 'a trap0 )i7iti%' (*i (ntor&ea $a,a spre A++N !in &5n! (n &5n! *i &ontin%a s- )orbeas&-. Pentr% &-0 (n &i%!a re&entei !isp%te0 (ntre &ei !oi eDista a&%m o &or!ia'itate per$e&t-.
?n Ameri&a0 termen%' INan2e%J are semni$i&a,ie 'o&a'-. Se &onsi!er- &- e' a !eri)at !e 'a $e'%' (n &are in!ienii !in Ne/ En+'an! pron%n,a% &%)5nt%' Ien+'e7J INen+eeseJ. C%m Ne/ 1or2%' a $ost ini,ia' o pro)in&ie o'an!e7-0 bine(n,e'es &- termen%' n% era &%nos&%t a&o'o. Mai 6os0 spre s%!0 !ia'e&te'e !i$erite a'e nati)i'or a% !at na*tere %nei pron%n,ii !i$erite. Marma!%2e *i )-r%' s-%0 n-s&%,i (n PennsN')ania0 n% era% Nan2ei (n sens%' ameri&an a' &%)5nt%'%i )n(a(*(
1<

99

M Asta !o)e!e*te $apt%' &- am (ntors &aii &% >am%ri'e0 pentr% &- ni&i %n b-rbat r-nit n% poate a)ea !est%'- p%tere &5t s- 'ini*teas&- ni*te !ra&i (mpie'i,a,i &a -*tia. Ftiam !e 'a (n&ep%t &- am re%*it. @ar n.am )r%t s-.i sp%n '%i Marma!%2e. Erei s- m%*ti0 nemerni&%'eO Hai0 b-ie,i0 >ai!e,iS Fi b-tr5n%' NattN0 este &e' mai b%n !intre to,i. Ei bine0 @%2e n.o s- mai sp%n- nimi& !espre &-prioara mea. J%!e&-tor%' a tras am5n!o%+'oan,e'e *i n% a nimerit !e&5t %n biet b-iat &are se as&%n!ea (n spate'e %n%i pin. =reb%ie s-.' a6%t pe *ar'atan%' a&e'a s-.i s&oat- +'onte'e s-rman%'%i om. Fi tot a*a0 Ri&>ar! a &obor5t m%nte'e. C'opo,eii s%na%0 iar +%ra '%i mer+ea (ntr%na p5n- a% a6%ns (n sat. At%n&i )i7iti%' *i.a &on&entrat aten,ia pentr% a o$eri o mostr- a pri&eperii sa'e 'a &aba'ine0 spre a!mira,ia t%t%ror $emei'or *i &opii'or &are &-s&a% +%ra *i se (n+r-m-!ea% 'a $erestre pentr% a )e!ea sosirea mo*ier%'%i *i a $ii&ei a&est%ia. Capitolul V. +=aina lui Nathaniel nu era terminat# >ar pantofii lui 0a'riel nu mai a,eau culoare la clc"i# Plria lui Petru nu a,ea nici urm de podoa'# Pumnalul lui ?alter nu ie%ise .nc din teac# intre to$i# doar &dam# @alph %i 0regory erau mai rsri$i(1 S>a2espeare. @r%m%' a *erp%it !e.a '%n+%' &oastei m%nte'%i0 iar (n moment%' (n &are a a6%ns aproape !e po)5rni*%' !e 'a ba7a )-ii *i.a s&>imbat &%rs%' (n %n+>i !rept *i a (n&ep%t s- &oboare pe o &5mpie (n&'inat-0 !ire&t (n sat%' =emp'eton. R5%' $ira) *i repe!e !e &are am mai )orbit era tra)ersat !e %n po! s&%'ptat (n 'emn0 &are !o)e!ea0 prin $e'%' +roso'an (n &are $%sese &on$e&,ionat *i prin m-rimea sa in%ti'-0 at5t )a'oarea m%n&ii0 &5t *i ab%n!en,a materia'e'or (n a&east- re+i%ne. Mi&%' torent0 a'e &-r%i ape (nt%ne&ate se re)-rsa% pe !eas%pra &a'&ar%'%i !ep%s pe a'bie0 n% era !e&5t %na !intre s%rse'e n%meroase a'e S%sB%e>annei0 %n r5% spre &are (ns%*i At'anti&%' *i.a eDtins %n bra, pentr% a.' primi. ?n a&est moment0 p%terni&%' e&>ipa6 a' !omn%'%i Jones i.a a6%ns !in %rm- pe &aii mai tre6i ai &-'-tori'or no*tri. @%p- &e a% %r&at %n !ea' mi&0 E'i7abet> s.a pomenit !intr.o !at- (ntre 'o&%in,e'e !istonante a'e sat%'%i. Stra!a a)ea o '-,ime

40

obi*n%it-0 !e*i o&>i%' p%tea s- &%prin!-0 !intr.o !at-0 mii *i s%te !e mii !e a&ri 'o&%i,i !oar !e bestii'e p-!%rii. @ar a&easta $%sese !orin,a tat-'%i s-% *i a &e'or &are (' %rma%. Pentr% ei0 !r%m%' &e' mai p'-&%t era &e' &are se apropia &e' mai m%'t !e &e'e !in state'e )e&>i0 sa% &%m 'e sp%nea% ei0 state'e !e 6os. Fi &e p%tea $i mai &i)i'i7at !e&5t %n ora*0 $ie e' *i (n mi6'o&%' s-'b-ti&iei. A-,imea str-7ii0 pentr% &- a*a era &onsi!erat-0 p%tea $i &e)a mai m%'t !e o s%t- !e pi&ioare. @ar %rma b-t-torit- pe &are p%tea mer+e sania era m%'t mai (n+%st-. @e $ie&are parte a *ose'ei era% +r-me7i imense !e b%*teni &are0 (n 'o& s- se mi&*ore7e0 par&- se m-rea% pe 7i &e tre&e0 (n &i%!a $apt%'%i &- $o&%ri'e &are (n&-'7ea% &ase'e se $-&ea% &% 'emne. C'tim%' '%&r% pe &are E'i7abet> (' pri)i (n!e'%n+0 &5n! *i.a% re'%at &-'-toria !%p- &e '.a% (nt5'nit pe Ri&>ar!0 a $ost $e'%' (n &are soare'e se '-,ea (n re$ra&,ia ori7ont%'%i0 (n timp &e se s&%$%n!a (n&et (n spate'e !ea'%ri'or )esti&e0 iar peste !is&%' s-% se s%prap%nea %mbra (nt%ne&at- a %n%i pin. Ra7e'e sa'e $%+are str-$%'+era% printre !es&>i7-t%ri'e m%nte'%i (n spate'e &-r%ia !isp-rea *i '%mina s&oar,a '%&ioas- a meste&eni'or p5n&5n! (n)e'i*%' 'or nete! *i '%&ios p%tea ri)a'i7a &%'oarea &oaste'or m%ntoase. Cont%r%' $ie&-r%i pin era )i7ibi' p5n- (n a!5n&%ri'e p-!%rii0 iar st5n&i'e0 prea nete!e *i prea abr%pte pentr% a re,ine 7-pa!a &-7%t-0 str-'%&ea% par&- 75mbin! !e b%n r-mas $ar%'%i &eres&. @ar &% $ie&are pas !e &obor5re0 E'i7abet> obser)a &- '%mina 7i'ei r-m5nea (n %rma 'or. C>iar *i ra7e'e str-'%&itoare0 !ar &r%!e a'e soare'%i !e !e&embrie pierea% pe m-s%r- &e a'%ne&a% (n am%r+%' re&e a' )-ii. Este a!e)-rat0 !e.a '%n+%' )5r$%ri'or !in 'an,%' esti& '%mina persista (n&-0 p-r-sin! p-m5nt%' pas &% pas spre norii &are se a!%na% (n &ea,a serii0 pe ori7ont%' mi&*orat0 !ar 'a&%' (n+>e,at !-in%ia 'ipsit !e ori&e %mbr- (n s5n%' s-%. Ao&%in,e'e !e)enea% !e6a s%mbre *i +re% !e !istins0 iar t-ietorii !e 'emne (*i p%nea% topoare'e pe %m-r *i se pre+-tea% s- se b%&%re0 (n '%n+a sear- pe &are o a)ea% (naintea 'or0 !e &on$ort%' a&e'or $o&%ri animate pe &are ei0 m%n&a 'or 'e a'imentase &% &omb%stibi'. Se oprea% !oar pentr% a se %ita 'a s-nii'e &are tre&ea%0 s-.*i ri!i&e &-&i%'i'e (n $a,a '%i Marma!%2e0 s- !ea !in &ap prietene*te &-tre Ri&>ar!0 apoi !isp-rea% (n propria '%i 'o&%in,-. Per!e'e'e !e >5rtie &-!ea% (n %rma &-'-tori'or no*tri 'a $ie&are $ereastr-0 iar '%mina $o&%ri'or !in apartamente'e )ese'e se pier!ea (n (nt%neri&. C5n! &aii tat-'%i s-% se (ntoarser- &% o rotire rapi!- (n poarta !es&>is- a &ona&%'%i *i (n $a,a sa n% r-m-seser- !e&5t 7i!%ri'e re&i *i mo>or5te a'e &'-!irii. Apropiin!%.se pe pote&a !e p'opi tineri *i !es$r%n7i,i0 E'i7abet> sim,ea &- $r%m%se,ea pri)e'i*tii !e pe m%nte !isp-r%se &a ab%rii %n%i )is. Marma!%2e (*i p-stra (n&- )e&>i'e obi&ei%ri *i respin+ea $o'osirea

"1

&'opo,ei'or0 !ar e&>ipa6%' !omn%'%i Jones0 a'%ne&- pe poart- (n %rma 'or0 s&o,5n! &'in&>ete *i (ntr.%n moment &'-!irea se tre7i 'a )ia,-. Pe o p'at$orm- !e piatr-0 !est%' !e mi&- $a,- !e !imensi%ni'e &'-!irii0 Ri&>ar! *i Hiram &onstr%iser- (mpre%n- patr% &o'oane mi&i !e 'emn0 &are 'a r5n!%' 'or spri6inea% a&operi*%' !e *in!ri'- a' porti&%'%i. A&easta era !en%mirea pe &are !omn%' Jones s.a >ot-r5t s- i.o !ea %nei intr-ri bana'e0 a&operite. Pentr% a a6%n+e 'a p'at$orm-0 treb%ia s- %r&i &in&i sa% *ase s&-ri !e piatr-0 aran6ate (n +rab- *i &are (n&epea% !e6a s-.*i piar!po7i,ia simetri&- !in &a%7a (n+>e,%'%i. @ar nea6%ns%ri'e pe &are &'imat%' aspr% 'e pro)o&ase a&estei &onstr%&,ii s%per$i&ia'e n% se termina% ai&i. Pe m-s%r- &e s&-ri'e &obora% *i p'at$orma se '-sa (n 6os0 $%n!a,ia '-sa str%&t%ra +i+anti&- s%spen!at- (n aer0 &re5n! %n spa,i% +o' !e %n pi&ior (ntre ba7a st5'pi'or *i pietre'e pe &are $%seser- p'asate ini,ia'. A $ost %n noro& pentr% (ntrea+a &'-!ire &- t5mp'ar%'0 &are $-&%se toat- m%n&a man%a'- pentr% a&east- &onstr%&,ie0 'e+ase a&operi*%' a&est%i antre% &'asi& at5t !e bine !e 'at%ra &asei (n&5t0 at%n&i &5n! $%n!a,ia a p-r-sit s%prastr%&t%ra (n $e'%' (n &are ).am po)estit0 iar st5'pii !epen!en,i !e ba7- n% mai p%tea% spri6ini a&operi*%'0 &>iar a&esta !in %rm- a ser)it !rept spri6in st5'pi'or. A&easta era0 bine(n,e'es0 o s&-pare ne$eri&it- (n ornamenta,ia &o'oanei '%i Ri&>ar!. @ar pre&%m $ereastra !in pa'at%' '%i A'a!in *i a&easta p-rea &- are n%mai rost%' !e a !o)e!i bo+-,ia !e res%rse a st-p5n%'%i s-%. Or!inea &ompo7it- (*i !o)e!ea (n&- o !ata)anta6e'e0 iar $%n!a,ia a $ost re&onstr%it- pentr% a !o%a oar-0 &% a!-%+iri *i (mb%n-t-,iri0 !%p- &%m sp%n )5n7-torii !e &-r,i. @e !ata a&easta0 a $ost (n mo! ob'i+atori% mai mare *i ornamentat- &%m se &%)ine &% stat%ete. =ot%*i0 s&-ri'e a% &ontin%at s- &e!e7e *i (n moment%' (n &are E'i7abet> s.a (ntors (n &asa tat-'%i s-%0 st5'pii a% $ost $iDa,i &% &5te)a pene +roso'ane0 (mpie!i&5n!%.'e s- se separe !in &a%7a +re%t-,ii !e $ronton%' pe &are ar $i treb%it s-.' spri6ine. @o%- sa% trei ser)itoare *i %n ser)itor a% ie*it pe %*a masi)- &are !-!ea pe )eran!-. Ce' !in %rm- a)ea &ap%' +o'0 !ar era (mbr-&at mai bine !e&5t !e obi&ei. A)ea (ntrea+a sa (n$-,i*are ori+ina'- *i era at5t !e bine (n)e*m5ntat0 (n&5t ar merita o !es&riere mai am-n%n,it-. Era (na't !e %n metr% *ai7e&i *i a)ea %n &orp so'i!0 at'eti&0 &% %meri pre&%m ai %n%i +rena!ier. Si'%eta '%i era &% at5t mai $rapant-0 &% &5t era &ara&teri7at- !e o %*oar- ap'e&are (n $a,-0 obi&ei $-r- %n moti) an%me0 !e&5t a&e'a &- o$erea bra,e'or sa'e o mai mare 'ibertate !e mi*&are. Ce' mai a!esea0 &5n! st-p5n%' s-% se a$'a (n mi*&are0 b-rbat%' $-&ea +est%ri'e amp'e. A)ea $a,a pre'%n+- *i %n ten !es&>is0 &are0 ars !e soare0 &-p-tase

42

&%'oarea ro*% aprins. Era (n&-p-,5nat0 &% nas%' pe s%s *i a)ea %n nas &5rn0 !e )%'pe b-tr5n-. A)ea o +%r- enorm-0 &% !in,ii s-n-to*i0 iar o&>ii a'ba*tri p-rea% &- pri)es& spre '%&r%ri'e (n&on6%r-toare &% %n !ispre, $ires&. N%mai &ap%' treb%ie s- $i $ost &5t o p-trime !in (ntrea+a stat%r-0 iar partea !orsa'- era tot pe.at5t. P%rta %n &ost%m !intr.o sto$- maronie0 &% nast%ri mari &5t mone!e'e0 p-r5n! mai !e+rab- ni*te an&ore (n&%r&ate. C-ma*a era 'a $e' !e 'ar+- pe &5t era !e '%n+- *i (i a6%n+ea p5n- 'a +ambe. Pe !e!es%bt p%rta o )est- *i in!ispensabi'i !in p'%* ro*%0 !est%' !e %7a,i *i m%r!ari. A)ea ni*te panto$i &% &ataram- mare *i &iorapi '%n+i0 (n !%n+i a'be *i a'bastre. A&est persona6 &% o (n$-,i*are &i%!at- po)estea &- se n-s&%se (n &omitat%' Corn/a''0 (n ins%'a Marii 4ritanii. ?*i petre&%se &opi'-ria (n apropierea mine'or !e &ositor0 iar (n tinere,e $%sese asistent &amerist a' %n%i tra$i&ant0 (ntre Fa'mo%t> *i K%erneseN. A p-r-sit a&east- meserie &5n! a $ost (nro'at $or,at (n ser)i&i%' re+e'%i s-%. @in !orin,a !e &e)a mai b%n0 a $ost primit s- '%&re7e (n &abin-0 mai (nt5i &a ser)itor0 apoi &a ma6or!om a' &-pitan%'%i. Ai&i a (n)-,at s- $a&- s%p- !e s&oi&i0 >omari *i a'te preparate marine *i a*a0 &%m (i p'-&ea s- sp%n-0 a a)%t o&a7ia !e a )e!ea '%mea. @e $apt0 &% eD&ep,ia &5tor)a port%ri eDterne $ran&e7e *i &5te)a )i7ite o&a7iona'e 'a Portsmo%t>0 P'Nmo%t> *i @ea' n% )-7%se !in (ntrea+a '%me mai m%'t !e&5t ar $i p%t% s- )a!- !a&- ar $i &-'-torit pe spate'e %n%i m-+ar (ntr.%na !intre mine'e sa'e nati)e. @ar0 $iin! e'iberat !in armat- o!at- &% pa&ea !in T890 !e&'ar- &-0 !in moment &e )-7%se toate &o',%ri'e &i)i'i7ate a'e '%mii0 a&%m !orea s- $a&- o &-'-torie (n s-'b-ti&ia A$ri&ii. N% o s-.' %rm-m (n s&%rte'e sa'e pere+rin-ri0 i7)or5te !in a&e' spirit !e &-'-tor &are poate $a&e &a ori&e &o&2neN a&ti) s-.*i 'ase &asa *i p-m5nt%ri'e *i s-.' a!%&-0 mai repe!e !e&5t ar 7i&e pe*te0 aproape !e m%rm%r%' &as&a!ei Nia+ara. N% )oi mai a!-%+a !e&5t &-0 &% m%'t timp (n %rm-0 &>iar mai (nainte &a E'i7abet> s- $ie trimis- 'a *&oa'-0 a a6%ns 'a $ami'ia '%i Marma!%2e =emp'e %n!e0 !atorit- %nei (mbin-ri !e &a'it-,i !espre &are )oi )orbi mai t5r7i% (n &%rs%' a&estei po)estiri0 a (n!ep'init0 s%b &oman!a !omn%'%i Jones0 $%n&,ia !e ma6or!om. N%me'e a&estei Ipersoane !e )a7-J era 4en6amin Pen+%i''an0 !%p- &%m e' (ns%*i (' pron%n,a. @ar0 !atorit- %nei po)e*ti pe &are a)ea obi&ei%' s- o sp%n!in &5n! (n &5n!0 !espre &5t !e %*or i.a $ost s-.*i (mpie!i&e bar&a s- se s&%$%n!e !%p- )i&toria '%i Ro!neN *i.a &5*ti+at pore&'a !e 4en P'%mp. ?ntr.o parte !e 4en6amin *i ie*in! (nainte !e par&- ar $i $ost nem%',%mit- !e po7i,ia ei0 era o $emeie !e )5rst- mi6'o&ie0 &% >aine !e stamb- (n &%'ori &ontrastante. A)ea o si'%et- s'ab-0 (na't-0 'ipsit- !e $orme0 &% tr-s-t%ri'e as&%,ite. Fi7ionomia ei a)ea o eDpresi)itate

"9

spe&ia'-. ?*i pier!%se aproape to,i !in,ii0 iar &ei pe &are.i mai a)ea era% !e %n +a'ben (n&>is. Pie'ea0 bine (ntins- pe nas0 era ri!at- p%terni& pe obra6i *i (n 6%r%' +%rii. In>a'a &% at5ta p%tere0 &a pentr% a '-sa impresia &- b%7e'e *i partea !in 6%r%' +%rii a)ea% &%'oarea +a'ben.*o$ran !in a&east- &a%7-. @ar0 !e $apt0 toat- $a,a ei era +a'ben-. Ca mena6er-0 st-tea (n $r%ntea t%t%ror ser)itoare'or !omesti&e. A&east- !omni*oar- b-tr5nse n%mea Remar2ab'e Pettibone. Pentr% E'i7abet> era o str-in-0 pentr% &- )enise 'a $ami'ia ei !%p- moartea mamei. Pe '5n+- a&e*tia0 mai era% trei sa% patr% ser)itori mai p%,in importan,i0 &ei mai m%',i ne+ri. Cnii ap-rea% (n %*a prin&ipa'-0 a',ii )enea% a'er+5n! !e 'a &ap-t%' &'-!irii %n!e era intrarea (n b%&-t-ria. pi)ni,-. ?n p'%s0 a% $ost '%a,i &% asa't !e anima'e'e !e 'a &ote,e'e '%i Ri&>ar!0 (n a&ompaniament%' a tot $e'%' !e '-tr-t%ri0 !e 'a %r'et%' &5ine'%i '%p0 'a '-tr-t%ri'e ar,-+oase a'e terrier%'%i. St-p5n%' 'e.a primit sa'%t-ri'e +-'-+ioase imit5n!%.'e s%nete'e0 iar &5inii0 probabi' r%*ina,i &- st-p5n%' 'or a re%*it s-.i (ntrea&- *i.a% (n&etat ,ipete'e. Sin+%r%' t-&%t era %n masti$$ imp%n-tor0 p%terni&0 &are p%rta (n 6%r%' +5t%'%i o 7+ar!- !e bron7 pe a &-rei mar+ine era% +ra)ate &% 'itere mari ini,ia'e'e IM.=.J. Prin >aos%' a&esta0 anima'%' mer+ea maiest%os a'-t%ri !e 6%!e&-tor *i0 primin! &5te)a m5n+5ieri b'5n!e0 se (ntoarse &-tre E'i7abet>. Ea se (n&'in- s-.' s-r%te *i.i sp%se &% b'5n!e,e Ib-tr5n%' &%ra6osJ. E'i7abet> %r&- s&-ri'e0 a6%tat- !e tat-' s-% *i !e !omn%' AeQ%oi0 &a s- n% &a!- pe +>ea,a &ate 'e a&operea. Anima'%'0 &are p-rea s- o &%noas&-0 o pri)i trist0 iar &5n! %*a se (n&>ise (n %rma +r%p%'%i0 &5ine'e intr- (ntr.o &%*&- !in apropiere0 &a *i &%m ar $i $ost &on*tient &- a&%m0 (n &as-0 era &e)a mai )a'oros &are treb%ia p-7it. E'i7abet> (*i %rm- tat-'0 &are se opri s-.i *opteas&- &e)a %n%ia !intre ser)itorii s-i. Intrar- (ntr.o sa'- mare0 '%minat- &% +re% !e !o%- '%m5n-ri p%se (n s$e*ni&e !e a'am-0 (na'te0 !%p- mo!a )e&>e. C*a se (n&>ise0 iar +r%p%' a $ost !intr.o !at- intro!%s0 !e 'a o temperat%r- !e < +ra!e0 'a o &-'!%r- !e peste *ai7e&i !e +ra!e. ?n mi6'o&%' s-'ii era o sob- enorm-0 a'e &-rei 'at%ri p-rea% s- trem%re !e $ierbin,ea'-0 iar %n >orn +ros *i !rept0 &are ie*ea prin ta)an0 e'imina $%m%'. Pentr% a se p-stra %n ni)e' potri)it !e %mi!itate0 %n &astron !e $ier p'in &% ap- $%sese p%s pe a&est $%rna'0 &%m '.am mai p%tea n%mi. Camera a)ea &o)or *i era aran6at- &% mobi'ier &omo! *i so'i!. O parte !in a&esta era a!%s !in ora*0 iar rest%' $%sese &on$e&,ionat !e t5mp'arii !in =emp'eton. Mai era *i %n b%$et !e ma>on0 in&r%stat &% $i'!e* *i pre)-7%t &% ni*te m5nere enorme !e a'am-

44

'%&ioas-0 +em5n! s%b +r-me7i'e !e $ar$%rii !e ar+int. A5n+- a&esta se a$'a %n set !e mese $oarte mari0 !in 'emn !e &ire* s-'bati&0 pentr% a imita materia'%' importat a' b%$et%'%i0 !ar bana'e (n 'ipsa 'or !e ornamente. ?n $a,- era o mas- mai mi&-0 !in 'emn mai !es&>is 'a &%'oare0 (n $ibra &-r%ia se on!%'a% e'e+ant 'inii'e )-'%rite a'e ar,ar%'%i !e m%nte. Aproape !e m-s%,-0 (ntr.%n &o', a' &amerei era %n &eas masi) !e a'am-0 !e mo!)e&>e. Se a$'a (ntr.o &%tie (na't-0 &are a)ea n%an,a (n&>is- a n%&i'or ne+re !e 'a ma'%' m-rii. Cn !i)an imens0 sa% so$a0 a&operit &% &reton !es&>is 'a &%'oare se (ntin!ea !e.a '%n+%' perete'%i aproape !o%-7e&i !e pi&ioare pe o parte a &amerei. Pe partea &ea'a't-0 !e.a '%n+%' perete'%i *i (ntre piese'e !e mobi'ier era% a*e7ate s&a%ne !e 'emn0 )opsite (n +a'ben !es&>is0 &% 'inii !repte &are era% opera %nei m5ini n% prea si+%re. Cn termometr% Fa>ren>eit0 &% barometr% aneDat *i p%s (ntr.o &%tie !e ma>on0 era p%s pe perete0 'a mi&- !istan,- !e sob-. 4en6amin (' &ons%'ta 'a $ie&are 6%m-tate !e or-0 &% o eDa&titate re'i+ioas-. Aa !istan,- e+a'(ntre sob- *i %*i'e eDterioare0 era% s%spen!ate !o%- &an!e'abre !e sti&'-. Aa $ie&are &ap-t a' s-'ii se !es&>i!ea &5te %na !intre %*i'e pomenite *i ni*te '%stre s%$'ate (n a%r era% $iDate pe to&%ri'e %*i'or 'atera'e a'e apartament%'%i. A&este rame *i to&%ri $%seser- rea'i7ate &% e&onomie !e arti$i&ii ar>ite&toni&e *i a)ea% $ie&are %n $ronton *i %n mi& pie!esta' (n &entr%. Pe a&este pie!esta'e se a$'a% mi&i b%st%ri !in ipsos )opsit (n ne+r%. Sti'%' pie!esta'e'or0 &a *i a'e+erea b%st%ri'or s.a% $-&%t !%p+%st%' !omn%'%i Jones. Cn%' (' repre7enta pe Homer *i sem-na (n mo! i7bitor0 a$irma Ri&>ar!0 I!%p- &%m poate s- )a!- ori&ine0 n%mai !a&- n% e orbJ. A't%' era repre7entarea %n%i b-rbat &% o $i+%r- &a'm- *i o barbas&%,it-0 pe &are (' n%mea S>a2espeare. Ce' !e.a' trei'ea ornament era o %rn- &are0 sp%nea a!esea Ri&>ar!0 !%p- $orma sa ar $i treb%it s-.' repre7inte pe e' (ns%*i ,in5n! &en%*a @i!onei. A' patr%'ea era (n mo! si+%r b-tr5n%' Fran2'in0 &% p-'-ria *i o&>e'arii &ara&teristi&i. Cn a' &in&i'ea b%st a)ea tr-s-t%ri'e !emne a'e &>ip%'%i '%i 3as>in+ton. Cn a' *ase'ea era +re% !e !es&ris0 repre7enta I%n b-rbat &% +%'er%' !e 'a &-ma*- !es&>eiatJ0 pentr% a $o'osi &%)inte'e '%i Ri&>ar!0 I&% 'a%ri pe &ap era Ce7ar sa% @r. Fa%st%s0 eDista% moti)e (ntemeiate pentr% a.' '%a (n &onsi!erare pe $ie&are !intre &ei !oi.J Pere,ii era% a&operi,i &% >5rtie en+'e7eas&- !e &%'oarea p'%mb%'%i0 &are o repre7enta pe 4ritannia p'5n+5n! 'a morm5nt%' '%i 3o'$e. ?ns%*i ero%' st-tea 'a mi&- !istan,- !e 7ei,a &are p'5n+ea0 &>iar 'a mar+inea >5rtiei. Fie&are b%&at- &on,inea (ntrea+a si'%et-0 &% eD&ep,ia %n%ia !intre bra,e'e +enera'%'%i0 &are intra pe b%&ata %rm-toare. At%n&i &5n! Ri&>ar! $-&% (n&er&area !e a a!-%+a &ont%r%' !e'i&at0 s%prap%nerea per$e&t- a

"5

$ost (mpie!i&at- !e mai m%'te prob'eme. 4ritannia a)ea !e&i moti)e sse 'amente7e0 pentr% &- (n a$ara $apt%'%i &- pre$erat%' s-% *i.a pier!%t )ia,a0 e' a s%$erit *i nen%m-rate amp%t-ri a'e m5inii !repte. Ca%7a ne$eri&it- a a&estor se+ment-ri anorma'e (*i an%n,a a&%m pre7en,a (n &a!r%' re%ni%nii printr.o po&nit%r- !e bi&i. M Eai0 4en6amin0 4en P%mp0 a&esta este $e'%' (n &are.,i prime*ti mo*tenitoareaO stri+- e'. S&%7-.'0 )eri*oar- E'i7abet>0 (n,e'e+eri'e a% $ost prea &omp'i&ate pentr% a $i &om%ni&ate t%t%ror. @ar a&%m am )enit e% *i '%&r%ri'e se )or (n!repta. Eino0 aprin!e '%mini'e0 !omn%'e Pen+%i''an0 aprin!e.'e0 aprin!e.'e *i 'as-.ne s- ne )e!em 'a $a,-. Ei0 bine0 @%2e0 ,i.am a!%s &-prioara a&as-0 &e s- $a& &% ea0 >iO M Pe 'e+ea mea0 boier%'e0 (n&ep% 4en6amin (n rep'i&-0 *ter+5n!%.*i mai (nt5i +%ra &% po!%' pa'mei. @a&- m.a,i $i an%n,at mai !e)reme0 a* $i $-&%t tot%' !%p- )oia !%mnea)oastr-. A,i ap-r%t &>iar &5n! a!%nasem pe toat- '%mea *i (n&er&am '%m5n-ri'e. C5n! $emei'e a% a%7it &'opo,eii0 a% (n&ep%t s- $a&- tot%' anapo!a. Fi !a&- )re%n b-rbat !in &asa asta poate sse !es&%r&e &% %n +r%p !e $emei &are n% se mai (n,e'e+ !e'o&0 !e.*i pier! r-b!area0 n%me'e '%i n% este 4en6amin P%mp. @ar Miss 4etsN treb%ie s$ie %n pirat !e+>i7at (n >aine !e $emeie0 !a&- se s%p-r- pe %n b-tr5n pentr% o nimi&a toat-0 &- n.a aprins &5te)a '%m5n-ri. E'i7abet> *i tat-' ei a% sim,it a&e'ea*i sentimente &5n! a% intrat (n sa'- *i a% r-mas (n &ontin%are t-&%,i. =5n-ra 'o&%ise (n a&east- &'-!ire %n an (nainte !e a p'e&a 'a *&oa'- *i at5t ea0 &5t *i tat-' s-%0 sim,ea% 'ipsa st-p5nei pe &are o 6e'iser-. S'%6itorii (*i re)eniser- !est%' !in !eb%so'are pentr% a.*i aminti &e treb%ia% s- $a&- &% '%m5n-ri'e *i 'e p%seser- !e6a (n &an!e'abre *i (n '%stre. Pentr% o &'ip- apartament%' $%sese s&-'!at (n '%mini. A&estea a% a'%n+at %*oara me'an&o'ie a eroinei noastre *i a tat-'%i *i $ie&are !intre ei a (n&ep%t s- se !ebarase7e !e nen%m-rate'e >aine pe &are o p%rtaser- (n $ri+%' !e a$ar-. ?n a&est timp0 Ri&>ar! mai !is&%ta !in &5n! (n &5n! &% %nii !intre ser)itorii s-i0 ar%n&5n!%.i 6%!e&-tor%'%i &5te o )orb- !espre &-prioar-. @ar !is&%,ii'e '%i era% (n a&e'e momente &a %n a&ompaniament !e pian pe &are (' a%7i0 !ar n% (' as&%',i &% a!e)-rat *i n% )om re!a ai&i !is&%rs%' '%i &on$%7. @e (n!at- !e Remar2ab'e Pettibone (*i (n!ep'inise !atoria !e a i'%mina (n&-perea0 se (ntoarse '5n+- E'i7abet>0 aparent pentr% a '%a >aine'e pe &are a&easta 'e (n!ep-rtase0 !ar !e $apt pentr% a &er&eta0 &% %n aer !e &%rio7itate ameste&at- &% p%,in- +e'o7ie0 (n$-,i*area !oamnei &are %rma s-.i ia 'o&%' (n a!ministrarea !omesti&- a &ona&%'%i. A% $ost

46

(n!ep-rtate0 r5n! pe r5n!0 pe'erine0 pa'toane0 *a'%ri0 *osete +roase *i0 (n &e'e !in %rm-0 +'%+a nea+r- *i 'ar+-0 iar mena6era sim,i p%,in- team- (n moment%' (n &are a 7-rit b%&'e'e &are se '-sa% pe spate'e $etei0 (nt%ne&ate *i str-'%&in! &a aripa %n%i )%'t%r. =r-s-t%ri'e !%'&i0 !ar impresionante a'e tinerei a% $ost ast$e' eDp%se pri)iri'or. Fr%ntea ei era '%minoas- *i $-rni&i o %mbr-. Nas%' ar $i p%t%t &% %*%rin,- &onsi!erat !e tip +re&es&0 !a&- n% ar $i a)%t o mi&- %m$'-t%r- rot%n6it-0 &are &ompensa0 prin eDpresi)itate0 &eea &e $-&ea s- se piar!- !in $r%m%se,e. Aa prima )e!ere0 +%ra p-rea $-&%t- pentr% i%bire0 !ar0 (n &'ipa (n &are (n&epea s)orbeas&-0 pe b%7e (i $'%t%ra eDpresia m5n!riei $eminine0 !e o $'eDibi'itate +ra,ioas- pe &are n%mai o $emeie o p%tea a)ea. Ea se a!resa n% n%mai %re&>ii0 &i *i o&>i'or. A&este tr-s-t%ri se a!-%+a% %nei si'%ete per$e&t propor,ionate0 &% (n-',imea p%,in peste me!ie0 mo*tenit- !e 'a mama sa. C>iar *i &%'oarea o&>i'or0 spr5n&ene'e ar&%ite *i +ene'e '%n+i0 m-t-soase 'e '%ase tot !e 'a a&easta. @ar eDpresia &>ip%'%i era tot%*i a&eea a tat-'%i. EDprima b'5n!e,e *i b%n-tate0 era atr-+-toare0 &a'm- *i nemi*&at-. P%tea $i tot%*i st5rnit- $-r- prea m%'t- +re%tate. ?n asemenea momente era 'a $e' !e $r%moas-0 poate p%,in mai se)er-. @-!% 'a o parte *i %'tim%' !intre *a'%ri *i r-mase (mbr-&at- (ntr.%n &ost%m !e &-'-rie a'bastr%0 e'e+ant0 &are.i )enea per$e&t pe si'%et-. Obra6ii (i era% (mb%6ora,i0 ar75n! *i mai tare (n &-'!%ra s-'ii0 iar o&>ii era% %me7i0 a*a &- $r%m%se,ea ei str-'%&ea (n&- *i mai tare. E-75n! &%m0 (n timp &e )orbea0 '%mini'e &are p5'p5ia% se re$'e&ta% pe $ie&are tr-s-t%r- a &>ip%'%i $etei0 Pettibone *i.a !at seama &- p%terea pe &are o eDer&itase (n a&east+ospo!-rie se terminase. ?n a&est timp0 to,i &ei pre7en,i (n!ep-rtaser- >aine'e +roase. Marma!%2e r-mase (ntr.%n &ost%m !e %n ne+r% bana'0 &%rat. Monsie%r AeQ%oi ap-r% (ntr.o >ain- !e &%'oarea t%t%n%'%i0 p%rtat- peste o )estbro!at-0 &% ni*te panta'oni *i &iorapi '%n+i !e m-tase *i &% ni*te &atarame !espre &are se &re!ea &- s%nt !in imita,ie !e !iamante. Maior%' Hartmann p%rta o >ain- a'bastr%.a7%rie0 &% nast%ri mari !e a'am-0 o per%&- *i &i7me. Iar !omn%' Ri&>ar! Jones (*i p%sese (n e)i!en,- si'%eta mi+non- *i spi'&%it- &% o >ain- !e '%&r% )er!e.$5n0 &% nast%ri !e p'%mb0 !intre &are %n%' %nea &e'e !o%- p-r,i peste b%rta bine rot%n6it-. Haina r-m5nea !es&>is- (n parte !e s%s0 &a pentr% a '-sa s- se )a!- o 6a&>et- !e sto$- ro*ie0 &% o $'ane'- !e &orp !in '5n- &-pt%*it- &% &ati$ea )er!e. ?n partea !e 6os p%rta o pere&>e !e panta'oni !in pie'e !e &-prioar- *i &i7me '%n+i0 &% &ar5mbii a'bi0 m%r!ari. Cn%' !intre pintenii &i7me'or era p%,in (n!oit0 !in &a%7a re&ente'or 'o)it%ri pe &are 'e !-!%se s&a%n%'%i. @%p- &e t5n-ra re%*i s- se e'ibere7e !e >aine'e +re'e0 +-si r-+a7%' !e

"7

a pri)i (n 6%r%' s-% *i s- eDamine7e n% n%mai +ospo!-ria pe &are %rma so &on!%&-0 !ar *i $e'%' (n &are &asa $%sese p%s- (n r5n!%ia'-. Mobi'a *i (ntrea+a (n$-,i*are a s-'ii era !e m%'te ori ine+a'-0 !ar (n a$ar- !e a&easta0 n% +-si nimi& tri)ia'. Po!ea%a era a&operit- &% %n &o)or p5n- *i (n &o',%ri'e &e'e mai (n!ep-rtate. S$e*ni&e'e !e a'%mini%0 '%stre'e a%rite0 &an!e'abre'e !e sti&'-0 in!i$erent !e $e'%' (n &are 'e era &%'ti)at$r%m%se,ea *i !e'i&ate,ea0 era% tot%*i (ntre,in%te a!mirabi' (n &eea &e pri)e*te %ti'i7area 'or *i &on$ort%' pe &are (' o$erea%. Era% &%rate *i str-'%&ea% (n '%mina p%terni&- a apartament%'%i. A)ea %n %*or sentiment !e (n&5ntare !in &a%7a &-'!%rii *i '%mino7it-,ii !in apartament0 &are &ontrasta &% $ri+%' nop,ii !e !e&embrie !e a$ar-. Pri)irea sa n% a)%sese timp pentr% a !ete&ta toate mi&i'e erori &are eDista% (ntr.a!e)-r *i se %ita (mpre6%r &% p'-&ere0 &5n! i.a atras aten,ia &e)a &e &ontrasta p%terni& &% $e,e'e 75mbitoare a'e persona6e'or $r%mos aran6ate0 a!%nate ai&i pentr% a o &insti pe mo*tenitoarea '%i =emp'eton. ?ntr.%n &o', a' s-'ii0 aproape !e intrarea prin&ipa'-0 st-tea t5n-r%' )5n-tor0 neobser)at *i &are p-rea %itat a&o'o pentr% moment. @ar p5n- *i ne+'i6en,a 6%!e&-tor%'%i &are0 s%b in$'%en,a %nor emo,ii p%terni&e0 %itase !e rana str-in%'%i0 era !ep-*it- !e (ns-*i neaten,ia t5n-r%'%i. C5n! a intrat (n apartament0 (*i s&osese instin&ti) &-&i%'a0 '-s5n! s- se )a!p-r%' &are p%tea ri)a'i7a &% %*%rin,- b%&'e'e E'i7abet>ei 'a &%'oare *i str-'%&ire. Nimi& n% ar $i p%t%t pro!%&e o trans$ormare mai mare (n $i7ionomia '%i !e&5t (n!ep-rtarea &-&i%'ii +roso'ane !e b'an- !e )%'pe. M%'te !intre tr-s-t%ri'e &>ip%'%i '%i a)ea% &e)a &are impresiona0 iar rot%n6imi'e &ont%r%'%i pe &are (' !es&ria% &ap%' *i $r%ntea (i !-!ea% %n aer !e nob'e,e. Maniera *i aer%' aro+ant &% &are (*i (n-',a &ap%'0 (n &i%!a )e*minte'or +roso'ane *i &>iar primiti)e pe &are 'e p%rta0 )-!ea% n% n%mai $ami'iaritate &% sp'en!ori &a a&estea0 !espre &are se &re!ea &- s%nt nee+a'ate (n a&este a*e7-ri0 !ar &e)a !o)e!ea% &- p%tea $i &>iar !ispre,. M5na &% &are ,inea &-&i%'a se o!i>nea %*or pe pian%' montat (n $i'!e* a' E'i7abet>ei0 +est &are n% )-!ea respe&t ,-r-nes& sa% o )%'+aritate impertinent-. Cn sin+%r !e+et atin+ea instr%ment%'0 &a *i &%m era obi*n%it &% asemenea obie&te. Ce'-'a't bra, era per$e&t (ntins0 iar m5na ,inea ,ea)a p%*tii sa'e '%n+i &% o ener+ie &on)%'si)-. At5t +est%'0 &5t *i atit%!inea '%i era% in)o'%ntare *i i7)ora% (n mo! e)i!ent0 !intr.%n sentiment mai pro$%n! !e&5t o bana'- s%rprin!ere. ?n$-,i*area sa0 &are &on&or!a oare&%m &% asprimea >aine'or0 (' !istin+ea !e +r%p%' p'in !e )ia,- &are se !es$-*%ra (n &ap-t%' &e'-'a't a' s-'ii. A&o'o0 &ei !e a&as- (*i

48

primea% &-'-torii *i sa'%t-ri'e a&estora. E'i7abet> (' pri)ea (n &ontin%are &% s%rprin!ere. Spr5n&ene'e str-in%'%i se (n&r%nta% !in &e (n &e mai tare pe m-s%r- &e o&>ii se m%ta% !e 'a %n obie&t 'a a't%'. Pentr% &5te)a momente0 &>ip%' '%i a)ea o eDpresie (n+ro7it-0 iar apoi tre&ea mai !eparte &% %n sentiment !e !%rere. ?n!oi bra,%' (ntins *i (*i a!%se m5na aproape !e $a,-0 apoi (*i '-s- &ap%' (n pa'm-0 as&%n75n!%.*i par&tr-s-t%ri'e0 &are )orbea% !e 'a sine. M Am %itat0 !ra+- !omn%'e0 !e &a)a'er%' &e' str-in0 (E'i7abet> n% p%tea ni&i (n r%pt%' &ap%'%i s-.i sp%n- a't$e'#0 pe &are '.am a!%s ai&i pentr% a.i a&or!a a6%tor *i &-r%ia (i !ator-m aten,ia noastr-. O&>ii t%t%ror se (ntoarser- &-tre &ei ai )orbitor%'%i0 iar t5n-r%' (*i ri!i&- iar-*i &ap%' &% m5n!rie pentr% a r-sp%n!eL M Rana mea n% este +ra)- *i &re! &- 6%!e&-tor%' =emp'e a trimis !%p- !o&tor (n moment%' (n &are am a6%ns. M C% si+%ran,-0 r-sp%nse Marma!%2e. N% am %itat obie&t%' )i7itei !%mnea)oastr-0 tinere !omn0 sa% nat%ra !atoriei me'e. M A>0 eD&'am- Ri&>ar!0 &% o pri)ire r-%t-&ioas- *i >5tr-0 (i e*ti !ator t5n-r%'%i pentr% )5nat%' pe &are b-n%ies& &- t% '.ai (mp%*&at0 )ere @%2e. Marma!%2e0 Marma!%2eS Ai n-s&o&it o po)este min%nat- !espre &-prioara astaS Iat-0 tinere0 !oi !o'ari pentr% &-prioar-0 iar 6%!e&-tor%' =emp'e poate s-.,i p'-teas&- !o&tor%'. N% o s-.,i &er bani pentr% ser)i&ii'e me'e0 !ar n.o s-.,i mear+- r-% !in &a%7a asta. Hai!e0 @%2e0 n% $i s%p-rat !in &a%7a asta. C>iar !a&- ai ratat &-prioara0 ai re%*it s-.' (mp%*ti pe b-iat%' a&esta printr.%n pin. A&%m treb%ie s- re&%nos& &- m. ai b-t%t. E% n.am re%*it (n )ia,a mea a*a &e)a. M Fi sper &- ni&i n.o s- re%*e*ti0 rep'i&- 6%!e&-tor%'0 !a&- e s- $ii 'a $e' !e (n+ri6orat &a mine. @ar (n)ese'e*te.te0 tinere prieten0 rana treb%ie s- $ie mi&-0 pentr% &- (,i po,i mi*&a bra,%' !est%' !e 'iber. M N% &omp'i&a '%&r%ri'e0 @%2e0 pretin75n! &- )orbe*ti !espre &>ir%r+ie0 '.a (ntrer%pt !omn%' Jones0 $'%t%r5n!%.*i m5na !ispre,%itor. Este o *tiin,- &are se (n)a,- prin eDperien,-. Ftii &- b%ni&%' me% a $ost !o&tor0 !ar ,ie n%.,i &%r+e ni&i %n strop !e s5n+e me!i&a' prin )ene. A%&r%ri'e astea se mo*tenes& (n $ami'ie. =oat- $ami'ia mea !in partea tat-'%i se pri&epea 'a treb%ri me!i&a'e. Cn %n&>i !e.a' me% a m%rit 'a 4ran!N/ine0 a m%rit 'a $e' !e %*or &a ori&e a't om !in re+iment0 !oar pentr% &- a *ti%t &%m s-.*i ,in- respira,ia (n mo! nat%ra'. P%,ini oameni *ti% s- respire nat%ra'. M N.am ni&i o (n!oia'-0 @i&20 r-sp%nse 6%!e&-tor%'0 (nt5'nin! 75mbet%' '%minos &are p%sese st-p5nire pe &>ip%' t5n-r%'%i $-r- s- )rea0 &- $ami'ia ta st-p5ne*te per$e&t arta !e a '-sa )ia,a s- 'e s&ape printre

"9

!e+ete. Ri&>ar! '.a as&%'tat 'ini*tit *i p%n5n!%.*i m5ini'e (n b%7%nare'e >ainei0 &a *i &%m ar $i !orit s-.*i prese7e &-ma*a *i (n&ep% s- $'%iere o me'o!ie. @ar !orin,a !e a r-sp%n!e i.a (n)ins ten!in,a !e a me!ita *i eD&'am- (n$'-&-ratL M =e po,i $or,a s- r57i !e )irt%,i'e ere!itare0 !a&- !ore*ti0 6%!e&-tor%'e =emp'e0 !ar pe patent%' t-% n% e nimeni &are s- n% *tie '%&r%' -sta. Aat-0 &>iar *i t5n-r%' a&esta &are n.a )-7%t (n )ia,a '%i !e&5t %r*i *i &-prioare *i &io&-nitori *tie bine &- )irt%,i'e s%nt transmise (n &a!r%' a&e'eia*i $ami'ii. N%.i a*a0 prieteneO M Cre! &- )i&i%' n% se transmite0 sp%se str-in%' br%s&0 %it5n!%.se &5n! 'a tat-0 &5n! 'a $ii&-. M Ca)a'er%' are !reptate0 !omn%'e 6%!e&-tor0 obser)- 4en6amin !5n! !in &ap &% &on)in+ere &-tre Ri&>ar!0 &eea &e tr-!a &or!ia'itatea !intre &ei !oi. Ei bine0 (n ,ara )e&>e0 maiestatea re+e'%i poate )in!e&a r-%'. E o boa'- pe &are &e' mai b%n !o&tor !in $'ot-0 sa% &>iar a' %n%i amira'0 n% o poate )in!e&a. N%mai maiestatea re+e'%i sa% %n om &are a $ost sp5n7%rat. @a0 &a)a'er%' are !reptate0 pentr% &- !a&- n.ar a)ea0 &%m se $a&e &- &e' !e.a' *apte'ea $i% !e)ine (ntot!ea%na !o&tor0 &>iar !a&- se %r&- pe )apor pentr% a a6%n+e 'a &o&pit0 n%.i a*aO Ee!e,i0 at%n&i &5n! ne.am a'iniat &% &a)a'eri0 s%b @eKrass0 am as&%ns 'a bor! %n !o&tor. M Foarte bine0 4en6amin0 '.a (ntrer%pt E'i7abet>0 %it5n!%.se !e 'a )5n-tor 'a !omn%' AeQ%oi0 &are as&%'ta po'iti&os &e sp%nea $ie&are persoan- (n parte. O s-.mi mai )orbe*ti !espre a&easta *i !espre toate a)ent%ri'e ta'e am%7ante. @ar a&%m treb%ie pre+-tit- o &amer- (n &are sban!a6-m bra,%' a&est%i !omn. M Eoi a)ea +ri6- !e asta &>iar e%0 )ar- E'i7abet>0 a$irm- Ri&>ar!0 p%,in aro+ant. =5n-r%' n% )a a)ea !e s%$erit pentr% &- Marma!%2e este &am (n&-p-,5nat. Crmea7-.m-0 prietene *i )oi &er&eta rana e% (ns%mi. M Ar $i mai bine s- a*tept-m !o&tor%'0 rosti )5n-tor%' &% r-&ea'-. N% poate $i !eparte. Ri&>ar! se opri *i se %it- 'a &e' &are )orbise0 p%,in mirat !e ton%' pe &are (' $o'osise *i &% si+%ran,- (n$%riat !e re$%7%' '%i. I.a interpretat rep'i&a !rept %n a&t !e osti'itate *i0 p%n5n!%.*i !in no% m5ini'e (n b%7%nare0 merse '5n+- !omn%' Krant *i0 apropiin!%.*i $a,a !e &>ip%' preot%'%i0 sp%se (ntr.o )o&e s&-7%t-L M Gine,i minte &e )- sp%n0 o s- apar- o po)este printre &o'oni*ti0 &%m &- ne.am $i r%pt +5t%ri'e !a&- n.ar $i $ost b-iat%' a&esta0 !e par&- e% n.a* $i *ti%t s- &on!%&. A,i $i p%t%t s- (ntoar&e,i *i !%mnea)oastr- &aii0

50

!omn%'e. Nimi& n.ar $i $ost mai %*or. N% treb%ia !e&5t s- tra+e,i tare !e >am%ri *i s- atin+e,i &oaste'e 'i!er%'%i. Sper0 !ra+- !omn%'e0 &- n% s%nte,i !e'o& a$e&tat !e s%p-rarea pe &are ne.a pri&in%it.o b-iat%' -sta0 n%O Rep'i&a a $ost (ntrer%pt- !e intrarea !o&tor%'%i !in sat. Capitolul VI. +Pe rafturile sale# : seam de cutii de%arte# Ulcioare de lut ,erde# '%ica udului# semin$e col'ite# @m%i$e din legturile ,reunui 'alot# Pr3iturele ,echi de trandafiri# Arau .mpr%tiate ici/colo# ca pentr/un spectacol(1 S>a2espeare. @o&tor%' E'nat>an =o!!0 pentr% &- a&esta era n%me'e me!i&%'%i0 era &onsi!erat !e &o'oni*ti o persoan- (n7estrat- &% mari &apa&it-,i inte'e&t%a'e *i0 (n mo! si+%r a)ea re'a,ii persona'e rare. Ne(n&-',at0 a)ea eDa&t 1099 metri (n-',ime. M5ini'e0 pi&ioare'e *i +en%n&>ii se potri)ea% per$e&t stat%rii sa'e impresionante0 !ar ori&e a't- parte a &orp%'%i p-rea potri)it- mai !e+rab- pentr% %n b-rbat &% &5te)a n%mere mai mi&0 !a&'-s-m 'a o parte '%n+imea membre'or. A)ea %merii p-tra,i0 &e' p%,in (n sens%' &- $orma% o 'inie !reapt- !intr.o parte (n &ea'a't-. @ar era% at5t !e (n+%*ti0 (n&5t p-rea &- m5ini'e '%n+i &are se 'e+-na% pornea% !ire&t !in spate. Fi +5t%' era !eosebit !e '%n+ *i s%s,inea %n &ap mi&0 rot%n!0 a&operit pe o parte !e %n st%$i* !e p-r ,epos0 *aten0 iar pe partea op%seta'a %n &>ip mi&0 aprins0 &are p-rea s- poarte o '%pt- &onstant- &% sine pentr% a p-rea (n,e'ept. Era $i%' &e' mai mi& a' %n%i $ermier !in partea )esti&- a stat%'%i Masas&>%sets. @atorit- %nor &ir&%mstan,e $a)orabi'e0 p-rinte'e (i !-!%se posibi'itatea $i%'%i s-% !e a a6%n+e 'a per$orman,e'e !e &are am )orbit0 $-r- (ntrer%peri'e obi*n%ite a'e m%n&ii 'a &5mp0 t-ierii 'emne'or *i a'te m%n&i !i$i&i'e pe &are tat-' 'e imp%sese &e'or'a',i $ii. E'nat>an !atora (n parte s&%tirea sa !e 'a m%n&i'e &5mp%'%i $apt%'%i &a)%sese o &re*tere rapi!-. A*a a !e)enit pa'i!0 'ipsit !e )ia,- *i in!i$erent0 iar mama '.a !e&'arat &% tan!re,e I%n b-iat bo'n-)i&ios0 &are

51

n% era $-&%t s- m%n&eas&-0 !ar &are *i.ar p%tea &5*ti+a eDisten,a &on$ortabi' !a&- ar $i pra&ti&at a)o&at%ra sa% ar $i !e)enit preot sa% !o&tor0 sa% ar $i a)%t o a't- )o&a,ie 'a $e' !e %*oar-.J =ot%*i n% era% prea si+%ri !e &>emarea $i%'%i 'or *i !in moment &e t5n-r%' n% a)ea a'to&%pa,ie0 'ene)ea tot timp%' prin 6%r%' $ermei0 m5n&5n! mere )er7i sa% &-%t5n! m-&ri*. A&e'a*i o&>i inte'i+ent &are.i a!%sese 'a '%min- ta'ente'e '%i 'atente !esprinse !in obi&ei%ri'e t5n-r%'%i prime'e semne a'e !r%m%'%i pe &are (' )a par&%r+e (n >aos%' a&estei '%mi. M E'at>an a $ost $-&%t s- $ie !o&tor0 (*i !-!% ea seama0 pentr% &- era mere% (n &-%tarea ierb%ri'or *i +%sta tot $e'%' !e poame &are &re*tea% pe par&e'e. @ar a)ea *i o !ra+oste $ireas&- pentr% tot $e'%' !e '%&r%ri !o&tori&e*ti0 pentr% &- at%n&i &5n! a '-sat pentr% so,%' ei pi'%'e'e pentr% bi'- a&operite (n sirop !e ar,ar0 n%mai +ata !e a $i '%ate0 Nat>an a )enit *i 'e.a (n+>i,it !intr.o !at- !e par&- n.ar $i $ost mare '%&r%0 !e*i I&>abo! (so,%' ei# n% p%tea s- (n+>it- ni&i %na $-r- s- $a&- $e,e at5t !e !isperate (n&5t (,i era $ri&- s- te %i,i 'a e'. A&east- !es&operire a >ot-r5t '%&r%ri'e. E'nat>an0 &are a)ea pe at%n&i &in&ispre7e&e ani0 a $ost 'a $e' &a %n m5n7 s-'bati&0 prins *i t%ns0 (n!ep-rt5n!%.i.se p'ete'e st%$oase &% %n $oar$e&e. A.a% (mbr-&at (ntr.%n &ost%m mo!est0 $-&%t (n &as-0 !e &%'oarea &o6ii !e n%&-. A primit INo%' =estamentJ *i o IKramati&a 3ebsterJ *i a $ost trimis 'a *&oa'-. 4-iat%' a)ea o $ire &am )i&'ean- *i (n &'ipe'e sa'e 'ibere p%sese !e6a ba7e'e pentr% &itire0 s&riere *i aritmeti&-. N% tre&% m%'t p5n- s.a remar&at 'a *&oa'- pentr% re7%'tate'e '%i. Mama (n&5ntat- !e &apa&it-,i'e $i%'%i s-% a a)%t (n p'%s *i satis$a&,ia !e a a%7i &>iar !e 'a pro$esor%' '%i &- a)ea %n Ib-iat eDtraor!inar0 m%'t !eas%pra rest%'%i &'aseiJ. E' mai &re!ea *i &b-iat%' a)ea o I(n&'ina,ie nat%ra'- spre me!i&in-0 !in moment &e (i s$-t%ia mere% pe &ei mai mi&i s- n% m-n5n&e at5t !e m%'t *i0 !e &5te)a ori0 at%n&i &5n! mi&%,ii i+noran,i s.a% (n&-p-,5nat (n &i%!a s$at%'%i '%i E'nat>an0 pro$esor%' '.a )-7%t pe $i%' ei &%m m5n&a e' (ns%*i tot !in &o*%ri0 pentr% a pre(nt5mpina &onse&in,e'e ne$aste.J Aa p%,in timp !%p- &e pro$esor%' a $-&%t a&east- !e&'ara,ie p'-&%t-0 t5n-r%' s.a m%tat (n &asa !o&tor%'%i !in sat0 %n !omn a'e &-r%i (n&ep%t%ri !e &arier- n% era% &% m%'t !i$erite !e &e'e a'e ero%'%i nostr%. Era )-7%t %neori a!-p5n! %n &a'0 a'teori era )-7%t &%m s%b,ia &% ap- !i$erite me!i&amente a'bastre0 ro*ii0 +a'bene. A'teori se '%n+ea s%b %n m-r0 &% IKramati&a 'imbii 'atineJ !e R%!!iman (n m5n- *i &% %n &o', !in IObstreti&aJ '%i @enman ie*in!%.i !in b%7%nar. Pentr% instr%&tor%' '%i era &e)a abs%r! s- (n)e,i %n e'e) &%m s- trimit- %n pa&ient pe '%mea

52

&ea'a't- (nainte !e a.' (n)-,a &%m s- a!%&- %n%' pe '%me. A mai tr-it a*a )reo !o%-spre7e&e '%ni0 &5n! a ap-r%t !intr.o !at-0 'a o (nt5'nire0 (ntr.o >ain- '%n+- (*i &>iar (*i merita epitet%'#0 mo!est-0 &% ni*te +>et%,e 'e+ate &% pie'e !e )i,e' inten,ionat ne)opsit-0 pentr% a se asem-na mai m%'t &% maro&>in%' ro*%. C%r5n! !%p- a&eea a $ost )-7%t &%m se b-rbierea &% o 'am- to&it-. Abia tre&%ser- trei sa% patr% '%ni0 &5n! ni*te b-tr5ne se +r-bea% spre &asa %nei $emei s-ra&e !in sat0 (n timp &e a'te'e se a'er+a% (n&oa&e *i (n&o'o0 p-r5n! &- se a$'- (ntr.o mare s%$erin,-. Cn b-iat sa% !oi s.a% %r&at pe ni*te &ai $-r- *a *i a% $ost trimi*i repe!e (n !i$erite !ire&,ii. Se p%nea% tot $e'%' !e (ntreb-ri !espre %'tim%' 'o& %n!e $%sese )-7%t !o&tor%'0 !ar a&estea n.a% $ost !e ni&i %n a6%tor. ?n &e'e !in %rmE'nat>an a $ost )-7%t ie*in! pe %*- &% %n aer $oarte +ra)0 (nso,it !e %n b-iat &% &ap%' a'b0 abia respir5n! *i mer+5n! (n $a,a '%i. ?n 7i%a %rm-toare0 t5n-r%' a ap-r%t pe stra!-0 a*a &%m i se sp%nea !r%m%'%i prin&ipa' *i &ei !in )e&in-tate a% (n,e'es tot%' !in +ra)itatea sporit- a &>ip%'%i s-%. ?n a&eea*i s-pt-m5n- *i.a &%mp-rat o 'am- no%-0 iar !%mini&a %rm-toare a intrat (n &asa !e r%+-&i%ni &% o batist- ro*ie !e m-tase (n m5n- *i &% o $i+%r- pretins %mi'-. Seara a $-&%t o )i7it- 'a o t5n-r- $emeie !e a&eea*i &'as- &% e'0 pentr% &- era% sin+%rii !e a&o'o0 iar &5n! a r-mas sin+%r &% repre7entante'e seD%'%i $r%mos0 pr%!enta mama $etei '.a n%mit0 pentr% prima !at- (n )ia,a '%i0 @o&tor =o!!. Ast$e' s.a spart +>ea,a0 iar !e at%n&i (nainte E'nat>an a $ost ape'at !e to,i &ei'a',i &% tit%'at%ra '%i o$i&ia'-. A mai petre&%t %n an s%b s%pra)e+>erea a&e'%ia*i pro$esor0 timp (n &are se &onsi!era &- t5n-r%' !o&tor (' Ise&%n!a pe &e' b-tr5nJ0 !e*i (n +enera' &-'-torea% pe &-i !i$erite. Aa s$5r*it%' a&e'ei perioa!e @r. =o!! a atins ma6orat%' 'e+a'. A $-&%t o s&%rt- &-'-toria 'a 4oston pentr% a &%mp-ra me!i&amente *i0 !%p- &%m a$irma% %nii0 pentr% a &er&eta spita'%' p'imb5n!%.se pe >o'%ri'e '%i. N% *tim &%m a !e&%rs a&eastp'imbare0 !ar !a&- a eDistat &% a!e)-rat0 treb%ie s- $i $ost rapi!-0 pentr% &- s.a (ntors (n !o%- s-pt-m5ni0 a!%&5n! &% e' o &%tie &are ar-ta &i%!at *i mirosea p%terni& a p%&ioas-. @%mini&a %rm-toare s.a &-s-torit0 iar (n !iminea,a n%n,ii s.a %r&at (ntr.o sanie &% %n &a' (mpre%n- &% mireasa '%i0 !%&5n! *i &%tia !espre &are am )orbit *i o a'ta p'in- &% r%$-rie pentr% +ospo!-rie $-&%t- (n &as-0 %n &%$-r a&operit &% >5rtie0 peste &are st-tea o %mbre'- ro*ie0 )reo !oi !esa+i noi *i o &%tie !e m5n-. Prietenii '%i a% primit apoi )e*ti !e 'a mireas- *i mire &%m &- a&esta !in %rm- Ise stabi'ise (n noi'e ,-ri *i (i mer+ea bine &a !o&tor (n =emp'eton0 Stat%' 1or2SJ.

59

@a&- %n membr% a' $ami'iei =emp'e ar )eni0 ar 75mbi a%7in! &a'i$i&-ri'e '%i Marma!%2e pentr% a o&%pa po7i,ia 6%!e&-toreas&- pe &are i.o &on$eriser-0 s%ntem si+%ri &- %n abso')ent !in AeN!en sa% E!inb%r+> s.ar am%7a &opios !a&- ar &iti re'atarea a&easta !espre !-r%irea &% &are E'nat>an se p%sese (n ser)i&i%' '%i Es&%'ap. @ar at5t 6%rist%'0 &5t *i !o&tora*%' a)ea% a&eea*i &onso'are0 !in moment !e @r. =o!! era 'a a&e'a*i ni)e' &% &ei'a',i !o&tori !e o )5rst- &% e' !in ,ar-0 a*a &%m era *i Marma!%2e &% $ra,ii '%i !e pe s&a%n%' 6%!e&-tores&. =re&erea timp%'%i *i a&%m%'area !e eDperien,- a% $-&%t a!e)-rate min%ni &% !o&tor%'. A)ea o $ire omenoas-0 !ar ni&i %n pi& !e &%ra6 mora'. C% a'te &%)inte0 era pre)-7-tor &% )ie,i'e pa&ien,i'or s-i0 !ar n% (n&er&a ni&io!at- eDperimente nesi+%re pe a&ei membri ai so&iet-,ii pe &are (i &onsi!era $o'ositori. O sin+%r- !at-0 at%n&i &5n! %n )a+abon! $-rnoro& a a)%t ne)oie !e (n+ri6iri'e '%i0 !o&tor%' a (n&er&at &% $er)oare e$e&te'e t%t%ror $'a&oane'or !in !esa+a '%i pe &onstit%,ia str-in%'%i. @in $eri&ire n% era% at5t !e n%meroase0 iar &e'e mai m%'te !intre e'e era% ino$ensi)e. Pe a&este &-i0 E'nat>an a !ob5n!it o an%mit- pri&epere (n $ebre *i r-&e'i *i p%tea s- )orbeas&- (n &%no*tin,- !e &a%7- !espre intermiten,e0 $ebre re&%rente0 $ebre !e +ra!%' a' trei'ea0 sa%0 temperat%ri'e 7i'ni&e. Era &onsi!erat eDpert (n &a7%' %nor a$e&,i%ni &%tanate0 $oarte obi*n%ite (n noi'e a*e7-ri. N% era ni&i o $emeie (n patent &are s- )rea s- a!%&- pe '%me %n &opi' $-r- asisten,a !o&tor%'%i =o!!0 'a $e' &%m ni&i %na n.ar $i )r%t s- !e)in- mam- $-r- a a)ea %n so,. Pe s&%rt0 e' (n&er&a s- &onstr%ias&- pe o $%n!a,ie !e nisip o s%perstr%&t%r&imentat- !e eDperien,-0 !e*i a'&-t%it- !in materia'e oare&%m $ra+i'e. Ori&%m0 (*i re(nnoia perio!i& st%!ii'e e'ementare *i0 &% %n spirit !e obser)a,ie &are n% p%tea apar,ine !e&5t %nei min,i a+er-0 (*i raporta (ntot!ea%na pra&ti&a 'a teorie. C5n! )enea )orba !e &>ir%r+ie era (n!rept-,it s-.*i p%n- 'a (n!oia'proprii'e p%teri0 pentr% &- ai&i a)ea &ea mai p%,in- eDperien,- *i (n p'%s0 treb%ia s-.*i $o'oseas&- !ire&t sim,%ri'e. Ap'i&ase %n+%ente pe &5te)a ars%ri0 t-iase (mpre6%r%' r-!-&ini'or !e !in,i stri&a,i *i &%s%se r-ni'e a n%mero*i t-ietori !e 'emne. A a)%t %n s%&&es &onsi!erabi' p5n- (n 7i%a (n &are %n 7i'ier ne$eri&it a s%$erit o $ra&t%r- !e pi&ior !in &a%7a %n%i &opa& pe &are (' t-ia. C% a&east- o&a7ie ero%' nostr% a (nt5mpinat &ea mai mare (n&er&are pe &are o s%portaser- )reo!at- ner)ii *i $or,a '%i mora'-. C% toate a&estea0 (n moment%' &% pri&ina0 n% s.a ri!i&at 'a ni)e'%' a*tept-ri'or. Ce'e mai m%'te !intre amp%t-ri'e !in noi'e &o'onii0 &are era% !est%' !e $re&)ente0 era% e$e&t%ate !e %n spe&ia'ist &are0

54

b%&%r5n!%.se !e 'a (n&ep%t !e o an%mit- rep%ta,ie0 p%tea s- !ob5n!eas&mai %*or eDperien,a prin &are !e)enea !emn !e b%n%' s-% ren%me. E'nat>an $%sese !e $a,- 'a %na sa% !o%- !intre a&este opera,ii. @ar (n &a7%' a&esta0 spe&ia'ist%' n% a p%t%t )eni *i responsabi'itatea a &-7%t0 (n mo! norma'0 pe %merii !o&tor%'%i =o!!. Merse 'a '%&r% &% %n $e' !e !isperare oarb-0 eta'5n! (n a&e'a*i timp toate semne'e eDterne a'e +ra)it-,ii a!e&)ate *i a'e %nei mari (n!em5n-ri. N%me'e s%$erin!%'%i era Mi''i+an. Ri&>ar! se re$erea 'a a&est in&i!ent at%n&i &5n! $-&ea a'%7ie 'a $apt%' &-.' asistase pe !o&tor 'a o amp%tare0 ,in5n! pi&ior%' bo'na)%'%i. Membr%' a $ost t-iat0 iar pa&ient%' a s%pra)ie,%it opera,iei. =ot%*i0 timp !e !oi ani0 biet%' Mi''i+an s.a tot p'5ns &- (i (n+ropaser- pi&ior%' (ntr.o &%tie a*a !e mi&-0 &- (' 6ena 'ipsa !e spa,i%. Sim,ea &%m !%rerea se ri!i&a !in $ra+ment%' (n>%mat *i tre&ea (n pi&ior%' &are mai a)ea (n&- )ia,-. Marma!%2e a s%+erat &- p%tea $i )orba !e artere *i ner)i0 !ar Ri&>ar!0 &are &onsi!era &- amp%tarea era opera '%i proprie0 a respins &% (n)er*%nare s%+estia0 !e&'ar5n! (n a&e'a*i timp &- a a%7it a!esea !espre oameni &are p%tea% s- sp%n- &5n! o s- p'o%- n%mai !%p- !e+ete'e !e 'a pi&ioare'e amp%tate. C% toate &- !%p- !oi sa% trei ani p'5n+eri'e '%i Mi''i+an se r-riser- treptat0 pi&ior%' a $ost !e7+ropat *i p%s (ntr.o &%tie mai mare *i !in a&ea &'ip- nimeni n% '.a mai a%7it pe s%$erin! s- se mai p'5n+-. P%b'i&%' a &-p-tat mai m%'t- (n&re!ere (n !o&tor%' =o!! a &-r%i rep%ta,ie &re*tea )-75n! &% o&>ii *i0 !in $eri&ire pentr% pa&ien,ii '%i0 ni)e'%' !e in$orma,ie pe &are.' !e,inea !o&tor%' &re*tea *i e' (n a&eea*i m-s%r-. ?n &i%!a eDperien,ei !o&tor%'%i =o!! *i a s%&&es%'%i pe &are.' a)%sese &% pi&ior%'0 era &am speriat &5n! a intrat pe %*a &ona&%'%i. C'-!irea str-'%&ea (n '%mina 7i'ei *i p-rea at5t !e impo7ant- (n &ompara,ie &% apartamente'e &onstr%ite (n +rab- *i !e.abia mobi'ate &% &are se obi*n%ise (n pra&ti&a sa. Era% *i at5,ia oameni bine (mbr-&a,i0 &% $e,e'e ne'ini*tite (n&5t ner)ii '%i at5t !e $ermi !e obi&ei0 era% a&%m $oarte t%'b%ra,i. Mesa+er%' &are (' &>emase (i sp%sese &- era )orba !e o ranpro)o&at- !e o arm- *i )enise !e.a&as- !e 'a e'0 $-&5n!%.*i !r%m &% +re% prin 7-pa!-0 &% !esa+ii ar%n&a,i peste bra,0 (n timp &e se +5n!ea tot timp%' 'a artere se+mentate0 p'-m5ni str-p%n*i *i or+ane )ita'e a$e&tate0 &a *i &%m mer+ea pe %n &5mp !e b-t-'ie *i n% spre &asa pa*ni&- a 6%!e&-tor%'%i =emp'e. Prim%' '%&r% pe &are i.a &-7%t pri)irea !e &%m a intrat (n &amer- a $ost E'i7abet> (n &ost%m%' ei !e &-'-rie0 'e+at bine &% *n%r%ri !in a%r0 &% si'%eta ei $r%moas-. Se ap'e&a spre e'0 iar $ie&are tr-s-t%r- a &>ip%'%i s-% $r%mos eDprima ne'ini*te. Ken%n&>ii enormi ai !o&tor%'%i se 'o)ir- %n%'

55

!e a't%' s&o,5n! %n s%net a%7it0 pentr% &-0 $iin! at5t !e !istrat0 o &on$%n!ase &% %n o$i,er &i%r%it !e +'oan,e *i +r-bin!%.se !e pe &5mp%' !e b-t-'ie pentr% a &ere a6%tor. =ot%*i0 a&east- i'%7ie n% a !%rat !e&5t %n moment *i o&>i%' '%i a tre&%t repe!e !e 'a $at- spre &>ip%' !emn a' tat-' *i !e a&o'o 'a mers%' ,an,o* *i pre&ipitat a' '%i Ri&>ar!. A&esta (*i &a'ma ne'ini*tea pro)o&at- !e $apt%' &- str-in%' (i neso&otise a6%tor%' p'imb5n!%.se prin sa'- *i po&nin! !in bi&i. Apoi se %it- 'a $ran&e7 &are a*teptase0 &5te)a min%te &% %n s&a%n pentr% !omni*oar-0 $-r- s- $ie b-+at (n seam- *i !e 'a e' 'a Maior%' Hartman &are (*i aprin!ea 'ini*tit o pip- '%n+- !e trei pi&ioare !e 'a o '%m5nare !intr.%n &an!e'abr%. Apoi 'a !omn%' Krant &are (ntor&ea &% serio7itate %n man%s&ris (n '%mina %nei '%stre. O pri)i *i pe Remar2ab'e0 &are st-tea s$ioas- &% bra,e'e (n&r%&i*ate *i &er&eta &% o pri)ire a!mirati)- *i in)i!ioas- (n$-,i*area *i (mbr-&-mintea tinerei. @%p- a&eea se %it- 'a 4en6amin &are0 &% pi&ioare'e !ep-rtate *i &% m5ini'e (n *o'!0 (*i ba'ansa &orp%' mi& *i p-trat &% in!i$eren,a %n%ia &are este obi*n%it &% r-ni'e *i )-rsarea !e s5n+e. P-rea% &% to,ii te$eri *i &>ir%r+%' a (n&ep%t s- respire mai %*or. @ar0 (nainte !e a p%tea s- se %ite mai atent0 6%!e&-tor%' s.a apropiat !e e' *i i. a s&%t%rat m5na sp%n5n!%.iL M E*ti bine)enit0 b%n%' me% !omn0 $oarte bine)enit0 (ntr.a!e)-r. A)em ai&i %n t5n-r pe &are '.am r-nit !in +re*ea'- (n timp &e )5nam o &-prioar- (n seara a&easta *i are ne)oie !e asisten,a ta. M ?mp%*&ai o &-prioar-0 @%2e0 (' (ntrer%pse Ri&>ar!0 (mp%*&ai o &-prioar-. Cine &re7i &- poate pres&rie at%n&i &5n! n% *tie &e s.a (nt5mp'at &% a!e)-ratO A*a $a& mere% %nii0 &re! &- %n !o&tor poate $i (n*e'at &a ori&are a't om0 $-r- peri&o'%' %nor &onse&in,e ne$aste. M ?mp%*&am o &-prioar-0 (ntr.a!e)-r0 r-sp%nse 6%!e&-tor%' 75mbin!0 !e*i n% este nimi& si+%r &- n.am a6%tat 'a prin!erea &-prioarei. @ar ori&e.ar $i0 e% '.am r-nit pe t5n-r%' a&esta. ?n!em5narea ta treb%ie s-.' )in!e&e iar b%7%nar%' me% te )a r-sp'-ti +eneros pentr% a&easta. M @o%- '%&r%ri !e &are po,i s- !epin7i &% (n&re!ere0 obser)- !omn%' AeQ%oi0 ap'e&5n!%.se po'iti&os0 &% o mi*&are a &ap%'%i &-tre 6%!e&-tor *i &-tre spe&ia'ist. M ?,i m%',%mes&0 !omn%'e0 sp%se 6%!e&-tor%'0 !ar (i pre'%n+im !%rerea t5n-r%'%i nostr%. Remar2ab'e0 te ro+ s- pre+-te*ti p5n7- pentr% $ire *i ban!a6e. ?n %rma a&estei remar&i0 s&>imb%' !e &omp'imente a (n&etat0 iar !o&tor%' (ntoarse %n o&>i &er&et-tor &-tre pa&ient%' s-%. ?n timp%' !is&%,iei0 t5n-r%' )5n-tor (*i (n!ep-rtase >aina *i a&%m r-m-sese

56

(mbr-&at (ntr.%n &ost%m bana'0 !e &%'oare !es&>is-0 !ar no%0 asem-n-tor &% &e' p%rtat !e obi&ei !e ,-ranii !in re+i%ne. ?*i ,inea m5na pe re)ere'e >ainei0 (n&er&5n! s.o !ea 6os0 &5n! se opri !intr.o !at- *i se %it- spre E'i7abet> &are (' &omp-timea. N%.*i s&>imbase (ns- po7i,ia *i era prea absorbit- !e ne'ini*tea ei pentr% a b-+a (n seam- mi*&-ri'e b-iat%'%i. =5n-r%' se (nro*i %*or. M Poate &- )e!erea s5n+e'%i (i )a $a&e r-% !omni*oarei. M- )oi retra+e (n a't- &amer- pentr% a mi se ban!a6a rana. M ?n ni&i %n &a70 sp%se !o&tor%' =o!! &are0 !es&operin! &- pa&ient%' s-% n% era o persoan- !e )a7-0 se sim,i !est%' !e (mb-rb-tat pentr% a e$e&t%a opera,ia. A%mina a&easta p%terni&- este $a)orabi'- opera,iei *i st%!en,ii &on*tiin&io*i &a mine a% a!esea prob'eme &% )e!erea. ?n timp &e )orbea0 E'nat>an (*i p%se 'a o&>i o pere&>e !e o&>e'ari mari0 &% rama !e meta'0 &are &-!ea% mere% pe )5r$%' nas%'%i s-% s%b,ire *i &5rn. Fi &>iar !a&- a&e*tia n% (i a6%ta% (n mo! spe&ia' )e!erea0 ni&i n% o st5n6enea%. O&>ii '%i mi&i *i &en%*ii str-'%&ea% pe !eas%pra o&>e'ari'or &a !o%- ste'e &are se e'iberea7- !e per!ea%a in)i!ioas- %n%i nor. @intre to,i0 n%mai Remar2ab'e a b-+at (n seam- +est%'. Ea (i sp%se '%i 4en6aminL M @o&tor%' =o!! este %n b-rbat $r%mos. Ce bine (i st- &% o&>e'ariS ?ntr.a!e)-r0 o&>e'arii !a% %n aer !istins &>ip%'%i s-%. ?mi )ine s-.i (n&er& *i e%. Eorbe'e str-in%'%i i.a% a!%s aminte !e !omni*oara =emp'e0 &are tres-ri &a !intr.%n +5n! a!5n& *i0 (nro*in!%.se p%terni&0 $-&% %n semn %nei tinere &are ser)ea !rept &amerist- *i se retrase &% %n aer re7er)at tipi& $eminin. =eren%' a r-mas ast$e' 'iber pentr% !o&tor *i pa&ient%' s-%0 (n timp &e pe $e,e'e !i$erite'or persona6e &are se str5nseser- (n 6%r%' &e'%i !in %rmse )e!ea interes%'0 mai mare sa% mai mi&0 pe &are $ie&are (' sim,ea $a,!e &on!i,ia r-nit%'%i. N%mai Maior%' Hartmann *i.a p-strat 'o&%' *i a &ontin%at s- $%me7e0 ar%n&5n!%.*i %neori o&>ii spre ta)an0 &a *i &%m re$'e&ta 'a nesi+%ran,a )ie,ii. A'teori0 se %ita spre )i&tim- &% o eDpresie &are tr-!a $apt%' &- (n,e'esese tot%*i +ra)itatea sit%a,iei. ?ntre timp0 E'nat>an &are )e!ea pentr% prima !at- o ran- !e +'on,0 (*i (n&ep% pre+-tiri'e &% so'emnitatea *i +ri6a pe &are sit%a,ia 'e &erea. 4en6amin a!%sese o &-ma*- )e&>e *i o (nm5n- &e'%i'a't0 &are (n&ep% sr%p- mai m%'te ban!a6e &% o pre&i7ie &e re'e)a n% n%mai (n!em5narea !o&tor%'%i0 !ar *i importan,a opera,iei. Pentr% a&east- m-s%r- pre+-titoare0 !o&tor%' =o!! a a'es &% +ri6- o b%&at- !in &-ma*- *i0 (ntin75n!%.i.o !omn%'%i Jones $-r- s- mi*te %n

57

sin+%r m%*&>i0 sp%seL M Po$tim0 !omn%'e Jones0 te pri&epi bine 'a asemenea '%&r%ri. Erei s- str5n+i t% p%$%'O Ar treb%i s- $ie moa'e *i $in0 *tii0 !omn%'e Jones0 n%O Fi ai +ri6- s- n% intre ni&i %n pi& !e b%mba&0 ar p%tea s- in$e&te7e rana. C-ma*a e $-&%t- !in $ir !e b%mba&0 !ar t% po,i s-.' a'e+i0 n%.i a*aO Ri&>ar! a&&ept- sar&ina0 &% o mi*&are !in &ap &-tre )-r%' s-%0 &are (nsemna p%r *i simp'%L M Ee7i0 om%' a&esta n% se poate !es&%r&a $-r- mine *i (n&ep% spre+-teas&- p%$%' pe +en%n&>i &% m%'t- &on*tiin&io7itate. Masa era a&%m p'in- !e $io'e0 &%tii &% a'i$ie *i !i$erite instr%mente &>ir%r+i&a'e. C5n! a% $ost s&oase r5n! pe r5n!0 !intr.o ser)iet- !e maro&>in ro*%0 posesor%' 'or a ri!i&at $ie&are %nea't- (n '%mina p%terni&a &an!e'abr%'%i '5n+- &are st-tea *i 'e.a eDaminat &% &ea mai mare +ri6-. Fre&a !in &5n! (n &5n! o,e'%' '%&ios &% o batist- ro*ie !e m-tase0 &a *i &%m ar $i )r%t s- (n!ep-rte7e !e pe s%pra$a,a '%i p5n- *i %'tim%' impe!iment &are ar p%tea s- stea (n &a'ea %nei opera,ii at5t !e !e'i&ate. @%p- &e &on,in%t%' mai !e+rab- s-ra& a' +en,ii a $ost ep%i7at0 !o&tor%' se (ntoarse &-tre !esa+i *i s&oase !i)erse $'a&oane %mp'%te &% 'i&>i!e (n &%'ori str-'%&itoare. A% $ost aran6ate (n or!ine !%p- $er-straie0 &%,ite *i $oar$e&e %&i+a*e0 &5n! E'nat>an *i.a (ntins &orp%' '%n+ &5t a p%t%t !e m%'t *i0 p%n5n!%.*i m5na pe partea mai mi&- *i (n+%st- a spate'%i s-%0 &a *i &%m ar $i &-%tat %n spri6in0 se %it- (n 6%r%' '%i pentr% a )e!ea &e e$e&t pro!%&e a&east- mostr- !e pro$esiona'ism as%pra spe&tatori'or s-i. M Pe 'e+ea mea0 !o&tore0 sp%se Maior%' Hartmann0 rotin!%.*i o&>ii mi&i *i ne+ri *tren+-re*te0 !ar p-str5n!%.*i $ie&are !intre &e'e'a'te tr-s-t%ri a'e &>ip%'%i &omp'et re'aDate. Ai %n portmone% $r%mos &% %ne'te a&o'o0 iar '%&r%ri'e ta'e !o&tori&e*ti str-'%&es& &a *i &%m ar $i mai !e+rab- pentr% o&>i !e&5t pentr% p%rt-. E'nat>an (*i !rese )o&ea s&oase %n I>emJ &are p%tea $i interpretat !rept +en%' !e 7+omot pe &are (' $a& 'a*ii (n speran,a &- (*i )or tre7i &%ra6%' a!ormit0 sa% !rept %n e$ort $ires& !e a.*i !re+e )o&ea. @a&- a $ost $-&%t !in prim%' moti)0 a a)%t s%&&es0 pentr% &- (ntor&5n!%.se &-tre )eteran%' +erman sp%seL M Foarte a!e)-rat0 Maior Hartmann0 $oarte a!e)-rat0 !omn%'e. Cn om pr%!ent se )a str-!%i (ntot!ea%na s-.*i $a&- 'ea&%ri'e p'-&%te o&>i%'%i0 &>iar !a&- n% s%nt 'a $e' !e bine primite !e stoma&. S- (mpa&i pa&ient%' &% &eea &e este bine pentr% e'0 !e*i toto!at- s.ar p%tea &a me!i&ament%' s- n% $ie prea b%n 'a +%st *i )orbea a&%m &% (n&re!erea %n%i om &are se pri&epea 'a s%bie&t. A&easta n% este !oar o parte $-r-

58

importan,- a artei noastr-0 !omn%'e. M C% si+%ran,-0 !o&tor%' =o!! are !reptate0 sp%se Remar2ab'e *i 7i&e !in S&ript%r-. 4ib'ia ne sp%ne &%m %ne'e '%&r%ri pot $i !%'&i pentr% +%r-0 !ar amare pentr% spirit. M A!e)-rat0 a!e)-rat0 sp%se 6%!e&-tor%'0 p%,in ner-b!-tor. @ar a)em ai&i %n t5n-r &are n.are ne)oie !e )reo !e&ep,ie pentr% a.' a!emeni spre propri%' '%i bene$i&i%. E-! (n o&>ii '%i $apt%' &- n% se teme !e nimi& mai m%'t !e&5t !e o (nt5r7iere. Str-in%' (*i !e7)e'ise sin+%r %m-r%'0 $-r- a6%tor0 iar mi&a str-p%n+ere a +'on,%'%i era !e.abia )i7ibi'-. Fri+%' intens a' serii oprise s5n+erarea0 iar !o&tor%' =o!!0 ar%n&5n! o pri)ire taini&- 'a ran-0 &re7% &- n% este o prob'em- a*a !e &omp'i&at- pe &5t se a*teptase. ?n&%ra6at !e a&est +5n!0 s.a apropiat !e pa&ient *i *i.a $-&%t &%nos&%t- inten,ia !e a %rm-ri traie&toria pe &are o '%ase +'on,%'. C'terior Remar2ab'e a +-sit a!esea o&a7ii pentr% a po)esti toate !eta'ii'e a&e'ei opera,ii0 iar at%n&i &5n! a6%n+ea (n a&est p%n&t0 &ontin%a ast$e'L M Fi apoi !o&tor%' s&oase !in ser)ieta sa %n obie&t '%n+0 &a o an!rea0 &% %n nast%re 'a &ap-t. Apoi '.a intro!%s (n ran-0 iar t5n-r%' ar-ta (n+ro7itor0 iar e% mi.am 7is &- n.ar $i treb%it s- m- %it am sim,it o asemenea !isperare (n s%$'et%' me%. Iar !o&tor%' i.a tre&%t a&%' !ire&t prin %m-r *i a s&os +'on,%' a$ar- prin partea &ea'a't- *i a*a '.a s&-pat pe t5n-r !e o a'i&e pe &are i.o (n$ipsese 6%!e&-tor%'0 a*a !e %*or !e par&s&oteam e% o a*&>ie &% a&%' me% !e stopat. A&estea era% impresii'e '%i Remar2ab'e 'e+ate !e a&est s%bie&t *i 'a $e' !e ne(n!oie'ni&e era% p-reri'e &e'or &are a% &onsi!erat &- treb%ie spoarte %n $e' !e )enera,ie re'i+ioas- (n!em5n-rii '%i E'nat>an. @ar a*a &e)a era !eparte !e a!e)-r. C5n! !o&tor%' a (n&er&at s- intro!%&- instr%ment%' !es&ris !e Remar2ab'e0 str-in%' '.a respins &% m%'t- >ot-r5re0 iar $e'%' (n &are a $-&%t.o )-!ea &>iar p%,in !ispre,L M @omn%'e0 &re! &- este ne&esar- o son!-. K'on,%' a ratat os%' *i a tre&%t !ire&t prin bra, spre partea &ea'a't-0 %n!e n% este !e&5t pie'e *i !e %n!e &re! &- poate $i eDtras %*or. M @omn%' *tie mai bine0 sp%se !o&tor%' =o!!0 &% aer%' %n%i om &are (n&er&ase n%mai !e !ra+%' aparen,e'or. Fi0 (ntor&5n!%.se &-tre Ri&>ar!0 '%- tampon%' '-s5n! impresia %nei mari +ri6i *i pre&a%,ii. M Ai $-&%t o treab- a!mirabi'-0 !omn%'e Jones0 este &e' mai b%n tampon pe &are '.am )-7%t )reo!at-. Erea% a6%tor%' !%mnea)oastr-0 b%n%'e !omn0 pentr% a ,ine bra,%' pa&ient%'%i (n timp &e e% $a& in&i7ia

59

pentr% +'on,. A&%m pres%p%n &- ni&i %n%' !intre !omnii !e ai&i n% poate pre+-ti %n tampon 'a $e' !e bine &a !omn%' JonesS M Asemenea '%&r%ri se mo*tenes& (n $ami'ie0 obser)- Ri&>ar!0 ri!i&5n!%.se &% 7e' pentr% a a&or!a a6%tor%' ne&esar. =at-' *i b%ni&%' me% mai (nainte era% am5n!oi re&%nos&%,i pentr% pri&eperea 'or (n a'e &>ir%r+iei. N% a% $ost '-%!a,i !e+eaba0 pentr% %n '%&r% (nt5mp'-tor0 &a at%n&i &5n! Marma!%2e a p%s 'a 'o& *o'!%' %n%i b-rbat &are $%sese ar%n&at !in *a !e &a'. Asta a $ost (n toamna !inainte &a t% s- )ii (n &o'onie0 !o&tore. @ar ai mei a% $ost oameni &are a% (n)-,at mere% *i.a% petre&%t 6%m-tate !in )ia,- pentr% a !ob5n!i asemenea pre&i7ie. @e*i0 !e $apt0 b%ni&%' me% a $ost %n !o&tor $ormat (n $a&%'tate *i &>iar &e' mai b%n !in &o'onie !e asemenea0 a!i&- !in )e&in-tatea '%i. M A*a e '%mea0 !omn%'e0 ,ip- 4en6amin. @a&- %n b-rbat )rea s!e)in- %n o$i,er !e (n&re!ere0 (n,e'e+i *i &% trese &are se s&>imb- pe %merii '%i perio!i&0 n% treb%ie s- &rea!- &- poate s- $a&- a*a &e)a intr5n! pe $ereastra &abinei. EDist- !o%- mo!a'it-,i !e a a6%n+e 'a )5r$. So'%,ia a!e)-rat- pentr% a mer+e (napoi este a (n&epe s- (n&epi !in $a,-. S- ai %n (n&ep%t %mi'0 &a mine0 (n,e'e+i0 a!i&- !e 'a a $i n%mai 7b%r-tor *i sti)%itor 'a o trin&- 7b%r-toare0 p5n- 'a a p-stra &>eia !e 'a !%'ap%' &-pitan%'%i. M 4en6amin )orbe*te 'a obie&t0 &ontin%- Ri&>ar!. Cre! &- a )-7%t !e m%'te ori &%m se s&oate %n +'on, pe )apoare'e a'ea m%'te pe &are a ser)it. Cre! &- p%tem s-.' &on)in+em s- ,in- 'i+>ean%'. =reb%ie s- $ie obi*n%it &% )e!erea s5n+e'%i. M A*a este0 !omn%'e0 a*a este0 sp%se ma6or!om%'. Am )-7%t m%',i !o&tori &are a)ea% !e $%r&- &% ni*te (mp%*&-t%ri b%ne0 rot%n!e0 &% &apete'e !%b'e. @e $apt0 eram (ntr.o bar&-0 aproape !e %n )as0 &5n! a% t-iat o (mp%*&-t%r- !e !o%-spre7e&e 'i)re !in &oapsa %n%i &-pitan !in Foo!Nron+0 %n%' !intre &ompatrio,ii '%i Mo%ns>eer Aer Q%a/11. M Cn +'on, !e !o%-spre7e&e 'i)re !in &oapsa %n%i om0 eD&'am!omn%' Krant0 !5n! !o)a!- !e mare &re!%'itate0 '-s5n! iar-*i pre!i&a pe &are o &itea *i ri!i&5n!%.*i o&>e'arii pe (na't%' $r%n,ii. M @o%-spre7e&e 'i)re0 repet- 4en6amin0 %it5n!%.se (n 6%r%' '%i &% m%'t- (n&re!ere !e sine. Cn%' !e !o%-spre7e&e 'i)re0 )ai0 %n +'on, !e !o%-spre7e&e 'i)re poate $i s&os &% %*%rin,- !in &orp%' %n%i om0 !a&- are *i %n !o&tor &are s- *tie &%m. Cite0 (ntreab-.' pe !omn%' Jones. E' &ite*te
Se prea poate &a &ititor%' s- tresare 'a a&east- !e&'ara,ie a '%i 4en6amin0 !ar &ei &are a% 'o&%it (n noi'e &o'onii a'e Ameri&ii s%nt prea obi*n%i,i &% a%7ire %nor asemenea ispr-)i pentr% a 'e p%ne 'a (n!oia'- )n(a(*(
11

60

toate &-r,i'e. ?ntreab-.' !a&- n.a +-sit )reo pa+in- (n &are s- ,inso&otea'- !e a*a &e)a. M Si+%r0 s.a% $-&%t *i opera,ii mai &omp'i&ate !e&5t asta0 obser)Ri&>ar!. En&i&'ope!ia men,ionea7- sit%a,ii in&re!ibi'e $a,- !e asta0 !%p&%m &re! &- *tii (n mo! si+%r0 !o&tore =o!!. M Si+%r0 en&i&'ope!ii'e pre7int- m%'te po)e*ti in&re!ibi'e0 r-sp%nse E'nat>an0 !e*i n% pot sp%ne &- am )-7%t e% (ns%mi s- se eDtra+- &e)a mai mare !e&5t %n +'on, !e m%s&>et-. ?n timp &e )orbea0 a $-&%t o in&i7ie prin pie'ea !e 'a %m-r%' t5n-r%'%i *i ast$e' a p%t%t s- )a!- +'on,%'. E'nat>an a '%at o pere&>e str-'%&itoare !e $or&eps *i era pe &a'e !e a.i (n$i+e (n &arne0 &5n! o mi*&are br%s&- a bo'na)%'%i a $-&%t +'on,%' s- &a!- !in ran-. 4ra,%' '%n+ *i m5na 'at- a &>ir%r+%'%i a% $ost $o'osite a&%m (ntr.%n mo! bi7ar $a,- !e menirea 'or ori+ina'-0 pentr% &- pa'ma s.a (ntins *i a prins +'on,%'0 (n timp &e bra,%' a !es&ris o mi*&are $oarte ambi+%-0 &a *i &%m ar $i !orit s- in!%&- o (n!oia'- pri)itori'or !espre &5t !e mare $%sese &ontrib%,ia a&est%ia 'a (n!ep-rtarea +'on,%'%i. Ri&>ar! a p%s p%n&t%' pe i eD&'am5n!L M Foarte $r%mos0 !o&tore. N% am mai )-7%t ni&io!at- s- se s&oat%n +'on, a*a !e bine. Cre! &- *i 4en6amin )a sp%ne 'a $e'. M Ei bine0 r-sp%nse 4en6amin0 a)5n! (n )e!ere &- era (ntre+ *i $-&%t !%p- mo!a !in 4rister. A&%m0 !o&tor%' n% treb%ie s- $a&- !e&5t s- ba+e ni*te tampoane (n +-%ri'e !in %m-r%' b-iat%'%i *i.o s- p'%teas&- !%p&%m (' !%&e )5nt%' &are bate pe !ea'%ri'e astea. M E- m%',%mes&0 !omn%'e0 pentr% &e a,i $-&%t pentr% mine0 sp%se t5n-r%' p%,in re&e. @ar a )enit %n b-rbat &are m- )a '%a (n +ri6a '%i *i ))a s&%ti pe to,i0 !omni'or0 !e ori&e nep'-&ere pe &are ).a* pri&in%i.o. =o,i &ei !in +r%p *i.a% (ntors &apete'e s%rprin*i *i '.a% 7-rit pe In!ian%' Jo>n st5n! '5n+- %na !intre %*i'e mai (n!ep-rtate a'e s-'ii.

;1

Capitolul VII. + e la iz,oarele cele mai .nalte ale -usBuehannei Unde tri'urile sl'atice .%i urmresc ,"natul# Cio'anul din pdure a ,enit# Cu ptura legat/n sfori gl'ui(1 Frenea% ?nainte &a e%ropenii sa%0 &a s- $o'osim %n termen mai semni$i&ati)0 &re*tinii0 s-.i !epose!e7e pe primii proprietari !e p-m5nt%ri'e 'or0 toatpartea !e ,ar- &are &on,ine State'e Noii An+'ii *i pe &e'e &entra'e0 &are se (ntin! 'a est%' m%n,i'or0 era% o&%pate !e !o%- pop%'a,ii mari !e in!ieni0 !in &are a% !es&ins n%meroase trib%ri. @ar a&este trib%ri n% s.a% ameste&at ni&io!at-0 !atorit- !i$eren,e'or mar&ate n% n%mai !e 'imb-0 &i *i !e !ese'e *i s5n+eroase'e r-7boaie pe &are 'e p%rta%. A*a &e)a s.a p%t%t (nt5mp'a n%mai !%p- &e p%terea *i ata&%ri'e a'bi'or a% $-&%t &a %ne'e trib%ri s- !e)in- !epen!ente0 iar eDisten,a 'or po'iti&- *i $i7i&- s$ie eDtrem !e pre&are0 a)5n! (n )e!ere ne)oi'e *i obi&ei%ri'e s-'bati&i'or. A&este !o%- mari !i)i7i%ni era% repre7entate0 pe o parte !e Ce'e Cin&i sa%0 &%m a% $ost n%mite mai t5r7i%0 Ce'e Fase Na,i%ni *i !e a'ia,ii 'or0 iar !e &ea'a't- parte0 !e Aenni Aenape sa% !e &ei !in @e'a/are0 &% toate trib%ri'e n%meroase *i p%terni&e &are re&%no*tea% na,i%nea Aenni Aenape !rept str-mo* a' 'or. Cei !int5i era% n%mi,i !e &e'e mai m%'te ori !e &-tre An+'o.SaDoni0 IroB%ois sa% Ce'e Fase Na,i%ni *i &5teo!atMin+oe. Ri)a'ii 'or (i !en%mea% (n +enera' Men+/e sa% MaB%a. Era% a'&-t%ite !in mai m%'te trib%ri sa%0 a*a &%m 'e p'-&ea a'ia,i'or 'or ssp%n-0 pentr% a 'e &on$eri mai m%'t- importan,-0 !in &e'e &5te)a na,i%ni a'e Mo>a/2s0 a!i&- Onei!a0 Onon!a+a0 CaN%+a *i Sene&a. A&estea era% ierar>i7ate (n &a!r%' &on$e!era,iei !%p- or!inea (n &are a% $ost en%merate. Cei !in =%s&arora a% $ost primi,i (n %ni%ne 'a aproape %n se&o' !%p- (n$iin,area a&esteia *i ast$e' a% !e)enit *ase. @intre Aenni Aenape sa%0 a*a &%m era% n%mite !e a'bi0 na,i%nea @e'a/are0 pentr% &- (*i ,inea% mari'e $o&%ri pentr% a!%n-ri pe ma'%ri'e a&e'%i r5%0 trib%ri'e &e'e mai importate0 (n a$ar- !e &e' &are !-!ea n%me'e (ntre+ii pop%'a,ii0 era% Ma>i&annii0 Mo>i&anii sa% Mo>e+anii *i Nanti&o2e sa% Nenti+oe. @intre a&e*tia0 &ei !in %rm- o&%pa% partea !e

62

,ar- !e.a '%n+%' ape'or '%i C>esapea2e *i ,-rm%' m-rii. Mo>e+anii o&%pa% ,in%t%' !intre H%!son *i o&ean0 in&'%si) o mare parte !in Ne/ En+'an!. 4ine(n,e'es a&estea a% $ost prime'e trib%ri pe &are e%ropenii 'e. a% !epose!at !e p-m5nt%ri'e 'or. R-7boaie'e (n %rma &-rora a% $ost &on$is&ate o parte !intre a&este (ntins%ri a% r-mas &%nos&%te !rept r-7boaie'e re+e'%i P>i''ip0 !ar po'iti&a pa&i$ist- a re+e'%i Penn0 sa% MiB%on0 a*a &%m (i sp%nea% nati)ii *i.a atins s&op%' &% mai p%,in- !i$i&%'tate0 !e*i 'a $e' !e nesi+%r. Pe m-s%r&e nati)ii !isp-rea% treptat !in ,in%t%' Mo>e+ani'or0 &5te)a $ami'ii risipite a% &-%tat re$%+i% (n 6%r%' $o&%'%i !e 'a a!%n-ri'e trib%'%i.mam-0 a!i&- a' @e'a/ari'or. A&e*ti oameni a% $ost ne)oi,i s- s%porte &a )e&>ii 'or !%*mani0 Min+oe sa% IroB%oi0 s-.i n%meas&- $emei. @%p- &e a% (n&er&at (n )an s- se reabi'ite7e prin osti'it-,i0 a% re&%rs (n &e'e !in %rm'a %n *iret'i& pentr% a 'e )eni !e >a& !%*mani'or. Con$orm a&estei !e&'ara,ii0 @e'a/arii %rma s- &%'ti)e arta p-&ii *i s-.*i (n&re!in,e7e ap-rarea (n (ntre+ime oameni'or0 sa% trib%ri'or r-7boini&e !in Ce'e Fase Na,i%ni. A%&r%ri'e s.a% p-strat ast$e' p5n- 'a r-7boi%' Re)o'%,iei. At%n&i0 Aenni Aenape *i.a% !e&'arat in!epen!en,a (n mo! o$i&ia' *i a% a$irmat !in no%0 $-r- team-0 &- s%nt b-rba,i. @ar0 pentr% %n +%)ern &are (n mo! strani% era rep%b'i&an0 a*a &%m se (nt5mp'a (n &a7%' or+ani7-rii stata'e in!iene0 n% era (ntot!ea%na %*or s-.*i ob'i+e membrii s- respe&te 'e+i'e na,i%nii. C5,i)a r-7boini&i $ioro*i *i ren%mi,i ai trib%'%i Mo>e+an0 !5n!%.*i seama &- '%pta 'or &% a'bii era in%ti'-0 s.a% re$%+iat (n trib%'. mam-0 !%&5n! &% ei prin&ipii'e *i sentimente'e prin &are se remar&aserat5ta )reme (n &a!r%' propri%'%i 'or trib. A&este &-petenii a% men,in%t aprins-0 (ntr.o an%mit- m-s%r-0 $'a&-ra spirit%'%i r-7boini& a' @e'a/ari'or. Cneori0 pornea% (n $r%ntea %nor armate mi&i (mpotri)a )e&>i'or !%*mani0 sa% a a'tor ri)a'i &are 'e atr-seser- resentimente'e. Printre a&e*ti r-7boini&i era %n neam ren%mit (n mo! spe&ia' pentr% &%ra6%' 'or *i pentr% a'te &a'it-,i prin &are %n ero% in!ian !e)ine $aimos. @ar r-7boaie'e0 timp%'0 boa'a0 ne)oi'e a% &onspirat pentr% a 'e mi&*ora n%m-r%'. Iar sin+%r%' repre7entant a' a&estei $ami'ii o!at- ren%mite st-tea a&%m (n >o'%' '%i Marma!%2e =emp'e. Se a'iase !e m%'te ori &% a'bii0 mai a'es (n r-7boaie'e 'or *i0 (n a&ea perioa!-0 (n &are ser)i&ii'e '%i era% at5t !e importante0 a $ost remar&at *i '-%!at !e m%'te ori. Apoi s.a &on)ertit 'a &re*tinism *i a $ost bote7at &% n%me'e Jo>n. Fami'ia '%i s%$erise &%mp'it (n timp%' re&ent%'%i r-7boi0 pentr% &- to,i &ei !e &are era 'e+at (n )re%n $e' a% $ost %&i*i (n timp%' ata&%ri'or inami&e. C5n! &ei !in %rm- !intre &ona,iona'ii s-i &are s%pra)ie,%iser- *i.a% stins $o&%ri'e pe

;9

!ea'%ri'e @e'a/are0 n% a mai r-mas !e&5t e' sin+%r0 >ot-r5t s-.*i o!i>neas&- oase'e (n ,in%t%' (n &are (nainta*ii '%i tr-iser- *i +%)ernaserat5ta timp. =ot%*i0 n%mai !%p- &5te)a '%ni0 a ap-r%t (n m%n,ii !impre6%r%' sat%'%i =emp'eton. ?n mo! strani%0 $%sese bine)enit (n &o'iba b-tr5n%'%i )5n-tor *i0 &%m obi&ei%ri'e '%i Ciorap.!e.Pie'e se asem-na% at5t !e m%'t &% &e'e a'e s-'bati&i'or0 $apt%' &- a)ea% at5tea a$init-,i n% a $ost o s%rpri7-. Ao&%ia% (n a&eea*i &o'ib-0 m5n&a% a&eea*i m5n&are *i a)ea% (n mare parte a&e'ea*i (n!e'etni&iri. Am sp%s !e6a &are era n%me'e !e bote7 a' a&estei &-petenii !e o!inioar-. =ot%*i0 (n &on)ersa,ii'e sa'e &% NattN0 &are se ,inea% (n 'imba !e'a/ari'or0 se re$erea a!esea 'a e' (ns%*i !rept C>in+a&>+oo20 &are (n tra!%&ere0 (nseamn- IMare'e FarpeJ. @ob5n!ise a&est n%me (n tinere,e0 !atorit- pri&eperii *i &%ra6%'%i s-% (n '%pt-. @ar pe m-s%r- &e timp%' (i (n&re,ea pie'ea *i a r-mas sin+%r0 &e' !in %rm- !in $ami'ia sa0 a&e' trib spe&ia' p%,inii !e'a/ari &are r-m-seser- (n 6%r%' &%rs%'%i s%perior a' ape'or r5%'%i0 i.a% !at n%me'e (n!o'iat !e Mo>e+an. Poate &- n%me'e &are (i amintea !e popor%' s-% !isp-r%t tre7ea (n s%$'et%' a&est%i 'o&%itor a' p-!%rii sentimente p%terni&e0 pentr% &- e' (ns%*i (' $o'osea rar poate ni&io!at-0 !a&- n.ar $i $ost %ne'e o&a7ii !eosebit !e so'emne. Co'oni*tii (ns- i.a% %nit0 &on$orm tra!i,iei &re*tine0 n%me'e !e bote7 &% &e' a' popor%'%i s-% *i (' *tia% !rept Jo>n Mo>e+an sa%0 mai $ami'iar0 in!ian%' Jo>n. ?n %rma prieteniei sa'e &% a'bii0 obi&ei%ri'e '%i Jo>n Mo>e+an a% !e)enit %n ameste& !e tr-s-t%ri &i)i'i7ate *i s-'bati&e0 !e*i &e'e !in %rmera% (n mo! si+%r prepon!erente. Aa $e' &a to,i oamenii s-i0 &are tr-ia% s%b in$'%en,a An+'o.Ameri&ani'or0 i s.a% tre7it noi !orin,e0 iar (mbr-&-mintea sa era %n ameste& a' mo!ei e%ropene *i &e'ei nati)e. N%. *i a&operea &ap%'0 (n &i%!a $ri+%'%i intens !e a$ar-0 !ar $r%ntea0 &re*tet%' &ap%'%i *i &>iar obra6ii era% a&operi,i !e p-r%' ne+r%0 bo+at0 '%n+ *i aspr%. P-rea &- )rea s- (n&%ra6e7e ab%n!en,a p-r%'%i s-%0 &a %n )-' inten,ionat a as&%n!e r%*inea %n%i s%$'et nobi'0 &are.*i !ep'5n+e +'oria ap%s-. C5n! era )i7ibi'-0 $r%ntea '%i p-rea semea,-0 'at-0 nobi'-. A)ea nas%' mare0 !e %n tip &are era n%mit roman0 &% n-ri &are se eDtin!ea%0 (n &e' !e.a' *apte7e&i'ea an !e )ia,-0 &% o 'ibertate pentr% &are in!ienii $%seser- re&%nos&%,i (n tinere,e. Ginea b%7e'e str5nse0 !ar +%ra mare s%+era $or,- mora'- *i era !eosebit !e eDpresi)-. 4%7e'e '-sa% %neori 'a )e!ere %n set !e !in,i per$e&,iL mi&i0 p%terni&i *i e+a'i. A)ea o b-rbie p'in-0 !ar n% proeminent-0 iar $a,a &% pome,ii (na',i *i p-tra,i (i mar&a (n

64

mo! ne(n!oie'ni& ori+inea. ?n &'ipa (n &are In!ian%' *i.a !at seama &- a $ost obser)at !e +r%p%' !in 6%r%' t5n-r%'%i str-in0 a !at !r%m%' p-t%rii &are.i a&operea partea s%perioar- a &orp%'%i0 '-s5n!.o s- &a!- !e pe %meri !eas%pra panta'oni'or !in pie'e !e &-prioar- net-b-&it-0 %n!e a $ost re,in%t- !e o &ent%r- !e pie'e0 &are o prin!ea !e ta'ie. Mer+ea (n&et !e.a '%n+%' >o'%'%i '%n+ *i pas%' '%i !emn *i +reoi a s%rprins pe toat- '%mea. Cmerii *i tot &orp%' p5n- 'a ta'ie era !e7+o'it. N% p%rta !e&5t %n me!a'ion !e ar+int &% 3as>in+ton0 a+-,at !e +5t &% %n *n%r !in pie'e !e &-prioar-0 &are se o!i>nea pe piept%' (na't a' in!ian%'%i0 printre m%'te &i&atri&e. A)ea %merii 'ar+i *i p-tra,i0 iar bra,e'e0 !e*i !repte *i +ra,ioase0 n% a)ea% aspe&t%' m%s&%'os pe &are %nii oameni (' !ob5n!es& prin m%n&-. Me!a'ion%' era sin+%ra po!oab- pe &are o p%rta0 !e*i0 !%p- &arti'a6e'e &-7%te &5,i)a in&i s%b %re&>i0 *an,%ri'e a!5n&i !e pe mar+inea $ie&-rei %re&>i $%seser- (n mo! e)i!ent $o'osite (n s&op%ri !e&orati)e &% ani (n %rm-. @%&ea (n m5n- %n &o*%'e, &% b%&-,i &% 'emn !e $rasin0 )opsite !i)ers0 &% m%'t- $ante7ie0 (n &%'ori ne+re *i ro*ii0 &are se ameste&a% &% a'b%' 'emn%'%i. C5n! a&est &opi' a' p-!%rii s.a apropiat !e ei0 tot +r%p%' s.a !at 'a o parte *i '.a '-sat s-.*i (n!ep'ineas&- s&op%' )i7itei. N% a s&os ni&i %n &%)5nt0 !ar *i.a $iDat o&>ii str-'%&itori pe %m-r0 iar apoi i.a (ntors !ina!ins spre &>ip%' 6%!e&-tor%'%i. A&esta !in %rm- a $ost s%rprins !e s&>imbarea neobi*n%it- $a,- !e maniera s%p%s- *i 'ini*tit&are (' &ara&teri7a (n mo! norma'0 !ar *i.a (ntins tot%*i m5na *i a sp%sL M E*ti bine)enit0 Jo>n. Se pare &- t5n-r%' are o p-rere $oarte b%n!espre (n!em5narea ta0 pentr% &- pre$er- s-.i ban!a6e7i t% rana0 &>iar *i (n !e$a)oarea prieten%'%i nostr%0 !o&tor%' =o!!. Mone>an )orbea a&%m (ntr.o en+'e7- !est%' !e b%n-0 !ar pe %n ton 6os0 monoton0 +%t%ra'L M Copii'or '%i MiB%on n% 'e p'a&e s- )a!- s5n+e. Fi tot%*i0 =5n-r%' Foim a $ost 'o)it !e o m5n- &are n.ar treb%i s- $a&- r-%. M Mone>anS 4-tr5ne Jo>nS eD&'am- 6%!e&-tor%'0 &re7i &- m5na mea a )-rsat )reo!at- s5n+e !e om inten,ionatO S-.,i $ie r%*ineS S-.,i $ie r%*ine0 b-tr5ne Jo>nS Re'i+ia ta ar $i treb%it s- te (n)e,e mai bine. M Spirit%' ma'e$i& tr-ie*te %neori (n &ea mai b%n- inim-0 r-sp%nse Jo>n0 !ar $rate'e me% sp%ne a!e)-r%'. C5n! era trea70 m5na '%i n% a &%rmat ni&i o )ia,-0 n%S Ni&i m-&ar at%n&i &5n! &opiii Mare'%i =atEn+'e7 (nro*ea% ape'e &% s5n+e'e popor%'%i s-%. M Si+%r0 Jo>n0 sp%se !omn%' Krant &% (n$'-&-rare0 (,i aminte*ti or!in%' !i)in a' @omn%'%i nostr%L IN% 6%!e&a0 pentr% &a s- n% $ii

;5

6%!e&atSJ. Ce moti) p%tea a)ea 6%!e&-tor%' =emp'e s- r-neas&- %n t5n-r &a a&esta0 pe &are n%.' &%noa*te *i !e 'a &are n% prime*te ni&i r-%0 ni&i bineO Jo>n '.a as&%'tat pe preot &% respe&t *i0 &5n! a&esta a terminat *i.a (ntins bra,e'e *i a sp%s &% r5)n-L M Este ne)ino)at. Frate'e me% n% a $-&%t a*a &e)a. Marma!%2e a primit m5na pe &are i.o o$erise &e'-'a't &% %n 75mbet0 &are ar-ta &- ori&5t !e mirat ar $i $ost !e b-n%ie'i'e in!ian%'%i0 n% (i mai p%rta pi&-. ?n a&est timp0 t5n-r%' r-nit st-tea *i se %ita !e 'a prieten%' s-% pie'e.ro*ie0 'a +a7!-0 &% %n interes &are i se p%tea &iti pe &>ip &% %*%rin,-. @e (n!at- &e s&>imb%' !e inten,ii pa&i$iste s.a (n&>eiat0 Jo>n se +r-bi s-.*i (n!ep'ineas&- !atoria pentr% &are se a$'a a&o'o. @o&tor%' =o!! n% respin+erea (n ni&i %n $e' $apt%' &-.i era% (n&-'&ate !rept%ri'e. E' i.a '-sat &a'e 'iber- no%'%i !o&tor0 &% %n aer &are p-rea s- )-!eas&- !orin,a !e a.i $a&e pe p'a& pa&ient%'%i s-%0 a&%m0 &- partea mai important- a opera,i%nii $%sese (n!ep'init- &% s%&&es *i &eea &e r-m-sese !e $-&%t p%tea $i !%s 'a b%n s$5r*it *i !e %n &opi'0 (n mo! si+%r. ?i *opti toate a&estea !omn%'%i AeQ%oi0 apoi sp%seL M Ce bine &- +'on,%' a $ost s&os (nainte s- )in- in!ian%' -sta ai&i0 &ori&e bab- poate s- panse7e rana. Am a%7it &- t5n-r%' 'o&%ie*te &% Jo>n *i NattN 4%mppo *i &e' mai bine este s-.i $a&i pe p'a& pa&ient%'%i0 &5n! po,i s.o $a&i &5t mai !is&ret. Am sp%s !is&ret0 !omn%'e. M Certainement# r-sp%nse $ran&e7%'. P-re,i $orte m%',%mit !e o&%pa,ia !%mnea)oastr-0 !omn%'e =o!!. Cre! &- b-tr5n%' poate stermine $orte bine &e !%mnea)oastr- a,i (n&ep%t &% at5ta (n!em5nare. @ar Ri&>ar! (i p%rta0 (n a!5n&%' s%$'et%'%i s-%0 %n respe&t a!5n& '%i Mone>an pentr% pri&eperea '%i mai a'es 'a p'-+i'e eDterne *i0 st-)i'in!%. *i !orin,a !e a (mp-r,i +'oria0 se apropie !e in!ian *i sp%seL M Sa+o0 sa+o0 Mone>an. Sa+o0 b%n%' me% prieten. M- b%&%r &- ai )enit. Ce' mai bine este &a %n !o&tor obi*n%it0 &a !o&tor%' =o!!0 s- taie (n &arne *i %n nati) &are s- )in!e&e rana. ?*i a!%&i aminte0 Jo>n0 at%n&i &5n! i.am p%s 'a 'o& '%i NattN 4%mppo os%' !e 'a !e+et%' mi&0 !%p- &e *i.i r%psese &-75n! !e pe o st5n&-0 (n&er&5n! s- re&%pere7e pot5rni&>ea &are a'%ne&ase pe pant-O N%.mi !a% seama ni&i a&%m !a&- am (mp%*&at e% pas-rea sa% NattNL e' a tras prim%' *i pas-rea s.a '-sat (n 6os0 !ar apoi s.a ri!i&at iar *i am tras *i e%. ?n mo! si+%r ar $i treb%it s- o pretin! e%0 !ar NattN a sp%s &- +a%ra era prea mare &a s- $ie (mp%*&-t%r-0 iar e' a tras %n sin+%r +'on, &% p%*&a '%i. @ar arma pe &are o a)eam e% at%n&i n%

66

(mpr-*tia *i e% *ti% &-0 at%n&i &5n! tr-+eam 'a ,int-0 p%tea s- $a&- +a%r(n s&5n!%r-0 'a $e' &a +'oan,e'e !e &arabin-. S- te a6%t0 Jo>nO Ftii &- mpri&ep 'a '%&r%ri'e astea. Mo>e+an as&%'t- a&east- re'atare !est%' !e r-b!-tor *i &5n! Ri&>ar! a (n&>eiat0 i.a (ntins &o*%' (n &are p%sese 'ea&%ri'e0 $-&5n!%.i semn s-.' ,in-. @omn%' Jones a $ost !est%' !e m%',%mit !e a&east- sar&in- *i !%pa&eea0 ori !e &5te ori )orbea !espre a&east- (nt5mp'are0 obi*n%ia ssp%n-L M E% *i !o&tor%' =o!! am t-iat rana *i am s&os +'on,%' *i tot e% &% In!ian%' Jo>n am ban!a6at rana. Pa&ient%' a $ost m%'t mai r-b!-tor &5t '.a% (n+ri6it m5ini'e '%i Mo>e+an0 !e&5t at%n&i &5n! s%porta meto!e'e !o&tor%'%i. ?ntr.a!e)-r0 in!ian%' n% i.a !at o&a7ia !e a.*i mani$esta temperament%' r-b!-tor0 pentr% &- )enise pre+-tit pentr% a&east- sit%a,ie. I s.a ap'i&at repe!e ban!a6%'0 &are &on,inea !oar ni*te s&oar,- $-r5mi,at- *i m%iat- &% %n $'%i! pe &are (' eDtr-sese !in &5te)a !intre ierb%ri'e !in p-!%re. ?n &a7%' trib%ri'or nati)e !in p-!%re0 se (nt5'nea% (ntot!ea%na !o%$e'%ri !e )ra&i. Prim%' era tota' !epen!ent !e eDer&itarea %nei $or,e s%pranat%ra'e *i era m%'t prea )enerat pentr% re7%'tate'e pra&ti&ii 'or. @ar &e'-'a't tip era (ntr.a!e)-r >-r-7it &% m%'t- (n!em5nare (n &a7%' !%reri'or omene*ti *i era mai b%n (n )in!e&area It-iet%ri'or *i )5n-t-i'orJ0 a*a &%m '-sase NattN s- se (n,e'ea+-. ?n timp &e Jo>n *i Ri&>ar! ap'i&a% ban!a6%' pe ran-0 E'nat>an pri)ea &% aten,ie &on,in%t%' &o*%'%i '%i Mone>an0 pe &are !omn%' Jones0 (n !ra+ostea sa !e me!i&in-0 (' (nm5nase !o&tor%'%i0 pentr% a p%tea ,ine %n%' !in &apete'e ban!a6%'%i. A*a a p%t%t s- +-seas&- repe!e !i$erite $ra+mente !e 'emn *i s&oar,-0 pe &are *i 'e.a (ns%*it &a'm. Este $oarte posibi' &a e' s- n% $i a)%t ni&io!at- inten,ia !e a )orbi !espre a&easta0 !ar &5n! a 7-rit o&>ii a'ba*tri0 mari ai '%i Marma!%2e0 &are (i pri)ea% mi*&-ri'e0 (i *opti 6%!e&-tor%'%iL M N% p%tem ne+a0 !omn%'e 6%!e&-tor =emp'e0 &- s-'bati&ii a% b%ne &%no*tin,e (n an%mite prob'eme !e me!i&in-. Ei transmit a&este &%no*tin,e !in +enera,ie (n +enera,ie. S%nt $oarte in+enio*i (n )in!e&area &an&er%'%i *i a rabiei. O s- ia% s&oar,a a&esta a&as- *i o s.o ana'i7e70 pentr% &-0 !e*i n% poate $a&e mare '%&r% pentr% %m-r%' b-iat%'%i0 poate $i b%n- pentr% !%reri'e !e !in,i0 !e re%matism0 sa% a'te !%reri. Oamenii treb%ie s- (n)e,e tot timp%'0 &>iar *i !e 'a %n in!ian. Noro& &- prin&ipii'e !o&tor%'%i =o!! era% at5t !e 'ibera'e0 pentr% &-0 a'-t%ri !e eDperien,a pe &are o a&%m%'ase0 era %na !intre mo!a'it-,i'e prin &are (*i a&%m%'ase &%no*tin,e'e *i prin &are !e)enea tot mai bine

;7

&a'i$i&at pentr% (n!atoriri'e sa'e me!i&a'e. A&este 'ea&%ri a% $ost s%p%se %n%i pro&es !i$erit !e 'e+i'e e'ementare a'e $arma&e%ti&ii0 pentr% &- (n 'o& s- 'e &ombine0 e' a separat %'terior toate &omponente'e reme!ii'or '%i Mone>an *i ast$e' a p%t%t s- !es&opere &opa&%' !e 'a &are in!ian%' 'e '%ase. Aa )reo 7e&e ani !%p- a&est e)eniment0 &5n! &i)i'i7a,ia *i toate '%&r%ri'e ra$inate pe &are a&easta 'e pres%p%ne s.a% stre&%rat sa% mai bine 7is0 s.a% +r-bit (n &o'onii'e !intre a&este !ea'%ri0 o prob'em- !e onoare a $ost !isp%tat-0 iar E'nat>an a $ost )-7%t &%m ap'i&a %n reme!i% pe rana %n%ia !intre parti&ipan,i0 &% o a&eea*i arom- &a a &opa&%'%i sa% r-!-&inii pe &are o $o'osise Mone>an. Fi peste (n&- 7e&e ani0 &5n! An+'ia *i State'e Cnite se a$'a% iar (n r-7boi *i >oar!e !in p-r,i'e )esti&e a'e Stat%'%i Ne/ 1or2 se +r-bea% spre &5mp%' !e b-t-'ie0 E'nat>an0 ba75n!%.se pe rep%ta,ia pe &are o !ob5n!ise (n timp%' a&estor !o%opera,ii0 %rma !in spate o bri+a!- !e mi'i,ie0 &a &>ir%r+ ai a&esteiaS C5n! Mone>an a ap'i&at s&oar,a0 i.a !at !e b%n- )oie a&%' *i a,a '%i Ri&>ar! pentr% a &oase ban!a6%'0 pentr% &- nati)%' (n,e'e+ea prea p%,in &%m treb%ie $o'osite a&este instr%mente. Fi0 $-&5n! %n pas (napoi &% o +ra)itate mo!est-0 a*tept- &a &e'-'a't s- termine a&east- opera,i%ne. M @a,i.mi $oar$e&e'e0 sp%se !omn%' Jones &5n! a terminat *i a (n&>eiat pentr% &ea !e.a !o%a oar-0 'e+5n! p5n7a (n $ie&are $e' posibi'. @a,i.mi $oar$e&e'e0 e o a,- &are treb%ie t-iat-0 s- n% intre s%b ban!a6 *i sin$'ame7e rana. Ee7i0 Jo>n0 am p%s p%$%' pe &are '.am &%r-,at (ntre !o%strat%ri !e p5n7-0 pentr% &-0 &>iar !a&- s&oar,a este $oarte b%n- pentr% p'a+-0 p%$%' o s- $ereas&- rana !e aer%' re&e. @a&- eDist- p%$ b%n0 -sta e. A.am &%r-,at &>iar e% *i n.o s- re$%7 s- &%r-, p%$ pentr% &ine)a !in patent%' -sta. @a&- eDist- &ine)a &are *tie s- &%re,e p%$0 at%n&i e% ar treb%i s- $i% -'a0 pentr% &- b%ni&%' me% a $ost !o&tor0 iar tat-' me% a a)%t %n ta'ent nat%ra' pentr% a*a &e)a. M Iat-0 !omn%'e0 $oar$e&e'e0 sp%se Remar2ab'e0 s&o,5n! o pere&>e !e $oar$e&i bana'i !in ro&>ia ei )er!e. Ei bine0 &a s- 7i& a*a0 ai &%s%t 7!ren,e'e a'ea 'a $e' !e bine &a o $emeie. M Aa $e' !e bine &a o $emeieS repet- Ri&>ar! in!i+nat. Ce *ti% $emei'e !espre '%&r%ri'e asteaO Fi t% e*ti !o)a!a )ie &- sp%n a!e)-r%'. Cine a mai )-7%t asemenea $oar$e&e $o'osite pentr% o ran-O @o&tore =o!!0 (,i m%',%mes& pentr% $oar$e&e'e !in ser)ieta !%mnea)oastr-. A&%m0 tinere0 &re! &- e bine. K'on,%' a $ost s&os bine0 !e*i n% ar treb%i s- sp%n a*a &e)a pentr% &- mi.am a!%s *i e% &ontrib%,ia. Iar rana este ban!a6at- $oarte bine. O s- te $a&i bine (n &%r5n!. =ot%*i0 !%p- $e'%' (n

68

&are mi.ai sm%&it 'i!erii0 s.ar p%tea s- ,i se in$'ame7e p%,in %m-r%'. O ste $a&i bine0 o s- te $a&i bine. Cre! &- erai &am $%rios *i n% prea e*ti obi*n%it &% &aii0 !ar o s- tre& &% )e!ere a&&i!ent%' -sta pentr% moti)%' pe &are '.ai a)%t s- $a&i a*a &e)a. F-r- (n!oia'- &- ai a)%t moti)e (ntemeiate. =ot%*i0 o s- te $a&i bine. M At%n&i0 !omni'or0 sp%se t5n-r%' r-nit0 ri!i&5n!%.se *i (mbr-&5n!%. se iar. N% mai e ne)oie s- ab%7e7 !e timp%' *i r-b!area !%mnea)oastr-. N% mai r-m5ne !e&5t %n sin+%r '%&r% !e >ot-r5t *i an%me !rept%ri'e noastre 'a &-prioar-0 !omn%'e 6%!e&-tor =emp'e. M Re&%nos& &- este a !%mnea)oastr-0 sp%se Marma!%2e *i )- s%nt m%'t mai (n!atorat !e&5t pentr% b%&ata a&easta !e )5nat. @ar m5ine !iminea,- o s- )ii pe ai&i *i o s- >ot-r5m a&easta *i a'te '%&r%ri mai importante. @%p- &e a $ost an%n,at- &- rana era ban!a6at-0 $ii&a '%i se re(ntorsese (n sa'-. M E'i7abet>0 o s- &oman7i o mas- pentr% a&est t5n-r (nainte !e a mer+e 'a biseri&-. Iar A++N o s- pre+-teas&- o sanie0 &a s-.' !%&- 'a prieten%' '%i. M @ar0 !omn%'e0 n% pot s- p'e& $-r- o parte !in &-prioar-0 rep'i&t5n-r%'0 p-r5n! &- se '%pt- &% proprii'e sentimente. E.am sp%s !e6a &am ne)oie !e )5nat pentr% mine. M O0 n% o s- $im mo$t%ro*i0 sp%se Ri&>ar!0 6%!e&-tor%' te )a p'-ti !e !iminea,- pentr% toat- &-prioara. Remar2ab'e0 !-.i b-iat%'%i tot anima'%'0 $-r- m%*&>i. Cre! &- p5n- 'a %rm- po,i s- te &onsi!eri %n t5n-r $oarte noro&os0 ai $ost (mp%*&at $-r- s- $ii s&>i'o!it. Gi s.a ban!a6at rana pe &5t !e bine e posibi' ai&i0 (n p-!%ri'e astea0 'a $e' !e bine &%m ar $i $ost ban!a6at- (n spita'%' P>i'a!e'p>ia0 !a&- n% &>iar mai bine. Ai )5n!%t &-prioara 'a %n pre, mare *i po,i s- p-stre7i *i &ea mai mare pare !in anima'0 &% pie'ea in&'%s- (n t5r+. Mar2N0 sp%ne.i '%i =om s-.i !ea *i pie'ea0 iar !e !iminea,- s-.mi a!%&i mie pie'ea *i o s-.,i !a% 6%m-tate !e !o'ar pe ea0 sa% m-&ar trei *i'in+i *i *ase pen&e. Erea% eDa&t o pie'e &a asta &a s-.mi a&op-r *a%a (nso,itor%'%i0 pe &are o $a& pentr% )eri*oara 4ess. M E- m%',%mes&0 !omn%'e0 pentr% !-rni&ia !%mnea)oastr- *i &re! &- )- s%nt !ator *i pentr% $apt%' &- am s&-pat0 rep'i&- str-in%'. @ar )re7er)a,i eDa&t partea !in anima' pe &are e% o !oream pentr% $o'os%' propri%. =reb%ie s- primes& &>iar e% pie'ea. M =reb%ie0 repet- Ri&>ar!0 treb%ie e mai +re% !e (n+>i,it !e&5t &oarne'e &-prioarei. M @a0 treb%ie0 repet- t5n-r%'0 apoi (*i (ntoarse &% m5n!rie &ap%'

;9

(mpre6%r0 &a pentr% a )e!ea &ine a)ea &%ra6%' !e a.i )io'a !rept%ri'e. ?nt5'nin! pri)irea E'i7abet>ei0 &ontin%- pe %n ton mai b'5n!. A&easta (n &a7%' (n &are %n om are !rept%' !e a pose!a &eea &e a )5nat &% m5na '%i0 iar 'e+ea (' prote6ea7- (n !rept%' '%i as%pra a &eea &e.i apar,ine. M Ae+ea (' prote6ea7-0 7ise 6%!e&-tor%' =emp'e0 &% %n aer !e teamameste&at &% s%rprin!ere. 4en6amin0 ai +ri6- &a tot anima'%' s- $ie p%s (n sanie. Fi ai +ri6- &a t5n-r%' a&esta s- $ie !%s 'a &abana '%i Ciorap.!e. Pie'e. @ar tinere0 sp%ne.mi &%m te &>eam- *i !a&- te )oi mai )e!ea0 spot &ompensa r-%' pe &are ,i '.am pri&in%itO M M- n%mes& E!/ar!s0 r-sp%nse )5n-tor%'0 O'i)er E!/ar!s *i pot $i +-sit %*or. Ao&%ies& aproape *i n%.mi este team- s-.mi ar-t $a,a0 pentr% &- n.am r-nit ni&io!at- )re%n om. M Noi ).am r-nit pe !%mnea)oastr-0 !omn%'e0 sp%se E'i7abet>0 iar $apt%' &- ne re$%7a,i o$erta !e a )- a6%ta (i pri&in%ie*te tat-'%i me% o mare !%rere. Ar $i $oarte b%&%ros s- )- )a!- !e !iminea,-. =5n-r%' )5n-tor r-mase &% o&>ii a,inti,i pe $ata &are )orbea0 p5n&5n! pri)iri'e '%i insistente o $-&%r- s- ro*eas&-. Apoi0 re)enin!%.*i0 a p'e&at &ap%' *i *i.a &obor5t o&>ii pe &o)or *i a r-sp%nsL M At%n&i m- )oi (ntoar&e !e !iminea,- *i (' )oi )e!ea pe !omn%' 6%!e&-tor =emp'e. Fi (i )oi a&&epta sania o$erit- &a semn a' prieteniei noastre. M Prieteniei0 r-sp%nse Marma!%2e0 n% a $ost ni&i %rm- !e r-%tate (n a&,i%nea prin &are ).am r-nit0 !omn%'e. N.ar treb%i s- $ie r-%tate ni&i (n sentimente'e pe &are 'e.ar p%tea na*te. M Iart-.ne ab%7%'0 a*a &%m *i noi iert-m ab%7%ri'e a'tora (mpotri)a noastr-0 obser)- !omn%' Krant. A&esta este 'imba6%' $o'osit !e St-p5n%' nostr% Ceres& *i ar treb%i s- $ie o re+%'- !e a%r pentr% noi0 %rma*ii s-i %mi'i. Str-in%' st-t% %n moment a!5n&it (n +5n!%ri *i apoi0 ar%n&5n! !in o&>ii ne+ri pri)iri &am s-'bati&e prin sa'-0 $-&% o p'e&-&i%ne a!5n&- spre preot *i p-r-si apartament%' &% aer%' &- nimi& n% ar $i p%t%t s-.' mai re,in-. M Este &i%!at &a &ine)a at5t !e t5n-r s- aib- asemenea resentimente0 sp%se Marma!%2e0 at%n&i &5n! %*a s.a (n&>is (n spate'e str-in%'%i. @ar !in moment &e rana este proasp-t-0 iar !%reri'e se resimt (n&-0 (n mo! si+%r este mai (n)er*%nat a&%m !e&5t (n a'te &'ipe mai 'ini*tite. N% m(n!oies& &- )a $i mai ma'eabi' m5ine !iminea,-. E'i7abet>0 &-reia 6%!e&-tor%' (i a!resase a&este )orbe0 n% a r-sp%ns0 !ar s.a p'imbat (n&et prin sa'-0 sin+%r-0 &% pri)iri'e a,intite as%pra

70

mi&%'%i mo!e' a' &o)or%'%i en+'e7es& &% imprime%ri0 &are a&operea po!ea%a. ?n tot a&est timp0 pe &5n! str-in%' !isp-rea0 Ri&>ar! po&ni tare !in bi&i *i stri+-L M Ei bine0 @%2e0 t% >ot-r-*ti &e $a&i0 !ar e% a* $i (n&er&at s- mimp%n (n $a,a '%i (nainte s-.i !a% m%*&>i%'. N% e*ti t% st-p5n%' m%n,i'or *i )-i'orO P-!%ri'e astea n% s%nt a'e ta'eO Ce !rept are b-iat%' a&esta sa% Ciorap.!e.Pie'e s- )5ne7e (n p-!%ri'e ta'e $-r- permisi%nea taO Ei bine0 *ti% %n $ermier !in PennsN')ania &are i.a or!onat %n%i sporti) s- p'e&e !e pe p-m5nt%ri'e '%i &% tot at5t !e p%,in- &eremonie &a at%n&i &5n! (i sp%n e% '%i 4en6amin s- mai p%n- %n 'emn pe $o&. Apropo0 4en6amin0 )eri$i&- termometr%'. A&%m0 !a&- %n om are !rept%' s- $a&- asta pe o $erm- !e o s%t- !e a&ri0 &e p%tere treb%ie s- aib- %n st-p5n &are are *ai7e&i !e mii a0 !e $apt0 !a&- in&'%!em *i %'tima a&>i7i,ie0 o s%t- !e miiO Cite0 Mo>e+an (n mo! si+%r are %n an%mit !rept0 a)5n! (n )e!ere &- este nati). @ar biet%' !e e' n% mai poate $a&e mare '%&r% a&%m &% p%*&a '%i. C%m se re7o')- asemenea sit%a,ii (n Fran,a0 !omn%'e AeQ%oiO A-sa,i pe toat- '%mea s- a'er+e a'an!a'a pe p-m5nt%ri'e )oastre (n ,ara a&eea0 &a *i ai&i0 s- )- (mp%*te )5nat%'0 pentr% &a proprietar%' s- n% mai aib- )reo *ans- &% p%*&a '%iO M 4a>0 !iab'e0 n% !omn%'e @ee&20 rep'i&- $ran&e7%'. ?n Fran,a n% a&or!-m ni&i %n !rept0 !e&5t !oamnei. M @a0 !a0 $emei'or0 *ti%0 sp%se Ri&>ar!0 a&easta este 'e+ea )oastrsa'i&-. Cites&0 !omn%'e0 tot $e'%' !e &-r,i0 !espre Fran,a0 &a *i !espre An+'ia0 !espre Kre&ia0 Roma. @ar !a&- a* $i (n 'o&%' '%i @%2e0 a* p%ne an%n,%ri m5ine !iminea,-0 inter7i&5n! t%t%ror s- )5ne7e sa% s- intre (n p-!%ri'e me'e (n )re%n $e'0 !e $apt. A* p%tea s&rie %n asemenea an%n, &>iar e%0 (ntr.o or- *i ar p%ne &ap-t 'a asemenea '%&r%ri ime!iat. M Ri&>art0 sp%se Maior%' Hartmann0 )-rs5n! $oarte 'ini*tit s&r%m%' !in pip- (ntr.o s&r%mier- !e '5n+- e'. As&%'t-0 am tr-it *apte7e&i *i &in&i !e ani pe p-m5nt%' ma>a/2 *i (n p-!%ri'e ta'e. Ai $a&e mai bine s- te ai bine *i &% prietenii *i &% )5n-torii. Ei tr-ies& &% arma0 iar o p%*&- este mai b%n- !e&5t 'e+ea. M N% e Marma!%2e 6%!e&-torO sp%se Ri&>ar! in!i+nat. Ce $o'os smai $ii 6%!e&-tor sa% s- ai 6%!e&-tor0 !a&- n% eDist- 'e+eO Aa naiba &% b-iat%' a&esta. M- +5n!es& s-.' !a% &>iar e% (n 6%!e&at- !e !iminea,-0 (n $a,a !omn%'%i @oo'itt'e0 pentr% &- s.a ameste&at (n treaba &% 'i!erii mei. N% mi.e $ri&- !e p%*&a '%i. Fi e% *ti% s- (mp%*&. Am (mp%*&at !e m%'te ori %n !o'ar !e 'a o !istan,- !e !o%- s%te &in7e&i !e metri. M Ai ratat mai m%',i !o'ari !e&5t ai nimerit0 @i&20 eD&'am- )o&ea )oioas- a 6%!e&-tor%'%i. @ar o s- '%-m &ina a&%m *i !in &5te (mi !a%

71

seama !%p- &%m arat- Remar2ab'e0 masa este +ata. @omn%'e AeQ%oi0 !omni*oara =emp'e )- (ntin!e m5na pentr% a )- &on!%&e. Erei s- mer+i t% (nainte0 &opi'a meaO M &h# ma chere mamselle# comme 3uis enchante6 sp%se $ran&e7%'. >l ne manBue Bue les dames de faire un paradis de Templeton( @omn%' Krant *i Mo>e+an a% r-mas (n sa'-0 (n timp &e rest%' +r%p%'%i se retrase (ntr.o (n&-pere pentr% a '%a &ina0 &% eD&ep,ia '%i 4en6amin0 &are a r-mas po'iti&os s- (n&>i!- p'%ton%' (n %rma preot%'%i *i s- !es&>i!- %*a !in $a,- pentr% ie*irea in!ian%'%i. M Jo>n0 sp%se preot%' &5n! si'%eta 6%!e&-tor%'%i =emp'e a !isp-r%t0 %'tim%' !in +r%p. M5ine este s-rb-toarea na*terii M5nt%itor%'%i nostr% bine&%)5ntat0 iar biseri&a noastr- p'-n%ie*te &a to,i mirenii ei s- a!%&r%+-&i%ni *i m%',%miri *i to,i s%nt in)ita,i s- ia parte 'a s'%6b-. Fi &%m *i t% ai primit &r%&ea *i ai !e)enit a!ept a' bine'%i *i i7+onitor r-%'%i0 am (n&re!ere &- o s- te )-! (n $a,a a'tar%'%i0 &% o inim- &-it- *i s%$'et%' %mi'. M Jo>n )a )eni0 sp%se in!ian%'0 $-r- a p-rea s%rprins0 !e*i n% (n,e'esese to,i termenii $o'osi,i !e &e'-'a't. M @a0 &ontin%- !omn%' Krant0 p%n5n!%.*i (n&et m5na pe %m-r%' ro*iati& a' &-peteniei (mb-tr5nite. @ar n% e !e a6%ns s- $ii a&o'o n%mai $i7i&0 treb%ie s- )ii &% spirit%' *i &% sin&eritate. M5nt%itor%' a m%rit pentr% to,i0 pentr% biet%' in!ian0 'a $e' &a *i pentr% om%' a'b. Pentr% &er n% eDist- !i$eren,e !e &%'oare *i ni&i pe p-m5nt n% treb%ie s- $ie biseri&i !esp-r,ite. Este bine *i $o'ositor0 Jo>n0 s- (n,e'e+i mai bine *i s- men,ii $'a&-ra aprins-0 obser)5n! s-rb-tori'e noastre s$inte. @ar ori&e &eremonia' n% este !e&5t !%>oare (n n-ri'e Preas$5nt%'%i nostr% !a&- n% este (nso,it- !e %n spirit e)'a)ios *i %mi'. In!ian%' $-&% %n pas (napoi *i0 (ntin75n!%.*i &orp%' &5t p%t% !e m%'t *i.a (ntins *i bra,%' !rept s%s *i '-s- !e+et%' ar-t-tor (n 6os0 &a *i &%m ar $i ar-tat !e 'a Rai (n 6os0 apoi0 p%n5n!%.*i &ea'a't- m5n- pe piept%' +o'0 sp%se &% (n$'-&-rareL M O&>i%' Mare'%i Spirit ne pri)e*te !intre nori0 piept%' '%i Mo>e+an este +o'. M Este bine0 Mo>e+an *i sper &- (n!ep'inirea a&estei !atorii (,i )a $i %ti'- *i te )a &onso'a. Mare'e Spirit n%.' tre&e &% )e!erea pe ni&i %n%' !intre &opiii s-i0 iar om%' !in p-!%ri este (n +ri6a sa 'a $e' &a *i &e' &are 'o&%ie*te (ntr.%n pa'at. ?,i !ores& noapte b%n- *i m- ro+ &a @omn%' s- te bine&%)5nte7e. In!ian%' *i.a p'e&at &ap%' *i s.a% !esp-r,it %n%' pentr% a.*i &-%ta &abana0 iar &e'-'a't pentr% a se a'-t%ra +r%p%'%i 'a masa !e sear-. ?n timp

72

&e 4en6amin !es&>i!ea %*a pentr% p'e&area &-peteniei0 ,ip- pe %n ton &are se )oia (n&%ra6atorL M Preot%' sp%ne a!e)-r%'0 Jo>n. @a&- (n rai s.ar ,ine &ont !e &%'oarea pie'ii0 ei bine0 s.ar p%tea s- re$%7e s- &ear- so&otea'- %n%ia &are s.a n-s&%t &re*tin &a mine0 !oar !in &a%7- &- s.a bron7at p%,in &-'-torin! pe t-r5m%ri &a'!e. @e*i !e $apt0 $ri+%' a&esta b'estemat !e nor!.)est este !est%' pentr% a a'bi pie'ea %n%i ne+r%. Mai s'-be*te &%rea%a !e 'a p-t%ra ta0 om%'e0 sa% pie'ea ta ro*ie n.o s- ias- !in noaptea asta $-r- s- $ie atins- !e $ri+. Capitolul VIII. +&ici eCilul se/nt"lne%te cu orice tr"m# 2i ,or'ea# cu prietenie# fiecare lim' .ndeprtat(1 Intro!%&5n! &e'e mai importante persona6e a'e a&estei 'e+en!e0 'e.am $-&%t &%no*tin,- &ititori'or no*tri &% o )arietate !e persona6e *i na,i%ni. @ar0 pentr% a p-stra $i!e'itatea nara,i%nii noastre0 )om (n&er&a seDp'i&-m pe s&%rt moti)%' pentr% &are am $ost ob'i+a,i s- pre7ent-m o !istrib%,ie at5t !e pestri,-. ?n )remea po)estirii noastre0 (n E%ropa !e.abia (n&epea &%trem%r%' &are mai t5r7i% i.a 7+%!%it instit%,ii'e po'iti&e &entra'e. A%!o)i& a' VEI. 'ea $%sese !e&apitat *i o na,i%ne o!inioar- &onsi!erat- &ea mai ra$inat!intre popoare'e &i)i'i7ate a'e '%mii0 (*i s&>imba a&%m &ara&ter%' *i (n'o&%ia &r%7imea &% mi'a0 iar $ine,ea *i $ero&itatea 'e (n'o&%ia &% +enero7itatea *i &%ra6%'. Mii !e $ran&e7i era% ob'i+a,i s- &a%te a&%m re$%+i% (n ,-ri (n!ep-rtate. Printre m%',imi'e &are a% $%+it !in Fran,a *i !in ins%'e'e ei &-tre State'e Cnite a'e Ameri&ii era *i !omn%' pe &are '. am pre7entat !rept AeQ%oi. I.a $ost re&oman!at 6%!e&-tor%'%i =emp'e !e pre*e!inte'e %nei importante &ase &omer&ia'e !in Ne/ 1or20 !e &are Marma!%2e era $oarte apropiat. Cei !oi obi*n%ia% s-.*i $a&- ser)i&ii re&ipro&e. ?n&- !e 'a prima !is&%,ie pe &are a a)%t.o &% $ran&e7%'0 6%!e&-tor%' nostr% a !es&operit &- a)ea o &re*tere a'eas- *i &- a)%sese parte !e )rem%ri m%'t mai prospere (n ,ara sa. @in moti)e pe &are e' n% 'e (n,e'e+ea0 !omn%' AeQ%oi $%sese s%spe&tat a $i !intre &o'oni*tii !in In!ii'e !e Eest0 &are $%+iser- (n n%m-r mare !in Santo @omin+o *i &e'e'a'te ins%'e *i tr-ia% a&%m (n Cni%ne mai s-ra&i !e&5t (nainte0 iar %nii !intre ei &>iar (n!%ra% mari ne)oi. =ot%*i n% era *i sit%a,ia !omn%'%i

79

AeQ%oi. A)ea p%,in0 !%p- &%m sin+%r re&%no*tea0 !ar p%,in%' a&e'a era !est%' pentr% a apro)i7iona %n ma+a7in (ntre+ &% o )arietate !e sortimente0 !%p- &%m se sp%nea (n 'imba6%' re+i%nii. Marma!%2e a)ea mai m%'t &%no*tin,e pra&ti&e *i &%no*tea abso'%t toate aspe&te'e )ie,ii %n%i &o'onist. Aa s%+estia '%i0 !omn%' AeQ%oi a $-&%t &5te)a &%mp-r-t%ri0 &are &onsta% (n &5te)a sto$e0 arti&o'e !e b-&-nie0 $oarte m%'t pra$ !e p%*&- *i t%t%n0 o an%mit- &antitate !e obie&te !e $ier-rie printre &are m%'te bri&e+e 4ar'o/0 %n boi'er !e potasi% *i trepie!e. Mai &%mp-rase *i o &o'e&,ie $ormi!abi'- !e oa'e !e '%t !e &ea mai proast- &a'itate *i &% $orme'e &e'e mai +roso'ane0 !ar *i toate &e'e'a'te arti&o'e bana'e pe &are om%' 'e in)entase pentr% toate ne)oi'e '%i0 $-r- a %ita '%D%' o&>e'ari'or !e )e!ere sa% a' %nor !r5mbe. C% a!e)-rata sa &o'e&,ie !e obie&te0 !omn%' AeQ%oi s.a p%s (n spate'e %n%i +>i*e% *i0 &% %n temperament min%nat !e $'eDibi' *i.a intrat (n no%' &ara&ter 'a $e' !e $ires& &%m se &omportase (n $irea sa nat%ra'-. A !e)enit eDtrem !e pop%'ar !atorit- b'5n!e,ii *i $ine,ii0 (n a$ar- !e a&easta0 $emei'e a% !es&operit (n &%r5n! &- a)ea b%n.+%st. Stambe'e pe &are 'e )in!ea era% &e'e mai b%ne sa%0 &% a'te &%)inte0 &e'e mai ,ip-toare0 !intre toate &e'e &are era% a!%se (n ,ar- *i era imposibi' s- te mai %i,i 'a pre,%' pe &are (' &erea %n b-rbat I&are )orbea at5t !e $r%mosJ. Prin mi6'oa&e'e a&estei %ni%ni0 a$a&eri'e !omn%'%i AeQ%oi era% !in no% prospere *i era &onsi!erat !e &o'oni*ti &a a' !oi'ea om &a importan,- !in patent18. Maior%' Hartmann era !es&en!ent%' %n%i b-rbat &are0 (mpre%n- &% mai m%',i !intre &ompatrio,ii s-i0 emi+raser- &% $ami'ii'e 'or !e pe ma'%ri'e Rin%'%i0 pe a&e'ea a'e r5%'%i Ma>a/2. A&east- imi+rare se petre&%se &% m%'t timp (n %rm-0 (n timp%' !omniei Re+inei Ana0 iar %rma*ii 'or tr-ia% a&%m0 (n pa&e !ep'in- *i bo+-,ie0 pe ma'%ri'e $erti'e a'e a&e'%i r5% $r%mos. Kermanii sa% Io'an!e7ii !e s%sJ0 &%m 'i se sp%nea0 pentr% a.i !istin+e !e &o'onii'e ini,ia'e sa% &e'e Io'an!e7e !e 6osJ0 era% %n popor $oarte &i%!at. A)ea% toat- serio7itatea &e'or !in %rm-0 !ar n% *i &a'm%' 'or. Ca *i ei0 Io'an!e7ii !e s%sJ era% >arni&i0 &insti,i *i e&onomi. Frit7 sa% Fre!eri&2 Hartmann era %n simbo' a' t%t%ror )i&ii'or *i )anit-,i'or0
18 =ermen%' IpatentJ0 pe &are '.am mai !is&%tat *i !espre &are )om mai a)ea o&a7ia s- mai )orbim0 se re$erea 'a !istri&t%' !in ,ar- &are (i $%sese a&or!at ini,ia' Maior%'%i E$$in+>am prin Is&risori'e o$i&ia'e a'e re+e'%iJ *i &are a&%m !e)enise0 prin &%mp-rare0 (n %rma a&t%'%i !e &on$is&are0 proprietatea '%i Marma!%2e =emp'e. Era %n termen $o'osit &%rent (n noi'e p-r,i a'e stat%'%i *i era !e obi&ei aneDat n%me'%i proprietar%'%i0 &a Ipatent%' '%i =emp'e sa% a' '%i E$$in+>amJ )n(a(*(

74

s'-bi&i%ni'or *i p%n&te'or $orte a'e neam%'%i s-%. Era (n$o&at0 !e*i t-&%t0 (n&-p-,5nat *i !est%' !e ne(n&re7-tor (n str-ini. A)ea %n &%ra6 neab-t%t0 era in$'eDibi' (n onestitate *i &onse&)ent (n prietenii'e sa'e. ?ntr.a!e)-r0 sin+%ra s&>imbare pe &are o $-&ea )reo!at- era tre&erea !e 'a +ra)itate 'a )oio*ie. Era serios &% '%ni'e *i )oios &% s-pt-m5ni'e. ?n&- !e 'a (n&ep%t%' prieteniei 'or0 se ata*ase !e Marma!%2e =emp'e0 sin+%ra persoan- &are n% *tia Io'an!e7a !e nor!J *i &are i.a &5*ti+at toat- (n&re!erea. @e patr% ori pe an0 'a !istan,e e+a'e0 (*i '-sa 'espe!ea 6oas- pe ma'%ri'e r5%'%i Ma>a/2 *i &-'-torea trei7e&i !e mi'e printre !ea'%ri0 p5n- 'a &ona&%' !in =emp'eton. Ai&i st-tea !e obi&ei o s-pt-m5n- *i era *ti%t &- (n &ea mai mare parte !in a&east- perioa!- a)ea %n trai t%m%'t%os0 &% (ntrea+a aprobare a !omn%'%i Ri&>ar! Jones. @ar toat- '%mea (' i%bea0 iar $a,- !e Remar2ab'e Pettibone0 &-reia (i pro)o&a *i mai m%'te prob'eme0 era $oarte sin&er0 !es&>is *i &>iar at5t !e bine)oitor %neori. Eenise a&%m (n )i7ita '%i obi*n%it- !e Cr-&i%n *i !e.abia a6%nsese (n sat !e o or-0 &Ri&>ar! '.a in)itat s- o&%pe %n 'o& !in sanie0 pentr% a.' (nt5'ni pe boier *i pe $ii&a a&est%ia. ?nainte !e a sp%ne mai m%'t !espre persona'itatea *i )ia,a !omn%'%i Krant0 este ne&esar s- re)enim as%pra %nor momente (n!ep-rtate !in istoria a*e7-rii. Se pare &- nat%ra %man- are ten!in,a !e a se str-!%i s- s%p'ineas&'ips%ri'e a&estei '%mi0 (nainte &a aten,ia noastr- s- se (ntoar&- as%pra sit%a,iei &e'%i'a't. ?n primii ani ai a*e7-rii0 re'i+ia n% era %na !intre &a'it-,i'e &e'e mai importante (n trib%ne'e patent%'%i =emp'e. @ar0 &%m ma6oritatea 'o&%itori'or s-i )enea% !in state mora'e &a Massa&>%setts sa% Conne&ti&%t0 o!at- ne&esit-,i'e nat%ra'e satis$-&%te0 a% (n&ep%t s-.*i (ntoar&- aten,ia &% serio7itate &-tre intro!%&erea obi&ei%ri'or *i &eremonii'or &are $%seser- &ea mai important- !intre +ri6i'e str-mo*i'or 'or. Printre &>iria*ii '%i Marma!%2e eDista o )arietate !e opinii re'ati) 'a s%bie&te &a 'iber%'.arbitr% sa% >ar%'. Fi !a&- '%-m (n &onsi!erare !i)ersitatea instr%&,iei re'i+ioase pe &are o primiser-0 )om )e!ea &- ni&i n% se p%tea a't$e'. @e (n!at- &e sat%' $%sese amena6at s%per$i&ia' &% str-7i'e *i b'o&%ri'e &are (' $-&ea% s- semene &% %n ora*0 a $ost &on)o&ato *e!in,- a 'o&%itori'or pentr% a stabi'i !a&- era bine s- p%n- ba7e'e %nei a&a!emii. A&east- ini,iati)- a )enit !e 'a Ri&>ar! &are0 !e $apt0 era $oarte >ot-r5t s- $a&- (n a*a $e' (n&5t instit%,ia s- $ie !e&'arat- %ni)ersitate sa% m-&ar &o'e+i%. ?n a&est s&op0 s.a% ,in%t *e!in,e !%p- *e!in,e0 an !%p- an. @e&i7ii'e '%ate !e a&este a!%n-ri a% ap-r%t (n &a!r%' pa+ini'or remar&abi'e a'e %n%i 7iar mi&0 a'bastr%0 &are ap-rea !e6a s-pt-m5na'0 $-&%t (n po!%' %nei 'o&%in,e !in sat. C-'-tor%' p%tea s- )a!- a!esea %n

75

asemenea 7iar (n$ipt (ntr.%n par0 p'asat (n p%n&t%' (n &are pote&a !e 'a &abana )re%n%i &o'onist se interse&ta &% !r%m%' prin&ipa'0 &a %n $e' !e o$i&i% po*ta' a' %n%i in!i)i!. Cneori0 par%' a)ea (n )5r$ o &%ti%,- *i (ntrea+a )e&in-tate primea (n a&est p%n&t apro)i7ionarea s-pt-m5na'- a ne&esit-,i'or 'or 'iterare. Ai&i0 b-rbat%' &are Ia!%&e po*taJ !epo7ita &% re+%'aritate %n tean& !in a&est b%n !eosebit !e pre,ios. A&este p%b'i&a,ii (n$'oritoare po)estea% !espre )asta %ti'itate a e!%&a,iei0 !espre !rept%ri'e po'iti&e *i +eo+ra$i&e a'e sat%'%i =emp'eton !e a parti&ipa (n interes%' &onsi'i%'%i !e &on!%&ere a' %ni)ersit-,ii0 !espre &%r-,enia aer%'%i *i a apei0 &a *i !espre &5t !e ie$tin- era m5n&area sa% !espre s%perioritatea mora'- a &om%nit-,ii. @e obi&ei0 'a a&este s%bie&te era% aneDate0 (n 'itere mari romane0 n%me'e '%i Marma!%2e =emp'e &a pre*e!inte *i &e' a' '%i Ri&>ar! Jones &a se&retar. @in $eri&ire pentr% ini,iati)e'e 'or0 membrii &onsi'i%'%i n% era% obi*n%i,i s- re7iste ape'%ri'or (n!reptate &-tre +enero7itatea 'or0 mai a'es at%n&i &5n! eDista *i &ea mai s'ab- posibi'itate &a &ererea s- $ie s%s,in!e o !ona,ie. ?n &e'e !in %rm-0 6%!e&-tor%' =emp'e a promis s- o$ere p-m5nt%' *i s- &onstr%ias&- e!i$i&i%' ne&esar pe propria sa &>e't%ia'-. A% $ost p%se 'a &ontrib%,ie *i abi'it-,i'e !omn%'%i @oo'itt'e sa%0 &%m i se sp%nea a&%m0 (n &on!i,ii'e (n &are primise $%n&,ia !e 6%!e&-tor !e pa&e0 6%!e&-tor @oo'itt'e. Fi s.a $-&%t ape' (n&- o !at- 'a &%no*tin,e'e !omn%'%i Jones. N% )om po)esti a&%m !espre toate p'an%ri'e ar>ite&,i'or pentr% a&ea &onstr%&,ie0 ni&i n% ar $i &ore&t s- $a&em a*a &e)a0 a)5n! (n )e!ere &- a $ost &on)o&at- so&ietatea $raternit-,ii )e&>i *i onorabi'e a Imasoni'or 'iberi *i a&&epta,iJ0 a &-r%i *e$ era Ri&>ar!0 %n $e' !e st-p5n &are aproba sa% respin+ea $-r- e7itare p'an%ri'e pe &are0 (n (n,e'ep&i%nea 'or0 'e &onsi!era !emne !e a*a &e)a. Prob'ema spinoas- a $ost0 (ns-0 !e&is- (n &%r5n!. Fi (n 7i%a &% pri&ina0 $r-,ia a m-r*-'%it (n mare $orm-0 eta'5n! !i$erite stin!ar!e *i simbo'%ri misterioase0 $ie&are &% %n para)an imitati) (n $a,-0 &% p'e&are !e 'a o &amer- mobi'at- &% in)enti)itate0 !in po!%' I@ra+on%'%i a'bastr%J0 %n >an ,in%t !e %n an%me C-pitan Ho''ister *i p5n- 'a 'o&%' !e &onstr%&,ie a' e!i$i&i%'%i. Ai&i0 Ri&>ar! a p%s prima piatr- 'a teme'ia &'-!iri0 &% %n aer +ra)0 potri)it pentr% a&ea o&a7ie0 (n s5n%' %nei a!%n-ri 'a &are )eniser- 6%m-tate !intre to,i b-rba,ii *i toate $emei'e !e pe o ra7- !e 7e&e mi'e !in =emp'eton. ?n &%rs%' s-pt-m5nii %rm-toare a a)%t 'o& o a't- (nt5'nire a oameni'or0 $-r- s- omitem *i repre7entante'e seD%'%i $r%mos0 &5n! abi'it-,i'e '%i Hiram (n &eea &e pri)e*te Ire+%'a e&>er%'%iJ a% $ost p%se

76

(n&- o !at- 'a (n&er&are. Ca!r%' s.a potri)it bine0 iar s&>e'et%' &onstr%&,iei a $ost ri!i&at $-r- ni&i %n a&&i!ent0 !a&- n% p%nem 'a so&otea'- &5te)a &-!eri !e pe &a' &5n! m%n&itorii se (ntor&ea% a&asseara. @e 'a a&est moment0 '%&r%ri'e a% e)o'%at rapi!0 iar &onstr%&,ia a $ost terminat- (n !e&%rs%' a&e'%ia*i anotimp e!i$i&i%' Man!in+ a !e)enit0 (n toat- m-re,ia sa0 m5n!ria sat%'%i0 obie&t !e st%!i% pentr% to,i tinerii aspiran,i 'a $aim- (n ar>ite&t%r- *i ,inta a!mira,iei $ie&-r%i &o'onist !in patent. Era o &as- (na't- *i (n+%st- !e 'emn0 )opsit- (n a'b *i &% $erestre &are a&operea% mai m%'t !e 6%m-tate !in s%pra$a,a pere,i'or. Pentr% obser)ator%' &are st-tea (n partea )esti&- a &'-!irii0 a&easta n% imp%nea !e&5t %n mi& obsta&o' (n &a'ea pri)e'i*tii &omp'ete a ap%s%'%i !e soare. N% era !e $apt0 !e&5t %n 'o& !es&>is0 in&on$ortabi'0 prin &are '%mina str-'%&ea &% o %*%rin,- $ireas&-. ?n partea !in $a,- era% !i)erse ornamente !in 'emn0 proie&tate !e Ri&>ar! *i eDe&%tate !e Hiram. @ar m5n!ria a&estei &'-!iri era% It%r'aJ *i o $ereastr- !in partea &entra'- a &e'%i !e.a' !oi'ea eta60 &>iar !eas%pra %*ii sa% a intr-rii !in $a,-. Cre!em &- a&easta !in %rm- a)ea o or!ine &ompo7it-0 pentr% &- a)ea (n a'&-t%irea sa n%meroase ornamente *i !i)erse raport%ri !e propor,ie. ?n &entr% a)ea %n &ompartiment bo'tit0 &% !i)i7i%ni p-trate0 !e mi&i !imensi%ni (n ambe'e p-r,i *i tot a&est &omp'eD era (n&a!rat !e rame mari0 mo!e'ate atent *i min%,ios (n 'emn !e pin *i '%minat &% nen%m-rate b%&-,i !e sti&'-0 opa&e *i &% tent- )er!e0 !e !imensi%ni'e &%nos&%te (n mo! norma' !rept Iopt pe 7e&eJ. Ob'oane'e0 &are ar $i treb%it )opsite (n )er!e0 prote6a% $erestre'e. Probabi' &- e'e ar $i sporit e$e&t%' (ntre+ii &'-!iri0 !a&- $on!%ri'e p%b'i&e n% ar $i $ost ins%$i&iente0 &eea &e pare s- se (nt5mp'e (ntot!ea%na (n &a7%' %nor a&,i%ni !e a&est +en0 &eea &e a $-&%t &a ob'oane'e s- r-m5n- (n &%'oarea &% &are a% $ost )opsite ini,ia'0 &en%*ie. I=%r'aJ era o &%po'- mi&-0 ri!i&at- eDa&t (n &entr%' a&operi*%'%i0 pe patr% st5'pi (na',i !e pin0 &are $%seser- &ane'ate &% o !a't- *i (mpo!obite !in be'*%+ &% $i+%rine. ?n )5r$%' &o'oane'or se (n-',a %n !om0 sa% o &%po'-0 &are a)ea o $orm- asem-n-toare &% o &ea*&- !e &eai $-r- $%n! (ntoars- in)ers. @in &entr%' a&esteia se proie&ta o spira'-0 sa% o s-+eat- !e 'emn0 per$orate !e !o%- )er+e'e !e $ier0 &are a)ea% 'a &apete 'itere'e E0 E0 S0 N0 !in a&e'a*i meta'. @eas%pra a&estora p%seser- imita,ia %nei $ami'ii !e pe*te0 &iop'it- (n 'emn !e m5ini'e '%i Ri&>ar! *i )opsit- (n &eea &e e' n%mea I&%'oarea so'7i'or !e pe*teJ. @omn%' Jones a a$irmat &- a&est anima' se asem-na min%nat &% %n%' !intre $a)ori,ii epi&%rieni'or !in ,ar-0 &are se n%mea Ipe*te !e 'a&J *i n% eDist- ni&i o (n!oia'- &- &eea &e sp%nea e' era a!e)-rat0 pentr% &-0 !e*i

77

!orea s- (n!ep'ineas&- $%n&,ii'e %nei +ir%ete0 pe*te'e p-rea &- se %it(ntot!ea%na &% o pri)ire !oritoare (n !ire&,ia %n%i $ir !e r5% min%nat0 (ntemni,at !e m%n,ii =emp'eton. Aa p%,in timp !%p- &e +r%p%' spe&ia' !e membrii ai &onsi'i%'%i a% $ost primi,i0 a!ministratorii a&estei instit%,ii a% an+a6at %n abso')ent a' %n%i &o'e+i% esti&0 pentr% a.i instr%i pe tinerii &are aspira% s!ob5n!eas&- &%no*tin,e (ntre pere,ii e!i$i&i%'%i pe &are to&mai '.am !es&ris. Partea s%perioar- a e!i$i&i%'%i &onsta (ntr.%n apartament *i era menit 7i'e'or !e +a'- *i eDpo7i,ii'or. Partea in$erioar- &on,inea !o%(n&-peri &are re)enea% &e'or !o%- !i)i7ii e!%&a,iona'e importante0 a!i&pro$esori'or !e en+'e7- *i 'atin-. A&e*tia !in %rm- n% a% $ost ni&io!at- prea n%mero*i0 !e*i !e !in&o'o !e $erestre'e &amerei se a%7ea% mere% &%)inte pre&%m Inominati)J0 I+eniti)J0 IpeniJ0 spre marea p'-&erea *i )-!ita e!i$i&are a tre&-tor%'%i. C% toate a&estea0 %n sin+%r m%n&itor !in temp'%' Miner)ei a (n!r-7nit s- mear+- at5t !e !eparte (n&5t s- (n&er&e o tra!%&ere !in Eir+i'i%. Ap-r%0 (ntr.a!e)-r0 'a eDpo7i,ia an%a'-0 spre in&re!ibi'a 6%bi'are a t%t%ror r%!e'or sa'e0 o $ami'ie !e $ermieri !in )e&in-tate *i re&it- toatprima e+'o+- !in memorie0 &ontro'5n! intona,ia !ia'o+%'%i &% +ri6-0 pentr% %n mare e$e&t as%pra a%!itori%'%i s-%. S%nete'e0 a*a &%m ie*ea% !in +%ra '%iL +Titty/ree too patty/lee ree/coo/'ans su' teg/mi/nee faa/gy -yl/,es/trem ten/oo/i moo/sam# med/i/taa/ris# aa/,eny(1 A% $ost %'time'e &are s.a% rostit (n a&ea 'imb- a*a &%m probabi' &- a% $ost *i prime'e0 a&o'o *i ori%n!e a't%n!e)a. P5n- a&%m0 a!ministratorii !es&operiser- &- anti&ipaser- )5rsta *i instr%&tor%'0 sa% !ire&tor%' era (n'o&%it !e %n pro$esor0 &are a pre!at 'e&,ia %mi'- &on$orm &-reia I+raba stri&- treabaJ (n bana'a 'imb- en+'e7-. @e 'a a&est moment *i p5n- 'a !ata po)estirii noastre0 a&a!emia a &ontin%at &a o *&oa'- obi*n%it- !e 'a ,ar- *i marea sa'- a &'-!irii era $o'osit- %neori !rept trib%na'0 pentr% pro&ese'e ie*ite !in &om%n. A'teori0 seara0 +-7!%ia &on$erin,e'e &e'or &% (n&'ina,ii re'i+ioase *i mora'e. Cneori se !-!ea% ba'%ri !%p-.amia7a0 s%b a%spi&ii'e '%i Ri&>ar!0 iar !%mini&a0 in)ariabi'0 sa'a era $o'osit- &a 'o& p%b'i& pentr% s'%6irea '%i @%mne7e%. C5n! %n pre!i&ator &-'-tor0 !e &re!in,- meto!ist-0 baptist-0 %ni)ersa'ist-0 sa% !in se&ta mai n%meroas- a pre7biterieni'or poposea !in (nt5mp'are (n 7on-0 era !e obi&ei in)itat s- o$i&ie7e o s'%6b- *i era r-sp'-tit pentr% ser)i&ii'e sa'e printr.o &o'e&t- (n p-'-rie0 (nainte !e

78

p'e&area &on+re+a,iei. C5n! ni&i %n asemenea preot n% 'e st-tea 'a !ispo7i,ie0 &5,i)a !intre membrii &% mai m%'t >ar sp%nea% &5te)a r%+-&i%ni obi*n%ite *i !omn%' Ri&>ar! Jones mai &itea !e obi&ei *i &5te o pre!i&- !in Sterne. Conse&in,e'e a&est%i sti' o&a7iona' !e s'-)ire re'i+ioas- s.a% )-7%t0 a*a &%m am mai sp%s0 (n marea !i)ersitate !e opinie &% pri)ire 'a s%bie&te'e spinoase a'e &re!in,ei. Fie&are se&t- a)ea propriii a!ep,i0 !e*i ni&i %na !intre e'e n% era or+ani7at- sa% !is&ip'inat-. Am mai s&ris !espre e!%&a,ia re'i+ioas- a '%i Marma!%2e0 iar nat%ra (n!oie'ni&- a' &re!in,ei sa'e n% a $ost (n!ep-rtat &omp'et !e &-sni&ia sa. Mama E'i7abet>ei era epis&opa'ian-0 a*a &%m $%sese *i mama 6%!e&-tor%'%i (ns%*i0 iar b%n%' +%st a' '%i Marma!%2e s.a re)o'tat (mpotri)a !is&%,ii'or $ami'ia'e pe &are *e$ii &on$erin,e'or 'e ,inea% &% Peitatea0 (n timp%' (nt5'niri'or 'or !e noapte. ?n $orm-0 era (n mo! si+%r epis&opa'ian0 !e*i n% $-&ea parte !in se&ta &% a&est n%me. Pe !e a't- parte0 Ri&>ar! era 'a $e' !e ri+i! (n $e'%' (n &are 6%!e&a toate &anoane'e biseri&ii sa'e0 pe &5t !e in$'eDibi' era *i (n opinii'e sa'e. ?ntr.a!e)-r0 (n&er&ase o !at- sa% !e !o%ori s- intro!%&- $orma epis&opa'ian- !e s'%6ire0 (n !%mini&i'e (n &are am)on%' era 'iber0 !ar Ri&>ar! a)ea obi&ei%' s- eDa+ere7e '%&r%ri'e *i a)ea *i %n aer papa'0 (n&5t &ea mai mare parte a a%!itori%'%i s-% '.a p-r-sit (n &e' !e.a' !oi'ea Sabat. ?n a' trei'ea0 sin+%r%' s-% a%!itor era 4en P%mp &are a)ea &ore&tit%!inea (n&-p-,5nat- *i '%minat- a %n%i (na't pre'at. ?nainte !e Re)o'%,ie0 biseri&a an+'i&an- era s%s,in%t- (n &o'onii0 &% m%'t interes0 !e &5,i)a !intre a!ep,ii s-i !in patria mam- *i &5te)a !intre &on+re+a,ii primea% $oarte m%'te (n7estr-ri. @ar0 pentr% o )reme0 !%pstabi'irea in!epen!en,ei State'or0 a&east- se&t- !e &re*tini t5n6ea !%por!in%' &e' mai (na't pentr% $e,e'e sa'e biseri&e*ti. A% $ost a'e*i &% +ri6preo,i potri)i,i *i pio*i *i apoi a% $ost trimi*i (n patria mam- pentr% a primi a&ea a%toritate &are0 se (n,e'e+e0 n% se poate transmite !e&5t !ire&t !e 'a %n%' 'a a't%' *i s- ob,in- ast$e' a&ea %nitate (n biseri&i'e 'or &are se &%)enea %nor oameni !e a&eea*i na,iona'itate. @ar a% ap-r%t +re%t-,i nea*teptate (n 6%r-minte'e &% &are po'iti&a en+'e7- (*i (n&-t%*ase a*e7-m5nt%'. Fi a mai tre&%t m%'t- )reme p5n- &5n! %n sim, &on*tiin&ios a' !atoriei )a permite pre'a,i'or en+'e7i s- !e'e+e a%toritatea &-%tat- &% at5ta ar!oare. =ot%*i0 timp%'0 r-b!area *i 7e'%' a% (n'-t%rat ori&e obsta&o' *i oamenii )enerabi'i pe &are biseri&i'e ameri&ane (i separaser- s.a% (ntors (n &e'e !in %rm- 'a !io&e7e'e 'or &are (i a*tepta%0 (n7estra,i &% $%n&,i%ni'e &e'e mai (na'te a'e biseri&ii 'or '%me*ti. S.a% >irotonisit preo,i *i !ia&oni0 a% $ost trimi*i misionari pentr% a p-stra aprins- $'a&-ra

79

aproape stins- a !e)o,i%nii %nor membri &are era% 'ipsi,i !e (n!r%marea re'i+ioas- obi*n%it-0 pentr% &- 'o&%ia% (n !istri&te noi *i neor+ani7ate. Printre a&e*tia se n%m-ra *i !omn%' Krant. F%sese trimis (n &omitat%' a' &-rei &apita'- era =emp'eton *i $%sese in)itat &% po'ite,e !e Marma!%2e *i presat &% a%toritate !e Ri&>ar! pentr% a se m%ta (n &asa '%i !in sat. A $ost pre+-tit- o 'o&%in,- mi&- *i mo!est- pentr% $ami'ia sa0 iar preot%' n% *i.a $-&%t apari,ia (n a&e' 'o& !e&5t &% &5te)a 7i'e (nainte &a &ititor%' s- p-tr%n!- e' (ns%*i a&o'o. C%m &re!in,a sa era (n tota'itate ne&%nos&%t- 'o&%itori'or *i %n preot !e a't rit (*i eDer&itase in$'%en,a as%pra a&est%i teritori% prin interme!i%' a&a!emiei0 prima !%mini&!%p- )enirea sa a tre&%t (n 'ini*te0 !ar a&%m &- ri)a'%' s-% p'e&ase0 &a %n meteorit &are '%mina atmos$era &% (n,e'ep&i%nea sa0 Ri&>ar! a primit (mp%terni&irea pentr% a an%n,a &- IS'%6ba p%b'i&-0 (n rit%' 4iseri&ii protestante epis&opa'e0 )a $i ,in%t- (n noaptea !inainte !e Cr-&i%n0 (n sa'a '%n+- a A&a!emiei !in =emp'eton0 !e !omn%' re)eren! Krant.J A&est an%n, a pro!%s t%'b%rare printre !i$erite'e se&te. Cnii se (ntreba% &e $e' !e pre7entare o s- $ie0 a',ii a% r5s bat6o&oritor0 !ar o parte m%'t mai mare0 amintin!%.*i !e (n&er&-ri'e !e a&est $e' a'e '%i Ri&>ar! *i atent 'a to'eran,e sa%0 mai bine 7is0 %*%rin,a &% &are Marma!%2e pri)ea s%bie&te'e !e se&tarism0 a% &onsi!erat &- este mai pr%!ent s- p-stre7e t-&erea. Seara a*teptat- a $ost o a!e)-rat- min%ne. Fi to,i a% !e)enit $oarte &%rio*i &5n! Ri&>ar! *i 4en6amin a% $ost )-7%,i (n !iminea,a 7i'ei &% pri&ina ie*in! !in p-!%ri'e !in (mpre6%rimi'e sat%'%i0 &% &5te %n snop mare !e &ren+i !e &opa&i pereni pe %meri. A&east- pere&>e important- a $ost )-7%t- %'terior &- a intrat (n a&a!emie *i a (n&>is &% +ri6- %*a0 iar &eea &e a %rmat a r-mas %n se&ret !ep'in pentr% rest%' sat%'%i. ?nainte !e a (n&epe a&east- '%&rare misterioas-0 !omn%' Jones (' an%n,ase pe pro$esor%' *&o'ii &- (n 7i%a a&eea n% se )or ,ine ore'e0 spre nesp%sa (n&5ntare a +r%p%'%i !e &opii !e &are a)ea +ri6-. Marma!%2e a primit o s&risoare !e (n*tiin,are pentr% a&este pre+-tiri *i s.a% $-&%t aran6amente spe&ia'e pentr% &a e' *i E'i7abet> s- a6%n+- 'a timp pentr% a '%a parte 'a seara a&eea so'emn-. @%p- a&east- !i+resi%ne0 ne )om (ntoar&e 'a po)estea noastr-.

80

Capitolul IX. +&cum to$i admir# .n toate felurile puternic aromate# Poten$ialul crnurilor D puiului D pe%telui# Eiecare musafir .%i ia locul# .n ordinea cea dreapt# >nspir/ad"nc# anticip"nd plcut# 2i a%tept"nd plcerea de a mesteca de zor(1 He'io+aba'ia!. Apartament%' spre &are !omn%' AeQ%oi a &on!%s.o pe E'i7abet> &om%ni&a &% >o'%' prin %*a !eas%pra &-reia se a$'a %rna &are se p-rea &,ine &en%*a @i!onei. Camera era spa,ioas- *i bine propor,ionat-0 !ar &a *i (n sa'on0 era e)i!ent- a&eea*i !i)ersitate !e +%st%ri *i ne$inisare (n eDe&%,ie0 (n toate ornamente'e *i piese'e !e mobi'ier. ?ntre mobi'e0 era o !%7in- !e $oto'ii )er7i !e 'emn0 &% pern%,e !in a&e'a*i materia' &a ro&>ia '%i Remar2ab'e. Mese'e era% !e6a p%se *i !in a&east- &a%7- n% se p%tea obser)a 'emn%' !in &are era% $-&%te sa% (n!em5narea &% &are $%sesereDe&%tate. @ar era% +re'e *i a)ea% !imensi%ni mari. Pe perete era at5rnat- o o+'in!- enorm-0 &% ram- a%rie0 iar (n *emine% ar!ea %n $o& )ese'0 !in 'emn !e ar,ar !%r sa% !%'&e. C-min%' a $ost prim%' &are i.a atras aten,ia 6%!e&-tor%'%i &are0 &5n! '.a )-7%t0 a eD&'amat &am s%p-rat &-tre Ri&>ar!L M @e &5te ori am inter7is $o'osirea ar,ar%'%i !%'&e (n &asa meaO M!oare s- )-! &%m s%&%' -sta se pier!e o!at- &% &-'!%ra. Serios0 Ri&>ar!0 e !e !atoria %n%i proprietar !e p-!%ri 'a $e' !e mari &a a'e me'e s- aib+ri6- &e $e' !e eDemp'% 'e !- oameni'or s-i0 &are !e6a !oboar- p-!%rea !e par&- n.ar '%a (n &onsi!erare %ti'itate a&estor &omori0 sa% n% s.ar %ita 'a $apt%' &- (ntin!erea 'or este tot%*i 'imitat-. @a&- mai &ontin%-m a*a0 peste !o%-7e&i !e ani )om a)ea ne)oie !e &omb%stibi'. M Comb%stibi'0 pe !ea'%ri'e astea0 )ere @%2eO eD&'am- Ri&>ar! bat6o&oritor. Comb%stibi'S Ai p%tea 'a $e' !e bine s- pre7i&i &- o smoar- pe*tii (n 'a&%ri !in 'ipsa apei0 pentr% &- inten,ione70 at%n&i &5n! )ine !e7+>e,%'0 s- a!%& %n%' sa% !o%- !intre i7)oare (n sat0 printre b%*teni. @ar n% m- (n,e'e+ &% tine &5n! )ine )orba !e a*a &e)a0 Marma!%2e. M E !e ne(n,e'es0 r-sp%nse 6%!e&-tor%' &% (n$'-&-rare0 s- &on!amni

81

%n obi&ei &are $a&e !in a&este bi6%terii a'e p-!%rii0 a&este min%nate !ar%ri a'e nat%rii0 a&este i7)oare !e &on$ort *i bo+-,ie0 s- ia &a'ea pr-p-!it- a %n%i *emine%. @ar o s- trimit (n m%n,i *i &>iar treb%ie s- $a& asta0 %n +r%p &are s- eDp'ore7e !epo7ite'e !e minere%0 ime!iat &%m 7-pa!a se tope*te. M C-rb%ne0 repet- Ri&>ar!0 &ine !ra&% &re7i &- o s- sape !%p&-rb%ne0 &5n! (n &-%t-ri'e.astea ar !istr%+e ma% m%',i &opa&i !e&5t i.ar treb%i s- se (n&-'7eas&- %n anO P$i%S P$%iS Marma!%2e0 ar treb%i s- 'a*i asemenea a&,i%ni (n +ri6a mea0 &- e% am %n sim, nat%ra' pentr% a*a &e)a. E% am &oman!at $o&%' -sta *i este %n $o& nobi'0 &are s- (n&-'7eas&s5n+e'e $r%moasei me'e )eri*oare 4ess. M Moti)%' treb%ie s-.,i $ie *i s&%7-0 @i&2on0 sp%se 6%!e&-tor%'. @ar0 !omni'or0 a*tept-m !e+eaba. E'i7abet>0 ia 'o& (n &ap%' mesei. Ri&>ar! &re! &- )rea s- m- s&%teas&- !e &or)oa!a !e a t-ia &arnea. E-! &- se a*ea7- (n $a,a ta. M Po,i s- $ii si+%r &- a*a e0 stri+- Ri&>ar!. Cite ai&i %n &%r&an n%mai b%n !e t-iat *i (mi p'a&e s- &re! &- *ti% s- tai %n &%r&an sa% !e $apt o +5s&-0 'a $e' !e bine &a ori&ine a't&ine)a. @omn%'e Krant0 %n!e este !omn%' KrantO Erei s- bine&%)5nte7i masa0 !omn%'eO Se r-&es& toate. S&oate &e)a !e 'a $o& pe )remea asta *i o s- (n+>e,e (n &in&i min%te. @omn%'e Krant0 am )rea s- roste*ti bine&%)5ntarea. @omn%' s- ne $a&re&%nos&-tori pentr% &eea &e )om primi. Eino0 ia 'o&0 ia 'o&. Eeri*oar4ess0 m-n5n&i arip- sa% pieptO @ar E'i7abet> n%.*i '%ase 'o&%' *i ni&i n% era pre+-tit- s- primeas&arip- sa% piept. Pri)ea &% o&>i s%r57-tori spre aran6ament%' mesei *i 'a &a'itatea *i )arietatea m5n&-r%ri'or. O&>ii tat-'%i s-% i.a% (nt5'nit (n &%r5n! pri)iri'e mirate *i e' sp%se 75mbin!L M Ee7i0 &opi'a mea0 &e (n!atora,i (i s%ntem '%i Remar2ab'e pentr% &a'it-,i'e ei !e +ospo!in-. Ne.a aran6at (ntr.a!e)-r %n osp-, pe &inste0 &are o s- ne poto'eas&- *i +%ri'e (n$ometate. M ?n re+%'-0 sp%se Remar2ab'e. M- b%&%r !a&- 6%!e&-tor%' este m%',%mit0 !ar &re! &- o s- +-si,i &- sos%' este pr-6it p%,in prea bine. Am &re7%t &-0 !eoare&e E'i7abet> )ine a&as-0 &- a* p%tea &e' p%,in s- $a& '%&r%ri'e &5t mai a+reabi'e. M Fii&a mea este a&%m $emeie *i este !in a&est moment st-p5na &asei me'e0 sp%se 6%!e&-tor%'. Ar $i bine &a to,i &ei &are 'o&%ies& s%b a&operi*%' me% s- i se a!rese7e &% !omni*oara =emp'e. M N% mai sp%ne,i0 eD&'am- Remar2ab'e0 p%,in (nsp-im5ntat-. Ei bine0 &ine a a%7it )reo!at- s- i se sp%n- %nei tinere I!omni*oar-JO @a&-

82

6%!e&-tor%' ar a)ea o so,ie0 n% mi.ar tre&e prin &ap s-.i sp%n a't$e' !e&5t I!omni*oar-J0 !arR M Pentr% &- n% am !e&5t o $ii&-0 te ro+ s- i te a!rese7i ei (n a&est $e'0 o (ntrer%pse Marma!%2e. Marma!%2e p-rea $oarte s%p-rat *i &%m (n asemenea momente a)ea %n aer por%n&itor0 mena6era n% (n!r-7ni s-.*i rosteas&- rep'i&a. @%p- &e !omn%' Krant a intrat (n &amer-0 tot +r%p%' s.a a*e7at 'a mas-. C%m masa era pre+-tit- !%p- +%st%ri'e a&e'ei epo&i *i ,-ri0 ne )om str-!%i s!es&riem s%mar aran6amente'e pentr% a&est ban&>et. Fa,a !e mas- era $-&%t- !in !amas&%' &e' mai $r%mos0 iar $ar$%rii'e *i )ase'e !in por,e'an )eritabi'0 arti&o'e !e mare '%D (n a&e'e 7i'e !e (n&ep%t a'e &omer,%'%i ameri&an. C%,ite'e *i $%r&%'i,e'e era% !in o,e' '%str%it $oarte bine0 montate (n $i'!e* ima&%'at. =oate a&estea0 pe &are bo+-,ia '%i Marma!%2e *i 'e permitea0 n% &on$erea% n%mai &on$ort0 !ar era% *i $oarte e'e+ante. =ot%*i &on,in%t%' &5tor)a $e'%ri *i $e'%' (n &are a&estea era% aran6ate se !atora% n%mai 6%!e&-,ii '%i Remar2ab'e. ?n $a,a E'i7abet>ei $%sese p%s %n &%r&an $ript enorm0 iar (n $a,a '%i Ri&>ar! %n%' $iert. ?n &entr%' mesei era% !o%- &re%7ete +re'e !e ar+int0 (n&on6%rate !e patr% $e'%ri !i$eriteL o to&an- !e )e)eri,e &en%*ii0 a't $e' !in pe*te $ript0 a' trei'ea !in pe*te $iert0 iar %'tim%' era $ript%r- !e )5nat. ?ntre a&este $e'%ri *i &%r&an era0 pe o parte0 o b%&at- mare !e $ript%r- !in &arne !e %rs0 iar pe partea &ea'a't- %n pi&ior $iert !e berbe&%, !e'i&ios. Mai era% *i toate $e'%ri'e !e 'e+%me &are se +-sea% (n a&e' se7on *i (n a&ea re+i%ne0 pres-rate printre !i)ersitatea b%&-,i'or !e &arne. Ce'e patr% &o',%ri era% +arnisite &% p'ato%ri !e pr-6it%ri. Cn%' !intre e'e s%s,inea o +r-ma!- !e $orme &omp'i&ate *i &i%!at spira'ate0 n%mite Ipr-6it%ri &% n%&-J. Pe a't%' era% +r-me7i !intr.o s%bstan,- !e &%'oare nea+r-0 &are0 pentr% &- (*i primise n%an,a !e 'a me'as-0 primise n%me'e potri)it !e Ipr-6it%r!%'&eJ0 %na !intre $a)orite (n ant%ra6%' '%i Remar2ab'e. Cn a' trei'ea p'ato% era p'in &% b%&-,i !e t%rt- !%'&e0 pentr% a $o'osi 'imba6%' mena6erei0 iar pe %'tim%' era o pr-6it%r- !e pr%ne0 n%mit- ast$e' !in &a%7a n%meroase'or sta$i!e &are (*i ar-ta% &apete'e ne+re !intr.%n a'%at &are0 (n mo! &%rios0 a)ea o &%'oare asem-n-toare. Aa $ie&are &o', a' mesei $%seser- p%*i &5rna,i a&operi,i &% %n 'i&>i! +ros &% o &%'oare *i &onsisten,- ambi+%e0 a'terna,i &% b%&-,i mi&i *i (n&>ise 'a &%'oare0 !intr. o materie &are n% se asem-na &% nimi& a't&e)a0 pe &are Remar2ab'e o n%mea I&arne !%'&eJ. A5n+- $ie&are $ar$%rie0 &are era a*e7at- &% $%n!%' (n s%s0 &% &%,it%' *i $%r&%'i,a (n&r%&i*ate !eas%pra ei &% &ea mai mare &ore&tit%!ine0 era o a'ta0 mai mi&- *i &on,in5n! o p'-&int- &% aspe&t pestri,0 &% $e'ii tri%n+>i%'are !e m-r0 to&-t%r-0 !o)'ea&0 a$ine *i &rem-0

89

aran6ate (n a*a $e' (n&5t s- $orme7e %n (ntre+. Cara$e &% &onia&0 rom0 +in *i )in0 &% !i$erite %r&ioare !e &i!r%0 bere *i %n )as (n &are s5s5ia o b-%t%r- !in bere (n!%'&it- *i a'&oo' $'ip0 era% p%se ori%n!e se permitea amp'asarea 'or. ?n &i%!a m-rimii mese'or0 !e.abia !a&- era )re%n 'o& (n &are se p%tea )e!ea !amas&%' bo+at a' $e,ei !e mas-0 a*a !e (n+r-m-!ite era% )ase'e0 &% sti&'e'e0 $ar$%rii'e *i &astroane'e a$erente. P-rea &- se !orea mai m%'t ab%n!en,a0 &are era ob,in%t- (n (ntre+ime &% sa&ri$i&i%' e'e+an,ei sa% or!inii. =o,ii m%sa$irii0 &a *i 6%!e&-tor%' (ns%*i0 p-rea% obi*n%i,i &% asemenea !es&rieri !e ospe,e0 pentr% &- $ie&are a (n&ep%t s- m-n5n&e &% o po$t&are promitea s- onore7e +%st%' *i ta'ent%' '%i Remar2ab'e. Ceea &e $-&ea &a aten,ia a&or!at- a&est%i $estin s- $ie *i mai s%rprin7-toare era $apt%' &- at5t +erman%'0 &5t *i Ri&>ar! $%seser- '%a,i !e 'a a'te mese pentr% a.' (nt5'ni pe 6%!e&-tor. @ar Maior%' Hartmann0 at%n&i &5n! (*i $-&ea )i7ite'e0 m5n&a *i bea $-r- 'imit-0 iar !omn%' Jones (*i prop%nea (ntot!ea%na s- parti&ipe (n a&eea*i m-s%r-0 $ie &e.o $i. Ka7!a p-rea s&onsi!ere &- este ne&esar s- se s&%7e pentr% (n$'-&-rarea !e &are !-!%se !o)a!- (n !is&%,ia !espre 'emne'e !e $o&0 iar &5n! +r%p%' se a*e7ase &on$ortabi' *i (*i m5n%ia% !e 7or &%,ite'e *i $%r&%'i,e'e0 remar&-L M Este *o&ant- risipa pe &are o $a& &o'oni*tii &% &opa&ii nobi'i ai a&estei ,-ri0 !omn%'e AeQ%oi0 !%p- &%m n% m- (n!oies& &- a,i obser)at. Am )-7%t &%m %n b-rbat t-ia %n pin0 pentr% &- a)ea ne)oie !e materia' pentr% %n +ar!0 iar prime'e &ren+i t-iate 'e.a rosto+o'it p5n- (ntr.o +roap-0 %n!e 'e.a '-sat s- p%tre7eas&-0 !e*i &oroana ar $i $-&%t ni*te bare 'a $e' !e b%ne pentr% ne)oi'e '%i0 iar tr%n&>i%' s.ar $i )5n!%t (n P>i'a!e'p>ia &% !o%-7e&i !e !o'ari. M Fi &%m !ra&%0 s&%7-.m- !omn%'e Krant0 (' (ntrer%pse Ri&>ar!0 !ar &%m s-.*i transporte biet%' (mpe'i,at b%*tenii p5n- 'a pia,a !in P>i'a!e'p>ia0 m- ro+O S-.i ba+e (n b%7%nar0 >aO Ca pe o m5n- !e &astane0 sa% o +r-m-6oar- !e boabe. Mi.ar p'-&ea s- te )-! mer+5n! pe Stra!a Mare &% &5te %n b%*tean !e pin (n $ie&are b%7%nar. P$%i0 p$%iS Eere @%2e0 s%nt !est%i &opa&i pentr% to,i *i mai *i r-m5n. Ei bine0 &% +re% (mi !a% seama (n &e !ire&,ie bate )5nt%' &5n! s%nt (ntr.%n%' !intre '%mini*%ri0 a*a !e !e*i *i (na',i s%nt &opa&ii. C>iar n% mi.a* !a seama0 !a&- n.a* )e!ea norii *i e% &%nos& toate &ot'oane'e p-!%rii a*a &%m era ea0 pe !e rost. M Eai0 )ai0 !omn%'e0 stri+- 4en6amin0 &are intrase a&%m *i.*i '%ase 'o&%' (n spate'e s&a%n%'%i 6%!e&-tor%'%i0 p%,in (ntr.o parte0 &a s- $ie pre+-tit ori&5n! pentr% obser)a,ii pre&%m &ea pe &are to&mai o $-&%se.

84

Pri)i,i s%s0 !omn%'e0 pri)i,i s%s. 4-tr5nii marinari sp%n &- %n !ra& n% $a&e &5t %n marinar0 !e&5t !a&- pri)e*te (n s%s. C5t !espre b%so'-0 ei bine0 n% po,i s- &5rm%ie*ti at5ta )reme &5t n% ai ni&i %na. S%nt si+%r &n% pier! !in )e!ere ni&io!at- +abia mare0 a*a &%m n%mes& e% aten,ia pe &are !omn%' o a&or!- a&operi*%'%i0 !ar )e!e,i0 (mi potri)es& b%so'a *i ia% raport%' *i !istan,a 'a &are se sit%ea7- '%&r%ri'e0 &a s-.mi pot !e&i!e &%rs%'0 (n &a7%' (n &are se (nnorea7- sa% &oroane'e &opa&i'or ar (mpie!i&a '%mina &er%'%i. =%r'a &ate!ra'ei S$. Pa)e'0 a&%m &- a $ost p%sperpen!i&%'ar0 este !e mare a6%tor pentr% &a 'or!%' HarrN s- &%treiere p-!%ri'e 'a $e' &%m era *iR M E bine0 4en6amin0 (' (ntrer%pse Marma!%2e0 obser)5n! &$ami'iaritatea ma6or!om%'%i o !eran6a pe $ii&a sa0 !ar %i,i &- este pre7ent- o !oamn-0 iar !oamne'or 'e p'a&e s- )orbeas&- mai m%'t e'e. M J%!e&-tor%' sp%ne a!e)-r%'0 stri+- 4en6amin0 s&o,5n! %n%' !intre r5sete'e sa'e stri!ente0 Iat.o0 spre eDemp'%0 pe !oamna Remar2ab'e Pettibone0 e !e.a6%ns s-.i iei pie!i&a !e pe 'imb- *i o s- a%7i o tr-n&-nea'- mai mare !e&5t !a&- ai &-!ea !in &a%7a )5nt%'%i pe %n )as &orsar $ran&e7 sa% &am a*a &e)a poate0 'a $e' &a o !%7in- !e maim%,e b-+ate (ntr.o sin+%r- +eant-. Ar $i imposibi' !e sp%s !a&- +ospo!ina ar $i a!%s (ntr.a!e)-r o !o)a!- pentr% a s%s,ine a!e)-r%' a$irma,ii'or '%i 4en6amin0 !a&- ar $i (n!r-7nit0 !ar 6%!e&-tor%' (i ar%n&- o pri)ire aspr- *i0 ne!orin! s- atra+as%pra ei resentimente'e a&est%ia *i tot%*i in&apabi'- !e a.*i &ontro'a $%ria0 se n-p%sti a$ar- !in &amer-0 &% o (ntoar&ere a &orp%'%i &are aproape &-.i r%pse $orme'e $ira)e !e 'a mi6'o&. M Ri&>ar!0 sp%se Marma!%2e0 obser)5n! &- nep'-&erea '%i a a)%t e$e&t%' !orit0 po,i s-.mi sp%i &e)a !espre t5n-r%' pe &are !in ne$eri&ire '. am r-nitO A.am +-sit pe m%nte0 )5n5n! (n &ompania '%i Ciorap.!e.Pie'e0 &a *i &%m ar $i r%!e. @ar eDist- o !i$eren,- e)i!ent- (ntre maniere'e 'or. =5n-r%' se eDprim- (ntr.o 'imb- a'eas-0 &are rar se a%!e pe a&este !ea'%ri *i a&easta m- s%rprin!e &% at5t mai m%'t &% &5t se (mbra&- s-r-&-&ios *i %rm-re*te %n s&op at5t !e mes&>in. Fi Mone>an (' *tia. F-r- (n!oia'- &este %n &>iria* a' &o'ibei '%i NattN. A,i remar&at 'imba6%' b-iat%'%i0 !omn%'e AeQ%oiO M Certainement# Monsieur Temple# r-sp%nse $ran&e7%'0 &on)ersa (ntr.a!e)-r (ntr.o en+'e7- eD&e'ent-. M 4-iat%' n% este %n mira&o'0 eD&'am- Ri&>ar!. Am &%nos&%t &opii &are a% $ost trimi*i 'a *&oa'- !e)reme *i )orbea% m%'t mai bine (nainte !e a (mp'ini !oispre7e&e ani. Ca Pare! Coe0 $i%' b-tr5n%'%i Ne>emia>0 prim%' &are s.a stabi'it (n '%n&a (n!i+%it- &% 7-+a7%' (n $orm- !e &oi$.

85

Ftia s- s&rie aproape 'a $e' !e bine. Aa pai*pe ani a)ea o m5na 'a $e' !e mare &a a mea. @e*i este a!e)-rat &- '.am a6%tat p%,in0 (i pre!am seara. @ar !omn%' a&esta &% )5n-toarea ar treb%i p%s (n b%t%&i0 !a&- ar $i smai p%n- m5na )reo!at- pe )re%n $r5%. N.am mai )-7%t pe nimeni &are s- se poarte at5t !e st5n+a&i &% &aii. Cre! &- n.a mai &on!%s !e&5t boi (n toat- )ia,a '%i. M Cre! &- ai&i (' ne!rept-,e*ti pe b-iat0 @i&2on0 sp%se 6%!e&-tor%'. Este $oarte !is&ret (n momente'e &riti&e0 n% &re7i0 4essO ?ntrebarea '%i n% a)ea nimi& &are s- pro)oa&e ro*ea'a obra6i'or0 !ar E'i7abet> tres-ri !in re)eria (n &are &-7%se *i (n timp &e r-sp%n!ea0 $r%ntea ei se (nro*iL M Mie0 !ra+- !omn%'e0 mi s.a p-r%t eDtrem !e (n!em5nati& *i prompt *i &%ra6os. @ar probabi' &- )-r%' Ri&>ar! )a sp%ne &- s%nt 'a $e' !e i+norant- &a *i !omn%' a&e'a (ns%*i. M @omn%'e0 repet- Ri&>ar!. N%me*ti asemenea b-ie,i I!omniJ 'a *&oa'-0 E'i7abet>O M Ori&e b-rbat &are *tie s- trate7e o $emeie &% respe&t *i &onsi!era,ie este %n !omn0 r-sp%nse t5n-ra prompt *i &% o atit%!ine s%perioar-. M N%mai &- n% a e7itat s- apar- (n $a,a mo*tenitoarei (n &-ma*-0 stri+- Ri&>ar!0 $-&5n!%.i &% o&>i%' !omn%'%i AeQ%oi0 &are '.a r5n!%' '%i *i.a (n&>is 6%&-%* %n%' !intre o&>i0 (n timp &e pe &e'-'a't '.a (n)5rtit spre t5n-ra $at-0 &% o eDpresie !e simpatie. M Ei bine0 ei bine0 mie n% mi s.a p-r%t a $i %n !omn. =reb%ie ssp%n0 tot%*i0 (n $a)oarea b-iat%'%i &- apas- bine pe tr-+a&i *i are o ,intb%n-. Se pri&epe s- (mp%*te o &-prioar-0 n%.i a*a0 Marma!%2eO M Ri&>artS sp%se Maior%' Hartmann0 (ntor&5n!%.*i &>ip%' +ra) spre !omn%' &-r%ia i se a!resa &% serio7itate. P-iat%' este p%n. Gi.a sa')at )ia,a *i )ia,a mea *i )ia,a re)eren!%'%i Kran! *i )ia,a $ran&e7%'%i. Fi Ri&>art0 e' n.o s- )rea ni&io!at- s- !oarm- s%b a&operi*%' bana' !e ,i+'pe &are Frit7 Martmann (' are !eas%pra &ap%'%i s-%. M 4ine0 bine0 &%m po$ti,i0 )enerabi'e !omn0 r-sp%nse !omn%' Jones0 str-!%in!%.se s- par- in!i$erent0 ia.' (n &abana ta !e piatr-0 !a&- )rei0 !omn%'e maior. S%nt si+%r &- b-iat%' n.a !ormit ni&io!at- (n &e)a mai b%n !e&5t (ntr.%n bor!ei !e s&oar,- (n )ia,a '%i0 !e&5t !a&- o $i $ost )reo &aban- &a a '%i Ciorap.!e.Pie'e. Pre)-! &- o s-.' stri&i (n &%r5n!0 toat'%mea a )-7%t &e m5n!r% a !e)enit a*a !e repe!e0 !oar pentr% &- a stat 'a bot%' &ai'or mei &5n! e% (i (ntor&eam (n !r%m. M N%0 n%0 b-tr5ne prieten0 stri+- Marma!%2e. Ea $i !atoria mea sam +ri6- (n )re%n $e' !e b-iat. Am *i e% o !atorie $a,- !e ei0 (n a$ar- !e

86

ser)i&i%' pe &are '.a $-&%t prieteni'or mei. Fi tot%*i0 &re! &- o s- am !e $%r&- !a&- )rea% s-.i $a& s-.mi a&&epte ser)i&ii'e. 4ess0 &re! &- a ar-tat )-!it &- !e7a+reea7- prop%nerea mea !e a 'o&%i (ntre a&e*ti pere,i toat)ia,a. M C% a!e)-rat0 !ra+- !omn%'e0 sp%se E'i7abet>0 proie&t5n!%.*i (n a$ar- b%7a in$erioar-0 bine $-&%t-. N% '.am st%!iat pe a&e' !omn at5t !e bine (n&5t s-.i &ites& tr-iri'e pe &>ip. Am &re7%t &-0 (n mo! $ires&0 are !%reri !in &a%7a r-nii *i mi.a $ost mi'- !e e' !in &a%7a a&easta0 !arR *i (n timp &e )orbea (*i (n!rept- o&>ii0 &% o &%rio7itate mas&at-0 spre maior. M Cre!0 !omn%'e0 &- 4en6amin )- poate sp%ne &5te &e)a !espre e'. N% se poate s- $i $ost (n sat $-r- &a 4en6amin s- n%.' $i )-7%t mai !es. M A0 '.am mai )-7%t pe b-iat (nainte0 sp%se 4en6amin0 &are n% a)ea ne)oie !e prea m%'t- (n&%ra6are pentr% a )orbi. ?' %rmea7- (n!eaproape pe NattN 4%mppo0 prin m%n,i !%p- &-prioare0 &a o bar&- o'an!e7- !e transport tra&tat- !e *a'%p- A'banN. @%&e *i o p%*&- b%n- !e asemenea0 Ciorap.!e.Pie'e a 7is *i e% '.am p%t%t a%7i0 (n $a,a $o&%'%i !in bar%' '%i 4ettN Ho''ister *i asta0 n% mai t5r7i% !e noaptea !e mar,i0 &- &e' mai t5n-r era (n mo! si+%r moartea anima'e'or s-'bati&e. @a&- e a!e)-rat &poate s- (mp%*te pisi&a s-'bati&- pe &are am a%7it.o +em5n! pe ma'%' 'a&%'%i0 !e &5n! mari'e (n+>e,%ri *i 7-pe7i'e a!5n&i a% +onit &-prioare'e (n t%rme0 at%n&i ar $a&e %n '%&r% b%n. Pisi&a )oastr- s-'bati&- este %n to)ar-* !e p%nte r-% *i ar treb%i ob'i+at- s- n% na)i+>e7e pe pote&i'e &re*tini'or. M Ao&%ie*te (n &abana '%i 4%mppoO (ntreb- Marma!%2e &% interes. M Obra7 '5n+- obra70 mier&%ri )or $i trei s-pt-m5ni !e &5n! a ap-r%t prima !at- (n &ompania '%i Ciorap.!e.Pie'e. Capt%raser- %n '%p (mpre%n- *i i.a% a!%s s&a'p%' pentr% a primi re&ompensa. @omn%' a&esta 4%mp se pri&epe $oarte bine s- taie %n s&a'p. Fi s%nt %nii0 ai&i (n sat0 &are sp%n &- a (n)-,at meserie eDers5n! pe &re*tini. @a&- 7i&a'a este a!e)-rat- *i e% am !ominat ,-rm%' a&esta0 a*a &%m ren%me'e !%mnea)oastr- o $a&e0 ei bine0 )e!e,i0 '.a* pe!epsi pentr% asta. Am )-7%t %n ,-r%* $oarte b%n !e.a '%n+%' b%t%&i'or *i pentr% a*a &e)a pot spotri)es& %n%' sin+%r *i s-.' *i $o'oses&0 &a s.o $a& mai bine. M N% treb%ie s- !ai &re7are po)e*ti'or proste*ti a'e '%i NattN0 e' &are are %n $e' !e !rept nat%ra' !e a.*i &5*ti+a eDisten,a (n m%n,ii -*tia. Fi !a&- 'ene*ii !in sat >ot-r-s& sin+%ri s-.' ener)e7e0 a*a &%m $a& %neori p%n+a*ii -*tia re&%nos&%,i0 o s- )a!- &- este prote6at !e bra,%' p%terni& a' 'e+ii. M 4%*&a e mai p%n- !e&5t 'e+ea0 sp%se Maior%' senten,ios. M A*a e &% p%*&a '%i0 eD&'am- Ri&>ar! po&nin!%.*i !e+ete'e. 4en

87

are !reptate0 iar e%R Fi se opri 'a a%7%' %n%i &'opo,e' obi*n%it !e bar&-0 &are $%sese ri!i&at 'a ran+%' !e $oi*or a' a&a!emiei0 &are an%n,a a&%m0 prin &'in&>et%' s-% &ontin%%0 &- sosise ora ser)i&i%'%i pre+-tit. M Pentr% a&easta *i ori&e a't- !o)a!- a b%n-t-,ii sa'e. Ierta,i.m-0 !omn%'e Krant0 )re,i s- a!%&e,i !%mnea)oastr- m%',%miri'eO E timp%' smer+em0 pentr% &- s%ntem sin+%rii epis&opa'ieni !in )e&in-tate0 a!i&- e% *i 4en6amin *i E'i7abet>. Cor&it%ri'e &a Marma!%2e 'e so&otes& 'a $e' !e re'e &a ereti&ii. Preot%' se ri!i&- *i o$i&ie ser)i&i%' &% %mi'in,- *i $er)oare0 iar (ntre+%' +r%p s.a pre+-tit ime!iat pentr% a mer+e 'a biseri&-0 sa% mai !e+rab- 'a a&a!emie. Capitolul X. +Chem"nd to$ii pcto%ii s se roage# Clopotul 'tu .ndelung# a%a de tare %i profund(1 S&otts 4%r+>er. ?n timp &e Ri&>ar! *i Monsie%r AeQ%oi0 (nso,i,i !e 4en6amin0 a% (naintat spre a&a!emie pe o pote&- $-&%t- prin 7-pa!-0 6%!e&-tor%'0 $ii&a '%i0 preot%' *i Maior%' a% %rmat o &a'e mai o&o'it- pe str-7i'e sat%'%i0 &are !%&ea (n a&e'a*i 'o&. A%na se (n-',ase0 iar +'ob%' s-% trimitea %n *%)oi !e '%min- as%pra &ont%r%ri'or (nt%ne&ate a'e pini'or0 &are (n&orona% m%n,ii esti&i. Pentr% an%mite &'imate0 &er%' ar $i $ost &onsi!erat !est%' !e 'impe!e *i '%&ios pentr% amia7-. Ste'e'e str-'%&ea% pe bo't-0 &a %'time'e s&'ipiri a'e %n%i $o& (n!ep-rtat0 at5t !e tare 'e *tirbea !in str-'%&ire ira!ierea &op'e*itoare a atmos$erei. Ra7e'e se'ene 'o)ea% s%pra$a,a a'b- a apei *i &5mp%ri'or0 trimi,5n! (n )-7!%> re$'e&,ii a'e %nei '%mini a &-rei str-'%&ire era (mbo+-,it- !e &%'oarea ima&%'at- a n-me,i'or imen*i !e 7-pa!- &are a&operea% p-m5nt%'. E'i7abet> a (n&ep%t s- &iteas&- semne'e0 !intre &are %n%' aproape &ap-rea !eas%pra $ie&-rei %*i. ?n timp &e sania se mi*&a si+%r *i (n ritm %*or !e.a '%n+%' str-7ii prin&ipa'e. Aa $ie&are pas $-&%t0 pri)irea ei (nt5'nea n% n%mai !en%mirea %nor noi o&%pa,ii0 !ar *i n%me &are (i era% str-ine. P5n- *i &ase'e p-rea% s&>imbate. Cna era a't$e' !in &a%7a %nei a!-%+iri0 a'ta $%sese )opsit-0 a'ta $%sese ri!i&at- pe teren%' %nei )e&>i

88

&%no*tin,e0 &are $%sese a'%n+at- !e pe p-m5nt aproape 'a $e' !e repe!e &a at%n&i &5n! (*i $-&%se apari,ia ai&i. @in toate (ns-0 ie*ea% 'o&atarii 'or0 &are (n mo! in)ariabi'0 (*i %rma% !r%m%' &-tre 'o&%' (n &are se an%n,ase &- se )a ,ine pre7entarea0 &on$orm +%st%'%i &om%n a' '%i Ri&>ar! *i 4en6amin. @%p- &e a pri)it a&este &'-!iri a)anta6ate p%,in !e '%mina p%terni&-0 !ar !e'i&at- a '%nii0 eroina noastr- (*i (ntoarse pri)irea pentr% a ana'i7a &>ip%ri'e !i$erite a'e oameni'or &are tre&ea%0 (n &-%tarea )re%nei $i+%ri &%nos&%te. @ar to,i p-rea% 'a $e'0 (n$o$o'i,i (n pe'erine0 +'%+i0 >aine sa% b'-n%ri0 a'%ne&5n! pe pote&i'e (n+%ste (n 7-pa!-0 &are !%&ea% s%b &ase as&%nse pe 6%m-tate !e n-mete'e &are $%sese ar%n&at (n p-r,i at%n&i &5n! se s-pase pote&a a!5n&- pe &are mer+ea% &% +re%. O !at- sa% !e !o%- ori i s.a p-r%t &- (*i amintea o an%mit- stat%r- sa% mers%' &%i)a0 !ar persoana (n &a%7- !isp-rea ime!iat (n spate'e %neia !intre +r-me7i'e a&e'ea enorme !e 'emn &are se +-sea (n $a,a $ie&-rei %*i. Mai re&%no*tea &5te o $i+%r- sa% stat%r- pe &are *tia n%mai &5n! oamenii tre&ea% !e pe stra!a prin&ipa'- pe o a'ta &% &are se interse&ta (n %n+>i !rept *i &are !%&ea !ire&t 'a 'o&%' !e (nt5'nire. C'-!irea era (n %n%' !intre &o',%ri'e &e'e mai importante a'e sat%'%i *i era %na !intre &e'e mai $re&)entate &ase0 6%!e&5n! !%p- intrarea b-t-torit- *i !%p- semn%' &are se 'e+-na &% %n $e' !e s%net 6a'ni& (n ra$a'e'e &are m-t%ra% !in &5n! (n &5n! s%pra$a,a 'a&%'%i. C'-!irea n% a)ea !e&5t %n sin+%r eta60 !ar $erestre'e !in a&operi*0 )opsea%a0 ob'oane'e !e 'a $erestre *i $o&%' )ese' &are se )e!ea str-'%&in! prin %*a !es&>is-0 (i !-!ea %n aer !e &on$ort pe &are p%,ini !intre )e&inii s-i (' a)ea%. Semn%' era s%spen!at !e %n st5'p obi*n%it !e &5r&i%m- *i a)ea repre7entat- $i+%ra %n%i &-'-re, (narmat &% sabie *i pistoa'e0 &are p%rta o &-&i%'- !in pie'e !e %rs0 (n&-'e&at n-)a'ni& pe %n anima' $ioros0 (n '%mina '%nii0 a&este !eta'ii a% p%t%t $i obser)ate %*or0 'a $e' &a *i %n r5n! !e s&ris &am ne&ite, (n )opsea nea+r-0 !ar pe &are E'i7abet>0 pentr% &are era &e)a $ami'iar0 '.a &itit &% %*%rin,- I@ra+on%' ne(n$ri&atJ. Pe &5n! sania tre&ea0 %n b-rbat *i o $emeie ie*ea% pe %*a a&estei &ase. Prim%' se !ep'asa &% %n pas ,eap-n0 mi'it-res&0 a&&ent%at (n mare m-s%r!e *&>iop-tarea %n%i pi&ior0 !ar $emeia mer+ea (nainte &% ni*te pa*i *i &% aer%' &- n% p-rea s- ia (n &onsi!erare prea m%'t &eea &e )a (nt5'ni (n &a'ea sa. A%mina '%nii &-!ea !ire&t as%pra &>ip%'%i s-% p'in0 'at *i ro*%0 ar-t5n!%.i tr-s-t%ri'e mas&%'ine0 s%b bat6o&ora %nei &-&i%'i (n&re,ite0 &are treb%ia s- (mb'5n7eas&- 'inii'e %n%i &>ip &are n% era (n ni&i %n &a7 !e'i&at. ?n )5r$%' &ap%'%i0 (n a*a $e' (n&5t s- n%.i %mbreas&- !e'o& $a,a0 a)ea o bonet- mi&- !e m-tase nea+r-0 &% o 'inie $orma'-. Primin! ra7e'e

89

'%nii !in partea !e est0 $a,a sa sem-na p%,in &% %n soare &are r-sare !e 'a )est. ?naint- &% pa*i b-rb-te*ti0 pentr% a opri sania. Iar pentr% &6%!e&-tor%' '.a (n!emnat pe ti7%' re+e'%i +re&0 &are ,inea $r5ie'e pentr% a. *i &er&eta &a'%'0 &e'e !o%- +r%p%ri s.a% apropiat repe!e. M Noro& 'a toat- '%mea *i b%n )enit a&as-0 !omT 6%!e&-tor0 stri+$emeia &% %n a&&ent ir'an!e7 p%terni&. Fi pentr% mine s%nte,i (ntot!ea%na bine)eni,i0 (n mo! si+%r. Cite.o *i pe !omni*oara Ai77ie *i &e $emeie pe &inste a !e)enit. Ce !%reri !e inim- 'e.ar mai !a tineri'or !a&- ar $i )re%n re+iment (n ora*. O0 !ar e p-&at s- )orbim !e asemenea )anit-,i &5n! &'opo,e'%' ne &>eam- 'a (nt5'nire0 a*a &%m o s- ne &>eme pe nepre+-tite (ntr.o 7i0 &5n! ne a*tept-m mai p%,in. 4%n- seara0 !om Maior. S- $a& %n bo' !e +ro+ &a'! &% +in0 sa% o s- r-m5i (n &asa mare (n A6%n%' Cr-&i%n%'%i0 iar (n prima 7i a an%'%i te (ntor&i a&o'oO M M- b%&%r s- )- )-!0 !oamn- Ho''ister0 r-sp%nse E'i7abet>. @e &5n! am ie*it pe %*a &asei am tot (n&er&at s- +-ses& o $a,- &%nos&%t-0 !ar n% '.am )-7%t !e&5t pe a' t-%. Casa ta0 !e asemenea0 este nes&>imbat-0 (n timp &e toate &e'e'a'te s%nt at5t !e s&>imbate (n&5t0 !a&- n% 'e.a* *ti !%p- 'o&%ri'e %n!e s%nt &onstr%ite0 mi.ar $i tota' str-ine. E-! &- mai ai (n&- semn%' &% &-prioara0 pe &are '.am )-7%t pe )-r%' Ri&>ar! pi&t5n!%. '0 &>iar *i &% n%me'e !in partea !e 6os0 !in &a%7a &-r%ia (mi a!%& aminte &- a,i a)%t ne(n,e'e+eri. M N%me'e e I@ra+on%' ne(n$ri&atJ0 n%.i a*aO Fi &e n%me ar p%tea spoarte0 !a&- a&esta e sin+%r%' !%p- &are e &%nos&%t0 &%m poate s-.,i sp%n- *i so,%' me%0 &-pitan%'0 &are.i ai&i. A $ost o p'-&ere s-.' a*tept-m *i am a)%t &ea mai mare ne)oie !e e'. O0 !ar a a)%t %n s$5r*it nea*teptat. @ar s- sper-m &- e' poate $i 6%sti$i&at !e &a%7a sa. Fi p-rinte'e Krant n% ar p%tea s- ne+e a*a &e)a. @a0 !a0 !omn%' )roia s-.' )opseas&- *i noi ne. am +5n!it &- ar $i bine !a&- i.am p%ne $a,a a&o'o s%s0 e' &are a (mp-r,it &% noi *i bine'e *i r-%' !e at5tea ori. O&>ii n% s%nt 'a $e' !e mari sa% !e $ioro*i &a &ei ai &-pitan%'%i (ns%*i0 !ar per&i%nii *i &-&i%'a s%nt eDa&t 'a $e'. 4ine0 bine0 n% )- mai ,in (n $ri+ s- )orbim0 !ar o s- )- )i7ite7 m5ine0 !%p- s'%6b-0 s- )- (ntreb &e mai $a&e,i. Este !atoria noastr- s$5nt- spro$it-m &5t mai m%'t !e pre7ent *i s- mer+em 'a &asa &are este !es&>ispentr% to,i. A*a &- @%mne7e% s- )- bine&%)5nte7e *i s- )- $ereas&- !e r-%. S- $a& +in%' (n seara asta0 !om maior0 sa% n%O Aa a&east- (ntrebare0 +erman%' r-sp%nse a$irmati)0 &% em$a7-. Fi !%p- %n s&>imb !e &5te)a &%)inte (ntre so,%' +a7!ei &% &>ip%' aprins *i 6%!e&-tor0 sania p'e&- mai !eparte. A6%nse (n &%r5n! 'a %*a a&a!emiei0 %n!e +r%p%' a &obor5t *i a intrat (n &'-!ire.

90

?ntre timp0 !omn%' Jones *i &ei !oi (nso,itori ai s-i0 a)5n! !e par&%rs %n !r%m m%'t mai s&%rt0 sosiser- 'a 'o&%' stabi'it &% &5te)a min%te (nainte !e +r%p%' !in sanie. ?n 'o& s- se repea!- (n &amer- pentr% &a sse b%&%re !e %imirea &o'oni*ti'or0 Ri&>ar! *i.a p%s $ie&are m5n- (n b%7%nare'e pa'ton%'%i *i (n&ep% s- se p'imbe prin $a,a a&a!emiei0 &a o persoan- pentr% &are &eremonii'e era% &e)a $ami'iar. S-tenii a% intrat pe r5n! (n &'-!ire0 &% o +ra)itate *i b%n-.&%)iin,- pe &are nimi& n% 'e p%tea a$e&ta (n asemenea o&a7ii0 !ar *i &% o +rab- &are p-rea s- $ie p%,in (mbo'!it- !e &%rio7itate. Cei &are a% )enit !in ,-ri'e )e&ine a% pier!%t p%,in- )reme a&operin!%.*i &aii &% ni*te p-t%ri a'b &% a'bastr%0 (nainte !e a.*i satis$a&e !orin,a !e a )e!ea interior%' &asei. Ri&>ar! s.a apropiat !e &ei mai m%',i !intre a&e*ti oameni *i i.a (ntrebat !e s-n-tatea *i starea (n &are se +-sea% $ami'ii'e 'or. C*%rin,a &% &are e' 'e.a rostit n%me'e0 p5n- *i pe &e'e a'e &opii'or 'or0 ar-ta &5t !e bine (i &%no*tea0 pe ei *i pe $ami'ii'e 'or0 iar r-sp%ns%ri'e pe &are 'e.a primit a% ar-tat &- era simpati7at !e to,i a&e*tia. ?n &e'e !in %rm-0 %n%' !intre pietoni *i e' !in sat0 s.a oprit !e asemenea *i a $iDat o pri)ire +ra)- as%pra %n%i e!i$i&i% no% !e &-r-mi!-0 &are0 (n-',5n!%.se0 ar%n&a o %mbr- pre'%n+- as%pra &5mp%ri'or !e 7-pa!-0 iar ra7e'e '%nii p'ine +ra!a% $r%mos 6o&%' !e '%mini *i %mbre. ?n $a,a a&a!emiei era o b%&at- !e teren 'iber0 &are se !orea a $i o pia,p%b'i&-. Pe partea &ea'a't-0 (n $a,a !omn%'%i Jones0 se ri!i&a biseri&a S$. Pa)e'0 (n&- neterminat-. A&est e!i$i&i% $%sese &onstr%it (n timp%' )erii pre&e!ente0 &% a6%tor%' a &eea &e se n%mea &oti7a,ie0 !e*i to,i banii sa% aproape to,i0 )enea% !in b%7%nar%' mo*ier%'%i. F%sese &onstr%it- &% &on)in+erea &ert- &- era ne)oie !e %n 'o& !e )enerare mai potri)it !e&5t Isa'a '%n+- a a&a!emieiJ0 iar (n,e'e+erea ta&it- era a&eea &-0 !%pterminarea &onstr%&,iei0 !e&i7ia 'e+at- !e !en%mirea ei )a r-m5ne 'a 'atit%!inea oameni'or. @e*i (n mo! !es&>is n% s.a sp%s !e&5t $oarte p%,in !espre a&est s%bie&t0 &5,i)a !intre se&tan,i a% a*teptat &% m%'t ent%7iasm '%area a&estei !e&i7ii. @a&- 6%!e&-tor%' =emp'e ar $i s%s,in%t (n mo! spe&ia' &a%7a )re%nei se&te0 prob'ema ar $i $ost re7o')at- ime!iat0 pentr% &- e' a)ea o in$'%en,- prea mare pentr% &a &ine)a s- i se op%n-. @ar e' a re$%7at s- se imp'i&e (n a&east- !is&%,ie0 pri)5n!%.'0 &% !e'i&ate,e0 &>iar *i pe Ri&>ar! !e a)anta6%' pe &are '.ar $i primit prin s%s,inerea '%i. A&esta (i asi+%rase (n se&ret pe proprii s-i !io&e7i &- at5t &'-!irea0 &5t *i &on+re+a,ia )or apar,ine (n mo! si+%r 4iseri&ii Protestante Epis&opa'e. @ar0 &5n! 6%!e&-tor%' *i.a a$irmat &% >ot-r5re ne%tra'itatea0 !omn%' Jones *i.a !at seama &- a)ea !e &on)ins o m%',ime !e oameni (n&-p-,5na,i. Prima '%i m-s%r- a $ost a&eea !e a mer+e printre ei *i !e a

91

'e )orbi !espre ra,i%ne0 pentr% a.i &on)in+e !e s%perioritatea mo!%'%i '%i !e a +5n!i. A.a% as&%'tat &% to,ii &% r-b!are *i ni&i %n%' !intre ei n% a rostit %n &%)5nt &a rep'i&- 'a &eea &e sp%sese e'0 iar Ri&>ar! a &re7%t0 &5n! terminase !e str-b-t%t (ntrea+a &o'onie0 &- !e&i7ia $%sese '%at- (n $a)oarea '%i. Ri&>ar! !orea s- bat- $ier%' &5t e &a'!0 a*a &-0 prin interme!i%' 7iar%'%i0 a &on)o&at o (nt5'nire (n )e!erea stabi'irii a&estei prob'eme prin )ot ime!iat. N% a )enit ni&i %n s%$'et0 iar Ri&>ar! *i.a petre&%t %na !intre &e'e mai ne'ini*tite !%p-.amie7i pe &are o a)%sese )reo!at-0 p%rt5n! !is&%,ii in%ti'e &% !oamna Ho''ister0 &are s%s,inea &% $ermitate &- 4iseri&a Meto!ist- (&-reia (i apar,inea#0 era &ea mai (n m-s%r- *i merita s- intre (n posesia no%'%i temp'%. Ri&>ar! *i.a !at seama !e !ata a&easta &- $%sese prea optimist *i +re*ise 'a $e' &a &ei &are s%nt i+noran,i (n re'a,ii'e 'or &% asemenea oameni pre&a%,i *i )i&'eni. Fi. a '%at *i e' (ns%*i o atit%!ine (n*e'-toare0 pe &5t !e bine p%tea *i (nainta pas &% pas spre atin+erea s&op%ri'or sa'e. @atoria !e a ri!i&a &'-!irea $%sese trans$erat- (n mo! %nanim as%pra !omn%'%i Jones *i Hiram @oo'itt'e. Constr%iser- (mpre%n- *i &ona&%'0 a&a!emia *i (n&>isoarea *i n%mai ei se pri&epea% s- ri!i&e *i sproie&te7e o asemenea str%&t%r- &are era ne&esar- a&%m. @e 'a (n&ep%t0 ar>ite&,ii &% pri&ina a% $-&%t o (mp-r,ire e+a'- a sar&ini'or. Prim%' a primit (n!atorirea !e a rea'i7a toate p'an%ri'e0 iar &e' !in %rm- ss%pra)e+>e7e eDe&%,ia propri%.7is-. Pro$it5n! !e a)anta6%' pe &are (' a)ea0 Ri&>ar! a >ot-r5t (n se&ret &- $erestre'e ar treb%i s- aib- o ar&roman-0 a&esta $iin! prim%' pas b%n (n )e!erea (n!ep'inirii !orin,e'or sa'e. C'-!irea se &onstr%ia !in &-r-mi!- *i a&easta i.a permis s- (*i ,inas&%ns- >ot-r5rea p5n- (n moment%' (n &are rame'e treb%ia% a!-%+ate. At%n&i0 (ntr.a!e)-r era moment%' s- $a&- &e)a. I.a &om%ni&at &% pre&a%,ie '%i Hiram &are era% !orin,e'e sa'e *i0 (n a&est s&op0 $-r- a se &ons%'ta !e'o& &% partea spirit%a'- a a&est%i proie&t0 a $-&%t presi%ni &% b'5n!e,e0 moti)5n! &- era (n bene$i&i%' $r%m%se,ii ar>ite&toni&e. Hiram '.a as&%'tat &% r-b!are *i $-r- s-.' &ontra7i&-0 !ar Ri&>ar! tot n.a re%*it s- !es&opere p-reri'e asistent%'%i s-% as%pra a&est%i s%bie&t interesant. C%m !rept%' !e a $a&e p'an%ri'e era0 !%p- &%)iin,-0 !e'e+at !omn%'%i Jones0 n% a $ost )erba'i7at- ni&i %n $e' !e obie&,ie. @ar (n timp%' eDe&%,iei0 a% ap-r%t nen%m-rate +re%t-,i nea*teptate. Aa (n&ep%t a $ost 'ipsa !e materia' potri)it0 !in &are s- se eDe&%te rame'e. @ar Ri&>ar! a eDpe!iat a&east- obie&,ie0 tras5n! !intr.o !at- o 'inie &% &reion%' !e.a '%n+%' a !o%- pi&ioare !in '%n+imea 'or. Apoi a )enit )orba !e pre,%' 'or0 !ar Ri&>ar! i.a reamintit '%i Hiram &- )-r%' '%i p'-tea tot%' *i &- e'

92

+estiona &>e't%ie'i'e. A&east- %'tim- intimi!are a )a'orat $oarte m%'t *i !%p- o opo7i,ie t-&%t- *i (n!e'%n+at-0 !ar &are n% a !at re7%'tate'e a*teptate0 s.a ob,in%t (n+-!%in,a &a '%&r-ri'e s- (n&eap- !%p- p'an%' ori+ina'. Crm-toarea +re%tate a ap-r%t 'a &onstr%irea t%r'ei pe &are Ri&>ar! o mo!e'ase !%p- %na !intre &'opotni,e'e mai mi&i &e (mpo!obes& marea &ate!ra'- 'on!one7-. Este a!e)-rat &- imita,ia a ie*it &am 6a'ni&0 pentr% &- propor,ii'e $%seser- prea p%,in st%!iate0 !ar !%p- mai m%'te +re%t-,i0 !omn%' Jones a a)%t satis$a&,ia !e a )e!ea ri!i&at %n obie&t &are sem-na i7bitor0 &a $orm-0 &% o sti&'%,- pentr% o,et. @e !ata a&easta a a)%t !e (n$r%ntat mai p%,in- opo7i,ie !e&5t (n &a7%' $erestre'or0 pentr% &- t%t%ror &o'oni*ti'or 'e p'-&ea% no%t-,i'e0 iar t%r'a 'or era $-r- pre&e!ent. C% a&easta a% (n&etat *i '%&r-ri'e pentr% a&e' anotimp *i %rma% mai m%'te !e'iber-ri (n )e!erea '%-rii %nor >ot-r5ri 'e+ate !e interior. Ri&>ar! *tia a&easta $oarte bine *i *i.a !at arama pe $a,- &5n! a )enit &% prop%nerea %n%i p%pitr% *i a %n%i spa,i% (n 6%r%' a'tar%'%i0 re7er)at preot%'%i *i &ori*ti'or0 pentr% &- a&estea era% aran6amente pe &are 'e &on&ep%se e' (ns%*i0 $-r- a eDista (n )reo a't- biseri&- !in ,ar-. =ot%*i0 ba75n!%.se pe a)anta6e'e pe &are 'e ob,in%se !e6a0 e' a &on&ep%t %n sti' (n!r-7ne, pentr% S$. Pa)e'0 a $ost !est%' !e pr%!ent pentr% a a.*i !a a&or!%'0 &>iar !a&- n% !orea a*a &e)a0 !e a.i !a biseri&ii a&est n%me0 $-&5n! tot%*i o mi&- a!-%+are *i !en%min!.o No%a biseri&- IS$. Pa)e'J0 sim,in! mai p%,in- a)ersi%ne $a,- !e n%me'e (mpr%m%tat !e 'a &ate!ra'a en+'e7-0 !e&5t !e 'a s$5nt. Pieton%' !espre &are am sp%s !e6a &- se oprise pentr% a &ontemp'a a&est e!i$i&i%0 n% era a't%' !e&5t b-rbat%' at5t !e !es n%mit !omn%' sa% SB%ire @oo'itt'e. A)ea o si'%et- mai !e+rab- (na't- *i s$ri6it-0 &% tr-s-t%ri as&%,ite0 iar &>ip%' s-% eDprima b%n-.&%)iin,- $orma'- ameste&at- &% o )i&'enie 6osni&-. Ri&>ar! s.a apropiat !e e'0 %rmat !e Monsie%r AeQ%oi *i !e ma6or!om. M 4%n- seara0 !omn%'e0 sp%se Ri&>ar! p'e&5n!%.*i &ap%'0 !ar $-rs-.*i s&oat- m5ini'e !in b%7%nare. M 4%n- seara0 !omn%'e0 sp%se *i Hiram0 (ntor&5n!%.*i &orp%' &a s-. *i poat- (ntoar&e *i &ap%'. M E o noapte re&e0 !omn%'e @oo'itt'e0 o noapte re&e0 !omn%'e. M Cam re&e0 e %n anotimp &am %r5t. M Ce0 te %i,i 'a biseri&a noastr-0 n%.i a*aO Arat- bine (n '%mina '%nii. Ee7i &%m '%&e*te *i tab'a !e pe &%po'-O ?,i +arante7 &- !om%' &e'ei'a'te &ate!ra'e S$. Pa)e' n% str-'%&e*te ni&io!at- a*a0 !in &a%7a &e,ei !in Aon!ra.

99

M Arat- bine &asa a&easta !e r%+-&i%ne0 r-sp%nse Hiram. Fi &re! &musiu Aer Q%o/ *i !omn%' Pen+%i''an )or $i !e a&or!. M -iguramente0 eD&'am- !omn%' AeQ%oi &% &omp'e7en,-. Este $oarte $r%mos. M Am *ti%t e% &- m%si% o s- sp%n- asta. C'tima me'as- pe &are am a)%t.o a $ost $oarte b%n-. N% se (nt5mp'- s- mai ai p%,in- 'a (n!em5n-O M A0 !a0 !omn%'e0 r-sp%nse Monsieur AeQ%oi0 ri!i&5n! p%,in !in %meri0 &% o +rimas- +'%mea,- pe &>ip. Mai este. M- b%&%r $orte tare &)- p'a&e. Sper &- !oamna @oo'itt'e st- bine &% s-n-tatea. M @est%' !e bine &5t s- se a+ite tot timp%'0 sp%se Hiram. @omn%' n% a terminat (n&- p'an%ri'e pentr% interior%' &asei !e r%+-&i%niO M N%0 n%0 n%0 sp%se Ri&>ar! repe!e0 !ar $-&5n! o pa%7- !est%' !e mare (ntre $ie&are ne+a,ie. E ne)oie !e m%'t- +5n!ire. A)em m%'t 'o& !e %mp'%t *i m- tem &- n% )om *ti s-.' (mp-r,im &5t mai a)anta6os. O s- $ie m%'t 'o& 'iber (n 6%r%' am)on%'%i0 pe &are n% )rea% s-.' p%n '5n+- perete0 &a +>ereta %nei santine'e 'ipit- pe 'atera'a %n%i $ort. M Re+%'a sp%ne &- treb%ie s- p%i bara&a !ia&on%'%i s%b am)on0 sp%se Hiram *i apoi0 !e par&- se a)ent%rase prea m%'t0 a!-%+-L !ar s%nt !i$erite obi&ei%ri (n ,-ri !i$erite. M Asta a*a e0 stri+- 4en6amin. A&%m0 str-b-t5n! &oasta Spaniei *i Port%+a'iei0 po,i s- )e7i &5te o m-n-stire ri!i&at- pe $ie&are promontori%0 &% mai m%'te t%r'e *i &onso'e0 &a ni*te +ir%ete (n $orm- !e &5ine *i a'te s$5r'e7e !e )5nt0 mai m%'te !e&5t ai p%tea s- +-se*ti pe o +oe'et- &% trei &atar+e. @a&- se (nt5mp'- s- ai ne)oie !e &e)a pentr% )reo biseri&-0 'a %rma %rmei An+'ia e ,ara (n &are treb%ie s- te !%&i !%p- mo!e'e *i a'te '%&r%ri 'a mo!-. C5t !espre S$. Pa)e'0 !e*i n% am )-7%t.o ni&io!at-0 pentr% &- e !r%m '%n+ p5n- (n ora* !e 'a stra!a Ra!e'i$$ *i !in port0 tot%*i toat- '%mea *tie &- e &e' mai m-re, '%&r% !in '%me a&%m. N% &re! !e&5t &- biseri&a asta !e &o'o este pentr% &ea'a't- &%m e %n &eta&e% pe '5n+- o ba'en- *i n% e !e&5t o mi&- !i$eren,- !e m-rime. Musiu Aer Q%a/0 &are e ai&i0 a mai $ost *i (n ,-ri str-ine. Fi &>iar !a&- n% e 'a $e' &a at%n&i &5n! ar $i $ost a&as-0 treb%ie s- $i )-7%t ni*te biseri&i *i (n Fran,a *i poate s-.*i $a&- o )a+- i!ee !espre &%m treb%ie s- $ie o biseri&-. Fi a&%m (' (ntreb !e.a !rept%' pe m%si% !a&- n% e %n '%&r% !e*tept0 )orbin! (n +enera'. M Este $oarte potri)it (mpre6%r-ri'or0 sp%se $ran&e7%'. E $-&%t- &% m%'t- 6%!e&at-0 !ar ei a% &onstr%it0 &%m (i sp%ne,i0 a>0 aR0 aR0 la grande cathedrale# marea 'iseri&-0 (ntr.o ,ar- &ato'i&-. S$. Pa)e' !in Aon!ra este $oarte $r%moas-0 $oarte 'elle0 $oarte grande0 &%m sp%ne,i

94

)oi0 mare. @ar Monsieur# pardonnezmoi# !ar n% )a'orea7- 'a $e' !e m%'t &a Notre @ame. M A0 m%si%0 &e sp%ne,iO S$. Pa)e' n% )a'orea7- ni&i o paraO Poate &re!e,i *i &- IA'te,a sa 4i''NJ n% este %n )apor 'a $e' !e b%n &a I4i''N !e ParisJO @ar ar $i p%s pe $%+- !o%- )apoare &a a'ea (n ori&e 7i *i pe ori&e )reme. C%m 4en6amin &-p-tase o atit%!ine $oarte amenin,-toare0 ri!i&5n! %n bra, 'a &ap-t%' &-r%ia ap-rea %n p%mn mare &5t 6%m-tate !in &ap%' Monsieur.%'%i AeQ%oi0 Ri&>ar! a &re7%t !e &%)iin,- &- este timp%' s-.*i mani$este a%toritatea. M =a&i0 4en6amin0 ta&i0 sp%se e'. Ni&i %n%' !intre )oi n%.' (n,e'e+e pe Monsieur Ae Q%oi *i )- pier!e,i &ontro'%'. @ar iat- &- )ine !omn%' Krant *i o s- (n&eap- s'%6ba. Hai s- intr-m. Fran&e7%'0 &are a primit rep'i&a '%i 4en6amin &% o b%n-.!ispo7i,ie !e om bine &res&%t0 &are n% ar $i ar-tat a't&e)a !e&5t mi'- pentr% i+noran,a &e'%i'a't0 (*i !-!% a&or!%' printr.o p'e&-&i%ne *i (*i %rm- (nso,itor%'. Hiram *i ma6or!om%' mer+ea% (n spate0 &e' !in %rm- bomb-nin! (n timp &e intra (n &'-!ireL M @a&- e a!e)-rat &- re+e'e Fran,ei ar a)ea o &as- (n &are s'o&%ias&- *i &are s- se &ompare &% S$. Pa)e'0 'e.a* mai s%porta $'e&-rea'a. Ni&i %n m%ritor !e r5n! n% poate (n!%ra s- a%!- %n $ran&e7 &%m pone+re*te o biseri&- en+'e7- (n $e'%' -sta. Ei bine0 !omn%'e @oo'itt'e0 am $ost 'a patronarea a !o%- !intre e'e0 $oarte bine &onstr%ite0 &on$ortabi'e0 &% r5n!%ne'e $iDe0 &% &anona!e !%p- mo!a no%-. A*a &-0 !a&- ar $i a)%t n%mai en+'e7i 'a bor!0 s.ar $i '%ptat *i &% !ra&%. Rostin! a&este &%)inte pre)estitoare0 4en6amin intr- (n biseri&-. Capitolul XI. +Ne'unii ce/au ,enit s zeflemiseasc# au mai rmas ca s se roage(1 Ko'!smit>. ?n &i%!a e$ort%ri'or re%nite a'e '%i Ri&>ar! *i 4en6amin0 Isa'a &ea '%n+-J n% era !e&5t %n temp'% $-r- prea mari preten,ii. 4-n&i'e era% $-&%te (ntr.%n sti' +roso'an0 $-r- s- se $i a)%t (n )e!ere a't&e)a !e&5t %ti'itatea 'or *i era% aran6ate (n r5n!%ri pentr% a primi &on+re+a,ia0 (n

95

timp &e o +>eret- +roso'an- $%sese p%s- '5n+- perete0 &>iar 'a 6%m-tatea '%n+imii apartament%'%i0 &a o s&%7- pentr% 'ipsa am)on%'%i. ?n $a,a a&est%ia era &e)a &a %n $e' !e p%pitr%0 iar o mas- mi&- !e ma>on a!%s!e 'a &ona&0 a&operit- &% o $a,- !e !amas& ima&%'at-0 st-tea p%,in (ntr.o parte0 (n !r%m%' spre a'tar. ?n $ie&are $is%r- &are ap-r%se (n 'emn-ria )er!e *i &iop'it- (n +rab- &% &are se $-&%se at5t &'-!irea0 &5t *i mobi'a era% b-+ate &ren+i !e pin *i &%&%t-0 iar !e.a '%n+%' p-r,i'or maronii a'e pere,i'or a&operi,i &% 7+5riet%ri era% +>ir'an!e *i simbo'%ri nen%m-rate. C%m sa'a era '%minat- n%mai !e )reo 7e&e sa% !o%-7e&i !e '%m5n-ri am-r5te0 iar $erestre'e n% a)ea% ob'oane0 'o&%' ar $i $ost (n mo! norma' prea trist *i 'ipsit !e )ia,- pentr% a s-rb-tori A6%n%' Cr-&i%n%'%i. =ot%*i0 $o&%ri'e mari &are trosnea% 'a $ie&are &ap-t a' s-'ii0 !-!ea% s&enei o !o7!e )ese'ie0 ar%n&5n! !in &5n! (n &5n! '%mina )re%nei $'-&-ri as%pra *ira+%'%i !e &ren+i *i &>ip%ri. 4-rba,ii *i $emei'e era% !esp-r,i,i !e o 7on- !in &entr%' &amerei0 &>iar (n $a,a am)on%'%i. A&est spa,i% se !es$-*%ra (ntre &5te)a b-n&i0 &are era% o&%pate !e persona6e'e &e'e mai importante !in sat *i !e )e&inii 'or. A&east- !i$eren,iere era mai !e+rab- o &on&esie ne6%sti$i&at$-&%t- !e pop%'a,ia mai s-ra&- *i mai p%,in ra$inat-0 !e&5t %n !rept &er%t !e &ei mai noro&o*i. Cna !intre b-n&i era o&%pat- !e +r%p%' 6%!e&-tor%'%i =emp'e0 in&'%si) $ii&a sa *i &% eD&ep,ia !o&tor%'%i =o!!0 nimeni a't&ine)a n% a !orit s- atra+- as%pra sa (n)in%iri !e m5n!rie0 o&%p5n! &eea &e era &onsi!erat 'o&%' !e )a7- a' temp'%'%i. Ri&>ar! o&%p- %n s&a%n !in spate'e %nei a'te mese0 (n!ep'inin! !atoria !e $%n&,ionar0 iar 4en6amin0 !%p- &e a p%s mai m%',i b%t%&i pe $o&0 s.a postat (n apropiere0 +ata pentr% ori&e a&,i%ne &are ne&esita &ooperare. O (n&er&are !e a !es&rie a&east- &on+re+a,ie ar $i m%'t peste p%teri'e noastre0 pentr% &- (mbr-&-mintea era 'a $e' !e )ariat- &a *i oamenii. Fie&are $emeie p%rta &5te %n arti&o' mai ra$inat0 probabi' o re'i&)- a a'tor 7i'e0 IasortatJ 'a )estimenta,ia ne&i7e'at- &are pre!omina (n re+i%nea a&estor p-!%ri. Cna p%rta m-tase !e&o'orat-0 &are (mbr-&ase &e' p%,in trei +enera,ii0 peste ni*te &iorapi ne+ri0 or!inari. A'ta0 %n *a' (n &%'ori 'a $e' !e n%meroase &a a'e &%r&%be%'%i0 peste o ro&>ie &are (i )enea &i%!at0 !in Imateria' !e !am-J maroni% *i +roso'an. Pe s&%rt0 $ie&are p%rta ni*te arti&o'e pre$erate *i at5t $emei'e0 &5t *i b-rba,ii era% (mbr-&a,i (n &e'e mai b%ne >aine. Pentr% to,i0 materia'e'e nepre'%&rate0 $abri&ate (n proprii'e 'or &ase era% !e ba7-. Cn b-rbat a )enit (mbr-&at (n >aine'e %nei &ompanii !e

96

)o'%ntari !e arti'erie a' &-r%i membr% $%sese (n I,-ri'e !e 6osJ0 !in simp'%' moti) &- era &e' mai b%n &ost%m pe &are (' a)ea. A',ii &5,i)a0 mai a'es !intre b-rba,ii tineri0 p%rta% panta'oni !in p5n7- a'bastr-0 +arnisit- &% ro*% pe partea (n&re,it- a e&>ipament%'%i IIn$anteriei C*oare =emp'etonJ0 !in )anitatea !e a $i )-7%,i (n I>aine &%mp-rateJ. Mai era *i %n b-rbat (mbr-&at (ntr.o Ire!in+ot- !e p%*&a*J0 &% $a'!%ri'e *i ti)%ri'e !e %n a'b impe&abi'0 trimi,5n! par&- s-+e,i !e +>ea,- (n inim- &% aer%' s-% re&e0 !e*i >aina maronie $-&%t- (n &as-0 as&%ns- !e!es%bt0 p-stra prin +rosimea ei %n ni)e' s%$i&ient !e &-'!%r-. Si to,i a)ea% a&eea*i eDpresie (ntip-rit- pe &>ip0 mai a'es (n r5n!%' p-r,ii !e &on+re+a,ie &are n% se b%&%ra !e a)anta6e'e &e'or mai bo+a,i. =o,i a)ea% o pie'e p-m5ntie0 &are n% (nsemna nimi& a't&e)a !e&5t eDp%nere (n!e'%n+at- 'a soare *i a&e'a*i aer !e mare !e&en,- *i aten,ie0 ameste&at (n +enera' &% o eDpresie !e )i&'enie0 iar (n a&est moment0 &% o mare &%rio7itate )ie. @in &5n! (n &5n! se mai p%tea )e!ea (n r5n!%' &on+re+a,iei *i &5te o $a,- sa% ro&>ie &are se !eosebea &% tot%' !e !es&rierea pe &are am $-&%t.o. @a&- a)ea &>ip%' (nsemnat !e %rme'e )-rsat%'%i0 sa% (nro*it0 &% 6artiere sa% o >ain- &are )enea bine pe &orp%' p%rt-tor%'%i0 era (n mo! si+%r %n emi+rant en+'e7 &are (*i (n!reptase pa*ii &-tre a&east- mar+ine !e +'ob. @a&- a)ea tr-s-t%ri'e !%re0 $-r&%'oare &% pome,ii (na',i0 era %n nati) s&o,ian0 &are se +-sea (n a&eea*i sit%a,ie. 4-rbat%' s&%n!0 &% o&>i ne+ri *i &% (n$-,i*area oa&>e*- a spanio'i'or0 &are se ri!i&a mere% pentr% a $a&e 'o& $r%moase'or ora*%'%i &a s- intre0 era $i%' '%i Erin0 &are (*i p-r-sise (n %'tima )reme +r%p%' pentr% a !e)eni )5n7-tor !e pro!%se !e papet-rie (n =emp'eton. Pe s&%rt0 6%m-tate !in na,i%ni'e E%ropei !e Nor! a)ea% repre7entan,i (n a&east- a!%nare0 !e*i to,i se asem-na% $oarte m%'t &a (n$-,i*are *i (mbr-&-minte ameri&ani'or0 &% eD&ep,ia en+'e7%'%i. A&esta0 (ntr.a!e)-r0 n% n%mai &- pre$erase obi&ei%ri'e !in ,ara sa (n materie !e (mbr-&-minte *i &on!i,ii !e )ia,-0 !ar !e obi&ei (*i b-+a p'%+%' printre b%*teni 'a $e' &%m $-&%se (nainte pe &5mpii'e !in Nor$o'20 p5n- &5n! o eDperien,- &are '.a &ostat s&%mp '.a (n)-,at pre,ioasa 'e&,ie &- %n popor inte'i+ent *tia &e este mai bine pentr% p-m5nt%ri'e sa'e !e&5t %n obser)ator (nt5mp'-tor0 sa% %n )i7itator &are poate &- a)ea prea m%'te pre6%!e&-,i pentr% a &ompara0 sa% poate era &>iar prea tr%$a* pentr% a (n)-,a. E'i7abet> !es&operi (n &%r5n! &- (mp-r,ea aten,ia &on+re+a,iei &% !omn%' Krant. @in timi!itate n% a p%t%t obser)a (n )oie (n$-,i*area persoane'or pe &are 'e.am !es&ris *i s.a 'imitat 'a &5te)a pri)iri $%rate. @ar0 pe m-s%r- &e b-t-i'e !in pi&ior se a%7ea% tot mai rar pe po!ea *i

97

&>iar *i t%sete'e (n&eta%0 'a $e' &a *i &e'e'a'te mi&i mani$est-ri a'e %nei &on+re+a,ii &are se pre+-te*te s- a&or!e o aten,ie respe&t%oas-0 a sim,it imbo'!%' !e a pri)i (n 6%r%' ei. =reptat0 toate 7+omote'e s.a% poto'it0 p5n- &5n! t%sete'e (n$%n!ate ar-ta% &- este ne&esar s- se e)ite mani$est-ri'e i7o'ate0 iar 'ini*tea &ea mai pro$%n!- a p%s st-p5nire pe apartament. N% se mai a%7ea% !e&5t trosnete'e $o&%'%i &are r-sp5n!ea '%min- *i $e,e'e *i o&>ii t%t%ror s.a% (ntors spre preot0 (n a&ea &'ip-0 !in stra!a !e mai 6os s.a a%7it 7+omot%' p%terni& a' %nor pi&ioare s&%t%rate !e pa)a60 &a *i &%m %n no% )enit s.ar $i e'iberat !e 7-pa!a &are se 'ipea (n mo! ob'i+atori% !e pi&ioare. N% s.a mai a%7it *i 7+omot%' %n%i mers ap-sat0 !ar ime!iat0 Mo>e+an0 Ciorap.!e.Pie'e *i t5n-r%' )5n-tor *i.a% $-&%t apari,ia. P%rta% &% to,ii mo&asini *i pa*ii 'or n% s.ar $i a%7it !a&'ini*tea n% ar $i $ost at5t !e a!5n&-. In!ian%' tra)ers- &amera $oarte +ra) *i0 obser)5n! %n s&a%n +o' a'-t%ri !e 6%!e&-tor0 '.a o&%pat ime!iat0 (ntr.%n mo! &are !o)e!ea &a)ea sim,%' propriei !emnit-,i. Ai&i0 tr-+5n!%.*i p-t%ra &5t mai aproape &a pentr% a.*i as&%n!e p%,in &>ip%'0 r-mase ne&'intit !e.a '%n+%' (ntre+ii s'%6be0 !ar $oarte atent. NattN a tre&%t pe '5n+- 'o&%' pe &are (nso,itor%' s-% (' o&%pase at5t !e $ires& *i s.a a*e7at pe &ap-t%' %n%i b%t%& !e '5n+$o&0 %n!e a *i r-mas0 ,in5n! p%*&a (ntre pi&ioare *i absorbit !e +5n!%ri &are n% p-rea% a $i prea p'-&%te. =5n-r%' a +-sit %n 'o& (n s5n%' &on+re+a,iei *i 'ini*tea s.a insta'at iar-*i. @omn%' Krant se ri!i&- a&%m *i *i.a (n&ep%t ser)i&i%' &% min%nata a$irma,ie a pro$et%'%i e)re%L I@%mne7e% este (n temp'%' '%i s$5nt0 iar p-m5nt%' tot s- se re&%'ea+- (naintea '%i.J EDemp'%' !omn%'%i Jones n% a $ost ne&esar pentr% &a (ntrea+a &on+re+a,ie s- se ri!i&e0 !ar so'emnitatea '%i a $ost &a o ma+ie &are i.a (mbo'!it. @%p- o s&%rtpa%7-0 !omn%' Krant a &ontin%at &% pre!i&a so'emn- *i &%&eritoare a ser)i&i%'%i s-%. N% se a%7ea% !e&5t ton%ri'e pro$%n!e0 !ar a$e&t%oase a'e &e'%i &are &itea (n&et !in eDor!i%. Aa %n moment !at0 &e)a i sa p-r%t '%i Ri&>ar! in&omp'et0 s.a ri!i&at !e pe s&a%n%' s-% *i a ie*it (n )5r$%' pi&ioare'or !in &amer-. C5n! preot%' *i.a (n!oit +en%n&>ii pentr% r%+-&i%ne *i &on$esi%ne0 &on+re+a,ia i.a %rmat eDemp'%' n%mai pentr% a.*i p%tea re'%a 'o&%ri'e. @e at%n&i (nainte0 ni&i %n%' !intre e$ort%ri'e preot%'%i0 &are a% %rmat (n &%rs%' serii0 n% a% re%*it s-.i %rneas&- !e par&- ar $i $ost %n sin+%r tr%p. Cnii se mai ri!i&a% !in &5n! (n &5n!0 !ar era &'ar &- &ea mai mare parte !intre ei a &ontin%at ne&'intit-. Este a!e)-rat &- era% aten,i0 !ar era +en%' !e aten,ie pe &are o a&or!a% &eremoniei pentr% spe&ta&o'%' s-% *i n%

98

pentr% &- ar $i $ost o s'%6b- !e )enerare 'a &are s- ia parte 'a r5n!%' 'or. P-r-sit ast$e' !e a6%tor%' s-%0 !omn%' Krant a &ontin%at s- &iteas&-0 !ar n% a a%7it ni&i %n r-sp%ns. @%p- $ie&are )ers a' r%+-&i%nii $-&ea o pa%7s&%rt- *i so'emn-0 !ar ni&i o )o&e n% repeta 'imba6%' e'o&)ent a' r%+-&i%nii. 4%7e'e E'i7abet>ei se mi*&a%0 !ar se mi*&a% (n )an *i &%m era obi*n%it- &% s'%6be'e ,in%te (n biseri&i'e !in ora*0 (n&epea s- simt- &% intensitate st5n6enea'a moment%'%i0 &5n! o )o&e $eminin-0 6oas- *i b'5n!-0 (n&ep% s- repete !%p- preotL IAm '-sat ne$-&%te a&e'e '%&r%ri pe &are ar $i treb%it s- 'e $a&em.J E'i7abet> a $ost s%rprins- s- +-seas&- o a't- $emeie a&o'o0 %na &are s- se ri!i&e &% s%perioritate !eas%pra timi!it-,ii sa'e nat%ra'e *i *i.a (ntors pri)irea &-tre po&-it-. E-7% o t5n-rst5n! (n +en%n&>i0 'a mi&- !istan,- !e ea0 &% $i+%ra ei %mi'- (ntoars!eas%pra &-r,ii. A&east- str-in-0 &-&i pentr% E'i7abet> ea era &omp'et str-in-0 a)ea o (n$-,i*are s%b,ire *i $ra+i'-. A)ea o ro&>ie &%rat-0 &are (i )enea bine0 iar &>ip%' s-%0 !e*i pa'i! *i p%,in a+itat0 atr-+ea aten,ia prin eDpresia sa !%'&e *i me'an&o'i&-. A&est a6%tor at5t !e t5n-r a mai !at %n a' !oi'ea *i %n a' trei'ea r-sp%ns0 &5n! s%net%' p%terni& a' %nei )o&i mas&%'ine se a%7i !in partea &ea'a't- a &'-!irii. @omni*oara =emp'e re&%nos&% ime!iat timbr%' )o&ii t5n-r%'%i )5n-tor *i str-!%in!%.se s-.*i (n)in+propria s$ia'-0 a!-%+- &e'or'a'te trei *i propria )o&e 6oas-. ?n tot a&est timp0 4en6amin (ntor&ea &% st5n+-&ie $oi'e %nei &-r,i !e r%+-&i%ne0 !ar &% m%'t- r5)n-0 !ar &5te)a +re%t-,i nea*teptate '.a% (mpie!i&at s- +-seas&- pa+ina. =ot%*i0 (nainte &a preot%' s- s$5r*eas&&on$esi%nea0 Ri&>ar! reap-r% 'a %*- *i pe m-s%r- &e (nainta %*or prin &amer- r-sp%nse *i e'0 &% o )o&e &are n% tr-!a o a't- +ri6- !e&5t a&eea !e a n% $i a%7it. @%&ea (n m5n- o &%tie mi&-0 !es&>is-0 iar pe %na !intre p-r,i'e sa'e 'atera'e era% s&rise &% )opsea nea+r- &i$re'e I8 V 1<J. @%p&e a p%s a&east- &%tie (n am)on0 &% aparenta menire !e a $i s&a%n pentr% spri6inirea pi&ioare'or preot%'%i0 se (ntoarse 'a 'o&%' s-% 'a timp pentr% a sp%ne +ra) IAminJ. O&>ii &e'or !in &on+re+a,ie s.a% (ntors (n mo! $ires& spre $erestre0 (n timp &e !omn%' Jones intra &% po)ara sa0 iar apoi0 &a *i &%m ar $i $ost obi*n%i,i &% Ip%terea '%i as%pra a toateJ0 pri)iri'e a% re)enit as%pra preot%'%i0 &% o mare *i &%rioas- aten,ie. ?n!e'%n+ata eDperien,- a preot%'%i i.a o$erit &a'it-,i'e a!mirabi'e &are '.a% a6%tat s- !%&- 'a (n!ep'inire a&east- (n!atorire. A (n,e'es $oarte bine &ara&ter%' as&%'t-tori'or s-i0 &are n% era% !e&5t ni*te oameni (mp-m5nteni,i (n proprii'e obi&ei%ri *i &are0 $iin! !est%' !e obi*n%i,i &% s%bti'it-,i'e *i !istin&,ii'e $ine !intre opinii'e 'or re'i+ioase0 a% 6%!e&at

99

intro!%&erea %nei asemenea a6%toare temporare &a $orm- a )ener-ri'or 'or spirit%a'e n% n%mai &% +e'o7ie0 !ar &e' mai a!esea &% !e7+%st. ?*i !ob5n!ise m%'te !intre &%no*tin,e st%!iin! marea &arte a nat%rii %mane0 &are era 'ar+ !es&>is- (n '%me. Fi *tiin! &5t !e peri&%'os era s- te '%p,i &% i+noran,a0 se str-!%ia &onstant s- e)ite por%n&i'e at%n&i &5n! 6%!e&ata '%i s%perioar- (i sp%nea &- ar $i mai pr%!ent s- (n&er&e s- +>i!e7e. Orto!oDia '%i n% !epin!ea (n ni&i %n $e' !e s%tan-. Ar $i p%t%t s- se roa+e &% $er)oare *i &re!in,- !a&- (mpre6%r-ri'e o &erea%0 $-r- asisten,a &'eri&%'%i s-% *i se *tie !espre e' &- a ,in%t o s'%6b- e)an+>e'i&-0 &% $r%m%se,ea e'o&in,ei (nn-s&%te0 $-r- a6%tor%' %nei batiste &>embri&e. ?n &'ipa !e $a,- &e!ase0 !in m%'te p%n&te !e )e!ere0 (n $a,a pre6%!e&-,i'or &on+re+a,iei sa'e. Fi &5n! a terminat0 $ie&are !intre noii s-i as&%'t-tori a &re7%t &- &eremonia $%sese mai p%,in romano.&ato'i&- *i !e7+%st-toare *i mai &on$orm- proprii'or sa'e &on&ep,ii !espre preas'-)irea e)'a)ioas- !e&5t se a*teptaser- !e 'a %n ser)i&i% !e &on)enien,-. ?n &%rs%' serii0 Ri&>ar! a +-sit (n preot %n a'iat $oarte p%terni& (n (n!ep'inirea %ne'tiri'or sa'e re'i+ioase. Pre!i&5n!0 !omn%' Krant se str-!%ia s- se men,in- pe o &a'e !e mi6'o& (ntre !o&trine'e misti&e a'e &re7%ri'or i!ea'i7ate &are (i imp'i&- 7i'ni& pe pro$esorii 'or (n &e'e mai abs%r!e &ontra7i&eri *i a&e'e ro'%ri $'%i!e a'e +%)ern-rii mora'e0 &are '.ar &obor( pe M5nt%itor 'a ni)e'%' %n%i pro$esor !e 'a o *&oa'- !e eti&-. Era ne&esar s- pre!i&e !o&trine'e0 pentr% &- mai p%,in !e at5t n% i. ar $i satis$-&%t pe as&%'t-torii '%i0 &-rora 'e p'-&ea% at5t !e m%'t a&este !is&%,ii *i &are i.ar $i interpretat re,inerea &a pe o re&%noa*tere ta&it- a nat%rii s%per$i&ia'e a &re7%ri'or sa'e. Am mai sp%s &-0 !atorit- )ariet-,ii nes$5r*ite a pro$esori'or 'or !e re'i+ie0 &o'oni*tii era% obi*n%i,i &% pre&epte'e !i$erite a'e $ie&-r%i rit *i !a&- ar $i +-sit %n%' &-r%ia a&est s%bie&t s-.i $ie in!i$erent0 a&est '%&r% i.ar $i !istr%s in$'%en,a. @ar !omn%' Krant ameste&a at5t !e $eri&it )e!eri'e &re!in,ei &re*tine primite !e toat- '%mea0 &% !o+me'e propriei biseri&i0 (n&5t0 !e*i nimeni n% era s&%tit (n (ntre+ime !e in$'%en,a 6%!e&-,i'or sa'e0 $oarte p%,ini a% $ost a'arma,i !e a&east- ino)a,ie. M @a&- '%-m (n &onsi!erare marea )arietate a $irii %mane0 !ra+ii mei as&%'t-tori0 &>iar !a&- ea este in$'%en,at- !e e!%&a,ie0 oport%nitate0 &on!i,ii'e $i7i&e *i mora'e a'e &reat%rii0 &on&>ise e' serios0 n% este ni&i o s%rpri7-0 (ntr.a!e)-r0 &- %ne'e &re7%ri at5t !e !i$erite (n aspira,ii'e 'or se !e7)o't- !intr.o re'i+ie re'e)at-0 !ar a'e &-rei re)e'a,ii s%nt o&%'tate !e s&%r+erea )rem%ri'or *i a'e &-rei !o&trine era%0 !%p- mo!a ,-ri'or (n &are a% $ost prom%'+ate prima !at-0 r-sp5n!ite &e' mai a!esea s%b $orma %nor

100

parabo'e *i (ntr.%n 'imba6 &are ab%n!a (n meta$ore *i era% p'ine !e $i+%ri !e sti'. ?n p%n&te'e (n &are (n)-,a,ii0 &% toat- b%na 'or &re!in,-0 s.a% sim,it ob'i+a,i s- se &ontra7i&-0 s.a% &ei $-r- &arte a)ea% (n mo! ob'i+atori% !i$erite p-reri. @ar0 !in $eri&ire pentr% noi0 $ra,ii mei0 $5nt5na i%birii !i)ine p'ea&- !e 'a %n i7)or prea p%r pentr% a a!mite po'%area sa pe par&%rs. ?*i eDtin!e p%teri'e !-t-toare !e )ia,- *i as%pra &e'or &are o bea%0 !5n!%.'e pa&ea &e'or !rep,i *i )ia,- )e*ni&-. Este statorni&- !e.a '%n+%' timp%ri'or *i se stre&oar- (n $ie&are &reat%r-. @a&- eDist- )re%n mister a' $e'%'%i (n &are (*i r-sp5n!e*te e$e&t%'0 este mister%' !i)in. C%noa*terea temeini&- a nat%rii0 a p%terii *i maiest-,ii '%i @%mne7e% poate !a na*tere 'a &on)in+ere !ar n% %nei &re!in,e a!e)-rate. @a&treb%ie s- &re!em (n !o&trine &are n% s%nt &on$orme &% !e!%&,ii'e (n,e'ep&i%nii omene*ti0 s- n% %it-m ni&io!at- &- a&easta este &erin,a %nei (n,e'ep&i%ni nes$5r*ite. Pentr% noi este !e.a6%ns &- @%mne7e% $a&e tot%' pentr% a ne (n!repta &-tre &a'ea &ea b%n-0 &- ne !iri6ea7- pa*ii r-t-&itori spre a&ea poart- &are se )a !es&>i!e (n '%mina %nei 7i'e eterne. Apoi0 (ntr.a!e)-r0 p%tem spera &% %mi'in,- &- )-'%' &% &are am $ost a&operi,i !e s%bti'itatea ar+%mente'or p-m5nte*ti )a $i (n'-t%rat !e '%mina spirit%a'- a Rai%'%i. Fi &-0 o !at- &e am tre&%t &% tri%m$ *i &% a6%tor%' +ra,iei !i)ine0 a&east- or- !e (n&er&are0 ea )a $i %rmat- !e o eternitate !e inte'i+en,- *i !e )ea&%ri nes$5r*ite !e (mp'inire a speran,e'or noastre. =ot &eea &e a&%m este !e ne(n,e'es0 )a $i %*or pentr% $a&%'t-,i'e noastre eDtinse. Fi &eea &e pentr% sim,%ri'e noastre 'imitate pare +re% !e (mp-&at &% no,i%ni'e noastre 'imitate !e mi'-0 !reptate *i i%bire0 )a $i ira!iat !e '%mina a!e)-r%'%i0 !es&>is s%+estii'or Omnis&ien,ei *i a&te'or %nei 4ene)o'en,e Atotp%terni&e. M Ce 'e&,ie !e %mi'in,-0 $ra,ii mei0 am p%tea (n)-,a &% to,ii0 !a&- ne. am re(n!repta aten,ia as%pra timp%ri'or (n &are eram &opii *i ne.am reaminti pasi%ni'e &opi'-riei. C5t !e !i$erite par a&e'ea*i $apte a'e ri+orii p-rinte*ti (n o&>ii &opi'%'%i &are s%$er- *i (n a&eia ai om%'%i pe!epsitS C5n! so$ist%' in$irm-0 prin teorii'e neb%ne*ti a'e (n,e'ep&i%nii sa'e '%me*ti0 p%teri'e bine$-&-toare a'e inspira,iei0 s-.*i aminteas&- !e &5t !e 'imitat este inte'e&t%' s-% *i s- se opreas&- s- simt- (n,e'ep&i%nea '%i @%mne7e%0 (n tot &eea &e este pe 6%m-tate as&%ns0 &a *i (n &eea &e este ar-tat. Pe s&%rt0 s- (n'o&%ias&- m5n!ria ra,i%nii &% %mi'in,-0 s- aib&re!in,- *i s- tr-ias&-. M Fapt%' &- )orbim !espre a&este '%&r%ri ne &onso'ea7-0 as&%'t-torii mei *i ne !- tot mere% 'e&,ii !e %mi'in,-0 !in &are p%tem tra+e (n)-,-minte &are0 mere% (nm%',ite0 )or p%ri$i&a inima *i )or '%mina mintea &e'%i s'ab. Este o &onso'are bine&%)5ntat- s- ne p%tem '-sa

1<1

(n!oie'i'e &e'e re'e a'e $irii noastre aro+ante pe pra+%' Casei '%i @%mne7e%0 !e %n!e )or $i (n!ep-rtate 'a !es&>i!erea m%'t a*teptat- a por,i'or0 pre&%m &ea,a !imine,ii 'a r-s-rit%' soare'%i. Impresion5n!%.ne &% imper$e&,i%nea p%teri'or omene*ti0 ne !- o 'e&,ie !e %mi'in,- *i0 $-&5n!%.ne &%nos&%t- m%',imea p%n&te'or s'abe (n &are s%ntem )%'nerabi'i $a,- !e ata&%ri'e mare'%i !%*man a' rasei noastre. Ne !o)e!e*te &- s%ntem (n peri&o'%' !e a $i $oarte s'abi at%n&i &5n! )anitatea noastr- ne.ar a'ina &% !ra+0 &% &re!in,a &- s%ntem &ei mai p%terni&i. Ne ob'i+- s- )e!em +'oria in%ti'- a inte'i+en,ei noastre *i ne arat- !i$eren,e'e (ntre o &re!in,- sa')atoare *i &oro'ar%' %nei $i'oso$ii teo'o+i&e *i ne (n)a,- s- ne e)a'%-m pe noi (n*ine n%mai prin test%' (n!ep'inirii $apte'or b%ne. Prin $apte b%ne treb%ie s- (n,e'e+ $r%&te'e &-in,ei0 !intre &are &e' mai important este a&e'a a' &arit-,ii. N% n%mai a&ea &aritate &are ne (n)a,- s-.i a6%t-m pe ne)oia*i *i s-.i a'in-m pe &ei (n s%$erin,-0 &i sentiment%' $i'antropiei %ni)ersa'e0 &are (n)-,5n!%.ne si%bim0 ne $a&e s-.i 6%!e&-m &% (n+-!%in,- pe &ei'a',i. Ea 'o)e*te 'a r-!-&ina &on)in+erii &- s%ntem (ntot!ea%na &ore&,i *i ne a)erti7ea7- &treb%ie s- $im re,in%,i (n a.i &on!amna pe &ei'a',i0 pentr% &- propria noastr- sa')are n% este +arantat- (n&-. M Ae&,ia %ti'it-,ii0 pe &are )rea% s- ).o a!%& prin !is&%tarea a&est%i s%bie&t0 $ra,ii mei0 !epin!e (n &ea mai mare m-s%r- !e %mi'in,-. ?n !en%mirea *i p%n&te'e prin&ipa'e a'e &re!in,ei noastre0 n% eDist- !e&5t p%,ine !i$eren,e (ntre !i$erite'e &ate+orii !e &re*tini &are re&%nos& &a'it-,i'e M5nt%itor%'%i *i !epin! !e mi6'o&irea '%i. @ar ere7ii'e a% (ntinat toate biseri&i'e *i (n %rma !isp%te'or a% ap-r%t s&>isme'e. Pentr% a re)eni a&este peri&o'e *i pentr% a asi+%ra %nitatea %rma*i'or s-i0 se pare &- Hristos a p%s ba7e'e biseri&ii sa'e re&%nos&%te *i a !e'e+at %n preot. P-rin,ii re'i+iei noastre0 oameni (n,e'ep,i *i s$in,i *i.a% eDtins e$ort%ri'e pentr% a s&oate 'a '%min- &eea &e era o&%'tat prin 'imb-0 iar re7%'tate'e eDperien,ei *i &er&et-ri'or 'or a% $ost &on&reti7ate s%b $orma !is&ip'inei e)an+>e'i&e. A)5n! (n )e!ere s'-bi&i%nea $irii %mane0 !e &are ne.am &on)ins !e6a0 este e)i!ent &- a&east- !is&ip'in- este sa')atoare0 ne poate a!%&e (n)-,-minte *i @%mne7e%0 (n nes$5r*ita sa (n,e'ep&i%ne0 s-.i ierte pe to,i &ei &are as&%'t- pre&epte'e *i 'it%r+>ia a&estei re'i+ii. A&%m *i pentr%R Fi a*a mai !eparte. C% a&east- re$erire in+enioas- 'a propria re'i+ie *i !e'e+are !in partea '%i @%mne7e%0 !omn%' Krant (*i (n&>eie !is&%rs%'. At5ta )reme &5t a ,in%t pre!i&a a $ost as&%'tat- &% m%'t- aten,ie0 !e*i r%+-&i%ni'e n%

102

$%seser- primite &% a&eea*i !o)a!- !e respe&t. A&esta n% era (n ni&i %n &a7 !ispre,%' 'a &are preot%' a $-&%t a'%7ie *i era obi&ei%' %n%i popor &are (*i !atora% eDisten,a0 &a na,i%ne !istin&t-0 &ara&ter%'%i !o&trinar 'a str-mo*i'or 'or. Hiram *i %n%' sa% !oi !intre membri !e seam- ai &on$erin,ei a% s&>imbat &5te)a pri)iri !e nem%',%mire persona'-0 !ar sentiment%' !e nem%',%mire n% a mers mai !eparte !e at5t. @%p- &e a primit bine&%)5nt-ri'e !omn%'%i Krant0 &on+re+a,ia s.a r-sp5n!it (n 'ini*te *i &% m%'t- &%)iin,-. Capitolul XII. FCrezurile %i dogmele furite de o 'iseric/.n,$at &r plmdi un suflet# ne.ntinat .n frumuse$ea ,irtu$ii sale# ar numai m"na puternic a di,init$ii Poate s %tearg demonul din inim(1 @%o. ?n timp &e &on+re+a,ia se (mpr-*tia0 !omn%' Krant se apropie !e 'o&%' (n &are *e!ea% E'i7abet> *i tat-' s-%0 &on!%&5n!.o pe t5n-r- pe &are am men,ionat.o (n &apito'%' anterior *i pre7ent5n!.o !rept $ii&a sa. Ea a $ost primit- &% &or!ia'itate *i !es&>i!ere0 a*a &%m maniere'e obi*n%ite a'e a&e'ei re+i%ni o &erea%0 &e'e !o%- tinere sim,in! ime!iat &- a)ea% ne)oie %na !e &ea'a't- pentr% a +-si a'inare. J%!e&-tor%'0 pentr% &are $ata preot%'%i era !e asemenea o str-in-0 a $ost (n&5ntat s- +-seas&- o persoan- &are0 !atorit- obi&ei%ri'or0 seD%'%i *i )5rstei sa'e0 ar $i p%t%t s-.i $ie o &ompanie p'-&%t- $ii&ei sa'e0 (n a&east- perioa!- !e pri)a,i%ni0 !atorit- m%t-rii !intr.%n ora* &are.i permitea s- p-stre7e re'a,ii &% &ei'a',i (n so'it%!inea !in =emp'eton. E'i7abet> &are $%sese s%rprinsp%terni& !e !%'&ea,a *i !e)o,i%nea tinerei &e se r%+a0 a re%*it s(n!ep-rte7e %*oara 6en- a str-inei timi!e prin nat%ra'e,ea maniere'or sa'e. A% $-&%t &%no*tin,- ime!iat *i (n &e'e 7e&e min%te (n &are Ia&a!emiaJ s.a +o'it0 tinere'e a% $-&%t p'an%ri0 n% n%mai pentr% 7i%a %rm-toare0 !ar probabi' &- ar $i p%s 'a &a'e 6%m-tate !in iarn- !a&- n% ar $i $ost (ntrer%pte !e preot0 &are a sp%sL M C*%re'0 %*%re'0 !ra+a mea !omni*oar- =emp'e0 sa% o s- $a&e,i o %*%rati&- !in $ii&a mea. Cita,i &- ea este mena6era mea *i &- prob'eme'e me'e !omesti&e ar r-m5ne nere7o')ate !a&- Ao%isa ar a&&epta m-&ar

1<9

6%m-tate !in prop%neri'e +eneroase pe &are i 'e $a&e,i &% at5ta b%n-tate. M Fi !e &e s- n% $ie ne+'i6ate &omp'et0 !omn%'eO (' (ntrer%pse E'i7abet>. N% s%nte,i !e&5t !oi *i s%nt si+%r- n% n%mai !e $apt%' &'o&%in,a tat-'%i me% ).ar p%tea +-7!%i pe am5n!oi0 !ar &- (*i )a !es&>i!e ime!iat %*i'e pentr% a primi asemenea m%sa$iri. So&ietatea este %n '%&r% b%n pe &are n% treb%ie s-.' re$%7-m (n s-'b-ti&ia asta !in &a%7a %nor $orma'it-,i re&i0 !omn%'e. Fi '.am a%7it a!esea pe tat-' me% sp%n5n! &ospita'itatea n% este o )irt%te (ntr.o ,ar- no%-0 pentr% &- m%sa$ir%' (i a&or!- $a)oarea. M Fe'%' (n &are 6%!e&-tor%' =emp'e (*i $a&e rit%ri'e &on$irm- a&eastp-rere0 !ar noi n% treb%ie s- ab%7-m !e ospita'itatea '%i &% prea m%'t'ibertate. S- n.ai ni&i o (n!oia'- &- ne )ei )e!ea a!esea0 &opi'a mea0 mai a'es (n timp%' )i7ite'or $re&)ente pe &are )oi $i ne)oit s- 'e $a&0 (n p-r,i'e (n!ep-rtate a'e ,-rii0 &% %ni&a moti)a,ie !e a (n&er&a s-.i in$'%en,e7 pe a&e*ti oameni0 &ontin%- e'0 &% pri)irea (n!reptat- &-tre %'timii &5,i)a &are r-m-seser- 'a %rm-0 obser)5n! &% m%'t- &%rio7itate !is&%,ia. Cn preot n% treb%ie s- tre7eas&- in)i!ie sa% ne(n&re!ere 'o&%in! s%b %n a&operi* at5t !e sp'en!i! &%m este &e' a' 6%!e&-tor%'%i =emp'e. M @e&i (,i pa'&e a&operi*%'0 !omn%'e Krant0 stri+- Ri&>ar!0 &are se o&%pase !e stin+erea $o&%'%i *i a'te &5te)a mi&i (n!atoriri ne&esare *i &are se apropie 'a timp pentr% a a%7i s$5r*it%' !is&%rs%'%i preot%'%i. Mb%&%r s- +-ses& (n &e'e !in %rm- %n om &% b%n +%st. Cite0 @%2e (i in)entea7- tot $e'%' !e !en%miri ab%7i)e0 !ar !a&- @%2e este %n 6%!e&-tor to'erabi'0 e' este %n t5mp'ar nepri&ep%t0 (i sp%n e% asta. Ei bine0 !omn%'e0 ei bine0 &re! &- p%tem sp%ne0 $-r- a ne '-%!a0 &- s'%6ba a $ost o$i&iat- (n seara asta 'a $e' !e bine &a (n a'te p-r,i. Cre! &- 'a $e' !e bine &%m se ,inea 'a )e&>ea =reime0 asta !a&- $a&em abstra&,ie !e or+-. @ar a&o'o (n)-,-tor%' (n!r%m- psa'mii &% %n aer $oarte $r%mos. @iri6am *i e% psa'mii (n tre&%t0 !ar (n %'tim%' timp n% am mai &5ntat !e&5t &a bas. =reb%ie s- ai m%'t- *tiin,- &a s- $ii bas *i este o o&a7ie b%n- s- ar-,i &- ai o )o&e p'in-0 a!5n&-. Fi 4en6amin &5nt- bine &a bas0 !e*i $o'ose*te eD&esi) !e m%'te &%)inte. A.ai a%7it )reo!at- pe 4en6amin &5nt5n! IKo'$%' 4is&aNJO M Cre! &- a &5ntat o b%&at- (n seara asta0 sp%se Marma!%2e0 r575n!. Mai a)ea0 !in &5n! (n &5n!0 %n trem%r tem-tor (n )o&e *i &re! &- !omn%' Pen+%i''an este &a m%',i a',ii &are $a& %n an%mit '%&r% $oarte bine. N% *tie s- $a&- a't&e)a. St-p5ne*te min%nat !e bine o an%mit- me'o!ie *i are o si+%ran,- !e sine nemai(nt5'nit- &5n! o &5nt-0 pentr% &- interpretea7&a o $%rt%n- &are m-t%r- 'a&%' !inspre nor!.)est. @ar )eni,i0 !omni'or0

104

!r%m%' este 'iber *i sania ne a*teapt-. 4%n- seara0 !omn%'e Krant. Noapte b%n-0 !omni*oar-0 s- n% %i,i &- m5ine sear- iei &ina s%b a&operi*%' &orintian &% E'i7abet>. Kr%p%ri'e s.a% !esp-r,it0 (n timp &e Ri&>ar! ,inea o !i7erta,ie in$orma'- &% !omn%' AeQ%oi pe tema psa'mo!iei0 pe &5n! ei &obora% s&-ri'e. ?*i (n&>eie !is&%rs%' &% %n e'o+i% (n$'-&-rat 'a a!resa &5nte&%'%i IKo'$%' 4is&aNJ0 &% re$erire spe&ia'- 'a interpretarea prieten%'%i s-% 4en6amin. ?n timp%' !is&%,iei anterioare0 Mo>e+an *i.a p-strat 'o&%'0 &% &ap%' as&%ns (n p-t%r-0 aparent neatent 'a '%&r%ri'e !in 6%r%' s-%0 a*a &%m *i &on+re+a,ia &are se retr-+ea n% p-rea s- ,in- &ont !e pre7en,a b-tr5nei &-petenii. Aa $e' *i NattN0 a r-mas (n &ontin%are pe b%*tean%' %n!e se a*e7ase !e prima !at-0 &% &ap%' re7emat (ntr.o m5n-0 (n timp &e &% &ea'a't- ,inea p%*&a0 ar%n&at- &% ne+'i6en,- pe bra,e'e '%i. C>ip%' s-% eDprima st5n6enea'-0 iar pri)iri'e ne'ini*tite pe &are 'e ar%n&ase (mpre6%r%' s-% (n timp%' s'%6bei in!i&a% &'ar &- a)ea moti)e neobi*n%ite pentr% ne$eri&irea sa. A r-mas (n &ontin%are a*e7at pe b%*tean !in respe&t pentr% &-petenia in!ian-0 &-reia (i a!%&ea !o)e7i a'e !e$eren,ei sa'e (n ori&e o&a7ie0 !e*i (n maniera +roso'an- a %n%i )5n-tor. =5n-r%' (nso,itor a' a&estor !oi b-tr5ni 'o&%tori ai p-!%rii a r-mas !e asemenea (n pi&ioare0 (n $a,a t-&i%ni'or stin*i0 probabi' !in !orin,a !e a n% p'e&a $-r- &amara7ii s-i. A&%m0 &amera $%sese p-r-sit- !e toat'%mea &% eD&ep,ia a&est%i +r%p0 a preot%'%i *i a $ii&ei sa'e. @e &%m +r%p%' !e 'a &ona& a !isp-r%t0 Jo>n se ri!i&- *i !e7)e'in!%.*i &ap%'0 (*i s&%t%r- masa !e p-r ne+r% pentr% a o (n!ep-rta !e pe $a,- *i apropiin!%. se !e !omn%' Krant (i (ntinse m5na *i sp%se so'emnL M P-rinte0 (,i m%',%mes&. C%)inte'e &are a% $ost rostite !e 'a r-s-rit%' '%nii0 s.a% ri!i&at spre &er%ri *i Mare'e Spirit se b%&%r-. Copiii t-i (*i )or aminti &eea &e 'e.ai sp%s *i )or $i b%ni. Se opri o &'ip- *i apoi0 (n-',5n!%. se &% +ran!oarea %nei &-petenii in!iene0 a!-%+-L !a&- C>in+a&>+oo2 tr-ie*te pentr% a &-'-tori spre soare'e &are ap%ne0 !%p- trib%' s-%0 iar mare'e Spirit (' !%&e pe !eas%pra 'a&%ri'or *i m%n,i'or &% r-s%$'area tr%p%'%i s-%0 e' )a sp%ne oameni'or s-i &%)inte'e b%ne pe &are 'e.a a%7it. Fi ei (' )or &re!e0 pentr% &- &ine poate sp%ne &- Mo>e+an a min,it )reo!at-O M S- se 'ase (n )oia b%n-t-,ii *i mi'ei !i)ine0 sp%se !omn%' Krant0 &-r%ia &on*tiin,a m5n!r- a in!ian%'%i (i p-rea p%,in neorto!oD- *i ea n% (' )a p-r-si ni&io!at-. C5n! inima este p'in- !e i%bire pentr% @%mne7e%0 n% mai este 'o& pentr% p-&at. @ar tinere0 am o ob'i+a,ie $a,- !e tine pentr% &ei pe &are i.ai sa')at (n seara a&easta pe m%nte0 !ar treb%ie s-.,i

1<5

m%',%mes& *i pentr% atit%!inea pioas- *i respe&t%oas- &% &are ai asistat 'a ser)i&i% (ntr.%n moment $oarte 6enant. A* $i $eri&it s- te primes& &5teo!at- 'a 'o&%in,a mea0 &5n! poate &%)inte'e me'e (,i )or !a p%tere pentr% a mer+e pe &a'ea pe &are ai a'es.o. Este at5t !e neobi*n%it s+-se*ti pe &ine)a &% )5rsta *i (n$-,i*area ta (n a&este p-!%ri0 &are s- $ie $ami'iari7at &% s$5nta noastr- 'it%r+>ie0 &- mi&*orea7- ime!iat !istan,a !intre noi *i simt &- n% mai s%ntem str-ini. Pari $ami'iari7at &% s'%6ba0 am )-7%t &- ni&i n% a)eai o &arte0 !e*i b%n%' !omn Jones !-!%se &5te)a (n !i$erite p-r,i a'e &amerei. M Ar $i &i%!at !a&- n% a* &%noa*te ser)i&i%' biseri&ii noastre0 !omn%'e0 r-sp%nse t5n-r%' mo!est. Pentr% &- am $ost bote7at (n a&east&on$esi%ne *i n% am mai parti&ipat 'a o s'%6b- p%b'i&- (n a't- parte p5na&%m. @a&- a* %rma rit%a'%' %nei a'te &re!in,e ar $i 'a $e' !e &i%!at pentr% mine &%m 'i s.a p-r%t rit%' nostr% oameni'or &are a% $ost ai&i (n seara a&easta. M M- b%&%ri $oarte tare0 !ra+%' me% !omn0 stri+- preot%'0 '%5n!%.' pe &e'-'a't !e m5n- *i s&%t%r5n!.o &% &or!ia'itate. Eei mer+e a&as- &% mine a&%m0 treb%ie (ntr.a!e)-r0 $ii&a mea n% ,i.a m%',%mit (n&- pentr% &- mi.ai sa')at )ia,a. N% o s- a&&ept ni&i %n $e' !e s&%7e. In!ian%' a&esta !e seam- *i prieten%' s-% ne )or (nso,i. 4ine&%)5ntea7-.m-S S- te +5n!e*ti &- a )enit 'a mat%ritate (n a&east- ,ar-0 $-r- s- $i intrat (n )reo &as- !e r%+-&i%ni !isi!ent-19. M N%0 n%0 (ntrer%pse Ciorap.!e.Pie'e0 treb%ie s- mer+ 'a /i+/am. A)em treab- a&o'o !e &are n% pot s- %it !in &a%7a s'%6be'or *i %ra'e'or ta'e !e bine. S- mear+- t5n-r%' &% tine !e b%n.)enit0 e' este obi*n%it s,in- &ompanie preo,i'or *i s- )orbeas&- !e asemenea '%&r%ri. Aa $e' *i b-tr5n%' Jo>n0 &are a $ost bote7at !e mora)ieni pe )remea )e&>i%'%i r-7boi. @ar e% s%nt %n b-tr5n obi*n%it *i ne(n)-,at0 &are *i.a sa')at *i re+e'e *i ,ara pe )rem%ri'e sa'e b%ne0 (n)in+5n!%.i pe $ran&e7i *i pe s-'bati&i0 !ar n% s.a %itat ni&io!at- (ntr.o &arte0 sa% s- $i (n)-,at )reo 'iter- pe &5n! eram t5n-r. N.am (n,e'es ni&io!at- $o'os%' !e a m%n&i (n interior%' %nei &ase0 !e*i am tr-it !e am &>e'it pe 6%m-tate *i pe )remea mea am %&is !o%- s%te !e &astori (ntr.%n anotimp *i asta $-r- s- p%n 'a so&otea'- *i &e'e'a'te anima'e )5nate. @a&- n% &re7i &e (,i sp%n0 po,i s-.' (ntrebi *i pe C>in+a&>+oo20 &are e ai&i0 pentr% &- s.a (nt5mp'at (n inima ,in%t%'%i @e'a/are0 iar b-tr5n%' &%noa*te a!e)-r%' $ie&-r%i &%)5nt pe
Preo,ii 4iseri&ii Protestate Epis&opa'e a State'or Cnite !en%mes& (n mo! obi*n%it a'te &on$esi%ni !rept !isi!ente0 !e*i n% a eDistat ni&io!at- o biseri&o$i&ia'- (n ,ara 'or )n(a(*(
19

106

&are (' sp%n. M N% m- (n!oies&0 prietene0 &- ai $ost at5t %n so'!at ne(n$ri&at0 &5t *i %n )5n-tor (n!em5nati& pe )remea ta0 sp%se preot%'. @ar este ne)oie !e mai m%'t pentr% a te pre+-ti pentr% s$5r*it%' &are se apropie. Poate &- ai mai a%7it maDima Itinerii pot m%ri0 !ar b-tr5nii treb%ie s- moar-J. M Si+%r n.am $ost ni&io!at- %n prost a*a !e mare (n&5t s- &re! &- o s- tr-ies& pentr% tot!ea%na0 sp%se NattN0 &% %n%' !intre 75mbete'e sa'e t-&%te. Ni&i %n om &are %rm-re*te s-'bati&i prin p-!%re0 a*a &%m am $-&%t e%0 n% are ne)oie !e a*a &e)a0 sa% &are tr-ie*te pe ma'%' 'a&%ri'or0 (n timp%' '%ni'or (n&inse. Am o &onstit%,ie p%terni&-0 treb%ie s- sp%n asta0 a*a &%m se poate )e!ea0 pentr% &- am b-%t ap- !in Onon!a+a !e o s%t- !e ori0 (n timp &e pri)eam &-prioare'e a!-p5n!%.se0 &5n! semne'e ner)o7it-,ii sa'e se p%tea% )e!ea 'a $e' !e &'ar &%m )e7i *erpii &% &'opo,ei pe b-tr5n%' Cr%m>orn. @ar n% m.am a*teptat ni&io!at- str-ies& pentr% tot!ea%na0 !e*i mai tr-ies& (n&- oameni &are a% )-7%t ,in%t%ri'e +ermane pe &5n! era% s-'b-ti&ie. A> *i &ei (n)-,a,i s%nt obi*n%i,i &% re'i+ia0 !e asemenea0 !e*i po,i s- &a%,i o s-pt-m5n-0 n.o s+-se*ti r-!-&ina %n%i pin 'a ei *i -sta este %n &opa& &are re7ist- (n p-m5nt mai bine !e o s%t- !e ani !%p- &e moare &opa&%'. M Asta n% !epin!e !e&5t !e timp0 !ra+%' me% prieten0 r-sp%nse !omn%' Krant0 &are (n&ep%se s- $ie interesat !e b%n-starea noii sa'e &%no*tin,e. @ar a* )rea s- te pre+-te*ti pentr% )e*ni&ie. Este ob'i+atori% s- )ii (n 'o&%ri'e p%b'i&e !e )enerare0 a*a &%m m- b%&%r s- )-! &- ai $-&%t (n seara a&easta. N% ai $i nep-s-tor !a&- ai (n&epe m%n&a 7i'ni&pentr% a )5na !in +re% *i s- 'a*i a&as- )er+ea%a armei *i $'intaO M O $i )reo m5n- t5n-r- (n p-!%ri0 (' (ntrer%pse NattN0 &% %n a't 75mbet0 &are n% *tie s- $a&- o )er+ea !intr.%n p%iet !e $rasin0 sa% s+-seas&- o piatr- !e $o& (n m%n,i. N%0 n%0 n% m.am a*teptat ni&io!at- str-ies& pentr% tot!ea%na0 !ar )-! &%m se s&>imb- )rem%ri'e (n m%n,ii -*tia0 $a,- !e &%m era% a&%m trei7e&i !e ani0 sa% !e $apt0 &>iar a&%m 7e&e ani. @ar )ite6ia $a&e !reptate0 iar 'e+ea este mai p%terni&- !e&5t %n b-tr5n0 $ie %n%' &are se 'amentea7- mere% sa% %n%' &a mine0 &are a&%m se pri&epe mai bine s- p-7eas&- tre&-tori'e0 !e&5t s- %rm-reas&- &opoii0 a*a &%m p%team o!inioar-. Hei0 o>S N% am *ti%t ni&io!at- &- )in pre!i&atori (n a*e7are0 !ar (mp%,ina% )5nat%' *i ri!i&a% pre,%' 'a pra$%' !e p%*&-. Fi a*a &e)a n% se $a&e 'a $e' !e %*or &a o )er+ea sa% o $'intin!ian-. Pre!i&ator%'0 )-75n! &- i.a o$erit oponent%'%i s-% %n ar+%ment prin a'e+erea %nei &ompara,ii ne$eri&ite0 a aban!onat &% pr%!en,&ontro)ersa0 !e*i era $erm &on)ins s- o reia (ntr.%n moment mai $eri&it.

1<7

Fi.a repetat serios &ererea &-tre t5n-r%' )5n-tor0 iar b-iat%' *i in!ian%' a% $ost !e a&or! s-.' a&ompanie7e pe e' *i pe $ii&a sa 'a 'o&%in,a &are 'e $%sese p%s- 'a !ispo7i,ie temporar !in +ri6a !omn%'%i Jones. Ciorap.!e. Pie'e *i.a men,in%t &% perse)eren,- inten,ia !e a se (ntoar&e 'a &aban- *i s.a% !esp-r,it 'a %*a &'-!irii. @%p- &e a %rmat $ir%' %nei str-7i !in sat pentr% o mi&- !istan,-0 !omn%' Krant0 &are !es&>i!ea !r%m%'0 a intrat (ntr.%n &5mp0 printre !o%- bariere ri!i&ate *i merse pe o pote&- &are a)ea o '-,ime s%$i&ientpentr% a permite %nei sin+%re persoane s- se !ep'ase7e !e.a '%n+%' ei. A%na se ri!i&ase !est%' !e s%s pentr% a.*i p%tea trimite ra7e'e perpen!i&%'ar pe )a'e0 iar %mbre'e !istin&te a'e +r%p%'%i tre&ea% repe!e !e.a '%n+%' n-me,i'or !e 7-pa!- ar+intie0 p-r5n! ni*te $i+%ri aeriene0 &are a'%ne&a% spre 'o&%' stabi'it !e (nt5'nire. Noaptea era 'a $e' !e +eroas-0 !e*i n% se sim,ea ni&i o a!iere !e )5nt. Pote&a era a*a !e b-t-torit-0 &- t5n-ra $emeie0 &are $-&ea parte !in +r%p0 se mi*&a %*or !e.a '%n+%' &otit%ri'or sa'e0 !e*i +>ea,a po&nea (n&et 'a $ie&are !intre pa*ii s-i %*ori. Preot%' era prim%' (n +r%p0 (n >aina sa nea+r- !e posta) s%b,ire *i (ntor&5n!%.*i !in &5n! (n &5n! &>ip%' b'5n! *i bine)oitor &-tre (nso,itorii s-i. A)ea (n$-,i*area a&eea !e +ri6- s%p%s-0 &are (i era &ara&teristi&-. A'-t%ri !e e' mer+ea in!ian%'0 &% p-r%' &-75n!%.i peste $a,-0 &% &ap%' !e7+o'it *i &% rest%' tr%p%'%i as&%ns s%b p-t%r-. C>ip%' oa&>e* *i ri+i! !in &a%7a m%*&>i'or (n&or!a,i0 se )e!ea s%b '%mina '%nii0 &are (*i trimitea ra7e'e ob'i& as%pra sa. P-rea ima+inea %nei )5rste resemnate0 as%pra &-reia $%rt%ni'e iernii se ab-t%ser- (n )an0 timp !e aproape %n se&o'. @ar at%n&i &5n!0 (ntor&5n!%.*i &ap%'0 ra7e'e (i &-!ea% !ire&t as%pra o&>i'or ne+ri *i $ioro*i0 ei sp%nea% o po)este !e pasi%ni nere,in%te *i !e +5n!%ri 'ibere &a )-7!%>%'. Si'%eta s%b,ire a !omni*oarei Krant0 &are %rma (n +r%p *i &are era prea p%,in (mbr-&atpentr% $ri+%' !in a&e' anotimp0 $-&ea %n &ontrast p%terni& &% (mbr-&-mintea s-'bati&- *i pri)iri'e ne'ini*tite a'e &-peteniei !e'a/ari'or. Iar t5n-r%' )5n-tor0 e' (ns%*i o $i+%r- important- (n &a!r%' +r%p%'%i0 s.a +5n!it (n timp%' a&estei &-'-torii0 n% n%mai o sin+%r- !at-0 'a !i$eren,a !intre $orme'e %mane &a (ntre $a,a '%i Mo>e+an *i &>ip%' b'5n! a' !omni*oarei Krant. O&>ii ei0 &are ri)a'i7a% &% ton%' &a'! a' &er%'%i0 a% &-7%t as%pra '%i (n moment%' (n &are am5n!oi s.a% (ntors pentr% a pri)i s%perb%' &orp &eres& &are 'e '%mina &a'ea. @r%m%' 'or0 &are str-b-tea &5mp%ri !eparte !e spate'e &ase'or !in sat0 era (n)ese'it !e &on)ersa,ie0 &are '5n&e7ea sa% se anima (n $%n&,ie !e s%bie&t.

108

M ?ntr.a!e)-r0 sp%se e'0 este o sit%a,ie at5t !e neobi*n%it- s(nt5'ne*ti o persoan- !e a&eea*i )5rst- &% tine0 &are s- n% $i )i7itat !in &%rio7itate prosteas&- )reo a't- biseri&- !e&5t &ea (n &are a $ost &res&%t-0 &- s%nt $oarte &%rioas- s- &%nos& po)estea %nei )ie,i at5t !e &on*tiin&ioase. =reb%ie s- $i primit o e!%&a,ie eD&e'ent-0 a*a &%m este e)i!ent !%p- $e'%' (n &are )orbi,i *i !%p- maniere'e !%mnea)oastr-. ?n &e stat ).a,i n-s&%t0 !omn%'e E!/ar!sO M ?n a&esta. M ?n a&esta0 n% p%team s-.mi !a% seama !%p- !ia'e&t%' !%mnea)oastr-0 &are n% are &i%!-,enii'e )re%neia !intre ,-ri'e pe &are 'e &%nos&. ?nseamn- &- ai 'o&%it m%'t (n ora*0 pentr% &- ni&i o a't- parte a a&estei ,-ri n% este at5t !e noro&oas- (n&5t s- bene$i&ie7e !e p'-&erea &onstant- a 'it%r+>iei noastre. =5n-r%' )5n-tor a 75mbit0 (n timp &e (' as&%'ta pe preot0 a&esta (ns%*i tr-!5n! $-r- e&>i)o& !in &e parte a ,-rii )enea. @ar0 !in moti)e &are probabi' &- era% &one&tate &% sit%a,ia pre7ent-0 n% r-sp%nse. M M- b%&%r s- te (nt5'nes&0 tinere prieten0 !eoare&e &re! &- o minte in+enioas-0 a*a &%m $-r- (n!oia'- este *i a !%mnea)oastr-0 )a !o)e!i toate a)anta6e'e %nei !o&trine stabi'ite *i a %nei 'it%r+>ii !e)otate. Po,i s-.,i !ai seama &%m am $ost ob'i+at s- m- p'ie7 pe !ispo7i,ii'e as&%'t-tori'or mei (n seara a&easta. 4%n%' !omn Jones a !orit s- &ites& e% pre!i&a0 pre&%m *i (ntrea+a s'%6b- !e !iminea,-. @ar0 !in $eri&ire0 &anoane'e n% &er a&e'a*i '%&r% *i pentr% sear-. O &on+re+a,ie no%- s.ar $i p'i&tisit. @ar m5ine p'-n%ies& s- a!ministre7 s$5nta (mp-rt-*anie. =e (mp-rt-*e*ti0 tinere prietenO M N% &re!0 !omn%'e0 r-sp%nse t5n-r%'0 sim,in! p%,in- 6en-0 pe &are $apt%' &- !omni*oara Krant s.a oprit (n mo! in)o'%ntar *i *i.a (ntors o&>ii spre e' s%rprins- n% a a6%tat.o !e'o&. M- tem &- n% s%nt !emn !e a&easta. N% m.am apropiat ni&io!at- !e a'tar *i ni&i n% !ores& s- $a& a*a &e)a at5ta )reme &5t $oarte m%'te '%&r%ri '%me*ti (*i r-m5n (n inim-. M Fie&are treb%ie s- 6%!e&e e' sin+%r0 sp%se !omn%' Krant. @e*i &re! &- %n t5n-r &are n% s.a '-sat ni&io!at- !%s !e )a'%' $a'se'or !o&trine *i &are a bene$i&iat at5,ia ani !e a)anta6e'e 'it%r+>iei noastre0 (n toatp%ritatea sa0 ar treb%i s- )in- (n si+%ran,-. =ot%*i0 !omn%'e0 este o s-rb-toare so'emn-0 pe &are nimeni n% ar treb%i s- o s-rb-toreas&- p5nn% are moti) s- spere &- n% este b-taie !e 6o&. Am obser)at (n seara a&easta0 !in $e'%' (n &are te p%rtai &% 6%!e&-tor%' =emp'e0 %n resentiment 'a +rani,a &% %na !intre &e'e mai re'e !intre pasi%ni'e %mane. O stra)ers-m p5r5%' a&esta pe +>ea,-. Cre! &- ar treb%i s- ne ,in- pe to,i0 (n mo! si+%r. Ai +ri6- s- n% a'%ne&i0 &opi'a mea.

1<9

?n timp &e )orbea0 e' a &obor5t pe pote&- %n n-mete mi& *i a tra)ersat %n%' !intre p5raie'e &are.*i re)-rsa ape'e (n 'a&. Fi0 (ntor&5n!%.se pentr% a o )e!ea pe $ii&a sa tra)ers5n! apa0 obser)- &- t5n-r%' a)ansase *i (i !iri6a &% b%n-)oin,- pa*ii. C5n! tre&%ser- &% to,i (n si+%ran,-0 (naint- pe ma'%' op%s *i (*i &ontin%- !is&%rs%'. M N% era bine0 !ra+%' me% !omn0 n% era !e'o& bine s- 'a*i asemenea sentimente s- &reas&-0 (n ori&e sit%a,ie *i mai a'es (n &ea pre7ent-0 &5n! n% a eDistat ni&i o rea inten,ie. M P-rinte'e me% are !reptate0 sp%se Mo>e+an0 oprin!%.se !intr.o !at- *i $-&5n!%.i *i pe &ei !in spate'e s-% s- se opreas&- !e asemenea. S%nt )orbe'e '%i MiB%on. 4-rbat%' a'b poate s- $a&- a*a &%m i.a% sp%s p-rin,ii s-i0 !ar I=5n-r%'%i E%'t%rJ (i &%r+e s5n+e'e %nei &-petenii @e'a/are (n )ene. Este ro*% *i pete'e pe &are 'e $a&e n% pot $i *terse !e&5t &% s5n+e'e %n%i Min+o. @omn%' Krant a $ost s%rprins !e (ntrer%pea in!ian%'%i *i oprin!%.se0 se (ntoarse &% $a,a &-tre )orbitor. =r-s-t%ri'e sa'e b'5n!e se &on$r%nta% &% (n$-,i*area $ioroas- *i >ot-r5t- a &-peteniei *i eDprima oroarea pe &are o sim,ea a%7in! asemenea opinii !in partea %n%ia &are p%rta re'i+ia M5nt%itor%'%i s-%. Ri!i&5n!%.*i m5ini'e 'a ni)e'%' &ap%'%i0 eD&'am-L M Jo>n0 Jo>nS A&easta este re'i+ia pe &are ai (n)-,at.o !e 'a mora)ieniO @ar n%0 n% )oi $i at5t !e ne(n+-!%itor pentr% a &re!e a*a &e)a. S%nt %n popor pios0 b'5n! *i mo!erat0 &are n% ar to'era ni&io!atasemenea pasi%ni. As&%'ta,i &e sp%ne M5nt%itor%'L I@ar )- sp%n )o%-0 i%bi,i.)- !%*manii0 bine&%)5nta,ii pe &ei &are )- b'esteam-0 $a&e,i.'e bine &e'or &are )- %r-s&0 r%+a,i.)- pentr% &ei &are se $o'oses& !e )oi &% !ispre, *i )- perse&%t-.J A&esta este (n!emn%' '%i @%mne7e%0 Jo>n *i $-r- s- se str-!%ias&- s- &%'ti)e asemenea sentimente0 ni&i %n om n%.A poate )e!ea. In!ian%' (' as&%'t- pe preot &% aten,ie0 $o&%' neobi*n%it a' o&>i'or s-i se poto'i treptat *i m%*&>ii i s.a% re'aDat0 re'%5n!%.*i eDpresia obi*n%it-. @ar0 s&%t%r5n!%.*i %*or &ap%'0 &% !emnitate0 (i $-&% %n semn !omn%'%i Krant pentr% a mer+e mai !eparte *i %rm- e' (ns%*i (n t-&ere. A+ita,ia preot%'%i (' $-&% s- se mi*te &% rapi!itate neobi*n%it- !e.a '%n+%' pote&ii a!5n&i0 iar in!ian%'0 $-r- a $a&e (n mo! aparent )re%n e$ort0 merse (ntr. %n ritm asem-n-tor. =5n-r%' )5n-tor obser)- &- t5n-ra $emeie mer+ea mai (n&et0 p5n- &5n! (ntre primii !oi *i &ea !in %rm- r-mase o mi&!istan,-. S%rprins !e a&east- sit%a,ie *i pentr% &- n% +-sea nimi& &are so (mpie!i&e s-.*i (nt5r7ie pas%'0 t5n-r%' se o$eri s- o a6%te. M S%nte,i obosit-0 !omni*oar- Krant0 sp%se e'. P-pa!a &e!ea7- 'a

110

$ie&are pas *i n% p%te,i s- mer+e,i 'a $e' !e repe!e &a noi0 b-rba,ii. P-*i,i pe po6+>i,-0 )- ro+ *i primi,i a6%tor%' bra,%'%i me%. A%mina a&eea &re! &- este &asa tat-'%i !%mnea)oastr-0 !ar pare &- este (n&- !eparte. M Pot s- mer+ 'a $e' !e repe!e0 r-sp%nse o )o&e 6oas-0 trem%r-toare. @ar s%nt %imit- !e $e'%' !e a $i a' a&e'%i in!ian. O>S At%n&i &5n! s.a (ntors (n '%mina '%nii0 &a s- )orbeas&- &% tat-' me%0 a)ea o pri)ire (n$ri&o*-toare. @ar am %itat0 !omn%'e0 este prieten%' !%mnea)oastr- *i !%p- $e'%' (n &are )orbe*te ).ar p%tea $i r%!-. Fi tot%*i0 !e !%mnea)oastr- n%.mi este $ri&-. =5n-r%' p-*i pe n-mete'e !e 7-pa!-0 &are (i s%s,in% $erm +re%tatea *i0 &% %n e$ort %*or0 (*i (n!emn- (nso,itoarea s- (' %rme7e. =r-+5n!%.i bra,%' printr.a' '%i0 (*i s&oase &-&i%'a !e pe &ap0 '-s5n! p'ete'e ne+re s- &a!- (n &5r'ion,i bo+a,i !eas%pra p'eoapei !es&>ise *i merse a'-t%ri !e ea &% %n aer !e m5n!rie &on*tient-0 &a *i &%m i.ar $i in)itat pe &ei'a',i s-.i eDamine7e +5n!%ri'e &e'e mai a!5n&i. Ao%isa (i ar%n&- !oar o pri)ire pe $%ri* *i merse t-&%t- (nainte0 (ntr.%n ritm pe &are a6%tor%' pe &are i.' o$erea bra,%' '%i (' i%,ea. M N% &%no*ti prea bine a&est popor &i%!at0 !omni*oar- Krant0 sp%se e'0 pentr% &- ai *ti &- r-7b%narea este o )irt%te pentr% in!ieni. Ei s%nt (n)-,a,i (n&- !in &opi'-rie s- &rea!- (n !atoria !e a n% '-sa ni&i o ran- sse trea&- $-r- a $i r-7b%nat-. Fi nimi& n%.' poate p-7i pe &e'-'a't !e resentimente'e 'or0 at%n&i &5n! a% p%tere0 !e&5t poate preten,ii'e 'or mai p%terni&e !e ospita'itate. M ?n mo! si+%r0 !omn%'e0 sp%se !omni*oara Krant0 tr-+5n!%.*i bra,%' in)o'%ntar !intr.a' '%i. @%mnea)oastr- n% a,i $ost e!%&at (n a&este sentimente p-&-toase. M Ar $i %n r-sp%ns s%$i&ient pentr% tat-' !%mnea)oastr- s- sp%n &am $ost e!%&at (n biseri&-0 r-sp%nse e'. @ar $a,- !e !%mnea)oastr- )oi a!-%+a &- am $ost (n)-,at 'e&,ia pro$%n!- *i pra&ti&- a iert-rii. Cre! &-0 pe a&est s%bie&t0 n% am !e&5t &5te)a moti)e &a s-.mi repro*e7 &e)a. M)oi str-!%i s- $ie *i mai p%,ine. ?n timp &e )orbea0 se opri *i (*i (ntinse iar-*i bra,%' &a s-.i o$ere a6%tor. C5n! e' a (n&>eiat0 ea i.a primit t-&%t- o$erta *i *i.a% &ontin%at p'imbarea. @omn%' Krant *i Mo>e+an a% a6%ns 'a %*a 'o&%in,ei &e'%i !int5i *i a% a*teptat '5n+- pra+ sosirea tineri'or 'or (nso,itori. Prim%' (n&er&a p'in !e serio7itate s- &ore&te7e (n&'ina,ii'e &e'e re'e pe &are 'e !es&operise 'a in!ian (n timp%' &on)ersa,iei 'or0 iar &e' !in %rm- as&%'ta &% o aten,ie pro$%n!- *i respe&t%oas-. Aa sosirea t5n-r%'%i )5n-tor *i a !omni*oarei0 a% intrat &% to,ii (n &'-!ire. Casa era 'a o an%mit- !ep-rtare !e sat0 (n

111

mi6'o&%' %nei &5mpii0 (n&on6%rat- !e &iot%ri &are str-p%n+ea% pe !eas%pra 7-pe7ii0 p%rt5n! &-&i%'i !e %n a'b ima&%'at0 +roase !e aproape !o%- pi&ioare. ?n apropierea ei n% era ni&i %n &opa& sa% arb%st0 !ar &asa a)ea a&e' aspe&t eDterior trist *i mo!est &are este at5t !e obi*n%it 'o&%in,e'or ri!i&ate (n +rab- !intr.o ,ar- no%-. Aipsa !e atra&ti)itate a eDterior%'%i a $ost tot%*i &ompensat- !e per$e&ta &%r-,enie *i &-'!%ra &on$ortabi'- !in interior. A% intrat (ntr.%n apartament &are era aran6at &a %n sa'on0 !e*i &-min%' mare0 &% aran6amente'e sa'e &%'inare0 tr-!a (ntreb%in,-ri'e !omesti&e pe &are 'e a)ea %neori. F'a&-ra '%minoas- !in )atr- $-&ea in%ti'- '%mina !e 'a '%m5narea pe &are Ao%isa o aprinsese. =5n-r%' a p%t%t )e!ea *i eDamina &% %*%rin,- &e'e &5te)a piese !e mobi'ier a'e &amerei. ?n &entr%' &amerei0 po!ea%a era a&operit- !e %n &o)or $-&%t !in &5rpe0 %n tip !e man%$a&t%r- &are era pe at%n&i *i (n&- mai este *i a&%m0 $o'osit- pentr% interior. Mar+ini'e &amerei0 eDp%se )e!erii0 era% !e o &%r-,enie $-r- pat-. Mai era% *i o m-s%,- pentr% &eai *i o mas- !e s&ris &e !-!ea% %n )a+ aer !e )ia,- mai b%n-0 &a *i o bib'iote&- !emo!at- !e ma>on. @ar s&a%ne'e0 masa pentr% &in- *i rest%' mobi'ei era% $-&%te !in materia'e'e &e'e mai ie$tine *i bana'e. C5te)a eDemp'are !e '%&r% man%a' *i !esen era% at5rnate pe pere,i0 prime'e eDe&%tate &% mare pre&i7ie0 !e*i &% %n merit (n!oie'ni& (n &eea &e pri)e*te propor,ii'e0 (n timp &e &e' !in %rm- a)ea 'ips%ri mari (n ambe'e pri)in,e. Cn%' !intre '%&r%ri'e man%a'e repre7enta %n morm5nt0 &% o $emeie t5n-r- &are p'5n+ea !eas%pra '%i0 pe $%n!a'%' &-r%ia era o biseri&- &% $erestre ar&%ite. Pe morm5nt era% n%me'e mai m%'tor persoane0 toate !in $ami'ia Krant0 &% !ate'e na*terii *i mor,ii. O pri)ire $oarte rapi!- a $ost s%$i&ient- pentr% &a t5n-r%' )5n-tor s- !es&opere sit%a,ia $ami'ia'- a preot%'%i. A (n,e'es !e a&o'o &- era )-!%) *i &- t5n-ra ino&ent- *i timi!&are (i $%sese (nso,itoare era sin+%ra s%pra)ie,%itoare !intre &ei *ase &opii ai s-i. C%nos&5n! $e'%' (n &are a&e*ti !oi &re*tini %mi'i !epin!ea% %n%' !e &e'-'a't pentr% $eri&irea 'or0 aten,ii'e tan!re *i &a'!e &% &are t5n-ra (*i &op'e*ea tat-' !-!ea% mai m%'t $arme&. =5n-r%' obser)- toate a&estea (n timp &e +r%p%' se a*e7a (n $a,a $o&%'%i )ese'0 moment (n &are !is&%,ii'e (n&etaser-. @ar0 at%n&i &5n! $ie&are se insta'ase &on$ortabi'0 iar Ao%isa (*i (n!ep-rt- >aina s%b,ire !e m-tase !e&o'orat- *i o p-'-rie !e noma!0 &are se potri)ea $oarte bine &>ip%'%i s-% ne)ino)at0 !ar n% *i a&e'%i anotimp0 ea trase %n s&a%n (ntre tat-' s-% *i t5n-r0 prim%' re'%- !is&%,iaL M S%nt si+%r0 t5n-r%' me% prieten0 sp%se e'0 &- e!%&a,ia pe &are a,i

112

primit.o a (n!ep-rtat &e'e mai m%'te !intre prin&ipii'e r-7b%n-toare pe &are 'e.ai $i p%t%t mo*teni prin !es&en!en,-0 pentr% &- (n,e'e+ !in &eea &e sp%ne Jo>n &- ai *i s5n+e a' trib%'%i @e'a/are. N% m- (n,e'e+e +re*it0 te ro+0 pentr% &- merit%' n%.' !- &%'oarea sa% neam%'. Fi *ti% &- &e' &are pretin!e &- se aseam-n- &% st-p5nii e !rept ai a&est%i p-m5nt n% are !rept%' s- mear+- pe a&este !ea'%ri &% o &on*tiin,- %*oar-. Mo>e+an s.a (ntors so'emn &-tre &e' &are )orbea *i0 &% +est%ri tipi& in!iene0 &% semni$i&a,ii'e 'or &i%!ate0 sp%seL M P-rinte0 n% ai tre&%t (n&- !e )ara )ie,ii ta'e. Membre'e ta'e s%nt tinere. @%.te pe &e' mai (na't !ea' *i %it-.te (mpre6%r. =ot &eea &e )e7i0 !e 'a r-s-rit%' *i p5n- 'a ap%s%' soare'%i0 !e 'a &%rs%' s%perior a' ape'or mare'%i i7)or *i p5n- %n!e Ir5%' &e' str5mb1"J este as&%ns !e !ea'%ri0 tot%' este a' '%i. Are s5n+e !e !e'a/ar *i m5na '%i !reapt- este p%terni&-. @ar $rate'e '%i MiB%on are !reptate0 e' )a t-ia ,ara (n !o%-0 a*a &%m r5%' taie ,-ri'e !e 6os *i (i )a sp%ne I=5n-r%'%i E%'t%rJL Fi% a' !e'a/ari'or0 ia. '0 p-strea7-.'S Fi $ii &-petenie (n ,ara str-mo*i'or t-i. M Ni&io!at-S eD&'am- t5n-r%' )5n-tor0 &% o )e>emen,- &are a !istras pro$%n!a aten,ie &% &are preot%' *i $ii&a sa (' as&%'ta% pe in!ian. A%p%' !in p-!%re n% este mai 'a&om !e pra!a sa !e&5t este om%' !e a%r. Fi tot%*i0 (*i a!%n- a)eri'e 'a $e' !e s%bti' &%m a'%ne&- *arpe'e. M Opre*te.te0 opre*te.te0 $i%' me%0 opre*te.teS A&este pasi%ni (n)o'b%rate treb%ie poto'ite. Rana a&&i!enta'- pe &are ,i.a $-&%t.o 6%!e&-tor%' =emp'e a aprins sim,-minte'e re'e pe &are 'e.ai !ob5n!it prin !es&en!en,-L @ar aminte*te.,i &- prima a $ost $-&%t- $-r- inten,ie0 iar &ea'a't- este e$e&t%' %nor s&>imb-ri po'iti&e &are a% (n6osit0 (n &%rs%' 'or0 m5n!ria %nor re+i *i a% m-t%rat na,i%ni m-re,e !e pe $a,a p-m5nt%'%i. Cn!e s%nt a&%m $i'istinii &are i.a% ,in%t at5t !e !es pri7onieri pe &opiii '%i Israe'O Sa% ora*%' a&e'a 4abi'on &are se !es$r5na (n '%D0 )i&i% *i &are se !orea IRe+ina Na,i%ni'orJ (n be,ia m5n!riei sa'eO Aminte*te.,i r%+-&i%nea 'itaniei noastre s$inte0 %n!e imp'or-m P%terea @i)in- &- (,i este pe p'a& s- ne iert-m pe !%*manii no*tri0 pe &ei &are ne perse&%t-0 sa% ne pone+res& *i s- 'e (n!rept-m inimi'e. P-&at%' +re*e'i'or &are s.a% $-&%t $a,- !e nati)i apar,ine *i 6%!e&-tor%'%i =emp'e n%mai 'a $e' !e m%'t &%m apar,ine *i %n%i (ntre+ popor0 iar bra,%'%i t-% (i )or re)eni repe!e p%teri'e. M 4ra,%' a&esta0 repet- t5n-r%'0 p'imb5n!%.se !e.a '%n+%' po!e'ii &%
S%sBe>anna> (nseamn- Ir5% str5mbJ0 I>anna>J sa% I>anno&2J (nsemna Ir5%J (n m%'te !intre !ia'e&te'e nati)e. Ast$e' +-sim Rappa>anno&2 (n eDtrema s%!i&-0 'a $e' &a *i Eir+inia (n.a.#.
1"

119

o a+ita,ie )io'ent-. Cre!e,i0 !omn%'e0 &- e% sp%n &- b-rbat%' a&esta este %n %&i+a*O O0 n%S Este prea )i&'ean *i prea 'a* pentr% a asemenea &rim-. @ar '-sa,i.' pe e' *i pe $ii&a sa s- se '-$-ias&- (n bo+-,ia 'or )a )eni *i 7i%a r-sp'atei. N%0 n%0 n%S &ontin%- e'0 &-'&5n! mai &a'm. N.are !e&5t s-. ' s%spe&te7e Mo>e+an &- a a)%t inten,ia !e a m- r-ni. @ar nimi&%' a&esta ni&i n% mai merit- s- te +5n!e*ti 'a e'. Se a*e7-0 &% $a,a (n m5ini'e pe &are 'e spri6inise pe +en%n&>i. M Este )io'en,a ere!itar- a pasi%nii %n%i nati)0 &opi'%' me%0 sp%se !omn%' Krant pe %n ton 6os &-tre $ii&a sa (n$ri&o*at-0 &are se a+-,ase !e bra,%' '%i &% team-. Are s5n+e !e in!ian0 ai a%7it *i ni&i ra$inarea e!%&a,iei sa% bene$i&ii'e eD&e'entei noastre 'it%r+>ii n% a% re%*it s(n!ep-rte7e r-%' !e tot. @ar +ri6a *i timp%' )or p%tea $a&e mai m%'te pentr% e'. @e*i )orbea (n&et0 t5n-r%' a a%7it &e a sp%s preot%' *i.a ri!i&at &ap%' &% %n 75mbet +re% !e !es&i$rat *i )orbi mai &a'mL M N% )- speria,i0 !omni*oar- Krant0 !e s-'b-ti&ia obi&ei%ri'or sa% >aine'or me'e. M.am '-sat p%rtat !e pasi%ni pe &are ar $i treb%it s- m'%pt &a s- 'e s%prim. Ca *i tat-' !%mnea)oastr-0 treb%ie s- 'e p%n pe seama s5n+e'%i &are.mi &%r+e prin )ene0 !e*i n%.mi (n)in%ies& !es&en!en,a !e b%n- )oie0 pentr% &- este sin+%r%' '%&r% &% &are m- mai pot '-%!a. @a0 s%nt m5n!r% &- m- tra+ !intr.o &-petenie a !e'a/ari'or0 &are a $ost %n r-7boini& &e a (nnobi'at nat%ra %man-. 4-tr5n%' Mo>e+an i.a $ost prieten *i poate s- se p%n- &>e7a* pentr% )irt%,i'e '%i. ?n a&est moment0 !omn%' Krant (*i re'%- !is&%rs%' *i pentr% &t5n-r%' era a&%m mai &a'm0 iar b-tr5na &-petenie mai atent-0 (n&ep% o (ntrea+- !is&%,ie teo'o+i&- !espre !atoria !e a ierta. Con)ersa,ia a !%rat mai m%'t !e o or-0 &5n! m%sa$irii s.a% ri!i&at *i0 !%p- &e a% s&>imbat %r-ri !e bine &% +a7!e'e 'or0 a% p'e&at. Ei s.a% !esp-r,it 'a %*-0 Mo>e+an a mers pe !r%m%' !rept0 spre sat0 iar t5n-r%' s.a (n!reptat spre 'a&. Preot%' a stat 'a intrarea &asei sa'e0 pri)in! &>ip%' b-tr5nei &-petenii pe m-s%r- &e a&esta a'%ne&a !e.a '%n+%' pote&ii a!5n&i0 &% %n pas %imitor !e repe!e pentr% )5rsta '%i. P-r%' '%i ne+r%0 (ntins !e.abia se )e!ea pe !eas%pra )a'%'%i pe &are (' $-&ea p-t%ra0 &are se ameste&a %neori &% 7-pa!a0 (n '%mina ar+intie a '%nii. Aa spate'e &asei era o $ereastr- &% pri)e'i*te &-tre 'a&. Fi &5n! intr-0 tat-' s-% o +-si ai&i pe Ao%isa0 pri)in! intens %n obie&t (n !ire&,ia m%n,i'or !e est. E' se apropie !e a&e' 'o& *i )-7% si'%eta t5n-r%'%i )5n-tor0 'a !istan,- !e )reo 6%m-tate !e mi'-0 mer+5n! &% pa*i mari !e.a '%n+%' &5mp%ri'or 'ate !e 7-pa!- (n+>e,at&are a&operea +>ea,a0 spre p%n&t%' %n!e *tia &- se a$'a &abana 'o&%it- !e

114

Ciorap.!e.Pie'e0 pe ma'%' 'a&%'%i0 s%b o st5n&- (n&oronat- !e pini *i &%&%t-. ?n &'ipa %rm-toare0 $orma a&eea &i%!at- a intrat (n %mbra &opa&i'or &are str-6%ia% a&e'e 'o&%ri *i n% s.a mai p%t%t )e!ea. M Este min%nat &5t !e m%'t re7ist- (n&'ina,ii'e s-'bati&e (n a&eastras- remar&abi'-0 sp%se b%n%' preot0 !ar !a&- o s- &ontin%e 'a $e' &%m a (n&ep%t0 tri%m$%' '%i n% )a $i &omp'et. S-.mi a!%&i aminte0 Ao%isa0 s-.i (mpr%m%t pre!i&a I(mpotri)a peri&o'%'%i i!o'atrieiJ !ata )iitoare &5n! )a )eni. M =at-0 &% si+%ran,- &- n% &re7i &- este (n peri&o'%' !e a mer+e iar pe &a'ea +re*it- a i!o'atriei str-mo*i'or s-iO M N%0 &opi'a mea0 r-sp%nse preot%'0 '-s5n! o m5n- a$e&t%os pe b%&'e'e ei b'on!e *i 75mbin!L s5n+e'e '%i a'b n% '.ar '-sa0 !ar eDist- &e)a &are se n%me*te i!o'atria pasi%ni'or noastre. Capitolul XIII. +2i ,oi 'ea din ulcica de un litru# &cum .nchin .n cinstea orzului(1 C5nte& !e petre&ere. Aa %n%' !intre &o',%ri0 a&o'o %n!e &e'e !o%- str-7i prin&ipa'e a'e =emp'eton.%'%i se interse&ta% %na &% &ea'a't-0 era0 a*a &%m am mai sp%s0 >an%' n%mit I@ra+on%' ne(n$ri&atJ. P'an%' ori+ina' pres%p%nea &a sat%' s- se (ntin!- !e.a '%n+%' r5%'%i mi& &are &%r+ea repe!e (n 6os%' )-ii0 iar stra!a &are !%&ea !e 'a 'a& 'a a&a!emie treb%ia s- $ie +rani,a '%i !e )est. @ar &omo!itatea stri&- !e m%'te ori p'an%ri'e &e'e mai bine p%se 'a p%n&t. Casa !omn%'%i Ho''ister sa%0 &%m i se sp%nea !eoare&e &oman!a mi'i,ia )e&in-t-,ii &-pitan%'%i Ho''ister0 $%sese ri!i&at- !e 'a (n&ep%t &% $a,a !rept spre stra!a prin&ipa'- *i p%sese o barier- !e o&>ii '%mii pentr% a pre)eni (naintarea sa %'terioar-. =ot%*i0 &-'-re,ii *i mai t5r7i% &-r%,a*ii0 se $o'osea% !e o !es&>i7-t%r- 'a &ap-t%' &'-!irii0 pentr% a.*i s&%rta &a'ea spre )est0 p5n- &5n! *osea%a norma'- a $ost pa)at- !e.a '%n+%' a&estei s&%rt-t%ri *i treptat a% $ost &onstr%ite &ase !e $ie&are parte0 pentr% &a %'terior s- pre)in- e$e&ti) ori&e &ore&,ie a r-%'%i ast$e' $-&%t. A&east- s&>imbare a pro)o&at !o%- &onse&in,e materia'e (n p'an%ri'e norma'e a'e '%i Marma!%2e. Stra!a prin&ipa'-0 !%p- aproape 6%m-tate !in '%n+imea sa0 a $ost (n+%stat- br%s&0 tot 'a 6%m-tate. Iar I@ra+on%'

115

ne(n$ri&atJ a !e)enit !%p- &ona&0 e!i$i&i%' &are se remar&a (n mo! e)i!ent &e' mai repe!e (n 7on-. Cara&ter%' s-% i7bitor0 a6%tat !e persona'itatea +a7!e'or0 a o$erit ta)ernei %n a)anta6 as%pra )iitori'or s-i &ompetitori0 &are n% p%tea% $i p%se 'a (n&er&are (n ni&i %n &a7. Pentr% a&easta0 a $ost tot%*i ne&esar %n e$ort0 pentr% &- (n &o',%' op%s pe !ia+ona'- se ri!i&ase o no%- &'-!ire0 &-reia 'o&%itorii s-i !orea% s-.i &on$ere o (n$-,i*are !ispre,%itoare $a,- !e tot &eea &e i se op%nea. Era o &as- !e 'emn0 ornamentat- (n sti'%' ar>ite&toni& 'a mo!-0 iar prin a&operi*%' *i ba'%stra!e'e sa'e era %n%' !intre &ei trei imitatori ai &ona&%'%i. Ferestre'e !e s%s era% a&operite &% s&5n!%ri +roso'ane prinse !e &%ie0 pentr% a pre(nt5mpina intrarea aer%'%i re&e pentr% &- e!i$i&i%' era !eparte !e a $i terminat0 !e*i apartamente !e 6os a)ea% +eam%ri0 iar '%mina $o&%ri'or p%terni&e !in interior ar-ta% &- era% !e6a 'o&%ite. EDterior%' era )opsit (n a'b (n $a,- *i (n partea !inspre stra!-0 !ar (n spate *i pe partea &are treb%ia s- se %neas&- &% 'o&%in,a )e&in- era a&operit- +roso'an &% %n maro spanio'. ?n $a,a %*ii era% !oi st5'pi (na',i0 'e+a,i (n partea !e s%s !e o +rin!-0 ornamentat- ia &apete &% ni*te s&%'pt%ri &%rioase (n s&5n!%ri !e pin *i (n partea $ronta'(mpo!obite &% emb'eme masoni&e. @eas%pra a&estor semne misterioase s&ria0 &% 'itere mari0 ICa$enea%a =emp'eton *i >ote'%' &-'-tori'orJ *i !e!es%btL I@e Haba22%2 Foote *i Jos>%a WnappJ. A&esta era %n ri)a' !e tem%t pentr% I@ra+on%' ne(n$ri&atJ0 a*a &%m )or (n,e'e+e !e (n!at&ititorii no*tri at%n&i &5n! )om a!-%+a $apt%' &- a&e'ea*i n%me sonore p%tea% $i )-7%te !eas%pra %n%i ma+a7in no% &onstr%it (n ora*0 a %n%i ma+a7in !e p-'-rii *i a por,i'or %nei t-b-&-rii. @ar0 $ie !in &a%7- &- s.a eDa+erat &% (n&er&-ri'e 'or !e a $a&e tot%' per$e&t0 $ie pentr% &I@ra+on%' ne(n$ri&atJ a)ea !e6a o rep%ta,ie &are n% p%tea $i 7!r%n&inat%*or0 n% n%mai 6%!e&-tor%' =emp'e *i prietenii s-i0 !ar *i ma6oritatea s-teni'or0 &are n% era% (n!atora,i p%terni&ei $irme pe &are am men,ionat. o0 $re&)enta% >an%' &-pitan%'%i Ho''ister &% ori&e o&a7ie0 at%n&i &5n! a)ea% ne)oie !e %n asemenea 'o&a'. ?n seara a&easta0 )eteran%' *&>iop *i &onsoarta sa !e.abia se (ntorseser- a&as- !e 'a a&a!emie0 &5n! 7+omot%' !e pi&ioare b-t%te (n p-m5nt i.a an%n,at sosirea %nor m%sa$iri0 &are probabi' &- se a!%na% pentr% a s&>imba p-reri !espre &eremonia 'a &are asistaser-. O!aia p%b'i&-0 sa% &%m i se sp%nea0 b%$et%' @ra+on%'%i ne(n$ri&at era %n apartament spa,ios0 &% b-n&i !e.a '%n+%' a trei !intre 'atera'e'e sa'e0 iar &ea !e.a patra pre)-7%t- &% *emine%ri. Era% !o%- asemenea &-mine0 &are prin m-rimea 'or *i &% +'a$%ri'e 'or enorme0 o&%pa% toat- partea !e

116

apartament (n &are $%seser- p%se0 %n!e n% mai r-m-sese 'o& !e&5t pentr% o %*- sa% !o%- *i pentr% o &-mar- mi&- (n &o',0 prote6at- !e ni*te pa'isa!e miniat%ra'e *i pre)-7%t !in be'*%+ &% sti&'e *i pa>are. Aa intrarea a&est%i san&t%ar0 !oamna Ho''ister era a*e7at- &% %n aer $oarte +ra)0 (n timp &e so,%' s-% era o&%pat &% a,5,area $o&%'%i0 m%t5n! b%t%&ii &% %n ,-r%* ars p%,in 'a %n &ap-t. M Kata0 !ra+- ser+ent%'e0 sp%se >an+i,a0 so&otin! &- )eteran%' aran6ase b%*tenii pe &5t se p%tea !e &>ib7%it. N% mai (mpin+e0 &- n% $a&i ni&i %n bine a&%m &- ar! &%m treb%ie. Cite pa>are'e pe mas-0 a&o'o *i &ana !in &are !o&tor%' bea &i!r%' &% +>imber ai&i (n $a,a $o&%'%i. P%ne.'e (n bar0 !aO Pentr% &- Jones (n noaptea asta )in 6%!e&-tor%' *i maior%' *i !omn%'0 $-r- s-.i p%nem 'a so&otea'- pe 4en6amin Poomp *i pe a)o&a,i. A*a &- aran6ea7- &amera $r%mos *i p%ne am5n!o%- &-ni'e !e $ier &% $'ip pe &-rb%ne *i sp%ne.i '%i J%!e0 bestia aia nea+r- *i p%t%roas-0 &- !a&- n% &%r-,- bine b%&-t-ria o s.o !a% a$ar- !in &as- *i n.are !e&5t s- stea &% b-rba,ii &are ,in &a$enea%a0 s- aib- noro& *i ei. O>0 !omn%'e ser+ent0 si+%r &- e %n mare pri)i'e+i% s- te !%&i 'a o re%ni%ne %n!e po,i s- stai &a %n 'ene*0 $-r- s- sari (n s%s *i (n 6os a*a !e !es0 a*a &%m $a&e !omn%' -sta Krant. M E (ntot!ea%na %n pri)i'e+i%0 !oamn- Ho''ister0 &>iar !a&- st-m (n pi&ioare sa% 6os. Sa%0 a*a &%m b%n%' !omn 3>ite$'e'! $-&ea 'a s$5r*it%' %nei 7i'e obositoare0 am p%tea s- ne p%nem (n +en%n&>i *i s- ne r%+-m &a Moise (n )e&>ime0 $'an&at !e &ine)a at5t (n st5n+a0 &5t *i (n !reapta0 &a s-.i ri!i&e m5ini'e spre &er%ri0 r-sp%nse so,%' s-%0 &are a eDe&%tat &a'm tot &eea &e so,ia sa (i sp%sese s- $a&-. Israe'i,ii a% !%s o '%pt- $oarte $r%moas- &% ama'e2i,ii (n 7i%a a&eea0 4ettN. Se pare &- s.a% b-t%t pe o &5mpie0 pentr% &- se sp%se &- Moise s.a !%s pe (n-',imi &a s- )a!b-t-'ia *i s- se '%pte *i e' prin r%+-&i%ne. Fi !a&- m- +5n!es& e% &% p%,ina mea (n)-,-t%r-0 israe'i,ii a% !epins mai a'es !e &aii 'or0 pentr% &s.a s&ris &- IIosi$ a t-iat !%*man%' &% 'ama %nei s-biiJ0 !e %n!e.mi !a% seama n% n%mai &- tr%pe'e era% e&)estre0 &i *i !is&ip'inate. ?ntr.a!e)-r0 sp%ne 'a $e' !e bine &- era% oameni a'e*i0 poate &>iar )o'%ntari. Pentr% &- !ra+onii $-r- eDperien,- 'o)es& rar &% 'ama s-biei0 mai a'es !a&- arma este str5mbat- (n )re%n $e'. M Pti%S Ce te &>in%i &% teDte'e0 b-rbate0 pentr% &e)a 'ipsit !e importan,-0 (' (ntrer%pse >an+i,a. Norma'0 @%mne7e% (i &-'-%7ea0 pentr% &- e' a ,in%t (ntot!ea%na partea e)rei'or0 (nainte &a ei s- se (mp%,ine7e. Fi n.are importan,- &e $e' !e oameni a &oman!at Iosi$0 &a s(n!ep'ineas&- por%n&a &ea !reapt-. 4'estema,i s- $ie ei0 @%mne7e% sm- ierte &- (n6%r0 asta i.a $ost moartea0 &% 'a*itatea 'or0 ar $i (n)ins (n

117

)rem%ri'e b%ne. N% a)em moti) s- &re!em &- so'!a,ii era% obi*n%i,i &% &iop5r,ea'a. M =reb%ie s- sp%n0 !oamn- Ho''ister0 &- n% am )-7%t prea !es tr%pe $-r- eDperien,- &are s- '%pte mai bine !e&5t $'an&%' st5n+ a' mi'i,iei0 pe )remea !e &are )orbe*ti. Se a'inia% $r%mos *i asta $-r- s- se bat- toba0 &eea &e n% este %*or (n timp%' %nei b-t-'ii *i era% $oarte >ot-r5,i p5n&-!ea%. @ar S&ript%ra n% &on,ine &%)inte ne$o'ositoare *i o s- sp%n (n &ontin%are &- &ei !in &a)a'erie0 &are *ti% s- 'o)eas&- &% iama %nei s-bii0 treb%ie s- $ie $oarte !is&ip'ina,i. S.a% ,in%t m%'te pre!i&i !espre '%&r%ri mai m-r%nte !e&5t &%)5nt%' a&estaS @a&- teDt%' n% s.a )r%t eDa&t0 !e &e n% s.a s&ris !espre sabie *i n% !espre t-i*O Ei bine0 pentr% o 'o)it%r- &% po!%' pa'mei0 pe t-i*0 e ne)oie !e m%'t eDer&i,i%. @%mne7e%'eS C5te ar mai a)ea !e sp%s !omn%' 3>ite$'e'! !espre &%)5nt%' a&esta0 t-i*S C5t !espre &-pitan0 !a&- e' ar $i &>emat +ar!a !ra+oni'or at%n&i &5n! a a'iniat in$anteria0 ei i.ar $i ar-tat !%*man%'%i &e este t-i*%' %nei s-bii. Pentr% &-0 !a&- n% era ni&i %n o$i,er &oman!ant &% ei0 tot%*i &re! &treb%ie s- sp%n0 &ontin%- )eteran%' (n!rept5n!%.*i &ra)ata 'a +5t *i ri!i&5n!%.se &% aer%' seme, a' %n%i ser+ent (n '%pt-0 era% &on!%*i !e &ine)a &are *tia &%m s-.i ia0 (n &i%!a tre&-torii. M N% ,i.e &'ar0 !omn%'e Ho''ister0 &5n! *tii *i t% &- bestia pe &are o &-'-rea n% era (n stare s- sar- !e pe o st5n&- pe a'ta0 iar anima'%' era 'a $e' !e sprinten &a o )e)eri,-O O0 !ar n.are ni&i %n rost s- )orbim0 pentr% &- s.a !%s !e at5,ia ani. A* $i )r%t s- tr-ias&- s- )a!- '%mina a!e)-rat-0 !ar @%mne7e% are m%'t- mi'- !e %n s%$'et &%ra6os &are a m%rit (n *a0 '%pt5n! pentr% 'ibertate. Ori&%m0 i.a% $-&%t %n morm5nt mo!est *i '%i *i a'tora 'a $e' !e b%ni &are a% m%rit &a e'. @ar semn%' seam-n- m%'t *i o s-.' ,inem s%s0 &- *i $ierar%' poate s- $a&- %n &5r'i+ !e &are s-.' a+-,-m0 pentr% toate &a$ene'e'e !e ai&i p5n- (n A'banN. N% se poate sp%ne %n!e ar $i a6%ns &%p'%' a&esta !e seam- !in &a%7a &on)ersa,iei a&estea >aoti&e0 !a&- b-rba,ii &are (*i s&%t%ra% pi&ioare'e !e 7-pa!- pe mi&a p'at$orm- !in $a,a %*ii n% *i.ar $i (n&etat !intr.o !ato&%pa,ia *i n% ar $i intrat (n b%$et. =imp !e 7e&e sa% &in&ispre7e&e min%te0 oameni !i$eri,i0 &are !orea% s- se e!i$i&e sa% s-.i '-m%reas&- pe a',ii (n $a,a $o&%'%i !e 'a @ra+on%' ne(n$ri&at (n seara a&eea0 se a!%na% p5n- &5n! b-n&i'e aproape &- s.a% %mp'%t !e oameni &% !i$erite o&%pa,ii. @o&tor%' =o!! st-tea a'-t%ri !e %n t5n-r &% o (n$-,i*are m%r!ar-0 &are p-rea &- (n&ear&- s-.*i as&%n!s-r-&ia0 &are $%ma $oarte m%'t *i p%rta o >ain- !e posta) importat0 &roit !%p- mo!-. E' (*i ar-ta mere% &eas%' mare !e ar+int0 $ran,%7es&0 &% %n

118

'an, !in p-r (mp'etit *i o &>eie !e ar+int *i &are0 (n ansamb'%0 p-rea 'a $e' !e s%perior arti7ani'or !in 6%r%' s-% &%m e' (ns%*i era in$erior !omni'or a!e)-ra,i. Cei !oi o&%pa% o so$a (na't-0 !e 'emn ne+r%0 (n &e' mai &on$ortabi' &o', a' &amerei. Mai m%'te &-ni maronii0 p'ine &% &i!r% sa% bere0 era% p%se (ntre s%port%ri'e +re'e !e $ier pentr% 'emne *i printre m%sa$iri s.a% $ormat mi&i +r%p%ri0 (n $%n&,ie !e s%bie&te sa% !%p- &%m b-%t%ra tre&ea !e 'a %n%' 'a a't%'. Ni&i %n%' !intre b-rba,i n% bea sin+%r *i ni&io!at- n% a $ost ne&esar mai m%'t !e o &an- pentr% $ie&are !intre b-%t%ri. Pa>ar%' sa% &ana era% tre&%te !in m5n- (n m5n- p5n- &5n! o (ntrer%pere a r5n!%'%i sa% '%area (n &onsi!erare a !rept%'%i !e proprietate $-&ea% &a !ro6!ia b-%t%rii s- se re(ntoar&- 'a &e' &are p'-tea. =oast%ri'e era% onorate in)ariabi' !e toat- '%mea *i !in &5n! (n &5n!0 &ine)a &are se &onsi!era (n7estrat !e nat%r- &% o minte s&'ipitoare (n&er&a sentimente pre&%m Isperan,a &- &e'J &are $-&ea &inste I)a $i %n om mai b%n !e&5t tat-' s-%J sa% I)a tr-i p5n- &5n! to,i prietenii s-i )or )rea s-.' )a!- mortJ. =o)ar-*ii mai mo!e*ti !e b-%t%r- se m%',%mea ssp%n- &% %n aer !eosebit !e +ra)0 IEeni,i0 s- !-m noro&J0 sa% eDprim5n! )reo a't- !orin,- 'a $e' !e &on)en,iona'-. ?n ori&e moment0 >an+i%' era so'i&itat s- imite obi&ei%' pa>arni&i'or re+a'i *i s- +%ste b-%t%ra pe &are o a!%&ea. Era in)itat tot timp%' s- $a&- a&easta sp%n5n!%.i.se I@%p- !%mnea)oastr-J *i 'a a%7%' a&estor &%)inte 'e $-&ea !e obi&ei pe p'a& &e'or'a',i0 %!5n!%.*i b%7e'e0 !ar eDprim5n!%.*i mai (nt5i !orin,e'e. I(n speran,aRJ sp%nea e' !oar *i '-sa ima+ina,iei as&%'t-tori'or s- &omp'ete7e s$5r*it%' &% ori&e speran,- a)ea $ie&are. ?n timp%' a&estor (nt5mp'-ri0 >an+i,a era $oarte o&%pat- pentr% &pre+-tea &>iar &% m5na ei $e'%rite'e ameste&%ri pe &are i 'e &erea% &'ien,ii *i s&>imb5n! !in &5n! (n &5n! sa'%t-ri *i (ntreb-ri !espre sit%a,ia $ami'ii'or &% to,i s-tenii &are se apropia% !e bar. ?n &e'e !in %rm-0 pentr% &- setea oameni'or $%sese poto'it- (ntr.o an%mit- m-s%r-0 s.a% aprins *i &on)ersa,ii'e +enera'e. @o&tor%' *i to)ar-*%' s-%0 &are era %n%' !intre &ei !oi a)o&a,i ai sat%'%i0 era% &onsi!era,i &ei mai (n m-s%r- s- ,in- %n !is&%rs p%b'i& &% s%&&es *i )orbea% &e' mai m%'t. =ot%*i0 !omn%' @oo'itt'e mai ar%n&a !in &5n! (n &5n! &5te o remar&-0 e' $iin! &onsi!erat in$erior &e'or !oi n%mai (n prob'ema !e in)i!iat a e!%&a,iei. C5n! a)o&at%' a $-&%t %rm-toarea remar&-0 to,i oamenii &% eD&ep,ia &e'or !oi )orbitori a% r-mas t-&%,iL M @e&i0 !omn%'e !o&tor =o!!0 (n,e'e+ &- ai $-&%t o opera,ie important- (n seara a&easta s&o,5n! %n +'on, !e p%*&- !in %m-r%' $i%'%i '%i Ciorap.!e.Pie'eO

119

M @a0 !omn%'e0 r-sp%nse &e'-'a't0 ri!i&5n!%.*i &ap%' mi& &% %n aer important. Am a)%t o mi&- prob'em- !e a&east- nat%r- 'a &asa 6%!e&-tor%'%i. N% a $ost tot%*i !e&5t o nimi&a toat- $a,- !e &eea &e ar $i p%t%t s- $ie0 !a&- +'on,%' ar $i str-p%ns &orp%'. Cm-r%' n% este o parte )ita'- *i &re! &- t5n-r%' se )a (ns-n-to*i (n &%r5n!. @ar n% am *ti%t &pa&ient%' era $i%' '%i Ciorap.!e.Pie'e0 a%! pentr% prima !at- &- NattN a a)%t o so,ie. M N% este (n ni&i %n &a7 o &on!i,ie ob'i+atorie0 r-sp%nse &e'-'a't $-&5n! &% o&>i%' *i ar%n&- o pri)ire )i&'ean- prin b%$et0 (n !rept eDist&e)a0 &re! &- *tii0 &are se n%me*te Ifilius nulliusJ. M Sp%ne !ire&t0 om%'e0 eD&'am- >an+i,a0 sp%ne !ire&t0 (n en+'e7a re+e'%i. @e &e s- )orbe*te in!ian- (ntr.o &amer- p'in- !e &re*tini0 &>iar !a&- ne sp%i !e %n biet )5n-tor &are n% este !e&5t p%,in mai b%n !e&5t s-'bati&ii (n ap%&-t%ri'e '%i. O0 s- sper-m &- misionarii o s- )orbeas&-0 'a timp%' potri)it0 o pre!i&- !espre s-ra&ii !ra&i *i at%n&i o s- &onte7e prea p%,in &e &%'oare are pie'ea0 sa% !a&- (i &re*te '5n- sa% p-r pe &ap. M O0 e 'atin-0 n% in!ian-0 !omni*oar- Ho''ister0 r-sp%nse a)o&at%'0 $-&5n! iar &% o&>i%' *i pri)in! )i&'ean (mpre6%r. Fi !o&tor%' =o!! (n,e'e+e 'atina0 sa% a't$e' &%m ar &iti eti&>ete'e !e pe sti&'%,e'e '%i &o'orate *i !e pe sertareO N%0 n%0 !omni*oar- Ho''ister0 !o&tor%' m(n,e'e+e0 n%.i a*a0 !o&toreO M H5m0 &re! &- n% s%nt &>iar a*a !e inte'i+ent0 r-sp%nse E'nat>an0 str-!%in!%.se s- imite eDpresia +'%mea,- a &e'%i'a't. Aatina e o 'imb&i%!at-0 !omni'or. Cre! &- n% mai e nimeni (n &amer-0 (n a$ar- !e !omn%' Aippet0 &are s- &rea!- &- IFar. A).J (nseamn- I$-in- !e o)-7J (n en+'e7-. Aa r5n!%' s-%0 a)o&at%' era !est%' !e 6enat !e $e'%' (n &are $-&%se &a7 !e (n)-,-t%ra '%i. Pentr% &-0 !e*i (*i '%ase &e' mai (na't +ra! 'a %na !intre %ni)ersit-,i'e esti&e0 era p%s (n !i$i&%'tate p%,in !e termenii pe &are (i $o'osea to)ar-*%' s-%. =ot%*i0 era peri&%'os s- par- (ntre&%t (n *tiin,(ntr.%n b%$et p%b'i& *i (n $a,a m%'tora !intre &'ien,ii s-i. A*a &- *i.a as&%ns &5t !e bine a p%t%t 'ipsa !e &%no*tin,e *i a r5s &% (n,e'es !e par&ar $i $ost )reo +'%m- (n s%bstrat0 pe &are n%mai e' *i !o&tor%' o (n,e'e+ea%. =oate a&estea a% $ost atent obser)ate !e as&%'t-tori0 &are s&>imba% pri)iri !e aprobare *i &%)inte'e I%n om inte'i+entJ *i I@a&&ine)a *tie0 &re! &- a&e'a este !omn%' AippetJ0 s.a% a%7it (n !i$erite p-r,i a'e &amerei0 !rept +aran,ii a'e a!mira,iei as&%'t-tori'or s-i. ?n&%ra6at !e a&e*tia0 a)o&at%' s.a ri!i&at !in s&a%n *i (ntor&5n!%.se &% spate'e &-tre $o& *i &% $a,a &-tre a%!ien,-0 &ontin%-L

120

M Fi%' '%i NattN0 sa% $i%' nim-n%i. Sper &- t5n-r%' n% )a '-sa prob'ema nere7o')at-. Este o ,ar- a 'e+i'or *i mi.ar p'-&ea s- )-! &%m este ata&at- &% b%n- &re!in,- prob'ema !a&- %n om &are !e,ine sa% sp%ne &- !e,ine o s%t- !e mii !e a&ri !e p-m5nt0 are !rept%ri mai m%'te !e a (mp%*&a pe &ine)a !e&5t are a't%'. Ce &re7i0 !o&tore =o!!O M O0 !omn%'e0 p-rerea mea este &- t5n-r%' (*i )a re)eni0 a*a &%m am sp%s mai !e)reme. Rana n% a a$e&tat o parte )ita'- *i pentr% &- +'on,%' a $ost s&os a*a !e repe!e0 iar %m-r%' a $ost bine (n+ri6it0 &%m sp%n e%0 n% &re! &- peri&o'%' este 'a $e' !e mare &%m ar $i p%t% s- $ie. M @omn%'e @oo'itt'e0 &ontin%- a)o&at%' ri!i&5n! )o&ea0 s%nte,i ma+istrat *i *ti,i &e este 'e+e *i &e n% este 'e+e. E- (ntreb0 !omn%'e0 !a&(mp%*&area %n%i om este o prob'em- &are poate $i stabi'it- a*a !e %*orO S- pres%p%nem0 !omn%'e0 &- t5n-r%' ar $i a)%t o so,ie *i $ami'ie *i spres%p%nem &- ar $i $ost me&ani&0 &a !%mnea)oastr-0 !omn%'e *i spres%p%nem &- $ami'ia '%i !epin!ea !e e' pentr% >ran-. Fi s- mai pres%p%nem &- +'on,%'0 (n 'o& s- trea&- p%r *i simp'% prin &arne0 ar $i s$-r5mat omop'at%' *i '.ar *i s&>i'o!it pentr% tot!ea%na. E- (ntreb pe to,i0 !omni'or0 pres%p%n5n! &- a&esta ar $i $ost &a7%'0 n% ar a&or!a 6%ri%' &eea &e e% n%mes& re&ompense $r%moaseO C%m $ina'%' a&est%i $a's &a7 era a!resat (ntre+ii asisten,e0 Hiram n% s. a &onsi!erat 'a (n&ep%t so'i&itat pentr% a !a %n r-sp%ns. @ar !es&operin! o&>ii as&%'t-tori'or (n!repta,i &-tre e' (n a*teptare *i.a amintit !e (n&'ina,ii'e sa'e pentr% !is&riminarea 6%!i&iar- *i sp%se0 p-str5n! o an%mit- m-s%r- !e !e'iberare *i !emnitate. M Ei bine0 !a&- %n om '.ar (mp%*&a pe a't%'0 sp%se e' *i !a&- ar $a&e. o &% inten,ie0 iar 'e+ea ar sesi7a a&easta0 iar %n 6%ri% '.ar +-si )ino)at0 ar treb%i s- a!%&em (n !is&%,ie prob'ema %nei (n&>isori !e stat. M ?ntr.a!e)-r0 a*a ar treb%i0 !omn%'e0 r-sp%nse a)o&at%'. Ae+ea0 !omni'or0 n%.i respe&t- pe oamenii !intr.o ,ar- 'iber-. Este %na !intre mari'e bine&%)5nt-ri &are ne.a $ost transmis- !e str-mo*i0 &- to,i oamenii s%nt e+a'i (n $a,a 'e+ii0 a*a &%m s%nt *i pentr% nat%r-. @e*i %nii pot s- a&%m%'e7e propriet-,i0 nimeni n% *tie &%m0 !ar &% toate a&estea n% a% pri)i'e+i%' !e a (n&-'&a 'e+ea0 a*a &%m n% are a&est pri)i'e+i% ni&i &e' mai s-ra& om !in State. A*a )-! e% '%&r%ri'e0 !omni'or *i &re! &- !a&&ine)a ar !ori s- a!%&- (n !is&%,ie a&east- prob'em-0 s.ar s&oate &e)a !e ai&i pentr% a p'-ti pentr% sa')-0 >a !o&toreO M Ei bine0 !omn%'e0 r-sp%nse a&esta0 &are p-rea p%,in !eran6at !e (ntors-t%ra pe &are o '%a &on)ersa,ia0 6%!e&-tor%' =emp'e a $-&%t o promisi%ne (n $a,a oameni'or0 n% &- &%)5nt%' '%i ar )a'ora 'a $e' !e m%'t &a &eea &e a '-sat s&ris &% m5na '%i0 !ar a promis (n $a,a oameni'or. S-

181

m- +5n!es&0 era musiu Ae Q%o/ *i !omn%' Jones *i Maior%' Hartmann *i !omni*oara Pettibone *i mai era% pe aproape *i %n%' sa% !oi !intre ne+ri0 &5n! a sp%s &- b%7%nar%' '%i m- )a re&ompensa !in p'in pentr% &eea &e am $-&%t. M Promisi%nea a $ost $-&%t- (nainte sa% !%p- (n!ep'inirea ser)i&i%'%iO (ntreb- a)o&at%'. M S.ar p%tea s- $i $ost *i (nainte *i !%p- a&eea0 r-sp%nse !is&ret%' !o&tor0 !e*i s%nt si+%r &- a sp%s a&easta (nainte &a e% s- (n+ri6es& rana. M @ar se pare &- a sp%s &- b%7%nar%' '%i te )a re&ompensa0 !o&tore0 obser)- Hiram. A&%m n% *ti% !a&- 'e+ea )a ob'i+a %n om s-.*i ,in- o asemenea promisi%ne. S.ar p%tea s-.,i !ea b%7%nar%' '%i &% *ase pen&e (n e' *i s-.,i sp%n- s-.,i iei p'ata pentr% ser)i&i%' t-%. M A&easta n% ar $i o re&ompens- (n o&>ii 'e+ii0 (ntrer%pse a)o&at%'. N% &eea &e se n%me*te IBuid pro BuoJ0 iar b%7%nar%' n% poate $i &onsi!erat %n a+ent0 &i parte a %nei persoane0 (n a&est &a7. S%nt !e p-rere &- a&east- promisi%ne min&inoas- n% )a s%s,ine o a&,i%ne *i m- an+a6e7 s-.' ob'i+ s-.*i ,in- promisi%nea0 $-r- ni&i %n $e' !e onorari%0 !a&- n% )a p'-ti. @o&tor%' n% a r-sp%ns a&estei prop%neri0 !ar a $ost )-7%t &%m (*i ar%n&a o&>ii (n 6%r%' '%i0 &a pentr% a n%m-ra martorii0 pentr% a p%tea !emonstra *i a&east- promisi%ne 'a o !at- )iitoare0 !a&- a*a &e)a ar $i ne&esar. Cn s%bie&t at5t !e spe&ta&%'os &%m era a&e'a !e a.' !a (n 6%!e&at- pe 6%!e&-tor%' =emp'e n% era $oarte p'-&%t pentr% &ei &are era% a&%m pre7en,i (ntr.%n 'o& p%b'i&. A %rmat o s&%rt- t-&ere0 (ntrer%ptn%mai !e !es&>i!erea %*ii *i &>iar !e intrarea '%i NattN. 4-tr5n%' )5n-tor (*i !%&ea (n m5n- to)ar-*%' &are n%.' !e7am-+ea ni&io!at- p%*&a. Fi !e*i to,i &ei pre7en,i era% &% &ap%' !es&operit0 &% eD&ep,ia a)o&at%'%i0 &are.*i p%rta &-&i%'a pe o parte0 &% %n aer p%,in *me&>er0 NattN se apropie !e $o& $-r- s-.*i s&>imbe !e'o& (n$-,i*area sa% (mbr-&-mintea '%i. I s.a% p%s &5te)a (ntreb-ri0 !espre )5nat%' pe &are.' %&isese0 'a &are e' a r-sp%ns ime!iat *i &% prea p%,in interes. Iar >an+i%'0 &are era $oarte apropiat !e NattN0 pentr% &- am5n!oi $%seser- so'!a,i (n tinere,ea 'or0 (i o$eri %n pa>ar &% o 'i&oare &are0 !a&- ne '%-m !%p- $e'%' (n &are a $ost primit-0 n% era %n m%sa$ir ne!orit. @%p- &e p-!%rar%' !-!% *i e' pe +5t b-%t%ra0 se a*e7- t-&%t pe &ap-t%' %n%ia !intre b%*tenii !in apropierea $o&%'%i *i s&%rta (ntrer%pere pe &are a pro!%s.o0 intrarea '%i. P-rea s- $i $ost %itat-. M M-rt%ria ne+ri'or n% ar p%tea $i '%at- (n &onsi!erare0 !omn%'e0 &ontin%- a)o&at%'0 pentr% &- s%nt &% to,ii proprietatea !omn%'%i Jones0

122

&are !isp%ne !e timp%' 'or. @ar eDist- o mo!a'itate prin &are 6%!e&-tor%' =emp'e sa% ori&are a't om0 ar p%tea $i ob'i+at s- p'-teas&- pentr% &- a (mp%*&at pe &ine)a *i pentr% (n+ri6irea me!i&a'- pe &are a &oman!at.o. EDist- o mo!a'itate0 )- sp%n *i a&easta $-r- s- mer+em 'a Itrib%na'%' +re*e'i'orJ !e asemenea. M Fi ai $a&e o +re*ea'- $oarte mare0 !omn%'e =o!!0 stri+- >an+i,a0 !a&- a,i re7o')a a&east- prob'ema &% 6%!e&-tor%' =emp'e pe &a'ea 'e+ii. E' are %n porto$e' 'a $e' !e '%n+ &a %n%' !in pinii -ia !e pe !ea' *i &are este %n om !i$i&i'0 !a&- te !eran6ea7- !ispo7i,ii'e '%i. J%!e&-tor%' =emp'e este %n om b%n *i &%mse&a!e *i &are (n mo! si+%r n% )a $a&e &eea &e treb%ie pentr% &- (' speria,i )oi &% 'e+ea. Sin+%ra obie&,ie pe &are o am $a,- !e e' este nep-sarea s%$'et%'%i s-%. N% este ni&i meto!ist0 ni&i papista*0 ni&i pre7biterian0 n% este nimi&. Fi e +re% !e &re7%t &- e'0 &are In% )a '%pta &ea !reapt- s%b o&rotirea %nei biseri&i obi*n%ite (n '%mea asta0 se )a +-si printre &ei a'e*i (n &er%riJ0 &%m sp%ne so,%' me%0 &e' &-r%ia )oi (i 7i&e,i &-pitan0 !e*i e% n% &%nos& !e&5t %n sin+%r &-pitan &are.*i merit- n%me'e. Sper &- Ciorap.!e.Pie'e n% )a $i prost s-.' p%npe b-iat s- re7o')e prin 'e+e. Pentr% &- )a $i o 7i nea+r- pentr% am5n!oi &5n! o s- trans$orma,i pie'ea %n%i anima' a*a !e b'5n! &a o oaie (n moti) !e !isp%t-. 4-iat%' este bine)enit s- bea +ratis p5n- &5n! %m-r%' '%i )a p%tea ,ine !in no% p%*&a. M Ei0 e*ti +eneroas-0 a% rostit &5te)a +%ri (n a&e'a*i timp0 pentr% &era o asisten,- (n &are o o$ert- 'ibera'- n% era re$%7at-. Iar )5n-tor%'0 (n 'o& s- eDprime in!i+narea pe &are treb%ia s- o simt-0 a%7in! !espre rana 'a &are $-&%se a'%7ie to)ar-*%' '%i0 !es&>ise +%ra (ntr. %n r5set nea%7it0 pentr% &are era at5t !e bine &%nos&%t. Fi !%p- a&eastmani$estare a %mor%'%i s-%0 r-sp%nseL M Ftiam &- 6%!e&-tor%' n.o s- $a&- nimi& &% &a'ibr% '%i mi&0 &5n! a &obor5t !in sanie. N% am )-7%t !e&5t o sin+%r- arm- !e &a'ibr% mi& &are tr-+ea bine *i era o p%*&- $ran,%7eas&- !e )5nat ra,e s-'bati&e0 pe 'a&%ri'e mari. A)ea o ,ea)- pe 6%m-tatea &e'ei !e 'a p%*&a mea *i trimitea %n +'on, b%n (ntr.o +5s&- !e 'a o s%t- !e Nar7i. @ar era +re% &% )5nat%' *i a)eai ne)oie !e o bar&- s-.' a!%&i. C5n! am $ost &% Sir 3i''iam !in no% 'a $ran&e7i0 'a Fort%' Nia+ara0 to,i )5n-torii a% $o'osit p%*&a. Fi este o arm- peri&%'oas- (n m5na &e'%i &are *tie s- o (n&ar&e *i s- ,in- bine ,inta. C-pitan%' *tie0 pentr% &- sp%ne &- a $ost so'!at 'a S>ir'eN. Fi0 !e*i n% era% !e&5t ni*te !ra&i0 treb%ie s- *tie &%m (i t-iam pe $ran&e7i *i pe iroB%ois (n b%&-,e'e (n r-7boi%' a&e'a. C>in+a&>+oo20 &are (nseamn- IFarpe mareJ (n en+'e7-0 b-tr5n%' Jo>n Mo>e+an &are tr-ie*te (n &aban- 'a mine era %n mare '%pt-tor pe at%n&i *i mer+ea &% noi0 poate

189

s- sp%n- tot. @e*i tr-+ea (n toma>a/20 n% ar%n&a ni&io!at- mai m%'t !e %n +'on, sa% !o%-0 (nainte !e a 'e '%a s&a'p%ri'e. A0 &e s.a% mai s&>imbat )rem%ri'e !e at%n&i. Ei0 !o&tore0 n% era !e&5t o pote&- pe &are s- mer+i pe 6os0 sa% &e' m%'t o %rm- !e &ai0 !e.a '%n+%' '%i Ma>a/20 !e 'a &5mpii'e +ermane *i p5n- 'a $ort%ri. A&%m0 se sp%ne &- a% &onstr%it %n%' !intre !r%m%ri'e a'ea 'ate &% por,i !e.a '%n+%' r5%'%i. ?nt5i a% $-&%t !r%m%' *i !%p- a&eea '.a% (mpre6m%it &% %n +ar!. Am )5nat (ntr.%n anotimp (n partea !in spate 'a Waats2i''s0 'a o pa'm- !e a*e7-ri *i &5inii pier!ea% mere% miros%'0 &5n! a6%n+ea% 'a *osea0 a*a !e &ir&%'ate era%0 !e*i n% pot sp%ne &- anima'%' era !e o ras- prea b%n-. 4-tr5n%' He&tor miroase o &-prioar- toamna0 !e.a '%n+%' &e'ei mai 'ate &5mpii !in Otse+o *i asta (nseamn- o mi'- *i 6%m-tate. Am m-s%rat.o e% (ns%mi pe +>ea,-0 &5n! re+i%nea a $ost inspe&tat- (n %rma a&or!%'%i in!ian. M Mi se pare &- n% este !e&5t %n &omp'iment penibi'0 NattN0 s-.i sp%i &amara!%'%i t-% pe n%me'e &e'%i r-%0 sp%se >an+i,a. Fi n% se aseam-n- &% %n *arpe0 a*a &%m arat- b-tr5n%' Jo>n a&%m. Nimro! ar $i %n n%me mai potri)it pentr% b-iat *i %n%' mai &re*tin0 &-&i !%p- &5te )-! e% )ine !in 4ib'ie. Ser+ent%' mi.a &itit &apito'%' !espre e' (n noaptea !inaintea bote7%'%i me% *i &e sentiment $r%mos am a)%t &5n! am as&%'tat &e mi se &itea !in 4ib'ie. M 4-tr5n%' Jo>n *i C>in+a&>+oo2 era% $oarte !i$eri,i 'a (n$-,i*are0 r-sp%nse )5n-tor%'0 s&%t%r5n!%.*i &ap%' !in &a%7a amintiri'or sa'e me'an&o'i&e. ?n r-7boi%' !in T58 era (n $'oarea )5rstei *i era mai (na't !e&5t a&%m &% trei in&i. @a&- '.ai $i )-7%t0 a*a &%m '.am )-7%t e% (n !iminea,a (n &are '.am b-t%t pe @ies2a%0 !in spate'e pere,i'or !e b%*teni0 ai $i 7is &-.i &ea mai $r%moas- pie'e ro*ie pe &are ai p%s o&>ii )reo!at-. Era +o' p5n- 'a br5%0 n% p%rta !e&5t panta'oni !e p5n7- *i 6ambiere *i n% ai mai $i )-7%t ni&io!at- o &reat%r- a*a !e $r%mos pi&tat-. O parte a $e,ei sa'e era ro*ie *i &ea'a't- nea+r-. A)ea &ap%' ras0 &% eD&ep,ia &5tor)a $ire !e p-r (n &re*tet0 %n!e p%rta %n mo, !in pene !e )%'t%r0 'a $e' !e &o'orate !e par&- era% !esprinse !in &oa!a %n%i $a7an. Se pi&tase pe toate p-r,i'e0 &a s-.*i arate anatomia0 p5n- *i &oaste'e0 tot. C>in+a&>+oo2 a)ea +%st pentr% asemenea '%&r%ri0 (n&5t n.am mai )-7%t ni&io!at- pe p-m5nt %n r-7boini& mai $ioros !e&5t e'0 &% (n$-,i*area sa &>ea'- *i (n$ri&o*-toare0 &% &%,it%' *i se&%rea '%i. Fi.a $-&%t !atoria &a %n a!e)-rat b-rbat0 !e asemenea0 pentr% &- '.am )-7%t a !o%a 7i &% treispre7e&e s&a'p%ri (n ,-r%*%' '%i. Fi o s- sp%n asta pentr% IMare'e FarpeJ0 &- (ntot!ea%na se '%pta !rept *i n% a '%at s&a'p%' ni&i %n%i pe &are n% '.a omor5t &% proprii'e '%i m5ini.

124

M 4ine0 bine0 stri+- >an+i,a0 o '%pt- este ori&%m o '%pt- *i s%nt tot $e'%' !e obi&ei%ri pentr% e'e. @e*i n% pot s- sp%n &- a* )rea s- &iop5r,es& %n &orp !%p- &e i.a ie*it toat- s%$'area !in e'. Fi ni&i n% &re! &- a*a &e)a poate $i s%s,in%t !e o !o&trin-. Sper0 ser+ent%'e0 &% n% ai a6%tat ni&io!at'a asemenea '%&r%ri !r-&e*ti. M Era !atoria mea s- m- ,in (n r5n!0 sa% s- m- opres& sa% s- mer+ (n $%n&,ie !e &ei !in $r%nte sa% &ei !e 'a %rm-0 r-sp%nse )eteran%'. Eram at%n&i (n $ort *i (mi p-r-seam rar 'o&%'0 n.am )-7%t !e&5t p%,ini s-'bati&i0 pe &ei &are era% pe $'an&%ri sa% (n $a,-0 (n&-ier5n!%.se. ?mi a!%& aminte &%m o !at- am a%7it pomenin!%.se !e IMare'e FarpeJ0 &%m i se sp%nea0 pentr% &- era o &-petenie ren%mit-. @ar n% m.am a*teptat ni&io!at- s-.' )-! &- se a'ia7- &a%7ei &re*tine *i &i)i'i7a,iei0 a*a &%m este b-tr5n%' Jo>n. M O0 a $ost bote7at !e mora)ieni0 &are a% $ost (ntot!ea%na $oarte apropia,i !e !e'a/ari0 sp%se Ciorap.!e.Pie'e. P-rerea mea este &- !a&ar $i $ost '-sa,i sin+%ri0 n% ar mai eDista a&%m asemenea $apte pe &%rs%' s%perior ai &e'or !o%- r5%ri *i &- a&este !ea'%ri ar $i p%t%t $i (ntre,in%te 'a $e' !e bine &a re+i%ne !e )5n-toare !e &-tre posesor%' 'or !e !rept0 &are n% este prea b-tr5n &a s- !%&- o p%*&- *i )e!erea &-r%ia este 'a $e' !e a!e)-rat- &a %n )%'t%r pes&ar p5n!in!. A $ost (ntrer%pt !e a'te 7+omote !e pi&ioare b-t%te (n p-m5nt 'a %*- *i ime!iat intr- +r%p%' !e 'a &ona&0 %rmat !e in!ian%' (ns%*i. Capitolul XIV. +Uite o can de un litru# o can de o pint( ;uma de pint# Can c"t un pahar# 3umtate de pahar# ru'edenii 3aponeze# 2i castronul maroniu D Bem .n cinstea recoltei de orz( Cura3o%ii mei 'ie$i# 'em .n cinstea recoltei de orz(1 C5nte& !e petre&ere. Apari,ia a&estor noi m%sa$iri a pro!%s p%,in- a+ita,ie0 iar a)o&at%' a pro$itat !e a&est moment pentr% a se stre&%ra a$ar- !in &amer-. Cei mai m%',i !intre b-rba,i s.a% apropiat !e Marma!%2e *i i.a% s&%t%rat m5na (ntins-0 sper5n! &- I6%!e&-tor%' se sim,ea bineJ0 (n timp &e Maior%' Hartmann *i.a p%s !eoparte p-'-ria *i per%&a *i a (n'o&%it.o pe a&easta !in %rm- &% o &-&i%'- !e noapte &-'!%roas- *i ,%+%iat-0 !in '5n-. E' se

185

a*e7- $oarte 'ini*tit 'a %n &ap-t a' so$a'ei0 &are $%sese e'iberat !e $ost%' s-% o&%pant. S&oase apoi &%tia &% t%t%n0 iar >an+i%' (i (nm5n- o pip&%rat-. C5n! re%*ise s- ri!i&e %n nor !e $%m0 Maior%' p%$-i (n!e'%n+ *i apoi0 (ntor&5n!%.*i &ap%' spre bar0 sp%seL M PettN0 a!% +ro+%' &a'!. ?ntre timp0 6%!e&-tor%' se sa'%tase &% &ea mai mare parte a &e'or &are era% pre7en,i *i se a*e7- a'-t%ri !e Maior0 iar Ri&>ar! se +r-bi s- o&%pe &e' mai &on$ortabi' 'o& !in &amer-. @omn%' AeQ%oi a $ost %'tim%' &are s.a a*e7at *i ni&i n% a !orit s-.*i +-seas&- %n 'o& permanent0 p5n- &5n! n% s.a asi+%rat prin m%t-ri repetate &- n% ar $i p%t%t s- primeas&- o ra7!e &-'!%r- )re%n%' !intre oamenii pre7en,i. Mo>e+an a +-sit %n 'o& 'a %n%' !intre &apete'e %nei b-n&i0 !est%' !e aproape !e bar. C5n! a&este m%ta,ii a% (n&etat0 6%!e&-tor%' a remar&at &% b%n!ispo7i,ieL M Ei0 bine0 4ettN0 )-! &- r-m5i 'a $e' !e pop%'ar- pe ori&e )rem%ri0 (mpotri)a t%t%ror ri)a'i'or *i printre oamenii !e toate re'i+ii'e. C%m ,i.a p'-&%t s'%6baO M Aia a $ost s'%6b-O eD&'am- >an+i,a. N% pot s- sp%n &- n% a $ost re7onabi'-0 !ar &ei &are se r%+a% era% $oarte 6ena,i. N% este '%&r% p%,in &a %n tr%p !e &in&i7e&i *i no%- !e ani s- se mi*te a*a !e m%'t (n biseri&-. Ori&%m0 !omn%' Krant pare %n om &% >ar *i !e)otat0 iar &asa '%i pare %mi'-. Cite Jo>n0 ia o &an- !e &i!r% ameste&at &% p%,in />is2N. Cn in!ian bea &i!r%0 !e*i n% este ni&io!at- (nsetat. M =reb%ie s- sp%n0 obser)- Hiram0 !%p- &e a me!itat %n timp0 &- a $ost o prob'em- !e 'imb-. Fi &re! &- a pro!%s satis$a&,ie !est%' !e mare. =ot%*i0 &re! &- o parte a $ost i+norat- sa% (n'o&%it- &% a't&e)a. @ar 'a %rma %rmei b-n%ies& &-0 !eoare&e a $ost %n !is&%rs s&ris0 n.a $ost s&>imbat 'a $e' !e %*or &a at%n&i &5n! %n preot ,ine o pre!i&- $-r- noti,e. M A0 a&o'o.i b%ba0 !omn%'e 6%!e&-tor0 stri+- >an+i,a. C%m poate sstea &ine)a *i s- pre!i&e &% proprii'e sa'e &%)inte0 &5n! tot &eea &e 7i&e este s&ris *i este 'a $e' !e 'e+at !e noti,e &a *i %n !ra+on pi&tat !e ,-r%*%' &are (' s%s,ine. M Ei bine0 ei bine0 stri+- Marma!%2e0 $-&5n! semn &% m5na pentr% a $a&e 'ini*te0 s.a sp%s !est%'. A*a &%m ne.a sp%s !omn%' Krant0 eDist!i$erite sentimente $a,- !e a&est s%bie&t *i !in p%n&t%' me% !e )e!ere0 e' a )orbit &% m%'t- (n,e'ep&i%ne. @e&i0 Jot>am0 mi s.a ap%s &- ,i.ai )5n!%t +ospo!-ria %n%i &o'onist no%0 te.ai m%tat (n sat *i ,i.ai !es&>is o *&oa'-. Gi.a !at banii (n m5n- sa% te.ai t5r+%itO 4-rbat%' &-r%ia i s.a a!resat ast$e' o&%pa %n 'o& &>iar (n spate'e

126

6%!e&-tor%'%i *i0 &ine)a &are n% era &on*tient !e spirit%' !e obser)a,ie a '%i Marma!%2e0 ar $i &re7%t &- a s&-pat $-r- s- $ie )-7%t. A)ea o si'%ets'ab-0 'ipsit- !e $orme0 &% o eDpresie !e nem%',%mire pe &>ip *i (ntrea+a sa a'%ra a)ea %n aer 'ipsit !e )'a+-. @%p- &e i s.a )orbit ast$e'0 !%p- &e s. a (ntors *i s.a r-s%&it p%,in0 pentr% a se pre+-ti0 r-sp%nseL M O parte n%merar0 o parte (n nat%r-. Am )5n!%t %n%ia !in P%m$ietman0 &are era p%,in pre)-7-tor. =reb%ia s-.mi !ea 7e&e !o'ari pe a&r% pentr% 7one'e !esp-!%rite *i %n !o'ar pe a&r% pentr% prima &oast!in p-r,i'e (mp-!%rite *i ne.am p%s !e a&or! s- '-s-m &'-!iri'e oameni'or. A*a &- e% '.am &>emat pe A*a Monta+%0 iar e' '.a &>emat pe Absa'om 4ement0 iar &ei !oi '.a% &>emat pe b-tr5n%' !omn Napt>a'i Kreen. Fi ei a% $-&%t o *e!in,- *i s.a% >ot-r5t pentr% opt7e&i !e !o'ari pentr% &'-!iri. A% $ost !oispre7e&e a&ri !e p-m5nt !esp-!%rit pentr% 7e&e !o'ari *i opte7i *i opt pentr% %n !o'ar *i pentr% tot s.a a6%ns 'a !o%s%te opt7e&i *i *ase !e !o'ari *i 6%m-tate0 !%p- &e i.am p'-tit pe oameni. M Hm0 $-&% Marma!%2e0 &5t ai p'-tit pentr% *&oa'-O M P-i0 (n a$ar- !e &e a6%n+e 'a 6%!e&-tor0 i.am !at $rate'%i me% o s%t!e !o'ari pentr% t5r+%ia'-. @ar mai e *i o &'-!ire no%- in&'%s- &are m.a &ostat (n&- *ai7e&i !e !o'ari *i i.am !at '%i Moise o s%t- !e !o'ari pentr% &- a &iop'it0 a $-&%t b%*teni *i a t-iat &% $er-str-%'0 a*a &- m.a a6%ns &% tot%' 'a !o%- s%te *ai7e&i !e !o'ari. @ar e a!e)-rat am &%'es !e m%'te ori re&o'te bo+ate !e a&o'o *i pentr% &- am '%at &% !o%-7e&i *i *ase !e !o'ari *i 6%m-tate mai m%'t !e&5t m.a &ostat0 &re! &- am $-&%t o a$a&ere b%n-. M @a0 !ar %i,i &- re&o'ta era a ta *i $-r- s- $a&i a$a&erea asta *i &- te. ai 'ipsit sin+%r !e !o%-7e&i *i *ase !e !o'ari. M O0 6%!e&-tor%' a sp%s tot%'0 sp%se b-rbat%'0 p-r5n! s- $a&- %n &a'&%' inte'i+ent. A mai !at *i o pere&>e !e &ai0 &are )a'orea7- o s%t&in&i7e&i !e !o'ari (n ori&e $e' !e bani *i o &-r%,- no%.no%,-. Cin&i7e&i !e !o'ari (n n%merar *i %n &e& b%n pentr% (n&- opt7e&i. Fi o *a 'atera'&are a $ost e)a'%at- 'a *apte *i 6%m-tate0 n% mai era% !e&5t !oispre7e&e *i'in+i (ntre noi. Am )r%t s- mai !ea *i %n set !e >am%ri *i s- ia% *i )a&a *i troa&a !e ap-. E' n% a )r%t0 !ar '.am &itit ime!iat0 e' a &re7%t &- ar treb%i s- &%mp-r *i obie&t%' -sta (nainte !e a p%tea $o'osi &-r%,a *i &aii. @ar *tiam *i e% &5te &e)a *i a* )rea s- *ti% 'a &e.i mai $o'ose*te troa&a a&%m. M.am o$erit s- ne t5r+%im !in no% pentr% o s%t- &in&i7e&i *i &in&i !e !o'ari. @ar ne)asta mea a sp%s &- )rea s- bat- %nt%'0 a*a &- am '%at %n p%tinei (n s&>imb. M Fi &e )rei s- $a&i (n iarna astaO N% treb%ie s- %i,i &- timp%' (nseamn- bani. M P-i0 !in moment !e (n)-,-tor%' s.a !%s (n s%!%' ,-rii &a s-.*i )a!-

187

mama0 &are se sp%ne &- o s- moar-0 am $ost !e a&or! s- am +ri6- !e *&oa'- p5n- &5n! se (ntoar&e. @a&- n% se (nr-%t-,e*te )remea (n prim-)ar-0 am !e +5n! s- intr% (n ne+o,0 sa% poate s- m- m%t 'a Kenesee. Se sp%ne &- se $a& a$a&eri b%ne a&o'o. @a&- ban%' tra+e 'a ban%'0 n% pot !e&5t s- (n)estes& (n a$a&erea mea0 pentr% &- am $ost &res&%t (ntr.o $abri&- !e panto$i. S.ar p-rea &- Marma!%2e n% a &re7%t &- pre7en,a a&est%ia era !est%' !e )a'oroas- pentr% a (n&er&a s-.' &on)in+- s- r-m5n- a&o'o %n!e era0 pentr% &- n% i s.a mai a!resat b-rbat%'%i0 &i *i.a (ntors aten,ia &-tre a'te s%bie&te. @%p- o s&%rt- pa%7-0 Hiram a (n!r-7nit s- p%n- o (ntrebareL M Ce )e*ti ne mai a!%&e 6%!e&-tor%' !e 'a Ae+is'at%r-O N% s.ar sp%ne &- s.a $-&%t mare '%&r% (n Con+res sesi%nea a&easta. Sa% poate &Fran&e7ii n% a% mai re%*it s- ,in- piept '%pte'or (n %'tim%' timpO M @e &5n! *i.a% !e&apitat re+e'e0 $ran&e7ii n% a% $-&%t a't&e)a !e&5t s- se '%pte. Cara&ter%' 'or na,iona' pare s- se $i s&>imbat. Am &%nos&%t m%',i $ran&e7i (n timp%' r-7boi%'%i nostr% *i &% to,ii mi s.a% p-r%t a $i !eosebit !e %mani*ti *i $oarte b%ni 'a inim-. @ar ia&obinii -*tia s%nt 'a $e' !e (nseta,i !e s5n+e &a ni*te b%'!o+i. M Era %n%' Ros>ambo/ &% noi (n 1orre2to/n0 stri+- >an+i,a *i era %n b-rbat $oarte $r%mos *i &a'%' 'or 'a $e'. A&o'o baterii'e en+'e7e '.a% r-nit pe ser+ent 'a pi&ior0 noro&%' s-.i o&o'eas&- pe eiS M :h# mon pau,re roiiS morm-i !omn%' AeQ%oi. M Ae+is'at%ra a mai !at ni*te 'e+i (n %'tim%' timp0 &ontin%Marma!%2e0 !e &are ,ara a)ea mare ne)oie. Printre a'te'e *i %n a&t &are inter7i&e pes&%it%' &% n-)oa!e (n a$ara se7on%'%i (n %ne'e !intre r5%ri'e *i 'a&%ri'e noastre mi&i. Cn a't a&t inter7i&e )5narea &-prioare'or (n '%ni'e !e +esta,ie. A&estea s%nt 'e+i pe &are oamenii ra,iona'i 'e &erea% !e m%'t. @ar e% n% (mi pier! speran,a &- )oi re%*i s- $a& o 'e+e prin &are t-ierea &opa&i'or $-r- a se respe&ta 'e+ea s- $ie &onsi!erat- &rim-. E5n-tor%' as&%'t- a&este !eta'ii &% o aten,ie ne&'intit- *i &5n! 6%!e&-tor%' a terminat0 r5se bat6o&oritorL M Po,i s-.,i $a&i &e 'e+i )rei0 !omn%'e 6%!e&-tor0 stri+- e'0 !ar pe &ine o s- p%i s- p-7eas&- m%n,ii (n 7i'e'e '%n+i !e )ar-0 sa% 'a&%ri'e (n timp%' nop,iiO E5nat%' e )5nat0 iar &e' &are.' +-se*te poate s-.' %&i!-. Asta a $ost 'e+ea (n a&e*ti m%n,i timp !e patr%7e&i !e ani0 *ti% si+%r. Fi &re! &- o 'e+e )e&>e $a&e &5t !o%- 'e+i noi. N%mai %n nepri&ep%t ar !ori s- (mp%*te o &-prioar- &% %n pa7ni& '5n+- e'0 !e&5t !a&- i s.ar $i to&it mo&asinii sa% i s.ar $i 7!ren,%it panta'onii0 pentr% &- are &arnea s'ab- *i !e proast- &a'itate. @ar o p%*&- r-s%n- &5teo!at- (ntre st5n&i0 pe ma'%'

128

'a&%'%i0 !e par&- s.ar $i tras &% &in&i7e&i !e arme o !at-0 ar $i +re% s-.,i !ai seama %n!e era &e' &are a ap-sat pe tr-+a&i. M ?narmat &% !emnitatea 'e+i0 !omn%'e 4%mppo0 r-sp%nse 6%!e&-tor%' +ra). Cn ma+istrat )i+i'ent poate pre)eni m%'t !in r-%' &are s.a $-&%t p5n- a&%m *i &are !e6a $a&e &a )5nat%' s- $ie !in &e (n &e mai rar. Sper s- tr-ies& s- )-! 7i%a &5n! !rept%ri'e %n%i om $a,- !e anima'e'e '%i !e )5nat s- $ie 'a $e' !e respe&tate &a !rept%ri'e pe &are 'e are as%pra $ermei sa'e. M @rept%ri'e *i $erme'e ta'e s%nt toate noi0 stri+- NattN0 !ar 'e+i'e ar treb%i s- $ie e+a'e *i s- n%.' apere pe %n%' mai m%'t !e&5t pe a't%'. Am (mp%*&at o &-prioar-0 mier&%rea tre&%t- s.a% (mp'init !o%- s-pt-m5ni *i s.a 7b-t%t printre n-me,ii !e 7-pa!- p5n- a s-rit peste %n +ar! )i%. ?n timp &e o %rm-ream0 mi.am prins pie!i&a p%*tii (ntre ni*te &ren+i *i am r-mas (n %rm-0 p5n- &5n! anima'%' a s&-pat p5n- 'a %rm-. A&%m a* )rea s- *ti% &ine treb%ie s-.mi p'-teas&- pentr% &-prioar- *i &e &-prioar$r%moas- eraS @a&- n% ar $i $ost +ar!%' a&e'a0 a* $i p%t%t s- o (mp%*& (n&- o !at-. Fi n.am tras ni&io!at- (n &e)a &e n% a)ea aripi mai m%'t !e trei ori 'a r5n!0 (n 7i'e'e me'e !e (n&ep%t. N%0 n%0 !omn%'e 6%!e&-tor0 )5nat%' e tot mai rar !in &a%7a $ermieri'or *i n% a )5n-tori'or. M K-brioare'e n% mai s%nt 'a $e' !e m%'te &%m era% pe )remea )e&>i%'%i r-7boi0 4%mppo0 sp%se maior%'0 &are as&%'tase &% aten,ie printre norii '%i !e $%m. @ar p-m5nt%' t-% n% este $-&%t &a s- &reas&+-brioare'e be e'0 &i bentr% +re*tini. M P-i0 !omn%'e maior0 &re! &- e*ti %n prieten a' 6%sti,iei *i a' !rept%ri'or0 !e*i mer+i a*a !e !es (n &asa &ea mare. @ar e +re% pentr% ori&e om &5n! 'e+ea (i inter7i&e a&ti)itatea &instit- &are a6%t- ss%pra)ie,%ias&-0 mai a'es &5n! ar $i $ost &ore&t s- poat- )5na sa% pes&%i (n ori&e 7i !in s-pt-m5n-0 sa% (n &ea mai b%n- parte a patent%'%i0 !a&a*a )rea e'. M =e (n,e'e+0 Ciorap.!e.Pie'e0 r-sp%nse maior%'0 $iD5n!%.*i o&>ii ne+ri0 &are trimitea% pri)iri &i%!ate pe )5n-tor. @ar n% ai $ost (ntot!ea%na a*a te pre)-7-!or *i s- $ii a!5! te (n+ri6ora! te &e )a $i. M Poate &- n% am a)%t o&a7ia0 sp%se )5n-tor%'0 p%,in s%p-rat *i apoi se &%$%n!- (n t-&ere *i r-mase 'ini*tit o )reme. M J%!e&-tor%' sp%nea &e)a !espre $ran&e7i0 remar&- Hiram !%p- &e pa%7a se pre'%n+ise %n timp. M @a0 !omn%'0 r-sp%nse Marma!%2e0 ia&obinii $ran&e7i par s- trea&!e 'a o $apt- imora'- 'a a'ta. Fa& (n &ontin%are &rime'e a&e'ea pe &are 'e 6%sti$i&- n%min!%.'e eDe&%,ii. A,i a%7it &- a% a!-%+at moartea re+inei 'or 'a '%n+a 'ist- !e &rime pe &are a% $-&%t.o.

189

M Les monstresS eD&'am- !omn%' AeQ%oi0 (ntor&5n!%.se (n s&a%n0 (ntr.%n a&&es !e &on)%'sie. M Pro)in&ia Aa Een!ee este p%stiit- !e tr%pe'e rep%b'i&ii *i s%te !e 'o&%itori ai re+i%nii0 &are a% simpatii re+a'iste0 s%nt (mp%*&a,i pe r5n!. Aa Een!ee este %n !istri&t !in s%!.est%' Fran,ei &are este (n&- $oarte apropiat- !e $ami'ia 4%rboni'or. ?n mo! si+%r !omn%' AeQ%oi *tie mai m%'te !espre ea *i poate s- ne.o !es&rie mai $i!e'. M Non# non# non# mon cher ami0 r-sp%nse $ran&e7%' &% o )o&e (n-b%*it-0 !ar )orbin! repe!e *i +esti&%'5n! &% m5na !reapt-0 &a *i &%m ar $i imp'orat mi'-0 (n timp &e &% m5na st5n+- (*i a&operea o&>ii. M S.a% !%s m%'te '%pte (n %'tim%' timp0 &ontin%- Marma!%2e0 iar (n$%ria,ii rep%b'i&ani &5*ti+- prea !es. Ori&%m0 n.a* p%tea sp%ne &- (mi pare r-% &- a% '%at =o%'on.%' !e 'a en+'e7i0 pentr% &- a% %n !rept as%pra a&est%i ora*. M A>0 a>0 eD&'am- !omn%' 'e Q%oi0 s-rin! (n pi&ioare *i a+it5n!%.*i am5n!o%- bra,e'e &% m%'t- (ns%$'e,ire. Ces &nglaisS Fran&e7%' &ontin%- s- se mi*te (ns%$'e,it prin &amer- timp !e &5te)a min%te0 eD&'am5n! mere% &a pentr% sine. C5n! s.a '-sat &op'e*it !e nat%ra &ontra!i&torie a sentimente'or sa'e0 se repe7i !eo!at- a$ar- !in &amer- *i a $ost )-7%t &%m mer+ea &% +re% prin 7-pa!- &-tre mi&%' s-% ma+a7in0 a+it5n!%.*i bra,e'e (n s%s0 !e par&- ar $i )r%t s- primeas&- o sa'%tare !in partea '%nii. P'e&area '%i n% a s%rprins pe nimeni0 pentr% &s-tenii era% obi*n%i,i &% $e'%' s-% !e a $i. @ar Maior%' Hartmann r5se tare pentr% prima !at- (n timp%' )i7itei sa'e0 (n timp &e.*i ri!i&a >a'ba *i sp%seL M Fran&e7%' este neb%n0 tar n% e p%n !e nimi& &5nt )ine )orba !e p-t%r-L este beat te $eri&ire. M Fran&e7ii s%nt so'!a,i b%ni0 sp%se &-pitan%' Ho''ister0 i.am a)%t s%b &ontro' )reme b%n- 'a 1or2to/n *i ni&i n% &re!0 !e*i s%nt %n ne*ti%tor &5n! )ine )orba !e mari'e mi*&-ri a'e armatei0 &- ED&e'en,a sa ar $i $ost (n stare s- mear+- (mpotri)a '%i Corn/a''is $-r- (nt-rit%ri'e 'or. M Sp%i a!e)-r%'0 ser+ent0 (' (ntrer%pse so,ia '%i *i a* )rea s.o ,ii tot a*a. Fran&e7ii s%nt $oarte $r%mo*i *i &5n! am oprit &-r%,a at%n&i &5n! t% o (mpin+eai0 %n re+iment !e $ran&e7i m-r*-'%ia pe '5n+- noi0 (n&er&5n! s- p-stre7e so'!a,ii !e &arier- *i i.am ser)it !%p- &%m a% )r%t ei. @a&am primit *i p'at-O Si+%r &- am primit &5te)a &oroane )a'oroase. Pe !ra&%' !a&- p%tea% s- str5n+- r5n!%ri'e0 pentr% bani sa% !in !ra+oste. O0 @%mne7e% s- m- ierte &- (n6%r *i )orbes& !e asemenea )anit-,i. @ar asta pot s.o sp%n !espre $ran&e7iL a% p'-tit &% ar+in,i b%ni *i *tia% s- bea

130

$r%mos !in pa>ar0 pentr% &- '-sa% (ntot!ea%na o pi&-t%r- !e b-%t%r- &5n! (' !-!ea% (napoi. Fi a$a&eri'e ies bine !omn%'e 6%!e&-tor0 &5n! se p'-te*te bine0 iar &'ien,ii n% s%nt prea preten,io*i. M O a$a&ere prosper-0 !oamn- Ho''ister0 sp%se Marma!%2e. @ar &e s.a (nt5mp'at &% Ri&>ar!O S.a ri!i&at iar ime!iat &%m s.a a*e7at *i n% s.a mai (ntors !e at5ta timp (n&5t m- tem &- a (n+>e,at. M N.ai ni&i o +ri6- (n pri)in,a asta0 )ere @%2e0 stri+- b-rbat%' (ns%*i. A$a&eri'e pot s- te (n&-'7eas&- p5n- *i (n noaptea &ea mai re&e &are s.a stre&%rat )reo!at- (n m%n,ii -*tia. 4ettN0 so,%' t-% mi.a sp%s &5n! ie*eam !in biseri&-0 !espre por&ii )o*tri &- a% $-&%t r5ie. A*a &- am ie*it p%,in s- m- %it 'a ei *i am )-7%t &- e a!e)-rat. Fi !%p.aia m.am !%s0 !o&tore *i '.am p%s pe b-iat%' t-% s-.mi &5nt-reas&- o p$%n!ie !e sare *i am ameste&at.o &% '-t%ri'e 'or. P%n r-m-*a+ o b%&at- !e &-prioar- &ontra %nei )e)eri,e &en%*ii &- o s- $ie mai bine (ntr.o s-pt-m5n-. A*a0 !oamnHo''ister0 a&%m s%nt +ata pentr% o >a'b- ab%rin!- !e $'ip. M Ftiam e% &- asta o s- )rei0 sp%se +a7!a0 este pre+-tit- *i +ata s!ea (n $iert. @ra+- ser+ent%'e0 )rei s-.mi !ai $ier%'O N%0 &e' !in $o&%' !in spate0 e ne+r%0 o s-.' )e7i t%. A0 '.ai +-sit. Cita,i.)- !a&- n% e ro*% &a o )i*in-. 4-%t%ra se (n&-'7ise *i Ri&>ar! '%- o sorbit%r-0 a*a &%m $a& b-rba,ii &5n! s%nt &on)in*i &- to&mai a% $-&%t %n '%&r% !e*tept0 mai a'es !a&- 'e p'a&e *i b-%t%ra. M O0 &e m5n- ai0 4ettN0 eDpert- (n ameste&area $'ip.%'%iS stri+Ri&>ar! &5n! se opri &a s-.*i tra+- r-s%$'area. C>iar *i $ier%' *i.a '-sat aroma0 ia0 Jo>n0 bea0 om%'e0 beaS E% *i !o&tor%' =o!! am $-&%t treabb%n- &% %m-r%' b-iat%'%i a&e'a (n seara asta. @%2e0 am s&ris %n &5nte& &5t ai $ost p'e&at (ntr.o 7i &5n! n% a)eam nimi& !e $-&%t. A*a &- o s-.,i &5nt &5te)a )ers%ri0 !e*i n% m.am >ot-r5t 'a o me'o!ie an%me (n&-. Ce e ,ia$a# dac nu un decor pentru gri3i# Unde fiecare tre'uie s munceasc din greu5 &tunci s fim ,eseli# s/artm c noi suntem O m"n de oameni de trea'# chiar rari# Ce pot s r"d# s c"nte din zori p"n/n noapte( &tunci s fim ,eseli# - uitm de pro'leme# Cci gri3ile fac un om t"nr crunt( M Ei0 @%2e0 &e &re7i !e astaO Mai e o stro$-0 pe &are am s&ris.o0 !ar mai am %'tim%' )ers. Ei0 b-tr5ne Jo>n0 &e &re7i !e m%7i&-O E 'a $e' !e b%n- &a *i 'a &5nte&e'e )oastre !e r-7boi0 >5mO M E b%n0 sp%se Mo>e+an0 &are se (n$r%ptase !in p'in &% b-%t%ri'e

191

>an+i,ei *i !e asemenea0 ar-tase respe&t%' &%)enit >a'be'or '%i Marma!%2e *i a'e maior%'%i0 &are tre&ea% !in m5n- (n m5n-. M Pra)o0 pra)o0 Ri&>artS stri+- maior%'0 ai &-r%i o&>i ne+ri (n&ep%ser- s- se %me7eas&-. Pra)isimo0 e %n &5nte& b%n. =ar NattN 4%mppo are %n%' mai p%n. Ciorap.!e.Pie'e0 n% )rei s- &5n,iO Sp%ne0 b-tr5ne0 n% )rei s- &5n,i &5nte&%' !espre '%pii t-iO M N%0 n%0 !omn%'e maior0 r-sp%nse )5n-tor%'0 s&%t%r5n!%.*i &ap%' trist. Am tr-it s- )-! &eea &e n% am &re7%t &- o&>ii )or )e!ea )reo!atpe a&este !ea'%ri *i n% mai am inim- s- &5nt. @ar &e' &are are !rept%' !e a $i st-p5n *i &on!%&-tor ai&i este $or,at s- bea0 at%n&i &5n! este (nsetat0 7-pa!- topit-. Ae st- r-% &e'or &are a% tr-it prin !-rni&ia '%i s- se )ese'eas&-0 !e par&- n.ar mai $i nimi& pe '%me !e&5t soare *i )ar-. ?n timp &e )orbea0 Ciorap.!e.Pie'e (*i '-s- !in no% &ap%' pe +en%n&>i *i (*i as&%nse &>ip%' !%r *i ri!at (n m5ini. =re&erea !e 'a $ri+%' eD&esi) !e a$ar- 'a &-'!%ra !in b%$et *i sorbit%ri'e repetate *i '%n+i pe &are Ri&>ar! 'e '%a !in b-%t%ra '%i e'iminaser- !e6a ori&e !is&repan,- !intre e' *i rest%' in)ita,i'or (n &e pri)e*te spirit%' petre&-re,. A&%m (i (ntin!ea )5n-tor%'%i !o%- >a'be a!emenitoare !e $'ip (nsp%mat0 (n timp &e (i stri+a a&est%iaL M Hei0 Cr-&i%n $eri&it0 b-tr5ne. Soare *i )ar-S N%0 e*ti orb Ciorap. !e.Pie'e. E )orba !e '%mina '%nii *i iarn-0 ia o&>e'arii -*tia *i !es&>i!e o&>ii. Aas-.ne s- ne )ese'im. Fi s- %it-m !e prob'eme0 C-&i +ri6i'e $a& %n om t5n-r &-r%nt. M A%7i &e )o&e trem%r-toare are b-tr5n%' Jo>nO Ce m%7i&- a' naibii !e p'i&tisitoare mai a% *i &5nte&e'e astea in!iene0 n%.i a*a0 !omn%'e maiorO M- (ntreb !a&- ei &5nt- )reo!at- !%p- note. ?n timp &e Ri&>ar! &5nta *i )orbea0 Mo>e+an emitea ni*te s%nete monotone0 bana'e0 p-str5n! m-s%ra printr.o mi*&are %*oar- a &ap%'%i *i tr%p%'%i. N% rostea !e&5t &5te)a &%)inte *i a&estea (n 'imba '%i nati)-0 a*a &- n%mai e' *i NattN p%tea% s- 'e (n,e'ea+-. F-r- s-.' ba+e (n seampe Ri&>ar! a &5ntat mai !eparte %n soi !e me'o!ie &am s-'bati&- *i me'an&o'i&-0 &are se %r&a %neori0 &% note br%*te *i &am a&%te0 iar apoi &-!ea iar (n ton%ri'e 6oase0 trem%r-toare0 &are p-rea s- $ie &ara&teristi&m%7i&ii sa'e. Aten,ia &e'or pre7en,i p-rea a&%m (mp-r,it-X b-rba,ii !in spate $ormaser- mi&i +r%p%ri0 %n!e !is&%ta% !i)erse s%bie&te0 printre &are &e'e mai obi*n%ite era% &e'e 'e+ate !e )in!e&area por&i'or !e r5ie *i pre!i&a preot%'%i Krant. ?n a&est timp0 !omn%' =o!! se str-!%ia s-.i eDp'i&e '%i Marma!%2e nat%ra r-nii pe &are i.o $-&%se t5n-r%'%i )5n-tor. Mo>e+an a

132

&ontin%at s- &5nte0 (n timp &e &>ip%' '%i se +o'ea !e ori&e eDpresie0 !e*i0 !in &a%7a p-r%'%i s-% +ros *i st%$os0 p-rea s- &apete o eDpresie !e $ero&itate br%ta'-. Note'e '%i !e)enea% tot mai (na'te *i (n &%r5n! a% !e)enit at5t !e p%terni&e0 (n&5t a% $-&%t &a !is&%,ii'e s- (n&ete7e ime!iat. E5n-tor%' *i.a ri!i&at &ap%' iar *i i s.a a!resat b-tr5n%'%i '%pt-tor &% &-'!%r-0 (n 'imba !e'a/ari'or0 !ar pentr% bine'e &ititori'or no*tri (i )or re!a &%)inte'e (n en+'e7-L M @e &e &5n,i !espre '%pte'e ta'e *i !espre r-7boini&ii pe &are i.ai %&is0 C>in+a&>+oo20 &5n! &e' mai mare !%*man0 &e' &are.' (mpie!i&- pe =5n-r%' E%'t%r s- se b%&%re !e !rept%ri'e sa'e0 este '5n+- tineO Am '%ptat (n r-7boaie 'a $e' !e m%'te &a ori&are !intre r-7boini&ii !in trib%' t-%0 !ar n% m- pot '-%!a &% $apte'e me'e (ntr.%n asemenea moment. M O&>i.!e.Foim0 r-sp%nse in!ian%'0 (n!ep-rt5n!%.se !e 'o&%' s-% &% %n pas nesi+%r0 s%nt Mare'e Farpe a' !e'a/ari'or. Pot s- +-ses& %rma trib%'%i min+oe &a %n *arpe &are $%r- o%-'e %nei p-s-ri *i s- 'e !a% o 'o)it%r- morta'- &a %n%i *arpe &% &'opo,ei. A'b%' a $-&%t se&%rea '%i C>in+a&>+oo2 '%&ioas- &a ape'e '%i Otse+o (n '%mina soare'%i 'a ap%s0 !ar ea e ro*ie !e s5n+e'e maB%asi'or. M Fi !e &e i.ai %&is pe r-7boini&ii min+oeO N% pentr% a p-stra a&este 'o&%ri !e )5n-toare *i 'a&%ri pentr% &opiii tat-'%i t-%O Fi n% i.a% $ost e'e !ate Ce'%i.&are.m-n5n&-.$o& (ntr.o *e!in,- so'emn-O Fi n% &%r+e s5n+e !e r-7boini& prin )ene'e %nei tinere &-petenii0 &are ar treb%i s- )orbeas&tare0 a&o'o %n!e )o&ea '%i !e.abia se a%!e a&%mO ?n!emn%' )5n-tor%'%i p-rea s- tre7eas&- (ntr.o an%mit- m-s%r$a&%'t-,i'e t%'b%rate a'e in!ian%'%i0 &are (*i (ntoarse $a,a &-tre as&%'t-tori *i se %it- $iD &-tre 6%!e&-tor. ?*i s&%t%r- &ap%'0 ar%n&5n!%.*i p-r%' !e pe $a,- *i (*i ar-t- o&>ii (n &are str-'%&ea o eDpresie !e resentiment s-'bati&. @ar n% era e' (ns%*i. M5na '%i p-rea s- $a&- %n e$ort in%ti' s- !ea !r%m%' se&%rii0 a' &-rei m5ner era prins !e &%rea%a '%i0 (n timp &e o&>ii '%i !e)enea% (n&et 'ipsi,i !e ori&e eDpresie. ?n a&e' moment0 Ri&>ar! i.a (ntins (n $a,- o >a'b-0 iar eDpresia $e,ei '%i s.a pres&>imbat (ntr.%n r5n6et i!iot *i ap%&5n! )as%' &% am5n!o%- m5ini'e0 se '-s- pe spate pe ban&- *i b-% p5n- se s-t%r-. Apoi p%se >a'ba !eoparte &% %n e$ort0 (n nep%tin,a be,iei sa'e. M S- n% $ie )-rsare !e s5n+e0 eD&'am- )5n-tor%'0 &5n! obser)&>ip%' in!ian%'%i (ntr.%n moment !e $ero&itate. @ar este beat *i n% mai poate $a&e r-%. A*a se (nt5mp'- &% to,i s-'bati&ii0 !a&- 'e !ai b-%t%r-0 !e)in ni*te &5ini. Ei bine0 )a )eni *i 7i%a (n &are se )a $a&e !reptate *i treb%ie s- a)em r-b!are *i bine(n,e'es &- nimeni n% p%tea s-.' (n,e'ea+-. Abia (n&>eiase0 &5n! Ri&>ar! stri+-L

199

M Ei0 b-tr5n%' Jo>n o s- a!oarm- (n &%r5n!. O$er-.i +-7!%ire (n >ambar0 &-pitane *i o s- p'-tes& e%. S%nt bo+at (n seara asta0 !e 7e&e ori mai bo+at !e&5t @%2e0 &% toate p-m5nt%ri'e '%i0 printre 'ot%ri mi'itare *i !atorii $inan,ate *i ob'i+a,i%ni *i ipote&i. =ai# s ne ,eselim# 2i s uitm de pro'leme# Cci durerea face un om t"nr crunt( 4ea0 re+e Hiram. 4ea0 !omn%' Sta%.!e+eaba150 bea0 !omn%'e0 (,i sp%n. Este A6%n%' Cr-&i%n%'%i0 &are n% )ine0 !%p- &%m *ti,i0 !e&5t o !at- pe an. M He0 >e0 >e0 !omn%' are &>e$ !e a &5nta (n seara asta0 sp%se Hiram0 a &-r%i &>ip !-!ea semne )-!ite !e re'aDare. Cre! mai !e+rab- &- o s$a&em o biseri&- a&o'o0 !omn%'eO M O biseri&-0 !omn%'e @oo'itt'eS O s- $a&em o &ate!ra'-S Epis&opi0 preo,i0 !ia&oni0 a!ministratori0 sa&ristie *i &or. Or+-0 or+anist0 printre $oaie. Pe 'or!%' HarrN0 &%m sp%ne 4en6amin0 o s- p%nem o t%r'- 'a &e'-'a't &ap-t a' ei *i o s- $a&em !o%- biseri&i !in %na. Ce 7i&i0 @%2e0 o s- p'-te*tiO Ha0 )ere 6%!e&-tor0 o s- p'-te*tiO M Ce +-'-+ie mai $a&i0 @i&2onS r-sp%nse Marma!%2e. E $oarte important s- a%! &e sp%ne !o&tor%' =o!!. Cre! &- ,i.ai !at !e6a seama !a&- este posibi' &a rana s- s%p%re7e *i s- p%n- m5na (n peri&o' pe )remea asta re&eO M N% se poate0 !omn%'e0 n% se poate0 sp%se E'nat>an0 (n&er&5n! seDpe&tore7e0 !ar nere%*in! !e&5t s- ar%n&e (n $o& %n 'i&>i! a'b0 sp%mos0 &a %n $%'+ !e 7-pa!-. N% este !e'o& posibi' &a o ran- at5t !e bine ban!a6at- s- s%p%re7e *i &% +'on,%' (n b%7%nar%' me%. @%p- &%m )orbe*te 6%!e&-tor%' !espre $apt%' &- o s-.' ia (n &asa '%i pe b-iat0 &re! ar $i &e' mai bine s- n% $i% p'-tit !e&5t o sin+%r- !at- pentr% ser)i&i%' me%. M Cre! &- a*a ar treb%i0 r-sp%nse Marma!%2e0 &% 75mbet%' a&e'a ar&%it &are (i '%mina at5t !e !es $a,a *i '-s5n!%.*i inter'o&%tor%' s- se (ntrebe !a&- a+rea &ara&ter%' to)ar-*%'%i !e !is&%,ie sa% se b%&%ra !e %mor%' s-% s%bti'. Han+i%' re%*ise s-.' p%n- pe in!ian pe ni*te paie (n %na !intre !epen!in,e'e sa'e0 %n!e Jo>n a r-mas toat- noaptea0 a&operit &% p-t%ra '%i. ?ntre timp0 Maior%' Hartmann !e)enea !in &e (n &e mai 7+omotos *i +'%me,. Se ser)ea pa>ar !%p- pa>ar *i >a'b- !%p- >a'b-0 iar petre&ea s.a pre'%n+it m%'t (n noapte0 sa% mai !e+rab- p5n- !iminea,-0 &5n!
Jo& !e &%)inte I!o 'itt'eJ (nseamn- Ia $a&e p%,inJ0 iar I!o not>in+J (nseamn- Ia n% $a&e nimi&J )n(tr(*(
15

134

)eteran%' +erman *i.a eDprimat !orin,a !e a se (ntoar&e 'a &ona&. Ma6oritatea &e'or &are petre&%ser- se retr-seser-0 !ar Marma!%2e &%no*tea prea bine obi&ei%ri'e prieten%'%i s-% pentr% a.i s%+era mai !e)reme s- p'e&e. =ot%*i0 &5n! prop%nerea a $ost $-&%t-0 6%!e&-tor%' a pro$itat ime!iat !e ea *i &ei trei s.a% pre+-tit !e p'e&are. @oamna Ho''ister i.a &on!%s persona' p5n- 'a %*-0 s$-t%in!%.i pe m%sa$iri'or &%m s- p'e&e (n si+%ran,- !e 'a >an. M Spri6ini,i.)- !e !omn%' Jones0 !omn%'e maior0 sp%se ea. E t5n-r *i poate s- )- !%&-. Ei0 &e bine (mi pare s- )- )-! 'a I@ra+on%' ne(n$ri&atJ. Fi n% e ni&i %n r-% !a&- petre&em %n A6%n !e Cr-&i%n &% inima %*oar-0 pentr% &- n% se *tie ni&io!at- &5n! o s- ne &op'e*eas&- !%rerea. A*a &noapte b%n-0 !omn%'e 6%!e&-tor *i Cr-&i%n $eri&it t%t%ror0 m5ine !iminea,-. @omnii *i.a% '%at r-mas b%n &5t !e bine a% p%t%t *i mer+5n! pe mi6'o&%' !r%m%'%i0 &are era o pote&- b%n-0 'at- *i bine b-t-torit-0 s.a% !es&%r&at !est%' !e bine0 p5n- a% a6%ns 'a poarta &asei. @ar &5n! s- intre pe !omenii'e 6%!e&-tor%'%i0 a% (nt5mpinat mi&i prob'eme. N% ne )om opri pentr% a 'e re'ata0 !ar )om men,iona &- !e !iminea,-0 se p%tea% )e!ea (n 7-pa!- %rme (n !ire&,ii !i$erite. Fi &- o !at-0 (n timp &e se apropia% !e %*-0 sim,in! 'ipsa (nso,itori'or s-i0 Marma!%2e a p%t%t s-.i %rme7e pe %na !intre a&este pote&i p5n- (ntr.%n p%n&t %n!e a !es&operit &- n% 'e p%tea )e!ea !e&5t &apete'e0 (n timp &e Ri&>ar! &5nta p'in !e )ia,-L =ai# s ne ,eselim# 2i s uitm de pro'leme# Cci durerea face un om t"nr crunt( Capitolul XV. +Cum sttea# .n ziua aceea# .ntins .n golful Biscay61 ?nainte !e a&east- s&en- !e 'a @ra+on%' ne(n$ri&at0 E'i7abet> $%sese &on!%s- (n si+%ran,- 'a &ona&0 %n!e a r-mas &a st-p5n- *i a $ost 'ibers-.*i petrea&- seara !%p- &%m a !orit0 $ie !istr5n!%.se0 $ie '%&r5n!. Ma6oritatea '%mini'or era% stinse0 !ar 4en6amin (n+ri6ea &% aten,ie *i re+%'aritate patr% '%m5n-ri mari0 p%se (n tot at5tea s$e*ni&e masi)e !e a'am-0 (n*ir%ite pe !%'ap *i sa'a &-p-ta ast$e' %n aer !e &on$ort *i &-'!%r-0 &are &ontrasta &% aspe&t%' trist a' &amerei pe &are t5n-ra o '-sase

195

(n %rm-0 'a a&a!emie. Remar2ab'e era %na !intre persoane'e &are (' as&%'taser- pe !omn%' Krant0 !ar n% re%*ise s-.*i &a'me7e !e tot0 prin me!ita,ie *i e)'a)ie0 resentimente'e pe &are 'imba6%' 6%!e&-tor%'%i i 'e st5rnise !in p'in. ?*i a!%se aminte !e tinere,ea E'i7abet>ei *i *i.a !at seama &- n% )a $i +re% s- (*i eDer&ite in!ire&t p%terea &are p5n- at%n&i n%.i $%sese re)en!i&at-. I!eea !e a $i &on!%s- sa% !e a $i ob'i+at- s-.i !o)e!eas&- %n respe&t ser)i'0 era abso'%t into'erabi' *i '%ase !e6a !e )reo *ase ori0 >ot-r5rea se&ret- !e a $a&e %n e$ort prin &are s- a!%&- (n !is&%,ie prob'ema !e'i&at- a sit%a,iei sa'e !omesti&e. @ar ime!iat &%m (nt5'nea pri)irea (nt%ne&at- *i m5n!r- a E'i7abet>ei0 &are se p'imba (n s%s *i (n 6os prin (n&-pere0 +5n!in!%.se 'a momente a'e &opi'-riei sa'e0 'a s&>imbarea !in )ia,a ei *i probabi' *i 'a e)enimente'e !in a&ea 7i0 mena6era sim,ea o team- !e &are n% ar $i &re7%t &- p%tea $i st5rnit- !e %n simp'% m%ritor. Ori&%m0 a&easta a oprit.o s- mai $a&-0 sa% s- sp%n- &e)a (n a&est sens. ?n &e'e !in %rm-0 s.a >ot-r5t s- abor!e7e %n s%bie&t &are p%tea s- e'imine ori&e !i$eren,- %man- *i prin &are s-.*i poat- p%ne (n )a'oare proprii'e abi'it-,i. M P-rinte'e Krant ne.a ,in%t o pre!i&- !est%' !e '%n+-0 (n seara asta0 sp%se Remar2ab'e. Preo,ii !e 'a biseri&i ,in !e obi&ei pre!i&i inte'i+ente0 !ar (*i notea7- i!ei'e0 &eea &e este %n a)anta6 important. N% &re! &- s%nt ni*te )orbitori 'a $e' !e pri&ep%,i0 &5n! ,in !is&%rs%ri impro)i7ate0 &a preo,ii !in or!in%' &e'or &are sta% (n pi&ioare. M Fi 'a &e &re!in,- te re$eri &5n! sp%i or!in%' &e'or sta% (n pi&ioareO (ntreb- !omni*oara =emp'e0 p%,in s%rprins-. M P-i 'a pre7biterieni0 'a &on+re+a,iona'i*ti *i 'a bapti*ti0 p5n- a&%m. Fi 'a to,i &ei &are n% &a! (n +en%n&>i pentr% a se r%+a. M ?nseamn- &- !%p- a&e'a*i prin&ipi% (i n%me*ti pe &ei &are apar,in &on$esi%nii tat-'%i me% or!in%' &e'or &are sta% 6os0 obser)- E'i7abet>. S%nt si+%r- &- n% am mai a%7it s- 'i se sp%n- a't$e' !e&5t B%a2eri0 r-sp%nse Remar2ab'e0 tr-!5n! o %*oar- 6en-. E% a* $i %'tima &are s- 'e sp%n- a't$e'0 pentr% &- n% am $o'osit (n )ia,a mea %n ape'ati) !ispre,%itor pentr% 6%!e&-tor sa% pentr% )re%n membr% a' $ami'iei '%i. A.am apre&iat (ntot!ea%na pe B%a2eri0 pentr% &- )orbes& a*a !e $r%mos0 s%nt inte'i+en,i *i m- mir- $apt%' &- s.a &-s-torit (n &e'e !in %rm- &% &ine)a &are apar,inea !e o biseri&-0 pentr% &- s%nt $oarte (n)er*%na,i (mpotri)a re'i+iei. Cre!in&io*ii sta% nemi*&a,i *i n% sp%n nimi& &ea mai mare parte a s'%6bei0 (n timp &e (n biseri&-0 oamenii se eDprim- (n !i$erite $e'%ri0 a*a &- mi se pare %neori &- a% $oarte m%'t ta'ent m%7i&a'. Am mai $ost 'a o

136

&as- !e r%+-&i%ni0 (n s%!%' ,-rii. M Ai +-sit o &a'itate a 'it%r+>iei &are p5n- a&%m mie mi.a s&-pat. Gi. a* $i re&%nos&-toare !a&- ai (ntreba !a&- ar!e $o&%' (n &amera mea. Msimt obosit- (n %rma &-'-toriei *i m- )oi retra+e. Remar2ab'e era +ata s-.i sp%n- tinerei st-p5ne a &ona&%'%i &- ar p%tea s- )a!- *i sin+%r- !a&- ar !es&>i!e %*a0 !ar s.a &ontro'at !in pr%!en,- *i !%p- &e a $-&%t o s&%rt- pa%7-0 &a pentr% a.*i sa')a !emnitatea0 a $-&%t &e i s.a &er%t. R-sp%ns%' a $ost $a)orabi'0 iar t5n-ra s. a retras0 %r5n!%.'e noapte b%n- at5t mena6erei0 &5t *i '%i 4en6amin0 &are mai p%nea ni*te 'emne (n sob-. ?n &'ipa (n &are %*a s.a (n&>is (n %rma !omni*oarei =emp'e0 Remar2ab'e (n&ep% %n soi !e !is&%,ie &i%!at- *i ambi+%-0 &are ni&i n% &riti&a *i ni&i n% '-%!a &a'it-,i'e persoanei absente0 !ar &are p-rea s- se apropie treptat !e o !es&riere $oarte !e7a)anta6oas-. Ma6or!om%' n% a r-sp%ns0 &i (*i &ontin%- a&ti)itatea &on*tiin&ios. @%p- &e a terminat $eri&it0 se %it- 'a termometr% *i0 !es&>i75n! %n sertar !e 'a !%'ap0 s&oase o pro)i7ie !e a'&oo' &are '.ar $i a6%tat s-.*i men,in- temperat%ra ri!i&ata &orp%'%i $-r- s- $ie ne)oie !e $o&%' enorm !e &are a)%sese +ri6-. =rase '5n+- $o& %n s%port mi& *i aran6- (n t-&ere sti&'e'e *i pa>are'e !in &are a)ea% s- soarb- 'i&oarea min%nat-. A mai a!-%+at !o%- s&a%ne 'a a&est aran6ament &on$ortabi'0 &5n! 4en6amin a remar&at pentr% prima !atpre7en,a mena6erei. M Eino0 stri+- e'0 )ino !omni*oar- Remar2ab'e0 a*ea7-.te pe s&a%n%' a&esta. E +er a$ar-0 po,i s- $ii si+%r-0 $emeie !ra+-. @ar &e.mi pas- mieO Pentr% 4en este a&e'a*i '%&r% !a&- bate )5nt%' pe (n-',imi sa% (n )a'e0 (n,e'e+iO Ne+rii s.a% (n+r-m-!it &% to,ii &omo! (n $a,a %n%i $o& &are ar p%tea s- $ri+- %n bo% (ntre+. =ermometr%' arat- a&%m &in&i7e&i *i &in&i !e +ra!e0 !ar !a&- 'emn%' !e ar,ar este a*a !e b%n0 s%nt si+%r &(nainte s- bea% %n pa>ar o s- mai ri!i& temperat%ra &% )reo 7e&e +ra!e0 pentr% &- !omn%'%i o s-.i $ie 'a $e' !e &a'! &5n! o s- )in- !e 'a >an%' (n&-'7it a' '%i 4ettN Ho''ister0 &a o m5n- &are a %ns )e'at%ra &% smoa'proast-. Hai!e0 st-p5n-0 )ino (n s&a%n%' a&esta *i sp%ne.mi &%m (,i p'a&e no%a mo*tenitoare. M P-i0 !in &5te *ti% e%0 !omn%'e Pen+%i''anR M P%mp0 P%mp0 o (ntrer%pse 4en6amin. Este A6%n%' Cr-&i%n%'%i0 !oamn- Remar2ab'e *i a*a &- ar $i mai bine s-.mi sp%i P%mp0 (n,e'e+iO E %n n%me mai s&%rt *i !in moment &e inten,ione7 s- pompe7 toat+ara$a asta p5n- se +o'e*te0 ar $i mai bine s-.mi sp%i P%mp. M Ca (ntot!ea%na0 stri+- Remar2ab'e0 &% %n r5set &are p-rea s-.i !es$a&- $ie&are (n&>eiet%r- a &orp%'%i. ?,i ar-,i ta'ent%' m%7i&a'0

197

4en6amin0 &5n! te 'a*i !%s !e )a'0 !ar0 a*a &%m sp%neam0 &re! &'%&r%ri'e o s- se s&>imbe (n &asa a&easta. M S- se s&>imbeS eD&'am- ma6or!om%'0 %it5n!%.se 'a +ara$a &are &-p-ta aspe&t%' str-)e7i% a' sti&'ei *'e$%ite &% o rapi!itate %imitoare. N% &ontea7- prea m%'t0 !oamn- Remar2ab'e0 at5ta )reme &5t ,in &>ei'e !e 'a 'a&-te. M N.a* p%tea sp%ne0 &ontin%- mena6era0 !ar este !est%'- m5n&are *i b-%t%r- (n &as- pentr% a satis$a&e ne)oi'e %n%i or+anism. Mai p%ne p%,in 7a>-r (n pa>ar0 4en6amin pentr% &- !omn%' Jones are mare +ri6- !e asta. @ar st-p5ni noi0 re+%'i noi. Fi n% m.a* mira !a&- )iitor%' nostr% ai&i n% ar $i nesi+%r. M Eia,a e 'a $e' !e nesi+%r- &a b-taia )5nt%'%i0 sp%se 4en6amin0 &% %n aer mora'i7ator. Fi nimi& n% e mai s&>imb-tor !e&5t )5nt%'0 !oamnRemar2ab'e0 !e&5t !a&- s.ar (nt5mp'a s- intri (n ne+o, *i ai a'er+a (n 6os *i (n s%s &5te o '%n- pentr% o a$a&ere &% )e'e !e $ie&are parte0 &% asistent%' &amerist 'a timon-. M Fti% &- )ia,a este (n+ro7itor !e nesi+%r-0 sp%se Remar2ab'e0 &ontra&t5n!%.*i tr-s-t%ri'e pentr% a.i $a&e pe p'a& inter'o&%tor%'%i s-%. @ar m- a*tept s- se $a&- mari s&>imb-ri (n &as- (n &eea &e pri)e*te !rept%ri'e pe &are 'e are $ie&are. =e )ei pomeni *i &% o persoan- t5n-r&are s- te &oman!e0 a*a &%m este %na &are )rea s-.mi !ea mie or!ine. Fi &5n! e*ti stabi'it ai&i !e at5ta )reme &a tine0 &re! &- )a $i +re%. M Promo)area ar treb%i s- se $a&- (n $%n&,ie !e )e&>imea ser)i&i%'%i0 sp%se ma6or!om%' *i !a&- este a!e)-rat &- mai (mbar&>ea7o m5n- pentr% m%n&a mea0 sa% !a&- mai a!%& %n ste/ar! &a a6%tor0 o sren%n, 'a $%n&,ie mai repe!e !e&5t po,i p%ne o na)- !e pi'ota6 (n &orset. @e*i !omn%' @i&2ens. M 4en6amin $o'osea a!esea a&est n%me +re*it este %n !omn !e treab- *i %n b-rbat &% &are po,i na)i+a pe &5t !e bine (,i !ore*te inima0 tot%*i o s-.i sp%n a&est%i !omn &5t mai &'ar0 pentr% &- asta e 'imba pe &are o )orbes&0 &- !a&- se +5n!e*te s- p%n- )re%n Jo>nnN Ne*ti%tor peste &ap%' me%0 ei bine0 o s-.mi !a% !emisia. Am (n&ep%t !e 6os *i mi. am &roit !r%m%' p5n- s%s0 !oamn- PettNbones0 &a %n b-rbat a!e)-rat. Am stat *ase '%ni 'a bor!%' %n%i I%+>er KarnseN0 tr-+5n! !e $r5n+>ii 'a bor!%' !e s%b )5nt *i str5n+5n! )e'at%ra. @%p- a&eea am $-&%t &5te)a &-'-torii (ntr.o +oe'et-0 (n a&e'a*i ne+o,0 &are0 'a %rma %rmei n% era !e&5t %n $e' !e na)i+are pe (nt%neri&0 %n!e n% (n)e,i mare '%&r%0 !e&5t &%m sna)i+>e7i s%b ste'e. Ei bine0 at%n&i am (n)-,at &%m s- %n+i %n arbore +abier *i &%m s- obser)i %n 7b%r-tor. Apoi am mai $-&%t ni*te mi&i

138

treb%ri (n &abin-0 &%m ar $i s- ameste& +ro+%' &-pitan%'%i. Cre! &- a&o'o mi.am $ormat +%st%ri'e0 &are0 a*a &%m &re! &- ai obser)at a!esea0 s%nt eD&e'ente. Ei bine0 a&%m ne &%noa*tem mai bine. Remar2ab'e !-!% !in &ap pentr% a r-sp%n!e &omp'iment%'%i *i '%- o (n+>i,it%r- !in b-%t%ra &are era (n $a,a ei. Ea n% a)ea nimi& (mpotri)a %nei mi&i b-%t%ri !in &5n! (n &5n!0 &% &on!i,ia &a a&easta s- $ie bine (n!%'&it-. @%p- s&>imb%' !e &omp'imente a' a&est%i &%p'% !istins0 !ia'o+%' a &ontin%atL M Ai a)%t ni*te eDperien,e min%nate (n )ia,-0 4en6amin0 pentr% &-0 a*a &%m sp%ne S&ript%ra0 ICei &are mer+ pe mare (n b-r&i )-! min%ni'e '%i @%mne7e%.J M A0 !e $apt *i &ei !in bri&%ri *i +oe'ete *i s.ar p%tea sp%ne &- )-! $a&eri'e !ia)o'%'%i. Marea0 !oamn- Remar2ab'e0 (i o$er- om%'%i %n mare a)anta6 (n &eea &e pri)e*te &%no*tin,e'e sa'e0 pentr% &- )e!e obi&ei%ri'e popoare'or *i re'ie$%' %nei ,-ri. C5t m- pri)e*te pe mine0 &are n% s%nt !e&5t %n ne*ti%tor $a,- !e a',ii &are mer+ pe m-ri0 &re! &- !a&- %rme7 &oasta !e 'a &ap%' Aer Ho+%e p5n- 6os 'a &ap%' Finis>0 n% este ni&i m-&ar %n promontori% sa% o ins%'- !espre &are s- n%.i *ti% n%me'e sa% &5te &e)a !espre e'e. P%ne !est%'0 $emeie0 &a s- mai (n&>i7i 'a &%'oare apa aia. Po$tim 7a>-r%'. ?,i &am p'a& !%'&i%ri'e0 !oamn- PettNbones. @ar &%m sp%neam pot s- mer+ !e.a '%n+%' (ntre+ii &oaste0 &-&i &%nos& !r%m%' 'a $e' !e bine &a !e ai&i p5n- 'a @ra+on%' ne(n$ri&at *i &e +re% e p5n- (n&epi s- &%no*ti Ko'$%' -'a 4is&aNS H%>0 a* )rea s- po,i a%7i &%m bate )5nt%' a&o'o. C5teo!at- e ne)oie !e !o%- persoane &a s-.i ,in%n%ia p-r%' pe &ap. S- te 'a*i (n )oia )5nt%'%i0 a&o'o0 (n +o'$%' a&e'a0 e &am a&e'a*i '%&r% &% a %r&a *i &obor( &oaste'e m%n,i'or pe !r%m%ri'e ,-rii. M N% mai sp%neS eD&'am- Remar2ab'e. Fi marea se (na',- 'a $e' !e m%'t &a m%n,ii0 4en6aminO M Ei0 o s-.,i sp%n0 !ar s- +%st-m mai (nt5i +ro+%'. Hm0 treb%ie ssp%n &- este mar$a &ea mai b%n- !in ,ara asta0 !ar 'a %rma %rmei0 s%ntem0 a*a !e aproape !e In!ii'e !e Eest0 &- n% !ai !e&5t o $%+-. Pe 'or!%' HarrN0 $emeie0 +-seai rom ie$tin &>iar *i &5n! KarnseN era %n!e)a (ntre Cap%' Hatteras *i &%rb%ra Ao+ann. C5t !espre mare0 ea se (na',$oarte m%'t (n Ko'$%' 4is&aN0 !e&5t !a&- n% bate )5nt%' !e s%!.)est0 &5n! )a'%ri'e se rosto+o'es& $oarte $r%mos. @e*i n% ar treb%i s- &a%,i ape (n)o'b%rate (n m-ri'e (n+%ste0 &i s- p'e&i !in In!ii'e !e Eest0 (n )oia )5nt%'%i !inspre )est0 ,in5n! &oasta (nspre babor!0 &% prora &-tre s%! *i s- opre*ti apoi str5n+5n! ter,aro'a. Sa% poate *i &% trin&a str5ns-0 sa% &% arbore'e 7b%r-tor *i )e'ier%'0 &a s- ,in- !ire&,ia b%n-0 !a&- *i bar&a e

199

b%n-. Fi mai ai ne)oie *i !e !o%- &eas%ri !e bor!0 !a&- )rei s- )e7i m%n,ii. Ei0 b%na mea !oamn-0 am a6%ns *i p5n- 'a $re+ata 4oa!is>eN0 !e %n!e n% p%teai s- )e7i !e&5t o b%&at- !in &er0 poate &5t )e'a mare. Iar s%b p-trar%' !e )5nt era o +a%r- a*a !e mare0 &- (n&-pea (ntrea+a Marin4ritani&-. M A0 S$inte SisoeS Fi n% ,i.a $ost $ri&-0 4en6aminO C%m ai s&-patO M Fri&-O C%i !ra&% s-.i $ie $ri&- !e p%,in- ap- s-rat- &are s-rea pe !eas%pra &ap%'%i s-%O C5t !espre s&-pat0 &5n! ne.am s-t%rat !e at5ta &>in *i ne sp-'ase p%ntea !est%' !e bine0 am &>emat tot e&>ipa6%'0 pentr% &- ei st-tea% !e pa7- 6os0 (n >ama&%ri'e 'or0 &a *i &%m ar $i $ost (n %n%' !intre &e'e mai b%ne !ormitoare a'e noastre. A*a &- am stat !e pa7- o perioa!-0 iar &5n! marea s.a &a'mat0 am ,in%t &5rma pe )reme rea0 am &obor5t )e'a *i ne.am %rmat &%rsa. A*a &- at%n&i &5n! am a6%ns a&o'o mai (nainte0 te (ntreb !oamn- PettNbones0 !a&- n% a mers pe 6osO N% a mersO N% mint0 b%na mea !oamn-0 &5n! sp%n &- am )-7%t &%m a s-rit bar&a asta !intr.o mare (n a'ta0 &a %na !intre )e)eri,e'e astea &are pot ssar- !intr.%n pom (n a't%'. M C%m0 &>iar !in ap-O eD&'am- Remar2ab'e0 ri!i&5n!%.*i bra,e'e s%b,iri0 &% pa'me'e osoase !es&>ise !e mirare. M N% a $ost %n '%&r% &>iar a*a !e %*or s- ias- !in ap-0 b%na mea !oamn-0 pentr% &- a% s-rit stropi (n toate p-r,i'e !e n% mai *tiai &are era marea *i &are era% norii. Fi am re%*it s- o men,inem 'a s%pra$a,$o'osin!%.ne !oar !e !o%- '%nete. Prim%' 'o&otenent e' a &on!%s sin+%r bar&a *i mai era% *i patr% &-pitani !e '%pt- 'a timon-0 (n a$ar- !e &-pitan%' &% *ase oameni 'a &aste'%' !e 'a pro)a0 (n popota o$i,eri'or in$eriori0 'a ta&>e'a6%' !e !es&-r&at. @ar s.a p%rtat a*a !e bineS O0 &e bar&- b%n- a $ost0 !oamn-S ?n $re+ata aia s.ar $i tr-it mai bine !e&5t (n &ea mai b%n- &as- !in ins%'-S @a&- a* $i re+e'e An+'iei0 a* ri!i&a.o !eas%pra Po!%'%i Aon!rei *i a* p%ne.o (ntr.%n pa'at. Pentr% &- !a&&ine)a (*i permite s- tr-ias&- bine0 Ma6estatea sa este a&ea persoan-. M @ar0 4en6aminS stri+- as&%'t-toarea0 &are era mirat- 'a &%'me !e re'atarea peri&o'e'or prin &are a tre&%t ma6or!om%'. Ce ai $-&%tO M P-i0 ne.am $-&%t !atoria &a ni*te oameni p%terni&i. Ei bine0 !a&$ran&e7ii '%i m%si% Aer Q%a/ ar $i $ost 'a bor!%' ei0 ar $i tras.o p%r *i simp'% 'a ma'%' %neia !intre ins%'e'e a'ea mi&i. @ar noi am mers !e.a '%n+%' &oastei p5n- &5n! am +-sit.o (n b-taia )5nt%'%i '5n+- m%n,ii Pi&o *i !ra&% s- m- ia !a&- *ti% &%m am a6%ns a&o'o0 !a&- am s-rit peste ins%'- sa% am (n&on6%rat.o. @ar eram a&o'o *i p'%team0 &% o p5n7ri!i&at-0 s&>imb5n! mere% &%rs%'0 &a *i &%m ar $i )r%t s- s&oat- !in &5n!

140

(n &5n! nas%' *i s- pri)eas&- (n !ire&,ia (n &are b-tea )5nt%'0 p5n- &5n! $%rt%na i.ar $i s%$'at toate sirene'e p5n- s- 'e stri&e. M M- mir- $oarte tareS sp%se Remar2ab'e0 pentr% &are &ei mai m%',i !intre termenii pe &are (i $o'osea 4en6amin era% &omp'et ne(n,e'e*i0 !ar &are (*i $-&%se o )a+- i!ee !espre o $%rt%n- !e)astatoare. =reb%ie s- $ie o )ia,- (n+ro7itoare &5t na)i+>e7i pe mare. Fi n% m- %ime*te $apt%' &- te s%p-r- +5n!%' &- ai $i ne)oit s- p-r-se*ti o &as- a*a !e &on$ortabi'- &a asta. N% &- tr%p%'%i (i pas- prea m%'t !e a*a &e)a0 pentr% &- s%nt at5tea &ase (n &are po,i s- 'o&%ie*ti. Ei bine0 &5n! 6%!e&-tor%' a $ost !e a&or! &a e% s- )in *i s- 'o&%ies& &% e'0 n% p'-n%iam !e'o& s- )in. Am tre&%t !oar s- )-! &%m o mai !%&ea $ami'ia0 &am 'a o s-pt-m5n- !%p- &e m%rise !oamna =emp'e0 &re75n! &- m- )oi (ntoar&e (napoi seara. @ar $ami'ia era a*a !e (n!%rerat-0 &- n% am p%t%t s- n% sta% p%,in s-.i a6%t. Mi s.a p-r%t o i!ee b%n-0 mai a'es &- e% eram nem-ritat-0 iar ei a)ea% at5ta ne)oie !e a6%tor0 a*a &- am r-mas ai&i. M Gi.ai ,in%t an&ora '-sat- (n a&e'a*i 'o& m%'t- )reme0 !oamn-S Cre! &- ar treb%i s- a$'i &- bar&a p'%te*te %*or. M C%m )orbe*ti0 4en6aminS N% pot s- &re! o )orb- !in &e sp%iS =reb%ie s- re&%nos& &- p5n- a&%m 6%!e&-tor%' *i !omn%' Jones s.a% p%rtat $oarte bine am5n!oi. @ar &re! &- )om a)ea parte !e o persoan&are )a $i a't$e'. Am a%7it &- 6%!e&-tor%' a $ost p'e&at m%'t- )reme (n str-in-tate *i &- !orea s-.*i a!%&- $ii&a a&as-0 !ar n% m.am a*teptat s- (i o$ere %n ro' at5t !e important (n +ospo!-rie. Cre! &- o s- !e)in- o t5n-r- $oarte !isperat- *i %r5t-0 4en6amin. M Cr5t-S repet- ma6or!om%'0 !es&>i75n!%.*i &% mirare o&>ii &are p5n- at%n&i p-rea% s- se (n&>i!- &% o s%spe&t- obosea'-. Pe 'or!%' HarrN0 $emeie0 mai !e+rab- a* &re!e &- 4oa!is>eN este o $re+at- proast-. Ce !ra&i ,i se pareO O&>ii ei n% str-'%&es& 'a $e' !e tare &a '%&e$erii *i ste'e'e !e !iminea,-O Iar p-r%' s-% n% este 'a $e' !e ne+r% *i str-'%&itor &a o )e'at%r- &are to&mai a $ost %ns- &% smoa'-O N% se mi*&- 'a $e' !e bine &a o bar&- !e prima m5n- &% ap- 'ini*tit- a' proraO P-i0 $emeie0 +a'ion%' 4oa!is>eN.ei era %r5t pe '5n+- ea *i !%p- &5te am a%7it0 repre7enta $i+%ra %nei mari re+ine. Fi n% s%nt re+ine'e (ntot!ea%na $r%moase0 !oamn-O Cine &re7i t% &- ar $i re+e *i n% *i.ar a'e+e o partener- !e pat $r%moas-O M Eorbe*te $r%mos0 4en6aminS sp%se mena6era0 sa% n% o s-.,i mai ,in to)-r-*ie. N% ne+ &- este p'-&%t- pri)irii0 !ar (mi men,in p-rerea &)a a)ea %n &omportament &are 'as- !e !orit. Pare s- se &rea!- prea b%npentr% a )orbi &% &ei'a',i. @in &5te (mi sp%sese !omn%' Jones0 ma*teptam s- $i% $as&inat- !e pre7en,a ei. A&%m0 !%p- p-rerea mea0

1"1

Ao/i7N Krant se poart- m%'t mai $r%mos !e&5t 4etsN =emp'e. Ni&i m-&ar n.a stat s- )orbeas&- &% mine &5n! am )r%t s.o (ntreb &%m se sim,ea a&%m &- s.a (ntors a&as- *i !a&- (i era !or !e mama ei. M Poate &- n% te.a (n,e'es0 $emeieS N% )orbe*ti &>iar a*a !e bine. Fi 'a %rma %rmei0 !omni*oara Ai77N *i.a eDersat en+'e7a re+e'%i &a o mare !oamn- (n Aon!ra. Fi !in a&east- &a%7- )orbe*te en+'e7a 'a $e' !e bine &a mine sa% &a ori&e en+'e7 (nn-s&%t. =% ai %itat *&oa'a pe &are ai $-&%t. o0 iar t5n-ra st-p5n- este $oarte (n)-,at-. M St-p5n-S stri+- Remar2ab'e. N% mai )orbi !e par&- a* $i o ne+res-0 4en6amin. N% este st-p5na mea *i n% )a $i ni&io!at-. Fi &5t !espre $e'%' (n &are )orbes&0 n% &re! &- (mi este s%perior nimeni !in Ne/ En+'an!. M.am n-s&%t *i am &res&%t (n &omitat%' EsseD *i am a%7it mere% sp%n5n!%.se &- stat%' !in +o'$ era pro)erbia' pentr% pron%n,ia sa. M Am a%7it mere% !e +o'$%' !in a&est stat0 sp%se 4en6amin0 !ar n% pot s- sp%n &- am $ost )reo!at- a&o'o *i ni&i n% *ti% eDa&t %n!e este. @ar &re! &- an&ora se (n$i+e bine (n ,-rm%' '%i *i n% e %n 'o& &>iar a*a !e r-%0 (n&5t s- n% po,i 7-bo)i p%,in a&o'o. @ar &a m-rime0 n% se poate &ompara &% +o'$%' 4is&aN0 sa% poate &>ir =orbaN0 a*a &%m &ompari o io'- &% o +oe'et- !e r-7boi. ?n &eea &e pri)e*te 'imba6%'0 !a&- )rei s- a%7i ni*te oameni &are )orbes& +re*it0 !e par&- %n !i&,ionar ar $i %n 6%rna' !e bor! pe &are (' &omp'ete7i &%m )rei t%0 ar treb%i s- te !%&i (n 3appin+ *i s-.i as&%',i pe 'on!one7i &%m )orbes& p-s-reas&a 'or. Ori&%m n.am )-7%t &a !omni*oara Ai77N s-.,i $i $-&%t &e)a a*a !e +ra)0 b%n- !oamn-. A*a &mai ia o (n+>i,it%r- !in b-%t%ra ta0 iart- *i %it-0 &a %n s%$'et &instit. M N%0 (n ni&i %n &a7. N% )oi $a&e a*a &e)a0 4en6amin. =ratament%' -sta e o no%tate pentr% mine. N% o s-.' s%port. Am o s%t- &in&i7e&i !e !o'ari pe &are pot s-.i $o'oses&0 (n a$ar- !e %n pat *i !o%-7e&i !e oi *i astea b%ne. Fi n% )rea% s- 'o&%ies& (ntr.o &as- %n!e o persoan- n% are )oie s-.i sp%n- %nei tinere (n $a,- pe n%me'e ei !e bote7. O s-.i sp%n 4etseN &5t )rea% e%. E o ,ar- 'iber- *i n% m- poate opri nimeni. Eroiam s- mai sta% *i 'a )ar-0 !ar o s-.mi !a% !emisia m5ine !iminea,- *i o s)orbes& &%m )rea% e%. M ?n pri)in,a asta0 !oamn- Remar2ab'e0 n.o s- te &ontra7i&- nimeni. E% &re! &- ar $i mai %*or s- opre*ti %n %ra+an &% o batist- spanio'- !e&5t s- te mai opre*ti o!at- &e ai (n&ep%t s- sp%i &e ai pe s%$'et. =e (ntreb0 !oamn- b%n-0 &res& m%'te maim%,e pe &oasta a&e'%i Ko'$ a' Stat%'%iO M =% (ns%,i e*ti o maim%,-0 !omn%'e Pen+%i''an0 stri+- mena6era (n$%riat-. Sa% %n %rs0 %n %rs ne+r% *i $ioros. Fi o $emeie &%mse&a!e n% treb%ie s- stea &% !%mneata. N% o s-.,i mai ,in to)-r-*ie ni&io!at-0

142

!omn%'e0 &>iar !e.a* mai 'o&%i trei7e&i !e ani &% 6%!e&-tor%'. Asemenea )orbe se sp%n mai bine (n b%&-t-ria0 !e&5t (n sa'on%' &asei %n%i om !e )a7-. M As&%'t-0 !oamn- PittN PattN.PrettNbones1;0 poate &- s%nt &a %n %rs0 a*a &%m o s- a$'e &ei &are )in s- se '%pte &% mine. @ar s- m- ia naiba !a&- s%nt o maim%,-0 o &reat%r- &are )orbe*te $-r- s- *tie o )orb!in &eea &e sp%ne %n papa+a'0 &are poate s- poarte %n !ia'o+ (ntr.o !%7in- !e 'imbi0 a*a &%m *tie ori&e om &instit. Poate &>iar (n +re&e*te sa% o'an!e7-0 !ar &e *tie ea &e (nseamn-O Po,i s-.mi sp%i asta0 !oamnb%n-O O$i,er%' %&eni& poate s- transmit- in$orma,ii'e0 s- !%&- )orba0 !ar trimite.' (n 'ar+ sin+%r *i 'as-.' s- &on!%&- )as%' !%p- &ap%' '%i *i s- n%. mi mai !ai mie +ro+ !a&- n% )or r5!e !e e' ori&e Jo>nnN Ne*ti%tor. M N% o s-.,i mai !a% +ro+0 (ntr.a!e)-r0 sp%se Remar2ab'e0 ri!i&5n!%.se $oarte in!i+nat- *i ap%&5n! o '%m5nare. E*ti p'in !e +ro+ a&%m0 4en6amin *i o s- p-r-ses& &amera (nainte !e a mai a%7i )re%n &%)5nt ne&%)enit !in partea !%mita'e. Mena6era se retrase0 (n a&eea*i manier-0 !ar &% mai p%,in- !emnitate !e&5t mo*tenitoarea0 !%p- &%m i s. a p-r%t ei (ns-*i. ?n&>ise %*a (n %rma ei0 &% %n 7+omot &are a!%&ea &% !et%n-t%ra %nei $'inte0 morm-in! &%)inte !e o&ar- &aL Ibe,i)anJ0 Ia'&oo'i&J *i IbestieJ. M C%i (i sp%i be,i)anO stri+- 4en6amin )io'ent0 ri!i&5n!%.se *i $-&5n! o mi*&are &-tre Remar2ab'e. Erei s- te &ompari &% o !omni*oarpe &are n% po,i !e&5t s.o &riti&i *i s-.i +-se*ti no! (n pap%r-. @e %n!e !ra&% s- (n)e,i &%m s- te por,i *i s- )orbe*tiO ?n +o'$%' -'a b'estemat !in statO Ai&i 4en6amin &-7% pe spate (n s&a%n *i s'obo7i ime!iat ni*te 7+omote !e r-% a%+%r0 &are a!%&ea% $oarte m%'t &% morm-it%' anima'%'%i s-% pre$erat0 %rs%'. ?nainte !e a r-m5ne (ntemni,at (n bra,e'e '%i Morp>e%s &a s- $o'oses& %n 'imba6 &are s.ar potri)i %mor%'%i !e 'a &r%7&an a' %nora !intre min,i'e ra$inate a'e pre7ent%'%i0 a rostit tare termenii impresionan,i !e Imaim%,-J0 Ipapa+a'J0 Ipi&ni&J0 I&%tie &% smoa'-J *i I)orbitoriJ0 '-s5n! pa%7e'e &%)enite (ntre epitete. N% )om (n&er&a s- 'e eDp'i&-m semni$i&a,ia0 sa% s- re$a&em propo7i,ii'e pe &are 'e.a rostit0 iar &ititorii treb%ie s- se m%',%meas&- &% in$orma,ia &- a&este &%)inte a% $ost sp%se &% toat- r-&ea'a !ispre,%'%i pe &are %n om este (n!rept-,it s- o simt- $a,- !e o maim%,-. A !ormit aproape !o%- ore0 apoi a $ost tre7it !e intrarea 7+omotoas1; IPrettNbonesJ (nseamn- (n tra!%&ere &%)5nt &% &%)5ntL Ioase $r%moaseJ )n(tr(*(

1"9

a '%i Ri&>ar!0 a maior%'%i Hartmann *i a proprietar%'%i &ona&%'%i. At%n&i0 4en6amin *i.a a!%nat sim,%ri'e t%'b%rate pentr% a.i p%tea (n!r%ma pe primii !oi &-tre &amere'e 'or0 apoi !isp-r% e' (ns%*i0 '-s5n! sar&ina !e a ap-ra &asa &e'%i &are era &e' mai interesat !e si+%ran,a ei. Aa (n&ep%t%' a&e'ei &o'onii0 n% se re&%r+ea !e&5t rar 'a (n&%ierea %*i'or *i +ratii *i ime!iat &%m Marma!%2e ar%n&- o pri)ire &-tre $o&%ri'e enorme !in &as-0 s.a retras. C% a&est a&t !e pr%!en,- s.a (n&>is *i prima noapte a po)e*tii noastre. Capitolul XVI. +Ei$i aten$i stp"nii mei# Trdarea e a%a aproape(1 M%'t 7+omot pentr% nimi&. Petre&-re,ii &are a% p-r-sit I@ra+on%' ne(n$ri&atJ t5r7i% (n noapte a% a)%t noro& &- +er%' eDtrem a' anotimp%'%i !e)enea tot mai p%,in peri&%'os pe m-s%r- &e ei par&%r+ea% 'abirint%ri'e n-me,i'or !e 7-pa!-0 &are !%&ea% 'a &ase'e 'or. Norii a+ita,i a% $%+it !e pe &er &-tre !iminea,-0 iar '%na s.a as&%ns (n spate'e %n%i )-' !e &ea,- &are era (mpins )io'ent &-tre nor!0 a!%&5n! &% e' atmos$era mai &a'!- a o&ean%'%i !in !ep-rtare. R-s-rit%' soare'%i era o&%'tat !e &o'oane !e nori tot mai !en*i *i mai n%mero*i0 (n timp &e )5nt%' !e s%! &are bi&i%ia )a'ea a!%&ea semne'e si+%re a'e apropierii !e7+>e,%'%i. Era !est%' !e t5r7i% (n !iminea,a a&eea0 &5n! E'i7abet> a obser)at '%mina s'ab- &are ap-rea !in spate'e m%nte'%i esti&0 m%'t timp !%p- &e '%mina soare'%i 'o)ise !ea'%ri'e op%se. Ea s.a +r-bit a$ar- !in &as-0 pentr% a.*i satis$a&e &%rio7itatea pri)in! (mpre6%rimi'e 'a '%mina 7i'ei0 (nainte &a petre&-re,ii (nt5r7ia,i !in noaptea !e A6%n%' Cr-&i%n%'%i s-.*i $a&- apari,ia 'a masa !e !iminea,-. ?*i a&operi si'%eta &% $a'!%ri'e manta'ei sa'e (mb'-nite pentr% a se ap-ra !e $ri+%' &are era 'a $e' !e intens0 !e*i &e!a !in &e (n &e mai repe!e. Ie*i (n mi&%' o&o' !in spate'e &asei &are se !es&>i!ea (ntr.%n !esi* !e pini piti&i r-s-ri,i a&o'o %n!e &opa&i mai )5n6o*i &res&%ser- o!at- *i a%7i )o&ea !omn%'%i JonesL M Cr-&i%n Feri&it0 Cr-&i%n $eri&it0 )eri*oar- 4ess0 stri+- e'. A>0 e*ti matina'-0 !in &5te )-!. @ar *tiam e% &- o s- ,i.o ia% (nainte. N.am stat ni&io!at- (n )reo &as- (n &are s- n% $i% prim%' &are $e'i&it- $ie&are s%$'et

144

!e a&o'o $ie b-rbat0 $emeie0 &opi'0 mare0 mi&0 ne+r%0 a'b sa% +a'ben. @ar a*teapt- %n moment p5n- (mi p%n >aina. Erei s- )e7i amena6-ri'e0 mi se pare. Fi nimeni n% poate s- ,i 'e eDp'i&e 'a $e' !e bine &a mine0 &are 'e.am p'-n%it pe toate. Mai !%rea7- o or- p5n- &5n! '%i @%2e *i maior%'%i o s- 'e trea&- e$e&t%' b-%t%ri'or a$%risite a'e !oamnei Ho''ister0 a*a &- o s- &obor0 s- )in &% tine. E'i7abet> se (ntoarse *i (' )-7% pe )-r%' s-% &% &ap%' a&operit &% s&%$ia !e noapte *i s&os pe $ereastra !ormitor%'%i. Se pre7entase (n a&east- iposta7- &>iar *i (n &i%!a $ri+%'%i !e a$ar-0 !in !orin,a sa !e a a)ea (nt5ietate. R5se *i intr- iar (n &as-0 promi,5n!%.i s-.' a*tepte. Apoi *i.a $-&%t !in no% apari,ia0 'a timp pentr% a se (nt5'ni &% !omn%' respe&ti)0 !%&5n! (n m5n- %n pa&>et asi+%rat &% &5te)a pe&e,i mari *i !est%' !e importante. M Eino0 4essie0 )ino0 stri+- e'0 tr-+5n!%.i %n%' !intre bra,e printr.a' '%i. P-pa!a (n&epe s- &e!e7e0 !ar (n&- poate s- ne mai s%s,in-. N% sim,i miros%' b-tr5nei PennsN')ania (n aerO Este %n &'imat !%r0 $at-. Seara tre&%t-0 'a ap%s%' soare'%i0 era !est%' !e $ri+ s- (n+>e,e ent%7iasm%' %n%i om *i pentr% asta0 (,i sp%n &- este ne)oie &a termometr%' s- $ie &5t mai aproape !e 7ero +ra!e (n &a7%' me%. Apoi0 pe 'a no%- sa% 7e&e a (n&ep%t s- se (n&-'7eas&-0 'a !o%-spre7e&e era &>iar &-'!%,0 iar tot rest%' nop,ii a $ost a*a !e &a'! (n&5t n.am p%t%t s%porta ni&i o p-t%r- pe pat. Sa'%t0 A++N0 Cr-&i%n Feri&itS A++N0 m- a%7i0 &5ine ne+r% &e e*tiO Gine %n !o'ar *i !a&- !omnii se s&oa'- (nainte &a e% s- m- (ntor&0 s- )ii s- man%n,i. N% '.a* '-sa pe @%2e s- mi.o ia (nainte ni&i (n r%pt%' &ap%'%i. Ne+r%' prinse ban%' !in 7-pa!- *i promi,5n! &- )a $i &% o&>ii (n patr%0 (n)5rti mone!a !o%-7e&i !e pi&ioare (n aer *i o prinse (n pa'm-. Apoi se retrase (n b%&-t-rie0 &a s-.*i arate &a!o%'0 &% o inim- %*oar-0 a*a &%m *i $a,a (i eDprima m%'t- $eri&ire. M A>0 $ii 'ini*tit0 !ra+%' me% )-r0 sp%se t5n-ra $at-. Am ar%n&at o pri)ire (n &amera tat-'%i me%0 &are &re! &- o s- mai !oarm- )reo or-. Fi !a&- e*ti )i+i'ent o s-.,i asi+%ri toate onor%ri'e s-rb-torii. M Ei0 @%2e e tat-' t-%0 E'i7abet>0 !ar @%2e este *i %n om &-r%ia (i p'a&e s- $ie prim%'0 &>iar *i (n &a7%' %nor nimi&%ri. A&%m0 (n &eea &e mpri)e*te0 n%.mi pas- !e asemenea '%&r%ri0 !e&5t &- (mi p'a& &ompeti,ii'e. Pentr% &- !a&- %n '%&r% (n sine este 'ipsit !e importan,-0 poate s- &apete (nsemn-tate !a&- e obie&t%' %nei (ntre&eri. A*a e *i &% tat-' t-% '%i (i p'a&e s- $ie prim%'0 !ar e% m- '%pt &% e' n%mai &a %n &ompetitor. M Mi.e tot%' $oarte &'ar0 !omn%'e0 sp%se E'i7abet>. @a&- n.ai $i !e&5t t% pe '%me0 n.ai !a ni&i o &eap- !e+erat- pe )reo !istin&,ie. @ar !in moment &e mai s%nt at5,ia a',ii0 treb%ie s- te '%p,i &% to,ii0 pentr%

1"5

&ompeti,ie. M A*a este. E-! &- e*ti o $at- !e*teapt-0 4ess0 &are (*i onorea7pro$esorii. E% am !orit s- te trimit 'a *&oa'a a&eea0 pentr% &- prima !at&5n! tat-' t-% a a!%s )orba !e a*a &e)a0 am trimis o s&risoare persona'-0 prin &are &eream s$at%ri %n%i prieten !in ora*0 &are mi.a re&oman!at *&oa'a 'a &are ai mers. @%2e a $ost p%,in (n&-p-,5nat 'a (n&ep%t0 &a !e obi&ei0 !ar &5n! a a%7it &%m st-tea% '%&r%ri'e0 o $ost ob'i+at s- te trimit-. M Hai s- $a&em armisti,i% &% mete>ne'e '%i @%2e0 !omn%'e. Este tat-' me% *i !a&- ai *ti &e a $-&%t pentr% tine &5t am $ost (n A'banN0 ai $i mai iert-tor $a,- !e &ara&ter%' s-%. M Pentr% mineS stri+- Ri&>ar!0 oprin!%.se p%,in pentr% a re$'e&ta. A0 &re! &- a ob,in%t p'an%ri'e pentr% no%a &as- !e r%+-&i%ni o'an!e7pentr% mine. @ar n% prea (mi pas- !e asta0 pentr% s%+estii'e str-ine n% s%nt !e prea mare a6%tor pentr% &- e %n om &% ta'ent. Creier%' '%i este &ei mai b%n ar>ite&t. M N%.i a!e)-rat0 sp%se E'i7abet>0 pe %n ton *ti%tor &are !orea s-.' pro)oa&e. M N%0 'as-.m- s- m- +5n!es&. Poate &- mi.a tre&%t n%me'e pe a&t%' noii bariere a ora*%'%i0 &a !ire&tor. M Este posibi'0 !ar e% n% $-&eam a'%7ie 'a o asemenea !esemnare. M O asemenea !esemnareS repet- !omn%' Jones0 &are (n&ep%se s- se $oias&- !e &%rio7itate. @e&i e )orba !e o !esemnare. @a&- e (n &a!r%' mi'i,iei0 n% o s- a&&ept. M N%0 n%0 n% este (n mi'i,ie0 stri+- E'i7abet>0 ar-t5n!%.i pa&>et%' !in m5n- *i apoi tr-+5n!%.' (n spate &% %n aer &o&>et. Este o $%n&,ie at5t !e onoare0 &5t *i bine rem%nerat-. M @e onoare *i bine rem%nerat-0 repet- Ri&>ar!0 iar (n&or!area p-rea !%reroas- pentr% e'. Arat-.mi >5rtia0 $at-. Sp%ne.mi0 e o $%n&,ie %n!e e &e)a !e $-&%tO M Ai +>i&it0 )ere @i&2on0 e o $%n&,ie eDe&%ti)- (n &omitat. Ce' p%,in a*a mi.a sp%s tata &5n! mi.a !at pa&>et%' a&esta0 pe &are treb%ie s- ,i.' !a% !rept &a!o% !e Cr-&i%n. IF-r- (n!oia'-J0 a sp%s e'0 I!a&- &e)a '.ar $a&e $eri&it pe @i&2on0 ar $i s- o&%pe $%n&,ia eDe&%ti)- a &omitat%'%i.J M F%n&,ia eDe&%ti)-S Ce prostieS stri+- b-rbat%' ner-b!-tor0 sm%'+5n!%.i pa&>et%' !in m5n-. N% eDist- o asemenea $%n&,ie (n &omitat. A0 &eS EDist-S IO$er o (mp%terni&ire prin &are (' !e&'ar pe !omn%' Ri&>ar! Jones *eri$ a' &omitat%'%iJ. Ei0 @%2e e +eneros0 (n mo! si+%r. =reb%ie s- sp%n &- @%2e are o inim- &a'!- *i n%.*i %it- ni&io!atprietenii. Feri$S Mare. Feri$ a'RS S%n- bine0 4ess0 !ar o s- $ie p%s- (n

146

pra&ti&- *i mai bine. Ri&>ar! este %n om inte'i+ent 'a %rma %rmei0 &%noa*te bine $irea %man-0 (i s%nt (n!atorat0 &ontin%- Ri&>ar!0 $-r- s-.*i !ea seama &-.*i *ter+e o&>ii &% p%'pana >ainei. @e*i a* $a&e *i e% ori&5n! 'a $e' pentr% e'0 &%m o s- se &on)in+- sin+%r0 !a&- (n!ep'inirea !atorii'or me'e ar p%tea s-.' a6%te (n )re%n $e'. O s.o $a&0 )ar- E'i7abet>0 o s.o $a&0 (,i sp%nS C%m (mi mai '-&rimea7- o&>ii !in &a%7a b'estemat%'%i -sta !e )5nt s%!i&S M A&%m0 Ri&>ar!0 sp%se $ata r575n!0 &re! &- o s- +-se*ti &e)a !e $-&%t. =e.am a%7it mere% p'5n+5n!%.te &- n% mai e nimi& !e $-&%t (n ,ara asta0 !e*i mie mi se p-rea &- mai s%nt at5tea !e $-&%t. M @e $-&%tS eD&'am- Ri&>ar!0 &are (*i s%$'- nas%' *i (*i ri!i&- &>ip%' &5t p%t% !e m%'t *i '%- o $i+%r- serioas-L =ot%' !epin!e !e sistem0 $ata mea. O s- m- p%n (n !%p-.amia7a asta *i o s- sistemati7e7 &omitat%'. Am ne)oie !e !ep%ta,i0 s- *tii. O s- (mpart ,ara (n !istri&te *i o s- p%n &5te %n !ep%tat 'a $ie&are. Fi o s- mai am %n%' *i pentr% sat0 pe &are o s-. ' !en%mes& !epartament%' me% !e stat. Aas-.m- s- )-!. 4en6amin0 !a 4en6amin ar $i %n b%n !ep%tat. S.a a!aptat !e6a *i ar r-sp%n!e min%nat n%mai !a&- ar *ti s- &-'-reas&- %n &a'. M @a0 !omn%'e *eri$0 sp%se (nso,itoare '%i. Fi !in moment &e se pri&epe a*a !e bine 'a $r5n+>ii0 ar p%tea $i %n a!e)-rat eDpert !a&- ar $i ne)oie !e ser)i&ii'e sa'e (ntr.o a't- 7i. M N%0 o (ntrer%pse &e'-'a't0 (mi p'a&e s- sp%n &- nimeni n.ar p%tea ssp5n7%re pe a't&ine)a mai bine !e&5t asta (nseamn-R @a0 (ntr.a!e)-r0 4en6amin s.ar !es&%r&a $oarte bine (ntr.o asemenea sit%a,ie0 !a&- s.ar '-sa &on)ins s- (n&er&e. @ar ar treb%i s-.mi ia% +5n!%' !e 'a a*a &e)a. N. am re%*it ni&io!at- s-.' $a& s- sp5n7%re &e)a sa% s- &-'-reas&- %n &a'. =reb%ie s-.mi &a%t a't !ep%tat. M Ei bine0 !omn%'e0 !in moment &e o s- ai timp !est%' pentr% toate '%&r%ri'e a&estea importante0 te ro+ s- %i,i &- e*ti mare *eri$ *i s-.,i !e!i&i p%,in !in timp +a'anterii'or. Cn!e s%nt $r%m%se,i'e *i amena6-ri'e pe &are treb%ia s- mi 'e ar-,iO M Cn!eO P-i0 peste totS Ai&i am mai proie&tat ni*te str-7i *i n%.i a*a &- o s- $ie %n ora* $r%mos !%p- &e o s- 'e !es&>i!em *i o s- t-iem &opa&ii0 iar str-7i'e o s- $ie &onstr%iteO Ei0 @%2e este %n om &% inima !es&>is-0 &>iar *i (n &i%!a (n&-p-,5n-rii sa'e. @a0 !a0 treb%ie s- am m-&ar patr% !ep%ta,i0 (n a$ar- !e %n temni,er. M N% )-! ni&i o stra!- (n !ire&,ia (n &are mer+em0 sp%se E'i7abet>0 !e&5t !a&- a*a n%me*ti t% a'ei'e a&estea s&%rte !intre st%$i*%ri'e !e pin. F-r- (n!oia'- &- n% ai !e +5n! s- &onstr%ie*ti prea &%r5n! &ase (n p-!%rea asta !in $a,a noastr- *i (n m'a*tini'e a'ea.

1"7

M =reb%ie s- $a&em str-7i'e !%p- &ompas0 )eri*oar-0 $-r- s- ,inem &ont !e &opa&i0 !ea'%ri0 ia7%ri0 m'a*tini0 sa% ori&e a't&e)a (n a$ar- !e posteritate. A&easta este !orin,a tat-'%i t-%0 iar tat-' t-%0 *tiiR M =e.a $-&%t *eri$0 !omn%'e Jones0 (' (ntrer%pse !omni*oara0 &% %n ton &are (i s%+era $oarte &'ar !omn%'%i &- atin+ea %n s%bie&t inter7is. M Fti%0 *ti% *i !a&- mi.ar sta (n p%teri '.a* $a&e pe @%2e re+e. Are o inim- nobi'- *i ar $i %n re+e min%nat. Asta !a&- ar a)ea *i %n prim. ministr% b%n. @ar &e se (nt5mp'- ai&iO Se a%! )o&i !in st%$i*. P%n pari% pe $%n&,ia mea &- e )orba !e o &onspira,ie. Hai s- ne apropiem *i s)e!em mai bine. ?n timp &e )orbea% *i pe m-s%r- &e se !ep'asa%0 Ri&>ar! *i )eri*oara sa s.a% !ep-rtat !est%' !e m%'t !e &as- *i a% a6%ns (n spa,i%' !es&>is !in spate'e sat%'%i %n!e0 a*a &%m se poate (n,e'e+e *i !in &on)ersa,ie0 se proie&ta% str-7i0 iar )iitoare'e 'o&%in,e era% &ontemp'ate. A&o'o0 sin+%ra amena6are &are se p%tea obser)a era o 7on- !e$ri*at-0 !ar ne(n+ri6it-0 !e. a '%n+%' 'i7ierei %nei p-!%ri (nt%ne&ate !e pini (na',i. A&o'o r-s-riserarb%*ti *i m'-!i,e a'e a&e'%ia*i &opa&0 p5n- 'a o (n-',ime !est%' !e mare pentr% &a (ntin!eri'e !e 7-pa!- s- $ie (ntrer%pte !in 'o& (n 'o& !e mi&i &r5n+%ri perene. F%ierat%' )5nt%'%i &are se stre&%ra printre )5r$%ri'e a&estor &opa&i imitati)i a $-&%t &a pa*ii pere&>ii s- n% poat- $i a%7i,i0 (n timp &e &ren+i'e 'e as&%n!ea% si'%ete'e. C% a&est a6%tor0 &ei !oi s.a% apropiat !e 'o&%' %n!e t5n-r%' )5n-tor0 Ciorap.!e.Pie'e *i &-petenia in!ian- se str5nseser- *i !is&%ta% aprins. Prim%' era $oarte insistent *i p-rea s- a&or!e o mare importan,- s%bie&t%'%i0 (n timp &e NattN p-rea sas&%'te mai atent &a !e obi&ei &eea &e t5n-r%' a)ea !e sp%s. Mo>e+an st-tea p%,in (ntr.o parte0 &% &ap%' (n piept *i &% p-r%' &-7%t peste $a,-0 par&- pentr% a.i as&%n!e tr-s-t%ri'e. ?ntrea+a sa atit%!ine a)ea o eDpresie !e triste,e a&%t-0 &>iar !e r%*ine. M S- ne retra+em0 (i *opti E'i7abet>0 s%ntem nepo$ti,i *i n% a)em !rept%' !e a as&%'ta se&rete'e a&estor oameni. M N% a)em !rept%'S (i r-sp%nse Ri&>ar! p%,in a+itat0 pe %n ton 'a $e' !e ner)os *i tr-+5n! bra,%' $etei printr.a' '%i a*a !e tare0 !e par&- ar $i )r%t s- o (mpie!i&e s- p'e&e. Ci,i0 )eri*oar-0 &- este !atoria mea smen,in pa&ea (n &omitat *i s- am +ri6- &a 'e+i'e s- $ie p%se (n ap'i&are. Ea+abon7ii -*tia &omit a!esea 6a$%ri0 !e*i n% &re! &- Jo>n ar $a&e &e)a (n se&ret. 4iet%' !e e'0 se &am (mb-tase asear- *i n% pare s-.i $i tre&%t. Hai s- mer+em mai aproape *i s- a%7im &e sp%n. ?n &i%!a reti&en,ei !omni*oarei0 Ri&>ar! a &5*ti+at0 stim%'at $-r(n!oia'- !e sentiment%' !atoriei sa'e. Fi ime!iat s.a% apropiat !est%' !e

148

m%'t pentr% a a%7i &'ar tot &e se sp%nea. M =reb%ie s- ob,inem pas-rea0 sp%se NattN0 $ie pe &a'e b%n-0 $ie pe &a'e rea. E>e>eiS Am )-7%t *i timp%ri'e (n &are &%r&anii s-'bati&i n% era% prea p%,ini (n ,ara asta0 !ar !a&- )rei )re%n%' a&%m treb%ie s- mer+i (n &>ei%ri'e Eir+iniei. Po,i s- $ii si+%r0 este o mare !i$eren,- (ntre +%st%' %nei pot5rni&>i *i a %n%i &%r&an bine (n+r-*at. @e*i0 pentr% mine0 &e'e mai b%ne m5n&-r%ri s%nt &oa!a !e &astor *i *%n&a !e %rs. @ar !e $apt $ie&are are +%st%ri'e '%i. A.am !at ne+%stor%'%i $ran&e7 p5n- 'a %'tim%' b-n%,0 (n !iminea,a asta0 &5n! am )enit (n ora* !%p- pra$. A*a &-0 !in moment &e t% n% ai nimi&0 p%tem s- (n&er&-m s- tra+em o !at- (n ea. Fti% &- 4i''N WirbN e (n p-!%re *i &- )rea s- (mp%*te *i e' a&e'a*i &%r&an. Jo>n are %n o&>i b%n *i tra+e bine !in prima0 iar !intr.%n moti) sa% a't%'0 mie (mi trem%r- m5na *i !e &5te ori treb%ie s- $a& &e)a eDtraor!inar0 (mi pier! ,inta. C5n! am )5nat %rsoai&a &% p%i (n toamna asta0 i.am (mp%*&at pe r5n!0 !e*i era% a*a !e (n$ometa,i *i am (n&-r&at p%*&a (n timp &e mas&%n!eam (n spate'e &opa&i'or. @ar asta este a't- po)este0 !omn%'e O'i)er. M Asta0 stri+- t5n-r%' &% %n a&&ent &are tr-!a %n $e' !e p'-&ere !%reroas- $a,- !e s-r-&ia sa0 (n timp &e ,inea %n *i'in+ (n $a,a o&>i'or0 asta e toat- &omoara pe &are o am0 asta *i p%*&a mea. A&%m0 (ntr.a!e)-r0 am !e)enit %n om a' p-!%rii *i treb%ie s- m- ba7e7 n%mai pe )5n-toare. Hai!e NattN0 >ai s- ris&-m %'tim%' b-n%, pentr% pas-re. C% ,inta ta0 n% se poate s- rat-m. M A* pre$era s- o $a&- Jo>n0 b-iete0 mie mi se $a&e team- &5n! te a%! &- e*ti a*a !e >ot-r5t *i s%nt si+%r &- o s- rate7 pas-rea. In!ienii tra+ 'a $e' !e bine !e $ie&are !at-0 nimi& n%.i poate t%'b%ra. Cite0 Jo>n0 ia %n *i'in+0 ia p%*&a mea *i (n&ear&- s- tra+i (n &%r&an%' a&e'a mare pe &are '. a% b-+at 'a str5mtoare. @omn%' O'i)er este $oarte ner-b!-tor s- prin!&reat%ra *i n% s%nt b%n !e nimi& &5n! s%nt a*a !e ne'ini*tit. In!ian%' *i.a (ntors &ap%' mo>or5t *i !%p- &e (ntr.%n moment !e 'ini*te pro$%n!- a p-r%t &- (i tre7iser- interes%'0 'e rep'i&- to)ar-*i'or s-iL M C5n! Jo>n era t5n-r0 pri)irea (i era 'a $e' !e !reapt- &a *i +'on,%'. Femei'e min+o ,ipa% 'a a%7%' p%*tii sa'e. R-7boini&ii min+o se p%rta% &a ni*te $emei. A $ost )reo!at- ne)oie s- tra+- !e !o%- oriO E%'t%r%' 7b%ra !eas%pra nori'or !e&5t s- trea&- pe '5n+- &ort%' '%i C>in+a&>+oo2. Femei'e a)ea% !est%'e pene !e.a'e '%i. @ar pri)i,i0 sp%se e'0 p-r-sin! ton%ri'e 6oase0 (n!o'iate (n &are )orbise p5n- at%n&i *i ri!i&5n!%.*i )o&ea &% %n ent%7iasm rea'0 !%&5n!%.*i (n $a,- ambe'e m5ini. =rem%r- &a o &-prioar- &5n! a%!e '%p%' %r'5n!. A (mb-tr5nit Jo>nO C5n! a $ost )re%n mo>i&an &a o bab- !e opt7e&i !e aniO N%0 a'b%' a!%&e b-tr5ne,ea &% e'.

1"9

Rom%' este arma '%i. M At%n&i !e &e o $o'ose*ti0 b-tr5neO eD&'am- t5n-r%' )5n-tor. @e &e o persoan- a*a !e nobi'- prin $irea '%i se $o'ose*te !e instr%mente'e !ia)o'%'%i pentr% a se trans$orma (n bestieO M 4estieS Jo>n este o bestieO (ntreb- in!ian%' (n&et. @a0 sp%i a!e)-r%'0 $i% a' ?n+>i,itor%'%i.!e.$o&. Jo>n este o bestie. O!at- $o&%ri'e era% rare (n !ea'%ri'e astea. C-prioara 'in+ea m5na om%'%i a'b0 iar p-s-ri'e se o!i>nea% pe &ap%' s-%. Era% ni*te str-ini pentr% e'. P-rin,ii mei a% )enit !e pe ma'%ri'e apei s-rate. A% $%+it (nainte !e )enirea rom%'%i. A% )enit 'a b%ni&%' 'or *i a% tr-it (n pa&e. Iar &5n! ri!i&a% se&%rea0 o $-&ea% &a s- 'o)eas&- ,easta %n%i min+o. Se a!%na% (n 6%r%' $o&%'%i !e (ntr%nire *i $-&ea% ori&e >ot-ra%. At%n&i Jo>n era b-rbat. @ar r-7boini&ii *i ne+%storii &% o&>i !es&>i*i 'a &%'oare i.a% %rmat. Cn%' a a!%s &%,it%' '%n+0 &e'-'a't a a!%s rom. Era% mai n%mero*i !e&5t pinii !e pe m%n,i *i a% !es$iin,at (ntr%niri'e *i a% '%at p-m5nt%ri'e. Spirit%' &e' r-% era (n &-ni'e 'or *i ei '.a% s'obo7it. @a0 !a0 sp%i a!e)-r%'0 =inere E%'t%r0 Jo>n este o bestie &re*tin-. M Iart-.m-0 b-tr5ne r-7boini&0 stri+- t5n-r%'0 ap%&5n!%.' !e m5n-. E% ar treb%i s- $i% %'tim%' &are (,i repro*ea7-. 4'esteme'e &er%'%i &a! as%pra '-&omiei &are a !istr%s o asemenea ras-. Aminte*te.,i Jo>n0 &- $a& parte !in $ami'ia ta *i &- a&easta este &ea mai mare m5n!rie a mea a&%m. Mo>e+an se mai !estinse p%,in *i sp%se mai 'ini*titL M E*ti %n !e'a/ar0 $i%' me%. C%)inte'e ta'e n% s%nt a%7ite0 Jo>n n% poate s- (mp%*te. M Am *ti%t e% &- b-iat%' are s5n+e in!ian (n )ine0 *opti Ri&>ar!0 !%p- $e'%' &i%!at (n &are s.a p%rtat &% &aii mei asear-0 (n,e'e+i0 )eri*oar-0 ei n% $o'oses& ni&io!at- >am%ri'e. @ar biet%' !e e' o s- (mp%*te !e !o%ori &%r&an%' !a&- )rea0 pentr% &- o s-.i !a% *i e% %n *i'in+. @e*i poate ar $i mai bine s- m- o$er s- tra+ e% (n 'o&%' '%i. E-! &- *i.a% (n&ep%t !istra&,ii'e !e Cr-&i%n (n t%$i*%' !e a&o'o0 !e %n!e se a%! r5sete'e. 4-iat%' a&esta are %n +%st &am &i%!at pentr% &%r&ani0 n% &- n.ar $i b%n !e m5n&at. M A*teapt-0 )ere Ri&>ar!0 eD&'am- E'i7abet>0 prin75n!%.se !e bra,%' '%i. Ar $i !e'i&at s-.i o$eri a&est%i !omn %n *i'in+O M Iar0 !omnS Cre7i &- o &or&it%r- &a e' ar re$%7a baniO N%0 n%0 $ata mea0 ar '%a *i'in+%'. A> *i.ar '%a *i ni*te rom0 &>iar !a&- (' &riti&- at5ta. @ar o s-.i !a% b-iat%'%i *ansa !e a prin!e &%r&an%'0 pentr% &- 4i''N WirbN a&e'a e %n%' !intre &ei mai b%ni ,inta*i !in ,ar-. Asta !a&- n% (' p%nem 'a so&otea'- pe !omn.

150

M At%n&i0 sp%se E'i7abet>0 a'e &-rei p%teri n% (i e+a'a% )oin,a0 at%n&i0 !omn%'e0 o s- )orbes&. ?naint- &% %n aer >ot-r5t (n $a,a )-r%'%i s-% *i intr- (ntre t%$i*%ri'e (n &are se +-sea% *i &ei trei )5n-tori. Apari,ia ei (' sperie p%,in pe t5n-r0 &are mai (nt5i $-&% o mi*&are )a+- !e retra+ere0 !ar apoi0 re)enin!%.*i0 o sa'%t- ri!i&5n!%.*i *ap&a *i re)eni 'a po7i,ia anterioar-0 re7em5n!%.se !e p%*&-. Ni&i NattN *i ni&i Mo>e+an n% *i.a% tr-!at sentimente'e0 !e*i apari,ia E'i7abet>ei a $ost at5t !e nea*teptat-. M E-! &- mai respe&ta,i (n&- )e&>i%' obi&ei !e Cr-&i%n !e a (mp%*&a &%r&an%'0 sp%se ea. Erea% *i e% s-.mi (n&er& noro&%' &% pas-rea. Care !intre )oi )rea s- ia banii a&e*tia *i s- s-.mi (mpr%m%te p%*&a '%i (n s&>imbO M Este a&est sport potri)it pentr% o $emeieO eD&'am- t5n-r%' )5n-tor0 rostin! repe!e *i a&&ent%5n! $ie&are &%)5nt0 (n&5t era &'ar &- )orbe'e '%i )enea% !in inim-. M @e &e n%0 !omn%'eO @a&- n% ar $i %man0 p-&at%' ar $i re7er)at n%mai %n%ia !intre seDe. @ar am *i e% toane'e me'e0 &a *i &ei'a',i. N% )&er a6%tor%'. Fi0 (ntor&5n!%.se &-tre NattN *i p%n5n!%.i %n !o'ar (n pa'm-0 sp%seL )eteran%' a&esta b-tr5n a' p-!%rii n% )a $i a*a !e nepo'iti&os (n&5t s-.i re$%7e %nei !oamne !orin,a !e a tra+e o (mp%*&-t%r-. Ciorap.!e.Pie'e a !at !r%m%' mone!ei (n rani,- *i ri!i&5n! &ap-t%' p%*tii0 a pre+-tit amorsa. R575n! (n $e'%' '%i obi*n%it0 ar%n&- arma peste %m-r *i sp%seL M @a&- 4i''N WirbN n% prin!e pas-rea (naintea mea0 iar pra$%' $ran&e7%'%i se aprin!e (n !iminea,a asta %me!-0 o s- )5ne7 ime!iat %n &%r&an a*a !e b%n0 &%m n% s.a mai m5n&at ni&io!at- (n bor!ei%' 6%!e&-tor%'%i. Fti% &- $emei'e +ermane !in trib%ri'e Ma>a/2 *i S&>o'arie (*i !orea% $oarte m%'t s- )in- 'a petre&ere0 a*a &-0 tinere0 n.ar treb%i s- $ii a*a !e aspr% &% !omni*oara. Hai s- mer+em0 pentr% &- !a&mai a*tept-m0 ris&-m s- pier!em &ea mai b%n- pas-re. M @ar am !rept%' s-.mi (n&er& noro&%' (naintea ta0 NattN. ?mi &er s&%7e0 !omni*oar- =emp'e0 am %n moti) (ntemeiat !e a !ori pas-rea a&easta $oarte m%'t *i a* p%tea s- par nepo'iti&os0 !ar treb%ie s-.mi re)en!i& !rept%'. M P%te,i pretin!e ori&e este a' !%mnea)oastr- pe !rept0 !omn%'e0 r-sp%nse !omni*oara. I%bim am5n!oi a)ent%ra0 iar !%mnea'%i este &a)a'er%' me%. ?mi 'as a)erea (n +ri6a o&>i%'%i *i m5inii sa'e. @es&>i!e,i !r%m%'0 Ciorap.!e.Pie'e0 iar noi o s- )- %rm-m. NattN p-rea (n&5ntat !e sti'%' !es&>is !e a!resare a' tinerei *i

151

$r%moasei E'i7abet>0 &are (i (n&re!in,ase ime!iat o asemenea (n!atorire. E' (*i !o)e!i )ese'ia (ntor&5n!%.i 75mbet%' '%minos pe &are ea i.' trimisese. Merse apoi prin 7-pa!- &% pa*i mari !e )5n-tor p5n- 'a 'o&%' !e %n!e )enea% s%nete'e %nei )ese'ii +-'-+ioase. ?nso,itorii s-i '.a% %rmat (n t-&ere0 (n timp &e t5n-r%' trimitea pri)iri !ese *i 6enate &-tre E'i7abet>. O mi*&are a '%i Ri&>ar! i.a atras aten,ia tinerei. M Cre!0 !omni*oar- =emp'e0 &- !a&- ,i.ai $i !orit (ntr.a!e)-r &%r&an%' n% ai $i to&mit %n str-in &a Ciorap.!e.Pie'e pentr% a&easta0 sp%se e' !e (n!at- &e rest%' +r%p%'%i se (n!ep-rtase !est%' !e m%'t pentr% a n%.' p%tea a%7i. @ar n% pot s- &re! &- e*ti serioas-0 pentr% &- am (n a&est moment &in&i7e&i !e &%r&ani0 (n&>i*i (n &ote,e *i mai +ra*i *i mai s'abi0 a*a &- ai p%tea s-.' a'e+i pe ori&are !intre ei. ?n&er& %n eDperiment pe *ase !intre ei0 'e !a% &erea'e &%R M @est%'0 )ere @i&2on0 (' (ntrer%pse !omni*oara. ?mi !ores& pas-rea *i pentr% &- mi.o !ores&0 '.am to&mit pe a&est !omn Ciorap.!e.Pie'e. M Ai a%7it )reo!at- !e +'on,%' a&e'a min%nat pe &are '.am tras (ntr. %n '%p &are $%+ea &% oaia tat-'%i t-%0 )ar- E'i7abet>O O (ntreb- Ri&>ar!0 tr-+5n!%.se (napoi &% %n aer nem%',%mit. O !%&ea (n spate *i0 s- $i $ost &ap%' '%p%'%i pe partea &ea'a't-0 '.a* $i %&is0 a*a &%m s.a *i (nt5mp'at. M Fti% tot )ere0 ai (mp%*&at oaia. @ar s.ar &%)eni oare s- se ameste&e Mare'e Feri$ (n a&ti)it-,i !e +en%' a&estaO M @oar n% ai &re7%t &- )roiam s- tra+ &% proprii'e me'e m5ini0 sp%se !omn%' Jones. @ar >ai s-.i %rm-m *i s- )e!em &%m o s- tra+-. S- n.ai ni&i o team- &- i s.ar p%tea (nt5mp'a &e)a r-% %nei $emei (n a&east- ,ar-0 (n spe&ia' $ii&ei tat-'%i t-% *i mai a'es (n pre7en,a mea. M Fii&a tat-'%i me% n% se teme !e nimi&0 !omn%'e0 mai a'es &5n! este (nso,it- !e o$i,er%' &e' mai (na't a' a&est%i &omitat. A.a prins !e bra,0 iar e' a &on!%s.o prin 'abirint%' arb%*ti'or (n 'o&%' %n!e &ei mai m%',i !intre tinerii sat%'%i se str5nseser- pentr% obi&ei%' !e a se (ntre&e 'a )5n-toarea !e Cr-&i%n *i %n!e NattN *i (nso,itorii s-i a6%nseser- !e6a. Capitolul XVII. +!d gloata asta cam ciudat# 2i cred c oamenii se/ntrec chiar azi(1 S&ott. @istra&,ia str-)e&>e0 (mp%*&area &%r&an%'%i0 este %na !intre p%,ine'e

152

am%7amente pe &are &o'oni*tii !intr.o ,ar- no%- n%.' ratea7- ni&io!at-. Ea era 'e+at- !e obi&ei%ri'e 7i'ni&e a'e %n%i popor &are !e m%'te ori p%nea !eoparte topor%' sa% &oasa0 pentr% a '%a p%*&a0 !eoare&e &-prioare'e a'er+a% prin p-!%ri'e pe &are 'e t-ia%0 sa% %rs%' intra (n poiene'e 'or abr%pte pentr% a respira aer%' !in '%mini*0 sa% pentr% a obser)a0 &% %n aer )i&'ean0 pro+res%' pe &are (' $-&%se in)a!ator%'. @e a&east- !at-0 !istra&,ia obi*n%it- a 7i'ei $%sese +r-bit- p%,in0 pentr% a.i !a !omn%'%i Krant o *ans- e+a'-0 a &-r%i eDpo7i,ie n% era mai p%,in important- pentr% tinerii petre&-re,i !e&5t preo&%parea &are 'e absorbea a&%m (ntrea+a aten,ie. Proprietar%' p-s-ri'or era %n ne+r% 'iber *i pre+-tise pentr% a&east- o&a7ie o &o'e&,ie (ntrea+- !e p-s-ri !e )5nat. A&estea era% n%mai b%ne s- st5rneas&- apetit%' %n%i +%rman!0 !ar *i $oarte potri)ite pentr% (n!em5narea !i$eri,i'or &ompetitori0 &are era% !e toate )5rste'e. E' 'e o$erise ,inta*i'or mai tineri *i 'ipsi,i !e eDperien,!i$erite p-s-ri !e &a'itate in$erioar- *i (n&ep%ser- !e6a s- (mp%*te0 spre a)anta6%' $inan&iar a' posesor%'%i ne+ri&ios a' )5nat%'%i. Or!inea (mp%*&-t%ri'or era !e6a !est%' !e simp'- *i bine (n,e'eas-. Pas-rea era 'e+at- &% o a,- !e &iot%' %n%i pin mare0 &are $%sese (n!reptat &% %n topor (n partea (n &are se +-sea% ,inta*ii0 &a s- poat- s- ser)eas&- !rept ,int-. C% a6%tor%' a&esteia p%tea $i stabi'it merit%' ori&-r%ia !intre &ompetitori. @istan,a !intre &iot *i po7i,ia !e o&>ire era !e o s%t- !e Nar7i m-s%ra,i. Cn pi&ior (n p'%s sa% (n min%s era &onsi!erat &a o in)a7ie a !rept%'%i )re%neia !intre p-r,i. Ne+r%' (*i $iDa propri%' pre, pentr% $ie&are !intre p-s-ri *i &on!i,ii'e &a7%'%i (n &are s%&&es%' era !eterminat !e (nt5mp'are. @ar0 o!at- toate a&estea stabi'ite0 prin&ipii'e stri&te a'e 6%sti,iei p%b'i&e &are $%n&,iona% (n a&e' &omitat '.a% ob'i+at !e s- !ea o *ans- ori&-r%i a)ent%rier &are !orea s- parti&ipe. M%',imea era a'&-t%it- !in )reo !o%-7e&i sa% trei7e&i !e oameni0 !intre &are &ei mai m%',i a)ea% p%*ti *i !e asemenea !in to,i b-ie,ii !in sat. Copi'a*ii m%r!ari0 (mbr-&a,i (n >aine aspre0 !ar +roase0 i.a% (n&on6%rat pe ,inta*ii mai bine &%nos&%,i *i &% m5ini'e prinse s%b bete'ie0 as&%'ta% atent po)e*ti'e '-%!-roase a'e )5n-tori'or !espre (n!em5narea !e &are a&e*tia !-!%ser- !o)a!- (n a'te o&a7ii. E5n-torii atin+ea% !e6a (n inimi'e 'or a&e'ea*i min%nate rea'i7-ri (n arta ,intit%'%i. Ce' mai m%'t !intre to,i )orbea b-rbat%' pe &are NattN (' men,ionase !e6a0 4i''N WirbN. A&est b-rbat0 a &-r%i o&%pa,ie0 at%n&i &5n! $-&ea &e)a0 era a&eea !e a !e$ri*a p-!%ri0 sa% !e a t-ia 'emne0 era $oarte (na't *i tr-!a prin aer%' s-% (ns-*i nat%ra &ara&ter%'%i pe &are (' a)ea. Era %n t5n-r 7+omotos0 '-%!-ros *i ne&>ib7%it0 a &-r%i o&>i &are eDprima b%n-tate0 &ontra7i&ea maniera '%i !ire&t- *i a+resi)- !e a!resare. Petre&ea

159

s-pt-m5ni (ntre+i prin ta)erne'e !in &omitat0 (ntr.o 'ene)ie abso'%t-0 sa% $-&ea mi&i treb%ri pentr% a.*i p'-ti b-%t%ra *i m5n&area *i &ert5n!%.se &% an+a6atorii s-i pentr% pre,%' m%n&ii sa'e. Pre$era a!esea 'ene)ia (n 'o&%' &e!-rii &>iar *i a %nei mi&i p-r,i !in in!epen!en,a sa sa% a %n%i &ent !in )enit%' s-%. @ar0 &5n! a&este prob'eme 6enante era% stabi'ite m%',%mitor pentr% ambe'e p-r,i0 at%n&i e' (*i p%nea pe %m-r topor%' *i p%*&a0 (*i tre&ea bra,e'e pe s%b &%re'e'e rani,ei sa'e *i intra (n p-!%re &% mers%' %n%i Her&%'e. Prim%' '%i obie&ti) a $ost a&e'a !e a &%noa*te 'imite'e0 mer+5n! (n 6%r%' 'or *i (mprosp-t5n! !in &5n! (n &5n!0 &% &5te o 'o)it%r!e topor0 semne'e &opa&i'or !e +rani,-. Fi apoi &ontin%a s- mear+-0 &% %n aer !e me!ita,ie a!5n&-0 spre p%n&t%' s-% !e interes. ?*i (n'-t%ra >aine'e pe &are 'e sim,ea (n p'%s *i m-s%ra &% %n o&>i pri&ep%t %n%' sa% !oi !intre &opa&ii !in apropiere0 &are0 at%n&i &5n! se %ita spre bo'ta &ereas&-0 p-rea% s- a6%n+- &>iar p5n- 'a &er%ri. ?i a'e+ea !e obi&ei pe %n%S @intre &ei mai nobi'i pentr% prima prob- a p%teri'or sa'e *i se apropia !e e' &% %n aer in!i$erent0 $'%ier5n! o me'o!ie 6oas-. Fi m5n%in!%.*i topor%' !est%' !e a+itat0 n% $oarte !eosebite !e sa'%t-ri'e maestr%'%i !e s&rim-0 !-!ea o 'o)it%r- (n s&oar,- *i m-s%ra !istan,a. Pa%7a &are %rma pre)estea &e)a r-% pentr% &-!erea p-!%rii &are !-in%ise a&o'o timp !e se&o'e. Ao)it%ri'e +re'e *i ener+i&e pe &are 'e !-!ea a% $ost %rmate !e (n!at- !e 7+omot%' t%n-tor a' pr-b%*irii &opa&%'%i0 mai (nt5i po&nin! *i amenin,5n! &% r%perea %'time'or !intre 'i+amente'e sa'e0 apoi rete75n! *i r%p5n! &% &ren+i'e sa'e &oroane'e $ra,i'or s-i !impre6%r *i 'o)in! (n &e'e !in %rm- p-m5nt%' &% %n *o& p%,in mai s'ab &a intensitatea %n%i &%trem%r. @in a&e' moment0 s%net%' 'o)it%ri'or !e topor n% a% mai (n&etat0 (n timp &e &-!erea &opa&i'or r-s%na &a ni*te b%b%it%ri !e t%n (n!ep-rtate. Iar '%mina 7i'ei p-tr%n!ea (n a!5n&imi'e p-!%rii ia $e' !e br%s& pre&%m o !iminea,- !e iarn-. Pi'e *i s-pt-m5ni (ntre+i0 ba &>iar '%ni0 4i''N WirbN m%n&ea &% o ar!oare &are.i tr-!a $irea (nn-s&%t- *i a)5n! re7%'tate ma+i&e. Apoi0 termin5n! !e t-iat &opa&i0 p'-m5nii '%i stentorieni s&otea% ni*te s%nete &are r-s%na% (ntre a&e'e !ea'%ri &a ,ipete'e %nei a'arme. F%sese a!esea a%7it0 (ntr.o sear- &a'!- !e )ar-0 !e 'a o mi'- !ep-rtare !e )5'&ea%a $%i =emp'eton. C5n! e&o%ri'e !in m%n,i (i pre'%a% stri+-te'e0 p5n- &5n! m%rea% (n s%nete'e p'-p5n!e &e se a%7ea% !intre st5n&i'e &are m-r+inea% 'a&%'. C>erestea%a0 sa%0 &a s- $o'osim 'imba6%' 'o&%'%i0 t-ierea 'emne'or0 a '%at s$5r*it &% o i%,ea'- &are se !atora n%mai !eDterit-,ii *i p%terii sa'e >er&%'eene. M%n&itor%' (*i a!%na %ne'te'e !e '%&r%0 aprin!ea +r-me7i'e !e 'emne *i p'e&a '-s5n! (n %rm- o re)-rsare !e '%min- as%pra p-!%rii

154

!obor5te0 &a %n &%&eritor a' %n%i ora* &are to&mai *i.a (n)ins a!)ersar%' *i aprin!e o tor,- &a %'tim simbo' a' &%&eririi. M%'t- )reme !%p- a&eea 4i''N WirbN a $ost )-7%t >oin-rin! prin ta)erne0 parti&ip5n! 'a (ntre&eri sporti)e0 snopin!%.i pe a',ii (n b-t-i *i a!esea &5*ti+5n! (ntre&eri !e t-iat 'emne. ?ntre e' *i Ciorap.!e.Pie'e eDistase m%'t- )reme o ri)a'itate +e'oas-0 !isp%t5n!%.*i (nt5ietatea (n &eea &e pri)e*te (n!em5narea !e m5n%i o arm-. ?n &i%!a (n!e'%n+atei eDperien,e a '%i NattN0 t-ietor%' !e 'emne era &onsi!erat e+a'%' s-% pentr% &- a)ea (n&- ner)ii tari *i o&>i%' a+er. C% toate a&estea0 &ompeti,ia se re7%mase p5n- (n a&est moment 'a simp'e 'a%!e *i 'a &ompararea s%&&ese'or pe &are 'e a)%sese $ie&are (n !i$erite eD&%rsii )5n-tore*ti. A&easta era prima !at- &5n! se (n$r%nta% !ire&t. 4i''N WirbN *i proprietar%' s.a% t5r+%it !est%' !e m%'t pentr% pre,%' &e'ei mai b%ne p-s-ri0 (nainte &a NattN *i (nso,itorii s-i s- se a'-t%re ,inta*i'or. Pre,%' $%sese tot%*i stabi'it 'a %n *i'in+ !e (mp%*&-t%r-170 &are era &ea mai mare s%m- &are $%sese )reo!at- &er%t-. Ne+r%' a)ea +ri6- s- se $ereas&- pe &5t posibi' !e pier!eri'e pe &are i 'e p%tea% a!%&e &on!i,ii'e ,inta*i'or. C%r&an%' era !e6a 'e+at 'a I,int-J0 !ar &orp%' '%i era as&%ns (n (ntre+ime !e 7-pa!a !impre6%r *i n% era )i7ibi' !e&5t &ap%' '%i ro*% *i %m$'at *i +5t%' '%n+. @a&- pas-rea ar $i $ost r-nit- !e )re%n +'on, &are 'o)ea s%b 7-pa!-0 %rma s- r-m5n- (n posesia st-p5n%'%i a&t%a'. @ar era !e.a6%ns s- i se atin+- )reo pan- !in p-r,i'e )i7ibi'e0 &- pas-rea !e)enea premi% a' ,inta*%'%i )i&torios. Ne+r%' a &itit a&este &on!i,ii &% +'as tare0 a*e7at (n 7-pa!-0 ris&ant !e aproape !e pas-rea '%i $a)orit-0 &5n! E'i7abet> *i tat-' s-% s.a% apropiat !e m%',imea +-'-+ioas-. P+omote'e !e )ese'ie *i m%',%mire s.a% poto'it sim,itor !in &a%7a a&estei )i7ite nea*teptate. @ar0 !%p- %n moment !e pa%7-0 pe $a,a tinerei s.a p%t%t &iti interes *i &%rio7itate. A&estea0 pre&%m *i eDpresia ei 75mbitoare a% restabi'it 'ibertatea !imine,ii0 !e*i pre7en,a ei a&o'o mo!era (ntr%&5t)a mani$est-ri'e tineri'or &a 'imba6 *i )e>emen,-. M @a,i.)- !in !r%m0 b-ie,iS stri+- t-ietor%' !e 'emne0 &are se pre+-tea s- o&>eas&-. @a,i.)- !in !r%m0 ti&-'o*i'or0 sa% )- (mp%*& *i pe )oi. A&%m0 4rom0 ia.,i a!io !e 'a &%r&an%' t-%S
?nainte !e Re)o'%,ie0 $ie&are pro)in&ie treb%ia s- 6%sti$i&e &ir&%'a,ia bani'or0 !e*i ni&i %na !intre e'e n% emitea !e&5t mone!e !e &%pr%. ?n Ne/ 1or20 !o'ar%' spanio' era (mp-r,it (n opt *i'in+i0 $ie&are a)5n! )a'oarea %nei $ra&,i%ni mai mari !e *ase pennN ster'ine. ?n pre7ent0 Cni%nea a p%s 'a p%n&t %n sistem !e&ima'0 &% mone!e repre7entati)e )n(a(*(
17

155

M Stai0 stri+- t5n-r%' )5n-tor. Intr% *i e% (n &%rs-. Cite *i'in+%' me%0 4rom. Erea% s- tra+ *i e% o (mp%*&-t%r-. M N.ai !e&5t s- )rei0 stri+- WirbN0 !ar !a&-.i &i%$%'es& pene'e &%r&an%'%i0 &%m o s- mai tra+iO Ai a*a !e m%',i bani (n b%7%nar%' -'a !e pie'e !e &-prioar-0 &- po,i s- p'-te*ti pentr% o (n&er&are pe &are s.ar p%tea s- n% o prime*tiO M @e %n!e *ti,i !%mnea)oastr-0 !omn%'e0 &5,i bani am e% (n b%7%narO (i stri+- t5n-r%' pe %n ton )io'ent. Cite *i'in+%' me%0 4rom *i &er !rept%' !e a (mp%*&a. M N% $i ar,-+os0 b-iete0 sp%se &e'-'a't0 &are pre+-tea p%*&a 'ini*tit. Se sp%ne &- ai t% (ns%,i o +a%r- (n %m-r%' !rept0 a*a &- mi se pare &4rom ar treb%i s-.,i !ea !rept%' s- tra+i pentr% 6%m-tate !in pre,. As&%'t-.m- pe mine b-iete0 treb%ie s- $ii a+er &a s- (mp%*ti pas-rea aia0 &>iar !a&- ,i.a* !a )reo *ans-0 &eea &e n% inten,ione7 s- $a&. M N% te mai '-%!a0 4i''N WirbN0 sp%se NattN0 ar%n&5n! &%rea%a p%*tii sa'e pe 7-pa!- *i spri6inin!%.se (n ,ea)a ei. N.o s- tra+i !e&5t o sin+%r- !at- (n pas-re0 pentr% &- !a&- b-iat%' (*i ratea7- ,inta0 &eea &e n. ar $i !e mirare !a&- s.ar (nt5mp'a0 &% bra,%' '%i a*a !e ,eap-n *i %m$'at0 o s- )e7i &- te %rmea7- &ine)a &% o p%*&- b%n- *i %n o&>i eDperimentat. Poate &- e a!e)-rat &- n% pot tra+e 'a $e' !e bine &a a't-!at-0 !ar o s%t!e Nar7i este o !istan,- mi&- pentr% o p%*&- '%n+-. M Ce0 Ciorap.!e.Pie'e0 ai )enit ai&i (n !iminea,a astaO stri+oponent%' '%i &% ne&>ib7%in,-. Ei0 &ompeti,ia !reapt- e o &omoar-. Am a)ans $a,- !e tine0 b-tr5ne0 a*a &- o s- tra+ (n &instea %n%i +5t'e6 %s&at sa% a %nei &ine b%ne. C>ip%' ne+r%'%i tr-!a n% n%mai interes%' pe &are a&east- a)ent%r$inan&iar- i '.ar p%tea st5rni0 !ar *i ent%7iasm%' )-!it pe &are t5n-r%' (' tre7ise (n &ei'a',i0 !e*i inten,ia '%i ini,ia'- ar $i !orit a'te re7%'tate. ?n timp &e t-ietor%' !e 'emne (*i ri!i&a p%*&a (n&et0 &% st-p5nire !e sine0 7bier- &-tre e'L M A%pt- !reapt-0 4i''N WirbNS @a,i.)- (napoiS Fa&e,i.i s- se !ea (napoi0 b-ie,iS Fi,i &ore&,i &% %n ne+r%S C%r&ane !- !in &ap0 pas-reS N% )e7i &- o&>es&O @ar a&este stri+-te0 &are !orea% s- atra+- aten,ia ,inta*%'%i mai m%'t !e&5t ori&e a't&e)a0 a% r-mas $-r- re7%'tat. Ner)ii t-ietor%'%i !e 'emne n% era% a*a !e %*or !e 7!r%n&inat *i e' o&>i &% &ea mai mare +ri6-. O &'ip- tot%' a r-mas ne&'intit0 apoi a tras. Cap%' &%r&an%'%i a $ost 'o)it (ntr.o parte *i *i.a (ntins aripi'e b-t5n! !in e'e %n moment. @ar s.a a*e7at 'a 'o& &a'm (n &%'&%*%' s-% !e 7-pa!- *i se

156

%it- (mpre6%r stin+>erit. Pentr% o &'ip- !oar0 !est%' &5t s-.,i tra+i r-s%$'area0 n% s.a a%7it ni&i %n s%net. Apoi ne+r%' a spart t-&erea0 &% 7+omote'e '%i !e b%&%rie0 r575n! *i s&%t%r5n!%.*i &orp%' proste*te0 rosto+o'in!%.se prin 7-pa!- (ntr.%n eD&es !e $eri&ire. M 4ine $-&%t0 &%r&aneS stri+- e'0 s-rin! (n s%s *i (n&er&5n! s-.*i (mbr-,i*e7e pas-rea. E% 'e sp%n s- se a+ite0 iar e' se $ere*teS Mai !- %n *i'in+0 4i''N *i mai tra+e o !at-. M N%0 +'on,%' %rm-tor e a' me%0 sp%se t5n-r%' )5n-tor. Mi.ai '%at !e6a banii. @-.te !in !rept%' ,intei *i 'as-.m- s-.mi (n&er& noro&%'. M A>0 s%nt !oar bani ar%n&a,i pe $ereastr-0 sp%se Ciorap.!e.Pie'e. Cap%' *i +5t%' %n%i &%r&an $a& o ,int- prea mi&- pentr% o m5n- $-reDperien,- *i %n %m-r s'-bit. Ar $i mai bine s- m- 'a*i pe mine s- tra+ *i poate ne (n,e'e+em (n )re%n $e' &% !omni*oara pentr% pas-re. M E *ansa mea0 sp%se t5n-r%' )5n-tor. @a,i.)- 'a o parte0 &a s- pot tra+e. @is&%,ii'e *i !isp%te'e !espre %'tima (mp%*&-t%r- (n&eta% a&%m0 >ot-r5n!%.se p5n- a&%m $apt%' &- pas-rea ar $i $ost !e6a %&is- !a&- *i.ar $i ,in%t &ap%' ori%n!e0 &% eD&ep,ia 'o&%'%i (n &are era at%n&i. Pre+-tiri'e t5n-r%'%i n% a% is&at 'a $e' !e m%'t ent%7iasm. E' se +r-bi s- o&>eas&- *i era +ata s- apese pe tr-+a&i0 &5n! NattN (' opri. M ?,i trem%r- m5na0 tinere0 sp%se e' *i pari prea (n$'-&-rat. K'oan,e pot s-.' s'-beas&- pe &e' r-nit *i &re! &- n% o s- tra+i 'a $e' !e bine &a !e obi&ei. @a&- )rei s- (mp%*ti0 ar treb%i s- tra+i repe!e0 (nainte !e a p%tea s- ,i se mi*te ,inta. M A%pt- !reapt-0 stri+- ne+r%' !in no%0 '%pt- !reapt-. Fi,i &ore&,i &% %n ne+r%S Ce !rept are NattN 4%mppo s-.' s$-t%ias&- pe t5n-rO A-sa,i.' s- tra+-0 e'ibera,i teren%'S =5n-r%' trase $oarte repe!e0 !ar &%r&an%' n% $-&% ni&i o mi*&are. Fi &5n! &ei &are a% eDaminat +'on,%' s.a% (ntors !e 'a I,int-J0 a% !e&'arat &ratase &iot%'. E'i7abet> obser)- &%m i se s&>imb- eDpresia $e,ei *i n% p%t% s- n% se mire !e $apt%' &- o persoan- s%perioar- (nso,itori'or s-i resim,ea a&east- ratare 'ipsit- !e importan,- at5t !e a&%t. @ar (ns%*i (nso,itor%' ei se pre+-tea s- intre (n &ompeti,ie. 4rom (*i ar-t- !in no% b%&%ria0 pentr% &- &e' !e.a' !oi'ea !intre ,inta*i ratase0 !ar tr-iri'e '%i n% a% $ost 'a $e' !e intense &a prima !at-. Se poto'i (ns- (n &'ipa (n &are )-7% &- NattN se pre+-tea s- tra+-. Pie'ea (i !e)eni pestri,- !e pete mari0 maronii *i pe &>ip%' s-% ne+r%0 '%&ios0 se !esen- o %mbr- !e team-0 (n timp &e b%7e'e '%i enorme se str5n+ea% treptat (n 6%r%' a !o%- r5n!%ri !e !in,i &a !e $i'!e*0 &are p5n- at%n&i (i '%minaser- &>ip%' (ntr.%n 75mbet0 p-r5n! mai !e+rab- ni*te per'e (ntre

157

&-rb%ni. N-ri'e0 tr-s-t%ri'e &e'e mai i7bitoare a'e &>ip%'%i s-%0 i s.a% !i'atat p5n- i.a% a&operit &ea mai mare parte !in !iametr%' &>ip%'%i s-%. M5ini'e sa'e ne+re *i osoase a% ap%&at (n mo! in&on*tient po6+>i,a !e 7-pa!- !in 6%r0 pentr% &- emo,ia a&e'%i moment i.a !ep-*it &omp'et $ri&a (nn-s&%t- !e $ri+. ?n timp &e ne+r%' proprietar a' p-s-rii '-sa s- se +>i&eas&- temeri'e pe &are 'e resim,ea0 b-rbat%' &are (i tre7ise a&este sentimente p%terni&e era 'a $e' !e &a'm *i st-p5nit !e par&- n% ar $i eDistat ni&i %n sin+%r martor a' abi'it-,i'or sa'e. M Am $ost (n &o'onii'e o'an!e7e !in S&>o>arie0 sp%se NattN0 (n!ep-rt5n! &% +ri6- ap-r-toarea !e pie'e !e pe pie!i&a p%*tii sa'e0 &>iar (nainte !e i7b%&nirea %'tim%'%i r-7boi0 %n!e s.a ,in%t o (ntre&ere !e )5n-toare (ntre b-ie,i. A*a &- am parti&ipat *i e%. Cre! &- am !es&>is m%',i o&>i o'an!e7i (n 7i%a a&eea0 pentr% &- am &5*ti+at &orn%' &% pra$ !e p%*&-0 trei &%tii &% +'oan,e *i 'i)r- !in &e' mai b%n pra$ !e p%*&- pe &are '.am )-7%t )reo!at-. @oamne0 &e mai (n6%ra% pe nem,e*teS Mi.a% po)estit !espre %n +erman beat &are a 7is &- m- omoar- !a&- m- mai prin!e pe 'a& )reo!at-. @ar !a&- *i.ar $i !%s p%*&a 'a %m-r &% +5n! r-%0 @%mne7e% '.ar $i pe!epsit pentr% asta. Fi &>iar !a&- n% '.ar $i pe!epsit0 tot *i.ar $i ratat ,inta0 pentr% &- tot '.ar $i r-sp'-tit !%p- $apte'e '%i *i &>iar mai m%'t !e at5t0 !a&- p%nem 'a so&otea'- *i $apt%' &- tr-+ea bine. 4-tr5n%' )5n-tor era +ata s- tra+- *i ar%n&5n!%.*i pi&ior%' !rept m%'t (n spate *i (ntin75n!%.*i bra,%' st5n+ !e.a '%n+%' ,e)ii p%*tii sa'e0 (i ri!i&+%ra spre pas-re. Fie&e o&>i se mi*&- rapi! !e 'a ,inta* spre ,int-0 !ar (n moment%' (n &are $ie&e %re&>e a*tepta t%net%' p%*tii0 a% $ost !e7am-+i,i !e s%net%' !e.abia a%7it a' $'intei. M O po&nit%r-0 o po&nit%r-0 stri+- ne+r%'0 s-rin! !in po7i,ia '%i +>em%it- &a %n neb%n0 &>iar (n $a,a p-s-rii. O po&nit%r- 'a $e' !e b%n- &a o (mp%*&-t%r-S P%*&a '%i NattN 4%mppo a s&os o po&nit%r-0 NattN 4%mppo a ratat &%r&an%'S M NattN 4%mppo a 'o)it %n ne+rotei0 sp%se b-tr5n%' )5n-tor in!i+nat0 !a&- n% te !ai 'a o parte !in !r%m0 4rom. E (mpotri)a ra,i%nii0 b-iete0 s- &onsi!er-m o po&nit%r- !rept (mp%*&-t%r-0 &5n! n% e !e $apt !e&5t p%,in- &remene &are 'o)e*te o b%&-,i&- !e o,e'0 iar &ea'a't- este moarte s%bit-. A*a &- ie*i !in $a,a mea0 b-iete *i 'as-.m- s-.i ar-t '%i 4i''N WirbN &%m s- (mp%*te %n &%r&an !e Cr-&i%n. M Fi,i &ore&,i &% %n ne+r%S stri+- 4rom *i r-mase >ot-r5t (n a&e'a*i 'o&0 imp'or5n! pentr% &ore&tit%!inea martori'or s-i0 !e &are !epin!ea (n prim%' r5n! !atorit- po7i,iei sa'e so&ia'e in$erioare.

158

M =oat- '%mea *tie &- o po&nit%r- e 'a $e' !e b%n- &a o (mp%*&-t%r-. S- >ot-ras&- !omn% Jones *i !omni*oara. M Norma'0 sp%se t-ietor%' !e 'emne. Este o 'e+e a )5n-torii (n a&este p-r,i a'e ,-rii0 Ciorap.!e.Pie'e. @a&- )rei s- tra+i !in no%0 treb%ie s- mai !ai %n *i'in+. Cre! &- o s-.mi mai (n&er& *i e% o !at- noro&%'. 4rom0 ia banii *i tra+ e% $o&%' %rm-tor. M Cre! &- t% *tii 'e+i'e p-!%rii mai bine !e&5t mine0 4i''N WirbN0 r-sp%nse )5n-tor%'. =% ai intrat printre &o'oni*ti !%&5n! (n m5n- %n bi&i !e str%nit boii0 iar e% am )enit &% m%'t timp (n %rm-0 &>iar (nainte !e )e&>i%' r-7boi0 (n&-',at &% mo&asini *i &% o p%*&- b%n- pe %m-r. Care !intre noi ar treb%i s- *tie mai bineO Cre! &- n.ar treb%i s-.mi sp%nnimeni &- at%n&i &5n! ap-s pe tr-+a&i0 o po&nit%r- e 'a $e' !e b%n- &a o (mp%*&-t%r-. M S- >ot-ras&- !omn%' Jones0 sp%se ne+r%' a'armat. E' *tie tot. Ri&>ar! a $ost eDtrem !e m-+%'it !e a&est ape' 'a *tiin,a '%i *i n% a p%t%t s-.' trea&- &% )e!erea. A*a &- (nainta p%,in !in 'o&%' (n &are E'i7abet> se retr-sese &% !e'i&ate,e *i (*i eDprim- p-rerea0 &% o +ra)itatea pe &are (na'ta sa $%n&,ie o &ereaL M Se pare &- eDist- %n &on$'i&t !e opinii0 sp%se e'0 'e+at !e !rept%' '%i Nat>anie' 4%mppo !e a tra+e (n &%r&an%' '%i Abra>am Freeborn0 $-r&a prim%' s- p'-teas&- %n *i'in+ pentr% a&est !rept. Rea'itatea este !e net-+-!%it. Fi !%p- %n moment !e pa%7-0 (n &are as&%'t-torii p%tea% s-.i (n,e'ea+- ar+%mente'e0 Ri&>ar! &ontin%-L Mi se pare &ore&t &a e% s!e&i! (n a&east- prob'em-0 !in moment &e s%nt responsabi' &% men,inerea p-&ii (n a&est &omitat. Fi n% ar treb%i s- 'e permitem oameni'or (narma,i0 &are pot !e)eni peri&%'o*i0 s- se '%pte !%p- b%n%' 'or p'a& *i (n )oia pasi%ni'or 'or ma'e$i&e. Se pare &- n% eDist- ni&i %n $e' !e (n,e'e+ere as%pra s%bie&t%'%i !e !isp%t-0 $ie )erba'- sa% s&ris-. A*a &treb%ie s- tra+em &on&'%7ii'e prin &ompara,ie0 a!i&- s- &ompar-m %n '%&r% &% %n a't%'. A&%m0 (n !%e'%ri0 %n!e tra+ ambe'e p-r,i0 re+%'a +enera'- este a&eea &- o po&nit%r- este 'a $e' !e b%n- &a o (mp%*&-t%r-. Fi !a&- a&easta este re+%'a0 &a %na !intre p-r,i s- n% aib- !rept%' !e a tra+e !in no%0 mi se pare ne!rept &a %n b-rbat s-.*i !es&ar&e p%*&a $-rs%&&es spre %n &%r&an nea6%torat o 7i (ntrea+-. @e&i s%nt !e p-rere &Nat>anie' 4%mppo *i.a ratat *ansa *i &- treb%ie s- mai p'-teas&- %n *i'in+ &a s-.*i re(nnoias&- !rept%'. Ori&e m%rm%r (n&et- !e (n!at-0 'a a%7irea a&estei opinii emise !e o persoan- at5t !e important *i eDprimat- &% m%'t- em$a7-. Martorii (n&ep%ser- !e6a s- ,in- partea %n%ia !intre &ei !oi *i sin+%r%' &are a &ontin%at s- )orbeas&- a $ost (ns%*i Ciorap.!e.Pie'eL

159

M Cre! &- ar treb%i s- a%7im *i +5n!%ri'e !omni*oarei E'i7abet>0 sp%se NattN. Fti% &- $emei'e (i s$-t%ia% pe in!ieni &% m%'t- (n,e'ep&i%ne at%n&i &5n! ei era% (ntr.%n impas. @a&- ea sp%ne &- ar treb%i s- se &onsi!ere ratare0 )oi ren%n,a. M At%n&i e% &re! &- ar treb%i s- se &onsi!ere &- ai pier!%t !e !ata asta0 !ar treb%ie s- p'-te*ti *i s-.,i re(nnoie*ti !rept%' !e a tra+e. Sa% poate 4rom (mi )in!e pas-rea pentr% %n !o'ar. O s-.i !a% banii *i o ssa')e7 )ia,a bietei )i&time. C%m era *i $ires&0 m%',imea n% a $ost $oarte (n&5ntat- !e a&eastprop%nere *i p5n- *i ne+r%' sim,ea ent%7iasm%' ner)os pe &are (' pro)o&a perspe&ti)a %nor noi (n&er&-ri. ?ntre timp0 4i''N WirbN se pre+-tea stra+- (n&- %n $o&0 iar NattN a aban!onat po7i,ia !e tra+ere morm-in! &% %n aer $oarte nem%',%mit. M N% s.a mai )5n!%t o p%*&- b%n- 'a ma'%' a&est%i 'a& !e &5n! in!ienii )enea% (n ,ara asta. Fi !a&- &ine)a ar mer+e (n &5mpii'e !e.a '%n+%' r5%ri'or !intre a&este !ea'%ri pentr% a )5na %n anima'0 p%n pari% &- n.o s- aib- ni&i o i7b5n!-. E>e>eiS Mi se pare &- pe m-s%r- &e )5nat%' !e)ine tot mai p%,in *i ai ne)oie !e &ea mai b%n- arm- &a s-.' prin7i0 are parte n%mai !e &e e mai r-%. @ar o s- s&>imb &remenea0 pentr% &- 4i''N WirbN si+%r n.are o&>i%' a*a !e b%n pentr% ,inta asta. =-ietor%' !e 'emne p-rea a&%m &on)ins pe !ep'in &- (ntrea+a sa rep%ta,ie !epin!ea !e a&est $o& *i n% a pre&%pe,it ni&i %n e$ort pentr% a.*i asi+%ra s%&&es%'. ?*i ri!i&- p%*&a *i o&>i !e &5te)a ori &-tre &%r&an0 $iin!%.i par&- team- s- tra+-. Ni&i m-&ar 4rom n% mai s&otea ni&i %n s%net (n timp%' a&estor mi*&-ri !e r-%.a%+%r *i (n &e'e !in %rm- WirbN trase !in no%0 &% a&e'a*i re7%'tat pe &are '.a a)%t *i prima !at-. Abia at%n&i stri+-te'e ne+r%'%i a% r-s%nat printre arb%*ti *i (n p-!%re &a ,ipete'e %n%i (ntre+ trib !e in!ieni. R5se0 (n)5rtin!%.*i &ap%' (n toate p-r,i'e0 p5n- &5n! nat%r- (ns-*i p-rea r-p%s- !e at5ta )ese'ie. @ans- (n 7-pa!- p5n- &5n! pi&ioare'e (i era% obosite. Pe s&%rt0 eDteriori7- o e$%7i%ne !e nest-p5nit0 pe &are n%mai %n ne+r% ne&>ib7%it o p%tea !o)e!i. =-ietor%' !e 'emne (*i ep%i7ase a&%m (ntrea+a (n!em5nare *i se sim,ea eDtrem !e !e7am-+it &- ratase. EDamin- (nt5i pas-rea &% o aten,ie ne&'intit- *i s%s,in% !e mai m%'te ori &- (i atinsese pene'e. @ar m%',imea (i era potri)ni&-0 pentr% &- p-rea s- as&%'te mai m%'t !e stri+-te'e repetate a'e ne+r%'%i IFi,i &ore&,i &% %n ne+r%SJ. WirbN n% +-si ni&i %n moti) s- &ear- )re%n !rept as%pra p-s-rii *i se (ntoarse &% )io'en,- spre ne+r%0 stri+5n!%.iL

160

M =a&-.,i $'ean&a0 &ioar- &e e*tiS Ce om poate 'o)i &ap%' %n%i &%r&an !e 'a o s%t- !e Nar7iO Am $ost %n prost &- am (n&er&at. N% treb%ie s- $a&i at5ta >-rm-'aie0 &a %n pin &are este !obor5t (n p-!%re. Arat-.mi om%' &apabi' !e a*a &e)a. M Pri)e*te ai&i0 4i''N WirbN0 sp%se Ciorap.!e.Pie'e. Pi.'e s- se !ea !in !r%m *i o s- )e7i %n b-rbat &are a ,intii *i mai bine !e.at5t p5na&%m0 asta &5n! a)eam !e.a $a&e &% tot $e'%' !e s-'bati&i *i bestii'e p-!%rii. M Poate &- mai este &ine)a0 &are are !rept%' !e a tra+e (naintea noastr-0 Ciorap.!e.Pie'e0 sp%se !omni*oara =emp'e. @a&- este a*a0 (i )om a&or!a prioritate. M @a&- )- re$eri,i 'a mine0 sp%se t5n-r%' )5n-tor0 n% )rea% s- mai (n&er& ni&i o !at-. ?mi simt %m-r%' (n&- s'-bit. E'i7abet> (i &er&et- atent &>ip%' *i i se p-r% &- poate s- (ntre)a!- o %rm- !e ro*ea'- (n obra6ii t5n-r%'%i0 semn a' $apt%'%i &- era &on*tient !e propria s-r-&ie. N% mai sp%se nimi& *i '.a '-sat pe &ompetitor%' pe &are.' spri6inea s- $a&- o (n&er&are. @e*i NattN 4%mppo tr-sese nen%m-rate (mp%*&-t%ri memorabi'e as%pra )5nat%'%i sa% !%*mani'or s-i0 tot%*i n% *i.a !o)e!it ni&io!at- eDtraor!inara (n!em5nare &a (n a&e' moment. Fi.a ri!i&at p%*&a !e )reo trei ori0 o !at- pentr% a potri)i b-taia armei0 o !atpentr% a.*i &a'&%'a !istan,a *i a treia oar- pentr% &- pas-rea0 a'armat- !e 'ini*tea !e morm5nt &are o (n&on6%ra *i.a (ntors &ap%' pentr% a.*i &er&eta !%*manii. @ar a treia oar-0 a tras. @in &a%7a $%m%'%i0 a !et%n-t%rii *i a *o&%'%i !e moment0 &ei mai m%',i !intre oameni n% a% &%nos&%t !e (n!at- re7%'tat%'. @ar E'i7abet> *i.a !at seama &- ,inta*%' ei a)%sese s%&&es at%n&i &5n! '.a )-7%t '-s5n! (n 6os &ap-t%' p%*tii *i s&>i,5n! %n%' !intre 75mbete'e '%i t-&%te. Fi.a re(n&-r&at apoi arma0 iar b-ie,ii s.a% n-p%stit &-tre ,int- *i a% ri!i&at &%r&an%' 'ipsit !e )ia,- *i &are a)ea o parte !in &ap sp%'berat-. M A!% pas-rea0 sp%se Ciorap.!e.Pie'e *i p%ne.o 'a pi&ioare'e !omni*oarei. E% am $ost ai&i repre7entant%' ei0 iar pra!a (i apar,ine. M =e.ai !o)e!it0 (ntr.a!e)-r0 %n b%n repre7entant0 r-sp%nse E'i7abet>. A*a !e b%n0 (n&5t te s$-t%ies&0 )ere Ri&>ar!0 s-.,i a!%&i aminte !e &a'it-,i'e '%i. Se opri0 iar )ese'ia &are (i '%minase &>ip%' '-s- 'o& serio7it-,ii. C>iar se (mb%6or- p%,in &5n! se (ntoarse &-tre t5n-r%' )5n-tor *i &% %n $arme& tipi& $eminin0 a!-%+-L M E.am o$erit a&e*ti bani n%mai pentr% a )e!ea o !emonstra,ie a (n!em5n-rii )estite a '%i Ciorap.!e.Pie'e. Ere,i s- a&&epta,i pas-rea &a o o$ert- !e pa&e pentr% rana &are ).a (mpie!i&at s- a)e,i !%mnea)oastr-

1;1

(n*i)- a&est s%&&es0 !omn%'eO =5n-r%' a (nt5mpinat a&east- prop%nere &% o eDpresie +re% !e !es&ris. P-rea s- &e!e7e (n $a,a ton%'%i ei mieros0 st-p5nin!%.*i imp%'s%' ini,ia'0 !e a o re$%7a. Se ap'e&- *i0 $-r- %n &%)5nt0 ri!i&- pra!a !e 'a pi&ioare'e tinerei0 r-m5n5n! apoi 'a $e' !e t-&%t. E'i7abet> i.a (nm5nat ne+r%'%i o mone!- !e ar+int0 &a re&ompenspentr% pier!erea sa0 &eea &e p-r% s-.' mai &onso'e7e p%,in. Apoi0 t5n-ra a eDprimat &-tre Ri&>ar! !orin,a !e a se re(ntoar&e a&as-. M A*teapt- %n moment0 )ar- 4ess0 stri+- Ri&>ar!0 s%nt &5te)a ne&'arit-,i (n 'e+-t%r- &% re+%'i'e a&est%i obi&ei *i s.ar &-!ea &a e% s- 'e (n!ep-rte7. @a&- a'&-t%i,i %n &omitet0 !omni'or0 &are s- m- a6%te (n !iminea,a a&easta0 )oi stabi'i (n s&ris %n set !e re+%'i. Se opri0 p%,in in!i+nat0 pentr% &- (n a&e' moment0 pe %m-r%' (na't%'%i Feri$ se opri o m5n- $ami'iar-. M Cr-&i%n $eri&it0 )ere @i&2on0 sp%se 6%!e&-tor%' =emp'e0 &are se apropiase !e +r%p pe nesim,ite. =reb%ie s-.mi p-7es& stra*ni& $ii&a0 !omn%'e0 !a&- o s- te ap%&e (n $ie&are 7i &ri7e'e astea !e &%rtoa7ie. A!mir +%st%ri'e &e'%i &are ar a!%&e o !omni*oar- s- )a!- asemenea s&ene. M Este &>iar !orin,a ei0 @%2eS 7bier- *eri$%' !e7am-+it0 &are sim,ise ratarea o&a7iei !e a $i prim%' &are transmite $e'i&it-ri'e !e Cr-&i%n 'a $e' !e a&%t &%m ori&e om ar $i s%portat %n mare ne&a7. Fi &re! &- este *i sin&er-. Am &on!%s.o a$ar- &a s-.i ar-t amena6-ri'e0 !ar ea a $%+it m5n&5n! p-m5nt%' prin 7-pa!-0 'a prim%' $o& !e arm-0 &a *i &%m ar $i $ost &res&%t- (ntr.o tab-r- mi'itar- (n 'o& !e o *&oa'- !e prima m5n-. @omn%'e 6%!e&-tor =emp'e0 &re! &- asemenea !istra&,ii peri&%'oase ar treb%i inter7ise0 prin stat%t. @e $apt0 &re! &- !rept%' &om%n 'e in&riminea7- !e6a. M Ei bine0 !omn%'e0 !in moment &e e*ti *eri$%' &omitat%'%i este !e !atoria ta s- &er&ete7i a&east- &>esti%ne0 r-sp%nse Marma!%2e 75mbin!. E-! &- 4ess *i.a (n!ep'init sar&ina *i sper &- a $ost bine primit-. Ri&>ar! se %it- 'a pa&>et%' pe &are (' ,inea (n m5n- *i s%p-rarea !e7am-+irii sa'e a !isp-r%t (ntr.o &'ip-. M A0 @%2e0 !ra+%' me% )-r0 sp%se Ri&>ar!0 >ai s- mer+em p%,in !eoparte. Erea% s-.,i sp%n &e)a. Marma!%2e se s%p%se0 iar *eri$%' (' &on!%se &e)a mai !eparte0 (ntre arb%*ti *i apoi &ontin%-L M ?n prim%' r5n!0 a* )rea s-.,i m%',%mes& pentr% interes%' prietenes& pe &are '.ai mani$estat $a,- !e Consi'i% *i !e K%)ernator0 $-r- !e &are

162

s%nt si+%r &- toate merite'e noastre n% ar $i re&%nos&%te. @ar mame'e noastre a% $ost s%rori *i po,i s- m- $o'ose*ti &a pe %n%' !intre &aii t-iL sm- &-'-re*ti sa% s- m- &on!%&i. ?,i apar,in (n (ntre+ime0 @%2e. @ar !%pp-rerea mea %mi'-0 t5n-r%' (nso,itor a' '%i Ciorap.!e.Pie'e treb%ie s%pra)e+>eat. Are o s'-bi&i%ne peri&%'oas- pentr% &%r&ani. M Aas-.' (n seama mea0 @i&2on0 sp%se 6%!e&-tor%' *i o s-.i )in!e& e% po$te'e $-&5n!%.i pe p'a&. C% e' )rea% s- )orbes&. S- ne (ntoar&em a'-t%ri !e &ompetitori. Capitolul XVIII. +Bietul nefericit6 &colo/n fa$# de/ar fi fost# Cea care l/a purtat .n p"ntec# Aa nu %i/ar fi recunoscut copilul# Cu fa$a/i al'# prul ars de soare(1 S&ott. Re(ntors !e 'a 'o&%' (n &are (' &on!%sese Ri&>ar!0 aproape !e t5n-r%' )5n-tor0 6%!e&-tor%' a prins bra,%' $ii&ei sa'e *i '.a tras printr.a' s-%. @ar a&easta n% a mi&*orat !e'o& e$e&t%' )orbe'or pe &are 6%!e&-tor%' 'e s&>imbase &% b-iat%'. A&esta st-tea re7emat !e p%*&a !e )5n-toare *i &ontemp'a pas-rea r-p%s- !e 'a pi&ioare'e sa'e. Pre7en,a '%i Marma!%2e n% i.a (ntrer%pt pe ,inta*i0 &are se re(ntoarser- 'a !isp%te'e 'or '%n+i *i 7+omotoase !espre &on!i,ii'e (mp%*&-rii %nei p-s-ri m%'t in$erioare &e'ei !e mai !e)reme. N%mai Ciorap.!e.Pie'e *i Mo>e+an se retr-seseraproape !e t5n-r%' 'or to)ar-*. Fi !e*i se a$'a% (n )e&in-tatea ime!iat- a %nei asemenea m%',imi0 &on)ersa,ia %rm-toare a $ost a%7it- !oar !e &ei interesa,i !e ea. M E.am r-nit !est%' !e p%terni&0 !omn%'e E!/ar!s0 sp%se 6%!e&-tor%'0 !ar &e' &-r%ia i se a!resa a)% !eo!at- o tres-rire ineDp'i&abi'- *i 6%!e&-tor%' se opri %n moment. @eoare&e n% a primit ni&i %n r-sp%ns0 iar emo,ia p%terni&- pe &are o tr-!ase &>ip%' t5n-r%'%i !isp-r% ime!iat0 e' &ontin%-L @ar !in $eri&ire0 (mi st- (n p%tin,-0 (ntr.o an%mit- m-s%r-0 s- te &ompense7 pentr% &eea &e ai $-&%t. E-r%' me%0 Ri&>ar! Jones0 a primit o $%n&,ie &are m- )a 'ipsi pe )iitor !e asisten,a '%i. Eoi r-m5ne a&%m $-r- &e' &are m- a6%ta $oarte m%'t &% ta'ent%' s-% !e a s&rie. Fe'%' (n &are !%mnea)oastr- )- p%rta,i0 (n &i%!a (n$-,i*-rii0

1;9

!o)e!e*te $apt%' &- s%nte,i %n om e!%&at0 iar %m-r%' !%mnea)oastr- n% )a mai p%tea s%porta m%n&a $i7i&- o b%n- b%&at- !e )reme. (=reptat0 pe m-s%r- &e !e)enea tot mai (ns%$'e,it0 Marma!%2e (n&ep% !in no% s)orbeas&- (n 'imba6%' Prieteni'or.# C*i'e me'e )- s%nt !es&>ise0 t5n-r%' me% prieten0 pentr% &- (n ,ara a&easta t5n-r-0 n% &%noa*tem ne(n&re!erea. N% o$erim o&a7ia !e a tenta '-&omia &e'%i &are are (n&'ina,ii re'e. =e ro+ s- !e)ii asistent%' me%0 m-&ar %n anotimp *i sprime*ti re&ompense'e pe &are 'e merit- ser)i&ii'e ta'e. =on%' pe &are 6%!e&-tor%' *i.a $-&%t o$erta n% 6%sti$i&a (n ni&i %n $e' si'a0 poate &>iar %ra0 &% &are t5n-r%' a as&%'tat !is&%rs%' *i0 !%p- &e (n&er&- p%terni& s- se &ontro'e7e0 r-sp%nseL M E.a* s'%6i0 !omn%'e0 pe !%mnea)oastr- sa% pe ori&ine a't&ine)a0 pentr% o re&ompens- meritat-. N% (n&er& s- as&%n! $apt%' &- am mare ne)oie !e bani0 &>iar mai m%'t !e&5t (n$-,i*area mea ar '-sa s- se (n,e'ea+-. @ar m- tem &- noi (n!atoriri ar a$e&ta treb%ri m%'t mai importante pentr% mine. A*a &- treb%ie s- )- re$%7 o$erta *i s- m- bi7%i &a *i p5n- a&%m pe p%*&a mea pentr% a s%pra)ie,%i. Ai&i Ri&>ar! i.a *optit &e)a tinerei !omni*oare0 &are se retr-sese p%,in !in prim.p'an%' ima+inii. M Ee7i0 )ar- 4ess0 a&easta este (n&-p-,5narea nat%ra'- a %nei &or&it%ri !e a.*i p-r-si s-'b-ti&ia. Cre! &% t-rie &- ata*ament%' 'or $a,- !e o )ia,- !e >oinar este !e ne(n)ins. M @%&e,i o )ia,- pre&ar-0 a$irm- Marma!%2e0 $-r- s- a%!obser)a,ia *eri$%'%i0 &are a!%&e re'e mai mari !e&5t &e'e !e &are ai parte a&%m. A)e,i (n&re!ere (n mine0 t5n-r%' me% prieten0 am mai m%'teDperien,- !e&5t !%mnea)oastr- *i pot s- )- sp%n )- )ia,a $reneti&- a a&estor )5n-tori a!%&e m%'te !e7a)anta6e (n timp. Ar p%tea s- te !ep-rte7e !e '%&r%ri'e mai importante a'e )ie,ii. M N%0 n%0 !omn%'e 6%!e&-tor0 (' (ntrer%pse Ciorap.!e.Pie'e0 &are p5n- (n a&e' moment0 r-m-sese neobser)at sa% poate i+norat. A%a,i.' (n &o'iba !%mnea)oastr- !e b%n )enit0 !ar sp%ne,i.i a!e)-r%'. Am tr-it (n p-!%re timp !e patr%7e&i !e ani '%n+i *i a% tre&%t o!at- &in&i ani 'a r5n! $-r- s- 7-res& '%mina !in poiene0 &i !oar ra7e'e &are str-p%n+ea% printre &oroane'e &opa&i'or. Fi a* )rea s- )-! %n!e +-se*ti %n om !e *ai7e&i *i opt !e ani &are (*i &5*ti+- eDisten,a mai %*or0 &% toate amena6-ri'e *i 'e+i'e ta'e pentr% )5narea &-prioare'or. C5t !espre &inste0 sa% a $a&e &%m e mai &ore&t $a,- !e &ei'a',i0 n% i.a* (ntoar&e spate'e ni&i &e'%i mai p'i&tisitor !ia&on !e pe patent%' !%mnea)oastr-. M =% e*ti o eD&ep,ie0 Ciorap.!e.Pie'e0 r-sp%nse 6%!e&-tor%'0 !5n!

164

!in &ap &% b%n-tate &-tre )5n-tor. Pentr% &- ai %n temperament neobi*n%it pentr% &ine)a !in &'asa ta *i o p%tere pe m-s%ra )5rstei ta'e. @ar t5n-r%' a&esta are &a'it-,i pe &are ar $i p-&at s- 'e risipeas&- tr-in! (n p-!%re. E- ro+ s- )eni,i s- )- a'-t%ra,i $ami'iei me'e0 m-&ar p5n- )i se )in!e&- bra,%'. Fii&a mea0 &are este st-p5n- (n &asa mea0 o s- )- sp%n&- s%nte,i bine )enit. M 4ine(n,e'es0 sp%se E'i7abet>0 a &-rei serio7itate era p%,in %mbrit!e re7er)a sa $eminin-. K>inionist%' !omn ar $i bine)enit ori&5n! *i &% at5t mai m%'t &5n! *tim &- to&mai noi am pro)o&at r-%'. M @a0 sp%se Ri&>ar! *i !a&- )- p'a&e &%r&an%'0 tinere !omn0 a)em !est%i (n &otene,e *i &>iar !in &e' mai b%n soi0 )- asi+%r. E-75n!%.se se&on!at &% abi'itate0 Marma!%2e insist- *i mai m%'t. ?n&ep% s-.i !es&rie (n am-n%nt toate (n!atoriri'e pe &are 'e.ar a)ea (n &a'itate !e asistent *i at%n&i &5n! a +-sit pri'e6%' &>iar a men,ionat ni)e'%' )enit%'%i pe &are '.ar primi *i toate &e'e'a'te am-n%nte &are s%nt $oarte importante pentr% tinerii !in bran*-. =5n-r%' (' as&%'t- eDtrem !e a+itat. Era e)i!ent $apt%' &- a)ea sentimente &ontra!i&torii. Cneori p-rea s- !oreas&- a&easta s&>imbare0 !ar ime!iat0 &>ip%' '%i era %mbrit !e a&ea eDpresie !e !e7+%st ineDp'i&abi'0 &a %n nor (nt%ne&at &are as&%n!e soare'e !e amia7-. In!ian%'0 &are tr-!a &e' mai tare nem%',%mirea $a,- !e &on!i,ia sa %mi'-0 as&%'t- o$erta 6%!e&-tor%'%i &% %n interes &are p-rea s- &reas&- 'a $ie&are &%)5nt a' )orbitor%'%i. =reptat0 s.a apropiat tot mai m%'t !e +r%p0 iar &5n! obser)- &% pri)irea sa atent- &ea mai mi&- !o)a!- !e s'-bi&i%ne pe $a,a t5n-r%'%i s-% (nso,itor0 (*i s&>imb- ime!iat atit%!inea *i aban!on- eDpresia r%*inat-0 a!opt5n! $i+%ra %n%i a!e)-rat r-7boini& in!ian. Apropiin!%.se $oarte !emn !e +r%p0 sp%seL M As&%'t-.' pe tat-' t-%0 sp%se e'. C%)inte'e '%i s%nt (n,e'epte. Aas-.' pe =5n-r%' E%'t%r *i pe Marea C-petenie a P-m5nt%'%i s- m-n5n&e (mpre%n-0 s- !oarm- aproape %n%' !e &e'-'a't0 $-r- team-. Copiii '%i MiB%on n% i%bes& s5n+e'e0 s%nt &ore&,i *i $a& n%mai &e e bine. Soare'e treb%ie s- r-sar- *i s- ap%n- !e m%'te ori (nainte &a om%' s-.*i poat(ntemeia o $ami'ie. N% e m%n&- !e o 7i *i !e m%'te ierni. In!ienii min+oe *i !e'a/ari s%nt inami&i prin na*tere. S5n+e'e 'or n% se poate ameste&a ni&io!at- (n &ort0 n% )or parti&ipa ni&io!at- &a a'ia,i (ntr.o '%pt-. Ce $a&e &a $rate'e '%i MinB%on *i =5n-r%' E%'t%r s- $ie inami&iO S%nt !in a&e'a*i trib0 a% a&eea*i p-rin,i. ?n)a,- s- a*tep,i0 $i%' me%. E*ti %n !e'a/ar0 iar %n r-7boini& in!ian *tie s- aib- r-b!are. A&east- &%)5ntare p'asti&- a p-r%t s- aib- %n e$e&t important as%pra t5n-r%'%i0 &are s.a '-sat &on)ins !e ar+%mente'e '%i Marma!%2e *i a

1;5

&e!at treptat prop%neri'or '%i. Crma tot%*i0 s- $ie !oar %n eDperiment *i !a&- ori&are !intre p-r,i ar !ori s- ren%n,e 'a (n,e'e+ere0 at%n&i ar a)ea !rept%' s- o $a&-. =5n-r%' a)% o e7itare pe &are *i.a as&%ns.o &% +re% !e a a&&epta o$erta 6%!e&-tor%'%i0 pe &are ma6oritatea &e'or &are ar $i $ost p%*i (n a&east- sit%a,ie ar $i &onsi!erat.o !rept o o&a7ie nesperat- !e a %r&a pe s&ara so&ia'-. ?n&-p-,5narea sa i.a s%rprins pe &ei &are n%.' &%no*tea%0 $-&5n! o impresie p%,in !e7a)anta6oas- pentr% e'. C5n! +r%p%ri'e s.a% !esp-r,it0 a% &ontin%at s- !is&%te pe a&east- tema0 &%m era *i $ires&0 &on)ersa,ii pe &are 'e )om re'ata0 (n&ep5n! mai (nt5i &% 6%!e&-tor%'0 $ii&a sa *i Ri&>ar!0 &are mer+ea% (n&et pe !r%m%' &-tre &ona&. M ?n timp%' !is&%,iei &% b-iat%' a&esta ne(n,e'e+-tor0 m.am str-!%it &5t am p%t%t s-.mi amintes& po)e,e'e s$inte a'e M5nt%itor%'%i nostr%0 &are ne (n!eamn- II%bi,i.i pe &ei &are se $o'oses& !e )oi &% !ispre,SJ0 sp%se Marma!%2e. N% *ti% &e an%me '.ar p%tea (n!ep-rta pe %n b-iat !e )5rsta '%i !e &asa mea0 !e&5t poate pre7en,a *i &>ip%' t-%0 4ess. M N%0 n%0 sp%se Ri&>ar! $oarte simp'%. N% e )orba !e )eri*oara 4ess. @ar &5n! ai )-7%t )reo!at- o &or&it%r- &are s- s%porte &i)i'i7a,ia0 @%2eO ?n pri)in,a a&easta0 s%nt mai r-i !e&5t s-'bati&ii (n*i*i. E'i7abet>0 n% '.ai obser)at &%m st-tea &% pi&ioare'e str5mbe *i &e eDpresie s-'bati&a)ea (ntip-rit- pe &>ipO M N% i.am )-7%t pri)irea0 sa% pi&ioare'e0 &eea &e este $oarte bine pentr% &ine)a %mi' &a e'. Cre!0 !ra+- !omn%'e0 &- ai $ost pe &5t !e r-b!-tor poate $i ori&e &re*tin. M.a !e7+%stat eDpresia pe &are o a)ea &% m%'t (nainte !e a a&&epta s- $a&- parte !in $ami'ia noastr-. ?ntr.a!e)-r0 s%nt $oarte onorat- !e pre7en,a '%i (n &asa noastr-S ?n &e apartament s-.' +-7!%im0 !omn%'e *i 'a &e mas- ar treb%i s-.i ser)im ne&tar%' *i ambro7ia. M C% 4en6amin *i Remar2ab'e0 o (ntrer%pse Ri&>ar!. @oar n.o s-.' p%i s- m-n5n&e &% ne+rii. O $i e' pe 6%m-tate in!ian0 e a!e)-rat0 !ar nati)ii (i !ispre,%ies& a!5n& pe ne+ri. N%0 n%0 ar m%ri !e $oame mai !e+rab- !e&5t s- (mpart- p5inea &% ne+riiS M A* $i $oarte $eri&it0 @i&2on0 s-.' in)it s- m-n5n&e &% noi0 sp%se Marma!%2e *i ni&i n% m- +5n!es& s-.' %mi'es& !%p- &%m prop%i t%. M At%n&i0 !omn%'e0 sp%se E'i7abet> &% %n aer p%,in a$e&tat0 &a *i &%m s.ar $i s%p%s or!ine'or tat-'%i s-% (n &i%!a propriei )oin,e0 )rei s-.' trate7i &a pe %n !omn. M Si+%r0 )a a)ea po7i,ia %n%i !omn0 a*a &- ar $i bine s- primeas&%n tratament pe m-s%ra $%n&,iei sa'e0 p5n- )om a$'a !a&- este !emn !e

166

e'. M Ei0 ei0 @%2eS stri+- *eri$%'0 n%.,i )a $i prea %*or s- $a&i %n !omn !in e'. Cn )e&>i pro)erb sp%ne &- Ie ne)oie !e trei +enera,ii &a s- $a&i %n !omn a!e)-ratJ. Pe tat-' me% (' &%no*tea toat- '%mea0 iar b%ni&%' me% a $ost me!i&0 iar str-b%ni&%' me% a $ost preot0 iar tat-' '%i a )enit !in An+'ia0 N.am re%*it ni&io!at- s-.i a$'% ori+inea. @ar a $ost $ie %n ne+%stor important !in Aon!ra0 $ie %n mare a)o&at !e ,ar-0 $ie $i%' &e' mai mi& a' %n%i epis&op. M Iat- o +enea'o+ie ameri&an- )eritabi'-S sp%se Marma!%2e r575n!. Este $i!e'- &% a!e)-rat !oar p5n- (n moment%' (n &are tre&i apa0 %n!e tot%' treb%ie s- $ie 'a s%per'ati)0 pentr% &- ori&%m n% *tii &e s.a (nt5mp'at. E*ti si+%r &- str-mo*%' t-% en+'e7 a $ost m-re,0 @i&2on0 ori&are ar $i $ost pro$esia '%iO M S%nt abso'%t si+%r0 r-sp%nse &e'-'a't. O a%7eam pe b-tr5na mea m-t%*- )orbin! !espre e' &% '%ni'e. S%ntem o $ami'ie a'eas-0 !omn%'e 6%!e&-tor =emp'e *i n% am a)%t !e&5t $%n&,ii onorabi'e (n )ia,-. M M- mir &- e*ti a*a !e m%',%mit &% ni*te pro)i7ii at5t !e mi&i !e nob'e,e (n !es&en!en,a ta0 @i&2on. Cei mai m%',i !intre +enea'o+i*tii ameri&ani (*i (n&ep tra!i,ia &% po)e*ti pentr% &opii !espre trei $ra,i0 a)5n! o +ri6- spe&ia'- &a &e' mai important !in a&est tri%m)irat s- $ie (nainta*%' s-%0 a &-r%i n%me (' poart- *i &are s- $i $ost mai important !e&5t ei (n*i*i. @ar ai&i to,i s%nt e+a'i !a&- *ti% s- se &omporte &%m se &%)ine. Iar O'i)er E!/ar!s intr- (n $ami'ia mea pe pi&ior !e e+a'itate at5t &% 6%!e&-tor%'0 &5t *i &% (na't%' *eri$. M Ei0 @%2e0 e% n%mes& asta !emo&ra,ie0 n% rep%b'i&anism. @ar n% mai sp%n nimi&0 &i n%mai &- ar treb%i s- respe&te 'e+i'e0 sa% o s-.i ar-t &- p5n- *i 'ibertatea a&estei ,-ri este s%p%s- &onstr5n+eri'or. M @oar n.o s-.' eDe&%,i (nainte !e a.' &on!amna e%0 @i&2on. @ar &e sp%ne 4ess !espre no%' 'o&atarO Aa %rma %rmei0 ar treb%i s- as&%'t-m *i &e a% !e sp%s !oamne'e (n a&east- prob'em-. M O0 !omn%'e0 r-sp%nse E'i7abet>0 &re! &- m- asem-n $oarte m%'t %n%i an%mit 6%!e&-tor =emp'e (n a&east- pri)in,n% o s-.mi aban!one7 opinii'e a*a !e repe!e. @ar0 &a s- $i% serioas-0 !e*i m- &am sperie intro!%&erea (n $ami'ie a %nei persoane pe 6%m-tate s-'bati&e0 ori&e om pe &are !%mnea)oastr- (' &onsi!era,i &%)iin&ios 'a (n$-,i*are0 poate s- $ie si+%r !e respe&t%' me%. J%!e&-tor%' i.a tras bra,%' mai aproape !e a' '%i *i 75mbi0 (n timp &e Ri&>ar! !es&>i!ea !r%m%' prin poarta %nei mi&i &%r,i !in spate'e &'-!irii0 repet5n!%.*i a)erti7-ri'e ambi+%i &% )o'%bi'itatea '%i &ara&teristi&-. Pe !e a't- parte0 'o&%itorii p-!%ri'or pentr% &- &ei trei )5n-tori

1;7

merita% a&east- !en%mire (n &i%!a !i$eren,e'or 'or !e &ara&ter *i.a% %rmat !r%m%' (n t-&ere0 !e.a '%n+%' mar+inii sat%'%i. C5n! a% a6%ns 'a 'a& *i se !ep'asa% pe s%pra$a,a (n+>e,at- a a&est%ia0 spre poa'e'e m%nte'%i0 %n!e era &abana0 t5n-r%' eD&'am-L M Cine ar $i p%t%t s- pre)a!- a*a &e)a a&%m o '%n-S Am $ost !e a&or! s-.' ser)es& pe Marma!%2e =emp'e0 s- 'o&%ies& (n &asa &e'%i mai mare !%*man a' rasei me'e. @ar &e a't&e)a mai b%n a* p%tea $a&eO N%.' )oi ser)i prea m%'t timp0 iar &5n! moti)%' pentr% &are am a&&eptat n% )a mai eDista0 o s- p'e& !e a&o'o ime!iat. M Este 6%!e&-tor%' %n Min+oe0 !e (' n%me*ti !%*manO (ntrebMone>an. A%pt-tor%' !e'a/ar este 'ini*tit *i a*teapt- )remea Mare'%i Spirit. N% este $emeie0 &a s- ,ipe tare. M Ei bine0 n% prea am (n&re!ere0 Jo>n0 sp%se Ciorap.!e.Pie'e0 &are (n timp%' (ntre+ii !is&%,ii a)%sese %n aer !e p%terni&- (n!oia'- *i nesi+%ran,-. Se sp%ne &- a% !at 'e+i noi (n ,ar- *i s%nt si+%r &- m%n,ii se s&>imb-. Abia !a&- mai re&%no*ti r5%ri'e *i 'a&%ri'e0 a*a !e m%'t a% s&>imbat ,ara. =reb%ie s- sp%n &- n% am (n&re!ere (n ni*te )orbitori a*a !e pri&ep%,i0 pentr% &- *ti% &- a'bii )orbes& $r%mos at%n&i &5n! (*i !ores& &e' mai m%'t p-m5nt%ri'e in!iene. Pot s- sp%n asta0 !e*i e% (ns%mi s%nt a'b. M.am n-s&%t aproape !e 1or20 !in p-rin,i &insti,i0 pot s- $ii si+%r !e asta. M Fi e% simt 'a $e'0 sp%se t5n-r%'. O s- %it &ine s%nt. N.o s-.mi mai amintes&0 b-tr5ne Mo>e+an0 &- s%nt !es&en!ent%' %nei &-petenii !e'a/are0 &are o!at- a $ost st-p5n a' a&estor !ea'%ri nobi'e0 a' a&estor )-i $r%moase *i a' a&estei ape0 pe &are o tra)ers-m. @a0 o s- !e)in rob%' '%i. O s-.i $i% s&'a)0 n%.i a*a &- este o ser)it%te onorabi'-0 b-tr5neO M 4-tr5neS repet- in!ian%' so'emn *i oprin!%.se !in mers%' s-%0 &%m $-&ea !e obi&ei at%n&i &5n! era emo,ionat. @a0 Jo>n este b-tr5n. Fi% a' $rate'%i me%S @a&- Mo>e+an ar $i t5n-r0 &5n! n% i.ar $i p%*&a ne&'intit-O Cn!e s.ar as&%n!e &-prioara *i e' n% ar +-si.oO @ar Jo>n este b-tr5n0 m5na '%i este &a m5na %nei $emei. Se&%rea '%i !e in!ian este prea mi&-0 m-t%ri'e *i &o*%ri'e (mi s%nt &ei mai mari !%*mani0 e' n% mai 'o)e*te nimi& a't&e)a. Ee7i0 O&>i !e Foim0 &5n! era t5n-r mer+ea 7i'e (ntre+i $-r- s- m-n5n&e nimi&0 !ar a&%m0 !a&- n% ar mai p%ne 'emne pe $o&0 $'a&-ra s.ar stin+e0 ia.' !e m5n- pe $i%' '%i MiB%on *i e' te )a a6%ta. M Re&%nos& &- n% mai s%nt 'a $e' &%m eram o!at-0 C>in+a&>+oo20 r-sp%nse Ciorap.!e.Pie'e0 !ar mai pot re7ista *i a&%m $-r- o mas-0 !a&e ne)oie. C5n! eram pe %rme'e trib%'%i iroB%ois prin p-!%ri'e !e $a+i0 ei m5na% )5nat%' (naintea 'or *i n% am m5n&at ni&i o (mb%&-t%r- !e '%ni

168

!iminea,a p5n- mier&%ri seara. @ar apoi am (mp%*&at &-prioara &ea mai +ras- pe &are a )-7%t.o )reo!at- %n m%ritor0 pe +rani,a PennsN')aniei. Gi.ar $i $-&%t bine !a&- i.ai $i )-7%t pe !e'a/ari m5n&5n!0 pentr% &- pe at%n&i mer+eam s- &a%t *i s- prin! pra!a (mpre%n- &% trib%' 'or. @oamne0 in!ienii a*tepta% ne&'inti,i0 b-iete0 s- 'e trimit- Pro)i!en,a )5nat%'0 !ar am &-%tat >ran- *i am !at !e %rma %nei &-prioare *i am prins.o0 (nainte s- ap%&e s- sar- !e &5te)a ori. Eram prea s'-bit *i prea 'a&om pentr% a.i +%sta &arnea0 !ar am b-%t !est%' !in s5n+e'e s-%0 iar in!ienii i.a% m5n&at &arnea &r%!-. Jo>n era a&o'o *i Jo>n *tie. @ar n% a* p%tea s- m- (n$omete7 'a $e' *i a&%m0 !e*i n% am m5n&at ni&io!at- m%'t. M Ai sp%s !est%'0 prietene0 stri+- t5n-r%'. E-! &- toat- '%mea (mi &ere a&est sa&ri$i&i% *i at%n&i (' )oi $a&e. @ar te ro+ s- n% mai sp%i nimi&. N% a* mai p%tea s%porta a&est s%bie&t a&%m. =o)ar-*ii s-i a% r-mas t-&%,i. A% a6%ns (n &%r5n! 'a &aban- *i a% intrat (n-%ntr%0 !%p- &e a% (n!ep-rtat &5te)a 'a&-te in+enioase *i &omp'i&ate0 &are p-rea% p%se a&o'o pentr% a ap-ra o proprietate &are )a'ora $oarte p%,in. Pe %na !intre p-r,i'e 'atera'e a'e a&estei &abane retrase0 pe %n perete !e b%t%&i0 se str5nseser- mormane imense !e 7-pa!-0 iar $ra+mente !e tr%n&>i%ri mi&i *i &ren+i !e ste6ar *i &astan pe &are )5nt%' 'e !esprinsese !e &opa&i0 $orma% %n a't morman0 !e partea &ea'a't- a &abanei. Horn%' !e stin+>ii s%b,iri0 (n&>e+ate &% &'ei0 s&otea %n $ir s%b,ire !e $%m0 !e.a '%n+%' %nei st5n&i *i (nne+rise 7-pa!a !e !eas%pra sa (n n%an,e tot mai !es&>ise !e 'a p%n&t%' !e emisie a $%m%'%i *i p5n- &e' s%perior. A&esta se +-sea (n 'o&%' %n!e !ea'%' se retr-+ea (n $a)oarea mar+inii %nei pr-p-stii0 &e a)ea %n p-m5nt at5t !e ro!itor0 (n&5t >r-nea ni*te &opa&i +i+anti&i &are %mbrea% $%n!%' a&e'%i >-%. Rest%' 7i'ei a tre&%t 'a $e' &a ori&are a't- 7i !intr.o ,ar- no%-. Co'oni*tii s.a% a!%nat !in no% 'a a&a!emie0 pentr% a $i martori 'a &ea !e. a !o%a (n&er&are a !omn%'%i Krant0 iar Mo>e+an era %n%' !intre as&%'t-torii s-i. Fi (n &i%!a $apt%'%i &- preot%' *i.a $iDat o&>ii inten,ionat as%pra in!ian%'%i &5n! *i.a in)itat &on+re+a,ia s- se apropie !e mas-0 r%*inea pe &are a&esta o sim,ea $a,- !e %mi'in,a !in a6%n era prea p%terni&-0 pentr% &a b-tr5na &-petenie s- poat- $a&e )re%n pas. ?n timp &e oamenii se (ntor&ea% 'a &ase'e 'or0 norii &are se a!%naser!e !iminea,-0 era% a&%m !en*i *i ne+ri *i p'oaia se ab-t% as%pra 'or (n torente &>iar (nainte &a m-&ar 6%m-tate !in &%rioasa &on+re+a,ie sa6%n+- 'a 'o&%in,e'e 'or0 p'asate (n )5'&e'e *i s&obit%ri'e m%n,i'or0 sa% &>iar &o&o,ate pe )5r$%ri'e !ea'%ri'or. Pe m-s%r- !e 7-pa!a se topea0 (n&epea% s- se )a!- mar+ini'e ne+re a'e b%t%&i'or. Kar!%ri'e )ii sa% !e b%t%&i0 &are p5n- at%n&i era% !oar +>i&ite !%p- 'inii'e '%n+i a'e %nor

1;9

mormane a'be0 &e tra)ersa% )a'ea *i %r&a% pe m%n,i0 a% ie*it !e s%b (mbr-&-mintea 'or. Iar &iot%ri'e ne+re !e)enea% !in &e (n &e mai !istin&te0 pe m-s%r- &e +r-me7i mari !e 7-pa!- *i +>ea,- a'%ne&a% !e pe e'e0 s%b e$e&t%' !e7+>e,%'%i. E'i7abet> se a!-postise (n &ompania Ao%isei Krant (n sa'a (n&-'7it!in &asa &on$ortabi'- a tat-'%i ei *i pri)ea &% a!mira,ie (n !ep-rtare0 spre $a,a mere% s&>imb-toare a peisa6%'%i !e a$ar-. C>iar *i sat%'0 &are !oar &% p%,in timp (nainte s&'ipea tot !in &a%7a +>e,ii0 (*i (n!ep-rt- (n si'mas&a0 iar &ase'e *i.a% ar-tat a&operi*%ri'e ne+re *i >orn%ri'e a$%mate. Pinii *i.a% s&%t%rat strat%' !e 7-pa!- *i tot%' p-rea s- re)in- 'a &%'ori'e 'or $ire*ti0 trans$ormare &e p-rea 'a 'imita &% s%pranat%ra'%'. Capitolul XIX. +2i totu%i# 'ietul AdGin nu era a%a ,ulgar(1 4eattie. Seara 7i'ei !e Cr-&i%n0 1799 !. Hr.0 a $ost $%rt%noas- !ar mai &a'!!e&5t &e'e !e p5n- at%n&i. C5n! noaptea a as&%ns !in no% obie&te'e !in sat !e pri)irea E'i7abet>ei0 ea se (ntoarse !e 'a $ereastra 'a &are 7-bo)ise p5n- &e %'tima ra7- !e '%min- st-r%ia (n&- !eas%pra &oroane'or pini'or (nt%ne&a,i0 &% o &%rio7itate pe &are pri)iri'e $%rate peisa6%'%i !e ,ar- 'e $%rase (ntrea+a 7i mai !e+rab- o st5rnise !e&5t s- o in>ibe7e. C% bra,%' prins (n &e' a' !omni*oarei Krant0 t5n-ra st-p5n- a &ona&%'%i se p'imba (n&et !e.a '%n+%' sa'on%'%i0 +5n!in!%.se 'a s&ene &are (i re)enea% s%bit (n memorie *i %neori st-r%ia% (n san&t%ar%' +5n!%ri'or sa'e. Se +5n!ea *i 'a (mpre6%r-ri'e &i%!ate &are a% &on!%s 'a intrarea (n $ami'ia tat-'%i s-% a %nei persoane a'e &-rei maniere &ontra7i&ea% (n mo! strani% &on&'%7ii'e 'a &are ea p%tea a6%n+e0 (n 'e+-t%r- &% a&east- sit%a,ie. =emperat%ra (n&- ri!i&at- a &amerei pentr% &- !in &a%7a m-rimii sa'e0 (i treb%ia o 7i (ntrea+- pentr% a e'imina !in &-'!%r-. M ?i a!%seser- (n obra6i o ro*ea,- &are n%.i era &ara&teristi&-0 (n timp &e tr-s-t%ri'e b'5n!e *i me'an&o'i&e a'e Ao%isei era% '%minate !e o n%an,- mai timi!-0 &are0 &a *i t%'b%rarea %nei bo'i0 a!-%+a $r%m%se,ii ei %n aer !e !%rere. @omnii se !es$-ta% (n&- !in )in%ri'e ra$inate a'e 6%!e&-tor%'%i

170

=emp'e0 iar pri)iri'e 'or se m%ta% mere% !e 'a mas-0 a*e7at- 'a %n%' !intre &apete'e sa'on%'%i0 &-tre si'%ete'e &are se mi*&a% t-&%te (n 6%r%' 'or. Ri&>ar! )orbea m%'t0 eDtrem !e )ese' *i animat0 !ar maior%' Hartmann n% se mo'ipsise (n&- !e b%na '%i !ispo7i,ie0 iar Marma!%2e respe&ta prea m%'t pre7en,a m%sa$ir%'%i s-% preot pentr% a $a&e %7 !e %mor%' '%i ino&ent. Fie&are *i.a &ontin%at (n!e'etni&irea )reme !e o 6%m-tate !e or- !%p- &e ob'oane'e a% $ost trase0 iar (n &o',%ri'e s-'ii a% $ost a!%se &5te)a '%m5n-ri &are s- s%p'ineas&- absen,a '%minii !e 7i. S&ena a $ost (ntrer%pt- pentr% prima !at- !e 4en6amin0 &are *i.a $-&%t apari,ia &'-tin5n!%.se s%b +re%tatea %n%i bra, imens !e 'emne. M C%m a!i&-0 st-p5ne P%mpO stri+- no%' *eri$. N% e !est%' !e &a'! (n &ea mai $r%moas- Ma!eira a 6%!e&-tor%'%i &a s- men,in- o &-'!%rin$erna'-0 &>iar *i pe timp%' a&est%i !e7+>e,O S- n% %i,i0 b-iete0 &- @%2e este $oarte preten,ios &5n! )ine )orba !e $a+i *i ar,ari0 pentr% &- se teme !e6a &- a&e*ti &opa&i pre,io*i s%nt tot mai p%,ini. Ha0 >a0 >aS @%2e0 treb%ie s- re&%nos& &- e*ti o r%be!enie !e treab- *i &% inima &a'!- &5n! )ine )orba !e !atorie0 !ar0 !e $apt0 ai ni*te i!ei $oarte &i%!ate. IHai s- ne )ese'im *i s- %it-m !e +ri6iSJ. =reptat0 &5nte&%' '%i s.a trans$ormat (n $re!onare0 (n timp &e ma6or!om%' *i.a ar%n&at 6os po)ara *i (ntor&5n!%.se spre &e' &are i se a!resase &% %n aer serios0 (i r-sp%nseL M S- )e!e,i &%m sta% '%&r%ri'e0 !omn%'e @i&2onL poate &- (n 6%r%' mesei este o 'atit%!ine &-'!%roas-0 !e*i n% e !est%' &a s-.mi (n&-'7eas&*i mie oase'e. N%mai &-'!%ra 6amai&an- ar p%tea s- $a&- asta0 (n a$ar- !e %n 'emn b%n0 sa% &e)a !e +en%' &-rb%ne'%i !e Ne/&ast'e. @ar0 !a&- *ti% &e)a !espre )reme0 e timp%' s- ne (mbr-&-m bine0 s- intr-m (n port *i ss&ormonim p%,in $o&%'. N.oi $i tra)ersat m-ri'e !o%-7e&i *i *apte !e ani *i n.oi $i tr-it (n&- *apte (n p-!%ri'e astea !e.ai&i !e+eaba0 !omni'or. M E )re%n semn &- )remea se )a (mb%n-t-,i0 4en6aminO (ntrebst-p5n%' &asei. M E5nt%' *i.a s&>imbat !ire&,ia0 !omn%'e0 r-sp%nse ma6or!om%'. Fi &5n! )5nt%' (*i s&>imb- !ire&,ia0 po,i s- te a*tep,i 'a o s&>imbare (n &'imat%' a&esta !e ai&i. Eram pe %n )apor !in $'ota '%i Ro!neN0 &am pe )remea &5n! 'e.am tras o mam- !e b-taie &e'or !in @eKrass0 &on&et-,enii '%i m%si% Ae Q%oi0 &are e ai&i. Iar )5nt%' b-tea spre est *i spre s%!. E% eram 6os0 ameste&am o !%*&- $ierbinte pentr% &oman!ant%' $'otei0 &are0 &>iar (n 7i%a a&eea0 &inase (n &abin-. Fi &re! &- !orise sstin+- $o&%' &-pitan%'%i &% o pomp- !e in&en!i% !in popota o$i,eri'or in$eriori0 a*a &-0 !%p- &e am preparat b-%t%ra !%p- p'a&%' me% *i !%p&e o !e+%stasem &am !e m%'te ori0 &-&i &oman!ant%' era +re% !e

171

m%',%mit0 trin&a arbore'%i a $ost !in no% (ntoars-0 iar &arena )as%'%i s.a tot (n)5rtit &a %n titire7. Fi &e noro& am a)%t &- timona era '-sat-0 pentr% &- *i.a $-&%t !atoria &5n! a )enit ra$a'a !e )5nt0 &eea &e n% ar $i p%t%t $a&e ori&e )as !in $'ot-. @ar ea s.a &>in%it s- r-7beas&- tra)ers5n! marea *i a ar%n&at &e)a ap- prin p-trar. N.a mai (n+>i,it ni&io!at- at5ta ap!intr.o !at-0 &5t am (n+>i,it at%n&i0 pentr% &- &>iar (n moment%' a&e'a0 &-%tam tamb%&>i%'. M M- mir &- n.ai m%rit !e >i!ropi7ie0 sp%se Marma!%2e. M A* $i p%t%t0 sp%se b-tr5n%' mate'ot0 &% %n 75mbet 'ar+. @ar n% am a)%t ne)oie !e tr%sa me!i&a'- &a s- m- )in!e&0 pentr% &- b-%t%ra se stri&ase pentr% +%st%' marinar%'%i *i n% p%team s- *ti% &5n! o s- mai )in- )re%n )a' &are s.o stri&e *i pentr% +%st%' me%. Am b-%t toat- >a'ba pe 'o&. Fi at%n&i tot e&>ipa6%' a $ost &>emat 'a pompe *i am (n&ep%t spomp-m apa. M Fi )remeaO (ntreb- Marma!%2e. M C%m e &% )remea !e a$ar-O M P-i ai&i a b-t%t )5nt%' toat- 7i%a spre s%!0 iar a&%m s.a mai 'ini*tit0 !e par&- )5nt%' *i.a ep%i7at )%iet%' 'a %'tima ra$a'-. @e.a '%n+%' m%n,i'or este o %rm- (nspre nor!0 &are0 mai a!inea%ri0 n% era mai 'at!e&5t pa'ma !%mnea)oastr-. Iar0 norii a% (mpins.o (nainte p5n- a&%m0 &a *i &%m ar str5n+e o )e'- *i ste'e'e se pot )e!ea !e6a0 &a ni*te '%mini,e *i $ar%ri0 &are par&- )or s- ne a)erti7e7e s- mai str5n+em ni*te 'emne. Fi !a&- *ti% s- 6%!e& )remea &%m treb%ie0 o s- $ie ne)oie !e %n $o& mare0 a't$e' o s- )- po&neas&- sti&'e'e !e bere nea+r- *i &ara$e'e &% )in !e (n+>e,0 &>iar ai&i0 (n !%'-pior *i (nainte !e a )eni !iminea,a. M E*ti %n pa7ni& pre)-7-tor0 sp%se 6%!e&-tor%'. A!%n- &e )rei t% !in p-!%ri0 &e' p%,in pentr% noaptea a&easta. 4en6amin a respe&tat or!ine'e. Fi ni&i n% a% tre&%t !o%- ore0 &pre)i7i%ni'e sa'e s.a% a!e)erit. E5nt%' !e s%! se oprise0 (ntr.a!e)-r *i a %rmat o a&a'mie &are !e obi&ei pre)estea o s&>imbare ra!i&a'- a )remii. C% m%'t (nainte &a $ami'ia s- se retra+- pentr% a se o!i>ni0 $ri+%' a !e)enit t-ios. Fi &5n! '%na str-'%&ea !e6a '%minos pe bo't-0 !omn%' Ae Q%oi a p-r-sit &ona&%' (n &-%tarea propriei 'o&%in,e. E' a $ost ne)oit s&ear- o p-t%r-0 (n &are s- se (n$-*oare0 pe !eas%pra nen%m-rate'or >aine &% &are se (n)e*m5ntase pre)-7-tor. Preot%' *i $ii&a sa a% $ost +-7!%i,i (n &ona& pe timp%' nop,ii0 iar !omnii0 &are se resim,ea% (n&- !e pe %rma eD&ese'or !in seara pre&e!ent-0 a% $ost ne)oi,i s- mear+- mai !e)reme (n &amere'e 'or. C% m%'t (nainte !e mie7%' nop,ii0 (ntrea+a $ami'ie se retr-sese !e6a.

172

E'i7abet> *i prietena ei n% a)ea% (n&- somn0 iar (mpre6%r%' &'-!irii se a%7ea )565in! )5nt%' !e nor!.)est0 in!%&5n!%.'e sentiment%' !e &on$ort pe &are oamenii (' a% !e obi&ei0 at%n&i &5n! s%nt (ntr.%n apartament %n!e $o&%' mai p5'p5ie (n&-0 iar !raperii'e0 ob'oane'e *i >aine'e asi+%r- o temperat%r- potri)it-. @eo!at-0 (n &'ipa (n &are a !es&>is o&>ii0 (ntr.o %'tim- (n&er&are !e a se '%pta &% mo'e*ea'a0 )5nt%ri'e as%r7itoare a% a!%s %n %r'et (n!e'%n+ *i t5n+%ios. P-rea prea s-'bati& pentr% a $i a' %n%i &5ine0 !ar tot%*i a!%&ea &% '-tr-t%ri'e a&est%i anima' &re!in&ios0 &5n! noaptea (i tre7e*te )i+i'en,a *i &on$er- $arme&e'or ei !%'&ea,- *i so'emnitate. Si'%eta Ao%isei Krant se 'ipi instin&ti) !e t5n-ra mo*tenitoare0 &are0 !es&operin! &- prietena sa era (n&- trea7-0 (i *opti (n&et0 !e par&- i.ar $i $ost team- &a )o&ea ei s- n% risipeas&- $arme&%' seriiL M Gipete'e a&estea (n!ep-rtate s%nt at5t !e t5n+%itoare *i &>iar $r%moase. Ar p%tea $i oare &5inii !e 'a &abana '%i Ciorap.!e.Pie'eO M S%nt '%pi0 &are a% &obor5t !in m%n,i pe 'a&0 *opti Ao%isa. S%nt ,in%,i !eparte !e sat n%mai !atorit- '%mini'or aprinse. @e &5n! s%nt ai&i0 '%pii a% a6%ns (ntr.o noapte &>iar p5n- 'a %*a noastr-0 at5t era% !e (n$ometa,i. O0 &e sear- $r%moas- a $ost at%n&iS @ar n% treb%ie s- ne temem0 pentr% &- 6%!e&-tor%' =emp'e este !est%' !e bo+at pentr% a.*i permite ori&e m-s%r- !e si+%ran,-. M A$a&eri'e 6%!e&-tor%'%i =emp'e (mb'5n7es& p5n- *i s-'b-ti&i%ni'e0 eD&'am- E'i7abet>0 ar%n&5n! p-t%ra 'a o parte *i ri!i&5n!%.se p%,in (n pat. C5t !e repe!e Nat%ra se 'as- &%&erit- !e &i)i'i7a,ieS Contin%- ea0 (n timp &e o&>ii i se rotea% as%pra obie&te'or $r%moase *i '%Doase !in &amer- *i as&%'ta (n&- %r'ete'e (n!ep-rtate *i ne(n&etate &are )enea% !inspre 'a&. E-75n! &- prietena ei0 at5t !e timi!-0 era (n$ri&o*at- !e a&este ,ipete0 E'i7abet> (*i re'%- 'o&%' *i se &%$%n!- (ntr.%n somn a!5n&0 %it5n! !e toate s&>imb-ri'e !in ,ar- *i !in )ia,a ei. ?n !iminea,a %rm-toare0 mena6era intr- (n &amera 'or pentr% a aprin!e $o&%' *i 'e tre7i pe &e'e !o%- tinere &% 7+omot%' ei. S.a% ri!i&at !in pat *i *i.a% terminat toa'eta (n aer%' re&e *i &%rat &are se stre&%ra p5n- *i (n &amera &-'!%roas- a !omni*oarei =emp'e. C5n! E'i7abet> se termin- !e (mbr-&at0 merse &-tre $ereastr- *i (i trase per!ea%a0 apoi !es&>ise ob'oane'e str-!%in!%.se s- pri)eas&- (n !ep-rtare0 &-tre sat *i 'a&. @ar pri)e'i*tea (i era as&%ns- !e %n strat +ros !e +>ea,-0 &are n% (mpie!i&a (ns- p-tr%n!erea '%minii. @es&>ise $ereastra *i at%n&i0 (ntr. a!e)-r0 pri)irea ei se !e'e&t- &% o pri)e'i*te min%nat-. Aa&%' n% mai era a&%m a&operit &% %n strat !e 7-pa!- ima&%'at-0 &i &% o po6+>i,- !e +>ea,- (nt%ne&at-0 &are re$'e&ta ra7e'e soare'%i 'a r-s-rit

179

&a o o+'in!- '%str%it-. Case'e era% a&operite !e asemenea !e +>ea,-0 prin $e'%' (n &are era a*e7at-0 str-'%&ea pre&%m o,e'%' '%&ios. G%r,%rii !e +>ea,- &are at5rna% !e $ie&are a&operi* re$'e&ta% '%mina p%terni&-0 &a *i &%m ar $i trimis.o !e ia %n%' 'a &e'-'a't. Fie&are str-'%&ea aproape 'a $e' !e p%terni& pre&%m astr%' &eres&0 &% o '%&ire a%rie0 &are se pier!ea (n n%an,e'e (nt%ne&ate a'e $%n!a'%'%i. @ar pri)irea !omni*oarei =emp'e a $ost atras- mai a'es !e aspe&t%' p-!%ri'or nes$5r*ite &are a&operea% !ea'%ri'e *i se pier!ea% (n !ep-rtare0 %na !%p- &ea'a't-. Cren+i'e enorme a'e pini'or *i &%&%tei se (n!oia% s%b +re%tatea +>e,ii pe &are o !%&ea%0 iar )5r$%ri'e 'or se ri!i&a% !eas%pra &oroane'or maiest%oase a'e ste6ari'or0 $a+i'or *i ar,ari'or0 &a ni*te t%rn%ri !e ar+int *'e$%it &e se ri!i&a% !eas%pra &%po'e'or $-%rite (n a&e'a*i materia'. Hotare'e )esti&e a'e pri)e'i*tii era% s&-'!ate (ntr.o '%min- str-'%&itoare &are.*i trimitea ra7e'e %n!%itoare !e par&- ar $i in)ersat r5n!%irea nat%rii *i te a*teptai &a o mie !e sori s-.*i $a&- apari,ia !eas%pra ori7ont%'%i. ?n prim.p'an%' a&est%i tab'o%0 !e.a '%n+%' ma'%'%i 'a&%'%i *i at5t !e aproape !e sat0 $ie&are &opa& p-rea (n&%n%nat &% !iamante. C>iar *i &oaste'e m%nte'%i0 %n!e ra7e'e soare'%i n% p%tea% a6%n+e (n&-0 p%rta% par&- o >ain- sti&'oas-0 &are str-'%&ea (ntr.%n !e+ra!e &omp'eD mer+5n! !e 'a prima ra7- a soare'%i p5n- 'a (nt%ne&imea $r%n7i*%'%i !e &%&%t-0 &are '%&ea prin >aina sa !e &rista'. Pe s&%rt0 (ntrea+a pri)e'i*te a)ea o ra!ian,- trem%r-toare0 (n &are at5t 'a&%ri'e0 m%n,ii0 sat%' *i p-!%ri'e emitea% &5te o $r5nt%r- !e '%min-0 &-reia (i a!-%+a% propria n%an,- *i &are )aria prin po7i,ia *i p%terea sa. M Ee7i0 stri+- E'i7abet>O Ee7i0 Ao%isaO Kr-be*te.te 'a $ereastr- s)e7i &e s&>imbare min%nat-S @omni*oara Krant o as&%'t- *i !%p- &e se ap'e&- t-&%t- pe $ereastrpentr% %n moment0 rosti (n&et0 !e par&- n% ar $i a)%t (n&re!ere (n s%net%' )o&ii sa'eL M Este0 (ntr.a!e)-r0 o s&>imbare min%nat-. M- mir &- a re%*it s- o rea'i7e7e at5t !e repe!e. E'i7abet> se (ntoarse0 %imit- s- a%!- o p-rere s&epti&- !in partea %nei persoane at5t !e e!%&ate0 pre&%m (nso,itoarea sa. @ar0 spre mirarea sa0 )-7% &- !omni*oara Krant0 (n 'o& s- a!mire pri)e'i*tea0 pri)irea b'5n!*i a7%rie a a&esteia se $iDase as%pra %n%i t5n-r bine (mbr-&at &are st-tea (n $a,a %*ii a&e'ei &'-!iri0 !is&%t5n! serios &% tat-' ei. A $ost ne)oit- s- se %ite mai atent pentr% a.' re&%noa*te pe t5n-r%' )5n-tor (n )e*m5nt%' simp'%0 !ar (n mo! si+%r n% *i &om%n0 a' %n%i !omn. M S.ar p-rea &- (n ,ara a&easta min%nat-0 tot%' se a$'- 'a +rani,a &%

174

mira&%'os%'0 sp%se E'i7abet>. Fi !intre toate s&>imb-ri'e0 a&easta n% este (n ni&i %n &a7 &ea mai nep'-&%t-. A&torii s%nt 'a $e' !e nemaipomeni,i pre&%m pri)e'i*tea a&easta. @omni*oara Krant se (mb%6or- *i (*i trase m5na. M S%nt o $at- simp'- !e 'a ,ar-0 !omni*oar- =emp'e *i &re! &- )e,i +-si (n mine o &ompanie n% prea p'-&%t-0 sp%se ea. N%R n% s%nt si+%r&- (n,e'e+ tot &e sp%ne,i. @ar am &re7%t &% a!e)-rat &- !orea,i s- obser) s&>imbarea !omn%'%i E!/ar!s. N%.i a*a &- e min%nat-0 !a&- '%-m (n &onsi!erare *i ori+inea !%mnea'%iO Se sp%ne &- este pe 6%m-tate in!ian. M Este %n s-'bati& &% preten,ii. @ar >ai s- &obor5m *i s-.i ser)im in!ian%'%i &eai%'. Pentr% &- pres%p%n &- este %n !es&en!ent a' Re+e'%i Fi'ip0 !a&- n% &>iar a '%i Po&a>ontas. ?n sa'on0 !omni*oare'e a% $ost (nt5mpinate !e 6%!e&-tor%'0 &are *i.a '%at $ii&a !eoparte pentr% a o in$orma !e s&>imbarea (n$-,i*-rii no%'%i 'or 'o&atar0 &% &are ea era !e6a 'a &%rent. M N% pare !isp%s s- )orbeas&- !espre sit%a,ia '%i anterioar-0 &ontin%- Marma!%2e0 !ar mi.am !at seama !in &eea &e a sp%s *i !in $e'%' (n &are se poart-0 &- a &%nos&%t *i )rem%ri mai b%ne. Fi (n&ep s- $i% !e a&eea*i p-rere &% Ri&>ar! &% pri)ire 'a ori+inea '%i0 pentr% &- n% este &e)a neobi*n%it &a &ei mai importan,i !intre in!ieni s-.*i e!%&e &opiii at5t !e $r%mos *iR M Foarte bine0 !ra+- !omn%'e0 (' (ntrer%pse $ii&a sa0 r575n! *i (ntor&5n!%.*i pri)irea. Cre! &- este !est%' !e bine. @ar0 !in moment &e n% (n,e'e+ o )orb- !in 'imba mo>a/20 ar treb%i s- )orbeas&- en+'e7-. ?n &eea &e pri)e*te &omportament%' '%i0 am (n&re!ere (n 6%!e&ata !%mnea)oastr- *i &- (' )e,i &ontro'a. M A>0 !ar 4ess0 stri+- 6%!e&-tor%'0 ,in5n!.o %*or !e m5n-. N% treb%ie s- sp%nem nimi& !e )ia,a '%i !in tre&%t. M.a r%+at a&easta (n mo! spe&ia'0 &a o $a)oare. Poate &- este p%,in iras&ibi'0 mai a'es a&%m0 !in &a%7a bra,%'%i a$e&tat. Rana pare $oarte %*oar- *i (n a'te momente ar p%tea $i mai &om%ni&ati). M O0 !omn%'e0 a&ea sete '-%!abi'- !e &%noa*tere n%mit- &%rio7itate n% m- &ara&teri7ea7- prea m%'t. O s- &onsi!er &- este $i%' '%i =%'pin-. !e.Por%mb0 sa% a' P'antator%'%i.!e.Por%mb0 sa% a' )re%nei a'te &-petenii in!iene re&%nos&%te. Sa% &>iar a' Mare'%i Farpe (ns%*i. Fi o s-.' trate7 &a atare p5n- &5n! )a &onsi!era &- treb%ie s-.*i ra!- &ap%' a&e'a $r%mos0 s(mpr%m%te )reo *ase pere&>i !e &er&ei !e.ai mei0 s-.*i p%n- iar p%*&a pe %m-r *i s- !ispar- 'a $e' !e repe!e pre&%m a ap-r%t. A*a &- )eni,i0 !ra+!omn%'e *i s- n% %it-m !e rit%a'%' ospita'it-,ii0 at5ta )reme &5t )a r-m5ne &% noi.

175

Spirit%' 6%&-%* a' tinerei (' $-&% pe 6%!e&-tor%' =emp'e s- 75mbeas&-. A prins.o !e bra, *i a% intrat (mpre%n- (n sa'a %n!e %rma s- ia mi&%'. !e6%n *i %n!e t5n-r%' )5n-tor st-tea &% %n aer &are (i !o)e!ea >ot-r5rea !e a se a&omo!a (n &a!r%' a&estei $ami'ii &% &5t mai p%,in- ostenta,ie. A&estea a% $ost &ir&%mstan,e'e &are a% !%s 'a '-r+irea $ami'iei 6%!e&-tor%'%i0 %n!e o!at- &e t5n-r%' a $ost a!optat0 ne )e!em ne)oi,i s-.' aban!on-m pentr% moment0 pentr% a p%tea %rm-ri &% &on*tiin&io7itate *i inte'i+en,- (n!atoriri'e pe &are Marma!%2e i 'e.a &on$erit. Maior%' Hartmann a $-&%t )i7ita obi*n%it- *i *i.a '%at r-mas b%n !e 'a $ami'ie pentr% %rm-toare'e trei '%ni. @omn%' Krant a $ost ne)oit s'ipseas&- o mare parte !in a&est timp0 p'e&5n! (n p-r,i (n!ep-rtate a'e ,-rii0 iar $ii&a sa a !e)enit %n m%sa$ir aproape &onstant 'a &ona&. Ri&>ar! *i.a pre'%at toate !atorii'e noii sa'e $%n&,ii0 &% serio7itatea sa (nn-s&%t*i0 &%m Marma!%2e era $oarte o&%pat &% &ereri'e a)ent%rieri'or !e a !ob5n!i noi $erme0 iarna a tre&%t !est%' !e repe!e. Aa&%' era &e' mai important 'o& !e !istra&,ie a tineri'or0 %n!e tinere'e !omni*oare a% petre&%t m%'t timp0 b%&%r5n!%.se !e bine$a&eri'e eDer&i,ii'or $i7i&e (n aer%' &%rat a' !ea'%ri'or. @e obi&ei0 se p'imba% (n tr-s%ra 'or tras- !e %n sin+%r &a'0 m5nat- !e Ri&>ar! *i era% (nso,ite0 at%n&i &5n! 7-pa!a o permitea0 !e t5n-r%' E!/ar!s0 pe patine. =5n-r%' a (n&etat s- mai aib- re,ineri o !at- &% tre&erea timp%'%i *i &% a&omo!area (n no%a sa sit%a,ie0 !e*i pentr% %n obser)ator mai atent era (n&- e)i!ent $apt%' &- t5n-r%' a)ea a!esea momente !e tr-iri intense *i amare. ?n timp%' %rm-toare'or trei '%ni0 E'i7abet> a )-7%t &%m a% ap-r%t m%'te !es&>i7-t%ri pe &oaste'e m%n,i'or0 a&o'o %n!e noii &o'oni*ti I(*i (n-',aser- &ort%'J0 a*a &%m sp%nea% b-*tina*ii. Iar nen%m-rate'e s-nii &are a% tre&%t prin sat0 (n&-r&ate &% +r5% *i b%toaie &% potas-0 pre7enta o !o)a!- !e net-+-!%it &- n% se m%n&ise (n )an. Pe s&%rt0 (ntrea+a ,ar- era &%prins- !e a+ita,ia %nei &o'onii prospere0 %n!e !r%m%ri'e prin&ipa'e era% a+'omerate !e s-nii &e !%&ea% mobi'- +roso'an- *i !in &are se )e!ea%0 i&i.&o'o0 $e,e'e 75mbitoare a'e $emei'or *i &opii'or0 ent%7iasma,i !e no%tatea sit%a,iei0 sa% a'te'e &are0 (n&-r&ate &% pro!%se a+ri&o'e0 se +r-bea% spre pia,a !in A'banN. =oate a&estea era% &ap&ane &are (i atr-+ea% pe imi+ran,i spre a&ei m%n,i0 (n &-%tarea &ompeten,ei *i a $eri&irii. A&este a$a&eri !-!ea% )ia,- sat%'%i0 iar arti7anii se (mbo+-,ea% *i ei o!at- &% ,ara. C% $ie&are 7i0 par&- se mai $-&ea (n&- %n pas spre !ob5n!irea obi&ei%ri'or *i sti'%'%i %n%i ora* &% tra!i,ie. 4-rbat%' &are !%&ea &orespon!en,a0 sa% Ipo*ta*%'J0 a*a &%m i se sp%nea0 )orbea m%'t

176

!espre $apt%' &- ,inea o !i'i+en,- *i0 !e &5te)a ori (n timp%' iernii a $ost )-7%t &%m '%a &5te %n pasa+er (n tr-s%ra '%i. M5na ast$e' printre n-me,ii !e 7-pa!-0 &-tre Mo>a/20 !r%m pe &are &am !e !o%- ori pe s-pt-m5n-0 %n )e>i&%' obi*n%it mer+ea &% )ite7a tr-snet%'%i0 &on!%s $iin! !e %n Ibi&iJ eDperimentat !in ,-ri'e !e 6os. C-tre prim-)ar-0 mai m%'te $ami'ii &are $%seser- (n Istate'e tra!i,iona'eJ pentr% a.*i )i7ita r%!e'e se re(ntoarser- 'a timp pentr% a se b%&%ra !e %'time'e 7-pe7i *i a!%&ea% a!esea &% e'e &artiere (ntre+i0 &on)inse !e !es&rieri'e b-*tina*i'or sp-r-seas&- $erme'e !in Conne&ti&%t *i Massa&>%setts0 pentr% a.*i (n&er&a noro&%' (n p-!%ri. ?n tot a&est timp0 O'i)er E!/ar!s0 a &-r%i br%s&- e'e)a,ie n% a $ost o s%rpri7- pentr% nimeni (n ,ara a&eea s&>imb-toare0 se o&%pa (n timp%' 7i'ei &% serio7itate !e ser)i&ii'e pe &are Marma!%2e i 'e (n&re!in,ase0 !ar nop,i'e *i 'e petre&ea &e' mai a!esea (n &abana '%i Ciorap.!e.Pie'e. Este a!e)-rat &- )5n-torii men,inea% mister%' re'a,iei 'or0 !ar to,i trei !-!ea% !o)a!- !e m%'t 7e' *i interes (n &%'ti)area 'e+-t%rii !intre ei. Mo>e+an )enea $oarte rar 'a &ona&0 iar NattN n% )enea ni&io!at-0 (ns- E!/ar!s &-%ta &a (n ori&e moment !e r-+a7 s-.*i )i7ite7e $osta 'o&%in,-0 !e %n!e se re(ntor&ea a!esea prin 7-pa!-0 'a ore'e (nt%ne&ate a'e nop,ii sa%0 !a&$%sese re,in%t !in&o'o !e ora 'a &are $ami'ia se retr-+ea s- se o!i>neas&-0 o !at- &% soare'e !imine,ii. Cei &are n% &%no*tea% nat%ra a&estor )i7ite spe&%'a% a!esea pe seama 'or0 !ar nimeni n% a &omentat nimi&0 !e&5t Ri&>ar!0 &are sp%nea %neori pe %n ton *optitL M N% este !e'o& &e)a neobi*n%it. Cor&it%ri'e n% pot $i (n!ep-rtate ni&io!at- !e obi&ei%ri'e s-'bati&i'or *i0 pentr% o persoan- &% !es&en!en,a sa0 b-iat%' este m%'t prea apropiat !e &i)i'i7a,ie !e&5t am $i p%t%t s- ne a*tept-m. Capitolul XX. + ispari6 2i nu m mai .ndemna la c"ntec# Cci a,em poteci de str'tut .n mun$i(1 4Nron. Pe m-s%r- &e prim-)ara se apropia0 n-me,ii enormi !e 7-pa!-0 (n&epea% s- &e!e7e (n b-taia %nor )5nt%ri mai &a'!e *i a %n%i soare mai &a'!0 !e*i (n %rma $%rt%ni'or !e iarn-0 a !e7+>e,%ri'or *i +er%ri'or

177

repetate !e)eniser- at5t !e re7istente0 (n&5t amenin,a% s- !%re7e 'e nes$5r*it. Cneori p-rea &- por,i'e soare'%i se !es&>i!ea% *i p-m5nt%' era in)a!at !e o atmos$er- p'-&%t-0 &are !e7mor,ea at5t nat%ra animat-0 &5t *i pe &ea neanimat-. Pentr% &5te)a ore0 )ese'ia prim-)erii str-'%&ea (n $ie&are pri)ire *i 75mbea pe $ie&are &5mpie. @ar )5nt%ri'e p%terni&e !e nor! a!%&ea% iar-*i $ri+%' as%pra a&e'%ia*i !e&or0 iar norii (nt%ne&a,i *i tri*ti oprea% p-tr%n!erea ra7e'or !e soare *i $-&ea% &a atmos$era s- $ie 'a $e' !e re&e *i mo>or5t- &a *i ei. A%pta (ntre &e'e !o%- anotimp%ri !e)enea tot mai (nte,it-0 iar p-m5nt%'0 )i&tim- a a&estei (ntre&eri *i.a pier!%t treptat str-'%&irea )ie a iernii0 $-r- a !ob5n!i tot%*i %n aspe&t prim-)-rati&. A&easta a $ost atmos$era posomor5t- a s-pt-m5ni'or &are a% %rmat0 (n &are &o'oni*tii a% p-r-sit o&%pa,ii'e mon!ene0 a+itate !in timp%' iernii0 pentr% a se !e!i&a m%n&ii !omesti&e pe &are )enirea %n%i no% anotimp o &erea. Sat%' n% mai era (n,esat !e )i7itatori0 iar ne+o,%' &are (ns%$'e,ise ma+a7ine'e )reme !e &5te)a '%ni0 (n&ep% s- !ispar-. @r%m%ri'e *i.a% pier!%t >aina '%&ioas- !e 7-pa!- b-t-torit- &%$%n!5n!%.se (n m'a*tini +re% !e tra)ersat *i era% p-r-site a&%m !e &-'-torii )ese'i *i +-'-+io*i &are (i str-b-t%ser- mean!re'e (n timp%' iernii. Pe s&%rt0 tot%' p-rea spre)esteas&- o s&>imbare ra!i&a'-0 n% n%mai (n nat%r-0 &i *i (n &ei &are +-sea% (n ea o s%rs- !e b%&%rie *i &on$ort. Membrii mai tineri ai $ami'iei !e 'a &ona&0 (ntre &are se n%m-ra a&%m *i Ao%isa Krant0 n% obser)a% a&este s&>imb-ri tar!i)e *i nesi+%re &% in!i$eren,-. @r%m%ri'e se &ir&%'a% mai %*or a&%m0 !atorit- 7-pe7ii0 iar ei a% parti&ipat !in p'in 'a toate !istra&,ii'e pe &are iarna 'e o$erise0 &are n% se re7%ma% n%mai 'a &-'-torii 7i'ni&e (n m%n,i0 sa% (n )-i'e n% mai !ep-rtate !e !o%-7e&i !e mi'e !e sat0 !ar mai a)ea% *i a'te nen%m-rate *i in+enioase s%rse !e am%7ament pe &are 'e o$erea 'a&%' (n+>e,at. A% $-&%t &5te)a eD&%rsii &% e&>ipa6%' '%i Ri&>ar!0 ai &-r%i patr% &ai 7b%ra% mai repe!e &a )5nt%'0 pe +>ea,a sti&'oas- &are %rma (n mo! in)ariabi' %n%i (n+>e,. Apoi Ititire7%'J peri&%'os *i pa'pitant se b%&%ra &>iar e' !e %n moment !e aten,ie. Fo'osea%0 pe r5n!0 tr-s%ri'e &% %n sin+%r &a' *i s-nii'e trase !e !omnii &are a'%ne&a% pe patine. Pe s&%rt0 membrii $ami'iei $o'osea% ori&e mo!a'itate !e re'aDare (mpotri)a monotoniei iernii !in m%n,i. E'i7abet> a $ost ne)oit- s- re&%noas&- $apt%' &-0 prin a6%tor%' bib'iote&ii !in &as-0 anotimp%' $%sese mai p%,in p'i&tisitor !e&5t se a*teptase. Mi*&area (n aer 'iber se n%m-ra a*a!ar printre obi&ei%ri'e $ami'iei. ?ns- repetate'e (n+>e,%ri *i !e7+>e,%ri a% $-&%t &a !r%m%ri'e0 &are &>iar

178

*i pe )reme b%n- era% peri&%'oase0 s- n% poat- $i &ir&%'ate !e ni&i %n )e>i&%' &% ro,i0 iar &aii (n*e%a,i s- $ie $o'osi,i (n 'o&%' a'tor mi6'oa&e !e transport. @omni*oare'e0 %r&ate pe anima'e mi&i *i &% pi&ior%'.si+%r0 (n&er&a% !in no% !r%m%ri'e !in m%n,i *i p-tr%n!ea% (n $ie&e )iroa+retras-0 %n!e %n &o'onist >ot-r5se s- se stabi'eas&- prin nat%ra o&%pa,iei sa'e. E'e era% (nso,ite !e %n%' sa% !oi !intre b-rba,ii !in $ami'ie0 !%p&%m &erea% !i$erite'e 'or interese. =5n-r%' E!/ar!s se a&omo!a tot mai m%'t &% no%a sa sit%a,ie *i se a'-t%ra +r%p%ri'or a!esea &% o nep-sare *i )ese'ie &are re%*ea% s-.i a'%n+e toate amintiri'e nep'-&%te !in minte pentr% o s&%rt- perioa!- !e timp. Obi*n%in,a *i optimism%' s-% tineres& p-rea% s- pre)a'e7e as%pra &a%7e'or se&rete a'e t%'b%r-rii sa'e0 !e*i eDista% (n&- momente (n &are &>ip%' '%i a)ea a&eea*i eDpresie !e !e7+%st !e &5te ori !is&%ta &% Marma!%2e0 &a (n prime'e 7i'e a'e prieteniei 'or. Aa s$5r*it%' '%nii martie0 *eri$%' a re%*it s-.*i &on)in+- )eri*oara *i t5n-r%' prieten s-.' (nso,eas&- (n &-'-toria pe %n !ea' !espre &are se sp%nea &- se (na',- !eas%pra 'a&%'%i &% o m-re,ie eDtraor!inar-. M ?n p'%s0 )ar- 4ess0 &ontin%- Ri&>ar! neobosit0 ne )om opri s)e!em Iarb%st%' !e 7a>-rJ a' '%i 4i''N WirbN. Este 'a est !e 'ot%' Ransom0 $a&e 7a>-r pentr% Jare! Ransom. N% se !es&%r&- nimeni &% &a7an%' mai bine !e&5t 4i''N WirbN (n tot ,in%t%'. ?,i aminte*ti @%2e &- '. am a!%s 'a $erma noastr- (n prim%' '%i se7on ai&iO Ni&i n% e !e mirare &(*i &%noa*te a*a !e bine meseria. M 4i''N e %n b%n t-ietor !e 'emne0 obser)- 4en6amin0 &are ,inea &a'%' !e &-p-str% (n timp &e *eri$%' (n&-'e&a. Fi m5n%ie*te topor%' 'a $e' !e bine &%m %n om !e 'a te%+- se o&%p- !e o &a)i'- !e matisit0 sa% &%m %n &roitor se !es&%r&- &% $ier%' '%i !e &-'&at mare. Se sp%ne &- poate sri!i&e sin+%r %n &a7an !e potas- !e pe po!0 !e*i n% pot sp%ne &- '.am )-7%t &% o&>ii mei0 !ar a*a am a%7it. Fi am )-7%t *i 7a>-r $-&%t !e e'0 &are poate &- n% era 'a $e' !e a'b &a o p5n7- )e&>e !e arboret0 !ar !espre &are prietena mea0 !oamna Pettibone0 ai&i !e $a,-0 a sp%s &- are a&eea*i arom- &a me'asa. Fi *ti,i *i !%mnea)oastr-0 !omn%'e @i&2on0 &- !oamna Remar2ab'e are %n +%st remar&abi' 'a !%'&i%ri0 pe &are 'e !e)orea7- &% sp-r+-tor%' ei !e n%&i. R5sete'e 7+omotoase st5rnite !e %mor%' '%i 4en6amin *i 'a &are a &ontrib%it e' (ns%*i0 &% s%nete n% !in &e'e mai p'-&%te0 !o)e!ea pe !ep'in prietenia &are eDista (ntre &ei !oi. =ot%*i0 rest%' +r%p%'%i n% prea a (n,e'es +'%ma0 $iin! to,i o&%pa,i0 !omnii 'e a6%ta% pe !omni*oare'e &are %r&a% pe &ai. C5n! toat- '%mea se +-sea (n si+%ran,- (n *a0 a% str-b-t%t sat%' (ntr.o or!ine bine stabi'it-. S.a% oprit %n moment (n $a,a %*ii !omn%'%i AeQ%oi0 p5n- &5n! a&esta *i.a (n&-'e&at m5r,oa+a *i apoi a%

179

p-r-sit p5'&%' !e &ase mer+5n! pe %na !intre str-7i'e prin&ipa'e &are t-ia% &entr%' sat%'%i. Noaptea era% (n&- $oarte $ri+0 !ar 7i'e'e era% &-'!%roase *i (n+>e,%' !in timp%' nop,ii se topea. C-'-re,ii era% !e&i ne)oi,i s- mear+- (n *ir in!ian pe mar+inea !r%m%'%i0 %n!e &aii p-*ea% mai si+%r !atorit!%rit-,ii p-m5nt%'%i *i a bra7!ei !e iarb-. Se 7-rea% !oar p%,ine reminis&en,e !e )e+eta,ie0 iar s%pra$a,a p-m5nt%'%i a)ea %n aspe&t re&e0 %me! *i mo>or5t &are.i (n+>e,a aspe&t%'. A%mini*%ri'e )i7ibi'e pe !i$erite p-r,i a'e m%n,i'or era% (n&- pres-rate &% 7-pa!-0 !e*i i&i.&o'o se mai 7-rea &5te %n 'o& nea&operit0 %n!e >aina ima&%'at- &e!ase (n $a,a &-'!%rii no%'%i anotimp0 iar )er!e'e '%minos *i p'in !e )ia,- a' +r5%'%i reaprin!ea speran,e'e $ermieri'or. ?ntre p-m5nt *i &er era %n &ontrast e)i!ent0 &-&i !a&- prim%' a)ea aspe&t%' trist pe &are '.am !es&ris !e6a0 soare'e &a'! *i re)i+orant (*i trimitea ra7e'e !e pe bo'ta &ereas&- abia %mbrit- !e %n sin+%r nor. Atmos$era (n!%'&ea n%an,e'e ori7ont%'%i nes$5r*it p5n- &e a&esta str-'%&ea pre&%m o mare !e a7%r. Ri&>ar! !es&>i!ea !r%m%' !e a&east- !at-0 &a *i (n ori&e a't- o&a7ie &are n% &erea eDer&itarea %nor abi'it-,i ie*ite !in &om%n. Fi mer+5n! mai !eparte0 (n&er&a s- (n)ese'eas&- +r%p%' )orbin! mere%. M A&easta este (ntr.a!e)-r o )reme $oarte !%'&e0 @%2e0 stri+- e'. O noapte (n+>e,at- *i o 7i (nsorit-. S%nt si+%r &- ar,arii se (n&ar&- !e m%'tse)- (n !iminea,a asta &-'!%roas-. E p-&at0 !omn%'e 6%!e&-tor0 &- n% intro!%&i ni*te te>ni&i *tiin,i$i&e !e pro!%&ere a 7a>-r%'%i printre &o'oni*tii t-i. Ai p%tea s- $a&i asta $-r- s- $ii )re%n !o&tor Fran2'in. Ai p%tea s.o $a&i0 !omn%'e 6%!e&-tor =emp'eS M Preo&%parea mea &ea mai important- este a&eea !e a.i prote6a s%rse'e a&estei mine !e &on$ort *i bo+-,ie &>iar !e eDtra)a+an,a oameni'or0 prietene Jones0 r-sp%nse Marma!%2e. C5n! )om rea'i7a a&est '%&r% important0 )a $i timp%' s- ne (ntoar&em aten,ia &-tre (mb%n-t-,irea man%$a&t%rii a&est%i pro!%s. @ar t% *tii !e6a0 Ri&>ar!0 &tre&em !e6a 7a>-r%' prin pro&es%' !e ra$inare *i &- re7%'tat%' a pro!%s &-p-,5ni !e 7a>-r 'a $e' !e a'be &a 7-pa!a !e pe &5mp%ri'e a&estea *i &% o 7a>arin- !e &ea mai b%n- &a'itate. M Pa>arin-0 sa% terebentin-0 sa% ori&e a't- Iin-J0 n% ai $-&%t ni&io!at- o &-p-,5n- mai mare !e&5t o bomboan- m-ri*oar-0 r-sp%nse *eri$%'. A&%m0 !omn%'e0 n% &re! &- %n eDperiment are )reo )a'oare !e&5t !a&- a)em (n )e!ere n%mai re7%'tate'e pra&ti&e. @a&- a* $i a)%t o s%t- sa% )reo !o%- s%te !e a&ri !e p-m5nt0 &a !%mnea)oastr-0 a* $a&e o $abri&- !e 7a>-r (n sat. A* &>ema oameni (n)-,a,i &a s- $a&- o &er&etare

180

(n a&est sens *i a&e*tia s%nt %*or !e +-sit0 !omn%'e. @a0 !omn%'e0 n% s%nt +re% !e +-sit0 oameni &are %nes& teorii'e &% pra&ti&a. Fi a* mai a'e+e *i o p-!%re !e &opa&i tineri *i re7isten,i. Fi (n 'o& s- $a& &-p-,5ni !e m-rimea %nei bomboane0 s- m- ia naiba0 @%2e0 !a&- n% 'e.a* $a&e &5t o &-pi,- !e $5n. M Ai &%mp-ra (n&-r&-t%ra %n%ia !intre )apoare'e !espre &are se 7i&e &- mer+ (n C>ina0 stri+- E'i7abet>. O s-.,i trans$ormi &a7ane'e !e potas(n &e*ti !e &eai0 +abare'e !e pe 'a& (n $ar$%rii0 o s-.,i &o&i pr-6it%ra (n &%ptor%' -'a !e a&o'o (n &are se ar!e )ar%' *i o s- in)i,i toat- ,ara 'a o petre&ere. Ce min%nate s%nt p'an%ri'e %n%i +eni%S @e $apt0 !omn%'e0 '%mea &re!e &- 6%!e&-tor%' =emp'e a $-&%t eDperimente serioase0 !e*i n% a )r%t &a b%&-,i'e !e 7a>-r s- aib- m-rimi'e eDtraor!inare &are s- $ie pe m-s%ra &on&ep,ii'or !%mnea)oastr- eDtraor!inare. M N.ai !e&5t s- r57i0 )ar- E'i7abet>0 n.ai !e&5t s- r57i0 !omni*oar-0 r-sp%nse Ri&>ar!0 (ntor&5n!%.se $oarte m%'t (n *a pentr% a se %ita &-tre +r%p *i !5n! mere% !in bi&i. @ar e% $a& ape' 'a b%n%' sim, sa% *i mai important0 'a sim,%' +%st%'%i0 &are este %n%' !intre &e'e &in&i +%st%ri0 smi se sp%n- !a&- o &-p-,5n- mare !e 7a>-r n% ar !o)e!i ne&esitatea prop%neri'or pe &are 'e $a& mai bine !e&5t o b%&-,i&- !e 7a>-r0 &a a&eea pe &are $emei'e +ermane *i 'e p%n s%b 'imb- at%n&i &5n! (*i bea% &eai%'. S%nt !o%- $e'%ri (n &are po,i $a&e ori&e '%&r%L %n%' b%n *i %n%' prost. =reb%ie s- re&%nos& &- a&%m $a&i 7a>-r *i ai p%tea s- $a&i *i &-p-,5ni !e 7a>-r. @ar m- (ntreb !a&- ai p%tea s- $a&i &e' mai b%n 7a>-r posibi' *i (n &e'e mai b%ne &-p-,5ni posibi'e. M Ai $oarte mare !reptate0 Ri&>ar!0 a$irm- Marma!%2e0 &% o +ra)itate &are !o)e!ea &- era interesat !e a&est s%bie&t. Este $oarte a!e)-rat &- pro!%&em 7a>-r0 iar (ntrebarea ta este $oarte b%n-. C5t !e m%'tO Fi (n &e $e'O Sper s- ap%& 7i%a &5n! p'anta,ii'e *i $erme'e se )or o&%pa !e a&est !omeni%. N% se *ti% prea m%'te '%&r%ri !espre &a'it-,i'e &opa&%'%i &are este s%rsa a&estei bo+-,ii0 !a&- ar p%tea $i (mb%n-t-,itprin &%'ti)are0 $o'osin! sapa *i p'%+%'. M Sapa *i p'%+%'S Ai p%ne pe &ine)a s- sape (n 6%r%' %nei r-!-&ini !e ar,ar &a -staO Sp%se e' ar-t5n! spre %n%' !intre &opa&ii &are &res& a*a !e !es (n a&ea parte !e ,ar-. S- sapi &opa&iS E*ti neb%n0 @%2eO E &a *i &%m ai )rea s- )5ne7i &-rb%ne. P$%iS P$%iS @ra+%' me% )-r0 as&%'t-.m- pe mine *i 'as- a$a&eri'e &% 7a>-r (n seama mea. Iat-.' pe !omn%' AeQ%oi0 e' a $ost (n In!ii'e !e Eest *i a )-7%t &%m se $a&e 7a>-r%'. S- po)esteas&!%mnea'%i &%m se $a&e 7a>-r%' a&o'o *i o s- )e!e,i &are e t5'&%'. Ei bine0 !omn%'e Ae Q%oi0 &%m se $a&e 7a>-r%' (n In!ii'e !e EestO Se aseam-n(ntr%&5t)a &% obi&ei%ri'e 6%!e&-tor%'%i =emp'eO

181

@omn%' &-r%ia i se a!resa (ntrebarea &-'-rea %n &a' mi&0 $oarte b'5n! *i (*i ,inea s&ara a*a !e s%s0 &a pentr% a.i a!%&e +en%n&>ii &5t mai aproape !e b-rbie0 mai a'es a&%m0 &5n! anima'%' %r&a (n&et pe pote&a !e p-!%re pe &are o str-b-tea%. N% a p%t%t s-.*i rosteas&- rep'i&a +ra,ios0 sa% s- o s%s,in- prin +esti&%'a,ii0 pentr% &- m%nte'e era abr%pt *i a'%ne&os. @e*i $ran&e7%' a)ea o pere&>e !e o&>i $oarte mari0 a&e*tia n% p-rea% !est%ii !e a+eri pentr% a.' pre)eni !e obsta&o'e'e !e arb%st0 &ren+i *i &opa&i t-ia,i0 &are (i bara% &a'ea (n a&e' moment. ?n!ep-rta &% o m5n- a&este peri&o'e0 iar &% &ea'a't- ,in% str5ns !e &-p-str% pentr% a &ontro'a )ite7a prea mare pe &are o prinsese &a'%' s-%0 iar apoi r-sp%nse !%p- &%m %rmea7-L M -ucre6 Fa& (ntr.a!e)-r 7a>ar (n MartiniB%e. Mais# mais ce nHest pas %n &opa&. U---0 &%m sp%ne,i )oi# 3e ,oudrais Bue ces chemins fussent au dia'le( C%m sp%ne,i )oi steeck pour la promenade5 M =restie !e 7a>-r0 sp%se E'i7abet>0 75mbin! !e in6%rii'e pe &are $ran&e7%' &re!ea &- 'e (n,e'esese n%mai e'. M :ui# mademoiselle# trestie !e 7a>-r. M @a0 !a0 stri+- Ri&>ar!0 trestie !e 7a>-r e !en%mirea ei )%'+ar-. @ar termen%' &ore&t este saccharum officinarum0 iar &eea &e n%mim ar,ar !%r0 este acer saccharinum. A&estea s%nt !en%miri'e *tiin,i$i&e0 !omn%'e *i $-r- (n!oia'- &- 'e (n,e'e+e,i bine. M E +re&e*te sa% 'atin-0 !omn%'e E!/ar!s0 (i *opti E'i7abet> t5n-r%'%i0 &are !es&>i!ea !r%m%' pentr% ea *i (nso,itorii ei printre arb%*ti. Sa% poate este %n 'imba6 *i mai e'e)at0 pe &are (' p%te,i tra!%&e !%mnea)oastr- pentr% noi. =5n-r%' (*i (ntoarse pri)irea (nt%ne&at- &-tre inter'o&%toarea '%i0 !ar eDpresia !e !%*m-nie !isp-r% (ntr.o &'ip-. M ?mi )oi aminti (n!oie'i'e !%mnea)oastr-0 !omni*oar- =emp'e. C5n! (' )oi mai )i7ita pe b-tr5n%' me% prieten Mo>e+an0 e' sa% Ciorap. !e.Pie'e ne )or a6%ta prin &%no*tin,e'e 'or s- +-sim o so'%,ie pentr% a 'e (n!ep-rta. M At%n&i (nseamn- &- n% 'e &%noa*te,i 'imba. M @oar p%,in. @ar s%nt mai $ami'iari7at &% in$orma,ii'e temeini&e a'e !omn%'%i Jones0 sa% &>iar &% mas&ara!a po'iti&oas- a !omn%'%i AeQ%oi. M Eorbi,i $ran&e7aO (ntreb- ea repe!e. M =rib%ri'e iroB%ois )orbes& (n mo! &%rent a&east- 'imb-0 pre&%m *i &ana!ienii0 r-sp%nse e' 75mbin!. M A>0 !ar ei s%nt min+oe *i !e&i !%*manii !%mnea)oastr-. M Ar $i bine pentr% mine !a&- a* a)ea parte n%mai !e asemenea

182

!%*mani0 sp%se t5n-r%'0 +r-bin!%.*i (nainte &a'%' *i p%n5n! &ap-t a&est%i !ia'o+ e)a7i). Ri&>ar! (*i &ontin%- (ns- !is&%rs%' &% m%'t- patim-0 p5n- a% a6%ns 'a o p-!%re t5n-r-0 !e %n!e pinii *i &%&%ta !isp-r%ser- !e tot *i se $ormase %n &r5n+ !e ar,ari0 !espre &are se !is&%tase p5n- a&%m. A&e*tia se (n-',a% maiest%os *i m5n!r% !eas%pra p-m5nt%'%i0 &% &ren+i'e 'or (ntinse *i &% tr%n&>i%ri'e 'or (na'te *i !repte. Copa&ii tineri $%seser- (n!ep-rta,i &omp'et !in a&east- p-!%ri&e0 sa% t%$i*0 a*a &%m i se sp%nea0 pentr% &-0 (n )e!erea rea'i7-rii %nor aran6amente mai simp'e pentr% $ierbere0 o 7on- !est%' !e mare0 !e &5,i)a a&ri0 $%sese !e$ri*at- *i p%tea $i ast$e' asem%it- &% %n !om a' %n%i temp'% m-re,0 (n &are ar,arii era% &o'oane0 iar &oroane'e era% &apite'%ri'e *i $irmamente'e ar&a!e'or. ?n tr%n&>i%' $ie&-r%i &opa&0 &>iar aproape !e r-!-&in- se $-&%se o in&i7ie a!5n&- *i ne&>ib7%it-0 !e &are se prinseser- mi&i &ana'e0 !in s&oar,- !e anin0 sa% !e o,etar. Aa r-!-&ina $ie&-r%i &opa& se +-sea &5te %n 6+>eab0 &iop'it +roso'an (n 'emn !e tei sa% !e bas pentr% a a!%na toat- se)a &are se s&%r+ea !in $ie&are !intre a&este impro)i7a,ii ine$i&iente *i risipitoare. C5n! a6%nse pe p'at$orm-0 +r%p%' se opri pentr% %n moment0 !5n!%. 'e &ai'or r-+a7%' !e a se o!i>ni0 !ar *i pentr% &a &ei mai p%,in $ami'iari7a,i &% a&est !e&or s- poat- )e!ea mai bine impro)i7a,ia !e &o'e&tare a $'%i!%'%i. O )o&e p%terni&-0 r-s%n-toare a spart !intr.o !att-&erea &are (i &%prinsese pentr% %n moment. Se a%7i !e s%b &ren+i'e &opa&i'or0 inton5n! &%)inte'e %rm-toare a'e a&e'%i &5nte& +re% !e imitat0 a'e &-r%i )ers%ri0 !a&- ar $i $ost &ontin%ate0 s.ar $i (ntins 'a Caters !in Conne&ti&%t p5n- 'a ma'%ri'e 'a&%'%i Ontario. Era %n &5nte& &%nos&%t0 !espre &are se sp%ne &-0 'a (n&ep%t0 a $ost !e!i&at a&est%i popor (n bat6o&%r-0 !ar &ir&%mstan,e'e a% $ost !e a*a nat%r- (n&5t e' a !e)enit %n imn !e s'a)-0 (n&5t ni&i %n ameri&an n% (i a%!e ritm%' $-r- a sim,i o emo,ie (n inim-. In $rile din est sunt mul$i 'r'a$i# Cele din ,est au 'og$ii de cherestea# Pe dealuri cresc 'o,ine D mii# >ar drumurile duc produse/n $ar6 &%a c/alunec# se,a mea dulce# 2i te ,oi fier'e .n cur"nd# - n/ai' team un pdurar C ,ei fi tul'urat( &r$arul e/un copac prea scump# Ne d cldur# hran %i mult lemn#

189

2i c"nd se/ncheie o zi de munc# -ucul su te ,a .m'una# &%a c/alunec# etc( Ce e/un 'r'at fr pahar# Ca %i ne,asta fr ceai5 ar hal'# cea%c# sau ce/o fi Nu merge 'ine Er/o al'in muncitoare# &%a c/alunec etc( ?n timp &e a&east- me'o!ie r-s%n-toare era &5ntat-0 Ri&>ar! (i ,inea m-s%ra &% bi&i%' pe &oama &a'%'%i s-%0 a&ompaniin!%.*i +est%ri'e &% o mi*&are &oresp%n7-toare a &ap%'%i *i &orp%'%i. Spre s$5r*it%' &5nte&%'%i0 &ei'a',i '.a% a%7it m%rm%r5n! re$ren%'0 iar 'a %'tima repetare a&&ent%&%)inte'e Ise)a mea !%'&eJ *i 'e re'%- (n&- o !at-0 $-&5n! o a!i,ie pre,ioas- 'a e$e&t%' s%nete'or *i &>iar *i 'a &e' armoni&. M 4ra)o no%-S stri+- *eri$%'0 p-str5n! tona'itatea &5nte&%'%i. E %n &5nte& $oarte $r%mos0 4i''N WirbN *i $oarte bine &5ntat. @e %n!e ai (n)-,at &%)inte'e0 b-ieteO Mai &ontin%- *i po,i s-.mi !ai *i mie o &opie a '%iO Om%' &are $ierbea 7a>-r%'%i0 o&%pat (n Itab-raJ '%i0 'a mi&- !istan,!e &-'-re,i0 (*i (ntoarse &ap%' in!i$erent *i pri)i p'in !e r-&ea'- &-tre membrii +r%p%'%i. Pe m-s%r- &e a&e*tia se apropia% !e e'0 (i sa'%ta !5n! %*or !in &ap0 $oarte a$abi' *i p'in !e b%n-tate0 e+a' $a,- !e to,i0 pentr% &ni&i m-&ar $a,- !e !oamne n% *i.a s&>imbat mo!%' !e a sa'%ta. Ar $i p%t%t s-.*i atin+- bor%' p-'-riei pe &are o p%rta0 sa% prin ori&e a't +est. M C%m mer+eO C%m mer+e0 !omn%'e *eri$O (ntreb- t-ietor%' !e 'emne. Ce mai sp%n s-teniiO M P-i0 'a $e' &a !e obi&ei0 4i''N0 r-sp%nse Ri&>ar!. @ar &e este astaO Cn!e.,i s%nt &e'e patr% &a7ane *i &o)e,i'e *i r-&itoare'e !e o,e'O =% $a&i 7a>-r (n $e'%' -sta ne+'i6entO =e &re!eam %n%' !intre &ei mai b%ni pro!%&-tori !e 7a>-r !in &omitat. M C>iar s%nt0 !omn%'e Jones0 sp%se WirbN0 &are (*i &ontin%(n!e'etni&irea. N.o s- (ntor& spate'e ni&i %n%i om !in !ea'%ri'e Otse+o !a&-.mi &ere s- tai 'emne *i s- $a& b%t%&i0 s-.i $ierb se)a !e ar,ar0 sa% s-. i repar %n &%ptor !e ars &-r-mi!a0 sa% s- &iop'es& ni*te !r%+i0 s- $a& potas-0 sa% s- 'e sap +r5%'. @ar m- re7er) mai m%'t o&%pa,iei me'e !e ba7-0 pentr% &- am o (n&'ina,ie nat%ra'- pentr% m5n%irea topor%'%i.

184

M ?nseamn- &- e*ti Ja&2.toate.meserii'e0 !omn%'e 4ee'0 sp%se !omn%'e AeQ%oi. M CeO ?ntreb- WirbN0 pri)in! (n s%s &% o simp'itate0 &are $-&ea &a tr%p%' s-% +i+anti& *i $i+%ra mas&%'in- s- !e)in- ri!i&o'e. @a&- s%nte,i interesat !e &omer,0 m%si%0 a)e,i ai&i &e' mai b%n 7a>-r !in tot anotimp%'. E 'a $e' !e 'ipsit- !e imp%rit-,i &a *i &5mpii'e +ermane !e m'a*tini *i are o arom- nat%ra'- !e ar,ar. Asemenea mar$- s.ar )in!e (n 1or2 &a bomboane. Fran&e7%' se apropie !e 'o&%' %n!e WirbN (*i !epo7itase &-p-,5ni'e !e 7a>-r0 a&operite &% s&oar,- *i (n&ep% s- &er&ete7e pro!%s%' &% pri)irea %nei persoane &are (i (n,e'e+ea )a'oarea. Marma!%2e !es&-'e&ase *i pri)ea &opa&ii *i '%&r-ri'e &% aten,ie0 p-r5n! a!esea nem%',%mit !e ne+'i6en,a &% &are $%sese (ntreprins (ntre+%' pro&es. M Ai m%'t- eDperien,- &% '%&r%ri'e a&estea0 WirbN0 sp%se e'. Ce meto!- $o'ose*ti &a s-.,i $a&i 7a>-r%'O E-! &- n% ai !e&5t !o%- &a7ane. M S%nt 'a $e' !e b%ne &a !o%- mii !e &a7ane0 !omn%'e 6%!e&-tor. N% s%nt &a pro!%&-torii !e ar,ar ra$ina,i0 &are $ierb pentr% oamenii !e )a7-0 !ar !a&- )rei ar,ar $oarte !%'&e0 pot s-.,i sp%n. Mai (nt5i (mi a'e+ &opa&ii0 iar apoi $a& 6+>eab%ri &am pe 'a s$5r*it%' '%i $ebr%arie0 s7i&em0 sa% (n m%n,ii -*tia0 &>iar pe 'a 6%m-tatea '%i martie. Ori&%m0 p%,in (nainte s- 'ase m%'t- se)-. M Fi &5n! a'e+i &opa&ii0 (' (ntrer%pse Marma!%2e0 te +>i!e7i !%p)re%n semn eDterior &are s-.,i in!i&e &a'itatea 'orO M P-i0 eDist- moti)e pentr% ori*i&e '%&r%0 sp%se WirbN0 ameste&5n! ener+i& 'i&>i!%' !in &a7ane. N% e prea %*or s- *tii &%m *i &5n! sameste&i $iert%ra. =reb%ie s- (n)e,i a*a &e)a. Roma n% a $ost &onstr%it(ntr.o sin+%r- 7i *i !e $apt ni&i =emp'eton0 !e*i se sp%ne &- se !e7)o'trapi!. N.am b-+at ni&io!at- topor%' (n )re%n &opa& piperni&it0 sa% %n%' &are s- n% aib- o &oa6- b%n- *i proasp-t-. Pentr% &- *i &opa&ii s%nt bo'na)i0 &a *i oamenii. Fi &ine sp%ne s- $o'ose*ti %n &opa& bo'na)0 'a $e' &%m n% ai p%ne %n &a' *&>iop s- tra+- o !i'i+en,-0 sa% %n bo% prea (n&-'7it s-.,i &are b%t%&iiO M Ai !reptate0 !ar &are s%nt semne'e bo'iiO C%m $a&i !eosebirea !intre %n &opa& bo'na)O M @o&tor%' &%m *tie !a&- pa&ient%' are $ebr- sa% este r-&itO (' (ntrer%pse Ri&>ar!. ?i eDaminea7- pie'ea0 sa% (i simte p%'s%'0 norma'. M Si+%r0 &ontin%- 4i''N0 !omn%' n% eDa+erea7- &>iar a*a !e m%'t. A6%n+e s- te %i,i !oar 'a &opa& *i po,i s-.,i !ai seama. P-i0 &5n! se)a (n&epe s- &%r+-0 sta% mere% (n apropierea &a7ane'or *i p%n ,ea)a. Aa prima $ierbere0 'as $o&%' &5t mai i%te0 &a s- ob,in tot &e e mai b%n !e 'a

185

se)a asta. @ar &5n! (n&epe s- se trans$orme (n esen,- !e me'as-0 &a (n &a7an%' a&esta0 n% treb%ie s- 'a*i $o&%' prea tare0 &- po,i s- ar7i 7a>-r%'. Iar 7a>-r%' ars este r-% 'a +%st0 &>iar !a&- ni&io!at- n% e mai !%'&e !e&5t at%n&i. A*a &- (' !%&i !intr.%n &a7an (n &e'-'a't &% po'oni&%'0 p5n- &5n! a6%n+e s- se (ntin!- &a a,a at%n&i &5n! p%i b-,%' !e ameste&at (n-%ntr%0 &- e ne)oie !e o m5n- p%terni&- s-.' ameste&e. @%p- &e se $-r5mi,ea7-0 po,i s-.' %s%&i p%n5n! ar+i'- (n tin+ire0 !ar n% se pro&e!ea7- (ntot!ea%na ast$e'. Cnii $a&0 a',ii n% $a&. Ei0 musiu0 &re7i &- o s- (n&>eiem %n t5r+O M O s- )- !a%0 !omn%'e Ete'0 diC sous pentr% o 'i)r-. M N%0 )rea% bani 'i&>i7i pentr% mar$-. N% $a& ni&io!at- s&>imb%ri (n nat%r- pentr% 7a>-r%' me%0 !ar pentr% &- e )orba !e !%mnea)oastr-0 musiu0 sp%se 4i''N0 &% %n 75mbet a!emenitor0 o s- $i% !e a&or! sprimes& %n +a'on !e rom *i p5n7- &5t pentr% !o%- &-m-*i0 pentr% me'as-. E $oarte b%n-. N% te.a* (n*e'a ni&io!at- pe tine sa% pe a't&ine)a. Fi pentr% +%st%ri'e me'e0 e &ea mai b%n- me'as- &are a ie*it !intr.%n &a7an !e 7a>-r. M @omn%' Ae Q%oi ,i.a o$erit 7e&e pen&e0 sp%se t5n-r%' E!/ar!s. Pro!%&-tor%' s.a >o'bat 'a e' &% %n aer !e par&- to&mai ar $i primit (n !ar 'ibertatea0 !ar n% a r-sp%ns nimi&. M :ui0 sp%se $ran&e7%'0 7e&e pen&e. ;e,ausraner cie# monsieurJ ah6 Mon &nglois# 3e lHou'lie tou3ours6 =-ietor%' se %it- !e 'a %n%' 'a &e'-'a't0 p%,in !e7+%stat *i (n mo! e)i!ent &on)ins &- &ei'a',i se !istra% pe seama '%i. Ap%&- po'oni&%' enorm0 &are era a*e7at pe %n%' !intre &a7ane *i (n&ep% s- ameste&e &% m%'t- &on*tiin&io7itate 'i&>i!%' $iert. Cn moment0 po'oni&%' r-mase a$%n!at (n me'as-0 !%p- &are e' (' ri!i&- *i 'i&>i!%' +ros *i +re% se pre'inse (napoi (n &a7an. ?' (n)5rti p%,in0 )r5n! par&- s- r-&eas&- &eea &e mai r-m-sese *i (i o$eri po'oni&%' !omn%'%i Ae Q%oi0 sp%n5n!L M K%sta,i0 musiu *i )e,i )e!ea &- )a'orea7- mai m%'t !e&5t a,i o$erit. Me'asa (ns-*i ar &5*ti+a banii -*tia. Fran&e7%' (i $-&% pe p'a& *i (n&er&- !e &5te)a ori s-.*i a!%&- b%7e'e (n &onta&t &% a!5n&it%ra po'oni&%'%i0 apoi '%- o (n+>i,it%r- b%n- !in 'i&>i!%' $ierbinte. ?*i p%se m5ini'e pe piept *i 'e ar%n&- !oamne'or o pri)ire 6a'ni&-. Iar apoi0 pentr% a $o'osi 'imba6%' '%i 4i''N0 &are a re'atat %'terior (nt5mp'area0 Ini&i pie'ea !e oaie n% e t-b-&it- mai abitir !e&5t a% trop-it pi&ioare'e $ran&e7%'%i0 !e )reo &5te)a ori. Fi apoi a (n6%rat *i a s&%ipat (n $ran&e7-0 !e n.ai mai )-7%t ni&io!at-. @ar n%mai %n%' !e*tept0 !in ,-ri'e )e&>i0 poate s- &rea!- &-.*i bate 6o& !e %n t-ietor !e 'emneJ. Aer%' ne)ino)at &% &are WirbN *i.a re'%at (n!e'etni&irea !e a a+ita

186

&on,in%t%' &a7ane'or i.ar $i in!%s (n eroare pe pri)itori0 &5t pri)e*te !orin,a '%i !e a.i pro)o&a a&e'e s&%rte s%$erin,e !omn%'%i Ae Q%oi0 !a&ne&>ib7%it%' n% *i.ar $i (n$ipt 'imba (n obra7 *i n% *i.ar $i ar%n&at o&>ii as%pra &e'or'a',i0 &% o eDpresie at5t !e $ireas&-0 (n&5t era prea bine &a'&%'at- pentr% a $i sin&er-. @omn%' Ae Q%oi re%*i s- se st-p5neas&- *i s-.*i re&%pere7e ra,i%nea *i b%na.&%)iin,-. ?*i &er% s&%7e $a,- !e !oamne pentr% mani$est-ri'e nest-p5nite pe &are 'e s&-pase (ntr.%n moment !e emo,ie maDim- *i apoi se %r&- !in no% pe &a'0 r-m5n5n! (n p'an se&%n! pentr% rest%' )i7itei. K'%ma '%i WirbN a $-&%t &a toate ne+o&ieri'e !e &%mp-rare s- (n&ete7e br%s&. ?n tot a&est timp0 Marma!%2e se p'imbase prin p-!%ri&e0 $-&5n! &5te o a$irma,ie !espre &opa&ii '%i pre$era,i *i !espre $e'%' (n &are t-ietor%' !e 'emne $-&ea risipit- !in &a%7a mo!a'it-,ii (n &are (*i !es$-*%ra pro!%&,ia. M M- !oare s- )-! &5t- risip- se $a&e (n ,ara a&easta0 sp%se 6%!e&-tor%'0 %n!e &o'oni*tii se 6oa&- &% bine&%)5nt-ri'e !e &are s.ar p%tea b%&%ra0 &% +enero7itatea %nor a)ent%rieri p'ini !e s%&&es. Ni&i t%0 WirbN n% e*ti eD&'%s !e 'a a&east- &riti&-0 pentr% &- $a&i ni*te r-ni (n+ro7itoare (n &opa&ii -*tia0 !e*i o in&i7ie mi&- ar !a a&e'ea*i re7%'tate. =e ro+ !in s%$'et s-.,i aminte*ti &- ei &res& ai&i !e se&o'e *i at%n&i &5n! o s- !ispar-0 nimeni !in &ei r-ma*i (n )ia,- (n %rma 'or n%.i )a mai p%tea re&%pera. M P-i0 n% prea *ti%0 !omn%'e 6%!e&-tor0 r-sp%nse &e' &-r%ia i se a!resase. Mie mi se pare &- !a&- 7ona asta m%ntoas- are &e)a !in be'*%+0 at%n&i (n mo! si+%r a&est '%&r% s%nt &opa&ii. @a&- e p-&at s-.i tai0 at%n&i am !est%'e p-&ate !e m5nt%it0 pentr% &- am &iop'it e% &% m5ini'e me'e mai m%'t !e o 6%m-tate !e a&r%0 at5t !in stat%' Eermont0 &5t *i !in 1or2. Fi sper s- tr-ies& s- tai %n a&r% (ntre+0 (nainte !e a p%ne topor%' !eoparte. ?mi p'a&e $oarte m%'t s- tai 'emne *i n%.mi !ores& s$a& a't&e)a. @ar Jare! Ransom a sp%s &- o s- se &a%te 7a>-r%' an%' a&esta0 mai a'es &- )in at5,ia oameni noi (n &o'onie0 a*a &- m.am >ot-r5t s-.mi $a& !e '%&r% 'a &a7an sa% &% $oar$e&e'e (n prim-)ara asta. Care mai s%nt no%t-,i'e0 !omn%'e 6%!e&-tor0 !espre $rasiniO A!%& &>iar at5,ia bani (n&5t '%mea poate s- tr-ias&- !in eiO 4-n%ies& &- a*a e0 a't$e' !e &e s.ar mai obosi s- trea&- apaO M Ai !reptate0 3i''iam0 r-sp%nse Marma!%2e. At5ta )reme &5t 4-tr5n%' Eierme o s- $ie se&erat !e r-7boaie0 re&o'te'e ameri&ane )or $i tot 'a $e' !e bo+ate. M P-i0 e %n )5nt r-%0 &are n% a!%&e nim-n%i nimi& b%n0 !omn%'e 6%!e&-tor. S%nt si+%r &- ,ara prosper-0 !e*i *ti% &- ,ii m%'t 'a &opa&i0 pe &are (i pre,%ie*ti &%m a',ii (*i i%bes& &opiii. Mie n% (mi p'a& prea m%'t0

187

!e&5t !a&- pot s- $a& &e )rea% &% ei. At%n&i a* p%tea sp%ne &- (mi !e)in p%,in mai !ra+i0 '.am a%7it pe &o'oni*tii !in ,-ri'e )e&>i sp%n5n! &bo+-ta*ii 'or a% m%',i ste6ari *i %'mi *i pentr% $ie&are &opa& $-&%ser- %n +>i)e&i &5t %n b%toi0 '.a% r-sp5n!it peste tot pe $erme'e 'or0 (n $a,a %*i'or *i (mpre6%r%' &ase'or0 &a s-.i poat- a!mira (n )oie. N.a* p%tea sp%ne &- o ,ar- &are are a*a !e m%',i &opa&i e o ,ar- e)o'%at-. C% &iot%ri'e e a't$e'0 pentr% &- n% $a& %mbr- p-m5nt%'%i *i (n p'%s0 !a&-.i sm%'+i !in p-m5nt0 po,i s- $a&i %n +ar! $oarte (na't0 &- n% poate pri)i nimeni pe !eas%pra '%i. M P-reri'e pe s%bie&t%' a&esta )aria7- $oarte m%'t (n !i$erite ,-ri0 sp%se 6%!e&-tor%'. @ar e% n% p%n pre, pe &opa&ii !in ,ara a&easta &a simp'e ornamente0 &i pentr% &- s%nt $o'ositori. =-iem p-!%ri'e !e par&(ntr.%n sin+%r an ar &re*te 'a 'o& tot &e am !istr%s. @ar (n &%r5n! 'e+ea )a prote6a n% n%mai &opa&ii0 &i *i )5nat%' pe &are p-!%ri'e (' a!-postes&. @%p- a&east- a$irma,ie !e &onso'are0 Marma!%2e %r&- !in no% pe &a'%' s-% *i &-'-re,ii a% p-r-sit tab-ra !e 7a>-r pentr% a se (n!repta0 pentr% a a!mira pri)e'i*tea pe &are Ri&>ar! 'e.o promisese. A.a% '-sat sin+%r pe t-ietor%' !e 'emne0 pentr% a.*i &ontin%a m%n&a (n inima p-!%rii. C5n! a% a6%ns 'a p%n&t%' (n &are m%nte'e (n&epea s- &oboare0 E'i7abet> *i.a (ntors &ap%' *i )-7% $o&%ri'e mo&nite &are 'i&-rea% (n !ep-rtare !e s%b &a7ane'e imense0 a!-post%' !e arb%st a&operit &% b%&-,i !e s&oar,- !e &%&%t-0 pre&%m *i si'%eta '%i +i+anti&- m5n%in! po'oni&%' &% %n aer si+%r *i pri&ep%t. I se p-r% &- toate a&estea $orma%0 pe $%n!a'%' &opa&i'or maiest%o*i0 &% 6+>eab%ri'e *i &ane'e'e 'or !e s&%r+ere0 o ima+ine a )ie,ii %mane pe prima treapt- a &i)i'i7a,iei. Poate &- me'o!ia pe &are WirbN (n&ep% s- o &5nte a&%m *i ton%ri'e p%terni&e a'e )o&ii '%i0 &are r-s%na% (n p-!%re0 n% a% !-%nat aer%'%i romanti& a' a&estei s&ene. Era tot %n &5nte& pop%'ar0 !in &are ea n% a (n,e'es !e&5t %rm-toare'e )ers%riL 2i c"nd m"ndra pdure cade# chemare drag pentru ai mei tauri# in zori .n sear le tot strigK %i ho6 2i cea6 2i .napoi6 P"nH ce/mpreun terminm din munc# Puterile %i 'oii mei m/a3ut# >ar coa3a nucului .n floare M apr de to$i $"n$arii# ispar cei ce/mi ,or pm"ntul# - plece/n mun$i# printre ste3ari# -au printre pini# .n $ara seac# Pu$in .mi pas mie6

188

Capitolul XXI. +Eugi# ur# fugi6 Moti, de ceart# Eor$ele tale nu seac niciodat(1 S&ott. Pe )remea po)estirii noastre0 &% eD&ep,ia str-7i'or prin&ipa'e0 !r%m%ri'e !in Otse+o n% era% !e&5t &% p%,in mai b%ne !e&5t pote&i'e !e p-!%re. Copa&ii (na',i &are &re*tea% &>iar pe mar+inea 'or ,inea% !eparte ra7e'e !e soare0 &are n% p-tr%n!ea% !e&5t 'a 7enit. Ape'e se e)apora% $oarte (n&et0 iar strat%' !e p'ante (n !es&omp%nere0 &are a&operea p-m5nt%' (ntre+ii ,-ri era +ros !e &5te)a pi&ioare0 &eea &e (n+re%na !ep'asarea &-'-tori'or. @e asemenea0 s%pra$a,a nat%ra'- a)ea m%'te !eni)e'-ri0 iar r-!-&ini'e enorme *i a'%ne&oase &are br-7!a% mere% !r%m%'0 !es&operite !e a'%ne&area p-m5nt%'%i0 &a *i &iot%ri'e &opa&i'or0 $-&ea% &a tre&erea s- $ie !i$i&i'- *i mai a'es peri&%'oas-. C% toate a&estea0 pe m-s%r- &e &aii (nainta% ane)oios prin b-',i *i p%nea% %n pas nesi+%r !e.a '%n+%' !r%m%ri'or (nt%ne&oase0 &-'-torii n% !-!ea% semne !e st5n6enea'- (n $a,a obsta&o'e'or0 &are (n mo! si+%r ar $i (n+ro7it pe &e' &are n% era obi*n%it &% asemenea pri)e'i*ti. ?n m%'te 'o&%ri0 sin+%r%' in!i&i% a' !r%m%'%i (' repre7enta% semne'e !e pe &opa&i. A'teori0 era% r-m-*i,e'e %n%i pin &are $%sese t-iat &5t mai aproape !e p-m5nt0 &a *i &%m n% s.ar $i !orit s- se 'ase )e!erii !e&5t r-!-&ini'e mari0 (ntinse !o%-7e&i !e pi&ioare (n toate !ire&,ii'e0 repre7enta% %n $e' !e semna' pentr% &-'-tor &- se a$'a (n &entr%' %n%i !r%m prin&ipa'. Feri$%' (i &on!%&ea pe &ei'a',i pe %n%' !intre a&este !r%m%ri. E' a ie*it !e pe pote&a pe &are &obor5ser- !e 'a 'i)a!a !e 7a>-r *i apoi a tra)ersat %n mi& po! !in b%t%&i rot%n7i0 a*e7a,i pe tra)erse !e pin (n &are se p%tea% obser)a nen%m-rate +-%ri $oarte 'ate. C5n! m5r,oa+a '%i Ri&>ar! a a6%ns 'a %na !intre a&este !es&>i7-t%ri *i.a apropiat nas%' !e b%t%&i *i a tra)ersat a&east- tre&ere !i$i&i'- &% inte'i+en,a %n%i om. @ar m5n7a p%rs5n+e a E'i7abet>ei a re$%7at s- $a&- o mi*&are at5t !e simp'-. Ea a $-&%t &5,i)a pa*i &% o +ri6- !eosebit-0 s.a apropiat !e +a%ra &ea mai 'at*i as&%'t5n! !e bi&i%' *i (n!emn%ri'e t-ioase a'e st-p5nei sa'e ne(n$ri&ate0 a s-rit pe !eas%pra !es&>i7-t%rii &% a+i'itatea %nei )e)eri,e. M ?n&et0 (n&et0 &opi'a mea0 sp%se Marma!%2e0 &are (' %rma pe

189

Ri&>ar!. A&easta n% e o re+i%ne (n &are s- $a&i +i%mb%*'%&%ri e&)estre. =reb%ie s- $ii $oarte pr%!ent- &5n! &-'-tore*ti pe !r%m%ri'e noastre abr%pte &a s- $ii (n si+%ran,-. S-.,i eDerse7i ta'ent%' !e 6o&>e% (n &5mpii'e !in Ne/ JerseN0 &are s%nt mai si+%re. @ar (n !ea'%ri'e !in Otse+o ai p%tea s- !ai %it-rii asemenea (n&er&-ri. M A* p%tea 'a $e' !e bine s- ren%n, 'a *a ime!iat0 !ra+- !omn%'e0 r-sp%nse $ii&a '%i. Pentr% &- !a&- ar treb%i s- m- poto'es& p5n- &5n! re+i%nea a&easta s-'bati&- este (mb%n-t-,it-0 m- tem &- )oi $i !e6a b-tr5n- *i n% )oi mai p%tea $a&e ni&io!at- &eea &e !%mnea)oastr- n%mi,i +i%mb%*'%&%ri e&)estre. M S- n% sp%i a*a &e)a0 $ii&a mea0 r-sp%nse tat-' s-%. @ar !a&- mai ri*ti at%n&i &5n! tra)erse7i po!%' a&esta0 n% )ei ap%&a ni&io!atb-tr5ne,ea0 iar e% )oi $i ne)oit s- te p'5n+0 spre m5n!ria ta0 !ra+E'i7abet>. @a&- ai $i )-7%t partea asta !e ,ar-0 a*a &%m am )-7%t.o e%0 &5n! (n&- n% era &i)i'i7at- *i ai $i )-7%t apoi prin &e s&>imb-ri rapi!e a tre&%t o!at- &e a (n&ep%t s- s%p'ineas&- ne)oi'e om%'%i0 ,i.ai poto'i ime!iat ner-b!area0 &>iar !a&- n% ,i.ai poto'i *i m5r,oa+a. M ?mi a!%& aminte &5n! )orbeai !e prima !at- &5n! ai )enit (n a&este p-!%ri0 !ar amintiri'e me'e s%nt )a+i *i se ameste&- &% ima+ini'e &on$%7e a'e &opi'-riei. A*a s-'bati&- *i r-)-*it- &%m pare0 s%nt si+%r- &era !e o mie !e ori mai !e7o'ant- at%n&i. Erei s-.mi mai sp%i0 !ra+!omn%'e0 &e &re!eai *i sim,eai at%n&i !espre a$a&eri'e ta'eO ?n timp &e E'i7abet> ap%nea a&estea &% m%'t- a$e&,i%ne0 t5n-r%' E!/ar!s se apropie mai m%'t !e 6%!e&-tor *i.i pri)i atent &>ip%' &% o&>ii '%i ne+ri0 !e par&- ar $i !orit s-.i &iteas&- +5n!%ri'e. M Erai $oarte mi&- at%n&i0 &opi'a mea0 !ar treb%ie s-.,i aminte*ti &at%n&i m.am !esp-r,it !e tine *i !e mama ta pentr% a &er&eta pentr% prima !at- a&e*ti m%n,i &are n% era% 'o&%i,i0 sp%se Marma!%2e. @ar t% n% po,i *ti &e moti)e as&%nse !etermin- %n om s- s%porte toate 'ips%ri'e pentr% a p%tea $a&e a)ere0 (n &a7%' me%0 a&este moti)e a% $ost $oarte p%terni&e0 iar @%mne7e% a r-sp%ns e$ort%ri'or me'e. Pentr% a &i)i'i7a re+i%nea a&easta abr%pt-0 am s%portat $oamea0 !%rerea0 boa'a0 !ar n% treb%ie s- mai a!a%+ 'a a&east- 'ist- *i ne$eri&irea !e a $i e*%at. M Foamea0 repet- E'i7abet>. Cre!eam &- a&easta este ,ara ab%n!en,ei. Ai $ost ne)oit s- (n$r%n,i $oameaO M C>iar a*a0 &opi'a mea0 sp%se tat-'. Cei &are pri)es& (mpre6%r%' 'or a&%m *i )-! (n&-r&-t%ri'e !e pro!%se &are s%nt transportate pe $ie&are !intre pote&i'e a&estea s-'bati&e !e m%nte0 &% +re% ar &re!e &- !oar &% &in&i ani (n %rm- 'o&%itorii a&estor me'ea+%ri era% ne)oi,i s- se

190

>r-neas&- &% p%,ine'e $r%&te a'e p-!%rii pentr% a s%pra)ie,%i *i s- prin!anima'e pentr% $ami'ii'e 'or (n$ometate0 !e*i n% *ti% s- )5ne7e. M A0 stri+- Ri&>ar!0 &are a%7ise !in (nt5mp'are %'tima parte a re'at-rii '%i Marma!%2e0 printre note'e t-ietor%'%i !e 'emne0 a' &-r%i &5nte& se str-!%ia s-.' &5nte &% )o&e tare. A&eea a $ost perioa!a !e $oamete180 )eri*oar- 4ess. =oamna aia am s'-bit &a o ne)-st%i&-0 iar $a,a (mi era a*a !e pa'i!- &a a %n%i bo'na) !e $ebr- *i $risoane. @omn%' AeQ%oi s.a %s&at *i !%mnea'%i0 &a %n bostan o$i'it *i ni&i n% &re! &- ).a,i re)enit &omp'et0 !omn%'e. @in toat- $ami'ia0 &re! &- 4en6amin a s%portat &e' mai +re% 'ips%ri'e0 pentr% &- a 6%rat &- i.a $ost mai +re% ss%porte a&este 'ips%ri !e&5t s- se !es&%r&e &% o a'o&a,ie prea mi&- (n 'atit%!ini'e &a'me. 4en6amin (n6%r- $oarte m%'t !a&- e (n$ometat &5t%*i !e p%,in. C>iar m- +5n!eam s- te p-r-ses& at%n&i0 @%2e *i s- m- !%& (n PennsN')ania0 &a s- m- (n+ra*. @ar0 naiba s- m- ia0 m.am +5n!it 'a %rm&- s%ntem $ii a !o%- s%rori *i &- mai bine mor sa% tr-ies& &% tine p5n- 'a &ap-t. M N% ,i.am %itat b%n-tatea0 sa% $apt%' &- ne &%r+e a&e'a*i s5n+e prin )ine0 sp%se Marma!%2e. M @ar0 !ra+%' me% tat-0 stri+- mirat- E'i7abet>0 a,i s%$erit &>iar at5t !e m%'tO Cn!e era% )-i'e &e'e $r%moase *i $erti'e a'e trib%'%i Mo>a/2O N% p%tea,i s- )- >r-ni,i &% roa!e'e 'orO M A $ost %n an $oarte s-ra&0 iar a'imente'e ne&esare s%pra)ie,%irii a)ea% %n pre, ri!i&at (n E%ropa *i era% $oarte &-%tate !e spe&%'an,i. Emi+ran,ii &are p'e&a% !in est pentr% a se stabi'i (n )est tre&ea% in)ariabi' pe '5n+- )-i'e trib%'%i Mo>a/2 *i ne pr-!a% !e toate mi6'oa&e'e !e s%b7isten,-0 &a %n roi !e '-&%ste. Fi ni&i oamenii !in &5mpii n% o !%&ea% mai bine. A)ea% *i ei mari 'ips%ri0 !ar e&onomisea% p%,in%' eD&es !e pro)i7ii !e &are nat%ra n% a)ea ne)oie0 &% &%mp-tarea 'or +erman- pro)erbia'-. Pe at%n&i s-ra&ii n% era% &>in%i,i. Ei n%
18 A%tor%' n% are a't- s&%7- mai b%n- !e a.i *tirbi !in $r%m%se,e %nei opere !e $i&,i%ne prin a&este !ia'o+%ri spora!i&e0 !e&5t a&eea &- e'e $a& re$erire 'a (nt5mp'-ri a!e)-rate. Re)i7%in!%.*i opera0 !%p- at5,ia ani0 se simte ne)oit sre&%noas&- $apt%' &- ea este pre6%!i&iat- !e prea m%'te a'%7ii 'a !i$erite in&i!ente0 &are n% s%nt !e'o& potri)ite pentr% a satis$a&e a*tept-ri'e (n!rept-,ite a'e &ititor%'%i. @espre %n%' !intre a&este e)enimente se )orbe*te p%,in 'a (n&ep%t%' a&est%i &apito'. =rei7e&i !e ani mai t5r7i%0 %na !intre r%!e'e a%tor%'%i0 o sor- mai mare *i o a !o%a mam- a m%rit (n %rma &-!erii !e pe &a' (n timp%' %nei p'imb-ri (n m%n,ii (n &are se petre&e a&,i%nea a&estei po)estiri. P%,ine $emei !e )5rsta ei era% mai bine &%nos&%te sa% mai i%bite !e&5t a&east- $emeie a!mirabi'- &are a &-7%t )i&tim- &ap&ane'or s-'b-ti&iei )n(a(*(

191

&%no*tea% &%)5nt%' Ispe&%'antJ. Am )-7%t m%',i b-rba,i )5n6o*i &are se (n!oia% s%b +re%tatea sa&%'%i &% >ran- pe &are (' &-ra% !e 'a mori'e mo>a/20 prin tre&-tori'e abr%pte a'e a&estor m%n,i0 pentr% a.*i >r-ni &opiii (n$ometa,i. Fi a)ea% inima a*a !e %*oar-0 &- ai $i 7is &- &e'e trei7e&i !e mi'e pe &are 'e str-b-t%ser- era% o nimi& toat-. S- n% %i,i0 $ata mea0 &- a&easta se petre&ea 'a (n&ep%t%' &o'oniei noastre. N% a)eam ni&i mori0 ni&i !r%m%ri *i0 !e m%'te ori0 ni&i a*e7-ri (n por,i%ni !e$ri*ate. N% se (nm%',ea% !e&5t +%ri'e pe &are treb%ia s- 'e >r-nim0 pentr% &- *i (n )rem%ri'e a&e'ea +re'e0 !orin,a !e a emi+ra era 'a $e' !e mare. @e $apt0 s-r-&ia a&easta +enera'-0 &are se eDtin!ea *i &-tre est0 $-&ea &a n%m-r%' imi+ran,i'or s- &reas&-. M Fi &%m ai tre&%t prin )rem%ri'e a&e'ea (n+ro7itoare0 !ra+%' me% tat-O (ntreb- E'i7abet>0 a!opt5n! in&on*tient0 (n )a'%' s-% !e simpatie0 !ia'e&t%' tat-'%i ei. Responsabi'itatea treb%ie s- $i &-7%t as%pra ta0 &>iar *i s%$erin,a. M A*a a $ost0 E'i7abet>0 r-sp%nse 6%!e&-tor%'0 oprin!%.se pentr% %n moment0 &a *i &%m ar $i (n&er&at s-.*i reaminteas&- tr-iri'e sa'e !in tre&%t. S%te !e oameni se %ita% spre mine (n momente'e a&e'ea0 pentr% a primi >ran-. @in &a%7a s%$erin,e'e $ami'ii'or 'or *i )iitor%' (nt%ne&at pe &are (' pre)e!ea%0 &o'oni*tii mei n% mai a)ea% ni&i o ini,iati)- *i (*i (n&etaser- toate e$ort%ri'e. Foamea i.a $-&%t s- &a%te m5n&are (n p-!%re0 iar !isperarea 'e t%'b%ra somn%' a&estor oameni s'-bi,i *i pa'i7i. N% p%teai s- n% (n&er&i s-.i a6%,i &%m)a. Am &%mp-rat (n&-r&-t%ri !e &erea'e !in +r5nare'e PennsN')aniei0 &are a% $ost a!%se mai (nt5i pe ,-rm 'a A'banN0 iar apoi a% $ost a!%se 'a Mo>a/2 &% b-r&i'e. @e a&o'o a% $ost transportate &% &ai !e po)ar- p5n- (n s-'b-ti&ie *i a% $ost !istrib%ite oameni'or mei. Am $-&%t n-)oa!e *i am s&os pe*te !in r5%ri *i 'a&%ri. Am $ost bine&%)5nta,i &% o min%ne0 pentr% &- am !es&operit ban&%ri !e >erin+i0 (notaser- &in&i s%te !e mi'e !e.a '%n+%' ape'or n-)a'ni&e a'e S%sB%e>annei *i tr-ia% a&%m (n 'a&0 (n n%m-r $oarte mare. ?n &e'e !in %rm-0 ei a% $ost s&o*i *i (mp-r,i,i oameni'or0 (mpre%n- &% &antit-,i potri)ite !e sare. @in a&e' moment am (n&ep%t !in no% s- prosper-m19. M @a0 stri+- Ri&>ar!0 e% am $ost &e' &are a (mp-r,it pe*te'e *i sarea. C5n! s-ra&ii a% )enit s-.*i primeas&- ra,ia0 4en6amin0 &are era asistent%' me%0 a treb%it s-.i ,in- !eparte (ntin75n! $r5n+>ii (n 6%r%' me%0 pentr% &mirosea% $oarte tare a %st%roi. N% m5n&aser- nimi& a't&e)a !e&5t &eaps-'bati&- *i !in &a%7a miros%ri'or p%terni&e0 7-p-&ea% mere% m-s%r-ri'e. Erai %n &opi' pe at%n&i0 4ess *i n% *tiai !espre '%&r%ri'e a&estea0 pentr%
19

A&este '%&r%ri era% a!e)-rate )n(a(*(

192

&- a)eam +ri6- &a ni&i t%0 ni&i mama ta s- n% a)e,i !e s%$erit. An%' a&e'a m.a ,in%t pe 'o& (n+ro7itor0 at5t (n &eea &e pri)e*te &re*terea por&i'or0 &5t *i a &%r&ani'or. M N%0 4ess0 stri+- 6%!e&-tor%'0 pe %n ton mai )ese' *i i+nor5n! $apt%' &-.' (ntrer%psese pe )-r%' s-%. Ce' &are a%!e !espre ri!i&area %nei &o'onii n% poate *ti &5t- m%n&- *i s%$erin,- s%nt ne&esare pentr% a rea'i7a a&est '%&r%. @e*i ,ie ,i se pare &- !istri&t%' a&esta este s-'bati& *i prea p%,in e)o'%at0 &%m &re7i &- era &5n! am )enit pentr% prima !at- pe a&este !ea'%ri. ?n !iminea,a (n &are am a6%ns (n apropierea $erme'or !in )a'ea C>errN0 mi.am p-r-sit +r%p%' *i am %rmat o pote&- !e p-!%re0 &-'-rin! p5n- (n )5r$%' m%nte'%i0 pe &are '.am n%mit !e at%n&i m%nte'e Ei7i%nii. Pri)e'i*tea pe &are am )-7%t.o !e a&o'o0 !e s%s0 a $ost pre&%m i'%7ii'e sp%'berate a'e %n%i )is. Fo&%' mist%ise *i &%'mi'e m%nte'%i *i !es&>isese (ntr.o an%mit- m-s%r- pri)e'i*tea. C-7%ser- !e6a $r%n7e'e0 a*a &- am %r&at (ntr.%n &opa& *i am pri)it )reme !e o or- s-'b-ti&ia a&eea ne&'intit-. ?n p-!%ri'e a&e'ea ne'imitate n% se )e!ea ni&i %n '%mini*0 n%mai 'a&%'0 &a o o+'in!- !e sti&'-. Pe ap- se )e!ea% nen%m-rate p-s-ri s-'bati&e0 &are mi+rea7- o!at- &% s&>imbarea anotimp%ri'or. Fi0 pe &5n! eram %r&at pe o &rean+- !e $a+0 am )-7%t o %rsoai&- &% p%i &are &obora pe ma'%' 'a&%'%i0 pentr% a se a!-pa. ?n timp%' &-'-toriei0 )-7%sem m%'te &-prioare a'er+5n! prin p-!%re0 !ar n% am +-sit ni&i o %rm- !e om (n timp &e %r&am *i ni&i !in p%n&t%' me% !e obser)are. Ni&i %n '%mini*0 ni&i o &o'ib-0 ni&i %n !r%m *erp%it pe &are 'e )e7i a&%m. N% era% !e&5t m%n,i !%p- m%n,i0 iar )a'ea era a&operit- !e &ren+i *i (ns%$'e,it- i&i.&o'o !e $r%n7i*%' o$i'it &are se !esprin!ea &% +re% !e &opa&%' s-%. C>iar *i S%sBe>anna> era at%n&i as&%ns- !e p-!%rea a&easta !eas- *i (na't-. M Fi erai sin+%rO (ntreb- E'i7abet>. Gi.ai petre&%t noaptea a&o'o0 (n sin+%r-tateO M N% a $ost a*a0 &opi'a mea0 r-sp%nse tat-'. Am a!mirat pri)e'i*tea )reme !e o or-0 &% sentimente &ontra!i&torii0 !e p'-&ere *i !e7am-+ire *i apoi am p-r-sit p%n&t%' me% (na't !e obser)are *i am &obor5t m%nte'e. Am '-sat &a'%' s- pas&- $r%n7e'e 'a &are p%tea a6%n+e0 (n timp &e e% eDp'oram ma'%ri'e 'a&%'%i *i 'o&%' %n!e se a$'- a&%m =emp'eton. Pe 'o&%' %n!e este a&%m 'o&%in,a mea &re*tea %n pin $oarte mare. Printre &opa&i se (ntin!ea o bra7!- !e iarb-0 !e a&o'o *i p5n- 'a 'a& *i p%team spri)es& (n )oie. Mi.am '%at &ina sin+%r0 'a %mbra &opa&i'or. @e (n!at- &e mi.am terminat osp-,%'0 am )-7%t %n $ir !e $%m (n-',5n!%.se !e s%b m%nte0 aproape !e ma'%' esti& a' 'a&%'%i. Era sin+%r%' semn &are (mi in!i&ase p5n- at%n&i pre7en,a om%'%i (n a&e'e 'o&%ri. Am a6%ns &% +re% p5n- a&o'o *i am +-sit o &aban- +roso'an- !e b%*teni0 &onstr%it- 'a

199

poa'e'e %nei st5n&i *i &are p-rea 'o&%it-0 !e*i n% am +-sit pe nimeni (n interior. M Era Cabana '%i Ciorap.!e.Pie'e0 sp%se E!/ar!s repe!e. M A*a este0 !e*i prima !at- am &re7%t &- este 'o&%in,a in!ieni'or. Am mai 7-bo)it p%,in a&o'o *i a ap-r%t *i NattN ime!iat0 &'-tin5n!%.se s%b +re%tatea %nei &-prioare pe &are o prinsese. @e at%n&i ne &%noa*tem *i era prima !at- &5n! a%7eam &- &ine)a &a e' tr-ia (n p-!%re. Fi.a '-sat bar&a !e s&oar,- 'a ap- *i m.a &on!%s !e 'a ma'%' 'a&%'%i p5n- 'a 'o&%' %n!e (mi 'e+asem &a'%'. Mi.a ar-tat %n 'o& %n!e &a'%' p%tea s- pas&p%,in p5n- !iminea,- *i apoi m.am (ntors 'a &abana )5n-tor%'%i0 %n!e am petre&%t noaptea. E'i7abet> a $ost at5t !e %imit- !e aten,ia a!5n&- &% &are t5n-r%' E!/ar!s as&%'ta a&east- re'atare0 (n&5t a %itat s- (ntrebe &eea &e !orea sa$'e. @ar t5n-r%' (ns%*i a &ontin%at !is&%,ia0 (ntreb5n!L M Fi &%m s.a a&>itat Ciorap.!e.Pie'e !e !atorii'e %nei +a7!e0 !omn%'eO M P-i0 &% simp'itate *i +enero7itate0 toat- seara0 p5n- (n moment%' (n &are a a$'at &ine s%nt *i &e !oream s- $a&. At%n&i a !e)enit mai p%,in &or!ia' *i po'iti&os0 sa%0 mai bine 7is0 s.a s&>imbat tota'. Cre! &- e' sim,ea )enirea &o'oni*ti'or &a o in)a!are a !rept%ri'or sa'e0 pentr% &- s.a !e&'arat nem%',%mit !e a&east- m-s%r-0 (n sti'%' s-% &on$%7 *i ambi+%%. N% prea am (n,e'es !e &e era &ontrariat0 !ar &re! &- a)ea 'e+-t%r- &% $apt%' &- &i)i'i7area 7onei ar $i !eterminat o (n&etare a )5n-torii. M At%n&i &%mp-rase*i mo*ia0 sa% &er&etai 'o&%ri'e &% inten,ia !e a &%mp-raO ?i (ntreb- E!/ar!s !intr.o !at-. M ?mi apar,inea !e6a !e &5,i)a ani. @oream s- )-! !a&- a&o'o 'o&%ies& oameni *i &e $e' !e oameni era%. NattN a $ost $oarte primitor &% mine0 !ar &am re&e0 o!at- &e a a$'at s&op%' &-'-toriei me'e. =ot%*i am !ormit pe pie'ea sa !e %rs0 iar !iminea,- m.am a'-t%rat iar-*i +eo!e7i'or mei. M N% a sp%s nimi& !espre !rept%ri'e in!ieni'or0 !omn%'eO Ciorap. !e.Pie'e p%ne 'a (n!oia'- termenii !e posesi%ne prin &are a'bii a% p%s st-p5nire pe ,ar-. M ?mi a!%& aminte &- a )orbit !espre e'e0 !ar n% '.am (n,e'es !e'o& *i &re! &- am %itat &e a sp%s. @rept%ri'e in!iene a% !isp-r%t &% m%'t)reme (n %rm-0 'a s$5r*it%' r-7boi%'%i &e' )e&>i *i0 !a&- n% ar $i !isp-r%t !e'o&0 am !o)a!- patente'e K%)ernatori'or Re+a'i0 &on$irmat !e %n a&t a' Ae+is'at%rii noastre !e Stat *i ni&i %n trib%na' !in ,ar- n% poate s-.mi ne+e !rept%'.

194

M F-r- (n!oia'-0 !omn%'e0 &- !rept%' !%mnea)oastr- este at5t 'e+a'0 &5t *i e&>itabi'0 r-sp%nse t5n-r%' &% r-&ea'-0 ,in5n!%.*i &a'%' (n $r5% *i p-str5n! apoi t-&erea p5n- &5n! s%bie&t%' a $ost s&>imbat. @omn%' Jones n% prea p%tea s%porta &a o &on)ersa,ie s- se !es$-*oare m%'t- )reme $-r- &a e' s- parti&ipe. Se pare &- $-&ea parte !in +r%p%' pe &are 6%!e&-tor%' (' !en%mise !rept s%pra)e+>etorii s-i. A pro$itat !e o&a7ia pe &are i.a o$erit.o pa%7a !in %rma %'timei rep'i&i a t5n-r%'%i E!/ar!s *i a (n&ep%t o no%- &on)ersa,ie. A po)estit (nt5mp'-ri'e &are a% %rmat0 (n maniera '%i proprie. =ot%*i n% a re%*it sst5rneas&- a&e'a*i interes &a !es&rieri'e 6%!e&-tor%'%i *i !e a&eea n% )om re!a ai&i &%)inte'e '%i. A% a6%ns (n &%r5n! 'a 'o&%' !e %n!e %rma% s- a!mire pri)e'i*tea. Era %n%' !intre a&e'e !e&or%ri pitore*ti *i &i%!ate !in Otse+o0 !ar &are p%tea $i a!mirat- (n toat- sp'en!oarea sa n%mai (ntr.o mo'i&i%ne )-rati&- *i (n absen,a +>e,ii !e iarn-. Marma!%2e (*i a)erti7ase $ii&a !in timp !e $e'%' (n &are anotimp%' 'e )a a$e&ta p'an%ri'e. Fi !%p- &e i.a ana'i7at !intr.o pri)ire $r%m%se,ea0 +r%p%' s.a re(ntors a&as-0 +5n!in!%.se &% m%',%mire &- $r%m%se,ea peisa6%'%i (i )a r-sp'-ti 'a o no%- )i7it-0 (ntr.%n moment mai potri)it. M Prim-)ara este anotimp%' &e' mai trist !intr.%n an ameri&an0 sp%se 6%!e&-tor%'0 &% at5t mai m%'t (n a&e*ti m%n,i. Iarna pare s- se retra+&-tre )5r$%ri'e !ea'%ri'or0 $ort-rea,- a st-p5nirii sa'e *i este a'%n+atn%mai !%p- %n ase!i% (n!e'%n+at0 (n &are $ie&are !intre p-r,i pare a &5*ti+a0 'a %n moment !at0 )i&toria. M E o $i+%r- !e sti' e'o&)ent- *i potri)it-0 !omn%'e 6%!e&-tor0 obser)- *eri$%'. Karni7oana &on!%s- !e Ja&2 Frost $a&e ni*te IsortiesJ min%nate. ?n,e'e+e,i &e )rea% s- sp%n prin IsortiesJ0 n%.i a*a0 !omn%'eO Ie*iri0 (n en+'e7-. Fi &5teo!at-0 (' a'%n+- pe +enera'%' Sprin+ *i tr%pe'e '%i (napoi (n ,-ri'e !e 6os. M @a0 !omn%'e0 r-sp%nse $ran&e7%'0 ai &-r%i o&>i ie*i,i !in orbite %rm-rea% &% aten,ie pa*ii nesi+%ri ai anima'%'%i pe &are (' &-'-rea. Pri)ea mai a'es $e'%' (n &are a&esta (*i a'e+ea &a'ea &ea mai peri&%'oas- printre r-!-&ini'e &opa&i'or0 +ropi'e0 po!%ri'e !e b%t%&i *i b-',i'e &are a'&-t%ia% !r%m%'. ;e ,ous entends# G-ri'e !e Jos s%nt (n+>e,ate 6%m-tate !e an. Feri$%' n% obser)- (ns- +re*ea'a !omn%'%i AeQ%oi. Iar rest%' +r%p%'%i n% p%tea re7ista in$'%en,ai a&est%i anotimp s&>imb-tor *i *tia% !e6a &- n% treb%ie s- se a*tepte &a b'5n!e,ea '%i s- &ontin%e prea m%'t timp. Eese'ia *i )o'%bi'itatea &are i.a% &ara&teri7at (n prima parte a &-'-toriei a% '-sat 'o& a&%m 'ini*tii *i me!ita,iei0 (n timp &e norii se a!%na% pe bo't-0 p-r5n! s- )in- &% repe7i&i%ne !in $ie&e &o',0 $-r- a a)ea

195

ne)oie m-&ar !e a6%tor%' %nei bri7e. ?n timp &e tra)ersa% %n%' !intre a&e'e !5mb%ri !e$ri*ate &are ap-rea% %neori (n !r%m%' 'or0 6%!e&-tor%' =emp'e i.a atras aten,ia $ii&ei sa'e &%rma o $%rt%n-. Ra$a'e !e 7-pa!- as&%n!ea% !e6a m%nte'e &are str-6%ia 'a&%' 'a nor! *i sen7a,ia min%nat- &are 'e (n&-'7ise s5n+e'e (n )ine era (n'o&%it- !e anti&iparea %n%i )5nt !e nor! p%terni&. Kr%p%' (n&er&a a&%m s- a6%n+- &5t mai repe!e (n sat0 !e*i era% ne)oi,i s-.*i st-p5neas&- anima'e'e0 &are.*i pier!%ser- r-b!area0 pentr% &- !r%m%ri'e era% at5t !e !i$i&i'e0 &% por,i%ni &are %neori n% permitea% o )ite7- mai mare !e&5t mers%' (n pas %*or. Ri&>ar! era (n &ontin%are prim%' !in *ir0 %rmat !e !omn%' AeQ%oi0 !%p- e' )enea E'i7abet>0 &are p-rea s- $i a!optat a&eea*i re,inere &e (' &ara&teri7a *i pe t5n-r%' E!/ar!s0 !e &5n! a&esta terminase !is&%,ia &% tat-' ei. Marma!%2e (*i %rma $ii&a0 !5n!%.i in!i&a,ii repetate *i !r-+-stoase !espre $e'%' (n &are s-.*i str%neas&- m5n7a. Probabi' &spri6in%' !e &are Ao%isa Krant a)ea ne)oie (n mo! e)i!ent '.a !eterminat pe t5n-r s- r-m5n- (n &ontin%are a'-t%ri !e ea0 (n timp &e par&%r+ea% (n &ontin%are !r%m%' prin a&east- p-!%re trist- *i (nt%ne&at-0 %n!e ra7e'e soare'%i n% p-tr%n!ea% !e&5t rar. Co!rii a!5n&i &are (i (n&on6%ra% $-&ea% &a '%mina 7i'ei s- par- trist-0 o as&%n!ea%. Ni&i s%$'area )5nt%'%i n% p-tr%nsese a&o'o %n!e ei se a$'a% (n a&e' moment0 !ar 'ini*tea a&eea morm5nta'- &are pre&e!e !e obi&ei $%rt%na a $-&%t &a (mpre6%r-ri'e s- $ie mai obositoare !e&5t !a&- ar $i $ost (ntr.a!e)-r prin*i !e $%rt%n-. @eo!at- a% a%7it )o&ea t5n-r%'%i E!/ar!s0 &are stri+a (n ton%ri'e a&e'ea &%trem%r-toare0 &are a)erti7ea7- ori&e s%$'et !e pre7en,a %n%i peri&o' *i &are (n+>ea,- s5n+e'e (n )ine'e &e'or &are 'e a%!. M Cn &opa&S Cn &opa&S Sa')a,i.)- )ia,aS Cn &opa&S Cn &opa&S M Cn &opa&S Cn &opa&S repet- Ri&>ar!0 'o)in!%.*i &% t-rie &a'%'0 &are a s-rit &in&i metri0 ar%n&5n! ap- *i noroi (n spate &a %n %ra+an. M Cn &oba&S Cn &oba&S stri+- $ran&e7%'0 (n!oin!%.*i &orp%' pe +5t%' arm-sar%'%i s-%0 (n&>i75n!%.*i o&>ii *i (mpin+5n! &% &-'&5ie'e (n &oaste'e anima'%'%i at5t !e repe!e0 (n&5t a $ost proie&tat ime!iat (n spate'e *eri$%'%i. E'i7abet> *i.a oprit m5n7a *i0 &% %n aer a'armat0 a pri)it (n s%s0 &-tre &opa&%' &are (i p%nea (n peri&o'0 as&%'t5n! trosnit%ri'e &are sp-r+ea% 'ini*tea p-!%rii. @ar (n moment%' %rm-tor0 tat-' s-% i.a ap%&at &-p-str%' stri+5n!L I@%mne7e% s.o apere pe $ii&a meaSJ0 iar ea sim,i &%m bra,%' '%i ner)os o tr-+ea &% p%tere (nainte. Fie&are s.a ap'e&at (n *a0 as%r7it !e %n 7+omot !et%n-tor0 ime!iat

196

!%p- &e &ren+i'e s.a% r%pt (ntr.%n )%iet &a !e $%rt%n-. Apoi0 %n%' !intre &e'e mai nobi'e r%ine a'e p-!%rii a &-7%t peste &-rarea 'or0 (ntr.%n *o& &are a &%trem%rat p-m5nt%'. @intr.o sin+%r- pri)ire0 6%!e&-tor%' =emp'e s.a asi+%rat &- $ii&a sa *i &ei !in $a,- era% (n si+%ran,-0 iar apoi *i.a (ntors pri)iri'e ner)os0 pentr% a )e!ea &e soart- a% a)%t &ei'a',i. =5n-r%' E!/ar!s se +-sea !e partea &ea'a't- a &opa&%'%i0 '-sat pe spate (n *a &5t se p%tea !e m%'t0 ,in5n! str5ns !e &-p-str% &% m5na st5n+-0 (n timp &e m5na !reapt- o prin!ea pe &ea a !omni*oarei Krant0 )r5n! par&- s- prin!- &ap%' &a'%'%i s%b tr%p%'%i a&est%ia. Anima'e'e am5n!o%- trem%ra% !in $ie&are (n&>eiet%r*i s$or-ia% (n+ro7itor. Ao%isa !-!%se !r%m%' >am%'%i *i &% $a,a a&operit(n m5ini0 st-tea ap'e&at- (n *a0 (ntr.o atit%!ine (n &are se ameste&a% !isperarea *i resemnarea. M E*ti tea$-rO (ntreb- 6%!e&-tor%'0 prim%' &are a spart 'ini*tea (n+ro7itoare a a&e'%i moment. M @in mi'a '%i @%mne7e%0 r-sp%nse t5n-r%'. @ar !a&- pom%' ar $i a)%t *i &ren+i0 am $i $ost pier!%,i. A $ost (ntrer%pt !e $apt%' &- tr%p%' Ao%isei (n&ep%se s- a'%ne&e !in *a *i0 !a&- n% ar $i ,in%t.o bra,%' '%i0 &% si+%ran,- &- ar $i &-7%t pe p-m5nt. Fii&a preot%'%i n% era tot%*i r-nit-0 &i (n+ro7it- *i &% a6%tor%' E'i7abet>ei a $ost a!%s- (n sim,iri ime!iat. A a*teptat p%,in pentr% a.*i re&-p-ta p%teri'e *i s.a %r&at (napoi (n *a0 s%s,in%t- !e $ie&are parte !e 6%!e&-tor%' =emp'e *i !e !omn%' E!/ar!s. Ast$e'0 a re%*it s- %rme7e +r%p%'0 &are (nainta (n&et. M C-!eri'e br%*te a'e &opa&i'or0 sp%se Marma!%2e0 pro)oa&- &e'e mai peri&%'oase a&&i!ente (n p-!%ri. N% pot $i pre)-7%te0 pentr% &- n% s%nt pro)o&ate !e )5nt sa% )reo a't- &a%7- )i7ibi'- !in a$ar-0 !e &are sne p%tem $eri. M Moti)%' &-!erii 'or0 !omn%'e 6%!e&-tor =emp'e0 este e)i!ent0 sp%se *eri$%'. Copa&%' este b-tr5n *i *%bre!0 iar (n+>e,%' (' s'-be*te treptat0 p5n- &5n! o 'inie atras- !e &entr%' !e +ra)ita,ie &a!e (n a$ara ba7ei sa'e *i at%n&i se pr-b%*e*te (n mo! si+%r. Fi a* )rea s- *ti% &e !o)a!- mai b%n- poate eDista pentr% ori&e '%&r% !e&5t o &ertit%!ine matemati&-. E% am st%!iat matemati&aR M E $oarte a!e)-rat0 Ri&>ar!0 (' (ntrer%pse Marma!%2e. Ra,ionament%' t-% este a!e)-rat *i0 !a&- memoria n% m- tr-!ea7-0 ,i '. am o$erit &>iar e% &% o a't- o&a7ie. @ar &%m ne p%tem $eri !e peri&o'O Po,i s- mer+i prin p-!%re m-s%r5n! ba7e'e *i &a'&%'5n! &entr%' ste6ari'orO R-sp%n!e.mi0 prietene Jones *i pot s-.,i sp%n &- ai $a&e %n mare ser)i&i% ,-rii.

197

M R-sp%n!e t%0 prietene =emp'e0 sp%se Ri&>ar!. Cn om e!%&at *tie s- r-sp%n!- 'a ori&e (ntrebare0 !omn%'e. N%mai &opa&ii *%bre7i &a! (n a&est $e'O @a&- ai +ri6- s- n% te apropii !e r-!-&ini'e %n%i &opa& p%tre7it0 e*ti (n si+%ran,-S M Asta ar (nsemna &- n% treb%ie s- mai intr-m (n p-!%re0 sp%se Marma!%2e. @ar0 !in $eri&ire0 )5nt%' !oboar- !e &e'e mai m%'te ori a&este r%ine peri&%'oase. C%ren,ii !e aer p-tr%n! (n p-!%re prin '%mini*%ri *i &-!eri'e &a a&easta s%nt $oarte rare. A&%m0 Ao%isa (*i re&-p-tase p%teri'e (n!ea6%ns pentr% a permite +r%p%'%i s- se !ep'ase7e mai repe!e0 !ar $%rt%na i.a prins &% m%'t (nainte !e a $i 'a a!-post. C5n! a% &obor5t !e pe &ai 'a %*a &ona&%'%i0 pene'e ne+re !e ia p-'-ria !omni*oarei =emp'e '-sa% pi&%ri mari0 +rei &a o po)ar- !e 7-pa!- %me!-0 iar >aine'e !omni'or era% !e asemenea pres-rate &% 7-pa!-. C5n! E!/ar!s o a6%ta pe Ao%isa s- &oboare !e pe &a'0 t5n-ra a&easta at5t !e b%n- 'a inim- (i prinse m5na &% (n$'-&-rare *i *optiL M A&%m0 !omn%'e E!/ar!s0 at5t tat-'0 &5t *i $ii&a )- !atorea7- )ia,a 'or. A (n&ep%t s- bat- &% $%rie )5nt%' !e nor!.)est *i0 (nainte !e ap%s%' soare'%i0 ori&e semn a' prim-)erii !isp-r%se. Aa&%'0 m%n,ii0 sat%' *i &5mp%ri'e a% $ost as&%nse !in no% s%b o >ain- orbitoare !e 7-pa!-. Capitolul XXII. +Br'a$i# 'ie$i %i fete# Pleac din sate pustiite# 0loate ne'une mi%un/n c"mpii# Condu%i de/o dulce frenezie(1 Sommer)i''e. Eremea a &ontin%at s- se s&>imbe rapi! *i %neori nea*teptat0 p5n- 'a s$5r*it%' '%i apri'ie. ?ntr.o 7i0 aer%' &a'! a' prim-)erii p-rea s- p%nst-p5nire pe )-i *i0 (mpre%n- &% soare'e tot mai p%terni&0 s- tre7eas&p%teri'e a!ormite a'e '%mii )e+eta'e0 !ar (n %rm-toarea0 ra$a'e'e re&i !inspre nor! m-t%ra% 'a&%' *i *ter+ea% ori&e impresie '-sat- !e )rem%ri'e mai b'5n!e0 (n &e'e !in %rm-0 7-pa!a a !isp-r%t *i peste tot p%teai )e!ea &5mp%ri )er7i !e +r5%0 pres-rate &% m'a*tini ne+re *i mist%ite (n &are0 (n

198

anotimp%' tre&%t0 se (n-',a% %nii !intre &ei mai maiest%o*i &opa&i ai p-!%rii. Era se7on%' arat%'%i *i %ne'te'e a&estea era% $o'osite ori%n!e era ne)oie0 iar !in p-!%ri'e !e ar,ar n% se mai )e!ea ri!i&5n!%.se $%m%' &a7ane'or !e 7a>-r. Aa&%' (*i pier!%se $arme&%' %n%i &5mp !e +>ea,-0 !ar ape'e era% *i a&%m as&%nse !e %n (n)e'i* (nt%ne&at *i trist0 (n 'ipsa &%ren,i'or &are s-.i !e7)e'eas&- !e strat%' a&e'a sat%rat !e $'%i! *i prea $ira) pentr% a se p-stra inta&t. C5r!%ri n%meroase !e ra,e s-'bati&e str-b-tea% (n 7bor (ntrea+a &o'onie *i p'ana% %neori !eas%pra 'a&%'%i a&operit0 p-r5n! s- &a%te %n 'o& !e o!i>n-. @ar se )e!ea% a'%n+ate !e (n)e'i*%' re&e a' 'a&%'%i *i se (n-',a% (n 7bor spre nor! &% ,ipete stri!ente0 &a *i &%m *i.ar $i )-rsat m5nia pro)o&at- !e re&%perarea !omoa'- a nat%rii. =imp !e o s-pt-m5n-0 (n)e'i*%' ne+r% a' '%i Otse+o a r-mas 'a !ispo7i,ia a !oi )%'t%ri0 &are0 a*e7a,i (n &entr%' 'a&%'%i0 (*i pri)ea% (n )oie teritori%' ne!isp%tat. Aa )e!erea re+i'or )-7!%>%'%i0 sto'%ri'e !e p-s-ri mi+ratoare tra)ersa% &5mpia !e +>ea,- *i se (ntor&ea% pe !ea'%ri0 &-%t5n! par&- a!-post%' p-!%rii0 (n timp &e &apete'e a'be *i p'e*%)e a'e 'o&%itori'or !e pe 'a& pri)ea% (n s%s &% !ispre,. @ar a)ea s- )in- )remea (n &are p5n- *i a&e*ti re+i ai 7b%r-toare'or %rma% s- $ie !e7am-+i,i. ?n partea in$erioar- a 'a&%'%i0 o !es&>i7-t%r- (*i m-rea treptat s%pra$a,a0 &>iar (n 6%r%' p%n&t%'%i ne+r% %n!e &%rent%' 'a&%'%i pre)enea $ormarea +>e,ii &>iar *i pe temperat%ri'e &e'e mai s&-7%te. Iar )5nt%ri'e s%!i&e0 &are (n&epea% s- s%$'e prin )-i ne(n+r-!ite0 t%'b%ra% ape'e. Ea'%ri mi&i a% (n&ep%t s- ias- !e s%b mar+ini'e &5mp%'%i !e +>ea,-0 s&o,5n! 'a i)ea'- %n &ont%r &rista'i7at &are era (mpins %*or &-tre nor!. C% $ie&are s%$'are0 $or,a )5nt%'%i *i a )a'%ri'or &re*tea *i0 !%p- o '%pt- !e &5te)a ore0 ta'a7%ri'e t%rb%'ente a% p%s (n mi*&are (n)e'i*%' *i '.a% (mpins !in&o'o !e ori7ont0 &% o i%,ea'- 'a $e' !e mira&%'oas- &a *i s&>imbarea s%bit- a !e&or%'%i (n %rma a'%n+-rii a&estei %'time reminis&en,e a iernii. Pe &5n! %'tima b%&at- !e +>ea,- !isp-rea (n !ep-rtare0 )%'t%rii s.a% ri!i&at *i s.a% (n-',at (n 7bor !eas%pra nori'or0 &% b-t-i amp'e a'e aripi'or0 iar )a'%ri'e (*i ar%n&a% ti&>ia !e 7-pa!- (n )-7!%>0 !e par&- s.ar $i b%&%rat !e e'iberarea !intr.o robie &are !%rase &in&i min%te. ?n !iminea,a %rm-toare0 E'i7abet> s.a tre7it (n +-'-+ia (ns%$'e,it- a 6!eri'or0 &are sporo)-ia% *i se &erta% (n &%tii'e mi&i0 s%spen!ate !eas%pra +eam%'%i s-% *i0 (n stri+-te'e '%i Ri&>ar! &are era 'a $e' !e animat &a *i no%' anotimp. M =re7e*te.teS =re7e*te.te0 !omni,- $r%moas-S Pes&-r%*ii 7boar!e6a !eas%pra 'a&%'%i0 iar &er%' este p'in !e por%mbei. N.ai !e&5t s- &a%,i o 7i (ntrea+- %n spa,i% 'iber prin &are s- 7-re*ti soare'e. S&%'a,i.)-S

199

S&%'a,i.)-0 'ene*i'orS 4en6amin )eri$i&- m%ni,ia0 iar noi a*tept-m mi&%' !e6%n0 !%p- &are mer+em (n m%n,i 'a )5n-toare !e por%mbei. =5n-ra n% a p%t%t re7ista a&estei &>em-ri (n$'-&-rate *i peste &5te)a min%te &obora (mpre%n- &% prietena ei (n sa'on. A% !es&>is 'ar+ %*i'e (n&-perii *i a% '-sat s- p-tr%n!- aer%' &a'! a' a&e'ei !imine,i senine !e prim-)ar-0 aerisin! &amera (n &are ma6or!om%' men,in%se )i+i'ent o &-'!%r- arti$i&ia'-. @omnii (*i a*tepta% ner-b!-tori mi&%' !e6%n0 (mbr-&a,i !e6a (n >aine sporti)e. @omn%' Jones se !%&ea tot timp%' 'a %*a !e s%! *i stri+aL M Ee7i0 )eri*oar- 4ess0 )e7i0 @%2eO Sto'%ri'e !e por%mbei !in s%! s.a% r-sp5n!itS S%nt tot mai m%',i &% $ie&are &'ip-. Cite %n sto' &are pare $-r- s$5r*it. O s- a)em !est%'- m5n&are &5t s- >r-nim toat- armata '%i VerDes timp !e o '%n- *i !est%'e pene s- $a&em pat%ri pentr% toat- ,ara. @omn%'e E!/ar!s0 VerDes era %n re+e +re&0 &areR N%0 !e $apt era t%r&0 sa% persan *i )roia s- &%&ereas&- Kre&ia 'a $e' &%m ti&-'o*ii -*tia o s- ne in)a!e7e &5mp%ri'e &5n! se (ntor& (n toamn-. P'ea&-0 p'ea&-0 4essS Ce. a* mai )rea s-.i pipere7S At5t t5n-r%' E!/ar!s0 &5t *i Marma!%2e0 ar $i )r%t 'a $e' !e m%'t s-.' a6%te pe Ri&>ar!0 pentr% &- era o pri)e'i*te min%nat- pentr% %n )5n-tor. @oamne'e 'e.a% !at )oie s- p'e&e !%p- &e a% '%at mi&%' !e6%n (n +rab-. @a&- &er%' prinsese )ia,- !e at5,ia por%mbei0 'a $e' *i sat%' p-rea animat !e b-rba,i0 $emei *i &opii. 4-rba,ii *i b-ie,ii !%&ea% tot $e'%' !e arme0 !e 'a arma $ran,%7eas&- !e )5nat ra,e0 &% o ,ea)- '%n+- !e aproape *ase pi&ioare0 p5n- 'a pisto'%' obi*n%it !e &-'-re,. M%',i !intre b-ie,i a)ea% ar&%ri &% s-+e,i0 %ne'e $-&%te !in be,e !e p%iet !e n%&0 iar a'te'e imita% +roso'an str-)e&>i'e arba'ete. P-s-ri'e *i.a% p-r-sit a'armate 'inia !e 7bor *i s.a% (n!reptat &-tre m%n,i0 speriate !e m%',imea !e &ase *i &e'e'a'te semne a'e )ie,ii !in sat. Pri)ea% toate spre &oaste'e *i 'a poa'e'e m%n,i'or0 (ntr.o mas- &ompa&t-0 'a $e' !e min%nate prin rapi!itatea *i m%',imea 'or. Am mai men,ionat $apt%' &-0 !e.a '%n+%' &5mpiei (n&'inate &are &obora !e pe &%'mi'e (na'te a'e m%nte'%i &-tre ma'%ri'e S%sB%e>annei0 mer+ea !r%m%' prin&ipa'0 &are $%sese !e$ri*at &5,i)a a&ri pe ambe'e p-r,i (n&- !e 'a (n&ep%t%' &o'oniei. C5,i)a oameni s.a% postat (n a&e'e '%mini*%ri0 pe (na't%' m%n,i'or esti&i0 &a *i pe o pote&- peri&%'oas- !e pe &oasta 'or0 ast$e' &- ata&%' a (n&ep%i (n &5te)a min%te. Printre sporti)i se n%m-ra *i Ciorap.!e.Pie'e0 &% si'%eta '%i (na't- *i s'ab-. E' se p'imba !e.a '%n+%' &5mp%'%i0 &% p%*&a at5rnat- !e bra, *i &% &5inii 'a pi&ioare'e sa'e. A&e*tia !in %rm-0 &5n! a!%'me&a% p-s-ri'e

200

moarte sa% r-nite &are &-!ea% !in sto'%ri0 &5n! se +>em%ia% 'a pi&ioare'e st-p5n%'%i0 &a *i &%m ar $i sim,it a'-t%ri !e e' &- %rma s- aib- 'o& o eDe&%,ie risipitoare *i $-r- ni&i %n spirit sporti). @et%n-t%ri'e p%*ti'or se a%7ea% !in &e (n &e mai repe!e0 pentr% &- mii !e sa')e se ri!i&a% !inspre &5mpie0 iar p-s-ri neobi*n%it !e n%meroase &-!ea% peste &5mpie0 %mbrin! p-m5nt%' &a %n nor. @intre arb%*tii !es$r%n7i,i !e pe m%nte se ri!i&a apoi &5te %n $ir !e $%m0 !e 'a o p%*&simp'- *i moartea se&era sto'%ri'e !e p-s-ri (n retra+ere0 &are (n&er&a% (n )an s- s&ape !e sa')e. S-+e,i *i proie&ti'e !e ori&e $e' br-7!a% sto'%ri'e0 iar p-s-ri'e era% at5t !e n%meroase *i e'e 7b%ra% at5t !e 6os0 &- oamenii !e pe &oasta m%nte'%i p%tea% s- 'e 'o)eas&- &>iar &% pari mai '%n+i. ?n tot a&est timp0 !omn%' Jones0 &are !ispre,%ia mi6'oa&e'e or!inare *i mo!este pe &are 'e $o'osea% &ei'a',i0 era $oarte o&%pat0 $-&5n! aran6amente'e ne&esare0 a'-t%ri !e 4en6amin0 pentr% %n ata& &% e$e&te $ata'e neobi*n%ite. Aa (ntemeierea sat%'%i =emp'eton $%sese +-sit %n &5r'i+ mi&0 !e &are at5rna o bi'- &% o +re%tate !e o 'i)r-0 %na !intre re'i&)e'e )e&>i'or eDpe!i,ii mi'itare0 &are era% !es&operite %neori (n !i$erite'e !istri&te a'e Ne/ 1or2.%'%i. Se &onsi!era &- $%sese aban!onat !e %n +r%p r-7boini& a' a'bi'or0 (ntr.%n%' !intre ata&%ri'e 'or as%pra in!ieni'or *i poate &- '-saser- %n asemenea instr%ment (n p-!%ri pentr% &- $%seser- ne)oi,i s- p'e&e0 sa% poate !oar !in &omo!itate. Ei a% &%r-,at !e r%+in- a&est mi& t%n *i a $ost %r&at pe ni*te ro,i mai mi&i0 $iin! a&%m (n stare !e $%n&,ionare. =imp !e &5,i)a ani0 e' a repre7entat sin+%r%' obie&t pe &are (' $o'osea% *i &% &are m%ntenii se m5n!rea% $oarte tare. ?n !imine,i'e !e " I%'ie se trimitea% sa')e (ntre !ea'%ri *i &>iar *i &-pitan%' Ho''ister0 &are0 (n asemenea o&a7ii0 era a%toritatea &ea mai (na't- !in re+i%ne0 sp%nea &- !atorit- !imensi%ni'or sa'e &onsi!erabi'e0 era o arm!e sa'%t !emn- !e tot respe&t%'. Este a!e)-rat &-0 (ntr.%n $e'0 era &e' mai nepotri)it instr%ment pentr% s&op%' &are i se &on$erise0 pentr% &- (ntre +%r- *i +a%ra !e a'imentare n% era !e&5t o $oarte mi&- !i$eren,- !e m-rime. C% toate a&estea0 p'an%ri'e m-re,e a'e '%i Ri&>ar! a% &on!%s 'a i!eea &- %n asemenea instr%ment ar $i $oarte important (n se&erarea inami&i'or s-i a+i'i. =%n%' a $ost tras !e %n &a' (n partea !e '%mini* pe &are *eri$%' a &onsi!erat.o &ea mai potri)it- pentr% a p%ne 'a p%n&t %n asemenea ata&0 iar !omn%' P%mp a (n&ep%t s-.' (n&ar&e. A p%s &5te)a m5ini !e +'oan,e peste pra$%' !e p%*&-0 iar ma6or!om%' a an%n,at &arma '%i era +ata !e )5n-toare. Spe&tatorii $-r- o&%pa,ie0 (n ma6oritate b-ie,i0 s.a% str5ns (n 6%r%' a&est%i instr%ment neobi*n%it *i a% s&os stri+-te !e ent%7iasm *i (n&5ntare. =%n%' a $ost orientat &-tre &er0 iar Ri&>ar!0 &are ,inea %n

8<1

&-rb%ne !e $o& &% &'e*te'e0 s.a a*e7at r-b!-tor pe %n &iot *i a a*teptat )enirea %n%i sto' &are s-.i merite aten,ia. @ar p-s-ri'e era% at5t !e n%meroase0 &- $o&%ri'e rare$iate !e arm-0 trimiterea !e proie&ti'e *i stri+-te'e b-ie,i'or n% a% a)%t %n a't e$e&t !e&5t s- $a&- mase'e imense !e p-s-ri s- se spar+- (n mi&i sto'%ri0 &are &ontin%a% s- in)a!e7e )a'ea !e par&- (ntre+%' trib a' (mp-nate'or tre&ea% prin pas%' a&e'a. Nimeni n% mani$esta !orin,a !e a a!%na )5nat%'0 a'e &-ror &orp%ri 7-&ea% (n n%m-r a*a !e mare pe &5mp%ri0 !e par&- (ntre+%' p-m5nt ar $i $ost a&operit &% )i&time (naripate. Ciorap.!e.Pie'e pri)ea a&est spe&ta&o' (n t-&ere0 !e*i &% m%'tst5n6enea'-0 !ar a re%*it s-.*i ,in- sentimente'e pentr% sine0 p5n- (n moment%' (n &are a% a!%s t%n%' pentr% a.i a6%ta s- )5ne7e. M Cite &e se.nt5mp'- (ntr.o &o'onieS sp%se e'. @e patr%7e&i !e ani )-! por%mbeii 7b%r5n! pe ai&i *i p5n- n% a,i $-&%t )oi !e$ri*-ri'e0 n% (i speria sa% r-nea nimeni. ?mi p'-&ea s-.i )-! &%m )in (n p-!%re0 pentr% &- ei ,inea% &ompanie oameni'or0 n% r-nea% pe nimeni0 era% 'a $e' !e ino$ensi)i pre&%m %n *arpe +artier. @ar a&%m am n%mai +5n!%ri re'e &5n! a%! biete'e &reat%ri *%ier5n! prin aer0 pentr% &- *ti% &- n% e !e&5t %n moti) &a p%*timea !in sat s- se a!%ne (mpre%n-. Aas-0 @%mne7e% n.o s- )a!- risipa asta in%ti'- !e )ie,%itoare0 iar por%mbeii0 &a *i &e'e'a'te anima'e0 )or $i r-7b%na,i (n &%r5n!. Cite.' *i pe !omn%' O'i)er0 'a $e' !e r-% &a *i &ei'a',i0 tra+e (n sto'%ri'e !e p-s-ri !e par&- ar (mp%*&a r-7boini&i min+o. Printre )5n-tori era *i 4i''N WirbN0 (narmat &% o $'int- )e&>e pe &are o (n&-r&a *i tr-+ea (n aer $-r- &a m-&ar s- pri)eas&- (n s%s *i stri+a !e &5te ori )i&tima '%i &-!ea0 &>iar *i peste e'. A a%7it mono'o+%' '%i NattN *i i.a r-sp%nsL M C%mO 4-tr5n%' Ciorap.!e.Pie'e0 stri+- e'0 bomb-ne !in &a%7a &5tor)a por%mbei. @a&- ar treb%i s- semeni +r5%' a !o%a oar- sa% a treia oar-0 &%m am $-&%t e%0 n% ,i.ar $i a*a !e mi'- !e nenoro&i,ii -*tia !e !ra&i. Cra0 b-ie,iS =ra+e,i (n peneS E mai bine !e&5t s- (mp%*ti %n &%r&an (n &ap0 b-tr5neS M Poate e mai bine pentr% tine0 4i''N WirbN0 rep'i&- b-tr5n%' )5n-tor in!i+nat. Fi pentr% to,i &ei &are n% *ti% s- ba+e %n +'on, (ntr.o p%*&- sa% s- (' s&oat- iar a$ar- spre o ,int- b%n-. @ar n% e bine s- tra+i (n sto'%ri'e !e p-s-ri *i s- $a&i at5ta risip-0 mai a'es &- ni&i %n%' n% *tie &%m s(mp%*te o sin+%r- pas-re. @a&- (,i e po$t- !e &arne !e por%mbe'0 po,i s-. i %&i7i &a pe ori&e anima' *i s-.i m-n5n&i. @ar n% s- (mp%*ti !o%-7e&i *i s- m-n5n&i %n%'. E%0 &5n! )rea% %n%'0 m- !%& !ire&t (n p-!%re *i &a%t

202

%n%' &are s-.mi p'a&-0 iar apoi (' !obor !in &opa&0 $-r- s- m- atin+ m-&ar !e a't%'0 &>iar !e.ar $i *i o s%t- (n a&e'a*i pom. =% n.ai p%tea s- $a&i a*a &e)a0 4i''N WirbN0 n.ai p%tea ni&i !a&- ai )rea. M Ce sp%i0 str%6ean &e e*tiO 4%t%r%+- sea&-S stri+- t-ietor%' !e 'emne. Ce )orb-re, mai e*ti0 !e &5n! &% &%r&an%'S @ar0 !a&- )rei o sin+%r- (mp%*&-t%r-0 o s- tra+ (n por%mbe'%' -'a &are 7boar- sin+%r. Fo&%ri'e trase (n partea &ea'a't- a &5mpiei a% $-&%t %n por%mbe' s- se 'ase mai 6os !e&5t rest%' sto'%'%i *i0 speriat !e !et%n-t%ri'e repetate a'e $'inte'or0 se apropia !e 'o&%' %n!e se a$'a% &ei !oi. Pb%ra !intr.o parte (ntr.a'ta0 s-+eta aer%' &% )ite7a %n%i $%'+er *i aripi'e '%i $-&ea% %n 7+omot asem-n-tor &% )565it%' %n%i +'on,. @in ne$eri&ire pentr% t-ietor%' !e 'emne *i (n &i%!a '-%!-ro*eniei sa'e0 n% a )-7%t pas-rea !e&5t &5n! era !e6a prea aproape pentr% a o&>i. A ap-sat pe tr-+a&i &>iar (n moment%' ne$eri&it (n &are tre&ea pe !eas%pra &ap%'%i s-%0 !ar pas-rea *i.a &ontin%at 7bor%' &% )ite7a obi*n%it-. @%p- &e '.a pro)o&at ast$e' pe WirbN0 NattN *i.a '-sat p%*&a (n 6os !e pe bra, *i apoi a a*teptat %n moment0 p5n- &5n! )i&tima '%i (n+ro7it- a intrat pe a&eea*i 'inie &% +%ra p%*tii0 '-s5n!%.se (n 6os aproape !e ma'%' 'a&%'%i0 apoi a ri!i&at.o !in no% $oarte repe!e *i trase. Poate &- a a)%t noro&0 sa% poate &- a re%*it !atorit- (n!em5n-rii sa'e0 !ar &e' mai probabi' e &- ambe'e a% &ontrib%it0 iar por%mbe'%' s.a (n)5rtit (n aer *i a &-7%t (n 'a& &% aripa r%pt-. Aa a%7%' p%*tii '%i0 &5inii a% s-rit !e 'a pi&ioare'e st-p5n%'%i *i0 (n &5te)a min%te0 &-,ea%a a a!%s pas-rea0 (n&- (n )ia,-. S.a !%s )estea ime!iat peste &5mp%ri !espre $apta m-rea,- a '%i Ciorap.!e.Pie'e *i )5n-torii s.a% a!%nat0 pentr% a a$'a mai m%'te !espre (mp%*&-t%r-. M C>iar ai (mp%*&at %n por%mbe' (n arip-0 NattN0 &% %n sin+%r +'on,O (ntreb- t5n-r%' E!/ar!s. M N.am mai %&is *i bo!5r'-i p5n- a&%m0 &are se s&%$%n!- (ntr.o &'ip-0 b-ieteO r-sp%nse )5n-tor%'. E m%'t mai bine s- %&i7i n%mai &5t ai ne)oie0 $-r- s- $a&i risip- !e p%'bere *i +'oan,e0 !e&5t s- tra+i (n &reat%ri'e '%i @%mne7e% &% at5ta r-%tate. @ar e% am )enit ai&i s- (mp%*& n%mai o pas-re *i t% *tii !e &e (mi p'a&e )5nat%' mi&0 !omn%'e O'i)er. A&%m am prins pas-rea *i o s- m- !%& a&as-0 pentr% &- n%.mi p'a&e s)-! &5t !e risipitori s%nte,i0 !e par&- ni&i &e' mai mi& '%&r% n.ar $i $o'ositor *i n% treb%ie s-.' !istr%+em. M Ai !reptate0 Ciorap.!e.Pie'e0 stri+- Marma!%2e *i &re! &- e timp%' s- (n&et-m a&este a&ti)it-,i nimi&itoare. M S- opre*ti *i !e$ri*-ri'e0 !omn%'e 6%!e&-tor. P-!%rea n% este opera

8<9

A%i0 'a $e' &a por%mbeiiO Fo'ose*te0 !ar n% risipiS P-!%rea n% a $ost $-&%t- &a %n a!-post pentr% p-s-ri *i anima'eO Fi0 &5n! om%' are ne)oie !e &arnea0 pie'ea sa% pene'e 'or0 a&o'o treb%ie s- 'e &a%te. @ar o s- m(ntor& 'a &o'ib- &% )5nat%' me%0 pentr% &- n% m.a* atin+e !e )re%na !intre p-s-ri'e astea ne)ino)ate &are a&oper- p-m5nt%' *i m- pri)es& !e par&- *i.ar !ori s- poat- )orbi pentr% a.mi sp%ne &e +5n!es&. @%p- &e sp%se a&estea0 Ciorap.!e.Pie'e (*i ar%n&- arma pe %m-r *i0 %rmat !e &5inii '%i0 p-*i !e.a '%n+%' '%mini*%'%i $oarte atent0 a)5n! +ri6s- n% &a'&e pe )re%na !intre p-s-ri'e r-nite &are 7-&ea% (n &a'ea sa. A intrat ime!iat (ntre arb%*tii !e pe ma'%' 'a&%'%i *i a !isp-r%t. Ori&e impresie i.ar $i $-&%t mora'itatea '%i NattN 6%!e&-tor%'%i0 ea n% '.a impresionat !e'o& pe Ri&>ar!. A pro$itat !e $apt%' &- )5n-torii se a!%naser- (n a&e'a*i 'o& pentr% a p%ne 'a &a'e %n p'an pentr% %n Iata& !e !obor5reJ !istr%+-tor. Ginta*ii a% $ost (n*ir%i,i (ntr.o 'inie !e ata&0 &are se (ntin!ea !e $ie&are parte a t%n%'%i s-%0 &% or!in%' !e a a*tepta semna'%' !e tra+ere !in partea '%i. M Fi,i +ata0 b-ie,i0 stri+- 4en6amin0 &are 6%&a ro'%' !e a+>iotant !e a&east- !at-. Fi,i +ata0 )ite6i'or *i &5n! !omn%' @i&2on !- semna'%' !e $o&0 p%te,i s- trimite,i as%pra 'or a!e)-rate sa')e !e bor!. A)e,i +ri6- *i tra+e,i 6os0 b-ie,i0 &a s- $i,i si+%ri &- 'o)i,i sto'%'. M =ra+e,i 6os0 stri+- WirbN. A%7i,i &e 7i&e b-tr5n%' neb%nS @a&tra+em 6os a)em *anse s- nimerim m'a*tini'e0 !ar n.o s- &i%$%'im ni&i %n por%mbe'. M @e %n!e *tii t%0 ne+>iob%'eO stri+- 4en6amin0 &% o iritare nepotri)it- %n%i o$i,er (n a6%n%' b-t-'iei. @e %n!e s- *tii t%0 ba'en-O N% am na)i+at e% 'a bor!%' na)ei 4oa!is>N timp !e &in&i aniO Fi n% sp%nea re+%'ament%' s- tra+i 6os &a s-.,i torpi'e7i !%*man%'O P-stra,i 'ini*tea (n r5n!0 b-ie,i *i as&%'ta,i or!ine'e &are )i se !a%. R5sete'e 7+omotoase a'e p%*&a*i'or a% (n&etat 'a a%7%' ton%'%i a%toritar a '%i Ri&>ar!0 &are 'e.a &er%t s- $ie aten,i *i s- as&%'te or!ine'e '%i. Se &re!ea &- aproDimati) %n mi'ion !e por%mbei tre&%ser- !e6a pe !eas%pra )-ii =emp'eton. @ar ni&i %n%' n% se asem-nase sto'%'%i &are se apropia a&%m. Se (ntin!ea !e 'a %n m%nte 'a &e'-'a't0 (ntr.o sin+%r- masa'bastr-0 !ens- *i pri)irea $%+ea (n )an !eas%pra !ea'%ri'or s%!i&e pentr% a.i 7-ri s$5r*it%'. Prima 'inie a a&estei &o'oane )ii prea p%,in 7im,at-0 &-&i 7bor%' era $oarte re+%'at *i %ni$orm. C>iar *i Marma!%2e a %itat m%str-ri'e '%i Ciorap.!e.Pie'e *i *i.a pre+-tit p%*&a0 'a $e' &a &ei'a',i. M Fo&0 stri+- *eri$%'0 (n!es5n! %n &-rb%ne (n +%ra t%n%'%i. Fo&%ri'e

204

!e m%s&>et- a% pre&e!at sa')a t%n%'%i0 pentr% &- 6%m-tate !in (n&-r&-t%ra '%i 4en6amin ie*ise prin +a%ra pentr% !etonare. Sto'%' a primit ata&%' re%nit a' arme'or !e mi& &a'ibr% s&in!5n!%.se (n !o%-L p-s-ri'e !in $a,- s.a% ri!i&at mai s%s0 (n timp &e miria!e'e !e por%mbei !in spate s.a% +r-bit s-.*i o&%pe 'o&%ri'e0 pentr% &a at%n&i &5n! &o'oana !e $%m a'b a ,5*nit !in +%ra mi&%'%i t%n o mas- &ompa&t!e p-s-ri 7b%ra pe 'inia !ire&,iei sa'e. 4%b%it%ra t%n%'%i a r-s%nat !e.a '%n+%' m%n,i'or *i s.a pier!%t (n 7are0 &-tre nor!0 &a %n t%net (n!ep-rtat0 (n timp &e sto'%' !e p-s-ri a'armate p-rea s- se $i trans$ormat a&%m (ntr. o m%',ime a+itat- *i !e7or!onat-. 4r-7!a% )-7!%>%' &% 7bor%' 'or nere+%'at0 sto' !eas%pra a't%i sto' p'ana% m%'t peste )5r$%ri'e &e'or mai (na',i pini *i ni&i %n%' n% (n!r-7nea s- trea&- prin pas%' a&e'a peri&%'os. @eo!at-0 &5,i)a !intre $r%nta*ii trib%'%i !e (naripate a% tre&%t &a ni*te s-+e,i pe !eas%pra )-ii0 &ontin%5n!%.*i 7bor%' peste sat0 %rma,i !e s%te !e mii !intre por%mbeii !in spate *i '-s5n! partea esti&- a &5mpiei (n seama perse&%tori'or *i a &e'or &are !e6a 'e &-7%ser- )i&time. M Ei&torie0 stri+- Ri&>ar!0 )i&torieS Am a'%n+at inami&%' !e pe &5mpieS M N%.i a*a0 @i&2on0 sp%se Marma!%2e. C5mpia este p'in- !e por%mbei *i0 &a *i Ciorap.!e.Pie'e0 n% 'e )-! !e&5t o&>ii0 !in toate !ire&,ii'e0 !e par&- a&este )i&time ino&ente *i p'ine !e s%$erin,- (*i (ntor& &apete'e terori7ate. J%m-tate !in &ei &are a% &-7%t s%nt (n&- (n )ia,-. Fi &re! &- e timp%' s- p%nem &ap-t a&estei )5n-tori0 !a&- este (ntr.a!e)-r )5n-toare. M E5n-toare0 stri+- *eri$%'. Este %n sport nobi'. S%nt &5te)a mii !e b-ie,i &% pene a'bastre pe p-m5nt0 a*a &- ori&e bab- !in sat poate sprimeas&- o pas-re 'a &erere. M @e $apt0 am a'%n+at &% )oia noastr- p-s-ri'e !in partea a&easta !e )a'e0 sp%se Marma!%2e. M-&e'%' treb%ie s- (n&ete7e !eo&am!at-. 4-ie,i0 o s- primi,i *ase pen&e *i o s%t- n%mai pentr% &apete'e por%mbei'or. A*a &- p%ne,i.)- pe treab- *i a!%&e,i.i (n sat. So'%,ia pe &are a +-sit.o Marma!%2e a a)%t e$e&t%' sperat0 pentr% &$ie&are &opi' !in sat s.a ap%&at si'itor !e treab- s%&in! +5t%' p-s-ri'or r-nite. J%!e&-tor%' =emp'e s.a retras 'a 'o&%in,a sa &% sentiment%' pe &are '.a% sim,it *i a',ii (naintea '%i0 !es&operin!0 !%p- %n moment !e mare ent%7iasm0 &- pre,%' !istra&,iei sa'e a $ost ne$eri&irea a'tora. Corp%ri'e p-s-ri'or a% $ost (n&-r&ate pe &ai *i (n %rma a&est%i prim a&&es sporti)0 (mp%*&area por%mbei'or a !e)enit (n rest%' anotimp%'%i o&%pa,ia %nor pier!e.)ar-. =ot%*i0 Ri&>ar! s.a '-%!at m%',i ani !%pa&eea &% )5n-toarea '%i &a)a'ereas&-0 iar 4en6amin a$irma &% serio7itate

8<5

&- (n 7i%a &% pri&ina a% (mp%*&at tot at5,ia por%mbei &5,i $ran&e7i $%seser- nimi&i,i (n 7i%a memorabi'- a )i&toriei '%i Ro!neN. Capitolul XXIII. +&3utor# stp"ne# a3utor6 Un pe%te a rmas prins .n plas# ca dreptul unui om srman .n fa$a legii(1 Peri&'e !in =Nre. Anotimp%' (*i intra a&%m (n !rept%ri 'a $e' !e repe!e pe &5t !e e7itante *i !omoa'e $%seser- prime'e sa'e ata&%ri. Pi'e'e toate era% 'a $e' !e &a'!e0 !ar nop,i'e0 !e*i re&i0 n% mai a!%&ea% (n+>e,%'. Caprim%'+%' ,ip-tor (*i $'%iera me'o!ii'e me'an&o'i&e pe ma'%' 'a&%'%i0 iar !in p-r,i'e ia7%ri'or *i '%n&i'or se a%7ea% &5nte&e'e a mii !e p-s-ri &are (*i !%&ea% trai%' a&o'o. Fr%n7e'e p'op%'%i ori+inar !in a&e'e p-!%ri a% (n&ep%t s(nm%+%reas&-0 iar &oaste'e m%n,i'or (*i pier!ea% n%an,e'e maronii pe m-s%r- &e p'ante'e !in p-!%re (*i a'-t%ra% )er!e'e (ns%$'e,it &%'ori'or perene a'e pini'or *i &%&%tei. P5n- *i m%+%rii t5r7ii ai ste6ari'or &r-pa% &a o pre)estire a )erii &e se apropia. P-s-ri'e a'bastre0 )ese'e *i i%,i0 pri>or%' &e' prietenos *i pit%'i&ea mi&- *i >arni&- a)ea% s- (ns%$'e,eas&toate &5mpii'e &% pre7en,a *i &5nte&e'e 'or. E%'t%r%' pes&ar &obor5se !e pe (n-',imi pentr% a p'ana !eas%pra ape'or '%i Otse+o0 p5n!in! 'a&om apari,ia pr-7ii. Eie,%itoare'e !in 'a& era% bine&%nos&%te pentr% &- era% at5t !e n%meroase0 !ar *i pentr% &a'itatea 'or. @e.abia !a&- +>ea,a se topise !e.a bine'ea0 &- p%7!erie !e b-r&i mi&i a% $ost 'ansate !e 'a ma'0 iar pes&arii *i.a% ar%n&at %n!i,e'e (n as&%n7i*%ri'e &e'or mai a!5n&i &a)it-,i a'e 'a&%'%i0 (n&er&5n! s- a!emeneas&- anima'e'e ne*ti%toare &% !i)erse mome'i pe &are n%mai in+enio7itatea sa% ta'ent%' %man 'e p%tea% !es&operi. @ar &o'oni*tii in)a!aser- 'a&%' (n n%m-r prea mare *i era% prea ner-b!-tori pentr% &a (n&er&-ri'e 'or &% %n!i,a *i &5r'i+%' si7b5n!eas&-0 !e*i era% si+%ri pe ei *i a&,iona% pe (n!e'ete. A% $o'osit &>iar *i meto!e mai !-%n-toare *i0 !in moment &e se apropia se7on%' (n &are !rept%' !e a pes&%i bibani prin !ispo7i,ii'e pe &are 'e !-!%se 6%!e&-tor%' =emp'e0 *eri$%' (ns%*i *i.a !e&'arat inten,ii'e !e a se !e!i&a a&est%i sport &>iar (n prima noapte $-r- '%n-. M O s- )ii *i t%0 )eri*oar- 4ess0 &a *i !omni*oara Krant *i !omn%'

206

E!/ar!s0 a!-%+- e' &5n! (*i an%n,- p'an%ri'e. O s- )- ar-t &- e% n% 'as pe*te'e s- $%re momea'a0 a*a &%m $a&e @%2e &5n! (n&ear&- s- prin!p-str-) ameri&an. St- a&o'o ore (n *ir0 pe %n soare ar7-tor0 sa% poate 'a a!-post%' arb%*ti'or (n 7i'e'e re&i !e iarn- *i n% prin!e ni&i %n pe*te0 &>iar *i !%p- &e s.a &>in%it at5ta. N%0 n%. Mie s-.mi !a,i %n n-)o! b%n0 '%n+ !e )reo &in&i7e&i.*ai7e&i !e st5n6eni marini0 o m5n- !e bar&a+ii )ese'i0 &are s- sp%n- +'%me tot timp%' *i pe 4en6amin0 &are s- stea 'a &5rm- *i a* prin!e pe*ti &% mii'e. Asta n%mes& e% pes&%it. M A>0 @i&2onS stri+- Marma!%2e. @a&- ai *ti &e p'-&%t este sm5n%ie*ti %n!i,a *i &5r'i+%'0 ai mai &r%,a pra!a. Fti% &- !%p- petre&eri'e ta'e pe 'a& 'a*i (n %rm- !est%i pe*ti &5t s- >r-ne*ti o $ami'ie (n$ometat-. M N% )rea% s- mai !is&%t-m (n a&east- pri)in,-0 !omn%'e 6%!e&-tor. ?n seara a&easta m- !%& s-.i in)it pe &ei &are.mi )or ,ine &ompanie *i !%p- a&eea )om !e&i!e to,i (mpre%n-. Ri&>ar! a $ost o&%pat aproape toat- !%p-.amia7a0 pre+-tin!%.se pentr% e)eniment%' a&e'a important. @e (n!at- &e '%mina soare'%i se pier!% 'a ap%s *i '%na no%- (*i ar%n&- %mbre'e as%pra p-m5nt%'%i0 pes&arii a% p'e&at (ntr.o bar&- spre %n p%n&t sit%at pe ma'%' )esti& a' 'a&%'%i0 'a mai m%'t !e o 6%m-tate !e mi'- !e sat. P-m5nt%' se (nt-rise *i se %s&ase0 iar oamenii p-*ea% bine. Marma!%2e0 (mpre%n- &% $ii&a sa0 !omni*oara Krant *i t5n-r%' E!/ar!s a% r-mas pe ma'%ri'e (na'te *i a&operite &% iarb- !e 'a +%ra !e e)a&%are a 'a&%'%i0 pri)in! obie&t%' ne+r% &are se !ep'asa pe 'a&0 p5n- a intrat (n %mbra !ea'%ri'or !e )est *i a !isp-r%t !in )e!ere. @a&- ar $i (n&on6%rat 'a&%' pe 6os pentr% a a6%n+e 'a a&e' p%n&t0 ar $i a)%t !e mers o mi'-. Marma!%2e obser)-L M E timp%' s- p'e&-m. A%na )a ap%ne (nainte &a noi s- a6%n+em a&o'o *i at%n&i o s- (n&eap- *i &apt%ri'e mira&%'oase a'e '%i Ri&>ar!. Era o sear- &a'!- *i &-'-torii se sim,ea% p'-&%t (n)iora,i !%p- iarna '%n+- *i posomor5t- !e &are to&mai s&-paser-0 (nso,itorii mai tineri (' %rma% pe 6%!e&-tor !e.a '%n+%' ma'%ri'or r5%'%i Otse+o *i a mar+ini'or sat%'%i0 anima,i !e (ntre+%' !e&or *i !e +5n!%' 'a !istra&,ia &are (i a*tepta. M Ee7i0 !e6a $a& $o&%ri'e0 sp%se t5n-r%' E!/ar!s. A%&es& !oar pentr% %n moment0 apoi !ispare0 &a '%mina %n%i 'i&%ri&i. M A&%m ar!e p%terni&0 stri+- E'i7abet>. Se )-! *i si'%ete'e &are se mi*&- (n 6%r%' $o&%'%i. O0 mi.a* p%ne r-m-*a+ bi6%terii'e &ontra m-r+e'e'or !e a%r a'e Remar2ab'ei &- ner-b!-tor%' me% )-r @i&2on a a,5,at $'a&-ra a&eea orbitoare. Fi iat-0 a&%m !ispare0 &a &e'e mai m%'te !intre p'an%ri'e '%i m-re,e. M Ai +>i&it0 4ess0 sp%se tat-' ei. A ar%n&at %n bra, !e &ren+i peste

8<7

'emne0 &are a% ars ime!iat &e 'e.a aprins. @ar i.a a6%tat s- +-seas&'emne mai b%ne0 pentr% &- $'a&-ra e a&%m mai stabi'-. A&%m e &% a!e)-rat %n $o& pes&-res&. Ee7i &e $r%mos (*i trimite &er&%'e,e'e !e '%min- pe ap-O Aa )e!erea $o&%'%i0 &-'-torii s.a% +r-bit0 pentr% &- p5n- *i !omni*oare'e !orea% s- $ie martore 'a &apt%ri'e a&e'ea mira&%'oase. C5n! a% a6%ns 'a ma'%' )esti& a' 'a&%'%i0 (n-',at !eas%pra p%n&t%'%i 6os (n &are se insta'aser- pes&arii0 '%na se as&%nsese !e6a (n spate'e )5r$%ri'or pini'or !in )est. N%mai $o&%' mai trimitea '%mini (mpre6%r0 pentr% &&e'e mai m%'te !intre ste'e era% a&operite !e nori. Aa (n!emn%' '%i Marma!%2e0 tinerii s.a% oprit pentr% a as&%'ta &on)ersa,ia &e'or !e 6os *i pentr% a.i &er&eta p%,in pe pes&ari0 (nainte !e a &obor( pe ma'. =o,i oamenii st-tea% (n 6%r%' $o&%'%i0 &% eD&ep,ia '%i Ri&>ar! *i a '%i 4en6amin. Feri$%' *e!ea 'a r-!-&ina %n%i &iot p%tre7it0 pe &are (' t5r5sermai aproape pentr% a.' p%ne pe $o&0 iar 4en6amin st-tea (n pi&ioare0 &% bra,e'e (n *o'!. Era at5t !e aproape !e $o&0 (n&5t $%m%' (i a&operea !in &5n! (n &5n! $i+%ra so'emn-0 p%rtat !e &%rent%' nop,ii mai (nt5i (n 6%r%' $o&%'%i *i apoi pe !eas%pra 'a&%'%i. M P-i0 %ite &%m sta% '%&r%ri'e0 !omn%'e0 sp%se ma6or!om%'. Poate &!%mnea)oastr- sp%ne,i &- %n pe*te !e 'a& !e )reo !o%-7e&i sa% trei7e&i !e 'i)re este o &apt%r- serioas-0 !ar pentr% &ine)a &are a prins %n re&>in &% nas%' bont0 n% e !e&5t o prinsoare prea s-ra&-. M N% *ti%0 4en6amin0 r-sp%nse *eri$%'. N% &re! &- o &apt%r- !e o mie !e bibani !in ape'e Otse+o0 $-r- s- mai p%nem 'a so&otea'- *ti%&a0 p-str-)%'0 somon%'0 *a'-%'0 sa% &i&ar%' este o pra!- s-r-&-&ioas-. Poate &- !ep%i m%'t e$ort &5n! prin7i %n re&>in0 !ar 'a &e mai e b%n o!at- &e '. ai prinsO Ori&are !intre pe*tii pe &are i.am n%mit e% e !emn !e a sta (naintea %n%i re+e. M Ei0 !omn%'e0 r-sp%nse 4en6amin0 as&%'ta,i &are e 'o+i&a '%&r%ri'or. Ar $i &ore&t &a %n asemenea pe*te s- tr-ias&- *i s- $ie prins (n ia7%' -sta mi& !e ai&i0 %n!e !e.abia !a&- &ine)a se poate (ne&a0 sa% s- pes&%ie*ti (ntr.%n o&ean (ntins0 %n!e0 a*a &%m *tie toat- '%mea toat- '%mea &are a str-b-t%t m-ri'e se +-ses& &eta&ee *i ba'ene0 &are s%nt 'a $e' !e '%n+i &a pinii !e pe m%nte'e !e a&o'oO M C*or0 %*or0 4en6amin0 sp%se *eri$%'0 !e par&- ar $i !orit s- sa')e7e &re!ibi'itatea prieten%'%i s-%. Cnii !intre pini a% !o%- s%te !e pi&ioare0 sa% &>iar mai m%'t. M @o%- s%te sa% !o%- mii0 e a&e'a*i '%&r%0 stri+- 4en6amin0 a)5n! aer%' &- n% se )a '-sa &on)ins a*a !e %*or0 mai a'es (n &eea &e pri)e*te

208

%n asemenea s%bie&t. N.am $ost e% a&o'o *i n.am )-7%tO Am sp%s &- !ai !e ba'ene '%n+i &a %n%' !intre pinii -ia *i &e am sp%s o !at-0 r-m5ne sp%sS ?n timp%' a&est%i !ia'o+0 &are0 (n mo! e)i!ent0 n% era !e&5t $ina'%' %nei !is&%,ii m%'t mai '%n+i0 '.a% )-7%t pe 4i''N WirbN0 &% si'%eta '%i +reoaie0 (ntins (ntr.o parte a $o&%'%i. A&esta (*i &%r-,a !in,ii &% a*&>ii !in 'emne'e !e '5n+- e' *i s&%t%ra !in &5n! (n &5n! !in &ap0 p%n5n! 'a (n!oia'- a$irma,ii'e '%i 4en6amin. M Fti% si+%r &- (n 'a&%' a&esta e !est%'- ap- &5t s- (noate &ea mai mare ba'en- &are s.a in)entat )reo!at-0 sp%se t-ietor%' !e 'emne. Fi0 &5t pri)e*te pinii0 &re! &- e% *ti% &5te &e)a !espre ei. Am t-iat at5,ia &are era% !e *ai7e&i !e ori mai mari !e&5t m5ner%' topor%'%i me%0 $-r- s- p%n 'a so&otea'- *i &oroana. 4ennN0 &re! &- !a&- pin%' -'a b-tr5n !in s&obit%ra m%nte'%i Ei7i%nii0 !eas%pra sat%'%i po,i s-.' )e7i !a&- te %i,i (n s%s0 pentr% &- '%na e !eas%pra '%i &re! &- !a&- &opa&%' -'a ar $i p'antat (n partea &ea mai a!5n&- a 'a&%'%i0 ar $i !est%'- ap- pentr% &a &e' mai mare )apor &are a $ost )reo!at- &onstr%it s- p'%teas&- !eas%pra '%i0 $-rs-.i atin+- &ren+i'e !e s%s. M Ai )-7%t )reo!at- %n )apor0 !omn%'e WirbNO Ai )-7%t )reo!at- %n )apor0 om%'eO Sa% )reo a't- ambar&a,i%ne mai mare !e&5t o +abar- !e transportat )ar0 sa% o bar&- !e 'emn0 pe 'a&%' -sta a*a !e mi&O M @a0 am )-7%t0 sp%se t-ietor%' !e 'emne >ot-r5t. Pot s- sp%n &- am )-7%t *i n% sp%n min&i%ni. M Ai )-7%t )reo!at- %n )apor britani&0 !omn%'e WirbNO Ere%n )apor en+'e7 !e '%pt-0 b-ieteO Cn!e ai (nt5'nit t% %n )as &onstr%it a*a &%m treb%ie0 &% etambo%0 pinten0 &opastie in$erioar-0 pasare'-0 tamb%&>i *i 6+>eab%ri0 !%net- *i &aste'e 'a pro)a. Sp%ne.mi0 om%'e0 !a&- po,i. Cn!e te.ai (nt5'nit t% )reo!at- &% %n )as &onstr%it &%m treb%ie *i &% %n e&>ipa6 &omp'etO =o,i &ei pre7en,i a% r-mas %imi,i 'a a%7%' a&estei (ntreb-ri &op'e*itoare *i &>iar *i Ri&>ar! a remar&at mai t5r7i% &- Iera p-&at &4en6amin n% *tia s- &iteas&-0 pentr% &- ar $i $ost %n o$i,er )a'oros a' Marinei britani&e. N% e !e mirare &- i.a% (n)ins pe $ran&e7i a*a !e repe!e pe ap-0 !a&- *i &e' mai %mi' !intre so'!a,i (n,e'e+e a*a !e bine toate p-r,i'e %n%i )as.J @ar 4i''N WirbN era %n b-rbat ne(n$ri&at *i n%.i p'-&ea s- %rme7e or!ine'e a'tora. ?n timp &e 4en6amin (' s%p%nea a&est%i intero+atori% &% patos0 e' se ri!i&ase (n pi&ioare *i se (ntorsese &% spate'e 'a $o& *i &5n! ma6or!om%' (n&>eie0 (i %imi pe &ei'a',i prin pre7en,a sa !e spirit !5n! rep'i&a %rm-toareL M Cn!eO Pe r5%' !e nor!0 sa% poate pe C>amp'ain. Pe 'a& mer+ tot

8<9

$e'%' !e *a'%pe0 b-iete0 &are ar p%ne prob'eme &>iar *i )as%'%i &e' mai mare a' re+e'%i Keor+e. A% ni*te &atar+e !e no%-7e&i !e pi&ioare !in 'emn re7istent !e pin. E% am $-&%t m%'te &atar+e &a astea (n stat%' Eermont. Mi.ar p'-&ea s- $i% &-pitan pe %na !intre e'e *i t% s- $ii &-pitan pe b'i!%' a&e'a !e s&5n!%r- !e &are )orbe*ti a*a !e m%'t *i am )e!ea ime!iat !in &e s%nt $-&%te '%&r%ri'e Nan2ee !e &a'itate *i !a&- pie'ea %n%i )ermonter e 'a $e' !e +roas- &a a %n%i en+'e7. E&o%ri'e !in !ea'%ri'e op%se0 &are era% mai m%'t !e o 6%m-tate !e mi'- !e ei0 a% repetat r5sete'e stri!ente &% &are 4en6amin a (nt5mpinat a&east- pro)o&are. Iar p-!%ri'e !e pe &oaste'e !ea'%ri'or p-rea% s- $ie0 !%p- s%nete'e pe &are 'e s'obo7ea%0 !ominate !e !emoni bat6o&oritori. M Hai s- &obor5m pe ma'0 *opti Marma!%2e0 &a s- n% apar!%*m-nie (ntre ei. 4en6amin este %n '-%!-ros $-r- 'imite0 iar WirbN0 !e*i are s%$'et b%n0 este %n p-!%rar ne*ti%tor0 &are &re!e &- %n ameri&an $a&e &5t *ase en+'e7i. M- mir &- @i&2on ta&e !in +%r-0 &>iar a&%m &5n! eDisto !isp%t- !espre (n!em5narea $ie&-r%ia. C>iar !a&- n% a a!%s pa&ea0 apari,ia 6%!e&-tor%'%i =emp'e *i a !omni*oare'or a pro)o&at tot%*i o (n&etare a osti'it-,i'or. Pes&arii a% %rmat or!ine'e !omn%'%i Jones *i a% pre+-tit bar&a pentr% 'ansare0 bar&pe &are noii.)eni,i o )-7%ser- pe $%n!a'%' !e&or%'%i0 &% p'asa (ntins- &% +ri6- pe o mi&- p'at$orm- a stemei0 +ata !e a.i ser)i. Ri&>ar! 'e.a repro*at &-'-tori'or &- (nt5r7iaser- *i apoi toate tr-iri'e t%rb%'ente a'e oameni'or a% $ost (n'o&%ite !e o 'ini*te 'a $e' !e b'5n!- *i pa*ni&pre&%m &ea &are st-p5nea $r%mos%' &%rs a' apei pe &are )oia% s- o 6e&m-neas&- !e &omori'e sa'e &e'e mai pre,ioase. Noaptea !e)enise at5t !e a!5n&-0 (n&5t $-&ea &a toate obie&te'e s- $ie n% !oar +re% !e !es'%*it (n absen,a '%minii $o&%'%i0 &i (n &e'e mai m%'te &a7%ri0 in)i7ibi'e. Aa mi&- !istan,- !e ei0 apa se )e!ea %*or pentr% &'%&ea0 iar s&'ipiri'e $o&%'%i !ansa% (n o+'in!a ei0 ar%n&5n! !in 'o& (n 'o& $%'+ere ro*ii0 trem%r-toare. @ar 'a o s%t- !e metri !e ma' (n&epea %n t-r5m !e (nt%neri& impenetrabi'. C5te)a ste'e '%&ea% !intre nori *i '%mini'e 'or se )e!ea% (n sat p5'p5in! s'ab0 &a !e 'a o !istan,in&omens%rabi'-. Cneori0 &5n! $o&%' se poto'ea0 sa% &5n! ori7ont%' se 'impe7ea0 pe partea &ea'a't- a 'a&%'%i se p%tea +>i&i &ont%r%' on!%'at a' m%n,i'or. @ar ei (*i ar%n&a% %mbre'e 'ate *i !ense as%pra 'a&%'%i0 $-&5n! &a obs&%ritatea s%pra$e,ei sa'e s- $ie (n&- *i mai a!5n&-. 4en6amin P%mp era (ntot!ea%na &5rma&i%' b-r&ii '%i Ri&>ar! *i &e' &are ar%n&a p'asa0 &% eD&ep,ia momente'or (n &are *eri$%' se >ot-ra spreia e' (ns%*i a&este responsabi'it-,iL Iar !e a&east- !at-0 4i''N WirbN *i

210

%n t5n-r !e !o%- ori mai p%,in )5n6os !e&5t e' a% primit sar&ina !e a )5s'i. Cei'a',i oameni a)ea% (n +ri6- &ab'%ri'e !e remor&are. A% $-&%t toate aran6amente'e (n +rab- *i Ri&>ar! a !at semna'%' I!e p'e&areJ. E'i7abet> %rm-rea mi*&-ri'e b-r&ii (n timp &e a&easta p-r-sea ,-rm%'0 s'-bin!%.*i $r5n+>ia pe m-s%r- &e se (n!ep-rta. @ar (n &%r5n! a !isp-r%t (n (nt%neri& *i ea n% a mai p%t%t !e&5t s-.i as&%'te p'e&area. A&este mane)re a% $ost $-&%te (ntr.o 'ini*te !ep'in-0 Ipentr% a n% speria bibaniiJ0 !%p- &%m i.a asi+%rat Ri&>ar!0 I&are $%+ea% (n ape'e 6oase *i &are s.ar apropia !e '%min- !a&- n% ar $i speria,i !e 7+omote'e pes&ari'or.J N%mai )o&ea p%terni&- a '%i 4en6amin se a%7ea !in (nt%neri&0 &-&i (*i rostea a%toritar or!ine'eL Itra+e )5s'a 'a babor!J0 Itra+e 'a tribor!J0 Iopri,i.)- am5n!oi0 b-ie,iiJ *i a'te asemenea in!i&a,ii &are treb%ia% sasi+%re (ntin!erea &ore&t- a n-)o!%'%i. A% pier!%t m%'t- )reme &% a&east- parte a pro&es%'%i0 pentr% &- 4en6amin )orbea &% m%'t- m5n!rie !espre pri&eperea '%i 'a ar%n&area n-)o!%'%i *i !e $apt0 '%&r%' &e' mai important era rea'i7area ra,iona'- a a&estei a&,i%ni. ?n &e'e !in %rm- se a%7i %n p'eos&-it (n ap-0 pentr% &- ar%n&ase Ia6%tor%'J sa% Istr5n+-tor%'J *i %n stri+-t p%terni& a' ma6or!om%'%i0 I+ataSJ0 &are an%n,a &- bar&a se (ntor&ea. M @omn%' sp%se s- sta,i pe 'o&0 b-ie,i0 &a s- )e!em &e &re*te (n ia7%' -sta0 sp%se ma6or!om%'. ?n 'o&%' p'asei &are se '-sa (n 'a&0 se a%7ea% a&%m 'o)it%ri'e p%terni&e a'e )5s'e'or *i $r5n+>ia &are se tr-+ea !in bar&-. Ambar&a,i%nea a intrat ime!iat (n &er&%' !e '%min- *i a% re%*it s.o tra+- 'a ma' (ntr.o &'ip-. Mai m%'te m5ini ener+i&e a% prins s$oara *i0 pentr% &- ambe'e $r5n+>ii era% trase &% o $or,- e+a'-0 pes&arii a% (n&ep%t s- t5ras&- n-)o!%' (n&et *i >ot-r5t. Ri&>ar! st-tea (n &entr%0 !-!ea or!ine mai (nt5i %n%i +r%p *i apoi &e'%i'a't0 pentr% a.*i (nte,i sa% s'-bi e$ort%ri'e0 !%p- &%m era ne&esar. Ei7itatorii st-tea% '5n+- e' *i a)ea% o pri)e'i*te b%n- as%pra (ntre+ii opera,i%ni0 &are se apropia (n&et !e s$5r*it. 4-rba,ii (*i sp%nea% a&%m p-reri'e !espre re7%'tate'e pe &are 'e spera% pentr% a&east- a)ent%r-0 %nii &re75n! &- n-)o!%' era 'a $e' !e %*or pre&%m %n $%'+0 a',ii sp%nea% &- p-rea p'in !e b%*teni. C%m $r5n+>ii'e a)ea% &5te)a s%te !e pi&ioare '%n+ime0 pentr% Ri&>ar! a&este p-reri &ontrare a)ea% prea p%,in- importan,-. E' mer+ea !e 'a o s$oar- 'a &ea'a't-0 tr-+5n! (n&et !e $ie&are0 pentr% a.*i $orma o p-rere proprie. M 4en6amin0 stri+- e'0 'a prima '%i (n&er&are !e a&est $e'. N% ai ar%n&at p'asa bine (ntins-. Pot s.o mi*& &% !e+et%' me% mi&. Fr5n+>ia s'-be*te (n m5ini'e me'e.

811

M A,i )-7%t )reo!at- o ba'en-0 !omn%'eO (ntreb- ma6or!om%'. Cre! &- !a&- n-)o!%' este (n&%r&at0 !ia)o'%' 'o&%ie*te (n a&est 'a& s%b $orma %n%i pe*te0 pentr% &- am ar%n&at.o &5t !e !eparte am p%t%t0 ni&i )e'at%ra %nei na)e &oman!ant n% a $ost )reo!at- r-s%&it- mai bine 'a p%pa. @ar Ri&>ar! i.a !es&operit +re*ea'a &5n! '.a )-7%t pe 4i''N WirbN (n $a,-0 &% pi&ioare'e (n ap- *i (n&'in5n!%.se &-tre s%! (ntr.%n %n+>i !e patr%7e&i *i &in&i !e +ra!e0 (n&er&5n! &% toate p%teri'e '%i s%praomene*ti s- se men,in- (n po7i,ia a&eea. Ri&>ar! *i.a (n&etat proteste'e *i s.a a'-t%rat &e'%i'a't +r%p. M E-! n-)o!%'0 stri+- !omn%' Jones. Str5n+e,i.)-0 b-ie,i *i s-.' tra+em. Aa ma' &% e'S Aa ma' &% e'S A%7in! stri+-t%' a&esta )ese'0 E'i7abet> *i.a (n&or!at o&>ii *i a )-7%t &apete'e &e'or !o%- be,e a'e n-)o!%'%i ie*in! !in (nt%neri&0 (n timp &e b-rba,ii se apropia% %n%' !e &e'-'a't0 ast$e' (n&5t p'asa &-p-t- $orma %nei +en,i a!5n&i. E$ort%ri'e pes&ari'or p-rea% s- $i &res&%t sensibi' *i apoi s.a a%7it )o&ea '%i Ri&>ar! &are (i (n&%ra6a s- se str-!%ias&- !in r-sp%teri pentr% a s&oate n-)o!%' 'a 'iman. M A&%m e moment%'0 b-ie,i. S- a!%&em &apete'e 'a ma' *i tot &e am prins este a' nostr%. =ra+e,iS M =ra+e,iS repet- 4en6amin. CraS Ho.a.>oS Ho.a.>oS Ho.a.>oS M =ra+e,i0 stri+- WirbN0 $-&5n! %n e$ort at5t !e mare0 (n&5t &ei !in spate n% mai a)ea% mare '%&r% !e $-&%t0 !e&5t s- $a&- roto&o' eD&es%' !e $r5n+>ie &are se a!%na (n m5na '%i. M N-)oooo!S stri+- ma6or!om%'. M N-)oooo!S repet- WirbN0 !e 'a &ea'a't- $r5n+>ie. 4-rba,ii s.a% +r-bit &-tre mar+inea apei0 %nii ap%&5n! !e $r5n+>ia !e s%s0 a',ii !e $r5n+>ia !e 6os0 iar &ei'a',i !e &ea !in $a,- *i a% (n&ep%t stra+- &% m%'t 7e' *i $oarte ener+i&i. Spe&tatorii )e!ea% &'ar &%rb%ra semi&ir&%'ar- a &e'or !o%- mi&i tra)erse !e p%nte &are spri6inea% n-)o!%' (n po7i,ia sa perpen!i&%'ar- *i0 pe m-s%r- &e a&easta se mi&*ora0 ap-r% *i p'asa. Pbateri'e o&a7iona'e a'e apei )-!ea% t%'b%rarea pri7onieri'or. M =ra+e,i0 b-ie,iS stri+- Ri&>ar!. ?i )-! !e6a pe &5inii -ia &%m se 7bat &a s- ias-. Mai tra+e,i0 pentr% &- prinsoarea asta o s- ne r-sp'-teas&- e$ort%ri'e. Se )e!ea% !e6a pe*ti !e toate $e'%ri'e prin*i (n o&>ii p'asei0 &are tre&ea prin m5ini'e pes&ari'or. Aa mi&- !ep-rtare !e ma'0 apa era (ns%$'e,it- !e 7bateri'e )i&time'or a'armate. S%te !e (not-toare a'be pri)ea% (n s%s0 &-tre s%pra$a,a apei *i '%&ea% (n '%mina $o&%'%i0 apoi se

212

speria% !e 7+omote *i !e %n &a!r% no%0 pe*tii se '-sa% !in no% 'a $%n!0 (n&er&5n! (n )an s-.*i re+-seas&- 'ibertatea. M CraS a stri+at Ri&>ar!. @a&- mai tra+em &% p%tere !e &5te)a ori0 b-ie,i0 )om re%*i. M 4%&%ra,i.)-0 b-ie,i0 b%&%ra,i.)-S E-! %n somon $oarte mare0 n%mai b%n s-.' m5n&-m. M ?napoi &% tine0 )iermeS stri+- WirbN0 tr-+5n! %n p-str-) e%ropean !intre o&>i%ri'e p'asei *i ar%n&5n!%.' (napoi (n 'a& &% !ispre,. =ra+e,i0 b-ie,i0 tra+e,i. S%nt pe*ti !e toate $e'%ri'e *i0 s- m- bat- @%mne7e% !e min&inos0 !a&- n% s%nt o mie !e bibaniS Pri)e'i*tea (' ent%7iasm- 'a &%'me pe t-ietor%' !e 'emne0 &are0 %it5n! !e se7on0 se b-+- (n ap- p5n- 'a mi6'o& *i (n&ep% s- +oneas&(not-toare'e (n&-p-,5nate spre ma' *i a$ar- !in e'ement%' 'or nat%ra'. M =ra+e,i !in toat- inima0 b-ie,iS stri+- Marma!%2e0 &e!5n! emo,iei moment%'%i *i p%n5n!%.*i m5ini'e pe p'as-0 &eea &e a $-&%t &a p%terea 'or s- &reas&- !est%' !e m%'t. E!/ar!s (' pre&e!ase0 pentr% &- )e!erea +r-me7i'or imense !e pe*te &are se rosto+o'ea% (n&et spre p'a6- '.a !eterminat s- p'e&e !e '5n+- !oamne pentr% a se a'-t%ra pes&ari'or. A% a!%s p'asa 'a ma' &% mare +ri6- *i0 !%p- %n e$ort sisi$i&0 ban&%' !e )i&time a $ost !epo7itat (n si+%ran,- (ntr.o s&obit%r- a ma'%'%i0 %n!e pe*tii a% p%t%t s- se 7bat- (n )oie0 protest5n! (mpotri)a %nei s&%rte eDisten,e (n e'ement%' no% *i $ata'. C>iar *i E'i7abet> *i Ao%isa era% $oarte ent%7iasmate *i m%',%mite s)a!- !o%- mii !e pe*ti &apti)i tra*i ast$e' !in inima 'a&%'%i *i p%*i 'a pi&ioare'e 'or &a ni*te pri7onieri. @ar0 !%p- &e ent%7iasm%' p%terni& ai moment%'%i a mai s'-bit0 Marma!%2e a '%at (n m5inii %n biban !e aproDimati) %n 2i'o+ram *i !%p- &e s.a %itat 'a e' %n moment0 !%s pe +5n!%ri0 se (ntoarse &-tre $ii&a sa *i obser)-. M Este o risip- (n+ro7itoare a !ar%ri'or &e'or mai !e pre, pe &are ni 'e.a !at Pro)i!en,a. Pe*tii -*tia0 4ess0 pe &are (i )e7i (n +r-me7i (naintea ta *i &are p5n- m5ine sear- se )or trans$orma (n m5n&area re$%7at- !e pe masa &ea mai s-r-&-&ioas- !in =emp'eton0 a% o asemenea &a'itate *i sa)oare0 &- (n a'te ,-ri ar !e)eni %n '%D 'a masa prin,i'or *i a epi&%rieni'or. A%mea n% are pe*ti mai b%ni !e&5t bibanii !in Otse+o. E' re%ne*te &onsisten,a s&r%mbiei8< *i ri+i!itatea somon%'%i. M @ar $-r- (n!oia'- &- este $oarte s&%mp0 !omn%'e0 stri+- E'i7abet>. Probabi' &- s%nt o mare bine&%)5ntare pentr% popor *i %n prieten !e
@intre to,i pe*tii pe &are a%tor%' i.a !e+%stat0 e' &re!e &- a&esta este &e' mai +%stos )n(a(*(
8<

819

n-!e6!e a' s-ra&i'or. M Fata mea0 s-ra&ii s%nt (ntot!ea%na risipitori &% &eea &e a% !in be'*%+ *i se +5n!es& arareori s- $a&- pro)i7ii pentr% 7i%a !e m5ine. @ar !a&- a)em )reo!at- o s&%7- pentr% &- %&i!em anima'e'e (n $e'%' a&esta0 (n mo! si+%r a)em iertare pentr% &- prin!em bibani. Ftii &-0 (n timp%' iernii0 +>ea,a (i prote6ea7- !e ata&%ri'e noastre0 pentr% &- n% pot $i pes&%i,i 'a &op&-. Iar (n '%ni'e !e )ar- n% mai s%nt !e +-sit. Se pare &- se retra+ (n ape'e a!5n&i *i r-&oroase a'e 'a&%'%i *i !oar prim-)ara *i toamna (noat- pentr% &5te)a 7i'e (n 'o&%ri'e %n!e a6%n+e n-)o!%'. @ar0 &a toate &e'e'a'te &omori a'e s-'b-ti&iei0 ei (n&ep !e6a s- !ispar- !in &a%7a risipei omene*ti. M S- !ispar-0 @%2eS S- !ispar-S eD&'am- *eri$%'. @a&- t% n% n%me*ti asta &- (*i $a& apari,ia0 at%n&i n% *ti% &e se (nt5mp'- ai&i. A)em ai&i )reo mie !e bibani0 &5te)a s%te !e &i&ari *i o &antitate mare !e a',i pe*ti mai mi&i. @ar a*a e*ti t% (ntot!ea%na0 Marma!%2eL (nt5i &opa&ii0 !%p- a&eea &-prioare'e0 apoi 7a>-r%' !e ar,ar *i a*a mai !eparte p5n- 'a $ina'%' &apito'%'%i0 (ntr.o 7i )orbe*ti !e &onstr%irea !e &ana'e (ntr.o ,ar- (n &are e &5te %n r5% sa% 'a& 'a $ie&are 6%m-tate !e mi'-0 !oar pentr% &- apa n% &%r+e (n !ire&,ia (n &are )rei t%. A !o%a 7i0 sp%i &e)a !espre ni*te mine !e &-rb%ne0 !e*i ori&e om &% o&>i b%ni0 &a mine &% o&>i b%ni0 sp%n )e!e mai m%'t 'emn !e&5t i.ar treb%i s- (n&-'7eas&- Aon!ra timp !e &in&i7e&i !e ani0 n%.i a*a0 4enO M Ei0 !e $apt0 !omn%'e0 Aon!ra n% e %n ora* mi&0 sp%se ma6or!om%'. @a&- '.am (ntin!e 'a %n &ap-t0 &a pe %n ora* &onstr%it pe o sin+%r- parte a %n%i r5%0 ar a&operi o s%pra$a,- mai mare !e&5t 'a&%' a&esta !e ai&i. @e*i &re! &- 'e.ar $o'osi 'emn%' a&esta pe &are (' )e!em0 pentr% &'on!one7ii ar! mai m%'t &-rb%ne. M A&%m !is&%t-m !espre &-rb%ne0 !omn%'e 6%!e&-tor =emp'e0 (' (ntrer%pse *eri$%'. =reb%ie s-.,i sp%n &e)a $oarte important. @ar o s- mai am5n0 p5n- m5ine. Fti% &- )rei s- mere (n re+i%ni'e esti&e a'e patent%'%i *i e% )rea% s- te (nso,es& *i s- te !%& (ntr.%n 'o& %n!e %ne'e !intre proie&te'e ta'e s.ar p%tea (mp'ini. N%.,i mai sp%n nimi& a&%m0 pentr% &s%ntem as&%'ta,i0 !ar seara a&easta mi.a re)e'at %n se&ret0 @%2e0 &are este mai important pentr% b%n-starea ta !e&5t toate propriet-,i'e ta'e re%nite. Marma!%2e r5se &-tre Imintea '%minat-J &are (i )orbise *i &are (' obi*n%ise !e6a &% asemenea i!ei. ?ns- *eri$%'0 &% %n aer $oarte !emn0 !e par&- i.ar $i $ost mi'- !e !orin,a '%i !e (na)%,ire0 se o&%p- !e treb%ri'e mai strin+ente. A!%&erea 'a mai a n-)o!%'%i ne&esitase %n e$ort imens *i

214

e' &er% %n%i +r%p !intre oamenii s-i s- (n&eap- s- !espart- pe*tii ar%n&5n!%.i (n +r-me7i0 (n timp &e %n a't +r%p0 s%pra)e+>eat !e 4en6amin0 pre+-tea n-)o!%' pentr% o a !o%a prinsoare. Capitolul XXIV +A greu s/$i spun# dar de pe malul su# Czur cei trei marinari %i/un cpitan ,iteaz(1 Fa'&oner. ?n timp &e pes&arii $-&ea% pre+-tiri'e pentr% o (mp-r,ire &ore&t- a pr-7ii0 E'i7abet> *i prietena sa se p'imba% pe ma'%' 'a&%'%i0 'a mi&!istan,- !e +r%p. A% a6%ns !e (n!at- 'a %n p%n&t (n &are n% a6%n+ea% ni&i s&5nteieri'e &e'e mai p%terni&e a'e $o&%'%i *i s.a% oprit o &'ip-0 (ntor&5n!%.se s- &ontemp'e +r%p%' o&%pat *i animat pe &are (' p-r-siser*i (nt%neri&%' &are p-rea s- as&%n!- rest%' !e&or%'%i0 a*a &%m '%&r%ri'e s%nt prinse %neori !e %mbra %it-rii. M E o pri)e'i*te &are merit- imorta'i7at- &% pene'%'0 eD&'amE'i7abet>. Pri)e*te &>ip%' t-ietor%'%i !e 'emne0 $eri&it &-.i arat- )-r%'%i me%0 *eri$%'0 %n pe*te at5t !e mare. Fi %it-.te0 Ao%isa0 &5t !e $r%mos *i po'iti&os pare tat-' me%0 (n '%mina $o&%'%i0 %n!e st- pentr% a pri)i sortarea pe*ti'or. Pare me'an&o'i&0 !e par&- ar &re!e &- moment%' a&esta !e ab%n!en,- *i risip- )a $i %rmat !e 7i%a (n &are )a treb%i s- p'-teas&pentr% e'e. N% ar ie*i %n tab'o% $r%mos0 Ao%isaO M Fti,i &- e% n% am (n7estr-ri artisti&e0 !omni*oar- =emp'eS M Sp%ne.mi pe n%me'e mi&. N% este 'o&%' sa% &a!r%' potri)it pentr% asemenea $orma'it-,i0 o (ntrer%pse E'i7abet>. M At%n&i0 !a&- ar $i s- sp%n &e &re!0 ar ie*i (ntr.a!e)-r %n tab'o% $r%mos0 sp%se Ao%isa timi!. Serio7itatea e+oist- a '%i WirbN (n timp &e 'e arat- pe*te'e ar $a&e %n &ontrast $oarte $r%mos &% eDpresia $e,ei !omn%'%i E!/ar!s. N% prea *ti% &%m s-.i sp%n0 !ar este0 esteR t% *tii &e )rea% s- sp%n !ra+- E'i7abet>. M ?mi a&or7i prea m%'t- (n&re!ere0 !omni*oar- Krant0 sp%se mo*tenitoarea. N% *ti% s- +>i&es& +5n!%ri'e0 ni&i s- interprete7 eDpresii'e. C%)inte'e E'i7abet>ei n% a)ea% ni&i o %rm- !e asprime sa% r-&ea'-0 !ar e'e a% p%s &ap-t &on)ersa,iei. =inere'e a% &ontin%at s- se p'imbe 'a

815

bra,0 (n!ep-rt5n!%.se tot mai m%'t !e +r%p *i p-str5n! o t-&ere pro$%n!-. Poate &- E'i7abet> *i.a !at seama &- (i )orbise prietenei sa'e pe %n ton nepotri)it0 sa% poate &- a $ost p%r *% simp'% ent%7iasmat- !e '%&r%' &are i.a atras pri)iri'e0 !ar ea a $ost prima &are a !ep-*it moment%' a&e'ei (ntrer%peri 6enante a &on)ersa,iei *i a eD&'amatL M Pri)e*te0 Ao%isa0 n% s%ntem sin+%riS Ni*te pes&ari aprin! $o&%' pe partea &ea'a't- a 'a&%'%i0 &>iar )i7a)i !e noi. =reb%ie s- $ie (n $a,a &abanei '%i Ciorap.!e.Pie'e. O '%min- mi&-0 trem%r-toare se !istin+ea &'ar prin (nt%neri&%' a!5n& !e 'a poa'e'e m%n,i'or !e est. =ot%*i0 %neori se pier!ea !in )e!ere pentr% &a apoi s- re)in-0 p-r5n! s- '%pte pentr% eDisten,-. O )e!ea% mi*&5n!%. se *i apoi &obor5n! %*or0 pe m-s%r- &e era p%rtat- !e pe ma' &-tre mar+inea apei. A6%ns- ai&i0 !%p- !oar %n moment0 $'a&-ra se m-ri treptat *i !e)eni mai '%minoas-. Cres&%se a&%m p5n- 'a m-rimea %n%i &ap !e om *i &ontin%a s- '%&eas&- pre&%m %n +'ob !e $o& !omo'. A%mina '%i p-rea ma+i&- *i0 pentr% &- se a$'a 'a poa'e'e m%nte'%i0 (ntr.%n 'o& retras *i nepop%'at0 $o&%' !e)enea !e !o%- ori mai interesant *i neasem%it. N% se asem-na !e'o& $'-&-rii mari *i instabi'e a $o&%'%i 'or0 pentr% &- era m%'t mai &'ar- *i '%minoas- *i (*i p-stra &onstant $orma *i !imensi%ni'e. EDist- momente (n &are p5n- *i min,i'e &e'e mai '%minate &a! mai m%'t sa% mai p%,in (n &ap&ana impresii'or +re*ite !e &are p%,ini !intre noi am s&-pat (n &opi'-rie. Iar E'i7abet> 75mbi 'a +5n!%' propriei s'-bi&i%ni0 &5n! *i.a a!%s aminte toate po)e*ti'e st%pi!e &are &ir&%'a% (n sat pe seama '%i Ciorap.!e.Pie'e. Ao%isa se +5n!i *i ea 'a a&este '%&r%ri0 eDa&t (n a&e'a*i moment0 pentr% &- se 'ipi !e prietena ei *i (i sp%se pe %n ton s&-7%t0 %it5n!%.se timi! 'a arb%*tii *i &opa&ii &are se (n-',a% pe ma'%' %n!e se a$'a% *i e'eL M A,i a%7it )reo!at- )orbin!%.se !espre &i%!-,enii'e a&est%i NattN0 !omni*oar- =emp'eO Se sp%ne &- (n tinere,e a $ost %n '%pt-tor in!ian0 sa% %n a'b a'iat &% s-'bati&ii0 &eea &e este a&e'a*i '%&r%. Fi se mai sp%ne &- a '%at parte 'a m%'te !intre ata&%ri'e in!ieni'or0 (n )e&>i'e r-7boaie. M Cre! &- e $oarte posibi'0 r-sp%nse E'i7abet>. N% ar $i sin+%r%' (n a&east- sit%a,ie. M C% si+%ran,- &- n%. @ar n% e &i%!at &- e at5t !e pre&a%t (n &eea &e pri)e*te &abana '%iO N% p'ea&- ni&io!at- $-r- s- o (n&%ie &% $oarte m%'te 'a&-te. Fi0 !e mai m%'te ori0 &5n! ni*te &opii sa% &>iar oameni !in sat a% &-%tat a!-post !e $%rt%n- 'a e'0 i.a a'%n+at !e 'a %*a '%i0 amenin,5n!%.i &% )io'en,-. A*a &e)a si+%r n% s.a mai (nt5mp'at (n ,ara a&easta. M F-r- (n!oia'- &- n% este $oarte ospita'ier. @ar n% treb%ie s- %it-m

216

&- e' respin+e obi&ei%ri'e )ie,ii &i)i'i7ate. A.ai a%7it pe tat-' me% &%m po)estea a&%m &5te)a 7i'e &5t !e $r%mos '.a tratat &5n! a )enit pentr% prima !at- (n a&este 'o&%ri. E'i7abet> s.a oprit0 75mbin! &% %n aer p%,in )i&'ean0 !e*i (nso,itoarea sa n% a re%*it s-.' !es&i$re7e !in &a%7a (nt%neri&%'%i. Apoi a &ontin%atL Fi !e $apt0 e' prime*te )i7ite'e !omn%'%i E!/ar!s0 !espre &are *tim am5n!o%- &- este !eparte !e a $i %n s-'bati&. Ao%isa n%.i r-sp%nse0 !ar &ontin%- s- pri)eas&- spre $o&%' &are st5rnise a&east- !is&%,ie. Se )e!ea (n &ontin%are $'a&-ra a&eea '%&ioas- *i rot%n!- *i o a't- '%min- mai $ira)-0 !ar )ie. EDtremitatea ei s%perioara)ea %n !iametr% e+a' &% a' primei $'-&-ri0 !ar s'-bi %*or 'a eDtremitatea in$erioar-0 !%p- &e a &obor5t &5te)a pi&ioare. ?ntre e'e era %n spa,i% &omp'et (nt%ne&at0 iar &ea !e.a !o%a '%min- r-mase s%b &ea &are o pro&e!ase0 $orm5n! %n (ntre+ asem-n-tor &% %n semn !e eD&'amare r-st%rnat. ?n &%r5n!0 a !e)enit e)i!ent $apt%' &- a !o%a '%min- n% era !e&5t re$'e&tarea primei pe ap- *i &- a&e' obie&t0 ori&e ar $i $ost e'0 tra)ersa repe!e 'a&%'0 sa% mai !e+rab- pe !eas%pra 'a&%'%i0 pentr% &p-rea s- $ie &5te)a pi&ioare !eas%pra s%pra$e,ei '%i0 (n 'inie !ire&t- &% ei. Se !ep'asa %imitor !e repe!e *i0 (nainte &a '%mina %n!%itoare a $'-&-rii s- se poat- !istin+e0 pier75n!%.*i &ont%r%' re+%'at *i m-rin!%.se treptat0 tinere'e n% *i.a% !at seama &- ea se mi*&a. M Par&- e s%pranat%ra'-0 *opti Ao%isa0 (n&ep5n! s- se retra+- (napoi &-tre +r%p. M Ce $r%moas- esteS eD&'am- E'i7abet>. A&%m )e!ea% &'ar o '%min- str-'%&itoare0 !ar &are $5'$5ia p%terni&0 a'%ne&5n! &% +ra,ie peste 'a&. ?*i ar%n&a '%mini'e as%pra apei *i trimitea n%an,e )ii as%pra ei0 !in )-7!%>. F-&ea %n &ontrast p%terni& &% noaptea0 &are p-rea 'a $e' !e &on&ret- &a ori&e s%bstan,- materia'-0 iar $o&%' par&a)ea %n &a!r% !e abanos. =ot%*i0 a&east- impresie s'-bi treptat *i ra7e'e tor,ei a% !e)enit !eo!at- p%terni&e *i a% '%minat tot%' (n $a,a ei0 '-s5n! $%n!a'%' (ntr.o be7n- mai +re% !e p-tr%ns &a ori&5n!. M Hei0 NattN0 t% e*tiO stri+- *eri$%'. E5s'e*te (n&oa&e0 b-tr5ne *i o s-. ,i !a% o m5n&are !e pe*te potri)it- s- stea (n $ar$%ria %n%i +%)ernator. A%mina (*i s&>imb- !eo!at- !ire&,ia *i o bar&- '%n+- *i s%b,ire ie*i !in (nt%neri&. A%mina ro*ie &-7% as%pra tr-s-t%ri'or asprite !e )reme a'e '%i Ciorap.!e.Pie'e0 &are0 (na't pre&%m era0 st-tea (n pi&ioare (n bar&a '%i $ra+i'-. C% +ra,ia %n%i bar&a+i% eDperimentat0 m5n%ia o s%'i,- '%n+- !e pes&%it0 pe &are o ,inea !e 'a 6%m-tate0 '-s5n! (n ap- mai (nt5i %n &ap-t *i apoi pe &e'-'a't. P%nea ast$e' (n mi*&are o &anoe !e s&oar,-0 n% )om sp%ne prin0 &i peste ap-. Aa &e'-'a't &ap-t a' ambar&a,i%nii se !es'%*ea o si'%et- &are +>i!a mi*&-ri'e b-r&ii *i &are $o'osea )5s'a &% %*%rin,a %nei

817

persoane &are sim,ea &- treb%ia s- $a&- )re%n e$ort. Ciorap.!e.Pie'e 'o)i (n&et s%'i,a !e %n mi& rea7em0 &are se ,inea pe %n +ri'a6 (n&a!rat !e ni*te &er&%ri )e&>i !e $ier0 no!%ri'e %n%i pin $o'osit !rept &arb%rant. A%mina &are se (nte,i &-7% pentr% o &'ip- as%pra tr-s-t%ri'or oa&>e*e *i a o&>i'or ne+ri ai '%i Mo>e+an. 4ar&a p'%ti !e.a '%n+%' ma'%'%i p5n- a6%nse (n $a,a 'o&%'%i %n!e se pes&%ia *i apoi (*i s&>imb- iar !ire&,ia0 apropiin!%.se !e ma' +ra,ios *i at5t !e repe!e0 (n&5t p-rea s- aib- p%terea !e a.*i !iri6a sin+%rmi*&-ri'e. 4ar&a )-'%rea %*or apa !in $a,-0 iar 'a &onta&t%' 'or n% se a%7ea ni&i %n s%net0 apoi intr- (n ma'%' +ra) &% 6%m-tate !in '%n+imea ei. NattN se !-!% (n spate &5,i)a pa*i !e 'a prora0 pentr% a.i %*%ra !ebar&area. M Eino0 Mo>e+an0 sp%se Marma!%2e. Apropie.te0 Ciorap.!e.Pie'e *i (n&ar&-.,i bar&a &% bibani. Ar $i p-&at s-.i prin7i &% s%'i,a0 &5n! noi am prins at5,ia pe*ti &are )or $i >ran- pentr% +%ri'e &are a% ne)oie !e ei. M N%0 n%0 !omn%'e 6%!e&-tor0 sp%se NattN0 &% si'%eta '%i (na't!ep'as5n!%.se maiest%os !e.a '%n+%' p'a6ei (n+%ste *i %r&5n! &-tre s&obit%ra ierboas- %n!e era% +r-me7i'e !e pe*ti. N% am obi&ei%ri &%'inare at5t !e risipitoare. ?mi (n$i+ s%'i,a (ntr.%n ,ipar sa% %n p-str-) at%n&i &5n! (mi e $oame0 !ar n% a* a6%ta ni&io!at- %n pes&%it at5t !e p-&-tos0 ni&i pentr% &ea mai b%n- p%*&- &are a $ost a!%s- )reo!at- !in ,-ri'e )e&>i. @a&- ar a)ea b'an-0 pre&%m &astorii0 sa% !a&- a* p%tea s- 'e t-b-&es& pie'ea0 &a 'a o &-prioar-0 poate &- ar $i ne&esar s-.i prin7i &% mii'e (n p'as-. @ar !a&- @%mne7e% i.a $-&%t pentr% >ran- *i a&esta este sin+%r%' moti)0 e %n p-&at *i o risip- s- prin7i mai m%'t !e&5t po,i sm-n5n&i. M A*a &re! *i e%. M-&ar o !at- s%ntem !e a&or!0 b-tr5ne )5n-tor. Fi mi.a* !ori !in toat- inima s- ne p%nem (n 'o&%' *eri$%'%i. O p'as- !e !o%- ori mai mi&- !e&5t a&easta ar prin!e !intr.o !at- !est%' pe*te &5t sm-n5n&e tot sat%' (ntr.o s-pt-m5n-. Ciorap.!e.Pie'e n% a $ost !e a&or! &% s%+estia 6%!e&-tor%'%i. ?n timp &e r-sp%n!ea0 s&%t%r- !in &ap &% (n!oia'-L M N%0 n% +5n!im 'a $e'0 !omn%'e 6%!e&-tor0 pentr% &- a't$e' n.ai trans$orma ni*te 'o&%ri b%ne !e )5n-toare (n i7'a7%ri m'-*tinoase. Pes&%ie*ti *i )5ne7i !%p- 'e+e. @ar pentr% mine0 &arnea e mai !%'&e &5n! anima'%' mai are o *ans- !e )ia,-. @in &a%7a a&easta0 $o'oses& (ntot!ea%na %n sin+%r +'on,0 &>iar *i &5n! )5ne7 o )e)eri,- sa% o pas-re. ?n p'%s0 e&onomises& +'oan,e'e. Pentr% &-0 !a&- *tii s- tra+i0 e !e a6%ns %n sin+%r +'on,0 !ar n% *i (n &a7%' anima'e'or mai mari.

218

Feri$%' a as&%'tat $oarte in!i+nat p-reri'e '%i NattN. A (n&>eiat e' (ns%*i sortarea pe*ti'or0 !%&5n! &% m5ini'e %n p-str-) $oarte mare *i p%n5n!%.' pe r5n!0 (n patr% +r-me7i !i$erite0 !%p- &%m (' (n!emna% i!ei'e '%i s&>imb-toare !espre !reptate *i apoi *i.a )-rsat tot )enin%'L M O a!%nare min%nat-0 (ntr.a!e)-rS J%!e&-tor%' =emp'e0 mo*ier *i proprietar a' %n%i ora* (ntre+0 &% Nat>anie' 4%mppo0 %n )a+abon! $-r'e+e *i %&i+a* !e &-prioare pro$esionist0 )or s- pre7er)e7e )5nat%' !in ,ar-. @ar0 @%2e0 e% &5n! pes&%ies&0 pes&%ies& *i +ata. S- mer+em (n 'ar+0 b-ie,i0 pentr% (n&- %n n-)o!. Iar !e !iminea,- o s- trimitem !%p- &-r%,e *i &-r%&ioare &a s- &-r-m &apt%ra. Marma!%2e p-rea s- $i (n,e'es &- ar $i in%ti' s- se op%n- )oin,ei *eri$%'%i *i merse !e 'a $o& 'a 'o&%' %n!e se a$'a bar&a )5n-tori'or0 %n!e E!/ar!s *i &e'e !o%- tinere (' pre&e!aser-. @omni*oare'e )eniser- ai&i !in &%rio7itate0 !ar t5n-r%' se apropiase !in a't moti). E'i7abet> &er&et- 'emne'e %*oare !e $a+ *i strat%' s%b,ire !e s&oar,- a' b-r&ii0 i.a a!mirat &onstr%&,ia abi'-0 !ar simp'- *i mir5n!%. se &- &ine)a are at5ta &%ra6 (n&5t s-.*i (n&re!in,e7e )ia,a %nei ambar&a,i%ni at5t !e $ra+i'e. =5n-r%' i.a eDp'i&at &a'it-,i'e &are o $-&ea% s- p'%teas&- *i si+%ran,a !es-)5r*it- pe &are o o$erea !a&- era &on!%s&%m treb%ie. ?i mai )orbi0 (n termeni e'o+io*i *i !espre $e'%' (n &are se prin!ea% pe*tii &% s%'i,a0 (n&5t t5n-ra (*i (n!ep-rt- temeri'e 'e+ate !e !ep'asarea &% o asemenea bar&- *i !ori s- $a&- ea (ns-*i o &-'-torie. C>iar a (n!r-7nit s-.i $a&- o prop%nere tat-'%i s-%0 $-&5n! >a7 pe seama !orin,ei sa'e *i a&%75n!%.se !e &apri&ii $eminine. M N% mai )orbi a*a0 4essS r-sp%nse 6%!e&-tor%'. =e &re!eam mai pres%s !e temeri'e st%pi!e a'e %nei $eti,e. O &anoe este bar&a &ea mai si+%r- pentr% &ei (n!em5nati&i *i &% ner)ii tari. Am tra)ersat Onei!a (n partea sa &ea mai 'at- (ntr.o &anoe mai mi&- !e&5t a&easta. M Iar e% am tra)ersat Ontario0 (' (ntrer%pse Ciorap.!e.Pie'e. Fi mai a)eam *i $emei (n bar&-. @ar $emei'e !e'a/are s%nt obi*n%ite s)5s'eas&- *i s%nt $o'ositoare (ntr.o bar&- !e $e'%' a&esta. @a&!omni*oara ar )rea s- )a!- &%m (*i prin!e %n b-tr5n p-str-)%' pentr% mi&%' !e6%n0 e in)itat- s- ia 'o& (n bar&-. Fi Jo>n )a sp%ne 'a $e'0 mai a'es &- e' a &onstr%it bar&a0 pe &are am 'ansat.o !oar ieri. @ar n% minteresea7- prea tare nimi&%ri pre&%m &on$e&,ionarea !e m-t%ri0 sa% !e &o*%ri0 sa% a'te ne+o,%ri in!iene. NattN o in)it- ast$e' pe E'i7abet> &% %n%' !intre r5sete'e sa'e &ara&teristi&e0 !5n! !in &ap &% b%n-tate. Mo>e+an se apropie !e ea &% +ra,ia nati)- a %n%i in!ian *i (i '%- m5na mi&- *i a'b- (n pa'ma '%i nea+r-0 ri!at-0 7i&5n!L

819

M Eino0 nepoat- a '%i MiB%on *i Jo>n se )a b%&%ra. Ai (n&re!ere (n in!ian0 &ap%' s-% este b-tr5n0 !e*i m5na '%i e trem%r-toare. Ea mer+e *i =5n-r%' E%'t%r *i )a a)ea +ri6- &a $ii&a '%i s- n% $ie r-nit-. M @omn%'e E!/ar!s0 prieten%' )ostr% Mo>e+an a $-&%t o promisi%ne (n 'o&%' !%mnea)oastr-0 sp%se E'i7abet>0 ro*in! %*or. Ee,i ,ine a&east- promisi%neO M C% propria mea )ia,-0 !a&- este ne&esar0 !omni*oar- =emp'eS stri+- t5n-r%' &% $er)oare. Pri)e'i*tea este min%nat- *i n% treb%ie s- )teme,i0 pentr% &- n% e ni&i %n peri&o'. Ori&%m0 o s- )- (nso,es& pe !%mnea)oastr- *i pe !omni*oara Krant pentr% a sa')a aparen,e'e. M Fi e%S eD&'am- Ao%isa. N%0 e% n% )oi mer+e0 !omn%'e E!/ar!s. Fi &re! &- ni&i !%mnea)oastr- n.ar treb%i s- )- %r&a,i (n bar&a a&eea mi&%,-. M @ar o )oi $a&e0 pentr% &- n% m- mai tem0 sp%se E'i7abet>0 %r&5n!%.se (n bar&-. Fi a*e75n!%.se a&o'o %n!e a (n!r%mat.o in!ian%'. @omn%'e E!/ar!s0 !%mnea)oastr- p%te,i r-m5ne0 pentr% &- mi se pare &- trei persoane par0 (ntr.a!e)-r0 s- $ie prea m%'te pentr% &oa6a asta !e o%. M O s- mai ,in- *i o a patra persoan-0 stri+- t5n-r%'0 s-rin! a'-t%ri !e ea &% at5ta $or,- (n&5t materia'%' s%b,ire a' b-r&ii se 7+%!%i p%terni&. Ierta,i.m-0 !omni*oar- =emp'e0 &- n% 'e permit a&estor Caroni )%'nerabi'i s- )- p'imbe pe r-&oarea 'a&%'%i ne(nso,it- !e spiri!%*%' !%mnea)oastr-. M Este %n !%> r-% sa% b%nO (ntreb- E'i7abet>. M Este b%n pentr% !%mnea)oastr-. M Fi a' me%0 a!-%+- t5n-ra0 &% %n aer &are &ombina (n mo! &i%!at !%*m-nia *i satis$a&,ia. @ar !e (n!at- &e bar&a se p%se (n mi*&are0 a% $ost absorbi,i !e a'te '%&r%ri0 &eea &e i.a permis t5n-r%'%i s- s&>imbe s%bie&t%'. A%i E'i7abet> i se p-rea &- a'%ne&a% !e.a '%n+%' apei &a prin min%ne0 pentr% &- Mo>e+an &on!%&ea bar&a &% m%'t- %*%rin,- *i +ra,ie. Ciorap. !e.Pie'e in!i&a (n &e !ire&,ie !ore*te s- mear+- printr.%n +est !is&ret &% s%'i,a. =o,i p-stra% o 'ini*te a!5n&-0 pentr% &- a&east- pre&a%,ie era ne&esar- pentr% s%&&es%' pes&%it%'%i. ?n a&e' p%n&t a' 'a&%'%i era% m%'te ban&%ri !e pe*ti0 spre !eosebire !e &e'e'a'te p-r,i0 %n!e m%n,ii se ri!i&a% !eas%pra p'a6ei0 $orm5n! ni*te pr-p-stii aproape perpen!i&%'are. A&o'o0 )ase'e &e'e mai mari s.ar $i p%t%t opri0 (ntre pini0 (n timp &e ai&i0 st%$i*%' &are &re*tea (*i ri!i&a )5r$%ri'e !eas%pra 'a&%'%i0 )-'%rin! %*or apa pe m-s%r- &e &apete'e 'or se (n!oia% (n b-taia )5nt%'%i. Se p%tea% prin!e

220

bibani sa% ar%n&a p'asa &% s%&&es n%mai a&o'o %n!e 'a&%' a)ea o mi&a!5n&ime. E'i7abet> )-7% mii !e pe*ti (not5n! (n ban&%ri !e.a '%n+%' ape'or s%per$i&ia'e *i &a'!e a'e ,-rm%'%i0 pentr% &- '%mina p5'p5it- a tor,ei s&otea 'a i)ea'- se&rete'e 'a&%'%i0 'a $e' !e &'ar. Ca *i &%m apa 'impe!e a '%i Otse+o n% ar $i $ost !e&5t o a't- atmos$er-. ?n $ie&are moment0 ea se a*tepta s- )a!- s%'i,a amenin,-toare a '%i Ciorap.!e.Pie'e (n$i+5n!%.se (n (not-toare'e (mb%'7ite &are se +r-bea% pe s%b bar&-0 pentr% &- p-rea &- ni&i o 'o)it%r- n% ar $i p%t%t !a +re* *i pentr% &-0 a*a &%m sp%sese tat-' ei0 pra!a pe &are ar $i prins.o era !emn- !e ori&e epi&%rian. @ar NattN a)ea ni*te obi&ei%ri &i%!ate *i0 se p-rea &- a)ea *i +%st%ri &i%!ate. Stat%ra '%i (na't- *i po7i,ia !reapt- (' a6%ta% s- )a!- mai !eparte !e&5t &ei &are era% a*e7a,i pe $%n!%' b-r&ii. Pre&a%t0 (*i (ntor&ea &ap%' (n toate p-r,i'e0 (n!oin!%.se %neori (nainte *i (n&or!5n!%.*i o&>ii &a *i &%m ar $i )r%t s- p-tr%n!- *i (n apa !e !in&o'o !e +rani,a 'or '%minoas-. ?n &e'e !in %rm-0 &-%t-ri'e '%i ner)oase a% $ost (n&%n%nate !e s%&&es *i ar-t5n! &% s%'i,a spre 'ar+%' 'a&%'%i0 sp%se pe %n ton pr%!entL M Hai s- p'e&-m !in partea &% bibani0 Jo>n. E-! a&o'o %n pe*te &are a ie*it !in ban&. N% +-se*ti prea !es %n pe*te &a a&esta (n ape mi&i0 %n!e po,i s-.' str-p%n+i &% %n!i,a. Mo>e+an (i $-&% %n semn &% m5na &- era !e a&or! *i (n &5te)a momente bar&a era (n a$ara ban&%'%i !e bibani0 (ntr.o ap- !e aproape !o%-7e&i !e pi&ioare. A% mai str-b-t%t &5te)a no!%ri marine *i0 &5n! tor,a a '%minat0 E'i7abet> a )-7%t %n pe*te neobi*n%it !e mare p'%tin! !eas%pra &5tor)a b%&-,i !e b%t%&i *i be,e. @e 'a !istan,-0 (not-toarea !e. abia se p%tea !istin+e !%p- mi*&area %*oar-0 aproape imper&eptibi'-0 a aripioare'or *i &o7ii. P-rea &- mo*tenitoarea p-m5nt%ri'or *i st-p5n%' a&estor ape era% 'a $e' !e &%rio*i 'a )e!erea %n%i se&ret a' 'a&%'%i0 pentr% &- p-str-)%' ameri&an *i.a ar-tat ime!iat interes%' ri!i&5n! &ap%' *i &orp%' &5te)a +ra!e !eas%pra 'iniei ori7onta'e *i apoi 'e.a '-sat iar-*i (n po7i,ie ori7onta'-. M SsstS SsstS $-&% NattN pe %n ton s&-7%t0 &5n! a%7i s%net%' pe &are (' s&oase bar&a at%n&i &5n! E'i7abet> se (n&'in- &%rioas- peste mar+ine. E %n anima' sperios *i e prea !eparte &a s-.' nimeres& &% s%'i,a. Ostia mea n% are !e&5t paispre7e&e pi&ioare0 iar pra!a e 'a optspre7e&e pi&ioare s%b ap-. @ar o s- (n&er&0 pentr% &- are )reo &in&i 2i'o+rame. ?n timp &e )orbea0 Ciorap.!e.Pie'e (*i &%mp-nea *i (n!repta arma. E'i7abet> )-7% )5r$%' '%&ios *i a'b a' s%'i,ei intr5n! (n ap-0 a&o'o %n!e re$ra&,ia ar-ta &- este 'a mai m%'te +ra!e !e !ire&,ia (n &are se !ep'asa% pe*tii. Fi ea a &re7%t &- *i )i&tima %rm-rit- '.a obser)at0 pentr% &-

881

pe*te'e p-rea s- !ea mai repe!e !in &oa!- *i aripioare0 $-r- a se mi*&a tot%*i !in 'o&. ?n moment%' %rm-tor0 NattN se (n!oi !eas%pra apei0 iar m5ner%' ostiei !isp-r% (n ap-. Se )e!ea &'ar %rma '%n+- *i (nt%ne&at'-sat- !e arm- (n a'%ne&area ei rapi!-0 pre&%m *i )o'b%ra s%b,ire &are (i (nsemna tre&erea. @ar n%mai &5n! m5ner%' s-ri (napoi (n aer0 &a %rmare a propriei rea&,ii *i st-p5n%' s-% '.a prins &% m5na0 iar )5r$%' s%'i,ei a ie*it *i e' 'a )e!ere0 E'i7abet> se &on)inse &- a&,i%nea a)%sese s%&&es. O,e'%' as&%,it ,inea $iDat %n pe*te $oarte mare0 pe &are '.a% s&%t%rat repe!e !in ostie pe $%n!%' b-r&ii. M E !e a6%ns0 Jo>n0 sp%se NattN0 ri!i&5n!%.*i pra!a &% %n%' !intre !e+ete *i ri!i&5n!%.' (n !rept%' tor,ei. N% )oi mai 'o)i (n seara a&easta. In!ian%' (*i $'%t%r- iar-*i m5na *i r-sp%nse simp'% *i s&%rt0 !ar &% ener+ieL M 4ineS E'i7abet> s.a tre7it !in transa (n &are o in!%sese a&east- s&en- *i $apt%' &- pri)ise at5t !e intens spre $%n!%' 'a&%'%i0 'a a%7%' )o&ii p%terni&e a '%i 4en6amin *i a' 7+omot%'%i !e )5s'-0 pentr% &- bar&a mai +rea a &e'or &are pes&%iser- &% n-)o!%' se apropia !e 'o&%' (n &are era &anoe'e0 tr-+5n! (n %rma sa $a'!%ri'e p'asei. M Opre*te.teS Opre*te.te0 !omn%'e 4%mppoS E5r$%' '%&ios a' ostiei sperie pe*tii0 &are )-! p'asa *i o&o'es& 7+omote'e. Cn pe*te *tie 'a $e' !e m%'te &a %n &a' sa% poate &>iar mai m%'te0 a)5n! (n )e!ere &- e &res&%t (n ap-. Opre*te.te0 !omn%'e 4%mmpo *i '-sa,i !est%' 'o& !e sta,ionare pentr% n-)o!. Mo>e+an a &on!%s mi&a ambar&a,i%ne (ntr.%n 'o& !e %n!e p%tea% obser)a mi*&-ri'e pes&ari'or0 $-r- a.i (ntrer%pe !in treaba 'or0 apoi o '-ss- p'%teas&- (n 'ini*te pe ap-0 p-r5n! %n )as ima+inar &are p'%tea (n aer. Se pare &- &ei !in bar&- era% $oarte prost !isp%*i0 pentr% &- 4en6amin !-!ea or!ine $oarte !es0 !ar pe %n ton &are tr-!a o mare nem%',%mire. M =ra+e )5s'a !e 'a babor!0 !omn%'e WirbNS stri+- b-tr5n%' mate'ot. =ra+e )5s'a !e 'a babor! mai tare. Ni&i &e' mai b-tr5n amira' a' $'otei en+'e7e n.ar p%tea s- ar%n&e bine p'asa asta ai&i0 &% %n sia6 &a !e pe %rma %n%i tirb%*on. =ra+e,i )5s'a !e 'a tribor!0 b-ie,i0 tra+e,i )5s'a &5t mai tare. P%ne,i toat- )oin,a. M As&%'ta,i0 !omn%'e P%mp0 sp%se WirbN0 (n&et5n! s- mai )5s'eas&*i )orbin! $oarte aprins. Mie (mi p'a&e 'imba6%' &i)i' *i %n &omportament !e&ent0 a*a &%m treb%ie s- eDiste (ntre !oi b-rba,i. @a&)rei s- ne !%&em (ntr.o parte0 sp%ne a*a *i o s- ne !%&em (n partea aia0 &a s- (n,e'e+em to,i. @ar e% n% s%nt obi*n%it s- mi se or!one &a %nei )a&i

222

proaste. M Cine e )a&- proast-O repet- 4en6amin $ioros0 (ntor&5n!%.*i $a,a amenin,-toare (n '%mina tor,ei !in &anoe *i ar-t5n!%.*i !e7+%starea &% $ie&are !intre tr-s-t%ri'e sa'e. @a&- )rei s- )ii (n %rm- *i s- (n)5rti bar&a (n &er&0 n.ai !e&5t s- )ii *i a' naibii s- $ii t% !a&- n.o s.o &5rm%ie*ti bine a*a. N% treb%ie !e&5t s- mai ri!i&-m n-)o!%' 'a prora *i o s- termin-m &% tot. Fa&e,i 'o&S Fi mer+e,i (nainte &5,i)a st5n6eni *i0 !a&- mai ies (n 'ar+ &% )re%n marinar &-'-re, &a tine0 s-.mi sp%i mie !obito&%' )as%'%i. Asta.i tot. Poate &- (n&%ra6at !e +5n!%' &- )a termina mai repe!e m%n&a0 t-ietor%' !e 'emne ap%&- !in no% )5s'a *i $iin! eDtrem !e ner)os0 trase &% at5ta $or,-0 (n&5t at5t p'asa0 &5t *i 4en6amin a% &-7%t (n ap-. 4en6amin st-tea pe mi&a p'at$orm- &are ,inea n-)o!%'0 'a p%pa ambar&a,i%nii *i r-s%&irea )io'ent- a )5s'ei s%b a&,i%nea t-ietor%'%i !e 'emne0 '.a !e7e&>i'ibrat &omp'et. Po7i,ia '%minii $-&ea &a obie&te'e !in bar&- s- $ie %*or !e !istins !in &anoe *i !e pe ma'. Aa &-!erea +reoaie a ma6or!om%'%i (n ap-0 to,i o&>ii s.a% (ntors &-tre e'0 pri)in! 7baterea '%i !e moment. Cn a&&es 7+omotos !e b%&%rie a i7b%&nit !eo!at-0 &a %n &or !e r5sete0 'a &are p'-m5nii '%i WirbN &ontrib%ia% n%mai (n mi&- parte. M%n,ii !e est a% r-s%nat !e e&o%ri'e a&estor s%nete0 p5n- a% m%rit (n !ep-rtare0 p-r5n! &a o )ese'ie bat6o&oritoare a st5n&i'or *i p-!%ri'or. A*a &%m se a*tepta%0 &orp%' ma6or!om%'%i a !isp-r%t (n&et. @ar &5n! )a'%ri'e mi&i0 pe &are &-!erea '%i 'e st5rnise0 s.a% &a'mat0 iar apa s.a (n&>is !eas%pra &ap%'%i s-%0 'ini*tit- *i net%'b%rat-0 spe&tatorii a% $ost &%prin*i !e %n &% tot%' a't sentiment. M C5t !e !eparte ai a6%ns0 4en6aminO stri+- Ri&>ar! !e 'a ma'. M @ra&%T -sta prost >abar n.are s- (noate0 eD&'am- WirbN0 ri!i&5n!%. se *i ar%n&5n!%.*i >aine'e !e pe e'. M E5s'e*te0 Mo>e+an0 stri+- t5n-r%' E!/ar!s0 o s- )e!em %n!e este '%min- *i o s- m- s&%$%n! !%p- e'. M O0 sa')a,i.'S Pentr% n%me'e '%i @%mne7e%0 sa')a,i.'S eD&'amE'i7abet>0 ap'e&5n!%.*i speriat- &ap%' pe mar+inea b-r&ii (n &are se a$'a. Aa o mi*&are p%terni&- *i pri&ep%t- a )5s'ei '%i Mo>e+an0 bar&a 'or s. a prop%'sat !ire&t (n 'o&%' %n!e ma6or!om%' &-7%se. Ciorap.!e.Pie'e an%n,-0 printr.%n stri+-t p%terni&0 &- )-7%se &orp%'. M Stabi'i7ea7- bar&a (n timp &e e% m- s&%$%n!0 stri+- t5n-r%' E!/ar!s. M C*or0 b-iete0 %*orS sp%se NattN. Pot s-.' str-p%n+ &% ostia *i.' ri!i& !e !o%- ori mai repe!e0 $-r- s- se mai p%n- a't&ine)a (n peri&o'.

889

Corp%' '%i 4en6amin era &am 'a 6%m-tatea !istan,ei !e $%n!%' 'a&%'%i0 ap%&5n!%.se &% am5n!o%- m5ini'e !e ni*te trestii r%pte. E-75n! &orp%' %n%i a't om (ntins ast$e' s%b o per!ea imens- !e ap-0 E'i7abet> sim,i &%m (i (n+>ea,- inima. P-rea &- se mi*&- (n on!%'area )a'%ri'or &are tre&ea%0 &% m5ini'e *i $a,a !e6a &o'orate !e n%an,e'e mor,ii0 a*a &%m p-rea% e'e (n '%mina a&eea. ?n a&e'a*i moment0 )-7% &%m )5r$%ri'e '%&ioase a' ostiei se apropia% !e &ap%' s%$erin!%'%i *i s.a% (mp'etit repe!e *i &% pre&i7ie0 (n p-r%' !e &ap *i (n pe'erina pe &are o p%rta. A ri!i&at &orp%' (n&et0 iar &>ip%' i s.a (ntors (n s%s0 spre '%min- *i (n timp &e se apropia !e s%pra$a,a apei0 p-rea pa'i! *i sinistr%. ?n moment%' (n &are n-ri'e '%i 4en6amin a% a)%t %n prim &onta&t &% atmos$era0 e'e a% inspirat at5t !e a!5n&0 &5t sm%',%meas&- *i %n !e'$in. ?n min%t%' (n &are NattN '.a ,in%t pe ma6or!om s%spen!at0 &% &ap%' !eas%pra apei0 o&>ii a&est%ia s.a% !es&>is *i a% pri)it (n 6%r%' '%i0 !e par&- ar $i &re7%t &- a a6%ns (ntr.o ,ar- no%- *i neeDp'orat-. C%m to,i &ei pre7en,i pe 'a& (n a&e'e momente a&,iona% *i )orbea% (mpre%n-0 !es$-*%rarea propri%.7is- a a&estor (nt5mp'-ri a !%rat mai p%,in !e&5t re'atarea 'or. N% a !%rat !e&5t %n min%t p5n- ei a% a!%s bar&a 'a &ap-t%' ostiei0 '.a% ri!i&at pe 4en6amin (n bar&- *i s.a% (ntors pe ma'. Ri&>ar!0 &are s.a repe7it ner)os (n ap- pentr% a.*i (nt5mpina asistent%' $a)orit0 '.a a6%tat pe WirbN *i (mpre%n- '.a% !%s pe ma6or!om%' inert p5n- pe ,-rm *i '.a% a*e7at (n $a,a $o&%'%i. Feri$%' a or!onat ime!iat '%area %nor m-s%ri0 &e'e mai per$ormante pe at%n&i0 pentr% res%s&itarea %n%i (ne&at. M 4i''N0 $%+i (n sat *i a!% b%toi%' -'a mare !e rom0 &are e (n $a,a %*ii0 stri+- e'0 (n &are $a& e% o,et. Fi )ino repe!e0 b-ieteS N% sta s- ar%n&i o,et%'S Opre*te.te 'a !omn%' AeQ%oi *i &%mp-r- o >5rtie !e ,i+-ri *i *ase pipe. Cere.i *i Remar2ab'ei ni*te sare *i %na !intre ro&>ii'e ei !e $'ane'. Roa+-.' pe !o&tor%' =o!! s- trimit- bist%ri%' *i s- )in- *i e'. A> *i0 @%2e0 &e 7i&i0 !a&- i.am !a rom %n%i om p'in !e ap-0 &re7i &- s.ar stran+%'aO A6%t-.m- s-.i !es&>i! m5na0 &a s-.' bat %*or &% pa'ma. ?n tot a&est timp0 4en6amin era a*e7at &% m%*&>ii (n&or!a,i0 &% +%ra (n&>is- *i ,in5n! (n&- (n p%mnii (n&'e*ta,i trestia pe &are o r%psese (n a&e' moment &on$%7 *i pentr% &- 'e ,in%se at5t !e str5ns0 &a %n a!e)-rat om a' m-rii (i (mpie!i&aser- &orp%' s- se ri!i&e !in no% 'a s%pra$a,-. =ot%*i0 ,inea o&>ii !es&>i*i *i pri)ea &a %n neb%n spre +r%p%' !in 6%r%' $o&%'%i0 (n timp &e p'-m5nii '%i s&otea% ni*te s%nete &a $oa'e'e %n%i $ierar0 !e par&- !orea% s- &ompense7e pentr% moment%' !e ina&,i%ne 'a &are

224

$%seser- &on!amna,i. ?*i ,inea b%7e'e str5nse0 &% >ot-r5rea &ea mai (n!5r6it-0 iar aer%' $iin! ob'i+at s- trea&- prin n-ri0 se poate sp%ne &- mai !e+rab- s$or-ia !e&5t respira. A*a &- n%mai +ri6a eD&esi)- a *eri$%'%i p%tea s-.i 6%sti$i&e or!ine'e pre&ipitate. Marma!%2e (i !%se sti&'a 'a +%r- *i ea (*i $-&% e$e&t%' &a prin min%ne. @es&>ise +%ra instin&ti)0 !-!% !r%m%' trestiei *i ap%&- sti&'a &% am5n!o%- m5ini'e. @%p- pri)irea a&eea pier!%t- *i.a ri!i&at a&%m o&>ii &-tre &er%ri *i p-r% s- se piar!-0 pentr% %n moment0 (ntr.o sen7a,ie no%-. @in ne$eri&ire pentr% s'-bi&i%nea '%i0 !%p- %na !intre a&este (n+>i,it%ri a sim,it a&eea*i ne)oie !e aer0 &a *i !%p- s&%$%n!are. A*a &-0 (n &e'e !in %rm-0 )eni *i moment%' (n &are a $ost ne)oit s- !ea !r%m%' sti&'ei. M 4en6amin0 stri+- *eri$%'. M- %ime*tiS S- te por,i at5t !e proste*te0 &>iar t%0 &are ai at5ta eDperien,- 'a (notS A!ineaori erai pe 6%m-tate p'in &% ap-0 iar a&%m e*tiR M P'in !e +ro+S (' (ntrer%pse ma6or!om%'0 a'e &-r%i tr-s-t%ri re)enea% &% o $'eDibi'itate %imitoare0 'a $orma 'or obi*n%it-. @ar0 )e!e,i0 !omn%'e0 mi.am ,in%t trapa '-sat- *i n% mi.a intrat !e&5t p%,in- ap- (n b%toi%' &% ap- !e b-%t. A%7i0 !omn%'e WirbNS Am %rmat apa s-rat- &ea mai mare parte !in )ia,a mea *i am na)i+at p%,in *i pe ap- !%'&e. @ar pot s- sp%n &e)a *i (n $a)oarea ta *i an%me &- e*ti &e' mai &i%!at in!i)i! &are a stat )reo!at- pe ban&a !e 'op-tar a %nei b-r&i. @a&- te p'a&e &ine)a &a to)ar-* !e p%nte0 n.a% !e&5t s- na)i+>e7e &% tine s-n-to*i. @ar s- m- ia naiba !a&- e% o s- mai ies (n 'ar+ (n &ompania ta. @e &eO P-i (,i p'a&e s- te s&%$%n7i 'a $e' !e m%'t &a pe*ti'or. S- n%.i ar%n&i t% m-&ar %n &ap-t !e $r5n+>ie %n%i &re*tin '-sat (n )oia )a'%ri'or *i &are n.are ni&i m-&ar %n &o'a& !e sa')are. NattN 4%mppo0 arat-.ne p%mn%' t-%. Cnii sp%n &- e*ti in!ian *i &- iei s&a'p%ri'e0 !ar m.ai sa')at *i po,i s- mso&oti prieten. @e*i ar $i $ost mai bine s- 'a*i (n 6os o $r5n+>ie sa% o par5m- %*oar- mai 6os !e &orp%' me%0 !e&5t s- ap%&i %n mate'ot b-tr5n !e s$oara !in &apS @ar &re! &- t% e*ti obi*n%it s- ap%&i '%mea !e p-r *i0 !in moment &e mi.ai $-&%t bine0 n% r-%0 'a %rma %rmei e a&e'a*i '%&r%. Marma!%2e n% a mai permis &a ma6or!om%' s- primeas&- %n r-sp%ns0 pentr% &- '%- as%pra '%i (n!ep'inirea '%&r%ri'or importante (n a&east- sit%a,ie. C% o !emnitate *i !is&re,ie &are (' re!%se 'a t-&ere ime!iat pe )-r%' s-%0 a >ot-r5t &a 4en6amin s- $ie trimis (n sat pe %s&at0 iar p'asa a $ost a!%s- 'a ma' (ntr.%n mo! &are $-&% &a pe*tii s- s&ape m-&ar !e !ata a&easta !e o&>i%ri'e sa'e $-r- a se teme !e &onse&in,e. A% (mp-r,it &apt%ra (n mo!%' obi*n%it0 p%n5n! pe %n%' !in +r%p &% &%,it%' s-% '5n+- pe*ti0 s- n%meas&- proprietar%' $ie&-rei +r-me7i. 4i'' WirbN *i.a '%n+it &orp%' masi) pe iarba !e '5n+- $o&0 &a pa7ni& a'

885

n-)o!%'%i *i pe*te'%i p5n- !iminea,-. Iar rest%' +r%p%'%i s.a (mbar&at *i s.a re(ntors (n sat. C>iar (n moment%' (n &are a% 7-rit $o&%' pentr% %'tima !at-0 a% obser)at &%m t-ietor%' !e 'emne (*i $ri+ea &ina pe +r-tar0 iar &5n! bar&a s.a apropiat !e ma'0 tor,a !in &anoea '%i Mo>e+an str-'%&ea !in no% (n be7na m%n,i'or !in est. P5'p5irea ei a (n&etat br%s& *i (n aer s.a% (mpr-*tiat s&5ntei. Apoi tot%' a $ost a&operit !e (nt%neri&0 %ni&%' !e&or pe &are noaptea0 p-!%rea *i m%n,ii (mpre%n- p%tea% s-.' &ree7e. E'i7abet> se +5n!ea &5n! 'a t5n-r0 &are ,inea !eas%pra ei *i a Ao%isei o m%',ime !e *a'%ri0 &5n! 'a )5n-tor *i '%pt-tor%' in!ian *i sim,i !eo!ato &%rio7itate aprins- !e a )i7ita &abana (n &are oameni &% temperamente *i obi&ei%ri at5t !e !i$erite era% atra*i (mpre%n- &a !e %n imp%'s &om%n. Capitolul XXV. +Inceteaz ,or'a despre dealuri %i ,"lcele# Nimeni n/ascult la %otiile tale de copil# Mo%nege drag6 &le tale urechi sunt g"dilate e po,estirea pe care o ,ei spune(1 @%o. ?n !iminea,a %rm-toare0 !omn%' Josnes s.a tre7it 'a r-s-rit%' soare'%i *i a or!onat &a to,i &aii '%i *i ai '%i Marma!%2e s- $ie (n*e%a,i. Apoi a mers (n apartament%' 6%!e&-tor%'%i &% o eDpresie !e %r+en,- (ntip-rit- pe &>ip. C*a n% era (n&%iat- *i Ri&>ar! a intrat &% a&eea*i 'ibertate &are (i era &ara&teristi&- mai a'es '%i0 !ar *i re'a,iei pe &are o a)ea &% )-r%' s-%. M Pe &ai0 @%2eS stri+- e'. S- *tii &- e &e)a 'e+at !e a'%7ii'e !e a7i noapte. @a)i! sp%nea (n psa'miR n%0 era So'omon0 !ar a% $ost &% to,ii (n $ami'ie. So'omon a sp%s &- eDist- %n moment pentr% toate. @ar0 !%pp-rerea mea %mi'-0 n% e bine s- !is&%,i s%bie&te at5t !e importante (ntr. %n +r%p !e pes&%it. A>S Ce naiba te !oare0 Marma!%2eO N% te sim,i bineO Aas-.m- s-.,i ia% p%'s%'. Ftii &- b%ni&%' me%R M Corp%' me% n% are nimi&0 Ri&>ar!0 (' (ntrer%pse 6%!e&-tor%'0 respin+5n!%.' pe )-r%' s-%0 &are se pre+-tea s- (n!ep'ineas&- $%n&,ii'e &are (i apar,inea% !e !rept !o&tor%'%i =o!!. @ar m- &am !oare inima. Am primit ni*te s&risori asear-0 &5n! ne.am (ntors !e 'a pes&%it. A&easta era %na !intre e'e.

226

Feri$%' a '%at s&risoarea0 $-r- s- ar%n&e )reo pri)ire as%pra &on,in%t%'%i s-%0 pentr% &- &er&eta &% %imire (n$-,i*area &e'%i'a't. @e 'a $a,a )-r%'%i s-%0 pri)irea (i &-7% apoi as%pra mesei0 a&operit- !e s&risori0 pa&>ete *i 7iare0 apoi as%pra &amerei *i a t%t%ror obie&te'or pe &are 'e &on,inea. Pe pat r-m-sese %rma %n%i &orp !e om0 !ar &%)ert%ri'e era% (ntinse *i p-rea% s- in!i&e &- 'o&atar%' a&e'ei &amere petre&%se o noapte a'b-. A%m5n-ri'e arseser- p5n- 'a s$e*ni& *i se stinseser- !in &a%7a &erii &are &%rsese peste $'a&-r-. Marma!%2e tr-sese per!e'e'e *i !es&>isese *i ob'oane'e *i to&%ri'e $erestre'or0 pentr% a '-sa aer%' &a'! a' %nei !imine,i !e prim-)ar- s- intre. @ar p-rea &% tot%' !i$erit !e (n$-,i*area '%i &a'm-0 mas&%'in- *i )ese'- pe &are o a)ea !e obi&eiL pie'ea (i era pa'i!-0 b%7a trem%r-toare *i o&>ii (n$%n!a,i0 iar *eri$%' se mira !in &e (n &e mai tare &er&et5n!%.'. ?n &e'e !in %rm-0 Ri&>ar! a +-sit r-+a7%' !e a ar%n&a o&>ii as%pra s&risorii mototo'ite (n m5n- *i ne!es&>ise (n&-. M O s&risoare eDpe!iat- pe &a'e marin-S eD&'am- e'. A> *i e !in An+'ia. @%2e0 &re! &- a!%&e )e*ti importante0 (n mo! si+%r. M Cite*te.o0 sp%se Marma!%2e0 p'imb5n!%.se prin &amer- $oarte a+itat. Ri&>ar!0 &are a)ea obi&ei%' !e a +5n!i &% +'as tare0 n% a p%t%t s&iteas&- s&risoarea $-r- s- rosteas&- %ne'e p-r,i &% +'as tare. E- )om !e7)-'%i *i !%mnea)oastr- p-r,i'e !in episto'a &are a% $ost ast$e' !i)%'+ate0 (nso,in!%.'e !e remar&i'e *eri$%'%i. M I18 $ebr%arie 17990 Aon!ra.J Ce !r%m a' !ra&%'%i !e '%n+ a mai $-&%tS @ar )5nt%' a b-t%t spre nor!.)est *ase s-pt-m5ni0 p5n- a&%m )reo !o%- s-pt-m5ni. I@omn%'e0 s&risori'e !%mnea)oastr- !in 1< a%+%st0 89 septembrie *i 1 !e&embrie a% $ost primite 'a timp0 iar pentr% prima !intre e'e s.a trimis %n r-sp%ns prin interme!i%' na)ei po*ta'e. @e 'a primirea %'timei s&risoriJ *i %rm-tor%' pasa6 n% a $ost inte'i+ibi' pentr% &- *eri$%' '.a m%rm%rat (n&et. IRe+ret s- )- in$orme7 &-RJ e !est%' !e +ra)0 (n mo! si+%r0 I!ar a)em (n&re!ere &- o Pro)i!en,- pioas- )a &onsi!era potri)it &aJ0 >m0 >m0 >m0 pare %n om &%mse&a!e0 @%2e. Cre! &- apar,ine 4iseri&ii !e stat !in An+'ia0 >m0 >m. IEas%' a p'e&at !in Fa'ma%t> pe 1 septembrie0 an%' tre&%t *iRJ Hmmm0 I!a&- a&est s%bie&t t%'b%r-tor )a !e)eni !e notorietate p%b'i&-0 at%n&i )oi '%a m-s%riRJ Hmmm0 &>iar are o inim- $oarte b%n-0 pentr% %n a)o&at. IN% )- mai pot &om%ni&a nimi& (n a&est momentJ0 >mmm. ICon)en,ia na,iona'-J >mmm0 Ine$eri&it%' !e Ao%isJ0 >mmm0 IeDemp'%' pre*e!inte'%i !%mnea)oastr-0 3as>in+tonJ. E %n om $oarte ra,iona'0 !in &5te (mi !a% seama0 n% &a !emo&ra,ii )o*tri neb%ni. Hmmm0 IMarina noastr&%ra6oas-J0 >mmm0 I&on!%s- !e bra)%' nostr% monar>J. A>0 re+e'e

887

Keor+e e %n om $oarte b%n0 !ar are &onsi'ieri pro*ti. Hmmm0 IE- asi+%r !e a!5n&%' me% respe&tJ0 >mmm0 IAn!re/ Hoit.J An!re/ Hoit a&esta e %n om $oarte ra,iona' *i sensibi'0 !ar e mesa+er%' %nor )e*ti proaste. Ce o s- $a&i (n &ontin%are0 )ere Marma!%2eO M Ce a* p%tea $a&e0 Ri&>ar!0 !e&5t s- am (n&re!ere (n tre&erea timp%'%i *i (n )oin,a Cer%ri'or. A mai )enit o s&risoare !in Conne&ti&%t0 !ar n% $a&e !e&5t s- repete in$orma,ii'e !in &ea !inainte. N% a* $a&e !e&5t s- m- &onso'e7 &% +5n!%' &- %'tima mea s&risoare a $ost primit(nainte &a )as%' s- ri!i&e an&ora0 a*a &%m (n,e'e+ !in s&risoare. M E !est%' !e r-%0 (ntr.a!e)-r. E !est%' !e +ra)0 @%2e0 a*a esteS Fi 'a !ra&%T0 mi se sp%'ber- toate p'an%ri'e !e a p%ne s$5r'e7e !e )5nt 'a &as-S F-&%sem !e6a aran6amente'e ne&esare pentr% a.,i ar-ta &e)a $oarte important. Fti% &5t !e m%'t pre,%ie*ti mine'eR M N%.mi mai sp%ne !e ni&i o min-S (' (ntrer%pse 6%!e&-tor%'. A&%m a)em o !atorie sa&r- !e (n!ep'init0 &are n% s%port- (nt5r7iere. Ast-7i treb%ie s- s&ri% toat- 7i%a ni*te s&risori0 iar t% treb%ie s- m- a6%,i0 Ri&>ar!. N% treb%ie s-.' ameste&-m pe O'i)er (n ni*te prob'eme at5t !e importante *i se&rete. M N%0 n%0 @%2e0 stri+- *eri$%' str5n+5n!%.i m5na. A&%m s%nt om%' t-%. Mame'e noastre a% $ost s%rori *i p5n- 'a %rm-0 n%mai s5n+e'e poate &imenta at5t !e bine o prietenie. Ei0 n% e ni&i o +rab-0 n% treb%ie sa6%n+em a&%m 'a mina !e ar+int. P%tem s- ne !%&em a't- !at-. Pres%p%n &- o s- a)em ne)oie !e @ir&2N Ean0 n%.i a*aO Marma!%2e i.a r-sp%ns po7iti) )-r%'%i s-%0 &are (i p%sese (ntrebarea pe o&o'ite. A&esta a aban!onat inten,ia !e a &ontin%a !is&%,ii'e 'e+ate !e &-'-toria 'a mine *i se (ntoarse (n &amera %n!e se '%a mi&%' !e6%n0 a trimis %n mesa+er &are s-.' in$orme7e pe @ir&2 )an !er S&>oo' &pre7en,a '%i era ne&esar- 'a &ona&. ?n a&ea )reme0 (n sat%' =emp'eton n% era% !e&5t !oi a)o&a,i0 !intre &are %n%' a $ost !e6a pre7entat &ititori'or no*tri (n b%$et%' !e 'a I@ra+on%' ne(n$ri&atJ0 iar &e'-'a't era !omn%' pe &are Ri&>ar! (' n%mea &% ape'ati)%' prietenes& !e @ir&20 sa% @ir&2N Ean. A)ea m%'te &a'it-,i0 printre &are o $ire $oarte mi'oas-0 era !est%' !e pri&ep%t 'a meseria pe &are o $-&ea *i0 a)5n! (n )e!ere &ir&%mstan,e'e0 era !est%' !e &instit. E' era &%nos&%t &o'oni*ti'or &a I!omn%' Ean !er S&>oo'J0 iar a'teori !%p!en%mirea $'atant-0 !e*i in&ore&t-0 !e I+erman%'J0 sa% Ia)o&at%' &institJ. N% !orim s-.i in!%&em (n eroare pe &ititorii no*tri &% pri)ire 'a &ara&ter%' persona6e'or noastre. @e a&eea sim,im ne)oia !e a pre&i7a &-

228

a!6e&ti)%' !in pore&'a !e mai s%s a !omn%'%i Ean !er S&>oo' era $o'osit &% o re$erin,- !ire&t- 'a s%bstanti). N% este ne)oie s- 'e mai sp%nem prieteni'or no*tri mai &ore&,i &- ori&e merit !e pe '%mea a&easta este &omparati). Fi !orim s- sp%nem0 o !at- pentr% tot!ea%na0 &- ori !e &5te ori este )orba !e tr-s-t%ri !e &ara&ter0 se s%b(n,e'e+e &- )rem s- sp%nem I(n a&este &ir&%mstan,eJ. =ot rest%' 7i'ei0 6%!e&-tor%' a r-mas (n&>is (n &amer- &% )-r%' *i a)o&at%' s-% *i0 &% eD&ep,ia $ii&ei sa'e0 n% a mai primit pe nimeni (n apartament%' s-%. E' n% i.a )orbit E'i7abet>ei !e&5t $oarte p%,in !espre s%p-rarea &are (' ap-sa0 pentr% &- a )-7%t &%m &>ip%' ei inte'i+ent se (nt%ne&- trist *i (*i pier!e a&ea )ese'ie optimist- pe &are o !o)e!ise p%,in (nainte. ?n a&ea 7i0 t5n-r%' E!/ar!s0 %n obser)ator atent *i mirat a' s&>imb-rii br%*te pe &are o s%$eriser- &apete'e $ami'iei0 a )-7%t o 'a&rim- br-7!5n! obra7%' E'i7abet>ei *i o&>ii in%n!a,i !e o b'5n!e,e pe &are &>ip%' s-% n% o a)%sese (ntot!ea%na. M A,i primit &%m)a )e*ti proaste0 !omni*oar- =emp'eO O (ntreb- e'0 iar )o&ea sa tr-!a %n interes &are o $-&% pe Ao%isa Krant s-.*i ri!i&e pri)irea !in '%&r%' s-% !e m5n- at5t !e repe!e0 (n&5t ea (ns-*i ro*i. @a&tat-' !%mnea)oastr-0 a*a &%m b-n%ies&0 ar a)ea ne)oie !e %n repre7entant (ntr.%n 'o& (n!ep-rtat0 mi.a* o$eri ser)i&ii'e. Fi am &re7%t &a&est '%&r% ).ar a'ina. M F-r- (n!oia'- &- am primit )e*ti proaste0 r-sp%nse E'i7abet>. Fi &re! &- tat-' me% )a $i ne)oit s- p'e&e !e a&as- pentr% o s&%rt- perioa!-0 !oar !a&- a* p%tea s-.' &on)in+ s-.i (n&re!in,e7e )-r%'%i Ri&>ar! a&e'e a$a&eri. @ar (n a&est moment *i absen,a '%i !in ,ar- ar $i nepotri)it-. =5n-r%' se opri pentr% %n moment *i0 (n timp &e (i r-sp%n!ea0 s5n+e'e i se a!%n- (n&et (n t5mp'-L M @a&- prob'ema ar $i !e a*a nat%r- (n&5t s- o pot (n!ep'ini e%R M Prob'ema este !e a*a nat%r- (n&5t n% poate $i !e7)-'%it- !e&5t %nei persoane pe &are o &%noa*tem bine0 %n%' !intre noiR M @ar $-r- (n!oia'- &- m- &%noa*te,i0 !omni*oar- =emp'eS A!-%+e' &% o &-'!%r- pe &are arareori o mani$esta0 !ar pe &are n% o p%tea &ontro'a (n %ne'e !intre momente'e sa'e !e sin&eritate. S%nt (n&- %n str-in !%p- &e am tr-it &in&i '%ni s%b a&operi*%' !%mnea)oastr-O E'i7abet> era !e asemenea o&%pat- &% '%&r%' s-% !e m5n- *i (*i (n&'in- &ap%' (ntr.o parte0 &a *i &%m *i.ar $i aran6at m%se'ina. @ar a s&%t%rat !in m5n-0 iar obra7%' i s.a &o'orat *i mai tare0 iar o&>ii s.a% %s&at !eo!at-0 p-r5n! s- n%.*i poat- mas&a interes%'. Apoi sp%seL M C5t !e bine )- &%noa*tem0 !omn%'e E!/ar!sO M C5t !e bineS repet- t5n-r%'0 %it5n!%.se !e 'a &ea &are (i )orbise 'a

889

&>ip%' b'5n! a' Ao%isei0 pe &are &iti !e asemenea o mare &%rio7itate. C5t !e bineS Am $ost 'o&atar%' !%mnea)oastr- at5ta )reme *i n% m&%noa*te,iO E'i7abet> (*i (ntoarse %*or &ap%' !in po7i,ia '%i (n&'inat- *i eDpresia ei !e t%'b%rare &are se ameste&ase &% %n interes )-!it0 se trans$orm- (n 75mbetL M 4ine(n,e'es &- )- &%noa*tem0 !omn%'eS E- n%mi,i O'i)er E!/ar!s. ?n,e'e+ &- i.a,i sp%s prietenei me'e0 !omni*oara Krant0 &s%nte,i nati)R M E'i7abet>S eD&'am- Ao%isa0 ro*in! p5n- (n )5r$%' %re&>i'or *i trem%r5n! &a )ar+a. N% a,i (n,e'es bine0 !ra+- !omni*oar- =emp'eS N.n. n% a $ost )orba !e&5t !e ni*te (mpre6%r-ri. ?n p'%s0 !e &e i.am repro*a !omn%'%i E!/ar!s &- este r%!- &% in!ieniiO ?n &e $e' s%ntem noi mai b%niO Ce' p%,in e%0 $ii&a %n%i preot s-ra& *i nestatorni&. E'i7abet> s&%t%r- !in &ap &% (n!oia'- *i &>iar (n&ep% s- r5!-0 !ar n% sp%se nimi&. N%mai (n moment%' (n &are obser)- me'an&o'ia !e pe &>ip%' prietenei sa'e0 &are se +5n!ea 'a s-r-&ia *i m%n&i'e +re'e a'e tat-'%i s-%0 ea &ontin%-L M N%0 Ao%isa0 smerenia ta te $a&e s- eDa+ere7i. Nimeni n%.i poate $i s%perior $ii&ei %n%i preot. Ni&i &>iar e% sa% !omn%' E!/ar!s n%.,i p%tem $i e+a'i0 !e&5t !a&- !%mnea'%i n% este re+e (n se&ret0 a!-%+- ea0 75mbin! !in no%. M Cn ser)itor %mi' a' re+e'%i.re+i'or n% poate $i mai pre6os !e nimeni pe a&est p-m5nt0 !omni*oar- =emp'e0 sp%se Ao%isa. @ar onor%ri'e sa'e (i apar,in. E% n% s%nt !e&5t &opi'%' %n%i om s-ra& *i 'ipsit !e prieteni *i n% pot a)ea )re%n a't merit. At%n&i !e &e s- m- simt s%perioar- !omn%'%i E!/ar!s !oar pentr% &- e' este o r%!- $oarte.$oarte (n!ep-rtat- a '%i Jo>n Mo>e+anO Mo*tenitoarea *i t5n-r%' a% s&>imbat &5te)a pri)iri p'ine !e semni$i&a,ii0 pentr% &-0 ap-r5n!%.i !es&en!en,a0 Ao%isa tr-!a nep'-&erea &% &are ea (ns-*i re&%no*tea 'e+-t%ra t5n-r%'%i &% b-tr5n%' r-7boini&. @ar ni&i %n%' n% s&>i,- )re%n 75mbet 'a simp'itatea to)ar-*ei 'or. M @a&- m- +5n!es& bine0 treb%ie s- re&%nos& &- sit%a,ia mea ai&i este p%,in e&>i)o&-0 sp%se E!/ar!s. @e*i s.ar p%tea sp%ne &- am &%mp-rat.o &% s5n+e'e me%. M Fi &>iar &% s5n+e'e %n%ia !intre st-p5nii nati)i ai p-m5nt%'%i0 stri+- E'i7abet>0 &are (n mo! e)i!ent n% a)ea (n&re!ere (n pres%p%sa '%i !es&en!en,- abori+en-. M ?n$-,i*area mea poart- semne'e !es&en!en,ei in!iene at5t !e &'arO

230

S%nt oa&>e*0 !ar n% &>iar a*a !e ro*% n% mai m%'t !e&5t (n mo! norma'. M 4a &>iar mai ro*% !e&5t a',ii0 mai a'es a&%m. M S%nt si+%r-0 !omni*oar- =emp'e0 &- n% ).a,i %itat prea bine 'a !omn%' E!/ar!s0 stri+- Ao%isa. N% are o&>i 'a $e' !e ne+ri &a Mo>e+an0 sa% &>iar ai !%mnea)oastr-. Fi ni&i p-r%'. M At%n&i mi.ar $i $oarte %*or s- re)en!i& e% (ns-mi a&eea*i !es&en!en,-. Ar $i o mare %*%rare pentr% mine s- *ti% &- este a*a0 pentr% &- treb%ie s- re&%nos& &- (mi pare $oarte r-% &5n! (' )-! pe b-tr5n%' Mo>e+an &%m &%treier- a&este p-m5nt%ri &a o $antom- a %n%ia !intre $o*tii 'or st-p5ni *i simt &- e% n% am !rept%' !e a 'e pose!a. M C>iar a*aO stri+- t5n-r%'0 at5t !e )e>ement0 (n&5t 'e %imi *i pe &e'e !o%- tinere. M C>iar a*a0 (ntr.a!e)-rS r-sp%nse E'i7abet>0 !%p- a&e' moment !e s%rprin!ere. @ar &e pot $a&eO Ce poate $a&e tat-' me%O @a&- i.am o$eri b-tr5n%'%i o 'o&%in,- *i %n mi6'o& !e a se (ntre,ine0 mo!%' '%i !e a +5n!i '.ar $a&e s- ne re$%7e. Fi ni&i noi n% am $i at5t !e nai)i (n&5t s- ne !orim s- trans$orm-m a&este $erme *i '%mini*%ri (n teren%ri !e )5n-toare0 !%p&%m ar )rea Ciorap.!e.Pie'e. M A)e,i !reptate0 !omni*oar- =emp'e0 sp%se E!/ar!s. ?ntr.a!e)-r0 &e a,i p%tea $a&eO @ar s%nt si+%r !e %n '%&r% pe &are '.a,i p%tea $a&e *i pe &are )e,i !ori s-.' $a&e,i0 at%n&i &5n! )e,i !e)eni st-p5na a&estor $r%moase )-i. S- )- $o'osi,i a)erea &% (n+-!%in,- $a,- !e s-ra&i *i s- $i,i +eneroas- &% ne)oia*ii. ?ntr.a!e)-r0 n% a,i p%tea $a&e mai m%'t. M Fi !a&- a,i $a&e a*a &e)a0 ar (nsemna $oarte m%'t0 sp%se Ao%isa0 75mbin! 'a r5n!%' ei. @ar $-r- (n!oia'- &- ar eDista &ine)a &are s- o (mpie!i&e s- $a&- a*a &e)a. M N% )oi re$%7a s- m- &-s-tores&0 &a o $at- prost%,- &are n%mai 'a asta )isea7- !e !iminea,- p5n- seara. @ar ai&i s%nt o &-'%+-ri,- *i ni&i m-&ar n% am !ep%s 6%r-m5nt !e &e'ibat. Cn!e s- +-ses& e% so, (n p-!%ri'e a&esteaO M N% prea e nimeni0 !omni*oar- =emp'e0 sp%se E!/ar!s repe!e. N% e nimeni &are s- aib- !rept%' s- aspire 'a !%mnea)oastr- *i *ti% &- )e,i a*tepta p5n- )a ap-rea &ine)a 'a $e' &a !%mnea)oastr-. Sa% )e,i m%ri a*a &%m a,i tr-itL i%bit-0 respe&tat- *i a!mirat- !e to,i &ei &are )- &%nos&. =5n-r%' p-rea s- $ie &on)ins &- sp%sese tot &e po'ite,ea (' ob'i+a ssp%n-0 pentr% &- se ri!i&- *i0 '%5n!%.*i p-'-ria0 se repe7i a$ar- !in &amer-. Poate &- Ao%isa &onsi!era &- e' sp%sese mai m%'t !e&5t ar $i treb%it0 pentr% &- a s%spinat0 inspir5n! at5t !e (n&et (n&5t ea (ns-*i !e. abia a%7i *i apoi se ap'e&- !in no% as%pra '%&r%'%i. Fi este posibi' &a

891

!omni*oara =emp'e s-.*i $i !orit s- $i sp%s mai m%'te0 pentr% &- o&>ii ei a% r-mas a,inti,i %n min%t as%pra %*ii prin &are ie*ise t5n-r%'. ?i ar%n&- o pri)ire $%+ar- prietenei sa'e *i apoi '%n+a t-&ere &are %rm- !o)e!i &5t !e interesant- poate $i &on)ersa,ia !intre !o%- $ete mai tinere !e optspre7e&e ani *i %n t5n-r !e !o%-7e&i *i trei. Prima persoan- pe &are !omn%' E!/ar!s a (nt5'nit.o (n moment%' (n &are s.ar p%tea sp%ne &- mai !e+rab- se n-p%stea0 !e&5t ie*ea a$ar- !in &as- a $ost a)o&at%' s&%n! *i (n!esat &are !%&ea s%b bra, %n ma'!-r )o'%minos !e >5rtii0 o pere&>e !e o&>e'ari )er7i pe nas *i &% (n&- o pere&>e !e 'enti'e (n 'atera'0 !e par&- ar $i )r%t s-.*i m%'tip'i&e p%terea !e a !es&operi $ra%!e &% a6%tor%' %nor or+ane !e )e!ere a!i,iona'e. @omn%' Ean !er S&>oo' era %n om bine e!%&at0 !ar era &am +re% !e &ap0 &eea &e (' $-&%se $oarte pre)-7-tor &% &eea &e sp%nea *i $-&ea. E' s%$erise m%'t !in &a%7a &o'i7i%ni'or pe &are 'e a)%sese &% &o'e+ii s-i !e breas'mai iste,i *i &are (*i $%n!amentaser- a&ti)itatea (n trib%na'e'e esti&e *i &are s%pseser- )i&'enie !e 'a s5n%' mame'or 'or. Pre&a%,ia a&est%i !omn era e)i!ent- !%p- $e'%' (n &are se p%rtaL era meto!i& *i p%n&t%a'0 !ar *i $oarte timi!. ?n &%)5nt-ri'e sa'e0 a)ea %n sti' paranteti&0 '-s5n!%.*i a!esea as&%'t-torii s- !es&opere ei sin+%ri semni$i&a,ii'e. M 4%n- !iminea,a0 !omn%'e Ean !er S&>oo'0 sp%se E!/ar!s. Se pare &- a)em o 7i a+'omerat- 'a &ona&. M 4%n- !iminea,a0 !omn%'e E!/ar!s0 !a&- a&esta este n%me'e !%mnea)oastr-0 pentr% &-0 !in moment &e s%nte,i %n str-in0 n% a)em o a't- !o)a!- !e&5t propria !%mnea)oastr- !e&'ara,ie0 pe &are (n,e'e+ &- '. a,i sp%s !omn%'%i 6%!e&-tor =emp'e. 4%n- !iminea,a0 !omn%'e. Pare s$ie o 7i a+'omerat-0 !ar %n%i om !is&ret &a !%mnea)oastr- n% treb%ie s- i se sp%n- pentr% &- $-r- (n!oia'- &- a,i !es&operit sin+%r &- aparen,e'e (n*ea'- a!esea 'a &ona&. M A)e,i a&te importante &are treb%ie &opiateO E- pot a6%ta (n )re%n $e'O M Am a&te a*a &%m $-r- (n!oia'- &- )e!e,i0 pentr% &- a)e,i o&>i tineri0 !%p- rea'itatea obie&ti)- &are treb%ie &opiate. M Ei bine0 at%n&i )- (nso,es& (n biro%' !%mnea)oastr- *i mi 'e !a,i pe &e'e mai %r+ente. @a&- este +rab-0 'e )oi termina p5n- !isear-. M M- )oi b%&%ra (ntot!ea%na0 !omn%'e0 s- )- primes& 'a biro%' me% !%p- &%m )- ob'i+- ser)i&i%'0 n% &- ar $i ob'i+atori% s- prime*ti pe &ine)a (n 'o&%in,a ta !e&5t !a&- e*ti !isp%s 'a a*a &e)a &are este %n &aste' *i a*a &%m este po'iti&os0 sa% (n ori&e a't 'o&0 !ar a&te'e s%nt stri&t &on$i!en,ia'e *i (n &onse&in,-0 nimeni n% 'e poate &iti0 !e&5t !a&- mi se

232

&ere a*a &e)a 'a or!ine'e so'emne a'e 6%!e&-tor%'%i =emp'e *i s%nt in)i7ibi'e pentr% ori&e o&>i0 &% eD&ep,ia &e'or a'e &-ror !atorii *i mre$er 'a !atorii as%mate 'e imp%n a*a &e)a. M At%n&i0 !omn%'e0 !in moment &e n% )- pot $i !e $o'os0 )- !ores& (n&- o !at- o !iminea,- $r%moas-. @ar )- ro+ s- n% %ita,i &- n% am nimi& !e $-&%t a&%m *i ).a* r%+a s-.i transmite,i 6%!e&-tor%'%i =emp'e &-.i o$er ser)i&ii'e me'e *i pot mer+e (n ori&e parte a '%mii0 n%maiR n%mai s- n% $ie prea !eparte !e =emp'eton. M ?i )oi transmite toate a&estea0 !omn%'e0 (n n%me'e !%mnea)oastr*i &% &a'i$i&-ri'e !%mnea)oastr-0 &a %n mesa+er. O !iminea,- b%n-0 !omn%'e. @ar opri,i pro&e!%ra0 !omn%'e E!/ar!s0 pentr% moment. @ori,i s-.i transmit o$erta !e a &-'-tori &a %n &ontra&t $ina'0 pentr% &are re&ompense'e se primes& 'a o !at- %'terioar-0 prin a)ansarea %nor s%me0 &eea &e ar ob'i+a ambe'e p-r,i0 sa% &a o o$erire a ser)i&ii'or pentr% &are se )or p'-ti &ompensa,ii0 (n $%n&,ie !e o (n,e'e+ere )iitoare !intre &e'e !o%- p-r,i0 'a (n!ep'inirea &on!i,ii'orO M ?n $ine0 (n $ineR 6%!e&-tor%' pare s%p-rat *i e% a* !ori s-.' a6%t0 sp%se E!/ar!s. M A)e,i o moti)a,ie b%n-0 !omn%'e &on$orm aparen,e'or0 &are s%nt a!esea (n*e'-toare0 !%p- prime'e me'e impresii0 &eea &e )- onorea7-. Eoi men,iona !orin,a !%mnea)oastr-0 tinere !omn0 a*a &%m p-re,i a&%m *i )- )oi &om%ni&a r-sp%ns%' p5n- ast-7i 'a &in&i !%p-.amia7-0 &% a6%tor%' '%i @%mne7e%0 !a&- (mi )e,i o$eri o&a7ia. Ambi+%itatea sit%a,iei *i a persoanei !omn%'%i E!/ar!s $-&%se !in e' %n obie&t a' s%spi&i%ni'or eDa+erate a'e a)o&at%'%i0 !ar t5n-r%' era prea obi*n%it &% !is&%,ii 'a $e' !e e&>i)o&e *i pre&a%te pentr% &a a&est !ia'o+ s-.' !e7+%ste. ?*i !-!% seama &- a)o&at%' !orea s- as&%n!- nat%ra prob'eme'or pentr% &are )enise0 &>iar *i se&retar%'%i pri)at a' 6%!e&-tor%'%i =emp'e. Fi *tia prea bine &- era +re% s- (n,e'ea+- &e !orea s- sp%n- !omn%' Ean !er S&>oo'0 mai a'es at%n&i &5n! a&esta !orea s$ie &5t mai &'ar *i s- n% %ite ni&i %n +5n!. ?*i !-!% seama &- a)o&at%' se str-!%ia s- e)ite ori&e abor!are &are ar $i p%t%t s- semene &% o intero+are. S.a% !esp-r,it 'a poart-0 !e %n!e a)o&at%' s.a (n!reptat &% %n aer +r-bit *i important &-tre biro%0 ,in5n!%.*i m5na !reapt- (n&'e*tat>ot-r5t pe ma'!-r%' !e >5rtii. Cre! &- este !e6a e)i!ent pentr% to,i &ititorii no*tri &- t5n-r%' a)ea o pre6%!e&at- a!5n&- *i neobi*n%it- (mpotri)a 6%!e&-tor%'%i. @ar0 !in an%mite &a%7e &ontra&arate0 sim,ea a&%m %n p%terni& interes pentr% sentimente'e pe &are st-p5n%' s-% 'e a)ea *i pentr% &a%7a se&ret- a s%p-r-rii sa'e. R-mase (n a&e'a*i 'o&0 >o'b5n!%.se (n %rma a)o&at%'%i

899

p5n- &5n! a&esta a (n&>is %*a (n %rma '%i *i a pa&>et%'%i pe &are (' !%&ea. Apoi se re(ntoarse (n&et spre &'-!ire *i (n&er&- s- trea&- peste a&este &%rio7it-,i (n treb%ri'e obi*n%ite a'e biro%'%i s-%. C5n! 6%!e&-tor%' ap-r% iar (n mi6'o&%' $ami'iei sa'e0 )ese'ia '%i &ara&teristi&- era %mbrit- !e %n soi !e me'an&o'ie0 &are (i (nt%ne&$r%ntea 7i'e 'a r5n!. N%mai rapi!itatea &% &are se insta'- no%' anotimp re%*i s-.' s&oat- !in apatia '%i temporar- *i o !at- &% )ara0 s.a% re(ntors *i 75mbete'e '%i. P'ante'e pe &are o prim-)ar- pre'%n+it- 'e men,in%se at5ta )reme (n stare !e +ermina,ie a% &res&%t in&re!ibi' !e repe!e0 s%b e$e&t%' &-'!%rii !in a&e'e 7i'e *i a $re&)en,ei a)erse'or &a'!e. Iar &opa&ii se $-'ea% &% $ie&are n%an,- !e )er!e pe &are p-!%rea ameri&an- o &%no*tea. M'a*tini'e !in 7one'e !e$ri*ate se as&%n!ea% !e6a s%b +r5%' &are se on!%'a (n $ie&are b-taie a )5nt%'%i !e )ar-0 '%&in! *i s&>imb5n!%.*i n%an,a pre&%m &ati$ea%a. ?n tot a&e' timp (n &are 6%!e&-tor%' a $ost !eprimat0 !omn%' Jones se ab,in% &% !e'i&ate,e s-.i )orbeas&- !espre o prob'em- &are se apropia &% $ie&are or- mai m%'t !e inima *eri$%'%i. @%p- &%m ne !-m seama !%p$re&)en,a &on$erin,e'or sa'e pri)ate !in b%$et%' I@ra+on%'%i ne(n$ri&atJ0 &% b-rbat%' pe &are '.am pre7entat (n a&este pa+ini !rept Jot>am0 a&eastprob'em- !e)enea *i $oarte important-. ?n &e'e !in %rm-0 *eri$%' (n!r-7ni s- a!%&- iar (n !is&%,ie a&e' s%bie&t. Ast$e' &-0 (ntr.o sear- !e 'a (n&ep%t%' '%i i%'ie0 Marma!%2e i.a promis s-.*i !e!i&e 7i%a %rm-toare eD&%rsiei p'-n%ite. Capitolul XXVI. +!or'e%te# drag tat# Cu,intele tale sunt ca 'rizele de ,est(1 Mi'man. Era o !iminea,- b'5n!- *i 'ini*tit-0 &5n! Marma!%2e *i Ri&>ar! *i.a% (n&-'e&at &aii *i a% (n&ep%t eDpe!i,ia &are st-r%ise at5ta )reme +5n!%ri'e &e'%i !in %rm-. ?n a&e'a*i moment0 E'i7abet> *i Ao%isa a% ap-r%t (n >o'0 &ost%me'e pentr% o p'imbare pe 6os. @omni*oara Krant p%rta pe &ap o p-'-rie mi&- *i simp'-0 !in m-tase )er!e *i o&>ii ei mo!e*ti pri)ea% !in %mbra a&esteia &% a&eea*i

234

in!i$eren,- &are (i &ara&teri7a (ntrea+a apari,ie. @ar !omni*oara se p'imb- prin &amera spa,ioas- a tat-'%i s-% &% %n pas >ot-r5t !e st-p5n*i ,in5n! (n m5n-0 p-'-ria ,i+-neas&- pe &are o b-'-n+-nea !e %na !intre pan+'i&i *i &are treb%ia s-.i as&%n!- b%&'e'e '%&ioase a &-ror bo+-,ie (i (n&a!ra $r%ntea. M C%mO P'e&i 'a p'imbare0 4essO stri+- 6%!e&-tor%'0 &are se opri %n moment pentr% a 75mbi &% !ra+oste patern- 'a $r%m%se,ea *i $eminitatea $ii&ei sa'e. S- n% %i,i &- (n '%na i%'ie este $oarte &a'!0 &opi'a mea. Fi sn% te a)5n,i mai !eparte !e&5t te po,i (ntoar&e (napoi p5n- 'a amia7-. Cn!e (,i este %mbre'a0 $at- !ra+-O O s-.,i pier7i s&'ipirea p-r%'%i (n soare'e a&esta *i !in &a%7a bri7ei !e s%!0 !a&- n% ai mare +ri6- !e e'. M At%n&i mi.a* onora *i mai m%'t r%!e'e0 r-sp%nse $ata 75mbin!. E-r%' Ri&>ar! are ni*te b%6ori (n obra6i pe &are i.ar in)i!ia ori&e !oamn-. A&%m ne asem-n-m at5t !e p%,in (n&5t ni&i %n str-in n% *i.ar p%tea !a seama &- Is%ntem &opiii a !o%- s%roriJ. M Erei s- sp%i Inepo,iiJ0 )ar- 4ess0 sp%se *eri$%'. @ar s- mer+em0 !omn%'e 6%!e&-tor. =imp%' *i re$'%D%' n% a*teapt- pe nimeni. @a&- (mi %rme7i s$at%'0 !omn%'e0 (n !o%-spre7e&e '%ni (i )ei $a&e $ii&ei ta'e o %mbre'- !in *a'%' ei !in p-r !e &-mi'- *i )ei p%tea s-.i p%i ram- !e ar+int. E% n% )rea% nimi& pentr% mine0 )ere @%2e. Mi.ai $ost !e6a %n b%n prieten. ?n p'%s0 ori&e (mi apar,ine (i )a re)eni '%i 4ess (ntr.%na !in 7i'e'e a&estea triste. A*a &- e a&e'a*i '%&r%0 !a&- 'e mo*tene*te !e 'a tine sa% !e 'a mine. @ar a)em !e &-'-torit o 7i (ntrea+-0 !omn%'e. A*a &-0 $ie mer+i (nainte0 $ie !es&a'e&i &>iar a&%m *i.mi sp%i &- n% mai mer+i. M R-b!are0 ai r-b!are0 @i&2on0 r-sp%nse 6%!e&-tor%'0 )eri$i&5n!%.*i &a'%' *i (ntor&5n!%.se &-tre $ii&a sa. @a&- )rei s- mer+i pe m%nte0 !ra+a mea0 s- n% te a)5n,i p5n- (n inima p-!%rii. =e ro+ st-r%itor0 pentr% &&>iar !a&- t% n% ai team- !e &onse&in,e0 ar p%tea $i &>iar peri&%'os. M Cre! &- n% (n a&est anotimp0 !omn%'e0 sp%se E'i7abet>0 pentr% &treb%ie s- )- m-rt%rises& &- e% *i Ao%isa !oream s- ne p'imb-m pe !ea'%ri. M Mai p%,in a&%m !e&5t iarna0 !ra+-0 !ar tot ar p%tea $i peri&%'os !a&- te.ai a)5nta prea !eparte. @e*i e*ti a*a !e >ot-r5t-0 semeni prea m%'t &% mama ta pentr% a n% $i 'a $e' !e pr%!ent- &a ea. Apoi tat-' *i.a (ntors &% +re% o&>ii !e 'a $ii&a sa *i a ie*it (n&et pe poart-0 (nso,it !e *eri$0 !isp-r5n! (n &e'e !in %rm- printre &ase'e sat%'%i. ?n timp%' a&est%i s&%rt !ia'o+0 t5n-r%' E!/ar!s as&%'ta &% aten,ie0 &% o %n!i,- (n m5n-. Pi%a a&eea $r%moas- a anotimp%'%i '.a a!emenit *i pe e' a$ar- !in &as-0 pentr% a $a&e &5te)a eDer&i,ii p'-&%te !e mi*&are (n aer 'iber. Pe &5n! &-'-re,ii ie*ea% pe poarta &ona&%'%i0 e' se apropie !e &e'e

895

!o%- tinere0 &are se (n!repta% !e6a spre stra!- *i se pre+-tea s- ?i se a!rese7e0 (n moment%' (n &are Ao%isa s.a oprit *i a rostit repe!eL M @omn%' E!/ar!s !ore*te s- ne )orbeas&-0 E'i7abet>. Se opri *i &ea'a't- *i se (ntoarse po'iti&oas-0 !ar p%,in re&e &-tre t5n-r0 &eea &e *tirbi !in 'ibertatea &% &are a&esta !in %rm- p%tea s- 'i se a!rese7e. M =at-' !%mnea)oastr- n% !ore*te s- )- p'imba,i sin+%re pe a&este !ea'%ri0 !omni*oar- =emp'e. @a&- mi.a,i permite s- m- o$er pentr% a )prote6aO M =at-' me% '.a a'es pe O'i)er E!/ar!s &a repre7entant a' !orin,e'or sa'eO (' (ntrer%pse !omni*oara =emp'e. M @oamne @%mne7e%'eS M.a,i (n,e'es +re*it. Ar $i treb%it s- sp%n &este (n+ri6orat sa% !eran6at. E% s%nt ser)itor%' !%mnea'%i0 !omni*oar=emp'e *i0 (n &onse&in,- *i a' !%mnea)oastr-. E- mai sp%n (n&- o !at&-0 !a&- )e,i !ori0 (mi )oi s&>imba %n!i,a &% o p%*&- pentr% p-s-ri *i )oi sta aproape !e !%mnea)oastr- pe m%nte. M E- m%',%mes&0 !omn%'e E!/ar!s0 !ar a&o'o %n!e n% eDist- ni&i %n $e' !e peri&o'0 n% e ne&esar- ni&i prote&,ie. ?n&- n% e ne)oie s- ne p'imb-m pe a&este !ea'%ri a&ompaniate !e o +ar!- !e &orp. @a&- ar $i tot%*i ne&esar-0 iat.o a&o'oS Ai&i0 4ra)eS Nobi'%' me% 4ra)eS Masti$%' enorm !espre &are am mai )orbit a ie*it !in &%*&-0 &-s&5n! bot%' *i (ntin75n!%.se &% o 'ene r-s$-,at-. @ar &5n! st-p5na '%i (' stri+!in no%L M Eino0 !ra+- 4ra)eS O!at- '.ai ser)it bine pe st-p5n%' t-%0 a&%m s)e!em &%m (,i (n!ep'ine*ti !atoria pentr% $ii&a '%i. C5ine'e !-!% !in &oa!- !e par&- ar $i (n,e'es &e 7i&ea0 merse ,an,o* p5n- 'a ea0 %n!e se a*e7- *i pri)i (n s%s spre &>ip%' ei0 &% o inte'i+en,- aproape 'a $e' !e mare pre&%m &ea &are '%mina &>ip%' $r%mos a' $etei. Ea (n&ep% iar s- mear+-0 !ar se opri !in no% !%p- &5,i)a pa*i *i a!-%+- pe %n ton (mp-&i%itorL M E.a,i a!%&e %n ser)i&i% 'a $e' !e mare *i pres%p%n &- mai p'-&%t pentr% !%mnea)oastr-0 !a&- a,i a!%&e %n%' !intre bibanii !%mnea)oastr$a)ori,i pentr% &in-. C5n! *i.a% &ontin%at mers%'0 !omni*oara =emp'e n% pri)i (napoi pentr% a )e!ea &%m s%porta t5n-r%' a&east- respin+ere. Ao%isa0 (n s&>imb0 (*i (ntoarse &ap%' !e &5te)a ori (nainte !e a a6%n+e 'a poarta prin &are %rma% s- trea&-L M M- tem0 E'i7abet>0 &- '.am s%p-rat pe O'i)er0 sp%se ea. A r-mas eDa&t (n 'o&%' %n!e '.am '-sat0 spri6inin!%.se (n %n!i,-. Poate &- ne

236

&onsi!er- tr%$a*e. M Are !reptate0 eD&'am- !omni*oara =emp'e0 !e par&- s.ar $i tre7it !intr.%n +5n! pro$%n!. At%n&i0 are !reptate. S%ntem prea m5n!re pentr% a a&&epta asemenea aten,ii !in partea %n%i t5n-r a &-r%i sit%a,ie este e&>i)o&-. C%m a!i&-S S-.' $a&em (nso,itor%' nostr% (n p'imb-ri'e &e'e mai intimeO Este m5n!rie0 Ao%isa0 !ar este m5n!rie $eminin-S Ao%isa '.a 7-rit pentr% %'tima !at- &% &5te)a min%te (nainte &a O'i)er s- aban!one7e po7i,ia !istrat- (n &are se +-sea. At%n&i0 e' m%rm%rrepe!e &e)a in&oerent *i0 ar%n&5n!%.*i %n!i,a peste %m-r0 ie*i &% pa*i mari pe poart- *i merse !e.a '%n+%' %neia !intre str-7i'e sat%'%i0 p5na6%nse 'a 'a&0 a)5n! aer%' %n%i a!e)-rat (mp-rat. ?n a&est 'o&0 era% ,in%te b-r&i'e pentr% $o'os%' persona' a' 6%!e&-tor%'%i =emp'e *i ai $ami'iei sa'e. =5n-r%' se ar%n&- (ntr.o '%ntre %*oar- *i ap%&5n! )5s'e'e &% bra,e'e sa'e p%terni&e0 tra)ers- 'a&%' spre &abana '%i Ciorap.!e.Pie'e. ?n moment%' (n &are )5s'ise !e6a )re%n s$ert !e mi'-0 +5n!%ri'e sa'e era% !e6a mai p%,in amare. Fi &5n! )-7% &%m a'%ne&a% pe '5n+- arb%*tii &are se (ntin!ea% !e.a '%n+%' ma'%'%i !in $a,a 'o&%in,ei '%i NattN0 &a *i &%m mi*&-ri'e '%i 'e.ar $i !at p%terea !e a se !ep'asa0 t5n-r%' (*i e'iberase !e6a mintea !e a&e'e +5n!%ri0 !e*i &orp%' '%i se (n&-'7ise !est%' !e m%'t. Este $oarte posibi' &a %n om e!%&at *i bine &res&%t &a a&est t5n-r s- se $i +5n!it 'a a&e'a*i moti) &are st-t%se 'a ba7a !e&i7iei !omni*oarei =emp'e. Fi este $oarte si+%r &-0 !a&- a&east- pres%p%nere era a!e)-rat-0 (n 'o& ss&a!-0 E'i7abet> a &res&%t (n o&>ii !omn%'%i E!/ar!s. A ri!i&at )5s'e'e !in ap- *i bar&a a a6%ns p5n- 'a ma'0 %n!e r-mase0 a+it5n!%.se %*or (n )a'%ri'e pe &are sin+%r- 'e $ormase. Apoi0 t5n-r%'0 !%p- &e a ar%n&at o pri)ire pre&a%t- *i &er&et-toare (n toate !ire&,ii'e !in 6%r%' s-%0 (*i !%se %n mi& $'%ier 'a b%7e *i s&oase %n s%net '%n+ *i as&%,it0 &are (*i +-si e&o%' (ntre st5n&i'e !in spate'e &abanei. Aa a%7%' a&est%ia0 &5inii '%i NattN s.a% repe7it a$ar- !in &%*ti'e 'or !e s&oar,- *i a% (n&ep%t s- s&oat- %r'ete '%n+i *i 6a'ni&e0 s-rin! !e par&- ar $i (nneb%nit pe 6%m-tate0 !e*i 7+-r7i'e !e pie'e !e &-prioar- &% &are era% 'e+a,i (i 6ena p%,in. M =a&i0 He&tor0 ta&iS sp%se O'i)er0 !%&5n!%.*i iar $'%ier%' 'a b%7e *i s&o,5n! s%nete (n&- *i mai as&%,ite !e&5t prima !at-. N% a primit ni&i %n r-sp%ns0 pentr% &- to,i &5inii se re(ntorseser- (n &%*ti 'a a%7%' )o&ii '%i. E!/ar!s a tras pro)a b-r&ii pe ma' *i !%p- &e a !ebar&at0 %r&- pe p'a6- *i se apropie !e %*a &abanei. A !es&%iat repe!e toate 'a&-te'e *i a intrat0 (n&>i75n! %*a (n %rma '%i. ?n 'o&%' a&e'a retras tot%' era 'a $e' !e 'ini*tit !e par&- om%' n% ar $i p%s ni&io!at- pi&ior%' (n s-'b-ti&ia a&eea. Se !e.abia a%7ea% 7+omote'e &io&ane'or0 &are b-tea% tot timp%' (n sat0

897

!in&o'o !e ap-0 iar &5inii se +>em%iser- (n )i7%ine'e 'or0 m%',%mi,i &n%mai %n%' !intre &ei pri)i'e+ia,i (n!r-7niser- s- se apropie !e p-m5nt%' inter7is. =5n-r%' reap-r% !%p- %n s$ert !e or-0 (n&%ie %*a 'a 'o& *i 'e )orbi &5ini'or &% b'5n!e,e. A&e*tia a% ie*it a$ar- 'a s%nete'e bine&%nos&%te0 iar &-,ea%a a s-rit pe e'0 s&5n&in! *i '-tr5n! !e par&- '.ar $i imp'orat pe O'i)er s-.i !ea !r%m%' !in (n&>isoare. 4-tr5n%' He&tor (*i (n-',- nas%' (n )5nt%' s'ab *i s&oase %n %r'et '%n+0 &are se p%tea a%7i !e 'a o mi'!ep-rtare. M Ha0 &e miro*i0 b-tr5ne )eteran a' m%n,i'orO stri+- E!/ar!s. @a&e o bestie0 este %na (n!r-7nea,-. @a&- e om0 at%n&i e impr%!ent. S-ri peste )5r$%' %n%i pin &are &-7%se aproape !e mar+inea &abanei *i %r&- %n !e'%*or &are ap-ra &abana spre s%!0 %n!e 7-ri ,in%ta proto&o'ara '%i Hiram @oo'itt'e0 &>iar &5n! a&esta !isp-rea printre arb%*ti0 &% o rapi!itate &are n%.i era &ara&teristi&- ar>ite&t%'%i. M Ce o $i $-&5n! in!i)i!%' a&esta ai&iO m%rm%r- E!/ar!s. N% are treab- (n re+i%nea a&easta0 !e&5t !a&- e &%rios0 &eea &e ar $i en!emi& (n a&este p-!%ri. @ar m- )oi p-7i !e a&%m (nainte0 !e*i &5ini'or s.ar p%tea s-.'e p'a&- $a,a aia %r5t- *i s-.' 'ase s- trea&-. =5n-r%' se (ntoarse 'a %*- *i0 (n timp &e (*i rostea &% +'as tare +5n!%ri'e0 termin- !e (n&%iat 'a&-te'e0 tre&5n! %n mi& 'an, printr.%n be'&i%+ *i asi+%r5n!%.' apoi &% %n 'a&-t. M Este %n a)o&at &>i,ib%*ar *i $-r- (n!oia'- &- *tie !espre intrarea prin e$ra&,ie (n &asa a't&%i)a. P-rea satis$-&%t !e a&est aran6ament *i (n&ep% s- )orbeas&- iar-*i &% &5inii s-i. Cobor( pe ma'0 (*i 'ans- bar&a *i se (n!ep-rt- spre mi6'o&%' 'a&%'%i0 )5s'in! mere%. EDista% &5te)a 'o&%ri a'e 'a&%'%i Otse+o ren%mite pentr% pon!erea bibani'or. Cn%' !intre e'e era aproape )i7a)i !e &aban-0 iar %n a't%'0 (n&*i mai $aimos0 era s%b spr5n&eana m%nte'%i0 'a aproape o mi'- *i 6%m-tate !ep-rtare !e prim%' *i !eas%pra '%i0 !e a&eea*i parte a 'a&%'%i &% &abana. O'i)er E!/ar!s se (n!rept- &% mi&a '%i '%ntre &-tre prim%' !intre e'e *i r-mase %n min%t0 ne>ot-r5n!%.se !a&- s- stea ai&i0 &% o&>ii a,inti,i as%pra %*ii &abanei0 sa% s- p'e&e &-tre &e'-'a't p%n&t0 pentr% a prin!e %n pe*te mai b%n. ?n timp &e pri)ea (n 6%r%' s-%0 )-7% mi&%' &anoe !e s&oar,- *i !es&>is 'a &%'oare a' )e&>i'or '%i to)ar-*i0 p'%tin! pe ap- *i !%&5n! !o%- si'%ete0 pe &are 'e re&%nos&% ime!iat &a $iin! a'e '%i Mo>e+an *i Ciorap.!e.Pie'e. A '%at ime!iat o >ot-r5re *i t5n-r%' se (n!rept- repe!e spre 'o&%' %n!e pes&%ia% prietenii '%i *i (*i 'e+- bar&a !e

238

&anoe'e %*or a' in!ian%'%i. 4-tr5n%' (' (nt5mpin- pe O'i)er !5n! !in &ap0 !ar ni&i n% *i.a s&os %n!i,a !in ap- *i ni&i n% se !esprinse )re%n moment !e &eea &e $-&ea at%n&i. @%p- &e E!/ar!s *i.a 'e+at bar&a0 a p%s momea'- *i (n &5r'i+%' '%i *i (' ar%n&- (n 'a&0 $-r- a s&oate )reo )orb-. M =e.ai oprit 'a /i+/am &5n! ai tre&%t &% bar&a0 b-ieteO (' (ntrebNattN. M @a *i era tot%' (n si+%ran,-. @ar t5mp'ar%' *i 6%!e&-tor%' -ia !e pa&e0 !omn%' @oo'itt'e0 %mb'a prin p-!%re. Am asi+%rat %*a (nainte sp'e& !e 'a &aban- *i &re! &- e prea 'a* &a s- se apropie !e &5ini. M N.a* p%tea sp%ne prea m%'te (n ap-rarea om%'%i a&esta0 sp%se NattN0 (n timp &e s&otea %n biban !in ap- *i p%nea iar momea'- (n &5r'i+. Erea $oarte tare s- intre (n &aban-0 a mers p5n- a&o'o0 (n&5t mi.a &er%t (n $a,- a*a &e)a. @ar '.am am5nat0 e)it5n! s-.i sp%n &e)a si+%r0 pentr% &n% e &ine *tie &e (n,e'ept &a So'omon. Asta se (nt5mp'- !a&- ai at5tea 'e+i pe &are %n asemenea om 'e poate interpreta !%p- &%m )rea e'. M M- tem &- este mai !e+rab- es&ro& !e&5t neb%n. Se $o'ose*te !e om%' a&e'a simp'%0 *eri$%'. Fi m- tem &- are o &%rio7itate impertinent-0 &are ne )a !a (n&- *i mai m%'t !e $%r&-. M @a&-.' mai )-! m%'t (mpre6%r%' &abanei0 o s-.' (mp%*&0 b-iete0 7ise simp'% Ciorap.!e.Pie'e. M N%0 n%0 NattN. =reb%ie s- respe&,i 'e+ea0 sp%se E!/ar!s. A't$e'0 o s- ai prob'eme. Fi asta ar (nsemna &- noi to,i am a)ea parte !e 7i'e *i )e*ti proaste. M C>iar a*a0 b-ieteO eD&'am- )5n-tor%'0 ri!i&5n!%.*i pri)irea &are eDprima %n interes prietenes& $a,- !e t5n-r. Ui s5n+e a!e)-rat (n )ine0 !omn%'e O'i)er. Fi o s- s%s,in asta *i (n $a,a 6%!e&-tor%'%i sa% (n ori&e trib%na' !in ,ar-. Ce 7i&i0 Jo>n0 am !reptate0 sa% n%O N%.i a*a &- b-iat%' a&esta este 'oia' *i are s5n+e a!e)-rat (n e'O M Este %n a!e)-rat !e'a/ar0 sp%se Mo>e+an. Fi este *i $rate'e me%. =5n-r%' E%'t%r este &%ra6os *i )a !e)eni &-petenie. N% se poate (nt5mp'a nimi& r-%. M 4ine0 bine0 stri+- t5n-r%' pier75n!%.*i r-b!area. N% mai sp%ne,i nimi& !espre asta0 prieteni. C>iar !a&- n% s%nt a*a &%m0 &% b%n-tate sp%ne,i )oi0 )- p%te,i ba7a pe mine toat- )ia,a0 at5t (n bo+-,ie0 &5t *i (n s-r-&ie. Hai s- )orbim !espre a't&e)a. 4-tr5nii )5n-tori i.a% respe&tat !orin,e'e0 &are p-rea% mai !e+rabpor%n&i pentr% ei. S.a% &%$%n!at (n t-&ere pentr% %n s&%rt moment timp (n &are $ie&are !intre ei (*i &ontin%a treaba &% &5r'i+%' *i %n!i,a. E!/ar!s probabi' &- a sim,it &- era !atoria '%i s- (n&eap- iar &on)ersa,ia *i rosti

899

repe!e &% aer%' %n%i om &are *tie &e sp%neL M Ce $r%mos este 'a&%'0 at5t !e 'ini*tit *i '%&iosS A.ai )-7%t )reo!atmai &a'm *i nete! !e&5t a&%m0 NattNO M Fti% ape'e '%i Otse+o !e patr%7e&i *i &in&i !e ani0 sp%se Ciorap.!e. Pie'e. Fi pot s- sp%n &- n% mai e a't%' (n ,ar- &are s- $ie at5t !e &%rat prim-)ara *i &are s- aib- at5ta pe*te. @a0 !a0 o!at- 'o&%iam n%mai e% (n a&este re+i%ni *i eram &>iar $oarte $eri&it. A)eam !est%' )5nat0 &5t (mi !orea inima. Fi n% mai )enea nimeni pe a&este p-m5nt%ri0 !e&5t !a&- era )orba !e )re%n +r%p !e )5n-tori !e'a/ari sa% )re%n%' !intre >o,ii -ia !e iroB%ois p'e&a,i (n re&%noa*tere &% p%*&a. Mai era% &5,i)a $ran&e7i &are p5n!ea% prin &5mpii mai !eparte0 spre )est *i &are s.a% &-s-torit &% $emei in!iene. Fi mai era% *i &5,i)a !intre ir'an!e7ii -ia a)ari0 !in )a'ea C>errN0 &are )enea% pe 'a& *i (mi (mpr%m%ta% &anoe'e pentr% a prin!e pe*te pentr% mas-0 sa% s- (n&er&e s- prin!- %n p-str-) ameri&an &% ostia. @ar0 (n +enera'0 era %n 'o& )ese' *i n% prea m- !eran6a nimeni at%n&i. Jo>n mai )enea pe ai&i *i e' *tie. A%7in!%.*i n%me'e0 Mo>e+an (*i (ntoarse $a,a nea+r- *i (*i eDprima&or!%' +esti&%'5n! &% m5na p%,in (n $a,-0 apoi sp%se (n 'imba !e'a/ari'orL M P-m5nt%' era a' oameni'or mei. I '.am !-r%it $rate'%i me%0 Ce'. &are.m-n5n&-.$o&0 (ntr.%n &onsi'i%. Fi &eea &e !-r%ies& !e'a/arii !%rea7- at5ta )reme &5t &%r+ ape'e. O&>i.!e.&ort a $%mat 'a &onsi'i%0 pentr% &- (' i%bim. M N%0 n%0 Jo>n0 sp%se NattN. N% eram &-petenie0 pentr% &- n% *tiam &arte !e'o& *i eram a'b. @ar at%n&i era %n teren b%n !e )5n-toare0 b-iete *i ar $i $ost *i a&%m 'a $e' !a&- n% era bo+-,ia '%i Marma!%2e =emp'e *i &-r-ri'e (ntorto&>eate a'e 'e+ii. M =reb%ie s- $i $ost0 (ntr.a!e)-r0 tare $r%mos0 !ar trist0 s- >oin-re*ti pe a&e*ti m%n,i *i !e.a '%n+%' a&estei ape min%nate $-r- s- (nt5'ne*ti )re%n s%$'et &are s- (,i )orbeas&- sa% &are s- te (ntriste7e0 sp%se E!/ar!s. Pri)iri'e '%i r-t-&ea% as%pra ma'%ri'or *i a !ea'%ri'or0 a&o'o %n!e '%mini*%ri'e (n)ese'ea% p-!%ri'e &% tre7irea 'or 'a )ia,-0 +em5n! !e at5ta por%mb a%ri%. M N% ,i.am sp%s &- era bineO (ntreb- Ciorap.!e.Pie'e. @a0 !a0 at%n&i &5n! &opa&ii se (n&-r&a% !e $r%n7e0 iar 'a&%' se e'ibera !e ori&e %rm- !e +>ea,-0 par&- era %n a' !oi'ea para!is. Am str-b-t%t p-!%ri'e timp !e &in&i7e&i *i trei !e ani *i (mi s%nt &a o &as- !e peste patr%7e&i !e ani *i pot s- sp%n &- %n sin+%r 'o& mi.a p'-&%t mai m%'t !e&5t a&esta. @ar n%mai 'a )e!ere0 n% pentr% pes&%it sa% )5nat.

240

M Fi %n!e era 'o&%' a&estaO (ntreb- E!/ar!s. M Cn!eO P-i s%s0 (n m%n,ii Cats2i''. Mer+eam !es (n m%n,i0 !%ppiei !e '%p *i %r*i. O !at- m.a% p'-tit &a s- 'e a!%& &5te.%n anima' (mp-iat0 a*a &- mer+eam a!esea. ?n !ea'%ri'e a'ea este %n 'o& %n!e m%r&am &5n! )roiam s- )-! *tren+-rise '%mii0 &are ar merita ori&5n! o tibie 6%'it- sa% %n mo&asin r%pt. S%nt si+%r &- *tii m%n,ii Cats2i''0 b-iete. =reb%ie s- o $i )-7%t (n st5n+a ta0 &5n! %r&ai pe r5% !in 1or2. Fi &re! &era% 'a $e' !e a'ba*tri &a %n &er 'impe!e *i s%s,in5n! norii &% )5r$%ri'e 'or0 a*a &%m $%m%' se ri!i&- !eas%pra &ap%'%i %nei &-petenii in!iene 'a %n $o& !e (ntr%nire. Cite0 a&o'o este E5r$%' (na't *i C%'mea rot%n!-0 &are sta% mai (n spate0 &a ni*te p-rin,i (n&on6%ra,i !e &opii0 pentr% &- se (na',!eas%pra t%t%ror &e'or'a'te !ea'%ri. @ar 'o&%' 'a &are m- re$er este &>iar '5n+- r5%0 a&o'o %n!e %na !intre &reste iese p%,in (n a$ar- $a,- !e &e'e'a'te *i %n!e st5n&i'e s%nt at5t !e nere+%'ate0 pe !istan,- !e )reo s%t!e pi&ioare0 (n&5t &ine)a &are st- pe mar+ine este !est%' !e neb%n s&rea!- &- poate s- sar- !in )5r$ p5n- 6os. M Ce )e7i &5n! a6%n+i a&o'oO (ntreb- E!/ar!s. M =ot &e s.a &reat0 sp%se NattN0 a$%n!5n! &ap-t%' %n!i,ei (n ap- *i !es&riin! %n &er& (n 6%r%' '%i &% m5na. Fie&are &rea,ie0 b-iete0 eram pe !ea'%' a&e'a &5n! Ea%+>an a ars ora*%' Sop%s an%' tre&%t. Fi am mai )-7%t *i )apoare'e )enin! !in re+i%ni'e m%ntoase 'a $e' !e bine &%m )-! +abara a&e'a p'%tin! pe S%sB%e>anna0 !e*i )as%' era !e !o%-7e&i !e ori mai !eparte !e&5t a&easta. P%team s- )-! r5%' pe o '%n+ime !e *apte7e&i !e mi'e &a o a*&>ie &>ir&it- s%b pi&ior%' me%0 !e*i era% opt mi'e '%n+i p5n- 'a ma'%' s-%. Am $ost *i pe !ea'%ri'e !in re+i%nea Hamps>ire0 %n!e !e pe ma'%ri'e m%ntoase0 o&>i%' p%tea s- &%prin!- toate &rea,ii'e '%i @%mne7e%0 sa% &e $-&%se om%' *tii &- in!ienii m.a% n%mit !%p)e!erea mea b%n-0 b-iete. Fi !e pe p'at$orma !in )5r$%' m%nte'%i0 am )-7%t a!esea 'o&%' %n!e se a$'- A'banN. C5t !espre Sop%s0 (n 7i%a (n &are tr%pe'e re+a'e a% ars ora*%'0 p-rea &- $%m%' era a*a !e aproape0 &mi s.a p-r%t &- a%! ,ipete'e $emei'or. M O asemenea pri)e'i*te treb%ie s- $i meritat tot e$ort%'. M @a&- %n om se simte m%',%mit s%$'ete*te at%n&i &5n! se a$'- 'a aproape o mi'- (n )-7!%> *i are 'a pi&ioare'e sa'e $erme'e *i &ase'e oameni'or0 iar r5%ri'e par ni*te mi&i br5%ri0 iar m%n,ii0 mai mari !e&5t )i7i%nea0 par ni*te *ire !e iarb- )er!e s%b tine0 at%n&i 'o&%' a&esta o s-.' satis$a&-. C5n! am )enit prima !at- s- 'o&%ies& (n m%n,i0 a)eam ni*te perioa!e !e s'-bi&i%ne &5n! m- sim,eam $oarte sin+%r. At%n&i mer+eam pe m%n,ii Cats2i'' *i r-m5neam &5te)a 7i'e pe !ea'%' a&e'a0 pri)in! obi&ei%ri'e oameni'or. @ar !e m%',i ani n% am mai sim,it ne)oia s- $a&

8"1

a*a &e)a *i am (mb-tr5nit prea tare pentr% a m- mai p%tea %r&a pe st5n&i &o',%roase. @ar 'a )reo !o%- mi'e (napoi !e 'a eDa&t a&e' !ea'0 eDist- %n 'o& &are (n %'tim%' timp (mi p'a&e mai m%'t !e&5t m%n,ii0 pentr% &- era a&operit !e &opa&i *i arb%*ti. M Fi %n!e e 'o&%' a&estaO (ntreb- E!/ar!s0 pentr% &- !es&rierea simp'- a )5n-tor%'%i (i st5rnise &%rio7itatea. M P-i0 e o &as&a!- (n m%n,i %n!e apa a !o%- ia7%ri &are s%nt $oarte apropiate %n%' !e &e'-'a't iese !in a'bie *i &%r+e peste st5n&i spre )a'e. R5%' e !est%' !e p%terni& pentr% a (ntoar&e roata %nei mori0 !a&- &e)a a*a !e in%ti' ar $i !orit (n s-'b-ti&ie. @ar m5na &are a s&>imbat &%rs%' apei !e 'a &as&a!- n.ar $i $-&%t ni&io!at- o moar-. Apa &are &%r+e !e a&o'o &ote*te !e m%'te ori printre st5n&i0 mai (nt5i !omoa'-0 &- ar p%tea s- (noate (n ea *i %n p-str-)0 apoi se pre&ipit- *i a'ear+- asemenea %n%i anima' &are )rea s- $a&- o s-rit%r- '%n+-. A6%n+e a&o'o %n!e m%n,ii se !espart0 pre&%m &opita !espi&at- a %nei &-prioare0 '-s5n! o s&obit%ra!5n&- (n &are s- a'%ne&e p5r5%'. Prima pant- este 'a )reo !o%- s%te !e pi&ioare *i (n &-!ere0 apa seam-n- &% $%'+ii !e 7-pa!- sp%'berat-. A&o'o0 apa se a!%n- !in no% pentr% a porni !in no% *i &'ipo&e*te peste &in&i7e&i !e pi&ioare pe o st5n&- p'at-0 &-75n! apoi !in pra+ (n pra+ (n&- o s%t- !e pi&ioare0 (ntor&5n!%.se (n toate !ire&,ii'e0 str-!%in!%.se s- ias- !in s&obit%r-0 p5n- &e a6%n+e (n &e'e !in %rm- (n &5mpie. M N.am mai a%7it !e 'o&%' a&esta p5n- a&%m0 n% e men,ionat (n ni&i o &arte. M N.am &itit ni&i o &arte (n )ia,a mea0 sp%se Ciorap.!e.Pie'e. Fi !e %n!e s- *tie %n om &are a tr-it (n ora*e *i *&o'i &e)a !espre min%ni'e p-!%riiO N%0 n%0 b-iete. P5r5%' a&esta a*a !e mi& se stre&oar- printre !ea'%ri !e &5n! E' a $-&%t '%mea *i n% &re! &- '.a% )-7%t ni&i m-&ar *ase oameni. St5n&a pare &onstr%it- &% pre&i7ia %n%i 7i!ar0 semi&ir&%'ar- pe ambe'e p-r,i a'e &as&a!ei *i se (n&'in- &am &in&i7e&i !e pi&ioare !eas%pra ba7ei. A*a &-0 at%n&i &5n! st-team 'a pi&ioare'e primei pante0 iar &5inii mei a% a'er+at (n pe*tera !in spate'e per!e'ei !e ap- *i n% p-rea% mai mari !e&5t ni*te iep%ri. @a&- m- (ntrebi pe mine0 b-iete0 este &e' mai $r%mos '%&r% pe &are '.am )-7%t (n p-!%re. Fi n%mai &ei &are &%treier- p-!%ri'e o )ia,- (ntrea+- (*i poate !a seama &5t !e !es po,i s)e7i a&o'o '%&r-ri'e '%i @%mne7e%. M Fi &e se (nt5mp'- &% apaO ?n &e !ire&,ie se (n!rept- eaO Apar,ine !e'a/ari'orO M N%0 sp%se NattN. M Apa a6%n+e p5n- 'a !e'a/ariO

242

M N%0 n%0 este o pi&-t%r- !in b-tr5n%' H%!son *i &oboar- m%nte'e $oarte )ese'. Am stat pe st5n&a a&eea (n&'inat- ore (n *ir *i am pri)it b%'e'e apei &are &%r+ea% pe '5n+- mine *i m- +5n!eam &5t ar treb%i strea&- p5n- &5n! apa a&eea0 &are p-rea $-&%t- pentr% s-'b-ti&ie0 se )a ar%n&a (n marea s-rat- *i )a a6%n+e s%b )apor. Este %n 'o& pe &are ar treb%i s-.' &e'ebr-m. Mer+i !ire&t (n )a'ea !e 'a est !e E5r$%' (na't0 %n!e toamna mii !e a&ri !e p-!%re0 at5t (n s&obit%ra a&eea a!5n&-0 !ar *i !e.a '%n+%' &oastei m%ntoase s%nt &o'orate &a o mie !e &%r&%beie0 $-r- ni&i %n $e' !e a6%tor !in partea %nei m5ini %mane *i $-r- &a )oin,a '%i @%mne7e% s- $i &er%t a*a &e)a. M Eorbe*ti $oarte &'ar0 Ciorap.!e.Pie'e0 eD&'am- t5n-r%'. M Anan0 repet- NattN. M Amintirea a&e'ei pri)e'i*ti ,i.a (n&-'7it s5n+e'e0 b-tr5ne. C5,i ani a% tre&%t !e &5n! te !%&eai a&o'oO E5n-tor%' n% r-sp%nse0 !ar *i.a apropiat %re&>e0 !e ap- *i (*i ,in% respira,ia0 as&%'t5n! &% aten,ie0 !e par&- ar $i a%7it %n 7+omot (n!ep-rtat. ?n &e'e !in %rm- *i.a ri!i&at &ap%' *i a sp%sL M @a&- n% i.a* $i 'e+at pe &5ini &% proprii'e me'e m5ini0 &% o 'esno%- !in pie'e !e &-prioar-0 a* p%tea 6%ra pe 4ib'ie &- '.am a%7it pe b-tr5n%' He&tor %r'5n! (n m%n,i. M E imposibi'0 a sp%s E!/ar!s. N.a tre&%t ni&i o or- !e &5n! '.am '-sat (n &%*&a '%i. P5n- &e t5n-r%' sp%se a&estea0 ni*te s%nete i.a% atras aten,ia '%i Mo>e+an. @ar0 (n &i%!a $apt%'%i &- O'i)er era t-&%t *i atent0 e' n% p%tea a%7i !e&5t m%+et%' %nor )ite (n !ea'%ri'e !e )est. Se %it- &-tre &ei !oi b-rba,i (n )5rst-0 'a NattN0 &are st-tea a*e7at &% m5na 'a %re&>e0 &a o trompet- *i 'a Mo>e+an0 &are era (n&'inat (n $a,-0 &% bra,%' ri!i&at ia ni)e'%' $e,ii sa'e *i ,in5n!%.*i !e+et%' ar-t-tor ri!i&at0 &a *i &%m ar $i )r%t s- so'i&ite aten,ia &%i)a *i r5se tare 'a &eea &e e' &onsi!era a $i 7+omote ima+inare. M N.ai !e&5t s- r57i !a&- )rei0 b-iete0 sp%se Ciorap.!e.Pie'e. @ar &5inii a% s&-pat *i )5nea7- o &-prioar-. N% m- poate (n*e'a nimeni (n pri)in,a asta0 n% a* $i '-sat s- se (nt5mp'e a*a &e)a ni&i pentr% o pie'e !e &astor. N% &- mi.ar p-sa !e 'e+e0 !ar &-prioare'e s%nt s'abe a&%m *i anima'e'e a'ea proaste se oboses& pentr% o nimi&a toat-. A&%m (i a%7iO E!/ar!s tres-ri0 pentr% &- a%7i %n %r'et p%terni&0 &are p-rea a&%m mai p%,in !istant0 !e par&- (ntre ei n% se mai interp%nea ni&i %n !ea' *i se trans$orma (n ni*te e&o%ri &on$%7e0 &are r-s%na% printre !ea'%ri'e pe &are &5inii 'e str-b-tea%. Apoi !e)eni %n >-m-it a!5n& *i !o+it0 &are r-s%n- (n p-!%rea !e pe ma'%' 'a&%'%i. A&este )aria,ii !in '-tr-t%ri'e &e'or !oi &5ini

8"9

s.a% s%&&e!at %imitor !e repe!e. Fi (n timp &e o&>ii '%i pri)ea% (n toate p-r,i'e0 a obser)at &%m s.a% r%pt &5te)a &ren+i !e anin *i &orn0 &>iar aproape !e ei. ?n moment%' %rm-tor0 o &-prioar- $r%moas- s-ri pe ma'%' apei *i se a$%n!- (n 'a&. A%7i ime!iat %n %r'et p'in0 pentr% &- He&tor *i &-,ea%a a% ,5*nit !intre arb%*ti *i se repe7ir- !e asemenea (n 'a&0 (mpin+5n!%.*i piept%' (mpotri)a apei &% &%ra6. Capitolul XXVII. +&tunci c"nd se co'oar .n %u,oi# Incearc doar s/%i piard urma# -/%i scalde trupul lui .ncins(1 =>omson. M Ftiam e%S Ftiam e%S stri+- NattN0 at%n&i &5n! &-prioara *i &5inii era% aproape. C-prioara a tre&%t !e ei &a )5nt%' *i bie,ii !erbe!ei n.a% p%t%t ,ine pas%' &% ea. @ar treb%ie s-.i !e7)-, !e asemenea obi&ei%ri0 &a't$e' o s- am prob'eme !in &a%7a 'or. Ai&iS Ai&iS Aa ma' &% )oi0 p%n+a*i'orS M- a%7i,iO P'ea&- !e ai&i0 b-tr5ne He&tor0 sa% te &iop5r,es& &% )er+ea%a !e 'a arm- &5n! te prin!S C5inii &%no*tea% )o&ea st-p5n%'%i 'or *i !%p- &e a% (notat (n &er&0 !e par&- n.ar $i !orit s-.*i aban!one7e %rm-rirea0 !ar (n a&e'a*i timp se temea% s- &ontin%e. A% as&%'tat *i s.a% (ntors (n &e'e !in %rm- 'a ma'0 %n!e *i.a% trimis %r'ete'e (n )-7!%>. ?ntre timp0 &-prioara (notase !e $ri&- aproape 6%m-tate !in !istan,a !intre bar&- *i ma' *i !e.abia apoi obser)- &- se (n!repta spre %n no% peri&o'. @ar 'a a%7%' )o&ii '%i NattN0 (*i (n&et- (naintarea *i0 pentr% %n moment0 p-r% &- se (ntoar&e &-tre ma' s- s$i!e7e &5inii. @ar *i.a (ntrer%pt (n &e'e !in %rm- (naintarea *i0 (ntor&5n!%.se pentr% a !o%a oar*i.a p'-n%it %n &%rs ob'i&0 &-tre &entr%' 'a&%'%i0 &% inten,ia !e a ie*i 'a ma'%' )esti&. ?n timp &e &-prioara tre&ea (not pe '5n+- pes&ari0 ri!i&5n!%.*i nas%' (n aer *i )-'%rin! apa (n 6%r%' +5t%'%i s-% s%b,ire &a pinten%' %nei +a'ere0 Ciorap.!e.Pie'e (n&epea s- se simt- tot mai stin+>er (n &anoe. M Ce anima' $r%mosS eD&'am- e'. Ce &oarne areS Gi.ai p%tea a+-,a toate >aine'e pe ram%ri'e a'eaS Ia s- m- +5n!es&L I%'ie este %'tima '%n- *i &arnea &re! &- e mai b%n-.

244

?n timp &e )orbea0 NattN (n&ep%se instin&ti) s- 'e+e &ap-t%' interior a' $r5n+>iei !in bar&-0 pe &are o $o'osea !rept par5m-0 !e o )5s'-. Apoi se ri!i&- br%s& (n pi&ioare0 ar%n&- &ent%ra !e sa')are *i stri+-L M Aas.o0 Jo>nS Aas.o s- p'e&eS Anima'%' a&esta e prost !a&- ne ispite*te (n $e'%' a&esta. Mo>e+an ar%n&- 'e+-t%ra b-r&ii &e'%i t5n-r !in &anoe *i0 &% o sin+%r'o)it%r- a )5s'ei0 trimise bar&a a&eea %*oar- pe ap- &a %n meteorit. M A*teapt-S stri+- E!/ar!s. Aminti,i.)- &e 7i&e 'e+ea0 b-tr5nii mei prieteni. Ai&i p%te,i $i )-7%,i %*or !in sat *i *ti% &- 6%!e&-tor%' =emp'e este >ot-r5t s- p%n- s%b a&%7a,ie pe toat- '%mea0 $-r- a !is&rimina0 &are %&i!e &-prioare (n a$ara se7on%'%i. @ar protest%' '%i )eni prea t5r7i%. Canoe'e era !e6a !eparte !e bar&a '%i *i )5n-torii era% prea &on&entra,i as%pra %rm-ririi &-prioarei pentr% a mai a%7i &e sp%nea O'i)er. C-prioara se a$'a a&%m 'a &in&i7e&i !e Nar7i !e %rm-ritorii s-i0 t-in! apa &%ra6oas- *i s$or-in! 'a $ie&are in>a'are !in &a%7a +roa7ei *i a s$or,-ri'or. Canoe'e p-rea s- !anse7e (n )a'%ri'e a&e'ea0 ri!i&5n!%.se *i &obor5n! !in &a%7a on!%'a,ii'or proprii'or mi*&-ri. Ciorap.!e.Pie'e *i.a ri!i&at p%*&a *i i.a (mprosp-tat amorsa0 !ar e7it- s- %&i!- anima'%'. M S.o $a&0 Jo>n0 sa% n%O (ntreb- e'. N% prea &re! &- am a)ea &e a)anta6e s- ob,inem !e 'a biet%' anima'. N.am s.o $a&. A intrat !e b%n)oie (n ap-0 &eea &e este ra,i%nea pe &are @%mne7e% i.a !at.o %nei &-prioare *i o s.o 'as s- $a&- &e )rea (n 'a&. A*a &- 'as-.,i 6os arma0 Jo>n *i $ii atent &5n! se (ntoar&e. E %*or s-.i prin7i0 !ar se (ntor& &a %n *arpe. In!ian%' r5se 'a &eea &e sp%nea prieten%' s-%0 !ar &ontin%- s&on!%&- bar&a (nainte0 &% o )ite7- &are se !atora mai m%'t (n!em5n-rii !e&5t $or,ei $i7i&e. At%n&i &5n! )orbea%0 &ei !oi b-tr5ni $o'osea% a&%m 'imba6%' !e'a/ari'or. M =ugh6 eD&'am- Mone>an. C-prioara (*i (ntoar&e &ap%'. Ri!i&ostia0 O&>i !e Foim. NattN n% p'e&a ni&io!at- $-r- s- ia &% e' $ie&are instr%ment &are '.ar $i p%t%t a6%ta (n a&ti)it-,i'e sa'e. N% se !esp-r,ea ni&io!at- !e p%*&- *i !e*i inten,iona s- pes&%ias&- &% %n!i,a0 p%nea (n &anoe toate %ne'te'e0 &>iar *i +r-tar%'. Pre&a%,ia )5n-tor%'%i se !atora obi&ei%ri'or sa'e0 &are a6%n+ea !e m%'te ori0 prin nat%ra o&%pa,iei sa'e0 !in&o'o !e 'imite'e !estina,iei sa'e ini,ia'e. C% &5,i)a ani (nainte !e po)estirea noastr-0 Ciorap.!e.Pie'e (*i p-r-sise &abana pentr% a mer+e pe ma'%ri'e '%i Otse+o. ?*i '%ase p%*&a *i &5inii0 inten,ion5n! s- )5ne7e &5te)a 7i'e pe !ea'%ri0 !ar (nainte !e a se (ntoar&e0 mersese p5n- 'a ape'e 'a&%'%i Ontario. O!at-0 o s%t-0 !o%- sa% &>iar trei s%te !e mi'e n% (nsemna% nimi& pentr% p%teri'e sa'e0

8"5

&are era% a&%m p%,in s'-bite !e b-tr5ne,e. E5n-tor%' a $-&%t pre&%m (' s$-t%ise Mo>e+an *i se pre+-ti s- !ea o 'o)it%r- &% arma '%i as&%,it-0 (n +5t%' anima'%'%i. M Mer+i mai 'a st5n+a0 Jo>nS Mai 'a st5n+aS stri+- e'. Mai !- o !at!in )5s'- *i e a' me%S ?n timp &e )orbea0 (*i ri!i&- ostia *i o ar%n&- (n $a,- &a pe o s-+eat-. ?n a&ei moment0 &-prioara se (ntoarse *i se %it- 'a s%'i,a a&eea '%n+-0 &are o 'o)i (ntr.%n &orn. Ino$ensi)-0 ostia se s&%$%n!- (n 'a&. M Pe ap-S stri+- NattN0 (n timp &e &anoe'e a'%ne&a spre 'o&%' (n &are s%'i,a &-7%se. Opre*te.te Jo>nS Ostia reap-r% (n s&%rt timp0 s-rin! sin+%r- a$ar- !in 'a&0 iar )5n-tor%' o ap%&- (n m5n-. In!ian%' (*i (ntoarse &anoe'e *i )5n-toarea re(n&ep%. @ar a&east- (ntrer%pere (i &on$erise &-prioarei %n mare a)anta6 *i (i o$eri *i '%i E!/ar!s o&a7ia !e a se apropia !e 'o&%' !e !es$-*%rare a a&,i%ni'or. M Gine.,i m5na0 NattN. Gine.,i m5na *i aminte*te.,i &- s%ntem (n a$ara se7on%'%i0 stri+- t5n-r%'. E' *i.a rostit protest%' !%p- &e bar&a se apropiase !est%' !e 'o&%' (n &are &-prioara se '%pta &% apa0 a&%m ri!i&5n!%.*i spate'e !eas%pra apei0 a&%m s&%$%n!5n!%.se. Anima'%' se men,inea (n&- 'a s%pra$a,- &% e'e+an,-0 &>iar !a&- (n 6%r%' +5t%'%i s-% se mai $orma% (n&- )a'%ri. M Cra0 stri+- E!/ar!s0 ent%7iasmat 'a &%'me !e a&east- pri)e'i*te. Fii atent &- $%+eS Fii atent &- $%+eS E5s'e*te mai m%'t spre !reapta0 Mo>e+an *i o s-.' prin! !e &oarne. O s-.i ar%n& $r5n+>ia peste &oarne. O&>ii ne+ri ai b-tr5n%'%i r-7boini& se (n)5rtea% (n toate !ire&,ii'e0 &% o (ns%$'e,ire s-'bati&-0 iar &%min,enia 'ene*- &% &are &orp%' '%i (mb-tr5nit se o!i>nise (n &anoe se pres&>imbase a&%m (n $rene7ia &are !e&%r+ea a!esea !in a+i'itatea sa (nn-s&%t-. Canoe'e se (n)5rtea &% $ie&are (ntors-t%r- nea*teptat- a )5n-torii0 asemenea %nei b%'e prinse (ntr.%n )5rte60 iar &5n! e)o'%,ia )5n-torii a permis &a mi&a bar&- !e s&oar,- s- se !ep'ase7e (n 'inie !reapt-0 ea se proie&t- &% o asemenea )ite7-0 &- anima'%' a $ost ne)oit s- &a%te si+%ran,a (ntor&5n!%.se !in no%. @atorit- a&estor mi*&-ri &ir&%'are *i $re&)ente0 &eea &e men,in% &anoe'e pe 'o&0 t5n-r%' re%*i s- stea aproape !e prietenii s-i. At5t %rm-ritor%'0 &5t *i %rm-rit%' a% tre&%t pe '5n+- e' !e )reo !o%-7e&i !e ori0 aproape atin+5n!%.i )5s'e'e. @ar *i.a !at seama &- pentr% a %rm-ri )5n-toarea0 era &e' mai potri)it s- r-m5n- pe 'o& *i s- pro$ite !e o o&a7ie b%n- pentr% a asista 'a $e'%' (n &are ei !oi %rma% s- %&i!- )i&tima.

246

N% a $ost ne)oit s- a*tepte prea m%'t0 pentr% &- !e (n!at- &e '%a&east- >ot-r5re *i se ri!i&- (n pi&ioare0 )-7% &- anima'%' se apropia &%ra6os !e e'0 !e par&- ar $i !orit s- a6%n+- 'a %n p%n&t !e %s&at (n!ep-rtat !e &5ini0 &are (n&- mai '-tra% *i %r'a% pe ma'. E!/ar!s ap%&barbeta b-r&ii sa'e *i0 $-&5n! %n 'a,0 (' ar%n&- (n !ep-rtare &% toatp%terea '%i0 re%*in! s- prin!- %n%' !intre &oarne'e &-prioarei. =imp !e o &'ip-0 bar&a t5n-r%'%i a $ost tras- prin ap-0 !ar &anoe'e o !ep-*i ime!iat0 iar NattN se ap'e&- *i t-ie +5t%' &-prioarei0 iar s5n+e'e ei in%n!- rana *i &o'or- apa. Anima'%' se 7b-t% p%,in (nainte !e a.*i !a %'tima s%$'are0 iar (n a&est timp0 )5n-torii *i.a% apropiat b-r&i'e0 'e+5n!%.'e pentr% a r-m5ne ast$e'. Apoi0 Ciorap.!e.Pie'e a tras &-prioara !in ap- *i p%se &orp%' ne(ns%$'e,it pe $%n!%' &anoei. ?i atinse &oaste'e *i !i$erite p-r,i a'e &orp%'%i &% m5na *i apoi (*i (n-',- &ap%'0 r575n! (n $e'%' '%i spe&i$i&L M S.a !%s &% 'e+ea '%i Marma!%2e =emp'eS sp%se e'. Asta (,i (n&-'7e*te s5n+e'e (n )ine0 Jo>n. ?nainte !e asta0 n.am mai %&is o &-prioar- pe 'a& !e m%',i ani. Are &arnea b%n-0 b-iete. Fi *ti% &- s%nt !est%i &are ar sa)%ra o $ript%r- !in &arne (n &i%!a t%t%ror 'e+i'or !in ,ara asta. In!ian%' se mo'e*ise !e tot !in &a%7a )5rstei *i poate *i !in &a%7a (n&er&-ri'or prin &are tre&%ser- &ei !e o ras- &% e'0 !ar a&ti)itatea a&easta re)i+orant- *i mobi'i7atoare a $-&%t &a &>ip%' s-% ne+ri&ios s- $ie '%minat !e %n 'i&-r !e b%&%rie0 &are n%.i mai (ns%$'e,ise &>ip%' !e m%',i ani. Era e)i!ent &- b-tr5n%' n% se a*teptase s- ob,in- )re%n pro$it !in a&east- re%*it-0 &i sim,ise )5n-toarea mai m%'t &a o amintire a preo&%p-ri'or *i $apte'or sa'e !in tinere,e. =ot%*i0 +-si !e &%)iin,- &tro$e%' era &am %*or0 iar m5na !e6a (i trem%ra !in &a%7a e$ort%'%i pe &are (' !ep%sese. Apoi 75mbi0 !5n! !in &ap aprobator *i )orbi (n maniera senten,ioas- *i em$ati&- a popor%'%i s-%L M 4ine. M Mi.e team-0 NattN0 sp%se E!/ar!s0 emo,ia moment%'%i tre&%0 iar s5n+e'e '%i se mai r-&ori. M- tem &- am (n&-'&at &% to,ii 'e+ea0 (n a&eea*i m-s%r-. @ar s- ,ine,i tot%' se&ret *i n% ne )a tr-!a nimeni !e ai&i. @ar &%m a% s&-pat &5inii -iaO A.am '-sat bine 'e+a,i0 *ti% si+%r0 pentr% &- am p%s m5na pe 'es- *i am &ontro'at no!%ri'e &5n! am tre&%t pe 'a &aban-. M A $ost prea m%'t pentr% biete'e &reat%ri s- a!%'me&e o asemenea &-prioar-0 sp%se NattN. Ee7i0 b-iete0 pie'ea !e &-prioar- 'e mai at5rn(n&- !e +5t. Hai s- mer+em Jo>n *i o s-.i &>em s- m- %it &%m sta% '%&r%ri'e. C5n! b-tr5n%' )5n-tor !ebar&- *i &er&et- 'ese'e &are era% (n&- 'e+ate

8"7

!e +5t%ri'e anima'e'or0 se s&>imb- p%,in 'a $a,- *i s&%t%r- !in &ap &% (n!oia'-L M Ai&i este %rma %n%i &%,it0 sp%se e'. Pie'ea asta n% s.a r%pt ni&io!at- *i ni&i n% are %rma %n%i !inte !e &5ine. N%0 n%. A*a &%m mtemeam0 n% este )ina '%i He&tor. M Pie'ea a $ost t-iat-O (ntreb- E!/ar!s. M N%0 n% am sp%s &- a $ost t-iat-0 b-iete0 !ar e o %rm- pe &are o s-rit%r- sa% o m%*&-t%r- n.a '-sat.o ni&io!at-. M Oare t5mp'ar%' -'a ti&-'os ar $i (n!r-7nit s- $a&- a*a &e)aO M A>0 ar (n!r-7ni s- $a&- ori&e0 at5ta )reme &5t n% e (n peri&o'0 sp%se NattN. E o persoan- &%rioas- *i (i p'a&e s-.i a6%te pe &ei'a',i (n prob'eme'e 'or. @ar ar $i mai bine s- n% se mai p'imbe at5ta (n 6%r%' &abanei. ?ntre timp0 Mo>e+an &er&eta0 &% o aten,ie tipi& in!ian-0 'o&%' (n &are 'esa $%sese se+mentat-. @%p- %n timp0 sp%se (n 'imba !e'a/ar-L M A $ost t-iat- &% %n &%,it. O 'am- as&%,it-0 &% %n m5ner '%n+. Om%'%i (i era $ri&- !e &5ini. M C%m se poate0 Mo>e+anO N% ai )-7%t &5n! s.a (nt5mp'at. @e %n!e *tii a&este '%&r%riO M As&%'t-0 $i%'e0 sp%se r-7boini&%'. C%,it%' era as&%,it0 pentr% &t-iet%ra este nete!-. M5ner%' este '%n+0 pentr% &- bra,%' %n%i om n% ar a6%n+e !e 'a a&east- ran- p5n- 'a t-iet%ra &are n% a atins *i pie'ea. A $ost %n 'a*0 a't$e' ar $i t-iat 'esa (mpre6%r%' +5t%'%i &5ine'%i. M Pe 'e+ea meaS stri+- NattN. Jo>n e pe %rma '%i. A $ost t5mp'ar%'. A %r&at pe st5n&a !in spate'e &%*tii *i a s'obo7it &5inii0 'e+5n!%.*i &%,it%' !e %n b-,. Ar $i %*or !e $-&%t0 !a&- )rei &% a!e)-rat. M Fi !e &e ar $a&e a*a &e)aO (ntreb- E!/ar!s. Cine i.a $-&%t )re%n r-%0 &a s- 'e $a&- prob'eme %nor b-tr5ni &a )oiO M E +re% s- *tii inten,ii'e oameni'or0 b-iete. Asta am !es&operit.o !e &5n! &o'oni*tii a% a!%s at5tea noi obi&ei%ri. @ar &>iar n% e nimi& !e +-sit (n 'o&%' -'aO Poate &- )rea s- se ba+e (n treb%ri'e &e'or'a',i0 a*a &%m $a&e !e obi&ei. M S%spi&i%ni'e ta'e s%nt (n!rept-,ite. @-.mi &anoe'e0 s%nt t5n-r *i p%terni&. Fi &re! &- o s- a6%n+ a&o'o 'a timp &a s-.i stri& p'an%ri'e. S- ne $ereas&- @%mne7e% s- a6%n+em 'a mi'a %n%i asemenea omS Prop%nerea '%i a $ost a&&eptat-0 iar &-prioara a $ost tre&%t- (n bar&a '%i O'i)er pentr% a %*%ra &anoe'e. ?n mai p%,in !e &in&i min%te0 mi&a ambar&a,i%ne !e s&oar,- a'%ne&a pe 'a&%' sti&'os *i s.a as&%ns repe!e (n spate'e p%n&te'or !e %s&at0 pentr% &- se !ep'asa !e.a '%n+%' ma'%'%i.

248

Mo>e+an '.a %rmat (n&et &% bar&a0 (n timp &e NattN *i.a &>emat &5inii 'a e' *i 'e.a &er%t s- r-m5n- aproape. Apoi *i.a p%s p%*&a pe %m-r *i %r&pe m%nte0 &% inten,ia !e a a6%n+e 'a &aban- pe %s&at. Capitolul XXVIII. +Nu m .ntre'a ce simte o fecioar# @mas singur/n pericol# Poate c mintea ei se/nchin# se/nco,oie# Poate cura3ul care .i lipse%te l/aduce disperare/n suflet(1 S&ott. ?n timp &e ei )5na% pe 'a&0 !omni*oara =emp'e *i (nso,itoarea ei (*i &ontin%a% p'imbarea (n m%n,i. A% &onsi!erat &- n% a)ea% ne)oie !e a $i a&ompaniate !e )re%n b-rbat0 pentr% &- nimeni n% ar $i ins%'tat o $emeie respe&tabi'-. O!at- &e a% !at %it-rii 6ena pe &are 'e.o pro!%sese !is&%,ia !e 'a !esp-r,irea !e E!/ar!s0 $ete'e a% (n&ep%t o &on)ersa,ie 'a $e' !e )ese'- *i ino&ent- pre&%m e'e (nse'e. Pote&a pe &are mer+ea% 'e !%&ea 'a mi&- !istan,- !eas%pra &abanei '%i Ciorap.!e.Pie'e0 !r%m &are 'a %n an%mit p%n&t o$erea o )e!ere panorami&- as%pra a&e'%i 'o& retras. Poate !intr.o moti)a,ie p%terni&- *i $ireas&-0 &e'e !o%- $ete n% a% a)%t ni&io!at- (n&re!ere %na (n &ea'a't- pentr% a a!%&e )orba !espre sit%a,ia e&>i)o&- a t5n-r%'%i &are a&%m 'e era at5t !e apropiat. @a&6%!e&-tor%' =emp'e &onsi!erase &- era mai pr%!ent s- $a&- an%mite in)esti+a,iei pe a&east- tem-0 $-r- (n!oia'- &- e' +-sise !e &%)iin,- sp-stre7e pentr% sine toate r-sp%ns%ri'e pe &are 'e primise. ?n a&ea )reme0 (n state'e esti&e era% at5,ia tineri e!%&a,i0 pe ori&e treapt- a &arierei 'or *i &% a)eri !i$erite0 ast$e' (n&5t abi'it-,i'e inte'e&t%a'e a'e '%i E!/ar!s0 &are n% era% aso&iate %nei a)eri importante0 n% ar $i atras (n mo! norma' &%rio7itatea nim-n%i !in a&ea ,ar-. Poate &- '%&r%ri'e ar $i stat a't$e' (n &eea &e pri)e*te &re*terea '%i0 !ar e' (ns%*i (n&er&ase &% str-*ni&ie s- se $ereas&- !e s%rpri7e (n a&east- pri)in,-0 prin &omportament%' '%i re&e *i (n an%mite o&a7ii0 &>iar nepo'iti&os0 &- at%n&i &5n! maniere'e '%i s.a% mai !omo'it &% timp%'0 6%!e&-tor%'0 !a&- s.a +5n!it )re%n moment 'a a&est '%&r%0 &% si+%ran,- &- a &re7%t &- a&east- s&>imbare se !atora a'-t%r-rii $ami'iei sa'e. @ar $emei'e a&or!- a&estor prob'eme mai m%'t-

8"9

aten,ie !e&5t b-rba,ii. A*a &- $ii&a obser)- ime!iat &eea &e tat-' tre&%se &% )e!erea. ?n nen%m-rate'e (mpre6%r-ri &%rtenitoare0 inerente )ie,ii ra$inate pe &are o !%&ea0 E'i7abet> n%.i !es&operi ni&i %n !e$e&t '%i E!/ar!s0 !ar &omportament%' s-% +enti' tr-!a %neori tr-s-t%ri as&%nse pe &are ea 'e &re!ea pasi%ni in&ontro'abi'e *i !eosebit !e p%terni&e. Poate &- ar $i ne&esar s-.i sp%nem &ititor%'%i &- Ao%isa Krant n% a)ea o +5n!ire mo!e'at- !e )rem%ri'e (n &are tr-ia. =ot%*i0 $ata a&easta b'5n!a)ea p-reri'e ei 'e+ate !e a&est s%bie&t *i0 'a $e' &a *i &ei'a',i0 trase proprii'e ei &on&'%7iiL M Mi.a* !e7)-'%i toate se&rete'e0 Ao%isa0 &a s- pot a$'a tot &eea &e b%*tenii -ia mari a% a%7it *i a% )-7%t0 eD&'am- !omni*oara =emp'e r575n! *i s&%t%r5n!%.*i pe spate b%&'e'e ne+re0 &% o pri)ire !e ne)ino)-,ie &opi'-reas&-0 pe &are &>ip%' s-% inte'i+ent o eDprima prea rar. ?n a&e' moment0 pri)ea% am5n!o%- spre &abana i7o'at-0 iar !omni*oara Krant (*i ri!i&- o&>ii b'5n7i *i r-sp%nseL M S%nt si+%r- &- n% ar sp%ne nimi& r-% !espre !omn%' E!/ar!s. M Poate &- n%. @ar &e' p%,in ne.ar p%tea sp%ne &ine este. M @ar0 !ra+- !omni*oar- =emp'e0 *tim asta !e6a. A.am a%7it pe )-r%' !%mnea)oastr- &%m eDp'i&a tot%' $oarte 'o+i&. M Con!%&-tor%' eDe&%ti)S E' poate eDp'i&a ori&e. Mintea '%i in+enioas- o s- !es&opere o!at- *i piatra $i'oso$a'-. @ar &e a sp%sO M Ce a sp%sS eD&'am- Ao%isa &% s%rprin!ere. P-i0 tot &e mi.a sp%s mie mi s.a p-r%t m%',%mitor *i am &re7%t &- este a!e)-rat. A sp%s &NattN 4%mppo a tr-it &ea mai mare parte !in )ia,a '%i (n p-!%ri *i printre in!ieni *i ast$e' '.a &%nos&%t pe b-tr5n%' Jo>n0 &-petenia !e'a/ar-. M C>iar a*aS A&easta a $ost o po)este &am 'ipsit- !e ima+ina,ie !in partea )-r%'%i @i&2on0 &e a mai sp%sO M Cre! &- ne.a eDp'i&at &- apropierea !intre &ei !oi se !atorea7$apt%'%i &- Ciorap.!e.Pie'e i.a sa')at )ia,a '%i Jo>n (ntr.o b-t-'ie. M Este $oarte posibi'S sp%se E'i7abet>0 p%,in ner-b!-toare. @ar &e importan,- a% toate a&estea (n &eea &e.' pri)e*te pe !omn%' E!/ar!sO M N%0 E'i7abet>0 treb%ie s-.mi to'ere7i i+noran,a *i e% )oi repeta tot &e (mi a!%& aminte &- a% !is&%tat at%n&i tat-' me% *i *eri$%'0 %'tima !at&5n! s.a% (nt5'nit. E' a a!-%+at apoi &- re+ii An+'iei trimitea% a!esea !omni &are s-.' repre7inte (n !i$erite trib%ri in!iene0 iar a'teori trimitea% o$i,eri ai armatei0 &are.*i petre&ea% 6%m-tate !in )ia,- 'a mar+inea s-'b-ti&iei. M Ceea &e este a!e)-rat !in p%n&t%' !e )e!ere istori&. A mai sp%s

250

&e)aO M A>0 si+%r. A mai sp%s &a a&e*ti repre7entan,i se &-s-torea% rar *iR *i &- treb%ie s- $i $ost oameni $oarte r-i. @ar te asi+%r &- e' a sp%s asta0 E'i7abet>. M N% &ontea7-0 sp%se !omni*oara =emp'e0 ro*in! *i 75mbin! at5t !e %*or0 (n&5t ni&i (nso,itoarea sa n% obser)-. Sari peste toate astea. M P-i0 a mai sp%s &- pre,%ia% $oarte m%'t e!%&a,ia &opii'or s-i0 pe &are (i trimitea% a!esea (n An+'ia *i &>iar 'a $a&%'tate. A*a eDp'i&- e' e!%&a,ia 'ibera'- pe &are a primit.o !omn%' E!/ar!s. Pentr% &re&%noa*te &- t5n-r%' *tie 'a $e' !e m%'te &a tat-' !%mnea)oastr-0 sa% a' me%0 sa% &>iar e' (ns%*i. M Care e &>iar &e' mai (n)-,at !intre to,i. @e&i a sp%s &- Mo>e+an este $rate'e b%ni&%'%i s-%0 sa% &>iar b%ni&%' '%i O'i)er E!/ar!s. M ?nseamn- &- '.ai a%7it t% (ns-,i0 n%.i a*aO (ntreb- Ao%isa. M @e m%'te ori. @ar n% )orbin! !espre a&est s%bie&t. Ftii &- !omn%' Ri&>ar! Jones are o teorie pentr% ori&e. @ar are )re%na &are eDp'i&- !e &e &abana a&eea este sin+%ra 'o&%in,- pe o ra7- !e &in&i7e&i !e mi'e a &-rei %*- n% este !es&>is- pentr% ori&e persoan- &are ar !ori s- p-tr%n!a&o'oO M N% '.am a%7it s- sp%n- nimi& pe s%bie&t%' a&esta0 sp%se $ii&a preot%'%i. @ar pres%p%n &-0 !in moment &e s%nt at5t !e s-ra&i0 !ores& sp-stre7e pentr% ei p%,in%' pe &are (' a%. Cneori este peri&%'os s- $ii bo+at0 !omni*oar- =emp'e0 !ar n% p%te,i *ti &5t !e +re% este s- $ii $oarte0 $oarte s-ra&. M S%nt si+%r- &- ni&i t%0 Ao%isa. Pot &e' p%,in s- sper &-0 (n ,ara a&esta a ab%n!en,ei0 ni&i %n preot n% ar $i '-sat (n s-r-&ie abso'%t-. M N% poate eDista s-r-&ie a!e)-rat- at%n&i &5n! Creator%' nostr% ne are (n +ri6-0 sp%se &ea'a't-0 pe %n ton 6os *i %mi'. @ar eDist- s%$erin,e a'e inimii. M @ar n% pentr% tine0 n% pentr% tine0 sp%se impet%oasa E'i7abet>. N% pentr% tine0 $at- !ra+-0 t% n% ai &%nos&%t ni&io!at- mi7eria s-r-&iei. M A>0 !omni*oar- =emp'e0 &re! &- n% prea *ti,i &e s%nt prob'eme'e )ie,ii. =at-' me% a petre&%t m%',i ani &a misionar (n noi'e ,-ri0 %n!e oamenii era% $oarte s-ra&i *i a!esea n% a)eam ni&i m-&ar p5ine. N% p%team s- o &%mp-r-m *i ne era r%*ine s- &er*im0 pentr% &- n% !oream s-.i !e7onor-m )o&a,ia !i)in-. @ar '.am )-7%t a!esea p'e&5n! !e a&as-0 %n!e &ei bo'na)i *i (n$ometa,i sim,ea% &- prin p'e&area '%i (*i pier!%sersin+%r%' prieten '%mes&0 pentr% &- a&esta a)ea o !atorie pe &are n% o p%tea ne+'i6a !in &a%7a %nor prob'eme !omesti&e. O>0 &5t !e +re% treb%i s- $ie s- 'e )orbe*ti &e'or'a',i !espre &onso'are &5n! propria ta inim-

851

p'esne*te !e at5ta s%$erin,-. M @ar a&e'e )rem%ri a% tre&%t a&%m. Eenit%' tat-'%i t-% treb%ie s- $ie a&%m pe m-s%ra ne)oi'or sa'e. =reb%ie s- $ieS O s- $ieS M A*a este0 r-sp%nse Ao%isa0 '-s5n!%.*i &ap%' (n piept pentr% a as&%n!e 'a&rimi'e &are (i &%r+ea% (n &i%!a spirit%'%i ei &re*tin. Pentr% &n% treb%ie s- mai (ntre,in- pe nimeni (n a$ar- !e mine. A&east- (ntors-t%r- a &on)ersa,iei a i7+onit !in mintea $ete'or ori&e a't +5n!0 (n a$ara &e'%i a' mi'ei &re*tine. C5n! Ao%isa *i.a !at $r5% 'iber s%$erin,ei *i a (n&ep%t s- p'5n+- &% s%+>i,%ri0 E'i7abet> a (mbr-,i*at.o. @ar a re%*it s- trea&- peste emo,ia a&easta ne(n$r5nat- *i.a ri!i&at &>ip%' b'5n! *i a% &ontin%at s- se p'imbe (n t-&ere. P5n- a&%m a6%nseser- !e6a (n )5r$%' m%nte'%i0 %n!e a% p-r-sit !r%m%' *i a% mers (n %mbra &opa&i'or maiest%o*i &are (n&orona% &%'mea. Pi%a !e)enea tot mai &a'!- *i $ete'e se a)5nta% tot mai a!5n& (n p-!%re0 pentr% &- r-&oarea ei &ontrasta p'-&%t &% &-'!%ra eD&esi)- pe &are o (n$r%ntaser- (n %r&area m%nte'%i. Printr.%n a&or! ta&it0 e'e s&>imbasers%bie&t%' &on)ersa,iei0 pre$er5n! s- )orbeas&- a&%m !espre mi&i'e in&i!ente *i s&ene a'e !e&or%'%i *i &omenta% a!mirati) $ie&are pin (na't *i $ie&are $'oare sa% arb%st. A% (naintat ast$e' !e.a '%n+%' +%rii !e pr-pastie0 pri)in! !in &5n! (n &5n! &-tre ape'e 'ini*tite a'e '%i Otse+o0 sa% se oprea% pentr% a as&%'ta >%r%it%' ro,i'or *i b-t-i'e !e &io&an &are se ri!i&a% !in )a'e *i &are &ontopea% semne'e eDisten,ei %mane &% !e&or%' nat%ra'. @eo!at-0 E'i7abet> tres-ri *i eD&'am-L M As&%'t-S Se a%! p'5nsete'e %n%i &opi' !e pe m%nte'e a&esta. O $i )re%n '%mini* prin prea6m-0 sa% s.o $i pier!%t )re%n mi&%, !e p-rin,ii '%iO M Asemenea '%&r%ri se (nt5mp'- $re&)ent0 r-sp%nse Ao%isa. Hai s%rm-m s%nete'e. Poate e )re%n )a+abon! &are moare !e $oame pe !ea'. Cre75n! ast$e'0 tinere'e a% mers &% pa*i repe7i *i ner-b!-tori0 !%ps%nete'e 6oase *i t5n+%ioase0 &e se a%7ea% !in p-!%re. @e &5te)a ori0 E'i7abet> era +ata s-.i sp%n- &- (' )-7%se pe &e' a$'at (n s%$erin,-0 !ar Ao%isa a ap%&at.o !e bra, *i ar-t5n! &e)a (n spate'e 'or0 sp%seL M Cita,i.)- 'a &5ine'e a&e'a. 4ra)e 'e (nso,ise (n&- !e 'a moment%' (n &are )o&ea tinerei sa'e st-p5ne (' atr-sese a$ar- !in &%*&- *i p5n- (n a&e' moment. @in &a%7a )5rstei sa'e (naintate0 &5ine'e n% mai $-&%se e$ort%ri $i7i&e !e m%'t timp. C5n! $ete'e s.a% oprit pentr% a a!mira pri)e'i*tea0 sa% pentr% a a!%na b%&>ete !e $'ori0 masti$%' (*i a'%n+ea &orp%' +re% pe p-m5nt *i a*tepta &a

252

e'e s- p'e&e !in no%0 &% o&>ii (n&>i*i *i &% %n aer in!i$erent0 &are n% prea se potri)ea ro'%'%i s-% !e prote&tor. @ar &5n! !omni*oara =emp'e se (ntoarse0 'a stri+-t%' Ao%isei0 )-7% &5ine'e &% o&>ii a,inti,i as%pra %n%i obie&t !in !ep-rtare *i &% &ap%' ap'e&at !eas%pra p-m5nt%'%i0 iar b'ana i se 7b%r'ise !e $%rie0 sa% poate !e $ri&-. Probabi' &- se (n$%riase0 pentr% &- (n&ep%se s- m5r5ie (n&et *i &5teo!at- (*i ar-ta &o',ii (ntr.%n $e' &are i. ar $i (nsp-im5ntat st-p5na !a&- ea n% ar $i *ti%t &e &5ine &re!in&ios era. M 4ra)eS sp%se ea. Aini*te*te.te0 4ra)eS Ce )e7i0 prieteneO A%7in!%.i )o&ea0 (n 'o& s- se poto'eas&-0 masti$%' se (n$%rie *i mai tare. Merse ,an,o* (n $a,a tinere'or *i se a*e7- 'a pi&ioare'e st-p5nei sa'e. M5r5ia (n&- *i mai tare !e&5t 'a (n&ep%t *i !in &5n! (n &5n! (*i ar-ta m5nia printr.%n '-trat s&%rt *i posa&. M Ce )e!eO (ntreb- E'i7abet>. =reb%ie s- $ie )re%n anima' pe aproape. N% a%7i ni&i %n r-sp%ns !e 'a (nso,itoarea sa *i !omni*oara =emp'e (*i (ntoarse &ap%' *i o )-7% pe Ao%isa0 &% $a,a a'b- &a a %n%i mort0 ar-t5n! (n s%s &% o m5n- trem%r-toare *i &on)%'si)-. E'i7abet> (*i ri!i&pri)irea a+er- (n !ire&,ia in!i&at- !e prietena ei0 %n!e 7-ri &>ip%' $ioros *i o&>ii s&'ipitori ai %nei pantere $eme'e. Ae $iDa &% pri)irea &% o r-%tate (n$ior-toare *i amenin,5n! s- $a&- o s-rit%r- spre e'e. M S- $%+im repe!eS eD&'am- E'i7abet>0 prin75n! bra,%' Ao%isei0 &are &e!- pre&%m 7-pa!a topit-. Nimi& !in persona'itatea ei n% ar $i !eterminat.o pe E'i7abet> saban!one7e o prieten- (ntr.o sit%a,ie eDtrem- &a a&easta. C-7% (n +en%n&>i a'-t%ri !e &orp%' inert a' Ao%isei0 r%p5n!%.i &% o repe7i&i%ne instin&ti)- p-r,i'e !e ro&>ie &are ar $i p%t%t s-.i st5n6eneas&- respira,ia. ?n a&e'a*i timp0 (' (n&%ra6a pe +ar!ian%' 'or0 &5ine'e0 stri+5n!L M C%ra60 4ra)eS stri+- ea0 iar )o&ea ei (n&epea s- trem%re. C%ra60 &%ra60 b%n%' me% 4ra)eS Cn p%i pe 6%m-tate &res&%t0 pe &are p5n- at%n&i n% (' 7-rise0 &obor( !e pe &ren+i'e %n%i p%iet &are &re*tea (n %mbra $a+%'%i pe &are era &-,-ratmama '%i. A&east- &reat%r- i+norant-0 !ar $oarte rea0 se apropie !e &5ine0 imit5n! s%nete'e *i a&,i%ni'e p-rinte'%i s-%0 !ar ameste&5n! (n mo! &i%!at spirit%' 6%&-%* a' %nei pisi&%,e &% $ero&itatea rasei sa'e. St-tea pe pi&ioare'e !in spate *i s$5*ia &oa6a %n%i &opa& &% +>eare'e0 $-&5n! po7ne'e %nei pisi&i. Apoi0 (n&er&a s- imite mani$est-ri'e !e $%rie &are o $-&ea% pe mama sa at5t !e $ioroas'o)in!%.se &% &oa!a0 m5r5in! *i 7+5riin! p-m5nt%'. ?n tot a&est timp0 4ra)e r-m-sese $erm *i ne(n$ri&at0 &% &oa!a '%i s&%rt- (ntins-0 &% &orp%' tras (n spate pe p%'pe *i &% o&>ii %rm-rin! atent

859

at5t mi*&-ri'e p%i%'%i0 &5t *i a'e mamei. C% $ie&are +i%mb%*'%&0 p%i%' se apropia tot mai m%'t !e &5ine0 iar m5r5it%ri'e &e'or trei !e)enea% tot mai (n$ri&o*-toare &% $ie&are &'ip-0 p5n- &5n! mi&a bestie $-&% %n sa't mai '%n+ !e&5t inten,ionase *i ateri7- eDa&t (n $a,a masti$%'%i. A %rmat %n moment !e '%pt- *i %r'ete0 &are se (n&>eie aproape 'a $e' !e repe!e &%m (n&ep%se. P%i%' 7b%r- prin aer0 pentr% &- 4ra)e (' ar%n&ase !in $-'&i'e '%i &% at5ta )io'en,-0 (n&5t se i7bi &% p%tere !e %n &opa& *i (*i pier!% sim,%ri'e. E'i7abet> )-7% s&%rta 'or (n$r%ntare *i s5n+e'e ei se (n&-'7i 'a )i&toria '%i 4ra)e0 !ar apoi )-7% si'%eta panterei b-tr5ne (n aer0 s-rin! !o%-7e&i !e pi&ioare !e pe &ren+i'e $a+%'%i p5n- (n spate'e masti$%'%i. N% a)em !est%'e &%)inte pentr% a !es&rie $%ria *i (n&r5n&enarea &are a% %rmat. A $ost o '%pt- &on$%7- pe $r%n7e'e %s&ate0 a&ompaniat- !e %r'ete p%terni&e *i (n$ri&o*-toare. @omni*oara =emp'e a r-mas (n +en%n&>i0 ap'e&at- !eas%pra Ao%isei *i &% o&>ii $iDa,i as%pra anima'%'%i &% %n interes (n$ior-tor0 !ar tot%*i at5t !e intens (n&5t aproape &- %it- !e peri&o'%' &are o p-*tea pe ea (ns-*i. Ao&%itor%' p-!%rii $-&ea sa't%ri )i+%roase *i &orp%' s-% a+i' p-rea s- $ie tot timp%' (n aer0 (n timp &e &5ine'e (*i (n$r%nta onorabi' !%*man%' 'a $ie&are mi*&are pe &are a&esta o $-&ea. C5n! pantera (*i atinse s&op%' pe &are (' %rm-rise *i ateri7- pe %merii masti$%'%i0 b-tr5n%' 4ra)e0 !e*i s$5*iat !e +>eare'e ei *i p-tat !e propri%' s-% s5n+e &are &%r+ea !e6a !intr.o !%7in- !e r-ni0 (*i s&%t%rinami&%' !e pe spate &a pe o pan-. Apoi0 ri!i&5n!%.se pe pi&ioare'e !in spate0 se ar%n&a iar-*i (n '%pt-0 &% $a'&a %m$'at-0 !ar &% %n o&>i ne(n$ri&at. @ar masti$%' n% ar $i p%t%t s- $a&- $a,- %nei asemenea '%pte0 !in &a%7a )5rstei sa'e *i a )ie,ii r-s$-,ate !e &are a)%sese parte. P-stra n%mai &%ra6%'0 a't$e' n% era !e&5t o %rm- a &eea &e $%sese o!at-. C% o s-rit%r- mai (na't- !e&5t p5n- at%n&i0 bestia (n$ri&o*-toare *i $%rioasa6%nse prea s%s pentr% &a 4ra)e s- poat- a6%n+e 'a ea0 (n &i%!a e$ort%ri'or !isperate !e a o atin+e. @e a&o'o0 pantera se &obor( (ntr.o po7i,ie $a)orabi'-0 pe %merii b-tr5n%'%i s-% !%*man. @ar n% re%*i s- se men,in- a&o'o !e&5t o &'ip-0 pentr% &- 4ra)e (*i p%se toat- p%terea (ntr.o r-s%&ire &on)%'si)-. ?*i (n$ipse &o',ii (n &oaste'e a!)ersar%'%i *i E'i7abet> )-7% &- 7+ar!a !e a'am- !in 6%r%' +5t%'%i s-%0 &are str-'%&ise pe par&%rs%' (ntre+ii '%pte0 era a&%m !e &%'oarea s5n+e'%i. Apoi0 &orp%' s-% masi) se pr-b%*i pe p-m5nt0 %n!e r-mase ep%i7at *i nea6%torat. Fe'ina a&easta s-'bati&- $-&% &5te)a s$or,-ri pentr% a ie*i !in $-'&i'e &5ine'%i0 !ar $-r- re7%'tat. ?n &e'e !in %rm-0 masti$%' se (ntoarse pe spate0 b%7e'e sa'e a% &-7%t (n p-r,i0 &o',ii i s.a% s'-bit0 iar &on)%'sii'e s&%rte *i 'ini*tea &are %rmar- an%n,ar- moartea '%i 4ra)e.

254

E'i7abet> r-mase a&%m (n (ntre+ime 'a mi'a bestiei. Se sp%ne &$i+%ra Creator%'%i are &e)a &are sperie inimi'e $iin,e'or in$erioare pe &are 'e.a p'-sm%it. Fi s.ar p-rea &- (n a&e' moment0 o asemenea p%tere (nt5r7ia 'o)it%ra iminent-. O&>ii monstr%'%i *i ai tinerei (n+en%n&>iate s. a% (nt5'nit pentr% %n moment0 &5n! pantera se (n&'in- pentr% a.*i &er&eta !%*man%' r-p%s0 iar apoi pentr% a a!%'me&a p%i%' +>inionist. Apoi s.a (ntors0 &% o&>ii ar%n&5n! s-+e,i !e $o&0 &% &oa!a bi&i%in!%.*i &oaste'e $%rioas- *i &% +>eare'e ie*in! (n a$ar- &5,i)a &entimetri b%ni !e 'a pi&ioare'e 'ate. @omni*oara =emp'e n% a !orit0 sa% n% a p%t%t s- $a&- ni&i o mi*&are. M5ini'e ei a% r-mas (n&'e*tate (ntr.o po7i,ie !e r%+-&i%ne0 !ar o&>ii (i era% (n&- a,inti,i as%pra !%*man%'%i. A)ea $a,a a'b- &a marm%ra0 iar b%7e'e era% (ntre!es&>ise !e +roa7-. P-rea &- se apropie moment%' s$5r*it%'%i $ata'0 iar E'i7abet> (*i ap'e&- %mi' $a,a $r%moas- (n a*teptarea 'o)it%rii. @eo!at-0 %n $o*net a' $r%n7e'or !in spate p-rea mai !e+rab- s-.*i bat- 6o& !e a%7%' ei0 !e&5t s-.' s%rprin!-. M PsstS PsstS $-&% o )o&e 6oas-. Aas-.te mai 6os0 $at-. N% )-! &ap%' anima'%'%i !in &a%7a bonetei. P-rea &- eroina *i.a '-sat &ap%' (n piept mai !e+rab- &a o &e!are (n $a,a nat%rii !e&5t !in !orin,a !e a %rma or!in%' primit. Apoi a a%7it !et%n-t%ra p%*tii0 *%ierat%' +'on,%'%i *i %r'ete'e (n$%riate a'e bestiei0 &are se rosto+o'ea pe p-m5nt0 m%*&5n!%.*i propria &arne *i r%p5n! &ren+i'e *i r-m%re'e'e 'a &are p%tea a6%n+e. ?n moment%' %rm-tor0 Ciorap.!e.Pie'e tre&% repe!e pe '5n+- ea *i stri+- tareL M Eino (n&oa&e0 b-tr5ne He&torS Eino (n&oa&e0 neb%n%'eS N.a m%rit (n&- *i poate s-ri !in no%. NattN r-mase $-r- team- (n $a,a panterei *i a tinerei0 $-r- a '%a (n seam- s-rit%ri'e )io'ente *i aspe&t%' amenin,-tor a' anima'%'%i r-nit0 &are par&- ar-ta% &- pantera (*i re&-p-ta $ero&itatea *i p%teri'e. E5n-tor%' (*i re(n&-r&- p%*&a *i se apropie !e anima'%' (n$%riat0 a!%se +%ra armei aproape !e &ap%' '%i *i !intr.o (mp%*&-t%r- sp%'ber- ori&e s&5nteiere !e )ia,- pe &are o mai a)ea. Pentr% E'i7abet>0 moartea a&est%i inami& teribi' p-r% &a o (ntoar&ere 'a )ia,- !in propri%' s-% morm5nt. Con*tiin,a eroinei noastre a)ea o $'eDibi'itate &are a a6%tat.o s- $a&- $a,- presi%nii %n%i peri&o' instantane% *i &% &5t a&esta era mai apropiat0 &% at5t $irea ei se '%pta mai m%'t pentr% a.' !ep-*i. @a&- ar $i r-mas sin+%r- p5n- (n %'tim%' moment0 probabi' &*i.ar $i $o'osit $a&%'t-,i'e &5t ar $i p%t%t *i &% !is&re,ie0 pentr% a se ap-ra. @ar !in &a%7- &- prietena ei r-m-sese inert-0 n% se p%tea retra+e. ?n

855

&i%!a aspe&t%'%i $ero&e a' anima'%'%i0 pri)irea E'i7abet>ei (' %rm-rise &onstant. M%'t- )reme !%p- a&est in&i!ent0 ea (*i aminti toate sen7a,ii'e pe &are 'e a)%sese0 iar pa&ea somn%'%i !e noapte (i era pert%rbat-0 pentr% &- ima+ina,ia ei a&ti)- re&>ema (n )is p5n- *i &e'e mai ne(nsemnate mi*&-ri pe &are bestia (n$%riat- 'e $-&%se (n moment%' ei !e !ominare. ?' )om '-sa pe &ititor s-.*i ima+ine7e &%m a% a!%s.o (n sim,iri pe Ao%isa *i $e'%' (n &are tinere'e $emei *i.a% eDprimat +ratit%!inea. @omni*oara Krant *i.a re)enit !%p- &e i.a% a!%s p%,in- ap- !e 'a %n%' !intre mii'e !e i7)oare !in m%n,i0 (n p-'-ria '%i Ciorap.!e.Pie'e. Iar m%',%miri'e a% $ost $orm%'ate &% toat- &-'!%r- pe &are o p%tem a*tepta !e 'a E'i7abet>. NattN i.a primit proteste'e )e>emente !e +ratit%!ine &% %n aer simp'% !e b%n-tate *i i.a to'erat ner)o7itatea !e moment0 !ar &% o nep-sare &are ar-ta &5t !e p%,in se +5n!ise 'a bine$a&eri'e +est%'%i s-%. M 4ine0 bine0 sp%se e'. E a*a &%m 7i&i t%0 $eti,o. A*a s- $ie0 !a&- )rei t%. Mai )orbim noi a't- !at- !espre asta. Hai!eS Hai0 s- ie*im (n !r%m0 pentr% &- te.ai speriat !est%' !e tare &5t s- )rei s- te (ntor&i (n &asa tat-'%i t-%. E5n-tor%' sp%se a&estea (n timp &e mer+ea% (n pas %*or0 pentr% &Ao%isa era s'-bit-0 &-tre *osea. C5n! a% a6%ns0 tinere'e s.a% !esp-r,it !e +>i!%' 'or0 a$irm5n! &- p%tea% par&%r+e rest%' !r%m%'%i $-r- a6%tor%' '%i Se sim,ea% (n&%ra6ate 'a )e!erea sat%'%i &are se (ntin!ea 'a pi&ioare'e 'or0 &a %n tab'o%0 &% 'a&%' a&e'a 'impe!e (n $a,a '%i0 &% r5%' &otit &are &%r+ea a'-t%ri !e e' *i &% s%te !e >orn%ri !in &-r-mi7i a'bite. N% treb%ie s-.i mai sp%nem &ititor%'%i &e sentimente a% a)%t !o%$ete tinere0 ino&ente *i bine e!%&ate &are a% s&-pat !e o moarte at5t !e (n+ro7itoare &a &ea &are 'e amenin,ase0 (n timp &e (*i %rma% !r%m%' (n t-&ere pe pote&a !e pe &oasta m%nte'%i. Fi ni&i &e m%',%miri a a!%s (n sinea 'or P%terii &are 'e !-r%ise )ia,a *i &are n% 'e p-r-sise (n a&e' moment !e &%mp-n-. Fi ni&i &5t !e !es se str5n+ea% !e bra,0 pe m-s%r&e se &on)in+ea% tot mai m%'t !e si+%ran,a 'or. Era %n sentiment &are era &a %n%i ba'sam t-m-!%itor pentr% s%$'ete'e 'or t%'b%rate0 mai a'es &5n! +5n!%ri'e 'i se (ntor&ea% 'a &'ipe'e !e teroare. Ciorap.!e.Pie'e a r-mas pe !ea'0 pri)in! '%n+ !%p- si'%ete'e &e se (n!ep-rta%0 p5n- &e a% !isp-r%t 'a o &otit%r- a !r%m%'%i. Apoi *i.a $'%ierat &5inii *i.a p%s p%*&a pe %m-r *i s.a (ntors (n p-!%re. M Ei0 s.a% &am speriat $ete'e astea0 sp%se NattN0 (n timp &e p-*ea !in no% pe pote&a &e &obora spre &5mpie. Fi o $emeie mai (n )5rst- s.ar speria !a&- ar )e!ea o panter- &% %n p%i mort '5n+- ea. M- (ntreb !a&a* $i ,intit (n o&>i%' ti&-'oasei0 a* $i %&is.o mai repe!e !e&5t !a&- am tras

256

(n $r%nte. @ar anima'e'e astea mor +re% *i a $ost o (mp%*&-t%r- b%n-0 mai a'es &- n% )e!eam !e&5t &ap%' *i )5r$%' &o7ii. HaS Ce mi*&- a&o'oO M C%m mer+e0 NattNO stri+- !omn%' @oo'itt'e0 ie*in! !intre arb%*ti &% o mi*&are mai +rabni&-0 o!at- &e a&esta a )-7%t p%*&a (n!reptat- !e6a (n !ire&,ia '%i. CeO E5ne7i (n 7i%a asta &a'!-O Ai +ri6- b-tr5ne0 s- n% ai prob'eme &% 'e+ea. M Ae+ea0 !omn%'eS Am !at m5na &% 'e+ea (n -*tia patr%7e&i !e ani0 r-sp%nse NattN. Ce.are a $a&e %n om &are tr-ie*te (n s-'b-ti&ie &% &e imp%ne 'e+eaO M Poate &- n% prea m%'t0 sp%se Hiram. @ar &5teo!at- )in7i &arnea !e &-prioar-. Cre! &- *tii0 Ciorap.!e.Pie'e0 &- s.a !at o 'e+e &- se !- o amen!- (n )a'oare !e &in&i 'ire0 sa% !o%-spre7e&e !o'ari *i &in&i7e&i !e &en,i pentr% ori&ine (mp%*&- o &-prioar- (ntre ian%arie *i a%+%st Ftii &6%!e&-tor%' a a)%t o mare in$'%en,- (n imp%nerea a&estei 'e+i. M Cre!0 r-sp%nse b-tr5n%' )5n-tor. Pot s- &re! asta *i ori&e a't&e)a !espre %n om &are &on!%&e ,ara asta a*a &%m o $a&e e'. M @a0 'e+ea e &>iar b%n-0 iar 6%!e&-tor%' )rea s- o ap'i&e (n $or,&in&i 'ire amen!-. Mi s.a p-r%t &- (,i a%! &5inii &are mer+ea% !%pmiros%' %n%i anima' (n !iminea,a asta. N% *ti%0 !ar &re! &- ar p%tea s-.,i $a&- prob'eme. M Fti% ei prea bine &%m treb%ie s- se &omporte0 sp%se NattN nep-s-tor. Fi &5t !in banii -*tia intr- (n e)i!en,a stat%'%i0 !omn%'eO M C5t !in banii -*tiaO repet- Hiram0 trem%r5n! s%b pri)irea &instit-0 !ar p-tr%n7-toare a )5n-tor%'%i. Cre! &- in$ormator%' prime*te 6%m-tate. @a0 !aR &re! &- 6%m-tate. @ar ai s5n+e pe m5ne&i0 om%'e. N% ai (mp%*&at nimi& (n !iminea,a astaO M 4a !a0 am (mp%*&at0 sp%se )5n-tor%'0 !5n! !in &ap &% (n,e'es &-tre &e'-'a't. Fi am tras %n $o& tare b%n. M HmS $-&% ma+istrat%'. Fi %n!e este )5nat%'O Pres%p%n &- %n%' b%n0 pentr% &- o+arii t-i n% a!%'me&- !e&5t anima'e !eosebite. M 4a )5nea7- ori&e 'e sp%n e%0 !omn%'eS stri+- NattN0 r575n! &-tre &e'-'a't. =e )5nea7- *i pe tine0 !a&- 'e &er asta. Aiii&iS Aiii&i He&torS C-,ea0 )ino (n&oa&eS C-,ei0 )eni,i (n&oa&eS Eeni,i ai&iS M O>0 (ntot!ea%na am a%7it n%mai !e bine !espre &5iniS r-sp%nse !omn%' @oo'itt'e0 +r-bin!%.*i pas%' *i ri!i&5n! $ie&are pi&ior mai repe!e pentr% &- anima'e'e a!%'me&a% (n 6%r%' '%i *i %n!e este )5nat%'0 Ciorap. !e.Pie'eO ?n timp &e )orbea%0 &ei !oi mer+ea% $oarte repe!e0 iar NattN (ntoarse &ap-t%' p%*tii0 o&>in! printre arb%*ti *i sp%seL M Cite a&o'o %n%'. C%m (,i p'a&e &arnea '%iO

857

M AstaO (ntreb- Hiram. P-i0 -sta e &5ine'e 6%!e&-tor%'%i =emp'e0 4ra)e. Ai +ri6-0 Ciorap.!e.Pie'e *i n%.,i $a&e %n !%*man !in 6%!e&-tor. Sper &- n% i.ai $-&%t ni&i %n r-% anima'%'%i. M Cit-.te sin+%r0 !omn%'e @oo'itt'e0 sp%se NattN0 tr-+5n!%.*i &%,it%' !e 'a &in+-toare *i *ter+5n!%.' &% (n,e'es !e )reo &5te)a ori !e >aina '%i !in pie'e !e &-prioar-. Arat- +5t%' '%i !e par&- ar $i $ost t-iat &% &%,it%' a&estaO M E (n+ro7itor !e s$5*iatS E o ran- (n+ro7itoare. N% poate $i $-&%t!e %n &%,it. Cine a $-&%t a*a &e)aO M Pantere'e !in spate'e t-%0 !omn%'e. M Pantere'e0 repet- Hiram0 (n)5rtin!%.se pe )5r$%ri &% o i%,ime pe &are *i %n !ansator ar $i in)i!iat.o. M Stai 'ini*tit0 om%'e0 sp%se NattN. S%nt !o%- !intre anima'e'e a'ea ti&-'oase. @ar &5ine'e a terminat %n%' !intre e'e0 iar e% am (n,epenit $-'&i'e &e'ei'a'te. A*a &- n% te teme0 !omn%'e0 n%.,i $a& ni&i %n r-%. M Fi %n!e e &-prioaraO stri+- Hiram0 pri)in! (n 6%r%' '%i &% %n aer %imit. M AnanS Ce &-prioar-O repet- NattN. M Si+%rS N% e *i &arne !e &-prioar- pe ai&i0 sa% n.ai %&is ni&i o &-prioar-O M C%m0 &5n! 'e+ea inter7i&e a*a &e)a0 !omn%'eO sp%se b-tr5n%' )5n-tor. Sper &- n% e ni&i o 'e+e (mpotri)a )5n-torii !e pantere. M N%S S.a p%s o re&ompens- pentr% s&a'p%' 'or. @ar0 &5inii t-i )5nea7- pantere0 NattNO M Ori&eS N% ,i.am sp%s &- ar )5na *i %n omO Aiii&i0 aiii&i0 &-,e'%*iS M @a0 !a0 (mi amintes&S Ei0 treb%ie s- sp%n &- s%nt ni*te &5ini &i%!a,i. C>iar m- mir-. NattN se a*e7ase pe p-m5nt *i (*i p%sese pe bra,e &ap%' %'tim%'%i !intre inami&ii s-i $ero&e *i p'imb- 'ama &%,it%'%i &% o m5n- si+%r- pe pie'ea !in 6%r%' %re&>i'or0 pe &are 'e t-ie !e pe &ap%' bestiei (n a*a $e' (n&5t s- r-m5n- (n&- prinse !e e'. Apoi r-sp%nseL M @e &e0 !omn%'eO N% ai mai )-7%t s&ap%'%' %nei pantere p5na&%mO Eino. E*ti ma+istrat *i a* )rea s-.mi &omp'ete7i %n or!in pentr% re&ompens-. M Pentr% re&ompens-S repet- Hiram0 ,in5n! %re&>i'e &% )5r$%ri'e !e+ete'or pentr% %n moment0 !e par&- n% ar $i *ti%t &%m s- pro&e!e7e. P-i0 >ai s- &obor5m 'a &abana ta0 %n!e po,i s- !ep%i 6%r-m5nt%'0 iar e% )oi s&rie or!in%'. Pres%p%n &- ai o 4ib'ie. Ae+ea n% &ere !e&5t !e Cei patr% e)an+>e'i*ti *i R%+-&i%nea @omn%'%i.

258

M E% n% am ni&i o &arte0 sp%se NattN p%,in re&e. N% am ni&i %n $e' !e 4ib'ie0 !e &are are ne)oie 'e+ea. M A>0 !ar n% e !e&5t o sin+%r- 4ib'ie &are e b%n- pentr% 'e+e0 r-sp%nse ma+istrat%'. Iar 4ib'ia ta e 'a $e' !e b%n- &a a a't%ia. Eino0 &orp%ri'e n% )a'orea7- nimi&0 om%'e. Hai s- mer+em 6os *i s- !ep%nem 6%r-m5nt%'. M ?n&etS ?n&et0 !omn%'eS sp%se )5n-tor%'0 ri!i&5n!%.*i (n&et tro$ee'e !e pe p-m5nt *i p%n5n!%.*i p%*&a pe %m-r. Aa %rma %rmei0 !e &e )rei s!ep%n 6%r-m5nt pentr% %n '%&r% pe &are '.ai )-7%t &% o&>ii t-iO Ni&i &>iar t% n% &re7i0 (n&5t %n om treb%ie s- !ep%n- 6%r-m5nt pentr% &e)a !espre &are *tii &- e a!e)-ratO M.ai )-7%t &%m (i t-iam s&a'p%' anima'%'%i *i !a&- treb%ie s- !ep%n 6%r-m5nt pentr% a*a &e)a0 o s.o $a& n%mai (naintea 6%!e&-tor%'%i =emp'e0 &are are ne)oie !e %n 6%r-m5nt. M @ar n% a)em ni&i sti'o%0 ni&i >5rtie ai&i0 Ciorap.!e.Pie'e. =reb%ie s- mer+em 'a &aban- !%p- e'e0 a't$e' &%m o s- s&ri% or!in%'O NattN (*i (ntoarse &>ip%' simp'% &-tre )i&'ean%' ma+istrat *i r5se !in no% (n $e'%' s-% &ara&teristi&0 (n timp &e sp%neaL M Fi !e %n!e s- am e% %ne'te !e om (n)-,atO N% )rea% ni&i sti'o%ri0 ni&i >5rtie0 !a&- n% *ti% 'a &e $o'oses& ni&i %na. Fi n% am a*a &e)a. N%0 n%. O s- !%& s&a'p%ri'e (n sat0 !omn%'e *i po,i s- s&rii or!in%' pe %na !intre &-r,i'e !%mita'e !e !rept. Fi o s- $ie $oarte bine a*a. Naiba s- ia pie'ea asta !e 'a +5t%' &5ine'%i. O s-.' stran+%'e7e. Po,i s-.mi (mpr%m%,i %n &%,it0 !omn%'eO Hiram0 &are p-rea s- !oreas&- $oarte m%'t s-.i $a&- pe p'a& (nso,itor%'%i s-%0 se s%p%se $-r- e7itare. NattN t-ie 'esa !e 'a +5t%' &5ine'%i *i !5n! &%,it%' (napoi proprietar%'%i s-%0 remar&- nep-s-torL M Ai %n &%,it tare b%n *i &re! &- a t-iat pie'e &a asta 'a $e' !e bine &a *i (nainte. M Erei s- m- (n)in%ie*ti &- am !at !r%m%' &5ini'or t-iO sp%se Hiram0 &% o >ot-r5re &are n% mai '-sa 'o& m-s%ri'or !e pre&a%,ie. M C- ai !at !r%m%'S repet- )5n-tor%'. Ae.am !at !r%m%' &>