Sunteți pe pagina 1din 113

Nr. crt.

Nr.
apel

DMI

110

5.2

2
3
4
5

104
110
110
86

5.1
5.2
5.2
1.2

109

ID

Status

Titlul proiectului

Numele solicitantului

87762

aprobat

Parteneriat si sustenabilitate in comuna Cudalbi

Agentia de Monitorizarea Administratiei


Publice

79740
87664
88956
62307

contractat
revocat
revocat
contractat

2.1

81434

aprobat

3.1

3852

contractat

56

1.2

31541

contractat

1,552,415.00

131,928.00

1,724,148.00

08/11/10

22.13

15/11/10

10.45

2,086,141.44
2,091,075.00
2,091,175.00
7,804,133.00

0.00
0.00
0.00
494,575.00

2,130,890.13
2,134,186.00
2,134,288.00
8,457,976.00

19/09/10
08/11/10
09/11/10
31/08/09

03.39
22.38
05.54
15.28

22/09/10
11/11/10
11/11/10
10/09/09

13.41 10/28/2010
12.00
12.01
13.00 8/30/2010

2,110,489.46

42,209.79

2,068,279.67

0.00

2,110,489.46

27/09/10

12.42

29/09/10

11.04

2,840,000.00

56,800.00

2,783,200.00

0.00

2,840,000.00

20/03/08

15.25

25/03/08 -

Modernizarea educatiei academice prin


introducerea unui sistem informatic pentru
managementul universitatilor romanesti (SIMUR)

17,230,040.00

554,002.00

16,676,038.00

0.00

17,230,040.00

19/12/08

12.18

22/12/08 -

Utilizarea TIC pentru servicii de calitate in


domeniul financiar contabil
COMPETENTE AVANSATE - PROFESIONALE
SI DE CERCETARE - IN MANAGEMENTUL
RISCULUI INTERNATIONAL

19,785,607.00

395,711.00

19,389,896.00

0.00

19,785,607.00

10/08/09

14.23

18/08/09

10.45

11/9/2010

18,613,767.00

372,277.00

18,241,490.00

522,107.00

19,135,874.00

31/08/09

12.56

16/09/09

14.30

9/21/2010

15,735,300.00

314,706.00

15,420,594.00

161,500.00

15,896,800.00

26/08/09

14.32

04/09/09

13.30

7/5/2010

9,246,212.82

184,924.26

9,061,288.56

0.00

9,246,212.82

03/09/09

10.47

11/09/09

13.15

7/5/2010

18,542,161.00

370,844.00

18,171,317.00

439,584.00

18,981,745.00

07/09/09

13.54

14/09/09

10.15

7/5/2010

14,238,656.00

284,772.00

13,953,884.00

535,248.00

14,773,904.00

30/08/09

14.43

15/09/09

14.40

1/17/2011

1,904,200.00

38,084.00

1,866,116.00

0.00

1,904,200.00

27/09/10

12.42

30/09/10

14.04

Doctorat i doctoranzi n triunghiul educaiecercetare-inovare (DOC-ECI)


Management educational modern. Pregatirea si
formarea continua a resurselor umane din
invatamantul preuniversitar utilizand tehnici
moderne de e-learning in domeniul stiintelor socioumane

6,639,326.00

132,787.00

6,506,539.00

0.00

6,639,326.00

05/05/08

12.43

07/05/08 -

1,809,480.00

36,190.00

1,773,290.00

0.00

1,809,480.00

15/12/08

14.41

17/12/08 -

4,431,841.00

88,637.00

4,343,204.00

502,417.00

4,934,258.00

31/08/09

12.03

07/09/09

11.30

9/21/2010

10,612,142.00

212,243.00

10,399,899.00

210,795.00

10,822,937.00

29/08/09

11.24

11/09/09

11.10

7/5/2010

14,158,665.00

59664

contractat

1.2

53202

contractat

11

86

1.2

58160

contractat

Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte


pentru imbunatatirea managementului
universitatilor economice, in contextul noului
Cadru National al Calificarilor din Invatamantul
Superior

12

90

2.1

63784

contractat

Sisteme moderne de practica pentru facilitarea


accesului la piata muncii pentru viitorii specialisti
in Statistica si previziune economica sau
Informatica economica.

13

92

3.1

56330

contractat

14

92

3.1

61758

contractat

15

109

2.1

81432

aprobat

ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE


CUNOATERE
eLife Dezvoltarea inovatiei, creativitatii,
responsabilitatii si sustenabilitatii
antreprenoriatului romanesc
Practic economic pentru studeni vector
determinant al inseriei pe piaa forei de munc

16

1.5

7832

contractat

17

19

1.3

41140

rezerva

18

86

1.2

58132

contractat

Parteneriat pentru modernizarea i reorganizarea


serviciilor bibliotecilor universitare

19

86

1.2

61086

contractat

Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la


invatare in programe de master in administrarea
afacerilor

21

89

1.5

59184

contractat

22

90

2.1

62955

contractat

23

92

3.1

61095

contractat

24

92

3.1

63069

rezerva

Asociatia Parteneriat Euroactiv Bistrita


Academia de politie
"AlexandruIoanCuza"

Stagiile de practica ale studentilor - pas catre


integrarea profesionala
Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea
afacerilor, in scopul cresterii competitivitatii
economiei romanesti in conditiile aderarii la
Uniunea Europeana si a dezvoltarii durabile

3.2

contractat

Data
VALOAREA
Data
Ora
Data
Ora
semnarii
TOTALA A
depunerii depunerii inregistra inregistra
contractuPROIECTULUI
AW
AW
rii
rii
lui

44,748.69
43,111.00
43,113.00
159,268.00

86

55287

valoare neeligibila

39,805.00

81

1.5

valoarea
solicitata

2,130,890.13
2,134,186.00
2,134,288.00
7,963,401.00

88

contributia
solicitantului

1,592,220.00

"ansa la demnitate"
"Arhitectur durabil pentru zona rural
"Oportuniti egale pentru zona rural"
Promovarea cercetrii tiinifice din domeniul
criminalisticii n activitatea judiciar

10

20

valoare
eligibila

Doctorat in economie la standardele Europei


cunoasterii (DoEsEC.)
Performan i excelen n cercetarea
postdoctoral n domeniul tiinelor economice
din Romnia
FACILITAREA TRANZITIEI DE LA SCOALA LA
VIATA ACTIVA PENTRU STUDENTII DIN
DOMENIUL ECONOMIE-AFACERI
INTERNATIONALE
Dezvoltarea competentelor si asistenta in afaceri
pentru intreprinzatorii in dificultate
Promovarea antreprenoriatului in randul
studentilor/ absolventilor din cadrul institutiilor de
invatamant superior

Academia de Studii Economice din


Bucuresti

10/14/2009

283,174.00

13,875,491.00

273,285.00

14,431,950.00

31/08/09

10.01

16/09/09

14.30

5/22/2010

20,772,753.00 3,115,913.00

17,656,840.00

159,849.00

20,932,602.00

31/08/09

14.46

16/09/09

14.30

5/23/2010

11,168,004.00

223,361.00

10,944,643.00

0.00

11,168,004.00

31/08/09

13.25

16/09/09

14.30 12/23/2010

6,261,364.00

119,473.00

6,141,891.00

117,552.00

6,378,916.00

31/08/09

09.00

11/09/09

11.10

8,090,106.00

161,801.00

7,928,305.00

199,174.00

8,289,280.00

31/08/09

09.19

15/09/09

13.30

6/15/2010

25

92

3.1

62381

rezerva

Imbunatatirea comunicarii profesionale prin


cunoasterea si folosirea eficienta a terminologiei
economice multilingve in cadrul IMM-urilor si
societatilor multinationale TEMCOP

10,256,343.00

205,126.00

10,051,217.00

0.00

10,256,343.00

31/08/09

12.43

17/09/09

13.45

26

107

1.5

77213

contractat

281,732.00

13,734,765.00

158,605.00

14,175,102.00

29/09/10

20.23

08/10/10

10.08

109

2.1

81462

aprobat

2,067,308.00

40,449.00

2,026,859.00

25,874.00

2,093,182.00

27/09/10

12.41

30/09/10

13.54

28

109

2.1

81513

aprobat

1,971,955.40

39,500.00

1,932,455.40

0.00

1,971,955.40

27/09/10

12.42

29/09/10

14.25

29

109

2.1

81714

aprobat

Doctorat pentru o cariera in cercetarea


economica interdisciplinara la nivel european
Comunitatea de practica- model sustenabil de
tranzitie de la scoala la viata activa pentru
studenti
Practica de calitate pentru manageri manageri
de calitate in practica!
Facilitarea insertiei pe piata muncii a viitorilor
absolventi de studii superioare prin organizarea
de intreprinderi simulate si stagii de practica in
acestea

14,016,497.00

27

1,684,647.00

33,693.00

1,650,954.00

21,292.00

1,705,939.00

27/09/10

12.46

30/09/10

15.19

30

109

2.1

81742

aprobat

MASTER PRACTICA - Facilitarea insertiei si


adecvarii rapide la piata muncii a masteranzilor
din domeniul economie si afaceri internationale
prin stagii de practica relevante si de calitate.

1,986,911.00

39,738.00

1,947,173.00

41,524.80

2,028,435.80

27/09/10

16.41

30/09/10

12.30

31

109

2.1

81853

aprobat

PRO PRACTICA - Facilitarea insertiei pe piata


muncii a viitorilor absolventilor de studii
superioare din domeniul economic prin stagii de
practica la marii angajatori in Romania si UE

1,645,610.00

32,912.00

1,612,698.00

16,771.00

1,662,381.00

27/09/10

14.07

30/09/10

15.53

32

109

2.1

82652

aprobat

Investeste in tine! Participa la stagii de practica!

1,663,400.00

33,268.00

1,630,132.00

69,048.00

1,732,448.00

30/09/10

19.43

04/10/10

14.49

33

109

2.1

81455

aprobat

Metode inovative pentru profesionalizarea


viitorilor specialisti in domeniul financiar-bancar
ProFin

1,661,970.00

38,000.00

1,623,970.00

186,959.00

1,848,929.00

27/09/10

12.43

30/09/10

09.45

34

109

2.1

81526

aprobat

Prin practica pedagogica de calitate cu un pas


mai aproape de cariera didactica

1,942,252.00

38,846.00

1,903,406.00

130,659.00

2,072,911.00

27/09/10

12.42

29/09/10

09.03

35

19

1.3

13096

contractat

1,462,634.00

29,253.00

1,433,381.00

60,016.00

1,522,650.00

11/12/08

14.56

12/12/08 -

36

85

1.1

63376

contractat

19,749,778.00

394,996.00

19,354,782.00

0.00

19,749,778.00

07/09/09

15.49

16/09/09

10.30

7/5/2010

37

89

1.5

59758

contractat

19,431,767.00

388,635.00

19,043,132.00

1,270,150.00

20,701,917.00

31/08/09

13.26

16/09/09

09.00

6/24/2010

38

89

1.5

61104

contractat

20,272,892.31

405,457.85

19,867,434.46

391,990.74

20,664,883.05

31/08/09

08.29

17/09/09

09.45

5/23/2010

18,372,103.00

367,443.00

18,004,660.00

316,771.00

18,688,874.00

02/09/09

13.41

08/09/09

12.10

5/22/2010

18,335,310.00 2,750,297.00

5/22/2010

39

89

1.5

61755

contractat

40

89

1.5

56815

contractat

41

110

5.2

89043

aprobat

42

77

3.2

65408

rezerva

43

78

3.2

71235

rezerva

44

77

3.2

59866

contractat

45

81

3.2

52837

contractat

46

90

2.1

52839

contractat

47

78

3.2

69714

aprobat

48

15

6.2

4127

contractat

Academia de Studii Economice din


Bucuresti-DPPD

PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE


ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE
IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN
FIZICA SI SPORT BUCURESTI
PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE
Dezvoltarea competentelor manageriale ale
personalului didactic cu funcii de conducere,
ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII
indrumare si control din sistemul preuniversitar, in
"MIHAIVITEAZUL"
societatea cunoasterii OSCINT2009
Valorificarea identitatilor culturale in procesele
globale
Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei
globalizate - dezvoltarea si implementarea
programului de studii si cercetare postdoctorala
Studii POst-Doctorale in Economie: program de
formare continua a cercetatorilor de elita
SPODE
Societatea bazat pe cunoatere cercetri,
dezbateri, perspective
Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea
gradului de ocupare in mediul rural
Formare profesionala generala pentru angajatii
din domeniul intermedierii de tranzactii financiareFORINFIN
PENTRU UN LOC DE MUNCA SANATOS
Program de sanatate ocupationala
Perfectionare si specializare pentru promovarea
adaptabilitatii angajatilor in industria
farmaceutica.
Adaptabilitatea angajatilor, succesul angajatorilor ASA
Program multi-regional integrat de stagii de
practica pentru studenti in vederea cresterii
gradului acestora de angajabilitate
ASA DA! - Asigurarea Sanatatii si securitatii
Angajatilor Deziderat de Atins!
mbuntirea accesului tinerilor aflai n
penitenciare la programe de formare profesional
i integrarea pe piaa muncii pe parcursul i dup
executarea pedepsei

12/2/2010

8/30/2010

Academia Romana

Academia Romana,FilialaIasi
ACADEMIA ROMANA FILIALA
TIMISOARA

15,585,013.00

512,116.00

18,847,426.00

30/08/09

17.30

08/09/09

10.35

2,134,579.00

42,691.58

2,091,887.42

42,180.00

2,176,759.00

09/11/10

07.32

12/11/10

08.36

988,637.00

296,592.00

692,045.00

0.00

988,637.00

26/10/09

14.53

27/10/09

09.30

618,156.00

0.00

618,156.00

0.00

618,156.00

31/03/10

10.31

01/04/10

13.00

2,697,628.00 1,079,052.00

1,618,576.00

0.00

2,697,628.00

25/08/09

10.37

28/08/09

10.50

7/19/2010

9/21/2010

ACCORSERVICESS.R.L.
ACIWorldwide(EasternEuropeDevelopme
nt)SRL
ActavisRomaniaS.R.L.
ActiveJobConsultingSRL

11,757,220.26

578,567.01

11,178,653.25

594,858.05

12,352,078.31

10/08/09

15.04

20/08/09

09.25

11,613,525.19

582,000.00

11,031,525.19

370,800.00

11,984,325.19

30/08/09

16.43

08/09/09

12.00 12/27/2010

11.00

AdeccoResurseUmane
ADFBAVARIASRL

AdministratiaNationalaaPenitenciarelor

247,664.50

0.00

247,664.50

39,465.66

287,130.16

02/03/10

15.42

04/03/10

18,500,000.00

370,000.00

18,130,000.00

0.00

18,500,000.00

20/03/08

13.46

25/03/08 -

49

15

6.2

4153

contractat

Creterea anselor de incluziune social a


persoanelor aflate n detenie prin o mai bun
educaie, informare a societii i mbuntirea
activitilor n penitenciar

50

69

6.1

32801

contractat

51

87

1.3

62260

contractat

52

87

1.3

63154

contractat

SOCIAL- Strategia de Ocupare i Calificare prin


nvare i Activiti pentru Libertate
Extinderea competentelor IT in invatamantul
preuniversitar utilizarea eficienta a
laboratoarelor informatizate
AgentiadeAdministrareaReteleiNationale
Cresterea calitatii invatamantului preuniversitar
deInformaticapentruEducatiesiCercetare
romanesc prin formarea personalului pentru
utilizarea aplicatiilor de management educational MANAGEDU

53

97

6.3

52040

contractat

Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii

54

24

2.3

13227

contractat

18,498,407.00

370,000.00

18,128,407.00

17,418,400.00

348,368.00

19,401,896.00

388,037.93

17,236,220.40

AgentiadeDezvoltareComunitara\"Impreu
na\"

Calificarea i recalificarea angajailor din industria AgentiadeDezvoltareDurabilaaJudetuluiB


de prelucrare a lemnului
rasov

AdministratiaNationalaaPenitenciarelor

0.00

18,498,407.00

20/03/08

16.16

25/03/08 -

17,070,032.00

972,720.00

18,391,120.00

19/12/08

15.12

29/12/08 -

19,013,858.07

1,467,496.60

20,869,392.60

30/08/09

17.14

08/09/09

10.00

344,724.41

16,891,495.99

1,365,916.00

18,602,136.40

31/08/09

13.56

08/09/09

10.00 12/23/2010

4,281,103.00

90,000.00

4,191,103.00

179,881.00

4,460,984.00

31/08/09

15.15

09/09/09

15.10

697,742.50

13,954.85

683,787.65

29,834.27

727,576.77

12/09/08

14.31

16/09/08 -

10/14/2009
8/13/2010

10/2/2010
10/14/2009

Mobilitate si adaptabilitate pentru persoanele


aflate in cautarea unui loc de munca
omer ANtreprenor? Se poAte! ANSA
"Servicii publice pentru ocuparea i inovarea
forei de munc, consultan i sprijin pentru SPO
din Regiunile Centru si Vest, n dezvoltarea de
servicii noi pentru promovarea antreprenoriatului" AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei

55

105

5.1

75956

contractat

56

111

4.1

91809

aprobat

57

113

4.2

121748

aprobat

3C Calitatea Creaza Competente - Calitatea


in formare Creaza Competente profesionale de
nivel european pentru personalul SPO din
Regiunile Centru, Vest si Nord-Vest

58

48

5.1

7175

contractat

59

110

5.2

87761

aprobat

Creterea adaptabilitii i a performanelor


omerilor tineri, n integrarea pe piaa european
a muncii
Formarea capitalului uman element esential
pentru iesirea din criza

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaArges

60

99

5.1

75549

contractat

DigitEgal: Utilizarea mediului electronic pentru a


creste sansele gasirii unui loc de munca - sanse
egale pentru toti somerii

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaBacau

61

42

4.1

14972

contractat

asigurarea managementului calitii serviciului


public de ocupare la standarde europene CALISPO

AgeniaJudeeanapentruOcupareaFortei
deMuncaBihor

62

113

4.2

122413

rezerva

63

104

5.1

82370

contractat

64

111

4.1

91811

aprobat

65

45

5.1

17929

contractat

190,000.00

1,899,300.00

129,888.00

2,219,188.00

08/09/10

12.26

09/09/10

13.45 11/29/2010

21,235,620.00 5,310,000.00

2,089,300.00

15,925,620.00

315,540.00

21,551,160.00

28/12/10

13.02

05/01/11

12.46

21,470,705.00 5,370,000.00

16,100,705.00

0.00

21,470,705.00

11/02/11

13.09

25/02/11

12.20

deMuncaAlba

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAR
EAFORTEIDEMUNCAARAD

Competente pentru a inova!


Parcursuri integrate pentru calificarea
profesionala si plasarea la locul de munca in
sectorul turistic
Calitate, eficienta, dinamism, oportunitate in
Sistemul Public de Ocupare CEDO - SPO

AgentiaJudeteanapentruOCupareaFortei
deMuncaBistrita
AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaBotosani

O sansa in plus

674,948.00

13,499.00

661,449.00

22,368.00

697,316.00

15/05/08

09.47

20/05/08 -

6/12/2009

2,052,050.00

41,041.00

2,011,009.00

157,464.00

2,209,514.00

08/11/10

18.09

15/11/10

09.12

2,088,044.00

91,980.00

1,996,064.00

27,695.00

2,115,739.00

27/08/10

13.19

08/09/10

13.30 10/21/2010

789,652.00

197,413.00

592,239.00

57,164.00

846,816.00

25/07/08

10.07

30/07/08 -

13,895,200.00 3,473,800.00

6/12/2009

10,421,400.00

0.00

13,895,200.00

10/02/11

17.10

21/02/11

14.12

1,744,640.00

157,026.00

1,587,614.00

54,200.00

1,798,840.00

28/09/10

16.38

08/10/10

15.14

2,445,583.00

611,396.00

1,834,187.00

295,249.00

2,740,832.00

08/12/10

13.08

17/12/10

13.07

389,869.00

7,797.00

382,072.00

34,766.00

424,635.00

05/08/08

10.03

06/08/08 -

1/4/2011

6/12/2009

66

100

5.1

77064

contractat

CATRE UN VIITOR DURABIL

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaBraila

1,405,412.00

126,487.00

1,278,925.00

143,300.00

1,548,712.00

06/09/10

09.56

06/09/10

15.24 10/27/2010

67

105

5.1

75954

contractat

Programe Active pentru Someri-PAS decisiv


pentru cariera ta

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAR
EAFORTEIDEMUNCABRASOV

2,072,573.00

186,532.00

1,886,041.00

29,928.00

2,102,501.00

01/09/10

01.37

03/09/10

15.30 10/28/2010

68

96

6.2

58682

contractat

118,755.00

5,818,639.00

258,030.26

6,195,424.26

31/08/09

12.23

15/09/09

09.45

100

5.1

76457

contractat

2,132,630.00

191,936.70

1,940,693.30

155,287.20

2,287,917.20

15/09/10

04.34

21/09/10

11.20 12/29/2010

70

42

4.1

41167

contractat

584,800.00

146,200.00

438,600.00

0.00

584,800.00

15/12/08

14.49

18/12/08 -

71

113

4.2

122618

rezerva

9,407,461.35 2,351,865.34

7,055,596.01

297,404.14

9,704,865.49

11/02/11

04.19

21/02/11

14.13

72

113

4.2

122274

aprobat

ACCESS -PARTENERIAT PENTRU


INTEGRARE SOCIALA
AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAR
CONFORMED CONsilere, FORmare, MEDiere
EAFORTEIDEMUNCABUZAU
servicii integrate
Serviciul public de ocupare n sprijinul
dumneavoastr!
AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
COMPROF - Noi competente pentru
deMuncaCalarasi
profesionistii SPO
E.C.S.P.O. Eficien i calitate n Serviciile
AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAR
Publice de Ocupare
EAFORTEIDEMUNCACARAS-SEVERIN

5,937,394.00

69

73

82

5.1

54264

contractat

74

94

4.1

61424

contractat

75
76

100
100

5.1
5.1

76667
78518

contractat
contractat

77

100

5.1

78556

contractat

78

42

4.1

19332

79

82

5.1

58322

80

95

4.2

81

70

82
83
84

CALLCEMM -\"Apelati Centrul Electronic de


Mediere a Muncii\"
FUNCTIONARUL ELECTRONIC

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAR
EAFORTEIDEMUNCACLUJ

Un viitor mai sigur!


Ospitalitate Ocupationala in Sectorul Turistic:
acces pe piata muncii
Parcursuri integrate pentru calificarea pietei
muncii si plasarea profesionala in sectorul
constructiilor.

AJOFMConstanta

contractat

PRELUCRARE INFORMATICA A
SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA)

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAR
EAFORTEIDEMUNCACOVASNA

contractat

CALISIG - Calificare pentru o slujba mai sigura

61467

contractat

6.2

28124

contractat

100
100

5.1
5.1

78567
77287

contractat
contractat

110

5.2

88907

aprobat

MRB - Performant System \" Implementarea in


cadrul SPO a unui sistem performant de
management al relatiilor cu beneficiarii\"
CONECTIC Cooperare pentru Ocupare a
Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in
Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor
Turismul: siguranta viitorului tau profesional!
FORMINTEG- masuri active de ocupare in
Judetul Galati
RURAL- C.I.F.C.A- consiliere, informare,
consultanta, antreprenoriat

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaDolj

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaGalati

3,662,235.00

9/21/2010

6/12/2009

732,243.00

2,929,992.00

14,800.00

3,677,035.00

11/02/11

15.49

24/02/11

15.25

15,358,456.00 1,382,261.00

13,976,195.00

0.00

15,358,456.00

09/08/09

13.01

12/08/09

14.30

1/26/2011

13,993,750.00 3,498,439.00

10,495,311.00

0.00

13,993,750.00

26/08/09

23.04

10/09/09

14.45

6/15/2010

2,048,260.00
1,983,720.00

184,343.40
178,534.80

1,863,916.60
1,805,185.20

50,000.00
38,000.00

2,098,260.00
2,021,720.00

03/09/10
14/09/10

14.09
15.08

08/09/10
17/09/10

15.45 10/23/2010
11.07 12/29/2010

1,805,944.00

162,534.96

1,643,409.04

42,400.00

1,848,344.00

14/09/10

17.06

17/09/10

11.09 12/29/2010

1,790,355.00

447,589.00

1,342,766.00

0.00

1,790,355.00

15/12/08

15.48

19/12/08 -

6,633,750.00

597,038.00

6,036,712.00

0.00

6,633,750.00

07/08/09

03.21

13/08/09

11.00

7/5/2010

6,560,400.00 1,640,100.00

4,920,300.00

400,000.00

6,960,400.00

30/08/09

21.14

07/09/09

11.15

7/5/2010

7,584,820.00

151,696.40

7,433,123.60

0.00

7,584,820.00

19/12/08

12.21

30/12/08 -

1,652,640.00
1,730,860.00

148,737.60
160,000.00

1,503,902.40
1,570,860.00

38,600.00
0.00

1,691,240.00
1,730,860.00

14/09/10
14/09/10

17.04
20.41

17/09/10
17/09/10

11.12 12/29/2010
10.47 12/29/2010

1,836,320.00

36,726.00

1,799,594.00

0.00

1,836,320.00

09/11/10

10.30

11/11/10

11.41

6/12/2009

10/14/2009

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaGalati
85

DOCENDO DISCIMUS (Invatand pe altii,


invatam si noi) DezvOltarea CariErei
persoNalului SPO inseamna DezvOltarea De
servIcii Superioare Calitatlv coMpetente pentrU
aSigurarea ocuparii

113

4.2

122393

rezerva

86

47

5.1

38778

contractat

Asistenta Personalizata - ASPER

87

102

5.1

75629

contractat

Program de Masuri Active pentru Ocupare PAEM

20,005,844.33 5,001,461.08

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaGorj

15,004,383.25

1,890,469.87

21,896,314.20

10/02/11

19.27

21/02/11

1,350,787.50

27,017.00

1,323,770.50

99,750.00

1,450,537.50

15/12/08

10.51

17/12/08 -

1,827,101.60

164,439.14

1,662,662.46

61,945.20

1,889,046.80

07/09/10

14.14

13/09/10

10.05

7/5/2010
14.23 10/27/2010

NOI OPORTUNITI DE OCUPARE N


MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK
Program Integrator al Formarii Adultilor
Necalificati (PIFAN)
Sistem de afisare electronica a informatiilor
privind piata muncii

88

13

5.2

4190

contractat

89

82

5.1

48625

contractat

90

42

4.1

22315

contractat

91

92

3.1

61890

contractat

92

92

3.1

63228

contractat

93

97

6.3

59898

contractat

94

99

5.1

75642

contractat

95

83

5.2

54604

contractat

96

104

5.1

77847

contractat

97

104

5.1

78520

contractat

Retea multi-regionala de dezvoltare a


antreprenoriatului
Piata muncii: Oportunitati pentru viitor prin sanse
egale pentru femei
ACTIV abordare integrata a masurilor de
ocupare
\"Turismul rural - alternativa viabila de dezvoltare
socio-economica in nordul Romaniei\" pe scurt:
\"JobNet Turism\"
CLOP - Cretere economic Local prin
reOrientare Profesional
AlterNova - Noi alternative pe piaa muncii

98

24

2.3

39230

contractat

Cariera e in mainile tale!


Necesitate, oportunitate, eficienta si eficacitate in
SPO
Cresterea capacitatii Servicii Publice de Ocupare
(SPO) din regiune de a planifica proiecte si de a
furniza servicii de consiliere centrata pe client

99

42

4.1

41066

contractat

100

43

4.2

39291

contractat

101

111

4.1

92200

aprobat

102

99

5.1

75440

contractat

103

99

5.1

75430

contractat

104

99

5.1

77572

contractat

105

99

5.1

77624

contractat

106

20

1.4

27395

contractat

107

82

5.1

53410

contractat

108

82

5.1

55302

contractat

109

104

5.1

82243

contractat

110

43

4.2

14015

contractat

10,341,600.00
AGENtIAPENTRUOCUPAREAFORtEIDEM
UNCaHARGHITA

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaHunedoara
Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
- DAIRS
deMuncaIalomita

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaIasi

206,832.00

10,134,768.00

955,241.00

11,296,841.00

20/03/08

16.28

25/03/08 -

16,233,240.00 1,460,991.00

14,772,249.00

1,419,000.00

17,652,240.00

10/08/09

15.55

20/08/09

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaMehedinti

MOBILitate=Adaptare+Succes - Stimularea
AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAR
mobilitatii fortei de munca corelata cu dinamica
EAFORTEIDEMUNCAMURES
pietei muncii la nivel inter-regional
INTERNSHIP - Parteneriat de pregatirea tinerilor
absolventi pentru debutul in cariera
SUCCES Sustenabilitate si Utilitate prin
Complementaritate si Competitivitate, Eficienta si
Sprijin
AgentiaJudeteanadeOcupareaForteideM
WORKACCES NORD-EST- Program pilot de
uncaNeamt
crestere a gradului de ocupare in regiunea NordEst
SOFT SERVICII DE OCUPARE, FORMARE
SI TRAINING
Centrul de Evaluare a Competentelor angajatilor
din domeniul constructiilor
O SANSA TINERILOR DIN MEDIUL RURAL
AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAR

6/15/2010

233,740.00

701,221.00

27,109.00

962,070.00

19/09/08

12.42

23/09/08 -

6,034,950.00

362,097.00

5,672,853.00

398,345.00

6,433,295.00

26/08/09

18.52

04/09/09

12.20 11/26/2010

3,800,000.00

228,000.00

3,572,000.00

0.00

3,800,000.00

31/08/09

09.55

04/09/09

13.30 11/29/2010

15,913,611.00 1,785,507.00

14,128,104.00

616,221.00

16,529,832.00

29/08/09

21.06

04/09/09

13.30

1/21/2011

171,144.00

1,730,456.00

107,616.00

2,009,216.00

27/08/10

15.58

02/09/10

08.40

10/5/2010

7,741,850.00 1,090,200.00

6,651,650.00

0.00

7,741,850.00

07/08/09

15.50

18/08/09

09.20

8/30/2010

1,978,860.00

178,097.00

1,800,763.00

0.00

1,978,860.00

14/09/10

00.12

17/09/10

09.20 10/28/2010

1,934,835.00

174,200.00

1,760,635.00

0.00

1,934,835.00

14/09/10

18.14

21/09/10

09.47 10/28/2010

1,375,428.00

27,509.00

1,347,919.00

79,541.00

1,454,969.00

12/12/08

23.27

17/12/08 -

10/14/2009

627,983.00

156,996.00

470,987.00

77,000.00

704,983.00

15/12/08

16.26

18/12/08 -

6/12/2009

1,669,156.00

417,289.00

1,251,867.00

179,314.00

1,848,470.00

12/12/08

22.18

17/12/08 -

6/12/2009

20,879,322.00 5,221,000.00

15,658,322.00

598,840.00

21,478,162.00

28/12/10

13.07

05/01/11

12.47

1,901,600.00

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaMaramures

12.40

934,961.00

6/12/2009

1,348,350.00

121,351.00

1,226,999.00

59,940.00

1,408,290.00

27/08/10

23.05

31/08/10

08.40

10/5/2010

2,002,940.00

180,264.60

1,822,675.40

127,488.00

2,130,428.00

27/08/10

13.44

31/08/10

08.40

10/5/2010

2,078,028.00

187,023.00

1,891,005.00

156,000.00

2,234,028.00

08/09/10

09.57

08/09/10

15.25 10/21/2010

1,996,496.00

179,685.00

1,816,811.00

110,547.00

2,107,043.00

08/09/10

12.27

08/09/10

15.25 10/21/2010

380,326.00

7,607.00

372,719.00

29,772.00

410,098.00

19/11/08

09.09

24/11/08 -

6,272,342.00

564,511.00

5,707,831.00

473,163.00

6,745,505.00

29/07/09

12.31

12/08/09

12.10 12/10/2010

18,571,484.00 1,671,434.00

16,900,050.00

2,200,000.00

20,771,484.00

07/08/09

15.51

18/08/09

13.40

5/23/2010

10.10

1/4/2011

10/14/2009

EAFORTEIDEMUNCAOLT

111

83

5.2

55328

contractat

112

48

5.1

12160

contractat

113

111

4.1

92111

aprobat

114

113

4.2

122483

rezerva

115

111

4.1

91810

aprobat

116
117

113
43

4.2
4.2

122533
19368

aprobat
contractat

118

110

5.2

89177

aprobat

119

102

5.1

78119

contractat

120

99

5.1

76207

contractat

CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN


SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV ALTER WORKACCES
TOUR
SALAJ
- Program pilot de
crestere a gradului de ocupare in judetul Salaj
Modernizarea Serviciului Public de OcupareFormarea personalului propriu al SPO\"Excelenta in Ocupare\".
ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O
sansa de ocupare
ANSE PENTRU TINERI

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaSalaj
AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaSIBIU

1,615,500.00

145,395.00

1,470,105.00

143,000.00

1,758,500.00

28/09/10

11.54

05/10/10

1,114,280.00

278,570.00

835,710.00

44,060.00

1,158,340.00

08/12/08

10.44

10/12/08 -

15,479,323.00 2,176,392.81

6/12/2009

13,302,930.19

950,000.00

16,429,323.00

09/08/09

22.09

19/08/09

34,550.00

1,688,840.00

97,848.00

1,821,238.00

09/07/08

12.44

11/07/08 -

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaTimis

5,770,737.34 1,444,934.33

4,325,803.01

782,144.96

6,552,882.30

22/12/10

09.34

27/12/10

12.05

7,928,511.84 1,982,127.96

5,946,383.88

885,722.84

8,814,234.68

11/02/11

09.34

25/02/11

10.50

Parteneriat public-privat pentru ocuparea fortei de


munca
AJOFMTulcea
Formarea continua premiza calitatii in SPO
CALITATE, EFICIENTA SI TRANSPARENTA
IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE
AJOFMVrancea
FONA RURAL - Formare in ocupatii nonagricole
in mediul rural
O SANSA PENTRU FIECARE - FORMARE
AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
PROFESIONALA SI OCUPARE
deMuncaValcea

16,165,509.00 4,041,378.00

12,124,131.00

1,464,244.00

17,629,753.00

08/12/10

12.32

22/12/10

09.15

13,137,319.00 3,284,330.00
565,449.00
141,363.00

9,852,989.00
424,086.00

1,090,354.00
75,000.00

14,227,673.00
640,449.00

10/02/11
04/09/08

18.22
10.15

18/02/11
05/09/08 -

08.36

SPO On-line - ntalnirea intre cererea i oferta de


for de munc
SPO-RU. Dezvoltarea competenelor Resursei
Umane a SPO din Romania, necesare furnizarii
serviciilor de calitate

PONE -Program pilot de crestere a gradului de


ocupare in regiunea Nord-est

1,723,390.00

AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei
deMuncaVaslui

11.40

4/8/2010
6/12/2009

6/12/2009

1,834,095.83

257,873.87

1,576,221.96

250,000.00

2,084,095.83

09/11/10

08.50

10/11/10

10.56

2,031,682.00

182,851.00

1,848,831.00

98,400.00

2,130,082.00

14/09/10

17.20

17/09/10

10.21 10/28/2010

2,078,028.00

187,023.00

1,891,005.00

156,000.00

2,234,028.00

30/08/10

11.39

31/08/10

08.40 10/21/2010

121

92

3.1

58476

rezerva

Dezvoltarea culturii antreprenoriale in domeniul


inovarii

122

113

4.2

121776

rezerva

Dezvoltarea competentelor profesionale prin


actiuni inovatoare si transnationale pentru
profesionisti din cadrul agentiilor de ocupare INOVA-PRO

123

15

6.2

2522

revocat

124

69

6.1

25426

revocat

125

70

6.2

25424

revocat

126

1.2

1622

contractat

Reea de servicii vocaionale pentru consumatorii


de alcool i droguri
Promovarea economiei sociale in domeniul
adictiilor si specializarea resurselor umane la
nivel national
Retea de Centre de Incluziune Sociala pentru
reintegrarea pe piata muncii a persoanelor
afectate de consumul de alcool si droguri
Dezvoltarea unui sistem operaional al calificrilor
din nvmntul superior din Romnia

AGENTIAMANAGERIALADECERCETARE
STIINTIFICA,INOVARESITRENSFERTEH
NOLOGIC-POLITEHNICA

14,066,559.00

281,331.00

13,785,228.00

185,176.00

14,251,735.00

27/08/09

17.06

03/09/09

14.00

12,029,280.00 3,007,320.00

9,021,960.00

1,267,200.00

13,296,480.00

11/02/11

15.25

24/02/11

15.04

AgentiaMunicipalapentruOcupareaFortei
deMuncaBucuresti
6,283,091.00

133,927.00

6,149,164.00

413,238.00

6,696,329.00

20/03/08

15.05

25/03/08 -

8,661,195.00

173,224.00

8,487,971.00

340,525.00

9,001,720.00

18/12/08

13.34

22/12/08 -

13,501,070.00

270,021.40

13,231,048.60

1,491,718.50

14,992,788.50

20/11/08

14.57

25/11/08 -

17,450,461.00

349,011.00

17,101,450.00

0.00

17,450,461.00

20/03/08

14.08

21/03/08 -

16,425,449.00

328,509.00

16,096,940.00

745,586.00

17,171,035.00

31/08/09

13.51

16/09/09

10/14/2009

AgentiaNationalaAntidrog

AgentiaNationalapentruCalificariledininv
atamantulSuperiorsiParteneriatcuMediul
EconomicsiSocial

127

86

1.2

61152

contractat

Dezvoltarea capacitatii de implementare a


sistemului de calificari din invatamantul superior

128

16

6.3

1524

reziliat

Femei i brbai - aceleai anse pe piaa muncii

129

16

6.3

4156

reziliat

130

69

6.1

41464

contractat

REEAUA DE CENTRE PILOT PENTRU


FEMEI - ESTHIA
Fem.RRom. - Imbuntirea accesului femeilor
de etnie roma pe piaa muncii i sprijinirea
AgentiaNationalapentruEgalitatedeSanse
economiei sociale: promovarea i dezvoltarea
intreFemeisiBarbati(ANES)
unor servicii integrate prin crearea unor
cooperative pentru femei, asigurarea accesului la
educaie formal i dezvoltarea unor servicii de
ocupare specializate i personalizate.

131

11

4.1

962

contractat

132

11

4.1

2361

contractat

133
134

11
11

4.1
4.1

3888
4234

contractat
contractat

135

11

4.1

4734

contractat

136

12

4.2

4047

contractat

137

12

4.2

4495

138

13

5.2

1331

139

65

4.1

140

65

141

66

142

14.40

7/5/2010

5,424,625.00

108,494.00

5,316,131.00

427,209.00

5,851,834.00

20/03/08

11.19

25/03/08 -

14,812,700.00

296,254.00

14,516,446.00

553,414.00

15,366,114.00

20/03/08

11.30

25/03/08 -

18,500,000.00

370,000.00

18,130,000.00

0.00

18,500,000.00

17/12/08

13.29

19/12/08 -

3/11/2010

3,183,910.00

795,978.00

2,387,932.00

27,692.00

3,211,602.00

20/03/08

16.42

25/03/08 -

6/9/2009

17,498,041.00 4,374,511.00

13,123,530.00

1,001,959.00

18,500,000.00

18/03/08

16.40

25/03/08 -

6/9/2009

7,114,441.00 1,778,611.00
9,832,010.00 2,458,003.00

5,335,830.00
7,374,007.00

417,472.00
684,259.00

7,531,913.00
10,516,269.00

18/03/08
20/03/08

18.08
16.51

25/03/08 25/03/08 -

6/9/2009
6/9/2009

18,046,721.00 4,511,680.00

13,535,041.00

453,279.00

18,500,000.00

20/03/08

14.24

25/03/08 -

6/9/2009

18,360,808.00 4,590,202.00

13,770,606.00

139,192.00

18,500,000.00

20/03/08

16.12

25/03/08 -

6/9/2009

contractat

SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare


Profesional
COMPROF

18,204,599.01 4,551,150.00

13,653,449.01

295,401.00

18,500,000.01

20/03/08

10.36

25/03/08 -

6/9/2009

contractat

S.C.O.R. - \"anse pentru comunitatea rural\"

17,824,892.00

370,000.00

17,454,892.00

675,108.00

18,500,000.00

14/03/08

16.37

25/03/08 -

6/9/2009

33616

contractat

Call Center SPO

10,174,508.00 2,543,628.00

7,630,880.00

0.00

10,174,508.00

24/11/08

10.20

02/12/08 -

10/14/2009

4.1

37945

contractat

6,898,500.00

818,900.00

10,016,900.00

17/12/08

12.18

18/12/08 -

3/11/2010

34238

contractat

Campanie de comunicare privind serviciile SPO


oferite tinerilor si angajatorilor
MedForm

9,198,000.00 2,299,500.00

4.2

10,591,350.00 2,647,839.00

7,943,511.00

508,630.00

11,099,980.00

19/12/08

16.22

30/12/08 -

3/11/2010

66

4.2

41603

contractat

RATIO L3: Analizarea, dezvoltarea, coniventa,


testarea, evaluarea si modelarea unei strategii
inovatoare pentru formarea continua a
personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO)

17,065,000.00 4,266,250.00

12,798,750.00

1,300,000.00

18,365,000.00

17/12/08

12.05

18/12/08 -

10/14/2009

143

71

6.3

33543

contractat

Promoveaza femeia

17,022,354.00

340,447.00

16,681,907.00

764,325.00

17,786,679.00

02/12/08

15.24

05/12/08 -

6/17/2010

144

82

5.1

59573

contractat

STOP somajului in randul tinerilor!

15,718,450.00 1,414,660.00

14,303,790.00

6,156.00

15,724,606.00

10/08/09

10.22

18/08/09

14.20

6/15/2010

145

94

4.1

52806

contractat

Centre autonome si moderne de pregatire prin


implementarea unei organizari noi - CAMPION

20,003,376.62 5,000,844.15

15,002,532.47

869,599.52

20,872,976.14

30/08/09

16.50

15/09/09

12.45

11/8/2010

146

94

4.1

56663

contractat

SAFE Servicii de Abordare Flexibil a mobilitii


la nivel European

5,631,590.00 1,407,897.00

4,223,693.00

340,901.00

5,972,491.00

31/08/09

10.33

10/09/09

09.00 12/30/2010

Analiza deficitului de for de munc calificat n


domeniul construcii
PROSELF PROmovarea serviciilor de tip
SELF-service
ASC Anticiparea SChimbrilor pe piaa muncii
MODEL DE COOPERARE TRANSNATIONALA
PENTRU INTOARCEREA LUCRATORILOR
ROMANI
SAPeRe Studii, analize i previziuni asupra pieei
muncii pentru a ntri capacitatea SPO n
Romnia, la nivel naional i local

AgentiaNationalapentruOcupareaForteid
eMunca

AgentiaNationalapentruOcupareaForteid
eMunca

147

94

4.1

61173

contractat

Gestionarea eficienta a Resurselor in vederea


imbunatatirii calitatii sErviciilor oferite persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munca dar si de
Economisire a resurselor Naturale.

11,000,130.00 2,750,032.00

8,250,098.00

492,465.00

11,492,595.00

31/08/09

15.14

04/09/09

10.20 11/24/2010

148

94

4.1

62798

contractat

FII INFORMAT!

13,603,873.00 3,400,969.00

10,202,904.00

660,366.00

14,264,239.00

31/08/09

18.28

17/09/09

10.30 11/12/2010

149

94

4.1

62971

contractat

Sanse egale pentru un viitor comun

20,406,273.00 5,101,568.25

15,304,704.75

419,542.00

20,825,815.00

31/08/09

13.23

10/09/09

13.30

7/19/2010

Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul


competentelor - SILCO
Oferta formativa imbunatatita pentru centre
eficiente- OFFICE
Cardul profesional european solutie europeana
in cautarea unui loc de munca
Educatie continua orientata spre performanta,
pentru specialistii in formarea profesionala a
somerilor- ECOP
Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale
SPO
CIPS Centre de Incluziune Profesionala si
Sociala
Green Jobs Crearea unui sistem de analiza si
monitorizare a locurilor de munc verzi in
Romania
Formarea profesionala a personalului SPO din
Romania
Schema de sustinere complementara a mobilitatii
europene a cadrelor didactice din invatamantul
AgentiaNationalapentruProgrameComun
preuniversitar beneficiare ale Programului de
itareinDomeniulEducatieisiFormariiProfe
Invatare pe Tot Parcursul Vietii (life Long
sionale
Learning)

20,156,266.50 5,039,066.63

15,117,199.87

707,809.50

20,864,076.00

04/09/09

15.15

15/09/09

12.45

11/8/2010

19,728,271.50 4,932,067.88

14,796,203.62

601,324.50

20,329,596.00

04/09/09

15.06

15/09/09

12.45

11/8/2010

20,949,794.95 5,237,448.74

15,712,346.21

0.00

20,949,794.95

07/09/09

15.49

14/09/09

15.30 11/12/2010

20,061,935.63 5,015,483.90

15,046,451.73

838,510.50

20,900,446.13

30/08/09

16.37

15/09/09

12.45

6/24/2010

20,055,000.00 5,013,750.00

15,041,250.00

765,000.00

20,820,000.00

31/08/09

12.28

17/09/09

11.20

12/3/2010

17,173,997.00 1,476,963.00

15,697,034.00

1,080,968.00

18,254,965.00

31/08/09

14.18

16/09/09

10.45

11/8/2010

13,303,551.47 3,325,887.87

9,977,663.60

414,403.63

13,717,955.10

08/12/10

12.56

17/12/10

12.25

21,455,649.00 5,363,912.25

16,091,736.75

4,518,804.00

25,974,453.00

11/02/11

13.45

21/02/11

15.30

10,976,778.00

447,278.00

10,529,500.00

0.00

10,976,778.00

20/03/08

09.09

20/03/08 -

Educaia copiilor romi calea spre un loc de


munc stabil
Scoala o sansa pentru fiecare
Participarea grupurilor vulnerabile in economia
sociala
Impreuna, pentru o societate mai buna
mpreun pe piaa muncii
Reeaua naional a experilor locali romi,
mecanism de sprijin n implementarea msurilor
de incluziune social a romilor, grup vulnerabil
supus excluziunii sociale

18,292,176.00 1,850,000.00

16,442,176.00

0.00

18,292,176.00

20/03/08

13.24

25/03/08 -

9,406,320.00
13,600,000.00

188,127.00
272,000.00

9,218,193.00
13,328,000.00

0.00
0.00

9,406,320.00
13,600,000.00

20/03/08
20/03/08

16.06
13.34

24/03/08 25/03/08 -

17,650,000.00
18,162,375.00
18,494,490.00

353,000.00
363,247.50
369,890.00

17,297,000.00
17,799,127.50
18,124,600.00

0.00
0.00
0.00

17,650,000.00
18,162,375.00
18,494,490.00

20/03/08
20/03/08
20/03/08

15.31
12.50
14.02

21/03/08 25/03/08 24/03/08 -

14,681,004.00

681,004.00

14,000,000.00

0.00

14,681,004.00

20/03/08

16.55

25/03/08 -

4,480,742.00

89,615.00

4,391,127.00

128,658.00

4,609,400.00

20/03/08

13.37

25/03/08 -

1,978,034.00

39,561.00

1,938,473.00

138,495.00

2,116,529.00

15/09/10

16.59

24/09/10

1,838,901.00

36,778.00

1,802,123.00

0.00

1,838,901.00

15/12/08

09.46

17/12/08 -

2,825,811.00

56,516.00

2,769,295.00

267,491.00

3,093,302.00

31/08/09

12.06

15/09/09

09.17

3,048,229.00

76,082.00

2,972,147.00

210,994.00

3,259,223.00

28/08/09

15.23

14/09/09

11.20 11/26/2010

1,777,591.00

40,000.00

1,737,591.00

0.00

1,777,591.00

14/12/08

20.45

18/12/08 -

6,230,148.00

124,603.00

6,105,545.00

491,262.00

6,721,410.00

26/08/09

17.16

03/09/09

14.30

2,132,739.20

42,654.78

2,090,084.42

201,739.23

2,334,478.43

08/11/10

18.12

10/11/10

13.01

2,132,739.20

42,654.78

2,090,084.42

201,739.23

2,334,478.43

08/11/10

18.49

10/11/10

13.00

18,445,800.00

368,916.00

18,076,884.00

0.00

18,445,800.00

19/03/08

15.08

24/03/08 -

150

94

4.1

63810

contractat

151

94

4.1

63817

contractat

152

94

4.1

64305

contractat

153

95

4.2

54476

contractat

154

95

4.2

61654

contractat

155

96

6.2

62849

contractat

156

111

4.1

91801

aprobat

157

113

4.2

122649

aprobat

158

1.3

1905

contractat

159

2.2

4621

contractat

160
161

8
14

2.2
6.1

4752
2151

contractat
contractat

162
163
164

14
15
16

6.1
6.2
6.3

4729
1525
2275

contractat
contractat
contractat

165

1.4

2222

contractat

166

13

5.2

3778

contractat

167

100

5.1

78656

contractat

168

41

3.3

37903

contractat

E-OCUPARE - spatiu virtual pentru promovarea


masurilor active de ocupare
Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est (CRSE)

169

90

2.1

61811

contractat

Practica-primul pas pentru cariera ta

170

92

3.1

52266

reziliat

Sprijinirea Initiativelor Manageriale si


Antreprenoriale ale Tinerilor din Macroregiunea 2

171

28

3.1

37867

contractat

172

93

3.3

61944

contractat

173

110

5.2

87266

aprobat

Antreprenoriat, initiativa si dezvoltare pentru


Oltenia
Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiului Regional pentru educatie si formare
profesionala
Oportunitate de ocupare in zona rurala Ilfov

174

110

5.2

88337

aprobat

175

1.1

2984

contractat

AgentiaNationalapentruRomi

Constructia institutiei Lucratorul de tineret pentru


integrarea tinerilor in societate.
AgentiaNationalapentruSprijinireaInitiativ
RURALTIN - SERVICII INTEGRATE SI
elorTinerilor
PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN
MEDIUL RURAL

Oportunitate de ocupare in zona rurala Ilfov

AgentiapentruDezvoltareRegionalaaRegi
uniideDezvoltareSud-Est
AgentiapentruDezvoltareRegionalaBucur
estiIlfov
AgentiapentruDezvoltareRegionalaNordEst
AGENTIAPENTRUDEZVOLTAREREGION
ALASUD-VESTOLTENIA

AGENTIAPENTRUIMPLEMENTAREAPRO
IECTELORSIPROGRAMELORPENTRUIM
M-URI

Dezvoltarea sistemului naional de management


i asigurare a calitii n nvmntul
preuniversitar

AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinIn
vatamantulPreuniversitar

6/9/2009

10.22 12/29/2010
10/14/2009

12/3/2010

10/14/2009
7/5/2010

176

85

1.1

55330

contractat

Dezvoltarea culturii calitii i furnizarea unei


educaii de calitate n sistemul de nvmnt
preuniversitar din Romnia prin implementarea
standardelor de referin

177

85

1.1

55668

contractat

Sprijin pentru unitile colare n implementarea


manualului de evaluare intern a calitii educaiei

178
179

92
13

3.1
5.2

64291
4369

contractat
contractat

180
181

13
71

5.2
6.3

4517
32261

contractat
contractat

AgroManager
Dezvoltarea iniiativelor antreprenoriale n mediul
rural
Dinamizare rural prin angajare sustenibil
E-Word (Empowering WOmen for Rural
Development) Emanciparea Femeilor pentru
Dezvoltare Rural. Emancipare, Ocuparea fortei
de Munc, Antreprenoriat

182

73

5.1

65702

contractat

Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati

183

78

3.2

65165

reziliat

184

77

3.2

66298

rezerva

185

60

2.1

17788

contractat

186
187
188

77
77
96

3.2
3.2
6.2

65660
66059
61249

rezerva
rezerva
contractat

189
190

100
73

5.1
5.1

76639
45253

contractat
contractat

191

83

5.2

51078

contractat

192

77

3.2

65299

rezerva

193

78

3.2

69396

aprobat

194

99

5.1

76092

contractat

195

100

5.1

76938

contractat

196

102

5.1

76939

contractat

197

106

5.1

76086

contractat

198

105

5.1

75718

contractat

199

76

2.3

49378

contractat

200

78

3.2

50781

contractat

201

104

5.1

78764

contractat

202

78

3.2

64982

contractat

203
204
205

103
110
2

5.1
5.2
1.2

75998
88718
3933

Locuri de munca sigure si sanatoase pentru


angajati
Dezvoltarea capitalului uman pe fondul cresterii
competitivitatii
Stagii moderne de practica in domeniul
electrotehnic
Performanta prin e-learning
Performanta prin e-learning
CENTRU MOBIL DE INCLUZIUNE SOCIALA
Locuri de munca - investitie in oameni!
Completarea echipei de muncitori a SC
ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane
Drumul spre Europa- Inzestrarea persoanelor din
mediu rural cu noi calificari non-agricole
Dezvoltarea competentelor angajatilor prin
participarea la cursuri de formare profesionala
generala

Dezvoltarea competentelor si cunoasteri un pas


spre un loc de munca sigur
FPC pentru calificarea si recalificarea angajatilor
intreprinderii
Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de
munca premisa pentru dezvoltarea intreprinderii
Formarea, garantia mobilitatii pe piata fortei de
munca!
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul productiei si
furnizarii de apa potabila si a colectarii si
evacuarii apelor uzate- ASAPEV

contractat
aprobat
contractat

Traseul spre angajare trece prin formare!


i ei au dreptul la munc !
Asigurarea calitii n nvmntul superior din
Romnia in context european. Dezvoltarea
managementului calitii academice la nivel de
sistem i instituional
Este dreptul tau sa stii - proiect de promovare a
sanatatii pentru femei
A DOUA SANSA

206

71

6.3

38123

contractat

207

96

6.2

54611

contractat

AgroAdvice

AGROSTAR

AIRPORTMANAGEMENTCONSULTANCI
ESSRL
AktapaOrtopedicaSRL
ALBALACTSA
AlewijnseTrainingCenterRomania
AlfaWassermann
AliantapentruUnitateaRromilorfilialaBraila
ALIANtAROMILORDINJUDEtULGALAtI
AllbrightComSRL
ALSIMSOLUTIONS&CONSULTINGSSRL

399,925.45

19,596,346.66

754,623.00

20,750,895.11

29/08/09

21.26

15/09/09

10.00

6/24/2010

18,742,154.00

374,844.00

18,367,310.00

2,064,760.00

20,806,914.00

27/08/09

13.35

15/09/09

11.10

6/24/2010

7,076,827.00
18,033,985.00

353,842.00
360,680.00

6,722,985.00
17,673,305.00

0.00
0.00

7,076,827.00
18,033,985.00

07/09/09
19/03/08

13.13
23.51

17/09/09
25/03/08 -

11.40

1/17/2011

16,743,403.00
16,407,632.00

334,868.00
342,929.00

16,408,535.00
16,064,703.00

0.00
0.00

16,743,403.00
16,407,632.00

20/03/08
18/11/08

04.13
10.52

25/03/08 22/12/08 -

6,322,056.00 3,161,028.00

3,161,028.00

0.00

6,322,056.00

28/10/09

21.13

02/11/09

11.30

65,690.00

4/8/2010

9/6/2010

0.00

65,690.00

0.00

65,690.00

10/11/09

14.12

12/11/09

16.00 12/27/2010

3,069,639.50 1,129,753.00

1,939,886.50

713,172.00

3,782,811.50

30/10/09

15.52

03/11/09

10.30

2,254,340.00

45,500.00

2,208,840.00

255,000.00

2,509,340.00

10/10/08

11.26

13/10/08 -

852,084.00
852,084.00
8,217,981.00

340,833.60
340,833.60
165,000.00

511,250.40
511,250.40
8,052,981.00

724,204.87
724,204.87
141,000.00

1,576,288.87
1,576,288.87
8,358,981.00

17/10/09
23/10/09
31/08/09

00.21
16.56
13.25

19/10/09
26/10/09
15/09/09

13.00
15.00
15.30 12/23/2010

2,128,799.00
923,820.00

42,576.00
461,911.00

2,086,223.00
461,909.00

0.00
5,800.00

2,128,799.00
929,620.00

01/09/10
14/04/09

23.03
14.20

13/09/10
16/04/09

12.29
13.15

4/4/2011
5/23/2010

20,898,903.00 1,044,945.15

9/16/2010

10/1/2010

19,853,957.85

0.00

20,898,903.00

14/07/09

13.40

15/07/09

15.30

476,130.00

142,839.00

333,291.00

0.00

476,130.00

19/10/09

13.12

21/10/09

15.00

819,773.00

0.00

819,773.00

0.00

819,773.00

19/02/10

14.50

23/02/10

15.00

2,058,581.71

102,929.09

1,955,652.62

0.00

2,058,581.71

28/08/10

21.56

03/09/10

11.00 10/28/2010

2,044,510.32

102,225.52

1,942,284.80

0.00

2,044,510.32

03/09/10

12.16

08/09/10

15.10 10/27/2010

2,044,510.32

102,225.52

1,942,284.80

0.00

2,044,510.32

03/09/10

12.17

08/09/10

12.26

2,115,202.83

105,760.14

2,009,442.69

0.00

2,115,202.83

28/08/10

20.59

02/09/10

11.40 10/28/2010

2,112,415.00

105,621.00

2,006,794.00

0.00

2,112,415.00

27/08/10

13.54

06/09/10

13.00

4/21/2011

1,073,210.00

321,963.07

751,246.93

0.00

1,073,210.00

24/05/09

13.07

04/06/09

12.55

5/23/2010

591,803.00

0.00

591,803.00

0.00

591,803.00

03/06/09

22.57

04/06/09

12.55

5/23/2010

1,887,300.00

40,200.00

1,847,100.00

158,712.00

2,046,012.00

19/09/10

16.46

22/09/10

09.15 10/28/2010

1,125,226.00

290,913.00

834,313.00

0.00

1,125,226.00

13/10/09

19.21

15/10/09

11.10 11/12/2010

2,125,335.41
1,644,695.10
18,301,987.00

191,280.19
32,605.00
366,040.00

1,934,055.22
1,612,090.10
17,935,947.00

119,335.20
149,192.00
0.00

2,244,670.61
1,793,887.10
18,301,987.00

14/09/10
09/11/10
19/03/08

19.55
13.56
13.25

24/09/10
17/11/10
21/03/08 -

10.00 11/10/2010
13.00

9,564,100.00

191,282.00

9,372,818.00

0.00

9,564,100.00

19/12/08

12.08

22/12/08 -

18,917,856.00

378,357.00

18,539,499.00

1,894,699.00

20,812,555.00

31/08/09

13.06

01/09/09

AltoSyncroGrup

Informarea si instruirea angajatilor in vederea


promovarii securitatii si sanatatii la locul de
munca
De la somer la angajat - Initierea in meseria de
confectioner profile de aluminiu si mase plastice
(AluInteg)
De la somer la angajat - Initierea in meseria de
confectioner profile de aluminiu si mase plastice
(AluInteg)
De la somer la angajat - Initierea in meseria de
confectioner profile de aluminiu si mase plastice
(AluInteg)
De la somer la angajat - Initierea in meseria de
confectioner profile de aluminiu si mase plastice
(AluInteg)

19,996,272.11
AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinIn
vatamantulPreuniversitar

ALUMILROMINDUSTRYSA

AMDSERVICESSRL

ANALKOALUMINIUMINDUSTRYSRL

AOCIATIAESPERANDO

11/1/2010

APANOVABUCURESTISA

APLTEREGOVA

ARACIS
4/8/2010

ARAS-AsociatiaRomanaAnti-SIDA
09.45

7/5/2010

208

52

5.2

24249

contractat

Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor


traditionale in zona Argesului prin implicarea
populatiei rurale in viata comunitatilor locale

209

106

5.1

77114

contractat

ForCult. Formare prin cultura - masuri inovatoare


de combatere a somajului in economia
cunoasterii

210
211

105
108

5.1
2.3

76673
79734

contractat
contractat

212

99

5.1

76708

contractat

213

103

5.1

78709

contractat

214
215

110
92

5.2
3.1

88953
59273

aprobat
rezerva

216

106

5.1

77603

contractat

217

90

2.1

64312

contractat

218
219

109
84

2.1
6.1

81667
56527

aprobat
contractat

220

109

2.1

81451

aprobat

221

84

6.1

53606

contractat

222

100

5.1

77215

contractat

223

100

5.1

77412

contractat

224

101

5.1

76892

contractat

225

101

5.1

79168

contractat

226

106

5.1

77393

contractat

227

83

5.2

58094

contractat

228

19

1.3

40428

rezerva

229

41

3.3

21133

contractat

230

83

5.2

54701

contractat

231
232
233

99
106
48

5.1
5.1
5.1

77183
77190
38175

contractat
contractat
revocat

234

110

5.2

88591

aprobat

235
236

82
81

5.1
3.2

54993
52242

contractat
contractat

237

103

5.1

75757

contractat

238

110

5.2

87597

aprobat

239

83

5.2

59260

contractat

240

80

2.3

50251

contractat

816,383.00

40,819.00

775,564.00

0.00

816,383.00

15/09/08

06.17

17/09/08 -

2,060,577.00

41,212.00

2,019,365.00

47,088.00

2,107,665.00

04/09/10

01.55

06/09/10

15.15 10/22/2010

Ocupare prin msuri active n Judeul Alba


AscendisTeams.r.l.
Formare profesional prin masuri active n
Regiunea Centru
INTEGRA-COMPLEX DE MASURI ACTIVE DE
OCUPARE PE PIATA MUNCII
ASOCIATIA\"ADL-PROGRES\"
S.I.O.M- SERVICII INTEGRATE DE OCUPARE
IN MUNCA IN REGIUNEA VEST
FII CALIFICAT
Asociatia\"ADMutrium\"
CENTRUL DE ANTREPRENORIAT
PROFESIONAL TRANS-REGIONAL CU SI
Asociatia\"AlexandrucelBunIasi\"
PENTRU TINERI (CAPT-T)
Program integrat adresat somerilor, persoanelor
Asociatia\"CentruldeStudiiEuropenepent
inactive si celor care au parasit timpuriu scoala in
scopul cresterii gradului de ocupare in Regiunea ruBalcani,TarileMediteraneenesiEuropad
eEst\"
Bucuresti - Ilfov.

1,998,959.00
2,088,279.75

99,947.95
103,897.50

1,899,011.05
1,984,382.25

0.00
0.00

1,998,959.00
2,088,279.75

01/09/10
20/09/10

11.22
20.19

01/09/10
21/09/10

13.45 10/28/2010
09.29
6/1/2011

2,046,287.00

42,000.00

2,004,287.00

104,330.00

2,150,617.00

02/09/10

21.54

08/09/10

13.30

1,936,245.00

39,000.00

1,897,245.00

75,948.00

2,012,193.00

15/09/10

22.37

17/09/10

12.48 11/12/2010

2,022,866.25
2,219,950.00

42,698.00
44,399.00

1,980,168.25
2,175,551.00

69,126.00
0.00

2,091,992.25
2,219,950.00

09/11/10
19/08/09

14.52
16.35

16/11/10
27/08/09

09.56
10.45

1,669,900.00

33,398.00

1,636,502.00

53,700.00

1,723,600.00

07/09/10

23.31

08/09/10

09.30

5/16/2011

Practic Teatral n Regiunile Centru i NordVest


Teatrul modern Mijloace multimedia
I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica in
zonele ALpine (montane si sub-montane) din
Romania prin Intreprinderi Sociale

3,243,996.00

68,125.00

3,175,871.00

234,776.00

3,478,772.00

07/09/09

15.48

16/09/09

09.00

7/5/2010

2,114,883.00
11,828,216.00

44,413.00
236,564.00

2,070,470.00
11,591,652.00

191,554.00
1,139,390.00

2,306,437.00
12,967,606.00

28/09/10
10/08/09

07.38
14.36

01/10/10
18/08/09

13.25
09.10

7/5/2010

PRACTIC PRegateste-te si Actioneaza pentru


Cariera Ta
RIES RETEAUA INCUBATOARELOR DE
ECONOMIE SOCIALA - ABORDARE
STRATEGICA A DEZVOLTARII RESURSELOR
UMANE
F1 PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI
eCOMPETENTE in Sud-Est
Mediere proactiva in Sud-Est Drumul cel mai
scurt din somaj catre un loc de munca
F1 PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI
eCOMPETENTE in Sud Muntenia
Pro Mediere Activa Drumul cel mai scurt din
somaj catre un loc de munca
ProMediere activa Drumul cel mai scurt din
somaj catre un loc de munca
RETEA RURALA DE PARTENERIAT PENTRU
DEZVOLTARE DURABILA - RURAL
NETWORK DEVELOPMENT (RND)
Formatorul - trecerea de la sala de curs la
eLearning si de la individual la comunitate
De la informatie la parteneriat - Formare pentru
intarirea capacitatii de monitorizare si participare
la procesul decizional
Dezvoltare economica durabila prin cresterea
calitatii resurselor umane din mediul rural
Ocupare si dezvoltare antreprenoriala
Antreprenoriat si ocupare inovativa
Integrarea si mentinerea pe piata muncii a
persoanelor inactive
Masuri integrate de ocupare in sectorul turismului
din zona rurala, regiunea Nord -Est.
Munca pe primul loc
COPMED - COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI
Facilitarea accesului pe piata muncii a
persoanelor in cautarea unui loc de munca si a
somerilor
Program de formare profesionala in industria
constructiilor pentru someri si persoane care
practica agricultura de subzistenta din judetul
Tulcea.
Consiliere, formare profesionala si asistenta
pentru afaceri in mediul rural - FAR
Cresterea competitivitatii economice prin
calificarea si recalificarea persoanelor angajate
din industria lemnului

ARGCOMSSocietateCooperativaMestesu
gareasca

10/14/2009

ArtPromo

10/5/2010

Asociatia\"CentrulMultimediaTeatru74\"

Asociatia\"DEPRESIUNEAHOREZU\"
Asociatia\"Ekotur\"Iasi

Asociatia
"EuropapentruDezvoltareUmana"

ASOCIATIA\"GRUPULPENTRUDEZBATE
RESICONSENSSOCIAL\"(ASOCIATIAGD
CS)

Asociatia\"InstitutulRomandeTraining\"

Asociatia\"InterConcordia\".

ASOCIATIA\"PRO-ACTIV\"HUNEDOARA
ASOCIATIA\"Q-PROFESSIONALS\"
Asociatia\"SanseEgalepentruFiecare\"
Asociatia\"SolidaritateUmana\"

1,695,610.00

33,912.00

1,661,698.00

140,261.00

1,835,871.00

27/09/10

12.42

28/09/10

12.45

20,277,725.54

405,554.00

19,872,171.54

0.00

20,277,725.54

22/07/09

12.55

12/08/09

13.30

2,122,904.00

42,458.08

2,080,445.92

130,287.00

2,253,191.00

05/09/10

15.30

10/09/10

13.40 10/27/2010

2,129,484.64

42,589.69

2,086,894.95

126,142.62

2,255,627.26

06/09/10

23.07

10/09/10

13.35 10/27/2010

2,122,904.00

42,458.08

2,080,445.92

130,287.00

2,253,191.00

05/09/10

11.23

09/09/10

14.20 10/29/2010

2,129,484.64

42,589.69

2,086,894.95

126,142.62

2,255,627.26

17/09/10

10.05

21/09/10

09.50

2,129,484.64

42,589.69

2,086,894.95

126,142.62

2,255,627.26

06/09/10

20.24

09/09/10

14.35 10/26/2010

7,708,461.00

154,170.00

7,554,291.00

149,886.00

7,858,347.00

10/08/09

15.49

13/08/09

11.15

491,015.00

9,830.00

481,185.00

15,814.00

506,829.00

15/12/08

16.57

18/12/08 -

624,884.00

12,502.00

612,382.00

22,578.00

647,462.00

15/12/08

14.40

18/12/08 -

16,426,250.00

328,525.00

16,097,725.00

0.00

16,426,250.00

22/07/09

13.12

14/08/09

15.50

1,901,760.00
1,901,760.00
524,300.00

38,035.20
38,035.20
10,490.00

1,863,724.80
1,863,724.80
513,810.00

0.00
0.00
15,640.00

1,901,760.00
1,901,760.00
539,940.00

04/09/10
04/09/10
14/12/08

17.46
18.57
20.26

09/09/10
10/09/10
17/12/08 -

15.58 10/21/2010
15.56 10/25/2010
6/12/2009

12/3/2010

1/27/2011

12/3/2010

10/14/2009

4/8/2010

1,921,263.00

38,425.00

1,882,838.00

176,669.00

2,097,932.00

08/11/10

22.58

10/11/10

13.30

21,090,896.41
19,881,590.00

421,817.93
397,632.00

20,669,078.48
19,483,958.00

0.00
1,114,537.00

21,090,896.41
20,996,127.00

10/08/09
10/08/09

15.56
10.18

12/08/09
14/08/09

10.00
09.45

2,099,279.00

41,986.00

2,057,293.00

23,952.00

2,123,231.00

01/09/10

22.02

14/09/10

14.02 11/17/2010

2,130,800.00

42,616.00

2,088,184.00

245,976.00

2,376,776.00

08/11/10

18.04

09/11/10

09.30

6,174,300.00

123,486.00

6,050,814.00

0.00

6,174,300.00

10/08/09

15.00

17/08/09

10.45

8/17/2010

4,688,640.00

93,773.00

4,594,867.00

578,000.00

5,266,640.00

10/08/09

13.46

14/08/09

16.00

6/21/2010

7/5/2010
6/15/2010

Asociatia\"Thumende\"ValeaJiului

Asociatia\\\"Agentiapentrudezvoltareloca
la\\\"Babadag
ASOCIATIA\'EUROED\'

AsociatiaCentrulRomandeInitiative

241
242

81
97

3.2
6.3

47506
50247

contractat
contractat

243

108

2.3

79706

aprobat

244

41

3.3

17900

contractat

245

29

3.1

30348

revocat

246

37

3.2

30316

revocat

247

104

5.1

80672

contractat

248

110

5.2

87557

aprobat

249

110

5.2

89265

aprobat

250

62

2.3

38550

reziliat

251

84

6.1

53513

contractat

252

93

3.3

253

81

3.2

254

15

255

96

256

63104

contractat

PROINSTAL PROfesionisti in INSTALatii


O sansa pentru dezvoltarea carierei pentru
femeile din domeniul sanitar
Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar
din regiunea Bucureti-Ilfov prin participarea
angajailor la cursuri de calificare-recalificare i
programe de orientare i consiliere n carier

PARTENERIAT N SPRIJINUL DEZVOLTRII


AsociatiaHRManagementClub
DOMENIULUI RESURSELOR UMANE
Agentia Virtuala pentru Inovare si Dezvoltarea
Antreprenoriatului
ASOCIATIAPATRONATULREGIONALBA
Formarea profesionala in sprijinul adaptabilitatii
NAT
intreprinderilor si a angajatilor
Masuri active de ocupare furnizate la nivelul a 4
unitati administrativ teritoriale din regiunea de NV
(MAO4)
AsociatiaCentruldeCercetaresiFormare
Sate europene- Dezvoltarea calitatii vietii in
aUniversitatiideNordBaiaMare
spatiul rural
Zona istorica-Zona moderna/Dezvoltare
sustenabila rurala
C.C.O.P-C.P. Centru de Consiliere si Orientare
AsociatiaComitetulSectorialdinChimiesi
Profesionala- Chimie si Petrochimie
Petrochimie
O INTERVENTIE INTEGRATA IN VEDEREA
CONSOLIDARII ANTREPRENORIATULUI
SOCIAL AL FEMEILOR VULNERABILE
PARTENER ACTIV SI IMPLICAT - Dezvoltarea
competentelor profesionale specifice dialogului
social si implicarii in procesul decizional a liderilor
si personalului din organizatiile societatii civile si
ale partenerilor sociali din Romania

contractat

6.2

4366

contractat

6.2

62047

contractat

110

5.2

88694

aprobat

257

102

5.1

77484

contractat

258

96

6.2

53577

contractat

Centrul de Incluziune Social pentru persoanele


dependente de alcool

259
260

102
96

5.1
6.2

78162
52138

contractat
contractat

261

103

5.1

78684

contractat

JOB-ACCES:Un loc de munca si pentru TINEri


Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor
vulnerabile, prioritatea noastra!
Masuri active privind diminuarea somajului de
lunga durata in judetele Caras-Severin si
Hunedoara

262

48

5.1

27788

contractat

263

103

5.1

75716

contractat

264

80

2.3

56290

revocat

92

3.1

63008

contractat

CALIFICARE I COMPETEN - PREMISE


PENTRU SUCCES I DEZVOLTARE
Masuri inovative de integrare pe piata muncii in
Regiunea Vest
Cresterea nivelului de calificare/recalificare a
angajatilor din sectorul Metale si Pietre Pretioase
din Romania n ocupatia de Bijutier Metale
Pretioase
Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru
angajatii din domeniul valorilor mobiliare
Dezvoltarea angajabilitatii si a perspectivelor
pentru persoanele disponibilizate in industria
energetica

266

106

5.1

76695

contractat

267

103

5.1

76791

revocat

Fii activ, o sansa pentru cariera ta!

268

108

2.3

79612

aprobat

Calificarea, o sansa pentru ocuparea durabila!

269

108

2.3

79614

aprobat

270

109

2.1

81980

aprobat

CALIFICAREA, O SANSA PENTRU CARIERA


TA!
Invata sa iti construiesti viitorul

5,751,640.00
12,069,914.00

115,033.00
241,398.00

5,636,607.00
11,828,516.00

672,000.00
1,500,000.00

6,423,640.00
13,569,914.00

10/08/09
31/08/09

15.50
12.21

18/08/09
08/09/09

13.40
12.50

2,009,650.00

40,193.00

1,969,457.00

105,000.00

2,114,650.00

19/09/10

11.48

20/09/10

11.10

1,194,490.00

23,891.00

1,170,599.00

225,765.00

1,420,255.00

04/08/08

11.41

06/08/08 -

1,641,342.00

32,850.00

1,608,492.00

0.00

1,641,342.00

04/11/08

12.45

07/11/08 -

1,504,827.00

30,100.00

1,474,727.00

0.00

1,504,827.00

04/11/08

12.52

07/11/08 -

1,983,925.13

39,678.50

1,944,246.63

0.00

1,983,925.13

23/09/10

14.14

30/09/10

14.50

1,846,933.20

36,938.66

1,809,994.54

0.00

1,846,933.20

08/11/10

23.38

11/11/10

10.25

1,753,335.00

35,066.70

1,718,268.30

0.00

1,753,335.00

09/11/10

12.10

12/11/10

11.25

12/2/2010
12/2/2010

6/12/2009

1/4/2011

7,020,270.00

140,406.00

6,879,864.00

469,442.00

7,489,712.00

17/12/08

09.50

18/12/08 -

20,840,500.00

416,810.00

20,423,690.00

0.00

20,840,500.00

01/08/09

15.15

14/08/09

10.25

10/14/2009
11/8/2010

18,614,935.00

372,299.00

18,242,636.00

1,423,876.00

20,038,811.00

31/08/09

15.11

09/09/09

10.00

7/5/2010

5,987,171.00

119,743.00

5,867,428.00

760.00

5,987,931.00

09/08/09

12.34

18/08/09

14.20

11/8/2010

ASOCIAtIAA.F.IPROFAMILIA

AsociatiaAcademiadeAdvocacy

Formare profesionala in transportul aerian:


ASOCIAtIAAEROPORTURILORDINROMa
securitatea in munca si protectia mediului in
NIA
utilizarea tehnologiilor moderne
Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe piata
muncii
AsociatiaAgentiadeMonitorizareaPresei
O generatie de specialisti romi in domeniul
medical
AGROTURISMUL-premis a ocuprii forei de
AsociatiaALDMARIDIM
munc
Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe AsociatiaAliantaCivicaaRomilordinRoma
piata muncii.
nia

59569

265

AsociatiaCentrulRomandeInitiative

ASOCIATIAALIANTAPENTRULUPTAIMP
OTRIVAALCOOLISMULUISITOXICOMANI
ILOR-ALIAT
AsociatiaAproapedeTine/ri
AsociatiaAS2001AlbaIulia
ASOCIATIAAZIPENTRUVIITORTELEORM
ANIGNIS

ASOCIATIABARNABAS

3,664,365.00

73,288.00

3,591,077.00

0.00

3,664,365.00

19/03/08

18.38

25/03/08 -

19,565,319.28

391,306.38

19,174,012.90

30,000.00

19,595,319.28

28/08/09

18.14

08/09/09

14.25 12/27/2010

1,618,767.00

32,732.00

1,586,035.00

77,816.00

1,696,583.00

09/11/10

08.29

12/11/10

12.20

2,126,001.00

42,520.00

2,083,481.00

0.00

2,126,001.00

10/09/10

21.39

17/09/10

12.30 10/27/2010

7,118,220.00

144,000.00

6,974,220.00

0.00

7,118,220.00

31/08/09

15.07

15/09/09

09.30 12/27/2010

2,000,899.76
11,311,950.00

40,018.00
230,000.00

1,960,881.76
11,081,950.00

148,515.45
12,000.00

2,149,415.21
11,323,950.00

15/09/10
07/09/09

16.25
14.21

22/09/10
16/09/09

11.15
11.50

2,099,708.00

41,994.16

2,057,713.84

227,747.52

2,327,455.52

15/09/10

10.21

17/09/10

10.45 11/12/2010

1,423,460.00

28,470.00

1,394,990.00

63,813.00

1,487,273.00

13/12/08

23.27

15/12/08 -

2,088,050.00

41,761.00

2,046,289.00

123,156.00

2,211,206.00

12/09/10

02.38

13/09/10

08.24 10/28/2010

20,229,100.13 5,853,984.91

14,375,115.22

2,724,701.45

22,953,801.58

10/08/09

15.41

14/08/09

15.05

1/31/2011
5/23/2010

6/12/2009

AsociatiaBijutierilordinRomania
7,420,485.00

148,410.00

7,272,075.00

0.00

7,420,485.00

31/08/09

10.51

17/09/09

09.00

9/21/2010

1,601,175.00

32,024.00

1,569,151.00

90,204.00

1,691,379.00

07/09/10

13.26

09/09/10

14.36

5/3/2011

2,090,907.00

41,819.00

2,049,088.00

41,232.00

2,132,139.00

14/09/10

23.46

24/09/10

13.10

1,428,726.00

28,575.00

1,400,151.00

35,616.00

1,464,342.00

26/09/10

13.36

29/09/10

11.27

1,507,798.00

30,156.00

1,477,642.00

45,096.00

1,552,894.00

04/10/10

13.20

05/10/10

11.53

622,596.00

12,452.00

610,144.00

24,648.00

647,244.00

30/09/10

00.05

01/10/10

11.55

ASOCIATIABROKERILOR
AsociatiaBUCHARESTBUSINESSSCHOO
L

AsociatiaCalificare,SpecializaresiPerfecti
onare

271

30

3.1

39585

contractat

CURS ACTIV PENTRU REINVENTARE


ANTREPRENORIALA

272

69

6.1

41447

contractat

Proactiv - de la marginal la incluziv

273
274

83
101

5.2
5.1

58480
78585

contractat
contractat

De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL
A doua varsta, o noua sansa 2ACTIV

275

101

5.1

78588

contractat

276

102

5.1

78543

contractat

Comportament de ocupare manifest etapizatCOME


Comportament activ de ocupare-CAO

277
278
279
280

110
110
110
26

5.2
5.2
5.2
3.1

88370
88428
88431
26597

aprobat
aprobat
aprobat
contractat

281

100

5.1

76672

contractat

282

10

3.3

1345

contractat

283

101

5.1

77761

284

81

3.2

49706

1,365,248.00

58,000.00

1,307,248.00

47,744.00

1,412,992.00

15/12/08

13.19

19/12/08 -

7/13/2010

16,448,530.00

328,970.60

16,119,559.40

0.00

16,448,530.00

19/12/08

13.40

23/12/08 -

10/14/2009

19,621,618.44
2,100,505.00

392,432.37
43,000.00

19,229,186.07
2,057,505.00

0.00
0.00

19,621,618.44
2,100,505.00

10/08/09
14/09/10

15.24
17.35

20/08/09
15/09/10

13.35
4/8/2010
14.16 10/29/2010

2,100,505.00

43,000.00

2,057,505.00

0.00

2,100,505.00

14/09/10

18.29

15/09/10

14.15 12/22/2010

2,100,505.00

43,000.00

2,057,505.00

0.00

2,100,505.00

14/09/10

16.27

16/09/10

08.25 10/28/2010

2,130,800.00
2,130,800.00
2,130,800.00
666,034.00

42,616.00
42,616.00
42,616.00
13,320.00

2,088,184.00
2,088,184.00
2,088,184.00
652,714.00

245,976.00
245,976.00
245,976.00
77,146.00

2,376,776.00
2,376,776.00
2,376,776.00
743,180.00

08/11/10
08/11/10
08/11/10
12/12/08

19.17
19.22
19.19
13.36

11/11/10
11/11/10
11/11/10
17/12/08 -

13.12
13.12
13.12

2,067,230.00

41,345.00

2,025,885.00

208,757.00

2,275,987.00

01/09/10

12.14

10/09/10

11.40

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL


AsociatiaCentruldeInformaresiDocument
PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI arepentruIntegrareEuropeanasiDezvoltar
INCLUZIUNE SOCIALA REGIUNEA SUD-EST

2,017,359.00

40,348.00

1,977,011.00

0.00

2,017,359.00

20/03/08

13.22

21/03/08 -

contractat

Abilitati de viata-sansa tinerilor pe piata muncii

2,126,210.00

43,000.00

2,083,210.00

99,960.00

2,226,170.00

09/09/10

03.39

10/09/10

13.07 10/29/2010

contractat

Retea de sprijinire a formarii profesionale in


domeniul managementului sanitar,
managementului calitatii si TIC al personalului
ocupat in domeniul medical - RUXMED

17,083,370.00

345,000.00

16,738,370.00

1,778,670.00

18,862,040.00

10/08/09

15.29

14/08/09

12.55

9/21/2010

3,380,077.00

86,000.00

3,294,077.00

92,023.00

3,472,100.00

31/08/09

14.03

15/09/09

09.17

7/19/2010

5,730,569.00

150,000.00

5,580,569.00

201,881.00

5,932,450.00

07/09/09

12.07

14/09/09

15.10

7/5/2010

1,839,620.00

36,794.00

1,802,826.00

0.00

1,839,620.00

15/12/08

12.55

18/12/08 -

2,130,800.00
1,849,500.00

42,616.00
36,990.00

2,088,184.00
1,812,510.00

245,976.00
0.00

2,376,776.00
1,849,500.00

08/11/10
15/12/08

18.04
12.49

11/11/10
17/12/08 -

2,359,822.00
12,997,387.69

47,196.00
319,947.74

2,312,626.00
12,677,439.95

65,319.00
1,189,092.18

2,425,141.00
14,186,479.87

15/12/08
10/08/09

18.07
12.38

22/12/08 13/08/09

11.10

1,953,352.00

39,067.00

1,914,285.00

40,174.00

1,993,526.00

09/11/10

09.32

12/11/10

14.02

2,106,340.00

42,130.00

2,064,210.00

156,600.00

2,262,940.00

15/09/10

13.09

16/09/10

13.36

1/14/2011

6/1/2011

Antreprenoriat in mediul rural


Antreprenoriat in mediul rural
Antreprenoriat in mediul rural
Competene Antreprenoriale pentru Tinerii din
Regiunea Sud-Est - CA Tine
Piata Muncii - De la A la Z

ASOCIATIACAMERAEUROPEANADECO
MERTSIAFACERI

ASOCIATIACATALACTICA,FILIALATELE
ORMAN

AsociatiaCenterforHealthResearch

ASOCIATIACENTRULDEDEZVOLTARES
MART

10/14/2009
4/4/2011

eDurabilaBraila

Rolul dialogului social n dezvoltarea incluziunii


sociale active
Modele de buna practica in domeniul incluziunii
sociale
Dezvoltarea reelei de evaluatori din domeniul
social o noua PROVOCARE

285

93

3.3

62500

contractat

286

98

6.4

64094

contractat

287

20

1.4

31659

contractat

288
289

110
53

5.2
6.1

87628
40484

aprobat
contractat

Fii pregatit pentru integrare in piata muncii.


Centrul de formare si integrare profesionala Curcubeu -

290
291

71
83

6.3
5.2

40234
54638

contractat
contractat

Femei de cariera - de ieri, de azi si de maine!


EDUCATIA - A DOUA SANSA

292

110

5.2

87564

aprobat

293

101

5.1

78412

contractat

Esti calificat, devii angajat!


O sansa la ocupare profesionala pentru grupurile
defavorizate din Regiunea Sud-Muntenia

AsociatiaCentruldeResurseApollo

AsociatiaCentruldeResurseCREST

AsociatiaCentruldeResursepentruInitiati
veEticesiSolidare
AsociatiaCentruldeResursesiFormareinP
rofesiuniSociale(CRFPS)PROVOCATIE
AsociatiaCentrulEcologicGreenArea
AsociatiaCentrulEducationalInteretnicpe
ntruTineretSighisoara(ibz)
AsociatiaCentrulRegionaldeInitieresiServ
icii
ASOCIATIACENTRULZONALDEEDUCATI
AADULTILORCRAIOVA

10/14/2009

15.00
10/14/2009
4/8/2010
6/15/2010

ASOCIATIACIVICUSROMANIA

294

108

2.3

79643

contractat

Formarea continua - calitate crescuta a muncii

295
296

110
110

5.2
5.2

87572
88286

aprobat
aprobat

297

110

5.2

88924

aprobat

Sanse de ocupare in turismul rural


Ocupare si antreprenoriat in satele si comunele
din Regiunea Centru
Masuri integrate pentru stimularea ocuparii si
antreprenoriatului in zonele rurale ale Regiunii
Vest

298

40

3.2

30702

contractat

Instrumente inovatoare in formarea profesionala


pentru cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor

299
300

71
96

6.3
6.2

23848
64211

contractat
contractat

301

96

6.2

64242

contractat

302

97

6.3

54973

contractat

303

108

2.3

81994

aprobat

304

3.1

4512

contractat

305

83

5.2

58447

contractat

306

96

6.2

62934

contractat

Femeia conteaza!
Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru
persoanele cu dizabilitati
AsociatiaCOLFASA
Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata
muncii
SPRIJIN FEMEILOR DISCRIMINATE PE PIATA
MUNCII
\"CALIFICARI IN TURISM- O SANSA LA UN
VIITOR MAI BUN \"
DEZVOLTAREA ABILITILOR
AsociatiaComitetuluiNationalRomanalCo
ANTREPRENORIALE N SECTORUL
nsiliuluiMondialalEnergiei
ENERGETIC
Comuna, promotor al dezvoltarii spiritului
antreprenorial in mediul rural
AsociatiaComunelordinRomania
COMPETENT - Activitati inovatoare in vederea
imbunatatirii accesului si participarii grupurilor
vulnerabile pe piata muncii

AsociatiaClara

AsociatiaClubEcotourDoraD\'Istria

509,662.00

11,000.00

498,662.00

17,818.00

527,480.00

04/10/10

11.55

07/10/10

11.44

2,115,660.05
2,121,260.05

42,425.20
42,425.20

2,073,234.85
2,078,834.85

0.00
0.00

2,115,660.05
2,121,260.05

08/11/10
08/11/10

22.14
21.09

12/11/10
12/11/10

13.57
13.57

2,101,670.25

33,840.40

2,067,829.85

0.00

2,101,670.25

08/11/10

22.56

12/11/10

13.56

1,468,678.00

29,400.00

1,439,278.00

0.00

1,468,678.00

29/10/08

19.18

31/10/08 -

16,547,086.00
16,434,950.00

331,060.00
328,699.00

16,216,026.00
16,106,251.00

0.00
811,412.00

16,547,086.00
17,246,362.00

04/12/08
06/09/09

13.39
16.41

05/12/08 16/09/09

12.45

6/12/2009
9/21/2010

16,345,349.00

326,907.00

16,018,442.00

800,924.00

17,146,273.00

06/09/09

16.50

16/09/09

12.45

10/2/2010

18,900,000.00

378,000.00

18,522,000.00

0.00

18,900,000.00

31/08/09

15.37

16/09/09

12.45 11/24/2010

2,056,428.75

41,128.58

2,015,300.17

0.00

2,056,428.75

28/09/10

18.18

29/09/10

14.43

12,176,500.00

251,500.00

11,925,000.00

288,862.00

12,465,362.00

20/03/08

10.53

25/03/08 -

5,252,510.00

105,060.00

5,147,450.00

279,844.00

5,532,354.00

10/08/09

12.56

13/08/09

11.10

7/5/2010

6,576,230.00

131,524.00

6,444,706.00

238,957.00

6,815,187.00

31/08/09

15.37

15/09/09

14.45

11/8/2010

10/14/2009

307
308
309
310

99
104
108
63

5.1
5.1
2.3
3.2

76248
80655
79411
35058

contractat
contractat
aprobat
contractat

Consiliere i Formare pentru Angajare


Formare profesional pentru un viitor mai bun!
Primii pasi spre o meserie de succes.
SIGURANTA in CONSTRUCTII

311

90

2.1

62601

contractat

312
313

92
109

3.1
2.1

62899
82716

rezerva
aprobat

314

90

2.1

63100

contractat

315
316

108
108

2.3
2.3

83175
79738

aprobat
revocat

Tineri absolventi competitivi si bine orientati pe


piata muncii in domeniul auto
ASOCIATIACONSULTSCOLARI
Intreprinzator Auto
Practica interdisciplinara - o sansa pentru viitorul
AsociatiaCulturalaAmphion
tau
Practica artistica - tranzitia tanarului artist spre
AsociatiaCulturalaARTACT
piata muncii
Calificare si recalificare pentru viitor
AsociatiaCulturalaSebastian
CONSTRUCT - Consolidarea Centrului de
calificari adecvate dezvoltarii infrastructurii rutiere
ASOCIATIADECONSULTANTASICONSILI
regionale

317

108

2.3

82160

aprobat

318

103

5.1

78640

contractat

319

103

5.1

80121

contractat

320

110

5.2

87409

aprobat

321

110

5.2

322

13

323

83

324

325
326

88446

aprobat

5.2

3857

contractat

5.2

54620

contractat

110

5.2

88072

revocat

108

2.3

80019

aprobat

37

3.2

9460

contractat

CONSTRUCT - Centru de calificari pentru


infrastructura rutiera
Integrarea tinerilor someri pe piata muncii
Integrarea pe piata muncii a categoriilor de
someri defavorizati in contextul crizei economice
Program de informare, consiliere mediere si
formare profesionala pe Valea Tarnavelor,
judetul Sibiu
Program de informare, consiliere, mediere si
formare profesionala in meserii din industria
turismului in judetul Arges
\"Metode moderne de ocupare pentru mediul
rural\"
Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru
Turismul Rural din Romania!
Dezvoltarea Resurselor Umane prin promoverea
antreprenoriatului in activitati non agricole
FORMARE EUROPEAN PENTRU SERVICII
TURISTICE DE CALITATE

AsociatiaConsensual
AsociatiaConstructorilorsiPromotorilordi
nRomania

EREECONOMICO-SOCIALAOLTENIA

AsociatiadeConsultantaSocialasiFormar
eProfesionalaVest

ASOCIATIADEDEZVOLTAREINFORURA
L

AsociatiadeDezvoltareDurabilaaJudetului
Tulcea
ASOCIATIADEDEZVOLTAREINAFACERI
AsociatiadeDezvoltareIntercomunitaraMi
croregiuneaVladeasaHuedin
AsociatiadeDezvoltareIntercomunitaraZo
naMetropolitanaConstanta

Departament de formare i asisten profesional


n domeniul sntii (DeFAPDoS)

1,726,749.02
1,233,139.89
1,553,977.21
18,399,385.27

34,534.98
24,662.80
31,079.54
367,989.00

1,692,214.04
1,208,477.09
1,522,897.67
18,031,396.27

236,987.76
184,641.57
209,730.53
0.00

1,963,736.78
1,417,781.46
1,763,707.74
18,399,385.27

09/09/10
24/09/10
22/09/10
19/12/08

10.16
12.42
05.12
15.59

15/09/10
28/09/10
28/09/10
29/12/08 -

11.09 10/28/2010
08.58
1/4/2011
12.31
3/11/2010

2,732,562.00

58,800.00

6,030,641.00
2,087,348.00

120,614.00
43,834.00

2,673,762.00

0.00

2,732,562.00

29/08/09

20.19

04/09/09

13.30

5,910,027.00
2,043,514.00

281,254.00
136,997.00

6,311,895.00
2,224,345.00

31/08/09
30/09/10

15.37
11.07

08/09/09
01/10/10

08.45
13.27

14,603,140.65

292,062.81

14,311,077.84

0.00

14,603,140.65

05/09/09

20.07

15/09/09

09.20 12/30/2010

1,941,800.00
1,623,220.00

38,900.00
32,465.00

1,902,900.00
1,590,755.00

34,400.00
102,270.00

1,976,200.00
1,725,490.00

03/10/10
24/09/10

04.50
02.24

07/10/10
28/09/10

11.50
09.16

1,781,220.00

35,625.00

1,745,595.00

100,000.00

1,881,220.00

27/09/10

23.22

29/09/10

11.20

2,069,300.00

42,606.00

2,026,694.00

148,872.00

2,218,172.00

15/09/10

17.55

21/09/10

12.21 11/30/2010

2,072,908.00

41,458.00

2,031,450.00

163,922.00

2,236,830.00

21/09/10

08.54

21/09/10

12.21 12/20/2010

2,130,800.00

42,616.00

2,088,184.00

245,976.00

2,376,776.00

08/11/10

17.41

09/11/10

09.34

2,130,800.00

42,616.00

2,088,184.00

425,256.00

2,556,056.00

08/11/10

19.22

09/11/10

09.34

1,996,888.00

40,000.00

1,956,888.00

22,000.00

2,018,888.00

20/03/08

15.29

24/03/08 -

18,068,564.04

361,371.28

17,707,192.76

0.00

18,068,564.04

22/07/09

13.09

29/07/09

15.00

1,756,752.00

35,135.00

1,721,617.00

0.00

1,756,752.00

08/11/10

20.11

12/11/10

12.39

1,780,890.00

35,618.00

1,745,272.00

199,882.00

1,980,772.00

27/09/10

22.20

30/09/10

10.32

1,379,345.20

27,586.90

1,351,758.30

0.00

1,379,345.20

04/06/08

13.35

05/06/08 -

102,600.00
24,648.00
0.00

2,218,466.00
647,244.00
1,849,491.00

09/09/10
30/09/10
23/05/08

11.48
12.25
20.56

16/09/10
05/10/10
26/05/08 -

11.10
11.54

7/5/2010

4/8/2010

6/12/2009

AsociatiadeFormaresiConsiliereNadlac
327
328
329

103
109
40

5.1
2.1
3.2

75506
82307
9545

contractat
aprobat
contractat

Sunt somer si vreau un loc de munca!


Consiliere pentru comunitatea scolara
Sistem de Perfectionare si Instruire in TeRapia si
Aplicatiile Laser in Domeniul Medical (SPIRAL
MED)

2,115,866.00
622,596.00
1,849,491.00

42,317.32
12,452.00
36,990.00

2,073,548.68
610,144.00
1,812,501.00

330

108

2.3

83341

contractat

42,236.57

2,069,541.98

92,000.00

2,203,778.55

04/10/10

11.01

07/10/10

14.59

110

5.2

88387

aprobat

2,114,132.00

42,284.00

2,071,848.00

156,221.00

2,270,353.00

08/11/10

22.31

12/11/10

13.31

332

109

2.1

82343

aprobat

AsociatiadeMedicinaAnti-Aging
Programul de formare profesionala continua
PRO SOCIAL
Programul de formare profesionala RURAL-MED
Sud Muntenia
MEDICAL AID - Program integrat de practica in
AsociatiadeMedicinadeUrgentasiDezastr
domeniul medicinei de urgenta si consiliere
e(AMUD)
profesional pentru studentii in medicina

2,111,778.55

331

1,953,935.00

39,079.00

1,914,856.00

153,524.00

2,107,459.00

28/09/10

16.16

29/09/10

09.10

333

52

5.2

5265

contractat

Serviciu mobil de orientare vocationala, formare


profesionala si consultanta in domeniul turismului
rural Prom Tour Delta
Centru de dezvoltare a resurselor umane in
mediul rural

1,752,700.00

35,055.00

1,717,645.00

68,305.00

1,821,005.00

25/04/08

19.50

05/05/08 -

7,281,629.00

147,000.00

7,134,629.00

822,000.00

8,103,629.00

09/08/09

12.05

14/08/09

ASOCIATIADEPROMOVAREATURISMUL
UIINDELTADUNARII\"PROMTOURDELTA
\"

4/19/2011
6/12/2009

5/18/2011

6/12/2009

334

83

5.2

47674

contractat

335

23

2.2

24338

contractat

Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru


AsociatiadeSprijinaCopiilorHandicapatiFi
reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii si zicRomaniaFilialaValcea(A.S.C.H.F.R.Fili
a abandonului scolar
alaValcea)

1,497,100.00

29,942.00

1,467,158.00

111,393.00

1,608,493.00

22/09/08

16.26

23/09/08 -

9/16/2010

336

35

3.2

9593

contractat

Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills)


pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in
vederea cresterii productivitatii, mobilitatii si
flexibilitatii pe piata muncii

1,501,300.00

30,550.00

1,470,750.00

0.00

1,501,300.00

11/07/08

08.21

15/07/08 -

6/12/2009

337

46

5.1

9359

contractat

Masuri Active integrate pentru persoanele fara


loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in
vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii
ocupationale

1,668,100.00

36,000.00

1,632,100.00

0.00

1,668,100.00

03/09/08

10.59

05/09/08 -

6/12/2009

338

80

2.3

55223

contractat

Calificare si evaluare de competente, pentru


angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea
Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare

4,700,328.00

100,000.00

4,600,328.00

0.00

4,700,328.00

10/08/09

14.38

11/08/09

ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDA
MBOVITA

09.05

09.10

6/15/2010

6/21/2010

339

82

5.1

57666

contractat

Masuri active integrate - O sansa pentru


persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud
Muntenia si Regiunea Sud Est

340

83

5.2

57877

contractat

341

101

5.1

75575

342

101

5.1

343

23

2.2

5,292,686.00

117,000.00

5,175,686.00

0.00

5,292,686.00

10/08/09

14.48

11/08/09

09.10

5/22/2010

Implementarea masurilor active de ocupare


pentru persoanele fara loc de munca din zonele
rurale - Mediul rural mai mult decat agricultura!

5,036,575.00

109,500.00

4,927,075.00

0.00

5,036,575.00

10/08/09

14.49

11/08/09

09.10

5/23/2010

contractat

Servicii Integrate de Masuri Active de Ocupare


pentru persoanele fara loc de munca din
Regiunea Sud Muntenia - S.I.M.A.O

1,931,400.00

39,000.00

1,892,400.00

0.00

1,931,400.00

15/09/10

16.08

17/09/10

13.26 12/22/2010

78686

contractat

Cresterea gradului de constientizare a riscului


pentru persoanele aflate in somaj din regiunea
Sud Muntenia si reinsertia acestora pe piata
muncii

1,790,500.00

36,526.00

1,753,974.00

0.00

1,790,500.00

17/09/10

13.18

22/09/10

14.26 12/22/2010

7859

contractat

MODERNIZAREA SI ADAPTAREA EDUCATIEI


PRESCOLARE IN VEDEREA PREVENIRII
FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A
SCOLII

1,764,050.40

35,281.00

1,728,769.40

0.00

1,764,050.40

13/05/08

16.49

15/05/08 -

6/12/2009

1,311,925.00
1,272,935.00
2,735,090.00

26,239.00
25,459.00
54,702.00

1,285,686.00
1,247,476.00
2,680,388.00

0.00
0.00
161,468.00

1,311,925.00
1,272,935.00
2,896,558.00

28/10/08
27/11/08
07/09/09

15.35
15.05
13.37

04/11/08 04/12/08 14/09/09

10/14/2009
10/14/2009
10.15 7/19/2010

Centru Local de Informare, Consiliere si Asistenta


pentru Ocupare- pentru dezvoltare
antreprenoriala si dezvoltarea mobilitatii
AsociatiaDiecezanaCaritasGrecoCatolic
ocupationale/geografice

1,743,700.00

37,000.00

1,706,700.00

0.00

1,743,700.00

27/08/10

21.17

02/09/10

09.51

Masuri active de ocupare prin mobilitate


ocupationala si geografica, antreprenoriat si
reurse umane calificate
Cresterea competitivitatii economice prin
orientarea profesionala, calificarea si recalificarea
persoanelor angajate din sectorul editorial

1,743,700.00

37,000.00

1,706,700.00

0.00

1,743,700.00

27/09/10

12.22

29/09/10

10.01

1/4/2011

4,145,000.00

82,900.00

4,062,100.00

512,000.00

4,657,000.00

09/08/09

21.57

14/08/09

16.00

7/5/2010

10,973,715.00
2,115,324.00

219,474.30
42,306.48

10,754,240.70
2,073,017.52

571,014.40
102,975.36

11,544,729.40
2,218,299.36

05/08/09
04/10/10

22.22
11.31

12/08/09
08/10/10

10.30
13.35

9/21/2010
6/1/2011

2,128,676.00

42,573.52

2,086,102.48

131,595.84

2,260,271.84

08/11/10

17.33

15/11/10

14.41

2,128,676.00

42,573.52

2,086,102.48

131,595.84

2,260,271.84

08/11/10

22.54

15/11/10

14.42

2,128,676.00

42,573.52

2,086,102.48

131,595.84

2,260,271.84

09/11/10

00.03

15/11/10

14.41

1,406,230.00
1,962,444.00

28,125.00
40,800.00

1,378,105.00
1,921,644.00

49,400.00
68,000.00

1,455,630.00
2,030,444.00

07/09/10
09/11/10

20.59
07.46

09/09/10
12/11/10

10.30 10/21/2010
11.33

344
345
346

17
23
97

1.1
2.2
6.3

30515
35781
64362

contractat
contractat
contractat

347

104

5.1

75691

aprobat

348

104

5.1

81648

contractat

349

80

2.3

59533

contractat

Tinerii antreprenori se formeaza in scoala


Fiecare elev merita o sansa
CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU
EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL RURAL

DENTAL TRAINING
Cresterea nivelului de calificare pentru angajatii
din industria turismului, in regiunea Bucuresti-Ilfov

350
351

81
108

3.2
2.3

48119
83338

contractat
contractat

352

110

5.2

87872

aprobat

Dezvoltarea resurselor umane si incurajarea


micilor afaceri in zonele rurale din judetele
Ialomita si Calarasi

353

110

5.2

88006

aprobat

Formare profesionala si promovarea dezvoltarii


antreprenoriatului in mediul rural din judetul Mures

354

110

5.2

89000

aprobat

Sustinerea intiativelor antreprenoriale prin


formare profesionala a persoanelor cu resedinta
in mediul rural, in regiunea SudEst

355
356

99
110

5.1
5.2

75537
88554

contractat
aprobat

357

41

3.3

21844

contractat

358

99

5.1

77822

contractat

Spirit- Competene- Atitudine - Valori (SCAV)


O ANS PENTRU MEDIUL RURALDEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Grupul de Initiativa Sociala pentru Ocupare din
Regiunea Nord-Est - GISO Nord-Est
PROSANSA Program de promovare si
implementare a masurilor active de ocupare in
randul somerilor de lunga durata, tineri si adulti,
din judetul Vaslui.
Tinerete, Initiativa si Calitate pentru Turismul
Romanesc
Calificarea profesionala - o sansa pentru viitor

ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDA
MBOVITA

AsociatiadeStiinteCognitivedinRomania

AsociatiadeTineretBucura
AsociatiadeTineretpentruEducatie,Leade
rship,InformaresiEcologie,RomaniaAtelieR

Maramures

AsociatiaDifuzorilorsiEditorilorPatronatalCartii
ASOCIATIADONIT

AsociatiaEcoEden

ASOCIAtIAECOFORESTNEAMt
AsociatiaEcologicaUniversitaraGalati
ASOCIATIAECOVAS

821,542.00

16,431.00

805,111.00

0.00

821,542.00

05/09/08

14.59

09/09/08 -

2,058,480.00

41,169.60

2,017,310.40

0.00

2,058,480.00

10/09/10

11.42

10/09/10

6/12/2009

2,434,300.00

48,686.00

2,385,614.00

0.00

2,434,300.00

20/03/08

16.17

25/03/08 -

2,089,711.00

41,794.00

2,047,917.00

27,481.00

2,117,192.00

02/10/10

13.06

05/10/10

11.45

1,901,760.00
1,901,760.00
16,235,568.34

38,035.20
38,035.20
324,711.37

1,863,724.80
1,863,724.80
15,910,856.97

0.00
0.00
0.00

1,901,760.00
1,901,760.00
16,235,568.34

04/09/10
04/09/10
05/08/09

21.30
20.17
09.21

13/09/10
13/09/10
13/08/09

09.52 10/27/2010
10.05
14.10 8/17/2010

16,333,516.00

326,671.00

16,006,845.00

0.00

16,333,516.00

29/08/09

09.52

08/09/09

11.15 10/11/2010

1,966,200.00
2,130,000.00

39,324.00
42,600.00

1,926,876.00
2,087,400.00

0.00
105,380.00

1,966,200.00
2,235,380.00

16/09/10
05/09/10

00.00
23.14

15/09/10
09/09/10

09.00
15.06 10/27/2010

15.40

1/12/2011

ASOCIATIAECOVASVASLUI

359

3.1

2981

contractat

360

108

2.3

80410

aprobat

361
362
363

100
101
82

5.1
5.1
5.1

77202
77199
58694

contractat
revocat
contractat

Antreprenoriat si ocupare integrata


AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana
Masuri integrate de ocupare si antreprenoriat
Start la Antreprenoriat! reducerea somajului
prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din
randul somerilor si creare de noi locuri de munca.

364

92

3.1

61201

contractat

\"CeReRe in Turism\": Centre Regionale de


Resurse in Turism si servicii integrate pentru
stimularea antreprenoriatului in sectorul turismului

365
366

103
100

5.1
5.1

78907
76484

revocat
contractat

CARAS SEVERIN, JUDET EUROPEAN !


ASOCIATIAEUROWAY
Solutie inovativa pentru participarea somerilor pe
piata muncii
AsociatiaExpertilorpentruDezvoltareDura

AsociatiaEgreta
AsociatiaElen-SocietatedeAjutorare

ASOCIATIAEUROPEANAPENTRUOVIAT
AMAIBUNA

bila

367

108

2.3

80326

contractat

368

97

6.3

62066

contractat

Competente pentru modernizarea sectorului de


distributie a apei si gazelor
SANSE EGALE SI RESPECT
INSTRUMENTE ANTREPRENORIALE DINTRO PERSPECTIVA DE GEN

AsociatiaExpertilorpentruDezvoltareDura
bila

2,104,495.00

42,090.00

2,062,405.00

129,456.00

2,233,951.00

04/10/10

10.15

07/10/10

11.55

14,666,463.57

293,329.28

14,373,134.29

0.00

14,666,463.57

31/08/09

14.59

07/09/09

15.40 11/26/2010

6/1/2011

Incluziunea sociala a femeilor rome


AsociatiaFemeilorRomedinRomania
Combaterea discriminarii si cresterea
potentialului de angajare a femeilor din mediul
AsociatiaFemeilorsiFamiliilordinMediulR
rural
ural
Antreprenoriat rural pentru dezvoltare sustenabila

18,500,000.00
17,756,695.60

370,000.00
355,135.00

18,130,000.00
17,401,560.60

0.00
0.00

18,500,000.00
17,756,695.60

18/12/08
19/12/08

19.55
16.34

22/12/08 29/12/08 -

ASOCIATIAFEMEILORDINROMANIA

369
370

71
71

6.3
6.3

38494
34434

contractat
contractat

371

83

5.2

58733

contractat

19,676,206.34

393,524.13

19,282,682.21

0.00

19,676,206.34

10/08/09

15.12

20/08/09

372

16

6.3

1996

contractat

Egalitate prin diferen. Accesul femeilor rome pe AsociatiaFemeilortiganci\"PentruCopiiiN


piaa muncii.
ostri\"

6,622,500.00

137,000.00

6,485,500.00

0.00

6,622,500.00

20/03/08

13.15

25/03/08 -

373

80

2.3

54992

contractat

157,500.00

7,714,100.00

120,000.00

7,991,600.00

30/07/09

09.58

03/08/09

41

3.3

25894

contractat

Calificarea pentru agricultur o ans pentru


viitor! - CASV
PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN
ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE
MODEL DE EXCELENTA

7,871,600.00

374

1,754,122.00

35,083.00

1,719,039.00

95,504.00

1,849,626.00

30/09/08

23.36

03/10/08 -

375

91

2.2

61137

contractat

Retea interregionala de centre educationale

20,276,687.48

405,533.75

19,871,153.73

0.00

20,276,687.48

30/08/09

18.20

10/09/09

14.00

contractat

Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara


loc de munca in sectorul serviciilor personale din
mediul urban al judetelor Iasi si Botosani
FEMAO

2,130,111.80

53,252.80

2,076,859.00

110,002.96

2,240,114.76

03/09/10

14.25

08/09/10

13.02 10/21/2010

12.33 12/29/2010

376

99

5.1

76374

377

100

5.1

78415

contractat

Dezvoltare durabila prin dezvoltare umana si


ocupare

378

60

2.1

33957

contractat

Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un


context transnational modern

379

58

1.4

40539

contractat

Consolidarea capacitaii unui Comitet Sectorial


pentru o implicare activa in asigurarea calitii in
formarea profesionala continua att in domeniul
reprezentat, cat si transectorial, inclusiv prin
utilizarea solutiilor TIC pentru managementul si
administrarea propriilor activitati si grupuri de
lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor
factorilor interesati

380

41

3.3

11020

contractat

381

93

3.3

51265

contractat

382

81

3.2

56769

contractat

383

102

5.1

77575

revocat

384

91

2.2

62220

contractat

385
386

91
80

2.2
2.3

62447
58665

contractat
contractat

Securitate social i formare profesional pentru


sportivi
E-learnig pentru partenerii sociali
IESIREA DIN CRIZA ECONOMICA, PRIN
PROMOVAREA UNEI FORTE DE MUNCA
ADAPTABILE SI COMPETENTE
Sprijin real in ocupare- cresterea calitatii RU,
antreprenoriat si mobilitate
ocupationala/geografica
Educaia, ansa noastr pentru un viitor comun!

ASOCIATIAFERMIERILORDINROMANIA

ASOCIATIAFILANTROPIAORTODOXAAL
BAIULIA

5/23/2010
4/8/2010

15.00 11/23/2010

14.10

7/5/2010
10/14/2009

8/17/2010

AsociatiaFilantropica\"TrupsiSuflet\"
AsociatiaFilantropicaMedicalCrestinaChr
istiana
ASOCIATIAFILANTROPICAMEDICALCRESTINACHRISTIANA

1,763,856.00

35,278.00

1,728,578.00

74,472.00

1,838,328.00

15/09/10

10.56

17/09/10

17,204,706.00

344,094.00

16,860,612.00

1,295,272.00

18,499,978.00

16/12/08

22.20

24/12/08 -

8/18/2010

5,533,175.00

110,664.00

5,422,511.00

0.00

5,533,175.00

19/12/08

09.13

22/12/08 -

10/14/2009

1,834,077.50

36,681.55

1,797,395.95

0.00

1,834,077.50

09/07/08

15.00

11/07/08 -

6/12/2009

18,489,719.78

369,794.40

18,119,925.38

0.00

18,489,719.78

10/06/09

09.39

11/06/09

13.50

7/5/2010

6,975,611.20

139,512.22

6,836,098.98

0.00

6,975,611.20

10/08/09

13.16

13/08/09

11.10

1/21/2011

1,679,830.00

35,000.00

1,644,830.00

67,540.00

1,747,370.00

08/09/10

09.20

09/09/10

11.06

20,939,651.10

418,793.02

20,520,858.08

0.00

20,939,651.10

31/08/09

14.02

14/09/09

11.20

7/19/2010

20,939,651.10
5,037,090.00

418,793.02
105,780.00

20,520,858.08
4,931,310.00

0.00
205,571.00

20,939,651.10
5,242,661.00

31/08/09
03/08/09

15.07
18.14

14/09/09
04/08/09

11.20
15.25

7/19/2010
8/17/2010

19,693,845.00

393,876.00

19,299,969.00

0.00

19,693,845.00

31/08/09

15.48

16/09/09

10.30 11/24/2010

2,115,279.50

42,305.59

2,072,973.91

111,676.68

2,226,956.18

03/10/10

23.20

06/10/10

12.29

2,124,276.00

42,485.52

2,081,790.48

130,179.84

2,254,455.84

08/11/10

18.22

15/11/10

14.35

14.35

AsociatiaFORTIacentrelordeformareindo
meniultehnologieiinformatiei

ASOCIATIAFOTBALISTILORAMATORISI
NONAMATORIAFAN
ASOCIATIAFURNIZORILORDEPRODUSE
MEDICALE
AsociatiaFutureNetworks

AsociatiaGedeon

387

96

6.2

55474

contractat

Educaia, ansa noastr pentru viitor!


FPC FRIGO ECO Formare profesionala
continua a lucratorilor din domeniul frigului si
aerului conditionat pentru o dezvoltare durabila

AsociatiaGeneralaaFrigotehnistilordinRo
mania(AGFR)

INSERT - Construirea unei retele de reabilitare si


integrare profesionala pentru persoanele cu
dizabilitati din Romania, in vederea imbunatatirii
accesului acestora pe piata muncii

AsociatiaHandicapatilorSomaticidinRom
ania

388

108

2.3

83291

aprobat

Cresterea nivelului de calificare/recalificare a


angajatilor din regiunea Nord-Est din sectorul
sanitar si social

389

110

5.2

88108

aprobat

Formarea profesionala a persoanelor ocupate in


agricultura de subzistenta din mediul rural din
judetul Iasi pentru a accede la statutul de
persoane active

AsociatiaHelicomed

390

110

5.2

88371

aprobat

Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru


integrarea pe piata muncii a persoanelor inactive
si persoanelor ocupate in agricultura de
subzistenta din judetul Neamt

2,124,276.00

42,485.52

2,081,790.48

130,179.84

2,254,455.84

08/11/10

18.54

15/11/10

391
392

17
23

1.1
2.2

26393
33893

contractat
contractat

1,387,260.00
1,396,560.00

27,746.00
27,932.00

1,359,514.00
1,368,628.00

0.00
0.00

1,387,260.00
1,396,560.00

01/10/08
18/11/08

18.27
16.58

07/10/08 25/11/08 -

393

91

2.2

63014

contractat

Tineri Antreprenori in Scoala - TASK


O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu
dizabilitati
Educatia inclusiva - prioritate regionala

13,789,250.00

275,785.00

13,513,465.00

1,243,268.00

15,032,518.00

30/08/09

17.48

15/09/09

ASOCIATIAIDEIPENTRUVIITOR

10/14/2009
10/14/2009
14.00 11/12/2010

ASOCIATIAIDEIPENTRUVIITOR
394
395
396
397

91
91
91
110

2.2
2.2
2.2
5.2

63016
63231
63238
88691

contractat
contractat
contractat
aprobat

398

110

5.2

88818

aprobat

Fiecare copil merita o educatie completa


Toti copiii merg la scoala
Si noi vrem sa invatam
Dezvoltarea resurselor umane si promovarea
culturii antreprenoriale in zonele rurale din
judetele Dolj si Olt
Formare profesionala in domeniul
antreprenoriatului adresata persoanelor din
mediul rural regiunea NV
Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului prin
formare profesionala adresata persoanelor din
mediul rural in regiunea Centru
Servicii integrate de calificare/recalificare
destinate anagajatilor din Regiunea SudMuntenia in vederea cresterii competitivitatii
economice si adaptabilitatii la locul de munca

13,789,250.00
13,789,250.00
13,789,250.00
2,128,676.00

275,785.00
275,785.00
275,785.00
42,573.52

13,513,465.00
13,513,465.00
13,513,465.00
2,086,102.48

1,243,268.00
1,243,268.00
1,243,268.00
131,595.84

15,032,518.00
15,032,518.00
15,032,518.00
2,260,271.84

30/08/09
31/08/09
31/08/09
08/11/10

17.46
11.19
11.21
21.10

17/09/09
17/09/09
17/09/09
15/11/10

13.15 8/17/2010
15.50 11/12/2010
15.50 11/12/2010
14.35

2,128,676.00

42,573.52

2,086,102.48

131,595.84

2,260,271.84

08/11/10

22.15

15/11/10

14.36

2,128,676.00

42,573.52

2,086,102.48

131,595.84

2,260,271.84

08/11/10

23.22

15/11/10

14.39

1,507,800.00

32,000.00

1,475,800.00

0.00

1,507,800.00

24/07/08

14.37

28/07/08 -

6/12/2009

3/4/2010

AsociatiaIMPREUNAPENTRUTINE

399

110

5.2

88932

aprobat

400

24

2.3

14785

contractat

401

52

5.2

21518

contractat

Masuri active integrate pentru persoanele din


mediul rural in cautare de loc de munca sau
ocupate in agricultura de subzistenta din
Regiunea Sud Muntenia.

1,769,360.00

38,000.00

1,731,360.00

0.00

1,769,360.00

11/09/08

08.01

12/09/08 -

402

80

2.3

59283

contractat

Servicii de consiliere in cariera, servicii de


calificare/recalificare si servicii de evaluare a
competentelor dobindite pe cale non-formala
pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia,
regiunea Centru si regiunea Nord Vest.

5,090,416.00

105,000.00

4,985,416.00

0.00

5,090,416.00

10/08/09

14.24

11/08/09

09.10

7/5/2010

403

82

5.1

59284

contractat

Servicii de masuri active de ocupare si servicii de


formare profesionala pentru persoanele in
cautare de loc de munca din regiunea Sud
Muntenia, Centru si Nord-Vest

5,296,431.00

108,000.00

5,188,431.00

0.00

5,296,431.00

10/08/09

14.29

11/08/09

09.10

7/19/2010

404

101

5.1

75577

contractat

1,999,820.00

41,000.00

1,958,820.00

0.00

1,999,820.00

16/09/10

14.02

20/09/10

13.50 12/22/2010

405

101

5.1

78944

contractat

1,921,159.00

39,192.00

1,881,967.00

0.00

1,921,159.00

16/09/10

12.05

20/09/10

14.50 12/22/2010

406

108

2.3

79893

aprobat

2,058,700.00

42,000.00

2,016,700.00

0.00

2,058,700.00

04/10/10

10.35

05/10/10

11.50

407

102

5.1

78049

contractat

2,018,269.00

40,365.00

1,977,904.00

151,725.00

2,169,994.00

11/09/10

05.20

17/09/10

11.21

408

105

5.1

75494

contractat

Masuri active de ocupare - Sanse mai mari


pentru integrarea pe piata muncii pentru
persoanele fara loc de munca
Servicii de ocupare - O sansa pentru persoanele
fara loc de munca
Servicii de consiliere, calificare/recalificare si
evaluare de competente destinate angajatilor
Orientare si calificare pentru stabilitate si
bunastare
Formare continua pentru un viitor mai bun

2,096,040.00

41,920.80

2,054,119.20

0.00

2,096,040.00

27/08/10

15.28

31/08/10

12.50 10/28/2010

409

99

5.1

77241

contractat

2,122,904.00

42,458.08

2,080,445.92

130,287.00

2,253,191.00

05/09/10

21.29

09/09/10

15.58 10/21/2010

410

99

5.1

77450

contractat

2,129,484.64

42,589.69

2,086,894.95

126,142.62

2,255,627.26

07/09/10

09.09

09/09/10

15.58 10/21/2010

411

106

5.1

77230

contractat

2,122,904.00

42,458.08

2,080,445.92

130,287.00

2,253,191.00

05/09/10

19.23

10/09/10

15.55 10/25/2010

412

108

2.3

80035

aprobat

1,496,087.00

35,000.00

1,461,087.00

50,242.80

1,546,329.80

04/10/10

11.54

11/10/10

11.58

1,849,900.00

37,100.00

1,812,800.00

0.00

1,849,900.00

14/12/08

23.08

18/12/08 -

1,377,000.00

27,600.00

1,349,400.00

163,000.00

1,540,000.00

30/08/10

19.24

02/09/10

13.50 10/28/2010

F1 PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI


eCOMPETENTE in Nord Est
Mediere proactiva in Nord-Est Drumul cel mai
scurt din somaj catre un loc de munca
F1 PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI
eCOMPETENTE
Sprijin acordat angajatilor in intreprinderi din
judetul Olt pentru dobandirea unei calificari
complete in domeniul constructiilor
Formare profesionala continua pentru angajati si
manageri din domeniul comunicare, publicitate,
marketing
Cu sanse mai mari pe piata muncii

ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVIT
A

AsociatiaINOVART
AsociatiaIntercomunitaradeDezvoltareAl
baIulia-AIDA

AsociatiaInterConcordia

4/22/2011

ASOCIATIAINTEREGO

413

40

3.2

40697

contractat

414

105

5.1

76020

contractat

415

108

2.3

79386

aprobat

3R - Re/calificare, Responsabilitate, Reuit

1,976,798.00

39,680.00

1,937,118.00

140,000.00

2,116,798.00

19/09/10

16.53

21/09/10

12.33

416

110

5.2

87440

aprobat

O SANS EUROPEAN N MEDIUL RURAL

1,962,444.00

40,800.00

1,921,644.00

68,000.00

2,030,444.00

08/11/10

18.48

12/11/10

11.34

417

110

5.2

87968

aprobat

Fii sanatos, fii de folos-program integrat de


dezvoltare a resurselor umane din mediul rural
prin formare profesionala, consiliere, si
promovarea unui stil de viata sanatos

2,050,000.00

53,351.00

1,996,649.00

45,859.20

2,095,859.20

09/11/10

08.14

12/11/10

11.36

418

110

5.2

89608

rezerva

2,050,000.00

53,351.00

1,996,649.00

45,859.00

2,095,859.00

09/11/10

14.57

12/11/10

11.35

419

13

5.2

1473

contractat

3,790,047.00

77,695.00

3,712,352.00

0.00

3,790,047.00

19/03/08

21.46

21/03/08 -

420

83

5.2

48951

contractat

3,030,388.40

63,638.16

2,966,750.24

74,594.00

3,104,982.40

10/08/09

07.45

17/08/09

10.30

421

106

5.1

77238

contractat

Ai un mediu curat, ai o viata mai buna la satprogram de promovare si formare pentru activitati
ecologice si turistice in mediu rural
Necesitate si oportunitate-instruire pentru
comunitatea rurala!
Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala
prin instruire!
Centrul de instruire, evaluare si validare a
competentelor pentru someri si persoane
defavorizate\"

2,023,886.98

40,477.74

1,983,409.24

108,672.00

2,132,558.98

06/09/10

13.34

06/09/10

16.25 10/21/2010

AsociatiaInternationalAdvertisingAssoci
ation-IAARomania
AsociatiaIntreprinderilorMicisiMijlociiCov
asna(ASIMCOV)

AsociatiaJudeteanaaPescarilorSportiviG
alati

ASOCIATIALINGUAINTERNATIONAL

AsociatiaManufutureRomania

3/31/2011

6/15/2010

422

81

3.2

59775

contractat

Formarea profesionala in domeniul diabetului, al


nutritiei si al bolilor metabolice si promovarea
utilizarii noilor tehnologii pentru asistentii medicali
in vederea eficientizarii managementului
activitatilor specifice

8,327,317.00

166,546.00

8,160,771.00

513,515.00

8,840,832.00

10/08/09

14.29

18/08/09

12.15 12/17/2010

4,539,535.00

90,790.00

4,448,745.00

131,477.00

4,671,012.00

10/08/09

15.38

14/08/09

12.55

1,003,361.00
2,089,200.00
2,089,200.00
463,120.00

20,068.00
41,784.00
41,784.00
9,263.00

983,293.00
2,047,416.00
2,047,416.00
453,857.00

50,597.00
40,640.00
40,640.00
0.00

1,053,958.00
2,129,840.00
2,129,840.00
463,120.00

28/09/10
05/09/10
05/09/10
13/08/08

12.55
15.38
15.50
15.43

29/09/10
07/09/10
07/09/10
15/08/08 -

11.40
1/4/2011
14.40 10/27/2010
14.40 10/27/2010
6/12/2009

17,701,150.59

354,023.01

17,347,127.58

0.00

17,701,150.59

10/08/09

13.57

19/08/09

15.00

1,677,697.28

33,553.94

1,644,143.34

158,458.71

1,836,155.99

15/12/08

16.31

19/12/08 -

AsociatiaMedicalaRomana

Metode inovative de formare profesional


continu a medicilor de familie prin folosirea TIC, ASOCIATIAMEDICILORDEFAMILIECLUJ
adaptate prioritilor de sntate public
Pregateste-te pentru piata muncii!
AsociatiaMENTORCONSULT
REPAN - Reinsertie prin antreprenoriat
AsociatiaMereupentruEuropa
ANSI - Antreprenoriat pentru someri
Mestesugurile traditionale, potential pentru
AsociatiaMestesugarilorNemteanca
valorificarea capitalului uman din mediul rural
FORMARE TIC PENTRU DEZVOLTAREA
AsociatiaNationalaaAgentiilordeTurism
DURABILA A TURISMULUI
Intarirea capacitatii societatii civile de a promova AsociatiaNationalaaBirourilordeConsilier
initiative pentru incluziune sociala
epentruCetateni

423

81

3.2

59611

rezerva

424
425
426
427

104
102
102
52

5.1
5.1
5.1
5.2

80070
77029
77032
17430

contractat
contractat
contractat
contractat

428

81

3.2

59257

revocat

429

41

3.3

38542

contractat

430

52

5.2

9032

contractat

S ne pregtim pentru altceva dect agricultura


de subzisten.

AsociatiaNationalaaConsultantilorinAgri
business

1,399,650.00

27,993.00

1,371,657.00

18,000.00

1,417,650.00

16/06/08

17.18

17/06/08 -

431

80

2.3

57115

contractat

Promovarea accesului angajailor din industria de


morarit, panificatie, patiserie, cofetarie la
AsociatiaNationalaaIndustriilordeMorarit
programe de FPC inovatoare, moderne, de
siPanificatie-ANAMOB
calitate europeana

16,717,502.00

336,022.00

16,381,480.00

1,762,953.00

18,480,455.00

30/07/09

14.10

31/07/09

09.00

432

108

2.3

79723

aprobat

2,114,420.00

42,288.00

2,072,132.00

165,988.00

2,280,408.00

18/09/10

22.56

24/09/10

10.07

433

67

5.1

32508

contractat

18,311,562.87

366,231.26

17,945,331.61

177,430.00

18,488,992.87

21/11/08

17.54

27/11/08 -

434

110

5.2

87089

aprobat

2,106,178.60

42,124.00

2,064,054.60

173,349.00

2,279,527.60

08/11/10

18.07

15/11/10

15.29

435

102

5.1

76845

contractat

Proactivitate pe piata muncii prin servicii integrate


pentru someri si persoane in cautarea unui loc de
munca, din judetul Dolj

AsociatiaNationalaMutualaRomaniaFrantaLouisPasteurDej-FilialaCraiova

686,434.60

13,730.00

672,704.60

17,607.02

704,041.62

11/09/10

15.03

20/09/10

13.45 10/30/2010

436

96

6.2

62996

contractat

Integrarea pe piata muncii si incluziunea sociala a


persoanelor cu dizabilitati vizuale printr-un
program practic de formare in domeniul TIC

9,185,855.00

183,719.00

9,002,136.00

84,845.00

9,270,700.00

31/08/09

11.24

17/09/09

09.00 12/23/2010

AsociatiaNevazatorilordinRomania
805,100.00

16,300.00

788,800.00

16,550.00

821,650.00

15/12/08

09.40

17/12/08 -

2,067,800.00

41,562.78

2,026,237.22

36,336.00

2,104,136.00

03/09/10

11.11

06/09/10

09.28 10/22/2010

437

48

5.1

34152

contractat

438

103

5.1

75518

contractat

439

109

2.1

82396

aprobat

440
441

103
103

5.1
5.1

75693
76900

contractat
contractat

\"Cale libera spre calificare\"

ASOCIATIANATIONALAAPATRONATULU
IOPERATORILORDETRANSPORTINREGI
MDETAXI
Salvamari si scafandri pentru economia
AsociatiaNationalaaScafandrilorProfesio
romneasc.
nistisiSalvamarilordinRomania
Imbunatatirea accesului somerilor la piata muncii ASOCIATIANATIONALADETURISMRURA
L,ECOLOGICSICULTURALA.N.T.R.E.C.FI
LIALAALBA

Servicii integrate pentru inseria omerilor pe


piaa muncii din municipiul Hunedoara\"
Integrarea omerilor tineri i vrstnici pe piaa
muncii din Judeul Hunedoara (ISOTV)
Dobndirea competenelor practice ale viitorilor
manageri din industrie i transporturi
Fii propriul tau sef !
Dezvoltarea serviciului de informare si consiliere
profesionala prin infiintarea Cabinetelor de
Informare, Consiliere si Orientare in Cariera

AsociatiaNonProfit\"IancudeHunedoaraPAEM\"
AsociatiaNon-Profit\"Sinergica\"

10/14/2009
6/12/2009
6/21/2010

10/14/2009

6/12/2009

432,343.00

8,647.00

423,696.00

5,000.00

437,343.00

30/09/10

10.21

05/10/10

09.58

1,154,212.00
2,038,437.10

23,084.00
40,768.74

1,131,128.00
1,997,668.36

92,827.00
113,672.90

1,247,039.00
2,152,110.00

31/08/10
02/09/10

22.26
19.58

02/09/10
06/09/10

14.02 10/22/2010
12.10 10/28/2010

1,717,200.00

34,500.00

1,682,700.00

130,900.00

1,848,100.00

15/12/08

16.04

17/12/08 -

5,942,180.00
1,998,710.00

118,843.60
39,977.00

5,823,336.40
1,958,733.00

0.00
129,072.00

5,942,180.00
2,127,782.00

31/08/09
19/09/10

15.49
01.46

15/09/09
23/09/10

09.45
11.17

11/9/2010
4/27/2011

9,980,020.00

199,600.00

9,780,420.00

3,800.00

9,983,820.00

30/08/09

19.17

07/09/09

12.30

9/22/2010

2,056,964.00

41,139.00

2,015,825.00

0.00

2,056,964.00

03/09/10

10.23

03/09/10

13.37 10/28/2010

1,915,332.00

38,307.00

1,877,025.00

179,997.00

2,095,329.00

09/11/10

00.40

11/11/10

10.20

5,851,810.00

117,036.00

5,734,774.00

1,039,510.00

6,891,320.00

21/11/08

11.14

26/11/08 -

AsociatianonprofitL&CConsulting

442

37

3.2

40336

contractat

Ora de aur

443
444

97
101

6.3
5.1

60931
78175

contractat
contractat

CENTRUM
Actiuni pentru ocupare- o sansa in plus pe piata
muncii- ACASA

445

92

3.1

61622

contractat

Consiliere si formare profesionala la standarde


europene pentru antreprenori si manageri

446

104

5.1

76953

contractat

447

110

5.2

88992

aprobat

448

63

3.2

26324

contractat

Masuri integrate de ocupare in sectorul turismului


din regiunea Nord Vest
ASOCIATIAONE-PROFI
Resurse umane performante in zonele rurale din
regiunea Nord-Vest
Transfer de bune practici in sectorul de distributie AsociatiaOperatorilorLogisticisiDepozita
si depozitare la temperatura controlata
rilordeProduseCongelatesiRefrigeratedin

449

97

6.3

55456

aprobat

450

82

5.1

59815

contractat

AsociatianonprofitpentruAnesteziesiTerapieIntensiva\
"AurelMogoseanu\"
ASOCIATIANOVUM
ASOCIATIAOAMENILORDEAFACERIARG
ES
ASOCIATIAOAMENILORDEAFACERIDIN
ROMANIA

12/20/2010

6/16/2010

Romania
RESPECT - Reteaua Autoritatilor Locale pentru
Promovarea Egalitatii de Sanse
ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ promovarea
si dezvoltarea competentelor si activitatii
antreprenoriale in randul somerilor

AsociatiaOraselordinRomania

AsociatiaPakivRomania

19,077.25

381.55

18,695.70

1,602.49

20,679.74

31/08/09

13.14

08/09/09

11.15

16,235,568.34

324,711.37

15,910,856.97

0.00

16,235,568.34

10/08/09

11.25

19/08/09

12.35

5/22/2010

451

96

6.2

62509

contractat

Crearea si functionarea structurilor de asistenta


axate pe ocuparea fortei de munca Centre de
incluziune sociala pentru persoanele de etnie
roma

452
453

105
109

5.1
2.1

76173
81934

contractat
aprobat

454

82

5.1

56420

contractat

Masuri integrate in domeniul turismului


Orientare i consiliere profesional tehnici
aplicative n vederea facilitrii tranziiei de la
coal la viaa activ
Acces pe piata muncii - O sansa pentru tine

455

20

1.4

9271

contractat

Dezvoltarea si autorizarea unui centru de


evaluare si certificare a competentelor
profesionale ale adultilor in sectorul protectia
mediului PRO MEDIU

456

79

1.4

53587

contractat

457

81

3.2

59375

458

52

5.2

459

108

460

109

461

20,853,800.00

417,076.00

20,436,724.00

0.00

20,853,800.00

31/08/09

10.28

10/09/09

09.30

2,083,400.00
2,110,000.00

41,668.00
42,200.00

2,041,732.00
2,067,800.00

0.00
95,000.00

2,083,400.00
2,205,000.00

30/08/10
27/09/10

16.11
14.56

01/09/10
30/09/10

10.00 10/28/2010
10.33

19,766,017.00

402,000.00

19,364,017.00

0.00

19,766,017.00

21/07/09

10.44

19/08/09

08.40

1,279,458.00

25,589.00

1,253,869.00

0.00

1,279,458.00

22/05/08

14.11

23/05/08 -

SOMEDIU Dezvoltarea Capacitatii Comitetului zatorilordeEchipamenteIndustrialepentru


Sectorial pentru Formare Profesionala in
ProtectiaMediului-UNIMED
domeniul Protectiei Mediului in sprijinul
imbunatatirii calitatii formarii profesionale continue
din Romania

20,398,503.79

407,970.08

19,990,533.71

0.00

20,398,503.79

22/07/09

13.02

18/08/09

11.50

contractat

Programe de formare profesionala in domeniul


industriei serviciilor petroliere- PROIND

19,590,097.00

391,802.00

19,198,295.00

1,455,506.00

21,045,603.00

10/08/09

13.40

14/08/09

09.55 12/27/2010

38328

contractat

Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei


private in sectoarele non-agricole in zonele rurale
ale jud. Bacau

1,136,959.00

22,740.00

1,114,219.00

0.00

1,136,959.00

12/12/08

14.08

16/12/08 -

2.3

80705

contractat

Cursurile de calificare primul pas spre succes

2,113,887.78

42,277.76

2,071,610.02

209,985.60

2,323,873.38

23/09/10

12.37

24/09/10

10.06

2.1

81912

aprobat

1,566,567.00

31,351.00

1,535,216.00

140,854.00

1,707,421.00

27/09/10

14.12

27/09/10

15.40

81

3.2

54623

contractat

18,283,085.26

362,072.79

17,921,012.47

0.00

18,283,085.26

10/08/09

15.08

14/08/09

09.55 12/27/2010

462

92

3.1

63242

contractat

11,385,824.70

227,716.50

11,158,108.20

0.00

11,385,824.70

31/08/09

14.37

08/09/09

09.15

463

110

5.2

87395

aprobat

2,130,800.00

42,616.00

2,088,184.00

245,976.00

2,376,776.00

08/11/10

17.50

09/11/10

09.55

Program de informare, consiliere, mediere si


formare profesionala in meserii din industria
turismului in judetul Tulcea
CURSURI DE CALIFICARE LA STANDARDE
EUROPENE - O SANSA PENTRU TURISMUL
Asociatiapentrucalitateaserviciilor
ROMANESC
Activi, spre bunastare
Formare antreprenoriala in mediul rural pentru un ASOCIATIAPENTRUCOOPERAREDIANA
viitor mai bun
Consiliere si formare profesionala pentru
persoane inactive, persoane aflate in cautarea
unui loc de munca, someri, persoane care au
AsociatiapentruDezvoltareComunitaraVa
parasit timpuriu scoala
lceafostaAsociatiaAsistentilorSocialiProf

2,130,800.00

42,616.00

2,088,184.00

245,976.00

2,376,776.00

08/11/10

18.36

09/11/10

09.55

2,104,656.30

42,093.13

2,062,563.17

0.00

2,104,656.30

21/09/10

14.58

24/09/10

11.12

2,032,412.00
2,089,619.00

40,650.00
41,792.38

1,991,762.00
2,047,826.62

210,662.88
236,345.86

2,243,074.88
2,325,964.86

31/08/10
09/11/10

04.30
13.42

02/09/10
15/11/10

15.52 10/29/2010
16.15

1,607,800.00

32,156.00

1,575,644.00

678,200.00

2,286,000.00

13/09/10

18.51

15/09/10

16.00 10/27/2010

2,010,450.00

40,209.00

1,970,241.00

113,964.00

2,124,414.00

15/09/10

14.01

17/09/10

11.22

Simularea manageriala - Perspectiva unei cariere


de succes
LEAN Romania - Cooperare trans-nationala
pentru cresterea adaptabilitatii si promovarea
calitatii in retelele de furnizori din sectorul
automotive, prin metode organizationale
inovatoare

AsociatiaPakivRomania

AsociatiaParintilorColegiuluiNationalBar
bustirbei
AsociatiaPartidaRomilor\"PROEUROPA\"

ASOCIATIAPATRONALAOPERATIUNISIS
ERVICIIPETROLIERE
ASOCIATIAPATRONALAUNIUNEAGENE
RALAAINDUSTRIASILORDINROMANIA1903FILIALABACAU
ASOCIATIAPATRONATULTINERILORINT
REPRINZATORIDINROMANIA

AsociatiaPaturaVerde

110

5.2

88263

aprobat

465

108

2.3

80129

aprobat

466
467

101
110

5.1
5.2

75893
89550

contractat
aprobat

468

102

5.1

78375

contractat

469

102

5.1

78732

contractat

Consiliere si formare profesionala pentru


persoane inactive din judetul Valcea

470

16

6.3

3824

contractat

471

83

5.2

47934

contractat

472

97

6.3

47936

contractat

473

99

5.1

75452

contractat

Harmony - Masuri inovative de armonizare a


vietii profesionale cu cea de familie
AsociatiapentruDezvoltareDurabilaSlatin
CeResAR - Centru de Resurse pentru Afaceri
Rurale
a
CeMPRES - Centru Multimedia de Promovare si
Resurse in egalitate de sanse
Consiliere si acompaniere adresata somerilor din
judetul Botosani, in vederea facilitarii participarii
acestora la masuri active de ocupare oferite de
AsociatiapentruDezvoltaresiInterventieS
Serviciul Public de Ocupare sau de furnizori
ocialasiEducationalaA.D.I.S.E.Iasi
privati de formare profesionala continua autorizati
- CASB

474

84

6.1

53996

contractat

102

5.1

78496

contractat

CAPS - Centrul de Asistenta Proactiva pentru


Someri

6/12/2009

5/22/2010

10/14/2009

5/18/2011

AsociatiaPatronilorsiMeseriasilorCluj

464

475

5/23/2010

AsociatiaPatronalaaProducatorilorsiUtili

Performanta manageriala in IMM-uri PERFORM


Program integrat de formare profesionala in
meserii din industria turismului in judetul Buzau

INTEGRAT - Resurse pentru femeile si grupurile


Roma excluse sociale

9/7/2010

esionistiValcea

ASOCIATIAPENTRUDEZVOLTARESIPRO
MOVARESOCIO-ECONOMICACATALACTICA

11/8/2010

1/26/2011

2,835,530.00

56,711.00

2,778,819.00

0.00

2,835,530.00

20/03/08

15.59

24/03/08 -

13,315,220.00

266,305.00

13,048,915.00

658,955.00

13,974,175.00

10/08/09

15.06

20/08/09

10.30

7/5/2010

7,188,844.00

143,777.00

7,045,067.00

343,569.00

7,532,413.00

07/09/09

01.05

16/09/09

12.00

9/21/2010

1,943,029.00

39,000.00

1,904,029.00

12,000.00

1,955,029.00

27/08/10

12.46

07/09/10

13.32

4/21/2011

16,448,530.00

328,970.60

16,119,559.40

0.00

16,448,530.00

10/08/09

15.58

20/08/09

13.35

5/23/2010

2,100,505.00

43,000.00

2,057,505.00

0.00

2,100,505.00

14/09/10

15.16

16/09/10

08.25 10/27/2010

476

83

5.2

58505

contractat

O SANSA PENTRU NOI ... CEI DE LA TARA!

477

83

5.2

59130

contractat

Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii


durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si
de Nord
Centrul pentru Sustinerea Antreprenoriatului

478

92

3.1

63708

rezerva

479

92

3.1

63962

revocat

Calificari practice / training la locul de munca,


asistenta in afaceri si cooperarii pentru
intreprinzatori

480

108

2.3

79565

contractat

Centru de informare si formare pentru angajati

481

110

5.2

88394

aprobat

482

110

5.2

88823

aprobat

Centru de resurse pentru dezvoltarea mediului


rural
Poti si tu!

483

52

5.2

12468

contractat

PILOTAREA UNUI MECANISM OPERAIONAL


DE DEZVOLTARE LOCAL A RESURSELOR
UMANE N 6 COMUNITI RURALE, CA
INSTRUMENT DE NCURAJARE A OCUPRII
FOREI DE MUNC N DOMENII NON
AGRICOLE. Acronim: MODEL_RURAL

AsociatiapentruEducatiesiDezvoltareCo
munitara
AsociatiapentruInfrastructuraRegionalas
iDezvoltareDurabilaSomesDej

13,313,101.00

273,000.00

13,040,101.00

652,141.00

13,965,242.00

10/08/09

15.49

19/08/09

10.25

5/22/2010

6,330,972.77

126,649.46

6,204,323.31

325,071.00

6,656,043.77

08/08/09

21.17

18/08/09

13.40

8/30/2010

5,368,569.57

104,755.84

5,263,813.73

299,912.52

5,668,482.09

07/09/09

15.31

16/09/09

10.10

12,607,313.00

260,921.00

12,346,392.00

120,000.00

12,727,313.00

07/09/09

14.05

16/09/09

13.45

8/17/2010

2,100,593.27

42,011.87

2,058,581.40

281,518.38

2,382,111.65

17/09/10

22.54

21/09/10

12.32

6/1/2011

2,074,653.15

41,493.07

2,033,160.08

223,461.12

2,298,114.27

08/11/10

20.54

11/11/10

10.56

2,000,375.60

40,007.51

1,960,368.09

204,427.20

2,204,802.80

09/11/10

10.08

11/11/10

10.57

1,715,320.00

37,000.00

1,678,320.00

116,364.00

1,831,684.00

15/12/08

16.51

18/12/08 -

10/14/2009

277,985.00

5,590.00

272,395.00

0.00

277,985.00

13/07/08

17.36

15/07/08 -

6/12/2009

8,825,981.00

176,520.00

8,649,461.00

0.00

8,825,981.00

31/08/09

15.15

08/09/09

14.25 11/25/2010

16,392,009.00

328,283.00

16,063,726.00

1,393,418.00

17,785,427.00

07/09/09

15.24

17/09/09

13.45

2,104,380.00

42,100.00

2,062,280.00

0.00

2,104,380.00

04/10/10

13.12

08/10/10

11.22

848,200.00

16,964.00

831,236.00

205,000.00

1,053,200.00

15/12/08

16.10

18/12/08 -

2,006,658.00

40,133.00

1,966,525.00

125,976.00

2,132,634.00

06/09/10

11.02

08/09/10

13.26

2,102,110.00

42,042.20

2,060,067.80

112,602.60

2,214,712.60

27/09/10

10.20

27/09/10

13.58

2,113,685.00

42,274.00

2,071,411.00

172,800.00

2,286,485.00

01/10/10

15.30

07/10/10

11.56

870,000.00

17,400.00

852,600.00

30,000.00

900,000.00

19/09/10

15.49

21/09/10

12.14

1,758,230.00

35,165.00

1,723,065.00

4,000.00

1,762,230.00

15/12/08

16.53

19/12/08 -

2,130,599.00

42,612.00

2,087,987.00

95,818.00

2,226,417.00

08/09/10

14.44

14/09/10

17.55 11/29/2010

2,130,599.00

42,612.00

2,087,987.00

95,818.00

2,226,417.00

10/09/10

10.59

14/09/10

17.50

AsociatiapentruInitiativeCivice

AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareCo
munitara-INDECO

AsociatiapentruInvatarePermanentaOpenandDistanceLearningCenter

484

38

3.2

12509

contractat

Formare profesional n domeniul securitii i


sntii n munc pentru creterea adaptabilitii
lucrtorilor i ntreprinderilor din judeul Bihor
AsociatiapentruPromovareaAfacerilorinR

485

92

3.1

50583

contractat

486

97

6.3

60759

contractat

Model integrat de dezvoltare antreprenoriala in


centrele urbane din trei regiuni
Scoala Nationala a Femeilor Manager

487

108

2.3

83043

aprobat

488

53

6.1

40202

contractat

489

104

5.1

76058

revocat

490

108

2.3

79434

contractat

omania

Competente crescute pentru angajatii din turism


din regiunea Sud Vest Oltenia
INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI
INTELECTUALE
Formarea profesionala alternativa pentru
reconversia fortei de munca
Formare profesionala continua a angajatilor prin
calificare/recalificare de nivel tehnic ridicat in
contextual societatii bazata pe cunoastere

491

108

2.3

81039

aprobat

O sansa noua pentru angajatii din industria


miniera

492

108

2.3

79536

aprobat

O calificare de actualitate pentru cariera ta

493

31

3.1

37482

contractat

Fii stapinul tau

494

105

5.1

76218

contractat

IMPLICARE+FORMARE=ANGAJARE

495

105

5.1

77951

contractat

Noi sanse pentru Angajare

496

41

3.3

34563

contractat

497

90

2.1

62399

contractat

Consultarea, Informarea i Participarea


Angajailor din Industria Textil (CIPA-TEX)
Constuieste-ti inteligent din timp cariera
profesionala

498

92

3.1

62083

contractat

FII INDEPENDENT AUTORIZANDU-TE

499

81

3.2

59614

contractat

500

99

5.1

75472

contractat

501

99

5.1

75776

contractat

502

99

5.1

75822

contractat

AsociatiapentruPromovareaFemeiidinRo
mania
AsociatiapentruPromovareaTurismuluiR
ural
AsociatiapentruProtejareasiAjutorareaHa
ndicapatilorNeuro-PsihiciCluj
AsociatiapentrusanseEgalefaraFrontiere

11/8/2010

3/11/2010

6/1/2011

ASOCIATIAPENTRUSERVICIIENERGETI
CEDINROMANIA-ASER
Asociatiapentrusprijinirealocuitorilordin
mediulrural
ASOCIAtIAPENTRUsTIINta,CULTURa,EC
OLOGIE,TINERETsIINTEGRARESOCIALa
/A.S.C.E.T.I.S.

ASOCIATIAPENTRUTINERETFIDELITAS
MIERCUREA-CIUC

10/14/2009

12/8/2010

1,814,289.00

54,428.00

1,759,861.00

0.00

1,814,289.00

11/12/08

06.16

15/12/08 -

17,912,505.00

358,250.00

17,554,255.00

1,253,875.00

19,166,380.00

30/08/09

13.49

09/09/09

13.45

8,287,629.00

165,753.00

8,121,876.00

418,190.00

8,705,819.00

29/08/09

14.15

09/09/09

13.45 11/18/2010

Formarea profesionala si cresterea adaptabilitatii


angajatilor si intreprinzatorilor din sectorul
AsociatiaProducatorilordeMaterialepentr
productiei de materiale pentru constructii prin
uConstructiidinRomania
promovarea utilizarii noilor tehnologii

9,691,718.00

193,834.00

9,497,884.00

7,336.00

9,699,054.00

08/08/09

18.05

18/08/09

14.20 11/23/2010

Metode moderne de ocupare pentru persoane


neocupate
Servicii integrate adresate persoanelor
neocupate
JOB HOUSE- Servicii integrate de ocupare

1,953,535.25

39,070.71

1,914,464.54

46,230.00

1,999,765.25

27/08/10

14.38

05/09/10

10.51

10/5/2010

1,959,525.25

39,190.51

1,920,334.74

38,346.00

1,997,871.25

27/08/10

16.10

05/09/10

10.51

10/5/2010

1,403,230.00

28,064.60

1,375,165.40

40,920.00

1,444,150.00

27/08/10

17.45

05/09/10

10.51

10/5/2010

AsociatiaProcultVest
ASOCIATIAPRODUCATORILOR,DISTRIB
UITORILORSIDETINATORILORDECAZAN
EDEAPACALDA,FIERBINTESIDEABUR,D
EAPARATEPENTRUINCALZIRECONSUM
ATOAREDECOMBUSTIBILSIECHIPAMEN
TESUBPRESIUNEDINROMANIA

AsociatiaPROEST

10/14/2009
7/5/2010

503

84

6.1

50240

contractat

504

96

6.2

54702

contractat

505

108

2.3

80648

aprobat

506

2.2

4373

contractat

507

110

5.2

86785

contractat

508
509
510
511

110
49
104
108

5.2
5.1
5.1
2.3

87869
35565
77968
83339

contractat
revocat
contractat
aprobat

512

28

3.1

15844

contractat

513

104

5.1

81634

contractat

Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in


Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia si Vest

18,683,222.00

392,347.00

18,290,875.00

713,809.00

19,397,031.00

20/07/09

22.05

30/07/09

11.00

6/15/2010

14,701,364.59

294,027.28

14,407,337.31

0.00

14,701,364.59

31/08/09

14.39

14/09/09

15.50

9/21/2010

2,002,414.00

100,120.70

1,902,293.30

107,353.08

2,109,767.08

27/09/10

10.59

28/09/10

12.43

5,086,170.01

102,000.00

4,984,170.01

0.00

5,086,170.01

20/03/08

10.40

21/03/08 -

2,134,615.83

42,692.32

2,091,923.51

0.00

2,134,615.83

08/11/10

16.45

11/11/10

15.45

5/2/2011

2,134,615.83
1,208,840.00
1,947,160.00
2,115,324.00

42,692.32
24,178.00
40,000.00
42,306.48

2,091,923.51
1,184,662.00
1,907,160.00
2,073,017.52

0.00
20,958.00
75,048.00
102,975.36

2,134,615.83
1,229,798.00
2,022,208.00
2,218,299.36

08/11/10
15/12/08
13/09/10
04/10/10

17.39
14.36
14.41
13.55

11/11/10
17/12/08 14/09/10
08/10/10

15.44

5/2/2011

1,026,380.00

25,660.00

1,000,720.00

55,727.00

1,082,107.00

08/08/08

11.29

12/08/08 -

2,097,740.00

42,000.00

2,055,740.00

71,097.60

2,168,837.60

28/09/10

08.25

28/09/10

10.00

5/4/2011

2,037,972.00
17,039,311.00

41,759.00
340,786.00

1,996,213.00
16,698,525.00

0.00
1,034,271.00

2,037,972.00
18,073,582.00

15/09/10
09/08/09

16.16
23.30

27/09/10
20/08/09

10.00
15.30

1/31/2011
6/15/2010

2,023,886.98

40,477.74

1,983,409.24

108,672.00

2,132,558.98

07/09/10

03.16

08/09/10

13.26

2,023,886.98

40,477.74

1,983,409.24

108,672.00

2,132,558.98

05/09/10

00.56

06/09/10

11.15 10/28/2010

1,663,765.00

34,938.00

1,628,827.00

184,935.00

1,848,700.00

09/12/08

13.00

10/12/08 -

2/1/2011

1,564,779.00

32,861.00

1,531,918.00

217,896.00

1,782,675.00

25/11/08

15.13

02/12/08 -

8/30/2010

14,708,472.94

294,169.44

14,414,303.50

126,000.00

14,834,472.94

08/08/09

19.36

18/08/09

13.40

17,228,430.00

0.00

17,228,430.00

2,005.00

17,230,435.00

31/08/09

14.22

15/09/09

12.05 12/17/2010

2,012,789.55

40,255.79

1,972,533.76

103,417.69

2,116,207.24

30/09/10

11.39

01/10/10

11.58

1,742,040.00

34,841.00

1,707,199.00

92,150.00

1,834,190.00

22/07/08

14.57

25/07/08 -

AsociatiaRomanapentruManagementulPr
oiectelor

2,130,000.00

42,600.00

2,087,400.00

137,300.00

2,267,300.00

12/09/10

21.43

14/09/10

Partenerii sociali i societatea civil n sprijinul


ocuprii i incluziunii sociale n Regiunea
AsociatiaRomanapentruTransparentaTr
Bucureti-Ilfov
ansparencyInternationalRomania
Impreuna pentru integritate,responsabilitate
sociala si dezvoltare durabila
Competitivitate, calitate si adaptabilitate prin
ASOCIAtIAROMaNaPENTRUTRANSPOR
formare PROfesionala in domeniul transporturilor
TURIRUTIEREINTERNAtIONALE
si LOGISticii PRO LOGIS

1,951,978.00

40,000.00

1,911,978.00

58,212.00

2,010,190.00

20/03/08

16.52

25/03/08 -

8,116,619.00

162,332.00

7,954,287.00

0.00

8,116,619.00

31/08/09

15.53

09/09/09

10.00

7,772,915.00

155,457.00

7,617,458.00

0.00

7,772,915.00

17/07/09

15.29

05/08/09

13.00

15,040,220.00
20,586,294.40

301,549.00
411,725.89

14,738,671.00
20,174,568.51

0.00
518,283.52

15,040,220.00
21,104,577.92

19/12/08
10/08/09

14.54
13.44

22/12/08 18/08/09

5/26/2010
15.00 12/17/2010

4,733,760.00
1,535,460.00
2,073,460.00
971,040.00

555,000.00
32,245.00
42,600.00
19,421.00

4,178,760.00
1,503,215.00
2,030,860.00
951,619.00

0.00
51,672.00
176,000.00
45,334.00

4,733,760.00
1,587,132.00
2,249,460.00
1,016,374.00

20/03/08
30/09/10
11/09/10
15/12/08

15.17
08.40
06.50
15.40

25/03/08 05/10/10
17/09/10
17/12/08 -

11.52
11.20

1,283,857.00

25,676.00

1,258,181.00

36,890.00

1,320,747.00

07/10/08

13.25

08/10/08 -

1,715,711.66
1,715,711.66
1,750,854.74
1,991,704.90

34,314.23
34,314.23
35,017.09
39,834.10

1,681,397.43
1,681,397.43
1,715,837.65
1,951,870.80

47,606.40
0.00
41,126.40
41,126.40

1,763,318.06
1,715,711.66
1,791,981.14
2,032,831.30

31/08/10
28/08/10
29/08/10
02/09/10

14.44
19.34
13.14
13.56

08/09/10
07/09/10
07/09/10
10/09/10

Servicii sociale integrate si formare vocationala


pentru persoane cu dizabilitati
CALITATE SI COMPETITIVITATE - O SANSA
PENTRU TURISMUL ROMANESC
Noua poart de acces ctre piaa muncii:Meserii
Olaritul Mestesug al continuitatii valorilor si
spiritului romanesc
Traditie straveche, olarit!
Impreuna, activi pe piata muncii !
Proactivi pe piata muncii
Cresterea nivelului de calificare si recalificare a
angajatilor din regiunea Bucuresti-Ilfov din
sectorul sanitar si social
Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul
turismului din Regiunea Oltenia, prin initierea in
antreprenoriatul inteligent
ACTIV - Servicii integrate pentru insertia tinerilor
pe piata muncii din Regiunea de Nord Vest
\"Pasi spre viitor\"
Dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea si
dezvoltarea de intreprinderi sociale
Centrul regional de instruire, evaluare si validare
a competentelor in Regiunea Sud- Muntenia

AsociatiaProfesionalaNeguvernamentala
deAsistentaSocialaASSOC

ASOCIATIAPROFORMARE
AsociatiaProFormareEuropeana
AsociatiaProgresson
AsociatiaPrometeu
AsociatiaPROMOVAREADREPTULUILAS
ANATATE
AsociatiaPromovareasiImplementareaTe
hnologieiInformatieisiComunicatiei(A.P.I.
T.I.C)

102
84

5.1
6.1

76960
50269

contractat
contractat

516

101

5.1

77443

revocat

517

105

5.1

77120

contractat

Servicii inovatoare pentru someri prin infiintarea


centrului de instruire, evaluare si validare a
competentelor in Fagaras, judetul Brasov

518

17

1.1

31896

contractat

Standarde de Participare pentru Cetatenie Activa

519

17

1.1

31962

contractat

Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie Activa

AsociatiaRegionalapentruDezvoltareRur
ala

520

81

3.2

56790

rezerva

Manageri competeni o ansa pentru sectorul


construciilor din Romnia

AsociatiaRomanaaAntreprenorilordeCon
structii

521

92

3.1

63270

contractat

522

109

2.1

82670

aprobat

523

28

3.1

14331

contractat

524

100

5.1

78013

contractat

525

10

3.3

2558

contractat

526

93

3.3

63280

contractat

527

81

3.2

55137

rezerva

528
529

64
84

3.3
6.1

41329
58430

contractat
contractat

530
531
532
533

14
108
102
17

6.1
2.3
5.1
1.1

2190
80079
78038
33532

contractat
aprobat
contractat
contractat

534

22

2.1

16862

contractat

535
536
537
538

99
101
102
104

5.1
5.1
5.1
5.1

76242
75890
76106
76669

contractat
aprobat
contractat
contractat

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie


esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii
afacerilor in Regiunea Oltenia
\"De la restructurare la ocupare\"

6/12/2009

AsociatiaPROTIN

514
515

Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii


si sustenabilitatii antreprenoriatului strategic
romanesc
Centrul de tineret un model de consiliere a
carierei tinerilor pe parcursul perioadei liceului.

12.30 11/12/2010
13.34

AsociatiaPsihologilorGorjeni
AsociatiaREACT

Asociatiaregionaladedezvoltarecomunita
raTransilvania

AsociatiaRomanaaTinerilorcuInitiativa

AsociatiaRomanadeConsilieresiSprijin
AsociatiaRomanapentruIndustrieElectro
nicasiSoftware-ARIESFilialaOltenia

6/12/2009

13.22 10/27/2010

12/2/2010

(A.R.T.R.I.)

Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila


Economia sociala o solutie pentru mediul
inconjurator
Atelier de insertiune
C.E. - COMPETENTA SI EFICIENTA
ReVINO pe piata munci si RAMAI !
Scoala diversitatii- Sectorul 5, promotor al
educatiei incluzive si non- discriminarii in scoala

AsociatiaSalvatiDunareasiDelta
AsociatiaSamusocialdinRomania
ASOCIATIASANMED
AsociatiaScientiaNemus

4/2/2011
1/25/2011

AsociatiaSfantulStelian
De la teorie la practica- primul pas spre
construirea carierei
Somajul, o amintire! Job-ul te scoate din criza!
Ocupa-te pe piata muncii!
Muncesti cu carte...de munca!
Fii activ! PreOCUPA-TE pe piata muncii!

AsociatiaSmartProjects

10/14/2009
13.30 10/28/2010
11.47
09.23 10/27/2010
13.00 10/28/2010

AsociatiaSmartProjects
539
540
541

105
106
81

5.1
5.1
3.2

77130
76138
55651

revocat
contractat
contractat

542

108

2.3

79879

aprobat

543
544

41
108

3.3
2.3

38861
83074

contractat
aprobat

Ocupa-te cu carte de munca!


Job-urile, mai aproape de tine!
Ergonomie, prevenie i management performant
ASOCIATIASOCIETATEAROMANADEER
n medicina dentar prin aliniere la standardele
GONOMIEDENTARA
europene
Brutari si patiseri calificati, pentru o paine mai
buna
Activi in comunitate
Facilitarea accesului la formare profesionala
continua pentru angajatii din domeniul serviciilor
sociale si comerciale
CALIFICARI PROFESIONALE LA STANDARDE
EUROPENE
Reinsertia profesionala a persoanelor inactive pe
piata muncii prin servicii de consiliere, formare
profesionala si orientare in cariera

AsociatiaSocioCulturala\"SfantulIoanBotezatorul\"Berbe
sti
AsociatiaSocio-CulturalaMateiBasarab

1,858,903.34
1,715,711.66
17,868,125.00

37,178.07
34,314.23
357,363.00

1,821,725.27
1,681,397.43
17,510,762.00

42,566.40
47,606.40
805,703.00

1,901,469.74
1,763,318.06
18,673,828.00

08/09/10
29/08/10
10/08/09

20.47
22.49
15.08

15/09/10
07/09/10
13/08/09

09.30
11.24 10/20/2010
11.20
7/5/2010

1,029,100.00

22,640.00

1,006,460.00

56,616.00

1,085,716.00

23/09/10

00.12

27/09/10

10.33

413,998.00
2,116,965.00

8,279.96
42,500.00

405,718.04
2,074,465.00

32,349.02
90,898.80

446,347.02
2,207,863.80

15/12/08
01/10/10

11.48
20.12

17/12/08 05/10/10

13.00

2,056,428.75

41,128.58

2,015,300.17

0.00

2,056,428.75

04/10/10

11.27

05/10/10

14.17

6/1/2011

2,065,212.00

41,304.00

2,023,908.00

0.00

2,065,212.00

31/08/10

12.26

10/09/10

09.15

5/16/2011

3/11/2010

AsociatiaSprijiniticopiii

545

108

2.3

83164

contractat

546

101

5.1

76293

contractat

547

101

5.1

76322

contractat

Calitate in resurse umane pe o piata a muncii


flexibila si moderna- mobilitate si antreprenoriat

1,699,830.00

35,000.00

1,664,830.00

0.00

1,699,830.00

30/08/10

13.22

02/09/10

09.10 10/29/2010

548
549
550

103
103
104

5.1
5.1
5.1

75781
78998
78279

contractat
contractat
contractat

\"IERI SOMER - AZI ANGAJAT!\"


ASOCIATIASPRIJINSIEGALITATE
CALIFICA-TE! AI SANSA UNUI NOU INCEPUT!
Sprijin tinerilor someri pentru integrare pe piata
AsociatiaSprijinSocialsiProfesionalNordmuncii
Vest

2,130,418.00
1,884,066.00
1,902,300.00

44,818.00
38,466.00
38,046.00

2,085,600.00
1,845,600.00
1,864,254.00

0.00
0.00
99,852.00

2,130,418.00
1,884,066.00
2,002,152.00

31/08/10
17/09/10
16/09/10

23.00
00.35
19.10

07/09/10
20/09/10
17/09/10

10.00 4/19/2011
13.30 11/10/2010
13.56 10/28/2010

551

101

5.1

78226

contractat

2,131,400.00

42,628.00

2,088,772.00

178,507.20

2,309,907.20

15/09/10

16.09

20/09/10

14.00

552

110

5.2

88692

aprobat

Imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor


tineri si a tinerilor someri de lunga durata din jud.
Dambovita
RETEA DE CENTRE DE DEZVOLTARE A
RESURSELOR UMANE IN MEDIUL RURAL
DIN JUD. DAMBOVITA

2,131,718.00

42,634.36

2,089,083.64

197,585.28

2,329,303.28

08/11/10

23.39

10/11/10

15.53

553

33

3.2

33817

contractat

1,802,401.00

36,048.00

1,766,353.00

47,492.00

1,849,893.00

11/12/08

16.43

15/12/08 -

10/14/2009

2,445,396.00

50,994.00

2,394,402.00

104,379.00

2,549,775.00

16/12/08

21.01

22/12/08 -

10/14/2009

12,243,256.83

244,865.13

11,998,391.70

141,696.60

12,384,953.43

19/08/09

14.36

24/08/09

11.10 11/12/2010

1,704,980.00

34,099.60

1,670,880.40

16,800.00

1,721,780.00

14/09/10

22.10

22/09/10

13.01

17,616,390.00
17,616,390.00
17,616,390.00
17,616,390.00
2,593,508.00

352,328.00
352,328.00
352,328.00
352,328.00
51,877.00

17,264,062.00
17,264,062.00
17,264,062.00
17,264,062.00
2,541,631.00

858,479.00
858,479.00
858,479.00
858,479.00
83,383.00

18,474,869.00
18,474,869.00
18,474,869.00
18,474,869.00
2,676,891.00

31/08/09
31/08/09
31/08/09
31/08/09
18/08/09

11.31
11.38
11.40
11.44
21.10

17/09/09
17/09/09
17/09/09
17/09/09
16/09/09

13.15
15.50
13.15
13.15
10.30

1/24/2011
4/19/2011
11/8/2010
11/8/2010
7/5/2010

1,984,300.00
2,116,672.00
2,117,122.00

0.00
42,333.00
42,343.00

1,984,300.00
2,074,339.00
2,074,779.00

0.00
136,440.00
56,518.00

1,984,300.00
2,253,112.00
2,173,640.00

15/09/10
25/09/10
30/09/10

16.05
23.50
19.47

23/09/10
30/09/10
06/10/10

11.25
11.45
12.12

1/21/2011
6/1/2011
6/1/2011

9,130,857.84

182,617.15

8,948,240.69

0.00

9,130,857.84

30/07/09

12.34

18/08/09

13.40

9,708,059.20

194,161.18

9,513,898.02

0.00

9,708,059.20

31/08/09

15.15

16/09/09

12.50

668,904.00

267,561.00

401,343.00

69,628.00

738,532.00

29/10/09

19.24

04/11/09

11.00

AsociatiaSprijinitiCopiii,AlbaIulia

AsociatiaSprijinPentruViata

554

70

6.2

40813

contractat

555

96

6.2

60588

contractat

556

100

5.1

76847

revocat

557
558
559
560
561

91
91
91
91
90

2.2
2.2
2.2
2.2
2.1

61639
62894
63200
63206
60649

contractat
contractat
contractat
contractat
contractat

562
563
564

102
108
108

5.1
2.3
2.3

78589
79810
82647

contractat
contractat
contractat

565

81

3.2

49799

rezerva

FORMAREA PROFESIONALA A
OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE
MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA
(CNC), ANGAJATI IN REGIUNEA NORD-EST,
IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII
LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN
SECTORUL INDUSTRIAL
\"Hai sa dam mana cu mana, sa pasim in viata
IMPREUNA\"
Creterea anselor de integrare profesional a
tinerilor care prsesc sistemul de ocrotire la
mplinirea vrstei de 18 ani din 3 regiuni ale tarii.

ASOCIATIATARGOVISTESPREEUROPA

ASOCIATIATEHNICADEFORMAREPROF
ESIONALATEACHING

AsociatiaTineriIntreprinzatoriConcordia

IMBUNATATIREA CAPACITATII DE OCUPARE


ASOCIATIATINERILORPENTRUEXCELE
IN ZONA CENTRALA SI DE SUD- VEST A
NTA
JUDETULUI
Scoala - o necesitate nu doar un drept
Si tu poti merge la scoala!
AsociatiaTineripentruViitor
Scoala pentru toti
Scoala vine la tine acasa!
Practica de calitate-tineri competitivi pe piata
AsociatiaUmanitaraSocietateaDoamnelor
muncii!
dinCalan-

\"Servicii integrate pentru ocupare\"


CRC - CALIFICARE: REUSITA SI CARIERA
CRESPO - CALIFICARE, RECALIFICARE,
EDUCATIE, STUDII PENTRU OAMENI
Implementarea unui sistem integrat - formare
profesional virtual specific, activiti de
informare documentar i asisten
tehnic/consultan specializat - pentru
manageri, ntreprinztori i personal din cadrul
IMM

566

92

3.1

62649

rezerva

Promovarea culturii antreprenoriale , in special in


randul intreprinderilor mici si mijlocii, si cresterea
abilitatilor de dezvoltare a unei afaceri pentru
intreprinzatori

567

77

3.2

66165

rezerva

Proiectare si implementare de programe


educationale pentru dezvoltarea abilitatilor
personalului in vederea adaptarii optime la noile
evoluii i tendine ale pieei

1/14/2011

ScoalaPostlicealaSanitara\"CarolDavila\"
Calan
AsociatiaVasiliada
ASOCIATIAZAMOLXE

ASROASOCIATIADESTANDARDIZAREDINROM
ANIA

ATEBANKROMANIASA

568

22

2.1

39126

contractat

MediaLab - Laborator de formare a


competentelor practice si transfer de know-how
in industria media

569

84

6.1

57308

contractat

Crearea si promovarea de instrumente de


economie sociala in scopul incluziunii pe piaa
forei de munc a grupurilor defavorizate

570

90

2.1

64002

contractat

571

78

3.2

65869

contractat

VEHMED - Vehicule media pentru formarea


abilitatilor practice, televiziuni si ziare operate de
studenti pentru studenti
Siguranta si sanatate angajatilor, obiectiv de
maxima importanta al managementului
companiei
Formare profesionala pentru personalul medical
si manageri din domeniul sanitar prin
implementarea de noi tehnologii si actualizarea
cunostintelor in domeniul economiei sanitare

572

81

3.2

59915

contractat

573

96

6.2

63885

contractat

574

78

3.2

53154

aprobat

575

77

3.2

66292

rezerva

576

77

3.2

48684

contractat

577

78

3.2

56860

contractat

578

78

3.2

67394

aprobat

579

77

3.2

46111

aprobat

COMBAT Consiliere, Ocupare, schimbarea


Mentalitilor, eliminarea Barierelor,
Accesibilizare, Training.
MUNCESTE SANATOS! PREVENIREA
STRESULUI LA LOCUL DE MUNCA
Implementarea programelor de formare
specializat in vederea dezvoltarii capacitatii de
adaptare a personalului la noile provocari ale
mediului economic si profesional PRODEZVOLT
Formare profesionala continua pentru angajatii
din domeniul financiar-bancar - ADAPTIBA
TEAM
Sanatate si securitate la locul de munca pentru
angajatii din banci - SEBAN
Sistem de asigurare a sntii i securitii n
munc pentru angajai.
Ridicarea calificarii angajatilor pentru cresterea
competitivitatii societatii pe piata europeana
ESTHR - pachet integrat de aciuni pentru
dezvoltarea rolului femeii n societatea
romneasc
Reprezentare sindical pentru muncitorii imigranti
din Romania
Incubatoare de ntreprinderi sociale n regiunea
Bucureti Ilfov
Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii
locurilor de munca
Acces la fonduri structurale pentru partenerii
sociali
Media pentru o agenda sociala europeana
Sprijinirea modelelor de organizare a muncii
conforme cu normele de sanatate si securitate la
locul de munca

580

16

6.3

4194

contractat

581

41

3.3

40342

contractat

582

53

6.1

5350

contractat

583

64

3.3

29527

contractat

584

64

3.3

31337

contractat

585
586

81
81

3.2
3.2

53407
57832

reziliat
reziliat

587
588
589
590

82
90
98
108

5.1
2.1
6.4
2.3

58477
61837
61531
83073

contractat
contractat
contractat
contractat

Consilierea si instruirea omerilor CIS 2012


CARAVANA CARIEREI
Catalizatori pentru formare profesional
ANGAJATI CALIFICATI
Centrul de servicii integrate de ocupare pentru
someri -SIOS
Dezvoltarea societatii bazate pe consultanta in
domeniul IT- DESCONSIT
Dezvoltarea societatii informationale competente
in IT- DESIT
Recalificarea angajatilor pentru ocupatii
complementare cheia accesului la o calificare
completa pentru operatiile de service la
autoturisme

591

99

5.1

76068

contractat

592

77

3.2

57197

aprobat

593

77

3.2

52985

contractat

594

76

2.3

70659

aprobat

595

92

3.1

63021

contractat

596

78

3.2

69829

aprobat

597

110

5.2

88418

aprobat

APT - Antreprenoriat performant prin training si


consiliere
Tintind spre un mediu de lucru sigur, sanatos si
eficace-proiect dedicat formarii si informarii
angajatilor !
Constructiile bio si proiectele de micro-turism
alternativa de dezvoltare durabila a spatiului
rural

AURAsociatiaNationalaaSpecialistilori
nResurseUmane

1,702,345.00

34,047.00

1,668,298.00

116,327.00

1,818,672.00

14/12/08

09.51

16/12/08 -

10/14/2009

11,581,917.00

231,640.00

11,350,277.00

372,049.00

11,953,966.00

10/08/09

01.58

17/08/09

11.15

6/15/2010

18,746,983.00

374,940.00

18,372,043.00

1,243,022.00

19,990,005.00

07/09/09

00.14

09/09/09

14.45

7/19/2010

752,976.00

0.00

752,976.00

80,663.00

833,639.00

29/10/09

08.55

02/11/09

11.30 11/26/2010

14,654,538.63

293,090.77

14,361,447.86

0.00

14,654,538.63

10/08/09

15.54

18/08/09

13.40 12/29/2010

18,608,726.50 1,600,350.47

17,008,376.03

0.00

18,608,726.50

03/09/09

19.30

11/09/09

11.30 10/12/2010

AUTOBARA&CO

AutoritateadeSanatatePublicaaJudetului
Constanta

AutoritateaNationalapentruPersoanelecu
Handicap
BancaComercialaRomanaSA

0.00

770,332.00

69,668.00

840,000.00

01/10/09

12.18

05/10/09

12.05

3,940,590.00 2,955,443.00

770,332.00

985,147.00

590,501.00

4,531,091.00

30/10/09

15.15

03/11/09

09.20

BANCAROMANEASCASA

1,955,098.00

782,040.00

1,173,058.00

0.00

1,955,098.00

17/06/09

09.40

18/06/09

09.30

6/15/2010

821,941.00

0.00

821,941.00

0.00

821,941.00

02/09/09

17.45

04/09/09

11.15

6/15/2010

594,448.00

0.00

594,448.00

0.00

594,448.00

04/02/10

12.41

05/02/10

14.00

582,141.00

146,878.00

435,263.00

10,302.00

592,443.00

04/08/09

13.22

05/08/09

14.30

9,708,576.00

194,172.00

9,514,404.00

0.00

9,708,576.00

19/03/08

17.59

21/03/08 -

1,838,775.75

36,286.41

1,802,489.34

0.00

1,838,775.75

15/12/08

10.36

22/12/08 -

BANCATRANSILVANIA
BANCATRANSILVANIA
BEIAConsultInternational
BiotechnikSRL

BloculNationalSindical

BloculNationalSindical FILIALAJUDETEANACLUJ
BlueConsultingSRL
BLUEPOINTCONSULTINGSRL
BluePointITSolutionsSRL

10/14/2009

1,816,635.00

36,333.00

1,780,302.00

0.00

1,816,635.00

19/05/08

14.57

20/05/08 -

6/12/2009

13,787,098.00

275,741.96

13,511,356.04

0.00

13,787,098.00

24/11/08

16.11

27/11/08 -

10/14/2009

18,437,324.00

357,766.48

18,079,557.52

0.00

18,437,324.00

24/11/08

16.03

27/11/08 -

16,077,635.00
18,644,971.00

321,553.00
372,899.00

15,756,082.00
18,272,072.00

0.00
0.00

16,077,635.00
18,644,971.00

08/08/09
28/07/09

18.20
18.29

13/08/09
10/08/09

11.00
10.40

7,867,725.00
20,837,000.00
18,481,317.98
2,114,820.35

157,354.00
416,740.00
365,274.68
44,622.00

7,710,371.00
20,420,260.00
18,116,043.30
2,070,198.35

0.00
0.00
0.00
71,240.96

7,867,725.00
20,837,000.00
18,481,317.98
2,186,061.31

08/08/09
31/08/09
28/08/09
02/10/10

09.53
11.10
15.36
15.42

18/08/09
17/09/09
04/09/09
04/10/10

10.05 10/11/2010
09.18 11/8/2010
11.16
7/5/2010
08.58
6/1/2011

1,865,119.60

93,255.98

1,771,863.62

33,600.00

1,898,719.60

02/09/10

20.03

03/09/10

10.34 10/21/2010

388,289.00

77,658.00

310,631.00

0.00

388,289.00

24/07/09

15.05

27/07/09

09.30

438,662.00

87,733.00

350,929.00

0.00

438,662.00

24/07/09

14.40

27/07/09

09.30

1,144,790.00

343,437.00

801,353.00

0.00

1,144,790.00

31/03/10

13.33

02/04/10

10.30

18,386,180.00

919,310.00

17,466,870.00

1,689,438.00

20,075,618.00

31/08/09

15.23

16/09/09

15.00

359,354.75

0.00

359,354.75

15,528.25

374,883.00

03/03/10

08.39

05/03/10

11.00

1,225,945.00

24,518.90

1,201,426.10

68,832.00

1,294,777.00

08/11/10

19.31

11/11/10

10.58

10/14/2009
1/21/2011
1/21/2011

6/15/2010

BradyTradeSrl

BRAINWAVECOMMUNICATIONS.R.L.
BTLROMANIAAPARATURAMEDICALA

C.D.D.C.ConsortiulpentruDezvoltareDurabilasiCo
mpetitivitateAntreprenoriala

8/30/2010

598

110

5.2

88641

aprobat

BIRD - Business and Jobs FOR RURAL


DEVELOPMENT

C.D.D.C.ConsortiulpentruDezvoltareDurabilasiCo
mpetitivitateAntreprenoriala

929,010.00

18,580.20

910,429.80

61,224.00

990,234.00

08/11/10

20.21

11/11/10

11.02

599

110

5.2

88727

aprobat

981,380.00

19,627.60

961,752.40

66,624.00

1,048,004.00

08/11/10

21.05

12/11/10

08.38

600
601
602
603

91
92
97
76

2.2
3.1
6.3
2.3

63355
63372
63494
53404

contractat
rezerva
contractat
contractat

13,789,250.00
17,616,390.00
12,984,795.00
242,959.35

275,785.00
352,328.00
259,695.90
48,591.87

13,513,465.00
17,264,062.00
12,725,099.10
194,367.48

1,243,268.00
858,479.00
2,077,567.00
11,571.00

15,032,518.00
18,474,869.00
15,062,362.00
254,530.35

31/08/09
31/08/09
07/09/09
06/08/09

14.44
15.25
14.21
12.47

14/09/09
14/09/09
11/09/09
10/08/09

09.30 12/27/2010
09.30
11.00 9/16/2010
12.45 6/15/2010

604

80

2.3

48225

contractat

605
606
607

81
81
110

3.2
3.2
5.2

59845
55288
86938

contractat
rezerva
revocat

608
609

82
92

5.1
3.1

50496
63271

contractat
contractat

610
611
612

100
31
81

5.1
3.1
3.2

76697
11187
50179

contractat
contractat
rezerva

613

108

2.3

82519

aprobat

Antreprenoriat in sectorul plantelor aromatice si


medicinale alternativa de dezvoltare durabila a
spatiului rural
S redescoperim coala
i eu sunt ntreprinztor
C4C-CommunicationforCommunity
Munca are genul feminin
Angajati calificati, pentru o piata a muncii in
CABINETMEDICALDR.TOPOLOGEANUG
continua schimbare, cu accent pe noile tehnologii
ABRIELAS.R.L.
de utilizare a calculatorului!\"
Creterea competitivitii pe piaa muncii prin
calificare
CC Arad
ADAPTIC
Competitivitate, performanta, succes
CC Bacau
Dezvoltarea abilitilor profesionale pentru
reintegrarea somerilor din mediul rural n viata
CC Bihor
activa din judetul Bihor
Regions for Jobs
CC BistritaNasaud
DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA SI
RELATIONARE IN MEDIUL DE
CC BOTOSANI
AFACERI(D.A.R.M.A.)
Program de sprijin integrat pentru someri
CC Braila
MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES
Sprijin n reea pentru organizarea flexibil a
muncii i asigurarea securitii la locul de munc
(SSMNet)
CC BRAsOV
Calificarea si recalificarea angajatilor din industria
de prelucrare a lemnului din judeul Braov

614

38

3.2

11665

contractat

615

104

5.1

80609

contractat

616
617

29
83

3.1
5.2

38072
54202

revocat
contractat

618

92

3.1

52320

contractat

619

101

5.1

77394

contractat

620

103

5.1

76526

contractat

FORMARE PROFESIONAL A ANGAJAILOR


LA NIVEL EUROPEAN
Orientarea, consilierea si facilitarea integrarii pe
piata muncii a somerilor tineri si de lunga durata
din judetul Cluj (O.C.U.P)
Stimularea antreprenoriatului in turism
Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea
gradului de ocupare in mediul rural
Dezvoltarea culturii antreprenoriale in judetele
Caras-Severin, Alba si Valcea
Titlul proiectului: Dezvoltarea abilitatilor
profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata
activa in judetul Giurgiu
S.A.F.I.R. Servicii de Asistenta, Formare si
Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a
somerilor din judetul Hunedoara

CC CLUJ

4,525,959.00

90,519.00

4,435,440.00

28,600.00

4,554,559.00

07/08/09

12.17

12/08/09

12.10

7/5/2010

17,319,927.00
11,259,373.00
2,017,702.00

346,399.00
225,188.00
40,354.00

16,973,528.00
11,034,185.00
1,977,348.00

602,329.00
405,047.00
140,072.00

17,922,256.00
11,664,420.00
2,157,774.00

10/08/09
10/08/09
08/11/10

12.54
10.59
18.05

13/08/09
18/08/09
15/11/10

11.15
13.40
15.26

9/29/2010

11,710,731.00
11,986,101.00

234,215.00
240,000.00

11,476,516.00
11,746,101.00

459,946.00
312,828.00

12,170,677.00
12,298,929.00

07/08/09
31/08/09

15.10
14.53

12/08/09
10/09/09

11.30 5/23/2010
14.00 11/23/2010

1,025,844.00
1,550,000.00
2,635,039.00

20,844.00
31,000.00
52,701.00

1,005,000.00
1,519,000.00
2,582,338.00

43,156.00
0.00
500,657.00

1,069,000.00
1,550,000.00
3,135,696.00

07/09/10
22/09/08
10/08/09

16.57
14.17
11.57

14/09/10
24/09/08 12/08/09

10.46 10/26/2010
10/14/2009
09.45

894,452.00

17,890.00

876,562.00

50,048.00

944,500.00

03/10/10

15.18

07/10/10

09.48

415,167.00

8,303.00

406,864.00

0.00

415,167.00

25/08/08

16.40

28/08/08 -

2,130,614.15

42,612.28

2,088,001.87

80,000.00

2,210,614.15

23/09/10

23.52

01/10/10

10.05

6/12/2009
1/4/2011

1,576,986.00
9,091,560.00

31,540.00
181,832.00

1,545,446.00
8,909,728.00

0.00
0.00

1,576,986.00
9,091,560.00

14/12/08
10/08/09

19.58
11.49

17/12/08 12/08/09

12.45

9/7/2010

9,098,118.00

181,963.00

8,916,155.00

0.00

9,098,118.00

10/08/09

16.43

12/08/09

12.45 12/27/2010

2,128,005.00

42,561.00

2,085,444.00

226,382.00

2,354,387.00

07/09/10

09.35

14/09/10

11.35 10/29/2010

1,867,770.00

37,600.00

1,830,170.00

0.00

1,867,770.00

13/09/10

13.25

14/09/10

14.05 10/28/2010

2,030,005.00

40,600.00

1,989,405.00

99,620.00

2,129,625.00

08/11/10

17.58

15/11/10

15.29

1,730,329.50

34,606.59

1,695,722.91

92,611.94

1,822,941.44

15/12/08

15.10

18/12/08 -

8,935,812.94

178,716.26

8,757,096.68

615,263.70

9,551,076.64

10/08/09

10.27

14/08/09

521,333.00

15,640.00

505,693.00

25,935.00

547,268.00

15/12/08

15.01

18/12/08 -

10/14/2009

208,556.00

6,257.00

202,299.00

9,076.00

217,632.00

15/12/08

15.20

18/12/08 -

10/14/2009

10,799,340.00
1,109,680.00

215,987.00
27,742.00

10,583,353.00
1,081,938.00

0.00
0.00

10,799,340.00
1,109,680.00

10/08/09
15/12/08

15.52
15.37

21/08/09
17/12/08 -

09.40

13,683,123.00

273,663.00

13,409,460.00

0.00

13,683,123.00

31/08/09

11.08

17/09/09

08.30 11/24/2010

8,213,161.00

430,130.00

7,783,031.00

200,711.00

8,413,872.00

19/03/08

20.32

24/03/08 -

CC Caras-Severin

CC Giurgiu

CC Hunedoara

Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru


reintegrarea omerilor din mediul rural n viaa
activ din judetul Iasi
Centrul de informare EMAS in regiunea Nord-Est

621

110

5.2

86900

aprobat

622

33

3.2

40642

contractat

623

83

5.2

59699

contractat

Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a


antreprenoriatului rural prin crearea unui
mecanism de bune practici, coerent si unitar, la
nivelul organizatiilor reprezentative ale mediului
de afaceri din Romania (RURActiv)

624

30

3.1

39625

contractat

ENTREPRO ENTREPreneurship and PROject


management Program pentru dezvoltare
antreprenoriala integrata in judetul Maramures

625

38

3.2

37805

contractat

SISEM Siguranta si Securitate in Munca


Program pentru implementarea cursului de
specializare in ocupatia de Inspector de
specialitate Protectia Muncii pentru angajatii din
cadrul companiilor din judetul Maramures

CC MARAMURES

626
627

80
27

2.3
3.1

59871
39526

contractat
contractat

CC Suceava

628

92

3.1

62928

contractat

629

2.1

2531

contractat

FIT TO TOURISM - FIT TOUR


ANTREPRENORIATUL - OPORTUNITATE
PENTRU COMPETITIVITATE
Educatia antreprenoriala cheia competitivitatii
IMM-urilor
SCHEM INOVATIV PENTRU TRANZIIA DE
LA COALA LA PIAA MUNCII PENTRU
STUDENI

CC Iasi

CC Teleorman

CC Timisoara

10/14/2009
09.45

7/5/2010

7/5/2010
10/14/2009

630

10

3.3

4707

contractat

631

81

3.2

51296

contractat

632

81

3.2

59730

contractat

633

28

3.1

37047

contractat

634
635

36
36

3.2
3.2

33866
34077

contractat
contractat

636

83

5.2

47717

contractat

637

81

3.2

47649

contractat

638

108

2.3

82169

aprobat

639

30

3.1

14195

contractat

640

110

5.2

89601

aprobat

641

92

3.1

64332

rezerva

642

40

3.2

19120

contractat

643

40

3.2

40024

contractat

644

41

3.3

39509

contractat

645

80

2.3

48675

contractat

646

80

2.3

50423

contractat

647

80

2.3

53934

contractat

648

80

2.3

58195

contractat

649

81

3.2

55792

rezerva

650

81

3.2

58103

contractat

Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al


Pactului Regional Regiunea Vest
Schema inovativa de adaptabilitate si
specializare S.I.A.S.
Formarea profesionala specializata si
promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul
cresterii adaptabilitatii si mobilitatii angajatilor si
managerilor din IMM-urile din RD V VEST si RD
VI NORD-VEST
Sprijin antreprenorial componenta esentiala a
mecanismului economic
Achizitii publice pentru viitor
Comunicarea organizaional - suport pentru
creterea adaptabilitii lucrtorilor i a
ntreprinderilor
RO4 RURALBIZ - Initiative pentru o dezvoltare
rurala durabila
Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii,
hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii
adaptabilitatii si cresterii competitivitatii
Construim casa ta Formare profesionala
continua in domeniul constructiilor
Promovarea culturii antreprenoriale i formare
antreprenoriala n mediul de afaceri din judeul
Slaj.
Formarea profesionala utilizand solutii informatice
o solutie pentru reconversia fortei de munca din
zona rurala de pe raza judetului Sibiu

CC Timisoara

CC VASLUI

Creaza-ti propriul loc de munca!


D startul afacerii tale!
Dezvoltarea competentelor manageriale si
antreprenoriale in vederea cresterii competitivitatii
si valorificarii oportunitatilor de afaceri

83
92
92

5.2
3.1
3.1

54563
52140
61289

contractat
contractat
contractat

654

92

3.1

61919

rezerva

655

92

3.1

63168

contractat

Dezvoltarea competentelor manageriale si


antreprenoriale pentru IMM in vederea
imbunatatirii eficientei organizationale si
valorificarii oportunitatilor de afaceri.

656

92

3.1

63177

contractat

Imbunatatirea accesului intreprinzatorilor la


servicii integrate de consiliere si asistenta in
afaceri (BusNetSupport)

Sprijinirea antreprenoriatului formativ tehnologic


si organizational pentru dezvoltarea afacerilor in
sectorului inovativ din cadrul IMM-urilor.

1,893,456.00

101,914.00

2,034,012.00

20/03/08

13.28

24/03/08 -

17,032,692.00

1,502,123.00

18,882,421.00

06/08/09

14.37

11/08/09

13.05

4,880,030.00

97,601.00

4,782,429.00

339,721.00

5,219,751.00

09/08/09

18.44

19/08/09

15.00 12/23/2010

1,024,965.00

20,705.00

1,004,260.00

0.00

1,024,965.00

15/12/08

13.24

18/12/08 -

10/14/2009

979,202.00
375,168.00

19,691.00
7,504.00

959,511.00
367,664.00

0.00
22,870.00

979,202.00
398,038.00

21/11/08
27/11/08

09.07
11.29

24/11/08 03/12/08 -

10/14/2009
10/14/2009

11/8/2010

9,822,985.70

196,460.70

9,626,525.00

591,497.30

10,414,483.00

15/07/09

15.47

10/08/09

13.05

4/8/2010

18,721,057.00

374,421.00

18,346,636.00

0.00

18,721,057.00

10/08/09

14.06

12/08/09

09.45

1/21/2011

2,018,351.00

40,368.00

1,977,983.00

96,174.00

2,114,525.00

28/09/10

00.03

29/09/10

09.36

997,848.00

19,956.96

977,891.04

0.00

997,848.00

29/08/08

10.58

03/08/08 -

2,073,859.00

41,572.00

2,032,287.00

111,418.00

2,185,277.00

09/11/10

14.43

15/11/10

13.30

20,382,913.00

407,658.00

19,975,255.00

15,124.00

20,398,037.00

07/09/09

11.55

17/09/09

08.30

1,747,727.00

34,954.54

1,712,772.46

96,260.02

1,843,987.02

15/12/08

10.29

18/12/08 -

4/1/2011

1,755,514.50

35,110.00

1,720,404.50

86,784.64

1,842,299.14

15/12/08

10.07

17/12/08 -

4/1/2011

1,700,991.00

34,019.82

1,666,971.18

84,444.60

1,785,435.60

15/12/08

09.25

18/12/08 -

5,698,252.00

113,965.00

5,584,287.00

71,280.00

5,769,532.00

31/07/09

16.05

03/08/09

11.50

7/5/2010

5,480,190.00

109,604.00

5,370,586.00

568,000.00

6,048,190.00

09/08/09

21.55

14/08/09

16.00

6/21/2010

4,933,340.00

98,667.00

4,834,673.00

516,000.00

5,449,340.00

09/08/09

21.55

14/08/09

16.00

8/17/2010

4,582,201.22

91,644.02

4,490,557.20

44,194.00

4,626,395.22

10/08/09

02.03

12/08/09

12.10

6/21/2010

7,784,565.00

155,690.00

7,628,875.00

204,097.00

7,988,662.00

31/07/09

15.11

07/08/09

15.30

8,559,425.00

171,186.00

8,388,239.00

0.00

8,559,425.00

31/07/09

16.48

04/08/09

13.00 11/29/2010

15,076,717.00
2,922,939.60
15,777,235.00

301,535.00
58,458.80
315,545.00

14,775,182.00
2,864,480.80
15,461,690.00

0.00
1,995.00
1,350,000.00

15,076,717.00
2,924,934.60
17,127,235.00

10/08/09
29/08/09
04/09/09

08.36
23.23
17.44

12/08/09
09/09/09
10/09/09

13.15
7/5/2010
10.00 11/17/2010
11.00 12/2/2010

4,140,568.00

82,881.00

4,057,687.00

12,000.00

4,152,568.00

31/08/09

11.07

14/09/09

14.40

19,672,085.00

393,441.70

19,278,643.30

1,253,563.48

20,925,648.48

31/08/09

12.51

18/09/09

10.15

12/2/2010

8,103,752.00

162,075.05

7,941,676.95

587,053.65

8,690,805.65

31/08/09

12.58

17/09/09

12.30

12/2/2010

6/12/2009

CC Salaj

CC Sibiu

Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor


din industria carnii
Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor
din industria panificatiei
O calificare in turism- o sansa pentru o slujba mai
buna!
RETEA NATIONALA DE FORMARE IN
DOMENIUL EXAMINARII NEDISTRUCTIVE NEDINSPECT

651
652
653

38,642.00
347,606.00

CC Valcea

InfoDoc Expert - Baze de date si formare


profesionala pentru dezvoltarea tehnologica si
organizationala
Formarea Resurselor Umane pentru
Managementul Organizational al SocietatilorF.R.U.M.O.S.
Centrul de Informare EMAS in regiunea BucurestiIlfov
Promovarea Conceptelor de responsabilitate
sociala a intreprinderilor - PRO.CON
Formarea profesionala in vederea obtinerii
calificarilor de electrician in constructii si
electrician de intretinere si reparatii ELECTRICFORM

Formare profesionala in domeniul materialelor noi


cu aplicatii in mecanica si mecatronica - ProfMec

1,932,098.00
17,380,298.00

10/14/2009

CC Bucuresti

657

92

3.1

63673

contractat

Manageri si angajati competenti si PERformanti


prin FORMare adecvata pentru dezvoltarea
culturii antreprenoriale si valorificarea
oportunitatilor de afacERi prin Inovare \'\'PERFORMERI\'\'

8,581,621.90

171,632.44

8,409,989.46

174,420.00

8,756,041.90

03/09/09

13.24

16/09/09

12.20

7/5/2010

658
659

93
64

3.3
3.3

62346
34198

contractat
contractat

2,885,524.00
6,052,156.72

57,711.00
121,043.13

2,827,813.00
5,931,113.59

92,392.00
386,616.05

2,977,916.00
6,438,772.77

29/08/09
21/11/08

23.09
16.35

09/09/09
05/12/08 -

10.00

7/5/2010
10/14/2009

660

92

3.1

62376

rezerva

CCI a Romaniei

19,388,473.00

387,770.00

19,000,703.00

678,597.00

20,067,070.00

31/08/09

15.55

16/09/09

09.36

661

105

5.1

77911

contractat

\"Parteneriat pentru dezvoltare\"


Birouri de asistenta pentru promovarea
Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor
Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea
competentelor antreprenorilor din domeniul
turismului (P.A.C.T)
Servicii specializate pentru someri

CaprisSilvanaCabinetIndividualdePsihol
ogie

1,965,055.00

98,252.75

1,866,802.25

162,000.00

2,127,055.00

09/09/10

23.30

15/09/10

13.50

662

40

3.2

38833

contractat

1,415,700.00

74,821.50

1,340,878.50

0.00

1,415,700.00

15/12/08

16.24

19/12/08 -

663

3.1

3360

reziliat

2,500,000.00

125,000.00

2,375,000.00

0.00

2,500,000.00

17/03/08

14.30

19/03/08 -

664
665

26
19

3.1
1.3

32741
16140

contractat
contractat

Construieste in siguranta! CAMPANIE PILOT


DE PROMOVARE A CERINTELOR SSM IN
CAROTRAINERSRL.
DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
ENTREPRENEUR START - Romanian Artisans
and Inventors Workshops
CARPEDIEMTECHNOLOGIESs.r.l.
ANTREPRENOR CLUB
Dezvoltarea oportunitatilor de formare continua
pentru cadrele didactice, prin utilizarea de
CasaCorpuluiDidactic,,SimionMehedinti
resurse digitale in sistem blended learning
,

1,829,000.00
1,838,634.50

91,450.00
36,774.00

1,737,550.00
1,801,860.50

0.00
0.00

1,829,000.00
1,838,634.50

14/12/08
30/07/08

23.16
14.08

16/12/08 31/07/08 -

10/14/2009
6/12/2009

666
667

19
19

1.3
1.3

22401
23883

contractat
contractat

CasaCorpuluiDidacticArad

1,226,670.00
715,428.00

25,833.40
14,309.00

1,200,836.60
701,119.00

66,796.00
26,861.00

1,293,466.00
742,289.00

14/12/08
20/10/08

05.22
15.00

18/12/08 22/10/08 -

9/29/2010
9/22/2010

668

87

1.3

63650

contractat

Educatie timpurie pentru toti


CAIET (Centre de Asistenta pentru Incluziune si
Educatie Timpurie)
Dezvoltarea COMPEteNtelor personalului
DIdactic si didactic auxiliar de conducere din
sistemul de invatamant preUniversitar COMPENDIU

CasaCorpuluiDidacticBrasov

18,190,722.00

365,633.00

17,825,089.00

1,151,290.00

19,342,012.00

07/09/09

14.33

15/09/09

669

19

1.3

24915

rezerva

Abilitati si centre de educatie timpurie incluziva

767,938.00

670

87

1.3

56116

contractat

671

87

1.3

58422

contractat

672

19

1.3

21201

contractat

673

87

1.3

62758

contractat

674

19

1.3

28878

contractat

675

87

1.3

62350

contractat

676

87

1.3

62631

contractat

677

19

1.3

27639

contractat

678
679

19
82

1.3
5.1

39803
49298

rezerva
revocat

680

76

2.3

71265

aprobat

681

78

3.2

71364

rezerva

682

92

3.1

64177

contractat

683
684

97
106

6.3
5.1

63335
75426

revocat
contractat

685

106

5.1

75561

contractat

686

96

6.2

64239

contractat

Consiliere si dezvoltare profesionala continua sistem transparent de pregatire pentru reusita in


cariera didactica
Abordari inovative in didactica disciplinelor din
aria curriculara Tehnologii
Formarea cadrelor didactice debutante pentru o
cariera de succes in invatamantul preuniversitar
Dezvoltarea carierei didactica - o abordare
inovativa de succes
Promovarea tinerilor absolventi, debutanti in
cariera didactic.
Model de consiliere centrat pe Consilierea si
Educarea Carierei elevilor
Formarea continua a profesorilor de Stiinte
tehnologice in societatea cunoasterii
EDUCATIA TIMPURIE, PRIMUL PAS SPRE
DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA,
LIBERA SI COMPETENTA.
EDUcaie pentru Competen (EDUC)
RESTART - PARTENERIAT STRATEGIC
PENTRU RECONVERSIA PROFESIONALA A
FORTEI DE MUNCA DISPONIBILIZATA DIN
INDUSTRIA METALURGICA NEFEROASA

12/8/2010
1/19/2011

12.15 12/27/2010

15,359.00

752,579.00

29,860.00

797,798.00

15/12/08

09.43

18/12/08 -

5,464,266.00 1,147,495.00

4,316,771.00

207,972.00

5,672,238.00

31/08/09

11.15

11/09/09

10.15

5,464,266.00 1,147,495.00

4,316,771.00

207,972.00

5,672,238.00

31/08/09

11.24

11/09/09

10.15

1,844,209.00

36,885.00

1,807,324.00

0.00

1,844,209.00

21/08/08

07.07

22/08/08 -

9,686,869.50 2,034,242.59

7,652,626.91

0.00

9,686,869.50

29/08/09

16.06

17/09/09

1,347,240.00

26,944.80

1,320,295.20

0.00

1,347,240.00

10/12/08

20.42

12/12/08 -

17,640,582.56 3,704,522.34

13,936,060.22

2,311,777.39

19,952,359.95

28/08/09

22.44

09/09/09

13.45 12/23/2010

11,145,736.00 2,340,604.00

08.30

9/7/2010

CasaCorpuluiDidacticCluj
9/7/2010
6/12/2009

CasaCorpuluiDidacticDolj
CasaCorpuluiDidacticIalomita
CasaCorpuluiDidacticIlfov
CasaCorpuluiDidacticMehedinti
CasaCorpuluiDidacticMures

08.30

12/7/2010
1/24/2011

8,805,132.00

0.00

11,145,736.00

29/08/09

03.05

17/09/09

1,024,830.00

20,414.60

1,004,415.40

23,227.40

1,048,057.40

03/12/08

20.55

12/12/08 -

1,451,405.00
8,078,017.92

29,029.00
161,560.36

1,422,376.00
7,916,457.56

0.00
80,780.19

1,451,405.00
8,158,798.11

15/12/08
10/08/09

12.50
15.05

16/12/08 20/08/09

11.20

1,166,000.00

233,200.00

932,800.00

54,720.00

1,220,720.00

31/03/10

12.05

02/04/10

11.00

9/7/2010
11/3/2010

CASACORPULUIDIDACTICSALAJ

CASADECULTURAASINDICATELORSLA
TINA

Cresterea nivelului de calificare si perfectionare al


angajatilor proprii ai unei societati comerciale in
CASAEDILCONSTRUCTSRL
domeniul constructiilor
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
CEFIN(ROMANIA)S.R.L.
munca pentru angajati
Antreprenoriatul intre un mod de viata si o cariera
de succes
CELLAINVESTSRL
3A - Abilitati si aptitudini antreprenoriale
O noua sansa pe piata muncii pentru pesonalul
din sistemul public de aparare
CentrulAcademicInternatinalpentruSecur
Deschidem piata muncii pentru pesonalul din
itatesiJustitie
sistemul public de aparare
VALORIFICAREA POTENIALULUI UMAN
PRIN PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE
CENTRULCRESTINDEREINTEGRARESO
I A PARTICIPRII GRUPURILOR
CIALAONISIM
VULNERABILE PERSOANE PRIVATE DE
LIBERTATE - PE PIAA MUNCII

815,045.87

0.00

815,045.87

92,261.00

907,306.87

31/03/10

13.09

07/04/10

12.30

10,611,000.00

528,590.00

10,082,410.00

0.00

10,611,000.00

07/09/09

15.37

16/09/09

15.45

4,744,000.00
2,126,180.00

237,200.00
42,524.00

4,506,800.00
2,083,656.00

0.00
319,824.00

4,744,000.00
2,446,004.00

31/08/09
27/08/10

15.58
13.17

16/09/09
06/09/10

15.45
14.58 10/21/2010

2,112,980.00

42,260.00

2,070,720.00

316,800.00

2,429,780.00

27/08/10

13.38

06/09/10

14.59 10/21/2010

8,405,828.00

168,117.00

8,237,711.00

188,456.00

8,594,284.00

07/09/09

14.26

16/09/09

10.10

6/21/2010

11/8/2010

102

5.1

78762

contractat

Dezvoltarea i implementarea de msuri active


de ocupare prin creearea unei reele de centre de
consiliere n regiunea Sud-Vest Oltenia CentruldeAsistentapentruOrganizatiiNeg
CANPER
uvernamentaleCentras

1,185,050.00

23,701.00

1,161,349.00

42,361.00

1,227,411.00

15/09/10

13.42

17/09/10

14.24 11/17/2010

688

80

2.3

58023

contractat

Calificare pentru incluziune sociala

4,624,718.00

92,494.00

4,532,224.00

512,348.00

5,137,066.00

08/08/09

00.09

12/08/09

12.10

689

109

2.1

81570

aprobat

Consilierea si dezvoltarea abilitatilor practice ale


studentilor din domeniul biotehnologiei in vederea CentruldeBiotehnologiiMicrobieneBIOTE
facilitarii insertiei lor pe piata muncii (BIOPRACT)
HGENBucuresti

1,081,390.00

21,628.00

1,059,762.00

53,000.00

1,134,390.00

27/09/10

12.47

28/09/10

13.20

690

28

3.1

5684

contractat

1,499,600.00

29,992.00

1,469,608.00

60,192.00

1,559,792.00

01/05/08

17.09

06/05/08 -

6/12/2009

691

36

3.2

8666

contractat

COMPETIMM dezvoltarea competenelor


manageriale i antreprenoriale n IMM-urile din
Regiunea Sud-Vest Oltenia
HR-MANAGER - Dobndirea abilitilor necesare
practicrii unui management eficient al resurselor
umane n Regiunea Sud-Vest Oltenia

1,645,583.00

32,912.00

1,612,671.00

158,935.00

1,804,518.00

15/08/08

15.33

20/08/08 -

6/12/2009

692

82

5.1

58992

contractat

CORE - Corelarea fortei de munca cu cerintele


pietei in Regiunile Sud Vest Oltenia si Nord-Vest

14,283,973.00

285,679.00

13,998,294.00

489,928.00

14,773,901.00

10/08/09

12.10

17/08/09

14.05

693

102

5.1

78250

contractat

Piata muncii de la A la Z Regiunea Sud-Vest


Oltenia

2,120,967.00

42,439.00

2,078,528.00

213,066.00

2,334,033.00

14/09/10

00.57

16/09/10

09.10 10/27/2010

694

109

2.1

81616

aprobat

Internship Sud -Vest Oltenia

1,456,725.00

29,155.00

1,427,570.00

120,210.00

1,576,935.00

27/09/10

12.41

27/09/10

15.41

695

101

5.1

76808

contractat

Masuri Active si Sustenabile de Ocupare - in


Contextul Dezvoltarii Clusterelor Industriale

1,955,962.00

39,120.00

1,916,842.00

206,520.00

2,162,482.00

02/09/10

13.57

03/09/10

11.18

696
697
698

83
104
52

5.2
5.1
5.2

57661
80110
40657

contractat
contractat
contractat

3,245,098.00
2,095,580.00
755,090.00

162,255.00
104,779.00
15,110.00

3,082,843.00
1,990,801.00
739,980.00

106,899.00
0.00
34,600.00

3,351,997.00
2,095,580.00
789,690.00

31/07/09
23/09/10
15/12/08

18.30
14.02
15.14

11/08/09
30/09/10
18/12/08 -

10.15 5/22/2010
15.05 10/28/2010
10/14/2009

699

54

6.4

14923

revocat

F parte dintr-un sat european!


O ANS N PLUS PE PIAA MUNCII
Dezvoltarea antreprenoriatului rural prin
promovarea tehnologiilor de deshidratare a
legumelor si fructelor
Model de parteneriat transnational pentru
introducerea de inovatie in scopul educarii
tinerilor instituionalizati in centre de reeducare
pentru o piata inclusiva a muncii

1,630,249.00

33,000.00

1,597,249.00

0.00

1,630,249.00

15/12/08

16.56

18/12/08 -

700

98

6.4

59820

contractat

3,534,260.00

70,685.00

3,463,575.00

0.00

3,534,260.00

04/09/09

13.02

15/09/09

701

17

1.1

37259

contractat

1,750,895.00

35,018.00

1,715,877.00

90,000.00

1,840,895.00

13/12/08

16.58

15/12/08 -

2/1/2011

702

71

6.3

34213

contractat

4,170,772.00

83,416.00

4,087,356.00

275,000.00

4,445,772.00

16/12/08

16.17

17/12/08 -

10/14/2009

703

102

5.1

78679

contractat

ACTIVE-E: Intarirea capacitatii partenerilor sociali


si structurilor administrative de implementare a
CentruldeResursepentruEducatiesiForm
unor masuri active de ocupare, la nivel local si
areProfesionala-CREFOP
zonal, in regiunea Sud Vest Oltenia

2,023,624.00

42,000.00

1,981,624.00

0.00

2,023,624.00

15/09/10

08.56

29/09/10

16.15

5/31/2011

704
705

96
102

6.2
5.1

63249
75841

contractat
revocat

11,839,856.00
2,132,650.00

236,796.00
44,785.00

11,603,060.00
2,087,865.00

440,350.00
0.00

12,280,206.00
2,132,650.00

31/08/09
01/09/10

13.30
19.15

11/09/09
03/09/10

09.50
14.28

9/21/2010

706

102

5.1

78180

contractat

2,066,740.00

44,630.00

2,022,110.00

61,000.00

2,127,740.00

14/09/10

21.59

15/09/10

16.10 10/28/2010

707

102

5.1

78614

contractat

2,059,600.00

44,750.00

2,014,850.00

70,000.00

2,129,600.00

15/09/10

00.37

15/09/10

16.10 10/28/2010

708

108

2.3

82114

aprobat

1,800,980.00

37,820.00

1,763,160.00

44,515.00

1,845,495.00

27/09/10

22.13

29/09/10

11.19

709

110

5.2

87248

contractat

Retea de incluziune sociala pe piata muncii


CentrulDiecezanCaritasIasi
Birouri de informare si consiliere profesionala in
centre urbane mici si mediu rural
Centre multifunctionale de informare si consiliere
profesionala
Informare si consiliere profesionala in centre
urbane mici si mediu rural
Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati
CentrulEuropeanpentruPromovareasiInt
in mentinerea locurilor de munca
egrareaRomilor
mbuntirea calitii resurselor umane n mediul
rural i promovarea antreprenoriatului n activiti
non-agricole

2,122,790.00

42,700.00

2,080,090.00

65,000.00

2,187,790.00

09/11/10

04.27

11/11/10

11.45

710

110

5.2

89376

aprobat

Sanse egale de ocupare in mediul rural

2,122,790.00

42,700.00

2,080,090.00

65,000.00

2,187,790.00

09/11/10

11.34

11/11/10

11.45

711

110

5.2

89513

aprobat

2,122,790.00

42,700.00

2,080,090.00

65,000.00

2,187,790.00

09/11/10

13.27

12/11/10

14.05

712

104

5.1

75946

contractat

Cresterea competentelor anteprenoriale in zonele


rurale
Iarba Verde de ACASA
CentrulJudeteandeInformare,Consilieres

1,999,800.00

39,996.00

1,959,804.00

122,400.00

2,122,200.00

28/09/10

16.46

05/10/10

10.02

1,842,156.26

36,844.00

1,805,312.26

0.00

1,842,156.26

18/07/08

21.05

25/07/08 -

642,180.00

12,844.00

629,336.00

48,912.00

691,092.00

15/12/08

09.33

17/12/08 -

687

713

17

1.1

15324

contractat

714

19

1.3

40176

rezerva

Parteneriat european de formare pentru o


societate inclusiva
Calitate in educatie prin mediere si practici
restaurative
Retea multi-regionala de servicii de consiliere
antidiscriminare pentru incluziunea sociala a
persoanelor discriminate

CENTRULDECONSULTANTASIMANAGE
MENTALPROIECTELOREUROPROJECT

CENTRULDEFORMAREMUNTENIAUniv
ersitateadinPitesti
Centruldeinformaticaminiera

5/23/2010

5/24/2011

CentruldePregatireProfesionalaValcea

CentruldeReeducareBuzias

CentruldeResurseJuridice

iFormareProfesionala\"PentruVoi\"BaiaM
are
Pregtete-i Viitorul! sistem digital de orientare CENTRULJUDETEANDERESURSESIASI
colar i profesional
STENTAEDUCATIONALATELEORMAN
Proiect pilot de implementare a sistemului de
invatamant alternativ Step by Step la clasele VVIII

8/17/2010

CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEd
ucationalaTimis

10.45

7/19/2010

5/2/2011

1/4/2011

6/12/2009

PERSPECTIVE PENTRU CARIERA TA.


Monitorizarea insertiei profesionale a
absolventilor din invatamantul profesional si
tehnic.

CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEd
ucationalaTimis

715

90

2.1

62883

reziliat

716

17

1.1

17172

contractat

Pai spre o carier european! consilierea i


orientarea cu suport digital

717

22

2.1

40427

contractat

Vreau sa muncesc!

718

22

2.1

39218

contractat

Studiu privind insertia socio-profesionala a


absolventilor de invatamant profesional si tehnic

719

82

5.1

57342

contractat

Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin


CentrulJudeteanpentruConservareasiPro
informare, instruire si cautare activa a unui loc de
movareaCulturiiTraditionaleBraila
munca

720

87

1.3

63906

contractat

Consilieri scolari mai bine pregatiti pentru elevii


de gimnaziu program de formare continua de
specialitate de tip blended learning
Programe de consiliere profesionala si stagii de
pregatire practica pentru elevii din regiunile
Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia
Formarea formatorilor: o necesitate pentru
alinierea la standardele Uniunii Europene privind
formarea profesionala din domeniul feroviar.

CENTRULJUDETEANDERESURSESIASI
STENTAEDUCATIONALAVALCEA
CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEd
ucationalaVrancea
CentrulJudeteandeResursesideAsistenta
EducationalaArad

90

2.1

63004

contractat

722

57

1.3

38654

contractat

723

80

2.3

55283

contractat

Calificarea angajatilor din transporturile feroviare

724

81

3.2

55286

contractat

Flexibilitate si adaptabilitate in transportul feroviar

725

1.1

994

contractat

726

55

1.1

37932

contractat

nvmntul profesional i tehnic n domeniul


TIC
Corelarea ofertei educationale a invatamantului
profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii

727

55

1.1

38855

contractat

Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si


procedurilor pentru cresterea calitatii
invatamantului profesional si tehnic

728

57

1.3

30768

contractat

729

57

1.3

33440

contractat

Formarea cadrelor didactice in domeniul evaluarii


competentelor profesionale
CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamant
FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN
INVATAMANTUL PROFESIONAL I TEHNIC
uluiProfesionalsiTehnic
PROFIL SERVICII, PENTRU EXTINDEREA
METODEI MODERNE INTERACTIVE DE
INVAARE FIRMA DE EXERCIIU

730

85

1.1

57551

contractat

731

85

1.1

58832

contractat

732

85

1.1

63196

contractat

733

1.3

3777

contractat

CentrulMunicipiuluiBucurestideResurses
iAsistentaEducationala

CentrulNationaldeCalificareiInstruireFer
oviara-CENAFER

Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii


profesionale prin retele parteneriale
Curriculum Revizuit in Invatamantul Profesional si
Tehnic (CRIPT)
Parteneriate active coala-intreprindere pentru
mbuntirea formrii profesionale iniiale
PASII FPI

734

87

1.3

63931

contractat

Banca de date nationala a formarii continue a


personalului didactic din invatamantul
preuniversitar

735

95

4.2

59727

contractat

736

95

4.2

61043

contractat

737

113

4.2

122645

aprobat

738

1.1

4615

contractat

739

55

1.1

25088

contractat

740

55

1.1

31536

contractat

PREGATIREA APROFUNDATA CONTINUA


IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE
NVMNT CONTINUU APROFUNDAT
PENTRU ROMNIA
Formare Profesionala pentru Dezvoltarea
Personalului SPO
COMPETENTE CHEIE TIC IN CURRICULUMUL SCOLAR
Cadru de referin al curriculumului naional
pentru nvmntul preuniversitar: un imperativ
al reformei curriculare
Restructurarea curriculumului naional n
nvmntul liceal

7,357,772.00

1,051,100.00

9,707,302.00

30/08/09

17.08

17/09/09

12.00

7/19/2010

1,811,595.00

36,232.00

1,775,363.00

0.00

1,811,595.00

29/07/08

16.36

01/08/08 -

6/12/2009

1,454,800.00

29,096.00

1,425,704.00

0.00

1,454,800.00

15/12/08

13.31

17/12/08 -

10/14/2009

1,357,874.00

27,157.00

1,330,717.00

0.00

1,357,874.00

14/12/08

15.10

17/12/08 -

10/14/2009

3,526,162.00

70,523.00

3,455,639.00

0.00

3,526,162.00

09/08/09

18.57

17/08/09

12.10

11,237,594.70 2,359,894.89

8,877,699.81

383,028.86

11,620,623.56

07/09/09

12.23

16/09/09

15.45 11/25/2010

16.00

6/15/2010

CENTRULMUNICIPIULUIBUCURESTIDER
ESURSESIASISTENTAEDUCATIONALA

721

Restructurarea sistemului de formare continu a


personalului din nvmntul preuniversitar prin
generalizarea sistemului de credite profesionale
transferabile

8,656,202.00 1,298,430.00

CentrulNationaldeFormareaPersonalului
dinInvatamantulPreuniversitar

CentrulNationaldeFormareProfesionalaa
PersonaluluiPropriu

CentrulNationalPentruCurriculumsiEvalu
areinInvatamantulPreuniversitar

13,794,562.00

275,891.00

13,518,671.00

1,440,000.00

15,234,562.00

31/08/09

14.30

02/09/09

7/19/2010

9,480,404.00

189,608.00

9,290,796.00

227,401.00

9,707,805.00

10/12/08

20.18

11/12/08 -

17,276,800.00

345,536.00

16,931,264.00

1,140.00

17,277,940.00

03/08/09

13.12

10/08/09

10.50

19,007,441.00

380,149.00

18,627,292.00

1,140.00

19,008,581.00

30/07/09

15.34

03/08/09

15.20 12/30/2010

4,401,835.00

88,037.00

4,313,798.00

489,093.00

4,890,928.00

19/03/08

17.56

20/03/08 -

18,494,989.00

369,900.00

18,125,089.00

0.00

18,494,989.00

10/12/08

11.51

16/12/08 -

6/16/2010

10,833,900.00

216,678.00

10,617,222.00

0.00

10,833,900.00

12/12/08

15.21

23/12/08 -

6/16/2010

9,684,434.00

193,688.00

9,490,746.00

1,058,961.00

10,743,395.00

02/12/08

13.20

02/12/08 -

7/2/2010

9,465,157.00

189,302.00

9,275,855.00

1,233,555.00

10,698,712.00

20/11/08

15.41

02/12/08 -

7/2/2010

12,179,131.00

243,583.00

11,935,548.00

0.00

12,179,131.00

31/08/09

14.12

09/09/09

09.40

20,430,424.00

408,608.00

20,021,816.00

0.00

20,430,424.00

31/08/09

14.40

14/09/09

13.25

7/5/2010

11,765,965.00

235,319.30

11,530,645.70

0.00

11,765,965.00

31/08/09

18.05

14/09/09

13.25

8/17/2010

13,136,906.00

262,740.00

12,874,166.00

0.00

13,136,906.00

20/03/08

15.02

24/03/08 -

9,509,259.15 1,996,944.42

7,512,314.73

429,150.70

9,938,409.85

07/09/09

15.54

17/09/09

13.30 11/10/2010

17,721,396.00 4,430,349.00

13,291,047.00

1,033,941.00

18,755,337.00

28/08/09

09.28

10/09/09

10.22

6/24/2010

16,184,646.00 4,046,162.00

12,138,484.00

989,111.00

17,173,757.00

31/08/09

09.35

10/09/09

10.22

6/24/2010

17,816,960.00 4,500,000.00

13,316,960.00

1,625,990.00

19,442,950.00

11/02/11

15.20

25/02/11

12.22

18,500,000.00

370,000.00

18,130,000.00

0.00

18,500,000.00

20/03/08

16.37

24/03/08 -

17,780,563.00

365,000.00

17,415,563.00

703,714.00

18,484,277.00

19/12/08

15.56

22/12/08 -

6/16/2010

17,291,717.00

345,834.00

16,945,883.00

1,208,264.00

18,499,981.00

19/12/08

09.40

22/12/08 -

6/16/2010

10/14/2009

8/17/2010

8/17/2010

CentrulNationalPentruCurriculumsiEvalu
areinInvatamantulPreuniversitar
741

57

1.3

21086

contractat

Dezvoltarea resursei umane pentru


managementul eficient al bazelor de date
calitative ale rezultatelor examenelor i evalurilor
naionale din nvmntul preuniversitar - DRUMEBD-EN

742

101

5.1

79672

contractat

Crearea de noi oportunitati de ocupare pentru


somerii cu varsta de peste 45 ani din judetul
Dambovita
Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane
angajate (AERUM)

743

37

3.2

21998

contractat

744

82

5.1

59862

contractat

Reconversie profesionala in domeniul


administratiei si serviciilor publice in regiunile
Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est si Bucuresti-Ilfov

745

96

6.2

62487

contractat

Servicii integrate de formare pentru asistenta


sociala a persoanelor vulnerabile pentru
integrarea acestora pe piata muncii.

746

36

3.2

21074

contractat

Un pas spre informatizare in medicina de familie

747

101

5.1

76066

contractat

Calificarea conform cerinelor pieei muncii, o


ans real pentru o via mai bun!

748

113

4.2

122654

rezerva

Formare-Perfectionare-Specializare in SPO

749

82

5.1

55544

contractat

750

92

3.1

63305

contractat

751

96

6.2

64003

contractat

752

80

2.3

50271

contractat

753

110

5.2

87389

aprobat

754

84

6.1

57397

contractat

755

96

6.2

52980

contractat

756

83

5.2

55695

contractat

757

97

6.3

62383

contractat

758
759

8
15

2.2
6.2

4813
4587

contractat
contractat

760

109

2.1

81682

aprobat

761

19

1.3

5628

contractat

762

19

1.3

28705

contractat

763

78

3.2

70417

rezerva

INFORMARE,CONSILIERE,ORIENTARE SI
FORMARE PROFESIONALA PENTRU
EGALITATEA DE SANSE - \"INCOFOP\"
Antreprenoriatul-Masuri Active \"TREP_ACTIV\"
FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE PE
PIATA MUNCII
S devenim competitivi pe piaa muncii!
ACTIVARE IN TURISM RURAL
Economia Sociala - O noua provocare in insertia
pe piata muncii a detinutilor
Tranzitia spre libertate prin Centre regionale de
Incluziune Sociala.
Centre Comunitare de Resurse: Instrumente
strategice in procesul de imbunatatire a situatiei
grupurilor vulnerabile din mediul rural
Programul de mediere sanitara: Oportunitate de
crestere a ratei de ocupare in randul femeilor
rome
\"Educatia de calitate - un pas spre egalitate\"
Centre de consiliere si mediere profesionala
pentru persoanele de etnie rroma
Impreuna construim o scoala pentru fiecare
Centrul de formare a cadrelor didactice din
nvmntul special i instituii integratoare
OPTIMA
INVATAMANT PENTRU TOTI, IMPREUNA CU
TOTI SANSE SI PENTRU TINE, SANSE SI
PENTRU NOI
ME.R.I.T. M.A.I. M.U.L.T. - Un MEdiu de lucRu
mai sIgur deTerMinA IMbUnatatirea sanatatii
pubLice pentru Toti

764

83

5.2

58823

contractat

Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii


Apuseni

765

83

5.2

58326

contractat

766

93

3.3

60324

contractat

Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii


durabile a Muntilor Apuseni
Dezvoltarea comunitara durabila in Romania, un
obiectiv comun al comunitatilor si al practicienilor

767

110

5.2

89467

aprobat

768

92

3.1

62527

aprobat

769

17

1.1

28072

aprobat

17,167,034.00

343,340.00

16,823,694.00

1,332,890.00

18,499,924.00

19/12/08

15.08

22/12/08 -

6/16/2010

2,126,018.00

42,520.36

2,083,497.64

113,956.32

2,239,974.32

19/09/10

12.13

30/09/10

1,747,882.00

38,000.00

1,709,882.00

99,368.00

1,847,250.00

16/09/08

14.50

18/09/08 -

11,880,972.00

237,621.00

11,643,351.00

11,703.00

11,892,675.00

10/08/09

15.55

19/08/09

15.00

6,801,199.00

136,025.00

6,665,174.00

15,198.00

6,816,397.00

29/08/09

16.12

17/09/09

08.30 11/24/2010

455,650.00

9,113.00

446,537.00

0.00

455,650.00

30/10/08

11.27

31/10/08 -

2,024,704.99

40,494.10

1,984,210.89

52,000.00

2,076,704.99

06/09/10

14.47

17/09/10

14.12 10/29/2010

20,427,255.00 5,206,839.00

15,220,416.00

400,000.00

20,827,255.00

11/02/11

13.09

21/02/11

08.35

11.25

1/14/2011

CentrulNationalpentruProtectiaMediului
CENTRULREGIONALDEFORMARECONTI
NUaPENTRUADMINISTRAIAPUBLICaL
OCALaTIMIOARA
CENTRULREGIONALDEFORMARECONTI
NUAPENTRUADMINISTRATIAPUBLICAL
OCALABUCURESTI

CentrulRegionaldeFormareContinuapent
ruAdministratiaPublicaLocalaCraiova
CentrulRegionaldeFormareProfesionalaa
Adultilor
CENTRULREGIONALDEFORMAREPROF
ESIONALAAADULTILORBRASOV

CENTRULREGIONALDEFORMAREPROF
ESIONALAAADULTILORDOLJ

CENTRULREGIONALDEFORMAREPROF
ESIONALAAADULTILORTELEORMAN
CentrulRegionaldeResursepentruOrgani
zatiiNeguvernamentale
CentrulRomanpentruEducatiesiDezvoltar
eUmana

10/14/2009

5/23/2010

10/14/2009

7,292,360.00

145,847.00

7,146,513.00

268,120.00

7,560,480.00

10/08/09

12.47

19/08/09

09.35

7/5/2010

4,938,386.00

100,000.00

4,838,386.00

145,820.00

5,084,206.00

07/09/09

13.21

16/09/09

09.00 12/17/2010

7,953,600.00

160,000.00

7,793,600.00

207,573.00

8,161,173.00

07/09/09

13.08

16/09/09

09.00

9/21/2010

5,202,393.00

104,048.00

5,098,345.00

90,000.00

5,292,393.00

10/08/09

12.33

18/08/09

11.50

7/5/2010

2,130,159.00

42,603.00

2,087,556.00

0.00

2,130,159.00

08/11/10

17.20

11/11/10

13.00

13,902,795.00

287,788.00

13,615,007.00

0.00

13,902,795.00

07/08/09

22.03

19/08/09

09.55

20,063,891.00

415,322.00

19,648,569.00

0.00

20,063,891.00

31/08/09

01.19

16/09/09

12.15 12/27/2010

7/5/2010

18,163,254.05

363,265.07

17,799,988.98

15,000.00

18,178,254.05

07/08/09

19.55

10/08/09

11.35

7/19/2010

CentrulRomilorpentruPoliticideSanatateSASTIPEN

9,544,898.00

190,897.96

9,354,000.04

15,000.00

9,559,898.00

28/08/09

23.05

07/09/09

13.45

11/9/2010

CentrulRromilor\"AmareRromentza\"

3,156,889.00
2,501,464.00

63,138.00
50,029.00

3,093,751.00
2,451,435.00

0.00
0.00

3,156,889.00
2,501,464.00

20/03/08
20/03/08

16.26
05.46

25/03/08 25/03/08 -

CentrulScolarpentruEducatieIncluziva\"P
aulPopescuNeveanu\",Timisoara
CentrulScolarpentruEducatieIncluzivanr.
2

566,406.00

86,191.00

480,215.00

15,400.00

581,806.00

30/09/10

03.43

04/10/10

1,834,642.00

36,693.00

1,797,949.00

0.00

1,834,642.00

25/08/08

16.22

27/08/08 -

12.18
6/12/2009

1,552,200.00

31,044.00

1,521,156.00

0.00

1,552,200.00

14/12/08

12.52

17/12/08 -

9/22/2010

812,935.00

0.00

812,935.00

54,447.00

867,382.00

15/03/10

10.17

18/03/10

11.00

5,585,448.00

111,900.00

5,473,548.00

342,350.00

5,927,798.00

10/08/09

15.29

18/08/09

13.40

5/23/2010

5,633,198.52

112,693.98

5,520,504.54

123,710.29

5,756,908.81

09/08/09

22.17

20/08/09

10.00

6/15/2010

2,942,759.53

58,855.19

2,883,904.34

107,827.00

3,050,586.53

31/08/09

14.57

10/09/09

10.30

7/5/2010

2,134,740.00

42,714.80

2,092,025.20

47,364.00

2,182,104.00

09/11/10

11.59

16/11/10

11.30

8,420,022.60

168,400.45

8,251,622.15

388,170.00

8,808,192.60

31/08/09

14.38

09/09/09

12.30

755,425.00

15,153.00

740,272.00

0.00

755,425.00

15/12/08

09.59

16/12/08 -

CentruScolarpentruEducatieIncluziva

CEVALOGISTICSSRL
ClubuldeEcologiesiTurismMontanAlbam
ont

ClubulEcologicTransilvania

Formarea profesionala, sansa pentru dezvoltarea


durabila a Muntilor Apuseni
Competente manageriale in poli de crestere si
dezvoltare si antreprenoriat de viitor in poli de
ClubulIntreprinzatoruluiRoman
competitivitate
Dezvoltarea prin activiti extracurriculare a
COALAGENERALaCLASELEIVIIIMIRC
ceteniei active, i promovarea abilitilor i
EASANTIMBREANUBRAD
atitudinilor acesteia, n rndul tinerilor.

770

74

5.2

84380

aprobat

Integrarea n munc a omerilor din mediul rural


din regiunea Vest n scopul dezvoltrii economice
regionale

3,219,217.20 1,609,608.60

771

77

3.2

65737

rezerva

Formarea continu a angajailor n scopul


perfecionrii i actualizrii competenelor cu
caracter transversal pentru creterea
adaptabilitii i a anselor de ncadrare n munc
a acestora n contextul economic actual.

1,019,624.69

Promovarea calitii la locul de munc prin


informarea i formarea n domeniul sntii,
securitii i igieniei n munc
Calificari multiple sansa pentru sporirea calitatii ColegiuldeIndustrieAlimentar[a\"ElenaDo
vietii
amna\"Galati

556,690.68

1,609,608.60

0.00

3,219,217.20

08/11/10

14.45

11/11/10

11.30

407,849.88

611,774.81

84,327.70

1,103,952.39

30/10/09

15.35

04/11/09

12.00

0.00

556,690.68

0.00

556,690.68

29/03/10

12.12

01/04/10

14.00

297,735.00

5,956.00

291,779.00

21,059.00

318,794.00

08/12/08

11.18

11/12/08 -

10/14/2009

751,105.00

15,032.00

736,073.00

69,186.00

820,291.00

11/12/08

09.02

16/12/08 -

10/14/2009

CoinduRomania,SRL

772

78

3.2

65738

rezerva

773

24

2.3

35794

contractat

774

22

2.1

32133

contractat

Firma de exercitiu- rampa de lansare in cariera!

775

22

2.1

35273

contractat

Firma de exercitiu - o sansa pentru cariera ta!

1,602,342.00

32,047.00

1,570,295.00

0.00

1,602,342.00

13/12/08

15.44

18/12/08 -

9/22/2010

776

17

1.1

22960

contractat

1,265,798.00

25,316.00

1,240,482.00

15,000.00

1,280,798.00

15/12/08

11.57

18/12/08 -

1/26/2011

777

24

2.3

22561

contractat

CETATEAN ACTIV AL STATULUI ROMAN,


ColegiulEconomic\"VirgilMadgearu\"
CETATEAN EUROPEAN
Dezvoltarea personala si profesionala a
angajatilor, conditie esentiala pentru cresterea
ColegiulEconomic\"VirgilMadgearu\"Gala
competitivitatii acestora, ca factor determinant in
ti
dezvoltarea economica a judetului Galati

250,820.00

5,020.00

245,800.00

1,334.00

252,154.00

02/09/08

15.38

08/09/08 -

6/12/2009

778

109

2.1

82828

revocat

De la exercitiu la practica, de la virtual n


competitie pe piata internationala a firmelor de
exercitiu
Centru Pilot de Informare si Consiliere
Antreprenoriala, in scopul cresterii competitivitatii
economiei n CUA

1,771,180.00

35,423.00

1,735,757.00

126,823.00

1,898,003.00

30/09/10

19.39

05/10/10

1,820,100.00

36,402.00

1,783,698.00

0.00

1,820,100.00

10/11/08

09.26

12/11/08 -

1,709,191.00
10,441,770.00

34,183.82
208,835.00

1,675,007.18
10,232,935.00

0.00
11,400.00

1,709,191.00
10,453,170.00

30/09/10
06/08/09

15.38
11.03

05/10/10
18/08/09

750,022.00

15,000.00

735,022.00

56,037.00

806,059.00

15/12/08

14.18

19/12/08 -

1/25/2011

365,453.00

7,653.86

357,799.14

0.00

365,453.00

05/11/08

09.36

07/11/08 -

9/22/2010

20,398,503.79
1,467,600.00

407,970.08
29,352.00

19,990,533.71
1,438,248.00

0.00
0.00

20,398,503.79
1,467,600.00

21/07/09
14/12/08

22.43
01.39

18/08/09
17/12/08 -

186,916.00

3,738.00

183,178.00

5,725.00

192,641.00

09/12/08

11.19

11/12/08 -

9/22/2010

1,844,508.00

36,890.00

1,807,618.00

0.00

1,844,508.00

04/06/08

11.55

09/06/08 -

6/12/2009

878,284.00
2,094,400.00

17,566.00
42,600.00

860,718.00
2,051,800.00

400.00
115,000.00

878,684.00
2,209,400.00

03/12/08
18/09/10

11.22
15.29

05/12/08 24/09/10

10.28

851,050.00

17,021.00

834,029.00

28,980.00

880,030.00

03/10/10

19.36

06/10/10

12.15

12,698,219.00

253,964.00

12,444,255.00

9,690.00

12,707,909.00

29/07/09

18.16

03/08/09

13.00

779

780
781

30

109
81

3.1

2.1
3.2

28219

82085
58833

reziliat

aprobat
contractat

Invata prin practica la standarde europene


Perfectionarea resurselor umane din medicina
veterinara

782

17

1.1

39595

contractat

ACTiV-C - Angajarea Constienta a Tinerilor in


Viata Comunitatii

783

19

1.3

12519

contractat

Activi in metode interactive


Ocupatii de calitate in servicii sociale
Formare continua a cadrelor didactice printr-un
model inovativ de tip \'blended learning\'
ACTIVEXTRA Dezvoltarea de curriculum pentru
practica de specialitate a elevilor de la filiera
vocationala
ANTREPRENORIAT SI CETATENIE ACTIVA Platforma digital interactiv pentru viitorul
elevilor de liceu!

784
785

79
19

1.4
1.3

55718
38652

contractat
contractat

786

17

1.1

22882

contractat

787

17

1.1

9107

contractat

788
789

19
108

1.3
2.3

26145
79610

contractat
contractat

790

108

2.3

83153

aprobat

791

81

3.2

57476

rezerva

Profesori n societatea cunoaterii


Informare,Orientare,Calificare (IOC) - 3 pasi
pentru un job mai bun
FORMARE PROFESIONALA CONTINUACURSURI DE CALIFICARE PENTRU
ANGAJATI COMPETITIVI
Influenta noilor tehnologii si a modelelor flexibile
de ocupare asupra activitatii psihologului

792

22

2.1

17038

contractat

Masina ta, o repar eu!

793

23

2.2

24184

contractat

Family Friendly School

794

24

2.3

30376

contractat

Campania Succesului Tau

795

108

2.3

83320

contractat

796

19

1.3

34634

rezerva

Consolidarea carierei prin formarea profesionala


continua
Formarea cadrelor didactice in vederea insusirii
principiilor care stau la baza unei alimentatii
sanatoase pentru copii si adolescenti

797
798
799

22
22
22

2.1
2.1
2.1

21273
15575
24994

contractat
contractat
contractat

coal n producie
PAS decisiv spre cariera ta!
Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata
muncii

ColegiulEconomic\"DionisiePopMartian\"
AlbaIulia
ColegiulEconomic\"FrancescoSaverioNit
ti\"Timisoara

10.21

ColegiulEconomicIonGhicaTargoviste
8/24/2010

ColegiulEmilNegrutiu
COLEGIULMEDICILORVETERINARIDINR
OMANIA
COLEGIULNATIONAL\"EMILRACOVITA\"
,IASI
ColegiulNational\"StefancelMare\"Tg.Nea
mt
ColegiulNationalalAsistentilorSociali
ColegiulNationalBanatean

12.41
14.20

15.00

9/21/2010

5/22/2010
10/20/2010

ColegiulNationalConstantinCantacuzino

COLEGIULNATIONALGHEORGHELAZAR
ColegiulNationalMirceacelBatran
ColegiulNationalTraian
ColegiulpentruAgriculturasiIndustrieAlim
entaraTaraBarsei

9/22/2010
5/18/2011

ColegiulPsihologilordinRomania
COLEGIULTEHNIC\"ALEXANDRUDOMSA
\"ALBAIULIA
ColegiulTehnic\"AnghelSaligny\"BaiaMar
e
ColegiulTehnic\"CarolI\"

210,795.00

4,216.00

206,579.00

5,092.00

215,887.00

15/12/08

09.28

22/12/08 -

9/22/2010

1,626,930.00

32,539.00

1,594,391.00

70,988.00

1,697,918.00

10/10/08

12.13

13/10/08 -

9/30/2010

1,715,250.00

34,305.00

1,680,945.00

77,400.00

1,792,650.00

11/12/08

11.32

12/12/08 -

1,955,806.00

39,089.00

1,916,717.00

120,000.00

2,075,806.00

04/10/10

04.51

07/10/10

889,940.00

17,799.00

872,141.00

0.00

889,940.00

15/12/08

16.24

17/12/08 -

509,796.00
924,700.00
1,685,574.00

10,196.00
18,638.00
33,720.00

499,600.00
906,062.00
1,651,854.00

52,156.00
0.00
83,500.00

561,952.00
924,700.00
1,769,074.00

19/11/08
30/07/08
25/11/08

10.39
13.47
09.37

21/11/08 31/07/08 26/11/08 -

10/14/2009
11.12

6/1/2011

ColegiulTehnic\"Danubiana\"Roman
ColegiulTehnic\"GheorgheCartianu\"
ColegiulTehnic\"HenriCoanda\"Tulcea
COLEGIULTEHNIC\"IOANC.STEFANESC
U\"IASI

10/14/2009
6/12/2009
10/14/2009

800

90

2.1

62215

contractat

801

24

2.3

16742

contractat

802

22

2.1

21312

contractat

803

24

2.3

38831

contractat

804
805

22
80

2.1
2.3

40231
54100

contractat
contractat

806

22

2.1

23178

contractat

807

22

2.1

33487

contractat

808

108

2.3

79596

contractat

809

19

1.3

34332

contractat

810

22

2.1

31320

contractat

811

24

2.3

33475

contractat

812

22

2.1

36060

contractat

813

108

2.3

79845

aprobat

814

108

2.3

80481

aprobat

815

1.4

2101

contractat

816

91

2.2

60013

aprobat

817

58

1.4

32519

contractat

818

77

3.2

65375

rezerva

819

99

5.1

77802

contractat

820

99

5.1

75985

contractat

821

92

3.1

55177

rezerva

822

62

2.3

26977

contractat

823

80

2.3

55112

contractat

824

93

3.3

60304

contractat

825

81

3.2

51596

contractat

Parteneriat activ pentru o integrare reusita pe


piata muncii
S TE CALIFICI, O ANS PENTRU VIITORUL
TU!
INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN
PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA
TINERILOR (I.M.P.A.C.T.)
\"RECALIFICARE - noua oportunitate pentru
persoanele ocupate in vederea dobandirii
competentelor relevante pentru o piata a muncii
dinamica si flexibila\"
Pasi spre viitor
Fii APTT pentru viitor - program de formare
profesional continu pentru angajaii din
Alimentaie Public, Transporturi i
Telecomunicaii

COLEGIULTEHNIC\"MATEICORVIN\"
COLEGIULTEHNIC\"MIHAIBACESCU\"

ColegiulTehnic\"MirceaCristea\"

ColegiulTehnicDecebal

6,951,500.00

139,030.00

6,812,470.00

0.00

6,951,500.00

31/08/09

14.52

09/09/09

300,000.00

6,000.00

294,000.00

7,000.00

307,000.00

05/08/08

09.01

07/08/08 -

11.00

6/12/2009

678,824.00

13,576.48

665,247.52

16,000.00

694,824.00

22/09/08

15.51

25/09/08 -

10/14/2009

810,520.00

16,210.40

794,309.60

0.00

810,520.00

11/12/08

11.07

12/12/08 -

10/14/2009

855,000.00
18,085,272.00

17,100.00
542,557.00

837,900.00
17,542,715.00

0.00
0.00

855,000.00
18,085,272.00

15/12/08
10/08/09

16.08
15.04

18/12/08 19/08/09

12.45

8/16/2010

9/22/2010
9/21/2010

ColegiulTehnicdePostasiTelecomunicatii
\"GheorgheAirinei\"

PRACTICANII DE AZI, PROFESIONITII DE


COLEGIULTEHNICDETRANSPORTURI
MINE!
Elaborare CDL i materiale de nvare pentru
sigurana i sntatea elevilor
COLEGIULTEHNICGHEORGHEASACHIIA
Formare si evaluare profesionala pentru o cariera
SI
de succes
Certificare ECDL si formare continua in judetul
ColegiulTehnicGheorgheCartianu
Neamt
Tranzitia de la scoala la viata activa prin
promovarea dezvoltarii profesionale si a
aptitudinilor practice la locul de munca
COLEGIULTEHNICIULIUMANIU

428,800.00

8,576.00

420,224.00

18,867.00

447,667.00

15/12/08

12.25

18/12/08 -

9/22/2010

1,466,310.00

29,350.00

1,436,960.00

79,350.00

1,545,660.00

15/12/08

15.17

17/12/08 -

10/14/2009

1,925,445.18

38,508.90

1,886,936.28

60,744.00

1,986,189.18

23/09/10

08.52

24/09/10

1,124,480.00

22,500.00

1,101,980.00

82,500.00

1,206,980.00

20/11/08

13.23

24/11/08 -

8/30/2010

1,411,300.00

28,226.00

1,383,074.00

0.00

1,411,300.00

08/12/08

15.19

10/12/08 -

10/14/2009

Calificarea profesionala-garantia succesului


economic
Competente profesionale dobandite la si pentru
ColegiulTehnicLorinSalagean
locul de munca
EsteticForm Valorificarea potentialului uman
prin calificarea si recalificarea angajatilor din
domeniul esteticii si ingrijirii corporale
COLEGIULUCECOMSPIRUHARETBUC
TeMeAUTO - Calificarea resurselor umane
URESTI
pentru cresterea competitivitatii si productivitatii in
domeniul auto
FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei
calificari - competente pentru angajatii din
sectorul mentenantei mijloacelor terestre
ComitetSectorialTransporturi
motorizate de transport de bunuri si persoane,
pentru o formare profesionala adaptata pietei

1,367,300.00

27,346.00

1,339,954.00

0.00

1,367,300.00

08/12/08

15.10

10/12/08 -

10/14/2009

\"Scoala, sansa mea sigura !\"


Pro-Competent! Calificri i Certificri de
Competene pentru o Dezvoltare Durabil.
Perfectionarea profesionala continua a
personalului, conditie esentiala pentru asigurarea
sigurantei Sistemului Energetic National

ComitetulNationalRomanpentruDrepturil
eCopilului(ConventiaONU)
COMITETULSECTORIALDEFORMAREPR
OFESIONALAINPROTECTIAMEDIULUIC
SFPM-

10.22

6/1/2011

896,534.00

17,931.00

878,603.00

9,000.00

905,534.00

15/12/08

11.23

19/12/08 -

1,951,336.00

39,028.00

1,912,308.00

94,633.00

2,045,969.00

19/09/10

20.26

20/09/10

15.38

9/22/2010

2,062,298.00

41,246.00

2,021,052.00

104,052.00

2,166,350.00

22/09/10

02.28

22/09/10

15.07

9,088,133.00

181,763.00

8,906,370.00

0.00

9,088,133.00

20/03/08

15.22

25/03/08 -

2,571,195.00

52,000.00

2,519,195.00

0.00

2,571,195.00

07/09/09

12.38

16/09/09

12,950,000.52

259,000.00

12,691,000.52

0.00

12,950,000.52

05/12/08

10.44

05/12/08 -

3,978,258.00 1,591,303.00

2,386,955.00

468,188.00

4,446,446.00

29/10/09

11.39

03/11/09

11.00

2,130,576.00

2,087,576.00

140,179.00

2,270,755.00

10/09/10

02.31

10/09/10

13.19 10/28/2010

6/9/2009

10.00
10/14/2009

CompaniaNationaladeTransportalEnergi
eiElectrice\"Transelectrica\"S.A.

Invatand mereu, ne construim o sansa pentru


COMUNAPLOPANAJUDETULBACAU
viitor!
O CARIERA DE SUCCES PRIN INFORMARE
COMUNAPODURI
SI FORMARE CONTINUA
Promovarea la nivel patronal a serviciilor
inovatoare pentru incurajarea antreprenoriatului si ConfederatiaNationalaaPatronatelordinIn
dezvoltarea culturii antreprenoriale
dustriaRomaniei

43,000.00

2,063,568.00

45,000.00

2,018,568.00

160,992.00

2,224,560.00

07/09/10

21.15

09/09/10

09.35 10/28/2010

12,390,346.00

247,806.00

12,142,540.00

0.00

12,390,346.00

31/08/09

14.52

17/09/09

13.25

Cresterea competitivitatii economice prin


calificarea si recalificarea persoanelor angajate
pe piata muncii
\"Cresterea nivelului de calificare a persoanelor
angajate pe piata muncii, alternativa la somajul
determinat de criza economico-sociala\"

11,825,000.00

236,500.00

11,588,500.00

340,000.00

12,165,000.00

12/11/08

13.51

14/11/08 -

8,170,502.00

163,410.00

8,007,092.00

1,044,000.00

9,214,502.00

09/08/09

22.04

17/08/09

15.15

ConfederatiaNationalaaSindicatelorLiber
Dialogul social catre o ruta flexibila pentru
ocupare si incluziune
edinRomaniaFratia
Competente pentru adaptabilitate si flexibilitate in
sistemul de sanatate, in contextul descentralizarii

17,163,405.00

343,268.00

16,820,137.00

2,268,814.00

19,432,219.00

28/08/09

13.19

04/09/09

16.00

7/5/2010

17,655,857.00

353,117.00

17,302,740.00

9,822.00

17,665,679.00

07/08/09

15.45

13/08/09

10.15

11/8/2010

10/14/2009

6/21/2010

ConfederatiaNationalaaSindicatelorLiber
edinRomaniaFratia

63007

contractat

Promovarea principiului egalitatii de sanse si de


gen la nivel national in cadrul societatii civile si
administratiei publice locale si centrale

19,394,290.00

387,886.00

19,006,404.00

0.00

19,394,290.00

31/08/09

14.10

09/09/09

3.1

4130

contractat

343,000.00

16,764,588.00

220,000.00

17,327,588.00

20/03/08

11.41

25/03/08 -

33627

contractat

13,505,089.00

270,110.00

13,234,979.00

30,000.00

13,535,089.00

16/12/08

17.36

23/12/08 -

82

5.1

59274

contractat

13,493,377.00

269,869.00

13,223,508.00

12,753.00

13,506,130.00

07/08/09

16.21

18/08/09

15.45

5/23/2010

830

80

2.3

56800

contractat

Manageri profesionisti pentru turism, hoteluri si


restaurante
LIDERO - Noi competente sociale pentru
delegatii sindicali
Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru
reintegrarea somerilor in viata activa in regiunile
Sud Muntenia si Sud-Vest
EUCALIFICARE - Valorificarea potenialului
uman prin calificarea i recalificarea angajailor
din sectorul construcii la standarde europene

17,107,588.00

3.3

17,304,915.00

346,100.00

16,958,815.00

1,277,924.00

18,582,839.00

10/08/09

11.18

20/08/09

11.20

7/19/2010

831

92

3.1

64309

contractat

19,961,779.99

393,507.54

19,568,272.45

0.00

19,961,779.99

07/09/09

04.25

17/09/09

09.00

11/8/2010

832

93

3.3

64204

contractat

18,809,262.00

376,185.00

18,433,077.00

1,908,948.00

20,718,210.00

07/09/09

14.30

15/09/09

11.10 10/11/2010

833

84

6.1

53560

contractat

15,499,310.23

309,986.19

15,189,324.04

999,195.85

16,498,506.08

10/08/09

15.45

13/08/09

10.15

834

52

5.2

22798

contractat

1,849,996.00

37,000.00

1,812,996.00

0.00

1,849,996.00

10/10/08

11.59

14/10/08 -

835
836
837

23
47
104

2.2
5.1
5.1

24892
24123
81369

contractat
revocat
contractat

1,570,900.00
1,835,410.00
1,374,453.00

31,418.00
36,708.00
27,500.00

1,539,482.00
1,798,702.00
1,346,953.00

0.00
0.00
77,376.00

1,570,900.00
1,835,410.00
1,451,829.00

10/12/08
27/09/08
27/09/10

13.07
06.07
16.41

12/12/08 30/09/08 30/09/10

11.50

838
839

52
104

5.2
5.1

28112
80536

contractat
contractat

856,754.00
1,374,453.00

17,136.00
27,500.00

839,618.00
1,346,953.00

0.00
77,376.00

856,754.00
1,451,829.00

16/10/08
22/09/10

17.01
18.29

20/10/08 27/09/10

3/11/2010
14.15 10/28/2010

840

46

5.1

23596

contractat

838,200.00

24,000.00

814,200.00

0.00

838,200.00

18/11/08

07.56

19/11/08 -

6/12/2009

826

97

6.3

827

828

64

829

ConfederatiaNationalaSindicalaCartelA
LFA

11.00

12/2/2010

10/14/2009

ConfederatiaPATRONATULROMaN

841

104

5.1

76901

contractat

842

3.1

1636

contractat

843

64

3.3

31648

contractat

Universitatea Antreprenoriala Dezvoltarea si


promovarea culturii antreprenoriale in conditii de
criza si post-criza
Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in
Romania
Incluziune social i pe piaa muncii prin
intreprinderi sociale.
Telemunca: Oportunitate de revalorizare a
zonelor rurale
Porti inchise abandonului scolar!
IMPREUNA PENTRU OCUPARE
Calificarea si recalificarea - O noua sansa pentru
viitorul tau
VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE
O noua sansa pentru viitorul tau profesional
proiect pentru sprijinirea reinsertiei somerilor pe
piata muncii
Servicii integrate de masuri active pentru
persoanelor in cautare de loc de munca, pentru
someri , pentru someri de lunga durata si
persoanele inactive din judetul Dambovita in
vederea cresterii capacitatii de ocupare a
acestora.
Recalificarea un nou inceput pentru viitorul tau
profesional
NETIMM Crearea de reele de IMM-uri
modalitate inovativ de cretere a competitivitii
i adaptabilitii IMM-urilor din Romnia
CONS-TEAM Consolidarea mediului de
afaceri din Romnia prin ntrirea capacitii
instituionale a organizaiilor patronale
FLEXIMM - Imbunatatirea flexibilitatii organizarii
muncii in cadrul IMM-urilor din Romania

ConfederatiaSindicalaNationalaMeridian
ConsiliulJudeteanAlba
CONSILIULJUDETEANCARAS-SEVERIN
ConsiliulJudeteanConstanta
ConsiliulLocalalOrasuluiCorabia
ConsiliulLocalBaiaSprie
CONSILIULLOCALBRUSTUROASA

3/11/2010
4/21/2011
1/4/2011

ConsiliulLocalBudureasa

CONSILIULLOCALMORENI

ConsiliulLocalUlmeni

ConsiliulNationalalIntreprinderilorPrivate
MicisiMijlociidinRomania

844

81

3.2

59636

rezerva

845

92

3.1

60896

contractat

ANTREMAN - \"Infiintarea Scolii de Studii


Antreprenoriale si Manageriale - modalitate
inovativa de promovare a antreprenoriatului in
Romania\"

846

92

3.1

60503

contractat

ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT - DE LA
IDEE LA AFACERE

847

1.4

3153

contractat

Implementarea i validarea Cadrului Naional al


Calificrilor (CNC): de la calificri la programe de
formare profesionala continua (FPC) CNC-FPC

848

1.4

3954

contractat

849

57

1.3

30462

contractat

Asigurarea calitii n sistemul de formare


profesional continu din Romnia - CALISIS
Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de
ConsiliulNationaldeFormareProfesionala
formare profesionala continua prin dezvoltarea si
aAdultilor
susinerea de programe pentru formarea si
perfecionarea formatorilor furnizorilor publici si
privai de formare profesionala continua, in scopul
creterii calitii si alinierii la cerinele legislaiei in
acest domeniu FPC-FORMATOR

850

103

5.1

76690

contractat

Sprijinirea somerilor din judetele Hunedoara si


Timis pentru integrarea pe piata muncii

6/15/2010

ConsiliulNationalalIntreprinderilorPrivate
MicisiMijlociidinRomania-FilialaARAD

ConsiliulRegionalalIntreprinderilorprivat
eMicisiMijlociiDeva

1,399,412.00

28,000.00

1,371,412.00

78,912.00

1,478,324.00

02/09/10

17.31

08/09/10

15,806,000.00

316,120.00

15,489,880.00

817,000.00

16,623,000.00

19/03/08

14.06

25/03/08 -

09.58 10/28/2010

12,972,680.00

259,456.00

12,713,224.00

407,455.00

13,380,135.00

18/12/08

16.16

22/12/08 -

15,782,705.00

315,654.00

15,467,051.00

580,263.00

16,362,968.00

10/08/09

14.35

17/08/09

09.50

15,658,357.00

313,167.00

15,345,190.00

899,763.00

16,558,120.00

31/08/09

11.43

09/09/09

10.00

4,024,530.00

80,491.00

3,944,039.00

103,907.00

4,128,437.00

31/08/09

15.28

04/09/09

15.10 12/27/2010

3,906,371.00

78,127.00

3,828,244.00

0.00

3,906,371.00

19/03/08

16.04

21/03/08 -

18,130,000.00

362,600.00

17,767,400.00

0.00

18,130,000.00

20/03/08

12.30

21/03/08 -

18,446,189.00

369,000.00

18,077,189.00

0.00

18,446,189.00

17/11/08

10.24

17/11/08 -

2,131,200.00

42,624.00

2,088,576.00

128,668.80

2,259,868.80

11/09/10

01.07

16/09/10

10/6/2009

9/21/2010

10/14/2009

14.54

4/19/2011

851

108

2.3

79472

aprobat

Calificarea - un pas important in dezvoltarea


carierei profesionale pentru angajatii din judetul
Hunedoara

852

77

3.2

65716

rezerva

FLEX-RU Terminal - Formare profesionala prin


specializarea si perfectionarea angajatilor in
sectorul serviciilor conexe transporturilor
multimodale

853

78

3.2

65699

contractat

854

103

5.1

76781

contractat

855
856

78
110

3.2
5.2

45474
87843

revocat
aprobat

857

76

2.3

58896

reziliat

858

110

5.2

88484

aprobat

859

100

5.1

78901

contractat

860

110

5.2

87561

aprobat

861

73

5.1

90686

aprobat

862

37

3.2

35372

contractat

Parteneriat intern pentru sanatatea si securitatea


muncii
Sanse mai mari de ocupare prin programe
integrate
Loc de munca mai sigur si mai sanatos
Servicii integrate de sprijin pentru ocupare in
mediul rural
Consilierea in Cariera si FPC pentru Calificarea a
32 de angajati
Promovarea sustenabilitii pe termen lung a
zonelor rurale n ceea ce privete dezvoltarea
resurselor umane i ocuparea forei de munc
CEDIS- Centrul de Dezvoltarea Resurselor
Umane pentru Integrarea Somerilor
ORIZONT pentru dezvoltarea sustenabila pe
termen lung si cresterea gradului de ocupare a
fortei de munca in zonele rurale
OCUPAREA DURABIL, O ANS PENTRU A
TRI DEMN
Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin
imbunatatira abilitatilor de implementare a
conceptelor de dezvoltare durabila

863

64

3.3

32142

contractat

Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru


Servicii in Romania

864
865
866
867
868

16
76
78
108
27

6.3
2.3
3.2
2.3
3.1

3794
69951
70506
79457
21591

contractat
aprobat
rezerva
contractat
contractat

869

46

5.1

24153

contractat

Un viitor mai bun pentru femei


Strategie de dezvoltare a resurselor umane
Pentru informarea si sanatatea angajatilor
Califica-te pentru viitor
Antreprenoriatul O opiune de carier pentru
fiecare
Calificarea i recalificarea-condiie a dezvoltrii
resurselor umane i creterii competitivitii
acestora pe piaa muncii

870
871

23
53

2.2
6.1

29810
19805

contractat
contractat

872
873

96
71

6.2
6.3

63444
41699

contractat
contractat

874

96

6.2

60016

contractat

875

84

6.1

49167

contractat

876
877
878

78
76
108

3.2
2.3
2.3

71075
65725
83395

rezerva
aprobat
aprobat

879
880

108
17

2.3
1.1

80571
37412

aprobat
contractat

881

77

3.2

44933

contractat

882

83

5.2

48027

contractat

883

75

2.1

91696

rezerva

ConsiliulRegionalalIntreprinderilorprivat
eMicisiMijlociiDeva

RESPECT PENTRU ANGAJATI !


INSTRUIREA PERSONALULUI PROPRIU
Califica-te in domenii competitive

TURISM EUROPEAN
Creterea calitii nvmntului matematic i
tiinific preuniversitar prin informatizarea
concursurilor de mas ICOM
Specializarea si perfectionarea electricienilor
navali
Spatiu rural romanesc intre identitate si
globalizare - Valorificarea potentialului resurselor
umane din mediu rural si promovarea mobilitatii
ocupationale si geografice.

42,010.00

2,058,490.00

137,734.80

2,238,234.80

24/09/10

10.15

29/09/10

10.50

1,392,973.15

669,822.20

723,150.95

218,952.20

1,611,925.35

21/10/09

14.31

23/10/09

09.15

ConstantaSouthContainerTerminalSRL

ConsultingCentersrl
Cornea&CoExpertSRL
CruceaRosieCovasna
D.M.FastConsultingSRL

415,667.02

0.00

415,667.02

58,040.20

473,707.22

21/10/09

14.45

23/10/09

09.15

2,048,879.00

102,443.95

1,946,435.05

0.00

2,048,879.00

14/09/10

20.02

16/09/10

14.25 11/10/2010

7/19/2010

177,208.00
1,891,000.00

0.00
39,000.00

177,208.00
1,852,000.00

19,568.00
60,600.00

196,776.00
1,951,600.00

27/05/09
09/11/10

13.14
12.48

28/05/09
15/11/10

14.40
11.32

1,350,490.00

270,098.00

1,080,392.00

133,212.00

1,483,702.00

10/11/09

10.34

12/11/09

11.20 11/17/2010

1,704,108.00

85,205.00

1,618,903.00

0.00

1,704,108.00

08/11/10

23.43

09/11/10

11.35

1,556,164.00

77,810.00

1,478,354.00

55,108.00

1,611,272.00

16/09/10

08.32

16/09/10

11.58 12/29/2010

1,903,831.00

95,193.00

1,808,638.00

0.00

1,903,831.00

09/11/10

05.38

09/11/10

13.45

1,477,770.00

327,000.00

1,150,770.00

52,000.00

1,529,770.00

19/11/10

13.02

24/11/10

12.00

528,420.00

26,421.00

501,999.00

33,200.00

561,620.00

12/12/08

10.39

15/12/08 -

10/14/2009

17,554,160.00

351,085.00

17,203,075.00

0.00

17,554,160.00

08/12/08

10.53

08/12/08 -

10/14/2009

16,739,883.00
1,463,123.00
849,941.00
2,111,360.00
992,179.00

836,995.00
585,190.00
0.00
105,568.00
49,609.00

15,902,888.00
877,933.00
849,941.00
2,005,792.00
942,570.00

0.00
103,912.00
137,128.16
0.00
18,961.00

16,739,883.00
1,567,035.00
987,069.16
2,111,360.00
1,011,140.00

20/03/08
25/03/10
18/03/10
23/09/10
21/10/08

16.09
16.29
16.45
09.37
19.25

25/03/08 30/03/10
23/03/10
24/09/10
24/10/08 -

928,634.00

46,432.00

882,202.00

24,632.00

953,266.00

15/12/08

09.24

17/12/08 -

6/12/2009

1,766,270.00
1,784,490.00

37,500.00
36,000.00

1,728,770.00
1,748,490.00

67,996.00
48,000.00

1,834,266.00
1,832,490.00

08/12/08
08/12/08

10.06
10.37

11/12/08 11/12/08 -

12/15/2010
3/11/2010

15,022,009.00
14,643,216.80

300,440.00
292,864.35

14,721,569.00
14,350,352.45

1,308,415.00
1,780,386.00

16,330,424.00
16,423,602.80

07/09/09
18/12/08

14.39
18.18

16/09/09
23/12/08 -

11.50 12/27/2010
4/8/2010

11,108,152.00

909,810.00

10,198,342.00

0.00

11,108,152.00

14/08/09

13.18

17/09/09

15.00

1/6/2011

7,800,657.00 1,379,936.00

6,420,721.00

435,707.00

8,236,364.00

28/07/09

13.37

19/08/09

13.50

5/22/2010

812,067.20
793,000.00
2,021,167.17

0.00
237,900.00
40,423.34

812,067.20
555,100.00
1,980,743.83

80,755.17
0.00
96,955.77

892,822.37
793,000.00
2,118,122.94

30/03/10
31/03/10
04/10/10

15.32
03.19
13.35

31/03/10
01/04/10
06/10/10

10.00
11.00
10.15

1,734,791.08
1,849,645.00

86,739.55
92,482.25

1,648,051.53
1,757,162.75

77,472.96
0.00

1,812,264.04
1,849,645.00

22/09/10
12/12/08

14.27
20.00

27/09/10
16/12/08 -

08.55

DALEMAWESTSRL

DAROMETSRL

DEMETRA
DenkstattRomaniaSRL
DepartamentulpentruAfaceriEuropeneGuvernulRomaniei
DeproInovatieSRL
DEUTEK
DevelopmentTrainingConsultingSRL
DinamicTourBorceaSRL

12.00
14.00
08.56

6/1/2011
10/14/2009

DINAMICTOURBORCEASRLCALARASI

EDUCATIA INSEAMNA VIITOR!


Servicii de consiliere psiho-vocationala si
DirectiadeAsistentaComunitaraIasi
orientare profesionala pentru mame aflate la risc
social din municipiul Iasi
IMPREUNA PENTRU UN INCEPUT SIGUR!
DirectiadeAsistentaSocialaCluj-Napoca
Mai multe centre de ngrijire pentru copilul tu,
mai multe oportuniti de angajare pentru tine
DirectiaGeneraladeAsistentaSocialaaMu
Titlul proiectului: Alaturi de tine parteneriat
nicipiuluiBucuresti
pentru integrarea profesionala a persoanelor care
traiesc cu HIV/SIDA.
ORIZONT 2009

2,100,500.00

DIRECtIAGENERALaDEASISTENtaSOCIA
LasIPROTECtIACOPILULUI-SECTOR1
DOBROGEAGRUPS.A.
EASYCALLSRL
ECOIMPACTASOCIAIAROMaNaAEVALUATORILOR
IAUDITORILORDEMEDIU
EDINFOSRL

1/25/2011

EdituraSigma
ElectricNavinstal

196,074.00

39,215.00

156,859.00

0.00

196,074.00

30/07/09

11.36

31/07/09

09.10

20,848,155.00

416,964.00

20,431,191.00

0.00

20,848,155.00

17/07/09

19.04

29/07/09

13.00 11/24/2010

1,049,162.00

419,664.80

629,497.20

0.00

1,049,162.00

30/11/10

15.58

03/12/10

12.00

ElenONG

PRACTICUM - PRogram de ACTIvitati de


Consiliere, Ucenicie si Mentorat

EndavaClujNapoca

6/15/2010

884

77

3.2

60488

rezerva

ManVanITC: Perfectionarea competentelor de


vanzare si managementul proiectelor ITC
premiza pentru dezvoltarea durabila si cresterea
competitivitatii.

885

96

6.2

62129

contractat

IMPLICAREA CLERULUI I A MEMBRILOR


COMUNITILOR PAROHIALE ORTODOXE N
DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA
NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI I
ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI

886

81

3.2

53777

contractat

Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea


si promovarea patrimoniului cultural national

887

14

6.1

2988

contractat

Promovarea n comunitate a economiei sociale

888

108

2.3

83340

aprobat

Cresterea nivelului de calificare al angajatilor din


domeniul serviciilor de protectie si securitate din
regiunea Bucuresti-Ilfov
Formare si asistenta in domeniu managerial
antreprenorial pentru mici si viitori intreprinzatori,
manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din
Regiunile Bucuresti Ilfov, Centru si Sud Vest

889

92

3.1

59317

rezerva

890

92

3.1

62459

contractat

891

110

5.2

89399

aprobat

892

108

2.3

79478

aprobat

893

77

3.2

50183

rezerva

894

90

2.1

61193

contractat

895

40

3.2

38513

contractat

896

96

6.2

60031

contractat

897

100

5.1

75686

contractat

898
899

24
78

2.3
3.2

21010
49915

contractat
contractat

900

105

5.1

75464

contractat

901

37

3.2

20067

contractat

902
903

32
22

3.1
2.1

7121
40356

contractat
contractat

904

76

2.3

66417

contractat

Formare si asistenta in domeniu managerial


antreprenorial pentru mici si viitori intreprinzatori,
manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din
regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru si Sud-Est
Formare profesionala pentru dezvoltarea
resurselor umane din mediul rural, judetul
Suceava
Dezvoltarea si implementarea continua a
masurilor active de calificare/recalificare pentru
persoanele angajate pentru cresterea
adaptabilitatii la piata muncii.
Academia Auto - Program de perfectionare a
angajatilor din industria auto
CENTRE START UP PENTRU TINERI STARTUP CENTERS FOR YOUNG PEOPLE START
YOU

EndavaClujNapoca

787,390.00

236,217.00

551,173.00

0.00

787,390.00

30/10/09

12.40

03/11/09

12.20

4,668,200.00

96,000.00

4,572,200.00

0.00

4,668,200.00

31/08/09

10.47

04/09/09

10.20 12/29/2010

6,326,747.00

126,535.00

6,200,212.00

538,388.00

6,865,135.00

07/08/09

14.43

10/08/09

13.05

3,076,680.00

61,534.00

3,015,146.00

219,142.00

3,295,822.00

20/03/08

11.12

25/03/08 -

2,115,324.00

105,776.20

2,009,547.80

102,975.36

2,218,299.36

04/10/10

12.36

08/10/10

11.36

20,877,941.00 1,043,898.00

19,834,043.00

0.00

20,877,941.00

31/08/09

14.01

15/09/09

10.00

20,909,052.00 1,045,454.00

19,863,598.00

0.00

20,909,052.00

31/08/09

14.09

15/09/09

10.00 11/16/2010

28,900.00

547,764.00

0.00

576,664.00

09/11/10

11.40

12/11/10

13.20

2,097,040.00 1,992,188.00

104,852.00

503,290.00

2,600,330.00

18/09/10

23.59

23/09/10

13.55

EpiscopiaOrtodoxaRomanaArad

6/15/2010

EpiscopiaSeverinuluisiStrehaiei
EPISCOPIASLOBOZIEISICALARASILOR
EPSRomania

Ernst&YoungSRL

576,664.00
ETHOSSRL

EULINKPROSRL

EURIALINVESTSRL

3,007,996.00 1,210,000.00
11,215,362.00

224,307.00

1,797,996.00

0.00

3,007,996.00

30/10/09

10.53

02/11/09

09.30

10,991,055.00

406,757.00

11,622,119.00

04/09/09

15.47

15/09/09

13.45

7/5/2010

EURO<26ROMANIA

Invata sa fii competitiv! Instruieste-te si investeste


ACUM in viitorul tau!
EUROAPTITUDINIS.A.
Pregatire TIC la standarde europene in sistemul
penitenciar romanesc
COMPETENTE PENTRU VIATA ACTIVA
EUROCENTERMANAGEMENTNETWORK

1,471,920.00

76,540.00

1,395,380.00

63,279.00

1,535,199.00

12/12/08

21.34

16/12/08 -

19,367,906.00

968,396.00

18,399,510.00

34,200.00

19,402,106.00

30/08/09

19.12

07/09/09

12.30

9/22/2010

1,829,049.48

91,452.47

1,737,597.01

0.00

1,829,049.48

03/09/10

10.04

06/09/10

09.58

4/21/2011

1,191,428.00
184,955.00

60,000.00
0.00

1,131,428.00
184,955.00

0.00
8,038.00

1,191,428.00
192,993.00

13/12/08
23/07/09

08.18
11.00

16/12/08 24/07/09

12.30

10/14/2009
6/21/2010

2,109,419.00

105,671.00

2,003,748.00

0.00

2,109,419.00

27/08/10

13.04

06/09/10

16.00

4/21/2011

1,639,150.00

81,957.50

1,557,192.50

0.00

1,639,150.00

28/10/08

13.06

03/11/08 -

7/5/2010

1,100,000.00
591,855.00

55,000.00
11,839.00

1,045,000.00
580,016.00

0.00
25,802.00

1,100,000.00
617,657.00

05/06/08
15/12/08

21.34
16.21

06/06/08 18/12/08 -

6/12/2009
9/22/2010

475,365.00

190,146.00

285,219.00

55,597.00

530,962.00

03/11/09

08.59

05/11/09

FEDEIFundatiapentruDezvoltareEconomicasiIn
tegrareEuropeana

474,950.00

9,500.00

465,450.00

0.00

474,950.00

15/12/08

06.06

16/12/08 -

10/14/2009

Proiect n vederea dezvoltrii antreprenoriatului i


a oportuniilor de afaceri n Regiunea SudFederaiaPatronalaaintreprinderilorMicii
Muntenia: Mentalitate i potenial antreprenorial
MijlociidinJudeulArge

1,846,135.00

92,306.00

1,753,829.00

0.00

1,846,135.00

13/12/08

20.50

16/12/08 -

10/14/2009

Calificarea, primul pas spre bunastare


Un loc de munca mai sigur pentru angajati mai
competenti
Calificarea si recalificarea - o ALTERNATIVA
pentru someri
Formare profesionala in metode moderne de
organizare a muncii in Regiunea Vest
Business Startup
Parteneriat pentru efectuarea stagiului de
practic a studenilor n domeniul tehnologiei
informaiei i a comunicaiei
ADAPTABIL- cresterea adaptabilitatii angajatilor
unei companii de comercializare a produselor
farmaceutice pe piata integrata a muncii prin
investitia in oameni prin participarea la pregatire
profesionala, calificare si recalificare
Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi

SRL
EuroJobs
EUROPREFABRICATESRL
EUROTRAININGSRL
ExpertConsultingSRL
ExtremeTraining

12/14/2010

FacultateadeInginerieHunedoara
13.20

3/2/2011

FARMACOMSA

905

52

5.2

39437

contractat

906

27

3.1

39634

revocat

907

93

3.3

62864

contractat

Actionam Responsabil! - Reteaua sociala RSC

Federatia\"JuniorChamberInternational\"
Romania

12,723,695.00

254,473.90

12,469,221.10

259,900.00

12,983,595.00

30/08/09

20.52

17/09/09

12.00

9/7/2010

contractat

Program national integrat de facilitare a accesului Federatia\"Petrom\"aSindicatelorLibereIn


pe piata muncii
dependente,aAsociatiilorsiLigilorApolitic

10,782,197.00

215,642.00

10,566,555.00

0.00

10,782,197.00

10/08/09

01.36

14/08/09

12.25

11/8/2010

908

82

5.1

59593

edinramuraindustrieipetroliere

909

34

3.2

36663

contractat

FORMARE PROFESIONAL CONTINU


PENTRU PERSONALUL MEDICAL - Cresterea
calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin
instruirea si formarea profesionala a personalului
medical, managerilor i a celorlalte categorii de
personal din sistem, din regiunea Sud - Est

1,845,625.00

36,913.00

1,808,712.00

0.00

1,845,625.00

11/12/08

19.49

15/12/08 -

910

100

5.1

76762

contractat

Fii competent pe piata muncii! - Dezvoltarea


competentelor profesionale pentru reintegrarea
somerilor in viata activa in judetul Galati

2,121,543.00

42,431.00

2,079,112.00

116,010.00

2,237,553.00

07/09/10

22.12

08/09/10

08.27 10/23/2010

911

100

5.1

77923

contractat

Formare si informare pentru piata muncii! Dezvoltarea competentelor esentiale pentru


integrare si reintegrare in viata activa a somerilor,
persoanelor inactive si persoanelor aflate in
cautarea unui loc de munca din judetele Galati si
Braila

2,129,444.00

42,590.00

2,086,854.00

121,318.00

2,250,762.00

11/09/10

21.43

13/09/10

12.20 10/26/2010

912

108

2.3

79295

aprobat

2,112,500.00

42,250.00

2,070,250.00

113,860.00

2,226,360.00

17/09/10

21.24

23/09/10

14.16

913

108

2.3

79304

aprobat

Fii calificat pe piata muncii! Cresterea nivelului de


calificare a angajatilor din sanatate si asistenta
sociala din Regiunea Sud-Est
Acces si participare la calificarea si consilierea
profesionala! Cresterea capacitatii de adaptare a
salariatilor din sanatate si asistenta sociala din
Regiunea Bucuresti-Ilfov la noile cerinte de pe
piata muncii prin calificare si consiliere
profesionala

2,112,500.00

42,250.00

2,070,250.00

113,860.00

2,226,360.00

17/09/10

23.30

23/09/10

14.15

914

108

2.3

79508

aprobat

Competitivitate si stabilitate pe piata muncii prin


Federatia\"SolidaritateaSanitara\"dinRo
calificare si consiliere profesionala! Cresterea
mania
gradului de calificare si adaptare a salariatilor din
ramura sanatate si asistenta sociala din Regiunea
Sud-Muntenia pe o piata a muncii in plina
schimbare prin calificare, recalificare si consiliere
profesionala

2,112,500.00

42,250.00

2,070,250.00

113,860.00

2,226,360.00

18/09/10

00.20

23/09/10

14.14

915

110

5.2

87371

aprobat

Formare si informare pentru piata muncii! Dezvoltarea competentelor esentiale pentru


integrare si reintegrare in viata activa a
persoanelor inactive, somerilor, persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munca si
persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta
din mediul rural al judetul Galati.

2,129,444.00

42,589.00

2,086,855.00

121,318.00

2,250,762.00

08/11/10

21.05

12/11/10

09.30

916

110

5.2

88311

aprobat

O sansa pentru mediul rural! - Formare,


informare si consiliere pentru integrarea si
reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive,
somerilor, persoanelor aflate in cautarea unui loc
de munca si persoanelor ocupate in agricultura
de subzistenta din mediul rural al judetul Braila

2,129,444.00

42,589.00

2,086,855.00

121,318.00

2,250,762.00

08/11/10

23.34

12/11/10

09.30

917

110

5.2

88851

aprobat

Formare si informare pentru o piata a muncii


incluziva! - Formare, informare si consiliere
pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a
persoanelor inactive, somerilor, persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munca si
persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta
din mediul rural al judetului Vrancea

2,129,444.00

42,589.00

2,086,855.00

121,318.00

2,250,762.00

09/11/10

01.42

12/11/10

09.30

918

100

5.1

75466

contractat

41,509.00

2,033,946.00

0.00

2,075,455.00

27/08/10

13.12

08/09/10

15.27 10/23/2010

102

5.1

77882

contractat

2,075,455.00

41,509.00

2,033,946.00

0.00

2,075,455.00

12/09/10

09.54

16/09/10

09.10 10/28/2010

920

93

3.3

60854

contractat

O sansa la angajare pentru pentru somerii din


regiunea Sud-Est
FederatiaAgricultorilorFERMIERUL
ProActiv - program pentru facilitarea accesului
pe piata muncii
DEZVOLTAREA CAPACITATII
FEDERAtIAEDITORILORsIDIFUZORILOR
INSTITUTIONALE A PARTENERILOR SOCIALI
DECARTEDINROMaNIA(FEDCR)
DIN DOMENIUL CULTURII SCRISE DECULT

2,075,455.00

919

2,241,713.00

44,836.00

2,196,877.00

136,559.00

2,378,272.00

31/08/09

14.54

09/09/09

15.30

921

53

6.1

30196

contractat

922

93

3.3

62277

contractat

923

63

3.2

40652

reziliat

924

83

5.2

56841

contractat

INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU


INCLUZIUNE SOCIALA
FEDERATIAFILANTROPIA
FORTE - Formare trainica pentru parteneriat
social
PLAN STRATEGIC NAIONAL DESTINAT
FORMRII PROFESIONALE SPECIFICE I
FederatiaNationalaaPompierilordinRoma
STIMULRII ADAPTABILITII POMPIERILOR:
nia
Formare i informare
Creterea competenelor profesionale pentru
populaia din mediul rural prin procesul
educaional de informare, consiliere i formare
profesional

FederatiaNationalaaProducatorilorAgrico
lidinRomania

1,702,631.00

34,053.00

1,668,578.00

141,364.00

1,843,995.00

15/12/08

14.48

18/12/08 -

19,614,473.00

392,289.00

19,222,184.00

1,326,249.00

20,940,722.00

31/08/09

13.35

09/09/09

17,034,684.00

340,693.00

16,693,991.00

0.00

17,034,684.00

17/12/08

02.13

18/12/08 -

5,754,600.00

115,200.00

5,639,400.00

100,000.00

5,854,600.00

30/07/09

15.54

04/08/09

10/14/2009

3/8/2011

10/14/2009
13.30

7/19/2010
3/12/2010

10.00

7/5/2010

FederatiaNationalaaProducatorilorAgrico
lidinRomania
Spatiul rural izvor de resurse pentru piata
muncii si antreprenoriat
Consolidare institutionala prin dezvoltarea
resurselor umane

925

110

5.2

86764

aprobat

926

93

3.3

54694

contractat

927

80

2.3

59607

contractat

928

81

3.2

58274

contractat

929

81

3.2

53888

rezerva

930

84

6.1

56705

contractat

931

84

6.1

57994

contractat

932

96

6.2

64251

contractat

EXCELNET - Infiintarea unei retele de centre de


excelenta in furnizarea serviciilor de reabilitare si
integrare profesionala pentru persoane cu
dizabilitati, ca grup vulnerabil pe piata muncii

933

104

5.1

75791

revocat

Reteaua zonala @CTIV_SUBM cresterea


capacitatii partenerilor sociali in aplicarea
masurilor active de ocupare la nivel local
Retea de masuri active de ocupare in 15 unitati
administrativ teritoriale din regiunea Nord-Vest

FederatiaNationalaaSindicatelordinElectr
icitateUNIVERS

2,060,972.00

41,220.00

2,019,752.00

164,339.00

2,225,311.00

08/11/10

17.50

15/11/10

09.13

5,568,050.00

111,363.00

5,456,687.00

475,507.00

6,043,557.00

07/08/09

13.23

15/09/09

09.45

6/15/2010

17,329,790.00

346,697.00

16,983,093.00

762,152.00

18,091,942.00

09/08/09

22.12

17/08/09

15.10

10/2/2010

19,239,958.00

384,799.00

18,855,159.00

1,164,268.00

20,404,226.00

07/08/09

12.45

13/08/09

11.15

11/8/2010

Calificarea in industria alimentara o sansa


pentru viitor!
ADAPTABILITATEA FIRMELOR SI
MUNCITORILOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA DIN ROMANIA LA NORMATIVA
DE SIGURANTA SI SANATATE LA LOCUL DE
MUNCA

FederatiaNationalaaSindicatelordinIndus
triaAlimentara

Pachet de servicii pentru angajatii din sectorul


portuar

FEDERATIANATIONALAASINDICATELO
RPORTUARE

8,288,714.00

165,774.00

8,122,940.00

0.00

8,288,714.00

10/07/09

13.06

17/07/09

12.20

Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru


integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata
muncii
RESCUE - Infiintarea unei Retele de Economie
Sociala destinata integrarii profesionale a
persoanelor cu dizabilitati, pornind de la
FederatiaONPHRexperiente si bune practici in Uniunea Europeana OrganizatiaNationalaaPersoanelorcuHan

18,218,396.97

364,367.94

17,854,029.03

0.00

18,218,396.97

22/07/09

11.56

18/08/09

11.55

7/5/2010

18,218,396.97

364,367.94

17,854,029.03

0.00

18,218,396.97

10/08/09

15.30

18/08/09

11.55

7/5/2010

18,000,719.82

356,916.76

17,643,803.06

0.00

18,000,719.82

07/09/09

15.48

17/09/09

15.25 12/27/2010

1,698,928.58

33,978.58

1,664,950.00

0.00

1,698,928.58

28/08/10

18.34

02/09/10

15.15

1,698,928.58

0.00

1,698,928.58

0.00

1,698,928.58

16/09/10

17.26

20/09/10

10.45 10/28/2010

1,661,345.00

33,445.00

1,627,900.00

0.00

1,661,345.00

22/05/08

12.45

27/05/08 -

dicapdinRomania

934

104

5.1

79044

contractat

935

40

3.2

9043

contractat

ADAPTAREA PERSONALULUI DIN


SECTORUL ENERGETIC LA NOILE
TEHNOLOGII I CONDIII DE MUNC
Calitatea in Formarea Profesionala Continua
pentru Sectorul Alimentar - CORSAR

936

20

1.4

6206

contractat

937

110

5.2

89540

aprobat

Dezvoltarea competentelor cheie in turism o


sansa persoanelor inactive din mediul rural

938

110

5.2

89397

rezerva

Consilierea i formarea profesional a


persoanelor din mediul rural

939

62

2.3

24496

contractat

940

71

6.3

25195

contractat

941

80

2.3

59576

contractat

942

81

3.2

53540

contractat

943

41

3.3

6589

contractat

Dezvoltarea capitalului uman si cresterea


competitivitatii economice prin calificarea si
recalificarea angajatilor din sectorul medical
Sanse egale si respect pentru femeia din
societatea romaneasca
Cresterea competitivitatii economice prin
orientarea profesionala, calificarea si recalificarea
angajatilor din sectorul sanitar
Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si
competitivitatii personalului din sectorul sanatatii

FederatiaOrganizatiilorNeguvernamental
edinJudetulMaramures

FederatiaPatronalaRomanadinIndustriaA
limentaraROMALIMENTA
FederatiaPatronatelordinRegiuneaOlteni
aF-PRO
FederatiaRegionalaaintreprinderilorMicis
iMijlocii-Muntenia

FederatiaSanitasRomania

Consolidarea capacitatii partenerilor sociali de a


promova Formarea Profesionala Continua si
dialogul social in sectorul metalurgic CONFORM

FederatiaSindicalaaSiderurgistilorMETA
ROM
FederatiaSindicalaAutomobilulRomanes
c

944

41

3.3

10979

contractat

mbuntirea calitii profesionale a partenerului


social

945

40

3.2

10786

contractat

ADAPTAREA VIEII PROFESIONALE LA


CERINELE I NECESITILE VIEII DE
FAMILIE CRETEREA ANSELOR
FEMEILOR I A GRUPURILOR
VULNERABILE PE PIAA MUNCII

FederatiaSindicaladinAsigurarisiBanci

Promovarea Responsabilitatii Sociale a


Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului

FederatiaSindicatelorCimentistilordinRo
mania

946

93

3.3

53245

contractat

947

81

3.2

59667

rezerva

948

109

2.1

81851

aprobat

6/12/2009

FEDERAtIAPATRONALaENERGETICA

O noua atitudine fata de femei si grupurile


vulnerabile adaptarea femeilor, angajatilor
varstnici si a grupurilor vulnerabile la noile
tehnologii si conditii de munca

FederatiaSindicatelordinAsigurarisiBanci

Consilierea si orientarea profesionala a elevilor


din unitati de invatamant cu profil agro-alimentar
din regiunea Sud-Est in vederea tranzitiei de la
scoala la viata activa

FEDERATIASINDICATELORDININDUSTRI
AALIMENTARA

314,350.00

6,287.00

308,063.00

18,094.00

332,444.00

21/11/08

16.18

25/11/08 -

1,530,413.00

30,609.00

1,499,804.00

112,289.00

1,642,702.00

09/11/10

14.38

15/11/10

09.58

2/25/2011

12.44

783,975.00

15,680.00

768,295.00

27,786.00

811,761.00

09/11/10

14.57

12/11/10

9,992,500.00

200,000.00

9,792,500.00

290,000.00

10,282,500.00

08/10/08

11.26

10/10/08 -

9,264,250.00

185,300.00

9,078,950.00

270,000.00

9,534,250.00

08/10/08

12.22

10/10/08 -

8,641,382.00

172,828.00

8,468,554.00

1,108,000.00

9,749,382.00

09/08/09

12.45

17/08/09

15.15

6/21/2010

14,849,521.00

296,991.00

14,552,530.00

1,892,000.00

16,741,521.00

09/08/09

23.18

17/08/09

15.15

10/2/2010

498,724.00

9,974.00

488,750.00

0.00

498,724.00

14/05/08

15.38

16/05/08 -

6/12/2009

1,658,816.36

33,176.32

1,625,640.04

0.00

1,658,816.36

27/06/08

10.17

30/06/08 -

6/12/2009

1,539,847.00

30,947.00

1,508,900.00

37,405.00

1,577,252.00

10/06/08

15.02

12/06/08 -

6/12/2009

10/14/2009

6/12/2009

7,685,716.00

153,714.00

7,532,002.00

333,174.00

8,018,890.00

31/08/09

11.10

15/09/09

09.17

14,270,900.00

285,418.00

13,985,482.00

0.00

14,270,900.00

10/08/09

11.33

18/08/09

14.20

1,674,378.00

33,487.56

1,640,890.44

95,520.00

1,769,898.00

27/09/10

13.36

29/09/10

15.34

7/5/2010

949

93

3.3

49992

contractat

PACT-E Parteneriate de Calitate pentru Educatie FederatiaSindicatelordinInvatatmantSpir

950

93

3.3

62370

contractat

951

80

2.3

46322

contractat

Model de bune practici in managementul


activitatilor sindicale nationale
Programe de orientare si consiliere profesionala
si cursuri de calificare pentru angajatii din
industria lemnului
Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune
ale partenerilor sociali din industria lemnului

4,409,042.00

88,181.00

4,320,861.00

1,400.00

4,410,442.00

31/08/09

13.32

04/09/09

10.20

7/5/2010

11,093,188.00

221,864.00

10,871,324.00

531,489.00

11,624,677.00

31/08/09

15.40

15/09/09

10.00

8/13/2010

4,688,640.00

93,773.00

4,594,867.00

578,000.00

5,266,640.00

09/08/09

21.56

17/08/09

15.15

7/5/2010

8,913,431.00

178,269.00

8,735,162.00

1,135,000.00

10,048,431.00

26/08/09

18.20

10/09/09

11.00

6/24/2010

9,083,760.00

181,676.00

8,902,084.00

0.00

9,083,760.00

03/12/08

18.22

18/12/08 -

6,318,088.00

126,362.00

6,191,726.00

7,599.00

6,325,687.00

09/08/09

09.41

19/08/09

15.00

7/5/2010

6/15/2010

uHaret

952

93

3.3

50253

contractat

953

57

1.3

33057

contractat

954

81

3.2

59618

contractat

mpreuna pentru calitate n educatie! Dezvoltarea resurselor umane din nvmntul


preuniversitar prin parteneriat educaional
Formarea profesionala si promovarea utilizarii
noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii
angajatilor si managerilor de la toate nivelele din
domeniul energetic in vederea cresterii calitatii
serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si
proceselor specifice
Investind in oameni, investim in viitor - Formare
profesionala in cadrul Fiatest
Centrul multimedia pentru FPC

955

77

3.2

51389

contractat

956

108

2.3

79515

aprobat

957

109

2.1

81590

aprobat

Tranzitia la viata activa prin instruire practica la


locul de munca

958

104

5.1

75774

contractat

Centrul de calificare si resurse pentru ocupareCeCRO

959

108

2.3

79446

aprobat

960

23

2.2

39022

contractat

961

110

5.2

87784

aprobat

962

110

5.2

88494

aprobat

963

40

3.2

37211

contractat

964

77

3.2

45610

contractat

965

78

3.2

48275

contractat

966
967

41
108

3.3
2.3

21995
83090

contractat
contractat

968

24

2.3

8086

contractat

969

77

3.2

65250

rezerva

970

77

3.2

66095

rezerva

971

81

3.2

59422

rezerva

972
973

82
97

5.1
6.3

59421
60058

contractat
contractat

974

105

5.1

75454

contractat

975
976
977

105
105
108

5.1
5.1
2.3

75608
76003
79259

contractat
contractat
aprobat

Centrul de calificare multimedia

FederatiaSindicatelorGazRomania

FederatiaSindicatelorLiberedinIndustriaL
emnuluiFSLIL

6/16/2010

FederatiaSindicatelorLiberedinInvataman
t

FederatiaSindicatelorLiberesiIndependen
teEnergetica

FIATESTSRL

FilialadinBaiaMareaFundatieiInvatamantu
luiPreuniversitaralCooperatieiMestesuga
resti\"SpiruHaret\"

FilialadinClujNapocaaFundatieiInvatama
ntuluiPreuniversitaralCooperatieiMestes
ugarestiSpiruHaret

Stop Abandonului Scolar!

FilialaDinCraiovaaFundatieiInvatamantul
uiPreuniversitaralCooperatieiMestesugar
estiSpiruHaret
SERVICII INTEGRATE PENTRU
FilialadinIasiaFundatieiInvatamantuluiPre
DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL universitaralCooperatieiMestesugaresti\"
RURAL (S.I.D.S.N.A.R.)
SpiruHaret\"
Promovarea somerilor in campul muncii!
FILIALADOLJMIHAIVITEAZULACONFED
ERATIEIPATRONTULROMAN

241,370.00

48,274.00

193,096.00

60,790.00

302,160.00

07/07/09

15.33

09/07/09

10.15

1,967,600.00

40,000.00

1,927,600.00

0.00

1,967,600.00

20/09/10

18.03

23/09/10

11.54

2,096,800.00

45,000.00

2,051,800.00

0.00

2,096,800.00

27/09/10

13.35

29/09/10

11.25

1,766,400.00

36,000.00

1,730,400.00

0.00

1,766,400.00

10/09/10

16.01

16/09/10

11.52 10/28/2010

1,426,400.00

30,000.00

1,396,400.00

0.00

1,426,400.00

22/09/10

13.00

23/09/10

11.44

550,883.95

11,020.00

539,863.95

30,384.00

581,267.95

11/12/08

18.21

16/12/08 -

2,121,810.00

42,436.20

2,079,373.80

121,802.40

2,243,612.40

08/11/10

21.53

11/11/10

11.45

13.43

7/7/2010

2,116,497.00

42,330.00

2,074,167.00

71,447.00

2,187,944.00

08/11/10

20.01

15/11/10

Formare profesionala privind noile tehnologii din


domeniul energiilor solare
Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in
scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in
domeniul energetic - COMPENERG
FilialaInstitutuldeCercetarisiModernizari
Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la
EnergeticeICEMENERG
locurile de munca a salariatilor proprii prin
consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de
accidentare si imbolnavire profesionala - SANSIG

1,794,301.00

89,715.05

1,704,585.95

54,313.50

1,848,614.50

15/12/08

14.31

18/12/08 -

3,289,076.00 2,137,900.00

1,151,176.00

7,022.00

3,296,098.00

24/04/09

14.03

28/04/09

15.45

6/15/2010

220,500.00

0.00

220,500.00

1,900.00

222,400.00

15/05/09

15.02

19/05/09

09.40

6/15/2010

Implicare activa in piata muncii a sindicatelor


Parteneriat social pentru formare profesionala
continua
Creterea calitii serviciilor prin formare
profesional continu
Perfectionarea angajatilor din firma de produse
publicitare
Specialisti perfectionati pentru servicii publicitare
de calitate
IDEI - Inovare, Dinamism, Emancipare si
Implicare Profesionala
ONCT - O Noua Cariera pentru Tine
MINERVA - Emancipare pentru egalitate de
sanse
MENTOR Masuri Eficiente, Novative,
Transversale pentru Ocupare Regionala
Fii Activ! - TU CONTEZI
Totul pentru cariera ta
CSIDP Cheia succesului - invatare, dezvoltare
si progres

1,842,143.60
1,687,180.00

36,842.87
33,743.60

1,805,300.73
1,653,436.40

0.00
44,664.00

1,842,143.60
1,731,844.00

08/09/08
01/10/10

15.12
20.40

11/09/08 05/10/10

11.51

10/14/2009
6/1/2011

FilialaJudeteanaBNSConstanta
FIPCMSpiruHaret-FilialaBraila
FirstAdvertisingAgencyInternational
FirstAdvertisingAgencyInternational

FirstJobSchoolSRL

2/15/2011

365,000.00

7,300.00

357,700.00

0.00

365,000.00

30/06/08

15.36

01/07/08 -

1,160,031.00

348,009.30

812,021.70

581,840.59

1,741,871.59

05/10/09

11.48

07/10/09

11.15

6/12/2009

868,769.39

260,630.82

608,138.57

49,575.75

918,345.14

30/10/09

13.01

20/11/09

09.50

6,128,562.00

306,429.00

5,822,133.00

349,677.00

6,478,239.00

07/08/09

18.23

13/08/09

11.00

8,000,540.00
9,284,631.00

400,027.00
464,232.00

7,600,513.00
8,820,399.00

329,900.00
547,817.00

8,330,440.00
9,832,448.00

07/08/09
21/08/09

17.53
16.03

13/08/09
01/09/09

11.00
11.30

2,125,726.00

106,286.00

2,019,440.00

54,947.00

2,180,673.00

27/08/10

13.00

31/08/10

12.30 10/28/2010

1,991,683.00
1,991,683.00
1,835,881.00

99,585.00
99,585.00
91,794.00

1,892,098.00
1,892,098.00
1,744,087.00

44,382.00
44,382.00
47,784.00

2,036,065.00
2,036,065.00
1,883,665.00

28/08/10
28/08/10
17/09/10

12.26
19.14
11.46

06/09/10
06/09/10
20/09/10

11.00 10/28/2010
10.00 10/28/2010
14.29

5/22/2010
6/15/2010

978

77

3.2

55318

aprobat

Formare profesionala generala pentru angajatii


din domeniul editarii de produse softwareFOREDOS

1,121,547.00

448,619.00

672,928.00

0.00

1,121,547.00

13/07/09

12.21

13/07/09

14.00

276,608.00

0.00

276,608.00

0.00

276,608.00

31/03/10

13.24

02/04/10

13.00

17,004,615.00

340,092.00

16,664,523.00

1,125,447.00

18,130,062.00

19/12/08

12.43

29/12/08 -

2,132,695.00
4,978,656.00

106,634.75
248,934.00

2,026,060.25
4,729,722.00

171,411.98
0.00

2,304,106.98
4,978,656.00

22/09/10
10/08/09

22.31
11.51

23/09/10
12/08/09

16.17 10/28/2010
15.05 9/22/2010

Dezvoltarea abilitatilor practice de folosire a


ForumulCetatenescpentruActiuneSociala
instrumentelor de plata in activitatile economice
siEducatieCivica
ale unei intreprinderi.
COMPETENTE SI ABILITATI
PROFESIONALE PERFORMANTE PENTRU
CRESTEREA OCUPABILITATII SI SCADEREA
RATEI DE SOMAJ

1,574,370.00

31,487.40

1,542,882.60

0.00

1,574,370.00

30/09/10

16.15

04/10/10

11.37

1,993,900.00

41,972.00

1,951,928.00

182,510.00

2,176,410.00

16/09/10

04.37

20/09/10

12.03 12/29/2010

FSSMETAROMFederatiaSindicalaaSider
COMPETENTE SI ABILITATI NECESARE
PENTRU STABILITATEA LOCULUI DE MUNCA
urgistilorMETAROM
SI CRESTEREA OCUPABILITATII

2,090,504.00

43,900.00

2,046,604.00

201,400.00

2,291,904.00

21/09/10

01.55

27/09/10

11.39

979

78

3.2

70929

rezerva

Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de


munca pentru angajatii din domeniul editarii de
produse software-ASEDOS

980

69

6.1

41652

aprobat

ESPAS ECONOMIA SOCIALA CA


ABORDARE STRATEGICA A DEZVOLTARII
LOCALE, PRIN CREAREA SI
MANAGEMENTUL INTREPRINDERILOR
SOCIALE

981
982

104
81

5.1
3.2

76637
50249

reziliat
contractat

Somerii de azi - profesionistii de maine!


NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN
DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE ,
IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI
SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI
MEDIULUI.

FokkerEngineeringRomaniaSRL

FondulRomandeDezvoltareSociala

FormaromSRL

FORMEXPERT

983

109

2.1

82620

aprobat

984

100

5.1

78121

contractat

985

108

2.3

79754

aprobat

986

108

2.3

79755

contractat

Competente si abilitati profesionale conform


standardelor ocupationale pe o piata a muncii
mereu in schimbare

2,082,344.00

43,750.00

2,038,594.00

201,350.00

2,283,694.00

22/09/10

02.27

27/09/10

11.38

6/1/2011

987

99

5.1

75611

contractat

1,838,322.00

36,800.00

1,801,522.00

87,228.00

1,925,550.00

27/08/10

19.30

30/08/10

08.50

10/5/2010

988

99

5.1

75825

contractat

Oportuniti noi pentru integrarea pe piaa muncii


a omerilor din judeul Bacu
FUNDAIACOALACOMERCIALaIDESE
O ans omerilor tineri i de lung durat din
RVICIIBACaU
judeul Bacu pentru integrarea pe piaa muncii

1,744,222.00

34,900.00

1,709,322.00

82,092.00

1,826,314.00

27/08/10

19.28

30/08/10

08.50

10/5/2010

989

103

5.1

80628

contractat

1,058,450.00

22,000.00

1,036,450.00

44,604.00

1,103,054.00

22/09/10

20.59

23/09/10

15.50 12/22/2010

990
991
992

14
84
81

6.1
6.1
3.2

1253
51204
46975

contractat
contractat
contractat

Set integrat de msuri active de ocupare pentru


150 de omeri i persoane inactive n judeul
Timi
Primul pas spre o via independent
Aliana pentru Dezvoltarea Economiei Sociale
Instruire in noile tehnologii medicale si
perfectionare pentru medicii si asistentii medicali
din ambulatorii de specialitate si spitale in brainaging

3,883,816.00
18,408,996.00
19,439,802.96

77,676.00
368,180.00
388,796.05

3,806,140.00
18,040,816.00
19,051,006.91

310,983.00
1,516,641.00
1,091,745.82

4,194,799.00
19,925,637.00
20,531,548.78

20/03/08
04/08/09
09/08/09

13.11
18.19
22.43

24/03/08 19/08/09
14/08/09

12.15
11.15

6/25/2010
6/15/2010

5/22/2010

FUNDAIACOALADEAFACERIIMESER
IITIMIOARASAMTIMIOARA
Fundatia\"AlaturideVoi\"Romania

Fundatia\"AnaAslanInternational\"

Adaptabilitate pentru cresterea competitivitatii


sectorului de transport rutier din Romania
DACIE Dezvoltare Antreprenoriala pentru
Competitivitate prin Inovatie si Ecoeficienta

993

81

3.2

48196

contractat

994

92

3.1

48309

contractat

995

92

3.1

62384

contractat

INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI

996

32

3.1

27703

contractat

997

40

3.2

38874

contractat

TOP CLASS - INSTRUIRE SI MENTORAT


PENTRU INTREPRINZATORII DIN REGIUNEA
BUCURESTI-ILFOV
Investitii in capitalul uman pentru competitivitate
prin inovare si utilizarea oportunitatilor oferite de
Fundatia\"CentrulRomanpentruIntreprind
UE si iata sa Interna pentru
eriMicisiMijlocii\'-CRIMM
manageri/intreprinzatori din regiunea BucurestiIlfov

998

108

2.3

83267

aprobat

999

110

5.2

89091

aprobat

1000
1001

93
101

3.3
5.1

54954
78064

Sanse noi la formare profesionala pentru


angajatii din industria petroliera
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
OCUPATE IN AGRICULTURA DE
SUBZISTENTA DIN MEDIUL RURAL AL
REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD VEST
OLTENIA

contractat

Initiativa pentru societatea civila

contractat

Facilitarea accesului pe piata muncii a


persoanelor in cautarea unui loc de munca prin
calificare-recalificare, conditie a dezvoltarii
resurselor umane

FUNDAtIA\"CENTRULPENTRUEDUCAtIE
ECONOMICasIDEZVOLTAREDINROMaNI
A-CEEDROMaNIA\"

7,577,839.89

151,556.80

7,426,283.09

269,565.32

7,847,405.21

24/07/09

16.44

05/08/09

14.30

13,036,263.31

260,725.26

12,775,538.05

589,851.63

13,626,114.94

28/08/09

22.43

03/09/09

14.00 11/25/2010

8,928,802.00

178,576.04

8,750,225.96

199,234.00

9,128,036.00

28/08/09

21.44

03/09/09

14.00

407,321.00

8,146.00

399,175.00

36,108.00

443,429.00

04/11/08

08.38

05/11/08 -

10/14/2009

1,548,947.10

30,978.90

1,517,968.20

123,966.50

1,672,913.60

15/12/08

13.28

19/12/08 -

4/1/2011

2,113,685.00

42,274.00

2,071,411.00

172,913.00

2,286,598.00

04/10/10

06.07

07/10/10

11.57

2,113,270.00

42,274.00

2,070,996.00

172,800.00

2,286,070.00

09/11/10

09.24

15/11/10

13.29

7,065,002.00

141,300.00

6,923,702.00

254,280.00

7,319,282.00

28/08/09

17.42

10/09/09

11.10 11/23/2010

2,030,284.00

41,000.00

1,989,284.00

95,016.00

2,125,300.00

12/09/10

19.21

14/09/10

14.07

6/24/2010

FUNDATIA\"MELBA\"

Fundatia\"MULTIMEDIApentrudemocratielocala\"
Fundatia\"NaturaVie\"

4/7/2011

Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de Servicii


Sociale - Parteneri strategici in domeniul
incluziunii sociale
FUNDATIA\"ORGANIZATIAINTERNATION
Impreuna pentru servicii sociale mai bune
ALADECARITATECRESTINORTODOXA\"
Construirea capacitatii organizationale a unei
retele nationale de ONGuri crestine

4,547,133.00

90,942.00

4,456,191.00

222,919.00

4,770,052.00

14/11/08

12.39

17/11/08 -

5,744,096.00

114,882.00

5,629,214.00

269,423.00

6,013,519.00

31/08/09

11.00

09/09/09

13.30

8/13/2010

Scoala dupa Scoala - primul pas pentru succesul


scolar si profesional
Fundatia\"RomaEducationFundRomania\
Oportunitati egale in educatie pentru o societate
"
incluziva
Competente Profesionale pentru Tinerii in
FUNDATIA\"SFANTULIOANBOSCO
Dificultate ComProf TD
Sistem Inovativ Transdisciplinar de dezvoltare a
aptitudinilor de munca pentru studenti/masteranzi

20,856,141.00

417,123.00

20,439,018.00

13,650.00

20,869,791.00

26/08/09

14.00

11/09/09

13.30

8/17/2010

20,217,610.00

404,352.00

19,813,258.00

13,650.00

20,231,260.00

28/08/09

21.41

11/09/09

13.30

8/17/2010

2,108,825.00

42,176.00

2,066,649.00

95,750.00

2,204,575.00

09/09/10

17.46

21/09/10

11.30

1/12/2011

1,214,705.00

242,940.00

971,765.00

94,349.00

1,309,054.00

28/09/10

17.02

01/10/10

11.11

1,214,705.00

24,295.00

1,190,410.00

94,349.00

1,309,054.00

29/09/10

17.35

01/10/10

11.13

17,610,032.50
3,272,708.00

375,000.00
81,817.00

17,235,032.50
3,190,891.00

406,350.00
214,306.00

18,016,382.50
3,487,014.00

31/08/09
19/08/09

14.20
16.04

16/09/09
25/08/09

12.50
11.50

1002

64

3.3

21561

contractat

1003

93

3.3

57379

contractat

1004

91

2.2

55876

contractat

1005

91

2.2

60443

contractat

1006

99

5.1

77706

contractat

1007

109

2.1

82101

aprobat

1008

109

2.1

82617

aprobat

1009
1010

91
92

2.2
3.1

57207
54210

contractat
reziliat

Sa invatam impreuna!
Executive MBA Competente pentru
performanta in management in sectorul TIC

1011

30

3.1

39193

contractat

Sprijin pentru intreprinzatori

1012

91

2.2

62183

contractat

1013

10

3.3

4775

contractat

Parteneriat pentru copilul meu program


educativ de sprijin pentru elevi cu risc de parasire
timpurie a scolii si parintii acestora
SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL
PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE I
INCLUZIUNE SOCIAL - REGIUNEA NORDEST

1014

110

5.2

89009

aprobat

1015

90

2.1

60152

contractat

1016

92

3.1

60154

contractat

1017

104

5.1

77577

contractat

1018

96

6.2

60987

contractat

1019

81

3.2

59348

contractat

1020
1021
1022
1023

101
108
108
110

5.1
2.3
2.3
5.2

75495
80915
82288
87590

contractat
aprobat
aprobat
aprobat

1024

110

5.2

88046

aprobat

1025

110

5.2

88656

aprobat

1026

110

5.2

88757

aprobat

1027

110

5.2

89184

aprobat

1028

110

5.2

89287

aprobat

1029

110

5.2

89368

aprobat

1030

80

2.3

52629

revocat

1031

110

5.2

89617

aprobat

Sistem Inovativ Transdisciplinar de dezvoltare a


aptitudinilor de munca pentru studenti/masteranzi

RurActiv proiect integrat de crestere a ratei de


ocupare in comunele Tarlungeni, Apata si Budila
(Judetul Brasov)
STAgii de PRactica pentru O cariera de succeS STAPROS
Promovarea culturii antreprenoriale, sprijinirea
initierii de afaceri si dezvoltarea abilitatilor de
intreprinzator in randul intreprinderilor si a
persoanelor ce vor sa lanseze afaceri pe cont
propriu -PROMIN
Masuri complexe pentru ocupare - sanse sporite
pe piata muncii MOSAIC
Eficiena Muncii Asistate - EMA Crearea i
implementarea metodologiei integrate de
pregtire profesional i angajare asistat pe
piaa muncii a persoanelor cu dizabiliti

FundatiaINSTITUTULDEORTOGNATOL
OGIESIPROTETICA

FundatiaProf.Coman
FundatiaScoalaPostuniversitaradeAfac
eriRomano-Americana(ASEBUSS)
FUNDATIAACADEMIACOMERCIALASAT
UMARE

Investitie in capitalul uman din zona rurala a


Judetului Olt pentru dezvoltarea turismului
Investitie in capitalul uman din zona rurala a
Judetului Teleorman pentru dezvoltarea
turismului
(Re)calificarea - O noua sansa pentru muncitorii
din industria metalurgica
Resurse umane pentru dezvoltare durabila in
judetul Arges!

8/17/2010
11/8/2010

1,848,590.00

37,000.00

1,811,590.00

0.00

1,848,590.00

14/12/08

23.14

17/12/08 -

14,586,060.42

291,721.21

14,294,339.21

0.00

14,586,060.42

30/08/09

21.42

17/09/09

10/14/2009

2,033,560.00

40,671.00

1,992,889.00

0.00

2,033,560.00

20/03/08

15.00

25/03/08 -

2,134,187.95

42,684.00

2,091,503.95

169,362.71

2,303,550.66

09/11/10

00.50

11/11/10

11.45

4,739,583.00

94,793.00

4,644,790.00

222,286.00

4,961,869.00

31/08/09

15.06

09/09/09

10.00

4,298,379.00

85,968.00

4,212,411.00

176,763.00

4,475,142.00

31/08/09

15.14

09/09/09

10.00 11/24/2010

1,708,822.00

34,178.15

1,674,643.85

82,049.28

1,790,871.28

16/09/10

18.21

21/09/10

08.50 10/28/2010

3,011,474.25

60,229.50

2,951,244.75

0.00

3,011,474.25

31/08/09

14.39

07/09/09

10.30 12/23/2010

11,683,370.00

231,764.23

11,451,605.77

0.00

11,683,370.00

10/08/09

15.45

17/08/09

16.30

2,083,400.00
2,066,620.00
2,048,471.00
2,099,450.00

41,668.00
42,218.00
42,259.00
41,989.00

2,041,732.00
2,024,402.00
2,006,212.00
2,057,461.00

0.00
44,303.00
64,469.00
288,324.00

2,083,400.00
2,110,923.00
2,112,940.00
2,387,774.00

30/08/10
25/09/10
30/09/10
08/11/10

12.52
14.27
15.43
19.24

31/08/10
27/09/10
01/10/10
11/11/10

10.48 10/29/2010
13.21
13.43
15.13

2,114,468.00

42,289.36

2,072,178.64

0.00

2,114,468.00

08/11/10

22.32

11/11/10

15.12

2,103,400.00

42,068.00

2,061,332.00

184,380.00

2,287,780.00

08/11/10

20.43

11/11/10

15.15

2,103,400.00

42,068.00

2,061,332.00

184,380.00

2,287,780.00

08/11/10

21.35

11/11/10

15.14

2,063,400.00

42,068.00

2,021,332.00

0.00

2,063,400.00

09/11/10

07.55

11/11/10

15.17

2,103,400.00

42,068.00

2,061,332.00

184,380.00

2,287,780.00

09/11/10

09.49

11/11/10

15.18

2,103,400.00

42,068.00

2,061,332.00

184,380.00

2,287,780.00

09/11/10

10.38

11/11/10

15.16

7,997,669.00

199,943.00

7,797,726.00

488,968.00

8,486,637.00

10/08/09

12.50

19/08/09

10.35

2,134,992.10

42,699.84

2,092,292.26

95,710.10

2,230,702.20

09/11/10

14.54

11/11/10

10.40

13.30 12/23/2010

FUNDATIAACADEMICAALUMNI

FundatiaAcademicaPetreAndreiIasi

FundatiaAgapediaRomania
7/5/2010

FundatiaAGORAOradea

FundatiaAlphaTransilvana

Calitate si performanta in sistemul sanatatii


publice din Romania
Un viitor pentru tine!
Un viitor prin calificare
Vreau sa ma calific!
Viitor In Inovatia Turismului si Oportunitatile de
Reintegrare in Judetul Mures
Program integrat de formare si consiliere
profesionala a somerilor din mediul rural, din
regiunea Bucuresti- Ilfov in domeniul turismului
Investitie in capitalul uman din zona rurala a
Judetului Arad pentru dezvoltarea turismului
Investitie in capitalul uman din zona rurala a
Judetului Bistrita-Nasaud pentru dezvoltarea
turismului
Investitie in capitalul uman din zona rurala a
Judetului Botosani pentru dezvoltarea turismului

10/14/2009

FundatiaAmfiteatru

FundatiaArcelorMittalRomania
FundatiaBrightLight

9/7/2010

1032
1033
1034

4
62
81

1.4
2.3
3.2

3896
31455
57282

contractat
contractat
rezerva

Calitate in educatie - CALE


Acces la formare profesionala continua - ACCED
RSC Construct - Proiectul \"Competitivitate,
Dezvoltare si Responsabilitate Sociala a
Companiilor \"

18,498,942.00
3,944,515.00

369,979.00
78,890.00

18,128,963.00
3,865,625.00

0.00
0.00

18,498,942.00
3,944,515.00

20/03/08
10/12/08

11.03
15.52

24/03/08 12/12/08 -

20,273,400.00

405,468.00

19,867,932.00

0.00

20,273,400.00

10/08/09

10.04

20/08/09

09.30

21,072,540.00

421,954.80

20,650,585.20

25,200.00

21,097,740.00

10/08/09

09.49

14/08/09

09.05

6/25/2010

20,765,696.00

415,314.00

20,350,382.00

0.00

20,765,696.00

29/07/09

17.35

14/08/09

09.55

5/23/2010

5/10/2010

FundatiaCasadeMeseriiaConstructorilor

1035

82

5.1

57868

contractat

Centre PICAS - Proiectul \"Puncte de Informare,


Consiliere i Asisten Specializata pentru
omerii i persoanele n cutarea unui loc de
munca din sectorul abordat\"

1036

82

5.1

57774

contractat

Retea nationala de centre de informare si


consiliere privind cariera

1037

24

2.3

34909

contractat

Un viitor mai bun o calificare mai buna

1,176,382.00

23,645.00

1,152,737.00

0.00

1,176,382.00

26/11/08

11.07

27/11/08 -

1038

83

5.2

54377

contractat

7,825,408.00

159,035.00

7,666,373.00

206,429.00

8,031,837.00

10/08/09

14.08

12/08/09

09.45

1039

108

2.3

80040

aprobat

PRO RURAL - Sistem integrat de dezvoltare a


resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului
FundatiaCentruldePregatireProfesionala
rural
Valcea
FII PROFESIONIST, CALIFICA-TE!

1,389,941.00

27,800.00

1,362,141.00

74,499.00

1,464,440.00

30/09/10

19.20

06/10/10

12.20

1040

108

2.3

83018

aprobat

12.21

1041

14

6.1

1158

contractat

1042

70

6.2

30873

contractat

1043

96

6.2

62805

contractat

1044

84

6.1

57485

contractat

1045

40

3.2

5465

contractat

1046

71

6.3

30809

contractat

1047

3.1

4282

contractat

Fii familyfriendly! Formare i consultanta pentru


companiile din Bucuresti si Ilfov
Integrare pe piata muncii pentru persoanele
traficate
ANTREPRENORI EUROPENI

1048

83

5.2

49766

contractat

Competente europene pentru mediul rural

1049

110

5.2

89547

aprobat

1050

1051

83

3.1

1732

contractat

5.2

55672

contractat

1052

83

5.2

52307

contractat

1053

17

1.1

30204

contractat

1054

91

2.2

61945

contractat

1055

19

1.3

27521

rezerva

1056

91

2.2

63574

contractat

1057
1058

22
33

2.1
3.2

20538
27993

contractat
contractat

1059

81

3.2

55465

contractat

1060

99

5.1

76304

contractat

1061

99

5.1

76679

contractat

FundatiaCentruldeDezvoltareManagerial
a(CDM)

COMPETENTA PRIN CALIFICARE - SANSE SI


STABILITATE PE PIATA MUNCII
Susinerea dezvoltrii comunitilor de romi din
Regiunile dezvoltare N-V i Centru Romnia

FUNDATIACENTRULDERESURSEPENTR

L@EGAL 2 investitie europeana pentru viitorul


UCOMUNITATILEDEROMI
romilor din Romania
Tineri romi competitivi, cu sanse egale pe piata
muncii
Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale n
FundatiaCentruldeResursepentruDiversit
comuniti multietnice din Regiunile de dezvoltare
ateEtnoculturala
Nord-Vest i Centru din Romnia

10/14/2009
5/23/2010

1,533,245.00

31,000.00

1,502,245.00

71,300.00

1,604,545.00

01/10/10

14.50

06/10/10

14,016,116.00

280,323.00

13,735,793.00

0.00

14,016,116.00

19/03/08

10.10

25/03/08 -

4,279,427.60

85,589.00

4,193,838.60

497,651.40

4,777,079.00

19/11/08

16.24

21/11/08 -

9,318,328.76

186,366.58

9,131,962.18

0.00

9,318,328.76

29/08/09

21.08

08/09/09

13.55

11/8/2010

10,163,780.00

204,000.00

9,959,780.00

1,500.00

10,165,280.00

10/08/09

15.16

17/08/09

12.10

6/15/2010

10/14/2009

1,612,655.00

32,280.00

1,580,375.00

0.00

1,612,655.00

08/05/08

23.51

12/05/08 -

6/12/2009

FundatiaCentrulParteneriatpentruEgalita
te

13,304,828.00

266,098.00

13,038,730.00

0.00

13,304,828.00

17/12/08

22.38

23/12/08 -

6/12/2009

8,546,673.00

170,934.00

8,375,739.00

256,524.00

8,803,197.00

20/03/08

15.38

25/03/08 -

FundatiaCentrulpentruAnalizasiDezvoltar
eInstitutionala-Eleutheria

14,882,440.00

297,650.00

14,584,790.00

0.00

14,882,440.00

10/08/09

13.34

14/08/09

09.05

O SANSA NOUA, UN VIITOR MAI BUN PE


FUNDATIACENTRULPENTRUDEZVOLTA
PIATA MUNCII DIN REGIUNEA DE SUD-EST
REAINTREPRINDERILORMICISIMIJLOCII
PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL!
(C.D.I.M.M.)BRAILA

1,993,610.00

40,000.00

1,953,610.00

40,957.00

2,034,567.00

09/11/10

14.52

10/11/10

15.01

Sprijin pentru dezvoltarea iniiativei private n


Macroregiunea unu (RO1) BISNet
O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL RURAL

3,914,600.00

78,292.00

3,836,308.00

0.00

3,914,600.00

20/03/08

12.40

21/03/08 -

5,481,855.00

109,639.00

5,372,216.00

0.00

5,481,855.00

07/08/09

17.40

11/08/09

13.05

7/19/2010

mbuntirea calitii resurselor umane n mediul


rural i promovarea antreprenoriatului n activiti
FundatiaCivitaspentruSocietateaCivila
non-agricole
DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI
DESCENTRALIZARE IN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI. STUDIU- FUNDATIACODECSPENTRULEADERSHI
P
PILOT DE CULTURA ORGANIZATIONALA SI
IMPACT DE LEADERSHIP

3,601,794.37

75,637.50

3,526,156.87

291,301.00

3,893,095.37

03/08/09

11.32

05/08/09

10.30

4/8/2010

412,233.00

8,245.00

403,988.00

43,776.00

456,009.00

05/11/08

19.52

10/11/08 -

Dezvoltarea infrastructurii de educatie si asistenta


pentru copii cu risc crescut la abandon scolar si
parasirea timpurie a scolii

3,536,709.00

70,735.00

3,465,974.00

0.00

3,536,709.00

28/08/09

12.48

04/09/09

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE IN


DOMENIUL EDUCATIEI PARENTALE
Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE)

FundatiaCentrulpentruDezvoltareaIntrepr
inderilorMicisiMijlociiMaramures

10/14/2010

11.16

8/17/2010

10.25

7/5/2010

FundatiaCopiiinDificultate

FundatiaCopiiiNostri

De la scoala in viata prin firma de exercitiu


Excelenta pentru Personalul TUristic din
Regiunea de NE (EPTUR NE)
Intreprinderile romanesti in contextul schimbarii Program de Formare, Consultanta si Asistenta a
intreprinderilor pentru promovarea adaptabilitatii
si introducerea de noi solutii organizatorice (FCA)
Start-up: o sansa pentru someri dar si pentru
regiunea de NE. (START-UP NE)
Pregtit pentru viitor - Tineri la inceput de
cariera

6/16/2010

FundatiaCoronaIasi

866,432.00

16,999.00

849,433.00

122,655.00

989,087.00

15/12/08

12.19

16/12/08 -

16,523,725.00

330,475.00

16,193,250.00

1,656,433.00

18,180,158.00

07/09/09

15.26

17/09/09

1,034,580.00
870,710.00

20,700.00
17,415.00

1,013,880.00
853,295.00

0.00
0.00

1,034,580.00
870,710.00

22/08/08
14/12/08

15.40
19.19

25/08/08 22/12/08 -

17,562,419.50

351,248.39

17,211,171.11

0.00

17,562,419.50

10/08/09

09.01

12/08/09

11.15 11/24/2010

2,122,599.00

42,451.98

2,080,147.02

197,606.16

2,320,205.16

07/09/10

16.05

08/09/10

14.45 10/21/2010

2,088,940.00

41,778.80

2,047,161.20

0.00

2,088,940.00

03/09/10

13.27

03/09/10

16.17 10/21/2010

6/12/2009
10/14/2009

FundatiaCoronaIasi

1062

108

2.3

80928

aprobat

1063

108

2.3

81074

aprobat

1064

81

3.2

59384

contractat

1065

81

3.2

59587

contractat

1066

101

5.1

78312

revocat

1067

102

5.1

78752

revocat

1068

23

2.2

38645

contractat

1069

53

6.1

27593

contractat

1070
1071

110
110

5.2
5.2

86953
88032

contractat
contractat

1072

110

5.2

88283

contractat

1073

91

2.2

63328

contractat

1074

97

6.3

63272

contractat

1075

110

5.2

89168

aprobat

1076

52

5.2

35225

contractat

Calificarea- pas cheie pentru profesionalizarea


comertului la distanta
CALITATE IN CONSTRUCTII calificarea
personalului operativ din sectorul constructii din
Regiunea Nord Est (CONS-Nod Est)

1,987,378.50

39,747.57

1,947,630.93

61,932.00

2,049,310.50

30/09/10

09.01

01/10/10

11.28

2,109,394.50

42,187.89

2,067,206.61

194,422.68

2,303,817.18

27/09/10

20.21

29/09/10

14.16

Centre Regionale de Excelen n Domeniul


mbuntirii Performanei Proceselor din
Sistemul de ngrijiri de Sntate din Romnia
Formarea profesionala in domeniul
neonatologiei,si promovarea utilizarii noilor
tehnologii pentru personalul din sectorul sanatatii

6,846,054.08

136,921.08

6,709,133.00

420,593.50

7,266,647.58

10/08/09

11.27

19/08/09

10.55 11/24/2010

5,829,386.00

116,588.00

5,712,798.00

2,166.00

5,831,552.00

10/08/09

13.19

18/08/09

14.20

2,047,899.00

40,958.00

2,006,941.00

82,824.00

2,130,723.00

15/09/10

10.52

23/09/10

11.10

2,047,899.00

50,958.00

1,996,941.00

82,824.00

2,130,723.00

15/09/10

12.12

23/09/10

11.40

1,379,230.00

27,585.00

1,351,645.00

117,733.00

1,496,963.00

14/12/08

14.21

18/12/08 -

207,327.00

5,183.00

202,144.00

20,092.00

227,419.00

10/12/08

14.28

12/12/08 -

2,134,615.83
2,134,615.83

42,692.32
42,692.32

2,091,923.51
2,091,923.51

0.00
0.00

2,134,615.83
2,134,615.83

08/11/10
08/11/10

17.19
17.58

11/11/10
11/11/10

15.44
15.43

5/2/2011
5/2/2011
5/2/2011

Promovarea ocuparii in randul somerilor din


regiunea Sud Muntenia prin formare in domeniul
ingrijirii personalizate si prin mediere
Promovarea ocuparii in randul somerilor din
regiunea Sud-Vest Oltenia prin formare in
domeniul ingrijirii personalizate si prin mediere
PAS CU PAS - Previne Abandonul Scolar CU
Programul AfterSchool!
Centru de incluziune social prin terapie
ocupaional a tinerilor cu HIV/SIDA
Renasterea traditiilor
Mestesugul tesutului valoare, sensibilitate,
aplicabilitate
Te invatam cioplitul in lemn, arta traditionala la
romani
Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii

FundatiaCRED-CentrulRomanoElvetianpentruDezvoltareaSistemuluideS
anatate

FUNDATIACRESTINADIAKONIA
FundatiaCrestinaRhema

2,134,615.83

42,692.32

2,091,923.51

0.00

2,134,615.83

08/11/10

18.27

11/11/10

15.43

275,785.00

13,513,465.00

1,243,268.00

15,032,518.00

31/08/09

13.41

14/09/09

09.30 12/27/2010

SI NOI VREM SA MUNCIM! ACCESUL


FEMEILOR PE PIATA MUNCII
RESTAURO Specializare in arta tesatoriei
FundatiaCuvantulcarezideste
traditionale
Antreprenoriatul rural - premisa pentru dezvoltare FundatiaDanispentruDezvoltareManageri
locala si crestere economica
ala

12,984,795.00

259,695.90

12,725,099.10

2,077,567.00

15,062,362.00

31/08/09

12.56

14/09/09

09.30 11/23/2010

2,130,315.00

42,606.30

2,087,708.70

302,893.20

2,433,208.20

09/11/10

13.04

12/11/10

11.01

410,666.00

8,213.00

402,453.00

0.00

410,666.00

12/12/08

12.53

15/12/08 -

4,059,098.00

81,182.00

3,977,916.00

0.00

4,059,098.00

10/08/09

13.06

19/08/09

864,429.00

17,290.00

847,139.00

20,452.00

884,881.00

10/10/08

11.58

13/10/08 -

10/6/2010

591,300.00
1,514,926.00

13,009.00
30,298.00

578,291.00
1,484,628.00

24,700.00
130,873.00

616,000.00
1,645,799.00

15/12/08
14/11/08

12.56
13.51

16/12/08 18/11/08 -

10/14/2009
10/14/2009

1,733,771.00
16,874,229.00

34,675.00
220,504.00

1,699,096.00
16,653,725.00

108,883.00
861,926.00

1,842,654.00
17,736,155.00

23/09/08
10/08/09

14.46
15.49

26/09/08 20/08/09

10.20

1/17/2011
7/5/2010

FundatiaCulturalaDELTA

83

5.2

59784

contractat

1078

23

2.2

8146

contractat

Proiectul O noua fata a scolii asigura sanse


egale la educatie fara discriminare pentru copiii
cu dizabilitati, produce schimbari in scolile
implicate in proiect si in comunitatea pe care o
serveste aceasta, prin crearea unor culturi si
practici incluzive in scopul reducerii abandonului
scolar. Prin abordarea inovativa: copil, parinte,
cadre didactice, comunitate, oferim un model de
scoala incluziva, care sa raspunda nevoilor
copiilor din comunitate.

3.2
2.3

23931
19067

contractat
contractat

1081
1082

52
82

5.2
5.1

20737
48603

contractat
contractat

1083

84

6.1

53561

contractat

1084

91

2.2

53701

contractat

1085

108

2.3

83002

aprobat

1086
1087

100
100

5.1
5.1

78154
78393

contractat
contractat

1088

101

5.1

78129

contractat

1089
1090

108
99

2.3
5.1

79697
75644

contractat
contractat

3/11/2010

13,789,250.00

1077

34
24

9/27/2010

FundatiaCulturalaArtex

Promovarea mestesugurilor traditionale pentru a


facilita trecerea de la agricultura de subzistenta la FundatiaDanVoiculescupentruDezvoltare
ocuparea in activitati non-agricole in mediul rural
aRomaniei

1079
1080

6/25/2010

Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou!


Ia startul din Pole - Position! Califica-te in
domeniul auto!
Parteneriat pentru ocupare in mediul rural
Servicii integrate pentru promovarea ocuparii
durabile in 5 regiuni din Romania
Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei
sociale
Parteneriat multiregional pentru prevenirea
parasirii timpurii a scolii
Formare Profesionala Continua pentru angajatii
din domeniul comercial din Arad, Regiunea Vest
Competenta pentru un viitor mai sigur CVS
SANSA PENTRU COMPETENTA ORIENTATA
SPRE REZULTAT (SCOR)
Excelenta prin competenta si profesionalism
ECoP
Competenta garantata pentru piata muncii
Servicii integrate pentru cresterea gradului de
ocupare in randul somerilor, a persoanelor
inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala

3/9/2010
12.50

5/23/2010

FundatiadeAbilitare\"Speranta\"

FundatiadeSprijinaVarstnicilorGalati

FundatiaDezvoltareaPopoarelor

FUNDATIADEZVOLTAREAPOPOARELO
RFilialaArad

FundatiaDezvoltareinEuropa

FUNDATIAECOLOGICAGREEN

7,171,723.00

143,435.00

7,028,288.00

0.00

7,171,723.00

03/08/09

17.23

18/08/09

13.40

6/15/2010

11,958,264.00

239,165.00

11,719,099.00

668,355.00

12,626,619.00

31/08/09

14.55

17/09/09

10.00

8/17/2010

1,722,567.00

34,451.00

1,688,116.00

113,653.00

1,836,220.00

04/10/10

11.08

07/10/10

11.48

2,112,806.00
2,112,546.00

42,256.00
42,251.00

2,070,550.00
2,070,295.00

196,555.00
192,000.00

2,309,361.00
2,304,546.00

13/09/10
13/09/10

01.21
16.29

20/09/10
24/09/10

12.45 10/28/2010
12.02 4/21/2011

2,112,806.00

42,256.00

2,070,550.00

196,555.00

2,309,361.00

13/09/10

01.42

21/09/10

10.36 11/16/2010

2,113,047.00
1,817,300.00

42,261.00
37,000.00

2,070,786.00
1,780,300.00

120,000.00
84,744.00

2,233,047.00
1,902,044.00

18/09/10
27/08/10

16.47
19.47

23/09/10
31/08/10

13.44
6/1/2011
11.15 10/21/2010

1091

100

5.1

78029

contractat

Servicii integrate pentru cresterea gradului de


ocupare in randul somerilor, a persoanelor
inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala

1,523,100.00

31,500.00

1,491,600.00

38,700.00

1,561,800.00

11/09/10

15.09

15/09/10

10.00 10/27/2010

1092

101

5.1

76103

revocat

Servicii integrate pentru cresterea gradului de


ocupare in randul somerilor, a persoanelor
inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala

1,669,900.00

32,000.00

1,637,900.00

53,700.00

1,723,600.00

29/08/10

18.03

31/08/10

11.45 10/29/2010

1093

105

5.1

76152

reziliat

Servicii integrate pentru cresterea gradului de


ocupare in randul somerilor, a persoanelor
inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala

1,669,900.00

30,500.00

1,639,400.00

53,700.00

1,723,600.00

29/08/10

18.41

01/09/10

09.00 10/28/2010

FUNDATIAECOLOGICAGREEN

1094

106

5.1

76065

reziliat

Servicii integrate pentru cresterea gradului de


ocupare in randul somerilor, a persoanelor
inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala

1,907,100.00

38,500.00

1,868,600.00

65,500.00

1,972,600.00

28/08/10

19.13

01/09/10

11.14 10/26/2010

1095

108

2.3

79867

contractat

1,666,100.00

33,800.00

1,632,300.00

16,500.00

1,682,600.00

23/09/10

18.53

24/09/10

11.24

1096

109

2.1

81637

aprobat

2,022,700.00

41,000.00

1,981,700.00

29,520.00

2,052,220.00

27/09/10

18.33

28/09/10

13.09

1097

109

2.1

82094

aprobat

2,005,700.00

41,000.00

1,964,700.00

38,400.00

2,044,100.00

27/09/10

21.48

28/09/10

13.08

1098

110

5.2

87586

aprobat

1,816,600.00

36,500.00

1,780,100.00

22,800.00

1,839,400.00

08/11/10

19.36

09/11/10

08.30

1099
1100

82
19

5.1
1.3

55849
36359

reziliat
rezerva

O noua calificare- mai multa flexibilitate pe piata


muncii
Acces pe piata muncii pentru viitorii asistenti
medicali generalisti, prin practica in simulatorul
clinic
Stagii clinice de calitate- mai multe sanse de
angajare pentru viitorii asistenti medicali
Servicii integrate pentru cresterea gradului de
ocupare in zona rurala
Un viitor mai sigur
Coordonatorul TIC in scoala - un pas inainte in
invatamintul romanesc

12,184,140.00
642,190.00

229,207.00
13,400.00

11,954,933.00
628,790.00

530,289.00
17,062.00

12,714,429.00
659,252.00

10/08/09
15/12/08

13.30
15.10

13/08/09
19/12/08 -

13.15

7/19/2010

1101

96

6.2

63660

contractat

Retea de Centre Complexe de Incluziune Sociala

12,161,421.00

243,229.00

11,918,192.00

673,367.00

12,834,788.00

07/09/09

11.41

16/09/09

15.55

8/13/2010

1102

96

6.2

64373

contractat

\"Servicii integrate de dezvoltare profesionala


pentru adultii cu probleme de sanatate mintala\"

4,286,766.00

85,735.00

4,201,031.00

262,474.00

4,549,240.00

07/09/09

15.01

16/09/09

15.55 11/26/2010

1103

97

6.3

62900

contractat

2,965,800.00

59,316.00

2,906,484.00

177,000.00

3,142,800.00

31/08/09

13.40

07/09/09

12.45

9/21/2010

1104

99

5.1

77970

contractat

2,128,200.00

42,564.00

2,085,636.00

205,100.00

2,333,300.00

10/09/10

16.29

13/09/10

10.15

4/21/2011

1105

108

2.3

79470

aprobat

2,111,600.00

42,232.00

2,069,368.00

193,500.00

2,305,100.00

20/09/10

04.38

21/09/10

11.23

1106

108

2.3

80188

contractat

2,109,000.00

42,180.00

2,066,820.00

182,100.00

2,291,100.00

22/09/10

02.28

23/09/10

11.43

1107

101

5.1

78641

revocat

2,132,167.16

42,643.34

2,089,523.82

87,600.00

2,219,767.16

15/09/10

10.23

24/09/10

10.24

1108
1109

91
23

2.2
2.2

64054
34172

contractat
contractat

Sanse egale si respect pentu femeile din


Regiunile Nord-Est si Centru
mbuntirea capacitii de ocupare n Regiunea
Nord-Est
Acces la formare profesionala continua pentru
angajatii din domeniul turismului din Regiunea
Nord-Est
O sansa mai buna pe piata muncii pentru
angajatii din Regiunea Nord-Est prin calificare in
turism
PRINASO Program integrat de asistenta pentru
ocupare
Impreuna vom reusi!
Sanse egale la educatie non-formala pentru copii
si tineri cu risc de abandon scolar sau care au
abandonat scoala din judetul Constanta

9,525,940.00
1,725,264.00

190,518.80
34,505.00

9,335,421.20
1,690,759.00

769,785.10
6,585.00

10,295,725.10
1,731,849.00

07/09/09
03/12/08

14.55
11.49

16/09/09
05/12/08 -

11.50

1110

24

2.3

33591

contractat

1,753,112.00

35,062.00

1,718,050.00

6,260.00

1,759,372.00

03/12/08

12.29

05/12/08 -

10/14/2009

1,717,981.00

34,359.00

1,683,622.00

6,585.00

1,724,566.00

03/12/08

12.20

05/12/08 -

10/14/2009

13,130,966.80

262,619.33

12,868,347.47

584,017.00

13,714,983.80

28/08/09

14.02

15/09/09

11.50 11/24/2010

14,808,026.00

296,161.00

14,511,865.00

0.00

14,808,026.00

30/08/09

17.05

16/09/09

12.45

2,026,300.00

40,526.00

1,985,774.00

70,000.00

2,096,300.00

17/09/10

12.23

20/09/10

12.08

6,332,367.00

126,648.00

6,205,719.00

0.00

6,332,367.00

10/08/09

15.25

19/08/09

14.00

1,825,480.00

38,000.00

1,787,480.00

9,520.00

1,835,000.00

11/11/08

20.14

17/11/08 -

FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O


ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL
TIC (COM-TIC)

1111

45

5.1

30543

contractat

1112

96

6.2

59516

contractat

FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA


PE CUNOASTERE! PROGRAM DE
PREGATIRE PENTRU SOMERI IN DOMENIUL
TIC
mpreun ctre bunstare

1113

90

2.1

62920

contractat

Calific-te! E ansa ta de a te integra n munc!

1114

108

2.3

79266

aprobat

1115

84

6.1

49774

contractat

1116

37

3.2

19488

contractat

VREAU SA FIU CEL MAI BUN !


Economia sociala - sanse reale pentru o viata
mai buna!
Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului
si tehnologiilor mobile cu furnizare de formare
profesionala specifica pentru angajati,
intreprinzatori, persoane fizice autorizate din
Regiunea de Vest si realizarea de aplicatii web
de organizare flexibila a muncii, in vederea
imbunatatirii adaptabilitatii intreprinderilor si
angajatilor si a cresterii mobilitatii lor.

FundatiaEcologicaGreen\"Education\"
FundatiaEOSEducatingforanOpenSocietyRomania

FundatiaEstuar

FundatiaEuroEd

FundatiaEurohelp
FundatiaFilocalia

6/1/2011

6/1/2011

8/17/2010
1/19/2011

FUNDATIAGIOVANNIBOSCO

FundatiaHopeandHomesforChildrenRom
ania
FUNDAtIAINGINERNEJLOVEANUNICULA
E-MAESTRUiNARTACULINARa
FundatiaInimapentruInima

FundatiaInstitutulMultimediaRomanoElvetian

7/5/2010

12/2/2010
10/14/2009

Adaptabilitate si inovatie in sistemul medical din


regiunea Sud-Muntenia
Adaptabilitate in sistemul medical din regiunea
Sud-Vest Oltenia
Aptitudini practice prin nvare la locul de
munc pentru tranziia la viaa activ

1117

35

3.2

40824

revocat

1118

36

3.2

40787

revocat

1119

2.1

96

contractat

1120

90

2.1

61851

contractat

1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128

100
23
24
53
91
103
108
8

5.1
2.2
2.3
6.1
2.2
5.1
2.3
2.2

78497
7078
13033
24934
57902
78683
79625
2747

contractat
contractat
contractat
contractat
contractat
contractat
aprobat
contractat

1129
1130

14
15

6.1
6.2

2367
2322

contractat
contractat

1131

69

6.1

41807

contractat

1132

70

6.2

34016

contractat

1133

13

5.2

1654

contractat

TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin


FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU (TOP
FSE) EUROPEAN - CALIFICARE!
VIITOR
Sa ramanem in scoala
si eu ma calific
Si noi vrem sa muncim
Si noi vrem sa invatam
O sansa in plus
E sansa ta! Califica-te
Privind spre viitor o ans de integrare pe piaa
muncii pentru persoanele cu dizabiliti
Retea pentru Incluziune
START pentru egalitatea de sanse a persoanelor
cu dizabilitati pe piata muncii
Dezoltarea economiei sociale pentru persoanele
cu dizabilitati fizice din Romania
SANSE EGALE pentru integrarea in munca a
persoanelor cu dizabilitati intelectuale din
Romania
Rural-Manager

1134

83

5.2

59596

contractat

RURAL-Antreprenor

1135
1136

92
22

3.1
2.1

64346
18124

contractat
contractat

Intreprinzatori in turism pensiuni in Romania


Primul pas e important: fii orientat

1137

108

2.3

80797

aprobat

CRESC!- CRESterea participarii la programe de


Calificare/ REcalificare pentru lucratorii din
Sectorul Comert!

1138
1139
1140

110
92
52

5.2
3.1
5.2

88365
63785
40558

aprobat
contractat
contractat

1141

83

5.2

51410

contractat

1142
1143

83
84

5.2
6.1

55763
56805

contractat
contractat

Invata pentru cariera ta!


Antreprenoriatul - O cariera de succes
OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN
MEDIUL RURAL
CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE
SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN
SPATIUL RURAL
O noua VIATA LA TARA (o9VITA )
ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE DE
RECICLARE A MATERIALELOR DE AMBALAJ
ROMA-RE

1144

105

5.1

75435

contractat

1145

110

5.2

87361

aprobat

1146

108

2.3

79711

aprobat

1147

81

3.2

59616

contractat

1148

103

5.1

79077

contractat

1149

108

2.3

83035

aprobat

1150

109

2.1

82583

aprobat

1151

101

5.1

78852

revocat

1152

84

6.1

57676

contractat

1153

82

5.1

55979

contractat

Asistenta pentru ocupare, calificare si acces pe


piata muncii - APOCA 2010
Solutie pentru reconversia fortei de munca din
Judetul Alba
Orientarea si Formarea Profesionala a resurselor
umane din domeniul serviciilor sociale, medicale
si socio-medicale din judetul Valcea
Specializare pentru performan, eficacitate i
rspuns n domeniul transplantului de organe
S.P.E.R.
Noi oportunitati de integrare pe piata muncii in
Regiunea de Vest
Impreuna spre succes prin obtinerea unei
calificari relevante nevoilor actuale
Coerenta intre formarea pe tot parcursul vietii si
piata muncii prin relevanta, accesibilitate si
interactivitate
PROMOTORI AI DEZVOLTARII
MICROREGIONALE

FundatiaInternationalaAnaAslan
FundatiainvatamantuluiPreuniversitaralC
ooperatieiMestesugarestiSpiruHaretBu
curestiFIPCMBucuresti
FundatiaLERIS
FundatiaMagdalenaDeijs

FundatiaMara

FundatiaMotivationRomania

1,127,228.00

22,545.00

1,104,683.00

0.00

1,127,228.00

14/12/08

23.45

19/12/08 -

1,127,228.00

22,545.00

1,104,683.00

0.00

1,127,228.00

14/12/08

23.53

19/12/08 -

8,373,020.00

170,000.00

8,203,020.00

0.00

8,373,020.00

19/03/08

22.02

20/03/08 -

2,367,000.00

47,340.00

2,319,660.00

226,000.00

2,593,000.00

28/08/09

14.09

02/09/09

13.30

1,989,828.25
818,152.00
435,950.00
548,261.00
5,215,220.48
2,120,100.00
1,560,650.00
2,144,618.00

39,796.57
17,000.00
10,000.00
12,000.00
109,519.62
44,000.00
32,000.00
42,892.00

1,950,031.68
801,152.00
425,950.00
536,261.00
5,105,700.86
2,076,100.00
1,528,650.00
2,101,726.00

75,675.70
31,038.00
21,900.00
37,262.00
40,000.00
105,000.00
70,000.00
101,910.00

2,065,503.95
849,190.00
457,850.00
585,523.00
5,255,220.48
2,225,100.00
1,630,650.00
2,246,528.00

14/09/10
26/08/08
12/09/08
11/11/08
31/08/09
16/09/10
23/09/10
20/03/08

15.31
12.05
13.22
14.37
14.03
21.51
14.41
15.15

27/09/10
27/08/08
15/09/08
12/11/08
07/09/09
22/09/10
27/09/10
24/03/08

13.33

3,538,600.00
3,611,559.00

70,772.00
72,232.00

3,467,828.00
3,539,327.00

301,060.00
300,855.00

3,839,660.00
3,912,414.00

20/03/08
19/03/08

13.11
21.43

24/03/08 24/03/08 -

3,946,533.50

78,930.67

3,867,602.83

346,362.00

4,292,895.50

19/12/08

11.50

23/12/08 -

6/12/2009

3,714,412.00

74,660.00

3,639,752.00

251,043.00

3,965,455.00

18/12/08

12.28

19/12/08 -

10/14/2009

8/16/2010

4/4/2011
6/12/2009
10/14/2009
3/11/2010
12.30 8/17/2010
14.47 11/19/2010
10.30

8,488,658.00

169,774.00

8,318,884.00

362,022.00

8,850,680.00

20/03/08

00.36

25/03/08 -

19,544,258.00

390,890.00

19,153,368.00

565,143.00

20,109,401.00

10/08/09

14.12

19/08/09

09.45

19,675,193.00
899,760.00

393,505.00
17,782.00

19,281,688.00
881,978.00

643,273.00
0.00

20,318,466.00
899,760.00

07/09/09
25/08/08

15.45
13.35

16/09/09
26/08/08 -

14.30 11/25/2010
6/12/2009

1,719,230.00

34,385.00

1,684,845.00

0.00

1,719,230.00

30/09/10

08.52

06/10/10

11.49

2,116,497.00
20,051,506.00
1,849,006.00

42,330.00
401,030.00
92,600.00

2,074,167.00
19,650,476.00
1,756,406.00

71,447.00
320,825.00
0.00

2,187,944.00
20,372,331.00
1,849,006.00

08/11/10
07/09/09
15/12/08

19.34
14.27
11.26

15/11/10
15/09/09
17/12/08 -

13.40
11.10 12/27/2010
10/14/2009

6,740,886.00

134,818.00

6,606,068.00

0.00

6,740,886.00

09/08/09

14.10

17/08/09

10.45

5/23/2010

14,084,464.00
20,840,071.00

281,690.00
416,802.00

13,802,774.00
20,423,269.00

974,277.00
0.00

15,058,741.00
20,840,071.00

10/08/09
01/08/09

12.39
15.04

18/08/09
11/08/09

10.05
12.55

3/18/2011
5/22/2010

2,112,200.00

42,244.00

2,069,956.00

75,840.00

2,188,040.00

27/08/10

15.10

27/08/10

14.30 10/28/2010

2,113,321.00

42,266.00

2,071,055.00

96,567.00

2,209,888.00

08/11/10

18.38

15/11/10

15.27

1,834,837.11

36,697.00

1,798,140.11

59,540.89

1,894,378.00

23/09/10

16.13

27/09/10

15.19

5,295,380.00

105,907.60

5,189,472.40

692,840.70

5,988,220.70

10/08/09

15.56

20/08/09

15.40

1,081,535.00

21,847.00

1,059,688.00

100,000.00

1,181,535.00

20/09/10

02.58

24/09/10

11.17 11/19/2010

FundatiapentruCulturasiInvatamant\"Ioa
nSlavici\"

1,612,720.00

32,577.00

1,580,143.00

80,000.00

1,692,720.00

02/10/10

01.00

07/10/10

10.34

798,600.00

15,972.00

782,628.00

140,000.00

938,600.00

30/09/10

03.35

04/10/10

10.10

FundatiaPentruDezvoltareaSocialaRamses

2,105,305.00

42,528.00

2,062,777.00

260,084.00

2,365,389.00

17/09/10

12.14

22/09/10

12.10

15,027,309.86

300,546.19

14,726,763.67

1,261,921.66

16,289,231.52

28/07/09

11.53

17/08/09

14.00

6/15/2010

6,059,274.00

121,187.00

5,938,087.00

0.00

6,059,274.00

07/08/09

13.03

12/08/09

12.45

6/15/2010

FundatiaNationalaaTinerilorManageriFNTM

FundatiaNationalapentruDezvoltareCom
unitara,FilialaIasi
FUNDATIANICOMED
FundatiaOrizont

FundatiaPaemAlba

5/23/2010

FundatiaPaterPio
7/5/2010

FundatiapentruChirurgiaFicatului

PROMETEUS- Promovarea economiei sociale in


FundatiapentruDezvoltareaSocietatiiCivil
Romania prin cercetare, educatie si formare
e(FDSC)
profesionala la standarde europene
SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE
FundatiapentruDezvoltareSocialasiEcon

omicaZalau

1154

44

5.1

36995

contractat

contractat

Pregatire si adaptare pentru o societate mai


curata

1,406,880.00

28,138.00

1,378,742.00

0.00

1,406,880.00

10/12/08

14.43

11/12/08 -

1,712,908.50

34,258.17

1,678,650.33

148,500.00

1,861,408.50

27/08/10

13.43

31/08/10

12.10

Competenta pe piata muncii - Azi somer, maine


antreprenor - COMPANO
Formare profesionala si reinsertie pe piata muncii
in regiunea Bucuresti Ilfov
Competenta si competitivitate - Azi somer, maine FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMedi
antreprenor - COMPAS
aPro
Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor
absolventi de studii superioare - STASS
Stagii de practica pentru studenti

2,014,790.00

40,297.81

1,974,492.19

116,736.00

2,131,526.00

02/09/10

12.34

03/09/10

13.30

2,088,938.00

41,778.76

2,047,159.24

0.00

2,088,938.00

27/08/10

13.08

30/08/10

10.01

1,936,478.00

38,730.00

1,897,748.00

166,610.40

2,103,088.40

30/08/10

03.42

30/08/10

10.02

2,002,575.63

40,052.00

1,962,523.63

121,783.39

2,124,359.02

30/08/10

02.43

30/08/10

10.00 10/26/2010

2,080,398.00

41,607.96

2,038,790.04

173,712.00

2,254,110.00

27/09/10

12.43

28/09/10

15.28

1,829,300.00
230,100.00

37,000.00
4,602.00

1,792,300.00
225,498.00

180,000.00
7,068.00

2,009,300.00
237,168.00

09/11/10
06/08/08

14.51
16.50

12/11/10
11/08/08 -

14.20

5,300,149.00

132,504.00

5,167,645.00

0.00

5,300,149.00

29/08/09

12.44

04/09/09

12.30

2,081,890.00

45,802.00

2,036,088.00

70,716.00

2,152,606.00

27/09/10

22.39

01/10/10

11.52

20,709,442.03

414,188.84

20,295,253.19

0.00

20,709,442.03

10/08/09

12.36

20/08/09

13.35

1,032,800.00

20,656.00

1,012,144.00

48,417.60

1,081,217.60

15/09/10

18.30

24/09/10

12.55 12/29/2010

3,900,988.00

74,106.00

3,826,882.00

302,208.00

4,203,196.00

19/12/08

16.55

24/12/08 -

8,735,630.00
12,309,408.00

174,712.40
246,188.00

8,560,917.60
12,063,220.00

289,000.00
901,968.00

9,024,630.00
13,211,376.00

30/08/09
31/08/09

20.01
09.24

10/09/09
10/09/09

14.00 11/29/2010
11.30 11/29/2010

11,161,860.00

223,237.00

10,938,623.00

0.00

11,161,860.00

31/08/09

13.59

17/09/09

10.30

76,925.00

3,769,324.00

218,897.86

4,065,146.86

10/08/09

15.17

17/08/09

09.40 11/29/2010

Pasi spre viitor

FUNDATIAPENTRUEDUCATIEDEZVOLT
ARESISPRIJINCOMUNITAR\"CONSTANT
INBRANCOVEANU\"BACAU

10/14/2009

1155

99

5.1

75559

10/5/2010

1156

104

5.1

75859

revocat

1157

106

5.1

75633

aprobat

1158

106

5.1

75857

aprobat

1159

106

5.1

75862

contractat

1160

109

2.1

81708

aprobat

1161
1162

110
36

5.2
3.2

89485
17744

aprobat
contractat

Oportunitati de ocupare in mediul rural


FUNDATIAPENTRUINVATAMANT
PREGATIREA RESURSELOR UMANE
FUNDATIAPENTRUKINETOTERAPIESIT
PENTRU ADAPTABILITATE SI FLEXIBILITATE ERAPIICOMPLEMENTAREDINCRAIOVA\"

1163

92

3.1

61872

contractat

\" Antreprenoriatul, de la idee la succes\"

1164

108

2.3

82061

aprobat

1165

81

3.2

58809

contractat

1166

100

5.1

76347

contractat

1167

69

6.1

15595

contractat

1168
1169

92
92

3.1
3.1

49068
61490

contractat
contractat

1170

93

3.3

62471

contractat

1171

81

3.2

55323

reziliat

COMPEXCEL-Creterea competitivitii
intreprinderilor si a performanelor angajatilor prin FundatiaPremiulRomanpentruCalitateJ.M
aplicarea Modelului european de excelenta in
.JURAN
Romnia

3,846,249.00

1172

97

6.3

63658

contractat

3,460,724.43

69,214.49

3,391,509.94

254,155.21

3,714,879.64

07/09/09

15.18

16/09/09

12.15

9/21/2010

1173

90

2.1

60333

contractat

7,870,735.00

157,416.00

7,713,319.00

0.00

7,870,735.00

26/08/09

10.02

17/09/09

12.00

9/16/2010

1174

108

2.3

80385

aprobat

2,102,359.00

42,047.00

2,060,312.00

3,600.00

2,105,959.00

24/09/10

17.06

29/09/10

13.09

1175

91

2.2

61473

contractat

MOM UP - Retea de Centre Pilot de Consiliere a


FundatiaPretuiesteViata
Mamelor aflate in situatii dificile de viata
Tranzitia de la statutul de student la cel de
angajat prin corelarea invatarii practice in
FundatiaProfesorConstantinPopovici
domeniul tehnologiei constructiilor de masini
Cresterea calificarii angajatilor furnizorilor de
FUNDATIAPROHEM
servicii sociale din regiunea Centru
\"Vreau s termin coala i eu!\" - proiect pentru
elevii din nvmntul primar i secundar n
FundatiaRomanapentruCopii,Comunitate
vederea prevenirii prsirii timpurii a colii/ a
siFamilie
abandonului colar, n patru judee din dou
regiuni

9,143,518.00

183,500.00

8,960,018.00

132,100.00

9,275,618.00

31/08/09

11.43

09/09/09

10.15

1176

81

3.2

49124

rezerva

Asigurarea securitatii si sanatatii la locul de


munca prin formarea managerilor si a angajatilor
din domeniul medical si economic in prevenirea si
controlul Tuberculozei si a altor infectii cu
transmitere pe cale aeriana

14,378,984.00

344,807.00

14,034,177.00

1,046,912.00

15,425,896.00

10/08/09

15.26

20/08/09

13.50

1177

96

6.2

60289

contractat

Si ei trebuie sa aiba o sansa! - Program de sprijin


pentru integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu tulburari de spectru autist

10,447,913.00

272,160.00

10,175,753.00

826,425.00

11,274,338.00

31/08/09

15.22

10/09/09

15.30

6/24/2010

1178

97

6.3

59542

contractat

17,576,065.00

362,880.00

17,213,185.00

1,688,781.00

19,264,846.00

21/08/09

16.08

31/08/09

13.00

6/24/2010

1179
1180

63
24

3.2
2.3

31656
10260

contractat
contractat

Femei pentru femei - Program national de


calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de
baby-sitter
Calitate in serviciile medicale
CALIFICAREA - primul pas spre un viitor mai
sigur

4,706,180.00
762,960.00

94,124.00
22,790.00

4,612,056.00
740,170.00

55,000.00
17,210.00

4,761,180.00
780,170.00

19/12/08
02/09/08

13.45
10.19

22/12/08 03/09/08 -

6/12/2009

PHOENIXMEDICA\"

Informare, constientizare, consiliere, calificare premise pentru o dezvoltare durabila


Profesionisti in interventia integrata la accidentele
colective si dezastre
MOBILIZEAZA - TE! Tineret si actiune pe piata
muncii
Economia sociala - o sansa pentru persoanele cu
dizabilitati intelectuale
Antreprenor 2.0
Promovarea antreprenoriatului in domeniul
industriilor creative
INVESTITORI IN OAMENI - Parteneriat
transnational pentru cresterea interesului
angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si
pentru cresterea responsabilitatii sociale a
intreprinderilor

Fundatiapentrupromovareaagriculturiisia
economieiregionaleFAERReghin-Mures
FundatiapentruPromovareaIntreprinderil
orMicisiMijlociiGalati
FundatiapentruSMURD
FundatiapentruTineretBuzau
FundatiaPentruVoi

FundatiaPostPrivatizare

FundatiaRomanianAngelAppeal

FundatiaRomanianChildren\'sAppeal
FUNDATIAROMANOGERMANACENTRUD
EPREGATIRESIPERFECTIONAREPROFE
SIONALAVLADIMIRESCU

7/5/2010

10/2/2010

6/12/2009

6/15/2010

7/19/2010

10/14/2009
6/12/2009

1181

80

2.3

55896

contractat

Competene la nivel european pentru creterea


ocupabilitii angajailor i a competitivitii
firmelor din domeniul construciilor, prin metode
inovative de formare profesional continu.
Dezvoltarea antreprenorial din mediul rural prin
msuri active de ocupare n domeniul
construciilor i comerului

Fundatiaromanogermanadepregatiresiperfectionareprofe
sionalaindomeniulconstructiilor
Creterea gradului de ocupare a forei de munc
FundatiaRomanoprin msuri integrate n cooperare transnaional Germanadepregatiresiperfectionareprofe
CGOFM-MICT
sionalaTimisoara

1182

110

5.2

88353

aprobat

1183

67

5.1

22929

contractat

1184

103

5.1

80783

contractat

1185

108

2.3

79398

aprobat

1186

110

5.2

89194

aprobat

1187

37

3.2

23972

contractat

1188

39

3.2

22802

contractat

1189

40

3.2

36822

contractat

1190

83

5.2

58325

contractat

1191
1192

104
100

5.1
5.1

78016
78620

contractat
contractat

1193

26

3.1

17791

contractat

1194

45

5.1

10468

contractat

1195

96

6.2

64274

contractat

Formare, Consiliere, Ocupare Model


interregional de reintegrare a persoanelor private FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamer
elordeComertsiIndustrie,FilialaVrancea
de libertate

1196

24

2.3

10025

contractat

Personal calificat garantia serviciilor de calitate

1197

108

2.3

79390

aprobat

Adapteaza-te prin calificare

1198

81

3.2

53092

rezerva

1199

108

2.3

80415

aprobat

1200

110

5.2

87347

aprobat

ADAPTAREA APTITUDINILOR UMANE: O


Abordare Multiregionala
FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamer
Calificare la standarde europene pentru cresterea
elordeComertsiIndustrie-FilialaGalati
competitivitatii economice
Armonia convietuirii in formare profesionala

1201

110

5.2

87486

aprobat

Alege sa fii cel mai bun!

1202

103

5.1

75711

contractat

1203

91

2.2

61153

contractat

1204

17

1.1

27784

aprobat

1205

84

6.1

55122

contractat

1206
1207

91
98

2.2
6.4

60294
63841

contractat
contractat

1208

53

6.1

19284

contractat

CALIFICAREA/RECALIFICAREA - o soluie
pentru reintegrarea omerilor pe piaa muncii
CALIFICAREA - cheia succesului pentru angajai
i angajatori
Calificare i antreprenoriat - alternative pentru
persoanele inactive din mediul rural
Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in
Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest
(VPSLM)
Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in
Regiunea Centru (CPSLM)
Imbunatatirea aptitudinilor si know-how-ului
profesionistilor din domeniul sanatatii privind
importanta unei mai bune organizarii a muncii in
cadrul serviciilor de recuperare a starilor
vegetative
Dezvoltarea resurselor umane in comunitati
rurale - PSCR
Informat, Instruit, Angajat
Construieste-ti propriul viitor! Program integrat de
formare profesionala si ocupare in sectorul
constructiilor.
Soluii de antreprenoriat adaptate realitii socioeconomice din Regiunea de Sud-Est
Ocupare garantat prin formarea de competene
specifice aliniate la necesitile operatorilor
economici din domeniul construciilor activi n
Regiunea de Sud-Est

ProAct - Masuri active pentru integrarea


profesionala a persoanelor cu handicap
\"O sansa europeana pentru copiii romani\"

Calitate si accesibilitate in invatamantul postliceal


sanitar
RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in
Romania
Parte de Carte
EU INCLUSIVE transfer de date si experiente
privind integrarea pe piata muncii a romilor intre
Romania, Bulgaria, Italia si Spania
Intreprindere sociala atelier de croitorie pentru
persoane cu dizabilitati

17,903,465.33

367,021.04

17,536,444.29

1,003,277.53

18,906,742.86

10/08/09

15.43

18/08/09

11.05

8/30/2010

2,133,772.00

42,676.00

2,091,096.00

512,106.00

2,645,878.00

08/11/10

19.11

09/11/10

08.30

12,618,410.00

252,368.20

12,366,041.80

0.00

12,618,410.00

08/09/08

13.38

09/09/08 -

1,476,833.00

32,490.00

1,444,343.00

105,748.00

1,582,581.00

23/09/10

18.06

24/09/10

12.50 12/22/2010

1,792,484.76

35,849.70

1,756,635.06

38,537.00

1,831,021.76

24/09/10

10.23

29/09/10

10.49

1,779,173.94

37,363.00

1,741,810.94

129,746.00

1,908,919.94

09/11/10

14.40

12/11/10

13.15

1,846,521.00

36,930.00

1,809,591.00

0.00

1,846,521.00

02/10/08

09.58

03/10/08 -

10/14/2009

1,841,242.00

36,825.00

1,804,417.00

0.00

1,841,242.00

03/09/08

20.53

09/09/08 -

6/12/2009

1,363,452.00

27,269.00

1,336,183.00

0.00

1,363,452.00

15/12/08

13.27

18/12/08 -

2/15/2011

11,750,008.00

235,000.00

11,515,008.00

0.00

11,750,008.00

10/08/09

15.21

20/08/09

10.35

1,244,185.80
1,718,792.00

24,884.00
34,375.84

1,219,301.80
1,684,416.16

66,000.00
48,600.00

1,310,185.80
1,767,392.00

16/09/10
14/09/10

13.39
19.26

21/09/10
17/09/10

09.48 10/28/2010
11.05 12/29/2010

1,469,694.00

29,394.00

1,440,300.00

61,640.00

1,531,334.00

28/08/08

15.49

01/09/08 -

6/12/2009

1,834,400.00

36,868.00

1,797,532.00

0.00

1,834,400.00

16/07/08

17.22

18/07/08 -

6/12/2009

4,579,321.00

91,588.00

4,487,733.00

4,104.00

4,583,425.00

07/09/09

13.01

16/09/09

FundatiaRomanoGermanaCPPPTimisoara

FUNDATIAROMANOGERMANADEPREG
ATIRESIPERFECTIONAREPROFESIONA
LAVLADIMIRESCU

FundatiaRomtens

FundatiaRuhama

10/14/2009

6/25/2010

FundatiaSATEAN

FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamer
elordeComertsiIndustrie-filialaBraila
FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamer
elordeComertsiIndustrie-filialaBraila

FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamer
elordeComertsiIndustrieFilialaTulcea
FundatiaServiciilorSocialeBethany
FundatiaSfantaMacrinaAjutorsiRecuperareMedicoSocialapentruCopiiiinDificultate(A.R.M.S)
FUNDATIASINERGIIMUSCELENE

FundatiaSoros

FundatiaSoultoSoul

09.36

571,300.00

11,426.00

559,874.00

0.00

571,300.00

17/09/08

12.44

18/09/08 -

1,964,350.00

39,287.00

1,925,063.00

4,920.00

1,969,270.00

22/09/10

11.58

27/09/10

10.52

20,858,000.00

417,160.00

20,440,840.00

0.00

20,858,000.00

01/08/09

14.31

12/08/09

15.25

1,978,300.00

43,523.00

1,934,777.00

66,576.00

2,044,876.00

22/09/10

19.18

28/09/10

12.16

1,431,274.28

28,625.50

1,402,648.78

140,945.83

1,572,220.11

08/11/10

18.07

09/11/10

13.38

1,255,220.22

25,104.41

1,230,115.81

127,344.06

1,382,564.28

08/11/10

17.26

09/11/10

13.38

11/8/2010

10/14/2009

2,128,920.00

55,000.00

2,073,920.00

89,769.00

2,218,689.00

21/09/10

14.43

22/09/10

13.18 12/22/2010

20,850,700.00

417,013.00

20,433,687.00

0.00

20,850,700.00

31/08/09

01.10

09/09/09

13.30

9/27/2010

1,707,003.00

34,140.00

1,672,863.00

139,213.00

1,846,216.00

15/12/08

16.22

19/12/08 -

9,438,280.00

188,766.00

9,249,514.00

435,862.00

9,874,142.00

04/08/09

14.18

12/08/09

09.45

6/15/2010

13,853,434.00
8,632,147.25

277,069.00
172,943.00

13,576,365.00
8,459,204.25

760,227.00
704,969.00

14,613,661.00
9,337,116.25

28/08/09
07/09/09

13.05
11.16

15/09/09
17/09/09

11.00
09.45

1/17/2011
7/19/2010

1,217,800.00

24,356.00

1,193,444.00

63,559.00

1,281,359.00

12/08/08

09.40

13/08/08 -

6/12/2009

1209

102

5.1

78054

contractat

1210

85

1.1

56656

contractat

1211

85

1.1

62075

contractat

1212

97

6.3

60745

contractat

1213

105

5.1

75460

contractat

Impreuna pentru viitor servicii integrate pentru o


piata a muncii mai buna!
EVRICA - Educatie pentru Viata si
Responsabilizare Individuala prin programe de
Cetatenie Activa pentru tinerii din Romania
EDSANO - Educatie pentru Sanatate Dezvoltarea curriculei optionale modulare pentru
invatamantul preuniversitar
Centru inter-regional de calificare/recalificare si
promovare a antreprenoriatului destinat femeilor CICAF
OTIS-Ocupare in Turism prin Insertia Somerilor

1214

105

5.1

75489

contractat

1215

105

5.1

77133

contractat

SAFE de la Somer la Angajat prin Fonduri


Europene
Dezvoltarea serviciului de informare si consiliere
profesionala prin infiintarea Cabinetelor de
Informare, Consiliere si Orientare in Cariera

1216
1217

99
110

5.1
5.2

76219
89554

contractat
aprobat

Mobil si activ pe o piata moderna a muncii


Resurse umane de calitate- mediu rural modern

1218

108

2.3

82473

aprobat

1219

82

5.1

57743

contractat

Calificari europene pentru centrele turistice din


Romania

1220

106

5.1

75910

contractat

1221

106

5.1

75705

reziliat

1222

84

6.1

50467

contractat

Integrarea in viata profesionala activa a


persoanelor care sunt in cautarea unui loc de
munca din zona Bucuresti Ilfov
Armonizare cerere cu oferta de forta de munca in
regiunea Bucuresti Ilfov
Centru multifuncional, o ans pentru viitorul
copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice, psihice si
sociale din regiunea Nord-Vest, Sud-Est si SudVest Oltenia

1223
1224

91
100

2.2
5.1

62341
78259

contractat
contractat

1225
1226

110
110

5.2
5.2

87206
87116

aprobat
aprobat

1227

91

2.2

63235

contractat

1228

105

5.1

76971

contractat

1229

105

5.1

77400

contractat

1230

77

3.2

63593

rezerva

1231

1232

110

76

5.2

2.3

87542

49375

aprobat

contractat

1233

75

2.1

66346

aprobat

1234

77

3.2

48722

contractat

1235

78

3.2

65924

contractat

1236

78

3.2

70491

rezerva

Calificarea-AGENT al formarii profesionale

Alege Scoala !
O sansa la ocupare profesionala pentru grupurile
defavorizate din Regiunea Sud-Est
Sprijin integrat pentru femeile din mediul rural
Masuri integrate de ocupare pentru mediul rural
MAI Maiestrie-Aptitudini-Initiativa - valorificarea
inovatiilor in suportul educational in invatamantul
pre-universitar, pentru prevenirea si reducerea
fenomenului de abandon scolar si asigurarea
conditiilor necesare pentru furnizarea
competentelor si abilitatilor de baza pentru toate
categoriile de persoane expuse acestui risc,
precum si pentru cresterea sanselor de succes
scolar
Centrul de evaluare, consiliere si orientare
profesionala - CECOP
Atitudini Creative - Stimularea creativitatii in
vederea integrarii si dezvoltarii profesionale
Imbunatatirea performantelor profesionale ale
angajatilor prin participarea la programe de
perfectionare si specializare
Antreprenoriatul rural si oportunitati de
dezvoltare in domeniul TIC PREMISE
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SI
CRESTERE ECONOMICA
Calificarea ca Lutieri a personalului necalificat
sau de alta calificare care lucreaza la
instrumentele muzicale si specializarea lutierilor in
faze noi de lucru la construirea viorilor
Dezvoltarea structurata la nivelul companiei a
mentoratului pentru tinerii angajati
Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor
straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si
dezvoltarea carierei lor
Mai multa securitate si siguranta la locul de
munca in compania noastra
Activitate intr-un mediu mai sigur

FundatiaSoultoSoul

FundatiaTineripentruTineri

1,284,600.00

25,692.00

1,258,908.00

64,723.20

1,349,323.20

10/09/10

19.10

14/09/10

15.15 10/27/2010

18,042,572.00

360,852.00

17,681,720.00

2,104,383.00

20,146,955.00

31/08/09

14.52

17/09/09

12.10

6/24/2010

15,425,390.00

308,508.00

15,116,882.00

1,573,427.00

16,998,817.00

31/08/09

15.08

17/09/09

12.10

6/24/2010

2,470,072.00

49,402.00

2,420,670.00

0.00

2,470,072.00

29/08/09

11.32

09/09/09

14.05 11/25/2010

2,118,010.00

42,360.00

2,075,650.00

49,630.00

2,167,640.00

27/08/10

13.01

30/08/10

15.30 10/28/2010

2,115,441.00

42,309.00

2,073,132.00

49,630.00

2,165,071.00

27/08/10

13.01

30/08/10

15.00 10/28/2010

2,100,110.00

42,110.00

2,058,000.00

78,124.00

2,178,234.00

05/09/10

10.44

06/09/10

09.05

1,646,800.00
1,721,038.20

35,000.00
34,420.76

1,611,800.00
1,686,617.44

118,659.00
0.00

1,765,459.00
1,721,038.20

31/08/10
09/11/10

12.18
14.51

03/09/10
15/11/10

13.57 10/21/2010
09.54

2,053,192.00

41,064.00

2,012,128.00

90,648.00

2,143,840.00

01/10/10

00.05

06/10/10

11.53

18,162,558.00

370,000.00

17,792,558.00

2,510,767.00

20,673,325.00

09/08/09

21.36

17/08/09

09.10

2,076,613.27

41,532.22

2,035,081.05

120,000.00

2,196,613.27

05/09/10

23.10

08/09/10

13.19 10/26/2010

FUNDATIAUMANITARACLOPOT

FundatiaUmanitaraProgpersAiud

FUNDATIAUMANITARASILVIA
FUNDATIAUNIVERSITARADESTUDIIECO
NOMICESISECURITATE
FundatiaUniversitaraDunareaMareaNeagra

12/8/2010

8/17/2010

FundatiaUniversitaraHyperion
FUNDATIAUTI

2,078,807.50

41,576.15

2,037,231.35

0.00

2,078,807.50

27/08/10

14.14

02/09/10

12.45 10/25/2010

13,596,177.00

271,925.00

13,324,252.00

0.00

13,596,177.00

10/08/09

11.40

19/08/09

11.55

19,096,182.48
2,109,370.00

381,923.65
42,190.00

18,714,258.83
2,067,180.00

834,690.35
176,580.00

19,930,872.83
2,285,950.00

28/08/09
12/09/10

13.56
18.27

04/09/09
13/09/10

12.30 7/19/2010
12.30 10/27/2010

1,940,621.00
2,133,618.00

38,812.00
42,672.00

1,901,809.00
2,090,946.00

81,173.00
163,541.00

2,021,794.00
2,297,159.00

08/11/10
08/11/10

17.25
18.04

09/11/10
15/11/10

08.30
12.33

17,597,896.00

351,957.00

17,245,939.00

3,343,601.00

20,941,497.00

31/08/09

16.17

09/09/09

15.35

8/17/2010

553,710.00

27,686.00

526,024.00

19,488.00

573,198.00

08/09/10

18.49

13/09/10

10.40

12/8/2010

382,092.00

12/8/2010

7/19/2010

FundatiaWorldVisionRomania

FundatiaZiDeschisa
FundatieiConvergenteEuropene

FUNFATIAPENTRUINVATAMANT

GAIANUALEXANDRUCABINETINDIVIDUA
LDEPSIHOLOGIE

19,105.00

362,987.00

17,208.00

399,300.00

08/09/10

19.25

10/09/10

11.00

3,920,097.20 1,683,845.60

2,236,251.60

225,309.42

4,145,406.62

01/09/09

17.16

04/09/09

12.20

2,017,504.00

100,875.20

1,916,628.80

0.00

2,017,504.00

08/11/10

20.11

10/11/10

13.57

1,455,570.41

436,671.13

1,018,899.28

0.00

1,455,570.41

14/07/09

19.39

16/07/09

11.30

2,448,379.00

979,353.00

1,469,026.00

1,049,677.00

3,498,056.00

02/11/09

10.15

02/11/09

14.45

1,299,623.00

519,850.00

779,773.00

418,039.00

1,717,662.00

19/05/09

18.24

21/05/09

15.50

6/15/2010

529,634.00

0.00

529,634.00

48,359.00

577,993.00

30/10/09

15.22

02/11/09

14.45

11/8/2010

801,500.00

0.00

801,500.00

0.00

801,500.00

16/03/10

16.09

19/03/10

11.20

GENPACTROMANIASRL

GeticoTELECOM
6/15/2010

GLIGAINSTRUMENTEMUZICALESA

Globale-BusinessOperationsCenterSRL

GrupPetrolMarinSA

PROCON - Program de evaluare i certificare a


competenelor angajailor n construcii
Un pas nainte

1237

108

2.3

79425

aprobat

1238

22

2.1

33430

contractat

1239

22

2.1

25550

contractat

1240

24

2.3

9283

contractat

1241
1242

17
24

1.1
2.3

5333
22094

contractat
contractat

ALTERNATIVE CTRE CUNOATERE


Calificarea, sansa unei vieti mai bune

1243
1244

23
22

2.2
2.1

21531
9316

contractat
contractat

impreuna pentru copiii nostri


MESERIA - CAPITAL ASIGURAT

1245

22

2.1

22923

contractat

Stagiile de practica-investitie pentru viitor

PRO-MOTOR PROgresul tehnologic - MOTORul


schimbarii in procesul stagiilor de practica a
Grupscolar\"DimitrieLeonida\"Constanta
elevilor
Calificare la standarde europene in meseria de
mecanic auto si tinichigiu carosier (CMATC)
GrupScolar\"GeorgeBibescu\"

1246

23

2.2

11763

contractat

Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi acasa

1247

22

2.1

38522

contractat

Imbunatatirea insertiei absolventilor din


invatamantul profesional si tehnic pe piata muncii,
prin invatare la locul de munca

1248

17

1.1

39119

aprobat

1249

109

2.1

82407

aprobat

Metode si instrumente moderne de formare


pentru elevii din invatamantul secundar
A.C.T.I.V. - Aplicarea Cunostintelor Teoretice Investitie pentru Viitor

109

2.1

82189

aprobat

1251

90

2.1

63851

contractat

1252

80

2.3

57272

contractat

1253

97

6.3

63236

contractat

EVA Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin

1254

24

2.3

38637

contractat

Mereu in competitie numai prin participare


continua la formarea profesionala in domeniul
constructiilor, al asistentei sociale si al comertului

1255
1256

90
22

2.1
2.1

63761
26450

contractat
contractat

Inalta calitate in formarea profesioanla


INVESTETE N VIITORUL TU

1257
1258

22
22

2.1
2.1

26089
36034

contractat
contractat

SANSE PENTRU UN LOC DE MUNCA


Calea ta spre piata muncii

1259
1260

22
109

2.1
2.1

21007
81457

contractat
aprobat

1261
1262

22
22

2.1
2.1

16052
39016

contractat
contractat

Acces la un viitor de succes


PREGTIREA PENTRU MUNC
PREGTIREA PENTRU VIA
CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE
Camera de Comert Virtuala a Elevilor
Antreprenori

1263

23

2.2

34201

aprobat

1264

23

2.2

12055

contractat

1265
1266

19
109

1.3
2.1

12073
81807

contractat
aprobat

Alege-i mentorul, dezvolt-i competenele!


PREGTIREA PRACTIC-PRIMUL PAS SPRE
UN LOC DE MUNC

1267

23

2.2

10905

contractat

,, TRENUL SPERANEI - O ANS PENTRU


FIECARE

1268

17

1.1

30148

contractat

Acces la educatie de calitate si competente cheie


pentru elevii din grupurile dezavantajate

1270

99

13

5.1

5.2

76112

4206

contractat

contractat

Grupscolar\"Nicolina\"
GrupScolardeConstructii\"AnghelSaligny
\"
grupscolardeindustriealimentara
GrupscolarIndusrial\"NicolaeCioranescu\
"
GRUPsCOLARINDUSTRIALDEMATERIAL
EDECONSTRUCtII

IMPREUNA IMPOTRIVA ABANDONULUI


SCOLAR
COALA DUP COAL o modalitate de
nvare, aprofundare, comunicare i relaxare

Bona potrivita - Iasi. Promovarea masurilor active


de ocupare a persoanelor inactive si a celor
somere de lunga durata
Caravana perfectionarii asistentilor sociali din
mediul rural

749,265.00

22,600.00

726,665.00

43,869.60

793,134.60

19/09/10

20.20

23/09/10

1,596,049.00

31,921.00

1,564,128.00

0.00

1,596,049.00

12/12/08

14.57

15/12/08 -

11.45
10/14/2009

810,856.00

20,000.00

790,856.00

53,000.00

863,856.00

11/12/08

15.30

15/12/08 -

10/14/2009

481,725.00

9,634.50

472,090.50

0.00

481,725.00

27/05/08

13.48

30/05/08 -

6/12/2009

552,444.00
1,188,253.00

11,048.80
23,765.00

541,395.20
1,164,488.00

2,667.00
0.00

555,111.00
1,188,253.00

28/07/08
12/12/08

15.55
16.46

31/07/08 16/12/08 -

6/12/2009
10/14/2009

1,073,890.00
235,000.00

21,478.00
4,700.00

1,052,412.00
230,300.00

0.00
0.00

1,073,890.00
235,000.00

19/11/08
27/10/08

10.40
15.40

20/11/08 29/10/08 -

3/17/2011
10/14/2009

306,410.00

6,128.00

300,282.00

0.00

306,410.00

10/12/08

18.00

12/12/08 -

10/14/2009

279,797.00

5,596.00

274,201.00

12,454.00

292,251.00

11/08/08

13.01

12/08/08 -

6/12/2009

524,261.00

10,279.00

513,982.00

12,566.00

536,827.00

15/12/08

02.32

18/12/08 -

3/10/2011

1,705,770.00

34,115.40

1,671,654.60

66,880.30

1,772,650.30

15/12/08

02.51

19/12/08 -

1,489,395.48

230,856.30

1,258,539.18

0.00

1,489,395.48

28/09/10

19.48

01/10/10

11.57

1,876,501.48

37,530.03

1,838,971.45

92,366.40

1,968,867.88

30/09/10

14.52

04/10/10

11.36

2,944,098.00

58,882.00

2,885,216.00

0.00

2,944,098.00

07/09/09

14.33

16/09/09

11.50

9/7/2010

10,067,314.00

518,662.00

9,548,652.00

305,930.00

10,373,244.00

24/07/09

17.13

11/08/09

10.40

7/5/2010

19,059,784.00

381,196.00

18,678,588.00

572,023.00

19,631,807.00

31/08/09

12.34

15/09/09

14.40 12/23/2010

1,156,330.00

25,800.00

1,130,530.00

92,000.00

1,248,330.00

15/12/08

13.33

17/12/08 -

4,204,500.00
1,114,525.00

84,600.00
22,291.00

4,119,900.00
1,092,234.00

92,000.00
0.00

4,296,500.00
1,114,525.00

07/09/09
10/12/08

14.49
20.23

16/09/09
18/12/08 -

395,053.00
817,012.00

7,901.06
16,340.00

387,151.94
800,672.00

0.00
8,880.00

395,053.00
825,892.00

12/12/08
15/12/08

22.04
10.33

19/12/08 17/12/08 -

911,895.00
1,473,413.00

18,238.00
29,468.26

893,657.00
1,443,944.74

75,267.00
48,039.12

987,162.00
1,521,452.12

10/09/08
27/09/10

14.43
13.26

12/09/08 30/09/10

394,180.00
230,580.00

7,900.00
6,000.00

386,280.00
224,580.00

0.00
12,559.00

394,180.00
243,139.00

17/10/08
11/12/08

14.55
21.28

21/10/08 15/12/08 -

GrupScolarIndustrialZarnesti
GrupScolarMathiasHammer
GrupScolarpentruIndustrieMicasiServicii

Stagii de practic i orientare profesional pentru


GRUPSCOLARRADUCERNATESCUIASI
o carier de succes!
Stagii de pregtire practic n domeniul serviciilor
GrupscolarVirgilMadgearuIasi
turistice la standarde europene
DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE
FORMARE PROFESIONALA PENTRU
GRUPULDEFORMAREPROFESIONALAM
CALIFICARE/RECALIFICARE IN MESERII DIN
ASTERS.R.L.
DOMENIUL AUTO

1250

1269

Grupscolar\"AnghelSaligny\"Iasi
GrupScolar\"ConstantinBrancusi\"TarguMures

GRUPULPENTRUINTEGRAREEUROPEA
NA

10/14/2009

GrupulScolar\"ANGHELSALIGNY\"

GRUPULSCOLAR\"LAZAREDELEANU\"N
AVODARI
GrupulScolar\"TraianDemetrescu\"
GRUPULSCOLAR\"TUDORVLADIMIRESC
U\"
GRUPULsCOLAR\"VASILESAV\"ROMAN
GrupulScolar\"VoievodulMircea\"Targovi
ste
GrupulScolarAdministrativsideServiciiVi
ctorSlavescuPloiesti
GrupulScolarCostinD.Nenitescu
GRUPULsCOLARDETRANSPORTURIAU
TO
GrupulScolarElectroputereCraiova
GRUPULSCOLARINDUSTRIALTRANSPO
RTURICAIFERATEGALATI
GrupulScolarIndustrialTransporturiCaiFe
rateTimisoara

09.00

8/16/2010
9/22/2010
9/22/2010
9/22/2010
10/14/2009

11.58
10/14/2009
10/14/2009

550,883.95

11,020.00

539,863.95

30,384.00

581,267.95

11/12/08

16.06

15/12/08 -

1,585,554.00

31,711.00

1,553,843.00

0.00

1,585,554.00

20/10/08

17.38

24/10/08 -

390,678.88
2,112,410.00

7,813.57
42,248.20

382,865.31
2,070,161.80

6,745.00
92,204.00

397,423.88
2,204,614.00

14/12/08
30/09/10

13.04
19.51

17/12/08 05/10/10

1,821,716.00

36,435.00

1,785,281.00

0.00

1,821,716.00

11/07/08

09.05

15/07/08 -

6/12/2009

1,470,919.00

29,418.38

1,441,500.62

0.00

1,470,919.00

09/12/08

10.03

11/12/08 -

5/6/2011

1,996,744.00

44,631.00

1,952,113.00

128,544.00

2,125,288.00

01/09/10

12.00

03/09/10

2,728,788.00

68,220.00

2,660,568.00

0.00

2,728,788.00

20/03/08

13.36

24/03/08 -

12/3/2010

9/22/2010
09.52

GrupulScolarMateiBasarabCraiova

HoltRomaniaFCSSCF-FilialaIasi

HoltRomaniaFundatiadeConsultantasiServiciiSocialep
entruCopiisiFamilii

14.03

10/5/2010

1271

91

2.2

62031

contractat

1272

78

3.2

70693

rezerva

1273

77

3.2

66360

rezerva

1274

78

3.2

68340

aprobat

1275

81

3.2

47484

contractat

1276

1277

77

108

3.2

2.3

64603

80263

rezerva

aprobat

1278

83

5.2

56447

contractat

1279

97

6.3

60838

contractat

1280

80

2.3

57795

contractat

1281

110

5.2

89493

aprobat

1282

105

5.1

77319

contractat

IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA LA


EDUCATIE
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul fabricarii de
cabluri electrice -ASCAB
Programe de formare profesionala pentru
dezvoltarea in cariera a angajatilor din domeniul
prelucrarilor mecanice
CENTRUL DE PROMOVARE A MASURILOR
DE ASIGURARE A SANATATII SI SECURITATII
IN MUNCA PENTRU LUCRATORI DIN
DOMENIUL PRELUCRARILOR MECANICE DIN
IASI
Scoala Medicala Europeana Instruirea
personalului medical pentru tehnologii inovatoare
si proceduri moderne in dializa
Dezvoltarea competenelor profesionale generale
ale angajailor IIRUC Service SA n vederea
creterii performantei si competitivitii companiei
ACCES RETAIL! - Facilitarea accesului la
programe de calificare/ recalificare pentru
angajatii din sectorul comert!
FEMININ RURAL - Dezvoltarea spiritului
antreprenorial
Femina - cresterea abilitatilor si calificarilor
femeilor
Formare Profesionala Continua Adaptata Noilor
Tehnologii din Industria Constructoare de Masini
NOI INITIATIVE PENTRU O DEZVOLTARE
RURALA DURABILA
Cresterea competentelor si informarii somerilor
un start pentru integrarea in piata muncii

1283

110

5.2

89447

aprobat

DEZVOLTAREA DE ABILITATI
ANTREPRENORIALE PENTRU
REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL

1284

73

5.1

91752

aprobat

Completarea echipei de muncitori la


INFRATIREA SCM cu 50 de persoane

1285

87

1.3

62624

contractat

1286

85

1.1

64320

contractat

1287

87

1.3

64250

contractat

1288

90

2.1

62356

contractat

1289
1290

91
87

2.2
1.3

54433
62339

contractat
contractat

1291

87

1.3

57406

contractat

Profesionalizarea carierei didactice-noi


competente pentru actori ai schimbarilor in
educatie din judetele Dambovita si Buzau
Performante crescute pentru elevii din
invatamantul preuniversitar!
Competente crescute pentru cadrele didactice!

HoltRomaniaFundatiadeConsultantasiServiciiSocialep
entruCopiisiFamilii

9,574,640.00

191,493.00

9,383,147.00

0.00

9,574,640.00

31/08/09

14.15

08/09/09

14.25

9/21/2010

466,997.00

0.00

466,997.00

0.00

466,997.00

29/03/10

13.28

01/04/10

10.00

200,000.00

80,000.00

120,000.00

0.00

200,000.00

30/10/09

15.57

03/11/09

09.35

623,893.00

0.00

623,893.00

61,592.87

685,485.87

01/02/10

00.32

03/02/10

10.00

4,267,889.00

243,675.00

4,024,214.00

237,300.00

4,505,189.00

07/08/09

18.21

10/08/09

13.30

6,550,246.00 2,652,850.00

3,897,396.00

0.00

6,550,246.00

08/10/09

12.55

12/10/09

14.00

2,109,599.00

105,480.00

2,004,119.00

346,055.00

2,455,654.00

27/09/10

15.45

01/10/10

11.50

15,417,214.00

770,860.70

14,646,353.30

100,800.00

15,518,014.00

04/08/09

08.42

06/08/09

14.00

7,029,456.93

351,172.85

6,678,284.08

83,160.00

7,112,616.93

31/08/09

13.23

08/09/09

14.25 10/21/2010

4,933,599.00

98,672.00

4,834,927.00

211,918.00

5,145,517.00

10/08/09

14.57

18/08/09

10.45

2,124,531.00

106,227.00

2,018,304.00

0.00

2,124,531.00

09/11/10

12.04

09/11/10

16.00

2,111,510.00

105,575.00

2,005,935.00

0.00

2,111,510.00

06/09/10

13.54

06/09/10

16.10

2,123,314.00

106,166.00

2,017,148.00

0.00

2,123,314.00

09/11/10

11.47

09/11/10

16.01

714,546.00

357,273.00

357,273.00

5,000.00

719,546.00

30/11/10

14.48

03/12/10

12.00

17,830,524.00 3,744,411.00

14,086,113.00

931,932.00

18,762,456.00

31/08/09

11.10

14/09/09

10.15

18,883,566.21 4,720,891.55

14,162,674.66

1,010,040.00

19,893,606.21

07/09/09

14.06

11/09/09

11.00 12/27/2010

19,352,350.02 4,063,993.52

ICMEECABS.A.

IGWATTEEUWRomaniaSRL

7/19/2010

IHS-MedicalSchoolSRL

IIRUCServiceSA

ILEARNRETAIL

ILETradeCompanySRL

9/20/2010

6/21/2010

IMARACUL.TUR.ROM.

4/21/2011

INDUSTRIALEUROSTAR

INFRATIREASOCIETATECOOPERATIVA
MESTESUGAREASCA
InspectoratulGeneralalJudetuluiDambovi
ta

9/16/2010

15,288,356.50

954,939.62

20,307,289.64

07/09/09

13.39

14/09/09

12.00

480,627.37

2,723,555.13

115,257.00

3,319,439.50

30/08/09

09.39

11/09/09

10.30

8/13/2010
7/5/2010

4,513,600.00
676,590.00
15,856,729.00 3,329,914.00

3,837,010.00
12,526,815.00

12,400.00
642,966.00

4,526,000.00
16,499,695.00

28/08/09
31/08/09

11.54
11.21

16/09/09
15/09/09

10.10
10.45

7/19/2010
4/19/2011

17,104,058.00 3,591,851.00

13,512,207.00

2,138.00

17,106,196.00

29/08/09

16.13

15/09/09

12.05

9/16/2010

10,455,007.30 2,195,551.53
5,756,772.50
863,515.88

8,259,455.77
4,893,256.62

353,585.00
0.00

10,808,592.30
5,756,772.50

31/08/09
07/09/09

08.18
13.34

09/09/09
16/09/09

12.00
09.00

8/13/2010
7/5/2010

384,731.00

18,851,819.00

1,548,500.00

20,785,050.00

07/09/09

14.16

16/09/09

13.25

9/16/2010

16,230,411.00 3,408,386.00

12,822,025.00

726,353.00

16,956,764.00

31/08/09

10.51

16/09/09

09.00

9/16/2010

19,868,506.00 2,980,275.90

10.25 12/27/2010

InspectoratulscolaralJudetuluiAlba

1292
1293

87
90

1.3
2.1

63211
64044

contractat
contractat

1294

85

1.1

58914

contractat

1295

87

1.3

62421

contractat

Stagii de pregtire practic de calitate -elevi mai


bine pregtii pentru piaa muncii!
Educaie pentru toi, educatia este sansa ta!
Profesionalizarea carierei didactice-noi
competente pentru actori ai schimbarilor in
educatie din judetele Bacau si Covasna
Competen, profesionalism i dimensiune
european prin integrarea TIC n actul
educaional
Scoala romaneasca mediu incluziv
Autocunoastere, Informare, Dezvoltare personal
pentru o carier profesional de success (AID)
MaST NETWORKING, CALITATE IN
DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE
DE MATEMATICA, STIINTE SI TEHNOLOGII
Profesionalizarea carierei didactice - noi
competente pentru actori ai schimbarilor in
educatie din judetele Caras-Severin si Mehedinti

3,204,182.50

INSPECTORATULSCOLARALJUDETULU
IBACAU
InspectoratulscolaralJudetuluiBotosani

InspectoratulScolaralJudetuluiBrasov

19,236,550.00
InspectoratulScolaralJudetuluiCalarasi

InspectoratulScolaraljudetuluiCarasSeverin

1296

90

2.1

60004

contractat

PARTENERIAT ACTIV PENTRU PIATA MUNCII InspectoratulScolaralJudetuluiHunedoar

1297

22

2.1

34992

contractat

1298

87

1.3

62150

contractat

\"PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA


PROFESIONALA, OPORTUNITATI PENTRU
REUSITA IN CARIERA\"
La un click de educatia moderna si eficienta

16,888,230.10

155,860.00

20,024,366.00

31/08/09

09.14

08/09/09

23,299.00

1,141,651.00

0.00

1,164,950.00

02/12/08

15.40

04/12/08 -

20,598,474.00 4,325,679.00

16,272,795.00

0.00

20,598,474.00

29/08/09

18.15

15/09/09

a
INSPECTORATULSCOLARALJUDETULU
IIALOMITA
InspectoratulScolaralJudetuluiIasi

1,164,950.00

10/14/2009

12.05 11/24/2010

1299

90

2.1

56514

contractat

MONINSERT - Monitorizarea insertiei


profesionale a absolventilor de invatamant tehnic
si profesional, nivel 1 si nivel2

4,525,356.00

EDUCATIA ESTE CALEA SPRE RASPUNSUL


LA TOATE INTREBARILE
Calitate in managementul unitatii scolare

1300

91

2.2

62423

contractat

1301

85

1.1

63160

contractat

1302

90

2.1

63659

contractat

1303

19

1.3

24980

contractat

1304

19

1.3

40381

contractat

Investitiile in resurse umane prin educatie activa


si continua, factor de succes in dezvoltarea
carierei in invatamantul preuniversitar

1305

85

1.1

62699

contractat

E-manager scoala plus!

1306

87

1.3

61602

contractat

1307

17

1.1

20765

contractat

1308

17

1.1

29849

contractat

1309

87

1.3

61515

contractat

Cariera de succes in invatamantul preuniversitar


prin implementarea de programe de formare
inovative!
Scoala viitorului- Impreuna pentru o societate
bazata pe cunoastere
\" Pai ctre viitor!\" - dezvoltarea serviciilor de
consiliere i orientare colar
Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica)
integrat si inovativ de formare profesionala
continua a personalului didactic din regiunile
Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia

1310

87

1.3

64065

contractat

COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII


COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN!
Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte
educationale speciale

PLATFORMA DIGITALA INTERACTIVA


PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII
CADRELOR DIDACTICE IN RELATIA
SINDICALA

704,494.00

3,820,862.00

158,447.00

4,683,803.00

31/08/09

12.33

16/09/09

09.00

7/5/2010

16,717,850.00 2,507,678.00

14,210,172.00

0.00

16,717,850.00

07/09/09

14.47

17/09/09

15.45

8/30/2010

16,586,130.94 4,146,532.73

12,439,598.21

836,783.72

17,422,914.66

04/09/09

16.49

15/09/09

15.55

7/5/2010

18,689,709.07 2,803,456.35

15,886,252.72

1,693,246.41

20,382,955.48

03/09/09

20.55

15/09/09

15.55

7/19/2010

InspectoratulScolaralJudetuluiOlt

INSPECTORATULSCOLARALJUDEtULUI
PRAHOVA
InspectoratulScolaralJudetuluiSatuMare

InspectoratulScolaraljudetuluiTeleorman

InspectoratulScolaralJudetuluiValcea

1,847,507.75

36,950.16

1,810,557.59

0.00

1,847,507.75

29/09/08

12.24

06/10/08 -

9/29/2010

1,791,700.00

35,835.00

1,755,865.00

0.00

1,791,700.00

14/12/08

12.33

19/12/08 -

8/25/2010

16,476,349.00 4,119,087.00

12,357,262.00

951,771.00

17,428,120.00

07/09/09

11.42

16/09/09

09.00

7/5/2010

20,030,304.90 4,206,364.02

15,823,940.88

891,690.12

20,921,995.02

31/08/09

12.01

16/09/09

09.00

8/13/2010

1,711,040.00

34,221.00

1,676,819.00

124,900.00

1,835,940.00

28/09/08

17.16

30/09/08 -

1,651,040.00

33,021.00

1,618,019.00

82,452.00

1,733,492.00

26/11/08

15.33

04/12/08 -

9/22/2010

19,719,573.00

394,392.00

19,325,181.00

1,208,109.00

20,927,682.00

28/08/09

17.35

02/09/09

16.00

9,838,721.41 2,066,131.49

7,772,589.92

0.00

9,838,721.41

06/09/09

11.23

15/09/09

14.45 11/10/2010

9/30/2010
9/7/2010

InspectoratulscolaralMunicipiuluiBucure
sti

1311

90

2.1

63611

contractat

PREGATITI PENTRU PIATA MUNCII!

18,689,709.07 2,803,456.35

15,886,252.72

1,693,246.41

20,382,955.48

03/09/09

19.04

09/09/09

13.30

11/9/2010

1312

91

2.2

61460

contractat

Solutii inovative si oportunitati pentru asigurarea


accesului, participarii si succesului scolar in
invatamantul obligatoriu- \"SOS\"

20,197,290.00 3,140,548.00

17,056,742.00

0.00

20,197,290.00

31/08/09

15.28

15/09/09

12.30

8/17/2010

1313

87

1.3

63348

contractat

17,027,666.00 3,575,810.00

13,451,856.00

754,644.00

17,782,310.00

01/09/09

11.25

14/09/09

13.00

9/21/2010

1314

87

1.3

55659

contractat

19,760,682.00 4,149,744.00

15,610,938.00

1,180,766.00

20,941,448.00

29/08/09

22.02

15/09/09

12.05

9/16/2010

1315

87

1.3

62534

contractat

20,898,635.00 4,388,713.00

16,509,922.00

0.00

20,898,635.00

29/08/09

02.58

17/09/99

08.30

9/16/2010

1316

87

1.3

63576

contractat

Profesionalizarea carierei didactice noi


competente pentru actorii schimbarilor in
educatie din Arges si Sibiu
EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA
CUNOASTERII
Formarea profesorilor de matematica si stiinte in
societatea cunoasterii
Formarea continua a profesorilor de Limba
Romana in societatea cunoasterii

20,898,635.02 4,388,713.35

16,509,921.67

0.00

20,898,635.02

01/09/09

19.23

15/09/09

12.05

9/21/2010

1317

87

1.3

62536

contractat

Formarea continua a profesorilor de Limba


romana, engleza si franceza in societatea
cunoasterii

20,898,635.00 4,388,713.00

16,509,922.00

0.00

20,898,635.00

29/08/09

01.15

17/09/09

08.30

9/21/2010

1318

87

1.3

63329

contractat

15,316,519.00 3,216,469.00

12,100,050.00

769,827.00

16,086,346.00

31/08/09

15.02

07/09/09

10.30

9/16/2010

1319

90

2.1

64001

contractat

Profesionalizarea carierei didactice-noi


competente pentru actori ai schimbarilor in
educatie din judetele Braila si Prahova.
Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare

19,081,034.00 2,862,155.00

16,218,879.00

1,030,280.00

20,111,314.00

06/09/09

12.49

09/09/09

13.45

9/21/2010

19,338,686.34 2,911,000.00

16,427,686.34

1,581,615.66

20,920,302.00

31/08/09

15.43

08/09/09

14.25

9/21/2010

19,850,214.96 4,168,545.15

15,681,669.81

885,083.35

20,735,298.31

30/08/09

19.32

02/09/09

13.00

7/19/2010

11,364,561.00 2,386,556.00
6,191,909.00
928,784.00

8,978,005.00
5,263,125.00

405,626.00
177,326.00

11,770,187.00
6,369,235.00

31/08/09
30/08/09

13.31
18.09

07/09/09
03/09/09

12.30 10/21/2010
14.00 7/19/2010

36,855.92

1,805,940.18

0.00

1,842,796.10

14/12/08

16.56

18/12/08 -

14,813,317.01 3,703,329.25
14,080,089.20 2,956,818.73

11,109,987.76
11,123,270.47

945,542.40
408,772.60

15,758,859.41
14,488,861.80

03/09/09
31/08/09

21.49
06.09

15/09/09
09/09/09

15.55
12.00

7/5/2010
9/16/2010

9,787,031.00 1,468,055.00
16,994,646.00 2,545,966.00

8,318,976.00
14,448,680.00

105,761.00
1,104,597.00

9,892,792.00
18,099,243.00

29/08/09
06/09/09

14.51
23.46

16/09/09
15/09/09

10.00
15.55

7/5/2010
8/17/2010

15,107,104.00 3,172,492.00

11,934,612.00

0.00

15,107,104.00

31/08/09

10.54

14/09/09

11.00

9/16/2010

1320

91

2.2

60909

contractat

A doua sansa, o noua sansa !

1321

87

1.3

55336

contractat

1322
1323

87
90

1.3
2.1

62274
57677

contractat
contractat

E-Formare: Competente integrate pentru


societatea cunoasterii
\"ReForm Transilvania\"
Cresterea capacitatii de absorbtie a absolventilor
IPT pe piata muncii, prin monitorizarea insertiei
socio-profesionale

1324

23

2.2

20267

contractat

1325
1326

85
87

1.1
1.3

63876
63199

contractat
contractat

1327
1328

90
91

2.1
2.2

53676
64110

contractat
contractat

1329

87

1.3

61130

contractat

VISE - Valorizarea Inovatiei in Suportul


Educational - Centre de Educatie si Productie
Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar
Optim E-manager!
Scoala romaneasca mediu incluziv
Pas cu pas spre viata activa
Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea
parasirii timpurii a scolii
Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul
pre-scolar

INSPECTORATULSCOLARJUDETEANAR
GES

InspectoratulScolarJudeteanBihor
INSPECTORATULSCOLARJUDETEANB
OTOSANI

InspectoratulScolarJudeteanBraila

INSPECTORATULSCOLARJUDETEANCA
RAS-SEVERIN

InspectoratulscolarJudeteanCluj

1,842,796.10

4/21/2011

InspectoratulScolarJudeteanConstanta

InspectoratulScolarJudeteanDambovita

1330

87

1.3

54379

contractat

1331

90

2.1

64310

contractat

1332
1333

17
90

1.1
2.1

27759
58651

contractat
contractat

1334

87

1.3

62468

contractat

1335

87

1.3

63671

contractat

1336

90

2.1

55475

contractat

1337

19

1.3

34847

rezerva

1338

85

1.1

64159

contractat

PEER (Profesioniti n Educaie European i


InspectoratulScolarJudeteanGalati
Reform)
Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru
piata muncii a invatamantului profesional prin
INSPECTORATULSCOLARJUDETEANGA
analiza insertiei socio-profesionale a absolventilor
LATI
Invatam impreuna
Monitorizarea inseriei profesionale a
absolvenilor IPT n vederea optimizrii ofertei
educaionale
Profesionalizarea carierei didactice - noi
competente pentru actori ai schimbarilor in
educatie din judetele Harghita si Neamt
Formarea continua a profesorilor de Matematica
in societatea cunoasterii
,,Monitorizarea inseriei socio-profesionale pe
piaa muncii a absolvenilor din nvmntul
profesional tehnic - MISS
Manager scolar performant in context european
BEST MANAGER
Metode si instrumente noi pentru formarea
competentelor elevilor in managementul vietii
personale. Platforma digitala interactiva in
tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu

InspectoratulScolarJudeteanGorj

InspectoratulScolarJudeteanIasi

2.1

63840

contractat

Monitorizarea insertiei absolventilor de


invatamant profesional si tehnic pe piata muncii

1340
1341

23
87

2.2
1.3

40597
63038

contractat
contractat

1342

19

1.3

36358

contractat

COALA - o surs sigur pentru educaia ta!


PROFESIONALISM LA TOATE NIVELELE
NVMNTULUI PREUNIVERSITAR
CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR
DIDACTICE DIN ZALAU, UN NOU PAS SPRE
INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA ORELE DE
CURS

1343

87

1.3

64125

contractat

DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE DE


INSPECTORATULSCOLARJUDETEANSA
COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA PENTRU
LAJ
PERSONALUL DIDACTIC DIN CATEGORIA
NEFILOLOGI IN VEDEREA CRESTERII
ACCESIBILITATII INFORMATIEI SI
DEZVOLTARII STRATEGIILOR
EDUCATIONALE PROPRII

1344
1345

87
87

1.3
1.3

54562
63666

contractat
contractat

InspectoratulScolarJudeteanSatuMare

1346

90

2.1

50820

contractat

1347

96

6.2

54546

contractat

1348

20

1.4

10700

contractat

1349

58

1.4

33121

contractat

Pasaport pentru catedra


Program de formare inovativ - cariera de succes
in invatamantul preuniversitar!
Cunoasterea gradului de inserie profesional a
absolvenilor IPT-o noua abordare a ofertei
educationale
Oportunitati egale pe piata muncii pentru
categoriile dezavantajate
Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala
Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC)
Dezvoltari institutionale in formarea profesionala
continua in sistemul financiar bancar DEFIN

1350

81

3.2

53966

contractat

Dezvoltarea competentelor profesionale ale


angajatilor din sectorul financiar-bancar prin
promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice
si de comunicare in vederea cresterii
adaptabilitatii si competitivitatii (TICFIN)

InstitutulBancarRoman(IBR)

1351

109

2.1

81482

aprobat

89

1.5

60746

contractat

1353

83

5.2

53508

contractat

1354

32

3.1

16122

contractat

42,940.00

20,820,236.00

31/08/09

15.31

17/09/09

08.30 11/26/2010

571,577.00

3,238,937.00

0.00

3,810,514.00

07/09/09

15.46

17/09/09

10.30

7/19/2010

1,260,950.00
5,968,724.00

25,219.00
895,309.00

1,235,731.00
5,073,415.00

19,142.50
359,434.00

1,280,092.50
6,328,158.00

15/12/08
31/08/09

14.59
11.52

17/12/08 10/09/09

11.00

2/1/2011
8/16/2010

16,011,028.00 3,362,316.00

12,648,712.00

669,551.00

16,680,579.00

31/08/09

11.56

08/09/09

14.25

8/13/2010

20,898,635.02 4,388,713.35

16,509,921.67

0.00

20,898,635.02

02/09/09

13.51

17/09/09

08.30

7/19/2010

5,328,909.00

318,688.00

6,587,992.00

07/09/09

06.49

17/09/09

10.00

8/16/2010

6,269,304.00

940,395.00

1,839,400.00

36,949.00

1,802,451.00

10,000.00

1,849,400.00

15/12/08

13.53

17/12/08 -

14,074,474.00 3,518,622.00

10,555,852.00

839,872.00

14,914,346.00

06/09/09

12.25

11/09/09

13.00

7/5/2010

14,703,586.00 2,205,538.00

12,498,048.00

935,494.00

15,639,080.00

06/09/09

12.33

11/09/09

13.00

7/5/2010

1,789,880.00
35,798.00
7,770,932.00 1,631,896.00

1,754,082.00
6,139,036.00

17,290.00
199,500.00

1,807,170.00
7,970,432.00

15/12/08
06/09/09

16.38
17.59

18/12/08 16/09/09

1/26/2011
10.00 11/29/2010

1,222,160.00

26,443.20

1,195,716.80

54,691.50

1,276,851.50

12/12/08

01.14

22/12/08 -

11/3/2010

4,915,948.96 1,032,349.28

3,883,599.68

276,406.25

5,192,355.21

07/09/09

01.57

16/09/09

11.50

20,382,553.50 4,280,336.23
15,364,781.83 3,226,604.18

16,102,217.27
12,138,177.65

558,700.90
737,768.72

20,941,254.40
16,102,550.55

31/08/09
03/09/09

01.22
10.20

10/09/09
11/09/09

11.50 11/26/2010
13.00 8/13/2010

InspectoratulScolarJudeteanIlfov

90

1352

16,404,064.00

3,810,514.00

InspectoratulScolarJudeteanHarghita

1339

ECTRANZ-Facilitarea tranzitiei de la scoala la


viata activa pentru studentii de profil economic

20,777,296.00 4,373,232.00

InspectoratulscolarJudeteanNeamt

InspectoratulScolarJudeteanValcea

InstitutiaPrefectuluiJudetulTulcea

8/30/2010

5,968,724.00

895,309.00

5,073,415.00

359,434.00

6,328,158.00

28/07/09

19.37

06/08/09

10.00

7/5/2010

4,453,785.00

383,025.51

4,070,759.49

310,783.00

4,764,568.00

31/08/09

14.47

10/09/09

13.30 12/23/2010

545,315.00

10,906.00

534,409.00

0.00

545,315.00

09/06/08

18.37

12/06/08 -

6/12/2009

9,804,787.00

197,076.00

9,607,711.00

512,262.00

10,317,049.00

18/12/08

22.28

24/12/08 -

10/14/2009

10,438,597.00

208,772.00

10,229,825.00

1,520.00

10,440,117.00

27/07/09

17.10

05/08/09

14.30

1,731,350.92

34,627.02

1,696,723.90

0.00

1,731,350.92

27/09/10

12.42

28/09/10

10.20

14,567,439.00

291,950.00

14,275,489.00

201,436.00

14,768,875.00

30/08/09

22.14

10/09/09

13.30

5/23/2010

10,852,715.00

217,206.00

10,635,509.00

80,050.00

10,932,765.00

10/08/09

15.51

17/08/09

10.30

6/15/2010

1,697,144.00

84,857.20

1,612,286.80

68,748.00

1,765,892.00

15/12/08

14.57

18/12/08 -

6/15/2010

INSTITUTULDEASIGURARISIPENSII

Programul Postdoctoral interdisciplinar


InstitutuldeBiochimiealAcademieiRoman
\"Biotehnologii celulare si moleculare cu aplicatii
e
in medicina\"
Valorificarea capitalului uman n zonele rurale din
Romnia, prin dobndirea de abiliti i cunotine
InstitutuldeBioresurseAlimentare
cu valoare adugat ridicat
INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI
INSTITUTULDECERCETARIELECTROTE
PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN
HNICE(ICPESA)/CENTRULDEINFORMAR
DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA
ETEHNOLOGICA-

TARGURISIEXPOZITIIICPE(CIT-TEICPE)

10/14/2009

1355

89

1.5

55216

contractat

Fondul Social European Program de burse


postdoctorale Cristofor I. Simionescu

InstitutuldeChimieMacromolecularaPetru
PoniIasi

18,924,008.00

378,480.00

18,545,528.00

562,458.00

19,486,466.00

31/08/09

12.54

16/09/09

1356

10

3.3

1357

contractat

2,034,973.00

40,700.00

1,994,273.00

0.00

2,034,973.00

20/03/08

12.20

24/03/08 -

1357

81

3.2

49461

contractat

10,708,362.00

215,237.00

10,493,125.00

0.00

10,708,362.00

10/08/09

13.53

19/08/09

15.30 12/23/2010

1358

107

1.5

82514

contractat

Secretariat Tehnic Permanent al Pactului


Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in InstitutuldeFormareEconomicasiSociala
Regiunea de dezvoltare Nord-Vest
PROGRAM NATIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA A SPECIALISTILOR SI
InstitutuldeManagementinAsigurari
INTERMEDIARILOR DIN ASIGURARI
Doctoratul in stiinte fundamentale inceputul unei InstitutuldeMatematica\"SimionStoilow\"
cariere de varf in cercetare.
alAcademieiRomane

9,856,740.00 1,478,511.00

8,378,229.00

0.00

9,856,740.00

30/09/10

14.37

14/10/10

11.50

4/21/2011

1359

89

1.5

64123

contractat

8,787,232.00

175,744.00

8,611,488.00

0.00

8,787,232.00

06/09/09

11.32

15/09/09

10.00

5/23/2010

6,132,887.00

122,658.00

6,010,229.00

2,281.00

6,135,168.00

10/08/09

10.18

18/08/09

14.20 11/24/2010

14,371,098.00

287,422.00

14,083,676.00

50,000.00

14,421,098.00

19/03/08

18.40

25/03/08 -

4,034,168.50 3,025,627.00

1,008,541.50

180,302.50

4,214,471.00

06/04/10

12.23

07/04/10

12.45

5,232,049.00

104,640.00

5,127,409.00

264,492.00

5,496,541.00

10/08/09

15.31

18/08/09

13.40

19,018,983.57

389,000.00

18,629,983.57

699,865.00

19,718,848.57

06/09/09

19.40

17/09/09

12.45

16,638,961.00

366,058.00

16,272,903.00

800,796.00

17,439,757.00

10/08/09

11.28

14/08/09

11.30 11/16/2010

16,390,907.82

321,390.35

16,069,517.47

750,953.69

17,141,861.51

07/08/09

00.54

14/08/09

11.30 11/16/2010

2,122,121.00

42,442.00

2,079,679.00

92,218.00

2,214,339.00

14/09/10

15.59

23/09/10

14.00

4/21/2011

2,117,207.16

42,359.39

2,074,847.77

44,750.00

2,161,957.16

31/08/10

10.40

09/09/10

16.10

5/16/2011

2,077,236.84

41,559.55

2,035,677.29

44,400.00

2,121,636.84

06/09/10

16.37

10/09/10

16.10 10/21/2010

6,380,861.00

127,618.00

6,253,243.00

269,705.00

6,650,566.00

31/08/09

12.39

10/09/09

13.50

8/16/2010

10,278,059.00

205,562.00

10,072,497.00

0.00

10,278,059.00

07/09/09

13.34

16/09/09

15.30

5/23/2010

17,214,358.44

344,287.17

16,870,071.27

885,780.95

18,100,139.39

31/07/09

14.20

07/08/09

13.45 12/17/2010

60,610.00

0.00

60,610.00

7,106.00

67,716.00

15/05/09

11.16

19/05/09

09.40

15,830,863.00

316,617.00

15,514,246.00

131,859.00

15,962,722.00

10/08/09

13.50

13/08/09

09.45

797,157.00

0.00

797,157.00

0.00

797,157.00

30/03/10

08.53

30/03/10

12.45

1360

1361

81

3.2

1.3

59337

3036

contractat

contractat

Standarde europene pentru programe


postdoctorale competitive de formare in domeniul
managementului cercetarii avansate si expertizei
psihiatrice medico-legale
Formarea profesionala in domeniul
epidemiologiei,si promovarea utilizarii noilor
tehnologii pt personalul din sectorul sanatatii
Transdisciplinaritate i calitate n formarea
cadrelor didactice noi perspective instituionale
i metodologice
Mentorat pentru tineri angajati

1362

75

2.1

67377

aprobat

1363

81

3.2

50891

rezerva

1364

86

1.2

64124

contractat

1365

81

3.2

58819

contractat

Sistem de formare profesionala a personalului


medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul
de sanatate (diagnostic molecular)

1366

81

3.2

58942

contractat

Laboratorul de Anatomie Patologica - Formare


profesionala si organizationala prin
implementarea managementului calitatii ANATOMOPAT

1367

105

5.1

78478

contractat

Facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor si


a persoanelor inactive din regiunea Centru si
atragerea unui numar cat mai mare de persoane
pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale

1368

101

5.1

76285

contractat

1369

106

5.1

77236

contractat

Imbunatirea capacitatii de ocupare a fortei de


munca in regiunea Sud Muntenia, utilizand
metode inovative de formare profesionala
Sistem integrat de metode inovative pentru
formarea si dezvoltarea profesionala, in scopul
imbunatatirii nivelului de ocupare a fortei de
munca din regiunea Bucuretsti - Ilfov

1370

90

2.1

62144

contractat

DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU


VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN VECTORI
INOVATORI MECATRONICA-INTEGRONICA
(M&I)

1371

89

1.5

63700

contractat

1372

81

3.2

48872

contractat

Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare


Postdoctorala in Domeniul Micro si
Nanotehnologiilor
Creterea competitivitii, eficienei i nivelului de
sntate i securitate n munc pentru personalul
din sectorul medical n vederea asigurrii de
oportuniti sporite de participare pe o pia
modern a muncii

1373

78

3.2

48189

revocat

Asigurarea sntii i securitii la locul de


munc prin prevenirea bolilor profesionale
utiliznd sisteme de ventilare n cadrul tipografiei

1374

81

3.2

55075

contractat

1375

78

3.2

70972

rezerva

Securitatea si sanatatea in munca, o premisa


pentru competitivitate
Dezvoltarea sistemului de securitate i sntate
n munc pentru personalul din cercetare in
scopul implementarii cerinelor europene
referitoare la sigurana ocupational

13.30

5/22/2010

institutuldemedicinalegala

InstitutuldeSanatatePublicaBucuresti
6/9/2009

InstitutuldeStiintealeEducatiei
InstitutuldeStudiisiProiectariEnergeticeI
SPE

Competenta in medicina bazata pe dovezi


InstitutulEstEuropeandeSanatateaRepro
Formare si suport pentru medici pentru utilizarea
ducerii
noilor informatii si tehnologii
Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului
InstitutulNationaldeBoliInfectioaseProf.D
pentru cercetarea stiintifica teoretica si aplicata la
nivelul studiilor de masterat in domeniul stiintelor r.MateiBals(prinAcademiaEuropeanaHIV/
SIDAsideBoliInfectioase)
medicale

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltareinDomeniulPatologieisiStiintel
orBiomedicale\"VictorBabes\"

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruBioresurseAlimentareIBABucuresti

INSTITUTULNAtIONALDECERCETARED
EZVOLTAREPENTRUMECATRONICasIT
EHNICAMaSURaRII
InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruMicrotehnologie

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruProtectiaMuncii\"Alexa
ndruDarabont\"Bucuresti

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruSecuritateMinierasiProt
ectieAntiexplozivaINCDINSEMEXPetrosani

7/5/2010

6/15/2010

1376

35

3.2

15718

contractat

Formare profesionala in sprijinul introducerii unor


metode inovative de organizare a muncii in
sectorul confectii textile din regiunea Sud
Muntenia

1377

81

3.2

56013

rezerva

Intreprinderi flexibile in sectorul confectii textile


prin adoptarea de noi tehnologii si modele
organizationale
Programe postdoctorale in avangarda cercetarii
de excelenta in Tehnologiile Societatii
Informationale si dezvoltarea de produse si
procese inovative.

1378

89

1.5

56287

contractat

1379

92

3.1

61593

contractat

1380

81

3.2

58406

contractat

1381

1382

63

89

3.2

1.5

41637

63258

contractat

contractat

Cultura antreprenoriala o sansa pentru


dezvoltarea spiritului de intreprinzator al
angajatilor din industria de confectii textile
Formarea profesionala si promovarea utilizarii
noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii
angajatilor si managerilor de la toate nivelele din
domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale
pietei muncii

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruTextilesiPielarie

1,632,957.00

32,659.00

1,600,298.00

0.00

1,632,957.00

08/09/08

13.38

12/09/08 -

10/14/2009

4,642,388.00

92,848.00

4,549,540.00

0.00

4,642,388.00

04/08/09

14.21

18/08/09

09.10

7,811,798.64

156,235.97

7,655,562.67

194,780.89

8,006,579.53

31/08/09

12.53

16/09/09

09.00

7,370,510.00

147,411.00

7,223,099.00

307,895.00

7,678,405.00

31/08/09

12.43

16/09/09

09.00 12/23/2010

6,906,269.00

138,125.00

6,768,144.00

279,216.00

7,185,485.00

04/08/09

11.42

18/08/09

14.20

12,713,529.00

435,311.48

12,278,217.52

0.00

12,713,529.00

18/12/08

17.08

22/12/08 -

19,440,192.00

388,804.00

19,051,388.00

1,246,410.00

20,686,602.00

07/09/09

15.44

16/09/09

14.30

5/22/2010

5/22/2010

5/22/2010

Institutulnationaldecercetaredezvoltaresiincercaripentruelectrotehnic
a-ICMETCraiova

Raspunsul pietei muncii romanesti la criza:


cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii
intreprinderilor si consolidarea securitatii
lucratorilor

InstitutulNationaldeCercetareStiintificain
domeniulMunciisiProtectieiSociale

Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate


zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza
eco-economiei si bioeconomiei necesare
ecosanogenezei

InstitutulNationaldeCercetariEconomicea
lAcademieiRomane

3/12/2010

1383

107

1.5

77082

contractat

Burse doctorale de pregatire ecoeconomica si


bioeconomica complexa pentru siguranta si
InstitutulNationaldeCercetariEconomicea
securitatea alimentelor si furajelor din ecosisteme
lAcademieiRomane
antropice

16,581,343.00 2,487,201.46

14,094,141.54

232,944.00

16,814,287.00

28/09/10

18.08

07/10/10

14.07

12/2/2010

1384

89

1.5

62988

contractat

Cercetarea tiinific economic, suport al


bunstrii i dezvoltrii umane n context
european

17,543,695.00

350,874.00

17,192,821.00

1,070,150.00

18,613,845.00

31/08/09

13.39

11/09/09

09.50

5/23/2010

1385

63

3.2

41910

contractat

5,945,700.00

118,913.00

5,826,787.00

0.00

5,945,700.00

18/12/08

23.06

22/12/08 -

1386

81

3.2

59322

contractat

13,292,991.00

265,860.00

13,027,131.00

285,706.00

13,578,697.00

07/08/09

10.13

20/08/09

1387

19

1.3

11105

contractat

Sprijin pentru intreprinderi si angajati in vederea


imbunatatirii competentelor in perspectiva
InstitutulNationaldeCerecetareDezvoltare
dezvoltarii durabile
pentruProtectiaMediuluiI.C.I.MBucuresti
Cresterea competentelor intreprinderilor si
angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile
Formarea si perfectionarea cadrelor didactice din InstitutulNationalpentruFizicaLaserilor,Pl
invatamantul preuniversitar pentru predarea
asmeisiRadiatieistiintelor - \"Descopera !\"
CenterforScienceEducationandTraining

1,849,589.00

36,991.00

1,812,598.00

0.00

1,849,589.00

16/07/08

21.38

17/07/08 -

6/12/2009

1388

31

3.1

36776

contractat

245,139.00

4,950.00

240,189.00

4,090.00

249,229.00

14/12/08

07.49

17/12/08 -

10/14/2009

1389

38

3.2

37014

revocat

Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor


antreprenoriale complexe in randul tinerilor si
seniorilor din regiunea Centru
Cresterea gradului de adaptabilitate si flexibilitate
a personalului operativ si de conducere din IMMurile maramuresene prin promovarea utilizarii
noile tehnologii de comunicatie si informatie
bazate pe Internet.

646,021.68

12,920.44

633,101.24

11,998.32

658,020.00

05/12/08

11.32

08/12/08 -

1390

52

5.2

38869

contractat

Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru


revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor
traditionale pentru femeile somere din mediul
rural din regiunea Nord-Vest - PROWIN

486,456.00

9,728.00

476,728.00

8,181.00

494,637.00

14/12/08

08.09

17/12/08 -

3/11/2010

1391

71

6.3

24567

contractat

Pachet complex de formare antreprenoriala


pentru incluziunea sociala a femeilor in conditii de
egalitate de sanse pe piata muncii - PROWOB

1,860,992.00

37,400.00

1,823,592.00

91,582.00

1,952,574.00

06/11/08

11.01

11/11/08 -

6/12/2009

1392

90

2.1

61636

contractat

Program complex de stagiu de pregatire practica


pentru studentii de la facultati cu profil agronomic
pentru a deveni manageri performanti in mediul
rural european

2,069,143.47

41,382.86

2,027,760.61

83,024.00

2,152,167.47

31/08/09

12.18

08/09/09

12.15

1393

92

3.1

63922

contractat

Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si


manageriale in zona IMM-urilor inovative din
Romania pentru formarea si promovarea
parteneriatelor nationale si transnationale

7,959,202.00

159,202.00

7,800,000.00

264,219.00

8,223,421.00

07/09/09

14.01

16/09/09

14.30 11/16/2010

1394

99

5.1

75723

contractat

Cresterea gradului de ocupare a somerilor din


Regiunea Nord Est printr-un program integrat de
consiliere si formare profesionala in domeniul IT

1,899,330.10

37,986.60

1,861,343.50

37,227.46

1,936,557.56

27/08/10

14.23

08/09/10

13.20 10/29/2010

1395

102

5.1

75764

contractat

Cresterea gradului de ocupare a somerilor din


Regiunea Sud-Vest Oltenia printr-un program
integrat de consiliere si formare profesionala in
domeniul IT

1,899,330.61

37,986.61

1,861,344.00

37,266.88

1,936,597.49

27/08/10

15.33

08/09/10

09.24 10/30/2010

InstitutulNationaldeCercetariEconomice
CostinC.KiritescualAcademieiRomane

InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicis
iMijlocii

10/14/2009

10.00

6/25/2010

7/19/2010

1396

15

6.2

4138

contractat

Crearea i implementarea modelului integrat de


evaluare, formare profesional i angajare pe
piaa muncii a persoanelor cu dizabiliti din
Romnia

InstitutulNationalpentruPrevenireasiCom
batereaExcluziuniiSocialeaPersoanelorc
uHandicap(INPCESPH)

1397

40

3.2

40339

contractat

Formare profesionala pentru cresterea


adaptabilitatii personalului unui spital la noile
tehnologii( inclusiv cele informatice si de
comunicatii) si la noi modele organizationale
necesare in managementul descentralizat din
sistemul de sanatate

InstitutulOncologic\"ProfesorDoctorAlex
andruTrestioreanu\"Bucuresti

INSTITUTULONCOLOGICPROF.DR.ALEX
.TRESTIOREANU

18,500,000.00

370,000.00

18,130,000.00

0.00

18,500,000.00

20/03/08

14.28

24/03/08 -

1,815,311.00

36,307.00

1,779,004.00

0.00

1,815,311.00

15/12/08

09.17

19/12/08 -

6/1/2011

1398

40

3.2

20608

contractat

Profesionisti bine pregatiti, pentru servicii


medicale publice de calitate in oncologie

1,728,054.00

34,561.00

1,693,493.00

100,452.00

1,828,506.00

17/10/08

13.22

20/10/08 -

1399

100

5.1

75669

contractat

SANSE EUROPENE PE PIATA MUNCII

1,825,623.00

36,512.00

1,789,111.00

174,860.00

2,000,483.00

29/08/10

22.49

01/09/10

10.45 10/23/2010

1400

100

5.1

75674

revocat

IMPLICAREA ACTIVA PE PIATA MUNCII

1,853,700.00

37,074.00

1,816,626.00

0.00

1,853,700.00

01/09/10

13.05

07/09/10

09.58

1401

100

5.1

75675

revocat

1,847,600.00

36,952.00

1,810,648.00

0.00

1,847,600.00

08/09/10

15.29

13/09/10

09.53

1402

106

5.1

76091

contractat

1,705,320.00

34,106.00

1,671,214.00

0.00

1,705,320.00

30/08/10

19.29

01/09/10

12.50

10/8/2010

1403
1404

106
108

5.1
2.3

76787
79203

revocat
contractat

1,698,720.00
1,947,156.00

33,974.00
38,943.00

1,664,746.00
1,908,213.00

175,724.00
129,851.00

1,874,444.00
2,077,007.00

06/09/10
18/09/10

13.52
02.05

10/09/10
21/09/10

16.00
12.28

6/1/2011

1405

108

2.3

79205

revocat

1,760,860.00

35,217.00

1,725,643.00

157,140.00

1,918,000.00

20/09/10

12.19

21/09/10

12.29

1406

108

2.3

79208

contractat

1,760,860.00

35,217.00

1,725,643.00

157,140.00

1,918,000.00

22/09/10

15.39

24/09/10

11.25

1407

108

2.3

79209

revocat

1,759,890.00

35,198.00

1,724,692.00

194,842.00

1,916,380.00

28/09/10

19.52

01/10/10

09.48

1408

96

6.2

61237

contractat

MASURI ACTIVE DE OCUPARE PE PIATA


MUNCII
ORICE SOMER ARE DREPTUL LA O NOUA
SANSA
INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARES
CONSILIERE SI FORMARE PENTRU
URSELORUMANE
OCUPARE
DEZVOLTAREA
DURABILA PRIN CALIFICARE
LA STANDARDE EUROPENE
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PRIN
CALIFICARE LA STANDARDE EUROPENE
CALIFICARI EUROPENE PENTRU O
DEZVOLTARE DURABILA
ANGAJATI COMPETENTI PRIN CALIFICARE
LA STANDARDE EUROPENE
\"Centrele de Incluziune Sociala\"- oportunitate
pentru facilitarea participarii pe piata muncii a
InstitutulpentruPoliticiSociale
grupurilor vulnerabile

20,698,587.00

435,531.00

20,263,056.00

27,992.00

20,726,579.00

07/09/09

15.40

16/09/09

10.30

1409

69

6.1

17364

contractat

Dimensiuni ale capitalului social i incluziune


social - centre comunitare multifuncionale
INSTITUTULPENTRUSTUDIEREAPROBL
(CECOM) alternative pentru incluziunea social a
EMELORMINORITATILORNATIONALE
gupurilor vulnerabile i marginalizate

18,330,228.00

366,605.00

17,963,623.00

0.00

18,330,228.00

18/12/08

08.39

22/12/08 -

1410
1411

104
77

5.1
3.2

78428
42914

contractat
reziliat

Centru Regional de Ocupare Mobil


Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea
personalului pentru adaptare la cerintele de
conducere operativa prin proiecte.

2,126,768.00
112,895.00

42,536.00
33,870.00

2,084,232.00
79,025.00

73,718.00
2,242.00

2,200,486.00
115,137.00

22/09/10
30/04/09

03.29
10.01

24/09/10
30/04/09

11.18 10/28/2010
13.20

1412

77

3.2

49941

contractat

Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea


personalului pentru adaptare la cerinele
economice bazate pe cunoatere DCUSPACEC.

109,522.00

32,870.00

76,652.00

2,833.00

112,355.00

01/07/09

12.00

02/07/09

11.00

1413

77

3.2

64859

rezerva

Dezvoltarea capitalului uman pentru adaptare la


cerintele de conducere operativa prin proiecte.

493,860.00

148,157.00

345,703.00

11,193.00

505,053.00

21/09/09

11.34

21/09/09

13.00

1414

81

3.2

48531

contractat

Program de dezvoltare a resurselor umane din


cadrul entitilor Reelei Naionale pentru Inovare
i Transfer Tehnologic (ReNITT) n domeniul
managementului n vederea eficientizrii
procesului de transfer tehnologic

9,515,435.35

523,348.94

8,992,086.41

0.00

9,515,435.35

03/08/09

00.32

07/08/09

09.00

1415

81

3.2

52846

rezerva

Program de perfecionare a competenelor


profesionale a personalului cu funcii de
conducere din sectorul ospitalitii n vederea
creterii calitii i competitivitii serviciilor din
turismul romnesc (Hospitality Edu+)

20,533,538.05

0.00

20,533,538.05

0.00

20,533,538.05

10/08/09

15.33

18/08/09

13.40

1416

92

3.1

61332

contractat

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin


transfer transnational de bune practici si formare
profesionala a intreprinzatorilor din RomaniaSTEPS

17,311,124.00

865,556.00

16,445,568.00

1,873,445.00

19,184,569.00

07/09/09

12.36

15/09/09

12.30 11/24/2010

1417
1418
1419
1420
1421

17
25
108
45
78

1.1
3.1
2.3
5.1
3.2

40068
14286
79308
24296
45617

contractat
contractat
aprobat
contractat
contractat

1,771,196.00
905,714.00
912,888.00
543,048.00
328,790.00

88,600.00
45,286.00
45,644.40
28,500.00
6,576.00

1,682,596.00
860,428.00
867,243.60
514,548.00
322,214.00

0.00
0.00
0.00
24,008.00
0.00

1,771,196.00
905,714.00
912,888.00
567,056.00
328,790.00

15/12/08
25/07/08
18/09/10
15/12/08
07/05/09

15.33
14.41
04.32
16.42
15.16

22/12/08 28/07/08 23/09/10


18/12/08 12/05/09

09.17

1422

73

5.1

65967

aprobat

Investeste in tine, construieste-ti viitorul!


InteractBusinessCommunicationsSRL
O cariera de succes - un stil de viata
INTERACTIVROCONSULT
Calificarea-temelia casei tale
\"O MESERIE, UN VIITOR MAI SIGUR\"
InternationalProtectSecurity
Imbunatatirea conditiilor de sanatate si securitate
IntreprindereaMetalurgicapentruAeronau
la locul de munca pentru angajatii din IMA
ticaMETAVSA
METAV
Angajarea de tineri lucratori defavorizati in
montajul industrial mecanic si electric in Europa
IremServiciiS.r.l.

8,056,000.00 4,028,000.00

4,028,000.00

0.00

8,056,000.00

24/03/10

12.54

26/03/10

14.00

InstitutulPostlicealPhoenix

InstitutulRomandeCercetariEconomicoSocialesiSondaje-IRECSON

10/14/2009

6/1/2011

9/7/2010

6/12/2009

6/15/2010

11/8/2010

3/29/2011
6/12/2009

13.00

10/14/2009
5/23/2010

Program de formare generala a angajatilor din


segmentul white collar
IRIDEXGROUPCONSTRUCTII
Program de informare pentru angajati - Sanatate
si siguranta n constructii
Actiuni de Instruire si Informare privind Sanatatea
ISAFSOCIETATEDESEMNALIZARISIAU
si Securitatea in Munca - ACTIV SSM

2,618,000.00 1,047,200.00

contractat
contractat

Fiecare copil educat e un adult castigat!


Profesionisti in sistemul de formare profesionala
din Romania

rezerva

Imbunatatirea conditiilor de munca prin


promovarea unui mediu de lucru sigur si sanatos
(ICSSM)
FORMARE PROFESIONALA PENTRU
FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA
PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT
Dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea
unui numar crescut de afaceri in judetele Iasi si
Vaslui prin programe de formare profesionala pe
termen lung si sustinere din partea mediului de
afaceri si business angels

1423

76

2.3

65067

revocat

1424

78

3.2

65071

reziliat

1425

78

3.2

70726

rezerva

1426
1427

23
57

2.2
1.3

26236
32659

1428

78

3.2

71357

1,570,800.00

243,855.50

2,861,855.50

24/09/09

12.59

25/09/09

12.00

502,116.00

0.00

502,116.00

33,953.00

536,069.00

24/09/09

13.07

25/09/09

12.00

846,702.00

16,934.00

829,768.00

22,554.00

869,256.00

19/03/10

12.21

22/03/10

11.15

1,846,010.00
5,550,000.00

42,000.00
111,000.00

1,804,010.00
5,439,000.00

0.00
0.00

1,846,010.00
5,550,000.00

15/12/08
19/12/08

16.45
12.46

19/12/08 23/12/08 -

471,963.16

0.00

471,963.16

0.00

471,963.16

31/03/10

15.44

02/04/10

12.30

2,959,106.00 1,198,438.00

15.15

5/23/2010

TOMATIZARIFEROVIARESA

1429

77

3.2

42085

contractat

1430

25

3.1

23309

contractat

1431

84

6.1

56327

contractat

1432

104

5.1

82393

contractat

1433

110

5.2

89521

aprobat

1434

78

3.2

46851

contractat

1435

78

3.2

42830

contractat

1436

78

3.2

60275

contractat

1437

77

3.2

46760

contractat

1438
1439

110
110

5.2
5.2

87474
87211

aprobat
aprobat

1440

75

2.1

77664

aprobat

1441
1442

1443

109
17

17

2.1
1.1

1.1

81666
15288

17059

aprobat
contractat

contractat

1444
1445
1446

23
23
17

2.2
2.2
1.1

22829
23338
14981

contractat
aprobat
contractat

1447

108

2.3

83311

aprobat

1448
1449
1450
1451
1452

63
81
78
78
100

3.2
3.2
3.2
3.2
5.1

37225
59798
69619
64961
78132

contractat
contractat
aprobat
contractat
contractat

1453

40

3.2

13512

contractat

1454

1455

104

105

5.1

5.1

80603

75948

contractat

contractat

ISJBN
ITSCInstitutuldeTraining,StudiisiCercetari,Pat
ronatulI.M.M.JudeteanMures
IuliusManagementCenterSrlIasi
JTINTERNATIONAL(ROMANIA)S.R.L.

1,760,668.00

1,712,398.00

4,671,504.00

02/04/09

13.38

03/04/09

12,000.00

526,200.00

0.00

538,200.00

18/09/08

20.02

24/09/08 -

20,931,393.21 1,046,569.66

19,884,823.55

0.00

20,931,393.21

10/08/09

15.33

17/08/09

12.00

5/23/2010
1/4/2011

538,200.00

6/15/2010
10/14/2009

JuniorChamberIasi

Romano Cher - Casa Romilor


N.O.R.D. - Nevoia de orientare, reorientare si
dezvoltare
DELTAprenor

1/21/2011
6/17/2010

KConsulting,ManagementandCoordinati
onSRL

2,125,966.51

106,298.33

2,019,668.18

248,572.23

2,374,538.74

28/09/10

17.48

05/10/10

10.46

2,130,215.00

106,510.75

2,023,704.25

0.00

2,130,215.00

09/11/10

14.44

15/11/10

13.57

Imbunatatirea conditiilor de munca prin


LABORATORULDECONSTRUCTIIBUCUR
asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la locul
ESTIS.A.
de munca
Nou ne pas angajai i angajator, mpreun
pentru sntate i securitate la locul de munc.
LafargeAgregateBetoane

796,050.00

0.00

796,050.00

0.00

796,050.00

04/05/09

09.27

05/05/09

12.00

6/15/2010

798,373.55

0.00

798,373.55

70,965.62

869,339.17

13/08/09

10.36

13/08/09

15.10

6/15/2010

Calitate i productivitate prin asigurarea sntii


i securitii angajailor
FORMAS: Formare pentru schimbare - cresterea
adaptabilitatii companiei prin dezvoltarea
managerilor
Munca, primul pas catre Succes!
Competitivitate pe piata muncii prin policalificare
in mediul rural
Formarea managerilor cu atributii de mentor
pentru eficientizarea programelor de mentorat

816,186.57

0.00

816,186.57

72,728.96

888,915.53

14/08/09

15.07

17/08/09

14.45

7/29/2010

121,640.00

48,800.00

72,840.00

0.00

121,640.00

08/05/09

11.32

11/05/09

11.45

7/5/2010

2,099,098.00
2,126,354.00

104,955.00
106,317.70

1,994,143.00
2,020,036.30

92,600.00
0.00

2,191,698.00
2,126,354.00

08/11/10
09/11/10

23.52
12.34

12/11/10
10/11/10

16.03
13.50

732,093.00

293,893.00

438,200.00

59,900.00

791,993.00

06/10/10

10.59

08/10/10

10.30

648,000.00
1,843,059.00

12,960.00
36,862.00

635,040.00
1,806,197.00

103,000.00
0.00

751,000.00
1,843,059.00

30/09/10
18/07/08

05.33
20.17

04/10/10
25/07/08 -

10.09

1,836,619.00

36,732.00

1,799,887.00

0.00

1,836,619.00

28/07/08

23.06

01/08/08 -

6/12/2009

647,844.00
1,743,879.00
1,842,139.00

12,957.00
34,496.40
36,842.78

634,887.00
1,709,382.60
1,805,296.22

17,343.00
104,961.00
0.00

665,187.00
1,848,840.00
1,842,139.00

26/11/08
08/10/08
18/07/08

19.12
11.08
16.06

28/11/08 13/10/08 25/07/08 -

9/30/2010

1,272,510.00

38,175.00

1,234,335.00

63,334.00

1,335,844.00

04/10/10

00.43

08/10/10

10.23

2,940,189.00
3,557,806.00
809,212.00
127,160.00
1,915,344.00

59,661.00
71,157.00
0.00
0.00
95,767.00

2,880,528.00
3,486,649.00
809,212.00
127,160.00
1,819,577.00

144,039.00
122,768.00
74,066.00
15,923.00
191,614.00

3,084,228.00
3,680,574.00
883,278.00
143,083.00
2,106,958.00

19/12/08
10/08/09
01/03/10
26/10/09
13/09/10

14.50
12.18
10.23
13.06
13.19

29/12/08 12/08/09
03/03/10
28/10/09
23/09/10

3/11/2010
11.15 12/23/2010
13.30
09.00 8/30/2010
12.27 4/21/2011

230,441.00

11,522.00

218,919.00

13,149.00

243,590.00

14/08/08

16.32

18/08/08 -

6/12/2009

2,112,339.00

105,617.00

2,006,722.00

279,249.36

2,391,588.36

28/09/10

15.54

01/10/10

08.35

2,117,305.00

105,866.00

2,011,439.00

61,190.00

2,178,495.00

27/08/10

22.41

30/08/10

14.30 10/28/2010

Elevii - managerii viitorului


Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in
judetul tau! SISTEM INFORMATIC
COLABORATIV PENTRU ELEVII DE LICEU
ANTREPRENORIAT SI CETATENIE ACTIVA Platforma informatica interactiva pentru orientare
vocationala a elevilor de liceu!
coala, prietena mea
Pas cu pas spre o scoala deschisa
Viitori antreprenori si cetateni activi Sistem
informatic colaborativ pentru liceu
Dezvoltarea competentelor pentru regenerare
urbana (DC-RU)
Competene i performan n sntate
Soluii inovative pentru sntatea copiilor
3 S Sanatatea si Siguranta Salariatilor
Construim in siguranta si sanatate
Sansa unui nou drum in cariera, prin masuri
active de ocupare.
DEZVOLTAREA CUNOTINELOR
CAPITALULUI UMAN N VEDEREA
CRETERII COMPETITIVITII
Centrul de formare si consiliere pentru someri,
persoane aflate in cautarea unui loc de munca,
persoane inactive si persoane care au parasit
timpuriu scoala
MIOS-Masuri Integrate pentru Ocuparea
Somerilor

LafargeCiment(Romania)S.A.
LAPPINSULATORSSA
LegumicolaPlesoiuCooperativaAgricola
LeximGrupsrl
LIBRABANK
Liceuleconomic\"IoanSlavici\"

6/12/2009

LiceulTeoretic\"Al.I.Cuza\"

LiceulTeoretic\"ConstantinNoica\"
LiceulTeoretic\"IoanCotovu\"
LiceulTeoretic\"VasileGoldis\"Arad
LiceulTeoreticcuclaseleIXII\"MihailKogalniceanu\"
LigaAsociatiilordeProprietariHabitat
LigaRomanapentruSanatateMintala
LITWINS.A.
LIVINICOSERVCOMSRL
LogiconsS.A

6/12/2009

LondonLogicBucharestSRL
1/4/2011

LONGWAYSRL

LTLDocumentarySRL

LTLDocumentarySRL
1456
1457

1458

108
78

78

2.3
3.2

3.2

79312
70685

70985

aprobat
rezerva

rezerva

1459

78

3.2

63834

aprobat

1460

92

3.1

61396

contractat

1461

78

3.2

47967

reziliat

1462

81

3.2

49005

contractat

1463

108

2.3

79317

aprobat

1464

110

5.2

89429

aprobat

1465

83

5.2

59157

contractat

1466

78

3.2

66636

contractat

1467
1468

92
78

3.1
3.2

62924
67185

rezerva
aprobat

1469

78

3.2

67179

contractat

1470

104

5.1

75853

revocat

1471

104

5.1

75860

aprobat

1472

106

5.1

75851

aprobat

Accesul la Calificare - O Sansa in Plus


Sntatea i securitatea angajailor ca prioritate
o abordare integrat pentru locuri de munca
diferite
SECURITATEA I SNTATEA LA LOCUL DE
MUNCA - PREMIZ PENTRU UN MEDIU DE
LUCRU LA STANDARD EUROPEAN
Sanatatea si securitatea in munca - o prioritate a
companiei noastre
KANT - Competente Antreprenoriale de Nivel
European
IMPLICARE TOTALA PENTRU SANATATE SI
SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA
Excelenta operationala prin MacroPerformanta

105,001.00
0.00

1,966,040.00
809,472.07

57,059.00
81,695.25

2,128,100.00
891,167.32

17/09/10
18/03/10

11.39
09.12

20/09/10
22/03/10

11.31
13.30

802,217.39

0.00

802,217.39

71,913.83

874,131.22

25/03/10

09.39

25/03/10

12.35

LUGERA&MAKLERSRL
M.G.D.S.IMPEXSRL
M.P.AS.R.L.
MACONSRLDEVA
MacromexSRL

CALIFICA-TE SI FII COMPETITIV INTR-O


ECONOMIE DINAMICA
MANU&CO
VIATA LA TARA - DEZVOLTAREA
INITIATIVELOR ANTREPRENORIALE IN
MEDIUL RURAL
Crearea retelei de dezvoltare rurala \"CAIR\"
ManufutureRomania
(Centre de Asistenta si Informare Rurala)
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul farmaceuticMCSERVTOURSRL
SELOFARM
Antreprenor 100%
MEDIAFAX
Angajati sanatosi si locuri de munca mai sigure
MEDIAFAXDATABASECONSULTINGSRL
in mass media ASOMED
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul mediaSSMEDIA
Imbunatatirea capacitatii de ocupare a
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca
si a somerilor de lunga durata in regiunea NordVest PERSONN
Cetateni si jurnalism - cresterea ratei ocuparii CAJU
Imbunatatirea capacitatii de ocupare a
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca
si a somerilor de lunga durata CAPER

2,071,041.00
809,472.07
LUGERA&MAKLERROMaNIASRL

698,040.00

0.00

698,040.00

0.00

698,040.00

22/12/09

09.52

28/12/09

11.00

9,944,702.00

497,236.00

9,447,466.00

0.00

9,944,702.00

31/08/09

14.47

17/09/09

13.45 10/12/2010

814,367.00

8,400.00

805,967.00

49,242.00

863,609.00

04/06/09

08.51

10/06/09

14.15

2,117,651.61

105,882.58

2,011,769.03

128,433.00

2,246,084.61

10/08/09

13.24

20/08/09

15.20 12/27/2010

2,097,390.00

104,870.00

1,992,520.00

0.00

2,097,390.00

17/09/10

11.28

17/09/10

15.54

2,124,310.00

106,215.00

2,018,095.00

0.00

2,124,310.00

09/11/10

11.25

09/11/10

16.01

16,803,404.00

336,068.00

16,467,336.00

0.00

16,803,404.00

10/08/09

01.31

17/08/09

09.20

4/8/2010

798,048.00

0.00

798,048.00

0.00

798,048.00

10/12/09

17.30

11/12/09

14.30

3/8/2011

15,882,604.00
447,216.00

794,131.00
0.00

15,088,473.00
447,216.00

666,192.00
0.00

16,548,796.00
447,216.00

30/08/09
22/12/09

13.18
15.54

03/09/09
23/12/09

14.00
15.00

824,923.00

0.00

824,923.00

0.00

824,923.00

22/12/09

16.24

23/12/09

15.00

2,056,392.00

102,821.66

1,953,570.34

0.00

2,056,392.00

02/09/10

12.49

03/09/10

13.28

2,089,711.00

104,487.64

1,985,223.36

0.00

2,089,711.00

02/09/10

13.01

03/09/10

13.29

1,927,865.00

96,395.18

1,831,469.82

0.00

1,927,865.00

31/08/10

15.36

01/09/10

09.50

6/15/2010

12/3/2010

MEDIAFAXS.A

1473

106

5.1

75855

contractat

Integrare pe piata municii a somerilor de lunga


durata, persoanelor inactive si a persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munca PERSACT

1,907,644.00

95,573.00

1,812,071.00

0.00

1,907,644.00

30/08/10

05.26

30/08/10

10.04 10/26/2010

1474

106

5.1

75858

contractat

102,175.09

1,941,285.91

0.00

2,043,461.00

31/08/10

14.10

31/08/10

16.30 10/26/2010

109

2.1

82078

aprobat

1,392,660.00

69,634.39

1,323,025.61

0.00

1,392,660.00

27/09/10

20.03

28/09/10

15.30

1476

92

3.1

48452

contractat

4,011,200.47

200,560.02

3,810,640.45

266,673.14

4,277,873.61

30/08/09

12.58

11/09/09

15.00 12/23/2010

1477

97

6.3

63743

contractat

Jurnalism cetatenesc sansa pentru ocupare JETOP


Practica profesionala - un pas inainte pentru
cariera- SIPAS
ANTREPRENORIAT SI INOVATIE IN MASS
MEDIA
Campanie nationala de constientizare publica
privind egalitatea de gen si de sanse pe piata
muncii si sprijin institutional pentru dezvoltarea
activitatii factorilor interesati in problematica
egalitatii de sansa si gen .A.N.S.A. [ANS|
ACCEPTARE | NEVOIE | SIGURAN| ACCES
LA MUNC]

2,043,461.00

1475

7,563,119.00

378,171.00

7,184,948.00

0.00

7,563,119.00

04/09/09

19.00

11/09/09

11.50 11/24/2010

824,454.00

0.00

824,454.00

0.00

824,454.00

22/12/09

16.32

23/12/09

15.00

1478

78

3.2

67180

contractat

1479

78

3.2

68347

aprobat

1480

77

3.2

63155

rezerva

1481

78

3.2

48314

contractat

1482
1483

60
51

2.1
5.1

41492
12322

contractat
contractat

1484

110

5.2

86947

aprobat

Sanatate si securitate la locul de munca in


domeniul media : internet si publicitate - SEMIN
Sanatate la locul de munca pentru angajatii din
domeniul productiei media - SAPROMED
Competente manageriale pentru competitivitate
Asigurarea sanatatii si securitatii in industria
constructiilor - ASICONS
Locul meu pe piata muncii
Turist in Europa Moderna
Inzestrarea persoanelor din mediu rural
Regiunea Bucuresti Ilfov - cu noi calificari nonagricole printr-un program integrat de consiliere si
formare profesionala in domeniul operator
vanzari prin telefon

MEDIAGOLDSRL

MEDIAONESRL

12/2/2010

MEDIAPROINTERACTIVSRL
MEDIAPROPICTURESSA
MEDICOVER
MENTORBUILDINGSRL
Mercury360Communications
MERIDIANEUROPASERVICESGROUPSR
L

MGSTEVENSFINANCESRL

682,793.00

0.00

682,793.00

0.00

682,793.00

20/02/10

17.51

23/02/10

14.00

1,315,137.00

394,542.00

920,595.00

65,675.00

1,380,812.00

23/09/09

13.31

25/09/09

10.45

450,483.00

0.00

450,483.00

0.00

450,483.00

22/05/09

18.43

25/05/09

13.30

2,478,212.00
1,243,883.00

123,911.00
62,196.00

2,354,301.00
1,181,687.00

0.00
0.00

2,478,212.00
1,243,883.00

19/12/08
11/12/08

13.38
01.08

22/12/08 15/12/08 -

2,092,283.00

104,614.50

1,987,668.50

0.00

2,092,283.00

08/11/10

16.59

11/11/10

5/23/2010
3/30/2010
10/14/2009

14.52

1485

110

5.2

86957

aprobat

Inzestrarea persoanelor din mediu rural


Regiunea Nord Est - cu noi calificari non-agricole
printr-un program integrat de consiliere si formare
profesionala in domeniul operator vanzari prin
telefon

1486

76

2.3

56150

contractat

1487

77

3.2

56015

contractat

1488

78

3.2

56154

contractat

CALIFICARE RECALIFICARE IN DOMENII


DEFICITARE
INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI
PERFECTIONARII ANGAJATILOR SOCIETATII
IN CONTEXT DE CRIZA ECONOMICA
CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN
DOMENII DEFICITARE, PRIN ASIGURAREA
UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU
PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI
DE MUNCA SI RESPONSABILIZAREA
ACESTORA

1489

97

6.3

64028

revocat

Promovarea incluziunii sociale prin asigurarea de


sanse egale pentru persoanele de sex feminin in
urmarea unor calificari specifice domeniului
tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

MGSTEVENSFINANCESRL

MICHELINROMANIASA

2,117,640.50

105,882.03

2,011,758.47

0.00

2,117,640.50

08/11/10

17.01

11/11/10

14.53

292,706.00

439,062.00

1,888,933.00

2,620,701.00

17/07/09

21.50

21/07/09

10.00

6/15/2010

3,497,639.00 1,937,933.00

731,768.00

1,559,706.00

1,258,170.00

4,755,809.00

17/07/09

22.10

21/07/09

10.00

7/19/2010

0.00

761,617.00

0.00

761,617.00

17/07/09

22.24

21/07/09

10.00

6/15/2010

18,697,500.00 2,094,000.00

16,603,500.00

1,553,000.00

20,250,500.00

07/09/09

13.04

08/09/09

12.15

761,617.00

MinisterulComunicatiilorsiSocietatiiInfor
mationale

Managementul situaiilor de criz la nivelul unitii


colare
Promovarea si stimularea performantei scolare
pentru elevii din invatamintul preuniversitar care
provin din grupuri vulnerabile.

10,817,538.00 2,704,384.50

8,113,153.50

0.00

10,817,538.00

07/09/09

15.55

17/09/09

13.00

8/30/2010

19,146,725.00 4,786,681.00

14,360,044.00

245,399.00

19,392,124.00

31/08/09

10.32

17/09/09

10.50

8/17/2010

Managementul corelarii sistemului de invatamant


cu piata muncii
Managementul comunicarii cu alumni pentru
instituii de invaamant superior din Romania
Comunitate virtuala interuniversitara pentru
stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a
proprietatii intelectuale
Bursa de proiecte
Dezvoltarea si implementarea unui program-pilot
integrat pentru cresterea accesului la
invatamantul superior pentru persoane cu
dizabilitati

13,774,413.00 3,168,115.00

10,606,298.00

222,281.00

13,996,694.00

26/08/09

17.34

02/09/09

10.30

8/13/2010

20,438,962.58 4,700,961.40

15,738,001.18

421,085.00

20,860,047.58

31/08/09

03.02

17/09/09

10.50

8/13/2010

20,305,476.00 4,670,260.37

15,635,215.63

430,650.00

20,736,126.00

31/08/09

06.49

17/09/09

10.50

8/13/2010

20,188,761.00 4,643,415.06
20,061,295.29 4,614,098.91

15,545,345.94
15,447,196.38

436,080.00
525,000.00

20,624,841.00
20,586,295.29

31/08/09
07/09/09

07.04
14.13

17/09/09
17/09/09

10.50
10.50

8/13/2010
8/13/2010

contractat

Formarea continua a cadrelor didactice pentru


utilizarea resurselor informatice moderne in
predarea eficienta a limbii engleze i evaluarea la
nivel european a competenelor lingvistice

20,273,602.00 4,257,456.42

16,016,145.58

0.00

20,273,602.00

30/08/09

23.06

17/09/09

10.50

8/30/2010

62771

contractat

Formarea continua a cadrelor didactice pentru


utilizarea resurselor informatice moderne in
predarea eficienta a limbii franceze i evaluarea
la nivel european a competenelor lingvistice

20,273,602.00 4,257,456.42

16,016,145.58

0.00

20,273,602.00

30/08/09

23.30

17/09/09

10.50

1/17/2011

1.3

62882

contractat

Oportunitati pentru o cariera didactica de calitate


printr-un program national de formare continua a
profesorilor de matematica din invatamantul
preuniversitar

19,621,281.01 4,905,320.26

14,715,960.75

957,759.01

20,579,040.02

07/09/09

12.11

17/09/09

13.30 11/12/2010

87

1.3

63113

contractat

Organizarea interdisciplinar a ofertelor de


nvare pentru formarea competentelor cheie la
scolarii din clasele I-IV - program de formare
continu de tip blended learning pentru cadrele
didactice din invatamanul primar

19,381,752.70 4,070,168.07

15,311,584.63

868,845.59

20,250,598.29

07/09/09

11.53

17/09/09

13.30 11/16/2010

1501

87

1.3

63709

aprobat

CALITATE, INOVARE, COMUNICARE IN


SISTEMUL DE FORMARE CONTINUA A
DIDACTICIENILOR DIN INVATAMANTUL
SUPERIOR

18,842,656.00 3,956,960.00

14,885,696.00

794,412.00

19,637,068.00

04/09/09

10.45

11/09/09

09.00

1502

90

2.1

56319

contractat

17,265,355.88

435,098.00

20,747,281.40

31/08/09

04.55

17/09/09

10.50

9/16/2010

90

2.1

58123

contractat

11,124,011.00 1,668,602.00

9,455,409.00

184,676.00

11,308,687.00

30/07/09

14.18

06/08/09

12.30

9/16/2010

1504

90

2.1

63960

contractat

20,463,815.70 3,069,572.36

17,394,243.34

420,286.00

20,884,101.70

07/09/09

14.22

17/09/09

10.50

9/21/2010

1505

91

2.2

61752

contractat

17,172,600.00 2,575,890.00

14,596,710.00

60,840.00

17,233,440.00

28/08/09

15.37

17/09/09

10.50

4/21/2011

1506

91

2.2

63126

contractat

Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in


cadrul companiilor tehnologice
De la teorie la practica prin intreprinderea
simulata
Convergenta pregatirii universitare cu viata activa
in domeniul economic
PENTRU SANATATEA TA, PENTRU A NU
ABANDONA SCOALA
Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de
calitate - instrumente didactice pentru prescolarii
din grupa pregtitoare

20,312,183.40 3,046,827.52

1503

19,183,658.91 2,877,548.84

16,306,110.07

679,838.89

19,863,497.80

07/09/09

12.00

17/09/09

13.30

8/17/2010

1490

85

1.1

64345

contractat

1491

85

1.1

60817

contractat

1492

86

1.2

52422

contractat

1493

86

1.2

56283

contractat

1494

86

1.2

56872

contractat

1495
1496

86
86

1.2
1.2

62885
63951

contractat
contractat

1497

87

1.3

62665

1498

87

1.3

1499

87

1500

1507

91

2.2

63158

contractat

Competente cheie prin jocuri virtuale la gradinita


resurse didactice pentru punerea bazelor
formarii competentelor cheie la prescolari

19,783,470.34 2,967,520.55

16,815,949.79

702,600.22

20,486,070.56

07/09/09

11.57

17/09/09

13.30

1508
1509

92
93

3.1
3.3

62264
53132

contractat
contractat

16,792,640.00 1,007,558.40
19,297,509.22 4,245,452.04

15,785,081.60
15,052,057.18

496,648.80
516,810.00

17,289,288.80
19,814,319.22

30/08/09
31/08/09

15.06
07.47

17/09/09
17/09/09

10.50 12/27/2010
10.50 8/13/2010

1510

1.1

3074

contractat

18,474,218.00

369,484.00

18,104,734.00

0.00

18,474,218.00

20/03/08

13.50

24/03/08 -

1511

1.1

4390

contractat

Tineri Antreprenori de Succes


Reeaua Autoritatilor Competente pentru
Calificrile Profesionale din Romnia (IMI PQ
NET Romnia)
Instrumente digitale de ameliorare a calitatii
evaluarii in invatamantul preuniversitar
Oferte educaionale inclusive extracurriculare i
extracolare pentru formarea stilului de via
sntos i a ceteniei active pentru copii din
comuniti dezavantajate, cu precdere rurale n
Ministerul Educaiei, Cercetarii i Inovarii
nvmntul preuniversitar din Romnia

18,484,696.00

369,694.00

18,115,002.00

0.00

18,484,696.00

19/03/08

21.59

24/03/08 -

1512

1.1

4554

contractat

Formare de consilieri i asisteni suport pentru


implementarea Strategiei de descentralizare a
nvmntului preuniversitar

18,500,000.00

370,000.00

18,130,000.00

0.00

18,500,000.00

20/03/08

06.14

25/03/08 -

1513

1.2

2789

contractat

Informare corect - cheia recunoaterii studiilor

3,475,275.01

69,505.50

3,405,769.51

0.00

3,475,275.01

19/03/08

13.54

25/03/08 -

1514

1.3

4103

contractat

Dezvoltarea resurselor umane in educaie pentru


administrarea reelelor de calculatoare din colile
romaneti prin dezvoltarea si susinerea de
programe care sa sprijine noi profesii in educaie,
in contextul procesului de reconversie a
profesorilor si atingerea masei critice de
stabilizare a acestora in scoli, precum si
orientarea lor ctre domenii cerute de piaa
muncii

17,960,000.00

360,000.00

17,600,000.00

0.00

17,960,000.00

20/03/08

14.24

25/03/08 -

1515

1.3

4713

contractat

9,271,215.00

185,424.00

9,085,791.00

0.00

9,271,215.00

20/03/08

13.44

25/03/08 -

1516

1.3

4719

contractat

Metode inovative n formarea personalului


didactic pentru dezvoltarea abilitilor de via ale
elevilor
Instruirea in societatea cunoasterii

15,318,069.00

306,361.00

15,011,708.00

0.00

15,318,069.00

20/03/08

14.38

25/03/08 -

1517

2.2

3024

contractat

Educaie, calificare i facilitarea tranziiei spre un


loc de munc pentru elevi i tineri cu risc sau n
situaie de abandon colar

18,326,049.00

366,521.00

17,959,528.00

0.00

18,326,049.00

20/03/08

15.35

25/03/08 -

1518

55

1.1

41523

contractat

369,934.00

18,126,766.00

0.00

18,496,700.00

19/12/08

12.11

23/12/08 -

6/16/2010

56

1.2

32768

contractat

Dezvoltarea competentelor cheie- premisa a


incluziunii sociale
Formarea cadrelor didactice universitare si a
studentilor n domeniul utilizarii unor instrumente
moderne de predare-nvtare-evaluare pentru
disciplinele matematice, n vederea crerii de
competente performante si practice pentru piata
muncii

18,496,700.00

1519

18,478,479.00

369,569.00

18,108,910.00

0.00

18,478,479.00

20/11/08

15.09

27/11/08 -

10/14/2009

1520

57

1.3

30074

contractat

16,091,826.00

321,836.00

15,769,990.00

0.00

16,091,826.00

05/11/08

17.06

11/11/08 -

7/2/2010

1521

57

1.3

34533

contractat

Facilitator pentru invatarea permanenta in coala


o noua calificare didactica pentru o scoala care
invata!
Profesorul - creator de soft educational

13,923,048.30

278,460.97

13,644,587.33

49,950.00

13,972,998.30

08/12/08

12.23

11/12/08 -

10/14/2009

1522

57

1.3

34825

contractat

17,234,255.00

356,835.00

16,877,420.00

0.00

17,234,255.00

08/12/08

18.29

12/12/08 -

1/17/2011

1523

57

1.3

36525

contractat

17,977,799.00

359,556.00

17,618,243.00

522,201.00

18,500,000.00

08/12/08

17.19

11/12/08 -

1/6/2011

1524

2.2

2194

contractat

Medierea- modalitate de solutionare a conflictelor


aparute in mediul scolar
DE LA DEBUT LA SUCCES- program national
de mentorat de insertie profesionala a cadrelor
didactice
TOI LA GRDINI, TOI N CLASA I.
Programe integrate pentru creterea accesului la
educaie i a nivelului educaional al copiilor din
comuniti defavorizate, cu precdere romi, n
2008-2009

18,500,000.00

370,000.00

18,130,000.00

0.00

18,500,000.00

10/03/08

18.26

14/03/08 -

1525

1.1

4037

contractat

Profesioniti n managementul educaional


preuniversitar

18,448,347.00

368,967.00

18,079,380.00

0.00

18,448,347.00

20/03/08

14.19

24/03/08 -

1526

91

2.2

63189

contractat

Program educational integrat de facilitare a


tranzitiei din ciclul de invatamant primar in ciclul
de invatamant gimnazial in vederea prevenirii
insuccesului scolar la elevi

20,090,274.99 3,013,541.25

17,076,733.74

567,686.00

20,657,960.99

07/09/09

12.03

17/09/09

1527

1.1

4568

contractat

Tinerii mpotriva violenei

18,500,000.00

18,130,000.00

0.00

18,500,000.00

20/03/08

06.26

25/03/08 -

370,000.00

11/8/2010

6/9/2009

13.30

11/8/2010

1528

55

1.1

35279

contractat

Un invatamant performant bazat pe decizii


fundamentate - Strategii de valorificare a
evaluarilor internationale privind rezultatele
invatarii

18,452,752.50

369,055.05

18,083,697.45

0.00

18,452,752.50

12/12/08

18.24

19/12/08 -

1/6/2011

1529

57

1.3

33894

contractat

Formarea competentelor personalului didactic


pentru promovarea strii de bine a copiilor n coli

18,447,630.50

368,952.61

18,078,677.89

0.00

18,447,630.50

03/12/08

16.17

08/12/08 -

1/21/2011

1530

14

6.1

4386

contractat

17,063,923.00

367,667.00

16,696,256.00

1,319,427.00

18,383,350.00

20/03/08

15.36

25/03/08 -

1531

15

6.2

4372

contractat

Economia Sociala, model inovator pentru


promovarea incluziunii active a persoanelor
defavorizate
Sanse egale pe piata muncii

16,810,332.00

336,207.00

16,474,125.00

1,671,973.00

18,482,305.00

20/03/08

16.48

25/03/08 -

1532

72

6.4

27751

revocat

18,450,000.00

369,000.00

18,081,000.00

0.00

18,450,000.00

19/12/08

15.23

29/12/08 -

1533

72

6.4

31789

revocat

Schimb de experiena si bune practici in


managementul FSE
IMPREUNA - Retea transnationala pentru
schimburi de experienta, cunostinte si bune
practici in domeniul incluziunii sociale a
persoanelor traficate

17,068,010.00

341,364.00

16,726,646.00

0.00

17,068,010.00

19/12/08

16.17

23/12/08 -

1534

83

5.2

57941

contractat

O piata incluziva a muncii in mediul rural

18,524,675.38 2,604,569.36

15,920,106.02

933,592.74

19,458,268.12

10/08/09

15.05

19/08/09

14.50

7/19/2010

1535

84

6.1

58416

contractat

O sansa pentru o viata demna

15,712,106.76 2,726,050.52

12,986,056.24

935,000.00

16,647,106.76

10/08/09

15.39

19/08/09

14.50

6/15/2010

1536

96

6.2

60000

contractat

Viata dupa gratii

16,933,509.74 1,456,281.84

15,477,227.90

582,300.00

17,515,809.74

31/08/09

12.59

17/09/09

14.00

4/15/2011

1537

97

6.3

60002

contractat

19,954,252.56 2,238,867.14

17,715,385.42

560,404.00

20,514,656.56

31/08/09

11.55

17/09/09

14.00 10/12/2010

1538

98

6.4

60001

contractat

13,765,370.60 3,441,342.66

10,324,027.94

650,404.00

14,415,774.60

31/08/09

11.09

17/09/09

15.00

10/2/2010

1539

98

6.4

64086

contractat

8,838,279.00 2,209,570.00

6,628,709.00

261,878.00

9,100,157.00

07/09/09

12.43

16/09/09

13.52

8/13/2010

1540

81

3.2

51697

contractat

Echilibru - o noua abordarea a vietii familiale cu


cea profesionala
Synthesis - un parteneriat pentru incluziune
sociala
Parteneriat transnational pentru promovarea
ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET)
CUNOSTINTE DE UTILIZAREA
CALCULATORULUI SI INFORMATICA
MEDICALA PENTRU CRESTEREA
ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE
DIN SPITALELE DIN ROMANIA

9,454,015.00 1,419,000.00

8,035,015.00

1,181,070.00

10,635,085.00

10/08/09

14.37

20/08/09

11.10

8/17/2010

1541

63

3.2

20596

contractat

Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa

17,982,000.00

359,640.00

17,622,360.00

0.00

17,982,000.00

19/12/08

16.34

29/12/08 -

1542

90

2.1

64210

contractat

PARTENERIAT TRANS-NATIONAL
UNIVERSITATI INTREPRINDERI PENTRU
PRACTICA STUDENTILOR
Investeste in tine! Si tu poti fi specialist in turism!

13,329,621.00

266,592.00

13,063,029.00

0.00

13,329,621.00

06/09/09

18.52

16/09/09

12.15

2,094,683.00

41,894.00

2,052,789.00

0.00

2,094,683.00

08/11/10

17.25

10/11/10

10.25

1543

110

5.2

86968

aprobat

1544

76

2.3

67796

aprobat

1545
1546
1547

23
105
96

2.2
5.1
6.2

39860
75441
62982

contractat
contractat
contractat

1548

96

6.2

64233

contractat

1549

97

6.3

63105

contractat

1550

104

5.1

76331

contractat

1551

96

6.2

62289

contractat

1552

78

3.2

69994

rezerva

1553

77

3.2

64925

rezerva

1554
1555

40
92

3.2
3.1

10775
63209

contractat
rezerva

1556

77

3.2

65622

rezerva

1557

78

3.2

65625

contractat

Dezvoltarea de noi abilitati prin calificare in


meseria de operator confectioner industrial
EU NU abandonez scoala !
Masuri integrate de ocupare in CARTIERE
Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe
piata muncii
A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc
de excluziune sociala
Promovarea egalitatii de sanse si de gen in
ocupare si in societate
Oportuniti de ocupare n contextul dezvoltrii
durabile a municipiului Dej
BARRABARRIPEN - un model inter-regional de
incluziune destinat femeilor rome
P.A.Z.A. SALARIATILOR - PrioritAtea Zilelor
noAstre: sanatatea si siguranta SALARIATILOR
Profesionalism si competenta pe piata muncii prin
perfectionarea angajatilor
Investiie n cunoatere
Promovarea antreprenoriatului in turism si
marketing turistic
Asimilarea de noi competente si cresterea
competitivitatii angajatilor in vederea adaptarii la
schimbarile de piata
Sectorizarea si concentrarea sectiei de tesut
pentru crearea conditiilor climatice in vederea
asigurarii sanatatii si sigurantei salariatilor

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei


Sociale

Ministerul Sanatatii
10/14/2009
7/5/2010

MiscareaRomanapentruCalitate
MitropoliaMoldoveisiBucovineiArhiepiscopiaIasilor
ModatimSA
MUNICIPIULALBAIULIA

MunicipiulBucuresti,PrimariaSectorului4

MunicipiulDej
MUNICIPIULRESITA

56,295.00

22,518.00

33,777.00

10,468.05

66,763.05

31/03/10

11.25

01/04/10

11.00

1,169,000.00
1,825,800.00
15,361,475.00

45,000.00
164,322.00
307,229.00

1,124,000.00
1,661,478.00
15,054,246.00

0.00
0.00
1,537,447.00

1,169,000.00
1,825,800.00
16,898,922.00

15/12/08
27/08/10
31/08/09

13.40
12.45
13.39

19/12/08 30/08/10
16/09/09

9/27/2010
12.00 10/28/2010
09.36 10/2/2010

14,072,727.00

281,455.00

13,791,272.00

1,391,116.00

15,463,843.00

06/09/09

18.14

15/09/09

09.17

10/2/2010

10,239,842.00

204,796.00

10,035,046.00

669,091.00

10,908,933.00

31/08/09

13.45

16/09/09

09.36

10/2/2010

2,127,373.60

191,483.62

1,935,889.98

134,375.00

2,261,748.60

30/08/10

13.48

03/09/10

12.35 10/28/2010

5,351,091.55

107,021.83

5,244,069.72

0.00

5,351,091.55

31/08/09

11.29

09/09/09

10.00 12/27/2010

818,048.00

0.00

818,048.00

48,235.00

866,283.00

05/03/10

09.11

08/03/10

12.30

563,000.00

225,200.00

337,800.00

0.00

563,000.00

30/10/09

15.28

02/11/09

15.45

452,542.00
9,044,388.00

28,700.00
451,245.00

423,842.00
8,593,143.00

0.00
701,100.00

452,542.00
9,745,488.00

10/06/08
31/08/09

13.00
15.44

13/06/08 10/09/09

14.45

432,765.00

173,106.00

259,659.00

31,159.00

463,924.00

15/10/09

12.24

19/10/09

12.00

662,203.00

0.00

662,203.00

159,050.00

821,253.00

15/10/09

10.36

19/10/09

12.00

NERAMURESANSECURITYS.R.L.
NessRomaniaS.R.L.
NetBridgeInvestmentsSRL
NewBusinessDevelopment

NOVATEXTILEBUMBACS.R.L.

6/12/2009

10/2/2010

1558

1559

62

60

2.3

2.1

22025

41286

contractat

contractat

1560

108

2.3

80850

aprobat

1561

63

3.2

24456

contractat

1562

80

2.3

58287

contractat

1563
1564

104
101

5.1
5.1

75456
78980

contractat
contractat

1565

81

3.2

59726

contractat

1566

81

3.2

46444

rezerva

PREZENT! Stimularea participarii la formarea


continua a angajatilor aflati in situatie de risc pe
piata muncii informare, constientizare si acces
la invatare de calitate pe parcursul intregii vieti
Parteneriat transnaional pentru stagii de practic
mai atractive pentru elevi, n domeniul
construciilor
CALIFICARI MODERNE PE O PIATA
TRANSNATIONALA A MUNCII
Formare profesionala specifica in cadrul
Studioului Experimental de Opera si Balet pentru
meserii de scena si abilitati de management
cultural in domeniul artelor spectacolului.

Lupta pentru sansa ta!

97

6.3

51005

reziliat

1568

80

2.3

59703

contractat

Orientarea profesionala si calificarea angajatilor


din sectorul sanitar O sansa pentru viitor!

1569

81

3.2

50255

rezerva

EURONURSE Parteneriat european pentru


imbunatatirea competentelor personalului din
sectorul sanitar
E-Nursing: Pogram de instruire in tehnologia
informatiei a asistentilor medicali, in contextul
informatizarii sistemului sanitar
Program transnational de imbunatatire a stagiilor
de pregatire practica a elevilor din scolile
postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei
acestora de la scoala la viata activa

1570

81

3.2

57946

contractat

1571

90

2.1

61519

contractat

1572

108

2.3

79871

aprobat

Calificarile din domeniul IT - oportunitate in piata


muncii pentru angajatii din regiunea Bucuresti Ilfov
Creez, Intreprind, Evoluez
Servicii active pentru angajarea resurselor umane
in Regiunea Sud-Est

1573
1574

92
100

3.1
5.1

63026
78251

rezerva
contractat

1575

14

6.1

3354

contractat

Tineri pentru o lume mai buna!

1576

80

2.3

59411

contractat

Calificarea in turismul balnear o sansa pentru


viitor!

contractat

Formarea profesionala si promovarea utilizarii


noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul
petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii
serviciilor prestate, competitivitatii profesionale si
imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice.

1577

81

3.2

59102

1578
1579

78
73

3.2
5.1

68990
59220

aprobat
contractat

1580

92

3.1

63670

reziliat

1581

99

5.1

75830

contractat

Ne pasa de siguranta noastra!


Completarea echipei cu efect de scadere a
numarului de persoane defavorizate din zona
asistata Copsa Mica
ANTREPEN - Cultura antreprenoriala pentru micii
intreprinzatori din domeniul serviciilor
Perfectionare in meseriile de Tehnician pentru
sisteme de detectie, supraveghere video, control
acces si Inginer sisteme de securitate

15,496,786.00

0.00

15,813,047.00

07/11/08

21.57

10/11/08 -

1/19/2010

2,106,944.00

44,200.00

2,062,744.00

163,880.00

2,270,824.00

19/12/08

16.35

23/12/08 -

1/19/2010

2,090,778.00

41,816.00

2,048,962.00

69,180.00

2,159,958.00

24/09/10

14.11

28/09/10

18,329,621.00

366,593.00

17,963,028.00

0.00

18,329,621.00

21/11/08

12.42

25/11/08 -

15.32

7,971,575.12

159,431.51

7,812,143.61

438,727.48

8,410,302.60

03/08/09

10.17

12/06/09

09.45 12/27/2010

2,100,299.60
2,068,381.22

189,046.96
186,154.31

1,911,252.64
1,882,226.91

203,844.00
113,404.37

2,304,143.60
2,181,785.59

28/09/10
17/09/10

12.19
16.19

08/10/10
27/09/10

15.15
11.06

1/4/2011
1/27/2011

17,303,356.00

346,068.00

16,957,288.00

1,476,589.00

18,779,945.00

10/08/09

15.39

19/08/09

12.00

1/17/2011

4,926,958.00

98,539.00

4,828,419.00

0.00

4,926,958.00

20/05/09

17.07

27/05/09

13.30

8,302,292.00

166,045.00

8,136,247.00

0.00

8,302,292.00

31/08/09

14.32

14/09/09

11.20

10/2/2010

8,277,502.00

165,550.00

8,111,952.00

1,108,000.00

9,385,502.00

09/08/09

22.16

17/08/09

15.15

6/21/2010

18,292,980.00

365,860.00

17,927,120.00

1,440,000.00

19,732,980.00

15/07/09

07.31

21/07/09

14.45

17,466,150.00

349,323.00

17,116,827.00

1,665,000.00

19,131,150.00

10/08/09

11.58

17/08/09

15.15

11/8/2010

11,989,916.00

239,798.00

11,750,118.00

1,670,000.00

13,659,916.00

31/08/09

14.28

10/09/09

11.00

7/5/2010

2,115,221.00

42,304.00

2,072,917.00

0.00

2,115,221.00

28/09/10

07.33

01/10/10

13.10

7,117,244.00
2,132,300.00

142,344.88
45,000.00

6,974,899.12
2,087,300.00

180,000.00
226,440.00

7,297,244.00
2,358,740.00

30/08/09
13/09/10

20.52
01.49

15/09/09
16/09/10

13.00
15.45 10/26/2010

3,909,103.00

78,183.00

3,830,920.00

0.00

3,909,103.00

20/03/08

11.33

21/03/08 -

19,989,868.00

399,897.00

19,589,971.00

0.00

19,989,868.00

09/08/09

21.53

18/08/09

13.40

7/5/2010

5,849,421.00

116,988.00

5,732,433.00

3,040.00

5,852,461.00

05/08/09

22.27

18/08/09

14.20

9/29/2010

222,885.60
0.00
2,144,236.00 1,021,066.00

222,885.60
1,123,170.00

19,043.20
544,600.00

241,928.80
2,688,836.00

22/02/10
12/10/09

09.38
13.04

23/02/10
15/10/09

13.00
12.07 12/27/2010

6,287,078.00

314,354.00

5,972,724.00

0.00

6,287,078.00

02/09/09

15.13

07/09/09

14.25 11/24/2010

769,060.00

38,453.00

730,607.00

0.00

769,060.00

27/08/10

21.29

31/08/10

12.30 10/21/2010

3/12/2010

OperaNationalaBucuresti

DistribuitorilordeDispozitiveMedicalesiA
paraturapentruOpticaMedicala,Optometri
esiOftalmologie,siPrestatorilordeServicii
deOpticaMedicalasiOptometrie
OrasBeclean
OrasulVidele
OrdinulAsistentilorMedicaliGeneralisti,M
oaselorsiAsistentilorMedicalidinRomania

PROFESIE PENTRU O VIATA!

1567

316,261.00

OFICIULPATRONALJUDETEANIASI

InfOptic - Informare si formare la nivelul sectorului


OPTICAoptica si optometrie
PatronatulProducatorilor,Importatorilorsi

Ocupare durabila in judetul Bistrita Nasaud


Sistem integrat de combatere a somajului in
judetul Teleorman
Formare profesionala specifica la nivel national
pentru asistenti medicali generalisti, moase si
asistenti medicali

15,813,047.00
ObservatorpentruDezvoltareaInvatariiPer
manente

ORDINULASISTENTILORMEDICALIGENE
RALISTI,MOASELORSIASISTENTILORM
EDICALIDINROMANIAFILIALAIASI

Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor


din Romania

Ordinul Militar de Romania


Organizatia Crispus Sibiu
Organizatia de Dezvoltare Sociala si
Administrativa
Organizatia Nationala Cercetasii
Romaniei (ONCR)FilialaBrasov\"VirgilOnitiu\"
OrganizatiaPatronalaaTurismuluiBalnear
dinRomania

OrganizatiaPatronalaUnipetPloiesti

OXANAINSTALSRL
PADERTEGCABLURIELECTRICES.R.L.
PANMANAGEMENTGROUPSRL

PARADOXSERVICESRL

1582

23

2.2

37632

contractat

Copiii de azi: ceteni activi ai societii de mine

1583

84

6.1

47678

contractat

1584

82

5.1

58276

contractat

Antreprenoriatul social, o ans pentru


comunitile de romi.
INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU
OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI

1585

75

2.1

83756

aprobat

1586
1587

61
13

2.2
5.2

41538
4201

contractat
reziliat

1588

40

3.2

26099

revocat

1589

92

3.1

62199

1590

84

6.1

1591

84

1592

41

1,848,925.00

36,980.00

1,811,945.00

0.00

1,848,925.00

14/12/08

21.19

17/12/08 -

20,812,440.00

420,000.00

20,392,440.00

0.00

20,812,440.00

10/08/09

15.16

12/08/09

13.40

6/15/2010

PartNETAsociatiaParteneriatpentruDezv
oltareDurabila

18,916,317.14

378,326.34

18,537,990.80

1,644,571.33

20,560,888.47

10/08/09

15.25

19/08/09

10.35

8/17/2010

TINERI COMPETENTI PENTRU O FIRMA


PatriaCreditInstitutieFinanciaraNebancar
COMPETITIVA investestim in viitorul tinerilor
aS.A.
nostri angajati
Alege coala!
PatriarhiaRomana
EURURAL- VALORIFICAREA POTENTIALULUI
UMAN DIN ZONELE RURALE DIN REGIUNILE PATRONATULASOCIATIANATIONALAAA
CENTRU, NORD EST SI SUD EST IN DOMENII
GENTIILORDETURISMDINROMANIA
NON AGRICOLE

1,451,831.12

580,732.44

871,098.68

260,491.23

1,712,322.35

07/10/10

12.50

11/10/10

09.00

5,403,078.00
3,059,995.00

109,142.00
67,320.00

5,293,936.00
2,992,675.00

0.00
0.00

5,403,078.00
3,059,995.00

17/12/08
20/03/08

17.05
15.45

19/12/08 24/03/08 -

10/14/2009

Formarea si de dezvoltarea profesionala a


PatronatuldeComert,Turism,IndustriesiS
lucratorilor romani, prin intermediul utilizarii noilor
ervicii
tehologii ale informatiei si comunicatiilor

1,663,964.00

33,300.00

1,630,664.00

0.00

1,663,964.00

22/10/08

19.14

24/10/08 -

10/14/2009

contractat

IMM-ul - Cheia succesului pentru tine si pentru


Romania

3,322,817.00

66,456.00

3,256,361.00

211,522.00

3,534,339.00

31/08/09

04.30

04/09/09

13.30 11/29/2010

55178

contractat

19,500,000.00

390,000.00

19,110,000.00

0.00

19,500,000.00

10/08/09

15.49

18/08/09

15.30

5/23/2010

6.1

58636

contractat

Retea multiregionala pentru terapie integrativa,


consiliere si reintegrare sociala a persoanelor
diagnosticate cu cancer
Reea regional pentru promovarea i aplicarea
conceptelor economiei sociale, n vederea
creterii anselor de reinserie social a
persoanelor cu dizabiliti

19,750,634.00

395,019.00

19,355,615.00

0.00

19,750,634.00

10/08/09

02.15

18/08/09

15.30

6/15/2010

3.3

35602

contractat

1,831,838.00

36,637.00

1,795,201.00

17,500.00

1,849,338.00

03/12/08

16.30

08/12/08 -

17,211,794.00

344,236.00

16,867,558.00

504,961.00

17,716,755.00

10/08/09

02.00

13/08/09

09.30

6/15/2010

17,344,019.00
1,502,310.00

364,224.00
30,046.00

16,979,795.00
1,472,264.00

798,665.00
156,574.00

18,142,684.00
1,658,884.00

10/08/09
04/10/10

02.01
11.44

17/08/09
06/10/10

13.50
13.25

7/5/2010

13.10

12/7/2010

Consolidarea patronatului si dezvoltarea


capacitatii acestuia de a participa la procesul
decizional
FORMED - Formare pentru un servicii medicale
imbunatatite
Si tu poti sa fii antreprenor
CALIFICARE LA STANDARDE EUROPENE

ParohiaParcPlumbuita
PartidaRomilor\"ProEuropa\"

PatronatulJudeteanalFemeilordeAfacerid
inIMMSuceava

PatronatulMedicineiIntegrative

9/21/2010

10/14/2009

PatronatulNationalalVieisiVinului

1593

81

3.2

57404

contractat

1594
1595

82
108

5.1
2.3

58969
83277

contractat
aprobat

1596

81

3.2

58102

contractat

Perfectionarea angajatilor si managerilor in


domeniul noilor tehnologii de fabricatie in vederea
cresterii adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor PatronatulRomandinIndustriadeMorarit,P
anificatiesiProduseFainoaseROMPAN
din industria de morarit si panificatie

6,566,908.00

131,339.00

6,435,569.00

318,711.00

6,885,619.00

03/08/09

11.33

14/08/09

1597

41

3.3

25543

contractat

CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA
DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL
INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE DISOPAN

1,152,680.00

23,054.00

1,129,626.00

0.00

1,152,680.00

16/10/08

11.42

17/10/08 -

1598

110

5.2

87524

aprobat

Responsabilitate sociala - implicarea patronatului


in formarea somerilor din judetul Maramures

2,116,497.00

42,330.00

2,074,167.00

71,447.00

2,187,944.00

08/11/10

18.36

15/11/10

1599

62

2.3

27500

contractat

8,900,310.00

445,015.00

8,455,295.00

469,183.00

9,369,493.00

12/11/08

11.07

14/11/08 -

1600

81

3.2

55085

revocat

CRESCO- Cresterea Serviciilor de Consiliere si


Orientare Profesionala in domeniul Securitatii
Private
Cresterea Performantelor Manageriale si a
Adaptabilitatii Laborale pentru Securitate PrivataCRESPRO.

16,247,325.00

812,368.00

15,434,957.00

1,216,057.00

17,463,382.00

27/07/09

12.54

31/07/09

09.10

1601

90

2.1

62528

contractat

O sansa in plus: stagii de practica pentru studentii PATRONATULUNIUNEAENERGETICARO


de la facultatile de energetica
MANA

5,033,709.00

100,674.00

4,933,035.00

20,000.00

5,053,709.00

31/08/09

09.34

15/09/09

12.15 12/27/2010

1602

54

6.4

39117

contractat

1,727,528.00

34,550.00

1,692,978.00

0.00

1,727,528.00

15/12/08

13.39

22/12/08 -

1603

96

6.2

60724

contractat

Parteneriat pentru inovare vizand cresterea


incluziunii sociale
Cresterea calitatii vietii persoanelor ce parasesc
penitenciarul prin dezvoltarea unor capacitati cu
efect asupra imbunatatirii participarii pe piata
muncii

2,381,283.00

207,171.00

2,174,112.00

0.00

2,381,283.00

21/08/09

17.00

28/08/09

11.50

12/9/2010

7,461,560.00

149,231.00

7,312,329.00

337,621.00

7,799,181.00

09/08/09

14.36

17/08/09

13.50

8/17/2010

19,170,458.00

383,793.00

18,786,665.00

1,755,130.00

20,925,588.00

31/08/09

13.32

10/09/09

09.30

10/2/2010

1,269,048.00
25,382.00
17,674,058.35 1,500,000.00

1,243,666.00
16,174,058.35

0.00
1,477,440.00

1,269,048.00
19,151,498.35

17/11/08
31/08/09

08.39
13.00

20/11/08 09/09/09

09.10

10/14/2009
12/3/2010

20,143,309.26 1,007,165.46

19,136,143.80

735,476.34

20,878,785.60

30/08/09

12.22

03/09/09

12.20 12/17/2010

1604

84

6.1

57840

contractat

1605

96

6.2

52913

contractat

1606
1607

53
96

6.1
6.2

31163
61909

contractat
contractat

1608

92

3.1

61820

contractat

Persoanele private de libertate, in slujba


protectiei mediului inconjurator, pentru cresterea
competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor
O societate in schimbare-Reintegrarea sociala si
profesionala a detinutilor
Peste obstacole cu speranta si incredere
Program interregional integrat de
calificare/recalificare profesionala a persoanelor
private de libertate
Dezvoltarea spiritului antreprenorial si cresterea
competitivitatii in afaceri

PATRONATULNATIONALROMAN
PATRONATULNATIONALROMANFILIAL
ACALARASI

PATRONATULROMANDININDUSTRIADE
MORARIT,PANIFICAtIESIPRODUSEFAIN
OASE-ROMPAN
PatronatulRomanFilialaJudeteanaMaramures

PatronatulServiciilordeSecuritate

PENITENCIARGIURGIU

10/14/2009

13.41

1/19/2010

10/14/2009

PENITENCIARULBAIAMARE

PenitenciaruldeFemeiTargsor

PenitenciarulGalati
PENITENCIARULPOARTAALBA
PenitenciarulTimisoara
PeopleInvestmentSRL

1609

1610

99

78

5.1

3.2

76310

69685

contractat

rezerva

1611

78

3.2

56988

contractat

1612

80

2.3

59778

contractat

1613

77

3.2

47818

contractat

1614

77

3.2

65282

rezerva

1615

33

3.2

19898

contractat

1616

99

5.1

76233

contractat

1617

78

3.2

70352

rezerva

1618
1619

110
110

5.2
5.2

89647
89535

aprobat
aprobat

1620

110

5.2

87064

aprobat

1621
1622

47
47

5.1
5.1

24742
24741

revocat
revocat

1623

110

5.2

89062

aprobat

1624

53

6.1

19288

contractat

1625

110

5.2

89639

aprobat

1626

110

5.2

88782

aprobat

1627

23

2.2

17825

contractat

1628
1629
1630
1631

23
52
47
23

2.2
5.2
5.1
2.2

22119
14252
24740
24491

contractat
contractat
revocat
contractat

1632

110

5.2

88044

aprobat

1633

110

5.2

87393

aprobat

CENTRU DE CONSULTANTA CONSILIERE


PSIHO-SOCIO-PROFESIONALA SI TERAPIE
PENTRU PERSOANELE NEOCUPATE / FARA
LOC DE MUNCA / INACTIVE DIN JUDETUL
IASI

2,091,679.00

104,584.00

1,987,095.00

0.00

2,091,679.00

30/08/10

15.56

31/08/10

14.58

717,460.00

0.00

717,460.00

66,264.00

783,724.00

31/03/10

13.26

02/04/10

10.00

Constientizarea si instruirea angajatilor


componenta de baza a unei strategii SSM
PetromSAMembruOMVGrup
performante
Dezvoltare profesional n sectorul serviciicomer, prin evaluarea competenelor, calificare
PicOilInfoConsultSRL
i formare continu
Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea
PiraeusBankRomaniaSA
institutiei
Imbunatatire continua pentru perfectionare si
PirelliTyresRomaniaSRL
dezvoltare - CONTE
FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL
CALITATII GARANTIA DEZVOLTARII
DURABILE
PLURICONSULTINGGRUPSRL
S.M.A.R.T - SET DE MSURI ACTIVE PENTRU
REORIENTARE I TRAINING
A.B.C. - Always Be Careful. Masuri eficiente de
PRESTMANNSIASOCIATIICONTABILITA
asigurare a sanatatii si securitatii in munca in
TES.R.L.
cadrul unei microintreprinderi
Dezvoltarea resureslor umane in mediul rural
PrimariaComunaSinca
Dezvoltarea capitalului uman- garantia dezvoltarii
PrimariacomuneiBania
locale
Dezvoltarea locala durabila prin calificarea fortei
PrimariacomuneiBethausen
de munca
INCEPE O ACTIVITATE
PRIMARIACOMUNEIDEVESELU
O NOUA SANSA PENTRU UN LOC DE
PrimariaComuneiDobrosloveni
MUNCA
\"Dezvoltare resurse umane si mestesuguri in
PrimariacomuneiDornaArini
comuna Dorna Arini, jud. Suceava\"
Dezvoltarea unei structuri a economiei sociale de
tipul intreprindere sociala pentru comunitatea
PRIMARIACOMUNEIFRANCESTI
roma

1,014,374.00

196,964.00

817,410.00

0.00

1,014,374.00

10/08/09

11.57

14/08/09

10.10

7/5/2010

3,428,156.40

171,407.82

3,256,748.58

4,750.00

3,432,906.40

10/08/09

14.07

12/08/09

12.10

6/21/2010

2,463,627.00

985,450.00

1,478,177.00

188,962.00

2,652,589.00

14/05/09

09.52

14/05/09

15.00

6/15/2010

3,767,416.00 1,507,004.00

2,260,412.00

0.00

3,767,416.00

15/10/09

17.53

16/10/09

13.00

52,125.00

788,060.00

29/09/08

17.23

02/10/08 -

Servicii destinate stimularii ocuparii in munca


pentru persoanele din mediul rural
Masuri integrate de dezvoltare a resurselor
umane in mediul rural
Cresterea accesului si participarii in invatamantul
primar si secundar pentru copii din mediul rural

Flexibilitatea i securitatea (flexicuritatea)


personalului, perspectiv generatoare de profit

4/21/2011

PETCUGABRIELAGRIGORITACABINETI
NDIVIDUALDEPSIHOLOGIE

PETPRODUCTSRL

PrimariaComuneiPodari
PrimariaComuneiPopesti

735,935.00

37,000.00

698,935.00

10/14/2009

2,107,991.75

105,399.59

2,002,592.16

0.00

2,107,991.75

03/09/10

16.48

07/09/10

10.36 10/21/2010

233,110.00

0.00

233,110.00

35,186.10

268,296.10

11/03/10

12.11

12/03/10

10.00

1,030,400.00
664,000.00

25,000.00
13,188.00

1,005,400.00
650,812.00

20,000.00
14,880.00

1,050,400.00
678,880.00

09/11/10
09/11/10

14.32
14.46

12/11/10
15/11/10

13.20
11.55
11.35

902,400.00

18,600.00

883,800.00

11,352.00

913,752.00

09/11/10

12.15

15/11/10

1,621,815.00
1,822,490.00

32,436.00
36,450.00

1,589,379.00
1,786,040.00

0.00
0.00

1,621,815.00
1,822,490.00

02/10/08
28/09/08

06.50
02.26

03/10/08 30/09/08 -

1,283,900.00

180,516.00

1,103,384.00

109,584.00

1,393,484.00

09/11/10

10.11

15/11/10

1,453,420.00

29,068.00

1,424,352.00

109,996.00

1,563,416.00

20/08/08

09.49

21/08/08 -

2,134,780.00

42,696.00

2,092,084.00

941,480.00

3,076,260.00

09/11/10

14.23

11/11/10

11.45

807,728.00

16,154.56

791,573.44

37,512.00

845,240.00

08/11/10

23.01

12/11/10

14.50

1,572,130.00

31,443.00

1,540,687.00

156,705.00

1,728,835.00

18/08/08

16.48

19/08/08 -

6/12/2009

1,234,400.00
1,108,820.00
1,787,710.00
1,303,250.00

24,688.00
22,177.00
35,754.00
26,065.00

1,209,712.00
1,086,643.00
1,751,956.00
1,277,185.00

138,478.00
104,065.00
0.00
147,304.00

1,372,878.00
1,212,885.00
1,787,710.00
1,450,554.00

01/09/08
11/07/08
02/10/08
18/09/08

07.30
09.17
06.11
11.38

02/09/08
14/07/08
03/10/08
19/09/08

6/12/2009
6/12/2009

715,940.00

12,856.00

703,084.00

31,200.00

747,140.00

09/11/10

01.14

15/11/10

09.48

1,320,200.00

185,620.00

1,134,580.00

121,944.00

1,442,144.00

09/11/10

00.03

15/11/10

12.45

1,130,600.00

22,612.00

1,107,988.00

109,206.00

1,239,806.00

17/07/08

08.32

18/07/08 -

6/12/2009

1,077,520.00

21,550.40

1,055,969.60

75,109.00

1,152,629.00

11/08/08

09.56

13/08/08 -

6/12/2009

14,664,622.00

293,292.00

14,371,330.00

0.00

14,664,622.00

03/09/09

17.14

14/09/09

1,173,272.00

35,198.00

1,138,074.00

88,137.00

1,261,409.00

04/09/08

12.17

08/09/08 -

6/12/2009

1,132,890.00
1,841,550.00

22,658.00
36,831.00

1,110,232.00
1,804,719.00

85,651.00
0.00

1,218,541.00
1,841,550.00

15/12/08
08/11/08

15.44
09.49

22/12/08 11/11/08 -

12/8/2010
10/18/2010

7,076,965.00

141,540.00

6,935,425.00

547,837.00

7,624,802.00

31/08/09

14.58

04/09/09

11.50 12/28/2010

2,022,522.09
2,008,273.73
2,018,118.38

40,450.44
40,165.47
40,362.37

1,982,071.65
1,968,108.26
1,977,756.01

78,855.30
75,702.32
76,711.68

2,101,377.39
2,083,976.05
2,094,830.06

04/09/10
04/09/10
04/09/10

00.06
00.12
00.16

14/09/10
14/09/10
14/09/10

10.50 10/29/2010
10.48 10/29/2010
10.51 10/29/2010

11.52
6/12/2009

PrimariaComuneiPrundeni

1634

52

5.2

15501

contractat

1635

53

6.1

18075

contractat

1636

91

2.2

63832

contractat

1637

52

5.2

22957

contractat

1638
1639

23
23

2.2
2.2

37566
31040

contractat
contractat

1640

92

3.1

62806

contractat

1641
1642
1643

101
101
101

5.1
5.1
5.1

77073
77076
77077

contractat
contractat
contractat

Sprijin educational pentru prescolari si scolari


Consiliere si formare profesionala
OBIECTIVUL MUNCA
Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a
scolii in mediul rural
UN OM INFORMAT, ESTE UN OM PREGATIT!
Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a
comunei Victoria, judetul Iasi in ceea ce priveste
dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei
de munca

PrimariaComuneiStoenesti
PrimariaComuneiStroesti
PRIMARIACOMUNEITEISANIJUD.PRAHO
VA

10/14/2009

PrimariaComuneiVictoria

Centrul de formare profesionala si dezvoltare a


resurselor umane
PrimariaComuneiVoicesti
Facilitarea ocuparii in munca a membrilor
comunitatii de romi prin infiintarea unei
intreprinderi sociale
Masuri active pentru prevenirea abandonului
primariadumesti
scolar
Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural:
PrimariaMoravita
garantia succesului de maine al Romaniei
mpreun pentru educaie
PrimariaMovileni
Educatia, sansa noastra pentru un viitor mai bun! PrimariaMunicipiuluiCampulung,jud.Arge

10.15

8/17/2010

s
Antreprenoriat si inovare pentru dezvoltare locala:
I-LeAD
Formare profesionala pentru piata muncii !
O NOUA SANSA PE PIATA MUNCII
Sprijin pentru integrare si incluziune

PrimariaMunicipiuluiSlatina
PrimariaorasuluiBaicoi
PrimariaOrasuluiBusteni
PrimariaOrasuluiCampina

1644

104

5.1

80979

contractat

1645

101

5.1

77081

contractat

1646
1647
1648
1649

100
101
23
100

5.1
5.1
2.2
5.1

78067
77048
40072
77000

contractat
contractat
contractat
contractat

1650

104

5.1

78775

contractat

1651
1652
1653

101
110
90

5.1
5.2
2.1

77085
89365
63742

contractat
aprobat
contractat

1654

22

2.1

16749

contractat

1655

108

2.3

79263

aprobat

1656

64

3.3

41722

contractat

1657

69

6.1

33490

contractat

1658

69

6.1

34922

contractat

1659

70

6.2

33488

contractat

1660

110

5.2

88754

aprobat

1661

1662

78

3.2

68269

aprobat

37

3.2

25511

contractat

1663

92

3.1

63801

rezerva

1664

103

5.1

79459

contractat

1665

108

2.3

80480

aprobat

1666

77

3.2

66168

rezerva

1667

78

3.2

67181

contractat

1668
1669

109
110

2.1
5.2

81505
86837

aprobat
aprobat

1670

38

3.2

39348

revocat

1671

75

2.1

91153

rezerva

1672

78

3.2

69367

aprobat

1673
1674

73
93

5.1
3.3

73972
63046

aprobat
contractat

1675
1676

92
77

3.1
3.2

62046
66368

contractat
rezerva

1677
1678

41
8

3.3
2.2

7115
3010

contractat
contractat

INTEGRAT - Servicii integrate pentru integrarea


pe piata muncii!
RECALIFICAREA SOMERILOR PENTRU
INCLUZIUNE
Calificare pentru turismul romanesc
Un loc de munca pentru fiecare
Educaia: cale spre o via mai bun
Calificare si sprijin pentru o noua sansa pe piata
muncii
Consiliere, orientare si calificare pentru piata
muncii
CALIFICAREA,O SANSA PE PIATA MUNCII!
Proactiv in spatiul rural
VIA - Vocatie, Interese, Autocunoastere si
dezvoltare, drumul catre succesul profesional
Pregatire activa- integrare reusita pe piata muncii
Formare Profesionala Continua - Progres si
Calitate
Intrirea Capacitii Companiilor Romanesti de
Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale - RSC
Modelul Economiei Sociale in Romania
Economia Sociala ca Solutie a Dezvoltarii
Comunitatilor Roma din Romania
Revenirea fostilor detinuti pe piata muncii si
integrarea lor in societate
Dezvoltarea resurselor umane din mediul rural in
judetul Satu Mare in domeniul mestesugurilor si
turismului
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul distributiei
de filme cinematografice, video si a programelor
de televiziune- ASVIPRO

PRIMARIAORASULUICAVNIC
PrimariaOrasuluiComarnic
PRIMARIAORASULUIEFORIE
PrimariaOrasuluiGaesti
PrimariaOrasuluiMizil
PrimariaOrasuluiPanciu
PrimariaOrasuluiSeini
PrimariaOrasuluiUrlati
PRISMASRL

Adaptabilitate, consiliere si calificare pentru o


evolutie profesionala de succes in Regiunea
Vest - ACCES Vest
\"Cresterea adaptabilitatii prin formare
profesionala a angajatilor\"
Indeplinirea normelor de sanatate si securitate la
locul de munca in domeniul media - INOMED
Primul pas in cariera ta
Dezvoltarea mediului rural prin antreprenoriat si
angajare
Promovarea sanatatii ocupationale prin formare
profesionala in 3 firme din Regiunea Nord Vest
Mentori si tineri angajati impreuna pe piata
muncii!
ANGAJATI MAI SANATOSI SI LOCURI DE
MUNCA MAI BUNE
Sansa la munca
Competente si instrumente pentru adoptarea
responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul
organizatiilor societatii civile (RSORG)
Initiere in dezvoltarea afacerii
Performanta angajatilor proprii prin formare
generala pentru adaptabilitate si competitivitate
europeana
Iniiative ale partenerilor sociali
Pai strategici n vederea mbuntirii accesului
la educaie al copiilor romi

29,104.00

1,426,096.00

0.00

1,455,200.00

24/09/10

17.00

30/09/10

11.51

2,013,629.11

40,272.58

1,973,356.53

76,838.62

2,090,467.73

04/09/10

00.24

14/09/10

10.52 10/29/2010

1/4/2011

2,112,045.00
1,963,685.01
1,848,125.00
1,961,563.66

190,084.05
39,273.70
36,970.00
39,231.27

1,921,960.95
1,924,411.31
1,811,155.00
1,922,332.39

844,818.00
75,481.20
0.00
76,761.85

2,956,863.00
2,039,166.21
1,848,125.00
2,038,325.51

10/09/10
04/09/10
14/12/08
04/09/10

20.52
00.41
21.45
00.49

16/09/10
14/09/10
17/12/08 14/09/10

11.41 4/21/2011
10.47 10/29/2010
9/14/2010
09.37 10/28/2010

1,961,563.66

39,231.27

1,922,332.39

76,761.85

2,038,325.51

15/09/10

16.42

24/09/10

12.03 10/28/2010

1,955,467.36
1,488,154.00
10,303,021.80

39,109.35
75,000.00
515,152.00

1,916,358.01
1,413,154.00
9,787,869.80

75,958.24
69,000.00
0.00

2,031,425.60
1,557,154.00
10,303,021.80

04/09/10
09/11/10
03/09/09

00.52
10.59
18.04

14/09/10
10/11/10
11/09/09

10.49 10/29/2010
11.07
12.20
7/5/2010

1,464,092.00

73,350.00

1,390,742.00

105,225.00

1,569,317.00

04/11/08

09.21

06/11/08 -

1,997,292.98

99,864.65

1,897,428.33

112,971.36

2,110,264.34

17/09/10

18.34

23/09/10

ProfilesInternationalS.R.L.
PROFISERVGROUP
PROFISERVGROUP

ProgramulNatiunilorUnitepentruDezvolta
re

10/14/2009
09.42

3,417,171.50

68,343.43

3,348,828.07

126,207.50

3,543,379.00

18/12/08

19.04

22/12/08 -

5/2/2011

10,297,124.68

205,942.50

10,091,182.18

0.00

10,297,124.68

11/12/08

19.25

22/12/08 -

12/17/2010

4,162,453.00

83,249.06

4,079,203.94

254,923.00

4,417,376.00

17/12/08

17.45

22/12/08 -

12/27/2010

14,005,228.00

263,808.00

13,741,420.00

0.00

14,005,228.00

19/12/08

15.17

22/12/08 -

12/27/2010

1,772,565.00

88,628.25

1,683,936.75

34,560.00

1,807,125.00

08/11/10

23.43

15/11/10

10.44

545,865.00

0.00

545,865.00

0.00

545,865.00

20/02/10

17.48

23/02/10

14.00

1,788,955.00

92,000.00

1,696,955.00

58,090.00

1,847,045.00

22/10/08

16.01

27/10/08 -

20,640,901.00 1,042,365.00

ProjectConsultingAgeS.R.L.

PROVIDEOSRL

Flexibilitatea, eficienta si dezvoltarea resurselor


umane din intreprinderi (CEDRU Vest)
Servicii Integrate pentru Dezvoltarea Firmelor
(SIDEF)
Facilitarea accesului somerilor tineri prin educatie
pe piata muncii din Regiunea Vest (FASTER)

1,455,200.00

PSIHOPROFIL

PSS-ProsoftSolutionsSRL

10/14/2009

19,598,536.00

0.00

20,640,901.00

07/09/09

15.54

16/09/09

09.00

2,131,660.00

107,862.00

2,023,798.00

0.00

2,131,660.00

17/09/10

20.03

21/09/10

16.10 11/10/2010

2,114,780.00

107,010.00

2,007,770.00

0.00

2,114,780.00

29/09/10

18.57

01/10/10

11.59

369,204.00

110,761.00

258,443.00

31,053.00

400,257.00

27/10/09

16.36

02/11/09

10.00

283,805.00

0.00

283,805.00

0.00

283,805.00

22/12/09

16.14

23/12/09

15.00

2,096,442.50
2,099,459.20

104,822.13
104,972.96

1,991,620.37
1,994,486.24

0.00
0.00

2,096,442.50
2,099,459.20

27/09/10
08/11/10

12.42
17.31

30/09/10
12/11/10

12.01
09.50

669,146.00

33,458.00

635,688.00

0.00

669,146.00

15/12/08

14.38

18/12/08 -

3,427,635.50 1,371,054.00

12/3/2010

PUBLIONEMEDIASRL

QipaIndividualDevelopmentSRL

R&DCONSULTINGSRL

RaiffeisenBankRomania
RCCGENERALCONSTRUCTSRL
Reper21(ReteauaEuropeanapentruProm
ovareauneiEconomiiResponsabile,secol
ul21)
ResourcesDevelopment&Ideass.r.l.

2,056,581.50

0.00

3,427,635.50

24/11/10

20.14

25/11/10

12.00

805,472.00

0.00

805,472.00

0.00

805,472.00

23/02/10

16.07

25/02/10

16.00

130,300.00
3,922,126.00

68,500.00
78,443.00

61,800.00
3,843,683.00

0.00
1,050,000.00

130,300.00
4,972,126.00

16/08/10
31/08/09

16.05
15.52

19/08/10
15/09/09

14.30
09.17

17,880,193.68
367,670.00

894,009.68
147,068.00

16,986,184.00
220,602.00

1,084,257.40
22,000.00

18,964,451.08
389,670.00

30/08/09
30/10/09

12.12
11.26

01/09/09
04/11/09

12.40 12/17/2010
15.30

1,701,418.09
18,026,622.00

34,028.35
360,533.00

1,667,389.74
17,666,089.00

0.00
0.00

1,701,418.09
18,026,622.00

24/04/08
20/03/08

09.38
16.42

06/05/08 25/03/08 -

8/13/2010

Rohde&SchwarzRomaniaSRL
Romaero
RomaniCRISSCentrulRomilorpentruInterventieSocialas
iStudii

6/12/2009

1679

91

2.2

64347

contractat

1680

78

3.2

52844

aprobat

1681

78

3.2

69631

rezerva

1682

77

3.2

65363

rezerva

1683

78

3.2

71121

rezerva

1684
1685

108
77

2.3
3.2

81188
63569

aprobat
rezerva

1686

77

3.2

64024

rezerva

1687
1688
1689

29
103
108

3.1
5.1
2.3

34251
75821
80883

contractat
contractat
aprobat

1690

110

5.2

86733

aprobat

1691

108

2.3

83297

aprobat

1692
1693

63
80

3.2
2.3

34113
55068

contractat
contractat

1694

79

1.4

50902

contractat

1695

83

5.2

57949

contractat

1696
1697

108
110

2.3
5.2

79511
88321

aprobat
aprobat

1698
1699

73
100

5.1
5.1

44346
77688

contractat
contractat

1700

110

5.2

88952

aprobat

1701

76

2.3

66236

contractat

1702

78

3.2

70596

rezerva

1703

78

3.2

71368

rezerva

1704

34

3.2

22432

contractat

1705
1706
1707

108
78
33

2.3
3.2
3.2

79710
65826
34607

aprobat
aprobat
revocat

1708
1709
1710
1711

110
24
108
77

5.2
2.3
2.3
3.2

89490
13663
79293
52416

aprobat
contractat
aprobat
contractat

1712

77

3.2

62451

rezerva

Cluburile de sprijin educational \"CHAVE


ZURALE\"
Reusim Garantand Securitatea- Sanatate si
siguranta la locul de munca
Sanatate la locul de munca pentru angajatii din
domeniul instalatiilor sanitare SANISTAL
Pregatirea de specialitate a personalului tehnic si
a managementului companiei in vederea
eficientizarii proceselor de lucru
TOT. S.S.L. - TOTul pentru Siguranta SaLariatilor
nostri
Calificarea o sansa pe piata muncii !
Adaptabilitate i competitivitate pentru angajai
prin accesul la programe de specializare
profesional
Competitivitate i stabilitate pe piaa muncii prin
participarea angajailor la programe de
specializare profesional
Dezvolta-ti oamenii!
O sansa pentru cariera ta!
Angajati calificati pentru mai multe sanse pe piata
muncii
Inzestrarea persoanelor din mediu rural
Regiunea Bucuresti Ilfov - cu noi calificari nonagricole printr-un program integrat de consiliere si
formare profesionala in domeniul agenti vanzari

RomaniCRISSCentrulRomilorpentruInterventieSocialas
iStudii

ROMGUARDSECURITYSRL
ROMSTALIMEXSRL

408,705.00

20,026,531.00

0.00

20,435,236.00

07/09/09

12.54

16/09/09

16.00

838,344.00

0.00

838,344.00

36,520.00

874,864.00

21/07/09

17.54

23/07/09

13.00

833,000.00

0.00

833,000.00

0.00

833,000.00

29/03/10

20.45

01/04/10

10.00

4,511,430.00 2,210,488.00

2,300,942.00

286,415.00

4,797,845.00

29/10/09

18.33

04/11/09

08.50

9/7/2010

RomtelecomS.A.
ROQUETTEROMANIAS.A.
S.C.\"S.I.C.E.P.\"S.R.L.

729,145.00

0.00

729,145.00

50,374.00

779,519.00

26/03/10

17.12

30/03/10

09.30

1,996,403.19
869,371.00

99,820.16
260,812.00

1,896,583.03
608,559.00

86,786.20
65,878.00

2,083,189.39
935,249.00

04/10/10
18/09/09

13.06
11.48

08/10/10
21/09/09

10.51
10.05

1,042,098.00

312,630.00

729,468.00

57,014.00

1,099,112.00

17/09/09

13.39

21/09/09

10.05

587,654.00
1,938,511.70
2,103,400.00

29,400.00
96,926.00
106,000.00

558,254.00
1,841,585.70
1,997,400.00

26,601.00
0.00
0.00

614,255.00
1,938,511.70
2,103,400.00

12/12/08
10/09/10
30/09/10

14.22
17.20
14.00

16/12/08 16/09/10
07/10/10

10.05
11.49

2,134,207.25

106,710.36

2,027,496.89

0.00

2,134,207.25

08/11/10

16.57

11/11/10

14.54

1,636,660.00

81,833.00

1,554,827.00

75,500.00

1,712,160.00

03/10/10

22.39

07/10/10

14.41

18,370,000.00
8,011,093.00

918,500.00
400,555.00

17,451,500.00
7,610,538.00

0.00
187,865.00

18,370,000.00
8,198,958.00

19/12/08
02/08/09

09.47
19.34

23/12/08 04/08/09

10.00

10/14/2009
6/15/2010

4,772,400.00

239,000.00

4,533,400.00

116,600.00

4,889,000.00

17/07/09

13.05

04/08/09

10.00

5/22/2010

6,777,300.00

338,900.00

6,438,400.00

100,000.00

6,877,300.00

31/07/09

09.45

04/08/09

10.00

4/8/2010

2,109,390.00
2,129,846.00

105,470.00
106,492.00

2,003,920.00
2,023,354.00

0.00
0.00

2,109,390.00
2,129,846.00

21/09/10
08/11/10

17.11
20.00

23/09/10
11/11/10

15.28
15.10

1,644,047.00
1,899,647.00

832,814.75
98,781.64

811,232.25
1,800,865.36

1,330.00
73,835.28

1,645,377.00
1,973,482.28

05/06/09
13/09/10

12.26
04.47

05/06/09
16/09/10

10.00
10.51

1,634,810.00

83,702.28

1,551,107.72

80,924.43

1,715,734.43

09/11/10

04.33

12/11/10

15.02

513,774.00

102,770.00

411,004.00

55,264.00

569,038.00

27/10/09

16.12

30/10/09

12.00

243,700.00

0.00

243,700.00

0.00

243,700.00

27/03/10

17.28

30/03/10

12.00

283,541.50

0.00

283,541.50

0.00

283,541.50

31/03/10

15.57

07/04/10

12.00

1,286,680.00

66,000.00

1,220,680.00

99,500.00

1,386,180.00

15/12/08

14.00

17/12/08 -

2,072,890.00
662,472.00
859,849.00

105,717.00
33,124.00
42,992.00

1,967,173.00
629,348.00
816,857.00

93,300.00
19,000.00
126,056.00

2,166,190.00
681,472.00
985,905.00

23/09/10
09/02/10
21/11/08

13.09
08.46
13.34

27/09/10
12/02/10
25/11/08 -

10.37
13.30

1,874,300.00
1,553,190.00
1,931,800.63
2,511,487.00

93,715.00
77,660.00
96,590.03
753,447.00

1,780,585.00
1,475,530.00
1,835,210.60
1,758,040.00

44,000.00
0.00
85,000.00
78,451.00

1,918,300.00
1,553,190.00
2,016,800.63
2,589,938.00

09/11/10
25/08/08
23/09/10
08/07/09

13.56
13.18
09.21
15.21

15/11/10
26/08/08 27/09/10
09/07/09

13.22

541,214.00

162,364.00

378,850.00

50,970.00

592,184.00

15/09/09

13.47

17/09/09

12.55

S.C.2KTELECOMS.R.L.

S.C.360RevolutionS.R.L.
S.C.A&CCONSULTINGCENTRES.R.L.
S.C.ABYLGUARDSECURITYS.R.L.

10/14/2009
4/19/2011

S.C.ACTIVCONSTRUCTS.R.L.

CALIFICARE,COMPETENTA SI
ADAPTABILITATE PRIN FORMARE
S.C.ADACAS.R.L.
PROFESIONALA
SCOALA PENTRU MECANICI AUTO
S.C.ADAutoTotalS.R.L.
Formarea i certificarea competenelor
S.C.AFACOVCONSULTINGGROUPS.R.L.
profesionale
Asigurarea calitii n formarea profesional
continu n sectorul Agricultur, piscicultur,
S.C.AGRIpescuit
EXPERTTRAININGCENTERS.R.L.
Dezvoltarea durabil a comunitilor rurale prin
promovarea capitalului uman
Califica-te, e sansa ta!
S.C.ALEXRALCONSULTS.R.L
Masuri integrate in domenii non-agricole in
regiunea Nord-Est, judetul Bacau
IMPREUNA CU NOII COLEGI
ACCES - un exemplu de imbunatatire a integrarii
pe piata muncii
S.C.ALFAROSECURITYS.R.L.
CIPAS Continua sa Inveti, sa te Perfectionezi
sa iti Atingi Scopul
Calificarea a 19 angajati proprii in meseria de
S.C.ALINMARCONSTRUCTS.R.L.
zidar,pietrar,tencuitor
IN SIGURANTA , SANATOSI , EFICIENTI SI
S.C.ALMAROMS.R.L.
MANDRI DE MUNCA NOASTRA
intreprindere competitiva cu angajati sanatosi si
protejati impotriva riscurilor de accidentare si
S.C.AMMOS.R.L
imbolnavire la locul de munca
\" IMPACT \" - competitivitate in formare
profesional si promovarea sanatatii si securitatii
la locul de munca, in vederea cresterii gradului de
S.C.ANDIRIVACS.R.L.
adaptabilitate si mobilitate al intreprinderilor si
angajatilor
CARIERA E IN MAINILE TALE
,, Viaa prioritatea principal a tuturor
Formare profesionala pentru o dezvoltare
durabila
O sansa la viata activa !
\"O NOU CALIFICARE, O NOU ANS! \"
\" Continu s te califici! \"
Creterea competitivitii capitalului uman prin
programe de specializare profesional
Programe de specializare profesional n
vederea creterii competitivitii resurselor umane

20,435,236.00

S.C.APANOVAPLOIESTIS.R.L.
S.C.APAVITALS.A.IAsI
S.C.ArchiveBlueSRL
S.C.ARINIS.R.L.
S.C.AsesoftInternationalS.A.
S.C.ASESOFTSMARTS.R.L.

5/23/2010
4/4/2011

7/5/2010

10/14/2009

6/12/2009
09.46
11.50

6/15/2010

1713

76

2.3

65880

revocat

POLICALIFICARE AUTO Policalificarea


personalului direct productiv al firmei cu scopul
creterii productivitii, a competitivitii i a
flexicuritii angajaiilor pe piaa muncii.

1714

77

3.2

65407

rezerva

AUTO COMPETENT - Creterea competitivitii


companiei i a flexicuritii angajailor pe piaa
muncii prin formarea de competene generale
transferabile pentru personalul cu rol de
conducere.

1715

78

3.2

65527

contractat

1716

78

3.2

69895

aprobat

1717
1718
1719

78
78
110

3.2
3.2
5.2

70348
70614
87133

rezerva
rezerva
aprobat

1720

110

5.2

87983

aprobat

1721

97

6.3

60732

contractat

1722

73

5.1

54163

revocat

Completarea echipei cu persoane dezavantajate

1723

77

3.2

45493

contractat

1724

108

2.3

79696

aprobat

1725

92

3.1

51402

rezerva

EDUCATIA MANAGERIALA FACTOR CHEIE


PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII
SPRE O LUME MAI CURATA! Formare
profesionala continua in domeniul ecologizarii
urbane
ASISTENTA IN ANTREPRENORIAT PENTRU
DEZVOLTAREA AFACERILOR IMM-URILOR SI
DEZVOLTARE STRATEGICA A
COMPETENTELOR SI CULTURII
ANTREPRENORIALE!

1726

101

5.1

76793

contractat

1727

101

5.1

77012

contractat

1728

102

5.1

76794

contractat

1729

102

5.1

76954

1730

103

5.1

1731

103

5.1

1732

104

1733

104

1734
1735

1736

433,670.00

921,549.00

123,089.00

1,478,308.00

22/10/09

16.22

28/10/09

12.30

651,206.00

208,386.00

442,820.00

69,598.00

720,804.00

26/10/09

11.35

28/10/09

12.30

418,353.00

0.00

418,353.00

27,407.00

445,760.00

22/10/09

16.00

28/10/09

12.30

196,304.39

0.00

196,304.39

16,994.13

213,298.52

08/03/10

19.30

12/03/10

11.30

511,686.00
547,598.00
2,130,800.00

0.00
0.00
106,540.00

511,686.00
547,598.00
2,024,260.00

0.00
0.00
245,976.00

511,686.00
547,598.00
2,376,776.00

22/03/10
16/03/10
08/11/10

11.09
14.41
17.14

24/03/10
18/03/10
09/11/10

12.55
11.20
08.42

2,130,800.00

106,540.00

2,024,260.00

245,976.00

2,376,776.00

08/11/10

17.48

09/11/10

08.42

20,896,918.84 1,044,845.94

19,852,072.90

0.00

20,896,918.84

07/09/09

15.39

16/09/09

09.00

S.C.AutocamionServiceS.R.L.

AUTO SSM Reactualizarea i optimizarea


sistemului de Sntate i Securitate n Munc,
capabil s asigure o funcionare conform cu
legislaia n vigoare i fr riscuri n activitatea
curent a companiei.
Sanatate activa si securitate deplina la locul de
munca
Munceste in siguranta
SANATATE PENTRU ANGAJATII NOSTRI
Program integrat de consiliere, mediere si
formare profesionala in meserii din sectorul
constructiilor in judetul Ilfov
Acces si participare la formare profesionala in
meserii din industria constructiilor in judetul
Giurgiu
FEMINA - Formare pentru jurnalisti, Emisiuni TV,
Monitorizare, Informare Nationala si Advocacy
pentru afirmarea egalitatii de sanse si de gen

1,355,219.00

S.C.AutotehnicServiceSRL
S.C.AXACENTERHOLDINGS.R.L.
S.C.AZURS.A.

S.C.B.N.C.CRISCOMS.R.L.

8/30/2010

8/13/2010

S.C.blockbustermediaSRL.
25,200.00

25,680.00

0.00

50,880.00

21/08/09

17.50

26/08/09

12.00

4,691,339.00 1,876,535.60

2,814,803.40

0.00

4,691,339.00

15/04/09

12.53

16/04/09

16.00

2,016,852.00

100,850.00

1,916,002.00

115,848.00

2,132,700.00

18/09/10

23.41

21/09/10

11.27

17,720,483.00

886,024.00

16,834,459.00

0.00

17,720,483.00

31/08/09

15.01

10/09/09

09.30

Sustinere pentru somerii din regiunea SudMuntenia in vederea integrarii pe piata muncii
Asistenta si suport pentru somerii din regiunea
Sud-Muntenia in vederea integrarii pe piata
muncii
Sustinere pentru somerii din regiunea Sud-Vest
Oltenia in vederea integrarii pe piata muncii

2,131,290.00

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

02/09/10

11.13

13/09/10

12.21 10/29/2010

2,131,340.00

106,567.00

2,024,773.00

0.00

2,131,340.00

03/09/10

13.32

13/09/10

12.22 10/29/2010

2,131,290.00

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

02/09/10

12.59

10/09/10

08.30 10/27/2010

contractat

Asistenta si suport pentru somerii din regiunea


Sud-Vest Oltenia in vederea integrarii pe piata
muncii

2,131,340.00

106,567.00

2,024,773.00

0.00

2,131,340.00

03/09/10

22.50

10/09/10

08.30 10/27/2010

76798

contractat

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

02/09/10

13.41

10/09/10

10.50

4/19/2011

contractat

Sustinere pentru somerii din regiunea Vest in


vederea integrarii pe piata muncii
Asistenta si suport pentru somerii din regiunea
Vest in vederea integrarii pe piata muncii

2,131,290.00

76955

2,131,340.00

106,567.00

2,024,773.00

0.00

2,131,340.00

03/09/10

15.28

10/09/10

10.50

4/19/2011

5.1

76795

contractat

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

02/09/10

14.21

10/09/10

10.39

4/19/2011

77011

contractat

Sustinere pentru somerii din regiunea Nord-Vest


in vederea integrarii pe piata muncii
Asistenta si suport pentru somerii din regiunea
Nord-Vest in vederea integrarii pe piata muncii

2,131,290.00

5.1

2,131,340.00

106,567.00

2,024,773.00

0.00

2,131,340.00

03/09/10

14.19

10/09/10

10.39

4/19/2011

105

5.1

76796

contractat

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

02/09/10

10.25

10/09/10

14.00

5/4/2011

5.1

77010

contractat

2,131,340.00

106,567.00

2,024,773.00

0.00

2,131,340.00

03/09/10

23.23

09/09/10

14.31

5/5/2011

100

5.1

76181

contractat

Sustinere pentru somerii din regiunea Centru in


vederea integrarii pe piata muncii
Asistenta si suport pentru somerii din regiunea
Bucuresti-Ilfov in vederea integrarii pe piata
muncii
Sprijin pentru somerii din regiunea Sud-Est in
vederea integrarii pe piata muncii prin servicii de
formare profesionala si de consultanta si
asistenta pentru angajare sau deschiderea
propriilor afaceri

2,131,290.00

106

2,131,290.00

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

31/08/10

20.52

13/09/10

11.12

4/13/2011

S.C.BLUECONS.R.L.
S.C.BRDGroupeSocieteGeneraleS.A.

50,880.00

5/23/2010

S.C.BRILIANAWORKS.R.L.

S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIIS
PCJS.R.L.

S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIIS
PCJS.R.L.

1737

101

5.1

76182

contractat

Sprijin pentru somerii din regiunea Sud Muntenia


in vederea integrarii pe piata muncii prin servicii
de formare profesionala si de consultanta si
asistenta pentru angajare sau deschiderea
propriilor afaceri

2,131,290.00

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

31/08/10

22.54

13/09/10

12.20 10/29/2010

1738

102

5.1

76183

contractat

Sprijin pentru somerii din regiunea Sud-Vest


Oltenia in vederea integrarii pe piata muncii prin
servicii de formare profesionala si de consultanta
si asistenta pentru angajare sau deschiderea
propriilor afaceri

2,131,290.00

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

01/09/10

01.40

10/09/10

08.30 10/27/2010

1739

103

5.1

76184

contractat

Sprijin pentru somerii din regiunea Vest in


vederea integrarii pe piata muncii prin servicii de
formare profesionala si de consultanta si
asistenta pentru angajare sau deschiderea
propriilor afaceri

2,131,290.00

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

31/08/10

23.25

10/09/10

10.50

4/19/2011

1740

104

5.1

76185

contractat

Sprijin pentru somerii din regiunea Nord-Vest in


vederea integrarii pe piata muncii prin servicii de
formare profesionala si de consultanta si
asistenta pentru angajare sau deschiderea
propriilor afaceri

2,131,290.00

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

01/09/10

01.14

10/09/10

10.39

4/19/2011

1741

105

5.1

76186

contractat

Sprijin pentru somerii din regiunea Centru in


vederea integrarii pe piata muncii prin servicii de
formare profesionala si de consultanta si
asistenta pentru angajare sau deschiderea
propriilor afaceri

2,131,290.00

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

31/08/10

21.36

10/09/10

14.05

5/4/2011

1742

106

5.1

76187

contractat

Sprijin pentru somerii din regiunea Bucuresti Ilfov in vederea integrarii pe piata muncii prin
servicii de formare profesionala si de consultanta
si asistenta pentru angajare sau deschiderea
propriilor afaceri

2,131,290.00

106,565.00

2,024,725.00

0.00

2,131,290.00

31/08/10

23.57

09/09/10

14.30

5/5/2011

1743

76

2.3

71151

aprobat

748,326.00

299,330.00

448,996.00

20,000.00

768,326.00

29/03/10

19.36

31/03/10

13.30

EDUCATIE LA SATE
S.C.CARPEDIEMTECHNOLOGIESS.R.L.
O VIATA MAI BUNA LA SATE
Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru
reprezentativ de evaluare din domeniul TIC
privind validarea achizitiilor de invatare anterioara
dobandite in contexte non-formale si informale de S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A.
invatare, inclusiv dezvoltarea competentelor
personalului acestuia

2,086,722.00
1,714,681.00
1,815,902.00

104,336.10
85,734.05
90,795.00

1,982,385.90
1,628,946.95
1,725,107.00

46,945.00
124,763.00
0.00

2,133,667.00
1,839,444.00
1,815,902.00

08/11/10
08/11/10
10/12/08

18.57
20.30
10.31

11/11/10
11/11/10
11/12/08 -

15.48
15.49

Calificarea /recalificarea angajatilor din


companie - stimulent al performantei si
adaptabilittii pe o piata a muncii dinamica si in
continua schimbare

S.C.CAROMETS.A.CARANSEBES

1744
1745
1746

110
110
20

5.2
5.2
1.4

87410
88528
12764

aprobat
aprobat
contractat

1747

110

5.2

86745

aprobat

Acces Facil la Munca prin Activitati Integrate de


Informare, Mediere si Formare in Mediul Rural

1,340,348.00

69,699.00

1,270,649.00

201,480.00

1,541,828.00

08/11/10

16.53

11/11/10

12.53

1748

110

5.2

86748

aprobat

1,432,472.00

74,490.00

1,357,982.00

208,850.00

1,641,322.00

08/11/10

16.57

12/11/10

11.32

1749

110

5.2

86771

aprobat

1,340,348.00

69,699.00

1,270,649.00

201,480.00

1,541,828.00

08/11/10

17.03

12/11/10

11.31

1750

110

5.2

87190

aprobat

1,340,348.00

69,699.00

1,270,649.00

201,480.00

1,541,828.00

08/11/10

17.20

12/11/10

11.30

1751
1752

110
110

5.2
5.2

87358
87766

aprobat
aprobat

Acces Liber la Munca pentru Persoanele


Ocupate in Agricultura de Subzistenta si pentru
Somerii din Mediul Rural
Mediere, Informare si Formare Solutia pentru
Stimularea Ocuparii in Regiunile Rurale
Furnizarea de Programe Integrate pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane Solutia pentru
o Economie Rurala Sustenabila
RURAL ACTIV
Mediere, Informare si Formare in Vederea
Facilitarii Accesului Liber si Egal pe Piata Muncii
in Zonele Rurale

2,090,490.00
1,432,472.00

104,525.00
74,490.00

1,985,965.00
1,357,982.00

0.00
208,850.00

2,090,490.00
1,641,322.00

08/11/10
08/11/10

17.32
17.25

11/11/10
12/11/10

11.05
11.33

1753

110

5.2

87769

aprobat

1,340,348.00

69,699.00

1,270,649.00

201,480.00

1,541,828.00

08/11/10

17.24

11/11/10

12.55

1754

110

5.2

87820

aprobat

1,340,348.00

69,699.00

1,270,649.00

201,480.00

1,541,828.00

08/11/10

17.21

11/11/10

12.56

1755

77

3.2

65624

rezerva

2,095,833.00

838,334.00

1,257,499.00

0.00

2,095,833.00

14/10/09

19.06

19/10/09

10.30

792,858.00

0.00

792,858.00

129,560.00

922,418.00

08/10/09

11.46

12/10/09

12.30

571,060.00

20,000.00

551,060.00

0.00

571,060.00

31/03/10

09.59

06/04/10

13.30

1756

78

3.2

56779

aprobat

1757

78

3.2

71309

rezerva

S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L.

Masuri Integrate de Incluziune pe Piata Muncii


pentru Persoanele Ocupate in Agricultura de
Subzistenta si pentru Somerii din Mediul Rural
Solutia pentru Ocupare in Mediul Rural:
Programe Integrate de Informare, Mediere si
Formare pentru Persoanele Ocupate in
Agricultura de Subzistenta si pentru Somerii din
Mediul Rural
Adaptabilitate si flexibilitate la un nou context
organizational si la transformarile profunde ale
pietei energetice
mpreuna pentru un mediu de munca sigur si
sanatos
SIGUR ( SIGURANTA, INCREDERE,
GARANTIE, UNITATE, REUSITA) PENTRU
ANGAJATI

10/14/2009

S.C.CEZDistributieS.A.
S.C.CoficabEasternEuropeS.R.L.
S.C.ComatDoljS.A.

1758

1759

1760

78

90

78

3.2

2.1

3.2

70440

57546

71163

rezerva

contractat

rezerva

1761

74

5.2

47386

contractat

1762
1763

108
78

2.3
3.2

79230
47949

aprobat
contractat

1764

78

3.2

54983

contractat

1765

78

3.2

70879

rezerva

1766

110

5.2

86945

aprobat

1767
1768

109
78

2.1
3.2

81777
70933

aprobat
rezerva

1769

80

2.3

57719

contractat

1770

80

2.3

57974

contractat

1771

80

2.3

58072

contractat

1772

80

2.3

59398

contractat

1773

80

2.3

59451

contractat

1774

80

2.3

59498

contractat

1775

81

3.2

57983

rezerva

1776

77

3.2

53019

rezerva

1777

30

3.1

39098

revocat

1778

74

5.2

85055

aprobat

1779

77

3.2

53621

revocat

1780

78

3.2

66526

contractat

1781
1782

52
100

5.2
5.1

6947
78612

contractat
contractat

Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de


munca premisa pentru dezvoltarea intreprinderii
Dezvoltarea competentelor elevilor si studentilor
prin stagii de practica la un potential loc de
munca
DEZVOLTAREA CULTURII DE PREVENIRE
PRIN CONSTIENTIZAREA PERSONALULUI
PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA
CRESTEREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA
DIN ZONA RURALA
ANGAJATI CALIFICATI
PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU
CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI
PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE
MUNCA PRIN EVALUAREA SISTEMATICA A
CONFORMARII CU LEGISLATIA DE
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Cresterea competitivitatii si productivitatii


organizatiilor prin calificarea resurselor umane in
domeniul \"Gauritor filetator\"
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin instruirea resurselor umane in
domeniul \"Metrolog\"
Formare profesionala de avangarda a
specialistilor si managerilor din intreprindere la
nivelul exigentelor pietei europene
Dezvoltarea Culturii ANTreprenoriale n
organizaii din regiunea Nord-Vest - CANT
DIMINUAREA INACTIVITII DIN MEDIUL
RURAL
FORMARE PENTRU ADAPTARE LA
TEHNOLOGIA AVANSAT I SISTEME DE
MODERNE DE PRODUCIE
LOCURI DE MUNC MAI SIGURE, ANGAJAI
MAI SNTOI!
INVESTIM IN OM, INVESTIM IN MEDIUL
RURAL
IMPREUNA
PENTRU O VIATA ACTIVA

819,433.00

0.00

819,433.00

15/03/10

19.06

18/03/10

11.20

2,401,561.00

120,078.00

2,281,483.00

178,545.00

2,580,106.00

29/08/09

16.47

16/09/09

10.10

825,000.00

0.00

825,000.00

5,000.00

830,000.00

30/03/10

00.37

31/03/10

10.00

17,047,600.00 8,523,800.00

7/5/2010

S.C.COMPANIADEPAZAEUROGRUPS.R.
L.
8,523,800.00

0.00

17,047,600.00

07/10/09

17.15

09/10/09

11.30

9/16/2010

2,087,730.00
616,334.00

104,596.00
3,425.00

1,983,134.00
612,909.00

85,873.00
44,281.00

2,173,603.00
660,615.00

17/09/10
10/06/09

10.54
22.28

20/09/10
12/06/09

11.48
15.05

7/5/2010

234,240.00

11,712.00

222,528.00

7,821.00

242,061.00

03/11/09

10.59

06/11/09

12.00

10/2/2010

1,402,987.00

611,712.00

791,275.00

45,159.00

1,448,146.00

29/03/10

16.18

01/04/10

14.00

2,099,459.20

104,972.96

1,994,486.24

0.00

2,099,459.20

08/11/10

17.52

12/11/10

09.51

2,069,542.70
440,310.00

103,477.14
0.00

1,966,065.56
440,310.00

0.00
34,448.90

2,069,542.70
474,758.90

27/09/10
30/03/10

13.03
13.40

30/09/10
01/04/10

12.04
15.30

21,065,585.00 1,053,280.00

20,012,305.00

6,715.00

21,072,300.00

10/08/09

15.11

17/08/09

09.10

9/21/2010

21,104,218.00 1,055,209.00

20,049,009.00

6,715.00

21,110,933.00

10/08/09

15.13

17/08/09

09.10

10/2/2010

21,108,451.00 1,055,422.00

20,053,029.00

6,715.00

21,115,166.00

10/08/09

15.14

17/08/09

09.10

8/17/2010

21,106,197.00 1,055,311.00

20,050,886.00

6,715.00

21,112,912.00

10/08/09

15.23

17/08/09

09.10

10/2/2010

21,106,638.00 1,055,331.00

20,051,307.00

6,715.00

21,113,353.00

10/08/09

15.26

17/08/09

09.10

10/2/2010

21,110,843.00 1,055,542.00

20,055,301.00

6,715.00

21,117,558.00

10/08/09

15.29

17/08/09

09.10

10/2/2010

21,108,880.00 1,055,445.00

20,053,435.00

6,715.00

21,115,595.00

10/08/09

15.18

17/08/09

09.10

366,257.00

43,742.00

1,259,068.00

29/10/09

09.10

30/10/09

10.30

S.C.CompaniaRomprestServiceS.A.

S.C.COMPAS.A.SIBIU

S.C.CONVEXNETWORKS.R.L
S.C.CRISTIPANACTIVS.R.L.

Cresterea competitivitatii si productivitatii


organizatiilor prin calificarea resurselor umane in
domeniul \"Tehnician metrolog\"
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor umane in
domeniul \"Sculer matriter\"
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor umane in
domeniul \"Tehnician prelucrari mecanice\"
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor umane in
domeniul \"Mecanic reparatii\"
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor prin calificarea resurselor umane in
domeniul Lacatus mecanic intretinere si
reparatii

0.00

S.C.COMPA.S.A.SIBIU

Promovarea sanatatii si securitatii la locul de


munca.Imbunatatirea conditiilor de munca in
sectorul de presaj
CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI
PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE
MUNCA PRIN IMBUNATATIREA
S.C.CONTINENTALAUTOMOTIVESYSTE
PROCESELOR DE MONITORIZARE SI
MSS.R.L.
CONTROL A RISCURILOR PROFESIONALE
SPECIFICE SI DE INFORMARE, INSTRUIRE SI
CONSTIENTIZARE A LUCRATORILOR
Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si
angajare in mediul rural
Practica in intreprindere simulata
PMS Productivitate in mediu de munca sanatos

819,433.00
S.C.COMAUROMANIAS.R.L.

S.C.CRIVASCONSULTS.R.L.

1,215,326.00

849,069.00

619,226.00

38,000.00

581,226.00

0.00

619,226.00

12/12/08

11.58

17/12/08 -

6,822,667.00 3,411,334.00

3,411,333.00

192,200.00

7,014,867.00

29/11/10

10.42

S.C.CSIROMANIAS.R.L.
S.C.DanisConsultingS.R.L.
S.C.DENITEXS.R.L.

03/12/10

16.00

394,590.00

157,836.00

236,754.00

13,431.00

408,021.00

01/07/09

16.10

03/07/09

09.45

637,357.00

0.00

637,357.00

49,435.53

686,792.53

05/11/09

15.58

09/11/09

15.00

10/2/2010

452,746.00
1,798,825.00

23,090.04
91,920.00

429,655.96
1,706,905.00

16,366.60
66,534.00

469,112.60
1,865,359.00

05/05/08
15/09/10

11.09
01.19

06/05/08 16/09/10

10.52

6/12/2009
4/4/2011

S.C.DETERGENtIS.A.

S.C.DIALFASECURITYS.R.L.

1783

78

3.2

65619

contractat

1784

78

3.2

67328

aprobat

1785

78

3.2

71247

rezerva

1786

78

3.2

64174

revocat

1787

81

3.2

46981

contractat

1788
1789

73
78

5.1
3.2

54114
64911

contractat
contractat

1790

73

5.1

69104

1791

76

2.3

67571

reziliat

1792

77

3.2

65195

rezerva

1793
1794

102
81

5.1
3.2

78096
50144

contractat
contractat

1795

33

3.2

10228

contractat

1796

108

2.3

79417

aprobat

1797

37

3.2

22869

contractat

1798

37

3.2

38279

contractat

1799

77

3.2

66203

rezerva

1800

78

3.2

71365

rezerva

1801
1802

78
78

3.2
3.2

71355
48938

rezerva
contractat

1803

81

3.2

53185

rezerva

1804
1805
1806

103
102
33

5.1
5.1
3.2

76397
77738
17144

contractat
contractat
contractat

1807

99

5.1

75477

contractat

1808

99

5.1

75767

contractat

1809

103

5.1

75742

contractat

1810

78

3.2

66314

aprobat

1811

83

5.2

54912

aprobat

contractat

1812

77

3.2

64447

rezerva

1813

92

3.1

48614

contractat

Alimenteaz SSM: Crearea unui sistem integrat


de sntate i securitate n munc n scopul
creterii gradului de contientizare, informare,
instruire, aplicare i promovare a unor norme
adecvate SSM specifice n domeniul comerului
i distribuiei de carburani.

34,789.00

452,324.00

20/10/09

12.07

21/10/09

12.45

698,040.00

0.00

698,040.00

12/01/10

15.54

14/01/10

13.30

404,330.05

45,782.22

450,112.27

30/03/10

20.46

31/03/10

10.00

0.00

695,819.45

18,179.20

713,998.65

06/09/09

18.09

11/09/09

10.30

4,370,634.00

218,532.00

4,152,102.00

0.00

4,370,634.00

07/07/09

13.48

09/07/09

11.10

11/9/2010

1,379,355.00
415,792.00

729,429.00
0.00

649,926.00
415,792.00

13,775.00
34,752.00

1,393,130.00
450,544.00

06/07/09
21/09/09

13.55
18.56

08/07/09
29/09/09

14.10
12.25

6/15/2010
5/23/2010

Facilitarea integrrii pe piaa muncii a 12


persoane cu pregtire n construcii
Formarea profesional a angajailor prin calificare
n ocupaia de Manager Energetic
S.C.ElectraTotalConsultingS.A.Bucuresti
Formarea profesional a angajailor n
concordan cu cerinele de pe piaa muncii i cu
obiectivele firmei

419,404.00

209,702.00

209,702.00

8,031.00

427,435.00

23/02/10

16.49

24/02/10

10.00

202,044.00

40,409.00

161,635.00

22,890.00

224,934.00

22/01/10

12.43

25/01/10

12.00 11/19/2010

296,903.00

163,297.00

133,606.00

26,042.00

322,945.00

27/10/09

19.48

29/10/09

11.30

Calificarea ta, sansa ta!


S.C.ELLADIFASHIONS.R.L.
Planificare strategica - Competente si
S.C.EMCSouthCentralEuropeS.R.L.
competitivitate pentru manageri
Formare profesional pentru reducerea polurii
S.C.ENTGRUPS.R.L.
mediului nconjurtor
Acces si participare pe piata muncii prin
S.C.ESTHETIQUEBEAUTYCENTERS.R.L.
programe de FPC
Actualizarea cunotinelor TIC ale angajailor din
Regiunea V Vest factor de cretere ecomonic
n regiune
S.C.ETA2USRL

1,963,228.00
6,314,258.00

98,161.00
522,065.00

1,865,067.00
5,792,193.00

0.00
0.00

1,963,228.00
6,314,258.00

11/09/10
10/08/09

10.55
15.52

16/09/10
20/08/09

09.10
4/2/2011
15.50 11/23/2010

1,353,110.00

67,656.00

1,285,454.00

84,008.00

1,437,118.00

26/07/08

13.41

30/07/08 -

1,852,300.00

92,615.00

1,759,685.00

0.00

1,852,300.00

30/09/10

13.39

05/10/10

1,062,579.00

55,259.00

1,007,320.00

0.00

1,062,579.00

15/12/08

04.13

16/12/08 -

IT PRO - Training expert pentru PROfesionitii


din domeniul IT&C
ANGAJATI PERFORMANTI PENTRU O PIATA
IN SCHIMBARE- A.P.P.S.
CaliSan- Calitate si Sanatate in mediul de munca

1,497,274.00

76,800.00

1,420,474.00

0.00

1,497,274.00

15/12/08

04.09

16/12/08 -

656,000.00

131,200.00

524,800.00

71,658.00

727,658.00

30/10/09

12.20

02/11/09

10.00

469,770.00

0.00

469,770.00

56,900.00

526,670.00

31/03/10

13.35

02/04/10

13.45

750,498.00
187,706.00

0.00
0.00

750,498.00
187,706.00

0.00
9,193.00

750,498.00
196,899.00

31/03/10
21/07/09

15.10
10.32

02/04/10
23/07/09

09.00
14.20

S.C.EUROCORINSTITUTULEUROPEANDECURSURIPRI
NCORESPONDENTAS.R.L.
S.C.EurojobsSRL
S.C.EUROPEAN70S.R.L.

4,127,966.93

206,398.35

3,921,568.58

57,149.39

4,185,116.32

28/07/09

15.12

31/07/09

11.30

2,099,995.00
1,861,202.00
1,516,583.00

105,000.00
93,060.00
75,829.00

1,994,995.00
1,768,142.00
1,440,754.00

147,849.00
0.00
99,455.00

2,247,844.00
1,861,202.00
1,616,038.00

30/08/10
11/09/10
05/09/08

17.38
03.31
19.19

06/09/10
16/09/10
09/09/08 -

12.10 10/28/2010
09.10
4/2/2011
6/12/2009

S.C.EUROPEANCONSULTINGS.R.L.

1,958,078.50

97,903.93

1,860,174.57

0.00

1,958,078.50

27/08/10

14.28

05/09/10

10.51

10/5/2010

2,019,561.25

100,978.06

1,918,583.19

0.00

2,019,561.25

27/08/10

16.20

05/09/10

10.51

10/5/2010

2,126,323.00

106,742.00

2,019,581.00

0.00

2,126,323.00

31/08/10

11.44

07/09/10

10.00 10/28/2010

236,965.00

0.00

236,965.00

14,000.00

250,965.00

20/01/10

13.02

21/01/10

08.50

20,723,632.30 1,036,181.70

19,687,450.60

0.00

20,723,632.30

07/08/09

14.56

14/08/09

11.00

Securitate si sanatate la locul de munca din


domeniul serviciilor de IT
Imbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate
la locul de munca
Informare si instruire pentru un loc de munca
sigur si sanatos!
Cresterea performantelor angajatilor si
managerilor prin activitati de imbunatatire a
adaptabilitatii si flexibilitatii
Locuri de munca noi in protectia mediului
LOG ON SSM - Crearea unui sistem integrat de
Sntate i Securitate n Munc, capabil s
asigure o funcionare optim i fr riscuri a
activitilor companiei, n toate punctele sale de
lucru

CATRE UN LOC DE MUNCA SANATOS


Angajati mai competenti, un loc de munca mai
sigur
Investind in instruire, investesti in succesul
angajatilor si al companiei tale!
IMPLICA-TE SI VEI REUSI!
Copiii au nevoie de personal calificat!
Management performant, garania adaptabilitii
la exigenele schimbrii
Msuri active integrate pentru persoane fr loc
de munc
Atingerea performanelor de ocupare prin msuri
active
Metode moderne de integrare pe piata muncii in sprijinul somerilor !
Proiectarea, implementarea i certificarea unui
sistem de management al sntii i securitii n
munc
Antreprenor Rural European - Dezvoltarea
resurselor umane din zonele rurale prin formarea
competentelor cheie de antreprenoriat, utilizare
TIC si comunicare in limba engleza
Programe de formare profesionala de calitate
pentru angajati competitivi
Spiritul antreprenorial factorul cresterii
performantelor managerilor IMM-urilor din
sectorul auto

417,535.00

0.00

417,535.00

698,040.00

0.00

404,330.05

0.00

695,819.45

7/19/2010

S.C.DieselOneS.R.L.

S.C.DIGINETS.A.
S.C.DOBROGEABISCUITS.R.L.
S.C.DONALAMS.R.L.
S.C.DynamicHumanResourcesGrupS.R.
L
S.C.ECORECRECYCLINGS.R.L.

S.C.edyLogisticsS.R.L.

S.C.E-TrainingS.R.L.
S.C.EUREKOASIGURARIS.A.
S.C.EUROCONSTRUCTS.A.

S.C.EUROPEANPROFESSIONALSYSTE
MS.R.L.

6/12/2009
12.32
12/20/2010

7/5/2010

6/15/2010

S.C.EUROTESTS.A.
5/22/2010

S.C.EUROTRAININGANDEDUCATIONCE
NTERS.R.L.

S.C.EvolineS.R.L.
S.C.EXEC-EDUFORMARECONTINUAMANAGERIALAS.R
.L.

1,036,447.00

310,934.00

725,513.00

23,020.00

1,059,467.00

30/09/09

16.22

02/10/09

13.15

2,682,376.00

139,484.00

2,542,892.00

235,427.00

2,917,803.00

09/07/09

10.47

16/07/09

09.30 11/23/2010

1814
1815
1816

92
106
78

3.1
5.1
3.2

63194
75610
70773

rezerva
contractat
rezerva

1817

78

3.2

71292

rezerva

1818

33

3.2

26703

revocat

1819
1820
1821
1822
1823

78
108
100
105
34

3.2
2.3
5.1
5.1
3.2

71320
79788
78740
76283
12417

rezerva
aprobat
contractat
contractat
reziliat

1824
1825

76
108

2.3
2.3

71385
79707

aprobat
aprobat

1826

74

5.2

50848

revocat

1827
1828

76
78

2.3
3.2

52597
70776

revocat
rezerva

1829

99

5.1

76840

contractat

1830
1831

100
78

5.1
3.2

75828
68261

contractat
aprobat

1832

96

6.2

61068

revocat

1833

78

3.2

70199

rezerva

1834

100

5.1

77065

contractat

1835

77

3.2

56686

contractat

1836

108

2.3

80720

aprobat

1837

73

5.1

77778

aprobat

1838

100

5.1

75593

contractat

1839

34

3.2

19995

contractat

1840

35

3.2

19166

contractat

ANTREPRENORUL DE GUERRILA!
FI GENIAL!
DECOFORM SSM - Dezvoltare, Constientizare,
Formare SSM
Munca, o activitate sigura si sanatoasa (MASS)
Competente multiple ale personalului: premiza
asigurarii serviciilor la standarde europene
Sanatate si securitate pentru angajati
START! Formare pentru constructori
INVESTITIE IN SIGURANTA CARIEREI
CALEA SPRE ANGAJARE
CRETEREA PERFORMANELOR
CAPITALULUI UMAN PREMIZ PENTRU
COMPETITIVITATE I DEZVOLTARE
DURABIL
Dezvoltare prin calificare
Formarea profesional continu n sprijinul
cresterii eficientei, utilitatii, responsabilitatii si
organizarii angajatilor de pe piata europeana a
muncii (FPC EURO)

S.C.ExtremeTrainingS.R.L.
S.C.FABRYOCORPORATIONS.R.L.
S.C.FARINACOMPANYS.A.
S.C.FINANSCONTS.R.L.
S.C.FitDistributionS.R.L
S.C.FORMEXPERTS.R.L.
S.C.FORTINOS.R.L.
S.C.GaiaConsultingGroupS.R.L.

Profesionalizarea ingrijirii la domiciliu in regiunea


NE (PID-NE)
ANTREPRENOR, VREAU ECHIPA
PERFECTA .
O SINTAXA DE SUCCES PENTRU
COMBATEREA ACTIVA A SOMAJULUI
Program de dezvoltare a abilitilor de utilizare a
tehnologiilor de comunicare i informaie a
personalului din sectorul sntii INFO-MED
2008
ActivLearning -Program integrat de calificare i
perfecionare a angajailor din Regiunea SudMuntenia

1841

40

3.2

13554

contractat

Program de dezvoltare a abilitilor de utilizare a


tehnologiilor de comunicare i informaie a
personalului din sectorul sntii PRO-MED
BUCURETI -ILFOV 2008\"

1842

76

2.3

71349

aprobat

(Re)Calificarea personalului din sectorul


electronica si telecomunicatii - ELECTROTRAIN

1843

78

3.2

71350

rezerva

1844

74

5.2

70187

aprobat

1845

78

3.2

70652

rezerva

Asigurarea sanatatii si securitatii in munca pentru


personalul din domeniul electronicii si
telecomunicatiilor - ELECTROHEALTH
CRETEREA OCUPRII FOREI DE MUNC
DIN MEDIUL RURAL
Cultura durabila privind sanatate si securitate in
munca

323,496.98
90,082.00
16,281.00

6,146,442.76
1,711,558.00
797,723.00

0.00
0.00
52,064.00

6,469,939.74
1,801,640.00
866,068.00

07/09/09
02/09/10
20/03/10

10.40
12.04
21.28

17/09/09
07/09/10
24/03/10

12.50
16.00
12.55

743,188.30

0.00

743,188.30

50,877.09

794,065.39

31/03/10

13.55

02/04/10

10.00

220,650.00

11,050.00

209,600.00

0.00

220,650.00

12/12/08

07.48

15/12/08 -

335,968.18
2,031,580.00
1,324,220.00
2,129,649.00
668,664.00

0.00
111,736.00
66,211.00
106,483.00
33,433.00

335,968.18
1,919,844.00
1,258,009.00
2,023,166.00
635,231.00

14,380.89
46,224.00
144,869.00
0.00
119,218.00

350,349.07
2,077,804.00
1,469,089.00
2,129,649.00
787,882.00

30/03/10
20/09/10
15/09/10
11/09/10
27/06/08

23.29
00.28
23.00
17.38
12.16

02/04/10
23/09/10
16/09/10
16/09/10
27/06/08 -

13.45
11.47
15.25 12/29/2010
11.00 11/29/2010
6/12/2009

445,934.00
2,015,700.00

89,186.80
100,785.00

356,747.20
1,914,915.00

55,551.00
0.00

501,485.00
2,015,700.00

31/03/10
19/09/10

13.47
01.25

01/04/10
23/09/10

13.00
11.50

2,565,598.00 1,282,799.00

1,282,799.00

63,500.00

2,629,098.00

27/08/09

11.12

08/09/09

11.25

10/6/2010

S.C.GEPETOIMPEXSA
S.C.GHOST-RYDERS.R.L.
S.C.GLOBALCOMMERCIUMDEVELOPME
NTS.R.L.

PROMOVAREA OCUPARII PERSOANELOR


INACTIVE DIN ZONELE RURALE
S.C.GRUP-ESTINTERNATIONALS.R.L.
CALIFICAREA PROPRIILOR ANGAJAI
O NOUA ABORDARE IN PROTECTIA
CAPITALULUI UMAN - IMBUNATATIREA
S.C.GTSSECURITYGRUPS.R.L.
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
COMPETITIV ACCES -PROGRAM PILOT DE
FACILITARE A ACCESULUI SOMERILOR SI
PERSOANELOR INACTIVE DIN JUDETUL IASI S.C.GUARDEUROPEANCOMPANYS.R.L.
PE PIATA MUNCII
\"Informat, consiliat, pregatit pentru prezent\"
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca in domeniul proiectiilor de filme
cinematografice - ASCINEMA
Integrare prin E-Ocupare pentru persoane
vulnerabile
IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE
SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
PRACTIS - Proiect Regional de Alternative in
Cariera pentru Tineri Intelectuali Someri
COMPETITIVITATE I PERFORMAN PRIN
DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN LA
NIVELUL S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE
S.R.L.

6,469,939.74
1,801,640.00
814,004.00

S.C.HANATEAMS.R.L.
S.C.HOLLYWOODMULTIPLEXOPERATIO
NSS.R.L.
S.C.IdasGroupS.R.LZalau
S.C.INAVS.A.
S.C.INCAFMANAGEMENTS.R.L.

321,830.00
490,000.00

96,549.00
0.00

225,281.00
490,000.00

4,600.00
6,300.00

326,430.00
496,300.00

03/09/09
31/03/10

10.21
00.38

08/09/09
01/04/10

11.25
13.00

1,748,728.00

87,437.00

1,661,291.00

0.00

1,748,728.00

02/09/10

20.21

07/09/10

15.57 10/21/2010

874,500.00
834,437.00

43,725.00
0.00

830,775.00
834,437.00

36,504.00
0.00

911,004.00
834,437.00

01/09/10
20/02/10

16.46
17.50

02/09/10
23/02/10

15.11 10/23/2010
14.00

4,678,842.60

233,942.11

4,444,900.49

140,902.58

4,819,745.18

31/08/09

14.57

10/09/09

10.30

670,200.00

0.00

670,200.00

93,100.00

763,300.00

31/03/10

15.38

02/04/10

10.00

441,500.00

22,500.00

419,000.00

0.00

441,500.00

07/09/10

14.11

09/09/10

14.00 10/27/2010

310,170.00

62,034.00

248,136.00

38,982.30

349,152.30

21/07/09

18.03

23/07/09

12.15

2,085,715.00

41,714.30

2,044,000.70

0.00

2,085,715.00

24/09/10

18.11

28/09/10

15.20

51,916.00

27,150.00

24,766.00

0.00

51,916.00

21/09/10

16.42

23/09/10

11.00

1,486,626.50

74,331.36

1,412,295.14

0.00

1,577,732.90

29/08/10

19.23

31/08/10

13.10 10/23/2010

457,436.00

32,680.00

424,756.00

0.00

457,436.00

14/10/08

10.34

14/10/08 -

10/14/2009

862,583.00

82,500.00

780,083.00

0.00

862,583.00

14/12/08

20.53

15/12/08 -

10/14/2009

340,861.00

20,861.00

320,000.00

0.00

340,861.00

13/08/08

17.07

18/08/08 -

6/12/2009

5,286,569.00 2,114,627.00

3,171,942.00

0.00

5,286,569.00

31/03/10

15.45

01/04/10

15.00

6/15/2010

S.C.IndustrialSoftwareS.R.L.

S.C.INFOEDUCAtIAS.R.L.

S.C.INFOTRUST-DESIGNS.R.L.

S.C.InternationalComputerSchoolS.R.L.

S.C.INTRAROMS.A.

S.C.KOLSECURITYS.R.L.
S.C.KTNIMPEX2004S.R.L.

625,567.00

0.00

625,567.00

0.00

625,567.00

31/03/10

15.58

01/04/10

15.00

1,549,883.00

774,942.00

774,941.00

33,500.00

1,583,383.00

29/03/10

21.36

02/04/10

11.00

329,982.00

0.00

329,982.00

29,636.58

359,618.58

31/03/10

11.53

02/04/10

10.00

1846

108

2.3

83325

aprobat

1847

78

3.2

65871

contractat

1848

78

3.2

66551

contractat

1849

78

3.2

71157

rezerva

1850

78

3.2

71326

rezerva

1851

1852

1853

108

78

78

2.3

3.2

3.2

80946

50945

67184

aprobat

contractat

contractat

1854

109

2.1

81604

revocat

1855

78

3.2

50946

revocat

1856

78

3.2

71244

rezerva

1857

90

2.1

61315

contractat

1858

106

5.1

77209

contractat

1859

36

3.2

24748

revocat

1860

100

5.1

78191

contractat

1861

78

3.2

70247

rezerva

1862

80

2.3

55526

contractat

1863

1864

1865

1866

102

108

22

92

5.1

2.3

2.1

3.1

77836

80096

23680

49793

contractat

aprobat

revocat

contractat

1867
1868

108
76

2.3
2.3

79861
67872

aprobat
contractat

1869
1870

77
78

3.2
3.2

51576
67353

contractat
contractat

1871

78

3.2

70806

rezerva

1872

101

5.1

78135

contractat

1873

92

3.1

63907

contractat

Dezvoltam abilitati, Creem oportunitati- program


de formare profesionala in meseria de tinichigiu
carosier
PROMOVARE ACTIV A SNTII I
SECURITII LA LOCUL DE MUNC
Securitate si sanatate la locul de munca din
domeniul constructiilor
COMPETENTE IN DOMENIUL SANATATII SI
PROTECTIEI LA LOCUL DE MUNCA
Instruire si formare pentru lucratori mai sanatosi
si mai protejati impotriva riscurilor de accidentare
si imbolnavire la locul de munca
Cresterea competitivitatii si productivitatii
organizatiilor din sectorul alimentar din Regiunea
Centru prin calificarea/recalificarea personalului
pentru ocupatia \"Confectioner produse textile\"
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul asistentei
medicale specializate- ASSAMES
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul
telecomunicatiilor prin retele cu cablu- SANTE
Scoala si viata activa legatura prin practica SAL-TIC
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca domeniul comertului cu ridicata al
produselor farmaceutice- ASSCOM
Imbunatatirea protectiei salariatilor prin sanatate
si siguranta in munca
Practica -un pasaport pentru piata muncii din
sectorul auto
Servicii inovatoare pentru someri prin infiintarea
centrului de instruire, evaluare si validare a
competentelor
FLEXISECURITATEA: O NOUA SANSA
PENTRU TOTI
Masuri de combaterea somajului si a inactivitatii

S.C.LafargeComnordS.A.
S.C.LAVOBADIMPEXSRL
S.C.LUCICORICOMS.R.L.

Cresterea competitivitatii si productivitatii


organizatiilor din sectorul alimentar din Regiunea
Centru prin calificarea/recalificarea personalului
pentru ocupatia \"Macelar\"
O sansa pentru viitor: dezvoltarea aptitudinilor de
munca ale studentilor prin programe de practica
in mediul privat
Fii A.N.T.R.E.P.R.E.N.O.R.! Fii Activ,
Negociator, Talentat, Realist, Energic, Pregatit,
Receptiv, Echilibrat, Neobosit, Organizat,
Rational!
Training perfomant in constructii
Calificarea/recalificarea a 185 angajati proprii in
meseria de mecanic auto .
Angajatii - etalon al performantei
Siguranta si sanatate in activitatea de transport a
substantelor chimice
Angajati mai sanatosi , locuri de munca mai
sigure
Program integrat de (re)calificare i consiliere
profesional pentru omerii din Judetul Calarasi!
CITYAUDIT.RO - SISTEM ON-LINE
INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE IN
MARKETING SI INSTRUMENTE DE AFACERI
PENTRU ANTREPRENORI

105,855.00

2,011,244.86

0.00

2,117,099.86

04/10/10

10.47

06/10/10

15.41

275,548.24

0.00

275,548.24

29,402.16

304,950.40

26/10/09

13.33

27/10/09

13.00

599,340.00

0.00

599,340.00

0.00

599,340.00

06/11/09

10.37

10/11/09

13.30 12/27/2010

374,600.00

0.00

374,600.00

0.00

374,600.00

27/03/10

21.15

30/03/10

13.50

184,500.00

0.00

184,500.00

3,690.00

188,190.00

31/03/10

15.51

02/04/10

13.45

2,115,040.00

105,752.00

2,009,288.00

0.00

2,115,040.00

04/10/10

11.48

07/10/10

14.43

825,302.00

0.00

825,302.00

0.00

825,302.00

11/06/09

12.10

11/06/09

16.05

831,866.00

0.00

831,866.00

0.00

831,866.00

22/12/09

16.07

23/12/09

15.00 12/23/2010

1,325,872.00

66,294.93

1,259,577.07

0.00

1,325,872.00

27/09/10

15.02

28/09/10

15.29

753,001.00

0.00

753,001.00

0.00

753,001.00

11/06/09

12.25

11/06/09

16.05

7/5/2010

S.C.MADENAINVESTS.R.L.

S.C.MAGICARTS.R.L.

6/15/2010

S.C.MEDCENTERS.R.L

S.C.MEDIASATS.R.L.

S.C.MEDICAROMGROUPS.R.L.
S.C.MEMORYS.R.L.
S.C.MeridianBusinessGrupS.R.L.

441,055.00

0.00

441,055.00

51,367.45

492,422.45

31/03/10

15.53

02/04/10

10.00

10,675,091.09

540,000.00

10,135,091.09

0.00

10,675,091.09

31/08/09

15.40

09/09/09

12.00 11/23/2010

2,023,886.98

40,477.74

1,983,409.24

108,672.00

2,132,558.98

05/09/10

13.30

06/09/10

09.00 10/21/2010

1,785,650.00

89,283.00

1,696,367.00

0.00

1,785,650.00

30/09/08

12.08

01/10/08 -

2,023,598.80

101,179.94

1,922,418.86

0.00

2,023,598.80

15/09/10

19.03

29/09/10

10.05 12/29/2010

371,424.70

0.00

371,424.70

45,144.89

416,569.59

15/03/10

15.52

17/03/10

13.00

2,261,308.00

113,066.00

2,148,242.00

0.00

2,261,308.00

07/08/09

16.28

18/08/09

13.40

2,125,121.00

106,256.00

2,018,865.00

0.00

2,125,121.00

15/09/10

13.23

28/09/10

12.00 11/12/2010

2,104,427.00

105,221.00

1,999,206.00

0.00

2,104,427.00

23/09/10

12.32

28/09/10

12.55

333,098.00

16,655.00

316,443.00

9,819.00

342,917.00

13/11/08

17.12

17/11/08 -

3,621,767.00

181,450.52

3,440,316.48

0.00

3,621,767.00

31/08/09

13.09

15/09/09

12.40 11/24/2010

1,653,760.00
2,819,438.00

90,957.00
845,850.00

1,562,803.00
1,973,588.00

57,984.00
270,922.00

1,711,744.00
3,090,360.00

25/09/10
13/01/10

07.30
16.14

30/09/10
15/01/10

11.47
09.30

943,779.74
630,210.00

188,755.95
0.00

755,023.79
630,210.00

2,144.55
59,291.40

945,924.29
689,501.40

29/06/09
15/12/09

11.06
12.24

30/06/09
28/12/09

09.00 10/1/2010
12.00 11/24/2010

258,867.00

0.00

258,867.00

0.00

258,867.00

24/03/10

01.36

25/03/10

12.30

2,086,483.20

104,324.16

1,982,159.04

14,400.00

2,100,883.20

14/09/10

04.35

20/09/10

14.44

4/21/2011

5,459,631.00

275,711.00

5,183,920.00

357,467.00

5,817,098.00

07/09/09

15.42

16/09/09

15.00

6/15/2010

S.C.MINVASIMPEXCOMPANYS.R.L.
S.C.MISOS.R.L.
S.C.MONDOCONSULTSRL

Asigurarea sanatatii si securitatii in munca un pas S.C.MONDOENGINEERINGCONSULTS.R


inainte spre eficienta si dezvoltare
.L.
FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL
SERVICIILOR: INDUSTRIE HOTELIERA,
ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT
Calificarea persoanelor aflate in cautarea unui loc
de munca, a somerilor si a persoanelor inactive
pentru ocupatia de \"Macelar\"

2,117,099.86
S.C.L.C.ProfesionalExpertServiciiS.R.L.

7/5/2010

S.C.MONOPRIXS.R.L.

S.C.MORALETRABAJOS.R.L.

S.C.MORALETRABAJOS.R.L.

S.C.MULTIACTMEDIAS.R.L.

S.C.MULTIPROCONSULTS.R.L.
S.C.MULTIPROCONSULTS.R.L.
S.C.MVTLOGISTIKS.R.L.
S.C.NetromSoftwareS.R.L.
S.C.OilTerminalS.A.Constanta
S.C.OMICRONS.R.L.

1/17/2011

S.C.OMNIAEXIMS.R.L

S.C.OPERATIONSRESEARCHS.R.L.

1874

76

2.3

67294

aprobat

1875

78

3.2

67295

aprobat

1876

110

5.2

89427

aprobat

1877

110

5.2

89505

aprobat

1878

78

3.2

71154

rezerva

1879

76

2.3

46485

revocat

1880

78

3.2

67444

contractat

1881

33

3.2

34440

revocat

1882

99

5.1

75544

contractat

1883

77

3.2

65494

rezerva

1884
1885

78
110

3.2
5.2

70651
86797

rezerva
aprobat

1886

24

2.3

37410

contractat

1887

48

5.1

20195

contractat

1888

76

2.3

71185

aprobat

1889

77

3.2

66379

rezerva

1890
1891

73
108

5.1
2.3

91675
83337

aprobat
aprobat

1892
1893
1894

73
110
73

5.1
5.2
5.1

91667
86974
70545

aprobat
aprobat
aprobat

1895

76

2.3

70543

aprobat

1896

75

2.1

79344

aprobat

1897

78

3.2

71308

rezerva

1898

92

3.1

59376

contractat

1899

78

3.2

70461

rezerva

1900
1901

78
108

3.2
2.3

71167
83094

rezerva
aprobat

1902
1903
1904

36
47
78

3.2
5.1
3.2

24747
24743
71400

revocat
revocat
rezerva

1905

78

3.2

71332

rezerva

EDU-PRINT - calificarea /recalificarea angajatilor


un pas spre eficienta si calitate
Educatie pentru Sanatate si Securitate in Munca
SAT-SUSTENABIL - Program de calificare si
formare pentru somerii din mediul rural
OLTENIUS - Program de formare in
anteprenoriat pentru dezvoltarea turismului rural
O SANSA PENTRU ANGAJATI MAI BUNI INSTRUIRE IN DOMENIUL SANATATII SI
SIGURANTEI LA LOCUL DE MUNCA
Formarea profesionala generala a angajailor
proprii
Un plus de sanatate si securitate la locul de
munca
Infuzia de know-how international in
managementul societatii, investitia in oameni si
tehnologia informatiei - cheia succesului
dezvoltarii resurselor umane pe o piata dinamica
si competitiva.
Facilitarea integrarii pe piata muncii a
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca,
inactive si somere prin desfasurarea de cursuri
de formare profesionala in meseria de AGENT
DE PAZA
Perfectionare pentru performanta in reteaua
nationala de magazine
PSS Progres prin sanatate si securitate
PROGRES RURAL
FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL
INSTALATIILOR DE RIDICAT
Promovarea eficient a msurilor active de
ocupare a forei de munc n activiti cu rat
mare a locurilor de munc vacante PRO-FM
Cresterea competentelor si abilitatilor
profesionale ale angajatilor dintr-un service auto
tip IMM prin recalificare
DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN
FORMARE PROFESIONALA GENERALA
Ocupare in Sud Vest Oltenia
MERITAM O SANSA! FPC CALIFICARE
PENTRU MESERIA DE FLORAR
DECORATORechipei prin ocupare
Completarea
Un pas spre ocupare in contabilitate
Angajare de lucratori defavorizati sau cu
handicap pentru un nou hotel****+SPA in zona
Calificarea personalului pentru crearea unei
unitati turistice moderne noi in zona la nivel de
4****
Sprijinirea tinerilor angajati prin activitati de
mentorat si formare profesionala initiala pentru
adaptare la cerintele primului loc de munca
SANATATEA ANGAJATILOR o prioritate
pentru companie
DIALOG ANTREPRENORIAL PENTRU
PERFORMANTA IN AFACERI
Sanatate si siguranta la locul de munca pentru
angajati
Siguranta angajatilor este prioritatea noastra!
OPORTUNITATI PENTRU CALITATE SI
CONTINUITATE OCC
FLEXIBILITATE PENTRU EUROPA
EUROPA: FORMARE PENTRU OCUPARE
Actiuni pentru angajati sanatosi si performanti
Asigurarea Sanatatii si Sigurantei in munca a
angajatilor o provocare a calitatii serviciilor
noastre!

S.C.OscarPrintSRL

S.C.PAIDEAS.R.L

657,947.00

197,385.00

460,562.00

0.00

657,947.00

29/03/10

13.37

30/03/10

11.00

799,045.00

0.00

799,045.00

0.00

799,045.00

22/01/10

13.43

26/01/10

14.35

2,064,084.30

103,204.22

1,960,880.08

0.00

2,064,084.30

09/11/10

13.40

11/11/10

11.43

1,987,649.55

99,382.48

1,888,267.07

0.00

1,987,649.55

09/11/10

13.39

11/11/10

11.43

170,310.00

0.00

170,310.00

0.00

170,310.00

27/03/10

23.42

30/03/10

13.50

761,476.00

228,445.00

533,031.00

75,642.00

837,118.00

28/04/09

14.56

30/04/09

10.10

824,689.61

0.00

824,689.61

30,884.28

855,573.89

27/12/09

21.49

29/12/09

09.30

10/2/2010

1,769,425.00

88,331.00

1,681,094.00

0.00

1,769,425.00

13/12/08

01.57

15/12/08 -

1,754,480.00

87,724.00

1,666,756.00

0.00

1,754,480.00

27/08/10

12.52

05/09/10

15.05

10/5/2010

952,606.00

381,042.00

571,564.00

147,708.00

1,100,314.00

29/10/09

16.12

03/11/09

10.30

495,342.50
2,124,817.00

0.00
106,241.00

495,342.50
2,018,576.00

42,786.57
0.00

538,129.07
2,124,817.00

30/03/10
08/11/10

13.50
17.01

02/04/10
11/11/10

10.00
12.51

S.C.PARKINGCLUBS.R.L.
S.C.PETROPROTECTS.R.L
S.C.PlurivaS.R.L.

S.C.PRESTAREAS.R.L.

S.C.PRETORIANS.R.L.

S.C.PROFIROMFOODS.R.L.
S.C.PROGERCOMLACS.R.L.
S.C.PROJECTMANAGEMENTSOLUTION
SS.R.L.
S.C.PROTECT-SERVICIISRL

606,852.00

32,000.00

574,852.00

0.00

606,852.00

15/12/08

10.56

16/12/08 -

10/14/2009

1,731,291.00

100,000.00

1,631,291.00

108,666.00

1,839,957.00

18/08/08

10.07

20/08/08 -

6/12/2009

1,982,116.00

396,424.00

1,585,692.00

98,884.00

2,081,000.00

30/03/10

15.29

31/03/10

12.30

300,394.50

60,078.90

240,315.60

43,885.16

344,279.66

30/10/09

13.36

04/11/09

11.00

1,146,600.00
1,781,700.00

286,650.00
89,085.00

859,950.00
1,692,615.00

0.00
81,200.00

1,146,600.00
1,862,900.00

30/11/10
04/10/10

07.51
02.23

03/12/10
07/10/10

11.15
14.39

1,310,400.00
327,600.00
2,048,453.00
102,423.00
2,496,587.50 1,020,000.00

982,800.00
1,946,030.00
1,476,587.50

0.00
0.00
0.00

1,310,400.00
2,048,453.00
2,496,587.50

29/11/10
08/11/10
31/03/10

21.57
16.56
08.21

03/12/10
10/11/10
01/04/10

11.15
14.53
11.00

3,391,387.00

734,801.00

2,656,586.00

0.00

3,391,387.00

31/03/10

08.10

01/04/10

11.00

513,160.00

205,264.00

307,896.00

0.00

513,160.00

06/11/10

12.51

11/11/10

11.20

S.C.R&BConsultingS.R.L.

S.C.RADACINIEQUIPMENTS.R.L.
S.C.RadioteleviziuneaTransilvaniaS.R.L.
S.C.RAMI2008S.R.L.
S.C.RAVSOANDS.R.L.
S.C.REALACCOUNTINGSRL
S.C.RELAXIMAGINES.R.L.

S.C.RELAXIMAGINES.R.L.

S.C.RematholdingCOS.R.L.

S.C.RHSCompanyS.A.
S.C.RightPeopleS.R.L.
S.C.RIVIERAGRUPS.R.L.
S.C.RO-CREDOS.R.L.
S.C.RODISUNIVERSS.R.L.
S.C.ROMANITAS.A.
S.C.ROMPETROLPETROCHEMICALSS.R
.L.
S.C.ROMPRODMDMS.R.L.

812,782.00

0.00

812,782.00

0.00

812,782.00

31/03/10

11.58

01/04/10

12.30

5,159,747.00

257,987.00

4,901,760.00

0.00

5,159,747.00

27/08/09

22.38

04/09/09

13.30 11/23/2010

196,350.00

0.00

196,350.00

0.00

196,350.00

23/03/10

00.19

24/03/10

12.55

542,695.20
2,032,512.00

0.00
101,626.00

542,695.20
1,930,886.00

56,373.04
0.00

599,068.24
2,032,512.00

30/03/10
04/10/10

15.51
04.08

31/03/10
11/10/10

10.00
12.30

1,836,630.00
1,842,515.00
815,781.30

91,832.00
92,126.00
0.00

1,744,798.00
1,750,389.00
815,781.30

0.00
0.00
91,707.07

1,836,630.00
1,842,515.00
907,488.37

30/09/08
01/10/08
31/03/10

11.33
06.33
15.51

02/10/08 02/10/08 07/04/10

10.00

608,750.00

0.00

608,750.00

0.00

608,750.00

31/03/10

11.35

06/04/10

10.30

1906

92

3.1

62546

contractat

1907

78

3.2

68925

rezerva

1908

1909

1910

63

110

76

3.2

5.2

2.3

41746

88434

70925

contractat

aprobat

aprobat

1911

78

3.2

70886

rezerva

1912

78

3.2

56818

aprobat

1913

108

2.3

80674

aprobat

1914

77

3.2

65246

rezerva

1915
1916
1917

100
78
108

5.1
3.2
2.3

76860
51935
80684

contractat
revocat
aprobat

1918

40

3.2

38967

revocat

1919

1920

1921

73

76

108

5.1

2.3

2.3

60725

70996

79683

contractat

aprobat

aprobat

1922

37

3.2

24077

contractat

1923

103

5.1

75784

contractat

1924

108

2.3

81004

contractat

1925

100

5.1

75872

contractat

1926
1927

108
110

2.3
5.2

79587
89190

contractat
aprobat

1928

76

2.3

69525

aprobat

Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor prin


antreprenoriat durabil - ICIMM
Siguranta si sanatatea angajatilor - un obiectiv
permanent al managementului companiei
PLAN STRATEGIC NAIONAL N VEDEREA
UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN
INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE:
mpreun pentru sigurana noastr

S.C.ROMTELECOMS.A.

Transformarea service-ului auto de tip IMM intrun spatiu in care activitatea practica profesionala
devine metoda interactiva de formare
profesionala continua

S.C.SAMASERVICEGRUPS.A.

COMBATEREA SOMAJULUI SI INACTIVITATII


PRIN MASURI DE OCUPARE CU CARACTER
ACTIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE
Dezvoltarea competenelor profesionale
condiie necesar pentru performana
antreprenorial
Formare Profesionala Continua, adaptata noilor
cerinte din domeniul securitatii la incendiu

S.C.SANIFARMS.A.
S.C.SANTIERULNAVALDAMENGALATIS.
A.
S.C.SaptamanaFinanciaraS.R.L.
S.C.SERVICEGUARDS.R.L.
S.C.SERVICIICADASTRALES.R.L.

1929

78

3.2

70613

rezerva

1930

108

2.3

80082

aprobat

1931

109

2.1

81893

aprobat

1932

109

2.1

82010

aprobat

1933

78

3.2

68270

aprobat

1934

103

5.1

76601

contractat

\"BEST - BE Safe Today\" - Masuri eficiente


pentru sanatatea si securitatea angajatilor
C.A.L.I.F.I.C. - Calificarea Angajatilor o Latura
Importanta a Formarii si Intrarii in Competitie
Dezvoltare profesionala in 3 pasi - informare,
consiliere, practica
Investim in elevul de azi - angajatul model de
maine!
Sanatate la locul de munca pentru angajatii din
domeniul media- SALOME
INVESTESTE IN TINE !

1935

103

5.1

77460

contractat

\" IMPREUNA VOM REUSI ! \"

1936
1937

105
110

5.1
5.2

77154
87127

contractat
aprobat

\"Lucreaz pentru tine\"


CUM SA DEVII INTREPRINZATOR?

0.00

18,117,991.00

31/08/09

15.22

09/09/09

15.30 11/23/2010

768,315.00

12,694.00

781,009.00

03/03/10

20.02

05/03/10

11.00

18,453,648.00

922,680.00

17,530,968.00

0.00

18,453,648.00

18/12/08

10.46

18/12/08 -

2,236,608.00

111,830.00

2,124,778.00

25,945.00

2,262,553.00

09/11/10

00.47

10/11/10

15.00

3,236,601.00

647,320.00

2,589,281.00

110,899.00

3,347,500.00

26/03/10

13.41

29/03/10

14.30

533,173.65

0.00

533,173.65

63,124.37

596,298.02

25/03/10

06.57

26/03/10

11.30

830,594.00

0.00

830,594.00

20,680.00

851,274.00

22/02/10

10.24

23/02/10

12.30

2,113,178.80

106,000.00

2,007,178.80

321,426.91

2,434,605.71

30/09/10

00.21

04/10/10

10.59

668,162.85

267,265.14

400,897.71

37,748.76

705,911.61

19/10/09

19.00

22/10/09

10.30

962,100.00
243,354.00
2,117,099.86

52,000.00
0.00
105,855.00

910,100.00
243,354.00
2,011,244.86

49,896.00
20,555.00
0.00

1,011,996.00
263,909.00
2,117,099.86

10/09/10
14/07/09
04/10/10

12.27
09.33
13.53

10/09/10
16/07/09
06/10/10

14.20 10/26/2010
13.00
15.45

1,846,980.00

92,349.00

1,754,631.00

0.00

1,846,980.00

13/12/08

20.24

16/12/08 -

818,417.91

409,208.96

409,208.95

345,761.20

1,164,179.11

19/08/09

17.25

21/08/09

12.15

2,040,496.50

612,148.95

1,428,347.55

164,189.60

2,204,686.10

29/03/10

18.26

30/03/10

13.40

1,702,881.00

85,144.00

1,617,737.00

2,090.00

1,704,971.00

23/09/10

03.40

29/09/10

11.21

1,057,464.00

53,084.00

1,004,380.00

29,770.00

1,087,234.00

16/09/08

09.42

19/09/08 -

2,108,870.00

106,000.00

2,002,870.00

91,220.00

2,200,090.00

31/08/10

11.16

01/09/10

14.00 10/28/2010

1,833,356.10

36,667.13

1,796,688.97

0.00

1,833,356.10

25/09/10

07.08

29/09/10

15.57

2,013,796.00

100,690.00

1,913,106.00

0.00

2,013,796.00

30/08/10

04.54

30/08/10

16.29 10/23/2010

1,996,769.00
2,097,543.00

99,838.00
104,877.00

1,896,931.00
1,992,666.00

0.00
0.00

1,996,769.00
2,097,543.00

18/09/10
09/11/10

09.28
08.41

20/09/10
10/11/10

08.04
10.55

396,350.00

80,000.00

316,350.00

0.00

396,350.00

23/02/10

18.41

25/02/10

13.30

4/8/2010

S.C.ServiciiConsultantaM.B.S.R.L.

S.C.SERVICIIINTEGRALIMOBILIARELILIA
NAS.R.L.
5/23/2010

S.C.SFERAMUNS.R.L.

S.C.SHRDISTRIBUTIONSS.R.L.

S.C.SIGURAPROMETEU&CONSULTSRL

Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere de


succes
S.C.SMARTTRAININGSOLUTIONSS.R.L.
CENTRU ZONAL DE FORMARE
PROFESIONALA, INFORMARE SI ASISTENTA
IN DEZVOLTAREA CARIEREI
Cursantii de azi, calificatii de maine din industrie
S.C.SolidConsultTimeS.R.L
si servicii!
Masuri integrate de ocupare in regiunea Sud Est
\"VREAU SA MA CALIFIC\"
Dezvoltarea competentelor resurselor umane din
zonele rurale ale judetului Vrancea
Formare Profesionala Continua in domeniul
constructiilor prin calificarea/recalificarea
angajatilor

17,212,091.00

0.00

S.C.RUEUROPES.R.L.

S.C.SABCONS.R.L.Braila

Plan de formare profesional n vederea


ameliorrii competenelor, creterii calitii i
productivitii muncii n regiunea Bucureti-Ilfov

905,900.00

768,315.00
S.C.ROTWGUARDSECURITYS.R.L.

Servicii de sprijin i formare profesional pentru


integrarea durabil pe piaa muncii a resurselor
umane din satele din regiunea de Sud Est a
Romniei

Sanatate activa si securitate deplina pentru


angajatii din farmacii
FII PRUDENT ACASA TE ASTEAPTA
FAMILIA!
ASIGUR-I UN VIITOR SIGUR PRIN
FORMARE PROFESIONAL CONTINU
Formarea profesionala a angajatilor pentru
trecerea la mediul online
\"ACORDA-TI O SANSA!\"
Sanatatea e mai buna decat toate
Fii profesionist- programe de calificare pentru
meseria de electrician auto si tinichigiu vopsitor

18,117,991.00

S.C.SORSTES.A

10/14/2009

6/1/2011

6/1/2011

S.C.STACOM.S.R.L.

S.C.STEFMANAGEMENTCONSULTINGS.
R.L.

S.C.STUDIOURILEMEDIAPROS.A.

S.C.SUSMANCONSULTINGGROUPS.R.L.

S.C.SYSCOMANAGEMENTS.R.L.

205,310.00

0.00

205,310.00

18,460.40

223,770.40

18/03/10

10.35

19/03/10

10.40

2,080,786.50

104,039.33

1,976,747.17

0.00

2,080,786.50

20/09/10

21.02

23/09/10

11.46

1,822,620.00

91,131.00

1,731,489.00

41,832.00

1,864,452.00

27/09/10

19.36

29/09/10

10.34

1,988,730.00

99,436.50

1,889,293.50

56,448.00

2,045,178.00

27/09/10

16.51

28/09/10

10.55

835,660.00

0.00

835,660.00

0.00

835,660.00

20/02/10

17.53

24/02/10

12.00

2,132,050.00

106,603.00

2,025,447.00

123,156.00

2,255,206.00

12/09/10

15.11

13/09/10

08.24 10/28/2010

2,110,050.00

105,504.00

2,004,546.00

123,156.00

2,233,206.00

12/09/10

22.45

13/09/10

08.24 10/28/2010

2,037,871.00
2,041,402.00

101,894.00
102,070.00

1,935,977.00
1,939,332.00

91,206.00
89,558.00

2,129,077.00
2,130,960.00

07/09/10
08/11/10

01.00
17.47

07/09/10
11/11/10

16.30
08.30

12/8/2010

S.C.SYSCOMANAGEMENTS.R.L.
1938
1939

110
78

5.2
3.2

88203
71236

aprobat
rezerva

1940

78

3.2

71338

rezerva

1941

78

3.2

70575

rezerva

1942

109

2.1

81699

aprobat

1943
1944

73
101

5.1
5.1

90802
79006

aprobat
revocat

1945

103

5.1

80500

contractat

1946

110

5.2

87711

aprobat

1947

77

3.2

45514

contractat

1948

78

3.2

65591

contractat

1949

78

3.2

71145

rezerva

1950

92

3.1

50206

contractat

1951
1952

110
78

5.2
3.2

89150
71255

aprobat
rezerva

1953

78

3.2

71254

rezerva

1954

78

3.2

71196

rezerva

1955

105

5.1

76049

contractat

1956

108

2.3

79368

aprobat

1957

36

3.2

34923

contractat

INSTRUIESTE-TE SI MODELEAZA-TI
VIITORULsi securitate imbunatatite pentru
Sanatate
S.C.TamisaTradingS.R.L.
angajatii proprii
Instruirea angajatilor pentru un plus de sanatate si
S.C.TCEPostS.R.L
securitate la locul de munca
PASS Protectie asigurata prin sanatate si
S.C.TEBABRADINDUSTRYS.R.L.
securitate
Stagii de practica pentru facilitarea tranzitiei de la
S.C.TELEFERICPRAHOVAS.A.
scoala la viata activa STAPACT
OCUPARE PENTRU DEZVOLTARE
S.C.TERMOFRIGS.R.L.
MAIP - Masuri active pentru integrare
profesionala in Regiunea Sud Muntenia
S.C.TerramaraInvestmentConsultancyS.
IMA Vest - Integrare profesionala prin Masuri
Active in Regiunea Vest
R.L.
Mediul inconjurator o alternativa sustenabila
pentru mediul rural
Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in
industria morarit-panificatie - AMFIT
S.C.TITANS.A.
SAnatate si securitate la Locul de munca in
INdustria de morarit si panificatie-SALIN
Joburi pentru angajati mai sanatosi si mai
protejati impotriva riscurilor de accidentare si
S.C.TOMASALFAS.R.L.
imbolnavire la locul de munca
ANTREPRENORIATUL DE LA CONCEPT LA
REALITATE
S.C.TOTALCONSULTINGS.R.L.
DEZVOLTARE OCUPATIONALA RURALA
Proiect privind sanatatea si securitatea in munca
a angajatilor unei intreprinderi ce activeaza in
S.C.TRANSMIXTS.A.
domeniul turismului
Promovarea sanatatii si securitatii in munca a
angajatilor unei intreprinderi din domeniul
intretinerii si reparatilor autovehiculelor
Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de
munca
AGENT- program de masuri active integrate
pentru someri
CRESC - CRESterea prin Calificare a
competentelor angajatilor
COMOD - Adaptabilitate in sectorul servicii prin
dezvoltarea competentelor in utilizarea noilor
tehnologii in conditii de securitate si siguranta la
locul de munca

1958

78

3.2

49433

contractat

Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii


sanatatii si securitatii la locul de munca

1959

81

3.2

47647

contractat

Rotatia pe posturi - instrument modern de


motivare si promovare a angajatilor din retail

1960

101

5.1

78178

contractat

1961
1962

102
78

5.1
3.2

75808
70071

aprobat
rezerva

Dimensiuni integrate ale orientarii somerilor catre


o industrie in dezvoltare
Alternative rapide pentru ocupare
SANATATEA ANGAJATILOR SI SIGURANTA
LA LOCUL DE MUNCA. Dezvoltarea
cunostintelor si abilitatilor angajatilor

1963

38

3.2

19581

revocat

1964

77

3.2

65918

rezerva

1965

77

3.2

65287

rezerva

1966

1967

33

77

3.2

3.2

9206

61966

reziliat

rezerva

Activiti inovatoare i formare profesional


pentru creterea adaptabilitii i flexibilitii
Formare profesional prin metode inovative
pentru creterea performanelor i adaptabilitii
FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA
COMPETITIVITII N DOMENIUL
TEHNOLOGIEI INFORMAIEI
Program de formare profesional n vederea
creterii competitivitii, productivitii, flexibilitii
resurselor umane in localitatea Iasi
Creterea adaptabilitii i a competitivitii
angajailor prin participarea la programe de
specializare profesional

1968
1969

73
76

5.1
2.3

70767
67014

aprobat
aprobat

PUNEM EXPERIENTA IN PRACTICA


Angajati mai competenti prin calificare si
recalificare

1970

76

2.3

66981

aprobat

1971

76

2.3

66987

aprobat

Calificarea/recalificarea a 100 angajati proprii in


meseria de \"agent comercial\".
Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".

2,044,405.00
457,327.55

102,220.00
0.00

1,942,185.00
457,327.55

86,966.00
51,581.18

2,131,371.00
508,908.73

08/11/10
30/03/10

19.20
19.16

11/11/10
01/04/10

08.30
14.30

824,971.44

0.00

768,498.00

0.00

824,971.44

8,983.73

833,955.17

31/03/10

13.05

02/04/10

11.45

768,498.00

84,796.62

853,294.62

20/03/10

14.03

26/03/10

1,563,231.00

11.00

78,163.11

1,485,067.89

0.00

1,563,231.00

27/09/10

17.16

28/09/10

15.31

86,486.00
2,107,973.25

43,243.00
105,398.66

43,243.00
2,002,574.59

0.00
0.00

86,486.00
2,107,973.25

22/11/10
16/09/10

18.56
21.34

24/11/10
30/09/10

12.00
12.44

2,107,973.25

105,398.66

2,002,574.59

0.00

2,107,973.25

22/09/10

10.37

04/10/10

13.12

2,127,131.64

106,356.58

2,020,775.06

0.00

2,127,131.64

08/11/10

21.33

12/11/10

13.59

2,299,966.00

919,986.00

1,379,980.00

0.00

2,299,966.00

22/05/09

20.25

26/05/09

14.30

7/5/2010

834,790.00

0.00

834,790.00

0.00

834,790.00

20/10/09

16.57

21/10/09

12.50

7/5/2010

293,000.00

0.00

293,000.00

5,860.00

298,860.00

31/03/10

15.53

02/04/10

13.45

3,096,361.00

154,817.00

2,941,544.00

128,820.00

3,225,181.00

26/08/09

17.46

31/08/09

10.00 11/18/2010

1,868,367.00
816,455.00

93,418.35
0.00

1,774,948.65
816,455.00

0.00
75,107.00

1,868,367.00
891,562.00

09/11/10
31/03/10

13.21
15.15

10/11/10
07/04/10

15.56
11.30

741,170.00

0.00

741,170.00

67,906.00

809,076.00

31/03/10

15.46

06/04/10

11.00

4/19/2011

S.C.TRANSPORTURIAUTOSUCEAVAS.A.
S.C.TVANTENA1S.A

S.C.ULTRASECURITYS.R.L.

738,904.00

0.00

738,904.00

140,392.00

879,296.00

29/03/10

13.07

31/03/10

10.40

2,048,330.00

102,417.00

1,945,913.00

2,790.00

2,051,120.00

29/08/10

19.10

06/09/10

11.30 10/28/2010

1,664,996.00

83,250.00

1,581,746.00

0.00

1,664,996.00

17/09/10

14.05

20/09/10

14.30

400,453.00

20,500.00

379,953.00

0.00

400,453.00

11/12/08

13.16

15/12/08 -

10/14/2009

S.C.ULTRATONIQUES.R.L
S.C.UNISONENGINECOMPONENTSBUCHARESTS.A.
S.C.UNIVERSMANAGEMENTCONSULTIN
GS.R.L.
S.C.URBCONNETS.R.L.
S.C.URBCONNETS.R.L.

763,777.08

121,816.36

641,960.72

121,816.36

885,593.44

27/05/09

16.52

01/06/09

14.50

5/23/2010

7,823,091.00

401,944.00

7,421,147.00

417,876.00

8,240,967.00

09/07/09

18.43

14/07/09

14.10

12/3/2010

2,130,000.00

106,500.00

2,023,500.00

137,300.00

2,267,300.00

12/09/10

21.43

14/09/10

10.53 10/29/2010

2,130,000.00
810,176.00

106,500.00
0.00

2,023,500.00
810,176.00

137,300.00
0.00

2,267,300.00
810,176.00

12/09/10
15/03/10

21.47
15.00

14/09/10
17/03/10

11.30
11.30

799,610.00

40,050.00

759,560.00

0.00

799,610.00

29/08/08

17.07

03/09/08 -

313,254.02

93,978.02

219,276.00

146,909.17

460,163.19

30/10/09

13.04

04/11/09

11.45

509,802.01

203,920.80

305,881.21

25,548.16

535,350.17

14/10/09

10.42

15/10/09

16.00

1,018,906.00

50,945.00

967,961.00

0.00

1,018,906.00

27/05/08

14.18

30/05/08 -

1,382,748.00

414,825.00

967,923.00

70,872.00

1,453,620.00

14/09/09

17.00

16/09/09

14.20

1,583,017.00
1,086,627.00

792,173.50
434,650.80

790,843.50
651,976.20

2,204.00
34,799.00

1,585,221.00
1,121,426.00

31/03/10
14/12/09

14.49
21.13

02/04/10
17/12/09

11.30
13.20

2,667,743.00

800,400.00

1,867,343.00

184,338.00

2,852,081.00

07/12/09

11.32

10/12/09

10.25

277,588.00

55,550.00

222,038.00

36,077.00

313,665.00

09/12/09

15.33

11/12/09

13.00

S.C.VELPITARS.A.

S.C.VITACOMELECTRONICSS.R.L.

S.C.ViveoRomaniaS.R.L.
6/12/2009

S.C.VSCOMUNICATIONS.R.L.

S.C.XORITSYSTEMSS.R.L.
S.C.XSERVS.R.L.
S.C.ZOPPASINDUSTRIESROMANIAS.R.L
.
S.CBANANS.R.L
S.CCONSCOMEXIMS.R.L

1972

76

2.3

66985

aprobat

1973

78

3.2

68694

aprobat

1974

104

5.1

81187

reziliat

Formare profesionala in servicii de infrumusetare


Cresterea gradului de perfectionare la locul de
munca a angajatilor societatii
Organizatie sanatoasa versus angajati sanatosi

1975

77

3.2

61623

rezerva

1976

78

3.2

69915

aprobat

1977

92

3.1

60024

contractat

1978

76

2.3

67075

contractat

1979

108

2.3

79388

aprobat

1980

76

2.3

66250

contractat

1981

1982

1983

1984

78

77

78

76

3.2

3.2

3.2

2.3

68260

65844

69579

66138

aprobat

rezerva

rezerva

contractat

1985

76

2.3

67540

contractat

1986

76

2.3

67271

reziliat

1987

78

3.2

70301

rezerva

1988

76

2.3

67283

Calificarea/recalificarea a 25 angajati proprii in


meseria de zidar, pietrar, tencuitor.
CRESTEREA SECURITATII LA LOCUL DE
MUNCA PENTRU 350 DE ANGAJATI AI
SOCIETATII, PRIN ASIGURAREA UNEI
ECHIPE DE REFERINTA SI A UNOR FORMARI
CONTINUE PENTRU CONSTIENTIZAREA
IMPORTANTEI SECURITATII SI SANATATII LA
LOCUL DE MUNCA

aprobat

1989

76

2.3

65614

contractat

1990

78

3.2

70901

rezerva

1991
1992

23
91

2.2
2.2

12100
61179

contractat
contractat

1993
1994

76
75

2.3
2.1

55297
48769

contractat
reziliat

1995

99

5.1

75457

contractat

1996

99

5.1

75632

contractat

1997

40

3.2

6927

contractat

Imbunatatirea calitatii managementului si a


capacitatii interne a intreprinderilor prin
intermediul antreprenoriatului. MANTREP
Calificarea/recalificarea a 80 de angajati proprii
in meseria de \"confectioner geam dublu
termoizolator\".
CALIFICA-TE sau RECALIFICA-TE! Fii
competitiv pe piata muncii
Calificarea/recalificarea a 30 de angajati in
meseria de -mainist utilaje cale i terasamenteSanatate si securitate la locul de munca in
domeniul distributiei media: filme
cinematografice, video si programe de televiziune
- SEDISMEDIA
Program de specializare si perfectionare a
angajatilor in vederea cresterii performantelor si
valorificarea potentialului beneficiarilor pentru
dezvoltarea unei cariere de succes
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca in domeniul constructiilor SECONSTRUCT
Calificarea/recalificare a 100 de angajati proprii in
meseria de brutar,patiser,preparator paste
fainoase
Calificarea/recalificarea a 30 angajati proprii in
meseria de \"sudor\".
Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in
meseria de \" electrician electronist auto \".
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca in domeniul importului si distributiei de
accesorii auto - SEDIAUTO
Calificarea/recalificarea a 14 angajati proprii in
meseria de \" confecioner tmplrie aluminiu i
mase plastice \".
Calificarea a 14 angajati in meseria de
confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice
Proiectarea si implementarea unui sistem de
management al securitatii si sanatatii la locul de
munca
Copiii romi se pregatesc pentru gradinita!
Centre de Orientare si Resurse pentru Educatie
Incluziva - Servicii educationale complexe pentru
prevenirea si corectarea abandonului scolar
Un pompier calificat - mai multe vieti salvate
PROGRAM DE MENTORAT \"INCREDERE IN
TNRA GENERAIE\"
FORMPRO Formarea profesionala, solutie
pentru imbunatatirea capacitatii de ocupare a
persoanelor in cautarea unui loc de munca
PROTUR Ocupare pe cont propriu in sectorul
turism, solutie persoanele in cautarea unui loc de
munca
Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din
Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la
cerintele impuse de Evolutia pietei muncii CARUSEL

S.CCOTUNA-CONPEXS.R.L

552,280.00

110,500.00

441,780.00

60,453.00

612,733.00

09/12/09

16.31

11/12/09

13.00

861,809.00

34,610.00

827,199.00

0.00

861,809.00

01/02/10

20.09

05/02/10

10.45

2,130,263.40

106,533.17

2,023,730.23

160,992.00

2,291,255.40

26/09/10

19.06

04/10/10

10.32

1,409,539.37

422,861.81

986,677.56

0.00

1,409,539.37

08/09/09

14.53

10/09/09

09.55

629,156.00

0.00

629,156.00

44,071.64

673,227.64

09/03/10

10.47

10/03/10

10.45

4,003,111.00

200,156.00

3,802,955.00

0.00

4,003,111.00

31/08/09

15.01

09/09/09

10.00 11/17/2010

2,438,310.00

731,500.00

1,706,810.00

177,691.00

2,616,001.00

05/01/10

16.38

07/01/10

12.55 12/27/2010

787,410.00

39,371.00

748,039.00

0.00

787,410.00

18/09/10

23.44

21/09/10

12.15

846,331.00

169,280.00

677,051.00

79,570.00

925,901.00

27/10/09

17.39

30/10/09

12.00

362,863.00

0.00

362,863.00

0.00

362,863.00

20/02/10

17.56

23/02/10

14.00

3,798,790.00 1,519,517.00

2,279,273.00

799,262.00

4,598,052.00

30/10/09

14.25

02/11/09

15.30

S.CDelphiDieselSystemsRomaniaSRL

S.CELLEPREGATIREPROFESIONALAINI
NFRUMUSETARES.R.L.
S.CFrigotehnicaS.R.L.
S.CGRUPULINDUSTRIALGIRS.A.

1/4/2011

S.CHUMANCAPITALSOLUTIONSSRL

S.CLIPOPLASTS.R.L
S.CMARCIPCOMS.R.L

7/5/2010

S.CMARSILVACOMS.R.L.

S.CMEDIAPRODISTRIBUTIONS.R.L

S.CMediplusEximSRL
647,330.00

0.00

647,330.00

0.00

647,330.00

08/03/10

18.46

10/03/10

10.00

1,856,946.00

742,800.00

1,114,146.00

160,902.00

2,017,848.00

26/10/09

14.23

27/10/09

12.50 10/21/2010

554,784.00

166,450.00

388,334.00

56,707.00

611,491.00

11/01/10

15.55

13/01/10

11.30

429,686.00

85,950.00

343,736.00

48,567.00

478,253.00

05/01/10

13.56

06/01/10

12.00 11/29/2010

645,096.00

0.00

645,096.00

0.00

645,096.00

29/03/10

17.54

01/04/10

10.00

435,087.00

87,050.00

348,037.00

45,560.00

480,647.00

23/02/10

12.02

25/02/10

12.00

400,740.00

80,150.00

320,590.00

42,029.00

442,769.00

21/10/09

16.07

23/10/09

09.30

244,988.00

2,000.00

242,988.00

29,356.00

274,344.00

31/03/10

15.24

01/04/10

13.00

1,529,014.00
18,552,915.00

34,560.00
90,000.00

1,494,454.00
18,462,915.00

111,678.00
1,407,262.00

1,640,692.00
19,960,177.00

19/08/08
31/08/09

15.01
11.12

21/08/08 07/09/09

16.00

6/12/2009
8/17/2010

560,400.00
1,940,377.00

224,160.00
388,075.00

336,240.00
1,552,302.00

41,943.00
0.00

602,343.00
1,940,377.00

15/07/09
09/06/09

14.34
09.13

17/07/09
10/06/09

11.00
13.50

5/23/2010
6/15/2010

2,132,635.00

106,631.75

2,026,003.25

0.00

2,132,635.00

27/08/10

12.51

05/09/10

09.24 10/21/2010

2,132,665.00

106,633.25

2,026,031.75

0.00

2,132,665.00

27/08/10

12.54

05/09/10

09.24 10/21/2010

799,839.00

39,992.00

759,847.00

0.00

799,839.00

04/06/08

15.14

05/06/08 -

S.CMETALPLASTCONSTRUCTS.R.L

S.CPANGRAMS.A
S.CRADUCONSIMPEXS.R.L
S.CRAFFAELLOS.R.L

12/8/2010

S.CROGROUPINTERNATIONALS.R.L.

S.CTERMCONSULTINGS.R.L.

S.CTransGrigS.R.L.

7/5/2010

SalvatiCopiiiRomania

SC.GlobalSecuritySistemSA
SC\"ASSAGRUP\"SRL

SC2VABISSRL

SCA.D.MFarmSRL

6/12/2009

1998

78

3.2

49656

contractat

1999
2000
2001

76
78
78

2.3
3.2
3.2

69039
71074
71316

aprobat
rezerva
rezerva

2002

77

3.2

65537

rezerva

2003

76

2.3

45624

revocat

2004

77

3.2

45662

contractat

2005

Sanatate si securitate in domeniul farmaceutic SANIFARM


Calificare pentru dezvoltare
Un loc de munca SANATOS !
Masuri eficiente pentru securitatea si sanatatea
angajatilor nostri
NOI OPORTUNITI DE SPECIALIZARE
PROFESIONAL A PERSONALULUI
NTREPRINDERII
Calificarea fortei de munca in sectorul
constructiilor - CAFIT
Formarea angajatilor din domeniul constructiilor
in vederea dezvoltarii competentelor profesionale
- DECOFIN
Perfectionarea angajatilor din domeniul
constructiilor retelor edilitare PERFECTO
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca - ASISS
ACCESS - Masuri active de ocupare in judetul
Dolj, cu efecte pozitive asupra accesului la
resurse financiare UE pentru dezvoltarea locala
sustenabila

77

3.2

53135

contractat

2006

78

3.2

46642

contractat

2007

102

5.1

75991

contractat

2008

102

5.1

77089

contractat

2009

104

5.1

77150

contractat

2010

108

2.3

79695

aprobat

VIRGILIO Cresterea nivelului de calificare a


angajatilor din sectorul turismului prin informare,
formare profesionala continua, orientare si
consiliere in vederea cresterii adaptabilitatii si
competitivitatii la locul de munca

2011

108

2.3

80667

aprobat

2012

108

2.3

83329

2013
2014

60
78

2.1
3.2

2015
2016

90
77

2017

34

SCA.D.MFarmSRL
SCAateqSRL
SCACATREXSRL
SCACCELERAsrl

811,936.00

0.00

811,936.00

0.00

811,936.00

09/06/09

16.24

10/06/09

09.47

510,712.00
451,290.00
335,020.00

102,142.00
0.00
0.00

408,570.00
451,290.00
335,020.00

44,894.00
20,000.00
0.00

555,606.00
471,290.00
335,020.00

17/03/10
26/03/10
30/03/10

10.32
08.37
18.51

18/03/10
29/03/10
07/04/10

11.20
13.00
09.00

6/15/2010

1,127,064.00

450,826.00

676,238.00

0.00

1,127,064.00

30/10/09

12.04

04/11/09

11.00

629,027.00

251,610.00

377,417.00

28,200.00

657,227.00

14/05/09

18.02

15/05/09

14.15

1,661,982.00

664,793.00

997,189.00

0.00

1,661,982.00

14/05/09

18.04

15/05/09

14.15

5/23/2010

302,365.00

120,946.00

181,419.00

0.00

302,365.00

26/06/09

14.02

29/06/09

15.20

5/23/2010

SCACICLUJSA

SCACVATOTSRL

847,046.00

0.00

847,046.00

0.00

847,046.00

14/05/09

18.06

15/05/09

14.15

7/5/2010

2,062,944.00

103,148.00

1,959,796.00

0.00

2,062,944.00

04/09/10

12.59

09/09/10

12.39

4/22/2011

1,995,395.00

99,772.00

1,895,623.00

0.00

1,995,395.00

05/09/10

20.46

09/09/10

14.49

11/1/2010

2,106,242.00

105,313.00

2,000,929.00

0.00

2,106,242.00

04/09/10

21.57

13/09/10

11.10 10/28/2010

2,111,485.00

105,576.00

2,005,909.00

0.00

2,111,485.00

21/09/10

23.56

27/09/10

11.58

GO FOR IT - Angajati calificati si competitivi intro economie bazata pe cunoastere - FPC in


domeniul IT

2,111,450.00

105,575.00

2,005,875.00

0.00

2,111,450.00

23/09/10

03.32

27/09/10

11.57

aprobat

BRING IT - Angajati calificati si competitivi intr-o


economie bazata pe cunoastere - FPC pentru
calificarea de operator introducere, validare si
prelucrare date

2,111,450.00

105,575.00

2,005,875.00

0.00

2,111,450.00

04/10/10

01.48

08/10/10

11.24

34217
66856

contractat
aprobat

9,849,672.00
292,936.00

492,485.00
0.00

9,357,187.00
292,936.00

518,206.00
25,111.24

10,367,878.00
318,047.24

18/12/08
02/03/10

12.04
10.54

19/12/08 05/03/10

14.10

2.1
3.2

61675
66070

contractat
rezerva

5,281,593.00
822,531.18

263,580.00
345,463.10

5,018,013.00
477,068.08

0.00
0.00

5,281,593.00
822,531.18

31/08/09
30/10/09

11.19
15.08

17/09/09
04/11/09

11.40
13.30

3.2

16713

contractat

PLM-Adaptor
Msuri de asigurare a securitii i sntii n
munc pentru crearea unui mediu de lucru
adecvat pentru sigurana angajailor
AgroCariera
Pregatirea profesionala factor amplificator al
sinergiei succesului.
CALIFICAREA ANGAJAILOR PENTRU
PROMOVAREA ADAPTABILITII ACESTORA
I A NTREPRINDERILOR: Introducerea unui
sistem integrat al calitii n cadrul filierei
agroalimentare din regiunea Sud-Est.

1,037,100.00

51,856.00

985,244.00

0.00

1,037,100.00

26/07/08

12.04

30/07/08 -

2,011,600.00

100,580.00

1,911,020.00

96,000.00

2,107,600.00

20/03/08

14.06

21/03/08 -

2,942,271.00

147,113.00

2,795,158.00

50,000.00

2,992,271.00

10/08/09

14.12

14/08/09

12.55

6/15/2010

6,025,858.00

301,500.00

5,724,358.00

100,000.00

6,125,858.00

31/08/09

12.23

17/09/09

08.30

11/9/2010

2,111,315.00
1,744,140.00

105,565.00
88,000.00

2,005,750.00
1,656,140.00

181,755.00
30,000.00

2,293,070.00
1,774,140.00

15/09/10
27/08/10

02.58
13.26

15/09/10
02/09/10

15.33 12/29/2010
13.03 10/5/2010

16,693,044.00 8,346,523.00

8,346,521.00

0.00

16,693,044.00

13/05/09

13.54

18/05/09

12.00

2018

13

5.2

2019

contractat

2019

83

5.2

57446

contractat

2020

92

3.1

63239

contractat

2021
2022

100
99

5.1
5.1

78297
75612

contractat
contractat

2023

73

5.1

45210

revocat

2024

78

3.2

46571

contractat

2025

78

3.2

71158

rezerva

DO IT - Formare profesionala in domeniul IT,


organizare job club, orientare si consiliere pentru
someri
SUCCESS-Imbunatatirea ratei de ocupare in
judetul Cluj, prin furnizarea de consiliere si
formare profesionala continua pentru somerii
tineri si somerii de lunga durata, tineri si adulti, in
domenii cerute pe piata muncii

Populaia ocupat n agricultura de subzisten soluie pentru echilibrarea pieei interne a muncii
n Romnia.
mbuntirea calitii capitalului uman - soluie de
dezvoltare a ruralului romnesc
Promovarea culturii antreprenoriale deschis
tehnologiei informaiei
CALIFICARE PE ROTI
O noua cariera profesionala ! Un nou inceput !

SCACZConsultingSRL

ScAdaComputersSRL

10/14/2009

SCADITOMSRL
ScAgricoverSA
SCAgricoverSRL

1/17/2011

6/12/2009

SCAGRIMONSRL

SCAgroservManagementSRL

SCAGROTRANSPORTSA
SCAKTLEXTRAININGSRL

Dezvoltarea echipei de angajati prin incadrarea in


munca a unui numar semnificativ de lucratori, in
special din judetul Caras-Severin

SCALCOAFUJIKURASRL
Masuri de asigurare a securitatii si sanatatii in
munca pentru crearea unui mediu de lucru
prietenos
Sanatate si siguranta n domeniul constructiei
halelor industriale!

SCAllianceConstructsrl

839,000.00

0.00

839,000.00

0.00

839,000.00

03/06/09

09.53

09/06/09

12.30

817,440.00

0.00

817,440.00

0.00

817,440.00

30/03/10

21.36

02/04/10

10.00

3/29/2011

2026

76

2.3

65812

revocat

2027

92

3.1

62646

contractat

2028

78

3.2

71166

rezerva

2029

77

3.2

64172

rezerva

2030

73

5.1

43847

revocat

2031

77

3.2

66206

rezerva

2032

24

2.3

17727

contractat

2033
2034
2035

110
110
110

5.2
5.2
5.2

89235
89468
89469

aprobat
aprobat
aprobat

2036

76

2.3

70822

aprobat

2037

76

2.3

68211

contractat

2038
2039

73
78

5.1
3.2

45942
66824

revocat
contractat

2040

76

2.3

51597

contractat

2041

44

5.1

40108

contractat

2042

99

5.1

75504

contractat

2043

77

3.2

65429

rezerva

2044

78

3.2

65382

contractat

2045

78

3.2

69094

rezerva

2046
2047
2048

73
78
108

5.1
3.2
2.3

74264
45497
79768

aprobat
contractat
aprobat

2049

108

2.3

79868

aprobat

2050

76

2.3

71392

aprobat

2051

78

3.2

50130

contractat

2052

108

2.3

79876

contractat

2053

76

2.3

68418

aprobat

2054

76

2.3

70293

aprobat

2055

3.1

1054

contractat

2056

2057

78

108

3.2

2.3

69881

79235

rezerva

revocat

Calificarea/recalificarea a 15 angajati proprii in


meseria de \"agent comercial\"
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si
Initiativei Antreprenoriale (D.A.C.I.A.)
Siguranta si sanatatea angajatilor - un obiectiv
permanent al managementului companiei
Program de instruire pentru cresterea
productivitatii muncii!
Crearea a 30 de noi locuri de munca in cadrul
fabricii de ata de cusut pentru dezvoltarea
departamentului de finisaj.
Formarea profesionala a angajatilor si
managerilor mijloc de cresterea performantei
firmei
\"Formare profesionala continua in domeniul
electric si informatic pentru calificare/recalificare
angajati\"
Sansa unei viei mai bune - Calificarea
Garantia serviciilor de calitate- CALIFICAREA
Un PAS decisiv spre cariera ta!- CALIFICAREA
Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
O sansa pentru fiecare
Securitate si sanatate la locul de munca din
domeniul productiei
CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE
ANGAJATI IN MESERIA DE \"CONFECTIONER
PRODUSE TEXTILE\"
Msuri active de ocupare pentru omeri i somerii
tineri aflai n cutarea unui loc de munc din din
regiunea Nord Est prin calificare n meserii din
domeniul ntreinerii i reparaiilor auto
Masuri active de ocupare pentru reducerea
somajului de lunga durata in judetul Botosani
Instruirea angajatilor in vederea dezvoltarii si
completarii cunostintelor
Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii
sanatatii si securitatii la locul de munca
MAPSS Masuri de asigurare a protectiei,
sanatatii si securitatii
Sansa la Munca
SANATATE SI SIGURANTA PRIN MUNCA
INSTRUIREA, CALIFICAREA SI
CERTIFICAREA REZULTATELOR INVATARII
ANTERIOARE IN DOMENII DE SUCCES CALEA SPRE UN VIITOR MAI BUN
INSTRUIRE SI CALIFICARE IN DOMENII
CERUTE PE PIATA UN RASPUNS LA
MULTE INTREBARI
Calificarea/recalificarea a 22 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Sanatate si securitate la locul de munca in
domeniul panificatiei- SARIPAN
Ma pregatesc pentru viitor: invat, exersez,
muncesc
Calificarea/recalificarea a 50 angajati proprii in
meseria de \"tamplar universal\".
Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in
meseria de zidar, pietrar, tencuitor.
ANTREPRENORIAT STRATEGIC I
CRETERE N NTREPRINDERILE MICI I
MIJLOCII - Program de dezvoltare a
competenelor antreprenoriale ale
ntreprinztorilor, managerilor i angajailor din
IMM-uri
COMPETENTE CRESCUTE PENTRU
PROTEJAREA SANATATII LA LOCUL DE
MUNCA
Formare profesionala continua si calificare in
servicii de paza si ordine

SCALL-PICS.R.L
SCALPGrupSRL

396,931.00

119,090.00

277,841.00

47,913.00

444,844.00

20/10/09

12.54

21/10/09

12.45

5,003,550.00

250,178.00

4,753,372.00

0.00

5,003,550.00

31/08/09

10.19

03/09/09

13.30

541,284.00

0.00

541,284.00

15,900.00

557,184.00

30/03/10

15.36

06/04/10

09.00

451,377.60

248,257.68

203,119.92

6,598.50

457,976.10

08/09/09

15.20

15/09/09

10.45

396,774.00

198,387.00

198,387.00

0.00

396,774.00

21/05/09

15.55

25/05/09

11.05

875,827.25

175,165.45

700,661.80

0.00

875,827.25

30/10/09

12.12

02/11/09

10.00

1,428,338.00

71,417.00

1,356,921.00

0.00

1,428,338.00

26/08/08

11.42

28/08/08 -

2,092,274.00
2,086,874.00
2,088,524.00

104,613.70
104,343.70
104,426.20

1,987,660.30
1,982,530.30
1,984,097.80

0.00
0.00
0.00

2,092,274.00
2,086,874.00
2,088,524.00

09/11/10
09/11/10
09/11/10

13.10
13.43
14.14

11/11/10
11/11/10
11/11/10

08.51
08.56
08.52

465,775.00

93,180.00

372,595.00

54,906.00

520,681.00

24/03/10

15.32

29/03/10

11.00

364,085.00

72,850.00

291,235.00

44,908.00

408,993.00

28/01/10

11.05

29/01/10

13.20

259,500.00
599,340.00

133,750.00
0.00

125,750.00
599,340.00

0.00
0.00

259,500.00
599,340.00

11/05/09
27/11/09

22.19
13.50

13/05/09
02/12/09

10.00
09.00 12/23/2010

1,206,129.00

362,000.00

844,129.00

107,255.00

1,313,384.00

11/06/09

18.38

15/06/09

10.00

1,520,200.00

76,010.00

1,444,190.00

0.00

1,520,200.00

15/12/08

11.55

16/12/08 -

1,864,460.00

93,223.00

1,771,237.00

0.00

1,864,460.00

27/08/10

21.26

31/08/10

15.35

3,063,310.00 1,225,324.00

1,837,986.00

8,746.00

3,072,056.00

14/10/09

16.20

16/10/09

10.30

0.00

810,277.00

16,760.00

827,037.00

14/10/09

16.38

16/10/09

10.30

793,500.00

0.00

793,500.00

89,927.00

883,427.00

16/03/10

12.28

18/03/10

13.00

192,600.00
214,385.00
2,093,268.00

99,900.00
0.00
105,000.00

92,700.00
214,385.00
1,988,268.00

0.00
20,515.00
105,331.00

192,600.00
234,900.00
2,198,599.00

16/08/10
19/05/09
19/09/10

14.45
14.46
10.36

19/08/10
21/05/09
20/09/10

14.00
13.00
09.23

2,026,048.00

102,000.00

1,924,048.00

98,822.00

2,124,870.00

19/09/10

22.41

21/09/10

14.59

709,462.00

141,950.00

567,512.00

87,128.00

796,590.00

31/03/10

15.40

02/04/10

12.30

499,785.00

0.00

499,785.00

0.00

499,785.00

19/06/09

10.48

19/06/09

14.35

6/15/2010

2,069,750.00

105,000.00

1,964,750.00

14,184.00

2,083,934.00

23/09/10

19.18

28/09/10

12.50

6/1/2011

1,805,852.00

541,780.00

1,264,072.00

148,481.00

1,954,333.00

10/02/10

09.45

12/02/10

14.00
11.15

7/5/2010

SCALROSASLATINA
SCALTIMEXPROINTERNATIONALSRL
SCAMANNROMANIASRL

SCAmiComSRL

SCAMIRASC&LIMPEXSRL

SCANATENDIS.R.L.
SCANCIDA-FASHIONS.R.L.
SCAndadiCompanySRL
scannemariedesignsrl

6/12/2009

1/17/2011

7/19/2010

SCANUTAMARIANDAIANASNC
10/14/2009

SCAPETRANSSRL

SCAPLASTSRL

SCAPPTEXTILSA
SCAQUACONSTGROUPSRL

810,277.00

10/5/2010

7/5/2010

5/23/2010

SCARHIPROIECTSRL

SCARIS&ANTHEAS.R.L.
SCAROMETSTANDPRODSRL
SCARTETASRL
SCARTHEMAS.R.L.
SCARTMEGACON2000S.R.L.

353,574.00

70,750.00

282,824.00

50,206.00

403,780.00

18/03/10

15.09

22/03/10

7,495,186.00

374,761.00

7,120,425.00

0.00

7,495,186.00

19/03/08

13.33

21/03/08 -

780,200.00

0.00

780,200.00

0.00

780,200.00

03/03/10

15.05

05/03/10

12.50

1,124,490.00

56,230.00

1,068,260.00

50,000.00

1,174,490.00

17/09/10

11.02

21/09/10

12.31

SCAscendisConsultingSRL

SCASESOFTDISTRIBUTIONSRL
SCASTRACOMPANYSRL

2058

62

2.3

24222

contractat

Centre regionale de formare profesionala


continua si calificare in servicii de paza si ordine

2059

77

3.2

57254

reziliat

Cresterea competentelor angajatilor pentru


promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul
economic in schimbare in sectorul turismului si
transportului de pasageri

2060

78

3.2

70427

rezerva

2061

101

5.1

78190

contractat

Promovarea sanatatii si securitatii in munca in


cadrul unei intreprinderi cu profil de servicii
turistice
Fii activ! Dobndete-te competene i ocup
locul de munc potrivit!

2062

77

3.2

64499

rezerva

2063

78

3.2

66408

revocat

Cresterea gradului de securitate si sanatate in


munca in cadrul unei intreprinderi cu profil de
intretinere si reparare a autovehiculelor

2064
2065
2066

77
77
47

3.2
3.2
5.1

50458
53251
30683

revocat
rezerva
contractat

2067

2068

76

44

2.3

5.1

69996

39712

aprobat

contractat

2069

97

6.3

59946

contractat

2070

105

5.1

75555

contractat

2071

78

3.2

65753

contractat

2072
2073
2074

76
78
77

2.3
3.2
3.2

70666
70656
45568

aprobat
rezerva
aprobat

2075

77

3.2

65289

rezerva

2076

77

3.2

65866

rezerva

2077
2078
2079

108
77
52

2.3
3.2
5.2

82283
66014
19549

aprobat
rezerva
contractat

2080
2081
2082

108
62
81

2.3
2.3
3.2

83331
41452
51194

contractat
contractat
contractat

2083
2084

108
47

2.3
5.1

80029
38527

contractat
contractat

2085
2086
2087

78
78
76

3.2
3.2
2.3

66659
70439
71248

reziliat
rezerva
aprobat

2088

78

3.2

51860

revocat

2089

78

3.2

69200

aprobat

2,081,100.00

104,500.00

1,976,600.00

122,500.00

2,203,600.00

26/09/08

09.19

29/09/08 -

1/19/2010

3,583,471.00 1,670,755.00

1,912,716.00

258,858.00

3,842,329.00

21/08/09

14.16

24/08/09

09.30

SCASTRAUNIVERSALSRL
7/5/2010

SCAtlassibSRL
843,750.00

0.00

843,750.00

105,471.00

949,221.00

12/03/10

17.57

15/03/10

10.19

SCATPFURNIZORDECALIFICAREPENTR
UADULTISRL

2,057,150.50

102,858.00

1,954,292.50

195,170.00

2,252,320.50

14/09/10

13.06

21/09/10

13.04 10/29/2010

Cresterea competentelor angajatilor pentru


promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul
economic in schimbare in sectorul intretinerii si
reparatiilor autovehiculelor destinate transportului SCAUTOGARAINTERNATIONALARAHOV
de pasageri
ASA

1,009,680.00

475,879.00

533,801.00

78,983.00

1,088,663.00

23/10/09

13.23

23/10/09

15.00

706,700.00

0.00

706,700.00

85,785.00

792,485.00

02/11/09

16.00

04/11/09

12.25

1,878,162.00
362,070.00
716,726.00

751,265.00
144,828.00
36,000.00

1,126,897.00
217,242.00
680,726.00

215,969.00
17,000.00
0.00

2,094,131.00
379,070.00
716,726.00

29/06/09
28/10/09
11/12/08

18.06
11.59
09.46

02/07/09
02/11/09
15/12/08 -

13.20
12.20

2,437,808.00

731,400.00

1,706,408.00

265,810.00

2,703,618.00

04/03/10

12.13

05/03/10

09.45

800,800.00

45,000.00

755,800.00

0.00

800,800.00

15/12/08

12.13

19/12/08 -

7,370,730.00

0.00

7,370,730.00

0.00

7,370,730.00

30/08/09

18.05

14/09/09

13.35 11/25/2010

2,120,271.00

106,014.00

2,014,257.00

0.00

2,120,271.00

27/08/10

18.58

06/09/10

09.00 10/28/2010

295,795.00

0.00

295,795.00

50,075.45

345,870.45

21/10/09

11.20

23/10/09

11.30

621,245.00
368,773.00
1,852,113.00

124,249.00
0.00
555,634.00

496,996.00
368,773.00
1,296,479.00

39,755.00
30,301.00
0.00

661,000.00
399,074.00
1,852,113.00

30/03/10
30/03/10
21/04/09

14.47
15.00
08.05

31/03/10
31/03/10
22/04/09

13.30
13.30
10.30

1,852,113.00

555,634.00

1,296,479.00

0.00

1,852,113.00

19/10/09

13.07

21/10/09

15.00

701,527.00

210,458.00

491,069.00

0.00

701,527.00

30/10/09

15.25

04/11/09

15.40

1,563,450.00
741,062.00
993,115.00

78,172.50
148,212.00
50,000.00

1,485,277.50
592,850.00
943,115.00

140,316.00
62,092.00
61,135.00

1,703,766.00
803,154.00
1,054,250.00

03/10/10
30/10/09
14/11/08

15.30
10.38
12.25

05/10/10
02/11/09
19/11/08 -

11.59
11.30

1,342,661.00
2,260,321.00
16,717,856.00

69,818.00
113,017.00
835,893.00

1,272,843.00
2,147,304.00
15,881,963.00

63,542.00
16,629.00
890,710.00

1,406,203.00
2,276,950.00
17,608,566.00

04/10/10
18/12/08
08/07/09

13.38
08.03
12.53

11/10/10
22/12/08 13/07/09

12.42

2,115,260.00
1,366,676.00

105,763.00
68,333.75

2,009,497.00
1,298,342.25

88,392.00
0.00

2,203,652.00
1,366,676.00

22/09/10
14/12/08

12.10
18.34

24/09/10
17/12/08 -

13.09

6/1/2011
10/14/2009

246,890.60
570,991.30
979,353.00

0.00
0.00
303,600.00

246,890.60
570,991.30
675,753.00

38,976.01
0.00
0.00

285,866.61
570,991.30
979,353.00

25/11/09
24/03/10
31/03/10

16.11
09.58
15.49

26/11/09
25/03/10
02/04/10

15.00
12.45
13.18

10/2/2010

457,717.00

0.00

457,717.00

29,764.00

487,481.00

06/07/09

10.08

08/07/09

12.00

726,549.00

0.00

726,549.00

92,543.00

819,092.00

26/02/10

12.45

03/03/10

13.30

Pariem pe echipa pentru viitorul companiei


Investim in echipa la drum lung
Masuri active in vederea cresterii sanselor de
insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate
Calificarea/recalificarea a 77 angajati proprii in
meseria de \" tehnician electromecanic auto .
INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIANELECTRONIST AUTO
Instruirea si perfectionarea femeilor pentru
eliminarea segregatiilor profesionale in domeniul
transporturilor
Msuri active de ocupare pentru omerii tineri i
adulti, din regiunea Centru, prin calificarea lor n
meseria de mecanic auto si specializarea
acestora in folosirea aparatelor de diagnosticare
auto.
\"Masuri de coordonare a securitatii si sanatatii la
locul de munca\"
\"Performan prin CALIFICARE\"
\" Bune Practici n Service Auto \"
Competitivitate organizationala si performanta
individuala prin participarea la cursuri de formare
profesionala generala
Proiect de sprijinire a competitivitii
organizaionale i performanei individuale a
angajailor prin participarea acestora la cursuri de
formare profesional general
Perfectionarea abilitatilor-cheie ale angajatilor
unei firmei activand in sectorul amenajarilor
interioare
Centru de calificare in domeniul comertului
Evolution
PRO ACTIV CARAVANA OCUPARII LA
SATE
CALIFICARE PENTRU CALITATE
CALIFICAREA, UN CAPITOL DIN VIATA TA !
Flexibilitate organizationala, functionala si de
ocupare - conditii decisive pentru dezvoltarea
economica a intreprinderilor
CALIFICAREA, ANSA VIEII TALE!
Centru de informare, orientare si calificare
profesionala - CIOCP
Investim in oameni
ALPINISM UTILITAR IN SIGURANTA!
Calificare si dezvoltare durabila pentru servicii de
comert competitive
Siguranta si sanatatea angajatilor nostri in atentia
permanenta a managementului companiei
Securitatea in munca a angajatilor companiei ce
desfasoara activitati de conducere auto in timpul
orelor de serviciu

SCAUTOITALIAIMPEXSRL
SCAUTOITALIASHOWROOMSRL

6/15/2010
10/14/2009

SCAutomonzaSRL

SCAUTOPROMONDS.A.

SCAUTOSERVICEMARINISRL

10/14/2009

SCAutostartSA

SCAUTOTRANSCOMSRL
SCAUTOTRENDSRL

SCAviaMotorsSRL

7/19/2010

SCAXPERPETUUMIMPEXSRL
SCB\'artConsultingSRL
SCBAMARECSRL

10/14/2009

SCBARBARASRL

09.35

6/1/2011
10/9/2009
11/8/2010

SCBARDROMSECURITYSRL

SCBasicraProdServSRL
SCBaumixSRL
SCBEBECOSOLUTIONSSRL
SCBenvenutiSRL
SCBetakSA

SCBGSDIVIZIADESECURITATESRL

2090

99

5.1

75488

revocat

2091

99

5.1

76022

contractat

2092

77

3.2

64977

rezerva

2093

76

2.3

67059

aprobat

2094

2095

2096

78

100

3.2

5.1

71268

75811

rezerva

contractat

78

3.2

60842

contractat

2097

81

3.2

58994

contractat

2098

105

5.1

76272

contractat

2099

105

5.1

77518

contractat

2100

77

3.2

66282

rezerva

2101
2102
2103

45
100
102

5.1
5.1
5.1

36129
78528
78194

contractat
contractat
contractat

2104

76

2.3

48094

aprobat

2105
2106

78
108

3.2
2.3

48730
80630

contractat
aprobat

2107

76

2.3

70999

aprobat

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114
2115

2116

2117
2118

76

78

76

78

76

77

78
73

78

100
108

2.3

3.2

2.3

3.2

2.3

3.2

3.2
5.1

3.2

5.1
2.3

66795

71086

66084

53022

71193

52575

45814
45817

70775

78018
79775

contractat

rezerva

aprobat

contractat

aprobat

reziliat

contractat
contractat

rezerva

contractat
aprobat

Formarea profesional, factor determinant al


mobilitii ocupaionale
Orientarea si Formarea profesional, factori
determinani ai mobilitii ocupaionale
Perfectionarea angajatilor proprii: fiecare angajat o instruire
CALIFICAREA A 32 DE ANGAJATI IN
MESERIA DE OPERATOR INTRODUCERE,
VALIDARE SI PRELUCRARE DATE
CENTRUL DE ASIGURARE A SANATATII SI
SECURITATII IN MUNCA PENTRU
MUNCITORII DIN DOMENIUL
CONSTRUCTIILOR DIN MEDIAS
FORTES - Formarea Specialistilor de Mediu,
necesitate in vederea cresterii sanselor de
insertie a somerilor pe piata muncii
Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii
din domeniul tehnologiei informatiei.
TIC instrument de lucru pentru personalul din
sectorul sntii
Masuri integrate de ocupare a somerilor din
judetul Covasna Acronim: MIOS
OPORTUNITATI DE ANGAJARE A
SOMERILOR DIN JUDETUL BRASOV Acronim:
OpAS
Program integrat de formare profesionala
generala pentru dezvoltarea resurselor umane
ale firmei
O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE
UN VIITOR MAI BUN PENTRU TINE
CONSTRUCT - Facilitarea integrarii pe piata
muncii pentru somerii din Oltenia prin cursuri de
perfectionare in domeniul constructiilor
CIOPLITORI IN PIATRA SI MARMURA O
CALIFICARE PE CALE DE DISPARITIE
SA MUNCIM IN SIGURANTA
O calificare o sans pentru fiecare!
Calificarea/recalificarea a 60 angajati proprii in
meseria de \" confectioner produse textile\".
Calificarea/recalificarea a 40 de angajati proprii in
meseria de \"preparator produse din carne si
peste\"
Imbunatatirea conditiilor de munca si instruirea
angajatilor pentru asigurarea sanatatii si securitati
la nivel de companie
Calificarea/recalificarea a 25 angajati proprii in
meseria de masinist utilaje cale si terasamente
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PRIN
INVESTITII IN SANATATE SI SECURITATE IN
MUNCA
Calificarea/recalificarea a 56 angajati proprii in
meseria de \"operator la masini unelte cu
comanda numerica si a 112 angajati in meseria
de confecioner tmplrie din aluminiu i mase
plastice
Formarea competenelor de baz la locul de
munc pentru angajatii din construcii
\" Basic Skills for Work \"
Permis de Protecia Muncii
Completarea echipei prin incadrarea si
mentinerea in munca a 15 lucratori defavorizati in
domeniul industriei alimentare
SANATATEA ANGAJATILOR LA LOCUL DE
MUNCA Factor cheie pentru dezvoltarea
durabila a companiei

SCBIASILCONSULTSRL

SCBIOEELSRL

90,229.84

1,714,366.91

0.00

1,804,596.75

27/08/10

13.23

01/09/10

11.18

1,804,596.75

90,229.84

1,714,366.91

0.00

1,804,596.75

28/08/10

13.47

08/09/10

13.10 10/21/2010

554,040.00

166,212.00

387,828.00

68,329.00

622,369.00

30/10/09

14.48

04/11/09

13.00

656,948.00

131,390.00

525,558.00

0.00

656,948.00

03/12/09

19.55

07/12/09

09.30

471,173.00

0.00

471,173.00

0.00

471,173.00

31/03/10

15.50

02/04/10

13.45

1,869,075.30

93,455.00

1,775,620.30

100,082.00

1,969,157.30

01/09/10

20.52

06/09/10

09.30 10/26/2010

642,933.00

0.00

642,933.00

6,213.00

649,146.00

27/08/09

13.31

28/08/09

13.20

5/23/2010

3,100,555.00

155,028.00

2,945,527.00

747,420.00

3,847,975.00

07/08/09

15.22

18/08/09

13.40

9/7/2010

2,083,027.00

104,152.00

1,978,875.00

0.00

2,083,027.00

03/09/10

19.43

07/09/10

11.00 10/28/2010

1,667,492.00

83,375.00

1,584,117.00

0.00

1,667,492.00

07/09/10

19.23

09/09/10

11.45

364,109.11

109,232.74

254,876.37

40,402.22

404,511.33

29/10/09

14.49

02/11/09

10.00

1,257,900.00
2,127,845.00
1,418,125.00

75,474.00
106,393.00
70,908.00

1,182,426.00
2,021,452.00
1,347,217.00

0.00
0.00
0.00

1,257,900.00
2,127,845.00
1,418,125.00

11/12/08
14/09/10
12/09/10

11.35
16.54
00.52

12/12/08 17/09/10
13/09/10

10/14/2009
15.19 12/29/2010
15.05 10/27/2010

609,600.00

182,880.00

426,720.00

0.00

609,600.00

30/03/10

15.31

02/04/10

13.45

307,532.00
2,104,695.00

0.00
105,234.75

307,532.00
1,999,460.25

0.00
0.00

307,532.00
2,104,695.00

06/07/09
26/09/10

10.59
23.12

10/07/09
29/09/10

13.25
12.27

1,327,833.00

531,200.00

796,633.00

139,219.00

1,467,052.00

31/03/10

13.01

02/04/10

09.00

783,259.00

235,000.00

548,259.00

70,216.00

853,475.00

19/11/09

12.17

20/11/09

14.55

709,720.90

0.00

709,720.90

35,930.00

745,650.90

30/03/10

13.38

31/03/10

13.30

1,262,746.00

252,560.00

1,010,186.00

84,581.00

1,347,327.00

11/11/09

13.13

16/11/09

12.00

262,368.28

0.00

262,368.28

36,548.40

298,916.68

20/07/09

10.38

22/07/09

10.15

9,718,014.00 3,887,500.00

5,830,514.00

584,394.00

10,302,408.00

30/03/10

17.11

02/04/10

14.00

SCBIOLOGISTICSSRL

SCBMTTRANSCONSTRUCTSRL

SCBordunTehnologicaSRL

SCBrahmsInternationalSRL

12/8/2010

SCBRASSRL
SCBRATILASRL
SCBrazilianMarmurasiGranitImpexSRL

SCC.M.C.SRL
SCCABINETMEDICALDR.TOPOLOGEAN
UGABRIELAS.R.L.

1/20/2011

SCCAREMILS.R.L.
11/8/2010

SCCARNEXIMBANATS.R.L

SCCarometSA

SCCARPATICAIMPEXSRL
11/8/2010

SCCASABOLTARECESRL

SCCASANOASTRAS.R.L.

149,809.00

29,962.00

119,847.00

10,066.00

159,875.00

23/06/09

13.04

24/06/09

13.30

6/15/2010

186,590.00
481,024.00

0.00
240,512.00

186,590.00
240,512.00

12,830.00
0.00

199,420.00
481,024.00

20/06/09
24/04/09

11.58
23.35

24/06/09
28/04/09

13.30
09.20

6/15/2010
6/15/2010

800,020.00

0.00

800,020.00

0.00

800,020.00

22/03/10

16.39

25/03/10

11.20

2,093,500.97

104,675.05

1,988,825.92

0.00

2,093,500.97

10/09/10

18.24

13/09/10

15.40 10/27/2010

1,920,128.78

96,006.44

1,824,122.34

0.00

1,920,128.78

19/09/10

12.28

21/09/10

12.16

SCCASTRUMCONSTRUCTSRL

SCCAVARANTANACOMPANYSA

SCCelestica(Romania)SRL

MPREUN PENTRU VIITOR


PREGTII PENTRU O SLUJB MAI SIGUR

1,804,596.75

SCCENTRULDEFORMARESICONSULTA
NTA\"PRIMASCOOL\"SRL

2119

99

5.1

76746

contractat

2120

78

3.2

67848

aprobat

2121

99

5.1

75740

contractat

2122

34

3.2

40107

contractat

2123

78

3.2

48495

contractat

2124

81

3.2

53449

contractat

2125

92

3.1

56106

contractat

2126
2127

76
78

2.3
3.2

47290
67434

aprobat
contractat

2128
2129
2130
2131

76
77
78
76

2.3
3.2
3.2
2.3

53944
53945
53946
64495

contractat
contractat
contractat
contractat

2132

78

3.2

70702

rezerva

2133
2134

77
33

3.2
3.2

64621
27196

rezerva
revocat

2135

78

3.2

54926

contractat

2136
2137
2138
2139

78
76
76
102

3.2
2.3
2.3
5.1

71301
70492
66193
76136

rezerva
aprobat
aprobat
contractat

2140

78

3.2

70774

rezerva

2141

77

3.2

66355

rezerva

2142

78

3.2

67855

aprobat

2143

57

1.3

36217

contractat

2144

81

3.2

54673

contractat

2145

76

2.3

70396

aprobat

2146

76

2.3

71182

aprobat

2147
2148
2149

78
105
105

3.2
5.1
5.1

67270
77135
76741

aprobat
contractat
revocat

SPISS- PROGRAM PILOT DE


IMPLEMENTARE A UNOR MASURI ACTIVE
DE OCUPARE A SOMERILOR SI
PERSOANELOR INACTIVE CU STUDII
SUPERIOARE
DIN JUDETUL
IASIun obiectiv
Sigurana
i sntatea
angajailor,

1,993,948.00

SCCENTRULMEDICALMED-AS2003SRL

permanent al managementului companiei


Centrul de formare profesionala a adultilor Piatra
SCCentrulTeritorialdeCalculElectronicSANeamt o oportunitate reala pentru integrarea
PiatraNeamt
activa a somerilor pe piata muncii
CAPITAL UMAN - INVESTITIE PENTRU
PREZENT SI VIITOR, IN REGIUNEA SUD-EST
Imbunatatirea conditiilor de munca si viata
profesionala a angajatilor conditie esentiala
pentru obtinerea performantei sustenabile
Programe de sprijin organizational si formare
profesionala pentru personalul angajat din
SCCEPROHARTSABRAILA
sectorul de celuloza, hartie si carton in vederea
adaptarii la dinamica pietei interne si
internationale
Sprijin si formare profesionala pentru dezvoltarea
culturii antreprenoriale in partea de Est a
Romaniei
Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria
SANATATEA ANGAJATILOR- Factor cheie
pentru dezvoltarea durabila a companiei
ATESTAT prin Calificare
\"ATESTAT prin Specializare\"
Health and Safety 2 Work
Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati proprii in
meseria de \"zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor\"
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul comertului
cu amanuntul - SANCOM
Formare pentru viitor
UN MEDIU DE LUCRU ATRACTIV, SIGUR SI
PERFORMANT
CONSTIENTIZARE, SANATATE SI
SECURITATE PENTRU ANGAJATI
Intoarce-te acasa sanatos
CALIFICARE MUNCITORI PROPRII
Angajati calificati, deci productivi !
PRAG - Pregatirea somerilor in meseria de agent
paza si ordine
Sanatatea si securitatea in munca - instrument de
captare a intregului potential al fortei de munca
Programe de formare profesionala pentru
cresterea adaptabilitatii angajatilor din domeniul
prelucrarilor mecanice
CENTRUL DE ASIGURAREA SANATATII SI
SECURITATII IN MUNCA PENTRU
LUCRATORI DIN DOMENIUL
PRELUCRARILOR MECANICE DIN IASI
IMBUNATATIREA CALIFICARII SI
DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR
DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE SI
TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORIPSIHOLOGI SI CONSILIERI SCOLARI, PRIN
INSTRUMENTE INOVATIVE TIC
Metode online de promovare a sanatatii mintale
la locul de munca si de armonizare a activitatii
profesionale cu viata de familie
CALIFICAREA ANGAJATILOR IN MESERIA DE
LUCRATOR COMERCIAL
CALIFICAREA ANGAJATILOR PROPRII IN
MESERIA DE OPERATOR LA PRELUCRAREA
MASELOR PLASTICE, CRESCATOR DE
PASARI SI TRANSATOR
Activitate intr-un mediu de lucru mai sanatos
CALIFICARI PENTRU SERVICII IN TURISM SI
INGIRIJIRE SOCIALA
CALIFICARI DE CALITATE PENTRU TURISM
SI INGRIJIRE

99,698.00

1,894,250.00

0.00

1,993,948.00

04/09/10

11.04

07/09/10

15.57 10/21/2010

SCCentrulEuropeanpentruDezvoltareaRe
surselorUmaneSRL

SCCESMOBSRL
SCCETELEMIFNSA
SCCETINASRL

356,348.00

0.00

356,348.00

9,326.00

365,674.00

21/01/10

15.50

25/01/10

11.00

1,847,560.00

95,000.00

1,752,560.00

0.00

1,847,560.00

27/08/10

14.47

01/09/10

13.27

1,706,240.00

90,000.00

1,616,240.00

111,137.00

1,817,377.00

15/12/08

13.56

19/12/08 -

624,641.00

0.00

624,641.00

40,109.00

664,750.00

20/05/09

13.52

22/05/09

11.30

4,518,417.00

225,921.00

4,292,496.00

290,913.00

4,809,330.00

15/07/09

11.28

21/07/09

13.50 11/25/2010

6,800,419.00

340,021.00

6,460,398.00

439,949.00

7,240,368.00

29/08/09

21.33

03/09/09

11.30 11/25/2010

247,185.00
817,107.00

49,439.00
0.00

197,746.00
817,107.00

335,100.00
0.00

582,285.00
817,107.00

11/05/09
28/12/09

10.07
13.50

18/05/09
29/12/09

11.15
14.30

3/8/2011

561,283.50
399,917.50
798,843.00
776,938.00

168,385.05
119,975.25
0.00
155,400.00

392,898.45
279,942.25
798,843.00
621,538.00

38,217.00
25,523.00
55,823.00
80,769.00

599,500.50
425,440.50
854,666.00
857,707.00

27/08/09
27/08/09
25/08/09
21/10/09

10.05
14.04
11.11
14.28

28/08/09
28/08/09
28/08/09
23/10/09

12.50
12.50
12.50
09.30

6/15/2010
6/15/2010
6/15/2010
7/19/2010

653,936.00

0.00

653,936.00

0.00

653,936.00

30/03/10

12.49

01/04/10

10.00

693,026.80
498,040.00

207,908.04
24,900.00

485,118.76
473,140.00

0.00
31,160.00

693,026.80
529,200.00

06/10/09
10/12/08

12.04
11.10

09/10/09
12/12/08 -

14.45

560,000.00

10,000.00

550,000.00

20,000.00

580,000.00

03/09/09

09.47

07/09/09

12.30

806,937.00
0.00
1,364,400.00
308,880.00
4,624,962.00 1,387,488.00
2,067,950.00
103,400.00

806,937.00
1,055,520.00
3,237,474.00
1,964,550.00

48,590.03
293,436.00
46,000.00
0.00

855,527.03
1,657,836.00
4,670,962.00
2,067,950.00

30/03/10
28/03/10
16/11/09
06/09/10

18.25
21.18
19.27
10.57

06/04/10
30/03/10
19/11/09
15/09/10

13.30
13.50
12.45
15.21 10/27/2010

10/5/2010

10/14/2009
6/15/2010

SCCHALLANGECOMSRL

SCCHANCESRL
SCCHEMARKROMSRL
SCCHIMCOMPLEXSABORZESTI
SCCHIMPEXSACONSTANTA
SCCIBINSRL
SCCIEMatriconSA
SCCIVITASPSGSRL

6/15/2010

811,122.00

0.00

811,122.00

0.00

811,122.00

29/03/10

12.09

30/03/10

10.20

200,000.00

80,000.00

120,000.00

0.00

200,000.00

30/10/09

15.58

03/11/09

09.35

623,893.00

0.00

623,893.00

61,592.87

685,485.87

01/02/10

01.16

03/02/10

10.00

5,332,180.00

274,000.00

5,058,180.00

147,820.00

5,480,000.00

04/12/08

13.14

05/12/08 -

2,528,352.75

126,417.63

2,401,935.12

128,250.00

2,656,602.75

21/07/09

15.07

22/07/09

09.20

285,102.00

85,531.00

199,571.00

20,040.00

305,142.00

28/03/10

22.36

30/03/10

15.30

424,570.00

127,371.00

297,199.00

21,990.00

446,560.00

31/03/10

14.53

02/04/10

15.15

802,500.00
1,643,800.00

0.00
82,190.00

802,500.00
1,561,610.00

0.00
125,280.00

802,500.00
1,769,080.00

14/12/09
04/09/10

08.31
11.55

15/12/09
10/09/10

11.15
10.05 10/29/2010

1,643,800.00

82,190.00

1,561,610.00

125,280.00

1,769,080.00

02/09/10

23.41

10/09/10

10.00

SCCLUJANASA

SCCNUD-EFCOROMANIASRL

5/4/2010

SCCOGNITROMSRL

SCCOLLINICOMSRL

9/21/2010

SCCOLLINISRL
SCColonialConstructSRL
SCCOMPANIADEINVESTITIIPENRUTURI
SMSA

2150

108

2.3

80032

aprobat

2151

78

3.2

44715

contractat

2152

33

3.2

38076

contractat

2153
2154

78
78

3.2
3.2

65600
49726

contractat
reziliat

2155

78

3.2

47920

contractat

2156

99

5.1

77079

contractat

2157

108

2.3

79212

aprobat

INVATAREA ACTIVA- ESENTA CUNOASTERII


SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLICESA
!
Locuri de munca mai sanatoase ,mai sigure si
SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLICESAF
mai productive
OCSANI

1,861,832.00

93,092.00

1,768,740.00

0.00

1,861,832.00

30/09/10

11.16

04/10/10

10.18

518,089.00

0.00

518,089.00

29,376.00

547,465.00

09/06/09

08.24

10/06/09

13.50

Informare si Formare pentru o munca mai


eficienta si mai sigura
Impact Pozitiv in SSM
INDEPLINIREA NORMELOR DE SANATATE SI
SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN
DOMENIUL CONSTRUCTIILOR - DESSCON
ASIGURAREA PREVEDERILOR DE
SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE
MUNCA IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DESANTE

1,802,780.00

90,139.00

1,712,641.00

0.00

1,802,780.00

15/12/08

16.57

22/12/08 -

698,690.00
492,590.00

0.00
0.00

698,690.00
492,590.00

38,800.00
0.00

737,490.00
492,590.00

17/11/09
25/06/09

18.19
17.33

23/11/09
26/06/09

11.30 12/27/2010
14.35 5/23/2010

512,964.00

0.00

512,964.00

0.00

512,964.00

08/06/09

11.50

09/06/09

13.20

5/23/2010

Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara


loc de munca din municipiul Iasi in sectorul
constructiilor - CONFORM

2,131,620.08

117,239.10

2,014,380.98

112,130.90

2,243,750.98

09/09/10

14.27

15/09/10

15.33

1/12/2011

Calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul


constructiilor - parteneriat si actiuni pentru
cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
si a mobilitatii ocupationale CONtrain

2,115,158.58

116,333.72

1,998,824.86

108,609.38

2,223,767.96

17/09/10

10.39

22/09/10

09.54

2,133,378.58

117,335.82

2,016,042.76

109,113.38

2,242,491.96

08/11/10

17.20

12/11/10

11.05

2,015,557.50

100,777.87

1,914,779.63

28,491.60

2,044,049.10

22/09/10

11.29

24/09/10

10.34

SCCONSAFIMSRL

465,887.00
432,984.00

23,806.83
200,640.00

442,080.17
232,344.00

3,380.40
145,000.00

469,267.40
577,984.00

07/09/10
02/06/09

09.47
16.22

13/09/10
05/06/09

16.21 10/23/2010
10.45 7/29/2010

SCCONSIRONSRL

354,105.00

30,000.00

324,105.00

67,279.00

421,384.00

15/10/09

14.39

20/10/09

13.50

8/30/2010

247,185.00

49,439.00

197,746.00

335,100.00

582,285.00

06/05/09

12.50

07/05/09

10.30

6/15/2010

520,247.00

104,080.00

416,167.00

55,979.00

576,226.00

25/03/10

14.30

26/03/10

13.30

62,920.00

0.00

62,920.00

7,573.60

70,493.60

27/10/09

15.16

29/10/09

11.50

2,048,260.00

102,413.00

1,945,847.00

0.00

2,048,260.00

11/09/10

15.42

20/09/10

13.13 10/28/2010

3,750,222.00

187,513.00

3,562,709.00

0.00

3,750,222.00

31/08/09

15.18

09/09/09

10.00 11/29/2010

2,039,981.00

101,999.00

1,937,982.00

0.00

2,039,981.00

01/09/10

01.42

03/09/10

09.45 10/28/2010

157,346.00

0.00

157,346.00

0.00

157,346.00

28/10/09

17.39

02/11/09

11.30 11/29/2010

825,672.00

0.00

825,672.00

0.00

825,672.00

17/09/09

13.10

23/09/09

10.50

617,910.40

30,895.52

587,014.88

16,134.80

634,045.20

03/11/08

11.57

04/11/08 -

820,285.00

0.00

820,285.00

0.00

820,285.00

15/02/10

15.12

18/02/10

12.00

854,386.00

170,900.00

683,486.00

90,780.00

945,166.00

20/01/10

15.47

22/01/10

13.05 11/24/2010

782,980.00

0.00

782,980.00

139,490.40

922,470.40

08/01/10

13.13

11/01/10

09.00

2158

110

5.2

87169

aprobat

CONRIS - Imbunatatirea calitatii resurselor


umane din zonele rurale ale judetului Iasi in
vederea facilitarii accesului la ocupare in
domeniul constructiilor

2159

108

2.3

79908

aprobat

Construim viitorul - Dezvoltarea capitalului uman


prin activitati destinate calificarii si recalificarii in
domeniul constructiilor
O NOUA ABORDARE PE PIATA MUNCII
Diversificarea activitatilor-cheia succesului in
perioade de criza
Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie
pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii
economice
Calificarea angajatilor proprii in meseria de
confecioner tmplrie aluminiu i mase plastice

2160
2161

100
73

5.1
5.1

76237
44769

contractat
contractat

2162

78

3.2

60427

contractat

2163

76

2.3

47039

contractat

2164

76

2.3

70912

aprobat

2165

78

3.2

66207

contractat

2166

100

5.1

77939

contractat

2167

92

3.1

62658

reziliat

2168

2169

2170

105

78

78

5.1

3.2

3.2

76114

64960

64542

contractat

contractat

contractat

2171

50

5.1

25932

contractat

2172

78

3.2

69137

aprobat

2173

76

2.3

68076

contractat

2174

78

3.2

67432

aprobat

Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in


meseria de \"cosmetician\".
Mediu sigur i sntos angajailor care lucreaz
n domeniul instalaiilor electrice
Activi pe piata muncii!
Promovarea culturii antreprenoriale si
imbunatatirea abilitatilor de intreprinzator in randul
medicilor de familie ANTREMED
MASURI ACTIVE DE OCUPARE PENTRU
SOMERI IN VEDEREA FACILITARII
ACCESULUI LA OCUPARE SI A INTEGRRII
PE PIAA MUNCII
Imbunatatirea conditiilor de sanatate si securitate
in munca in Atelierul de prelucrari mecanice prin
aschiere, prin instruirea lucratorilor in domeniul
sanatatii si securitatii in munca si imbunatatirea
conditiilor de lucru prin dotarea locurilor de munca
cu electropalane,mese magnetice si magneti de
ridicare pentru manipularea pieselor cu greutati si
gabarite ridicate.
Titlu proiect: PASI SPRE O INTREPRINDERE
SANATOASA Program de prevenire a stresului
ocupational si a deteriorarii sanatatii mentale a
angajatilor
Consiliere, mediere, formare profesionala in
cadrul organizat al unui job club
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca premisa pentru dezvoltarea intreprinderii
Calificarea/recalificarea a 30 angajati proprii in
meseria de \"bucatar\".
INITIATIVA PENTRU UN LOC DE MUNCA
SANATOS SI SIGUR, LA STANDARDE
EUROPENE

SCCompaniaEmoSRL
SCCOMPLEXMARASA

6/15/2010
10/14/2009

SCCONALUMILSRL

SCCONARGCONSULTINGSRL

SCCONESTSA

SCCONFORTIMOBILIARESRL

SCCONS-METSRL
SCCONSULOILS.R.L.
SCCONSULSECURITYSYSTEMSRL
SCConsultantaProfesionalasiRecrutared
ePersonalSRL

7/19/2010

SCCONSULTLINESRL

SCCONTACTIMPEXSRLOCNAMURES

SCCONTACTOARESA

8/30/2010

SCContinentalAutomotiveRomaniaSRL

SCCONTINENTALTRANSCOMSRL

10/14/2009

SCCORDROMANIASRL
SCCOSEIS.R.L.
SCCREATIVMETALCOSRL

2175

77

3.2

65811

rezerva

2176
2177

78
76

3.2
2.3

66060
70825

contractat
aprobat

Performanta si calitate in servicii prin dezvoltarea


resurselor umane
Securitate si siguranta angajatilor
Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in
meseria de operator introducere, validare si
prelucrare date.
NOI OPORTUNITATI DE CALIFICARE I
RECALIFICARE A ANGAJAILOR PROPRI
Protecie i Siguran - \" PROSIG \"
Sanatatea angajatilor si securitatea locurilor de
munca- factori de progres
Dincolo de Aparente si Dificultati Interventii
Integrate pe Piata Muncii
Oxygen
SANATATEA ANGAJATILOR LA LOCUL DE
MUNCA
Formarea profesionala continua pilon de baza
al politicii de ocupare in Uniunea Europeana

2178

76

2.3

65970

aprobat

2179
2180

78
78

3.2
3.2

66000
70441

rezerva
rezerva

2181

105

5.1

75458

contractat

2182
2183

78
78

3.2
3.2

54508
67751

contractat
aprobat

2184

99

5.1

75689

contractat

2185

108

2.3

79246

contractat

Sprijin pentru participarea angajatilor la programe


de formare profesionala continua - PRO FPC

2186
2187

109
76

2.1
2.3

81453
66086

aprobat
reziliat

PRACTICA MARJA TA DE PROFIT


Calificarea sau recalificarea a 8 angajati proprii in
meseria de operator introducere, validare si
prelucrare date

2188

2189

76

73

2.3

5.1

71131

66343

aprobat

aprobat

2190

78

3.2

69782

aprobat

2191

76

2.3

66231

contractat

2192

77

3.2

66245

rezerva

2193
2194

78
78

3.2
3.2

66497
65045

rezerva
revocat

2195

77

3.2

47448

contractat

2196

76

2.3

70720

aprobat

2197

74

5.2

71291

aprobat

2198

76

2.3

71300

aprobat

2199
2200

109
52

2.1
5.2

81588
36063

aprobat
contractat

2201

92

3.1

50075

contractat

2202

60

2.1

20143

contractat

2203

77

3.2

61369

rezerva

Sprijin pentru angajati in vederea calificarii la


standarde europene in meseria de tamplar
universal
OCUPAREA DURABIL, O ANS PENTRU
LUCRTORII CU HANDICAP I CEI EXTREM
DE DEFAVORIZAI
PREVENIRE si COMBATERE - Practici eficiente
de sanatate si securitate in munca
Calificarea/recalificarea in meseria de \"strungar\"
a 10 angajati proprii
Specializarea in meseria de strungar a 10
angajati proprii
Angajai mai protejai
Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii
sanatatii si securitatii la locul de munca
COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU
VIITOR
Calificarea/recalificarea a 16 angajati proprii in
meseria de \"bucatar\".
Angajare de lucratori defavorizati in structurile
turistice din zona montana ale societatii

SCCressentImport-ExportSRL
SCCRESTSRL

626,904.00

125,381.00

501,523.00

38,300.00

665,204.00

30/10/09

15.41

03/11/09

12.20

72,660.00
270,123.00

0.00
54,050.00

72,660.00
216,073.00

8,220.30
33,840.00

80,880.30
303,963.00

12/11/09
29/03/10

15.54
15.55

16/11/09
31/03/10

12.30
13.30

227,320.00

45,464.00

181,856.00

0.00

227,320.00

04/11/09

12.46

09/11/09

12.00

169,990.00
552,876.00

0.00
0.00

169,990.00
552,876.00

16,454.00
798.00

186,444.00
553,674.00

31/03/10
29/03/10

14.17
09.02

01/04/10
30/03/10

13.00
09.30

2,104,809.00

105,240.00

1,999,569.00

44,370.00

2,149,179.00

27/08/10

12.58

27/08/10

14.00 10/28/2010

856,180.00
849,977.00

27,608.00
0.00

828,572.00
849,977.00

94,082.00
0.00

950,262.00
849,977.00

17/08/09
11/01/10

12.26
19.35

19/08/09
13/01/10

12.00
11.50

7/29/2010

2,028,610.00

105,000.00

1,923,610.00

0.00

2,028,610.00

27/08/10

13.08

03/09/10

15.13

10/5/2010

1,855,755.00

95,000.00

1,760,755.00

0.00

1,855,755.00

17/09/10

10.51

22/09/10

12.07

6/1/2011

2,108,680.79
276,155.00

105,434.04
55,250.00

2,003,246.75
220,905.00

210,643.25
34,498.00

2,319,324.04
310,653.00

27/09/10
29/10/09

12.41
11.41

29/09/10
02/11/09

11.16
11.30

11/8/2010

253,272.00

50,654.00

202,618.00

32,039.00

285,311.00

31/03/10

15.59

01/04/10

13.00

1,477,770.00

327,000.00

1,150,770.00

33,060.00

1,510,830.00

02/11/09

18.00

04/11/09

12.45

406,266.00

0.00

406,266.00

62,575.74

468,841.74

01/03/10

15.54

04/03/10

11.00

565,239.00

113,100.00

452,139.00

41,707.00

606,946.00

27/10/09

15.09

28/10/09

09.00 10/21/2010

1,020,030.00

204,050.00

815,980.00

110,197.00

1,130,227.00

30/10/09

10.38

03/11/09

12.20

774,524.00
167,010.48

0.00
0.00

774,524.00
167,010.48

124,749.00
19,706.18

899,273.00
186,716.66

30/03/10
29/09/09

13.55
18.33

02/04/10
02/10/09

15.00
12.15

5,093,615.00 2,037,446.00

10/2/2010

SCCRISNECIMPEXS.R.L.
SCCROCODILMAROCHINSRL
SCCROMATICA-PRESSSRL
SCCUP-SALUBRITATESRL
SCDADExpertiseSRL
SCDANONEPDPASRL
SCDanteInternationalSA

SCDASRL

SCDATAFINANCEACCOUNTINGSRL
SCDATASOFTOFFICES.R.L.

SCDELEXMOBIPRODSRL

SCDIACOSTAMPETSRL
SCDICONBALKANS.R.L.

SCDICOROMANIAS.R.L
SCDISBEVSERVSRL
SCDisplayGrupSRL
SCDISTRIGAZSUDRETELESRL
SCDUOGROUPS.R.L.

SCDurauSA

Formarea profesionala a angajatilor in meserii din


domeniul turismului pentru unitatile de primire ale
societatii din zona montana.
Startul meu in viata activa
SCEconomicConfortSRL
Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare
SCEDUCONSSRL
continua
ANTREPRENORIADA - training pentru lansare si
SCEDUROMSRL
dezvoltare in afaceri
Practica sa inveti, invata sa practici!
SCEDUTIMCONSULTANTAEUROPEANA

3,056,169.00

0.00

5,093,615.00

15/05/09

12.49

20/05/09

14.30

578,031.00

115,650.00

462,381.00

69,039.00

647,070.00

24/03/10

11.20

26/03/10

13.30

198,830.36

97,015.80

101,814.56

0.00

198,830.36

31/03/10

18.45

02/04/10

10.00

1,525,591.00

559,383.00

966,208.00

0.00

1,525,591.00

31/03/10

08.33

02/04/10

10.00

2,022,545.00
1,012,660.00

101,128.00
50,634.00

1,921,417.00
962,026.00

109,900.00
48,020.00

2,132,445.00
1,060,680.00

27/09/10
12/12/08

18.22
11.37

30/09/10
17/12/08 -

13.48

3,237,408.00

161,870.40

3,075,537.60

163,485.00

3,400,893.00

28/08/09

16.22

07/09/09

10.30

15,451,331.00

772,566.55

14,678,764.45

929,880.00

16,381,211.00

06/10/08

15.33

08/10/08 -

4,605,483.00 1,842,193.00

2,763,290.00

660,990.00

5,266,473.00

12/10/09

15.48

14/10/09

12.20

6/15/2010

10/14/2009
6/24/2010
5/10/2010

SRL

2204

2205
2206
2207

2208

78

78
105
76

108

3.2

3.2
5.1
2.3

2.3

65431

70715
76944
71359

79290

contractat

rezerva
contractat
aprobat

aprobat

Competitivitate Economica prin Formare


Profesionala Generala: Dezvoltarea
Competentelor in Scopul Cresterii Adaptabilitatii
Angajatilor

SCEDYINTERNATIONALSPEDITIONSA

TRANSSM Crearea unui cadru funcional i


organizatoric adecvat pentru derularea activitii
curente n condiii optime pentru companie, n
toate punctele sale de activitate

SCEdyInternationalSpeditionSA

Un loc de munca sigur!


SOLUII PENTRU ECONOMIA DE ASTZI
Calificarea/recalificarea a 80 angajati proprii in
meseria de \" tehnoredactor COR 3471.3.2 \".
Calificarea/recalificarea angajatilor, o sansa in
plus pentru dezvoltarea sectorului constructii.

SCEFCOMARIANASRL
SCENNACHERSRL

419,003.00

0.00

419,003.00

25,046.00

444,049.00

12/10/09

17.21

14/10/09

12.20

167,192.00
2,129,885.00
2,175,051.00

0.00
106,495.00
652,550.00

167,192.00
2,023,390.00
1,522,501.00

19,000.00
0.00
246,926.00

186,192.00
2,129,885.00
2,421,977.00

24/03/10
03/09/10
31/03/10

10.35
17.06
13.22

26/03/10
10/09/10
01/04/10

13.30
11.15 10/28/2010
13.00

2,108,528.00

105,426.40

2,003,101.60

0.00

2,108,528.00

17/09/10

11.11

22/09/10

13.33

SCESOEDITORS.R.L.

SCESTETICCLASSRL

7/19/2010

2209

76

2.3

66968

contractat

2210

76

2.3

71089

aprobat

2211

24

2.3

39076

contractat

2212

24

2.3

39226

contractat

2213

45

5.1

17102

contractat

2214

45

5.1

32941

contractat

2215

46

5.1

37735

contractat

2216

80

2.3

46538

contractat

2217

81

3.2

53431

contractat

2218

82

5.1

58409

contractat

2219

77

3.2

66366

rezerva

2220

76

2.3

71122

aprobat

2221
2222
2223
2224

103
103
103
103

5.1
5.1
5.1
5.1

76388
76391
76393
76398

contractat
revocat
revocat
contractat

2225
2226
2227

103
97
103

5.1
6.3
5.1

76416
59924
76557

contractat
contractat
contractat

2228

81

3.2

59657

revocat

2229

90

2.1

60390

contractat

2230

77

3.2

52397

revocat

2231

76

2.3

66978

aprobat

2232

104

5.1

77261

contractat

2233

77

3.2

44345

rezerva

2234

81

3.2

56434

rezerva

2235

76

2.3

68125

contractat

2236

76

2.3

70251

aprobat

2237
2238
2239

80
101
99

2.3
5.1
5.1

58112
75479
75463

contractat
contractat
contractat

2240
2241

97
78

6.3
3.2

59120
71011

contractat
rezerva

Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in


meseria de \"agent comercial\".
Calificarea/recalificarea a 17 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Angajati calificati si competitivi intr-o economie
bazata pe cunoastere - FPC in domeniile
mecanica, servicii si constructii de masini

316,983.00

63,450.00

253,533.00

39,272.00

356,255.00

26/01/10

12.43

27/01/10

13.00

661,692.00

132,380.00

529,312.00

68,278.00

729,970.00

29/03/10

16.12

30/03/10

13.50

1,842,725.00

92,136.00

1,750,589.00

2,107.00

1,844,832.00

14/12/08

23.10

17/12/08 -

10/14/2009

1,821,160.00

91,058.00

1,730,102.00

2,076.00

1,823,236.00

14/12/08

21.26

17/12/08 -

10/14/2009

1,751,125.00

87,556.00

1,663,569.00

80,325.00

1,831,450.00

13/10/08

11.24

15/10/08 -

10/14/2009

1,830,598.00

91,530.00

1,739,068.00

2,221.00

1,832,819.00

14/12/08

22.24

17/12/08 -

10/14/2009

1,840,813.00

92,041.00

1,748,772.00

2,024.00

1,842,837.00

14/12/08

15.45

17/12/08 -

16,626,586.00

831,329.00

15,795,257.00

9,842.00

16,636,428.00

10/08/09

13.24

17/08/09

10.45

8/17/2010

Competente pentru adaptabilitate, flexicuritate si


durabilitate in sectorul ospitalitatii si turismului

13,708,940.00

685,447.00

13,023,493.00

14,104.00

13,723,044.00

08/08/09

22.57

13/08/09

10.15

5/18/2011

Calificarea si integrarea pe piata muncii a


somerilor in domeniul turismului din regiunile de
dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucuresti
Ilfov

16,393,889.00

819,694.00

15,574,195.00

35,697.00

16,429,586.00

10/08/09

15.44

17/08/09

10.45

8/17/2010

Formare profesionala continua in turism si


industrie alimentara competenta si
adaptabilitate!
Panificatie si patiserie, comert si restauratie:
califica-te pentru piata muncii!
Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si
comert in judetele Tulcea, Braila, Galati!
Fii activ pe piata muncii in turism in judetul
Prahova!
Alege o cariera in turism-ospitalitate calificarea
si recalificarea angajatilor in regiunile Sud Est,
Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov

Perfectionarea angajatilor nostri angajatii


viitorului!
Calificarea/recalificarea a 50 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
IMPLIC-TE! I ASTFEL VEI AVEA SUCCES
Nu astepta! Intra acum in randul europenilor!
FII ACTIV, NOI TE SUSTINEM!
SI TU POTI FI ACTIV, TREBUIE DOAR SA TE
DESCOPERI!
FII COMPETITIV PE PIAA MUNCII!
\"Antreprenoriatul la feminin\"
Centrul European de Consiliere, Orientare i
Recalificare Profesional - CECORP
Adaptabilitate si flexibilitate in sectorul mineenergie
Stagii de practica si consiliere vocationala pentru
elevi, in vederea facilitarii integrarii lor ulterioare
pe piata muncii.
Imbunatatirea indicatorilor de performanta a
capitalului uman, premiza a unei piee a muncii
moderne, flexibile i inclusive.
Calificarea/recalificarea a 15 angajati proprii in
meseria de zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor.

SCEUROBELCOMSRL
SCEUROCASAS.R.L.

SCEURODEZVOLTARESRL

SCEURODOMEIMOBILIARESRL
SCEUROGENETICS.R.L.

SCEUROJOBSSRL

SCEuropeanProjectConsultingSRL
SCEuropeanStepsSRL

SCEurotrainingSolutionSRL

FEMEI 2010
Sanatatea angajatilor - Siguranta afacerii SA SA

6/12/2009

82,134.00

16,427.00

65,707.00

10,562.00

92,696.00

30/10/09

14.50

04/11/09

10.00

1,940,869.00

388,200.00

1,552,669.00

247,349.00

2,188,218.00

29/03/10

16.15

30/03/10

13.50

2,099,995.00
2,099,995.00
2,099,995.00
2,099,995.00

105,000.00
105,000.00
105,000.00
105,000.00

1,994,995.00
1,994,995.00
1,994,995.00
1,994,995.00

147,849.00
147,849.00
147,149.00
147,849.00

2,247,844.00
2,247,844.00
2,247,144.00
2,247,844.00

30/08/10
30/08/10
30/08/10
30/08/10

17.12
17.26
17.41
18.08

06/09/10
06/09/10
06/09/10
06/09/10

12.10 10/28/2010
12.10
12.10
12.10 10/28/2010

2,099,995.00
17,278,006.00
1,999,100.00

105,000.00
863,901.00
99,955.00

1,994,995.00
16,414,105.00
1,899,145.00

147,849.00
0.00
0.00

2,247,844.00
17,278,006.00
1,999,100.00

30/08/10
31/08/09
14/09/10

18.37
13.20
10.26

06/09/10
16/09/09
14/09/10

12.10 10/28/2010
09.00 11/10/2010
13.10 10/28/2010

14,601,409.00

730,070.00

13,871,339.00

58,612.00

14,660,021.00

09/08/09

18.31

12/08/09

08.55

11,160,138.00

558,007.00

10,602,131.00

30,000.00

11,190,138.00

31/08/09

09.33

03/09/09

09.10

1,251,022.32

525,429.37

725,592.95

0.00

1,251,022.32

03/07/09

12.55

07/07/09

14.15

511,012.00

102,250.00

408,762.00

53,193.00

564,205.00

07/12/09

11.07

09/12/09

12.00

2,132,675.00

106,634.00

2,026,041.00

0.00

2,132,675.00

06/09/10

10.24

06/09/10

14.00 10/28/2010

103,554.00

20,918.00

82,636.00

14,821.00

118,375.00

26/10/09

13.52

27/10/09

12.45

3,814,861.00

190,743.00

3,624,118.00

158,595.00

3,973,456.00

10/08/09

13.50

17/08/09

14.45

416,210.00

83,250.00

332,960.00

49,693.00

465,903.00

25/01/10

13.40

27/01/10

10.00

375,117.00

75,050.00

300,067.00

42,974.00

418,091.00

24/03/10

11.24

26/03/10

13.30

7,814,591.00
1,978,333.75
1,864,293.75

390,729.00
98,916.69
93,214.69

7,423,862.00
1,879,417.06
1,771,079.06

0.00
80,691.81
0.00

7,814,591.00
2,059,025.56
1,864,293.75

08/08/09
14/09/10
27/08/10

08.27
13.05
14.12

19/08/09
24/09/10
05/09/10

09.35
7/5/2010
12.05 10/29/2010
10.51 10/5/2010

19,596,867.50
406,690.00

979,843.39
0.00

18,617,024.11
406,690.00

1,079,788.00
4,761.40

20,676,655.50
411,451.40

31/08/09
26/03/10

01.32
10.46

02/09/09
30/03/10

11.45 10/15/2010
10.30

9/7/2010

SCEVWHOLDINGSRL

SCEXPERTMONTAJS.R.L

Servicii integrate de ocupare pentru tinerii someriSCEXPERTTRAININGSRL


JOB COACHING
Perfectionarea angajatilor pentru cresterea
calitatii serviciilor de consultanta
SCF.M.MANAGEMENTCONSULTANCYS
prestate/PERFECTCONSULT
RL
QMOD - Modele inovative de organizare a muncii
Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in
meseria de \" tehnician operator procesare text
imagine COR 3122.3.4 \".
O noua cariera - inca o sansa profesionala !
VIITOR CALIFICAT PENTRU PIATA MUNCII
Ocupare prin msuri active n Judeul Botoani

1/20/2011

SCFALACSMFDISTRIBUTIONS.R.L.

1/17/2011

SCFASTWEBS.R.L.
SCFAXMEDIACONSULTINGS.R.L
SCFEDCONSULTSRL
SCFEROMTRADINGSRL
SCFERU-TECSRL

2242

99

5.1

77201

contractat

2243
2244

78
76

3.2
2.3

71221
66619

rezerva
contractat

2245

92

3.1

56513

contractat

2246

101

5.1

78940

contractat

2247

76

2.3

70854

aprobat

2248

78

3.2

70745

rezerva

2249
2250
2251

77
92
105

3.2
3.1
5.1

66301
64038
75662

rezerva
rezerva
contractat

2252

76

2.3

69349

aprobat

2253

76

2.3

67928

contractat

2254

73

5.1

45635

aprobat

2255
2256

90
76

2.1
2.3

59295
53016

contractat
contractat

2257

78

3.2

50574

reziliat

2258

77

3.2

51593

contractat

2259

78

3.2

46570

revocat

2260
2261

103
78

5.1
3.2

78410
67299

contractat
contractat

2262

76

2.3

71214

aprobat

2263

76

2.3

67953

aprobat

2264
2265

78
52

3.2
5.2

71367
24981

rezerva
contractat

2266

76

2.3

71243

aprobat

2267

76

2.3

70898

aprobat

2268

108

2.3

79455

aprobat

2269

99

5.1

76859

contractat

2270

104

5.1

78490

contractat

2271

108

2.3

79454

aprobat

2272

78

3.2

51513

contractat

2273
2274

77
78

3.2
3.2

66012
71288

rezerva
rezerva

2275

78

3.2

53911

contractat

2276

76

2.3

69945

aprobat

WORKFLEX NORD-EST -RETEA PILOT DE


FORMARE A SOMERILOR SI PERSOANELOR
INACTIVE DIN REGIUNEA NORD-EST
PENTRU ASIGURAREA MOBILITATII
OCUPATIONALE SI GEOGRAFICE
Sanatate si Securitate, un pas spre calitate!
Calificarea/recalificarea a 30 de angajati proprii in
meseria de agent comercial
Dezvoltarea resurselor umane si a capacitatii
interne a intreprinderilor prin intermediul
antreprenoriatului. CANTREP
Masuri active de ocupare in regiunea Sud
Muntenia - REGIS
Calificarea si recalificarea resurselor umane
pentru cresterea competitivitatii intreprinderii si
angajatilor
SANATATE SI SECURITATE PENTRU
ANGAJATI
Invatam sa muncim mai eficient
Antreprenoriat -o sansa pentru viitor
ORIENTARE SI CONSILIERE IN
ANTREPRENORIAT
Calificarea/recalificarea a 40 angajati proprii in
meseria de \"bucatar\".
Calificarea/recalificarea a 37 angajati proprii in
meseria de \"preparator produse din carne si
peste\".

SCFIERCTCSIBELsrl
SCFLEXIBILS.R.L.

Munca sigura, viata sanatoasa


Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea
calitatii resurselor umane
Calificarea/recalificarea a 35 angajati proprii in
meseria de \"bucatar\".
Calificarea/recalificarea a 40 angajati proprii in
meseria de \" confecioner tmplrie din aluminiu
i mase plastice \".
FPC eficient - Format, Performant, Calificat
STOP pasiv, joc ACTIV! - Cautare activa pentru
ocupare deplina
MACS NV
EFI angajat - Eficient, Format si Informat, prin si
pentru calificare si recalificare
O preocupare permanenta a managementului
companiei pentru asigurarea sigurantei si
sanatatii angajatilor!
Cariera ta conteaza
Program de informare pentru angajatii nostri Sanatate si siguranta in constructii
Imbunatatirea conditiilor de munca si viata
profesionala a angajatilor
Calificarea/recalificarea a 12 angajati proprii in
meseria de \"bucatar\".

103,578.00

1,967,982.00

0.00

2,071,560.00

07/09/10

11.37

13/09/10

10.15 10/28/2010

817,013.00
692,096.00

0.00
138,450.00

817,013.00
553,646.00

0.00
70,039.00

817,013.00
762,135.00

29/03/10
17/11/09

19.14
12.59

31/03/10
19/11/09

10.30
12.45

3,067,291.00

153,365.00

2,913,926.00

0.00

3,067,291.00

31/08/09

15.12

09/09/09

10.00 11/24/2010

2,120,995.00

106,051.87

2,014,943.13

0.00

2,120,995.00

16/09/10

13.23

17/09/10

13.20 12/22/2010

1,203,535.00

481,416.00

722,119.00

30,800.00

1,234,335.00

24/03/10

18.11

26/03/10

13.30

1/17/2011

SCFOCUSPLUSSRL

SCForajSondeSA

SCFORJANEPTUNSRL
SCFORMATORGRUPSRL
SCFRASINSRL
SCFRISCOS.R.L.

809,733.00

0.00

809,733.00

0.00

809,733.00

27/03/10

17.43

07/04/10

10.00

1,868,907.77
2,391,889.00
2,097,944.40

560,672.33
119,594.00
105,107.01

1,308,235.44
2,272,295.00
1,992,837.39

136,796.52
0.00
0.00

2,005,704.29
2,391,889.00
2,097,944.40

30/10/09
07/09/09
30/08/10

12.43
09.42
12.04

02/11/09
15/09/09
30/08/10

12.40
12.40
08.30

996,692.00

199,360.00

797,332.00

110,306.00

1,106,998.00

01/03/10

15.02

03/03/10

14.00

751,504.00

225,480.00

526,024.00

68,577.00

820,081.00

19/01/10

13.07

21/01/10

13.20 11/23/2010

162,100.00

81,050.00

81,050.00

0.00

162,100.00

24/04/09

20.13

30/04/09

11.15

16,471,548.00
815,434.20

823,577.00
163,086.84

15,647,971.00
652,347.36

2,403.00
36,468.60

16,473,951.00
851,902.80

07/09/09
30/06/09

07.36
08.07

16/09/09
03/07/09

10.10 11/25/2010
10.20 10/21/2010

716,770.00

0.00

716,770.00

36,468.00

753,238.00

30/06/09

08.03

03/07/09

10.20

6/15/2010

1,632,660.20

682,010.45

950,649.75

0.00

1,632,660.20

22/06/09

12.52

26/06/09

10.32

6/15/2010

4/21/2011

SCFULGERZAREACOMS.R.L.

Completarea echipei prin incadrarea si


mentinerea in munca a 6 lucratori defavorizati in
SCFURNIMOB2002SRL
Caransebes.
DRUMUL SPRE SUCCES
SCG&MINTERNATIONALINSTALATIISRL
COMPETIVITATE PRIN CALIFICAREA FORTEI
DE MUNCA
SCGABOSISTEMSRL
GARANTAM SANATATE SI SECURITATE IN
MUNCA
Imbunatatirea competentelor, flexibilitatii si
performantelor angajatilor, in vederea adaptarii la
SCGDFSUEZEnergyRomaniaSA
actualul context socio economic.
Sanatate si Securitate la locul de munca SANTEM
CALIFICARE SI COMPETENTA
\"CAMPIONI n Sntatea i Securitatea
MUNCII\"
Calificarea/recalificarea a 100 angajati proprii in
meseria de \" tricoter-confectioner \".
Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in
meseria de \" technician proiectant CAD (COR
3122.3.5 ) \".

2,071,560.00
SCFGMTOURSRL

SCGENCOTRADESRL
SCGENERALAGROSRL
SCGENERALTIMCONSTRUCTSRL
SCGENPRODSTARS.R.L.

816,780.00

0.00

816,780.00

0.00

816,780.00

09/05/09

18.50

11/05/09

15.45

1,972,600.00
369,897.00

98,630.00
0.00

1,873,970.00
369,897.00

0.00
19,930.00

1,972,600.00
389,827.00

15/09/10
28/12/09

00.54
14.04

15/09/10
29/12/09

09.09 11/10/2010
11.30 11/23/2010

2,206,620.00

662,100.00

1,544,520.00

228,990.00

2,435,610.00

29/03/10

16.00

30/03/10

13.50

428,596.00

85,750.00

342,846.00

48,208.00

476,804.00

03/02/10

15.57

05/02/10

12.00

747,930.00
1,849,560.00

0.00
93,000.00

747,930.00
1,756,560.00

38,056.65
0.00

785,986.65
1,849,560.00

31/03/10
15/12/08

14.40
15.23

02/04/10
18/12/08 -

10.00

995,275.00

199,150.00

796,125.00

107,966.00

1,103,241.00

29/03/10

17.03

30/03/10

13.30

1,245,553.00

373,750.00

871,803.00

131,303.00

1,376,856.00

29/03/10

15.51

30/03/10

13.50

2,012,033.40

100,601.67

1,911,431.73

0.00

2,012,033.40

27/09/10

12.00

01/10/10

11.54

2,045,364.95

102,268.25

1,943,096.70

127,800.00

2,173,164.95

03/09/10

16.00

08/09/10

13.25 10/21/2010

2,120,002.94

106,000.15

2,014,002.79

24,000.00

2,144,002.94

14/09/10

11.58

17/09/10

09.31 10/28/2010

2,071,462.75

103,573.09

1,967,889.66

0.00

2,071,462.75

25/09/10

19.42

30/09/10

11.39

146,963.00

0.00

146,963.00

14,952.00

161,915.00

23/07/09

09.44

24/07/09

12.30

303,903.00
443,310.00

60,781.00
0.00

243,122.00
443,310.00

38,056.00
0.00

341,959.00
443,310.00

29/10/09
30/03/10

22.51
16.14

02/11/09
07/04/10

11.30
10.00

835,408.00

0.00

835,408.00

62,573.00

897,981.00

07/07/09

10.16

09/07/09

10.15

511,182.00

102,250.00

408,932.00

57,214.00

568,396.00

22/03/10

17.14

24/03/10

12.55

SCGEOSTUDPROIECTS.R.L.
SCGERMINOSA
SCGICEROVASRL
SCGILFLASHIMPEXS.R.L.

4/8/2010

SCGIPS.R.L.

SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPME
NTS.R.L.

6/15/2010

SCGoldplastSA
SCGOTOJOBSCHOOLSRL
SCGrafitDecor2008srl
SCGREENYARDSRL
SCGRIGOIMPEXS.R.L.

5/23/2010

2277
2278
2279

76
78
74

2.3
3.2
5.2

69828
69825
45577

aprobat
rezerva
aprobat

\"Acces la SUCCES\"
\"ACCES la Sntate i Securitate n Munc\"
RECUTAREA, ANGAJAREA SI INTEGRAREA
PE PIATA MUNCII A PERSOANELOR
DEFAVORIZATE DIN MEDIU RURAL

2280

76

2.3

66872

reziliat

Calificarea angajatilor si imbunatatirea accesului


si participarii la formarea profesionala continua

2281

73

5.1

46706

contractat

2282

78

3.2

71299

rezerva

Asigurare de noi locuri de munc pentru


persoane considerate dezavantajai
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul pazei si
protectiei de persoane si obiective- SAPROTECT

2283

76

2.3

68210

2284

77

3.2

66345

rezerva

2285

78

3.2

65784

contractat

2286

63

3.2

41728

contractat

2287

92

3.1

63254

aprobat

rezerva

Calificarea/recalificarea a 70 angajati proprii in


meseria de \"lucrator hotelier\".
Formare generala pentru angajatii indirecti si
TESA din domeniul automotive
Angajati si angajatori-impreuna pentru protectia
muncii
CAD-CAM - Instruire in utilizarea tehnologiilor de
varf asistate de calculator - o necesitate pentru
revitalizarea industriei constructoare de masini
INCEPI SA INVETI Program de pregatire
inovator in Romania, bazat pe bune practici
functionale deja in tari U.E., avand ca viziune
centrala dezvoltarea gandirii antreprenoriale si
educatia financiara

2288

82

5.1

52456

contractat

\"Iei parte, ai carte... de munc\" proiect cu


abordare progresiv, personalizat i integrat
beneficiarului int pentru a facilita accesul i
meninerea tinerilor pe piaa forei de munc.

2289

84

6.1

48404

contractat

2290

96

6.2

47839

contractat

Mai aproape de oameni, prin forme ale


economiei sociale
Acces pentru toi, pe o pia a muncii incluziv

2291

77

3.2

45478

contractat

2292

78

3.2

66980

contractat

2293

77

3.2

66201

rezerva

2294

76

2.3

66848

contractat

2295

78

3.2

67183

contractat

2296
2297

78
24

3.2
2.3

47193
33460

contractat
contractat

2298

37

3.2

24481

revocat

2299

103

5.1

77865

revocat

2300

78

3.2

50944

contractat

2301

80

2.3

59680

contractat

SCGRUPCERNESTEANSRL

SCGRUPESTSECURITYSRL

SCGRUPSAPTESRL

474,360.00
94,872.00
377,730.00
0.00
5,591,600.00 2,702,400.00

379,488.00
377,730.00
2,889,200.00

25,392.00
39,110.00
215,000.00

499,752.00
416,840.00
5,806,600.00

11/03/10
11/03/10
10/12/09

10.09
10.20
08.24

12/03/10
12/03/10
11/12/09

13.00
13.00
10.30

3,758,184.00 1,503,274.00

2,254,910.00

50,000.00

3,808,184.00

25/11/09

11.28

27/11/09

12.53 11/18/2010

1,457,820.00

694,200.00

763,620.00

0.00

1,457,820.00

15/06/09

13.49

17/06/09

13.30

645,473.00

0.00

645,473.00

0.00

645,473.00

31/03/10

14.48

01/04/10

10.00

7/19/2010

1,769,053.00

530,750.00

1,238,303.00

155,213.00

1,924,266.00

02/02/10

12.24

08/02/10

14.00

1,192,598.11

477,039.24

715,558.87

115,401.00

1,307,999.11

30/10/09

11.14

02/11/09

10.20

829,868.92

0.00

829,868.92

107,933.77

937,802.69

21/10/09

13.18

23/10/09

09.45

6,555,576.00

327,779.00

6,227,797.00

0.00

6,555,576.00

19/12/08

15.24

29/12/08 -

18,059,949.00

902,997.00

17,156,952.00

2,631,747.00

20,691,696.00

07/09/09

15.58

17/09/09

10.25

3,080,200.00

154,010.00

2,926,190.00

0.00

3,080,200.00

28/07/09

12.24

05/08/09

11.30

5/22/2010

5,341,420.00

267,071.00

5,074,349.00

333,630.00

5,675,050.00

05/07/09

13.30

16/07/09

10.30

5/23/2010

6,079,700.00

303,985.00

5,775,715.00

207,540.00

6,287,240.00

30/08/09

18.14

08/09/09

10.25

10/2/2010

667,720.00

267,088.00

400,632.00

48,076.00

715,796.00

11/06/09

15.54

12/06/09

12.10

6/15/2010

599,340.00

0.00

599,340.00

0.00

599,340.00

27/11/09

14.32

02/12/09

13.30

10/2/2010

358,197.00

71,639.00

286,558.00

18,969.00

377,166.00

30/10/09

11.45

03/11/09

11.00

300,403.00

60,100.00

240,303.00

38,912.00

339,315.00

26/01/10

12.48

27/01/10

13.00

336,502.00

0.00

336,502.00

0.00

336,502.00

22/12/09

15.52

23/12/09

15.00 12/27/2010

120,710.00
1,222,460.00

710.00
61,123.00

120,000.00
1,161,337.00

11,352.00
35,078.00

132,062.00
1,257,538.00

07/05/09
11/12/08

13.29
19.00

08/05/09
15/12/08 -

10.30

607,278.00

30,425.00

576,853.00

0.00

607,278.00

11/12/08

13.18

12/12/08 -

1,030,330.00

51,723.00

978,607.00

50,000.00

1,080,330.00

23/09/10

18.34

27/09/10

16.13

SCGUARDEUROTRANSSRL

SCHELIN\'STRADINGS.R.L.
SCHirschmannRomaniaSRL
SCHirschPorozellSRL

7/5/2010
4/8/2010

SCHofagEngineeringSRL

SCHOTETECHSOLUTIONSSRL

SCHRSOLUTIONSRL

2302

78

3.2

65690

contractat

2303

76

2.3

53368

contractat

2304

82

5.1

57747

contractat

2305

83

5.2

49860

contractat

COMPETENTE SI COMPETITIVITATE
SCIASITEXSAIASIROMANIA
PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE
CRIZA
Securitate
si sanatate la locul de munca din
SCICECOMPUTERSSRL
domeniul serviciilor de IT
COMPETITIVI, COMPETENTI SI ADAPTABILI
SCIMOBILIARAELPARQUESA
PRIN FORMARE PROFESIONALA
Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in
SCINCUPSRL
meseria de \"agent comercial\".
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul agentiilor de
SCINDOORMEDIASRL
publicitate indoor- ASPIN
Sanatos si competitiv
SCINFOGRUPSRL
Calificarea resurselor umane din ntreprinderi stimulent al performanei i adaptabilitii pe piaa
SCINFOPROBSRLBACAU
muncii
Perfecionarea managerilor - garania succesului SCINFORMATIONTECHNOLOGYCOLLE
economic
GE-ELINFSRL
Someri instruiti persoane active pe piata muncii
Conditii mai bune de sanatate si securitate la
locul de munca-CSSM
VALORIFICAREA POTENIALULUI UMAN
PRIN CALIFICAREA I RECALIFICAREA
ANGAJAILOR DIN SECTORUL
CONSTRUCII LA STANDARDE EUROPENE
\" Loc de munca competitiv prin evitarea riscurilor
si imbolnavirilor profesionale\"
Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de
lucrator hotelier
IFIA - Integrare prin Formare, consiliere si Initiere
Antreprenoriala
Stimularea culturii antreprenoriale si calificari
cheie in mediul rural - MICRA

SCINFORMATIONTECHNOLOGYCOLLE
GE-ELINFSRL
SCINFOWORLDSRL

1/20/2011

5/23/2010
10/14/2009

807,934.00

0.00

807,934.00

0.00

807,934.00

11/06/09

11.39

11/06/09

16.05

6/15/2010

7,883,551.00

157,671.00

7,725,880.00

425,355.00

8,308,906.00

10/08/09

15.17

14/08/09

11.35

1/21/2011

824,202.00

0.00

824,202.00

114,287.28

938,489.28

21/10/09

11.07

23/10/09

11.30

7/5/2010

SCINSERVCONSULTINGSRL

SCINSTIRIGSA
SCINTERCAMBRIOCOMPANYSRL

SCINTERLOGCOMSRL

387,392.00

77,500.00

309,892.00

42,111.00

429,503.00

27/07/09

10.19

31/07/09

11.30

7/29/2010

11,988,728.00

620,000.00

11,368,728.00

680,000.00

12,668,728.00

10/08/09

14.22

19/08/09

12.50

6/15/2010

11,988,728.00

620,000.00

11,368,728.00

680,000.00

12,668,728.00

10/08/09

15.41

19/08/09

12.50

1/17/2011

2306

77

3.2

47854

revocat

Cresterea performantelor capitalului uman


premiza pentru competivitate si dezvoltare
durabila

2307

77

3.2

49763

contractat

Cresterea performantelor capitalului uman


premiza pentru cresterea performantelor
organizationale

2308

76

2.3

51615

contractat

CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE
ANGAJATI IN MESERIA DE CONFECTIONER
PRODUSE TEXTILE (COR 7435.2.3)
Cretem deci invm!
Pregtirea si certificarea a 40 de angajati in
meseria de zidar, pietrar, tencuitor
\" CALIFICAREA o ans n PLUS \"
\"Proiect de SIGURAN & SANTATE n
Construcii \"
Dezvoltarea resurselor umane prin formare
profesionala generala GECOM
FORMARE PROFESIONALA CONTINUA IN
DOMENIUL FABRICARII PRODUSELOR DIN
CARNE SI A MEZELURILOR

2309
2310

75
76

2.1
2.3

71817
58867

aprobat
contractat

2311
2312

76
78

2.3
3.2

67300
67297

aprobat
contractat

2313

77

3.2

45434

rezerva

2314

76

2.3

68063

aprobat

2315
2316

78
76

3.2
2.3

71262
65436

rezerva
contractat

Sanatate mai buna si securitate deplina in munca


Calificarea i recalificarea angajailor proprii,
premise ale creterii competitivitii firmei, a
calitii i productivitii muncii n domeniul
construciilor

SCIPASASocietatecomercialapentrucercetare,proi
ectaresiproductiedeechipamentesiinstal
atiideautomatizare

SCIRUMSA
SCISIHIAIMPEXSRL
SCISIMCONSTRUCTSRL
SCITALSOFAROMANIASRL

SCK&DPROFILCOMSRL

65765

contractat

Dezvoltarea capacitatii organizatiei de a sprijini


cresterea nivelului de calificare al angajatilor
proprii prin acces si participare la formare
profesionala continua

2318

77

3.2

47651

contractat

Perfectionarea angajatilor proprii in scopul


imbunatatirii competentelor acestora si crearea
conditiilor pentru acces si participare la formarea
profesionala continua in cadrul SC KUBO ICE
CREM COMPANY SRL

SCKUBOICECREAMCOMPANYSRL

2319
2320

78
76

3.2
2.3

68770
50009

aprobat
contractat

S avem grij MPREUN !


\" Angajati Calificati-Competenti- Eficienti prin
Sprijin European \"
A.C.C.E.S
European
\"PREVENT \"
Management si antreprenoriat la standarde
europene- o optiune in cariera pentru fiecare
AGENTIA DE DEZVOLTARE OCUPATIONALA
\"Prevenirea riscurilor - solutie a unui loc de
munca sigur si sanatos\"
Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in
meseria de zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor.

SCLABORMEDSRL

50135
63288

contractat
reziliat

2323
2324

50
78

5.1
3.2

29971
65750

contractat
contractat

2325

76

2.3

71008

aprobat

2326
2327
2328

76
78
78

2.3
3.2
3.2

69809
69810
68257

aprobat
rezerva
aprobat

2329

76

2.3

67626

contractat

2330
2331
2332

76
78
76

2.3
3.2
2.3

68778
68777
68607

aprobat
aprobat
aprobat

2333

77

3.2

65821

rezerva

2334

76

2.3

68828

aprobat

2335
2336

105
110

5.1
5.2

75433
87000

contractat
aprobat

2337
2338

73
106

5.1
5.1

50401
77520

revocat
aprobat

2339

108

2.3

79850

contractat

\"Abordare Inovativ n Munc\"


\" Abordare Inovativ n SSM \"
Promovarea Educatiei pentru Sanatatea si
Securitate la Locul de Munca.
Calificarea/recalificarea a 16 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Competente prin CALIFICARE
MANAGEMENT Integrat in SSM
Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in
meseria de \"tehnician instalator pentru
constructii.
Specializare angajai proprii pentru creterea
competitivitii i dezvoltarea firmei.
Calificarea/recalificarea a 200 angajati proprii in
meseria de \" tehnician in industria materialelor
de constructii \".
Integrat Activ
TRANS-ARTE: TRANSilvania Arta Rurala si
Traditii Etnice
Completarea cu succes a echipei
Asigurarea accesului la un loc de munc de
calitate
Facilitarea accesului angajailor la programe de
formare profesional continu

4,940.00

431,504.00

11/06/09

14.08

12/06/09

13.20

579,558.00

173,867.00

405,691.00

3,800.00

583,358.00

11/06/09

14.19

12/06/09

13.20

6/15/2010

514,341.00

102,880.00

411,461.00

55,299.00

569,640.00

12/06/09

12.33

16/06/09

12.40

6/15/2010

2,457,999.00 1,106,100.00
593,218.00
177,980.00

1,351,899.00
415,238.00

0.00
61,221.00

2,457,999.00
654,439.00

12/05/10
07/09/09

20.12
17.25

14/05/10
09/09/09

15.00
13.45

6/15/2010

22,803.00
21,370.00

679,939.00
498,849.00

28/12/09
28/12/09

14.24
14.38

29/12/09
29/12/09

11.30
11.30 11/23/2010

657,136.00
477,479.00

197,140.80
0.00

459,995.20
477,479.00

1,062,526.00

425,011.00

637,515.00

0.00

1,062,526.00

30/10/09

15.06

03/11/09

09.50

326,878.00

98,064.00

228,814.00

14,341.00

341,219.00

23/03/10

13.18

25/03/10

12.00

213,605.59

0.00

213,605.59

13,002.31

226,607.90

30/03/10

12.26

31/03/10

13.00

245,733.00

49,157.00

196,576.00

7,467.00

253,200.00

10/10/09

17.57

13/10/09

12.40

4,175,890.00 1,250,388.00

2,925,502.00

12,480.00

4,188,370.00

04/11/09

16.56

06/11/09

12.00 12/27/2010

4,172,411.00 1,255,896.00

2,916,515.00

3,310.00

4,175,721.00

15/05/09

22.39

20/05/09

14.10

6/15/2010

6/15/2010

7/19/2010

SCKAPITANCONSTRUCTSRL

2.3

3.2
3.1

149,212.00

SCJUMBOCOMSRL

76

78
92

277,352.00

SCIRCOMELIMPEXSRL

2317

2321
2322

426,564.00

229,092.00
245,995.00

0.00
49,199.00

229,092.00
196,796.00

20,312.00
13,103.00

249,404.00
259,098.00

18/02/10
15/06/09

14.59
12.46

19/02/10
19/06/09

13.00
10.40

177,118.00
3,567,252.39

0.00
178,362.61

177,118.00
3,388,889.78

16,200.00
0.00

193,318.00
3,567,252.39

15/06/09
07/09/09

13.00
15.42

19/06/09
17/09/09

10.40 6/15/2010
11.40 11/19/2010

1,574,398.00
231,815.00

78,722.00
0.00

1,495,676.00
231,815.00

0.00
38,800.85

1,574,398.00
270,615.85

12/12/08
21/10/09

12.33
10.58

15/12/08 23/10/09

11.30

356,423.00

71,300.00

285,123.00

50,228.00

406,651.00

25/03/10

09.05

26/03/10

13.30

374,970.00
288,280.00
800,000.00

74,994.00
0.00
0.00

299,976.00
288,280.00
800,000.00

25,192.00
26,366.00
0.00

400,162.00
314,646.00
800,000.00

11/03/10
11/03/10
28/01/10

10.42
10.52
15.17

12/03/10
12/03/10
29/01/10

13.00
13.00
12.50

613,291.00

122,680.00

490,611.00

68,595.00

681,886.00

21/01/10

11.07

22/01/10

10.15

374,500.00
327,979.00
523,378.00

74,900.00
0.00
104,700.00

299,600.00
327,979.00
418,678.00

25,192.00
29,978.00
60,797.00

399,692.00
357,957.00
584,175.00

22/02/10
22/02/10
15/02/10

10.52
11.23
11.11

23/02/10
23/02/10
17/02/10

13.00
13.00
14.00

184,195.47

101,307.51

82,887.96

34,997.14

219,192.61

26/10/09

11.35

04/11/09

11.40

9,761,260.00 3,904,900.00

5,856,360.00

796,514.00

10,557,774.00

10/03/10

11.30

12/03/10

13.00

1,280,000.00
1,188,000.00

64,000.00
59,400.00

1,216,000.00
1,128,600.00

0.00
0.00

1,280,000.00
1,188,000.00

27/08/10
08/11/10

14.06
17.20

01/09/10
11/11/10

13.40 10/28/2010
14.05

1,849,990.00 1,017,816.00
2,125,661.15
106,284.00

832,174.00
2,019,377.15

0.00
236,600.00

1,849,990.00
2,362,261.15

09/06/09
09/09/10

14.44
16.25

12/06/09
21/09/10

11.00
13.30

2,110,017.55

2,004,516.55

217,285.00

2,327,302.55

19/09/10

19.35

21/09/10

11.20

SCLALELIIMPEXSRL

SCLET\'SGOSPORTWEARSRL
SCLotusB&BSRL
SCLUBRIGETAHSRL

10/14/2009
7/5/2010

SCLUBSERVS.R.L.
SCLUCEAFARULSRL
SCLUXPOLYSRL
SCM.A.V.DISTRIBUTIONS.R.L.
SCM.P.G.-COMSRL

12/2/2010

SCMACAEEXIMS.R.L.
SCMachForeignTradeDistributionSRL
SCMACOFILS.A.

SCMAESTRASRL
SCMAGEOIMPEXSRL
SCMagicYoungSRL

105,501.00

6/1/2011

2340

76

2.3

66776

contractat

2341
2342

108
78

2.3
3.2

82586
61620

aprobat
contractat

2343
2344

74
76

5.2
2.3

46532
69038

contractat
aprobat

2345

76

2.3

68501

contractat

2346

78

3.2

71125

rezerva

Calificare/recalificarea a 35 de angajati proprii in


meseria de \"bijutier\"
\"ProCALIFICARE\"
O stare de bine, educatie, formare
,competitivitate, nu accidentelor si bolilor
profesionale

579,096.00

173,750.00

405,346.00

60,085.00

639,181.00

17/11/09

12.28

19/11/09

12.45

11/8/2010

2,037,559.00
817,836.00

104,120.00
0.00

1,933,439.00
817,836.00

76,742.16
15,847.90

2,114,301.16
833,683.90

01/10/10
26/08/09

21.03
16.02

06/10/10
28/08/09

14.26
10.50

6/15/2010

170,416.00
2,755,207.00

85,210.00
826,600.00

85,206.00
1,928,607.00

0.00
317,435.00

170,416.00
3,072,642.00

04/05/09
22/02/10

23.25
15.58

08/05/09
24/02/10

11.30
13.00

2,144,483.00

643,380.00

1,501,103.00

152,591.00

2,297,074.00

28/01/10

11.35

29/01/10

11.40 11/18/2010

150,000.00

0.00

150,000.00

85,019.00

235,019.00

29/03/10

11.40

30/03/10

10.19

810,371.00
2,105,332.00
1,936,422.40

405,187.00
106,000.00
96,821.12

405,184.00
1,999,332.00
1,839,601.28

0.00
0.00
143,927.26

810,371.00
2,105,332.00
2,080,349.66

22/10/10
27/08/10
27/09/10

13.52
13.55
12.42

26/10/10
03/09/10
29/09/10

12.00
16.06
11.17

829,070.00

0.00

829,070.00

0.00

829,070.00

17/03/10

12.03

18/03/10

12.20

4,698,700.00

485,200.00

4,213,500.00

210,000.00

4,908,700.00

19/12/08

16.54

22/12/08 -

9,581,301.70
310,978.00

887,200.00
62,200.00

8,694,101.70
248,778.00

629,318.00
39,310.00

10,210,619.70
350,288.00

10/08/09
26/01/10

15.50
12.51

12/08/09
27/01/10

10.00
13.00

6/15/2010
1/20/2011

473,199.00

0.00

473,199.00

0.00

473,199.00

22/05/09

18.00

25/05/09

13.30

5/23/2010

927,169.00

185,450.00

741,719.00

88,441.00

1,015,610.00

06/11/09

11.09

09/11/09

10.30 11/25/2010

155,055.00

0.00

155,055.00

18,231.00

173,286.00

30/10/09

11.40

02/11/09

10.00 11/29/2010

230,959.00

0.00

230,959.00

26,844.00

257,803.00

13/10/09

12.51

15/10/09

09.30

1,458,032.00

74,400.00

1,383,632.00

80,360.00

1,538,392.00

08/12/08

16.34

11/12/08 -

CALIFICARE PENTRU SCHIMBARE calific


SCMetatech-EducationSRL
angajaii prin formare profesionala continu!
Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in
SCMIAIMPEXS.R.L.
meseria de \"agent comercial\".
Centrul de Promovare a Culturii Antreprenoriale
SCMIBAConsultingSRL
INTER-ACTIV
Calificarea/recalificarea a 25 de angajati proprii in
meseria de masinist la masini pentru
SCMICCONSTRUCTS.R.L
terasamente
Calificarea/recalificarea a 220 de angajati proprii
SCMIRUNAINTERNATIONALIMPEXS.R.L
in meseria de agent comercial
Facilitam tranzitia spre primul loc de munca
relevant
SCMOBILISSRL
Telecomunicatiile mai aproape de studenti
Creterea competitivitii forei de munc prin
calificarea a 47 angajati proprii n meseria de
SCMODACONFEXSRL
confectioner produse textile

2,052,197.70

102,609.89

1,949,587.81

38,760.00

2,090,957.70

04/10/10

03.06

08/10/10

08.26

537,854.00

107,590.00

430,264.00

44,786.00

582,640.00

24/02/10

10.40

26/02/10

13.30

2,959,227.00

147,961.35

2,811,265.65

0.00

2,959,227.00

28/08/09

14.56

01/09/09

11.30 12/23/2010

751,415.00

150,290.00

601,125.00

74,957.00

826,372.00

21/10/09

12.04

23/10/09

14.00

3,553,859.00 1,421,550.00

2,132,309.00

404,370.00

3,958,229.00

06/11/09

05.05

09/11/09

09.00

2,084,660.00

104,233.00

1,980,427.00

141,792.00

2,226,452.00

27/09/10

12.46

30/09/10

11.19

2,084,660.00
564,350.00

104,233.00
169,500.00

1,980,427.00
394,850.00

141,792.00
54,840.00

2,226,452.00
619,190.00

27/09/10
06/07/09

12.42
11.00

30/09/10
08/07/09

11.18
11.30

7/19/2010

Cadentia-Sansa unui loc de munca


SCMODADORASRL
Acces la formare profesionala continua - premiza
SCMONASILCOMIMPEXSRL
adaptarii la dinamica pietei
Pregatire profesionala la standarde europene in
SCMOPIELSRLCUSEDIULINLOCALITAT
domeniul productiei de incaltaminte.
EAPODGORIA,JUDETULBUZAU

104,895.00
508,763.00

52,447.49
152,629.00

52,447.51
356,134.00

12,000.00
0.00

116,895.00
508,763.00

26/08/09
31/08/09

13.21
09.53

27/08/09
04/09/09

13.40
10.45

6/15/2010

141,314.00

42,394.00

98,920.00

0.00

141,314.00

29/10/09

11.06

02/11/09

11.30

11/8/2010

491,662.00

0.00

491,662.00

0.00

491,662.00

24/03/10

01.49

25/03/10

13.30

531,519.00

159,509.00

372,010.00

100,988.61

632,507.61

31/03/10

13.53

02/04/10

13.45

473,004.00

94,650.00

378,354.00

73,265.00

546,269.00

16/03/10

10.54

18/03/10

12.20

3,803,200.00 1,140,960.00

2,662,240.00

0.00

3,803,200.00

30/10/09

11.04

04/11/09

10.00

796,147.00
179,995.20

6,500.00
20,000.00

1,143,852.00
199,995.20

02/06/09
25/03/10

16.55
08.55

04/06/09
26/03/10

10.45
13.30

Subventie salariala pentru noii angajai


Calificarea/recalificarea a 110 angajati proprii in
meseria de \"agent de curatenie cladiri si mijloace
de transport ( COR 5149.1.2 )\".
Calificarea/recalificarea a 80 angajati proprii in
meseria de \"preparator produse din carne si
peste\".
SUPORT FINANCIAR PENTRU
DEZVOLTAREA OPORTUNITATILOR PRIVIND
ACTIVITATILE DE ASIGURAREA SANATATII
SI SECURITATII LA LOCUL DE MUNCA

2347
2348
2349

74
99
109

5.2
5.1
2.1

55139
75649
81447

aprobat
contractat
aprobat

O valoraoasa echipa de mestesugari


Mai instruit, mai multe sanse pe piata muncii!
Practica relevanta de la marketingul teoretic la
agentia de media

2350

78

3.2

68502

rezerva

2351

63

3.2

20735

contractat

2352
2353

81
76

3.2
2.3

56573
66673

contractat
contractat

2354

78

3.2

47921

contractat

2355

76

2.3

66564

contractat

2356

78

3.2

65257

reziliat

2357

78

3.2

55782

contractat

2358

33

3.2

22453

contractat

Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru


managerii si angajatii intreprinderii noastre
Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de
familie
DOCTORI in servicii medicale de calitate.
Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in
meseira de agent comercial
SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE
MUNCA IN COMERT-SITCOM
Calificarea/recalificarea a 45 de angajati proprii in
meseria de agent comercial
ISSA - Imbunatatirea securitatii si sanatatii
angajatilor
SANTE - sistem de asigurare a sanatatii si
securitatii in munca pentru angajati
O SOCIETATE N SCHIMBARE Formarea
continu a managerilor i angajailor pentru
asigurarea locurilor de munc sigure i sntoase

2359

108

2.3

83119

aprobat

2360

76

2.3

68154

aprobat

2361

92

3.1

56548

contractat

2362

76

2.3

65843

revocat

2363

76

2.3

66478

contractat

2364

109

2.1

81438

aprobat

2365
2366

109
76

2.1
2.3

81641
53631

aprobat
contractat

2367
2368

73
76

5.1
2.3

53963
43032

revocat
contractat

2369

76

2.3

65732

contractat

2370

78

3.2

70451

rezerva

Conditii de munca mai bune - Instruire in


domeniul sanatatii si sigurantei la locul de munca

2371

76

2.3

70859

aprobat

Performanta prin dezvoltarea angajatilor proprii

2372

76

2.3

69921

aprobat

2373

77

3.2

66377

rezerva

2374
2375

77
78

3.2
3.2

50538
70981

contractat
rezerva

Calificarea/recalificarea a 11 angajati proprii in


meseria de \" tricoter-confectioner \".
Dezvoltarea si perfectionarea personalului din
sectorul comertului cu amanuntul
IST- SPECIALIST IT
PROSECURITY

SCMANIFATTUREALFA&BETA
SCMARINEBUILDINGSRL
SCMAROMSSISRL
SCMasterArtisSRL

7/5/2010

SCMATEIDA-MIIMPEXS.R.L.

SCMATRAS.R.L.

SCMecanicaCeahlauSA
SCMEDANAMINSRL
SCMediaGrupNordEstSRLVaslui
SCMediaInvestmentCommunicationSRL
SCMEDISTSA

10/5/2010

10/14/2009

SCMEDRIGHTEXPERTSSRL
SCMENADAPRODSRL
SCMENTORTRADINGSRL
SCMERCURINTERNATIONALSRL
SCMetabras-ProdSRL
SCMetabrasSRL

8/30/2010
10/14/2009

SCMETATECH-CDS.R.L.

9/21/2010

SCMULTISERVDISTRIBUTIONSRL
SCNATURAVITTRADESRL
SCNEDMARIMPEXS.R.L.
SCNEGRIICOMSRL
SCNETBRINELSA
SCNICOLIMPEXSRL

1,137,352.00
179,995.20

341,205.00
0.00

6/15/2010

2376

73

5.1

60176

aprobat

2377

78

3.2

71224

rezerva

2378

76

2.3

71287

aprobat

2379

17

1.1

36223

aprobat

2380

17

1.1

32210

aprobat

2381

17

1.1

40178

aprobat

2382

91

2.2

60264

contractat

2383

23

2.2

40709

contractat

2384

23

2.2

14269

contractat

Angajarea de lucratori pentru dezvoltarea


activitatilor de transport
SANATATEA ANGAJATILOR NOSTRI
CONTEAZA!
Calificarea/recalificarea a 19 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Structuri i strategii de promovare n rndul
elevilor, a proteciei mediului, n general, i a
ariilor protejate n special, prin aciuni de
cetenie activ. PRO-MEDIU
Curriculum si Tehnologie pentru Competente
(CTC)
Abordarea educatiei pentru mediu in gimnaziu,
prin dezvoltarea si aplicarea unor metode,
strategii si instrumente noi. Ecoscoala
Retea transnationala si interregionala pentru
programul \"Scoala dupa scoala\"
Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si
turca din jud. Constanta
Fii prezent i activ n coala porilor deschise care
te pregtete pentru o participare viitoare pe o
pia a muncii modern, flexibil i incluziv !

2385

23

2.2

22486

aprobat

Vistorii - club colar de petrecere a timpului liber

2386

23

2.2

26784

contractat

2387

19

1.3

37916

aprobat

SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-NU


RENUNTA LA EA !
\"Dezvoltarea profesional surs de progres\"

2388
2389

22
23

2.1
2.2

36741
30717

reziliat
contractat

\"Primii pai ctre o carier de succes\"


\"Sanse egale pentru viitor\"-centru comunitar de
consiliere si formare

2390
2391

23
108

2.2
2.3

25180
83169

contractat
aprobat

IMPREUNA NE VA FI MAI USOR


Cresterea competitivitatii organizatiilor din
Regiunea Centru prin calificarea/recalificarea
personalului in domeniile \"Operator la extractia
tratarea, transportul si distributia gazelor\" si
\"Sudor\"
Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea
resurselor umane si institutionale din asistenta
medicala comunitara.
Burse doctorale n sprijinul cercetrii :
Competitivitate, calitate, cooperare n Spaiul
European al nvmntului Superior - BDCCC
Inovare academica si succes pe piata muncii
COMPETENE, CALITATE, FLEXIBILITATE I
OCUPABILITATE N OFERTA
PROGRAMELOR DE MASTER (CAFOC)

SCNINAFULGERSRL
SCNobelRomaniaSRL
SCNONDRIMEXOILS.R.L.

245,320.00

122,660.00

122,660.00

0.00

245,320.00

14/08/09

15.40

22/09/09

14.40

791,976.00

0.00

791,976.00

0.00

791,976.00

31/03/10

09.50

01/04/10

14.40

686,891.00

137,400.00

549,491.00

82,278.00

769,169.00

30/03/10

16.49

31/03/10

13.30

770,185.00

15,572.00

754,613.00

0.00

770,185.00

15/12/08

11.00

18/12/08 -

1,641,130.00

32,822.00

1,608,308.00

0.00

1,641,130.00

09/12/08

16.44

12/12/08 -

612,617.00

12,254.00

600,363.00

0.00

612,617.00

13/12/08

11.07

16/12/08 -

19,340,157.20

383,594.10

18,956,563.10

624,437.09

19,964,594.29

31/08/09

14.11

11/09/09

1,342,092.00

28,184.00

1,313,908.00

53,288.00

1,395,380.00

15/12/08

10.19

18/12/08 -

9/28/2010

618,044.00

12,361.00

605,683.00

0.00

618,044.00

18/07/08

13.17

22/07/08 -

6/12/2009

1,800,400.00

36,008.00

1,764,392.00

0.00

1,800,400.00

26/11/08

01.10

28/11/08 -

1,510,111.00

30,202.22

1,479,908.78

0.00

1,510,111.00

12/12/08

16.58

16/12/08 -

205,022.00

4,100.00

200,922.00

0.00

205,022.00

14/12/08

20.55

17/12/08 -

717,815.00
584,261.00

14,357.00
11,686.00

703,458.00
572,575.00

0.00
0.00

717,815.00
584,261.00

12/12/08
11/12/08

20.24
11.52

17/12/08 16/12/08 -

1,114,300.00
2,110,546.00

22,500.00
42,211.00

1,091,800.00
2,068,335.00

0.00
0.00

1,114,300.00
2,110,546.00

22/10/08
04/10/10

10.57
10.15

23/10/08 06/10/10

15,839,462.00

316,788.00

15,522,674.00

0.00

15,839,462.00

17/10/08

10.40

20/10/08 -

4,301,128.00

86,023.00

4,215,105.00

0.00

4,301,128.00

05/05/08

15.06

08/05/08 -

1,847,140.00
1,665,241.00

36,942.80
33,304.82

1,810,197.20
1,631,936.18

0.00
0.00

1,847,140.00
1,665,241.00

18/11/08
15/12/08

14.47
13.31

20/11/08 19/12/08 -

scoala\"IonCreanga\"

Scoala\"IonGhica\"Iasi

Scoala\"IuliuHatieganu\"Cluj-Napoca

ScoalacuclaseleI-VIII\"DavidProdan\"
ScoalacuclaseleI-VIIISPIRUHARET

13.15

9/7/2010

scoalacuclaseleI-VIIICostesti

ScoalacuclaseleI-VIIInr.26Craiova
ScoalacuClaseleI-VIIINr.8Rm.Valcea.
scoaladeArtesiMeseriiBarlad
scoaladeArtesiMeseriiBarlad
ScoaladeArtesiMeseriiRediu,judetulNea
mt
ScoalaGenerala\"GeorgeCosbuc\"Iasi

9/15/2010

10/14/2009
10/18/2010
9/30/2010
12.17

SCOALANATIONALADEGAZMEDIAS

2392

69

6.1

18786

contractat

2393

1.5

5102

contractat

2394
2395

18
18

1.2
1.2

11495
16159

contractat
rezerva

2396

18

1.2

28682

rezerva

Cooperare inter-universitara pentru dezvoltarea


de cursuri si programe de masterat de calitate in
domeniul evaluarii de programe si politici publice

1,849,716.15

36,994.32

1,812,721.83

0.00

1,849,716.15

13/12/08

18.09

18/12/08 -

2397

18

1.2

40459

rezerva

Inovatie si competente in programele de master


o perspectiva aplicativa, orientata spre nevoile
specifice ale beneficiarilor din sistemul
penitenciar

1,385,356.00

27,707.00

1,357,649.00

0.00

1,385,356.00

14/12/08

01.43

18/12/08 -

2398

19

1.3

21648

contractat

Formarea a 264 de cadre didactice in domeniul


Educatiei pentru Cetatenia Democratica in
regiunea Sud- Muntenia (FORM)

1,849,118.53

36,982.37

1,812,136.16

0.00

1,849,118.53

22/10/08

19.35

27/10/08 -

10/4/2010

2399

21

1.5

16838

contractat

Restructurarea programului de formare si


cercetare doctorala in domeniile stiinte politice,
stiinte administrative, sociologie si stiinte ale
comunicarii- DOCT

1,670,808.50

33,416.17

1,637,392.33

0.00

1,670,808.50

15/12/08

15.13

18/12/08 -

2/18/2011

2400

40

3.2

36881

contractat

1,636,748.00

33,400.00

1,603,348.00

0.00

1,636,748.00

11/12/08

09.37

15/12/08 -

10/14/2009

2401

56

1.2

36310

contractat

Strategii de inovare a organizarii muncii in


domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov STAR-MED
ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdmini
Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului
strative
pentru cercetarea stiintifica teoretica si aplicata la
nivelul studiilor de licenta si masterat in domeniul
stiintelor sociale si politice

16,018,898.35

320,440.00

15,698,458.35

0.00

16,018,898.35

16/12/08

10.57

19/12/08 -

10/14/2009

2402

87

1.3

61341

contractat

Stilul de nvare i temperamentul colarilor instrumente pentru o educaie creativ

7,679,001.00

153,581.00

7,525,420.00

599,816.00

8,278,817.00

31/08/09

08.04

15/09/09

SCOALANATIONALADESANATATEPUBL
ICASIMANAGEMENTSANITAR

6/15/2009

9/22/2010

13.25

8/13/2010

ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdmini
strative

2403

88

1.5

63181

contractat

2404
2405

92
107

3.1
1.5

53763
76844

contractat
contractat

2406

107

1.5

82729

contractat

2407

18

1.2

39631

rezerva

2408

56

1.2

41506

contractat

2409

109

2.1

81650

aprobat

2410

22

2.1

19715

contractat

2411

60

2.1

22581

contractat

2412

90

2.1

61327

2413

108

2.3

2414

19

1.3

31/08/09

03.49

04/09/09

12.15

5/22/2010

12,190,827.00
8,135,767.50

31/08/09
30/09/10

08.11
14.13

15/09/09
13/10/10

13.25
16.05

11/9/2010
12/2/2010

19,921,860.00

398,437.20

19,523,422.80

120,123.00

20,041,983.00

30/09/10

15.57

14/10/10

14.40

12/2/2010

1,832,870.00

36,657.40

1,796,212.60

0.00

1,832,870.00

14/12/08

17.32

18/12/08 -

15,605,795.00

312,115.90

15,293,679.10

0.00

15,605,795.00

19/12/08

16.24

24/12/08 -

6/16/2010

1,931,942.00

129,600.00

2,100,970.00

27/09/10

17.00

29/09/10

36,000.00

1,763,770.00

0.00

1,799,770.00

28/08/08

16.38

01/09/08 -

6/12/2009

9,875,824.00

198,000.00

9,677,824.00

1,050,000.00

10,925,824.00

19/09/08

00.32

22/09/08 -

5/10/2010

contractat

Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei


de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile
sanitare

9,556,670.00

191,134.00

9,365,536.00

1,180,330.00

10,737,000.00

31/08/09

12.34

08/09/09

12.50

7/5/2010

79356

contractat

Oportuniti de calificare/recalificare a angajailor


de pe raza judeului Alba

1,310,600.00

26,212.00

1,284,388.00

49,128.00

1,359,728.00

28/09/10

12.00

04/10/10

11.43

6/1/2011

14980

rezerva

EDUCAIE DE CALITATE PENTRU ELEVII


CU NEVOI SPECIALE Formare profesionala
continu: Comunicare augmentativ i alternativ

472,160.00

10,400.00

461,760.00

0.00

472,160.00

15/12/08

13.50

18/12/08 -

685,390.00

0.00

685,390.00

0.00

685,390.00

31/03/10

09.33

02/04/10

10.20

2,128,888.66

106,444.43

2,022,444.23

37,074.86

2,165,963.52

30/08/10

10.54

01/09/10

10.19 10/29/2010

2,968,777.00

148,439.00

2,820,338.00

0.00

2,968,777.00

31/08/09

13.42

08/09/09

12.15

9/21/2010

471,329.00

141,340.00

329,989.00

54,696.00

526,025.00

11/05/09

13.26

14/05/09

12.25

7/19/2010

803,098.00

0.00

803,098.00

90,870.00

893,968.00

28/01/10

13.47

29/01/10

10.25

3,050,667.00 1,220,267.20

1,830,399.80

0.00

3,050,667.00

06/04/09

12.41

09/04/09

2416

101

5.1

75432

contractat

62246

contractat

2418

76

2.3

47353

2419

78

3.2

68497

aprobat

2420

77

3.2

42871

contractat

2421
2422

82
78

5.1
3.2

56822
70856

contractat
rezerva

2423

78

3.2

68935

aprobat

5.1

6,741,384.46

342,967.00
105,000.00

39,428.00

rezerva

99

0.00

11,610,902.00
7,870,152.15

1,799,770.00

71184

2424

6,606,556.78

236,958.00
160,615.35

1,971,370.00

3.2

6.3

134,827.68

scoalaPostlicealaSanitaraGrigoreGhicaVodaIasi

78

97

Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare


a accesului la invatamantul superior bazate pe
dezvoltarea parteneriatelor orizontale si verticale
intre institutii de invatamant, structuri centrale si
locale ale sistemului educational si actori
sociali/sectoriali

6,741,384.46
11,847,860.00
8,030,767.50

NURSING Convergenta pregatirii preuniversitare


medicale cu viata activa
S.O.S. Sectorul Medical! Proiect pilot pentru
eficientizarea practicii si insertiei, corelat cu
campanii nationale de promovare, orientare si
SCOALAPOSTLICEALASANITARAFUND
consiliere, in scopul reducerii deficitului de
ENI
personal medical

2415

2417

Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii


bazate pe cunoastere- BDSC
E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane
Burse Doctorale pentru o Societate SustenabilaBDSS
Constructia si implementarea unui program
doctoral inovator interdisciplinar cu privire la
problematica romilor
Comunicare pentru dezvoltarea durabila

75448

contractat

contractat

2425
2426

99
73

5.1
5.1

75515
85678

contractat
aprobat

2427

77

3.2

45120

aprobat

2428

78

3.2

64776

contractat

2429

76

2.3

56028

contractat

START in cariera ta!

UN MEDIU DE LUCRU MAI SIGUR SI MAI


SANATOS PENTRU ANGAJATI
nvare pentru ocupare, ocupare pentru
dezvoltare deplin - Centru regional
multifuncional pentru ocupare activ
Retea multi regionala de formare profesionala
a femeilor pentru o societate incluziva si coeziva
Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in
meseria de \"zidar, pietrar, tencuitor\"
ATE.N.T.I.E - SanatATEa si siguraNta
salariaTilor socIetatii comErciale
AVANTAJ COMPETITIV PENTRU ROMANIA:
Dezvoltarea potentialului specialistilor de top
O MESERIE NOUA - O NOUA VIATA
Securitatea si sanatatea in munca-calea spre
succes!
S.A.MUNC.I.M.SI.G.U.R.-Sanatatea si
securitAtea in MUNCa,paza si sIguranta contra
incendiilor si coMportamentul in SItuatii de
urGenta in colectivUl nostRu
Furnizarea de programe de formare profesionala
si servicii de informare si consiliere persoanelor in
cautarea unui loc de munca in vederea
integrarii/reintegrarii pe piata muncii
Formare si integrare pe piata muncii
Completarea echipei de muncitori la SC PAN
FOOD SRL cu 40 de persoane.
CRESTEREA NIVELULUI DE
PERFECTIONARE SI SPECIALIZARE A
PERSONALULUI PROPRIU, PRIN MODULE
DE CURS DE FORMARE PROFESIONALA
GENERALA
Securitatea si sanatatea angajatilor - premise

scoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeC
omertsiindustrieFilialaAlba

13.24

SCOALASPECIALANR.6SF.NICOLAE

SCOceSoftwareSRL
SCOKSERVICECORPORATIONSRL

SCOLIMPNETSRL
SCOLTANAMONTAJSA
SCOMSROMANIASRL
SCOrangeRomaniaSA
SCOREADESRL
SCORNISPRODSRL

13.05

7/5/2010

19,935,688.00
253,570.80

944,956.00
0.00

18,990,732.00
253,570.80

566,176.00
20,000.00

20,501,864.00
273,570.80

05/08/09
24/03/10

16.27
11.46

11/08/09
26/03/10

13.40
11.30

8/17/2010

832,631.00

0.00

832,631.00

35,019.00

867,650.00

08/02/10

12.48

10/02/10

09.30

2,054,000.00

102,700.00

1,951,300.00

0.00

2,054,000.00

27/08/10

13.23

31/08/10

14.33

10/5/2010

2,026,464.00
470,232.00

101,323.20
235,116.00

1,925,140.80
235,116.00

0.00
4,000.00

2,026,464.00
474,232.00

27/08/10
29/11/10

13.16
18.50

31/08/10
02/12/10

14.33
14.30

10/5/2010

2,056,305.00

616,891.50

1,439,413.50

80,156.84

2,136,461.84

06/05/09

14.49

11/05/09

12.20

1,221,260.00

381,260.00

840,000.00

58,569.00

1,279,829.00

22/10/09

12.18

26/10/09

12.00

846,780.00

169,400.00

677,380.00

85,747.00

932,527.00

22/10/09

15.53

23/10/09

09.30 11/12/2010

SCOWENSCORNINGBUILDINGMATERIA
LROMANIASRL

SCPACOPASRL

SCPANFOODSRL

SCPAULUSSRL

SCPETROCONSULTSRL

pentru cresterea bunastarii


Calificarea/recalificarea a 40 de angajati proprii in SCPIERREPARFUMS&COSMETICSDIST
meseria de agent comercial
RIBUTIONS.R.L

8/30/2010

2430

77

3.2

66146

rezerva

2431

78

3.2

69087

aprobat

2432
2433

73
78

5.1
3.2

72653
53841

aprobat
reziliat

2434

78

3.2

65599

rezerva

2435

76

2.3

69407

aprobat

2436

76

2.3

69604

aprobat

2437

78

3.2

66161

contractat

2438

108

2.3

80799

aprobat

2439

77

3.2

42043

contractat

2440
2441
2442

109
78
73

2.1
3.2
5.1

81431
71056
46667

aprobat
rezerva
revocat

2443

82

5.1

57990

contractat

2444

78

3.2

65689

contractat

2445
2446

99
78

5.1
3.2

75779
55410

contractat
revocat

2447

2448

2449

2450
2451

77

78

77

99
76

3.2

3.2

3.2

5.1
2.3

65554

67136

48697

75491
66805

rezerva

contractat

contractat

contractat
contractat

2452

92

3.1

61548

rezerva

2453

77

3.2

51022

revocat

2454
2455

77
77

3.2
3.2

64452
47570

rezerva
aprobat

2456

77

3.2

65371

rezerva

2457

78

3.2

48403

contractat

2458

110

5.2

87021

aprobat

2459

78

3.2

67057

contractat

2460

76

2.3

49917

contractat

Imbunatatire continua pentru perfectionare si


dezvoltare - CONTE
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca
Oportunitati de munca in domeniul industrial
Siguranta si sanatatea angajatilor , un obiectiv
permanent al managementului companiei
\"CAMPANIE de Sntate i Securitate n
MUNC\"
Calificarea/recalificarea a 15 angajati proprii in
meseria de \" tehnician electromecanic auto .
Calificare si recalificare pentru modernizarea
serviciilor postale
Cresterea gradului de constientizare si a
informatiilor cu privire la sanatatea si securitatea
in munca a angajatilor dintr-o intreprindere cu
profil de servicii postale si curierat
Cresterea competitivitatii economice prin
calificarea si recalificarea persoanelor angajate
DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INVATARE
IN CONTEXT RELATIONAL
Presa on-line - fereastra catre viitor
Un loc de munc sigur, sntos i productiv
Completarea echipei prin incadrarea si
mentinerea in munca a 6 lucratori defavorizati in
cadrul punctelor de lucru din Timisoara
Proiect de consiliere cariera si certificare pentru
Tehnicieni din domeniul Petrochimie/ Energie/
Constructii Marine
\"Sanatatea si securitatea angajatilor - eficienta si
competitivitate\"
CENTRU DE INFORMARE SI FORMARE
Investeste in informarea si instruirea angajatilor
tai, asigurandu-le astfel un loc de munca mai
sanatos si mai sigur!
Perfectionarea angajatilor proprii in scopul
imbunatatirii competentelor acestora si crearea
conditiilor pentru participare la formarea
profesionala continua in cadrul unei unitatii de
prelucrarea carnii
Angajati sanatosi si locuri de munca mai sigure
in comertul cu produse informatice - SANOMIT
CONDOR: Dezvoltarea factorilor de CONDucere
cheia pentru creterea competitivitii
ORganizatiei

3,767,416.00 1,507,004.00
SCPirelliTyresRomaniaSRL
SCPLAKONIROMANIASRL

2,260,412.00

0.00

3,767,416.00

26/10/09

19.09

29/10/09

09.45

820,677.00

0.00

820,677.00

0.00

820,677.00

15/02/10

18.07

18/02/10

12.00

142,035.00
322,848.00

70,740.00
0.00

71,295.00
322,848.00

6,300.00
15,978.00

148,335.00
338,826.00

23/11/10
20/07/09

11.01
11.10

26/11/10
21/07/09

12.00
10.55

219,993.00

0.00

219,993.00

22,477.00

242,470.00

25/03/10

16.02

29/03/10

13.00

1,007,826.00

201,600.00

806,226.00

92,690.00

1,100,516.00

25/02/10

13.31

26/02/10

13.30

2,534,316.00 1,013,726.00

6/21/2010

SCPlastsistemSA
SCPOPCONSRL
SCPOPECIAUTOS.R.L.
1,520,590.00

160,670.00

2,694,986.00

12/03/10

10.22

12/03/10

11.30

805,340.00

0.00

805,340.00

82,000.00

887,340.00

28/11/09

12.34

02/12/09

11.00

1,570,645.00

78,532.00

1,492,113.00

135,686.00

1,706,331.00

23/09/10

20.31

27/09/10

10.31

4,403,315.00 1,761,326.00

2,641,989.00

1,167,510.00

5,570,825.00

02/04/09

17.13

03/04/09

14.15

2,106,740.00
701,310.00
86,344.00

105,337.00
0.00
43,172.00

2,001,403.00
701,310.00
43,172.00

211,560.00
4,000.00
0.00

2,318,300.00
705,310.00
86,344.00

27/09/10
31/03/10
07/05/09

12.42
15.45
13.42

30/09/10
02/04/10
11/05/09

11.17
13.45
12.40

6,191,980.00

309,599.00

5,882,381.00

0.00

6,191,980.00

06/08/09

15.21

11/08/09

13.40 12/27/2010

733,624.00

0.00

733,624.00

107,584.46

841,208.46

21/10/09

11.25

23/10/09

11.30

1,811,987.21
422,530.10

90,599.36
0.00

1,721,387.85
422,530.10

0.00
13,935.55

1,811,987.21
436,465.65

27/08/10
18/07/09

16.30
13.03

31/08/10
22/07/09

12.09 10/21/2010
10.15 6/15/2010

5,700,000.00 1,710,600.00

3,989,400.00

2,000.00

5,702,000.00

19/10/09

15.26

21/10/09

12.50

11/8/2010

SCPOSTAATLASSIBCURIERRAPIDSRL

SCPOWERGUARDSECURITYSRL
SCPRAKTKIERROMANIASRL
SCPressMediaElectronicSRL
SCPRESTIGETRANSILVANIASRL

5/23/2010

SCPRINTTECHSRL

SCProcerCompanySA
SCPRODCHIMSRL
SCPRODOMUSSRL

8/30/2010

SCPRODPANSA

ScProdprosperSRL

505,155.00

0.00

505,155.00

0.00

505,155.00

22/12/09

11.12

23/12/09

15.00 12/27/2010

189,296.00

56,790.00

132,506.00

0.00

189,296.00

15/06/09

15.08

16/06/09

11.10

6/15/2010

2,062,803.00
430,231.00

103,347.00
86,080.00

1,959,456.00
344,151.00

54,640.00
45,454.00

2,117,443.00
475,685.00

27/08/10
17/11/09

12.49
12.05

30/08/10
19/11/09

08.40
13.00

10/5/2010
1/20/2011

3,287,087.00

164,355.00

3,122,732.00

0.00

3,287,087.00

31/08/09

13.31

04/09/09

13.30

2,070,188.00

828,075.20

1,242,112.80

278,030.62

2,348,218.62

05/06/09

12.58

10/06/09

13.30

SCPRODUCTONSRL

SCPRODVINALCOSA

MENTORAT IN ANTREPRENORIAT
Calificarea/recalificarea a 12 angajati proprii in
meseria de \"montator pereti si plafoane din ghips
carton\"
START CATRE AFACEREA PROPRIE - Scoala
de antreprenoriat pentru tineri
Formarea profesionala generala a personalului plusvaloare pentru angajati si angajator

SCPROFFIBBCONSSRLPIATRANEAMT

Formare pentru PROGRES


Cresterea adaptabilitatii si competitivitatii
angajatilor prin participarea la cursuri de formare
profesionala generala
Sprijinirea adaptabilitatii si competitivitatii
angajatilor prin participarea acestora la cursuri de
formare profesionala generala
Sanatatea si securitatea in munca - o prioritate a
companiei noastre
Program integrat de formare pentru resursa
umana din mediul rural brasovean
CONSTIENTIZARE, SANATATE SI
SECURITATE PENTRU ANGAJATII NOSTRI
Calificarea angajatilor in meseria de agent
comercial (COR 3421.3.1)

SCProgressAdvisoryRomaniaSRL

71,873.00
1,544,925.00

14,375.00
463,478.00

57,498.00
1,081,447.00

13,659.00
100,000.00

85,532.00
1,644,925.00

21/10/09
18/05/09

10.15
09.52

26/10/09
19/05/09

08.45
09.40

SCPromtehSRL

1,544,925.00

463,478.00

1,081,447.00

100,000.00

1,644,925.00

19/10/09

13.18

21/10/09

15.00

457,650.00

0.00

457,650.00

0.00

457,650.00

18/05/09

11.13

19/05/09

09.40

580,610.00

29,091.00

551,519.00

36,300.00

616,910.00

08/11/10

17.22

11/11/10

12.01

819,300.00

0.00

819,300.00

0.00

819,300.00

02/12/09

09.41

07/12/09

11.15 11/24/2010

478,953.00

95,850.00

383,103.00

49,194.00

528,147.00

12/06/09

11.54

15/06/09

10.00

SCPROFIDEMOS.R.L
SCPROFONDMANAGEMENTSRL
SCPROGESSRL

SCPROSATEFYCONSULTINGSRL
SCProspectiuniSA
SCPROTEKTORGRUPSRL

5/23/2010

6/15/2010

2461

76

2.3

66640

contractat

2462

77

3.2

65170

rezerva

2463

76

2.3

65809

contractat

2464
2465

50
52

5.1
5.2

40678
32586

contractat
contractat

2466

105

5.1

76493

contractat

2467

105

5.1

75604

contractat

2468

99

5.1

75545

contractat

2469

78

3.2

65243

contractat

2470
2471

77
90

3.2
2.1

66359
63812

rezerva
contractat

2472
2473

108
78

2.3
3.2

82791
70460

contractat
rezerva

2474

76

2.3

69129

aprobat

2475

39

3.2

18952

contractat

2476

76

2.3

70975

aprobat

2477

76

2.3

46701

revocat

2478

82

5.1

54643

contractat

2479
2480
2481

76
78
68

2.3
3.2
5.2

70583
70995
36694

aprobat
rezerva
contractat

2482

76

2.3

68798

aprobat

2483

76

2.3

66834

contractat

2484

77

3.2

47280

reziliat

2485

77

3.2

48377

contractat

2486

76

2.3

65522

contractat

Calificarea a 10 angajati proprii in meseria de


agent comercial
Competenta si competitivitate prin formarea
profesionala generala a angajatilor
Calificarea/recalificarea a 35 de angajati proprii in
meseria de agent comercial
Centrul de dezvoltare i formare profesional
Oportuniti de dezvoltare profesional pentru
persoanele din mediul rural
CENTRUL REGIONAL PENTRU ACTIVITATI
COMPLEXE DE OCUPARE A FORTEI DE
MUNCA
OPORTUNITATI DE CRESTERE PERSONALA
SI DEZVOLTARE PROFESIONALA
Formarea profesionala a adultilor - o sansa reala
de reintegrare pe piata muncii
Angajati sanatosi si motivati ! Preventie pentru
sanatate si securitate la locul de munca.
Investim in noi
Imbunatatirea competentelor profesionale ale
studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism
prin organizarea de stagii de practica
O noua sansa pe piata muncii prin calificare
Un mediu de munca bun - o intreprindere
performanta
Calificarea/recalificarea a 95 angajati proprii in
meseria de \" tinichigiu vopsitor auto (COR
7213.2.2) \".
Programe de formare profesionala in domeniul
TIC pentru personalul medical si angajati
Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in
meseria de \"tamplar universal\".
Calificarea angajatilor in meseria de \"masinist la
masini pentru terasamente\"
TARGUL DE CARIERE Program multiregional
pentru facilitarea accesului pe piata muncii
Flexicuritate prin recalificare
PROSEC!
Resursa umana, investitie valoroasa in turismul
rural romanesc!
Calificarea/recalificarea a 35 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in
meseria de agent comercial
Performanta in domeniul TIC prin dezvoltarea
abilitatilor individuale i organizaionale
Dezvoltarea competentelor - ospitalitate cu
profesionalism
Formarea profesionala a angajatilor proprii in
meseria de \"Finisor in Constructii\"recunoscuta
national prin CNFPA

2487

96

6.2

64099

contractat

Integrare-calificare-transfer de inovatii pentru


grupuri vulnerabile pe piata muncii

2488

83

5.2

58176

contractat

Antreprenoriatul non-agricol rural, sansa a


dezvoltarii sustenabile a zonelor rurale

2489

101

5.1

78981

contractat

2490
2491
2492
2493

110
110
110
63

5.2
5.2
5.2
3.2

89203
89611
89660
20264

aprobat
aprobat
aprobat
contractat

Masuri active integrate de ocupare Regiunea SudMuntenia - Cresterea oportunitatilor de angajare


a persoanelor fara loc de munca
Dezvoltare durabila in comunitati rurale
Dezvoltare durabila in comunitati rurale
Dezvoltare durabila in comunitati rurale
MEDAS - Instruirea medicilor i a asistentelor
medicale din spitale n management i utilizarea
noilor tehnologii

2494

78

3.2

60355

contractat

2495
2496

76
110

2.3
5.2

65426
89268

aprobat
aprobat

Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru


managerii si angajatii intreprinderii noastre
Calificare pentru o via mai bun
Dezvoltarea resurselor umane din zone rurale ale
judetului Dolj, pentru o prezenta sustenabila pe
piata muncii

SCPROTEKTORMEDIAADVERTISINGS.R
.L
SCPrutulSA
SCPSIHORELICONSTRUCTS.R.L

SCPSIHOTERASRL

SCPSIHOTERRARESOURCESSRL
SCPSIHOTESTSRL

345,238.00

69,090.00

276,148.00

43,788.00

389,026.00

11/11/09

14.15

13/11/09

13.00

1,354,394.65

541,757.86

812,636.79

156,141.23

1,510,535.88

09/10/09

12.08

13/10/09

11.40

1/6/2011

680,475.00

204,145.00

476,330.00

77,011.00

757,486.00

20/10/09

11.27

21/10/09

12.45

663,800.00
1,445,900.00

33,190.00
72,295.00

630,610.00
1,373,605.00

13,680.00
27,531.00

677,480.00
1,473,431.00

15/12/08
15/12/08

15.49
13.12

18/12/08 18/12/08 -

2,127,848.00

106,392.00

2,021,456.00

32,984.00

2,160,832.00

31/08/10

13.10

02/09/10

11.00 10/28/2010

2,127,848.00

106,392.00

2,021,456.00

41,504.00

2,169,352.00

28/08/10

06.41

02/09/10

10.50 10/28/2010

1,443,470.00

74,000.00

1,369,470.00

48,000.00

1,491,470.00

27/08/10

16.06

02/09/10

10.05

10/5/2010

835,111.20

0.00

835,111.20

0.00

835,111.20

02/12/09

16.08

04/12/09

13.30

11/8/2010

912,408.00
9,001,906.00

182,482.00
450,095.00

729,926.00
8,551,811.00

50,833.00
0.00

963,241.00
9,001,906.00

30/10/09
07/09/09

09.59
15.11

02/11/09
15/09/09

10.30
13.15

7/5/2010

1,990,300.00
576,643.00

99,515.00
0.00

1,890,785.00
576,643.00

0.00
21,077.00

1,990,300.00
597,720.00

01/10/10
13/03/10

17.30
15.59

05/10/10
16/03/10

11.19
09.40

3,138,215.00

941,500.00

2,196,715.00

288,248.00

3,426,463.00

25/02/10

13.21

01/03/10

10.30

694,904.00

34,747.00

660,157.00

12,110.00

707,014.00

13/08/08

21.33

14/08/08 -

12/2/2010
10/14/2009
3/11/2010

SCPULSMedicaSRL
SCRACORDEXSRL
SCRADIOCITYFMBUCURESTISRL
SCRADUCONSIMPEXSRL
SCRALUCOMPANYSRL

6/1/2011

SCREDACS.R.L.
6/12/2009

SCRedisConsultS.R.L.
SCREISIMS.R.L.
SCRESMINSRL
SCRETEAUATDCSRL
SCRetecSA
SCREVERENTASRL
SCRGICCONSULTANTASRL
SCRHAREOILS.R.L.
SCRICARDO-M.I.-IMPEXS.R.L
SCRINFOutsourcingSolutionsSRL
SCRocomCentralSA

368,461.00

73,700.00

294,761.00

55,668.00

424,129.00

25/03/10

14.00

26/03/10

13.30

1,390,262.00

417,080.00

973,182.00

0.00

1,390,262.00

06/05/09

12.05

08/05/09

11.30

4,021,825.00

201,091.00

3,820,734.00

473,208.00

4,495,033.00

10/08/09

15.54

14/08/09

10.25

95,569.00
182,212.80
18,129,999.78

38,228.00
0.00
906,499.99

57,341.00
182,212.80
17,223,499.79

0.00
20,000.00
0.00

95,569.00
202,212.80
18,129,999.78

30/03/10
25/03/10
04/12/08

16.35
09.28
10.47

02/04/10
26/03/10
04/12/08 -

10.20
13.30

1,244,480.00

248,950.00

995,530.00

147,614.00

1,392,094.00

16/02/10

14.29

18/02/10

09.30

343,262.00

68,690.00

274,572.00

38,167.00

381,429.00

19/11/09

10.31

20/11/09

14.55

323,100.00

96,930.00

226,170.00

0.00

323,100.00

09/06/09

11.36

11/06/09

15.10

822,492.00

246,748.00

575,744.00

49,647.00

872,139.00

17/05/09

18.22

19/05/09

09.15

6/15/2010

310,970.00

62,194.00

248,776.00

25,000.00

335,970.00

27/10/09

09.12

30/10/09

11.00

11/8/2010

5,050,103.00

260,000.00

4,790,103.00

0.00

5,050,103.00

07/09/09

11.15

16/09/09

09.00

11/8/2010

8,259,218.00

412,962.00

7,846,256.00

0.00

8,259,218.00

05/08/09

19.09

14/08/09

13.10 11/24/2010

2,125,600.00

106,280.00

2,019,320.00

129,480.00

2,255,080.00

16/09/10

17.22

27/09/10

11.25

2,125,105.40
2,125,105.40
2,125,105.40
18,252,856.00

106,255.27
106,255.27
106,255.27
912,644.00

2,018,850.13
2,018,850.13
2,018,850.13
17,340,212.00

212,317.78
212,317.78
212,317.78
0.00

2,337,423.18
2,337,423.18
2,337,423.18
18,252,856.00

09/11/10
09/11/10
09/11/10
19/12/08

13.07
13.53
14.40
14.56

12/11/10
12/11/10
12/11/10
24/12/08 -

13.38
13.38
13.37

819,529.25

0.00

819,529.25

150.00

819,679.25

13/08/09

14.13

17/08/09

09.40

483,040.00
950,198.79

193,220.00
47,509.94

289,820.00
902,688.85

135,955.20
0.00

618,995.20
950,198.79

30/03/10
09/11/10

08.37
14.46

31/03/10
15/11/10

13.30
13.45

5/22/2010

10/14/2009

11/8/2010

SCRodelRotaruSNC
SCRoGePasrlAgentiadeformareromanogermana
SCROMACTIVBUSINESSCONSULTINGS
RL

SCRomairConsultingSRL

1/14/2011

3/31/2010

SCRomanianSoftCompanySRL

SCROMBATSABistrita
SCROMELECTRONICCOMPANYSRL

6/15/2010

2497

76

2.3

66791

contractat

2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505

78
78
78
78
76
81
104
76

3.2
3.2
3.2
3.2
2.3
3.2
5.1
2.3

71356
71377
71398
64579
70487
55073
75938
65885

rezerva
rezerva
rezerva
contractat
aprobat
contractat
contractat
contractat

2506

73

5.1

58104

contractat

2507

78

3.2

71162

rezerva

2508

38

3.2

36498

contractat

2509

31

3.1

8123

contractat

2510

76

2.3

68126

contractat

2511

76

2.3

61737

contractat

2512
2513
2514

77
78
78

3.2
3.2
3.2

43285
43621
70569

aprobat
contractat
rezerva

Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in


meseria de \"confectioner produse textile\"
Constientizeaza riscul la locul de munca
Invata sa muncesti sigur si sanatos
Constientizeaza riscul la locul de munca
Mediu fara riscuri pentru angajati
Calificare pentru performanta si stabilitate
EMC - Educatie Medicala Continua
\"O sansa pentru viitorul tau\"
Calificarea/recalificarea a 38 de angajati proprii in
meseria de agent comercial
Crearea a 25 de noi locuri de munca in cadrul
fabricii de productie de tricotaje pentru
dezvoltarea departamentului de confectii de
tricotaje.
SAFETY FIRST!

INVESTIM N TINE! Programe de dezvoltare a


competenelor manageriale i organizaionale n
vederea mbuntirii adaptabilitii i valorificrii
capitalului uman din judeul Cluj
IT PENTRU DEZVOLTAREA
COMPETENELOR MANAGERIALE I
ANTREPRENORIALE
Calificarea/recalificarea a 9 angajati proprii in
meseria de \"coafor stilist\".
Calificarea a 22 angajati n meseria de bucatar
Angajati competenti prin formare profesionala
Sigur si sanatos
Protejarea, constientizarea si implicarea
resurselor umane din sectorul industrial cu inalte
exigente calitative si de fiabilitate prin
implementarea conceptului de management
performant in domeniul sanatatii si securitatii in
munca
Dezvoltarea fortei de marketing-vanzari, creare si
implementare soft specializat
ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANTA
SMART START
Angajati mai bine calificati pe o piata a muncii
competitiva!
Sanatate si securitate in munca pentru angajati

2515

73

5.1

72902

aprobat

2516
2517
2518

92
92
108

3.1
3.1
2.3

63886
64363
80195

contractat
rezerva
aprobat

2519

78

3.2

71093

rezerva

2520

77

3.2

65210

rezerva

2521

78

3.2

65211

contractat

2522
2523

76
78

2.3
3.2

66252
66251

aprobat
contractat

\"CERTIficare prin CALficare\"


Program de Sntate si Securitate n Munc

2524

76

2.3

67642

contractat

Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in


meseria de \"operator la masini unelte cu
comanda numerica (COR 8211.2.1)\".

2525

76

2.3

71272

aprobat

2526

77

3.2

60429

contractat

2527

78

3.2

69639

aprobat

2528

99

5.1

75756

contractat

2529

74

5.2

71438

aprobat

2530

76

2.3

71378

aprobat

Formare profesionala generala pentru angajatii


din domeniul publicitatii on-line: marketing si
comunicare - FORMARK
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul publicitatii online - ASECON

Calificarea/recalificarea a 16 angajati proprii in


meseria de fierar betonist, montator prefabricate
(COR 7123.2.1).
Inovare in Management si PerformantA prin
Cursuri de calitaTe - IMPACT
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca premisa pentru dezvoltarea intreprinderii

SCROMER-PRODS.R.L
SCRominservSRL
SCRompetrolDownstreamSRL
SCROMPETROLQUALITYSRL
SCROMSOFTSRL
SCROSIDPRODSRL
SCRSCCONSULTINGSRL
SCRSGRUPS.R.L.

69,850.00

279,337.00

37,046.00

386,233.00

17/11/09

12.46

19/11/09

12.45

819,981.30
815,740.00
823,489.30
317,069.00
361,846.00
3,362,338.00
1,945,795.25
929,582.00

0.00
0.00
0.00
0.00
72,369.00
168,117.00
201,600.00
185,930.00

819,981.30
815,740.00
823,489.30
317,069.00
289,477.00
3,194,221.00
1,744,195.25
743,652.00

93,333.47
122,747.60
102,628.27
0.00
0.00
0.00
175,750.80
92,560.00

913,314.77
938,487.60
926,117.57
317,069.00
361,846.00
3,362,338.00
2,121,546.05
1,022,142.00

31/03/10
31/03/10
31/03/10
06/10/09
17/03/10
08/08/09
07/09/10
22/10/09

10.51
12.53
15.56
09.32
15.56
19.01
03.16
12.39

02/04/10
02/04/10
02/04/10
08/10/09
19/03/10
13/08/09
08/09/10
23/10/09

12.45
13.30
09.00
13.05 8/30/2010
09.30
13.15 9/21/2010
14.49 10/28/2010
14.00 10/21/2010

11/8/2010

307,400.00

153,700.00

153,700.00

15,516.00

322,916.00

12/08/09

09.23

14/08/09

11.00

833,242.00

0.00

833,242.00

102,724.00

935,966.00

31/03/10

14.45

01/04/10

09.00

1,207,023.90

60,351.20

1,146,672.70

0.00

1,207,023.90

12/12/08

18.21

17/12/08 -

10/14/2009

1,843,561.00

92,190.00

1,751,371.00

45,578.00

1,889,139.00

10/05/08

23.03

14/05/08 -

6/12/2009

530,417.00

106,100.00

424,317.00

63,974.00

594,391.00

25/01/10

13.46

27/01/10

10.00

1/17/2011

491,555.00

98,390.00

393,165.00

48,912.00

540,467.00

15/09/09

14.47

17/09/09

12.00

6/15/2010

1,233,740.00
421,292.00
764,370.00

493,496.00
0.00
0.00

740,244.00
421,292.00
764,370.00

102,574.00
10,447.00
86,011.00

1,336,314.00
431,739.00
850,381.00

09/07/09
22/06/09
26/03/10

16.41
10.05
22.34

13/07/09
13/07/09
30/03/10

10.30
10.30
13.00

6/15/2010

701,540.00

350,770.00

350,770.00

0.00

701,540.00

16/06/10

15.59

18/06/10

10.10

12,369,980.70
11,873,245.00
1,931,630.00

618,499.04
593,663.00
96,582.00

11,751,481.66
11,279,582.00
1,835,048.00

0.00
724,740.00
90,000.00

12,369,980.70
12,597,985.00
2,021,630.00

07/09/09
07/09/09
21/09/10

11.48
14.37
13.23

16/09/09
16/09/09
27/09/10

15.55 12/27/2010
15.55
11.56

742,721.00

0.00

742,721.00

79,662.00

822,383.00

31/03/10

12.58

02/04/10

13.45

568,491.00

113,699.00

454,792.00

0.00

568,491.00

26/10/09

17.11

29/10/09

13.50

535,943.00

0.00

535,943.00

0.00

535,943.00

26/10/09

16.24

29/10/09

13.50

7/5/2010

212,205.00
227,660.00

42,441.00
0.00

169,764.00
227,660.00

21,700.00
22,335.00

233,905.00
249,995.00

01/12/09
01/12/09

09.46
12.18

07/12/09
07/12/09

12.35
12.35

11/8/2010

400,040.00

80,050.00

319,990.00

67,600.00

467,640.00

28/01/10

11.00

29/01/10

11.40

1/6/2011

670,065.00

134,050.00

536,015.00

60,350.00

730,415.00

30/03/10

19.50

01/04/10

13.00

2,077,581.00

831,240.00

1,246,341.00

201,147.00

2,278,728.00

19/08/09

10.41

21/08/09

11.55

820,219.00

0.00

820,219.00

0.00

820,219.00

26/02/10

18.10

01/03/10

15.00

2,043,120.00

102,206.00

1,940,914.00

0.00

2,043,120.00

27/08/10

14.28

31/08/10

10.43

1,475,312.50

630,000.00

845,312.50

0.00

1,475,312.50

01/04/10

15.41

02/04/10

13.45

996,200.00

199,240.00

796,960.00

0.00

996,200.00

31/03/10

13.05

02/04/10

13.45

5/23/2010

SCRUNINGTEXSRL
SCSAINTGOBAINCONSTRUCTIONPRODUCTSRO
MANIASRL
SCSALESCONSULTINGSRL

SCSANSoftwareSRLBrasov
SCSARABEAUTYCENTERS.R.L.
SCSASUCOMPANYSRL
SCSCANIAROMANIA

SCSCHAEFFLERROMANIASRL

SCSCHULLEREHKLARSRL
SCSchultzConsultingSRL
SCSCUDETTOSRL
SCSECURITYPROTECTIONGROUPSRL

SCSENIORINTERACTIVESRL

SCSERVJAIRSRL

SCSIGMAFLEXS.R.L.

SCSIGNORCONSTRUCTS.R.L.

SCSILCOTUBSA

Masuri active integrate pentru somerii din


Regiunea Nord Est in vederea cresterii ratei de
ocupare prin calificare in meseria de agent de
paza si ordine
Angajare de persoane defavorizate defavorizate
din mediul rural pentru extinderea activitatilor
companiei
Calificare si recalificare in meseria de agent paza
si ordine pentru noii angajati ai firmei

349,187.00

SCSILPOPTRAININGCENTERS.R.L.

7/29/2010

10/5/2010

2531

2532

2533
2534

2535

76

78

77
81

108

2.3

3.2

3.2
3.2

2.3

69292

49543

66094
54406

81113

aprobat

reziliat

rezerva
contractat

contractat

2536
2537

92
78

3.1
3.2

64171
53095

revocat
contractat

2538

78

3.2

47446

revocat

2539

76

2.3

67920

aprobat

2540

78

3.2

70167

rezerva

2541

78

3.2

71180

rezerva

Calificarea/recalificarea a 70 angajati proprii in


meseria de \"preparator produse din lapte (COR
7413.2.1)\".
Imbunatatirea conditiilor de mediu la locurile de
munca prin utilizarea unei instalatii de absorbtie
pulberi in suspensie si evacuare gaze de ardere
precum si prin constientizarea personalului privind
importanta sigurantei si securitatii la locul de
munca
Continuitate prin instruire
Cresterea adaptabilitatii personalului si
intreprinderilor din sectorul medical prin formare
profesionala si servicii de calitate
COMAND Cresterea nivelului de calificare a
angajatilor din industria constructoare de masini
prin informare, formare profesionala continua,
orientare si consiliere pentru calificarea Operator
la masini unelte cu COMANDa numerica
Un pas decisiv pentru dezvoltarea afacerii
Competenta, Adaptabilitate, Responsabilitate si
Eficienta prin SSM -CARE SSM
Sanatatea si Securitatea angajatilor - premisa
cresterii performantei globale a companiei
Calificarea/recalificarea a 30 angajati proprii in
meseria de \"masinist utilaje cale si
terasamente\".
SISTEM DE SANATATE SI SECURITATE
MAXIMA PENTRU SALARIATI
Proiect de organizare a activitatilor de protectia
sanatatii si securitatii angajatilor, de prevenire a
riscurilor profesionale si de aparare contra
incendiilor

2,433,847.00

730,200.00

1,703,647.00

201,590.00

2,635,437.00

11/03/10

12.22

15/03/10

12.00

790,374.00

0.00

790,374.00

0.00

790,374.00

13/07/09

13.19

15/07/09

09.45

4,024,885.00 1,609,954.00
5,957,738.00
297,888.00

2,414,931.00
5,659,850.00

0.00
0.00

4,024,885.00
5,957,738.00

30/10/09
10/08/09

13.30
09.51

02/11/09
11/08/09

12.30
13.40 11/23/2010

2,100,460.00

105,025.00

1,995,435.00

0.00

2,100,460.00

26/09/10

02.10

30/09/10

08.53

6/1/2011

17,279,231.00
677,701.00

863,962.00
13,554.00

16,415,269.00
664,147.00

0.00
62,170.00

17,279,231.00
739,871.00

07/09/09
08/07/09

15.32
11.35

16/09/09
09/07/09

11.00
13.50

6/15/2010

776,352.00

0.00

776,352.00

31,840.00

808,192.00

13/07/09

11.12

14/07/09

13.30

994,566.00

198,950.00

795,616.00

82,402.00

1,076,968.00

10/02/10

14.18

12/02/10

14.00

789,495.00

0.00

789,495.00

0.00

789,495.00

16/03/10

09.38

18/03/10

15.30

488,948.00

0.00

488,948.00

49,317.00

538,265.00

31/03/10

13.37

07/04/10

10.45

SCSIMULTANS.R.L.
7/5/2010

SCSinteromSACluj-Napoca

SCSISTEC-SBSOLSRL
SCSistemedeManagementPegasSRL

SCSITCOSERVICESRL

SCSMARTREEROMANIASRL
SCSMITHFIELDPRODSRL
SCSomesSA-Dej

SCSONDRIOIMPEXS.R.L.
SCSPIACTSACRAIOVA

SCStarliftRomaniaSRL

2542

108

2.3

79807

aprobat

Cresterea competitivitatii economice prin


calificarea angajatilor din Regiunea Sud-Vest
Oltenia

2,085,761.00

104,288.05

1,981,472.95

175,632.24

2,261,393.24

19/09/10

18.41

22/09/10

09.21

2543

108

2.3

79820

aprobat

2,029,643.00

101,482.15

1,928,160.85

0.00

2,029,643.00

20/09/10

19.23

23/09/10

11.48

2544

108

2.3

79958

aprobat

2,106,007.36

105,300.37

2,000,706.99

102,297.60

2,208,304.96

24/09/10

16.46

28/09/10

13.27

2545

108

2.3

80490

aprobat

2,109,976.50

105,498.83

2,109,976.50

0.00

2,109,976.50

22/09/10

01.06

23/09/10

11.49

2546

108

2.3

80580

aprobat

CALIFICARE pentru dezvoltare profesionala in


contextul societatii bazate pe cunoastere
Formarea profesionala continua-un pas pentru o
cariera de succes!
Angajai calificai, n contextul i transformrile
profunde de pe piaa muncii!
PAS cu PAS - Cresterea nivelului de calificare in
contextul societatii bazate pe cunoastere!

1,913,930.00

95,696.50

1,818,233.50

73,440.00

1,987,370.00

24/09/10

16.17

28/09/10

13.28

2547

109

2.1

81493

aprobat

1,914,265.00

95,713.25

1,818,551.75

60,456.00

1,974,721.00

27/09/10

12.42

28/09/10

10.51

2548

109

2.1

81567

aprobat

1,837,380.50

91,869.03

1,745,511.47

111,795.00

1,949,175.50

27/09/10

13.30

28/09/10

10.52

2549
2550

78
77

3.2
3.2

71079
53507

rezerva
reziliat

545,790.00
246,865.00

0.00
74,060.00

545,790.00
172,805.00

40,000.00
16,200.00

585,790.00
263,065.00

26/03/10
01/07/09

09.23
15.50

29/03/10
02/07/09

13.00
14.00

453,450.00
486,929.00

0.00
97,400.00

453,450.00
389,529.00

41,260.00
55,701.00

494,710.00
542,630.00

29/06/09
24/03/10

10.35
11.26

02/07/09
26/03/10

14.00
13.30

6/15/2010

98,391.00

19,722.00

78,669.00

6,500.00

104,891.00

28/10/09

10.04

05/11/09

10.30

1/6/2011

642,960.00
830,128.00

32,300.00
249,050.00

610,660.00
581,078.00

29,574.00
84,701.00

672,534.00
914,829.00

11/12/08
21/01/10

13.04
10.34

12/12/08 25/01/10

09.30

1,502,471.00

450,760.00

1,051,711.00

170,293.00

1,672,764.00

21/01/10

11.00

22/01/10

10.15

2,126,320.00

106,316.00

2,020,004.00

0.00

2,126,320.00

30/08/10

11.05

31/08/10

10.49 10/29/2010

2551
2552

2553

78
76

76

3.2
2.3

2.3

52878
70252

66166

reziliat
aprobat

contractat

SC STEF MANAGEMENT CONSULTING


SRL

PRACTICA o Sansa pentru Cariera si


Orientare Profesionala !
ACCES - Activitati de Consolidare a
Competentelor Elevilor pentru Succes pe piata
muncii.
CONSECURITATE
Competente-cheie pentru muncitorii slab-calificai
in constructii.
\"Competente - Cheie\"
S construim n siguran
Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in
meseria de \" tehnician operator procesare text
imagine COR 3122.3.4 \".
Cresterea competitivitatii economice a SC
STARK SRL prin specializarea resurselor umane

SCSTINJENELULSRL

6/15/2010

SCSTONECOSRL

SCSTONETCOMPUTERSS.R.L.

SCSTRAKSRL

33
76

3.2
2.3

36228
67627

contractat
revocat

2556

76

2.3

67628

contractat

2557

101

5.1

75730

contractat

Pentru un act medical de calitate!


Calificarea/recalificarea a 37 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Calificarea/recalificarea a 106 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Coaching inovatie in antreprenoriat

2558

105

5.1

75471

contractat

Dezvoltare antreprenoriala prin coaching

2,126,320.00

106,316.00

2,020,004.00

0.00

2,126,320.00

30/08/10

11.10

31/08/10

11.45 10/28/2010

2559

106

5.1

76749

contractat

Coaching - oportunitate pe piata muncii

2,126,320.00

106,316.00

2,020,004.00

0.00

2,126,320.00

07/09/10

10.06

08/09/10

09.28 10/21/2010

2554
2555

SCStudimedSRL
SCSYMMETRIAARADS.R.L.
SCSYMMETRIATIMISOARAS.R.L.

SCSynthesisManagementConsultantsSMCSRL

10/14/2009

12/2/2010

2560

110

5.2

87283

aprobat

Dezvoltarea durabila a turismului prin formarea


profesionala si consilierea somerilor din mediul
rural in judetul Mures

2561

110

5.2

88329

aprobat

Program integrat de dezvoltarea si consilierea


somerilor din mediul rural, in vederea dezvoltarii
turismului din Judetul Constanta, Municipiul
Mangalia

2562

97

6.3

62040

contractat

2563

78

3.2

71333

rezerva

2564

76

2.3

68601

aprobat

2565
2566

76
108

2.3
2.3

47365
80342

revocat
contractat

2567

78

3.2

71260

rezerva

2568
2569

77
77

3.2
3.2

63677
47410

rezerva
contractat

2570

77

3.2

49379

contractat

2571

77

3.2

51173

revocat

2572

78

3.2

44356

contractat

2573

109

2.1

81675

aprobat

2574

24

2.3

6145

contractat

2575

81

3.2

59583

reziliat

2576

24

2.3

21603

contractat

2577
2578

108
78

2.3
3.2

79229
71318

contractat
rezerva

2579

2580

2581

2582

78

77

78

104

3.2

3.2

3.2

5.1

71206

66154

50129

78438

rezerva

rezerva

contractat

reziliat

Pentru o femeie puternica! Imbunatatirea


perceptiei asupra femeilor si cresterea gradului
de constientizare a expertilor si operatorilor mass
media, al partenerilor sociali, autoritatilor publice
si femeilor asupra problematicii egalitatii de sanse
si gen pe piata muncii
Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii
sanatatii si securitatii la locul de munca
Calificarea/recalificarea a 90 angajati proprii in
meseria de \"constructor drumuri si poduri\".
Calificarea angajatilor proprii in meseria de
Califica-te/recalifica-te intr-o meserie cautata pe
piata muncii locala cu bani europeni
Cresterea calitatii serviciilor de sanatate si
siguranta in munca
Mai competitivi prin investiii n oameni!
Management performant, cale sigura pentru
succesul companiei !
O forta de vanzare profesionista pentru reusita in
afaceri performante si competitive
Dezvoltare de competente pentru angajatii nostri strategie sigura pentru cresterea competitivitatii !
Siguranta si sanatatea angajatilor nostri - O
prioritate manageriala
Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa
prin stagii de practica de specialitate organizate
in parteneriat de angajatori si universitati
PERFORMANTA SALARIATULUI =
BENEFICIUL ANGAJATORULUI
Flexicuritatea adaptarea la schimbari pentru o
piata a muncii prospera
COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE
PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE
Sunt angajat si ma formez pentru excelenta!
Sanatate si securitate in munca,dezvoltare
durabila si egalitate de sanse.Proactivi la locul de
munca!
DEZVOLTAREA SI CERTIFICAREA DE
COMPETENTE PENTRU SANATATEA SI
SIGURANTA SALARIATILOR
Cresterea productivitatii si adaptabilitatii
angajatilor prin participarea la programe de
formare profesionala specifica
ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE SI
SECURITATE IN INDUSTRIA TEXTILA SARITEX
Dezvoltarea competentelor de baza in vanzari si
antreprenoriat in randul somerilor si persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munca

SCSynthesisManagementConsultantsSMCSRL

76

2.3

42426

contractat

2584

77

3.2

56709

contractat

2585

78

3.2

45812

contractat

INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS (


n care termenul a investi nseamn un
angajament financiar, uman i tehnologic pentru
a obine sntate i performan individual i
colectiv)

2586

76

2.3

47823

contractat

Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de


confectioner articole din piele si inlocuitori

105,723.40

2,008,744.60

0.00

2,114,468.00

08/11/10

21.51

11/11/10

15.11

2,124,680.00

106,234.00

2,018,446.00

0.00

2,124,680.00

08/11/10

22.08

12/11/10

14.55

11,436,174.00

669,931.85

10,766,242.15

1,903,824.00

13,339,998.00

29/08/09

20.40

17/09/09

12.00

432,709.50

11/9/2010

SCTBWA\\BucurestiSRL

SCTCEServcomSRL

17,824.38

414,885.12

17,824.38

450,533.88

31/03/10

13.05

02/04/10

11.45

8,546,474.00 2,564,000.00

5,982,474.00

528,804.00

9,075,278.00

16/02/10

12.35

18/02/10

13.30

428,859.00
1,715,600.00

85,775.00
85,780.00

343,084.00
1,629,820.00

0.00
0.00

428,859.00
1,715,600.00

11/05/09
27/09/10

10.35
15.23

15/05/09
30/09/10

10.50
13.55

818,844.00

0.00

818,844.00

0.00

818,844.00

30/03/10

11.09

07/04/10

10.00

588,000.00
849,686.00

176,400.00
339,875.00

411,600.00
509,811.00

24,738.00
40,229.00

612,738.00
889,915.00

09/09/09
19/06/09

18.13
09.19

11/09/09
22/06/09

14.30
12.30

7/19/2010

292,341.00

116,937.00

175,404.00

23,095.00

315,436.00

19/06/09

09.09

22/06/09

12.30

6/15/2010

889,551.00

355,820.00

533,731.00

55,019.00

944,570.00

19/06/09

09.27

22/06/09

12.30

SCTECHNOCERS.R.L.
SCTEHNOCEZCONSTRUCTSRL
SCTEHNOIGIENASRL
SCTehnologicaRadionsrl
SCTEMADCOSRL

SCTeraplastSA

467,443.00

0.00

467,443.00

31,860.00

499,303.00

16/06/09

12.59

22/06/09

12.30

2,114,866.00

105,743.00

2,009,123.00

0.00

2,114,866.00

27/09/10

12.43

29/09/10

11.45

1,727,471.00

86,373.00

1,641,098.00

120,637.00

1,848,108.00

22/09/08

17.02

24/09/08 -

10,023,790.51

512,215.69

9,511,574.82

429,813.92

10,453,604.43

08/08/09

18.45

12/08/09

1,574,000.00

78,700.00

1,495,300.00

0.00

1,574,000.00

23/08/08

14.21

01/09/08 -

2,095,600.00
860,712.00

105,100.00
12,911.00

1,990,500.00
847,801.00

33,500.00
80,525.00

2,129,100.00
941,237.00

17/09/10
31/03/10

11.05
15.38

17/09/10
01/04/10

14.23
15.20

248,007.00

0.00

248,007.00

0.00

248,007.00

31/03/10

15.45

02/04/10

13.45

2,520,652.00 1,890,489.00

630,163.00

435,793.00

2,956,445.00

29/10/09

09.21

02/11/09

12.20

6/1/2011

6/15/2010

SCTERONSYSTEMSSRL

SCTERRAMOLDSRL

5/10/2010
12.10 11/29/2010
6/12/2009

SCTerraNovaGroupSRL
5/18/2011

SCTerraPalfingerSRL

SCTERRASATSEVERINSRL

SCTEXTILEMEDICALESRL
618,581.00

0.00

618,581.00

0.00

618,581.00

19/06/09

10.40

19/06/09

14.35

5/23/2010

1,762,986.00

88,149.00

1,674,837.00

236,989.00

1,999,975.00

15/09/10

05.02

21/09/10

10.21 11/19/2010

5,350,000.00 1,605,000.00

SCTEXTILPRODUCTIONSRL

SCTichyConsultingSRL

CAP COMPAS : CAlificari, Perfectionari,


COMpetente - Provocari ale Ajutorului de Stat
PERISCOP - PERformanta Intreprinderii depinde
de Specializarea COmpetentelor Personalului

2583

2,114,468.00

SCTIGITRANSSACONSTANTA

SCTINACOREXIMSRL

3,745,000.00

701,162.00

6,051,162.00

21/08/09

13.33

25/08/09

12.10

6/21/2010

540,000.00

162,000.00

378,000.00

72,838.00

612,838.00

21/08/09

13.27

25/08/09

12.10

6/21/2010

389,733.20

0.00

389,733.20

47,945.00

437,678.20

21/08/09

13.13

25/08/09

12.10

6/21/2010

292,671.00

58,539.00

234,132.00

30,346.00

323,017.00

14/05/09

11.04

15/05/09

13.30

6/15/2010

2587

106

5.1

75656

contractat

2588

83

5.2

54007

contractat

2589

108

2.3

79314

aprobat

2590

76

2.3

69325

aprobat

2591

81

3.2

49261

contractat

2592

78

3.2

64161

contractat

2593
2594
2595

78
108
77

3.2
2.3
3.2

51405
79402
56653

contractat
contractat
contractat

2596

74

5.2

85922

aprobat

2597

78

3.2

70700

rezerva

2598

108

2.3

83066

contractat

2599

104

5.1

77785

contractat

2600
2601

76
78

2.3
3.2

68482
70930

aprobat
rezerva

2602

78

3.2

70931

rezerva

2603

78

3.2

70697

rezerva

Cresterea gradului de ocupare a somerilor din


Regiunea Bucuresti Ilfov printr-un program
integrat de consiliere si formare profesionala in
domeniul IT
Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a
resurselor umane
FORMARE PROFESIONALA PENTRU
DEZVOLTARE
Calificarea/recalificarea a 23 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
FLEXINOV - Intreprinderi flexibile si inovatoare
Competitivitate sporita prin sanatate si securitate
la locul de munca
Clubul SSM in Constructii
CASA O calificare in plus, o sansa in plus
MANAGER+ Aducerea de plus-valoare la
competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea
fortei de conducere
Angajarea de colaboratori din mediul rural pentru
a contribui la reducerea omajului i
mbuntirea competitivitii regionale.
Implementarea unei culturi de siguran prin
informarea, instruirea i stimularea colaborrii
angajailor la mbuntirea siguranei i sntii
la locul de munc
CALIFICAREA SI RECALIFICAREA
ANGAJATILOR, SANSA AFACERILOR
PROFITABILE
O INVESTITIE IN CUNOASTERE ADUCE
INTOTDEAUNA CELE MAI MARI BENEFICII
CCS-Calificare,Competitivitate si Succes
Sanatate la locul de munca si prevenirea riscurilor
pentru angajatii din sectorul productivSANPROD
Sanatate la locul de munca si prevenirea riscurilor
- SALORIS
Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de
munca pentru angajatii din domeniul fabricarii de
utilaje pentru extractie si constructii -SECUTEX

2604

76

2.3

45702

contractat

Program de formare profesionala continua a


angajatilor societatii prin cursuri de
calificare/recalificare in scopul maririi sanselor de
acces pe o piata a muncii dinamica si in continua
schimbare.

2605

78

3.2

65481

aprobat

2606
2607
2608

50
105
108

5.1
5.1
2.3

33145
78377
82125

contractat
contractat
aprobat

2609

76

2.3

69823

aprobat

2610

99

5.1

75443

contractat

Reevaluarea riscurilor de accidentare si


imbolnavire in intreprindere
AI O ANS! AI JOB CLUB-UL TU!
PRIVESTE INAINTE! TU DECIZI!
DCU - Dezvoltarea Capitalului Uman in turism si
servicii
Calificarea/recalificarea a 32 angajati proprii in
meseria de \"agent comercial\".
Noi te putem ajuta intr-o noua cariera
profesionala si un nou loc de muncaTU decizi
daca accepti !
Perfectionarea angajatilor esenta succesului!

2611

77

3.2

66374

rezerva

2612

76

2.3

56564

contractat

2613

2614

2615
2616
2617

82

76

78
78
106

5.1

2.3

3.2
3.2
5.1

50319

53767

47957
48283
77815

contractat

contractat

aprobat
revocat
contractat

sctobimarconstructsrl

SCTOPOILS.R.L.
SCTOPQUALITYMANAGEMENTSRL
SCTOTALPROSRL
SCTRAMMARSA
SCTRANSGHEPARDSRL

99,011.00

1,881,209.00

0.00

1,980,220.00

27/08/10

20.12

31/08/10

11.30 10/20/2010

12,687,265.00

634,500.00

12,052,765.00

0.00

12,687,265.00

10/08/09

15.17

19/08/09

11.40

2,114,645.00

110,000.00

2,004,645.00

0.00

2,114,645.00

29/09/10

23.52

30/09/10

14.08

5/22/2010

832,245.00

166,500.00

665,745.00

92,234.00

924,479.00

18/02/10

12.34

19/02/10

09.00

5,089,957.00

254,498.00

4,835,459.00

360,160.00

5,450,117.00

10/08/09

14.14

18/08/09

09.10 11/24/2010

403,536.00

0.00

403,536.00

38,908.00

442,444.00

14/09/09

11.09

16/09/09

09.00

6/15/2010

389,758.00
1,716,400.00
101,012.00

0.00
93,000.00
40,400.00

389,758.00
1,623,400.00
60,612.00

28,442.00
0.00
0.00

418,200.00
1,716,400.00
101,012.00

29/06/09
17/09/10
04/08/09

10.04
13.41
08.47

02/07/09
23/09/10
06/08/09

10.30
13.07
11.15

6/15/2010
6/1/2011
7/19/2010

1,352,685.44

676,342.72

676,342.72

0.00

1,352,685.44

08/11/10

14.39

11/11/10

11.30

58,503.82

0.00

58,503.82

0.00

58,503.82

29/03/10

14.59

31/03/10

13.45

1,816,900.00

90,845.00

1,726,055.00

0.00

1,816,900.00

01/10/10

16.24

04/10/10

11.34

1,914,290.00

95,714.50

1,818,575.50

0.00

1,914,290.00

09/09/10

14.10

09/09/10

14.49 10/28/2010

1,620,181.00
835,994.00

486,054.00
0.00

1,134,127.00
835,994.00

160,508.00
0.00

1,780,689.00
835,994.00

22/02/10
31/03/10

15.01
12.05

23/02/10
01/04/10

09.30
10.00

796,091.00

0.00

796,091.00

0.00

796,091.00

31/03/10

10.27

01/04/10

10.00

807,403.00

0.00

807,403.00

0.00

807,403.00

30/03/10

18.07

02/04/10

13.00

4,162,996.00 1,665,198.00

2,497,798.00

503,799.00

4,666,795.00

04/05/09

08.07

05/05/09

10.30

scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl

SCTrevertexSRL

6/1/2011

SCTRIMEDAGAFITEIVETSRL
SCTSMARTSERVICIISRL
SCULTRASECURITYSRL
SCUnileverRomaniaSA
SCUnileverSouthCentralEuropeSA

SCUPETSA
9/27/2010

SCUZUCSAPloiesti

SCVECO-ROMSRL
SCVLADICONSULTINGSRL
SCVOIAUDITOREXIMS.R.L.

695,300.00

0.00

695,300.00

87,425.00

782,725.00

02/11/09

09.24

03/11/09

10.15

1,801,980.00
2,090,700.00
1,632,420.00

90,899.00
104,535.00
81,621.00

1,711,081.00
1,986,165.00
1,550,799.00

16,000.00
19,200.00
71,688.00

1,817,980.00
2,109,900.00
1,704,108.00

15/12/08
13/09/10
29/09/10

15.27
14.33
22.27

19/12/08 15/09/10
01/10/10

14.00
11.51

984,378.00

196,900.00

787,478.00

119,358.00

1,103,736.00

16/03/10

16.31

17/03/10

13.00

2,068,500.00

105,000.00

1,963,500.00

45,000.00

2,113,500.00

27/08/10

13.17

02/09/10

15.23

317,821.89

127,129.00

190,692.89

48,506.00

366,327.89

30/10/09

15.05

03/11/09

11.55

818,578.00

246,000.00

572,578.00

81,950.00

900,528.00

23/07/09

17.23

27/07/09

09.10

7/19/2010

3,257,204.00

162,861.00

3,094,343.00

0.00

3,257,204.00

07/08/09

13.28

11/08/09

12.25

2/22/2011

940,116.00

282,100.00

658,016.00

63,750.00

1,003,866.00

20/07/09

13.18

24/07/09

12.50

7/29/2010

624,341.35
624,341.35
2,129,196.00

0.00
0.00
42,584.00

624,341.35
624,341.35
2,086,612.00

17,610.49
63,228.85
517,873.00

641,951.84
687,570.20
2,647,069.00

13/05/09
15/05/09
09/09/10

11.03
14.46
22.03

14/05/09
18/05/09
16/09/10

10.08
09.30
11.19

5/3/2011

10/14/2009
12/8/2010

10/5/2010

SCVRANCEANUSERV.SRL
SCWHITELANDIMPORTEXPORTSRL

Formarea profesionala generala a angajatilor


proprii in meseria de agent comercial (3421.3.1nivel 3)

SCWINIMPEXSRL

CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS Program pilot de crestere a nivelului de


angajabilitate al persoanelor afectate de criza
economica

SCWKH-DezvoltareOrganizationalaSRL

Calificarea/recalificarea a 50 de angajati proprii in


meseria de masinist la masini pentru
terasamente
Un loc de munca mai sigur si mai sanatos
Un loc de munca mai sigur si mai sanatos
A.F.I.R.M.A.R.E. (Angajare, Formare, Integrare,
Recrutare, Motivare, Adaptare, Reciclare,
Evaluare)

1,980,220.00
SCTIURENLAUHOTELMANAGEMENTSR
L

SCYDAILCONSTRUCTSRL
SEARCHCORPORATIONSRL

Sectorul3alMunicipiuluiBucuresti

Sectorul3alMunicipiuluiBucuresti
2618
2619

106
101

5.1
5.1

77903
78627

contractat
contractat

2620

100

5.1

78238

contractat

2621

71

6.3

42016

contractat

2622

75

2.1

78818

aprobat

2623

78

3.2

70007

rezerva

2624

100

5.1

75798

contractat

Fii intreprinzator
Piata muncii de la A la Z Regiunea Sud
Muntenia
UN VIITOR PENTRU FIECARE

2,132,317.70
2,068,570.00

42,646.35
103,428.50

2,089,671.35
1,965,141.50

534,928.32
129,960.00

2,667,246.02
2,198,530.00

10/09/10
14/09/10

09.22
20.26

16/09/10
16/09/10

11.20
13.37

SERVICIULPAZASIPROTECTIEVISPOS.R
.L

2,033,810.00

101,691.00

1,932,119.00

180,700.00

2,214,510.00

13/09/10

10.23

13/09/10

16.26 10/26/2010

TRANZIT - cresterea accesului pe piata muncii si


incluziunea sociala a femeilor victime ale violentei
ServiciulPublicAsistentaSocialaBaiaMare
domestice si altor persoane vulnerabile

2,285,180.00

45,703.60

2,239,476.40

0.00

2,285,180.00

19/12/08

16.59

24/12/08 -

451,531.00

135,459.00

316,072.00

64,260.00

515,791.00

24/09/10

10.07

04/10/10

12.00

332,619.00

0.00

332,619.00

28,452.00

361,071.00

31/03/10

13.15

02/04/10

12.00

2,081,275.00

41,626.00

2,039,649.00

135,150.00

2,216,425.00

27/08/10

21.42

09/09/10

13.02 10/23/2010

2,396,358.00
3,593,628.00

718,907.00
71,873.00

1,677,451.00
3,521,755.00

222,273.00
196,662.00

2,618,631.00
3,790,290.00

16/12/09
31/08/09

12.39
02.47

17/12/09
15/09/09

12.30
09.45

1,264,000.00

25,280.00

1,238,720.00

0.00

1,264,000.00

15/12/08

14.32

18/12/08 -

PROGRAM DE MENTORAT PENTRU TINERII


ANGAJAI AI SOCIETII
Implicarea angajailor n evaluarea riscurilor
pentru asigurarea de locuri de munc sigure i
sntoase
Activi in Europa sprijin pentru ocuparea
somerilor tineri si de lunga durata pe piata
europeana a muncii

2625
2626

76
93

2.3
3.3

67032
54001

aprobat
contractat

Calificari pentru tine


Organizatia sindicala in invatamantul
preuniversitar - succes prin parteneriat social si
capital uman performant

2627

38

3.2

40729

revocat

Preventia stresului ocupational si cresterea


adaptabilitatii personalului medical prin formare
profesionala si campanii de informare si
constientizare

2628

101

5.1

76947

contractat

Consiliere si formare profesionala pentru somerii


cu studii incomplete

2629

97

6.3

63072

contractat

Promovarea prin activitati inovatoare a egalitatii


de sanse si de gen in cadrul organizatiilor
partenerilor sociali, cu accent pe institutiille de
educatie

2630

108

2.3

79674

aprobat

2631

109

2.1

81723

aprobat

2632

104

5.1

79047

contractat

2633

81

3.2

50250

contractat

2634

24

2.3

41171

contractat

2635

108

2.3

79238

aprobat

2636

41

3.3

6977

contractat

2637
2638
2639

41
104
101

3.3
5.1
5.1

37095
75879
76509

contractat
contractat
contractat

2640

93

3.3

62406

contractat

2641

110

5.2

88144

aprobat

2642

110

5.2

88575

aprobat

2643

110

5.2

88706

aprobat

2644

110

5.2

88824

aprobat

2645

110

5.2

88946

aprobat

2646

110

5.2

89012

aprobat

2647

110

5.2

89060

aprobat

2648

110

5.2

89154

aprobat

2649

81

3.2

59760

contractat

SERCOPADN

ShoesProject2007

5/3/2011
1/14/2011

6/12/2009

SIATS.A.

SigmaDevelopmentCenter
SilvaTurismSRL
SINDICATULINVATAMANTULUIPREUNIV
ERSITARGALATI

7/19/2010

SindicatuljudeteanSanitasCluj
1,927,605.75

38,555.00

1,889,050.75

160,825.40

2,088,431.15

09/09/10

12.49

14/09/10

11.31 10/29/2010

12,300,373.00

246,007.00

12,054,366.00

680,534.00

12,980,907.00

31/08/09

11.29

10/09/09

09.45

2,103,669.00

42,073.00

2,061,596.00

0.00

2,103,669.00

27/09/10

18.32

01/10/10

10.15

SindicatulLiberdininvaamantCalarasi

2,110,000.00

42,200.00

2,067,800.00

110,000.00

2,220,000.00

27/09/10

12.42

29/09/10

10.48

SINDICATULLIBERDININVATAMANTMAR
AMURES

1,780,480.00

37,770.00

1,742,710.00

108,000.00

1,888,480.00

28/09/10

11.02

06/10/10

13.46

2,337,918.00

46,758.00

2,291,160.00

261,250.00

2,599,168.00

09/06/09

20.01

17/06/09

10.30 11/29/2010

1,809,440.00

37,440.00

1,772,000.00

0.00

1,809,440.00

15/12/08

15.42

17/12/08 -

2,030,493.00

40,609.86

1,989,883.14

83,808.00

2,114,301.00

17/09/10

14.59

21/09/10

1,665,070.00

33,301.40

1,631,768.60

0.00

1,665,070.00

27/11/08

14.11

03/12/08 -

10/14/2009

1,840,230.00
2,132,437.80
2,086,470.00

36,574.60
42,668.76
42,435.00

1,803,655.40
2,089,769.04
2,044,035.00

0.00
111,040.00
0.00

1,840,230.00
2,243,477.80
2,086,470.00

11/12/08
28/08/10
13/09/10

19.57
10.39
02.21

17/12/08 03/09/10
15/09/10

10/14/2009
15.21 10/28/2010
14.52 11/10/2010

SindicatulNationalalFunctionarilorPublici
(SNFP)

9,042,219.00

186,844.00

8,855,375.00

887,514.00

9,929,733.00

28/08/09

17.00

01/09/09

11.30 11/12/2010

Compentente antreprenoriale pentru mediul rural


in regiunea Bucuresti Ilfov
Compentente antreprenoriale pentru mediul rural
in regiunea Centru
Compentente antreprenoriale pentru mediul rural
in regiunea Nord Est
Compentente antreprenoriale pentru mediul rural
in regiunea Nord Vest
SINDICATULNATIONALALPOLITISTILOR
Compentente antreprenoriale pentru mediul rural
SIPERSONALULUICONTRACTUAL
in regiunea Sud Muntenia
Compentente antreprenoriale pentru mediul rural
in regiunea Vest
Compentente antreprenoriale pentru mediul rural
in regiunea Sud Est
Compentente antreprenoriale pentru mediul rural
in regiunea Sud Vest
Performan pentru adaptabilitate i
competitivitate european - Training pentru
SindicatulNationalDeMediu-Ecologistul
P.A.C.E

1,723,382.50

34,467.65

1,688,914.85

146,292.00

1,869,674.50

08/11/10

19.21

09/11/10

15.50

1,723,382.50

34,467.65

1,688,914.85

34,467.65

1,757,850.15

08/11/10

20.14

09/11/10

15.51

1,723,382.50

34,467.65

1,688,914.85

146,292.00

1,869,674.50

08/11/10

21.24

09/11/10

15.47

1,723,382.50

606,700.00

1,116,682.50

146,292.00

1,869,674.50

08/11/10

22.30

09/11/10

15.52

1,723,382.50

34,467.65

1,688,914.85

146,292.00

1,869,674.50

08/11/10

23.25

09/11/10

15.48

1,723,382.50

34,467.65

1,688,914.85

146,292.00

1,869,674.50

09/11/10

00.22

09/11/10

15.44

1,723,382.50

34,467.65

1,688,914.85

146,292.00

1,869,674.50

09/11/10

05.07

09/11/10

15.45

1,723,382.50

34,467.65

1,688,914.85

146,292.00

1,869,674.50

09/11/10

06.03

09/11/10

15.49

9,425,774.80

188,515.50

9,237,259.30

1,340,947.80

10,766,722.60

10/08/09

12.49

20/08/09

14.45 11/16/2010

Cresterea calificarii angajatilor din transporturile


feroviare
Metode interactive de orientare i consiliere
profesional
RESURSE UMANE CALIFICATE LOCURI DE
MUNCA OCUPATE
Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la
locul de munca in industria prelucratoare AERONAVSECUR
Sprijin pentru angajati in vederea calificarii
complete
O ANS PENTRU VIITOR
Centru de formare profesionala pentru
armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei de
munca
Sindicate active
O noua sansa pentru fostii angajati!
SPRIJIN ZONAL DE FORMARE
PROFESIONALA, INFORMARE SI ASISTENTA
IN DEZVOLTAREA CARIEREI
Solidaritate prin dialog social

SindicatulLiberalinvatamantuluidinjudetu
lCalarasi

12/8/2010

SindicatulLiberalLucratorilordinInvatama
ntsiCercetareStiintificaNeamt
SindicatulLiberCENAFER

SINDICATULLIBERINDEPENDENT\"ICA\"
Brasov
SINDICATULLIBERINDEPENDENTDINRA
DET
SindicatulLiberIndependentTelecomunic
atii,,BogdanVoda\"Suceava

1/4/2011

10/14/2009
11.24

SindicatulLiberNavalistul
SINDICATULLIBERSCCUGIRSA
SindicatulLibertateaCaiFerateCluj
SindicatulMinier\"CARBONIFERA\"

2650

2651

99

5.1

108

2.3

2652

41

2653

108

2654

108

77100

contractat

80200

aprobat

3.3

8613

contractat

2.3

79623

aprobat

2.3

79313

contractat

2655

108

2.3

83254

aprobat

2656

110

5.2

87273

aprobat

Calificarea tinerilor omeri din regiunea de nord


est in meseriile de agent comercial i osptar i
plasarea lor pe piaa muncii in vederea reducerii
ratei omajului i cresterii gradului de ocupare a
forei de munc tinere, crearea unui centru zonal
de formare profesional, mediere i plasare a
forei de munc.
Cursuri de calificare in regiunea Sud Est

Iniiative ale partenerilor sociali din regiunea Nord


Est
Cursuri de calificare pentru sectorul constructii
nave
Cresterea nivelului de calificare a persoanelor
angajate pe o piata a muncii in continua
schimbare
NOI PERSPECTIVE PE PIATA MUNCII
PENTRU PERSONALUL SANITAR
Oportunitati pentru angajare in comunele din
regiunea Sud Muntenia
Dezvoltarea spiritului antreprenorial: o sansa in
plus pentru populatia din mediul rural in Regiune
Sud Muntenia
Sanse egale pentru cariere de succes
Oportuniti de consolidare a carierei n
societatea cunoaterii n regiunea SV Oltenia
Dezvoltarea carierei n societatea cunoaterii n
regiunea SE
Cariera didactic n societatea cunoaterii
adaptat la regiunea NV
Progresul carierei didactice n societatea
cunoaterii adaptat la regiunea S Muntenia
Formarea profesional n educaie n contextul
dezvoltrii societii cunoaterii n regiunea NE

1,762,175.00

35,243.50

1,726,931.50

88,224.00

1,850,399.00

10/09/10

08.29

15/09/10

11.09

1/12/2011

2,093,490.00

41,869.80

2,051,620.20

138,288.00

2,231,778.00

21/09/10

12.45

23/09/10

10.14

1,665,698.61

33,313.98

1,632,384.63

0.00

1,665,698.61

12/05/08

10.21

15/05/08 -

1,937,430.00

38,748.60

1,898,681.40

122,208.00

2,059,638.00

18/09/10

09.49

24/09/10

11.15

1,207,935.55

24,158.71

1,183,776.84

71,322.69

1,279,258.24

18/09/10

20.34

22/09/10

12.08

2,078,918.00

41,578.00

2,037,340.00

0.00

2,078,918.00

04/10/10

12.42

06/10/10

11.50

2,121,083.00

42,421.66

2,078,661.34

202,884.30

2,323,967.30

08/11/10

18.25

15/11/10

12.07

2,119,726.00

42,394.52

2,077,331.48

196,145.86

2,315,871.86

08/11/10

18.43

15/11/10

12.06

14,404,584.00
1,847,874.00

720,230.00
92,393.70

13,684,354.00
1,755,480.30

1,900.00
0.00

14,406,484.00
1,847,874.00

07/09/09
22/07/08

10.38
18.54

15/09/09
25/07/08 -

12.15

1,847,874.00

92,393.70

1,755,480.30

0.00

1,847,874.00

23/07/08

12.29

25/07/08 -

6/12/2009

1,847,874.00

92,393.70

1,755,480.30

0.00

1,847,874.00

22/07/08

18.53

25/07/08 -

6/12/2009

1,847,874.00

92,393.70

1,755,480.30

0.00

1,847,874.00

23/07/08

12.37

25/07/08 -

6/12/2009

1,847,874.00

92,393.70

1,755,480.30

0.00

1,847,874.00

01/08/08

10.09

05/08/08 -

6/12/2009

6/12/2009

SINDICATULNOVAVITA

SINDICATULPOLITISTILORSIPERSONAL
ULUICONTRACTUALDINBAZADEREPAR
ATIINAVE
SINDICATULPROMETEU
SindicatulSANAB

6/12/2009

6/1/2011

SINDICATULSANATATEAGORJ
SINDICATULSANITASCONSTANTA

SindicatulTaranilorsiProprietarilorRoma
ni

2657

110

5.2

87461

aprobat

2658
2659

97
19

6.3
1.3

64237
15196

contractat
contractat

2660

19

1.3

15571

contractat

2661

19

1.3

15719

contractat

2662

19

1.3

15734

contractat

2663

19

1.3

16431

contractat

2664

19

1.3

16455

contractat

Modaliti de consolidare a carierei n societatea


bazat pe cunoatere n regiunea B-IF

1,847,764.80

92,388.24

1,755,376.56

0.00

1,847,764.80

06/08/08

14.30

08/08/08 -

2665
2666

77
77

3.2
3.2

66215
61491

rezerva
contractat

TrainALL
SOCERAMS.A.
Formarea si perfectionarea personalului
societatii, n conformitate cu Strategia de
dezvoltare a resurselor umane, bazat pe
principiile mbuntirii continue a ntregii activiti, SocietateaComercialadeProducereaEner
gieiElectirceHIDROELECTRICAS.A.
in scopul cresterii capacitatii de adaptare a
societatii la mediul economic in schimbare.

6,839,570.82 2,735,828.33
1,465,000.00
600,000.00

4,103,742.49
865,000.00

424,141.39
0.00

7,263,712.21
1,465,000.00

30/10/09
28/08/09

14.46
14.39

02/11/09
31/08/09

12.40
14.20

2667

78

3.2

67243

rezerva

Instruirea angajatilor in tehnologiile de Lucru Sub


Tensiune cheia sanatatii si sigurantei in munca
la mentenanta retelei electrice de transport

0.00

801,059.00

73,310.00

874,369.00

31/03/10

15.48

02/04/10

13.45

2668

77

3.2

65367

rezerva

Perfectionarea angajatilor in competente de


mentenanta cheia functionarii in conditii de
siguranta a retelei electrice de transport

13,851,322.00 5,540,528.00

8,310,794.00

1,281,773.00

15,133,095.00

30/10/09

15.31

02/11/09

10.15

2669

90

2.1

62119

contractat

CONSEL - Consilierea elevilor pentru o tranzitie


facila de la scoala la viata activa

3,753,122.00

0.00

3,849,356.00

31/08/09

13.58

02/09/09

13.00

7/5/2010

2670

13

5.2

4735

contractat

FAR - Femei Antreprenor n Rural

2671

81

3.2

59497

contractat

Formare profesionala si organizationala a


angajatilor din Laboratoarele de Imunologie prin
implementarea tehnologiilor de varf si a
managementului calitatii IMUNOLAB

11/8/2010

Corpul uman: imagini spre viitor

SIVECORomaniaS.A.

SocietateaComercialapentruServiciideM
entenantaaReteleiElectricedeTransport\"
Smart-SA\"
SocietateaComercialapentruServiciideM
entenantaaReteleiElectricedeTransport\"
Smart-SA\"nsporMARTSA
SocietateadeCercetareinLeadership,Man
agement,MarketingsiCulturaOrgazitional
a
SocietateadeEducatieContraceptivasiSe
xuala

801,059.00

3,849,356.00

96,234.00

6,095,076.00

121,902.00

5,973,174.00

464,521.00

6,559,597.00

20/03/08

16.33

25/03/08 -

15,811,468.08

310,028.79

15,501,439.29

1,353,504.35

17,164,972.43

09/08/09

19.25

14/08/09

11.30

13.45

9/7/2010
6/12/2009

7/29/2010

SocietateadeImunologiedinRomania

2672

81

3.2

51120

rezerva

SocietateadeNeurologieChirurgicalaTimi
soara

20,027,271.00

400,545.00

19,626,726.00

950,197.00

20,977,468.00

09/08/09

20.37

18/08/09

2673

70

6.2

21986

contractat

Centrul Naional de ocupare a forei de munc


pentru persoanele cu scleroz multipl i alte boli SocietateadeSclerozaMultipladinRomani
neurologice rare Acces Abilitate
a

2,129,598.71

42,591.97

2,087,006.74

340,972.29

2,470,571.00

17/12/08

13.43

19/12/08 -

2674

81

3.2

46971

contractat

DENT Dinamism, Eficienta si Noi Tehnologii in


medicina dentara

17,173,600.00

343,472.00

16,830,128.00

0.00

17,173,600.00

06/07/09

12.23

07/07/09

2675

39

3.2

32000

contractat

Educatori calificati in acordarea primului ajutor

722,397.00

14,448.00

707,949.00

0.00

722,397.00

06/12/08

13.43

10/12/08 -

SocietateadeStomatologieEsteticadinRo
mania
SocietateaNationaladeCruceRosieaRoma
niei,filialaBrasov

10/14/2009

10.30

9/22/2010
10/14/2009

2676

110

5.2

86824

aprobat

2677

104

5.1

81371

contractat

2678

102

5.1

77331

contractat

2679

81

3.2

58451

contractat

2680

62

2.3

31209

contractat

Program de dezvoltarea a capitalului uman din


comuna Poienile de sub Munte

SocietateaNationaladeCruceRosieaRoma
niei,filialaMaramures
SOCIETATEANATIONALADECRUCEROS
IEDINROMANIAFILIALASATUMARE
TECHCOM - Tehnologii computationale, formare SocietateapentruTehnologiiComputation
in ECDL si EqualSkills
aleSocietyForComputingTechnologies
Mondojob - Sanse noi pentru persoane din afara
campului muncii in mediul urban si rural

Calitate in serviciile medicale de pneumologie


prin formare profesionala continua si flexibilitate
organizationala
ACCES FORMAREA PROFESIONALA
CONTINUA, CALIFICARE/RECALIFICARE GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA MUNCII
PENTRU ANGAJATI

2681

81

3.2

55648

contractat

Formare profesionala pentru implementarea


noilor tehnologii in sistemul de sanatate

2682

78

3.2

49672

contractat

Sanatatea si securitatea la locul de munca:


avantaj pentru angajat, eficienta pentru
angajator, performanta pentru companie
Competene TIC, drumul spre succes n
societatea informaional
Calificarea in IT, noi perspective pentru angajai

2683

39

3.2

5286

contractat

2684

76

2.3

45191

contractat

2685

82

5.1

46308

contractat

2686

108

2.3

79823

aprobat

2687

63

3.2

31841

contractat

2688

81

3.2

59417

contractat

2689

40

3.2

39925

revocat

2690

39

3.2

27070

contractat

2691

109

2.1

82026

SocietateaRomanadeReumatologieAsociatiaMedicalaRomana

SoftAplicativsiServiciiS.A.

Soluia la omaj i srcie: competene IT pentru


adaptare la flexibilitatea pieei muncii
Calificarea i recalificarea angajailor, cheia
pentru evitarea omajului
Progrm International de Training in DermatoSpitalulClinicColentina
Cosmetologie pentru medici romani
Perfectionare in terapia medico - chirurgicala de
SpitalulClinicdeUrgentapentruCopiiGrigo
urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( 0reAlexandrescu
4 ani) la nivel multiregional
Formarea profesionala a personalului de toate
nivelele din unitati sanitare de tip spital, pentru
creterea adaptabilitii acestuia la noile modele
organizationale si funcionale impuse de
SpitalulClinicDr.ICantacuzino
implementarea generalizata a tehnologiilor
moderne, inclusiv cele informatice si de
comunicatii

Program de practica in terapie intensiva pentru


studenti la medicina

SPITALULUNIVERSITARDEURGENTAELI
AS-BUCURESTI

Formare generala pentru promovarea


adaptabilitatii
Un mediu de afaceri competent si adaptabil
Program de masuri integrate pentru ocupare in
Regiunea Bucuresti-Ilfov
Msuri active de ocupare pe o pia a muncii n
continu schimbare!
Cresterea adaptabilitatii si competitivitatii
angajatilor din industria romaneasca prin formare
profesionala continua in domeniile TIC, transfer
de noi tehnologii, protectia mediului si controlul
poluarii.

3.2

66305

rezerva

81
106

3.2
5.1

59906
77235

rezerva
contractat

2695

106

5.1

77401

contractat

2696

81

3.2

59925

contractat

2697

83

5.2

54639

contractat

2698
2699
2700
2701

105
81
90
83

5.1
3.2
2.1
5.2

75745
53604
62281
58845

contractat
contractat
contractat
contractat

2702

63

3.2

34072

contractat

2703
2704

78
78

3.2
3.2

65794
69854

aprobat
aprobat

2705

73

5.1

89333

aprobat

Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in mediul


rural si schimb de experienta cu intreprinzatorii
austrieci
O noua cariera o noua sansa
Siguranta si adaptabilitate
Despre tine, pentru viitoarul tau!
A.C.O.R.D RURAL - Asistenta prin consiliere
pentru ocupare si revitalizarea dezvoltarii
mediului rural din Regiunile Vest si Centru
Sprijin pentru CompetentE iN ARTa spectacolului
din Romania SCENART
O munca sigura pentru angajati mai sanatosi.
SAFE PASS. Siguranta Angajatilor - o Forma
Eficienta de Protectie si Asigurare a Sanatatii si
Securitatii
IMPREUNA PENTRU UN VIITOR MAI BUN

15,684.00

495,294.00

08/11/10

17.25

12/11/10

12.30

1,381,490.00

78,250.00

1,490,740.00

27/09/10

20.36

29/09/10

11.37

1/4/2011

1,944,000.00

39,000.00

1,905,000.00

82,800.00

2,026,800.00

08/09/10

13.16

15/09/10

12.17

4/2/2011

5,890,707.00

117,814.00

5,772,893.00

3,420.00

5,894,127.00

07/08/09

11.06

18/08/09

14.20

6/21/2010

17,177,000.00

343,540.00

16,833,460.00

335,000.00

17,512,000.00

19/12/08

15.52

24/12/08 -

19,844,743.00

396,894.00

19,447,849.00

1,069,480.00

20,914,223.00

09/08/09

15.57

14/08/09

11.35 11/18/2010

578,108.31

0.00

578,108.31

97,627.74

675,736.05

28/07/09

15.17

31/07/09

11.30

487,060.00

24,500.00

462,560.00

0.00

487,060.00

18/08/08

10.34

19/08/08 -

560,399.60

112,500.00

447,899.60

0.00

560,399.60

21/04/09

21.00

24/04/09

09.45

7/5/2010

2,777,830.00

138,891.50

2,638,938.50

0.00

2,777,830.00

25/06/09

09.27

26/06/09

10.45

5/17/2010

11.42

5/10/2010

6/15/2010

SocitateaNationalaRadiocomunicatiiS.A.

aprobat

77

455,630.00

31,000.00

SOCIETATEAROMANADERADIODIFUZIU
NE

SPITALULCLINICJUDETEANDEURGENT
ABRASOV

2693
2694

23,980.00

SocietateaRomanadePneumologie

Realizarea unei reele de nvmnt interactiv la


distan EDU-Telemed Braov necesar pentru
implementerea i utilizarea Telemedicinei n ct
mai multe aplicaii

2692

479,610.00
1,412,490.00

STENADTMSRL
SteppingStoneSolutionsSRL
SUCCESHUMANRESOURCESTGMSRL

6/12/2009

1,895,980.00

95,000.00

1,800,980.00

0.00

1,895,980.00

30/09/10

17.07

04/10/10

14,800,002.00

296,000.00

14,504,002.00

0.00

14,800,002.00

19/12/08

16.18

23/12/08 -

5,386,930.00

808,039.00

4,578,891.00

846,018.00

6,232,948.00

10/08/09

11.24

18/08/09

1,834,946.00

36,700.00

1,798,246.00

0.00

1,834,946.00

15/12/08

09.10

19/12/08 -

1,473,509.00

29,470.00

1,444,039.00

0.00

1,473,509.00

08/10/08

13.36

14/10/08 -

2,116,343.00

42,327.00

2,074,016.00

169,210.00

2,285,553.00

30/09/10

14.57

04/10/10

14.18

3,885,437.00 1,458,414.00

2,427,023.00

692,720.00

4,578,157.00

29/10/09

18.44

03/11/09

13.10

6,764,250.00
2,117,280.00

0.00
105,864.00

6,764,250.00
2,011,416.00

0.00
0.00

6,764,250.00
2,117,280.00

10/08/09
06/09/10

15.23
23.07

20/08/09
07/09/10

12.30
10.10 10/25/2010

2,111,360.00

105,568.00

2,005,792.00

0.00

2,111,360.00

06/09/10

23.16

07/09/10

10.11 10/25/2010

6,583,160.00

329,158.00

6,254,002.00

0.00

6,583,160.00

10/08/09

15.55

18/08/09

09.10 12/23/2010

5,200,985.00

260,049.00

4,940,936.00

0.00

5,200,985.00

06/08/09

11.30

18/08/09

09.10

2,111,510.00
8,370,082.28
11,715,705.03
5,833,816.00

105,575.00
418,504.12
585,785.25
291,691.00

2,005,935.00
7,951,578.16
11,129,919.78
5,542,125.00

0.00
508,962.50
0.00
0.00

2,111,510.00
8,879,044.78
11,715,705.03
5,833,816.00

27/08/10
09/08/09
30/08/09
10/08/09

14.47
22.07
23.37
13.57

06/09/10
17/08/09
07/09/09
13/08/09

16.05 4/21/2011
14.50 11/24/2010
15.00 11/24/2010
11.00
4/8/2010

15,952,904.00

319,058.08

15,633,845.92

0.00

15,952,904.00

18/12/08

11.42

22/12/08 -

488,766.00
809,240.40

0.00
0.00

488,766.00
809,240.40

0.00
65,600.70

488,766.00
874,841.10

25/01/10
03/03/10

22.40
09.11

28/01/10
05/03/10

12.10
11.00

1,477,770.00

295,554.00

1,182,216.00

43,560.00

1,521,330.00

24/11/10

15.20

26/11/10

12.00

10/14/2009
12.15

8/17/2010

10/14/2009

SVASTAConsultSRL

SWOTSRL
TargetActiveTraining

5/23/2010

TEAMConsultingSRL
TeatrulNationaldeOpereta\"IonDacian\"
TERMOLINESRL

10/14/2009

TOTALTECHNOLOGIESSRL
TRICOMEXIM

2706

77

3.2

66248

rezerva

2707
2708

103
81

5.1
3.2

77513
56381

contractat
rezerva

2709

77

3.2

60522

contractat

2710

77

3.2

65807

rezerva

Perfectionarea personalului pentru cresterea


calitatii serviciilor
Pro Activ - pe piaa muncii
Perfectionarea continua in domeniul
Mangementului Calitatii a personalului medical si
auxiliar din cadrul Spitalelor Clinice Judete de
Urgenta din Romania
IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL:
COMPETENTE CHEIE PENTRU
DEZVOLTARE PROFESIONALA SI
ORGANIZATIONALA
Perfectionare si specializare in scopul cresterii
competentelor manageriale si de vanzari

2711

100

5.1

76198

contractat

Instruirea somerilor - ncesitate pe piata muncii.

2712

45

5.1

13478

contractat

Someri instruiti - persoane active pe piata muncii

2713

110

5.2

87956

aprobat

Sustenabilitate in Zonele Rurale, prin Crearea de


Oportunitati Sporite de Ocupare

2714

110

5.2

86741

aprobat

Dezvoltarea Resurselor Umane din Mediul Rural,


prin Masuri Active de Ocupare

TrodatSRL
TUVAustriaRomania

937,937.78

281,381.33

656,556.45

7,770.00

945,707.78

28/10/09

09.54

29/10/09

10.30

1,991,580.00
13,586,267.00

99,579.00
679,315.00

1,892,001.00
12,906,952.00

0.00
0.00

1,991,580.00
13,586,267.00

15/09/10
10/08/09

13.52
10.42

16/09/10
18/08/09

15.00 11/12/2010
09.10

944,098.00

377,640.00

566,458.00

114,450.00

1,058,548.00

17/08/09

11.46

19/08/09

10.35

4,276,263.00 1,710,505.00

2,565,758.00

0.00

4,276,263.00

28/10/09

10.44

30/10/09

14.00

1,274,400.00

25,488.00

1,248,912.00

149,568.00

1,423,968.00

12/09/10

18.33

14/09/10

14.24 10/26/2010

1,049,076.00

21,000.00

1,028,076.00

12,720.00

1,061,796.00

17/09/08

11.15

18/09/08 -

1,340,348.00

29,489.00

1,310,859.00

201,480.00

1,541,828.00

08/11/10

17.48

11/11/10

12.54

1,340,348.00

29,489.00

1,310,859.00

201,480.00

1,541,828.00

08/11/10

16.54

11/11/10

12.58

1,432,472.00

31,604.00

1,400,868.00

208,850.00

1,641,322.00

08/11/10

16.53

11/11/10

12.59

1,432,472.00

31,604.00

1,400,868.00

208,850.00

1,641,322.00

08/11/10

17.26

12/11/10

11.29

1,432,472.00

31,604.00

1,400,868.00

208,850.00

1,641,322.00

08/11/10

17.55

11/11/10

12.52

1,432,472.00

31,604.00

1,400,868.00

208,850.00

1,641,322.00

08/11/10

17.21

12/11/10

11.28

1,432,472.00

31,604.00

1,400,868.00

208,850.00

1,641,322.00

08/11/10

17.30

11/11/10

12.57

565,250.00
11,305.00
17,627,943.00 3,701,868.03

553,945.00
13,926,074.97

51,088.00
1,077,083.00

616,338.00
18,705,026.00

15/12/08
30/08/09

11.11
20.51

18/12/08 09/09/09

12.00

10/14/2009
11/8/2010

7/19/2010

TUVRheinlandRomania

UNICREDITCONSUMERFINANCINGIFNS.
A.

6/15/2010

UniCreditTiriacBankS.A.
UnitateaAdministrativTeritorialaBaragan
ul
UnitateaAdministrativTeritorialaChiscani
UnitateaAdministrativTeritorialaComunaCORNETU
UnitateaAdministrativTeritorialaComunaDOMNESTI

10/14/2009

2715

110

5.2

86892

aprobat

Dezvoltarea Durabila a Pietei Muncii din Mediul


Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare

2716

110

5.2

87001

aprobat

2717

110

5.2

88085

aprobat

Crearea de Valoare Adaugata in Mediul Rural


prin Facilitarea Accesului la Piata Muncii si
Promovarea Culturii Antreprenoriale
CCMR - Competente pentru Competitivitate in
Mediul Rural

2718

110

5.2

87755

aprobat

2719

110

5.2

87778

aprobat

2720
2721

26
87

3.1
1.3

38196
53889

contractat
contractat

2722

87

1.3

62979

contractat

Scoala - membru activ al societatii informationale

18,389,309.60 3,861,755.02

14,527,554.58

1,458,804.00

19,848,113.60

30/08/09

21.29

09/09/09

12.00

UnitateadeManagementalProiectelorcuFi
nantareExternaDezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii

18,015,385.76 3,783,231.01

14,232,154.75

889,438.00

18,904,823.76

31/08/09

14.28

09/09/09

12.00 11/24/2010

19,330,834.61 4,059,475.27

15,271,359.34

827,170.42

20,158,005.03

31/08/09

14.36

09/09/09

12.00 11/10/2010

18,330,578.00

366,612.00

17,963,966.00

0.00

18,330,578.00

20/03/08

13.46

21/03/08 -

17,453,702.00

349,075.00

17,104,627.00

955,670.00

18,409,372.00

08/12/08

10.21

08/12/08 -

5/25/2010

5/25/2010

2723

87

1.3

63055

contractat

2724

87

1.3

63122

contractat

2725

1.3

3537

contractat

2726

55

1.1

25952

contractat

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaLUMINA
UnitateaAdministrativTeritorialaComunaMANASIA

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaNICOLAEBALCESCU
Informare Mediere Formare: Factor Cheie de
UnitateaAdministrativSucces pentru Ocupare in Mediul Rural
TeritorialaComunaVALEACIORII
Informare - Mediere - Formare: Calea spre un
UnitateaAdministrativTeritorialaComuna
Loc de Munca in Mediul Rural
VALULUITRAIAN
Belsug in Baragan
UnitateaAdministrativTeritorialaFAUREI
Cadrul didactic un profesionist in sistemul de
invatamant

mediul rural prin activitati de mentorat


INOVATIE SI PERFORMANTA IN
DEZVOLTAREA PROFESIONALA A
CADRELOR DIDACTICE DIN MEDIUL URBAN
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin
activitati de mentorat
Proces educational optimizat in viziunea
competentelor societatii cunoasterii

Unitatea de Management al Proiectelor


pentru Invatamantul Preuniversitar
2727

57

1.3

32629

contractat

Formarea profesionala a cadrelor didactice din


invatamantul preuniversitar pentru noi oportunitati
de dezvoltare in cariera

18,058,421.00

361,168.00

17,697,253.00

414,322.00

18,472,743.00

18/12/08

12.29

19/12/08 -

2728

1.2

2679

contractat

Imbunatatirea Managementului Universitar

17,754,241.00

370,000.00

17,384,241.00

0.00

17,754,241.00

19/03/08

22.29

24/03/08 -

2729

1.2

2684

contractat

Calitate si Leadership pentru Invatamantul


Superior Romanesc

18,211,166.00

370,000.00

17,841,166.00

0.00

18,211,166.00

19/03/08

21.55

24/03/08 -

2730

1.2

4436

contractat

REGISTRUL MATRICOL UNIC

17,540,008.50

370,000.50

17,170,008.00

0.00

17,540,008.50

20/03/08

11.40

24/03/08 -

12,984,300.00

370,000.00

12,614,300.00

0.00

12,984,300.00

20/03/08

16.50

24/03/08 -

18,399,996.00

370,000.00

18,029,996.00

0.00

18,399,996.00

20/03/08

15.19

24/03/08 -

2731

1.5

2686

contractat

STUDII DOCTORALE in ROMANIA


ORGANIZAREA SCOLILOR DOCTORALE

2732

1.5

4141

contractat

Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea


calitatii cercetarii in universitati si cresterea
vizibilitatii prin publicarea stiintifica

Unitatea Executiva pentru Finantarea


Invatamantului Superior si a Cercetarii
Stiintifice Universitare (UEFISCSU)

Unitatea Executiva pentru Finantarea


Invatamantului Superior si a Cercetarii
Stiintifice Universitare (UEFISCSU)

Studiu national de monitorizare a insertiei pe


piata muncii a absolventilor din invatamantul
superior

2733

60

2.1

41750

contractat

2734

110

5.2

88961

aprobat

2735

81

3.2

50321

contractat

2736

102

5.1

77907

contractat

2737

110

5.2

87446

aprobat

2738

82

5.1

54952

contractat

2739

108

2.3

79746

aprobat

2740

41

3.3

31061

contractat

Securitatea la locul de munca

2741

14

6.1

1484

contractat

Integrarea socioprofesionala a persoanelor


seropozitive din Romania

2742

97

6.3

63310

contractat

Impreuna ,pentru informarea ,constientizarea si


promovarea egalitatii de sanse si gen.

2743

81

3.2

57643

contractat

Centru de instruire pentru promovarea


adaptabilitatii si cresterea gradului de mobilitate
al angajatilor operatorilor de transport public de
persoane din Romania

Oportunitati in formare si ocupare in meseria de


electrician constructii

Uniunea Democrata a Ucrainenilor din


Romania

PRO-EDIT: Program de formare si sprijinire a


angajatilor pentru o practica EDIToriala
UniuneaEditorilordinRomania(UER)
PROfesionista
Reintegrarea somerilor pe piata activa din judetul
Dolj
UNIUNEA GENERALA A
Un parteneriat de succes pentru formarea
somerilor din mediul rural al judetului Gorj
INDUSTRIAsILOR DIN ROMANIA 1903
QualyMatch - Sistem integrat de asistenta pentru
FILIALA DOLJ
imbunatatirea accesului pe piata muncii pe baza
calificarii
Dezvoltarea capacitatii angajatilor din judetul
UniuneaJudeteanaaSindicatelorDemocra
Brasov de a se adapta noilor provocari ale pietei
ticeBrasov
muncii

UNIUNEAJUDETEANACNSLRFRATIATIMIS
UniuneaNationalaaOrganizatiilorPersoan
elorAfectatedeHIV/SIDA
UniuneaNationalaatuturorStudentilordin
Romania

9,550,534.00

191,011.00

9,359,523.00

0.00

9,550,534.00

19/12/08

16.17

24/12/08 -

1/19/2010

2,098,987.39

42,000.00

2,056,987.39

145,868.46

2,244,855.85

09/11/10

08.43

10/11/10

15.32

12,597,640.00

251,954.00

12,345,686.00

1,200,000.00

13,797,640.00

15/07/09

20.07

20/07/09

10.00

2,113,908.00

42,279.00

2,071,629.00

218,794.00

2,332,702.00

09/09/10

19.05

20/09/10

16.10 10/28/2010

2,111,732.00

42,235.00

2,069,497.00

120,977.00

2,232,709.00

08/11/10

17.59

15/11/10

15.26

15,801,256.27

315,497.09

15,485,759.18

1,018,928.21

16,820,184.48

27/07/09

21.15

31/07/09

09.10

2,047,315.46

40,946.30

2,006,369.16

68,597.28

2,115,912.74

21/09/10

15.14

23/09/10

13.23

1,781,158.00

35,630.00

1,745,528.00

0.00

1,781,158.00

04/11/08

12.55

07/11/08 -

5,152,787.00

110,000.00

5,042,787.00

0.00

5,152,787.00

18/03/08

14.39

19/03/08 -

17,984,065.00

378,715.38

17,605,349.62

50,000.00

18,034,065.00

07/09/09

15.07

17/09/09

10.50 11/24/2010

13,649,025.00

272,981.00

13,376,044.00

847,000.00

14,496,025.00

07/08/09

17.26

13/08/09

12.50 11/23/2010

2,008,500.00

40,170.00

1,968,330.00

105,000.00

2,113,500.00

20/09/10

01.11

20/09/10

11.08

17,393,001.94

360,000.00

17,033,001.94

0.00

17,393,001.94

15/07/09

13.06

17/07/09

12.15

11/8/2010

11/8/2010

10/14/2009

UNIUNEAROMANADETRANSPORTPUBLI
C

Calificarea i orientarea profesional a angajailor


din sectorul sanitar din regiunea Bucureti-Ilfov UniuneaSindicalaSanitasBucuresti
O ans pentru viitor!
PLAN STRATEGIC DE ACIUNE N VEDEREA
PROMOVRII SNTTII I SECURITII
UniuneaSindicalaTeritorialaCartelAlfaFili
MUNCII: Formare pentru adaptabilitate i
alaCluj
protecie la locul de munc

2744

108

2.3

79500

aprobat

2745

81

3.2

54561

rezerva

2746

19

1.3

30021

contractat

SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE !

658,728.00

13,174.00

645,554.00

0.00

658,728.00

24/10/08

10.48

27/10/08 -

9/1/2010

1,087,876.00

21,757.00

1,066,119.00

0.00

1,087,876.00

10/10/08

15.50

15/10/08 -

10/14/2009

1,289,496.00

25,790.00

1,263,706.00

0.00

1,289,496.00

29/08/08

10.27

03/09/08 -

6/12/2009

3,764,370.00

75,288.00

3,689,082.00

0.00

3,764,370.00

21/07/09

10.17

23/07/09

ncepe-i cariera din studenie!


Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiului Regional (CR) al Regiunii de
Dezvoltare Centru
Stagiile de pregatire practica la agentii economici
- o poarta de acces pe piata muncii

1,840,141.38
1,840,141.00

36,802.83
36,803.00

1,803,338.55
1,803,338.00

5,920.00
5,920.00

1,846,061.38
1,846,061.00

14/11/08
15/12/08

11.08
16.23

18/11/08 19/12/08 -

1,891,096.08

37,821.92

1,853,274.16

169,376.00

2,060,472.08

27/09/10

14.00

29/09/10

11.34

Firma virtuala - Sistem interactiv de invatare


pentru cresterea gradului de ocupare si adaptare
a studentilor pe piata muncii
STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI
ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI PE
PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI
ABSOLVENTI

1,736,307.98

34,726.16

1,701,581.82

29,640.80

1,765,948.78

29/09/10

16.29

04/10/10

11.46

1,772,025.60

35,440.52

1,736,585.08

66,769.66

1,838,795.26

05/11/08

15.48

10/11/08 -

10/14/2009

1,224,773.16

24,495.46

1,200,277.70

113,868.30

1,338,641.46

15/12/08

16.18

19/12/08 -

10/14/2009

14,851,219.60

298,740.54

14,552,479.06

12,882.60

14,864,102.20

07/09/09

15.41

17/09/09

17,984,820.00

359,697.00

17,625,123.00

0.00

17,984,820.00

05/05/08

14.01

08/05/08 -

2747

22

2.1

24926

contractat

Creterea performanelor absolvenilor


HIGHTECH n viaa activ, prin programe de
pregtire practic la agenii economici

2748

39

3.2

21784

contractat

Creterea gradului de adaptabilitate i de


mobilitate al angajailor i al angajatorilor
ntreprinderilor din domeniul construciilor i
serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare
profesional specific

2749

96

6.2

49743

contractat

Dezvoltarea de programe de formare specifice


pentru creterea incluziunii sociale n scopul
mbuntirii accesului pe piaa muncii

2750
2751

22
41

2.1
3.3

13000
14068

contractat
contractat

2752

109

2.1

81578

aprobat

2753

109

2.1

82018

aprobat

2754

22

2.1

31367

contractat

2755

25

3.1

39982

contractat

2756

89

1.5

63663

contractat

CENTRU REGIONAL PENTRU


DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IN
RANDUL TINERILOR
Retea transnationala de management integrat al
cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea
stiintei. Constructie institutionala (scoala
postodoctorala) si program de burse
(CommScie)

2757

1.5

5264

contractat

Dezvoltarea oportunitailor oferite doctoranzilor


pentru traiectorii flexibile n cariera de cercetare

13.00

11/8/2010

Universitatea "1Decembrie1918" AlbaIulia


10/14/2009
10/14/2009

10.50

5/23/2010

2758

87

1.3

51391

contractat

Retea interregionala de formare in sistem elearning a cadrelor didactice din invatamantul


preuniversitar

11,494,537.00

229,891.00

11,264,646.00

203,823.00

11,698,360.00

24/08/09

14.08

26/08/09

13.30

2759

97

6.3

50679

contractat

Reconstructia statutului femeii: de la discriminare


la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse

15,265,329.00

305,306.00

14,960,023.00

532,895.00

15,798,224.00

20/08/09

22.22

01/09/09

12.30 11/12/2010

2760

107

1.5

78342

contractat

Pregatirea doctoranzilor pentru evolutie si


inserare profesionala prin facilitarea accesului la
burse de studiu si prin oferirea de formari
complementare recomandate de modelele de
buna practica din spatiul European

18,502,909.00

370,058.00

18,132,851.00

306,366.00

18,809,275.00

29/09/10

14.57

12/10/10

12.50

2761

21

1.5

14722

contractat

Inovare si dezvoltare in programele doctorale si


graduale universitare pentru adaptarea cercetarii
stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.

1,824,825.00

36,500.00

1,788,325.00

0.00

1,824,825.00

28/07/08

16.32

30/07/08 -

6/12/2009

2762

21

1.5

22682

contractat

Programe pentru cercetare doctorala de


excelenta in economie prin parteneriate active

750,000.00

15,000.00

735,000.00

0.00

750,000.00

13/10/08

12.29

17/10/08 -

10/14/2009

2763

86

1.2

61959

contractat

12,768,512.00

255,371.00

12,513,141.00

1,005,546.00

13,774,058.00

28/08/09

20.29

08/09/09

12.30

12/3/2010

2764

89

1.5

49944

contractat

Comunitate universitara pentru managementul


calitatii in invatamantul superior
Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea
impactului cercetarii prin programe post-doctorale

20,501,728.00

410,035.00

20,091,693.00

439,772.00

20,941,500.00

27/08/09

11.35

02/09/09

14.00

5/22/2010

2765

18

1.2

34597

contractat

1,783,857.00

35,677.00

1,748,180.00

58,721.00

1,842,578.00

04/12/08

08.46

05/12/08 -

2766

92

3.1

61521

rezerva

19,799,302.00

395,985.00

19,403,317.00

885,154.00

20,684,456.00

29/08/09

14.24

08/09/09

12.30

2767

88

1.5

47646

contractat

16,172,100.00

323,442.00

15,848,658.00

540,695.00

16,712,795.00

22/08/09

14.34

28/08/09

12.50

5/22/2010

2768

18

1.2

30441

rezerva

1,071,076.00

20,770.00

1,050,306.00

32,590.00

1,103,666.00

15/12/08

12.22

19/12/08 -

2769

91

2.2

60655

contractat

18,998,574.00

379,972.00

18,618,602.00

1,058,134.00

20,056,708.00

27/08/09

15.41

10/09/09

09.55

7/19/2010

2770

91

2.2

61264

contractat

19,567,564.00

391,352.00

19,176,212.00

559,309.00

20,126,873.00

27/08/09

15.45

10/09/09

09.55

7/19/2010

2771

109

2.1

82553

aprobat

1,859,272.50

37,185.45

1,822,087.05

60,192.00

1,919,464.50

30/09/10

19.13

05/10/10

11.57

2772

41

3.3

18398

contractat

1,836,164.80

39,000.00

1,797,164.80

0.00

1,836,164.80

15/12/08

13.02

19/12/08 -

2773

104

5.1

78225

contractat

2,056,150.00

41,376.00

2,014,774.00

71,040.00

2,127,190.00

13/09/10

17.18

21/09/10

09.51 10/28/2010

2774

87

1.3

57378

contractat

12,103,040.25

242,060.82

11,860,979.43

361,820.35

12,464,860.60

28/08/09

18.54

04/09/09

13.30

2775

109

2.1

82154

aprobat

1,334,418.00

27,000.00

1,307,418.00

0.00

1,334,418.00

28/09/10

00.00

29/09/10

13.58

2776

21

1.5

36154

contractat

1,782,900.00

35,618.00

1,747,282.00

66,300.00

1,849,200.00

14/12/08

21.19

17/12/08 -

2777

109

2.1

81440

aprobat

2778

87

1.3

63908

contractat

2779

109

2.1

82039

aprobat

2780

1.5

1497

contractat

2781
2782

6
7

1.5
2.1

5216
4304

contractat
contractat

2783

18

1.2

5593

contractat

2784

18

1.2

39819

rezerva

Centru de formare si analiza in ingineria riscurilor


(CeFAIR)
Dezvoltarea si consolidarea antreprenoriatului in
Romania prin formarea de retele ale culturii de
afaceri
Studii doctorale: portal spre o cariera de
excelenta in cercetare si societatea cunoasterii
Asigurarea si managementul calitatii programelor
de licenta si master in corelatie cu necesitatile de
calificare din piata muncii.
Cerinte Educationale Speciale pentru TotiCESPeT
Salvati Copiii de Abandon si Neintegrarea-SCAN
Distributia in actualitate prin simulare de firma cu
suport IT pentru sisteme moderne de
automatizare a fortei de vanzari
Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiului Regional (CR) al Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest
Fereastra spre ocuparea fortei de munca cu
studii superioare
GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat
pregatirii complementare a cadrelor didactice
preuniversitare din domeniul Geografiei
Viitorul Trecutului- program de practica pentru
studenti
Program doctoral performant pentru formarea
resursei umane inalt calificate in cercetarea
stiintifica interdisciplinara
Programul de Practica Profesionala Ab
ACADEMIA ad ADVOCATUM
Perfecionarea cadrelor didactice, din
nvmntul liceal, care predau discipline
economice
PR.A.C.T.I.C.A. I.N.CE.PE. PRogrAmul
Cursurilor pentru sTudentI in sCopul Angajarii sau
demararIi uNei afaCEri PErsonale
Studiile doctorale factor major de dezvoltare al
cercetrilor socio-economice i umaniste
Studii doctorale: prin tiin spre societate
CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITARE
CU VIATA ACTIVA
Asigurarea calitii programelor de studii
universitare prin formarea resursei umane i
orientare spre piaa muncii
Program Masteral - Evaluarea Dezvoltarii
Regionale

Universitatea Al.I. Cuza Iasi

8/13/2010

12/2/2010

9/22/2010

3/11/2010

9/16/2010

9/8/2010

1,916,950.00

38,339.00

1,878,611.00

181,716.00

2,098,666.00

27/09/10

12.42

29/09/10

11.31

20,277,242.00

405,545.00

19,871,697.00

165,388.00

20,442,630.00

07/09/09

14.52

16/09/09

12.00

2,107,480.20

45,310.82

2,062,169.38

120,939.05

2,228,419.25

29/09/10

08.39

30/09/10

11.44

15,344,805.00

306,897.00

15,037,908.00

0.00

15,344,805.00

30/04/08

15.06

06/05/08 -

15,344,805.00
18,360,000.00

306,897.00
367,200.00

15,037,908.00
17,992,800.00

0.00
20,000.00

15,344,805.00
18,380,000.00

30/04/08
20/03/08

15.27
13.09

06/05/08 24/03/08 -

1,808,950.00

36,179.00

1,772,771.00

0.00

1,808,950.00

20/06/08

12.30

23/06/08 -

1,780,775.00

35,615.50

1,745,159.50

0.00

1,780,775.00

15/12/08

12.27

17/12/08 -

9/16/2010

6/12/2009

Programul de Practica in Management de


Proiect JACQUES DELORS fundament al
tranzitiei de la sistemul de educatie la viata activa

1,667,753.00

33,355.00

1,634,398.00

138,582.00

1,806,335.00

04/11/08

13.27

10/11/08 -

Psihologia ca Afacere. Implementarea unui


Program de Training Antreprenorial destinat
Psihologilor
Studii doctorale moderne: internationalizare si
interdisciplinaritate
Servicii lingvistice pentru domeniul juridic:
diversificarea calificrilor superioare de
traductor i interpret n nvmntul masteral

2,840,638.00

54,713.00

2,785,925.00

105,000.00

2,945,638.00

31/08/09

15.08

09/09/09

15.15

21,000,000.00

420,000.00

20,580,000.00

275,000.00

21,275,000.00

29/09/10

09.57

30/09/10

13.05

12/2/2010

1,780,000.00

35,600.00

1,744,400.00

36,317.00

1,816,317.00

15/12/08

16.25

18/12/08 -

503,274.00

10,066.00

493,208.00

8,132.00

511,406.00

15/12/08

16.39

19/12/08 -

20,492,785.00

409,856.00

20,082,929.00

416,867.00

20,909,652.00

31/08/09

09.46

09/09/09

14.30

10/2/2010

2785

22

2.1

25544

contractat

2786

92

3.1

61498

rezerva

2787

107

1.5

76841

contractat

2788

18

1.2

35695

rezerva

2789

18

1.2

39724

rezerva

Program suport pentru imbunatatirea capacitatii


universitatii de a furniza calificarii relevante,
adaptate cerintelor actuale de pe piata muncii, in
domeniul Relatiilor Internationale si Studii
Europene

2790

86

1.2

59367

contractat

Asigurarea calitii n nvmntul masteral


internaionalizat: Dezvoltarea cadrului naional n
vederea compatibilizrii cu Spaiul European al
nvmntului Superior

2791

86

1.2

60281

contractat

2792

87

1.3

63471

contractat

ntrirea nvmntului superior orientat spre


competene
Formarea Continu a Personalului Didactic din
Unitile de nvmnt pentru Deficieni de Auz:
Dezvoltarea competenelor pedagogice prin
utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Romnesc
i a instrumentelor TIC

2793

87

1.3

63909

contractat

Perfecionarea cadrelor didactice, din


nvmntul preuniversitar, care predau limba
romn minoritilor naionale

2794

87

1.3

48695

contractat

2795

86

1.2

53849

contractat

Trecutul de langa noi. Istoria orala a comunitatilor


locale.
Aplicarea unui sistem de competente coerent cu
cel european la nivelul masteratelor in domeniul
analizei economice si evaluarii de active si afaceri

2796

22

2.1

22008

contractat

2797

86

1.2

60072

contractat

2798

92

3.1

63597

revocat

2799

91

2.2

59988

contractat

2800

88

1.5

60185

contractat

2801

89

1.5

60189

contractat

2802

41

3.3

40317

contractat

2803

86

1.2

64076

contractat

2804

1.5

6853

contractat

2805

21

1.5

19524

contractat

2806

88

1.5

61445

contractat

2807

107

1.5

76822

contractat

2808

3.1

3858

contractat

2809

21

1.5

13798

contractat

2810

88

1.5

50783

contractat

Universitatea "Babes-Bolyai" ClujNapoca

Facilitarea accesului pe piata muncii prin stagii de


internship pentru studenti
Cresterea calitatii programelor de masterat in
administratie publica
RESDA - REtea Suport multi-regional pentru
Dezvoltarea ANtreprenoriala
Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a
copiilor prescolari care provin din medii
dezavantajate n scopul prevenirii fenomenului
de parasire timpurie a scolii
Studii doctorale inovative intr-o societate bazata
pe cunoastere
Programe postdoctorale pentru dezvoltare
durabila intr-o societate bazata pe cunoastere
Model de armonizare a practicilor in domeniul
managementului financiar al proiectelor finantate
prin FSE
Adaptarea curriculei universitare, de masterat,la
cerintele pietei muncii din Romania in domeniul
proiectelor finantate din fondurile structurale si de
coeziune.
Sistem de Management al Burselor Acordate
Doctoranzilor SIMBAD
Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor pe
baza de programe doctorale imbunatatite prin
parteneriat (PhD EXPERT)
Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul
ciclului de studii doctorale
Calitatea si continuitatea formarii in cadrul ciclului
de studii doctorale- TOP ACADEMIC
Cooperare Regionala pentru Excelenta
Antreprenoriala (CREA)
coala doctoral n sprijinul cercetrii n context
european
Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel
european

10/14/2009

8,953,774.00

179,075.00

8,774,699.00

85,362.00

9,039,136.00

26/08/09

11.03

31/08/09

11.50

7/19/2010

11,658,334.00

233,167.00

11,425,167.00

142,677.00

11,801,011.00

07/09/09

15.52

16/09/09

12.00

9/21/2010

18,542,119.00

372,504.00

18,169,615.00

187,230.00

18,729,349.00

07/09/09

14.53

16/09/09

12.00

9/16/2010

4,361,437.00

87,259.00

4,274,178.00

43,225.00

4,404,662.00

31/08/09

14.43

07/09/09

11.00 12/27/2010

4,659,613.00

93,193.00

4,566,420.00

131,534.00

4,791,147.00

17/08/09

13.42

20/08/09

13.20

4/27/2011

890,765.00

17,388.00

873,377.00

0.00

890,765.00

15/12/08

14.56

18/12/08 -

17,234,636.00

344,695.00

16,889,941.00

856,480.00

18,091,116.00

07/09/09

08.25

14/09/09

15.45

9/22/2010

14,446,304.79

288,926.10

14,157,378.69

0.00

14,446,304.79

07/09/09

10.44

17/09/09

08.40

3,114,715.00

62,294.00

3,052,421.00

105,320.00

3,220,035.00

31/08/09

14.00

15/09/09

10.00

7/19/2010

20,514,500.00

410,290.00

20,104,210.00

418,912.00

20,933,412.00

31/08/09

13.22

15/09/09

10.00

5/22/2010

19,864,580.00

397,292.00

19,467,288.00

979,266.00

20,843,846.00

31/08/09

12.57

15/09/09

10.00

5/23/2010

1,807,569.00

36,152.00

1,771,417.00

40,857.00

1,848,426.00

15/12/08

14.53

19/12/08 -

11,672,316.64

233,476.34

11,438,840.30

206,902.01

11,879,218.65

04/09/09

22.39

15/09/09

5,583,425.00

111,668.00

5,471,757.00

0.00

5,583,425.00

05/05/08

15.44

07/05/08 -

1,500,000.00

30,000.00

1,470,000.00

0.00

1,500,000.00

11/12/08

12.50

15/12/08 -

13,825,295.65

276,505.87

13,548,789.78

1,200,000.00

15,025,295.65

27/08/09

21.03

07/09/09

11.40

5/22/2010

19,051,159.68

381,023.20

18,670,136.48

1,261,027.00

20,312,186.68

29/09/10

17.04

01/10/10

12.23

12/2/2010

8,265,187.00

413,260.00

7,851,927.00

488,365.00

8,753,552.00

20/03/08

15.31

25/03/08 -

8/30/2010

3/11/2010

11.00

7/19/2010

10/14/2009

Universitatea "DunareadeJos" Galati

Universitatea "PetreAndrei" din Iasi

Universitatea Politehnica din Timisoara

1,810,000.00

36,300.00

1,773,700.00

39,900.00

1,849,900.00

15/12/08

14.48

18/12/08 -

12,142,658.00

242,854.00

11,899,804.00

406,000.00

12,548,658.00

31/08/09

11.58

04/09/09

1/24/2011
13.30

5/22/2010

2811

41

3.3

33956

contractat

CONSOLIDAREA CAPACITATII
INSTITUTIONALE A CONSORTIULUI
REGIONAL

1,783,058.52

37,000.00

1,746,058.52

0.00

1,783,058.52

13/12/08

12.45

17/12/08 -

2812

1.5

6998

contractat

7,566,512.00

151,330.24

7,415,181.76

230,250.00

7,796,762.00

30/04/08

17.47

06/05/08 -

2813

37

3.2

21608

contractat

Racordarea programelor de studii doctorale la


studiile doctorale europene
Formarea profesional a celulelor regionale de
sprijin pentru reintegrarea social i profesional
a surzilor implantai cohlear
Retea transnationala educationala prinvind
orientarea, consilierea si practica pentru cariera,
corelate cu piata muncii, in societatea
cunoasterii - PRACTICOR

798,330.00

15,967.00

782,363.00

47,400.00

845,730.00

27/10/08

14.23

29/10/08 -

17,640,000.00

352,800.00

17,287,200.00

935,125.00

18,575,125.00

31/08/09

14.47

14/09/09

13.35

5,265,832.94

105,316.70

5,160,516.24

210,168.49

5,476,001.43

29/08/09

16.52

17/09/09

08.30

Spre cariere de cercetare prin studii doctorale

15,311,500.00

306,500.00

15,005,000.00

600,000.00

15,911,500.00

30/09/10

08.06

08/10/10

10.10

Formarea continua a profesorilor de stiinte


economice in societatea cunoasterii
ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN
INTREPRINDEREA SIMULATA
Abilitare CURRICULARA pentru specializarea
Stiinte Administrative
Retea de colaborare universitara online in scopul
dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si
competitivitate pentru piata muncii.

11,145,735.96

222,914.72

10,922,821.24

0.00

11,145,735.96

29/08/09

01.33

15/09/09

12.05

10,649,620.00

212,992.40

10,436,627.60

561,491.80

11,211,111.80

07/09/09

15.29

16/09/09

09.00

6,983,060.00

139,661.00

6,843,399.00

1,900.00

6,984,960.00

29/08/09

14.40

17/09/09

08.30

7,032,397.00

140,648.00

6,891,749.00

2,375.00

7,034,772.00

29/08/09

14.09

17/09/09

08.30

18,419,185.68

368,383.71

18,050,801.97

0.00

18,419,185.68

02/09/09

21.30

15/09/09

12.05 12/23/2010

2,128,718.00
1,772,000.00
5,400,000.00

42,574.37
35,440.00
108,000.00

2,086,143.63
1,736,560.00
5,292,000.00

94,871.64
77,348.80
0.00

2,223,589.64
1,849,348.80
5,400,000.00

09/11/10
10/12/08
13/10/08

14.56
15.52
20.30

16/11/10
11/12/08 17/10/08 -

14.26

20,089,315.00

401,787.00

19,687,528.00

0.00

20,089,315.00

06/09/09

21.35

16/09/09

13.50 12/23/2010

9,735,554.12

194,711.00

9,540,843.12

249,477.00

9,985,031.12

31/08/09

12.15

17/09/09

15.15

5/22/2010

1,587,517.00
2,408,906.83
10,015,409.00

31,751.00
50,100.00
200,308.18

1,555,766.00
2,358,806.83
9,815,100.82

0.00
0.00
0.00

1,587,517.00
2,408,906.83
10,015,409.00

15/12/08
07/09/09
05/05/08

13.29
13.29
16.55

18/12/08 17/09/09
06/05/08 -

10.15

9/22/2010
5/23/2010

7,848,960.00

156,979.20

7,691,980.80

0.00

7,848,960.00

05/05/08

15.56

06/05/08 -

5,434,412.00

108,688.24

5,325,723.76

0.00

5,434,412.00

05/05/08

16.56

08/05/08 -

11,020,408.00

220,408.00

10,800,000.00

1,944,778.00

12,965,186.00

05/05/08

14.23

07/05/08 -

17,808,175.00

356,164.00

17,452,011.00

691,817.00

18,499,992.00

20/03/08

06.09

25/03/08 -

480,125.00

9,602.50

470,522.50

0.00

480,125.00

21/07/08

13.04

21/07/08 -

6/12/2009

2814

90

2.1

48816

contractat

2815
2816

92

3.1

62774

rezerva

2817

107

1.5

77265

contractat

2818

87

1.3

62650

revocat

2819

90

2.1

63442

contractat

2820

86

1.2

62653

revocat

2821

86

1.2

62718

contractat

2822

87

1.3

63698

contractat

Formare profesionala pentru un viitor mai bun


Sociolog pe piaa muncii
Formare continua de tip blended learning pentru
cadrele didactice universitare
Universitate pentru viitor in societatea comunicarii

10/14/2009

Universitatea Politehnica din Timisoara

Utilizarea metodelor moderne de formare


profesionala continua in sprijinul antreprenorilor
din regiunile de dezvoltare VEST si NORD VEST

Formarea continua a profesorilor de Matematica


si Stiinte Economice in societatea cunoasterii

10/14/2009

Universitatea "OVIDIUS Constanta

Universitatea Athenaeum din


Bucuresti

8/16/2010

12/2/2010

7/5/2010

7/5/2010

Universitatea Andrei Saguna Constanta

2823
2824
2825

110
18
57

5.2
1.2
1.3

89649
17293
26646

rezerva
contractat
contractat

2826

86

1.2

64075

contractat

2827

88

1.5

61150

contractat

2828
2829
2830

22
89
6

2.1
1.5
1.5

40844
64162
6827

contractat
contractat
contractat

2831

1.5

7339

contractat

2832

1.5

7546

contractat

2833

1.5

7902

contractat

2834

3.1

85

contractat

2835

19

1.3

15019

contractat

Formarea i perfecionarea personalului didactic


auxiliar (bibliotecari, redactori, documentariti) din
nvmntul preuniversitar

2836

21

1.5

27059

contractat

DOCSOC - Excelen, inovaie i


interdisciplinaritate n studiile doctorale i
postdoctorale n sociologie

1,848,999.00

36,980.00

1,812,019.00

0.00

1,848,999.00

06/12/08

17.18

11/12/08 -

8/4/2010

2837

22

2.1

7661

contractat

Proiect pilot pentru promovarea i dezvoltarea


parteneriatelor ntre universiti, ntreprinderi i
alte instituii n vederea facilitrii tranziiei de la
sistemul de educatie la viaa activ

1,744,275.47

34,885.51

1,709,389.96

105,721.42

1,849,996.89

08/05/08

20.40

13/05/08 -

6/12/2009

2838

41

3.3

25767

contractat

CONSOLIDAREA CAPACITATII
INSTITUTIONALE A CONSORTIUL REGIONAL
AL REGIUNII DE DEZVOLTARE BUCURESTI
ILFOV (CRBI)

1,827,424.00

35,122.00

1,792,302.00

0.00

1,827,424.00

15/12/08

16.25

19/12/08 -

10/14/2009

UNIVERSITATEA BIOTERRA Bucuresti

Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si


pamantului
Fii pregatit pentru cariera ta!
\"Europaeus\" Program Postdoctoral
Burse doctorale in sprijinul activitatii de cercetare
in domeniul stiintelor politice
Dezvoltarea proiectat i performan n
cercetarea doctoral de tip interdisciplinar
Suport financiar pentru studii doctorale privind
complexitatea din natura, mediu si societatea
umana.
EDUCAI Excelen Doctoral Umanist n
Cercetare: Aplicaii i Teorii Interdisciplinare
Proiectarea, implementarea si derularea unui
sistem de formare continua, inter-regional si transnational, pentru obtinerea competentelor
antreprenoriale. Acronim Edu-Antreprenor

Universitatea Bucuresti

8/4/2010
10/14/2009

2839

70

6.2

41911

contractat

Egalitate la angajare i la locul de munc


campanie de informare i contientizare n
vederea schimbrii atitudinii sociale i
stereotipurilor la angajare i la locul de munc

2840

86

1.2

64088

contractat

Program de formare a competentelor de


cercetare si profesionale pentru masteranzii din
domeniul stiintelor sociale
mbuntirea Procesului de Formare prin Studii
doctorale n tiine exacte
Burse doctorale n sprijinul cercetrii de tip
interdisciplinar n sociologie, tiine ale educaiei
i psihologiei, tiine ale comunicrii
EDUCAI 2- Excelen Doctoral Umanist n
Cercetare: Aplicaii i Teorii Interdisciplinare 2
Program postdoctoral pentru formare cercetatori
in stiinte
Stiinte socio-umane si politice aplicative. Program
de pregatire postdoctorala si burse
postodoctorale de cercetare in domeniul stiintelor
socio-umane si politice

7,527,000.00

150,540.00

7,376,460.00

0.00

7,527,000.00

19/12/08

15.50

23/12/08 -

3/11/2010

8,250,900.00

165,018.00

8,085,882.00

0.00

8,250,900.00

07/09/09

15.58

17/09/09

15.15

5/2/2011

12,522,306.30

250,446.10

12,271,860.20

12,773.11

12,535,079.41

03/08/09

12.06

04/08/09

10.30

5/22/2010

10,420,648.16

207,755.22

10,212,892.94

0.00

10,420,648.16

05/08/09

15.24

06/08/09

13.30

5/22/2010

19,136,365.00

382,727.00

18,753,638.00

191,364.00

19,327,729.00

31/08/09

15.11

15/09/09

13.50

5/22/2010

20,530,194.00

418,692.60

20,111,501.40

332,946.00

20,863,140.00

30/08/09

23.15

17/09/09

15.15

5/23/2010

19,503,555.00

390,071.00

19,113,484.00

0.00

19,503,555.00

31/08/09

14.34

17/09/09

14.00

5/23/2010

Universitatea Bucuresti

2841

88

1.5

56668

contractat

2842

88

1.5

58711

contractat

2843

88

1.5

63319

contractat

2844

89

1.5

58852

contractat

2845

89

1.5

62259

contractat

2846

96

6.2

63589

contractat

Consolidarea capacitatii functionale din domeniul


serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si
fostilor dependenti de droguri pentru integrare pe
piata muncii prin actiuni de dezvoltarea
instrumentelor si metode de lucru inovatoare si
realizarea

10,311,962.52

206,239.25

10,105,723.27

2,375.00

10,314,337.52

04/09/09

19.21

17/09/09

08.30

10/2/2010

2847

107

1.5

80765

contractat

224,427.09

10,996,927.16

264,000.00

11,485,354.25

27/09/10

11.39

29/09/10

14.36

12/2/2010

86

1.2

57462

contractat

Excelen i interdisciplinaritate n studiile


doctorale pentru o societate informaional
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERIE A
ABSOLVENTILOR DIN DOMENIUL
GEOGRAFIE PE PIATA FORTEI DE MUNCA

11,221,354.25

2848

17,633,175.00

352,663.00

17,280,512.00

49,836.00

17,683,011.00

31/08/09

08.45

04/09/09

14.35

9/7/2010

2849

81

3.2

55362

contractat

11/8/2010

2850

81

3.2

57535

revocat

2851

86

1.2

58717

contractat

Definirea calificarii de psiholog si a descriptorilor


sectoriali de invatare, in vederea adaptarii
programelor de master in psihologie la nevoile
pietei muncii din Romania

2852

21

1.5

36046

contractat

2853

109

2.1

82312

aprobat

2854

87

1.3

62517

contractat

2855

86

1.2

63252

contractat

2856

22

2.1

24824

revocat

2857

86

1.2

63661

contractat

Program de specializare a resurselor umane din


domeniile biomedical si biotehnologic
Cresterea competitivitatii, eficientei si sanatatii
personalului din sistemul sanitar, prin
implementarea unui model organizational flexibil
de preventie si combatere a stresului ocupational,
in vederea integrarii pe o piata moderna a muncii

8,569,178.00

171,385.00

8,397,793.00

651,507.00

9,220,685.00

10/08/09

11.49

12/08/09

13.30

11,057,150.00

225,657.00

10,831,493.00

0.00

11,057,150.00

10/08/09

14.42

20/08/09

12.50

18,756,642.00

382,789.00

18,373,853.00

415,223.00

19,171,865.00

31/08/09

15.38

15/09/09

14.25 11/23/2010

Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din


perspectiva formarii si evaluarii competentelor de
cercetare; corelatii cu mecanisme de asigurare a
calitatii scolii doctorale.

1,688,480.00

36,878.00

1,651,602.00

0.00

1,688,480.00

12/12/08

12.58

15/12/08 -

Msuri active pentru susinerea inseriei pe piaa


muncii a studenilor de la profilurile tiine
economice i administrative
Formarea continua a profesorilor de Chimie in
societatea cunoasterii

1,879,566.00

37,591.00

1,841,975.00

39,600.00

1,919,166.00

29/09/10

13.02

04/10/10

12.30

11,145,736.00

222,915.00

10,922,821.00

0.00

11,145,736.00

31/08/09

11.39

17/09/09

08.30

8/13/2010

9,690,000.00

202,000.00

9,488,000.00

0.00

9,690,000.00

31/08/09

15.12

06/09/09

09.00

11/8/2010

1,582,800.00

33,380.00

1,549,420.00

0.00

1,582,800.00

13/12/08

17.52

17/12/08 -

6,631,584.00

132,631.00

6,498,953.00

2,376.00

6,633,960.00

02/09/09

13.01

15/09/09

12.05

7/5/2010

6,162,207.00

121,644.00

6,040,563.00

2,165.00

6,164,372.00

10/08/09

13.27

18/08/09

14.20 12/17/2010

15,042,145.88

300,842.92

14,741,302.96

0.00

15,042,145.88

02/09/09

17.09

17/09/09

15.20

7/5/2010

8,677,355.00

173,600.00

8,503,755.00

0.00

8,677,355.00

31/08/09

08.27

10/09/09

10.30

1/21/2011

6,837,485.00

136,749.00

6,700,736.00

0.00

6,837,485.00

28/08/09

20.49

01/09/09

12.30

5/22/2010

Dezvoltarea sistemului european de


management al calificarilor universitare si
valorificarea competentelor informale
Stagiul de practica studenteasca vector in
formarea profesionala arhitecturala
Retea colaborativa online in invatamantul
superior artistic romanesc pentru compatibilitatea
absolventului de design grafic si industrial pe
piata muncii

2858

81

3.2

59805

contractat

Formarea profesionala in domeniul urgentei


medicale,si promovarea utilizarii noilor tehnologii
pentru personalul din sectorul sanatatii

2859

86

1.2

63699

contractat

ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI


MEDICAL DENTAR SUPERIOR LA NEVOILE
PIETEI MUNCII SI ALE SOCIETATII BAZATE
PE CUNOASTERE

2860

87

1.3

62208

contractat

2861

88

1.5

58965

contractat

CENTRU DE FORMARE SPECIALISTI SI


RESURSE IN REABILITARE ORALA
Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii
in domeniul medical si farmaceutic

UNIVERSITATEA CONSTANTIN
BRANCUSI TARGU-JIU

8/4/2010

Universitatea Danubius din Galati


Universitatea de Arhitectura si Urbanism
Ion Mincu Bucuresti-CCPEC
Universitatea de Arte G.EnescuIasi

Universitatea de Medicina si Farmacie


"Gr.T.Popa" Iasi

Universitatea de Medicina si Farmacie


"Gr.T.Popa" Iasi

2862

89

1.5

61879

contractat

2863

90

2.1

63942

contractat

Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de


sanatate
Stagii de pregatire practica pentru integrarea
rapida pe piata muncii a studentilor specializati in
medicina dentara.

2864

88

1.5

56661

contractat

Creterea competitivitii tinerilor cercettorilor n


sprijinul societii bazate pe cunoatere

13,941,974.00

348,435.00

13,593,539.00

0.00

13,941,974.00

07/09/09

10.50

14/09/09

10.15

5/23/2010

14,019,437.80

280,388.75

13,739,049.05

0.00

14,019,437.80

03/09/09

19.55

17/09/09

13.30

7/5/2010

5,437,347.00

108,746.94

5,328,600.06

0.00

5,437,347.00

21/08/09

11.29

08/09/09

14.25

5/22/2010

Dezvoltarea pieei muncii prin promovarea


ocupaiilor neagricole n mediul rural
Educatie Universitara la nivel European in
domeniul Medicinii Veterinare

14,841,718.00

296,718.00

14,545,000.00

699,701.00

15,541,419.00

18/03/08

18.11

24/03/08 -

18,916,752.61

378,335.04

18,538,417.57

0.00

18,916,752.61

02/09/09

12.34

16/09/09

15.45

7/5/2010

14,739,715.24

294,794.30

14,444,920.94

0.00

14,739,715.24

03/09/09

17.45

15/09/09

14.45

7/5/2010

10,915,038.20

218,300.76

10,696,737.44

433,501.01

11,348,539.21

04/09/10

10.24

06/09/10

13.00

12/2/2010

11.50

5/22/2010

Universitatea de Nord din Baia Mare

2865

13

5.2

3930

contractat

2866

86

1.2

63654

contractat

2867

90

2.1

63915

contractat

INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A


STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL
SUPERIOR MEDICAL VETERINAR STAGII
DE PREGATIRE PRACTICA

2868

107

1.5

76888

contractat

Burse doctorale in sprijinul activitatii de cercetare


in domeniul agronomic si al medicinii veterinare

2869

88

1.5

52614

contractat

Burse doctorale pentru cresterea calitatii formarii


tinerilor cercetatori in domeniul agronomic si al
medicinii veterinare

3,049,924.00

60,998.00

2,988,926.00

61,926.00

3,111,850.00

31/08/09

13.53

02/09/09

2870

32

3.1

37879

contractat

1,176,280.00

25,878.00

1,150,402.00

79,762.00

1,256,042.00

09/12/08

09.37

10/12/08 -

2871

18

1.2

13665

rezerva

1,161,384.00

23,228.00

1,138,156.00

0.00

1,161,384.00

20/10/08

09.55

21/10/08 -

2872

18

1.2

33715

contractat

1,847,102.00

88,250.00

1,758,852.00

0.00

1,847,102.00

10/12/08

10.34

11/12/08 -

2873

103

5.1

79048

revocat

508,473.60

10,169.50

498,304.10

17,040.00

525,513.60

20/09/10

16.14

24/09/10

2874

19

1.3

31271

contractat

1,394,678.00

27,894.00

1,366,784.00

0.00

1,394,678.00

15/12/08

07.19

22/12/08 -

2875
2876

60
86

2.1
1.2

33675
53365

contractat
contractat

Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si


procesarea produselor de origine animala in
regiunea Bucuresti-Ilfov
Resurse multimedia si metode interactive de
predare-invatare pentru profesorii si masteranzii
din domeniul resurselor umane
Observatorul Profesiilor Muzicale din Romnia
(OPMR)
Competente transversale in suportul ocuparii
fortei de munca
Facilitare profesional pentru calitatea instruirii
eficiente
Practica ta pentru educaia viitorului
CALITATE SI COMPETENTE LA STANDARDE
EUROPENE PENTRU PERSONALUL
DIDACTIC DIN INVATAMANTUL SUPERIOR IN
VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII
SCOLII DE ECONOMIE DIN ROMANIA

10,367,299.30
3,471,470.00

207,348.00
69,430.00

10,159,951.30
3,402,040.00

0.00
327,998.00

10,367,299.30
3,799,468.00

21/11/08
02/09/09

09.56
12.25

26/11/08 17/09/09

12.00

4/14/2010
7/19/2010

2877

88

1.5

49516

contractat

9,672,007.00

193,441.00

9,478,566.00

297,506.00

9,969,513.00

31/08/09

10.55

17/09/09

12.00

5/22/2010

2878

109

2.1

82776

aprobat

1,780,350.00

35,610.00

1,744,740.00

248,484.00

2,028,834.00

30/09/10

18.13

04/10/10

14.55

2879

18

1.2

28335

contractat

1,765,107.00

35,302.00

1,729,805.00

0.00

1,765,107.00

11/12/08

23.32

15/12/08 -

10/14/2010

2880

19

1.3

15852

contractat

368,585.00

7,372.00

361,213.00

41,211.00

409,796.00

24/07/08

11.49

29/07/08 -

6/12/2009

2881

21

1.5

38347

contractat

Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor


doctorale si valorificarea potentialului uman din
cercetare in domenii prioritare ale etapei
postaderare a Romaniei la UE

1,562,828.00

31,256.00

1,531,572.00

204,759.00

1,767,587.00

15/12/08

08.06

17/12/08 -

11/25/2010

2882

80

2.3

59744

contractat

57,706.00

2,827,493.00

149,302.00

3,034,501.00

10/08/09

15.16

13/08/09

10.15

90

2.1

61514

contractat

3,701,004.00

73,924.00

3,627,080.00

74,473.00

3,775,477.00

29/08/09

09.51

09/09/09

12.40

7/5/2010

2884

86

1.2

63545

contractat

Centrul de formare profesionala continua in


turism si servicii
Pregrirea practic a studenilor-premis a
inseriei eficiente pe piaa muncii
\"TEORO\" - TERAPIA OCUPATIONALA SI
INGINERIA APLICATA IN ECHIPAMENTE
PENTRU REABILITARE SI TEHNOLOGIE
ASISTIV - SPECIALIZARI UNIVERSITARE
EUROPENE, NOU INTRODUSE IN ROMANIA,
PENTRU O SOCIETATE BAZATA PE
CUNOASTERE SI EGALITATE DE SANSE

2,885,199.00

2883

14,530,253.00

0.00

14,530,253.00

0.00

14,530,253.00

07/09/09

13.56

16/09/09

09.00

10/2/2010

Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii


doctorale prin acordarea de burse
Dezvoltarea abilitatilor si competentelor practice
prin intreprinderea simulata - SimBiz
Competentele absolventilor si nevoile
angajatorilor. O cercetare-actiune pentru
integrarea pe piata muncii.
Formarea de competente de predare a chimiei
pentru cadrele didactice din invatamantul
preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite

Universitatea de Stiinte Agronomice si


Medicina Veterinara Bucuresti

Universitatea de Vest Timisoara

Universitatea Dimitrie Cantemir din


Targu Mures

10/14/2009

9/29/2010
09.02
1/24/2011

7/5/2010

Universitatea din Bacau

2885

22

2.1

19046

contractat

Pregatire practica pentru piata muncii

1,732,232.00

34,645.00

1,697,587.00

0.00

1,732,232.00

29/09/08

12.24

06/10/08 -

2886

1.5

6816

contractat

Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei


studiilor universitare de doctorat prin acordarea
de burse doctorale

5,283,600.00

105,672.00

5,177,928.00

71,060.00

5,354,660.00

04/05/08

12.45

07/05/08 -

10/14/2009

2887

3.1

1378

contractat

Regndirea i consolidarea culturii


antreprenoriale prin furnizarea de instruire i
dezvoltarea de parteneriate la nivel
(trans)naional - TREPAN

2888

10

3.3

1560

contractat

2889

19

1.3

7263

2890
2891

81
89

3.2
1.5

2892

90

2893

18,492,600.00

369,900.00

18,122,700.00

0.00

18,492,600.00

20/03/08

16.23

24/03/08 -

nfiinarea i funcionarea Secretariatul Tehnic al


Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru Ocuparea
Forei de Munc i Incluziune Social din
regiunea Sud-Vest Oltenia STPSV

2,034,100.00

40,700.00

1,993,400.00

0.00

2,034,100.00

20/03/08

16.26

24/03/08 -

contractat

EUROCOMP - Centru de pregatire


complementara a cadrelor didactice
preuniversitare pentru adaptarea activitatii
didactice la noile cerinte europene ale educatiei

1,844,025.00

36,882.00

1,807,143.00

0.00

1,844,025.00

08/05/08

06.24

13/05/08 -

57620
61968

contractat
contractat

Flexibilitate si performanta prin management


Parteneriatul universitar in cercetare un pas
inainte spre o scoala posdoctorala a viitorului

2,137,229.00
19,577,025.00

42,745.00
391,540.00

2,094,484.00
19,185,485.00

63,359.00
367,993.00

2,200,588.00
19,945,018.00

29/07/09
31/08/09

19.43
00.10

05/08/09
04/09/09

14.30 11/26/2010
14.35 5/23/2010

2.1

61477

contractat

PRAXIS - Buni practicieni in domeniul economic


in tranzitie de la scoala la viata activa

9,749,070.00

194,982.00

9,554,088.00

463,958.00

10,213,028.00

07/09/09

11.11

17/09/09

11.00

8/16/2010

92

3.1

62002

contractat

Stimularea spiritului antreprenorial si a mediului


de afaceri prin imbunatatirea performantelor
intreprinderilor si dezvoltarea competentelor
manageriale si antreprenoriale

14,682,768.00

293,654.00

14,389,114.00

275,994.00

14,958,762.00

31/08/09

15.12

15/09/09

09.45

6/24/2010

2894

107

1.5

78421

contractat

207,880.66

10,186,152.34

252,720.00

10,646,753.00

29/09/10

14.49

07/10/10

15.16

12/2/2010

87

1.3

63039

revocat

18,516,347.85

370,326.95

18,146,020.90

0.00

18,516,347.85

07/09/09

13.45

17/09/09

13.30

2896

86

1.2

64238

contractat

Burse Universitare in Romania prin Sprijin


European pentru Doctoranzi (BURSE DOC)
Formare pentru servicii de e-consiliere de calitate
in invatamantul preuniversitar
Universitatea- pol pentru inovare si dezvoltare

10,394,033.00

2895

6,516,840.00

130,337.00

6,386,503.00

333,796.00

6,850,636.00

07/09/09

13.24

17/09/09

15.15 12/23/2010

2897

109

2.1

81762

aprobat

2,117,000.00

42,340.00

2,074,660.00

0.00

2,117,000.00

29/09/10

11.47

04/10/10

11.10

2898

18

1.2

29587

contractat

1,022,150.00

20,444.00

1,001,706.00

55,262.00

1,077,412.00

14/11/08

22.31

18/11/08 -

2899

18

1.2

30875

rezerva

Competente socio-umane pentru piata muncii din


Regiunea Sud-Vest Oltenia
CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII
UNIVERSITARE DE MASTER IN DOMENIUL
INGINERIA AUTOVEHICULELOR
Imbunatatirea calitatii proceselor educationale si
de management, cu scopul integrarii in spatiul
european al invatamantului superior

1,796,012.00

36,012.00

1,760,000.00

45,000.00

1,841,012.00

15/12/08

15.58

19/12/08 -

2900

22

2.1

29349

contractat

Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca la


economia competitiva prin inginerie concurenta.

436,912.00

8,820.00

428,092.00

4,085.00

440,997.00

24/10/08

12.31

27/10/08 -

10/14/2009

2901
2902

23
38

2.2
3.2

28073
30470

contractat
revocat

319,269.00
1,689,060.00

6,385.00
33,860.00

312,884.00
1,655,200.00

0.00
49,800.00

319,269.00
1,738,860.00

15/12/08
08/12/08

16.38
07.54

22/12/08 10/12/08 -

8/4/2010

2903

59

1.5

23784

contractat

3,222,819.00

64,457.00

3,158,362.00

51,300.00

3,274,119.00

12/09/08

13.26

15/09/08 -

2904

88

1.5

53501

contractat

,,SCOALA, SANSA MEA !,,


DEZVOLTAREA SI FOLOSIREA EFICIENTA A
CAPITALULUI UMAN IN SECTORUL
ENERGETIC
Cercetatori romani competitivi prin programe
doctorale moderne si eficiente
Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea
competitiva in societatea bazata pe cunoastere

4,964,957.00

99,115.00

4,865,842.00

83,500.00

5,048,457.00

28/08/09

11.56

11/09/09

09.00

5/22/2010

2905

107

1.5

80272

contractat

6,430,984.35

128,619.69

6,302,364.66

153,720.00

6,584,704.35

28/09/10

12.07

08/10/10

09.35

12/2/2010

2906

109

2.1

81459

aprobat

Programe doctorale performante pentru


formarea cercetatorilor competitivi in Aria
Europeana a Cercetarii
Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca la
piata competitiva a muncii din domeniul
mentenantei si repararii autovehiculelor

1,307,636.00

26,283.00

1,281,353.00

81,202.00

1,388,838.00

27/09/10

12.42

29/09/10

09.13

2907

109

2.1

82033

aprobat

1,900,144.78

38,002.90

1,862,141.88

60,945.60

1,961,090.38

27/09/10

20.09

29/09/10

11.28

2908

3.1

2427

contractat

Convergena pregtirii practice universitare


pentru integrarea reuit a studentilor pe piaa
muncii
Antreprenoriatul i egalitatea de anse. Un model
inter-regional de coal antreprenorial pentru
femei

12,259,944.00

250,002.00

12,009,942.00

240,160.00

12,500,104.00

19/03/08

19.03

21/03/08 -

2909

90

2.1

64150

contractat

20,234,896.00

404,698.00

19,830,198.00

706,604.00

20,941,500.00

05/09/09

19.44

09/09/09

14.15

7/19/2010

2910

90

2.1

61957

contractat

14,104,149.00

282,084.00

13,822,065.00

682,367.00

14,786,516.00

31/08/09

15.07

09/09/09

13.45

7/19/2010

2911

82

5.1

59756

contractat

4,701,429.00

94,028.00

4,607,401.00

253,289.00

4,954,718.00

10/08/09

13.14

19/08/09

15.00

8/17/2010

14,204,916.29

285,000.00

13,919,916.29

429,616.07

14,634,532.36

07/09/09

15.47

10/09/09

13.20

8/13/2010

2912

87

1.3

64273

contractat

Practica studenilor economiti. Parteneriat interregional pe piaa muncii ntre universiti i mediul
de afaceri (acronim: PRACTeam)
Programul de practica pentru studenti Protectia
copilului de la teorie la practica
Formarea profesionala alternativa utilizand solutii
informatice o solutie pentru reconversia fortei
de munca din minerit
Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul
superior pentru utilizarea sistemului e-Learning

Universitatea din Craiova

Universitatea din Petrosani

6/12/2009

8/4/2010

2913

19

1.3

33310

contractat

FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE


PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE
LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII

2914

87

1.3

59159

contractat

2915

87

1.3

61991

contractat

2916

109

2.1

81698

aprobat

Aplicabilitatea cunotinelor teoretice dobndite n


timpul studeniei- drumul spre performan

2917
2918

19
109

1.3
2.1

40784
81477

rezerva
aprobat

TOTTA VITA SCHOLA EST


Cresterea competitivitatii capitalului studentilor
viitori economisti in scopul facilitarii tranzitiei
acestora de la scoala la viata activa.

2919

101

5.1

78272

revocat

2920
2921

18
19

1.2
1.3

22459
30954

contractat
contractat

2922
2923
2924

19
22
18

1.3
2.1
1.2

30654
18144
11966

contractat
contractat
contractat

2925

109

2.1

81661

aprobat

CENTRUL DE CONSILIEREA CARIEREI


PENTRU SOMERII CU STUDII SUPERIOARE
Viitor fara granite !
Consilierea Integrativ Educaional - Aici i
Acum
Specialiti n management curricular
Sudent - PRACTIC - Economist
Calificari si standardizare europeana in asistenta
sociala - acronim Eur-AS
Stagii de pregatire competitive in domeniul TIC

2926
2927

109
86

2.1
1.2

81875
60881

aprobat
contractat

2928

87

1.3

52150

contractat

2929

22

2.1

30859

contractat

2930

18

1.2

40990

rezerva

2931

22

2.1

19312

contractat

2932

1.5

7706

contractat

2933

39

3.2

22512

contractat

Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica


superioara si medie din sectorul industriei
prelucratoare in domeniul tehnicilor de proiectare,
fabricatie si analiza tehnica asistata de calculator
si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru
coordonare

2934

39

3.2

26581

contractat

2935

39

3.2

26960

contractat

2936

86

1.2

61878

contractat

2937

88

1.5

60370

contractat

2938

107

1.5

76851

contractat

2939

19

1.3

11316

contractat

2940
2941

109
87

2.1
1.3

82279
62647

aprobat
contractat

2942

19

1.3

10144

contractat

438,897.00

8,778.00

430,119.00

25,061.00

463,958.00

01/12/08

17.51

04/12/08 -

Parteneriat romano-german de formare a


cadrelor didactice preuniversitare in domeniul
mecatronicii. EURO-MECA-FORM.

4,158,749.00

83,175.00

4,075,574.00

74,338.00

4,233,087.00

31/08/09

15.53

16/09/09

14.10

8/13/2010

Cresterea competitivitatii invatamantului


romanesc preuniversitar, din domeniul auto, prin
formarea cadrelor didactice la standarde
europene. AUTO-FORM

9,792,803.90

195,856.08

9,596,947.82

53,334.23

9,846,138.13

31/08/09

12.29

16/09/09

14.10

5/2/2011

1,537,545.00

30,751.00

1,506,794.00

80,026.00

1,617,571.00

27/09/10

14.20

28/09/10

11.12

1,586,137.00
1,781,300.00

31,723.00
35,626.00

1,554,414.00
1,745,674.00

0.00
78,408.00

1,586,137.00
1,859,708.00

15/12/08
27/09/10

14.56
12.48

18/12/08 27/09/10

15.52

1,848,166.00

38,620.00

1,809,546.00

32,561.00

1,880,727.00

13/09/10

23.41

21/09/10

09.51

1,441,340.00
541,051.00

73,508.00
10,821.00

1,367,832.00
530,230.00

0.00
0.00

1,441,340.00
541,051.00

07/09/08
08/12/08

19.12
17.27

09/09/08 12/12/08 -

6/12/2009
10/25/2010

401,948.00
573,706.00
1,009,999.00

8,039.00
11,474.00
20,200.00

393,909.00
562,232.00
989,799.00

0.00
0.00
60,000.00

401,948.00
573,706.00
1,069,999.00

31/10/08
19/08/08
16/07/08

13.41
15.40
15.36

05/11/08 21/08/08 18/07/08 -

1/26/2011
6/12/2009
6/12/2009

1,924,755.00

38,496.00

1,886,259.00

20,064.00

1,944,819.00

27/09/10

12.43

29/09/10

09.40

1,867,657.12
3,623,673.00

37,353.14
68,076.00

1,830,303.98
3,555,597.00

131,218.97
0.00

1,998,876.09
3,623,673.00

29/09/10
31/08/09

00.48
11.41

30/09/10
04/09/09

14.03
10.25 11/26/2010

3,123,393.00

62,467.00

3,060,926.00

123,329.00

3,246,722.00

24/08/09

12.02

02/09/09

10.00

942,735.00

18,856.00

923,879.00

47,400.00

990,135.00

15/12/08

16.36

18/12/08 -

896,448.00

17,928.96

878,519.04

42,998.14

939,446.14

15/12/08

14.17

22/12/08 -

999,442.00

19,988.84

979,453.16

0.00

999,442.00

25/08/08

11.24

29/08/08 -

7,502,555.00

150,051.00

7,352,504.00

20,370.00

7,522,925.00

02/05/08

20.26

07/05/08 -

1,365,718.00

27,314.00

1,338,404.00

85,050.00

1,450,768.00

26/11/08

16.55

02/12/08 -

10/14/2009

Formare profesionala in domeniul securitatii si


sanatatii in munca
Formare profesionala continua in scopul cresterii
competitivitatii organizatiilor din domeniul
alimentar privind asigurarea calitatii proceselor si
siguranta alimentului

1,765,071.00

35,301.00

1,729,770.00

38,217.00

1,803,288.00

15/12/08

16.35

17/12/08 -

10/14/2009

1,626,743.00

32,534.00

1,594,209.00

106,723.00

1,733,466.00

03/11/08

13.59

05/11/08 -

10/14/2009

Excelenta academica in Invatamantul la Distanta


si Invatamantul cu Frecventa Redusa un
demers pentru calitate
Integrarea cercetrii romneti n contextul
cercetrii europene - burse doctorale
Armonizarea valenelor academice romneti cu
cele ale Comunitii Europene.
Specializarea cadrelor didactice din nvmntul
secundar, profesional i tehnic n proiectarea
asistat de calculator
PSIHOLOGI PENTRU GENERATIILE DE
MAINE
Formarea continua a profesorilor de Stiinte
tehnologice in societatea cunoasterii
MARCON- Dezvoltarea si implementarea unui
sistem calitativ de formare iniial i continu a
cadrelor didactice din nvmntul superior de
marin i furnizarea de programe de
perfecionare n conformitate cu cerinele
industriei maritime

7,703,835.00

154,076.70

7,549,758.30

390,000.00

8,093,835.00

31/08/09

02.09

15/09/09

13.00 11/26/2010

11,542,600.00

230,852.00

11,311,748.00

0.00

11,542,600.00

27/08/09

11.02

10/09/09

09.30

5/22/2010

11,328,020.00

226,560.40

11,101,459.60

345,225.00

11,673,245.00

29/09/10

20.14

06/10/10

11.45

12/2/2010

1,564,000.00

32,000.00

1,532,000.00

0.00

1,564,000.00

09/09/08

12.02

11/09/08 -

2,071,860.00
7,368,011.00

41,440.00
147,360.00

2,030,420.00
7,220,651.00

109,166.00
0.00

2,181,026.00
7,368,011.00

30/09/10
29/08/09

19.26
01.58

05/10/10
15/09/09

1,828,469.00

36,570.00

1,791,899.00

0.00

1,828,469.00

19/08/08

11.31

20/08/08 -

STUDENTII DE AZI PROFESIONISTII DE


MAINE
J.O.B.S. Jurnalismul - Ocupatie in Beneficiul
Societatii
Formarea profesorilor - mentori din nvmntul
gimnazial
Stagiile de pregatire practica a studentilor un
pas important in tranzitia de la studiu la viata
activa
PROMOVAREA ANTEPRENORIATULUI IN
MEDIUL UNIVERSITAR
Stagiile de practica - coordonate in dezvoltarea
profesionala a studentilor
Creterea rolului studiilor doctorale i a
competitivitii doctoranzilor ntr-o Europ unit.

Universitatea din Pitesti

Universitatea Ecologica Bucuresti


Universitatea Eftimie Murgu Resita

Universitatea George Bacovia Bacau

Universitatea Hyperion Bucuresti

12/2/2010

8/30/2010
9/22/2010

6/12/2009

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea Maritimia din Constanta

9/22/2010

11.07
12.05 11/24/2010
6/12/2009

2943

87

1.3

63169

contractat

Competene n comunicare performan n


educaie

2944

22

2.1

21776

contractat

2945

89

1.5

62923

contractat

2946

107

1.5

79073

contractat

DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN
PRACTICA DIRIJORALA
Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced
Studies)
Burse doctorale pentru sprijinirea activitatilor de
cercetare ale doctoranzilor in domenii tehnice si
umane, de protectie a mediului si a sanatatii, de
legislatie nationala, europeana si mondiala, cu
impact eco-economic si socio-economic
\"CERDOCT\"

2947

109

2.1

81870

aprobat

2948

1.5

5849

contractat

2949

80

2.3

49718

contractat

2950

86

1.2

55585

contractat

2951

86

1.2

62689

contractat

Universitatea Nationala de Arta Teatrala


si Cinematografica, I.L.Caragiale

Universitatea Nationala de Muzica


Bucuresti

363,862.00

17,829,230.00

1,888,818.00

20,081,910.00

31/08/09

14.51

16/09/09

14.30

9/27/2010

689,991.00

13,801.00

676,190.00

0.00

689,991.00

25/08/08

13.14

26/08/08 -

14,760,450.00

295,209.00

14,465,241.00

0.00

14,760,450.00

07/09/09

15.18

15/09/09

14.45

6/12/2009
5/23/2010

19,376,821.22

387,536.42

18,989,284.80

408,000.00

19,784,821.22

30/09/10

09.10

13/10/10

14.12

12/2/2010

1,940,610.59

14.02

Universitatea Nicolae Titulescu

PREGATIRE PRACTICA PENTRU


COMPETITIVITATE PE PIATA MUNCII
Cercettori pentru dezvoltarea durabil a
societii romneti
Parteneriat pentru formarea profesional
continu n vederea calificrii/recalificrii
Dezvoltarea mamagementului calitatii academice
la nivel de sistem, bazat pe proiectarea si
implementarea unui sistem informatic pentru
gestionarea experientei si accesarea informatiei
in contextul promovarii universitatii inovative
Formarea personalului universitar si a studentilor
in utilizarea instrumentelor informatice moderne
in domeniul managementului universitar

18,193,092.00

38,812.21

1,901,798.38

119,871.07

2,060,481.66

28/09/10

23.36

30/09/10

6,051,284.00 1,025,068.00

5,026,216.00

0.00

6,051,284.00

04/05/08

13.09

08/05/08 -

2,574,500.00

77,240.00

2,497,260.00

40,000.00

2,614,500.00

23/07/09

13.54

27/07/09

10.30

7/19/2010

2,220,140.00

45,000.00

2,175,140.00

48,260.00

2,268,400.00

23/07/09

13.46

27/07/09

14.00

11/8/2010

20,427,798.30

408,555.97

20,019,242.33

424,893.00

20,852,691.30

31/08/09

03.40

16/09/09

11.00

9/16/2010

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

2952

87

1.3

57054

contractat

Program de perfecionare teoretic i practic


pentru formarea i dezvoltarea competenelor
personalului didactic preuniversitar din domeniile
fizicii i disciplinelor tehnice

2,158,280.00

43,065.60

2,115,214.40

39,900.00

2,198,180.00

31/07/09

11.55

04/08/09

10.30 11/24/2010

2953

93

3.3

60080

contractat

Consolidarea capacitatii institutionale a


Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie si
formare profesionala

2,718,203.95

54,364.08

2,663,839.87

233,514.00

2,951,717.95

31/08/09

12.14

17/09/09

12.00

2954

19

1.3

14373

contractat

1,849,912.00

36,998.24

1,812,913.76

0.00

1,849,912.00

03/09/08

10.02

03/09/08 -

6/12/2009

2955

19

1.3

26336

contractat

Pregtirea cadrelor didactice din domeniile


tiinific i tehnologic printr-un program de
masterat adecvat societii cunoaterii
Formarea - la timpul prezent pentru viitor

1,667,580.00

33,352.00

1,634,228.00

59,204.00

1,726,784.00

11/12/08

10.06

12/12/08 -

1/25/2011

2956

19

1.3

36996

contractat

Specialitii viitorului pentru educaie i formare

1,827,350.00

36,548.00

1,790,802.00

19,105.00

1,846,455.00

11/12/08

09.54

12/12/08 -

2/1/2011

2957

39

3.2

37787

contractat

1,800,000.00

36,000.00

1,764,000.00

31,065.00

1,831,065.00

15/12/08

14.45

18/12/08 -

10/14/2009

2958

31

3.1

17381

contractat

1,771,907.00

35,440.00

1,736,467.00

77,843.00

1,849,750.00

25/08/08

12.55

28/08/08 -

6/12/2009

2959

2.1

3405

contractat

2,700,600.00

54,012.00

2,646,588.00

0.00

2,700,600.00

20/03/08

08.15

24/03/08 -

2960

21

1.5

32379

contractat

Reea de cluburi pentru promovarea


adaptabilitii i dezvoltrii durabile
ANTREPRENORIAT DE SUCCES I
NTREPRINDERI COMPETITIVE
Parteneriat national pentru implementarea
proiectelor firme-facultti n vederea tranzitiei de
la scoal la viata activ (PACT)
Program doctoral interregional si transnational de
excelenta in domeniile \"Calculatoare si
tehnologia informatiei\" si \"Ingineria sistemelor\"
pentru o economie bazata pe cunoastere
(CATIIS)

1,836,000.00

37,000.00

1,799,000.00

0.00

1,836,000.00

15/12/08

11.33

19/12/08 -

2961

81

3.2

52761

contractat

Metode flexibile de organizare si formare in


domeniul noilor tehnologii pentru sectorul energie

14,651,913.00

293,038.00

14,358,875.00

2,850.00

14,654,763.00

07/08/09

15.36

18/08/09

14.20

2962

86

1.2

56711

contractat

Calitate si expertiza in elaborarea si


implementarea metodologiei de obtinere si
testare de produse competitive prin formarea
profesionala in cadrul unor noi programe de
master cu impact major pe piata muncii

6,296,230.00

125,924.00

6,170,306.00

149,150.00

6,445,380.00

31/08/09

16.38

16/09/09

11.45 11/10/2010

2963

86

1.2

57748

contractat

20,332,042.00

406,640.00

19,925,402.00

576,058.00

20,908,100.00

14/08/09

13.54

14/08/09

15.55

2964

87

1.3

61397

contractat

Program strategic pentru promovarea inovarii in


servicii prin educatie deschisa, continua
(INSEED)
Retea Nationala de Formare CONtinua a
CadrelOR Didactice din Invatamantul
Preuniversitar Profesional si Tehnic CONCORD

18,771,378.00

377,305.00

18,394,073.00

1,320,779.00

20,092,157.00

30/08/09

17.11

09/09/09

12.00 11/10/2010

Universitatea Petru Maior din TirguMures

6/15/2010

10/14/2009

11/9/2010

10/2/2010

2965

87

1.3

61839

contractat

Privim catre viitor - Formarea profesionala a


cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor
informatice moderne in predarea eficienta a
chimiei

11,907,304.00

238,146.00

11,669,158.00

2966

89

1.5

54785

contractat

205,567.00

90

2.1

58108

contractat

19,961,445.00

399,429.00

2968

108

2.3

80719

contractat

Program postdoctoral pentru cercetare avansata


in domeniul nanomaterialelor
ResTRucturarea SIstemului de Practica
PrODuctiva a Studentilor din Invatamantul Tehnic
Superior TRIPOD
Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!

10,278,333.00

2967

2,051,405.30

2969
2970

109
109

2.1
2.1

81556
81772

aprobat
aprobat

2,068,955.00
2,053,000.00

2971

86

1.2

61810

contractat

2972

81

3.2

53084

contractat

Cariera ta incepe acum!


Sprijin pentru o cariera de succes in domeniul
inteligenta artificiala
Sistem integrat de programe de masterat n
domeniul ingineriei de sunet, imagine i al
aplicaiilor multimedia
Cresterea competitivatii intreprinderilor prin
perfectionarea si specializarea resurselor umane
in domeniul noilor tehnologii intr-o societate
bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare
durabila

2973

86

1.2

61690

contractat

2974
2975

6
6

1.5
1.5

5159
7713

2976

19

1.3

2977

26

2978

26

2979

0.00

11,907,304.00

31/08/09

10.19

15/09/09

12.15

8/30/2010

10,072,766.00

0.00

10,278,333.00

24/08/09

15.10

28/08/09

14.20

5/22/2010

19,562,016.00

641,897.00

20,603,342.00

31/08/09

05.08

09/09/09

12.00

9/7/2010

41,028.11

2,010,377.19

0.00

2,051,405.30

23/09/10

17.15

29/09/10

15.59

6/1/2011

41,390.00
41,060.00

2,027,565.00
2,011,940.00

0.00
51,325.00

2,068,955.00
2,104,325.00

27/09/10
27/09/10

12.43
17.05

30/09/10
28/09/10

13.26
15.57

20,738,258.00

414,766.00

20,323,492.00

12,071.00

20,750,329.00

31/08/09

00.14

11/09/09

12.00

9/16/2010

11,612,641.00

232,253.00

11,380,388.00

232,243.00

11,844,884.00

07/08/09

16.28

10/08/09

14.25

6/15/2010

Educatie si formare profesionala in sprijinul


cresterii calitatii invatamantului prin initierea unor
noi programe de licenta si masterat in domeniul
sanatate si securitate in munca

2,263,375.00

45,150.00

2,218,225.00

0.00

2,263,375.00

31/08/09

14.31

08/09/09

10.25 12/27/2010

contractat
contractat

Doctoranzi in sprijinul inovarii si competitivitatii


Pregatire competitiva a doctoranzilor in domenii
prioritare ale societatii bazate pe cunoastere

18,500,000.00
18,500,000.00

370,000.00
370,000.00

18,130,000.00
18,130,000.00

0.00
0.00

18,500,000.00
18,500,000.00

05/05/08
05/05/08

16.13
16.15

07/05/08 07/05/08 -

6508

contractat

1,846,055.00

36,921.00

1,809,134.00

0.00

1,846,055.00

02/05/08

13.54

05/05/08 -

6/12/2009

3.1

39186

contractat

1,688,754.25

33,775.09

1,654,979.16

84,887.75

1,773,642.00

15/12/08

13.16

19/12/08 -

10/14/2009

3.1

39189

contractat

1,760,317.00

35,206.34

1,725,110.66

88,729.14

1,849,046.14

15/12/08

12.45

18/12/08 -

10/14/2009

86

1.2

58146

contractat

10,086,710.00

201,735.00

9,884,975.00

270,404.00

10,357,114.00

30/08/09

18.07

14/09/09

10.30

7/5/2010

2980

86

1.2

61756

contractat

Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin


Formarea Resurselor Umane (CIFRU)
Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul
regiunii Sud-Est (PAR SE)
Diseminarea culturii antreprenoriale si
promovarea parteneriatelor in Regiunea Sud-Est
(D.I.C.U.A.N)
Elaborarea si implementarea programelor de
masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor
MASTERMAT
Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru
Imagistica, Bioinformatica si Sisteme Complexe

15,332,500.00

306,650.00

15,025,850.00

28,500.00

15,361,000.00

31/08/09

14.56

07/09/09

15.35

7/5/2010

2981

86

1.2

62485

contractat

Sistem de formare si evaluare centrat pe student,


online, la discipline fundamentale de licenta si
masterat din invatamantul superior tehnic

20,346,180.00

408,908.00

19,937,272.00

418,800.00

20,764,980.00

07/09/09

15.57

14/09/09

15.30

7/5/2010

2982

87

1.3

62426

contractat

317,000.00

15,492,004.00

1,160,389.00

16,969,393.00

07/09/09

12.36

16/09/09

14.30 12/23/2010

87

1.3

64227

contractat

Instruirea Profesorilor de Informatica pe


Tehnologia .Net
Formarea personalului didactic din invatamantul
secundar (ISCED 2-3) in vederea utilizarii
tehnologiei informatiei si a instrumentelor elearning in activitatea didactica

15,809,004.00

2983

15,350,603.00

307,012.00

15,043,591.00

989,872.00

16,340,475.00

07/09/09

13.20

16/09/09

12.30

8/30/2010

2984

88

1.5

60203

contractat

20,486,460.00

409,729.00

20,076,731.00

0.00

20,486,460.00

29/08/09

12.04

15/09/09

15.15

5/22/2010

2985

88

1.5

61178

contractat

20,928,960.00

418,580.00

20,510,380.00

0.00

20,928,960.00

29/08/09

11.50

15/09/09

15.15

5/22/2010

2986

89

1.5

62557

contractat

20,872,850.00

417,457.00

20,455,393.00

0.00

20,872,850.00

31/08/09

15.11

15/09/09

15.15

5/23/2010

2987

92

3.1

62353

contractat

Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive prin


programe de burse doctorale (COMPETE)
Competitivitate si performanta in cercetare prin
programe doctorale de calitate (ProDOC)
Excelenta in cercetare prin programe
postdoctorale in domenii prioritare ale societatii
bazate pe cunoastere (EXCEL)
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale o
alternativa eficienta de adaptare la piata muncii in
societatea informationala

14,192,881.00

283,857.00

13,909,024.00

675,517.00

14,868,398.00

28/08/09

12.48

09/09/09

12.40

11/9/2010

2988

107

1.5

76813

contractat

21,271,860.00

425,437.20

20,846,422.80

0.00

21,271,860.00

02/09/10

18.09

06/09/10

14.40

12/2/2010

2989

107

1.5

76903

contractat

21,285,720.00

425,714.40

20,860,005.60

0.00

21,285,720.00

02/09/10

18.21

06/09/10

14.30

12/2/2010

2990

107

1.5

76909

contractat

21,285,720.00

425,714.40

20,860,005.60

0.00

21,285,720.00

02/09/10

17.57

06/09/10

14.45

12/2/2010

2991

108

2.3

80645

contractat

2,051,405.30

41,028.11

2,010,377.19

0.00

2,051,405.30

23/09/10

18.50

29/09/10

15.58

6/1/2011

2992

108

2.3

80722

contractat

Burse doctorale: investitii in cercetare-inovaredezvoltare pentru viitor (DocInvest)


Formarea viitorilor cercetatori-experti prin
programe de burse doctorale (EXPERT)
Valorificarea capitalului uman din cercetare prin
burse doctorale (ValueDoc)
Mergi mai departe, califica-te pentru un viitor mai
bun!
Calificarea angajatilor din indistrie si servicii - un
pas inainte pentru rezolvarea crizei economice

2,051,405.30

41,028.11

2,010,377.19

0.00

2,051,405.30

23/09/10

17.38

29/09/10

16.00

6/1/2011

Universitatea Politehnica Bucuresti

2993
2994
2995
2996

109
109
109
109

2.1
2.1
2.1
2.1

81488
81495
81497
81521

aprobat
aprobat
aprobat
aprobat

2997

109

2.1

81597

aprobat

2998
2999

109
9

2.1
3.1

81655
2920

aprobat
contractat

3000

90

2.1

62591

contractat

3001
3002
3003

106
109
18

5.1
2.1
1.2

77145
81673
30228

contractat
aprobat
contractat

3004

87

1.3

63641

contractat

3005

109

2.1

82463

aprobat

3006
3007

110
92

5.2
3.1

89669
64257

3008

64

3.3

3009

22

3010

86

3011
3012

Construieste-ti o cariera de succes !


BINE PREGATITI, BUNI PROFESIONISTI!
Masterandul de azi, specialistul de maine!
Practica mai buna pentru viitori manageri
manageri mai buni pentru viitor!
Practica de azi o sansa in plus pentru
angajarea de maine
Practica studentilor- Cheia catre job-ul dorit!
Promovarea Culturii Antreprenoriale:
Adaptabilitate, Dinamism, Initiativa in Industria
Electronica
Practicantii de azi, profesionistii de maine ai
televiziunilor
Mai multe sanse pentru un loc de munca!
Animatia si grafica 3D, un pas catre viitor
Educaie juridic de calitate - o ans mai mare
de integrare socio-profesional !
Optimizarea sistemului de invatamant prin
dezvoltarea competentelor profesionale ale
personalului didactic din invatamantul
preuniversitar

2,084,260.00
2,004,319.75
2,036,411.18
2,052,779.00

41,686.00
40,086.40
40,800.00
41,060.00

2,042,574.00
1,964,233.35
1,995,611.18
2,011,719.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,084,260.00
2,004,319.75
2,036,411.18
2,052,779.00

27/09/10
27/09/10
27/09/10
27/09/10

12.45
12.43
12.43
12.41

30/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10

13.24
13.36
13.32
13.33

2,052,779.00

41,060.00

2,011,719.00

0.00

2,052,779.00

27/09/10

12.43

30/09/10

13.29

1,988,216.73
9,660,315.01

39,764.33
236,720.00

1,948,452.40
9,423,595.01

0.00
377,989.00

1,988,216.73
10,038,304.01

27/09/10
20/03/08

12.43
15.03

30/09/10
25/03/08 -

13.37

18,852,846.01

400,000.02

18,452,845.99

1,445,330.01

20,298,176.02

07/09/09

13.20

15/09/09

14.20

1,733,500.00
1,946,999.60
1,488,144.00

0.00
39,939.99
29,762.00

1,733,500.00
1,907,059.61
1,458,382.00

34,670.00
161,409.60
69,803.00

1,768,170.00
2,108,409.20
1,557,947.00

04/09/10
27/09/10
28/11/08

14.44
20.35
17.24

14/09/10
30/09/10
04/12/08 -

15.30 10/22/2010
13.34
9/22/2010

8,273,362.00

165,468.00

8,107,894.00

663,425.00

8,936,787.00

07/09/09

15.54

16/09/09

09.00

Integrarea rapida pe piata muncii a studentilor


specializati in studii europene si relatii economice
internationale prin efectuarea de stagii de
pregatire practica

2,100,726.00

42,014.52

2,058,711.48

105,025.44

2,205,751.44

29/09/10

01.23

01/10/10

12.20

aprobat
rezerva

Formare in regiunea Sud Muntenia


Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii
si sustenabilitatii antreprenoriatului strategic
romanesc prin furnizare de programe de formare
profesionala continua si coerenta

2,128,718.00
5,400,380.00

42,574.00
108,007.00

2,086,144.00
5,292,373.00

94,872.00
0.00

2,223,590.00
5,400,380.00

09/11/10
06/09/09

14.51
16.26

16/11/10
17/09/09

15.25
08.30

33409

contractat

INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC


PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL
PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA
IN REGIUNEA CENTRU

1,996,332.00

40,698.00

1,955,634.00

38,589.00

2,034,921.00

10/12/08

10.48

11/12/08 -

2.1

19015

contractat

1.2

60720

contractat

Practica studentilor economisti in medii bancare


simulate
DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI
SISTEM DE MONITORIZARE, IMBUNATATIRE
CONTINUA SI EVALUARE A CALITATII IN
INVATAMANTUL SUPERIOR DESCHIS SI LA
DISTANTA PE BAZA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA SI STANDARDELOR
INTERNATIONALE DE CALITATE Acronim