Sunteți pe pagina 1din 93

Iniiere n SIG

Curs universitar
Tudor Castrave Gherman Bejenaru Lucia Cpn Vitalie Dilan
Chiinu 2013
Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii:
Iniiere n SIG : Curs universitar / Tudor Castrave, Gherman Bejenaru, Lucia Cpn [et al.]. Ch. :
Artpoligraf, 2013. 92 p.
Referine bibliogr.: p. 89-91. Apare cu sprijinul nanciar al Comisie Europene. 100 ex.
ISBN 978-9975-4401-7-2.
Paginare computerizat: Andrei Ichim
Copert: Radu Jechiu
CZU: 004.4:911(075.8)
Aprobat pentru editare de Senatul Universitii de Stat din Tiraspol
Autori:
Tudor Castrave, Universitatea de Stat din Tiraspol
Gherman Bejenaru, Universitatea de Stat din Tiraspol
Lucia Cpn, Universitatea de Stat din Tiraspol
Vitalie Dilan, Universitatea de Stat din Tiraspol
Recenzeni:
Vasile Grama, dr. conf., Universitatea Tehnica a Moldovei
Ion Mironov, dr. conf., Universitatea de Stat din Tiraspol
Aceast ediie a fost realizat n cadrul proiectului TEMPUS 511322-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR,
Geographic information technology for sustainable development in Eastern neighbouring
countries (GIDEC).
Acest proiect a fost fnanat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast publicaie refect numai
punctul de vedere al autorilor i Comisia nu este responsabil pentru eventuala utilizare a
informaiilor pe care le conine.
CUPRINS
Introducere ................................................................................................................................................................................... 6
Capitolul 1. FUNDAMENTELE SIG ............................................................................................................................................................. 7
1.1 Introducere n SIG ............................................................................................................................................................... 7
1.2 Istoria Sistemelor Informaionale Geografce ........................................................................................................ 12
1.3 Bazele cartografce i geodezice ................................................................................................................................ 15
1.4. Sistem de coordonate i de referin i proieciile cartografce adoptate n Republica Moldova ..... 20
Capitolul 2. DATELE UTILIZATE N SIG ................................................................................................................................................ 22
2.1 Date i informaii n SIG ................................................................................................................................................. 22
2.2 Reprezentarea spaiului ................................................................................................................................................. 22
2.3 Componentele informaiei geografce..................................................................................................................... 24
2.4 Structura pe vertical a informaiei geografce .................................................................................................... 25
2.5 Modele de date geografce .......................................................................................................................................... 25
2.6 Surse de date geografce ............................................................................................................................................... 32
2.7 Formate de date ............................................................................................................................................................... 33
2.8 Calitatea datelor geografce ......................................................................................................................................... 35
2.9 Baze de date ....................................................................................................................................................................... 37
2.10 Seturi de date gratuite ................................................................................................................................................. 39
Capitolul 3. PROCESELE DIN CADRUL SIG ........................................................................................................................................ 41
3.1 Analiza spaial ................................................................................................................................................................. 41
D.2. Cele mai cunoscute metode de interpolare exacte ........................................................................................... 50
E. Analiza suprafeelor ........................................................................................................................................................... 51
3.2 Relaii spaiale - topologie ............................................................................................................................................ 51
Capitolul 4. TEHNOLOGIA ......................................................................................................................................................................... 54
4.1 Sisteme de operare ......................................................................................................................................................... 54
4.2 Programe SIG ..................................................................................................................................................................... 57
4.3 Programe Desktop GIS ................................................................................................................................................... 59
Capitolul 5. VIZUALIZAREA ...................................................................................................................................................................... 65
5.1 Variabile vizuale i percepia vizual ......................................................................................................................... 65
5.2 Harta ca instrument ........................................................................................................................................................ 66
5.3 Elementele hrii .............................................................................................................................................................. 67
5.4 Tipuri de hri tematice ................................................................................................................................................. 71
Capitolul 6. ORGANIZAREA ...................................................................................................................................................................... 73
6.1 Organizarea unui SIG ...................................................................................................................................................... 73
6.2 Infrastructuri de date spaiale ..................................................................................................................................... 75
6.3 Metadate i standarde.................................................................................................................................................... 78
Capitolul 7. APLICAREA .............................................................................................................................................................................. 80
7.1 Arii de aplicare a SIG ....................................................................................................................................................... 80
7.2 Utilizarea SIG n analiza riscurilor ............................................................................................................................... 81
Capitolul 8. GHID DE UTILIZARE GV SIG ............................................................................................................................................ 83
8.1 Introducere n gv SIG ...................................................................................................................................................... 83
8.2. Setarea unor preferine generale de utilizare a aplicaiei ................................................................................ 83
8.3. Crearea i confgurarea unui nou spaiu de lucru ............................................................................................... 85
8.4. Crearea, editarea, vizualizarea i simbolizarea datelor vectori ....................................................................... 86
8.5 Tabelul de atribute ........................................................................................................................................................... 88
Bibliografe ................................................................................................................................................................................ 89
CONTENTS
Introduction ................................................................................................................................................................................. 6
Chapter 1. FUNDAMENTALS OF GIS.......................................................................................................................7
1.1 Introduction to GIS ............................................................................................................................................................. 7
1.2 History of Geographic Information Systems .......................................................................................................... 12
1.3 Cartographic and Geodetic bases ......................................................................................................................15
1.4 Spatial Reference System and Cartographic Projections used in the Republic of Moldova ................. 20
Chapter 2. DATA USED WITH GIS ..........................................................................................................................22
2.1 Data versus Information ................................................................................................................................................ 22
2.2 Space representation ..........................................................................................................................................22
2.3 Components of Geographic information ................................................................................................................ 24
2.4 Vertical structure of Geographic information ........................................................................................................ 25
2.5 Geo-data Models .............................................................................................................................................................. 25
2.6 Geo-data Sources ............................................................................................................................................................. 32
2.7 Geo-data Formats ............................................................................................................................................................ 33
2.8 Data Quality ....................................................................................................................................................................... 35
2.9 Spatial Databases ............................................................................................................................................................. 37
2.10 Free Datasets ................................................................................................................................................................... 39
Chapter 3. PROCESSES WITHIN GIS .....................................................................................................................41
3.1 Spatial Analysis ................................................................................................................................................................. 41
3.2 Interpolation Methods ................................................................................................................................................... 50
3.3 Terrain Analysis ................................................................................................................................................................. 51
3.4 Spatial relations - Topology .......................................................................................................................................... 51
Chapter 4. TECHNOLOGY ......................................................................................................................................54
4.1 Operating Systems ......................................................................................................................................................... 54
4.2 GIS Software....................................................................................................................................................................... 57
4.3 Desktop GIS ........................................................................................................................................................................ 59
Chapter 5. VIZUALIZATION ...................................................................................................................................65
5.1 Visual variables and perception .................................................................................................................................. 65
5.2 Map as a Tool ..................................................................................................................................................................... 66
5.3 Maps Elements ................................................................................................................................................................. 67
5.4 Thematic maps types ...................................................................................................................................................... 71
Chapter 6. ORGANIZATION ...................................................................................................................................73
6.1 Organization of a GIS ...................................................................................................................................................... 75
6.2 Spatial data infrastructures .......................................................................................................................................... 78
6.3 Metadata and Standards ............................................................................................................................................... 80
Chapter 7. APPLICATION .......................................................................................................................................80
7.1 Application areas ............................................................................................................................................................. 81
7.2 GIS application in Risk Analysis ................................................................................................................................... 83
Chapter 8. GVSIG USER GUIDE .............................................................................................................................83
8.1 Introduction to gvSIG ..................................................................................................................................................... 83
8.2 General application settings ........................................................................................................................................ 83
8.3 Project management ...................................................................................................................................................... 85
8.4 Creating, Editing, Viewing and Symbolizing Vector data .................................................................................. 86
8.5 Attribute Tables ................................................................................................................................................................ 88
References ................................................................................................................................................................................. 89
6
INIIERE N SIG
Curs universitar
INTRODUCERE
SIG/GISeste acronimul provenit de laSistem Informaional
Geografc(Geographic Information System). Acest sistem este
utilizat pentru a crea, stoca, analiza i prelucra informaie dis-
tribuit spaial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS
poate f utilizat n diverse domenii tiinifce cum ar f: manage-
mentul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografe,
planifcarea rutelor etc.
Specifc unui SIG este modul de organizare a informaiei ges-
tionate. Exist dou tipuri de informaie: una grafc care in-
dic repartiia spaial a elementelor studiate i alta sub form
de baz de date pentru a stoca atributele asociate acestor ele-
mente (de ex. pentru o osea - lungimea ei, limea, numrul
benzilor, materialul de construcie etc.).
Informaia grafc poate f de dou feluri: raster sau vector.
Grafca raster este o modalitate de reprezentare a imaginilor n
aplicaii sofware (programe de calculator) sub forma de matrici
de pixeli n timp ce grafca vectorial este o metoda de repre-
zentare a imaginilor cu ajutorul unor simple fguri geometrice
(puncte, segmente (linii), poligoane), caracterizate de ecuaii
matematice. Specifc sistemelor SIG este asocierea unui sistem
de coordonate geografce matricei de pixeli (la imaginile raster)
sau vectorilor - procedeul poart numele de georefereniere.
Astfel unui obiect (reprezentat fe printr-o imagine, fe printr-un
vector) i este asociat o poziie unic n Sistemul Informaional
Geografc corespunztoare poziiei geografce de pe glob.
Datorit informaiilor asociate grafcii, Sistemele Informa-
ionale Geografce benefciaz de toate oportunitile de intero-
gare pe care le ofer sistemele de baze de date i n plus pot oferi
uor analize orientate pe anumite zone geografce.
7
INIIERE N SIG
Curs universitar
FUNDAMENTELE SIG
1.1 Introducere n SIG
Geomatica este un termen tiinifc relativ nou, introdus de Dubuisson n 1969, cu intenia de a
combina termenii de geodezie i informatic. Geomatica cuprinde instrumente i tehnici utilizate
pentru msurarea suprafeei terestre, teledetecie, cartografere, sisteme informaionale geografce,
sisteme de navigare global, fotogrametrie, geografe .a. legate de procesele de creare a hrilor.
Termenul geomatica are ca sinonim alt termen, mai pe larg utilizat, cel de tehnologii geospaiale.
Geomatica este o disciplin nou care se ocup cu tehnicile i metodele de reprezentare i stu-
diere informatizat a suprafeei Pmntului i a entitilor acesteia, deci o disciplin care se refer
la toate domeniile care achiziioneaz, valideaz, stocheaz, prelucreaz, analizeaz i distribuie
date georefereniate.
Numele su este compus din geo, care sugereaz ideea de Pmnt i date georefereniate i
matica, care sugereaz prelucrarea automat a acestora cu ajutorul calculatorului. Sistemele
Informaionale Spaiale sunt studiate n cadrul Geomaticii.
Geomatica are la baz disciplinele clasice care se ocup cu modalitile de msurare, reprezen-
tare i studiere a suprafeei Pmntului ca: geodezia, topografa, teledetecia, fotogrammetria,
cartografa, la care se adaug metodele de lucru ale geografei cantitative i ale analizei spaiale.
Geomatica are raporturi strnse i cu celelalte discipline din familia tiinelor despre Pmnt, i se
leag prin aria de aplicaii de: tiinele naturii, tiinele socio-umane i tiinele inginereti. Ge-
omatica cuprinde, de asemenea, i o colecie de metode geostatistice i statistice care diversifc
posibilitile de prelucrare i analiz a datelor.
Geoinformatica este o disciplin subordonat geomaticii, creia i ofer mediul de lucru - me-
diul informaional, este o disciplin informaional specializat pentru abordarea bazelor de date
spaiale (BDS).
Ea cuprinde o colecie de aplicaii ale tehnologiei informaionale i are ca scop studierea
suprafeei i subteranului Pmntului i a entitilor acesteia (structuri de date raster, vector i
quadtree, tehnici de procesare a imaginilor, metode de interogare a bazelor de date). Geoinfor-
matica se ntemeiaz i pe anumite metode computaionale care deservesc baza de date spaial.
nainte de a vorbi de un SIG/GIS (Sisteme Informaionale Geografce), ca despre un sistem
informaional, trebuie sa defnim noiunea de sistem. Sistemul reprezint un ansamblu de ele-
mente interconectate care acioneaz mpreun n scopul realizrii unui anumit obiectiv. Pentru
a nelege cum funcioneaz un sistem trebuie s avem n vedere cteva caracteristici generale ale
sistemului:
are un obiectiv - orice sistem are un scop sau un obiectiv, care n cadrul sistemului, poate f
mai greu sau mai uor de constatat i defnit;
este un ansamblu - orice sistem se compune din cel puin 2 elemente distincte; fecare din
aceste componente are un rol defnit n atingerea obiectivului sistemului;
1
Ca p i t o l u l
8
INIIERE N SIG
Curs universitar
interconexiunea - pentru ca elementele componente (cel puin 2) s poat conlucra, trebuie
s fe legate ntre ele; legturile dintre ele se numesc conexiuni; scopul acestei legturi este
transmis rezultatelor funciilor sale;
prelucrarea n orice sistem se realizeaz o anumit transformare a unui subiect oarecare
(interior sau ptruns din exterior) supus prelucrrii; aproape orice sistem primete ceva
informaie sau energie - de la mediul exterior sistemului i transmite altceva mediului in
care se gsete sistemul;
intrare/ieire - orice sistem are o intrare prin care primete semnale de la mediu i o ieire
prin care transmite semnale mediului, mediul find ceea ce nu aparine sistemului, sau n
afara sistemului;
subsisteme - orice element al unui sistem poate f la rndul su sistem, situaie n care l
denumim subsistem;
limitat - orice sistem este n primul rnd limitat n spaiu (are un nceput i sfrit) i are
limite n timp (orice sistem se nate, se dezvolt, degradeaz i moare);
homeostaza - reprezint proprietatea unui sistem de a-i menine starea de funcionare n
limitele atingerii obiectivelor sale (capacitatea sistemului) i de a-i modifca parametrii de
funcionare.
Sisteme informaionale
Sistemele informaionale (SI) sunt alctuite din sisteme de calcul mpreun cu programele,
metodele, normele i personalul specializat.
Sisteme informaionale spaiale (SIS)
Sistemele informaionale spaiale (SIS) au fost create pentru achiziionarea, prelucrarea i
analiza informaiilor care privesc spaiul. Datele din cadrul SIS pot avea orice tip de coordonate
spaiale.
n funcie de modul de prelevare a datelor i obiectivele principale, exist 5 categorii majore n
cadrul sistemelor informaionale spaiale:
1. Proiectarea asistat de calculator sau CAD (din englez de la Computer-aided Design)
- programe de calculator care pot asista inginerii, arhitecii, geodezii n activitatea lor de
proiectare. Iniial aceste aplicaii au fost create ca instrument de desenare cu calculatorul,
instrument dorit s nlocuiasc planeta de desenare. n cursul timpului ns ele au fost dez-
voltate mai departe pentru a uura nu numai desenarea, dar i toat activitate de proiectare.
Printre cele mai cunoscute sisteme CAD se gsesc: AutoCAD, Bricscad, DrafSight, Free-
CAD, LibreCAD, MicroStation, QCad, VariCAD etc.
2. Sistemele de cartografere computerizat (SCC) din Computer-Aided (Assisted) Mapping
(CAM), nlocuiesc procedeele cartograferii clasice cu ajutorul simbolizrii, clasifcrii i
interogrii automate. Harta tradiional este nlocuit cu harta digital, care alctuiete m-
preun cu elementele explicative o baz de date. Aceasta poate f legat de un sistem de ges-
tiune a bazei de date (SGBD), dar nu pot f executate dect operaiile simple de interogare,
regsire, afare i restituie. Un exemplu de SCC este MapInfo, care are un SGBD specializat
pe date de cartografe tematic, o bun calitate a restituiei cartografce, dar limitri n do-
meniul analizei spaiale.
3. Sistemele informaionale de teledetecie (SIT) i Sistemele informaionale de fotogram-
metrie (SIF). Teledetecia i fotogrammetria s-au dezvoltat mult n ultima vreme, ducnd la
apariia unor programe specializate de achiziie, procesare i export a informaiilor obinute
n aceste domenii. Cele mai cunoscute sunt pachetele: PCI Geomatica, ERDAS IMAGINE,
ENVI, Opticks, Orfeo Toolbox.
9
INIIERE N SIG
Curs universitar
4. Sistemele informaionale de vizualizare (SIV) numite i viewere, sunt sisteme SIS care au
ca obiectiv doar funciile de vizualizare i interogare a bazei de date spaiale. Ele sunt rezul-
tatul unor adevrate SIS realizate de frme specializate pentru acele ntreprinderi care nu au
nevoie de toate funciile SIG, ci doar de cele menionate mai sus.
5. Sistemele informaionale geografce (SIG) se ocup de cartograferea automat, inventari-
erea resurselor, analiza spaial i managementul activitilor umane.
Figur 1: Relaia dintre SIG i celelalte Sisteme Informaionale Spaiale
Un sistem informaional geografc este un ansamblu de subsisteme, destinat pentru culegerea,
prelucrarea, integrarea, stocarea, extragerea, prezentarea i furnizarea datelor i informaiilor geo-
grafce. Ca subsisteme pot f considerate echipamentele (n care rolul principal l au calculatoarele
electronice), programele, bazele de date i de cunotine, tehnologiile i personalul de proiectare,
realizare i exploatare. Informaia geografc este prezentat pe teme diferite, dar referite la un
cadru geografc sau cartografc unitar. Fiecare tem este concretizat printr-un strat de date.
Un sistem informaional geografc poate f utilizat pentru realizarea de combinaii ale relaiilor
geografce ale diferitelor straturi de date i prezentarea unei hri ca rezultat al analizei geografce.
Temele individuale pot f prezentate i separat. Exemple de sisteme SIG sunt: ArcGIS, GeoMedia
Professional, Manifold, GRASS GIS, Quantum GIS, gvSIG etc. Adevratele produse SIG se disting
prin capacitatea lor de a efectua analize spaiale i modelri. Ultimele versiuni ale pachetelor SIG
sunt capabile s importe i s prelucreze imagini satelitare i aerofotograme.
Defniii pentru SIG
Dup Svulescu (1996): Un GIS este un ansamblu de persoane, echipamente, programe, meto-
de i norme, avnd ca scop culegerea, validarea, stocarea, analiza i vizualizarea datelor geografce.
ESRI: SIG este un instrument bazat pe calculator, pentru realizarea hrilor i analiza lucrurilor
care exist i a evenimentelor care se petrec pe Pmnt.
Tehnologia SIG combin operaiile uzuale de baze de date, precum i interogarea i analiza
statistic, cu avantajele vizualizrii unice i analizei geografce oferite de ctre hri. Aceste caliti
difereniaz SIG-ul de alte sisteme informaionale, punndu-l la dispoziia unui public larg i va-
riat sau al frmelor particulare, n scopul explicrii fenomenelor, prediciei efectelor i planifcrii
strategiilor.
Astfel, SIG/GIS reprezint o colecie organizat compus din: hardware, sofware, date geo-
grafce i personal, destinate: achiziiei, stocrii (nregistrrii), actualizrii, prelucrrii, anali-
zei i afrii informaiilor geografce (spaiale) n conformitate cu specifcaiile unui domeniu.
Caracteristicile Sistemelor Informaionale Geografce (GIS):
Tratarea informaiei innd cont de localizarea ei spaial, geografc, n teritoriu prin coor-
donate;
10
INIIERE N SIG
Curs universitar
Presupun tratarea unitar ntr-o baz de date unic i neredundant (redundan = 1. sur-
plus de informaie menit s asigure exactitatea transmiterii unui mesaj; 2. supraabunden
inutil de expresii, cuvinte sau imagini n formularea unei idei.) a componentelor grafce,
cartografce, topologice i tabelare;
Includ o colecie de operatori spaiali care acioneaz asupra unei baze de date spaiale pen-
tru a referi geografc informaii reale. Un model de date GIS este complex pentru c trebuie
s reprezinte i s interconecteze att date grafce (hri) ct i date tabelare (atribute);
Sunt utilizate pentru a simula situaii i evenimente reale.
SIG-ul necesit urmtoarele mijloace:
Date de intrare provenind din hri, fotografi aeriene, de la satelii, relevee sau alte surse;
Stocarea datelor, redarea i interogarea;
Transformarea datelor, analiza i modelarea, incluznd statistica spaial;
Expunerea datelor sub form de hri, rapoarte i planuri.
n legtur cu aceast defniie se impun cteva observaii:
SIG-ul este conectat la alte aplicaii de baze de date, ns cu diferena important: toate
informaiile sunt legate de o referin spaial prin georefereniere.
SIG integreaz numeroase tehnologii, cum ar f cele pentru analiza fotografilor aeriene i
a imaginilor furnizate de satelii, pentru crearea modelelor statistice sau desenarea hrilor.
SIG-ul, cu tabloul su de funcii, ar trebui privit mai curnd ca un proces dect doar ca un
pachet de programe, altfel s-ar neglija tocmai rolul determinant pe care l are n cadrul unui
proces decizional.
SIG nu este un simplu sistem care face hri, dei poate crea hri la diferite scri, n diferite
proiecii i n diferite culori, ci un instrument de analiz, permind identifcarea relaiilor
spaiale dintre componentele hrii. Un SIG nu stocheaz harta n sens convenional, nici nu
stocheaz imagini sau vederi ale unui areal geografc, i nici alt fel de date pur i simplu. n
schimb, un SIG nmagazineaz date cu care se poate crea imaginea dorit, desenat, ca s
serveasc unui anumit scop.
Discipline ce contribuie la fundamentarea SIG
Geografa - preocuparea ei este nelegerea lumii i a locului pe care l ocup fina uman n
cadrul acesteia.
Cartografa - se ocup cu reprezentarea informaiilor spaiale, cel mai frecvent sub forma
hrilor. Harta este un mod efcient pentru stocarea acestui tip de informaii i pentru nelegerea
i analizarea acestora.
Teledetecia - furnizeaz informaii colectate de satelii sau avioane.
Fotogrametria - utilizeaz fotografi aeriene i tehnici speciale de obinere a informaiilor pe
baza acestora.
Topografa - asigur precizia datelor legate de poziia terenurilor, cldirilor sau altor entiti
(acum se utilizeaz GPS - Global Positioning System).
Statistica - pune la dispoziie numeroase metode de construcie a modelelor de calcul sau de
analiz a datelor. Statistica este important pentru nelegerea erorilor i incertitudinilor n SIG.
Matematica - n special topologia, geometria i teoria grafurilor - care furnizeaz numeroase
metode care pot f exploatate n SIG.
Informatica aplicat - ofer metode i instrumente sof specifce.
Proiectarea asistat de calculator (Computer Aided Design - CAD) - furnizeaz programe ce
pot f utilizate de SIG n introducerea datelor, reprezentare, afare i vizualizare.
Grafca computerizat - asigur componente hardware i programe pentru afarea obiectelor
grafce ce faciliteaz vizualizarea n diverse moduri.
11
INIIERE N SIG
Curs universitar
Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD) - contribuie prin pachete de programe i me-
tode la prelucrarea unor seturi foarte mari de date, necesare n cadrul multor aplicaii SIG (cadas-
trale, recensmnt, etc.).
Inteligena artifcial - furnizeaz numeroase tehnici, utile n procesul decizional, cum ar f
n construirea sistemelor expert care s l ajute pe utilizator n formularea unor ntrebri care s
necesite rspunsuri utile.
Organizarea unui Sistem Informaional Geografc
n alctuirea unui Sistem Informaional Geografc intr: echipamentele informaionale, pro-
gramele, bazele de date, baza de metode i modele i utilizatorul (personalul specializat).
Figur 2: Organizarea unui SIG
Componente hardware
Pentru prima etap, cea de culegere a datelor, calculatorul este legat la cteva tipuri de dispozi-
tive de colectare a datelor i de transformare n format digital:
mouse i tastatur (n special pentru date nespaiale);
digitizor (pentru operaia de digitizare);
scaner (pentru operaia de scanare);
unitate de disc mobil i modem (pentru preluarea de date digitale de pe alte calculatoare sau
de pe reea).
Pentru prezentarea rezultatelor fnale, calculatorul este legat la:
un monitor cu ecran mai mare (pentru vizualizarea hrilor fnale);
un periferic (imprimant sau plotter) care s permit desenarea hrilor pe suport material
(hrtie, folii transparente, hrtie fotografc);
un inscriptor CD/DVD (pentru imprimarea rezultatelor pe un suport informaional);
un modem (pentru transmiterea rezultatelor n reea).
Discul dur nmagazineaz programele i baza de date.
Figur 3: Principalele componente hardware ale SIG
12
INIIERE N SIG
Curs universitar
Componentele sofware
Un SIG cuprinde o sum de programe grupate n module sau subsisteme. Independent de mo-
dul de organizare, un SIG complet trebuie s cuprind urmtoarele componente sofware adaptate
stocrii i prelucrrii datelor localizate geografc (Haidu, 1998):
Sistem de intrare, editare, transformare, verifcare, validare a datelor;
Sistem de gestiune a bazei de date;
Sistem de procesare analiz a imaginilor;
Sistem de cartografe computerizat;
Sistem de analiz statistic i spaial;
Sistem de afare i redare.
Exist cteva pachete de programe dedicate SIG care sunt folosite de majoritatea utilizatorilor,
precum i un numr mai mic de programe special realizate. Printre cele mai cunoscute, se pot
aminti: ArcGIS, GRASS GIS, Quantum GIS, IDRISI, GeoMedia etc.
Baza de date
O baz de date spaial este alctuit de fapt din:
baza de date grafc.
baza de date atribut.
n cadrul unor sisteme, cele dou baze se integreaz i formeaz o singur entitate, harta digita-
l, care este o colecie de simboluri grafce, la care se ataeaz o colecie de caracteristici (atribute)
pentru fecare obiect reprezentat pe hart. Att simbolurile grafce, ct i atributele asociate, sunt
organizate n format numeric pentru a putea f prelucrate de ctre calculator.
Personalul specializat
Pentru ca un colectiv creat pentru a lucra cu un SIG s aib randament maxim, este necesar
participarea specialiilor din cel puin patru domenii: geografe cantitativ, analiz i programa-
re, inginerie de sistem, proiectare. n plus, n funcie de sursa datelor, n echip ar putea s intre
un specialist n geodezie-topografe i/sau teledetecie-fotogrammetrie. Este necesar, de aseme-
nea, prezena unui specialist cu pregtire n domeniul utilizatorului: urbanism, geologie, protecia
mediului, aprare, etc. O condiie esenial este pregtirea membrilor echipei n domeniul anali-
zei spaiale i n general, n utilizarea programelor SIG.
Obiectivele fundamentale ale SIG
n principiu, un sistem informaional geografc trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri de
baz:
Care sunt nsuirile obiectului?
Ce se af la ... (n ...)?
Unde este ...?
Ce structuri spaiale exist ...?
Care sunt vecintile obiectului? sau n ce context spaial se af obiectul?
Ce s-a modifcat de cnd ...?
Ce se va ntmpla sau cum va f peste un numr de ani?
Ce ar f dac ...?
1.2 Istoria Sistemelor Informaionale Geografce
Informaiile documentare despre hri ne arat c ele au existat nc dinaintea erei noastre la
diferite populaii antice, find realizate pe suporturi foarte variate. Coninutul acestor schie se
13
INIIERE N SIG
Curs universitar
refer la suprafee restrnse i reprezint diferit elemente ale cadrului natural ca reeaua hidro-
grafc, lacurile, pdurile etc.
Primele hri propriu-zise apar la grecii antici. Cea dinti hart greceasc a fost construit de
Anaximandru din Milet i cuprinde lumea cunoscut a timpului su, nconjurat de Okeanos, n
ipoteza Pmntului plan.
Cele mai remarcabile rezultate cartografce n antichitate au fost construirea primului glob ge-
ografc de ctre Crates din Mallos i imaginarea primelor sisteme de proiecie de ctre Hiparh (sec.
II .e.n.) i Ptolemeu (sec. II e. n.).
Romanii n-au mbogit cu nimic baza teoretic a reprezentrilor cartografce, chiar dac au
ntocmit i ei hri numite itinerarii, necesare n rzboaiele lor de expansiune. O astfel de hart
este Tabula Peutingeriana.
n Evul Mediu, dezvoltarea comerului atrage dup sine ntocmirea hrilor legate de necesitile
practice. Astfel se construiesc hri marine de ctre italieni, cunoscute sub numele de portulane,
care se refereau de obicei la bazinul unei singure mri.
Secolul al XVI-lea se caracterizeaz printr-o fructuoas i valoroas activitate cartografc, cei
mai importani reprezentani ai acestei perioade find Mercator i Ortelius. Mercator public n
anul 1578 un prim atlas de hri geografce dup hrile lui Ptolemeu, dar reconstituite i corec-
tate de el. La ntocmirea hrilor, utilizeaz proiecia cartografc i propune mai multe proiecii,
dintre care una pentru navigaie, care i poart numele, find folosit i n prezent.
Sec. al XVII-lea este cunoscut prin apariia unor atlase, care pe lng hrile respective conineau
i texte.
Din secolul al XVIII-lea merit amintit activitatea de ntocmire a hrilor la scri mijlocii i
mari. Prima hart topografc este harta Franei a lui Cassini la scara 1:86.400.
n anul 1871 are loc primul Congres de geografe, unde se pune problema alegerii meridianului
de origine (a primului meridian), probleme rezolvat n 1884 la o conferin special convocat la
Washington, cnd s-a ales ca meridian de origine - meridianul observatorului de la Greenwich.
La sf. sec. al XIX-lea (1891), la Congresul de la Berna, pentru unifcarea hrilor topografce
naionale ntr-o hart internaional s-a adoptat propunerea lui A. Penck de a construi o hart a
globului la scara 1:1.000.000. n 1899 s-a hotrt ntocmirea unei hri batimetrice a Oceanului
Planetar la scara 1:10.000.000 care a aprut n 1904.
ntre cele dou rzboaie mondiale s-au realizat diferite tipuri de hri i atlase. Opera cartogra-
fc de importan mondial a acestei perioade este Marele Atlas Sovietic al Lumii.
Dup al II-lea rzboi mondial, dezvoltarea cartografei este n plin ascensiune, se continu
cu ntocmirea atlaselor naionale, a hrilor topografce pentru noile state aprute, apariia unor
dicionare poliglote, organizarea unor conferine internaionale de cartografe, etc.
Dup etapele aproximrilor dimensionale, geometrizrii geografei i aplicrii metodelor
statistice n geografe, anii 1960 marcheaz debutul etapei informatizrii cartografei. Aceast
etap se identifc cu debutul SIG, ea find condiionat de perfecionarea rapid a calculatoarelor.
Volumul imens de informaii cu care opereaz cartografa i-a gsit pentru prima dat
posibilitile de a f valorifcat i validat prin SIG. Primii pai au fost marcai prin constituirea
bazelor de date, care ulterior au putut f utilizate i de ctre ali benefciari.
Un pas nainte n informatizarea cartografei l-a constituit realizarea atlaselor electronice, care
pot conine pe lng informaiile unei baze de date tradiionale, i informaie sub form grafc
(hri generale, hri tematice, cartograme, blocdiagrame, cartodiagrame, profle, etc.). Atlasele
electronice prezint avantajul modifcrii rapide a informaiei coninute sub form grafc de la un
eveniment sau fenomen geografc prezent la unul viitor.
La sfritul anilor 50 i nceputul anilor 60, apare a doua generaie de calculatoare, cu posibiliti
de prelucrare crescute, care ncep s fe utilizate n noi domenii. Acum sunt realizate primele
aplicaii n domeniul meteorologiei, geologiei i geofzicii, ns tehnologiile de imprimare inadec-
vate duc la produse grafce rudimentare. n Europa i n America de Nord, se ntreprind studii
14
INIIERE N SIG
Curs universitar
demografce, de urbanism, transport sau distribuire a resurselor naturale n care se apeleaz la
utilizarea calculatoarelor electronice.
Actul de natere al Sistemului Informaional Geografc este semnat de abia n 1962, n Ameri-
ca, care deine supremaia de necontestat pe piaa informaticii. Termenul SIG apare n denumirea
unui proiect, cnd Roger Tomlinson reuete s conving guvernul canadian s fnaneze un pro-
iect denumit Sistemul Informaional Geografc Canadian. La baza acestuia se af un alt proiect
al Ministerului Agriculturii, care dorea la vremea aceea un recensmnt al terenurilor agricole,
dar i posibilitatea de utilizare a acestuia pentru a produce diverse hri tematice care ar f ajutat
evidenierea zonelor sensibile, distribuirea subveniilor, etc.
Ideile noi pe care le aduce Sistemul Informaional Geografc Canadian i care se menin pn
astzi n SIG-urile moderne:
Utilizarea scanrii unor suprafee cu o mare densitate de obiecte - hrile sunt retiprite n
acest scop printr-un proces asemntor digitizrii.
Vectorizarea imaginilor scanate.
Partiionarea geografc a datelor pe straturi tematice.
Utilizarea sistemului de coordonate absolut pentru ntreg teritoriul, cu o precizie ajustabil
la rezoluia datelor.
Precizia numeric poate f setat de administratorul sistemului i schimbat de la un strat la
altul.
Separarea datelor n fiere atribut i fiere de locaii.
Conceptul de tabel de atribute.
n 1965, la Harvard University Graduate School of Design se nfineaz, sub conducerea lui
Howard Fisher, un laborator numit Laboratory for Computer Graphics (Laborator pentru graf-
ca pe calculator), laborator care este un reper important n scurta istorie a SIG.
n paralel, William Warntz organizeaz cercetarea n geografe teoretic i n domeniul teoriei
suprafeelor, macro-geografei fenomenelor sociale i economice i teoriei locului central.
Civa studeni care au lucrat n perioada respectiv n cadrul laboratorului au nfinat mai
trziu companii cu activitate de pionierat n domeniul SIG, i care se situeaz i n prezent pe
primele locuri n acest domeniu: Jack Dangermond, fondatorul companiei ESRI (Environmetal
Systems Research Institute), creat n 1969 i cunoscut pentru pachetul de programe ARC/INFO
- ArcGIS; David Sinton de la Intergraph; Lawrie Jordan i Bruce Rado, de la ERDAS.
Primul pachet comercial de programe destinate Sistemelor Informaionale Geografce, denu-
mit ARC/INFO, este prezentat publicului n 1981 i este produs de ESRI. ARC/INFO are dou
componente: un Sistem de Gestiune a Bazei de Date denumit Info i un modul de grafc vec-
torial Arc. Programul permite ataarea nregistrrilor alfanumerice gestionate de SGBD la
informaia grafc.
Carl Steinitz (1993), propune o mprire pe etape a dezvoltrii Sistemelor Informaionale
Geografce:
Prima etap, cea a anilor 60, este caracterizat prin nceperea utilizrii calculatoarelor pentru
operaii, care se efectuau pn atunci manual, mai ales n domeniul cartografei. Capacitile de
analiz a informaiei erau primitive i erau de obicei posibil de executat i manual.
A doua etap, de la sfritul anilor 60 pn la mijlocul anilor 70, se caracterizeaz prin
mbuntirea posibilitilor de analiz a datelor. Se pot efectua astfel analize n care se combin
tehnici statistice i cartografce, apar metode complexe de analiz spaial i se pot afa informaii
sub alte forme dect cea a hrilor plane. Cresc aplicaiile practice ale SIG, n special pentru studi-
ile de impact asupra mediului i de administraie public. Crete de asemenea, acceptarea noilor
tehnologii i utilizarea lor profesional, n special n domeniul proiectelor de mare amploare.
15
INIIERE N SIG
Curs universitar
A treia etap, la mijlocul anilor 70, e caracterizat de interaciunea cu alte discipline i profe-
sii, n special din domeniul tiinifc i ingineresc. Acum este identifcat necesitatea de a concepe
modele mai perfecionate i este contientizat rolul informaiei n luarea deciziilor.
Etapa a patra, de la sfritul anilor 70 pn la mijlocul anilor 80, este caracterizat de apariia
calculatoarelor personale accesibile ca pre i a programelor cu o interfa utilizator din ce n ce
mai prietenoas. Se creeaz premisele utilizrii descentralizate a calculatoare i a prelucrrii dis-
tribuite n reele locale. Apare i o mai larg acceptare a noilor tehnologii.
A cincea etap se caracterizeaz prin 2 curente contradictorii: pe de o parte, o cretere a
activitii de cercetare fundamental n domeniul SIG i a asistrii procesului de luare de deci-
zie, pe de alt parte, a crescut viteza i capacitatea calculatoarelor, a sczut preul lor i au aprut
mbuntiri semnifcative n efectuarea algoritmilor de prelucrare a imaginilor, ceea ce a permis
creterea ponderii teledeteciei ca surs de date pentru SIG. Flexibilitatea mai ridicat a progra-
melor a permis aplicarea SIG ntr-un domeniu mai larg, de ctre utilizatori fr o experien n-
delungat.
1.3 Bazele cartografce i geodezice
Forma i dimensiunile Pmntului
Studierea formei i dimensiunilor Pmntului constituie una din preocuprile de baz ale geo-
deziei. Pmntul este un corp semirigid, cu o structur neomogen i este supus continuu aciunii
unor fore interne i externe, care a condus la confguraia neregulat a suprafeei topografce ce
prezint nlimi i adncimi, fa de nivelul mrilor, de pn la 10-11 km.
Figur 4: Geoidul i elipsoidul
(1 nivelul oceanului, 2 - elipsoidul, 3 - verticala locului, 4 nivelul uscatului, 5 - geoidul)
Forma general a Pmntului nu se ncadreaz n niciuna din formele geometrice cunoscute
cu care a fost aproximat (sfer, elipsoid), fapt ce a condus la noiunea de geoid, proprie numai
Pmntului. Geoidul este suprafaa echipotenial care coincide cu suprafaa linitit a mrilor i
oceanelor, prelungit imaginar pe sub continente (fg. 4) i este perpendicular, n oricare punct al
ei, pe direcia verticalei locului.
Geoidul nu are o suprafa matematic, deci nu poate f defnit geometric. Totui corpul ge-
ometric care aproximeaz cel mai bine geoidul este elipsoidul de rotaie cu turtire mic la poli,
obinut prin rotirea unei elipse n jurul axei sale mici. Geometric, elipsoidul de rotaie poate f
defnit prin doi dintre parametrii menionai mai jos, dintre care unul trebuie s fe liniar (fg. 5):
a = OE = OE' - semiaxa mare;
E' - diametrul ecuatorului;
P - axa de rotaie;
b = OP = OP' - semiaxa mic;
16
INIIERE N SIG
Curs universitar
r O'C - raza unui cerc mic;
AB = M- raza meridianului (raza mic de curbur);
AB' = N - raza primului vertical (raza mare de curbur);
=
a - b
a
= turtirea;
a
2
- b . E = excentricitatea liniar;
E
a
2
= e
2
- prima excentricitate;

E
a
2
= e'
2
- a doua excentricitate;
C =
a
2
b
- raza de curbur polar.
Figur 5: Elipsoid de referin
Diferitele poziii ale elipsei n rotaie se numesc meridiane. Raza de curbur a elipsei meridian
ntr-un punct oarecare A se noteaz cu M. Un plan perpendicular pe elipsa meridian, ntr-un
punct A, poart numele de prim vertical (conine verticala locului) i va intersecta suprafaa elip-
soidului dup o curb de raz N raza de curbur a primului vertical. Cercul mare (ecuatorial)
este de raz a i cercurile mici (paralele) sunt de raz r.
Suprafee de referin
Msurtorile geodezice de orice fel se execut pe suprafaa fzic, defnit de formele de relief,
iar prelucrarea lor se face pe o suprafa matematic, denumit suprafa de referin.
Suprafee de nivel global geoidul
Asupra unui punct de pe suprafaa Pmntului acioneaz permanent dou fore: o for de
atracie (F
1
) ndreptat spre centrul de mas al Pmntului i o for centrifug (F
2
) dirijat spre
exterior, a crei direcie este perpendicular pe axa de rotaie a Pmntului. Fora centrifug are
valoarea maxim la ecuator i minim la poli.
Rezultanta (G) celor dou fore la care se adaug atracia Lunii, Soarelui i a planetelor este
gravitaia, dirijat pe direcia verticalei locului. Valoarea forei de gravitaie este dat de expresia:
G = m x g ,
unde g este acceleraia greutii.
Dac se consider masa corpului atras egal cu unitatea (m=1), gravitaia G este numeric egal
cu acceleraia sa, fapt ce conduce la folosirea denumirii de gravitaie i pentru acceleraia greutii.
Axa vertical a oricrui aparat de msurare coincide cu direcia forei de gravitaie.
Suprafaa construit astfel nct s fe perpendicular n orice punct al ei pe direcia verticalei se
numete suprafaa de nivel (fg. 6) sau suprafa echipotenial. Din infnitatea suprafeelor de nivel
care pot f construite, pentru geodezie prezint interes geoidul, defnit ca suprafaa de nivel zero.
Fiind o suprafa complicat, greu de defnit matematic, geoidul nu poate f utilizat ca suprafa
17
INIIERE N SIG
Curs universitar
de referin pentru scopuri geodezice practice. El constituie ns referin pentru msurtorile de
altitudini.
Figur 6: Suprafee echipoteniale, geoidul
Figur 7: Reprezentarea ondulaiilor geoidului
Elipsoidul de referin
Elipsoidul de rotaie cu turtire mic este suprafaa de referin ce poate f defnit matematic i
corespunde cel mai bine formei generale a Pmntului. Un punct P de pe suprafaa topografc se
proiecteaz pe suprafaa elipsoidului ducnd perpendiculara la suprafaa elipsoidului prin punc-
tul respectiv, care poart numele de normal la elipsoid. n orice punct de pe suprafaa Pmntu-
lui, direcia normalei nu coincide cu direcia verticalei, cele dou direcii formnd un unghi numit
unghi de deviaie a verticalei.
Elipsoidul adoptat ca suprafa de referin se orienteaz n corpul Pmntului prin metode
astronomice, astfel nct axa de rotaie a acestuia s fe paralel cu axa de rotaie a Pmntului, iar
planul ecuatorului elipsoidal s fe paralel cu planul ecuatorului terestru.
Tabel 1: Parametrii geometrici ai unor elipsoizi de referin
Denumire
Anul
determinrii
Semiaxa
Turtirea
Mare (m) Mic (m)
Bessel 1811 6377397,115 6356079 1:299,1
Clarke 1880 6378243 6356515 1:293,5
Helmert 1906 6378140 6356758 1:298,3
Hayford 1909 6378388 6356912 1:297
Krasovski 1940 6378245 6356863 1:298,3
SGR-1967 (sist. geod. de
referin)
1967 6378160 6356774,504 1:298,2
WGS-72 (sist. geod. mondial) 1972 6378135 6356750,520 1:298,26
SGR-1980 1980 6378137 6356752,298 1:298,3
WGS-1984 1984 6378137 6356752,314 1:298,3
18
INIIERE N SIG
Curs universitar
Pentru suprafee mici i pentru anumite calcule geografce simplifcate, elipsoidul de referin
poate f nlocuit printr-o sfer a crei raz (R) este egal cu media geometric a valorilor razei de
curbur (M) a elipsei meridiane i razei de curbur (N) a primului vertical:
R = (MN)
1
2
Aceast suprafa de referin este des folosit n calculele geodezice, dar mai ales n cele geografce.
Planul de proiecie
n cartografe reprezentarea hrii se face pe un plan de proiecie sau pe o alt suprafa
desfurabil n plan. n reelele de triangulaie de ndesire numrul punctelor este foarte mare
i nu se mai pot folosi comod calculele pe elipsoid sau pe sfera de raz medie, find necesar s se
treac la o suprafa plan, prin adoptarea unui anumit sistem de proiecie cartografc.
Sisteme de coordonate
n geodezie sunt folosite ca sisteme de referin, sistemele globale de coordonate i sisteme
locale de coordonate. Din prima categorie fac parte: sistemele de coordonate spaiale carteziene
(rectangulare rectilinii) i sisteme de coordonate geografce elipsoidice.
Sistemul de coordonate rectangulare rectilinii (OXYZ).
Reprezint un sistem general de coordonate, cunoscut din matematic. Originea sistemului se
consider n centrul geometric al elipsoidului, axa OZ find dispus dup axa polilor P'.
Figur 8: Sistemul de coordonate
Axa OX este pe direcia liniei de intersecie dintre planul ecuatorului i planul meridianului de
origine (Greenwich), iar axa OY se af n planul ecuatorului i este perpendicular pe planul XOZ.
n acest mod poziia unui punct P
0
, de pe suprafaa elipsoidului de referin, este determinat prin
cele trei coordonate:
x = OP
0
''; y = P
0
'P
0
''; z = P
0
P'
Dac originea sistemului se af n centrul de mas O
0
al Pmntului, iar P
0
O
0
este verticala lo-
cului, coordonatele punctelor P
0
vor f n sistem global cartezian ecuatorial denumit geocentric
(OXYZ), (fg. 8).
Sisteme de coordonate geografce elipsoidice (BLH).
Este un sistem global de referin, cu ajutorul cruia poziia unui punct oarecare P
0
este deter-
minat n raport cu planul meridianului de origine (PGP') i planul ecuatorial (EGE'), (fg. 8).
19
INIIERE N SIG
Curs universitar
B = latitudinea punctului P
0
, adic unghiul dintre normala P
0
O la suprafaa elipsoidului de
referin i proiecia ei n planul ecuatorului: ia valori de la 0
o
la 90
o
i poate f nordic sau sudic.
L = longitudinea punctului P
0
, adic unghiul diedru dintre planul meridianului de origine
Greenwich i planul meridianului punctului P
0
, ia valori de la 0
o
la este un sistem unitar de
coordonate pentru ntreg elipsoidul i permite o serie de simplifcri n rezolvarea proble-
melor geodezice;
liniile de coordonate B i L pe suprafaa elipsoidului, sunt chiar liniile cele mai simple i im-
portante, adic meridiane i paralele;
se defnete cu ajutorul normalelor la suprafaa elipsoidului de referin adoptat, ceea ce este
important pentru determinarea deviaiilor verticalelor geoidului fa de normalele cores-
punztoare elipsoidice.
Coordonatele geografce elipsoidale (B,L) se deosebesc de coordonatele utilizate n astronomie
(,), deoarece acestea din urm se refer la suprafaa geoidului.
Sisteme de coordonate geodezice polare
Este un sistem de coordonate local, n care poziia unui punct oarecare P
0
, situat pe suprafaa
elipsoidului de referin, este bine determinat, dac se cunosc valorile unghiului i a distanei
s i originea O.
S = OP
0
- linia geodezic de la punctul P
0
, la un punct origine O, considerat pe meridianul de
origine (punctul O poate f chiar pe ecuator);
- unghiul pe care l face linia geodezic OP
0
cu meridianul de origine.
Figur 9: Sisteme de coordonate geodezice polare
Sistemul coordonatelor geodezice ortogonale
Este un sistem de coordonate local, n care poziia unui punct oarecare P
0
, aparinnd suprafeei
elipsoidului de referin este bine determinat, dac sunt cunoscute distanele geodezice u i v.
20
INIIERE N SIG
Curs universitar
Figur 10: Sistemul de coordonate geodezice ortogonale
P
0
'O = u - distana geodezic ce se msoar pe meridianul arbitrar ales, de la punctul de origine
O pn la punctul P
0
'. Punctul P
0
' de pe meridian este chiar piciorul perpendicularei duse din P
0

pe meridian.
P
0
P
0
' = - linia geodezic determinat de normala la meridianul ales.
Punctul O poate f situat i n planul ecuatorului (O G).
Sistemele de altitudini
Pentru determinarea altitudinilor punctelor de pe suprafaa terestr este necesar s se stabileas-
c o suprafa de referin i un punct fundamental.
Determinarea diferenei de altitudine H dintre dou puncte se realizeaz msurnd, succesiv,
diferenele de altitudine H
i
(i=1, 2, ...) dintre dou puncte apropiate, dispuse pe un traseu stabilit.
Datorit neparalelismului suprafeelor de nivel, suma diferenelor de altitudine msurate n teren
nu va f egal, de regul, cu diferena altitudinilor punctelor AB:
Pentru a realiza egalitatea n relaia de mai sus, valorilor rezultate din msurtori
li se aplic o corecie h funcie de gravitaie. n raport de modul cum se determin valoarea
gravitaiei cu care se calculeaz corecia h, se deosebesc trei sisteme de altitudini: dinamice, nor-
male, ortometrice.
1.4. Sistemul de coordonate i de referin i proieciile carto-
grafce adoptate n Republica Moldova
Sistemul de coordonate i de referin adoptat n Republica Moldova este reglementat prin
Regulamentul cu privire la trecerea la sistemele de coordonate global i de referin i la noile
proiecii cartografce, elaborat n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova
48 din 19.01.2001 Cu privire la aprobarea Regulamentului despre Reeaua Geodezic Naional.
Astfel, n calitate de sistem de coordonate global se adopt sistemul geodezic WGS84 (World
Geodezic System 1984) cu urmtorii parametri:
Elipsoidul: WGS 84;
Semiaxa mare a elipsoidului: = 6.378.137,0 m;
Turtirea elipsoidului: f = 1:298,257.223.563;
n scopul cartograferii la scar mic, coordonatele rectangulare plane x (N), y (E) se calculeaz
n Proiecia Universal Transversal Mercator - UTM (Universal Transversal Mercator) n fuse
de ase grade.
21
INIIERE N SIG
Curs universitar
Meridianele axiale ale fuselor de ase grade sunt meridianele cu longitudinea de 27 i 33 grade
i coefcientul de scar k = 0,9996. Originea coordonatelor n fecare zon este intersecia meridi-
anului axial cu ecuatorul.
Drept valoare a ordonatei pe meridianul axial se ia mrimea de 500.000 m.
n scopul executrii ridicrilor topografce i cadastrale la scara 1:10.000 i mai mare, coordo-
natele rectangulare plane x (N), y (E) se calculeaz n Proiecia Transversal Mercator - TM cu
urmtorii parametri:
Longitudinea geodezic a meridianului axial: L
0
= 28,24;
Coefcientul de scar pe meridianul axial: k
0
= 0,99994;
Abscisa convenional: x
0
= - 5.000.000 m;
Ordonat convenional: y
0
= 200.000 m.
Pentru comoditatea utilizrii proieciei cu parametrii menionai aceasta se numete Proiecia
Transversal Mercator pentru Moldova (TMM).
Ca sistem de referin se determin sistemul geodezic de referin european ETRS89 (Euro-
pean Terrestrial Reference System 1989) cu urmtorii parametri:
Elipsoidul: GRS;
Semiaxa mare a elipsoidului: = 6.378.137,0 m;
Turtirea elipsoidului: f = 1:298,257.222.101;
Sistemul de coordonate cu parametrii menionai n proiecia TMM cu coordonatele puncte-
lor Reelei Geodezice Naionale determinate prin msurri GPS n campania 1999 este denumit
MOLDREF 99.
22
INIIERE N SIG
Curs universitar
DATELE UTILIZATE N SIG
2.1 Date i informaii n SIG
Un element specifc Sistemelor informaionale geografce este lucrul cu elementele grafce.
Pentru a nelege modul n care un SIG opereaz cu datele grafce este necesar defnirea principa-
lelor noiuni ale tehnologiilor SIG: entiti spaiale, diferena ntre date i informaii, spaiul n care
opereaz acestea, modul precum i sistemele de reprezentare a entitilor spaiale.
Entiti spaiale
O entitate spaial este acel obiect sau fenomen al lumii reale care nu este divizibil n obiecte
sau fenomene de acelai tip. Este principala purttoare de informaie. Caracteristicile unei entiti
spaiale sunt:
apartenena la o anumit clas de entiti;
atributele sale;
relaiile spaiale cu alte entiti spaiale.
Date i informaii n SIG
Datele sunt fapte reprezentate prin valori, cifre i litere sau simboluri ce poart o anumi-
t semnifcaie ntr-un anumit context - Everest (1987). Informaia este o dat care a primit
semnifcaie - Svulescu (1996).
Este necesar distincia dintre date i informaii: datele sunt reprezentri codate ale informaiei,
n timp ce informaia rezult din date i este util pentru rezolvarea problemelor.
Datele geografce (spaiale) sunt mai complexe dect alte tipuri de date deoarece trebuie s
conin informaii despre poziia i atributele obiectelor, precum i conexiunile dintre acestea.
Pentru aceasta, ele se raporteaz la o referin prin care le este descris poziia pe globul pmn-
tesc, deci necesit existena unor sisteme de refereniere spaial.
Componentele datei geografce
Sunt n numr de patru:
Poziia - exprim poziia entitii fa de sistemul de referin terestru i este exprimat de re-
gul prin coordonatele geografce;
Atributele - descriu anumite caracteristici ale entitilor geografce (cantitative i calitative);
Relaiile spaiale - conin informaii despre poziia relativ fa de alte entiti, deci despre
topologie;
Timp - momentul n care a fost culeas data.
2.2 Reprezentarea spaiului
Reprezentarea spaiului presupune pe de o parte capacitatea de a reda fdel elementele siste-
mului de referin spaial: elipsoizi, sisteme de coordonate i sisteme de proiecie cartografc, iar
pe de alta, capacitatea de a reprezenta caracteristicile spaiale ale obiectelor i proceselor lumii
2
Ca p i t o l u l
23
INIIERE N SIG
Curs universitar
reale: poziii, mrimi, forme, distane, unghiuri. Modul n care se realizeaz aceste obiective depin-
de de viziunea Sistemului Informaional Geografc asupra spaiului. Principalele viziuni asupra
spaiului sunt: spaiul euclidian, spaiul cartezian, spaiul fractal, spaiul peanian, spaiul teseral i
spaiul topologic.
Spaiul euclidian
n acest spaiu, cu excepia cercului, toate obiectele din plan sunt delimitate prin segmente de
dreapt; orice obiect apare sub forma unui poligon. Orice obiect din acest spaiu este independent,
fr s aib legtur geometric cu obiecte vecine. n spaiul euclidian, distana cea mai scurt
dintre dou puncte este linia dreapt, numit distana euclidian sau distana metric.
Spaiul cartezian
Are la baz sistemul cartezian de axe tridimensionale (x,y,z) cu ajutorul crora orice obiect
poate f precis localizat. Conceptul de spaiu cartezian constituie baza msurtorilor i reprezent-
rilor suprafeei terestre. n acest scop, s-au fxat anumite puncte de reper - punctele geodezice. n
SIG, localizarea obiectelor geografce nepunctuale se face printr-un ir de coordonate care fxeaz
poziia i geometria entitilor spaiale utilizate.
Spaiul fractal
Limitele unui obiect se consider a f reprezentate printr-o infnitate de segmente mici, a cror
dimensiune tinde ctre zero. n acest caz lungimile liniilor neregulate, spre deosebire de liniile
drepte, depind de scara hrii. Dac scara crete - crete i lungimea liniei neregulate. Acest lucru
poate conduce la evidenierea unor aspecte ca efect al scrii de reprezentare. De exemplu:
la o scar foarte mic, o localitate apare sub form de punct;
odat cu creterea scrii, apare ca un poligon;
dac scara crete i mai mult, se pot distinge trama stradal i cldirile.
Fractalii ajut, de asemenea, la perceperea corect a limitelor. Distanele citite pe hart cresc
logaritmic cu mrimea scrii de proporie, deoarece astfel se pot detalia elemente de coninut i
pot aprea altele noi.
a)
b)
c)
d)
Spaiul peanian
n aceast concepie:
punctul este vzut ca un mic ptrat ale crui laturi tind ctre zero;
linia dreapt are i o doua dimensiune, limea, care tinde spre zero;
linia curb arat ca o succesiune de trepte a cror nlime tinde spre zero;
n viziunea tridimensional, linia curb este o spaghet cu seciunea care tinde spre zero;
spaiul capt caracteristici extensionale; un punct care este un ptrat cu laturile tinznd
spre 0, se poate divide n 4 puncte mai mici.
Viziunea peanian reprezint un mod de reprezentare discret a spaiului exprimat prin
entiti (celule) de suprafa (sau pixeli; voxeli pentru reprezentri 3D) - spaiu rasterizat.
24
INIIERE N SIG
Curs universitar
Spaiul teseral
Acest tip de spaiu are la baz forme geometrice regulate (ptrat, triunghi echilateral, hexagon,
etc.) sau neregulate, care se constituie ntr-o reea, repetndu-se la infnit. Spaiile teserale neregu-
late au la baz triunghiul sau poligonul neregulat. Spaiul teseral bazat pe triunghiuri neregulate
este foarte utilizat n SIG - n geodezie i n reprezentarea reliefului, prin reeaua de triangulaie
neregulat.
Spaiul topologic
Topologia studiaz caracteristicile geometrice ale obiectelor independent de sistemul de co-
ordonate n care se af. Conceptul topologic consider c relaiile ntre obiectele din spaiu sunt
mult mai importante dect forma acestora. Spaiul de tip topologic implic probleme de vecinta-
te, precum i identifcarea structurilor de tipul grafurilor. Topologia unui spaiu euclidian mbin
att aspectele care privesc localizarea precis a obiectelor geografce prin coordonate, ct i relaiile
dintre ele.
2.3 Componentele informaiei geografce
A nelege informaia geografc este vital pentru a putea obine informaia necesar de incor-
porat sistemelor informaionale geografce. n general, putem deosebi dou componente princi-
pale ale acesteia: componenta spaial i componenta tematic.
Componenta spaial face referire la poziia ntr-un sistem de referin stabilit. Aceast com-
ponent ne permite s califcm informaia ca find geografc. Ea rspunde la ntrebarea unde?.
Componenta tematic, pe de alt parte, rspunde la ntrebare ce?, find legat de cea spaial.
n timp ce componenta spaial va f, n general, o valoare numeric, componenta tematic
poate f de diferite tipuri: numeric (nominal, ordinal, interval, raport), alfanumeric. Tipul
variabilei condiioneaz operaiile care vor putea f realizate asupra datelor geografce.
Un concept de reinut n legtur cu componentele informaiei geografce este dimensiunea.
Numrul de dimensiuni valabile este cuprins ntre 0D (punct adimensional) i 3D.
Figur 11: Dimensiunile datelor geografce
Punct (0D) Linie (1D) Poligon (2D) Relief (2,5D) Poliedru (3D)
Pentru ultimul model, un aspect important este continuitatea capacitatea variabilei de a
deine toate valorile unui interval defnit. Temperatura, presiunea sau elevaia sunt valori continui.
25
INIIERE N SIG
Curs universitar
2.4 Structura pe vertical a informaiei geografce
Strat de date
Dac informaia e prea complex, este organizat n straturi distincte tematic, numite layer-e,
refereniate n mod identic. Legtura lor primar este dat de poziia lor n spaiu. Stratele conin
informaii asupra fecrei entiti spaiale coninute n model: poziia geografc, relaiile spaiale,
atributele, informaiile temporale.
Primele dou sunt informaii grafce, celelalte non-grafce. Datele non-grafce pot f de natur
cantitativ i/sau calitativ i pot conine erori datorate generalizrii. De obicei, datele grafce i
cele non-grafce sunt separate din punct de vedere al sistemului de gestiune. Informaiile se leag
prin identifcatori (chei de identifcare).
Elevaia
Utilizarea terenului
Solul
Hidrografa
Figur 12: Conceptul de strat de informaie geografc
2.5 Modele de date geografce
Datele geografce reprezint coordonatele unor puncte spaiale i atribute non-spaiale m-
surate n anumite momente de timp. Pe un calculator numeric stocarea datelor seface sub form
de coduri numerice. Reprezentarea intern a unei hri se face n dou sisteme: sistemul vector i
sistemul raster.
n sis temul vector harta este construit, n mare, din puncte i linii, fecare punct i extremitile
liniilor find def nite prin perechi de coordonate (x, y). Acestea pot forma arce, suprafee sau vo-
lume (n cazul n care se mai ataeaz nc o coor do nat z). Caracteristicile geografce sunt expri-
mate prin aceste entiti: o fntn va f un punct, un punct geodezic va f de asemenea un punct;
un ru va f un arc, un drum va f de asemenea un arc; un lac va f un poligon dar i o suprafa
mpdurit va f un poligon.
n sistemul raster, imaginile sunt construite din celule numite pixeli. Pixelul, sau unitatea de
imagine, este cel mai mic element de pe o suprafa de afare, cruia i se poate atribui n mod
independent o intensitate sau o culoare. Fiecrui pixel i se va atribui un numr care va f asociat cu
o culoare. Entitile grafce sunt construite din mulimi/matrici de pixeli. Un drum va f reprezen-
tat de o succesiune de pixeli de o aceeai valoare; o suprafa mpdurit va f identifcat tot prin
valoarea pixelilor care o conin. ntre cele dou sisteme exist dife rene privind modul de stocare,
manipulare i afare a datelor. n fgura 13 sunt reprezentate, ntr-un mod simplifcat, cele dou
sisteme de reprezentare ale aceleiai realiti.
Ambele sisteme au avantaje i dezavantaje. Principalul avantaj al sistemului vector fa de cel
raster este faptul c memorarea datelor este mai efcient. n acest sistem doar coor do natele care
26
INIIERE N SIG
Curs universitar
descriu trsturile caracteristice ale imaginii trebuiesc codifca te. Se folosete de regul n realiza-
rea hrilor la scar mare.
n sistemul raster fecare pixel din imagi ne trebuie codifcat. Diferena ntre capacitatea de me-
morare nu este semnifcativ pentru imagini mici, dar pentru cele mari ea devine foarte importan-
t. Grafca raster se utili zeaz atunci cnd este necesar s integrm hri tematice cu date preluate
prin teledetecie.
Figur 13: Reprezentarea vector i raster a aceluiai areal
Sistemul vector
Sistemul vector se bazeaz pe primitive grafce. Primitiva grafc este cel mai mic element re-
prezentabil grafc utilizat la crearea i stocarea unei imagini vectoriale i recunoscut ca atare de
sistem. Sistemul vectorial se bazeaz pe cinci primitive grafce: punctul, arcul (sau linia ce unete
punctele), nodul (punct care marcheaz capetele unui arc sau care se af la contactul dintre arce),
poligonul (arie delimitat de arce), corpul (volum determinat de suprafee).
Obiectele cartografce simple sunt alctuite din primitive. Obiecte cartografce mai complexe
precum i obiectele geografce sunt obinute din combinarea obiectelor simple.
Figur 14: Reprezentarea grafc a punctelor
Punctul este unitatea elementar n geometrie sau n captarea fotogrametric. Nu trebuie con-
fundat cu celula din reprezen ta rea raster, deoarece el nu are nici suprafa nici dimensiune. El
reprezint o poziionare n spaiu cu 2 sau 3 dimensiuni. n fgura 14 este redat modul de afare
al punctelor.
Arcul este o succesiune de legturi ntre o suc ce siune de puncte. Este o entitate dubl, el find
format din una sau mai multe jonciuni, ele nsele reunind dou puncte sau mai multe puncte. De
cele mai multe ori jonciunea este o dreapt. Astfel, un arc este, n gene ral, o linie frnt ce unete
direct dou puncte ale parcur sului. n fgura 15 sunt reprezentate dou arce. Arcul este o entitate
de baz n modelele vectoriale i este asociat cu entitatea nod.
27
INIIERE N SIG
Curs universitar
Figur 15: Reprezentarea grafc a arcelor fr specifcarea nodurilor
Nodul este defnit ca o extremitate de arc i nu trebuie confundat cu conceptul de punct abor-
dat mai sus. Un arc este obligatoriu mrginit de un nod de origine i un nod desti naie. Nodurile
indic sensul de parcurgere al arcului. n fgura 16 se arat o reprezentare posibil a unor arce n
care s-au identifcat nodurile.
Figur 16: Reprezentarea grafc a arcelor cu specifcarea nodurilor
Poligonul este delimitat de un parcurs de arce, ele nsele find conectate de noduri defnite.
Unui poligon i este ataat n mod obligatoriu un nod izolat, numit centroid. Acest nod privilegiat
permite construirea suprafeelor n jurul lui, pn la limitele formate de arcele ntlnite. n fgura
17 sunt redate dou poligoane fr a se specifca proprietile lor topologice. Combinaii de poli-
goane formeaz suprafee bidimensionale sau tridimensionale.
Figur 17: Reprezentarea grafc a poligoanelor
Anumite pachete de programe ofer posibilitatea de a lua n considera re, de a calcula i de a
reprezenta volume simple. Ele aproximeaz cu o precizie sufcient volumele de pe hrile repre-
zentate n trei dimensiuni (3D). Reprezentarea uzual a unei suprafee n 3D se face prin diferite
tehnici cum ar f izoliniile, TIN etc.
Modele vectoriale
Modelul este o reprezentare convenional a structurilor de date ntr-un context precizat, n
care se identifc natura datelor (primitivele grafce), operatorii care acioneaz asupra structu-
28
INIIERE N SIG
Curs universitar
rilor de date, precum i restriciile impuse pentru men i nerea corectitudinii datelor (reguli de
integritate).
Sistemul de reprezentare vector a generat mai multe modele, dintre care vom prezenta trei, ele
find i cele mai importante i cele mai reprezentative:
1) modelul spaghet - care utilizeaz numai primitivele punct i arc;
2) modelul topologic de reea - care adau g la spaghet primitiva nod;
3) modelul topologic de suprafa - care la precedentul adaug primitiva poligon.
Modelul spaghet este un model relativ simplu privitor la gestiunea geometriei obiectelor,
avnd ca scop principal de a le desena. Acest model utilizeaz primele dou primitive menionate:
punctul i arcul. n acest model, poligonul este un rezultat al nchiderii unui arc i nu este privit ca
o primitiv grafc, deci nerecunoscut ca atare.
Figur 18: Model vectorial de tip spaghet
Neajunsuri ale modelului spaghet:
poligoanele se pot suprapune;
pot apare linii dublate;
fecare poligon poate f descris n mod independent de celelalte poligoane prin arcul care l
delimiteaz, mai precis el este recunoscut prin arcul nchis care formeaz conturul su.
n fgura 18 sunt nfiate cteva situaii posibile n cazul modelului spaghet care pot crea
probleme n gestiunea datelor spaiale. n general fierele .dxf (AutoCAD DXF (Drawing Inter-
change Format, sau Drawing Exchange Format) este un format de date CAD dezvoltat de com-
pania Autodesk pentru a permite interoperabilitatea sof-ului AutoCAD cu alte programe) sunt
de tip spaghet. Ele pot f citite i afate de produsele SIG, dar nu i prelucrate. Pentru a putea f
prelucrate acestea trebuiesc supuse unor operaii de conversie, rezultatul find un fier propriu al
produsului SIG respectiv.
Urmtoarele dou modele se numesc modele topologice. Termenul a fost mprumutat din mate-
matic. Topologia studiaz poziia relativ a obiectelor independente de forma lor exact, de loca-
lizarea lor topografc i de mrimea lor. Astfel liniile pot f conectate, suprafeele pot f adiacente
etc. Cu alte cuvinte topologia exprim relaia spaial dintre primitivele grafce. De exemplu topo-
logia unui arc include defnirea nodului de origine i a nodului de destinaie (n cazul modelului
topologic de reea) i respectiv a poligonului din stnga i dreapta (n cazul modelului topologic
de suprafa). Datele redundante (coordonatele) sunt eliminate deoarece un arc poate reprezenta
o linie sau numai o parte din ea. Altfel spus este vorba de o localizare fr coordonate. Existena
relaiilor topologice permite o analiz geografc mai efcient.
Modelul topologic de reea adaug modelului spaghet enti tatea numit nod. Exist noduri
izolate, independente de reeaua de conexiuni, precum i noduri legate. Un arc are obligatoriu un
nod-origine i un nod-destinaie. Pe traseul unui arc pot exista mai multe noduri, acestea ns
aparin numai la un singur. Se utilizeaz cu precdere n hrile ce reprezint distribuii ntr-o
reea (reele de transport). n fgura 19 avem un exemplu de codifcare topologic de reea.
29
INIIERE N SIG
Curs universitar
Figur 19: Modelul topologic de reea
Modelul topologic de suprafa este cel mai complet. El adaug modelului topologic de reea
poligoanele delimitate la stn ga i la dreapta fecrui arc. n plus suprafaa este construit obliga-
toriu n jurul unui nod izolat, care nu aparine parcursului arcelor.
Figur 20: Modelul topologic de suprafa
Apariia suprafeei induce dou asociaii suplimentare: un arc are obligatoriu un singur poli-
gon la stnga i un singur poligon la dreapta. Invers, un poligon este situat, fe la stnga, fe
la dreapta unui arc sau a mai multor arce. n fgura 20 avem un caz posibil de hart vectorial n
codif ca rea topologic de suprafa.
Avantajele utilizrii acestui model sunt:
are o reprezentare bun a structurii de date fenomenologice;
structur de date compact;
topologie uor de realizat;
grafc superioar;
posibilitatea regsirii, actualizrii, i generrii datelor spaiale i atributelor.
Dezavantajele utilizrii acestui model sunt:
structur de date complex;
combinare difcil a straturilor tematice;
simulare difcil deoarece fecare entitate are propria sa topologie;
afarea i plotarea pot f costisitoare mai ales atunci cnd se urmrete o calitate nalt;
tehnicile utilizate sunt mai costisitoare.
Sistemul raster
Sistemul raster genereaz un singur model numit model raster, sau model matricial. Acesta
este compus din celule mici de form ptrat sau dreptunghiular, avnd o suprafa de regul
egal cu rezoluia sistemului.
30
INIIERE N SIG
Curs universitar
n general sistemul raster este un mare consumator de resurse. Astfel, o imagine format A4
(210x297 mm), reprezint, cu o rezoluie a unei imprimante laser, aproximativ 9 milioane de celu-
le (300 dpi = 12 puncte/mm i 12x12 = 144 puncte/mm
2
i 144x210x297=8.981.280).
Modelul raster este simplu, el coninnd dou entiti: celula i imaginea. Este important de
notat c o celul nu are dect o singur valoare i c aceast valoare este valabil pe toat suprafaa
celulei, chiar dac n procesul de actualizare sunt disponibile informaii mai fne. Poziia ei este de-
fnit prin numr de linie i numr de coloan ntr-o imagine i numai una. Este clar c n aceast
entitate nu intr obiectele geografce. Acestea din urm nu pot f recunoscute dect dup tema
imaginii i valoarea de atribut a fecrei celule. O imagine presu pune una sau mai multe celule.
Fiecare imagine este defnit de tema sa i de un numr de imagine. Teritoriul care conine aceas-
t imagine este defnit de coordonate i de extremiti (extindere spaial). Aceste carac teristici
conin i unitatea de msur i atributul fecrei celu le.
n fgura 21 avem o hart raster n care pixelii sunt reprezen tai prin numere. Aceste numere
se conver tesc la o afare pe un monitor, n culori. Aceasta este aa-numita reprezentare logic a
hrii. Un pixel este defnit de un numr de linie i un numr de coloan. Spre deo sebire de mo-
delele vector n care originea este n stnga jos, aici originea este n stnga sus (0, 0). n fgura 22
avem o matrice de celule de 8 linii pe 13 coloane. Aceasta se materializeaz printr-un fier care va
conine numerele respective. Numrtoarea celulelor merge de la stnga la dreapta i de sus n jos.
nregistrarea fzic a imaginii este o singur coloan lung de numere format, n cazul dat din:
0,0,0,1,1,1,2,1,1,0,0,1,1,3,3,3,1,3,3,2,2... Aceste numere pot f reprezentate intern prin bii numere
ntregi sau numere reale.
Reprezentarea unui numr pe un (octet) byte implic 8 bii i deci 256 (2
8
) de posibiliti; n
cazul numerelor ntregi avem gama -32.768 pn la 32.767, adic 65.435 variante i sunt necesari 2
octei (byte); pentru cazul real avem un domeniu vast cuprins ntre -10
38
i +10
38
, cu o precizie de
7 cifre semnifcative, pe 4 octei (byte). De cele mai multe ori este sufcient o reprezentare inter-
n pe un byte (situaie ntlnit i la imaginile satelitare). ns anumite prelucrri asupra hrilor
conduce la nece si tatea reprezentrii n numere reale. Numrul de byte utilizai n reprezentare, va
decide volumul ocupat pe disc.
Figur 21: Modelul raster nfiat ca o matrice de numere
Figur 22: mprirea n cuadrante Figur 23: Structura quad-tree
31
INIIERE N SIG
Curs universitar
Se observ c o succesiune de numere este cu totul neeconomic. n consecin s-a adoptat un
sistem de reprezentare mpachetat de genul: 3,0,3,1,1,2,2,1,2, 0,2,1,3,3... care semni fc 3 valori
de 0, 3 de 1, o valoare de 2 .a.m.d. n acest mod avem o economie important dac valorile se
repet mult n secven.
O alt metod mai efcient de stocare a datelor raster este cea bazat pe structura ierarhic
cunoscut sub numele de quad-tree. Principiul este urmtorul: imaginea este mprit n patru,
rezultnd patru dreptunghiuri sau ptrate mai mici (pe care le vom numi cuadrante), fecare cua-
drant se mparte din nou n patru. n momentul n care un cuadrant are o aceeai valoare pe n-
treaga suprafa, descompunerea este oprit pe aceast ramur, ea continund pentru cuadrantele
care prezint valori diferite ale pixelilor. Pentru imagini cu valori diferite ale pixelilor, structura
este similar, doar c este mai complex. Aceast metod de stocare este efcient cnd imaginea
conine suprafee mari de o aceeai valoare. Imaginea raster va f asociat cu un tabel de pointere
care localizeaz cuadrantul din cadrul descompunerii i un tabel de indici care arat de cte ori a
fost mprit cuadrantul.
Figur 24: Structura arborescent quad-tree
Fiierul imagine poate f stocat n format ASCII (American Standard Code for Information
Interchange - Codul Standard American pentru Schimbul de Informaii), binar, binar mpachetat,
quad-tree, sau ntr-o codifcare proprie. Formatul ASCII nu este cel mai economicos, dar prezint
avantajul c poate f vizualizat i modifcat cu un editor de text simplu. Forma tul binar este, de
obicei, formatul standard de lucru cu fierele imagine. Formatul binar mpachetat este un format
special de compresie pentru fiere binare ntregi sau byte. Se utilizeaz, de regul, pentru econo-
misirea spaiului pe disc.
Avantajele acestui model sunt:
structur de date simpl;
suprapunerea i combinarea straturilor este mai uor de realizat;
simplitatea, care este legat de posibilitatea de efectuare a analizei spaiale;
faciliteaz realizarea simulrilor deoarece fecare entitate spaial are aceeai mrime i for-
m;
reprezentarea grafc se face fr prelucrri suplimentare.
Dezavantajele acestui model sunt:
este un mare consumator de memorie, trebuie pstrate valori pentru fecare celul;
nu este util pentru reprezentri ale elementelor de tip liniar (exemplu: drumuri), sau la o
rezoluie mare; la r=100 m o cas nu mai poate f reprezentat;
calitatea prezentrii datelor grafce este inferioar.
32
INIIERE N SIG
Curs universitar
2.6 Surse de date geografce
Principalele probleme legate de introducerea unui SIG sunt cele referitoare la crearea i
ntreinerea bazei de date, aceasta find o activitate difcil i costisitoare. Realizarea bazei de
date cu precizia necesar este difcil, deoarece acest lucru trebuie realizat pornind de la materi-
ale surs afectate de diferite erori. Odat realizat baza de date, trebuie avute n vedere costurile
substaniale pentru actualizarea bazei de date.
Modaliti de achiziie a datelor spaiale grafce
Datele spaiale provin din:
hri digitale deja existente;
hri analogice care urmeaz a f scanate, digitizate/vectorizate;
date din ridicri topografce;
date din msurtori fotogrammetrice;
date din msurtori de teledetecie;
date din msurtori cu GPS.
Hrile digitale
Dup digitizare o hart devine o baz de date spaial, la scara 1:1. Informaia spaial cuprins
poate f transformat cu ajutorul funciilor unui SIG, funcii ce permit printarea sau plotarea la
orice scar i n orice proiecie.
Hri analogice
Sunt hrile obinuite, desenate pe material plastic sau pe hrtie. Acestea, pentru a forma o baz
de date accesibil calculatorului, trebuie digitizate. Acest proces de digitizare const n transfor-
marea fecrui punct de pe harta analogic, prin intermediul unui program, ntr-o pereche de co-
ordonate (x, y). Toate aceste perechi de coordonate formeaz fierele de tip vectorial ce genereaz
straturile de elemente fe de tip punct, linie sau poligon.
Date provenite din ridicri topografce
Aceste date se obin utiliznd instrumente de msurat specifce (teodolite, nivele, staii totale)
cadastrului, topografei, topografei inginereti, msurtorilor subterane.
Date din msurtori fotogrametrice
Fotogrametria este o tehnic de detrminare exact a formelor, dimensiunilor i poziiei n
spaiu a detaliilor fxe sau mobile din teren cu ajutorul fotogramelor. Fotogrametria este utilizat
pentru a realiza rapid schimbrile eseniale ale confguraiei terenului, ntocmirea hrilor, a pla-
nurilor suprafeelor etc.
Date din msurtori de teledetecie
Teledetecia se ocup cu achiziionarea de informaii calitative i cantitative asupra obiectelor
i fenomenelor din mediul nconjurtor pe baza unor msurtori efectuate de la distan fa de
obiecte, dar i cu prelucrarea geometric i radiometric a acestor nregistrri, analiza i extra-
gerea de informaii din imaginile digitale. Achiziia presupune o surs de energie, un mediu de
transmisie, o interaciune cu materia, un senzor ce primete semnalul propagat prin mediul de
transmisie, i rspunsul senzorului ce este nregistrat n timp real, apoi prelucrat i analizat n sco-
pul recunoaterii caracteristicilor fzico-chimice ale obiectului.
Date din msurtori GPS
Termenul Global Navigation Satellite System (GNSS) a fost introdus pentru a desemna toate
sistemele de navigaie bazate pe satelii. n timp s-a impus diferenierea ntre GNSS-1, compus din
33
INIIERE N SIG
Curs universitar
Global Positioning System (GPS) (sistemul de navigaie al Departamentului de Aprare al Statelor
Unite ale Americii), GLONASS (sistemul de navigaie al Departamentului de Aprare al Federaiei
Ruse) i EGNOS (sistemul de navigaie European) i viitorul GNSS-2 care va f compus din GPS,
GLONASS, GALILEO i EGNOS.
NAVSTAR GPS benefciaz de o constelaie de cel puin 24 de satelii care transmit semnale
precise cu ajutorul crora se pot determina locaia, viteza, direcia i timpul unui receptor GNSS.
GLONASS reprezint sistemul de navigaie satelitar dezvoltat de Federaia Rus, find
ntreinut i coordonat n prezent de Forele Aeriene Ruse. Acest sistem este att o alternativ ct
i o completare a NAVSTAR GPS i a sistemului GALILEO.
GALILEO reprezint un sistem de navigaie (GNSS) implementat de ctre Uniunea European
i Agenia Spaial European, sistem ce ar trebui s fe funcional pn n anul 2013.
Alte sisteme de navigaie GNSS care sunt implementate sau n curs de implementare sunt:
- Beidou (Compass) Navigation System reprezint un proiect al Chinei care dorete realizarea
unui sistem de navigaie independent.
- Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS) reprezint un sistem de navigaie au-
tonom dezvoltat de ctre Indian Space Research Organisation.
- Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) reprezint un sistem de poziionare local compus
din trei satelii propus de ctre Japonia.
Metodele avansate GPS permit msurtori de latitudine, longitudine i altitudine, determinate
ntr-o perioad relativ scurt de timp cu acurateea (precizia) de ordinul centimetrilor. O aplicaie
practic a metodelor GPS ar putea f folosit atunci cnd n teren au survenit modifcri n zone
inaccesibile, iar hrile digitale deinute nu includ aceste modifcri. Astfel cu ajutorul GPS-lui
se pot face rapid aceste msurtori, se poate crea topologia cu ajutorul unor programe speciale
pentru a f recunoscute de un GIS i apoi se pot implementa n acesta pentru a f prelucrate mai
departe.
Modaliti de achiziie a datelor textuale/atribut
Sursele sunt n general eterogene i pot proveni din:
baze de date deja create i administrate cu ajutorul unui SGBD;
anuare statistice;
alte surse de tipul monografilor, care cuprind date statistice sau descriptive despre dome-
niul n care vrem s folosim un SIG.
Baze de date deja create i administrate cu ajutorul unui SGBD. Datele descriptive (atri-
butele) ce caracterizeaz datele spaiale se nregistreaz ntr-o baz de date de tip relaional. Cu
ajutorul unui Sistem de Gestiune al Bazei de Date (SGBD), acestea pot f controlate, organizate i
manipulate ntr-un mod optim.
Anuare statistice. Acestea se editeaz n mod repetat, la anumite intervale de timp, cuprinznd
date ce caracterizeaz nu numai anul precedent editrii, dar i date din anii anteriori.
2.7 Formate de date
Prin formate SIG se neleg standardele de codifcare a informaiei geografce n fiere de calcu-
lator. Acestea sunt dezvoltate fe de agenii guvernamentale fe de dezvoltatorii de sofware.
Formate populare de fiere pentru rastere:
BIL - Band Interleaved by Line (format de imagini specifc imaginilor satelitare).
ECW - Enhanced Compressed Wavelet (produs ERDAS). Format de imagine compresat pentru
stocare unor imagini masive.
Esri GRID formate proprietate ESRI binar i ASCII.
GeoTIFF variant TIFF mbogit cu metadate relevante SIG.
34
INIIERE N SIG
Curs universitar
IMG format imagine ERDAS IMAGINE.
JPEG2000 format raster compresat Open Source.
MrSID format de imagine compresat Multi-Resolution Seamless Image Database (produs
Lizardtech).
Formate populare de fiere pentru vectori
AutoCAD DXF format AutoCAD DXF (produs Autodesk).
Sistem de coordonate cartezian (XYZ) simplu nor de puncte avnd coordonatele XY def-
nite.
Geography Markup Language (GML) Standard deschis bazat pe XML (produs OpenGIS)
destinat schimbului de date.
Keyhole Markup Language (KML) - Standard deschis bazat pe XML (produs OpenGIS) des-
tinat schimbului de date.
MapInfo TAB format format vectorial MapInfo compus din fierele TAB, DAT, ID i MAP.
Shapefle format vectorial deschis Esri compus din fierele SHP, SHX, DBF i al.
Alte formate
Well-known text (WKT) descriere a proieciei codifcat ASCII (ESRI utilizeaz extensia
*.prj).
World fle Georeferenierea pentru fiere raster (*.jgw pentru JPEG, *.tfw pentru TIFF, *.bpw pen-
tru BMP).
2.8 Calitatea datelor geografce
n contextul datelor geografce, un standard de calitate reprezint gradul n care un set de date
este apt pentru utilizare ntr-o anumit aplicaie. Prin ndeplinirea standardului datele devin va-
lide sau sunt validate. Erorile sunt ntotdeauna prezente n toate cele trei componente ale datelor
geografce: coordonate, atribute i timp.
Eroarea de incertitudine de poziie
Poziiile sunt obinute din msurtori. Toate msurtorile conin erori. Erorile sunt introduse
n fenomenul de msurare a poziiei de pe suprafaa pmntului. Erorile apar, de asemenea, atunci
cnd rezult a doua i a treia generaie de date derivate, de exemplu la realizarea hrii, apoi la
scanarea i digitizarea vectorial a hrii (vectorizarea).
n general, exist trei surse de eroare de msurare: datorit operatorului, datorit mediului n
care lucreaz operatorul i datorit instrumentelor de msurare folosite.
Erorile umane au diverse cauze, cum ar f alegerea unei tehnologii improprii, alegerea unui in-
strument de msurare incorect i a unor documente improprii pentru culegerea unor date atribut.
Documentul nepotrivit devine un factor atunci cnd fenomenul care este msurat nu este direct
observabil (cum ar f un areal acvifer) sau are limite ambigui (de exemplu pentru o unitate de sol
de acelai tip).
i caracteristicile de mediu, cum ar f variaiile de temperatur, de gravitaie i de declinaie
magnetic, duc la erori de msurare. Erorile instrumentelor pleac de la faptul c spaiul este con-
tinuu. Nu exist nici o limit la ct de precis poate f specifcat o poziie. Msurtorile pot avea o
anumit precizie, indiferent de instrument, existnd ntotdeauna o limit minim de detectare a
unei diferene. Aceast limit se numete rezoluie.
Figura de mai jos arat aceeai poziie, msurat cu ajutorul a dou instrumente. Cele dou
modele de reea reprezint cele mai mici obiecte care pot f detectate de instrumente. Modelul din
stnga reprezint un instrument de mai mare rezoluie.
35
INIIERE N SIG
Curs universitar
Figur 25: Rezoluia unui instrument
Rezoluia afecteaz msurtorile efectuate cu un instrument de precizie. n partea din stnga a
fgurii de mai jos, care a fost luat cu un instrument de msurare de cea mai mare rezoluie, preci-
zia este mult mai mare dect la cea din dreapta. ntr-o form digital sau numeric, eroarea precis
de msurare ar f fost reprezentat cu zecimale suplimentare. Putei s credei c exist o zon de
incertitudine a punctului de poziie.
Figur 26: Precizia unei singure msurtori
Precizia are un sens uor diferit atunci cnd este folosit pentru a se referi la un numr de m-
surtori repetate. n ilustraia de mai jos, exist diferene mai mici ntre cele nou msurtori din
stnga, mai grupate, dect la cele nou msurtori din dreapta. Setul de msurtori din stnga este
declarat a f mai precis.
Figur 27: Precizia mai multor msurtori
Este uor de observat c precizia i rezoluia sunt independente. Aa cum se arat mai jos,
precizia ne spune dac valoarea msurat a unei mrimi corespunde cu valoarea real a acesteia.
36
INIIERE N SIG
Curs universitar
Figur 28: Acurateea
Orice hart este realizat potrivit unor anumite standarde, inclusiv cele privind precizia. n
ceea ce privete hrile topografce, un standard privind precizia garanteaz c 90 sau 95 la sut
din punctele bine defnite ndeplinesc o anumit toleran fa de poziiile lor reale.
O modalitate de a specifca precizia ntregii baze de date spaiale este de a calcula eroarea medie
ptratic a erorilor, erori obinute ca diferene ntre valorile msurate i valorile lor reale. Tolerana
are valoarea de maximum trei ori eroarea medie ptratica, n funcie de gradul de ncredere (0,10
sau 0,05).
Figura de mai jos arat diferena dintre erorile sistematic i aleatoare. Erorile sistematice tind
s fe consecvente n magnitudine i/sau direcie. n cazul n care magnitudinea i direcia erorii
sunt cunoscute, precizia poate f mbuntit printr-o corecie.
Spre deosebire de erorile sistematice, erorile aleatoare variaz n magnitudine i direcie. Con-
form principiului lui Gauss, valoarea cea mai probabil pentru o mrime, asupra creia au fost
fcute mai multe msurtori, este media aritmetic a valorilor msurtorilor.
Este necesar s se compare acurateea i sursele erorilor de poziionare sau ale erorilor coor-
donatelor pentru dou tehnologii importante, respectiv ridicrile topografce i geodezice pe de o
parte i cele prin folosirea sistemului de poziionare global (GPS), pe de alt parte.
Figur 29: Erorile sistematice i erorile aleatoare
Puncte de control
Coordonatele punctelor care defnesc poziiile geografce sunt date ntr-un sistem de referin,
numit datum geodezic. Poziiile pot f defnite prin coordonatele geografce latitudine i longitu-
dine, pe sfera terestr sau pe elipsoidul terestru, mrimi unghiulare fa de planul ecuatorului i
planul meridianului origine.
Coordonatele rectangulare ale imaginilor punctelor ntr-o anumit proiecie cartografc de-
pind funcional de coordonatele geografce ale punctelor de pe sfer sau de pe elipsoid. Cotele sunt
distanele pe vertical dintre o suprafa de referin numit geoid (defnit de un datum vertical)
37
INIIERE N SIG
Curs universitar
i punctul de pe suprafaa terestr. Trebuie reinut c suprafaa de referin pentru cote n cazul
msurtorilor cu receptoare GPS este suprafaa elipsoidului de referin al datumului WGS 84.
Operatorii geodezi i topograf msoar n teren valorile unor mrimi, distane, unghiuri,
diferene de nivel i realizeaz reele de puncte cu coordonate, cote i alte mrimi, respectiv reele
de triangulaie sau de trilateraie, reele de nivelment, reele gravimetrice etc.
Reelele sunt materializate pe teren prin borne i semnale cu puncte bine determinate. Aceste
puncte constituie baza pentru determinarea ulterioar a poziiilor altor puncte n vederea re-
prezentrii lor pe hri, dar i n alte scopuri, pentru realizarea unor studii necesare activitilor
umane.
Punctele acestor reele se mai numesc puncte de control, puncte de baz sau puncte de reper.
Datele GIS sunt caracterizate de precizie, noiunea de scar disprnd n cazul acestor con-
cepte. Pe o hart tradiional informaiile geografce sunt nregistrate i reprezentate grafc la o
anumit scar cu precizie cartografc standard de 0,1-0,2 mm. ntr-o baz de date GIS nregistra-
rea i reprezentarea grafc sunt dou noiuni distincte. Particularitatea acestor sisteme const n
faptul c datele sunt nregistrate n coordonate reale i pot f reprezentate la orice scar cu aceeai
precizie. Noiunea de aceeai precizie utilizat anterior este variabil, deoarece o serie de factori
pot infuena precizia de reprezentare a datelor. Totui precizia lor intern se menine constant
indiferent de scara de reprezentare.
Precizia msoar de fapt abaterea maxim posibil dintre poziia real a obiectului pe suprafaa
Pmntului i poziia indicat prin reprezentarea lui pe foaia de hart. n cazul GIS precizia este
infuenat de:
Precizia hrii originale dup care se face digitizarea/vectorizarea;
Scara hrii originale dup care se face digitizarea/vectorizarea.
Primul aspect de care trebuie inut cont aici este precizia cartografc standard de 0,2 mm care
funcie de scar asigur datelor GIS o precizie ilustrat n tabelul de mai jos.
Precizia echipamentelor de intrare trebuie s fe sub precizia cartografc standard pentru a nu
afecta suplimentar precizia datelor GIS obinute. Echipamentele corespunztoare au precizia de
0,05 mm, 0,076 mm, 0,127 mm sau la limit 0,190 mm.
Tabel 2 Relaia dintre precizia datelor GIS i precizia i scara harii clasice
Precizia cartografc Scara hrii clasice Precizia datelor GIS
0,2 mm
1: 25000 5 m
1: 10000 2 m
1: 5000 1 m
1: 2000 0,4 m
1: 1000 0,2 m
1: 500 0,1 m
2.9 Baze de date
O baz de date, uneori numit i banc de date, reprezint o modalitate de stocare a unor
informaii i date pe un dispozitiv de stocare, cu posibilitatea extinderii uoare i a regsirii rapide
a acestora. La prima vedere sarcina poate prea banal. Totui, n condiiile n care este vorba de
a lucra cu milioane de elemente, fecare putnd consta din mari cantiti de date care trebuie ac-
38
INIIERE N SIG
Curs universitar
cesate simultan prin Internet de ctre mii de utilizatori rspndii pe ntreg globul; i n condiiile
cnd disponibilitatea aplicaiei i datelor trebuie s fe permanent.
De obicei o baz de date este memorat ntr-unul sau mai multe fiere. Bazele de date sunt
manipulate cu ajutorul sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD).
Cel mai rspndit tip de baze de date este cel relaional, n care datele sunt memorate n ta-
bele. Pe lng tabele, o baz de date relaional mai poate conine: indeci, proceduri stocate,
declanatori, utilizatori i grupuri de utilizatori, tipuri de date, mecanisme de securitate i de ges-
tiune a tranzaciilor etc.
Acest mod de structurare a datelor, bazat pe legturi ntre date, permite eliminarea redundanei,
astfel nct stocarea i, mai ales, modifcarea unei informaii se face ntr-un singur loc, iar, din
punct de vedere funcional, aceast structur permite regsirea, fltrarea, ordonarea i agregarea
datelor, n mod natural.
Alte tipuri de baze de date sunt modelul ierarhic, modelul orientat pe obiecte i, mai nou, mo-
delul XML.
Figur 30: Diferite modele de baze de date (de tip reea, relaionale, ierarhice, orientate obiect)
Sistemele de gestiune a bazelor de date (n limba englez database management system
DBMS/SGBD) reprezint totalitatea programelor utilizate pentru crearea, interogarea i
ntreinerea unei baze de date.
Include dou categorii de module: module care sunt comune cu cele ale sistemelor de operare
ale calculatoarelor i module cu funcii specifce bazei de date. Subsistemele monitor conin pro-
gramele de control al perifericelor i sistemul de gestiune a fierelor. Subsistemele externe sunt
alctuite din procesorul de defniie i programul de administrare.
Alturi de acestea exist programe de descriere a bazei de date i cereri de prelucrare. ntre uti-
lizator i sistem exist dou interfee: defnirea bazei de date i utilizarea bazei de date. Defnirea
unei baze de date se execut sub controlul procesorului de defniie (PD), capabil s prelucreze
programe de descriere, formulate folosind limbaje specializate cunoscute sub denumirea de lim-
baje de defniie a datelor (LDD).
SGBD cunoscute sunt Oracle, IBM DB2, Microsof SQL Server, Microsof Access, PostgreSQL,
MySQL i SQLite. n general, o baz de date nu este portabil de pe un sistem pe altul, ns dife-
rite SGBD sunt n anumit msur interoperabile, utiliznd standarde cum ar f SQL (Structured
Query Language) sau ODBC (Open Database Connectivity).
SGBD PostgreSQL este un sistem de baze de date relaionale. Este disponibil gratuit sub o
licen open source de tip BSD. PostgreSQL nu este controlat de nici o companie, i bazeaz
dezvoltarea pe o comunitate rspndit la nivel global, precum i cteva companii dezvoltatoare.
Cteva limitri generale
Dimensiunea maxim a bazei de date: nelimitat.
39
INIIERE N SIG
Curs universitar
Dimensiunea maxim a unei tabele: 32 TB.
Dimensiunea maxim a unei nregistrri: 1,6 TB.
Dimensiunea maxim a unui cmp: 1 GB.
Numr maxim de nregistrri ntr-o tabel: nelimitat.
Numr maxim de coloane ntr-o tabel: 250-1600 n funcie de tipul coloanelor.
Limbajul procedural utilizat
PostgreSQL permite folosirea limbajelor procedurale pentru a executa blocuri de cod direct
n serverul de baze de date. Se pot folosi pentru a crea funcii defnite de utilizator (subrutine,
trigerre, agregate i funcii fereastr) sau pentru a crea blocuri adhoc DO. Instalarea standard a
PostgreSQL permite utilizarea urmtoarelor limbaje:
PL/pgSQL, un limbar asemnator cu PL/SQL existent n Oracle.
PL/Tcl, pune la dispoziie Tcl.
PL/Perl, pune la dispoziie Perl.
PL/Python, pune la dispoziie Python, versiunea 2 sau 3.
Alte limbaje disponibile n afara pachetului de baz includ: PL/Java, PL/php, PL/Ruby, etc.
Indeci
La fel ca i alte baze de date, PostgreSQL permite utilizarea indecilor pentru accelerarea in-
terogrilor. Suport mai multe tipuri de indeci: B-tree, Hash, GiST sau GIN. Daca tipul nu este
specifcat la crearea indexului, se utilizeaz B-tree. Alte caracteristici suportate:
Valorile indecilor pot f calculate printr-o expresie sau o funcie.
Indeci pariali permit s se indexeaz doar o parte dintr-o tabel. Pot f creai prin specif-
carea unei clauze WHERE la sfritul unei comenzi CREATE INDEX.
Planifcatorul este capabil s foloseasc mai muli indeci pentru a executa interogri com-
plexe.
PostGIS este un program/extensie open source care adaug suport pentru obiectele geografce
SGBD orientat obiect PostgreSQL.
2.10 Seturi de date gratuite
http://www.eea.europa.eu (Agenia European de Mediu hri, grafce, tabele, rapoarte,
indicatori, date vectoriale i raster din Europa);
http://srtm.csi.cgiar.org/ (Shuttle Radar Topography Mission, modele digitale de elevaie);
http://www.mapcruzin.com/ (surse de date vectoriale de tip shapefles cu informaii de tip
atribut, sofuri, hri);
40
INIIERE N SIG
Curs universitar
http://geo-spatial.org/ (date raster i vectoriale pt. Romnia);
https://wist.echo.nasa.gov/api/ (imagini satelitare atmosfer, criosfer, ocean, suprafaa
uscatului i modele digitale de elevaie furnizate de diveri satelii);
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (EUROSTAT date
statistice);
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2000-clc2000-seamless-
vector-database (CORINE land cover 1990, 2000, 2006);
http://glcf.umd.edu/index.shtml (University of Maryland Global Land Cover Facility);
http://glovis.usgs.gov (imagini satelitare furnizate de USGS);
http://www.nesdis.noaa.gov/ (date climatice);
http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm (arii naturale protejate for-
mat vectorial);
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000-eunis-database (baza de date
cu siturile reelei Natura 2000).
41
INIIERE N SIG
Curs universitar
PROCESELE DIN CADRUL SIG
3.1 Analiza spaial
Analiza spaial (sau analiza geografc) este defnit ca o disciplin geomatic, de studiu i de
prelucrare cantitativ i calitativ a informaiilor spaiale reprezentate cartografc i informaional
prin date i entiti georefereniate (localizate geografc) i geocodifcate, n scopul descifrrii
distribuiei acestora n spaiu i al identifcrii de noi informaii pentru diverse utiliti practice (I.
Haidu, C. Haidu, S.I.G. Analiz Spaial, 1998).
Analiza spaial are la baz ideea c explicaia, nelegerea i ptrunderea lumii reale pot f re-
alizate vznd datele i contextul lor spaial. Exist cel puin patru argumente pentru motivarea
acestei perspective:
spaiul poate furniza o schem util i folositoare pentru indexarea (de exemplu, fxarea prin
coordonate) diferitelor obiecte i fenomene;
perspectiva spaial permite un acces mai uor la informaia privind localizarea relativ a
obiectelor i fenomenelor; aceast proximitate ajut la nelegerea relaiilor dintre obiecte i
fenomene;
perspectiva spaial permite ca fenomene de diferite tipuri s poat f conectate;
distana dintre fenomene i obiecte este adesea un factor important care condiioneaz
interaciunea dintre acestea.
Legile generale care fundamenteaz analiza spaial sunt urmtoarele:
Dou elemente (date) nvecinate se coreleaz ntre ele mult mai bine dect dou elemente
ndeprtate, i asupra gradului de corelaie intervine efectul decalajului sau al poziionrii n
spaiu sau timp;
Fenomenele i obiectele lumii reale care variaz n timp, variaz de regul i n spaiu, prin
urmare componentele specifce seriei de timp (n primul rnd, tendina i sezonalitate) i
pun amprenta i asupra variabilitii n spaiu a fenomenului sau obiectului, aici incluzndu-
se ca i n cazul precedent efectul decalajului.
Aceste dou legi determin existena unui model n ceea ce privete distribuia valorilor n
spaiu.
Analiza spaial (geografc) ne permite s studiem procesele lumii reale prin dezvoltarea i
aplicarea de modele. Astfel de modele scot la iveal tendinele ascunse din datele geografce i
astfel fac posibil obinerea de informaii noi.
Analiza spaial trebuie s permit: interogarea spaial, interogarea atribut i generarea unui
set de date noi din cele existente. De fapt, ultima este cea mai important i totodat cea mai de-
osebit.
3
Ca p i t o l u l
42
INIIERE N SIG
Curs universitar
Tipuri de analize spaiale (geografce)
Se disting mai multe tipuri principale de analize spaiale n SIG:
Operaii i analize spaiale unare sau singulare care vizeaz stratele i entitile spaiale de
baz. Operaiile constau din proceduri simple care pot f aplicate unui singur strat (colecie
de date cu o singur tem). Analizele spaiale unare pot crea categorii noi de informaii doar
pe baza datelor dintr-un singur strat.
Modelarea spaial care se refer la prelucrarea datelor a dou sau mai multe strate, prin
tehnica suprapunerii (overlay).
Modelarea spaio-temporal care este tot o modelare spaial prin suprapunere, dar cu date
prelevate la perioade diferite de timp pentru a putea urmri dinamica fenomenului (de
exemplu, inundaii, dezvoltarea culturilor etc.).
Mai departe, tehnicile de analiz pot f grupate n funcie de modelul (tipul) de date avut n
vedere, astfel:
puncte - se folosesc tehnici pentru analiza unui set nedifereniat de puncte - de exemplu,
analiza distribuiei punctelor;
obiecte spaiale cu atribute - tehnici care vizualizeaz o matrice de atribute;
reele de linii i noduri - un set de tehnici pentru analiza reelelor n transport i hidrologie,
bazate pe atributele legturilor i nodurilor;
modele de interaciune spaiale - modele ale interaciunii dintre perechi de obiecte, bazate
pe o analiz a caracteristicilor originii obiectelor, destinaia obiectelor i distana spaial
dintre ele;
tehnici raster - metode de analiz bazate pe reprezentarea stratelor continui ca rastere de
celule.
A. Operaii analitice asupra unui singur strat
Operaiile pe un singur strat, numite i operaii pe orizontal, constituie instrumentele de baz
ale analizei spaiale. Este important ca fecare strat s conin doar un anumite tip de entiti gra-
fce: punct, linie, poligon. Exist mai multe tipuri de operaii pe un strat:
A.1 Manipulri geometrice
Majoritatea programelor SIG posed o serie de funcii care permit operaii precum:
scalare (modifcri de scar);
corectarea erorilor i distorsiunilor;
ajustri ale marginilor hrilor i ntre suprafeele nvecinate;
schimbarea proieciei;
modifcarea coordonatelor.
Modifcare de scar
Modifcrile de scar (zoom) sunt foarte utile la generarea unor imagini pe ecran, i pot f
activate n programele de vizualizare i n modulul principal. Zoom-ul din programul principal
include funcii inteligente care pot altera textul, grosimile de linii n rapoarte diferite de ale scalrii
globale. Exist o limit de mrire a unei imagini.
Corectarea erorilor i distorsiunilor
Aa cum s-a prezentat anterior, pot apare urmtoarele erori:
linii care au intersecii eronate;
linii cu erpuiri incorecte;
43
INIIERE N SIG
Curs universitar
puncte i chiar linii lips.
Ultimul tip de erori, omisiunile, sunt digitizate direct, folosind i funcia zoom pentru a mri
gradul de detaliere n zona de interes. Majoritatea sistemelor SIG au funcii de editare a hrilor
care permit: suplimentarea datelor, copierea unor date, tergerea unor date, mutarea unor puncte
sau linii, rotirea unor linii, divizarea unor linii, unirea unor linii, alterarea de form a liniilor.
Ajustri ale marginilor hrilor i ntre suprafeele nvecinate
Dac o suprafa analizat se ntinde pe mai multe foi de hart, fecare trebuie digitizat sepa-
rat, ceea ce introduce o serie de mici diferene i nepotriviri ntre foile de hart adiacent. Pentru a
reconstitui harta, este necesar lipirea foilor adiacente dup ce fecare au fost corectate i editate.
Procesul de lipire a foilor de hart i de potrivire a marginilor este un proces n 3 etape: rezolva-
rea nepotrivirilor de pe marginile fecrei foi de hart, recrearea topologiilor, tergerea liniilor de
hart considerate redundante.
Figur 31: Ajustri de margini
Unele surse de date pot introduce distorsiuni n hrile produse, care nu pot f corectate prin
funcii de transformare. n acest caz, remedierea se realizeaz prin deformarea elastic a hrii,
ceea ce presupune deformarea hrii pe diverse direcii, astfel nct entitile plasate greit sau cu
forme eronate se deplaseaz. Entitile corect reprezentate sunt defnite de o serie de puncte de
control. Dac numrul de puncte de control nu este sufcient - se obin rezultate nesatisfctoare.
Reproiectarea datelor
Sistemele informaionale geografce utilizeaz adesea date provenind din surse diferite rapor-
tate la diferite proiecii cartografce, find necesar trecerea ntr-o singur proiecie, pentru a se
putea efectua operaii cu 2 sau mai multe strate.
Transformrile se bazeaz pe o serie de relaii matematice care descriu diverse proiecii carto-
grafce existente sau defnite de utilizator. Mrimile afectate de aceste transformri sunt coordo-
natele punctelor.
Modifcarea coordonatelor
Aceast operaie este necesar deoarece: (1) erorile sistematice pot f compensate dac datele
sunt transformate la o baz fr erori i (2) coordonatele aparinnd punctelor unui strat trebuie
s fe transformate pentru a le face compatibile cu cele ale unor puncte din alte strate.
Msurtori de lungimi, perimetre, arii
O msurtoare reprezint o aproximare, deci se pot obine valori diferite ale msurtorii n
funcie de modelul SIG (raster sau vector) i de metoda de msurare utilizat.
Msurtori n modul raster
Lungimi
Pentru a msura distana ntre 2 puncte A i B, exist mai multe variante.
44
INIIERE N SIG
Curs universitar
Figur 32: Msurarea distanelor pe raster
Distana euclidian - cea mai scurt distan, se obine prin teorema lui Pitagora. Se mai
numete distana zbor-de-cioar Pentru exemplul nostru AB = 5,7 uniti.
Distana Manhattan - se calculeaz numrnd laturile celulelor prin care se ajunge din A n B
pe drumul cel mai scurt. Pentru exemplul nostru AB = 8 uniti.
Metoda proximitii - se creeaz zone concentrice, echidistante, n jurul punctului de plecare.
Se pot vizualiza direct pe ecran distana cele mai scurte dintre oricare dintre punctele de pe hart
i punctul de referin. Pentru exemplul nostru AB = 5,7 uniti.
Perimetre
Pentru a calcula perimetrele, numrul pixelilor care formeaz laturile unui poligon se nmulete
cu rezoluia reelei raster.
Arii
Pentru a calcula aria, se evalueaz numrul de pixeli ocupai de poligonul de interes x aria unui
pixel. Se observ c rezoluia infueneaz calculul distanelor, perimetrelor, ariilor, ca i precizia
reprezentrii. Acestea pot f afectate i de originea i orientarea reelei raster. n reprezentarea qua-
dtree - calcularea ariei depinde de nivelul de cuadratur utilizat.
Msurtori n modul vector
Distana se determin cu teorema lui Pitagora - distana euclidian. Perimetrele se determin
prin nsumarea lungimilor laturilor componente. Ariile se calculeaz prin nsumarea ariilor unor
poligoane mai simple n care se poate mpri poligonul analizat, de exemplu, prin metoda trape-
zelor, care sunt fecare defnit de o latur a poligonului, de 2 perpendiculare coborte din capetele
laturii pe o ax orizontal i de axa orizontal.
A.2. Interogri
Interogarea bazei de date este o operaie important n majoritatea aplicaiilor SIG pentru c
duce la recuperarea datelor, operaie util n toate etapele elaborrii unui proiect SIG. Interog-
rile se pot realiza att asupra unor date care fac parte din baza de date existent, ct i asupra unor
date rezultate n urma unor operaii analitice.
Exist dou tipuri de interogri: (1) aspaiale - se refer la atributele entitilor analizate i se
numesc interogri dup atribut. Se poate efectua de programele de gestiune a bazei de date. Re-
zultatul acestei interogri este o list sau un tabel; (2) spaiale - presupune analiza componentei
spaiale n cadrul programului SIG. Rezultatul este dat de un raport (list) sau este reprezentat
grafc pe hart.
Exist 5 metode de recuperare a datelor (Dangermond, 1983): cutare n baz de date, utiliza-
rea unei ferestre de selectare, utilizarea unei ferestre de generare de interogri, interogarea hrilor
cu foi multiple, recuperarea Boolean a atributelor entitilor.
Primele trei - nu presupun recuperarea propriu-zis a atributelor, ci constituie o etap pregti-
toare important.
Cu operatorii Booleeni se pot realiza interogri complexe, care s satisfac mai multe criterii.
Se pot combina interogrii spaiale cu cele nespaiale.
45
INIIERE N SIG
Curs universitar
Figur 33: Operatori Booleeni
Exist anumite particulariti ale interogrii, dependente de tipul de program SIG la care se
aplic. n modelele vector - interogrile se pot realiza uor, n funcie de relaiile dintre datele de
tip grafc i cele de atribut. n modelele raster - interogrile se refer la un anumit pixel (care este
coninutul su sau poziia lui). Rspunsul depinde de tipul structurii de date utilizat: raster sim-
plu, codifcare pe linii, n lan, n bloc, quad-tree.
A.3. Funcii de vecintate
Funciile de vecintate evalueaz caracteristica ariei din jurul unei locaii grafce specifcate.
Aceste funcii necesit precizarea a cel puin 3 parametri:
46
INIIERE N SIG
Curs universitar
una sau mai multe inte (locaii de interes);
caracteristic a vecintii din jurul fecrei inte;
operaie care se va efectua asupra elementelor din acea vecintate.
Aplicarea multor operatori de vecintate necesit folosirea unor diviziuni regulate ale stratului
geografc analizat. De aceea, se prefer modelele raster, i se utilizeaz trecerile vector-raster-vec-
tor. Exist programe SIG care folosesc algoritmi specifci n cazul operaiilor de vecintate ale
modelelor vectoriale.
Cele mai cunoscute funcii de vecintate:
buferingul (crearea zonelor tampon);
funcia de cutare.
Crearea de zone tampon
Operaia presupune crearea de zone de interes la anumite distane n jurul entitilor, care
acioneaz ca nite zone tampon. Pentru o serie de entiti se pot genera zone tampon cu lime
constant sau variabil, n funcie de valorile unor anumite atribute asociate entitilor geograf-
ce. Zonele tampon sunt create ca poligoane pentru c reprezint arii n jurul, n exteriorul sau n
interiorul unei entiti.
Generarea de zone tampon se bazeaz pe msurarea distana de la entitatea respectiv i, posi-
bil, pe valoarea unor atribute ale entitii selectate. n funcie de aceste atribute, zonele tampon se
pot crea la diferite distane, cum ar f zona de infuen a unei autostrzi, care este mai marea dect
cea a unui drum naional, care la rndul ei este mai mare dect cea a unui drum judeean.
Buferingul este un proces izotropic, find bazat pe arii circulare. Exist ns programe SIG care
genereaz zone anizotrope.
n sistemul raster - zonele tampon se calculeaz cu metoda proximitii (numrul de celule
grafce mrimea celulei). Rezult un nou strat raster n care fecare celul grafc are ca atribut
distana calculat.
n sistemul vector - zonele tampon se creeaz printr-o singur comand sau opiune, care lan-
seaz un calcul geometric, ceea ce se poate dovedi un proces care poate f consumator de timp.
Figur 34: Crearea zonelor tampon (Bufering)
47
INIIERE N SIG
Curs universitar
Funcia de cutare
Aceasta atribuie o valoare fecrei entiti int pe baza unor atribute ale celulelor grafce n-
vecinate. De obicei este predefnit n programele dedicate SIG.
Suprafaa de cutare - circular, dreptunghiular sau ptrat cu dimensiuni stabilite de utiliza-
tor. Uneori, are o form neregulat.
Exist dou tipuri: (1) care opereaz asupra atributelor de tip numeric (valori continue): valoa-
rea total, media modal, maxima, minima, precum i msuri ale variabilitii (abaterea ptratic
medie, dispersia); (2) care opereaz asupra atributelor de tip tematic. Aceste funcii sunt similare
cu cele din prima categorie, dar au semnifcaii diferite: majoritatea - similar cu moda, cea
mai ridicat - maxima, cea mai sczut - minima.
n sistem raster mai ales, se aplic funcii de cutare fecrei celule grafce, prin aplicarea i de-
plasarea n stratul respectiv a unei ferestre cu o anumit dimensiune. Fereastra glisant - fltru
permite modifcarea valorii atributului unei celule grafce pe baza valorilor atributelor celulelor
vecine. Filtrul este un grup de celule grafce care au n centru celula-int. Noua valoare (atribuit
celulei-int) se calculeaz cu ajutorul funciilor de cutare descrise anterior.
A.4. Reclasifcarea
Reclasifcarea este fltrarea datelor deja clasifcate. Exist dou tipuri generale:
Asistat (supervizat)
n care utilizatorul deine controlul procesului de reclasifcare - stabilete clasele care se vor
folosi, reglementeaz modifcrile asupra unei anumite celule grafce (pixel).
Neasistat (nesupervizat)
Este utilizat un algoritm care compar valoarea celulei grafce selectate pentru modifcare
(int) cu valorile tuturor celorlalte celule grafce. Reclasifcarea este utilizat pentru a izola entiti
cu aceeai valoare pentru un atribut.
n sistemul vector - poligoanele cu valori A1, A2, A3 au fost reclasifcate ca A, prin agregare
rezultnd un poligon mai mare (fg. 35).
Figur 35: Reclasifcarea pe vectori
B. Operaii analitice asupra mai multor strate (analiza spaial multipl)
Operaiile analitice asupra mai multor strate utilizeaz datele provenind din: dou sau mai
multe straturi; dou sau mai multe obiecte ntr-un SIG bazat pe obiect; un strat SIG i o surs
extern de date.
Probleme n aplicarea operatori cu mai multe strate
Dac trebuie integrate mai multe strate i unul e de calitate slab, rezultatul poate f eronat.
Dac se cunosc informaiile despre erorile unui strat, se pot face corecii prin compensri i trans-
formri. Exist programe SIG care au operaii care transform datele cu scopul compensrii dis-
48
INIIERE N SIG
Curs universitar
torsiunilor sistematice. Dac nu exist informaii despre erorile din anumite poriuni, se utilizeaz
tehnici de tip fuzzy (vag, neclar, estompat), care opereaz cu mulimi nuanate, cu elemente
de incertitudine.
Scara. Aceasta ar trebui s fe aceeai pentru mai multe strate, pentru a avea acelai nivel de
detaliu.
Sistemul de proiecie. Toate datele ar trebui s fe date n acelai sistem de proiecie, pentru a
avea suprapuneri corecte. Unele programe SIG convertesc datele dintr-un sistem n altul, nainte
de a integra stratele.
Structura de date. Pentru majoritatea operaiilor care se efectueaz pe mai multe strate, este
necesar utilizarea aceluiai model de date i a aceleiai structuri de date. Pachetele moderne SIG
ofer posibilitatea integrrii raster-vector.
Referenierea spaial. Este necesar un sistem de refereniere spaial unic pentru toate stratele
care se integreaz.
Integrarea datelor. Suprapunerea hrilor
Funcia fundamental a unui proiect SIG este capacitatea de a integra date provenind din 2
surse diferite prin operaia de suprapunere (overlay). n modelul vector, overlay este o operaie
consumatoare de timp, complex. n modelul raster operaia este rapid, simpl, cu desfurare
liniar, clar, efcient.
Overlay n modelul raster
Pentru fecare pixel al stratelor surs, se pot aplica diveri operatori numerici sau logici. Pixelul-
output va lua o valoare egal cu rezultatul expresiei numerice sau logice respective.
Metodele uzuale de combinare a stratelor de date:
adunarea: Pixelul-output z = x + y;
multiplicarea: z = x * y;
scderea z = x - y;
mprirea z = x / y;
z ia valoarea maxim z = x dac x > y;
z = y dac x < y.
Overlay n modul vector
Pentru a realiza o suprapunere n modul vector, trebuie ca stratele s fe topologic corecte. n
acest scop, se verifc dac liniile se intersecteaz formnd noduri i dac toate poligoanele sunt
nchise. Astfel, harta va f corectat din punct de vedere topologic. Exist trei tipuri de overlay n
modul vector:
Punct n poligon
Aceast operaie spaial este destul de comun, urmrind s afe dac un anumit punct cade n
interiorul unui poligon. Pentru fecare punct din stratul de puncte se va crea un nou atribut, acesta
find atributul poligonului n interiorul cruia se va afa punctul respectiv. Astfel, punctul va avea
dou atribute: cel iniial i cel al poligonului.
Linie n poligon
Este o operaie mai complex, deoarece o linie poate s cad n mai multe poligoane i deci nu
e sufcient adugarea doar unui singur set de atribute noi stratului care conine linia. Linia trebuie
divizat la fecare punct de intersecii cu o latur a unui poligon, fecare segment motenete
atributele poligonului n care este coninut. Rezultatul va f crearea unui nou strat pentru linia
respectiv care conine mai multe segmente dect ale liniei iniiale.
49
INIIERE N SIG
Curs universitar
Poligon pe poligon
Pentru utilizarea acestor analize, este necesar ca operatorii s neleag elementele algebrei Bo-
oleene i a teoriei eantionrii.
Overlay combinat raster - vector
Suprapunerea entitilor vectoriale peste cele raster se numete overlay virtual sau grafc. Nu
presupune integrarea celor dou strate de hart, deci nu se produc modifcri n baza de date. Se
poate suprapune doar o imagine vector peste un fundal raster, nu invers.
C. Modelarea cartografc
Modelarea cartografc sau algebra cartografc a fost introdus de Tomlin, n 1983. Modelarea
cartografc (n SIG):
aplic relaii aritmetice de ordin I, operatori relaionali, operatori logici (Booleeni) sau
combinaii ale acestor operatori asupra valorilor atributelor stratelor raster;
metodologie de procesare a datelor geografce;
consider hrile i componentele hrilor ca pri ale unor ecuaii algebrice. Hrile sunt
transformate sau combinate, rezultnd hri noi prin utilizarea operaiilor spaiale specifce;
se poate utiliza pentru a modela relaii spaiale complexe, n acelai mod n care se combin
operaiile algebrice convenionale pentru a forma un sistem de ecuaii cu comportare com-
plex.
D. Interpolarea spaial
Ansamblu de metode pe baza crora se pot estima valorile proprietilor din unele puncte n
care nu exist informaii pe baza valorilor cunoscute din alte puncte, n care exist informaii, din
aceeai suprafa de studiu.
Datele furnizate se ncadreaz n unul din urmtoarele cazuri:
alctuiesc o reea regulat pentru care exist valori, dar nodurile acestei reele nu acoper
toate punctele de pe stratul de hart;
alctuiesc un strat de petice, de grupuri de puncte pentru care exist valori observate;
exist valori n puncte cu aezare aleatoare n strat;
calculul unor proprieti ale suprafeei ntr-un punct dat;
schimbarea unitii de comparaie la utilizarea diferitelor modele de date n strate diferite;
suport n procesul de decizie spaial n geografa fzic i cea uman (asociat repartiiei
geografce a populaiei), precum i n disciplinele asociate, ca de exemplu, prospectarea mi-
neral i exploatarea resurselor.
Interpolarea - umple golurile dintre punctele pentru care exist informaii n stratul analizat.
D.1. Metode de interpolare
Metode de interpolare local sau global
Global - aplic o singur funcie matematic pentru toate punctele analizate - rezultatul este
obinerea unei variaii cu suprafee netede, aplatizate. Cele mai frecvente utilizri poteniale ale
interpolrii spaiale: - construirea de contururi pentru afarea grafc a datelor;
Local - aplic o singur funcie matematic unor mici submulimi de puncte analizate, n mod
repetat - rezultatul este obinerea unor suprafee locale, regionale, care se conecteaz ulterior pen-
tru a forma o suprafa compozit, care s acopere ntreaga mulime de puncte.
50
INIIERE N SIG
Curs universitar
Metode de interpolare aproximative sau exacte
Cele exacte produc suprafee care trec prin toate punctele pentru care exist valori. Nu exist
neteziri ale suprafeei care s altereze valorile din unele puncte. Sunt recomandate cnd exist
un grad ridicat de ncredere privind valorile din punctele pentru care exist informaii.
Cele aproximative produc suprafee care nu trec prin toate punctele pentru care exist informaii.
Valorile din unele puncte pot f chiar modifcate pentru a se poziiona pe o suprafa generat de
metoda de aproximare. Sunt recomandate cnd exist un grad oarecare de incertitudine privind
valorile din punctele pentru care exist informaii.
Metode de interpolare gradual sau abrupt
Cele graduale produc suprafee cu variaie continu, netezit, ntre punctele pentru care exist
valori cunoscute. Cele abrupte produc suprafee cu variaie discontinu, cu variaie n trepte.
Metode de interpolare deterministe sau stohastice
Cele deterministe pot f utilizate dac exist sufciente informaii despre suprafaa geografc
care trebuie modelat, astfel nct va f posibil exprimarea variaiei acesteia printr-o funcie ma-
tematic. Cele stohastice in seama i exprim variaiile aleatoare ale suprafeelor studiate.
D.2. Cele mai cunoscute metode de interpolare exacte
Metoda manual de interpolare Line Treading
Metod tradiional. Presupune trasarea unor linii de cot prin aproximare la ochi ntre punc-
te cu date cunoscute. Obiectiv - includerea n aceste linii i a altor puncte - care motenesc cotele
asociate liniilor respective. Se presupune c ntre dou linii succesive panta se menine constant.
Metoda reelei neregulate de triangulaie
se construiete o suprafa cu ajutorul unui set de puncte de valori cunoscute ale atributelor,
puncte cu o distribuie spaial neregulat;
folosit pentru generarea modelelor digitale ale terenului;
reeaua de triunghiuri este generat de puncte adiacente care se conecteaz ntre ele prin
segmente de dreapt;
valorile cunoscute sunt cele ale atributelor din vrfurile triunghiurilor, precum i coordona-
tele acestora, pe baza crora se pot calcula distanele dintre punctele;
cu ajutorul unor relaii liniare simple se pot abine valori ale atribute pentru orice alt punct
aparinnd laturilor triunghiurilor.
51
INIIERE N SIG
Curs universitar
Metoda mediei dinamice (Te Spatial Moving Average)
Cea mai cunoscut i mai rspndit metod de interpolare.
presupune calculul valorii dintr-un punct pe baza valorilor dintr-o serie de puncte vecine,
afate la o distana stabilit de utilizator;
se defnete un fltru de vecintate - trecut pe ntreaga suprafa analizat i calculeaz valori
noi n punctele din interior;
metod aproximativ - suprafaa generat nu trece prin toate punctele cunoscute, folosite la
interpolare;
serie de valori sunt recalculate, pe msur ce fltrul trece prin zona ocupat de acestea;
n modelele vectoriale - fltru circular deoarece punctele cu valori cunoscute au aceeai pro-
babilitate, n toate direciile, de a se afa n interiorul fltrului;
modelele raster - folosesc fltre dreptunghiulare sau ptrate, datorat formei rectangulare a
reelei de pixeli;
mrimea fltrului aplicat - depinde de utilizator care ine cont de variabilitatea local a unei
suprafee analizate;
metod de interpolare - poate include o funcie de ponderare, pentru a mri infuena punc-
telor mai apropiate;
este bine adaptat cazurilor n care valorile din punctele cunoscute nu sunt sigure, dar ele
refect corect variabilitatea spaial global a suprafeei.
E. Analiza suprafeelor
Cotele punctelor unei suprafee sunt descrise de MDE (Modelul Digital de Elevaie). Relieful
acestei suprafee este determinat printr-o serie de funcii topografce
Parametrii cei mai utilizai care rezult din funciile topografce:
panta;
expoziia;
vizibilitatea.
Panta
Aceasta reprezint denivelarea pe vertical raportat la distana pe orizontal exprimat n
procente sau n msurri de unghiuri.
Expoziia
Expoziia este direcia de expunere a unitii de teren i este exprimat prin unghiul format de
linia de cea mai mare pant a terenului cu direcia nordului geografc.
52
INIIERE N SIG
Curs universitar
Se pot calcula n diverse moduri - funcie de codifcarea datelor din modelul digital de elevaie.
n modelele raster - calculele se fac cu ajutorul unei ferestre cu dimensiuni 3x3 pixeli care este
trecut peste zona selectat pentru a determina planul nclinat care aproximeaz cel mai bine
suprafaa analizat
Panta i aspectul se pot calcula cu: panta = b2 + c2 aspectul = tg-1(c/b).
Analiza de vizibilitate
identifcarea zonelor din teren care pot f vzute dintr-un anumit punct al suprafeei anali-
zate;
se traseaz cte o linie din punctul de observaie spre diverse puncte int ale terenului;
se urmresc aceste linii (raze) n sens invers, cutndu-se punctele mai nalte care vor mpie-
dica vizibilitatea punctelor situate n spatele lor;
analiznd toate razele posibile - hart de vizibilitate asociat unui anumit observator;
metod similar pentru modele raster i vector - hart de vizibilitate de tip Boolean (cu 2
valori posibile pentru punctele studiate: vizibil sau invizibil);
programe SIG moderne - analize de vizualizare sofsticate n care s se in seama de existena
unor obstacole care s afecteze vizibilitatea i de posibilitatea de a se situa la o anumit
nlime deasupra terenului.
F. Analiza de reea
O reea este set de linii interconectate care reprezint o serie de entiti grafce prin care poate
circula un fux de resurse. Caracteristicele liniilor care alctuiesc reeaua:
lungimea;
direcia;
conectivitatea;
tiparul.
Principiile pe care se bazeaz operaiile cu reele:
reelele trebuie s fe continue, conectate;
existena unor reguli de deplasare n interiorul reelei;
defnirea unitilor de msur utilizate;
acumularea valorilor atributelor datorit deplasrii prin reea;
existena unor reguli de manipulare a valorilor atributelor.
Aplicaiile analizei reelelor:
problema celui mai scurt drum (optimizarea deplasrii resurselor dintr-un punct n altul);
problema comis-voiajorului (cercetare operaional);
problema alocrii resurselor;
trasarea rutelor (fuxuri cu circulaie unidirecional);
trasarea izocronelor (linii care unesc puncte n care se ajunge n acelai timp).
3.2 Relaii spaiale - topologie
Topologia are n vedere caracteristicile geometrice ale obiectelor independent de sistemul de
coordonate utilizat, deci este un procedeu matematic utilizat pentru defnirea explicit a relaiilor
53
INIIERE N SIG
Curs universitar
spaiale dintre entiti. Aceste relaii sunt mai importante dect forma obiectelor. Astfel, ele se
refer la poziia relativ a obiectelor: un apartament e ntr-un bloc, o coal este lng parc, rul
intersecteaz o osea, etc.
n limbaj topologic, acestea sunt proprieti de includere, adiacent, conectivitate. SIG va putea
nelege noiuni ca: stnga, dreapta, inclus n, vecin cu, etc.
Proprietile topologice sunt principala diferen ntre SIG i CAD, care prezint i ele anumite
funciuni cartografce, dar care nu permit operaii de interogri i modelare de talia celor utilizate
n SIG.
Utiliznd relaiile topologice ntre elementele grafce, acestea se leag n diferite moduri ntre
ele, se raporteaz unul fa de altul i deci modeleaz mai corect lumea real. Se pot formula inte-
rogri de genul: Care este cel mai scurt drum ntre ... ? la care se poate rspunde corect dac a fost
realizat topologia hrii respective.
Noiunile utilizate de topologie sunt clasice. Conectivitatea este proprietatea unor obiecte geo-
grafce de a se conecta ntre ele: interseciile oselelor, a cilor ferate, etc. Incluziunea este propri-
etatea unui obiect de a se regsi total n interiorul unui alt obiect: un pu n curtea unei persoane,
un apartament ntr-un bloc, etc. Adiacena (sau vecintatea) este proprietatea unui obiect de a f
adiacent (vecin) fa de altul.
54
INIIERE N SIG
Curs universitar
CAPITOLUL 4. TEHNOLOGIA
4.1 Sisteme de operare
Sofware-ul SIG reprezint doar un pachet de programe i alte fiere de date, find cuprins n
caseta altor pachete sofware. Aceste pachete sunt Sistemele de operare, procesoarele de texte,
programele de calcule tabelare, sistemele de gestiune a bazelor de date, programele de simulare,
pachetele de analiz statistic etc.
Un sistem de operare - SO (operating system) asigur inteligena i comunicaiile ntre uti-
lizator i procesor. SO gestioneaz fuxul, intrarea i afarea sofware-ului i datelor spre i de la
fecare parte a sistemului de calcul. OS este dependent de hardware. Exist multe sisteme de ope-
rare, dar cele mai cunoscute sunt Windows, Linux i Mac OS. Fiecare utilizeaz un set de comenzi
unice pentru a manipula fierele de date, a gestiona spaiile de memorie sau de lucru i directoa-
rele sau dosarele, a executa programele de calcul, a direciona ieirile etc.
SO Microsoft Windows 95/98/2000/XP/Vista/7
Microsof Windows este numele unei serii de sisteme de operare create de compania Microsof.
Microsof a introdus Windows pe pia pentru prima dat n noiembrie 1985, ca un supliment la
MS-DOS, deoarece interfeele grafce erau din ce in ce mai apreciate. Microsof Windows a ajuns
cu timpul s predomine pe piaa de calculatoare mici, ntrecnd Mac OS, care fusese introdus pe
pia mai nainte de ctre compania Apple Computers, astzi numit Apple Inc.. La conferina
IDC Directions din 2004, vicepreedintele IDC Avneesh Saxena a constatat c Windows deine
aproximativ 90% din piaa de sisteme de operare.
Figur 53: Sigla Microsoft
Versiunea cea mai nou de Windows pentru staii de lucru existent pe pia este Windows 7,
cu mai multe ediii (subvariante), pus n vnzare n octombrie 2009. Versiunea curent de Win-
dows Server este Windows Server 2008, urmaul lui Windows Server 2003.
Versiunile Windows pe 16 bii includ: Windows 1.0 (1985), Windows 2.0 (1987), Windows
Server. Versiunile vechi de Windows erau deseori considerate doar o mbuntire sau variant
grafc a sistemului de operare MS-DOS. Spre deosebire de MS-DOS, Windows permite utiliza-
torilor s execute simultan aplicaii complexe, prin utilizarea aa-numitului multitasking coope-
rativ. Un factor nou este utilizarea unei interfee grafce cu utilizatorul de tip GUI. n Windows a
mai fost implementat o schem de memorie virtual, care permite s se ruleze aplicaii mai mari
dect memoria de lucru fzic: atunci cnd memoria fzic devine insufcient, segmentele de cod
4
Ca p i t o l u l
55
INIIERE N SIG
Curs universitar
i resursele necritice se mut temporar pe un disc dur. La momentul necesar ele se rencarc n
memoria fzic.
Windows/386 a introdus un kernel (miez) scris pe 32 de bii i un monitor al mainii virtuale.
Pentru durata sesiunii Window, a creat una sau mai multe medii virtuale de tip Intel 8086 i a asi-
gurat virtualizarea pentru placa grafc, tastatur, maus, ceasul de control. Consecina vzut de
utilizator a fost faptul c multitasking-ul putea f realizat n ferestre separate, chiar dac aplicaiile
grafce MS-DOS aveau nevoie de modul full screen. De asemenea, aplicaiile Windows erau execu-
tate n regim de multitasking cooperativ in interiorul unui mediu 8086 virtual.
Sistemul de operare Windows a cucerit o foarte mare parte a pieii find cel mai bun OS din
lume. Se estimeaz c astzi peste 91 % din calculatoarele de tip Personal Computer (PC-uri cu
procesor de la compania Intel, sau compatibil cu Intel, ca de exemplu de la frma AMD) ruleaz
Windows.
Sistemul de operare GNU/Linux
Linux este o familie de sisteme de operare de tip Unix care folosesc Nucleul Linux (n englez
kernel). Linux poate f instalat pe o varietate larg de hardware, ncepnd cu telefoane mobile,
tablete, console video, continund cu calculatoare personale pn la supercomputere. Linux este
cunoscut n principal pentru utilizarea sa ca server, n 2009 i se estima o cot de pia ntre 20-
40%. Cota de pia de desktop este estimat ntre 1-2% i 4.8%. n ultimii ani, Linux a nceput s
devin tot mai popular att datorit unor distribuii precum Ubuntu, openSUSE, Fedora, precum
i datorit apariiei netbook-urilor i a noii generaii de telefoane inteligente (n englez smart
phone) care ruleaz o versiune embedded de Linux.
Uneori mai este ntlnit sub numele de GNU/Linux i este cel mai cunoscut exemplu de cola-
borare i dezvoltare Sofware liber sub licen GPL.
Termenul Linux se refer i la nucleul Linux, ns n mod uzual este folosit pentru a descrie
ntregul sistem de operare pentru calculatoare, compus din nucleul Linux, biblioteci sofware i
diverse unelte. O distribuie Linux adaug acestor componente de baz o mare cantitate de pro-
grame, organizate n pachete. Folosirea termenului Linux pentru ntreg sistemul, dei foarte
rspndit, este contestat de ctre Richard Stallman i Free Sofware Foundation (autorii Proiec-
tului GNU, ale crui produse sunt incluse n cea mai mare parte din distribuiile Linux). Acetia
propun utilizarea termenului GNU/Linux.
Figur 54: Tux - mascota Linux creat de Larry Ewing
Iniial dezvoltat i utilizat de ctre programatori voluntari, Linux a ctigat suportul industriei
IT i al marilor companii ca IBM, Hewlett-Packard, Dell, Sun Microsystems, Google, Novell sau
Nokia, i a depit ca folosire versiunile proprietare de Unix. Analitii atribuie succesul sistemului
faptului c este independent de furnizor, implementarea are un cost sczut, iar securitatea i fabi-
litatea sistemului sunt considerate de ctre specialiti drept foarte bune.
Dezvoltarea sistemului a fost nceput de ctre inginerul fnlandez Linus Torvalds, care iniial
dorea s obin un sistem similar cu Minix, dar fr limitrile acestuia. Linux a fost dezvoltat sub
Licena Public General GNU GPL, astfel nct nu numai Linux nsui, dar i codul su surs
sunt disponibile tuturor celor interesai.
56
INIIERE N SIG
Curs universitar
Nucleul Linux
Nucleul (kernel-ul) Linux este un nucleu monolitic. Cu toate acestea, spre deosebire de multe
alte nuclee monolitice, driver-ii se pot ncrca n memoria de lucru la utilizare, i se pot terge de
acolo ulterior, elibernd resursele utilizate, fr a necesita resetarea sistemului sau recompilarea
nucleului. Facilitile oferite de nucleu includ, printre altele,
multitasking real i complet;
suport pentru memorie virtual;
distribuia executabilelor la scriere;
management avansat al memoriei;
suport avansat pentru TCP/IP (inclusiv rutare i fltrare) ;
pn la un miliard de procese simultane;
sistem de sunet modularizat (OSS sau ALSA).
Nucleul este scris integral n C i poate f compilat folosind compilatorul GCC.
Sistemul Linux
Sistemele Linux includ nucleul, bibliotecile de sistem, bibliotecile de dezvoltare i un numr (de
obicei destul de ridicat) de programe utilitare i aplicaii, servere grafce (X), sisteme de ferestre
i managere de desktop-uri (KDE, Gnome, Blackbox, Fluxbox, Xfce etc.), browsere web (Firefox,
Lynx, Konqueror), aplicaii i suite de aplicaii de birou (LibreOfce), sofware de prelucrare
grafc (Gimp), sofware de confgurare, servere de web etc. Instalarea programelor noi se poate
face fe prin compilare direct, fe prin intermediul pachetelor, care verifc existena i disponibi-
litatea altor programe necesare pe sistem nainte de a instala noul program. Managerele de pachete
moderne asigur descrcarea pachetelor lips necesare (dac este cazul) i instalarea lor automat
dintr-un clic. Sistemele moderne Linux au att capaciti multimedia avansate, (grafc 3D ac-
celerat hardware, sunet surround, suport pentru tehnologie bluetooth etc.), ct i suport pentru
hardware mai vechi, find adaptabile i scalabile n funcie de necesiti.
Distribuii Linux
Sistemele de operare bazate pe Linux sunt disponibile n general sub form de distribuii (de-
numite mai rar i arome/favours). Unele dintre acestea sunt orientate spre utilizatorul particu-
lar, altele ctre servere sau ctre utilizatorii cu calculatoare mai vechi. Cteva din cele mai folosite
distribuii de Linux sunt:
Ubuntu, un proiect orientat spre utilizatorul obinuit bazat pe Debian GNU/Linux, care a
ctigat o mare popularitate prin faptul c este uor de utilizat i confgurat, find n acelai timp
puternic i stabil. Distribuii nrudite: Kubuntu (folosete KDE), Xubuntu (folosete Xfce), Edu-
buntu (orientat spre aplicaii pentru educaie). n prezent, Ubuntu este cea mai popular distribuie
Linux.
SuSE Linux - o distribuie orientat att spre servere ct i spre staii de lucru i desktopuri,
care pune accentul pe uurina n utilizare i confgurare. Produs de compania german SuSE,
parte a grupului Novell.
Fedora - nscut din proiectul Red Hat Linux, dar coninnd exclusiv sofware liber i dispo-
nibil gratuit de pe Internet.
Debian GNU/Linux, una din distribuiile cele mai cuprinztoare din Internet, coninnd un
numr uria de pachete. Creatorii proiectului au dezvoltat managerul de pachete APT i pachetele
de programe DEB.
Mandriva Linux (denumit anterior Mandrake Linux) - o distribuie uor de utilizat, orientat
spre utilizatorii desktop, creat de compania francez Mandriva.
57
INIIERE N SIG
Curs universitar
Slackware Linux, este una din cele mai vechi distribuii, avnd ca moto ine (lucrurile) sim-
ple. Distribuiei i lipsesc unelte de confgurare uoar, dar benefciaz de vitez mare de rulare,
posibilitate a de a f instalat pe hardware mai vechi i o organizare simpl a sistemului.
RedHat Linux - una din cele mai cunoscute distribuii, n prezent o distribuie comercial
orientat exclusiv spre piaa serverelor i spre mediul de afaceri. Este distribuia care a dat natere
proiectului Fedora Core.
Cele mai multe din distribuiile de mai sus pot f descrcate legal i gratuit de pe siturile respec-
tive.
4.2 Programe SIG
Programele SIG au cptat o rspndire i utilizare, toate implicnd utilizarea datelor
georefereniate. Programele SIG pot f grupate n mai multe categorii. Mai jos putei vedea o list
a celor mai importante aplicaii SIG.
Programe Open Source / Libere
Dezvoltarea de programe SIG libere este o tradiie de lung durat datnd din 1978. n prezent
exist numeroase sisteme disponibile pentru diverse sectoare de utilizare.
Desktop GIS / Aplicaii Desktop
GRASS GIS Dezvoltat iniial de U.S. Army Corps of Engineers, SIG liber de caracter ge-
neral (http://grass.fk.eu/).
SAGA GIS System for Automated Geoscientifc Analysis program SIG hibrid (http://
www.saga-gis.org/).
Quantum GIS Iniial un viewer de hri, QGIS se dezvolt foarte energic, ajungnd s fe
unul dintre cele mai importante sof-uri SIG la moment (http://www.qgis.org/).
MapWindow GIS Gratuit i liber. Ruleaz doar pe platforme Windows (http://www.ma-
pwindow.org/).
ILWIS ILWIS (Integrated Land and Water Information System) integreaz imagini, vec-
tori i date tematice (http://www.ilwis.org/).
uDig program Open source GIS (http://udig.refractions.net/).
gvSIG program Open source GIS scris n Java (http://www.gvsig.org/web/, http://gvsigce.
org/).
OpenJUMP (Open) Java Unifed Mapping Platform (JUMP este precursorul OpenJUMP,
SkyJUMP, deeJUMP i Kosmo, http://www.openjump.org/)
Whitebox GAT Set de instrumente pentru analiz spaial (http://www.uoguelph.
ca/~hydrogeo/Whitebox/).
Kalypso Kalypso este un SIG Open Source (Java) care se adreseaz simulrii numerice n
domeniul gestionrii apelor (http://sourceforge.net/projects/kalypso/).
TerraView GIS desktop care manipuleaz date vector i raster stocate n baze de date
relaionale, interfa pentru TerraLib (http://www.dpi.inpe.br/terraview/index.php).
Alte instrumente
Web map servere
Mapnik bibliotec C++/Python pentru randare utilizat de OpenStreetMap (http://ma-
pnik.org/).
GeoServer - Map server Web Java (http://geoserver.org/).
58
INIIERE N SIG
Curs universitar
MapGuide Open Source Map server Web (http://mapguide.osgeo.org/).
MapServer Map server Web, dezvoltat la University of Minnesota (http://mapserver.org/).
SGBDS
PostGIS Extensie spaial pentru SGBD PostgreSQL cu posibiliti de interogare (http://
postgis.refractions.net/).
TerraLib SGBD spaiale cu funcii de analiz spaial (http://www.terralib.org/).
SpatiaLite extensie spaial pentru baze de date SQLite, cu posibiliti de interogare (http://
www.gaia-gis.it/).
Biblioteci
GDAL/OGR (http://www.gdal.org/).
Orfeo toolbox (http://www.orfeo-toolbox.org/otb/).
SIG comercial sau proprietar
Desktop GIS / Aplicaii Desktop
Autodesk produce Map 3D, Topobase, MapGuide i alte produse care interfaeaz cu pa-
chetul AutoCAD (http://usa.autodesk.com/).
Bentley Systems produce Bentley Map, Bentley Map View i alte produse care interfaeaz
cu pachetul MicroStation (http://www.bentley.com/en-US/).
ERDAS IMAGINE al ERDAS Inc; produs care include Leica Photogrammetry Suite, ER-
DAS ER Mapper i ERDAS ECW JPEG2000 SDK i ERDAS APOLLO (http://www.erdas.
com/Homepage.aspx).
ESRI produce ArcGIS Desktop, ArcSDE, ArcIMS, ArcWeb services i ArcGIS Server
(http://www.esri.com/).
Intergraph produce G/Technology, GeoMedia, GeoMedia Professional, GeoMedia
WebMap i extensii pentru diverse ramuri (http://www.intergraph.com/).
MapInfo by Pitney Bowes produce MapInfo Professional i MapXtreme (http://www.
pbinsight.com/).
Aquaveo dezvoltator al programelor GMS, WMS i SMS programe modulare specializa-
te n domeniul hidrologiei avnd i caracteristici de cartare 3D (http://www.aquaveo.com/).
SGBD spaiale
DB2 permite interogarea i stocarea celor mai multe tipuri de date spaiale (http://www-01.
ibm.com/sofware/data/db2/).
Oracle Spatial permite realizarea unor operaii geografce complexe i stocheaz cele mai co-
mune tipuri de date geospaiale n mediu Oracle (http://www.oracle.com/).
4.3 Programe Desktop GIS
SIG-ul de birou i cartograferea
Pachete sofware de cartografere de birou (Desktop) dau utilizatorului posibilitatea de a vizu-
aliza, explora, interoga i analiza geografc datele. Prin folosirea accentuat a meniurilor, butoa-
nelor i instrumentelor plasate ntr-o interfa grafc, un utilizator ocazional, nefrecvent al teh-
59
INIIERE N SIG
Curs universitar
nologiei SIG poate s vad rapid mostre sau paternuri, s identifce relaiile geografce, s ctige
experien i s rezolve probleme spaiale, fr consum mare de timp, pentru a nva cum s folo-
seasc asemenea sofware. Aceste pachete nu cuprind toate procedurile unor pachete profesionale,
dar permit pregtirea pentru a automatiza procesul de cartografere i de analiz spaial. Aadar,
cu investiii mai mici, se pot face cartograferi i analize geografce.
4.3.1 ArcGIS Desktop
ArcGIS este numele comun pentru trei produse (nivele de licen) - ArcView, ArcEditor i
ArcInfo. Aceste produse sunt construite pe o interfa comun i capabilitatea central cu fecare
produs ofer un nivel diferit de funcionalitate. Blocurile de baz ale lui ArcGIS sunt:
ArcMap - pentru afarea i interogarea hrilor.
ArcCatalog - pentru gestionarea datelor geografce.
ArcToolbox - pentru analiza datelor.
ArcMap
n ArcMap, putei construi hri din straturile de date spaiale, putei alege culorile i simbo-
lurile (semnele convenionale), solicita atribute, analiza relaiile spaiale i proiecta formele fnale
ale hrilor. Interfaa ArcMap conine o list a straturilor hrii (sau tabel al coninutului), o zon
de afare pentru vizualizarea hrii, meniuri i instrumente de lucru cu harta.
Fereastra aplicaiei ArcMap const din:
Bara meniului principal.
Bara cu instrumente standard.
Tabelul cu coninutul de fiere de date geografce.
Zona de afare a hrii.
Bara cu instrumente pentru desenare.
Un clic cu butonul din dreapta pe numele stratului (Layer name) din tabelul coninutului (Ta-
ble of contents) sau pe numele cmpului dintr-un tabel de atribute deschis (attribute table) face
s apar un meniu contextual. Multe operaiuni ArcMap sunt iniiate din meniurile contextuale.
Figur 55: Exemplu de fereastr ArcMap
ArcGIS Desktop are un set bogat de semne convenionale (map symbols) i culori predefnite.
Ultimele dou itemuri aparin stilului ESRI . Un stil (style) este o colecie de simboluri, culori i
60
INIIERE N SIG
Curs universitar
alte elemente predefnite ale hrii, ca inscripii, denumiri, sgeata ce indic nordul, scara grafc,
scara numeric, scara natural i cadrul exterior. Exist peste 20 de stiluri i putei proiecta unele
noi prin combinarea elementelor din stilurile existente i chiar crea propriile simboluri.
La imaginile i documentele existente pot f create hiperlegturi n detaliile hrii. Pot f unite
tabele multiple de atribute, dup un cmp cheie (key feld) comun tuturor tabelelor, poate f se-
lectat de utilizator orice numr de detalii i articole sau nregistrri. Pot f realizate hri de nalt
profesionalitate prin straturile fnale de ieire (layouts, echivalente originalelor de editare). ArcVi-
ew are capabiliti de geocodare/unire a adreselor. Hrile pot f afate rapid folosind abloanele
de hri (map templates).
ArcCatalog
Datele spaiale pot f cutate pe hard disk-ul calculatorului dvs., pe reeaua local (intranet) sau
pe Internet. Putei cuta date spaiale, s le revedei i s le adugai ca straturi ale lui ArcMap.
ArcCatalog are instrumente pentru crearea i vizualizarea metadatelor (informaii despre datele
spaiale, de exemplu cine le-a creat i cnd, intenia de folosire, precizia etc.). ArcCatalog gestio-
neaz datele spaiale care sunt culese ntr-o diversitate de formate. Baza de date geografce (geoda-
tabase) prezint un nou format al datelor spaiale, proiectat special pentru ArcGIS.
Figur 56: Exemplu de fereastr ArcCatalog
Multe formate comune, precum cele ale fierelor shape (shapefles), ale straturilor sau acope-
ririlor (coverages), fierelor CAD (de exemplu DXF) i cele ale GDB (geodatabases), organizeaz
datele spaiale pe clase de detalii. O clas de detalii este un grup de puncte (obiecte punctuale),
linii (obiecte liniare) sau poligoane (obiecte areale), care reprezint obiecte geografce similare.
Un grup de obiecte liniare care reprezint ruri este o clas de detalii. Un grup de poligoane
care reprezint parcurile este o alt clas de detalii. Un grup de obiecte punctuale care reprezint
rezervaiile este o clas de detalii (cunoscut ca o tem n primele versiuni ale sofware-ului SIG
realizat de ESRI). Un fier shape const dintr-o singur clas de detalii, pe cnd n GDB (geoda-
tabases) straturile sau acoperirile (coverages) i fierele CAD pot conine cteva clase de detalii.
ArcToolbox
Cu acest bloc al lui ArcGIS, datele spaiale pot f transformate dintr-un format n altul, folosind
un set de instrumente. Cele mai multe instrumente au o interfa vrjitor (wizard), care v diri-
jeaz prin fecare pas al unei proceduri sau al unei rutine.
61
INIIERE N SIG
Curs universitar
Figur 57: Exemplu de fereastr ArcToolbox
Capabilitile lui ArcGIS Desktop pot f extinse prin extensii:
ArcGIS Spatial Analyst - creeaz, interogheaz i combin suprafeele raster. Putei deriva
noi suprafee din alte straturi raster sau vectoriale, de exemplu suprafaa pantelor din suprafaa
nlimilor sau suprafaa densitii populaiei din cea cu punctele cu valorile populaiei.
ArcGIS 3D Analyst - vizualizeaz i analizeaz datele vectoriale i raster n trei dimensiuni.
Putei zbura deasupra (fy through) terenului i s-l examinai sub orice unghi sau putei deter-
mina care zone ale suprafeei terenului sunt vizibile din nite puncte de vizualizare date.
ArcGIS Geostatistical Analyst - creeaz suprafee continui dintr-un numr mic de puncte alese
i vizualizeaz erorile asociate lor, pe baza unor metode diferite de interpolare.
ArcGIS Desktop este o parte a unui sistem mai mare, care cuprinde ArcSDE i ArcIMS.
ArcSDE (Spatial Database Engine (motor pentru baza de date spaiale) v permite s manevrai
i s editai datele geografce memorate ntr-o BD central multiutilizator, gestionat cu SGBDR,
de exemplu Oracle, SQL Server, Informix sau DB2.
ArcIMS (Internet Map Server, server Internet pentru hri) livreaz date SIG prin Internet i
Intranet i v permite s construii situri (sites) Web care pot furniza hri, date spaiale i aplicaii
SIG.
4.3.2 Quantum GIS
Quantum GIS (QGIS) este un pachet de programe SIG Open Source. Proiectul s-a nscut n
mai 2002 i a fost stabilit ca un proiect de pe SourceForge n luna iunie a aceluiai an. QGIS este
dezvoltat folosind colecia de instrumente (funcii) Qt (http://qt.nokia.com/) i C++. Dispune de
o interfa grafc plcut, uor de utilizat.
QGIS are funcii i caracteristici comune cu cele ale altor programe cunoscute. Scopul iniial
a fost de a oferi un vizualizator de date SIG. QGIS este folosit n mod liber, n conformitate cu
Licena Public General GNU (GPL). Cea mai recent versiune a acestui document poate f gsi-
t ntotdeauna la adresa http://www.gnu.org/copylef/gpl.html. Caracteristicile QGIS de baz sunt
urmtoarele:
suport pentru biblioteca GDAL/OGR pentru date raster i vectoriale;
suport pentru PostgreSQL activat spaial utiliznd tabele PostGIS;
integrare cu pachetul GRASS, pentru vizualizare, editare i analiz spaial;
integrare prin intermediul modulului SEXTANTE cu pachetul SAGA GIS, pentru analiz
spaial;
integrare prin intermediul modulului SEXTANTE cu pachetul Orfeo Toolbox, pentru pro-
cesarea i interpretarea imaginilor satelitare;
62
INIIERE N SIG
Curs universitar
digitizare vectori GRASS i shapefle;
realizator de hri;
suport OGC;
prezentare general a panoului de lucru;
legturi spaiale (bookmarks semne de carte);
identifcare / selecie a caracteristicilor;
editare / vizualizare / cutare a atributelor;
facilitate de scriere a inscripiilor (etichetelor);
alegerea proieciei cartografce;
proiectarea datelor din zbor;
salvarea i restaurarea proiectelor;
export ntr-un fier de hart Mapserver;
modifcarea simbolurilor pentru date vectoriale i raster;
arhitectur extensibil (prin intermediul plugin-urilor).
QGIS este un sof extensibil prin utilizarea extensiilor/plugin (peste 200), principalele find:
adugare a unui strat text delimitat (.csv);
decoraiuni (etichete de drept de autor, sgeata nordului i bara scrii);
georefereniere;
instrumente GPS;
fTools pentru lucrul cu vectori;
Gdal Tools pentru lucrul cu rastere;
GRASS GIS;
SEXTANTE;
funcii PostgreSQL de geoprocesare;
trimitere fier shape la PostgreSQL/PostGIS.
Mod de lucru
Instalarea
Obinei cele mai recente informaii despre pachetele binare accesnd site-ul QGIS la http://
hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/download.
Rularea QGIS
La lansarea QGIS, apare fereastra programului (GUI) cu diferite zone, numerotate de la 1 la 6:
63
INIIERE N SIG
Curs universitar
Figur 58: Fereastra principal Quantum GIS
Semnifcaia zonelor ferestrei: 1. Bara de meniuri; 2. Bara de instrumente; 3. Legenda hrii
(TOC); 4. Harta; 5. Harta micorat/general; 6. Bara de stare;
Bare cu instrumente
Dau acces rapid la aceleai funcii din meniuri. Fiecare buton din bar permite citirea funciei
la suprapunerea cursorului pe buton. Fiecare bar de meniuri poate f mutat unde se dorete. n
plus, fecare bar poate f dezactivat cu butonul din dreapta al mouse-ului.
Legenda hrii
Zona legendei hrii este folosit pentru explicarea valorilor ordonate z ale straturilor. Stratu-
rile pot f grupate n fereastra legendei prin adugarea unui grup de straturi i tragerea straturilor
n grup. Coninutul meniului contextual la un clic cu butonul din dreapta depinde de faptul dac
itemul legendei ncrcate se refer la un strat raster sau vector. Pentru straturile
Dac diferite surse de date vectoriale au acelai tip de vectori i aceleai atribute, simbolizrile
lor pot f grupate. Aceasta nseamn c dac este modifcat simbolizarea unei surse de date, cele-
lalte au automat noua simbolizare. Pentru a grupa simbologiile, cu un clic cu butonul din dreapta
pe fereastra legendei se deschide meniul contextual i se alege Show fle groups. Apar grupurile
de fiere ale straturilor. Acum este posibil s tragei un fier dintr-un grup de fiere n altul.
n acest caz simbologiile sunt grupate. QGIS permite tragerea doar dac cele dou straturi au o
simbologie (aceleai tipuri de vectori i de atribute).
Imaginea hrii
Harta este afat ntr-o zon special a ferestrei. Harta afat n aceast subfereastr depinde
de straturile vector i raster alese pentru ncrcare. Harta poate f deplasat n planul su, mrit
sau micorat. Imaginea hrii i legenda sunt dependente una de alta.
1
2
3
4
5
6
2
64
INIIERE N SIG
Curs universitar
Vederea general a hrii
Zona vederii generale a hrii arat extinderea complet a ntregii hri. Pe imagine apare un
dreptunghi care cuprinde zona afat n fereastra hrii detaliate. Inscripiile nu sunt redate n
zona ferestrei generale a hrii. Putei aduga un singur strat vederii generale prin clic cu butonul
din dreapta n legend i alegerea comenzii Add to overview. Putei de asemenea aduga sau
terge toate straturile n/din vederea general folosind instrumentele lui Overview din bara cu
instrumente. Putei muta dreptunghiul rou ce arat zona din fereastra hrii; imaginea din fereas-
tra hrii detaliate se va muta n mod corespunztor.
Bara de stare
Bara de stare arat coordonatele cursorului de pe hart (n metri sau n grade i fraciuni de
grad). Este artat i factorul de mrire sau micorare. Exist i o bar de progres al ncrcrii hrii
dup executarea unei operaiuni de editare. n partea dreapt a barei de stare este o caset mic
ce permite prevenirea temporar a straturilor redate. n partea extrem din dreapta este o picto-
gram (icon) a proieciei. Cu un clic pe aceasta apare o fereastr cu proprietile proieciei hrii.
65
INIIERE N SIG
Curs universitar
VIZUALIZAREA
Reprezentarea informaiei geografce este o parte fundamantal a lucrului cu SIG. Vizualiza-
rea informaiei geografce presupune utilizarea unui limbaj de transmitere a acesteia. Acest lim-
baj deine anumite particulariti proprii i permite de a exprima ideile ntr-o form sau alta.
Proprietile limbajului vizual utilizat pentru reprezentarea datelor geografce poart dnumirea
de variabile vizuale i se aplic elementelor de baz ale reprezentrii, care sunt nu altceva dect
obiecte geometrice.
5.1 Variabile vizuale i percepia vizual
Variabilele vizuale permit a diferenia unele elemente de altele. Putem deosebi mai multe vari-
abile vizuale:
Poziie,
Dimensiuni,
Form,
Textur,
Culoare,
Orientare.
Figur 59: Exemplu de utilizare a diferitor variabile vizuale: poziie, form, dimensiune, nuan
culoare, intensitate culoare, textur i orientare
Se deosebesc patru funcii de baz pe care poate s prezinte o variabil vizual:
1. Asociativ - o variabil vizual prezint proprietatea asociativ dac la aplicarea ei nici nu
crete, nici nu scade vizibilittaea elementului.
2. Selectiv proprietatea selectiv prezint acele variabile care la aplicare genereaz categorii
distincte de simboluri.
3. Ordonat cnd variabila vizual poate f utilizat pentru a reprezenta un ordin (clas).
4. Cantitativ cnd, pe lng ordin, variabila poate reprezenta cantitatea sau proporia.
5
Ca p i t o l u l
66
INIIERE N SIG
Curs universitar
Aceste patru proprieti creeaz aa-numitele nivele de organizare, proprietatea asociativ situ-
ndu-se la nivelul inferior, iar cea cantitativ la cel superior.
Poziia Dimensiunile Forma Valoarea Tonul Textura Orientarea
Asociativ - -
Selectiv -
Ordonat - - - -
Cantitativ - - - - -
Figur 60: Proprietile variabilelor vizuale
n fapt variabilele vizuale sunt aplicate n form combinat, astfel oferind un grad de informa-
tism maxim.
Figur 61: Combinarea variabilelor vizuale
5.2 Harta ca instrument
Cea mai simpl defniia care s-ar putea da hrii este aceea de reprezentare micorat a unei
poriuni din suprafaa terestr. Defniia enunat are calitatea de a f foarte concis, dar n acelai
timp i neajunsul de a nu reda n ntregime coninutul noiunii de hart. Acest lucru se constat
la o analiz ct de sumar a hrii. n primul rnd, se constat c harta este o reprezentare n plan
a suprafeei terestre. Aceasta o deosebete de reprezentarea sub form de globuri, care dei sunt
reduse ca rspndire sunt cele mai corecte. n schimb, pe hart se nregistreaz deformrile cu-
noscute. Deoarece harta red poriuni mari din suprafaa terestr, la realizarea ei se ine seama de
curbura suprafeei terestre, n timp ce la planuri nu e necesar s se in seama de curbur.
O alt caracteristic uor de observat este aceea c elementele reprezentate sunt reduse pe baze
matematice riguros exacte, adic la o anumit scar. Aceasta i confer precizia necesar n diferite
activiti practice sau de cercetare.
De asemenea, se constat c harta nu este o fotografe a suprafeei terestre. Elementele suprafeei
terestre sunt redate prin nite desene care uneori nici nu seamn cu elementele din natur.
Desenele respective sunt semnele convenionale, ceea ce nseamn c harta este o reprezentare
convenional.
Se mai constat c pe hart nu sunt redate toate elementele terenului, ci c apar n funcie de
mrimea suprafeei reprezentate, numai elementele cele mai evidente. Deci, se poate spune c este
vorba de o generalizare cartografc.
Legat de coninutul hrii se poate constata c unele hri conin toate elementele posibil de
reprezentat (ansamblul elementelor naturale i antropice ale unui teritoriu), find numite hri
generale, iar n unele apar numai un element, find numite hri speciale sau hri tematice. innd
cont de caracteristicile menionate se poate formula o defniie mai complet.
Harta este o reprezentare n plan, micorat, convenional i generalizat a suprafeei terestre,
cu fenomene naturale i sociale de la un moment dat, realizat pe principii matematice i la o anu-
mit scar, innd cont de sfericitatea pmntului.
67
INIIERE N SIG
Curs universitar
Planul este o reprezentare cu aceleai caracteristici ca i harta, diferenele constnd n faptul
c red o suprafa mai mic de teren, ns cu mai multe detalii i cu o mare precizie. Deoarece
scara mare nu permite redarea unei suprafee ntinse de teren, poriunile terestre reprezentate se
consider plane, deci nu ine cont de sfericitatea pmntului.
Diferene
Harta Planul
Red o suprafa mai mare de teren cu detalii mai
puine n funcie de scar
Red o suprafa mai mic de teren cu multe de-
talii
Scara de reprezentare este mai mic dect la plan
(de la 1:25000 pn la scri foarte mici)
Scara de reprezentare este mare 1:20000 pn la
1:50
ine cont de curbura suprafeei terestre Nu ine cont de curbura suprafeei terestre
Transpunerea punctelor se face fr a folosi un
sistem de proiecie
Proiectarea punctelor de pe suprafaa terestr se
face cu ajutorul unei proiecii cartografce.
5.3 Elementele hrii
Ca documente cartografce cu larg utilitate, elementele hrilor i planurilor sunt grupate n
mai multe categorii. n literatura de specialitate se disting, n general dou tipuri de clasifcare a
cestor elemente.
Unii autori grupeaz elementele hrilor n dou categorii: elemente din exteriorul cadrului i
respectiv elemente din interiorul cadrului (Nstase, A. 1983, Rus, I., Buz, V, 2003).
Ali autori (Buz, V., Sndulache, A. 1984) grupeaz aceste elemente n trei categorii: elemente
matematice, de coninut i de ntocmire. Considerm c aceast grupare este mai util pentru
nelegerea exact a acestor aspecte.
Elementele matematice reprezint baza geometric a hrii. Sunt cuprinse n aceast categorie
urmtoarele elemente:
scara de proporie;
cadrul hrii;
nomenclatura;
baza geodezo-topografc;
elementele de orientare;
grafcul nclinrii versanilor;
canevasul.
Elementele de coninut sunt considerate a f cele reprezentate n interiorul cadrului hrii, re-
spectiv n cuprinsul spaiului desenat. Aceste elemente se pot grupa n dou categorii: fzico-ge-
ografce (relief, hidrografe, vegetaie, soluri) i socio-economice (localiti, ci de comunicaie,
detalii economice i cultuale, granie).
Elementele de ntocmire sau de montare a hrii cuprind informaii absolut necesare pentru
nelegerea i utilizarea hrii. Dintre ele unele se refer la ntocmirea hrii. Aici sunt incluse:
titlul, felul hrii, destinaia, legenda, autorul, materialele documentare folosite.
Scara hrii
Defniie:
Trecerea de la dimensiunile msurate n teren la cele de pe plan sau hart se face cu ajutorul
unui raport constant de micorare numit scar de proporie.
68
INIIERE N SIG
Curs universitar
Ca element matematic, se poate exprima n 3 moduri: Numeric, Grafc, Direct.
Scara numeric este o fracie ordinar n care numrtorul indic lungimea grafc (de obicei
n cm), iar numitorul lungimea corespunztoare din teren (tot n cm).
D
d
N
=
1
,
unde:
N scara hrii;
d distana grafc pe hart sau plan;
D distana real din teren.
Cu ct numitorul este mai mic n valoare aritmetic, cu att fracia este mai mare i deci scara
este i ea mai mare i invers.
n situaia n care pe o hart nu este trecut scara, ns este trasat reeaua de paralele se poate
calcula scara hrii, msurnd distana grafc dintre dou paralele consecutive (d) i cunoscnd
faptul c lungimea arcului de meridian de 1
0
este egal cu 111,136 Km (D).
Scara grafc reprezint raportul
D d
exprimat grafc. Dup modul de construcie i precizia
msurrii este de dou tipuri:
scar grafc simpl
scar grafc compus sau cu transversale.
Pentru construcia scrii grafce simple se divizeaz un segment de dreapt n mai multe pri,
de obicei n cm, notndu-se originea O. n partea dreapt a originii se noteaz diviziunile cu lun-
gimile valorilor naturale corespunztoare scrii date. Partea din stnga originii zero se numete
talon i este mprit n mai multe segmente, oferind astfel posibilitatea msurrii unor distane
pn la a zecea parte dintr-o diviziune din partea dreapt a originii. Talonul poate f simplu sau
exagerat.
Scara grafc compus sau cu transversale se construiete din dou scri grafce simple, paralele,
avnd trasate ntre ele nou segmente de dreapt paralele i echidistante.
Scara direct se exprim prin indicarea direct a lungimii de pe hart i a corespondenei ei
din teren. De exemplu: 1 cm pe hart = 250 m n teren (egalitate valabil pentru o hart la scara
1:25000).
n funcie de scara la care au fost realizate, hrile se grupeaz n 3 categorii:
de la 1:25000 pn la 1:200000: hri la scar mare (hri topografce);
ntre 1:200000 1:1000000: hri la scar mijlocie (hri topografce de ansamblu);
de la scara 1:1000000 pn la scri foarte mici: hri la scar mic (hri geografce). Acestea
sunt n general, hrile murale i cele din atlase.
Reprezentrile cartografce la scri mai mari de 1:25000 se numesc planuri. Acestea se clasifc
dup cum urmeaz:
1:10000 pn la 1:5000 planuri topografce propriu-zise;
1:2500 pn la 1:2000 planuri de situaie;
1:1000 pn la 1:500 planuri urbane;
1:100 pn la 1:50 planuri de detaliu, utilizate n construcii.
Cadrul hrii
Sub numele de cadru se nteleg liniile care mrginesc suprafaa desenat a hrii. Linia care in-
tr n contact direct cu spaiul desenat se numete cadru intern. Paralel cu acesta, la mic distan
69
INIIERE N SIG
Curs universitar
se af cadrul extern sau ornamental. ntre cele dou se af cadrul gradat, care reprezint de fapt
elementul matematic al cadrului hrii. Acesta din urm este mprit n segmente colorate alter-
nativ alb-negru, care indic mprirea unghiular pe paralele i meridiane.
Cadrul poate coincide cu paralele i meridianele, situaie n care se numete cadru geografc. n
situaia n care cadrul nu corespunde cu paralele i meridianele acesta se numete cadru geometric.
Ca form, cadrul poate f elipsoid, trapezoidal, dreptunghiular, ptrat, circular, n funcie de
sistemul de proiecie n care a fost realizat harta. n situaia n care cadrul are form de ptrat,
dreptunghi sau trapez, n colurile sale sunt trecute cu mare precizie coordonatele geografce:
Nomenclatura hrilor i planurilor
Defniie:
Prin sistem de nomenclatur se nelege sistemul de notaie alctuit din cifre i litere sau numai
cifre, cu ajutorul cruia se defnete poziia unei foi de hart n cuprinsul unui teritoriu sau a n-
tregii suprafee terestre.
La Congresul Internaional de Geodezie i Geofzic din anul 1924 a fost propus i adoptat un
sistem internaional de nomenclatur pentru harta lumii la scara 1:1000000, sistem adoptat i de
Romnia pentru hrile n sistemul de proiecie Gauss-Krger. Acest sistem se utilizeaz i n pre-
zent la hrile n priecie stereografc.
Sistemul internaional de nomenclatur se bazeaz pe mprirea globului terestru n zone sfe-
rice trasate din 4 n 4 de latitudine i fuse sferice trasate din 6 n 6 de longitudine.
Alte elemente matematice
Dup cum am vzut pn n prezent, cele mai importante elemente matematice au fost scara,
cadrul i nomenclatura hrii. Nu lipsite de importan sunt i baza geodezo-topografc, elemen-
tele de orientare, grafcul nclinrii versanilor i canevasul.
Baza geodezo-topografc
Este constituit din puncte de coordonate cunoscute cu maximum de precizie, puncte care stau
la baza ntocmirii hrii, motiv pentru care se mai numesc i punctele de sprijin ale hrii. Ele sunt
de trei categorii: astronomice, geodezice i topografce.
Punctele astronomice (sau fundamentale) sunt puncte ale cror coordonate geografce au fost
determinate prin metode astronomice. Coordonatele lor sunt independente de forma i dimensi-
unile Pmntului. n general, observatoarele astronomice din fecare ar pot constitui puncte de
baz n ridicrile geodezice ulterioare. n Romnia, primul punct fundamental este Observatorul
astronomic de lng Bucureti, care st la baza constituirii hrilor.
Punctele geodezice sunt puncte determinate prin metode geodezice, care in seama de forma
i dimensiunile Pmntului. Cele mai importante dintre ele sunt verifcate i prin metode astro-
nomice.
n funcie de importana lor, punctele geodezice se mpart n trei categorii:
1. puncte geodezice de ordinul I, care sunt vrfuri ale unor triunghiuri terestre cu laturile cuprin-
se ntre 40-50 km sau 70 km. Acestea alctuiesc aa-numitele iruri de triangulaie primordi-
al, care se ntind n lungul meridianelor i paralelelor principale ale unei ri. Pe teritoriul
rii noastre trec 3 iruri primordiale pe meridian (dintre care unul internaional ce leag
Capul Nord i Capul Bunei Sperane) i 3 iruri pe paralel (ntre care dou internaionale:
paralela de 45N i paralela de 4730N). Lanurile triangulaiilor primordiale sunt legate
ntre ele prin lanuri de triangulaie de ordinul I complementare;
2. puncte geodezice de ordinul II, care sunt vrfuri ale unor triunghiuri cu laturi cuprinse ntre
10-25 km;
3. puncte geodezice de ordinul III, care sunt vrfuri ale unor triunghiuri cu laturile cuprinse
ntre 5-10 km.
70
INIIERE N SIG
Curs universitar
Aceste puncte formeaz aa-numita osatur geodezic a hrii unei ri. Pe teren, aceste puncte
sunt marcate prin semnale speciale, construite din lemn cu baza din beton, n punctele caracteris-
tice ale terenului, n aa fel nct s poat f vizibile de la mari distane. Poziia punctelor geodezice
obinute pe suprafaa Pmntului se trece pe suprafaa unui corp geometric imaginar (elipsoidul
de referin), iar de pe elipsoid se proiecteaz pe o suprafa plan grafc sau prin calcul.
Punctele topografce se determin plecnd de la punctele geodezice, prin metode topografce i
sunt cuprinse n ordinele IV i V. Ele alctuiesc canevasul topografc al hrii. Fa de aceste puncte
se determin planimetric i altimetric poziia elementelor fzico-geografce i economico-geogra-
fce ale hrii, care reprezint detaliile suprafeei terestre. Elementele de orientare sunt desenate
pe hrile topografce n stnga scrii grafce.
Acestea cuprind cele trei direcii nord: geografc, magnetic i al caroiajului hrii, precum i
unghiurile dintre ele, respectiv declinaia magnetic, declinaia convenional i convergena me-
ridianelor.
Grafcul nclinrii versanilor se prezint sub forma unei curbe, care este folosit la deter-
minarea valorilor pantelor fr calcule (n mod expeditiv). De obicei sunt dou grafce de pant,
care sunt construite innd seama de echidistana dintre curbele de nivel: unul aferent curbelor de
nivel normale, cellalt pentru curbele de nivel principale.
Unul din cele mai cunoscute procedee grafce de determinare a unghiului de pant const n
suprapunerea distanelor grafce dintre curbele de nivel pe un grafcul nclinrii versanilor i se
citete de pe acesta panta terenului n zona respectiv.
Canevasul reprezint sistemul sau ansamblul liniilor de coordonate geografce sau coordonate
plane rectangulare. Coordonatele geografce sunt reprezentate prin reeaua de paralele i meridia-
ne care constituie canevasul geografc, iar coordonatele rectangulare prin linii drepte orizontale i
verticale, reprezentnd abscise i ordonate.
Canevasul geografc se obine prin transpunerea reelei de paralele i meridiane de pe glob pe
un plan printr-un sistem de proiecie cartografc.
Canevasul rectangular, ntlnit mai ales la hrile topografce, pleac de la canevasul geogra-
fc i se ntocmete plecnd de la intersecia dintre un meridian i o paralel. n acest punct de
intersecie se duc tangente la meridian i paralel, iar la aceste tangente se traseaz din km n km
linii paralele, rezultnd n acest fel o reea de ptrate cu latura de 1 km. Din acest motiv, acest ca-
nevas se mai numete canevas kilometric.
71
INIIERE N SIG
Curs universitar
Laturile ptratelor care alctuiesc reeaua au valori diferite n funcie de scara hrii: la scara
1:25000, lungimea grafc a laturii este de 4 cm i reprezint n teren 1 km, la scara 1:50000, latura
de 2 cm corespunde n teren la 1 km, la scara 1:100000, latura de 2 cm reprezint 2 km n teren, iar
la scara 1:200000, latura de 2 cm reprezint 4 km n teren. Valorile reelei kilometrice sunt nscrise
ntre cadrul interior i cel geografc, lng colurile hrii.
5.4 Tipuri de hri tematice
Problema clasifcrii hrilor este foarte important pentru orientarea n folosirea i studierea
materialului cartografc.
Dei nu exist o clasifcare cu valabilitate universal, de-a lungul timpului au fost luate n con-
siderare diverse criterii n ordonarea materialelor cartografce.
1. n funcie de dimensiunea teritoriului cartografat:
a. hri mondiale (planigloburi, mapamonduri, planisfere), care reprezint ntreaga
suprafa terestr;
b. hri ale emisferelor pe latitudine i respectiv longitudine;
c. hri ale grupelor de continente;
d. hri ale oceanelor i mrilor limitrofe;
e. hri ale unor continente;
f. hri ale unor state;
g. hri cu regiuni dintr-un stat.
2. n funcie de scar:
a. hri la scar mare;
b. hri la scar mijlocie;
c. hri la scar mic.
3. n funcie de coninut:
b. hri generale;
c. hri tematice sau speciale:
Hri tematice fzico-geografce (hri hipsometrice, morfologice, ale energiei reliefului, clima-
tice, pedologice, biogeografce, hidrologice, etc.);
Hri tematice socio-economice (hri ale populaiei, ale cilor de comunicaie, economice ca-
litative i cantitative, politico-administrative, ale modului de utilizare a terenului, etc.).
1. n funcie de destinaie:
a. hri informative;
b. hri tiinifce;
c. hri didactice;
d. hri turistice;
e. hri pentru navigaie.
2. n funcie de originalitate
a. minutele topografce, care constituie rezultatul direct al ridicrilor topografce;
b. copiile, adic reproduceri dup minutele topografce la aceeai scar;
c. derivatele, adic reproduceri dup copiile topografce ns la scar diferit (mai mic).
3. n funcie de numrul culorilor:
a. hri monocrome;
72
INIIERE N SIG
Curs universitar
b. hri policrome.
4. n funcie de modul de realizare:
a. hri analogice;
b. hri digitale (n format raster i respectiv n format vector).
5. n funcie de modul de prezentare:
a. hri propriu-zise;
b. hri virtuale.
6. n funcie de simbologia utilizat:
a. Hri cu simboluri proporionale.
b. Hri de puncte.
c. Hri de izolinii.
d. Cartograme.
e. Cartodiagrame.
f. Hri disimetrice.
g. Hri fux.
SIG sunt deosebit de utile pentru vizualizarea informaiei geografce. Conceptul de strat de
date, vital pentru alte arii de utilizare SIG, cum ar f analiza spaial, exercit o infuen direct
asupra crerii de reprezentri pe baza datelor de care dispunem, n timp ce interpretarea acestor
date este condiionat inevitabil de modelul datelor.
Vizualizarea datelor vectoriale cu ajutorul unui SIG este similar cu procedura respectiv din
cartografa clasic, findc acelei elemente geometrice de baz sunt utilizate n ambele cazuri:
punctul, linia i poligonul. Diferena o fac stratele raster, care nu au un echivalent n hrile clasice.
73
INIIERE N SIG
Curs universitar
ORGANIZAREA
6.1 Organizarea unui SIG
Etapele de realizare ale unui GIS:
1. Identifcarea problemei
n aceasta etap trebuie s se identifce:
natura rezultatelor care sunt cutate, caracteristicile generale i locale ale zonei care urmeaz
a f analizat;
natura datelor necesare i tipurile de straturi tematice care vor f necesare pentru soluionarea
problemei;
etapele care trebuie parcurse pentru ca hrile fnale i rapoartele fnale s conin informaiile
solicitate i s fe utilizabile.
2. Achiziionarea datelor
n aceasta etap trebuie s se identifce i localizeze:
sursa de informaii primare;
sursa de informaii secundare;
care servesc la construirea BD.
3. Proiectarea Bazei de Date a sistemului Informaional
Proiectarea Bazei de Date const in stabilirea detaliat a structurii BD. Eventualele omiteri pro-
duse n aceast etap sunt de regul difcil de remediat ulterior. Proiectarea bazei de date se face
in 4 etape:
Identifcarea caracteristicilor spaiale, atributelor i straturilor tematice necesare presupune:
identifcarea tuturor datelor spaiale i atributelor;
organizarea straturilor tematice;
identifcarea straturilor tematice;
realizarea manuscriselor de hart.
Defnirea parametrilor de stocare pentru fecare atribut presupune:
determinarea atributelor necesare fecrui strat tematic (se stabilesc parametrii specifci fe-
crui atribut i tipurile de variabile care vor f stocate.
Asigurarea registraiei coordonatelor:
o baz de date este constituit dintr-un numr de straturi care acoper aceeai zon geo-
grafc. Dac suprapunerea nu este corect, vor aprea probleme la prezentarea grafc i la
prezentarea rapoartelor fnale. Eliminarea acestor probleme se face prin registraie coordo-
natelor.
Proiectarea fierelor de lucru presupune:
construirea bazei de date prin achiziia datelor necesare.
6
Ca p i t o l u l
74
INIIERE N SIG
Curs universitar
n cazul n elementele caracteristice nu sunt n format digital, vor trebui introduse prin di-
gitizare sau scanare.
4. Realizarea Bazei de Date spaiale i textuale presupune:
Realizarea Bazei de Date spaiale:
Achiziia datelor spaiale se poate realiza prin:
digitizare;
scanare;
utilizarea datelor digitale existente;
achiziia datelor teren (prelucrarea msurtorilor).
Prelucrarea datelor spaiale:
verifcarea i nlturarea erorilor de digitizare;
realizarea topologiei;
identifcarea erorilor realizate dup construirea topologiei;
corectarea erorilor de topologie.
Realizarea Bazei de Date textuale se realizeaz prin:
stabilirea caracteristicilor atributelor (numele cmpurilor, tipul datelor i cantitatea de
memorie necesar pentru stocare);
Completarea tabelelor de atribute ale claselor de elemente caracteristice;
Identifcarea erorilor de introducere a datelor:
5. Analiza datelor
Un GIS permite urmtoarele tipuri de analize asupra bazei de date:
analiza datelor spaiale;
analiza datelor textual;
analiza integrat a datelor spaiale i textual.
6. Prezentarea rezultatelor i propunerea soluiilor optime
Rezultatele pe care le furnizeaz un GIS pot f:
prezentarea datelor curente;
prezentarea unei categorii selectate a datelor;
prezentarea unei predicii asupra strii datelor la un moment dat.
Dup analiza datelor spaiale i textuale, rezultatele prelucrrii pot f prezentate sub form gra-
fc sau textual.
Evaluarea economic a implementrii unui GIS
Prin implementarea unui GIS se nelege utilizarea unei dotri materiale (echipamente de cal-
cul, periferice i sofware GIS) i a unor diverse surse de hri de ctre o organizaie in vederea
dezvoltrii unei aplicaii bine defnite. Evaluarea efcienei implementrii GIS pornete de la esti-
marea costurilor i benefciilor legate de aceasta activitate.
Structura costurilor implementrii unui GIS provine din cheltuieli efectuate pentru:
achiziia de echipamente;
achiziia de programe;
pregtirea personalului;
implementarea, instalarea soluiei/sofware-ului;
introducerea datelor;
ntreinere anuala (programe, echipamente, instruire personal).
In acest context principalele cheltuieli provin din:
75
INIIERE N SIG
Curs universitar
achiziia;
conversia;
actualizarea;
ntreinerii datelor.
6.2 Infrastructuri de date spaiale
n ultimele dou decenii, majoritatea organizaiilor guvernamentale din ntreaga lume au n-
ceput organizarea i gestionarea informaiei geospaiale n cadrul aa numitelor Infrastructuri
Naionale de Date Spaiale (National Spatial Data Infrastructure). Scopul principal al acestora
este de a reduce duplicarea eforturilor diverselor instituii sau agenii n procesul de culegere i
producere a datelor geospaiale, de a mbunti calitatea informaiilor geospaiale i de a reduce
semnifcativ costurile n obinerea acestora.
Dintre motivele care stau la baza realizrii unei astfel de infrastructuri se pot aminti:
Accesibilitatea la datele spaiale.
Reducerea eforturilor pentru crearea de date spaiale prin eliminarea redundanei.
mbuntirea calitii informaiilor spaiale.
Costuri reduse pentru datele spaiale.
Scopul este acela de a crea o reea de resurse de date spaiale valide, resurse ce vor constitui un
suport important n luarea deciziilor.
Dei costurile i difcultile ce vor aprea pe parcursul dezvoltrii i implementrii unei Infra-
structuri Naionale de Date Spaiale nu trebuie ignorate, pe termen lung impactul asupra dezvol-
trii economice se va dovedi a f substanial.
Utilizarea datelor GIS (Geographical Information System) n procesul decizional i cel al ges-
tionrii resurselor este esenial. Un aspect important este data de acurateea i gradul de actua-
lizare al datelor GIS utilizate. Pentru a asigura o credibilitate crescut a datelor GIS este necesar
crearea i aplicarea unui proces sistematic de culegere i actualizare a datelor GIS.
Probabil, cea mai cunoscut infrastructur de date spaiale este INSPIRE - pornit ca o iniiativ
n crearea unei Infrastructuri de Date Spaiale la nivel regional - mai precis realizarea unei Infra-
structuri de Date Spaiale la nivel European.
O Infrastructur Naional de Date Spaiale a fost defnit ca find tehnologia, politicile, crite-
riile, standardele i oamenii necesari promovrii datelor geospaiale la toate nivelele guvernamen-
tale, n toate sectoarele private i non-proft, i n mediul academic.
O Infrastructur Naional de Date Spaiale poate f privit att ca o reea fzic, organizaional
ct i ca o reea virtual creat pentru a permite dezvoltarea i partajarea informaiilor i resurse-
lor digitale geografce la nivel naional.
Prin directiva INSPIRE se intenioneaz realizarea unei Infrastructuri de Date Spaiale Europe-
ne ce va permite punerea la dispoziia utilizatorului a unor servicii de informaii spaiale integrate.
Aceste servicii vor permite utilizatorilor identifcarea (localizarea) i accesarea informaiilor geo-
grafce sau spaiale dintr-o multitudine de surse de la nivele locale pn la nivele globale.
Prin servicii, INSPIRE se refer la servicii de vizualizare a informaiilor geospaiale, servicii de
suprapunere a acestor informaii (overlay) din surse diferite, servicii de analiz spaial i tempo-
ral, etc.
INSPIRE nu nseamn ignorarea datelor existente i refacerea datelor pe baza crora se vor
construi serviciile. Este recunoscut faptul c n acest moment exist o cantitate semnifcativ de
date spaiale la nivelele locale, regionale i naionale, dar c exploatarea acestor date se face ane-
voios dintr-o serie de motive.
La baza INSPIRE st un set de principii elementare:
76
INIIERE N SIG
Curs universitar
Datele trebuie colectate i introduse doar o singur dat, actualizarea i gestionarea acestora
urmnd a se face la nivelul la care aceste operaii se pot face ct mai efcient i corect.
Ar trebui s existe posibilitatea combinrii datelor spaiale ntr-un mod ct mai continuu
chiar dac sursele acestor date sunt diferite i a partajrii acestor informaii ntre diveri
utilizatori i aplicaii.
Ar trebui s fe posibil partajarea informaiilor colectate ntre toate nivelele.
Informaiile detaliate pentru analize detaliate, informaiile generale n scopuri strategice.
Informaiile geografce necesare unei guvernri reuite la toate nivelele ar trebui s fe abun-
dente.
Uurina descoperirii informaiilor geografce necesare unui anumit scop precum i a
condiiilor n care aceste informaii pot f achiziionate i utilizate.
Datele geografce ar trebui s devin uor de neles i interpretat datorit faptului c pot f
vizualizate n contextul potrivit, context selectabil ntr-o manier ct mai prietenoas.
Iniiativa intenioneaz s declaneze crearea unei infrastructuri de informaii spaiale Europe-
ne, ce va furniza utilizatorilor servicii integrate de informaii spaiale. Aceste servicii ar trebui s
permit utilizatorului s identifce i s acceseze informaiile spaiale sau geografce dintr-o gam
larg de surse, de la nivelul local pn la nivelul global, ntr-un mod interoperabil i pentru o va-
rietate de scopuri. Utilizatorii int a INSPIRE includ oameni de decizie, planifcatori i manageri
din nivelele Europene, naionale i locale precum i ceteni i organizaii ale acestora.
Termenul de portal web este folosit adesea ca substitut pentru termenul de punct de acces ntr-
un site web care prezint ntr-un mod unifcat informaii din surse diferite.
n general portalurile de date spaiale reprezint partea vizibil a Infrastructurilor de Date
Spaiale, aceste portaluri find punctele de intrare prin care utilizatorii acceseaz serviciile geogra-
fce publicate prin intermediul Infrastructurilor de Date Spaiale.
Pn n momentul de fa eforturile din comunitatea Informaiilor Geografce s-au concentrat
pe modalitile de creare, instituire ale Infrastructurilor de Date Spaiale. Aceste eforturi includ:
crearea i implementarea datelor, metadatelor, politicilor, standardelor, interpretrilor, reelelor,
cunotinelor, a resurselor bazelor de date i totodat a aplicaiilor.
O Infrastructur de Date Spaiale nu ar putea exista fr aceasta component esenial: portalul
de date spaiale.
n ultimii ani o parte din resurse s-a concentrat pe stabilirea aspectului i funcionalitilor
unui portal de date spaiale.
La baza oricrei Infrastructuri de Date Spaiale st partajarea i accesul la informaia geografc.
United States National Research Councils Mapping Sciences Committee a fost primul orga-
nism care a pus bazele conceptului de spatial data infrastructure n anul 1993, defnind SDI
drept mijloacele prin care se mbin informaia geografc ce descrie poziia i atributele elemen-
telor i fenomenelor spaiale.
Infrastructura include mijloace materiale, tehnologice i resurse umane necesare achiziiei,
prelucrrii i distribuirii acestor informaii ntr-un format ce corespunde unei game variate de
cerine.
n baza celor de mai sus se poate spune ca succesul sau insuccesul unei Infrastructuri de Date
Spaiale este dat de aprecierea utilizatorului fnal prin prisma facilitrii localizrii i accesrii re-
surselor spaiale cu ajutorul unui portal de date spaiale, astfel portalurile de date spaiale joaca
un rol vital.
Termenul Infrastructuri de Date Spaiale este adesea folosit pentru a defni colecia de tehno-
logii, politici i acorduri instituionale care faciliteaz accesul la datele spaiale. O Infrastructur
de Date Spaiale reprezint mai mult dect un set de date sau o baz de date spaial.
O Infrastructur de Date Spaiale gzduiete:
date i atribute spaiale;
77
INIIERE N SIG
Curs universitar
metadate;
mijloace ce permit descoperirea, vizualizarea i evaluarea datelor spaiale;
metode ce permit accesul la datele geospaiale.
Pentru ca o Infrastructura de Date Spaiale s fe funcional, aceasta trebuie s includ i acor-
durile organizaionale necesare coordonrii i administrrii infrastructurii la nivelurile locale, re-
gionale, naionale i trans-naionale.
Termenul de infrastructur este utilizat pentru a promova conceptul unui mediu stabil, de
ncredere, concept analog unei reele de drumuri sau a unei reele de telecomunicaii, care, n acest
caz, faciliteaz accesul la informaia geografc utiliznd un set minimal de practici, protocoale
i specifcaii standardizate. Aplicaiile care ruleaz pe o asemenea infrastructur sunt cele care
expun diversele funcionaliti i capabiliti ce permit exploatarea informaiei geografce ntr-un
context unitar.
De-a lungul timpului metodele utilizate pentru a efectua schimburi de date au evoluat. La nce-
puturi schimburile de date se fceau ad-hoc n baza unor fiere sau utiliznd protocoale precum
File Transfer Protocol (FTP) aadar aveam de-aface cu un sistem axat pe date cu o abordare de jos
n sus.
Urmtorul pas a fost realizarea aa-numitelor Depozite de Date (Clearinghouses), abordarea
se fcea se sus n jos, era o abordare axat pe date dar orientat pe sistem. Se creau depozite de
date din care utilizatorii puteau descrca seturi de date geospaiale i le puteau utiliza n diverse
aplicaii. Este pasul n care apar standardele geospaiale.
Portalurile SIG erau axate pe aplicaii i standarde Information Technology (IT) i promovau
concepte precum interoperabilitea.
n momentul de fa se vorbete de arhitectura orientat pe servicii, axat pe coninut, urm-
rindu-se integrarea funcionalitilor i a resurselor puse la dispoziie n procesele de lucru de zi
cu zi.
Arhitectura orientat pe servicii ncepe s schimbe fundamental modalitatea n care se ncearc
integrarea tehnologiilor informaionale n activitile zilnice. De-a lungul timpului departamente-
le IT au avut o abordare axat pe aplicaii, marea majoritate a bugetelor find alocate achiziionrii,
implementrii i mentenanei aplicaiilor individuale. n ultima vreme un procent tot mai mare
din aceste bugete s-a alocat pentru proiecte de integrare a aplicaiilor n ncercarea de a extinde
i omogeniza suportul pentru procesele de lucru. De cele mai multe ori aceste proiecte au fost
sortite eecului datorit rigiditii sistemelor deja implementate: orice modifcare fcut asupra
unei aplicaii se propaga n ntregul proces de integrare crend astfel o infrastructur costisitoare
i infexibil.
Arhitecturile orientate pe servicii permit tranziia de la o abordare axat pe aplicaii la o abor-
dare bazat pe procese de lucru. Actualizrile efectuate asupra unor componente ale sistemului nu
au impact asupra altor aplicaii prin utilizarea mecanismelor de integrare precum serviciile Web.
Arhitectura orientat pe servicii (SOA) reprezint o metod de a construi aplicaii ce utilizea-
z servicii comune. Mai mult SOA asigur metode pentru dezvoltarea i integrarea sistemelor n
vederea gruprii funcionalitilor n jurul proceselor de lucru i ncapsularea acestora ca servicii
interoperabile.
O infrastructur SOA permite aplicaiilor s efectueze schimburi de date ntre ele pe msur ce
acestea particip n procesele de lucru. Scopul unei SOA este acela de a utiliza servicii indepen-
dente de platforma pe care ruleaz: sistem de operare, limbaj de programare sau alte tehnologii
care stau la baza aplicaiilor. SOA separ funcionalitile n uniti distincte sau servicii accesibile
n reea astfel nct utilizatorii s le poat combina i reutiliza n cadrul proceselor de lucru. Aceste
servicii comunic ntre ele prin transmiterea datelor de la un serviciu la altul sau prin coordonarea
unei activiti ntre dou sau mai multe servicii.
Urmtoarele principii de baz defnesc regulile pentru dezvoltarea, gestionarea i utilizarea
SOA:
78
INIIERE N SIG
Curs universitar
Reutilizare, granularitate, modularitate, componentizare, portabilitate i interoperabilitate.
Complian la nivelul standardelor.
Identifcarea i catalogarea serviciilor, alocarea resurselor i rezolvarea cererilor, monitori-
zarea i auditarea serviciilor.
Granularitatea se refer la dimensiunea celui mai mic element la care se poate reduce un sistem,
totui putem avea granularitate la nivelul componentelor din sistem sau la nivelul informaiilor
din sistem.
Modularitatea n programare reprezint o tehnic de proiectare a pachetelor sofware care se
refer la divizarea sofware-ului n pri separate, pri denumite module.
Interoperabilitatea este o proprietate care se refer la abilitatea unor diverse sisteme s lucreze
mpreun, sau sa interopereze. n domeniul sofware, interoperabilitatea descrie capacitatea dife-
ritelor programe de a schimba date prin intermediul unui set de formate de schimb, de a scrie i
citi aceleai formate de fiere, i de a utiliza aceleai protocoale. De obicei lipsa interoperabilitii
se datoreaz neincluderii standardelor n timpul fazei de proiectare a programului sofware. Fr
implementarea unor standarde interoperabilitatea nu este posibil.
Conform ISO/IEC 2383-01, interoperabilitatea este defnit ca find: Capacitatea de comu-
nicare, executare de programe sau transferare de date ntre diferitele uniti funcionale ntr-o
manier care nu necesit ca utilizatorul s aib cunotine minime sau s nu aib nici o cunotin
asupra caracteristicilor unice ale acelor uniti funcionale.
Defniia este oarecum ambigu deoarece utilizatorul unui program poate f alt program i
dac cel din urm reprezint o parte dintr-un program care trebuie s fe interoperabil, atunci
ar trebui ca acest program s dein ntr-o oarecare manier cunotinele legate de caracteris-
ticile unitii funcionale apelate/invocate. Totui defniia se concentreaz pe latura tehnic a
interoperabilitii, o defniie mai pertinent regsindu-se n termenul interoperabilitatea proce-
selor de lucru.
6.3 Metadate i standarde
Directiva INSPIRE cere statelor membre s creeze metadate de calitate pentru datele spaiale
i serviciile aferente acestora i de asemenea s actualizeze aceste metadate pentru a refecta orice
modifcare. Aceste metadate trebuie create de ctre Statele Membre n urmtorii doi ani (trei ani
de la adoptarea Directivei Inspire) pentru seturile de date specifcate n Anexele I i II (termen
2010) i n urmtorii ase ani pentru seturile de date specifcate n Anexa III (2013).
Comisia European a creat specifcaii tehnice, cunoscute drept profle INSPIRE, bazate pe
standarde naionale i internaionale cunoscute (ISO 19115, Dublin Core, Open Geospatial Con-
sortium, Comit Europen de Normalisation, CDS, etc.) i iniiative din acelai domeniu (Euro-
pean Environment A, EcoInformationals, ISO TC211, etc.) (1).
n urma propunerii CEN (Comit Europen de Normalisation) s-au adoptat urmtoarele stan-
darde OGC (Open Geospatial Consortium): ISO19115/ISO19119 Application profle for CSW
(Catalog Service) 2.0 (CAT2 AP ISO19115/19) (51) mbuntite cu un numr de cmpuri supli-
mentare cerute n mod explicit n propunerea iniial INSPIRE (drepturi de utilizare, complian,
etc.).
Este necesar cuantifcarea resurselor necesare (timp de lucru i termenele implicate) pentru
crearea i actualizarea metadatelor compliante cu INSPIRE, adaptarea metadatelor existente pre-
cum i crearea metadatelor pentru seturile de date ce urmeaz a f create.
O alt msur necesar este aceea de a dezvolta i testa un proiect pilot ce va include un portal
pilot n conformitate cu OGC Geospatial Portal Reference Architecture, CEN TC287 European
Profles i cu standardele ISO 19115/19.
79
INIIERE N SIG
Curs universitar
Sensibilizarea publicului i a tuturor prilor implicate n furnizarea i utilizarea datelor
geospaiale cu privire la necesitatea metadatelor n fuxul de lucru de zi cu zi.
Un exemplu cuprinztor l reprezint catalogul de servicii EuroMapFinder lansat pe data de 25
Ianuarie 2006, catalog bazat pe ISO 19115. n acest catalog sunt cuprinse descrieri pentru seturi
de date furnizate de ctre 18 membri al EuroGeographics, acest catalog putnd f accesat folosind
aa numitele servicii de descoperire (discovery service).
80
INIIERE N SIG
Curs universitar
APLICAREA
7.1 Arii de aplicare a SIG
GIS este aplicabil n multe alte domenii, ca de exemplu: dezvoltare regional, turism, fnanciar-
bancar, sntate, militar, criminalistic, tiine sociale, geologie, mediu etc.
Un astfel de sistem este utilizat n dezvoltarea urban i regional prin crearea de hri de
urbanism, n managementul reelelor de utiliti (energie electric, gaze, ap), n alegerea celor
mai bune locaii pentru amplasarea de noi afaceri, studiul impactului asupra mediului a diveri
factori, n sntate (gestionarea strii de sntate a populaiei pe regiuni), n comer (segmentarea
pieelor).
Rolul esenial pe care l au informaiile geospaiale, sistemele Informaionale geografce n ve-
derea atingerii obiectivelor de dezvoltare n economia cunoaterii a fost subiectul simpozionului
anual AGIT (http://www.agit.at) organizat n Salzburg, Austria, n 7 iulie 2006 al crui tematic
a fost geoinformaia pentru dezvoltare, Geoinformation for Development (gi4dev). n cadrul
acestui simpozion specialitii au dovedit cum GIS-urile pot f folosite pentru dezvoltarea durabil
regional, reducerea srciei, monitorizarea crizei apei i a alimentelor n regiunile de criz.
Sistemele Informaionale geografce (GIS) i dovedesc utilitatea n orice domeniu de activi-
tate care se bazeaz pe tratarea informaiilor spaiale:
Cadastru
cadastru imobiliar;
cadastru edilitar (inventariere reele de ap, gaze, termofcare, telefonie, etc.);
cadastru geotehnic, etc.
Urbanism, sistematizare teritorial i Administraie local
stabilirea amplasrii optime a noilor obiective (nzestrri edilitare, cartiere de locuine,
obiective industriale, obiective social-culturale, etc.)
spaiu locativ;
arondri pe diverse criterii;
studii de urbanism;
acordarea permiselor de construcie/demolare;
inventarierea folosinei terenurilor;
registrul populaiei;
organizarea colectrii i depozitrii deeurilor menajere.
Geologie
inventarierea i supravegherea zcmintelor, etc.
Protecia mediului
analiza zonelor afectate de diferii poluani (chimici, sonori, fzici, etc.).
Agricultur i pedologie
cartare pedologic.
7
Ca p i t o l u l
81
INIIERE N SIG
Curs universitar
Silvicultur i mbuntiri funciare
cadastru silvic;
supravegherea strii de sntate a pdurilor, etc.
Petrol i gaze
inventarierea i supravegherea zcmintelor.
Cartografe
realizarea i actualizarea de hri i planuri topografce;
realizarea i actualizarea de hri tematice, etc..
Politica
studii diverse (interaciuni, zone de infuen, etc.).
Comer
amplasarea optima a magazinelor funcie de acces auto, concuren, consumatori;
gestionarea stocurilor.
Transporturi
optimizri trasee transport;
cadastru de specialitate (ci ferate, drumuri, etc.).
7.2 Utilizarea SIG n analiza riscurilor
Evidena dezastrelor naturale i a catastrofelor a devenit preocuparea prioritar a guvernelor i
a organismelor internaionale. Aceast preocupare este justifcat de faptul c pagubele produse
depesc bugetele existente sau perturb planurile naionale de dezvoltare economic i social.
Intr-adevr, statisticile ofciale ale Comisiei Europene arat o cretere exploziv a valorii pagube-
lor din ultimele decenii.
Aceste dezastre naturale reprezint o serie de fenomene complexe, att n ceea ce privete ca-
uzele, ct i efectele. Alunecrile de teren, de exemplu, au drept cauze factori naturali multipli
(caracteristicile substratului - roc, vegetaie, pant etc., vegetaia, regimul precipitaiilor), dar i
factori antropici (trepidaii provocate, amplasarea defectuoas a construciilor etc.). Cutremurele
de pmnt au consecine profunde i asupra tuturor componentelor mediului geografc. La rndul
lor, inundaiile catastrofale sunt un dezastru (hazard) natural cu consecine grave n planul pier-
derilor materiale i al deceselor.
Cauzele acestora sunt mai ales de natur hidrometeorologic, ns trebuie luat n considerare
i intervenia antropic adeseori nefast (de pild,ndiguirea neraional conduce la amplifcarea
viiturilor n aval). Alternativa realist const n prevenirea pagubelor prin msuri conceptuale
i constructive, oricare ar f datele i intensitile calamitilor care vor surveni. Managementul
riscului este un proces de identifcare, analiz i raportare sistematic a factorilor de risc. El pre-
supune maximizarea probabilitilor i consecinelor evenimentelor pozitive i minimalizarea
probabilitilor i consecinelor evenimentelor negative. Monitorizarea factorilor de risc se poate
face cu un randament ridicat utiliznd pe lng tehnologiile clasice i moderne de cartografere i
mediile GIS de analiz i sintez. Existena unui sistem informaional geografc care s integreze
toate tipurile de date ct mai actuale (informaiile legate de denumiri localiti, drumuri, proprie-
tari parcele, culturi, etc.) este foarte important n managementul dezastrelor.
Utilizarea GIS n studiul i managementul dezastrelor naturale se practic pe plan internaional
de mai bine de 10 ani. Avantajele incontestabile ale GIS au impus utilizarea tehnicilor respective n
domenii diverse, inclusiv n cel al dezastrelor naturale. Paralel cu tendinele de abordare global,
regional i transfrontalier a problemelor mediului, inclusiv a celor legate de dezastrele naturale,
s-a amplifcat necesitatea utilizrii unor tehnici care s permit identifcarea problemelor spe-
cifce, pstrnd criteriul integrrii informaiei n complexitatea ei temporal i spaial. Pe plan
82
INIIERE N SIG
Curs universitar
internaional, se prevede o implicare tot mai mare a tehnicilor GISn managementul informaiei.
Printre activitile n care acesta poate f aplicat se numr:
Dezvoltarea de metode i metodologii pentru extragerea de parametri utili din datele fur-
nizate de platformele spaiale (existente sau care vor f operaionale n viitorul apropiat)
n aplicaii de agrometeorologie, hidrologie, climatologie, supravegherea zonelor cu impact
antropic.
Elaborarea i implementarea de Sisteme Informaionale Geografce (GIS), bazate pe date
cartografce i de teledetecie, pentru gestionarea resurselor naturale (climatice, agrometeo-
rologice, hidrologice).
Utilizarea GIS i a tehnicilor de teledetecie n vederea determinrii rezervelor de ap stocate
n stratul de zpad, n sezonul iarn-primvar.
Dezvoltarea de sisteme dedicate bazate pe tehnologii de teledetecie i GIS pentru monito-
rizarea fenomenelor meteorologice i hidrologice periculoase (inundaii, secete, incendii de
pdure, poluri accidentale, etc.).
Dezvoltarea i testarea de metode i algoritmi de fuziune a datelor spaiale provenite de la
diferite surse de date (sisteme de teledetecie, documente cartografce, sisteme de observare
terestr etc.).
Realizarea de hri digitale actualizate ale acoperirii/utilizrii terenului, de spaio-hri i
diferite hri tematice, pe baza datelor satelitare.
Elaborarea de algoritmi i metode de spaializare a geo-informaiei;
Dezvoltarea unui sistem de gestiune a bazelor de date spaiale provenite din informaii sate-
litare i infoplane GIS.
Crearea de interfee cu utilizatorii.
Modernizarea i perfecionarea sistemelor hard i sof de prelucrare, analiz i interpretarea
datelor spaiale.
83
INIIERE N SIG
Curs universitar
GHID DE UTILIZARE GVSIG
8.1. Introducere n gvSIG
Proiectul a fost demarat n anul 2004 ca i parte integrant dintr-o serie de msuri de migrare a
sistemelor informaionale deinute de ctre Ministerul Regional din Valencia pentru Infrastruc-
tur i Transport ctre soluii sofware open source.
n spatele acestui proiect se af, ca i unitate directoare, Comitetul Tehnic de Conducere (Te-
chnical Steering Committee TSC), cel care schieaz liniile principale pentru dezvoltarea pro-
iectului.
Pentru parcurgerea n bune condiii a materialului se recomand utilizarea versiunii gvSIG OA
Digital Edition 2010, mbuntit de ctre cei de la Oxford Archaeology.
8.2. Setarea unor preferine generale de utilizare a aplicaiei
Dup instalarea aplicaiei gvSIG, nainte de a trece la utilizarea acesteia, vom stabili anumii
parametrii de folosire care s fe n concordan cu preferinele utilizatorului. n acest sens, dup
deschiderea programului, se acceseaz meniul File Preferences, ceea ce duce la deschiderea unei
noi ferestre.
Se va ncepe prin alegerea limbii de utilizare. Dac, din greeal, s-a instalat aplicaia cu
interfaa grafc ntr-o limb ce nu s-a dorit, acum este momentul s se remedieze acest aspect.
Din meniul General se alege submeniul Language.
O alt opiune care se poate seta este i modalitatea de simbolizare a entitilor vectoriale n
momentul deschiderii acestora cu gvSIG, la capitolul Symbology.
8
Ca p i t o l u l
84
INIIERE N SIG
Curs universitar
n acest sens exist dou variante: una de a se personaliza modalitatea de simbolizare care va
f utilizat ulterior n mod implicit pentru toate seturile de date de tip vector, sau se poate opta
pentru o variant de simbolizare n mod aleatoriu, prin bifarea opiunii Random.
Dac se utilizeaz n mod frecvent o anumit proiecie n lucrul cu datele geospaiale, pentru a
evita defnirea acesteia de fecare dat cnd se creeaz un nou proiect n gvSIG, se poate alege un
anumit sistem de coordonate care s fe folosit la fecare nou utilizare. Aceasta se poate realiza n
cadrul meniului View, de la opiunea Default projection prin apsarea butonului Change. Se va
deschide o nou fereastr n cadrul creia cu ajutorul meniului de tip drop-down se alege modali-
tatea de cutare a proieciei dorite. n cazul de fa vom selecta EPSG, ceea ce va oferi posibilitatea
alegerii sistemului de coordonate n funcie de trei parametrii diferii: dup codul EPSG (Euro-
pean Petroleum Survey Group), dup denumire sau n funcie de zona geografc. Vom cuta
dup cod, i anume 32635, aferent proieciei WGS 84 / UTM zone 35N.
Tot din cadrul meniului View pot f alei i ali parametrii, cum ar f factorul de zoom, culoarea
de fundal a proiectului, culoarea i nivelul de opacitate al elementelor selectate sau unitile de
msur.
85
INIIERE N SIG
Curs universitar
8.3. Crearea i confgurarea unui nou spaiu de lucru
Un nou proiect ncepe prin crearea unui spaiu de lucru. Aceasta se poate realiza prin interme-
diul ferestrei Project Manager. Aceast fereastr este mprit n trei zone distincte: Document
types, de unde se poate alege tipul de document pe care dorim s-l crem n cadrul aplicaiei, ce-a
de-a doua zon, intermediar, care va purta numele tipului de document activat n cadrul zonei
anterioare (View, Table sau Map) i n fnal Session unde sunt prezente detalii cu privire la sesiu-
nea respectiv de lucru n gvSIG.
Prin activarea tipului de document View i apsarea butonului New va f creat un nou proiect.
Cu ajutorul opiunii Rename l vom denumi tutorial. nainte de a deschide proiectul nou creat,
prin accesarea butonului Open sau prin dublu-click, este indicat s se verifce parametrii nscrii
la partea de Properties i eventual s se fac modifcri dac este necesar.
De menionat este faptul c n cadrul unei aplicaii gvSIG pot f create mai multe proiecte si-
multan, fecare cu proprieti specifce.
86
INIIERE N SIG
Curs universitar
8.4. Crearea, editarea, vizualizarea i simbolizarea datelor
vectoriale
Dup crearea i deschiderea unui nou spaiu de lucru vom trece la operaii cu datele vectoriale.
n primul rnd se va crea o nou tem vectorial. Pentru aceasta se va ncrca n gvSIG o hart
topografc sau alt hart de baz.
ncrcarea unor date (raster sau vector) n cadrul unei aplicaii gvSIG se poate realiza fe prin
accesarea comenzii Add layer din meniul View din bara de meniuri, fe prin intermediul barei de
instrumente din cadrul creia vom utiliza pictograma Add layer.
Dup deschiderea noii ferestre, avnd tab-ul File selectat, se aduce harta prin intermediul bu-
tonului Add i selectnd la meniul drop-drown opiunea Raster.
Cu ajutorul instrumentelor de navigare se face zoom la zona care ne intereseaz.
87
INIIERE N SIG
Curs universitar
Crearea unui nou strat vectorial se realizeaz accesnd din bara de meniuri urmtoarea
suit de comenzi: View New Layer Shapefle.
n continuare vor f parcuri urmtorii pai:
Se denumete stratul ce urmeaz a f creat i se specifc tipul acestuia: point type, multipoint
type, line type sau polygon type. Se apas butonul Next.
Se adaug cmpuri (coloane) cu butonul Add feld, n funcie de informaiile pe care le vom
introduce ulterior n baza de date de tip atribut. De reinut faptul c aceast operaie se poate rea-
liza i dup crearea stratului, astfel nct dac se omite adugarea unui tip de atribut, acest aspect
poate f remediat mai trziu. Se alege calea ctre locaia unde va f salvat stratul nou creat. Se apas
butonul Finish.
Dup fnalizarea acestor pai, stratul vectorial este ncrcat automat n cadrul proiectului, n
stare de editare. Se poate observa c, n modul de editare, n cadrul barelor de instrumente, apare
o nou serie de comenzi, utilizabile pentru editarea entitilor vectoriale.
Avnd noul shapefle, vom ncepe s adugm noi elemente n cadrul acestuia.
Un aspect important n cadrul operaiilor de editare a vectorilor este setarea parametrilor de
snapping. Acest lucru se poate realiza prin accesarea meniului Editing settings (click cu butonul
dreapta al mouse-ului pe stratul afat n modul de editare).
88
INIIERE N SIG
Curs universitar
Deschiderea unei noi ferestre ofer posibilitatea alegerii unor parametrii cu privire la snapping:
snap tolerance, straturile asupra crora vor avea efect aceste setri, tipul de snap pe care dorim s-l
activm, precum i prioritatea fecrui tip n parte.
8.5. Tabelul de atribute
Fiecare element din cadrul unui strat vectorial poate f defnit prin unul sau mai muli parame-
trii n cadrul tabelului de atribute. Accesarea acestuia se poate face prin click dreapta pe stratul
activ i alegerea opiunii Attribute table. De reinut este faptul c pentru simpla vizualizare a tabe-
lului nu este necesar alt operaie, dar dac dorim s aducem modifcri n cadrul acestuia este
necesar ca stratul vectorial s fe n modul de editare.
Vom deschide tabelul de atribute al stratului intravilan. Momentan acest strat conine un sin-
gur tip de atribut: nume. Pentru adugarea unui nou cmp (coloane) n cadrul tabelului sau pen-
tru tergerea unuia existent se utilizeaz opiunea Manage felds (din cadrul meniului Table, activ
doar n momentul n care tabelul de atribute este deschis i activ).
Fereastra nou deschis ofer posibilitatea vizualizrii proprietilor cmpurilor existente, rede-
numirea acestora, tergerea lor sau adugarea unui cmp nou. Se vor aduga alte dou noi tipuri
de atribute: observaii de tip string i ID de tip integer.
Dup acceptarea modifcrilor realizate se poate observa apariia noilor cmpuri n cadrul ta-
belului de atribute.
Entitile vectoriale sunt defnite de proprieti precum poziia geografc, lungime, perimetru,
suprafa. Pentru adugarea n mod automat n tabelul de atribute a acestor caracteristici exist
unealta Add geometry info din meniul Layers.
Pentru vectorii de tip poligon putem aduga informaii cu privire la suprafa i perimetru,
pentru cei de tip linie avem opiunea de afare a lungimilor, iar vectorilor de tip punct li se pot
atribui informaii legate de poziia lor geografc (coordonate).
89
INIIERE N SIG
Curs universitar
BIBLIOGRAFIE
Manuale SIG Libere
1. T. Sutton, O. Dassau, M. Sutton, A Gentle Introduction to GIS, http://linfniti.com/dla/
AGentleIntroductionToGIS.pdf
2. Quantum GIS Development Team, QGIS 1.7 User Guide, http://download.osgeo.org/qgis/
doc/manual/qgis-1.7.0_user_guide_en.pdf
3. O. Dassau, St. Holl, M. Neteler, M. Redslob (ed.), An introduction to the practical use of
the Free GIS GRASS 6.0, http://ergodd.zoo.ox.ac.uk/eden/etc/helpfles/gdf_grass60_v1.2_
en.pdf
4. T. Hengl, A Practical Guide to Geostatistical Mapping, http://spatial-analyst.net/book/si-
tes/default/fles/Hengl_2009_GEOSTATe2c1w.pdf
5. J. K. Berry, Beyond Mapping, http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Default.
htm
6. Jo Wood, Te Geomorphological Characterisation of Digital Elevation Models, http://
www.soi.city.ac.uk/~jwo/phd/
Site-uri
1. http://grass.fk.eu/
2. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
3. http://www.clarklabs.org/
4. http://www.esri.com/.
5. http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/u23.html
6. http://www.goldensofware.com/
7. http://www.intergraph.com/
8. http://www.mapinfo.com/
9. http://www.rsinc.com/
10. http://www.saga-gis.org/en/index.html
11. www.ancpi.ro
12. www.eurogeographics.org
13. www.eurogi.org
14. www.fg.net
15. www.gis.com
90
INIIERE N SIG
Curs universitar
16. www.gmes.info
17. www.opengeospatial.org
18. www.rosa.ro
Blog-uri
1. Linfniti Geo Blog, http://linfniti.com/
2. Quantum GIS Blog, http://blog.qgis.org/
3. Nathans QGIS and GIS blog, http://woostuf.wordpress.com/
4. Aaron Racicots Reprojected GIS blog, http://www.reprojected.com/geoblog/
5. OpenGIS.unibuc.ro, http://opengis.unibuc.ro/
Alte resurse Web
1. Map Projections, http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Dither/TOC/cartTOC.html
2. USGS Map Projections Poster, http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/MapProjections/projections.
html
Reviste on-line cu acces liber
1. Copernicus Publications Open Access Journals, http://publications.copernicus.org/open_
access_journals/journals_by_subject.html
2. Te Directory of Open Access Journals, http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=78
&uiLanguage=en
3. Geospatial World - Te Geospatial Industry Magazine, http://www.geospatialworld.net/
index.php?option=com_magzine&view=archive&Itemid=2120
Literatura utilizat i recomandat
1. Burrough, P., McDonnell, R., Principles of Geographical Information systems, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, UK, 1998.
2. Coppock, J. T., and Rhind, D. W., Te History of GIS. In Maguire, D. J., Goodchild, M. F.,
and Rhind, D. W., (editors) Geographical Information Systems: Principles and Applicati-
ons, London: Longmans Publishers, 1, 21-43, 1991.
3. Crciunescu V., Site cartografc interactiv pentru Municipiul Suceava, Lucrarea de licen,
Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geografe, 2004.
4. Dangermond, J., and Smith, L. K., Geographic information systems and the revolution in
cartography: Te nature of the role played by a commercial organization. Te American
Cartographer, 15 (3), 301, 1988.
5. DeMers, M.N., Fundamentals of Geographic Information Systems, John Wiley & Sons,
New York, USA, 2000.
6. Dimitriu, G., Sisteme Informatice Geografce, Seria PC 131, Ed. Albastr, Cluj-Napoca,
2001.
91
INIIERE N SIG
Curs universitar
7. Donis V., Donis I., Dicionar explicativ de teledetecie i sisteme informaionale geogra-
fce, Editura Junimea, Iai, 1998.
8. Dumitru Sorina, Sisteme Informatice Geografce Note de Curs, Universitatea Ovidius
Constana, 2003.
9. Environmental Systems Research Institute, Documentaie tehnic, ESRI Inc., Redlands,
CA, USA, 1996-2006, http://www.esri.com/.
10. Everest, G.C., Database Management, Objectives, System Functions, and Administration,
McGraw-Hill, New York, 1986.
11. Goodchild, M. F., Geographical Information Science. International Journal of Geographi-
cal Information Science, 6, 31-45, 1992.
12. Haidu I., Haidu C., S.I.G. - Analiz spaial, Editura H.G.A., Bucureti, 1998.
13. Imbroane, A.M., Moore, A., Iniiere n S.I.G. i teledetecie, Presa Universitar Clujean,
1999.
14. Kennedy, M., Kopp, S., Understanding Map Projections, ArcGIS, ESRI, 2000.
15. Macari A., Morfometria reliefului bazinului hidrografc Bucov, Tez de licen, UnAM,
Chiinu, 2012.
16. Niu C., Geodezia i Sistemele informatice geografce, Bucureti, 2008.
17. Niu C., Niu C.D., Tudose C.-E., Vian M.C., Sisteme informaionale geografce i carto-
grafe computerizat, Editura Universitii din Bucureti, Bucureti, 2002.
18. Niu, C., Cartografe matematic. A.T.M., 1995.
19. Niu, C., Geoinformatic, Editura Centrului de nvmnt la distan CREDIS, Universi-
tatea din Bucureti, 2005.
20. Niu, C., Sisteme informaionale geografce, Editura Centrului de nvmnt la distan
CREDIS, Universitatea din Bucureti, 2004.
21. Svulescu, C., GIS - O privire general, CAD Report, An I, nr.3, pp.21-24, iulie 1996, http://
www.cadreport.ro/cadrep96.03/051.htm.
22. Svulescu, C., Srghiu, R., Abdulamit, A., Bugnariu, T., Turcu, L., Barbu, C., Fundamente
GIS, HGA, Bucureti, 2000.
23. Svulescu, C., Sisteme informatice geografce, Note de curs, UTCB, 2000.
24. Smith M.J., Goodchild M. F., and Longley P. A., Geospatial Analysis - a comprehensive
guide, El. book, http://www.spatialanalysisonline.com/.
25. Steinitz, C., Geographical Information Systems: A Personal Historical Perspective, the
Framework for a Recent Project, and Some Questions for the Future (3 part series). GIS
Europe, June, July and September, 1993.
26. Terente M., Modelarea i analiza digital a terenului. Cu aplicaii n bazinul montan al
Telejeanului. Lucrare de licen, Facultatea de Geografe a Universitii din Bucureti, Ro-
mnia, 2008.
27. Tomlinson, R. F., Te impact of the transition from analogue to digital cartographic repre-
sentation. Te American Cartographer, 15 (3), 249-261, 1988.
28. Tomlinson, R.F., An Overview - Te Future of GIS, ArcNews, winter 1999/2000, ESRI,
2000.
29. Wilson J.P. and Gallant J.C., Terrain analyis: principles and applications. John Wiley &
Sons, Ltd., New York, 2000.
92
INIIERE N SIG
Curs universitar

S-ar putea să vă placă și