Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA

FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI


Etapele care trebuiesc parcurse pentru elaborarea referatului sunt:
1. Interpretarea vizuala a imaginii satelitare Landsat folosind mai multe combinatii
spectrale;
2. Analiza peisajului continut de imaginea satelitara Landsat;
3. Identificare claselor de acoperire a terenului si vectorizarea imaginii satelitare Landsat;
4. Realizarea unei harti tematice pe baza interpretarii vizuale a imaginii satelitare Landsat;
5. Clasificarea automata a imaginii satelitare Landsat si a imaginii satelitare Landsat
folosind metoda nesupervizata;
6. Clasificare automata a imaginii satelitare Landsat si a imaginii satelitare Landsat folosind
metoda supervizata;

1. Interpretarea vizuala a imaginii satelitare Landsat folosind mai multe combinatii


spectrale;
Pentru interpretare vizuala a imagini Landsat am folosit urmatoarele combinatii
spectrale:

Combinatie 3,2,1
Combinatiile 3,2,1 sunt folosite pentru a crea o combinatii in culori natural, in care
spectrele au culorile pe care ochiul le percepe in realitate ( similar unei fotografii color).

2012-2013

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA


FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI

Combinatie 4,3,2
Combinatiile 4,3,2 sunt folosite pentru a crea o compozitie in culori false, similar unei
fografii in infrarosu in care obiectele nu au aceeasi culori ca in realitate, vegetatia fiind
reprezentata in culoarea rosie, apa in culoare inchisa sau negru.

Combinatia 2,4,7

2012-2013

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA


FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI
Combinatia de benizi 2,4,7 impune un effort suplimentar in recunoasterea entitatilor
geografice din teren datorita cromaticii nefamiliare. Prezenta a 2 benzi ale infrarosului mediu
alaturi de o banda a vizibilului mareste rezolutia spectrala si posibilitatea de a distinge categorii
de vegetatie in raport cu soluri si scoarte de roci parentale.
2. Analiza peisajului continut de imaginea satelitara Landsat (folosind compozitiile
RGB obtinute la punctual 1 si etapele de analiza descrise in cursul de teledetectie);
Analizand imaginile in aceste combinatii se pot constata diferentieri importante intre
soluri/roci si vegetatie:

Terenul cu sol sau roca la zi este usor de separate de cel cu vegetatie din cauza
prezentei benzi 7 in care signature spectrala a argilei este importanta.
Structura cutata si sariata este usor evidentiata prin vizualizarea vailor adaptate
si chiar a sirurilor paralele de cueste si hogbackuri, datorita diferentelor de
umiditate.
Albiile si cuvetele lacustre se disting usor mai ales acolo unde continutul in
aluviuni nu este semnificativa (argila de apa impune unle diferentieri ca urmare a
efectului dat de banda 2, vecina benzii 1 care penetreaza apele).
Excesul de umiditate in soluri si chiar scurgerea subterana pot fi vizualizate prin
banda 4.
Banda 7 exprima diferenta de umiditate de pe suprafata terenurilor agricole, iar
cu ajutorul benzii 4 se pune accentul pe clorofila plantelor.

Analiza peisajelor se realizeaza in urmatoarea ordine:


a) Reteaua hidrografica (de drenaj);
b) Formele de relief;
c) Acoperirea (cuvertura) terenului;
Observam in aceaste imagini Landsat terenurile agricole cat si localitatile din jur se afla
localizate in zona de campie. Zonele construite se diferentiaza foarte usor de zonele
agricole. Terenurile arabile sunt cultivate pe suprafete mari cu aceeasi cultura, fapt ce
indica o agricultura intensiva.

2012-2013

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA


FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI
3. Identificare claselor de acoperire a terenului si vectorizarea imaginii satelitare
Landsat;

2012-2013

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA


FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI

4. Realizarea unei harti tematice pe baza interpretarii vizuale a imaginii


satelitare Landsat;

2012-2013

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA


FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI

5. Clasificarea automata a imaginii satelitare Landsat si a imaginii


satelitare Landsat folosind metoda nesupervizata (in ambele cazuri
rezultatul calsificarii trebuie insotit de legeda)
Clasificarea nesupervizata se realizeaza cu ajutorul comezii Multivatiate
Analysis Unsupervised Clasiffication dupa care selectam cele 7 benzi spectrale pentru
Landsat, introducem numarul de clase si numarul de iteratii care trebuie sa fie mai mare
decat cel de clasa. Dupa ce clasificarea se realizeaza adaugam legenda si redenumim
clasele in functie de procentajul din statistici si zona noastra.

2012-2013

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA


FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI
6. Clasificare automata a imaginii satelitare Landsat si a imaginii
satelitare Landsat folosind metoda supervizata.
Clasificarea supervizata se realizeaza cu ajutorul comenzii Multivatiate
AnalysisSupervised ClasifficationSelect training fields.Am selectat zona de arabil,
localitate, zone umede si pasuni cu ajutorul comenzii polygon. Dup ace clasificarea se
realizeaza adaugam legenda si redenumim clasele in functie de procentajul din statistici
si zona noastra.
Histograma este mijlocul care ajuta in a lua decizii privind modul prin care ar putea fi
imbunatatit aspectul unei imagini. Aceasta afiseaza intensitatea nivelelor de gri corelata
cu numarul de pixeli.

2012-2013

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA


FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI

PROIECT TELEDETECTIE

Student: Cosma Ionut


An: IV
Grupa: 9401

2012-2013