Sunteți pe pagina 1din 59

MEDICINA STOMATOLOGIC

PuBLicAiE OFiciAL A ASOCIAIEI STOMATOLOGILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA i A univErsitii dE stAt dE mEdicin i FArmAciE NicOLAE tEstEmiAnu NR. 1 (22) / 2012

CHIINU 2012

CZU 616.31:061.231 M52 ISBN 9789975520065-4 -4 POLIDANUS S.R.L. str. Mircea cel Btrn, 22/1, ap. 53, mun. Chiinu, Republica Moldova. Tel.: 48-90-31, 069236830 polidanus@mail.md Adresa redaciei: bd. tefan cel Mare, 194B (blocul 4, et. 1) MD-2004, Chiinu, Republica Moldova. Tel.: (+373 22) 205-259 Adresa redaciei: Fax: (+373 22) 243-549

bd. tefan cel Mare, 194B (blocul 4, et. 1) MD-2004, Chiinu, Republica Moldova. Tel.: (+373 22) 205-259 Fax: (+373 22) 243-549

ASRM, 2012, Text: ASRM , 200 9, pentru prezenta ediie. Prezentare grac: , pentru grafic: POLIDANUS POLIDANUS, pentru prezenta prezenta ediie. ediie. Toate drepturile rezervate.

Articolele publicate sunt recenzate de ctre specialiti n domeniul respectiv. Autorii sunt responsabili de coninutul i redacia articolelor publicate.

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii Medicin stomatologic : Publ. oficial a Asoc. Stomatologilor din Rep. Moldova (ASRM) i a Univers. de Med. i Farm. N. Testemianu . Ch.: Grafema Libris, 2008. 74 p. ISBN 9789975520065 500 ex.

616.31:061.231

Ion LUPAN Ion LUPAN Redactor-ef, Doctor habilitat n Redactor-ef, medicin, profesor universitar Doctor habilitat n medicin
Publicaia Periodic Revista Medicina Stomatologic a fost nregistrat la Ministerul de Justiie al Republicii Moldova la 13.12.2005, Certificat de nregistrare nr. 199 FONDATOR Asociaia Stomatologilor din Republica Moldova COFONDATOR Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu

Ion ABABII COLEGIUL DE REDACIE: Academician, profesor universitar Ion ABABII Corneliu AMARIEI (Constana, Romnia) Academician, profesor universitar Doctor n medicin, profesor universitar Corneliu Alexandra AMARIEI (Constana, BARANIUC Romnia) Doctor habilitat n medicin, profesor universitar Doctor n medicin, confereniar universitar Valeriu BURLACU Alexandra BARANIUC Doctor medicin, profesor universitar Doctor nn medicin, confereniar universitar ValentinaValeriu DOROB (Iai, Romnia) BURLACU Doctor universitar Doctorn nmedicin, medicin,profesor profesor universitar Norina FORNA (Iai, Romnia) Valentina DOROB (Iai, Romnia) Doctor n medicin, profesor universitar Doctor n medicin, profesor universitar Maxim ADAM (Iai, Romnia) Norina FORNAprofesor (Iai, Romnia) Doctor n medicin, universitar Doctor n medicin, profesor universitar Irina ZETU (Iai, Romnia) Pavel GODOROJA Doctor n medicin, confereniar universitar Doctor habilitat n medicin, profesor universitar Rodica LUCA (Bucureti, Romnia) Doctor n medicin, profesor universitar Boris GOLOVIN Vasile NICOLAE (Sibiu, Romnia) Viceministru al Ministerului Sntii RM Doctor n medicin, confereniar Ion MUNTEANU universitar Ion MUNTEANU Doctor habilitat n medicin, profesor universitar Doctor habilitat n medicin, profesor universitar Gheorghe NICOLAU Gheorghe NICOLAU Doctor habilitat n medicin, profesor universitar Doctor habilitat n medicin, profesor universitar Ilarion POSTOLACHI Boris Topor Doctor habilitat habilitatn nmedicin, medicin, profesor universitar Doctor profesor universitar

COLEGIUL DE REDACIE:

REVISTA MEDICINA STOMATOLOGIC Revista MEDICINA STOMATOLOGIC este o ediie periodic cu profil tiinifico-didactic, n care pot fi publicate articole tiinifice de valoare fundamental i aplicativ n domeniul stomatologiei ale autorilor din ar i de peste hotare, informaii despre cele mai recente nouti n tiina i practica stomatologic, invenii i brevete obinute, teze susinute, studii de cazuri clinice, avize i recenzii de cri i reviste. MEDICINA STOMATOLOGIC MEDICINA STOMATOLOGIC - , , , , , , . JOURNAL MEDICINA STOMATOLOGIC MEDICINA STOMATOLOGIC is a periodical edition with scientific-didactical profile, in witch can be published scientific articles with a fundamental and applicative value in dentistry, of local and abroad authors, scientific and practical dentistry newsletter, obtained inventions and patents, upheld thesis, clinical cases, summaries and reviews to books and journals.

Adresa redaciei: Revista Medicina Stomatologic bd. tefan cel Mare, 194B (blocul 4, et. 1) Certificat de nregistrare nr. 61 din 30.04.2009 MD-2004, Chiinu, Republica Moldova. Acreditat de Consiliul Naional de Acreditare Tel.: (+373ca 22) 205-259 tiinific i Atestare al ARM publicaie Fax: (+373 22) 243-549 de categoria C.

Glenn James James RESIDE RESIDE(Carolina (Carolina de Nord, SUA) de Nord, SUA) Doctorn nmedicin medicin Doctor SofiaSRBU SRBU Sofia Doctorn nmedicin, medicin,profesor profesor universitar Doctor universitar Dumitru CERBATIUC Dumitru CERBATIUC Doctor profesor universitar Doctor habilitat habilitatn nmedicin, medicin, profesor universitar Valentin TOPALO Valentin TOPALO Doctor habilitat n medicin, profesor universitar Doctor habilitat n medicin, profesor universitar Gheorghe BRN Gheorghe BRN Academician A..M. Academician A..M. Alexandru BUCUR (Bucureti) Profesor universitar MEMBRU DE ONOARE Galina PANCU AL COLEGIULUI DE REDACIE: Doctor n medicin, asistent universitar Arsenie GUAN Shlomo Calderon (Israel) Doctor habilitat n medicin, profesor universitar Doctor n medicin Wanda M. Gnoinski (Elveia) GRUPUL Doctor REDACIONAL EXECUTIV: n medicin Oleg SOLOMON GRUPUL REDACIONAL EXECUTIV: Coordonator ASRM, asistent universitar Oleg SOLOMON Veronica BULAT Coordonator ASRM, doctorASRM n medicin, Secretar Referent confereniar universitar Tatiana CIOCOI Alla PARA Redactor literar Secretar Referent ASRM Alexandru BOSTAN Tatiana CIOCOI Machetare computerizat Redactor literar

SUMAR

CONTENTs

Organizare i istorie
. II. , . . . . . . . . . . . . 7 Corneliu Nstase ZIUA INTERNAIONAL A STOMATOLOGULUI: ORIGINI ISTORICE, ASPECTE SPIRITUALE I BIOETICE . . . . . 18

Organizare i istorie
DEVELOPMENT OF THE DENTISTRY AND ESTETICS: MODERN CONCEPTION. PART II. GOLDEN PROPORTION BASIC AESTETIC CANON IN ART, ARCHITECTURE AND MEDICINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Corneliu Nstase INTERNATIONAL DAY OF DENTIST: HISTORICAL BACKGROUND, SPIRITUAL AND BIOETHICAL ASPECTS. . . . . . . . . . . . 18

OdontologieParadontologie
Sergiu Ciobanu, Sofia Srbu, Olga Tagadiuc EVALUREA INDICILOR ACTIVITII MARKERILOR METABOLISMULUI OSOS N SERUL SANGVIN LA PACIENII CU PMC N TERAPIA DE REGENERARE TISULAR GHIDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Corneliu Nstase CONTRIBUIILE RADIOGRAFIEI MODERNE LA EVALUAREA ASPECTELOR ROENTGEN-ANATOMICE ALE AFECIUNILOR PARODONTALE . . . . . . . . 26 Alexei Terehov, Corneliu Nstase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

OdontologyParadontology
Sergiu Ciobanu, Sofia Srbu, Olga Tagadiuc INDEX EVALUATION OF MARKER ACTIVITY FROM BONE METABOLISM IN HUMAN BLOOD SERUM IN PATIENTS WITH CHRONIC MARGINAL PERIODONTITIES IN GUIDED TISSUE REGENERATION SURGERY. 22 Corneliu Nstase CONTRIBUTIONS OF THE MODERN RADIOLOGICAL IMAGE TO THE ASSESSMENT OF ROENTGEN-ANATOMICAL ASPECTS OF PERIODONTAL DISEASES. . . . . . . . . . . . . . 26 Alexei Terehov, Corneliu Nstase THE RESTORATIVE SOLUTION FOR ANTERIOR MICRODONTIA USING DIRECT COMPOSITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Chirurgie OMF
Dumitru Srbu, Valentin Topalo, Oleg Znoag, Olga Procopenco, Ilie Suharschi, Andrei Mostovei, Alexandru Mighic ASPECTE ALE UTILIZRII METODELOR IMAGISTICE N CHIRURGIA ORAL I MAXILO-FACIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Surgery OMF
Dumitru Srbu, Valentin Topalo, Oleg Znoag, Olga Procopenco, Ilie Suharschi, Andrei Mostovei, Alexandru Mighic THE ASPECTS OF USING IMAGING METHODS IN ORALANDMAXILLOFACIAL SURGERY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Protetic dentar
Aureliu Gumeniuc, Victoria Gumeniuc, Ion Bor, Maria Guanu, Ana-Patricia Gumeniuc REATAAREA INCISIVULUI LATERAL SUPERIOR DUP FRACTUR: PREZENTARE CAZ CLINIC. . . . . . . . . . . . . . 40

Dental protetics
Aureliu Gumeniuc, Victoria Gumeniuc, Ion Bor, Maria Guanu, Ana-Patricia Gumeniuc REATTACHMENT OF FRACTURED OF MAXILLARY LATERAL INCISORS: A CLINICAL CASE REPORT. . . . . . . . . . . . . . . 40

Implantologie
Nicolae Chele, Ion Dabija METODA CREST CONTROL DE LRGIRE LATERAL A APOFIZEI ALVEOLARE CU INSTALAREA IMPLANTURILOR DENTARE ENDOOSOASE IMEDIATE . . . . . . . . . . . . . . 43

Implantology
Nicolae Chele, Ion Dabija THE SPLIT CONTROL METHOD FOR LATERAL ALVEOLAR APOPHYSIS EXPANSION AND IMMEDIATE PLACEMENT OF ENDOSSEOUS DENTAL IMPLANTS. . . . . . . . . . . . . 43

Cercetri studeneti
Gheorghia Alina, Munteanu Corneliu Srghii Mariana, Nstase Corneliu CURENII DIADINAMICI UTILIZAI N STOMATOLOGIE (revist a literaturii). . 48 Pogor Rodica, Botnaru Dumitru, Nstase Corneliu ELECTROFOREZA N TRATAMENTUL PARODONTITELOR (Revista literaturii). . . 51

Student research
Gheorghia Alina, Munteanu Corneliu Srghii Mariana, Nstase Corneliu DIADYNAMIC CURRENTS IN DENTISTRY (Literature review). . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Pogor Rodica, Botnaru Dumitru, Nstase Corneliu ELECTROPHORESIS IN THE TREATMENT OF PERIODONTITIS (Literature review). 51

Jubilee
Ion Lupan 60 de ani . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Anniversary
ION LUPAN AT 60 YEARS. . . . . . . . . . . . . . . 55

Nouti
Informatii despre ORGANIZAREA CONGRESULUIAL XVI-LEA AL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN REPUBLICA MOLDOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

News
Informations about the organisation of the XVI th National Congress of Stomatologists of the Republic of Moldova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

. II. ,
, I . . ., . , , , () . : , , , . , . . .

Rezumat CONCEPIA MODERN DE DEZVOLTARE A ARTEI STOMATOLOGICE I ESTETICE. PARTEA A II-A. PROPORIA DE AUR CANON ESTETIC DE BAZ N ART, ARHITECTUR I MEDICIN n baza analizei datelor bibliografice despre dezvoltarea protetiticii dentare n aspect istoric, care cuprinde perioada primei mii de ani naintea e.n, cnd civilizaia etrusc a atins n dezvoltare apogelul su. Se menioneaz c cu o mie de ani n e. n. etruscii puteau nlocui dinii lips cu construcii asemntoare cu protezele dentare contemporane i imobilizau dinii mobili prin aplicarea atelelor. Cuvinte cheie: Etruria, sistemul dentomaxillar, protetica, seciunea de aur.

Summary DEVELOPMENT OF THE DENTISTRY AND ESTETICS: MODERN CONCEPTION. PART II. GOLDEN PROPORTION BASIC AESTETIC CANON IN ART, ARCHITECTURE AND MEDICINE Is resulted analysis of literary information about development of denture manufacture in a historical aspect, wrap round the period of the first millennium B.C., when that civilization attained the highest development for thousand years B.C. etruscans were able to compensate absent teeth constructions, reminding modern dentures, and to strengthen shaky teeth. Key words: Etruria, dentomaxillary system, prosthetics, golden proportion. , , ! , , , ! ? . , , , , , . , 360 . . . , , .

, , , . , , , , , , . , (. 570 . . 500 . . .) . , , , . , . , , , . , , . , , [1,2,3]. , , . . , ( . . . ) , . , , , , , , , , . , , . , c [4,5,6]. , . . , , , [4]. , , , . -

, ( . . ) [7,8]. . . (2003), , , . , , , , , . , , , , , , , . , . , , , . , . , . : . , . , . , , , , , . . , , . , , , , . - . 1. (VI . . .).

, , . (), , [9]. . , , , . , , . , , , [10]. , , . , , XVII , . . . . , , . , . , , [10]. . , , . 100 , , , . , III . ., . , . , , , , . , . , [10,11]. , .

18961897. (Erhard Ratdolt) 1482. 1739 . 19491951 . . , , , . . , , , [12]. , I (367 . . 283 . .), 323 . . 283 . ., ( 332 . . , . . .). , , XVII , . XII : , , , , , , . , . , [2,13]. , : = : . : = (1+5)/2 = 1,618, , . 1,618... (), , , , . , , , ; , : : b = b : ,

. 2. . 0,618..., 1, a = 0,382. . , .

. . , (. 3) [1,2,6,9].

. 3. : ; . , , , . , , . 146 , , 90 56 (0,618). , , , . , 20 , , , . , , : , , , , . , ,

10

. 4. : ; ( . . .); : ; ( . ); ; : ) (), ) , (), ) (), ) (), ) ( ); ().

( . dodeka hedra ) , , . , . . 36 , , , . , [13,14,15]. , (, , , . .) , (. 5)[16].

, , . 1999 . . (). , : , , , . , . . , [19,20]. , , , 12 , .

. 5. . , . , . 120 . , , , 180 . , [17]. 2010 . [18]. -

. 6. . (1979 .). , , , . , , . IIII . . , c , . . . , . . . (1990) , c -

11

. , , , (! . . ), * [21]. , , , , , , . , . , (16481721) ( II ) 1756 . , 1815 . , , 1840 . , 1896 . . (B.F. Philbrook), [22,23]. . , , . , , , . , , , , , , . . c . , , c , , [21,24]. . -

12

*(.terra , cotta ) .

. , . , . . , [25]. (. 390 . 300 ..), . . , , , , , , : . 2- V , , . , . , , , , , . , . , , - [26]. ( , ). , . , , , , , . (. 350 . 280 . .), , . , , . ,

, . , , , , . V . . . , , . . . (18931988) . (Gal. Plac. Hipp. et Plat. V 9. p. 425. 14 Mll.) , [] , [] , , .. , , [] . , , [26,27]. , , , , , . , , , . , . , . , . [28]. , , (14451515 .) ( ), De Divina Proportione ( , , 1509 .) (14521519 .), . , . , , , , , . . . , , , . . (), (15061509 .), , .

. [1,2,6,13]. , , . . , , , , 12 (!) , . , . . , ( , , ). , ( I . . . ) (. 7) [2,16,29,30].

. 7. . (. 14901492 .). , . , -

13

14

, , , . . XVI , , [2,29]. , . . (14711528) . , , , , , . . , , , , . , , . , . . , . ; . , . , XV XVI . . , . , , , .

. 1500 . , , ( ), , , : (1525), (1528). , . , . , , : . , , , ... . : , . . , , . , , , . . , , . : , , , . , . , ,

. 1469 . . , , . , , . , ... , , , (. 8 , ) [2,31,32,33].

. 8. ( , ): , . (1528 .); Physionomies nationales des peuples..., Paris, Delaunay, (1815); . ( ). XVIII (. 9). -

, . , (. 8 ). 100, 80, 70, 58 42. (!) (. . .). 8592 ( 88,5, 89 , . . .) (. 8 ). 7079. , , , . . , , . 9. (17221789 .) - . 1760 , - . 1773 . . , . [], , , , , , , , [34], , . XIX . . 1855 . . . , , , . . . (2003) , -

15

16

, [1,2,6,10]. , , , . . . , . (2004) , [35]. , . . , [2,16]. , , (. 10). , . , , . , . . 10. , (. ). . XXI , , , . , , , . 70- -

, . , , . . (1979) (. 119): , : (2- , ); (3- , ) [36]. , , (. 11 , , ).

. 11. : , . (1528 .); . . (1979 .). D. Bratu . (2003) , , -

[37]. 45 , . , . . (1998), [36]. . , . : , , . , . , , , , . , , , , , c . [23] VI . . c , . . , , , De architectura libri decem (., ) , , , [30,39]. , . , , , , , . . , -

, , . . . , : , , , , . , , , (). . (17701831) , , , . , ? : 1. , , , . 2. , , XIX . 3. , , , , .


1. . . : , . 1. http: //www. trinitas./ ru. 2. ., ., . . .: . 2007. 320 . 3. . ., . . . . : , . 2002. . 500. 4. . http://news. students.ru/user/iron/. 2010. 5. . , .: , 1994. , . . I. 6. . , -

17

. , 44 (469), 1521 2003. http: // www. zerkalo-nedeli. 7. . . . 1. 2008. http: // lib. rus. ec/b/140693/ read. 8. . . . 9 (2852) | - 2011. http://www.vokrugsveta.ru/vs/ article/7490/. 9. . . . .: , 2003. 448 . 10. . . : . 3. ? 3.13. . http:// www. trinitas./ ru. 11. . . . http://readr.ru/vivanov-tayni-gibeli-civilizaciy.html?page=14. 12. . http://ru.wikipedia.org/wiki/: Euclid. 13. Lavrus V. . art.photo-element.ru/ analysis/zs/ zs.html. 14. . . http://claw. ru/ a-architect/408.html. 15. . . : . http://lib.rus. ec/b/140693/read. 16. . http://www.nauka-istina.ru/aciklama. php?oku=117. 17. . http:// www.vokrugsveta.ru/ vs/ article/2651./ 4(2787). 2006. 18. . . http: //www. pravda. ru/science/planet/ space/02-11-2010/1055847nano_-0/. 2010. 19. . http://www.sunson..narod.ru/ o-vode-2.html/. 2005. 20. . . . http://akwa-servis.ru/publ/ struktura_vody/1-1-0-5. 2011. 21. . . . .: . 1990. 319 . 22. . http: //www. 100matolog. com.ua/archive/2009/7/ ottisk_079.php. 2009. 23. . . http: //www. 100matolog. com.ua /archive/ 2009/7/ solots_079.php. 2009.

24. ., . . , . . . . ., 1970. 25. . . . http://restoreforum.ru/ biblioteka-restavratora. 2011. 26. . . . . 1. .: , 2001 . 512 . 27. . . . .: , 1977. 344 . 28. . . .3. . .: . 1991. 398 . 29. . www. goldenmuseum. com / 0403 Pacioli_rus. html. 30. . http://www.fillosoff.ru/knowledge/interesting_facts/7vitruvius.html. 2008. 31. http: // www. encyklopedia. narod. ru/ bios / kunst /durer /durer. html. 32. . : . . . 1. - . 1957. 33. . . ( ): . ... . .: 17.00.09 ., 2004 164 . 34. . http: //enc. lib.rus.ec /be/007 /103/ 103927. htm. 35. ., . , . . . 10, 2004. 36. . . . .: , 1979. . 119. 37. Bratu D., Ieremia Z, Uramuculescu S. Bazele clinice i tehnice ale protezrii edentaiei totale. Timioara, editura imprimerei de vest oradea, 2003. c. 87, 185 188. 38. . . . . 1998. 3. . 29 40. 39. . . . 2006. 328 .

ZIUA INTERNAIONAL A STOMATOLOGULUI: ORIGINI ISTORICE, ASPECTE SPIRITUALE I BIOETICE


Corneliu NSTASE, asistent universitar, catedra Stomatologie terapeutic USMF N.Testemianu Rezumat Ziua Internaional a stomatologului este srbtoarea profesional a dentitilor i medicilor stomatologi, celebrat n ntreaga lume n fiecare an la 9 februarie, n ziua comemorrii Sfintei Apollonia, care este patroana celor suferinzi de durere de dini i a stomatologilor. Acesta este motivul pentru a considera ziua respectiv drept Ziua Internaional a stomatologului. n istoria cretinismului putem gsi numele personalitilor care au lsat urma lor pe pmnt, cimentnd prin viaa sa de martir bazele credinei i temelia bisericii. Viaa i sacrificiul Apolloniei din Alexandria, care au fcut-o martir, leam studiat un timp oarecare, bazndu-m pe o varietate de literatura disponibil i gsind o mulime de informaii interesante, dar, de asemenea, i suficiente absurditi sau tratri superficiale. Acest lucru s-a ntmplat n timpul Imperiului Roman, n cazul n care o femeie din Alexandria, i-a sacrificat viaa, dar nu s-a dezis de credina i convingerile sale, chiar i sub tortur. Clul i-a extras dinii i i-a zdrobit maxilarele. nainte de moarte, conform legendei, ea s-a oferit s-i protejeze pe cei care ar putea simi vreodat o asemenea durere. n acel moment, ea a devenit patroana celor care sufer de durere de dini i alte boli stomatologice, iar mai trziu i a nsi stomatologilor. Cuvinte cheie: Sfnta Apollonia din Alexandria, cretinism, martir, sfnt patroan, stomatolog.

18

Summary INTERNATIONAL DAY OF DENTIST: HISTORICAL BACKGROUND, SPIRITUAL AND BIOETHICAL ASPECTS The International day of the dentists is a professional holiday of dentists, which is celebrated February 9 on the whole planet annually at day of the memories saint Apollonia, which is an Patron Saint of Dentists and those with toothaches or have a dental diseases. So this day is considered International Day of dentist. There is a lot of name of the personalities in histories of christianity, which have left their footprints on the earth like a martyrs life at the beginning of the church. The life and sacrifice of Saint Apollonia from Alexandria, done her martyr, I studied certain time on varied available literature, and in which I have found much interesting information, but also it is enough much senseless or superficial interpretations. This occurred in time of the Roman empire, where woman in Alexandria gave her life, but did not abandon to their own beliefs and faiths, under torture even. The eexecutioner has dislodged her teeth and has crushed her jaws. Before death, according to legend, she has offered one, for that she was invoked by those with toothaches or have a dental diseases. In this moment she became in the Patron Saint of Dentists and Dental Diseases. Keywords: Saint Apollonia from Alexandria, Christianity, martyr, Patron Saint of Dentists, Dentist. Istorie i legende Cu mult timp nainte de apariia profesiei de stomatolog oamenii, care sufereau de dureri de dini, invocau numele Sfintei Apollonia, patroanei dentisticii, iar pentru calmarea durerii bolnavii citeau rugciuni speciale. Acum, din ce n ce mai des pacienii recurg la serviciile medicilor stomatologi. Cu toate acestea, un doctor bun trebuie s aib nu doar cunotine medicale temeinice, dar, de asemenea, i valori spirituale. De aceea, chiar dac tiina medical este separat de biseric, ntre cele dou discipline din trecutul obscur i pn n prezent exist legturi destul de strnse. Poate de aceea Ziua Internaional a stomatologului este o srbtoare profesional a medicilor stomatologi i dentiti, care este celebrat n ntreaga lume n fiecare an pe 9 februarie, prin asociere cu Ziua comemorrii Sfintei Apollonia, considerate a fi patroana celor suferinzi de durere de dini, dar i a stomatologilor. Srbtoarea profesional venit la noi nu prin porunca unor nalte instituii de stat, ci ca o continuare reactualizat a unei vechi i frumoase tradiii. Astzi, stomatologia este una din domeniile medicinei care se dezvolt cel mai dinamic. Stomatologia

modern ofer pacienilor o gam larg de servicii, care vizeaz tratarea dinilor i gingiilor, ocluziei dentare, redarea valorii dinilor i albirea acestora. Ziua de munc tensionat la fotoliul stomatologic creeaz o dorin de a trage sufletul, privind napoi la cele realizate i evalundu-i poziia real n rndul altor profesioniti. Dup cum s-a adeverit, stomatologia este una dintre cele mai vechi ramuri ale medicinei. Strvechii stomatologi utilizau prototipul primei bor-maini nc 9000 ani n urm. Aceast descoperire neateptat a fost fcut de savanii din SUA i Frana.

Fig.1. Prepararea dinilor n America precolumbian Examinnd rmiele osemintelor unor oameni care au trit 7 5,5 mii de ani naintea erei noastre, gsite n timpul spturilor arheologice n provincia Baluchistan, din Pakistan n unii dini au fost gsite orificii aproape perfecte, fcute n timpul vieii, cu diametrul de 1-3 mm i o adncime de pn 3,5 milimetru. Drept dovad a artei anticilor stomatologi servete faptul c, n unele cazuri, au fost sfredelii nite molari greu accesibili, iar unul din orificiile gsite au fost realizate din partea lingual. Cu toate acestea, Ziua Internaional a stomatologului este o srbtoare profesional relativ tnr. Data Zilei Internaionale a stomatologului nu a fost aleas ntmpltor. n istoria cretinismului, dar i a civilizaiei la general, sunt scrijelite numele persoanelor care au lsat urma lor pe pmnt, cimentnd prin viaa sa de martir bazele credinei i temelia bisericii cretine. Tradiia de a celebra srbtoarea noastr profesional Ziua Internaional a stomatologului izvorte din istoria tumultoas i frecvent tragic a cre-

19

tinismului i anume, printr-un model excepional de devotament i de moralitate profund, i este legat de numele unei femei pe nume Apollonia (var. Apollinia, Polina). Sfnta Apollonia, care a devenit patroana dentitilor i, n caz de necesitate, a pacienilor acestora. Viaa i sacrificiul Apolloniei din Alexandria, care au fcut-o martir, le-am studiat un timp oarecare, bazndu-m pe o varietate de literatura disponibil i gsind o mulime de informaii interesante, dar, de asemenea, i suficiente absurditi sau tratri superficiale. Acest lucru s-a ntmplat n timpul Imperiului Roman, n cazul n care o femeie n etate din Alexandria, i-a sacrificat viaa, dar nu s-a dezis de credina i convingerile sale, chiar i sub tortur. Apollonia s-a nscut n a. 200 D.H. i a fost fiica lui Lectus, important oficial din Alexandria, care a trecut la credina n Hristos, n pe- Fig.2. rioada cnd muli compatrioi ai acesteia erau pgni (sec. III e.n.). Educaia tinerei Apollonia a fost elitist. La acel moment n Alexandria exista campusul academic Museyon cu universitate, n care activau cei mai renumii savani din acele timpuri, i pentru necesitile crora au fost construite un obser- Fig. 3. Apollonia tnr (Albrecht vator, o grdin zoo- Durer, 1521)

logic, o grdin botanic i o faimoas bibliotec, care a fost cel mai valoros tezaur cultural al lumii aproape nou secole. Strict vorbind, au existat dou biblioteci: cea laic din Bruhiyon i cea religioas din templul Serapis. Aceste posibiliti au oferit tinerei talentate condiii unicate pentru formarea calitilor de predictor remarcabil i poFig. 5. Ruinele templului Serapis lemist imbatabil.

Fig. 6,7. Biblioteca din Alexandria

20

Fig. 4. Museyon din Alexandria

Fig. 8. Carte a Bibliotecii din Alexandria

n a. 216 Apollonia i-a mplinit visul de a fi botezat, acest eveniment lsnd o amprent adnc asupra restului vieii sale. n urmtorii 33 de ani ea a fost un propovduitor extraordinar n numele lui Hristos. Virgina diaconi Apollonia a fost martirizat la vrsta de 49 de ani n Alexandria n timpul persecuiei cretinilor n anii de domnie a mpratului Decius.

Fig. 9. mpratul Decius

Fig. 10. Artefact cretin din acea epoc

Clul i-a extras dinii i i-a zdrobit maxilarele. Apollonia a rezistat torturilor inumane i a refuzat s renune la credina sa. Vznd aceasta, pgnii au ntins dup ora un foc mare i au ameninat s o ard de vie pe stlp, dac ea nu va ridica rugi ctre idoli. Femeia curajoas a ales s se arunce n foc, dect s ndeplineasc cerinele gloatei furioase de a-i trda crezul. Fig. 11. Torturarea Apolloniei Fig. 12. Arderea pe rug a Apolloniei

n CSI, aceast srbtoare este celebrat mai activ ultimii ani. Astzi, a ajuns n vog de a numi clinici stomatologice i edituri de literatur stomatologic n cinstea Sf. Apollonia. Chiar a fost instalat n 2011, la iniiativa unor antreprenori privai, monumentul Sfintei Apollonia n preajma uneia din clinicile stomatologice din oraul Soci. n unele ri, n aceast zi persoane oficiale i pacienii felicit stomatologii cu srbtoarea lor profesional. Ziua Internaional a stomatologului este o zi lucrtoare. Felicitm din toat inima toi colegii notri cu srbtoarea profesional Ziua Internaional a stomatologului! Este un motiv aparte s ne amintim de rolul medicului dentist n viaa oamenilor, misiunea noastr, posibilitile infinite ale materialelor i tehnologiilor dentare moderne dac sunt aplicate de un specialist iscusit. V dorim s continuai druirea oamenilor unor dini sntoi i a unor zmbete fermectoare! S v nsoeasc norocul n tot i n toate! V dorim noi realizri frumoase n abordarea problemelor i sarcinilor profesionale, mult fericire, sntate i prosperitate pentru ntreaga comunitate stomatologic!
1. . . , 02 2011, 15:47 2. Bunn S. T. St. Apollonia, Patron Saint of Dentistry. Retrieved 5/6/2003 from http://www.drbunn.com/apollonia.htm. 3. Cohen R. A. Chapel of St. Apolline. Brit Dent J, 1975, 138: 147-148. 4. Kirsch J. P. Catholic Encyclopedia: Saint Apollonia. Retrieved 5/6/2003 from http://www.catholic-forum.com/saints/ stal3002. htm. 5. McNamara R. F. St. Apollonia and Friends in Saints Alive. Retrieved 5/6/2003 from http://www.stthomasirondeguoit.com/ SaintsAlive/id264.htm. 6. Saint Apollonia of Alexandria. http://holy-icons.com/category/ saints/page/2/ 7. . : http://www. pravenc.ru/text/75678.html 8. . ., . . . . . , 1 (72) 09.02.11 9. , , VI, 41, http://palomnic.org/history/ort/tserkov/evs_kes/6/ 10. . , 22.II.2009: http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=149035 11. . http://www. vedom.ru/life/view/20055/ 12. http://doch-evy.livejournal.com/140283.html, 9 , 2011 at 6:33 PM 13. http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/212676 14. http://mednet.kirov.ru/index.php?str=/content/med-health/articles/den-stomatologa 15. http://palmyra.net.ua/blog/9_fevralja_den_svjatoj_apollonii_ pokrovitelnicy_vsekh_stomatologov_mira/2011-02-08-65 16. http://ru.wikisource.org/wiki//_ 17. http://sana-f.ucoz.lv//publ/khochu_vsjo_znat/v_pamjat_svjatoj_apollonii/3-1-0-27 18. http://thecatholicexpert.hubpages.com/hub/SaintApollonia 19. http://www.antiochian.org/node/17497 20. http://www.historyx.ru/brokgauz_efron4/page/apolloniya_svyataya.7950/ 21. http://www.pravenc.ru/text/.html

Bibliografie:

nainte de moarte, conform legendei, ea s-a oferit s-i protejeze pe cei, care ar putea simi vreodat o asemenea durere. n acel moment, ea a devenit patroana celor care sufer de durere de dini i alte boli stomatologice, iar mai trziu i a nsi stomatologilor. Procesul de canonizare, ca martir, a sfintei Apollonia a avut loc relativ rapid n anul 300. Dei Dionisie a numit-o o femeie btrn i crunt, artitii plastici au prezentat-o tradiional pe Apollonia cu chipul de fecioar tnr i cu atributele n conformitate cu natura suferinelor, cletii (sau dinii) i creanga de palmier (simbol al martiriului). n scenele de suferin, ea apare legat de un stlp, n centrul unui rug. Unul din cli o ine de pr, iar cellalt i scoate dinii. n 1984 Organizaia Mondial a Sntii i Societatea Internaional a stomatologilor a stabilit ziua de 9 februarie drept Ziua Internaional a stomatologului, n care noi, colegii, comemorm patroana breslei noastre.

21

EVALUREA INDICILOR ACTIVITII MARKERILOR METABOLISMULUI OSOS N SERUL SANGVIN LA PACIENII CU pAROdONTiT MARgiNAl cRONic N TERAPIA DE REGENERARE TISULAR GHIDAT
Sergiu Ciobanu, conf. universitar, Sofia Srbu, prof. universitar, catedra Stomatologie Terapeutic, Olga Tagadiuc, Laborator Biochimie USMF N. Testemianu Rezumat n studiu au fost inclui 46 de pacieni cu parodontit marginal cronic generalizat, forma grav, care au fost reapartizai n dou loturi: n lotul I au fost inclui 27 de pacieni, iar n lotul II 19 pacieni cu vrstele ntre 21 i 63 de ani. S-a observat o dependen evident a activitii fosfatazelor de gradul de manifestare clinic a parodontitei marginale cronice i vrsta pacienilor. Includerea cercetrilor enzimologice n monitorizarea efectului tratamentului complex cu utilizarea metodelor chirurgicale al parodontitei marginale cronice, cu aplicarea materialelor de adiie, ofer posibilitatea de a aprecia mai corect procesul de osteogenez n zona defectului osos.

Summary INDEX EVALUATION OF MARKER ACTIVITY FROM BONE METABOLISM IN HUMAN BLOOD SERUM IN PATIENTS WITH CHRONIC MARGINAL PERIODONTITIES IN GUIDED TISSUE REGENERATION SURGERY. In this study 46 patients were included, all with generalized chronic marginal periodontities, all with severe forms, wich were divided in two different groups: in the first one 27 patients, and in the second one 19 patients with ages beging with 21 till 63 years. A stict and evident fosfatasic activity was determined of chronic marginal periodontities dependend baz the age of the patients. Enzimologic research in long term analasis of complex treatment by the use of surgical methods of chronic marginal periodontities, and the use of augumentation materials, oferes possibility of corect apreciationof osteogenic process in the area of bone defect. Introducere Metodele respective ofer informaie despre reactivitatea organismului, gravitatea procesului inflamator [1,2]. Studierea metabolismului mineral n esutul osos parodontal, analiznd aceast informaie, avem posibilitatea de a aplica un tratament corect, inclusiv schiarea tratamentului la diverse etape. Un element nu mai puin important este depistarea precoce a diabetului zaharat care, la rndul su, influeneaz evoluia bolii parodontale i, corespunztor, alctuirea i punera n aplicaie a planului de tratament [3,4]. De menionat c dintre componentele care contribuie la recuperarea esutului osos, prezint interes fosfatul organic, fosfataza seric i calciul care, la fel, se conine n snge. ntr-un mediu slab alcalin fosfataza faciliteaz eliberarea ionilor de calciu, pentru ca ei s fie inclui n regeneratul osos. Scopul. Unul din obiectivele acestui studiu a fost estimarea unor factori biochimici n snge la bolnavii cu parodontit marginal cronic i aprecierea rolului lor n procesul evoluiei i recuperrii afeciunii. Studiul biochimic avea ca scop determinarea activitii fosfatazei acide tartrurezistente i a fosfatazei alcaline termolabile markeri, considerai specifici metabolismului osos n procesul de remodelare i integrare a biomaterialelor testate. Material i metode. n actualul studiu au fost inclui 46 de pacieni cu parodontit marginal cronic generalizat, forma grav, care au fost reapartizai n dou loturi: n lotul I au fost inclui 27 de pacieni, iar n lotul II 19 pacieni cu vrstele ntre 21 i 63 de ani. S-a observat o dependen evident a activitii fosfatazelor de gradul de manifestare clinic a parodontitei marginale cronice i

22

vrsta pacienilor. Din acest considerent, pacienii din lotul I, la rndul lor au fost repartizai n dou grupuri. n primul grup au fost selectai 10 pacieni cu parodontit marginal cronic, forma grav, vrstele crora depeau 50 de ani. n grupul II au fost inclui 17 pacieni cu aceeai form de severitate a PMC, ns vrsta lor nu depea 50 de ani. La pacienii din lotul I, n calitate de material de adiie s-a utilizat nanocompoziia colagen-apatit LitAr, iar la pacienii din lotul II, s-a folosit materialul de adiie Colapol-3 LM (material de adiie utilizat pentru comparare studiu comparat). Procesele biochimice care au loc n dereglarea metabolismului osos, au fost studiate n diferite afeciuni: osteoporoze i osteopatii, utiliznd ca markeri ai metabolismului osos (ai procesului de osteogenez i resorbie) activitatea fosfatazelor alcalin termolabil i acid tartratrezistent [5, 6]. Pentru studierea proceselor metabolice n osul alveolar, pn i dup tratament, au fost studiai urmtorii indici biochimici: Fosfataza acid (F/Ac) tartratrezistent. Activitatea enzimei a fost determinat n baza reaciei de scindare n mediul acid a -naftilfosfatului n -naftol i fosfat -naftol care interacioneaz cu diazo-2cloro5-toluien formnd un compus colorat n rou. Cantitatea lui este proporional activitii enzimei n proba cercetat, i se msoar colorimetric. Msurarea n prezena tartratului permite evaluarea activitii fosfatazei acide osoase. Fosfataza alcalin (F/Al) termolabil a fost determinat dup acelai principiu, ns reacia are loc n mediu alcalin. Pentru dozarea formei osoase serul a fost nclzit pn la 560 C timp de zece minute naintea efecturii procedurilor de analiz. Dozarea F/ acide EC 3.1.3.2., F/alcaline, s-a efectuat cu setul standard al firmei ELITECH diagnostix (Frana) internaional acceptat unanim. Aadar, prezena fosfataezelor constituie un moment-cheie pentru apariia osului nou format. De menionat c coninutul fosfatazei crete mult n unele stri patologice n raport cu norma. n acest context, noi am studiat evoluia markerilor de baz n procesele de metabolism osos la pacienii cu PMC supui tratamentului chirurgical. Dup efectuarea unui curs de tratament antibacterian (la necesitate, dup o evaluare clinic, cursul se repeta) preliminar timp de 10 -14 zile, n ziua operaiei de la pacieni era colectat snge pentru cercetrile enzimologice. Pentru un studiu mai precis, care ar exclude influena altor surse de acumulare a enzimelor n snge i care ar demonstra anume activitatea enzimelor osoase n procesul de remodelare a acestuia, nu s-a determinat concentraia lor total, dar numai fosfatazele acid tartratrezistent i fosfataza alcalin termolabil. Sngele venos a fost colectat de la pacienii aflai n studiu cu o sering de 5 ml, apoi plasat n eprubete i transportat la Laboratorul tiinific Central (secia biochimie) al USMF N. Testemianu n primele 3 ore dup colectare. Ulterior, la etapele de

monitorizare s-au determinat markerii specifici la 3, 6, 12 luni dup tratament utiliznd aceiai metod. Ambele materiale de adiie testate au n componena sa colagen, care conine factori proteici specifici. Ultimii pot induce diferenierea celulelor esutului conjunctiv al corionului gingival i al osului alveolar cu degradarea materialului de adiie i formarea focarelor de esut osos n jurul biomaterialului augmentat. Important de menionat c compoziia nanostructural LitAr posed proprieti de biodegradare care amplific acest fenomen cu formarea focarelor de os nativ prin procesul de biotransformare. Este cunoscut din literatura de domeniu c la etapa iniial, dup augmentare cu materialul de adiie, apare loc o infiltraie celular din contul esuturilor adiacente, cu menirea de biodegradare a particulelor de materie inserat, percepute drept corp strin. Un astfel de proces s-a observat n cercetrile histologice ale esuturilor excizate n timpul operaiilor cu lambou mucoperiostal n PMC (detaliat aceste rezultate sunt expuse ntr-un alt studiu separat). n parodontita marginal cronic, n esutul conjunctiv al gingiei se observ o activitate sporit a celulelor macrofage. Dup cum se tie, markerul activitii enzimatice a macrofagelor i osteoclastelor este fosfataza acid. Macrofagele conin n componena sa fosfataz acid tartratsensibil, pe cnd osteoclastele acumuleaz fosfataz acid tartratrezistent.Valorile iniiale ale activitii fosfatazei acide totale n serul sangvin includ n componena sa i markerii acestor dou tipuri de celule, implicate n procesul de degradare a biomaterialului. Remodelarea osului are loc mai activ cu participarea osteoclastelor [7, 5, 1, 8, 4, 9, 10]. Rezultate. Dup cum s-a menionat anterior, la 46 de pacieni cu PMC, generalizat, forma grav aflai n studiu au fost executate operaii cu lambou mucoperiostal n combinaie cu tehnica de regenerare tisular ghidat, augmentnd zona defectelor osoase cu materiale de adiie: compoziia nanostructural de collagen-apatit LitAr i materialul de adiie Colapol-3 LM. Paralel cu analiza datelor clinico-radiologice, la aceti pacieni s-au stabilit indicii activitii markerilor metabolismului osos n serul sangvin. n condiii de supraveghere clinico-radiologic (radioviziografic) a mecanismului de remodelare ososas la pacienii cu parodontit marginal cronic, cercetrile enzimologice capt o actualitate deosebit, n special n cazul aplicrii materialelor de adiie nanostructurale. Includerea cercetrilor enzimologice n monitorizarea efectului tratamentului complex cu utilizarea metodelor chirurgicale al parodontitei marginale cronice, cu aplicarea materialelor de adiie, ofer posibilitatea de a aprecia mai corect procesul de osteogenez n zona defectului osos. Aadar, la pacienii din grupul II (al lotului I), coninutul fosfatzei acide tartratrezistente este iniial mai mic de trei i mai multe ori (tabelul 1), i cu tendin de scdere dup 3,6,12 luni.

23

Tabelul 1. Valorile medii ale studiului comparat (n %) a fosfatazei acide tartratrezistente la pacienii din lotul I i II (studiu comparat) pn la tratament i la etapele de monitorizare. Lotul I LitAr Lotul II Fosfataza acid Colapol-3 t1,2 p1,2 t1,3 p1,3 t2,3 P2,3 tartratrezistent Grupul I Grupul II LM Pn la trat-tul 17.551.77 4.240.34 202.96 7.38 <0.001 0.71 >0.05 5.28 <0.001 chirurgical la 3 luni 3.830.43 1.370.22 4.50.47 5.09 <0.001 1.05 >0.05 6.03 <0.001 la 6 luni 1.330.23 0.980.13 2.990.26 1.32 >0.05 4.78 <0.001 6.91 <0.001 la 12 luni 1.090.2 0.880.12 2.490.25 0.9 >0.05 4.37 <0.001 5.8 <0.001 Tabelul 2. Valorile medii ale studiului comparat (n %) a fosfatazei alkaline termolabile la pacienii din lotul I i II(studiu comparat) pn la tratament i la etapele de monitorizare. Lotul I LitAr Lotul II Fosfataza alcalin Colapol-3 t1,2 p1,2 t1,3 p1,3 t2,3 P2,3 termolabil Grupul I Grupul II LM Pn la trat-tul 60.574.89 544.29 57.33.83 1.00 >0.05 0.52 >0.05 0.57 >0.05 chirurgical la 3 luni 66.845.15 68.073.9 66.73.82 0.19 >0.05 0.02 >0.05 0.25 >0.05 la 6 luni 73.24.73 73.013.67 73.13.15 0.03 >0.05 0.01 >0.05 0.01 >0.05 la 12 luni 77.634.15 78.473.53 78.972.86 0.15 >0.05 0.26 >0.05 0.11 >0.05 Aceasta ne vorbete despre o corelaie ntre forma clinic a PMC i vrsta pacientului, adic reactivitatea organismului este mai bun i organismul diminueaz efectele nocive ale proceselor patologice prezente. Dup 6 luni coninutul fosfatazei acide tartratrezistente n serul sangvin continu s descreasc, fa de valorile iniiale, constituind MediaES 0,980,13, atingnd cote maxime de descretere ctre luna a 12-a MediaES 0,880,12. Referitor la activitatea markerului osteogenetic fosfataza alcalin termolabil osoas n serul sangvin, se poate meniona c la pacienii grupului II (al lotului I), n serul sangvin, se observ o cretere treptat a cantitii enzimului, dup 3 luni avnd MediaES 68,073,9, iar la 6 luni constituind MediaES 73,013.67, o cretere mai evident se observ la 12 luni dup intervenie MediaES 78,47 3,53. Cifrele tind spre limita de sus a normei, iar n unele cazuri o depesc cu 100%. Aceasta se poate explica prin faptul c compoziia nanostructural LitAr este un bun stimulator al osteogenezei (tabelul 2.) Activitatea enzimelor la pacienii din lotul II, unde a fost utilizat materialul de adiie Colapol-3 LM, pn la tratamentul chirurgical i la diferite etape de monitorizare deasemenea este expus n tabelele 1 i 2. Dup cum denot datele tabelului 1, valorile coninutului fosfatazei acide tartratrezistente la pacienii tratai chirurgical, cu aplicarea materialului de adiie Colapol-3 LM, la 3 luni, are loc o scdere evident a nivelului enzimului n serul sangvin MediaES 4,50,47, ns n comparaie cu valorile obinute la utilizarea nanocmpoziiei colagen-apatit LitAr, ele sunt mai nalte i dup 6 i 12 luni MediaES 2,990,26 i MediaES 2,490,25, corespunztor. La pacienii din acest grup, coninutul fosfatazei acide tartratrezistente se stabilizeaz numai dup 6 luni, cu mici devieri, dar i dup 12 luni valorile enzimelor rmn nalte raportate la norm. Aceasta vorbete despre faptul c materialul de adiie Colapol-3 LM cedeaz compoziiei nanostructurale colagen-apatit LitAr, care posed proprieti mai pronunate de osteointegrare cu osul i de reducere a procesului inflamator n el. Datele din tabelului 2 demonstreaz dinamica markerului metabolismului osos osteogenetic a fosfatazei alcaline termolabile la pacienii crora li s-a implantat materialul osteoinductor Colapol-3 LM, avnd ca valori n cretere la 3 luni dup intervenie MediaES 66,73,82 cu o cretere lent la 6 luni MediaES 73,13,15, iar la 12 luni constituind MediaES 78,972,86. n comparaie cu nivelul iniial pn la tratamentul chirurgical, la 3 luni dup tratament are loc o cretere a valorilor fosfatazei alcaline atingnd maximumul la a 12-a lun de monitorizare. Efectund analiza erorii standard a mediei aritmetice i intervalului de ncredere, n continuare s-a efectuat testarea diferenei semnificative ntre valorile medii ale fosfatazei acide tartratrezistente i fosfatazei alcaline termolabile, obinute n grupul I i II (al lotului I), i lotul II, utiliznd testul t-Student. Rezultatele acestei acestei analize conform acestui criteriu sunt expuse n tabelele 1 i 2, ele s-au repartizat n felul urmtor: Pentru fosfataza acid tartratrezistent pn la tratament n grupul I de pacieni, au fost nregistrate valorile 17,551,77%; n grupul II (al lotului I) valorile au constituit 4,240,34% (t =7,38, p<0,001), avnd o diferen semnificativ, ceea ce denot faptul c persoanelor din grupul II, avnd o vrst mai tnr (pn la 50 de ani), organismul dispune i de o reactivitate mai sporit, n plus, i efectele tratamentului antiinflamator preoperatoriu au contribuit la aceast diferen. Iar la 3 luni dup operaie indicatorii n gru-

24

pul I de pacieni au nregistrat 3,830,43% i, respectiv, 1,370,22% (t=5,09, p<0,001). La 6 luni dup operaie, valorile indicatorilor au constituit 1,330,23% i, respectiv, 0,980,13% (t=1,32, p>0,005). La 12 luni dup intervenie indicatorii au nregistrat 1,090,2% i, respectiv, 0,880,12% (t=0,9, p>0,05). Din cele expuse observm c diferena semnificativ a valorilor fosfatazei acide tartratrezistente la toate etapele de monitorizare n aceste dou grupuri de pacieni, este n continu descretere. Aceste modificri pozitive confirm proprietile biostimulatorii ale nanocompoziiei colagen-apatit LitAr. Aceeai modalitate de calcul s-a efectuat i la analiza comparativ a datelor din grupul I de pacieni cu rezultatele din grupul II (al lotului I) de pacieni care au nregistrat indicatorii pn la tratament n grupul I 17,551,77%, iar n grupul II 202,96% (t=0,71, p>0,05) i, respectiv, grupul II 4,240,34% cu pacienii din lotul II 202,96% (t=5,28, p<0,001). Diferena semnificativ a valorilor la pacienii din grupul II al lotului I i la pacienii din lotul II poate fi explicat prin proprietile materialului de adiie utilizat i vrsta pacienilor din acest grup vrsta sub 50 de ani. La etapele de monitorizare a fost calculat n intervalul de timp la 3 luni n grupul I cu indicatorii nregistrai 3,830,43% i, respectiv, n lotul II de pacieni, cu indicatorii 4,50,47% (t=1.05, p>0,05). Respectiv, grupul II de pacieni, cu indicatorii nregistrai 1,370,22% i, la pacienii din lotul II de pacieni 4,50,47% (t=6,03, p<0,001), cu o diferen n scdere a activitii fosfatazei acide la pacienii din lotul II, mai cu sem n grulul II, n raport cu valorile numerice la pacienii din lotul II. La 6 luni n grupul I de pacieni, cu indicatorii nregistrai 1,330,23% i, respectiv, n lotul II 2,990,26% (t=4,78, p<0,001) asemntor, s-a comparat grupul II cu indicatorii 0,980,13% i datele la pacienii din lotul II 2,990,26% (t=6,91, p<0,001). La aceast etap de monitorizare, de asemenea, se observ o scdere mai pronunat a activitii fosfatazei acide tartratrezistente la pacienii din lotul I, unde s-a utilizat materialul de adiie nanostructural LitAr. Datele obinute la 12 luni de monitorizare n grupul I (al lotului I) de pacieni, au nregistrat 1,090,2% i, respectiv, n lotul II de pacieni, cu indicatorii de 2,490,25% (t=4,37, p<0,001), iar datele comparate ntre grupul II de pacieni au constituit 0,880,12% iar, respectiv, n lotul II de pacieni, indicatorii au nregistrat 2,490,25% (t=5,8, p<0,001). Datele obinute relev o scdere i mai vdit a activitii fosfatazei acide tartratrezistente la pacienii din lotul I. Analiza comparat a modificrilor fosfatazei alcaline termolabile pn la tratamentul chirurgical i dup operaie cu diferenele medii la diferite etape de monitorizare 3,6,12 luni la pacienii din lotul I i II, sunt expuse n tabelul 2. Dup cum relev datele tabelulului 2, indicatorii valorilor fosfatazei alcaline termolabile pn la tratament, la pacienii din grupul I, au constituit 60,574,89%, iar n grupul II 544,29% (t=1,

p>0,05); aici avem o situaie inversat celei cu datele fosfatazei acide tartratrezistente la aceeai etap, situaie care poate fi explicat, dup prerea noastr, prin capacitatea de compensare a organismului fa de procesele inflamatorii i componenta tratamentulul efectuat la acel moment. Valorile nregistrate la etapa de monitorizare de 3 luni dup intervenia chirurgical i augmentarea cu nanocompoziia colagen-apatit LitAr, au fost n grupul I de pacieni 66,845,15% i n grupul II de pacieni 68,073,9% (t=0,19, p>0,05), astfel observm o cretere semnificativ fa de etapa iniial i o tendin spre un echilibru valoric n ambele grupuri ale lotului I. La urmtoarele etape de monitorizare 6 luni dup intervenia chirurgical, indicatorii nregistrai au constituit n grupul I de pacieni 73,24,73% i, corespunztor, n grupul II de pacieni 73,013,67% (t=0,03, p>0,05), la aceast etap valorile fosfstazei alcaline termolabile fiind n cretere n raport cu cele iniiale, s-au echilibrat la pacienii din ambele grupuri. La 12 luni de monitorizare n grupul I de pacieni s-au nregistrat indicatorii 77,634,15% i, corespunztor, 78,473,53% pentru grupul II (t=0,15, p>0,05), urmai de o cretere semnificativ a valorilor fosfstazei alcaline termolabile fa de etapa iniial i o mic diferen (de 0,84%) cu tendina de cretere n grupul II de pacieni. Astfel, analiza comparat a valorilor fosfstazei alcaline termolabile la pacienii din grupurile I i II ale lotului I, denot o cretere semnificativ fa de valorile iniiale i o cretere stabil la etapele de monitorizare, ceea ce demonstreaz eficacitatea utilizrii nanocompozitului colagen-apatit LitAr n tratamentul chirurgical, ca parte component a tratamentului complex al Periodontitei marginale cronice. n continuare vom prezenta analiza comparat a valorilor medii ale fosfstazei alcaline termolabile la pacienii din lotul I i lotul II de pacieni, unde s-a utilizat materialul de adiie Colapol-3 ML. Conform datelor din tabelului 2, la etapa iniial se observ o diferen valoric semnificativ ntre datele grupuli grupul I (al lotului I) de pacieni, cu indicii 60,574,89%, i lotul II de pacieni, cu indicatorii 57,33,83% (t=0,52, p >0,05), n grupul II (al lotului I) 544,29%, i lotul II 57,33,83% (t=0,57, p>0,05). La etapele de monitorizare, ncepnd cu luna a 3-a, aceast diferen se micoreaz dup cum urmeaz: n grupul I 66,845,15%, i n lotul II de pacieni, cu indicatorii nregistrai 66,73,82 (t=0,02, p>0,05). Dup 6 luni n grupul I de pacieni 73,24,73% i, corespunztor, n lotul II de pacieni 73,13,15% (t=0,01, p>0,05), diferena este statistic nesemnificativ; se observ un echilibru valoric n activitatea fosfatazei alcaline termolabile. Aceeai situaie de echilibru, cu mici diferene, se observ i ntre indicatorii grupului II 73,013,67% i ai lotului II de pacieni 73,13,15% (t=0,01, p>0,05). Invesarea situaiei la 12 luni de monitorizare, unde avem o cretere nesemnificativ a indicatorilor din lotul II de pacieni 78,972,86% n raport cu indicatorii din grupul I 77,634,15% (t=0,26, p>0,05), i grupul

25

II (al lotului I) de pacieni 78,473,53%, cu lotul II de pacieni 78,972,86% (t=0,11, p>0,05), corespunztor. Activitatea fosfatazei alcaline termolabile la pacienii din lotul II de pacieni (servind ca martor n acest studiu comparat), unde a fost utilizat materialul de adiie Colapol-3 LM la etapele de monitorizare a atins un echilibru valoric al indicatorilor medii, meninndu-se o diferen statistic nesemnificativ fa de indicatorii numerici la pacienii din lotul I. Concluzi 1. Refacerea (regenerarea) defectelor ososae i meninerea dinilor n alveol, necesit utilizarea materialelor moderne de adiie, biocompatibile, maxim apropiate de structura osului alveolar (LitAr) i aplicarea tehnicii RTG. 2. Monitorizarea regenerrii osoase poate i trebuie realizat prin determinarea i evaluarea activitii stimulilor osteoinductivi i osteogenetici apreciind valorile fosfatazelor osoase acid i alcalin. 3. Investigaiile noastre demonstreaz c activitatea markerilor metabolismului osos este n corelare direct cu gravitatea procesului patologic n parodoniul marginal, vrsta pacienilor i se modific esenial sub influena tratamentului complex cu utilizarea materialelor de adiie utilizate n tenhica RTG.

1. Psrin L., Mru S., Lctuu S. i al. Asocierea strii de sntate parodontal cu boala coronarian i variaia markerilor sistemici. n: Zilele Facultii de Medicin Dentar. Conceptul medical n stomatologie. Ediia a X-a. Iai, Romnia, 2006, p. 164-165. 2. Petreu. T. Implicaii ale metaloproteinazelor matriceale n patologia oral. n: Zilele Facultii de Medicin Dentar. Ediia a IX-a. Iai Romnia, 2005, partea a II-a, p. 446-447. 3. Dumitrescu A. . a. Diabetul factor de risc al afeciunilor parodontale. n: Zilele Facultii de Medicin Dentar. Conceptul medical n stomatologie. Ediia a X-a. Iai, Romnia, 2006, p. 126-129. 4. DAiuto F. et al. Short-term effects of intensive periodontal therapy ifn serum inflammatory markers and cholesterol. J. Dent. Res., 2005; 84, 269-273. 5. Chetru V. Tratamentul parodontitei marginale cronice prin utilizarea matricei n baz de biovitroceramic i colagen. Teza de dr. n medicin. Chiinu, 2005, 127 p. 6. Teslaru S., Constantin L., Zetu L. Modificarea unor constante la pacienii cu boal parodontal. n: Zilele Facultii de Medicin Dentar. Conceptul medical n stomatologie. Ediia a X-a. Iai, Romnia, 2006, p. 162-163. 7. Cartaleanu A. Terapie raional de protejare a integritii pulpare n caria profund i n unele forme ale pulpitei. Autoref. tezei de dr. t. medicale. Chiinu,1998, 22 p. 8. Ursu E. Tratamentul endodontic reparativ al periodontitelor apicale cronice. Autoref. tezei de doctor n tiine medicale. Chiinu, 2000, 28 p. 9. Giovanni E. Salvi, Lea M. Franco, Thomas M. Braun et al. Proinflammatory biomarkers during experimental gingivitis in patients with type 1 diabetes mellitus: a proof-of-concept study. J. Clin. Periodontol., 2010; 37: 9-16. 10. Tracy R. Fitzsimmons, Anne E. Sanders, P. Mark Bartold, et al. Local and systemic biomarkers in gingival crevicular fluid increase odds of periodontitis. J. Clin. Periodontol., 2010; 37: 30-36.

Bibliografie

CONTRIBUIILE RADIOGRAFIEI MODERNE LA EVALUAREA ASPECTELOR ROENTGEN-ANATOMICE ALE AFECIUNILOR PARODONTALE


Corneliu Nstase, asistent universitar, catedra Stomatologie terapeutic USMF N.Testemianu Rezumat Scopul acestui studiu a fost evaluarea preciziei examenului radiologic n parodontologie, deoarece este cheia succesului ntr-un tratament extrem de dificil. Diagnosticul n parodontologie const n culegerea informaiilor necesare pentru diagnosticarea precis a maladiei parodontale, tratarea ei corespunztoare i stabilirea unui prognostic realist. Aspectele roentgenanatomice ale afeciunilor parodontale, reflectnd schimbrile profunde, permit identificarea timpurie i analiza multilateral a manifestrilor patologice instalate n esuturile de susinere a dinilor. Cuvinte-cheie: parodontit, diagnostic, aspecte roentgen-anatomice.

26

Summary CONTRIBUTIONS OF THE MODERN RADIOLOGICAL IMAGE TO THE ASSESSMENT OF ROENTGEN-ANATOMICAL ASPECTS OF PERIODONTAL DISEASES The purpose of this study was to evaluate the accuracy of radiological examination in in the field of the periodontology because it is key for success in extremely difficult treatment. Diagnosis in periodontology is the collection of data for accurate diagnosis of periodontal disease, treating it appropriate and realistic to establish a prognosis. Roentgen-anatomical aspects of periodontal disease, reflecting the profound changes allow early identification and comprehensive analysis of the pathological manifestations installed in the tissues of tooth support. Key words: periodontitis, diagnosis, roentgen-anatomical aspects.

Generaliti Metoda radiologic reprezint una din importantele i indispensabilele metode de diagnostic i planificare a tratamentului afeciunilor parodontale. Ea nu este principal, deoarece nu ntotdeauna permite depistarea pungilor parodontale sau distrucia incipient a esutului osos al procesului alveolar, n special la suprafaa sa vestibular, nu permite evaluarea strii esuturilor parodontale moi i nivelului de ataament epitelial. i totui radiografia parodontal permite depistarea reducerii nlimii i evaluarea: tipului de resorbie (vertical sau orizontal) a septurilor interdentare, strii septului interradicular i a crestei alveolare, lungimii i formei rdcinilor dentare, continuitii lamei corticale, desenului trabeculelor osoase, limii fantei parodontale, prezenei depozitelor dentare subgingivale, defectelor de iruri dentare i a restabilirii lor, precum i stabilirea absenei contactelor ntre dinii sau alte schimbri patologice. Metoda se mai folosete pentru a estima eficiena tratamentului efectuat. Diagnosticul radiologic este foarte important la toate etapele de evoluie a bolii parodontale, pe care le precizeaz, i evoluia modificrilor radiologice, n special a alveololizei, vor fi dependente de : vrsta pacientului; starea septurilor i a crestei alveolare; calitatea laminei dur (a peretelui alveolar); lrgimea spaiului desmodontal; ntinderea alveololizei: orizontal/vertical, localizat, ca urmare a unui traumatism ocluzal, sau difuz (simetric, de cauze generale); evoluia leziunilor (cele orizontale au evoluie mai lent dect cele verticale). Scopul lucrrii Scopul acestui studiu a fost evaluarea preciziei examenului radiologic n parodontologie, deoarece este cheia succesului ntr-un tratament extrem de dificil. Diagnosticul n parodontologie const n culegerea informaiilor necesare pentru diagnosticarea precis a maladiei parodontale, tratarea ei corespunztoare i stabilirea unui prognostic realist. Este necesar de a acorda o atenie special aspectelor de metodologie a investigaiei radiologice, care permite depistarea ct mai exact i mai obiectiv a schimbrilor osoase n afeciuni parodontale i urmrirea evoluiei lor. Materiale i metode de cercetare S-a efectuat analiza comparativ a diferitor metode radiologice cu aplicaie n stomatologie. Aspectele roentgen-anatomice ale afeciunilor parodontale, reflectnd schimbrile profunde, permit identificarea timpurie i analiza multilateral a manifestrilor patologice instalate n esuturile de susine-

re a dinilor. Folosirea n acest scop a fotografierii n inciden izometric nu permite realizarea unor documente obiective, deoarece lamele corticale ale suprafeelor lingual i bucal pe aceste radiografii sunt prezentate la distan una de alta. Ca urmare nlimea crestelor interalveolare n raport cu limita dentino-smaliar i contururile lor sunt distorsionate. . . (1967) afirm c astfel de radiografii sunt puin veridice la depistarea schimbrilor osoase debutante i nu relateaz caracteristicile cantitative reale ale procesului. Pentru studierea structurii osoase a esuturilor parodiniului sunt folosite diferite metodici de radiografie, care pot fi mprite n 2 grupuri: intraorale i extraorale. Cele intraorale se mpart n cele de contact, mucate, interproximale. Avantajul unor asemenea metodice const n prezentarea detaliat a septurilor interdentare, zonei furcaiei radiculare, fantei parodontale, depozitelor dentare subgingivale. Ele permit evidenierea schimbrilor patologice ale structurii osoase a parodoniului la stadii timpurii. ns n urma distorsiunilor de proiecie posibile nu toate radiografiile de contact sunt informative. Din modurile intraorale a radiografiei cea mai util este radiografia interproximal, care, din pcate, practic lipsete n medicina autohton din cauza lipsei unor port-filme speciale. Radiografia cu fascicol de raze paralel la distan focal mare este i ea pentru moment exotic, dei este valoroas, prezentnd mai puine distorsiuni dect cea prin inciden izometric. Imaginea obinut este clar, nedistorsionat, singurul ei neajuns fiind neproiectarea pe film a apexurilor radiculare ale premolarilor superiori. Din variantele extraorale ale radiografiei cele mai obiective date ne ofer ortopantomografia (O.P.T.), n care irurile dentare sunt fotografiate cu ajutorul unui fascicol perpendicular lor. Aceast metod red fr distorsiuni angulare o imagine unimomentan a ntregului sistem dentomaxilar n calitate de sistem funcional integru. Ortopantomografia permite: stabilirea caracterului procesului morbid ce decurge n parodoniu, stabilirea gradului lui de rspndire n profunzime i suprafa, stabilirea planului de tratament, evaluarea schimbrilor n esuturi, produse pe parcursul tratamentului, evaluarea manifestrilor unor boli de sistem, studierea i analiza strii ATM, sinusurilor paranazaleetc. Ea arat nlimea real a septurilor interalveolare i scoate cu succes n eviden starea lamei terminale n toate poriunile ale proceselor alveolare, exceptnd zona dinilor centrali superiori i inferiori, aflai frecvent n afara stratului evideniat. O.P.T. poate prezent i o transparen relativ ntins (inclusiv la nivelul apexului), n care se afl rdcina dintelui (fr nici un contact osos), o rdcin flotant.

27

28

Ortopantomografia nu permite estimarea detaliat a fantelor parodontale ale dinilor i a structurilor osoase. n legtur cu aceasta ortopantomogramele sunt uneori suplimentate cu radiografii intraorale sau panoramice. Cel mai raional pas e ca ortopantomografia s fie asociat cu radiografii panoramice laterale, care se remarc prin amplitudinea mai mare a examinrii i distorsionrii reduse a formaiunilor anatomice. Lund n consideraie posibilitatea apariiei unor pungi osoase serpiginoase interproximale adnci i nguste, i complexitatea evalurii gradului de distrucie a pereilor lingual /palatinal/ i vestibular ai procesului alveolar al maxilarelor, se recurge uneori la radiografia de contrast pentru precizarea tabloului clinic. Cu acest scop nainte de radiografie n pungile parodontale (n spaiile nguste) se introduce gutaperc ramolit sau conuri de gutaperc. Reieind din particularitile diferitor metodici radiologice, este necesar de a lua n consideraie c starea actual de nzestrare tehnic cu aparataj a multor instituii practice nu corespund cu sarcinile diagnosticului detaliat i corect al afeciunilor parodoniului. Aspecte anatomice i roentgen-anatomice ale parodoniului esutul osos al procesului alveolar la mandibul i maxil difer ca structur i densitate. La maxil ea prezint o structur microareolar uniform cu orientarea preponderent vertical a trabeculelor osoase. Pentru procesul alveolar este tipic caracterul neuniform al structurii: microareolar n poriunea anterioar i cu desen mai mare n poriunile laterale. Orientarea trabeculelor osoase este preponderent orizontal. Lama cortical a crestei alveolare a alveolelor este remarcat pe radiografie ca o band alb continu, fiind de o claritate maxim n regiunea incisivilor. Dar n realitate ea este perforat, prezentnd o mulime de orificii mici, prin care trec vase sangvine i limfatice, i care unesc aparatul ligamentar al dintelui cu osul. nlimea maxim a septurilor interdentare este limitat printr-o linie care unete limita cemento-smaliar a doi dini nvecinai. Lund n vedere curbura maxilar, configuraia crestei alveolare de pe radiografie poate s nu fie dreapt, ci curb. Forma septurilor interdentare n segmentul maxilar lateral este trapezoid sau dreptunghiular. n segmentul maxilar frontal [anterior] vrfurile septurilor au o form triunghiular sau n cupol. ntre incisivii centrali adesea se remarc dedublarea septului sau prezena unei incizuri semilunare, n special cnd sunt prezente diasteme sau treme. Este necesar de a ine minte c nlimea anatomic i radiologic a septului interdentar poate s difere cu 0-1,6 mm. n dependen de vrst i gradul de mineralizare semnele Ro-anatomice ale structurii osoase a procesului alveolar pot varia i fi interpretate greit. n corespundere cu clasificaia internaional a OMS (Revizia IX) i decizia Plenarei Societii Uni-

onale a stomatologilor, afeciunile parodoniului se mpart n: gingivit, parodontit, parodontoz, parodontoliz bolal idiopatic cu liz progresiv a esuturilor i parodontoame tumori i afeciuni tumoriforme ale parodoniului. n aceast lucrare vom examina doar primele trei grupuri de afeciuni, iar schimbrile radiologice ale parodoniului n histiocitoze i tumori vor fi prezentate n lucrrile corespunztoare, deoarece schimbrile radiologice n aceste afeciuni sunt prezente nu doar n parodoniu. Nu ntotdeauna este posibil de a stabili limite clinice clare ntre toate formele indicate. Astfel, schimbri de acelai tip ale membranei mucoase a marginii gingivale pot fi tratate drept gingivit, sau parodontit nu doar n dependen de adncimea pungii dentogingivale /parodontale/, dar i de pstrarea sau afectarea integritii anatomice a esutului osos a poriunilor marginale ale proceselor alveolare. Aceasta face datele radiologice deosebit de importante n diagnosticul precizat. Ele sunt necesare nu doar pt. diferenierea diferitor forme de afeciuni parodontale, dar i la concretizarea stadiului i gravitii procesului morbid. Depunerile dentare. Tartrul dentar supragingival este localizat de obicei pe suprafaa lingual a dinilor inferiori i suprafaa vestibular a molarilor superiori. Din cauza umbrei dense suprapuse a esuturilor dure dentare el, de regul, nu se vede pe radiografie pn cnd cantitativ nu va deveni destul de mare. Tartrul dentar subgingival poate fi vzut pe radiografie chiar dac cantitativ este nensemnat i se remarc sub form de umbr dens nensemnat pe suprafeele laterale ale rdcinii n spaiile interproximale. Se vede foarte bine pe radiografii intraorale realizate prin metod paralel. Discontinuitatea i neclaritatea conturului lamei corticale este una din semnele timpurii ale avansrii gingivitei catarale cronice i trecerea ei n parodontit, i probeaz despre debutul coborrii apicale a ataamentului epitelial, procesul inflamator n esutul osos i formarea pungii parodontale. Dispariia lamei corticale se remarc n primul rnd pe suprafeele mezial sau distal a septului, iar apoi n regiunea apexului septal. Dilatarea cuneiform a fantei parodontale n regiunea coletului dentar mezial i distal deasemenea probeaz despre apariia pungii parodontale i debutului resorbiei esutului osos al septului interdentar. Vrful acestei dilataii cuneiforme este ndreptat spre rdcina dintelui. Concomitent se remarc o osteoporoz focal a vrfurilor septurilor interdentare. Reducerea nlimii septurilor interdentare. Pentru schimbrile inflamatorii n structura osoas a parodoniului, condiionate de aciunea microflorei plcii bacteriene, este caracteristic tipul orizontal de resorbie a septurilor interdentare. Dar nivelul reducerii,

nlimea septului interdentar n diferite segmente ale maxilarului poate varia i depinde de intensitatea procesului inflamator. Acest tip de resorbie corespunde clinic formrii pungilor gingivale. n cazurile cnd exist ali factori provocatori/ declanatori/ de inflamaie n parodoniu (ocluzie traumatic, coroan debordant, obturaie debordant, lipsa punctului de contactetc.) mai caracteristic este tipul vertical de resorbie a septurilor interdentare. Este o Ro-umbr V-form [n V] cu localizare pe una sau dou suprafee a rdcinii dentare, care este unul din pereii unui asemenea defect. Clinic este ntotdeauna depistat o pung osoas cu 2-4 perei. trebuie de atras atenia asupra liniilor orizontale, care traverseaz transversal rdcina dentar, prezena crora fiind o mrturie despre distrucia parial sau total a prii vestibulare sau linguale a procesului alveolar. Apariia digitaiilor [benzilor] verticale ntunecate n centrul septurilor interdentare se datoreaz ptrunderii n profunzimea osului a procesului inflamator i se depisteaz n urma reducerii considerabile a nalimii septurilor interdentare i osteoporozei. Abcesul parodontal nu are semne radiologice specifice, permind doar concretizarea localizrii lui, gradul de distrucie a esutului osos, suprafaa defectului i, uneori, diagnosticarea difereniat cu un abces periapical. Pe radiografie se vede un defect n V al esutului osos septal, nconjurat de o zon intens i considerabil de osteoporoz. La apariia unui traiect fistular poate fi demonstrat cu ajutorul unui con de gutaperc prezena (sau lipsa) comunicrii abcesului cu esuturile periapicale, i pot fi stabilite metodele de tratament. Trauma ocluzal (primar) i parafunciile (bruxismul) au un ir de semne radiologice clasice: dilatarea uniform a fantei parodontale, n special spre vestibular, depunerea excesiv de cement n treimea apical a rdcinii, semne de scleroz a esutului osos a procesului alveolar n regiunea periapical. n cazul asocierii traumei ocluzale secundare (pierderea dinilor vecini, lucrri protetice necalitativeetc.) apar semne de schimbri inflamatorii: afectarea caracterului discontinuu al lamei corticale i dispariia septurilor, sau reducerea neuniform a nlimii lor. Semnele radiologice ale traumei ocluzale trebuie obligator corelate cu simptome clinice (mobilitatea dintelui, prezena faetelor pe tuberculi, pungi parodontale, deplasarea dinilor) i cu datele ocludogramei. Este necesar de a ine minte despre particularitile individuale, de vrst a limii fantei parodontale. n acest caz trebuie de mizat pe analiza comparat a radiografiilor pacientului n dinamic. Este demonstrat practic c modificrile inflamatorii ale poriunilor osoase ale parodoniului n toate afeciunile lui au un caracter secundar i se datoreaz preponderent rspndirii n esutul osos a unor schimbri inflamatorii sau degenerative, care se produc primar n sulcusul gingival, sau unui ir de factori

funcionali: tulburri de microcirculaie n poriunile marginale ale proceselor alveolare generate de o hiperemie inflamatorie sau de staz, schimbarea solicitrii asupraporiunilor periradiculare ale alveolelor i ale crestelor interalveolare ca urmare a inflamaiei ligamentelor periodontale, particularitilor de ocluzie dentar sau defectelor de iruri dentare. O parte din indicii funcionali enumerai poate fi stabilit la analiza radiografiilor, facilitnd clinicistul de a descifra cile patogenetice de dezvoltare a schimbrilor i cutarea metodelor de a le nltura. Caracterul secundar al schimbrilor osoase trebuie luat n consideraie i reieind din aspectul c semnele radiologice sunt de regul depistate nu la stadiile timpurii de afectare a parodoniului, deaceea metoda radiologic nu reprezint un mod de diagnosticare timpurie, cu att mai mult preclinic. Coraporturile termenilor de debut al producerii manifestrilor clinice i rspndirii procesului pe procesele alveolare pot fi diferite. Ele depind de un ir de indici: de starea general i vrsta pacientului, acuitatea i gravitatea afectrii esuturilor gingivale, particularitilor solicitrii funcionale asupra parodoniului. Asupra caracterisiticii radiologice a strii poriunilor marginale ale proceselor alveolare influeneaz esenial condiiile radiografiei i metodologia ei. Duritatea incorect aleas a razelor, nclcarea regulilor de fotoprocesare a clieelor radiografice, unghiului de inciden a tubului Roentgen pot duce la falsul semn de dispariie corticalei terminale acolo unde aceasta n realitate nu se ntmpl, i s simuleze tabloul de parodontit. Recurgerea n investigaii Roentgen la radiografii periapicale adesea servesc drept surs nu doar pentru un diagnostic eronat de distrucie sau, invers, de restabilire a esutului parodontal osos, dar i pentru greeli n evaluarea cantitativ a gradului de resorbie n supraveghere dinamic. Schimbrile radiologice n poriunile marginale ale septurilor interalveolare n majoritatea covritoare a gingivitelor lipsesc. ntre perioada integritii radiologic confirmate a esutului osos i nceputul apariiei primelor schimbri destructive n parodoniu exist un interval de timp, cnd schimbrile osoase morfologice deja sunt prezente, dar pot s nu se manifeste pe radiografii. n procese foarte acute (de ex. n forme ulcero-necrotice ale gingivitei) la adolesceni i copii peste 2-3 sptmni apare dilatarea poriunilor marginale ale fisurii periodontale i osteoporoz de focar a lamelor corticale la vrful crestelor interalveolare. Theilade (1960), Jamisson (1960), .. (1967), Sheim Stiftler (1970), Recs i coaut. (1971), Hull i coaut. (1975) au demonstrat c modificrile osoase incipiente apar n zona interproximal, dar remodelarea fiziologic, care se desfoar permanent n aceste segmente, poate ascunde schimbri att cantitative, ct i calitative. De ex., densitatea Roentgen a corticalei terminale este strns legat cu limea buco-lingual a crestelor, i deaceea osteoporoza se depisteaz la nceput la dinii centrali.

29

30

La etapa manifestrilor radiologice de debut schimbrile osoase pot fi reversibile i dup calmarea gingivitei se restabilesc, revenind la normal. Un proces mai profund sau mai de durat n gingie duce la apariia schimbrilor distructive, care provoac la nceput defibrarea i resorbia de focar, iar apoi distrucia total i dispariia corticalelor terminale a crestelor interalveolare, i n consecin distrucia nsi a crestelor. Conform datelor radiologice, schimbrile distructive la dinii centrali frecvent debuteaz n regiunea vrfurilor septurilor, iar la molari la nivelul limitei smal-cement, iar mai apoi se pspndesc asupra crestelor interalveolare i n profunzimea alveolei, producnd dilatarea fisurii periodontale. i n aceste cazuri are loc defibrarea corticalei ce cptuete alveola, n pereii ultimei apar focare de osteoporoz. Dac procesul inflamator n punga dentogingival nu se stinge, cptueala cortical dispare pe pe ntreg perimetru al alveolei, i rdcinile dentare sunt n situaia de a fi nconjurate de esut osos ciupit cu contururi neregulate. Conform datelor radiologice schimbrile distructive n poriunile osoase ale parodoniului pot fi divizate n: 1. schimbri de debut ale bolii, cnd dispar lamele crestelor interalveolare, dar nlimea lor nu sufer modificri. Pot fi remarcate focare de osteoporoz n zonele nvecinate cu lama terminal; 2. stadiu de gravitate medie a bolii, cnd crestele interalveolare sunt distruse nu mai mult de 1/3 din nlime, esutul osos lipsete la nivelul poriunii bucale i 1/3 proximale ale rdcinilor; 3. form grav, cnd crestele interalveolare sunt distruse mai mult de din nlimea lor, iar rdcinile sunt dezgolite mai mult de din lungime. Procesele pot fi de focar sau generalizate. Factori principiali specifici, care determin evoluia proceselor osoase n prezena parodontitei manifeste, cu excepia activitii proceselor inflamatorii, i indicilor funcionali sus-menionai, lipsesc. Resorbia este puin influenat de particularitile structurii esutului osos caracterul areolar al trabeculelor osoase, coraportul nlimilor diferitor poriuni ale maxilarelor, formei septurilor interalveolare. Prezena unei osteoporoze sistemice difuze cu caracter involutiv sau altul, creaz adesea aparena unor zone de distrucie mai profunde, dect sunt n realitate, iar pe fondul densitii dufuze sporite a esutului osos zonele de resorbie sunt decelate doar n cazul unor dimensiuni mari, iar procesul evolueaz mai torpid [alene]. La studierea radiografiilor panoramice i a ortopantomogramelor este dificil de a realiza direciile resorbiei preponderent orizontale sau verticale (ambele sunt prezente la orice stadiu de proces. S-au adeverit eronate opiniile unor autori despre faptul c apariia unor transparene liniare sau rotunde n centrul crestelor interalveolare sunt un semn radiologic preclinic

al parodontitei. Fenomenele opace relatate sunt reflectarea canalelor vasculare, care au traiecte paralele sau ortoradiale fa de direcia fascicolului Roentgen. La fel i focarele de osteoporoz n crestele interalveolare, remarcate de unii cercettori pe clieele Roentgen ale unor pacieni adolesceni suferinzi de gingivit, este o variant a normalului anatomic pentru aceast vrst. Datele radiologice au o valoare nsemnat la determinarea activitii procesului morbid. Ele sunt importante reieind din faptul c acuitatea procesului la examenul clinic se determin facil doar dup starea marginii gingivale. Concomitent cu aceasta, schimbrile osoase active n zonele periradiculare pot fi depistate la persoane cu gingii atrofice cianotice, examenul vizual al gingiilor negsind simptome ale inflamaiei persistente. Solicitarea mecanic normal asupra esutului osos alveolar sufer schimbri n urma inflamaiei i edemului ligamentului periodontal, fapt ce influeneaz aria de rspndire i sporirea ritmului proceselor de resorbie. Schimbrile radiologice n periodontit pot fi mprite n active i inactive. Despre activitatea resorbiei osoase probeaz caracterul neclar i neregularitatea contururilor esutului osos distrus att n regiunea crestelor interalveolare, ct i n jurul rdcinilor, prezenei focarelor de osteoporoz care ncercuiesc segmentele de resorbie. Schimbrile inflamatorii active de durat produc i uzuri marginale ale poriunilor cervicale ale coroanelor i rdcinilor. La stingerea proceselor acute contururile osului distrus devin mai regulate i mai clare, zonele de osteoporoz de focar dispar. Dac procesul inflamator a cauzat doar perturbarea arhitectonicii lamelor terminale, calmarea lui poate fi nsoit de restabilirea continuitii i densitii normale ale acestor lame. Dar nlimea crestelor interalveolare distruse nu se restabilesc. Ca i n stadiile de debut al parodontitei, schimbrile radiologice ntrzie comparativ cu manifestrile clinice ale involuiei procesului. Deaceea foarfecele n manifestrile clinice i radiologice ale procesului au un caracter obiectiv. Criteriile radiologice de stabilizare a parodontitei se evalueaz mpreun cu semnele clinice (lipsa impresiunii, pungilor, stabilitii dinilor, igiena ideal a cavitii bucale). Pe radiografie se constat lipsa osteoporozei i avansrii distruciei, contur net a septurilor interdentare, iar n unele cazuri formarea la vrful lor a lamei corticale. Profunzimea schimbrilor distructive ale poriunilor terminale ale apofizelor alveolare nu ntotdeauna este paralel cu gradul de mobilitatea a dinilor; adesea pot fi remarcate zone masive de resorbie nconjurnd dini destul de stabili. Toat gama de schimbri radiologice remarcate n diferite forme i stadii de parodontit probeaz a cta oar c aceast boal nu este preponderent o leziune distrofic a esutului osos. Localizarea manifestrilor incipiente, de debut, a procesului morbid, cile de progresare a resorbiei de la cortical n profunzimea masivelor osoase ale marginii alveolare, reacia la m-

surile curative probeaz n folosul legturii patogenetice a schimbrilor osoase destructive cu leziunile inflamatorii ale esuturilor gingivale. Afectnd i distrugnd ligamentul parodontal, schimbrile inflamatorii agraveaz distrucia esutului osos prin pierderea funciei aparatului de susinere a dintelui, privnd esutul alveolelor de solicitarea mecanic. Adesea planificarea msurilor curative solicit concretizarea coraporturilor dintre profunzimea pungii dentogingivale evaluate instrumental i poriunilor de distrucie osoas. Evaluarea cantitativ exact poate fi efectuat prin utilizarea n timpul radiografiei unei grile de msurat speciale. Indicii cantitativi pot avea importan pentru prognosticul bolii. n plan prognostic prezint interes i aprecierea dup radiografii a dimensiunilor relative ale coroanelor i rdcinilor ale dinilor nconjurai de zone de distrucie; dac lungimea rdcinii este mult mai mare dect lungimea coroanei, prognosticul bolii este mai favorabil i dinii i menin stabilitatea un timp mai ndelungat. Mobilitatea dinilor pluriradiculari n cazul unor schimbri osoase masive este mai mic dac rdcinile dentare sunt divergente. Conform unor studii (Aldescu C., 1998; . . i coaut., 2003) opinia despre parodontit ca fiind un proces continuu progresiv nu ntotdeauna corespunde cu realitatea. Dac sunt (ct de ct) respectate regulile igienice, la majoritatea pacienilor schimbrile osoase rmn stabile conform caracteristicilor cantitative i calitative. Dar circa 10% din pacieni sufer de o form a bolii continuu progresiv, nectnd la tratamentul administrat. Datele radiologice probeaz decelarea acestor forme la pacieni cu tulburri ocluzale i afectarea segmentelor profunde ale crestelor interalveolare i a alveolelor. La o parte din pacieni parodontopai perioadele de calmitate sut succedate de acutizri ale procesului morbid. n aceste cazuri se schimb componena [peisajul] i agresivitatea microflorei cavitii bucale. Parodontita de focar nu are manifestri radiologice specifice. Ea se caracterizeaz deasemenea prin focare de resorbie cu acuitate variabil a schimbrilor destructive. Pe radiografii pot fi remarcate i cauzele de resorbie: obturaii debordante, coroane incorect formate, caviti carioase mari, tartru subgingivaletc. Frecvena leziunilor neinflamatorii ale esuturilor parodontale, incusiv a poriunilor osoase ale marginii alveolare variaz de la cercettor la cercettor. Astfel J. Miller i Ch.Pistier (1985) indic faptul c n Europa circa 11% din populaie sufer de a.n. parodontopatii atrofice, i presupun c cauza acestora sunt tulburrile metabolice de genez endocrin, ocluzia traumatic, parafunciile, predispoziia genetic, n special particularitile anatomice ale gingiei i atarii ei, care predispun ctre infectarea deja la o vrst tnr. Parodontoza (leziune neinflamatorie, distrofic a esuturilor parodontale) este o stare morbid rar i se ntlnete, conform datelor radiologice, la cel mult 3-4% din persoane supuse investigaiei radiologice. Printre pacieni cu asemenea schimbri masa princi-

pal o constituie persoanele cu ocluzie dreapt, ncruciat sau adnc, diasteme, treme. n aceste cazuri pe radiografii se depisteaz restructurarea funcional a poriunilor marginale ale proceselor alveolare cu modificarea formelor i dimensiunilor crestelor interalveolare, fiind pstrat integritatea anatomic a acestor zone. Adesea se determin n aceast situaie ndurarea i lrgirea lamelor corticale la vrful crestelor interalveolare i n alveole. La examenul clinic de obicei se determin retracia ipaloarea gingiilor, dezgolirea poriunii cervicale a dinilor, abraziunea esuturilor dure dentare cu reducerea ocluziei. Cu acest tablou se aseamn mult manifestrile locale ale osteopatiilor difuze, care se explic prin diferite cauze hormonale, vasculare, metabolice. n aceste cazuri schimbrile n procesele alveolare sunt similare celor depistate n alte poriuni ale scheletului. Analiza datelor radiologice la pacienii suferinzi de afeciuni generale, inclusiv diabet, nu permite depistarea la ei a unor schimbri radiologice patognomonice, care ar fi putut relatate la procesul morbid principal. Depistm la acesti pacieni schimbri parodontale identice cu cele sus-menionate. Ele difer doar printr-o profunzime i rspndire mai mare, precum i printr-o reacie pozitiv mai puin manifest la msurile curative, o predilecie sporit ctre recidive sau o evoluie continuu progresiv. Un loc aparte l ocup manifestrile n oasele maxilare ale unor astfel de boli ca histiocitozele X de varii tipuri, unele forme de colagenoze, neoformaiuni ale glendelor endocrine. Caracteristicile lor radiologice necesit un diagnostic de difereniere cu parodontita. Sunt frecvente cazurile, cnd anume stomatologii i radiologii, depistnd astfel de schimbri, solicitau medicilor interniti s investigheze direcionat i aprofundat pacienii suspeci. Creterea gravitii leziunilor inflamatorii ale parodoniului la persoane de diferite vrste, inclusiv la copii i adolesceni, se desfoar paralel cu creterea nivelului de schimbri distructive ale esutului osos. Se remarc o relaie strns a acestor procese cu condiiile de alimentare, factorii ereditari, frecvena perturbrii ocluziei. Gingivita cu stagiu rezult de regul ntr-o parodontit progresiv generalizat. Din afeciunile parodoniului la copii mai des sunt ntlnite gingivita i manifestrile de focar a parodontitei (31-75%). Din cadrul cauzelor locale cele mai frecvente sunt: corpuri strine blocate mult timp ntre dini, obturaii, fren al buzei inferioare cu fixare nalt, vestibul mic. Frenul scurt al buzei sau limbii poate duce la formarea diastemei, recesiunii gingivale i distruciei pereilor alveolari la suprafaa vestibulo-mezial a rdcinii. Schimbrile distructive focale enumerate ale poriunilor terminale ale proceselor alveolare sunt supuse unei involuii depline cu restabilirea nlimii crestei interalveolare dup nlturarea factorilor locali. Tulburrile de angrenare a irurilor dentare, n special a ocluziei adnci, pot duce la dezvoltarea unei

31

32

gingivite circumscrise. n aceste cazuri, concomitent cu restructurarea funcional a poriunilor terminale ale proceselor alveolare, cauzat de schimbrile survenite n solicitarea mecanic, se depisteaz reducerea nlimii crestelor interalveolare. Schimbri similare se remarc n diasteme, treme, deplasrilor dentare. Gingivita progresiv la dini simetric amplasai se ntlnesc la copii cu vrsta de la 3,5 pn la 6 ani, i deasemenea este nsoit de distrucia cuneiform a esutului osos, amplasat pe suprafaa vestibular a dinilor omonimi deciduali sau permaneni. Suprafaa rdcinii se dezgolete cu 1/4-1/2 din lungime, iar uneori pn la apex. Absena peretelui vestibular al alveolei se vede clar pe radiografiile cu inciden tangenial a razelor, putnd fi nedescoperit pe radiografii obinuite. Pe lng schimbrile de focar, la copii i adolesceni n perioadele prepubertar i pubertar se dezvolt nu doar gingivita, ci i schimbri distructive superficiale a segmentelor marginale ale proceselor alveolare, probabil de o genez endocrin. Schimbri similare pot fi remarcate n afeciuni endocrine cu debut timpuriu. n perioada prepubertar, n special la fetie se remarc resorbia esuturilor parodontale n regiunea dinilor proaspt erupi. Afeciunea se produce rar, are la baz un caracter genetic, n special de tip recesiv. Page i coaut. (1983) au remarcat la pacienii cu aceast form de parodontit prezena tulburrilor de chemotaxie leucocitar periferic i un ir de alte tulburri hematologice. n sngele adolescenilor au fost depistai anticorpi fa de flora microbian, descoperit n pungile gingivale. Afeciunea are o rspndire variabil n limitele irurilor dentare i se dezvolt n dinamic cu intensitate diferit. n leziuni generalizate att n gingie, ct i n esuturile osoase afeciunea progreseaz rapid, formndu-se pungi osoase profunde. n forma local semnele de leziune inflamatorie a gingiei se manifest att de slab, c pot fi trecute cu vederea. Doar depistarea radiologic a zonelor locale de distrucie n marginea alveolar atrage atenia stomatologilor. Explicaie pentru producerea leziunii servete capacitatea nesatisfctoare a esuturilor gingivale de a opune rezisten factorilor infecioi raportai la plcile bacteriene de pe dini i formarea imperfect a leucocitelor. n diferite forme de parodontit juvenil se nsmneaz mult mai des (dect la parodontita la aduli) aglomerri de actinomicete. S-a remarcat c n perioada prepubertar semnele radiologice ale lezrii septurilor interalveolare apar imediat dup eruperea dinilor permaneni. Concomitent cu distrucia esutului osos poate fi remarcat resorbia accelerat a rdcinilor dinilor deciduali, care poate fi vzut la copii de 2-5 ani. Dinii permaneni sau sunt afectai, sau rmn intaci. Cele mai caracteristice semne ale acestei forme de parodontit sunt resorbia esutului osos n regiunea bifurcaiei rdcinilor molarilor inferiori. Parodontita juvenil se dezvolt la adolesceni de 15-16 ani i se caracterizeaz prin schimbri in-

flamatorii minime n gingie n prezena unor procese distructive largi n poriunile marginale ale proceselor alveolare. Morbiditatea poate fi variat. Frecvent maladia se ntlnete la tinere, sau la civa membri adolesceni ai aceleeai familii. Se remarc transmiterea bolii prin ereditate dup tip recesiv, fiind specificat fundamentul [substratul] genetic al schimbrilor. Afeciunea debuteaz prin formarea unor pungi patologice, inclusiv osoase, care frecvent se localizeaz n regiunea incisivilor i primilor molari, simetric din ambele pri. Gingivita n cazul dat se manifest nu prea activ, dar se depisteaz depouneri dentare. Investigaiile hematologice indic perturbarea chemotaxiei neutrofilelor. Se presupune c drept premiz pentru dezvoltarea parodontitei juvenile servete instabilitatea hormonal cu creterea n snge a nivelului de hormoni oarecare, care stimuleaz agresivitatea florei microbiene. Manifestarea radiologic a acestei forme de parodontit nu are caracteristici specifice, exceptnd localizarea. La un procent nensemnat de adolesceni din grupa superioar parodontita progreseaz i poate deveni generalizat. Un ir de cercettori au descoperit deosebiri specifice n microflora pungilor dentogingivale n forme localizate [circumscrise] i generalizate. Parodontoliza, fiind una din formele de afeciuni parodontale, este cel mai des ntlnit n keratodermie sau sindromul Papillon-Lefevre afeciune genetic rar. Osteoliza procesului alveolar n aceste cazuri progreseaz continuu, pn la cderea dinilor. Radiologic sunt depistate resorbia caliciform [n cup] a osului n regiunea molarilor i premolarilor, i o resorbie mai lin n regiunea dinilor frontali. Procesul morbid nicicnd nu se rsfrnge asupra corpului maxilar, i n alte segmente ale scheletului nu se produce. Primele semne de boal se manifest odat cu nceputul eruperii dinilor deciduali, iar peste 2 ani distrucia procesului alveolar duce la mobilitatea, i mai trziu la cderea dinilor de lapte, care nici nu i-au finalizat formarea. Are loc mai apoi stoparea procesului, care se reactiveaz odat cu erupia dinilor permaneni, comport un caracter trenant progresiv, cauznd n final pierderea [cderea] dinilor permaneni. Urmrirea evoluiei parodontopatiilor se poate realiza i cu ajutorul parodontogramelor, prin efectuarea examenelor radiografice din 6 n 6 luni, constatndu-se astfel evoluia leziunilor osoase: un contur osos neregulat, anfractuos, sugereaz un proces activ, iar o remineralizare a laminei dura, cnd se produce, pledeaz pentru stabilizarea bolii. La analiza radiografiilor este posibil interpretarea incorect a datelor din cauza distorsiunilor de proiecie, defectelor tehnice de procesare a filmului, suprapunerea umbrelor dinilor pe septurile interdentare. Deaceea, frecvent n tratamentul chirurgical se depisteaz o distrucie mai mare, dect ea a fost constatat pe radiografie, situaie care poate schimba planul stabilit i volumul interveniei.

Identificarea i urmrirea evoluiei parodontopatiilor se poate realiza eficient prin diferite tehnici radiografice. mbinarea inteligent a metodicilor diagnostice tradiionale i implementarea pe larg a celor noi permit obinerea unor date veridice i utile, n special prin efectuarea examenelor radiografice repetate din 6 n 6 luni. Concluzii 1. Datele radiologice au o valoare nsemnat la determinarea activitii procesului morbid. Ele sunt importante reieind din faptul c acuitatea procesului la examenul clinic se determin facil doar dup starea marginii gingivale. 2. Solicitarea mecanic normal asupra esutului osos alveolar sufer schimbri n urma inflamaiei i edemului ligamentului periodontal, fapt ce influeneaz aria de rspndire i sporirea ritmului proceselor de resorbie. 3. Schimbrile de debut ale bolii, dispar lamele crestelor interalveolare, dar nlimea lor nu sufer modificri. Pot fi remarcate focare de osteoporoz n zonele nvecinate cu lama terminal. 4. Stadiu de gravitate medie a bolii crestele interalveolare sunt distruse nu mai mult de 1/3 din nlime, esutul osos lipsete la nivelul poriunii bucale i 1/3 proximale ale rdcinilor. 5. n form grav crestele interalveolare sunt distruse mai mult de din nlimea lor, iar rdcinile

sunt dezgolite mai mult de din lungime. Procesele pot fi de focar sau generalizate. 6. Criteriile radiologice de stabilizare a parodontitei se evalueaz mpreun cu semnele clinice (lipsa impresiunii, pungilor, stabilitii dinilor, igiena ideal a cavitii bucale). 7. Pe radiografie se constat lipsa osteoporozei i avansrii distruciei, contur net a septurilor interdentare, iar n unele cazuri formarea la vrful lor a lamei corticale. 8. Planificarea msurilor curative solicit concretizarea coraporturilor dintre profunzimea pungii dentogingivale evaluate instrumental i poriunilor de distrucie osoas. 9. Este posibil interpretarea incorect a datelor din cauza distorsiunilor de proiecie, defectelor tehnice de procesare a filmului, suprapunerea umbrelor dinilor pe septurile interdentare
i. .. . ., 1989. ii. .., .., .. . ., 1983. iii. .. . , 1983. iv. .. . ., 1985. v. B.C. . ., 1981. vi. Aldescu C. Radiologie pentru studeni i medici stomatologi, Polirom, 1998. vii. .., .., . . ., , 2004.

Bibliografia:


Rezumat SOLUIE RESTAURATIV PENTRU MICRODONIA ANTERIOAR FOLOSIND COMPOZITE DIRECTE Microdonia se traduce literalmente dini mici. Cnd aceast condiie este prezent, unul sau civa dini au rdcini scurte i sunt mai mici dect cei normali, i au o form conic, alte malformaii. De obicei, afecteaz un singur dinte ori o pereche de dini, n special incisivii maxilari laterali sau molarii de minte. Aceasta impune un aspect agresiv, o malocluzie, i posibil necesit un tratament estetic, folosind compozite directe. Cuvinte cheie: microdonia, tratament estetic, compozit direct Alexei Terehov, d..m., confereniar universitar, catedra Propedeutica Stomatologic i Implantologie dentar a USMF N.Testemianu Corneliu Nstase, asistent universitar, catedr Stomatologie terapeutic a USMF N.Testemianu

Summary THE RESTORATIVE SOLUTION FOR ANTERIOR MICRODONTIA USING DIRECT COMPOSITE Microdontia is literally small teeth. When this condition is present, one or more teeth have shortened roots and are smaller than normal, or they are cone-shaped or malformed in some other way. It commonly affects a single tooth or a pair of teeth, especially the maxillary laterals or the third molars. This can lead to an aggressive aspect, malocclusion, and possibly requiring correcting esthetic treatment. Keywords: microdontia, esthetic treatment, direct composite

33

. . , . , . , (. 1) (/ / ) , , , , .

1 , , . , . 1% , . . , . . , , . . , , . , , . . .

34

1:0,8. . , . . . . , . . , . . - . , . , , , , . , , ( ). , , . , , , , , - . ( ), , . . - , .. , , , . , -

, , , . . , , , , , , . 28 . : 12 . . Vita .

. , Rx (Dental Life Science Ltd., ) 15 . , RxBond (Dental Life Science Ltd., ) Rx (Dental Life Science Ltd., ). , , .

4. . , . , , . , , , . , - , , . 2 3. 12 . , . (90 ) . , ( ) , 1. Farhat Amin, prevalence of peg laterals and small size lateral incisors in orthodontic patients A STUDY. Pakistan Oral & Dental Journal Vol 31, No. 1 (June 2011) 2. Vincent O. Kokich. Perceptions of dental professionals and laypersons to altered dental esthetics: Asymmetric and symmetric situations. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. August 2006 3. Linda Greenwall. Treatment options for peg-shaped laterals using direct composite bonding. International dentistry SA Vol. 12, No. 1 4. What is Microdontia? Patterson Dental Supply, - 2004. 5. Terehov Al. i coaut. Odontologia practic modern. Ed. Nasticor-Vector, 2010

35

ASPECTE ALE UTILIZRII METODELOR IMAGISTICE N CHIRURGIA ORAL I MAXILO-FACIAL


Dumitru Srbu, Valentin Topalo, Oleg Znoag, Olga Procopenco, Ilie Suharschi, Andrei Mostovei, Alexandru Mighic Catedra Stomatologie ortopedic, Chirurgie oro-maxilo-facial i Implantologie oral FECMF, USMF Nicolae Testemianu; Clinica Stomatologic OMNI DENT SRL Rezumat n aceast lucrare s-a efectuat un studiu clinic al eficacitii ortopantomografiei (OPG) i computer tomografiei (CT). n studiu au fost inclui 180 de pacieni cu patologii stomatologice la care s-a realizat examenul radiologic (433 de imagini OPG i 27 de investigaii CT). Prelucrarea informaiei OPG cu instrumentarul disponibil pe care l ofer programele de lucru cu imaginea digital OPG sau CT ofer stabilirea unui diagnostic exact, clar i corect, precum i la alegerea unui plan de tratament sigur, adecvat fiecrui caz clinic. Cuvinte cheie: radiografie, ortopantomografie, ct-computer tomografie.

Summary THE ASPECTS OF USING IMAGING METHODS IN ORALANDMAXILLOFACIAL SURGERY A clinical study of the efficiency of orthopantomography and computer tomography was made in this report. In this study were included 180 patients with dental (stomatologic) pathologies who had a radiologic examination performed (433 panoramic radiographs and 27 CT investigations). Information processing of the orthopantomography with available tools offered by the programs working with digital image or CT provides an exact, clear and correct diagnosis as well as a choice of safety treatment plan, proper to each clinical case. Key words: radiography, orthopantomography, Computed Tomography. Actualitatea temei Metodele radiologice n medicina dentar sunt utilizate pentru confirmarea diagnosticului clinic, planificarea tratamentului i supravegherea evoluiei efectului terapeutic. Ele reprezint o parte integrant a practicii medicului chirurg oro-maxilo-facial. Dei, aceste metode contemporane sunt n corelaie direct cu realizarea unui tratament de bun calitate, implementarea i utilizarea lor pe scar larg n Republica Moldova este, nc, deficitar n comparaie cu alte ri. Aceasta se explic prin nzestrarea insuficient cu aparataj radiologic contemporan n instituiile medicale din ar. La aceasta se adaug att descrierea insuficient n literatura de specialitate autohton ct i neinformarea medicilor practicieni. n acest context, este necesar de menionat faptul c, deseori, din cauza ignorrii sau alegerii incorecte a metodelor radiologice adecvate cazului clinic concret, apar erori n diagnostic i, prin urmare, de tratament. n calitate de metod paraclinic de diagnostic n practica medicului stomatolog, chirurgului oral i maxilo-facial servete ortopantomografia (OPG) [1,2,3], care permite obinerea imaginii integre a regiunii oro-maxilo-faciale. Metoda dat este utilizat cel mai frecvent n practica stomatologic datorit avantajelor sale: tehnica de efectuare este simpl, este suficient de informativ pentru un diagnostic preventiv-orientativ, este accesibil, durata scurt a procedurii, poate fi efectuat de orice specialist fr o pregtire special, doz de iradiere minim. Este indicat n majoritatea situaiilor clinice: fracturile masivului osos facial cu orice localizare, prezena formaiunilor chistice ce nu intereseaz elementele anatomice nvecinate (sinusul maxilar, planeul nazal, canalul mandibular, dinii vecinietc.), dini cu patologii periapicale i parodontale, dini cu fracturi corono-radiculare, cu luxaii, implantarea n condiii osoase suficiente,etc. ns n unele situaii clinice aceast metod nu ne ofer informaie suficient.

36

Datorit progresului tehnico-tiinific, apariia noilor metode de tratament (implantare dentar n condiii dificile, sinuslifting, transpoziia de nerv, crearea ofertei osoase prin osteospliting sau transplantare osoas, rezecia maxilarelor n tumori,etc.) apare necesitatea implimentrii noilor metode de diagnostic, net superioare celor tradiionale, cu o capacitate de prelucrare i prezentare a informaiei n plan 3D [4,5,6]. Deaceea cercetrile n diagnosticul radioimagistic au atins o alt treapt de performan. Aceasta a contribuit la implimentarea computer tomografiei (CT) spiralate sau dentare cu fascicol conic, utilizat ca instrument de diagnosticare i planificare a tratamentului pentru specialitii n ortodonie, parodontologie, implantologie, ORL i chirurgie oral i maxilo-facial. Metoda de investigaie 3D este simpl, se desfoar rapid i cu o doz de iradiaie minim. Imaginile obinute astfel sunt ntr-un raport de 1:1 cu cele reale, reconstrucia respectnd o scal veritabil corect, precis a zonei expuse. Aceasta permite de a aprecia exact forma, localizarea, dimensiunile i structura tuturor formaiunilor anatomice din regiunea oro-maxilo-facial, precum i o analiz a rezultatelor mai bun dect n cazul imaginilor convenionale bidimensionale. Aceast metod servete de asemenea la aprecierea mai obiectiv a calitii lucrului stomatologic efectuat, precum i evoluia efectului terapeutic scontat. Un neajuns al acestei metode este costul destul de nalt, ceea ce pune obstacole n alegerea acestei metode de majoritatea pacienilor. Deaceea este necesar de stabilit indicaiile metodelor imagistice de diagnostic n funcie de un ir de criterii (situaia clinic, costul, disponibilitatea procedurii,etc.) Astfel, apare necesitatea efecturii unui studiu clinic al eficacitii ortopantomografiei i CT n stabilirea diagnosticului corect i ntocmirea planului adecvat de tratament. Datele obinute vor contribui la implimentarea i informarea medicilor chirurgi oral, oro-maxilo-facial i stomatologi practicieni cu aceste metode radiologice. Scopul lucrrii Analiza clinic comparativ a eficacitii ortopantomografiei i a CT utilizate n practica stomatologic. Materiale i metode n studiu au fost inclui 180 de pacieni cu patologii stomatologice la care s-a realizat examenul radiologic (433 de imagini OPG i 27 de investigaii CT). Pacienii au fost divizai n dou grupe: n primul grup au fost inclui 155 de pacieni la care s-a efectuat ortopantomografia, al doilea grup l-au alctuit 25 de pacieni care au fost supui att examenului OPG ct i CT. Din cei 180 de pacieni, au fost 98 (54,4%) de brbai i 82 (45,6%) de femei, cu vrsta medie 48,1 1,4 ani. Examenul OPG la toi pacienii s-a efectuat preoperator i postoperator, iar la 35 de pacieni a treia imagine (postoperatorie) la 1 lun, la 28 (postope-

ratorie) la 3 luni, la 11 (postoperatorie) la 6 luni. Din cele 433 de imagini, 210 au fost realizate pe pelicul, iar 223 obinute n format digital la ortopantomograful ORTOPHOS XG3 Sirona. Investigaiile CT repetate postoperator au fost efectuate doar la 2 pacieni din cei 25. Tabelul 1 Investigaia prin OPG i CT la pacienii n studiu
Diagnoz/Intervenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Implantare (oferta osoas suficient) Implantare (oferta osoas insuficient, atrofii, defecte osoase) Sinuslifting lateral Sinuslifting transcrestal Incluzia molarului trei Incluzia caninului superior Osteoplastia maxilei Osteoplastia mandibulei Ameloblastom al mandibulei OPG CT Total 104 15 12 37 25 2 2 8 10 6 4 0 5 7 0 0 2 0 2 2 3 2 0 4 0 104 20 19 37 25 4 2 10 12 9 6 138 55 19

10 Chist voluminos la maxil 11 Chist voluminos la mandibul

Extracie dentar (patologii periapicale, 138 12 parodontale, fracturi dentare, luxaii) 13 Fracturi ale mandibulei 14 Corp strin (material de obturaie) Total 51 19

433 27 460

Rezultate i Discuii La 155 de pacieni din primul grup, la care s-a efectuat OPG, informaia redat a fost suficient pentru stabilirea diagnosticui, planului de tratament i studierea evoluiei n dinamic a tratamentului efectuat. Astfel de intervenii ca extracia dentar i implantarea n condiii de ofert osoas suficient sunt nsoite de OPG cel mai frecvent. Pentru sinuslifting transcrestal, incluzia molarului trei i corp strin la fel a fost suficient doar informaia redat de OPG. n cazul fracturilor imaginea OPG s-a completat de radiografii n plan frontal, lateral sau semiaxial. Sunt radiografii simple, rapide care completeaz informaia medical. Totui, n unele situaii clinice (dinte inclus, fracturi cu deplasare pronunat, fracturi de condil cu luxaie, tumori odontogene i neodontogene, chisturi masive extraosoase ce intereseaz formaiunile anatomice nvecinate (Tab.1)) investigarea pacientului doar prin OPG ne ofer informaii insuficiente, false, din motivul suprapunerii structurilor anatomice, care pot fi interpretate greit. Aceasta la rndul su duce la unele dificulti de diagnostic. n studiul nostru a fost un caz la pacienta N cu Dg. Incluzia ectopic a caninului 23 (fig 1). Diagnostic stabilit clinic i confirmat de OPG. n timpul intervenei chirurgicale a fost depistat nc un dinte supranumerar posterior de canin, care datorit suprapunerii cu caninul nu poate fi determinat pe OPG, ceea ce n consecin poate avea o intervenie chirurgical repetat.

37

de avantaje ncepnd cu stocarea i pstrarea ei nelimitat fr a se deteriora, pn la posibilitatea prelucrrii ei cu instrumentarul disponibil pe care l ofer programul de lucru cu imaginea (Fig.2). n acest studiu informaia oferit de OPG la 25 de pacieni nu a fost suficient, deaceea s-a recurs la investigaie suplimentar prin CT. Investigaiile suplimentare prin CT au necesitat 2 pacieni cu incluzia caninilor, 4 pacieni cu fracturi de mandibul cu deplasare pronunat, 2 cu tumori odontogene (ameloblastom), 5 cu chisturi voluminoase extraosoase la mandibul i maxil ce intereseaz formaiunile anatomice nvecinate, 14 pacieni cu atrofii osoase i deformaii ce doresc reabilitarea protetic fix. Ultimii, pentru realizarea scopului, au necesitat implantare dentar n condiii dificile sau operaii complicate de osteoplastie prin diverse metode de creare a ofertei osoase pentru implantare (sinuslifting lateral 7 pacieni, transplantare osoas 2 pacieni i 5 pacieni cu osteospliting).

Fig. 1. Incluzia ectopic a caninului 23 A.OPG a pacientei N., B. Imagine intraoperatorie, C. Dintele supranumerar Prin urmare, apreciem c efectuarea OPG combin n sine i unele neajunsuri: Imaginea obinut n urma efecturii OPG nu corespunde dimensiunilor reale (1:1) i prezint deformaii datorit suprapunerii structurilor anatomice ntr-un singur plan liniar; Lipsa informaiei despre grosimea esuturilor dure i moi; Imposibilitatea aprecierii coninutului i a volumului sinusurilor paranazale, determinrii grosimii, configuraiei i unghiului de nclinare al apofizelor alveolare, diferenierii suprafeelor lingual i bucal al apofizelor alveolare, aprecierii exacte al corticalelor sinusului maxilar i canalului mandibular, determinrii densitii osoase n zona de interes. Astfel, apar o serie de ntrebri la care doar examenul prin OPG nu ne poate oferi un rspuns ferm pentru planificarea tratamentului optim: Cte implanturi sunt necesare? Este nevoie de adiie de os pentru inserarea implantului? Este necesar efectuarea de sinus lifting? Exist alte ntrebri referitor la dinii inclui, chisturi, fracturi multiple, cominutive cu deformarea scheletului facial, tumori odontodene i neodontogeneetc. Rspunsurile complete la aceste ntrebri le putem obine doar n baza unei analize detaliate a tomografiei computerizate (CT) a pacientului [2, 3]. Prin analiza celor 223 de imagini obinute n format digital la ortopantomograful ORTOPHOS XG3 Sirona i celor 210 realizate pe pelicul se poate de menionat, c calitatea imaginii digitale este net superioar celei pe pelicul. Informaia digital are un ir

38

Fig.2. A.B.C. Calitatea bun a OPG digital a pacientei V., 51 de ani (A. OPG preoperator, B. OPG postoperator, C. OPG preoperator analiza informaiei i modelarea implantrii oferite de programul de lucru); D. Calitate nesatisfctoare a OPG pe pelicul, care dup 4 ani nu mai ofer informaie calitativ

n practica medicului stomatolog, chirurgului oral i maxilo-facial investigaia prin CT este extrem de util atunci cnd avem nevoie de msurri exacte i detalii precise ale zonelor interesate. Aceasta se demonstreaz n cazurile clinice grave aflate n studiu. Astfel, stabilirea diagnosticului precis i planificarea adecvat a planului de tratament a fost indispensabil fr CT la pacienii cu fracturi multiple a scheletului facial (Fig.3) sau a pacienilor cu tumori odontogene extinse (Fig.5).

Investigaia 3D ofer posibilitatea reconstruciei volumetrice a zonei care ne intereseaz, ne ofer posibilitatea de a vizualiza imaginile obinute n toate cele 3 planuri (axial, coronar, sagital), de a roti, scana, msura distane i unghiuri, de a colora traiectul nervos sau de a simula poziionarea unor implante. Toate acestea n consecin au stabilirea unui diagnostic exact, clar i corect, precum i la alegerea unui plan de tratament sigur, adecvat fiecrui caz clinic. Concluzii 1. Majoritatea metodelor imagistice utilizate n chirurgia oral i maxilo-facial inclusiv i OPG sunt utile, dar ele ofer imagini bidimensionale, care nu totdeauna ne ofer o informaie suficient. Oricum ele nu pot fi neglijate, trebuie doar s fim contieni unde i cnd este indicat fiecare metod. 2. OPG n format digital este net superioar celei pe pelicul datorate avantajelor sale. 3. n practica medicului stomatolog, chirurgului oral i maxilo-facial investigaia prin CT este foarte util atunci cnd avem nevoie de msurri exacte i detalii precise ale zonelor interesate. 4. Nu ntotdeauna utilizarea CT este necesar, dar n cazurile n care avem nevoie de o informaie precis, a zonei interesate neaprat vom recurge la aceast metod. 5. Prelucrarea informaiei OPG cu instrumentarul disponibil pe care l ofer programele de lucru cu imaginea digital OPG sau CT ofer stabilirea unui diagnostic exact, clar i corect, precum i la alegerea unui plan de tratament sigur, adecvat fiecrui caz clinic.
1. Aldescu Corneliu. Radiologie pentru studeni i medici stomatologi. Iai, Polirom, 1998. 2. .., .. . . . III, .10, 2009. . 3-8. 3. ., . . , --, 2007. 4. Ashok Sethi, Thomas Kaus. Implantologia practic: diagnosticul, chirurgia, terapia i aspectele tehnice ale esteticii. Bucureti: Q Med Publishing, 2008. 5. Srbu Ioan. Curs practic de implantologie oral. Ed. a 2-a, Bucureti: Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, 2006. 6. .. . III. . . III, .10, 2009. . 10-16.

Fig.4. CT spiralat a pacientului D. 48 de ani, o serie de seciuni tomografice n reconstrucie volumetric unde se apreciaz liniile multiple de fractur i deplasarea fragmentelor la maxilarul superior, complexul zigomatico-orbital, oasele nazale, mandibula.

Bibliografie

Fig.5. CT conic dentar la pacienta V. 36 de ani o serie de seciuni tomografice n reconstrucie volumetric ce ne ofer o informaie ampl despre tumora odontogen localizat la mandibul (ameloblastom)

39

REATAAREA INCISIVULUI LATERAL SUPERIOR DUP FRACTUR: PREZENTARE CAZ CLINIC


Aureliu Gumeniuc asistent universitar, Catedra Stomatologie Ortopedic, Chirurgie OMF i Implantologie Oral USMF N. Testemianu, ISMP CSM Chiinu; Victoria Gumeniuc medic stomatolog, SRL Gumeniuc-Dental; Ion Bor medic stomatologrezident; Maria Guanu medic stomatologrezident; Ana-Patricia Gumeniuc student a.I, Facultatea Stomatoloie USMF N. Testemianu. Summary REATTACHMENT OF FRACTURED OF MAXILLARY LATERAL INCISORS: A CLINICAL CASE REPORT Crown fracture of maxillary anterior teeth is frequent dental injuries for which patients seek immediate dental treatment. Immediate reattachment of the intact fractured tooth segment is a therapeutic choice in such cases. This case report presents one of the best methods used for reattachment, which is an ultraconservative technique. It allows the restoration of original tooth contour, colour and aesthetics.

Rezumat Fractura coronar a dinilor frontali maxilari este o leziune frecvent la pacienii care necesit tratament dentar nentrziat. Reataarea imediat a fragmentului dentar intact este o alegere terapeutic n astfel de cazuri. Acest raport de caz prezint o metod de reataare, care este una ultraconservativ, aceasta oferindu-i restaurrii conturul original, culoarea i estetic. Introducere Dinii grupului incisal la maxilar sunt cei mai susceptibili la fracturi cauzate de trauma direct cum ar fi sporturile cu contact, accidente rutiere, cderi,etc. Restabilirea morfologiei coronare cu component estetic a coroanei fracturate devine una din cele mai mari provocri pentru medicul dentist. Pacienii, n general, i mai seam cu generaia tnr este foarte contienta n ceea ce privete esteticul i are ateptri n reabilitarea estetic imediat. Abordarea convenional pentru tratamentul incisivilor fracturai include: restaurarea direct cu compozite; restaurri protetice pe dispozitive corono-radiculare (DCR); n unele cazuri extracia dintelui, urmat de: protezarea fix, care presupune prepararea dinilor adiaceni breei; protez parial fix adeziv (punte Maryland); protez parial mobilizabil (microprotez flutura); restaurri protetice pe implanturi. n cazurile de fractur coronar pentru grupul frontal, urmat de pstrarea att a rdcinilor dentare, ct i a parii coronare intacte, ca variant, s-ar propune reataarea coroanei naturale fracturate. Factorii ce influeneaz succesul de reataare sunt: nivelul fracturii; dimensiunea resturilor fracturate; statusul parodontal; implicarea pulpei; gradul de maturitate a rdcinii; relaiile ocluzie. Studiul efectuat de O. Pontius si JW. Hutter au artat ca rata de succes n diferite situaii clinice depinde de metoda utilizat n reabilitare [8], astfel, n cauza efectuat in vitro asupra 1.200.000 cicluri ntr-o gur artificial, s-a demonstrat c n cazul utilizrii fragmentului natural, comparativ cu situaiile cnd se utilizeaz coroane artificiale sau restaurri directe cu compozite, rata succesului este demonstrativ mai mare. Conform PHP. Ferrari, RA. Zaragoza, LE. Ferreira [2], fracturile orizontale de rdcin apar n 0,5-7,1% din totalul traumatismelor dentare din zona anterosuperioar. Tot ei menioneaz, c reataarea imediat a fragmentului fracturat n 80% cazuri sunt soldate cu succes.

40

G. Lehl, R. Luthra [6] susin c din totalitatea fracturilor dinilor, n 37% de cazuri sunt implicai grupul incisivilor superiori. FC. Chu, TM. Yim, SH. Wei [1] public n 2000 un articol cu privire la reataarea unui fragment fracturat de incisiv. Studiul denot c, 80% din fracturile de incisivi au linia de fractur oblic, dinspre lingual spre vestibular. Studiile menionate anterior, precum i datele altor autori [3, 7. 9, 10, 11] denot la fel succese n cazurile de reataare a coroanei sau fragmentelor coroanei naturale ar fi cea mai de succes metod de restaurare. Avantajele includ: efectul estetic, morfologia coronar, transluciditatea, preul de cost mic i termenii de aplicare (imediat sau precoce). Prezentarea cazului clinic:

pariale (n ocluzie) n poziia se intercuspidare maxim dup tehnica sandwich ambele straturi ntr-un timp (fig. 4).

Figura 2. Prepararea bontului

Figura 3. Coroana 2.2 pregtit pentru amprentare Etapa de amprentare a cmpului protetic a fost urmat de transmiterea amprentei n laboratorul dentar, cu scopul confecionrii DCR-ului. Dup adaptarea incrustaiei att pe model, ct la coroan n ocluzie, suprafaa bontului protetic a fost acoperit cu un strat de ceramic de baz (opac) pentru muamalizarea metalului n scopul atingerii unui aspect estetic superior (fig. 5).

Figura 1. Examenul radiologic Pacienta GM n vrst de 56 ani s-a adresat cu acuze privitor mobilitii dintelui 2.2. n urma inspeciei clinice s-a confirmat mobilitatea dintelui; percuia este puin dolor; sngerare la limita dintelui cu esuturile moi adiacente. Radiologic (radiografie retroalveolar) s-a determinat fractura transversal a prii coronare dintelui 2.2 (fig. 1) la nivelul coletului dintelui n urma unui accident. Linia de fractur situat 0,5mm subgingival, fr lezarea ligamentului circular a dintelui. Planul de tratament a inclus: devitalizarea dintelui 2.2; prepararea intradosului coroanei; confecionarea unui DCR turnat cu placaj de ceramic da baza (opac); reataarea i fixarea coroanei naturale. La 2 zile dup devitalizarea dintelui 2.2 canalul radicular a fost preparat conform cerinelor pentru un DCR metalic turnat (fig. 2). n coroana fracturat a fost creat un loca pentru incrustaie prin prepararea din interior (camera pulpar i o parte din dentin) sub forma bontului preparat pentru restaurri ntregturnate (fig. 3). Dup amprentarea canalului radicular [4, 5] cu siliconi de precizie, coroana a fost reataat pe cmpul protetic, urmat de primirea amprentei

Figura 4. Amprenta n ocluzie

Figura 5. Adaptarea coroanei 2.2 i a DCR pe model Urmtoarea etap a constat n ajustarea incrustaiei i coroanei fracturate n cavitatea bucal sub controlul relaiilor de ocluzie i fixarea. Fixarea elementelor se

41

face obligatoriu ntr-un timp n poziia de intercuspidare maxim (fig. 6). Cimentarea separat poate provoca schimbarea poziiei incrustaiei i, ca urmare, probleme posibile att la adaptarea coronei la bontul radicular, ct i ridicarea ocluziei. Dup priza materialului de fixare, a urmat nlturarea resturilor de ciment i trimiterea la examen radiologic retroalveolar.

n cazurile n care dintele nu sufer luxaii aceasta procedur poate fi luat n consideraie. Un factor important n reuita estetic a tratamentului este meninerea hidratrii fragmentului fracturat, cea mai accesibil metod fiind soluia fiziologic. Concluzii Reataarea dintelui fracturat poate fi considerat o metod ultra-conservatoare pentru reabilitarea estetic. Aceast procedur ne permite s pstrm maximal structura dintelui natural. Gama larg de materiale stomatologice permite realizarea acestei proceduri, i ofer viabilitate metodei. Este necesar de a informa populaia despre necesitatea pstrrii fragmentului fracturat i adresarea n timp util dup ajutor stomatologic.
1 Chu FC., Yim TM., Wei SH. Clinical consideratons for reattachments of tooth fragments / Quint Int, 2000, vol. 31, p. 385-91. 2 Ferrari PHP.,Zaragoza RA.,Ferreira LE. el al. Horizontal root fractures: a case report / Dental Traumatology, 2006, vol. 22(4), p. 215-217. 3 Gumeniuc A., Gumeniuc V. Folosirea sistemului de ancher n restabilirea bonturilor dentare n urma fracturrii dinilor acoperii cu coroane artificiale / Symposia professorum ULIM, seria Medicin, 2000, p.129-129. 4 Gumeniuc A., Gumeniuc V. Metode de restabilire a bonturilor dentare n cazul fracturilor dinilor acoperii cu coroane de nveli / Analele tiinifice ULIM, seria Medicin, 2000, vol. 3, p. 157-158. 5 Gumeniuc V., Gumeniuc A. Restaurarea dinilor cu tratament endodontic n cazul leziunilor coronare masive sub construcii protetice fixe / Medicina Stomatologic, 2007, vol. 4(5), p. 1518. 6 Lehl G.,Luthra R. Reattachment of fractured fragments of maxillary central incisors report of a case / J Indian Soc Pedod Prev Dent,2004, vol. 22(2), p. 54-55. 7 Maia EA., Barateri LN., de Andrada MA. Tooth fragment reattachment: fundamentals of the technique and two case reports / Quintessence Int, 2003, vol. 34(3), p. 99-107. 9 Pontius O., Hutter JW. Survival rate and fracture strength of incisors restored with different post and core systems and endodontically treated incisors without coronoradicular reinforcement / J Endod, 2002, vol. 28(10), p. 710-715. 10 Rappelli G., Massaccesi C., Putgnano A. Clinical procedures for the immediate reattachment of a tooth fragment / Dent Traumatol, 2002, vol. 18(5), p.281-284. 11 Reis A., Loguercio AD., Kraul A. et al. Reattachment of fractured teeth: a review of literature regarding techniques and materials / Oper Dent, 2004, vol. 29(3), p. 226-33. 12 Tewari S., Tewari S. Fractured tooth fragment reattachment. An alternatve approach / J Ind Dent Assoc, 1995, vol. 66(9), p. 256259.

Bibliografie

Figura 6. Coroana 2.2 fixat

Figura 7. Radiolografie postprotetic Discuii Reataarea dintelui fracturat este o procedur economicoas att din punct de vedere a timpului de lucru ct i financiar. Dintele natural reintegrat reflect forma sa original, conturul i marginile au o compatibilitate mai bun cu gingia. Trauma psihologic cauzat de pierderea dintelui poate fi gestionat cu succes de ctre aceast metod de tratament.

42

METODA CREST CONTROL DE LRGIRE LATERAL A APOFIZEI ALVEOLARE CU INSTALAREA IMPLANTURILOR DENTARE ENDOOSOASE IMEDIATE
Rezumat n studiu au fost inclui 20 pacieni, la care au fost instalate 48 de implanturi dentare endo-osoase AlphaBio prin metoda de lrjire dirijat a crestei alveolare, folosind tehnica crest control. n urma studiului efectuat s-a demonstrat c prin utilizarea acestei tehnici de lrgire a osului pe lateral obinem o lrgire a procesului alveolar pn la 4-5 mm ce permite instalarea imediat a implanturilor. Prin avantajele sale, metoda este net superioar celor tradiionale i anume a celor de lrgire vertical i orizontal a crestei alveolarecu ajutorul grefelor osoase.Tehnica de split control este indicat pentru lrgirea dirijat a procesului alveolar n plan orizontal mai frecvent n zonele laterale a mandibulei. Cuvinte cheie: Implanturi endo-osoase, resorbia osului alveolar, condensarea osului alveolar, lrgirea osului alveolar. Nicolae Chele, ef catedr, dr.med., conf. universitar, Ion Dabija, asistent universitar, Catedra de Propediutic Stomatologic i Implantologie Oral Pavel Godoroja, USMF Nicolae Testemianu

Summary THE SPLIT CONTROL METHOD FOR LATERAL ALVEOLAR APOPHYSIS EXPANSION AND IMMEDIATE PLACEMENT OF ENDOSSEOUS DENTAL IMPLANTS The study included 10 patients, 48 endosseous implants AlphaBio were places in the alveolar ridge, using the split control expansion technique and the immediate implant placement. This study showed that, as the result of using the split control technique of treatment, an expansion of the alveolar bone of 4 to 5 mm has been achieved, and it allowed the immediate placement of dental implants. The benefits of this technique make it much better that the existing traditional bones and allow the possibility to prepare the alveolar bone and the immediate placement of the endosseous dental implants, without any controlled vertical and horizontal expansion of the alveolar bone with osteotomes. Bone expansion and compaction technique using osteotomes allows condensing the spongy bone by alveolar horizontal resorption. The osteotome technique represents a substantially less-invasive procedure for controlled alveolar horizontal expansion (especially in lateral sites of the mandible). Key words: Endosseous implants, alveolar bone resorption, alveolar bone condensing, alveolar bone expansion Introducere Reabilitarea implanto protetic a ocluziei n edentaiile pariale sau totale este considerat una din cele mai contemporane i performante metode de tratament[1;2]. Majoritatea pacienilor edentai pierd dinii n urma diferitor afeciuni locale dento-parodontale, complicaii a cariei dentare, infecii odontogene, traumatisme, tumori, tratamente stomatologice iatrogene incorecte. Pentru rezolvarea acestor situaii, anume implanturile dentare reprezint unica posibilitate de ancorare a lucrrilor protetice fixe, nefiind necesar sacrificiul vitalitii i tratamentului endodontic a dinilor stlpi. Totodata prin utilizarea implanturilor, punile dentare pot fi abandonate. Actualmente pacienii, pe lng restabilirea funciilorde masticaie i fonetic sunt interesai i de rezultatele estetice n urma tratamentului planificat, i de reducerea timpului de tratament. Reabilitrile implanto-protetice au demonstrat calitile lor net superioare, funcionale i psihologice de care pot beneficia pacien-

43

ii (dezvoltarea sentimentului libertii, posibilitatea de a se alimenta cu cele dorite, vorbirea fr defecte de fonaie, zmbetul fr nici o restricie, o stare de sntate personal mult ameliorat, atracie fizic, recompensare emoional). Din cauza resorbiei osului alveolar att n plan vertical ct i orizontal instalarea implanturilor dentare endo-osoase poate fi dificil. Acest fenomen se petrece din cauza neglijenii pacienilor care nu se adreseaz la timp, pentru un tratament stomatologic adecvat. Dat fiind faptul c la 6 luni dup o extracie dentar se produce o reducere dimensional a crestei alveolare pn la 4,2 0,48 mm n lime i 1,5 0,14 mm n nlime. La un an se produce o reducere de pn la 25% a volumului osos, iar pe parcursul primilor 3 ani postextracional volumul osos se reduce la 40-60%. n literatura de specialitate sunt descrise diverse tehnici de plastie cu grefe osoase libere. Au demonstrat diverse rezultate. n plus, aceste metode necesit un tratament ndelungat i o a doua sau chiar a treia intervenie chirurgical, fapt care se reflect negativ asupra psihicului pacientului i n costul final al tratamentului. Deseori, aceti factori descurajeaz pacienii n dorina de a apela la tratamentul implantoprotetic. O variant de alternativ pentru reabilitarea ocluziei n aceste cazuri poate servi utilizarea tehnicii de instalare a implanturilor dentare endoosoase n crestele nguste prin remodelarea i lrgirea dirijat a procesului alveolar prin metoda Crest Control. Scopul studiului Micorarea perioadei de reabilitare implanto-protetic a edentaiilor pariale terminale la mandibul utiliznd metoda crest control de lrgire dirijat a crestei alveolare. Material i metode n studiu au fost inclui 20 pacieni cu edentaii pariale laterale, la care creasta alveolar nu depea 3-4 mm n grosime, ceea ce nu ne permite instalarea implanturilor, tiind faptul c pentru instalarea implanturilor este necesar de un os, cu o grosime de cel puin 7-8 mm. Vrsta pacienilor era cuprins ntre 20 i 45 de ani. Au fost instalate 48 implanturi dentare endoosoase AlphaBio aplicnd metoda miniinvaziv de lrgire dirijat a osului. Pentru soluionarea acestei probleme au fost utilizate instrumentele ce fac parte din Trusa de Lrgire a Osului, a firmei Germane Meisinger, trusa Crest Control Bone Expansion (Fig.,1). Trusa i tehnica const din freze pilot (cu diametre de 1,0mm i

1,8mm), un disc de separare pentru scizionarea osului crestei alveolare, sisteme de condensare i largire a osului. Extensoarele non-ablative se nfileteaz cu atenie n locul osteotomiei, aa nct s largesc osul cortical i s condenseze osul spongios.

Fig. 2;3 Tehnica chirurgical: Anestezie loco-regional. Incizia mucoperiostului pe vrful coamei alveolare, decolarea lamboului mucoperiostal cu ajutorul decolatorului. Apoi cu o frez sferic diamantat sau extradur marcm un an pe coama creastei alveolare i cu ajutorul unui disc subire de separare ne adncim ajungnd n esutul spongios (Fig.,2;3). Cu o frez pilot de 1-1,5 mm n diametru, efectum un an ngust cu o lungime de 3-5 cm n dependen de brea dentar. Adncimea anului de la 10-13 mm pe vertical n dependen de proiecia anatomic a canalului mandibular pentru evitarea lezrii nervului alveolar inferior, la fiecare capt al anului, freza uor va fi plasat spre corticala vestibular, pentru a efectua un punct vulnerabil de

44

elasticitate a corticalei. Acest lucru se face pentru a micora rezistena osului cortical dur i pentru a permite ntregului perete vestibular s se lrgeasc. n cazul apariiei unei fisuri de cortical periostul intact lingual va menine fragmentul fracturat de os. Apoi aplicm extensoarele Meisinger n dou-trei locuri preselectate, unde urmeaz a fi instalate implanturile.

dinilor 45;46 care lipseau n partea dreapt lateral a maxilarului inferior. Dintii 45;46 au fost extrai 3 ani n urm i pacienta a purtat o punte protetica fix cu stlpi de sprijin pe dinii 44;47. Din cauza suprasolicitrii dintele 47 a devenit mobil i a fost extras.

Pacientei i s-a propus adiie de os n bloc, cu prelevarea osului fie din menton, ori din ramul ascendent a mandibulei, urmat mai trziu (68 luni) de instalarea implanturilor. Dup aceasta, pacienta va trebui s mai atepte alte 6 luni pn la recuperarea i reabilitarea final, n mediu tratamentul va dura aproximativ 12-14 luni. Aceast opiune nu a fost acceptat de ctre pacient. Cea de-a doua opiune: s-a propus plasarea implanturilor dentare endo-osoase prin lrgirea dirijat a osului cu ajutorul sistemului Meisingeri. Pacienta a ales varianta a doua, pentru a reduce perioada de tratament, costurile i pentru a evita o a doua intervenie chirurgical. n urma examenului clinico-radiologic tradiional acceptat n implantologia dentar (Fig.,7) au fost sta-

Fig.4;5 Dup aplicarea sistemului de lrgire efectum activarea cu o cheie special din medial spre distal, apoi la intervale de 2 minute ncepem iari activarea, ns din distal spre medial. Aceast alternare treptat ale locurilor mediale i distale permit lrgirea egal i uniform a osului pe tot diametrul. Osul lrgit pn la diametrul dorit permite instalarea implanturilor planificate (Fig.,6). Spaiul dintre corticale se augumentez cu material de augumentare. Suturarea plgii. Rezultatele ateptate Caz clinic: pacienta S. S., femeie de 45 ani, s-a prezentat pentru instalarea implanturilor la nivelul

bilite indicaiile i posibilitile reabilitrii implantoprotetice prin: extracia dintelui 48, dup vindecarea plgii postextracionale(una lun) lrgirea dirijat a procesului alveolar i instalarea a 3 implanturi de 1011,5 mm lungime i 3,75 mm diametru, implant AlphaBio. Pre i postoperator pacientei i-a fost prescris tratament antiinflamator. Intervenia a decurs sub anestezie loco-regional Sol., Ubistesin forte 4% -3,4ml. Am efectuat o incizie pe coama crestei alveolare, cu o decolare minimal a mucoperiostului, pentru a pstra ataamentul periostului din jurul corticalei lingual (Fig.,8). Cu freza am format un traseu pe coama alveolar, apoi cu un disc subire de separare (Fig.,9) ne-am adncit pn la 5-6 mm, dup ce cu o frez pilot de 1,5 mm n diametru, ne-am adncit pn la 10 mm din zona medial a pri-

45

mului premolar din partea dreapt a mandibulei spre distal. Adncimea anului a fost meninut la 10-13

decurs fr complicaii, la a aptea zi s-au suprimat suturile. Din cei 20 pacieni (48 implanturi) la un singur pacient s-a depistat un hematom a lojii nvecinate. La a doua zi dup intervenie la 4 pacieni s-a dezvoltat un edem a gingiei i a esuturilor moi adiacente. Acesta era n cretere devenind maximal la a 2-a zi care treptat disprea ctre a 4-a zi. Primele zile dup intervenie pacienii acuzau un disconfort uor, dureri slabe care uor erau suprimate cu antidolorani. Suprimarea suturilor a fost fcut la a 6-7-a zi dup

mm pe vertical. La fiecare capt al anului, freza uor a fost plasat spre corticala vestibular. Apoi am aplicat extensoarele Meisinger n dou locuri preselectate, activndu-le din median spre distal i invers (Fig.10).

Dup ce am primit spaiul necesar au fost inoculate trei implanturi (Fig.10). Spaiul dintre corticale s-a augument cu material biocompozit de augumentare. Apoi am apropiat marginile muco-periostului i am obinut nchiderea primar a plgii fr dificulti. Dup cum se poate observa, s-a obinut o cretere semnificativ a dimensiunii osului, care a permis plasarea implanturilor dentare endo-osose. Radiografia de control ne determin precizia i corectitudinia instalrii implanturilor endo-osoase (Fig.11). A doua etap chirurgical a fost efectuat peste 4 luni.

intervenie. n 2 cazuri a avut loc dehiscena parial a plgii cu vindecare per secunda ctre a 10-a zi. La etapa a doua gingia acoperea implantele i nu se deosebea de cea nvecinat. Radiologic la 3 implanturi a fost depistat o resorbie a osului cortical n mijlociu de 1,2 mm (minimal 1mm, maximal 2mm). La implementarea n practic a acestor metode ne-am condus de fenomenul epitelizrii plgilor postextracionale. Este cunoscut c extracia dentar cu traum minimal a esuturilor nconjurtoare i cheagul sanguin, care umple alveola imediat postextracional, favorizeaz epitelizarea plgii ntr-un timp scurt (7-10 zile). De rnd cu ali factori, un rol important n procesul de osteogenez, ct i n remodelarea osului pereimplantar pe parcursul funcionrii implanturilor l are vascularizarea sanguin [6]. Este dovedit [3] c peste 70% din alimentare osul cortical al maxilarelor o primete din periost, de aceea decolarea trebuie s fie minimal. Se poate afirma c decolarea lambourilor mucoperiostale deregleaz nutriia osului i, probabil c, restabilirea ei complet nu mai are loc, ceea ce i contribuie la resorbia corticalei. n acelai timp, menionm c tehnica de lrgire dirijat a osului alveolar cu instalare imediat a implanturilor dentare endo-osoase este mai dificil i poate fi utilizat de medicii cu experiena respectiv n implantologia oral i chirurgia oro-maxil-facial. O condiie obligatorie pentru utilizarea acestei metode este prezena unei creste alveolare cu diametru nu mai mic de 3 mm n grosime. Concluzii i discuii n studiul efectuat s-a demonstrat c prin metoda dat de tratament obinem o lrgire a procesului alveolar pn la 3-4 mm ce ne permite instalarea imediat a implanturilor dentare endo-osoase cu ncrcarea lor funcional la 4-6 luni postimplantar. Aceast metod ne permite s:

46

n timpul lrgirii dirijate a osului i instalrii implanturilor la mandibul dup metoda dat, n-au fost depistate momente nefavorabile, vindecarea plgii a

Renunm la alte metode de grefare osos care sunt mult mai traumatice i presupun un tratament ndelungat; Permite plasarea imediat a implanturilor n crestele nguste la momentul lrgirii; Poate fi folosit att la maxil, ct si la mandibul, cu unele modificri a tehnicii, efectund aplicarea controlat i treptat a forei; n comparaie cu alte metode de grefare osoas n bloc, micoreaz perioad de timp de la prima intervenie pn la reabilitarea final; Este minim invaziv, eficient i ieftin ca i cost; Pot fi utilizate majoritatea implanturilor disponibile pe pia la moment; Aceast tehnic este o alternativ viabil a grefelor libere de os n anumite cazuri, care presupune lrgirea lateral a osului n locurile unde dinii au lipsit o perioad considerabil de timp.

1 Adell R, Lekholm U, Grndahl K, Branemark PI, Lindstrm J, Jacobsson M. Reconstruction of severely resorbed edentulous maxillae using osseointegrated fixtures in immediate autogeneous bone grafts. 2. Bernhart T, Weber R, Mailath G, Ulm C, Drtbudak O, Watzek G. Use of crestal bone for augmentation of extremely knife-edged alveolar ridges prior to implant placement. 3. Misch CM, Misch CE. The repair of localized severe ridge defects for implant placement using mandibular bone grafts. 4. Misch CM. Comparison of intraoral donor sites for onlay grafting prior to implant placement. 7. Carl E Misch. Implant Dentistry. 8. Zarb GA, Schmitt A. Longitudinal clinical effectiveness of osseointegrated dental implants. 9. Carl E Misch. Dental Implant Prosthetics. 10. Branemark P-I. Osseointegration and its experimental background. 11. Buser D., Dula K., Belser U.C., Hirt H-P., Berthold H. Localised ridge augmentation using guided bone regeneration. 12. Jensen OT. Guided bone graft augmentation. In: Buser D, Dahlin C, Schenk RK, eds. Guided Bone Regeneration in Implant Dentistry.

Bibliografia

47

CURENII DIADINAMICI UTILIZAI N STOMATOLOGIE (REvisT A liTERATURii)


Gheorghia Alina, student anul IV, Facultatea Stomatologie a USMF Nicolae Testemianu Munteanu Corneliu student anul IV, Facultatea Stomatologie a USMF Nicolae Testemianu Srghii Mariana, student anul IV, Facultatea Stomatologie a USMF Nicolae Testemianu Nstase Corneliu, asistent universitar, catedra Stomatologie Terapeutic a USMF Nicolae Testemianu Rezumat n stomatologia general este important utilizarea mijloacelor fizioterapeutice ca metod de tratament complex i de reabilitare n urma unor manopere efectuate de ctre medicul specialist n diverse manifestri patologice ale regiunii oromaxilofaciale. Una din acestea este terapia prin Curenii Diadinamici, una din metodele moderne de refacere a integritaii i funcionalitatii sistemului stomatognat. [1] Cuvinte cheie: Curenii diadinamici, metode moderne.

Summary DIADYNAMIC CURRENTS IN DENTISTRY (Literature review) Important for the General dentistry is using of physiotherapy, a method of complex treatment and rehabilitation as a result of manoeuvres performed by a physician in various pathological manifestations of oromaxillofacial region. One of them is therapy with Diadynamic Currents, one of modern methods of recovery stomatognathic system integrity and functionality. Key words: Diadynamic currents, modern methods. Generaliti Termenul de dinamic, din structura denumirii acestui tip de cureni, provine de la micarea unidirecional a ionilor sub aciunea curentului. Termenul de dia definete efecte contrare pe care le putem obine cu aceste forme de curent: pe de o parte pot avea capacitatea de inhibare sau adaptare la stimuli, deci pot determina scderea sensibilitaii (efect analgetic), pe de alt parte au capacitatea de excitare, de facilitare a contraciei, deci efect dinamogen. Efectele sunt influenate de frecvena, intensitatea i durata stimulilor, precum i de caracteristicile organelor vizate sau de modificrile patologice locale aprute. Subiectul cercetrii Curenii diadinamici (CDD) Curenii diadinamici (CDD) sunt cureni de joas frecven ce provin din curentul sinusoidal alternativ (de la reea) 220V i 50Hz. Aceast form de cureni a fost descris de Bernard n 1929, a crui nume i i poart curenii diadinamici. n timpul aplicrii curenilor diadinamici predomin una din urmtoarele proprietai ale lor: a) inhibiie b) dinamogenie La frecvenele joase (50 Hz) predomin dinamogenia, la cele nalte (100 Hz), efectul inhibitor. n condiiile nemodificrii intensitii i frecvenei n timpul unei edine, se manifest i o a treia proprietate i anume obinuina. Aceste efecte ale curenilor diadinamici se manifest asupra sensibilitii, motilitii i troficitii organismului. Efectele analgezice, hiperemiantebiotrofice, dinamogene sunt datorate nivelului intensitii, formei curentului diadinamic utilizat i modalitii de aplicare a electrozilor.[3] Anularea undei negative confer curentului alternativ configuraia urmtoare: Rmne deci o singur faz = monofaza. Aceasta este forma de curent diadinamic monofazat MF. Unda negativ redresat devine pozitiv i rezult un curent diadinamic cu configuraia urmtoare: dou faze adic curent diadinamic difazat: DF Prin combinarea celor dou faze n diverse configuraii iau natere urmtoarelor forme de curent diadinamic:

48

1.Perioada scurt PS 1sec MF + 1sec DF 2.Perioada lung PL undele monofazice i difazice se succed fr perioade definite exact: 2sec MF5sec DF2sec MF 5secDF. 3. Ritmul sincopat este combinaia ntre curentul MF = 1sec + 1sec pauz + 1sec MF. n concluzie: curentul diadinamic are 5 forme: MF monofazat efect excitomotor, efect vasoconstrictor DF difazat efect antialgic PS perioada scurt efect resorbtiv PL perioada lung efect antialgic i miorelaxant, decongestiv RS ritm sincopat efect decontracturant [1, 2]. Curentul MF (monofazat fix) are efect excitator, crescnd tonusul muscular, ct i efect de tonicizare al pereilor vasculari, ca urmare a aciunii sale vasoconstrictoare. Din punct de vedere subiectiv, produce senzaia de vibraii, acionnd ca un masaj tisular electric profund. Pe aceast cale se evideniaz zonele dureroase din cadrul neuromialgiilor reflexe (electrostimularea esuturilor ligamentare, cretrea tonusului muscular). Este un curent pulsatil, obinut din curentul sinusoidal de 50 Hz prin anularea semiundei negative. Are efect dinamogen; efectul analgetic apare tardiv. Subiectiv, se produc vibraii care acioneaz ca un masaj profund. Curentul DF (difazat fix) are efectul analgezic maxim, prin ridicarea pragului sensibilitii la durere, mbuntete circulaia arterial prin inhibarea simpaticului. Din motivele prezentate, este indicat drept form de introducere pentru aplicaiile n scop analgezic. Curent pulsatil obinut din curentul sinusoidal de 50 Hz prin redresare, adic prin transformarea semiundei negative n semiund pozitiv. Rezult astfel un curent cu frecvena de 100 Hz. Efectul su principal este acela inhibitor. Se folosete ca form de introducere naintea aplicrii celorlalte forme. PS (perioada scurt) are efect excitator i tonicizant, acionnd ca un masaj intens de profunzime i prin componena sa vasoconstrictoare avnd efect resorbtiv, fiind util n sufuziunile i hematoamele posttraumatice, n edemele cu tulburri trofice din stazele circulatorii periferice, producnd i analgezie secundar (acioneaz ca un masaj profundintens, resorbtiv, analgezic). Se obine prin alternarea brusc ntre MF i DF cu ritm de 1 secund. Efectul dominant este cel dinamogen (resorbtiv). PL (perioada lung) prezint un efect analgezic i miorelaxant puternic, de asemenea, efect decongestiv, fiind de preferat n strile dureroase accentuate i persistente. Se obine prin alternarea lent a formelor MF i DF ntrun interval de 12 secunde. Efectul dinamogen este diminuat, dominnd efectul inhibitor (analgetic, miorelaxant). RS (ritm sincopat) are cel mai pronunat caracter excitomotor, realiznd electrogimnastica muscu-

lar, fiind indicat n atoniile musculare nomoinervate, postoperatorii (cel mai pronunat excitomotor, realiznd gimnastica muscular). Se obine prin ntreruperea ritmic a formei MF cu pauze de 1 secund. Este forma de curent folosit pentru electrostimulare muscular. [3, 4] Indicaiile curenilor diadinamici sunt: Afeciunile aparatului locomotor: Sechele posttraumatice (cu excepia fracturilor, rupturilor ligamentare sau meniscale), contuzii, entorse, luxaii recente, ntinderi musculare, redori articulare. = DF + PL n puncte dureroase; = PS direct pe muchi; Boal reumatismal cronic degenerativ sau inflamatoare: artroze reactivate, artrite, mialgii, Reumatism abarticular, al esuturilor moi periarticulare: epicondilite, tendinite; Afeciunile neurologice: nevralgie trigeminal, algoneurodistrofie; Tulburri circulatorii periferice: maladie Raynaud, acrocianoz, boal varicoas, status postarsuri sau postdegerturi, arteriopatie periferic obliterant; Aplicaii segmentare pe zone neuroreflexe n vederea modulrii funcionale a stomacului, colonului, colecistului, cilor respiratorii n astmul bronic, migrene; hipotonii musculare; scolioze pentru tonifierea musculaturii hipotone (la convexitate); hiperestezii; incontinene urinare; localizarea zonelor patologice inflamatorii i degenerative; testarea zonelor mialgene; electrostimularea esuturilor ligamentare; sindrom simpatic; tulburri circulatorii; spasmoliz (contracturi musculare); tulburri trofice; artroze; artrite; osteocondilite; tulburri circulatorii; nevralgii ale zonei craniene; combaterea algiilor; tratament postchirurgical; mobilizarea articulaiilor; terapie de motilitate; deformaii; contuzii; periartrite; nevralgii; pareze; excitabilitate; mialgii;; paralizii flasce i excitaii faradice; paralizii flasce cu reacii degenerative moderate; paralizii flasce cu reacie degenerativ avansat; tratamentul ntinderilor tendinomusculare; dureri n spondilita anchilozant; Inflamaii periartritice; Sindroame vasculare; Sindroame de tonus muscular crescut; Tulburri vegetative; Edeme, extravazare subcutanat i intramuscular; Emfizem [2, 3, 4] Modalitile de aplicare depind de scopurile terapeutice urmrite. Acestea pot fi:

49

Pe punctele dureroase circumscrise. Se utilizeaz electrozi mici, de dimensiuni egale, polul negativ aplicnduse direct pe locul dureros, iar cel pozitiv la distan. Transversale. Aceste aplicaii se mai numesc i transregionale (deo parte i de alta a regiunii dureroase) i se utilizeaz la nivelul articulaiilor periferice mari sau pe masele musculare ale membrelor sau trunchiului. Longitudinale. Electrozii sunt amplasai dea lungul unui nerv periferic (electrodul pozitiv mai mare se aeaz proximal, iar cel mic i negativ se aeaz distal, pe zona afectat) sau dea lungul unui traseu vascular. Gangliotrope. Electrozii mici sunt poziionai n felul urmtor: cu catodul pe zona ganglionilor vegetativi respectivi i anodul la distan. Aplicaii mioenergetice. Aceste aplicaii urmresc tonicizarea unor muchi normoinervai. Ca atare, catodul se aplic pe locul de emergen al nervilor motori, iar anodul pe punctele motorii ale muchilor interesai.[3] n tonifiere = bipolar sau punctiform pe punctul motor n durere = cu polul negativ (activ) pe punctul dureros transosale = pe articulaii longitudinale = de obicei dea lungul unui nerv [2] Mrimea electrodului este n funcie de regiunea de tratat. Aplicaia electrodului se face prin intermediul materialelor hidrofile, umede. Electrozii se fixeaz prin benzi sau saci de nisip. Timpul de aplicare: 48 min pentru efectul antialgic, 1020 min pentru efectul tonifiant, musculotrop. Se pot aplica o data sau de 2 ori pe zi. Se va avea n vedere apariia fenomenului de acomodare.[2] Tehnica de aplicare Pacientul este aezat n funcie de regiunea de tratat pe paturi sau scaune de lemn. Electrozii se aplic prin intermediul unor nveliuri hidrofile, bine umezite. Aparatul va avea la nceput poteniometrele la 0. Intensitatea se crete progresiv la un nivel corespunztor efectului urmrit: analgetic sau dinamogen. Pe parcursul edinei trebuie crescut intenstatea pentru meninerea senzaiei de vibraie nedureroas, senzaie care scade prin acomodare. Durata tratamentului este scurt, de 48 minute sau chiar mai puin. Ritmul edinelor se stabilete n funcie de stadiul afeciunii. n stadiile acute se pot aplica de doua ori pe zi sau cel puin o dat pe zi, zilnic. n scop analgetic este inutil s se aplice mai mult de 68 edine. Acestea se pot relua dup o pauz de 7 zile. n scop dinamogen i hiperemiant se pot face peste 10 edinte, n funcie de caz. [3]

Impactul biologic al curenilor diadinamici: Ameliorarea durerilor; mbuntirea circulaiei periferice; Normalizarea funciilor sistemului vegetativ; Relaxarea muchilor; Acceleraia resorbiei. Beneficii un prim beneficiu al utilizrii curenilor diadinamici, este obinerea efectului analgezic maxim, prin intermediul curentului diafazat fix, care mbuntete i circulaia arterial prin hipertonie simpatic; curenii diadinamici au i un pronunat efect antiinflamator, tratnd durerile inflamatorii: sunt tratate condiiile inflamatorii dureroase ale muchilor, nervilor periferici, contribuind deasemenea i la retragerea rapid a traumelor i hematoamelor; prin curentul monofazat fix, se obine un important efect excitator, care duce la creterea tonusului muscular ct i un efect vasoconstrictor; prin modalitatea de aplicare a electrozilor pe perioada scurt, are efect excitator, acionnd ca un masaj intens de profunzime i prin componena sa vasoconstrictoare, avnd efect resorbtiv, util n sufuziunile i hematoamele posttraumatice, n edemele cu tulburri trofice din stazele circulatorii periferice, producnd i analgezie secundar; prin modalitatea de aplicare a electrozilor pe perioada lung, prezint un efect analgezic i miorelaxant puternic, de asemenea, efect decongestiv, fiind de preferat n strile dureroase accentuate i persistente; curentul diadinamic, are cel mai pronunat caracter excitomotor, realiznd electrogimnastica muscular, fiind indicat n atoniile musculare normoinervate, postoperatorii; curenii diadinamici au un bun efect tonizant, determinnd totodat contracia muscular; au efect trofic prin mbuntirea irigaiei locoregionale i drenarea lichidelor stagnante intratisular; au efect vasodilatator, mbuntind circulaia sanguin, datorit producerii hiperemiei reactive de la nivelul circulaiei superficiale i profunde; folosirea curenilor diadinamici constituie o modalitate mult mai ieftin n comparaie cu medicaia analgezic pe termen lung; nu se introduc substane strine n organism, nu creaz dependen, nu exist efecte toxice sau supradozaj; aceti cureni nu sunt solicitani sau neplcui, ci dimpotriv, constituie o metoda noninvaziv care genereaz relaxare i un tonus bun al organismului; cresc puterea de munc i bun dispoziie; folosirea curenilor diadinamici, este n general, o metod uor de folosit i fr efecte secundare.[5]

50

Concluzii Fizioterapia este una dintre principalele intervenii din ce n ce mai folosite n prezent, cu rezultate deosebite n tratarea afeciunilor oromaxilofaciale. Pe msura descifrrii mecanismului de producere a acestor afeciuni, sa constatat faptul, c fizioterapia cu utilizarea curenilor diadinamici este indicat alturi de medicaia de baz a bolilor i traumatismelor stomatologice, sau trateaz cu succes afeciuni ce pot fi recuperate doar prin efectul curenilor galvanici, asigurnd accelerarea revenirii la o calitate mai bun a vieii i costuri relativ acceptabile ale tratamentului complex. [1, 6]

1. http://www.anakinetic.ro 2. http://www.scritube.com/medicina/BALNEOLOGIEsiCURENTULDEJOA1412323815.php 3. http://www.elipetromed.ro/suportdecursfizioterapie.html 4. http://www.fizioterapiekinetoterapie.ro/proceduri/electroterapie/curentidiadinamici/ 5. http://www.electroterapie.com/Articoleelectroterapie/Curentidiadinamici/beneficiilecurentilordiadinamici.html 6. http://www.fiziomedica.ro/electroterapie.html

Bibliografia

ELECTROFOREZA N TRATAMENTUL PARODONTITELOR (REvisTA liTERATURii)


Rezumat Electroforeza medicamentoas este utilizat n aproape toate patologiile parodontale, cu excepia celor idiopatice i parodontoamelor. Dintre efectele terapeutice manifestate la nivelul esuturilor parodontale se evideniaz: mbuntirea circulaiei sanguine, stimularea circulaiei limfatice, asigurarea activrii proceselor trofice, creterea nivelului ATP n esuturi i presiunii oxigenului, cresterea activitaii fagocitare a leucocitelor, activarea sistemului reticuloendotelial, producerea de anticorpi, creterea nivelului de forme libere de hormoni n esuturi i utilizarea lor intens n procese inflamatorii i resorbtive. Pentru efectuarea electroforezei se utilizeaz preparate ca: vitamina C, Vitamina P, Bromura de Tiamin, Vitamina B12, Lidaz, Trental, Heparin, Honsurida, Acid nicotinic etc. Cuvinte-cheie: electroforez, gingivit, parodontit, curent galvanic Pogor Rodica, student anul IV, Facultatea Stomatologie a USMF Nicolae Testemianu Botnaru Dumitru, student anul IV, Facultatea Stomatologie a USMF Nicolae Testemianu Nstase Corneliu, asistent universitar, catedra Stomatologie Terapeutic, USMF Nicolae Testemianu

Summary ELECTROPHORESIS IN THE TREATMENT OF PERIODONTITIS (Literature review) Drug electrophoresis is used in nearly all periodontal pathologies, except idiopathic pathologies and parodontomes. The therapeutic effects of electrophoresis in periodontal tissue are: improves blood circulation, stimulate lymph flow, activation of trophic processes, increase ATP level and oxygen pressure in tissue, increase phagocytic activity of leukocytes, activates the reticuloendothelial system, antibody production, increase the level of free forms of hormones in tissues. To perform the electrophoresis are used: Vitamin C, Vitamin P, bromide Thiamine, Vitamin B12, Lidaze, Trental, Heparin, Honsurida, nicotinic acid, etc. Key words: electrophoresis, gingivitis, parodontitis, galvanic current. Generaliti Electroforeza reprezint o metod de introducere a substanelor medicamentoase n esuturile parodontale prin curent continuu de tensiune joas (3-80 V) i intensitate sczut (50 mA). Pentru electroforeza n cavitatea bucal se utilizeaz aparatele GR-1 i GR-2. [1] Electroforeza are efectul electrofarmacologic, care mbin efectele combinate ale ionilor de substane medicamentoase i curentului galvanic. [1] Acionnd asupra esuturilor parodontale, curentul galvanic le excit, n rspuns la care se dilat vasele. mbuntirea circulaiei limfatice i sanguine reduce

51

hipoxia, mbuntete troficitatea esuturilor parodontale. [1] n urma efecturii electroforezei, apare hiperemia prelungit (1.5 - 2 h), care stimuleaz procesele metabolice, cu formarea de substane biologic active (histamina, acetilcolina, etc), este o surs de stimulare neuro-reflectorie de lung durat, marete intensitatea proceselor de regenerare si de absorbie a produselor de degradare a esutului. [1] Electroforeza ar trebui s fie precedat de detartraj i chiuretajul pungilor parodontale, dac tratamentul se efectueaz n etapa de dezvoltare a bolii. [1] Caracteristici i avantaje Electroforeza medicamententoas are urmatoarele caracteristici i avantaje, care o deosebesc de alte moduri de administrare a medicamentelor n organism: se introduce o cantitate mic de substane medicamentoase n organism are loc introducerea i eliminarea lent a preparatelor medicamentoase din organism, astfel preparatul rmne n organism mai mult timp i are un efect terapeutic mai mare; creeaz un depozit al preparatului activ n esuturi; medicamentul este introdus n cea mai activ form (ionic); are loc efectul combinat al curentului electric i a formei active a medicamentului direct n focarul inflamator; crete activitatea fiziologic a esuturilor, care este considerat ca fiind unul dintre mecanismele de aciune biostimulatoare a galvanizrii; medicamentele introduse n organism prin electroforez, semnificativ mai puin provoac reacii alergice i efecte secundare dect cele aplicate peroral i parenteral. [2] Efectele terapeutice ale electroforezei sunt: mbunataete circulaia sanguin stimuleaz circulaia limfei activarea proceselor trofice creterea nivelului ATP n esuturi i presiunii oxigenului creterea activitaii fagocitare a leucocitelor activarea sistemului reticuloendotelial producerea de anticorpi creterea nivelului de forme libere de hormoni n esuturi i utilizarea lor intens n procese anti-inflamatorii i resorbtive. Pentru efectuarea electroforezei medicamentoase sunt utilizate aparate de electroforez: Potok-1, GR-2, GE-5-03, AGN-32-33, AGP-33. [2] Indicaii pentru electroforeza medicamentoas sunt aproape toate patologiile parodontale (cu excepia celor idiopatice i parodontoamelor). [2]

Contraindicaii pentru electroforeza medicamentoas sunt: prezena neoplasmelor procesele inflamatorii acute i purulente (n lipsa scurgerii de exudat i puroi) boli sistemice de snge maladii cardiace decompensate ateroscleroza manifestat brusc dereglarea integritaii pielii i a mucoaselor cavitii bucale dereglarea sensibilitii cutanate intoleran la curent electric stri toxice. [2] n tratamentul gingivitei catarale pentru realizarea aciunii anti-inflamatorii, resorbtive i trofice se indic electroforeza cu gluconat de calciu, vitamina C i PP (soluie de 1%, prin metoda transversal, durata - 20 min, cura de tratament - 10-15 proceduri, intensitatea 3,5 mA). [1] n gingivita hipertrofic cu scopul de a efectua o actiune sclerozant, se indic electroforeza cu heparin, cu soluie de clorur de calciu 10%. n tratamentul gingivitei hipertrofice V.E.Udovitskaya (1975) a observat un efect pozitiv la electroforeza cu soluie 10 % de clorur de calciu. Tratamentul const din 1015 edine. Prin anod se administreaz calciu, iar a doua zi prin catod - clor. [1] n parodontita generalizat cronic, cu scopul de a realiza un efect anti-inflamator se indic electroforeza cu soluie de terrilitin 25%, lizozim (25 mg se dizolv n 15-20 ml de ser fiziologic), acid acetilsalicilic (10% soluie apoas, cu 10% soluie apoas de bicarbonat de sodiu). Se utilizeaz electrozi gingivali, prin metoda transversal, intensitatea curentului - de pn la 5 mA, timp de expunere - 20 de minute, cursul de tratament - 10-12 proceduri. Preparatul este administrat prin anod. Eficient n parodontite este i administrarea electroforetic de vitamina C. Numeroase studii clinice i experimentale au stabilit o hipovitaminoz C local la nivelul gingiilor, care necesit saturaia local a esutului parodontal cu acid ascorbic. Acumularea de vitamina C n esuturile parodontale ofer o permeabilitate capilar normal, mbuntete activitatea fiziologic a esutului conjunctiv i favorizeaz formarea de colagen. [1] Preparate, efecte i modul de administrare Electroforeza cu vitamina C ajut la normalizarea permeabilitii capilare, mbuntirea activitii fiziologice a esutului conjunctiv i favorizeaz formarea de colagen. Electroforeza de acid ascorbic este mai bine de efectuat cu un electrod din oel inoxidabil, deoarece electrozii din plumb nu asigur stocarea vitaminelor, din cauza efectului de oxidare a plumbului asupra acidului ascorbic. [1] Vitamina P duce la o scdere a permeabilitii vasculare, inhibarea aciunii hialuronidazei, la creterea rezistenei capilarelor, prevenind distrugerea acidului ascorbic. Prin urmare, acidul ascorbic i vitamina P

52

sunt administrate simultan prin catod. Electroforeza cu vitamine C i P se indic dup ndeprtarea iritanilor locali i administrarea terapiei antiinflamatorii n parodontita cronic i exacerbat. [1] Bromura de Tiamin mbuntete inervaia periferic a gingiilor i stimuleaz procesele trofice. Se folosete soluie de 2% din aceasta, cu adaos de soluie 1% trimecain, administrat prin anod. [2] Vitamina B12 contribuie la reglarea metabolismului proteinelor, n prezena unor boli concomitente (ulcer gastric i ulcer duodenal, hepatit cronic, ateroscleroza arterelor coronariene, maladii ale SNC). 100-200 mg de preparat se dizolv n 2 ml de ap distilat administrat prin catod. [2] Aciune resorbtiv are electroforeza Lidazei (Ronidazei). Se folosesc electrozi gingivali, metoda transversal. Cursul de proceduri de tratament 5-10, 0,1 sau 0,5 g de lidaz (ronidaz) se dizolv n 30 ml de solvent. Solventul este acetatul (pH - 5,2), administrat la anod. [2] n electroforez mai sunt folosite preparate vasoactive. Astfel, glivenol mbuntete tonusul vaselor sanguine, are efect anti-inflamator, reduce permeabilitatea vaselor sanguine. Se utilizeaz soluie de 2%. Coninutul unei capsule (400 mg) se dizolv n 20 ml de soluie de Dimexid 25% (16 ml Dimexid i 4 ml de ap distilat), administrat prin anod. Curs de tratament - 10-12 proceduri. [2] Pentru a activa circulaia local se folosete o soluie de 2% de Trental. Se introduce prin catod; Curs de tratament - 10-12 proceduri. [2] Electroforeza cu Heparin contribuie la normalizarea schimbului de gaze n esut, mbuntirea microcirculaiei, reduce activitatea hialuronidazei, are efect anticoagulant, antihipoxic, antiedematos, antiinflamator, accelereaz procesele reparative. Mod de administrare: 1 flacon de heparin, de 10.000 UA se dizolv n 30 ml de ap distilat; la o procedur se iau 5000 UA soluie, introdus prin catod). Cursul de tratament este de 10-15 edine. [2] Cu scopul hemostazei i eliminrii simptomelor de sngerare, se indic electroforeza cu medicamente antifibrinolitice: Contrical, Trasilol, Acid aminocaproic, 0,5 ml de soluie 5% a creia este amestecat cu 2 ml de soluie izoton de clorur de sodiu. Se introduce prin anod. Cursul de tratament - 10 edine. [2] Pentru stimularea proceselor reparatorii se utilizeaz soluie de Honsurid 5% (1 flacon din preparat se dizolv n 1 ml de soluie de Dimexid 20%). Curs de tratament - 10-12 proceduri. [2] n cazul hipersensibilitii dinilor, se efectueaz electroforeza de catod de Vitamina B1 i Novocain. Soluia de vitamina B1 este pregtit nainte de procedur. Se utilizeaz soluie de 1-5% de vitamina B1, la care se adaug, soluie de 0,5% de novocain. [1] Electroforeza cu soluie 1% de Acid nicotinic (introdus de la catod) are un efect vdit anti-inflamator i vasodilatator, n special n faza incipient a

bolii parodontale la copii i adolesceni cu dereglri funcionale a vascularizrii parodontale. [1] n afar de preparatele vitaminice prin electroforez sunt administrate n esuturile parodontale medicamente cu diferite aciuni. Astfel, dup 10-12 edine de electroforez cu Viproken (preparat din venin de viper), la pacieni se oprete sngerarea gingiilor, pruritul, durerea, dispar modificrile inflamatorii. Se imbuntete n mod semnificativ fluxul sanguin la nivelul gingiilor dupa 3-5 edine de electroforez cu Diprazin (Pipolphenum).[3] Pentru a mbunti metabolismul mineral i troficitatea esuturilor parodontale, n tratamentul osteoporozei esutului osos, precum i pentru tratamentul hipersensibilitii esuturilor dure ale dinilor n parodontit, este recomandat electroforeza cu solutie 5-10% Clorur de calciu, soluie 1-2% de Fluor, i soluie de 2,5% de Glicerofosfat de calciu. [1] Rezultatele bune n tratamentul bolii parodontale s-au obinut la aplicarea de soluie 3% de Sulfat de cupru i Sulfat de zinc. Cursul de tratament - 10-12 edine. [1] n procese exsudative exprimate n esuturile parodontale, se utilizeaz electroforeza cu Tripsin i Ribonucleaz, n diluie de 1 mg / ml de soluie izotonic (introdus alternativ la anod, apoi la catod). [1] n tratamentul parodontitelor la copii s-a obinut un efect terapeutic ridicat prin electroforeza cu Melissin, extract apos de Aloe, vipraxin. [1] Un efect pronunat anti-inflamator s-a stabilit la electroforeza cu extract de nmol, ap de mare. Aceste substane reduc pruritul, sngerarea, dispare cianoza gingiilor. Rezultate similare ofer electroforeza cu ozocherit. [1] n cazurile n care pentru electroforez sunt recomandate substane care conin mai multe componente biologic active, cum ar fi propolisul, etc, introducerea lor trebuie s se fac pe rnd - cu polul pozitiv, apoi cu cel negativ. [1] Alte tipuri de electroforez Vid-electroforeza - o metod de utilizare combinat a electroforezei medicamentoase, cu vid dozat focalizat, inventat de V.I.Kulajenko (1961), pe baza multor ani de experien n aplicarea vid-terapiei pentru diagnosticul i tratamentul parodontitei i parodontozei. El a propus aparatul de vid (VAK), i un set de electrozi de diferite dimensiuni. Vidul focalizat de intensitate sczut produce o distrugere difereniat a capilarelor i membranelor structurilor celulare, contribuind astfel la creterea permeabilitii pentru particulele de substane medicamentoase. Adncimea de penetrare a acestora prin mucoasa cavitaii bucale este de 3-5 ori mai mare dect n electroforeza obinuit. Prin Vid-electroforez pot fi introduse n esutul parodontal ioni de calciu, fosfor, fluor i alte oligoelemente, ATP, i vitaminele C, B1, B2. [1] Ultrafonoforeza - o metod de introducere a substanelor medicamentoase cu ajutorul vibraiilor de ultrasunete, care combin efectul lor farmacologic cu

53

aciunea simultan a ultrasunetului. Odat cu introducerea de substane medicamentoase cu ultrasunetul, Busarov G. O. (1963) recomand amestecarea lor cu o baz de ulei (glicerin, vaselin, etc). Valoarea acestei metode de administrare este deosebit de pronunat pentru medicamentele uleioase. Ultrafonoforeza cu vitamina E mbuntete procesele metabolice n esuturile parodontale. Acest tratament este patogenetic i este indicat la adolesceni cu parodontit, care se desfoar pe fondul hipovitaminozei E. Pentru aceasta, se utilizeaz aparatul cu ultrasunete LOR-1A, cu ajutorul caruia in esutul parodontal, pot fi introduse i alte substane medicamentoase - vitaminele A i D, halascorbin, calanhoe, mefenaminat de sodiu, tripsin. [1]

Concluzii Utilizarea electroforezei ca o metod care completeaz tratamentul medicamentos i chirurgical al patologiilor parodontale s-a dovedit a fi eficient, realiznd urmatoarele efecte: dispare halena bucal, se diminueaz sngerrile din timpul periajului dentar, pruritul gingival, scade sau dispare durerea dentar din timpul masticaiei, dinii se ntresc, scade adncimea pungilor parodontale, dispare procesul purulent din ele.
1. http://www.eurolab.ua/encyclopedia/1214/11984/ 2. .. , .. , .. . , (http:// bone-surgery.ru/view/fizioterapiya_v_kompleksnom_lechenii_ zabolevanij_parodonta/) 3. http://medtalk.ru/primenenie-fizioterepii-v-lechenii-parodontoza/

Bibliografie

54

ION LUpAN 60 dE ANi


Nu trebuie s judecm meritul unui om dup marile lui caliti, ci dup felul cum tie s le foloseasc. (La Rochefoucauld)

La 19 ianuarie 2012, decanul Facultii Stomatologie, eful catedrei Chirurgie oro-maxilo-facial pediatric Pedodonie i Ortodonie, Preedintele Asociaiei Stomatologilor din Republica Moldova, Specialistul Principal al Ministerului Sntii, profesor universitar, doctor habilitat n medicin, Ion Lupan a rotungit o vrst a mplinirilor, a realizrilor, o vrst frumoas, care i d dreptul s etalezi cu demnitate i mndrie nite succese destul de importante, dar Cronos ii rezerveaz cu generozitate nc muli ani pentru noi i noi realizri. A vorbi despre un mare medic i dascl, despre un Om pe care l stimezi, este un fapt de mare rspundere. Viaa unui om nu se msoar n anii trii, ci n ceea ce a realizat pe parcursul vieii, faptele svrite, direcia indicat altora. Sunt oameni ale cror profesii conicid cu vocaia. Dac apreciem de pe aceste poziii viaa trit de profesorul Ion Lupan, constatm cu satisfacie i mndrie c faptele, care-i marcheaz activitatea, sunt multiple i impuntoare, ele fiind rezultatul unei mbinri reuite a determinantei genetice, destinului, dar i muncii asiduie proprii pe parcursul vieii. Desprindem doar unele file din impresionanta-i biografie: Ion Lupan s-a nscut la 19 ianuarie 1952 n satul estaci, raionul Rezina, ntr-o familie de rani. Lumina crii l nsoete din fraged vrst iar dup absolvirea colii medii n anul 1968 i-a determinat opiunea profesional, legndu-i destinul de medicin, ca urmare a pornit cu drzenie i cu perseveren la Colegiul de Medicin din oraul Bli (1970). Anii de studii la Institut (1975), actuala Universitate de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu, au fost o perioad deosebit n biografia D-lui Profesor. Anume atunci a fost pus baza viitorului succes i a capacitii de afirmare deoarece viaa studeneasc a contribuit cu prisosin la acumularea i diversificarea cunotinelor necesare pentru a ncepe o carier profesional. Cu mult har pedagogic a activat n calitate de profesor la Colegiul de Medicin i medic la policlinica stomatologic din Tiraspol (1975-1977), Spitalul clinic Republican, secia de chirurgie maxilo-facial (1978-1983), Spitalul Clinic Republican pentru copii E. Coaga. A finisat aspirantura n anul 1982 iar n 1993 a susinut teza de doctor n medicin la tema: Uranoveloplastia ci de ameliorare a rezultatelor clinice. Fiind un manager, dotat cu aptitudini organizatorice i darul de a concentra i a canaliza eforturile colectivului pentru atingerea anumitor scopuri nobile a organizat secia de Chirurgie maxilo-facial unde activeaz ca medic, ef secie (1983 - prezent). Perseverena, inteligena i dragostea de munc anume aceste caliti l caracterizeaz, n primul rnd, fapt ce confirm categoria superioar de calificare profesional pe care o deine Dl. profesor Ion Lupan. n 1998 i s-a conferit titlul tiinific de confereniar universitar la catedra Stomatologie pediatric a USMF Nicolae Testemianu. n 2004 a susinut teza de doctor habilitat n medicin la tema: Recuperarea medical a copiilor cu malformaii congenitale ale feei. Este un generator de idei, un neobosit cercettor, avnd publicate peste 150 de lucrri tiinifice, dintre care circa 70 la tema malformaii congenitale ale feei, autor i coautor a 10 brevete de invenii, dintre care dou au fost decorate cu medalii de aur i argint (Brussels 2007 i Thailand 2008) .

55

Victor Hugo afirma: Spiritul omenesc are trei chei, care deschid totul: tiina, cugetarea, imaginaia. Dl. Profesor ine la bru toate aceste chei de la lactul cu secrete al instruirii. Fapt ce a contribuit la educarea mai multor generaii de studeni, care i amintesc cu cldur de atitudinea pe care o avea fa de discipolii si, nemaivorbind de miile de pacieni tratai i vindecai n toi aceti ani. Este preedinte n exerciiu a Asociaiei Stomatologilor din RM i a Asociaiei Chirurgilor cranio-maxilo-faciali din RM; membru al Asociaiei Chirurgilor cranio-maxilo-faciali din Europa, membru al Asociaiei Stomatologilor din Europa (ERO). Din anul 2006 este Specialist principal al Ministerului Sntii Republicii Moldova n stomatologie, expert n problemele de sntate n cadrul CNEAS. Din 2007, prin concurs, a fost ales ef catedr Chirurgie oro-maxilo-facial pediatric, Pedodonie i Ortodonie a USMF Nicolae Testemianu. n 2008 a fost ales membru al Asamblei Academiei de tiine a Republicei Moldova. Muncind asiduu, a educat i educ savani n specialitate, a fost numit n calitate de ndrumtor tiinific la ase competitori, dintre care doi au susinut teza de doctor n 2005 i 2009, conductor la teza de master n managementul medical n 2008 (prima n stomatologie), recenzent oficial la susinerea tezelor de doctor la 6 competitori, membru al Consiliului tiinific Specializat (ad hoc) la 5 susineri, din 2010 preedinte n exerciiu al Consiliului tiinific Specializat. Domnul Ion Lupan mbin organic trsturile unui om de tiin, confirmnd talentul su de cercettor, de slujitor al tiinei, de bun pedagog i de manager pe trmul Stomatologiei. Este un mentor excelent pentru colegi, medicii tineri. In orice situaie este deschis pentru idei i oportuniti noi. Este fondator i redactor ef al revistei Medicina Stomatologic (Republica Moldova), membru al colegiului de redacie a ediiei Revistelor de ortodonie i ortopedie Dento-facial, Reabilitare Oral, Medicin Stomatologic (Romnia), Curierul Medical (Moldova). Datorit calitilor de manager, inteligent i responsabil din 2009 devine decan i preedinte al Consiliului facultii de stomatologie, membru al Consiliului tiinific i Senatului USMF Nicolae Testemianu. Fiind un spirit academic veridic i fiind mereu preocupat de inovaii, activitatea sa rodnic i prolific este remarcat cu medalia Nicolae Testemianu. Profesorul Ion Lupan este o persoanalitate n lumea medical, cu o nalt valoare i inut tiinific, didactic i medical practic, care i-a druit sufletul profesiei din care a fcut o real pasiune, o vocaie de-o via, pe care o slujete cu credin iar devotamentul fa de profesie, hrnicia, druirea, responsabilitatea, mrinimia, cumsecdenia i permit s poarte cu destoinicie prestigiosul nume de Medic, adevrat Patriot al Alma Mater i al neamului nostru. Ajungnd la ultima creionare a portretului profesorului Ion Lupan cu ocazia mplinirii celor 60 de ani, i urm mult sntate, succese n activitatea profesional, prosperitate i realizri frumoase. Cu drag, Asociaia Stomatologilor din Republica Moldova

56

ORGANIZAREA CONGRESULUI AL XVILEA AL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN REPUBLICA MOLDOVA


TEMATICA TIINIFIC Probleme actuale ale stomatologiei: Endodonie, Paradontologie, Restaurri Estetice, Protezare Dentar, Ortodonie, Implantologie, Chirurgie Oral i Maxilofacial i altele. PREEDINTE CONGRES: Prof. univ. Dr. hab. Ion Lupan Loc de desfurare : n cadrul celei dea XVIIIa Expoziie Internaional Specializat MOLDMEDIZIN&MOLDDENT, n incinta Centrului Internaional de Expoziii MoldExpo, str. Ghioceilor 1. Chiinu. Adresa de E_mail: asrm_md@yahoo.com Limba oficial a congresului: Romn, Rus i Engleza Termene limit: nregistrare termen limit: 15 august 2012 Trimitere lucrri n extenso: 30 iulie 2012 Trimitere scrisori de acceptare/respingere 15 august 2012 Anulri: Anularea participrii la congres se poate face numai n scris ctre secretariatul Congresului pn la data de 25 august 2012. Suma achitat la nregistrare nu poate fi rambursat. n comunicarea cu secretariatul v rugm s folosii urmtoarea adres de e mail: asrm_md@yahoo.com DATE DE CONTACT: Asociaia Stomatologilor din Republica Moldova, Bd. tefan cel Mare 194 B, et.1, MD2004, Chiinu, Republica Moldova Tel.: /+373 22/ 205259 Fax: /+373 22/ 243 549 Email: asrm_md@yahoo.com Site: www.asrm.md NREGISTRARE Termenul limit pentru nregistrare este 15 august 2012. nregistrarea ca participant la al XVIlea Congres Naional al Asociaiei Stomatologilor din Republica Moldova se face prin completarea i trimiterea Formularului de nregistrare nsoit de copii ale documentelor de plat. METODE DE NREGISTRARE: Formularul de nregistrare completat integral se va trimite astfel: ONLINE Prin email pe adresa secretariatului congresului: asrm_md @yahoo.com OFFLINE Prin pot pe adresa secretariatului congresului: ASRM, Bd. tefan cel Mare 194 B, et.1, MD2004, Chiinu, Republica Moldova Prin fax la numrul: Fax: /+373 22/ 243549 Dac dovada plii se va face pe loc, aceasta va fi acceptat, dar participantul va fi considerat ca fiind nscris dup termenul limit (15 august 2012) i valoarea taxei de participare se va modifica n consecin. PROGRAM Mari, 11 septembrie 08:0009:00 nregistrarea delegailor i participanilor 09:0010:00 Cuvnt de deschidere I. Lupan, preedinte ASRM 10:0010:45 Prof. Univ. Dr. Norina Forna Decan, Facultatea de Medicin Dentar, Iasi 11:0012:00 Deschiderea oficial a celei dea XVIIIa Expoziie Internaional Specializat MOLDMEDIZIN&MOLDDENT

57

12:0013:00 Prof. Univ.dr. Alexandru Bucur, Bucureti 13:0014:00 Pauza de mas 14:0019:30 Conferine i demonstraii 19:3020:00 Discutii 20:00 Coctail de Intilnire Miercuri, 12 septembrie 08:00 09:00 Validarea participrii. nscrieri. 09:1511:00 Rapoarte tiinifice desfurate pe seciuni 11:0011:30 Pauz pentru cafea 11:30 13:00 Rapoarte tiinifice 13:00 14:00 Prnz 14:00 15:00 EDINA PLENAR Darea de seam a preedintelui ASRM Darea de seam a preedintelui Comisiei de Revizie Alegerea crmuirii i preedintelui ASRM 15:00 Excursii Varianta final a programului va fi disponibil pe siteul oficial al congresului. Pentru informaii la zi v rugm s vizitai periodic siteul oficial al congresului, accesibil la adresa: www.asrm.md Congresul i demonstraiile handson vor fi creditate de ctre ASRM. nsoitorii nu sunt considerai a fi participani i nu primesc diplom de participare la Congres. TAXA DE PARTICIPARE Taxa de participare pentru participanii la Al XVI lea Congres Naional al Asociaiei Stomatologilor din Republica Moldova se va achita n contul ASRM: RECHIZITE BANCARE (ASRM) Furnizor: Asociaia Stomatologilor din RM Codul fiscal: 14133010 Adresa: bd. tefan cel Mare 194B, et.1. Cont: 222460149801286 Banca: Banca de EconomiiS.A. fil. N1, Codul Bncii: BECOMD2X609 ATENIE! La trimiterea documentului care atest plata taxei de participare trebuie specificat lizibil numele participantului i meniunea Al XVIlea Congres Naional al Asociaiei Stomatologilor din Republica Moldova, Taxa participare/nsoitor pentru a putea fi luat n considerare ca participant. Termene limit pn la 15 august 2012 Taxe pentru membrii ASRM 2000 lei Non membru ASRM2500 lei Dup termenul limit i pe loc Taxe pentru membrii ASRM 2500 lei Non membru ASRM2800 lei Taxe pentru alte categorii Raportori1000 lei Rezideni500 lei * Pentru a v nscrie n Asociaia Stomatologilor din Republica Moldova v rugm s completai Formularul de nscriere anexat i s l trimitei la numrul de fax al asociaiei (numerele de fax sunt trecute n

formularele de adeziune). MODALITI DE PLAT ACCEPTATE: Offline prin mandat potal, transfer bancar (ordin de plat) sau foaie de vrsmnt de la orice banc, n contul ASRM, Nr. Cont: 222460149801286, Banca de EconomiiS.A. fil. N1, Codul Bncii: BECOMD2X609 , Codul fiscal: 14133010 Dup data de 15 august 2012 se pot efectua pli, dar acestea vor fi procesate numai dac vor fi trimise prin fax secretariatului congresului i strict n limita timpului disponibil. Participanii care efectueaz pli dup 15 august 2012, pentru validarea nregistrrii, trebuie s prezinte la Secretariatul congresului o copie a documentului prin care sa efectuat plata. Taxa de participare include: diploma de participare, mapa cu documentele congresului i ecuson i asigur accesul la sesiunile de lucru, la coffeebreakuri i cocktailul de omagiere oferit de organizatori. CONDIII DE PREZENTARE Forma de prezentare a lucrrilor: oral sau poster. Lucrrile prezentate oral: proiectri cu videoproiector asistate de computer (PowerPoint 972000, XP). Poster: format 90x120 cm. Comitetul tiinific i rezerv dreptul de a accepta sau respinge lucrrile propuse i de a selecta lucrrile n vederea prezentrii orale sau poster. Autorii care vor prezenta lucrrile oral vor furniza Secretariatului o copie pe CD sau memory stick a fiierului ce conine prezentarea lucrrii tiinifice, n momentul validrii nscrierii sau cu minim 3 ore naintea prezentrii. Se accept doar lucrri nepublicate, autorii asumndui integral rspunderea asupra coninutului. LUCRRI IN EXTENSO Lucrrile in extenso, redactate conform specificaiilor din Formularul pentru lucrri in extenso afiat pe site, se trimit pn la data de 30 iulie 2012, folosind una din variantele urmtoare: prin email, ca fiier ataat, pe adresa secretariatului congresului: prin pot, pe adresa secretariatului congresului: ASRM, Bd. tefan cel Mare 194 B, et.1, MD2004, Chiinu, Republica Moldova n cazul transmiterii prin pot se va trimite un exemplar complet tiprit nsoit de un CD/DVD etichetat (numele autorului, titlul prezentrii). Se accept doar lucrri n extenso nepublicate, autorii asumndui integral rspunderea asupra coninutului. Lucrrile n extenso acceptate de ctre Comitetul tiinific vor fi confirmate autorilor prin email sau pot dup data de 30.07.2012 i vor fi publicate n volum de Proceedings sau revist de specialitate. CAZAREA Invitaii vor fi cazai n hotelul Vispas gratis. Participanii au posibilitatea s se cazeze la fel n hotelul Vispas precum i n alte hotele din Chiinu contra plat (vezi aici http://www.hotels.md/ro//)

58

CONdiiilE dE sTRUcTURARE A MATERiAlElOR dEsTiNATE pUblicRii N EdiiA pERiOdic MEDICINA STOMATOLOGIC


Publicaia MEDICINA STOMATOLOGIC este o ediie periodic cu profil tiinificodidactic, n care pot fi publicate articole tiinifice de valoare fundamental i aplicativ n domeniul stomatologiei ale autorilor din ar i de peste hotare, informaii despre cele mai recente nouti n tiina i practica stomatologic, invenii i brevete obinute, teze susinute, studii de cazuri clinice, avize i recenzii de cri i reviste. n publicaia MEDICINA STOMATOLOGIC sunt urmtoarele compartimente: Teorie i experiment, Organizare i istorie, Odontologieparodontologie, Chirurgie OMF i anestezie, Protetic dentar, Medicina Dentar pediatric, Ortodonie, Profilaxia OMF, Implantologie, Patologie general, Teze, Abstracte, Referate i minicomunicri, Susineri de teze, Avize i recenzii, Rezumate, Personaliti. Materialele destinate publicrii vor fi prezentate n form tiprit i n form electronic ntr-un singur exemplar. Lucrrile vor fi structurate pe formatul A4, dimensiunea 210x297mm, pe o singur parte a hrtiei, cu cmp n stnga 30 mm, sus 25 mm, n dreapta 10 mm, jos 25mm, Times New Roman 14 n Microsoft Word la 1.5 intervale. Varianta tiprit va fi vizat de autori i va fi nsoit de dou recenzii (semnate de unul din membrii Colegiului de Redacie i de Redactorulef al publicaiei) completate pe o form standard ASRM. Lucrarea pezentat va mai conine foaia de titlu cu urmtorul coninut: prenumele i numele complet al autorilor, titlurile profesionale i tiinifice, instituia de activitate, numrul de telefon, adresa electronic a autorului cu care se va coresponda, data prezentrii. Lucrrile vor fi prezentate trezorierului ASRM, asistent universitar Oleg Solomon la sediul ASRM pe adresa: bd. tefan cel Mare 194B, et.1. Lucrrile vor fi structurate dup schema: titlul concis, reflectnd coninutul lucrrii; numele i prenumele autorului, titlurile profesionale i gradele tiinifice, denumirea instituiei unde activeaz autorul; rezumatele: n limba romn i englez (i, opional, rus de autorii din Republica Moldova) pn la 150200 cuvinte finisate cu cuvinte cheie, de la 3 pn la 6. introducere, material i metode, rezultate, importana practic, discuii i concluzii, bibliografia. bibliografiala 1.0 intervale, n ordinea referinei n text, artate cu superscript, ce va corespunde cerinelor International Committee of Medical Journal Editors pentru publicaiile medico-biologice. Ex: 1. Angle, EH. Treatment of Malocclusion of the Teeth (ed 7). Philadelphia: White Dental Manufacturing, 1907. Articolele trebuie s conin de la 3 pn la 12 pagini. Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depi 11 pagini pentru un referat general, 10 pagini pentru o cercetare original, 5 pagini pentru prezentare de caz clinic, 1 pagin pentru o recenzie, 1 pagin pentru un rezumat al unei lucrri publicate peste hotarele republicii. Publicaiile altor catedre cu profil stomatologic (ex: management) nu vor depi 10 pagini i nu vor conine mai mult de 30 de referine. Tabelelenumerotate cu cifre romane. Legenda va fi dat la baza tabelului. Toate fotografiile i desenele se vor publica din sursele autorului i necesit a fi prezentate n form electronic n format nume.jpg, iar textul care explic fotografia, desenul trebuie s fie sub aceasta. Articolele ce nu corespund cerinelor menionate vor fi returnate autorilor pentru modificrile necesare. Numrul lucrrilor de la fiecare autor este nelimitat. Redacia nu poart rspundere pentru veridicitatea materialelor publicate. Informaii suplimentare la tel: +373 22/205-259, fax: +373 22/243-549, e_mail:asrm_md@yahoo.com, www.asrm.md

59