Sunteți pe pagina 1din 8

TEMA DE PROIECT IT 08 Popescu Catalin Sa se stabileasca forma constructiva si sa se determine suprafata de schimb de caldura pentru un schimbator de caldura apa

pa apa din tronsoane, cu circulatia agentilor termici in contracurent. Se dau urmatoarele date: - debitul de caldura nominal Q= 2035KW - temperaturile de intrare si iesire ale agentului termic primar - t1i= 92 oC , t1e= 51 oC - temperaturile de intrare si iesire ale agentului termic secundar t2i= 15,5 oC , t2e= 45 oC Se calculeaza 1. diferenta medie a temperaturilor 2. debitele de agenti termici Calculul termic preliminar stabileste diametrul tevilor si a mantalei, numarul tevilor si viteza agentilor termici. In consecinta, etapele parcurse sunt urmatoarele: 1. se aleg tevile 2. se alege coeficientul global de transfer de caldura 3. se determina suprafata aproximativa de schimb de caldura 4. se determina numarul posibil de tevi 5. se determina sectiunea de curgere pentru agentul termic primar 6. se alege viteza agentului termic primar 7. se stabileste numarul de tevi 8. recalculeaza viteza de curgere a agentului termic primar

9. se determina diametrul mantalei 10. se determina sectiunea de curgere pentru agentul termic secundar 11. se alege viteza agentului termic secundar Calculul termic definitiv are ca scop determinarea coeficientului de transfer global de transfer de caldura, a suprafetei reale de schimb de caldura si a lungimii schimbatorului. Etapele parcurse sunt urmatoarele: 1. determinarea parametrilor caracteristici ai celor doi agenti termici: vascozitatea cinematica, conductibilitatea termica si criteriul Prandtl 2. se calculeaza criteriul Reynolds ai celor doi agenti termici 3. se calculeaza coeficientul de transfer de caldura de la apa la peretele interior al tevii 4. se calculeaza coeficientul de transfer de caldura de la peretele exterior al tevii la apa 5. se calculeaza rezistenta termica a peretelui tevii si a depunerilor de pe pereti 6. se calculeaza coeficientul global de schimb de caldura 7. se calculeaza lungimea schimbatorului de caldura.

REZOLVARE

1. Date de intrare : = 92oC = 51oC = 15.5oC = 45oC Q = 2035 KW 2. Diferenta medie a temperaturilor tmax=t1-t2=92-45=47oC tmin=t1-t2=51-15.5=35.5oC tmed= t1=t1-t1=92-51=41oC t2=t2-t2=51-15.5=29.5oC t1>tt = t2m= t1m=t2m+tmed=30.25+41.07=71.32oC
o o o

3. Calculul debitelor de agenti termici Ecuatia bilantului termic Cp1=3.996+2.09610-3t1m=3.996+2.09610-371.32=4.14 kj/kgK

Cp2=3.996+2.09610-3t2m=3.996+2.09610-330.25=4.05 kj/kgK Randamentul instalatiei

iz=0.99 G=iz1cp1(t1-t1)=2-cp2(t2-t2) 1= 2= =

4. Calculul termic preliminar W1=1cp1=12.114.14=50.13 W2=2cp2=17.2044.05=69.67 Se aleg tevile 20x2 di = 16mm de = 20mm = 2mm Se alege k=1000 W/mK So= dm= So=ndmL => n= m2 mm

L => alegem intre 24 m => L = 4 m tevi Numarul de tevi n=219 Agentul primar cu G1 circula prin interior Numarul de tevi calculat cu ecuatia de continuitate

Sc1=

; pentru t1m<80oC

t1m=71.32oC => =1021.2-0.62t2m=1021.2-0.6230.25=1002.44 kg/m3 1=1021.2-0.62t1m=1021.2-0.6271.32=976.98 kg/m3 Se alege W1=0.8 m/s Sc1= m2 =93.30 => n=93 tevi => Numarul de tevi prin care trece agentul primar Sc1= => n=91 tevi Ntr= =2.34 => 2 treceri Recalcularea lui W1 n=91 W1= =0.82 m/s

Calculul interior al mantalei S=de+(0.006.............0.016) [m] S=0.02+0.01=0.03 m Se alege k0 intre 8-12 mm => k0=10 mm n1= numarul de tevi pe diagonala hexagonului => n1=11 Di=S(n1-1)+de+2k0=0.0310+0.02+20=0.3+0.02+0.02=0.34 m Grosimea mantalei = 3 mm De=Di+2=0.34+20.002=0.344 m Sectiunea de curgere Sc2= (Di2-nde2) [m2] Sc2=

Pentru T<80oC => =1021.2-0.62t2m Pentru T>80oC => =1042.8-0.837t2m t2m=30.25oC => 2=1021.2-0.6230.25=1002.45 kg/m3 Viteza agentului secundar W2= Prin calculul intermediar s-au stabilit : Diametrul tevilor : de=0.02 m di=0.016 m Diametrul mantalei : Di=0.34 m De=0.344 m Numarul de tevi : n=91 Viteza de curgere a agentilor : W1=0.820 m/s W2=0.216 m/s Calculul termic definitiv A. Transferul de caldura de la agentul primar la peretele interior al tevilor - vascozitate cinematica t1m=71.32oC => =0.7244+7.44210-471.32=0.725 pentru T<80oC => =0.7244+7.44210-4t1m pentru T>80oC => =0.6805+6.645710-6t1m 1=0.7244+7.44210-471.32=0.7774 W/mK Pr circuitul Prandtl pentru T<80oC => Pr=4.65-0.03t1m pentru T>80oC => Pr=3.8-0.02t1m

Pr=4.65-0.0371.32=2.5104 Nu criteriul Nusselt Nu=0.0263Re0.8Pr0.33=141.04 Re=W1 Nu= => 1= W/mK

1=6808.08 W/mK B. Transferul de caldura de la peretele exterior al tevilor la apa. t2m=30.25oC 2=2.45310-530.25-0.96=0.09210-5 2=0.7244+7.44210-430.25=0.7469 Pr2=4.65-0.0330.25=3.742 diametrul echivalent dec=4 Re2=W2 c=0.21 1=1.2 2=0.6 m=0.62 Pr2p=3.8 Nu2=C12 Nu2=0.211.20.6 2= ( )
0.62

3.7420.38 (

Nu2=0.1512353.6431.6510.996=87.92

Rezistenta termica a depunerilor K=

=>

Rd1+Rd2+Rp

Rezistenta termica a peretelui tevii m=0.002 m ; m=50 W/mK => Din tab. 1.3 Rd10-5=18 m2K/W

1=6808.08 W/mK 2=1193.95 W/mK K=

Suprafata totala de schimb de caldura S0= L= l= 4 m ntr= tronsoane