Sunteți pe pagina 1din 68

UNI ERSITATEA !A!E"-!OL#AI$ CLU%-NAPOCA Ce&trul 'e (ormare Co&t)&u* +) ,&-*.*m/&t la D)sta&.* (acultatea 'e "t))&.

e Eco&om)ce +) 0est)u&ea A1acer)lor Spec)al)2area3 Tru&c4) comu& D)sc)pl)&a3 5)croeco&om)e

SUPORT DE CURS
ANUL I - Semestrul 1

Cluj Napoca 2010

I6 I&1orma.)) 7e&erale
Date 'e )'e&t)1)care a cursulu) Date 'e co&tact ale t)tularulu) 'e curs3 16 Pro16 'r6 04)so)u 5a7'ale&a
E- mail: magdalena.ghisoiu@econ.ubbcluj.ro

Date 'e )'e&t)1)care curs +) co&tact tutor)3 )umele cursului:

26 Pro16'r6 Popescu 04eor74e E-ma)l3 gheorghe.popescu@econ.ubbcluj.ro 86 Co&16'r. !o'ea 0a9r)ela E-mail: gabriela.bodea@econ.ubbcluj.ro :6 Co&16'r6 Coc)oc Paul E-ma)l3 paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor !atedra de Economie politic" str. #eodor $ihali %&-'( !luj-)apoca #elefon: (*'+-+,&'%% Fa-: (*'+-+,*%.(

5ICROECONO5IE
!odul cursului: E!E0001 A&ul I$ semestrul 1 #ipul cursului: o9l)7ator)u /agina 0eb a cursului: #utori adrese e-mail tutori: 16 Pro16 'r6 04)so)u 5a7'ale&a
E- mail: magdalena.ghisoiu@econ.ubbcluj.ro

26 Pro16'r6 Popescu 04eor74e E-ma)l3 gheorghe.popescu@econ.ubbcluj.ro 86 Co&16'r. !o'ea 0a9r)ela E-mail: gabriela.bodea@econ.ubbcluj.ro :6 Co&16'r6 Coc)oc Paul E-ma)l3 paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro ;6 Lector 'r6 Ro-)&aru (la-)us E-ma)l3 fla1ius.ro1inaru@econ.ubbcluj.ro Lector 'r6 %ula Octa-)a& E-ma)l3 octa1ian.jula@econ.ubbcluj.ro

Co&').)o&*r) +) cu&o+t)&.e prerec4)2)te ,. 2isciplina $3!45E!5)5$3E nu impune condiionri 6alte cursuri 7 discipline a c"ror parcurgere i promo1are condiionea8" 9nscrierea la cursul de fa":; 1or fi apreciate 9ns" cunotinele economice anterioare deinute deja de studeni. *. !unotinele deprinderile i e-periena necesare studentului pentru a face fa" acti1it"ilor sunt date de obiectivele disciplinei: - nsuirea de c"tre studeni a noiunilor de ba8" din economie ca de pild": lege 1aloare utilitate cost producti1itate concuren" monopol pre eficien" .a.; - nelegerea conceptelor proprii $3!45E!5)5$3E3; - aplicarea cunotinelor dob<ndite 9n domenii cone-e; - reali8area corelaiilor 9ntre teorie i practic". - utili8area cunotiinelor la 9nsuirea celorlate discipline de specialitate =. Competenele dobndite prin absolvirea disciplinei: - deprinderi 9n utili8area conceptelor economice - abilit"i de argumentare i raionament +. METODELE utili ate n cadrul procesului de nvmnt: e-punerea argumentaia con1ersaia discutarea unor studii de ca8 pre8entarea unor e-emple discutarea unor referate re8ol1area de probleme de8baterea. /entru abordarea nelegerea i mai ales aplicarea cunotinelor presupuse de curs indic"m metoda
*

9n1""rii >9n pai m"runi? respecti1 parcurgerea cursi1" tem" cu tem" a manualului 69n ordinea dat" de fiecare capitol: i a !"rilor de teste i probleme. Descr)erea cursulu) ,. Coninut: Elemente generale de $icroeconomie *. Descriere: 2isciplina 9i propune oferirea suportului terminologic i teoretico! practic necesar demersului de a 9nelege i a 9n1"a principiile dup" care se ghidea8" $icroeconomia.. Ea se ba8ea8" pe pre entarea 9n cadrul tuturor temelor abordate "ie a unor elemente i structuri importante care se cer a fi reinute "ie a unor aspecte interesante ale teoriei de specialitate. !ursul este elaborat prin modaliti de lucru moderne 9n scopul sporirii abilit"ii de a g<ndi i a de-terit"ilor de calcul necesare 9n studiul economiei. Coninutul propriu! is al cursului de $3!45E!5)5$3E: obiectul $icroeconomiei i metodele utili8ate de ea 9n cercetarea 1ieii economice; caracteristicile sistemelor economice; marfa i tr"s"turile ei;utilitatea bunurilor economice cererea de bunuri elasticitatea cererii firma factorii de producie optimul produc"torului producti1itatea factorilor de producie costurile de producie ma-imi8area profitului concurena piaa de monipol. $onopsonul piaa cu concuren" monopolistic" piaa de oligopol.etc. Or7a&)2area temelor <& ca'rul cursulu) #emele aferente cursului 1or fi reg"site 9n pre8entul material 69n cadrul modulelor: i 9n bibliografie. (ormatul +) t)pul act)-)t*.)lor )mpl)cate 'e curs $odulele respecti1 temele de studiu 1or fi parcurse 9n ordinea dat" de coninutul cursului deoarece numai ast"el poate a1ea loc 9nelegerea corespun8"toare a subiectelor tratate. @tudentul 9i poate gestiona modalitatea i timpul de parcurgere a cursului fiind contient c" la finalul semestrului la e-amen 1a a1ea de susinut proba scris" 6e1aluat" prin not":. @tudenii 1or a1ea de elaborat proiecte indi1iduale asupra uneia din unitile importante preci8ate la coninutul cursului in special probleme si studii de ca8. 5ater)ale 9)9l)o7ra1)ce o9l)7ator)) @urse bibliografice obligatorii pentru acest curs: ,. Angelescu !oralia Dicionar de economie ed. A 33-a Ed.Economic" Aucureti *((, *. Aodea Gabriela Aan 3rina Microeconomie # Macroeconomie$ %plicaii$ Ed. 4isoprint !luj-)apoca *((& &pentru modele ' e(emple de grile) teste i aplicaii*. =. Aodea Gabriela Microeconomia: principiile i mecanismele +ocului /resa Bni1ersitar" !lujean" !luj-)apoca *((,. +. C)o9a&u$ 04eor74e =coor'6>$ Microeconomie, E'6R)sopr)&t$ Cluj-Napoca$ 2010. %. Ghioiu $agdalena) ,ntroducere n micro i macroeconomie) Ed.4isoprint !luj-)apoca *((& '. Ghioiu $agdalena 6coordonator: Caiet de seminar Ed.4isoprint !luj)apoca *((& .. !ocioc /aul; Cula 5cta1ian Microeconomie aplicat Ed.4isoprint !luj)apoca *((& &. /opescu Gheorghe Evoluia gndirii economice) ed.a 333-a Ed.Academiei rom<ne !luj-)apoca *((+
=

D. @amuelson /aul; Eilliam )ordhaus Economie politic Ed.Economica Aucureti *((% 5ater)ale +) )&strume&te &ecesare pe&tru curs3 cursuri c"ri culegere de probleme articole de specialitate pe temele indicate Cale&'arul cursulu) A se studia !alendarul disciplinei $3!45E!5)5$3E Pol)t)ca 'e e-aluare +) &otare 16 $odalitatea de e1aluare 7 notare presupune la forma F)GHIH$J)# KA 23@#A)IH urm"toarele aspecte: A. @e ba8ea8" pe imaginea de ansamblu pe care trebuie s" i-o forme8e studentul 9n pri1ina noiunilor i teoriilor parcurse; A. concret proba de e-amen este una @!43@H i 1a mi8a pe !5$A3)A4EA tipurilor de 9n1"are; ea 1a conine: a: ,% 9ntreb"ri de tip gril" cu r"spunsuri multiple; b: = probleme i aplicaii /reci8are: Fiecare subiect 1a fi punctat distinct studenii cunosc<nd de la nceputul e(amenului punctajul aferent fiec"rei grupe de subiecte 6grile 7 aplicaie 7 9ntrebare cu r"spuns deschis 7 teorie: 26 !aiet de probleme 9n funcie de cerinele fiec"rui profesor -reci are: Modalitatea de e(aminare ' notare se pstrea i n sesiunea de restane ' mriri de note$ Eleme&te 'e 'eo&tolo7)e aca'em)c* ,. Lipsa deontologiei n ca ul studenilor pri1ete ncercrile de "raud i "rauda respecti1 utili8area unor materiale 7 instrumente 7 mijloace tehnice L altele dec<t foaia de e-amen i instrumentul de scris L care ar urma s" facilite8e 7 au facilitat obinerea notei. *. Fn aceeai categorie a fraudei se 9nscrie i plagiatul: referatele studenilor trebuie s" se ba e e pe surse bibliografice menionate clar 6nu s reproduc pasaje din lucr"ri sau lucr"ri L orice pro1enien" ar a1ea ele inclusi1 3nternet-ul:. /reci8are: Claritatea se refer" la note de subsol pe parcurs i la referine n "inalul re"eratului. 3$/54#A)#: Ghidul de elaborare standard a referatelor postat pe 000.econ.ubbcluj.ro 1a fi un reper important pentru studeni cont<nd 9n strategia de notare. =. At<t 9ncercarea de fraud" respecti1 frauda c<t i plagiatul au ca urmare anularea e-amenului. Stu'e&.) cu ')2a9)l)t*.) Fn asemenea ca8uri propunem utili8area adresei de e-mail oferit" la 9nceputul acestui material respecti1 contactarea cadrului didactic pentru discutarea unor 1ariante de lucru potri1ite pentru student. Strate7)) 'e stu')u recoma&'ate Fiecare student are propriul stil de 9n1"are tiind c<t i cum poate reine 7 9nelege. 2e aceea nu putem impune ci doar recomanda @#B23BK temeinic s"pt"m<n" de s"pt"m<n" al fiec"rei teme din program". Este singura cale pentru a reui accesul spre o not" care s" reflecte cunotine reale serioase i de durat".
+

5o'ulul I

3)#452B!E4E F) $3!45E!5)5$3E

CONCEPTE DE !A?@3 !apitolul , 6.nitatea de curs /:: Obiectul i metoda Economiei politice: Economie Economia politic"$ $etod"$ $etodologie$ !unoatere economic"$ !omparare$ Anali8"$ @inte8"$ 3nducie$ 2educie$ 3pote8"$ $odel L modelare !aracterul legic al economiei Kegi generale Kegi comune 5rdine @istem interdependent !apitolul * 6.nitatea de curs 0:: 1istemul economiei de pia: Acti1itatea economic" Agent economic Gospod"rie Fntreprindere Administraii publice 3nstituii financiare )e1oi #rebuine 3nteresele economice 4esurse Kegea rarit"ii resurselor !urba posibilit"ilor de producie Aunurile economice Aunuri fungibile Aunuri nonfungibile $arfa #eorii despre 1aloare Economia de m"rfuri Economia natural" /ia" O!IECTI E UR5@RITE3 ,: @" de81"luie conceptul de raritate ca problem" fundamental" cu care se confrunt" toate economiile din cau8a faptului c" resursele 6p"m<nt munc" capital i antreprenoriat: sunt insuficiente pentru a produce toate bunurile materiale i ser1iciile pe care oamenii ar dori s" le consume. @" e-plice faptul c" raritatea face necesar" alegerea 9ntre posibilit"i alternati1e: ce bunuri 1or fi produse i 9n ce cantit"i. *: @" defineasc" conceptul de cost de oportunitate i s" e-plice necesitatea alegerii 9ntre posibilit"ile alternati1e pri1ind felul i cantit"ile bunurilor produse. =: @" defineasc" problemele studiate de tiina economic" legate de utili8area resurselor pentru satisfacerea ne1oilor umane. +: @" e-plice diferena dintre tiina economic" i tiinele naturii. %: @" arate modalitatea de ba8" prin care economitii aparin<nd principalelor curente clasice i neoclasice au abordat obiectul lor de studiu s" asigure o orientare cu pri1ire la principalele ramuri ale tiinei economice i principalele cunotine despre colile de g<ndire economic". ': @" arate diferena dintre abord"rile po8iti1e i normati1e. @" de81olte abilitatea de a separa punctele de 1edere asupra a ceea ce se 9nt<mpl" 9n realitate de cele care e-prim" ceea ce oamenii ar dori s" se 9nt<mple. .: @" descrie 1irtuile sistemului economiei de pia" i limitele sale. RECO5AND@RI PRI IND STUDIUL3 5a&ualul 'e 5)croeco&om)e$ e')tat 'e Cate'ra 'e Eco&om)e Pol)t)c*$ e').)a 2010;
%

Aibliografia indicat" 9n @ilabus; Alte surse bibliografice indicate 9n urma discuiilor cu tutorii; 2iscuii i anali8e reali8ate 9mpreun" cu tutorii pe marginea temelor indicate spre studiu 6legile economice trebuine interese i acti1itate economic" sisteme economice:; @tudii de ca8; Kucr"ri practice;

RE?ULTATE A"TEPTATE3 @tudierea modulului >3ntroducere 9n $icroeconomie? permite studentului s" se familiari8e8e cu noiunile i conceptele de ba8" cu care operea8" aceast" tiin". 2rept urmare metoda de studiu trebuie s"-l ajute ca 9n final s" se oriente8e cu uurin" 9n abordarea i cercetarea diferitelor probleme ale teoriei i practicii economice. Fn acelai conte-t studentul 1a putea 9nelege de ce procesele i fenomenele economice nu se desf"oar" la 9nt<mplare a1<nd un caracter legic. !u acest prilej 1a reui s" cunoasc" principalele legi economice obiecti1e care gu1ernea8" economia. #otodat" se urm"rete 9nsuirea sistemului de trebuine economice precum i legit"ile de micare i de81oltare ale acestora. @atisfacerea trebuinelor este posibil" numai prin intermediul acti1it"ii economice. 2e aceea este necesar ca studentul s" cunoasc" principalele coordonate ale acesteia i sistemele economice care o susin. Fn final 9nsuirea acestui modul 9i 1a permite studentului s" opere8e 9n mod curent cu principalii termeni principalele noiuni categorii i concepte folosite 9n teoria economic". U&)tatea 'e curs 1 =cap6 1> O9)ectul +) meto'a Eco&om)e) pol)t)ce ! 1inte ! Devenirea tiinei economiei politice /<n" s" ajung" 9ns" o ramur" distinct" a tiinei economia politic" a parcurs un proces lung i ane1oios marcat de reuite i eecuri 9ndelung repetate. 4aiuni de timp i spaiu nu ne permit s" 8"bo1im acum i aici asupra 9ntregului proces de de1enire a tiinei economice p<n" la ni1elul cunoscut ast"8i sarcina aceasta re1enind disciplinei ,storia gndirii economice. @upunem acum ateniei doar c<te1a momente eseniale din e1oluia refleciei economice care au 9nsemnat tot at<tea modific"ri de paradigm" 9n tiina despre economie. I6 4einem la 9nceput faptul c" primele reflecii despre economie au ap"rut 9nc" din perioada antic2itii. 4efleciile economice ale antichit"ii au intuit i p"truns 9n mod pertinent unele aspecte legate de bani 6ca mijloc de m"sur" a 1alorii i instrument al schimbului: marf" 6i cele dou" repre8ent"ri ale ei: utilitatea i 1aloarea: proprietate 6indi1idual" i social":. !hiar etimologia Economiei politice are originile 9n limba greac"; Oi3os M cas" gospod"rie; -olis M ora cetate colecti1itate; 4omos M lege. Economia politic ar desemna 5legile gospodririi colectivitii6.
'

II6 Fn Evul Mediu cel mai important g<nditor a fost #oma 2NAOuino care dei a studiat economia 9n sens normati1 de pe po8iiile doctrinei religioase cretine a legitimat ideile >preului just? i >profitului? ca mobil al acti1it"ii economice. III6 5 ade1"rat" re1oluie 9n de1enirea tiinei economice s-a produs 9n perioada Mercantilismului secolelor al PG3-lea L al PG333-lea. /e parcursul celor trei secole ale e-istenei sale mercantilismul i-a construit paradigma de g<ndire 9n jurul ideii centrale a mbogirii naiunii fi-<nd practic pentru perioada care a urmat obiectul principal de studiu al economiei politice n economia mar"ar$ !ontribuiile mercantilitilor sunt remarcabile 9n multe domenii din care amintim: studiile despre bani populaia i fora de munc" preul creditul i dob<nda comerul e-terior. 2ei au studiat 9n primul r<nd circulaia mercantilitii i-au dat seama de importana produciei 9n crearea i sporirea bog"iei 6Antoine de $ontchrestien: i tot ei au pus ba8ele primelor programe statele de organi8are i programare economic" 6Cean Aaptiste !olbert:. 2e o deosebit" importan" este faptul c" mercantilistul france8 Antoine de $ontchrestien a folosit pentru prima dat" sintagma Economie politic 6,',% Traite de l7Economie politi8ue:. I 6 Fnc" din a doua jum"tate a secolului al PG333-lea s-a de81oltat ce mai mare megatendin" a teoriei i practicii economice mondiale Liberalismul. /e plan global liberalismul a fost marcat de generali8area economiei marfare trecerea omenirii de la ci1ili8aia agricol" spre cea industrial" i de la economia naional" spre economia internaional". /rin lucr"rile principalilor s"i repre8entani liberalismul clasic a ae8at 9n cadre tiinifice noiunile categoriile i legit"ile tiinei economice aa cum sunt cunoscute 6multe dintre ele: p<n" ast"8i. 6 2ar paradigma liberal" dominant" n-a fost singura care s-a de81oltat 9n perioada ,.%(-,&.( nu a fost perfect" nu a fost unanim acceptat" i nici generali8at" la ni1elul 9ntregii lumi. /e m"sur" ce capitalismul liberal se consolida ap"reau i unele defecte ale lui i unele neajunsuri ale >spiritului manchesterian? ceea ce a determinat formularea unor noi modele de organi8are economic" i social" a lumii. Ele au e1oluat treptat pe 9ntreaga perioad" ,.%(-,&.( dar n-au reuit s" se impun" practicii i s" se bucure de acceptarea larg" a comunit"ii tiinifice i sociale. E-cepia de natur" tiinific" a f"cut-o Mar(ismul. 2e pe po8iiile filosofice ale materialismului dialectic i istoric) ale teoriei obiective ale valorii determinate de munc i ale ec2ivalenei sc2imburilor Qarl $ar- a sesi8at imperfeciunile economiei marfare edificat" pe proprietatea pri1at" asupra condiiilor materiale ale produciei a rele1at mecanismul e-ploat"rii forei de munc" de c"tre capital contradiciile modurilor de producie edificate pe proprietatea pri1at" i liberalism caracterul lor istoric i necesitatea transform"rii sociale a economiei i societ"ii. I6 Fncep<nd cu ultima treime a secolului al P3P-lea s-a de81oltat Liberalismul neoclasic &Marginalismul* care a 9nsemnat o nou" re1oluie 9n tiina economic" i o nou" schimbare de paradigm". )eoclasicismul este o form" a liberalismului economic deoarece preia i de81olt" cele patru elemente fundamentale ale g<ndirii liberale. II6 @ecolul al PP-lea aduce o nou" re1oluie 9n tiina economic" 9e:nesismul 6de la numele iniiatorului ei engle8ul Cohn $aRnard SeRnes:. Aportul fundamental al lui QeRnes 6,D=' ;eneral T2eor: o" Emplo:ment) ,nterest and Mone:* const" 9n faptul c" a demonstrat compatibilitatea i complementaritatea mecanismelor pieei libere i ale interveniei guvernamentale ntr!un climat
.

concurenial pentru asigurarea "uncionrii normale a economiei mar"are. $odelul propus de el a constituit impulsul principal al fundament"rii studiilor de macroeconomie. III6 Fncep<nd cu deceniul ,D.(-,D&( tiina economic" a intrat 9ntr-o nou" etap" pe care noi o numim 4eoliberalism instituional 9ntruc<t re9n1ie i generali8ea8" 1alorile neoliberalismului inter i postbelic 9ntr-o nou" sinte8" care preia i importante elemente de instituionalism economic adec1ate climatului liberal. Obiectul de studiu al economiei politice Economia politic" este ramur" a tiinei a cunoaterii raionale deoarece ea are obiect propriu de cercetare. 5biectul general de studiu al economiei politice este >acti1itatea economic"?. Fn timp obiectul de studiu al Economiei politice s-a schimbat: I6 $ai 9nt<i obiectul predilect de studiu al cercet"rilor economice l-a constituit ><ogia?. $ercantilitii au 9neles prin bog"ie >banii i metalele preioase? au fi-at sfera ei de producere 9n circulaie i au considerat drept factor producti1 capitalul comercial. Fi8iocraii secolului al PG333-lea au definit bog"ia prin >masa bunurilor ce pot "i consumate "r a se a"ecta sursa reproduciei lor continue? au fi-at sfera creatoare de bog"ie 9n producia agricol" i au considerat ca unic factor producti1 natura. Kiberalii clasici engle8i au re1oluionat concepia despre bog"ie definind-o ca >totalitatea bunurilor mar" ale societii6 au l"rgit sfera producerii ei la economia marfar" i au introdus formula trinitar" a factorilor de producie 6natur" munc" i capital:. Kiberalii clasici france8i au l"rgit cuprinderea bog"iei identific<nd-o cu >totalitatea utilitilor din societate? e-tin8<nd sfera producerii ei la toate acti1it"ile utile i m"rind num"rul factorilor de producie de la trei la patru 6prin ad"ugarea 9ntreprin8"torului:. II6 /rotecionitii germani ai secolului al P3P-lea au criticat liberalismul 9n general i l-au respins propun<nd totodat" i abandonarea definiiilor de p<n" atunci date bog"iei. Ei considerau c" bog"ia sub forma bunurilor >dispare prin consum i naiunea poate de1eni s"rac"?. 2e aceea li s-a p"rut mai potri1it s"-i 9ndrepte atenia spre studierea >"orelor productive ale naiunii? adic" spre forele capabile s" perpetue8e producerea ne9ncetat" de bog"ie 9n proporii tot mai mari 6>Aog"ia este puterea de a crea ne9ncetat bog"ie?:. !oncomitent sfera produc"toare de bog"ie se l"rgete la totalitatea acti1it"ilor utile ce pot ser1i forelor producti1e ale naiunii. III6 @ocialitii utopici ai secolelor PG333-P3P au propus mutarea accentului 9n in1estigaiile economice de la studierea proceselor producerii bog"iei spre cercetarea celor mai echitabile mecanisme ale repartiiei sociale a acesteia. Ei au fost L se pare L primii g<nditori care au 1orbit de >economia social"? suger<nd ca economia politic" s" urm"reasc" >asigurarea bunstrii? at<t la ni1elul general al societ"ii c<t i la cel indi1idual al fiec"rui cet"ean 9n parte. I 6 /aradigma mar-ist" a 9neles prin economie >modul istoricete determinat 9n care oamenii produc i reproduc bunurile necesare e-istenei?. 2e aceea i s-a p"rut firesc ca economia politic" s" studie8e >relaiile economice dintre oameni i legile obiective care le guvernea ?.
&

6 /aradigma propus" de neoclasici 9ncep<nd cu ultima treime a secolului al P3P-lea L i preluat" de g<ndirea dominant" neoliberal" a secolului al PP-lea L a fost una esenialmente psihologic" i de natur" hedonist". 2e aceea neoclasicii consider" c" obiectul de studiu al economiei politice 9n constituie >anali a comportamentului uman n condiiile utili rii &alternative* a resurselor rare?. Ka fel ca toate celelalte ramuri ale tiinei i economia politic" se legitimea8" ca atare numai 9n m"sura 9n care ofer" practicii nemijlocite soluii mai bune pentru funcionarea acti1it"ii economice adic" numai 9n m"sura afirm"rii i confirm"rii "unciei sale aplicative. economia politic este >tiina care studia8" realitatea economic" i sugerea8" soluii mai bune problemelor practice cu care ea se confrunt"?. Metode de studiu Met2odos 9nseamn" cale mijloc mod de e-primare acesta este sensul metodei i 9n tiin" deci i 9n tiina economic". /entru 9nceput subliniem c" anali8a proceselor i fenomenelor economice se face pe calea abstracti rii. Ea repre8int" procedeul in1estigaiei prin care cercet"torul reine 9n plan mintal numai ce este esenial repetabil i relati1 stabil 9n realitatea studiat" reine tendinele mic"rii laturile principale l"s<nd deoparte ceea ce este aleatoriu 9nt<mpl"tor 9n manifestarea i e1oluia obiectului cunoaterii. Legile economice repre8int" leg"turile cau8ale eseniale care e-ist" 9n realitatea economic" determin" micarea sensul i scopul acestei mic"ri 9n economie. !eea ce este specific cercet"rii tiinifice este raionamentul logica demonstraia leg"turilor cau8ale construcia articulat" i sistemic" a edificiului cunoaterii. /rintre metodele raionamentului tiinific mai amintim inducia i deducia. Fn scopul descoperirii ade1"rurilor realit"ii studiate economia politic" folosete ca tehnici 6subsumate unora dintre metodele de mai sus: comparaia anali8a sinte8a istorismul cuantificarea descrierea calculul economic optimi8area modelarea actuali8area formularea de ipote8e apelea8" la instrumentarul matematic i statistic pentru e-primarea cantitati1" 6i calitati1": a elementelor in1estigate etc. Caracterul legic al economiei Economia politic" studia8" legile realit"ii economice. =uncionarea legic imprim economiei ordine. Astfel mecanismul economic funcionea8" preponderent ordonat. Aceasta nu 9nseamn" c" 9n economie nu e-ist" de8ordine chiar haos 9nt<mplare i spontaneitate. !u toate acestea realitatea economic" are L 9n principal L un caracter ordonat necesar i contient. 3at" de ce se poate 1orbi de e-istena legilor i de ordinea economic". Fn general legea e(prim legturile necesare) eseniale) generale) repetabile i relativ stabile ale realitii economice. 5rice lege economic" e-prim" o anumit" leg"tur" esenial" de un anumit tip ceea ce-i confer" o autonomie relati1" de funcionare. Fn acelai timp i m"sur" L cum acti1itatea economic" este comple-" format" din numeroase fenomene i
D

procese interdependente i la r<ndul ei este integrat" sistemului social iar acesta sistemului uni1ersal integrator L legile economice formea8" un sistem interdependent. Fn interiorul sistemului legilor economice 9nsui e-ist" ordine. Aceasta 9nseamn" c" legile economice sunt de grade diferite de importan" 9ntre ele e-ist" chiar raporturi de subordonare etc. dar c" ele acionea8" L toate L 9n mod interdependent i numai astfel L ca sistem L gu1ernea8" acti1itatea economic". Kegile economice se pot clasifica dup" numeroase criterii 9ns" noi 1om reine pentru moment doar pe cel al duratei aciunii lor dup" care a1em: Kegi generale care acionea8" 9n toate sistemele economice. /rintre ele amintim: Kegea di1i8iunii muncii Kegea economiei de timp Kegea rarit"ii relati1e a resurselor etc. Kegi comune anumitor sisteme economice. 2e pild" legile economiei marfare printre care: Kegea 1alorii Kegea concurenei Kegea rentei etc. /entru acti1itatea economic" nemijlocit" ca i pentru tiin" pre8int" o deosebit" importan" mecanismul de aciune i "olosirea legilor economice obiecti1e. Mecanismul "uncionrii legilor economice obiective desemnea totalitatea elementelor prin care acestea se mani"est) guvernea i reglementea activitatea economic nemi+locit a oamenilor. 2orim s" subliniem c" "olosirea legilor economice obiecti1e 9nseamn" 9nainte de toate cunoaterea lor i L mai ales L organi area activitii practice n concordan cu cerinele mecanismului lor de "uncionare.

U&)tatea 'e curs 2 =cap6 2> S)stemul eco&om)e) 'e p)a.* ! 1inte ! Activitatea economic @copul act)-)t*.)) uma&e este satisfacerea ne1oilor a trebuinelor indi1i8ilor. 4eali8area acestui de8iderat este posibil 9n cea mai mare parte prin intermediul bunurilor create 9n acti1itatea economic". Activitatea economic repre int un subsistem) o component a activitii umane) alturi de cea politic) cultural) religioas) educativ) etc$ care are ca obiectiv producerea de bunuri economice. 2esf"urarea acti1it"ii economice 9n lumea de a8i presupune e-istena unor piee 6cum ar fi: a bunurilor de consum a factorilor de producie a capitalurilor i 1alutar": precum i a unor actori sau ageni economici. Agenii economici pot fi clasificai dup" funcia lor principal" i natura resurselor pe care le utili8ea8": gospo'*r))le 9&trepr)&'er)le$ a'm)&)stra.))le pu9l)ce i&st)tu.))le 1)&a&c)are or7a&)smeAasoc)a.)) cu scop &o&-lucrat)-. Nevoi, trebuine i resurse Fn anali8a i caracteri8area acti1it"ilor economice ca form" specific" de aciune punctul de plecare 9l constituie omul i trebuinele sale. Fn sensul cel mai general nevoile repre8int" cerine obiective ale vieii umane, ale existenei i
,(

dezvoltrii purttorilor lor indivizii, grupurile sociale, statele, naiunile, societatea n ansamblul ei. 5 deosebit" importan" a repre8int" modalitatea de clasificare a ne1oilor. Fn 1irtutea acestui demers se iau 9n considerare o serie 9ntreag" de criterii i anume: dup" natura lor atunci 1om a1ea: ne1oi somatice 6biologice organice: materiale spirituale sociale i ne1oi de alt" natur": economice juridice etc; - dup" subieci, dup" ni1elul la care se manifest" e-ist": ne1oi indi1iduale de grup generale; - dup" aria de mani estare ne1oile se 9mpart 9n: ne1oi locale regionale naionale multinaionale i mondiale; - dup" posibilitatea satisfacerii ne1oilor atunci ne confrunt"m cu: ne1oi sol1abile parial sol1abile i insol1abile. #r"s"turile comu&e ale trebuinelor 9n general sunt: caracterul obiectiv purttorii) caracterul istoric) dinamism elasticitate di"erit) concurenialitate i complementaritate. #r"s"turile propr)) specifice trebuinelor economice se refer" la urm"toarele aspecte: sunt forme de manifestare a necesit"ilor economice; c<mpul de manifestare al acestui tip de trebuine este economia; ocup" un loc aparte i 9ndeplinesc un rol specific 9n cadrul economiei i al societ"ii omeneti. Bna din problemele majore ale teoriei i practicii economice i nu numai a lor este f"r" 9ndoial" problema )&tereselor eco&om)ce. Acestea reprezint orme de mani estare a trebuinelor economice6 Su9)ec.)) i purt*tor)) intereselor economice sunt tot indi1i8ii diferitele micro macro i alte comunit"i umane i structurile lor instituionali8ate. 3nteresele economice ocup" un loc aparte 9n cadrul 1ieii economico-sociale i 9ndeplinesc u& rol 'eose9)t 'e act)- 9n cadrul acesteia. 3nteresele 9ndeplinesc rolul de )mpuls &em)jloc)t$ 'e 1or.* motr)ce &em)jloc)t* +) 'e cau2* pr)&c)pal* )me')at* a acti1it"ii economico-sociale a muncii a produciei sociale. !urba posibilitilor de producie Le7ea rar)t*.)) resurselor const" 9n aceea c" volumul) structura i calitatea resurselor i a bunurilor se modi"ic mai ncet dect volumul) structura i intensitatea trebuinelor. Altfel spus resursele i bunurile sunt relativ limitate) rare) n comparaie cu nevoile. >aritatea poate avea la ba cau e diverse: naturale tehnice7tehnologice economice instituionale religioase. 2at" fiind cantitatea disponibil" 6esenialmente limitat" la o cantitate fi-": dintro anumit" resurs" i consider<nd c" aceasta poate ser1i la producerea a dou" bunuri distincte 6P i T: curba sau rontiera posibilitilor de producie re lect ansamblul cantitilor maxime din cele dou bunuri care ar putea i produse. Fiecare punct de pe aceast" curb" reflect" o combinaie 9ntre o anumit" cantitate 6-i: din bunul P i a anumit" cantitate 6Ri: din bunul T care pot fi produse cu 1olumul dat de resurse. Ea reflect" posibilit"ile tehnice tehnologiile de reali8are a celor dou" produse. Aa dup" cum se poate remarca din figura urm"toare cu cantitatea limitat" din resursa disponibil" se poate produce e-clusi1 unul sau altul din cele dou" bunuri 6-( din P 9n punctul A de pe curb" respecti1 R( din T 9n punctul 2: sau cantit"i mai mari sau mai mici din unul i din cel"lalt 6de e-emplu -, i R, corespun8"toare punctului A sau -* i R* corespun8"toare punctului !:.
,,

Aceasta reflect" cantit"ile ma-ime cele aferente celei mai eficiente utili8"ri a resurselor i 9n acelai timp cele ce presupun utili8area integral" a cantit"ii disponibile din resursa respecti1". Este de aceea posibil producerea unor cantit"i inferioare din bunurile respecti1e corespun8"toare oric"rui punct din interiorul ariei (A2 6de e-emplu -m Rm din punctul $: reflect<nd dup" ca8 neutili8area integral" a resurselor disponibile sau7i neutili8area acesteia 9n condiii de ma-im" eficien". )u este posibil" 9ns" din punct de 1edere tehnic reali8area unei combinaii 6de e-emplu -n Rn aferent" punctului ): din afara ariei menionate.
Bunul X

xN
x1

x0 A

N
B

P
$

M
C

x2

ym (ro&t)era pos)9)l)t*.)lor 'e pro'uc.)e


0

y
N

y1

y2

D y3

Bunul Y

5 modificare a posibilit"ilor de producie apare atunci i numai atunci c<nd are loc o modificare a 1olumului resurselor disponibile i7sau ca urmare a modific"rii 6de regul" a perfecion"rii: tehnicilor tehnologiilor de fabricaie. !reterea 1olumului de resurse disponibile 6o Urela-are de rarit"ii?: determin" o creterea corespun8"toare a cantit"ilor care pot fi reali8ate din fiecare bun la fel dup" cum o sc"dere a acestora 6Uaccentuarea? rarit"ii: 1a a1ea un efect contrar. "unurile economice "unurile economice reprezint o orm concret a bunurilor n general. Acestea din urm" sunt lucruri, obiecte etc. care au proprietatea de a satis ace o trebuin uman i care sunt utile omului. Aceasta 9nseamn" c" nu toate lucrurile obiectele utile sunt bunuri economice. Aerul lumina natural" c"ldura solar" 9n anumite condiii i apa repre8int" f"r" 9ndoial" 1alori de 9ntrebuinare elemente utile deoarece satisfac trebuine i nu orice trebuine ci trebuine 1itale fundamentale ale omului sunt deci bunuri dar nu sunt bunuri economice. E-istena bunurilor economice presupune 9n general urm"toarele condiii: e-istena unei trebuine umane reale; proprietatea obiecti1" a lucrului a obiectului de a satisface o trebuin" sau alta deci de a fi util"; contienti8area de c"tre om a 9nsuirii respecti1e; necesitatea unui efort a suport"rii unui cost de producie pentru
,*

obinerea bunului respecti1. Bneori aceast" condiie este denumit" raritate; disponibilitatea i accesibilitatea obinerii i utili8"rii bunului; 2in punctul de 1edere al 1u&c.)e) soc)ale bunurile economice sunt grupate 9n: a: bunuri de sub8isten" sau de consum i b: bunuri de producie care se mai numesc bunuri de capital sau mijloace de producie; @ub aspectul real)t*.)) 1)2)ce bunurile economice sunt grupate 9n: a: bunuri material-obiectuale i b: bunuri non-obiectuale; 2in punctul de 1edere al 'urate) 'e 1u&c.)o&are bunurile economice sunt grupate 9n: a: bunuri durabile 6de folosin" 9ndelungat": i b: bunuri nedurabile care se consum" integral 9n decursul unei singure 9ntrebuin"ri. Aunurile care se consum" i dispar 9n decursul unei singure 9ntrebuin"ri i pot fi 9nlocuite cu altele de aceeai calitate i 9n aceeai cantitate se numesc 9u&ur) 1u&7)9)le iar celelalte - 9u&ur) &o&1u&7)9)le; 2ac" se ia drept criteriu de clasificare 'ata pro'ucer)) bunurilor economice acestea sunt grupate 9n: a: bunuri 1echi; b: bunuri noi i c: bunuri 1iitoare care au doar o e-isten" conceptual" 6bunuri progno8ate:; Fn concordan" cu criteriul rela.))lor rec)proce dintre bunurile economice ele sunt grupate 9n: a: bunuri alternati1e; b: bunuri pereche; c: bunuri simultane; 2in punct de 1edere al co&sumulu) sau al ut)l)2*r)) lor 1)&ale bunurile economice sunt clasificate 9n: a: bunuri complementare 6consumul unui bun presupune i consumul altui bun:; b: bunuri concurente 6consumul unuia e-clude consumul altuia:; Mar a /rimul i cel mai important element al economiei de schimb 9n general i al economiei capitaliste 9n special este mar"a - care este produs" i 1<ndut" 9n deplin" concordan" cu regulile pieei concureniale. Fn cadrul acestui sistem 1om pri1i schimbul ca procesul de vn are!cumprare a m"rfurilor. $arfa este caracteri8at" de o serie de 9nsuiri: - Este un bun obinut 9n urma unei acti1it"i producti1e umane care prin propriet"ile sale satisface anumite trebuine ale omului indiferent de natura lor. Atributul de a satisface o trebuin" repre8int" o condiie necesar" pentru ca bunul respecti1 s" de1in" marf" chiar i 9n acest conte-t nu toate bunurile sunt m"rfuri. - $arfa este un bun economic deoarece este creat" de munca omeneasc". #rebuie a1ut 9n 1edere faptul c" nu orice bun economic este o marf": doar acelea care sunt destinate procesului de schimb de1in m"rfuri cu o anumit" utilitate social". Aunurile economice destinate auto-consumului nu pot fi considerate m"rfuri tocmai din cau8a faptului c" nu sunt implicate 9n procesul de schimb. - !el mai important element 9n transformarea unui bun economic 9n marf" este dat de sc2imb de faptul c" trece de la produc"tor la consumator prin intermediul procesului de 1<n8are-cump"rare. Ku<nd 9n considerare 9nsuirile ce caracteri8ea8" un bun economic 9n procesul de de1enire al acestuia mar" 1om 9ncerca s" definim acest ultim concept. 5ar1a denumete orice bun economic care servete satis"acerii nevoilor oamenilor i ' sau produciei) supus procesului de vn are!cumprare prin tran acii de pia i apt s satis"ac o trebuin social real$
,=

/rincipalele categorii de mr"uri sunt: m"rfuri corporale de consum personal: alimente 9mbr"c"minte articole de igien"; m"rfuri corporale de consum 9ndelungat: locuine mobil" autoturisme; ser1icii i informaii destinate consumului personal i 7 sau social: 9n1""m<nt s"n"tate ser1icii de pot" de transport; ser1icii informaii i bunuri corporale destinate acti1it"ii economice: bunuri de capital fi- i circulant ser1icii de marSeting management consultan" economic" i tehnico-tiinific"; acti1e monetare i financiare. Gom spune c" bunul economic mar este unitatea organic a utilitii i a valorii de sc2imb. #eorii despre valoare 3storia g<ndirii economice pre8int" o ampl" disput" 9n leg"tur" cu 1aloarea bunurilor economice cu determinarea i e-primarea acesteia. aloarea 'e <&tre9u)&.are este dat" de utilitatea pe care o are un bun economic. Aceast" utilitate este determinat" tocmai de propriet"ile fi8ice ale bunului respecti1 definindu-se 9n mod cantitati1. aloarea 'e sc4)m9 apare ca un raport cantitati1 ca proporie 9n care 1alorile de 9ntrebuinare dintr-o anumit" marf" se schimb" cu 1alori de 9ntrebuinare dintr-o marf" cu caracteristici diferite raport care 1aria8" mereu 9n funcie de loc i timp. Ea repre8int" forma de e-primare a 1alorii. !unosc<nd e-presia dubl" pe care o are 1aloarea unui bun economic 1om aduce 9n discuie c<te1a din cele mai importante orient"ri 9n e-primarea i definirea 1alorii: teoria obiecti1" a 1alorii 6teoria 1alorii-munc":;teoria subiecti1" a 1alorii 6teoria 1alorii-utilitate:; teoria obiecti1-subiecti1" 6combinarea celor dou" teorii 9n una singur":. $conomia de mr uri Acti1itatea economic" producia de bunuri modul de satisfacere a trebuinelor a cunoscut L 9n procesul e1oluiei sale istorice L dou" "orme principale de organi are social a produciei: economia natural i economia de sc2imb &de pia sau de mr"uri*. Eco&om)a &atural* este acea "orm de organi are a activitii economice n care "iecare productor &individual sau colectiv* reali ea ntreaga gam de bunuri de care are nevoie pentru satis"acerea trebuinelor sale &sau n orice ca ) ma+oritatea covritoare a acestora*) ast"el nct sc2imbul nu este necesar. Eco&om)a 'e m*r1ur) repre int acea "orm de organi are social a activitii economice n care productorii independeni se speciali ea "iecare n con"ecionarea unui anumit bun &sau un numr e(trem de redus de bunuri*) ast"el nct) pentru satis"acerea trebuinelor individuale) acetia trebuie s sc2imbe ntre ei produsele create. Economia de schimb se caracteri8ea8" prin urm"toarele trsturi: - este o economie deschis" orientat" spre pia" 6de aceea se mai numete i economie de pia:
,+

- schimbul 6comerul: este generali8at produc"torul i consumatorul bunurilor sunt ca regul" general": persoane diferite 6de aici denumirea de economie de sc2imb: - scopul produciei este schimbul pe pia" i ca urmare re8ultatele acti1it"ii nu sunt bunuri economice 9n general ci m"rfuri 6de aici denumirea de economie de mr"uri: - resursele i acti1itatea economic" este concentrat" 9n unit"i de dimensiuni mari i 9n continu" e-pansiune 6fabrica este unitatea de referin" cel puin 9n marea producie industrial": - resursele folosite sunt preponderent neregenerabile 69n principal combustibilii fosili: c"rbune iei i ga8e naturale dar i minereurile: - se 9ntemeia8" pe e-istena di1i8iunii sociale a muncii 69n continu" de81oltare i ad<ncire: Fn procesul de81olt"rii sale istorice economia de schimb a cunoscut dou" fa8e 6etape: i anume: producia simpl de mr"uri caracteri8at" prin faptul c" bunurile 6m"rfurile: sunt reali8ate de c"tre produc"torii indi1iduali e-clusi1 pe seama forei de munc" din propria gospod"rie i mai apoi) producia de mr"uri de voltat 9ntemeiat" 9n principal de munca salariat" dar i pe atragerea de capital de la teri. %iaa& concept, tipologie 2efinirea pieei nu este o sarcin" uoar" datorit" e-istenei i confrunt"rii mai multor puncte de 1edere referitoare at<t la conceptul de pia" c<t i la realitatea economic" pe care el o acoper" i o reflect". 2in aceast" cau8" pre8ent"m c<te1a repere pariale care compuse 1or oferi o imagine apropiat" de realitate. Fn primul r<nd piaa este un spaiu economico!geogra"ic adic" locul 9n care agenii economici acionea8" i 9i desf"oar" acti1itatea. /iaa de1ine locul de mani"estare i de ntlnire a cererii cu o"erta; aici are loc compararea m"surarea confruntarea m"rfurilor din punct de 1edere calitati1 i structural. /iaa este locul de "ormare a preului. 2up" aceast" etap" agenii economici se transform" 9n 1<n8"tori respecti1 cump"r"tori. /iaa de1ine deci locul de ntlnire al acestora din urm" precum i locul de nc2eiere a tran aciilor economice 6locul de desf"urare a schimbului a actelor de 1<n8are-cump"rare care au ca obiect mar"a:. /iaa este i locul de mani"estare a concurenei care joac" rolul de regulator. )u 9n ultimul r<nd piaa este o ade1"rat" instituie economic creat" din relaiile de conlucrare dintre oameni. @inteti8<nd cele anterioare putem spune c" piaa ar cuprinde toat" gama de aciuni mijloace i p<rghii prin care cump"r"torii i 1<n8"torii intr" 9n contact pentru a schimba bunuri ser1icii i7sau informaii indiferent de locul 9n care se desf"oar" tran8aciile. /iaa repre8int" un ansamblu coerent un sistem de relaii de 1<n8arecump"rare 9ntre agenii economici care sunt pe de o parte legai prin leg"turi de interdependen" i pe de alt" parte de afl" 9n raporturi de opo8iie fiecare urm"rind propriul interes 6relaii de concuren":. /oate fi reali8at" o clasificare a pieei dup" urm"toarele criterii: - dup" spa.)ul eco&om)co-7eo7ra1)c de desf"urare a tran8aciilor distingem: piee locale i regionale: acestea cuprind totalitatea tran8aciilor reali8ate pe o arie restr<ns" cum ar fi o localitate 8on" sau regiune; piee naionale: care se refer" la ansamblul tran8aciilor reali8ate 9n interiorul granielor unei "ri; ele au luat natere
,%

9n urma unirii i integr"rii treptate a pieelor locale 9n perioada de formare a statelor naionale respecti1 a economiilor naionale; piee internaionale) culminnd cu piaa mondial: au 9n 1edere tran8aciile dintre "ri ca urmare a apariiei i de81olt"rii di1i8iunii internaionale a muncii. Bn ca8 particular 9l constituie fost" /ia" !omun" actualmente piaa Bniunii Europene. - dup" &atura 9u&ur)lor care fac obiectul tran8aciilor 9nt<lnim: piaa resurselor i "actorilor de producie care cuprinde pieele muncii) pmntului i capitalului 6la r<ndul ei aceasta din urm" fiind compus" din: piaa capitalului "i ic a capitalului "inanciar a creditului bancar i cea valutar*? piaa bunurilor "inale care se refer" la piaa mr"urilor cu e(isten "i ic la cea a serviciilor i la cea a in"ormaiilor. - dup" 1orma 'e co&cure&.* care se manifest" e-ist": pia" cu concuren per"ect sau cvasiper"ect?pia" cu concuren imper"ect? pia" cu concuren de tip monopol sau cvasimonopol. - dup" 7ra'ul 'e )&1ormare a agenilor economici 9nt<lnim: piee opace pe care agenii economicii dispun de informaii reduse superficiale i7sau i8olate; piee transparente pe care agenii economici sunt permanent i7sau perfect informai asupra mecanismului i 1ariabilelor pieei. - dup" mo'ul 'e acces pe pia" remarc"m: piee libere 9n situaia 9n care intrarea sau ieirea de pe pia" a agenilor economici se reali8ea8" liber f"r" bariere; piee reglementate 9n ca8ul 9n care accesul agenilor economici mai ales al ofertanilor este permis numai dup" 9ndeplinirea unor criterii sau condiii - cum ar fi deinerea unei licene sau diplome autori8ate pentru a reali8ate anumite acti1it"i economice; piee intermediare pe care accesul este permis numai pentru anumite categorii de persoane abilitate i e-pres autori8ate - cum sunt broSerii i dealerii. Fn conclu8ie piaa este locul de 9nt<lnire a dorinelor consumatorilor purt"tori ai cererii - cu cele ale produc"torilor purt"tori ai ofertei. Fn urma confrunt"rii acestora se formea8" 9n condiii ce 1or fi definite ulterior preul bunurilor - iar 9n funcie de acesta se 1or desf"ura apoi tran8aciile propriu-8ise. RE?U5AT Atunci c<nd timpul i resursele pentru atingerea scopurilor sunt limitate i susceptibile de utili8"ri alternati1e iar scopurile pot fi difereniate 9ntre ele 9n ordinea importanei comportamentul uman 9mbrac" 9n mod necesar forma alegerii. tiina economic" este tiina care studia comportamentul uman ca pe o relaie dintre scopuri i mi+loace limitate ce au i utili ri alternative sau 9ntr-o alt" formulare obiectul tiinei economice 9l repre8int" modul de administrare &gestionare* a unor resurse rare i cu ntrebuinri alternative n vederea asigurrii satis"acerii ct mai bune a unor trebuine tot mai numeroase i diversi"icate. tiina economic" elaborea8" teorii economice constituite dintr-un ansamblu de idei concepii abstracte aplicabile la un domeniu particular. Aceste teorii stau la ba a deci iilor 9n domeniul economic care se concreti8ea8" 9n politici economice 9n diferite domenii ca de e-emplu: financiar industrial etc. /rin intermediul politicilor economice se iau deci8ii 9n leg"tur" cu alocarea resurselor alegerea 1ariantelor optime etc. astfel 9nc<t trebuinele s" fie c<t mai bine satisf"cute.
,'

#eoria economic" 9nelege prin legi economice leg"turile eseniale necesare generale trainice i stabile ce sunt imanente esenei fenomenelor relaiilor economice sau se statornicesc 9ntre acestea. Kegile economice aparin e-istenei economico - sociale. Ele gu1ernea8" micarea economic" funcionarea i progresul economiei acion<nd independent de 1oina contiina i inteniile oamenilor. 2escoperirea i cunoaterea c<t de c<t cuprin8"toare a legilor economice sunt operaiuni comple-e i dificile. Ele se ba8ea8" pe anumite premise istorice i teoretico-metodologice. $oti1aia este centrul 1ital al acti1it"ii economice. $oti1aia se grefea8" pe trebuine 6economice 9n ca8ul nostru: i81or"te din trebuine acestea fiind substratul cau8al al celor mai diferite acti1it"i i comportamente umane. #rebuinele pot fi clasificate dup" mai multe criterii fiecare din grup"rile pre8entate mai sus 9i au importana lor proprie determin<nd particularit"i 9n stabilirea priorit"ilor i obiecti1elor urm"rite de oameni 9n acti1itatea lor ca i 9n procesul de formare a cererii pentru diferitele categorii de resurse i bunuri economice. TESTE PENTRU AUTOE ALUARE ,. 2in punct de 1edere etimologic termenul de UEconomie politic"? pro1ine din urm"toarele cu1inte: a: oiSo; b: nomos; c: politeia; d: polis; e: oiSos. *. !are a fost coninutul acestei tiine 9n concepia primilor oameni de tiin": a: studiul 1ieii sociale; b: conducerea acti1it"ii economice; c: administrarea casei; d: studiul filo8ofiei; e: munca scla1ilor. =. !um definete Economia politic" /. A. @amuelson: a: tiina bog"iilor; b: studiul societ"ii; c: studia8" modul 9n care societatea folosete resursele limitate pentru a produce bunuri; d: maniera 9n care se formea8" se distribuie i se consum" bog"iile; e: studiul legilor economice; f: arta de a obine ma-imum de la 1ia". +. !e repre8int" o lege economic": a: o reglementare juridic"; b: o lege elaborat" 9n /arlament; c: o lege care trebuie aplicat" 9n acti1itatea economic"; d: toate r"spunsurile sunt greite. %. !are sunt tr"s"turile comune legilor economice: a: o relaie probabilistic"; b: sunt legi care gu1ernea8" acti1itatea economic"; c: e-prim" o leg"tur"; d: c<mpul de aciune al acestor legi este economia; e: se e-prim" ca medie a unor abateri permanente; f:e-prim" caracteristici eseniale. '. !are sunt tr"s"turile specifice legilor economice: a: e-prim" o leg"tur" general"; b: caracterul ascendent mai accentuat; c: 9i modific" forma; d: c<mpul de aciune al acestor legi este economia; e: e-prim" o leg"tur" trainic". .. Fn funcie de durata lor legile economice se pot clasifica 9n urm"toarele categorii: a: legi de de81oltare; b: legi care acionea8" la ni1el microeconomic; c: legi care acionea8" pe perioad" scurt" de timp; d: legi specifice unui sistem economic; e: legi care acionea8" pe parcursul unui secol. &. 2up" rolul lor 9n micarea economic" legile economice se clasific" 9n: a: legi care acionea8" la ni1elul agenilor economici; b: legi comune mai multor sisteme economice; c: legi funcionale; d: legi care acionea8" la ni1elul economiei naionale; e: legi structurale.
,.

D. !are sunt tr"s"turile comune ale trebuinelor: a: elasticitatea diferit"; b: sunt forme de manifestare a le necesit"ilor oamenilor; c: caracterul istoric; d: c<mpul de manifestare este economia. ,(. !are sunt legit"ile form"rii i de81olt"rii trebuinelor: a: creterea intensit"ii trebuinelor; b: legea complementarit"ii trebuinelor; c: legea elasticit"ii trebuinelor; d: legea diminu"rii 1olumului de ne1oi. ,,. !um se e-plica caracterul continuu al satisfacerii trebuinelor 6ca legitate a acestora:: a: o ne1oie satisf"cut" generea8" noi ne1oi; b: diferite ne1oi cresc 9n proporii diferite; c: chiar daca o ne1oie este satisf"cut" apare mai de1reme sau mai t<r8iu aceeai cerin"; d: are loc o descretere a trebuinelor pe m"sura satisfacerii lor. ,*. #rebuinele sunt influenate de: a: factori istorici; b: factori naturali; c: factori sociali; d: tradiii; e: gradul de de81oltare a societ"ii i a indi1idului. ,=. !are sunt componentele acti1it"ii economice: a: numai acti1itatea de producere a bunurilor economice; b: schimbul; c: acti1itatea din justiie; d: acti1it"i sporti1e; e: repartiia. ,+. !lasificai acti1itatea economic" 9n funcie de modul de constituire: a: preponderent fi8ice; b: fi8ice; c: sociale; d: intelectuale; e: preponderent intelectuale; f: biologice; g: comple-e. ,%. Fn ce categorii se clasific" agenii economici 9n funcie de rolul lor 9n acti1itatea economic": a: ageni economici naionali; b: ministere; c: instituii; d: restul lumii; e: administraii pri1ate; f: societ"i de nonprofit; g: ba8e sporti1e. ,'. !um se clasific" bunurile dup" leg"tura dintre ele: a: efecti1e; b: noi; c: poteniale; d: alternati1e; e: nonfungibile; f: curente. ,..!lasificati sistemele economice dup" ni1elul la care se reali8ea8" acti1itatea economic": a: centrali8ate; b: naionale; c: funcionale; d: urbane; e: descentrali8ate; f: internaionale; g: nefuncionale. ,&. !are sunt elementele care asigura funcionalitatea economiei de pia": a: inter1enia statului; b: interesele personale; c: proprietatea asupra bunurilor in cadrul c"reia domina proprietatea pri1at"; d: aciunile agenilor economici se ba8ea8" pe criterii de raionalitate economic"; e: libertatea de aciune a agenilor economici. RECO5AND@RI !I!LIO0RA(ICE3 ,. Abraham L Frois Gilbert Economie politic) Ed.Vumanitas Aucureti ,DD+ p. ++( L ++&. *. !onstantinescu ).). -robleme ale metodologiei de cercetare n tiina economic Editura Economic" Aucureti ,DD& 9n special paginile %*-'&; =. Ghioiu $; !ocioc /. Economie general Ed. /resa Bni1ersitar" !lujean" !luj L )apoca ,DDD p.' L ==. +. VaReS F. A. Tipuri de ordine n societate 633: 9n Alternati1e num"rul *,** ,DD( %. KipseR 4.; !hrRstal Q Alec Economia po itiv) Ed. Economic" Aucureti ,DDD p.%% L ',. '. )egucioiu Aurel 6coordonator: Economie politic 1ol., Editura George Aariiu !luj-)apoca ,DD& p. %(-D& p. ,*'-,.%. .. /opescu Gheorghe Evoluia gndirii economice Ed.George Aariiu !luj L )apoca *ooo p.+& L %(.
,&

&. /opper Qarl 4. Mi eria ,storismului Ed. All p. .%-D= ,D. D. /ohoa" 3on -aradigme de gndire$ ,ntroducere n epistologia economic Editura Bni1ersit"ii >Al. 3. !u8a? 3ai ,DD+ p. ,(,-,=.. ,(. 4aboac" Gheorghe 2umitru !iucur Metodologia cercetrii tiini"ice economice Editura Fundaia 4om<niei de m<ine) Aucureti *((, p. ==-=' ,*+-,.%. ,,. @amuelson /.; )ordhaus E.2. Economie politic Ed. #eora Aucureti *((( p. *, L =%. ,*. @mith Adam %vuia naiunilor 1ol., Editura Academiei 4/4 Aucureti ,D'* p. ,=-,+ =(%.

,D

5o'ulul II #$'()A !'N*+MA#'(+,+)

CONCEPTE DE !A?@3 !apitolul , 6.nitatea de curs /:: Comportamentul consumatorului: #eoria cardinal" i ordinal" a utilit"ii Btilitate indi1idual" total" i marginal" !urbe de indiferen" 4at" marginal" de substituie 2reapt" a bugetului Echilibrul consumatorului Aunuri Giffen Efect de 1enit i efect de substituie. !apitolul * 6.nitatea de curs 0:: Cererea: !erere indi1idual" i total" Funcia cererii Elasticitatea cererii 9n funcie de pre Elasticitate 9ncruciat" Elasticitatea cererii 9n funcie de 1enit. O!IECTI E UR5@RITE3 ,: @" e-plice diferena dintre conceptele de utilitate total" i marginal"; *: @" pre8inte legea utilit"ii marginale descresc<nde i rolul ei 9n determinarea curbei cererii indi1iduale; =: @" e-plice utili8<nd conceptul de utilitate marginal" moti1ul pentru care bunurile care se g"sesc 9n abunden" au un pre ridicat iar bunurile care sunt deficitare 1or a1ea un pre ridicat 6parado-ul 1alorii :; +: @" pre8inte modul de determinare a surplusului consumatorului 9n ca8ul unui bun achi8iionat de pe pia"; %: @" e-plice moti1ul pantei negati1e a curbei cererii consumatorului pentru bunurile normale; ': @" e-plice modul de cheltuire al banilor al unui consumator raional 9ntre mai multe produse 6echilibrul consumatorului:; .: @" e-plice de ce 9n momentul 9n care selectarea bunurilor de c"tre un consumator raional a fost f"cut" utilit"ile marginale ale bunurilor selectate raportate la preurile lor sunt egale; &: @" e-plice de ce 9n deci8iile obinuite de fiecare 8i utilitatea marginal" este mai important" dec<t utilitatea total" folosind ca e-emplu cererea pentru un aliment oarecare; D: @" utili8e8e conceptul de utilitate marginal" 9n prediciile asupra elasticit"ii cererii 9n funcie de pre al unui bun; ,(: @" defineasc" cererea s" arate care este deosebirea 9ntre Ucerere? i Unecesitate? i s" ilustre8e aceast" diferen" prin cererea din 4om<nia i o ar" de81oltat"; ,,: @" pre8inte metodele de m"surare a elasticit"ii cererii i ofertei 9n funcie de pre la modificarea 1ariabilelor care le determin"; ,*: @" identifice factorii determinani ai elasticit"ii cererii 9n funcie de pre al unui bun.
*(

RECO5AND@RI PRI IND STUDIUL3 5a&ualul 'e 5)croeco&om)e$ e')tat 'e Cate'ra 'e Eco&om)e Pol)t)c*$ e').)a 2010 Aibliografia indicat" 9n @ilabus; Alte surse bibliografice indicate 9n urma discuiilor cu tutorii; 2iscuii i anali8e reali8ate 9mpreun" cu tutorii pe marginea temelor indicate spre studiu 6comportamentul consumatorului piaa concurena:; @tudii de ca8; Kucr"ri practice; 4e8ol1"ri de probleme 6tipuri de probleme pe temele: comportamentul consumatorului cerere:; 4"spunsuri la 9ntreb"ri teoretice tip gril". RE?ULTATE A"TEPTATE3 $odulul de fa" 9i propune s" anali8e8e o serie de elemente proprii microeconomiei. !a atare prin studierea modulului >#eoria consumatorului? studentul 1ine 9n contact 9n primul r<nd cu o serie de probleme cardinale ale comportamentului consumatorului cum sunt: teorii despre utilitate restricia bugetar" curbe de indiferen". /e ba8a c"rora se 1or putea determina cantit"ile din dou" bunuri ce 9i 1oi conferi indi1idului cea mai mare utilitate posibil" 9n condiiile bugetului dat. Anali8<nd modul 9n care are loc modific"ri ale echilibrului consumatorului la 1ariaii ale preului unui bun se 1a putea introduce noiunea de cerere$ @tudentul 1a fi 9n m"sur" s" defineasc" acest concept factorii care influenea8" cererea i s" disting" 9ntre di1ersele tipuri de cerere. Astfel dup" ce 9n cadrul primului modul s-a familiari8at cu noiunea de pia acum 1a anali8a unul dintre elementele definitorii ale acesteia i anume cererea. +N)#A#$A D$ !+(* - .!A%. -/ Comportame&tul co&sumatorulu) ! 1inte ! #eoria cardinal i teoria ordinal a utilitii $icroeconomia are rolul de a e-plica principiile care stau la ba8a alegerii consumatorului. Fn acelai timp teoria economic" e-plic" modul n care indivizii ac o asemenea alegere ntre di erite bunuri nc0t s obin o satis acie maxim 9n urma consum"rii produselor achi8iionate cu 1enitul de care dispun. Teoria consumatorului nu este dec<t un model care nu poate reproduce cu e-actitate realitatea. )ici un cump"r"tor nu 1a aplica teoria legat" de optimul consumatorului aa cum este descris" 9n acest capitol. !u toate acestea orice individ va decide asupra bunurilor pe care le va cumpra) n "uncie de constrngerea bugetar i va aciona ast"el nct prin consumul acestor bunuri s obin o satis"acie ma(im$
*,

#ermenul de utilitate pro1ine de la cu1<ntul latinesc Uuti1 care 9nseamn" Wa "olosi@ i care s-a transformat 9n WutilitasW sau WutilitateB primind sensul de capacitate a unui bun de a aduce satis"acie sau bucurie$ !onceptul a fost preluat de la filosoful %eremC !e&t4am 6,.+&-,&=,: care definea utilitatea ca o X proprietate a unui obiect de a produce plcere sau "ericire ori de a preveni durerea) rul sau ne"ericirea X. El considera c" la ba8a 9ntregii legislaii trebuie s" stea principiul utilit"ii adic" promo1area X fericirii absolute a majorit"ii Y I6 #eoria clasic a utilitii "ace o legtur ntre proprietile unui bun i trebuinele individului$ Astfel un bun oarecare pe ba8a propriet"ilor sale 1a a1ea aceiai utilitate care se poate m"sura printr-un num"r indiferent de consumator i preferinele acestuia. !onform acestei teorii utilitatea total" a unui bun oarecare se poate calcula ca un produs 9ntre utilitatea acelui bun e-primat" printr-un num"r i respecti1 num"rul de unit"i consumate. II6 #eoria cardinal a utilitii a "ost elaborat de reprezentanii marginalismului care au artat c "iecare individ aprecia utilitatea n "uncie de preuirea pe care o acord unui bun$ Astfel ei au considerat c" orice consumator tie cu preci ie ce utilitate obine n urma consumului unui bun oarecare$ -e ba a acestei teorii) ei au e(plicat c "iecrui nivel de utilitate i se poate acorda cte un numr) ceea ce nseamn c utilitatea poate i msurat cardinal. III. #eoria ordinal a utilitii propune ca utilitatea s nu ie msurat cardinal deoarece aprecierea utilitii are un caracter individual i subiectiv $ %entru a pune n eviden pre erinele consumatorilor pentru di erite bunuri, este necesar ordonarea acestor pre erine, ierar2izarea lor. @e consider" c" "iecare consumator raional "ace o ierar2ie a produselor pe care le consum ntr!o alt ordine) dup propriile pre"erine) care pot "i di"erite "a de ale unui alt consumator$ +tilitatea individual, total i marginal /rin ut)l)tate se 9nelege satisfacia resimit" de un indi1id 9n urma consum"rii unei anumite cantit"i dintr-un bun sau mai multe bunuri. +tilitatea total 6B#: re ult din satis"acia dobndit prin consumarea tuturor unitilor dintr!un bun care se pot cumpra) la un moment dat) cu a+utorul bugetului de care dispune un individ$ Ea este cresc"toare odat" cu sporirea 1olumului de bunuri consumate. Astfel dac" (/)(0)$$$)(n repre8int" cantit"ile consumate dintr-un anumit bun uncia utilitii se poate scrie: +# 3 .xi/. /entru a determina utilitatea total" este ne1oie s" cunoatem conceptul de utilitate individual .+i/ care re"lect satis"acia pe care o aduce unu individ) bine de"init consumul unei singure uniti dintr!un bun$ Cunoscnd utilitatea individual) se poate determina utilitatea total prin nsumarea utilitilor individuale: +# 34 +i. 2ac" a1em 9n 1edere separat utilitatea iecrei uniti consumate dintr5un anumit bun, ea este di erit de la o unitate la alta. $ai mult are loc o descretere a utilitii iecrei noi uniti consumate deci a utilit"ii marginale. /rin utilitate marginal se 9nelege sporul de utilitate care re ult din consumarea ultimei uniti dintr!un anumit bun$ Btilitatea marginal" depinde de intensitatea nevoii unui individ i de raritatea bunului. /rin urmare utilitatea marginal a unui bun este mai mare dac satis"ace o
**

nevoie cu un grad mai nalt de intensitate i dac este un bun mai puin abundent. 3n1ers dac" un bun satisface o ne1oie mai puin intens" i dac" este mai abundent utilitatea marginal" este mai mic". 2ac" consider"m c" utilitatea este o funcie de o singur" 1ariabil" deci . A .&(* - fiind cantitatea consumat" dintr-un produs utilitatea marginal" Bmg se poate . d. calcula astfel: Um7 D sau3 Um7 D 6 B d( Ut)l)tatea mar7)&al* este 9ntotdeauna po2)t)-* dar 'escresc*toare 9n raport cu utilitatea unit"ilor anterior consumate.

m7 & . ' % + = * , 0 , * = + % ' . &

Cur9a ut)l)t*.)) mar7)&ale

Aceast" e1oluie a utilit"ii marginale se datorea8" legii utilit"ii marginale descresc"toare care are la ba8" fenomenul de satisfacie sau saturare care se produce pe m"sura creterii cantit"ii consumate dintr-un bun oarecare p<n" 9n momentul 9n care acesta este respins iar consumul se oprete. O 1u&c.)e 'e ut)l)tate re"lect un mod de a atribui o valoare di"eritelor couri de bunuri de consum) ast"el nct cele mai de irabile vor obine valori superioare "a de cele mai puin de irabile$ %ceasta nseamn c "uncia de utilitate va "ace un clasament al bunurilor$ Btilitatea marginal" depinde de utilitatea total" care 9ns" are rolul de a e-prima ordinea preferinelor. !urbele de indi eren Cur9ele 'e )&')1ere&.* m"soar" pre"erinele consumatorului) pe c<nd ut)l)tatea este o msur abstract a satis"aciei obinute de un consumator n urma "olosirii unei combinaii de bunuri alese$ ' curb de indi eren sau de izoutilitate reprezint totalitatea combinaiilor din dou bunuri, care aduc aceeai utilitate consumatorului. 5 curb" de indiferen" mai poate fi definit" ca locul geometric al punctelor ale cror coordonate desemnea combinaii di"erite ntre dou bunuri a cror utilitate este identic$
*=

!onsider"m c" un consumator 9i cheltuiete integral bugetul cump"r<nd dou" produse P i T 9n diferite cantit"i. Ansamblul combinaiilor dintre diferitele cantit"i care pot fi cump"rate din produsele P i T i care aduc consumatorului aceeai utilitate pot fi redate grafic cu ajutorul unei curbe de indiferen". 2ac" un consumator dispune de un buget mai mare el poate cump"ra o cantitate mai mare din ambele produse i 1a obine un ni1el mai 9nalt de utilitate ceea ce presupune trecerea pe o alt" curb" de indiferen". !u c<t 1enitul este mai mare cu at<t consumatorul se 1a situa pe o curb" de indiferen" care indic" un ni1el mai 9nalt de utilitate. @e formea8" 9n acest fel, o amilie de curbe de indi eren sau o 2art a curbelor de indi eren. #rsturile curbelor de indi eren .de izoutilitate/ 16 !urbele de indiferen" au caracter monoton &continuu* pentru c" 1ariaia cantit"ii de bunuri participante la combinaie poate fi infinite8imal" concreti8<nduse 9n puncte foarte apropiate pe grafic. 26 Fn principiu curbele de i outilitate au nclinaie descendent &direcia 4C D 1E*. 2emonstraia se ba8ea8" pe faptul c" deoarece ni1elul satisfaciei r"m<ne constant pe o aceeai curb" renunarea la o anumit" cantitate dintr-un bun se compensea8" cu o cantitate adiional" din cel"lalt. 86 Dou curbe de indi"eren nu se intersectea . :6 !urbele de i8outilitate sunt conve(e n raport cu originea. @ituaia reflect" descreterea L pe traseul descendent al fiec"rei asemenea curbe L a ratei marginale de substituie 9ntre cele dou" bunuri P i T din care se consum" cantit"ile - i R. (ata marginal de substituie (ata marginal de substituie 9ntre dou" bunuri T i P 6notat" cu 4$@T7P i 9neleas" drept rata marginal de substituie a bunului E prin bunul B: repre8int" cantitatea din bunul T la care consumatorul poate renuna 9n schimbul achi8iiei unei unit"i suplimentare din bunul P astfel 9nc<t utilitatea resimit de subiectul economic s rmn nesc2imbat 6n condiiile conservrii satis"aciei consumatorului::
B # B mgP dR 4$@T 7 P = = - = $ B dB mgT R

,inia bugetului i optimul de consum Fn adoptarea deci8iilor sale indi1idul raional dornic s"-i ma-imi8e8e efectele utile ale consumului de m"rfuri trebuie s" ia 9n considerare dou" constrngeri economice: venitul &bugetul* disponibil i preul bunurilor consumate. Dreapta bugetului semnific" de fapt linia posibilitilor ma(ime de consum 6demarcaia dintre opiunile accesibile i cele imposibile:. Fiecare punct al ei repre8int" o combinaie a cantit"ilor ma-ime ce pot fi achi8iionate din bunurile P i T 9n condiiile utili8"rii 1enitului disponibil pentru consum. 2reapta bugetului are
*+

pant" negati1" / 9ntruc<t la cump"rarea 7 consumul unei unit"i adiionale T dintr-o marf" trebuie s" se renune 9n condiiile amintite la o anumit" cantitate din cel"lalt 6a se re1edea coninutul ratei marginale de substituie ntre bunuri i faptul c" m"rimea 4$@ scade de la stnga spre dreapta) pe lungimea dreptei bugetului:. Y

/P

YB B

.
0

. .
S

A xA

Dreapta =l)&)a> 9u7etulu) Optimul de consum denumete aadar situaia 9n care cumprtorul i ma(imi ea utilitatea total) n condiiile constrngerilor e(istente) att din partea venitului disponibil) ct i prin prisma preurilor mr"urilor. ,ndividul raional va "ace alegerea optim re8ol1<nd urm"torul sistem de ecuaii 6denot<nd consumul a U-? unit"i din bunul P i a UR? unit"i din bunul T:: G M -Z/P [ RZ/T
B mgP / = P . B mgT /T

%plicaie: Genitul disponibil al unui consumator este G M =((.((( lei. !u aceast" sum" persoana 9n cau8" dorete s" achi8iione8e cantit"ile U-? respecti1 UR? din m"rfurile P i T care au preurile unitare /P M *(.((( lei i /T M *%.((( lei. 4estriciile bugetare i de pre fiind preci8ate 1om determina alegerea optim a consumatorului. 2ac" indi1idul ar dori s" cumpere cu 9ntregul 1enit G doar bunul P 69n cantitatea posibil": ar putea achi8iiona ma-im -A M G 7 /P adic" ,% unit"i din P 6punctul A 9n Fig. =.&.:; dac" el s-ar hot"r9 doar pentru bunul T ar cump"ra ma-im RA M G 7 /T adic" ,* unit"i din T 6punctul A pe aceeai figur":. Fa" de datele problemei preci8"m c" satisfacia consumatorului L decurg<nd din consumul fiec"rei unit"i suplimentare din bunurile P i T i comensurat" sub forma utilit"ilor marginale L apare 9n tabelul urm"tor:

*%

Numrul de uniti consumate din bunurile 6 i 7 i utilitile lor marginale Bmg Bm gP Bm gT , &( ,' (
B mgP B mgT

* + ( & (

4umr uniti consumate &din mar"a B) respectiv din mar"a E* = + % ' . & D , ,, ,* ,= ,+ ( *' * 1 ,= ,, , && & .* '' ', %. ' ( F = + ( % %= + = *' ** 2 ,. , ,+ ,= ,* ,, = ( * ' & 0 . ' % = = + *(Z- [ *%ZR M =((
B mgP B mgT *(.((( = *%.((( B

,% %= ,( '

G M -Z/P [ RZ/T
/ = P /T

+Z- [ %ZR M =(
B mgP B mgT + = + %

mgP = Fn tabelul de mai sus c"ut"m rapoartele de tip B 6egale cu raportul % mgT

preurilor m"rfurilor P i T:. @ingurul asemenea ca8 este n aceast situaie cel 9n care corespun8"tor unui num"r de % unit"i din P consumatorul achi8iionea8" & unit"i din T 6BmgP% M ,' i BmgT& M *(:. @oluia g"sit" 6( A F uniti? : A G uniti: satisface ambele ecuaii ale sistemului iniial de restricii 9ntruc<t: G M -Z/P [ RZ/T
B mgP B mgT = /P /T

=((.((( M %Z*(.((( [ &Z*%.(((


,' *(.((( = . *( *%.(((

Fn consecin" 9n problema dat" cump"r<nd i consum<nd % unit"i din bunul P i & unit"i din bunul T indi1idul raional 1a face alegerea optim; altfel spus situaia respecti1" 1a permite atingerea optimului de consum 6starea de ec2ilibru 9nregistrat" de consumator: repre8entat 9n figura de mai jos de punctul @.

12

Opt)mul B 'e co&sum =ca2 part)cular>


8 *' S

.
0

.
5

15

Hn conclu ie 9n punctul de ec2ilibru respecti1 de optim 9n pri1ina consumului raportul utilitilor marginale ale lui B) respectiv E) este egal cu raportul dintre preurile lor unitare:
B mgP / = P B mgT /T

sau

B mgP /P

B mgT /T

iar

B # B \#P B mgP /P dR 4$@ T 7 P = = - = = = B # dB \#T B mgT /T R

$ ectul de venit i e ectul de substituie !antitatea cerut" dintr-un bun depinde de o serie de 1ariabile dintre care cele mai importante sunt preul produsului n cau i venitul consumatorului. At<ta timp c<t efectul de substituie este mai mare dec<t efectul de 1enit o cretere a salariului mediu 1a antrena o cretere a orelor dedicate muncii. 2impotri1" at<ta atunci c<nd efectul de 1enit este mai mare dec<t efectul de substituie 1a sc"dea timpul de munc" 9n fa1oarea timpului liber.

+N)#A#$A D$ !+(* 8 .!A%. 8/ Cererea ! 1inte ! !onceptul de cerere Kiteratura de specialitate definete 9n mod distinct cererea i cantitatea cerut". Astfel cererea este definit" prin cantitatea dintr!o anumit mar") bun economic sau serviciu ce se poate cumpra ntr!o perioad de timp dat) la preul pieei 69n fiecare moment la un ni1el diferit:. Ca&t)tatea cerut* repre8int" o cantitate determinat" la un anumit moment la un ni1el dat al preului 9n condiiile 9n care celelalte elemente sunt meninute constante. E de asemenea important" distincia 9ntre tipul de pre utili8at 9n definirea i determinarea cererii. E 1orba aici de preul relati1 adic" preul unui bun comparat cu preul altui bun sau combinaie de bunuri i respecti1 de preul 9n e-presie b"neasc". Fn definirea cererii respecti1 a legii acesteia se utili8ea8" preurile relati1e. !ererea se poate determina pe mai multe planuri. ,& pla& )&')-)'ual ea repre8int" cantitatea dintr!un anumit bun economic ce se dorete a "i cumprat n condiii date de loc i de pre de ctre un consumator. Cererea total* repre8int" 9ntreaga cantitate cerut" dintr-un bun i se "ormea prin nsumarea cererilor individuale pentru bunul respectiv ale tuturor consumatorilor. 2in punct de 1edere al obiectului ei cererea poate fi: pentru factori de producie situaie 9n care m"rimea cererii este determinat" de randamentele
*.

marginale ale factorilor; pentru bunuri tangibile 6obiectuale:; pentru bunuri intangibile 6ser1icii informaii:. Fn repre8entare grafic" cererea 9mbrac" forma unei curbe cu pant" negati1". Aceast" caracteristic" a curbei cererii se datorea8" relaiei in1erse care e-ist" 9ntre cantitatea cerut" dintr-un bun i preul s"u unitar. Fn acelai timp curba cererii este dat" de curba utilit"ii marginale. Aceasta pentru c" preul pe care este dispus s"-l pl"teasc" un consumator pentru fiecare unitate suplimentar" 1a fi mai mic deoarece respect<nd Kegea descreterii utilit"ii marginale utilitatea pe care consumatorul o confer" fiec"rei unit"i suplimentar consumate din bunul respecti1 descrete pe m"sur" ce crete cantitatea consumat" din respecti1ul bun. $"rimea cererii este 'eterm)&at* de pre i de 1enit i in"luenat de o serie de factori de natur" economic" i e-traeconomic" dintre care amintim: - dimensiunea pieei; cu c<t piaa este mai restr<ns" cu at<t cererea pentru produsul sau ser1iciul respecti1 1a fi mai mic"; - puterea de cump"rare a celor ce formea8" cererea pentru un anumit produs; - preferina consumatorilor moda standardul de 1ia".; anticip"rile consumatorilor pri1ind e1oluia preurilor a 1eniturilor a conjuncturii economice de ansamblu sau a situaiei politico-economice; - e-istena sau ine-istena bunurilor substituibile ; - gradul de substituibilitate; - modific"rile 9n ni1elul preurilor bunurilor substituibile; - e-istena bunurilor complementare i preul acestora; - factorii de mediu: o perioad" ploioas" 1a determina creterea cererii pentru umbrele o 8on" poluat" 1a determina sc"derea cererii din partea turitilor pentru locuri de odihn" 9n 8ona respecti1" etc; - obiceiurile tradiiile religia. E-primarea cantit"ii cerute dintr-un bun 9n funcie de determinanii s"i se reali8ea8" prin funcia cererii care 9mbrac" urm"toarea form": ! ] n = !6/n /, ... /n , G A: unde: ]!n L cantitatea cerut" dintr-un anumit produs; /n L preul produsului respecti1; /, ^ /n-, L preul celorlalte produse; G L 1enitul consumatorilor; A L ali factori. 4elaia pre-cantitate cerut" este una de determinare in1ers" 9n sensul c" modificarea preului pentru bunurile obinuite generea8" o modificare 9n sens contrar a cantit"ii cerute. E-cepia de la situaia enunat" anterior o constituie bunurile de tip ;i""en 6a c"ror denumire pro1ine de la 4obert Giffen cel care 9n urm" cu apro-imati1 un secol a obser1at c" e-ist" un tip special de bunuri a c"ror cerere se modific" 9n acelai sens cu modificarea preurilor:. Fn aceast" categorie se 9nscriu de regul" bunurile inferioare a c"ror cerere crete 9n condiiile creterii generale a ni1elului preurilor. E-emplul dat de Giffen este cel al creterii cererii pentru cartofi pe fondul creterii generale a ni1elului preurilor. Fn aceast" situaie oamenii 1or renuna la o anumit" cantitate de carne 6considerat" drept bun superior 9n cadrul combinaiei cartofi-carne: i 1or consuma mai muli cartofi. Afirmaia de mai sus este ade1"rat" atunci c<nd creterea preurilor este acompaniat" de meninerea constant" a ni1elului 1eniturilor sau de o sc"dere a acestora. #ot ca o e-cepie not"m i relaia care se stabilete 9ntre preul bunurilor i cantitatea cerut" 9n ca8ul bunurilor de lu- 9n sensul c" este posibil ca o cretere a preului s" genere8e o cretere a cererii pentru bunul respecti1 ca urmare a unor influene de natur" comportamental" 6oamenii 1or dori s" arate c" 9i pot permite cump"rarea bunului respecti1 sau 1or c"uta s"-i imite pe cei din jur care i-au
*&

cump"rat i ei bunul respecti1:. Ka fel ca 9n ca8ul bunurilor de tip Giffen i 9n aceast" situaie repre8entarea grafic" a cererii se face printr-o curb" cu pant" cresc"toare 6asem"n"toare cu cea a ofertei: 2ac" relaia pre-cantitate cerut" este una de determinare in1ers" relaia 1enit-cantitate cerut" este una direct" 9n sensul c" orice cretere a 1enitului generea8" o cretere a cantit"ii cerute. !a i 9n ca8ul relaiei pre-cantitate cerut" e-ist" e-cepiile de rigoare: bunurile inferioare pentru care cantitatea cerut" scade o dat" cu creterea 1eniturilor. Astfel la o cretere a 1enitului consumatorii nu-i 1or crete proporional consumul de bunuri inferioare ci 1or opta pentru produse de o calitate superioar" care s" le poat" acoperi mai bine trebuinele sau care s" r"spund" unor cerine de natur" subiecti1 social" mai ridicate. Elast)c)tatea cerer)) /entru a e1idenia modul cum reacionea8" cantitatea cerut" la modificarea factorilor de influen" se utili8ea8" coeficienii de elasticitate. Elasticitatea cererii n "uncie de pre arat" modul 9n care se modific" cererea pentru un bun atunci c<nd are loc o modificare a preului. Altfel spus elasticitatea cererii 9n funcie de pre e-prim" cu c<te procente se modific" cererea pentru bunul 9n cau8" atunci c<nd are loc schimbarea cu ,_ 9ntr-un sens sau altul a preului s"u. Elasticitatea cererii 9n funcie de pre se determin" cu ajutorul coeficientului de elasticitate a cererii definit ca raport 9ntre modificarea relati1" 6procentual": a cantit"ii cerute i modificarea relati1" 6procentual": a preului. !oeficientul de elasticitate a cererii 9n funcie de pre notat cu Ecp se ] 7 / ] / = 7 determin" dup" urm"toarea formul": E cp = unde: ]( M ] ( 7 /( ] ( /( cantitatea cerut" iniial /( M preul iniial al bunului `] M 1ariaia cantit"ii cerute `/ M 1ariaia preului bunului. !ererea pentru bunuri se modific" 9n mod diferit la 1ariaia preului. Astfel 9n funcie de m"rimea coeficientului de elasticitate a cererii pentru bunul cump"rat Ecp se distinge urm"toarea tipologie a cererii: /$ <unuri cu cerere elastic L sunt acele bunuri la care modificarea preului cu un procent determin" modificarea cantit"ii cerute cu mai mult de un procent dar 9n sens opus 6de e-emplu creterea preului cu ,_ determin" sc"derea cantit"ii cerute cu mai mult de ,_:; 9n condiiile 9n care 1olumul 1aloric al 9ncas"rilor totale 6calculat ca produs 9ntre preul unitar i cantitate: crete. !ererea cu elasticitate ridicat" este caracteristic" bunurilor pentru care e-ist" substitueni apropiai cum sunt spre e-emplu untul i cu margarina etc. /entru acest tip de bunuri coeficientul de elasticitate a cererii 9n funcie de pre este supraunitar a1<nd o 1aloare cuprins" 9ntre unu i infinit. Bn ca8 particular al bunurilor cu cerere elastic" este cel al bunurilor cu cerere perfect elastic". Acestea sunt acele bunuri la care modificarea nesemnificati1" a preului unei m"rfi generea8" o reacie a cererii care tinde spre infinit. !oeficientul de elasticitate a cererii 9n funcie de pre tinde spre infinit. Bn e-emplu de bun cu elasticitate infinit" este cererea pentru medicamente pe ba8" de iod 9n urma e-plo8iei de la !ernob<l.
*D

0$ <unuri cu cerere inelastic ! sunt acele bunuri la care cererea crete cu mai puin de un procent 9n condiiile sc"derii preului cu un procent; 1olumul 1aloric al 1<n8"rilor totale scade. /entru acest tip de bunuri coeficientul de elasticitate al cererii 9n funcie de pre este cuprins 9ntre 8ero i unu. Fn aceast" categorie se 9ncadrea8" bunurile care sunt eseniale pentru e-istena oamenilor i pentru care nu e-ist" substitueni disponibili 6e-emplu electricitate asigur"ri medicale transportul 9nc"l"minte:. Aunuri cu cerere perfect inelastic" 6elasticitate 8ero: repre8int" un ca8 particular al bunurilor cu elasticitate redus" - sunt acele bunuri la care modificarea 9ntr-un anumit sens 6reducere sau m"rire: a preului unei m"rfi determin" o modificare minor" uneori chiar insesi8abil" a cantit"ii cerute. !oeficientul de elasticitate a cererii 9n funcie de pre este egal cu 8ero. !ererea cu elasticitate 8ero se 9nt<lnete 9n ca8ul produselor de strict" necesitate i mai mult 9n ca8ul bunurilor complementare indispensabile 69n ca8ul p<inii spre e-emplu:. I$ <unuri cu cerere de elasticitate unitar ! sunt acele bunuri a c"ror cerere crete cu un procent 9n condiiile 9n care preul scade cu un procent 1olumul 1aloric al 1<n8"rilor r"m<n<nd neschimbat. Fn aceast" situaie 1aloarea coeficientului de elasticitate este unu. Acest tip de cerere este caracteristic bunurilor de folosin" 9ndelungat" achi8iionate de gospod"rii 6obiecte de mobilier aparate de u8 casnic:. J$ <unuri cu cerere atipic L sunt bunuri inferioare de tip Giffen dar i bunuri care se cump"r" doar pentru satisfacerea 1anit"ii i snobismului. Fn ca8ul acestor bunuri creterea preului determin" creterea cantit"ii cerute respecti1 sc"derea preului determin" sc"derea cererii. !oeficientul de elasticitate a cererii 9n funcie de pre ia 1aloare mai mic" dec<t 8ero. E-emplul dat este cel al creterii cererii pentru cartofi pe fondul creterii generale a preului i a reducerii cererii pentru carne considerat un bun superior 9n acest e-emplu. Elasticitatea cererii 9n funcie de pre este influenat" de: - ponderea consumului 9n totalul 1eniturilor unei familii este mai mare cu at<t elasticitatea cantit"ii cerute fa" de pre este mai mare; - gradul de substituibilitate 6rata marginal" de substituie:. !u c<t acest grad este mai ridicat cu at<t elasticitatea cererii 9n funcie de pre este mai mare. Fntre bunuri pot s" se e-iste relaii de substituibilitate de complementaritate dependen" sau indiferen". Elasticitatea 9ncruciat" 1alabil" at<t pentru ca8ul substituiei c<t i al complementarit"ii dintre dou" bunuri arat" 1ariaia relati1" a cererii pentru un bun ca urmare 1ariaiei relati1e a preului unui alt bun bunuri 9ntre care e-ist" o anumit" relaie. @e calculea8" prin intermediul coeficientului de elasticitate 9ncruciat" a cererii notat cu E9 dup" urm"toarea formul":

Ei =

] P 7 /T ] P /T = 7 unde: ]-( M cantitatea cerut" iniial din ] - ( 7 /T( ] P ( /T(

bunul P 6substituibil: /R( M preul iniial al bunului T 6substituit: `]- M 1ariaia cantit"ii cerute din bunul P `/R M 1ariaia preului bunului T. Galoarea coeficientului de elasticitate 9ncruciat" a cererii ia 1alori po8iti1e atunci c<nd bunurile sunt substituibile sau negati1" atunci c<nd bunurile sunt complementare.
=(

Elast)c)tatea cerer)) <& 1u&c.)e 'e -e&)t arat" cu c<te procente se modific" cererea pentru un bun la schimbarea cu un procent a 1enitului disponibil al cump"r"torului. Elasticitatea cererii 9n funcie de 1enit se determin" cu ajutorul coeficientului de elasticitate a cererii definit ca raport 9ntre modificarea relati1" 6procentual": a cantit"ii cerute i modificarea relati1" 6procentual": a 1enitului. !oeficientul de elasticitate a cererii 9n funcie de 1enit notat cu Ec1 se determin" dup" urm"toarea formul": E c1 =

] 7 G ] G = 7 ] ( 7 G( ] ( G(

unde: ]( M

cantitatea cerut" iniial G( M 1enitul iniial al cump"r"torului `] M 1ariaia cantit"ii cerute `/ M 1ariaia 1enitului cump"r"torului. RE?U5AT @copul acti1it"ii economice 9l repre8int" producerea bunurilor necesare satisfacerii ne1oilor a trebuinelor indi1i8ilor. Fn str<ns" leg"tur" cu consumul de bunuri apare termenul de utilitate. )oiunea de utilitate a fost preluat" de economiti de la filo8oful CeremR Aentham care i-a atribuit sensul de capacitate a bunurilor de a crea satisfacii. /rin utilitate se 9nelege satisfacia resimit" de un indi1id 9n urma consum"rii unei anumite cantit"i dintr-un bun sau mai multe bunuri. Fn general teoreticienii fac distincie 9ntre utilitatea total" i utilitatea marginal". Fn condiiile 9n care bugetul este strict limitat consumatorul trebuie s" fac" o asemenea alegere 9ntre bunuri 9nc<t s" obin" o utilitate total" ma-im". /unctul de optim sau de ma-im al utilit"ii se poate obine prin confruntarea liniei bugetare cu familia de curbe de indiferen". /iaa repre8int" locul de 9nt<lnire a cererii cu oferta. Cererea este definit" prin cantitatea dintr-o anumit" marf" bun economic sau ser1iciu ce se poate cump"ra 9ntr-o perioad" de timp dat" la preul pieei. E-primarea cantit"ii cerute dintr-un bun 9n funcie de determinanii s"i se reali8ea8" prin funcia cererii care 9mbrac" ! urm"toarea form": ] ! n = !6 /n /, ... /n , G A : unde: ] n L cantitatea cerut" dintr-un anumit produs; /n L preul produsului respecti1; TESTE PENTRU AUTOE ALUARE 16 !are este numele economitilor care au elaborat teoria cardinal" a utilit"iia a: E.@lutsSR; b: Keon Ealras; c: Aernoulli; d: !arl $enger; e: V.V.Gossen; e: Ce1ons @tanleR; f: C.VicSs. 26 ,n ce const" a-ioma de tran8iti1itatea a: 2ac" a1em 9n 1edere dou" bunuri e-ist" urm"toarele posibilit"i de ordonare: O,b O* ; O*b O,; b: dac" a1em 9n 1edere dou" couri de bunuri 1a fi preferat coul care conine cele mai multe bunuri; c: dac" a1em 9n 1edere trei bunuri: O,b O*; O, b O=; O=bO,; d: 2ac" a1em 9n 1edere trei bunuri: O,bO*; O*bO= ; O,bO=; e: 2ac" a1em 9n 1edere dou" bunuri e-ist" urm"toarele posibilit"i de ordonare: O,b O* ; O*b O, ; O,M O*.
=,

86 !urba de indiferen" repre8int": a: #otalitatea combinaiilor din diferite bunuri care aduc aceeai utilitate consumatorului; b: !omportamentul raional al unui indi1id atunci c<nd consum" mai multe bunuri; c: #otalitatea combinaiilor din diferite bunuri care aduc aceeai utilitate pentru toi consumatorii dintr-un spaiu economic; d: Alegerea combinaiilor care asigur" cheltuirea 9n 9ntregime a 1eniturilor disponibile ale consumatorului. :6 /unctul de optim al consumatorului repre8int": a: /unctul care asigur" ma-imi8area utilit"ii f"r" a ine seama de buget; b: /unctul care se obine prin confruntarea liniei bugetare cu orice curb" de indiferen"; c: /unctul 9n care dreapta de buget intersectea8" curba de indiferen"; d: /unctul 9n care raportul dintre utilitatea marginal" a unui produs i preul acestuia este egal cu raportul dintre utilitatea marginal" a celuilalt bun raportat la preul acestuia. ;6 ,n ce const" coninutul 1alorii utilitate: a: 1aloarea este determinat" de costurile de producie i de utilitatea m"rfii; b: 1aloarea se ba8ea8" pe utilitate i pe raritate; c: 1aloarea se ba8ea8" pe utilitatea marginal" i utilitatea total"; d: 1aloarea se ba8ea8" numai pe cost; e: 1aloarea se ba8ea8" pe pre. Pro9lema 16 2ac" a1em funcia de utilitate de forma B M +-R iar 1enitul consumatorului este A M ,*(( u.m. /P M =( u.m. /T M ,( u.m. s" se determine echilibrul consumatorului. Pro9lema 26 Fn graficul de mai jos este repre8entat" curba de indiferen" i linia bugetului unui consumator:

# +(

G bugetul de care dispune a: 2ac" preul bunului de .( u.m. calculai ( P este & consumatorul. ( ( b: !are este preul bunului Ta c: !are este rata marginal" de substituie de ec2ilibrua
F6 !e repre8int" cererea total"a a: ansamblul cantit"ii cerute dintr-un bun de un indi1id timp de un an; b: cantitatea dintr-un bun oferit" pe pia" de un produc"tor pe o perioad" de un an; c: 9ntreaga cantitate de bunuri cerut" pe pia"; d: 9ntreaga cantitate de bunuri oferit" pe pia"; e: re8ult" din 9nsumarea cererilor indi1iduale pentru un anumit bun e-primate de consumatori; f: re8ult" din 9nsumarea ofertelor indi1iduale ale tuturor produc"torilor care reali8ea8" un anumit bun.

=*

Pro9lema 16 !<nd 1eniturile consumatorului cresc cu ,(_ cererea pentru bunul P scade cu *%_. 2eterminai coeficientul elasticit"ii cererii 9n funcie de 1enit. RECO5AND@RI !I!LIO0RA(ICE3 ,. Abraham-Frois Gilbert Economia politic Ed. Vumanitas Aucureti ,DD+ pag. ,'+-,&% pag.*'.-*.( pag.*.'-*&D; *. Aernier A.; Gedie V.K. ,nitiation K la microLconomie) Ed. 2unod /aris ,DD% pag. *, L +&; =. !lo1er 4.E.; Gra1es /h.E. ,ntermediate Microeconomics) Ed. Vartcourt Arace Co1an1ich Academic /res @an 2iego ,D&& pag. &. L ,,; ,,+ L ,*%; +. !olander 2a1id Microeconomics #hird Edition $cGra0 Vill ,DD& pag. %D,(+; %. Galbraith C.Q. Mtiina economic i interesul public Ed. /olitic" Aucureti ,D&* pag.,,(-,,+; '. KipseR 4ichard G. !hrRstal Q. Alec Economia po itiv Ed. Economic" Aucureti ,DDD pag.,',-,&& pag.*%*-*%=; .. KipseR 4ichard G. !hrRstal Alec Q. %n ,ntroduction to -ositive Economics 5-ford Bni1esitR /ress ,DD% pag. ',-,*.; &. $ar- Qarl Capitalul Gol.3 Aucureti ,D+. pag. '.-,%'; D. )egucioiu Aurel 6coordonator: Economie -olitic 1ol. 3 Ed. George Aariiu !luj )apoca ,DD& pag.,.%-*(,; ,(. 4omano-@afta Eugeniu Dreptul de proprietate privat i public n >omnia Ed. Graphi- 3ai ,DD= pag.*,-*D; ,,. 4Ran Alain -roprietatea Ed. 2u @tRle Aucureti ,DD& pag..'-,(' pag. ,=','=; ,*. @amuelson /aul; )ordhaus Eilliam Economics ,=th Edition $cGra0 Vill ,D&D pag. %%-.=; pag. +*,-++'; ,=. Garian Val ,ntermediate Microeconomics % modern approac2 E.E. )orton c !ompanR pag ,='-,%=.

==

5o'ulul III TEORIA PRODUC@TORULUI

CONCEPTE DE !A?@3 !apitolul , 6.nitatea de curs /:: Comportamentul productorului: Funcii de producie !urbele de i8oproducie dona economic" a produciei 4ata marginal" de substituire dintre factori 2reapta bugetului 5ptimul produc"torului /roducti1itatea factorilor Kegea randamentelor descresc"toare. !apitolul * 6.nitatea de curs 0:: Teoria costurilor i pro"itul: !ost de producie !ost de oportunitate !ost fi- !ost 1ariabil !osturi totale !osturi unitare !ost marginal !osturi pe termen scurt i lung !osturi sociale !apitolul = 6.nitatea de curs I:: Teoria o"ertei: Funcia ofertei 5ferte totale 5ferte indi1iduale Kegea ofertei 5ferte elastice 5ferte inelastice Elasticitate 9ncruciate. O!IECTI E UR5@RITE3 ,: @" defineasc" conceptele de ba8" 9n domeniul costurilor: costuri fi-e costuri 1ariabile costuri marginale costul mediu. *: @" e-plice leg"tura 9ntre legea producti1it"ii marginale descresc<nde i forma funciei costului mediu pe termen scurt. =: @" e-plice factorii care determin" forma costului mediu pe termen lung @" e-plice conceptul economiilor de scar" respecti1 al de8economiilor de scar" i s" utili8e8e aceste concepte 9n anali8a formei costului mediu pe termen lung. +: @" e-plice semnificaia economic" a principiului substituiei 9n utili8area factorilor de producie pentru firme. @" e-plice cu ajutorul principiului substituiei diferenele 9n metodele de producere a aceluiai produs 9n diferite "ri. %: @" defineasc" oferta i relaia dintre ofert" i legea producti1it"ii marginale descresc<nde. ': @" dea e-emple de industrii tipice 9n care oligopolul este pre8ent.

RECO5AND@RI PRI IND STUDIUL3 5a&ualul 'e 5)croeco&om)e$ e')tat 'e Cate'ra 'e Eco&om)e Pol)t)c*$ e').)a 2010 Aibliografia indicat" 9n @ilabus; Alte surse bibliografice indicate 9n urma discuiilor cu tutorii;
=+

2iscuii i anali8e reali8ate 9mpreun" cu tutorii pe marginea temelor indicate spre studiu 6comportamentul produc"torului costurile de producie teoria ofertei:; @tudii de ca8; 4e8ol1"ri de probleme 6tipuri de probleme pe tema: costurile de producie:; 4"spunsuri la 9ntreb"ri teoretice tip gril".

RE?ULTATE A"TEPTATE3 $odulul dedicat >!omportamentului produc"torului? urm"rete familiari8area studentului cu problemele firmei de afaceri tipologia acestora i criteriile pe ba8a c"rora este apreciat" dimensiunea optim" a 9ntreprinderii. Fn str<ns" leg"tur" cu aceasta studentul 1a putea opera 9n domeniul folosirii eficiente a factorilor de producie 9ncep<nd cu combinarea acestora determinarea 8onei optime a produciei utili8area diferitelor tipuri de funcii de producie calculul producti1it"ii i aprecierea randamentelor de scar" cresc"toare constante i descresc"toare. /e fondul 9nsuirii acestor cunotine studentul 1a trebui s" se oriente8e cu uurin" 9n domeniul costurilor de producie i al anali8ei dimensiunilor 1olumului produciei 9n funcie de ni1elul costurilor totale i marginale.

+N)#A#$A D$ !+(* - .!A%. -/ Comportame&tul pro'uc*torulu) !1inte ! 9irma =irma este 9n accepiune juridic" un atribut de identificare a unui comerciant L i const" 9n numele sau denumirea folosit de acesta 9n reali8area operaiunilor care fac obiectul acti1it"ilor sale. Altfel spus firma echi1alea8" cu numele comercial sub care un agent economic este cunoscut 9n mediul de afaceri. #ipologia irmelor =irma de a"aceri repre8int" o unitate economic" de ba8" 9n jurul c"reia polari8ea8" una sau mai multe subunit"i economice sub o singur" conducere i gestiune financiar". Ea este alc"tuit" dintr-un grup de persoane organi8ate potri1it unor cerine juridice economice tehnologice i manageriale care concep i desf"oar" un comple- de procese lucrati1e concreti8ate 9n producerea de bunuri i ser1icii destinate 1<n8"rii pe pia" 9n scopul obinerii unui profit. Articolul * din legea )r. =,7,DD( stipulea8" c" societ"ile comerciale se 1or constitui 9n una din urm"toarele forme: societate 9n nume colecti1 6@.).!.:; societate 9n comandit" simpl" 6@.!.@.:; societate pe aciuni 6@.A.:; societate 9n comandit" pe aciuni 6@.!.A.:;
=%

societate cu r"spundere limitat" 6@.4.K.:. 5rice societate comercial" care dorete s" funcione8e 9n 4om<nia trebuie s" se organi8e8e 9n una din cele cinci forme. @e inter8ice preluarea caracteristicilor de la mai multe societ"i i formarea uneia noi sui-generis. !aracteristicile i unciile irmei !rearea bunurilor i ser1iciilor presupune e-istena unor colecti1it"i organi8ate formate prin participarea unui num"r c<t mai mare de persoane care cooperea8" 9ntre ele. Fntreprinderea repre8int" 9n primul r<nd o or7a&)2a.)e soc)al* un comple- de relaii structurale interpersonale sau pluripersonale. Fn al doilea r<nd o firm" este un or7a&)sm te4&)co-pro'uct)-. )u 9n ultimul r<nd 9ntreprinderea repre8int" un or7a&)sm eco&om)c care are la ba8" un patrimoniu propriu. Acti1itatea producti1" a firmei const" 9n transformarea bunurilor intermediare 9n bunuri finale prin folosirea factorilor de producie. Ansamblul acestor procese de transformare este pus 9n e1iden" de funciile 9ntreprinderii: (u&c.)a 'e cercetare-'e2-oltare (u&c.)a 'e pro'uc.)e (u&c.)a comerc)al* (u&c.)a 1)&a&c)ar-co&ta9)l* (u&c.)a 'e perso&al (u&c.)a 'e ma&a7eme&t Dimensiuni ale irmei de a aceri @e pune deseori 9ntrebarea care este dimensiunea unei firme aceea care s"-i permit" acesteia desf"urarea acti1it"ii cu riscuri minime i obinerea unui profit con1enabila 4"spunsul la aceast" 9ntrebare poate fi dat anali8<nd conte-tul economic politic i social mondial dar i factorii endogeni care stau la ba8a desf"ur"rii acti1it"ii economice la ni1el de firm". Fn condiiile economiei concureniale contemporane se obser1" o cretere semnificati1" a num"rului i importanei firmelor mici datorit" specificului acti1it"ii acestora L 9ntruc<t cele mai multe asemenea unit"i desf"oar" acti1it"i de prest"ri ser1icii sau de producie mic" 69n condiiile 9n care sfera ser1iciilor s-a e-tins rapid 9n ultimii =( de ani ponderea ser1iciilor 9n totalul acti1it"ii economice s-a dublat 9n "rile de81oltate i a crescut semnificati1 9n celelalte "ri:. 9actorii de producie 9actorii de producie .prod5 actorii/ constituie ansamblul elementelor i condiiilor necesare oric"rui proces de fabricaie pentru ca acesta s" se desf"oare conform scopurilor agentului economic. Fn consecin" ei sunt considerai resurse 6intrri sau input-uri respecti1 indicatori de e"ort: pentru sistemul 9n cau8" care urm"rete obinerea unor re ultate 6ieiri sau output-uri respecti1 e"ecte: a: Munca repre8int" e-ercitarea L de c"tre om L a unei aciuni de transformare a aciunii factorilor materiali ai produciei a1<nd ca finalitate
='

obinerea de efecte economice utile 6bunuri i ser1icii:. Ea este un factor primar i 9n acelai timp acti1 al produciei deoarece asigur" 9n8estrarea acesteia cu bunurile de capital necesare. 2e asemenea ea constituie i un proces social-economic deoarece: pe de o parte se refer" la contactul direct dintre oameni 9n cadrul di1i8iunii muncii; pe de alt" parte este mijlocul economic de satisfacere a ne1oilor indi1iduale i generale. b) Natura factor originar de producie cuprinde elemente precum: solul subsolul relieful hidrografia i clima. /rincipalul element constituti1 al acestui prod-factor 9l repre8int" pmntul care are anumite propriet"i: este nesubstituibil nereproductibil limitat ca 9ntindere i imobil. c/ !apitalul nominali8ea8" 9n general totalitatea bunurilor eterogene i reproductibile create prin munc" i folosite 9n scopul reali8"rii altor bunuri i ser1icii destinate 1<n8"rii pe pia". !a "actor de producie derivat economia introduce termenul capital te2nic 6capital real: repre8entat de bunuri de capital propriu-8ise. Acest concept desemnea8" o parte a capitalului n "unciune particip<nd la reali8area unui circuit economic care cuprinde: etapa de transformare a capitalului lichid al agenilor economici 9n capital real producti1 69n care firma cump"r" bunuri de capital de pe pia":; etapa de folosire producti1" a capitalului real; etapa de transformare a acestuia L deja aflat 9n componena m"rfurilor L 9n form" b"neasc" prin 1<n8area bunurilor pe pia". d/ )n ormaia este un semnal tehnic economic psiho-social transformat 9n factor de producie prin intermediul cunoaterii. Ea determin" 9n m"sur" semnificati1" a1ansarea gradului de ino1are precum i calitatea competiti1itatea i eficiena acti1it"ii unui agent economic L i se refer" la date tehnico-economice 1i8<nd: sursele de apro1i8ionare i furni8orii piaa de desfacere i modalit"ile de comerciali8are a m"rfurilor mediul de afaceri 6cooperare L ri1alitate:. 3nformaia este calea trecerii sistemelor economice prin evoluie spre societatea post-industrial". e/ #e2nica denumete un prod-factor activ deoarece se refer" la resurse tehnologice i operaionale de tipul ino1aiilor bre1etelor de in1enii licenelor proiectelor i programelor. Btili8area tehnicii a1ansate contribuie la progresul generali8at accentu<nd latura creati1" a omului. / Managementul i abilitatea ntreprinztorului sunt elemente de ba8" 9n asigurarea succesului unei afaceri. F"r" ele actualmente nu se mai poate 1orbi nici de e1oluia cantitati1" a factorilor de producie nici de cea calitati1-structural". Hn conclu ie: sistemul economic funcionea8" bine doar dac" toi factorii de producie de care dispune sunt reparti8ai i utili8ai raional. Fn acest sens trebuie c"utat modul optim de alocare a resurselor care reflect" coordonarea acti1it"ilor pieei i relaiile dintre actorii economici. !ombinarea prod5 actorilor. 9unciile de producie. !ombinarea prod5 actorilor repre8int" o modalitate de al"turare cantitati1" structural-funcional" i calitati1" a cel puin doi asemenea compui 9n scopul obinerii de bunuri al ma-imi8"rii efectelor obinute i al minimi8"rii efortului depus
=.

de agentul economic utili8ator. 5rice produc"tor este interesat deci s" g"seasc" acele combinaii de prod-factori care s"-i aduc" profit. 2in aceast" perspecti1" combinarea factorilor de producie se supune criteriilor de raionalitate economic. Ea 9mbrac" numeroase forme de al"turare a prod-factorilor ceea ce face necesar" apelarea la 1u&c.)a 'e pro'uc.)e. /rin acest concept 9nelegem e-presia matematic" a leg"turilor dintre cantit"ile consumate din diferii prod-factori i 1olumul ma-im de output 6bunuri i ser1icii: fabricat 9n anumite condiii 6naturale tehnico-organi8atorice .a.: 9n limitele respect"rii uneia sau mai multor restricii. Forma general" a unei funcii de producie este : 3 .,, ;,.../ unde ] repre8int" output-ul 61ariabil" dependent": iar K Q ... sunt prod-factori 6resurse pri1ite ca 1ariabile independente; aici K M munca iar Q M capitalul:. Funciile de producie m"soar" eficiena relati1" a prod-factorilor opiunile pentru substituia acestora 6dac" e-ist": i aportul fiec"rui factor implicat 9n reali8area output-ului. Fn postura de construcii economico!matematice funciile amintite se utili8ea8" 9n ca8ul produciei omogene care pre8int" din perspecti1a combin"rii prod-factorilor stabilitate 9n timp. Fn ca8ul u8ual : 3 .,, ;/ =1> funcia dat" se consider" omogen de gradul n dac" f6rZK rZQ: M rnZf6K Q: =2> unde n este o constant" iar r un num"r real po8iti1. Bna din cele mai cunoscute funcii aplicabile domeniului economic este "uncia global de producie de tip Cobb!Douglas la forma c"reia au contribuit 9n ,D*& !.E. !obb i /.V. 2ouglas. 4elaia ei tipic" este E D AHLIHJK 9n condiiile 9n care: ] L producia; A 6unde A b (: L coeficient de concordan" 7 de proporionalitate 9ntre factorii de producie munc 6K: i capital "i( n "unciune 6Q: n legtur cu progresul te2nic ncorporat n acetia; f L coeficient de elasticitate a produciei 9n
] K : ; g L coeficient de elasticitate a produciei 9n ] K ] Q : raport cu factorul capital: g = ; f g h ( 6parametri po8iti1i:. Fntr-o asemenea ] Q

raport cu factorul munc: f =

form" coeficienii f respecti1 g arat" cu c<te procente crete producia atunci c<nd factorul implicat 6K respecti1 Q: sporete cu ,_. Fn ca8ul funciei !obb-2ouglas pe ba8a relaiilor 6,: i 6*: re8ult" c" pentru n M , relaia 6*: de1ine: ]6rZK rZQ: M AZr ZK Zr ZK : M r [ Z]6K Q:. @ituaii posibile: f [ g M , i randamente de scar" constante; f [ g b , i randamente de scar" cresc"toare; ( j f [ g j , i randamente de scar" descresc"toare. 2ei foarte des utili8ate funciile tip !obb-2ouglas au unele limite. !ea mai 1i8ibil" este aceea c" dei 9n ca8ul lor substituia prod-factorilor este posibil" 9ntr-un grad relati1 9nalt ea nu este per"ect 6situaie proprie doar funciilor liniare:. 2e asemenea ele induc ideea c" s-ar putea reali8a o cretere teoretic infinit" a outputului l"s<nd 1aloarea unui factor constant" i m"rind-o doar pe cealalt". Asem"n"tor curbelor de i8outilitate curbele de i8oproducie au urm"toarele trsturi: au caracter monoton 6sunt continue:; au 9nclinaie descresc"toare 6direcie )G-@E:; forma lor este con1e-" 9n raport cu originea; nu se intersectea8".
=&

Fn fiecare punct al oric"rei i8ocuante se 9nregistrea8" un anumit grad de eficien" astfel 9nc<t ca s"-i ma-imi8e8e re8ultatele produc"torul trebuie s" opte8e pentru acea combinaie de prod-factori care atrage e"iciena cea mai ridicat. Aceasta se obine 9n aa-numita on a produciei raionale 6numit" i ona economic a produciei:. 'ptimul productorului 2eterminarea punctului de optim al produc"torului nu const" doar 9n aflarea celei mai mari cantit"i din producie ce poate fi obinut" cu resursele date ci poate 1i8a de asemenea: minimi8area cheltuielilor ma-imi8area profitului sau a cifrei de afaceri i alte obiecti1e. Gom a1ea 9n 1edere c" 9n general este posibil" substituia parial" a factorilor de producie. Fn acest sens 1om determina rata mar7)&al* 'e su9st)tu.)e =te4&)c*> a doi prod-factori. Ea arat" cantitatea dintr-un factor de producie la care trebuie s" se renune pentru a spori cu o unitate cel"lalt factor utili8at astfel 9nc<t ni1elul produciei s" se p"stre8e acelai ca 9nainte de substituire. 2e e-emplu dac" dorim s" opt"m pentru combinaia aferent" lui E 9n defa1oarea celei corespun8"toare punctului ! rata marginal" de substituie tehnic" a capitalului cu munca se 1a calcula astfel: 4$@Q 7 K = l l = l = ] l = E . E ! mgQ Altfel spus 1om fi interesai s" afl"m la c<te unit"i de capital 1a trebui s" renun"m pentru a spori cu o unitate factorul munc astfel 9nc<t producia s" r"m<n" constant". Fn ca8ul substituiei pariale a prod-factorilor rata marginal" de substituie scade pe m"sur" ce capitalul se substituie 9ntr-o proporie din ce 9n ce mai mare cu munca deoarece produc"torul este dispus s" renune la cantit"i din ce 9n ce mai mici din factorul substituit pentru c<te o unitate suplimentar" din factorul substitut. Fn plus pe m"sur" ce are loc o cretere a cantit"ii de munc" folosit" 9n procesul de fabricaie producti1itatea marginal" a acestui factor 1a sc"dea L ca urmare a 1erific"rii 9n practic" a legii randamentelor descresctoare L 9n timp ce producti1itatea marginal" a capitalului 1a fi mai mare folosindu-se mai puine unit"i din acest prod-factor. /er ansamblu raportul Emg K7EmgQ 1a lua 1alori din ce 9n ce mai mici. %roductivitatea actorilor de producie %roductivitatea repre int e"iciena cu care sunt combinai i utili ai "actorii de producie) e(primnd relaia care se stabilete ntre e ort i e ect. $ai e-act ea rele1" mod de e(primare a e"icienei utili rii "actorilor de producie) deoarece urmrete reali area ma(imului de re ultate posibil) prin "olosirea unui minim dat de resurse. 2e regul" ea se calculea8" ca raport 9ntre e"ect ' e"ort pun<nd 9n e1iden" 1olumul de output reali8at prin utili8area unei unit"i de input. @pre e-emplu producti1itatea muncii 6E$K: se calculea8" prin raportarea produciei 6]: la factorul munc necesar obinerii acesteia 6K: dup" relaia: L5L D E A L Fn acest ca8 producti1itatea medie a muncii reflect" num"rul de unit"i de bunuri ce re1ine la o unitate de munc" 6pe om-8i om-or" salariat .a.:.
=D # SE S! S ] S EmgK

Aprecierea oportunit"ii unei anumite acti1it"i economice pe termen scurt se poate face prin intermediul producti1it"ii. Fn e1oluia re8ultatelor unei acti1it"i economice pe termen mediu i lung o mare importan" o deine dinamica productivitii anali8at" prin intermediul indicelui productivitii medii: )<M 3 .<M- = <M>/k ->>. @" anali8"m acum situaia productivitii "actorilor de producie calculat" astfel: a> Pro'uct)-)tatea me')e =L5> se determin" dup" relaile: <M 3 : = 9% .e ect = e ort/ sau < 3 9% = : .e ort = e ect/ 9> Pro'uct)-)tatea mar7)&al* =Lm7> e-prim" 9n general sporul de re8ultate obinut prin utili8area unei unit"i suplimentare dintr-un factor de producie P ceilali factori a1ui 9n 1edere r"m<n<nd constani. Ea este determinat" dup" relaia: <mg 3 ?: = ?9%6 sau <mg 3 d: = d9%6 Fntre producie producti1itatea medie i cea marginal" a unui factor de producie e-ist" o relaie bine determinat". (andamentele actoriale i randamentele de scar. >andamentul este o form" de determinare a eficienei economice care reflect" relaia dintre prod-factorii utili8ai 9ntr-un proces producti1 i 1olumul re8ultatelor economice obinute 6de e-emplu: un muncitor reali8ea8" *( de produse P 9ntr-o or" ceea ce repre8int" randamentul muncii sale:. >andamentele "actoriale 6sau de substituie: e1idenia8" modul 9n care se modific" output-ul atunci c<nd un factor de producie 1ariabil se combin" cu o cantitate dat" dintr-un factor fi- toate celelalte condiii r"m<n<nd neschimbate. Ele pot fi cresctoare atunci c<nd efectul obinut prin utili8area unei unit"i suplimentare din factorul 1ariabil este din ce 9n ce mai mare; sau descresctoare ca8 9n care utili8area unei unit"i adiionale din factorul 1ariabil determin" sc"derea efectului economic menin<ndu-se condiia ca ceilali factori s" fie constani. >andamentele de scar &de dimensiune* e-prim" relaia e-istent" 9ntre creterea 1olumului produciei i a cantit"ii utili8ate din prod-factorii combinai. $ai e-act ele arat" cu c<t sporete producia 9n condiiile 9n care cantit"ile utili8ate din factorii de producie folosii se modific" simultan i 9n aceeai proporie. 4andamentele de scar" pot fi constante cresc"toare i descresc"toare dup" cum urmea8": a: >andamentele de scar constante b: >andamentele de scar cresctoare c: >andamentele de scar descresctoare ,egea randamentelor neproporionale E1oluia randamentelor factoriale se subordonea8" legii randamentelor neproporionale. Aceasta ne arat" raportul stabilit 9ntre e1oluia re8ultatelor obinute 6a produciei: i un factor de producie 1ariabil folosit 9n do8e suplimentare L ceilali factori de producie r"m<n<nd constani. Acest" lege a fost formulat" de CaOues #urgot 9n leg"tur" cu e-ploat"rile economice agricole.
+(

2e altfel 9n general acti1it"ile economice cunosc mai 9nt<i o fa8" de randament cresctor 6costuri de producie 9n sc"dere: urmat" de o alta cu randament ma(im 6corespun8"tor combinaiei optime a factorilor de producie: i apoi 9n cele din urm" o fa8" de randamente descresc"toare 6pe fondul major"rii costurilor de producie:. +N)#A#$A D$ !+(* 8 .!A%. 8/ Teor)a costur)lor +) pro1)tul !1inte ! !oninutul economic al costului de producie /roducia de bunuri i desfacerea m"rfurilor pe pia" au la ba8" folosirea input-urilor 6resurse materiale financiare i umane:. !onsumul factorilor de producie presupune 9ns" utili8area lor conform deci8iei manageriale 9n scopul reali8"rii unei oferte corespun8"toare cererii manifestate pe pia". !onsumul factorilor de producie are un caracter dinamic deoarece se modific" 9n timp 9n funcie de elemente precum: cantitatea de bunuri fabricate gradul de 9n8estrare cu prod-factori introducerea progresului tehnic consumurile specifice .a.. Fn consecin" denot<nd c2eltuieli el trebuie studiat prin intermediul unui indicator sintetic rele1ant. Acesta este costul de producie care reflect" L prin m"rime i structur" L gradul de eficien" al acti1it"ii unui agent economic. Costul 'e pro'uc.)e constituie aadar e-presia monetar" a cheltuielilor oca8ionate de achi8iia alocarea i consumul factorilor de producie de c"tre fiecare 9ntreprindere 9n 1ederea reali8"rii procesului producti1 i a desfacerii bunurilor 6m"rfuri i ser1icii:. 3nclu8<nd cheltuielile suportate de firme pentru fabricaie respecti1 pentru desfacere costul presupune un consum comparabil de prod-factori. @e impune 9ns" o preci8are: dei aparent costul de producie este sinonim cu c2eltuielile de producie se obser1" c" practic cele dou" noiuni nu se identific" 9ntotdeauna. #ipologia i mrimea costurilor !lasificarea costurilor de producie se face 9n raport cu mai multe criterii. !ele mai rele1ante 1or fi abordate 9n cele ce urmea8". 2up" modul de re"lectare a cheltuielilor 9nt<lnim costul co&ta9)l 6care cuprinde e-presia cheltuielilor comensurabile b"nesc suportate efecti1 de agenii economici pentru plata contra1alorii materiilor prime materialelor combustibilului energiei amorti8"rii pre1enirii polu"rii .a. corespun8<nd producerii i desfacerii unui bun: i costul eco&om)c 6care include pe l<ng" elementele anterioare cheltuieli ce nu presupun pl"i c"tre teri L de e-emplu consumul de munc" al proprietarului firmei dac" este ca8ul:. 4atura c2eltuielilor 9mparte costurile 9n: costur) eMpl)c)te L cheltuielile cu furni8orii resurselor economice procurate i consumate la producerea unui bun 6cheltuieli materiale cu munca .a.: care se reflect" 9n contabilitate 9n conturi
+,

aferente: L i costur) )mpl)c)te 6alternative sau de oportunitate: respecti1 costuri ale alegerii reali8ate de 9ntreprin8"tor 7 manager 9n pri1ina resurselor deinute; acestea din urm" nu sunt generate de o plat" ci constituie e-presia consumului de resurse Usustrase? altor 9ntrebuin"ri 9n fa1oarea celei alese. Costul 'e oportu&)tate 6denumit i cost al opiunii cost al ansei sacri"icate sau cost al alegerii: repre8int" de fapt costul renun"rii la o 1ariant" de utili8are a unui element 6factor: 9n fa1oarea alegerii alteia din mai multe posibile. #ermenul indic" utilitatea alternativ a unui bun respecti1 preul oca8iilor nefolosite de agentul economic. Altfel spus el face referire la ceea ce s-ar fi putut obine 9n condiiile altei utili8"ri 6cheltuiri: a prod-factorilor necesari fabric"rii unui bun dec<t cea pentru care s-a optat. 2eoarece produc"torul raional optea8" pentru tehnica ce atrage minimi8area cheltuielilor sale principiul costului de oportunitate de1ine criteriu al eficienei 6pentru c" se refer" la cheltuiala minim" ce Ure1ine? output-ului conform input-ului utili8at:. !ostul alternati1 minim acceptat pentru producerea unui bun poart" numele de cost real. F"r" 9ndoial" costul mo&etar 6care face referire la situaia 9n care aspectul b"nesc este numitorul comun al consumului de prod-factori: este Udublat? de costul ps)4olo7)c L utili8at 9n sensul delimit"rii componentei subiecti1e a cheltuielilor oca8ionate de procesul de fabricaie 6cum este ca8ul raportului utilitate 7 de8utilitate:. /rin prisma celui care suport costurile e-ist" aa-numitul cost pr)-at 6care cuprinde cheltuielile asumate de o firm" cu pri1ire la produsul s"u: i costul soc)al L referitor la cheltuielile care nu U9ncarc"? produc"torii di1erselor bunuri 6nefiind suportate direct de ei: ci societatea. !ostul social presupune dou" tipuri de efecte: po itive a1<nd urm"ri fa1orabile asupra de81olt"rii societ"ii 6preg"tirea la un ni1el 9nalt a personalului gradul de cultur" propriu angajailor comportamentul acestora creterea producti1it"ii muncii: i negative. 2in categoria acestora din urm" menion"m factori interni i e-terni precum: scumpirea tehnologiei utili8ate creterea preurilor la prod-factori i m"rfuri mic"rile sociale cheltuielile cu protecia mediului majorarea cotelor de impo8itare .a.; cele mai cunoscute costuri sociale r"m<n totui cele legate de de8echilibrele macroeconomice: inflaia i omajul. Costur)lor 'e pro'uc.)e 6determinate de procesul de fabricaie propriu-8is: le se adaug" cele 'e 'es1acere cuprin8<nd: costuri de tran acie care fac posibil" funcionarea pieei 6de e-emplu cheltuieli cu comisioanele cu publicitatea .a.: i costuri de in"ormare necesare pentru o c<t mai bun" cunoatere a st"rii pieei 69n 1ederea reducerii riscurilor:. Bnul din cele mai importante criterii de structurare a costurilor este tipul consumului care generea c2eltuielile. 2in aceast" perspecti1" costur)le 1)Me 6!F: sunt determinate pe perioad scurt de consumurile fi-e. Ele sunt independente de ni1elul produciei i ca urmare r"m<n constante pe intervale scurte de timp. @e refer" la cheltuieli cu: amorti8area capitalului fi- iluminat chirii 9nc"l8irea general" salarii pentru personalul din acti1it"ile general-administrati1e asigur"ri .a.. /e termen lung 9ns" costurile de aceast" natur" de1in variabile. Costur)le -ar)a9)le 6!G: sunt angajate de consumurile 1ariabile 6e 1orba despre materii prime materiale combustibil energie salariile personalului direct
+*

implicat 9n acti1itatea producti1" .a.:. Ele depind de volumul produciei ] se modific" 9n aceeai direcie cu el L deci !G M f6]: L i pot fi de dou" categorii: Costul total 6!#: este costul aferent 9ntregii producii a unei 9ntreprinderi. El poate fi pri1it 9n trei accepiuni: !# M !F [ !G 6suma costurilor fi-e i 1ariabile:; !# M !/ [ !2 6suma costurilor de producie i de distribuie:; !# M !$ [ !@ 6suma costurilor materiale i a celor salariale:; !$ M A [ Qc i !# M A [ Qc [ !@ 6unde: A L cheltuieli oca8ionate de amorti8are; Qc L cheltuieli cu capitalul circulant:. Fn raport cu ni1elul la care anali8"m costurile calcul"m: a) costul 7lo9al =total> L pri1it ca ansamblu al cheltuielilor antrenate de ntreaga activitate a agentului economic 6de e-emplu !F !G !#:; b) costul me')u =u&)tar> L considerat un raport 9ntre un tip de cost global i re8ultatele obinute 6de obicei 1olumul produciei ]:: costul "i( mediu !F$ L costul fi- suportat de 9ntreprindere pe unitatea de produs; pe termen scurt el depinde de e1oluia 1olumului produciei 6]:: !F$ =

!F . ]

costul variabil mediu !G$ L costul 1ariabil 9nregistrat de firm" pe unitatea de produs; 9n dinamic" el depinde at<t de ni1elul costurilor 1ariabile 6!G: c<t i de e1oluia 1olumului produciei 6]::
!G$ = !G . ]

costul total mediu !#$ L costul total re1enit pe unitatea de produs; 9n dinamic" el depinde at<t de ni1elul costurilor 1ariabile 6!G: c<t i de e1oluia 1olumului produciei 6]:: !#$ =
!# . ]

5 categorie aparte o constituie costul mar7)&al !mg L respecti1 sporul de cost antrenat de creterea consumului de factori de producie 6l!#: pentru a suplimenta cu o unitate producia 6l]:: ! mg = l!F M ( ! mg =
!G . ] !# !#i !#i -, = ] ] i ] i -,

sau

! mg =

!F + !G . ]

2up" cum se poate obser1a pentru l] M , !mg M l!#. /e termen scurt deoarece

(elaiile dintre costurile nregistrate pe termen scurt -e termen scurt a1<nd 9n cadrul !# un singur factor 1ariabil al produciei 69ntruc<t costurile fi-e !F sunt constante: 9ntreprinderea procedea8" la ajustarea input-ului p<n" c<nd ajunge la 1olumul urm"rit al output-ului pe ba8a tehnicii i tehnologiei disponibile. Minimizarea costurilor
+=

!urbele costurilor agenilor economici nu pot fi i nici nu sunt identice ci di"ereniate 9ntruc<t: condiiile de fabricaie i managementul 9ntreprinderilor sunt specifice 69n spaiu i 9n timp:; firmele beneficia8" de o 9n8estrare inegal" cu factori de producie iar utili8area acestora depinde de decident; ni1elele de eficien" 9nregistrate sunt 9n consecin" diferite. Re'ucerea +) m)&)m)2area costur)lor sunt obiecti1e ale oric"rui agent economic raional pentru a reali8a 1olumul dorit al produciei. Fn 1ederea acestui de8iderat 9ntreprinderea trebuie s" ia 9n calcule toate elementele implicate 9n obinerea bunurilor 9ntre care cele mai importante sunt "actorii de producie i costurile totale 6acestea din urm" necesit<nd operaiuni de reducere conform unor funcii de minimi8are:. Fn conte-tul minimi8"rii costurilor de producie literatura economic" formulea8" regula celor mai mici costuri aplicabil" 9n orice 9ntreprindere. $inimi8area costurilor presupune inter1enii asupra cheltuielilor 9nregistrate pe unitatea de efect util. !a atare m"rimea costului unitar 6mediu: depinde de factori precum: ni1elul consumului de prod-factori pe unitatea de output; e1oluia preurilor acestor factori; 1olumul produciei obinute; modificarea calit"ii i caracteristicilor bunurilor fabricate. $voluia costurilor pe termen lung A6 Costur)le totale pe terme& lu&7 6!##K: -e termen lung toi factorii produciei de1in 1ariabili astfel 9nc<t agentul economic are de ales nu doar capacitatea de fabricaie ci i modalitatea 9n care s-o reali8e8e. 2eoarece deci8iile pe perioad" 9ndelungat" implic" un grad de risc semnificati1 un rol important 9n desf"urarea normal" a acti1it"ii 9l au anticiparea i plani"icarea. !6 Costur)le totale me')) pe terme& lu&7 6!#$#K: Fn general unul dintre criteriile de apreciere a 1iabilit"ii unui agent economic este ni1elul costului s"u mediu tiut fiind c" acesta e1oluea8" L 9n principiu L astfel: dac" la darea 9n folosin" a unei capacit"i de producie are un ni1el ridicat pe parcurs el scade i atinge un punct de minim. Apoi pe m"sur" ce capacitatea disponibil" este suprasolicitat" !#$ 9ncepe s" se majore8e do1edind c" procesul nu mai este rentabil. !onceptul de pro it. #eorii explicative /rofitul repre8int" ca atare o form" de 1enit net fiind perceput 9n general ca un c<tig 6a1antaj: pentru cel care-l reali8ea8". 2e aceea pe o pia" competiti1" 1or supra1ieui actorii economici care acumulea8" profit. Titularii de pro"it sunt 9n general agenii economici 6persoane fi8ice i juridice: care fac parte din dou" categorii: 9n ca8ul firmelor cu capital de stat beneficiarii profitului sunt autorit"ile publice; 9n situaia agenilor cu capital pri1at titularii de profit sunt proprietarii fondurilor plasate 9n di1erse afaceri; dac" este 1orba de societ"i pe aciuni o parte a re8ultatelor obinute 6sau profitul ca atare
++

conform deci8iei la ni1elul Adun"rii Generale a Acionarilor: se distribuie acionarilor pe criteriul particip"rii lor la capitalul social al firmei 9n cau8". Masa i rata pro itului. 9orme i uncii ale pro itului Hn termeni generali profitul repre8int" o form" de 1enit ap"r<nd ca e-cedent al 1enitului 9nregistrat de un subiect economic peste cheltuielile totale oca8ionate de reali8area acti1it"ii pe care o e-ecut": /r M G# L !h#. 4eferitor la aceast" relaie facem urm"toarele preci8"ri: a6> @imbolul G# reflect" 1eniturile totale alc"tuite la r<ndul lor din categorii cum sunt: venituri din e(ploatare obinute 9n urma 1<n8"rii bunurilor care fac obiectul produciei de ba8"; ele colectea8" cea mai mare parte a 1eniturilor firmei producti1e; venituri "inanciare aferente dob<n8ilor sau altor surse de natura acestui tip de c<tig; venituri e(traordinare ' e(cepionale reali8ate ca urmare a unor condiii aleatoare 6de e-emplu 1eniturile re8ultate din imput"ri:. 96> )otaia !h# se refer" la cheltuielile totale formate din: c2eltuieli din e(ploatare efectuate 9n leg"tur" cu producia de ba8" 6materii prime materiale combustibil .a.:; c2eltuieli "inanciare 6de e-emplu cele 1i8<nd plata dob<n8ilor la credite:; c2eltuieli e(traordinare ' e(cepionale pro1ocate de situaii deosebite 6suportarea pagubelor 9n ca8ul inund"rii materiilor prime din depo8ite plata amen8ilor .a.:. /rofitul obinut ca urmare a diferenei dintre 1enituri i cheltuieli se consider" a fi rele1ant sub dou" aspecte eseniale: ). 2in punct de 1edere absolut ca mas* a pro1)tulu) 6/r: el repre8int" suma total" reali8at" 9n form" de profit de c"tre un subiect economic 9ntr-un inter1al determinat 9n care acesta produce bunuri i ser1icii destinate pieei. 2ac" G# b !# 6iar pe produs / b !#$: subiectul obine profit 6/r:; dac" 9ns" G# j !# 6iar pe produs / j !#$: el 9nregistrea8" pierderi 6p:. )). 2in punct de 1edere relati1 se calculea8" rata pro1)tulu) 6/rN: ca raport procentual 9ntre masa profitului i un indicator repre8ent<nd: fie costurile totale oca8ionate de obinerea re8ultatului 9nregistrat L ca8 9n care facem referire de fapt la rata rentabilitii L fie ci"ra de a"aceri 61olumul 9ncas"rilor reali8ate din acti1itatea proprie: fie capitalul 6sub forma capitalului investit sau a capitalului n "unciune dup" ca8:. !oncret se iau 9n considerare urm"toarele 1ariante 9n care notaiile folosite sunt: !# L costurile totale; !A L cifra de afaceri; Q L capitalul.
/r\ = /r ,(( !#

/r\ =

/r ,(( !A

/r\ =

/r ,(( Q

4ata profitului reflect" gradul de 1alorificare a componentelor care particip" 9n mod real la obinerea profitului i m"sura eficienei combin"rii acestor prod-factori. /e scurt ea corespunde unor cuantific"ri care arat" 1enitul re8ultat din utili8area unui anumit capital i se calculea8" la ni1el de firm" de ramur" i de economie 9n scopul efectu"rii comparaiilor de rigoare pe plan internaional. Pro1)tul 9rut 6/rb: este diferena dintre 1eniturile totale reali8ate 6Gt: i cheltuielile efectuate 6!ht: pentru obinerea re8ultatului unei acti1it"i economice: /rb M G# L !h#.
+%

Pro1)tul &et 6/rn: re8ult" 9n urma diferenei dintre profitul brut i impo8itul pe profit: /rn M /rb L 3/r. Fn leg"tur" cu conceptul de profit net se 1orbete i despre pro1)tul a'm)s. Pro1)tul &ormal arat" ni1elul minim al profitului necesar i su"icient pentru ca agentul economic s!i poat continua activitatea. /ri1it 9n esen" drept cost de oportunitate el cuprinde: salariul 9ntreprin8"torului potri1it muncii sale de organi8are i de conducere a firmei; dob<nda la capitalul propriu utili8at 9n acti1it"ile agentului economic; chiria pentru cl"dirile proprii puse 9n ser1iciul firmei; renta pentru terenul propriu al 9ntreprin8"torului pus la dispo8iia agentului economic. 1ub limita pro"itului normal) producia nu se mai motivea . Pro1)tul eco&om)c sau pur este diferena po8iti1" dintre profitul brut i cel normal 6constituind o m"rime re idual sau rmas:. %tunci cnd pro"itul economic este ero 9ntreprinderea reali8ea8" pro"it normal sau minimal 6situaie 9nt<lnit" 9n condiiile pieei cu concuren per"ect:. Suprapro1)tul este surplusul de profit peste cel obinut n condiii obinuite de pia respecti1 profitul datorat unor condiii particulare L de obicei economice 6ca urmare a preurilor f"r" acoperire a diferenelor de pre 9ntre piee .a.: naturale sau prefereniale. Fn aceast" categorie sunt incluse ca e-emple ca8ul e"icienei deosebite i cel al "irmei care activea pe piaa de monopol. %ragul de rentabilitate i pragul de nc2idere la nivel de irm Fn str<ns" leg"tur" cu conceptul de profit se studia8" pra7ul 'e re&ta9)l)tate. El arat" 1olumul produciei unui agent economic 9ncep<nd cu care 9ntreprinderea 9nregistrea8" profit. !orespun8"tor acestei situaii punctul de plecare este relaia: /r M G# L !#. Fn condiiile obinerii de profit normal pragul de rentabilitate ] 4 se calculea8" conform urm"toarei metode: /r M ( Mb G# L !# M ( deci G# M !# respecti1: /Z] M !F [ !G adic" /Z] M !F [ !G$Z] sau /Z] L !G$Z] M !F; ]Z6/ L !G$: M !F Mb ] M ]4 M Amintim c" notaiile folosite anterior sunt: G# L 1enitul total; !# L costul total; !F L costul fi- total; !G$ L costul 1ariabil mediu; / L preul de 1<n8are. Fn str<ns" leg"tur" cu noiunea prag de rentabilitate se anali8ea8" co&').)a 'e <&c4)'ere a u&e) 1)rme 6pra7ul 'e <&c4)'ere sau pra7ul 'e 1al)me&t: tiut fiind c" orice agent economic care nu-i mai poate acoperi costurile 6a1em 9n 1edere mai ales ni1elul costurilor 1ariabile !G: 9i 1a 9nceta acti1itatea pe termen scurt. -ragul de nc2idere a unei ntreprinderi re8ult" din urm"toarea Uregul"?: Atunci c<nd preul de 1<n8are al m"rfii scade pe pia" at<t de mult 9nc<t 1enitul firmei se situea8" sub ni1elul costului 1ariabil 6G# j !G: iar preul se afl" sub m"rimea costului 1ariabil mediu 6/ j !G$: agentul 9i 1a minimi8a pierderile dac"i 1a 9nceta acti1itatea desf"urat". /reul / pentru care 1enitul acoper" costul
+'

!F . / !G$

1ariabil 6G# M !G: sau pentru care pierderile egali8ea8" costurile fi-e 6p M !F: se numete prag &punct* de nc2idere$
/ !mg !#$ !G$ 55N 6!mg: !#$ !G$ /4 /3 R I !!N 6/4:

]3 ]4

Pra7ul 'e re&ta9)l)tate +) pra7ul 'e <&c4)'ere <& ca2ul u&e) <&trepr)&'er) unde: - 55N L curba ofertei dat" de curba costului marginal !mg; - !!N6/4: L curba cererii determinat" de preul m"rfii 1<ndute 6/4:; - ]4; /4 L producia i preul proprii aferente pragului de rentabilitate; - ]3; /3 L producia i preul aferente pragului de 9nchidere.

+N)#A#$A D$ !+(* @ .!A%. @/ Teor)a o1erte) !1inte ! ' erta /relucrarea resurselor 6materiale i umane: 9n scopul satisfacerii trebuinelor indi1iduale sau societale constituie obiectul de acti1itate al oric"rui proces producti1 i are drept re8ultat formarea unei anumite cantit"i de bunuri ser1icii sau informaii care constituie oferta. tiina economic" s-a ocupat timp de apro-imati1 dou" secole de ofert" consider<nd c" aceasta joac" rolul decisi1 9n crearea a1uiei respecti1 9n de81oltarea economic" a societ"ii. Ka 9nceputul anilor \&( ai secolului nostru a ap"rut 9n cadrul curentului neoliberal orientarea numit" economia o"ertei 6supplR-side economics: care recunotea rolul ofertei 9n dinami8area produciei a producti1it"ii i a reducerii costurilor.
+.

Fn sens general o1erta este definit" prin cantitatea dintr!un bun economic) serviciu sau "actor de producie pe care un productor o reali ea i dorete s o vnd pe pia 69n fapt s" o preschimbe pe pia" cu alte bunuri i ser1icii prin intermediul banilor: ntr!o perioad de timp dat la un anumit 6oricare: nivel al preului. Ka fel ca i 9n situaia cererii literatura de specialitate face distincie 9ntre ofert" i cantitatea oferit". Ca&t)tatea o1er)t* repre8int" o cantitate determinat" dintrun bun pe care produc"torul dorete s" o 1<nd" la un anumit ni1el de pre 9ntr-un anumit moment. $"rimea ofertei este determinat" de o serie de factori obiecti1i i subiecti1i dintre care enumer"m: -/ din perspectiva productorului& a7 preul factorilor de producie; b7 preul bunului oferit pe piaa respecti1" i pe alte piee; c7 tipul de pia" i forma de concuren" care se manifest" pe piaa respecti1" ; d7 rata profitului pe economie comparaia pe care o face produc"torul 9ntre rata profitului calculat" pentru produsul care face obiectul ofertei respecti1e i rata profitului obinut" 9n ca8ul altor bunuri. e7 m"rimea profitului total i a celui unitar; f7 dob<nda - pri1it" ca i un cost atunci c<nd se are 9n 1edere suma pe care trebuie s" o pl"teasc" 9ntreprin8"torul pentru creditele contractate 9n 1ederea desf"ur"rii acti1it"ii sale dar i din perspecti1a 1enitului pe care l-ar aduce depunerea la banc" a capitalului b"nesc corespun8"tor desf"ur"rii acti1it"ii de producere a bunului care face obiectul ofertei; g7 climatul social i politic e-istent; 8/ din perspectiva consumatorului& a7 preul produsului oferit 6un pre mare poate determina o sc"dere a cererii ceea ce 9l 1a determina pe produc"tor s" reduc" ni1elul cantit"ii oferite:; b7 m"rimea 1enitului nominal de care dispun consumatorii i puterea de cump"rare a banilor; c7 e-istena unui raport fa1orabil 9ntre pre utilitate i calitate; d7 e-istena bunurilor substituibile preul acestora i modific"rile care inter1in 9n ni1elul preurilor acestor bunuri; e7 oferta de bunuri complementare i e1oluia preului acestora; @/ din perspectiva productorului i a consumatorului& a7 modificarea num"rului consumatorilor al produc"torilor i a preferinelor acestora; b7 concurena 9ntre produc"tori i tipul de pia" pe care acionea8" 9n scopul desfacerii produsului respecti1; c7 concurena 9ntre consumatori; A/. politica statului privind importurile, ncuraBarea investiiilor, dezvoltarea economic. (u&c.)a o1erte) care ilustrea8" influenele factorilor are e-primarea: 5 ]5 n = 56 /n F , ... Fm : unde: ] n L oferta pentru bunul n; /n L preul produsului n; F,...Fn L preul factorilor de producie utili8ai 9n producerea produsului n. /ri1it" prin prisma num"rului 1<n8"torilor respecti1 al produc"torilor oferta poate fi individual, atunci c<nd se refer" la cantitatea produs) respectiv vndut
+&

de ctre un singur agent economic) sau total .agregat/, atunci cnd se are n vedere ansamblul cantitilor dintr!un bun) serviciu sau "actor de producie ce se produce sau se comerciali ea la un moment dat ntr!o ramur sau sector de activitate. Analog cererii i oferta total" repre8int" suma ofertelor indi1iduale la ni1elul fiec"rui pre. Fntre cantitatea oferit" i ni1elul preului unui bun e-ist" o relaie de determinare direct" 9n cadrul c"reia factorul independent i determinant al relaiei 9l repre8int" preul unitar al bunului respecti1 iar factorul determinat este repre8entat de cantitatea oferit". Aceast" relaie 9n care modi"icarea preului repre int cau a modi"icrii cantitii cerute 69n acelai sens: repre8int" le7ea o1erte). Altfel spus orice cretere a preului la care poate fi 1<ndut un bun 9i 1a determina pe produc"tori s" creasc" cantitatea produs" i oferit" din bunul respecti1 i orice sc"dere a preului pri1it" de produc"tor ca o potenial" sc"dere a profitului 69n situaia 9n care toate celelalte condiii de pe pia" r"m<n neschimbate: determin" o sc"dere a cantit"ii oferite. Fn acelai timp: ,. la o cretere a ni1elului preurilor are loc o cretere a ofertei din partea produc"torilor aflai pe pia" ; *. o cretere a ni1elului preurilor la care poate fi 1<ndut un bun atrage dup" sine intrarea pe piaa bunului respecti1 a unor noi produc"tori. 4epre8entarea grafic" a relaiei dintre preul unui bun i cantitatea oferit" din bunul respecti1 se face cu ajutorul curbei o"ertei. ,& 1orma sa t)p)c* ea este o curb" ascendent" cresc"toare orientat" pe direcia @G - )E care face leg"tura dintre cantitatea oferit" 6repre8entat" pe abscis": i preul oferit 6repre8entat pe ordonat": i ilustrea8" relaia de proporionalitate 9ntre pre i cantitatea oferit" aa cum este enunat" 9n legea o"ertei. !urba ofertei este 9n acelai timp curba costului marginal.
P

5 /* /, A ] A

!urba ofertei

,& 1orm* at)p)c* curba ofertei se aseam"n" mai degrab" cu o curb" tipic" a cererii. Fn acest ca8 cantitatea o"erit crete pe msura scderii preului 6situaia unor produc"tori de bunuri e-trem de perisabile sau cea a ofertantului pentru care 1<n8area bunului de care dispune repre8int" unica sa surs" de 1enit:.

+D

Elast)c)tatea o1erte) Elast)c)tatea o1erte) repre int modi"icarea cantitii o"erite dintr!un bun sau serviciu n "uncie de variaia "actorilor care in"luenea nivelul acesteia$ Elasticitatea ofertei 9n funcie de di1erii factori care o influenea8" se calculea8" cu ajutorul coeficienilor de elasticitate. Elementul determinant care influenea8" m"rimea ofertei la un moment dat este preul de 1<n8are al bunului sau ser1iciului. !oeficientul elasticit"ii ofertei 9n funcie de pre se calculea8" dup" relaia:

Eo 7 p =

] / : unde: Eo7p L coeficientul de elasticitate al ofertei 9n funcie de ]( /(

pre; ]( L cantitatea oferita din bunul respecti1 9n momentul iniial; / ( L preul iniial de 1<n8are al bunului respecti1; l] L modificarea procentual" sau absolut" a cantit"ii oferite; l/ L modificarea procentual" sau absolut" a preului de 1<n8are. Elasticitatea ofertei poate fi simpl" sau 9ncruciat". Fn funcie de ni1elul coeficientului de elasticitate al ofertei fa" de factorul de influen" luat 9n considerare 69n ca8ul de mai jos preul: oferta 9mbrac" urm"toarele forme: a> o1erta elast)c* atunci c<nd modi"icarea cu un anumit procent a preului determin o modi"icare de mai mare amploare a cantitii o"erite. Eo7p b , deoarece

] / > ]( /( ] / = ]( /( ] / < ]( / (

9> o1erta cu elast)c)tate u&)tar* atunci c<nd modi"icarea cu un anumit procent a preului determin o modi"icare de aceeai mrime a cantitii o"erite. Eo7p M , deoarece

c> o1erta )&elast)c* atunci c<nd modi"icarea cu un anumit procent a preului determin o modi"icare de mai mic msur a cantitii o"erite. Eo7p j , deoarece

'> o1erta per1ect elast)c* este un ca8 care e-ist" doar 9n teorie i care presupune ca la o cretere in"inite imal a preului de vn are o"erta s creasc la in"init. Eo7p M m deoarece raportul l/ 7 /( M ( e> o1erta per1ect )&elast)c* repre8int" situaia c<nd orict de mare ar "i modi"icarea preului o"erta nu se modi"ic. Eo7p M ( deoarece l] M ( Fn anali8a factorilor care determin" elasticitatea ofertei unui bun ne oprim asupra perioadei scurs de la modi"icarea preului acelui bun. Fn condiiile 9n care ceilali factori r"m<n neschimbai e-ist" trei perioade a c"ror anali8" pre8int" interes.
%(

a> Per)oa'a 1oarte scurt* 'e t)mp 6perioada pieei:: repre8int" perioada e-trem de scurt" de la modificarea preului bunului P ca urmare a creterii cererii perioad" 9n care nu e posibil" sporire a ofertei. Astfel pentru aceast" perioad" de timp o1erta este pract)c per1ect )&elast)c*. 9> Per)oa'a scurt* 'e t)mp: 9n aceast" perioad" creterea preului ca urmare a creterii cererii poate fi urmat" 9ntr-o oarecare m"sur" de o sporire a ofertei 9ns" doar 9n anumite limite i cu un consum suplimentar de resurse umane i materiale 6este 1orba desigur despre componentele 1ariabile ale acestora componenta fi-" r"m<n<nd constant":. c> Per)oa'a lu&7* 'e t)mp: este suficient" pentru asigurarea unei o1erte elast)ce. @porirea produciei se 1a reali8a nu prin m"suri conjuncturale ci prin in1estiii susinute care determin" modificarea cantit"ilor folosite din toi factorii de producie i care au ca scop l"rgirea capacit"ilor de producie. Fn situaia 9n care firmele aflate pe pia" nu pot satisface cererea e-istent" 1or p"trunde pe pia" firme noi. /entru a e1idenia influena modific"rii preului substituenilor unui bun sau a preului bunurilor complementare asupra ofertei unui anumit bun aflat 9n discuie se calculea8" un coeficient de elasticitate 9ncruciat". Elast)c)tatea <&cruc)+at* a ofertei unui bun 9n funcie de preul altui bun repre8int" mrimea procentual a modi"icrii cantitii o"erite din bunul B sub in"luena modi"icrii preului unui bun E cu / procent. $oti1ul pentru care se anali8ea8" separat aceast" situaie este acela c" oferta pentru bunurile pentru care e-ist" substitueni respecti1 bunuri complementare e1oluea8" diferit de oferta bunurilor care nu pot fi substituite sau care nu au relaie de complementaritate cu 1reun alt bun. ]- / R : E9 - 7 R = unde: E9 -7R L coeficientul de elasticitate 9ncruciat" al ofertei ] / bunului P 9n raport cu preul bunului T; l]- L 1ariaia ofertei bunului P de la o perioad" la alta; l/R L 1ariaia preului bunului T 9ntre dou" momente de timp; ]-( L cantitatea oferit" din bunul P 9n momentul iniial; /R( L preul iniial al bunului T.
-( R(

RE?U5AT Firma de afaceri repre8int" o unitate economic" de ba8" 9n jurul c"reia polari8ea8" subunit"i economice sub o singur" conducere i gestiune financiar". Ea este alc"tuit" dintr-un grup de persoane organi8ate potri1it unor cerine juridice economice tehnologice i manageriale care concep i desf"oar" un comple- de procese lucrati1e concreti8ate 9n producerea de bunuri i ser1icii 9n scopul obinerii unui profit. /rocesul de producere al bunurilor economice presupune achi8iionarea i combinarea factorilor de producie adic" a acelor resurse materiale i umane care sunt efecti1 atrase 9n acti1itatea economic". E-istena unui num"r mare de combinaii 9ntre factorii de producie utili8ai a determinat folosirea "unciei de producie$ !u ajutorul funciei de producie se calculea8" eficiena utili8"rii factorilor de
%,

producie: producti1itatea total" medie i marginal". 2ac" consider"m 1enitul produc"torului o m"rime fi-" iar preurile factorilor de producie constante alegerea combinaiei optime presupune ma-imi8area funciei de producie ] M f6- R: 9n care ] 6cantitatea de producie: trebuie ma-imi8at". /roducerea de bunuri materiale i ser1icii necesit" anumite cheltuieli cu factorii de producie. Ansamblul acestor cheltuieli necesare obinerii unui anumit 1olum de m"rfuri i ser1icii poart" denumirea de cost de producie. Fn 1ederea obinerii unui profit ma-im orice produc"tor caut" s"-i minimi8e8e costurile de producie. @tudiul costului de producie se face 9n dou" moduri: ,: pe o perioad" scurt" de timp 9n care produc"torul 9i modific" 1olumul produciei supliment<nd cantitatea utili8at" din factorii 1ariabili iar capitalul fi6cl"diri echipament de lucru: r"m<n nemodificate. *: pe o perioad" lung" de timp 9n care produc"torul 9i modific" 1olumul produciei ca urmare a sporirii tuturor factorilor de producie 6inclusi1 a echipamentelor de lucru:. !unosc<nd funciile de cost 9ntreprin8"torul are posibilitatea s" determine curba ofertei produsului pe pia". #$*#$ %$N#(+ A+#'$CA,+A($ ,. !are sunt principalele caracteristici ale @ociet"ilor 9n nume colecti1: a: asociaii se 9mpart 9n dou" categorii: comanditai i comanditari; b: utili8ea8" capitaluri de dimensiuni mari; c: asociaii se numesc acionari; d: r"spundere nelimitat" i solitar" pentru toate actele 9nf"ptuite; e: p"rile sociale nu sunt transmisibile. *. !are sunt principalele caracteristici ale @ociet"ilor cu 4"spundere Kimitat": a: asociaii se 9mpart 9n dou" categorii: comanditai i comanditari; b: utili8ea8" capitaluri de dimensiuni mari; c: asociaii se numesc acionari; d: r"spundere nelimitat" i solitar" pentru toate actele 9nf"ptuite; e: p"rile sociale nu sunt transmisibile. =. !are dintre urm"toarele nu repre8int" o form" de societate comercial": a: societatea cooperatist"; b: societatea cu r"spundere limitat"; c: societatea pe aciuni; d: societatea 9n comandit" simpl". +. Fn care dintre urm"toarele 1ariante pot e-ista acionari comanditari: a: societatea pe aciuni; b: societatea 9n comandit" simpl"; c: societatea cooperatist"; d: societatea cu r"spundere limitat"; e: societatea 9n comandit" pe aciuni. %. 2up" criteriul instituional 9ntreprinderile pot fi: a: societ"i pe aciuni; b: societ"i cooperati1e; c: societ"i comerciale; d: regii autonome; e: holdinguri; f: 9ntreprinderi publice. '. !are dintre elementele enumerate mai jos repre8int" tr"s"turi ale factorilor de producie ce permit combinarea lor: a: di1i8ibilitatea; b: adaptabilitatea; c: utilitatea; d: complementaritatea; e: perisabilitatea; f: utilitatea. .. !um se mai numete dreapta bugetului firmei: a: i8outilitate; b: i8oproducie; c: i8ocost; d: i8ocuant"; e: i8oindiferen". &. /e o curb" de i8oproducie rata marginal" de substituie: a: r"m<ne constant"; b: crete; c: se micorea8"; d: are o e1oluie fluctuant"; e: se modific" direct proporional.
%*

D. 5ptimul produc"torului desemnea8" situaia 9n care: a: se ma-imi8ea8" producia; b: se minimi8ea8" costurile; c: calitatea bunurilor produse este mai ridicat"; d: se produce cantitatea cea mai mare posibil" cu bugetul disponibil. ,(. !<nd sunt descresc"toare randamentele de scar": a: sporul de factori de producie crete mai rapid dec<t sporul produciei; b: sporul factorilor de producie crete mai 9ncet dec<t sporul produciei; c: sporul produciei este tot mai mic; d: sporul produciei este tot mai mare. Pro9lema 16 Funcia de producie a unei 9ntreprinderi este: ]6Q K:MQnK. 2ac" preul unitar al factorului de producie capital este % u.m. iar al factorului munc" ,( u.m. i bugetul produc"torului este *,( u.m. se cere: a: 2eterminai combinaia optim"; b: !are este rata marginal" de substituire 9n punctul de optima Pro9lema 26 Ka o firm" ,% salariai lucrau ' 8ile pe s"pt"m<n" c<te ,( ore pe 8i fiecare dintre acetia reali8<nd 9n medie % produse7or". !u c<t ar trebui s" creasc" producti1itatea medie a muncii pentru a menine acelai ni1el al produciei totale 6s"pt"m<nale: dac" durata muncii se reduce la % 8ile7s"pt"m<n" i & ore78ia ,,. !osturile de oportunitate repre8int": a: cheltuielile cu achi8iionarea factorilor de producie necesari reali8"rii acti1it"ii; b: cantitatea de bunuri care nu pot fi reali8ate datorit" producerii unui alt bun; c: remunerarea factorilor de producie care au participat la reali8area produciei; d: remunerarea factorilor de producie care aparin produc"torului; e: cheltuielile de producie oportune. ,*. Fn cadrul costurilor pe termen lung se modific": a: numai costurile fi-e; b: numai costurile 1ariabile; c: numai costul unitar fi-; d: toate costurile de producie; e: numai costul 1ariabil mediu. ,=. !are este relaia care ne indic" pragul de rentabilitate: a: pZ] M!#$; b: pZ!# M pZ]; c: pZ] M min!#$; d: pZ] M min !G$; e: pZ] M !#; f: p M !#$. ,+. !urba costului total mediu pe termen lung are urm"toarea form": a: reunete punctele de minim ale curbelor costurilor totale medii pe termen scurt; b: unete punctele de minim ale costurilor 1ariabile medii pe termen scurt; c: repre8int" suma costurilor totale medii pe termen scurt; d: trece prin punctele de ma-im ale costurilor fi-e pe termen scurt. ,%. Fn ca8ul 9n care costul marginal dep"ete costul mediu pentru orice cretere a producie: a: costul mediu trebuie s" creasc"; b: costul mediu trebuie s" scad"; c: costul mediu crete sau scade; d: costul mediu trebuie s" r"m<n" constant; e: costul mediu creste scade sau r"m<ne constant. Pro9lema 86 @" se calcule8e costul fi- costul 1ariabil i costul total cunosc<nd c" pentru obinerea unei cantit"ii de produse s-au efectuat urm"toarele cheltuieli 69n mii u.m.:: materii prime L %(( (((; materiale L %( (((; cheltuieli de 9ntreinere L ,(( (((; salarii directe L ,(( (((; salariile personalului administrati1 L *%_ din totalul costurilor de producie; amorti8area capitalului fi- L &( (((; chirii L D( (((. Pro9lema :6 @e cunosc urm"toarele date pri1ind e1oluia costurilor unei firme: ] !F !G !# !$F !$G !$# !m ( .*( ^ =( min *( ^ +( min +(
%=

a: !ompletai datele care lipsesc. b: !are ar fi costul total al produciei necesar fabric"rii a *D de buc"ia Pro9lema ;6 Fn t( costurile 1ariabile sunt de *(.(((.((( u.m. i producia de *.((( buc"i. Fn condiiile creterii produciei cu *%_ costul marginal este de , * ori mai mare dec<t costul 1ariabil mediu din t(. @" se determine: a: sporul absolut al costurilor totale; b: indicele costurilor 1ariabile totale; c: ar"tai cu c<t au crescut sau au sc"8ut costurile 1ariabile totale. ($!'MANDD() ")",)'E(A9)!$& ,. Abraham L Frois Gilbert Economie politic Ed. Vumanitas Aucureti ,DD+ pag. ,(( L ,+, pag. ,+,-,+. pag. ,%&-,'=; *. Angelescu !oralia 6coord.: Economie Ed. Economic" Aucureti *((( pag. D*,((; pag. ,(*-,(+; =. Aernier A.; V.K. Gedie ,nitiation K la microLconomie) Ed. 2unod /aris ,DD% pag. ',- .,; +. Araudel Fernand Nocurile sc2imbului Ed. $eridiane Aucureti ,DD% pag. =&=; %. !lo1er 4.E.; Gra1es /h.E. ,ntermediate Microeconomics) Ed. Vartcourt Arace Co1an1ich Academic /res @an 2iego ,D&& pag. ,=% L ,'&; '. 2obrot" )i" 6coord.: Dicionar de economie Ed. Economic" Aucureti ,DDD p. ,=.-,+,; .. Fudulu /aul Microeconomie Editura ViroRuSi Aucureti ,DD. pag. D%-,(D; &. @amuelson /.; E.2.)ordhaus Economie politic Ed. #eora Aucureti *((( pag. ,%D L ,'%; D. @treinu Anca Dicionar de Economie Ed. )iculescu Aucureti *((, pag.,(%,(' pag. ,*=; ,(. nnnKegea nr.*'7,DD( pri1ind 4egistrul !omerului republicat" 9n ,DD&; ,,. nnnKegea nr. ,==7,DDD pri1ind stimularea 9ntreprin8"torilor pri1ai pentru 9nfiinarea i de81oltarea 9ntreprinderilor mici i mijlocii.

%+

5o'ulul I

!'N!+($NFA G) 9'(MA($A %($F+,+) %$ D)9$()#$ %)$F$


CONCEPTE DE !A?@3 !apitolul , 6.nitatea de curs /:: -iaa cu concuren per"ect: !oncurena; @tructur" de pia"; !oncurena perfect"; Echilibrul pe piaa cu concuren" perfect"; /erioad" ultrascurt" scurt" lung"; !apitolul * 6.nitatea de curs 0:: -iaa de monopol: $onopol Echilibrul pe piaa de monopol $onopson $onopol bilateral; !apitolul = 6.nitatea de curs I:: %lte piee cu concuren imper"ect: /iaa cu concuren" monopolistic" oligopol duopol cartel. O!IECTI E UR5@RITE3 ,: @" pre8inte coninutul concurenei i criteriile pe ba8a c"rora pot fi delimitate cele dou" forme ale sale: concurena pur" i concurena imperfect". *: @" arate c" forma pur" a concurenei este o abstracie tiinific" dar ea ser1ete ca model teoretic de anali8" a mecanismului pieei i o folosim pentru 9nelegerea concurenei reale. =: @" poat" determina mecanismul de formare a preului at<t pe piaa cu concuren" perfect" c<t i imperfect" ; +: @" arate 9n ce const" ma-imi8area profitului 9n ca8ul concurenei perfecte i 9n ca8ul monopolului; RECO5AND@RI PRI IND STUDIUL3 5a&ualul 'e 5)croeco&om)e$ e')tat 'e Cate'ra 'e Eco&om)e Pol)t)c*$ e').)a 2010 Aibliografia indicat" 9n @ilabus; Alte surse bibliografice indicate 9n urma discuiilor cu tutorii; 2iscuii i anali8e reali8ate 9mpreun" cu tutorii pe marginea temelor indicate spre studiu 6formarea preului pe diferite tipuri de piee profitul 9ntreprin8"torului:; @tudii de ca8; 4e8ol1"ri de probleme 6tipuri de probleme pe temele: formarea preului pe piaa cu concuren" perfect" i imperfect" profitul 9ntreprin8"torului:; 4"spunsuri la 9ntreb"ri teoretice tip gril". RE?ULTATE A"TEPTATE Concurena i "ormarea preului pe di"erite piee constituie un modul foarte important 9n cadrul manualului de $icroeconomie deoarece urm"rete ca studentul s" cunoasc" mecanismul form"rii preurilor 9n condiiile pieei cu concuren" perfect" i imperfect". /e aceast" ba8" el trebuie s" capete deprinderi operati1e 9n calcului
%%

ni1elului i dinamica profitului precum i influenei e-ercitate de diferii factori asupra masei i ratei profitului. Folosind cunotinele dob<ndite la tema ce tratea8" costurile de producie studentul 1a putea calcula pragul de rentabilitate 9n condiiile diferitelor forme de producie merg<nd p<n" la indi1iduali8area acestuia pe fiecare unitate de produs.

+N)#A#$A D$ !+(* - .!A%. -/ P)a.a cu co&cure&.* per1ect* ! 1inte ! !adrul general al concurenei Bnul dintre cele mai importante elemente ale pieei i una din tr"s"turile eseniale a economiei de pia" este f"r" 9ndoial" co&cure&.a. Ea repre8int" un mod eficient de reparti8are a resurselor o procedur" de descoperire a unor cunotine 6informaii: sistematice - referitoare la preferinele consumatorilor i posibilit"ile tehnologice ale produc"torilor - prin intermediul preurilor de pia". Fn acelai timp sub presiunea concurenei 6i urm"rind reali8area scopurilor proprii: 9ntreprin8"torii sunt determinai s" introduc" progresul tehnic i s" creasc" producti1itatea. !oncurena pentru e-ploatarea eficient" a unor resurse limitate i pentru obinerea de noi mijloace de satisfacere a ne1oilor indi1iduale i colecti1e la costuri mai sc"8ute i de o calitate mai ridicat" a contribuit substanial la 9mbun"t"irea ni1elului general de bun"stare material" i spiritual" la creterea calit"ii 1ieii. !oncurena nu repre8int" numai un puternic factor de stimulare ci i un puternic factor coerciti1 elimin<nd firmele cele mai puin performante i pres<nd permanent 9n direcia reducerii preului. /ri1it" ca rivalitate 9ntre indi1i8i 6grupuri sau naiuni: concurena apare <&tot'eau&a c/&' 'ou* sau ma) multe p*r.) lupt* pe&tru ce-a ce &u pot o9.)&e to.). Etimologic pro1ine din latinescul cum petere unde Ucum M cu 9mpreun" cu? iar petere al"turi de sensul ostil de Ua c"uta s" lo1easc" a ataca? reine i sensul de ?a c"uta s" ating"7s" obin" a urm"ri 6dorind s" obin": a se 9ndrepta spre?. !oncurena presupune astfel e-istena ri1alit"ii n i prin acti1itatea economic" pentru aproprierea unor bunuri rare precum i pentru atingerea unor obiecti1e ce nu pot reali8ate de c"tre toi. A1em astfel imaginea unor persoane sau grupuri ri1ale care doresc i caut" s" obin" 9n acelai timp o parte c<t mai mare din ce1a care insuficient fiind 9n raport cu dorinele tuturor se cere 9mp"rit 9ntr-o anume modalitate i dup" anumite criterii 9ntre ei 6sau 9ntre o parte dintre ei:. !oncurena 9nseamn" i reali8area i meninerea libert"ii economice. @e poate afirma c" al"turi de raritate - deci de imposibilitatea reali8"rii concomitente i integrale a scopurilor tuturor - libertatea economic" constituie o alt" Upre-condiie? a e-istenei i manifest"rii concurenei economice. Co&cure&.a &u el)m)&* cooperarea cel puin sub anumite forme iar succesul unor competitori nu 9nseamn" neap"rat un unic 9n1ing"tor. !ooperarea este o caracteristic" fundamental" a societ"ii f"r" de care schimbul acti1itatea
%'

economic" nu ar fi posibile. Brm"rind atingerea unor scopuri proprii indi1i8ii intr" 9n mod necesar 9n relaii unii cu alii i 9n anumite condiii i limite cooperea8" 9n 1ederea reali8"rii anumitor obiecti1e comune - 9n m"sura 9n care ansele de reuit" 1or crete 9n acest fel i dac" re8ultatele ateptate 1or fi considerate suficiente de c"tre toi cei implicai ori pentru a se proteja mai bine 9n faa ofensi1ei altor competitori. Fn toate 1ariantele teoriei economice concurena definit" 9n moduri diferite repre8int" un concept central. Ea apare 9ntr-o tripl" accepiune: politici sau strategii comerciale ale "irmelor? structur de pia? proces sau mecanism economic$ #eoria economic" atribuie sistemului concurenial un anumit rol i consider" c" aceasta 9ndeplinete anumite 1u&c.)) 9n cadrul sistemului economiei de m"rfuri. /rincipalele a1antaje au 9n 1edere: alocarea optimal a resurselor; stimularea progresului economic; creterea e"icienei economice? egali area treptat i relativ a condiiilor de producie? reducerea preurilor mr"urilor; reglarea divi iunii sociale a muncii i stabilirea ec2ilibrului la nivel micro i macroeconomic ; cutarea) identi"icarea sau producerea i di"u area in"ormaiilor) precum i reglarea micrii in"ormaiilor economice; con"runtarea cererii i o"ertei? repartiia veniturilor. /rincipala delimitare f"cut" cu pri1ire la conceptul de >cocuren"? este 9ntre concurena per1ect* i concurena )mper1ect* dei literatura economic" reine i anali8ea8" i alte forme. !oncurena per ect @ursa conceptului de concuren" perfect" poate fi identificat" 9n noiunea clasic" de concuren" 9neleas" 9n forma sa de l)9er* co&cure&.*. !oncurena liber" repre8int" 9n primul r<nd negarea monopolului i se opune oric"rei inter1enii a statului i amestecului factorilor e-ogeni de orice natur" 9n cadrul procesului economic. @piritul liberei concurene concentrea8" 9n sine credina c" principala for" care pune 9n micare oamenii este interesul individual. Acest comportament este 9n esena sa indi1idualist 6egoist:. Aa8a acestui spirit i acestui comportament concurenial o repre8int" e(istena proprietii private ca temelie a economiei. E-istena unui &um*r su1)c)e&t 'e mare 'e a7e&.) eco&om)c) a fost considerat" de cele mai multe ori singura cerin" suplimentar" 6necesar" i suficient": pentru ca 9n cadrul unui me')u eco&om)c l)9er i caracteri8at printr-un comportament ba8at pe raionalitate economic" l)9era co&cure&.* s" e-iste s" se manifeste i s" asigure deplina reali8are a funciilor sale. !oncurena perfect" este 9neleas" 9n pre8ent drept acea situaie 9n care pe o anumit" pia" sunt 9ndeplinite 9n mod cumulati1 urm"toarele co&').)) +) caracter)st)c): ,. %tomicitatea ansamblului economic; *. Omogenitatea produsului? =. ,ntrarea liber n i ieirea liber din orice ramur de activitate? +. Transparena per"ect a pieei; %. Mobilitatea per"ect a "actorilor de producie?
%.

9ormarea preului pe o pia cu concuren per ect Funcionarea economiei de pia" a schimbului 9n general este legat" i de preul m"rfurilor de modul 9n care acesta se formea8". Ka modul general el e-prim" raportul n care se sc2imb dou produse. Fntr-o economie monetar" 9n care schimbul este intermediat pre.ul repre int suma de bani pe care o primete vn torul unui bun economic de la cumprtorul acesteia. @ub acest aspect preul este considerat e(presia bneasc a valorii m"rfurilor. /reul se stabilete se formea8" pe pia" pe ba8a 9nelegerii cump"r"torului cu 1<n8"torul ca purt"tori ai cererii i ofertei i ca urmare este considerat un re8ultat al pieei 6sau determinat de pia":: - A " &C)O*. /rin ec4)l)9rul p)e.e) 9nelegem acea situaie 9n care cantitatea de m"rfuri cerut" egali8ea8" la cel mai ridicat ni1el posibil oferta de marf" iar preul corespun8"tor punctului de echilibru repre8int" pre.ul 'e ec4)l)9ru. !orespun8"tor acestui echilibru 1a re8ulta -olumul tra&2ac.))lor L adic" cantitatea din marfa respecti1" 1<ndut" i cump"rat" pe pia" L i pre.ul 'e ec4)l)9ru. /reul de echilibru este un pre al c"rui cretere diminuea8" cantitatea 1<ndut" 61olumul tran8aciilor: chiar dac" acest lucru este dorit de produc"tori 9n timp ce o reducere a sa atrage de asemenea sc"derea cantit"ii 1<ndute pentru c" puini ageni economici 1<n8"tori 1or accepta acest lucru. El repre8int" aadar preul la care cantitatea care se poate 1inde dintr-o marf" este cea mai mare c<nd cererea i oferta satisf"cut" corespunde celui mai mare 1olum de 1<n8"ri i cump"r"ri posibile pe pia". Fn condiii de l)9er* co&cure&.* echilibrul pe pia" se 1a stabili ca re8ultat e-clusi1 al cererii i ofertei totale. )ici un agent economic participant pe respecti1a pia" nu poate influena 9n nici un fel stabilirea sa. 2e c<te ori pe pia" e-ist" un pre superior celui de echilibru produc"torii 6sau 9n orice ca8 o parte dintre ei: 1or r"m<ne cu anumite cantit"i de produse ne1<ndute. A1em de a face 9ntr-o asemenea situaie cu un e(ces de o"ert cu o supraproducie relati1" 69n raport cu preul prea mare solicitat pentru marfa respecti1":. Fn ca8ul 9n care preul s-ar situa sub ni1elul celui de echilibru cererea 1a fi superioar" ofertei pe pia" e1ideniindu-se o penurie de produse situaie denumit" e(ces de cerere. !onform anali8ei echilibrului reali8ate de Alfred $arshall distingem trei perioade de timp diferite: perioada de pia" sau ultrascurt" 6instantanee:; perioada scurt"; i perioada lung". !orespun8"tor fiec"rei perioade 1om a1ea urm"toarele situaii: Ec2ilibrul pe perioad ultrascurt &de pia* /e perioad" ultrascurt" sau de pia" oferta este r)7)'*. Aunurile ce o formea8" sunt deja produse i se afl" pe pia". Ele se cer aadar 1<ndute i 1or fi 1<ndute pe c<t se 1a oferi. /reul se 1a fi-a 9n mod normal la acel ni1el care permite 1<n8area 9ntregii cantit"i oferite 9n acest inter1al. !a urmare el este re8ultatul e-clusi1 al unei anumite cereri. Echilibrul pe perioad" scurt" /erioada scurt" cuprinde acel inter1al de timp ce permite ajust"ri ale 1olumului produciei ca r"spuns la fluctuaiile cererii dar numai n limita capacitilor de producie e(istente. 5ferta nu mai este rigid" dar gradul s"u de
%&

elasticitate 69n special sub raportul posibilit"ilor de cretere a produciei: depinde fundamental de gradul pre-e-istent de utili8are a acestor capacit"i. Ec2ilibrul pe termen lung 2ac" perioada considerat" se prelungete num"rul factorilor 1ariabili sporete ca i capacitatea de adaptare a ofertei la cerere cu prec"dere 9n raport de un 1olum al produciei superior. /rincipalul factor la care ne referim este capacitatea de producie 6capitalul fi-:. !orespun8"tor modificarea cererii acionea8" mai puin asupra preului i mai mult asupra 1olumului produciei i tran8aciilor. /reul pare a fi influenat mai mult de e1oluia costurilor dec<t de cerere. Fn conclu8ie L dup" $arshall L pe termen scurt cererea are rolul fundamental 9n stabilirea echilibrului 9n timp ce pe termen lung rolul preponderent re1ine ofertei. Maximizarea pro itului pe piaa cu concuren per ect !um 9n condiii de concuren" perfect" at<t 1<n8"torii c<t i cump"r"torii pri1esc preurile ca un factor e-ogen ca un parametru e-terior asupra c"ruia nu au un control direct ma-imi8area profitului presupune e-clusi1 o aciunea asupra ni1elului propriei producii. Adic" stabilirea acelui 1olum de producie care 9n condiii date de costuri i de pre dat 6sau de cerere pe pieele monopoli8ate: asigur" obinerea celui mai ridicat pro1)t total. 3ar acesta obiecti1 repre8int" scopul e-istenei oric"rei firme. 5 firm" 9i 1a spori producia at<ta timp c<t din acest lucru 1a obine un c<tig 6profit: suplimentar profit ce se 1a ad"uga celui adus de cantit"ile precedente. Aadar ceea ce compara 9n permanen" produc"torul este 1enitul suplimentar obinut 61enitul marginal: cu costul obinerii acestui 1enit adic" cu costul marginal. Fn condiii de concuren" perfect" modificarea produciei unei firme nu este de natura a influenta oferta total" i deci echilibru pieei iar ca urmare 1enitul suplimentar obinut 1a fi egal cu preul de 1<n8are. Astfel creterea produciei se justific" at<ta timp c<t: &Cmg A p* O Cmg$ /e cale de consecin" profitul ma-im corespunde acelui ni1el al produciei pentru care: Cmg A p A Cmg 5ferta pe termen scurt 65i: corespunde unui segment a curbei costurilor marginale 6!mg: mai precis oferta pornete de la acel ni1el 1aloric i al produciei corespun8"tor costului mediu 1ariabil minim 6pragului de 9nchidere7faliment: pentru "irmele n "unciune respecti1 de la ni1elul costului mediu total minim 6pragului de rentabilitate7de intrare pe pia": pentru "irmele noi. /roducti1itatea marginal" descresc<nd" antrenea8" creterea costului marginal i confer" forma tipic" curbei ofertei.

%D

+N)#A#$A D$ !+(* 8 .!A%. 8/ %)AFA D$ M'N'%', ! 1inte ! De iniia i ipotezele modelului Cau ele e(istenei monopolului &sursa monopolului* !u1<ntul monopol literal 9nseamn" un singur 1<n8"tor. 5 firm" se afl" 9n situaie de monopol dac" se constituie 9n unicul ofertant al unui produs omogen a1<nd control complet asupra ramurii respecti1e. Faptul c" o firm" se afl" 9n situaie de monopol 9nseamn" c" nu e-ist" nimeni care s" produc" un substituent al produsului pe care 9l reali8ea8" firma respecti1" iar firma 9n cau8" este 9n stare s" 9mpiedice alte firme s"-l produc". Fn esen" cau8ele e-istenei unui monopol pot fi urm"toarele: a: concentrarea progresi1" a produciei i eliminarea produc"torilor mai puin performani procesul concurenial 9nsui conduc<nd la constituirea monopolului denumit monopol natural$ b: reali8area unei ino1aii sau crearea unui produs nou face din 9ntreprinderea respecti1" un distribuitor unic pe pia" Lcre<nd o surs" temporar" de monopol denumit monopol inovaional$ c: e-istena unor obstacole de reglementare sau legislati1e la intrarea concurenilor pe pia" 6monopol legal*$ d: dreptul de proprietate asupra unor factori naturali cu calit"i deosebite: terenuri fertile 8"c"minte bogate c"i de transport fa1orabile etc inaccesibile celorlalte firme confer" firmelor dein"toare un a1antaj de cost care 9mpiedic" p"trunderea altor firme 9n ramura de acti1itate. Firmele se pot afla 9n situaie de monopol cel puin un timp e-ist<nd 9ns" riscul p"trunderii altor firme 9n domeniu. 2ac" pe termen scurt acest lucru este puin probabil pe termen lung) nici o "irm nu este la adpost de concurena intern sau e(tern. 5rice deschidere la comerul internaional eliminarea chiar i parial" a restriciilor tarifare sau netarifare este de natur" s" genere8e concuren" alter<nd situaia de monopol. Cererea ctre "irm i curba veniturilor unui monopol 2eoarece o firm"-monopol este singurul produc"tor al produsului pe care 9l 1inde curba cererii sale este identic" cu curba cererii de pia" pentru acel produs. Fn aceste condiii curba cererii de pia" care e-prim" de fapt cantitatea total" pe care cump"r"torii o solicit" corespun8"tor fiec"rui pre arat" cantitatea pe care firma monopol 1a fi capabil" s" o 1<nd" corespun8"tor fiec"rui pre. !urba cererii nu este fi-at" de firma-monopol ea este re8ultatul agreg"rii cererilor indi1iduale.

'(

$c2ilibrul pieei de monopol pe termen scurt i lung Ma(imi area pro"itului 3pote8a cea mai frec1ent" pri1ind obiecti1ul monopolistului este de ma-imi8are a profitului. /entru a ilustra cum se poate atinge echilibrul 9n ca8ul unei firme-monopol interesate de ma-imi8area profitului trebuie s" cunoatem funcia cererii i funcia costurilor. Deoarece legea randamentelor descresctoare caracteri ea condiiile n care sunt produse bunurile indi"erent de structura pieei) "irmele!monopol au curbe de costuri) pe termen scurt) n "orm de .) e(act aa) cum au "irmele per"ect competitive$ O"erta i monopolul Fn timp ce cererea global" pe piaa monopolist" este suma cererilor indi1iduale ale unui num"r foarte mare de cump"r"tori oferta global" nu este altce1a dec<t oferta indi1idual" a monopolului. !a i 9n ca8ul concurenei perfecte oferta de monopol repre8int" cantitatea pus" 9n 1<n8are la un pre care-i asigur" acestuia profitul ma-im. Nu eM)st* o cur9* a o1erte) 'e mo&opol la aceea+) ca&t)tate pre.ul 1))&' ')1er)t <& 1u&c.)e 'e elast)c)tatea cerer)) <& raport cu pre.ul6 /entru a ti cantitatea produs" corespun8"tor fiec"rui pre trebuie s" cunoatem at<t curba cererii c<t i curba costului marginal. Fn ca8ul 9n care firma-monopol are mai multe unit"i de producie acestea operea8" 9n condiii de costuri diferite ceea ce face ca problema echilibrului i a reparti8"rii produciei s" fie caracteri8ate printr-o anumit" specificitate. !ostul marginal al monopolului repre8int" cel mai mic ni1el al costului marginal 9nregistrat 9n oricare dintre unit"ile de producie din care este constituit monopolul. 4eparti8area optim" a produciei monopolului 9ntre unit"ile de producie are loc atunci c<nd fiecare unitate produce acea cantitate pentru care costul s"u marginal este egal cu costul marginal al monopolului i cu 1enitul marginal al acestuia. Monopsonul i monopolul bilateral $onopsonul oarecum este situaia simetric" a celei pre8entate mai sus. Atunci c<nd pe o pia" cererea este repre8entat" pe de o parte de un singur cump"r"tor 6o singur" for": iar pe de alt" parte de un num"r mare de produc"tori 1orbim de o pia" de tip monopson. Asemenea situaii se 9nt<lnesc atunci c<nd 9ntr-o anumit" regiune pe piaa forei de munc" e-ist" o singur" 9ntreprindere care angajea8" for" de munc" cu o anumit" calificare de e-. regiunile miniere unde practic minerii pot fi angajai de o singur" 9ntreprindere minier". Fn ca8ul 9n care at<t oferta c<t i cererea pe o pia" este repre8entat" de c<te o 9ntreprindere sau de c<te o singur" for" atunci a1em de a face cu mo&opol 9)lateral. 2e e-emplu dac" o 9ntreprindere este singura care angajea8" un anumit tip de munc" 9ntr-o regiune fiind singurul cump"r"tor pe piaa muncii respecti1e i oferta este monopoli8at" de un sindicat a1em de a face cu monopol bilateral.
',

+N)#A#$A D$ !+(* @ .!A%. @/ A,#$ %)$F$ !+ !'N!+($NFD )M%$(9$!#D ! 1inte ! /ieele cu concuren" imperfect" au preluat anumite tr"s"turi ale monopolului precum i ale pieei cu concuren" perfect". Formele pe care le 9mbrac" sunt multiple 6piaa cu concuren" monopolistic" de oligopol piee oligopolistice contestate sau disputabile etc.: dar 9n acest capitol ne 1om referi doar la dou" dintre acestea i anume: piaa cu concuren" monopolistic" i piaa cu concuren" de oligopol. %iaa cu concuren monopolistic /iaa cu concuren" monopolistic" este o structur" de pia" cu un num"r mare de produc"tori i consumatori obiectul tran8aciei fiind un produs neomogen6 sau difereniat:. Trsturile caracteristice ale acestui tip de pia Fn anali8a acestei piee pornim de la principalele trsturi ale sale& 1> Atom)c)tatea cerer)) +) a o1erte) trstur prin care se aseamn cu piaa cu concuren per"ect? 2> Cur9a cerer)) a'resat* 1)rme) este 'escresc*toare$ prin care se aseam"n" cu piaa de monopol; 8> D)1ere&.)erea pro'usulu) ceea ce nseamn c un anumit bun pre int deosebiri de la un productor la altul. /rodusele sunt difereniate dar suficient de substituibile pentru a satisface aceeai trebuin" i a de81olta concurena 9ntre produc"tori. 2up" unii economiti u& pro'us ')1ere&.)at este acel produs sau grup de produse care sunt su"icient de asemntoare pentru a "i considerate variante ale aceluiai bun dar i su"icient de di"erite pentru a "i vndute la preuri di"erite$ Este ca8ul 9n special al produselor manufacturate care ocup" o pondere din ce 9n ce mai mare 9n totalul celor care sunt destinate pe pia". D)1ere&.)erea poate 1) real)2at*3 a:$ n mod real - difereniere real" sau efecti1" - care are la ba8" calitatea produsului sau comple(itatea acestuia? b:. n mod ilu oriu - adic" indus publicului prin di"erite elemente care sunt percepute ca di"erene) ca de e(emplu: mod de ambalare) de pre entare) de vn are) reclam publicitate) etc$ 5 consecin" important" a acestei caracteristici este faptul c" fiecare firm" are o curb" proprie a cererii. :> /reul produsului poate fi influenat 9n anumite limite de c"tre produc"tor ceea ce 9nseamn" c" firmele au o anumit" putere pe pia". 2ar 9n acest ca8 apare o reacia a consumatorului care 1a cump"ra o cantitate mai mare sau mai mic". De cele mai multe ori di"erenele de calitate +usti"ic di"erenele care apar n preul produselor. 2e asemenea cump"r"torii o mare parte a lor prefer" produsele de marc" mai ales c" firmele respecti1e au posibilitatea s" acione8e pe pia" prin: publicitate 1<n8"ri promoionale oferte speciale de finanare etc.
'*

2ar produsul fiind substituibil 9n ca8ul 9n care o firm" ar m"ri e-agerat preul acestuia consumatorii 1or alege un alt ofertant. /reul fiind decis de firm" el este un pre administrat i se modific" mai greu dec<t unul care se fi-ea8" pe pia" 9n funcie de jocul cererii i al ofertei. Aceasta deoarece firmele fabric<nd produse difereniate sunt tentate s" produc" o cantitate mai mic" din fiecare i o shimbare frec1ent" a preului nu ar fi posibil" dec<t cu costuri foarte mari. Firmele decid frec1ena schimb"rii preului fiec"rui sortiment 9n parte calcul<nd costul de oportunitate al acestor schimb"ri care sunt date de pierderile 9nregistrate dac" nu se apelea8" la schimb"ri. ;> Dec)2))le pro'uc*tor)lor su&t relat)- )&'epe&'e&te) "iecare o"ertant avnd propriul segment de pia$ Aceasta 9nseamn" c" fiecare firm" ignor" reaciile posibile ale competitorilor i ia deci8ii 9n mod independent mai ales 9n leg"tur" cu preul i cantitatea in<nd cont numai costuri i cerere. F> ,&locu)rea co&cure&.e) pr)& pre. cu co&cure&.a pr)& pro'use =co&cure&.a &o& pre.> N> I&trarea l)9er* pe p)a.* a 1)rmelor O> S)metr)a6 Fn momentul 9n care o firm" intr" pe piaa unui produs ea are capacitatea de a capta un anumit num"r de cliei astfel 9nc<t celelalte firme 1or fi ne1oite s"-i micore8e 1<n8"rile iar curba cererii se 1a deplasa spre st<nga; P> (olos)rea )&complet* a capac)t*.)lor 'e pro'uc.)e$ ceea ce <&seam&* c* 1)ecare 1)rm* -a real)2a u& cost total me')u super)or celu) pe care l-ar real)2a pe o p)a.* cu co&cure&.* per1ect*6 Fn acest ca8 firmele de pe o pia" cu concuren" monopolistic" sunt competiti1e chiar dac" au economii de scar" nee-ploatate adic" 1or produce 9n condiiile 9n care se situea8" pe partea negati1" a curbei costului total mediu; 10> Pre.ul pro'usulu) este ma) mare comparat)- cu o p)a.* cu co&cure&.* per1ect* 'ar ma) m)c comparat)- cu o p)a.* 'e mo&opol 11> Pro1)tul pe care-l o9.)&e o 1)rm* care ac.)o&ea2* pe o aseme&ea p)a.* este ma) m)c comparat)- cu o p)a.* 'e mo&opol$ +) se o9.)&e 'oar pe terme& scurt6 !omparati1 cu o pia" cu concuren" perfect" profitul este mai ridicat mai ales 9n ca8ul firmelor care reali8ea8" produse de calitate superioar"6 Ec2ilibrul pieei pe termen scurt Cererea6 5 firm" a1<nd un produs difereniat se comport" pe pia" asemenea unui monopol. @pre deosebire de acesta 9ns" ea nu poate atrage toi cump"r"torii i de aceea curba cererii adresat" firmei 1a a1ea o pant" descresc"toare i nu infinit elastic" aa cum este ca8ul unei firme care acionea8" pe o pia" cu concuren" perfect". Aceasta 9nseamn" c" o firm" care acionea8" pe o asemenea pia" are un anumit grad de monopoli8are a clientelei. Ec4)l)9rul presupune reali area acelui nivel al produciei D denumit optim D care s asigure ma(imi area pro"itului anual$ Fn aceste condiii preul produsului 1a fi stabilit 9n funcie de cantitatea optim i de curba cererii care e-prim" comportamentul consumatorului. !ondiia care trebuie respectat" pentru atingerea echilibrului este: Cm7 D m7$ !mg M costul marginal Gmg M 1enitul marginal
'=

Ec2ilibrul pieei pe termen lung Fn general o 1)rm* care ac.)o&ea2* pe o p)a.* cu co&cure&.* mo&opol)st)c* o9.)&e pro1)tur) r)')cate pe terme& scurt. 2in acest moti1 alte irme sunt atrase n bran, ceea ce 1a modifica echilibrul pieei. Fn primul r<nd 1a a1ea loc o cretere a ofertei totale pe pia" iar dac" cererea total" nu 1a spori 9n aceeai m"sur" fiecare firm" 1a fi ne1oit" s"-i restr<ng" acti1itatea. !a atare curba cererii adresat iecrei irme se va deplasa spre st0nga, iar pro itul iecrei irme se va micora. Fn conclu8ie echilibrul pe termen lung pre8int" urm"toarele caracteristici: preul este mai mare comparativ cu costul marginal ca 9n ca8ul monopolului ceea ce determin" o9.)&erea u&u) pro1)t ma) r)')cat comparati1 cu piaa cu concuren" perfect" unde preul este identic cu costul marginal; deoarece dreapta cererii este descresc"toare 9n punctul de optim venitul marginal este in erior preului de ec2ilibruH pe termen lung, preul de ec2ilibru este identic cu costul total mediu ca i 9n ca8ul concurenei perfecte ceea ce "ace posibil intrarea i ieirea "irmelor din bran numai pn n momentul n care pro"itul se anulea $ /rin aceast" condiie concurena monopolistic" se deosebete de monopol care obine un profit ridicat pe termen lung; In cazul concurenei monopolistice, pe termen lung, punctul de optim se situeaz la st0nga punctului de minim al costului total mediu, ceea ce determin apariia unor capaciti de producie n excesH 'ligopolul Ol)7opolul este un tip de pia cu concuren imper"ect care se caracteri ea prin pre ena pe piaa unui bun a unui numr mic de productori i unui numr mare de consumatori$ /e o pia" cu concuren" de tip oligopol aciunile unui produc"tor anume de pe piaa respecti1" au o influen" semnificati1" asupra concurenilor s"i respecti1 pe pia" e-ist" un num"r suficient de mic de produc"tori pentru ca aciunile lor s" fie interdependente. Fn aceast" categorie sunt incluse de regul" situaiile 9n care piaa este dominat" de c<te1a firme de dimensiuni mari f"r" a e-clude 9ns" e-istena unui num"r mai mare sau mai redus de produc"tori mici cu o influen" redus" pe pia" moti1 pentru care nu pre8int" interes studierea comportamentului acestora. 5ligopolurile constituie aadar forme tipice de concentrare a produciei i capitalurilor 9n firme mari. $arile firme sau giganii industriali care acionea8" 9n economiile de pia" intr" 9n concuren" fie 9n cadrul aceluiai pro'us omo7e& 6oel aluminiu ciment: fie 9n cadrul unor pro'use ')1ere&.)ate 6automobile tele1i8oare calculatoare a1ioane etc:. Trsturile speci"ice oligopolului pot fi sinteti8ate dup" cum urmea8": - .n numr restrns de "irme de mari dimensiuni care acoper cererea de pe pia i au o e"icien ridicat

'+

=irmele au posibilitatea de a in"luena preul dar nu sunt nici 5price ta3ers6) nici 5price ma3ers6 ci sunt "irme care caut preul) respectiv 5price see3ers6$ - Deci iile "iecrei "irme sunt in"luenate de deci iile "irmelor concurente$ =irmele i construiesc strategii n cadrul crora iau n considerare reacia celorlalte "irme la propriile deci ii - 1unt "orme stabile de organi are a pieei) datorit "aptului c o cretere a volumului produciei peste o anumit limit nu mai asigur o scdere a costurilor i) prin urmare) "irma oligopolist nu este stimulat s obin monopolul asupra produsului$ Fn cele ce urmea8" 1om pre8enta o clas)1)care preala9)l* a formelor de oligopol clasificarea fiind necesar" 9n 9nelegerea mecanismului de adoptare a deci8iilor de pia" 9n cadrul acestui tip de concuren". a. Fn funcie de gradul de coordonare e-istent 9ntre politicile de pia" ale firmelor: Oligopol per"ect coordonat caracteri8at prin centrali8area 1<n8"rilor tuturor firmelor participante de c"tre un sindicat sau prin 9ncheierea de con1enii de cartel 9ntre firmele respecti1e. Oligopol parial coordonat poate fi 9nt<lnit 9n situaii 9n care 9n cadrul industriei respecti1e e-ist" o 1)rm* lea'er care le influenea8" pe celelalte a1<nd caracter dominant c<t i 9n situaii 9n care 9ntre firmele oligopoliste e-ist" o cooperare -olu&tar* 6f"r" leader: dat" de preocuparea reali8"rii unui interes comun Oligopol "r coordonare care se poate referi la trei situaii i anume: ,: un r boi desc2is n domeniul preurilor 9ntre firmele care acti1ea8" 9n industrie *: oligopol supercompetitiv 9n care firme independente produc bunuri uor difereniate se p<ndesc reciproc i practic" politici agresi1e de 1<n8are =: oligopol n lan ca 9n care relaiile concureniale sunt 9nl"nuite 6firma A este dominant" 9n raport cu firmele A i ! iar firma ! este dominant" 9n raport cu 2 i E etc: b. Fn funcie de di"erenierea produselor: Oligopol pur situaie 9n care produsele sunt omogene 6cele mai frec1ente ca8uri sunt piaa oelului cimentului aluminiului: iar concurena 1a fi reali8at" prin pre sau cantitate. Oligopol di"ereniat: const" 9n concurena 9ntre firme care produc bunuri di"ereniate gradul de difereniere fiind 9n relaie in1ers" cu gradul de dependen" dintre firme. c. Fn funcie de situaia ma(imi rii pro"itului: Oligopol complet care apare 9n situaia 9n care leg"turile reciproce dintre firme sunt at<t de puternice 9nc<t se poate aciona astfel 9nc<t la ni1el de grup profitul cumulat s" fie ma-imi8at. @ituaia este ideal" din punct de 1edere practic 9ntruc<t este un obiecti1 greu de 9ndeplinit a1<nd 9n 1edere comple-itatea deci8iilor care trebuie luate 9n cadrul oligopolului Oligopol parial mai des 9nt<lnit 9n practic" presupune ne9ndeplinirea condiiilor din cadrul oligopolului complet respecti1 situaia 9n care
'%

fiecare firm" acionea8" astfel 9nc<t s" 9i ma-imi8e8e propriul profit iar profitul cumulat la ni1elul grupului nu este ma-imi8at. d. 2up" caracterul de atomicitate al cererii i al ofertei: Oligopson situaie 9n care oferta 9i p"strea8" caracterul de atomicitate iar cererea este redus" la un num"r restr<ns de cump"r"tori Duopson situaie 9n care se p"strea8" caracterul de atomicitate al ofertei dar pe pia" e-ist" doar doi cump"r"tori Oligopol situaia 9n care oferta 9i pierde caracterul de atomicitate pe pia" e-ist<nd un num"r mic de ofertani iar cererea 9i p"strea8" atomicitatea 6de fapt acesta fiind ca8ul clasic de oligopol: Duopol situaie 9n care oferta 9i pierde caracterul de atomicitate pe pia" e-ist<nd doar doi produc"tori-ofertani iar num"rul de cump"r"tori fiind mare 6se p"strea8" caracterul de atomicitate al cererii: Fn literatura economic" 'uopolul constituie cel mai cunoscut cadru de studiu pentru situaiile oligopolistice. Anali8a interaciunii strategice 9ntr-un cadru restr<ns este mai facil" 9ntruc<t permite 9nelegerea comportamentului firmelor pe ba8a unui num"r de patru 1ariabile: preurile fiec"rei firme i cantit"ile produse de fiecare firm". 5mogenitatea produsului 6reg"sit" 9n ca8ul oligopolului pur: constituie o ipote8" important" pe care se ba8ea8" 9ntreaga anali8". !artelul 2ac" firmele urm"resc s" limite8e conflictul dintre ele ele se comport" 9n mod coopera&t. U& cartel este o organi aie "ormat din mai multe "irme independente) care reali ea produse similare i colaborea n ceea ce privete preul i outputul care s ma(imi e e pro"itul total. 2ei legislaiile pre1"d 9n majoritatea ca8urilor restricionarea firmelor de a 9ncheia acorduri 9n scopul fi-"rii preurilor sau 9mp"ririi pieelor acestea de cele mai multe ori sunt tentate s" ajung" la 9nelegeri. Astfel firmele urm"resc s" practice acelea+) pre.ur) s" 9i m"reasc" pro1)tur)le i s" re'uc* 7ra'ul 'e r)sc al afacerilor pe care le desf"oar" prin restr<ngerea competiiei. @tudiile recente arat" c" numeroase firme sunt b"nuite de asemenea practici companiile aeriene fiind cel mai des acu8ate de comportament cooperant ilegal. Bn cartel se comport" ca un monopolist i urm"rete ma(imi area pro"itului total urm<nd apoi ca acesta s" fie 9mp"rit 9ntre firmele care formea8" cartelul. RE?U5AT /iaa cu concuren" perfect" are 9n cele mai multe ca8uri o e-isten" teoretic" dar permite 9nelegerea modului de determinare a preului de echilibru pentru un anumit produs 9n funcie de raportul dintre cerere i ofert". /rin urmare pe o pia" cu concuren" pur" i perfect" e-ist" o su1eranitatea pieei iar agenii economici sunt doar Wreceptori de pre?.

''

-E O -,%PQ C. CO4C.>E4PQ /E4FE!#H /4EIBK 2E E!V3K3A4B @E F54$EAdH /43) !5)F4B)#A4EA !E4E433 #5#AKE !B 5FE4#A #5#AKH /E)#4B F3E!A4E AB) E!5)5$3! F) /A4#E$ %CE1T ->EP DETE>M,4Q ECR,L,<>.L -,EPE, .4., <.4 C%>E 4E ,4D,CQ H4TSL4,>E% ,4TE>E1ELO> C.M-Q>QTO>,LO> C. CELE %LE O=E>T%4P,LO>$ ECR,L,<>.L -,EPE, -E4T>. .4 <.4 1E >E%L,TE%TQ ->,4 >E1-ECT%>E% CO4D,P,E, .>MQTO%>E: O &-* A D &-* Fn continuare se pre8int" modul de formare a preului pe pieele cu concuren" imperfect" 9n special de tip: monopol monopolistic oligopol monopson etc. #oate aciunile desf"urate 9n cadrul economiei de pia" 9ncep i se sf<resc prin calcularea atent" e-igent" i obiecti1" a fiec"rui element de cheltuial" precum i a surselor aduc"toare de profit. 2e aceea pro"itul repre8int" unul din conceptele cheie ale teoriei i practicii economice. /roblemele de8b"tute 9n literatura de specialitate au 1i8at originea profitului sursele lui de formare "ormele de manifestare i modalitile de 9nsuire. TESTE PENTRU AUTOE ALUARE 16 !e se 9nelege prin sSimming price: a: preul unui produs la lansarea pe o pia" i care la 9nceput include un profit ridicat; b: preul la care un ofertant este dispus s"-i 1<nd" marfa sau un cump"r"tor este dispus s" achi8iione8e un produs; c: preul fi-at de o firm" pentru un bun i care este adoptat i de firmele concurente; d: care se formea8" prin jocul liber al cererii i al ofertei; e: sunt preuri fi-ate de stat. 26 Fn 1ederea ma-imi8"rii profitului un monopol are posibilitatea: a: s" m"reasc" at<t 1olumul produciei c<t i preul de 1<n8are al produsului; b: s" micore8e at<t 1olumul produciei c<t i preul produsului; c: s" m"reasc" 1olumul produciei i s" micore8e preul; d: s" micore8e 1olumul produciei i s" m"reasc" preul produsului; e: nici o 1ariant" nu este corect". 86 Fn ca8ul unui monopol spre deosebire de o pia" cu concuren" perfect": a: preul produsului este mai mare; b: preul bunului este mai mic; c: e-ist" o identitate 9ntre preurile practicate pe cele dou" tipuri de piee; d: nu se poate stabili nici o leg"tur" 9ntre preurile practicate pe cele dou" tipuri de piee. :6 Fn ca8ul unui cartel preul este stabilit: a: de o singur" firm"; b: prin 9nelegere 9ntre mai multe firme din cadrul cartelului; c: calcul<ndu-se media ponderat" a preurilor fiec"rei firme; d: de c"tre firma dominant"; e: nici un r"spuns nu este corect. ;6 @ituaia firmei barometru presupune: a: stabilirea preului prin 9nelegere 9ntre firmele care compun brana acelui bun; b: stabilirea unui for de conducere la ni1elul firmelor care compun brana pentru stabilirea preului; c: stabilirea preului bunului respecti1 de c"tre o singur" firm"; d: preul este stabilit de firma dominant". Pro9lema 16 /resupunem c" cererea de portocale este dat" de urm"toarea relaie: / M &( L +]c unde / este preul 9n milioane u.m. 7 ton" iar ]c este cantitatea cerut" de portocale 9n tone. /resupunem c" oferta de portocale este: / M ,*]o unde ]o este cantitatea oferit" de portocale 9n tone. a: !are este preul de echilibru i cantitatea de
'.

echilibrua b: 2ac" gu1ernul ar impune un pre de .( milioane u.m.7t c<t ar fi surplusul de ofert"a Pro9lema 26 Funcia ofertei de automobile este urm"toarea: ]o M ,(( [ =(/ unde ]o este cantitatea oferit" iar / este preul mediu al automobilelor 6milioane u.m.:. 2ac" cererea de automobile este ]c M ,D(( buc"i iar gu1ernul impune un pre minim al automobilelor de %( milioane u.m. 1a e-ista un e-cedent de cerere sau de ofert"a a: !<t de mare 1a fi acestaa b: 2ac" preul minim impus de gu1ern ar fi de .( milioane u.m. care ar fi situaia pe piaa acestui produsa

RECO5AND@RI !I!LIO0RA(ICE3 ,. Abraham-Frois Gilbert Economie politic) ediia a 33-a Ed. Vumanitas Aucureti ,DD& pag. *,% - *&%; *. Angelescu !oralia 6coord.: Economie Ed. Economic" Aucureti *((( pag. ,.(-,&+; =. 2obrot" )i" 6coord.: Dicionar de economie Ed. Economic" Aucureti ,DDD; pag.=++ L =+.; pag. =.=-=.+; +. Gherasim #oader Microeconomie 1ol. 33 Ed. Economic" Aucureti ,DD+ pag. .. L ,DD; %. 3ancu Aurel Tratat de economie Ed. Economic" Aucureti ,DD= pag. **+**'. '. )icholson Ealter Microeconomic T2eor: Ed. A G3-a 2rRaden /ress ,DD% pag. ++= L ''..

'&