Sunteți pe pagina 1din 93

PROIECT PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE 2007-2012 DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU COMERT ELECTRONIC

GHIDUL SOLICITANTULUI
SPRIJIN FINANCIAR N VALOARE DE PN LA 920.000 LEI ACORDAT PENTRU INVESTIII N NTREPRINDERILE MICI I MIJLOCII

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 !a Prioritar 1 - "n #i#tem inovativ i ecoe$icient %e pro%ucie &omeniul %e intervenie &1'1 - (nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* in #pecial a (++ Operaiunea a) Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile 2 - Spri,in $inanciar %e p/n la 020'000 lei pentru )ntreprin%erile mici i mi,locii CUPRINS Capitolul (' (12O3+ 4(( 5E1E3 6E ('1' (ntro%ucere ('2' Ca%rul %e reglementare ('3' Programul Operaional Sectorial 7Creterea Competitivitii Economice 2007-20138 ('3'1' !a prioritar 1 9 "n #i#tem %e pro%ucie inovativ i ecoe$icient ('3'2' &omeniul ma,or %e intervenie &1'1 9 (nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++ ('3'3' Operaiunea - Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile ('3':' locarea $inanciar orientativ (':' ,utorul %e #tat (';' pelul %e proiecte cu %epunere continu Capitolul ((' C3(<E3(( &E P3O(EC<"6"( (('1' Criterii %e eligi.ilitate E6(5(=(6(< <E SO6(C(< 1<"6"( >(

(('1'1' Criterii %e eligi.ilitate a #olicitantului (('1'2' Eligi.ilitatea proiectelor Capitolul (((' E? 6" 3E * SE6EC4( >( CO1<3 C< 3E ((('1' Criterii %e evaluare i #elecie ((('2' Completarea i %epunerea cererii %e $inanare ((('2'1' Completarea Cererii %e $inanare ((('2'2' &epunerea Cererii %e $inanare ((('2'3' 6i#ta %e veri$icare a Cererii %e $inanare ((('3' C@eltuielile eligi.ile (((':' Contri.uia proprie a #olicitantului i valoarea ma!im a $inanrii neram.ur#a.ile (((';' Proce#ul %e evaluare i #elecie a Cererii %e $inanare (((';'1' ?eri$icarea con$ormitii a%mini#trative (((';'2' ?eri$icarea eligi.ilitii Cererii %e $inanare (((';'3' Evaluarea te@nic i $inanciar a proiectului ((('A' Contractarea ((('7' Conte#taiile Capitolul (?' O=6(5 4((6E =E1E2(C( 3"6"( (?'1 men%amente la contractul %e $inanare (?'2 Eligi.ilitatea c@eltuielilor (?'2'1' #igurarea co$inanarii i a c@eltuielilor neeligi.ile (?'2'2' 3am.ur#area c@eltuielilor (?'2'3' Plata $inanrii neram.ur#a.ile Capitolul ?' 3E<"31 3E 2(1 14B3(( 1E3 +="3S =(6E Capitolul ?(' 3 PO3< 3E C<(?(<B4(( C1 C &3"6 P3O(EC<"6"( Capitolul ?((' CD(E(4(( P"=6(CE Capitolul ?(((' CO1<3O6 >( "&(< Capitolul (F' (12O3+ 3E* P"=6(C(< <E >( PBS<3 3E &OC"+E1<E6O3 ANEXE ne!a 1' Cerere %e $inanare :: 2ormularul 9 3e-umatul proiectului 2ormularul = 9 &eclaraia %e eligi.ilitate 2ormularul C 9 &eclaraia %e anga,ament 2ormularul & 9 &eclaraie privin% )nca%rarea )ntreprin%erii )n categoria (++ 2ormularul E 9 Planul %e a$aceri 2ormularul 2 9 Curriculum vitae 2ormularul 5 9 Opi#ul Cererii %e $inanare ne!a 2' Co%uri C E1 neeligi.ile ne!a 3' 5rila %e veri$icare a con$ormitii a%mini#trative ne!a :' 5rila %e veri$icare a eligi.ilitii ne!a ;' 5rila %e evaluare te@nic i $inanciar ne!a A' Contract %e $inanare %in in#trumente #tructurale
2

ne!a (G +#urile %e monitori-are i control ne!a ((G +#urile %e in$ormare i pu.licitate ne!a (((G 2ormularul cererii %e ram.ur#are ne!a (?G 2ormularul raportului %e progre## ne!a ?G 1orme interne %e ac@i-iii ne!a ?(G +o%elul cererii %e $inanare )n ultima $orm apro.at ne!a 7' &eclaraie pe proprie r#pun%ere ne!a H' 5lo#ar %e termeni ne!a 0' O$iciile <eritoriale pentru (++ i Cooperaie

Preze !"# $%&' (e )'re(e)z* + !re,r& z*!-r&#-r. + (/-,"# -r&e !*r&& #-r + )//e()re) 0& ) 1*r&#-r er)23"r()3&#e ,e !r" )/e(! ),e# 'e ,r-&e/!e + /)'r"# Pr-$r)2"#"& O,er)1&- )# Se/!-r&)# - Cre4!ere) C-2,e!&!&5&!*1&& E/- -2&/e 2007-2016. A7) ,r&-r&!)r* 1 - U (&(!e2 'e ,r-'"/1&e & -5)!&5 4& e/--e0&/&e ! . '-2e &"# 2)8-r 'e & !er5e 1&e D1919 I 5e(!&1&& ,r-'"/!&5e 4& ,re$*!&re) ,e !r" /-2,e!&1&) ,e ,&)1* ) + !re,r& 'er&#-r. + (,e/&)# ) IMM. O,er)1&" e) - S,r&8& ,e !r" /- (-#&')re) 4& 2-'er &z)re) (e/!-r"#"& ,r-'"/!&5 ,r& & 5e(!&1&& !) $&3&#e 4& & !) $&3&#e9 A/e(! $%&' ,rez& !* re$"#&#e ,e !r" ,re$*!&re). + !-/2&re) 4& 'e," ere) ,r-&e/!e#-r 'e & 5e(!&1&& 4& 'e(/r&e 2-')#&!)!e) 'e (e#e/1&e. ),r-3)re 4& 'er"#)re ) )/e(!-r)9

C),&!-#"# I INFORMA:II GENERALE


I919 INTRODUCERE %erarea la "niunea European pre#upune noi provocri pentru )ntreprin%erile rom/neti* )n #pecial pentru cele %in categoria )ntreprin%erilor mici i mi,locii ((++)* impu#e %e cerinele Pieei "nice* %ar )n acelai timp creea- noi oportuniti %e %e-voltare prin acce#ul ace#tora la a#i#tena $inanciar neram.ur#a.il %in 2on%uri Structurale' O %at cu lan#area Programului Operaional Sectorial - Creterea Competitivitii Economice* #e %e#c@i%e apelul %e proiecte pentru operaiunea - Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile - proiecte %e inve#tiii pentru (++ cu #pi,in $inanciar neram.ur#a.il %e p/n la 020'000 lei* %in ca%rul a!ei prioritare 1 -"n #i#tem %e pro%ucie inovativ i ecoe$icient* %omeniul ma,or %e intervenie 1'1 9 (nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++' utoritatea %e +anagement %e#emnat pentru a%mini#trarea Programului Operaional Sectorial-Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 e#te +ini#terul Economiei i 2inanelor' Organi#mul (nterme%iar re#pon#a.il pentru implementarea operaiunilor a%re#ate (++ )n ca%rul a!ei prioritare 1 e#te +ini#terul pentru Cntreprin%eri +ici i +i,locii* Comer* <uri#m i Pro$e#ii 6i.erale prin &irectia pentru ge#tionarea $on%urilor comunitare pentru (++* )n con$ormitate cu cor%ul %e %elegare %e atri.uii #peci$ice* )nc@eiat cu utoritatea %e +anagement' I929 CADRUL DE REGLEMENTARE ' 6a nivel european I 3egulamentul Con#iliului nr' 10H3J200A care reglementea- preve%erile generale privin% 2on%ul European pentru &e-voltare 3egional* 2on%ul Social European i 2on%ul %e Coe-iuneK

I 3egulamentul Parlamentului European i al Con#iliului nr'10H0J200A privin% 2on%ul European pentru &e-voltare 3egionalK I 3egulamentul Comi#iei nr' 1H2HJ200A %e #ta.ilire a normelor %e punere )n aplicare a 3egulamentului Con#iliului nr' 10H3J200A i a 3egulamentului Parlamentului European i al Con#iliului nr' 10H0J200A privin% 2on%ul European pentru &e-voltare 3egionalK I 3egulamentul Comi#iei nr'1A2HJ200A pentru aplicarea art' H7 i HH %in <ratat )n ca-ul a,utorului naional regional pentru inve#tiiiK I 3egulamentul Comi#iei nr' 100HJ200A privin% aplicarea %i#po-iiilor articolelor H7 i HH %in <ratatul CE a,utorului %e minimi# =' 6a nivel naional I Ca%rul Strategic 1aional %e 3e$erin (C1S3) 2007-2013 repre-int %ocumentul #trategic naional prin care #e #ta.ile#c prioritile %e intervenie ale (n#trumentelor Structurale i $ace legtura )ntre prioritile naionale %e %e-voltare #ta.ilite )n P1& 2007-2013 i prioritile la nivel european cuprin#e )n Orientrile Strategice privin% Coe-iunea pentru 2007-2013K I Programul Operational Sectorial 7Creterea Competitivitii Economice8 a%optat prin &eci-ia Comi#iei Europene nr' 3:72* %in 12 iulie 2007K I D5 nr' 7;0 %in 11'07'2007 privin% regulile %e eligi.ilitate a c@eltuielilor e$$ectuate )n ca%rul operaiunilor $inanate prin programele operaionale' I Or%inul +ini#trului Economiei i 2inanelor nr' 1H:J21'01'200H pentru apro.area 6i#telor %e c@eltuieli eligi.ile pentru proiectele $inanate )n ca%rul operaiunilor 1'1'a 7Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile8 9&omeniul +a,or %e (ntervenie 1'1 9 (nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++ i 1'3'. 7Spri,in pentru con#ultan acor%at (++89 &omeniul +a,or %e (ntervenie 1'3 9 &e-voltarea %ura.il a antreprenoriatului* )n ca%rul !ei Prioritare1 7"n #i#tem %e pro%ucie inovativ i ecoe$icient8 %in ca%rul Programului operaional #ectorial 7Creterea competitivitii economice8 (POS CCE) 2007-2013L' I Or%inul +ini#trului Economiei i 2inantelor :77 J200H privin% apro.area #c@emei %e a,utor %e #tat 8Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii reali-ate %e )ntreprin%erile mici i mi,locii8* a$erent operaiunii a) 7Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile8' &omeniul ma,or %e intervenie 1'1 7(nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia
;

a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++8* !a Prioritar 1 M"n #i#tem %e pro%ucie inovativ i ecoe$icient8* %in ca%rul Programului Operaional Sectorial MCreterea Competitivitii Economice8 i Or%inul +ini#trului Economiei i 2inantelor 017 J200H pentru mo%i$icarea Or%inului +ini#trului Economiei i 2inantelor :77 J 200H' I Or%inul +ini#trului Economiei i 2inantelor nr:7HJ200H pentru apro.area #c@emei %e a,utor %e minimi# MSpri,in pentru con#ultan #peci$ic i in#truire #peciali-at acor%at )ntreprin%erilor mici i mi,locii pentru ela.orarea i implementarea proiectelor %e inve#tiiiL* a$erent operaiunii a) 7Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile8* &omeniul ma,or %e intervenie 1'1 7(nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++8* !a Prioritar 1 M"n #i#tem %e pro%ucie inovativ i ecoe$icient8* %in ca%rul Programului Operaional Sectorial MCreterea Competitivitii Economice8

I969 PROGRAMUL OPERA:IONAL SECTORIAL ;CRE<TEREA COMPETITIVIT=:II ECONOMICE 2007-2016> O.iectivul general al CS13 )l con#tituie utili-area (n#trumentelor Structurale )n #copulre%ucerii %i#paritilor %e %e-voltare economic i #ocial %intre 3om/nia i #tatele mem.re "E* prin generarea unei creteri #uplimentare a P(= %e 1;-20N p/n )n anul 201;' Pentru perioa%a 2007-2013* Comi#ia European aloc 3om/niei o #um total %e 10*AAH miliar%e Euro* %in care 10*21 ml%' Euro pentru O.iectivul Convergen i 0*:A ml%'Euro pentru O.iectivul Cooperare teritorial european' O.iectivul general al POS-CCE e#te creterea pro%uctivitii )ntreprin%erilor rom/neti* cu a#igurarea principiilor %e-voltrii %ura.ile i re%ucerea %ecala,elor $a %e pro%uctivitatea la nivelul "niunii Europene* a#t$el )nc/t 3om/nia # ating* p/n )n anul 201;* un nivel %e apro!imativ ;;N %in valoarea me%ie a pro%uctivitii %in "E' Se are )n ve%ere atingerea urmtoarelor o.iective #peci$iceG I Con#oli%area i %e-voltarea %ura.il a #ectorului pro%uctivK I Crearea unui me%iu $avora.il %e-voltrii %ura.ile a )ntreprin%erilorK I Creterea capacitii %e cercetare %e-voltare (CO&)* #timularea cooperrii )ntre in#tituii %e cercetare %e-voltare i inovare (C&() i )ntreprin%eri* precum i creterea acce#ului )ntreprin%erilor la C&(K
A

I ?alori$icarea potenialului te@nologiei in$ormaiei i comunicaiilor i aplicarea ace#tuia )n #ectorul pu.lic (a%mini#traie) i cel privat ()ntreprin%eri* ceteni)K I Creterea e$icienei energetice i %e-voltarea %ura.il a #i#temului energetic* prin promovarea #ur#elor regenera.ile %e energie' v/n% )n ve%ere prioritile i%enti$icate pentru creterea competitivitii economice* precum i eligi.ilitatea 3om/niei pentru $inanarea %in 2on%ul European %e &e-voltare 3egional (2E&3)* )n ca%rul POS-CCE au $o#t i%enti$icate urmtoarele a!e prioritareG I !a Prioritar 1- "n #i#tem %e pro%ucie inovativ i ecoe$icient I !a Prioritar 2 - Cercetare* %e-voltare te@nologic i inovare pentru competitivitate I !a Prioritar 3 - <e@nologia in$ormaiei i comunicaiilor pentru #ectoarele privat i pu.lic I !a Prioritara : - Creterea e$icienei energetice i a #iguranei aprovi-ionrii* )n conte!tual com.aterii #c@im.rii climatice I !a Prioritara ; - #i#ten te@nic I96919 A7) ,r&-r&!)r* 1 U (&(!e2 'e ,r-'"/1&e & -5)!&5 4& e/-e0&/&e ! Spri,inul $inanciar pentru )ntreprin%erile mici i mi,locii #e va acor%a )n ca%rul ace#tei a!e prioritare printr-un #et %e m#uri complementare* %irecionate ctreG inve#tiii tangi.ile i intangi.ile* #u#inerea acce#ului (++ la #ervicii #peciali-ate pe managementul a$acerilor* $acilitarea acce#ului la cre%it i $inanare i inovare te@nologic* )n #copul e!tin%erii gamei %e pro%u#e i creterii calitii pro%u#elor' =ene$iciarii int #unt at/t )ntreprin%eri e!i#tente cu potenial %e cretere* )n #pecial cele %in in%u#tria prelucrtoare care %ore#c # )i %e-volte i mo%erni-e-e capacitile %e pro%ucie prin intro%ucerea %e noi te@nologii* c/t i noile )ntreprin%eri care au nevoie %e a#i#ten cali$icat i integrat )n ca%rul unor in$ra#tructuri %e a$aceri core#pun-toare' O.iectivele a!ei prioritare #untG I Con#oli%area i %e-voltarea #ectorului pro%uctiv I Crearea unui me%iu %e a$aceri $avora.il pentru %e-voltarea )ntreprin%erilor =ugetul pentru )ntreaga perioa% %e programare* alocat %in 2on%ul European pentru &e-voltare 3egional i %e la .ugetul %e #tat repre-int cca' 3;*HAN %in .ugetul total al POS CCE'

DOMENIILE MA?ORE DE INTERVEN:IE


&1'1' (nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++ &1'2' cce#ul (++ la $inanare
7

&1'3' &e-voltarea %ura.il a antreprenoriatului I96929 D-2e &"# 2)8-r 'e & !er5e 1&e D1919 - I 5e(!&1&& ,r-'"/!&5e 4& ,re$*!&re) ,e !r" /-2,e!&1&) ,e ,&)1* ) + !re,r& 'er&#-r. + (,e/&)# ) IMM O.iectivul #peci$ic al %omeniului ma,or %e intervenie &1'1 e#te repre-entat %e con#oli%area i %e-voltarea #ectorului pro%uctiv %in 3om/nia i va putea $i atin# prinG I valori$icarea #ectorului pro%uctiv .a-at pe e!tin%ere i mo%erni-are* prin ac@i-iionarea %e te@nologii i ec@ipamente noi* licene i PnoQ-@oQK I inovarea proce#elor %e pro%ucie i a pro%u#elorK I a%optarea #tan%ar%elor europene i internaionale i certi$icarea #i#temelor %e management (%e calitate* %e me%iu etc)K I acce#ul pe noi pieeK I promovarea %e-voltrii %ura.ile* %iminuarea impactului negativ a#upra me%iului i )m.untirea competitivitii internaionale'

OPERA:IUNI
a) Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile .) Spri,in pentru implementarea #tan%ar%elor internaionale c) Spri,in pentru acce#ul pe noi piee i internaionali-are Pentru operaiunea MSpri,in pentru mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ilei intangi.ile8 #e au )n ve%ere urmtoarele categorii %e activitiG 1' Crearea unei noi unitati %e pro%ucie ($a.ricJ#ecieJin#talaie) 2' E!tin%erea unei uniti e!i#tente pentru creterea capacitii %e pro%ucieK 3' &iver#i$icarea pro%uciei unei uniti e!i#tente* prin lan#area %e noi pro%u#e #au #erviciiK :' +o%erni-area )ntreprin%erii* inclu#iv #c@im.ri )n proce#ul %e pro%ucie al unei uniti e!i#tente (e!G mo%erni-are in#talaii* ec@ipamente i in#talaii )nalt te@nologi-ate* automati-area #au mecani-area proce#ului %e $a.ricaie* intro%ucerea %e noi te@nologii %e pro%ucie)' Ec@ipamentele pentru protecia me%iului* reciclarea %eeurilor* tratarea apelor re-i%uale* #e $inanea-a numai in legtur cu inve#tiiile menionate anterior' ;' c@i-iionarea %e .unuri intangi.ile* cum ar $i #o$tQare* .revete* licene* PnoQ-@oQ #au #oluii te@nice ne.revetate A' Con#ultan #peci$ic i in#truire #peciali-at #trict legat %e activitile %e inve#tiii #peci$icate mai #u#

I96969 O,er)1&" e) - S,r&8& ,e !r" /- (-#&')re) 4& 2-'er &z)re) (e/!-r"#"& ,r-'"/!&5 ,r& & 5e(!&1&& !) $&3&#e 4& & !) $&3&#e Operaiunea va $i implementat %i$eritG pentru )ntreprin%eri mari i pentru )ntreprin%eri mici i mi,locii* prin apeluri %e proiecte %i#tincte a#t$elG I (nve#tiii pentru )ntreprin%eri mari I (nve#tiii pentru )ntreprin%eri mici i mi,locii - #pri,in $inanciar neram.ur#a.il %e p/n la 020'000 lei pentru )ntreprin%erile mici i mi,locii - #pri,in $inanciar neram.ur#a.il )ntre 020'001 lei ;';A0'000 lei pentru )ntreprin%eri mici i mi,locii Organi#mul (nterme%iar %in ca%rul +(++C<P6 a#igur numai a%mini#trarea #c@emelor %e $inanare pentru )ntreprin%erile mici i mi,locii' I969@9 A#-/)re) 0& ) /&)r* locarea $inanciar pentru ace#t prim apel %e proiecte e#te %e A2.A 2&#&-) e E"r-. e/%&5)#e ! #e&. iar %e$alcat pe regiuni #e pre-int a#t$elG Nr9/r ! 1' 2' 3' Re$&" & A#-/)re 0& ) /&)r* B2&# e"r-e/%&5)#e ! #e&C 10.@ 20.D 61.6

=ucureti - (l$ov 3egiunileG Centru* 1or%- ?e#t* ?e#t i Su% E#t 3egiunileG 1or% E#t* Su% +untenia* Su% ?e#t Oltenia

I9@9 A?UTOR DE STAT Cn ca%rul operaiunii a)MSpri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile8 )8"!-r"# 0& ) /&)r er)23"r()3&# va $i acor%at #olicitanilor eligi.ili )n con$ormitate cu preve%erile urmtoarelor regulamente re$eritoare la a,utorul %e #tatG I 3egulamentul Comi#iei nr' 1A2HJ200A privin% aplicarea %i#po-itiilor articolelor H7 i HH %in <ratatul CCE privin% a,utoarele naionale pentru inve#tiiile cu $inanare regional' I 3egulamentul Comi#iei nr' 100HJ200A privin% aplicarea %i#po-itiilor articolelor H7 i HH %in tratat privin% a,utoarele %e minimi#'

I !e (&!)!e) 2)7&2* ) )8"!-r"#"& repre-int procentul ma!im calculat la valoarea eligi.il a proiectului (valoarea c@eltuielilor eligi.ile) care poate $i $inanat %in $on%uri neram.ur#a.ile' 6a )ntocmirea .ugetului* #olicitantul va ine cont at/t %e con%iiile )n care c@eltuielile prev-ute )n proiect pot $i con#i%erate eligi.ile* c/t i %e inten#itile a,utorului %e #tat menionate mai ,o#* pentru a #ta.ili contri.uia proprie i a %etermina cuantumul ma!im al $inanrii neram.ur#a.ile pe care )l poate #olicita' )?aloarea ma!im a $inanrii acor%ate %in totalul co#turilor eligi.ile e#te %eG )C ,e !r" + !re,r& 'er&#e 2&/&E - A0N pentru 3egiunea =ucureti-(l$ov - 70N pentru re#tul regiunilor 3C ,e !r" + !re,r& 'er&#e 2&8#-/&&E - ;0N pentru 3egiunea =ucureti-(l$ovK - A0N pentru re#tul regiunilor' =)?aloarea ma!im a $inanrii neram.ur#a.ile )n ca-ul #pri,inului ,e !r" /- ("#!) 1* 4& & (!r"&re acor%at (++ prin #c@ema %e minimi# e#te %e 70N %in valoarea c@eltuielilor eligi.ile pentru #ervicii %e con#ultan #peci$ic i in#truire #peciali-at %ar nu mai mult %e 10N %in valoarea total a c@eltuielilor eligi.ile ale proiectului' ,utorul %e #tat acor%at con$orm 3egulamentului nr' 1A2HJ200A nu #e va cumula cu alte a,utoare %e #tat con$orm art' H7 (1) %in <ratat #au cu alte $on%uri comunitare #au naionale care #unt acor%ate )n raport cu aceleai co#turi eligi.ile #au proiecte %e inve#tiii' ,utorul %e minimi# #e va cumula cu alte a,utoare %e #tat' &ac acea#t cumulare con%uce la o inten#itate a a,utorului care %epete nivelul inten#itii $i!at )n con$ormitate cu preve%erile 3egulamentului Con#iliului nr' 1A2H privin% e!ceptarea )n .loc #au printr-o %eci-ie a%optat %e Comi#ia European* a,utorul %e minimi# nu #e va acor%a' =ene$iciarul va %a o %eclaraie privin% a,utoarele %e minimi# primite )n acel an $i#cal i alte a,utoare %e minimi# primite )n ultimii %oi ani $i#cali ($ie %in #ur#e ale #tatului #au autoritilor locale* $ie %in #ur#e comunitare)' #e ve%ea ne!a H la pre-entul g@i%' =ene$iciarul tre.uie # re#pecte regula cumulului* precum i $aptul c #uma total a a,utoarelor %e minimi# primite pe parcur#ul unei perioa%e %e trei ani $i#cali* inclu#iv anul $i#cal )n cur#* $ie %in #ur#e ale #tatului #au ale autoritilor locale* $ie %in #ur#e comunitare* nu %epete pragul %e 200'000 Euro* ec@ivalent )n lei' Cn ca-ul )n care valoarea total a a,utoarelor %e minimi# acor%ate unui agent economic pe o perioa% %e 3 ani con#ecutivi* cumulat cu valoarea alocrii $inanciare acor%ate )n con$ormitate cu preve%erile pre-entei #c@eme* %epete pragul %e 200'000 Euro* #olicitantul nu poate .ene$icia %e preve%erile #c@emei*
10

nici c@iar pentru acea $racie %in a,utorul $inanciar care nu %epete ace#t pla$on' C@eltuielile pentru #ervicii %e con#ultan #peci$ic i in#truire #peciali-at care #unt %irect legate %e proiectele %e inve#tiii %epu#e %e ctre #olicitani #pre a $i $inanate )n ca%rul operaiunii a) 7Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile8* &omeniul ma,or %e intervenie 1'1 7(nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++8* !a Prioritar 1 M"n #i#tem %e pro%ucie inovativ i ecoe$icient8* %in ca%rul Programului Operaional Sectorial MCreterea Competitivitii Economice8 pot $i $inanate i ca% #u. inci%ena #c@emei %e a,utor %e minimi#' I9F9 APELUL DE PROIECTE CU DEPUNERE CONTINU= Pentru proiectele %e inve#tiii care #olicita #pri,in $inanciar neram.ur#a.il p/n la 020'000 lei* #e aplic proce%ura ),e#"#"& 'e ,r-&e/!e /" 'e," ere /- !& "*9 pelul %e proiecte cu %epunere continu #e lan#ea- o$icial la %ata %e 619069200G i con#t )n primirea cererilor %e $inanare* p/n la epui-area .ugetului #ta.ilit pentru apelul re#pectiv' Cererile %e $inanare #e pot %epuneR )ncep/n% cu 2A90F9200G. -r) D.00'

R <ermenul menionat #e re$er la )n#crierea on-line (%etaliat )n Capitolul ((('2 al pre-entului 5@i%)'

C),&!-#"# II CONDITII DE ELIGIHILITATE A SOLICITANTULUI SI PROIECTULUI


II919 CRITERII DE ELIGIHILITATE Cererea %e $inanare (ve-i 1EF nr' 1 la pre-entul 5@i%) completat %e ctre #olicitant $ace o.iectul veri$icrii eligi.ilitii #olicitantului i a proiectului* pe .a-a criteriilor enumerate )n continuare i inclu#e )n grila %e veri$icare a eligi.ilitii ( ne!a': la pre-entul g@i%)' Eligi.ilitatea c@eltuielilor #e veri$ic at/t )n proce#ul %e evaluare a cererii %e $inanareJproiectului* c/t i pe .a-a cererii %e ram.ur#are a c@eltuielilor e$ectuate ( 1EF nr' ((( la Contractul %e $inanare) i a %ocumentelor ,u#ti$icative %e e$ectuare a activitilor i a plilor'

11

Categoriile %e c@eltuieli eligi.ile #unt cele prev-ute )n pre-entul g@i% i vor $i luate )n con#i%erare %e ctre #olicitant )n ve%erea ela.orrii .ugetului proiectului' II91919 Cr&!er&& 'e e#&$&3&#&!)!e ) (-#&/&!) !"#"& Solicitantul e#te operatorul economic care )n%eplinete criteriile enumerate i %etaliate )n ca%rul pre-entului capitol' 1C FORMA DE CONSTITUIRE A SOLICITANTULUI Pot .ene$icia %e alocare $inanciar neram.ur#a.il per#oanele ,uri%ice care #unt )ntreprin%eri mici #au mi,locii' Prin urmare* aa cum re-ult %in preve%erile legale )n vigoare* pot %epune proiecte )n ca%rul pre-entei #c@eme %e $inanare #ocietile comerciale i #ocietile cooperative care )n%epline#c urmtoarele con%iii (con$orm 6egii nr' 3:AJ200: cu mo%i$icrile i completrile ulterioare i 6egii nr'1J200; privin% organi-area i $uncionarea cooperaiei)G 1' #unt )ntreprin%eri mici* a%ic au )ntre 10 i :0 %e #alariai i reali-ea- o ci$r %e a$aceri anual net #au %ein active totale %e p/n la 10 milioane euro* ec@ivalent )n lei la cur#ul euro %in %ata 31 %ecem.rie 2007' #au 2' #unt )ntreprin%eri mi,locii* a%ic au )ntre ;0 i 2:0 %e #alariai i reali-ea- o ci$r %e a$aceri anual net %e p/n la ;0 milioane euro* ec@ivalent )n lei* #au %ein active totale care nu %epe#c ec@ivalentul )n lei a :3 milioane euro* ec@ivalent )n lei la cur#ul euro %in %ata 31 %ecem.rie 2007' i 3' #unt )n$iinate )n temeiul 6egii nr' 31J1000 privin% #ocietile comerciale* repu.licat* cu mo%i$icrile i completrile ulterioare #au al 6egii nr' 1J200; privin% organi-area i $uncionarea cooperaiei' :' Solicitantul )i %e#$oar activitatea )n 3om/nia i are co%ul C E1 a$erent proiectului pentru care #olicit $inanare neram.ur#a.il )n#cri# )n certi$icatul con#tatator Calculul ci$rei %e a$aceri i al numrului %e #alariai #e va reali-a con$orm art. 5 i art. 6 din Legea nr. 346/2004 privin% #timularea )n$iinrii i %e-voltrii )ntreprin%erilor mici i mi,locii* cu mo%i$icrile i completrile ulterioare* pentru $iecare %intre urmtoarele cla#i$icriG )ntreprin%erea in%epen%ent* partener #au legat potrivit legii' 1u #unt eligi.ile )n ca%rul ace#tei cereri %e proiecte micro)ntreprin%erile* organi-aiile neguvernamentale* per#oanele $i-ice* per#oanele $i-ice autori-ate i a#ociaiile $amiliale' ART. 5( LEGEA nr. 346/2004)

12

(1) Numru mediu de !a aria"i #$re!%unde numru ui mediu de %er!$ane anga&ate 'n 'ntre%rindere 'n #ur!u anu ui( determinat %e )a* unar. (2) Numru mediu de !a aria"i re%re*int media aritmeti# !im% re*u tat din !uma e+e#ti,e $r *i ni#e de !a aria"i din una re!%e#ti, in# u!i, *i e e de re%au! !%tm.na i !r)t$ri e ega e -( 'm%r"it a numru t$ta de *i e #a endari!ti#e. /entru +ie#are *i de re%au! !%tm.na !au !r)t$are ega !e ,$r ua 'n #a #u e+e#ti,e e de !a aria"i din *iua u#rt$are %re#edent( #u e0#e%"ia %er!$ane $r a #r$r #$ntra#t indi,idua de mun# a 'n#etat 'n a#ea *i. (3) 1n e+e#ti,e e *i ni#e de !a aria"i a,ute 'n ,edere a #a #u area numru ui mediu anua de !a aria"i !e in# ude !a aria"ii anga&a"i %e durat nedeterminat( !a aria"ii tem%$rari #are u#rea* 'n )a*a unui #$ntra#t de %unere a di!%$*i"ie (4) 2a aria"ii #u %r$gram de u#ru #$re!%un*t$r unei +ra#"iuni de n$rm ,$r +i in# ui 'n numru mediu( %r$%$r"i$na #u tim%u de u#ru %re,*ut 'n #$ntra#tu indi,idua de mun# #u tim% %ar"ia . (5) La #a #u area numru ui mediu anua de !a aria"i nu !e ,$r a,ea 'n ,edere !a aria"ii a #r$r #$ntra#t indi,idua de mun# e!te !u!%endat %entru %eri$ada uat 'n #a #u ( #$n+$rm %re,ederi $r ega e( i u#eni#ii i e e,ii !au !tuden"ii #are urmea* $ +$rm de %regtire %r$+e!i$na %e )a* de #$ntra#t de u#eni#ie !au de +$rmare %r$+e!i$na . (6) Nu ,$r +i intr$du!e/intr$dui 'n numru mediu anua de !a aria"i !a ariate e/!a aria"ii a+ ate/a+ a"i 'n #$n#ediu de maternitate !au %arenta . (3) Numru mediu anua de !a aria"i !e determin %e )a*a Regi!tru ui genera de e,iden" a !a aria"i $r( 'nt$#mit i #$m% etat #$n+$rm %re,ederi $r ega e 'n ,ig$are. ART. 6 (1) 4ate e uti i*ate %entru #a #u u numru ui mediu anua de !a aria"i( #i+ra de a+a#eri net anua i a#ti,e e t$ta e !unt #e e ra%$rtate 'n !itua"ii e +inan#iare a+erente e0er#i"iu ui +inan#iar %re#edent( a%r$)ate de adunarea genera a a#"i$nari $r !au a!$#ia"i $r. (2) 4a# a data 'nt$#mirii !itua"ii $r +inan#iare anua e 'ntre%rinderea nu !e mai 'n#adrea* 'n % a+$ane e !ta)i ite a art. 3 i 4( a#ea!ta nu 'i ,a %ierde #a itatea de 'ntre%rindere mi#( mi& $#ie !au mi#r$'ntre%rindere de#.t da# de%irea a#e!t$r % a+$ane !e %r$du#e 'n d$u e0er#i"ii +inan#iare #$n!e#uti,e. (3) 1n #a*u unei 'ntre%rinderi n$u-'n+iin"ate( a e #rei !itua"ii +inan#iare nu au +$!t a%r$)ate( 'n #$ndi"ii e egii( date e #u %ri,ire a numru mediu anua de !a aria"i( #i+ra de a+a#eri anua net i a#ti,e e t$ta e !e determin 'n #ur!u e0er#i"iu ui +inan#iar i !e de# ar %e %r$%ria r!%undere de #tre re%re*entantu /re%re*entan"ii 'ntre%rinderii 'n #au*. (4) 1n #a #u u #i+rei de a+a#eri nete anua e !ume e !e e#tate nu in# ud ta0a %e ,a $area adugat i a te ta0e indire#te.
13

(5) 1n #a*u unei 'ntre%rinderi aut$n$me( date e( in# u!i, numru mediu anua de !a aria"i( ,$r +i !ta)i ite e0# u!i, %e )a*a !itua"ii $r +inan#iare anua e a e 'ntre%rinderii re!%e#ti,e. (6) 4ate e( in# u!i, numru mediu anua de !a aria"i( a e unei 'ntre%rinderi %artenere !au egate #u $ a t 'ntre%rindere !e ,$r !ta)i i %e )a*a !itua"ii $r +inan#iare anua e i a a t$r date a e 'ntre%rinderii $ri( da# e0i!t( %e )a*a !itua"ii $r +inan#iare anua e #$n!$ idate 'n #are 'ntre%rinderea e!te in# u!( #are !e ,$r #umu a #u date e $ri#rei 'ntre%rinderi %artenere a 'ntre%rinderii 'n #au*( !ituat imediat 'n am$nte !au 'n a,a de a#ea!ta( %r$%$r"i$na #u %r$#entu de %arti#i%are a #a%ita $ri #u %r$#entu dre%turi $r de ,$t (#e mai ridi#at dintre a#e!te %r$#ente). (3) 4ate e %re,*ute a a in. (6) !e ,$r #umu a 'n %r$%$r"ie de 1005 #u date e $ri#rei 'ntre%rinderi #are e!te egat dire#t !au indire#t de 'ntre%rinderea 'n #au*( da# date e nu !unt de&a in# u!e 'n !itua"ii e +inan#iare anua e #$n!$ idate. (6) 4ate e 'ntre%rinderi $r %artenere a e 'ntre%rinderii 'n #au* tre)uie ! %r$,in din !itua"ii e +inan#iare anua e %r$%rii i din #e e a te date #$n!$ idate( da# a#e!tea e0i!t. La a#e!tea !e adaug 1005 din date e 'ntre%rinderi $r egate de a#e!te 'ntre%rinderi %artenere( #u e0#e%"ia #a*u ui 'n #are a#e!te date au +$!t de&a in# u!e %rin #$n!$ idare. (7) 4ate e 'ntre%rinderi $r #u #are 'ntre%rinderea re!%e#ti, e!te egat tre)uie ! %r$,in din !itua"ii e +inan#iare anua e %r$%rii i din #e e a te date #$n!$ idate( da# a#e!tea e0i!t. La a#e!tea !e adaug( 'n m$d %r$%$r"i$na ( date e $ri#rei 'ntre%rinderi %artenere a a#e!t$r 'ntre%rinderi egate( !ituat imediat 'n am$nte !au 'n a,a de a#e!tea( #u e0#e%"ia #a*u ui 'n #are au +$!t de&a in# u!e 'n !itua"ii e +inan#iare anua e #$n!$ idate( 'ntr-$ %r$%$r"ie #e %u"in ega #u %r$#entu de+init a a in. (6). (10) Atun#i #.nd 'n e,iden"e e #$n!$ idate nu !unt in# u!e in+$rma"ii #u %ri,ire a numru mediu anua de !a aria"i a unei 'ntre%rinderi( #i+re e %ri,ind numru mediu anua de !a aria"i !e #a #u ea* %rin #umu area %r$%$r"i$na a date $r a+erente 'ntre%rinderi $r %artenere i a date $r a+erente 'ntre%rinderi $r #u #are 'ntre%rinderea re!%e#ti, e!te egat. 2C ACTIVITATEA ECONOMIC= A SOLICITANTULUI Pentru a $i eligi.il* #olicitantul tre.uie # )n%eplinea#c cumulativ* alturi %e con%iiile menionate la pct' 1)* urmtoarele con%iiiG a) %e#$urat )n mo% legal activitate economic pe perioa%a e!ercitiului $inanciar prece%ent' .) o.inut pro$it %in e!ploatare )n ultimul e!ercitiu $inanciar )nainte %e %ata %epunerii Cererii %e $inanare' Cn ace#t #en# #e va ataa* la Cererea %e $inanare* #ituaia $inanciar %epu# la

1:

%mini#traia $inanelor pu.lice pentru ultimul e!ercitiu $inanciar (ve-i capitolul ? la 7Cererea %e $inanare8)' c) Solicit $inanare pentru una %in activitile economice (co% C E1) eligi.ileK Cn ca%rul ace#tei #c@eme " (e )/-r'* (,r&8& 0& ) /&)r pentruG I #u#inerea $inanciar a activitilor %e e!port ctre tere ri #au ctre State +em.re* legate %irect %e cantitile e!portate* %e crearea i $uncionarea unei reele %e %i#tri.uie #au pentru alte c@eltuieli curente legate %e activitatea %e e!portK I utili-area cu prec%ere a pro%u#elor naionale )n %etrimentul pro%u#elor importateK Se )/-r'* (,r&8& 0& ) /&)r pentru )ntreprin%erile mici i mi,locii (inclu#iv #ocieti cooperative)* cu e!cepia micro)ntreprin%erilor* pentru urmtoarele activiti economice (con$orm C E1 3ev' 2)G (co%ul C E1)G = 9 (n%u#tria e!tractiv (cu e!ceptia co%urilor 0;1*0;2* 0A1* 0A2* 0721* 0H02* 001* 000)* C 9 (n%u#tria prelucrtoare (cu e!ceptia co%urilor 101*102*103*10:*10;* 10A*107* 10H*100*110*120* 101* 102* 20;1* 20A* 2:2* 2:3* 2:;2* 2;:* 2;01* 301* 30:* 331* 332)* E9 &i#tri.uia apei* #alu.ritate* ge#tionarea %eeurilor* activiti %e %econtaminare (cu e!ceptia co%urilor 3A0* 370* 3H1* 3H2* 300)* 2 9 Con#trucii (cu e!ceptia co%urilor :11* :300)' #e ve%ea 1EF nr' 2 la pre-entul 5@i%' %) nu #e )nca%rea- )ntr-una %in #ituaiile %e mai ,o#G 1' e#te )n #tare %e in#olven* con$orm preve%erilor 6egii nr' H;J200A privin% proce%ura in#olvenei* cu mo%i$icrile i completrile ulterioareK 2' e#te )n #tare %e $aliment ori lic@i%are* are a$acerile con%u#e %e un a%mini#trator ,u%iciar #au activitile #ale comerciale #unt #u#pen%ate ori $ac o.iectul unui aran,ament cu cre%itorii #au e#te )ntr-o #ituaie #imilar cu cele anterioare* reglementat prin legeK 3' $ace o.iectul unei proce%uri legale pentru %eclararea #a )n una %in #ituaiile prev-ute la pct' 2K :' nu i-a )n%eplinit o.ligaiile %e plat a impo-itelor* ta!elor i contri.uiilor %e a#igurri #ociale ctre .ugetele componente ale .ugetului general con#oli%at* )n con$ormitate cu preve%erile legale )n vigoare )n 3om/nia* i la .ugetele locale* inclu#iv pentru toate punctele %e lucru menionate )n certi$icatul con#tatatorK ;' e#te %eclarat )ntr-o #ituaie grav %e )nclcare contractual pentru ne)n%eplinirea o.ligaiilor provenin% %intr-o proce%ur %e ac@i-iii #au %intr-o alt $inanare %in $on%urile Comi#iei EuropeneK

1;

A' a $o#t #u.iectul unui or%in %e recuperare a unui a,utor %e #tat ca urmare a unei %eci-ii a Con#iliului Concurenei #au a Comi#iei Europene i ace#t or%in nu a $o#t e!ecutatK S 1n !itua"ia 'n #are !$ i#itantu a +#ut $)ie#tu unui $rdin a unei in!tan"e &ude#t$reti din R$m.nia( emi! %.n a 1 ianuarie 2003 %entru re#u%erarea unui a&ut$r de !tat i a#e!t $rdin a +$!t e0e#utat (!ume e re!%e#ti,e au +$!t % tite). 2$ i#itantu ,a ane0a de#i*ia 8$n!i iu ui 8$n#uren"ei %ri,ind re#u%erarea a&ut$ru ui( $rdinu de re#u%erare a in!tan"ei &ude#t$reti i d$,ada e+e#turii % "ii. 1n #a*u 'n #are !$ i#itantu a +#ut $)ie#tu unei de#i*ii a 8$mi!iei Eur$%ene emi!e du% 1 ianuarie 2003 %entru re#u%erarea unui a&ut$r de !tat( de#i*ie #are a +$!t de&a e0e#utat (%r$,i*$riu !au de+initi,)( !$ i#itantu ,a %re*enta $ +$t$#$%ie a de#i*iei 8$mi!iei Eur$%ene i d$,ada e+e#turii % "ii'T 7' e#te )n %i$icultate* )n con$ormitate cu 6iniile &irectoare Comunitare cu privire la a,utorul %e #tat pentru #alvarea i re#tructurarea )ntreprin%erilor )n %i$icultate* pu.licate )n Uurnalul O$icial al Comunitilor Europene nr' C 2::J01'10'200:3K S 9 'ntre%rindere e!te #$n!iderat #a +iind 'n di+i#u tate( 'n %rin#i%iu i indi+erent de mrimea ei( 'n urmt$are e 'm%re&urri: a) 'n #a*u unei !$#iet"i #u r!%undere imitat( #.nd !e #$n!tat %ierderea a mai mu t de &umtate din #a%ita u !$#ia i mai mu t de un !+ert din #a%ita !-a %ierdut 'n u time e 12 uni; !au )) 'n #a*u unei !$#iet"i 'n #are #e %u"in $ %arte dintre a!$#ia"i !unt "inu"i ne imitat %entru dat$rii e 'ntre%rinderii( atun#i #.nd !a %ierdut mai mu t de &umtate din #a%ita u %r$%riu( aa #um reie!e din e,iden"e e #$nta)i e a e !$#iet"ii i mai mu t de un !+ert din a#e!t #a%ita !-a %ierdut 'n #ur!u u time $r 12 uni; !au #) %entru 'ntre%rinderi e de $ri#e +$rm &uridi#( #.nd re!%e#ti,a 'ntre%rindere 'ntrunete #$ndi"ii e %entru a +i !u%u!e unei %r$#eduri %re,*ute de egi! a"ia %ri,ind %r$#edura re$rgani*rii &udi#iare i a +a imentu ui. d) admini!trat$ru !$#iet"ii a +$!t !u%u! unei #$ndamnri 'n u timii 3 ani( de #tre $ in!tan" de &ude#at( din m$ti,e %r$+e!i$na e !au eti#-%r$+e!i$na e.< 6C REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI Solicitantul e#te eligi.il )n ca-ul )n care repre-entantul #u legal (menionat )n certi$icatul con#tatator) nu #e a$l )ntr-una %in #ituaiile %e mai ,o#G
1A

a) a #u$erit con%amnri %e$initive %in cau-a unei con%uite pro$e#ionale )n%reptate )mpotriva legii* @otr/re $ormulat %e o autoritate %e ,u%ecat ce are $or %e lucru ,u%ecat (re# ,u%icata)* (e!' @otr/rea in#tanei )mpotriva creia nu mai pot $i e!ercitare cile %e atac prev-ute %e lege)K .) a $o#t #u.iectul unei ,u%eci %e tip re# ,u%icata pentru $rau%* corupie* implicarea )n organi-aii criminale #au )n alte activiti ilegale* )n %etrimentul intere#elor $inanciare ale Comunitii Europene' @C PROPRIETATEA ASUPRA INFRASTRUCTURII <I TERENULUI Pentru a $i eligi.il #olicitantul tre.uie # ai. )n proprietate* )n conce#iune #au alt $orm a#imilat terenul i in$ra#tructura pe care #e $ace inve#tiia )n .a-a unui contract %e conce#iune #au a#imilat' Cn ca-ul )n care terenul aparine unui operator economic %e %rept privat* e#te nece#ar pre-entarea unui act ,uri%ic %in care # re-ulte %reptul %e $olo#in iJcon#trucie a#upra terenului re#pectiv pe o perioa% %e minimum 10 ani %e la %ata %epunerii cererii %e $inanare' 6a %ata %epunerii cererii %e $inanare* contractul %e conce#iune #au a#imilat tre.uie # mai $ie vala.il pe o perioa% %e minimum 10 ani i tre.uie # #e $ac %ova%a %reptului %e a $ace inve#tiii a#upra terenului i cl%irilor a$late )n conce#iune* pe perioa%a %e vala.ilitate a contactului %e conce#iune #au a#imilat' &ova%a %reptului %e proprietate #e va $ace prin pre-entarea unei $otocopii (certi$icat %e #olicitant) a actului %e proprietate* iar %ova%a conce#iunii #au a altei $orme a#imilate #e va reali-e prin pre-entarea unei $otocopii (certi$icat %e #olicitant) a contractului %e conce#iune #au a#imilat %in care # re-ulte ace#t lucru' Cn ca-ul )n care in$ra#tructuraJterenul $ace o.iectul proiectului (ac@i-iionare %e teren)* $iin% inclu# ca activitate %i#tinct in ca%rul cererii %e $inanare* .ene$iciarul nu are o.ligaia %e a altura la cererea %e $inanare %ocumente re$eritoare la proprietate' ce#tea %in urm vor $i pre-entate )mpreun cu cererea %e ram.ur#are' FC INFRASTRUCTURA <IISAU TERENUL PE CARE SE FACE INVESTI:IA9 Pentru ca proiectul %epu# %e #olicitant # $ie eligi.il* in$ra#tructura iJ#au terenul pe care #e $ace inve#tiia tre.uie # )n%eplinea#c cumulativ* la %ata %epunerii Cererii %e $inanare* urmtoarele con%iiiG a) #unt %einute )n proprietate* conce#iune #au alt $orm a#imilat* %e ctre #olicitant #au* %up ca-* ac@i-iionarea ace#tora con#tituie activitate %i#tinct )n ca%rul cererii %e $inanareK
17

.) nu $ac o.iectul unor litigii )n cur# %e #oluionare la in#tanele ,u%ectoreti cu privire la #ituaia ,uri%icK c) nu $ac o.iectul reven%icrilor potrivit unor legi #peciale )n materie #au %reptului comunK Cn ace#t #en#* #olicitantul va completa* #emna i %epune &eclaraia %e eligi.ilitate* con$orm 2ormularului = %in 1EF nr' 1 la pre-entul g@i%' AC CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Pentru a $i eligi.il* #olicitantul tre.uie # %ove%ea#c $aptul c are capacitatea operaional i $inanciar %e implementare a proiectului' )C C),)/&!)!e) -,er)1&- )#* B)'2& &(!r)!&5*C poate $i %ove%it prinG - e!periena anterioar )n ge#tionarea %e proiecte iJ#au prin capacitatea %e a a#igura re#ur#ele nece#are implementrii proiectuluiK - contractarea %e #ervicii %e management al proiectului* i )n ace#t ca- #olicitantul ane!ea- la cererea %e $inanareG I cerinele minime (e!periena #imilar* e!perti-a etc) pe care #olicitantul le impune prin caietul %e #arcini %e ac@i-iionare a #erviciilor %e management al proiectuluiK I activitile %e management al proiectului ce vor $ace o.iectul contractului %e #ervicii %e managementK I o pre-entare cu privire la mo%ul )n care #olicitantul i per#oanele anga,ate ale ace#tuia vor veri$icaJmonitori-a activitatea contractorului care va $urni-a #ervicii %e management al proiectului' 3C C),)/&!)!e) 0& ) /&)r* are )n ve%ere capacitatea #olicitantului %e a a#igura contri.uia proprie la valoarea c@eltuielilor eligi.ile* capacitatea %e a a#igura $inanarea c@eltuielilor neeligi.ile ale proiectului (inclu#iv a c@eltuielilor cone!e proiectului) i cea %e a#igurarea re#ur#elor $inanciare nece#are implementrii core#pun-toare a proiectului p/n la ram.ur#areaJ%econtarea c@eltuielilor' Cn ace#t #en#* #olicitantul va ane!a la $ormularul Cererii %e $inanare &eclaraia %e anga,ament (2ormularul C %in Cererea %e $inanare)' S-#&/&!) !"# )re -3#&$)1&) /). + !er2e 'e 1F z&#e 'e #) + /%e&ere) /- !r)/!"#"& 'e )/%&z&1&e ) 3" "r&#-r. (* + /%e&e ,-#&1* 'e )(&$"r)re ,e !r" )/e(!e) /e(&- )!* + 0)5-)re) OI. ,e /)re - 5) ,reze !) - ')!* /" "r2*!-)re) /erere 'e r)23"r()re9 II91929 E#&$&3&#&!)!e) ,r-&e/!e#-r
1H

Proiectul repre-int o #erie %e activiti i o inve#tiie %e re#ur#e pe o perioa% %eterminat menite # r#pun% unei nevoi reale i # con%uc la reali-area unui o.iectivJ#et %e o.iective clare* concrete i reale' Proiectul propu# prin Cererea %e $inanare poate $i con#i%erat eligi.il )n ca%rul POS CCE* a%ic poate $i co-$inanat %in 2on%ul European %e &e-voltare 3egional (2E&3) i %e la .ugetul %e #tat* %ac )n%eplinete urmtoarele criteriiG 19 PROIECTUL VIZEAZ= DEZVOLTAREA <I CRE<TEREA COMPETITIVIT=:II JNTREPRINDERII Cn ca%rul operaiunii a) Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prininve#tiii tangi.ile i intangi.ile* S/%e2) 'e 0& ) 1)re - S,r&8& 0& ) /&)r 'e ,K * #) D209000 Le& ,e !r" + !re,r& 'er&#e 2&/& 4& 2&8#-/&& #e $inanea- urmtoarele activitiG - Crearea unei noi uniti %e pro%ucie ($a.ricJ#ecieJin#talaie ) - E!tin%erea unui ampla#ament e!i#tent pentru creterea capacitii %e pro%ucie - &iver#i$icarea pro%uciei unui ampla#ament e!i#tent* prin lan#area %e noi pro%u#e #au #ervicii - +o%erni-area )ntreprin%erii* inclu#iv #c@im.ri )n proce#ul %e pro%ucie al unui ampla#ament e!i#tentK (e!G mo%erni-are in#talaii* ec@ipamente i in#talaii )nalt te@nologi-ate* automati-area #au mecani-area proce#ului %e $a.ricaie* intro%ucerea %e noi te@nologii %e pro%ucie)'Ec@ipamentele pentru protecia me%iului* reciclarea %eeurilor* tratarea apelor re-i%uale #e $inanea- numai )n legtur cu inve#tiiile menionate anteriorK - c@i-iionarea %e .unuri intangi.ile* cum ar $i #o$tQare* .revete* licene* PnoQ-@oQ #au #oluii te@nice ne.revetate Con#ultan i in#truire #peciali-at #trict legate %e activitile %e inve#tiii #peci$icate mai #u#' ATEN:IEL Eligibili ! "! #$"i !% i&i '(i $# ") " "%*i&!l"$ ' %# "ligibili ! "! %*"l #i"lil+, "-"% #! " ."$ ,# ,"!li/!,"! !%"l"i !% i&i '(i. $ !%") )"$)0 )" ,"%+1!$2' %+$)#l !,"! Li) "i %*"l #i"lil+, "ligibil" 2" l! C!.i +l#l III.3. $ %!2,#l .,+i"% "l+, ."$ ,# %!," )" )+li%i ' -i$!$(!," ,"b#i" )' "4i) " %"l .#(i$ + !% i&i ! " "ligibil'. NU )" -i$!$("!/' !% i&i ! "! 2" %+$) ,#%(i" -',' %"! 2" !%*i/i(i+$!," 2" "%*i.!1"$ "0 )!# 2+!, !% i&i ! "! 2" i$) ,#i," ! .",)+$!l#l#i +.",! i& -',' !%*i/i(i+$!," 2" "%*i.!1"$ "0 2!, )" -i$!$("!/' .,+i"% "l" %!," i1.li%' $#1!i !%*i/i(i+$!,"! 2" "%*i.!1"$ "5 "*$+l+gii.
10

NU )" -i$!$("!/' !% i&i ! "! 2" !%*i/i(i" 2" ","$ -',' %"! 2" %+$) ,#%(i" 6i -',' %"! 2" !%*i/i(i+$!," 2" "%*i.!1"$ ". 29 PROIECTUL RESPECT= LEGISLA:IA JN DOMENIUL EGALIT=:II DE <ANSE. AL DEZVOLT=RII DURAHILE BTEME ORIZONTALEC. AL A?UTORULUI DE STAT <I AL ACHIZI:IILOR9 Promovarea egalitii %e an#e i a ne%i#criminrii i %e-voltarea %ura.il (protecia i )m.untirea me%iului )ncon,urtor) #unt prioriti agreate la nivelul Statelor +em.re ale "niunii Europene* )ncorporate* #u. %i$erite $orme* )n toate politicile "niunii Europene' nga,amentele 3om/niei )n ceea ce privete implementarea ace#tor prioriti #e re$lect i )n #pri,inirea acelor proiecte care contri.uie la atingerea o.iectivelor %e %e-voltare %ura.il i promovare a egalitii %e an#e' Solicitantul e#te o.ligat # a#igure egalitatea %e an#e i tratamentul egal )ntre anga,ai* $emei i .r.ai* )n ca%rul relaiilor %e munc %e orice $el* inclu#iv prin intro%ucerea %e %i#po-iii pentru inter-icerea %i#criminrilor .a-ate pe criterii %e #e!* apartenen la grupuri minoritare* ra#* religie* %i-a.iliti etc* )n regulamentele %e organi-are i $uncionare i )n regulamentele interne ale unitilor' Solicitantul #e va a#igura c principiul egalitii %e an#e e#te re#pectat i )n ca-ul implementrii contractelor %e lucrriJ$urni-are %e .unuri pe care le va )nc@eia )n ve%erea reali-rii o.iectivelor proiectului propu# #pre $inanare* iar proiectul va primi puncta, pentru mo%ul %e )n%eplinire a ace#tui criteriu' 3e#pectarea principiului %e-voltrii %ura.ile va a#igura o cretere a calitii vieii* at/t %in punctul %e ve%ere al me%iului* c/t i al #ntii pu.lice' (ntro%ucerea te@nologiilor mo%erne va permite re%ucerea emi#iilor* %eeurilor* tratarea apelor re-i%uale i a altor $actori legai %e poluarea $i-ic' &e a#emenea* implementarea te@nologiilor mo%erne va #c%ea con#umul re#ur#elor naturale i materiale prin uti-area optim a ace#tora* re%uc/n%u-#e a#t$el* e$ectele a#upra me%iului )ncon,urtor' Cn plu#* aplicarea te@nologiilor nepoluante poate )ncura,a %e-voltarea i $olo#irea pro%u#elor cu impact re%u# a#upra me%iului* iar proiectul va primi puncta, pentru mo%ul %e )n%eplinire a ace#tui criteriu (ve-i ne!a nr' ; la pre-entul g@i%)' Pe l/ng in$ormaiile inclu#e la punctul 3'2 7&e-voltarea %ura.il8 %in Cererea %e $inanare* #olicitantul va ane!a la Cererea %e $inanare* %up ca-* avi-ulJautori-aiaJ acor%ul %e me%iu' ATEN:IEL S"%(i#$"! 3 7C+$%+,2!$(! %# .+li i%il" UE 6i l"gi)l!(i! $!(i+$!l'8 2i$ F+,1#l!,#l C",",ii 2" -i$!$(!," %+$(i$" ,"%+1!$2',i .,i&i$2 1+2#l 9$ %!," )+li%i !$(ii .+ )' -!%'
20

2+&!2! ,")."% ',ii !)."% "l+, ,"-",i +!," l! "g!li ! "! 6!$)"0 $"2i)%,i1i$!,"! 6i 2"/&+l !,"! 2#,!bil'. M+2#l 9$ %!," &+, -i ,")."% ! " .,i$%i.iil" 6i l"gi)l!(i! 9$ 2+1"$i#l "1"l+, +,i/+$ !l" &! -i 1+$i +,i/! ! : ." 2#,! ! 2" i1.l"1"$ !," ! .,+i"% #l#i0 %: 6i 2#.' -i$!li/!,"! !%") #i!. Pentru %etalii privin% re#pectarea normelor )n %omeniul a,utorului %e #tat* ve-i capitolul (* punctul (':* %in pre-entul g@i%' Cn ceea ce privete )/%&z&1&) 'e 3" "r&I(er5&/&&I#"/r*r& + 5e'ere) &2,#e2e !*r&& ,r-&e/!"#"&* e#te o.ligatorie re#pectarea legi#laiei naionale )n %omeniul ac@i-iiilor pu.lice #au a normelor #impli$icate %e ac@i-iii ( ne!a ? la contract)* %up cum urmea-G

69 APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA ACHIZI:IILE PUHLICE /)z"# -,er)!-r&#-r e/- -2&/& ,r&5)1& - 3e e0&/&)r& )& POS Cre4!ere) C-2,e!&!&5&!*1&& E/- -2&/e C- '&!&& + /)re (e ),#&/* ,re5e'er&#e #e$)#e #) )/%&z&1&) ,"3#&/) CumulativG V contractul e#te $inanat )n mo% %irect* )n proporie %e pe#te ;0N* %in $on%uri comunitare iJ#au %e la .ugetul %e #tatK Vvaloarea e#timat a contractului e#te mai mare %ec/t ec@ivalentul )n lei a 2';00'000 euro' CumulativG V contractul e#te $inanat )n mo% %irect*)n proporie %e pe#te ;0N* %in $on%uri Pr-/e'"r) 'e "r2)! "na %in proce%urile %e ac@i-iie preva-ute %e O"5 nr' 3:J200A* cu mo%i$icarile i completarile ulterioare

T&, C- !r)/! Contract %e 6"C3 3(

=ene$iciarul are o.ligaia %e a re#pecta proce%urile prev-ute )n 1ormele interne %e


21

comunitare iJ#au %e la .ugetul %e #tatK V valoarea e#timat a contractului e#te mai mic #au egal cu ec@ivalentul )n lei a 2';00'000 euro' V contractul e#te $inanat )n mo% %irect* )n proporie %e ;0N #au mai puin* %in $on%uri comunitare #iJ#au %e la .ugetul %e #tat' Contractul %e SE3?(C(( CumulativG V contractul e#te $inanat in mo% %irect* in proporie %e pe#te ;0N* %in $on%uri comunitare iJ#au %e la .ugetul %e #tatK Vvaloarea e#timat a contractului e#te mai mare %ec/t ec@ivalentul )n lei a 12;'000 euro' CumulativG V contractul e#te $inanat )n mo% %irect* )n proporie %e pe#te ;0N* %in $on%uri comunitare iJ#au %e la .ugetul %e #tatK Vvaloarea e#timat a contractului e#te mai mic #au egal cu ec@ivalentul )n lei a 12;'000 euro' V contractul e#te $inanat )n mo% %irect* )n proporie %e %e ;0N #au mai puin %in $on%uri comunitare iJ#au %e la .ugetul %e

ac@i-iii %in ne!a ? la Contractul %e $inanare

=ene$iciarul are o.ligaia %e a re#pecta proce%urile prev-ute )n 1ormele interne %e ac@i-iii %in ne!a ? la Contractul %e $inanare "na %in proce%urile %e ac@i-iie preva-ute %e O"5 nr' 3:J200A* cu mo%i$icarile i completarile ulterioare

=ene$iciarul are o.ligaia %e a re#pecta proce%urile prev-ute )n 1ormele interne %e ac@i-iii %in ne!a ? la Contractul %e $inanare

=ene$iciarul are o.ligaia %e a re#pecta proce%urile prev-ute )n 1ormele interne %e ac@i-iii %in
22

#tat ' Contractul %e 2"31(E 3E CumulativG V contractul e#te $inanat )n mo% %irect* )n proporie %e pe#te ;0N* %in $on%uri comunitare iJ#au %e la .ugetul %e #tatK Vvaloarea e#timat a contractului e#te mai mare %ec/t ec@ivalentul )n lei a 1'000'000 euro' CumulativG V contractul e#te $inanat )n mo% %irect* )n proporie %e pe#te ;0N* %in $on%uri comunitare iJ#au %e la .ugetul %e #tatK V valoarea e#timat a contractului e#te mai mic %ec/t ec@ivalentul )n lei a 1'000'000 euro' V contractul e#te $inanat )n mo% %irect* )n proporie %e %e ;0N #au mai puin %in $on%uri comunitare iJ#au %e la .ugetul %e #tat'

ne!a ? la Contractul %e $inanare "na %in proce%urile %e ac@i-iie preva-ute %e O"5 nr' 3:J200A* cu mo%i$icarile i completarile ulterioare

=ene$iciarul are o.ligaia %e a re#pecta proce%urile prev-ute )n 1ormele interne %e ac@i-iii %in ne!a ? la Contractul %e $inanare

=ene$iciarul are o.ligaia %e a re#pecta proce%urile prev-ute )n 1ormele interne %e ac@i-iii %in ne!a ? la Contractul %e $inanare

1ere#pectarea pre-entelor in#truciuni atrage neeligi.ilitatea c@eltuielilor a$erente ac@i-iiei %e #ervicii* lucrri #au pro%u#e )n ca%rul proiectelor co-$inantate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice- POS CCE ' =ene$iciarii privai au %reptul %e a ac@i-iiona %irect pro%u#e* #ervicii #au lucrri* c/n% valoarea ac@i-iiei nu %epete ec@ivalentul

23

)n lei a 10'000 euro pentru $iecare ac@i-iie %e pro%u#e* #ervicii #au lucrri' C@eltuielile legate #trict %e proiect* (planului %e a$aceri) e$ectuate )n perioa%a %intre %ata intrrii )n vigoare a #c@emei %e a,utor 'e 2& &2&( ,e !r" /- ("#!) 1* (,e/&0&/* 4& & (!r"&re (,e/&)#&z)!* )/-r')!* + !re,r& 'er&#-r 2&/& 4& 2&8#-/&& ,e !r" e#)3-r)re) 4& &2,#e2e !)re) ,r-&e/!e#-r 'e & 5e(!&1&& i %ata #emnrii contractului %e $inanare pentru contractele %e $urni-are %e pro%u#eJ#erviciiJlucrri* nu pot $i recuno#cute ca eligi.ile i nu pot $i* )n con#ecin* co$inanate* %ac proce%ura %e atri.uire a ace#tor contracte nu a re#pectat normele )n %omeniul ac@i-iiilor pu.lice' Con%iiile pre-entate mai #u#* tre.uie re#pectate pe toata %urata implementrii proiectului' :' PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI I Perioa%a %e implementare a activitilor proiectului e#te perioa%a cuprin# )ntre %ata #emnrii contractului %e $inanare i %ata $inali-rii ultimei activiti prev-ute )n ca%rul proiectului' I 2inali-area proiectului va tre.ui e$ectuat )n cel mult 2 ani %e la %ata #emnrii contractului %e $inanare' F9 CODUL CAEN Co%ul C E1 al activitii pentru care #e %e#$oar proiectul $ace parte %in li#ta co%urilor C E1 eligi.ile pentru acea#t operaiune'

C),&!-#"# III EVALUAREA. SELEC:IA <I CONTRACTAREA


III919 CRITERII DE EVALUARE <I SELEC:IE Criteriile %e evaluare i #elecie vi-ea- urmtoarele a#pecteG 1) Re#e5) 1) ,r-&e/!"#"& pentru reali-area o.iectivelor POS CCE i anume contri.uia proiectului la )n%eplinirea o.iectivelor POS CCE* ale a!ei prioritare P1* ale %omeniului %e intervenie &1'1 i ale operaiunii a)' 2) C)#&!)!e) 4& /-ere 1) ,r-&e/!"#"& i anumeG

2:

I Uu#ti$icarea nece#itii $inanrii pu.lice I Calitatea propunerii te@nico-$inanciare (claritatea* coerena* reali#mul proiectului )n raport cu activitile propu#e* gra$icul %e implementare i .ugetul alocat proiectului)K I Corelarea )ntre o.iectivele proiectului i re-ultatele o.inute (re-ultatele proiectului #unt corelate cu activitile* o.iectivele #unt $e-a.ile* co#turile #unt reali#te i ri#curile poteniale #unt i%enti$icate corect) 3) M)!"r&!)!e) ,r-&e/!"#"& i anume gra%ul %e pregtire a proiectului ()n ce m#ur au $o#t )ntreprin#e %emer#uri pentru reali-area premi#elor %e implementare ale proiectului)K %i#poni.ilitatea terenului* #ta%iul pregtirii %ocumentelor te@nice* e!i#tena autori-aiilorJpermi#elor nece#are)' :) S"(!e )3&#&!)!e) ,r-&e/!"#"& i anume capacitatea #olicitantului %e a a#igura meninerea* )ntreinerea i $uncionarea inve#tiiei %up $inali-area proiectului (%in punct %e ve%ere $inanciar* te@nic i al re#ur#elor umane) pentru o perioa% %e minimum 3 ani %e la )ncetarea #pri,inului $inanciar' ;) C),)/&!)!e) 3e e0&/&)r"#"& 'e &2,#e2e !)re ) ,r-&e/!"#"&9 Capacitatea %e management i e!periena anterioar )n ge#tionarea i implementarea proiectelor %e inve#tiiiJ%e a#i#tentaJaltor proiecte (certi$icare (SO* numrul* cali$icarea i e!periena relevant a per#onalului)' Pentru notarea pe #u.criterii ve-i 5rila %e evaluare te@nic i $inanciar ( 1EF nr' ; lapre-entul g@i%)' Cn completarea Seciunii : 72inanarea proiectului8 %in Cererea %e $inanare* Solicitantul va ine cont %e criteriile %e eligi.ilitate a c@eltuielilor i #ta.ilirea contri.uiei proprii* %etaliate )n capitolul (( al pre-entului 5@i%' III929 COMPLETAREA <I DEPUNEREA CERERII DE FINAN:ARE 2ormularul #tan%ar% al Cererii %e $inanare e#te pre-entat )n 1EF nr' 1 la pre-entul g@i% i e#te %i#poni.il* )n $ormat electronic* la a%re#aG QQQ'animmc'ro' ATEN:IEL Cerere) 'e 0& ) 1)re !re3"&e + (-1&!* 'e ) e7) 7 #) ,reze !"# $%&' 4& 'e '-/"2e !e#e /)re '-5e'e(/ e#&$&3&#&!)!e) ,r-&e/!"#"& 4& ) (-#&/&!) !"#"& e "2er)!e + ,reze !"# $%&'9

III92919 C-2,#e!)re) /erer&& 'e 0& ) 1)re Completarea Cererii %e $inanare* inclu#iv a ane!elor ace#teia* #e va $ace con$orm in#truciunilor %e completare i va urmri )ntocmai 2ormularul #tan%ar%' +o%i$icarea 2ormularului #tan%ar% (eliminarea*
2;

renumerotarea #eciunilor* ane!area %ocumentelor #uport )n alt or%ine %ec/t cea #peci$icat etc) con%uce la re#pingerea Cererii %e $inanare pe motiv %e necon$ormitate a%mini#trativ' Pe l/ng in#truciunile i recoman%rile cuprin#e )n #eciunile %e mai ,o#* $ormularul #tan%ar% al Cererii %e $inanare cuprin%e in$ormaii #uplimentare cu privire la completarea i ela.orarea %ocumentelor' Cererea %e $inanare va $i completat )n mo% o.ligatoriu prin te@nore%actare* )n lim.a rom/n' &o#arul Cererii %e $inanare va cuprin%e* )n mo% o.ligatoriu* un opi# (ve-i 2ormularul #tan%ar% %in 1EF nr' 1* 2ormularul 5 la pre-entul g@i%)' Pagina opi# va $i pagina cu numrul 0 a Cererii %e $inanare (ve-i in%icaiile privin% completarea opi#ului %in $ormularul Cererii %e $inanare)' Cerere) 'e 0& ) 1)re !re3"&e /-2,#e!)!* + !r-" 2-' /#)r 4& /-ere ! ,e !r" ) + #e( & ,r-/e("# 'e e5)#")re9 Cn ace#t #en#* #e vor $urni-a numai in$ormaiile nece#are i relevante* care vor preci-a mo%ul )n care va $i atin# #copul proiectului* avanta,ele ce vor re-ulta %in implementarea ace#tuia i )n ce m#ur proiectul contri.uie la reali-area o.iectivelor core#pun-toare !ei prioritare ( %in POS CCE' Cererea %e $inanare i $ormularele ace#teia tre.uie # $ie )n#oite %e urmtoarele %ocumente (ace#tea vor $i )n%o#ariate con$orm $ormularului 5 al ne!ei 1 1' ctul %e )mputernicire* )n original* con$orm @otr/rii 5 JC %e apro.are a proiectului )n ca-ul )n care Cererea %e $inanare nu e#te #emnat %e repre-entantul legal al #olicitantului* ci %e o per#oan )mputernicit )n ace#t #en#' 2' Dotr/rea a%unrii generale a acionarilorJa#ociailorJmem.rilor cooperatoriJ con#iliului %e a%mini#traie %e apro.are a proiectului i a c@eltuielilor legate %e proiect* )n original' 3' Certi$icatul con#tatator )n original emi# %e O$iciul 3egi#trului Comerului %e pe l/nga <ri.unalul un%e )i are #e%iul #olicitantul cu cel mult 30 -ile )naintea %epunerii cerererii %e $inanare* care # menione-e o.ligatoriuG %atele %e i%enti$icare* co%ul unic %e )nregi#trare* repre-entanii legali ai #ocietii* %omeniul %e activitate principal i %omeniile %e activitate #ecun%are* #ituaia ,uri%ic a #ocietii* #e%iile #ecun%are i punctele %e lucru' :' Certi$icate %e ate#tare $i#cal )n original privin% )n%eplinirea o.ligaiilor %e plat la .ugetul general con#oli%at* eli.erate %e %mini#traia 2inanelor Pu.lice pentru #e%iul #ocial i pentru punctele %e lucru care au C(2 i menionate )n certi$icatul con#tatator'?or $i re#pon#e proiectele #olicitanilor care au %atorii re#tante la .ugetul general con#oli%at'

2A

;' Certi$icate %e ate#tare $i#cal )n original privin% )n%eplinirea o.ligaiilor %e plat a impo-itelor ta!elor locale i altor venituri la .ugetele locale eli.erate %e &irecia impo-ite i ta!e locale )n a crei ra- )i are #e%iul #olicitantul* pentru #e%iul #ocial i pentru punctele %e lucru menionate )n certi$icatul con#tatator' ?or $i re#pin#e proiectele #olicitanilor care au %atorii re#tante la .ugetele locale' A' =ilanul conta.il %epu# i )nregi#trat la &irecia general a 2inanelor Pu.lice 9 inclu#ive Contul %e pro$it i pier%ere i &atele in$ormative pentru e!erciiul $inanciar prece%ent )n $otocopie certi$icat %e #olicitant' 7' Ca-ierul ,u%iciar al repre-entantului legal al #olicitantului* pre-entat )n original a) Ca-ierul $i#cal al )ntreprin%erii* pre-entat )n original' H' ctele %e proprietate* conce#iune #au a#imilate a#upra in$ra#tructurii i terenului* )n $otocopie certi$icat %e #olicitant (%ac e#te ca-ul) I ct %e proprietate i )nc@eierea %e autenti$icare a ace#tuia* %ocumentele ca%a#trale i )nregi#trarea terenurilor )n regi#tre (e!tra# %e carte $unciar) #au I Contract %e conce#iune cu vala.ilitate minima la %epunerea C2 %e 10 ani* inclu#iv %ocumentele care ate#t %reptul %e a e$ectua lucrrile prev-ute prin proiect a#upra in$ra#tructurii (%reptul %e a%mini#trare)' 0' Certi$icatul %e ur.ani#m #au autori-aia %e con#trucie pentru proiectele care prev% lucrri %e con#trucii* cu avi-ele i acor%urile #tipulate )n ace#tea--numai pentru proiectele care prev% activiti %e con#truciiK Certi$icatul %e ur.ani#m e#te actul %e in$ormare prin care autoritile emitente $ac cuno#cute #olicitantului elementele privin% regimul ,uri%ic* economic i te@nic al terenurilor i con#truciilor e!i#tente la %ata #olicitrii i #ta.ile#c cerinele ur.ani#tice ce urmea- # $ie )n%eplinite )n $uncie %e #peci$icul ampla#amentului* precum i li#ta cuprin-/n% avi-ele i acor%urile legale* nece#are )n ve%erea autori-rii' Certi$icatul %e ur.ani#m #e eli.erea- )n con$ormitate cu 6egea nr' ;0J1001 privin% autori-area lucrrilor %e con#trucii* cu mo%i$icrile i completrile ulterioare' 10' utori-atia %e me%iu )n ca-ul priectelor care prev% activiti cu impact #emni$icativ a#upra me%iului pentru care e#te nece#ara o.tinerea autori-atiei %e me%iu i care #unt preva-ute in ane!a nr'1 %in Or%inul +'+'&'& 170HJ2007' (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) 11' cor%ul %e me%iu (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) 2ia te@nic %e me%iu* eli.erat %e genia %e Protecie a +e%iului* )n
27

$otocopie certi$icat %e #olicitant %in care re-ult %ac proiectulnece#it #au nu acor% %e me%iu' (%aca e#te ca-ul)' 2ia te@nic %e me%iu (pentru o.inerea acor%ului %e me%iu) #e eli.erea- o%at cu Certi$icatul %e ur.ani#m' 12' &eclaraia pe propria r#pun%ere cu privire la a,utorul %e minimi# ( ne!a 7) 13' &eclaraia %e eligi.ilitate (2ormularul =) 1:' &eclaraia %e anga,ament (2ormularul C) 1;' &eclaratia privin% )nca%rarea )ntreprin%erii )n categoria (++ (2ormularul &) 1A' Certi$icatul privin% implementarea #i#temelor %e calitate #au %ova%a $aptului c #olicitantul e#te )n cur# %e a o.ine certi$icatul (ace#t $apt #e va %ove%i prin contractul %e implementare i certi$icare )n care #unt #tipulate clar termenele %e )n%eplinire) 9 %ac e!i#t 17' &ocumente care %ove%e#c capacitatea Solicitantului %e a implementa proiectulG contractul %e management al proiectului (%ac e#te ca-ul)* C?-urile mem.rilor ec@ipei %e proiect pentru po-iiile ocupate iJ#au $iele %e po#t pentru acele po-iii care nu #unt ocupate la momentul %epunerii Cererii %e $inanare* %ar care vor $ace parte %in ec@ipa %e proiect' ce#te %ocumente vor $i $olo#ite )n ca%rul evalurii te@nice i $inanciare a proiectului* )n #copul aprecierii capacitii %e implementare a Solicitantului (ve-i i #eciunea 2': 7+anagementul proiectului8 %in 2ormularul Cererii %e $inanare)' 1H' Planul %e a$aceri ATEN:IEL CV-"r&#e 5-r 0& /-2,#e!)!e /- 0-r2 F-r2"#)r"#"& /-2" e"r-,e) 'e /"rr&/"#"2 5&!)e BHG r9 1021I200@ ,e !r" ),r-3)re) F-r2"#)r"#"& /-2" e"r-,e) 'e /"rr&/"#"2 5&!)e. MOF9 r9 A66I169079200@C F-r2"#)r"# G '& ANEXA r9 1 #) ,reze !"# $%&'9 &up completare* cererea %e $inanare* $ormularele* ane!ele i %ocumentele care o )n#oe#c urmea-G - # #e #emne-e %e ctre repre-entantul legal pe $iecare pagin* )n partea %reapt* )n ,o#ul paginii i # #e tampile-e pe $iecare pagin* )n ,o#ul paginii* )n centruK - # #e )n%o#arie-e (#e va utili-a %o#ar cu in)* pagine-e* cu toate paginile numerotate manual* )n or%ine cre#ctoare* %e la 1 la n* )n partea %reapt ,o# a $iecrui %ocument ( e#te numrul total al paginilor %in %o#arul complet* inclu#iv %ocumentele ane!ate)' Se va )ntocmi opi#ul ca pagina 0 a Cererii %e $inanare' - # #e multiplice i # #e pre-inte )n trei e!emplare %e ctre #olicitant (1 original i 2 $otocopii)* con$orm in%icaiilor %e mai #u#K
2H

- # #e reali-e-e i # #e atae-e pe #uport electronic (C&) care va conine 2 $iiere electronice #canateG cererea %e $inanare ne!a 1 la pre-entul g@i% i re-umatul proiectului - 2ormularul ' III92929 De," ere) Cerer&& 'e 0& ) 1)re Cerere) 'e 0& ) 1)re (e ,-)!e 'e," e #) -r&/)re '& !re O0&/&&#e Ter&!-r&)#e ,e !r" IMM 4& C--,er)1&e ()" #) (e'&"# Or$) &(2"#"& I !er2e'&)r ,e !r" POS CCE '& S!r9 P-!er)4& r911. (e/!-r @ H"/"re4!& )n -ilele %e luni-,oi )ntre orele 0'00 - 1A'00 i vineri )ntre orele 0'00 -1:'009 A're(e#e 4& ')!e#e 'e /- !)/! )#e O0&/&&#-r Ter&!-r&)#e (e $*(e(/ + A e7) 10 #) ,reze !"# $%&'9 &epunerea cererii %e $inanare e#te prece%at %e )nregi#trarea on-line a #olicitanilor' A!e !&eL Programul %e )nregi#trare on-line $uncionea- )n -ilele %e luni9vineri* )ntre orele 0G00 i 1;G00' (nter$aa on-line cuprin%e cate un c/mp (.uton) core#pun-tor apelului %e proiecte' 2ormularul %e )n#criere on-line cuprin%e urmtoarele c/mpuriG o 1umele $irmei' o 1umrul %e Or%ine %in 3egi#trul Comerului (U pentru )ntreprin%eri* C pentru cooperative)' o Co% %e (%enti$icare 2i#cal (C(2 #au C"() 9 atri.uit %e ctre +ini#terul Economiei i 2inanelor' o %re#a $irmei (localitatea i ,u%eul)' o 1umele proiectului' o ?aloarea total a proiectului' o ?aloarea $inanrii neram.ur#a.ile' o O a%re# %e e-mail %e contact vala.il' o C/mp control anti#pam' A!e 1&eL <oate %ocumentele a$erente proiectului tre.uie # $ie vala.ile la %ata )nregi#trarii on-line' &up )nregi#trarea on-line* #olicitantul va primi pe a%re#a %e e-mail %e contact un numr %e )nregi#trare core#pun-tor apelului* unic pe ar i invitaia # #e pre-inte la O(JO<(++C ale# pentru a %epune proiectul per#onal #au # )l trimit prin curierat rapi% )n intervalul #peci$icat (%ata tran#miterii coletului prin curierat rapi% # nu %epea#c intervalul #peci$icat )n email)' 1umrul %e )nregi#trare va $i $olo#it )n core#pon%ena purtat pe toat perioa%a %e evaluare a proiectului' 1umrul %e )nregi#trare va $i $olo#it )n core#pon%ena purtat p)n la primirea co%ului S+(S'

20

O + !re,r& 'ere ,-)!e 'e," e " )/e#"&)4& ),e#9

(& $"r ,r-&e/! +

/)'r"#

Solicitantul tre.uie # %epun Cererea %e $inanare )mpreun cu ane!ele* $ormularele i %ocumentele #olicitate completate )n lim.a rom/n* )n 3 e!emplare (1 original i 2 $otocopii)' E!emplarele vor $i marcate clar* pe copert* )n partea #uperioar %reapt* cu 7O3(5(1 68* re#pective 72O<OCOP( nr'18* 72O<OCOP( nr'2L' "n%e e#te ca-ul* #e vor ane!a tra%ucerile legali-ate* )n#oite %e copia %ocumentului original' Se recoman% ca* pe l/ng cele 3 e!emplare* #olicitantul # )i reali-e-e un e!emplar propriu complet al %o#arului Cererii %e $inanare' Cererea %e $inanare (ane!a 1 i 3e-umatul proiectului (2ormularul %in 1EF nr' 1 la pre-entul g@i%) vor $i %epu#e i )n $ormat electronic (pe #uport electronic C&)' &o#arul original i cele %ou copii ale ace#tuia* )mpreun cu C&ul cu cele 2 $iiere electronice)* vor $i tran#mi#e )ntr-un colet #igilat trimi# prin curierat rapi% #au %epu# per#onal* la #e%iul mai #u# menionat al +(++C<P6 J &irecia pentru 5e#tionarea 2on%urilor Comunitare pentru (++ #au la O<(++C' Partea e!terioar a coletului #igilat core#pun-tor tre.uie # poarte* )n mo% o.ligatoriu* o etic@et cu urmtoarele in$ormaiiG Cerere 'e 0& ) 1)re ,e !r" Pr-$r)2"# O,er)1&- )# Se/!-r&)# Cre4!ere) C-2,e!&!&5&!*1&&E/- -2&/e 2007-2016 !a prioritar 1 - "n #i#tem inovativ i ecoe$icent %e pro%ucie &omeniul %e intervenie &1'1' (nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++-urilor OperaiuneaG a) - Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile Sc@ema %e $inanareG Spri,in $inanciar pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii reali-ate %e )ntreprin%erile mici i mi,locii Spri,in $inanciar %e p/n la 020'000 lei* pentru inve#tiii )n )ntreprin%erile mici i mi,locii utoritate %e +anagementG +ini#terul Economiei i 2inanelor Organi#m (nterme%iarG +ini#terul pentru (++* Comer* <uri#m i Pro$e#ii 6i.erale &irecia pentru 5e#tionarea 2on%urilor Comunitare pentru (++ %re#aG Str' Poterai nr' 11* #ector :* =ucureti* co% 0:02A3 Se%iul O<(++C''''''''''''''''''''''''''''''' W&enumirea i a%re#a complete ale SolicitantuluiX W<itlul proiectuluiX W6ocali-area proiectuluiX
30

W1umr unic %e )nregi#trareX Cererile %e $inanare trimi#e prin orice alte mi,loace (e!G $a! #au e-mail) #au trimi#e la alte a%re#e nu vor $i luate )n con#i%erare' Cn ca-ul re#pingerii unei Cereri %e $inanare pe motiv %e necon$ormitate a%mini#trativ* neeligi.ilitate #au puncta, in#u$icient o.inut ca urmare a evalurii te@nico-$inanciare* #olicitantul va $i in$ormat a#upra motivelor %e re#pingere' Cn ca-ul )n care #e con#tat cG I %ocumentele nu #unt complete i nu #unt #emnate con$orm cerinelor #olicitateK I nu a $o#t %epu# numrul %e e!emplare #olicitatK e#te po#i.il corectarea* )n termen %e ; -ile lucrtoare %e la primirea )ntiinrii' Cn ace#t #en#* #olicitantul va $i in$ormat )n #cri# cu privire la corectarea Cererii %e $inanare' Cn ca-ul re#pingerii Cererii %e $inanare* #e vor comunica )n #cri# motivele %e re#pingere' Cn ca-ul Cn care %orete* %up corectareaJcompletarea )n mo% core#pun-tor a Cererii %e $inanare* #olicitantul o poate %epune %in nou'' Cn ace#t ca-* proce#ul %e %epunere* evaluare i #elecie va $i reluat )n totalitate* Cererea %e $inanare va primi un nou numr %e )nregi#trare' Solicitanii pot o.ine in$ormaii #uplimentare %e la Organi#mului (nterme%iar #au pot con#ulta pagina Qe. MMM9) &22/9r-' III92969 L&(!) 'e 5er&0&/)re ) Cerer&& 'e 0& ) 1)re Solicitanii tre.uie # veri$ice %ac %o#arul Cererii %e $inanare e#te complet* pe .a-a 5rilei %e veri$icare a con$ormitii a%mini#trative ( 1EF nr' 3 la pre-entul 5@i%) %up cum urmea-G a) Cererea %e $inanare (inclu#iv ane!ele) re%actat )n 3 e!emplare (1 original i 2 $otocopii) marcate core#pun-tor' .) Cererea %e $inanare ( ne!a 1 la pre-entul g@i%) i re-umatul proiectului ($ormularul ) #canate #unt %epu#e pe #uport electronic (C&)' c) Paginile cererii %e $inanare (inclu#iv ane!ele* $ormularele i %ocumentele #olicitate) #unt numerotate con$orm in#truciunilor %in pre-entul 5@i%' %) &eclaraia %e la punctul ;'2 %in Cererea %e $inanare re#pect mo%elul ne!ei 1 e#te %atat* tampilat i #emnat %e repre-entantul legal #au %e o per#oan )mputernicit' e) <oate ru.ricile Cererii %e $inanare #unt completate cu %atele i in$ormaiile #olicitate i re#pect mo%elul ne!ei 1' $) Opi#ul e#te completat con$orm 2ormularului 5 %in 1EF nr' 1 la pre-entul g@i%'
31

g) 3e-umatul proiectului e#te con$orm 2ormularului i e#te ane!at la Cererea %e $inanare' @) ctul %e )mputernicire* )n original* con$orm @otr/rii 5 %e apro.are a proiectului )n ca-ul )n care Cererea %e $inanare nu e#te #emnat %e repre-entantul legal al #olicitantului* ci %e o per#oan )mputernicit )n ace#t #en#' i) Dotr/rea a%unrii generale a acionarilorJa#ociailorJmem.rilor cooperatori ai )ntreprin%erii %e apro.are a proiectului i a c@eltuielilor legate %e proiect* )n original' ,) Certi$icatul con#tatator e#te eli.erat )n termenul prev-ut )n pre-entul g@i% ()n 30 %e -ile) cuprin%e toate in$ormaiile #olicitate i e#te ane!at )n original' P) Certi$icate %e ate#tare $i#cal )n original privin% plata o.ligaiilor la .ugetul general con#oli%at eli.erate %e %mini#traia 2inanelor Pu.lice* inclu#iv pentru toatele punctele %e lucru care au C(2 menionate )n certi$icatul contatator - #e veri$ic e!i#tena %ocumentelor con$orm certi$icatului con#tatator* vala.ilitatea lor la %ata in#crierii online* i $aptul c #olicitantul nu are %atorii re#tante' l) Certi$icate %e ate#tare $i#cal )n original privin% impo-itele* ta!ele locale i alte venituri la .ugetul local eli.erate %e &irecia impo-ite i ta!e locale )n a crei ra- )i are #e%iul #olicitantul* inclu#iv pentru toatele punctele %e lucru menionate )n certi$icatul contatator - #e veri$ic e!i#tena %ocumentelor con$orm certi$icatului con#tatator* vala.ilitatea lor la %ata )n#crierii online* i $aptul c #olicitantul nu are %atorii re#tante' m) Situaiile $inanciare ale Solicitantului %epu#e la %mini#traia $inanelor pu.lice* )n $otocopie certi$icat pentru ultimul e!erciiu $inanciarG =ilanul conta.il* Contul %e pro$it i pier%ere i &atele in$ormative* %epu#e i )nregi#trate la &irecia 2inanelor Pu.lice n) Ca-ierul ,u%iciar al repre-entantului legal al #olicitantului* pre-entat )n original o) Ca-ierul $i#cal al )ntreprin%erii* pre-entat )n original' r) &ocumentele %e proprietate* conce#iune #au a#imilate a#upra in$ra#tructurii i terenului* )n $otocopie-certi$icat %e #olicitant (%ac e#te ca-ul)G I ct %e proprietate i %ocumente ca%a#trale i )nregi#trarea terenurilor )n regi#tre (e!tra# %e carte $unciar) #au I Contract %e conce#iune cu vala.ilitate minim la %epunerea C2 %e 10 ani* inclu#ive %ocumentele care ate#t %reptul %e a e$ectua lucrrile prev-ute prin proiect a#upra in$ra#tructurii (%reptul %e a%mini#trare)' #) Pentru proiectele care implic e!ecuia %e lucrri* Certi$icatul %e ur.ani#m i ane!ele #ale )n $otocopie certi$icat* inclu#iv avi-eleJ acor%urileJ #tu%iile %e #pecialitate prev-ute )n ace#ta (%aca e#te ca-ul)K Certi$icatul %e ur.ani#m e#te actul %e in$ormare prin care autoritile emitente $ac cuno#cute #olicitantului elementele privin% regimul ,uri%ic* economic i te@nic al terenurilor i con#truciilor
32

e!i#tente la %ata #olicitrii i #ta.ile#c cerinele ur.ani#tice ce urmea- # $ie )n%eplinite )n $uncie %e #peci$icul ampla#amentului* precum i li#ta cuprin-/n% avi-ele i acor%urile legale* nece#are )n ve%erea autori-rii' Certi$icatul %e ur.ani#m #e eli.erea- )n con$ormitate cu 6egea nr' ;0J1001 privin% autori-area lucrrilor %e con#trucii* cu mo%i$icrile i completrile ulterioare' ) 2ia te@nic %e me%iu* eli.erat %e genia %e Protecie a +e%iului* )n $otocopie certi$icat %in care re-ult %ac proiectul nece#it #au nu acor% %e me%iu' (%ac e#te ca-ul)' 2ia te@nic %e me%iu (pentru o.inerea acor%ului %e me%iu) #e eli.erea- o%at cu Certi$icatul %e ur.ani#m' Cn ca-ul proiectelor pentru care #e #olicit un Stu%iu %e impact a#upra me%iului* con$orm legi#laiei )n vigoare* ace#ta va $i ane!at )n $otocopie certi$icatK t) cor%ul %e me%iu (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) ) utori-atia %e me%iu )n ca-ul priectelor care prev% activiti cu impact #emni$icativ a#upra me%iului pentru care e#te nece#ara o.tinerea autori-atiei %e me%iu i care #unt preva-ute in ane!a nr'1 %in Or%inul +'+'&'& 170HJ2007' (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) u) &ocumente care %ove%e#c capacitatea Solicitantului %e a implementa proiectulG contractul %e management al proiectului (%ac e#te ca-ul)* C?-urile mem.rilor ec@ipei %e proiect pentru po-iiile ocupate iJ#au $iele %e po#t pentru acele po-iii care nu #unt ocupate la momentul %epunerii Cererii %e $inanare* %ar care vor $ace parte %in ec@ipa %e proiect' ce#te %ocumente vor $i $olo#ite )n ca%rul evalurii te@nice i $inanciare a proiectului* )n #copul aprecierii capacitii %e implementare a Solicitantului (ve-i i #eciunea 2': 7+anagementul proiectului8 %in 2ormularul Cererii %e $inanare)' <E14(EY C?-urile vor $i completate con$orm 2ormularului comun european %e curriculum vitae (D5 nr' 1021J200: pentru apro.area 2ormularului comun european %e curriculum vitae* +O2' nr' A33J13'07'200:) 9 2ormularul 5 %in 1EF nr' 1 la pre-entul g@i% v) Certi$icatul privin% implementarea #i#temelor %e calitate )n $otocopie certi$icata' (%up ca-* #ta%iul) !) &eclaraia pe propria r#pun%ere cu privire la a,utorul %e minimi# ( ne!a H) Q) &eclaraia %e eligi.ilitate re#pect 2ormularul = al ane!ei 1* e#te %atat* #emnat )n original i tampilat %e ctre repre-entatul legal' -) Planul %e a$aceri re#pect 2ormularul E al ane!ei 1 i re#pect termenul %e vala.ilitate' Z) &eclaraia %e anga,ament re#pect 2ormularul C al ane!ei 1* e#te %atat* #emnat i tampilat %e ctre repre-entatul legal' aa) Perioa%ele %e vala.ilitate menionate )n opi#ul la Cererea %e $inanare tre.uie # re#pecte preve%erile legale #peci$iceJcerinele %in pre-entul g@i% pentru $iecare %ocument'

33

III969 CHELTUIELILE ELIGIHILE Cn completarea Seciunii : 72inanarea proiectului8 %in Cererea %e $inanare* #olicitantul va ine cont %e criteriile %e eligi.ilitate a c@eltuielilor i #ta.ilirea contri.uiei proprii* %etaliate mai ,o#' CHELTUIELI ELIGIHILE 1' C@eltuieli pentru ac@i-iia %e teren (eligi.ile )n limita a 10N %in totalul c@eltuielilor eligi.ile ale proiectului)' 2' C@eltuieli pentru cl%iri i in#talaii a$erente con#truciilor ()n limita a ;0N %in totalul c@eltuielilor eligi.ile ale proiectului) precumG 2'1' c@i-iie cl%iri* cu e!cepia lea#ing-ului 2'2' Con#trucie i mo%erni-are cl%iri* inclu#iv in#talaii a$erente con#truciilor' 3' C@eltuieli pentru ac@i-iia %e .unuri %in categoria mi,loacelor $i!e #au a o.iectelor %e inventar(imo.ili-ri corporale) precumG 3'1' c@i-iia %e in#talaii i ec@ipamente - cu e!cepia lea#ingului 3'2' c@i-iia 9 cu e!cepia lea#ing-ul 9 %e mi,loace %e tran#port te@nologice care #unt #trict nece#are pentru i legate %e ciclul %e pro%ucie (%oar pentru co%urile C E1 2 9Con#trucii i = 9 (n%u#tria e!tractiv 9 pro%u#e neenergetice)' :' C@eltuieli pentru ac@i-iia %e imo.ili-ri necorporale 9 cu e!ceptia lea#ing-ului precumG :'1' plicaii in$ormatice :'2' =revete* licene i PnoQ-@oQ* #oluii te@nice ne.revetate* inclu-/n% #o$tQare legat %e proce#ul %e pro%ucie i cerinele manageriale ale )ntreprin%erii' ;' C@eltuieli privin% ac@i-iia %e #ervicii %e con#ultan pentruG a) ela.orarea %e #tu%ii i %ocumentaii preliminare nece#are inve#tiiei precum #untG#tu%iile %e ampla#ament a#upra terenului (ri%icare topogra$ic* #tu%iu geologic)* #tu%iul pentru organi-area %e antier* etc'K .) ela.orarea #tu%iilor %e #oluie* a %ocumentaiilor pentru o.inerea avi-elor te@nice %e racor%are* a proiectelor pentru reali-area racor%rilor la #ur#eleJreelele %e utiliti %in -on (ap-canal* energie electric i termic* ga-e naturale* etc')K c) ela.orarea planului %e a$aceri i a #tu%iilor %e pre$e-a.ilitate i $e-a.ilitateK %) ela.orarea %ocumentaiei nece#are o.inerii certi$icatului %e ur.ani#m i a autori-aiei %e con#truireK e) ela.orarea #tu%iului %e impact al proiectului a#upra me%iului i %e in%enti$icare a m#urilorJlucrrilor nece#are )n ca%rul proiectului* pentru reme%ierea impactului negativK $) ela.orarea proiectului %e e!ecuie a inve#tiiei i a %etaliilor i %evi-elor %e e!ecuieK
3:

g) con#ultan te@nicJte@nologic %e #pecialitate i %irigenie %e antier* nece#are reali-rii inve#tiiei i prev-ute )n %evi-ul generalK @) #ervicii %e con#iliere a .ene$iciarului )n managementul i implementarea proiectului %e inve#tiiiK i) con#ultan pentru ac@i-iionarea %e .unuri intangi.ile* cum ar $i #o$tQare* .revete* licene* PnoQ-@oQ #au #oluii te@nice ne.revetate' A' (n#truire #peciali-at pentru per#onalul operativ ()n ca-ul ac@i-iiilor %e te@nologieJec@ipamenteJ#o$tQare)' ?aloarea cumulat a categoriilor %e c@eltuieli prev-ute la punctele ; i A nu tre.uie # %epea#c 10N %in totalul c@eltuielilor eligi.ile ale proiectului' A!e !&e L C-(!"# 'e )/%&z&1&e )# &2-3&#e#-r 'e8) /- (!r"&!e. & /#"(&5 !ere "# ,e /)re (e )0#* /- (!r"/1&). e(!e e#&$&3&# /" re(,e/!)re) ,re5e'er&#-r 4& /- '&1&&#-r (,e/&0&/e HG 7FD. + (,e/&)#E - !re3"&e (* 0)/* ,)r!e & !e$r) !* 4& & (e,)r)3&#* '& ,r-&e/!N - &2-3&#"# " ) 3e e0&/&)! 'e 0& ) 1*r& /-2" &!)re er)23"r()3&#e + "#!&2&& 10 ) & ,e !r" /- (!r"/1&e ()" re)3&#&!)reN - /-(!"# 'e )/%&z&1&e )# &2-3&#"#"& e(!e /er!&0&/)! 'e " e5)#")!-r & 'e,e 'e ! )"!-r&z)!. /)re /- 0&r2* /* 5)#-)re) )/e(!"&) " e7/e'e 5)#-)re) 'e ,&)1* 4& /* &2-3&#"# re(,e/!* /- '&1&&#e !e% &/e ,re5*z"!e + #e$&(#)1&) )1&- )#*9 Orice c@eltuial care nu #e reg#ete )n li#ta c@eltuielilor eligi.ile %e mai #u#* va con#i%erat %rept c@eltuial neeligi.il pentru co$inanare prin POS CCE' Cn mo% #pecial urmtoarele categorii %e c@eltuieli " (" ! e#&$&3&#e 1' ta!a pe valoarea a%ugatK 2' %o./n%a i alte comi#ioane a$erente cre%itelorK 3' c@eltuielile colaterale care intervin )ntr-un contract %e lea#ingK :' %e-a$ectarea centralelor nucleareK ;' ac@i-iia %e ec@ipamente #econ%-@an%K A' amen-i* penaliti i c@eltuieli %e ,u%ecatK 7' co#turile pentru operarea o.iectivelor %e inve#tiii' H' mi,loace %e tran#port mar$* autove@icule i alte mi,loace %e tran#port care nu #unt #trict legate %e proce#ul %e pro%ucie' A!e 1&eLL

3;

NU (" ! e#&$&3&#e /%e#!"&e#&#e ,e !r" !r) (,-r! "!&#)8e. !)7e 5)2)#e.)23)#)8. 2- !)re 4& ," ere + 0" /1&" e9 O c@eltuial poate $i con#i%erat eligi.il pentru co$inanare (ram.ur#are )n limita #ta.ilit) )n ca%rul POS* %ac )n%eplinete cumulativ urmtoarele criterii 1' e#te e$ectiv pltit )ntre %ata #emnrii contractului %e $inanare i 31 iulie 201;* cu e!cepia c@eltuielilor pentru ela.orarea planului %e a$aceri #olicitat a $i %epu# cu cererea %e $inanare' ce#tea #unt eligi.ile %ac #unt e$ectiv pltite )ncep/n% cu %ata intrrii )n vigoare a #c@emei %e a,utor %e #tat %e minimi# pentru con#ultan i in#truire #peciali-ata legate %e activitate %e inve#tiii(12'03'200H)' Cn ace#t ca- " #e vor ane!a la $ormularul Cererii %e $inanare $acturi* or%ine %e plat etc'* ca %ova% a e$ecturii re#pectivelor c@eltuieli %e con#ultan i training #peciali-at* care vor $ace o.iectul cererilor %e ram.ur#are i #e vor tran#mite %up %ata #emnrii contractului %e $inanare* )n con%iiile prev-ute )n ca%rul contractului %e $inanare' O cerere %e ram.ur#are nu poate conine numai c@eltuieli privin% con#ultana #au trainingul #peciali-at' (%enti$icarea c@eltuielilor e$ectuate )nainte %e %ata %epunerii Cererii %e $inanare #e va $ace la Seciunea 3': 7 c@i-iii pu.lice8 %in 2ormularul Cererii %e $inanare' 2' e#te )n con$ormitate cu preve%erile Contractului %e $inanare )nc@eiat %e ctre .ene$iciar i +ini#terul pentru (++* Comer* <uri#m i Pro$e#ii 6i.erale* )n calitate %e Organi#m (nterme%iar cu re#pectarea art' ;: alin' (;) i art' A0 %in 3egulamentul Con#iliului nr' 10H3J200A S Art. 54(5)( Regu amentu 8$n!i iu ui nr. 1063/2006: $ #=e tuia #$+inan"at din >$nduri e 2tru#tura e (>$ndu Eur$%ean de 4e*,$ tare Regi$na i >$ndu 2$#ia Eur$%ean) !au >$ndu de 8$e*iune nu %$ate %rimi a!i!ten" din a te in!trumente +inan#iare #$munitare. Art. 60( Regu amentu 8$n!i iu ui nr. 1063/2006: Aut$ritatea de management e!te re!%$n!a)i de ge!ti$narea i im% ementarea /r$gramu ui $%era"i$na ( 'n #$n+$rmitate #u %rin#i%iu unui management +inan#iar !nt$!.< 3' e#te con$orm cu preve%erile legi#laiei naionale i comunitare* )n #pecial )n ceea ce priveteG I a,utorul %e #tat I regimul ac@i-iiilor pu.lice* prin re#pectarea normelor Or%onanei %e "rgen a 5uvernului nr' 3:J200A privin% atri.uirea contractelor %e ac@i-iie pu.lic* a contractelor %e conce#iune %e lucrri pu.lice i a contractelor %e conce#iune %e #ervicii* cu completrile i mo%i$icrile ulterioare #au a normelor #impli$icate %e ac@i-iie :' e#te menionat )n li#ta c@eltuielilor eligi.ileK
3A

;' e#te )n legtur %irect cu activitile propu#e )n proiect i e#te nece#ar pentru reali-area proiectului' III9@9 CONTRIHU:IA PROPRIE A SOLICITANTULUI <I VALOAREA MAXIM= A FINAN:=RII NERAMHURSAHILE Contri.uia proprie repre-int procentul %in #uma c@eltuielilor eligi.ile ale proiectului* care va $i #uportat %e ctre .ene$iciar' Orice c@eltuial neeligi.il* precum i orice c@eltuial cone! ce va aprea )n timpul implementrii proiectului va $i #uportat %e ctre #olicitantJ.ene$iciar* %ar nu va $i luat )n calcul la %eterminarea contri.uiei proprii a #olicitantuluiJ.ene$iciarului' ATEN:IEL J /)'r"# )/e(!e& -,er)!&" &. /- !r&3"1&) + )!"r* " e(!e /- (&'er)!* /- !r&3"1&e ,r-,r&e ) (-#&/&!) !"#"& 4& " e(!e e#&$&3&#*9 V)#-)re) 2)7&2* ) (,r&8& "#"& 0& ) /&)r er)23"r()3&# /e ,-)!e 0& (-#&/&!)! " ,-)!e 'e,*4& D209000 Le&. &)r #) ')!) (e2 *r&& /- !r)/!"#"& 'e 0& ) 1)re. )/e)(!) " ,-)!e 'e,*4& e/%&5)#e !"# + #e& ) 2F09000 e"r-. /)#/"#)! #) /"r("# HNR '& z&") re(,e/!&5*9 Cn ca-ul proiectelor care %epe#c valoarea ma!im core#pun-toare unei $inanri neram.ur#a.ile %e 2;0'000 euro ec@ivalent )n lei * #olicitantul va acoperiG - valoarea c@eltuielilor eligi.ile care %epete inten#itatea ma!im pentru a,utorul %e #tat - valoarea c@eltuielilor neeligi.ile i a celor cone!e' Cn completarea Seciunii : 72inanarea proiectului8 %in Cererea %e $inanare* Solicitantul va ine cont %e criteriile %e eligi.ilitate a c@eltuielilor i #ta.ilirea contri.uiei proprii' III9F9 PROCESUL DE EVALUARE <I SELEC:IE A CERERII DE FINAN:ARE Proce#ul %e evaluare i #elecie a proiectului #e va %erula )n trei etapeG I ?eri$icarea con$ormitii a%mini#trativeK I ?eri$icarea eligi.ilitiiK I Evaluarea te@nic i $inanciar'

37

III9F919Ver&0&/)re) /- 0-r2&!*1&& )'2& &(!r)!&5e &up %epunerea Cererii %e $inanare* Organi#mului (nterme%iar va veri$ica* %in punct %e ve%ere a%mini#trativ* Cererea %e $inanare i va urmri* )n principal* %acG I au $o#t %epu#e toate %ocumentele* I %ocumentele #unt complete i #emnate con$orm cerinelor* I a $o#t %epu# numrul %e e!emplare #olicitat* I %ocumentele %epu#e #unt )n termenul %e vala.ilitate la %ata )n#crierii on line' 5rila %e veri$icare a con$ormitii a%mini#trative e#te pre-entat )n ne!a nr' 3 la pre-entul 5@i%' Organi#mul interme%iar are %reptul %e a #olicita clari$icri privin% Cererea %e $inanare' Cn ace#t ca- Solicitantul va tre.ui # tran#mit clari$icrile )n con%iiile i termenul limit #peci$icate )n #olicitarea %e clari$icri' 1ere#pectarea ace#tor con%iii %uce la re#pingerea Cererii %e $inanare' 1umai cererile %e $inanare con$orme %in punct %e ve%ere a%mini#trativ (care )n%epline#c !-)!e criteriile %in 5rila %e veri$icare a con$ormitii a%mini#trative* a%ic prime#c & la toate criteriile) #unt a%mi#e )n urmtoarea etap a proce#ului %e evaluare* re#pectiv veri$icarea eligi.ilitii' 1oti$icarea Solicitantului a#upra re-ultatului veri$icrii con$ormitii a%mini#trative a Cererii %e $inanare #e va $ace )n #cri#* %e ctre Organi#mul (nterme%iar* )n termen %e 10 -ile lucrtoare %e la %ata primirii %o#arului la O(' Cn ca-ul )n care #e vor #olicita clari$icri la Cererea %e $inanare* perioa%a %e r#pun# menionat #e prelungete )n mo% core#pun-tor' III9F929 Ver&0&/)re) e#&$&3&#&!*1&& Cerer&& 'e 0& ) 1)re Ver&0&/)re) e#&$&3&#&!*1&& (e re)#&ze)z* 'e /*!re Or$) &(2"# I !er2e'&)r "2)& ,e !r" Cerer&#e 'e 0& ) 1)re /- 0-r2e '& ," /! 'e 5e'ere )'2& &(!r)!&5. "r2*r& '"-(e + 'e,#& &re) /- '&1&&#-r 'e e#&$&3&#&!)!e' 5rila %e veri$icare a eligi.ilitii proiectului e#te pre-entat )n 1EF nr': la pre-entul g@i%' Organi#mul (nterme%iar are %reptul %e a #olicita clari$icri privin% Cererea %e $inanare' Cn ace#t ca- #olicitantul va tre.ui # tran#mit clari$icrile )n con%iiile i termenul limit #peci$icate )n #olicitarea %e clari$icri' 1ere#pectarea ace#tor con%iii %uce la re#pingerea Cererii %e $inanare' 1umai cererile %e $inanare %eclarate eligi.ile (care )n%epline#c !-)!e criteriile %in 5rila %e veri$icare a eligi.ilitii* a%ic prime#c & la toate criteriile) #unt a%mi#e )n urmtoarea etap a proce#ului %e

3H

evaluare* evaluarea calitii proiectului con$orm criteriilor %e #elecie menionate )n pre-entul g@i%' ATEN:IEL S-#&/&!) !"# 5) 0& e7/#"( '& ,r-/e("# 'e e5)#")re 4& (e#e/1&e ,e !r" )/-r')re) 0& ) 1*r&& 4& Cerere) 'e 0& ) 1)re re(,& (*. + /)z"# + /)re (e '-5e'e4!e /* )/e(!)E [ #e $ace vinovat %e in%ucerea grav )n eroare a Organi#mului (nterme%iar #au a comi#iilor %e evaluare i #elecie* prin $urni-area %e in$ormaii incorecte cu privire la con%iiile %e eligi.ilitate #au %ac a omi# $urni-area ace#tor in$ormaii* [ a )ncercat # o.in in$ormaii con$i%eniale #au # in$luene-e comi#iile %e evaluare i #elecie #au Organi#mul (nterme%iar )n timpul proce#ului %e evaluare' 1oti$icarea #olicitantului a#upra re-ultatului veri$icrii eligi.ilitii Cererii %e $inanare #e va $ace )n #cri# %e ctre Organi#mul (nterme%iar )n termen %e ma!im 16 -ile lucrtoare %e la %ata apro.rii a%mini#trative a Cererii %e $inanare' Cn ca-ul )n care #unt #olicitate clari$icri* perioa%a #e prelungete )n mo% core#pun-tor' III9F969 E5)#")re) !e% &/* 4& 0& ) /&)r* ) ,r-&e/!"#"& Evaluarea te@nic i $inanciar e#te reali-at %e comitetul %e evaluare i #elecie $ormat %in per#onalul anga,at )n ca%rul Organi#mului (nterme%iar* repre-entani ai utoritii %e +anagement i e!peri in%epen%eni* %in a$ara ace#tora' Evaluarea te@nic i $inanciar va permite aprecierea gra%ului )n care proiectul r#pun%e o.iectivelor POS CCE )n %omeniul creterii competitivitii economice* al %e-voltrii %ura.ile* e$icienei $inanciare* al #u#tena.ilitii i %ura.ilitii proiectului etc' 5rila %e evaluare te@nic i $inanciar a proiectului e#te pre-entat )n 1EF nr' ; la pre-entul g@i%' Cn ca-ul )n care comitetul %e evaluare i #elecie %e#coper c anumite in$ormaii lip#e#c #au #unt neclare* poate cere )n #cri# #olicitantului in$ormaii #uplimentare %e clari$icare cu privire la %ocumentele e!i#tente' Solicitantul va tran#mite in$ormaii #uplimentare re$eritoare la proiect )n con%iiile #olicitate %e ctre Organi#mul (nterme%iar' ce#tea nu vor $i luate )n con#i%erare )n ca-ul )n care a%uc mo%i$icri %e $on% proiectului' 1ere#pectarea ace#tor con%iii %uce la re#pingerea Cererii %e $inanare' (n ca-ul )n care evaluatorul are neclariti cu privire la in$ormatiile pre-entate )n Cererea %e $inanare #au )n ca-ul )n care

30

proiectul pre-int un ri#c* ace#ta poate iniia* )n cel mai #curt timp* vi-ita la locul %e reali-are a inve#tiiei' Cn urma evalurii te@nice i $inanciare* proiectul primete un puncta, (con$orm 5rilei %e evaluare te@nic i $inanciar) )ntre 0 i 100 puncte' Pe !r" ) 0& (e#e/!)! ,e !r" 0& ) 1)re ,r-&e/!"# !re3"&e (* -31& * " ," /!)8 'e 2& &2"2 F0 'e ," /!e9 D)/* ,r-&e/!"# ,r&2e4!e 0 ," /!e #) -r&/)re '& /r&!er&& 4& ("3/r&!er&&. )/e(!) e(!e re(,& (9 1oti$icarea Solicitantului a#upra apro.rii #au re#pingerii proiectului #e va $ace )n #cri#* %e ctre Organi#mul (nterme%iar )n ma!imum :0 %e -ile lucrtoare %e la %ata apro.rii eligi.ilitii proiectului' Cn ca-ul )n care #e vor #olicita clari$icri la Cererea %e $inanare* perioa%a %e r#pun# menionat #e prelungete )n mo% core#pun-tor' III9A9 CONTRACTAREA Cn urma evalurii te@nice i $inanciare #e va )ntocmi o li#t a proiectelor apro.ate care va $i #upu# #pre avi-are utoritii %e +anagement' utoritatea %e +anagement acor% avi-ul a#upra proiectelor apro.ate )n termen %e ; -ile lucrtoare %e la primirea li#tei' &up primirea avi-ului %e la utoritatea %e +anagement a li#tei %e proiecte apro.ate* Organi#mul (nterme%iar va comunica )n #cri# #olicitantului re-ultatul evalurii' Contractul %e $inanare va $i )nc@eiat )ntre +ini#terul pentru (++* Comer* <uri#m i Pro$e#ii 6i.erale* prin &irecia pentru 5e#tionarea 2on%urilor Comunitare pentru (++* )n calitate %e Organi#m (nterme%iar pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice i =ene$iciar* )n termen %e 2F -ile lucrtoare %e la %ata apro.rii proiectului' III979 CONTESTA:IILE Cn #ituaia )n care #olicitantul #e con#i%er vtmat )ntr-un %rept al #u #au )ntr-un intere# legitim privin% %eci-ia comi#iei %e evaluare i #elecie a proiectelor* ace#ta are %reptul %e a conte#ta re#pectiva %eci-ie )n ma!im 10 -ile lucratoare %e la primirea noti$icrii %e re$u-' O.iectul conte#taiei poate avea ca #cop* %up ca-* #olicitarea anulrii %eci-iei %e re#pingere a $inanrii proiectului #au o.ligarea autoritii contractante %e a lua orice alte m#uri nece#are pentru reme%ierea actelor ce a$ectea- proce%ura %e evaluare i #elecie' Pentru #oluionarea conte#taiilor* #e va $orma o comi#ie alctuit %in per#onal O( iJ#au e!peri e!terni' Conte#taia #cri# tre.uie %epu# la #e%iul Organi#mului (nterme%iar %in #tr' Poterai nr'

:0

11* #ector :* =ucureti' cea#ta va $i )nregi#trat* iar #olicitantul va primi un numr %e )nregi#trare' Conte#taia #cri# tre.uie # conin minimum urmtoarele elementeG a) %enumirea* #e%iul* co%ul unic %e )nregi#trare i numele per#oanelor care repre-int conte#tatarul i calitatea lor .) %enumirea proiectului %epu# c) o.iectul conte#taiei %) mi,loacele %e pro. pe care #e #pri,in conte#taia* )n m#ura )n care e#te po#i.il e) #emntura prii #au a repre-entantului per#oanei ,uri%ice <ermenul %e #oluionare a conte#taiei e#te %e 10 -ile lucrtoare %e la %ata %epunerii ace#teia' +o%ul %e #oluionare a conte#taiei va $i comunicat )n #cri# conte#tatarului )n termenul prev-ut mai #u#'

C),&!-#"# IV OHLIGA:IILE HENEFICIARULUI


Cn ace#t capitol #unt preci-ate o.ligaiile .ene$iciarului %e #pri,in $inanciar neram.ur#a.il )n ca%rul POS-CCE' Se re/-2) '* /- ("#!)re) !e7!"#"& & !e$r)# )# C- !r)/!"#"& 'e 0& ) 1)re ( 1EF nr' A la pre-entul g@i%). ,re/"2 4& ) /e#-r#)#!e ) e7e )#e )/e(!"& G%&'9 Prin #emnarea contractului %e $inanare* .ene$iciarul accept termenii i con%iiile )n care va primi $inanarea neram.ur#a.il i #e anga,ea- # implemente-e pe propria r#pun%ere proiectul pentru care primete $inanare cu re#pectarea legi#laiei naionale i comunitare' =ene$iciarul are o.ligaia %e a implementa proiectul pentru care #-a #emnat un contract %e $inanare %in POS CCE )n con$ormitate cu preve%erile %in Cererea %e $inanare apro.at' &ac .ene$iciarul nu reuete # pun )n aplicare proiectul )n con%iiile a#umate i #tipulate )n contractual %e $inanare* ace#ta tre.uie # )i a#ume eecul parial #au total )n reali-area o.ligaiilor' Cn ace#t ca-* utoritatea %e +anagement* repre-entat %e +ini#terul Economiei i 2inanelor )i re-erv %reptul %e a )ntrerupe plile' =ene$iciarul are o.ligaia ca pe toat %urata %erulrii contractului # nu )nregi#tre-e %atorii re#tante la .ugetul %e #tat* .ugetele locale*

:1

a#igurri #ociale* a#igurri pentru oma,* a#igurri pentru acci%ente %e munc i .oli pro$e#ionale* precum i a#igurri %e #ntate #au altele prev-ute %e legile )n vigoare' =ene$iciarul tre.uie ca pe toat perioa%a %e %erulare a proiectului # comunice ctre Organi#mul (nterme%iar toate mo%i$icrile care pot #urveni cu privire la %atele #ale %e contact (a%re#* nume i prenume* #tatutul ,uri%ic al $irmei)' =ene$iciarul tre.uie # $urni-e-e O( toate in$ormaiile #olicitate %e ace#ta )n #copul implementrii proiectului' Cn ace#t #en#* .ene$iciarul are o.ligaia %e a )ntocmi un raport interme%iar i unul $inal care # cuprin% in$ormaii %e#pre implementarea aciunii )n perioa%a %e timp #ta.ilit' =ene$iciarul e#te o.ligat # pre-inte rapoarte trime#triale %e progre# te@nic* pe toat %urata %e implementare a proiectului* iar timp %e 3 ani %up $inali-area activitilor proiectului* va tran#mite rapoarte anuale privin% %ura.ilitatea inve#tiiei' =ene$iciarul tre.uie # in o evi%en conta.il %i#tinct pe conturi analitice pentru Proiect' Si#temul conta.il utili-at va $i )n con$ormitate cu legi#laia naional )n vigoare' =ene$iciarul tre.uie #-i ia toate m#urile %e precauie pentru a evita con$lictul %e intere#e i tre.uie # in$orme-e $r )nt/r-iere Organi#mul (nterme%iar %e#pre orice #ituaie ce poate con%uce la un a#t$el %e con$lict' =ene$iciarul tre.uie # re#pecte o.ligaiile %e in$ormare i pu.licitate pentru proiect* con$orm ne!ei (( la contractul %e $inanare' =ene$iciarul e#te o.ligat # p#tre-e inve#tiia pe o perioa% %e cel puin trei ani %e la %ata )nc@eierii proiectului' Contri.uia %in $on%urile pu.lice (naionale i comunitare) poate $i re%u# iJ#au utoritatea %e +anagement poate cere )napoierea* )n totalitate #au parial* a #umelor %e,a pltite* precum i a %o./n-ii a$erente ace#tor #ume* %ac .ene$iciarul nu re#pect termenii contractuali' IV919 AMENDAMENTE LA CONTRACTUL DE FINAN:ARE =ene$iciarul poate #olicita amen%amente la contract pe %urata %e vala.ilitate a ace#tuia* )n con%iiile prev-ute %e contractul %e $inanare' =ene$iciarul tre.uie #a cunoa#c $aptul c %ac pe perioa%a %e vala.ilitate a contractului intervin mo%i$icri %e natur # a$ecte-e o.iectivul proiectului #au mo%i$icri care a$ectea- con%iiile %e eligi.ilitate prev-ute pentru apelul %e proiecte )n ca%rul cruia #-a o.inut $inanarea neram.ur#a.il* proiectul poate $i %eclarat neeligi.il pentru $inanare* $inanarea neram.ur#a.il #e va #i#ta* iar #umele

:2

acor%ate p/n )n acel moment #e vor recupera )n con$ormitate cu legi#laia naional i preve%erile contractuale' =ene$iciarul poate e$ectua mo%i$icri a#upra .ugetului* %aca ace#ta nu a$ectea- #copul principal al proiectului i impactul $inanciar #e limitea- la tran#$erul a ma!imum 10N %in #uma )n#cri# iniial )n ca%rul $iecrei linii )n ca%rul acelua#i capitol %e c@eltuieli eligi.ile $r a #e mo%i$ica valoarea total eligi.il a proiectului' =ene$iciarul tran#mite Organi#mului (nterme%iar .ugetul a#t$el mo%i$icat )n termen %e ma!imum 10 -ile lucrtoare %e la %ata mo%i$icrii' =ene$iciarul )i a#um integral r#pun%erea pentru pre,u%iciile cau-ate terilor %in culpa #a pe parcur#ul implementrii proiectului* )n con$ormitate cu preve%erile legi#laiei naionale relevante' IV929 ELIGIHILITATEA CHELTUIELILOR =a-a legalG D5 nr' 7;0J2007 privin% regulile %e eligi.ilitate a c@eltuielilor e$ectuate )n ca%rul operaiunilor $inanate prin programele operaionale pu.licat )n +onitorul O$icial nr' ;17 %in 1 augu#t 2007' 3egulamentul (CE) nr' 10H3J200A #ta.ilin% preve%erile generale privin% 2on%ul European pentru &e-voltare 3egional* 2on%ul Social European i 2on%ul %e Coe-iune* art' ;;' Or%inul +ini#trului Economiei i 2inanelor nr' 1H:J21'01'200H pentru apro.area 6i#telor %e c@eltuieli eligi.ile pentru proiectele $inanate )n ca%rul operaiunilor 1'1'a 7Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ile8 9 &omeniul +a,or %e (ntervenie 1'1 9 (nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++ i 1'3'. 7Spri,in pentru con#ultan acor%at (++8 9 &omeniul +a,or %e (ntervenie 1'3 9 &e-voltarea %ura.il a antreprenoriatului* )n ca%rul !ei Prioritare 1 7"n #i#tem %e pro%ucie inovativ i ecoe$icient8 %in ca%rul Programului operaional #ectorial 7Creterea competitivitii economice8 (POS CCE) 2007-2013L O c@eltuial poate $i con#i%erat eligi.il pentru co$inanare (ram.ur#are )n limita #ta.ilit) )n ca%rul ace#tei operaiuni* %ac a $o#t e$ectuat %e ctre .ene$iciar %up %ata intrrii )n vigoare a contractului %e $inanare* cu e!cepia celor pentru ela.orarea planului %e a$aceri* care #unt con#i%erate eligi.ile %e la %ata apro.arii #c@emei %e a,utor %e minimi#' IV92919 A(&$"r)re) /-0& ) 1)r&& 4& ) /%e#!"&e#&#-r ee#&$&3&#e =a-a legalG O'5' nr 20J 2007 privin% mo%ul %e alocare a in#trumentelor #tructurale* a pre$inanrii i a co$inanrii alocate %e la .ugetul %e #tat* inclu#iv %in 2on%ul naional %e %e-voltare* )n .ugetul in#tituiilor implicate )n ge#tionarea in#trumentelor #tructurale i utili-area ace#tora pentru o.iectivul convergen (pu.licat )n +onitorul O$icial nr HA %in 2 $e.ruarie 2007)*
:3

apro.at cu mo%i$icri i completri prin 6egea nr 2:0J2007 pu.licat )n +onitorul O$icial nr :0H %in 2; augu#t 2007' Or%inul nr 011J2007 pentru apro.area 1ormelor meto%ologice %e aplicare a preve%erilor O5 nr'20J2007* cu mo%i$icrile i completrile ulterioare* pu.licat )n +onitorul O$icial nr';01 %in 2H augu#t 2007' =ene$iciarii au o.ligaia # a#igureG I contri.uia proprie )n ca%rul proiectuluiK I #umele pentru acoperirea c@eltuielilor neeligi.ile )n ca%rul proiectuluiK I #umele pentru acoperirea co$inanrii %in $on%urile programului )n ca%rul proiectuluiK ace#te #ume vor $i c@eltuite )n avan# %e ctre .ene$iciari p/n la ram.ur#area c@eltuielilor %e ctre utoritatea %e +anagement' 2un%amentarea .ugetului propriu al proiectului #e va $ace )n $uncie %e o.iectivele ce urmea- a $i reali-ate prin proiect* i %e c@eltuielile eligi.ile i neeligi.ile' IV92929 R)23"r()re) /%e#!"&e#&#-r =a-a legalG O'5' nr' 20J 2007 privin% mo%ul %e alocare a in#trumentelor #tructurale* a pre$inanrii i a co$inanrii alocate %e la .ugetul %e #tat* inclu#iv %in 2on%ul naional %e %e-voltare* )n .ugetul in#tituiilor implicate )n ge#tionarea in#trumentelor #tructurale i utili-area ace#tora pentru o.iectivul convergen (pu.licat )n +onitorul O$icial nr' HA %in 2 $e.ruarie 2007)* apro.at cu mo%i$icri i completri prin 6egea nr'2:0J2007 pu.licat )n +onitorul O$icial nr' :0H %in 2; augu#t 2007' Or%inul nr' 011J2007 pentru apro.area 1ormelor meto%ologice %e aplicare a preve%erilor O5 nr'20J2007* cu mo%i$icrile i completrile ulterioare* pu.licat )n +onitorul O$icial nr';01 %in 2H augu#t 2007' =ene$iciarul poate # %epun la Organi#mul (nterme%iar* )n tranele #ta.ilite con$orm preve%erilor contractuale* cererile %e ram.ur#are )n#oite %e raportul %e progre#' Cn ace#t #en#* .ene$iciarul tre.uie # complete-e i # %epun la Organi#mul (nterme%iar* 5ra$icul %e %epunere a cererilor %e ram.ur#are* care va $i a#t$el reali-at )nc/t $iecare plat interme%iar # $ie %e cel puin 20N %in valoarea $inanrii neram.ur#a.ile' Pe toat perioa%a %e implementare a proiectului* .ene$iciarul va tran#mite previ-iuni privin% $lu!urile $inanciare pentru trime#trul urmtor )n con$ormitate cu gra$icul menionat anterior' 1umrul ma!im al cererilor %e ram.ur#are e#te 3'

IV92969P#)!) 0& ) 1*r&&

er)23"r()3&#e

::

=ene$iciarul are o.ligaia # pre-inte la Organi#mul (nterme%iar toate %ocumentele ,u#ti$icative %e e$ectuare a plii ($acturi* c@itane* or%ine %e plat #au alte %ocumente)' =ene$iciarul tre.uie # %epun %ocumentele ,u#ti$icative %e plat ($acturi* .ilet la or%in* e!tra# %e cont etc) care cuprin% at/t valoarea contri.uiei proprii* c/t i valoarea $inanrii neram.ur#a.ile* precum i %ova%a e$ecturii inve#tiiei' &ocumentele %ove%itoare vor $i )napoiate .ene$iciarului cu tampila care ate#t $inanarea %in $on%urile POS CCE* Cn ca-ul )n care proiectul nece#it ela.orarea unor #tu%ii i $olo#ete #erviciile unei $irme %e con#ultan* e#te nece#ar ca la %econtare # #e pre-inte #tu%iul ela.orat %e ctre $irma %e con#ultan* $otocopie a $acturii $irmei %e con#ultan* %ova%a plii e$ectuate %e .ene$iciar i apro.area .ene$iciarului pentru %ocumentele remi#e )n ca%rul #erviciilor %e con#ultan' &ac #tu%iul $ace o.iectul %reptului %e autor i nu poate $i pre-entat* atunci #e va a%%uce un %ocument %e ate#tare a lucrrii emi# %e ctre $irma %e con#ultan* la care #e ane!ea- un re-umat al #tu%iului #emnate i tampilate' Cn ca-ul proiectelor re$eritoare la e!tin%erea cl%irii* .ene$iciarul tre.uie # pre-inte %ocumentaia ca%a#tral i celelalte acte care in %e )n#crierea con#truciei )n regi#trul %e carte $unciar' Plata $inanrii neram.ur#a.ile #urvine %up ce .ene$iciarul $ace %ova%a e$ecturii c@eltuielilor )n ca%rul proiectului' &in momentul )n care .ene$iciarul a %epu# %ocumentele ,u#ti$icative privin% e$ectuarea c@eltuielilor* plata $inanrii neram.ur#a.ile ctre .ene$iciar #e va $ace )ntr-o perioa%a %e ma!imum 3 luni'

C),&!-#"# V RETURNAREA FINAN:=RII NERAMHURSAHILE


B5ez& C- !r)/!"# 'e 0& ) 1)re- A e7) AC 3eturnarea $inanrii neram.ur#a.ile #e va reali-a )n urmtoarele #ituaiiG )n ca-ul )n care .ene$iciarul % o %eclaraie $al# privin% con%iiile %e reali-are a proiectuluiK lip#a ,u#ti$icrii e$ecturii corecteJreale a c@eltuielilorK lip#a re#pectrii preve%erilor contractului privin% in$ormarea i pu.licitateaK re$u-ul monitori-riiK

:;

%elocali-area inve#tiiei )n a$ara 3om/niei )n mai puin %e 3 ani %e la )nc@eierea proiectuluiK )nc@i%erea )ntreprin%erii )n mai puin %e 3 ani %e la $inali-area proiectuluiK meninerea inve#tiiei mai puin %e 3 ani %e la %ata $inali-rii proiectului ()n#trinarea* v/n-area #au ga,area activelor ac@i-iionate prin proiect)K neatingerea o.iectivelor menionate )n cererea %e $inanare (proporional)K nereali-area activitilorJproiectului menionate )n cererea %e $inanareK alte ca-uri prev-ute )n contractul %e $inanare #au )n pre-entul g@i%K

C),&!-#"# VI RAPORTAREA ACTIVIT=:ILOR JN CADRUL PROIECTULUI


B 5ez& - A e7) IV '& C- !r)/!"# 'e 0& ) 1)reC =ene$iciarul tre.uie #a tran#mit* o%at cu cererea %e ram.ur#are* raportul %e progre# completat )n $ormatul #tan%ar% prev-ut ca ane! la contractul %e $inanare* prin care #e vor raporta activitile %e#$urate )n perioa%a %e raportare* #ta%iul reali-rii in%icatorilor* re-ultatele parialeJ$inale o.inute la momentul raportrii etc' 6a $iecare raport %e progre#* .ene$iciarul va tre.ui # %e#crie mo%ul )n care proiectul re#pect legi#laia )n %omeniul egalitii %e an#e i al %e-voltrii %ura.ile' 3aportul %e progre# #e va trimite Organi#mului (nterme%iar trime#trial* in%i$erent %ac )n#oete #au nu cererea %e ram.ur#are* pe toat %urata %e implementare a proiectului* iar timp %e 3 ani %up $inali-area activitilor proiectului* .ene$iciarul va tran#mite rapoarte anuale'

C),&!-#"# VII ACHIZI:II PUHLICE


B5ez& - A e7) V '& C- !r)/!"# 'e 0& ) 1)reC tri.uirea contractelor %e ac@i-iii nece#are implementrii proiectului #e va reali-a )n con$ormitate cu N-r2e#e & !er e 'e )/%&z&1&&* ane! la C- !r)/!"# 'e 0& ) 1)re9 =ene$iciarul r#pun%e %e re#pectarea tuturor preve%erilor )n %omeniul ac@i-iiilor' Cn ca-ul )n care #e con#tat )nclcarea preve%erilor legale* c@eltuielile a$erente ac@itrii

:A

.unurilorJ#erviciilorJlucrrilor a#t$el ac@i-iionate vor $i con#i%erate neeligi.ile i nu vor $i ram.ur#ate' Originalul %ocumentaiei %e ac@i-iie #e va p#tra %e ctre .ene$iciar'

C),&!-#"# VIII CONTROL <I AUDIT


B5ez& - A e7) I '& C- !r)/!"# 'e 0& ) 1)reC =ene$iciarul tre.uie # in o conta.ilitate analitic a proiectului* # in regi#tre e!acte i perio%ice* precum i )nregi#trri conta.ile #eparate i tran#parente ale implementrii proiectului' =ene$iciarul tre.uie # p#tre-e toate )nregi#trrileJregi#trele timp %e trei ani %e la %ata )nc@i%erii o$iciale (Con$orm 3egulamentului 10H3J200A) a Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013' =ene$iciarul are o.ligaia %e a p#tra i %e a pune la %i#po-iia organi#melor a.ilitate* inventarul activelor %o./n%ite prin $on%urile alocate prin interme%iul POS CCE pe o perioa% %e 3 ani %e la $inali-area perioa%ei %e implementare a POS CCE' =ene$iciarul are o.ligaia # acor%e %reptul %e acce# la locurile i #paiile un%e #e implementea- #au a $o#t implementat proiectul* inclu#iv acce# la #i#temele in$ormatice* precum i la toate %ocumentele i $iierele in$ormatice privin% ge#tiunea te@nic i $inanciar a proiectului' &ocumentele tre.uie # $ie uor acce#i.ile i ar@ivate a#t$el )nc/t # permit veri$icarea lor' =ene$iciarul e#te o.ligat # in$orme-e Organi#mul (nterme%iar cu privire la locul ar@ivrii %ocumentelor' =ene$iciarul are o.ligaia # $urni-e-e orice in$ormaii %e natur te@nic #au $inanciar legate %e proiect #olicitate %e ctre utoritatea %e +anagement* Organi#mul (nterme%iar* utoritatea %e PlatJCerti$icare* utoritatea %e u%it* Comi#ia European #au orice alt organi#m a.ilitat # veri$ice #au # reali-e-e au%itul a#upra mo%ului %e implementare a proiectelor co$inanate %in in#trumente #tructurale' =ene$iciarul are o.ligaia %e a a#igura %i#poni.ilitatea i pre-ena per#onalului implicat )n implementarea proiectului pe )ntreaga %urat a veri$icrilor' =ene$iciarul are o.ligaia %e a lua toate m#urile nece#are care # o$ere po#i.ilitatea repre-entanilor utoritii %e +anagement* ai Organi#mului (nterme%iar* ai Comi#iei Europene* ai =iroului European nti-2rau% i ai Curii Europene a u%itorilor # veri$ice %ocumentele originale legate %e proiect' Cn ca-ul neregulilor con#tatate* .ene$iciarul are o.ligaia # re#tituie %e.itul con#tatat* precum i acce#oriile ace#tuia* re#pectiv
:7

%o./n-i* penaliti %e )nt/r-iere i alte penaliti* precum i co#turile .ancare' Cn ca-ul nere#pectrii o.ligaiei %e re#tituire a %e.itului* utoritatea %e +anagement va #e#i-a organele competente )n ve%erea %eclanrii e!ecutrii' 3ecuperarea %e.itului ca urmare a neregulilor con#tatate #e reali-ea- con$orm preve%erilor legale9 N-!*E &epartamentul pentru 6upta nti$rau% 9 &6 2 a#igur protecia intere#elor $inanciare ale "niunii Europene )n 3om/nia' &epartamentul are atri.uii %e control al $on%urilor comunitare* $iin% coor%onatorul naional al luptei anti$rau%' &6 2 e$ectuea- controale operative la $aa locului* %in o$iciu ori )n urma #e#i-rilor primite %e la autoritile cu competene )n ge#tionarea a#i#tenei $inanciare comunitare* %e la alte in#tituii pu.lice* %e la per#oane $i-ice #au ,uri%ice* ma##-me%ia* O6 2* precum i celelalte State +em.re' Potrivit preve%erilor Le$&& r97GI2000 pentru prevenirea* %e#coperirea i #ancionarea $aptelor %e corupie* comiterea %e in$raciuni )mpotriva intere#elor $inanciare ale "niunii Europene #e pe%ep#ete cu )nc@i#oare p/n la 20 ani i inter-icerea unor %repturi' Orice #e#i-are privin% nereguli iJ#au po#i.ile $rau%e )n acor%area #au utili-area $on%urilor comunitare poate $i a%re#at &epartamentului pentru 6upta nti$rau%G QQQ'anti$rau%a'gov'ro* anti$rau%a\gov'ro'

C),&!-#"# IX INFORMARE. PUHLICITATE <I P=STRAREA DOCUMENTELOR


B 5ez& - A e7) II '& C- !r)/!"# 'e 0& ) 1)reC =ene$iciarul are o.ligaia # a#igure o vi-i.ilitate i o promovare a%ecvate a o.iectivelor* re-ultatelor o.inute etc )n con$ormitate cu preve%erile contractuale i in#truciunile cuprin#e )n +anualul %e i%entitate vi-ual* (Sectiunea (n$ormative 9 3eguli %e i%entitate vi-ual) care #e g#e#te pe #ite-ul QQQ'$on%uri-ue'ro' =ene$iciarul va %e#crie )n ca%rul rapoartelor %e progre# toate activitile %e in$ormare i pu.licitate %e#$urate* a$erente proiectului i va ataa la raport $otocopii %up articolele %e pre#* $otogra$ii ale locaiei proiectului %in care # reia# ampla#area panoului ()n timpul e!ecutrii lucrrilor) i o plac e!plicativ (%up $inali-area lucrrilor)* $otogra$ii ale evenimentelor organi-ate )n ca%rul proiectului %in care #a reia#

:H

re#pectarea cerinelor %e in$ormare i pu.licitate* $otocopii %up pu.licaii etc' Pentru toate ec@ipamentele ac@i-iionate prin proiect* .ene$iciarul tre.uie # aplice la loc vi-i.il un autocolant )n care # #e menione-e elementele prev-ute )n manualul %e i%entitate vi-ual' =ene$iciarul tre.uie # p#tre-e toat %ocumentaia legat %e implementarea proiectului* inclu#iv inventarul a#upra .unurilor %o./n%ite prin $inanarea neram.ur#a.il* timp %e 6 ) & %e la %ata )nc@i%erii o$iciale a POS CCE'

ANEXA r9 1 CERERE DE FINAN:ARE


INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRE<TEREA COMPETITIVIT=:II ECONOMICE ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINAN:ARE 19 29 0& 69 @9 I 0-r2)1&& ,r&5& ' (-#&/&!) !"# De(/r&ere) ,r-&e/!"#"& 4& /-'"# CAEN ,e !r" /)re (e (-#&/&!* ) 1)re er)23"r()3&#* C- /-r') 1) /" ,-#&!&/&#e UE 4& #e$&(#)1&) )1&- )#* H"$e!"# ,r-&e/!"#"&I S"r(e 'e F& ) 1)re

:0

F9 D-/"2e !e#e 4& 'e/#)r)1&) 'e /er!&0&/)re ) ),#&/)1&e& A9 D-/"2e !e /- 1& "!e + Cerere) 'e 0& ) 1)re - F-r2"#)re JNREGISTRAREA CERERII DE FINAN:ARE Se /-2,#e!e)z* 'e /*!re A"!-r&!)!e) 'e M) )$e2e !I Or$) &(2"# I !er2e'&)r I (!&!"1&) OOOOOOOOO99 D)!) + re$&(!r*r&& OOOOOOO N"2e#e 4& ,re "2e#e ,er(-) e& /)re + re$&(!re)z*OOOOOOOOOO9 9 N"2*r + re$&(!r)reOOOOO9999 N"2*r /erere ,r-&e/!eOOO99 'e Se2 *!"r)OOOOOOOOOOO 'e

TITLUL PROIECTULUI ]]]]]]]]]]]

INFORMA:II PRIVIND TIPUL ASISTEN:EI FINANCIARE NERAMHURSAHILE SOLICITATE


<ipul a#i#tenei comunitare neram.ur#a.ileG 2E&3 19 INFORMA:II PRIVIND SOLICITANTUL 191 SOLICITANT De "2&re) 0&r2e&E ]]]]]]]]]]]]]]'' N"2*r 'e + re$&(!r)re #) Re$&(!r"# C-2er1"#"& ]]]]''''' ]]]]]]]]' C-' " &/ 'e + re$&(!r)reJC(2]]]''''''''''''''''''''''''''''''']]]] A're() ,-4!)#*E ]]]]]]]]]]]]]]'' C-' ,-4!)#99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 P-4!* e#e/!r- &/* ]]]]]]] ]]]]]]]' 192 TIPUL SOLICITANTULUIE P ,er(-) e 8"r&'&/e 'e 're,! ,r&5)!E o Societate comercial o Societate cooperativ

;0

Se vor completa urmtoarele in$ormaiiG nul )n$iinrii #ocietii comercialeJ cooperative]]]]]]'' D)!e 'e(,re (-/&e!)!e) A "# Q-1 /-2er/&)#* 1umr %e anga,ai^^ Ci$ra %e a$aceri^^ Pro$itul %in e!ploatare^^ ^ n 9 anul %epunerii cererii %e $inanare ^^ Con$orm %atelor %in #ituaiile $inanciare a$erente e!erciiului $inanciar core#pun-tor anului n^-1 V* r"$*2 (* (,e/&0&/)1& + /#)r 4& "2*r"# 'e ) $)8)1& #) ')!) 'e," er&& Cerer&& 'e F& ) 1)re99999999999999999 196 REPREZENTANTUL LEGAL B,er(-) ) /)re )re 're,!"#. /- 0-r2 )/!e#-r 'e /- (!&!"&re 4& /)re e(!e ,re5*z"!* + Cer!&0&/)!"# /- (!)!)!-r. (* (e2 eze 4& (* re,rez& !e -r$) &z)1&)C N"2e 4& Pre "2e ]]]]]]]]]]' F" /1&e ]]]]]]]]]] N"2*r 'e !e#e0- ]]]]]]]]]]' N"2*r 'e 0)7 ]]]]]]]]]]'' P-4!* e#e/!r- &/* ]]]]]]]]]]'' 19@ PERSOANA DE CONTACT (care va ine legtura cu toate in#tituiile implicate +* O(* CJP* etc') N"2e 4& ,re "2e ]]]]]]]]]]' F" /1&e ]]]]]]]]]] N"2*r 'e !e#e0- ]]]]]]]]]]' N"2*r 'e 0)7 ]]]]]]]]]]'' P-4!* e#e/!r- &/*]]]]]]]]] 19F HANCA B&2,#&/)!* + &2,#e2e !)re) ,r-&e/!"#"&C H) /)I S"/"r()#*E ]]]]]]]]]''' A're()E ]]]]]]]]]]' C-' IHANE ]]]]]]]]]]] 19A SPRI?IN PRIMIT JN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUHLICE ) i .ene$iciat %e a#i#ten $inanciar neram.ur#a.il %in $on%uri pu.lice #au %e )mprumut %in partea unei in#tituii $inanciare )n ultimii 3 ani_ &a P 1u P

;1

&aca %a* #peci$icai urmtoarele in$ormaii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor $i #electate )n or%inea %e#cre#ctoare a anului calen%ari#tic )n care #-a #emnat contractul)G T&!#"# ,r-&e/!"#"& 4& r9 'e re0er& 1* OOOOOOOOOS!)'&"# &2,#e2e !*r&& ,r-&e/!"#"& (in #ta%iu %e implementare #au $inali-at). rez"#!)!e ,r-,"(e 4&I()" re)#&z)!eOO999999999999999999999 V)#-)re) ,r-&e/!"#"&OOOOOOO B+ LEIC S"r() 'e 0& ) 1)reOOOOOOOO9 =) Speci$icai %ac pentru proiectul ce con#tituie o.iectul pre-entei cereri %e $inanare ai mai #olicitat #pri,in $inanciar %in $on%uri pu.lice* inclu#iv $on%uri "E' &a P 1u P &aca %a* v rugm #peci$icai urmtoarele in$ormaiiG De "2&re) ,r-$r)2"#"& 4& r9 'e + re$&(!r)re ) ,r-&e/!"#"& OOOOOOOOO S"r() 'e 0& ) 1)reOOOOOOOOOOO9 C) Speci$icai %ac pentru proiectul ce con#tituie o.iectul pre-entei cereri %e $inanare ai mai .ene$iciat %e #pri,in $inanciar %in $on%uri pu.lice* inclu#iv $on%uri "E* )n ultimii 3 ani' &a P 1u P &aca %a* v rugm #peci$icai urmtoarele in$ormaiiG T&!#"# ,r-&e/!"#"& 4& r9 'e re0er& 1* OOOOOOOOO V)#-)re) ,r-&e/!"#"&OOOOOOOB+ #e&C S"r() 'e 0& ) 1)reOOOOOOOO9 29 DESCRIEREA PROIECTULUI TITLU PROIECT 291 AXA PRIORITAR= A PROGRAMULUI OPERA:IONAL <I DOMENIUL MA?OR DE INTERVEN:IE P3O53 +"6 OPE3 <(O1 6 SEC<O3( 6 C3E><E3E CO+PE<(<(?(<B4(( ECO1O+(CE F P3(O3(< 3B ( L"n #i#tem inovativ i ecoe$icient %e pro%ucieL

&O+E1("6 &E (1<E3?E14(E 1'1 L(nve#tiii pro%uctive i pregtirea pentru competiia pe pia a )ntreprin%erilor* )n #pecial a (++L OPE3 <("1E a) L Spri,in pentru con#oli%area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii tangi.ile i intangi.ileL SCDE+ &E U"<O3 &E S< <G 8Spri,in pentru con#oli%area i mo%erni-area #ectorului pro%uctiv prin inve#tiii reali-ate %e )ntreprin%erile mici i mi,locii8

;2

MSpri,in pentru con#ultan #peci$ic i in#truire #peciali-at acor%at )ntreprin%erilor mici i mi,locii pentru ela.orarea i implementarea proiectelor %e inve#tiiiL 292 LOCA:IA PROIECTULUI ROMRNIA REGIUNEAE ?UDE:ULE LOCALITATEAE

296 DESCRIEREA PROIECTULUI 29690 C-'"# CAEN ,e !r" /)re (e (-#&/&!* 0& ) 1)re er)23"r()3&#* 29691 O3&e/!&5"# ,r-&e/!"#"& BSe vor pre-enta o.iectivul general i o.iectivele #peci$ice ale proiectuluiK %e a#emenea #e va e!plica mo%ul )n care contri.uie proiectul la reali-area o.iectivelor #peci$ice a$erente a!ei prioritare* precum i la reali-area o.iectivului general al Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii EconomiceC 29692 C- !e7! BSe va preci-a %ac proiectul pentru care #e #olicit $inanarea e#te o component a unei operatiuni comple!e* e!plic/n%u#e %ac ace#tea #unt in%epen%ente %in punct %e ve%ere te@nic i $inanciar i ce criterii #-au $olo#it la %eparta,area lorC 29696 ?"(!&0&/)re) e/e(&!*1&& &2,#e2e !*r&& ,r-&e/!"#"& B#e va preci-a %e ce e#te nece#ar ace#t proiect pentru atingerea o.iectivelor i care e#te valoarea #a a%ugatC 2969@ A/!&5&!*1& ,re5&z&- )!e ) (e re)#&z) B#e vor pre-enta activitile i #u.activitile i corelarea cu calen%arul activitilor prev-ut la punctul 2'AC 2969F Re("r(e#e 2)!er&)#e &2,#&/)!e + re)#&z)re) ,r-&e/!"#"& (#e vor preci-a #e%iulJ #e%iile a$erente activitilor prev-ute prin proiect* %otrile* ec@ipamentele (< %einute i utili-ate pentru implementarea proiectului care $ace o.iectul cererii %e $inanare etc') 2969A Rez"#!)!e ) !&/&,)!e B#e vor %e#crie re-ultatele anticipate %in $iecare activitate i #u.activitate menionat anterior la pct'2'3':C Nr9 /r! 19 1919 A/!&5&!)!eI ("3)/!&5&!*1& Rez"#!)!e I '&/)!-r& 'e e5)#")re Re("r(e &2,#&/)!e

;3

29697 P-!e 1&)#&& 3e e0&/&)r& )& ,r-&e/!"#"&I $r","# 1& !* /") !&0&/)! B')/* e(!e /)z"#C B#e vor in%ica grupurileJ entitile care vor .ene$icia #au vor $i vi-ate %e re-ultatele proiectului* %irect #au in%irectC 29@ MANAGEMENTUL PROIECTULUI Preci-ai meto%ologia %e implementare a proiectului (%etalierea proiectului pe activiti* re#pon#a.ili i termene) ' ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]'' 29F DURATA PROIECTULUI Preci-ai %urata implementrii proiectului* e!primat )n luni2G 29A CALENDARUL ACTIVIT=:ILOR Completai ta.elul %e mai ,o# cu activitile care au avut loc p/n la momentul %epunerii cererii %e $inanare iJ#au previ-ionate a #e reali-a )n ve%erea implementrii proiectului* precum i %atele la care ace#tea #-au reali-at i #e vor reali-a* corelate cu meto%ologia %e implementare a proiectuluiG ctivitate 1' 2' 3' :' &e la]' -iVVVVVVVVVlunaVVVVVVVa n -iVVVVVVVVVlunaVVVVVVVa n -iVVVVVVVVVlunaVVVVVVVa n -iVVVVVVVVVlunaVVVVVVVa n P/n la]' -iVVVVVVVVVlunaVVVVVVVa n -iVVVVVVVVVlunaVVVVVVVa n -iVVVVVVVVVlunaVVVVVVVa n -iVVVVVVVVVlunaVVVVVVVa n

297 INDICATORI Completai valoarea progno-at a in%icatorilor %in ta.el' V)#-)re #) V)#-)re #) + /e,"!"# (0Kr4&!"# ,er&-)'e& 'e ,er&-)'e& 'e &2,#e2e !)re &2,#e2e !)re V)#-)re #) (0)r(&!"# ,er&-)'e& 'e 2e !& ere -3#&$)!-r&e ) & 5e(!&!&e& B6 ) &C

INDICATORI

Re)#&z)reS

;:

ctive tangi.ile ac@i-itionate prin proiect (=uc') ctive intangi.ile ac@i-itionate prin proiect (=uc') Supra$aa %e pro%ucie mo%erni-atJcon#tr uit prin proiect (mp) Rez"#!)! @ Contri.utia proprie a .ene$iciarului (mil' 6ei) Creterea ci$rei %e a$aceri (N) 1umrul locurilor %e munc create 1umrul locurilor %e munc mentinute Opiona*l %e#criei i cuanti$icai orice reali-are #au re-ultat %in implementarea proiectului care nu e#te inclu# )n ta.elul %e mai #u#* %ar care poate a%uce valoare a%ugata pentru proiect (inclu%ei ma!imum ; a#emenea in%icatori)' (n%icatorii tre.uie # $ie m#ura.ili' ` (n%icator %e reali-are a re-ultate ime%iate pro%u#e i #ervicii ce re-ult ca urmare a %e#$urrii activitilor' Se m#oar )n uniti $i-ice #au monetare' : (n%icator %e re-ultate a .ene$iciile o.inute* e$ectele ime%iate ale reali-rilor' 2urni-ea- in$ormaii %e#pre #c@im.ri (comportamentul capacitatea #au per$ormana .ene$iciarului)' Pot $i $i-ici #au $inanciari'

;;

29G RELA:IA CU ALTE PROGRAME I STRATEGII I PROIECTE TIP P3O53 + S<3 <E5(E P3O(EC< 6< &OC"+E1< 3E6E? 1< 6 1(?E6 1 4(O1 6J 3E5(O1 6 29D TAXA PE VALOAREA AD=UGAT= Organi-aia e#te pltitoare %e <? _ D) P N" P E!i#t activiti )n ca%rul proiectului pentru care #olicitai $inanare con$orm pre-entei cereri* pentru care organi-aia e#te pltitoare %e <? _ D) P N" P &aca & v rugm # pre-entai co%ul %e pltitor %e <? pentru activitile %e#$urate' 2910 SUSTENAHILITATEA PROIECTULUI ?a rugam # preci-ai mo%ul )n care proiectul #e auto#u#ine $inanciar %up )ncetarea $inanrii #olicitate prin pre-enta cerere %e $inanare* capacitatea %e a a#igura operarea i )ntreinerea inve#tiiei %up $inali-are (entiti re#pon#a.ile* $on%uri* activiti* ori-ont %e timp)' 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 2911 IMPACTUL A?UTORULUI FINANCIAR NERMHURSAHIL ASUPRA IMPLEMENT=RII PROIECTULUI ,utorul $inanciar neram.ur#a.il pe care )l #olicitai va avea rolul #G a) accelere-e implementarea proiectului D) P N" P V* r"$*2 (* 'e!)#&)1&9 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO .) e#te e#enial pentru implementarea proiectului D) P N" P DENUMIRE MOD DE RELA:IONARE

;A

V* r"$*2 (* OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

'e!)#&)1&9

2912 INFORMARE <I PUHLICITATE Pre-entai %etalii privin% m#urile propu#e %e in$ormare i pu.licitate )n legtur cu a#i#tena $inanciar neram.ur#a.il (?or $i inclu#e urmtoarele tipuri %e activiti %e in$ormare i pu.licitateG anun %e pre# )ntr-un -iar regional iJ#au local privin% )nceperea proiectului* anun %e pre# la )nc@i%erea proiectului cu menionarea re-ultatelor o.inute* precum i e%itarea #au a$iarea %eG .rouri* pliante* panouri* etic@ete etc) 1r' 1 2 ctivitatea %e in$ormare pu.licitate (v rugm %e#criei pe #curt) i &urata e#timatJ Perioa%a

69 CONCORDAN:A CU POLITICILE UE <I LEGISLA:IA NA:IONAL= 691 V* r"$*2 (* e7,#&/)1& 2-'"# + /)re ,r-&e/!"# 5) re(,e/!) ,r& /&,&"# ,-#")!-r"# ,#*!e4!e> B')/* e(!e /)z"#C ' ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]] ' ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]] 692 DEZVOLTAREA DURAHIL= E!plicai mo%ul )n care proiectul contri.uie la re#pectarea principiului privin% %e-voltarea %ura.il]]]] 696 EGALITATEA DE <ANSE Su.liniai mo%ul )n care principiul privin% egalitatea %e an#e a $o#t integrat )n ela.orarea i implementarea proiectului* $ie )n activitile* $ie )n managementul proiectului* menion/n% orice component #peci$ic care arat ace#t lucru]]]]]]]]]]]]]]]]''

;7

69@ ACHIZI:II ? rugm # completai $ormularul privin% programul ac@i-iiilorG

ACHIZI:II DEMARATEIEFECTUATE PRN= LA DEPUNEREA CERERII DE FINAN:ARE 1r' Crt ' O.iectul contractuluiJ cor%uluica%ru pentru reali-area proiectului ?aloarea real(Eur o i 6ei) Proce%ur a aplicat &ata )nceperii proce%uri i &ata $inali-arii proce%uriiJSta%i ul proce%urii

ACHIZI:II PRECONIZATE DUP= DEPUNEREA CERERII DE FINAN:ARE 1r' Crt ' O.iectul contractuluiJ cor%uluica%ru pentru reali-area proiectului ?aloarea real(Eur o i 6ei) Proce%ur a aplicat &ata e#timat pentru )nceperea proce%urii ^ &ata e#timat pentru $inali-area proce%urii^

;H

^ Se va completa cu nr' lunii (e!' %e $inanare

treia lun) %e la #emnarea acor%ului

@9 HUGETUL PROIECTULUIISURSE DE FINAN:ARE @91 DETALIEREA CATEGORIE DE CHELTUIAL=


1r crt

COSTURILOR

PROIECTULUI

PE

FIECARE

&enumire a c@eltuielii ^

?aloare a total a c@eltuie lii cu <? (lei)

?aloare a total eligi.il a c@eltuie lii (lei)

2inanarea neram.ur#a.il

Contri.uia proprie

Preve%eri le legale

Procent ul (N)

?aloarea $inanrii neram.ur# a.ile lei A

la valoarea eligi.il a c@eltuielii (lei) 7

C@eltuieli cone!e i neeligi.ile (lei) G

2T6UG

6TAU7

<eren
Cla%ire - c@i-iie con#trucie +o%erni-are - '''' +i,loace $i!e - <angi.ile - (ntangi.ile Con#ultan pentru pregtirea

;0

proiectului - '''' Con#ultan pentru pregtirea proiectului - '''' Con#ultan pentru implementa rea proiectului - '''' (n#truire #peciali-at' '''' lte c@eltuieli - '''' <O< 6

^c@eltuielile vor $i %etaliate pe elementele componente ale $iecrei categorii %e c@eltuieli' @92 SURSE DE FINAN:ARE ALE PROIECTULUI Pre-entai %etalierea #ur#elor %e $inanare ale proiectului* con$orm ta.elului %e mai ,o#G NR9 CRT9 I II III 1 2 291 292 SURSE DE FINAN:ARE VALOAREA PROIECTULUI TOTAL= A VALOARE B#e&C

VALOAREA NEELIGIHIL= A PROIECTULUI VALOAREA ELIGIHIL= A PROIECTULUI A?UTOR FINANCIAR NERAMHURSAHILSOLICITAT CONTRIHU:IA SOLICITANTULUI CONTRIHU:IA JN NUMERAR CONTRIHU:IA PRIN
A0

JMPRUMUT F9 DOCUMENTELE <I DECLARA:IA DE CERTIFICAREA APLICA:IEI F91 LISTA DOCUMENTELOR CE JNSO:ESC CEREREA DE FINAN:ARE Nr9 /r!9 1' 2' ANEXE ctul %e )mputernicire a per#oanei care #emnea- cererea %e $inanare* )n orginal* con$orm @otr/rii 5 %e apro.are a proiectului (%ac e#te ca-ul)' Dotr/rea a%unrii generale a acionarilorJa mem.rilor cooperatoriJcon#iliului %e a%mini#traie* %e apro.are a proiectului i a c@eltuielilor legate %e proiect )n original Certi$icatul con#tatator )n original emi# %e O$iciul 3egi#trului Comerului %e pe l/ng <ri.unalul un%e )i are #e%iul #olicitantul cu cel mult 30 -ile )naintea %epunerii cerererii %e $inanare* care # menione-e o.ligatoriuG %atele %e i%enti$icare* co%ul unic %e )nregi#trare* repre-entanii legali ai #ocietii* %omeniul %e activitate principal i %omeniile %e activitate #ecun%are* #ituaia ,uri%ic a #ocietii* #e%iile #ecun%are i punctele %e lucru Certi$icate %e ate#tare $i#cal privin% )n%eplinirea o.ligaiilor %e plat la .ugetul general con#oli%at eli.erate %e %mini#traia 2inanelor Pu.lice* )n original* pentru #e%iul #ocial i toate punctele %e lucru care au C(2 i menionate )n certi$icatul con#tator Certi$icate %e ate#tare $i#cal privin% )n%eplinirea o.ligaiilor %e plat ctre .ugetele locale eli.erate %e &irecia %e ta!e i impo-ite locale* )n original* pentru #e%iul #ocial i toate punctele %e lucru menionate )n certi$icatul con#tator =ilanul conta.il %epu# i )nregi#trat la &irecia 5eneral a 2inanelor Pu.lice inclu#iv Contul %e Pro$it i Pier%ere i &atele in$ormative pentru e!erciiul $inanciar prece%ent )n $otocopie certi$icat Ca-ierul ,u%iciar al repre-entantului legal al #olicitantului )n original Ca-ierul $i#cal al #ocietii )n original ctele %e proprietateJconce#iuneJa#imilate #au actele ,uri%ice cu privire la .unurile immo.ile (terenul i con#truciile)* inclu#iv )nc@eierea %e autenti$icare* )n $otocopie certi$icat %e #olicitant
A1

3'

:'

;'

A'

7' H' 0'

10'

11' 12'

(%ac e ca-ul)' Certi$icatul %e ur.ani#m #au autori-aia %e con#trucie* )n $otocopie certi$icat %e #olicitant (%ac e!i#t) Sd$ar %entru %r$ie#te e #are im% i# u#rri de #$n!tru#"ie !au a#=i*i"i$narea de # diri/terenuri.< cor%ul %e me%iu (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) utori-atia %e me%iu )n ca-ul priectelor care prev% activiti cu impact #emni$icativ a#uprame%iului pentru care e#te nece#ara o.tinerea autori-atiei %e me%iu i care #unt preva-ute in ane!a nr'1 %in Or%inul +'+'&'& 170HJ2007' (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) )n $otocopie certi$icat %e #olicitant 2ia te@nic %e me%iu* eli.erat %e genia %e Protecie a +e%iului* )n copie certi$icat %in care re-ult %ac proiectul nece#it #au nu acor% %e me%iu (%ac e#te ca-ul) &ocumente care %ove%e#c capacitatea Solicitantului %e a implementa proiectulG contractul %e managemnet al proiectului (%ac e#te ca-ul)* C?-urile mem.rilor ec@ipei %e proiect pentru po-iiile ocupate iJ#au $iele %e po#t pentru acele po-iii care nu #unt ocupate la momentul %epunerii Cererii %e $inanare* %ar care vor $ace parte %in ec@ipa %e proiect Certi$icatul privin% implementarea #i#temelor %e calitate )n $otocopie certi$icat %e #olicitant (%up ca-* #ta%iul) &eclaraia %e eligi.ilitate (2ormularul =) &eclaraia %e anga,ament (2ormularul C) &eclaratia privin% )nca%rarea )ntreprin%erii )n categoria (++ (2ormularul &) Planul %e a$aceri &eclaraia pe propria r#pun%ere ( ne!a 7 )

13' 1:'

1;' 1A' 17' 1H' 10' 20'

F92 DECLARA:IE Con$irm c in$ormaiile inclu#e )n acea#t cerere i %etaliile pre-entate )n %ocumentele ane!ate #unt corecte i a#i#tena $inanciar pe care o #olicit e#te nece#ar %erulrii proiectului con$orm %e#crierii' &e a#emenea* con$irm c nu am luat la cunotin %e nici un motiv pentru care proiectul ar putea # nu #e %erule-e #au ar putea $i )nt/r-iat' Cneleg c %ac cererea %e $inanare nu e#te complet cu privire la toate %etaliile i a#pectele #olicitate* inclu#iv acea#t #eciune* ar putea $i re#pin#' Pre-enta cerere a $o#t completat )n con$ormitate cu preve%erile art' 202 %in Co%ul Penal cu privire la $al# )n %eclaraii'

A2

D)!) F" /1&) -/",)!* + -r$) &z)1&e N"2e 4& ,re "2eE(litere mari %e tipar) Se2 *!"r) 4& 4!)2,&#)

A9 DOCUMENTE CON:INUTE JN CEREREA DE FINAN:ARE FORMULARE Cererea %e $inanare are )n componen urmtoarele %ocumenteG 2ormularul - 3e-umatul proiectului 2ormularul = - &eclaraia %e eligi.ilitate 2ormularul C - &eclaraia %e anga,ament 2ormularul & - &eclaraia privin% )nca%rarea )ntreprin%erii )n categoria (++ 2ormularul E - Planul %e a$aceri 2ormularul 2 - Curriculum vitae 2ormularul 5 - Opi#ul Cererii %e $inanare

FORMULARUL A
REZUMATUL PROIECTULUI I9 T&!#"# ,r-&e/!"#"& S<itlul proiectului* aa cum apare )n cererea %e $inanareT II9 S-#&/&!) !"# S%enumire* a%re#a #e%iului* %ate %e contact* (con$orm #eciunii 1'1' %in cererea %e $inanare)T III9 L-/)#&z)re) ,r-&e/!"#"& S3egiunea %e %e-voltare* ,u%eul* localitatea (con$orm #eciunii 2'2' %in cererea %e $inanare)T IV9 V)#-)re) !-!)#* ) ,r-&e/!"#"& SSuma total %e$alcat pe c@eltuieli eligi.ile i neeligi.ile (con$orm #eciunii : %in cererea %e $inanare)T V9 O3&e/!&5"# ,r-&e/!"#"& S3e-umai o.iectivul proiectului (con$orm #eciunii 2'3'1' %in cererea %e $inanare)T

A3

VI9 A/!&5&!*1&#e ,r-&e/!"#"& SEnumerai activitile proiectului (con$orm #eciunii 2'3':' %in cererea %e $inanare)T VII9 D"r)!) ,r-&e/!"#"& 4& ,er&-)') 'e &2,#e2e !)re SCon$orm #eciunii 2';' %in cererea %e $inanare i a cap (('1'2': %in g@i%ul #olicitantuluiT VIII9 Rez"#!)!e#e e(!&2)!e )#e ,r-&e/!"#"& S3e-ultatele ateptate ca urmare a implementrii proiectului' (n%icatorii %e reali-are i valorile ace#tora care vor $i atin#e ca urmare a implementrii proiectului' (con$orm #eciunilor 2'3'A' i 2'7' %in cererea %e $inanare)T' 1ume i prenume Semntura i tampilaG &ata''''''

FORMULARUL H

DECLARA:IA DE ELIGIHILITATE ( ce#t mo%el #e va completa %e ctre repre-entantul legal al S-#&/&!) !"#"&C Su.#emnatul Wnume* prenumeX po#e#or al C( #eria W#eriaX nr' Wnr'X* eli.erat %e Worgani#mul emitentX* C1P WC1PX J paaport nr' Wnr'X* eli.erat %e Worgani#mul emitentX* )n calitate %e W$uncieX al W%enumirea complet a organi-aiei #olicitanteX* cuno#c/n% c $al#ul )n %eclaraii e#te pe%ep#it %e legea penal* %eclar pe propria r#pun%ere cG

A:

W%enumirea organi-aiei #olicitanteX %epune Cererea %e $inanare* %in care acea#t %eclaraie $ace parte integrant* )n ca%rul POS CCE 2007-2013K W%enumirea organi-aiei #olicitanteX " #e a$l )n nici una %in #ituaiile %e mai ,o#G a) e#te )n #tare %e in#olven* con$orm preve%erilor 6egii nr' H;J200A privin% proce%ura in#olvenei* cu mo%i$icrile i completrile ulterioareK .) e#te )n #tare %e $aliment ori lic@i%are* are a$acerile con%u#e %e un a%mini#trator ,u%iciar #au activitile #ale comerciale #unt #u#pen%ate ori $ac o.iectul unui aran,ament cu cre%itorii #au e#te )ntr-o #ituaie #imilar cu cele anterioare* reglementat prin legeK c) $ace o.iectul unei proce%uri legale pentru %eclararea #a )n una %in #ituaiile prev-ute la lit' .) %) nu i-a )n%eplinit o.ligaiile %e plat a impo-itelor* ta!elor i contri.uiilor %e a#igurri #ociale ctre .ugetele componente ale .ugetului general con#oli%at* pentru #e%iul #ocial i toate punctele %e lucru care au C(2 i #unt menionate )n certi$icatul con#tatator )n con$ormitate cu preve%erile legale )n vigoare )n 3om/niaK e) nu i-a )n%eplinit o.ligaiile %e plat ctre .ugetele locale pentru #e%iul #ocial i toate punctele %e lucru menionate )n certi$icatul con#tatatorK $) e#te %eclarat )ntr-o #ituaie grav %e )nclcare contractual pentru ne)n%eplinirea o.ligaiilor provenin% %intr-o proce%ur %e ac@i-iii #au %intr-o alt $inanare %in $on%urile Comi#iei EuropeneK g) a $o#t #u.iectul unui or%in %e recuperare a unui a,utor %e #tat ca urmare a unei %eci-ii a Con#iliului Concurenei i ace#t or%in nu a $o#t )nc e!ecutatK @) )mpotriva ei a $o#t emi# un or%in %e recuperare a unui a,utor %e #tat ca urmare a unei %eci-ii anterioare iar ace#t or%in nu a $o#t )nc e!ecutatK i) e#te )n %i$icultate* )n con$ormitate cu 6iniile &irectoare Comunitare cu privire la a,utorul %e #tat pentru #alvarea i re#tructurarea )ntreprin%erilor )n %i$icultate* pu.licate )n Uurnalul O$icial al Comunitilor Europene nr' C 2::J01'10'200:K nu am #u$erit con%amnri %e$initive %in cau-a unei con%uite pro$e#ionale )n%reptate )mpotriva legii* %eci-ie $ormulat %e o autoritate %e ,u%ecat ce are $or %e luru ,u%ecat (re# ,u%icata)K nu am $o#t #u.iectul unei ,u%eci %e tip re# ,u%icata pentru $rau%* corupie* implicarea )n organi-aii criminale #au )n alte activiti ilegale* )n %etrimentul intere#elor $inanciare ale Comunitii EuropeneK activitaile propu#e )n ca%rul proiectului nu au .ene$iciat* )n ultimii 3 ani i nu .ene$icia- )n pre-ent %e $inanare pu.licK

A;

implementarea proiectului nu implic %elocali-area %intr - un alt #tat mem.ru al "EK pentru proiecte care implic e!ecuia %e lucrri* in$ra#tructura i terenul a#upra crora #e reali-ea- activitile propu#e prin pre-enta Cerere %e $inanare* )n%epline#c cumulative urmtoarele con%iiiG - nu $ac o.iectul unor litigii )n cur# %e #oluionare la in#tanele ,u%ectoreti cu privire la #ituaia ,uri%icK - nu $ac o.iectul reven%icrilor potrivit unor legi #peciale )n materie #au %reptului comunK Semntura i tampilaG

&ataG

FORMULARUL C

AA

DECLARA:IA DE ANGA?AMENT Su.#emnatul Snume i prenumeT po#e#or al =(JC( #eria S#eriaT nr' SnrT* eli.erat %e SemitentT* C1P Snr'T J paaport nr' Snr'T* eli.erat %e SemitentT* )n calitate %e S$unctieT al S%enumirea organi-aiei #olicitanteT* Solicitant %e $inanare pentru reali-area proiectului Stiltul proiectuluiT* pentru care am %epu# pre-enta Cerere %e $inanare m anga,e-G # $urni-e- contri.uia proprie ce )mi revine %in co#turile eligi.ile a$erente proiectuluiK # $inane- toate co#turile neeligi.ile (inclu#iv co#turile cone!e) a$erente proiectuluiK # nu pun ipotec* # nu ga,e- pentru un )mprumut #au orice $orm %e )n#trinare provi-orie a oricrui .un menionat )n cererea %e $inanare ca $c/n% parte %in proiect i care $ace parte %in contractul %e $inanareK # a#igur re#ur#ele $inanciare nece#are implementrii optime a proiectului )n con%iiile ram.ur#riiJ%econtrii ulterioare a c@eltuielilor %in in#trumente #tructuraleK # menin proprietatea $acilitilor con#truiteJ mo%erni-ate i natura activitii pentru care #-a acor%at $inanare* pe o perioa% %e cel puin 3 ani %up $inali-are J %are )n e!ploatare i # a#igur e!ploatarea i )ntreinerea )n acea#t perioa%K # nu )n#trine-* )nc@irie-* ga,e- .unurile ac@i-iionate ca urmare a o.inerii $inanrii prin POS CCE* pe o perioa% %e 3 ani %e la $inali-area proiectuluiK # re#pect* pe %urata pregtirii proiectului i a implementrii ace#tuia* preve%erile legi#laiei comunitare i naionale )n %omeniul egalitii %e an#e* ne%i#criminrii* proteciei me%iului* ac@i-iiilor pu.lice* a,utorului %e #tat* i preve%erile %e in$ormareJpu.licitate' Semntura i tampilaG SSemntura repre-entantului legal al SolicitantuluiT &ataG S--JllJaaaaT

A7

FORMULARUL D
DECLARA:IEI PRIVIND CATEGORIA IMM JNCADRAREA JNTREPRINDERII JN

(' &ate %e i%enti$icare a )ntreprin%erii &enumirea )ntreprin%erii VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV %re#a #e%iului #ocial VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Co% unic %e )nregi#trare VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1umele i $uncia VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV (pree%intelui con#iliului %e a%mini#traie* %irectorului general #au ec@ivalent) ((' <ipul )ntreprin%erii (n%icai* %up ca-* tipul )ntreprin%eriiG V bVb Cntreprin%ere autonom' Cn ace#t ca-* %atele %in ta.elul %e mai ,o# #unt preluate %oar %in #ituaia economico-$inanciar a )ntreprin%erii #olicitante' Se va completa %oar %eclaraia* $r ane!a nr' 2 V bVb Cntreprin%ere partener' Se va completa ta.elul %e mai ,o# pe .a-a re-ultatelor calculelor e$ectuate con$orm ane!ei nr' 2* precum i a $ielor a%iionale care #e vor ataa la %eclaraie V bVb Cntreprin%ere legat' Se va completa ta.elul %e mai ,o# pe .a-a re-ultatelor calculelor e$$ectuate con$orm ane!ei nr' 2* precum i a $ielor a%iionale care #e vor ataa la %eclaraie (((' &ate utili-ate pentru a #e #ta.ili categoria )ntreprin%erii^1) E!erciiul $inanciar %e re$erin^2) 1umrul me%iu anual Ci$ra %e a$aceri ctive totale %e #alariai anual net (mii leiJmii euro) leiJmii euro) (mii

(mportantG Preci-ai %ac* $a %e e!erciiul $inanciar anterior* %atele $inanciare au )nregi#trat mo%i$icri care %etermin )nca%rarea

AH

)ntreprin%erii )ntr-o alt categorie (re#pective micro)ntreprin%ere* )ntreprin%ere mic* mi,locie #au mare)' bVb 1u bVb &a ()n ace#t ca- #e va completa i #e va ataa o %eclaraie re$eritoare la e!erciiul $inanciar anterior) Semntura VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV (numele i $uncia #emnatarului* autori-at # repre-inte )ntreprin%erea) &eclar pe propria r#pun%ere c %atele %in acea#t %eclaraie i %in ane!e #unt con$orme cu realitatea' I ne!a nr' 1 la legea nr' 3:AJ200: privin% #timularea )n$iinrii i %e-voltrii )ntreprin%erilor mici i mi,locii cu mo%i$icrile i completrile ulterioare' &ata )ntocmirii''''''''''''''''''''''''''' Semntura''''''''''''''''''''''''''''''''' N-!eE ^1) &atele #unt calculate )n con$ormitate cu art' A %in 6egea nr' 3:AJ200: privin% #timularea )n$iinrii i %e-voltrii )ntreprin%erilor mici i mi,locii cu mo%i$icrile i completrile ulterioare' ^2) &atele cu privire la numrul me%iu anual %e #alariai* ci$ra %e a$aceri anual net i activele totale #unt cele reali-ate )n ultimul e!erciiu $inanciar raportate )n #ituaiile $inanciare anuale apro.ate %e acionari #au a#ociai' Cn ca-ul )ntreprin%erilor nou )n$iinate %atele cu privire la numrul me%iu anual %e #alariai* ci$ra %e a$aceri anual net i activele totale #e %etermin i #e %eclar pe propria r#pun%ere'

ANEXA NR9 2 LA LEGEA r9 6@AI200@ ,r&5& ' (!&2"#)re) + 0&& 1*r&& 4& 'ez5-#!*r&& + !re,r& 'er&#-r 2&/& 4& 2&8#-/&& /" 2-'&0&/*r&#e 4& /-2,#e!*r&#e "#!er&-)re CALCULUL ,e !r" + !re,r& 'er&#e ,)r!e ere ()" #e$)!e Seciunile care tre.uie inclu#e* %up ca-G - #eciunea * %ac )ntreprin%erea #olicitant are cel puin o )ntreprin%ere partener (precum i orice $ie a%iionale)K - #eciunea = %ac )ntreprin%erea #olicitant e#te legat cu cel puin o )ntreprin%ere (precum i orice $ie a%iionale)' Calculul pentru tipurile %e )ntreprin%eri partenere #au legate
A0

Perioa%a %e re$erin 1umrul me%iu Ci$ra %e a$aceri <otal active (mii anual %e anual net leiJmii euro) #alariai (mii leiJmii euro) 1' &atele^1) %in #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate ale )ntreprin%erii #olicitante (#e vor intro%uce %atele %in ta.elul =1 %in #eciunea =^2) 2' &atele cumulate^1) )n mo% proporional ale tuturor )ntreprin%erilor partenere* %ac e#te ca-ul (#e vor intro%uce %atele %in #eciunea ) 3' &atele cumulate ale tuturor )ntreprin%erilor legate^1) (%ac e!i#t) %ac nu au $o#t %e,a inclu#e prin con#oli%are la pct' 1 %in ace#t ta.el (#e vor intro%uce %atele %in ta.elul =2 %in #eciunea =) <O< 6

70

^1) &atele cu privire la numrul me%iu anual %e #alariai* ci$ra %e a$aceri anual net i activele totale #unt cele reali-ate )n ultimul e!erciiu $inanciar* raportate )n #ituaiile $inanciare anuale apro.ate %e acionari #au a#ociai' Cn ca-ul )ntreprin%erilor nou )n$iinate* %atele cu privire la numrul me%iu anual %e #alariai* ci$ra %e a$aceri anual net i activele totale #e %etermin i #e %eclar pe propria r#pun%ere' ^2) &atele )ntreprin%erii* inclu#iv numrul me%iu anual %e #alariai* #unt %eterminate pe .a-a #ituaiilor $inanciare anuale i a %atelor )ntreprin%erii #au* atunci c/n% e#te ca-ul* pe .a-a #ituaiilor $inanciare anuale con#oli%ate ale )ntreprin%erii ori a #ituaiilor $inanciare anuale con#oli%ate )n care )ntreprin%erea e#te inclu#' &atele inclu#e )n #eciunea L<otalL %in ta.el tre.uie intro%u#e )n ta.elul L&ate utili-ate pentru a #e #ta.ili categoria )ntreprin%eriiL %in ane!a nr' 1'

2(> &E P 3<E1E3( < 1' &ate %e i%enti$icare a )ntreprin%erii &enumirea )ntreprin%erii VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV %re#a #e%iului #ocial VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV Co%ul unic %e )nregi#trare VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV 1umele* prenumele i $uncia VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV (pree%intelui con#iliului %e a%mini#traie* %irectorului general #au ec@ivalent) 2' &ate re$eritoare la )ntreprin%erea legat Perioa%a %e re$erin 1umrul me%iu Ci$ra %e a$aceri ctive totale anual %e anual net (mii (mii leiJmii euro) #alariai leiJmii euro) <otal 1O<BG ce#te %ate re-ult %in conturile #au alte %ate ale )ntreprin%erii partenere* con#oli%ate* %ac e!i#t' 6a ace#tea #e a%aug )ntr-un
71

procent %e 100N %atele )ntreprin%erilor care #unt legate %e acea#t )ntreprin%ere partener* %ac %atele %in conturile con#oli%ate ale )ntreprin%erilor legate au $o#t %e,a inclu#e prin con#oli%are )n conturile )ntreprin%erii partenere' &ac e#te nece#ar* #e va a%uga L$ia )ntreprin%erii legateL pentru )ntreprin%erile care nu au $o#t )nc inclu#e prin con#oli%are' 3' Calculul proporional a) (n%icai e!act proporia %einut^:) %e )ntreprin%erea #olicitant (#au %e )ntreprin%erea legat prin interme%iul creia #e #ta.ilete legtura %e parteneriat)* )n )ntreprin%erea partener la care #e re$er acea#t $iG VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV (n%icai* %e a#emenea* proporia %einut %e )ntreprin%erea partener* la care #e re$er acea#t $i* %in capitalul #ocial al )ntreprin%erii #olicitante (#au )n )ntreprin%erea legat) VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVV .) (ntro%ucei )n ta.elul %e mai ,o# re-ultatul calculului proporional o.inut prin aplicarea celui mai mare %intre procentele la care #e $ace re$erire la lit' a) la %atele intro%u#e )n ta.elul %e la pct' 1'

<a.elul %e parteneriat Procent

'2

1umrul me%iu Ci$ra %e a$aceri ctive totale ^;) anual %e anual net (mii (mii #alariai leiJmii euro) leiJmii euro)

?aloare re-ultat )n urma aplicrii celui mai mare procent la %atele intro%uce )n ta.elul %e la pct' 1' ce#te %ate #e vor intro%uce )n <a.elul '1'

72

^3) Cn ca-ul )n care )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate nu e!i#t %ate privin% numrul %e per#onal* calculul #e $ace prin cumularea %atelor %e la )ntreprin%erile legate' ^:) Procent %in capitalul #ocial #au %in %repturile %e vot %einute* oricare %intre ace#te procente e#te mai mare' 6a ace#ta tre.uie cumulat proporia %einut %e $iecare )ntreprin%ere legat )n aceeai )ntreprin%ere partener' ^;) ctive totale repre-int active imo.ili-ate c active circulante c c@eltuieli )n avan#' Seciunea Cntreprin%eri partenere Pentru $iecare )ntreprin%ere pentru care a $o#t completat L$ia %e parteneriatL Sc/te o $i pentru $iecare )ntreprin%ere partener a )ntreprin%erii #olicitante i pentru orice )ntreprin%ere partener a oricrei )ntreprin%eri legate* ale crei %ate nu au $o#t )nc inclu#e )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate ale acelei )ntreprin%eri legateT* %atele %in acea#t $i %e parteneriat tre.uie # $ie intro%u#e )n ta.elul %e mai ,o#' 1' &ate %e i%enti$icare i %ate $inanciare preliminare <a.elul '1 Cntreprin%erea partener - &ate %e i%enti$icare 1umele %re# Co% unic 1umele i 1umr Ci$ra ctive #au a %e prenumele ul %e totale( %enumirea #e%iul )nregi#tra pree%intel me%iu a$ace mii )ntreprin%e ui re ui anual ri leiJmii rii #ocial con#iliului %e anual euro) %e #alaria a%mini#tra i net ie* (mii %irector leiJmi general #au i ec@ivalent euro) A9 H9 C9 D9 E9 F9 G9

73

H9 <otal 1O<BG ce#te %ate #unt re-ultatul unui calcul proporional e$ectuat pe .a-a L$iei %e parteneriatL* pentru $iecare )ntreprin%ere cu care )ntreprin%erea #olicitant e#te %irect #au in%irect partener' &atele intro%u#e )n #eciunea L<otalL vor $i intro%u#e la pct' 2 %in ta.elul LCalculul pentru tipurile %e )ntreprin%eri partenere #au legateL (re$eritor la )ntreprin%erile partenere)' ce#te %ate re-ult %in #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate i %in alte %ate ale )ntreprin%erii partenere* %ac e!i#t* la care #e a%aug )n proporie %e 100N %atele )ntreprin%erilor care #unt legate cu acea#t )ntreprin%ere partener* )n ca-ul )n care ace#tea nu au $o#t %e,a inclu#e )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate ale )ntreprin%erii partenere' &ac e#te nece#ar* a%ugai L$ie privin% legtura %intre )ntreprin%eriL pentru )ntreprin%erile care nu au $o#t %e,a inclu#e )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate' Seciunea = C1<3EP3(1&E3( 6E5 <E 1' &eterminarea #ituaiei aplica.ile )ntreprin%erii care #olicit )nca%rarea )n categoria )ntreprin%erilor mici i mi,lociiG V Ca-ul 1G Cntreprin%erea #olicitant ine #ituaii $inanciare anuale con#oli%ate #au e#te inclu# )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate ale unei alte )ntreprin%eri (ta.elul =1)' VCa-ul 2G Cntreprin%erea #olicitant #au una ori mai multe )ntreprin%eri legate nu )ntocmeteJ)ntocme#c ori nu e#teJnu #unt inclu#Jinclu#e )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate (ta.elul =2)' 1O<BG &atele )ntreprin%erilor legate cu )ntreprin%erea #olicitant %eriv %in #ituaiile $inanciare anuale i %in alte %ate ale ace#tora* con#oli%ate %ac e#te ca-ul' 6a ace#tea #e a%aug )n mo% proporional %atele oricrei eventuale )ntreprin%eri partenere a acelei )ntreprin%eri legate* #ituat ime%iat )n aval #au )n amonte* %ac nu a $o#t %e,a inclu# prin con#oli%are^A)' ^A) &e$iniia )ntreprin%erii legate %in legea 3:A7200:' 2' +eto%e %e calcul pentru $iecare ca-

7:

Ca-ul 1G Situaiile $inanciare anuale con#oli%ate repre-int .a-a %e calcul' Se va completa ta.elul =1 %e mai ,o#'

<a.elul =1 1umrul me%iu Ci$ra %e a$aceri ctive totale ^;) anual %e#alariai anual net (mii (mii leiJmii euro) leiJmii euro) <otal ^7) Cn ca-ul )n care )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate nu e!i#t %ate privin% numrul %e per#onal* calculul #e $ace prin cumularea %atelor %e la )ntreprin%erile legate' &atele intro%u#e )n #eciunea L<otalL %in ta.elul %e mai #u# #e vor intro%uce la pct' 1 %in ta.elul LCalculul pentru tipurile %e )ntreprin%eri partenere #au legateL' (%enti$icarea )ntreprin%erilor inclu#e prin con#oli%are Cntreprin%erea %re#a Co% unic %e legat(%enumireJ% #e%iului #ocial )nregi#trarea ate %e i%enti$icare) 1umele i prenumele pree%intelui con#iliului %e a%mini#traie* %irector genera #au ec@ivalent

A9 H9 C9 D9 E9

1O<BG

7;

Cntreprin%erile partenere ale unei )ntreprin%eri legate* care nu au $o#t )nc inclu#e )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate* #unt con#i%erate partenere %irecte ale )ntreprin%erii #olicitante' &atele a$erente ace#tora i o L$i %e parteneriatL tre.uie a%ugate la #eciunea '

Ca-ul 2G Pentru $iecare )ntreprin%ere legat (inclu#iv prin interme%iul altor )ntreprin%eri legate)* #e va completa o L$i privin% legtura %intre )ntreprin%eriL i #e vor a%uga %atele %in #ituaiile $inanciare anuale ale tuturor )ntreprin%erilor legate* prin completarea ta.elului =2 %e mai ,o#' <a.elul =2 Cntreprin%erea 1umrul me%iu Ci$ra %e a$aceri ctive totale(mii numrulG anual %e anual net leiJmii #alariai (mii leiJmii euro) euro) 1' ^) 2' ^) 3' ^) :' ^) ;' ^) <otal ^) taai c/te o L$i privin% legtura %intre )ntreprin%eriL pentru $iecare )ntreprin%ere' 1O<B &atele re-ultate )n #eciunea L<otalL %in ta.elul %e mai #u# #e vor intro%uce la pct' 3 %in ta.elul LCalculul pentru tipurile %e )ntreprin%eri partenere #au legateL (privin% )ntreprin%erile legate)' 2(> privin% legtura %intre )ntreprin%eri nr'''''''''' %in ta.elul =2* #eciunea = (numai pentru )ntreprin%erile legate care nu #unt inclu#e )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate) 1' &ate %e i%enti$icare a )ntreprin%erii &enumirea )ntreprin%erii

7A

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV %re#a #e%iului #ocial VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV Co%ul unic %e )nregi#trare VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV 1umele* prenumele i $uncia VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV pree%intelui con#iliului %e a%mini#traie* %irectorului general #au ec@ivalent

2' &ate re$eritoare la )ntreprin%ere Perioa%a %e re$erin 1umrul me%iu Ci$ra %e a$aceri ctive totale(mii anual %e anual net (mii leiJmii euro) #alariai leiJmii euro) <otal ^7) Cn ca-ul )n care )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate nu e!i#t %ate privin% numrul me%iu anual %e #alariai* calculul #e $ace prin cumularea %atelor %e la )ntreprin%erile legate' &atele tre.uie intro%u#e )n ta.elul =2 %in #eciunea =' 1O<BG &atele )ntreprin%erilor legate cu )ntreprin%erea #olicitant #unt e!tra#e %in #ituaiile $inanciare anuale i %in alte %ate a$erente ace#tora* con#oli%ate %ac e#te ca-ul' 6a ace#tea #e a%aug )n mo% proporional %atele oricrei eventuale )ntreprin%eri partenere a )ntreprin%erii legate* #ituat ime%iat )n aval #au )n amonte %e acea#ta* %ac nu au $o#t %e,a inclu#e )n #ituaiile $inanciare anuale con#oli%ate' ce#t tip %e )ntreprin%eri partenere #unt con#i%erate ca $iin% )ntreprin%eri %irect partenere cu )ntreprin%erea #olicitant' &atele a$erente ace#tora i L$ia %e parteneriatL tre.uie intro%u#e )n #eciunea '

77

FORMULARUL E
PLANUL DE AFACERI M-'e# -r&e !)!&5 19 T&!#"# <re.uie # #e preci-e-e elementele %e$initorii ale r planului %e a$aceri )n cau-' &e a#emenea prima pagin a planului %e a$aceri (eventual coperta)* pe l/ng titlu ar tre.ui # cuprin% i %atele %e contact i i%enti$icare ale #ocietii (a%mini#tratorului ace#teia)* logoul ace#teia etc'

7H

29 S/-,"# 4& -3&e/!&5e#e Scopul i o.iectivele proiectului 69 De(/r&ere) )0)/er&& (n$ormaii cu privire laG %e#crierea a$acerii curente i#toria )ntreprin%erii managementul )ntreprin%erii re#ur#ele umane implicate #inte-a #ituaiei $inanciare (minimum ultimul an) @9 Preze !)re) ,r-&e/!"#"& Cn ace#t capitol* %e#criei i e!plicai* )n %etaliu* pro%u#ele ce $ac o.iectul inve#tiieiG caracteri#tici $i-ice* te@nologia utili-at )n pro%ucereaJ %e-voltarea lui (materii prime* ec@ipamente* $ora %e munc* patente etc* #ur#a ace#tor elemente)' Pre-entai mo%ul )n care te@nologiile noi* mo%erne vor $i utili-ate )n pro%ucereaJmeninereaJ%e-voltarea pro%u#ului' Evi%eniai calitiJavanta,e ale pro%u#ului $a %e cel al competitorilor' Putei* %e a#emenea* # enumeraiJ %e#criei pro%u#ele viitoare i plani$icarea %e-voltrii ace#tora* evi%eniin% a#t$el* evoluia #trategiei %e %e-voltare )n $uncie %e evoluia pieei' &e a#emenea* preci-ai cum vor $i a#igurate utilitile* avi-ele i acor%urile nece#are* cum #e vor o.ine i %evi-ul total al inve#tiiei F' P#) "# -,er)1&- )# %e#crierea $lu!ului te@nologic %e#crierea pro%u#elorJ#erviciilor o$erite pro%ucia preconi-at (volum) co#turi operaionale i co#turi %e )ntreinere ($or %e munc* materii prime* material* utiliti etc) A9 A )#&z) ,&e1e& Se va avea )n ve%ere pre-entarea urmtoarelor a#pecteG clienii e!i#teni i poteniali concurena e!i#tent pe pia (eventual in$ormaii cu privire la cota ace#teia %e pia) mrimea pieei %e %e#$acere* progno-a cererii 79 S!r)!e$&) 'e 2)rVe!& $ poate $i %e#cri# #trategia %e a.or%areJintro%ucere a pro%u#elor i #erviciilor pe pia (#au %e meninereJ)m.untire a cotei %e pia )n ca-ul unor #ervicii e!i#tente)' <ot aici #e va evi%enia #trategia %e marPeting pentru promovarea pro%u#elor i #erviciilor re#pective i mo%alitile %e punere )n practic a ace#teia' preul propu# (anali-a )n conte!tul pieei) meto%e %e v/n-are
70

G9 P#) "# 0& ) /&)r Cn ace#t capitol #e vor inclu%e urmtoarele #ituaii $inanciareG nece#arul %e $inanare #ur#ele %e $inanare (pe %urata implementrii proiectului i %up )ncetarea $inanrii neram.ur#a.ile) .alana %e venituri i c@eltuieli* .ilanul* contul %e pro$it i pier%ere* calculul %e lic@i%iti (ca#@ $loQ) lunarJanual- e#timare pe minimum 3 ani H'1' 3e-ultatul %in e!ploatareG 3e a ?e- Ce* H'2' &urata %e recuperare a inve#tiiei (e!primat )n ani) &r a ?iJPn* Pn a pro$it net me%iu pe perioa%a progno-at H'3 3ata intern %e renta.ilitate $inanciar 3(32JC 3(32JC (3(32JC a (n%icator utili-at in anali-ele e$ectuate a#upra e$icientei proiectului %e inve#titii prin utili-area te@nicii actuali-arii' E!prima acel nivel al ratei %o.an-ii care egali-ea-a veniturile actuali-ate re-ultate in urma inve#tiei cu c@eltuielileJco#turile actuali-ate implicate %e inve#titie #i care $ace ca valoarea venitului actuali-at net -? 1- #a $ie egala cu -ero) H':' 3ata )n%atorrii 3 ( a total %atorii J total active * % a rata %o.)n-ii D9 A e7e 4& )#!e '-/"2e !e lte %ocumente con#i%erate a $i relevante #au care #u#in anumite puncte %e ve%ere %in planul %e a$aceri'

F-r2"#)r"# F
Curriculum vitae (n$ormaii per#onale 1ume J Prenume %re#(e) 2a!
H0

E-mail 1aionalitate &ata naterii Se! 6ocul %e munc vi-atJ &omeniul ocupaional (ru.ric $acultativ* ve-i in#truciunile) E!periena pro$e#ional( Perioa%a +enionai #eparat $iecare e!perien pro$e#ional relevant* )ncep/n% cu cea mai recent %intre ace#tea') 2uncia #au po#tul ocupat ctiviti i re#pon#a.iliti principale 1umele i a%re#a anga,atorului <ipul activitii #au #ectorul %e activitate E%ucaie i $ormare (Perioa%a +enionai #eparat $iecare $orma %e )nvm/nt i program %e $ormare pro$e#ional a.#olvite* )ncep/n% cu cel mai recent) Cali$icarea J %iploma o.inut &i#ciplinele principale #tu%iate J competene pro$e#ionale %o./n%ite 1umele i tipul in#tituiei %e )nvm/nt J $urni-orului %e $ormare 1ivelul )n cla#i$icarea naional #au internaional ptitu%ini i competene per#onale 6im.a matern- Preci-ai lim.a matern B')/* e(!e /)z"# (,e/&0&/)1& ) '-") #&23* 2)!er *C 6im.a #trin cuno#cut utoevaluare Cnelegere ?or.ire Scriere 1ivel european (^) #cultare Citire Participare la conver#aie &i#cur# oral E!primare #cri# 6im.a 6im.a (^) 1ivelul Ca%rului European Comun %e 3e$erin Pentru 6im.i Strine Competene i a.iliti #ociale &e#criei ace#te competene i in%icai conte!tul )n care au $o#t %o./n%ite' Competene i aptitu%ini organi-atorice &e#criei ace#te competene i in%icai conte!tul )n care au $o#t %o./n%ite' Competene i aptitu%ini te@nice &e#criei ace#te competene i in%icai conte!tul )n care au $o#t %o./n%ite' Competene i aptitu%ini %e utili-are a calculatorului &e#criei ace#te competene i in%icai conte!tul )n care au $o#t %o./n%ite' Competene i aptitu%ini arti#tice
H1

&e#criei ace#te competene i in%icai conte!tul )n care au $o#t %o./n%ite' lte competene i aptitu%ini- &e#criei ace#te competene i in%icai conte!tul )n care au $o#t %o./n%ite' Permi#(e) %econ%ucere- +enionai %ac %einei un permi# %e con%ucere i categoria' (n$ormaii #uplimentare (nclu%ei aici orice alte in$ormaii utile* care nu au $o#t menionate anterior* %e e!empluG per#oane %e contact* re$erine etc' ne!e Enumerai %ocumentele ane!ate C?-ului'

FORMULARUL G
OPISUL CERERII DE FINAN:ARE Opi#ul %e mai ,o# va $i pagina 0 a Cererii %e $inanare' Pentru unele ane!e #unt prev-ute mo%ele #tan%ar%' Ele #unt ataate la ace#t $ormular (numrul ane!ei e#te #peci$icat )n parante-e)' E#te o.ligatorie utili-area mo%elelor #tan%ar% prev-ute* con$orm in#truciunilor'2ormatul celorlalte %ocumente ce vor $i ataate la Cererea %e $inanare va re#pecta normele legale )n vigoare la %ata %epunerii Cererii %e $inanare' Nr9 /r! T&, '-/"2e ! Nr9 ,)$& * Per&-)') 'e B'e 5)#)3&#&!)!e #)99999 ,K * ) #)99999C '-/"2e !"#"& 1 -''''''' 1u #e aplic 1u #e aplic 1u #e aplic 1u #e aplic

1 ' 2 ' 3 ' : '

Cerere %e $inanare ( ne!a 1) 3e-umatul (2ormularul

proiectului '''''' -''''''' ) eligi.ilitate '''''' -''''''' anga,ament '''''' -'''''''

&eclaraia %e (2ormularul=) &eclaraia %e (2ormularul C)

H2

; ' A ' 7 '

&eclaratia privin% )nca%rarea '''''' -''''''' )ntreprin%erii )n categoria (++ (2ormularul &) Planul %e a$aceri (2ormularul '''''' -''''''' E) ctul %e )mputernicire a per#oanei care #emnea- cererea %e $inanare* )n orginal* con$orm @otr/rii 5 %e apro.are a proiectului (%ac e#te ca-ul) Dotr/rea a%unrii generale a acionarilorJa mem.rilor cooperatori J con#iliului %e a%mini#traie* %e apro.are a proiectului i a c@eltuielilor legate %e proiect* )n original Certi$icatul con#tatator )n original emi# %e O$iciul 3egi#trului Comerului %e pe l/ng tri.unalul un%e )i are #e%iul #olicitantul cu cel mult 30 -ile )naintea %epunerii cerererii %e $inanare* care # menione-e o.ligatoriuG %atele %e i%enti$icare* co%ul unic %e )nregi#trare* repre-entanii legali ai #ocietii* %omeniul %e activitate principal i %omeniile %e activitate #ecun%are* #ituaia ,uri%ic a #ocietii* #e%iile #ecun%are i punctele %e lucru 10' Certi$icatele %e ate#tare $i#cal privin% )n%eplinirea o.ligaiilor %e plat la .ugetul general con#oli%at* eli.erate %e %mini#traia 2inanelor Pu.lice* )n original* pentru #e%iul #ocial i toate punctele %e lucru care au C(2 i menionate )n certi$icatul con#tator 11' Certi$icate %e ate#tare $i#cal privin% )n%eplinirea

1u #e aplic --'ll'aaaa --'ll'aaaa

H '

--'ll'aaaa

0 '

--'ll'aaaa

1 0 '

--'ll'aaaa

1 1

--'ll'aaaa

H3

1 2 '

1 3 ' 1 : ' 1 ; '

o.ligaiilor %e plat ctre .ugetele locale eli.erate %e &irecia %e ta!e i impo-ite locale* )n original* pentru #e%iul #ocial i toate punctele %e lucru menionate )n certi$icatul con#tator =ilanul conta.il %epu# i )nregi#trat la &irecia 5eneral a 2inanelor Pu.lice inclu#iv Contul %e Pro$it i Pier%ere i &atele in$ormative pentru e!erciiul $inanciar prece%ent* )n $otocopie certi$icat Ca-ierul ,u%iciar al repre-entantului legal )n original Ca-ierul $i#cal al #ocietii )n original ctele %e proprietateJconce#iuneJ a#imilat #au actele ,uri%ice inclu#iv )nc@eierea %e autenti$icare a ace#tora cu privire la .unurile imo.ile (terenuri i con#trucii) )n $otocopie certi$icat %e #olicitant %ac e ca-ul Certi$icatul %e ur.ani#m #au autori-aia %e con#trucie )n $otocopie certi$icat %e #olicitant %ac e!i#t utori-atia %e me%iu )n ca-ul priectelor care prev% activiti cu impact #emni$icativ a#upra me%iului pentru care e#te nece#ara o.tinerea autori-atiei %e me%iu i care #unt preva-ute in ane!a nr'1 %in Or%inul

--'ll'aaaa

--'ll'aaaa

--'ll'aaaa

--'ll'aaaa

1 A ' 1 7 '

--'ll'aaaa

--'ll'aaaa

H:

1 H ' 1 0 '

+'+'&'& 170HJ2007' (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) )n $otocopie certi$icat %e#olicitant cor%ul %e me%iu )n $otocopie certi$icat %e #olicitant (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) 2ia te@nic %e me%iu* eli.erat %e genia %e Protecie a +e%iului* )n $otocopie certi$icat %in care re-ult %ac proiectul nece#it #au nu acor% %e me%iu (%ac e#te ca-ul)' &ocumente care %ove%e#c capacitatea Solicitantului %e a implementa proiectulG contractul %e management al proiectului (%ac e#te ca-ul)* C?-urile mem.rilor ec@ipei %e proiect pentru po-iiile ocupate iJ#au $iele %e po#t pentru acele po-iii care nu #unt ocupate la momentul %epunerii Cererii %e $inanare* %ar care vor $ace parte %in ec@ipa %e proiect Certi$icatul privin% implementarea #i#temelor %e calitate )n $otocopie certi$icat %e #olicitant (%up ca-* #ta%iul) &eclaraia pe r#pun%ere ( ne!a 7) propria

--'ll'aaaa

--'ll'aaaa

2 0 '

--'ll'aaaa

2 1 ' 2 2 '

--'ll'aaaa

ANEXA

r9 2

H;

C-'"r& CAEN

ee#&$&3&#e

C E1 vala.il pana la 31'12'2007 C E1 vala.il %e la 01'01'200H - L gricultur* v/ntoare* #ilviculturL = - LPe#cuitul i pi#ciculturaL C - L(n%u#tria e!tractivaL G 1010 E!tracia i prepararea cr.unelui #uperior (PCS aJX23HA; PUJPg) 1020 E!tracia i preparerea cr.unelui in$erior (PCS W 23HA;PUJPg) 1030 E!tracia i prepararea tur.ei 1110 E!tracia @i%rocar.urilor 1120 ctiviti %e #ervicii ane!e e!traciei petrolului i ga-elor naturale*e!clu#iv pro#peciunile 1200 E!tracia i prepararea minereurilor ra%ioactive & - LPro%u#e ale in%u#triei prelucratoareLG 1; (n%u#tria alimentar i a .uturilor 1A 2a.ricarea pro%u#elor %in tutun 221 ctivitatea e%iturilor 23 (n%u#tria %e prelucrare a ieiului* coc#i$icarea cr.unelui i tratarea com.u#ti.ililor nucleari 2:7 2a.ricarea $i.relor i $irelor #intetice i arti$iciale 2722 Pro%ucia %e tu.uri (evi) %in oel 273 lte activiti metalurgice 27;2 <urnarea oelului 20A 2a.ricarea armamentului i muniiei 3;1 Con#trucii i reparaii %e nave E - LEnergie electric i termic* ga-e i apL 3720 3ecuperarea %eeurilor i re#turilor metalice recicla.ile 5 - LComerul cu ri%icata i cu amnuntul* repararea autove@iculelor* motocicletelor i a .unurilor per#onale i %e ugo#po%re#cL - 7 gricultur* #ilvicultur i pe#cuit8 = - L(n%u#tria e!tractivLG 0;1 E!tracia cr.unelui in$erior i #uperior 0;2 E!tracia cr.unelui in$erior 0A1 E!tracia petrolului .rut 0A2 E!tracia ga-elor naturale 0721 E!tracia minereurilor %e uraniu i toriu 0H02 E!tracia tur.ei 001 ctiviti %e #ervicii ane!e e!traciei petrolului .rut i ga-elor naturale 000 ctiviti %e #ervicii ane!e pentru e!tracia mineralelor C - L(n%u#tria prelucrtoareL 101 Pro%ucia* prelucrarea i con#ervarea crnii i a pro%u#elor %in carne 102 Prelucrarea i con#ervarea petelui* cru#taceelor i molutelor 103 Prelucrarea i con#ervarea $ructelor i legumelor
HA

10: 2a.ricarea uleiurilor i a gr#imilor vegetale i animale 10; 2a.ricarea pro%u#elor lactate 10A 2a.ricarea pro%u#elor %e morrit* a ami%onului i pro%u#elor %in ami%on 107 2a.ricarea pro%u#elor %e .rutrie i a pro%u#elor $inoa#e 10H 2a.ricarea altor pro%u#e alimentare 100 2a.ricarea preparatelor pentru @rana animalelor 110 2a.ricarea .uturilor 120 2a.ricarea pro%u#elor %in tutun 101 2a.ricarea pro%u#elor %e coc#erie 102 2a.ricarea pro%u#elor o.tinute prin prelucrarea titeiului 20;1 2a.ricarea e!plo-ivilor 20A 2a.ricare $i.relor #intetice i arti$iciale 2:2 Pro%uctia %e tu.uri* tevi* pro$ile tu.ulare i acce#orii pentru ace#tea %in otel 2:3 2a.ricarea altor pro%u#e prin prelucarea primara a otelului D - LDoteluri i re#tauranteL ( - L<ran#port* %epo-itare i comunicaiiL U - L(nterme%ieri $inanciareL d - L<ran-acii imo.iliare* )nc@irieri i activiti %e #ervicii pre#tate )n #pecial )ntreprin%erilorL 6 - L %mini#traie pu.lic i aprare' #igurri #ociale %in #i#temul pu.licL + - L(nvatamantL 1 - LSanatate i a#i#tenta #ocialaL O - L lte activiti %e #ervicii colective* #ociale i per#onaleL P - L ctivitati ale per#onalului anga,at in go#po%ariri per#onaleL e - L ctiviti ale organi-aiilor i organi#melor e!trateritorialeL 2:;2 <urnarea otelului 2;: 2a.ricarea armamentului i muniiei 2;01 2a.ricarea %e recipienti* containere i alte pro%u#e #imilare %in otel 301 Con#tructia %e nave i .arci* 30: 2a.ricarea ve@iculelor militare %e lupta 331 3epararea articolelor $a.ricate %in metal* repararea mainilor i ec@ipamentelor* 332 (n#talarea mainilor i ec@ipamentelor in%u#triale & - Pro%ucia i $urni-area %e energie electric i termic* ga-e* ap cal% i aer con%iionat E - &i#tri.uia apei* #alu.ritate* ge#tionarea %eeurilor* activiti %e %econtaminare 3A0 Captarea* tratarea i %i#tri.uia apei 370 Colectarea i epurarea apelor u-ate 3H1 Colectarea %eeurilor 3H2 <ratarea i eliminarea %eeurilor
H7

300 ctiviti i #ervicii %e %econtaminare 2 Con#tructii :11 &e-voltare (promovare) imo.iliar 5 - LComer cu ri%icata i cu amnuntulK repararea autove@iculelor i motocicletelorL D - L<ran#port i %epo-itareL ( - 7Doteluri i re#tauranteL U - L(n$ormaii i comunicaiiL d - 7(nterme%ieri $inanciare i a#igurri8 6 - L<ran-acii imo.iliareL +- 7 ctiviti pro$e#ionale* tiini$ice i te@nice8 1- 7 ctiviti %e #ervicii a%mini#trative i activiti %e #ervicii #uport8 O - 7 %mini#traie pu.lic i aprare' #igurri #ociale %in #i#temul pu.lic8 P - LCnvm/ntL e 9 7Sntate i a#i#ten #ocialL 3 - 7 ctiviti %e #pectacole* culturale i recreative8 S - L lte activiti %e #erviciiL < - L ctiviti ale go#po%riilor private )n calitate %e anga,ator %e per#onal ca#nicK activiti ale go#po%riilor private %e pro%ucere %e .unuri i #ervicii %e#tinate con#umului propriuL " - 7 ctiviti ale organi-aiilor i organi#melor e!trateritoriale8

ANEXA GRILA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVE A

r9 6

CONFORMIT=:II
DA NU

1' Coletul Cererii %e $inanare a $o#t %epu# in termenul prev-ut

HH

2' Coletul Cererii %e $inanare e#te #igilat i poart toate %etaliile %e i%enti$icare con$orm cap ((('2'2 &epunerea cererii %e $inanaare 3' Coletul Cererii %e $inanare conine 3 %o#areG 1 %o#ar original i 2 $otocopii :' C&-ul cu cele %ou $iiere #canate Cererea %e $inanare ne!a 1 la pre-entul g@i% i 3e-umatul proiectului $ormularul e#te ataat' ;' &o#arul cererii %e $inanare conine opi#ul completat con$orm $ormularului 5 A' <oate %ocumentele %in %o#arul Cererii %e $inanare #unt numerotate* tampilate con$orm cerinelor %in 5@i%ul Solicitantului* con$orm ((('2'1 7' Cererea %e $inanare re#pect $ormatul #tan%ar% ( ne!a 1)* e#te %atat* tampilat i #emnat )n original %e repre-entantul legal #au %e o per#oan )mputernicit con$orm in#truciunilor %e la ((('3'1 %in g@i%ul #olicitantului H' &eclaraia %e la pct ;'2' %in Cererea %e $inanare e#te %atat* tampilat i #emnat )n original %e repre-entantul legal #au %e o per#oan )mputernicit' 0' 2ormularul 3e-umatul proiectului e#te completat core#pun-tor i ataat la Cererea %e $inanare 10' 2ormularul = &eclaraia %e eligi.ilitate e#te completat core#pun-tor i ataat la Cererea %e $inanare 11' 2ormularul C &eclaraia %e anga,ament e#te completat core#pun-tor i ataat la Cererea %e $inanare 12' 2ormularul & &eclaraie privin% )nca%ararea )ntreprin%erii )n categoria (++ e#te completat core#pun-tor i ataat la Cererea %e $inanare 13' 2ormularul E Planul %e a$aceri e#te ataat la Cererea %e $inanare 1:' ctul %e )mputernicire a per#oanei care #emnea- cererea %e $inanare* )n orginal* con$orm @otr/rii 5 %e apro.are a proiectului (%ac e#te ca-ul) e#te ataat 1;' Dotr/rea a%unrii generale a acionarilorJa mem.rilor cooperatori J con#iliului %e a%mini#traie* %e apro.are a proiectului i a c@eltuielilor legate %e proiect )n original e#te ataat 1A' Certi$icatul con#tatator )n original e#te ataat 17' Certi$icatul con#tatator e#te )n termenul %e vala.ilitate (a $o#t emi# cu ma!imum 30 -ile %e la %ata )n#crierii on line) 1H' Certi$icatele %e ate#tare $i#cal privin% )n%eplinirea o.ligaiilor %e plat la .ugetul general con#oli%ate (o.inut %e la %mini#traia 2inanciar) pentru #e%iul #ocial i toate punctele %e lucru menionate )n certi$icatul con#tatator care au C(2 #unt ataate )n original 10' Certi$icatele %e ate#tare $i#cala privin% )n%eplinirea o.ligaiilor %e plat la .ugetul general con#oli%ate #unt vala.ile la %ata )n#crierii on line 20' Certi$icatele %e ate#tare $i#cal privin% )n%eplinirea o.ligaiilor %e plat ctre .ugetele locale (o.inute %e la &irecia %e ta!e i impo-ite
H0

locale)* pentru #e%iul #ocial i pentru toate punctele %e lucru menionate )n certi$icatul con#tatator #unt ataate )n original 21' Certi$icatele %e ate#tare $i#cal privin% )n%eplinirea o.ligaiilor ctre .ugetele locale #unt vala.ile la %ata )n#crierii on line 22' =ilanul conta.il %epu# i )nregi#trat la &irecia 5eneral a 2inanelor Pu.lice - inclu#iv Contul %e Pro$it i Pier%ere i &atele in$ormative pentru prece%entul e!ercitiu $inanciar - e#te ataat )n $otocopie certi$icat %e #olicitant 23' Ca-ierul ,u%iciar al repre-entantului legal al #olicitantului e#te ataat )n original 2:' Ca-ierul ,u%iciar e#te )n termenul %e vala.ilitate la %ata )n#crierii on line 2;' Ca-ierul $i#cal al #olicitantului e#te ataat )n original 2A' Ca-ierul $i#cal e#te )n termenul %e vala.ilitate la %ata )n#crierii on line 27' ctele %e proprietateJconce#iune #au actele ,uri%ice cu privire la .unurile imo.ile inclu#iv )nc@eierea %e autenti$icare (terenul i con#truciile)* )n $otocopie certi$icat %e #olicitant (%ac e ca-ul) #unt ataate' 2H' Certi$icatul %e ur.ani#mJautori-aia %e con#trucie* (%ac e!i#t)1 )n $otocopie certi$icat #unt ataate 20' Certi$icatul %e ur.ani#mJautori-aia %e con#trucie e#te )n termenul %e vala.ilitate la %ata )n#crierii on line' 30' 2ia te@nic %e me%iu* eli.erat %e genia %e Protecie a +e%iului* %in care re-ult %ac proiectul nece#it #au nu acor% %e me%iu (%ac e#te ca-ul) e#te ataat )n $otocopie certi$icat' 31' ' utori-aia %e me%iu )n ca-ul proiectelor care prev% activiti cu impact #emni$icativ a#upra me%iului pentru care e#te nece#ara o.tinerea autori-atiei %e me%iu i care #unt preva-ute in ane!a nr'1 %in Or%inul +'+'&'& 170HJ2007 (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) e#te ataat )n $otocopie certi$icat 32' utori-aia %e me%iu )n ca-ul proiectelor care prev% activiti cu impact #emni$icativ a#upra me%iului pentru care e#te nece#ara o.tinerea autori-atiei %e me%iu i care #unt preva-ute in ane!a nr'1 %in Or%inul +'+'&'& 170HJ2007 (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) e#te )n termenul %e vala.ilitate la %ata )n#crierii on line' 33' cor%ul %e me%iu (%ac e!i#t i %ac e#te ca-ul) e#te ataat )n $otocopie certi$icat' 3:' &ocumente care %ove%e#c capacitatea Solicitantului %e a implementa proiectulG contractul %e management al proiectului (%ac e#te ca-ul)* C?-urile mem.rilor ec@ipei %e proiect (completate con$orm $ormularului 2) pentru po-iiile ocupate iJ#au $iele %e po#t pentru acele po-iii care nu #unt ocupate la momentul %epunerii Cererii %e $inanare* %ar care vor $ace parte %in ec@ipa %e proiect #unt ataate )n original

00

3;' Certi$icatul privin% implementarea #i#temelor %e calitate (%up ca-* #ta%iul) #unt ataate )n $otocopie certi$icat' 3A' &eclaraia pe propria r#pun%ere ne!a 7 %oar pentru proiectele care implic lucrri %e con#trucie #au ac@i-iionarea %e cl%iriJterenuri

ANEXA GRILA DE VERIFICARE A ELIGIHILIT=:II


&

r9 @
1"

1' Solicitantul e#te )ntreprin%ere )nregi#trat la 3egi#trul Comerului* ca #ocietate comercial ()n$iinat )n .a-a 6egii nr' 31J1000 privin% #ocietile comerciale* cu mo%i$icrile i completrile ulterioare) #au ca #ocietate cooperativ ()n$iinat )n .a-a 6egii nr' 1J200; privin% organi-area i $uncionarea cooperaiei) 2' Solicitantul )i %e#$oar activitatea )n 3om/nia 3' Solicitantul e#te )ntreprin%ere mic #au mi,locie :' Certi$icatul con#tatator conineG %atele %e i%enti$icare* co%ul unic %e )nregi#trare* repre-entanii legali ai #ocietii* %omeniul %e activitate principal i %omeniile %e activitate #ecun%are* #ituaia ,uri%ic a #ocietii* #e%iile #ecun%are i punctele %e lucru' ;' Co%ul C E1 pe care #e #olicit $inanarea e#te eligi.il A' Co%ul C E1 pe care #e #olicit $inanarea e!i#t )n Certi$icatul con#tatator 7' ?aloarea a,utorului %e minimi# )n anul actual i ultimii %oi ani $i#cali )mpreun cu valoarea a,utorului %e minimi# #olicitat prin pre-entul proiect nu %epete 200'000 euro' H' Solicitantul a o.inut pro$it %in e!ploatare )n e!ercitiul $inanciar prece%ent %epunerii Cererii %e $inanare' 0' Solicitantul nu #e a$l )ntr-una %in #ituaiile enumerate la Seciunea (('1'1' LCriterii %e eligi.ilitate a #olicitantuluiL privin% in#olvena* o.ligaiile %e plat a contri.uiilor la a#igurrile #ociale #au alte ta!e* )nclcarea grav a o.ligaiilor a#umate printr-un contractJ acor% %e $inanare %in $on%uri pu.lice* %i$icultate aa cum e#te %e$init potrivit regulilor %e a,utor %e #tat* recuperarea unui a,utor %e #tat 10' Solicitantul nu are %atorii re#tante privin% plata ta!elor i impo-itelor %atorate .ugetului general con#oli%at 11' Solicitantul nu are %atorii re#tante privin% plata ta!elor i impo-itelor %atorate .ugetelor locale

01

12' 3epre-entantul legal al #olicitantului nu #e a$l )ntr-una %in #ituaiile enumerate la Seciunea (('1'1' LCriterii %e eligi.ilitate a #olicitantuluiL privin% con%amnri %e$initive %atorate unei con%uite pro$e#ionale )n%reptat )mpotriva legii* ca-uri %e $rau%* corupie* implicare )n organi-aii criminale #au )n alte activiti ilegale* )n %etrimentul intere#elor $inanciare ale Comunitii Europene 13' Solicitantul %ove%ete calitatea %e proprietar #au are )n conce#iuneJ a#imilat in$ra#tructura iJ#au terenul care $ace o.iectul proiectului (%ac e#te ca-ul) 1:' Solicitantul are )n conce#iuneJa#imilat in$ra#tructura iJ#au terenul care $ace o.iectul proiectului (%ac e#te ca-ul)* pe o perioa% vala.il cel puin )nc 10 ani %e la %ata %epunerii cererii %e $inanare' 1;' Ca-ierul $i#cal al #ocietii nu conine meniuni cu privire la #v/rirea %e $apte #ancionate %e legile $inanciare* vamale #au cele care prive#c %i#ciplina $inanciar 1A' Solicitantul are capacitatea %e a a#igura contri.uia proprie la valoarea total eligi.il a proiectului i %e a $inana a c@eltuielile neeligi.ile ale proiectului' 17' Proiectul #e )nca%rea- )n activitile eligi.ile ale ale #c@emei %e $inanareG - crearea unei noi uniti %e pro%ucie - e!tin%erea unei uniti e!i#tente - %iver#i$icarea pro%uciei unei uniti e!i#tente - mo%erni-area )ntreprin%erii - ac@i-iionarea %e .unuri intangi.ile - con#ultan #peci$ic i in#truire 1A' Proiectul nu #e reg#ete )n niciuna %in urmtoarele #ituaiiG -#olicit $inanare pentru activitatea %e con#trucie $r cea %e ac@i-iionare %e ec@ipamente -#olicit $inanare %oar pentru activitatea %e in#truire a per#onalului operativ $r ac@i-iionare %e ec@ipamente - #olicit $inanare pentru activitatea %e ac@i-iie %e teren $r cea %e con#trucie i cea %e ac@i-iionare %e ec@ipamente 1H' Proiectul e#te implementat pe teritoriul 3om/niei 10' &urata proiectului #e )nca%rea- )n limitele %e timp #peci$icate )n 5@i%ul #olicitantului 20' ctivitile propu#e #pre $inanare )n ca%rul proiectului nu au $o#t $inanate %in $on%uri pu.lice )n ultimii 3 ani i nu .ene$icia- %e $on%uri pu.lice %in alte #ur#e %e $inanare 21' ?aloarea $inanarii neram.ur#a.ile #olicitate e#te %e p/n la 020'000 6ei 22' Proiectul re#pect legi#laia naional i comunitar )n %omeniul egalitii %e an#e
02

23' Proiectul re#pect legi#laia naional i comunitar )n %omeniul proteciei me%iului 2:' Proiectul re#pect legi#laia naional i comunitar )n %omeniul a,utorului %e #tat 2;' Proiectul re#pect legi#laia naional i comunitar )n %omeniul ac@i-iiilor pu.lice (%ac e#te ca-ul)Jnormele interne %e ac@i-iii 2A' 3e-ultatele tre.uie # $ie clar %e$inite i m#ura.ileJcuanti$ica.ile i in%icatorii con$orm cu cei evi%eniai )n Cererea %e $inanare

03