Sunteți pe pagina 1din 9

Cuprins Capitolul I Sinteza planului.pag.

2
1.Consilul de administraie (al asociailor) 2.Date generale ale afacerii 3. odul de comercializare !i desfacere a produselor ".Informaii financiare

Capitolul II #facereapag.$
1.%roducie 2.Comer 3.Import&e'port ".%rest(ri ser)icii $.*+iecti)ele

Capitolul III %iaa.pag.,


1.Clienii 2.%rodusul 3.Segmentul de pia( ".Concurena

Capitolul I- *rganizare !i conducerepag..


1.%rocesul de producie 2.Conducerea 3.%ersonalul

Capitolul - Informaii financiare.pag.1/


1.In)estiia iniial( minim( 0n ustensile 2.C1eltuieli2pung( 3.-enituri ".Dotarea atelierului(optimal) $.%ro+a+ili factori de risc ,.3actori de succes Bilan contabil..pag.11

I. Sinteza planului de afaceri


S.C. SoftwareBugs S.R.L 4ulcea cu sediul 0n 4ulcea5 str.%(cii nr...5 6udeul 4ulcea5 reprezentat( prin #)ramiuc 7ogdan in calitate de director general5 8ucutar 3lorin & director e'ecuti) 5 4osum 9nder director economic5 4udose #le'andru director de mar:eting 0n calitate de administratori. Societatea a fost 0nregistrat( 0n registrul comerului la ;2,2<..22/// =um(r de asociai & " *+iectul de acti)itate potri)it pre)ederilor din statut > & producie & comer & import&e'port &prest(ri ser)icii Capital social & su+scris 12.///./// lei & )(rsat 12.///.//// lei 3ora de munc(> num(r total 1/ din care & anga6ai permanent . & cola+oratori ? 1. Consiliul de administraie (al asociailor ! l. #)ramiuc 7ogdan > & 0n calitate de director general5 de profesie economist@ & capital social su+scris &3.///./// lei@ & capital social )(rsat &3.///./// lei@ 2. 8ucutar 3lorin > & 0n calitate de administrator5 de profesie conta+il@ & capital social su+scris 3.///./// lei@ & capital social )(rsat 3.///./// lei@ 3. 4osum 9nder> & 0n calitate de administrator5 de profesie specialist mar:eting & capital social su+scris 3.///./// lei@ & capital social )(rsat 3.///./// lei@ ". 4udose #le'andru> & 0n calitate de administrator5 director economic & capital social su+scris 3.///./// lei@ & capital social )(rsat 3.///./// lei@ ".#ate generale ale afacerii #escrierea generala a afacerii #cti)itatea principala desf(!urat( de c(tre societatea noastr( o constituie prestarea de ser)icii su+ forma de comercializare de softAere si confecionarea de pungue pentru cadouri $rodusul oferit a #escrierea produsului %rodusul principal al firmei> pungi de 1Brtie pentru 0nc(l(minte5 confecii5 produse cosmetice5 +i6uterii5 porelanuri5 cristaluri5 cadouri sau o+iecte promoionale. b $iaa de desfacere %rincipalul segment de piaa )izat 0l reprezint( magazinele de lu'5 magazinele mici de parfumuri !i cosmetice5 magazinele de +i6uterii5 magazinele de cristaluri si porelanuri.

c Cantitate Cantitatea medie de pungue pentru cadouri confecionate este de 1,// & $/// de +uc(i lunar5 !i 0n funcie de num(rul comenzilor primite5 aceasta cantitate poate )aria . d $reul estimati% %reul estimati) se sta+ile!te 0n funcie de> dimensiunile pungii 5calitatea 1Brtiei folosite si cantitatea solicitat(5 acest pre situBndu&se 0ntre urm(toarele )alori minime si ma'ime > &$// lei5 plicuri pentru +i6uterii5 f(r( !nur !i 0nt(rituri@ &"/./// lei5 cu un grad mare de finisare !i rezistent(. e &olumul %'nz(rilor -olumul )Bnz(rilor este de apro'imati) 3/.///./// lei5 cu precizarea ca aceasta )aloare suporta modific(ri 0n funcie de num(rul de comenzi primite. ). *odul de comercializare si desfacere a produselor *odul de comercializare al produselor Comercializarea acestor produse se face prin magazine specializate. #sigurarea necesarului de materii prime !i materiale consuma+ile>
C =r. crt. 3urnizori aterii prime 2 ateriale 1Brtie ?/'1// 1Brtie "$',$ 1Brtie $/'?/ !nur gros !nur su+ire prenadez diluant pensule perforator cutere cle!te preducea curent electric u2m Cantitate %re unitar -aloare &lei&

1 2 3 " $ ,

S.C. %*8ID;#3 S.#. 4E8C9# S.C. %#=#I4 C9;=# S.#. 4E8C9# S.C. C#;4**3I= S.;.8. 7;#I8# 3#7;IC# CIEC I9;CE;9# S.;.8.

+uc. +uc. +uc. m m Gg. 8 +uc. +uc. +uc. set +uc. GA1.

2..// 3./// $./// ,./// 1./// 1/ $ $ $ $ 3 2 1$//

1./// $// .// ,// .// "../// 32./// 2./// ?./// 2/./// 2$./// 3$./// 2./<3

2..//./// 1.$//./// ".///./// 3.,//./// .//./// "././// 1,/./// 1/./// 3$./// 1//./// ?$./// ?/./// 3.13<.$// 1,.??/.///

S.C. C*=39FI 7ECE;9S4I

S.C. 98C4;*&S#=I4#S S.;.8. 4E8C9#

S.C. 989C4;IC# S.#. 4E8C9# 4*4#8

*odul de desfacere al produselor Desfacerea acestor produse se realizeaz( prin toate unit(ile mici si mi6locii interesate de aceste produse 0n special unit(ilor cu caracter specializat pe comercializarea de confecii5 0nc(l(minte5 +i6uterii5 produse cosmetice5 porelanuri5 cristaluri sau o+iecte promoionale.

=r. crt. 1. 2. 3. ".

7eneficiar

%rodus (diametru pung() "3',1 ,1'., 1/'12 1$'2/ ?/'1// ?/'1// ,1'.,

u2m

Cantitate

%re unitar cu 4.-.#. &lei& $./// 12./// 1.3// 1.$// 1/./// 1/./// 1..///

-aloare

SC Iinmar:t S;8 4ulcea SC Italia *ro S;8 4ulcea SC Caesar S;8 4ulcea SC Italian Jouse S;8 4ulcea

+uc. +uc. +uc. +uc. +uc.

.// $$/ 13/ ?$/ "$/ $,/ 3?$

".///./// ,.,//./// 1,<./// 1.12$./// ".$//./// $.,//./// ,.?$/.///

$. SC Cristal S;8 4ulcea 4*4#8 > 2..?"".///

+. Informatii financiare C1eltuieli materiale (materii prime)> C1eltuieli salarii > #lte c1eltuieli e'ploatare> 4otal c1eltuieli e'ploatare > 1/."</./// lei 3.<$,./// lei 2.?3/./// lei 1?.1?,./// lei

Disponi+ilit(i proprii> Impozit pe profit> %rofit net> 4otal )enituri> %rofit +rut>

12.///./// lei 2$ H

C,$I-.L/L II 0 ,1,C2R2, 3irma & SC SoftAere7ugs S;8 4ulcea 3irma a fost constituit( prin asocierea li+er consimita 0ntre #)ramiuc 7ogdan5 8ucutar 3lorin5 4osum 9nder si 4udose #le'andru la data de 1$.11.2//2 . *+iectul de acti)itate al societ(ii const( 0n urm(toarele> 1. $roductie ! Confecionarea de pungue de 1Brtie pentru 0mpac1etare !i transport diferite o+iecte artizanale5 porelanuri5 +i6uterii5 0nc(l(minte !i alte o+iecte de uz atBt casnic cBt !i profesional. ". Comer Comercializarea tuturor +unurilor !i produselor pro)enite din producia proprie sau de la teri se face en gros !i2sau en detail5 prin magazine proprii sau 0nc1iriate5 0n tBrguri5 piee5 locuri pu+lice5 e'poziii5 0n zone de agrement5 prin tonete5 rulote5 c1io!curi5 0n 4ulcea !i alte localit(i din ar(.

). 1mport0e3port Import&e'port en gros si en detail al tuturor +unurilor menionate 0n alineatul precedent5 cu respectarea condiiilor pre)(zute de legea romana. +. $restari ser%icii #cti)itatea principal( desf(!urat( de societate o constituie prestarea de ser)icii su+ form( de softAare !i acti)it(i cone'e 0n domeniul comercializ(rii de produse softAare !i confecionarea de pungue pentru diferite o+iecti)e. Cadourile au de)enit !i la noi o ade)(rat( industrie. Cum orice cadou tre+uie am+alat cBt mai atr(g(tor5 am g(sit o modalitate simpl(5 ieftina de a rezol)a pro+lema & pungile de 1Brtie. #!adar5 am considerat ca e'ista o real( oportunitate pentru demararea unei afaceri cu un profit rezona+il. %iaa pentru asemenea o+iecte este 0n continua cre!tere . 4. .biecti%ele %rincipalul o+iecti) 0l reprezint( m(rirea produciei (de la $/// +uc.2lun( la 1/.///&1$./// +uc.2lun() cBt !i di)ersificarea ei. 9ste necesar( confecionarea pe mai multe dimensiuni5 fiindc( una este o pung( pentru un parfum5 de pilda5 !i alta este o pung( pentru un articol de 0m+r(c(minte . Strategia firmei are 0n )edere cola+orarea cu tipografia5 deoarece )in destul de muli clieni cu astfel de comenzi. =ici o tipografie nu&si poate permite sa imo+ilizeze oamenii doar pentru e'ecutarea de pungue. Ca urmare tipografiile pot 0ndruma clienii c(tre firma noastr(5 astfel aceasta cola+orare fiind +enefic(. Kn plus5 tipografia ne poate a6uta cu o serie de manopere (t(iatul 1Brtiei5 al cartonului5 etc.) u!urBndu&se astfel munca. 8a un moment dat am o+ser)at c( nu se produc suporturi pentru pa1are5 ceea ce este oarecum o lacun( 0n ceea ce pri)e!te cartona6ele scumpe5 deose+ite5 cu un grad mare de finisa6. Ca urmare5 descoperind aceste +re!e e'istente pe piaa5 )om 0ncerca s( e'ecut(m !i suporturi pentru pa1are5 cutii pentru +i6uterii5 pentru pizza5 pentru am+alat pr(6ituri la :ilogram5 pentru torturi5 pentru c(ri de )izit(5 pentru pantofi5 parasolare5 stand&ere de prezentare din carton. En alt o+iecti) important 0l constituie dotarea firmei cu utila6e noi5 performante.

C,$I-.L/L III 5 $I,-, 1 . Clienii %rincipalul segment de piaa )izat 0l reprezint( magazinele de lu'5 magazinele mici de parfumuri !i cosmetice5 magazinele de +i6uterii. De regul(5 acestea doresc pungi personalizate cu sigla !i numele magazinului. Kn cazul 0n care clientul dore!te personalizare5 aceasta tre+uie f(cut( 0nainte de a trece la realizarea pungilor. %ersonalizarea 0nseamn( inscripionarea pe pung( a 0nsemnelor distincti)e ale firmei respecti)e5 adic( sigla !i numele. Enele firme5 mai ales cele foarte cunoscute5 prefer( s( inscripioneze numai sigla. #lte firme accept( !i un te't cu )ala+ilitate general(5 de e'emplu> L ulumim c( ai cump(rat de la noiMN5 sau un te't asem(n(tor. %entru a e)ita risipirea inutil( a resurselor am constatat ca cel mai +ine este s( lucr(m numai pe comand( . *dat( ce un client a lansat o comand( se respect( 0ntocmai !i la timp cerinele acestuia. Clientul specific( dimensiunile !i num(rul de pungi dorite5 cBte culori )or fi utilizate !i timpul de e'ecuie (0n cazul unor comenzi mai mari li)rarea se poate e!alona 0n mai multe zile cu acordul clientului). #stfel 0ncBt a doua comand( s( )in( cBt mai repede . 9ste foarte important s( cB!tigi 0ncrederea clientului . 9'ist( +ine0neles !i riscuri5 mai ales cBnd este )or+a de un client nou cu care nu am mai cola+orat. Kntotdeauna 0n aceste cazuri solicitam un a)ans din partea clientului. Kn afar( de seriozitatea de care am dat do)ad( prin e'ecutarea prompt( a comenzilor5 am reu!it s( ne atragem clienii !i prin preurile mici pe care le practicam. #stfel5 pungile mici costa apro'imati) 1..// lei5 pe cBnd cele mari pana la 1$./// lei +ucata. %reul este foarte mic5 dac( facem comparaie cu unele pungi nepersonalizate care costa pe piaa 2/./// & 3/./// lei. " . $rodusul %rodusul principal al firmei & pungi de 1Brtie.

Kn general5 pungile sunt folosite pentru confecii5 0nc(l(minte5 produse cosmetice5 dar !i pentru cadouri sau o+iecte promoionale. De e'emplu5 firme care produc profile din aluminiu5 importatori de utila6e pentru industria lemnului solicit( pungi personalizate. #)em !i o gam( de pungi mai ieftine ($// lei plicul pentru +i6uterii f(r( !nur5 f(r( 0nt(rituri5 dar5 0n general5 realiz(m am+ala6e mai deose+ite cu un grad mare de finisare. Cea mai scumpa pung( costa apro'imati) ,/./// lei5 iar preul scade daca se solicita o cantitate mai mare. 8a produsele de serie5 nu se pl(te!te 0n a)ans. Dac( clientul se r(zgBnde!te5 putem )inde pungile nepersonalizate altuia. Kn cazul celor inscripionate cu numele unei firmei5 o comand( anulat( 0nseamn( timp !i +ani pierdui. Din acest moti)5 0n contract se specific( un a)ans de 3/& 3$H pentru acest gen de comenzi. %entru reclam( am realizat un material de prezentare su+ forma unor flutura!i. %entru a sc(dea costurile am comandat5 la 0nceput5 aceste pliante al+&negru. %e m(sura e'tinderii firmei5 )om 0ncerca sa realizam pliante color5 mult mai atr(g(toare pentru clieni. * alt( metoda de a ne face cunoscut( firma este mica pu+licitate atBt 0n ziarele locale cBt !i pe posturile locale de radio !i tele)iziune. #!adar consideram c( e'ist( o real( oportunitate pentru demararea unei afaceri cu un profit rezona+il5 anume un mic atelier pentru confecionat asemenea pungi. anopera necesar( este simpl(5 u!or de e'ecutat de c(tre oricine. Dar se impune mult( atenie !i5 din acest moti)5 o persoana cu e'periena nu poate confeciona mai mult de 1// de pungi pe zi. -Bndute cu doar 1$./// lei +ucata 5 aceasta 0nseamn( un )enit de 1.$//./// lei pe zi. ) Segmentul de pia( %iaa pentru asemenea o+iecte este 0n cre!tere. Cum am menionat de6a5 un de+u!eu sigur 0l constituie magazinele de lu'5 magazinele mici de parfumuri si cosmetice5 magazinele de +i6uterii. En alt de+u!eu 0l constituie firmele mici si mi6locii5 0n sezonul cadourilor si a s(r+(torilor mari. + . Concurena Domeniul de concuren( 0l reprezint( firmele care confecioneaz( pungi de plastic. #cestea sunt mult mai u!or de realizat !i5 e)ident5 mult mai ieftine5 c1iar !i 0n cazul celor personalizate. %ungi de plastic ofer( orice +(c(nie de cartier. * pung( de 1Brtie este de zece ori scump(5 0nsa este mult mai elegant( !i delicat(. Cu o 1Brtie de calitate5 rezistena ei se apropie de cea a unei pungi de plastic. 9ste e'act diferena 0ntre artizanat !i industrie (!i nu este o+ligatoriu ca industria s( cB!tige 0ntotdeauna). En parfum de renume nu poate fi 0mpac1etat 0ntr&o punga de plastic. Spre deose+ire de ceilali produc(tori de pungue pentru cadouri (din 1Brtie )5 noi du+l(m cu 1Brtie al+a pungile mi6locii si mari pentru a le mari rezistena. 4otodat(5 com+inaia 1Brtie al+( & 1Brtie de fata5 este mai renta+il( decBt utilizarea unei singure 1Brtii mai groase5 deci mai rezistente.

C,$I-.L/L I& 5.R6,7I8,R2 9I C.7#/C2R2 1 . $rocesul de producie (rimea pungilor depinde de preferin( clientului5 nu de dimensiunile colii de 1Brtie (care pot fi "3',1.,1'., sau ?/'1// ). Clientul specifica dimensiunile !i num(rul de pungi dorite5 cBte culori )or fi utilizate !i timpul de e'ecuie al comenzii (li)rarea se poate e!alona 0n mai multe zile ). Coala de 1Brtie care poate fi tip(rit( la tipografie are ma'im ?/cm'l//cm5 dar este foarte greu de mane)rat. De e'emplu5 pentru a confeciona o pung( de "$'32'125 folosim doua coli de $/'?/ sau de "3',1. %entru ca pierderile sa fie cBt mai mici5 dimensiunile optime ale 1Brtiei sunt de $/'?/. 3oarte important( 0n calculul necesarului de materie prima este ad(ugarea rezer)elor pentru fiecare 0ndoitur(. %entru realizarea punguelor5 folosim trei tipuri de 1Brtie5 diferite din punct de )edere calitati) si ca pre. Cea mai ieftin( este 1Brtia tip taiAan5 care nu are culori prea )ii5 dar 0nc( se mai prefera preul mic 0n defa)oarea calit(ii. Intenionam s( lucr(m !i cu 1Brtie laminat(5 mai rezistent5 dar aici 0ndoiturile tre+uie f(cute la stana5 pentru ca nu se pot realiza manual. %referam s( lucr(m cu mai muli furnizori pentru )ariaia imprimeurilor. 3iecare produce 1/&2/ modele !i a!a reu!im s( acoperim mai multe gusturi. Onurul folosit este de dou( tipuri > & mai gros de la fa+rica din iercurea&Ciuc@ & mai su+ire din import.

%entru lipire nu folosim aracet. #cesta face ca 1Brtia s( se 0ncreeasc(. Cel mai recomandat pentru aceasta operaiune este prenadezul. %entru folosire5 acesta se dilueaz(. * cutie de prenadez a6unge pentru cBte)a sute de pungi !i costa 0ntre 3/./// si $/./// lei. =u tre+uie folosit 0nsa prea mult adezi)5 deoarece acesta face ca punga s( arate inestetic. %entru tira6e mari5 nu este +ine s( lucr(m pung( cu pung(. %ungile tre+uie aran6ate astfel 0ncBt sa dam cu adezi) cBte 1/&1$ pungi o dat( (nu este ne)oie astfel s( repet(m operaiunea pentru fiecare pung( 0n parte ). *ferta noastr( cuprinde mai multe tipuri de saco!e din 1Brtie !i este foarte fle'i+il(5 0n funcie de cererea e'istent(. 8ucr(m 0n cantit(i mici5 $/&1// +uc(i5 astfel 0ncBt clientul s(&!i dea seama dac( ideea lui se poate sau nu aplica. De e'emplu5 la 0nceput5 oamenii erau reticeni faa de pungile de format mare5 le era team( c( nu o s( in(5 dar cBnd le&am e'plicat ca pot transporta lini!tii doua sticle de coca&cola5 adic( 0n6ur de " :g.5 au 0nregistrat o cre!tere 0nsemnat( la )Bnzarea acestor produse. 3oarte important( este )erificarea greut(ii pe care o poate suporta fiecare model 0n parte. %unem sticle 0n ele5 le +alans(m5 le ag(am5 testam rezistena cartonului de la mBnere !i a+ia dup( aceea le distri+uim clienilor. " . Conducerea #facerea este condus( de cei patru asociai5 a)Bnd !i calitatea de administratori ai firmei. ;esponsa+ilitatea conducerii firmei este 0mp(rit( 0n mod egal 0ntre cei patru administratori5 astfel> &contactarea furnizorilor 0n scopul apro)izion(rii cu materiile prime necesare desf(!ur(rii acti)it(ii@ &c(utarea unor noi clieni 0n )ederea asigur(rii continuit(ii o+iectului de acti)itate5 precum !i asigurarea num(rului de comenzi necesar@ &)erificarea calit(ii produselor@ &preocuparea pentru respectarea termenelor de li)rare @ &anga6area personalului societ(ii pe +az( de contract de munc( indi)idual5 cu respectarea legislaiei 0n )igoare @ &semnarea documentelor pentru operaiuni +ancare @ &semnarea tuturor actelor care anga6eaz( patrimoniul societ(ii. ) . $ersonalul #legerea personalului este foarte dificila5 ca de altfel 0n ma6oritatea afacerilor. %ersoana care confecioneaz( pungile tre+uie s( dea do)ad( de multa seriozitate5 fle'i+ilitate !i s( reziste la stres. =e ferim s( anga6(m oameni care au familie sau care au di)erse alte o+ligaii. 9i nu&!i permit s( lucreze mai mult de . ore5 iar 0n cazul unei comenzi mai mari5 noi tocmai de acest lucru a)em ne)oie. #nga6aii au carte de munc(5 iar perioada de pro+( este de 3 luni5 timp 0n care ne d(m seama !i noi5 !i ei5 dac( au aptitudini pentru aceast( munc(. uli renun( imediat5 alii pe parcurs5 astfel c( din 1/&1$ persoane care se prezint( 0n urma unui anun5 r(mBn 2 sau 3. Dar foarte con)ena+il pentru ei este faptul c( pot opta s( lucreze !i acas( !i astfel 0!i programeaz( singuri timpul. =ecesarul de personal 5 anga6at pe +az( de contract de munc( sau contract de cola+orare 5 0n condiiile codului muncii !i al legii nr..321<<$5 este sta+ilit de c(tre conducerea firmei. #cest personal nu este necesar sa ai+( o anumit( calificare. #nga6aii sunt pl(tii pe +az( de norm( indi)idual(. #epartamentul software al firmei Dup( cum am menionat 0n primele pagini ale planului5 planul secundar al afacerii 0l constituie departamentul de softAare al firmei. a . Comer #cesta se ocup( de comercializarea de produse softAere su+ licena icrosoft5 Sun SPstem5 =o)el5 7orland !i alte firme cu renume 0n acest renume. Comercializarea se realizeaz( la sediul firmei5 !i numai aici5 noi fiind singurul distri+uitor din 6udeul 4ulcea care adun( la un loc toate aceste firme. 4oate produsele menionate mai sus sunt importate5 cu respectarea condiiilor pre)(zute de legea romBn(5 a)Bnd c1iar certificatul de autenticitate !i garanie a produc(torului. b . .biecti%e

%rincipalul o+iecti) al departamentului de softAere al SC SoftAare7ugs S;8 0l reprezint( acapararea a 2/H din piaa de softAere a Do+rogei5 !i de ce nu intrarea5 ca un nou concurent5 pe piaa distri+uitorilor din ;omBnia. c . Clienii Departamentul de softAere se adreseaz( e'clusi) persoanelor 6uridice interesate 0n soluii pentru manegement&ul afacerilor !i acti)it(ilor pe care le presteaz(. C,$I-.L/L & 5I71.R*,:II 1I7,7CI,R2 1 . In%estiia iniial( minim( ;n ustensile! &un perforator 2/./// lei &o pensul( 2./// lei &un set cutere 2$./// lei &un set cle!te preducea 3$./// lei &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4otal .2./// lei " . C<eltuieli=pung(> &1Brtie $// & 1./// lei &tipar "// & <// lei &adezi) Q diluant 1// & 2// lei &alte c1eltuieli (transport5 pierderi5 c1eltuieli nepre)(zute5 etc.) .// 1.2// lei &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4otal 1.,// 3.2// lei ) . &enituri Cum o persoan( confecioneaz( 0ntre 1,// 2/// pungi pe lun(5 iar personalul nostru este de " anga6ai &)enituri lunare> &minime 3.2//./// ".///./// lei2lun( &ma'ime ."..//./// 1//.///./// lei2lun( (Din aceste sume s&au sc(zut c1eluielile2pung( de mai sus) &profit(mediu)> 2..///./// 3,.///./// lei2lun( (#ceste sume reprezint( media aritmetic( a )eniturilor lunare minus salariul anga6ailor permaneni) + . #otarea atelierului (optimal &g1ilotina (1Brtia poate fi t(iat( manual sau la tipografie5 dar acest lucru reduce capacitatea de producie)@ &1Brtie pentru pungue (este foarte important s( a)em stocuri de 1Brtie pentru a menine continuitatea produciei)@ &carton pentru 0nt(rituri@ &!a+loane(confecionate dintr&un carton deose+it)@ &pensule (de calitate superioar()@ &adezi) (special5 pentru ca 1Brtia s( nu se 0ncreeasc( la lipituri )@ &!nur (di)ers colorat !i elastic5 cel rigid nu este foarte +un ). * in)estiie util( ar fi ac1iziionarea unui calculator pentru a crea noi modele de pungue personalizate. #stfel5 leg(tura cu +eneficiarii ar fi mult mai u!oar( (i mai rapida 0n acest mod> azi am primi comanda5 seara am crea cBte)a modele5 iar a doua zi le&am prezenta clientului. 4impul de e'ecuie ar fi astfel mult mai scurt. 4 . $osibili factori de risc &prezentarea necon)ing(toare a ofertei@ &pro+leme de ordin te1nic> &defectarea utila6elor 0n mi6locul unui tira6 &o pan( de curent de cBte)a zile5 ceea ce implic( ore suplimentare de lucru &C.9.C&uri emise f(r( acoperire.

> . 1actori de succes &seriozitatea deose+it(@ &calitatea superioar( a produsului (clienii pretenio!i impun un 0nalt standard de e'ecuie )@ &optimizarea raportului calitate&pre@ &o campanie de promo)are eficient( a numelui firmei si a produsului. Clientul tre+uie con)ins c( are ne)oie de ceea ce producem @ &di)ersificarea produciei@ &o rezer)( de timp de cBte)a zile pBn( la li)rare @ &dotarea firmei cu utila6e noi5 performante. S.C. S.1-?,R2B/6S SRL -/LC2, BIL,7- C.7-,BIL mii lei
=r. crt. Sim+ol cont Denumire cont de acti)2 Denumire cont de pasi) Solduri finale De+it Credit ,./// ?.2//

1. 1/12 Capital social )(rsat 2. 121 %rofit si pierdere 3. 2/1 C1eltuieli de constituire ". 3// aterii prime $. 3/1 ateriale consuma+ile ,. 321 *+iecte de in)entar ?. 331 %roducie 0n curs de e'ecuie .. 3"$ %roduse finite <. "/1 3urnizori 1/. "11 Clieni 11. "21 %ersonal remuneraii datorate 12. "31 #sigur(ri sociale 13. "3? #6utor de !oma6 1". ""1 Impozit pe profit 1$. ""23 4.-.#. de plat( 1,. "", #lte impozite !i ta'e 1?. $121 Disp. la +(nci 0n lei 1.. $311 Casa 0n lei 4*4#8 S*8DE;I 3I=#89 >

$// 3.2"$ $./ 21, "..$/ 2.13/ 11./// 3.?// 2..// <,$ 1<1 2.?3, 12< 23. <./// ".13. 2..3$<

2..3$<

#dministratori> & #)ramiuc 7ogdan & 8ucutar 3lorin & 4osum 9nder & 4udose #le'andru

S-ar putea să vă placă și