Sunteți pe pagina 1din 303

ELENA BONCHI~ MARIUS DRUGA~

SIMONA TRIP CAMELIA DINDELEGANJ.e>oG

\\.~~~

L

Introducere

in Psihologia Personalitatii

Editura Unlversltatil din Oradea -2006-

CUPRINS

Partea I ABORDAru ALE PERSONALITATII (Marius Drugas)

1. Conceptul de personalitate 11

2. Teorii ale personalitatii, Delimitare conceptuala. Clasificarea

teoriilor 18

3. Abordarea psihanalitica a personalitatii., 23

3.1. Psihanaliza clasica, Sigmund Freud 23

3.1.1. Date biografice 23

3.1.2. Structura personalitatii 25

3.1.3. Stadiile dezvoltarii psihosexuale a personalitatii 29

3.1.4. Evaluarea teoriei psihanalitice clasice 33

3.2. Abordarea neopsihanalitica 36

3.2.1. Psihologia analities 36

3.2.1.1. Carl Gustav Jung - date biografice 36

3.2.1.2. Structura personalitatii 38

3.2.1.3. Evaluarea teoriei lui Jung 43

3.2.2. Psihologia individuals 44

3.2.2.1. Alfred Adler - date biografice 44

3.2.2.2. Personalitatea; dezvoltarea stilului de viata 46

3.2.2.3. Interesele sociale 50

3.2.2.4. Ordinea nasterii 50

3.2.2.5. Evaluarea teoriei lui Adler 51

3.2.3. Psihanaliza sociala 53

3.2.3.1. Karen Homey 53

3.2.3.1.1. Date biografice 53

3.2.3.1.2. Personalitatea nevrotica 55

3.2.3.1.3. Psihologia feminina 60

3.2.3.1.4. Evaluarea teoriei lui Homey 61

3.2.3.2. Erich Fromm 62

3.2.3.2.1. Date biografice 62

3.2.3.2.2. Dezvoltarea personalitatii 64

3

3.2.3.2.3. Nevoile psihologice 67

3.2.3.2.4. Tipuri de personalitate 69

3.2.3.2.5. Evaluarea teoriei lui Fromm 71

3.2.4. Psihologia Ego-ului 72

3.2.4.1. Erik Erikson - date biografice 73

3.2.4.2. Stadiile dezvoltarii psihosociale 73

3.2.4.3. Evaluarea teoriei lui Erikson 77

3.2.4.4. Alti reprezentanti ai psihologiei Ego-ului 78

3.2.5. Teoriile relatiilor umane 80

4. Abordarea personalitatii din perspectiva trasaturilor 83

4.1. Gordon Allport 84

4.1.1. Date biografice 85

4.1.2. Personalitatea in conceptia lui Allport 86

4.1.3. Trasaturile de personalitate 87

4.1.4. Evaluarea teoriei lui Allport 89

4.2. Raymond Cattell 91

4.2.1. Date biografice 91

4.2.2. Trasaturile de personalitate din perspectiva lui Cattell .. 92

4.2.3. Evaluarea teoriei lui Cattell... 95

4.3. Hans Eysenck 95

4.3.1. Date biografice 95

4.3.2. Structura personalitatii 96

5. Abordarea comportamentala a personalitatii 100

5.1. Burrhus Frederic Skinner 101

5.1.1. Date biografice 102

5.1.2. Intaririle ~i modelarea comportamentului 103

5.1.3. Evaluarea teoriei lui Skinner 108

5.2. John Dollard si Neal Miller 110

5.2.1. Date biografice 110

5.2.2. Teoria lui Dollard ~i Miller 112

5.2.3. Ipoteza frustrare-agresiune 114

5.2.4. Evaluarea teoriei lui Dollard si Miller 115

5.3. Albert Bandura 117

5.3 .1. Date biografice 117

5.3.2. Modelarea - baza inva!arii prin observare 118

5.3.3. Sinele (The Selj) 121

4

5.3.4. Evaluarea teoriei lui Bandura 123

5.4. Walter Mischel 124

5.4.1. Date biografice ' 124

5.4.2. Variabile cognitive social-personale 125

5.5. Julian Rotter 127

5.5.1. Date biografice 127

5.5.2. Concepte fundamenta1e in teoria lui Rotter 127

5.5.3. Eva1uarea teoriei lui Rotter 130

6. Abordarea umanista 131

6.1. Carl Rogers 131

6.1.1. Date biografice 132

6.1.2. Actualizarea - tendinta umana fundamental a 134

6.1.3. Evaluarea teoriei lui Rogers 140

6.2. Abraham Maslow 141

6.2.1. Date biografice 142

6.2.2. Motivatia si personalitatea 144

6.2.3. Evaluarea teoriei lui Maslow 148

7. Abordarea cognitiva a personalitatii. George Kelly 149

7.1. Date biografice 150

7.2. Constructele persona1e 151

7.3. Eva1uarea teoriei lui Kelly 155

Partea a II-a STRUCTURA PERSONALITATII (Elena Bonchis)

1. TEMPERAMENTUL 157

1.1. Definitia temperamentului 157

1.2. Clasificarea temperamentelor. Tipologii temperamentale 161

2. CARACTERUL 169

2.1. Definirea caracterului.. 169

2.2. Structura caracterului 172

5

2.3. Relatia dintre temperament ~i caracter. Modelul lui R.

Cloninger 182

3. APTITUDINILE 189

3.1. Definirea aptitudinilor 189

3.2. Inteligenta ca dimensiune a personalitatii 191

3.2.l. Cum definim inteligenta ? 191

3.2.2. Abordari ale inteligentei 196

3.2.3. Relatiile dintre inteligenta ~i personalitate 207

Partea a III-a PSIHOPATOLOGIA PERSONALITATII (Camelia Dindelegan)

I. Personalitati patologice 209

1.1 Dezvoltarea conceptului 209

1.2. Influenta trasaturilor de personalitate in determinarea

comportamentului 213

l.3 Aspecte etiologice si evolutie 214

2. Clasificarea tulburarilor de personalitate 216

2.1. Tulburarea paranoids a personalitatii.; 217

2.2. Tulburarea schizoida a personalitatii 219

2.3. Tulburarea schizotipala a personalitatii 221

2.4. Tulburarea antisocial a a personalitatii 222

2.5. Tulburarea borderline a personalitatii 224

2.6. Tulburarea histrionic a a personalitatii.; 226

2.7. Tulburarea narcisista a personalitatii , 228

2.8. Tulburarea evitanta a personalitatii.. 230

2.9. Tulburarea dependenta a personalitatii 231

2.10. Tulburarea obsesiv-compulsiva a personalitatii.; 233

3. Abordari ale tulburarilor de personalitate 234

3.1. Abordarea genetic a 234

3.2. Abordarea psihodinamica 235

3.3. Abordarea socials 237

3.4. Abordarea cognitiv-comportamentala 238

6

Partea a IV-a EVALUAREA PERSONALIT AT II (Simona Trip)

1. Evaluarea personalitatii: delimitare conceptuala 242

2. Metode de evaluare a persoanlitatii 243

2.1. Instrumente nonclinice de evaluare a personalitatii 243

2. 1. 1.Testul de Personalitate Myer-Briggs (Myer-Briggs

Type Indicator (MBT!) 243

2.1.2. Ghidul evaluarii stilului de viata 245

2.1.3. Observatia 251

2.1.4. Scala autoeficacitatii generale 253

2.1.5. Scala Locus ofControl 254

2.1.6. Testu1 Tematic de Aperceptie 257

2.1.7. Chestionarul16 Factori de Personalitate (16PF) 261

2.1.8. Chestionarul de personalitate Eysenck (EPQ) 263

2.1.9. Grila de repertoriu 266

2.1.10. Scala de convingeri si atitudini generale forma scurta

(GABS) 269

2.2. Instrumente clinice de masurare a personalitatii.. 275

2.2.1. Chestionarul Schemelor Cognitive Young - Forma

Scurta 3 (YSQ-S3) 275

2.2.2. Inventarul Clinic Multiaxial Millon III (Millon Clinical

Multiaxial Inventory - III, MCMI -III) 285

3. Teste aptitudinale 287

3.1. Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive

(BTPAC) 287

3.2. Testele Matrici Progresive Raven - Testu1 Matrici

Progresive Standard 288

Bibliografie 290

7

Cuvant introductiv

Incepiind cu G. Allport (1937), psihologia personalitatii se constituie ca un domeniu particular al psihologiei, actualmente existand cateva paradigme bine conturate, care abordeaza personalitatea din diverse perspective, pe care Ie consider am a fi complementare, chiar daca in anumite puncte inregistreaza clare dezacorduri. Constituind unul din cele mai atractive domenii ale psihologiei, personalitatea, normala sau patologica, a starnit interesul a numerosi specialisti, care doresc nu numai sa descrie aceasta realitate, ci sa 0 si explice, sa 0 evalueze, sa avanseze predictii, sa formuleze legi ~i principii, care sa ghideze studiul celui interesat de explorarea acestui taram.

Lucrarea de fata a aparut ca urmare a eforturilor conjugate ale catorva cadre didactice ale catedrei de psihologie a Universitatii din Oradea, in scopul sprijinirii studentilor de la specializarile, care au inclusa in curriculumul universitar disciplina"Psihologia personalitatii", ea adresandu-se deopotriva specialistilor in domeniu, psihologi sau cadre didactice, care prin specificul muncii lor se confrunta cu diverse tipuri de personalitati, aflate in diferite stadii de evolutie, Structurata in patru parti, preponderent teoretice, lucrarea acopera, sperarn, problematica personalitatii din perspectiva celui care se initiaza in studiul acesteia.

Astfel, prima parte, care este cea mai ampla, incepe prin delimitarea conceptului, care desi simplu in aparenta, acopera in realitate 0 varietate larga de fenomene, de structuri ~i dimensiuni. Faptul cii la ora actuala exista peste 0 suta de definitii ale personalitatii nu inseamna neaparat absenta unui consens, ci mai degraba incercarea de a acoperi toate aspectele ce tin de aceasta structura bio-psiho-socio-culturala, Nevoia de sistematizare a dus la gasirea unor criterii de grupare a definitiilor, fapt realizat de noi in aceasta prima parte a lucrarii, In continuare sunt prezentate cele mai cunoscute paradigme asupra personalitatii, care s-au conturat de la S. Freud incoace, autorul acestei parti, M. Drugas, preluand din literatura de specialitate, adaptand scopului lucrarii, maniera de prezentare: date despre autori; concepte fundamentale utilizate in

8

explicarea mecanismelor dezvoltarii in general ~i ale personalitatii in mod special; stadii de evolutie a acesteia; metode de abordare; evaluarea teoriei. Informatia cuprinsa in aceasta parte a lucrarii ofera posibilitatea cititorului sa se familiarizeze atat cu cadrul conceptual al domeniului, cat si cu cele mai importante contributii aduse acestuia, incepand de la psihanaliza clasica pana la abordarea cognitiva.

In parte a a doua intitulata "Structura personalitatii" E.

Bonchis incearca 0 abordare a diferitelor dimensiuni ale personalitatii, abordare intalnita in psihologia traditionala, care accentueaza asupra componentelor, temperament, aptitudini, caracter, plecand de la ideea ca personalitatea este un sistem constituit din subsistemul dinamico-energetic (temperament), subsistemul efectoriu (aptitudini), subsistemul relational (caracterul). Am putea fi acuzati de faptul ca am cuprins in structura personalitatii numai dimensiuni non-cognitive, in realitate amintim cititorului ca daca temperamentul are 0 larga baza biologica ~i prin urmare este ereditar, caracterul este mai mult rezultatul asimilarii experientei socio-culturale, asimilare in care intervin procesele cognitive, afective ~i motivationale, atitudinile ca structuri de caracter fiind in fapt un aliaj intre acestea. Apoi aptitudinile sunt in parte sus tinute de zestrea ereditara a individului, dar pe masura ce ele se dezvolta ~i iau forma aptitudinilor generale si complexe sunt tot mai mult influentate de mediul socio-cultural, iar procesarea informatiilor care Yin din acest mediu se realizeaza cu ajutorul proceselor cognitive complexe, gandire, memorie, atentie etc. Prin urmare am prezentat in aceste capitole: temperamentul sub aspectul mecanisme lor sale biologice ~i biochimice; tipologiile temperamentale cele mai cunoscute; caracterul ca structura de trasaturi ~i atitudini; ca rezultat al asimilarii de experienta prin mijlocirea unor factori de ordin bio-chimic, biopsihic, socio-cultural; aptitudinile ca dimensiuni efectorii ale personalitatii, care includ printre altele si inteligenta ca cea mai generala, dar ~i cea mai importanta aptitudine umana,

Partea a treia a lucrarii poarta titlul .Psihopatologia personalitatii" si este realizata de C. Dindelegan, care ca psiholog clinician abordeaza personalitatea din perspectiva aspectelor sale

9

patologice. Autoarea delimiteaza mai lntai cadrul conceptual, apoi subliniazarelatia dintre trasaturile de personalitate ~i comportament pentru a putea explica aspectele etiologice ~i evolutive ale tulburarilor acestuia. Clasificarea tulburarilor de personalitate este realizata in conformitate cu Manualul Statistic de Diagnostic si alte documente elaborate de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Maniera de abordare este preluata din literatura de specialitate, mergand pe urmatoarele secvente: trasaturi esentiale; trasaturi asociate; terapie. In ultima parte a acestui capitol autoarea face trimiteri la abordarile teoretice ale tulburarilor de personalitate, lncepand de la cea genetic a pana la cea cognitiv-comportamentala.

Ultima parte a lucrarii, scrisa de S. Trip prezinta aspecte ale evaluarii personalitatii, autoarea facand pentru inceput trimiteri la cele doua modalitati de abordare, nomotetica si ideografica, subliniindu-le specificitatea. A vand in vedere marea diversitate a metodelor de evaluare a personalitatii, S. Trip incearca 0 corelare a acestora cu abordarile intalnite in prima parte a lucrarii, ordinea prezentarii respectand oarecum succesiunea intdlnita in partea privitoare la teorii asupra personalitatii. Mentionam faptul ca sunt incluse acele instrumente de lucru ce s-au dovedit a fi, de-a lungul timpului, cele mai eficiente, dar ~i cele mai cunoscute de cititorul roman. Prezentarea probelor este insotita de exemplificari, iar in unele situatii chiar de valorificarea unor rezultate obtinute de auto are in cercetarile efectuate pe populatie romaneasca.

Speram ca aceasta lucrare, unica in felul ei sa fie bine primita de cei carora se adreseaza. Multumirile noastre se indreapta in primul rand inspre studentii nostri, sub ale carer impulsuri am scris aceasta carte, apoi se cuvine sa multumim profesorului dr. Nicolae Jurcau, care nu numai ca ne-a incurajat in demersul nostru, dar ne-a asigurat si referenta stiintifica. Multumim, de asemenea familiilor noastre, care au manifestat intelegere si rabdare,

Oradea,

6 aprilie, 2006

Prof. univ. dr. Elena Bonchis

10

Partea I

ABORDAru ALE PERSONALITATII

1. Conceptul de personalitate

Ocupand un loc central in sfera preocuparilor psihologice, personalitatea poate fi socotita cadru de referinta pentru delimitarea si explicarea tuturor celorlalte notiuni din domeniu. Termenul de personalitate deriva din latinescul persona, care inseamna masca "de personaj a actorului, din care s-a format cuvantul persoana" (Benito, 2003, p. 58). In aceasta acceptiune, subliniaza Hergenhahn ~i Olson, (1999), personalitatea poate fi privita ca parte a self-ului public. In limbajul comun, cuvantul personalitate este foarte frecvent folosit, oamenii Intelegand prin acesta individul de exceptie, creator in domeniul stiintei, tehnicii sau artei. in limbaj psihologic insa " personalitatea este 0 calitate, pe care 0 poate dobandi virtual orice individ intr-o etapa a dezvoltarii sale si anume in perioada adolescentei avansate - intrunind anumite atribute caracteristice" (Radu, 2003, p. 19). Individul ca entitate biologica nu implica in mod necesar atributul de personalitate, indiferent de potentialul

predispozitiilor native, acesta devenind dimensiune a personalitatii, numai prin integrarea dinamica in structurile psihocomportamentale, elaborate in contextul vietii si activitatii sociale. Termenul de personalitate este utilizat cu nuante semantice diferite in filosofie, etica, sociologie, pedagogie, acceptiunea cea mai larga oferind-i-o, insa psihologia, domeniu in care s-au inventariat peste 100 de defintii (McClelland, apud Dictionar de Psihologie sociala 1981).

Varietatea mare a definitiilor date personalitatii a alimentat si nevoia de a cauta criterii de grupare a acestora. Un prim efort in aceasta directie il intreprinde personologul american G. Allport, care in 1937 scrie lucrarea ,,Personality: A Psychological Interpretation" in care inventariaza peste 50 de definitii, propunand faimoasa sa definitie, pe care 0 vom prezenta in paginile urmatoare, Subliniind ca toata lumea

11

S-ar putea să vă placă și