Sunteți pe pagina 1din 320
 
 
SS
TT A ATTIISSTTIICC
 Ă Ă 
 A APPLLIICC A ATT
 Ă Ă 
ÎÎNN
 ŞŞ
TTIIIINN
ŢŢ
EELLEE
 
SSOOCCIIOO
--
UUMM A ANNEE
 
No
ț
iuni
 
de
 
baz
ă
 Statistici
 
univariate
 
Cristian
 
Opariuc
Dan
 
Constan
ţ
a, iulie 2008
 
Statistic
ă
 aplicat 
ă
 în
 ş
tiin
 ţ 
ele socio-umane
Fiicei mele, Luana-
Ş
tefana
Statistica, este precum fumatul…  La prima
 ţ 
igar 
ă
 ,
 ţ 
i-e r 
ă
u. Dac
ă
 continui, începe  s
ă
-
 ţ 
i plac
ă
 
 ş
i în final termini prin a fi dependent.  Diferen
 ţ 
a dintre statistic
ă
 
 ş
i fumat este c
ă
 ,  statistica nu d 
ă
uneaz
ă
 grav s
ă
n
ă
ăţ 
ii.
2
 
Cristian Opariuc-Dan
Cuprins
E
E
E
3

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505