Sunteți pe pagina 1din 26

Analiza computerizată a datelor în

cercetarea psihologică
Curs 1

Anul I, semestrul II
Analiza computerizată a datelor
Statistică aplicată în psihologie
Analiza datelor în psihologie
Statistică aplicată în psihologie

 domeniu al matematicii cu ramuri aplicative


(statistica psihologică)

 colectarea, descrierea şi analizarea datelor în vederea


extragerii unor concluzii
 operează cu date numerice care descriu realitatea din
jurul nostru
”Tot ceea ce există în realitate, există într-o anumită cantitate.
Pentru a cunoaște realitatea, trebuie să o abordăm în egală
măsură sub aspect cantitativ, dar și calitativ”
(Thorndike, E.L., 1918)

Care este legătura dintre optimism și tendința de asumare a riscurilor?

Abordarea cantitativă Abordarea calitativă


Citeşte următoarele afirmaţii şi indică gradul în care eşti de
acord cu ele. Încercuieşte cifra care corespunde alegerii tale Un nivel ridicat de optimism se asociază cu
ţinând cont de faptul că 1 = nu sunt deloc de acord şi 4 = sunt tendință ridicată de asumare a riscurilor.
întru totul de acord.1. În vremuri nesigure, aştept de obicei
binele. O explicației constă în faptul că persoanele
2. Daca există o posibilitate sa-mi meargă bine, aşa se va şi optimiste nu percep riscurile.
întâmpla.
3. Întotdeauna mă uit la partea bună a lucrurilor. O altă explicație: persoanele optimiste pot
4. Sunt întotdeauna încrezător în ceea ce priveşte viitorul meu. prezenta credința că pot controla evenimentele
6. În general, lucrurile ies aşa cum aş vrea eu.
7. Am încredere în zicala: ”după furtună vine vreme bună”. negative.
8. Deseori cred să mi se întâmplă lucruri bune.

r = 0.65
Dificultăți și riscuri

Valabil în
Abordarea orice
științifică domeniu nou
Incompatibilitate între
specificul acestei materii
Precizie şi rigoare în Volum mare de și așteptările pe care le
exprimare concepte noi au studenții de la această
facultate

Albert Einstein

Statisticofobia
Statistica și psihologia

Formarea psihologilor trebuie să cuprindă obligatoriu:

cunoştinţe teoretice

abilităţi şi competenţe practice

abilități de realizare a cercetării ştiinţifice

( EFPA; European Federation of Psychologists Associations)


Absolvenții de psihologie se împart în trei
categorii (Huck, 2004)

 cei care fac O parte din psihologi fac parte din


cercetare ştiinţifică această categorie

 cei care nu fac cercetare,


dar folosesc Orice psiholog face parte din
această categorie
rezultatele altora

 cei care nici nu fac şi Nu te poţi numi psiholog dacă


nici nu folosesc rezultatele faci parte din această categorie
cercetărilor Psihologia simțului comun, accesibilă oricui
Abordarea cantitativă
Citeşte următoarele afirmaţii şi indică gradul în care eşti de
acord cu ele. Încercuieşte cifra care corespunde alegerii tale
• Crearea bazei de date
1
ţinând cont de faptul că 1 = nu sunt deloc de acord şi 4 = sunt
întru totul de acord.1. În vremuri nesigure, aştept de obicei
binele. • Alegerea metodei de analiza a datelor,
2. Daca există o posibilitate sa-mi meargă bine, aşa se va şi în funcție de ceea ce dorim să studiem
întâmpla. 2
3. Întotdeauna mă uit la partea bună a lucrurilor.
4. Sunt întotdeauna încrezător în ceea ce priveşte viitorul meu.
6. În general, lucrurile ies aşa cum aş vrea eu.
• Verificarea condițiilor necesare pentru
7. Am încredere în zicala: ”după furtună vine vreme bună”. 3 aplicarea unui test statistic
8. Deseori cred să mi se întâmplă lucruri bune.

• Aplicarea testului statistic


4

• Interpretarea rezultatelor
5
r = 0.65
Analiza computerizată a datelor
CURS Săptămâna/ SEMINAR
1. Crearea bazelor de date in SPSS, 1. Seminar introductiv
Inventar statistic de bază, Calcul scor 2. Crearea bazelor de date in SPSS, Inventar statistic
total, Recodări, Note Z de bază, Calcul scor total, Recodări, Note Z
2.Corelația Pearson, Corelația 3. Corelația Pearson, Corelația Spearman, Teste t
Spearman, Teste t, teste 3. Teste t, teste nonparametrice
nonparametrice
3.Analiza de varianță Anova One 4. Analiza de varianță Anova One Way
Way, recapitulare parțial 5. Exercitii recapitulative
4. Analiza de varianță Anova 6. Parțial
Univariate 7. Analiza de varianță Anova Univariate
5. Analiza de varianță Anova cu 8. Analiza de varianță Anova Univariate
măsurări repetate 9. Analiza de varianță Anova cu măsurări repetate
6. Analiza de regresie 10. Analiza de varianță Anova cu măsurări repetate
11. Regresia
7. Recapitulare examen 12. Recapitulare
13. Examen final

Evaluare: 50% examen final + 50% notă seminar

Prezența la curs nu este obligatorie, însă este obligatorie


prezentarea la seminar cu materialul predat la cursurile anterioare.
Materiale bibliografice
Obligatorii Facultative
Crearea bazelor de date în SPSS
Distribuție
Ansamblul valorilor pe care le ia un grup de persoane
(participanţii unui studiu) la o variabilă

Variabilă
Caracteristici personale (ex. depresie, anxietate, stimă de sine,
vârstă, gen biologic) sau ale mediului (luminozitate,
temperatura, etc.)

Scor
Valoarea pe care o ia un subiect la o variabilă
Crearea bazelor de date în SPSS

Variable Data
view view

Introducem variabilele Introducem datele numerice

Fiecărui participant îi
Fiecărei variabile îi corespunde o linie
corespunde o linie
Fiecărei variabile îi
corespunde o coloană
Indicatori statistici de bază

Media

Mediana Modul

Maxim Varianță

Abatere
Minim
standard
Media
Măsură a tendinței centrale a unei distribuții; abaterile de la medie
într-o direcţie (ale scorurilor mai mici ca ea) sunt egale cu
abaterile în cealaltă direcţie (scorurile mai mari).

2, 3, 4, 6, 5, 9, 10, 6, 7, 4

Media = (1+3+4+5+5+9+10+6+7+2)/ 10 = 56/10 =


5,6
Mediana
Împarte distribuţia în două părţi, din punctul de vedere al
frecvenţelor.

2, 3, 4, 6, 5, 9, 10, 6, 7, 4

2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10

N=numărul scorurilor
N impar: Mediana = (N+1)/ 2
N par: sunt adunate valorile din centrul seriei si se împart
la doi.
Mod
Valoarea cu frecvenţa cea mai mare.

2, 3, 4, 6, 5, 9, 10, 6, 7, 4
Valoare Frecvență
2 1
3 1 Frecvență = numărul care arată de câte
ori apare o valoare
4 2
5 1
6 2 Mod 1 = 4
7 1 Mod 2 = 6
9 1
10 1
Abaterea standard
Măsură a gradului de variabilitate a scorurilor şi arată cât de
mult se abat acestea de la tendinţa centrală.

34% 34%

14% 14%
2% 2%

-2S -S M +S +2S
Minim și maxim
Valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică a unei
distribuții.

2, 3, 4, 6, 5, 9, 10, 6, 7, 4

Minim = 2 Maxim = 10
Inventar statistic de bază în SPSS
Analyze – Descriptive Statistics – Frequencies
Note Z
Analyze – Descriptive Statistics – Descriptives
Rezultatele se citesc de pe ultima coloană, din Data
View

Note z: < -1: valori scăzute; cuprinse între -1 și +1:


valori medii; > +1: valori ridicate
Analize statistice pentru diferite categorii de
participanți
Folosim comanda Splite File
• Data – Splite File
– Organize output by groups
• ducem în dreapta variabila în funcție de care dorim să identificăm
diferențe
1
• Ok

• Realizăm analiza! 5

2
Analize statistice pentru diferite categorii de
participanți

Folosim comanda Select cases


• Data – Select cases
– If condition is satisfied - IF

• Realizăm analiza!
Citeşte următoarele afirmaţii şi indică gradul în care eşti
de acord cu ele. Încercuieşte cifra care corespunde
alegerii tale ţinând cont de faptul că 1 = nu sunt deloc
de acord şi 4 = sunt întru totul de acord.

1. În vremuri nesigure, aştept de obicei binele.


2. Daca există o posibilitate sa-mi meargă bine, aşa se va şi întâmpla.
3. Întotdeauna mă uit la partea bună a lucrurilor.
4. Sunt întotdeauna încrezător în ceea ce priveşte viitorul meu.
6. În general, lucrurile ies aşa cum aş vrea eu.
7. Am încredere în zicala: ”după furtună vine vreme bună”.
8. Deseori cred să mi se întâmplă lucruri bune.

The Life Orientation Test (LOT), Scheier & Carver (1985)


Recodări ale variabilelor

Transform – Recode into different variable


se trece din stânga în dreapta variabila
se redenumește la Name – change
• Old and new values:
– Range lowest through: se scrie mediana
– New value: 1, Add
– Range .. value through highest: se scrie mediana
– New value: 2, Add
– Continue, OK
Calcularea scorurilor totale

• Tranform – Compute
3
1
4
2