Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT

LIBERUL ACCES LA JUSTIIE ASPECTE DEOSEBITE DESPRINSE


DIN JURISPRUDENA CURII CONSTITUIONALE
I A CURII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
Studeni: ndrumt!r:
BARBIR P"u#"$A#e%"ndr" C#"udi" SORA
&'EOR&'IU A#e%"ndr"
P(S(IL( Te!d!r"
SC'IPOR )i!#et"
Uni*er+it"te" ,te-"n .e# M"re/0 Su.e"*"
OPIS
1. Aspecte generale asupra principiului liberului acces la justiie
2. Consideraii doctrinare asupra liberului acces la justitie
3. Sfera de aplicare i caracterele principiului liberului acces la justiie
4. Jurisprudena Curii Constituionale a Romniei pri!itoare la accesul liber la justiie
". Jurisprudena C#$% pri!itoare la accesul liber la justiie
&. Conclu'ii
12 ASPECTE &ENERALE ASUPRA PRINCIPIULUI LIBERULUI ACCES LA
JUSTIIE
Justiia constituional( este c)eia de bolt( a *ntregului mecanism a statului de drept
democratic actual. #a este garantul supremaiei Constituiei i prin aceasta garantul respect(rii
drepturilor omului i libert(ilor publice+ a limit(rii puterii prin di!i'area ei ori'ontal(+ *n cadrul
separaiei puterilor i !ertical( *ntre stat i elementele sale constituti!e.
1
,iind una dintre
componentele fundamentale ale statului+ justiia i respecti! administrarea ei repre'int( unul
dintre atributele de ba'( ale puterii su!erane ale statului democratic+ iar acest lucru implic(
e-istena unor structuri statale capabile s( reali'e'e acti!itatea jurisdicional(.
#-ist( principii ce se afl( *ntr.o leg(tur( indisolubil( cu organi'area sistemului judiciar
dar care !i'ea'( mai degrab( funcionarea acestuia i *nsui democratismul i umanismul
sistemului procesual+ fie el cel ci!il sau penal. /rintre aceste principii menion(m0 accesul liber la
1
Dan Claudiu Dnior, Drept Constituional i Instituii Politice: Vol.I. Teoria General, Ed. C.H.Beck,
Bucureti, 2007, pag. 623
justiie+ independena judec(torilor+ inamo!ibilitatea+ egalitatea *n faa justiiei i gratuitatea
justiiei.
Accesul liber la justiie repre'int( practic facultatea oricarei persoane de a introduce+
dupa libera sa apreciere+ o actiune in justitie+ implicand astfel obligatia corelati!a a statului+ ca
prin instanta competenta+ sa solutione'e aceste actiuni. 1n orice stat democratic+ orice
condiionare a liberului acces la justiie ar *nsemna o *nc(lcare a unui principiu constituional
fundamental i a unor standarde internaionale uni!ersale. /e plan procesual+ accesul liber la
justiie se concreti'ea'( *n prerogati!ele pe care le implic( dreptul la aciune+ ca aptitudine legal(
ce este recunoscut( de ordinea juridic( oric(rei persoane fi'ice sau juridice.
Accesul liber la justiie este consacrat+ ca drept cet(enesc fundamental+ att prin art.&
pct.1 din Con!eniA #uropean( A $repturilor %mului+ ct i prin art.21 din Constituia
Romniei+ prin art.12 din $eclaraia uni!ersal( a drepturilor omului+ precum i prin art.14 pct.1
din /actul internaional cu pri!ire la drepturile ci!ile i politice.
1n art.21 din Constituie se pre!ede e-pres dreptul oric(rei persoane de a se adresa
justiiei pentru ap(rarea drepturilor+ a libert(ilor i a intereselor sale legitime+ drept ce nu poate
fi *ngr(dit *n e-ercitarea sa de nici o lege. $e asemenea+ este pre!('ut faptul c( p(rile au dreptul
la un proces ec)itabil i la soluionarea cau'elor *ntr.un termen re'onabil+ reali'ndu.se astfel+
odat( cu re!i'uirea din 2223 a Constituiei+ alinierea la reglement(rile europene *n materie de
drepturile omului+ cu principiile consacrate de C#$%. Ca o garanie a respect(rii drepturilor
omului+ Con!enia pre!ede+ *n art. & pct. 1+ dreptul oric(rei persoane la un proces ec)itabil:
3Orice persoan are dreptul de a-i fi examinat cauza n mod echitabil, public i ntr-un termen
rezonabil, de ctre un tribunal independent i imparial, stabilit prin lege, care va hotr fie
asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor cu caracter civil...3 Accesul la justitie a capatat
aproape in toate tarile europene o !aloare constitutionala. Astfel+ acesta este consacrat + intre
altele+ in Constitutiile ,inlandei 4art. 1&5+ 6ermaniei 4 art. 13 si 145+ 6reciei 4art. 75+ 8taliei 4 art.
24 si 2"5+ 9u-emburgului 4 art. 135+ %landei 4 art. 1:5+ /ortugaliei 4 art. 225 sau Spaniei 4 art. 24
si "35.
Codul de procedur( ci!il( romn pre!ede ca mijloace procedurale concrete de care pot
u'a cet(enii pentru a accede la justiie0 cererea de c)emare *n judecat( 4art. 1;45 i c(ile
ordinare i e-traordinare de atac *mpotri!a )ot(rrilor judec(toreti 4apelul < art. 4&&+ recursul <
art. 473+ contestaia *n anulare < art. "23+ re!i'uirea < art. "2;5. Codul de procedur( penal( pre!ede
plngerea prealabil( 4 art. 2;".2;75+ c(ile de atac *mpotri!a m(surilor dispuse de procuror *n cursul
urm(ririi penale 4art.33&.3415+ c(ile de atac ordinare i e-traordinare *mpotri!a )ot(rrilor judec(toreti
4apelul.art.427+ contestaia *n anulare.art.42&+ re!i'uirea.art.4"25.
Acest mod de reglementare al dreptului de acces la justiie este *n concordan( cu
abordarea european( a aceluiai concept+ c(ci+ *n accepiunea Con!eniei+ e-ercitarea dreptului
de acces la justiie presupune tocmai asigurarea accesului oric(rei persoane la un tribunal instituit
de lege+ adic( garantarea unei proceduri judiciare *n faa c(reia s( se poat( reali'a+ efecti!+ acest
drept. =otui+ dreptul de acces la justiie nu este unul absolut+ ci implic( i unele limit(ri+ care
trebuie s( fie re'onabili i proporionale cu scopul urm(rit. Accesul la justiie nu are un caracter
gratuit deoarece este un ser!iciu prestat de c(tre stat+ condiionat de plata unei ta-e de timbru
necesar( pentru acoperirea c)eltuielilor de judecat(. 1n ceea ce pri!ete limit(rile financiare pe
care le poate a!ea accesul unei persoane la instan(+ C#$% a stabilit ca acestea pot constitui
obiectul *nc(lc(rii disp. art. & din Con!enie. Au fost anali'ate de c(tre Curtea #uropean( ta-e
judiciare impuse la momentul introducerii aciunii i a c(ror neplat( *mpiedica accesul la prima
instan(
2
sau *ntr.o etap( ulterioar( a procesului 4 apel+ recurs5+ inclusi! *n fa'a de e-ecutare a
unei )ot(rri.
3
32 CONSIDERAII DOCTRINARE ASUPRA LIBERULUI ACCES LA JUSTITIE
Accesul la justiie a de!enit una din temele dominante ale doctrinei juridice din a doua
jum(tate a secolului >>. 1n literatura de specialitate+ prin accesul liber la justiie+ numit i dreptul
la aciune+ se *nelege ?un drept public care confer titularului lui puterea garantat( juridic de a
recurge la protecia statului *n condiii care s( oblige instanele judec(toreti competente s( se
pronune asupra preteniei sale.3
4
1n dreptul constituional modern+ posibilitatea pentru cet(ean de a face apel la tribunal+
pentru a.i reali'a drepturile i interesele sale legitime *nseamn( instituirea de drepturi.garanii.
2
Hotrrile n ca!urile Beian "potri#a $o"niei din 7 %e&ruarie 200'( )arolu* +$, i -aco&. "potri#a
$o"niei din 21.02.200'( /orga "potri#a $o"aniei din 20 ianuarie 2007
3
Hotrrea n ca!ul Elena 1egule.cu "potri#a $o"aniei din 1 iulie 200'
2
Drganu 3, Liberul acces la justiie, Bucureti, ,u"ina ,e*, 2003, pag. 12
/rintre drepturile cu caracter general figurea'( accesul la justiie+ drepturile la ap(rare i dreptul
la securitate juridic(. 1n cadrul drepturilor la ap(rare+ practica jurisdicional( france'(+ fondat( pe
principiile i pactele internaionale *n materie+ a f(cut s( apar(+ al(turi de protecia constituional(
asigurat( din oficiu de un a!ocat+ necesitatea unei proceduri juste i ec)itabile care s( garante'e
un ec)ilibru *n drepturile p(rilor. @nul dintre marii teoreticieni ai doctrinei france'e+ CarrA de
Barlberg sublinia c(0 ?regimul statului de drept este conceput n interesul cetenilor i are ca
scop special de a-i asigura din vreme i de a-i apra mpotriva arbitrariului autoritilor
statale iar instituia public( care se g(sete la dispo'iia indi!idului este tribunalul0 ?entru ca
statul de drept s fie realizat, este, ntr-adevr, indispensabil ca cetenii s fie narmai cu o
aciune n !ustiie, care s le permit s atace actele statale vicioase care ar leza dreptul lor
individual.
1n doctrin( s.a *ncercat fundamentarea unui principiu care s( asigure reali'area *n practic(
a regulii accesului liber la justiie. #ste !orba despre principiul gratuitii !ustiiei, care ar consta
*n aceea c( p(rile nu trebuie s( pl(teasc( judec(torii care le soluionea'( cau'ele i nici
procurorii+ grefierii ori e-ecutorii judec(toreti+ deoarece+ *n esen(+ toi acetia *ndeplinesc un
ser!iciu public+ sunt funcionari+ salariai ai statului. @nii autori consider( c( acest principiu este
ne*ndoielnic real
"
*ns( atta timp ct mijloacele procesuale folosite pentru a ajunge la
soluionarea litigiului sunt de cele mai multe ori oneroase+ nu se poate !orbi despre o justiie
gratuit(. #-ist( situaii care par a legitima acest principiu+ cum ar fi de pild( faptul c( prin lege
sunt reglementate unele pri!ilegii+ anume scutiri de la plata ta-elor judiciare de timbru+ reducerea
acestora+ absol!irea unor categorii de cereri de obligaia timbr(rii ori restitituirea *n *ntregime sau
*n parte a ta-ei de timbru.
&
Ali autori
:
anali'ea'( liberul acces la justiie ca o facultate de !oin( recunoscut( i
garantat( persoanelor de a se adresa instanelor judec(toreti *n !ederea soluion(rii *n fond a
litigiilor lor+ facultate c(reia *i corespunde obligaia acestor organe de a desf(ura acti!itatea
pre!('ut( de lege.
0
4n ace.t .en., a .e #edea /. Deleanu, Tratat de procedur civil, #ol. /, ed. a //5a, Ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2007, pag. 26
6
4n ace.t .en., a .e #edea /. Deleanu, op.cit., pag. 30
7
Drganu 3, op.cit., pag. 17
42 S5ERA DE APLICARE I CARACTERELE PRINCIPIULUI LIBERULUI
ACCES LA JUSTIIE
9a ni!elul legislaiei naionale e-ist(+ la aceast( or(+ dou( norme care garantea'( dreptul
de acces la justiie0 art. 21 din Constituia Romniei i art. & para. 1 din Con!enia #uropean( a
$repturilor %mului+ te-t care face parte din dreptul intern odat( cu ratificarea sa de c(tre
/arlament.
,ormularea general( a te-tului constituional permite oric(rei persoane accesul la justiie
< cet(ean romn+ str(in sau apatrid < i !i'ea'( ap(rarea oric(rui drept sau libert(i i a oric(rui
interes legitim+ indiferent dac( acesta re'ult( din Constituie sau din alte legi. /entru o
interpretare corect( a dispo'iiilor constituionale cuprinse *n art. 21 alin. 41 5i 42+5 trebuie a!ute
*n !edere anumite aspecte0 c)iar art. 21 alin. 415 permite accesul la justiie pentru ap(rarea
drepturilor+ a libert(ilor i a intereselor legitime+ aadar *n cererea adresat( justiiei trebuie
justificat( opiunea de a sesi'a instana judec(toreasc(C e-istena dreptului de acces la justiie nu
duce *n mod automat la declanarea procedurii judiciare+ deoarece *n materie ci!il( regula este c(
persoana trebuie s(.i manifeste !oina *n acest sensC accesul liber nu *nseamn( nicidecum faptul
c( instanele judec(toreti pot fi sesi'ate oricum i oricnd.
7
A. A..e+u# #i6er #" 7u+tiie 8rin.i8iu .!n+titui!n"#
Art.1 din Constituie+ cuprins *n primul titlu al acesteia+ consacrat principiilor generale+
caracteri'ea'( Romnia ca fiind 3 stat de drept, democratic i social, n care demnitatea omului,
drepturile i libertile cetenilor, libera dezvoltare a personalitii umane, dreptatea i
pluralismul politic reprezint valori supreme, n spiritul tradiiilor democratice ale poporului
rom"n i idealurilor #evoluiei din decembrie $%&%, i sunt garantate.3
#-aminnd modul *n care conceptul de stat de drept este consacrat *n di!erse documente
internaionale i *n legislaiile statelor+ Comisia de la Deneia+ *n Raportul adoptat *n cea de.a 7&.
a sesiune plenar(.2211+ a reinut faptul c(+ dincolo de diferitele definiii care i se pot da+ inerente
a!nd *n !edere !arietatea sistemelor de drept+ este unanim acceptat faptul c( unul dintre
elementele sale eseniale *l constituie accesul liber la justiie. 1n acelai sens este de altfel i
jurisprudena Curii #uropene a $repturilor %mului 4cauza 'older mpotriva (arii )ritanii-
$%*+, par. 34 in!ocat( *n cadrul aceluiai Raport5 *n care s.a apreciat c( se poate concepe cu greu
ca e-ist( stat de drept+ acolo unde nu e-ist( posibilitatea de a a!ea acces la instanele
judec(toreti.
;

,aptul c( accesul liber la justiie poate fi caracteri'at ca principiu constituional+ a fost
e-primat de Curtea Constituional( prin una dintre primele sale deci'ii de referin( *n materie .
$eci'ia /lenului nr.1E1;;4 pri!ind liberul acces la justiie al persoanelor *n ap(rarea drepturilor+
libert(ilor i intereselor lor legitime+ deci'ie pe care am in!ocat.o drept temei de referin(pentru
*ntreaga de'!oltare ulterioar( a jurisprudenei acestei Curi *n materia liberului acces la justiie+
jurispruden( care urmea'( i de'!olt( coordonatele fi-ate prin aceast( deci'ie a /lenului Curii
Constituionale.
'
/.)uraru, E.+. 3n.e.cu, Constituia o!"niei. Co!entariu pe articole., Ed. C.H.Beck, Bucureti,
200', pag.176
6
7ro%. uni#.dr. 8.pa!ia Co9ocaru, Dr. )arieta +a%ta+ ,ccesul liber la !ustiie - principiu constituional i drept
fundamental al persoanei aprat prin !urisprudena .urii .onstituionale a #om"niei
F. A..e+u# #i6er #" 7u+tiie dre8t -und"ment"# 9i n!n$"6+!#ut
/rincipiul liberului acces la justiie ofer( oric(rei persoane dreptul de a accede la instana
judec(toreasc( *n !ederea ap(r(rii drepturilor sale. Sub aspectul garaniilor pe care le consacr(+
dispo'iiile art.21 din Constituie se corelea'( cu cele ale art.1 alin.445+ referitoare la separaia
puterilor *n stat+ art.24+ referitor la dreptul la ap(rare+ art."2+ referitor la dreptul persoanei
!(t(mate de o autoritate public(+ art. 124.132+ referitoare la instanele judec(toreti+ precum i cu
art.142 .14& referitoare la Curtea Constituional(.
Accesul liber la justiie+ ca de altfel orice drept fundamental consacrat de Constituie+ are
caracter legitim doar *n m(sura *n care este e-ecitat cu bun(.credin(+ *n limite re'onabile+ cu
respectarea drepturilor i intereselor *n egal( m(sur( ocrotite ale celorlalte subiecte de drept 4aa
cum s.a ar(tat *n deci'ia Curii Constituionale nr. 422E222"5
1ns( dreptul de a accede la justiie+ c)iar fiind un drept fundamental+ nu are un caracter
absolut+ putnd face obiectul unor limit(ri. Cu toate acestea+ limit(rile nu trebuie s( restrng(
dreptul de acces *ntr.att *nct s( fie atins( *ns(i substana sa. 1n )ot(rrea 'older c. (area
)ritanie, Curtea #uropean( a $repturilor %mului a statuat c( ++pot fi aduse restricii e-erciiului
acestui drept *ntruct dreptul de acces+ prin c)iar natura sa+ cere o reglementare din partea
statului+ reglementare care poate !aria *n timp i spaiu+ *n funcie de resursele comunit(ii i
ne!oile indi!i'ilorG.
12
Subliniind caracterul non.absolut al dreptului de acces la justiie+ Curtea
de la Strasbourg a mai preci'at c( limit(rile care *l afectea'( nu sunt altce!a dect aplicaii
particulare ale unor restrngeri caracteristice pentru orice alte tipuri de drepturi subiecti!e.
11
/otri!it unor autori+
12
e-istena unor limit(ri deri!( *n mod natural din e-ercitarea dreptului *n
cau'(+ ca atare+ ea este recunoscut( att *n jurisprudena european( ct i *n cea intern(.
C. A..e+u# #" 7u+tiie0 ." un "+8e.t inerent "# dre8tu#ui #" un 8r!.e+ e.:it"6i#
Accesul la justiie+ ca un aspect inerent al dreptului la un proces ec)itabil+ nu poate fi gndit
*n lipsa garaniilor impuse de art.& pct.1 din C#$%+ care pre!ede urm(toarele0 ,,Orice persoan
are dreptul la !udecarea n mod echitabil, public i ntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de
10
C.E.D.:., Hotrrea Golder c. #area $ritanie, din 21 %e&ruarie 1670.
11
Ibide!
12
$. C;iri<, Convenia %uropean a Drepturilor &!ului, ed. a //5a, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 200', p.
103.
ctre o instan independent i imparial, instituit prin lege, care va hotr fie asupra
contestaiilor privind drepturile i obligaiile sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei
oricrei acuzaii n materie penal ndreptat mpotriva sa/. Cest te-t garantea'( fiec(rei
personae dreptul la un tribunal competent s( e-amine'e orice ?contestaie ? nu orice H*nc(lcare3.
1ntr.o jurispruden( constant(+ instana europeaan( a ar(tat c(+ petru ca art. & parag.1 s( de!in(
aplicabil sub aspect ?ci!il3+ trebuie s( fie *ndeplinite mai multe condiii+ i anume0
a5 S( e-iste o .!nte+t"ie cu pri!ire la un drept ce poate fi pretins+ pus *n !aloare pe calea
unei aciuni *n justiie+ *n sistemul de drept intern.
b5 C!nte+t"i" + -ie re"# 9i +eri!"+; ea poate s( pri!easc( att e-istena dreptului+ ct i
*ntinderea sau modurile *n care el se e-ercit(.
.< Re=u#t"tu# 8r!.edurii + -ie dire. 9i determin"t .u 8ri*ire #" e%i+ten" dre8tu#ui2
>2 Juri+8ruden" Curii C!n+titui!n"#e " R!m?niei 8ri*it!"re #" "..e+u# #i6er #"
7u+tiie
/rin deci'ia nr. 3" din 1 iulie 1;;3 Curtea Constituional( a admis e-cepia de
neconstituionalitate pri!ind art. 3" din 9egea nr. 32E1;&7 reinnd *n moti!are c(0 Hpotri!it art.
21 din Constituie orice persoan( se poate adresa justiiei pentru ap(rarea dreptului i intereselor
sale legitime i nicio lege nu poate *ngr(di eercitarea acestui drept. $e aceea+ art. 3" din 9egea
nr. 32E1;&7 care *mpiedic( posibilitatea persoanelor juridice de a e-ercita calea de atac *mpotri!a
proceselor !erbale de contra!enie la instanele judec(toreti+ *ncalc( accesul liber al justiiei.
,aptul c( e-ist( o cale administrati! jurisdicional( nu este similar cu liberul acces la justiie. 1n
acest sens+ art. 21 trebuie coroborat cu art.123 din Constituie care definete senul termenului
Hjustiie3 preci'nd c( aceasta se *nf(ptuiete de o categorie distinct( de autorit(i publice i
anume de instanele judec(toreti.
1n condiiile *n care persoanele juridice sunt sancionate contra!enional nu au posibilitate
legal( de a se adresa istanei de judecat(+ ele sunt lipsite i de dreptul la ap(rare garantat
constituional prin art. 24.
/rin deci'ia nr. &2 din 14 octombrie 1;&3 Curtea Constituional(+ admind e-cepia de
necustituionalitate a art. &4 alin. final din $ecretul nr. 3&2E1;:&+ a reinut+ printre altele+ c(0
Hfa( de art.21 din Constituie care garante'( accesul liber la justiie i care stabilete c( nicio
lege nu poate *ngr(di e-ercitarea acestui drept+ art. &4 alin. final din $ecretul nr. 3&2E1;:& este
e!ident neconstituional+ el permind doar un acces parial la justiie. Bai mult+ el !ine *n
flagrant( contradicie cu art. 2" din Constituie potri!it c(ruia justiia se reali'ea'( prin Curtea
Suprem( de Justiie i prin celelalte instane judec(toreti stabilite prin lege. /etru c( accesul
liber la justiie *nseamn( posibilitatea juridic( de a a!ea acces la structurile judec(toreti
pre'('ute de art. 12" din Constituie i de 9egea nr. ;2E1;;2 pentru organ'area judec(toreasc(.3
Caracterul definiti! al )ot(rrii judec(toreti potri!it art. &4 alin. final din $ecretul nr.
3&2E1;:& constituie discriminarea salariailor din sigurana circulaiei fero!iare fa( de ceilali
salariai a C,R+ *ntruct primii sunt pri!ai de c(ile de atac de care ceilali beneficia'(. 1n acest
sens+ deci te-tul de lege respecti! este contra principiului egalit(ii cet(enilor *n faa legii+
pre!('ut de art. 1& alin. 415 din Constituie. =otodat(+ art. &4 alin. final din $ecretul nr. 3&2E1;:&
trebuie apreciat ca fiind *n discordan( i cu art. 127 din Constituie potri!it c(ruia *mpotri!a
)ot(rrilor judec(toreti p(rile interesate i Binisterul /ublic pot e-ercita c(ile de atac+ *n
condiiile legii.
$esigur+ nicio dispo'iie constituional( nu se opune ca pentru anumite domenii de
acti!itate sau categorii de demnit(i i funcii publice+ s( se instituionali'e'e i proceduri
administrati!e sau disciplinare prin care s( se re'ol!e probleme specifice+ implicit conflicte. $ar
nicio lege nu poate inter'ice celor interesai ca+ *n ca' de nemulumire sau eec al acestor
proceduri+ s( se adrese'e justiiei+ pentru c( *n sistemul ordinii constituionale actual justiia este
garantul drepturilor i libert(ilor cet(enilor+ iar art. 21 din Constituie !alorific( tocmai aceats(
funcie a justiiei.
Curtea Constitu ional( a Romniei sus ine c( liberul acces la justi ie este nu doar limitat+
ci complet ani)ilat *n ca'ul e-cluderii din partid a unui membru+ prin imposibilitatea de a
contesta *n fa a instan ei judec(tore ti o asemenea m(sur( dispus( f(r( a !erifica respectarea
statutului i a procedurilor statutare. CCR a publicat moti!area deci'iei din 12 decembrie 2213
prin care a declarat ca neconstitu ionale pre!ederile art.1& alin.435 din 9egea partidelor politice
nr. 14E2223.
13
G%bser!nd c(+ *n ca'ul consilierilor locali+ f(r( a distinge dac( pierderea calit( ii de membru
al partidului este sau nu imputabil(+ m(sura e-cluderii din partid produce un efect juridic e-trem
de gra! I *ncetarea mandatului+ Curtea re ine c( imposibilitatea de a contesta *n fa a instan ei
judec(tore ti o asemenea m(sur( dispus( f(r( a !erifica respectarea statutului i a procedurilor
statutare este contrar( dreptului de acces la o instan ( judec(toreasc( i face ca drepturile
enun ate s( fie lipsite de con inutul juridic garantat de statul de drept i democraticG+ sus in
judec(torii Cur ii. Curtea consider( c( se impune o distinc ie clar( *ntre normele de deontologie
proprii partidelor politice i normele care+ instituind drepturi i obliga ii ale membrilor
partidului i ale organelor statutare+ sanc iuni pentru abaterile de la pre!ederile statutare i
procedurile de urmat *n aceste ca'uri+ au e!ident natur( juridic(. Aceste norme au for ( juridic(
obligatorie i se *nscriu *n no iunea de JlegeJ+ astfel cum aceasta a fost conturat( potri!it
jurispruden ei C#$%+ ca no iune autonom(G+ se arat( *n moti!are.
@2 Juri+8ruden" CEDO 8ri*it!"re #" "..e+u# #i6er #" 7u+tiie
1n ca'ul ,ire0 contra 1rlandei 2$%*%3+
14
Curtea a considerat c( d.na AireK nu s.a bucurat de
un acces efecti! la justiie+ deoarece+ raportat la situaia patrimonial( particular( a acesteia+ ea nu
a!ea posibilitatea de a.i angaja un ap(r(tor+ iar statul nu acorda asisten( juridic( gratuit( pentru
tipul de cau'e *n care aceasta era implicat(. ,aptul c( aceast( *mprejurare nu era generat( de
pre!ederile unui act normati!+ ci de situaia personal( a acesteia nu putea fi considerat ca
)ot(rtor+ conc)i'ndu.se *n sensul c( 4un obstacol de fapt poate s ncalce prevederile
.onveniei n aceeai msur ca un obstacol !uridic i anume obligaii rezult"nd din .onvenie
cer uneori msuri pozitive din partea statului. ,(r( a trana c)estiunea asigur(rii unei asistene
judiciare *n toate ca'urile+ Curtea #uropean( a reinut totui c(+ *n acele spee cnd ap(rarea unei
13
Deci!ia nr.030 din 12 dece"&rie 2013, re%eritoare la e*cep<ia de necon.titu<ionalitate a pre#ederilor art.
16 alin. =3> din ,egea 7artidelor politice nr.12?2003, pu&licat n ).:%. nr. 23 din 13.01.2012
12
@incent BE$AE$, 'urisprudena Curii %uropene a Drepturilor &!ului, Ed. $.8.B)onitorul :%icialC,
1667, p.132
persoane nu se poate reali'a dect pe aceast( cale+ statul trebuie s( ia m(suri pentru ca accesul la
justiie s( nu de!in( ilu'oriu.
Cu pri!ire la garaniile procedurale de care trebuie s( se bucure orice reclamant+ instana
european( a indicat *n cte!a dintre )ot(rrile sale *mpotri!a Romniei o serie de lipsuri i cu
pri!ire la acest aspect. Astfel+ Curtea a apreciat c( procedura pre!('ut( pentru contestarea
cuantumului i pentru solicitarea de scutire de la plata ta-ei judiciare de timbru nu pre'enta
garaniile cerute de art. &+ para. 1 al Con!eniei+
1"
deoarece competena pri!ind asistena judiciar(
aparinea unei autorit(i administrati!e+ anume Binisterul ,inanelor /ublice+ iar prin lege nu se
pre!edea o procedur( de acordare a scutirilor+ reducerilor+ ealon(rilor sau amn(rilor i nici
!reo cale de atac *mpotri!a deci'iilor Binisterului ,inanelor /ublice. 1n acest conte-t+
autorit(ile naionale au remediat neajunsul constatat de instana european(+ iar pre!ederile legale
actuale stabilesc c( deci'iile cu pri!ire la asistena judiciar( sunt de competena instanelor de
judecat(+ consacrnd+ *n acelai timp+ posibilitatea formul(rii unei cereri de ree-aminare
*mpotri!a unor astfel de deci'ii.
1&
9und *n considerare ca *n unele sisteme de drept+ cel fa( de care s.a pronunat o
)ot(rre de condamnare *n prim( instan( este considerat ca fiind o persoan( condamnat(+ dei
procesul se mai afla in curs+ Curtea #uropeana a $repturilor %mului a statuat c( o asemenea
)ot(rre nu poate fi considerat( ca respectand cerinele art. & din Con!enie atta !reme ct
!erdictul de ac)itare sau condamnare nu a de!enit definiti!.
1:
Aceasta *nseamn( c(+ dei art. & nu
pre!ede el *nsui *n mod e-pres dreptul la dublul grad de jurisdicie *n materie penal(+ drept la
care se refer( *ns( art. 2 din /rotocolul nr. : la Con!enie+ aciunea aflat( *n calea de atac face
parte din procesul de soluionare a cau'ei i trebuie *n consecin( s( respecte standardul minim
fi-at de art.&.
10
C.E.D.:., ;otrrea Ior(a c. o!"nia din 20 ianuarie 2007( C.E.D.:., ;otrrea $eian c. o!"nia din
7 %e&ruarie 200'( C.E.D.:., ;otrrea ).C. #arolu* )L i 'acobs c. o!"nia, din 21 %e&ruarie 200'(
C.E.D.:., ;otrrea +e!eti c. o!"nia din 1 aprilie 200'
16
8 .e #edea art. 1' din ,egea nr. 126?1667 pri#ind ta*ele 9udiciare de ti"&ru i art. 11 din :.D.A. nr.
01?200' pri#ind a9utorul pu&lic 9udiciar n "aterie ci#il, apro&at cu "odi%icri prin ,egea nr. 163?200',
pu&licat n ). :%. nr. 327 din 20 aprilie 200'.
17
C.E.D.:., Hotrrea Delcourt contra $el(iei ,-./01
A2 CONCLUBII
Supra*nc(rcarea rolurilor instanelor judec(toreti afectea'( calitatea actului de justiie.
$in ce *n ce mai multe persoane *ncearc( s( ocoleasc( procedurile administrati!e care presupun
reguli stricte i ta-e mai mari dect cele judiciare+ solicitand direct instanelor s( dispun(
autoritailor administrati!e s( emit( anumite acte sau s( efectue'e anumite operaiuni+ *n
proceduri care se desf(oar(+ de regul(+ f(r( participarea autorit(ii respecti!e.
Bai mult+ *n ultimul timp se remarc( i tendina de a substitui actele notariale prin )ot(rri
judec(toreti. Anali'nd situaia+ se poate constata c( pe de o parte+ instanele judec(toreti au
ajuns s( fie blocate de a!alana de aciuni *ntr.o continu( cretere i+ pe de alt( parte+ c( *n aceste
condiii+ instanele continu( s( soluione'e pe fond aciuni care e-ced competenei generale a
instanelor judec(toreti. S.a ajuns *n aceast( situaie+ *n parte+ i datorit( interpret(rii greite a
noiunii de Hacces la justiie3.
$e altfel+ att practica Curii Constituionale+ ct i a Curii #uropene a $repturilor
%mului rele!( faptul c( reglementarea e-pres( a unui asemenea drept !i'ea'( nu doar condiiile
necesare desf(ur(rii unui proces ec)itabil+ ci i dreptul de a accede la un astfel de proces+
precum i importana e-erciiului s(u *ntr.o societate democratic( i un stat de drept. Cu alte
cu!inte+ liberul acces la justiie presupune pentru fiecare persoan(0 libertatea de a u'a de
posibilitatea de a c)ema *n judecat( ori a u'a de plngerea prealabil( i a apela la c(ile ordinare
i e-traordinare de atacC cau'a s( fie e-aminat( *n mod ec)itabil+ public i *ntr.un termen
re'onabil de c(tre un tribunal independent+ imparial+ stabilit prin lege+ precum i cunoaterea de
c(tre justiiabili a )ot(rrii judec(toreti imediat dupa deliberarea completului de judecat(.