Sunteți pe pagina 1din 13

1

PROIECT
- structur bazat pe Cererea de Finanare -

TITLUL


2

TITLUL PROIECTULUI:


INCADRAREA PROIECTULUI

PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL:
AXA PRIORITARA :
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE

DURATA PROIECTULUI
- proiectul se deruleaza pe o perioada de ... luni

PARTENERII IMPLICATI IN DERULAREA PROIECTULUI


OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului consta in:


Obiectivul general al proiectului va fi atins prin urmatoarele obiective specifice:
OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POSDRU
-
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

A1.
A2. Informare si publicitate: presupune informarea grupului-tinta cu privire la procesul de
ocupare activa si activitatile FPC oferite prin implementarea proiectului si folosirea
mijloacelor publicitare care vor spori gradul de constientizare a rolului formarii profesionale
continue.
Sub-activitati:
A2.1 Dezvoltare logo, slogan si creare web-site - se va concepe un logo al proiectului, un
slogan si un site de prezentare.
A2.2 Campanie integrata de promovare si publictate presupune o campanie integrata de
publicitate si promovare a beneficiilor acestui proiect, anunturi in mass media (reviste, ziare
locale, posturi de radio locale) destinata celor din grupul-tinta.
3

A2.3 Elaborare materiale de difuzare vor fi concepute pliante, brosuri, buletine informative
A3.
A4.

A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
A10. Coordonarea (managementul) si monitorizarea implementarii proiectului presupune
urmatoarele sub-activitati:
A10.1 Coordonarea si monitorizarea implementarii activitatilor proiectului;
A10.2 Contabilizare distincta si salarizare;
A10.3 Realizarea achizitiilor in cadrul proiectului (redactare caiet de sarcini, lansare, evaluare
oferte, contractare);
A10.4 Raportari tehnice si financiare, cereri de prefinantare si rambursare;
A10.5 Auditarea externa;
A10.6 Arhivarea documentelor

REZULTATE ANTICIPATE:

Rezultatele pe care le vom atinge prin proiect sustin indeplinirea obiectivului general si a
obiectivelor specifice astfel:

A1. Prin implementarea activitatii A1 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate :
-
A2. Prin implementarea activitatii A2 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate :
- 1 logo al proiectului
- 1 slogan al proiectului
- 1 web-site al proiectului
- comunicate de presa, precum si o campanie de publicitate pe toata perioada implementarii
proiectului.
A3. Prin implementarea activitatii A3 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate :
A4. Prin implementarea activitatii A4 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate :
A5. Prin implementarea activitatii A5 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate:
4

A6. Prin implementarea activitatii A6 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate:
A7. Prin implementarea activitatii A7 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate:
A8. Prin implementarea activitatii A8 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate:
A9. Prin implementarea activitatii A9 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate:
A10. Prin implementarea activitatii A10 estimam obtinerea urmatoarelor rezultate:


CONTEXTUL PROIECTULUI:

Contextul la nivel european
Contextul la nivel naionalGRUP TINTA

Grupul int include, cu titlu de exemplu, urmtoarele categorii:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

In vederea atingerii obiectivelor proiectului si a realizarii activitatilor acestuia, solicitantul si
partenerii au alocat un nivel suficient de resurse care constau din:
Solicitantul
Partener 1
....


MANAGEMENTUL PROIECTULUI:

1. Manager de proiect
Calificari/experienta:
Responsabilitati: ia deciziile ce tin de obiective (scop) si cele conexe in legatura cu managementul
resurselor; asigura si supravegheaza functionalitatea organizarii proiectului; coordoneaza elaborarea
planului de implementare a proiectului; coordoneaza intocmirea de rapoarte si le inainteaza AM.
5

2. Coordonatori de proiect (2 coordonatori de proiect, cate unul pentru solicitant si unul pentru
partener)
Calificari/experienta: studii superioare; experienta relevanta in pozitii de conducere minim 3 ani.
Responsabilitati: coordoneaza implementarea proiectului la nivelul fiecarui partener si intocmeste
rapoarte cu privire la implementarea proiectului pe care le inainteaza managerului de proiect.
3.Responsabil financiar
Calificari/experienta: studii superioare economice; experienta in domeniul managementului financiar
minim 3 ani; bune aptitudini de analiza si sinteza a informatiilor economice; experienta in
managementul financiar al proiectelor cu finantare europeana; cunostinte privind legislatia in
domeniul financiar.
Responsabilitati: asigura managementul financiar al proiectului; asigura derularea cheltuielilor prin
contul special constituit; intocmeste rapoartele financiare si cereri de rambursare; coordoneaza
activitatea de achizitii; urmareste contabilitatea proiectului.

4.Consilier juridic
Calificari/experienta: consilier juridic definitiv; experienta pe pozitii similare de minim 3 ani; membru
al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici; experienta profesionala si bune cunostinte de
drept civil, drept comercial, dreptul muncii; cunostinte temeinice in domeniul achizitiilor publice.
Indatoriri: consilierea cu privire la legalitatea operatiunilor efectuate.
5. Responsabilul cu activitatile de informare si publicitate
Calificari/experienta: studii superioare; abilitati de comunicare, relationare, negociere.
Indatoriri: asigura coordonarea activitatilor de informare si publicitate din proiect.
6. Secretarul de proiect
Calificari/experienta: studii superioare; abilitati de comunicare; cunostinte de calculator si limba
engleza.
Indatoriri: elaborarea planului de implementare a proiectului; suport pentru coordonarea proiectului
in domeniul de management de proiect; suport administrativ in proiect.
Partener 1
...
Activitatile orizontale privind implementarea proiectului:
- coordonarea generala a proiectului:
- informarea si publicitatea proiectului se vor realiza prin activitati aferente lansarii si diseminarii
rezultatelor proiectului desfasurate la nivelul celor doi parteneri iar la finalizarea proiectului va fi
organizata o conferinta la nivelul partenerului principal.
- achiziiile publice
6

- asigurarea unui nivel de management financiar adecvat implementrii proiectului va fi realizata prin
intermediul activitatii desfasurate de catre responsabilii financiari.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

. Proiectul isi va asigura sustenabilitatea prin:
- activitati care asigura continuarea rezultatelor, respectiv prin cresterea nivelului de informare si
constientizare a grupului tinta asupra beneficiilor aduse de formare profesionala continua si ca o
consecinta posibila cresterea numarului de persoane ce vor putea in urma cunostintelor obtinute sa
demareze afaceri independente.
Proiectul propune o abordare integrata in care se vor intersecta activitatile teoretice cu cele
applicative si care va intari capacitatea ofertei de munca de a raspunde cerintelor de schimbare ale
pietei muncii. Consilierea profesionala are un rol major in stimularea necesitatii de formare
profesionala continua si de a dezvolta adaptabilitatea si inovatia, pentru o mai buna integrare pe
piata economica.
Un element important al sustenabilitatii este reprezentat de faptul ca 200 de persoane, beneficiare
ale pachetului de masuri active oferite in cadrul acestui proiect, vor primi sprijin in vederea invatarii
si dezvoltarii competentelor existente si anticipate a fi necesare pe piata muncii, la standard inalte de
calitate. Prin formarea profesionala, o parte dintre beneficiari vor capata cunostinte si sprijin in
demararea unor afaceri personale.
De asemenea, baza materiala i experienta dobandite in functionarea unui centru pilot vor putea fi
folosite si dupa finalizarea proiectului, asigurand astfel continuitatea activitatilor prevazute a fi
desfasurate in cadrul proiectului propus si in colaborare cu partenerul. In acest sens, dupa finalizarea
proiectului, sustinerea financiara a centrului pilot se poate asigura prin furnizarea de servicii de
consultanta in vederea initierii unor afaceri, servicii de consultanta oferite intreprinderilor care sunt
nevoite sa se restructureze, servicii de consultanta legislativa si fiscala precum si organizarea si
desfasurarea cursurilor cu plata in domeniile precizate in proiect, dar si diversificarea acestora in
domenii precum managementul schimbarii, evaluarea si imbunatatirea performantelor
organizationale, cursuri de legislatie fiscala, achizitii publice. Utilizand metodologia de informare si
consiliere si de formare profesionala se pot identifica atat noi beneficiari ai serviciilor cat si noi
necesitati de formare profesionala, putand a se dezvolta noi programe de cursuri in functie de
nevoile identificate.
Experienta parteneriatului dezvoltat in cadrul proiectului poate fi continuata, in masura in care acest
lucru este considerat a fi oportun, prin proiecte similare ce vor putea astfel exploata, in continuare,
experienta acumulata si baza materiala a centrelor pilot in furnizarea serviciilor mentionate anterior.
In acelasi timp, prin organizarea campaniei de informare si constientizare privind beneficiile unei
formari profesionale continue, a conferintei de final in care vor fi prezentate si rezultatele
proiectului, prin popularizarea documentelor pe siteul web al proiectului, se va asigura accesul rapid
la informatii n conditii de egalitate pentru persoanele sau entitatile interesate precum si transferul
de informatii catre entitatile locale i regionale n vederea adoptarii acestora, n masura n care sunt
oportune, n cadrul politicilor locale.
7

Desi proiectul va fi implementat intr-o regiune cu un somaj ridicat, se poate observa ca are un
potential foarte ridicat de replicare, iar implementarea sa eficienta inseamna ca va putea fi aplicat in
mod asemanator si pentru alte regiuni.
Materialele suport elaborate pe parcursul proiectului vor fi valorificate si dupa finalizarea acestuia
astfel: studiul realizat in cadrul acestui proiect va fi o sursa de informatii privind caracterul regiunii
unde se implementeaza pentru particularizarea politicilor si masurilor economice la nivel local,
regional si national.
Parteneriatul incheiat prin intermediul acestui proiect va putea fi o punte de placare pentru noi
schimburi de exemple de succes si noi posibilitati si metode de instruire care sa vina in sprijinul
cresterii gradului de angajabilitate pe piata fortei de munca sau a reconversiei profesionale.
Partenerii isi vor continua colaborarea devenind parteneri eligibili si pentru viitoare posibile proiecte
ALTE INFORMATII RELEVANTE:

-Stoparea somajului si stimularea cererii reprezinta una dintre masurile sustinute de Presedintele
Comisiei Europene pentru iesirea din criza economica. Formarea profesionala continua este cu atat
mai necesara cu cat cerintele pentru oameni foarte bine calificati sunt din ce in ce mai mari.
O atentie speciala trebuie acordata politicii de educatie, resurselor umane si politicii de ocupare a
tinerilor, promovarii mobilitatii geografice si competentelor.
In situatii in care economia tarii este slabita si concedierile se petrec in toate sectoarele, salvarea
poate veni din dezvoltarea competentelor prin FPC, din sprijinirea celor care se reorienteaza in
cariera si a celor care doresc sa-si inceapa o afacere. In judetele selectate, se inregistreaza valori ale
somajului peste media de pe tara si numarul femeilor somere este superior al barbatilor. De aceea
grupul tinta este compus pe principiul egalitatii intre sanse (50% femei si 50% barbati).
Partenerul principal, reprezinta o unitate fundamentala a cercetarii nationale, o componenta
esentiala a sistemului educational si, totodata, o institutie de prim rang in societatea contemporana,
facand trecerea de la studiile universitare catre o societate bazata pe dezvoltarea culturii
antreprenoriale si a elitelor nationale. Pentru perfectionarea procesului de invatamant, un interes
deosebit a fost acordat reformarii invatamantului superior in concordanta cu prevederile Uniunii
Europene si dezvoltarii relatiilor de cooperare si colaborare cu institutii academice din tara si
strainatate, din spatiul european si extraeuropean, punandu-se un accent deosebit pe pregatirea
tinerilor pentru piata muncii prin dezvoltarea unor cursuri si module de pregatire manageriala si
antreprenoriala.
La nivelul celor 2 parteneri existenti, preocuparea pentru incurajarea persoanelor din grupul-tinta
catre angajarea formala (la angajatori sau prin propria afacere este sustinuta de cursuri de formare,
module de pregatire, povesti de succes si ghiduri de buna practica initiate de toti cei doi parteneri.
Proiectul aduce valoare adaugata prin programul integrat de activitati destinate reorientarii in cariera
si reconversiei profesionale ale membrilor grupului tinta. Acest program contribuie la cresterea ratei
de ocupare in relatie directa cu nevoile mediului economic. Activitatile formative, sesiunile specifice,
seminariile, activitatile de consultanta si consiliera profesionala, job-cluburile, vin in intampinarea
celor selectati.
Participantii parcurg un flux complex de activitati, flux ce raspunde oricarei necesitati posibile din
punct de vedere al vietii profesionale si contine: informare si consiliere profesionala, stipulata de art.
58 din Legea 76/2002; formare profesionala formala sau certificarea competentelor dobandite pe cai
nonformale/informale in functie de situatia participantului stipulata de art. 63 din Legea 76/2002;
8

mentoring pentru ocupare (medierea muncii) stipulata de art. 59 din Legea 76/2002; asistenta si
consultanta pentru inceperea unei activitati independente sau a unei noi afaceri prevazute la art. 71
din Legea 76/2002.
Rezultatele proiectului vor putea fi transferate si la nivelul altor organizatii la nivel national sau
european.
Echipa proiectului este formata din membrii cu experienta relevanta pentru functia ocupata in cadrul
acestuia, iar membrii echipei de management au mai participat si la implementarea altor proiecte cu
finantare externa, avand experienta in managementul proiectului.
Partenerii inclusi in proiect, au experienta in consiliere profesionala si orientare in cariera, in formare
profesionala in domeniul fiscalitatii, contabilitatii, antreprenoriatului, a resurselor umane, in
elaborarea materialelor didactice, a studiilor de cercetare avand o bogata experienta in initierea si
derularea de proiecte.
GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI
ACTIVITATEA ANUL LUN DE
DEMARARE
LUN DE
NCHEIERE
A1.

A2. Informare si publicitate

A3.

A4.
A5.

A7.

A8.

A9.

A10. Coordonarea (managementul) si monitorizarea
implementarii proiectului


9


GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI
LUNA
ACTIVITATEA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A1. Pregatirea cadrului de implementare
a proiectului

A2. Informare si publicitate

A3. Crearea unui centru-pilot de
consiliere si orientare in cariera

A4. Introducerea unor module de
instruire privind managementul formrii
profesionale continue n programele de
pregatire a grupului tint

A5. Introducerea unor sesiuni specifice:

A7. Organizarea unor seminarii si a unor
conferinte n domeniul asigurrii calittii

A6. Furnizarea de sprijin financiar

A8. Realizarea unui studiu pentru
mbunttirea masurilor active de
ocupare

A9. Crearea si implementarea unei baze
de date

A10. Coordonarea (managementul) si
monitorizarea implementarii proiectului


10

BUGETUL PROIECTULUI/ SURSE DE FINANARE
Bugetul propus pentru implementarea activitatilor prevazute in proiect este structurat astfel:
1) Linia de buget "Cheltuieli cu personalul implicat in proiect" in valoare de .lei din care:
1.1 Salarii si asimilate acestora (valoare neta) : .............. lei.
1.2 Onorarii: 0 lei.
1.3 Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) : ...................
2) Linia de buget "Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna" cuprinde urmatoarele categorii de
cheltuieli:
2.1 Transport persoane (personal propriu, participanti): ............. lei
2.2 Transport materiale si echipamente: lei
2.3 Cazare: ..........
2.4 Diurna (pentru personalul propriu): ............
3) Linia de buget Cheltuieli pentru derularea proiectului cuprinde cheltuieli cu intretinere,
actualizare si dezvoltare aplicatii informatice; materiale consumabile necesare pentru buna
implementare a proiectului): ............
4) Linia de buget Cheltuieli aferente activitatilor subcontractante cuprinde urmatoarele categorii
de cheltuieli:
4.1 cheltuieli aferente achizitiilor de servicii specializate inclusiv managementul proiectului si
consultanta juridica: .
4.2 cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatorii economici pentru furnizarea unor
servicii(organizarea conferintelor, pachete complete continand transport, cazare si hrana pentru
participanti si personalul propriu aferente sesiunilor de formare profesionala, audit financiar extern
expertiza contabila): .
5) Linia de buget Taxe cuprinde taxe de certificare a competentelor, taxe de
evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare: .
6) Linia de buget Cheltuieli pentru inchirieri si leasing necesare derularii activitatilor proiectului
include inchiriere spatiu pentru centru, inchiriere locatii pentru desfasurarea activitatilor legate de
seminarii si conferinte:
7. Linia de buget Subventii (ajutoare si premii)si burse cuprinde subventiile acordate pe perioada
derularii proiectului:
8. Linia de buget Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administratie cuprinde multiplicarea
materialelor (cu exceptia materialelor informative si de publicitate), abonamente la publicatii de
specialitate, materiale consumabile:
11

9) Linia de buget Cheltuieli de informare si publicitate cuprinde cheltuieli cu organizarea
campaniei de informare si publicitate a proiectului):
10) cheltuieli de tip FEDR (cuprinde cheltuieli cu dotarile aferente mobilier, aparatura birotica, AC,
sistem de alarma pentru centrul pilot):


DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE
CHELTUIALA
Categorii/subcategorii

Costuri directe
Anul 1 Anul 2 (6 luni) Total
1.Chetuieli cu personalul implicat in proiect
1.1.Salarii si asimilate acestora
1.2.Onorarii
1.3 Contributii sociale aferente cheltuielilor sariale si
cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajator si
angajat)
2. Cheltuieli cu cazare, transport, diurna
2.1 transport persoane (personal propriu, participanti, alte
persoane)
2.2 transport materiale si echipamente
2.3 cazare
2.4 diurna
3.Cheltuieli pentru derularea proiectului
3.1 Servicii de sonorizare
3.2. Traducere si interpretare
3.3. Prelucrare date
3.4. Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii
informatice
3.5. Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate
relevante in format tiparit si/sau electronic
3.6. Concesiuni, brevete, licente, marci
3.7. Materiale consumabile (auxiliare, combustibil)
4. Cheltuieli aferente activitatilor subcontractante
4.1 cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii
specializate pentru care beneficiarul nu are expertiza,
managementul proiectului si consultanta juridica
4.2 cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori
economici inclusiv PFA in vederea furnizarii unor servicii:
a) organizarea de evenimente
b)pachete complete continand transport, cazare, hrana
participantilor
c) audit financiar extern
d) expertiza contabila
e) editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de
instruiri
f) editarea si tiparirea de materiale publicitare
5. Taxe
5.1 Taxe de certificare a competentelor inclusiv taxe de
certificare a competentelor obtinute pe alte cai decat cele
formale
5.2 Taxe de evaluare, acreditare, autorizare a programelor


12

de formare
5.3 Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
5.4 Taxe de autorizare a Centrelor de evaluare de
competente
5.5. Taxe de participare la programe de formare
6. Cheltuieli pentru inchirieri si leasing
6.1 Inchiriere locatii, bunuri pentru desfasurarea activitatilor
din proiect
6.2 rate leasing
7. Subventii (ajutoare, premii) si burse
7.1 Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe
perioada derularii cursurilor
Premii in cadrul unor concursuri
8. Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de
administratie
8.1 Cheltuieli aferente personalului administrativ si
personalului auxiliar
8.2 Utilitati
8.3 Servicii de administrare a cladirilor
8.4 Servicii de intretinere si reparare echipamente si
mijloace de transport
8.5 Arhivare documente
8.6 Amortizare active
8.7 Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
8.8. Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si
publicitate
8.9 Conectare la retele informatice
8.10 Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
8.11 Abonamente la publicatii de specialitate
8.12 Materiale consumabile
9. Cheltuieli de informare si publicitate
9.1 Productia materialelor publicitare si de informare
9.2 Tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de
informare
9.3 Difuzarea
9.4 Dezvoltare/ adaptare pagini web
9.5 Inchiriere spatiu publicitar
9.6 Alte activitati de informare si publicitate
10. Cheltuieli de tip FEDR
10.1 Constructii
10.2 Instalatii tehnice
10.3 Echipamente tehnologice
10.4 Alte echipamente
10.5 Aparate si instalatii de masurare, control, reglare
10.6 Mobilier, aparatura, birotica, AC, sist de alarma
10.7 Alte cheltuieli pentru investitii
10.8 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii
10.9 Cheltuieli privind proiectare si inginerie
10.10 Cheltuieli privind elaborarea studiilor de teren,
geotehnice, hidro, fotogrammetrice, topografice,
10.11 Cheltuieli pentru organizarea de santier
10.12 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor si/sau
reabilitarea sau modernizarea utilitatilor
11. Rezerva de contingenta (max5% din 1+2+3)
12.Total costuri directe (1+2+3+4)
13.Total cheltuieli generale de administratie (5% sau 7%
din total costuri directe , mai putin cheltuielile de tip FEDR

13

14.TOTAL COSTURI PROIECT= VALOAREA ELIGIBILA
A PROIECTULUI (1:10)
15.DIN CARE CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI (2%)
16.ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA (9=7-8)
17. VALOAREA NEELIGIBILA A PROIECTULUI
18. VALOAREA TOTALA APROIECTULUI (11=7+10)
19. DIN CARE TVA (24%)