Sunteți pe pagina 1din 8

Procesul de invatamant-obiect

de studiu al didacticii
I . Definirea didactica, caracteristicile si problematica sa.
A. Definirea - odata cu institutionalizarea activitatii instructive educative s-au manifestat
si preocuparile privind didactica. Didactica reprezinta partea fundamentala a
pedagogiei scolare. Ea studiaza procesul de invatamant in ansamblul sau (ca subsistem
al societatii).
Termenul de didactica e de origine greaca, astfel didaske inseamna a invata pe altul,
didactike - arta de invatare, didactikos - invatare instruire. Cu acest sens a fost
introdus in sistemul conceptelor pedagogice si folosit de celebrul pedagog Comenschy in
lucrarea Didactica Magna, unde denumeste didactica arta de a invata pe altii.
Alte semnificatii ale termenului de didactica :
-teoria procesului de invatamant.
-teoria general ainstruirii
-teoria conducerii procesului de invatare si predare.
B.Caracteristicii.
a)caracter explicativ.
b)caracter reflexiv.
c)caracter normativ
a) caracterul explicativ evidentiaza si explica comportamentele procesului de invatamant si
relatiile dinmtre ele;
b) cracterul reflexiv formuleaza judecati de valoare privind :
->principalele componente ale procesului de invatamant(mijloace,metode,tehnici de invatare)
->modul in care sunt folosite cunostintele pedagogice in organizarea si desfasurarea
procesului de invatamant.
c) caracterul normativ elaboreaza norme privitoare la:
->organizarea si desfasurarea procesului de invatamant.
->modalitati concrete de actiune in procesul de invatamant.

C. Principalele probleme studiate de didactica.


a) Continutul procesului de invatamant
->volumul si calitatea cunostintelor ce trebuie insusite de elevi in perioada sciolara .
->modul de structura si ordonare a cunostintelor in:
-planul de invatamant
-programe scolare
-manuale scolare
b) Tehnologia proceselor de instruire, invatare, eveluare se refera la:
->mijloacele si metodele de invatamant.
->formele de organizare si desfasurare a procesului de invatamant
->principiile didactice ce trebuie respectate in procesul de invatamant

c) Conditiile si modalitatile de realizare a unui echilibru optim intre predare si invatare.


d) Stabilirea unor rel;atii functionale de comunicare intre educator si educat.
e) Activitatea de evaluare a randamentului scolar
II. Definirea si caracteristicile procesului de invatamnat.
A. Definirea
Procesul de invatamnat-un ansamblu coherent de actiuni privind predarea-invatarea-evaluare
constieant organizate si systematic desfasurate in institutii de invatamnt.
Scopul:
-formarea personalitatiicelor educati.
-intreaga lor socio-profesional (in viata si in activitatea sociala)
Reprezinta cea mai elevat forma institutionalizata de organizare si desfasurare a instructiei si
educatiei tinerei generatii.
B. Caracteristici
a) caracterul planificat,organizat,systematic
Procesul de invatamnt se desfasoara pe baza:
-programului orar
-unor documente oficiale:planuri de invatamnt, planificare
-planificator calendaristic pentru fiecare disciplina de invatamant.
b) caracterul informativ-formativ
Procesul de invatamant este un process unitary de informare si formare.
Informarea=transmiterea si insusirea de cunostinte
Formarea se bazeaza pe:
-cunostintele insusite de elevi
-eforturile de asimilare a cunostintelor si de operare cu ele.
Obiectivele educatiei intelectuale se realizeaza in principal prin asimilarea continutului
specific fiecarui obiect de invatamant.
Precizare:datorita acumularii in ritm accelerat a cunostintelor si implicit uzura la fel de rapida
a unora dintre ele trebuie sa se puna accent deosebit pe latura formative a procesului de
invatamant
-dezvoltarea aptitudinilor intelectuale
-insusirea metodelor si tehniocilor de instruire si cercetare
-cultivarea intereselor de cunoastere a creativitatii si intr-o mai mica masura pe cantitatea de
cunostinte in concordanta cu vechiul si mereu actualul dicton non multa sed multrem (nu
multe ci mult).
c) caracterul cognitiv( de cunostere)
Prima etapa a cunosterii - punctul de plecare = senzatii, perceptii,reprezentarile.
A doua treapta a cunoasterii cunostere logica =practica=baza intregului process de invatare.
Elementele commune dintre cunosterea stiintifica si caracterul cognitive al procesului de
invatamant sunt:
1.ambele parcurg aceleasi trepte prezentate mai sus.
2.caracterul gradual si progresiv-pe masura ce elevii inainteaza in anii superiori ei
reusesc sa cunosca din ce in ce mai profund realitatea obiectiva.
3.prezente celor trei factori implicate in activitatea de cunostere :

->subiectul cunosterii
->obiectul cunosterii
->forma de reflectare a obiectului de catre subiect.
Sbiectul cunosterii (omul de stiinta sau elevul)descopera adevaruri stintifice noi,cu precizarea
ca adevarurile descoperite de elevi sunt adevaruri noi numai pentru ei,nu si pentru
omenire.Acestea au fost descoperite si verificate intai de oamenii de stiinta.
De aceea procesul de invatatmant e un process de redescoperire a acestor adevaruri de catre
elevi,de formare a unor notiuni stiintifice noi.
ioneaza doi factori:
->educatorul(are rolul de conducator)
->educatul
-organizeaza si conduce procesul de invatamant
-asigura aplicarea principiilor didactice in procesul de invatamant
-transmit cunostinte psiho-pedagogice care sa faciliteze realizarea obiectelor de invatarii.
e) procesul de invatamant e un process de autoreglare:
-relatie informationala directa de la educator la educat
-relatie informationala indirect de la educat la educator (feed-back)
f) este un system deschis ,dinamic,complex
->caracterul deschis schimb de valori dintre sistemul de invatamant si societate :
(*)sistemul de invatamant primeste de la societate:
-populatie scolara
-valori cultural,spirituale
-mijloace material si financiare
(*)sistemul de invatamant ofera societatii forta de munca pregatita si calificata pe diferite
domenii de activitate.
->caracterul dinamic-procesul de invatatmant evolueaza si se structureaza continuu in
functie de evolutiile care se produc in domeniul economic si cultural
->caracterul complex-multitudinea componentelor sale si a relatiilor dintre ele.
g)caracterul interactionist in sensul ca este constituit dintr-o retea de interactiuni care
formeaza un tot unitar dar si o modalitate de comunicare umana.
III.Obiectivele didacticii disciplinelor stiintei economice
->prezentarea documentelor scolare:
-planul cadru de invatamant
-programele scolare
-norme metodologice
-manuale scolare
->aplicarea strategiilor didactice pentru formarea de:
-capacitati intelectuale
-aptitudini
-competente necesare asimilarii cunostintelor
->utilizarea mijloacelor generale si specifice isciplinelor stiintelor economice
-mijloace audio-vizuale.
->abordarea de modalitati privind selectarea si sistematizarea informatiei, fixarea in
notiuni,principii,legi.

->dirijarea demersului metodic in scopul intelegerii elementelor si fenomenelor economice


->evaluarea rezultatelor invatarii
-> proiectarea activitatii de predare-invatare
->prezentarea unor moduri si forme de organizare a procesului de invatamant.
Daca sintetizeaza obiecvtivele prezentate mai sus ele s-ar putea concentra in patru intrebari :
1. ce trbuie sa stie sis a faca elevii?(definirea obiectivului)
2. ce trebuie predate?(metode sitehnici)
3. cum trebuie predate?(metode si tehnici)
4. ce stiu eleviiinainte si dupa instruire?(evaluarea cunostintelor)
Concluzie-profesorul trebuie sa reflecte asupra principiului :Nu e sufficient sa stapanesti o
suma de cunostinte ,ci mai ales , sa fie capabil sa-I formeze pe altii pentru a-si insusi aceste
cunostinte.
IV. Principiile didactice in activitatea cu continut economic
->principiul participarii constiente si active a elevilor in activitatea de invatare ;esenta :in
invatare trebuie sa existe un proces activ de intelegere si asimilare a informatiei.elevul sa fie
participant activ la desfasurarea lectiei.
->principiul intuitiei - elevii trebuie sa aiba un suport percepribil si observabil pentru asi
forma reprezentari corecte asupra fenomenelor si proceselor economice.
->principiul insusirii temeinice a priceperilor si deprinderilor-invatarea e temeinica atunci
cand are la baza o motivatie ,un interes pentru cunosterea fenomenelor si proceselor in special
la varsta elevilor de liceu.
->principiul sistematizarii continuitatii si structurarii
*sistematizarea cunostintelor =ordonarea acestora plecand de la concret la abstract si
de la simplu la complex
*structura cunostintelor = selectarea fondului de baza a notiunilor, conceptelor cu care
opereaza un obiect de invatamant, in mod
gradat ,potrivit nivelului de gandire al elvilor
*continuitatea cunostintelor = incadrarea noilor cunostinte pe structurile anterioare
->principiul legaturii teoriiei cu practica-exprima cerinta de a imbina cunostintele teoretice cu
posibilitatea aplicarii in practica si de a forma priceperi si deprinderi.

Documentatia care sta la baza procesului


de invatamant (documente curiculare)

Conceptul de curriculum e un concept fundamental in stiinta educatiei si in practica


educationala contemporana .Initial cuvantul curriculum a insemnat un fenomen sportiv,o
activitate cu caracter competitional ( curriculum=aleragare ,cursa).In secolul XX s-a dezvoltat
si generalizat teoria curriculumului .S-au publicat numeroase lucrari ce au redirectionat
invatamantul romanesc in conformitate cu cerintele societatii si npormele international.
In ultimul deceniu s-a initializat si derulat in tara noastra reforma curricularain invatamantul
obligatoriu . S-au publicat documente care formeaza Curriculum National.
In sens larg curriculum cuprinde :
->ansamblul proceselor educative } prin care trece elevul pe parcursul
->experiente de invatare
} anului scolar
In sens restrans curriculum cuprinde:
-ansamblul documentelor in care se consemneaza :
->datele privind procesele educative
->experientele de invatamant pe care scoala le ofera elevului
Curriculum national cuprinde :
a) un sistem de directii toretice prin care se formeaza profilul adolescentului
b)finalitati:
-ideal educational
-modelul de personalitate cerut de societate.
c)continuturi:
-planul cadru de invatamant pentru clasele I-IV
-program scoala
-manualul alternativ
-material suport
Termen de curriculum si didactica au character complementar.
Curriculum se concentreaza pe ceea ce este vizibil
-obiecte
-caiete
-planul
-rezultate
-programe
-competentele profesorului
Didactica se concentreaza pe ceea ce este ascuns:
->organizarea procesului de invatamant
->derularea procesului de instruire
->nucleul disciplinelor al didacticiieste metodica
A. Planul cadru de invatamant este un document oficial eleborat de Ministerul Educatiei
Cercetarii si Inovarii(MECI).In el se consemneaza parametrii generali privind organizarea
,ierarhizarea si dispunerea continutului invatamantului pe:
-cicluri de invatamant
-nivele
-tipuri de scoli
In planul de invatamnat se precizeaza :
->obiectele de invatamant care se studiaza in toate scolilede acelasi tip
->succesiunea acestor obiecte de anii de studiu
->numatrul de ore afectate annual si saptamani pe fiecare obiect

Planul de invatamant are caracter unitar si obligatoriu pentru toate unitatile de aceleasi grad si
de acelasi tip.
Planul de invatatmant include:
->curriculum comun e reprezentat de discipline si numar de oreobligatoriu pentru toti elevii
75-80%
->curriculum la decizia scolii in care scoala formeaza optiuni in programul scolar al elevului
20-25%
Structura planului cadru :
->A1-cicluri curriculare
->A2-arii curriculare
A1. Cicluri curriculare sunt periodizari ale scolaritatii grupand mai multi anii de studii
a)ciclul achizitiilor fundamentale (cls I,II);obiectiv :acomodarea la cerintele sistemului
scolar
b)ciclul de rezolvare (cls III,VI);obiectiv:formarea capacitatii de baza pentru
continuarea studiilor
c)ciclul de observare si orientare (cls VII-IX);obiectiv:orientarea profesionala
d) ciclul de aprofundare (cls X-XI)
e)ciclul de specializare (cls XII-XIII)
A2.Ariile curriculare cuprind grupri de discipline care au in comun anumite obiective de
formare :
-ariile curriculare sunt aceleasi pe toata durata scolaritatii
-ponderea numarului de ore variaza pe clase si cicluri
In planul de invatamant se specifica numarul de ore mxim si minim atribuit fiecarei arii
curriculare.La clasele IX-XII exista opt arii curriculare:
->teoretic
->sportiv
->tehnicv
->arte vizuale
->resurse naturale si protectia mediului
->artistic
->serviciu:
->pedagogic
-turism si alimentative publica
-economic si administrative
-posta
B.Programa scolara este un document official elaborat de specialist si aprobat de MECI.Face
parte din curriculum national si este instrumental didactic prin care se descrie oferta
educational a unei anumite discipline.
Cuprinde intr-o succesiune logica:
->capitole }
->subcapitole}
specifice oricarui obiect de invatamant
->teme}
Indica numarul de ore afectat :
->studierii fiecarui capitol
->lucrarilor practice
->lectiilor de recapitulare
->oreelor la dipozitia profesorului
Programa cuprinde doua parti:

a)parte introductive cuprinde :


->importanta si obiectivrele predarii disciplineii respectivre
->problemele mai importante pe care trebuie sa puna un accent deosebit
->sugestii si recomandari data de autorii programei
b)partea propriu-zisa cuprinde continutul obiectivului respective structurate capitole ,
subcapitole, teme .
Componente:
*component conceptuala se refera la conceptia privind modul de abordare a disciplinei
*componenta regletorie cuprinde :
-obiectivele generale ale disciplinei
-obiectivele specific pe fiecare an de studii
*structura continutului
*componenta metodica-cerinte, recomandari si sugestii privind invatarea unor teme si
evaluare rezultatelor
In afara de organul care a aprobat-o (MECI) nimeni nu are voie sa elimine teme sau capitole ,
dar poate sa introduca teme in continutul ei.
Fiecare profesor este obligat sa :
->studieze programa scolara
->intocmeasca proiectul sistemului de lectie in care sa transpuna temele din program ape care
sa le dezvolte in cadrul lectiilor respective.
Curriculum national, incepand cu anul 1998-1999 are doua segmente:
-curriculum nucleu
-curriculum la decizia scolii
a)curriculum in nucleu corespunde trunchiului comun adica numarului minim de ore de la
fiecare disciplina obligatorie prevazuta in planul de invatamant.Programa scolara pe discipline
devine astfel obligatorie pentru toate scolile si pentru toti elevii asigurandu-se astfel egalitatea
sanselor
b)curriculumul la decizia scolii asigura diferenta dintre curriculumul nucleu si numarul
maxim sau minim de ore pe saptamana sip e an de studiu prevazut in planul cadru de
invatamant.
Prin urmare, in completarea curriculumului nucleu scoala poate opta pentru una din variantele
de curriculum la decizia scolii :
i)curriculum nucleu aprofundat
ii)curriculum extins
iii)curriculum elaboarat in scoala
i)curriculum nucleu aprofundat= presupune parcurgerea segmentului obligatoriu din programa
disciplinei pana la acoperirea numarului maxim de ore a disciplinei respective.Aceasta
varianta se poate realiza cu elevii ai caror interese nu sunt orientate spre disciplina sau aria
curricular respectiva
ii)curriculumul extins= presupune parcurgerea in intregime a programei respective si
segmentele obligatorii si segmentele neobligatorii. Aceasta varianta se realizeaza cu elevii
care manifesta interese speciale pentu o anumita disciplina.
iii)curriculumul elaborat in scoala implica diverse tipuri de activitati optionale pe care le
propune scoala.

Pentru utilizarea programelor scolare se impun urmatoarele precizari:


1.in sistemele de instruire pograma ocupa un lioc central, orice instruire se realizeaza
porninde de la program.
2.elementul principal in cadrul programei il constituie obiectivele educationale.
3.continuturile reprezinta o sursa de instruire pentru atingerea obiectivelor si nu un scop in
sine
4.resursele de timp pentru atingerea obiectivelor sunt la latitudinea profesorului
C. Manualele scolare sunt instrumente principale pentru elevi;constituie sursa de informare si
documentare cea mai direst si sigura pentru elevi.Manualul este o lucrare cu continut stiintific
destinata instruirii si autoinstruirii elevilor.Este eleborat de specialaisti in conformitate cu
programa scolara si cu unele cerince psihopedagogice sau metodice.
Profesorul allege manualul in functie de:
->dorinta elevilor
->dorinta parintilor
->competenta profesionala
Manualul reprezinta:
*pentru profesor:un ghid dupa care se orienteaza in activitatea didactica.Acesta poate sa
completeze manualul din alte surse, sa il analizeze sau sa il corecteze daca exista greseli .
*pentru elevi: un instrument pretios in activitatea de invatare.
Manualul indeplineste functiile de:
->informare
->formarea cunostintelor
->autoinstruire
->invatare prin studiu, cercetare independent
El este un mijloc de organizare si desfasurarea activitatii dependente a elevilor.Manualul
trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte pedagogice:
-sa fie in conformitate programa scolara
-coerenta
-sistematizarea elementelor de continut
-accesibilitate
-abordarea in conformitate cu varsta si nivelul elevilor
-corectitudinea stiintifica, logica si gramaticala a limbajului
Regula fundamentala in elaborarea unui manual este realizarea concordantei dintre nivelul de
pregatire si dezvoltare intelectuala a elevilor si modul de prezentare a continutului.
D.Curriculumul suport cuprinde material didactice sau documentare distincte elevilor si
profesorilor
->manuale alternative
->suporturi de invatare (caiete de activitate independenta, fise , rezumate, mape tematice,
teste, culegeri de sinteza, albume)
->mijloace de invatamant(filme video, programe pe calculator)
->cursuri pentru profesori
->indrumari metodologice
->bibliografie.