Sunteți pe pagina 1din 9

Subiecte examen drept civil I-rezolvate dupa cartea

Drept civil. Parte Generala-Danut Cornoiu


1-4. Norma juridic se definete ca fiind o regul de conduit general, impersonal i obligatorie,
care poate fi ndeplinit, la nevoie, prin fora coercitiv a statului.
Structura logic a normei juridice cuprinde urmtoarele elemente: ipoteza, dispoziia i sanciunea.
a) Ipoteza reprezint acea parte a normei juridice care desemneaz mprejurrile concrete n care
urmeaz s se aplice norma, categoria de persoane crora li se aplic, condiiile care trebuie
ndeplinite pentru aplicarea normei;
b) Dispoziia reprezint cel mai important element al normei. Ea cuprinde conduita impus
subiectelor de drept: ce anume trebuie s fac, ce anume nu trebuie s fac, ce anume pot s fac
acestea;
c) Sanciunea cuprinde consecinele nerespectrii comandamentului (prescripiei) din dispoziie.
Sanciunea poate fi absolut determinat, dac organul de aplicare nu are de fcut o individualizare a
sanciunii (spre exemplu, cazul nulitaii, sanciune foarte frecvent n dreptul civil) sau relativ
determinat, dac organul de aplicare trebuie s aprecieze care este, n raport cu mprejurrile
concrete ale faptei, sanciunea potrivit. n acest caz, norma nu cuprinde dec!t limita minim i cea
maxim a sanciunii.
5.Raportul juridic civil este o relaie social patrimonial ori nepatrimonial reglementat de
norma de drept civil.
n primul rnd, raportul juridic civil este o rela"ie social# ce intervine ntre oameni, fie n calitatea lor
de persoane fizice, fie organiza"i n anumite colective, sub forma persoanei juridice.
n al doilea rnd, rela"ia social# devine raport juridic prin reglementarea ei de c#tre norma juridic#.
n al treilea rnd, din sfera raporturilor juridice fac parte rela"iile sociale patrimoniale $i
nepatrimoniale, reglementate de o norm# juridic#, iar p#r"ile se g#sesc pe pozi"ie de egalitate juridic#.
-!."aportul juridic civil are caracter #ocial. %sem#n#tor tuturor raporturilor juridice, raportul de
drept civil este un raport social, adic# un raport ce se stabile$te ntre oameni, privi"i fie n mod
individual & n calitatea lor de persoane fizice &, fie organiza"i n anumite colective & n calitatea lor de
persoane juridice.
n realitate, raportul juridic de proprietate nu este un raport social dintre proprietar $i bunul s#u, ci o
rela"ie social# dintre proprietar & ca titular al dreptului de proprietate & $i toate celelalte personae
(fizice sau juridice), care sunt obligate s# respecte dreptul proprietarului $i s# nu fac# nimic de natur# a
st!njeni exercitarea normal# a acestui drept.
"aportul juridic are caracter voli$ional. 'aracterul volitional al raportului juridic civil se exprim#
prin aceea c#, pe de o parte, el este rezultatul reglement#rii rela"iei sociale prin lege, iar pe de alt#
parte, na$terea unora dintre raporturile juridice civile presupune $i voin"a exprimat# n condi"iile legii
de c#tre p#r"i.
(rin urmare, primul aspect care eviden"iaz# caracterul volitional al oric#rui raport juridic civil rezult#
din norma de drept civil, norm# ce exprim# voin"a de stat.
%l doilea aspect ce eviden"iaz# caracterul voli"ional, dar numai pentru raporturile juridice civile care
izvor#sc din actele juridice civile, se concretizeaz# prin aceea c#, pe l!ng# voin"a exprimat# n norma
de drept civil, exist# voin"a exprimat# a p#r"ilor actului juridic civil. %cest lucru a determinat pe unii
autori s# vorbeasc# de caracterul dublu voli"ional.
Raportul juridic civil se caracterizeaz prin poziia de egalitate juridic a prilor.
)u este vorba aici de egalitatea tuturor n fa"a legii, care se aplic# n toate ramurile $i domeniile
dreptului, ci este vorba de pozi"ia juridic# de egalitate a unei p#r"i a raportului fa"# de cealalt#, n
sensul c# nici una din p#r"i nu poate impune celeilalte p#r"i voin"a sa, ci numai mpreun#, de comun
acord, p#r"ile pot stabili, modifica sau stinge raportul juridic dintre ele. *otodat#, acest caracter al
raportului juridic civil nu trebuie n"eles ca o egalitate real# material# ntre p#r"i, ci ca o egalitate
juridic# a voin"elor celor dou# p#r"i, fiecare bucur!ndu+se n egal# m#sur# de dreptul de a nc,eia sau
nu un act juridic. n esen"# este vorba de lipsa oric#rei subordon#ri a uneia dintre p#r"i fa"# de cealalt#.
10.Structural, raportul juridic civil este alctuit din trei elemente:
a) #ubiectele sau pr$ile raportului juridic civil, care sunt persoanele fizice ori juridice, n calitate de
titulare de drepturi subiective sau obliga"ii civile;
b) con$inutul raportului juridic civil, care este constituit din drepturile $i obliga"iile p#r"ilor ce
particip# la raportul juridic civil;
c) obiectul raportului juridic civil, ce const# n conduit p#r"ilor, adic# n ac"iunile la care sunt ndrituite
p#r"ile sau de care sunt "inute s# le respecte.
'ele trei elemente & care sunt esen"iale & trebuie s# fie ntrunite cumulativ pentru a fi n prezen"a unui
raport juridic civil.
11.rile sunt persoanele care particip# la raportul juridic civil fie n calitate de subiect activ, fie n
calitate de subiect pasiv.
Subiectul activ este cel care, n baza raportului juridic, pretinde un drept civil subiectiv, iar subiectul
pasiv este cel care se oblig# s# respecte acel drept.
(#r"ile pot fi totodat# persoane fizice, adic# omul privit ca titular de drepturi $i obliga"ii civile, sau
persoane juridice, adic# un colectiv de oameni care, ntrunind condi"iile cerute de lege, este titular de
drepturi subiective $i obliga"ii civile.
1!.luralitatea su"iectelor raportului juridic civil
n general, raportul juridic civil se stabile$te ntre dou# persoane, $i anume ntre titularul drepturilor
civile, numit subiect activ, $i persoana care $i asum# obliga"iile civile, numit subiect pasiv.
n raporturile juridice civile n#scute din contracte n care drepturile civile sunt nso"ite de obliga"ii
corelative, fiecare parte are o dubl# calitate & respectiv at!t de subiect activ, c!t $i de subiect pasiv.
Sunt ns# situa"ii n care raporturile juridice se stabilesc ntre mai multe persoane, fie ca subiecte
active, fie ca subiecte pasive, raporturile juridice respective caracteriz!ndu+se printr+o pluralitate de
subiecte active, pasive sau mixte.
n func"ie de situa"ia concret#, distingem: pluralitate activ, c!nd n cadrul aceluia$i raport juridic civil
particip# mai multe persoane ca subiecte active; pluralitate pasiv, c!nd partea pasiv# a raportului
juridic civil se compune din mai multe persoane; pluralitate mixt, c!nd at!t subiectul activ, c!t $i
subiectul pasiv sunt formate din mai multe persoane.
1%-14&1'.Capacitatea de (olo#in$ a per#oanei (izice
n conformitate cu art.- alin.. din /ecretul nr.01213-4, capacitatea de folosin"# a persoanei fizice este
aptitudinea general# $i abstract# a omului de a avea drepturi $i obliga"ii civile. 'apacitatea de folosin"#
ncepe de la na$terea persoanei $i nceteaz# o dat# cu moartea acesteia.
5egula este c persoana fizic dob!ndete capacitate de folosin la natere. /in acel moment ea va
putea lua parte la raporturile juridice civile.
(rin excepie, n materie succesoral, 'odul civil recunoate posibilitatea dob!ndirii anticipate a
capacitii de folosin pentru copilul conceput dar nc nenscut.
'apacitatea de folosin se sf!rete, firete, la moartea persoanei fizice. /ac moartea este fizic
constatat, adic dac exist corpul nensufleit al persoanei, capacitatea de folosin ia sf!rit la
data trecut n certificatul de deces.
/ac ns nu exist corpul nensufleit al persoanei, ci persoana a disprut, astfel nc!t moartea sa
nu poate fi constatat direct, legea prevede o procedur special. Este procedura declarrii
judectoreti a morii.
15#1$, 1%.&apacitatea de e'erciiu a persoanei este aptitudinea omului de a+$i exercita drepturile
civile $i de a+$i ndeplini obliga"iile civile prin nc,eierea de acte juridice & art.- alin.0 din /ecretul
nr.01213-4.
*oate persoanele fizice au capacitate de folosin"#, ns# nu toate persoanele fizice au capacitate de
exerci"iu.
&apacitatea de e'erciiu ( capacitate de )olosin * discernm+nt
/in punct de vedere juridic, discernmntul se definete ca fiind posibilitatea persoanei de a nelege
i de ai reprezenta efectele actelor pe care le nc!eie.
'u privire la acest aspect, distingem trei categorii de personae fizice: persoane lipsite de capacitate de
exerci"iu, personae cu capacitate de exerci"iu restr!ns# $i persoane cu capacitate de exerci"iu deplin#.
6 /in categoria per#oanelor lip#ite de capacitate de exerci$iu fac parte minorul care nu a mplinit
v!rsta de 14 ani $i persoana pus# sub interdic"ie & art.11 din /ecretul nr. 01213-4. (entru aceste
persoane, actele juridice se ntocmesc de reprezentan"ii legali.
6 Capacitatea de exerci$iu re#tr)n# o are minorul care a mplinit v!rsta de 14 ani & art.3 din /ecretul
nr.01213-4. %cesta particip# personal la nc,eierea actelor juridice, dar cu ncuviin"area prealabil# a
ocrotitorului legal & p#rinte sau tutore.
6 Capacitatea de exerci$iu deplin ncepe de la v!rsta de 17 ani, c!nd persoana devine major# & art.7
din /ecretul nr.01213-4. 8emeia care se c#s#tore$te nainte de aceast# v!rst# dob!nde$te, prin
c#s#torie, capacitate de exerci"iu deplin#.
1*.Per#oana (izic reprezint omul privit individual& ca titular de drepturi +i obli,a$ii. articiparea
sa la raporturile juridice civile este pus ,n lumin de instituia capacitii civile.
&apacitatea civil cuprinde dou elemente: capacitatea de )olosin i capacitatea de
e'erciiu.
!0#!1.n mod normal, capacitatea de exerciiu deplin ncepe la v!rsta de 17 ani i dureaz ntreaga
via. /ac ns la un moment dat o persoan i pierdere discernm!ntul ea va putea fi pus sub
9interdicie judectoreasc:. ;nterziii judectoreti sunt complet lipsii de capacitate de exerciiu, ei
nc,eind acte juridice prin reprezentant, ca i minorii de 14 ani.
!!. &oninutul raportului juridic civil este definit ca totalitatea drepturilor subiective civile $i a
obliga"iilor pe care le au p#r"ile n acest raport.
'oninutul raportului juridic civil cuprinde drepturile subiectului activ i obligaiile subiectului pasiv.
-%. Dreptul #ubiectiv civil se poate defini ca fiind posibilitatea subiectului activ de a avea o anumit
conduit i de a pretinde subiectului pasiv o conduit corespunztoare, n limita legilor i a bunelor
moravuri, iar n caz de nevoie de a apela la fora coercitiv statal.
/efinim dreptul subiectiv civil ca fiind posibilitatea juridical a titularului unui drept de a desf#$ura, n
limitele legii, o anumit# conduit#, n virtutea c#reia poate pretinde persoanei obligate s# aib# o
conduit# corespunz#toare & s# dea, s# fac#, ori s# nu fac# ceva &, ce poate fi impus#, iar n caz de
nevoie s# apeleze la for"a coercitiv# a statului.
!-#!5./repturile subiective civile se clasific# dup# mai multe criterii: n raport cu gradul lor de
opozabilitate, drepturile subiective civile sunt absolute i relative; n raport cu con"inutul lor,
drepturile subiective civile sunt patrimoniale i nepatrimoniale; n raport cu corela"ia dintre ele,
drepturile subiective civile sunt principale i accesorii; n raport cu gradul de certitudine conferit
titularilor, drepturile subiective civile sunt pure i simple $i drepturi afectate de modaliti.
Dreptul a"solut este acel drept subiectiv n temeiul cruia titularul su are posibilitatea de a+l exercita
singur, celelalte persoane av!nd obligaia general de a nu face nimic de natur a aduce atingere
dreptului absolut.
Spunem c dreptul absolut este opozabil tuturor, n sensul c orice membru al comunitii poate
deveni subiect pasiv ntr+un raport juridic n coninutul cruia se gsete un drept absolut.
Dreptul relativ reprezint acel drept subiectiv civil n temeiul cruia subiectul activ (denumit
creditor) are posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv (denumit debitor) s dea, s fac sau s nu
fac ceva.
Dreptul patrimonial este acel drept subiectiv care are un con"inut economic, fiind evaluabil n bani.
Sunt patrimoniale drepturile reale $i drepturile de crean"#.
Dreptul nepatrimonial este acel drept subiectiv care nu are con"inut economic $i nu este evaluabil n
bani.
Exist# trei categorii de drepturi civile subiective nepatrimoniale:
1. /repturi care privesc existen"a $i integritatea fizic# $i moral# a persoanei, cum sunt: dreptul la via"#,
dreptul la s#n#tate, dreptul la integritate fizic#, dreptul la libertate, dreptul la onoare, dreptul la cinste,
dreptul la reputa"ie, dreptul la secretul vie"ii personale etc.
.. /repturi care privesc elementele sau atributele de identificare a persoanei, cum sunt: dreptul la
nume, dreptul la pseudonim, dreptul la denumire, dreptul la domiciliu, dreptul la sediu $i stare civil#.
0. /repturi care privesc latura nepatrimonial# a drepturilor de crea"ie intelectual#, cum sunt: dreptul de
autor, dreptul de inventator $i dreptul de inovator.
!$.(rin o"ligaia civil n"elegem ndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic civil de a avea o
anumit# conduit#, corespunz#toare dreptului civil subiectiv corelativ (cerin"ei subiectului activ),
conduit# care poate consta n a da, a face, ori a nu face $i care poate fi impus#, la nevoie, prin for"a
coercitiv# a statului.
-*.n funcie de obiectul lor, distingem: obliga"ia de a da, obliga"ia de a face $i obliga"ia de a nu face;
obliga"ia pozitiv# $i obliga"ia negativ#; obliga"ia de rezultat (determinat#) $i obliga"ia de diligen"# (de
mijloace).
"bligaia de a da este ndatorirea de a constitui sau transmite un drept real. %stfel, constituie obliga"ie
de a da: obliga"ia v!nz#torului de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului v!ndut n
patrimoniul cump#r#torului; ndatorirea pe care $i+a asumat+o mprumutatul de a constitui un drept de
ipotec# n favoarea mprumut#torului pentru a+i garanta crean"a etc.
"bligaia de a face este ndatorirea de a executa o lucrare, de a presta un serviciu ori de a preda un
bun. Sunt obliga"ii de a face: aceea a v!nz#torului de a preda bunul v!ndut cump#r#torului; aceea de a
presta ntre"inere, n virtutea contractului de v!nzare+cump#rare, pentru a+i garanta crean"a etc.
"bligaia de a nu face are un con"inut diferit, n func"ie de modul n care este corelativ# unui drept
absolut sau unui drept relativ. <bliga"ia de a nu face, corelativ# unui drept absolut, nseamn#
ndatorirea general# de a nu face nimic de natur# a aduce atingere acelui drept absolut. <bliga"ia de a
nu face, corelativ# unui drept relativ, nseamn# a nu face ceva ce ar fi putut face dac# debitorul nu s+ar
fi obligat la ab"inere. Sunt asemenea obliga"ii: obliga"ia pe care $i+o asum# autorul unei piese de teatru
de a nu ceda dreptul de reprezentare n public a piesei sale timp de un num#r de ani de la prima
reprezenta"ie realizat# de teatrul c#ruia i+a transmis dreptul de a fi jucat# piesa, c#tre vreun alt teatru;
obliga"ia pe care $i+o asum# nepoata fa"# de un unc,i, printr+un contract de dona"ie, de a nu se c#s#tori
p!n# la absolvirea facult#"ii; obliga"ia de a nu planta la o distan"# mai mic# de . m de gardul
desp#r"itor etc.
!../"ligaia de rezultat 0sau determinat1 este aceea care const# n ndatorirea debitorului de a
ob"ine un rezultat determinat.
Exemplu: obliga"ia v!nz#torului de a preda cump#r#torului bunul v!ndut.
!%./"ligaia de diligen 0de mijloace1 este aceea care const# n ndatorirea debitorului de a depune
toat# st#ruin"a pentru ob"inerea unui anumit rezultat, f#r# a se putea obliga la ns#$i ob"inerea
rezultatului. Exemplu: cazul medicului de a+l vindeca pe pacient de o anumit# maladie, sau obliga"ia
avocatului fa"# de clientul s#u.
20./up criteriul #anc$iunii, obligaiile pot fi perfecte sau imperfecte.
21.'ele per(ecte beneficiaz de sanciune n sensul c creditorul poate s apeleze la fora de
constr!ngere a statului pentru a+l determina pe debitor s+i execute obligaia.
2!.n cazul celor imper(ecte (care se mai numesc morale2naturale) apelul la fora de constr!ngere a
statului nu este cu putin.
/e exemplu, titularul unui drept de crean se poate adresa instanei pentru a+l constr!nge pe debitor
s+i execute obligaia numai nluntrul unui anumit termen denumit termen de prescriptive
extinctiv. /espre prescripia extinctiv vom vorbi ntr+un capitol special destinat acesteia.
/eocamdat ceea ce intereseaz este faptul c, dup expirarea acestui termen de prescripie
extinctiv, creditorul nu mai poate apela la fora de constr!ngere a statului. <bligaia ns nu a
disprut. Ea subzist sub forma unei obligaii imperfecte sau morale. 'a urmare, dac debitorul i
execut de bun voie obligaia, el nu va putea solicita restituirea plii, c,iar dac termenul de
prescripie extinctiv expirase.
=n alt exemplu de obligaii imperfecte l constituie cele nscute din contractul de joc sau prinsoare
(pariuri). Ele nu pot fi executate silit, creditorul nu poate s l constr!ng pe debitor s i le execute,
dar dac debitorul le execut de bun voie, plata este perfect valabil.
%%..unuri determinate individual +i bunuri determinate ,eneric
6 .unurile determinate individual #re# certa$ sunt acele bunuri care, prin nsu$irile lor specifice, se
deosebesc de alte bunuri asem#n#toare. %stfel de bunuri sunt: bunuri & unicate (tablouri, sculpturi,
lucr#ri $tiin"ifice etc.), sau cele individualizate (o cas# identificat# prin localitate, strad#, num#r, un
televizor individualizat prin marc# $i serie, un autoturism individualizat prin num#rul de motor, de
$asiu $i de nmatriculare etc.).
6 .unurile determinate ,eneric #re# ,enera$ sunt acele bunuri care se individualizeaz# prin
caracterele comune categoriei din care fac parte $i se individualizeaz# prin diferite procedee, c!nt#rire,
m#surare, num#rare etc. Sunt asemenea bunuri: banii, cerealele, combustibilul, alimentele,
medicamentele etc.
%ceast# clasificare are la baz# criteriul naturii bunurilor sau al voin"ei p#r"ilor, exprimat# n actul
juridic nc,eiat.
%4..unuri (un,ibile +i bunuri ne(un,ibile
'lasificarea bunurilor n fungibile $i nefungibile are n vedere numai bunurile mobile, iar nu $i pe cele
imobile.
6 .unurile (un,ibile sunt acele bunuri care pot fi nlocuite unele cu altele n executarea unei obliga"ii.
/e exemplu: banii, titlurile de valoare etc.
6 .unurile ne(un,ibile sunt acele bunuri care nu se pot nlocui unele cu altele n executarea unei
obliga"ii. /e exemplu: o cas#, un tablou, o sculptur# etc.
8ungibilitatea este un raport de ec,ivalen"# ntre dou# sau mai multe lucruri generice n temeiul c#ruia
unul poate fi nlocuit cu altul n executarea unei obliga"ii.
n principiu, bunurile determinate generic sunt bunuri fungibile, iar bunurile determinate individual
sunt bunuri nefungibile.
%/..unuri con#umptibile +i bunuri necon#umptibile
6 .unurile con#umptibile sunt acele bunuri care nu pot fi folosite, potrivit destina"iei lor obi$nuite,
f#r# a li se consuma substan"a, ori f#r# a fi nstr#inate la prima lor utilizare. /e exemplu: alimentele,
medicamentele, combustibilul, banii etc.
6 .unuri necon#umptibile sunt acele bunuri care pot fi ntrebuin"ate n mod continuu, f#r# ca prin
aceasta s# se consume substan"a lor sau s# fie necesar# nstr#inarea lor. /e exemplu: terenurile,
cl#dirile, ma$inile etc.
%..unuri divizibile +i bunuri indivizibile
%ceast# clasificare a bunurilor se face n func"ie de posibilitatea de a fi mp#r"ite, f#r# ca prin aceasta
s# li se sc,imbe destina"ia.
6 .unurile divizibile sunt acele bunuri susceptibile de a fi mp#r"ite f#r# urm#ri asupra destina"iei lor.
/e exemplu: o bucat# de tabl# metalic#, o bucat# de stof#, alimentele, medicamentele etc.
6 .unurile indivizibile sunt acele bunuri care nu sunt susceptibile de a fi mp#r"ite f#r# a+$i sc,imba
prin aceasta destina"ia lor economic#. /e exemplu: un animal viu, un costum confec"ionat dintr+o
bucat# de stof#, o mas# etc.
23#2..8ructele sunt produsele periodice ale bunului frugifer, adic# acelea care se produc din acel bun,
f#r# a+i mi$ca substan"a, fie prin singura putere a naturii, fie cu ajutorul activit#"ii omului.
8ructele sunt de trei feluri:
6 %ructele naturale sunt acelea care se produc f#r# vreo interven"ie a omului, ca, de exemplu, fructele
de p#dure, plantele medicinale necultivate, sporul animalelor, v!natul, ciupercile dintr+o p#dure etc.
6 %ructele industriale sunt acelea care se produc ca urmare a activit#"ii omului, ca, de exemplu,
recoltele, plantele medicinale, laptele etc.
6 %ructele civile constituie ec,ivalentul n bani sau n alte bunuri al folosirii unui bun, ca, de exemplu,
c,iriile, dob!nzile, rentele, arendele etc. 8ructele se deosebesc de producte care sunt foloase trase
dintr+un bun a c#rui substan"# se consum#, cum sunt, de exemplu, marmura dintr+o carier#, piatra
extras# dintr+un munte etc. n materie de uzufruct, fructele apar"in uzufructarului, pe c!nd productele
apar"in nudului proprietar. n materie de posesie, posesorul de bun#+credin"# dob!nde$te, prin efectul
legii, toate fructele bunului aflat n posesia sa, pe c!nd productele apar"in proprietarului.
2%.'a negotium, prin act juridic civil n"elegem manifestarea de voin"# a subiectelor de drept, f#cut# cu
inten"ia de a produce efecte juridice civile, respectiv de creare, modificare sau stingere a unor raporturi
juridice civile n temeiul dreptului civil obiectiv.
/up# numrul prilor, distingem acte unilaterale, acte bilaterale $i acte multilaterale.
6 Sunt unilaterale actele juridice civile care constituie rezultatul voin"ei unei singure p#r"i.
/in categoria actelor juridice civile unilaterale distingem: testamentul, promisiunea public# de
recompens#, acceptarea succesiunii, renun"area la mo$tenire, denun"area unui contract, confirmarea
unui act anulabil etc.
Sunt bilaterale actele juridice civile care reprezint# voin"a concordant# a dou# p#r"i. /in aceast#
categorie fac parte: actul de v!nzare+cump#rare, dona"ia, mandatul, mprumutul, depozitul etc.
Sunt multilaterale actele juridice civile ce implic# acordul de voin"# a trei sau mai multe p#r"i care
urm#resc acela$i scop. =n asemenea act este contractul civil de societate.
-$.Sunt constitutive actele juridice civile care creeaz# raporturi juridice ce au n con"inutul lor drepturi
$i
obliga"ii noi, care nu au existat anterior. /e exemplu: actul de constituire a unui uzufruct, amanetul,
ipoteca conven"ional#.
-5.Sunt declarative actele juridice civile care au ca efect consolidarea sau definitivarea ntre p#r"i a
unor drepturi preexistente. /e exemplu: partajul, mp#r"eala conven"ional#, tranzac"ia etc.
/up# importana lor, distingem: acte de conservare, acte de administrare $i acte de dispozi"ie.
-0.Sunt acte de conservare acele acte juridice civile care au ca efect prent!mpinarea pierderii unui
drept civil subiectiv.
%cest tip de act este ntotdeauna avantajos pentru autorul s#u, deoarece presupune c,eltuieli mult mai
mici dec!t valoarea bunului salvat. 8ac parte din aceast# categorie: ntreruperea unei prescrip"ii prin
ac"iunea n justi"ie, nscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu, soma"ia, punerea pece"ilor etc.
-!.Sunt acte de administrare acele acte juridice civile prin care se realizeaz# o normal# punere n
valoare a unui bun ori a unui patrimoniu. /e exemplu, culegerea fructelor, executarea unor repara"ii de
ntre"inere, asigurarea unui bun etc.
-1.Sunt acte de dispoziie acele acte juridice civile care au ca rezultat ie$irea din patrimoniul unei
persoane a unui drept ori grevarea unui bun cu o sarcin# real# (ipotec#, gaj etc.). /e exemplu:
v!nzarea, sc,imbul, dona"ia, renun"area la un drept etc.
/up# leg#tura lor cu modalitile & termen, condi"ie, sarcin# &, distingem: acte juridice civile pure $i
simple $i acte juridice civile afectate de modalit#"i.
-2.Sunt pure i simple acele acte juridice civile care nu sunt afectate de vreo modalitate & termen,
condi"ie, sarcin#. /e exemplu, actul de op"iune succesoral# (acceptarea sau renun"area la mo$tenire),
actul de recunoa$tere a filia"iei, adop"ia, c#s#toria etc.
--.Sunt acte afectate de modaliti acele acte juridice civile care cuprind modalit#"i & termen, condi"ie,
ori sarcin#. %stfel de acte sunt: contractul de asigurare, contractul de mprumut, contractul de v!nzare
cu clauz# de ntre"inere, contractul de dona"ie etc.