Sunteți pe pagina 1din 11

NEUROLOGIE

1. Cea mai frecventa cauza a avc hemoragic este:


a. ruptura de malformatie arterio-venoasa
b. hipertensiunea arteriala
c. ruptura de anevrism sacular
d. amiloidoza cerebrala
e. boli hemoragice
2. Complicatiile migrenei sunt urmatoarele cu exceptia:
a. statusul migrenos
b. infarctul migrenos
c. hemoragia cerebrala secundara migrenei
d. migrena cronica
e. crizele epileptice declansate de migrena
3. Explorarile paraclinice in tcc sunt urmatoarele cu exceptia:
a. I! cerebral
b. EE"
c. potentiale evocate somestezice si auditive # in contuziile de trunchi cerebral$
d. evaluarea starii de constienta- scorul "lasgo%
e. C& cerebral
'. In cadrul tulburarilor motorii din scleroza multipla pot aparea urmatoarele cu exceptia:
a. parapareza
b. mioclonii
c. hipertonie piramidala
d. abolirea (&
e. lipsa reflexelor cutanate abdominale
). In cazul epilepsiei cu crize generalizate tonico-clonice urmatoarea afirmatie este incorecta:
a. se asigura libertatea cailor respiratorii superioare
b. se pozitioneaza pacientul in decubit lateral
c. nu se imobilizeaza pacientul
d. se efectueaza tapota* toracic pentru a se evita aspirarea secretiilor in caile respiratorii
e. se previn traumatismele secundare crizei prin indepartarea obiectelor sau suprafetelor taioase+
ascutite+ surselor de foc sau apa
BAREM DE CORECTARE
1. b
2. c
3. d
'. d
). d
NEUROLOGIE
1. ,I& #atacul ischemic tranzitor$ define-te un deficit neurologic care dureaza mai putin de:
,. 1. secunde
/. 1 ora
C. 2' ore
0. '1 ore
E. 22 ore
2. 0iagnosticul unei hemoragii meningiene non traumatice nu este caracterizat de:
,. Cefalee brutala
/. edoarea cefei
C. 3C cu aspect clar
0. 4otofobie
E. 5indrom 6ernig
3. 0iagnosticul de certitudine intr-un ,7C se pune prin:
,. Examen cardiovascular urgent
/. C& cerebral
C. ,ngio !8
0. &este biochimice complete
E. !onitorizarea &,
'. 5emiologia evocatoare de ,I& este:
,. Cecitate monoculara tranzitorie+ ,fazie tranzitorie+ 0eficite motorii
/. 5tare comatoasa
C. Incontinenta urinara
0. hipotensiune arterial9
). Cea mai frecventa cauza ,7C hemoragic este:
,. ruptura de malformatie arterio-venoasa:
/. hipertensiunea arteriala:
C. ruptura de anevrism sacular:
0. amiloidoza cerebrala:
E. boli hemoragice.
;. ,teroscleroza cerebral9 debuteaz9:
,. 3ent+ prin tulbur9ri nevrotice de tipul cefalee+ astenie+ insomnie+ ame<eli+ tulbur9ri de
memorie
/. =n *urul v>rstei de ') ani
C. 3a femei aflate la premenopauz9
0. 3a persoane cu valori normale ale colesterolului
2. ,7C ischemic constituit - diagnostic in urgenta:
,. bilant biologic+ examen neurologic+ examen diabetologic+ E6"
/. examen C& cranio-cerebral doar dupa ; ore de la debut
C. ?unc<ie lombar9
0. EE"
1. &ratamentul ,7C in faza acuta-masuri generale:
,. "licemia @ 12. mgAB - permisa
/. 5upravegherea functiilor vitale si neurologice
C. 5e recomanda administrarea de solutii hipotone #glucoza )B$
0. &, #@ 2..A11. mmCg permisa$
E. &emperatura # D 32+) tratata$
E. !obilizarea precoce a pacientului cu ,7C ischemic constituit se realizeaza pentru prevenirea
urmatoarelor complicatii:
,. Escarele de decubit+ tromboza venoasa profunda
/. 0ezechilibrarea diabetului zaharat
C. Cresterea valorilor &,
0. Epilepsia vasculara
1.. Cemoragia intracraniana-cauze:
,. Cipertensiunea arterial+ diabetul zaharat+ traumatismul cranio-cerebral
/. (bezitatea
C. ,miloidoza cerebrala
0. !alforma ii arteriovenoase ale aortei
11. &ratamentul non-farmacologic al epilepsiei cu crize convulsive tonico-clonice generalizate
consta in:
,. asigurarea libertatii cailor respiratorii superioare+ imobilizarea pacientului pentru a se evita
traumatismele secundare convulsiilor+ indepartarea obiectelor sau suprafetelor taioase+ ascutite+
surselor de foc sau apa+ pentru prevenirea traumatismelor secundare crizei:
/. pozitionarea pacientului in decubit dorsal:
C. tapota* toracic pentru evitarea aspiratiei secretiilor in caile respiratorii:
0. efectuarea Fn timpul crizei a EE"
12. In /. parGinson apar urmatoarele tulburari psihice si cognitive:
,. /radiGinezia+ depresia
/. 0ementa
C. ,nxietatea
0. ,Ginezia
13. 5imptomatologia din cadrul bolii parGinson cuprinde:
,. /radiGinezia+ tremur9turi+ rigiditate muscular9
/. Cipotensiune ortostatica
C. 0isurie
0. 5caderea tolerantei la frig.
1'. Cemianopsia reprezint9 pierderea vederii:
,. ?entru tot c>mpul vizual
/. ?entru o *um9tate de c>mp vizual
C. eprezint9 pierderea mirosului
1). 0ebutul unui ,7C este:
,. Insidios
/. /rusc
C. Este precedat de aur9
0. ?acientul poate merge la spital singur
1;. &riada simptomatic9 Fn CIC este urm9toarea:
,. Cefalee+ v9rs9turi+ edem papilar
/. Cefalee+ greata si insomnie
C. Cefalee+ greata si gust amar
0. Cefalee+ palpitatii si varsaturi

12. ,7C ischemic constituit in tertoriul carotidian - simptomatologie:
,. Cemiplegie+ hipoestezie+ tulburari de vorbire de tip afazic.
/. 0iplopie:
C. 0izartrie
0. Cemianopsie
11. Care dintre urm9toarele tipuri de cancere pot determina metastaze cerebrale
hemoragice:
,. ?ulmonar
/. enal
C. !amar
0. Cancerul de colon
E. 7ezical
1E. 4actorii de risc ai ,7C sunt:
,. Cipocolesterolemia:
/. 4ibrilatia atriala+ diabetul zaharat+ C&,
C. Insuficienta renala cronica:
0. Evitarea consumului de alcool i tutun
2.. Explor9ri paraclinice Fn &CC sunt urm9toarele cu excep<ia:
,. EE"
/. C& cerebral
C. 5cara "lasco%
0. !8
21. Ce este aura epileptic9:
,. ,mnezie postcritic9
/. ,pari<ia halucina<iilor Fn timpul crizei
C. Hn simptom care apare Fnaintea crizei
0. 5tare de relaxare dup9 criz9
22. &etraplegia reprezinta :
,. ?aralizia membrelor superioare
/. ?aralizia tuturor extremitatilor
C. ?aralizia picioarelor
23. ?araplegia reprezinta:
,. ?aralizia *umatatii stangi a victimei
/. ?aralizia membrelor inferioare
C. ?aralizia ochilor
2'. &ulbur9rile motorii din 5cleroza multipl9 sunt urm9toarele cu excep<ia:
,. ?arapareza
/. !ioclonii
C. ,bolirea (&
0. 3ipsa reflexelor cutanate abdominal
2). 8ervul cranian I este
,. (ptic
/. (culomotor
C. (lfactiv
0. &rigemen
BAREM DE CORECTARE
1. /
2. C
3. /
'. ,
). /
;. ,
2. ,
1. /
E. ,
1.. ,
11. ,
12. ,
13. ,
1'. /
1). /
1;. ,
12. ,
11. /
1E. /
2.. C
21. C
22. /
23. /
2'. C
2). C.