Sunteți pe pagina 1din 4

MEDICINA SUFLETULUI, MINTII SI

TRUPULUI de DR. ZHI GANG SHA


Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE
Telefon: 0746.407.4! 07"4.4".#$4
%%%.cartire&ale.ro
Autor'i(: Dr. Zhi Gang Sha
Editura: Adevar Divin
Anul a)ari*iei: 2009
Pa&ini: 448 (13 x 20 cm)
Pre*: 35 Lei
DESCRIERE:
DESCOPER FANTASTICELE TEHNICI ALE DR. SHA DE VINDECARE A
SUFLETULUI, MINII I TRUPULUI
Care este secretul )rocesului de +indecare, Tera)eutul -i autorul de re)uta*ie
interna*ional. dr. /hi Gan& 0ha ne d. un r.s)uns si1)lu! dar e2tre1 de )rofund! la
aceast. 3ntre4are +eche de c5nd lu1ea: Vindec-i mai n!"i #$%&e!$&' iar min!ea (i
!r$)$& #e v*r vindeca de &a #ine+ .
6n lucrarea Medicina Sufletului, Minii i Trupului! dr. 0ha ne 3n+a*. c. )rinci)alele chei
ale +indec.rii sufletului sunt iubirea -i iertarea. Pornind de la aceast. )re1is.! el ne
)rezint. o serie de instru1ente )ractice )rin care ne )ute1 +indeca -i transfor1a sufletul!
1intea -i tru)ul. Aceste tehnici -i teoriile care stau la 4aza lor sunt si1)lu de 3n*eles -i de
a)licat! dar e2tre1 de eficiente. Printre ele se nu1.r.:

7 8etode de +indecare )entru 1ai 1ult de $00 de 4oli! de la 4anala r.ceal. -i )5n. la
durerile de s)ate! 4olile cardiace -i dia4et9
7 8ai 1ulte )ro&ra1e )as cu )as de reducere a &reut.*ii cor)orale! de +indecare a
cancerului! de echili4rare e1o*ional. -i de 1en*inere a unei st.ri 4une de s.n.tate9
7 : tehnic. re+olu*ionar. de +indecare la 1inut.
;A-a cu1 &5ndurile noastre )ot influen*a a)a! sufletele noastre ne )ot +indeca -i echili4ra
)ro)ria fiin*.! fiin*ele celor dra&i -i 3ntrea&a lu1e 1odern.. <r. 0ha este un 1aestru
i1)ortant -i un tera)eut 1inunat! cu un 1esa= +aloros des)re )uterea sufletului de a
influen*a -i de a transfor1a 3ntrea&a +ia*.. Cartea lui! Medicina Sufletului, Minii i
Trupului! te +a e1o*iona )rofund>.
Dr. Masar E!"#",
a#"r a$ $%r&r'' ,e#a-e&e a#c$n#e din a)
;Toate culturile au )rodus din c5nd 3n c5nd +indec.tori autentici. <r. /hi Gan& 0ha este
un astfel de +indec.tor ? un o1 cu o 3n*ele)ciune -i cu o co1)asiune )rofund.! -i un dar
)entru u1anitate>.
Larr( D"sse(,
a#"r a$ $%r&r'' .$vin!e care vindec
Pre)a*&
Eu a1 trei 1isiuni 3n +ia*.. Pri1a 1ea 1isiune este de a )reda arta +indec.rii!
a=ut5ndu@i astfel )e oa1eni s. se +indece )e ei 3n-i-i -i s. 3-i +indece se1enii. 8esa=ul
1eu )entru cei care doresc s. se +indece este ur1.torul:
Eu am puterea de a m vindeca pe mine
Tu ai puterea de a te vindeca pe tine
!mpreun, n"i avem puterea de a vindeca acea#t lume
A doua 1ea 1isiune 3n +ia*. este de a )reda arta 3n*ele)ciunii sufletului! a=ut5ndu@i
astfel )e oa1eni s. cunoasc. ilu1inarea. 0co)ul )red.rii acestei arte este de a@i a=uta )e
oa1eni s. 3-i duc. la 4un sf5r-it c.l.toria s)iritual.! res)ecti+ s. cunoasc. ilu1inarea
sufletului -i s. urce 1ai sus 3n lu1ea s)iritual.. 8esa=ul 1eu adresat celor care doresc s.
3-i duc. la 4un sf5r-it c.l.toria sufletului este ur1.torul:
Eu am puterea de a m ilumina pe mine
Tu ai puterea de a te ilumina pe tine
!mpreun, n"i avem puterea de a ilumina acea#t lume
A treia 1ea 1isiune 3n +ia*. este de a@1i oferi ser+iciile la scar. uni+ersal.. Eu sunt
un slu=itor al tuturor. Tu e-ti un slu=itor al tuturor. Cu to*ii sunte1 slu=itori ai tuturor. An
slu=itor uni+ersal 3-i ofer. tuturor ser+iciile sale! )rintre care se nu1.r.: iu4irea
uni+ersal.! iertarea uni+ersal.! )acea uni+ersal.! +indecarea uni+ersal.! 4inecu+5ntarea
uni+ersal.! ar1onia uni+ersal. -i ilu1inarea uni+ersal.. 8esa=ul 1eu )entru cei care
doresc s. 3-i ofere ser+iciile la scar. uni+ersal. este ur1.torul:
Eu $mi "fer nec"ndii"nat #erviciile la #car univer#al
Tu $i "feri nec"ndii"nat #erviciile la #car univer#al
!mpreun, n"i #ervim nec"ndii"nat ace#t univer#
Prin 8edicina 0ufletului! 8in*ii -i Tru)ului! eu a1 creat un siste1 re+olu*ionar de
+indecare! 1enit s. 1. a=ute s. 31i 3nde)linesc toate cele trei 1isiuni asu1ate 3n aceast.
+ia*.. Aceast. carte +. +a 3n+.*a cu1 +. )ute*i +indeca )e +oi 3n-i+. -i cu1 3i )ute*i
+indeca )e al*ii. <e ase1enea! ea +. +a 3n+.*a cu1 s. face*i +indec.ri 3n &ru) sau la
distan*.. 8ai 1ult! +. +a a=uta s. +. transfor1a*i 3n 3ntre&i1e sufletul! 1intea -i cor)ul.
0unt onorat s. )rezint lu1ii 8edicina 0ufletului! 8in*ii -i Tru)ului.
Pro)ria 1ea c.l.torie 3n do1eniul +indec.rii a durat 1ai 1ult de 40 de ani. Ea a
inclus nu1eroase studii! e2erci*ii ale dez+olt.rii de sine! )ractici clinice! e2)erien*e
)ersonale -i de )redare. A1 3nce)ut s. studiez tai c%i la +5rsta de -ase ani -i &i '"n' la
+5rsta de zece ani! du). care 1@a1 orientat ra)id c.tre 3n*ele)ciunea )rofund. din (un'
fu, ) *%in' i fen' #%ui. A1 studiat 1edicina occidental. -i a1 de+enit un s)ecialist 3n
+indecarea )rin )lante -i 3n acu)unctur..
<e la 1ult +eneratul 1eu 1aestru dr. /hi Chen Guo a1 3n+.*at 1edicina +%i ,en'
'+%i ,en' 3nsea1n. ;inteli&en*a -i )uterea 1in*ii -i a sufletului(. : 1are )arte din
3n*ele)ciunea 8edicinii 0ufletului! 8in*ii -i Tru)ului are la 4az. 3n+.*.turile 1aestrului
1eu! Guo. B.r. acestea! nu a- fi )utut scrie niciodat. aceast. carte.
Biind un doctor 3n 1edicina occidental.! dar -i 3n cea tradi*ional. chinez.! res)ect 3n
e&al. 1.sur. aceste siste1e de +indecare! )recu1 -i celelalte siste1e tera)eutice care
e2ist. 3n lu1e. Pentru a crea siste1ul 8edicinii 0ufletului! 8in*ii -i Tru)ului! a1
sintetizat 3n*ele)ciunea -i cunoa-terea +indec.toare a 1edicinii occidentale cu cele ale
1edicinii chineze! ale 1edicinii +%i ,en' -i ale 1edicinii 0)a*iului Cor)oral! )e care a1
3n+.*at@o de ase1enea de la 1aestrul Guo. La toate acestea se adau&. cunoa-terea
+indec.toare s)iritual deri+at. din filozofiile -i reli&iile str.+echi! )rintre care se nu1.r.
4udis1ul! taois1ul! confucianis1ul -i cre-tinis1ul! )recu1 -i nu1eroase alte 1etode
+indec.toare alternati+e. A1 do45ndit de ase1enea cuno-tin*e incredi4ile )rin
deschiderea canalelor 1ele s)irituale -i )rin culti+area intui*iei 1edicale. <u). o +ia*. 3n
care a1 inte&rat toate aceste studii! a1 reu-it s. creez siste1ul 8edicinii 0ufletului!
8in*ii -i Tru)ului! a=utat de 1aestrul Guo! de ).rin*ii 1ei s)irituali din ceruri! de )ro)riul
1eu suflet -i de <i+in 'Creatorul! 0ursa sau Ani+ersul(.
Princi)alul 1eu sco) atunci c5nd a1 scris aceast. carte a fost de a crea o hart. a
+iitoarelor linii directoare care se +or 1anifesta 3n 1edicin.! a-a cu1 1i le i1a&inez eu.
8i@a1 )ro)us de ase1enea s. +. ofer o serie de instru1ente )ractice care +. +or )er1ite
s. +. +indeca*i )e +oi 3n-i+. -i s. 3i +indeca*i )e ceilal*i! 3nce)5nd chiar din acest
1o1ent. :rice o1 )oate 3n+.*a 8edicina 0ufletului! 8in*ii -i Tru)ului! f.r. s. ai4.
ne+oie de )re&.tire 1edical. de s)ecialitate.
Ciziunea 1ea asu)ra )rocesului de +indecare este co1)ati4il. cu 1edicina
occidental.! dar -i cu celelalte 1etode tera)eutice. Ea nu )roduce niciun fel de effect
secundar! ci sti1uleaz. o1ul s. 3-i asu1e )rinci)alul rol 3n )rocesul de auto+indecare!
a=ut5ndu@l s. 3-i resta4ileasc. ra)id starea de s.n.tate. 0)eran*a 1ea este c. 8edicina
0ufletului! 8in*ii -i Tru)ului +. +a a=uta s. )ri+i*i cu al*i ochi 1edicina! s.n.tatea!
+indecarea -i transfor1area )ro)riei +ie*i.
6n )a&inile care ur1eaz. +. +or fi re+elate nu1eroase tehnici e2tre1 de eficiente de
+indecare. :rice neste1at. a 3n*ele)ciunii re)rezint. un instru1ent eficient de +indecare
-i un slu=itor uni+ersal al ne+oii oa1enilor de a se +indeca. Bolosi*i@le )e toate cu iu4ire -i
cu res)ect! iar ele +or aduce nenu1.rate 4inecu+5nt.ri 3n +ia*a +oastr..
C. rea1intesc c. ser+iciul uni+ersal necondi*ionat! care include iu4irea -i iertarea!
re)rezint. cheia de aur care )oate descuia )oarta s.n.t.*ii )entru +oi! )entru cei dra&i -i
)entru 3ntre&ul uni+ers.
Bie ca Medicina Sufletului, Minii i Trupului s. +. ser+easc. tuturor.
C. 1ul*u1esc. C. 1ul*u1esc. C. 1ul*u1esc.
Cartea este in stare foarte 4una! nefolosita.
De &asiti si )e Bace4ooE: %%%.face4ooE.co1Fcarti.re&ale

S-ar putea să vă placă și