Sunteți pe pagina 1din 12

Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de

formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

MULTIMEDIA SI MICROBLOGGING PRIN


CIRIP.RO

Carmen Holotescu
Universitatea Politehnica Timisoara

Gabriela Grosseck
Universitatea de Vest din Timisoara

Rezumat
Conform Wikipedia1 prin multimedia întelegem multiple forme de media si continut
care, în functie de context, pot amplifica sau diminua experientele unei persoane.
Principalele sale functii sunt de informare, socializare, culturalizare si, bineînteles, cea
educatională si de instruire (unii autori amintesc si functia de compensare raportată la
accesul inegal la resurse).
Prin acest articol urmărim în primul rând analizarea competentelor de referintă
multimedia2 pentru utilizatorii de microblogging - restrângând domeniul discutiei la
platforma de microblogging Cirip.ro, special proiectată pentru educatie:
• să cunoască avantajele şi dezavantajele utilizării obiectelor multimedia pe o
platformă de microblogging;
• să identifice modul prin care forta de penetratie a acestor obiecte poate modela
„personalitatea” unui grup3, constituindu-se astfel într-un mod specific de
interacţiune socială în 140 de caractere;
• să identifice (eventualele / potentiale) efectele negative produse de utilizarea
resurselor multimedia în microbloguri.

Introducere. Tehnologia Microblogging


Microbloggingul, considerat tehnologia Web2.0 a anului 2009, este o nouă formă de
blogging, care permite utilizatorilor să publice online texte scurte, de maxim 140-200 de
caractere, uneori şi imagini. Informaţiile pot fi editate / accesate online sau trimise ca SMS, e-
mail, prin mesagerie instantanee sau ca terte aplicaţii. De asemenea, însemnările de pe

1
http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia.
2
În acest context prin competente de referintă întelegem un ansamblu de competente/abilităti de utilizare a
continuturilor/tehnologiilor multimedia (audio, video, animatie etc.) la care se raportează actiunile utilizatorilor
în raport cu ceilalti / participantii la actul instruirii în cazul unui curs.
3
În cazul unui moderator / facilitator de curs să identifice modul în care aceste resurse multimedia influenţează
desfă urarea acestuia, eficientizând astfel procesul educational.
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

microblog pot fi încorporate ca widget pe bloguri sau site-uri. Prin microblogging se


realizează o interacţiune în timp-real între utilizatori, prin dispozitive, tehnologii şi aplicaţii
diferite.
Printre cele mai cunoscute aplicaţii de microblogging se număra Twitter (cea mai
populară de altfel, cu peste 160 de milioane de utilizatori înregistrati), Identi.ca, Tumblr,
Plurk, Edmodo. Există şi trei aplicaţii româneşti: Cirip.ro, Trigwee.com (fost Zazazoo.ro) şi
Logoree.ro. Comunitatea utilizatorilor de pe Twitter se numeşte Twittosfera (Twittosphere în
engleză) sau Twitterverse, conform Twitter Fan Wiki Glossary. Prin analogie, vom numi
atunci Ciriposfera comunitatea utilizatorilor de pe Cirip.ro. În octombrie 2009 Twittosfera
românească număra aproximativ 16000 de utilizatori (conform directorului Zelist.ro), iar
Ciriposfera – 7000 (vezi pagina Utilizatori a Cirip.ro).
Utilizatorii folosesc microbloggingul pentru a-şi comunica acţiunile şi proiectele,
pentru a pune întrebări, a cere recomandări, a valida idei, interpretări etc. Microbloggingul
combină notele personale cu comunicarea, rezultând un nou tip de publicare în timp-real. În
ceea ce priveste educatia sunt preferate platformele Twitter, Edmodo sau Cirip.

Caracteristicile platformei cirip.ro


În luna martie 2008 s-a lansat aplicaţia de microblogging Cirip.ro, special proiectată
pentru educaţie şi business. Implementarea s-a realizat sub coordonarea primei autoare, de
către Timsoft, firmă specializată în eLearning şi aplicaţii mobile.
Pe lângă facilităţile unei platforme de microblogging, Cirip.ro oferă următoarele:
• posibilitatea ca un utilizator să specifice în profilul său domeniul în care se încadrează
însemnările; aceasta face mai simplă căutarea microblogurilor dintr-un anumit
domeniu, în particular cel educaţional;
• crearea de grupuri private sau publice; se pot crea grupuri de colaborare între membrii
unei clase sau unui an universitar, pentru derularea unui curs online sau ca spatiu de
comunicare si colaborare;
• posibilitatea de integrare de obiecte multimedia în note: imagini, clipuri audio şi video
(live), prezentări, fişiere, livestreaming;
• posibilitatea de monitorizare fluxuri de informatii prin RSS pentru site-uri, bloguri,
sau ale activităţilor de pe alte reţele, de căutare;
• taguri, statistici, reprezentări ale retelelor de interactiune ale utilizatorilor;
• sondaje si quizuri la care se poate răspunde online sau prin SMS.
Interfaţa este în limbile română, engleză, germană, permiţând o colaborare
internaţională, aproximativ 10% dintre utilizatori fiind străini.

Utilizarea platformelor de microblogging în comunităţi de învăţare şi practică


În această secţiune sunt trecute în revistă câteva dintre utilizările platformelor de
microblogging în educaţie. Mai multe informaţii pot fi găsite în articolele scrise de autoare
(1), (2) si (3):
• Comunităţi educaţionale. Comunicarea pe microbloguri poate însoţi şi îmbogăţi
cursurile tradiţionale, prin explorarea potenţialului microblogging-ului în context
formal şi informal: oferă studenţilor oportunitatea de a discuta / exersa diferite tipuri
de discurs online (voce, scop, audienţă), de a-şi organiza ideile, reflecţiile,
promovează descoperirea prin serendipitate. Având încorporate în mediul instrucţional
o componentă socială şi de grup, devenim mai umani, mai politicoşi, mai disponibili şi
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

vizibili pentru activităţi sociale. De exemplu, pe Cirip.ro sunt multe grupuri private
pentru învăţământul formal şi informal dcare găzduiesc comunităţi de învăţare. Ca
facilităti retinem:
• Un grup are o secţiune de anunţuri, unde moderatorii pot publica note şi materiale ca
obiecte SCORM/LOM, pentru activităţile grupului.
• Discuţiile pe temele propuse se realizează prin mesajele trimise de participanţi în
spaţiul grupului. Mesajele pot fi trimise / monitorizate online, prin CiripFox, SMS, e-
mail, IM, mobil.
• Mesajele pot include obiecte multimedia, care devin parte a fluxului informaţional /
comunicaţional.
• Studenţii învaţă cum să caute / utilizeze / creeze colaborativ resurse educaţionale ale
reţelelor corespunzătoare obiectelor multimedia. Astfel competenţele digitale sunt
îmbunătăţite şi PLE/PLN sunt extinse cu aceste reţele.
• Explorarea scrierii colaborative: Microblogging-ul promovează scrierea ca o
activitate plăcută, întăreşte competenţele de exprimare scrisă ale studenţilor, cele
pentru lectură, oferă studenţilor şansa să parcurgă calea de la scrierea personală spre
scrierea publică (evocare, realizare a sensului, reflecţie). Grupurile publice de pe
Cirip.ro Un haiku pe zi sau Poveşti în 140 de caractere4 sunt astfel de exemple.
• Colaborare între şcoli, universităţi, ţări: Elevii, studenţii, profesorii împărtăşesc idei,
experienţe, proiecte, învăţând social.
• Management de proiect: Pe Cirip.ro se pot crea grupuri pentru lucrul la proiecte;
notele pot fi primite şi ca SMS, deci nu este necesar să fii online spre a putea
comunica şi colabora cu colegii/partenerii de proiect.
• Instrument pentru evaluarea opiniilor. Folosite în mediul academic, aplicaţiile de
microblogging dezvoltă, stimulează interacţiunile pe un anumit subiect, permiţând
exprimarea ideilor şi sentimentelor în raport cu o situaţie sau experienţă reală de viaţă.
• O platformă viabilă pentru metacogniţie (practica gândirii şi reflecţiei despre propria
învăţare, cunoaştere): un mod de a gândi despre propriul mod de a gândi / învăţa /
înţelege.
• Suport pentru conferinţe sau alte manifestări (sesiuni de informare, ateliere de lucru):
modalitate foarte simplă pentru participanţii la un eveniment ştiinţific să împărtăşească
gânduri despre o sesiune anume şi activităţile care au loc în timpul acesteia, fiind
astfel util pentru cei care nu pot participa, dar şi pentru reflecţii ulterioare. Pentru
grupurile Cirip.ro dedicate diverselor evenimente înscrierea este facilitată petru
întreaga manifestare sau doar pentru o sectiune; există posibilitatea postării
prezentărilor participantilor, trimiterea de întrebări si/sau comentarii spre vorbitori,
răspunsuri la poll-uri, toate putându-se realiza online sau prin SMS. Orice eveniment
poate fi transmis si prin livestreaming.
• Fiecare utilizator înregistrat îşi poate construi atât un mediu personal de învăţare
(Personal Learning Environment, PLE) cât si o retea personală de învătare (Personal
Learning Network, PLN). Acestea contin (vezi figura 1):
− conexiunea / comunicarea cu utilizatorii urmăriţi
− grupurile în care se participă, pe subiectele de interes
− feedurile de site-uri/bloguri/reţele/căutare
4
http://www.cirip.ro/grup/unhaikupezi si http://www.cirip.ro/grup/povesti
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

− reţelele sociale care furnizează obiecte educaţionale ce pot fi incluse în mesaje.


• Servicii de referinţe (în biblioteci). Oamenii pot să „urmărească” un cont/grup de
microblogging pentru a afla despre evenimentele bibliotecii, noi apariţii editoriale, pot
rezerva cărţi, participa la lansări de carte etc.

10=M2 (unde 10 = nota; M = multimedia; M = microblogging)


Una dintre caracteristicile care fac distinctia între Cirip.ro, proiectată pentru educatie, si
alte platforme de microblogging este includerea obiectelor multimedia.

Figura 1: Utilizări ale platformei Cirip.ro reprezentate


printr-o hartă cognitivă creată cu MindMeister si integrată într-o notă ca obiect multimedia
sursa: http://www.cirip.ro/status/1629510

Decalogul din rândurile de mai jos suprinde doar cele mai importante motive ale
includerii obiectelor multimedia în notele postate:
1. obiectele devin parte din fluxul informational/conversational (prezenta unui link într-
un mesaj ar însemna doar o resursă de vizitat optional)
2. informându-se despre utilizarea lor si folosindu-le efectiv, utilizatorii îsi
îmbunătătesc/dobândesc atât noi competente tehnice cât si aptitudini ce tin de
comunicare (în special în situatii autentice)
3. accesând retelele sociale de pe care provin obiectele ce pot fi incluse, utilizatorii învată
să se informeze/să caute resurse utile/educationale/de business. În timp aceste retele
sunt incluse în mediul/reteaua de învătare proprie - PLE/PLN iar multi utilizatori
creează propriile resurse sau colaborează la crearea de noi resurse pe aceste retele.
4. facilitează derularea de cursuri/traininguri
5. utilizatorii participă activ la procesul de învătare prin obtinerea informaţiilor într-un
mod cât mai variat
6. stimulează capacitatea de întelegere si interpretare
7. devin parte din portofoliul fiecarui utilizator
8. sunt un mijloc important de promovare pentru firme/organizatii (mecanism valoros
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

pentru transferul de informatii si cunostinte)


9. satisfac un consum sporit de informatii si cultură (lărgirea orizontului de cultură de
specialitate Web 2.0)
10. se participă prin instrumentele de digital storytelling si afectiv la experientele
cunoasterii / învătării / socializării etc.
Obiectele ce se includ în mesaje au fost selectate de echipa de implementare Cirip.ro
ca urmare a rezultatelor experientei utilizării de aplicatii educationale Web2.0 de către cele
două autoare. Lista5 este completată permanent cu noi tipuri de resurse ce apar si care vin în
sprijinul procesului didactic şi educaţional. Este îmbucurător faptul că un feedback util legat
si de aceste facilităti vine din partea utilizatorilor platformei.
Mai mult, mentionăm că atât platforma Cirip.ro, cât si o parte a retelelor / aplicatiilor
integrate, apar în „Top 100 Tools for Learning 2009”, publicat de Centre for Learning &
Performing Technologies din Marea Britanie6.
În prezent submeniul Multimedia al fiecărui cont contine un playlist cu piesele eok.ro
care au fost incluse în mesaje. Intentionăm ca, în viitorul apropiat, sectiunea să contină
obiectele multimedia create de utilizator pentru diferite retele si care au apărut în mesajele
sale - aceasta va constitui o parte importantă a portofoliului (accentuându-se astfel că
formarea/instruirea pe/prin platforma de microblogging cirip este/poate fi „deschisă” oricărei
persoane, indiferent de caracteristicile sale demografice: vârstă, nivel de educatie/pregătire,
categorie socioprofesională etc.).
La Cuib/Setari se poate activa/dezactiva afisarea obiectelor multimedia (pentru partea
vizibilă a microblogului / acelasi aspect fiind urmărit si la exportul de note), în cazul
dezactivării se afisează doar text.
Desigur pentru toate obiectele incluse este important a se respecta licenta si a se
preciza sursa.

Avantaje si limite ale utilizării obiectelor multimedia integrate


Obiectele multimedia ce se pot integra pe cirip.ro si care se folosesc în special la
cursurile derulate pe platformă:
• înglobează fluxuri audio (de exemplu vocaroo) si video (seesmic), chiar si în timp real
(livestreaming)
• prezintă un grad mare de interactivitate, permitând atât cursantilor cât si instructorilor
să trimită si să primească materiale multimedia
• oferă consecventă, expresivitate vizuală si personalitate microblogurilor create (creste
gradul de angajare/antrenare în activitătile derulate pe platformă a utilizatorilor în
conformitate cu preferintele personale)
• sunt centrate pe student – vezi microlecturile-explicatii realizate cu SreenJelly,
Screenr sau ScreenCastle, de exemplu cele care sunt si date ca răspuns la întrebările
studentilor7)
• restrâng accesul la un continut digital educational de calitate (vezi Anunturile din
grup, spre exemplu)

5
Se impune o precizare legată de acest tutorial. Desi suntem de acord că varietatea exemplificării este esenţială
am considerat că modalităţile de exemplificare în situatii concrete determină o mai bună înţelegere a utilizării
obiectelor multimedia, de aceea si formatul multimedia al acestui tutorial.
6
Top 100 Tools for Learning 2009, http://www.c4lpt.co.uk/recommended/
7
http://www.Cirip.ro/status/1796361
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

• sunt utile si persoanelor care prezintă anumite deficiente vizuale sau auditive.

Tipurile de obiecte multimeda ce pot fi integrate în mesaje sunt:


• livestreaming - transmisia unui curs, piesă de teatru, eveniment, concert, interviu etc.
• live video - poate clarifica concepte ce nu pot fi deslusite doar prin text; util pentru o
comunicare personalizată, interviuri, înregistrări/interventii la diferite evenimente
• video: youtube, dotsub, seesmic, vimeo, myvideo.ro, 220.ro – oferă dinamică vizuală
si relevantă unitătii de învătare (sau lumii reale), captează atentia, intensifică
imaginatia cursantilor; spre exemplu la dotsub se pot face traduceri colaborative, fie
direct pe site, fie folosind un document colaborativ, cum este writeboard
• audio: eok, trilulilu, deezer, blip.fm, fisier mp3, vocaroo (live audio) – înregistrările
audio oferă o notă de realism exercitiilor practice, suplinesc (si sau completează)
absenta explicatiilor verbale, reprezintă si un canal de comunicare cursant-cursant sau
de grup accesibil si usor de folosit; pe lângă comunicări personale clipurile incluse pot
fi si înregistrări de la evenimente/comunicari
• imagini: flickr, tinypic, orice imagine prin URL - pot ilustra un concept, stare,
eveniment; pot fi diagrame, grafice, poze proprii
• prezentări: slideshare, voicethread, flowgram8, capzles, picassa, photopeach, notaland,
authorstream, glogster, prezi, screencastle, screenjelly, screenr – utile în digital
storytelling (vezi caseta), grad mare de libertate în exersarea creativitătii si/sau
imaginatiei; fiecare se poate constitui într-o micro-lectură; se pot crea individual sau
colaborativ
• fisiere: pdf, doc, xls, ppt, txt, rtf, odf – spre exemlu resursele de învătare pot fi
disponibile (inclusiv prin descărcarea lor) cursantilor si în format clasic; astfel
studentii pot pregăti studii de caz, referate în aceste formate
• polls si quiz-uri - utilitatea sondajelor este multiplă:
− pot avea un caracter personal sau să vizeze aspecte sociale, culturale,
economice, educaţionale, politice, etc.
− cursantii pot initia sondaje, se poate afla modul de gândire a studentilor,
feedback, testare
− pot să fie active o perioadă mai lungă
− pot să fie create în timp-real la un curs f2f, conferinţă, eveniment, workshop -
participanţii sau cei ce urmăresc de la distanţă vor putea vota online sau prin
SMS, cu proiectarea în timp real a rezultatelor
− la cursuri/traininguri se poate răspunde prin SMS la întrebările cu mai multe
variante - cursurile/trainingurile vor avea un grup asociat pentru derularea în
regim blended
− în cadrul grupurilor moderatorul sau oricare membru poate crea sondaje pentru
a afla opiniile sau a decide asupra unei variante.
• hiperlegăturile – asigură transferul spre alte fragmente media (prin butonul Scurtează
se pot introduce si legături foarte lungi)
• hărtile mintale – mindmeister, diagrammr – pentru clasificări si clarificări de concept.

8
Din păcate serviciul nu mai este functional din vara acestui an.
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

Obiecte multimedia pentru digital storytelling


Din punct de vedere pedagogic, se consideră că paleta extrem de generoasă de unelte
online pentru crearea de naratiuni digitale, oferă posibilităti nemărginite de exprimare a
creativitătii. În plus, această tehnică se poate aplica aproape oricărei discipline / subiect.
Alegerea instrumentelor de naratiune (storytelling) a fost determinată în primul rând
de faptul că „everyone has a story to tell” iar printr-un continut condimentat multimedia se
atrage atentia asupra istorisirii în mod spectaculos. În al doilea rând photopeach, notaland,
capzles si mai recentele glogster sau prezi sunt instrumente ce răspund nevoilor educationale
actuale9, fiind usor de utilizat, ce necesită un minim bagaj de competente tehnice. În al treilea
rând a contat modul în care aceste aplicatii adresează diferite stiluri de învătare ale
elevilor/studentilor si că permit colaborarea si partajarea (inclusiv adnotarea si comentariile)
nu numai lucrul individual. Nu în ultimul rând, prin conexiunile emotionale cu continutul se
poate ajunge astfel la dezvoltarea de naratiuni digitale multimedia cu adevărat sofisticate atât
din punctul de vedere al realizării10 cât si al sensului / semnificatiei afective a fondului de
idei încorporat digital.

Figura 2 Inserarea de obiecte multimedia în caseta Ce faci?

În plus profesorii / tutorii învată cum să integreze eficient resurse Web 2.0 în procesul
educational iar elevii / studentii CHIAR învată cum să se folosească de tehnologie într-un
mod amuzant (fun), relaxant iar faptul că stiu că pot utiliza (aproape) orice intrument digital
storytelling (de exemplu animoto prin export youtube sau altceva prin autorhstream sau
animation prin screencastle) pentru experimentarea personală contribuie la dezvoltarea
profesională , respectiv la cresterea stimei de sine.

Comparatie cu alte platforme microblogging/retele sociale


Mai jos apar obiecte integrate de alte platforme de microblogging/retele sociale:

9
Să nu uităm că sunt atât retele sociale cât si site-uri de storytelling si chiar timeline, unele putând fi folosite si
ocolind procesul de înregistrare – cum este capzles, de exemplu.
10
Favorizează si obtinerea de noi competente nu numai tehnice ci si de cercetare, comunicare, colaborare,
partajare etc.
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

o Twitter - linkuri asociate youtube, twitpic, qik, blip.fm


o Power Twitter - embed youtube, flickr, twitpic, Google Maps, song.ly (info)
o Yammer – atasare linkuri, imagini, fisiere
o Edmodo - embed youtube/google video, flickr, slideshare, wikipedia, fisiere
txt/ppt/doc, etc (info)
o Shoutem – atasare linkuri, imagini, locatie (info)
o Present.ly – atasare text în diferite formate (text, HTML, cod, etc), imagini,
clipuri audio/video (info)
o Communote – atasare fisiere (info)
o Blellow - mesajele au maxim 300 caractere, atasare fisiere (info)
o Yonkly – atasare imagini (info)
o Pownce - închis în 15 dec. 2008
o Jaiku – achizitionat de Google în 2007 si în ian. 2009 - adăugare icon-uri la
mesaje (info)
o FriendFeed – atasare linkuri, imagini, embed youtube, flickr, twitpic
o Facebook – atasare link/imagine/album/video, video live.
Prezentările, parte din obiecte audio/video, live video, video streaming, sondaje, quiz-
uri apar doar la Cirip.ro.

Bariere:
• Utilizarea platformei cirip presupune (uneori chiar impune) o instruire prealabilă a
cursantilor în folosirea plaformei si implementarea tehnologiilor/obiectelor
multimedia (de exemplu notiunea de RSS nu este cunoscută tuturor studentilor),
pentru a obtine o reală eficientă a actului educational. Spre exemplu, accesarea
continuturilor de către studentii din anul I, de la profil socio-uman, nu are loc cu
minim de efort ca în cazul celor din anul III, profil Calculatoare. Multi dintre ei ajung
să îsi facă un scop în învătarea utilizării platformei si nu a unitătilor de învătare
propuse. Poate de aceea este util să fie comunicate studentilor înainte de înscrierea pe
platformă care sunt cunostintele si aptitudinile Internet de bază cerute: gestionarea
unui cont de postă electronică si căutarea simplă pe Web.
• Învingerea rezistentei la schimbare / aceptarea unui mediu virtual de învătare diferit,
chiar în contextul proliferării si utilizării de alte tehnologii Web 2.0 (bloguri, wiki-uri,
retele sociale etc.).
• Folosirea doar a unor obiecte multimedia si a identificatorului de obiect detectat în
codul embed11 poate restrictiona tipurile de experiente de învătare care pot fi
dezvoltate si furnizate. Deoarece cirip.ro este însă o platformă dinamică, aceste bariere
sunt reduse în mod limitat de către îmbunătătirile tehnice / dezvoltările tehnologice
aduse în permanentă sistemului.
• Optiunea de „editare” a posturilor naste la unii studenti îngrijorări despre integritatea
evaluării. Adesea studentii si-au exprimat părerea că editarea repetată a unui post, fără
modificarea SI a datei initiale a mesajului postat, furnizează oportunităti mai usoare de
a „însela” vigilenta evaluatorului, prin completarea ulterioară a mesajelor fie de către
ei fie de către alte persoane în locul lor.
11
Spre exemplu pe platforma de microblogging Edmodo, prin folosirea codului Embed se poate îngloba orice tip
de continut digital. Unii studenti au spus că li se pare greu să includă prezentări slideshare, capzles sau glogster
de exemplu, fiindcă trebuie să caute ei ID-ul obiectului si ar fi preferat să copieze codul cu totul si să-l includă.
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

• Conexiunea cu serverul – timpul de asteptare în încărcarea unei pagini sau a


actualizării după postarea pe microblog, poate creste uneori nepermis de mult, ceea ce
conduce la mesaje de „Network Timeout”. Reactiile sunt diferite (există studenti care,
desi apreciază platforma si se lasă antrenati în actiuni, se plictisesc asteptând si
renuntă să o folosească si altfel decât pentru curs).
Rezultatele obtinute la cele peste 20 de cursuri derulate până acum pe platforma cirip,
de la formare initială si formare continuă (în cadrul programelor de masterat sau pregătirea
cadrelor didactice – IAC), pentru ani si specializări diferite de studiu, ne permit să afirmăm că
cirip si-a dovedit atât eficienta cât si eficacitatea din punt de vedere didactico-pedagogic, fată
de alte modele/metode/sisteme de învătare de tip e-learning.

Relatia tipuri obiecte - tip comunitate


Observatii interesante pot fi făcute referitor la interdependentele dintre:
o tipurile/complexitatea obiectelor integrate în mesaje
o tipurile comunicării - grup public/privat, de învătare/hobby/bussines/socializare
- exemplu interventii audio/video personale apar mai ales în grupurile private
o gradul de coagulare a comunitătii
o moderarea facilitatorului grupului sau/si a echipei Cirip.ro.
Secţiunea Reţea a unui microblog oferă informaţii despre comunitatea dezvoltată în
jurul acelui utlizator, afişându-se:
• persoanele urmărite (cu albastru dacă relaţia este reciprocă, gri doar dacă userul
curent urmăreşte);
• grupurile urmărite (cu roşu);
• utilizatoriice îl urmăresc pe cel curent, fără a fi urmăriţi (cu linie întreruptă).
Pentru fiecare utilizator din reţea apare ultimul mesaj scris şi câte mesaje directe a
schimbat cu userul central.
La secţiunea Reţea a microblogurilor de pe platforma Cirip.ro, apar de asemenea o
serie de statistici, care permit realizarea de analize pe diverse directii de cercetare. Astfel, pe
lângă informaţii despre reţeaua dezvoltată în jurul user-ului/grupului, va fi afişată pe baza
indicatorilor de analiză o statistică si asupra:
• activităţii
• legăturilor formate ale unui user
• intereselor
• modalităţilor de participare
respectiv asupra:
• activităţii
din cadrul unui grup
• modalităţile de participare
• conţinutul mesajelor trimise
În tabelul 1 este prezentată statistica afisată la pagina Retea a utilizatorului
@Gabriela.
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

Concluzii
Utilizarea tehnologiilor Web 2.0 în instruire a deplasat considerabil accentul dinspre
achizitia de cunostinte înspre atingerea scopului propus în învătare. Iar utilizarea
microblogului în educatie respectă principiile teoriei constructiviste12.
Pentru ca utilizarea microbloggingului în demersurile didactice să conducă într-adevăr
la rezultatele anterior amintite este nevoie ca devoltarea continuturilor digitale să fie atent
planificată (descrierea obiectivelor educationale, orientarea învătării după jaloane concrete,
construirea de situatii de învătare eficientă, proiectarea unor instrumente de evaluare
adecvate).
Pe de altă parte, crearea diverselor unităti de învătare din activitătile educationale
derulate pe platforma cirip cu ajutorul obiectelor multimedia (în special cursurile din
grupurile private) a permis observarea urmărtoarelor aspecte la cursanti (5):
1. Dezvoltarea abilitătilor de comunicare scrise si mai ales multimedia (într-o varietate de
forme si contexte)
2. Creativitate si curiozitate intelectuală – deschidere si receptivitate la nou, comunicarea
ideilor după vizionarea jogtheweb, perspective diverse asupra realitătii tehnologice
curente (si nu numai).
3. Informatii si abilităti media – crearea de informatii în diverse forme si medii (slideshare si
photopeach pentru CV-uri, de exemplu, capzles pentru povesti digitale cu timeline etc.
4. Deoarece studentilor li se conferă tributii manageriale în privinta propriei învătări, se
amplifică gradul de responsabilitate personală si socială a acestora.
5. Capacitate de adaptare.
6. Dezvoltarea gândirii critice si a gândirii sistemice.
7. Demonstrarea de abilităti interpersonale si de colaborare – prin lucrul în echipă /
adaptarea la diverse roluri si responsabilităti.
8. Identificarea, formarea si solutionarea problemelor.
9. Auto-formare – în cadrul cursurilor s-a observat mentinerea unui spirit de competitie între
participanti.
10. Divertismentul (ca functie de stimulare senzorială). Se stie că orice proces de învătare
oferit pe Internet trebuie să aibă si o componentă de divertisment (vezi tagurile #muzica,
#piesazilei, #jocurile de week-end – ceea ce permite si învătarea în contextul lumii reale).

12
Constructivismul este teoria cu cel mai mare impact asupra practicilor de predare cu ajutorul tehnologiilor
Web. Bazată pe observare si studiu stiintific al felului în care învată o persoană, teoria constructivistă subliniază
faptul că noi suntem creatorii activi ai propriilor cunoştinţe, prin experientă si reflectii.
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

Tabelul 1 Statistici pentru utilizatorul @gabriela (sursa: www.cirip.ro/u/gabriela)


Un raport bun între numărul de urmăriti (170)
si urmăritori (225), subunitar, dar apropiat de 1.
Numărul mare de urmăritori denotă utilitatea mesajelor
si a interactiunii cu @Gabriela, cel mare de urmăriti
interesul în a se informa, conlucra. Cum o jumatate
dintre cei urmăriti, o urmăresc la rândul lor, denotă
dezvoltarea unor relatii de colaborare de durată.
Statisticile sectiunii Mesaje conduc la
concluzia că există o participare activă si interactiune în
comunitatea de pe Cirip.ro. Aceiasi situatie ne-o oferă
si datele sectiunii Grupuri urmărite: colaborare într-o
arie largă de grupuri. Cel cu participarea cea mai densă
este grupul de colaborare privat dintre cele două
autoare.
Numărul mare de resurse postate în mesaje
(2730) indică o cantitate apreciabilă de informatii
împărtăsite cu ceilalti utilizatori si multe surse de
informare (35 de fluxuri monitorizate – utilizatorul
@gabriela nu are incluse aceste feeduri agregatorul
RSS preferat).
Cele peste 50 de fisiere audio, aprox. 300 de
imagini de toate tipurile, 400 de videoclipuri si peste
200 de fisiere (în general pdf) si prezentări SlideShare,
VoiceThread sau prezi indică faptul că userul
@gabriela foloseste toată paleta de tipuri de obiecte
multimedia permisă de platform de microblogging cirip.
Interactiunea cu ceilalti participanti s-a realizat
prin utilizarea tuturor tehnologiilor si a aplicatiilor de
interactiune cu platforma.

Astfel, într-o societate în care lipsa timpului este din plin resimtită de marea majoritate
a persoanelor, autoarele încurajează folosirea microblogging-ului în activitătile educationale,
deoarece o instruire bazată pe microblog are drept consecinte imediate o flexibilitate fără
precedent în raport cu educatia clasică, o participare efectivă, colaborare interactivă
(continuarea ei si după terminare instruirii). Contrar aparentelor rolul profesorului se
amplifică.
Mai mult, capacitatea transformării structurii traditionale de învătare (perfomantele de
învătare ale studentilor se îmbunătătesc) prin utilizarea obiectelor multimedia este conform
principiilor pedagogice.

Bibliografie
1. Holotescu, C., Grosseck, G. (2009), „Using Microblogging To Deliver Online Courses”, World
Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus, 4-7 February 2009 - New Trends and
Issues in Educational Sciences, Edited by Huseyin Uzunboylu and Nadire Cavus, vol. I, Editura
Elsevier, 2009, pag.495-591.
2. Holotescu, C., Grosseck, G. (2009), „Using Microblogging For Collaborative Learning”, în volumul
„New Technology Platforms for Learning – Revisited. LOGOS Open Conference on strengthening the
integration of ICTresearch effort”, 19-20 ian. 2009 Budapesta,Ungaria, ISBN 978-963-87914-1-2,
EDEN – European Distance and E-learning Network, pag. 71-80.
Conferinta Internationala „Directii si strategii moderne de
formare si perfectionare in domeniul resurselor umane”

21 noiembrie 2009

3. Holotescu, C., Grosseck, G. (2009), “Indicators for the analysis of learning and practice communities
from the perspective of microblogging as a provocative sociolect in virtual space,” in 5th International
Scientific Conference eLSE - eLearning and Software for Education, Bucharest, 9-10 April 2009.
4. Proiectarea obiectelor educationale pentru sistemele e-learning – recomandări metodologice, Raport
de cercetare în cadrul proiectului CEEX, iunie 2006.
5. Cziprok, Claudia, Integrarea tehnologiei Web 2.0 în procesul de predare-învatare-evaluare centrată pe
elev, Revista de Informatică Socială nr. 8 / decembrie 2007, pag. 85-97.