Sunteți pe pagina 1din 3

An IV Subiecte Urologie buclauus@yahoo.

com
Subiecte Urologie
1 Febra n urologie.
2 Clinica colicii renale.
3 Diagnosticul diferenial al colicii renale.
4 Atribuiile miciunii fiziologice.
5 Etioatogenia ola!iuriei.
" Etioatogenia disuriei.
# Etioatogenia reteniei urinare.
$ %ratamentul reteniei comlete de urin&.
' Etioatogenia incontinenei urinare.
1( %iuri de incontinen& urinar&.
11 )atogenia incontinenei urinare de efort.
12 Diagnosticul incontinenei urinare de efort la femeie.
13 Etiologia *ematuriei.
14 +etodologia diagnostic& n *ematurie.
15 Caracterele clinice ale *ematuriei.
1" Etioatogenia anuriei obstructi,e.
1# Clinica anuriei obstructi,e.
1$ Diagnosticul anuriei obstructi,e.
1' %ratamentul anuriei obstructi,e.
2( )iuria - etiologie.
21 Definiia modific&rilor cantitati,e ale urinii.
22 Factorii fa,orizani ai litiazei urinare.
23 %eoriile litogenezei.
24 Clasificarea etioatogenic& a litiazei urinare.
25 Consecinele anatomoatologice ale litiazei urinare.
2" Consecinele fizioatologice ale litiazei urinare.
2# Clinica litiazei urinare.
2$ E.lorarea imagistic& n litiaza urinar&.
2' E.amene de laborator n litiaza urinar&.
3( E.amene de laborator n litiaza urinar&.
31 %ratamentul medical n litiaza urinar&.
32 /ndicaiile 0i contraindicaiile n E123.
33 43) - descriere5 indicaii5 contraindicaii.
34 %ratamentul litiazei ureterale.
35 /ndicaiile c*irururgiei desc*ise n litiaza urinar&.
3" %umorile renale arenc*imatoase benigne.
3# %umorile renale arenc*imatoase maligne.
Eidemiologie 0i anatomie atologic&.
3$ Clinica carcinomului renal.
3' Carcinomul renal- forme clinice.
4( E.lorarea imagistic& n carcinomul renal.
41 E.tensia carcinomului renal.
42 Diagnosticul diferenial n carcinomul renal.
43 %ratamentul c*irurgical al carcinomului renal.
44 1tadializarea carcinomului renal.
45 %ratamentul cancerului renal metastatic.
4" )rognosticul carcinomului renal.
4# Etioatogenia 0i eidemiologia tumorilor de cale
urinar& suerioar&.
4$ %umorile de cale urinar& suerioar& - anatomie
atologic&.
4' Clasificarea stadial& a tumorilor de cale urinar&
suerioar&.
5( +anifest&rile clinice n tumorile de cale urinar&
suerioar&.
51 E.lorarea araclinic& n tumorile de cale urinar&
suerioar&.
52 Diagnosticul diferenial al 6%CC7 tumorilor de cale
urinar& suerioar&.
53 )rognosticul 6%CC7 tumorilor de cale urinar&
suerioar&.
54 %ratamentul tumorilor de cale urinar& suerioar&.
55 Eidemiologia tumorilor ,ezicale.
5" Etioatogenia tumorilor ,ezicale.
5# %umorile ,ezicale - anatomie atologic&.
5$ Clinica tumorilor ,ezicale.
5' Diagnosticul tumorilor ,ezicale.
"( 1tadializarea tumorilor ,ezicale.
"1 Diagnosticul diferenial al tumorilor ,ezicale.
"2 E,oluia 0i rognosticul tumorilor ,ezicale.
"3 %ratamentul c*irurgical al tumorilor ,ezicale.
"4 %ratamentul comle. nec*irurgical al tumorilor
,ezicale.
"5 Anatomia 0i funciile rostatei.
"" Adenomul de rostat&-definiie-eidemiologie.
"# Etioatogenia adenomului de rostat&.
"$ Adenomul de rostat&-anatomie atologic&.
"' Adenom de rostat&-fizioatologie.
#( Adenomul de rostat&-simtomatologie.
#1 1corul internaional al simtomelor rostatice 6/))17.
#2 E.amenul clinic n 89).
#3 Comlicaiile adenomului de rostat&.
#4 E.lorarea araclinic& n 89).
#5 Diagnosticul oziti, al adenomului de rostat&.
#" Diagnosticul diferenial al 89).
## %ratamentul medicamentos n 89).
#$ %ratamentul c*irurgical al 89).
#' Eidemiologia 0i etioatogenia AD:).
$( /storia natural& 0i mortaitatea AD:).
$1 Anatomia atologic& a cancerului de rostat&.
$2 1corul ;leason5 clasificarea *istoatologic& a AD:).
$3 Clinica cancerului de rostat&.
$4 +ar!erii tumorali ai AD:).
$5 9iosia rostatic&-indicaii5te*nic&5 comlicaii.
$" E.lorarea imagistic& n cancerul de rostat&.
$# Clasificarea %4+ a cancerului de rostat&.
$$ Diagnosticul stadial al cancerului de rostat&.
$' Diagnosticuldiferenial al AD:).
'( %ratamentul c*irurgical al AD:).
'1 8ormonoteraia AD:).
'2 <adioteraia n cancerul de rostat&.
'3 C*imioteraia cancerului de rostat&.
'4 Cancerul enian- eidemiologie 5etioatogenie
anatomie atologic&.
'5 Cancerul enian-clinica.
'" Diagnosticul stadial al cancerului enian.
'# Cancerul enian - diagnostic diferenial5 rognostic.
'$ %ratamentul cancerului enian.
'' %umorile testiculare-clasificare.
1(( Eidemiologia 0i etioatogenia %.%.
1(1 E.tensia 0i rognosticul %.%.
1(2 Clinica tumorilor testiculare.
1(3 Formele clinice ale %.%.
1(4 Diagnosticul stadial 0i clasificarea %.4.+. a %.%.
1(5 +ar!erii tumorali cu %.%.
1(" E.lorarea imagistic& n tumorile testiculare.
1(# Diagnosticul diferenial al %.%.
1($ %ratamentul tumorilor testiculare.
1(' /nfeciile nesecifice ale aaratului urinar suerior -
forme anatomoclinice.
11( )robe araclinice de stabilire a sediului /%=.
111 Factorii morfofuncionali de rotecie antibacterian&.
1
An IV Subiecte Urologie buclauus@yahoo.com
112 Factorii fa,orizani ai /%=.
113 )atogenia infeciilor de tract urinar.
114 =rocultura - te*nic&5interretare.
115 Cistita-definiie5forme clinice.
11" %ratamentul medical al /%=.
11# %ratamentul cistitelor.
11$ )ielonefrita acut&-anatomie atologic&.
11' Diagnosticul ielonefritei acute.
12( )ionefrita-etioatogenie 0i anatomie atologic&.
121 Diagnosticul ionefritei.
122 %ratamentul ionefritei.
123 )erinefrita-definiie5clasificare5etioatogenie.
124 Clinica erinefritei.
125 )erinefrita-anatomie atologic&.
12" Diagnosticul oziti, al erinefritei.
12# %ratamentul erinefritei.
12$ )ionefroza-definiie5 etioatogenie5 anatomie
atologic&.
12' Clinica ionefrozei.
13( Diagnosticul oziti, 0i diferenial n ionefroz&.
131 E,oluia5comlicaiile 0i tratamentul ionefrozei.
132 =retritele - definiie5 clasificare5 eidemiologie5
etioatogenie.
133 Clinica uretritelor acute.
134 Diagnosticul de laborator al uretritelor.
135 %ratamentul uretritelor.
13" Etioatogenia eriuretritelor.
13# )eriuretritele-anatomie atologic&.
13$ )eriuretrita acut& difuz&-faze e,oluti,e.
13' %ratamentul eriuretritei acute difuze.
14( Etioatogenia eididimitei acute.
141 Diagnosticul eididimitei acute.
142 %ratamentul eididimitelor.
143 Etioatogenia rostatitei acute.
144 )rosatatita acut&-anatomie atologic&.
145 Diagnosticul oziti, 0i diferenial al rostatitei acute.
14" %ratamentul rostatitelor acute.
14# Cancerul uretral-eidemiologie5anatomie atologic&.
14$ Diagnosticul oziti, 0i diferenial al cancerului uretral.
14' %ratamentul cancerului uretral.
15( Etiologia 0i etioatogenia %9C-zei urogenitale %=;.
151 %uberculoza urogenital&- anatomie atologic&.
152 /storia natural& a %=;.
153 %9C renal& nc*is&-date clinice 0i araclinice.
154 %=; desc*is& - date clinice 0i araclinice.
155 Asecte radiologice n %=;.
15" E.lorarea araclinic& n %=;.
15# %ratamentul c*imioteraic al %=;.
15$ %ratamentul c*irurgicaln %=;.
15' Clasificarea traumatismelor renale.
1"( Clinica traumatismelor renale.
1"1 %raumatismele renale - anatomie atologic&.
1"2 E.lorarea imagistic& n traumatismele renale.
1"3 Etioatogenia traumatismelor ureterale.
1"4 %ratamentul traumatismelor renale.
1"5 %ratamentul traumatismelor ureterale.
1"" Diagnosticul traumatismelor ureterale.
1"# Clasificarea traumatismelor ,ezicale.
1"$ Diagnosticul ruturilor ,ezicale.
1"' %ratamentul ruturilor ,ezicale.
1#( %raumatismele uretrale - etioatatogenie5 anatomie
atologic&.
1#1 Diagnosticul traumatismelor uretrale.
1#2 %ratamentul ruturilor uretrale.
1#3 8iertensiuneda arterial& nefrogen& - etiologie5
atogenie.
1#4 Diagnosticul 8%A nefrogene.
1#5 +alformaiile rinic*iului - clasificare.
1#" <inic*iul olic*istic-anatomie atologic&5 diagnostic5
tratament.
1## <inic*iul n otcoa,&- descriere5diagnostic5tratament.
1#$ Ectoiile renale-descriere5diagnostic.
1#' C*istul renal simlu-diagnostic oziti,5diagnostic
diferenial5 tratament.
1$( 8idronefroza-anatomie atologic&5 etioatogenie5
fizioatologie.
1$1 Diagnosticul oziti, 0i diferenial al *idronefrozei.
1$2 8idronefroza-e,oluie5tratament.
1$3 Dulicitatea ieloureteral&-descriere5diagnostic.
1$4 Clasificarea etioatogenic& a reflu.ului ,ezico-
ureteral.
1$5 <eflu.ul ,ezico-ureteral- indiden&5 fizioatologie5
tratament.
1$" Diagnosticul reflu.ului ,ezico-ureteral.
1$# +egaureterul-etioatogenie5diagnostic5 tratament.
1$$ =reterocelul-descriere5diagnostic5tratament.
1$' E.trofia ,ezical& - anatomie atologic&5
rognostic5tratament.
1'( 8iosadias>eisadias - definiie5 forme clinice5
tratament.
1'1 Ectoia testicular&-clasificare5 etioatogenie5
diagnostic.
1'2 Ectoia testicular& - comlicaii5 tratament.
1'3 ?aricocelul - definiie5 inciden&5 etioatogenie5
comlicaii.
1'4 ?aricocelul - diagnostic5diagnostic diferenial.
1'5 %ratamentul ,aricocelului.
1'" 8idrocelul - etiologie5 diagnostic oziti,5 diagnostic
diferenial.
1'# %ratamentul *idrocelului.
1'$ 1tricturile uretrale-anatomie atologic&5 etiologie5
etioatogenie.
1'' Diagnosticul stricturilor uretrale.
2(( %ratamentul stricturilor uretrale.
2(1 Fimoza-etiologie5anatomie atologic&5tratament.
2(2 )arafimoza-etiologie5anatomie atologic&5tratament.
2(3 %orsiunea de cordon sermatic-diagnostic diferenial5
tratament.
2(4 %orsiunea de cordon sermatic-diagnistic diferenial5
tratament.
2(5 )riaismul-etioatogenie5tratament.
2(" /nduraia lastic& a corilor ca,erno0i-
diagnostic5tratament.
2(# Fibroza retroeritoneal& - etiologie5 anatomie
atologic&.
2($ Fibroza retroeritoneal&-diagnostic oziti,5 tratament.
2(' Clasificarea clinico-teraeutic& a tozei renale.
21( Cauzele infertilit&ii masculine.
211 Disfuncia erectil&-definiie5clasificare5etiologie.
212 Disfuncia erectil&-e,aluare5diagnostic.
213 %ratamentul disfunciei erectile.
2
An IV Subiecte Ftiziologie buclauus@yahoo.com
3