Sunteți pe pagina 1din 8

Katie Byron - Iubeste ceea ce ESTE

Operatia de deschidere a inimii


Mama mea este egoista si vrea sa detina controlul
12 septembrie 2011 de Livia
Katie Bron a tr!it ceea ce se nume"te o #evela$ie% & putut arunca o privire dincolo de cortina
care ne acoper! adev!rata' marea #ealitate% (up! ce a tr!it )ntunecimea depresiei "i a b!ut p*n!
la +und cupa disper!rii' )ntr,o bun! diminea$! ea s,a tre-it )ntr,o stare de bucurie deplin! "i "i,a
dat seama c! su+erin$a ei a luat s+*r"it% Libertatea acelei #evela$ii nu a mai p!r!sit,o niciodat!%
&ceast! carte' ./ubeste ceea ce este' cuprinde )ntregul con$inut al acelei #evela$ii tr!ite )n mod
direct% Katie Bron )mp!rt!"e"te cu noi to$i' )ntr,un +el simplu "i de o superb! claritate' calea pe
care ea parcurs,o de la )ntuneric spre lumin!%
.0u problema ne provoac! su+erin$!' ci g*ndurile noastre legate de problem!' spune Katie
Bron% 1ontrar credin$ei )nr!d!cinate' tentativa de a renun$a la un g*nd dureros nu +unc$ionea-!
niciodat!2 )n schimb' odat! ce am parcurs Lucrarea 3 cum nume"te ea procesul interior al
clari+ic!rii 3 g*ndul este acela care renun$! la noi% &4un"i )n acel punct' putem iubi cu adev!rat
realitatea' e5act a"a cum este ea% Lucrarea este pur "i simplu o serie de patru )ntreb!ri
+undamentale care' aplicate unei probleme anume' )$i permit s! ve-i ceea ce te tulbur! )ntr,o
lumin! complet di+erit!%
6u e"ti acela% 6u e"ti singura ta speran$!' deoarece noi nu ne vom schimba p*n! nu o +aci tu%
6reaba noastra e s! te agresam c*t de tare putem cu tot ce te )n+urie' te sup!r!' te de-gust!' p*n!
c*nd vei )n$elege% &t*t de mult te iubim' +ie c! suntem sau nu con"tien$i de asta% 7ntreaga lume se
re+er! la tine% 8i nu va +i pace )n lume p*n! c*nd nu g!se"ti pacea )n tine' )n clipa asta' spune
Katie%
Mii de oameni au trecut p*n! acum prin Lucrare al!turi de Katie Bron% Mii de probleme
umane' de la rela$ii la cele mai pro+unde +rici' au +ost l!sate )n urm!' iar situa$ii care p!reau
imposibile "i,au g!sit re-olvarea% 9acea "i limpe-imea min$ii survin de +iecare dat!' implacabil'
la +inalul procesului descoperit de Katie Bron% : greu de imaginat cineva care s! nu bene+icie-e
de pe urma lecturii acestei c!r$i care ne pune la )ndem*n! un instrument uluitor de simplu "i
e+icace pentru trans+ormarea interioar!% .&ceast! carte repre-int! cheia% ;olose"te,o spunea
:c<hart 6olle' autorul 9uterii 9re-entului' despre ./ube"te ceea ce este%
Povestea lui Katie
Fiica mea, dependena ei i dependena mea
1*nd +iica mea' #o5ann' avea "aispre-ece ani' bea +oarte mult "i se droga% &ceasta )ncepuse
)nainte ca eu s! descop!r )ntreb!rile )n anul 1=>?' )ns! eu eram at*t de deprimat!' )nc*t pur "i
simplu nu con"tienti-am% 6otu"i' dup! ce am descoperit )n mine cele patru )ntreb!ri' am )nceput
c! observ ac$iunile ei' ca "i g*ndurile mele )n leg!tur! cu ele%
Obi"nuia s! plece )n +iecare sear! )n noul ei 1amaro ro"u% (ac! o )ntrebam unde se duce' )mi
arunca o privire +urioas! "i tr*ntea u"a )n urma ei% :ra o privire pe care o )n$elegeam bine% :u o
)nv!$asem s! m! vad! ast+el% :u )ns!mi avusesem acea privire mul$i ani de -ile%
1u a4utorul procesului de interogare' am )nv!$at s! devin +oarte t!cut! )n prea4ma ei' )n prea4ma
tuturor% &m )nv!$at cum s! ascult% &desea st!team trea-! "i o a"teptam p*n! t*r-iu' )n noapte'
pentru simplul privilegiu de,a o vedea 3 doar pentru acest privilegiu% 8tiam c! bea "i mai "tiam
c! nu pot +ace nimic )n privin$a asta% @*ndurile care )mi )ncol$eau )n minte erau g*nduri precumA
.9robabil c! bea "i se suie la volan2 probabil o s! moar! )ntr,un accident de ma"in! "i nu am s! o
mai v!d niciodat!% Bunt mama ei' eu i,am cump!rat ma"ina' eu sunt r!spun-!toare% &r trebui s! )i
iau ma"ina C)ns! nu era a mea2 i,o d!dusem ei' era a eiD' o s! conduc! )n stare de ebrietate "i o s!
omoare pe cineva' o s! intre )ntr,o alt! ma"in! sau o s! intre )ntr,un st*lp "i o s! moar! "i ea' "i
cei ce se a+l! cu ea )n ma"in!% 9e m!sur! ce ap!rea' +iecare g*nd era )nt*mpinat de interogarea
neg*ndit!' +!r! cuvinte% /ar interogarea m! tre-ea din nou la realitate% /at! ce era adev!ratA o
+emeie st*nd pe scaun' a"tept*ndu,"i +iica iubit!%
7ntr,o sear!' dup! ce +usese plecat! tot s+*r"itul de s!pt!m*n!' #o5ann a intrat pe u"! cu o privire
)ndurerat! pe chip "i' mi s,a p!rut mie' cu garda 4os% M,a v!-ut st*nd acolo' s,a aruncat pur "i
simplu )n bra$ele mele "i mi,a spusA .Mam!' nu mai pot +ace asta% 6e rog' a4ut!,m!% /ndi+erent ce
ar +i chestia asta pe care o o+eri oamenilor care vin la noi acas!' vreau "i eu% &"a c! am )nceput
s! parcurgem Lucrarea' iar ea s,a al!turat &lcoolicilor &nonimi% &ceea a +ost ultima dat! c*nd
a mai b!ut alcool "i s,a drogat% (up! aceea' oric*nd avea o problem!' nu mai avea nevoie de
alcool sau de droguri' "i nici de mine% 9unea pur "i simplu problema pe h*rtie' enun$a cele patru
)ntreb!ri "i c!uta reversurile%
&tunci c*nd este pace )n interiorul nostru' este pace "i )n a+ara noastr!% 1el mai mare dar este s!
de$ii un instrument care te a4ut! s! ve-i dincolo de ilu-ia su+erin$ei% M! bucur enorm c! to$i copiii
mei au ales s! pro+ite de el%
7n urm!torul dialog o vei cunoa"te pe 1harlotte' o +emeie cople"it! de g*ndurile legate de
dependen$a de droguri a +iicei sale% 9e m!sur! ce cite"ti' g*nde"te,te de ce ai putea +i tu
dependent% 9oate c! nu este vorba despre droguri sau $ig!ri% 9oate c! e"ti dependent de
aprecierile celorlal$i' de aten$ie sau de a ar!ta c! ai tot timpul dreptate% 7n cele din urm!' se poate
s! descoperi c! este dureros s! cau$i orice )n a+ara ta%
Charlotte: Mi-e team de dependena de droguri a fiicei mele, pentru c o ucide.
Katie: 9o$i +i 100E sigur! c! este adev!ratF 8i nu spun c! nu este% :ste doar o )ntrebare%
.(ependen$a ei de droguri o ucide 3 po$i +i 100E sigur! c! este adev!ratF
Charlotte: 0u%
Katie: 1um reac$ione-i c*nd g*nde"ti c! .dependen$a ei de droguri o ucideF
Charlotte: (evin +oarte +urioas!%
Katie: 8i ei ce )i spuiF 1e +aciF
Charlotte: O 4udec "i o )ndep!rte-% Mi,e +ric! de ea% 0u o vreau prin prea4m!%
Katie: 1um ai +i tu' )n pre-en$a +iicei tale' +!r! g*ndul .(ependen$a ei de droguri o ucideF
Charlotte: &" +i mai rela5at!' a" +i mai mult eu )ns!mi' nu a" mai +i at*t de rea cu ea' nu a" mai
reac$iona tot timpul%
Katie: 1*nd acest 9roces m,a descoperit' +iica mea era' )n cuvintele ei' .o alcoolic! "i o drogat!%
/ar )ntreb!rile erau vii )n mine% .(ependen$a ei o ucide 3 pot +i 100E sigur! c! este adev!ratF
0u% 8i cum a" +i eu )n lipsa acestei pove"tiF &" +i 100E al!turi de ea' a" iubi,o din toat! inima'
at*t timp c*t este )n via$!% 9oate c! moare m*ine dup! o suprado-!' )ns! acum este )n bra$ele
mele% 1um te por$i cu ea c*nd g*nde"ti .(ependen$a ei de droguri o ucideF
Charlotte: 0u vreau s,o v!d% 0u o vreau prin prea4m!%
Katie: &sta este +ric!' "i +rica este ceea ce sim$im c*nd ne ag!$!m de co"mar% .(ependen$a de
droguri o ucide 3 spune reversul% 1*nd cau$i reversul unei probleme precum drogurile'
)nlocuie"te problema cu .g*ndirea mea% .@*ndirea meaG
Charlotte: @*ndirea mea o ucide%
Katie: 8i mai este un revers% @*ndirea meaG
Charlotte: M! ucide pe mine%
Katie: (a%
Charlotte: 0e ucide rela$ia%
Katie: :a moare din cau-a unei suprado-e de droguri' iar tu mori din cau-a unei suprado-e de
g*nduri% B,ar putea ca ea s! supravie$uiasc! mult mai mult dec*t tine%
Charlotte: (a' a"a este% Btresul !sta m! epui-ea-!%
Katie: :a este drogat!' tu e"ti drogat!% &m trecut prin asta%
Charlotte: (a' devin +oarte to5ic! atunci c*nd sunt din nou con+runtat! cu +aptul c! +olose"te
droguri%
Katie: .:a +olose"te 3 spune reversul%
Charlotte: Eu +olosescF
Katie: (a' tu o +olose"ti pe ea pentru a r!m*ne to5ic!% :a +olose"te droguri' tu o +olose"ti pe ea 3
care este di+eren$aF
Charlotte: HmmmG
Katie: Hai s! vedem urm!toarea a+irma$ie%
Charlotte: Bunt )n+uriat! "i )ntristat! de dependen$a de droguri a Lindei' deoarece simt c! pune )n
pericol via$a nepoatei mele' (ebbie%
Katie: &"adar' te g*nde"ti c! o s! se )nt*mple ceva "i c! nepoata ta va muri%
Charlotte: Bau va +i molestat!' sauG
Katie: &"adar' din cau-a dependen$ei +iicei tale' i se poate )nt*mpla ceva cumplit nepoatei tale%
Charlotte: (a%
Katie: :ste adev!ratF 8i nu spun c! nu este adev!rat% &cestea sunt doar ni"te )ntreb!ri2 nu
urm!resc nimic cu ele% &ici este vorba de a pune cap!t su+erin$ei tale% 9o$i +i 100E sigur! c! este
adev!ratF
Charlotte: 0u' nu am de unde s! "tiu%
Katie: 1um reac$ione-i c*nd g*nde"ti astaF
Charlotte: :i bine' de dou! -ile pl*ng +!r! )ncetare% 0u am dormit de patru-eci "i opt de ore%
Bunt de,a dreptul )ngro-it!%
Katie: (!,mi un motiv nestresant s! cre-i asta%
Charlotte: 0u e5ist!%
Katie: .(ependen$a de droguri a +iicei mele pune )n pericol via$a nepoatei mele 3 hai s! vedem
reversul% .(ependen$a mea de g*ndireG
Charlotte: (ependen$a mea de g*ndire )mi pune via$a )n pericol% (a% I!d asta% :ste adev!rat%
Katie: &cum cite"te spun*nd .(ependen$a mea de droguriG%
Charlotte: (ependen$a mea de droguri )mi pune via$a )n pericolF
Katie: (a' iar dependen$a ta de droguri este ea%
Charlotte: OG (a' observ asta% (ependen$a mea de droguri este ea% M! ocup at*t de mult de
treaba ei%
Katie: &sta este% :a este dependent! de droguri' iar tu e"ti dependent! de a,i conduce via$a cu
mintea ta% :a este drogul t!u%
Charlotte: BunG
Katie: :ste o nebunie s! m! ocup mental de treaba copiilor mei%
Charlotte: 1hiar "i c*nd este vorba despre bebelu"F
Katie: .:a ar trebui s! aib! gri4! de bebelu" 3 s! vedem reversul%
Charlotte: Eu ar trebui s! am gri4! de bebelu"F
Katie: (a% ;!,o tu%
Charlotte: (umne-euleJ &r trebui s! +ac astaF
Katie: 6u ce p!rere aiF 9otrivit $ie' ea nu este disponibil!%
Charlotte: 9!i' eu de4a cresc trei dintre copiii celeilalte +iice ale mele' de c*nd s,au n!scut' a"a
c!G
Katie: :i bine' cre"te patru' cre"te cinci' cre"te o mie% Bunt copii )n+ometa$i peste tot )n lumeJ 1e
cau$i tu aiciF
Charlotte: 7ntrebarea pe care o pun eu este dac! nu cumva' cresc*nd copilul )n locul ei' nu )i
permit s! se droghe-e% &" putea +i eu cea care o ucide%
Katie: (eci )ngri4irea copilului este o problem! pentru tineF La +el este "i pentru ea% &sta ne
)nva$! modestia% (ai tot ce ai mai bun )n tineF
Charlotte: (a%
Katie: 6e cred% 1*nd g*nde"ti .;iica mea ar trebui s! +ac! ceva )n leg!tur! cu asta' treci la
revers% .Eu ar trebui s! +ac ceva )n leg!tur! cu asta% /ar dac! nu po$i' e"ti e5act ca +iica ta% 1*nd
ea spune .0u pot' )n$elegi cum este% (ar c*nd te )n+urii pe ea pentru c! nu $i,ai anali-at propria
g*ndire' sunte$i am*ndou! drogate "i o )nve$i pe +iica ta ce este nebunia%
Charlotte: &hG
Katie: .(ependen$a de droguri pune )n pericol via$a lui (ebbie 3 s! vedem reversul%
Charlotte: @*ndirea mea )n leg!tur! cu dependen$a de droguri a Lindei )mi pune via$a )n pericol%
Katie: (a%
Charlotte: :ste c*t se poate de adev!rat%
Katie: & cui treab! este dependen$a ei de droguriF
Charlotte: & ei%
Katie: & cui treab! este dependen$a ta de droguriF
Charlotte: & mea%
Katie: Ocup!,te de asta% Hai s! vedem urm!toarea a+irma$ie%
Charlotte: Dependena de droguri a fiicei mele i distruge viaa.
Katie: 9o$i +i 100E sigur! c!' pe termen lung' dependen$a de droguri a +iicei tale )i distruge
via$aF
Charlotte: 0u%
Katie: 6otul )ncepe s! capete sens% 7mi place c! ai r!spuns la aceast! )ntrebare% 1e am descoperit
c*nd am aplicat Lucrarea asupra +iicei mele )n anul 1=>? a +ost +aptul c! a trebuit s! merg )n
pro+un-ime "i s! descop!r acela"i lucru% 8i s,a dovedit c!' datorit! acelei dependen$e' via$a ei a
devenit +oarte bogat!% /deea este c! pur "i simplu nu am de unde s! "tiu nimic% M! uit cum sunt
lucrurile )n realitate% 8i ast+el m! men$in )ntr,o po-i$ie de pe care pot ac$iona s!n!tos "i iubitor'
iar via$a este )ntotdeauna +rumoas!% /ar dac! ea ar muri' tot a" +i capabil! s! v!d asta% 7ns! nu m!
pot am!gi% 6rebuie neap!rat s! "tiu adev!rul% (ac! aceast! cale ar +i singura ta cale c!tre
(umne-eu' ai alege,oF
Charlotte: (a%
Katie: :i bine' a"a pare c! este% 0u e5ist! gre"eli% &m "tiut ce este cu +iicele noastre
dintotdeauna2 hai acum s! vedem "i ce este cu noi% 1ite"te din nou a+irma$ia%
Charlotte: Dependena de droguri a fiicei mele i distruge viaa.
Katie: 1um reac$ione-i c*nd g*nde"ti astaF
Charlotte: Bunt lipsit! de orice speran$!%
Katie: 8i cum tr!ie"ti tu c*nd te sim$i lipsit! de speran$!F
Charlotte: 0u tr!iesc deloc%
Katie: Ie-i vreun motiv s! renun$i la acest g*ndF
Charlotte: (a%
Katie: 1um ai +i tu' cum $i,ai tr!i via$a' )n lipsa acestui g*ndF
Charlotte: :i bine' )n mod cert a" +i o mam! mai bun!%
Katie: Bine% 6u e"ti e5pertul "i uite ce )nv!$ de la tine% 1*nd acest g*nd este pre-ent' su+eri2 )n
lipsa acestui g*nd' nu su+eri "i e"ti o mam! mai bun!% &"adar' ce leg!tur! are +iica ta cu
problemaF 0iciuna% (ac! cre-i c! problema ta este +ata ta' bun venit )n universul Lucr!rii% ;ata
ta este +iica per+ect! pentru tine' pentru c! va scoate la lumin! +iecare idee neinvestigat! pe care o
ai' p*n! c*nd te vei tre-i la realitate% &sta este treaba ei% ;iecare lucru are treaba lui% 6reaba
acestei lum*n!ri este s! ard!' treaba acestui tranda+ir este s! )n+loreasc!' treaba +iicei tale este s!
se droghe-e' treaba mea este s!,mi beau ceaiul acum Csoarbe din ceaiD% 8i c*nd tu vei )n$elege
asta' ea te va urma' va )n$elege "i ea% :ste lege' deoarece ea este proiec$ia ta% 1*nd tu te vei situa
la polul adev!rului' o va +ace "i ea% /ad aici' iad acolo% 9ace aici' pace acolo%
9%B% 9e modelul de4a pre-entat poate +i demontat orice motiv al ne+ericirilor noastre' pe care il
vedem mereu in e5teriorul nostru sau in persoana altora% Oamenii din 4urul nostru' pornind de la
cei mai apropiati' cei dragi' +amilia' apoi prietenii' pana la cei intalniti con4unctural' ne re+lecta'
e5ista ca sa ne iubeasca' si tocmai +iindca ne iubesc ne +ac sa su+erim' aratandu,ne care sunt
problemele noastre' de natura interioara' pe care trebuie sa le gestionam% 1and gasim re-olvarea
in noi' nimeni nu ne va mai rani%
Katie numeste su+erinta provocata de alta persoana 9erla' (iamantul' +iindca ar trebui sa ne
+orte-e sa ne raportam doar la noi insine' sa sapam mai adanc in noi cautand i-vorul de iubire si
adevarul imuabil care re-ida in el%
Kniversul este un spatiu prietenos in care traim' iar noi suntem cei care il modelea-a% @andurile
noastre modi+ica o esenta care pur si simplu :B6: si o trans+orma in bine sau rau% (e +apt
6O6KL :B6:' nu este bine sau rau' de aceea constatam ca aceste doua notiuni mentale se
+alsi+ica una pe alta' se con4uga' se trans+orma permanent una in cealalta%
/i percepem pe ceilalti dupa chipul si asemanarea noastra' dupa mula4ul gandurilor noastre' care
ne re+lecta de +apt propriile neputinte si propria e5perienta limitata% 0umai in lipsa acestor
ganduri ii vom vedea pe ceilalti asa cum sunt% / see ou C6e vadD e e5presia din +ilmul &vatar
care arata o vi-iune de dincolo de material' de dincolo de mental' acea vi-iune a iubirii
indivi-ibile%
1and vom reali-a ca / hurt msel+ b hurting ou este cat se poate de adevarat' raportat la
orice +iinta din 4urul nostru' atunci vom a4unge la Binele nostru' trecand peste mentalul unui :go
inselator% /n Binele nostru a e5istat dintotdeauna &devarul care ne poate elibera% (ar noi vrem sa,
l +acem sa taca' il impre4muim cu ganduri si ne miram ca a4ungem mereu sa cochetam cu buna
noastra prietena' su+erintaG