Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA


AFACERILOR
Programul de !ud""# Ma$ageme$!
S!ud"u de %a& ma$ageme$! !ra!eg"%
Student: Rureanu Florentina
Profesor ndrumtor:Bogdan Bcanu
MN, an III , grupa 833
Bra!o", #$%
$
&uprins
I' Pre(entarea anali(ei P)S*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#
II'+tili(area anali(ei P)S* pentru firma BM,''''''''''''''''''''''''''3
-in aer, la doua roti si un motor .o/er'''''''''''''''''''''''''''''''''''''3
Ma!inile''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3
0 er nou'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%
Factorii Politici'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1
Factorii )conomici'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2
Factorii socio3culturali''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4
Factorii *e5nologici''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$
III'&onclu(iile anali(ei P)S*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
I6'Bi.liografie'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3

I' Pre&e$!area a$al"&e" PEST


P)S* este, un acronim folosit pentru identificarea unui model de anali( a
mediului ncon7urator'
8 P)S* este un instrument strategic "ital pentru msurarea poten ialului de
afaceri, de cre tere sau de declin i a po(i iei actuale a companiei 8

'
Mediul politico3legal pre(int, de regul, o indi"iduali(are ma7or la ni"el
na9ional, diferen9ierea acestui su.sistem fiind un atri.ut esen9ial al su"eranit9ii
statale' Introducerea unei legi se face la o anumit dat, modificrile politice prin
alegeri sunt asociate cu unele momente temporale precise etc'
Mediul economic pre(int tendin9e semnificati"e de glo.ali(are' Barierele
mpotri"a difu(iei la ni"el na9ional a !ocurilor economice sunt din ce n ce mai pu9in
importante, c5iar dac e/ist nc un rol important al statului pentru reglementarea
mediului economic' Modificrile impre"i(i.ile !i cu consecin9e ire"ersi.ile sunt
frec"ente'
Mediul socio3cultural repre(int un mo(aic de elemente cu caracteristici de
ma/im eterogenitate din punctul de "edere al efectelor !i al ariei de ac9iune'
Modificrile n timp ale acestor elemente sunt lente'
Mediul te5nologic este afectat n mod deose.it de difu(area I* n procesele de
produc9ie ale industriilor mature, dar !i de apari9ia unor noi industrii I*' Pe de alt
parte, procesul de glo.ali(are are concreti(ri interesante n mediul te5nologic'
II'U!"l"&area a$al"&e" PEST (e$!ru )"rma BM*

R' :;nc5 , #$$$, &orporate Strateg;


#
BM,, acronimul pentru Bayerische Motoren Werke AG <n rom=n Uzina
Bavarez de Motoare SA>, este un productor german de automo.ile, motociclete i
motoare' BM, este o companie organi(at ca societate pe ac iuni'
&u .a(a la M?nc5en, in @ermania, BM, este fr ndoial unul dintre
7uctorii ma7ori de pe pia9a mondial de ma!ini !i motociclete' *radi9ia BM, !i are
sursa n motoarele de a"ion !i n recordurile de nl9ime de dinainte de primul R(.oi
Mondial, n cele.rul motor .o/er de motociclet !i n recordurile de "ite( din anii
A#$ ai secolului BB, ca !i n pedigree3ul sporti" cldit n (eci de ani de
competi9ie'Cceast com.ina9ie de sport, elegan9 !i performan9 a dat ntotdeauna
sarea !i piperul modelelor BM,'
Din aer, la doua roti si un motor boxer
In 4D, dup demisia lui Rapp, inginerul Fran(3Eosef Popp a sc5im.at
numele ntreprinderii din Rapp Motoren ,erFe, n Ba;erisc5e Motoren ,erFe, adic
BM,'&ompania s3a de("oltat rapid, iar la 3 august 48 a emis pe pia9a primele
sale ac9iuni' +rmare a *ratatului de la 6ersailles, companiilor germane li s3a inter(is
s produc motoare de a"ion, a!a nc=t, n 4#3, Frit( a proiectat prima motociclet a
firmei, R3#, cu care BM, a cucerit n anii A3$ nenumrate trofee'
Mainile
:ucrurile serioase au nceput n anii A3$, c=nd s3a lansat modelul 3#8' Ma!ina
sport pur3s=nge, 3#8 a o.9inut peste #$ de "ictorii ntre 43234%$, de!i au fost
produse doar %2% de e/emplare' Cl doilea R(.oi Mondial a ntrerupt din nou
acti"itatea promi9toare a u(inelor germane, astfel nc=t BM, a nceput s produc
ec5ipamente de .uctrie !i grdin, re"enind apoi cu o motociclet ieftin, in 4%8'
:a capitolul ma!ini, n ciuda lansrii modelului 1$ <primul construit integral
la M?nc5en>, supranumit Ingerul Baroc, !i a modelului 1$# <primul motor 68 din
alia7 le7er>, "=n(rile au mers prost' Ctunci, BM, a a"ut geniala idee de a construi
curio(itatea numit Isetta, care a cucerit imediat inima pu.licului'
3
O er nou
0 dat cu lansarea e/clusi"ului coupG 1$D, din care s3au reali(at doar #1# de
e/emplare, BM, s3a a/at pe ma!ini cu tent sporti"'&ea mai mare parte a caroseriei
era reali(at manual, linia acesteia seduc=nd !i ast(i' &um ma!inile e/clusi"e sunt
frumoase !i creea( imagine, dar nu prea aduc .ani, BM, a lansat clasa 1$$, o
ma!in compact, dinamic !i accesi.il, care a adus firmei un "olum de "=n(ri
consistent: %1'$$$ de e/emplare' Incet3ncet, BM, !i3a sedimentat clasele de ma!ini
!i a lansat seria 1 n 4D#, seria 3 n 4D1 !i seria D n 4DD' Prima era o limu(in de
clas medie, care lrgea portofoliul de clien9i, inclu(=ndu3i pe oamenii cu familie ce
nu doreau s renun9e la filo(ofia sporti" a constructorului .a"are(, astfel c, peste
ani, s3a a7uns la faimoasele M1' Seria 3, din care s3au "=ndut peste D milioane de
.uc9i n peste #1 de ani de cariera a modelelor succesi"e, era o ma!in compact !i
mane"ra.il, care, la o adic, putea de"eni foarte performant, mai ales n "ersiunea
de top: M3' Seria D, lansat n 4DD, a adus BM,3ul n lumea .un a limu(inelor de
lu/, iar apoi, prin deri"area n seria 2, a coupG3urilor de lu/'
In mileniul trei, BM, a intrat !i pe pia9a de S+63uri, cu B1 !i mai recent cu
B3, art=nd o palet de modele complet' Sportul aduce progresul'Inc din anii A3$,
BM, a mi(at mult pe sporturile cu motor, modelul 3#8 fiind deose.it de performant'
Intre 422 !i 483, au fost cucerite de ctre .a"are(i H cu modelele #$$$ *i, #$$# *i,
3,$ &S:, 231 &SI !i 1#8i H nu mai pu9in de 3 titluri europene' Itafeta a fost preluat
de M3, care din 482 p=n n 44 a c=!tigat ma7oritatea titlurilor puse n 7oc, inclusi"
pe cel mondial din 48D' Momentul de "=rf, ns, a fost titlul mondial la Formula ,
cucerit mpreun cu ec5ipa Bra.5am !i cu pilotul Nelson PiJuet, n 483' Ccum, la
peste #$ de ani de atunci, ec5ipa ,illiams BM, dore!te s reedite(e acel succes prin
Monto;a !i Ralf Sc5umac5er'
K+n automo.il BM, nu este impresionant doar ca te5nologie, ci !i
emo9ionalK
#
' +n element caracteristic este armonia perfect a propor9iilor, suprafe9elor
!i detaliilor'
&om.ina9ia tipic dintre ampatamentul lung, consolele scurte, capota lung !i
compartimentul pentru pasageri po(i9ionat spre spate, ofer fiecrui automo.il BM,
elegan9 sporti" !i dinamic, c5iar !i atunci c=nd nu se afl n mi!care' &aracterul
#
-R Ing Ler.ert -iess,-irectorul de -e("oltare BM,
%
indi"idual al fiecrui model se manifest prin suprafe9e modelate sofisticat !i este
definit prin contururi precise' -etaliile fine sta.ilesc accente unice'
-ecenii la r=nd, di"erse caracteristici distincte de design au conturat stilul unic
al automo.ilului BM,' BM, a recunoscut rapid !i a culti"at n mod constant
"aloarea acestor caracteristici' Ccesta este moti"ul pentru care, c5iar !i ast(i,
tradi9iile care au e"oluat pot fi "(ute n a.solut fiecare BM,' *oate modelele
reinterpretea( caracteristicile tipice mrcii, su.liniind astfel caracterul lor
independent'
0pera9iunile BM, @roup nu mai sunt nt=lnite doar la ni"el local,ci
glo.ali(ate,iar strategia nu mai este a/at pe productie,ci pe .randing'
Fa%!or"" Pol"!"%"
)/ist mai mul i factori critici n mediul politic care afectea( grupul BM,,
n special, i ntreaga industrie n general' Mn timpurile moderne, factorii politici, de
e/emplu, ai legisla iei +niunii )uropene n ceea ce pri"e te emisiile de &0# generate
de "e5icule, au nsemnat pentru grup o ree"aluare a automo.ilelor i a motoarelor cu
inten ia de a adera la reglementrile +) de mediu' &a urmare, BM, a c5eltuit
fonduri pentru cercetare i de("oltare de te5nologii mai ecologice'&5iar dac acest
lucru a amplificat pentru BM, costurile de produc ie ,grupul a reu!it s i!i men9in
po(i9ia pe pia9 !i s fac fa9 tuturor restric9iilor de mediu'
Sistemul de ta/e si impo(ite poate fi considerat incert din cau(a apari9iei unor
noi ta/e !i a modificrii frec"ente a celor e/istente'
Standardele europene pentru emisii arat limitele ma/ime pentru emisiile de
ga(e pentru toate "e5iculele noi,"=ndute n tarile mem.re ale +niunii )uropene'&el
mai des standard nt=lnit este )uro 1 <$4N#$$4>, care impune productorilor de
automo.ile s ndeplineasc anumite norme de mediu !i i face responsa.ili pentru
performan9a automo.ilului pe o perioad de 1 ani'
+n sistem similar de standarde pri"ind emisia de &0# a fost aplicat !i n
&5ina,care se confrunt cu pro.lema polurii datorat cre!terii numrului de
automo.ile de pe drumurile sale'In pre(ent,Cdimistra9ia de Protec9ie a Mediului,care
este singura responsa.il de emiterea standardelor,su. supra"eg5erea Ministerului
&5ine( de Protec9ie a Mediului Incon7urator,a aplicat Standardul Na9ional I6 care este
ec5i"alent cu standardul )uro% din )uropa'
1
-e asemenea S+C are reguli stricte legate de emisia de &0#'
-e!i punerea n aplicare a noilor legi s3a do"edit a fi o amenin9are serioas
pentru BM, pe termen scurt,grupul a reu!it s demonstre(e de mai mul9i ani c este
o afacere social responsa.il care se a/ea( pe producerea de automo.ile
dura.ile,in"estind sume mari din capital n &ercetare !i -e("oltare pentru a "eni
mereu cu noi ino"a9ii te5nologice,care s fac fa9 standardelor de mediu din fiecare
9ar' -in acest moti" BM, este premiat consecuti" de 8 ani ca lider pe pia9a
productoare de automo.ile datorit dura.ilit9ii automo.ilelor'-atele acestea reies
dintr3un studiu de pia9 reali(at anual de ctre Cgen9ia )l"e9iana de In"esti9ii !i Rating
SCM'
+n alt aspect important l repre(int directi"ele ):6 , n ca(ul n care +niunea
)uropean este precursorul,care dictea( modul n care ar tre.ui s fie reciclate la
sf=r itul ciclului de "ia "e5iculele' &onform directi"elor,productorul auto este
o.ligat s ia napoi componente ca : air.ag3uri , re(iduuri &oncasor i fluorocar.on '
-irecti"a repre(int costuri suplimentare pentru BM, , deoarece acesta "a tre.ui s
ia componentele auto recicla.ile n considerare i de asemenea costurile pentru
(g=rieturile componentelor la sfar!itul ciclului de "ia9' BM, a reac ionat la aceast
directi" i produce n pre(ent autoturisme care sunt cel pu in 81O recicla.ile i cel
pu in p=n la 41O recupera.ile' &5iar dac BM, a fost n msur s fac fa
directi"elor n trecut , directi"ele recente i tot mai stricte repre(int n continuare o
amenin are la adresa societ ii pe "iitor '
Fa%!or"" E%o$om"%"
+n factor economic important care influen9ea( BM, @rup l repre(int
climatul economic n care !i desfa!oar acti"itatea' Recesiunea economica a fcut tot
mai dificil pentru BM, !i pentru al9i productori de automo.ile de lu/ "=n(area
automo.ilelor pe cele mai mari doua pie9e,S+C !i )uropa,p=n la sf=r!itul lui #$$,n
principal din cau(a reducerii capacit9ii cumprtorilor de a o.9ine credit de la .nci'
+n alt factor l repre(int rata de cre!tere a PIB3ului,care din #$$8 p=n n pre(ent a
cunoscut o serie de cre!teri !i descre!teri'-up o scdere .rusc n #$$8 i #$$4, de 2
la sut din total, s3a nregistrat o cre!tere sta.il n #$$, a7ung=nd la 1, la sut, apoi
a sc(ut din nou ntre #$ i #$#, fiind de aproape 3,# la sut n #$#'
2
-up cum se poate o.ser"a n figura de mai 7os, aceast tendin de ncetinire
a cresterilor este progno(at de FMI c "a continua n "iitorul apropiat, dup care
PIB3ul "a creste constant de la #,1 la 3O p=n la sf=r itul lui #$#1'
Fig
&ererea glo.al pentru aceste automo.ile de lu/ a cunoscut o cre!tere din
#$ p=n n pre(ent'In #$# s3au nregistrat "=n(ri record' &ele mai mari cre!teri
ale cererii pentru automo.ile s3au nregistrat n &5ina !i India !i au acoperit scderea
numrului de "=n(ri pe pie9ele din )uropa !i S+C,care nc sunt n stadiul de
recuperare a"=nd parte de o u!oara rat de cre!tere'Se estimea( c cele mai mari
profituri le "a aduce pia9a din &5ina care continu s se de("olte'
In plus,9rile care au cunoscut efectele cri(ei financiare au aplicat o serie de
msuri care au luat forma unor politici fiscale !i monetare cu scopul de a pre"eni
consecin9ele negati"e asupra economiei lor' Bncile din 9rile n curs de de("oltare au
aplicat nc din #$$8 o politica de rela/are ca o msur pentru cre!terea ofertei de
.ani din economiile lor'Re(ultatul direct al acestei ac9iuni l repre(int reducerea
"alorii ratei do.=n(ilor la un ni"el mai mic de $,1 O pentru 9rile mem.re ale +niunii
)uropene'Prin urmare,oferta de .ani a .ncilor comerciale a crescut !i sunt n msur
s mprumute mai mul9i .ani poten9ialilor cumprtori'-eci,oamenii pot lua mai u!or
D
mprumuturi cu do.=n(i mici' Csta repre(int o oportunitate pentru cre!terea
profitului pe termen scurt a grupului BM,'
BM, are dou moduri de a reduce e/punerea la risc "alutar ' 0 modalitate
este acoperirea mpotri"a riscurilor naturaleP in plus,BM, are facilit i de produc ie
pe pie ele sale ma7ore ' C"=nd unit i de produc ie situate n rile n care sunt
generate "enituri nseamn c BM, este capa.il s3 i c5eltuiasca "eniturile in aceea!i
moneda, prin urmare, reduce riscul "alutar ' *otu i, aceste facilit i de produc ie sunt
de specialitate , deci nu orice model de masina este produs peste tot ' Ccest lucru
nseamn c BM, nu "a fi capa.il s ec5i"ale(e perfect "eniturile cu costurile sale '
In acest moment BM, este e/pus la cel mai mare risc "alutar din cau(a
dolarului american , lirei sterline, ;enului 7apone(' &=nd BM, sta.ile!te un acord
ntr3o moned strin ,nc5eie imediat o acoperire a cursului de sc5im. pentru a
elimina riscul ' Principalul 5edging are loc ntre euro i dolarul american , din moment
ce BM, are un "enit mare din opera iunile sale din S+C , dar care nu corespunde
costurilor ridicate'Ratele de sc5im. sunt o preocupare ma7or pentru BM, din cau(a
oscila9iei euro '
-atorit glo.ali(rii continue a BM, , e/punerea la riscul "alutar "a rm=ne
un su.iect important pentru BM, @roup n "iitor '
&osturile BM, de fa.rica ie sunt ntr3o msur foarte mare, determinate prin
costul materiilor prime , care sunt utili(ate pentru produc ia de ma ini i motociclete '
Materiile prime cele mai folosite sunt o9elul !i aluminiul' Ccestea fluctuea(
foarte mult n pre , ceea ce nseamn c BM, are dificult i n estimarea pre urilor
"iitoare i , prin urmare, are riscul de sta.ilire a pre urilor mici pentru produsele lor i
astfel c= tig mai pu in dec=t !i3ar dori sau pot suferi c5iar pierderi financiare'
Pre urile pentru aluminiu i o el au crescut n ultimii ani' )i !i3au centrali(at
ac5i(i iile de materii prime , astfel nc=t acum se pot .a(a pe sinergiile create prin
ac5i(i ii reciproce' -in cau(a accesului limitat la materiile prime i a cererii tot mai
mare din economiile n curs de de("oltare , pre ul materiilor prime este de a teptat s
creasc n "iitor '
Pre ul petrolului este un alt factor determinant pentru perspecti"ele economice
ale BM, @roup ' Pre ul petrolului este at=t reflectat n pre ul de produc ie,c=t !i n
cererea de produse ' Prin urmare, o cre tere a pre ului petrolului "a a"ea un du.lu
efect negati" ' :a fel ca i cu pre ul materiilor prime , pre ul petrolului se a!teapt s
creasc n "iitor , ca urmare a cererii crescute de pe pie ele aflate n curs de
8
de("oltare'Pre9ul petrolului poate fi considerat at=t o oportunitate,c=t !i o amenin9are
pentru BM,'+n pre9 ridicat al petrolului poate fi "(ut ca o amenin9are deoarece
implic o cre!tere a pre9ului com.usti.ilului si un pret ridicat al transportului de
materii prime,de produse finite sau c5iar de piese de ma!ini care tre.uie mutate de pe
o pia9 pe alta')fectul acestui pre9 poate duce la cre!terea costurilor de produc9ie !i la
reducerea profitului'
Fa%!or"" So%"o+%ul!ural"
Factorii socio3culturali care influentea(a @rupul BM, sunt "=rsta,"eniturile !i
se/ul'
In ceea ce pri"e!te "=rsta oamenilor,BM, este interesat n principal de
oamenii de "=rst mi7locie care sunt capa.ili s plteasc pre9ul necesar pentru o
astfel de ma!in de lu/' *inerii nu i!i permit s cumpere o astfel de ma!in'
In ceea ce pri"este "eniturile,BM, se adresea( persoanelor cu "enituri mari
din cau(a costurilor ridicate de produc9ie'
Ma!inile BM, se adresea( at=t femeilor,c=t !i .r.a9ilor n mod egal'-in
datele demografice reiese faptul c nu e/ist oportunit9i de cre!tere a grupului 9int
cruia se adresea( BM,'
Pe pie ele BM, e/istente , preocuparea pentru mediul ncon7urtor 7oac un
rol din ce n ce mai important ' Mai ales consumatorii din S+C i )uropa cer produse
8"er(i8 , care s se ridice la standardele de emisie i s corespund directi"elor de
mediu 'Reac ia BM, la sc5im.area preferin9elor clien9ilor este e"ident , BM,
pun=nd accent sporit pe ma!ini 5i.rid , pe motoarele cu com.usti.il dual i , n
general, pe ma inile cu un consum eficient' BM, a produs , de asemenea, 1$$ de
ma ini pe .a( de 5idrogen , care au fost predate clien9ilor pe .a( de proces':a
&onferin a de la &open5aga BM, a sponsori(at mai multe "e5icule cu emisii reduse
de &0#' Prin accentul pe conducerea Q"erdeK , BM, @roup a reu!it s de"in lider
de pia ' Pe termen lung, BM, este de a teptat s rm=n n prima linie a
dura.ilit ii prin furni(area de solu ii ino"atoare la pro.lemele de mediu'
4
Fa%!or"" Te,$olog"%"
-intr3un studiu recent al managerilor din industria de automo.ile reiese ceea
ce ei consider pro.leme de top pentru "iitor' 81 O din responden i au considerat c
te5nologia este principala prioritate' Ccest lucru conduce la conclu(ia c te5nologia
este un domeniu n care este dificil sa o. ii un a"anta7 competiti" ' &5iar dac
concuren a este acer. , BM, a reu it s o. in un a"anta7 n producerea de motoare ,
care i3a condus spre ca!tigarea mai multor premii pentru motorul anului' Cten ia
sporit pe pro.lemele de mediu creea(a noi posi.ilit i pentru de("oltarea de solu ii
ecologice n (ona de transport '
In #$$4 cei de la BM,,n premier mondial au creat primul sistem de
e"itare a alimentrii eronate care utili(ea( o prindere de siguran9 pe admisia
re(er"orului'
In #$ au de("oltat *e5nologia BM, *RinPoRer *ur.o ca nou standard
pentru reducerea consumului la toate motoarele diesel cu patru !i cu !ase cilindri'
In #$3 a aparut te5nologia BM, Blue Performance introdus standard la
toate modelele BM, dieselP fiecare "ersiune de model dispune de con"ertor catalitic
S&R sau con"ertor catalitic de stocare a o/idului de a(otP emisiile reduse permit
ndeplinirea standardelor )+2'
&=nd "or.im despre te5nologie,cel mai important este modul n care
consumatorii te percep' Ccest punct a fost su.liniat de ctre *5omas ,e.er
<responsa.il de de("oltare la -aimler> , atunci c=nd a recunoscut c -aimler ncepe s
prind pe BM, n termeni de te5nologie , dar este nc n urm n ceea ce pri"e te
percep ia pu.lic'
Pe termen scurt BM, "a mic!ora costurile pentru cercetare !i de("oltare ca
un rspuns la situa9ia actual , dar pe termen lung se a teapt s i e/tind acti"it ile
n cercetare !i de("oltare !i s !i pstre(e concentrarea pe te5nologie'
$
III'Co$%lu&""le a$al"&e" PEST
Cnali(a P)S* sugerea( c e/ist o m.unt ire continu pentru BM, n ceea ce
pri"e te impactul e/tern asupra organi(a iei ' Rele"an a fiecrui factor pentru "iitor a
fost considerat egala pentru cei patru factori e/terni ' *otu i, acest lucru ar putea fi
ndoielnic , deoarece factorii economici "or a"ea efect direct asupra performan ei
BM, ' Mai mul i factori economici sunt identifica9i , deoarece pot a"ea efect direct
asupra profita.ilit ii BM, ' &ele mai mari amenin ri sunt riscul "alutar,cre terea
pre urilor materiilor prime !i cre!terea pre9ului petrolului, ' &ontrar , cre terea
pre"(ut a PIB3ului este o oportunitate care ar putea a7uta BM, s3!i mreasc
"eniturile' &ei mai importan i factori socio 3 culturali pentru BM, sunt:clasa de
mi7loc de pe pietele in curs de de("oltare i cre terea cererii pentru produsele 8"er(i8 '
Mn cadrul te5nologiei , ino"area n domeniul reali(arii de solu ii dura.ile , este
e"aluata ca fiind cel mai important aspect pentru BM, '
)/ist, desigur, al i factori , care nu au fost specificati n anali(a P)S* 'Prin
urmare , anali(a P)S* ar tre.ui s fie "(ut doar ca un g5id pentru de("oltarea
"iitoare , nu ca o descriere succint a tuturor factorilor'
&ategorii de
factoriNNi"el
e efecte
Politico3:egal )conomici Socio3
&ulturali
*e5nologici )cologici
:ocal *a/e locale
Regional<stat
>
National Punerea n
aplicare a
noilor legi,
sc5im.ari in
regulamentele
de mediu
Riscul
"alutar,
cre!terea
pre9urilor
materiilor
prime
,cre!terea
pre9ului
petrolului,
cre!terea
-e("oltarea
clasei de
mi7loc din
&5inaP
Sc5im.area
preferin9elor
clien9ilorP
6=rstaP
6eniturile
&utarea
unor solu9ii
dura.ileP
&rearea de
ma!ini
5i.rid
&re!terea
cererii
pentru
produsele
K"er(iKP

industriei
mondiale de
ma!ini
Regional<con
tinent>
Interna9ional
Fig#'*a.loul final de sinte(a
IV'B"-l"ogra)"e
#
Suport de curs3Practici de management strategic,Bogdan Bcanu,Polirom,#$$2
5ttp:NNRRR'descopera'roNculturaN4#4%43de3la3elice3la3roata
5ttp:NNRritepass'comN7ournalN#$#NNstrategic3anal;sis3pestel3porter3and3sRot3of3
.mRN
5ttp:NNpre(i'comN;2(Jrp.fueJNpest3anal;sis3of3.mRN
,!!(#..(ure'au'd/.(or!al.)"le.01231.Valua!"o$4o)4BM*'(d)
,!!(#..555'-m5-log'ro.6103.17.68.(la%erea+e)"%"e$!a+de+a+%o$du%e+31+de+a$"+
de+mo!oare+-m5+d"eel.
,!!(#..e$'5"/"(ed"a'org.5"/".BM*
,!!(#..555'&"are'%om.-u"$e.
,!!(#..555'a%adem"a'edu.90:7681.Por!)ol"o4BM*4Mar/e!"$g4Re(or!
,!!(#..555'5r"!e5or/'%om.ea;.ma$ageme$!+!ra!eg;+!o;o!a+a$d+-m5+)u!ure+
!re$d
3
%