Sunteți pe pagina 1din 17

Letopise ul rii Moldovei

de Grigore Ureche
Prdosloviia desclicrii a rii Moldovei dinceputul ei. Carea este nsemnat de Urche
vornicul din ltopise ul cel latinescu izvodit
Vor unii Moldovei s-i zic c au chiemat-o S itia sau Schithia pre limba sloveneasc. Ce S itia coprinde loc
mult, nu numai al nostru, ce nchide i rdealul i ara Munteneasc i c!mpii preste "istru, de coprinde o parte
mare i de ara #e asc. Chiematu-o-au unii i $lachia, ce scriu l%topise ile latine ti, pre numele hatmanului
r!mlenescu ce l-au chemat $lacus, carile au btut rzboiu cu s itii pre ac%ste locuri i schimb!ndu-s i
schimosindu-s numele, din $lachia i-au zis Vlahiia. Ce noi ac%sta nume nu-l priimim, nici-l putem da r!i
noastre Moldovei, ci rii Muntene ti, c ei nu vor s dispar , s &ac doao ri, ci scriu c au &ostu tot un loc i
o ar i noi a&lm c Moldova s-au disclicat mai pe urm, iar munt%nii mai dinti, mcar c s-au tras de la un
izvod, munt%nii nti, moldov%nii mai pre urm, de pstorii nemerit, c umbl!ndu pstorii de la rdeal, ce s
chiiam Maramoro , n mun i cu dobitoacile, au dat de o hiar ce s chiam buor i dup mult goan ce o au
gonit-o prin mun i cu duli, o au scos la esul apei Moldovei. colea &iindu i hiara obosit, au ucis-o la locul
unde s chiam acum 'uor%nii, daca s-au disclicat sat. i hierul rii sau pecetea cap de buor s nsemneaz. i
c eaoa cu care au gonit &iara ac%ia au crpat, pre carea o au chiemat-o Molda, iar apei de pre numele c %lii
Moldii, i-au zis Molda, sau cumu-i zic unii, Moldova. (i(direa i rii, dipre numele apei i-au pus numele
Moldova.
Scriu alte istorii pentru ara noastr a Moldovei, cum au sttut pustie )** de ai, trec!nd mpr iia slvitului i
put%rnicului +raian mprat, carele s cunoscu s%mnele puterii lui pe unde au tras +roian peste multe ri i
preste aceast ar, trec!nd, o tile lui peste c!mpi i preste ape. t! ia ai s-au a&lat pustie, pn- n vr%mea ce au
vrut milostivul .umnedzu a nu lsarea acest, pm!nt &r- de oameni. Ce cu voia s&in ii sale, ndemn!ndu-s o
sam de &iciori de domni den domniile ce au &ost pre ac%le vremi la /!m i cu oamenii lor den Maramur ,
viind preste mun ii ungure ti i preste mun ii r!i Moldovei, v!n!ndu heri slbatece pn- au ie it la apa ce-i
dzice Moldoa, gonind un dzimbru, carele l-au i dob!nditu la un sat ce s chiam 'uorenii, pre aceia ap. -au
pus acei ape numele Moldova, pre numele unii !nci ce s-au necatu ntr-acea ap, ce o au chemat pre !nc
Molda i pre numele ei s dzice acmu i r!i Moldova, pn- astdzi. 0e indu la loc &rumos i de chis, socotindu
cu to ii c-i loc bun de hran i plc!ndu-le tuturor, s-au ntorsu napoi iar i n Maramur -au scos oamenii
lor to i ntr-aceast ar.

Capitolele referitoare la tefan cel Mare:
(AX!"# U$CA$U%&
0ar al ii zicu c de la 'ogdan vod s-au nceput, precum s-au pomenitu mai sus, la domniia lui. .omniia lui
te&an vod, ce-i zic cel 'un, &iciorul lui 'ogdan vod i de multe rzboaie minunate ce au &cut. C!ndu s-au
domnitu, &ost-au cursul anilor )1)2 345267 aprilie 48, (oi
cest domn, te&an vod, dup doi ani a domnii lui 9tru vod ron, rdicatu-s-au de la ara Munteneasc cu
mult mul ime de oaste munteneasc i din ar aduna i i au intrat n ar. i silind spre scaunul Suc%vii, i-au
ie itu inainte 9tru vod ron pe Sir%tiu, la .ol( ti, la tin, i s-au lovitu n zioa de (oi mari, aprilie 48, i
n&r!nse te&an vod pe ron. Ci ron vod nu s ls cu at!ta, ci de iznoav s-au bulucitu i al doilea r!ndu: s
lovi la ;rbic i iar birui te&an vod. i-l prinse pe 9tru vod ron i-i tie capul, de- i rsplti moartea
tt!ne-su, lui 'ogdan vod.
C'ndu s(au str'nsu ara la )ireptate
.eciia te&an vod str!ns-au boierii rii i mari i mici i alt curte mrunt dimpreun cu mitropolitul
+heoctistu i cu mul i clugri, la locul ce s chiam .ireptatea i i-au intrebatu pre to i< este-le cu voie tuturor
s le &ie domnu = >i cu to ii au strigat ntr-un glas< ?@n mul i ani de la .umnezeu sa domne ti?. i d%cii cu to ii l-
au rdicatu domnu i l-au pomzuitu spre domnie mitropolitul +heoctistu. i de acolea luo te&an vod steagul
r!i Moldovei i s duse la scaunul Suc%vii..%cii te&an vod gtindu-s de mai mari lucruri s &ac, nu cerca
s a aze ara, ci de rzboiu s gtiia, c au mpr itu o tii sale steaguri i au pus hotnogi i cpitani, carile toate
cu noroc i-au venit.
C'ndu au prdatu tefan vod ara *cuiasc
Scrie l%topise ul cel moldovenescu c &iindu te&an vod om rzboinic i de-a pururea trg!ndu-l inima spre
vrsare de s!nge, nu peste vr%me mult, ce n al cincilea an, s scul den domniia sa, n anii )1)1 345)47
rdic!ndu-s cu toat put%rea sa i s-au dus la rdeal, de au prdatu ara Scuiasc. "ici au avut cine s-i ias
mpotriv, ce dup mult prad ce au &cut, cu pace s-au ntorsu napoi, &r de nici o zminteal. Ci de aceast
pov%ste cronicariul cel le esc nimica nu scrie i nc i alte s%mne multe suntu i nu nsemneaz nimica de
nsile. 0ar l%topise ul nostru, mcar c scrie cam pre scurt, ns le nsemneaz toate. @n al aselea an a domnii
lui te&an vod, n anii )16* 345)87 iulie 88, lovir pre te&an vod cu o pu c n glezn la cetatea Chiliei.
0ar n al aptelea an a domnii sale, n anii )164 345)A7, iulie 2, luatu-s-au doamn de mare rud, pre >vdochiia
de la Chiev, sora lui Simeon mpratul. 0ar cronicariul cel le escu scrie c au &ostu >vdochiia &at lui Simeon
mpratul, iar nu sor.
C'ndu au luat tefan vod Chiliia i Cetatea Al+a de la p,'ni
V leatul )16A 345)27 mese a ghenarie 8A, adun!ndu te&an vod multa oaste de ar, vr!ndu s rscumpere
cet ile carile le luase pg!nii de la al i domni, pogor!t-au cu toat put%rea sa spre cetatea Chiliei. i sosindu la
cetate miercuri spre (oi, la miaznoapte, au ncun(urat cetatea. @ns (oi nu s-au apucat de har u, iar vineri dins-
de-diminea au nceput a bate cetatea i a a toat zioa s-au hr uit pn n sear. 0ar s!mbt s nchinar cei
din cetate i intr te&an vod n cetatea Chiliei. i acolo petrec!ndu trei zile veselindu-s, lud!ndu pre
.umnezeu, mbl!nzia oamenii n cetate. .%cia i la Cetatea lb au tras i mult nval &c!ndu, dob!ndi i
Cetatea lb. i a a am!ndoao cet ile cu mult moarte i pierire de ai si le dob!ndi, carile ntrindu-le cu
bucate i cu slu(itori, au lsat pre 0saiia i pre 'uhtea p!rclabi, ca s le gri(asc, iar el s-au ntorsu la scaunul
su la Suceava.
0ar n al z%cilea an a domnii sale, n anii )165 345))7 iulie 4*, au nceput a zidi mnstirea 9utna, spre slava lui
.umnezeu i a 9reacuratii Maicii $ecioarii Mariei.
$z+oiul ce au fcut tefan vod cu Mateia crai un,urescu la -ae
Mateia u, craiul ungurescu, bizuindu-s puterii sale i me ter ugului su cu carile pre mul i din vecinii si i-au
surpat i i-au supus, carile de multe ori rzboaie &cea cu turcii i cu noroc izb!ndia, neav!ndu nici o pricin
direapt asupra lui te&an vod, ci numai ca s-l supuie, s &ie suptu ascultarea lui, ca s-i &ie cuv!ntul deplin, de
care lucru de multe ori s luda Mateia i crai, c c!te izb!nde &ace te&an vod, cu put%rea lui le &ace i de suptu
ascultarea lui &ace izb!nd i vr!ndu de ce s &liia s arate cum este adevratu, au trimis sol ca s i s nchine
te&an vod, ce te&an vod n-au priimitu. Mai apoi vz!ndu Mat%ia u craiul volniciia lui te&an vod c nu o
poate supune, str!ng!ndu mult oaste a sa i luundu a(utoriu i de la al ii, au purces n anii )162 345))7 i au tras
spre Moldova. i zicea c cu cale m%rge, ca s duc la scaun la Moldova pe 9tru vod. i trec!ndu muntele, au
trecut la +rotu , noiembrie. .e acolo luund drumul, au sosit la /oman, noiembrie 81 i acolo s-au odihnitu pn
a aptea zi, prd!nd i (ecuind. 0ar a opta zi, dichemvrie 6, au arsu t!rgul /omanului i d%cii au luat drumul spre
Suceava, prd!ndu i arz!nd i siliia la scaunul Suc%vii. Mai apoi, socotind ca s nu rm!ie vreun unghiu
nepipit de d!nsul, au lsat drumul Suc%vii, unde-l a tepta te&an vod, i la 'ae -au ntorsu calea i au sosit la
'ae, luni, dichemvrie 45 zile i acolea, cum nu vrea avea nici o gri( de nici o parte, ls!ndu- oastea &r de
nici o gri(, nici paz, ci la buturi i la przi. Unde av!ndu te&an vod tire i prinz!ndu limb, mar i noaptea,
dichemvrie 42, au aprinsu t!rgul asupra lor, c!ndu ei era &r de nici o gri(. i &iindu i b% i i negti i de
rzboi, i-au lovitu te&an vod cu oaste tocmit n rvrsatul zorilor, de mult moarte i pierire au &cut ntr-
n ii. C ei ne&iind tocmi i de rzboi, nimica de arme nu s-au apucatu, ci de &ug, nici urma s ia carii scpa, c
&iind noaptea, de nu tiia nctro vor m%rge, n toate pr ile rtciia, de-i v!na ranii n zvoaie, prin mun i,
unde vreo 48.*** pieri i s-au a&latu. Mai apoi i nsu i craiul, rnitu de sgeat &oarte ru, de-abiia au hlduitu
pre poteci, de au ie itu la rdeal.
a noroc% te .umnezeu pre cei m!ndri i &alnici, ca s s arate lucrurile omene ti c!tu sunt de &ragede i
neadevrate, c .umnezeu nu n mul i, ce n pu ini arat put%rea sa, ca niminea s nu nd(duiasc n put%rea
sa, ce ntru .umnezeu s-i &ie nde(dea, nici &r cale rzboiu s &ac, crora li-i .umnezeu mpotriv.
9re ac%ia vreme av!nd te&an vod priite ug cu l% ii, au trimis din dob!nda sa i craiului le escu, pen solii si.
0ar Mateia u crai, daca au scpatu, de iznoav gtis oaste, ca s vie asupra lui te&an vod, ce viindu-i alte
greut i dispre ara Ce asc, s-au ntors la ce i cu oastea sa.
@ntr-ac%ia i craiul le escu oblicindu c va s marg Mateia u craiul asupra lui te&an vod, au trimis soli,
zic!ndu c-i va da a(utoriu, de-i va trebui, mpotriva lui Mateia u, i i-ar &i datu, de nu s-ar &i prsitu Mateia u
crai de acel g!ndu. 9re ac%ia vr%me, noiemvrie n 82, s-au pristvitu >vdochia, doamna lui te&an vod.
)e prdarea scuilor
Scrie l%topise ul cestu moldovenescu c ntr-acela an, dup rzboiul lui te&an vod ce &cus la 'ae cu
Mateia u craiul, s-au rdicatu te&an vod cu toat put%rea sa, vr!ndu s- i rscumpere str!mbtatea sa ce-i
&cus ungurii, c!ndu venise la 'ae, s-au dus i el la rdeal, de mult prad i robie i ardere au &cut n ara
Scuiasc, neav!ndu cine-i sta mpotriv i cu pace s-au ntorsu, &r nici o zminteal.
Ci de aceast pov%ste ce spune c au prdat te&an vod ara Scuiasc, cronicariul cel le escu nimica nu scrie.
C'ndu s(au mpcatu tefan vod cu Matiia u crai un,urescu
.%cii, dup pu in vr%me, au ncetatu vra(ba intre craiul ungurescu i intre te&an vod, c vz!ndu ei c
vr(ma ul lor i a toat cre tintatea, turcul, le st n spate i volniciei tuturor ntinde mre(ile sale, ca s-i
coprinz i art!ndu-s priietinu cu multe cuvinte de n lciune i ctr unul i ctr altul, ca s-i poat zdr
cap de price i s nceap zarv, g!ndindu-s c ntr-ac%le amestecturi i s vor nchina lui, pentru s le dea
a(utoriu i mai apoi i va pleca i suptu (ugul su, vz!ndu aceast n lciune, Mateia u craiul i cu te&an vod
s-au mpcatu i s-au a ezatu. i nc dup pace a ezat i legtur tare ce &cus am!ndoi, au druitu Mateia u
craiul pre te&an vod cu doao cet i mari la rdeal, anume 'alta i Ciceul.
)e ni te ttari ce au intrat n ar s prade
V leato )16B3456*7 rdicatu-s-au mult mul ime de oaste ttrasc i au intratu n ar, s prade, crora
prinz!ndu-le de v%ste te&an vod, le-au ie itu nainte. i la o dumbrav ce s chiam la #ipin i, aproape de
"istru, i-au lovit te&an vod cu oastea sa, avgust 8*, i d!ndu rzboiu vite(a te, i-au rsipit i mult moarte i
pierire au &cut ntr-n ii i mul i au prinsu n robie i le luo tot pleanul. .e care lucru cunosc!nd te&an vod c
a(utoriul nu de aiurea i-au &ost, ci numai de la .umnezeu i de la 9reacurata Maica sa, cu mare laud i izb!nd
s-au ntorsu la scaunul su, la Suceava.
C'nd au sfin it tefan vod mnstirea Putna
.eaca se ntoarse te&an vod de la acel rzboi cu noroc ce izb!ndi pre acei ttari, spre lauda ac%ia, mul mind
lui .umnezeu, au s&in it mnstirea 9utna, carea era zidit de d!nsul, septevrie A zile, ntru lauda a 9reacuratei
$icioarii Mariei, Maicii .omnului nostru 0isus Cristos. #a care s&in enie mult adunare de clugri au &ostu<
+heoctistu mitropolitul i +arasie episcopul dimpreun cu 0osi& arhimandritul i igumenul 9utnii, zicu c au
&ostu la liturghie arhiepiscopi i episcopi i preo i i diiaconi )5 la (irtvnic.
C'ndu a intrat zavistiia intre tefan vod i intre $adul vod i de arderea -rilii
V l%ato )16B 3456*7, ntr-ac%ia vr%me intr zavistiia intre te&an vod i intre /adul vod, domnul muntenesc,
pre obic%iul &irei omene ti de ce are, de ac%ia po&t% te mai mult, de nu-i a(unse lui te&an vod ale sale s le ie
i s le spri(ineasc, ci de lcomie, ce nu era al lui, nc vrea s coprinz. Str!ns-au ara i slu(itorii si i au
intratu n ara Munteneasc, de au prdatu marginea, &evruarie 86 dni i au arsu 'rila n sptm!na alb, mar i.
)e tierea capetilor a ni te +oieri. /010 (2312& ,henuarie 2/ zile
+ie te&an vod pre 0saiia vornicul i pre "egril pharnicul i pre leDa stolnicul n t!rgul Vasluiului.
$z+oiul de la *oci. c'ndu s(au +tut tefan vod cu $adul vod domnul muntenescu. /010 (2312& martie
1 dni
/adul vod, vz!ndu at!ta prad n ara sa, ce-i &cus te&an vod, nu vru s lase s nu c%rce str!mbtatea sa.
Ce pururea se nt!mpl, cela ce va s- i ntoarc btaia, de doao ori l bat, c str!ng!ndu oastea sa i vecineasc,
au venitu asupra lui te&an vod. 0ar el ca un leu gata spre v!natu, de s!rgu s-au pornit i la Soci le-au ie it
nainte i d!ndu rzboiu vite(a te, martie 6 zile, nu mai pu in de vite(iia moldov%nilor, carii era gata au s moar,
au s izb!ndeasc, dec!t de me ter ugul lui te&an vod, /adul vod pierdu rzboiul cu mult pagub de ai si,
c pre to i i-au tiatu i toate steagurile /adului vod le-au luat i pre mul i vit%(i i-au prinsu vii i pre to i i-au
tiatu, numai ce au lsatu vii 8 boieri de acei mari, pre Stan logo&tul i pre Mircea comisul.
)e un cutremur
@ntr-acela an, avgustu 81, &u cutremur mare de pm!ntu peste toat ara, n vr%mea ce au ezutu domnul la
mas, la pr!nzu. V leato )1B* 345687 au adus te&an vod pre Mariia din Mangop, de o au luat lui doamn.
Al doilea rz+oiu al lui tefan vod cu al $adului vod la zvorul Apei. leatul /042 (2315& noiemvrie 4
te&an vod, &iindu aprins inima lui de lucrurile vite(e ti, i prea c un an ce n-au avut treab de rzboiu, c
are mult scd%re, socotindu c i inimile voinicilor n rzboaie trindu s ascut i truda i osteneala cu carea s
diprins%se este a doao vite(ie, str!ns de iznoav oaste i luo pre 'asarab #aiot, ca s-l duc la ara
Munteneasc, s-l puie domnu.
0ani socot% te c suptu un copaciu bun c! i s adpostesc, sau c!t laud i adaoge nu numai purttoriul ce i
ara, c!ndu nvliia la d!nsul i la ar i domnii cei streini, s-i duc la domnie i cu a(utoriul lor era cu nd%(de
c vor izb!ndi.
i intr!ndu te&an vod n ara Munteneasc, s gtiia de rzboiu /adului vod. Ci vz!ndu /adul vod c nu-i
va putea sta mpotriv, n 4B ale lui noiemvrie au dat dosul cu oastea sa i s-au dus la scaunul su, la
.!mbovi .
Aicea s socotim
C iat c l%topise ul cel le esc nu spune c s-au btut trei zile rzboiul, d%ciia s &ie dat dosul /adul vod, ci
spune c daca au vzut c nu le va putea sta mpotriv lui te&an vod, au &ugitu la cetate. 0ar l%topise ul nostru
scrie c daca au sositu te&an vod la margine, noiemvrie B zile, au mpr itu steagurile o tii sale pre Milcov. i
d%cii s-au mpreunatu cu /adul vod, (oi ntr-aceasta i lun, 4B zile, la locul ce s chiam Cursul pei. i d!ndu
rzboiu vite(a te de mbe pr ile, s-au btut acolo pn n sar, a i(derea i vineri i s!mbt toat zioa pn n
sar. 0ar noaptea spre duminec au lsatu /adul vod toate ale sale n tabr i au &ugitu cu toat oastea sa la
scaunul su, la .!mbovi . 0ar te&an vod s-au pornitu dup d!nsul cu toat oastea sa. i ntr-aceast lun 8A
au ncun(urat Cetatea .!mbovi a i ntr-ac%ia noapte au &ugit /adul vod din cetate, ls pre doamn-sa Mariia
i pre &iica sa Voichi a i tot ce au avut i s-au dus la turci. 0ar te&an vod, miercuri 85 ale ace tii luni au
dob!nditu Cetatea .!mbovi a i au intratu ntr-nsa i au luat pre doamna /adului vod i pre &iic-sa Voichi a i
o au luat-o lui i doamn i toat avu iia lui i toate ve mintele lui c%le scumpe i visteriile i toate steagurile lui.
i acolo s-au veselit trei zile i d%cii s-au ntorsu napoi la scaunul su, la Suceava, d!ndu laud lui .umnezeu.
0ar pre 'asarab vod l-au lsatu domnu n ara Munteneasc i au domnit o lun.
ar $adul vod au nzuitu la turci. ca s( i poat scoate a6utoriu de la mpratul turcilor i s( i
rscumpere domniia cu putrea lui.
0ar te&an vod, daca au sosit la scaunul su, la Suceava, au trimis la craiul le escu sol, vestindu-i de rzboiu
cu noroc ce au &cut mpotriva /adului vod, &lindu-s c i cetatea i scaunul .!mbovi a cu toat avu iia i-au
luat dimpreun i doamna i &iic-sa. i au trimis i la craiul din dob!nda sa, nu pentru c doar iau &ostu datoriu
s-i trimi , cum zic unii c au &ostu supus l% ilor, ci pentru s-l aib priieten la nevoie i la treab ca ac%ia, de-i
va veni asupr, cum s-au i t!mplatu c atuncea i-au venitu v%ste cum /adul vod au intratu n ara
Munteneasc cu oastea turceasc. i aciia i au trimis l al i soli, de au po&titu oaste ntr-a(utor mpotriva /adului
vod.
$z+oiul $adului vod cu al lui -asara+ vod
/adul vod daca au luatu a(utoriu de la turci, au intrat n ara Munteneasc cu 42.*** de turci, &r al i le&ecii
ce adunase i au datu rzboiu lui 'asarab vod, (oi, dichevrie 8A i l-au rzbitu pre nsul i pre toat oastea lui.
Carile vz!ndu-s mpresuratu de vr(ma ii si, au nzuitu iar i la Moldova, la stp!nul su, te&an vod.
0ar turcii s-au pornitu pre urma lui 'asarab vod i au venitu pn la '!rlad, de au sttut ca un zidu, vineri
dechemvrie 85. i a a au slobozitu nvrapii si, de au prdatu toat ara. i d%cii s-au ntorsu pri n ara
Munteneasc i s-au dus napoi.
0ar craiul le escu au trimis pre .ombec ca telanul de 'elz i pre Sohodolschii ca s-i poat mpca, mcar
pn la o vr%me, cu /adul vod, ci s-au trgnatu vr%mea pn ntr-altu an. i au nv atu craiul, de va tribui
oaste de grabu, s rdici 'ucia schi toat leahta 9odoliei, s marg ntru a(utoriu lui te&an vod. )5. C!ndu au
luat te&an vod cetatea +elea(nul i c!ndu s-au btut cu plu i cu ungurii, mai apoi i cu 'asarab, leat
)1B8 3456A7 octomvrie 4
u luat te&an vod cetatea +elea(nului i au tiatu capetile p!rclabilor i muierile lor le-au robitu i mul i
igani au luat i cetatea au ars-o. @ntr-ac%ia i lun, n 2 zile, &u rzboiu n ara Munteneasc cu ungurii i cu
plu i i cu a(utoriul lui .umnezeu au biruitu te&an vod i au btut pre unguri, @ntr-ac%ia i lun, n 8* de
zile, au rzbitu i pre 'srab.
$z+oiul lui tefan vod c'ndu s(au +tut la Podul 7naltu cu turcii. /048 (2319&
@ntr-ac%ia vr%me, Mehmet mpratul turcescu arm!nd, 48*.*** de oastea sa i oastea ttrasc i munteneasc,
s marg cu /adul vod, au trimis asupra lui te&an vod. 0ar te&an vod av!ndu oastea sa, 5*.*** i 8.*** de
l% i ce-i venise ntr-a(utoriu cu 'ucia schii de la craiul Cazimir i 2.*** de unguri, ce-i dob!ndise de la Mateia u
craiul ungurescu, le-au ie it naintea turcilor din sus de Vasluiu, la 9odul @nalt, pre carii i-au biruitu te&an vod,
nu a a cu vite(iia, cum cu me ter ugul. C nti au &ostu nv atu de au p!r(olitu iarba pretitindinea, de au slbitu
caii turcilor cei ginga i. .%cii a(utorindu put%rea cea dumnezeiasc, cum s vrea tocmi voia lui .umnezeu cu a
oamenilor, a a i-au coprinsu pre turci negura, de nu s vedea unul cu altul. i te&an vod tocmis pu ini oameni
preste lunca '!rladului, ca s-i amgeasc cu buciune i cu tr!mbi e, d!ndu semnu de rzboiu, atuncea oastea
turceasc ntorc!ndu-s la glasul buciunelor i mpiedic!ndu-i i apa i lunca i negura acopierindu-lu-i, tindu
lunca i s&rm!ndu, ca s treac la glasul bucinilor.
0ar dindrt te&an vod cu oastea tocmit i-au lovitu gioi, ghenarie 4* dzile, unde nici era loc de a- i tocmirea
oastea, nici de a s ndrepta, ci a a ei n de sine tindu-s, mul i pieir, mul i prin i de pedestrime au &ost. Ce i
pre aceia, pre to i i-au tiatu, unde apoi m!gle de cei mor i au str!nsu i mul i pa i i sangeaD i au pierit. i pre
&iciorul lui 0sac pa a, dup ce l-au prinsu viu, l-au slobozit. i pu cile le-au dob!nditu i steaguri mai mult de o
sut au luat.
(M*A% C:%U;:$U%&
.ac i-au btut pre turci, ei de la 9odul @nalt, au luat pen pduri -au ie it unde purcede apa Smilii n !nutul
+utovii. colo n l%gea lor au dat laud lui .umnedzu c au scpat -au ie it la lume. 0ar te&an vod pornitu-s-
au dup d!n ii cu ai si moldoveni i cu 8.*** de oaste le asc, ce i-au &ost, ntr-a(utoriu i i-au gonit pre turci
pn- i-au trecut Seretiul la 0on ti, unde s pomen% te i astdzi Vadul +urcilor.
i acolo, deasupra Seretiului, la movila cea mare a +ecuciului, odihnind A dzile, i-au venit v%ste de la starostii
de Crciuna, ce-i dzic acmu 9utna, cum /adul vod vine cu o ti asupra lui te&an vod, &r veste. i
ntrist!ndu-s, te&an vod, cu cine avea, cu ai si, au rpedzit la osta i, de-i str!ngea de s!rg,. @ntr-aceia au
sosit i endrea hatmanul, cumnatul lui te&an vod, cu o sam de o ti ce au &ost rmas napoi: ndat i Coste
pharnicul cu alt sam de oaste ce au &ost gonit pre turci, de i-au &ost trecut Seretiul, au sosit. i av!nd,
bucurie te&an vod de ai si, cum s a&lar pegiur d!nsul la loc de gri(e, ndat repedzi pe endre hatmanul
naintea o tii muntene ti cu pu inei slu(itori, ca-n chip de stra(. i d!nd pe oastea munteneasc, mul i pre
pu ini, &ur birui i de oastea /adului vod i acolo pierit-au i endrea hatmanul, mai gios de /!mnic, unde s-au
pomenit mult vr%me Movila endrii. i l-au dus, de l-au ngropat n sat n .olh ti, l!ng tat-su.
@n eleg!ndu te&an vod cum c adevrat /adul vod domnul muntenesc, i cu oastea sa i vine asupr,
ghenarie 4A au trecut Seretiul i mai sus de /!mnic le-au &ost, rzboiul. i d!nd rzboiu vite(% te despre
am!ndoa pr ile, mult pagub s-au &cut i cu vr%rea lui .umnedzu &u izb!nda la te&an vod, c pierdur
munt%nii rzboiul. .at-au te&an vod o tii sale voie s prade n trei dzile, c!t vor putea, n ara /om!neasc i
prd!nd,, adus-au mult dob!nd osta ii.
i zbvind, te&an vod acolo, pn- a s str!nge o tile toate, aduc!nd i pre mul i den boierii rii /om!ne ti
i alte capete, oameni de &runte, acolo au pus pre ai si boieri i oameni de cinste, de au vorovit -au tocmit, de
au despr it den Milcovul cel Mare o parte de pru, ce vine pre l!ng ;dobe ti i tr%ce de d ntr-apa 9utnii. i
pn- astdzi este hotarul r!i Moldovei i a rii /om!ne ti acel pru ce s desparte den Milcovul cel Mare.
0ar mainte au &ost av!nd r!le am!ndou pricin, c ara /omneasc vrea s &ie hotarul su pn- ntr-apa
+rotu ului, iar moldovenii nu-i lsa, pn- au vrut .umnedzu de s-au tocmit a ea. -au luat te&an vod cetaatea
Crciuna cu nut cu tot, ce s chiam nutul 9utnii i l-au lipit de Moldova -au pus p!rclabii si, pre V!lcea
i pre 0van.
i ntr-ac%ia laud i bucurie au ziditu bis%rica n t!rgu n Vasluiu, d!ndu laud lui .umnezeu de biruin ce a
&cut. i d%cii s-au ntorsu la scaunul su, la Suceava, cu mare pohval i biruin , de la nsu i .umnezeu de
sus, ie indu-i nainte mitropolitul i cu to i preo ii, aduc!ndu s&!nta >vanghelie i cinstita cruce n m!inile sale,
ca naintea unui mpratu i biruitoriu de limbi pg!ne, de l-au blagoslovitu. tuncea mare bucurie au &ostu
tuturor domnilor i crailor de prinpre(ur de biruin ce au &cut te&an vod.
(M*A% C:%U;:$U%& 7ntorsul lui tefan vod cu o tile
Mrg!nd, te&an vod cu o tile pre apa '!rladului n sus, atuncea plc!ndu-i locul intre '!rlad i intre apa
Vasluiului i ntr-aceia laud i bucurie de izb!nd cu nroc ce au biruit pre turci i pre munt%ni, au nceput a
zidi bis%rica sveti 0oan 9redioice, n t!rg, n Vasluiu, d!nd laud lui .umnedzu de biruin ce au &cut, i pre
urm case domne ti, cum s cunosc, i pn- ntr-ac% te vremi. i odihnind, te&an vod acolo cu o tile sale i
r!vnind, cu nevoin a s zidi bis%reca i alte lucruri ce arat c au &cut mai pre urm.
Mai apoi ntorc!ndu-s a(utoriul craiului le escu acas cu mult dob!nd, au trimis te&an vod de i-au dus A)
de steaguri, art!ndu vite(iia ce au &cut i i-au mul mitu de a(utoriu.
(M*A% C:%U;:$U%&
@ntr-ac%ia vreme odihnind, te&an vod la Vasluiu, i-au venit olcari de s!rg, de la Soroca, cum #obod i
"alivaico hatmanii czce ti au intrat, n ar i prad. .%cii te&an vod neput!nd su&eri pre nepriieteni a-i
lsarea s strice ara, ce ndat cu ai si, cu c! i era, i-au cutat a m%rge, unde s-au i t!mpinat cu acea oaste
czceasc pe /utu, la Grumdze ti. $iind, cazacii n prad r chira i i lovindu-i noaptea &r v%ste, &ur
birui i cazacii. tuncia i #obod hatmanul czcesc, &u prinsu de oastea lui te&an vod.
i gonindu-i spre "istru, "alivaico hatmanul i cu o sam de cazaci au dat s treac "istrul i mul i s-au necat
i un polcovnic al su vestit, Eora, acolo s-au necat i al i mul i. i astdzi este de pomenit acel loc de-i dzic
Vadul Eori.
.e acolo s-au ntorsu te&an vod -au desclecat t!rgul 0a ii i n lauda lui .umnedzu au nceput a zidi
bes%reca marelui mucenic i ciudotvore "ecolai.
i d%cii s-au ntorsu la scaunul su, la Suceav, cu mare pohval i biruin de la s!ngur .umnedzu de sus,
ie indu-i nainte mitropolitul cu to i preu ii, aduc!nd, Sv!nta >vanghelie i cinstita cruce n m!nule sale, ca
naintea unui mprat i biruitor de limbi pg!ne, de l-au blagoslovit. tuncea mare bucurie au &ost, tuturor
domnilor i crailor de prenpregiuru de biruin ce au &cut te&an vod. i daca s-au a edzat la scaunul su, la
Suceav, n lauda lui .umnedzu au nceput a zidi o n&rumus at mnstire, sveti .imitrie, ce este naintea
cur ii domne ti.
i s-au ncununat cu doamna Voichi a, &ata /adului vod. 0ar pre maic-sa cu mare cinste o au trimis la domnu
su, la /adul vod, n ara /omneasc.
$z+oiul lui tefan vod. c'ndu s(au +tut cu Mehmet +e, mpratul turcescu i cu muntnii la <alea
Al+
V leato )1B5 3456)7, vz!ndu mpratul Mehmet beg c!t pagub au avut n oastea sa de la te&an vod, g!ndi
nsu cu capul su s marg, s strop asc ara Moldovei i s- i ia cet ile napoi, Chiliia i Cetatea lb,
carile &us%s mai nainte pre m!na lor.
colo te&an vod multu au nevoitu s nu-l lase s treac .unrea, ci n-au putut, c ttarii de o parte, turcii de
alt parte, cu oastea &r numr ce venise, ci au dat cale turcilor i s-au apucat de ttari i pre lesne bt!ndu-i, i-
au gonitu pn la "istru. Vrea da rzboiu i turcilor, ci vz!ndu at!ta trie cu mpratul i mul ime de oaste, cu
pedestrime i cu pu ci i nc-l s&tuia boierii ca s s dea la loc str!mtu, ca de nu vor birui, s s apere i s n-
aib zminteal.
.eci te&an vod vz!ndu a a, s-au ntorsu, de s-au dat spre mun i, unde -au ales loc de rzboiu la str!mtoare,
la Valea lb, unde s chiiam acuma /zboienii, di pre acel rzboiu ce au avut moldov%nii cu mpratul
turcescu. i pedestrindu-s oastea, ca s nu nd(duiasc n &ug, ci ntru arme i au datu rzboiu, iulie 8). i
mult vr%me trindu rzboiul neales de mbe pr ile osteni i i turcii tot adog!ndu-s cu oaste proaspt i
moldov%nii obosi i i neviindu-le a(utoriu de nici o parte, au picat, nu &ie te cum, ci pn la moarte s apra, nici
birui i dintru arme, ci strop i i de mul imea turceasc, au rmas dob!nda la turci. i at!ta de ai no tri au pierit,
c!t au nlbit poiana de trupurile de a celor pieri i, pn au &ostu rzboiul. i mul i din boierii cei mari au picatu
i vit%(ii cei buni au pieritu i &u sc!rb mare a toat ara i tuturor domnilor i crailor di prinpre(ur, daca auzir
c au czut moldov%nii suptu m!na pg!nilor.
@ntr-acel rzboiu au czut te&an vod de pre cal (os, i .umnezeu l-au &eritu, i nu s-au vtmat. 0ar turcii s-au
ntorsu spre Suceava i au arsu t!rgul. i d%cii s-au ntorsu napoi prd!ndu i arz!ndu ara. Mai apoi, dup
ie irea nepriietinilor i a vr(ma ilor din tar, daca au str!nsu te&an vod trupurile mor ilor, movil de cei mor i
au &catu i pre urm -au ziditu deasupra oasilor o bis%ric, unde trie te i astzi ntru pomenirea su&letelor.
Scrie l%topise ul nostru c dup poticala lui te&an vod, ce au pierdut rzboiul, de s!rgu au str!nsu oastea ce au
putut degrab i s-au dus dup turci i i-au a(unsu trec!ndu .unrea, la vr%me de mas i lovindu-i &r v%ste, i-
au spieriiat de au cutat a &ugi, ls!ndu pleanul i tot ce au prdatu. 0ar te&an vod le-au apucatu pleanul tot i
s-au ntorsu napoi cu izb!nda.
Scrie la l%topise ul nostru c la acest rzboiu ce au &ost la Valea lb, au &ostu i 'asarab vod cu munt%nii,
venit ntru a(utoriul mpratului turcescu, pre carile to i domnii de prinpre(ur l cuv!nta de ru, zic!ndu c n-au
&ostu ntr-a(utor crucii i cre tint ii, ce pg!nilor i du manilor.
0ar la l%topise ul cel le esc, de izb!nda lui te&an vod, ce au scos pleanul i prada la .unre de la turci i de
'asarab vod cu munt%nii, nimica nu scrie. i nc i alte s%mne multe nimica nu le nsemneaz, carile nice
unile n-am vrut s le lsm, ci toate care la locul su le-am tocmit.
$spunsul altor smne
V leato )1B2 3456)7 noiemvrie, pristvitu-s-au +heoctist mitropolitul de Suceava, carile au inut scaunul 82 de
ani i au sttut altul, Gheorghie mitropolitul. @ntr-acela an, dichemvrie 41, pristvitu-s-au doamna Maria ce era
de la Mangop.
V leato )1B6 345617 iunie 88 au nceput te&an vod a zidi cetatea Chiliei i o au s&!r it-o ntr-acela an, iulie
4).
@ntr-acela i an i ntr-aceia lun, iulie 82, pristvitu-s-au 'ogdan vod, &iciorul lui te&an vod.
@ntr-acela an, avgust 4B, pristvitu-s-au Cnea(na.
V leato )1BB 345B*7 pristvitu-s-au 9tru vod, &iciorul lui te&an vod.
$z+oiul de la $'mnic. c'nd s(au +tut tefan vod cu plu i vod. v leatul /040 (2342&. iulie 4
$u rzboiu n ara Munteneasc, de s-au btut plu i vod cu te&an vod la /!mnicu i au biruitu te&an
vod cu mila lui .umnezeu i cu ruga 9reacistii i a tuturor s&in ilor i cu a(utoriul s&!ntului i a marelui
mucenic al lui Cristos 9rocopie, &ur birui i munt%nii i mul ime de n i &r numr au pierit i toate steagurile
lor au luatu i mul i boieri au picat. i pre eplu i vod nc l-au prinsu viu i i-au tiatu capul. i de la te&an
vod nc a picat om de &runte andrea hatmanul i l-au adus de l-au ngropat n .olhe ti, l!ng tat-su. 0ar
te&an vod au pus munt%nilor domnu pre Vladul vod Clugrul, carile mai apoi au &cut vicle ug asupra lui
te&an vod, pentru cci dedeas a(utoriu turcilor, c!ndu au mersu de au luat cet ile i au prdat ara. 0at
te&an vod, dup rzboiu cu noroc ce au &cut, cu mare poh&al i laud s-au ntorsu la scaunul su, la Suceava.
Fic s s &ie artat lui te&an vod s&!ntul mucenicu 9rocopie, umbl!ndu deasupra rzboiului clare i ntr-
armatu ca un viteazu, &iindu ntr-a(utoriu lui te&an vod i d!ndu v!lhv o tii lui. Ci este de a-l i cr%derea
acestu cuv!ntu, c daca s-au ntorsu te&an vod cu toat oastea sa, cu mare poh&al, ca un biruitoriu, la scaunul
su, la Suceava, au zidit bis%ric pre numele s&!ntului mucenicu 9rocopie, la satu la 'adeu i, unde trie te i
pn astzi.
.e plu i vod nu scriu to i ntr-un chip, unii zic c au prinsu te&an vod pre /adul vod, carile au &ostu
a i toriul cel mare asupra cre tinilor i i-au &ost a(utat i bra ov%nii. +indu pre turci i luundu ara
Munteneasc, au lsatu pre plu i n locul su. Ci oricum au &ostu, c tot s tocmescu c au &ostu izb!nda lui
te&an vod.
Minunatu lucru< dup potical dinti i dup pierzarea o tii dinti, cela ce nu avea voinici de oaste, ci str!ngea
pstorii din mun i i arga ii, de-i ntr-arma, acmu iar s rdica deasupra biruitorilor dinti, daca au pierdut ara,
acmu domni altora le da i ara l iia.
V leato )11* 345B87 martie 4* au luatu te&an vod citatea Crciuna cu tot inutul ce sa chiam !nutul 9utnii
i l-au lipit de Moldova i au pus p!rclabii si, pre V!lcea i pre 0van.
V leato )114 345BA7 au nceput te&an vod a zidi cetatea de la t!rgul /omanului, ce s chiiam Smeredova.
V leato )118 345B57 te&an vod ntr-o noapte au prdatu i au arsu toat ara Munteneasc.
C'nd au luat -aiazit mpratul turcescu Chilia i Cetatea Al+. leat /005 (2343&
'aiazit mpratul turcescu cu mare oaste au intrat n ar i au btut Chiliia i Citatea lb, ns nu singur cu
put%rea sa, ce i Vladul vod Clugrul, domnul muntenescu, cu munt%nii, nc au mers ntr-a(utoriu
mpratului, cum s-au pom%nitu mai sus c au &cut vicle ug asupra stp!nului su, lui te&an vod, de au datu
a(utoriu turcilor. i miercuri, n patrusprz%ce zile iulie, au luat cetatea Chiliia, n zilele lui 0va co i MaDim
p!rclabii.
i(direa ntr-acela an, miercuri, avgust 2 zile, au luat i Cetatea lb, n zilile lui Gherman i 0on p!rclabii.
i ar &i vrut apuca i alte cet i, c te&an vod la gol n-au ndrznitu s ias, ci numai la strimtori nevoia d% le
&cea zminteal. Ci i turcii vz!ndu a(utoriul ce venise de la ara #e asc lui te&an vod, sau nsu i craiul,
cum scriu unii, c au tras de la rusi i de la #itva ara toat, de s str!ns%se oamenii de treab mai mul i de
8*.*** de oameni i trec!ndu "istrul craiul cu d!n ii suptu Caliciu, au venitu la Colomia, de -au pus tabra,
)11A 345B57 septevrie 4.
colea au venit i te&an vod, de s-au mpreunat cu craiul, i toate ce au avut mai de treab au vorovitu. Mai
apoi l-au i osptat pre te&an vod i A.*** de oameni i-au dat, cu carii s-au ntorsu te&an vod la Moldova.
@mpreun!ndu d%cii oastea cea strein cu a sa, pre multe locuri au smintit pre turci, de le-au cutatu a ie i din
ar. a te&an vod au cur itu vr(ma ii din ar. 0ar cet ile carile le-au luatu turcii, Chiliia i Cetatea lb,
n-au putut s le dob!ndeasc, c ei mai nainte de ce au ie itu, le-au gri(itu cu oameni, cu pu ci i cu bucate de
a(unsu i au rmas pre m!na turcilor, pn n zioa de astzi.
Ce pn a s s&tui te&an vod cu craiul le esc, unde s adunas la Colomiia, iar din (os venise Croiot cu turcii
pn la Suceava i au arsu t!rgul, septevrie 41, luni i mar i. i d%ciia s-au ntorsu napoi, prd!ndu i arz!ndu
ara.
i dup ac%ia, octovrie 41, s-au pristvit 0oasa& arhimandritul carile au &ostu nti igumen n mnstirea 9utnei.
$z+oiul c'ndu s(au +tut tefan vod cu Malcociu i cu turcii la Catla+u,a
Mai apoi, ntr-acela i an, te&an vod, daca au scos vr(ma ii si din ar i daca au rcitu vr%mea i caii turcilor
au slbitu, au lovit pre Malcociu la Catlabuga, noiemvrie 4), de au topit toat oastea turceasc. @ntr-aceasta
bucurie, daca s-au ntorsu te&an vod, au zidit bis%rica pre numele s&!ntului "icolae n t!rgul 0a iloru.
$z+oiul c'nd s(au +tut tefan vod cu =roiot pre *irt la *chiiei. /003 (234/& martie /
@ntr-acesta an venit-au Croiot cu oaste de la ungur asupra lui te&an vod, cruia i-au ie itu te&an vod nainte
cu oaste pre Sir%tiu la ch%i i d!ndu rzboiu vite(a te despre am!ndoao pr ile, ntr-o luni, martie ) zile, pierdu
Croiot rzboiul i oastea, mai apoi i capul, ns cu mare prime(die lui te&an vod, c s-au pornit cu calul (os,
pu in de n-au ncput n m!inile vr(ma ului su. Mai apoi Croiot &iindu prins viu de te&an vod, i-au tiatu
capul.
V leato )112 345B67, ntr-acestu an au disclicatu te&an vod t!rgul C!rlul, de au ziditu i bis%rica cea
domneasc de piiatr i cur ile acele domne ti cu ziduri cu tot, carile stau i astzi.
V leato )11B 3451*7, au murit Mateia u craiul ungurescu, carile mare nume de vite(ie au lsatu pre urm, c nu
numai cu n%m ii i cu vecinii si rzboiu cu noroc &cea, ce i cu turcii multe trebi au avut i de multe ori i-au
biruit, iar pre urma lui au sttut crai Vladislav.
@ntr-acesta an au murit i 0oan, &ecior mpratului de Mosc, nepot lui te&an vod.
(AX!"# U$CA$U%&
V leato )111 345147. @ntr-acesta an s tii cetitoriule c au zidit te&an vod bis%rica lui s&eti "icolae din t!rgul
0a ii: de nu crezi, caut la v leatul ce scrie deasupra u ii bis%ricii, iar nu cum scrie napoi.
V leatul 6**A 345127 te&an vod au zidit s&!nta episcopie n t!rgu n Cu i, hramul s&in ilor apostoli 9etru i
9avel, i cur i domne ti, carile suntu surpate, numai beciurile stau pn astzi.
V leato 6**5 3451)7 iulie 82 dni cetvertoc, rposat-au liDandru vod, &iciorul lui te&an vod i l-au ngropatu
n mnstirea 'istri ii, l!ng strmo ul su, leDandru vod.
$z+oiul lui tefan vod. c'nd au +tut pre Al+rehtu craiul le escu la Codrul Cozminului. leat 1>>9
(2301&
lbert craiul le escu &iindu ales de ar craiu pre urma lui Cazimir, tt!ne-su, ce inus cu te&an vod
priite ugul, iar lbertu craiul uit!ndu priite ugul tt!ne-su ce avea cu te&an Vod i nu &cea oaste mpotriva
pg!nilor, carii n toate pr ile &ulgera i tuna cu trsnetul armelor sale, vrs!nd s!ngile cre tinilor i strop indu
volniciia tuturora, nmul indu l%gea lui Moamet cea spurcat, ci g!ndi ca s- i arate vite(iia asupra Moldovei,
socotindu c pre lesne o va supune, tiindu c de multe ori s a(utoriia Moldova de la craii le ti, ca de la ni te
vecini de aproape, spre to i vr(ma ii. i str!ng!ndu craiul oastea, au scos cuv!ntu cum va s marg la turci, s
ia i s dezbat Cetatea lb i Chiliia, care cet i luase de la te&an vod 'aiazitu mpratul turcescu. i nc
adogiia, de spieriia pre ai si, cum turcii amesteca i cu moldov%nii vor s treac la 9odoliia i le-au datu tire
ca to i s ncalice i s s mpreune cu d!nsul la #iov. i au trimis soli la te&an vod, de i-au datu tire s s
gteasc s marg cu d!nsul, s bat Chiliia i Cetatea lb i s-i gteaze ste ie de hran de oaste. .e care
lucru au prut bine lui te&an vod i cu bucurie mare au priimit pre soli, cci au &cut oaste mpotriva
vr(ma ului su. "umai ce au zis c va veni acolo la loc cu oastea sa, supt Chiliia.
Cunosc!ndu s&%tnicii lui crai, ales episcopii, g!ndul c va s &ac oaste mpotriva lui te&an Vod, multu i-au
adus aminte s nu &ac asupra dirept ii, s nu s ntoarc m!niia lui .umnezeu spre el. Ci el g!ndul su nu l-au
lsat, ci nc au &ostu zic!nd< GVoao v este lucrul bis%rica s pzi i, iar nu de rzboaie s gri(i i, c g!ndul
mieu voi nu-l ti i, numai eu singur. C de a i pric%pe c haina dipre mine tie g!ndul mieu, n &oc o a bga-o?.
.eci mul i din boierii le ti socotiia c &ace ntr-adinsu ca s piarz oastea toat, cum au ie it mai apoi la
d!nsul i zictoarea < ?@n zilile lui ;lbriht, leahta au pierit?.
@ntr-ac%ia te&an Vod prinz!ndu v%ste de la unguri, cum ;lbrihtu va s vie asupra lui cu oaste, c nici ungurii
nu era bucuro i ca s caz domniia Moldovei pre m!na l% ilor, mcar c #aslu crai ungurescu 3ce s chiam
le a te Vladislav7 era &rate lui ;lbrihtu craiului le escu 3ce s chiam ungur% te lbertu7. @n eleg!ndu aceasta
te&an vod trimis-au la craiul le escu cu solie pre credincio ii si, pre +utul logo&tul i pre 0sac vistiiernicul,
ca s poat dintr-nsul cunoa te ceva, ce-i este voia s &ac. Ci nimica nu au cunoscut, c craiul cumu- i umbla
cu n lciune, ascunz!ndu cuv!ntul, pre soli cu bucurie i-au priimitu i darurile ce-i trimis%se te&an Vod cu
mare mul mit i cu dragoste le-au priimitu i le-au luat i solilor iar i ac%la rspunsu le-au dat < cum este
mrgtoriu la turci. Mai apoi i solii si de iznoav i-au trimis la te&an Vod, ca s ntreasc cuv!ntul, iar el au
ntorsu oastea spre 9ocutiia. @n eleg!ndu te&an Vod cum craiul s apropie cu oaste spre 9ocutiia i s trage
spre margine, de iznoav au po&torit soliia, de au trimis naintea craiului pre +utul logo&tul i pre 0sac
vistearnicul cu multe daruri i l-au timpinatu de c%ia parte de "istru i i-au nchinatu darurile. i iar i cu
dragoste le-au luatu. i d%cii au trecut apa "istrului pr% la Mihlc%ni, n ceasta parte, cu toat oastea sa i au
venitu la Co mani. colea -au discopierit toat vicleniia i &aptile sale c%le ascunse, c au prinsu pre +utul
logo&tul i pre 0sac vistearnicul, de i-au &ericatu n obezi i i-au trimis de i-au nchis tocma la #iov.
@n eleg!ndu ac%stea te&an Vod den iscoadile ce pururea trimitea, s tie nctro m%rge craiul cu oastea le asc,
cum crai l-au viclenitu i vine asupra lui i au trecut i "istrul cu B*.*** de oaste pre scrisoare, &r alt
adunare, de s!rgu au trimis n toate pr ile n ar, s s str!ng la t!rgul /omanului. 0ar lbertu au zutu apte
zile la Co mani. Ce pn- a s str!nge oastea lui te&an vod i pn a veni a(utoriul, c i #aslu craiul
ungurescu, &ratile lui lbertu, nc i-au trimis 48.*** de oameni de oaste i cu d!n ii pre 'irtoc voievodul
rdealului, ce era cuscru lui te&an vod, i de la /adul vod nc i-au venitu a(utoriu oaste munteneasc, ci
pn a s str!nge oastea toat launloc, lbert crai au purces cu oastea de la Co mani i au lovit la ipin i.
Vz!ndu te&an vod c-l mpresoar vr(ma ii si, au tocmitu stra( i o au trimis-o mpotriva l% ilor, ca s ie
vadul 9rutului, la t!rgu la Cernu i. 0ar te&an vod n 86 de zile a lui avgust, duminic, au ie itu din Suceava
spre t!rgul /omanului i cu toat oastea sa. i ntr-ac%ia zi i aduser lui de la stra( ) l% i i a a pe trei l% i i-au
trimis la mpratul turcescu, iar pre aceialal i au zis de i-au sp!nzurat. .%cii craiul le escu au venitu cu toat
put%rea sa la cetatea Suc%vii, duminic, septemvrie 85 de zile. 0ar n 8), mar i, de ctr sar, au nceput a bate
cetatea i au btut pregiur d!nsa trei sptm!ni i zioa i noaptea i nimica n-au &olositu, nd(duindu c s va
nchina ara, pentru ce li s suprase cu te&an vod pentru at!ta rzboaie &r odihn i &r msur ce &cea, de
s btea cu to i. Ci socotiia ara c de nu li-i ndem!n cu al su, mai mult nengduin le va &i cu streinii i
nc vz!ndu at!ta prad i rsip ci &ciia oastea le asc, de umbla prin pduri, de a&la przi i (a&uri, siliia cu
to ii di s str!ngiia la t!rgu la /oman, unde era beleagul.
a ara str!ng!ndu-s, iar din cetate c!t putiia s apra i ce rsipiia l% ii zioa cu pu cile, noaptea astupa
gaurile i le ntriia, de le era munca lor nzadar, iar pre a&ar, unde a&la l% i r chira i direptu hrana, i lega i i
tia, de nu era volnici nici ntr-o parte s ias. Mai multu strica loru- i dec!tu celor nchi i, c n toate zile li s
adogia lipsa &lm!nziciunii. .%cii &iind l% ii coprin i de at!ta nevoie, ncepur a gri ru de craiul su, nti cu
tain, iar mai apoi n gura mare l vinuia c-au venit &r cale, de i-au adus ca s-i piarz pre to i i socotiia toate
s%mnile c!te s &cuse r%le, c au &ostu lor de artare ca s &ie conceniia lor. C nti n ara lor, ntr-un p!ru de
nemica, i s-au nnecatu craiului un pohodnic i c!ndu au ie itu din #iovu, boii carii purta ierbriia de v!ntu mare
s-au rsipitu, de nu-i putiia s-i str!ng. i(derea un ran nebunise de cap, au &ostu strig!ndu n gura mare<
?.uce i-v spre pierirea voastr, c nu ve i mai veni?. i pre un leahtici l-au dtunatu suptu cortu i
doisprz%ce cai ai lui, mai apoi i pre un preot al lor, slu(ind liturghie, au scpatu cuminictura lor (os. i alte
s%mne r%le s-au artatu, de-i prorociia to i c va &i s&!r itul lor ru i amar, cum s-au i t!mplatu. C vz!ndu
craiul at!ta cuvinte r%le de d!nsul de la oastea sa, s temu ca s nu-l prsasc i s &ug, s caz n m!nule
vr(ma ilor si, s a(uns cu solii &r ine-su, lui Vladislav craiul ungurescu, ca s-i mpace, c sosis i
a(utoriul ungurescu la te&an vod. i a a '!rtoc voievodul rdealului, carile venis cu a(utoriul ungurescu la
te&an vod, au trimis solii si la lbertu craiul, ca s-i spuie c va veni nsu i pentru pace. i pre te&an vod
cu multe cuvinte l-au rugatu s &ac pace cu craiul le escu. i a a au intratu la mi(locul lor i s-au dus la craiul
le escu de i-au mpcatu ntr-acesta chip< craiul le escu s s ntoarc pre urm pre unde au i venit, s nu mai
strice ara pre alt loc. i d%cii pre 'irtoc voievodul rdealului bine i-au druitu te&an vod cu mari daruri i
d%cii s-au dus acas- i.
C'ndu s(au ntorsu craiul napoi
@ntr-ac%ia lbrihtu, craiul le escu, &iindu de inim rea bolnavu, au datu semnu de ntorsu napoi, de care semnu
era to i bucuro i s-l auz, s s ntoarc de la at!ta &lm!nziciune la casile lor. i n 41 zile ale lui octomvrie,
(oi, s-au ntorsu craiul de la Suceava i s-au apucatu de cale. Ci nu s-au ntorsu pre calea pre unde venise, ci pre
alt cale, pre unde era ara intreag, spre Codrul Cozminului.
Sim indu d%cii te&an vod c craiul n-au luat urma pre unde venise, ci spre codru, ndat au trimis dup d!nsul
de l-au pohtitu s nu ia pre ac%ia cale, spre codru, ci pre urm, pre unde venise, c &c!ndu ntr-alt chip, vz!ndu
ara paguba -------ce s va &ace de oastea le asc, nu vor rbda, ci vor vrea s- i apere ale sale, de unde toate s
vor a i a de iznoav spre vreun lucru ru, carile va strica i pacea. Ci craiul mai bucuros &us%se s mearg di
dereptul, s ias n ara sa i n-au bgatu n sam, ci -au pzitu calea spre Codrul Cozminului. .e care lucru
&iindu nhierb!ntatu te&an vod de rzboiu, socotindu c are vr%me de a- i rscumprarea str!mbtatea sa
dispre cela ce nu numai pacea cea v%che o au clcat-o, care avus%se domnii Moldovei cu craii le ti, ce i
(urm!ntul i i pacea ce legase atuncea de cur!ndu, a ez!ndu-s s s ntoarc pe urm pre unde i venise, d%cii
l a i a a(utoriul ce-i venise di pretitindirilea i oastea sa toat gata str!ns i odihnit, vz!ndu dob!nda di pre
cei &lm!nzi i slbi i, au trimis nainte ca s apuce calea la Codrul Cozminului, s sciuiasc pdurea, s o
n ineaze, ca s o poat porni asupra o tii, daca vor intra n pdure. 0ar el cu toat oastea au intrat dup d!n ii i
cu doao mii de turci. i a patra zi i-au a(unsu n pdure, (oi, octomvrie n 8) de zile, luundu a(utoriu pre
.umnezeu i cu ruga 9reacistii i a s&!ntulu marelui mucenic .imitrie i lovindu-i de toate pr ile i obor!ndu
copacii cei n ina i asupra lor, mult oaste le asc au pieritu, unii de o t%ni, al ii de rani, c le coprins%se ca cu
o mrea( calea, al ii de copacii cei n ina i. a pierz!ndu pu cile, ls!ndu steagurile care toate le-au adunatu
te&an vod i ei cine cum au putut, n toate pr ile s-au r chiratu prin pduri, de au scpat pu ini a&ar. i
nsu i craiul cu pu ini rms%se, str!ng!ndu-s s-au adunatu ntr-un ocol la sat la Cozminu. i de acolo
bulucindu-s au tras spre Cernu i. 0ar oastea lui te&an vod cu d!n ii merg!ndu mpreun, s btiia i s tia.
Ci i acei pu ini ce ie is din codru n-ar &i scpatu, de nu s-ar &i ncurcatu ai no tri n carle crie ti i n carle
altor boieri, de le-au datu vr%me de au ie it.
i acolea veni v%ste lui te&an vod c vine i alt oaste le asc, ntr-a(utoriu craiului. tuncea au chiematu pre
'oldur vornicul i i-au datu lui oaste de a(unsu i au trecut 9rutul mpotriva acei o ti, s!mbt sara. i duminec
diminea a, octovrie 81 zile, le-au datu rzboiu i pre to i i-au rsipit ndat i i-au topitu cu a(utoriul lui
.umnezeu i cu norocul lui te&an vod i mare moarte i tiere s-au &cut atuncea n oastea le asc, la locul ce
s chiiam #n e tii satul. i nimica n-au tiut craiul de venirea acei o ti, nici de pierirea lor.
i ntr-ac%ia duminec, trec!ndu craiul 9rutul la Cernuti, iar i &u lovit de oastea lui te&an vod, de i-au
rsipit i i-au tiatu, de-abiia au scpat nsu i craiul cu pu in oaste de a sa. .%cii trec!nd craiul spre ara sa, pre
multe locuri i-au lovit ai no tri, ales pre craiul, c mazurii ntorc!ndu-s s dea rzboiu i s apere pre craiul i
pre cei scpa i dintru acel po(ar, au datu asupra lui 'oldur vornicul cel mare, pre carile l trimis%se te&an vod
mpotriva acei o ti le ti ce veniia ntr-a(utoriu craiului i mare moarte au &cut ntr-n ii. i la sat la ipin i
pu ini au scpatu din oastea de era str!ns pre l!ng craiul. .%cii craiul cu mult nevoie strecur!ndu-s, au tras
la Sneatin i de acolo au slobozit oastea pre acas de ct rms%se, iar el s-au dus la #iovu.
!acazanie silnim. adec certarea celor putrnici
.umnezeu cel direptu, cela ce ceart nedireptatea i nal direptatea, cu c!t certare pedeps% te pre ceia ce
calc (urm!ntul. C acesta ;lbrihtu nu spre pg!ni, ci spre cre tini vrea s &ac rzboiul, nu da a(utoriu celuia
ce nu avea odihn de turci, ci vrea s slbasc pre cela ce s lupta cu vr(ma ii cre tinilor, pre carile trebuia cu
to ii s-l a(utoreasc. Ci .umnezeu la at!ta lips i nevoie l adus%se pre cela ce mergea cu at!ta hval s
strop asc ara i s o supuie, care nti nici taina sa nu vrea s spuie nimruia, ci scos%se cuv!ntu c m%rge s ia
Chiliia i Cetatea lb i nc adogea de zicea c de ar ti haina sa dipre d!nsul g!ndul lui, o ar arunca n &oc.
poi nici ai si nu-l bga n sam, ci era n zavistiia celor de cas i de bat(ocura tuturora i n toate chipurile l
huliia, a a i cinstea din zi n zi mic or!ndu-s, de inim rea, pu in de n-au murit.
)e capetile cle de frunte ale l ilor ce s(au aflat pieri i
&latu-s-au la acestu rzboiu din capete< doi &ra i +ncenschii i Miculai voievodul /uschii pieri i i Gabriil din
Moravi a i Cerbor, a i(derea doi &ra i Grotovi, Cuminschii i Murdileu i al i mul i, cine poate s-i pomeneasc
pre to i. l ii au czut la legtur, cumu-i +uncischii, Fbignev potcomori Cracului, 9ruhni schi, +argove schii
i al ii mul i. 9re unii ai no tri i-au &ostu sp!nzur!ndu c!te doi de pr, c au &ostu umbl!nd pre ac%le vremi
pro i ca i n%m ii i alte bat(ocuri multe le-au &ostu &c!ndu, de s pomen% te i astzi rotatea lor ce au &ostu
p indu.
0ar te&an vod, dup izb!nd cu noroc ce au &ost &cut la acest rzboiu, s-au ntorsu napoi la scaunul su, la
Suceava, cu mare poh&al i laud, ca un biruitoriu i au ziditu bis%rica pre numele s&!ntului mucenicu .imitrie,
n t!rgu n Suceava, care trie te i pn astzi. Fic unii s s &ie artat lui te&an vod la acest rzboiu s&!ntul
mucenicu .imitrie, clare i ntr-armatu ca un viteazu, &iindu-i ntru a(utoriu i d!nd v!lhv o tii lui ci este de a
i cr%derea, de vr%me ce au zidit bis%ric.
.upre ac%ia au datu cuv!ntu te&an vod a toat oastea, s s str!ng la C!rlu, n zioa lui s&eti "icolae. i a a
s-au adunatu cu to ii la C!rlu ntr-ac%ia zi i acolo te&an vod au &cut osp mare tuturor boierilor i tuturor
vit%(ilor si i cu daruri scumpe i-au druit pre ei. i d%cii i-au slobozitu cine i pre la casa sa, d!ndu-le cuv!ntu
ca to i s dea laud lui .umnezeu, pentru ce c toate puterile suntu de la .umnezeu.
C'ndu au prdat Malcociu ara le asc 1>>/ (2304&
Malcociu au intratu n ara #e asc cu mul ime de turci i n-au avut cine s-i stea mpotriv, ci mult prad de
oameni au &cut i dob!nd de dobitoace au &cut i au luat, i au a(unsu mai sus de #iov, 82 de popri ti: s-au
ntorsu napoi prd!ndu ara i arz!ndu. S vedea c dup acest rzboi &r noroc, ce &cus l% ii cu te&an vod,
va &i pierirea lor.
C'ndu au prdat tefan vod ara %e asc 1>>/(2304& iunie 55 zile
@ntr-acela i an, te&an vod vr!ndu s- i ntoarc dispre l% i str!mbtatea sa, str!ns ara i au intratu la 9odoliia
i la ru i, trecutau i de #iov la Can ug ora ului, la apa Visloca, toate satile arz!ndu i prd!ndu. rs-au ora ul
9remi lia, /adumnea, 9revorsca, #an ut i cetatea +ereabul i mult buntate dintr-nsa au luatu i mul i (oimiri
au scos, ci pre to i i-au tiatu i al ii mai mul i au arsu n cetate. i cetatea 'uceaciul mult nevoie au p itu i
9odhae ul au arsu. i mul i oameni, brba i, muieri, copii, au scos n robie, mai mult de 4**.***, mul i de aceia
au a ezatu te&an vod n ara sa, de i pn astzi trie te limba rusasc n Moldova, ales pre unde i-au
disclicatu, c mai a treia parte griescu rus% te. 0ar te&an vod prd!ndu i arz!ndu ara, s-au ntorsu napoi cu
mare dob!nd, &r de nici o zminteal, au trecut "istrul n ceasta parte la Calici i au prdatu i de aceasta
parte. i d%cii au venitu la scaunul su, la Suceava, cu mare bucurie i cu biruin .
< leato 1>>4 (29>>& martie 22. c'ndu au venitu oastea le asc de iznoav n ar s prade. vz'ndu
stricciunea ce le(au fcut tefan vod
lbrihtu craiul le escu, vz!ndu at!ta prad i stricciune ce i-au &cut te&an vod n ara lui, nu vru s lase, ci
de iznoav str!ns oaste i intr n ar i ncepu a prda i a strica ara pn la t!rgu la 'ot ani. te&an vod,
daca prinse de v%ste, str!nse de s!rgu o tile i cu cine avea cu ai si, i-au ie itu nainte acei o ti le e ti i i-au
dat rzboi la t!rgu la 'ot ani. i cu vr%rea lui .umnezeu pierdur l% ii rzboiu i &u izb!nda lui te&an vod i
mult oaste le asc au pierit i pe mul i i-au prinsu n robie i multe cazne le &ciia moldov%nii l% ilor.
C au pus te&an vod de au arat cu l% ii pe o culme de deal la 'ot ani i au simnatu ghind i s-au &cut
dumbrav mare, de este pn astzi copaci mari.
Ci de aceast pov%ste nimica nu scrie cronicariul le escu, iar la l%topise ul nostru acest moldovenescu scrie de
acestu rzboiu al lui te&an vod ce au avut cu l% ii la 'ot ani, precum s-au pom%nit mai sus.
@ntr-acesta an, martie, s-au pristvit .espina doamna /adului vod, ce era robit de te&an vod, c!ndu luas
Cetatea .!mbovi a, i cu cinste o au ngropat n mnstirea 9utna.
C'ndu s(au mpcat tefan vod cu craiul le escu
V leato 6**1 342*47, te&an vod, ls!ndu inima cea neprieteneasc, ntorc!ndu-s ctr datoriia cre tineasc,
s-au mpcat cu craiul le escu i mare legtur au &cut, nu c doar s-au temut de put%rea lor, care s ispiti s i
rzboi &cus i cu turcii, de at!ta ori i-au i biruit i cu al i megiia i de prinpre(ur av!ndu s&ad, niciodat nu s-
au plecat, ci pentru s cunoasc toat cre tintatea c n-au &ostu dispre d!nsul nceptura, c n-au rdicat el
armele asupra craiului, ci craiul &r cale i &r de tire au venitu asupra lui, unde i acolo s-au ntorsu cu
ru ine, mai apoi ca s arate c mai mult poate s strice el craiului dec!tu craiul lui te&an vod, au intratu de i-au
arsu t!rgurile i i-au robit podanii, nici au avut cine s-i stea mpotriv, ci cu mare dob!nd s-au ntorsu n ara
Moldovei, c venirea craiului dob!nd au adus lui te&an vod, c s-au umplut to i de (a&uri le ti, de acolo au
venitu te&an vod i cu to i plini s-au ntorsu la casile sale. i(direa acum la pace pre lesne sttu, ca s s
cunoasc c &ie la ce l vor cerca, c-i gata i la pace i la rzmiri e. .%cii pace au legat ntr-acesta chip, ca s-i
&ie ntr-a(utoriu mpotriva &iecrui vr(ma u, iar prib%gii de mbe pr ile s nu s priimeasc. 0ar de s-ari
t!mpla vreunui domnu al Moldovei s ias de nevoia turcilor n ara #e asc, s-l priimeasc i n tot chipul s
puie nevoin , ca s-l a aze la domnie, iar domnii Moldovei pururea s aib urechi de chise dispre turcu, s
dea tire craiului de g!ndurile lor. 0ar (udecata acelor cu str!mbt i de la margine s s &ac dispre am!ndoao
pr ile.
)e un Ptru vod. ce i(au tiat capul craiul le scu v leato 1>>0 (29>2&
@ntr-acela an trimis-au te&an vod solii si la craiul le escu, la sim, po&tindu pre tocmala i legtura ce au
avut, s dea pre 9tru vod, &eciorul lui 0lia u vod, c sim ise c pre mul i din boierii le e ti i ntors%se spre
sine i-i ndemna s &ac oaste asupra lui te&an vod i s ia domniia de la d!nsul i s &gduia c s pl%ce ara
toat, s &ie suptu ascultarea lor. .e care lucru multu s&tuir n sim, c mul i era lui 9tru vod aprtori. Mai
apoi socotir s nu cumva s zdrasc pre te&an vod, s le &ie a strica pacea, pentru ce c i ei s gtiia s
&ac oaste, s marg la prusi. Ci i-au tiat capul lui 9tru vod, naintea solilor, la t!rgu la Cihov.
cestu 9tru vod, precum s-au pomenit mai sus c l-au gonitu te&an vod din ar la ara Ungureasc i i-au
luatu domniia, iar el au ndemnat pre Mateia u, craiul ungurescu, de au mersu cu oaste asupra lui te&an vod,
ca s-l puie la domnie, unde apoi l-au btut te&an vod la 'ae, cum s-au pomenit mai sus i toat oastea i-au
topitu, numai Mateia i cu pu ini au scpatu. .%cii daca au muritu Matiia u craiul ungurescu, pierdu 9tru vod
nd%(dea de a s mai a(utori de la craii ungure ti. Vz!ndu d%ciia i vra(ba ce intrase ntre l% i i intre
moldov%ni, g!ndindu-s c ntru ac%le amestecturi c va putea s- i &ac i el loc la Moldova i s dob!ndeasc
ara, au lsatu ungurii i au &ugitu de acolo, trec!ndu n ara #e asc, unde i moarte i s-au nt!mplatu, cum i
mai sus s-au pomenitu, c i-au tiat capul craiul le escu.
.e moartea acestui 9tru vod nu scriu to i ntr-un chip, c l%topise ul cel moldovenescu scrie c daca au venitu
te&an vod cu oastea munteneasc, s-au lovitu cu 9tru vod la .ol( ti pre Sir%tiu i al doilea r!ndu la ;rbic i
tot au izb!nditu te&an vod i au prinsu pre 9tru vod i i-au tiatu capul.
0ar cronicariul cel le esc scrie c daca au biruit te&an vod pre 9tru vod, au scpatu 9tru vod la unguri i
d%cii toate pre r!ndu, precum scrie mai sus.
Ci oricum au &ostu, tot s tocmescu c izb!nda tot au &ostu la te&an vod, iar lui 9tru vod tot s a&l c i-au
tiat capul.
)e moartea lui ?l+rihtu. craiul le scu. 1>>0(29>2&
@ntr-acesta i an i ;lbrihtu, craiul le escu, gtindu-s cu mare oaste ca s marg asupra prusilor, ce n-au
sv!r itu i au muritu. 0ar pre urma lui, &cut-au ara s&at pre obic%iul lor i au rdicat pre liDandru, &ratile lui
;lbrihtu, la crie, cu carile pacea ce &cus te&an vod cu &rati-su, ;lbrihtu, de nu-l va vrea &i apucat moartea,
cum s va arta mai (os, mult rsip r!lor s vrea &i &cut.
< leato 1>2>(29>5&. pristvitu(s(au Paisie arhimandritul i e,umenul mnstirii Putnei.
@ntr-acela an cur!ndu dup 9aisie, avgust 5 zile, s-au pristvitu i thanasie 'olsun, am!ndoi luda i de viia
bun i curat, carii n viia a lor nimica n-au lipsitu ce li s-au czut pstoriei lor, ca s nu &ac.
C'ndu au luat tefan vod Pocutiia de la lea i
te&an vod &iindu gata de rzboiu ca un leu ce nu-l poate mbl!nzi niminea i el odihna altora i priia c-i este
cu pagub, au intratu n ara #e asc cu oaste i au prdatu 9ocutiia i o au i luat-o. i zicea c acel olatu l-au
luat l% ii de la moldov%ni &r cale. @ntr-ac%ia craiul, dup ce au &cut s&atu pentru 9ocutiia ce o luase te&an
vod, au str!nsu oaste pre bani i au trimis-o de au intratu n ar i au &cut mult pagub i at!ta s-au &ostu
supratu ai lor no tri, pn s-au rugatu cu to ii lui te&an vod, de au ie itu de la 9ocutiia, ns mai mult de
boal ce au avutu, adec podagrie, i cet ile ce le luase le-au ntorsu.
)e moartea lui tefan vod celui -un. v leato 1>25 (29>3&
"u mult vr%me, daca s-au ntorsu te&an vod de la 9ocutiia la scaunul su, la Suceava, &iindu bolnav i slabu
de ani, ca un om ce era ntr-at!tea rzboaie i osteneal i neodihn, n 56 de ani n toate pr ile s btea cu to ii
i dup multe rzboaie cu noroc ce au &cut, cu mare laud au muritu, mar i, iulie 8 zile.
$ost-au acestu te&an vod om nu mare de statu, m!nios i de grabu vrstoriu de s!nge nevinovat: de multe ori
la osp% e omor!ea &r (ude u. mintrilea era om intreg la &ire, nel%ne u, i lucrul su l tiia a-l acopieri i unde
nu g!ndiiai, acolo l a&lai. #a lucruri de rzboaie me ter, unde era nevoie nsu i se v!r!ia, ca vz!ndu-l ai si, s
nu s ndrpteze i pentru ac%ia raru rzboi de nu biruia. i unde-l biruia al ii, nu pierdea nd%(dea, c tiindu-
s czut (os, s rdica deasupra biruitorilor. Mai apoi, dup moartea lui i &iciorul su, 'ogdan vod, urma lui
luas, de lucruri vite(e ti, cum s t!mpl din pom bun, road bun iese.
0ar pre te&an vod l-au ngropat ara cu mult (ale i pl!ngere n mnstire n 9utna care, era zidit de d!nsul.
t!ta (ale era, de pl!ngea to i ca dup un printe al su, c cuno tiia to i c s-au scpatu de mult bine i de mult
aprtur. Ce dup moartea lui, p!n astzi i zicu sveti te&an vod, nu pentru su&letu, ce este n m!na lui
.umnezeu, c el nc au &ostu om cu pcate, ci pentru lucrurile lui c%le vite(e ti, carile niminea din domni, nici
mai nainte, nici dup ac%ia l-au a(unsu.
$ost-au mai nainte de moartea lui te&an vod ntr-acela i anu iarn grea i geroas, c!tu n-au &ostu a a nici
odinioar, i d%cii preste var au &ostu ploi gr%le i povoaie de ape i mult necare de ap s-au &cut.
u domnitu te&an vod 56 de ani i 8 luni i trei sptm!ni i au &cut 55 de mnstiri i nsu i iitoriu preste
toat ara.
0ar c!ndu au &ost aproape de s&!r itul su, chiemat-au vldicii i to i s&%tnicii si, boierii cei mari i al i to i c! i
s-au prile(itu, art!ndu-le cum nu vor putea inea ara, cum o au inut-o el, ci socotindu din to i mai put%rnicu
pre turcu i mai n eleptu, au datu nv tur s s nchine turcilor. i d%cii au sttut la domnie &iiu-su, 'ogdan
vod cel Grozav i ;rbu.