Sunteți pe pagina 1din 564
Prefata »fundatil” este o carte destinatd atat studentilor Facultdtii de Constructii, din ciclul de licenté, master si doctorat, precum si specialistilor din domeniul Ingineriei civile. Considerand particularitatile pe care le prezinta fiecare constructie, fundatiile trebuie sa fie compatibile cu sistemul structural, cu importanta constructiei, cu valoarea sa culturalé sau economica, precum si cu terenul de fundare. Dintre elementele structurale, cu o mare vulnerabilitate la actiunea factorilor externi, este in primul rand, sistemul de fundare. Calitatea acestuia este influentata nu numai de calitatea materialului din care este executat, de modul in care el este realizat, cat si de modalitatea fn care factorii externi influenteazi comportarea celui de-al patrulea element structural: terenul de fundare. Alegerea judicioasa a solutiei de fundare poate fi facuta numai prin parcurgerea corecté a altor etape premergatoare obligatorii: cercetarea terenului de fundare, analiza tehnico-economica a posibilelor solutii de fundare si nu fn ultimul rand stabilirea modelului si metodei de dimensionare a solutiei de fundare. jn prezentarea problemelor dimensionarii sistemelor de fundare de suprafata, autorii au tinut seama de cercetarile intreprinse atat de scoala romaneasca de inginerie geotehnicd, precum si de studiile si cercetarile intreprinse in ingineria geotehnica din strainatate. Pentru tehnoredactarea unor capitole din aceasta carte le aducem multumiri colegilor Asist. Dr. ing. Olimpiu Muresan, Asist. Dr. Ing. lulia Molnar si Dr. Ing. Trifan Hulpus. Autorii 4 PROIECTAREA STRUCTURILOR DE FUNDARE DIRECTA 1.1, Fundatia si terenul de fundare 1.1.1, Sistemul structural Sistemul structural reprezinté totalitatea elementelor de constructie care asigurd rezistenta si stabilitatea la incdrcdri statice gi dinamice (inclusiv cele seismice). Constructia reprezinté un sistem structural alcdtuit din subsistemele, Fig. 1.1: — Suprastructura, S, — Substructura, B, — Fundatia, F, — Terenul de fundare, T.F. Fo Za WA Fig. 1.2. Aledtuirea sistemului structural Suprastructura (S) reprezinté ansamblul elementelor de rezistentd situate deasupra infrastructurii. Substructura (B) cuprinde elementele de constructie situate fntre suprastructura si fundatie. Este formaté din structura subsolului / subsolurilor, placa planseului peste subsol si peretii subsolului. 8 |Prolectarea structurilor de fundare directa Fundatia (F) este ansamblul elementelor structurale care asigura preluarea incarcarilor de la constructie si transmiterea lor terenului de fundare pe care aceasta reazema. Terenul de fundare (TF) constituie suportul constructiei. Este format din volumul de rocd sau paémént in care se resimte influenta constructiei respective sau in care pot avea loc fenomene care sé influenteze acea constructie. Terenul de fundare este alcdtuit din paméant, roca, material de umplutura care exista pe amplasament anterior executiei lucrarilor de constructii. La proiectarea fundatiilor se introduce notiunea de interactiune Suprastructura — fundatie — teren de fundare: cedarea terenului de fundare se resimte fn fundatie, ceea ce influenteaz4 suprastructura. Transmiterea incarcdrilor de la fundatie la terenul de fundare se face prin intermediul unor presiuni, dezvoltate la suprafata de contact dintre fundatie si terenul de fundare, numite presiuni de contact, p — reactiunile pe care terenul de fundare le dezvolta pe suprafata de contact dintre fundatie si terenul de fundare. 1.2. Cerinte privind projectarea fundatiilor Fundatiile trebuie proiectate astfel incat sa transmita terenului de fundare eforturile sectionale aplicate (statice sau dinamice), asigurand indeplinirea conditiilor privind catculul terenului de fundare fa stari limita. Ca element structural, se va proceda astfel incat sa fie indeplinite conditiile de verificare la starile limita ultime si ale exploatarii normale. Importanta proiectarii corecte a fundatiilor rezida din valoarea economicd a acestui element structural: aproximativ 15-20% din costul total al lucrarii si aproximativ 12% din timpul total de lucru. 1.3. Alegerea tipului de fundatie Alegerea tipului de fundatie se face in functie de urmatorii factori: — Sistemul structural al constructiei, — Conditii de teren si de amplasament, le de exploatare ale constructiei, ile de executie ale infrastructurii.