Sunteți pe pagina 1din 52

INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


str. Radu Voda, nr. 26, sect. 4 Tel : 3311326 Tel/fax : 3311328

SITUATIA SOCIETATILOR INREGISTRATE IN EVIDENTA ITM


BUCURESTI CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SELECTIA SI
PLASAREA DE FORTA DE MUNCA IN STRAINATATE

LEGENDA
ROSU= FALIMENT
G A L B E N = R A D I ATA
V E R D E = I N T R E R U P E R E A C T I V I TATE
TURCOAZ= NU AU CAEN PRINCIPAL 7810
GRI=URMARIRE PENALA
An e xa n r. 8

1. *A & C PARTNER SERV SRL , cu sediul in


Bucuresti, sector 5, Sold. Modoran Ene, nr. 8, bl. M89,sc.1,
et. 4, ap.28 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J
40 / 4710 / 05.06.2002, cod unic de inregistrare R14676453
2.GLOB ROTEX INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
Bucuresti, sector 6, Serg. Gheorghe Latea, nr. 13, bl. C 70,
sc B, et. 4, ap. 82,, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J 40 / 8514 / 04.05.1994 , cod unic de inregistrare R
5678293
3.EURO SELECT 2001 cu sediul in Bucuresti, sector 3,
cod unic de inregistrare 14026698
4. M & D PROMOTION SRL, cu sediul in Bucuresti, sector
2, str. Paul Urechescu, nr. 10 , inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J 40 / 6624 / 26.07.2002 , cod unic de
inregistrare 14779190
5. R.T. TRADING SRL ,
s t r. V l a i c u Vod a , n r. 2 5 ,
inregistrata la Registrul
20.09.1995, cod unic de

cu sediul in Bucuresti, sector 3,


bl. 34 C, sc. 1, parter, ap. 2 ,
Comertului sub nr. J 40 / 7872 /
inregistrare R 7756630

6. NEW STYLE INTERNATIONAL ARTIST CENTER SRL ,


cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Ritmului, nr. 17. ,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 1859 /


02.02.1994, cod unic de inregistrare R 5256809
7. *PEREGRIN SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str.
Calea Mosilor, nr. 75, parter, ap. 1 , inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J 40 / 8383 / 05.10.2001 ,
cod unic de inregistrare R 14213947

8.G.I.K 2000 SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, str.


Smardan, nr. 18, ap. 20 , inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J 40 / 7451 / 11.08.2000 , cod unic de
inregistrare R 13270804
9. B.I.B-SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2,
str. Cristea Mateescu, nr. 4, bl. 34, sc. B, parter, ap. 58 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 /
10023 / 26.05.1994, cod unic de inregistrare R 5721849
10.
I N T E R F I R E I M P O R T-E X P O R T S R L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, sector 5, str. Moruzestilor, nr. 26 , inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 6808 / 08.08.1996 ,
cod unic de inregistrare R 8724629
11.
WORKLINE - HUMAN RESOURCES SRL, cu sediul
in Bucuresti, sector 1, str. Londra, nr. 20 A, sc. 1, et. 1 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 2218 /
08.03.2000, cod unic de inregistrare R 11730701
12.
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS BUSINESS &
TRADING SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str.
Dealul Tugulea, nr. 62, bl. D6, parter, ap. 24 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 7356 /
20.08.1999, cod unic de inregistrare R 12059567
13.
ROM MANPOWER SRL, cu sediul in Bucuresti, sos.
Stefan cel Mare, nr. 15, bl. 15, sc. D, et. 1, ap. 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 1879 /
13.03.1997, cod unic de inregistrare R 9291000
str. Ghiocei, nr. 28, sector 2
14.
SUCCES TOTAL SRL , cu sediul in Bucuresti, sector
1, str. Theodosie Rudeanu, nr. 52 B , inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J 40 / 8949 / 26.10.2001 ,
cod unic de inregistrare R 14256476
15.
N OR A I N T ER N ATI ON A L P R OM OT I ON LTD SR L ,
c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , s e c t o r 2 , s t r. Vas i l e S t r o e s c u , n r.
14, mansarda, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J 40 / 10339 / 31.05.1994 , cod unic de inregistrare R
5727310

16.
CONMEXT SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 4,
s t r. C u z a Vod a , n r. 8 1 , s c . A , a p . 3 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J 40 / 5621 / 05.07.2002 ,
cod unic de inregistrare R 14735630
17.
A LVO R A D A 2 0 0 0 I M P E X S R L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, sector 3, str. Istriei, nr. 9, bl. C7, sc. 4, ap.
47, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 /
28366 / 27.12.1994, cod unic de inregistrare R 6767488
18.
INTERNATIONAL ECONOMIC SRL , cu sediul in
Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 131, bl.
T2C, sc. 1, ap. 2, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J 40 / 2908 / 25.03.1998 , cod unic de inregistrare
R 10364300
19.
A . C . E . D . C O N S U LT, S E D I U L I N B - D U L N ATI U N I L E
U N I T E , N R . 8 , B L . 1 0 4 , S C . 4 , E TAJ 5 , AP.8 0 ,
J 4 0 / 7 6 1 2 / 1 1 . 0 9 . 2 0 0 1 , C U I 14026698
20.
CODESS INTERMED SRL, cu sediul in Bucuresti,
sector 3, B-dul Burebista, nr. 2, bl. D 14, sc. 2, et. 3, ap.
42, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 /
1302 / 22.02.2002, cod unic de inregistrare R 14468410
21.
N I R O N A I M P E X S R L ( AACHEN ADVANCED CONSULT), c u
sediul in Bucuresti, sector 4, str. Justitiei, nr. 18 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 /
14691 / 08.06.1992, cod unic de inregistrare R 1855.
22.
*EXTAZ SRL (LUX
Bucuresti, sector 1, str.
la Registrul Comertului
cod unic de inregistrare

SPIRITUS), cu sediul in
Clucerului, nr. 86 , inregistrata
sub nr. J 40 / 5699 / 11.06.1998 ,
R 10768635

23.
NBS.ACCEPT SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 5,
B-dul Unirii, nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 3, ap. 9 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 5781 /
13.06.2001, cod unic de inregistrare R 13963789
24.
S TAN A N A TR AN S PO RT CO M PRO D IM P EX , S ED IU L
S T R . M I Z I L , N R . 7 , B L . G 1 9 , S C . 1 , E T.4 , AP.9 ,
J40/23871/15.09.1992, CUI 358808
25.
*PYCANDRA IMPEX SRL, cu sediul in Bucuresti,
s e c t o r 6 , s t r. Val e a I a l o m i t e i n r. 2 A , b l . 4 1 7 D , s c . D , e t .
2, ap. 140, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J
40 / 7587 / 1992, cod unic de inregistrare R 444739
26.
EL ROM SERV SRL, cu sediul in Bucuresti, sector
6, B-dul 1 Mai nr. 37, bl. C 14, sc. B, parter, ap. 47 ,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 56 /


09-01-2002, cod unic de inregistrare R 14376790
27.
ELLA PROD COM SRL, cu sediul in Bucuresti,
sector 5, sos. Salaj, nr. 140, bl. 47, sc. 4, parter, ap. 48 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 7709 /
31.03.1992, cod unic de inregistrare R 7122749
28.
A C E D I N T E R N ATI O N A L , J 4 0 / 116 2 1 / 2 0 . 0 6 . 1 9 9 4 , C U I
5949597
29.
* GL OB A L S E RVI C E C ON S U LT S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, BD. NICOLAE TITULESCU, NR. 14, BL. 21,
S C . 1 , E T. 1 , AP. 3 , S E C TO R 1 , B U C U R E S T I , i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J 40/11630/15.11.2002 ,
cod unic de inregistrare 15016560
30.
*PEMI EXIM SRL, cu sediul in Bucuresti, STR. ION
C I M P I N E A N U , U N I O N I N T E R N ATI O N A L C E N T E R , N R .
11, CAM. 609, SECTOR 1, BUCURESTI , inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/4355/1998 , cod unic de
inregistrare R 10526798
31.
FOREVER INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
B ucur es ti, SO S . PAN TELIM O N , N R. 237, BL. 65, S C. 3,
A P. 116 , S E C T O R 2 , B U C U R E S T I , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/5192/2000 , cod unic de
inregistrare 13070849
32.
NADOSIM-M SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
P O R U M B A C U , N R . 1 3 , B L . 8 6 , S C . 2 , AP. 1 0 2 , S E C T O R
6, BUCURESTI, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/17337/23.09.1994 , cod unic de inregistrare
6221892
33.
ANCRON TRADE SERVICES SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. FRUMOASA, NR. 40, SECTOR 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6973/10.09.1997, cod unic de inregistrare 9765570
34.
EUROPA EXPRES SRL G.M.B.H , cu sediul in
Bucuresti, STR. CADEREA BASTILIEI, NR. 20, SECTOR
1, BUCURESTI, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/23113/1993, cod unic de inregistrare R 5249348
35.
FLAMINGOJOB SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
R O V I N E , N R . 2 , B L . 5 7 B , AP. 5 , S E C TO R 2 , i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/7753/13.09.1991 , cod
unic de inregistrare 14171663
36.
*DACOR PRODEXIM SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . TO H A N I , N R . 2 , B L . 3 3 , S C . C , E T. 8 , AP. 1 2 1 ,

SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/588/29.01.1997 , cod unic de inregistrare 9112970
37.
SELECTION EURO STAR SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , B D . G H . M A R I N E S C U , N R . 3 , AP. 1 3 , S E C TO R
5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5168/20.06.2002, cod unic de inregistrare 14705630
38.
C O M AVI S I M P E X S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R .
E M I L B O T TA, N R . 4 , B L . M . 1 0 4 , S C . 1 , E T. 6 , AP. 2 8 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2898/10.02.2002, cod unic de inregistrare 380180
39.
E-GMS SRL , cu sediul in Bucuresti, EMIL BOTTA,
N R . 4 , B L . M . 1 0 4 , S C . 1 , E T. 6 , AP. 2 8 , S E C T O R 3 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4127/28.04.2000, cod unic de inregistrare 12961070
40.
BARCAT INVESTIMENTS COMPANY SRL , cu
s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . LT. S A I D A C G H E O R G H E , N R .
2 A, B L . 1 2 A, PARTE R , AP. 5 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. L40/14569/27.05.1993 , cod
unic de inregistrare 5159768
41.
*TIC COM PROFESIONAL SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . M I Z I L , N R . 9 , B L . G . 2 4 , S C . D , AP. 4 8 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9567/27.09.2002, cod unic de inregistrare 14907817
42.
O R WAL S A M T R A D I N G S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i ,
C A L E A VAC A R E S T I , N R . 2 3 2 , B L . 8 4 , S C . B , A P. 3 9 ,
SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/381/21.01.1998, cod unic de inregistrare 10141287
43.
*KEREN 2002 SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
V I I T O R U L U I , N R . 1 3 0 A, AP. 1 , S E C T O R 2 , i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/10141/08.10.1998 ,
cod unic de inregistrare 11071570
44.
E&S MERIDIAN SRL, cu sediul in Bucuresti, BD U L . D E C E B A L , N R . 6 , B L . S . 1 0 , S C . B , E T. 1 , AP. 2 4 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13012/11.12.2002, cod unic de inregistrare 15081640
45.
INVESTMENT & TRADE 2000, J40/8712/03.09.1998,
CUI 11081841.

46.
* R AVI T - S O C I E T AT E D E I N V E S T I T I I S I
CONSTRUCTII SRL, cu sediul in Bucuresti, BD.
H R I S T O B O T E V, N R . 2 5 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a

Registrul Comertului sub nr. J40/25041/03.11.1993 , cod


unic de inregistrare 4952284
47.
QUANTA RESURSE UMANE SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , B D . U N I R I I , N R . 2 7 , B L . 1 5 , S C . 2 , E T. 3 , AP.
32, SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40//6236/22.07.2002 , cod unic de inregistrare
14766106
48.
* G I N 2 0 0 1 S R L ( ACO PRO SERV), c u s e d i u l i n B u c u r e s t i ,
STR. IACOB NEGRUZZI, NR. 12, SECTOR 1, inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J40/10595/21.12.2001 ,
cod unic de inregistrare 14368259
49.
*VIO&MARI COMIMPEX SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , A L E E A S I L I S T E A , N R . 6 , B L . 4 , S C . 1 , AP.
14, SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/10501/30.11.1995 , cod unic de inregistrare
7952068
50.
S o c ie ta te a c o me r c ia l a J OB JU R ID I C C ON S U LT
SRL, cu sediul in Bucuresti, STR. GENERAL CULCER
IOAN, NR. 76, SECTOR 6, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/776/22.01.2003 , cod unic de
inregistrare 15143785
51.
Societatea comerciala TRADE POWER ROMANIA
SR L , cu sediul in Bucures ti, S TR. AN AS TAS IE PANU ,
N R . 1 , B L . A. 2 , S C . 2 , PARTE R , AP. 2 8 , S E C T O R 3 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3714/19.05.1997, cod unic de inregistrare 9435220
52.
S ocietatea comerc ial a R OYAL HOS T C OM S R L , cu
s ediul in Bucures ti, S TR. PARA F IN EI, NR. 18, S ECTOR
6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/767/28.01.2000, cod unic de inregistrare 12658280
53.
Societatea comerciala EUROPEAN PERSONNEL
C ON S U LTI N G SR L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti, S T R . DR .
EUGEN IOSIF, NR. 6, SECTOR 5 , inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J/40/169/2001 , cod unic de
inregistrare 13632424
54.
Societatea comerciala CONEXIM SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. THEODOR SPERANTIA, NR. 65,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5079/20.06.1991, cod unic de inregistrare 332760

55.
* S o c i e t a t e a c o m e r c i a l a S E R V-D A S I C O N S R L , c u
sediul in Bucuresti, STR. ALUNISULUI, NR. 3, BL. 12 C,
S C . 1 , E T. 5 , AP. 1 7 , S E C TO R 4 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l

Comertului sub nr. J40/1318/23.02.1995 , cod unic de


inregistrare 7052783
56.
*Societatea comerciala COM-INTELUS SRL, cu
s ediul in Bucures ti, S TR. SM IRD AN , N R. 12, PARTER,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3305/24.05.1991, cod unic de inregistrare 3002227
57.
*Societatea comerciala ATLAS CONSTRUCTII SRL ,
cu sediul in Bucuresti, STR. FOISORULUI, NR. 8, BL.
F 3 C , AP. 6 6 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/2195/29.04.1991 , cod unic de
inregistrare 2357213
58.
IPROMA RO, J 4010213/17.10.2002, CUI CUI
14947455
59.
Societatea comerciala BEST IMPEX
INTERNATIONAL SRL , cu sediul in Bucuresti, STR.
BREZOIANU, NR. 11, SECTOR 5 , inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/10072/21.04.1992 , cod
unic de inregistrare 2627155
60.
S o c i e t a t e a c o m e r c i a l a E U R O S T A R T R AVE L S R L ,
cu sediul in Bucuresti, STR. PETRE PONI, NR. 1-3, SC.
B , PARTE R , AP. 1 2 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/6942/26.07.2000 , cod unic de
inregistrare 13227669
61.
*Societatea comerc ial a RAFAEL COHEN IMPEX
SRL, cu sediul in Bucuresti, B-DUL. BUREBISTA, NR. 4,
B L . D . 1 3 , S C . 4 , PARTE R , AP. 1 0 8 , S E C T O R 3 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1191/1995, cod unic de inregistrare 7011996
62.
Societatea comerciala ZIP INTERNATIONAL SRL ,
cu sediul in Bucuresti, CALEA DOROBANTILOR, NR. 49,
A P. 2 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/9218/2000 , cod unic de inregistrare 13431471
63.
*BARNETT MCCALL RECRUITMENT SRL, cu
sediul in Bucuresti, B-DUL. MAGHERU, NR. 12-14, SC.
C , AP. 3 2 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/2768/19.03.1999 , cod unic de
inregistrare 11577960
64.
EUROCONSTRUCT INVEST SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. CRINULUI, NR. 58, SECTOR 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2190/14.02.2003 , cod unic de inregistrare 15211308

65.
PASSPO TOTAL SRL , cu sediul in Bucuresti, STR.
G H E O R G H E P O P E S C U , N R . 2 3 , AP. 1 , S E C T O R 5 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11939/22.11.2002, cod unic de inregistrare 15034591
66.
SC NORMAL BUSSINES SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . B R ATU L U I , N R . 1 4 , S E C T O R 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10955/01.11.2002, cod unic de inregistrare 14981821
str. Ghiocei, nr. 28, sector 2
67.
* SC AS IS T-R O S R L ,
STIRBEI VODA, NR. 160,
SECTOR 1, inregistrata la
J40/1681/06.02.2003, cod

cu sediul in Bucuresti, STR.


B L . 2 2 B , S C . A, E T. 1 , AP. 4 ,
Registrul Comertului sub nr.
unic de inregistrare 15189472

68.
*SC TERRA LABOR SRL, cu sediul in Bucuresti,
STR. GHEORGHE POPESCU, NR. 3, SECTOR 5,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/25557/07.10.1992, cod unic de inregistrare 2626982
69.
*Societatea comerc ial a SC IMPA SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. ADRIAN, NR. 16, SECTOR 5,
BUCURESTI, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11251/07.11.2002, cod unic de inregistrare 14996067
70.

D&G GLOBAL, J 40/11840/20.11.2002, CUI15026920

71.
SC J OB C ON S U LT S R L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti,
S O S . S T E FAN C E L M A R E , N R . 1 , S C . 4 , E T. 1 , AP. 1 3 9 ,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9690/02.10.2002, cod unic de inregistrare 14915631
72.
SC IFACOM IMPEX SRL , cu sediul in Bucuresti,
STR. MODORAN ENE, NR. 9, BL. M. 91, SC. 1, ET. 1,
A P. 9 , S E C T O R 5 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/7501/06.09.1995 , cod unic de inregistrare
7722638
73.
SC B U SI N E SS C ON S U LTI N G 2 0 0 1 S R L , c u s e d iu l
i n B u c u r e s t i , S T R . C I M P I A L I B E R TAT I I , N R . 4 , B L . P M .
5 1 , S C . 3 , E T. 2 , AP. 9 8 , S E C TO R 3 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/7528/06.09.2001 , cod
unic de inregistrare 14159929
74.
SC EMIROM GRUP SA, cu sediul in Bucuresti,
CALEA FLOREASCA, NR. 143, SECTOR 1, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/8515/19.09.2000 , cod
unic de inregistrare 13368340
75.
SC VE C TOR C ON SU LTI N G GR OU P SR L , c u se d iu l
i n B u c u r e s t i , S T R . L ATE A G H E O R G H E , N R . 6 , B L . C . 5 1 ,

S C . A, E T. 1 0 , AP. 7 1 , S E C TO R 6 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/2483/19.02.2003 , cod
unic de inregistrare 15222552
76.
SC FIVE STARS PROMOTIONAL SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. RENASTERII, NR. 37 A, SECTOR 1 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3497/03.04.2001 , cod unic de inregistrare 13811411
77.
SC MEDCOM CONSTRUCT SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . C H O P I N , N R . 7 , S C . A, PARTE R , AP. 4 ,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/791/22.01.2003, cod unic de inregistrare 15143092
78.
SC ALL TRADING IMPEX SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . VAS I L E L A S C A R , N R . 8 , E T. 6 , A P. 2 8 ,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/26700/02.12.1993, cod unic de inregistrare 4965691
79.
SC ART CONECTION SRL , cu sediul in Bucuresti,
STR. GHEORGHE SANDOR, NR. 7, SECTOR. 5,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12422/2002, cod unic de inregistrare 15062265
80.
SC LADY STAR IMPRESS SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. ADRIAN CIRSTEA, NR. 13, BL. 37, SC.
1 , E T. 1 , AP. 1 8 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/11742/20.11.2002 , cod unic de
inregistrare 15026513
81.
SC LOGOS4EVER SRL, cu sediul in Bucuresti,
P I A TA D O R O B A N T I , N R . 4 , E T . 2 , A P . 1 0 , S E C T O R 1 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J 4 0 / 2 8 0 2 / 0 8 . 0 4 . 2 0 0 2 , c o d u n i c d e i n r e g i s t r a r e 14565927
82.
*SC LUPU INTERIMPEX SRL, cu sediul in
Bucuresti, INTRAREA ANDREI BARSEANU, NR. 3,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1679/23.02.1998, cod unic de inregistrare 10255044
83.

HR CARIERA cu sediul in Bucuresti, SECTOR 3, cod

unic de inregistrare 15400650

84.
E U R O AL B ATR O S , J 4 0 / 8 7 0 / 2 3 . 0 1 . 2 2 0 3 , C U I
15148901

85.
*SC BEST WORKS&JOBS SELECTION IMPEX SRL
, cu sediul in Bucuresti, STR. CONSTANTIN BRINCUSI,
N R . 7 , B L . D . 1 4 , S C . 1 , E T. 1 , AP. 5 , S E C T O R 3 ,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/6662/29.07.2002, cod unic de inregistrare 14781475
86.
FOCUS INT 2001, J 40/6281/27.06.2001, CUI
14008934
87.
*SC ETALON DISTRIBUTION CENTER SRL , cu
sediul in Bucuresti, STR. ARGENTINA, NR. 50, ET.
MANS, SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/7160/29.05.2003 , cod unic de inregistrare
15466697
88.
SC CENTRAL CONCERT SRL, cu sediul in
Bucuresti, SPLAIUL UNIRII, NR. 231-233, SECTOR 3,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7677/09.06.2003, cod unic de inregistrare 15495099
89.
*SC AMIR SERV SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
T E I U L D O A M N E I , N R . 1 7 , B L . 3 8 , S C . A, AP. 3 , S E C T O R
2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1538/05.02.2003 cui 15182393
90.
SC CONSTRUCT INVEST 2002 SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. PUSCASULUI, NR. 52, SECTOR 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12111/27.11.2002 , cod unic de inregistrare 15042284
91.
SC DERBY O.R.S M-P SRL, cu sediul in Bucuresti,
S O S . O LTE N I T E I , N R . 1 3 8 , B L . P. 6 , S C . 1 , E T. 8 , AP.
33, SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/6692/21.05.2003 , cod unic de inregistrare
15444400
92.
HR CARIERA cu sediul in Bucuresti, SECTOR 3, cod
unic de inregistrare 15400650.
93.
SC F.I . D . E I M P E X SR L , c u se d i u l i n B u c u r e s t i ,
A L E E A C I C E U , N R . 8 - 1 0 , B L . R . 1 0 , S C . 3 , E T. 2 , AP. 9 0 ,
SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5539/30.06.1995, cod unic de inregistrare 7524932
94.
* S C Q U O VAD I S I N T E R N A T I O N A L S R L , c u s e d i u l
i n B u c u r e s t i , S T R . LT. A U R E L B O T E A , N R . 8 , B L . B . 6 ,
S C . 1 , E T. 6 , AP. 3 6 , S E C TO R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/8936/01.07.2003 , cod unic de
inregistrare 15555948
95.
* SC S E L E C T C ON S U LT S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, STR. IZVORUL RECE, NR. 5, BL. A. 10, SC.
B , E T. 1 , AP. 2 0 , S E C T O R 4 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/11397/22.04.1993 , cod unic de
inregistrare R 3941775

96.
*AGENTIE INTERIM INTERNATIONAL BUSINESS
SR L , c u se d i u l i n B u c u r e s t i , S OS . O LTE N I T E I , N R . 4 7 ,
B L . 1 , S C . 4 , AP. 1 3 8 , S E C T O R 4 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/7741/19.08.2003 , cod
unic de inregistrare R 14823503
97.
*SC GAMA GOLD COMIMPEX SRL, cu sediul in
Bucuresti, ALEEA DEDA, NR. 2, BL. 79, SC. 2, ET. 8,
A P. 7 6 , S E C T O R 2 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/6119/17.07.1996 , cod unic de inregistrare
8661210
98.
*SC EAST CLUB SRL, cu sediul in Bucuresti, SOS.
PAN D U R I , N R . 3 7 , B L . P. 1 , S C . A, E T. 6 , AP. 2 4 ,
SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4437/30.05.2002, cod unic de inregistrare 14665691
99.
SC DRO BAU CONSTRUCT SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. POTERASI, NR. 29, SECTOR 4,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10318/13.09.1991, cod unic de inregistrare 1592563
100.
SC ECSTASY DANCING ARTIST CENTER SRL , cu
sediul in Bucuresti, SOS. STEFAN CEL MARE, NR. 39,
B L . 3 2 , S C . A, E T. 7 , AP. 3 1 , S E C T O R 2 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/9476/26.09.2002 , cod
unic de inregistrare 14902739
101.
SC GLOBAL APPOINTMENTS SRL , cu sediul in
Bucuresti, B-DUL. UNIRII, NR. 65, BL. G. 1, SC. 2, ET.
3 , AP. 5 2 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/12625/19.09.2003 , cod unic de
inregistrare 15754002
102.
S C M A N P O W E R I N T E R N ATI O N A L S R L , c u s e d i u l
in Bucuresti, STR. LINARIEI, NR. 101, SECTOR 4,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2744/25.02.2003, cod unic de inregistrare 15238966
103.
SC ANAID DOMITI SERV SRL , cu sediul in
Bucuresti, CALEA GRIVITEI, NR. 214, BL. L. 1, SC. 1,
E T. 2 , AP. 8 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/12329/11.09.2003 , cod unic de
inregistrare 15735183
104.
J O B S U N L I M I T E D G R U P, J 4 0 / 1 3 2 6 7 / 0 3 . 1 0 . 2 0 0 3 ,
CUI 15788188
105.
ASIA IMPRES AGENCY INT, J40/9757/16.07.2003,
CUI 15625474

106.
* S C MU LTI TR A D E S E RVI C E SR L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, SOS. VITAN-BIRZESTI, NR. 5-7, SECTOR 4 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10215/25.07.2003, cod unic de inregistrare 15620418
107.
AGENTIA MAX QUEEN SRL, cu sediul in Bucuresti,
STR. TUZLA, NR. 44, SECTOR 2, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/12790/24.09.2003 , cod
unic de inregistrare 15764073
108.
S C S AVV I I N T E R N ATI O N A L I M P O R T-E X P O R T S R L ,
cu sediul in Bucuresti, STR. SOLD. STELIAN MIHALE,
N R . 1 0 , B L . X . 1 6 , S C . 1 , AP. 3 2 , S E C TO R 3 , i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/8485/11.10.1996 , cod
unic de inregistrare 8878997
109.
*SC ACONT INTER SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . P R A S I L E I , N R . 3 1 A, B L . 2 1 , S C . 1 , AP. 4 7 ,
SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3428/2001, cod unic de inregistrare 13804619
110.
SC PRO WORK SRL, cu sediul in Bucuresti, ELEV
S T E FAN E S C U , N R . 11, B L . 4 5 0 , S C . A, E T. 2 , AP. 2 7 ,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13382/07.10.2003, cod unic de inregistrare 15792529
111.
SC FAC TOR C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, STR. FOISORULUI, NR. 11, BL. F. 7 C, SC. 1,
E T. 4 , AP. 1 7 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/14069/22.10.2003 , cod unic de
inregistrare 15833114
112.
SC I.N.A.G INTERNATIONAL IMPEX SRL , cu
sediul in Bucuresti, STR. IZVORUL RECE, NR. 5, BL. A.
1 0 , S C . D , AP. 4 7 , S E C TO R 4 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/13226/03.10.2003 , cod unic de
inregistrare 15788552
113.
SC U NI VE R S A L D IN O C ON S U LT SR L , c u s e d iu l in
B u c u r e s t i , S T R . S AVU M A R I N , N R . 5 3 , S E C T O R 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13606/13.10.2003, cod unic de inregistrare 15807891
114.
SC FESTINA SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
S C A R L ATE S C U , N R . 8 , S E C TO R 1 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/7381/09.08.2002 , cod
unic de inregistrare 14807796
115.
SC GLOBAL LABOR SOLUTIONS SRL, cu sediul in
Bucuresti, B-DUL. UNIRII, NR. 10, BL. 7 B, SC. 2, ET.
2 , AP. 3 0 , S E C T O R 4 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/7334/08.08.2002 , cod unic de
inregistrare 14803603

116.
SC ENIDE SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
MARIA ROSETTI, NR. 25/B, SECTOR 2, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/8778/05.10.1999 , cod
unic de inregistrare 12242806
117.
* S C MU LTI TR A D E S E RVI C E SR L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, SOS. VITAN-BIRZESTI, NR. 5-7, SECTOR 4 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10215/25.07.2003, cod unic de inregistrare 15620418
118.
I TAL I A P R E FAB R I C ATE , J 4 0 / 1 6 4 4 / 1 9 9 4 , C U I
5196146
119.
*SC ALFA JOB SRL , cu sediul in Bucuresti, B-DUL.
D A C I A , N R . 1 2 2 , E T. 1 , AP. 3 , S E C T O R 2 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/13548/10.10.2003 , cod
unic de inregistrare 15802568
120.
*BIROUL ARITON SRL, cu sediul in Bucuresti,
STR. LACUL AMARA, NR. 21, SECTOR 2 , inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/15503/18.11.2003 , cod
unic de inregistrare 15910713
121.
SC JOB INTERNATIONAL XXI SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S O S . G A R I I C ATE L U , N R . 1 7 0 - 1 7 4 , PARTE R ,
CAMERA 5, SECTOR 3, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/15050/11.11.2003 , cod unic de
inregistrare 15889662
122.
SC PACO PRO INVEST SRL , cu sediul in Bucuresti,
STR. ILIOARA, NR. 11, SECTOR 3 , inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/14836/06.11.2003 , cod
unic de inregistrare 15876786
123.
SC E U R OCA N AD I AN C ON SU LT S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, ALEEA BUTEICA EMANOIL MARIUS, NR. 12,
B L . 6 0 , S C . 1 , E T. 7 , AP. 4 4 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/14671/04.11.2003 , cod
unic de inregistrare 15868570
124.
*SC NORD EST SRL, cu sediul in Bucuresti, BDUL. MARASESTI, NR. 127-129, ET. 1, SECTOR 4 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/16093/27.11.2003, cod unic de inregistrare 15944066
125.
*Societatea comerciala SC COOP INTERNATIONAL
WOR K S RL , cu sediul in Bucures ti, B-D U L. PACH E
PROTOPOPESCU, NR. 9, SC. 2, ET. 2, SECTOR 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5327/2000, cod unic de inregistrare 13083407

126.
GAESHA CONSTRUCT, SEDIUL IN BUCURSTI, STR.
ZAHARIA CAREALECHI, NR. 8,ET.1, SECTOR 5,
40/16220/29.11.203,CUI 15952140
127.
PRIMA AGENCIES IMEX SEDIUL IN BUCURESTI,
STR.BREZPOANI, NR. 23-25, SECTOR 1, J
40/1701/06.03.2002, CUI 14494370
128.
SC PAL M E R C ON SU LT S RL , c u se d iu l in B u c u r e s ti,
S T R . G A R I I D E N O R D , N R . 6 - 8 , S C . 5 , E T. 2 , AP. 1 5 ,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10950/08.08.2003, cod unic de inregistrare 15654194
129.
*SC SIMON&VLAD IMPEX SRL, cu sediul in
Bucuresti, ALEEA SALAJ, NR. 10, BL. 37, SC. 1, ET. 6,
A P. 2 4 , S E C T O R 5 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/3815/13.03.2003 cod unic de inregistrare
15287420
130.
SC NRA INTERNATIONAL GROUP SRL , cu sediul
i n B u c u r e s t i , S T R . B R ATU L U I , N R . 9 , S E C T O R 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8942/01.07.2003, cod unic de inregistrare 15555751
131.
SC ROMARINA SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
DR U MU L TAB E R E I , N R . 3 0 , B L . O D. 3 , S C . 2 , PARTE R ,
A P. 3 8 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/16402/04.12.2003 , cod unic de inregistrare
15963661
132.
SC M E D I A TI M E C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, STR. CORNELIU COPOSU, NR. 3-5, BL. 101,
S C . 1 , E T. 8 , AP. 1 6 , S E C TO R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/2255/14.02.2003 , cod unic de
inregistrare 15211766
133.
SC EUROCAST INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
Bucuresti, ION CIMPINEANU, NR. 33, BL. 3, SC. 2, ET.
1 , AP. 3 8 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/15046/11.11.2003 , cod unic de
inregistrare 15889379
134.
*SC FISCHER&PARTNER GRUP SRL , cu sediul in
Bucuresti, B-DUL. DECEBAL, NR. 14, BL. S. 6, SC. A,
E T. 1 , AP. 2 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/4909/10.04.2003, cod unic de inregistrare 15357622
135.
SC DINAMIC STAFF SRL , cu sediul in Bucuresti,
S TR. P ECETEI, NR. 7-9, BL. 2 PAJ U RA , S ECTOR 1 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6457/15.05.2003, cod unic de inregistrare 15431869

136.
SC DEL-POPA TRANS SRL , cu sediul in Bucuresti,
A L E E A B O R C E A , N R . 6 , B L . 1 6 , S C . B , PARTE R , AP. 3 9 ,
SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/189/07.01.2004, cod unic de inregistrare 16032599
137.
* SC S E L E C T C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, STR. FETESTI, NR. 4, BL. F. 5, SC. C, ET. 2,
A P. 3 7 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/14892/06.11.2003 , cod unic de inregistrare
15876620
1 3 8 . S C N O VA G R U P C O N S T R U C T I M P E X S R L , c u s e d i u l
in Bucuresti, STR. UIOARA, NR. 14, BL. 33, SC. 1, ET. 5,
A P. 3 4 , S E C T O R 4 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/2327/18.02.2004 , cod unic de inregistrare 16150012
139. EXCLUSIV JOB, J 40/2012/13.02.2004, CUI 16137331
140.SC PROCER RECRUITMENT
Bucuresti, STR. VIRTUTII, NR. 6,
A P. 8 3 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a
nr. J40/5937/15.07.2002 , cod unic

SRL, cu sediul in
BL. R. 12, SC. 3, ET. 4,
Registrul Comertului sub
de inregistrare 14752690

141.SC STRATEGIC STAFFING RESOURCES SRL , cu


sediul in Bucuresti, STR. RASARITULUI, NR. 82, SECTOR
6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3556/05.03.2004, cod unic de inregistrare 16207879
142. SC JOB S TART S R L , cu s ediul in Bucures ti, CA LEA
M O S I L O R , N R . 4 2 , E T. 2 , AP. 3 , S E C TO R 3 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/2420/19.02.2004 , cod unic
de inregistrare 16155087
1 4 3 . SC S M ART F OR C ON SU LTI N G S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 28, CORP B, ET.
P, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3737/09.03.2004, cod unic de inregistrare 16217791
144. COMPANIA ARTISTICA D.A.H SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . VAL E A I A L O M I T E I , N R . 6 , B L . C . 1 0 , S C .
1 , E T. 7 , AP. 4 6 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/4865/13.06.1995 CUI 7456013
145. CONOR PRESS SRL, cu sediul in Bucuresti, STR. I.G.
D U C A , N R . 1 0 - 2 2 , S C . 2 , E T. 2 , AP. 6 0 , S E C T O R 1 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8129/16.09.1999, cod unic de inregistrare 12163869
146. *AMIRAL INTERNATIONAL 2000 SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. RASARITULUI, NR. 2, BL. M. 9, SC. 1,

E T. 1 , AP. 1 0 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/15963/26.11.2003 , cod unic de
inregistrare 15939124
147. *SC WORLD SERVICE AGENCY SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. ADRIAN CIRSTEA, NR. 13, BL. 37, SC. 2,
PARTE R , AP. 1 5 6 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/799/07.02.1996 , cod unic de
inregistrare 8118207
1 4 8 . S C D & K G R O U P - C O N S T R U C T B O L E N T I N - VAL E
SRL, cu sediul in Bucuresti, SOS. COLENTINA, NR. 385,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3399/30.03.2001, cod unic de inregistrare 13804902
149. SC SOLUTION INTERNATIONAL EMPLOYMENT
SERVICES SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
WAS H I N G T O N , N R . 6 , S C . 2 , AP. 2 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/5314/17.04.2003 , cod
unic de inregistrare 15378030
150. SC CONTEXT RESURSE UMANE SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . VAL E A C A L U G A R E A S C A , N R . 1 0 , B L . 4 , S C .
C , E T. 3 , AP. 4 1 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/4210/16.03.2004 , cod unic de
inregistrare 16242868
151.SC INTERNATIONAL BEST JOBS SRL , cu sediul in
Bucuresti, B-DUL. CORNELIU COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC.
3 , E T. 1 , AP. 6 3 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/4274/17.03.2004 , cod unic de
inregistrare 16246894
152. SC GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL , cu sediul in
Bucuresti, B-DUL. REGINA ELISABETA, NR. 54, SECTOR 5 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2551/20.02.2003, cod unic de inregistrare 15226775
153. SC EURONIK COM SRL, cu sediul in Bucuresti, INTR.
TARGU FRUMOS, NR. 4, SECTOR 4 , inregistrat a la Registrul
Comertului sub nr. J40/10038/10.10.2002 , cod unic de
inregistrare 14934919
1 5 4 . * S C T E L E F O N I E E N G L E Z A S R L ( MAXIMUM EFFECT), c u
sediul in Bucuresti, B-DUL. ION MIHALACHE, NR. 331, BL.
1 3 , S C . D , PARTE R , AP. 9 8 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/13633/18.07.1994 , cod unic
de inregistrare 6078670
155. *SC GABRIELLE'S SHOW SRL, cu sediul in Bucuresti,
B - D U L . B A S A R A B I A , N R . 5 2 , B L . 3 3 , S C . A, PARTE R , AP. 2 ,

SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/3372/03.03.2004, cod unic de inregistrare 16198169
156. SC EDUARD GHINOIU SRL, cu sediul in Bucuresti, BD U L . C O R N E L I U C O P O S U , N R . 3 , B L . 1 0 1 , S C . B , E T. 3 , AP.
25, SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1832/12.03.1997, cod unic de inregistrare 9266783
157. SC DANY&CATY AUTOTRANS SRL , cu sediul in
Bucuresti, SOS. COLENTINA, NR. 45, BL. OD. 45, ET. 10,
A P. 4 1 , S E C T O R 2 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/6972/27.05.2003 , cod unic de inregistrare 15459061
158. SC PROFILES INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. BURDUJENI, NR. 12, BL. N. 12, SC. C, ET.
2 , AP. 2 7 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/1303/03.02.2004 , cod unic de inregistrare 16101230
159. SC ONTIME SERVICII SRL , cu sediul in Bucuresti, BD U L . R E G I N A E L I S A B E TA, N R . 2 3 , S C . A, E T. 1 , AP. 9 ,
SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11263/20.08.2003, cod unic de inregistrare 15680967
1 6 0 . S C L E A D E R PAC O S H O W E N T E RTAI N M E N T G R O U P
SRL, cu sediul in Bucuresti, STR. IONESCU BAICAN, NR. 45,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8490/10.10.2001, cod unic de inregistrare 14222325
1 6 1 . SC VI S I ON IN T E RN ATI ON A L C ON S U LTI N G SR L , c u
s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . VO I L A , N R . 1 0 , B L . 2 1 , S C . 4 , AP.
51, SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4750/24.03.2004, cod unic de inregistrare 16271910
1 6 2 . S C AVR A M E S C U C O M S E R V I C E S R L , c u s e d i u l i n
B u c u r e s t i , S T R . L A C U L P L O P U L U I , N R . 1 0 , B L . V. 7 , S C . 1 ,
A P. 2 , S E C T O R 5 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/5833/12.07.1995, cod unic de inregistrare 7567887
163. *SC WEB STAR SRL , cu sediul in Bucuresti, CALEA
V I C T O R I E I , N R . 4 0 - 4 6 , B L . C O M E D I A , S C . A, E T. 5 , AP. 1 4 ,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4117/25.03.2003, cod unic de inregistrare 15312876
1 6 4 . S C VAL A H I A A U R O R A S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , B D U L . L A C U L T E I , N R . 7 3 , B L . 1 7 , S C . A, E T. 8 , AP. 3 1 ,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2524/08.03.2001, cod unic de inregistrare 13754901
165. SC METAL ELECTRIC GRUP DISTRIBUTION SRL , cu
sediul in Bucuresti, B-DUL. CAROL I, NR. 47, SECTOR 2,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6959/30.04.2004 , cod unic de inregistrare 11283085

169. SC GIORGIA STIL 2000 SRL, cu sediul in Bucuresti,


S O S . M I H A I B R AVU , N R . 2 9 4 , B L . 6 , S C . A , E T. 6 , A P. 2 1 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5778/23.06.1999 , cod unic de inregistrare 11921337
170. SC ABM CONCEPT SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
S I B I U , N R . 3 1 , B L . Z . 1 0 , S C . 1 , E T. 6 , AP. 3 7 , S E C T O R 6 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7648/09.06.2003, cod unic de inregistrare 15495447
171. *SC EUROLABOR SERV SRL, cu sediul in Bucuresti, BD U L . AVI ATO R I L O R , N R . 3 0 , A P. 1 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/1520/05.02.2004 , cod unic
de inregistrare 16109536
1 7 2 . SC J OB E XP E RT C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, B-DUL. KOGALNICEANU, NR. 53, MANSARDA,
SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4139/15.03.2004, cod unic de inregistrare 16237209
1 7 3 . * SC M I GR ATI ON VI S A C ON SU LT S R L , c u s e d iu l in
B u c u r e s t i , C A L E A V I C TO R I E I , N R . 112 , S C . 1 , E T. 5 , AP. 6 1 ,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/813/23.01.2003, cod unic de inregistrare 15148820
1 7 4 . SC E U R OJ OB S C ONS U LTI N G SR L , c u se d iu l in
B u c u r e s t i , S T R . TAR GU N E A M T, NR . 1 9 , TS . 3 1 , S C . 1 ,
PARTE R , AP. 5 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/7495/11.05.2004 , cod unic de
inregistrare 16409592

175. SC ZERDA INTERNATIONAL SRL , cu sediul in


Bucuresti, STR. LIVIU REBREANU, NR. 6, BL. B. 1, SC. 6,
PARTE R , AP. 2 2 1 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/6876/29.04.2004 , cod unic de
inregistrare 16375708
176. SC TEAM MANAGEMENT
S EC U RI T Y C ONS U LTI N G& B U S IN E S S ( T.M . S . C & B ) , c u s e d iu l
in Bucuresti, B-DUL. GHENCEA, NR. 27, SECTOR 6,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5464/01.07.2002, cod unic de inregistrare 14722177
177. SC INTERJOB SERVICE SRL , cu sediul in Bucuresti,
A L E E A I L I A , N R . 3 , B L . 5 6 , S C . 2 , PARTE R , AP. 6 0 , S E C T O R
2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9831/17.06.2004 , cod unic de inregistrare 16524311

178. SC METROCOM NET SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.


CIRESOAIA, NR. 58, SECTOR 1, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/10367/25.06.2004 , cod unic de
inregistrare 16548043
179. SC INTERNATIONAL RODICOR SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . D R . E R N E S T D J U VAR A , N R . 1 8 , E T. 1 ,
SECTOR 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14385/29.10.2003, cod unic de inregistrare 15852833
180. SC G.C.C SRL, cu sediul in Bucuresti, STR. DR.
E R N E S T D J U VAR A , N R . 1 8 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/15624/19.08.1994 , cod unic
de inregistrare 6183276
181. SC M&M STYLE SERV COM
Bucuresti, B-DUL. DECEBAL, NR.
A P. 4 3 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a
nr. J40/8304/19.06.2003 , cod unic
`

SRL, cu sediul in
9, BL. S. 13, SC. 3, ET. 1,
Registrul Comertului sub
de inregistrare 15525939

182. SC NED TRADING CONSTRUCTOR SRL, cu sediul in


B u c u r e s t i , S T R . VAL E A L U I M I H A I , N R . 3 , B L . T D . 1 4 , S C .
1 , E T. 9 , AP. 6 0 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/8668/25.06.2003 , cod unic de
inregistrare 15541004
183. SC NEW STYLE INTERNATIONAL JOBS SRL , cu sediul
in Bucuresti, STR. RITMULUI, NR. 19, SECTOR 2,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11274/14.07.2004, cod unic de inregistrare 16596245
184. SC RED WORK INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . DR U MU L TAB E R E I , N R . 4 4 A, B L . Z . 1 3 2 B ,
S C . B , E T. 2 , AP. 1 8 , S E C TO R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/15223/23.09.2004 , cod unic de
inregistrare 16785147
185.* SC BEST AU PAIR NET SRL , cu sediul in Bucuresti,
STR. VIRGIL PLESOIANU, NR. 57, SECTOR 1, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/15022/21.09.2004 , cod unic
de inregistrare 16776319
186. *SC WORLDCOM INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. MASINA DE PIINE, NR. 69, BL. OD. 23, SC.
D , E T. 6 , AP. 1 5 9 , S E C T O R 2 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/12578/04.08.2004 , cod unic de
inregistrare 16650557
187. SC PERSPECTIVE GROUP SRL, cu sediul in Bucuresti,
S TR. CH IS CA N I, NR. 25-27, PARTER, CAM ERA 2 ,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/10921/05.07.2004, cod unic de inregistrare 16572424
188. SC INTERNATIONAL STAFFING SRL , cu sediul in
Bucuresti, CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR. 139, BL. T 1 B, ET.
3 , AP. 11, S E C T O R 5 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/5860/25.06.1999 , cod unic de inregistrare 11927780
1 8 9 . * SC L I QU ID C ON SU LT S R L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti, B D U L . D I M I T R I E C A N T E M I R , N R . 2 2 , B L . 9 , S C . 1 , E T. 4 , AP.
17, SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6295/20.04.2004, cod unic de inregistrare 16345928
190. SC STEP GRUP SRL, cu sediul in Bucuresti, B-DUL.
D E C E B A L , N R . 1 6 , B L . S . 5 , S C . C , E T. 1 , AP. 4 4 , S E C TO R 3 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/422/09.01.2004, cod unic de inregistrare 16039821
1 9 1 . SC R OM C E RT C ON SU LT S R L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti,
S T R . TAC H E I O N E S C U , N R . 8 , E T. 1 0 , AP. 3 0 , S E C TO R 1 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8749/18.10.2001, cod unic de inregistrare 14237482
1 9 2 . S C E U R O P E A N C O N S U LTA N T A S R L , c u s e d i u l i n
B u c u r e s t i , C A L E A V I C TO R I E I , N R . 9 5 , E T. 7 , AP. 2 8 ,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6709/27.07.2001, cod unic de inregistrare 14074423
193.SC ELLA TIBERIUS SPORT MANAGEMENT SRL, cu
sediul in Bucuresti, STR. MUZELOR, NR. 24, BL. A,
D E M I S O L , AP. 2 , S E C TO R 4 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/7377/07.05.2004 , cod unic de
inregistrare 16401319
1 9 4 . S C VAL I A C T I V E S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , C A L E A
C A L A R A S I L O R , N R . 3 11, B L . 7 1 , S C . 3 , PARTE R , AP. 6 9 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11861/18.11.1998, cod unic de inregistrare 11219716
195. SC SITH EXPERT SRL, cu sediul in Bucuresti, SOS.
A L E X A N D R I E I , N R . 7 4 , B L . L . 11, S C . A, E T. 7 , AP. 3 2 ,
SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14860/06.11.2003, cod unic de inregistrare 15876956
196. *SC SPACIO 3 PROYECTOS OBRAS INTERNATIONAL
S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . N I C O L A E M AVR O G H E N I ,
NR. 10, SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/17561/03.11.2004 , cod unic de inregistrare 16903323
1 9 7 . S C A D E A S T U D E N T T R AVE L S R L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, PRELUNGIREA GHENCEA, NR. 4, BL. R. 4, SC. B,

E T. 2 , AP. 5 3 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/8194/21.05.2004 , cod unic de inregistrare
16442955
198. SC FRONTIERE JOBS SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
ELEV STEFANESCU STEFAN, NR. 57, BL. 420 B, SC. 1, ET.
8 , AP. 6 8 , S E C T O R 2 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/8705/28.05.2004 , cod unic de inregistrare 16465207
2 0 0 . SC TRA N S GL OB A L C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, STR. VETERANILOR, NR. 11, BL. M. 16, SC. 1,
E T. 3 , AP. 1 5 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/6377/21.04.2004 , cod unic de inregistrare
16350460
201. SC BRAINSPOTTING SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
H E N R I C O A N D A , N R . 1 0 , AP. 4 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/8408/08.10.2001 , cod unic de
inregistrare 14217477
202. SC INTERWORK SERVICII PROFESIONALE
S R L ( EUROWORK ALIMENT), c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , B - D U L .
C H I S I N A U , N R . 1 8 , B L . M . 8 , S C . 2 , E T. 6 , AP. 2 11, S E C T O R
2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/19113/22.11.2004, cod unic de inregistrare 16966593
203. *INTERNATIONAL CONNECTIONS M&A SRL , cu sediul
i n B u c u r e s t i , S T R . M O T O C , N R . 4 , B L . P. 5 6 , S C . A, E T. 5 ,
A P. 1 0 4 , S E C T O R 5 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/18989/18.11.2004 , cod unic de inregistrare 16958833
204. SC STAR TRADE FLORY SRL , cu sediul in Bucuresti,
S T R . T AT U L E S T I , N R . 3 , B L . 4 4 , S C . D , E T . 1 , A P . 3 4 ,
SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11123/06.11.2002 , cod unic de inregistrare 14991868
205. SC ROMITAL TURISM SRL , cu sediul in Bucuresti,
A L E E A T E R A S E I , N R . 4 , B L . E . 2 , S C . 1 , E T. 2 , AP. 11,
SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/17341/17.12.2003, cod unic de inregistrare 16005683
2 0 6 . * S C O B I E T T I V O L AVO R O S PA I T A L I A S U C U R S A L A
BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, STR. POLITEHNICII,
N R . 2 , B L . 5 A, S C . 1 , E T. 8 , AP. 3 5 , S E C TO R 6 , i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/7439/10.05.2004 , cod unic
de inregistrare 16406073
2 0 7 . S C VI C T O R YA E U R O J O B I N V E S T S R L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, STR. C.A ROSETTI, NR. 43, SECTOR 2,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/364/2005 , cod
unic de inregistrare 17109208

208. *SC ERNA CO SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.


B R A S O V, N R . 2 4 , B L . 7 1 7 , S C . A, E T. 9 , AP. 3 3 , S E C T O R 6 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1262/20.01.1992, cod unic de inregistrare 7080783
209. SC AGORA INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
Bucures ti, S TR. P ECETEI, NR. 7-9, BL. 2 PAJ U RA , CA M . 5,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/21281/20.12.2004, cod unic de inregistrare 17055949
210. SC M.P HOTEL SERVICES SRL , cu sediul in Bucuresti,
STR. DR. IACOB FELIX, NR. 49, SUBSOL, CAMERA 11,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1623/28.01.2005, cod unic de inregistrare 17172825
212. SC PANION TRADING GRUP SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , C A L E A M O S I L O R , N R . 1 2 4 , AP. 2 , S E C T O R 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/18851/18.11.2004, cod unic de inregistrare 16955942
213. *SC ARIADNA 98 SRL, cu sediul in Bucuresti, CALEA
V I T A N , N R . 1 1 7 , B L . V . 2 1 A , S C . 3 , E T . 3 , A P . 7 9 , S E C T O R 3,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8945/09.09.1998 , cod unic de inregistrare 11013561
214. SC L.K.D NEW STAR COMPANY SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. POET CERNA, NR. 8, BL. M. 58, SC. 3, ET.
1 , AP. 5 8 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/12204/28.07.2004 , cod unic de inregistrare 15038950
215. SC PRACTIC COM PROD SRL, cu sediul in Bucuresti,
STR. MAGUREI, NR. 9, SECTOR 5, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/21197/30.08.1993 , cod unic de
inregistrare 4877603
216. *SC MANPOWER ROMANIA SRL, cu sediul in
Bucures ti, B-DU L. U N IRII, NR. 20, BLO C 5 B, PARTER,
SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4299/31.03.2003, cod unic de inregistrare 15327494
217. SC TRIFASE SRL ,
DINICU GOLESCU, NR.
inregistrata la Registrul
J40/309/08.01.2004, cod

cu sediul in Bucuresti, B-DUL.


3 1 , S C . A, E T. 1 , AP. 7 , S E C TO R 1 ,
Comertului sub nr.
unic de inregistrare 16036370

2 1 8 . S C VAN I T Y I N T E R N A T I O N A L P R O D U C T I O N S R L , c u
sediul in Bucuresti, STR. MASINA DE PIINE, NR. 10, BL. R.
3 0 , S C . 2 , AP. 4 6 , S E C T O R 2 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/13476/20.08.2004 , cod unic de
inregistrare 16696627

219. SC JOB FOR YOU INTERNATIONAL SRL , cu sediul in


B u c u r e s t i , S T R . S P ATA R U L U I , N R . 6 / 6 A , A P . 2 1 , S E C T O R 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4185/03.03.2005 , cod unic de inregistrare 17311540
220. SC A'AS COMTUR SRL, cu sediul in Bucuresti, SOS.
S T E FAN C E L M A R E , N R . 1 , B L . 5 , S C . 1 , E T. 8 , AP. 3 0 ,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/26144/23.11.1993, cod unic de inregistrare 5005610
221. SC JOBS SMART SERV SRL, cu sediul in Bucuresti,
AL E E A B A R B ATE S T I , NR . 1 , B L . 5 8 , S C . 1 , PARTE R , AP. 2 ,
S EC TOR 5 , i n reg i s t r a t a l a R e g i s t r u l Co m e r tu l u i su b n r.
J40/18478/15.11.2004 , cod unic de inregistrare 16939750
222. SC INTELIGENT SERVICE R.U SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . S I B I U , N R . 2 , B L . O D . 1 , S C . 2 , E T. 6 , AP.
63, SECTOR 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/412/13.01.2005 , cod unic de inregistrare 17113853
223. SC SAKURA ART SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
D R U M U L TAB E R E I , N R . 9 4 , B L . 5 1 9 , S C . 3 , E T. 6 , AP. 9 1 ,
SECTOR 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5422/22.03.2005, cod unic de inregistrare 17387581
224. SC CONCEPT RESURSE UMANE SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . VAL E A C A L U G A R E A S C A , N R . 1 0 , B L . 4 , S C .
C , E T. 3 , AP. 4 1 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/6402/06.04.2005 , cod unic de
inregistrare 17450492
2 2 5 . SC C & G R E CR U IT C ON SU LT S R L , c u s e d iu l in
B u c u r e s t i , S T R . H U E D I N , N R . 4 , B L . A. 1 2 , S C . A, AP. 1 ,
SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8083/29.04.2005, cod unic de inregistrare 17544910
226. SC TRADO RESOURCES SRL, cu sediul in Bucuresti, BD U L . T I M I S O A R A , N R . 6 9 A, B L . C . 1 3 A, S C . A, AP. 2 ,
SECTOR 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1523/28.01.2005, cod unic de inregistrare 17169854
227 . SC AMI R D.Y. PR OD S R L , cu s ediul in Bucures ti, S TR.
F R U M U S A N I , N R . 2 , B L . 3 7 , S C . A, PARTE R , AP. 4 , S E C TO R
4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8190/04.05.2005, cod unic de inregistrare 17549977
2 2 8 . SC HU R E S C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti,
B - D U L . T I M I S O A R A , N R . 4 8 , B L . 1 , S C . 1 , E T. 3 , AP. 2 5 ,
SECTOR 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/19323/24.11.2004, cod unic de inregistrare 16975672
229. SC LATIN EYEZ SRL , cu sediul in Bucuresti, CALEA
M O S I L O R , N R . 2 7 4 , B L . 1 8 , S C . 2 , E T. 3 , AP. 5 1 , S E C TO R 2 ,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/20270/08.12.2004, cod unic de inregistrare 17017767
230. SC IMPERIAL COMPANY SRL , cu sediul in Bucuresti,
STR. SAMUIL VULCAN, NR. 15, SECTOR 5, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/5278/07.06.1999 , cod unic de
inregistrare 11848309
231. SC NORMA COM SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
H O R I A M A C E L A R I U , N R . 7 , B L . 1 3 / 5 , S C . 1 , AP. 9 , S E C T O R
1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9774/23.05.1994, cod unic de inregistrare 5718932
2 3 2 . SC C ON SU LTI A P R O J OB S S R L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti,
C A L E A M O S I L O R , N R . 2 6 2 , B L . 8 , S C . A, E T. 6 , AP. 2 3 ,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7900/27.04.2005, cod unic de inregistrare 17533008
2 3 3 . SC E LY I N T ER N ATI ON A L GR U P SR L , c u se d iu l in
Bucuresti, INTRAREA TG. FRUMOS, NR. 9-11, BL. 6
L I VAD A , S C . A, E T. 4 , AP. 9 4 , S E C T O R 4 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/7830/17.05.2004 , cod unic de
inregistrare 16427017
234. SC PHEONIX JOB SRL, cu sediul in Bucuresti,
COMPLEX AGROINDUSTRIAL UNIREA II, CORP B, ET. 1,
BIROU NR. 12, SECTOR 3, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/10030/03.06.2005 , cod unic de
inregistrare 17656698
235.SC EAST PROMOTION COM SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , B - D U L . U N I R I I , N R . 3 , B L . 1 A, S C . 1 , E T. 8 , AP.
32, SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9068/03.06.2004, cod unic de inregistrare 16482860
2 3 6 . S C V.I . P M O D E L I N G S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R .
M O T O C , N R . 9 , B L . P. 5 4 , S C . 1 , E T. 2 , AP. 4 1 , S E C T O R 5 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/49/08.01.2002, cod unic de inregistrare 14374471
2 3 7 . S C O B I E T T I V O L AVO R O R O M A N I A S R L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, STR. D-NA. GHICA, NR. 22, BL. 5, SC. B, ET. 8,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8174/04.05.2005, cod unic de inregistrare 17549799
238. SC STALAGMITE SERVICII SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. PICTOR ION NEGULICI, NR. 13 C, SUBSOL,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11601/30.06.2005, cod unic de inregistrare 17744463
239. SC GLOBAL JOB SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
B A L A D E I , N R . 8 , B L . 5 9 , S C . A, E T. 1 , AP. 1 0 , S E C T O R 4 ,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/8702/12.05.2005, cod unic de inregistrare 17579137
240. SC LES AMI GRUP SRL, cu sediul in Bucuresti, B-DUL.
D E C E B A L , N R . 1 4 , B L . S . 6 , S C . A, E T. 1 , AP. 2 , S E C TO R 3 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1043/21.01.2005, cod unic de inregistrare 17141713
2 4 1 . SC WE S T HOU S E C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, STR. DELINESTI, NR. 2, BL. A. 5, SC. B, ET. 1,
A P. 2 1 , S E C T O R 6 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/23346/08.09.1992 , cod unic de inregistrare 357756
242. SC TMR EUROPEAN SERVICE SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . C A M P I A L I B E R TATI I , N R . 4 0 , B L . 1 , S C . 1 ,
E T. 9 , AP. 3 9 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/7582/22.04.2005 , cod unic de inregistrare
17516953
243. SC SAKURA PROMOTION GRUP SRL, cu sediul in
Bucuresti, CALEA GRIVITEI, NR. 174, BL. S, SC. A, ET. 4,
A P. 2 0 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/17405/29.10.2004 , cod unic de inregistrare 16890398,
244. SC S UN D AY'S PR OD S R L , cu s ediul in Bucures ti, S TR.
S T I N J E N E I L O R , N R . 1 , B L . 5 4 , S C . 2 , E T. 3 , AP. 7 6 , S E C T O R
4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2186/14.02.2003 , cod unic de inregistrare 15211855
245. SC TORA DESIGN SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
M ATE I B A S A R A B , N R . 1 0 6 , B L . 7 3 , S C . A, PARTE R , AP. 2 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9552/11.07.2003, cod unic de inregistrare 15585230
246. SC VILEX PROIECT SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
SERG. GAFTON LAZAR, NR. 23, SECTOR 5 , inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/10676/19.12.1996 , cod unic
de inregistrare 9072868
247. SC NINA MODEL AGENCY SRL , cu sediul in Bucuresti,
S T R . PAP I U I L A R I A N , N R . 6 , B L . 4 2 , S C . 3 , E T. 7 , AP. 8 7 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13043/12.08.2004, cod unic de inregistrare 16674653
248. SC GAMICELI SERV SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
H E R M A N N O B E RTH , N R . 6 3 , E T. 1 , AP. 1 , S E C T O R 1 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11203/15.08.2003, cod unic de inregistrare 15671306
249. SC AGROREAL SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
SPORULUI, NR. 3, SECTOR 6, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/4711/11.05.2001 , cod unic de
inregistrare 13878160

2 5 0 . SC I . Q. TE S T C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
B u c u r e s t i , SO S . O LTE N I T E I , NR . 2 2 7 - 2 3 7 , S E C TOR 4 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11843/23.07.2005, cod unic de inregistrare 16621489
251. SC STAR DANCE PROMOTION SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . O D O B E S T I , N R . 1 3 , B L . V. 3 5 , S C . A , E T. 1 0 ,
A P. 4 1 , S E C T O R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/16604/15.10.2004 , cod unic de inregistrare 16850180
2 5 2 . SC TOR A GE N E RA L C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
B u c u r e s t i , S T R . M ATE I B A S A R A B , N R . 1 0 6 , B L . 7 3 , S C . A ,
PARTE R , AP. 2 , S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/20090/29.11.2005 , cod unic de
inregistrare 18173470
253. SC MUNCA IN SPANIA SRL , cu sediul in Bucuresti,
S T R . M A S I N A D E PAI N E , N R . 2 0 B , B L . 5 I R TA, S C . A , E T. 1 ,
A P. 6 , S E C T O R 2 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/20094/29.11.2005, cod unic de inregistrare 18174220
254. SC AMERICAN EXPERIENCE SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . C A L E A D O R O B A N T I L O R , N R . 1 0 , AP. 4 ,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/18127/28.10.2005, cod unic de inregistrare 18082330
255. SC CLEVER STEP SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
P O R U M B A C U , N R . 1 , B L . 2 4 , S C . 3 , E T. 4 , AP. 1 3 8 , S E C TO R
6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14801/26.08.2005, cod unic de inregistrare 17904467
256. SC ALGIANI COMPANY SRL , cu sediul in Bucuresti,
S T R . S O S . C O L E N T I N A N R . 2 3 B , B L . 1 B , S C . A, E T. 3 , AP.
14, SECTOR 2, BUCURESTI, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/14307/17.08.2005 , cod unic de
inregistrare 17878546
2 5 7 . SC B E S T J OB C ON SU LTI N G SR L , c u se d iu l in
B u c u r e s t i , S T R . D U M B R A VA N O U A , N R . 7 , B L . M 1 7 , S C . 1 ,
PARTE R , AP. 1 , S E C T O R 5 , B U C U R E S T I , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/20054/29.11.2005 , cod unic
de inregistrare 18172173
258. *SC BRENOR GROUP SRL, cu sediul in Bucuresti,
C A L E A C R A N G A S I , N R . 5 2 , B L . 5 I C E M , S C . 3 , E T. 2 , AP.
81, SECTOR 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12367/14.07.2005, cod unic de inregistrare 17781763
2 5 9 . SC TE HN IC J OB C ON S U LT SR L , c u se d iu l in B u c u r e s ti,
S T R . VAS I L E C O N TA , N R . 1 9 , E T. 1 , A P. 8 , S E C T O R 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11814/05.07.2005, cod unic de inregistrare 17752237

2 6 0 . SC D LT I TAL C ON S TR U C T SR L , c u se d iu l in B u c u r e s ti,
S TR . PO PA NA N , N R . 65, S ECTOR 2 , inregis trat a la Regis trul
Comertului sub nr. J40/6367/05.04.2005 , cod unic de
inregistrare 17448042
2 6 1 . SC I TAL I N VE S T C ON SU LTI N G SR L , c u se d iu l in
Bucures ti, S TR. CLU CERU LU I, NR. 46, PARTER, S ECTOR 1 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/21789/23.12.2005, cod unic de inregistrare 18248948
262. SC ABC SALUTE AMBIENTE BENESSERE FILIALA
BUCURESTI SRL, cu sediul in Bucuresti, B-DUL. UNIRII,
N R . 2 0 , B L . 5 C , S C . 1 , E T. 9 , AP. 6 2 , S E C TO R 4 , i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/19791/30.11.2004 , cod
unic de inregistrare 16996047
263. SC SAB SALUTE AMBIENTE BENESSERE SOCIETA
C O O P E R A T I VA S O C I A L E A R E S P O N S A B I L I T A L I M I T ATA
ROMA ITALIA SUCURSALA BUCURESTI , cu sediul in
B u c u r e s t i , B - D U L . U N I R I I , N R . 7 0 , B L . 1 4 S C . 4 , E T. 7 , AP.
127, SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1314/30.01.2006, cod unic de inregistrare 18327855
264. SC WORKING GROUP RESURSE UMANE SRL, cu
s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . I N G I N E R VAS I L E C R I S T E S C U , N R .
18, SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2607/21.02.2003, cod unic de inregistrare 15232165
2 6 5 . S C R O M W O R K & T R AVE L S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i ,
S O S . M I H A I B R AVU , N R . 2 9 0 , B L . 4 , S C . B , E T. 4 , A P. 5 2 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/21489/20.12.2005, cod unic de inregistrare 18235620
266. SC MEGA GLOBAL JOB SRL, cu sediul in Bucuresti,
SOS. VIILOR, NR. 65 A, SECTOR 5 , inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/964/25.01.2006 , cod unic de
inregistrare 18311395
267. SC GLOBAL OPPORTUNITIES SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. TUTUNARI, NR. 15, BL. 87 B, SC. 1, ET. 2,
A P. 1 2 , S E C T O R 5 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/3101/24.02.2006 , cod unic de inregistrare 18419258
268. SC C.T.E COOLING TOWER EUROPE SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S O S . O LTE N I T E I , N R . 1 0 , B L . 2 C , E T. 1 , AP. 4 1 ,
SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3125/24.02.2006, cod unic de inregistrare 18419592
269. SC VISMA TRADING GRUP SRL, cu sediul in Bucuresti,
B - D U L . U N I R I I , N R . 3 7 , B L . A. 4 , S C . 1 , E T. 2 , AP. 9 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3949/09.03.2006, cod unic de inregistrare 18464267

2 7 0 . SC PARTN E R S C ON S U LTI N G R E CR U I TI N G S R L , c u
s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . MA R I A TAN AS E , NR . 2 , B L . 2 9 , SC .
A , PARTE R , AP. 2 , S E C T O R 4 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/3762/06.03.2006 , cod unic de
inregistrare 18452203
2 7 1 . SC C A M BR A C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti,
S T R M E D I C Z L ATE S C U , N R . 3 0 , B L . V. 5 , E T. 5 , A P. 2 2 ,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3398/01.03.2006, cod unic de inregistrare 18435261
272. SC REGINA GLOBAL SRL, cu sediul in Bucuresti, STR
EPISCOP CHESARIE , NR 5, ET 1, AP 2, SECTOR 4 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1543/28.01.2005, cod unic de inregistrare 17170085
273. SC ELITE RENT A CAR SRL, cu sediul in Bucuresti, BD U L . P R I M AVE R I I , N R . 5 5 , E T. 2 , S E C T O R 1 , i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/5319/30.03.2006 , cod unic de
inregistrare 18537172
2 7 4 . S C ATL A S J O B S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , C A L E A
C A L A R A S I L O R , N R . 3 0 0 , B L . S . 2 0 , S C . 1 , E T. 7 , AP. 2 8 ,
SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6194/12.04.2006, cod unic de inregistrare 18579550
275. SC CHRISCOM TOP SERVICII SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , C A L E A VAC A R E S T I , N R 2 0 1 , B L . 8 7 , S C . C , E T 2 ,
AP 72, SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9210/23.05.2005 , cod unic de inregistrare 17611076
276. SC EUROPE WORK SRL, cu sediul in Bucuresti, CALEA
PLEVNEI, NR 156, SECTOR 6, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/6235/13.04.2006 , cod unic de
inregistrare 18583128
277. SC LUGERA&MAKLER SRL, cu sediul in Bucuresti, BD U L . N ATI U N I L E U N I T E , N R 8 , B L 1 0 4 , S C C , E T 1 , AP 4 4 45, SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4327/03.05.2001, cod unic de inregistrare 13861487
2 7 8 . SC AL M O C ON S U LT SR L , c u se d iu l in B u c u r e s ti, S T R .
G - R A L . C R I S T E S C U , N R . 6 , B L . A, E T. 2 , AP. 5 , S E C T O R 1 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3953/12.03.2004, cod unic de inregistrare 16231885
279. SC OPENJOB SRL, cu sediul in Bucuresti, B-DUL.
PAC H E P R O TO P O P E S C U , N R . 2 1 , E T. 2 , AP. 3 , S E C T O R 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2463/15.02.2006, cod unic de inregistrare 18385821
280. SC COSUN CONSTRUCT SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . G L I C I N E L O R , N R . 9 , B L . M . 5 6 , S C . 1 , E T. 5 , AP. 3 1 ,

SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/7777/12.05.2006, cod unic de inregistrare 18664397

2 8 1 . SC E U R OL I F E C ONS U LTI N G SR L , c u se d iu l in
Bucuresti, B-DUL. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 27 D, BL. PM.
7 6 , S C . 1 , E T. 2 , AP. 1 4 , S E C TO R 3 , i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/13523/03.08.2005 , cod unic de
inregistrare 17838541
282. SC TEMPO JOB INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
Bucuresti,
B - D U L . M I H A I L K O G A L N I C E A N U , N R . 5 1 , PARTE R , AP. 4 ,
SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8898/01.06.2004, cod unic de inregistrare 16474183
283. SC INGHAM INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. MIRCEA VULCANESCU, NR. 22, SECTOR 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6151/29.07.1997, cod unic de inregistrare 9647842
284. SC ARTICOLO 1 INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . S T I R B E I V O D A , N R . 1 6 , E T. 2 , AP. 7 ,
SECTOR 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8237/22.05.2006, cod unic de inregistrare 18689251
285. SC HUMAN&FINANCIAL CAPITAL INTERNATIONAL
SRL, cu sediul in Bucuresti, STR. ZARII, NR . 11, CAMERA
1, SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8236/22.05.2006, cod unic de inregistrare 18689340
286. SC EUROJOBS COMPANY SRL , cu sediul in Bucuresti,
A L E E A C O VAS N A , N R . 1 , B L . F. 1 2 , S C . 3 , E T. 2 , AP. 3 2 ,
SECTOR 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2846/21.02.2006, cod unic de inregistrare 18405058
287. SC ACTIV INTEREXPO SRL , cu sediul in Bucuresti,
S O S . I A N C U L U I , N R . 2 1 , B L . 1 0 6 A, S C . A, PARTE R , AP. 2 ,
SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/92/09.01.1997, cod unic de inregistrare 9122710
288. SC FOERDE MARINE SRL, cu sediul in Bucuresti,
CALEA SERBAN VODA, NR. 133, CENTRAL BUSINESS
PARK , C LA D I R EA E, S ECTIU N EA E 2.32, ET. 2, S ECTOR 4 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12040/25.07.2006, cod unic de inregistrare 18880390
289. SC IMPACT VISION SRL , cu sediul in Bucuresti, STR.
N A D A F L O R I L O R , N R . 5 0 , B L . 6 , S C . A, PARTE R , AP. 2 ,
CAMERA 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12553/03.08.2006, cod unic de inregistrare 18905819

290. SC CVO MANAGEMENT ROMANIA SRL , cu sediul in


B u c u r e s t i , S T R . T E P E S VO D A , N R . 1 2 3 , AP. 1 , S E C TO R 2 ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13361/2006 ,
cod unic de inregistrare 18948569
291. SC ALMA KINDER SRL , cu sediul in Bucuresti, STR.
B A R B U VAC A R E S C U , N R . 1 4 5 , S C . C , E T. 3 , A P. 3 2 , S E C T O R
2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12279/28.07.2006, cod unic de inregistrare 18892310
292.

SC

Bucuresti,

TRANS

CAN

ROM

SERVICES

SRL,

cu

sediul

in

S T R . S E N E S L AV V O I E V O D , N R . 4 5 , S E C T O R 2 ,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/15300/26.09.2006, cod unic de inregistrare 19047438
293. SC ICEP WORLD - ROM SRL, cu sediul in Bucuresti,
A L E E A AV R I G ,

NR.

10,

BL.

P.

5,

SC.

2,

ET.

9,

AP.

82,

SECTOR 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/7934/17.05.2006, cod unic de inregistrare 18675078
2 9 4 . S C V.F.S R O M A N I A S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , C A L E A
1 3 S E P T E M B R I E , N R . 2 3 9 , B L . V. 5 , S C . 3 , E T. 4 , A P. 9 4 ,
SECTOR 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/345/14.01.1999 , cod unic de inregistrare 11389940
295. SC ELIS 001 SRL, cu sediul in Bucuresti, PRUNARU, NR
1, B L 9, SC B , PARTER , AP 36, S ECTOR 1 , inregis trat a la
Registrul Comertului sub nr. J40/9156/20.08.1991 , cod unic de
inregistrare 3147422
296. SC DACIANA SRL, cu sediul in Bucuresti, B-DUL. GH.
S IN CA I, N R. 15, BL. 5 A, S C. 1, PARTER, S ECTOR 4,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2376/02.05.1991, cod unic de inregistrare 341679
297. SC FIDE G.T.I.E GROUP SRL , cu sediul in Bucuresti,
P I A TA R O S E T T I , N R . 3 , E T . 2 , A P 6 , S E C T O R 2 i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/17921/08.11. 2006, cod unic
de inregistrare 19175801
298. SC PROVITA GRUP SRL , cu sediul in Bucuresti, SOS.
PAN TELI M O N ,N R . 354, B L. 2, S C. 4, ET. 2, AP 126, S ECTOR
2 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/18073/09.11.2004, cod unic de inregistrare 16920405

299. SC ROD CONCEPT COMPANY SRL , cu sediul in


Bucuresti, STR. BETONIEREI, NR. 24, SECTOR 1 inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J40/17204/12.10. 2005, cod
unic de inregistrare 18036058
300. SC ACCESS UK EMPLOYMENT SRL , cu sediul in
Bucuresti, CALEA VICTORIEI , NR. 224, BL. D. 5, SC. 1, ET.
3 , AP. 9 , S E C T O R 1 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/18742/20.11. 2006, cod unic de inregistrare 19212578
301. SC BIDEPA INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
Bucuresti, INTRAREA POIANA, NR. 8, SECTOR 1 inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J40/20191/07.12. 2004, cod
unic de inregistrare 17012743
302. SC ADECCO ROMANIA SRL , cu sediul in Bucuresti, DR.
IACOB FELIX , NR. 28, ET. 2, SECTOR 1 inregistrat a la
Registrul Comertului sub nr. J40/4467/12.05. 2000, cod unic de
inregistrare 13002186
303. SC DCN JOB SERVICES SRL , cu sediul in Bucuresti,
A L E E A H O B I TA, N R . 2 , B L . 3 0 0 , S C . A, E T. 6 , AP. 2 6 ,
SECTOR 2 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/19129/24.11.2006, cod unic de inregistrare 19232443
304. SC GRAFTON RECRUITMENT SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. DR. FELIX , NR. 49, ET. 5,SECTOR 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/15667/04.10.2006, cod unic de inregistrare 19071452

305. SC BEST CV SELECTION SRL, cu sediul in Bucuresti,


S T R . R E C O N S T R U C T I E I , N R . 1 , B L . 2 4 , S C . 4 , E T. 8 , AP.
168, SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/19489/30.11.2006, cod unic de inregistrare 19260508
3 0 6 . SC AC T I V C ONS U LTI N G & RE C RU I T M E N T SR L , c u
s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . B A R B U VAC A R E S C U , N R . 1 5 ,
PARTER , S EC TOR 2 inr egis trat a la Regis trul Comertulu i s ub
nr. J40/13287/17.08. 2006, cod unic de inregistrare 18942566
3 0 7 . SC HA P P Y FAM I LY S R L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti, S T R .
B A I A D E AR I E S , N R . 7 , B L . 1 2 , S C . 2 , E T. 2 , AP. 4 5 ,
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11000/05.07.2006, cod unic de inregistrare 18826057
3 0 8 . S C E X P E R T A D VAN T A G E G R O U P S R L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, STR. B-DUL. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 29,
E T.1 , AP. 7 , S E C T O R 5 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/16907/11.12. 2006, cod unic de inregistrare
15985708

309. SC K+F GLOBAL PARTNERS SRL , cu sediul in


Bucuresti, STR. CLUCERULUI , NR. 1, BL. 40, SC. D, ET. 9,
A P. 1 3 1 , S E C T O R 1 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/16963/25.10. 2006, cod unic de inregistrare 19132568
310. SC TMTK BUCHAREST SRL, cu sediul in Bucuresti, BD U L . F E R D I N A N D , N R . 5 , PARTE R , AP. 2 , S E C T O R 2
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12225/28.07.2006, cod unic de inregistrare 18890211
311. SC TRELLIS TRADE SRL , cu sediul in Bucuresti, STR.
EPIGONIILOR, NR. 67, SECTOR 5 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/1730/06.02. 2006, cod unic de
inregistrare 18349969
312. SC EUROJOBS ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . C O B A L C E S C U , N R . 4 6 , E T. 2 , AP. 4 , B I R O U L 5 S I 7 ,
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4370/07.03.2005, cod unic de inregistrare 17324699
3 1 3 . SC AXOR P R O C ON SU LT S R L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti,
S T R . C E N T U R I I , N R . 1 , B L . 1 6 B , S C . A, E T. 1 , AP. 5 ,
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14411/19.08.2005, cod unic de inregistrare 17884190
314. SC BE INTERNATIONAL RECRUITING SRL , cu sediul
i n B u c u r e s t i , S T R . P U T U L D E P I ATR A , N R . 9 , S E C T O R 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/20010/07.12.2006, cod unic de inregistrare 19379429
3 1 5 . S C M O R R I G A N C O N S U LTA N T S & A D V I S O R S S R L , c u
s e d i u l i n B u c u r e s t i , B - D U L . L I B E R TAT I I , N R . 1 , B L . A . 1 ,
S C . 2 , E T. 3 , AP. 3 0 , S E C TO R 4 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/16154/12.10. 2006, cod unic de
inregistrare 19094693
316. SC BUR MAR RECRUITING AGENCY SRL , cu sediul in
Bucures ti, S TR. BA ICU LU I , NR. 2, BL. 1 A, S C. A, PARTER,
A P. 2 , S E C T O R 2 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/969/19.01.2007, cod unic de inregistrare 20685740
317. SC UNIVERSAL EUROFINANCE SRL, cu sediul in
Bucures ti, BA ICU LES TI , NR. 9, BL. A. 1, S C. B, PARTER,
A P. 4 2 , S E C T O R 1 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/6350/21.04.2004, cod unic de inregistrare 16349784
318. SC EUROKONTAKT PROJECT SERVICE SRL , cu sediul
i n B u c u r e s t i , S T R . P R I D V O R U L U I , N R . 1 7 , B L . 11, S C . 2 , AP.
36, SECTOR 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/21330/19.12.2006, cod unic de inregistrare 20061312

319. SC TECOMA K&I SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.


SUCEVITA, NR. 32, SECTOR 5 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/19907/06.12. 2006, cod unic de
inregistrare 19333960
320. SC UNNE INTERNATIONAL SEARCH SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . S F I N T I I VO I E V O Z I , N R . 4 9 - 5 1 , PARTE R , AP.
3, SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6769/02.04.2007, cod unic de inregistrare 21496196
321. SC INTERIM EVOLUTION SRL, cu sediul in Bucuresti,
STR. CALEA SERBAN VODA , NR. 256, BL. 13, SC. 1, ET. 8,
A P. 2 3 , S E C T O R 4 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/5817/21.03.2007, cod unic de inregistrare 21409823
322. SC EUROP WORKERS INTERIM SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. JARULUI, NR. 13, SECTOR 6 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/4801/08.03. 2007, cod unic de
inregistrare 21308004
323. SC N.H. JOB MARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,
STR. NANDRU, NR. 35, SECTOR 5 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/7595/16.04. 2007, cod unic de
inregistrare 21571018
3 2 4 . S C M A R I P AV C O N S T R U C T S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i ,
S T R . Z E M E S , N R . 4 , B L . P M . 1 9 , S C . 3 , E T. 8 , AP. 1 8 2 ,
SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/327/09.01.2007, cod unic de inregistrare 20462179
3 2 5 . SC VON C ON SU LTI N G SR L , c u se d iu l in B u c u r e s ti,
S T R . M ATE I B A S A R A B , N R . 6 5 , B L . 1 0 9 , S C . 1 , E T. 4 , AP.
19, SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14507/30.10.2003, cod unic de inregistrare 15858534
326. SC EMI 98 PRODCOMSERV SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . O VAZ U L U I , N R . 2 , S E C T O R 2 i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/1382/16.02. 1998, cod unic de
inregistrare 10274526
327. SC FREE SELECT SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
D R U M U L TAB E R E I , N R . 4 8 , B L . G H . 3 , S C . 1 , AP. 3 8 ,
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12624/04.08.2004, cod unic de inregistrare 16650980
3 2 8 . SC TAM I M ON D O SR L , c u se d iu l in B u c u r e s ti, B - D U L .
I U L I U M A N I U , N R . 1 7 0 / A , B L . H , S C . B , E T. 9 , AP. 9 3 ,
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10176/25.05.2007, cod unic de inregistrare 21806254
3 2 9 . S C I N T E R I T A L I A L AVO R O S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i ,
S T R . B R A I L I TA, N R . 1 , B L . V 1 7 , S C . 1 , E T. 3 , AP. 1 2 ,

SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/9598/17.05.2007, cod unic de inregistrare 21757593
3 3 0 . SC GL OB A L TE HC ONS U LT SR L , c u se d iu l in B u c u r e s ti,
STR. CONSTANTIN RADULESCU MOTRU , NR. 14, BL. 27,
S C . A, E T. 2 , AP. 9 , S E C TO R 4 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/169/14.01. 1997, cod unic de
inregistrare 9072981
331. SC IT SEARCH SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
HERCULE, NR. 20, SECTOR 5 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/5049/12.03. 2007, cod unic de
inregistrare 21328729
332. SC DOMOPAN SRL , cu sediul in Bucuresti, B-DUL.
U N I R I I , N R . 7 8 , S C . 1 , E T. 5 , AP. 1 9 , S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/2997/23.02. 2007, cod unic
de inregistrare 18413395
333. SC TRIS HUMAN RESOURCES SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . C I U R E A , N R . 1 4 , B L . Y2 , S C . 3 , E T. 1 , AP.
47, SECTOR 2 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/17806/07.11.2006, cod unic de inregistrare 19170227
334. SC PROSPERITY MAN POWER SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. TRAPEZULUI , NR. 2, BL. M6, SC. B, ET. 4,
A P. 6 4 , S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/14523/31.07.2007, cod unic de inregistrare 22188240
335. SC CIRCUS SHOW SRL, cu sediul in Bucuresti, B-DUL.
1 D E C E M B R I E 1 9 1 8 , N R . 7 0 , B L . V N 6 , S C . A, E T. 7 , AP. 2 9 ,
SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11827/20.06.2007, cod unic de inregistrare 21959495
3 3 6 . SC N ATE K IN T E R N ATI ON A L C ONS U LTI N G AN D
OUTSOURCING SERVICES SRL , cu sediul in Bucuresti, STR.
H ATM A N U L AR B O R E , N R . 3 - 7 , B L . A, S C . A, E T. 1 , AP. 5 ,
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14850/06.08.2007, cod unic de inregistrare 22217265
337. SC GENEDY ACTIV SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
M A R I U C A , N R . 2 , B L . 1 2 2 , S C . 2 , E T. 8 , AP. 1 0 5 , S E C T O R 4
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/15677/20.08.2007, cod unic de inregistrare 22284060
3 3 8 . SC I N T ER M E D - S P.R O . R E SU R S E U MA N E SR L , c u
sediul in Bucuresti, STR. CONSTANTA, NR. 9, SECTOR 2
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/15295/13.08.2007, cod unic de inregistrare 22251577
3 3 9 . S C I O LTA E X C E L L E N C E S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i ,
S T R . O LTE N I T E I , NR . 3 1 , S E C TOR 1 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l

Comertului sub nr. J40/15822/22.08. 2007, cod unic de


inregistrare 22296358
340. SC GOOD WORK SOLUTIONS SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . C P T. VAS I L E M O A N G A , N R . 5 A , S E C T O R 6
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14244/26.07.2007, cod unic de inregistrare 22167809
341. SC HUMANGEST GROUP SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . H E R A S T R A U , N R . 1 , AP. 3 S I 4 , S E C TO R 1 i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/13670/16.07. 2007, cod
unic de inregistrare 22118520
342. SC FLAIR GRUP SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
D A N U B I U , N R . 6 , B L . 6 E , S C . 2 , AP. 1 6 , S E C T O R 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2824/26.02.2003, cod unic de inregistrare 15243040
3 4 3 . SC GE M A R C ON SU LT S OL U TI ON S R L , c u s e d iu l in
B u c u r e s t i , S T R . P R U N A R U , N R . 1 , B L . 9 , S C . A, E TAJ 6 , AP.
25, SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/17019/12.09.2007, cod unic de inregistrare 22395858
344. SC PROFIPOWER SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
BUZESTI , NR. 50-52, ET. 11, SECTOR 1 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/3073/15.02. 2007, cod unic de
inregistrare 21096467
345. SC e-GO TECHNOLOGIES SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . M A I O R C O R AVU , N R . 2 0 , PARTE R S I D E M I S O L ,
SECTOR 2 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1489/28.02.2007, cod unic de inregistrare 8184340
346. SC G&I LEAD EXPERT COMPANY SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. SUCEVITA, NR. 32, CAMERA 4, SECTOR 5
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/17847/25.09.2007, cod unic de inregistrare 22457152
347. SC JANUS SOLUTIONS SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . M I Z I L , N R . 5 , B L O C G 1 8 , S C A R A F, E TAJ 2 , A P. 5 5 ,
SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/18782/08.11.2005, cod unic de inregistrare 18110170
3 4 8 . SC I TALY TR A D E & WOR K SR L , c u se d iu l in B u c u r e s ti,
B-DUL. NICOLAE BALCESCU, NR. 25/STR. DEM. I.
D O B R E S C U , N R . 1 5 , B L O C W I L S O N , S C . 3 , E T. 4 , AP. 7 6
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/18915/10.10.2007, cod unic de inregistrare 22136497
349. SC O.S.L.O INTERNATIONAL COMPANY SRL , cu
sediul in Bucuresti, STR. PRELUNGIREA GHENCEA, NR. 255 ,
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/16448/17.10.2006, cod unic de inregistrare 19107629

3 5 0 . SC TIC U C ONS U LT SR L , c u se d iu l in B u c u r e s ti, S T R .


BUSOLEI, NR. 8, SECTOR 2 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/9078/10.05. 2007, cod unic de
inregistrare 21711200
351. SC ROMWORK AGENCY SRL , cu sediul in Bucuresti,
C A L E A D O R O B A N T I L O R , N R . 1 0 2 - 110 , B L . 2 , S C A R A A, AP.
8, SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/20186/29.10.2007, cod unic de inregistrare 22647882
352. SC STEROX 2006 COMIMPEX SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. ERETELUI, NR. 4, SECTOR 3 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/14413/30.07. 2007, cod unic
de inregistrare 22181129
3 5 3 . S C S A N D I N O T R AVE L A G E N C Y S R L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, BDUL. DECEBAL, NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 1,
A P. 2 4 , S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/7493/15.08.2000, cod unic de inregistrare 13278867
354. SC LABOR RECRUITMENT SRL, cu sediul in Bucuresti,
A L E E A R O M A N C I E R I L O R , N R . 2 , B L . Z 1 6 , E T. 3 , AP. 1 9 ,
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/23225/11.12.2007, cod unic de inregistrare 22903883
355. SC WEPROVIDE DEVELOPMENT SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , B D U L E R O I L O R , N R . 2 6 , B L . A4 , S C . A, E T. 2 , AP.
11, SECTOR 5 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1460/31.01.2008, cod unic de inregistrare 23156395
356. SC CREARE RESURSE UMANE SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . S I M O N B O L I VAR , N R . 9 , E T. 1 , AP. 2 ,
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/18304/02.10.2007, cod unic de inregistrare 22493899
357. SC G&G INTERNATIONAL RECRUITMENT SRL , cu
s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . J E A N M O N N E T, N R . 1 , E T. 2 , AP.
19, SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2483/08.03.2001, cod unic de inregistrare 13755290
358. SC BEST OPPORTUNITY SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . VAL E A C A L U G A R E A S C A , N R . 2 , B L . 7 2 0 , S C A R A A ,
E T. 6 , AP. 2 5 , S E C T O R 6 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i
sub nr. J40/7126/18.04. 2008, cod unic de inregistrare
23752622
359. SC JOBS SERVICE TRANSCONTINENTAL SRL , cu
sediul in Bucuresti, ALEEA HOBITA, NR. 1, SECTOR 2
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6259/07.04.2008, cod unic de inregistrare 23661540

360. SC EVRESIS SRL, cu sediul in Bucuresti, ALEEA ADIAN


C I R S T E A , N R . 5 , B L . 3 3 A , S C A R A A, E T. 2 , AP. 1 2 , S E C T O R
3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13531/13.07.2007, cod unic de inregistrare 22108411
3 6 1 . SC J OB S TAR GE T C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
B ucur es ti, S TR . CO PAC EN I, N R. 7, BL. L24, S CA RA 4,
PARTE R , AP. 4 7 , S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/17834/07.11. 2006, cod unic de
inregistrare 19170758
3 6 2 . S C A C T I VAC T I O N S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . LT.
A V. M A R C E L A N D R E E S C U , N R . 6 1 , P A R T E R , C A M E R A 4 ,
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/560/18.01.2008, cod unic de inregistrare 23070390
363. SC PALMER JOBS INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. CERNAUTI, NR. 13, BL. A, SCARA 1,
PARTE R , AP. 4 , S E C T O R 2 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/9705/21.05. 2007, cod unic de
inregistrare 21770517
364. SC Q8-RECRUITING SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
F A B R I C A D E G H E A TA , N R . 1 2 , B L . 9 8 , S C A R A A , E T . 9 , A P .
55, SECTOR 2 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/974/25.01.2008, cod unic de inregistrare 23116730.
3 6 5 . S C T R A VA I L T E M P O R A I R E I N T E R N A T I O N A L S R L , c u
sediul in Bucuresti, STR. PROF. GR. COBALCESCU, NR. 46,
PARTER , B I RO U L NR . 60 inregis trat a la Regis trul Comertulu i
sub nr. J40/12845/04.07. 2007, cod unic de inregistrare
22053383
366. SC ROMPLANET INVEST GRUP SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. ZORILOR, NR. 15, CAMERA NR. 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13813/29.08.2006, cod unic de inregistrare 18972206
367. SC PARAGONA EST SRL , cu sediul in Bucuresti, INTR.
O D O B E S T I , N R . 1 2 , B L . V 7 A , S C A R A 1 , AP. 1 0 , S E C T O R 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13034/30.07.2008, cod unic de inregistrare 24263527
368. SC MATE JOB CENTER SRL , cu sediul in Bucuresti,
S TR . PO PA NA N , N R . 65, CO RP B, S ECTOR 2 inregis trat a la
Registrul Comertului sub nr. J40/15695/15.09. 2008, cod unic
de inregistrare 24466203
369. SC AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL SRL , cu
s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . VAS I L E C A R L O VA, N R . 6 , B L . A 7 ,
S C A R A 1 , PARTE R , AP. 1 , S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/2388/24.03. 1995, cod unic de
inregistrare 7138222

370. SC ASCENT GROUP SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.


CH I S C A N I , NR . 25- 27, PARTER, CAM ERA P5A , S ECTOR 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/23607/17.12.2007, cod unic de inregistrare 18288888
371. SC AR&AB UNION IMPEX SRL , cu sediul in Bucuresti,
S T R . S LT. P O P A , N R . 9 , B L . 1 7 A , S C A R A 3 , E T . 4 , A P. 4 4 ,
SECTOR 5 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5531/04.04.2006, cod unic de inregistrare 18549258
372. SC MATEO JOB EXCLUSIV SRL , cu sediul in Bucuresti,
STR. BOGDANITA, NR. 1, CORPUL 1, SECTOR 1 inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J40/1495/05.02. 2009, cod unic
de inregistrare 25069023
373. SC A-TEAM RECRUITMENT CENTER SRL , cu sediul in
B ucur es ti, S TR . VES PAS I A N , NR. 34, ET. 1, CAM ERA 5,
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3092/09.03.2009, cod unic de inregistrare 25250177
374. SC UP-LIMITED POTENTIAL SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , H ATM A N U L AR B O R E , N R . 1 2 , E T. 2 , S E C T O R 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5242/22.04.2009, cod unic de inregistrare 25472190
375. SC MY LONDON JOB SRL, cu sediul in Bucuresti, BD.
C O R N E L I U C O P O S U , N R . 5 1 , S C A R A 1 , AP. 11, S E C T O R 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5801/13.05.2009, cod unic de inregistrare 25546262
376. SC ANDROMEDA SYSTEMS SRL , cu sediul in Bucuresti,
C A L E A V I TAN , N R . 2 2 7 , B L . 2 A , S C A R A 1 , AP. 2 , S E C T O R 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5434/31.03.2006, cod unic de inregistrare 18542071
377. SC DIAMOND PROMOTION SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. LIVIU REBREANU, NR. 41, BL. Z22, SCARA
A , E T. 4 , AP. 2 8 , S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/6871/15.06. 2009, cod unic de
inregistrare 25668120
378. SC ABC HUMAN CAPITAL SRL , cu sediul in Bucuresti,
S T R . F R U M U S A N I , N R . 1 2 , B L . 1 0 0 , S C A R A A, E T. 2 , AP.
71, SECTOR 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12982/25.07.2005, cod unic de inregistrare 17810508
379. SC EURO JOB FINDER SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . FAI N A R I , N R . 2 2 , S C A R A 1 , E TAJ 7 , AP. 2 8 , S E C T O R 2
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5433/24.03.2008, cod unic de inregistrare 23574533

380. SC INTELIGENT CAREER HR SRL, cu sediul in


Bucuresti, BDUL. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 49, BL. 2,
S C A R A A, E T. 1 , AP. 9 , S E C T O R 5 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/5814/13.05. 2009, cod unic de
inregistrare 25547276
381. SC GLOBE JOBS SERVICES SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. ING. DUMITRU ZOSSIMA, NR. 77, ET. 2,
CAMERA 3, SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/6924/16.06. 2009, cod unic de inregistrare
25672023
382. SC ANSOR INTERNATIONAL SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . AG R I C U LTO R I , N R . 113 , C O R P C 7 , L O T N R .
2, SECTOR 2 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3110/22.04.1997, cod unic de inregistrare 9468561
383. SC GOLD WORK SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
S T E FAN C E L M A R E , N R . 5 , B L . 6 , S C A R A B , E T. 3 , AP. 4 4 ,
SECTOR 2 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9374/01.10.2009, cod unic de inregistrare 26048460
384. SC TRANS-EUROPEAN BUSINESS CONECTION SRL,
cu sediul in Bucuresti, STR. ARGENTINA, NR. 50, SECTOR 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7240/30.05.2003, cod unic de inregistrare 15471510
3 8 5 . SC S HE LTE R SR L , c u se d iu l in B u c u r e s ti, S T R . M AS I N A
D E PAI N E , N R . 2 2 A , B L . 9 , S C A R A 1 , AP. 3 7 , S E C T O R 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7291/1998,
cod unic de inregistrare 10839639
386. SC HR SERVICES & SOLUTIONS SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , B D U L . T H E O D O R PAL L A D Y, N R . 2 , B L . M 2 A ,
S C A R A B , E T. 3 , AP. 5 0 , S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/15457/28.09. 2004, cod unic de
inregistrare 16795841
387. SC CARSIL CON-IMPEX SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . L A B O R ATO R , N R . 1 3 0 - 1 3 2 , B L . S 1 8 , S C A R A 1 , E T. 4 ,
A P. 2 3 , S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/22240/06.12.1995, cod unic de inregistrare 6806390
388. SC RECRUITMENT SURE WORKS SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. ION CAMPINEANU, NR. 11, ET. 4, CAMERA
419, MODUL Q, SECTOR 1 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/1127/03.02.2010, cod unic de
inregistrare 26477292
3 8 9 . S C I N T E R N A T I O N A L PAYR O L L S E R V I C E S S R L , c u
sediul in Bucuresti, STR. SMARDAN, NR. 9, ET. 2, CAMERA
2, BIROUL 3, SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului

sub nr. J40/2212/02.03. 2010, cod unic de inregistrare


26595735
390. SC EL PASO JOB SRL , cu sediul in Bucuresti, STR.
MITROPOLIT GRIGORE, NR. 49A, SECTOR 4 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/2904/18.03.2010 , cod unic de
inregistrare 26673078
3 9 1 . SC C OS U LTI N G J OB C ON C E P T S R L , c u s e d iu l in
Bucures ti, S TR. BO G DA N ITA, N R. 1, CO RP U L 1, PARTER,
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5424/27.05.2010, cod unic de inregistrare 26985584
3 9 2 . SC FAL C ON F I NA N C E C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, STR. CALEA DOROBANTI, NR. 172-178, BL. 16,
S C . 1 , E T. 2 , AP. 1 2 , S E C TO R 1 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/4890/12.05.2010, cod unic de
inregistrare 26913715
393. SC TRAINING JOBS SERVICE SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . T E P E S VO D A , N R . 4 , PARTE R , AP. 2 ,
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4904/12.05.2010, cod unic de inregistrare 26914664
394. SC ELPIDA JOBS SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
DIN ICU GO LES CU , N R. 39, BL. 5, S C. B, PARTER, S ECTOR
1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5344/25.05.2010, cod unic de inregistrare 26972568
395. SC GLOBAL HOPE SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
B I S E R I C A AL E X E , N R . 4 , AP. 1 , S E C T O R 4 i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/7047/23.07.2010, cod unic de
inregistrare 27206275
396. SC NEW STYLE JOBS SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
NICO LA E F ILIM O N , NR. 32, BL. 16, SC. 1, PARTER,
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5136/18.05.2010, cod unic de inregistrare 26946453
397. SC ISROM INTERCONECTIONS SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. CALEA DOROBANTILOR, NR. 134-138, BL.
11, SC. B, ET. 1, SECTOR 6 inregistrat a la Registrul
Comertului sub nr. J40/7709/13.08.2010, cod unic de
inregistrare 27276815
3 9 8 . SC AR E N A C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in B u c u r e s ti,
STR. PTA PRESEI LIBERE, NR. 1, SECTOR 1 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/13352/ 18.12.2010, cod unic
de inregistrare 15098676
399. SC EJOBS GROUP SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
PUTUL LUI ZAMFIR, NR. 36, SECTOR 1 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/8378/09.05.2005, cod unic de
inregistrare 17562631

400. SC GI&VMC PROFESSIONAL CAREER SRL, cu sediul


in Bucuresti, STR. AL. GHIRLANDEI, NR. 8, BL. N5A, SC. 1,
ET. 3, SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertulu i sub nr.
J40/3288/29.03.2010, cod unic de inregistrare 26946453
401. SC GOOD WORK MAN SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . B A B A N O VAC , N R . 1 6 , B L . 2 3 , S C . 2 , E T. P, AP. 4 7
SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7862/18.08.2010, cod unic de inregistrare 26078739
4 0 2 . S C I N T E R N A T I O N A L W O R K & T R AVE L S R L , c u s e d i u l
in Bucuresti, STR. DECEBAL, NR. 4, BL. S11, SC. 3, ET. 1,
A P. 4 7 S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/10567/02.11.2010, cod unic de inregistrare 27658050
403. SC SR-MEDICALPRO ASSISTANCE SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. CERNISOARA, NR. 1, BL. L1, SC. 1, ET. 1,
A P. 9 S E C T O R 6 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/9868/14.10.2010, cod unic de inregistrare 27528661
404. SC EXPERT CORPORATION SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . P TA . VALTE R M A R A C I N E A N U , N R . 1 - 3 , E T.
3, CAMERA 34 SECTOR 1 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/5763/08.04.2004, cod unic de
inregistrare 16320648
405. SC RET INTERNATIONAL LMT SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. GARII DE NORD, NR. 6-8, BL. A, SC. 2, ET.
2 , AP. 1 4 S E C T O R 1 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/4155/13.03.2006, cod unic de inregistrare 18473222
406. SC AUTHENTIC STYLE CITY SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . PAJ U R E I , N R . 2 0 , B L . F 3 , S C . A, E T. 3 , AP.
15 SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9867/14.10.2010, cod unic de inregistrare 27528653
407. SC SYSTEMA RESOURCES SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . C A R O S E T T I , N R . 2 5 , E T. 3 , AP. 1 5 S E C T O R 2
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10383/28.10.2010, cod unic de inregistrare 27639090
408. SC PHEONIX RECRUITMENT SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. UVERTURII, NR. 16, BL. A2, SC. 4, ET. 2,
A P. 1 0 7 S E C T O R 6 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/385/17.01.2011, cod unic de inregistrare 27907207
409. SC SINCRON JOBS SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
CALEA VITAN, NR. 206-208, SECTOR 3 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/732/29.01.1998, cod unic de
inregistrare 10181982

4 1 0 . SC M E D IC A L J OB C ON S U LTI N G S R L , c u s e d iu l in
Bucuresti, STR. VERGULUI, NR. 67, BL. 15D, SC. A, ET. 14,
A P. 8 3 S E C T O R 2 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/996/02.02.2011, cod unic de inregistrare 27975686
411. SC WORK PROFILER SRL , cu sediul in Bucuresti, AL.
B O T O R A N I , N R . 8 , B L . V 8 4 , S C . 1 , E T. P, AP. 3 S E C T O R 5
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/20013/27.11.2008, cod unic de inregistrare 24799119
412. SC NETWORK MARITIME-OIL & GAS INDUSTRY SRL ,
c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . F R ATI I FAG A R A S A N U , N R . 3 3 ,
SECTOR 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1899/21.02.2011, cod unic de inregistrare 28065450
413. SC JOB CRUISE A.B. SRL , cu sediul in Bucuresti, STR.
C A L E A VAC A R E S T I , N R . 2 5 2 - 2 5 4 , E T. 2 , B I R O U L N R . 5
SECTOR 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9622/07.10.2010, cod unic de inregistrare 27481054
414. SC PRIME TIME RECRUITMENT SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . B A B A N O VAC , N R . 1 6 , B L . 2 3 , S C . 2 , E T. P,
A P. 4 7 S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/2495/03.03.2011, cod unic de inregistrare 28125322
415. SC JOB INTERMED INVEST
Bucuresti, STR. COLENTINA, NR.
4 , AP. 1 0 6 S E C T O R 2 i n r e g i s t r a t a
nr. J40/5090/18.05.2010, cod unic

SRL, cu sediul in
26, BL. 64, SC. B1-B2, ET.
la Registrul Comertului sub
de inregistrare 26943082

4 1 6 . S C W O T K A N D T R AVE L C L U B S R L , c u s e d i u l i n
B u c u r e s t i , S T R . AC A D E M I E I , N R . 3 5 - 3 7 , S C . B , E T. 1 , AP. 1
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3637/25.03.2011, cod unic de inregistrare 28249029
417. SC HOMEE RESOURCES SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . C A R O S E T T I , N R . 2 5 , E T. 3 , AP. 1 5 S E C T O R 2
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4364/07.03.2005, cod unic de inregistrare 17324010
418. SC ASCENT GROUP SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
STEFAN MIHAILEANU, NR. 11, ET. 1, SECTOR 2 inregistrat a
la Registrul Comertului sub nr. J40/23607/17.12.2007, cod
unic de inregistrare 18288888
419. SC VIORIFLOREX SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
S O M E S U L R E C E , N R . 4 - 9 , S C . 1 , E T. 1 , AP. 8 S E C TO R 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10490/31.05.2007, cod unic de inregistrare 21838876
420. SC POWER BAU EMPLOYMENT SRL, cu sediul in
Bucuresti, STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 5, BL. DUNAREA
1 , S C . 1 , E T. 1 , AP. 1 S E C TO R 1 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l

Comertului sub nr. J40/5953/16.05.2011, cod unic de


inregistrare 28486076
421 . SC R OYAL JOB U K S R L , cu s ediul in Bucures ti, S TR.
S I N A I A , N R . 4 , B L . 8 2 , S C . 1 , E T. 3 , AP. 9 S E C T O R 2
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4757/15.04.2011, cod unic de inregistrare 28359153
422. SC MUNCA TEMPORARA ETT SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . D E Z R O B I R I I , N R . 1 4 , B L . 2 4 , S C . A, E T. P,
A P. 3 S E C T O R 6 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/9889/14.10.2010, cod unic de inregistrare 27530858
423. SC CUSEIN PERSONAL SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . M O L D O V I TA, N R . 1 6 , B L . M 2 D 9 / 1 , S C . 1 , E T. P, AP. 4
SECTOR 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6183/20.05.2011, cod unic de inregistrare 28516100
424. SC AKI PERSONAL AGENTUR SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . D O A M N E I , N R . 5 , E T. 8 , AP. 3 1 S E C T O R 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3548/24.03.2011, cod unic de inregistrare 28239670
425. SC SIVEO IT RESOURCES SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . M ATE I V O I E V O D , N R . 3 5 , E T. P, C A M E R A 5 S E C T O R 5
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6508/26.05.2011, cod unic de inregistrare 28551000
426. SC CAMBRA & PARTNERS SRL , cu sediul in Bucuresti,
S TR. VIRG IL MA DG EA RU , N R. 27A , CO RP B PARTER
CO M P LEX U L PALLA D I AN AP 2 S ECTOR 1 inregis trata la
Registrul Comertului sub nr. J40/7735/23.06.2011, cod unic de
inregistrare 28678888
427. SC EXPERT RECRUITERS SERVICE SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 182, CORP B ET. 1,
A P. 8 S E C T O R 2 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/10445/30.08.2011, cod unic de inregistrare 29048635
428. SC LOGO TEAM SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
S T E FAN C E L M A R E , N R . 1 , S C . B , E T. 7 , AP. 7 0 S E C T O R 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7249/10.06.2011, cod unic de inregistrare 28622410
429. SC HOME CARE ASSISTANCE SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. AL. BOTORANI, NR. 6, BL. V83, SC. 1, ET.
1 , AP. 6 S E C T O R 5 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/1348/09.02.2011, cod unic de inregistrare 28009727
430. SC CONDOR CERAM SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
R A C A R I , N R . 1 2 A , B L . 4 3 , S C . 1 , E T. 1 , AP. 1 0 S E C TO R 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/86/08.01.2003, cod unic de inregistrare 15115939

431. SC PEOPLE & FOR YOU SRL, cu sediul in Bucuresti,


S T R . R E G I N A E L I S A B E TA, N R . 7 1 , E T.3 , AP. 7 S E C T O R 5
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11953/06.10.2011, cod unic de inregistrare 29193376
4 3 2 . S C K I E N B A U M E X E C U T I V E C O N S U LTA N T S G M B H
GUMMERSSBACH SUCURSALA BUCURESTI SRL, cu sediul
in Bucuresti, STR. CALEA FLOREASCA, NR. 169A, SECTOR 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10663/04.11.2010, cod unic de inregistrare 27672097
433. SC ASCENTIVE RESURSE UMANE SRL , cu sediul in
Bucuresti, STR. MAXIMILIAN POPPER DR, NR. 23, ET. 4,
A P. 11 S E C T O R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/13134/04.11.2011, cod unic de inregistrare 29304482
434. SC A1 RECRUITMENT & TEMPORARY EMPLOYMENT
S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , E S TAC A D E I , N R . 1 , AP. 2
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13003/02.11.2011, cod unic de inregistrare 29293405
435. SC SEARCH & EMPLOYMENT SRL, cu sediul in
Bucuresti, NICOLAE TITULESCU, NR. 119, BL. 3, SC. C, ET.
8 , AP. 8 3 S E C T O R 1 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/15412/ 27.12.2011, cod unic de inregistrare 29493683

436. SC EU RECRUITMENT & WORK SERVICES SRL , cu


sediul in Bucuresti, PTA MONTREAL, NR. 10, WOELD TRADE
CENTER, ET. 1, BIROU 1.08 SECTOR 1 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/15105/ 20.12.2011, cod unic
de inregistrare 29472150
437. SC SIMOS TOURISM SERVICES SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , B A R A J U L AR G E S , N R . 1 9 , E T. 1 , AP. 2 S E C TO R 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13743/17.11.2011, cod unic de inregistrare 29355370

438. SC JOB OFFICE IMM SRL , cu sediul in Bucuresti, PTA


A M Z E I , N R . 1 0 - 2 2 , S C . D , E T. 1 , AP. 1 0 S E C T O R 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/193/10.01.2012, cod unic de inregistrare 29524119

439. SC PETROMAT DVM RESURSE SRL , cu sediul in


B u c u r e s t i , AP U S U L U I , N R . 2 7 , S C . 2 , B L . N 2 1 , E T. 1 , AP. 1 7
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/403/17.01.2012, cod unic de inregistrare 29550665
440. SC ADICIO TRADING SRL , cu sediul in Bucuresti,
H E R TA, N R . 7 , S C . 1 , B L . B 1 3 , A P. 4 2 S E C T O R 2 i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/3362/23.03.2012, cod unic
de inregistrare 29962844
441. SC RECRUITMENT
B u c u r e s t i , P I A TA A M Z E I ,
SECTOR 1 inregistrata la
J40/1859/24.02.2012, cod

SOLUTIONS SRL, cu sediul in


N R . 1 0 - 2 2 , S C . D , E T. 1 , AP. 1 0
Registrul Comertului sub nr.
unic de inregistrare 29807646

442. SC NEI & PRO BUSINESS CERT SRL, cu sediul in


B u c u r e s t i , S T R B A B A N O VAC , N R . 1 6 , S C . 2 , E T. P, A P. 4 7
SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8145/26.08.2010, cod unic de inregistrare 27319681
443. SC C&V SHIPPING SRL, cu sediul in Bucuresti, IULIU
T E T R A T, N R . 3 1 , E T . P , A P . 1 S E C T O R 1 i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/8999/19.05.2005, cod unic de
inregistrare 17600123
444. SC CONSTRUCT RECRUITMENT AGENCY SRL , cu
sediul in Bucuresti, ALEEA ADRIAN CRISTEA, NR. 11, BL.
3 6 , S C . 2 , E T. 8 , AP. 1 0 3 S E C TO R 3 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l
Comertului sub nr. J40/5304/09.05.2012, cod unic de
inregistrare 30172270
445. SC PROFESIONAL NOUNOU SRL, cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R B R A TA S A N C A , N R . 8 2 , S E C T O R 5
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5661/17.05.2012, cod unic de inregistrare 30209050
446. SC GBC PREMIER SRL, cu sediul in Bucuresti, BABA
N O VAC , N R . 1 6 , B L . 2 3 , S C . 2 , E T. P, AP. 4 7 S E C T O R 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7323/25.06.2012, cod unic de inregistrare 30356175
447. SC JOBS AHEAD GROUP SRL , cu sediul in Bucuresti,
B D T I M I S O A R A , N R . 7 5 , B L . M 4 6 , S C . 1 , E T. 2 , AP. 1 4
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8069/11.07.2012, cod unic de inregistrare 30421524
448. SC BIB JOBS SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
D O A M N A G H I C A , N R . 2 6 , B L . 7 , S C . A, E T. 6 , AP. 2 1
SECTOR 2 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8185/31.07.2012, cod unic de inregistrare 30431960

449. SC SUCCESS HR EXPERT SRL, cu sediul in Bucuresti,


A L E E A I L I O A R A , N R . 2 , B L . P M 3 0 A , S C . B , E T. 8 , AP. 7 1
SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/1763/18.02.2010, cod unic de inregistrare 26540764
450. SC FICR ASSIST SRL, cu sediul in Bucuresti, STR.
VAL E A C A L U G A R E A S C A , N R . 1 0 , B L . 4 , S C . A, E T. 3 , AP. 1 0
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/4526/18.04.2012, cod unic de inregistrare 30092421
451. SC CITIZEN JOBS SRL, cu sediul in Bucuresti, BD.
T H E O D O R PAL L A D Y, N R . 1 8 , B L . M 5 , S C . D , E T. 7 , AP. 1 9 8
SECTOR 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7890/06.07.2012, cod unic de inregistrare 30405820
452. SC SSM OUTSOURCING SERVICES SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , S T R . VU LTU R I L O R , N R . 9 8 , S E C TOR 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13292/09.11.2011, cod unic de inregistrare 29319025
4 5 3 . S C P AVE L M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G S R L , c u
sediul in Bucuresti, STR. GIURGIULUI, NR. 104, BL. A, SC.
4 , AP. 1 0 9 S E C T O R 4 i n r e g i s t r a t a l a R e g i s t r u l C o m e r t u l u i s u b
nr. J40/10366/ 10.09.2012, cod unic de inregistrare 30645483
4 5 4 . NE W J OB DI VE R S C ONS U LTI N G SR L , c u se d iu l in
B u c u r e s t i , b d . N i c o l a e B a l c e s c u , N R . 3 2 - 3 4 , e t . 8 , AP. 3 2
SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7527/29.06.2012, cod unic de inregistrare 30377810
455. IDEAL JOB SOLUTIONS SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . B a t i s t e i , N R . 1 6 A , e t . 2 , AP. 11 S E C T O R 2 i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/11383/03.10.2012, cod
unic de inregistrare 30743821
4 5 6 . S M A R T P E O P L E S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . Av.
T r a i a n Vas i l e , N R . 7 1 , AP. 1 S E C T O R 1 i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/1645/16.02.2011, cod unic de
inregistrare 28041370
4 5 7 . AD RI A NY C ONS U LTI N G & M AN A GE M E N T S RL , c u
sediul in Bucuresti, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 7,
SECTOR 5 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11750/04.07.2005, cod unic de inregistrare 17749177
458. TECH RECRUITMENT SRL, cu sediul in Bucuresti, BD.
T I M I S O A R A , N R . 6 9 A , B L . C 1 3 A , S C . A, AP. 3 7 S E C T O R 6
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2200/18.02.2009, cod unic de inregistrare 25147172
4 5 9 . O I L R O M M . V. S R L , c u s e d i u l i n B u c u r e s t i , S T R . D R .
G A Z A R U L U I , N R . 3 4 - 3 6 , B L . 1 3 8 , S C . 2 , AP. 3 3 S E C T O R 4

inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/15349/07.09.2005, cod unic de inregistrare 17935110
460. RECRUITMENT TRADING SRL, cu sediul in Bucuresti,
S T R . T I R G U L N E A M T, N R . 1 9 A , B L . T S 3 0 , S C . A, AP. 4
SECTOR 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5713/06.07.1995, cod unic de inregistrare 7525350
461. ERIK & PARTENERS SRL , cu sediul in Bucuresti, STR.
G I U R G I U L U I , N R . 1 0 4 , B L . A, S C . 4 , AP. 1 0 9 S E C TO R 4
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14749/13.12.2012, cod unic de inregistrare 31012625
462. OCCIDENT EXPRESS INTERNATIONAL S.R.L. , cu
sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 8, cam. 808,
SECTOR 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/238/10.01.2013, cod unic de inregistrare 31073290
463. INTERNATIONAL REC SOLUTION S.R.L. , cu sediul in
Bucuresti, str. Covasna, nr. 1, bl. F12, sc. 3, et. 2, ap. 32,
SECTOR 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11663/10.10.2012, cod unic de inregistrare 30771023
464. ROUTE2NORTH S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, str.
Zboina Neagra, nr. 6, bl. 88, sc. 2, et. 5, ap. 81, SECTOR 6
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13905/22.11.2011, cod unic de inregistrare 29371252
465 . IN TEGR A L S UN NY HOLI D AYS S .R .L. , cu s ediul in
Bucuresti, bd. General Gheorghe Magheru, nr. 41, et. 3, cam.
18, SECTOR 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/15137/21.12.2012, cod unic de inregistrare 31041450
466. ARTHUR HUNT S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, str.
Polona, nr. 45, et. 1, SECTOR 1 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/23083/10.12.2007, cod unic de
inregistrare 22892261
467. INTERIM FORTE TRANSCONTINENTAL S.R.L. , cu
sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 21, SCM Casa de
M o d a Ven u s , e t . 1 , c a m e r a 1 4 , s e c t o r 3 i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/15174/21.12.2012, cod unic
de inregistrare 31042979
468. GOFORAMERICANDREAM S.R.L., cu sediul in
B u c u r e s t i , Al e e a Val e a F l o r i l o r , n r. 2 , b l . P 1 1 , s c . D , e t . 1 ,
ap. 67, sector 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/693/22.01.2013, cod unic de inregistrare 31121355
469. PROFESIONAL FIRST S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
Nicolae G. Caramfil, nr. 38, bl. 10C, sc. 1, et. 4, ap. 17,
sector 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5938/25.04.2003, cod unic de inregistrare 15402448

470. DAEL RECRUT COM S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, str.


Delea Noua, nr. 3, demisol, sector 3 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/1410/05.02.2013, cod unic de
inregistrare 31185979
471. OPTIMAL BUSINESS ACTION S.R.L. , cu sediul in
Bucuresti, str. Titus, nr. 26, camera nr. 4, sector 4
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3146/11.03.2013, cod unic de inregistrare 31345107
472. FALCON TRAINING SERVICES S.R.L. , cu sediul in
Bucuresti, bd. Unirii, nr. 23, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 16,
sector 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7641/02.07.2012, cod unic de inregistrare 30384744
473. UNCO ONLINE SALE S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, str.
Ghirlandei (fosta strada Ghidiceni), nr. 98, parter, ap. 5,
sector 5 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/488/17.01.2013, cod unic de inregistrare 31101293
474. MARMIAN ACTIV S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, str.
Nicolae Balcescu, nr. 7, et. 4, ap. 9A, sector 1 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/13968/27.11.2012, cod unic
de inregistrare 30954055
475. GENERAL WORKFORCE S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
s t r. Vas i l e C o n t a , n r. 8 - 1 0 , a p . 4 , s e c t o r 2 i n r e g i s t r a t a l a
Registrul Comertului sub nr. J40/6272/16.05.2013, cod unic de
inregistrare 31652110
476. WORLDWIDE RECRUITMENT SOLUTIONS S.R.L., cu
sediul in Bucuresti, str. Cetatea de Balta, nr. 1, bl. M24, sc.
3, et. 4, ap. 89, sector 6 inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/280/11.01.2013, cod unic de inregistrare 31079005
4 7 7 . ID C GL OB A L TAL E N T S . R . L . , c u s e d iu l in B u c u r e s ti,
SPL. INDEPENDENTEI, nr. 273, CORP 1, et.2, sector 6
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/6195/14.05.2013, cod unic de inregistrare 31639404
4 7 8 . SI M P L E & RE S U LTS S. R . L . , c u se d iu l in B u c u r e s ti, s o s .
Viilor, nr. 92, bl.4B, sc. 5, et.3, ap.15, sector 5 inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J40/4727/10.04.2013, cod unic
de inregistrare 31489757
479. POWER DINAMIC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, str. Atletilor, nr. 22, sector 2 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/1820/23.02.2012, cod unic de
inregistrare 29800109
480. AG RECRUITMENT & MANAGEMENT S.R.L., cu sediul
in Bucuresti, str. 11 Iunie, nr. 71, mansarda, ap. 9 (camera 4),

sector 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/8186/27.06.2013, cod unic de inregistrare 31933760
481. VON RECRUITMENT S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, str.
G-ral Ernest Brosteanu, nr. 15, corp B, et. 2, sector 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7493/12.06.2013, cod unic de inregistrare 31821413
482. JOB & FUN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str.
Nucetului, nr. 17, sector 4 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/6301/16.05.2013, cod unic de
inregistrare 31653867
483. CND MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, bd. Unirii, nr. 70, bl. J4, tr. 3, et. 6, ap. 79, sector
3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12643/19.07.2005, cod unic de inregistrare 17793806
484. EUROPRORECRUIT S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, str.
Doamna Ghica, nr. 133, et. 1, sector 2 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/10158/12.08.2013, cod unic
de inregistrare 32129152
485. EUROTERRA RECRUITMENT S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, str. Alexandru Donici, nr. 21, sector 2 inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J40/10709/28.08.2013, cod
unic de inregistrare 32182687
486. SUN WORK SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
str. Fizicienilor, nr. 3, bl. D3b, sc. A, et. 5, ap. 21, sector 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11076/05.09.2013, cod unic de inregistrare 32209235
4 8 7 . E L E F T E RI A C ON S U LTI N G J OB S. R . L . , c u s e d iu l in
Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 17, et. 1, ap. 6, sector 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10742/28.08.2013, cod unic de inregistrare 32183488
488. STUDENTS EXPERIENCE S.R.L.-D, cu sediul in
B u c u r e s t i , s t r. L i v i u R e b r e a n u , n r. 5 , b l . 5 2 , s c . 2 , e t . P, a p .
46, sector 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9262/23.07.2013, cod unic de inregistrare 32050503
4 8 9 . G L O B A L W O R K A N D T R AVE L S R L - D , c u s e d i u l i n
Bucuresti, str. Brasov, nr. 11, bl. E13, sc. A, et. 5, ap. 29,
sector 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3671/29.03.2012, cod unic de inregistrare 30001628
490. GPR RECRUITMENT SRL , cu sediul in Bucuresti, str.
Turturelelor, nr. 48, sector 3 inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/11881/25.09.2013, cod unic de
inregistrare 32286033

491. PROCER WORLDWIDE TECHNICAL SERVICES SRL ,


cu sediul in Bucuresti, str. Musetesti, nr. 24, spatiul nr. 4,
sector 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/11719/20.09.2013, cod unic de inregistrare 32270681
492. RECRUITMENT UK SRL , cu sediul in Bucuresti, str.
Traian, nr. 85, sector 3 inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/13361/30.10.2013, cod unic de inregistrare
32413650
493. NATIVE RECRUITMENT SRL , cu sediul in Bucuresti,
str. Zborului, nr. 8a, et. 1, ap. 2, sector 3 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/13322/29.10.2013, cod unic
de inregistrare 32409063
494. LI-PERS-RENT RECRUITING SRL, cu sediul in
Bucuresti, str. Poiana Codrului, nr. 23, sector 1 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/11088/05.03.2013, cod unic
de inregistrare 32214096
495. EXCLUSIVE EMPLOYMENT AGENCY SRL , cu sediul in
B u c u r e s t i , s t r. Vas i l e C o n t a , n r. 8 - 1 0 , a p . 4 , s e c t o r 2
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/14871/03.12.2013, cod unic de inregistrare 32543501
496. LUIS COMPANY GRUP SRL , cu sediul in Bucuresti, str.
G e n e r a l H a r a l a m b i e , n r. 2 0 , e t . P, a p . 1 , s e c t o r 4 i n r e g i s t r a t a
la Registrul Comertului sub nr. J40/5427/18.04.2003, cod unic
de inregistrare 15381574
497. CUANTIC TOP SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Pascani,
nr. 11, bl. Td34, sc. A, ap. 1, sector 6 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/16562/19.10.2006, cod unic
de inregistrare 19115150
498. Societatea OK JOBS EUROPE SRL, cu sediul in
Bucuresti, str. Traian, nr. 1, bl. E5, sc. 2, ap. 45, sector 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/15210/11.12.2013, cod unic de inregistrare 32572957
4 9 9 . S o c i e t a t e a B Y W AY J P B C O N S U L T I N G S R L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu, nr. 24, bl. sc. C, et. 7, ap.
95, sector 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10008/18.08.2011, cod unic de inregistrare 29002786
500. Societatea JOBSGURU SRL, cu sediul in Bucuresti, al.
Val e a S a l c i e i , n r. 2 , b l . M 8 , s c . A, e t . 3 , a p . 2 3 , s e c t o r 6
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/743/23.01.2014, cod unic de inregistrare 32698395
501. Societatea LZ PROSPERIS SRL, cu sediul in Bucuresti,
al. Emil Botta, nr. 2, bl.m108, sc. 2, et. 8, ap. 71, sector 3

inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


J40/9844/06.08.2013, cod unic de inregistrare 32107251
502. Societatea ADOREX DISTRIBUTION SRL, cu sediul in
Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 20, bl.C2, sc. 2, et. 6, ap.
61, sector 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13503/31.10.2013, cod unic de inregistrare 32420215
503. Societatea ENJOY JOBS RECRUITMENT SRL, cu sediul
i n B u c u r e s t i , s t r. Tur d a , n r. 4 , e t . P, a p . 1 , s e c t o r 1
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/421/16.01.2013, cod unic de inregistrare 31095876
504. Societatea e-FINANTE MANAGEMENT GRUP SRL, cu
sediul in Bucuresti, str. Sabinelor, nr. 74, bl. B1, sc. B, et. 1,
ap. 6, sector 5 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3379/07.04.2000, cod unic de inregistrare 12885372
505. Societatea
DIRECT JOB PLACEMENT SRL, cu sediul
in Bucuresti, str. Popa Stoica Farcas, nr. 17, sector 3
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/5301/05.05.2014, cod unic de inregistrare 33123808
506. Societatea
MY NEW JOB RECRUIT SRL, cu sediul in
Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 5, bl. I4, sc. A, et. 3, ap. 13,
sector 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3917/28.03.2014, cod unic de inregistrare 32993808
507. Societatea
J O B T I M E S I N T E R N ATI O N A L S R L , c u
s e d i u l i n B u c u r e s t i , s t r. N e g r u Vod a , n r. 2 , b l . C 4 , e t . 6 , a p .
86, sector 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8583/12.10.2001, cod unic de inregistrare 14228875
508. Societatea
DAR CAPITAL MANAGEMENT SRL, cu
s e d i u l i n B u c u r e s t i , s t r. N e a g o e Vod a , n r. 2 4 - 2 6 , b l . 3 / 2 , s c .
B, et. 4, ap. 29, sector 1 inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/7376/11.04.2007, cod unic de inregistrare
21548686
509. Societatea
DAR CAPITAL MANAGEMENT SRL, cu
s e d i u l i n B u c u r e s t i , s t r. N e a g o e Vod a , n r. 2 4 - 2 6 , b l . 3 / 2 , s c .
B, et. 4, ap. 29, sector 1 inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/7376/11.04.2007, cod unic de inregistrare
21548686
510. Societatea
IN T E R I M JO B C NS U LT SR L , c u s e d i u l i n
Bucuresti, str. Lavei, nr. 17A, sector 5 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/2987/16.03.2012, cod unic de
inregistrare 29921933
511. Societatea
JOBS INVEST SRL, cu sediul in Bucuresti,
str. Masina de Paine, nr. 69, sector 2 inregistrata la Registrul

Comertului sub nr. J40/5724/18.05.2012, cod unic de


inregistrare 30216198
512. Societatea
Euro Med Consortium SRL, cu sediul in
Bucuresti, str. Emil Botta, nr. 1, bl. M109, sc. 1, et. 2, ap.
12, sector 3 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8988/17.07.2013, cod unic de inregistrare 32024482
513. Societatea
ROLIT SOLUTIONS SRL, cu sediul in
Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 17, ap. 6, sector 1 inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J40/3797/27.03.2014, cod unic
de inregistrare 32987601

INSPECTOR SEF ADJUNCT RM


JR. BALABUTI MARILENA