Sunteți pe pagina 1din 44

RNDUIALA SFINTEI LITURGHII

a Sfntului Ioan Gur de Aur

A 0a!osq!Kp z\!!1acC

a a mi i i
i i in.
Preotul: Binecuvntat este mpria Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh, acum
i pururea i n vecii vecilor. Strana: Amin.
P: n pace Domnului s ne rugm.
S: Ectenia mare, glas 8
T

H rC

D 0ac0x01q!S0kcC
D 1ac~@s11q!S}1kbB
D 1ac~@s111PS]@km<C
D 3z!S!!PSPS]@km<C
D 1ca!S!!`Xq!S0kbB
D 0ca@s112s0') S_kcC
D 1m0#1`X1') S_kmM
D 3zc0x01q!S0kcC
P d0c0000000000acC
110[ ! ! !K c C
3'c! !}: !S 0acC
oam ne

Aceasta nu
o zicem.

mi

lu

ie e e te.

oam

ne

mi

lu

ie

oam

ne

mi

lu

ie

oam ne mi lu

ie

oam

mi

lu

ne mi

lu

oam ne

mi

oam ne mi lu u ie

oam ne

e e te.

te.

te.

e e te.

lu

ie e e te.

ie e e te.

ie e e te.

rea Sfn

tu

ie

Ns

te ne pe noi.

toa

re

de Dum ne

zeu

1
s mn

e Doa am ne.

P: C ie se cuvine toat slava, cinstea i nchinciunea, Tatlui i Fiului i


Sfntului Duh acum i pururea i n vecii vecilor.

www.stavropoleos.ro

Antifonul nti, Psalmul 102, glas 8

A 0c0kcC

T grabnic
s
HrC
dup tlmcirea printelui
diacon Cornel Constantin Coman

min.

#?
!1
O @a
i 0
ne 00
cu vin 3c
tea z0
z q
su !
fle00
te al meu
pe Dom
nul cC

00!
q z@
a C 0001q
bi ne cu 1
vn 1a
tat 0
eti Doam
ne c
bi ne cu vin tea z@
z 3`
su
000
!!
z e le 11w@
fle te al meu
pe O
Dom @avV
nul 01'
i toa !
te Q
ce _
din l un trul
1a
!
zc !
! }1
meu vV e
nu me
le cel
sfnt'- !
al !K
Lui.cC

0C
!!
i 0
ne 01q
cu vin tea z@
z 3`
su 0
fle 00
te al meu
pe O
Dom@avV
nul

!i c0
!!
nu 112
ui ta toa ' !
te rs
pl} 1
ti '- !!!}
i ri le1
Lui. kcC

0C
z te0!}
e 0
Cel 0111a
ce cu r e 0
te alw
toa !
f r0]
de 1
le 0
gi

0p
z le abB@
z teQ
z li }0
le ta @
pe 1110!w
Cel ce vin de c toa !}
bo !
le ]\1!1]
ta a a
@k
le. cC

0C
B!}1
e 0
Cel 0011a
ce iz b ve 0
te albdin
stri 12
c ciu '!
ne!}
vi1
a '~

!!!A
a a tavV 01'
pe Cel !
ce!
te 011\1!1]
n cu nu nea a a @
z avV 01'
cu mi -!
l
!!!}
i cu n1
du 1C
rri. kcC

0C
e 0
Cel 11a
ce um 0
ple albB 0!}
de bu1
n q!
ti do2
ri '~!
i !
rea!AtavV !
n

0e
z! !
z !!AvV
no i se
vor011q
ca a le vul !
tu
ru lui !c
ti1
ne q!}
re i1
le 1'
ta !a!!KcC
a le.

0C
al 011'
q@
z nulbB
a @00
el 0
ce 3z
fa 0
ce nN
mi los te !
ni !}
e Dom
i ju de

3'
z !ce!}li 11a
! !}b\1!1]
te. cC
ca !a !111a
t tu tu ror m<C p
ce !
lor
se fa 0
ce strm
ta a a @k
www.stavropoleos.ro

C 0C0r z@bla B!}11a0!1q`!z !1'!!AvV


u

nos cu te

a f cut c

i le Sa le lui Mo i se

2a
fi C0
i !
lor !
lui111a
Is ra il m<C W
vo z!i } 11'
le Sa !
a !!K
a le.cC

0C
q z!
v
A !
V n1q!
n 1
du 1l
rat abB @111'
i mi los tiv `!
es !
te Dom
nul
de lung rb

1q
! !A
d tor @2a
i mult 0
mi los
tivvV q
nu !
p000Q
n n sfr i z_
it Se 11
va iu
1a
1
i vV 3'
nici C!
nI'
vea !
ac !
Se!
va!}
m
ni 1k
a. cC

4z
u C0
du 0a
p l@
p 2000a
ca te le noas @
tre !11a
a f cut 1
no '`!o !
o

!A
z tre a!a rs
! 11a
uvV 2a
nici C0
du !!1110!}
p f r de le gi le q
noas@
pl tit 1
no '!o
!!K
o u.cC

0C
al ce !ru01'
! !A
bB @
i 0
du 0111a
p nl i 0
mea wz
lui de !
la p
mnt
a

011q
z nul2
n t rit Dom !
mi '~!i !!A
la LuivV 0Q
spre ce eiz) S1
ce 12
se tem 'C!
de!K
El.cC

0C
z!A 011a
e e
ct sunt
de de par 0
te am<C !}
r1
s q!008
ri tu ri le 1
de '

!!1'
la+a pu !u!!1G
u u suri abB @03z
de pr ta 0
t-a 00!A
de la noi0
f !}
r0
de ]q
le !}
gi
11'
le noa !
a !!K
as tre cC

1C
z!1q
re q
cum mi
lu ie z@2a
te ta `0
tl !!A
pe fiivV 0!c
a mi1
lu 11a
it Dom

00p
z zip!
nul pe cei z!
ce 110@a
se tem de El bB @3z
c El 0
a !1w
cu nos cut !
di rea
1'
zu su 111a
!sun
!}
noa `!a !
as !A
trvV 0Q
a du _
i-a + a min 0
te 001'
c r -C!
n
1k
tem. cC
www.stavropoleos.ro

3zC0
z ba ]1
a le 0@a
! !}
mul al1
ca q
iar @
zi 0
le lui bB 3'
ca floa
rea1a
cm 0
pu

@a
lui bB !}
a 1'
a -!
va!
n !
flo}1
ri. kcC

1C
1
duh a0
a !
tre111a
cut prin tr-n 0
sul 0
i 1'
nu `!u !
va !
mai!AfivV !
i

3z
!!
! !ul }1
nu 0
se 0
va mai
cuO@a
noa te 1
lo ' -C!
o cu
su. kcC

#/
! 11'
! n
! veac
!A,spre
< ! /y
z
ar 3
mi zC0
la alw
Domz1!
nu0a
lui 0
din veac
i p !
n
cei C!
ce

!}
-! !K
se 1'
tem de
El.cC

0C
!111a
i 1
drep1a
ta 0
tea 0a
Lui l bB spre
fi ii fi 0
i 0a
lor lm<C 1
spre

q
z ce !
! tul
! !A
cei -!
p0a
zesc 001'
le g m n
LuibB @0111a
i-i a duc a min 0
te !
de
11a
po run 0
ci 0@a
le Lui bB0
ca 00!}
s le m1
pli 1'
nea !a!
as!K
c.cC

t
c!
z 111a
-!
z !*u nul
!Q
)z : ScC0
o om
nul n cer #
a 0w
g tit sca
S u
i d0
m 1
p

1q!w
!A 0!}
r i a Lui z !
pe toi
i st0
p ]\1!1]
ne e e @
te. kcC

0C
i 0
ne 011a
cu vn tai 1
pe 1a
Dom 0
nul 01'
toi ~!
n !
ge !
rii !A
LuivV

11'
!O
!
z !
! !A
zi a 1
cei tari !
la vr
tu @a
te 1
ca 1q
re fa cei
cu1'
vn tul
LuivV Q
i _
u
11a
zii gla 0
sul 01'
cu vi -C!
in!
te !
lor} 1k
Lui. cC

0C
q nul
z! !
i 0
ne 011a
cu vn tai 0
pe Dom
toa111a
te pu te 0
ri 0
le

@a
' -!i!vo!ia}1
Lui bB 111@1a
slu ji to rii Lui m<C #}
ca 0
re ]1
fa ce
Lui. kcC

www.stavropoleos.ro

0C
1a0
q z@
i 0
ne 0
cu 1
vn tai
pe Dom
nul 1
toa 1
te 1a
lu 0
cru 0
ri

0@a
! !A
vV
le Lui bB @03z
n tot lo 0
cul !11`
st p ni ' !i rii
Lui

sq
bi c!
ne11
cu vin

P0a
!!_2
tea z m<C 1'
su fle
te e al meu ' !U@a
pe Dom nul.cC

S 2 c0q_=11O@`0am<C #`2'!!!
!AcC 20q_=1aO0am<C 01}!!2'_
la

Duh

Ta a t

lui

Fi

cu um i

pu

ru

rea

u lui

i Sf n tu lui

n ve cii ve

e ci

!
!AcC
lor!
A min
S
c
a C4'!!11a#`
B 2c0!+1p!`X2' ) _
i

ne cu vin tea a a

a a z

su

fle te al

meu pe e

pUS
Do om ]@
nul 01m
i toa 0
te q!#1`X
ce le din l 1
u '!
un!US
tru ul @
meuamM3
nu cz
!S
d at S @
] eti am
me1
le 1OS
cel sf !
nt S11=s
a
a
al !
LuiA m<C 0'
bi v!
ne!1p)
cu vn ta aO
1'
Doa -!a!!+
a a=
am s!
neKccC
P: nc i nc n pace Domnului s ne rugm.
S: Ectenia mic
T

H rC

D 0zc0x01q!S0kcC
D 1~zc@s112s0') s_kcC
P d0c0000000000acC
110[ ! ! !K c C
3'c! !}: !S 0acC
oam ne

mi

lu

ie

oam ne

mi

lu

ie

te

e e e te

rea Sfn

Ns

toa

re

de Dum ne

zeu

1
s mn

tu ie te ne pe noi.
i
e Doa am ne.
P: C a Ta este stpnirea i a Ta este mpria i puterea i slava, a Tatlui i a
Fiului i a Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.

www.stavropoleos.ro

S:Antifonul

al doilea, Psalmul 145, glas leghetos

! /1
min. kB bB

T grabnic

B
0b
la 0
v 4a
Ta 0
t !}
lui1
i q
Fi z!u @1
lui i

1a
! lui
! Duh.
!AbB
Sf _!
n tu

t
! !A
a bz!
u 0a
d l1
su a0
fle 00!01'
te al meu pe Do !
o om
nulm<C 01
l u

q
z!}1
q!
z 0!+
m<C @4z
!} 0]
da voi
pe Dom
nul
n vi 2
a '!
a!
mea
cn ta 0
voi Dum
ne O
ze ' !!
u lui
a !A
!Am<C w
!
z- !
meu
p n
ce !
voi!K
fi.bB

rzb
z!00
u!
v+1
n q
cre de
pu2
te '!e !
er !Am<
nici C 2p
n fi !+
ii 1a
oa 1
a "
i n cei !+

!
-zre !p
z te mn
! !+tu1
me!
ni !A
lorm<C 01q
n tru ca !
nu es !
i o@k
i re. bB

0b
z! @11a
-z ce!01'
e t
i va
du hul lui .B/ @001q
i se va n toar !
n p m

!!
n
tul !K
luibB
.

0b
!+z 1q
z! vor
@11a.B
/ @1q
-z !ri !
n r
zi ua+a
ce ea
pie ri
toa te gn !
du
le !K
lui.bB
0b
e 0
ri 4a
cit w
c z!!A
ru ia0
Dum!+neO
ze '!
ul!!11a.B
lui I a cov / 9z
es 0
te

!+a 1
! !Am<
!
-z !
!!
03'
ju 1'
to !
o rul
lui C 1q
n dej dea
lui0p
spre Dom z nul
Dum
ne ze !e !
ul !K
lui.bB

1b
pre q
Cel z!!11a
ce a f cu `
ut1a
ce 0
rul !+
i 1
p 1'
m !
!
n!A
tulm<C 9z
ma

01q
z- te!ce0010
! !se!Kle.bB
rea i toa !
le ce sunt n tr-n

0b
!A m<C spre
!} 111a
pre r
Cel !+
cez 1
p q
ze z!0!+
te a deO
v ' !
rul !
n veac
Cel ce fa

0!+
!!
-z n
ce ju 1
de q
ca !9z
t ce 0
lor 1'
n ps
tu!A
ii m<C 0001q
spre Cel ce d hra !
U'
! fl
! mnzi.
!KbB
ce lor
www.stavropoleos.ro

q
zb 1q
!
z !q!00'
Bq !
z nul0
om !
nul
dez lea g
pe cei fe re ca 8!
a i!11a
n o bezi bDom
n

!}e0]
B+1
lep q
e !te1'
o g .!o!
or!A
biiL .>7z
Dom!
nul
ri q
di z!
c!pe!11a
cei c zui .B/ 9z
Dom
0!+
! drepi
!A m<C Dom
9z0
z te !pe1'
! !Aini.bB
nul iu2
be a0
te !
pe cei
nul 1q
p ze -!
ce !
ei str

0b
z i1
!
z !!11a
e 0
or r
fan !+
pre q
v du
v va pri mi .B/ @9z
i ca 0
lea 0
p

1q
z i!
c to -!
lor0'
o !
va!
pieo@k
er de. bB

0b
'! nul
! !}
/ !}1
!
m 0
p 04a
r i 11a
va Do om
n1
veac a.BDum
ne 1a
ze 0
ul tu

01'
!KbB
Si oa !
a !!A
a nem<C1
n 1a_'
nea !
am!
i !
n neam.

0b04a 01'! ! !A 0a0011a_'!!! !KbB


U 4a B0@11a1a~'!!A .B/ !}0]1a01}!!
i

cum

nu

le

pu

Ns cut

u ru rea i

Fi

u le

ve

cii

i Cu vn

!A m<C 91
zeu
Cel
ce 1'
eti _a !
f !
r0
de 1'
moa !a !
ar !K
te bB

ve ci lor. A min.

tul

lui Dum ne

001~1a
i
ai pri mit ~

0a
0]
pen 0
tru !}
mn
tu 1
i 01'
rea noa !a!
as !A
trm<C 0a
a 0
Te 011a
n tru pa 1
din
1'
! !ne!A
m<C 11a
09z
!
Sfn a!
ta !
Ns09z
c toa 0
rea 1}
de Dum
zeu
i
pu _' !
ru!
rea
Fe cioa !
ra Ma
3'
ri !i !!K
i abB0
Ca a0
re 004a
ne schim bat 0
Te-ai@11a
n tru pat .B/ 0!}
i rs1
tig
1a
01'
! !pe9z
1
nin 0
du !11a
Te Hris toa '!
se !
Dum
ne ze !e!!A
u lem<C 11'
cu moar a_tea
moar
te }
!
! !K
ai cl
catbB rz
U @
nul11a
fi
ind 1
din 1a
Sfn0
ta 01'
Tre i !i !i !A
me.B/ !}
m1
pre
1a
1a
u `
u0
n !!A
sl vit!cu
Ta ~'!
tl0!!11a
i cu Du hul Sfnt.B/
!}
pe

g1
no a!
o !!}
o oo
o {a!
oi.KbB
www.stavropoleos.ro

s@
mn11'
tu ie -!
te!
ne

P: nc i nc n pace Domnului s ne rugm.

S: Ectenia mic

D 0ab0x01q!S0kbB
D 1~b00'_O@kbB
s
P d0b0000000000abB 2
11'! ! ! !K bB
2b0\0!:S1s"@kbB
oam ne

oam

mi

ne

lu

mi

ie

i lu

te

ie te

rea Sfn

Ns

toa

re

de Dum ne

zeu

mn

tu ie te ne pe noi.
i
e
Doa a am ne.
P: C bun i iubitor de oameni Dumnezeu eti i ie slav nlm, Tatlui i Fiului
i Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.
S: Amin. Antifonul al treilea, din Anastasimatarul lui Macarie ieromonahul.
Fericirile,
glas 1

QV

d 3000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000000a
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta m<C

0
d e 0
ri 0
ci i 0
cei 000q
s raci cu du !
hul0
c 0
a q
ce !lo0
ra

q!000000'
s es te m p r i a ce !e !11a
ru ri lor m<C

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
ce 0a
plng

s0
c 0
a 0!
ce ia 0!
se vor

110a
mn g ia m<C
T
T
d#
0300a
m
C
<
00
q!00!0
s ce ia vor mo te ni
e ri ci i cei blnzi
c a

!
p O0a
mn tul m<C
T
d #030000000000
e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea
T
00000
s0
!!
z de drep ta te
c 0q!0'
a ce ia se vor
s11a
tu ra m<C
T
T
d#
030000a
m
C
<
0
0
sq
e ri ci i cei mi los tivi
c a
ce !0'
ia se

F
F

! !mi11a
vor
lu i m<C
www.stavropoleos.ro

d#030000000
e ri ci i cei cu rai cu i ni ma

s0
c 0
a

s0
c 0
a

q!000'
! 11a
ce ia vor ve dea !
pe Dum
ne zeu m<C

d#030000000
e ri ci i f c to rii de pa ce

q!
ce ia q!000'
fii lui Dum ne zeu !
se !
vor11a
che ma m<C

T
d#
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e ri ci i cei pri go ni i pen tru drep ta te S

00q!0q!000000'
c a ce lo ra es te m p r i a ce !
e !11a
ru ri lor m<C

d#
e 0
ri 3
ci i 0
vei 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0
vor 0
pri 0
go 0
ni a 0
i 0
vor 0
zi 0
ce q
tot !
cu1
vn @
tul 1a
ru

s0
m

0
!!
! O0a
po q
tri !
va q
voas!
tr01'
min i ind
pentru
Mi ne m<C

d#03
u cu ra 0
i 0
v 0
i 0000a
v ve se li i

s0
c q
pla

!q
ta
voas !
trq!1'
mul t e !
es !!O0a
te n ce ruri m<C

S #030! 11'! ! ! O@11am<C


la

v Ta t lui i

Fi u lui i Sfn tu lui Duh

!1101' ! !A ! ! 111' ! ! ! !A vV
i a

cum i

pu ru rea i n ve cii

Fericirile,

ve ci lor A min

glas 2

W M!
d 0000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000000m?
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta

d0
! 01
e 0
ri 0
ci i 00
cei s 0
raci 0q
cu du hul
c a

!lo !
!!
ra q
es !
te 0111'
m p r i !i !a 2
ce '6 ru
ri !A
lor m?
www.stavropoleos.ro

s1
ce '

10

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
ce 0
plng

! !g !Aia
mn

m?

d0
e 0000
ri ci i cei blnzi

s1
c 11'
a ce 6!
ia!`X
se e 1
vor '

11O'
s c a ce !
!!
ia vor
mo11'
te ni

!
p !A
mn!A
tul m?

F
!
z

d 000000000000q
e
ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea
s1
de 116
drep ta 0
te 000'
c a
ce !
ia !
se `X
e 1'
vor !
s !
tu !A
ra m?

T
d0
000000a
111'
s
e ri ci i cei mi los tivi
c
a ce 6!
ia !
se `X
e1
vor '

!!
mi
lu !A
i m?

F
T

0
d e 0
ri 00
ci i cei 0
cu 0
ra i 0
cu 0
i 0
ni 0a
ma 0
c 0
a

3^
s ce 0
! dea
! `X
! !ne\0!:
ia 0
vor ' ve
a 1'
pe Dum
ze eum?

d0
e 00
ri ci i 0000000
f c to rii de pa ce

s11
c a

10q!0'
'! !
ce ia fii lui Dum !
ne !
ze `X
eu 1
se vor
che!A
ma m?

T
d0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
e ri ci i cei pri go ni i pen tru drep ta te S

1116
! ri!!Am?
c a ce 0
lo 0q!0000'
ra es te m p r i !
i!
a `X
a 1'
ce ru
lor

0
d e 00
ri ci i 0
vei 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0
!!
vor 0
pri 0
go 0
ni a 0
i 0
vor 0
zi 0
ce 0
tot 11'
cu vn tul
ru
011O'
! min
! !i `
po tri va voas tr
ind1'
pen !
truU@a
Mi ne m?
www.stavropoleos.ro

0
s m

d003y
u cu ra 0
i 0
v 0
i 0000a
v ve se li i

11

s00
c pla

0q
!Am?
ta voas !
tr0'
mu !
ul !20!!A
t es te n ce ruri

S 311'! ! 01'! ! ! O' ! ! !A m?


311@2'!!A000'_20!!!Am?
T
d0000000000110
la

v Ta t lui i

a cum i

Fi u lui i Sfn tu lui Duh

pu ru rea i

Fericirile, glas 3

tru m

ve e cii ve

ci lor A min

nN

Ta

po me ne te

ne

0000000000010!,<
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta V

s0
!P !
! 00q
e 11'
ri ci i cei
s 00q
raci cu du hul
c a ce !0O
lo ra es

@0000!1'
te m p r i a ce !e !
ru !}
ri1
lor a nN

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 11a
ce plng

s0
c 0
a 0'
ce !
ia !
se 0
vor

OS
m !
nUS
g ! _a
ia vV

d1
e ~0011
ri ci i cei blnzi

0
s c 0
a q
ce !
ia 000
vor mo te

OS
p i _`X
ni !
i p q
mn !A
tul ,<V

d @010000100000
e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

0!
z de 1q
drep ta !
te

s0
c 00'
a ce !
ia!se0q
vor s z\!!\0!:
tu u ra a vV

d1
e ~000011a
ri ci i cei mi los tivi

0
s c 00'
a ce !
ia!0
se vor

q
mi z\!!\0!:
lu u i i vV
T
T
0
s c 1
d1~000000110
e
ri ci i cei cu ra i cu i ni ma
a

www.stavropoleos.ro

12

1'
!!
!US
ce !
ia P vor
ve !
dea `
a X qUS
pe Du um
ne !e !s
e \0!:
ze euvV

d1~
e 01
ri ci i 0000010
f c to rii de pa ce

0
s c 1p
a

q
! Dum
!0
! !se q
! !e !A
ce !
ia 1'
fii lui
ne zeu
vor z che
ma vV

1
d e ~0
ri 10
ci i cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 010
drep ta te

011'
s c a ce !lo !q
ra es !
te 0000!
m p r i a 1'
ce !e !
ru!
ri !AlorvV

1~00
d e ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v
T
0000000000011a
0
s m
vor pri go ni i vor zi ce tot cu vn tul ru
0q
!!
po tri !
va O
voas @00'
tr min i ind
pen!truw
Mi z!i !i!AnevV

1~000000000001
d u cu ra i v i v ve se li i c pla ta
T
10
s0
voas tr
mu '!
ul !1
t es 00US
te n ce !
e _a
e ruri vV

S 300'! ! 11100P0@1a,<V
01q! 1'!!A 0'_101'! ! !} 1anN
T
d0000000000000
la

v Ta t lui i

a cum i pu ru rea i i n

Fi

lui

Sfn tu lui Duh

ve cii

ve ci lor A min

Fericirile, glas 4 leghetos

tru m

Ta

po me ne te

ne

00000000000000a
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta bB

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei

s00110011
s raci cu Du hul c a ce

@0q
lo ra es !
te 0001@O'
m p r i a ce !
ru !
ri !
lorA bB
T
T
d0
0
0
0
11a
000_0`X
s c a ce e ia se e
e ri ci i cei ce plng

www.stavropoleos.ro

13

q
! _1a
vor m
n g ia bB
T
T
00011
d e ri ci i cei blnzi 00O@0
s c a ce ia vor @
mo `X
o 1
te

0_q
z!A bB
ni i p mn tul
T
0000000000000
d e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea
T
0011000
0_0`X
s ce e ia se e q
z de drep ta te c a
vor !_1
s tu ra abB
T
T
0000011a
d e ri ci i cei mi los tivi
000_
sc a ce e ia 0`X
se e

F
F

q!_1a
vor mi i lu i bB
T
T
d0
0
0
0
0
0
0
1
@
1
00
s c a
e
ri ci i cei cu ra i cu
i ni ma

1~
!Dum
! !ne1a
ce 0
ia 0
vor 0
ve 0
dea ' pe
zeu bB
T
T
d0
00
0000000
0
s c 0
e ri ci i f c to rii de pa ce
a

11q
! 0!
!!
ce ia fii lui
Dum ne 1'
zeu !
se vor
che1a
ma bB
T
T
0000000000q!
d e ri ci i cei iz go ni i pen tru drep ta te 0
s c

1100q!0000!1'
a ce lo ra es te m p r i a ce !
e!
ru !
ri 1a
lor bB

0
d e 00
ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0000
vor pri go ni

0
s i 1
!!
vor 1'
zi !
ce tot
cu 111a
vn tul ru 0
m 0
po

q
!!
tri !
va O
voas @01'
tr min i ind
pen!
truO@a
Mi ne bB
T
T
0
d u 0
0
0
00
0000
s0
cu ra i v i v ve se li i
c q
pla

!
ta 0os
voa as 0
tr q!1'
mul t e !
es !!O@a
te n ce ruri bB
www.stavropoleos.ro

14

S 00q!0110!1q !z ! !A bB
0 1101 @1a001 @ 1'! ! !+
la

v Ta t lui

Fi

a cum i

pu

ru rea

1a
min bB

u lui i Sfn tu lui Duh

Fericirile, glas 5

ve cii

ve ci lor A

HqV<I

d 0f
n 0
tru 00000000000
m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000q!0,<
V
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta

0f
se 1
ri 1000!0!011'
ci i cei s raci cu du hul c a ce !
lo !q!
ra es te

0011'
m p r i !
a!
ce !
e !11a
ru ri lor ,<V

0f
de 0
ri 0
ci i 0
cei 00
ce plng

011'
s c a ce !
!!
ia !
se vor
mn1
g

1a
ia ,<V

T
0f
de 0
000
s c a ce ia vor mo te !
ri ci i cei blnzi 0110!0!
ni 1
p

O@a
mn tul ,<V

0f
d e 0
ri 00000000000
ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

00000
z de drep ta te

011'
s c a ce !
ia !
se !
vor!
s 11a
tu ra ,<V

T
0f
de 0
00011a
00
s c a !
ri ci i cei mi los tivi
ce !
ia11!
se vor mi

!0a
lu i ,<V

d0f
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
cu 0
ra i 0
cu 0
i 00
ni ma

10
!!
! !ne1a
ce ia vor
ve 1
dea 0
pe Dum
zeu ,<V
www.stavropoleos.ro

01
s c a

d0f
e 0
ri 0
ci i 0000000
f c to rii de pa ce

15

0
s c 1
a

101'
! Dum
! !ne 11
ce ia fii lui
zeu se !
vor!
che0a
ma ,<V

F
T

0
d e f0
ri 0
ci i 0
cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 0
drep 0
ta 0
te

01100q
s
!_1a
c
a ce lo ra es !000
te m p r !
ce ru
u ri lor ,<V
i !a O'

0
d e f0
ri 0
ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0000000000000a
vor pri go ni i vor zi ce tot cu vn tul ru

0
s m

!11q
po tri va voas z !
tr !
min!i `
ind11U@a
pen tru Mi ne ,<V

T
0f
du 0
0
0
00
0000
!11
cu ra i v i v ve se li i
cs pla ta

0`0a
voa as tr 1
mu '!u!!!!11PS
u ul t es te n ce \0!s
e e0
ruri a,<V

S 0110001'! ! ! O'!! 0a,<V


01101@1a000'_2'! ! !
la

v Ta

a cum i

1a
min ,<V

t lui

Fi u lui i Sfn tu lui Duh

pu ru rea

Fericirile, glas 6

ve e cii ve ci lor A

H ? ot

d 0000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000q!0m<
?
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta

011000!0!011'
s e ri ci i cei s raci cu du hul c a ce !
lo !q!
ra es te

000000'
m p r i
a ce !
e !11a
ru ri lor m<?

T
000000a
d e ri ci i cei ce plng 011'
s
!vor
! !11am<
?
c
a ce ia!se
mn g ia
www.stavropoleos.ro

16

00000a
d e ri ci i cei blnzi

011@0
sc a ce ia vor 0!
mo tep
ni

!
p0os
m n 0
tul am<?

0000000000000
d e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

00000
z de drep ta te

011'
s c a ce !
ia !
se !
vor!
s 11a
tu ra m<?

0000000
d e ri ci i cei mi los tivi

011'
s
c
a ce !
ia !
se !
vor!
mi

11a
lu i m<?
T
T
d0
0
0
0
0
0
0
0
00
01
s c a
e
ri ci i cei cu ra i cu i
ni ma

1'
! 11a
ce !
ia !
vor0
ve 0'
dea !
pe Dum
ne zeu m<?

d0
e 0
ri 0
ci i 0
f 00
c to 0
rii 0q
de pa !ce

0
s c 1
a

OS
! Dum
! 00'
ce @
ia 1'
fii lui
ne zeu !
se !
vor11a
che ma m<?

0
d e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 0
drep 0
ta 0
te

011'
s c a ce @
lo 0q
ra es !
te 000q
m p r i !
a 0'
ce !
e!
ru 1
ri

1a
lor m<?
T

0
d e 00
ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v
T
0000
0
000
0
01
@
1a
0
s m
vor pri go ni i vor zi ce tot cu vn tul ru
11@OS
!!
po tri va voa !
as !
tr 01'
min i ind
pen!tru0os
Mi i 0
ne am<?
T
T
d0
0
0
0
00
0000
0
s c q
u
cu ra i v i v ve se li i
pla

!
q!
ta voas
tr2'
mu !
ul !!!00os
t es te n ce e 0
ruri am<?
www.stavropoleos.ro

S 00q!011'! ! 0q z! ! !A b<?
01111' ! !A 00 1 @ 20! !
la

v Ta t lui

!A b<?
min

cum i

Fi u lui i Sfn tu lui Duh

pu ru rea i

Fericirile, glas 7

ve cii

ve

ci lor A

EN

d 0000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000100a
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta m<C

!
s e 03p
!!
ri ci i 0
cei 0
s raci
cu O@a
du hul 0
c 11'
a ce !
lo !
ra q
es !
te

0000!OS
! !+
m p r i a ce !
e ru
ri 1
lor a n>

0
de 0
ri 0
ci i 0
cei 00a
ce plng

011
s c a ce ' !ia !
se 1!
vor mn

!+
g 1
ia a n>

T
00000a
d e ri ci i cei blnzi 011'
s c a ce !iaUS
vo !o_1
or mo te

0@1os
ni p m n 0
tul a n>

0000000000000
d e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

00010
z de drep ta te

001'
s c a ce !
ia !
se1
vor !
s !+
tu 1a
ra n>

0000000a
d e ri ci i cei mi los tivi

011'
s c a ce !!1!
ia se vor mi

!+
lu1
i an>

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
cu 0
ra i 0
cu 0
i 00
ni ma

10
! !ve 10
! !ne+ 1a
ce ia vor
dea pe Dum
zeu n>
www.stavropoleos.ro

01
s c a

17

18

0
d e 0
ri 0
ci i 0
f 00
c to 0
rii 010
de pa ce

01
s c a

10
ce 0
ia 0!
fii lui 0!
Dum ne 1
zeu ' !
se !
vor !
che+ 1a
ma n>
T
0
d e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 0
drep 0
ta 0
te
T
1110
s c a ce '!
lo!q!0000!OS
ra es te m p r i a ce !
e !!+
ru ri 1
lor an>
T
0
d e 00
ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v
T
0
0
0
0
0
000
0
!
11
0a
0
s m
vor pri go ni i vor zi ce tot cu vn tul ru

F
F

11@1'
! min
! !iOS
po tri va voa !
as tr
ind !
pe _1os
en tru Mi i 0
ne an>

0
d u 0
cu 0
ra 0
v 0
v 0
ve 0
se 0
li i 0
c 0
pla
i 0
i 0
T
010
1'
s mu !u !u !
ta voas tr
ul!
t10@1os
es te n ce e 0
ruri a n>

S 001'! !110!0q z! ! } 1a nN
!1111' ! !A 00 !02'!! !}1anN
v Ta t lui i

la

cum i

i a

Fi

pu ru rea i

Fericirile, glas 8

u lui i Sfn tu lui Duh


n ve cii

ve ci lor A min

HrC

d 4000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000000m<
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i
a Ta C

s0
e 0q!11@O@a
ri ci i cei s raci cu du hul 0
c 11'
a
ce !lo!q
ra es

!000q!0'
te m p r i a ce !
e !11a
ru ri lor m<C

d0
e 00000a
ri ci i cei ce plng

11a
g ia m<C
www.stavropoleos.ro

s0
!!
c 11'
a
ce !
ia !
se vor
mn

d0
e 0000a
ri ci i cei blnzi

19

011'
s c a ce @
ia 00@
vor mo te

11O@a
ni p mn tul m<C

d0000000000000
e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

0
z 0000
de drep ta te

s0
!vor
!!
c 11'
a ce !
ia se
s11a
tu ra m<C

d0
e 000000a
ri ci i cei mi los tivi

s0
c 11'
a ce !ia!se

! !mi11a
vor
lu i m<C

d0000000000
e ri ci i cei cu rai cu i ni ma

s0
c 1
a

s0
c 1
a

1@000'
! 11a
ce ia vor ve dea !
pe Dum
ne zeu m<C

d0000000000
e
ri ci i f c to rii de pa ce

1@q!
! 11a
ce ia fii lui 000'
Dum ne zeu !
se vor
che ma m<C

0000000000q!
d e ri ci i cei pri go nii pen tru drep ta te

s0
c

11'
a ce !
lo !q!000000'
ra es te m p r i a ce !
e !11a
ru ri lor m<C

0
d e 000000000000
ri ci i vei fi cnd v vor o c r i v

0000000000000
vor pri go ni i vor zi ce tot cu vn tul ru

0
s m

0
!p
!!
po q
tri va
voas ztr
min!i `
ind0
pen @O@a
tru Mi ne cC

d0040000000a
u cu ra i v i v ve se lii

!q
!!!11O@a
ta
voas !
tr 1'
mu ul
t es te n ce ruri m<C
www.stavropoleos.ro

cC

s0
c q
pla

20

s
!!00'!!11am<C cC
S 4!1@111'
T
s 0 q ! O @0 0 0 q ! 0' ! ! 1
4
T

la v Ta t lui i

a cum i pu ru rea

1a
min m<C

Fi u lui i Sf n tu lui Duh

Fericirile, glas

ve cii ve ci lor A

T s
3D
HrC N

Nanu Virgil Ioan

d 0n
n 0
tru 0
m 0000
p r i a 0
Ta 0
po 0
me 0
ne 0
te

00000000000
ne Doam ne cnd vei ve ni n tru m p 0000a
r i
a Ta.nC

d #/
e 03N
ri ci i 0
cei 000
s raci cu

1
s du hul
' ! !11q!
c a + a ce lo

11'
z ru!}ri1
ra e -!
es!
te 0001@q
m p r i a ce !
lor. k nC

d#
e / 03N
ri ci i 0
cei 00a
ce plng

011'
s c a ce -ia!se!vor
!mn
!}

11a
g ia. nC

d #/
0a
e 0
ri 3
ci i N0
cei blnzi

!1O'
s c a ce !
!!
ia vor
mo11
te ni

01'
! !K
p m n
tul.nC

00
de drep

d#/
e 03N
ri ci i 0
cei 000000000
ce fl mn zesc i n se tea z
T

sq
ta !011'
te c a ce -!
ia !
se !
vor!}s1
tu 1a
ra. nC

#
d e /0
ri 3N
cii 0
cei 0
mi 00a
los tivi

011'
s c a ce -!
ia !
se !
vor

!}
mi1
lu 1a
i. nC

d #/
e 0
ri 3
ci i N0
cei 0
cu 000
ra i cu i 00
ni ma

s !c

110
!1
- ! Dum
! !}ne1k
a ce ia vor
ve 1'
dea pre
zeu.nC

d #/
e 0
ri 3
ci i N 00
f c 00
to rii 0
de 00
pa ce
www.stavropoleos.ro

s !
c

21

1111
!1
- se vor
! !}
a ce ia fi '-!i !
ii 0
lui Dum
ne 1'
zeu !
che1k
ma. nC

F
s

d#
e / 03
ri ci i N0
cei 00000
iz go ni i pen tru 000
drep ta te

s!
!
N z !}ri
c1
a +1q!
a ce lo 1
ra 1'
e -!
es !tec0
m 001
p r i @q
a ce ru

1k
lor. nC

d#
e /0
ri 3N
ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0000a
vor pri go ni

001'
s i min i ind
C! !
vor1Op!q@1a
gr i tot cu vn tul ru

!
mn0
po 101
tri va voa '-!
as !
tr.K nC

d#
u /0
cu 3N
ra 000
v 0
ve 0
se 0a
li i
i v i 0

s !c1
pla

1q
!2
! K nC
ta voas tr
mul '- !
t\!101
e es te n ce '-!e ruri.

#C
la 0
v 3N
Ta 0
t !11
lui i Fi 0!11
u lui i Sf '-!
n!
tu!
lui}1k
DuhnC
0N
! }1
i 0
a 3
cum 00'
ru!A
reac0
n ve cii ve '-N!
ci !
lor.A
min knC
i pu !
i 0!11

www.stavropoleos.ro

22
Peste
sptmn

P: Vohodul cu Evanghelia. nelepciune, drepi.

S:

Wt

0M
e @
ni os
i i 0
s 0!1q!0!
ne n chi nm i s cO'
de !e !!A
em la OS
Hri !i

\2)
d os. Mn
?01w
!lui!Dum
! !ne1am<
sto o 1am<
tu ie !0!1`1'
te ne pe no oi Fi !
i ul
zeu ?
2
!X1
Ce '!
el !00!O'
ce e ti mi nu na !
a !US
at !
n1w!S
tru sfi i i 1
in i a m<?pe
no ao
oi s
P'
! !A
cei ce-!i cn
tm!12
A li lu '!u!0k
i a. m<?
Duminica

0M
!!A
e @
ni os
i i 0
s 0!1q!0!
ne n chi nm i s cO'
de !
e em
la OS
Hri !
is

\2)
d os. Mn
?01w
!lui!Dum
! !ne1am<
to o 1am<
tu ie !0!1`1'
te ne pe no oi Fi !
i ul
zeu ?
2
' !i
Ce '!
la!!O'
ce ai n !
vi !US
i a !
at1w!S
din mo o o 1
or i a m<? !X
pe 1
no ao
oi sP
cei ce! tm
!A !12
cn
A li lu '!
u !0k
i a m<?
Natere

Botez

Bunavestire

Florii

2'
! !
Cel !
ce Te-ai
nsO'
cut !
di !!A
in Fe0os
cioa a 0
r am<?
2'
! 111'
Ce !
el !
ce Te-ai
bo te zat !
n!!O'
I or dan !
de!!A
e la1
I 1a
oan m<?
q!00!1a
Cel ce Te-ai n tru pat @
pen aO
tru S!
u0a
noi m<?
2'
Ce !
el !011'
ce ai
e zut !
peI'
m !
n !00os
zul a
si
i 0
nei am<?

nlare

2'
Ce !
el !
ce 00!O'
Te-ai nl at !
!
n !A
tru0
sla os
a 0
v am<?

Schimbarea
la fa

2'
! 0q!O@02'
Cel !
ce Te-ai
schim bat la fa n mun!
teU!!!A
le Ta a bo1
ru 1a
lui m<?

nlarea Sf.
Cruci

2'
! US
Ce !
el !!wz
ce cu tru !
pul Te-ai
r !
s11a
tig nit m<?

Tierea
mprejur

2'
! 11!
Ce !
el !
ce Te-ai
t iat m !
pre !A
jurO
la S!
a 0a
trup m<?

ntmpinare

2'
Ce !
el !01q!1'
ce Te-ai pur tat n bra !
a!!O'
e de dre !
ep !
tul!A
SiO
me S!e 0a
on m<?
Troparele: Hram; Sfnt; Slav, Condacul Sfnt; i acum, Aprtoare Doamn.
www.stavropoleos.ro

Condacul Aprtoare Doamn, glas

s
HrC
T
d0
i a 00000000000k
cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min. cC
0C
!A`0
a 0
p 0111'
r toa re Doa !
amn
pen 000
tru bi ru 1'
i C_
in

11q!O]
mul u mi i i @
re abB @01a
iz b vin `0
du 0001'
ne din ne vo C_
oi a
11q!O]
! !ro
du cem i i i @
e abB 011a
Ns c toa 0
re 0#12
de Dum ne zeu 'noi
! !A
bii
ti.cC 0
Ci 0
ca 1a
ce `0
ea 0
ce 0a
ai 0
st 1C
p 1'
ni !
i !
re !
ne1
bi 1
ru
q!O]
i i i @
t abB 011001}
iz b ve te ne din Q
toa!_`X
a a te e 1
ne '!
vo!i
!AlecC 0
z cu!!
O@k
ca 01~1O!A
s stri gm i e:e
Bu !
r te,@1'
Mi rea !
s !
ne !
nun
ti t. cC
P: Domnului s ne rugm.

S:

d0
!!}lu2
k
oam C0
ne mi
ie a0
te. cC

P: C sfnt eti Dumnezeul nostru i ie slav nlm, Tatlui i Fiului i Sfntului


Duh, acum i pururea (i n vecii vecilor).
(Diacon: Doamne mntuiete pe cei binecredincioi.

S:

cC

D qC!001a1}sU@0p1a1x0'! !A !A}
oam ne mn tu

1k
cio i.cC

ie

e te

Dialogul se repet de 3 ori.

pe

ce

ei bi ne cre din

D: i ne auzi pe noi.

S:

0C`111a0x111ac/NI_'!!A!S!US@a
i

i ne

uzi i

ne

a uzi

1os
pe e '_
e no }:!
o S2
o '!
o !!1k
o o oi. cC

www.stavropoleos.ro

pe e noi i ne a uzi

D: i n vecii vecilor.)

23

24

S: Amin.

Tg

Trisaghionul

W t
Swbfi !S
i inp
te !
e e S0
Du / `
umOm
ne PS
ze !
e e S0
u aP
le S!
e e S1
e `
e qb
Sfi
!S
`
i inp
te !S
e e0
ta `O
a a US
re !
e es 1
e `e q
Sfi b !s
i in p
te !s
e e0
f r
1
; e S2
de }!
moa '!YS
a
a \0!
a arS0
te ab<?1~
mi m 1O'
lu ie !
te!
e !OS
ne e !e_n
e pe
w
no !K
oi mm<?

(de dou ori)

!1
h e )e 1'
h e e)
S0m
fin 0
te Dum
ne q
ze @
u \2
le !s
e 1
e a 1'
e b )
e 1'
!_
Sfi
in te} 1/
ta o
a m1
a '_
a re a`eX0
e 1qb
e Sfi !
i ins0
te a)e

;=s
he

D0
X\1
;e
f a`
r
de}!s

2'!YS
? mi m~ 111'
) !\1!s
Ste ne e O
moa a
a \0!s
a ar0
te ab<1
lu
ie
e e
e S!e]_n
e pe
w
no !K
oi mm<?

S0m
la 1
v 1'
Ta !
t!
lui1\0_1a
i
Fi i u lui !
i q
Sfn@b
tu a0
lu / os
ui 0
Duham m<?
0i m!a 1
cum 1
i \ 0
pu _
u ru 1
rea a0
i 01
n ve '!
cii !
veq
ci @/
lor 1
A
1a
min mm<?
d f `X
Swfi b!
i ins0
te a )
e 0a
r 1
de} ;!es 2'
moa !aYS
a \0!s
a ar0
te a b<? 1~
mi m
111'
) s!te\1!s
lu ie
e e
ne e O
e ]S !_n
e e pe w
no !K
oi mm<?

S\0m
fi 0
i [!i `i \1!
i
is 1]
i P
in @a
te b )e s `X
e 1
e `X
e 1'
Sfi !i !
i!
in
\0!
h e mm<?
te e :b<?00\3!s
Dum ne
ze e1
e ]P
e @m
u2
u 0'
le !e !e /)e og

S\ 0m
fi 0
i [!i `
i \1!
i
i s 1]
i P
in @a
te b )e s `X
e 1
e `X
e 1'
Sfi !i !i !
in
\0!
h e mm<?
te e : b<? \3!s
ta a 1
a ]P
a @m
a 2
a 0'
re !
e !
e e/) og
www.stavropoleos.ro

25

S1m
fin ~k!i `X
i \1!s
i
i1
i ]P
i @a
te e) s`
e X\1
e !se 2'
Sfi !i YS
i \0!s
i i
\0b
h e )e b<; h ?004m
te !
e s 1a
e 1
e ' )e 1'
fr de moa 1
a }s!
a!a1a
a )a s!a1`s
a a
OS
a !!s
a a0an
[a Ob
frS !
de!se \0!s
moa a: U
ar @
te \1!s
e e0
e / )e] s1
e b ~a OS
e n !e
e
kh ?
e m)
e m<

M0m
i 1
lu 1a
ie @
te `
e XO
e S@
ne a1
e x0
e a\1!s
pe e \1!s
e e \0)
no o D
1a
m?
o 1
o }m!
ow
o !
op
o ]!
o !s
o 1n
o a !K
oi{ m<
P: S lum aminte. Pace tuturor.
Citeul: i duhului tu. Prochimen glasul... . Prochimenul (n dialog cu strana).
P: nelepciune.
Citeul: Din Epistola...
P: S lum aminte.
Citeul: Frailor... . i citete Apostolul.
P: Pace ie celui ce ai citit.
Citeul: i duhului tu. Aliluia cu stihurile (n dialog cu strana).

Aliluia dup Apostol glas 1

QV g
0V
a 0
li OUS
lu
i !
i i S0
a a vV PS
A @
a 1`2'
li i lu !u!o
u u

1}
u !
u A\0PS!ySPS
i
i i [i
i !
i i 0a
a vV 003;
A
li lu 1
u x0
u '
!\!S
u u uO
u S]\!A
i)
i s1
i }s!i0k
a vV

(de dou ori)

0V
a 0
li OUS
lu
i !
i i S0
a a vV PS
A @
a 1`2'
li i lu !u!o
u u

1}
u !
u A\0PS!yS
i
i i [i P
i S!
i i0a
a vV 003k
A li lu U
u S0
u
OS
u \!pz
u u i \!100k
i i i
i
i !i!o'C
i i !i !P]
i i S@
i acC 3V
a 1
a x[
!!1k
a a a =
a s!a!0]
a a !
a 0]
a !a0]
a !
a Aco
a gP
a SV!
a a S0
[ a ao
a s)
a KsvV
www.stavropoleos.ro

Aliluia, glas 1
T
QV s
0V
a 0
li 30
lu i 0!
a, A 1
li 1
lu @1a
i a, !
A!
li 2
lu '!
u !:
i!
i} S

26

(de dou ori)

0k
a. vV

A
T

0V
a 0
li 30
lu i 011q
a, A li lu !!!A
iz i a, !!2
A li lu '!
u !=
i i

g!
a aK)s!
a Aco
a {g!
a.KvvV

Aliluia, glas 2

s
Wt
0M
a 0
li @os
lu u 0
i 0
a, 0
A 0
li OS
lu !
u !
i 0
a, 0
A 0
li

@o00k
lu u i
a. m<?

A
!
i

g!
a Ano
a {g!
a.Km m<? Aliluia, glas 3
(de dou ori)

0N
!1
a 0
li O'
lu !
i a,
A 1
li 0os
lu u !
i i)s1
a, a !
A0
li 1'
lu !
u

!=
i i

A
A
T

g!a Kc a)s!a+o
a. NG nN

Aliluia, glas 4 leghetos

B s
0B
a 1
li 100!11@1a
lu i
a, A li lu i a, !
A !2
li lu '!
i !K
a. bB

(de dou ori)

0B
!1
a 1
li 1
lu 0
i a,
A 1
li O'
lu !
i !
i !A
a, 001@
A
li lu i

g1
a ak)s!
a +o
a {g!
a.K bB

s
eN
0N
a 0
li O'
lu !
i !!
a, A 1
li 1
lu 1
i 0a
a, !
A0
li 1'
lu !
u \!
i i}

1k
a. nN

(de dou ori)

0M
a 0
li @os
lu u 0
i 0
a, 0
A 1
li O'
lu !
i !!A
i a, 0
A 01'
li lu

T
4
s
HqV <
0<
a 1
li 1
lu 000!
i a, A li 0os
lu u #
i 0p
a, A _
az li `
i

O\00k
lu
i a. ,<V

Aliluia, glas 5

(de dou ori)


www.stavropoleos.ro

27

0<
a 1
li 1
lu 000!
i
a, A li 1os
lu u !)s
ii 1
a, a W
A _
az li `
i

1`O
lu u i

!Kga )sa!aAmo
a {g!
a.K,,<V Aliluia, glas 6

s
Hwyt
0M
a 0
li 1'
lu !
i !
a, 111'
A li
lu !
i !A
a, !
A1
li 1
lu 0[
u \!
i i

\0!K
a a.b<? m<?

A
A

g1
a aNo
a {g!a.Km m<?
Aliluia, glas 7

A
T

(de dou ori)

0N
! co
a 0
li lu
u s0
i 0
a, 0
A 1O'
li lu !
i !!A
i a, 001
A li lu
1k)s
g a a !a +o
a. NG nN

!i

Aliluia, glas 8

HrC s
0C
a 0
li 1~os
lu
u 0
i 0001@1a
a, A li lu i a, #
A 1
li

1'
lu !
u !:i !}iS 0k
a. cC

s
EN
0N
! co
a 0
li lu
u s0
i 0
a, 0
A 1
li 0
lu @1a
i a, !
A n0
li q
lu z

\!
i } i 1k
a. nN

@
i

(de dou ori)

0M
a 0
li 1'
lu !
i !
a, 1
A 1
li O'
lu !
i !
i !S
i 0a
a, 000
A li
lu
T

@
i

(de dou ori)

0C
s i 011q
a 01~o
li lu
u 0
a, A li lu !
iz !!A
i a, #
A 1
li 1'
lu
g!Ka ` a)s!a +o
a. CGcC

P: nelepciune drepi. S ascultm Sfnta Evanghelie. Pace tuturor.


S:

X !1000k
i du hu lui tu.

P: Din Sfnta Evanghelie dup ... citire.


S:

X 000000!!+
Sla v i
e Doam ne sla v2
i a0
e. k
www.stavropoleos.ro

28

P: S lum aminte. Preotul citete Evanghelia.


S:

vV x 30!+
Sla v i1
e PS
Doa P
am S]@
ne !\!!3'
e sla v i !i !}
i :!
i S0
e. kvV

P: S zicem toi din tot sufletul i din tot cugetul nostru, Doamne atotstpnitorule, Dumnezeul prinilor notri, ne rugm ie auzi-ne i ne miluiete.
S: Ectenia ntreit.
T

H rC

D X0ac0x000a0kcC
x0ac0x01q!S0kcC
DX00
x1ac~@s11q!S}1kbB
DX00
x4ac@s111PS]@km<C
DX@0
x1ca!S ! ! `Xq!S0kbB
DX00
x 2ca@s112s0') S_kcC
D X @0
DX0F0000a110000a!x2'!
oam ne

mi

lu

ie

te.

oamne miluiete, Doamne miluiete, Doam ne

mi

lu

ie e e te.

oamne miluiete, Doamne miluiete, Doam ne

mi

lu

ie

oamne miluiete, Doamne miluiete, Doam ne

mi

lu

ie

oamne miluiete, Doamne miluiete, Doam ne mi lu u ie

oamne miluiete, Doamne miluiete,Doam ne mi

oam ne

mi

lu

ie

te Doam ne

mi

lu

lu

e e te.

te.

e e te.

ie e e te.

ie te Doam ne

!!!111!S
!AcV
mi
lu ie e te.

D X0c0

oamne miluiete, Doamne miluiete, 00!!}


Doam ne mi lu2
ie a0
te. kcC
P: C milostiv i iubitor de oameni Dumnezeu eti i ie slav nlm, Tatlui i
Fiului i Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. S:
X00a
A min
P: Miluiete-ne Dumnezeule dup mare mila Ta, rugmu-ne ie auzi-ne i ne miluiete.
S: Ectenia ntreit pentru cei adormii
T

s
HqV
4a
~0x
oam v 0
ne x !
mi!
lu0
ie a!
te,A 1a
Doam
ne !
mi!1a
lu ie ~!`1a
te e, Doam0
ne x1
mi '!
lu

!Aie1'
e !e!A
e !A
e!A
te.vV

D 4a v0x001'!! ! 1a0x001'! ! !
oam ne

mi

lu

ie

e e te, Doam ne

!A1
Doam
ne x1
mi 1}
lu !ieA !A
e!A
te.vV
www.stavropoleos.ro

mi

lu

ie

e e te

29

D 4a v !A !`1a0x1'!!A 1'!!A !A !A vV

Doam ne e Doam ne mi lu ie e e e e te.


P: Dumnezeul duhurilor i a tot trupul Care ai clcat moartea i pe diavolul l-ai
surpat i ai druit via lumii Tale, nsui Doamne, odihnete... [S:Dumnezeu s-i
ierte] ... Domnului s ne rugm.
S:

D0v11q !A !A !A vV
S
A00a
V 10!OS!\!sOS!_a vV 4'!!OS!\!s
oam ne mi lu ie e te.
P: C Tu eti nvierea i viaa i odihna adormiilor robilor Ti...
S:
P: ntru fericit...

eN

min.

ni c po

me

ni

i i re

ve ni c po

me

OS
ni !
i _a
i re vV 4z
ve o
e s1
e }!_!OS
ni i c lor po !o_q!A
o me ni renN

V 0a00!1O0a ,<V 0'!!100US


e

ni

c po me

ni

re

ve e ni c

po

!_a
i i re vV t)
ve !
ni0'
c _
lor 101'
po me ni !i !!}
i i1
re knN

me

ni

HqV S

V 4z!!!11=)!A,<V !A!!!11`1a,<V 3z
e

ni c po me

!!U'
ni c lor !
po!!A
me ni!i A!
reKvV

ni

re

ve ni c po me

ni

re

P: Rugai-v cei chemai Domnului. S:

HrC

D 1C~0!!1a!KcC
D 1C~0!}11a!K bB
D wC@111a!K m<C
D 1'C! ! !1a!K bB
D 1C~0!!0a!K `vV
D 2 C'! ! !1a!KcC 1C~0 !A !K cC
oam ne mi lu ie te.
oam ne mi lu

ie te.

oam ne mi lu

ie te.

oam ne mi lu ie te.

oam ne mi lu ie te.
oam ne mi lu ie te.

www.stavropoleos.ro

e Doam ne.

ve

30

P: Ca i acetia mpreun cu noi s slveasc preacinstitul i de mare cuviin


numele Tu, al Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii
vecilor.
S:

A 00kcC
min.

P: Ci suntei chemai ieii, cei chemai ieii, ci suntei chemai ieii, ca nimeni
din cei chemai s nu rmn, ci suntem credincioi nc i nc n pace Domnului
s ne rugm.
S:
T

Hr C

S 1s}! A cC 0a!osq!Kmp\!}
cz
1k cC
D pc z)+ os
s1C~0!!1a!KcC
D
P:
S:
D 4 C'! ! _1a!KcC
oa a

mi lu u ie e me

am ne

Sau mai pe scurt:

e e te.

oam ne mi lu ie te.

Apr, mntuiete...

oam ne mi i lu ie te.

P: nelepciune. C ie se cuvine toat slava, cinstea i nchinciunea, Tatlui i


Fiului i Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.
S:

A 0c0kcC
D qc!S}; O@acC 004'!!A!2 '_a\!}1cCk
s1C~0!!1a!KcC
D
P:
D 4 C'! ! _1a!KcC
P: nc i nc n pace Domnului s ne rugm.

min.

S:

T g
Hr C

oa a am ne

Sau mai pe scurt:

mi

lu

ie

e e e

e e te

e e e.

oam ne mi lu ie te.

Apr, mntuiete...

oam ne mi i lu ie te.

P: nelepciune. Ca sub stpnirea totdeauna fiind pzii, ie slav s-i nlm,


Tatlui i Fiului i Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.

www.stavropoleos.ro

Heruvic, glas 1

TG

QV
0V0
mi k!i `Xi O
i S\!K
i in.vV

de ierom. Amfilohie Iordnescu,dup mai mul i autori

A
C \0V!:S`XO@a1}s!/!!A1}s!oVOS@aOS!w
a a a a re

e e e pe e

e e

e He ru u vi

!Ai !i 1
s[ i A \!/
! u: os
i 0
i !0
i i1
imi va vV!)D
cu
u 1
u @o
u u 1\!
u ta )a d1k
a
!1}
/ chi aO
Vi i 1
a a s!aA0!
aiA\20d
n [): , < 0x
n 1
pu S!
u 1k
i !os
i }!i A0!i A1
i '
!\/
V i i Sp
i !5}
n chi v;!i S\0}
pu ;!uSq
i ):i D1
i x0
i aC1
i xP
ni S!
i !S
i i 1
im avV
!X
' _!ei):S vV \10s
S!
i 1
f 1q
c toa a)z S: `X
aO
a re
de e 0
e [o
e s0
vi 01'
a a a)de
1}
_ ! ! ! og
; iS
vi `i mO
a PS
!!vP
S] !
m] m<C 0xp1a
Tre
i ,1a
i 1}
i !
1k
i ~\00[
i i s!i A!i\2!S
i i \0!:
i i S\!/
i i1
imi a, ,<V 0v
n 0
tre 2
i ' !)i
!i !
S t a vV 0e
}; a S O
it Q
sf U]
S\!:
n0
cn ta !
a \!:
re e S !a `1k
a du 1
u ' ):uS !u
2
u '_
u ce a)\!/
e e1
em va vV2
toa '!
a !Aao
a s1
a -!
t ): HvV 00`X
gri ja a O
cea S!a
os
a 0
lu 01'
mea a )aS!
lu}1
mea m`a ,O
as 0a
c !
1
0s
[ !0 A \!/
1
,a,<V
0x
! !A
a e
cu uz!um
sv 1_
}s !
!
!Ao1}
o s !o !o !A
le OS
p ! w
d !A ! 1
0s
[ !A 0
\!/
, a 1
Ca cei ce pe e 1
1
m va vV 0O@0`X
m 11a
p ra p1a
a }s!a1@a
a a
111k
,a V !vtu0
m p ra 1
a ' ):aS !2
a a '_
a tu )a\!/
u u1
ul ,<
tu US
ro !o_0
or vo im
1o
S\0a
s };!
-L
pri )i S1
i }s!i0a
mim vV 00`X
pe Ce el1
ne aO
v S! OS
zu !
utA,<V
0,
n 1
con a1
ju };!uSO
ra 0a
at v<C/ #X
de 2
ce '!e\!v
te e \!1a
le e o
s '! !A
n !
ge
2
e '_
e re )a\!/
e e1
eti va vV 01O@`0k
A li lu i i a )aS1
a Ck)aS:o
a {g!a.KvvV
www.stavropoleos.ro

31

partitura
folosit de noi

Heruvic sptmnal, de Hurmuz Hartofilax, glas 3

eN

Buchet muzical athonit I, p.115

C@o1"!K1"!1a1s"!!!!O0aqz)s:1x0a
a

re

e e e e

pe

He e

1x
e 0
e '!
e !A
e!
e AO
ru 0#1`1`q!K
u pe He e ru u vi i P
i S!i !!}
i i1
imi anN
1\1[
cu
u 0
u s[!
uA!
u AY\!!1~0[
ta a a
a !aA\!!1a
a ai n {!A c? 3D
n 0
chi k3
i "
!!1`1;
\ pu)D1
i i i i
i 0
i ";!
i S\1!S
i iO
i S!
u a!
u1s
u "!
u !!!OS
u u u i !i)si
s i pu u \0!S
0u
n chi !!os
i
i :!i AP
i S!
i !!}
i i1
im anN0
i s1
F aO
c S!
1k
toa
!1"
a a s!
a A\!!1j
a a re k1
e [~0s
ei [!
deAQ
vi !!S
i i1
a `1'
a a !
a !Aa!
a\1~!S
a
a
\0!:
S\!!1a
vV OS
Tre !
e OS
e !
e 1k
i 1
i ')i s:1
i a1
i xp
i z!i!2'
Tre i
!!!}
i i i1
imi a nN 1g
n ~11k
tre
i !i 1s
i "Q
i z)is`i 1k
i !i1s
i "!i A\!!1k
i it sf j

1[
~0[
n s!
treA\!!!S
i i it 1
sf o'
!!A ! \1~!S

n\0!:
t S\!!1a
vV
0s
cn \e}
ta : !S
aO
a @0d
re
a w
du !1`1;
u u u u 0
u ";!
u S\1!S
u uO
u S]!ce)D
1a
e !
e 1"
e s!
e A\!!1k
e e e 1
e ~0[
e s!
e !!!!04
e e e e a
dua !os
u u \0!:
ce e S

!Ae P
e S!
e !!}
e e1
em anN 1
toa ~og
a 1
a 0[
a s!
a !!!!A
a a a tO
gri SU
i S@
ja a0
cea

01oOS
lu mea a
as \0!K
c P
S!!!
}1
a.N#
a 01o1
cum s

@!1`\q}
o o o o
le : !SeO
e \!!:
p !
1"
s!
A!
AmV OS
!
1a
!
10[

s
s e p \0!:
!!!1'
s )
s!
ou
le !!os
d S!
AP
S!!!
}1
m anN
www.stavropoleos.ro

C 0h1PS]@0@aOS!1a1oa0!:S!APS
a

ce

ei

ce

pe

ra

tu

u u

!!!
N tu 0x
u u u }1
ul an0
tu \3;
ro !
o \S\0"
o ;!
o Sq
o !!S
o or0
vo a!
im11a
a-L pri 1
i x
h
0'
D1
i !i !Ai !i os
i q
mi !Ki P
i S!i !!1anN
i i i
ne a~OS
v !1a
zut c<C/$1
n co
`1`q!K
a /#1O'
on ju u ra a P
a S!
a !!
a a}1
at .N
de
e
ce !
e !US
e te !e_a4a
e le n
!os
N A 11k
ge e \0!:
re e S!
e AP
e S!
e !!1a
e e eti n1
li
lu !
u 1s
u "!uA!uA@
i `Xi
OS
i !
a\00s
a
a [0
a !0\
a a !
a 0\
a \0!S
a a :o
a g1
a "s!a!S
a } :1
a x0
a knN

www.stavropoleos.ro

32

P: S plinim rugciunea noastr Domnului.

QV
!c `
vO@k
Doam
ne. vV

D 0av!X11q!S0kvV D
D !c01V1q!=s!KnN D 0V`q!=s!nK N
D 1V0!1w-!S0km<C D0v`w-!S0km<C
D 1'V!!!q!S0kvV D 1'V!Q!S0kvV
D 2'>! !!q!S0k.> D 2'>!Q!S0k.>
D 1a~v!X11q!S0kvV D 1C`vO@kvV
T
T
!
c
1
0
V
0
0000000a
v
V
s
d
P
!c04'V!!_C1VkvV
S kvV
!c0ev!0
oam ne mi

lu ie e e te.

oam ne mi

lu

oam ne mi lu

aceasta nu o
zicem

S:

ie e e te.

Doa a am ne.

ie e e te.

Doa a am ne.

oam ne mi lu ie e e te.

Doa a am ne.

oam ne mi lu ie e e te.

Doa a am ne

oam ne mi

Doam ne.

lu

u ie e te.

rea sfn t Ns c toa re

de Dum ne zeu

mn tu ie te ne e pe noi.

i e Doa a am ne.

P: Cu ndurrile Unuia-Nscut Fiului Tu cu Care eti binecuvntat mpreun cu


Preasfntul i bunul i de via fctorul Tu Duh, acum i pururea i n vecii
vecilor. S:
P: Pace tuturor.

A00a
min.

S:

0v`1=s ! ! ! !K vV
P0v3z1s}@110[@1@OS0a m<C 0x

i
i du
u u hu lui tu.
P: S ne iubim unii pe alii ca ntr-un gnd s mrturisim.
S:
e

Ta

tl

pe

Fi

ul

pe Sfn tul Duh

Tre

3'
d i in !A m<C 1'
!!`X
};i
i _
i mea!
cea!de!1q!
o fi
i i `1}
i _
i ne des
p r2
i '!
i!
i !S
0k
t. vV

I 0v3z1s}@1PSPS]@ @111}s! US
u

bi

te

voi

Doa

am

ne

vr tu

\!
A a1s
S a }!a0a
di i @
tea)
mea vV 301'
Dom nul e _
es te !1q!
n t ri i`1}
reaOS
a
!A m<C
mea

012'
};ul0
i sc pa _
a rea !A
meam<C 1'
i _
i Iz !!`X
b vi i2
to '!o!
ru!S
meu.k vV
www.stavropoleos.ro

P: Uile, uile, nelepciune s lum aminte. S: Crezul.


P: S stm bine, s stm cu fric, s lum aminte, Sfnta Jertf n pace s o
aducem.
S:

M3zv1s}@1PSPS]@ a=s!!Q!`X1'!!!S};
i

la

ci

ii

je ert fa a a

la

a u u

0k
dei. vV
P: Harul Domnului nostru Iisus Hristos i iubirea lui Dumnezeu Tatl i
mprtirea Sfntului Duh s fie cu voi cu toi.
S:

: =S !K m<C
0v1`Xw!\0! =s
d
@3') !K
S m<C vV
A0vp!oPS
V 3zvPS]!!SPS!_1"s!0kvV Sau:
C0xv003z1s}@0!1P0aPSPS]@ a

i
cu u du u
P: Sus s avem inimile.
S:

hu u

ve e em
c
P: S mulumim Domnului.
S:

tre Do om nul

red

e ed

vred ni

ci

ni

ul tu.

i ic i

i drept

i cu drep

ta

te

es

te

#12'
};i 0
a
ne
!
n!
chi!S
na a vV 3`X
Ta a@
t !
lui1w
i Fi !u01\@)
lui i
Sf nS
111a
S!APS
d i in
tu lui Duh m<C 0x
Tre 3
i ')i mii
ce P
e S]@
lei!!
de o1q!
fi
i i `1}
!A
};i0
m<C 1'
i _
i ne !
des!
p`X
r2
i '!i!i!S
te. k vV
P: Cntarea de biruin cntnd, strignd, glas nlnd i grind.
S:

S
m<C
Sev!ogPS@1'!US\0!S\0)111a
f

nt

Sf

nt Sf nt Do

o om

nu ul Sa

va

ot

!os
' e rul!i!0os
[ TavV 2
pli in @
es 1`X
te e 2
ce _
p m 1
n x@
tul!0
de sla !!A
va
O
1PS
sa na P
a S]@
n0=s
tru u !
cei!\!0s
din 0
[_
nl 4}!A
i me m<C p!
bi ne
110P
S ne!eo!\0!S
d e n tru u
cu vn ta
at S]U
es S@
te 1
Cel \0
ce !S
e 3'
vi )i !
w!
nu u @1q!=s
me le Dom nu u !
luiA m<C !O!
sa1a
na ~#1w!0'
n tru cei din _
nl
q!
d i i me. vV
i io_k
www.stavropoleos.ro

33

34

P: Luai, mncai, acesta este Trupul meu cel ce se frnge pentru voi spre iertarea
pcatelor.
S:

A0v3z!+\10s0[k m<C

mi i
i
i
in.
P: Bei dintru acesta toi, acesta este Sngele meu al Legmntului celui nou cel
ce pentru voi i pentru muli se vars spre iertarea pcatelor.
S:

d v vV
A #v3z)1ad )1_cd a!`!K
P 02'!!01aOS!1am<C01'!Qz_0
mi i i i i
i i in.
P: Ale Tale dintru ale Tale, ie i-aducem toate i pentru toate.
S:
e

Ti

i ne Te

u dm

pe

Ti

ne bi

i ne

Te

1a
!q!os
0avV
cu O
v S!
n1a
tm m<C3
i '!i !!!
e i mul
u mi i i !
imS\0a
Doa )as1
a "s!
am
ne
011qz
_
C Dum ne ze _
i
ne ru g m
i os
i 1
i "s!eAm<00Qz
e u `111"
u lu
u
u s

!US
u ui \!A
no)os1
o "s!
os0k
tru vV

Sau:

A
}!0k | vV 1a~P
P1a~P0a\!SOS\!] _1s
e

Ti

ne

Te

l u

u u dm

pe

Ti

0a
ne 0
bi `0'
i ne !e \!OPS
te cu v \0!S
n0
tmk | m<C 3'
i )
i S!e !
i!
mul
1w
: H a a am\0!
: /!
u mi !
im1'
Doa )
a!\2!S
ne eS\
e 1k
e v | vV 1a
i ~ 1
ne 1
ru
2'
) SUS
g m
i \0!S
i
i0
e k | m<C 00US
Dum ne
ze !et`
e S@
e c1
u av1
lu =
ui
\!
A o1s
S o }!os0a
no)
tru U
u ScU
u S]=
u v!u1s
u }!
u _!1_s
u u }!
u.K vV
P: Mai ales pentru Preasfnta, curata, preabinecuvntata, slvita Stpna noastr
de Dumnezeu Nsctoarea i pururea Fecioara Maria.

www.stavropoleos.ro

AXION, glas 2

de Nectarie schimonahul,
din Buchetul muzical athonit, vol.3 Utrenia, pag.22,
de la Triadicale de la Miezonoptic

Wt

a PS!_aP!
S !SOUS\0
C0sq!_`X1O
u

vi ne e se e

cu

de

e e v

ra

a a

at

!Sa \0!111'
! 01'
te e fe
ri
ci !
de Dum
ne ze !
eu\!!S
N 1
s 1a
c @
toa o1
a
a

\0!:
a ri PS
re e m<? 0s
cea 1
pu '!
u!
ru !
rea`X
a1
fe O
ci !i ):is PS
t !!S
1
1
i
US
prea \0!S
a a0
ne ";!
e S\0!S
vi i 1
i 1a
no @
va o1\0!:
a
a
t m<? 0
i s
\1!S
Ma a O
ai S]@
ca a0
Dum 0PS
ne
ze !
e ):
e s O~O\!!!!w!K
u
lui
no o o os tru u m<?

a PS! ):s PS!!S


C1'!! ! 111'!!! `X1O
e

ea ce eti mai cins

ti

t de c t He

ru

vi

i i

mi

i i

1@11\1!S
ii i mai sl
vi i O
i S]@
t a2
f '!
r!0!1q!00
de a se m na re de ct

\!!S
Se e 1
e 1a
ra @
fi o1\0!K
i
i
mi ii m<? q!00
ca re f
r !
stri1@
c ciu
os
x@20a
)s !1`
): b<h ?
u 0
ne a0
pe Dum
ne ze ' eu
Cu v nO
tu S\0!S
u ul 0
ai a!
n}:!
sSw
cu ut
0s
S 0!S
pe e
ti !0!1@a
ne cea cu a de 1
e "s!
v `X
O
\
ra at: m<? !1\1
Ns c
toa !S
aO
a S\

@0
! 12'
):s O~O'
re de Dum
ne ze )s
e eu
te
e !
m!!A
\0!:
ri i `
i XO
i D)K
im m<?

www.stavropoleos.ro

S:

Axion, glas 1

35
Nanu Virgil Ioan, dup Grigorie Protopsaltul

QV

<C
C0v300US!_a0od!OS!SO0am0
u

vi

ne

se

cu u u a

de

e v

ra

at

0!11'
!!
!OS
}e zeuvV
te fe ri
ci im
Ns
c toa!aO0'
a
re !eUUS
de Du!u_1s
um ne e !0a
0q!
S i 0
cea pu ru011q
rea fe ri
ci iz) os
t 0m
i 0
prea!}
ne11O'!
vi
no va a !a
\0!
: C0v
};o \0\
t m<
i 0
Mai @111'
ca Dum ne ze !
e !!OS!O!
e e u u lui no!S
os 0
tru
!uvV
: 0e@1O!0\!
S He e !eOS
pe cea mai cin sti t de
c )
t0od
ru !
u SO0a
vi mii m<C
0
m!} 11O'
a C #v
i mai
prea sl vi !i!!S
i i0
tm<
fr0
de-a 11O!01'
se m na re de c
!!!OS
t Se !eOYS
ra
fi \0!S
i i\0\0!
i
mi ii :vV 00q
ca re f !
r1
stri
1q
S uO
\!OS
c ciu uz) `X
u S@
ne ]`e00001'
e
pe Dum ne
ze !eu
Cu v !1OS
n
\!US
d 1
C pe 2'
tul a \0_oOS
a ai n
s !
cu)u1am<
ut
ti !i !
neA\0!:
cea a SU
cu S
!_a
S 1am<
uu a 1
de aO
v !
rat C US
N !
s!
c`\1!S

toa a1
a #!
re de 1a
Dum O
ne S!e
11`X
S_a
} PS
vV
ze
e e2
e ')e eu
te _
e m1s
!
ri @
i `Xiq
i !`X
i iqi!S0k
i
im.
P: nti pomenete Doamne pe printele patriarh Daniel pe care-l druiete sfintelor Tale biserici n pace, ntreg, cinstit, sntos, ndelungat n zile, drept nvnd
cuvntul adevrului Tu. S:

PcC 01a~!!q z!AcC

e
toi i pe toa te.
P: i ne d nou cu o gur i o inim a slvi i a cnta preacinstitul i de mare cuviin numele Tu, al Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh, acum i pururea i n
vecii vecilor.
S:
X00k
min.cC
P: i s fie milele marelui Dumnezeu i Mntuitorului nostru Iisus Hristos cu voi
S:
cu toi.

X000a00acC

i
cu du hul tu.
P: Pe toi sfinii pomenindu-i n pace Domnului s ne rugm.

www.stavropoleos.ro

36

S:

DX000000kcC
D0ac0x01q!S0kcC
D1ac~@s11q!S}1kbB
D0ca@s112s0') S_kcC
D 0CO@kcC
D 1~C O@kbB
D 1~C PSPS@km<C
D 0C0!SPS@kbB
D 0C2 '!S!!S!AcC
D 0CO@kcC
3'c! !!S}; 0kcC
oam

ne mi

lu

ie

te.

oam ne

mi

lu

ie e e te.

oam

mi

lu

ie

e e te.

ie e e te.

ne

oam ne

mi

lu

Doam ne.

Doam ne.

Doa

am

ne.

Doa a

am

ne.

Doa a a am ne.

Doam ne.
i
e Doam ne.
P: i ne nvrednicete Stpne, cu ndrznire, fr de osnd s ndrznim a Te
chema Tat pe Tine Dumnezeul ceresc i s zicem.
S: Tatl nostru.
P: C a Ta este mpria i puterea i slava, a Tatlui i aFiului i a Sfntului
Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.
S:

X00k
min.cC
P: Pace tuturor.
S: i duhului tu.
P: Capetele noastre Domnului s le plecm.
S: ie Doamne.
P: Cu Harul i cu ndurrile i cu iubirea de oameni a Unuia Nscut Fiului Tu
cu Care eti binecuvntat mpreun cu Preasfntul i bunul i de via fctorul
Tu Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.
S:

A0a!osq!Kp z\!!1acC
Um<? 000aq@O'!!!AOS!1am<? 01O'

a a mi i i
i i
P: S lum aminte. Sfintele sfinilor.
S:

in.

nul Sfnt U nul Domn I i sus Hri is tos

!!
!neO'
va
lui !
Dum
zeuQ
Ta !!S
a a0
tl aO
A S!a1k
min.m<?
www.stavropoleos.ro

tru

sla

Chinonicul:
Duminic: Ludai pe Domnul din ceruri. Aliluia.
Luni: Cel ce face pe ngerii Si duhuri i pe slujitorii Si par de foc. Aliluia.
Mari: ntru pomenire venic va fi dreptul. Aliluia.
Miercuri: Paharul mntuirii voi lua i numele Domnului voi chema. Aliluia.
Joi: n tot pmntul a ieit vestirea lor i la marginile lumii cuvintele lor. Aliluia.
Vineri: Mntuire ai lucrat n mijlocul pmntului, Hristoase Dumnezeule. Aliluia.
Smbt: Fericii sunt pe care i-ai ales i i-ai primit, Doamne, i pomenirea lor n
neam i n neam. Aliluia.
Natere: Izbvire a trimis Domnul poporului Su. Aliluia.
Botez: Artatu-s-a darul lui Dumnezeu cel mntuitor tuturor oamenilor. Aliluia.
ntmpinare: Cunoscut a fcut Domnul mntuirea Sa naintea tuturor popoarelor. Aliluia.
Bunavestire: Ales-a Domnul Sionul i l-a primit spre slluire Lui. Aliluia.
Smbta lui Lazr: Din gura pruncilor i a celor ce sug ai svrit laud. Aliluia.
Florii: Bine este cuvntat Cel ce vine ntru numele Domnului. Aliluia.
Pati: Trupul lui Hristos primii i din izvorul cel fr de moarte gustai. Aliluia.
Duminica Tomii: Laud Ierusalime pe Domnul, laud pe Dumnezeul Tu Sioane.
Aliluia.
nlare: Suitu-S-a Dumnezeu ntru strigare, Domnul n glas de trmbi. Aliluia.
Rusalii: Duhul Tu cel Sfnt nu-L lua de la noi, rugmu-ne ie Iubitorule de
oameni. Aliluia.
Lunea Rusaliilor: Duhul Tu cel bun m va povui la pmntul dreptii. Aliluia.
Duminica Tuturor Sfinilor: Bucurai-v drepilor n Domnul, celor drepi se cuvine laud. Aliluia.
P: Cu fric de Dumnezeu, cu credin i cu iubire s v apropiai.
S:

B vVr V!00@11a!110!0\!1
i ne es

te cu vn tat Cel ce

vi

ne n tru nu u me

1}
!!
011a
le Dom
nu!A
luivV Dum
ne zeu !
es11a
te Dom 0
nul am<C$
S-a +1V
a 1
r O
tat
i c0
Y@k
no u. vV
Cred Doamne i mrturisesc c Tu eti cu adevrat Hristos, Fiul lui Dumnezeu
Celui viu, Care ai venit n lume s mntuieti pe cei pctoi, dintre care cel dinti
sunt eu. nc cred c acesta este nsui Preacurat Trupul Tu i acesta este nsui
Scump Sngele Tu. Deci, m rog ie: Miluiete-m i-mi iart greelile mele de
voie i fr de voie, prin cuvnt sau cu lucrul, cu tiin i cu netiin, i m
nvrednicete fr de osnd s m mprtesc cu Preacuratele Tale Taine, spre
iertarea pcatelor i spre viaa de veci. Amin.
Cinei Tale celei de tain, Fiul lui Dumnezeu, astzi prta m primete, c nu voi
spune vrjmailor Ti taina Ta, nici srutare i voi da ca Iuda; ci, ca tlharul mrturisindu-m, strig ie: Pomenete-m, Doamne, ntru mpria Ta.
www.stavropoleos.ro

37

38

Nu spre judecat sau spre osnd s-mi fie mprtirea cu Sfintele Tale Taine
Doamne, ci spre tmduirea sufletului i a trupului.

eN
\0n
:S uO
S}u US
z 00s
ru !u`X
u @a
pu 3
u !
u@
ul anN003)
lui Hri sto \
o
o 0
o [
+
!0
] o0
= o 1a
] os ,<V U\0!S
s}i i+\10s
[a
o o !
pri
mi i P
i S] @a
i 1
i !
i
i 0
ii nN

0x
] o !Aruwu US
i 0!
din iz!+
vooa
o 1a
o v 1s
o }!o !o0
o !
u @a
ul vV 0'
Cel /!
f !A
r.
) z :!
Ow
};aw
de moa )
a S a!S
a !S0a
a ar te .> O/
gus ~ 1n
ta a1
a s }!
a !a+1
a a~1s
a }!a1a
a
=s
a !a!\UF)
a
a
a OS
a @
a !+
a \10s
a
a 0
ai. [k nN
P: Mntuiete Dumnezeule poporul Tu i binecuvnteaz motenirea Ta.
S:

AvV0V0301'!\!2 '!!!O@avV 00
m

v zut lu

mi i na a cea + a de v ra t

am pri

1`1'
!!
! !\!2
mi it Du hul
cel11a
ce resc; m<C !
am111}
a flat cre di
in a a cea +'!a !
de !
v
O@a
!X 11q!
! Tre
! !A
V!!AnevV 00
ra t, vV ne
des pr i teiO'
Sfin tei
imi!nc0
chi 3'
nn du
c A
3z
! 11}!A
!A !K
ceas !
ta ne-a
mn tu it pre
noi.vV
P: Totdeauna acum i pururea i n vecii vecilor.

AX00kcC

S:

min.
S se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca s ludm slava Ta, c ne-ai
nvrednicit a ne mprti cu sfintele, cele fr de moarte, preacinstitele i de
via fctoarele Tale Taine. ntrete-ne ntru sfinenia Ta, toat ziua s ne
nvm dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
P: Drepi primind dumnezeietile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, ceretile
i de via fctoarele, nfricotoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie s mulumim Domnului.
S:

D0ac0x01q!S0kcC
D1ac~@s112s0') S_kcC
3'c! !!S}; 0kcC
oam ne

oam ne

mi

mi

lu

lu

e Doam ne.

ie e e te.

ie e e te.

P: C Tu eti sfinirea noastr i ie slav nlm, Tatlui i Fiului i Sfntului


Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. S:
P: n pace s ieim.

A00kcC
min.

S:

X 000000a'00acC
DX00!!}2a0kcC

n
tru nu me
P: Domnului s ne rugm.

le Dom
S:

nu

lui.

oam ne mi lu ie te.
P: Cel ce binecuvntezi pe cei ce Te binecuvnteaz Doamne i sfineti pe cei ce
ndjduiesc ntru Tine, mntuiete poporul Tu i binecuvnteaz motenirea Ta.
Plinirea Bisericii Tale o pzete, sfinete pe cei iubesc podoaba casei Tale,
curete-i, preamrete-i cu dumnezeiasc puterea Ta i nu ne lsa pe noi cei ce
ndjduim ntru Tine. Pace lumii Tale druiete, bisericilor Tale, preoilor i la tot
poporul Tu. C toat darea cea bun i tot darul desvrit de sus este, pogornd
de la Tine Printele luminilor i ie slav i mulumit i nchinciune nlm,
Tatlui i Fiului i Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.
S: Amin. Troparul Sfntului (preotul cdete pentru binecuvntarea prinoaselor)
P: Domnului s ne rugm.
S:

DX00!!}2a0kcC

oam ne mi lu ie te.
P: Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru binecuvnteaz prinoasele acestea
i sfinete pe cei ce vor gusta din ele, c Tu eti Cel ce binecuvntezi i sfineti
toate i ie slav nlm mpreun i Celui fr de nceput al Tu Printe i
Preasfntului i bunului i de via fctorului Tu Duh, acum i pururea i n
vecii vecilor.
S: Amin.
T

s
Wt
@m
!
z lui
! 1'
!cu!11a
!11
i 1
e 1a
nu 0
me 0q
le Dom nu
bi ne
vn tat de
a cum

0
!n-n
! veac.
!A b<?
i p

(de dou ori)

0m
z !
i 1
e 1a
nu 0
me 0q
le Dom !
nu
luiq!111;
bi ne cu vn tat .<? @
de
T

11a
a cum !i !
p !
n-n g0
vea aNo
a {g!
ac.K m m<?
P: Domnului s ne rugm.

S:

DX00!!}2a0kcC

oam ne mi lu ie te.
P: Binecuvntarea Domnului peste voi cu al Su Har i cu a Sa iubire de oameni,
totdeauna, acum i pururea i n vecii vecilor.
S: Amin.
P: Slav ie Hristoase Dumnezeule ndejdea noastr, slav ie.
S: Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh. i acum i pururea i n vecii vecilor.
Amin. Doamne miluiete (de 3 ori). Printe binecuvnteaz.
P. Hristos adevratul Dumnezeul nostru...
S: Amin.

39

40

cC
0CpOn@!11O
t
m p r tea s!0e!000'
pri me te ru g ciu u!u_
ni

12
!lor
! ti
!A cC 40011'
z! !
le
ro '!
o bi
e!
te !q
de toa t
ne 1'
vo !
ia
i ne iz b ve !
!!O
zul. cC
i ne ca @a

qtz C!!
11O
03'
+ 1nem
00'
oa
n dej
dea noas tr!spre
ti ne!o!pu
Ma a!
ai_`X
ca a

1'
!!
!KcC 050!A
1' !a !
lui Dum
ne zeu
p ze te ne0
sub sfnt
co !
pe !
r2
m '!
n!
tu!S
ul}; 0
tu. kcC
P: Pentru rugciunile sfinilor prinilor notri Doamne Iisuse Hristoase
Dumnezeul nostru miluiete-ne i ne mntuiete.
S: Amin.