Sunteți pe pagina 1din 3

Denumire agent producător: Arhiepiscopia Bucureștilor – Editura Cuvântul Vieții

Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 9, Bl. P5B, Et. 6, Ap. 18, Sector 4, București; e-mail
editura@arhiepiscopiabucurestilor.ro
Telefon /Fax: 021.337.21.02

Borderou nr. 1
Luna iulie – Anul 2019
de cărţi expediate la Depozitul Legal Local al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti în baza Legii nr.111/1995, republicată

Nr Autor Titlu Editură ISBN Nr. Preţ Menţiuni


. ex exemplar speciale
cr em
t. pla
re
Editura ISBN 978-
Florilegiu patristic despre unitatea
1 Cuvântul 973-7866- 1 -
de credință
Vieții 70-7
Prelegeri pentru cursurile de
pregătire în vederea obținerii
Editura ISBN 978- -
2 Cuvântul 973-7866- 1 -
gradelor profesionale clericale
Vieții 65-3
(definitivat)
Prelegeri pentru cursurile de
Editura ISBN 978-
pregătire în vederea obținerii
3 Cuvântul 973-7866- 1 -
gradelor profesionale clericale
Vieții 72-1
(gradul II)
Sfântul Sfântul Vasile cel Mare despre Editura ISBN 978-
4 Vasile cel crearea lumii și a omului Cuvântul 973-7866- 1 -
Mare Vieții 73-8
Sfinții Părinți despre curaj și Editura ISBN 978-
5 prudență Cuvântul 973-7866- 1 -
Vieții 74-5
Jurnal de front. Note zilnice din
Editura ISBN 978-
Primul Război Mondial (1916-1918)
6 Cuvântul 973-7866- 1 -
ale preotului militar Gheorghe C.
Vieții 79-0
Crețu
Pr. prof. dr. Clopotele și toaca. Istoria și Editura ISBN 978-
7 Daniel semnificația lor în Biserica Cuvântul 973-7866- 1 -
Benga Ortodoxă Vieții 78-3
Editura ISBN
Pr. Nicolae Părintele Toma Chiricuţă şi
8 Cuvântul 978-973-786 1 -
Dascălu Aşezământul Sfântului Ciprian
Vieții 6-75-2
Sfântul Editura ISBN 978-
Sfântul Ciprian al Cartaginei: Texte
9 Ciprian al Cuvântul 973-7866- 1 -
alese
Cartaginei Vieții 76-9
Sfântul Sfântul Vasile cel Mare despre Editura
978-973-
10 Vasile cel Sfânta Treime Cuvântul 1 -
7866-82-0
Mare Vieții
Sfântul Editura
Sfântul Grigorie Teologul, Texte 978-973-
11 Grigorie Cuvântul 1 -
alese 7866-84-4
Teologul Vieții
Culegere de texte despre unitatea
Editura
națională și bisericească a 978-973-
12 - Cuvântul 1 -
românilor în perioada medievală 7866-81-3
Vieții
(sec. XVI-XVIII)
2019 – Anul Omagial al satului
românesc (al preoților, învățătorilor
și primarilor gospodari) și Anul
comemorativ al Patriarhilor
Editura
Nicodim Munteanu și Iustin 978-973-
13 - Cuvântul 1 -
Moisescu și al traducătorilor de 7866-88-2
Vieții
cărți bisericești în Patriarhia
Română – Ghid tematic privind
prelegerile cursurilor pentru Gradul
II clerical
2019 – Anul Omagial al satului
românesc (al preoților, învățătorilor
și primarilor gospodari) și Anul
comemorativ al Patriarhilor
Editura
Nicodim Munteanu și Iustin 978-973-
14 Cuvântul 1 -
Moisescu și al traducătorilor de 7866-87-5
Vieții
cărți bisericești în Patriarhia
Română – Ghid tematic privind
prelegerile cursurilor pentru gradul
clerical Definitiv

Am predat, Am primit,
Semnătura, Semnătura,