Sunteți pe pagina 1din 51

FARMACIE, ANUL III, SEMESTRUL II

BIOCHIMIE GENERAL I MEDICAL


Lipide. Glucide
Metabolismul - lipidic
- glucidic
Vitamine. Biochimia vitaminelor

ef lucrri univ.dr.
Apetrei Irina Mirela

CURS910
METABOLISMUL GLUCIDIC

METABOLISMUL GLUCIDIC

Digestia iabsorbia glucidelor


Dietaunuiadultnormal(70Kg)trebuiesconin
400gdeglucidedigerabile( 50%dincaloriilepreluatezilnicdeorganism)
60%amidon,30%zaharoz i10%lactoz
hidraidecarbonnedigerabili(fibrealimentare):
legume,fructe,tre
curolfoarteimportantnformareaboluluifecalnormali
asigurareaunuitranzitintestinalnormal
Catabolismglucidic =totalitatea reaciilor ce aucascopdegradarea glucidelor n
vederea eliberrii istocrii energiei subform deATP
prindigestiaglucidelorrezulttreimonozaharide:glucoza,fructozaigalactoza
digestiaglucidelorncepencavitateabucal iestecompletatnduoden

Asupraamidonuluiacioneazdouenzimehidrolitice:
amilazasalivar (ncavitateabucal)
amilazapancreatic (nintestinulsubire)hidrolizeazamidonulscindnd
numailegturile1,4 (cuexcepialegturilor1,6i1,4dinvecintatea
ramificaiilor)
Prinaciuneaacestoramilaze:
amilozaestetransformatnmaltoz icantitimicidemaltotrioz
amilopectina nmaltoz i oligozaharide mici
oligozaharidazelecompleteazhidrolizaoligozaharideloridizaharidelor
legturile1,6 dindextrinesuntscindatedeamilo1,6glucozidaza

Dizaharidele provenitedirectdinalimente
icelerezultateprindigestiaamidonului
sunthidrolizatenintestinulsubiresubaciuneadizaharidazelor
acesteenzimeauspecificitatediferitnfunciede structuradizaharidului
legturaglicozidic
glucozidazadinintestinulsubireestenexces zaharozaesterapid
hidrolizat
galactozidaza,careacioneazasupralactozei,estemaireduscantitativ
Deficitul deoligozaharidazesaudedizaharidaze,nmucoasaintestinal,
determin
trecereaglucidelornedigeratenfecale
scoatereaapeidinesuturi
cauznddiaree
trecereaeinintestinulgros

Laacesteaseadaug:
aciuneabacteriilorintestinaleasupraglucidelornedigerate
CO2 +H2 (gaze)i
compuicudoisautreiatomideCceiritmucoasaintestinal(acidlactic)
mucoasaintestinalpoatedevenipermeabilpentrudizaharide
caresevoreliminaprinurin
Defecteereditarede lactaz
zaharaz i
dextrinaza

aufostdescriselacopiiicu
intoleranladizaharide

Undefectgeneralizatndegradareadizaharidelorpoateficauzatde
boli intestinale
malnutriie
medicamentecelezeazmucoasaintestinului subire

o seriedepolizaharideialipolimericoninuindietsuntfoartepuinsau
delochidrolizainintestin
Aceticompuisuntdesemnaidreptfibre:
celuloz,hemiceluloz,lignin,pectine,gumeimucilagii
ncereale,finintegraldegru,amidondecartofi,varz,fructe
Absorbiamonozaharidelorserealizeaz:
prinsistemulporthepatic i
implicdoumecanisme:
transportulactiv (contragradientuluideconcentraie)
dependentdeNa+
estespecificpentruabsorbiaDglucozeiiDgalactozei
difuziafacilitat

Metabolismul intermediar alglucidelor


norganismelevii,metabolismulglucidelorserealizeazprinmaimulteci:
Glicoliza oxidareaglucozei sauglicogenuluipnlapiruvat
(princaleaEmbdenMeyerhof) i lactat
Glicogenogeneza sintezaglicogenului dinglucoz
Glicogenoliza degradareaglicogenului glucoz
Ciclulaciduluicitric (ciclulKrebs,ciclulacizilortricarboxilici)
acetilCoA(provenitdinpiruvat,acizigraiiaminoacizi)esteoxidatla
CO2 i H2O

untulhexozomonofosfat(caleaoxidativdirect,caleaoxidativa
fosfogluconatului,ciclulpentozofosforic)
esteocalealternativpentrucaleaEmbdenMeyerhof
are cafuncieprincipalsintezaunorintermediari:NADPHiriboze
Gluconeogeneza sintezaglucozei saua glicogenului dincompuineglucidici
(aminoaciziiglucogenici,lactatul,glicerolulipropionatul)
cileimplicatengluconeogenezsuntnprincipalciclulKrebsiglicoliza

Pelngacesteciprincipalenorganismsedesfoariurmtoareleci:
Caleaaciziloruronici princaresesintetizeazacidulglucuronic utilizat
pentrusintezapolizaharidelorcomplexe(mucopolizaharide)
pentrureaciiledeconjugare(detoxifiere)
Sinteza mucopolizaharidelor (metabolismul aminozaharurilor)
Metabolismul fructozei
deficituldefructokinaz estecaracterizatdemetabolizareaineficientafructozei
cueliminareaacesteianurin,boalnumitfructozurieesenial
Metabolismul galactozei
Galactozemiaesenialesteoenzimopatiedeterminatdedeficitulde
galactozo1fosfaturidiltransferazsaudegalactokinazcndseacumuleaz
galactoza,acumularensoitdecataractiafeciunineurologice
G6P joac unrol central
fiind punct deintersecie pentru toate cile metabolice

Cile metabolice ale glucidelor

Glicoliza (calea Embden-Meyerhof)


Este procesul prin careglucoza este degradat pn la
piruvat,n condiii aerobe Glicoliza aerob
C6H12O6 +2NAD+ +2(ADP+Pi) 2PIRUVAT+2NADH + 2ATP
lactat,n condiii anaerobe Glicoliza anaerob
C6H12O6 +2(ADP+Pi) LACTAT+2ATP
Caracteristic pentru calea glicolitic este
generarea unei cantiti mici deenergie (2ATP)i faptul c
NADHeste reoxidat princuplarea reaciilor deoxidoreducere
spre deosebire dedegradarea glucozei laCO2 iH2Ocnd NADHeste
reoxidat n lanul respiratorcuformarea deenergie
toate enzimele carecatalizeaz reaciile acestui proces segsesc n faza
solubil acelulei,n citoplasm

Prin glicoliz este degradat


glucoza alimentar
glucoza provenit dinglicogen,hexoze,galactoz,fructoz,manoz
Procesul glicolitic sedesfoar n dou faze:
1.prima faz este consumatoare deenergie (subform deATP)
2moli ATPsuntutilizaipentruaconverti
glucoza lagliceraldehid 3fosfat
cuprinde5etapeenzimatice:

Fazaconsumatoaredeenergie:

Faza productoare deenergie:

Substraturile
Enzimele
Formele energetice

2.adoua fazaglicolizei(n careaulocreacii deoxidoreducere)


este faza generatoare de energie (ATP)
gliceraldehid 3fosfat estedegradatlapiruvat cuproducereaa
4moli ATP
2moli NADH

Faza productoare deenergie:

Substraturile
Enzimele
Formele energetice

etapeleseparatealeglicolizeipn lapiruvatsuntcatalizatede10enzime
procesul cuprinde unansamblu de11etape principale
Dintrecele11reaciialeglicolizei
treisunt ireversibile:reaciacatalizatde
(1) hexokinaz (n prezena Mg2+) : glucoz glucozo6fosfat
(3) fosfofructokinaza: fructozo6fosfat fructozo1,6difosfat
(10) piruvatkinaza: fosfoenolpiruvat piruvat
n reaciile (1)i(3)seconsum 2moli ATP
(7)i (10)segenereaz 4moli ATP
Enolaza esteinhibatdeNaF,proprietateutilizatpentrurecoltareasngelui
nvedereadozriiglicemiei(seopretedegradareaglucozei)

ncondiiianaerobe, piruvatul estereduslalactatdectrelactatDHcu


hidrogeniidelaNADH
nmuchi,procesulglicoliticducelalactat (ncondiiidehipoxie)
servetepentruresintezaglucozeipringluconeogenezdupceel este
transportatpecalesanguinnficat (esutcapabils resintetizezeglucoza)
neritrocit (unde,deiexistaportdeO2 )
produsulfinalalprocesuluiestetotacidlactic
deoareceeritrocitulnuconineenzimelenecesareoxidriipiruvatului
eritrocitulestecelulacareiasigurenergianecesarnumaipringlicoliz

Degradarea aerob aglucozei laCO2 iH2O


n celulele cumetabolismaerob
piruvatul formatdinglucoz,pe calea EmbdenMeyerhof
este oxidat
CO2 + H2O,cueliberarea integral aenergiei coninut n molecula de
glucoz
Pentru aintran ciclul Krebs
piruvatul
este decarboxilat oxidativ,prinaciunea piruvatDH(PDH)
acetilCoA

careasigur astfel legtura ntre


calea EmbdenMeyerhof i ciclul Krebs

AcetilCoA seformeaz prin:


decarboxilarea acidului piruvic provenit dinglucoz
degradarea acizilor grai sau aunor aminoacizi
Piruvatul
este carboxilat, subaciunea piruvat carboxilazei
acidoxalacetic (necesar pentru iniierea ciclului Krebs)

COOH

COOH
C

CH3
Piruvat

Piruvat carboxilaza

HCO 3 ,
ATP

Biotina, Mg2+
ADP+Pa

CH2
COOH
Oxalacetat

Ciclulacizilortricarboxilici(ciclulKrebs)

ceamaimareparteasubstratelorsupuseoxidrii, nprocesulrespiraiei
celulare, provinedinciclulKrebs(estestrictaerob)
etapmetabolicfinal,comun,ncaremoleculelesimpleprovenitedela
toatecompartimentelemetabolice(glucidic,lipidiciprotidic)sunt
degradatelaCO2 i H2O
reprezintcombinareaacetilCoA cuaciduloxalacetic

acidulcitric (6C)
urmeaz
oseriedereacii(princarecei2Cdinrestulacetil)
sunteliminai
ca2CO2
iardincele4reaciideoxidoreducere:
seelibereaz8Hcaresuntpreluaidelanultransportordeelectronii
transportailaO2 ,vorgeneraocantitatemaredeenergie,12moliATP (19ori
maimaredectnglicoliz)

ReaciilecicluluiKrebs
1.CondensareaacetilCoAcuaciduloxalacetic

Citratsintazaesteoenzimlimitant,esteinhibatdeATPiNADH
Reaciaaconitazei catalizeaztrecereareversibil acitratuluinizocitrat prin
intermediulaciduluicisaconitic
esterapidoxidatmaidepartenciclulKrebs

2.Reaciaizocitratdehidrogenazei(ICDH) catalizeazdouprocese:
dehidrogenarea izocitratului
decarboxilarea acestuiacuformareaac. cetoglutaric (KG) (compuscu5C)

CH2

COOH

CH COOH
HO

CH COOH
Acid
izocitric

Izocitrat
dehidrogenaza (ICDH)
NAD+

CH2 COOH

CH2 COOH

CH COOH
O
C
COOH
NADH+H+
Acidul
oxal-succinic

CH2
C
CO2

COOH
-cetoglutaric

3.ReaciacetoglutaratDH catalizeazdecarboxilareaoxidativa
aciduluicetoglutariccutransformarealuinsuccinilCoA (compuscu4C)

4.Reaciasucciniltiokinazei catalizeaztransferulenergieidinlegtura
tioestericasuccinilCoApeunacceptorspecificguanozindifosfat (GDP)
SuccinilCoA+Pa+GDP acidsuccinic +GTP +CoASH
GPTesteuncompuscuenergiemarecaiATP
ncontinuarearelocoreaciecatalizatdeonucleoziddifosfatkinazcare
transferenergiadinGTPpeATP
GTP +ADP GDP+ATP
acesttipdefosforilarenafaralanuluirespiratorsenumetefosforilarela
nivelul substratului

5.Reaciasuccindehidrogenazei
catalizeazdehidrogenareasuccinatului lafumarat
enzima este dependent deFAD
COOH
CH2

COOH

Succindehidrogenaza (Succ.DH)

CH
CH

CH2
COOH

FAD

FADH2

COOH
Acid fumaric

Acid succinic

6.Reacia fumarazei catalizeaz


adiia H2O laacidul fumaric cuformarea acidului malic
COOH

COOH
Fumaraza

CH

CH OH

CH
COOH
Acid fumaric

CH2

H2O

COOH
Acid L-malic

7.Reacia malat dehidrogenazei catalizeaz


dehidrogenarea Lmalatului n oxalacetat nchiznd astfel ciclul
MDH este NADdependent i segsete subdou forme:
MDHcitoplasmatic i MDHmitocondrial
ceea ce faceposibil reoxidarea NADHextramitocondrial n lanul respirator
COOH
CH2
CH OH
COOH
Acid malic

Malat dehidrogenaza
MDH
NAD^

COOH
CH2
C

NADH^H^

COOH
Acid oxalacetic

Metabolismul glicogenului
Glicogenoliza
principala rezerv deglucide dinorganismeste glicogenul
depozitat n ficat (1/3) va fi degradat pentru reechilibrarea glicemiei
muchi (2/3) va fi degradat pentru obinerea de energie
Degradareaglicogenuluiestecatalizatdeenzimespecifice:
fosforilazarupefosforolitic(cufosfatanorganic)legturile1,4 G1P
arelocdegradareaaproapetotalaglicogenului
enzimaacioneazpncndrmneunlan formatdin4resturide
glucozpnlaramificaie cevaservinresintezaglicogenului
nacestprocesnuseconsumenergie
deoarecefosforilareaglucozeisefacecufosfatanorganic
nacestpunctintervineenzimadederamifiere
G1Psubaciuneafosfoglucomutazei (PGM)trecereversibilnG6P

nficat inrinichi (nuinmuchi)


existofosfatazspecific (G6Paza)
carevandeprtaacidulfosforicdinG6P
cuformarea
glucozeilibere
vastrbateperetelecelulartrecnd
nsnge pentrureechilibrareaglucozeisanguine
nmuchi G6Pintrdirectnglicoliz pentrueliberareadeenergie

Etapalimitant(reglatoare)aglicogenolizei
estereaciafosforilazei enzimcontrolathormonal
(adrenaliniglucagon)lanivelulficatului
fosforilazasegsetesubdouforme: fosforilazaactiv
fosforilazainactiv
Activareaenzimeiserealizeaz
prinintermediulAMPc(aldoileamesager)carepreiamesajuladusdehormon
(primulmesager)cnsngea glicemia

Glicogenogeneza
Glicogenulsesintetizeaz:
dinglucoz
dinfructoz,galactozimanozdupconvertirealorlaglucoz
nsintezaglicogenului:
glucozaestefosforilatlaG6P iapoiizomerizatlaG1P
G1PreacioneazcuUTP isubaciuneaUDPpirofosforilazei UDPglucoz

UDPG vatransferarestulglicozil (subaciuneaglicogensintazei)


peunrestpreformatdeglicogen(minimpatruresturi)
serealizeazolegtur1,4glicozidic
la captulnereductoralprimeruluideglicogen
Pentrurealizarealegturilor1,6 glicozidice (laramificaii)
enzimase numeteenzimderamificare
sedetaeaz67resturideglucozdintrunlan
isuntataatenaltregiunealanuluiprinlegtur1,6
Celedoulanurivorfialungite prinaciuneaglicogensintazei
nctmoleculadeglicogencarerezultareaspectuluneicrengidincence
mairamificat

Sintezaglicogenului
esteconsumatoaredeenergie
pentruncorporareauneimoleculedeglucoz nglicogenseconsum 2ATP
estereglatdeaceiaihormonicareiregleazidegradarea adrenalina
glucagonul
prinintermediulproteinkinazeiintermediare,glicogensintazaesteinactivat
prinfosforilare
Coordonareacelordouproceseimplicatenmetabolismulglicogenului
ambelesuntsensibilelaconcentraiacelulardeAMPc
ambelecisuntdependentedeaceeaienzim protein kinaza

Activitateafosforilazei iinactivareaglicogensintazei
sepetrecenacelaitimp
ceeacenseamncproceselenusepetrecnacelaitimp

Insulina
favorizeaz glicogenogeneza
prinactivareaglicogensintazeienzimalimitantaprocesului
Absena unorenzimedinmetabolismulglicogenului(determinatgenetic):
conducelamaladiifoartegrave,
glicogenoze:acumulareanesuturideglicogencustructurnormalsau
anormal
acesteafeciunisemanifestnprimelezilesausptmnideviai
ncelemaimultecazurisubieciinuatingvrstaadult

Reglareaglicemiei
Glucozadinsngeprovinedin:
a)alimentedupdigestie glucoza,galactozasaufructozasuntabsorbiteipe
caleaveneiporteajunglaficat
b)gluconeogenez dinaminoacizi,propionat,glicerolilactat
c)dinglicogen pringlicogenoliz
n condiii fiziologice,concentraia glucozei n snge:0,81g/L
n meninerea nivelului normalalglicemiei
intervin mecanisme homeostatice
ficatul i esuturile extrahepatice avnd unrol important

Nivelul glicemiei
este unparametru caredetermin utilizarea glucozei dectre es.extrahepatice
celulele esuturilor extrahepatice nusunt liberpermeabile pentru glucoz
fiind principalul factorcareregleaz ptrunderea glucozei n aceste celule
Celulele esuturilor extrahepatice nu
sunt liberpermeabile pentru glucoz

fiind principalul factorcareregleaz


ptrunderea glucozei n aceste celule

n schimb membrana celulei


hepatice este permeabil
pentru glucoz

intrarea glucozei n celulele extrahepatice este dependent deinsulin care


activeaz hexokinaza (responsabil defosforilarea glucozei laG6P)
activitatea hexokinazei este inhibat deG6Pcareexercit uncontrolfeed
backasupra utilizrii glucozei dectre esuturile extrahepatice

Intrarea glucozei n ficat nueste supus acestui control,deoarece n ficat


este activ glucokinaza carelucreaz laconc.> deglucoz (KM =2102M)
dect hexokinaza (KM =1105M)
enzima nu este inhibat deG6Pi poate fi indus deinsulin
Laoconcentraie normal aglucozei n snge (1g):
ficatul apare caunproductor deglucoz
dar atunci cnd glicemia : producia deglucoz n ficat
consumul deglucoz
Cnd glicemia atinge ovaloare ridicat intervine rinichiul carei exercit
rolul reglator
Glucoza este continuu filtrat dectre glomeruli i
este reabsorbit lanivelul tubilor renali
procesul dereabsorbie este similarcuabsorbia glucozei laintestin,
adic prinfosforilare

Cnd concentraia glucozei n snge crete:


filtratul glomerular conine mai mult glucoz dect poate fi absorbit i
excesul trece n urin glicozuria (1,71,8g/L)

pragrenaldeeliminarepentruglucoz
estedependentde capacitateadereabsorbiei
vitezadefiltrareglomerular
aparendiabetulzaharat

eliminareaglucozeiprinurin
sepoateproduce
lavalorimaimicialeglicemiei

uneledefectennscutenmecanismuldereabsorbie
afeciunilanivelultubilorrenali glicozuriarenal (diabetrenal)

Reglareahormonalaglicemiei
Ptrundereaglucozeinceluleieliberareaeidinglicogenulhepatic
suntsupuseaciuniihormonilorcarepotaveaaciune
hipoglicemiant(insulina)sau
hiperglicemiant(adrenalina,glucagonul,hormonulcorticotrop(ACTH),
hormonuldecretere)
Insulina este
secretatdecelulele dininsuleleLangerhansdinpancreas
stimulatde valoareaglicemiei(hiperglicemie)
uniiaminoacizi(leucina,arginina)
ageniadrenergici(adrenalina)
factoriintestinali(gastrina, secretina)
hormonihiperglicemiani(ACTH,glucagon,hormonisteroizi,
hormondecretere)

Prin secreieideinsulinsau
prinadministrareaei

Lanivelul muchiuluii
esutuluiadipos

aglicemiei
glicogenuluihepatic
coeficientuluirespirator
(nr.moliCO2 format/nr.moliO2 consumat)
fosforuluianorganicdinsnge
Kseric
conc. aminoacizilorliberidinsnge
sintezeideNADPH

insulinafavorizeaz
ptrundereaglucozeiprinmembranacelular
stimulndtoateciledeutilizareaglucozei
sintezaglicogenului
untulHMP
producieideNADPH
glicoliza
sintezeideAG

Ptrundereacrescutaglucozeinesutuladipos (favorizatdeinsulin)
duceilaoproducieacceleratdeglicerolP
ceeacefaciliteazesterificareaAG i
nivelul AGL din snge va
depunereadeTG nceluleleadipoase
acumularea de AGL favorizeaz - sinteza corpilor cetonici
- stimularea gluconeogenezei i
- blocarea glicolizei

Insulina produce mobilizrii AGL i prin conc. AMPc (stimuleaz


lipoliza) n celulele adipoase
proteinkinaza
convertete lipaza inactiv n lipaza activ
scindeaz primul rest de acid gras i posibil i pe al doilea

Insulina poateinterveni
lanivelulesutuluiadipos iprinaciuneadirectasupraunorenzime:
activareahexokinazei care catalizeazfosforilareaglucozei
n ficat
prininducereasintezeideenzimecurolndegradareaglucidelor(GK,FFK,PK)
represiasimultanaenzimelorcurolngluconeogenez(piruvatcarboxilaza,
PEPcarboxikinaza,F1,6DPazaiG6Paza)
Hormonuldecretere (secretatdehipofizaanterioar)
areaciuneantagonistinsulinei
secreiaacestuihormonestestimulatdehipoglicemie
mecanismul deaciuneconstnutilizriiperifericeaglucozeii
stimulareagluconeogenezei

Hormoniiglucocorticoizi
suntsecretainurmastimulriicuACTH acruisecreieestedeclanatde
hipoglicemie
Adrenalina (secretatdemedulosuprarenal)
acioneazprinactivareaglicogenolizeinficatimuchi
Glucagonul (produsdecelulele dinpancreas)
areaciuneasemntoarecuaadrenalinei,lanivelulficatului
Adrenalina iglucagonul
acioneazprinintermediulsistemuluiadenilatciclaz AMPcasuprafosforilazei

Tulburrile metabolismului glucidic


Hipoglicemie ( glucozeisanguinesub0,70g/L)
foame,inaniie
perturbareasecreieihormonilorimplicainmetabolismulglucozei
secreie crescut deinsulin careduce launconsum exagerat deglucoz la
nivel celular
secreie sczut deadrenalin i glucagon,n hipopituitarism (hipofiz)
defecte enzimatice G6Paz,fosforilaza hepatic,piruvatcarboxilaz,PEP
carboxikinaz,F1,6 DPaz
boli hepatice severe
administrareaunormedicamente propranolol,salicilai;
consum dealcool

Hiperglicemie ( glicemieipeste1,10g/L)
Diabetulzaharat
maladiecauzatdelipsatotalsaurelativdeinsulin
caracterizatprinhiperglicemie,frecventnsoitdeglicozurie
implicitulburrialemetabolismuluilipidiciproteic
Existdoutipurimajoredediabet:
Diabetulinsulinodependent (tipI) denumitidiabetjuvenil
estecauzatdeincapacitateaorganismuluideaproduceinsulindincauza
lezriicelulelor dinpancreas
semanifestdetimpuriu (naintede40deani) cusimptomemaisevere
Diabetulinsulinoindependent (tipII) diabetuladultului
cauzatdedeficitulsaudefectealereceptorilorpentruinsulin
semanifestdupvrstade40deani
pacieniifiinddeobiceihiperponderaliiavndnfamilieascendenidiabetici

Manifestrile clinice i paraclinice n diabetul netratat includ:


hiperglicemie
glicozurie
AGL
deshidratareidereglareabalaneielectrolitice(poliurieipolidipsie)
acidozprin nivelelorcorpilorcetonici:acetoacetatul,hidroxibutiratul
conducla
modificarea echilibruluiacidobazic
cu
pHuluisanguin

lacom i deces (dac nueste corectat)


neuropatii datorit acumulrii desorbitol (n celulele Schwann)
ce duce lalezarea celulelor sistemului nervos
retinopatii i orbire (cataract) acumulare desorbitol (n cristalin)
defecte renale

Pentru diagnostic sepractic


proba detoleran laglucoz sau proba hiperglicemiei provocate (TTGO)
lasubiectul sntos
revenirea lavaloarea normal aglucozei n snge serealizeaz n 2orei
nueste nsoit deglicozurie
lasubiectul diabetic
revenirea lavaloare iniial serealizeaz n 57orei
este nsoit deglicozurie

VMULUMESC PENTRUATENIE!

S-ar putea să vă placă și