Sunteți pe pagina 1din 67

HOTRRE nr.

925 din 19 iulie 2006


pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii
(actualizat pana la data de 4 octombrie 2006*)
EMITENT:

GUVERNUL

-------------n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 303 alin. (1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii,
Guvernul Romniei adopta prezenta hotrre.
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Se aproba normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, denumita n continuare ordonanta de urgenta.
ART. 2
(1) n procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie
publica, orice situaie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteaz prin
prisma principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(2) n cazul contractelor a cror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonanei
de urgenta, autoritatea contractant are obligaia de a asigura o utilizare eficienta a
fondurilor n procesul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici,

precum i de a garanta nediscriminarea, recunoaterea reciproc i tratamentul egal al


operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.
(3) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia
de a lua toate msurile necesare pentru a evita apariia unor situaii de natura sa determine
existenta unui conflict de interese i/sau manifestarea concurentei neloiale. n cazul n
care constata apariia unor astfel de situaii, cum ar fi cele prevzute la art. 67-70 din
ordonanta de urgenta, autoritatea contractant are obligaia de a elimina efectele rezultate
dintr-o astfel de mprejurare, adoptnd potrivit competentelor, dup caz, msuri corective
de modificare, ncetare, revocare, anulare i altele asemenea ale actelor care au afectat
aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitilor care au legatura cu acestea.
ART. 3
(1) n aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractant, prin compartimentul intern
specializat n atribuirea contractelor de achiziie publica, organizat conform prevederilor
pct. II.2.3 din Planul de aciune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului
achiziiilor publice, cuprins n anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 901/2005 privind
aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziiilor publice, precum i a planului de
aciune pentru implementarea acesteia n perioada 2005-2007, are urmtoarele atribuii
principale:
a) elaborarea programului anual al achiziiilor publice, pe baza necesitilor i
prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritii contractante;
b) elaborarea sau, dup caz, coordonarea activitii de elaborare a documentaiei de
atribuire ori, n cazul organizrii unui concurs de soluii, a documentaiei de concurs;
c) ndeplinirea obligaiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute
de ordonanta de urgenta;
d) aplicarea i finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea i pstrarea dosarului achiziiei publice.
(2) Celelalte compartimente ale autoritii contractante au obligaia de a sprijini
activitatea compartimentului de achiziii publice, n funcie de specificul documentaiei
de atribuire i de complexitatea problemelor care urmeaz sa fie rezolvate n contextul
aplicrii procedurii de atribuire.

(3) Autoritatea contractant are, totodat, dreptul de a achizitiona servicii de


consultana, conform prevederilor ordonanei de urgenta, n scopul elaborrii
documentaiei de atribuire i/sau aplicrii procedurii de atribuire.
ART. 4
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili programul anual al achiziiilor
publice.
(2) Programul anual al achiziiilor publice se elaboreaz ntr-o prima forma pana la
sfritul

ultimului

trimestru

al

anului

curs

cuprinde

totalitatea

contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractant intenioneaz sa le


atribuie/ncheie n decursul anului urmtor.
(3) Autoritatea contractant are obligaia, atunci cnd stabilete programul anual al
achiziiilor publice, de a tine cont de:
a) necesitile obiective de produse, de lucrri i de servicii;
b) gradul de prioritate a necesitilor prevzute la lit. a);
c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaz sa fie alocate prin bugetul anual.
(4) Dup aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are obligaia de a-i
definitiva programul anual al achiziiilor publice n funcie de fondurile aprobate i de
posibilitile de atragere a altor fonduri.
(5) Programul anual al achiziiilor publice trebuie sa cuprind cel puin informaii
referitoare la:
a) obiectul contractului/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziiilor publice (CPV);
c) valoarea estimat, fr TVA, exprimat n lei i n euro;
d) procedura care urmeaz sa fie aplicat;
e) data estimat pentru nceperea procedurii;
f) data estimat pentru finalizarea procedurii;
g) persoana responsabil pentru atribuirea contractului respectiv.
(6) n cazul n care autoritatea contractant intenioneaz sa lanseze un sistem dinamic
de achiziii publice, aceasta are obligaia de a preciza aceasta intenie n programul anual
al achiziiilor publice.

(7) Programul anual al achiziiilor publice se aproba de conductorul autoritii


contractante, conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul compartimentului financiarcontabil.
(8) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modificri sau completri ulterioare
n programul anual al achiziiilor publice, modificri/completri care se aproba conform
prevederilor alin. (7).
(9) n cazul n care modificrile prevzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor
necesitai ce nu au fost cuprinse iniial n programul anual al achiziiilor publice,
introducerea acestora n program este condiionat de asigurarea surselor de finanare.
ART. 5
(1) n conformitate cu principiul asumarii rspunderii, stabilirea circumstanelor de
ncadrare prevzute de ordonanta de urgenta pentru aplicarea fiecrei proceduri sau
pentru cumprarea directa intra n responsabilitatea exclusiva a autoritii contractante.
(2) Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a
elabora o nota justificativ n toate situaiile n care procedura de atribuire propus pentru
a fi aplicat este alta dect una dintre cele prevzute la art. 20 alin. (1) din ordonanta de
urgenta sau, n cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanta de
urgenta.
(3) Nota justificativ se aproba de conductorul autoritii contractante, conform
atribuiilor legale ce i revin, cu avizul compartimentului juridic, i constituie un nscris
esenial al dosarului achiziiei publice.
(4) n cazul n care urmeaz sa fie aplicat procedura cererii de oferte, nota justificativ
trebuie sa conin numai explicaii cu privire la rezultatul estimarii, conform regulilor
prevzute n cap. II seciunea a 2-a din ordonanta de urgenta, valorii contractului de
achiziie publica care urmeaz sa fie atribuit.
ART. 6
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a iniia aplicarea procedurii de atribuire
numai dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) produsele/serviciile/lucrrile sunt cuprinse n programul anual al achiziiilor publice,
cu excepia cazului n care necesitatea atribuirii contractului este determinata de apariia
unei situaii de forta major sau unui caz fortuit;

b) sunt identificate sursele de finanare prin care se asigura fondurile necesare n


vederea ndeplinirii contractului de achiziie publica;
c) este ntocmit documentaia de atribuire.
(2) Pana la aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are dreptul de a
achizitiona produse i servicii noi, necesare pentru consumul curent, innd seama de
nivelul resurselor financiare care pot fi utilizate cu aceasta destinaie, potrivit legii, n
perioada respectiva.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare
sau de servicii cu caracter de regularitate, ncheiate n anul precedent i a cror durata
normal de ndeplinire expira la data de 31 decembrie, dac se ndeplinesc, n mod
cumulativ, urmtoarele condiii:
a) n documentaia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului iniial, s-au
prevzut posibilitatea de suplimentare a cantitilor de produse i servicii deja
achiziionate, precum i nivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel de
suplimentare;
b) n documentaia de atribuire, precum i n contract este prevzut n mod explicit o
clauza prin care dreptul autoritii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitilor
de produse sau de servicii este condiionat de existenta resurselor financiare alocate cu
aceasta destinaie;
c) valoarea estimat a contractului iniial s-a determinat prin luarea n considerare a
variantei n care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim
prevzut a cantitilor de produse sau servicii;
d) prelungirea contractului iniial nu poate depi o durata de 4 luni de la data expirrii
duratei iniiale de ndeplinire a acestuia.
CAP. II
Criterii de calificare i selecie. Criterii de atribuire
SECIUNEA 1
Stabilirea criteriilor de calificare i selecie

ART. 7
Criteriile de calificare i selecie, astfel cum sunt prevzute la art. 176 din ordonanta de
urgenta, au ca scop demonstrarea potenialului tehnic, financiar i organizatoric al
fiecrui operator economic participant la procedura, potenial care trebuie sa reflecte
posibilitatea concret a acestuia de a ndeplini contractul i de a rezolva eventualele
dificulti legate de ndeplinirea acestuia, n cazul n care oferta sa va fi declarata
ctigtoare.
ART. 8
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a restrictiona participarea la procedura de
atribuire a contractului de achiziie publica prin introducerea unor cerine minime de
calificare, care:
a) nu prezint relevanta n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie
publica ce urmeaz sa fie atribuit;
b) sunt disproportionate n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie
publica ce urmeaz sa fie atribuit.
(2) Atunci cnd impune cerine minime de calificare referitoare la situaia economic i
financiar ori la capacitatea tehnica i/sau profesional, astfel cum este prevzut la art.
178 alin. (1) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractant trebuie sa fie n msura sa
motiveze aceste cerine, elaborand n acest sens o nota justificativ care se ataeaz la
dosarul achiziiei.
ART. 9
Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca cerinta minima, n raport cu situaia
economic i financiar a ofertanilor/candidailor, un anumit nivel al unor indicatori
economici sau financiari, numai n cazul n care indicatorii respectivi au o legatura
concret cu un eventual risc de nendeplinire a contractului.
ART. 10
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi,
cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonanta de urgenta i cu condiia de a preciza
acest lucru n documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a solicita
ndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevzute la art. 176 din

ordonanta de urgenta, cu condiia ca setul de cerine minime pe care ofertanii/candidaii


trebuie sa le ndeplineasc sa fie stabilit prin raportare la fiecare lot n parte i nu la
ntregul contract.
ART. 11
(1) Atunci cnd solicita ndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea
contractant trebuie sa precizeze n anunul de participare i n documentaia de atribuire
informaiile pe care operatorii economici urmeaz sa le prezinte n acest scop, precum i
documentele specifice prin care se pot confirma informaiile respective.
(2) Documentele solicitate nu trebuie sa limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului
de a demonstra ndeplinirea criteriilor de calificare i prin alte mijloace, n msura n care
acestea pot fi considerate edificatoare de ctre autoritatea contractant.
(3) n cazul n care exista incertitudini sau neclaritati n ceea ce privete anumite
documente prezentate, autoritatea contractant are dreptul de a solicita detalii, precizri
sau confirmri suplimentare att de la ofertantul/candidatul n cauza, cat i de la
autoritile competente care pot furniza informaii n acest sens. n orice situaie,
autoritatea contractant are obligaia de a asigura o perioada rezonabila de timp pentru
furnizarea precizrilor/confirmarilor solicitate.
(4) Pentru demonstrarea ndeplinirii obligaiilor prevzute la art. 181 lit. c) din
ordonanta de urgenta, ofertantul/candidatul are dreptul de a prezenta iniial o declaraie
semnat de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca nu se afla n situaia
respectiva; ofertantul/candidatul are ns obligaia de a prezenta certificate constatatoare
privind ndeplinirea obligaiilor de plata a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale, n msura n care astfel de documente sunt emise n ara de origine sau
n ara n care este stabilit, atunci cnd primete din partea autoritii contractante o
solicitare n acest sens, dar nu mai trziu de data adoptrii deciziei de atribuire.
ART. 12
(1) n prima etapa a licitaiei restrnse, a dialogului competitiv, precum i a negocierii
cu publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea contractant are dreptul
de a utiliza pentru selecia/preselecia candidailor numai criteriile prevzute la art. 176
lit. c) i d) din ordonanta de urgenta.

(2) Selecia/preselecia candidailor reprezint un proces distinct care urmeaz


procesului de calificare i care are ca scop doar limitarea numrului de candidai calificai
care vor depune oferta n etapa a doua a licitaiei restrnse sau, dup caz, care vor
participa la dialog/negocieri. Selecia/preselecia se realizeaz prin acordarea pentru
fiecare candidat n parte a unui punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a
ndeplini contractul ce urmeaz sa fie atribuit.
(3) Autoritatea contractant are obligaia sa precizeze n anunul de participare i n
documentaia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza cruia se va
realiza clasamentul candidailor ori de cte ori urmeaz sa realizeze o selecie/preselecie
a acestora.
SECIUNEA a 2-a
Stabilirea criteriilor de atribuire
ART. 13
(1) n cazul n care criteriul utilizat este "preul cel mai sczut", astfel cum este
prevzut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, stabilirea ofertei ctigtoare
se realizeaz numai prin compararea preurilor prezentate n cadrul ofertelor admisibile,
fr sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din
modul de ndeplinire a contractului de ctre operatorii economici participani la
procedura de atribuire.
(2) Oferta care este declarata ctigtoare n acest caz trebuie sa ndeplineasc
specificaiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite n
caietul de sarcini.
ART. 14
(1) n cazul n care criteriul utilizat este "oferta cea mai avantajoas din punct de
vedere economic", astfel cum este prevzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonanta de
urgenta, stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz prin aplicarea unui sistem de factori
de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.
(2) Algoritmul de calcul, precum i factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luati n
considerare n cazul aplicrii criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere

economic", se precizeaz n mod clar i detaliat n cadrul documentaiei de atribuire i


vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din
propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani.
ART. 15
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza cerinele referitoare la calificare,
ca factori de evaluare a ofertelor. Prin excepie, n cazul n care obiectul contractului
include prestaii intelectuale, cum ar fi consultana, proiectare i altele asemenea, factorii
de evaluare a ofertelor se pot referi i la experienta i/sau pregtirea profesional ale
personalului de specialitate/ experilor care vor avea roluri eseniale n ndeplinirea
contractului.
(2) Atunci cnd stabilete factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractant nu
are dreptul de a utiliza factori care:
a) nu au o legatura directa cu natura i obiectul contractului de achiziie publica ce
urmeaz sa fie atribuit;
b) nu reflecta un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant l poate obine
prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.
(3) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie sa conduc la
distorsionarea rezultatului aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie
publica. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are obligaia de a stabili
o pondere care sa reflecte n mod corect:
a) importanta caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un avantaj
calitativ ce poate fi punctat; sau
b) cuantumul valoric al avantajelor de natura financiar pe care ofertanii le pot oferi
prin asumarea unor angajamente suplimentare n raport cu cerinele minime prevzute n
caietul de sarcini.
(4) Atunci cnd stabilete criteriile de atribuire, autoritatea contractant trebuie sa fie n
msura sa motiveze modul n care a fost stabilit ponderea factorilor de evaluare,
elaborand n acest sens o nota justificativ care se ataeaz la dosarul achiziiei.
CAP. III
Publicarea anunurilor de intenie, de participare i de atribuire

SECIUNEA 1
Reguli aplicabile pana la data de 31 decembrie 2006
ART. 16
(1) Pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i de atribuire numai ctre
Regia Autonom "Monitorul Oficial", n vederea publicrii acestora n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea a VI-a - Achiziii publice.
(2) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a
transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i de atribuire i ctre:
a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
b) operatorul sistemului electronic de achiziii publice (SEAP); n acest din urma caz
ncepnd cu data de 30 septembrie 2006.
ART. 17
Anunurile prevzute la art. 16 alin. (1) trebuie sa conin cel puin informaiile
prevzute n modelele prezentate n anexa nr. 1, dar, de regula, nu mai mult de 650 de
cuvinte.
ART. 18
(1) Transmiterea spre publicare a anunurilor prevzute la art. 16 alin. (1) ctre Regia
Autonom "Monitorul Oficial" se realizeaz printr-o solicitare adresat n scris, care
trebuie sa fie semnat de o persoana autorizata de autoritatea contractant.
(2) Regia Autonom "Monitorul Oficial" publica anunurile transmise spre publicare n
cel mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. n cazul anunului de participare prevzut
la art. 114 din ordonanta de urgenta, Regia Autonom "Monitorul Oficial" publica
anunul respectiv n cel mult 3 zile de la data nregistrrii.
ART. 19
(1) Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
se realizeaz, pana la data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractant,
accesand n acest sens adresa de internet http://simap.europa.eu.

(2) Anunurile transmise spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se


redacteaz de autoritatea contractant n una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene
i trebuie sa respecte noile formate standard adoptate de Comisia European, disponibile
la adresa de internet prevzut la alin. (1).
ART. 20
Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre operatorul SEAP se realizeaz numai
prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet
www.e-licitaie.ro.
ART. 21
Pana la data de 31 decembrie 2006, n cazul contractelor a cror valoare estimat este
mai mare dect pragul valoric prevzut la art. 55 alin. (2) din ordonanta de urgenta,
perioada cuprins ntre data transmiterii spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a VI-a - Achiziii publice, i data limita de depunere a ofertelor este identic cu
perioada minima de timp, prevzut de ordonanta de urgenta, dintre data transmiterii spre
publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i/sau n SEAP i data depunerii
ofertelor.
SECIUNEA a 2-a
Reguli aplicabile dup data de 31 decembrie 2006
ART. 22
(1) Dup data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i de atribuire ctre
operatorul SEAP.
(2) Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre operatorul SEAP se realizeaz
numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet
www.e-licitaie.ro.
ART. 23
Anunurile pentru care ordonanta de urgenta impune obligaia publicrii n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene se redacteaz de autoritatea contractant ntr-o limba oficial
a Uniunii Europene i trebuie sa respecte forma adoptat prin Regulamentul Comisiei

Europene nr. 1.564/2005, care stabilete formatul standard al anunurilor publicitare n


cadrul procedurilor de atribuire prevzute n directivele 17/2004/CE i 18/2004/CE.
ART. 24
(1) Dup transmiterea anunurilor ctre operatorul SEAP, Autoritatea Nationala pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia de a verifica anunurile
respective din punctul de vedere al respectrii regulilor formale de completare, n cel
mult doua zile lucrtoare de la data primirii acestora n SEAP.
(2) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice
are obligaia ca, n termenul prevzut la alin. (1), sa comunice operatorului SEAP
acceptul de publicare sau respingerea publicrii anunului.
ART. 25
n cazul n care Autoritatea Nationala pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice constata, n cursul verificrii anunului transmis de autoritatea
contractant ctre operatorul SEAP, ca n forma sau n coninutul acestuia exista erori ori
omisiuni, aceasta are obligaia:
a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicrii anunului;
b) de a informa autoritatea contractant asupra deciziei de respingere a publicrii
anunului, motivand decizia respectiva i indicnd modul n care erorile/omisiunile pot fi
remediate.
ART. 26
Anunurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate iniial sunt
considerate anunuri noi i fac obiectul tuturor regulilor de transmitere i verificare
prevzute n prezenta seciune.
ART. 27
(1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunul transmis de autoritatea
contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
fr obinerea acceptului de publicare emis de Autoritatea Nationala pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(2) Operatorul SEAP are obligaia de a asigura transmiterea anunurilor spre publicare
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n formatul standard adoptat de Comisia
European i n cel mult o zi lucrtoare de la obinerea acceptului de publicare.

(3) Atunci cnd stabilete perioadele limita pentru depunerea ofertelor, autoritatea
contractant are obligaia de a lua n calcul i marja de timp de 3 zile lucrtoare, necesar
pentru verificarea anunurilor de ctre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice i pentru transmiterea acestora ctre Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene de ctre operatorul SEAP, astfel cum este prevzut la art. 49 alin. (2) i
(3) din ordonanta de urgenta.
ART. 28
Operatorul SEAP are obligaia de a publica anunul n SEAP, n cel mult doua zile
lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, dar n nici un caz nainte de data
transmiterii acestuia spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dac
prevederile ordonanei de urgenta impun aceasta obligaie.
ART. 29
n cazul anunurilor pentru care ordonanta de urgenta nu prevede obligaia publicrii n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractant are obligaia de a include n
coninutul anunurilor cel puin informaiile prevzute n modelele prezentate n anexa nr.
1, dar, de regula, nu mai mult de 650 de cuvinte.
ART. 30
n cel mult o zi lucrtoare dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea contractant
are obligaia de a transmite anunul respectiv spre publicare i ctre Regia Autonom
"Monitorul Oficial".
CAP. IV
Aplicarea procedurilor de atribuire
SECIUNEA 1
Licitaia deschis
ART. 31
(1) n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limita de
depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator
economic posibilitatea de a obine documentaia de atribuire.

(2) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare dac


documentaia de atribuire urmeaz sa fie obinut:
a) n urma unei solicitri a fiecrui operator economic interesat; sau
b) prin accesarea directa i nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil
n SEAP, astfel cum este prevzut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta.
(3) n cazul prevzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 i 77 din
ordonanta de urgenta.
ART. 32
(1) n cazul n care autoritatea contractant primete solicitri de clarificare cu privire
la prevederile documentaiei de atribuire, aceasta are obligaia de a rspunde la aceste
solicitri, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) i (3) din ordonanta de urgenta.
(2) n cazul n care documentaia de atribuire a fost pus la dispoziia operatorilor
economici prin asigurarea accesului direct i nerestrictionat la fisierul electronic
disponibil n SEAP, autoritatea contractant are obligaia, respectnd prevederile art. 78
alin. (2) din ordonanta de urgenta, de a face cunoscute clarificrile sau eventualele
modificri n legatura cu documentaia de atribuire, prin crearea unui nou fisier electronic
la care se va asigura accesul direct i nerestrictionat, n mod similar cu accesul la fisierul
iniial.
ART. 33
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i locul
indicate n anunul de participare.
(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
(3) n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei oferte, cu
excepia celor care se ncadreaz n una dintre urmtoarele situaii:
a) au fost depuse dup data i ora limita de depunere sau la o alta adresa dect cele
stabilite n anunul de participare;
b) nu sunt nsoite de garania de participare astfel cum a fost solicitat n documentaia
de atribuire.
(4) edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii
comisiei de evaluare, de experii cooptati i de reprezentanii operatorilor economici, n

care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale


constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte.
(5) Comisia de evaluare are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal
de deschidere tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire,
indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina de deschidere.
(6) Orice decizie cu privire la calificarea/selecia ofertanilor/candidailor sau, dup
caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de ctre comisia de evaluare n cadrul unor
edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor.
ART. 34
(1) n cazul n care, n cadrul documentaiei de atribuire, a fost prevzut obligaia
ndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din
ordonanta de urgenta, comisia de evaluare are obligaia verificrii modului de ndeplinire
a acestor criterii de ctre fiecare ofertant n parte.
(2) Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare oferta att din
punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat i din punct de vedere al aspectelor
financiare pe care le implica.
(3) Propunerea tehnica trebuie sa corespund cerinelor minime prevzute n caietul de
sarcini.
(4) Propunerea financiar trebuie sa se ncadreze n limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie publica respectiv.
ART. 35
Pe parcursul analizarii i verificrii documentelor prezentate de ofertani, comisia de
evaluare are dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri ale documentelor
prezentate de acetia pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum
sunt acestea prevzute la art. 176 din ordonanta de urgenta, sau pentru demonstrarea
conformitatii ofertei cu cerinele solicitate.
ART. 36
(1) Oferta este considerat inacceptabila n urmtoarele situaii:
a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33 alin. (3);
b) a fost depusa de un ofertant care nu ndeplinete cerinele minime de calificare;

b^1) a fost depusa de un ofertant care, n ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia,
nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, fapt care a
produs sau este de natura sa produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia. Modul de
ndeplinire

obligaiilor

contractuale

se

dovedete

prin

mijloace

precum

certificatele/documentele prevzute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit.
a) din ordonanta de urgenta;
-----------Litera b^1) a alin. (1) al art. 36 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din
HOTRREA nr. 1.337 din 27 septembrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 817 din 4 octombrie 2006.
c) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi
luat n considerare din urmtoarele motive:
- n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor
oferte alternative;
- respectiva oferta alternativa nu respecta cerinele minime prevzute n caietul de
sarcini;
d) nu asigura respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice
de munca i de protecie a muncii, atunci cnd aceasta cerinta este formulat n
conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanta de urgenta;
e) preul inclus n propunerea financiar depete valoarea fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie publica respectiv;
f) n urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonanta de urgenta se constata
ca oferta prezint un pre neobisnuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat,
executat sau prestat.
(2) Oferta este considerat neconforma n urmtoarele situaii:
a) nu satisface cerinele caietului de sarcini;
b) conine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt n mod evident
dezavantajoase pentru autoritatea contractant;
c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei
concurente i care nu pot fi justificate.

ART. 36^1
(1) n raport cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. b^1), autoritatea contractant are
obligaia de a elibera contractantului documente constatatoare care conin informaii
referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre acesta i la eventualele
prejudicii, dup cum urmeaz:
a) pentru contractele de furnizare: n termen de 14 zile de la data recepiei produselor
care fac obiectul respectivului contract i, suplimentar, n termen de 14 zile de la data
expirrii perioadei de garanie a produselor n cauza;
b) pentru contractele de servicii, altele dect contractele de servicii de proiectare: n
termen de 14 zile de la data terminrii prestaiilor care fac obiectul respectivului contract;
c) pentru contractele de servicii de proiectare: n termen de 14 zile de la data terminrii
prestaiilor care fac obiectul respectivului contract i, suplimentar, n termen de 14 zile de
la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor proiectate;
d) pentru contractele de lucrri: n termen de 14 zile de la data ncheierii procesuluiverbal de recepie la terminarea lucrrilor i, suplimentar, n termen de 14 zile de la data
ncheierii procesului-verbal de recepie finala a lucrrilor, ntocmit la expirarea perioadei
de garanie a lucrrilor n cauza.
(2) Documentele constatatoare prevzute la alin. (1) se ntocmesc n 3 exemplare,
autoritatea contractant avnd, n plus fata de obligaiile prevzute la alin. (1), i
urmtoarele obligaii:
a) sa depun un exemplar la dosarul achiziiei publice;
i
b) sa transmit un exemplar Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, n scopul monitorizarii, n cel mult 3 zile lucrtoare de
la data expirrii termenelor prevzute la alin. (1).
(3) Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri i instrumente specifice
prin care orice autoritate contractant poate beneficia de informaiile incluse n
documentele

constatatoare

disponibile

la

nivelul Autoritii

Naionale

pentru

Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, aferente operatorilor economici care

participa la o anumit procedura de atribuire aplicat de respectiva autoritate


contractant.
(4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractant n conformitate cu
prevederile alin. (1) pot fi contestate n justiie potrivit Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare.
-----------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTRREA nr. 1.337 din
27 septembrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006.
ART. 37
(1) Ofertele care nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile prevzute la art. 36 sunt
singurele oferte care pot fi considerate admisibile.
(2) Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baza
criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
ART. 38
(1) nainte de stabilirea ofertei ctigtoare, autoritatea contractant are dreptul de a
organiza o etapa finala de licitaie electronica, dar numai n cazul n care a luat aceasta
decizie nainte de iniierea procedurii de atribuire i numai dac a anuntat decizia
respectiva n anunul de participare, iar documentaia de atribuire conine toate precizrile
prevzute la art. 164 din ordonanta de urgenta.
(2) Licitaiile electronice se organizeaz prin intermediul SEAP, n condiiile
reglementate de normele metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303
alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a invita la etapa de licitaie electronica
numai ofertani care au depus oferte admisibile.
(4) n cazul organizrii etapei finale de licitaie electronica, clasamentul final se
stabilete pe baza rezultatului obinut n procesul repetitiv de ofertare derulat n cadrul
etapei respective.
ART. 39
(1) Dup ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaia de a
elabora, n conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta, un

raport al procedurii de atribuire, care se nainteaz compartimentului intern specializat


prevzut la art. 3 alin. (1) i conducatorului autoritii contractante, n vederea ncheierii
contractului.
(2) Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a
informa toi ofertanii n legatura cu rezultatul aplicrii procedurii de atribuire nu mai
trziu de 3 zile lucrtoare de la primirea raportului procedurii de atribuire.
(3) Activitatea comisiei de evaluare nceteaz dup elaborarea raportului procedurii de
atribuire.
ART. 40
Procedura de licitaie deschis poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice,
prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n
conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
SECIUNEA a 2-a
Licitaia restrns
ART. 41
n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limita de
depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui
operator economic posibilitatea de a obine informaii complete cu privire la condiiile de
participare la procedura de atribuire.
ART. 42
Dup expirarea datei limita de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are
dreptul de a stabili candidaii selectai aplicnd n acest scop numai criteriile de selecie
prevzute n anunul de participare.
ART. 43
(1) n cazul n care numrul candidailor selectai conform prevederilor art. 85 alin. (2)
din ordonanta de urgenta este mai mic dect numrul minim prevzut n anunul de
participare, fie datorit faptului ca nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorit
faptului ca o parte dintre candidai nu au ndeplinit cerinele minime de calificare,

autoritatea contractant are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire n


msura n care numrul de candidai selectai este de cel puin 3.
(2) Dup ce a finalizat selectarea candidailor, comisia de evaluare are obligaia de a
elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se nainteaz
conducatorului autoritii contractante spre aprobare.
(3) Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a
informa toi candidaii n legatura cu rezultatul aplicrii primei etape a procedurii de
atribuire, imediat dup obinerea aprobrii prevzute la alin. (2); candidailor respinsi sau
neselectati trebuie sa li se comunice i motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere a candidaturilor respective.
ART. 44
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare la etapa
a doua a licitaiei restrnse concomitent tuturor candidailor selectai, respectnd
prevederile art. 87-89 din ordonanta de urgenta.
(2) Candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia n scopul depunerii de oferta
comuna, iar autoritatea contractant nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta.
(3) n cadrul etapei a doua a licitaiei restrnse, prevederile art. 31-39 se aplica n mod
corespunztor.
ART. 45
Procedura de licitaie restrns poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice,
prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n
conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
SECIUNEA a 3-a
Dialogul competitiv
ART. 46
nainte de iniierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractant are
obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor prevzute la art. 94 din ordonanta de urgenta.
Rezultatul verificrii se concretizeaz prin elaborarea notei justificative prevzute la art.
5, care devine parte a dosarului achiziiei publice.

ART. 47
n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limita de
depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui
operator economic posibilitatea de a obine informaii complete cu privire la condiiile de
participare la procedura de atribuire.
ART. 48
(1) n cazul n care numrul candidailor admii este mai mic dect numrul minim
prevzut n anunul de participare, fie datorit faptului ca nu au fost depuse suficiente
candidaturi, fie datorit faptului ca o parte dintre candidai nu au ndeplinit cerinele
minime de calificare, autoritatea contractant are dreptul de a trece la etapa a doua a
procedurii de atribuire n msura n care numrul de candidai admii este de cel puin 3.
(2) Dup ce a finalizat preselectarea candidailor, comisia de evaluare are obligaia de a
elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se nainteaz
conducatorului autoritii contractante spre aprobare conform atribuiilor legale ce i
revin.
(3) Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a
informa toi candidaii n legatura cu rezultatul aplicrii primei etape a procedurii de
atribuire, imediat dup obinerea aprobrii prevzute la alin. (2).
ART. 49
(1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta n organizarea de intalniri cu
fiecare candidat admis n parte, pe parcursul crora se deruleaz un dialog cu scopul
identificarii soluiilor/optiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare,
problemele legate de cadrul juridic i orice alte elemente ale viitorului contract. La
sfritul fiecrei intalniri comisia de evaluare are obligaia consemnarii problemelor
discutate i aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de edina.
(2) Identificarea soluiilor/optiunilor se structureaza n funcie de necesitile,
obiectivele i constrangerile autoritii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate
n documentaia descriptiv.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a include n documentaia descriptiv
posibilitatea acordrii de prime participanilor la dialog. Primele se stabilesc n limita
bugetului disponibil al autoritii contractante i n funcie de cheltuielile specifice

implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputnd


depi 2% din valoarea estimat a contractului care urmeaz sa fie atribuit.
(4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a crui oferta este, n
final, declarata ctigtoare.
ART. 50
(1) n msura n care a prevzut aceasta posibilitate n documentaia descriptiv, iar
numrul de participani la dialog este suficient de mare astfel nct diminuarea numrului
de participani sa nu afecteze concurenta real, autoritatea contractant are dreptul de a
derula dialogul n runde succesive.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a organiza,
dup ce n urma dialogului cu fiecare dintre participani a fost clarificata o parte din
aspectele prevzute la art. 49 alin. (1), una sau mai multe faze intermediare n care
participanii la dialog urmeaz sa prezinte propuneri tehnice i/sau financiare pariale.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a anunta toi participanii la dialog cu
privire la modalitatea de desfurare a fazei intermediare, precum i la factorii de
evaluare aplicabili i la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numrului
de participani.
(4) Dup finalizarea unei faze intermediare de reducere a numrului de participani la
dialog, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport care se nainteaz
conducatorului autoritii contractante spre aprobare, conform atribuiilor legale ce i
revin.
(5) Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a
informa toi participanii la dialog n legatura cu rezultatul fazei intermediare, imediat
dup obinerea aprobrii prevzute la alin. (4).
(6) Urmtoarea runda de dialog se deruleaz numai cu participanii selectai n cadrul
fazei intermediare organizate anterior.
ART. 51
n cazul n care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin
identificarea unei soluii viabile, autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura
de atribuire, considerndu-se implicit ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 209 alin.
(1) lit. b) din ordonanta de urgenta.

ART. 52
(1) n cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanii trebuie sa depun oferte
pe baza soluiei/soluiilor identificate n cursul etapei anterioare.
(2) Prevederile art. 33, 38 i 39 se aplica n mod corespunztor.
SECIUNEA a 4-a
Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare
ART. 53
(1) nainte de iniierea procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de
participare, autoritatea contractant are obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor
prevzute la art. 110 din ordonanta de urgenta. Rezultatul verificrii se concretizeaz prin
elaborarea notei justificative prevzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziiei
publice.
(2) n cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractant nu are obligaia
verificrii condiiilor prevzute la alin. (1), n acest caz fiind aplicabile prevederile art.
251 din ordonanta de urgenta.
ART. 54
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a derula negocieri cu fiecare candidat
preselectat n parte. La sfritul fiecrei intalniri comisia de evaluare are obligaia
consemnarii problemelor discutate i aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de
edina.
(2) Fiecare participant la negocieri are obligaia de a prezenta, n funcie de
necesitile, obiectivele i constrangerile autoritii contractante, astfel cum au fost
acestea evidentiate n documentaia descriptiv, o oferta preliminar care va constitui
punctul de pornire al negocierilor.
ART. 55
n msura n care a prevzut aceasta posibilitate n documentaia descriptiv, iar
numrul de participani la negocieri este suficient de mare astfel nct diminuarea
numrului de participani sa nu afecteze concurenta real, autoritatea contractant are

dreptul de a derula negocierile n runde succesive, dup un model similar cu cel prevzut
pentru dialogul competitiv.
ART. 56
(1) Negocierile se deruleaz pana n momentul n care fiecare participant la negocieri
declara ca oferta preliminar pe care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita.
(2) n cazul n care, pe parcursul negocierilor, comisia de negociere a autoritii
contractante constata ca nu se nregistreaz mbuntiri substaniale ale ofertei
preliminare fata de intalnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o
intalnire finala cu fiecare participant n parte. Fiecare participant are obligaia de a
prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice i financiare, pentru care urmeaz
sa se aplice factorii de evaluare.
SECIUNEA a 5-a
Negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare
ART. 57
nainte de iniierea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare, autoritatea contractant are obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor
prevzute la art. 122 sau, dup caz, la art. 252 din ordonanta de urgenta. Rezultatul
verificrii se concretizeaz prin elaborarea notei justificative prevzute la art. 5, care
devine parte a dosarului achiziiei publice.
ART. 58
Iniierea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare
se realizeaz prin transmiterea unei invitaii de participare la negocieri ctre unul sau, ori
de cte ori este posibil, ctre mai muli operatori economici.
ART. 59
(1) n cazurile prevzute la art. 122 lit. f) i la art. 252 lit. f) din ordonanta de urgenta,
autoritatea contractant are dreptul de a achizitiona numai acele categorii de produse
fungibile care sunt cotate pe piata la disponibil; n aceasta situaie, prevederile art. 58 nu
sunt aplicabile, procedura fiind initiata prin transmiterea ctre bursa a ordinului de
cumprare.

(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se nelege bunurile
determinate generic, care pot fi nlocuite unele cu altele n executarea unei obligaii
contractuale.
(3) Oferta ctigtoare este aceea care, la finalul tranzaciei n ringul bursei, a prezentat
cel mai sczut pre pentru produsul respectiv.
ART. 60
n cazurile prevzute la art. 122 lit. g) i la art. 252 lit. g) din ordonanta de urgenta,
autoritatea contractant are dreptul de a achizitiona produse prin participarea la procedura
specifica organizat n acest sens asupra operatorului economic aflat n lichidare, n
condiiile legii.
SECIUNEA a 6-a
Cererea de oferte
ART. 61
(1) Cererea de oferte se iniiaz prin transmiterea unei invitaii de participare ctre cel
puin 3 operatori economici.
(2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) isi nceteaz
aplicabilitatea, autoritatea contractant avnd obligaia de a publica invitaia de
participare n SEAP.
ART. 62
(1) n perioada cuprins ntre data transmiterii invitatiei de participare i data limita de
depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator
economic posibilitatea de a obine documentaia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n invitaia de participare dac
documentaia de atribuire urmeaz sa fie obinut:
a) n urma unei solicitri a fiecrui operator economic interesat; sau
b) prin accesarea directa i nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil
n SEAP.
(3) n cazul prevzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 i 77 din
ordonanta de urgenta.

ART. 63
(1) Dup transmiterea invitatiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere
de oferte sunt similare cu cele prevzute la art. 32-39, pentru aplicarea licitaiei deschise.
(2) n cazul aplicrii procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice,
autoritatea contractant are dreptul de a solicita reduceri succesive ale preurilor incluse
n propunerile financiare.
ART. 64
Procedura de cerere de oferte poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice,
prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n
conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
CAP. V
Acordul-cadru
ART. 65
n sensul prevederilor art. 143 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractant:
a) nu are dreptul de a ncheia acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani dect n
cazuri excepionale i pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor
subsecvente ce urmeaz sa fie atribuite n baza acordului-cadru respectiv;
b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaii de alta
natura dect cele stabilite prin acordul-cadru;
c) nu are dreptul de a ncheia acorduri-cadru pe baza crora se pot atribui contracte
subsecvente de tipuri sau natura diferite unele fata de altele;
d) nu are dreptul de a ncheia contracte subsecvente dect cu operatorul/operatorii
economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru i numai pe baza regulilor
i condiiilor prevzute n respectivul acord;
e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente n numele i pentru o alta autoritate
contractant care nu este parte n acordul-cadru respectiv dect n cazul n care are
calitatea de unitate de achiziii centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanta de
urgenta;

f) fr a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanta de urgenta, are obligaia de a


impune condiii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la valoarea estimat a
celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata
acordului-cadru.
ART. 66
Documentaia de atribuire trebuie sa conin, alturi de elementele prevzute la art. 33
alin. (2) din ordonanta de urgenta, i un set minim de informaii specifice referitoare la:
a) numrul sau intervalul n care se va ncadra numrul de operatori economici care vor
fi parte a acordului-cadru ce urmeaz sa fie ncheiat;
b) opiunea de a atribui contractele subsecvente ncheierii acordului-cadru fr reluarea
competitiei sau prin reluarea competitiei, n cazul n care acordul-cadru urmeaz sa fie
ncheiat cu mai muli operatori economici;
c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaz sa se aplice pentru atribuirea
contractelor subsecvente, precum i orice alte reguli aferente, n cazul n care atribuirea
contractelor respective urmeaz sa se realizeze prin reluarea competitiei;
d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum i calendarul estimativ de
atribuire a contractelor subsecvente;
e) estimari ale cantitilor minime i maxime care ar putea fi solicitate pe durata
ntregului acord-cadru;
f) estimari ale cantitilor minime i maxime care ar putea face obiectul unui singur
contract subsecvent dintre cele care urmeaz sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.
ART. 67
(1) Prin ncheierea unui acord-cadru, autoritatea contractant isi asuma, fata de
operatorul/ operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv,
urmtoarele obligaii principale:
a) sa nu initieze, pe durata acordului-cadru, o noua procedura de atribuire, atunci cnd
intenioneaz sa achizitioneze produsele/serviciile/lucrrile care au fcut obiectul
acordului-cadru

respectiv,

cu

excepia

cazului

care

operatorul/operatorii

economic/economici semnatar/ semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a


rspunde solicitrilor autoritii contractante;

b)

sa

atribuie

semnatar/semnatari,

ori

contracte
de

operatorului/operatorilor

cte

ori

intenioneaz

economic/economici
sa

achizitioneze

produsele/serviciile/lucrrile care au fcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectnd


condiiile eseniale stabilite la ncheierea acestuia.
(2) Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/ semnatari al/ai acorduluicadru isi asuma ca obligaie principala fata de autoritatea contractant furnizarea de
produse/prestarea de servicii/execuia de lucrri, astfel cum a fost prevzut n acordulcadru respectiv, ori de cte ori autoritatea contractant solicita acest lucru.
(3) Solicitarea autoritii contractante, adresat operatorului economic pentru a
furniza/presta/executa, se materializeaza prin ncheierea unui contract subsecvent
acordului-cadru.
ART. 68
(1) Acordul-cadru trebuie sa prevad, pentru contractele subsecvente care urmeaz sa
fie atribuite, elementele/condiiile considerate eseniale, care se refer la:
a) obligaiile pe care operatorul/operatorii economic/economici i le-a/le-au asumat
prin propunerea tehnica prezentat n cursul procedurii de atribuire, n special n ceea ce
privete caracteristicile tehnice - functionale i de performanta - ale produselor care
urmeaz sa fie furnizate, descrierea serviciilor care urmeaz sa fie prestate i nivelul
calitativ al acestora, descrierea lucrrilor care urmeaz sa fie executate i nivelul calitativ
al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuie ncepnd din
momentul ncheierii contractului, garaniile acordate, orice alte elemente care au fost
luate n considerare n procesul de analiza i evaluare a propunerilor tehnice;
b) preul/tariful unitar sau preurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau
comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevzut n
propunerea financiar;
c) condiii specifice i formule de ajustare a preurilor, dup caz;
d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractant le considera necesare.
(2) n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici, iar
contractele subsecvente urmeaz sa fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-cadru
trebuie sa prevad:

a) elementele/condiiile care rmn neschimbabile pe intreaga durata a respectivului


acord;
b) elementele/condiiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea
contractelor subsecvente.
ART. 69
(1) n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici, iar
contractele subsecvente urmeaz sa fie atribuite prin reluarea competitiei, autoritatea
contractant

are

obligaia,

ori

de

cte

ori

decide

achiziionarea

produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul acordului respectiv, sa transmit


concomitent o invitaie de participare la reofertare ctre toi operatorii economici
semnatari ai acordului-cadru.
(2) Invitaia la reofertare trebuie sa conin cel puin urmtoarele informaii:
a) cu privire la cantitile i elementele specifice care vor face obiectul contractului ce
urmeaz sa fie atribuit;
b) cu privire la elementele/condiiile care fac obiectul reluarii competitiei i criteriul de
atribuire/factorii de evaluare care urmeaz sa fie aplicati pentru stabilirea operatorului
economic cruia i va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevzut n documentaia de
atribuire elaborata pentru ncheierea acordului-cadru;
c) cu privire la modul n care se depune/transmite noua oferta i data limita pana la
care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua oferta.
(3) Elementele care pot face obiectul reofertarii se pot referi la pre, termene de
livrare/prestare/execuie, caracteristici tehnice, nivel calitativ i de performanta i/sau la
orice altele asemenea, n msura n care au fost prevzute conform dispoziiilor art. 68
alin. (2) lit. b).
(4) Data limita pana la care operatorii economici au dreptul sa depun/transmit noua
oferta se stabilete de autoritatea contractant care are, n acest sens, obligaia de a tine
cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract i asigurarea unei
perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte i transmiterea acesteia; autoritatea
contractant poate sa consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de
a elabora noile oferte ntr-o perioada cat mai scurta de timp.

(5) Operatorii economici au dreptul ca n procesul de reofertare sa modifice


elementele/condiiile care fac obiectul reluarii competitiei numai n sensul mbuntirii
acestora i fr sa afecteze elementele/condiiile stabilite ca fiind neschimbabile conform
prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a).
(6) n cazul n care, n urma reofertarii, autoritatea contractant nu obine mbuntiri
ale elementelor/ condiiilor care fac obiectul reluarii competitiei, aceasta are obligaia de
a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc n cadrul procedurii aplicate pentru
ncheierea acordului-cadru, prin luarea n considerare a condiiilor i elementelor
prevzute n oferta iniial a acestuia.
ART. 70
(1) n cazul n care operatorul economic cruia autoritatea contractant i transmite o
solicitare pentru ncheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a rspunde
acestei solicitri deoarece cantitatea care face obiectul contractului depete estimarea
prevzut la art. 66 lit. f), autoritatea contractant are dreptul de a iniia o noua procedura
de atribuire pentru achiziionarea diferenei care nu poate fi acoperit de respectivul
operator economic, numai n cazul n care:
a) acordul-cadru este ncheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) dei acordul-cadru este ncheiat i cu ali operatori economici, nici acetia, la rndul
lor, nu au capacitatea de a acoperi diferena respectiva.
(2) n cazul n care operatorul economic cruia autoritatea contractant i transmite o
solicitare pentru ncheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a rspunde
acestei solicitri din propria culpa, autoritatea contractant are dreptul de a iniia o noua
procedura de atribuire pentru achiziionarea ntregii cantiti necesare.
(3) Operatorul economic n culpa va suferi consecinele prevzute n acordul-cadru
pentru nendeplinirea obligaiilor n sarcina sa.
CAP. VI
Evaluarea ofertelor
ART. 71

(1) Autoritatea contractant are obligaia de a desemna pentru atribuirea fiecrui


contract de achiziie publica persoana/persoanele responsabil/responsabile pentru
evaluarea ofertelor, care se constituie ntr-o comisie de evaluare.
(2) Comisia de evaluare se nominalizeaza, de regula, din cadrul compartimentului
intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1).
(3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza
att pentru atribuirea fiecrui contract n parte, cat i pentru atribuirea mai multor
contracte, n acest din urma caz atunci cnd contractele respective sunt de complexitate
redus.
ART. 72
(1) Persoana responsabil pentru atribuirea contractului este, totodat, i preedinte al
comisiei de evalure.
(2) Atribuiile comisiei de evaluare sunt urmtoarele:
a) deschiderea ofertelor i, dup caz, a altor documente care nsoesc oferta;
b) verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre ofertani/candidai, n cazul n
care acestea au fost solicitate prin documentaia de atribuire;
c) realizarea seleciei/preseleciei candidailor, dac este cazul;
d) realizarea dialogului cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurii de dialog
competitiv;
e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurilor de
negociere;
f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertani, din punctul de vedere al
modului n care acestea corespund cerinelor minime din caietul de sarcini sau din
documentaia descriptiv;
g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertani, din punctul de vedere al
ncadrrii n fondurile care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de
achiziie publica respectiv, precum i, dac este cazul, din punctul de vedere al ncadrrii
acestora n situaia prevzut la art. 202 din ordonanta de urgenta;
h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme i a motivelor care stau la baza
ncadrrii ofertelor respective n aceasta categorie;
i) stabilirea ofertelor admisibile;

j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevzut n documentaia de


atribuire, i stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare;
k) n cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanta de urgenta,
elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevzut la art.
213 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru
membrii comisiei de evaluare.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al comisiei de evaluare
cu un membru de rezerva numai dac persoana care urmeaz sa fie nlocuit nu are
posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini atribuiile care rezulta din calitatea de
membru al comisiei de evaluare. Dup producerea nlocuirii, calitatea de membru al
comisiei de evaluare este preluat de ctre membrul de rezerva, care isi va exercita
atribuiile aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire.
ART. 73
(1) Persoana responsabil pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune
conducerii autoritii contractante cooptarea n cadrul comisiei de evaluare a unor experi
din cadrul altor compartimente ale autoritii contractante sau a unor experi externi.
(2) Propunerea prevzut la alin. (1) trebuie sa precizeze atribuiile i responsabilitile
specifice ale experilor care urmeaz sa fie cooptati n comisia de evaluare i sa justifice
necesitatea participrii lor la procesul de evaluare.
(3) Atribuiile i responsabilitatile experilor externi cooptati se rezuma, dup caz,
numai la:
a) verificarea i evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaiei financiare a ofertanilor/candidailor ori analiza financiar a
efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale
propuse de ofertant;
c) analiza efectelor de natura juridic pe care le pot determina anumite elemente ale
ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
(4) Experii cooptati pot fi nominalizai odat cu numirea comisiei de evaluare sau
ulterior, n funcie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(5) Experii cooptati pentru probleme specifice de natura celor prevzute la alin. (3) nu
au drept de vot n cadrul comisiei de evaluare, ns au obligaia de a elabora un raport de
specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra crora isi
exprima punctul de vedere.
(6) Raportul de specialitate prevzut la alin. (5) este destinat sa faciliteze comisiei de
evaluare adoptarea deciziilor n cadrul procesului de analiza a ofertelor i de stabilire a
ofertei/ofertelor ctigtoare. Raportul de specialitate se ataeaz la raportul de atribuire
i devine parte a dosarului achiziiei publice.
ART. 74
(1) Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, comisia i experii cooptati au
obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor, precum i asupra
oricror alte informaii prezentate de ctre candidai/ofertani, a cror dezvaluire ar putea
aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele
comerciale.
(2) nclcarea angajamentelor referitoare la confidenialitate se sancioneaz conform
legii, disciplinar sau penal.
(3) Cu excepia edinei de deschidere a ofertelor, la ntrunirile comisiei de evaluare au
dreptul de a participa numai membrii acesteia i, dup caz, experii cooptati.
(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevzute la cap. II,
seciunea a 8-a din ordonanta de urgenta, sunt egal aplicabile att comisiei de evaluare,
cat i experilor cooptati.
ART. 75
(1) Comisia de evaluare i membrii cooptati au obligaia de a semna pe propria
rspundere o declaraie de confidenialitate i impartialitate prin care se angajeaz sa
respecte prevederile art. 74 i prin care confirma ca nu se afla ntr-o situaie care implica
existenta unui conflict de interese.
(2) Declaraia prevzut la alin. (1) trebuie semnat nainte de preluarea atribuiilor
specifice, n cadrul procesului de evaluare.
(3) n cazul n care unul dintre membrii desemnai n comisia de evaluare sau unul
dintre experii cooptati constata ca se afla ntr-o situaie de incompatibilitate, atunci
acesta are obligaia de a solicita de ndat nlocuirea sa din componenta comisiei

respective cu o alta persoana. Situaiile de incompatibilitate pot fi sesizate autoritii


contractante i de ctre teri.
(4) n cazul n care sunt sesizate astfel de situaii, autoritatea contractant are obligaia
de a verifica cele semnalate i, dac este cazul, de a adopta msurile necesare pentru
evitarea/remedierea oricror aspecte care pot determina apariia unui conflict de interese.
ART. 76
(1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de ctre preedintele comisiei
de comun acord cu membrii acesteia, urmnd a se avea n vedere calendarul estimativ de
aplicare a procedurii i perioada solicitat pentru valabilitatea ofertelor.
(2) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa ntruneasc votul a cel puin doua
treimi din numrul membrilor si.
(3) n cazul stabilirii ofertei ctigtoare pe baza de punctaj, votul membrilor comisiei
de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecrei oferte n parte.
(4) n cazul n care se ajunge n situaia ca prevederile alin. (2) sa nu fie respectate
datorit unor eventuale divergene de preri ntre membrii comisiei de evaluare, atunci
preedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenta, n scopul finalizarii
n timp util a etapei de evaluare a ofertelor i de stabilire a ofertei ctigtoare. n cazul n
care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finala se adopta cu votul
majoritii simple a membrilor si.
(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat au obligaia
de a-i prezenta punctul de vedere n scris, elaborand n acest sens o nota individual care
se ataeaz la raportul procedurii de atribuire.
ART. 77
(1) n cazul n care comisia de evaluare constata ca unul sau mai muli
ofertani/candidai a/au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma
ndeplinirea cerinelor privind situaia personal, capacitatea de exercitare a activitii
profesionale, situaia economic i financiar, precum i capacitatea tehnica i/sau
profesional, aceasta va solicita ofertanilor/candidailor respectivi completarea
documentelor care lipsesc, acordand n acest scop un termen rezonabil de timp, de regula
n limita a 72 de ore de la momentul solicitrii. Comisia de evaluare va lua toate msurile
necesare astfel nct solicitarea sa parvina n timp util ofertanilor/candidailor.

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a
permite i de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipsete, n
oricare dintre urmtoarele situaii:
a) n documentaia de atribuire a fost menionat expres faptul ca, n caz de neprezentare
a respectivului document, nu este permis completarea ulterioara, neprezentarea avnd ca
efect descalificarea ofertantului/candidatului;
b) ofertantul/candidatul respectiv, dei cunotea cerinele, a omis sa prezinte mai mult
de 3 dintre documentele solicitate n cadrul documentaiei de atribuire;
c) prin acceptarea completrii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident n
raport cu ceilali ofertani/candidai, aducandu-se atingere principiului tratamentului egal.
ART. 78
Comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificrile i completrile
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei oferte, precum i perioada
de timp acordat pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmis n acest sens
ctre ofertant trebuie sa fie clara, precisa i sa defineasc n mod explicit i suficient de
detaliat n ce consta solicitarea comisiei de evaluare.
ART. 79
(1) n cazul n care ofertantul nu transmite n perioada precizat de comisia de evaluare
clarificrile/rspunsurile solicitate sau n cazul n care explicaiile prezentate de ofertant
nu sunt concludente, oferta sa va fi considerat neconforma.
(2) n cazul n care ofertantul modifica prin rspunsurile pe care le prezint coninutul
propunerii tehnice, oferta sa va fi considerat neconforma.
(3) n cazul n care ofertantul modifica prin rspunsurile pe care le prezint coninutul
propunerii financiare, oferta sa va fi considerat neconforma, cu excepia situaiei
prevzute la art. 80 alin. (2).
ART. 80
(1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accepta corecia acestor erori, atunci oferta sa
va fi considerat neconforma.
(2) Erorile aritmetice se corecteaza dup cum urmeaz:

a) dac exista o discrepanta ntre preul unitar i preul total, trebuie luat n considerare
preul unitar, iar preul total va fi corectat corespunztor;
b) dac exista o discrepanta ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare valoarea
exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor.
ART. 81
Comisia de evaluare are obligaia de a respinge ofertele inacceptabile i ofertele
neconforme.
ART. 82
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare dintre ofertele
admisibile, n conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanta de urgenta.
(2) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie publica se face pe baza
criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", evaluarea ofertelor
se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare oferta n parte, a unui punctaj rezultat ca
urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire.
(3) n ordinea descresctoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie sa
ntocmeasc clasamentul pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare.
(4) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie publica se face pe baza
criteriului "preul cel mai sczut", evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea
preurilor n lei, fr TVA, a fiecrei oferte n parte i prin ntocmirea, n ordine
descresctoare a preurilor respective, a clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta
ctigtoare.
ART. 83
(1) Dup finalizarea evalurii ofertelor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora
raportul procedurii de atribuire, care se semneaz de ctre toi membrii comisiei de
evaluare, inclusiv de preedintele acesteia.
(2) Raportul procedurii de atribuire se nainteaz conducatorului autoritii
contractante spre aprobare.
CAP. VII
Garanii

SECIUNEA 1
Garania de participare
ART. 84
Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a proteja autoritatea
contractant fata de riscul unui eventual comportament necorespunztor al acestuia pe
intreaga perioada derulata pana la ncheierea contractului de achiziie publica sau a
acordului-cadru.
ART. 85
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de atribuire dac
pentru participarea la procedura este prevzut obligaia ofertanilor de a constitui o
garanie de participare. n cazul n care documentaia de atribuire prevede o astfel de
obligaie, atunci aceasta trebuie sa conin i urmtoarele informaii:
a) cuantumul garaniei de participare n suma fixa, suma care nu poate depi 2% din
valoarea estimat a contractului de achiziie publica/acordului-cadru;
b) perioada de valabilitate a garaniei de participare, care va fi cel puin egala cu
perioada de valabilitate a ofertei.
ART. 86
(1) Garania de participare se constituie prin scrisoare de garanie bancar, care se
prezint n original, n cuantumul i pentru perioada prevzut n documentaia de
atribuire.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garaniei pentru
participare de ctre o anumit banca, nominalizat n mod expres n documentaia de
atribuire.
(3) Garania de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autoritii
contractante:
a) a unui ordin de plata sau fila cec, cu condiia confirmrii acestora de ctre banca
emitenta, pana la data deschiderii ofertelor;
b) a unei sume n numerar, n cazul n care valoarea garaniei de participare este redus
ca valoare.

(4) n orice situaie, garania de participare trebuie sa fie prezentat cel mai trziu la
deschiderea ofertelor.
ART. 87
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a retine garania pentru participare,
ofertantul pierzand astfel suma constituit, atunci cnd acesta din urma se afla n oricare
dintre urmtoarele situaii:
a) isi retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de buna execuie n
perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea
contractului;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuza sa semneze contractul de achiziie
publica/acordul-cadru n perioada de valabilitate a ofertei.
(2) n cazul ncheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabil.
ART. 88
(1) Garania pentru participare, constituit de ofertantul a crui oferta a fost stabilit ca
fiind ctigtoare, se restituie de autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la
data constituirii garaniei de buna execuie.
(2) Garania de participare, constituit de ofertanii a cror oferta nu a fost stabilit
ctigtoare, se returneaz de autoritatea contractant dup semnarea contractului de
achiziie publica cu ofertantul/ofertanii ale crui/cror oferte au fost desemnate
ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de
valabilitate a ofertei.
SECIUNEA a 2-a
Garania de buna execuie
ART. 89
(1) Garania de buna execuie a contractului se constituie de ctre contractant n scopul
asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada
convenit a contractului.

(2) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili n documentaia de atribuire


modalitatea de constituire a garaniei de buna execuie, precum i cuantumul acesteia,
care ns nu trebuie sa depeasc 10% din preul contractului, fr TVA.
(3) n cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepia serviciilor
de proiectare -, a crui valoare estimat este mai mica dect valoarea prevzut la art. 124
din ordonanta de urgenta, precum i n cazul unui contract atribuit n urma aplicrii
procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea
contractant are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garaniei de buna
execuie.
ART. 90
(1) De regula, garania de buna execuie se constituie prin scrisoare de garanie
bancar, care devine anexa la contract.
(2) n cazul n care valoarea garaniei de buna execuie este redus ca valoare,
autoritatea contractant are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la
casierie a unor sume n numerar.
(3) Dac prile convin, garania de buna execuie se poate constitui i prin reineri
succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. n acest caz contractantul are
obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banca agreat de
ambele pri. Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preul contractului. Pe parcursul ndeplinirii
contractului, autoritatea contractant urmeaz sa alimenteze acest cont prin reineri
succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului pana la concurenta sumei
stabilite drept garanie de buna execuie n documentaia de atribuire. Autoritatea
contractant va dispune ca banca sa ntiineze contractantul despre vrsmntul efectuat,
precum i despre destinaia lui. Contul astfel deschis este purttor de dobanda n favoarea
contractantului.
ART. 91
Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de buna
execuie, oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului, n limita prejudiciului creat, n
cazul n care contractantul nu isi ndeplinete obligaiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretenii asupra garaniei de buna execuie autoritatea contractant are

obligaia de a notifica pretenia contractantului, preciznd obligaiile care nu au fost


respectate.
ART. 92
(1) n cazul contractului de furnizare, autoritatea contractant are obligaia de a
elibera/restitui garania de buna execuie n cel mult 14 zile de la data ntocmirii
procesului-verbal de recepie a produselor care fac obiectul contractului i/sau de la plata
facturii finale, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei.
(2) n cazul contractului de servicii, autoritatea contractant are obligaia de a
elibera/restitui garania de buna execuie n cel mult 14 zile de la data ndeplinirii de ctre
contractant a obligaiilor asumate prin contractul respectiv, dac nu a ridicat pana la acea
data pretenii asupra ei.
(3) n cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractant are obligaia
de a elibera/restitui garania de buna execuie dup cum urmeaz:
a) valoarea garaniei de buna execuie aferent studiilor de prefezabilitate i/sau
fezabilitate, n termen de 14 zile de la data predrii i nsuirii/aprobrii documentaiei
tehnico-economice respective, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei;
b) valoarea garaniei de buna execuie aferent proiectului tehnic i/sau detaliilor de
execuie, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la
terminarea lucrrilor executate n baza proiectului respectiv, dac nu a ridicat pana la acea
data pretenii asupra ei.
(4) n cazul contractelor de lucrri, autoritatea contractant are obligaia de a
elibera/restitui garania de buna execuie dup cum urmeaz:
a) 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesuluiverbal de recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepie finala.
Procesele-verbale de recepie finala pot fi ntocmite i pentru pri din lucrare, dac
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i funcional.
CAP. VIII

Finalizarea procedurii de atribuire


ART. 93
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza procedura de atribuire prin
ncheierea contractului de achiziie publica sau a acordului-cadru.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a
finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai n circumstanele
prevzute la art. 209 din ordonanta de urgenta.
ART. 94
(1) Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a
comunica tuturor candidailor/ofertanilor rezultatul aplicrii procedurii, conform
prevederilor art. 206-208 din ordonanta de urgenta.
(2) Comunicarea ctre ofertantul/ofertanii declarat/declarai ctigtor/castigatori
trebuie sa conin i invitaia pentru semnarea contractului sau, dup caz, a acorduluicadru.
(3) Data stabilit n invitaia prevzut la alin. (2) nu poate fi anterioar datei de
mplinire a termenului prevzut la art. 205 din ordonanta de urgenta.
ART. 95
(1) Ca parte integrant a contractului de achiziie publica se constituie cel puin
urmtoarele documente:
a) propunerea tehnica i propunerea financiar;
b) graficul de ndeplinire a contractului;
c) graficul de plati;
d) garania bancar de buna execuie, dac este cazul.
(2) n cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinelor prevzute n
caietul de sarcini, prevaleaz prevederile caietului de sarcini.
ART. 96
(1) n cazul n care pri din contractul de achiziie publica urmeaz sa se ndeplineasc
de unul sau mai muli subcontractani, autoritatea contractant are obligaia de a solicita,
la ncheierea contractului de achiziie publica respectiv, prezentarea contractelor ncheiate

ntre viitorul contractant i subcontractantii nominalizai n oferta. Contractele prezentate


trebuie sa fie n concordanta cu oferta i se vor constitui n anexe la contractul de
achiziie publica.
(2) Pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui
subcontractantii nominalizai n oferta fr acceptul autoritii contractante, iar eventuala
nlocuire a acestora nu trebuie sa conduc la modificarea propunerii tehnice sau
financiare iniiale.
ART. 97
(1) Preul contractului de achiziie publica este ferm, exprimat n lei sau, dup caz, n
valuta.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), preul contractului de achiziie publica
poate fi ajustat, pentru restul rmas de executat, numai n cazul apariiei unor mprejurri
care lezeaza interesele comerciale legitime ale prilor i care, n mod obiectiv, nu au
putut fi prevzute la data ncheierii contractului sau a acordului-cadru.
(3) n sensul prezentei hotrri, pot fi asimilate situaiilor excepionale i pot determina
ajustarea preului contractului urmtoarele:
a) modificri legislative, modificri ale normelor tehnice sau emiterea de ctre
autoritile locale a unor acte administrative, al cror efect se reflecta n creterea/
diminuarea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului;
b) creterea/diminuarea preurilor elementelor constitutive ale ofertei care influeneaz
semnificativ costurile pe baza crora s-a fundamentat preul contractului.
(4) Modul concret de ajustare a preului contractului de achiziie publica trebuie sa fie
stabilit, pe cat posibil, nainte de iniierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea
contractului de achiziie publica. Autoritatea contractant va preciza, att n documentaia
de atribuire, cat i n contractul care urmeaz sa fie ncheiat, informaii/clauze speciale n
acest sens. Lipsa respectivelor informaii/clauze determina inaplicabilitatea prevederilor
referitoare la posibilitatea de ajustare a preului contractului de achiziie publica.
(5) Modul de ajustare a preului contractului de achiziie publica nu trebuie sa conduc
n niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza cruia contractantul respectiv a fost declarat ctigtor n
urma finalizarii respectivei proceduri.

(6) Orice ajustare a preului trebuie sa evidentieze influenta corecta pe care o exercita
situaia care justifica eventuala ajustare. Justificarea creterii preurilor resurselor se
realizeaz numai pe baza evoluiei unor indici de pre relevanti, publicai de
instituii/organisme abilitate, cum ar fi indici de pre publicai de Institutul Naional de
Statistica, indici bursieri sau alii asemenea.
ART. 98
n termen de cel mult 48 de zile de la ncheierea contractului, compartimentul intern
specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a transmite spre publicare, conform
prevederilor art. 56 din ordonanta de urgenta, un anun de atribuire a contractului de
achiziie publica.
CAP. IX
Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziie publica
ART. 99
(1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziie publica se realizeaz de
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, pe
baza informaiilor cuprinse n anunurile de participare i de atribuire.
(2) Autoritile contractante au obligaia transmiterii ctre Autoritatea Nationala pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice a unui raport anual privind
contractele atribuite n anul anterior.
(3) Informaiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevzut n anexa
nr. 2, de regula n format electronic sau, n cazuri excepionale, pe suport fizic, cel mai
trziu pana la data de 31 martie a fiecrui an.
ART. 100
(1) Raportul anual n format electronic se transmite la adresa de e-mail
monitorizare@anrmap.ro.
(2) Raportul anual n format fizic se depune la registratura Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, autoritatea contractant avnd
obligaia de a solicita numrul de nregistrare pe copia-martor a acestuia.

(3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori
coninnd informaii eronate intra sub incidenta prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanta
de urgenta.
ART. 101
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice
prelucreaza informaiile relevante cuprinse n anunurile de participare i de atribuire,
precum i rapoartele anuale primite de la autoritile contractante, constituind o baza de
date statistice care este utilizata pentru:
a) prezentarea n termen a rapoartelor solicitate de Comisia European;
b) furnizarea de informaii n legatura cu modul de funcionare a sistemului de achiziii
publice tuturor celor interesai;
c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie publica;
d) prevenirea i, dup caz, constatarea unor nclcri ale legislaiei n domeniu.
CAP. X
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 102
n sensul prevederilor art. 298 din ordonanta de urgenta, prin procedura de atribuire n
curs de desfurare se nelege orice procedura pentru care s-a transmis un anun de
participare sau, dup caz, o invitaie de participare, pana la data de 29 iunie 2006.
ART. 102
n sensul prevederilor art. 298 din ordonanta de urgenta, prin procedura de atribuire n
curs de desfurare se nelege orice procedura pentru care s-a transmis un anun de
participare sau, dup caz, o invitaie de participare, pana la data de 29 iunie 2006 inclusiv.
------------Art. 102 a fost modificat de articolul unic din HOTRREA nr. 1.056 din 9 august
2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006.
ART. 103

(1) Pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are dreptul de a utiliza
pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor i lucrrilor fie sistemul de grupare
i codificare utilizat n Clasificarea produselor i serviciilor asociate activitilor - CPSA,
fie vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV.
(2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractant are obligaia de a
utiliza pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor i lucrrilor numai
vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV.
ART. 104
Atribuirea contractelor de achiziie publica a cror valoare este mai mica dect pragul
valoric prevzut la art. 19 din ordonanta de urgenta se poate realiza, ncepnd cu data de
1 ianuarie 2007, i prin intermediul SEAP.
ART. 105
Sistemul informatic de utilitate publica prevzut la art. 58 alin. (1) din ordonanta de
urgenta este operat de Agenia pentru Strategii Guvernamentale i este disponibil la
adresa de internet www.publicitatepublica.ro.
ART. 106
Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice are dreptul de a emite ordine pentru:
a) aprobarea unor documentaii standard utilizate n cadrul procedurilor de atribuire;
b) aprobarea unor formulare specifice utilizate n cadrul procedurilor de atribuire sau n
procesul de monitorizare;
c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la
prevederile ordonanei de urgenta i/sau ale prezentei hotrri.
ART. 107
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaz:

Preedintele
Autoritii Naionale pentru Reglementarea
i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
Alexandru Cojocaru
eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Francu
Ministrul comunicaiilor i
tehnologiei informaiilor,
Zsolt Nagy
p. Ministrul transporturilor,
construciilor i turismului,
Constantin Dascalu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru lucrri publice
i amenajarea teritoriului,
Laszlo Borbely
p. Ministrul integrrii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucureti, 19 iulie 2006.
Nr. 925.

ANEXA 1
MODELE
pentru anunurile care se publica n conformitate cu
prevederile art. 17 i 29
Anunul de intenie
A. Achiziia de produse
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail ale
autoritii contractante i ale biroului de la care se pot
obine, dup caz, informaii suplimentare.
2. Dac este cazul, se precizeaz dac este vorba de un
contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a crui
executare este prevzut n cadrul unui program de angajare
protejata.
3. Natura i cantitatea sau valoarea produselor care se
intenioneaz sa fie achiziionate; codul/codurile CVP (sau, pana
la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
4. Datele aproximative stabilite pentru iniierea
procedurii/procedurilor de atribuire
5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un
acord-cadru.
6. Alte informaii
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail ale
autoritii contractante i ale biroului de la care se pot
obine, dup caz, informaii suplimentare.
2. Dac este cazul, se precizeaz dac este vorba de un
contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui
executare este prevzut n cadrul unui program de angajare
protejata.
3. Valoarea total estimat a achiziiilor n fiecare din
categoriile de servicii prevzute n anexa 2A; codul/codurile CPV
(sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)
4. Datele aproximative stabilite pentru iniierea
procedurii/procedurilor de atribuire;
5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un
acord-cadru.
6. Alte informaii
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail ale
autoritii contractante i ale biroului de la care se pot
obine, dup caz, informaii suplimentare.

2. Dac este cazul, se precizeaz dac este vorba de un


contract de lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui
executare este prevzut n cadrul unui program de angajare
protejata.
3. a) Natura i dimensiunile lucrrilor i, n cazul n care
lucrarea este mprit n mai multe loturi, caracteristicile
eseniale ale respectivelor loturi
b) Amplasamentul lucrrii
c) codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31 decembrie
2006, codul/codurile CPSA)
4. Datele aproximative stabilite pentru iniierea
procedurii/procedurilor de atribuire
5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz sa fie ncheiat un
acord-cadru.
6. Alte informaii
Anunul de participare la licitaia deschis
A. Achiziia de produse
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
furnizare rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire
este prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. (a) Procedura de atribuire aplicat;
(b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
(c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
utilizat un sistem dinamic de achiziie;
(d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
organizat o etapa suplimentar de licitaie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
4. Locul de livrare a produselor
5. Natura produselor care urmeaz sa fie furnizate preciznd
totodat dac achiziionarea se va realiza prin cumprare,
cumprare n rate, nchiriere, leasing sau orice combinatie a
acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie
2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat.
7. Opiunea de achizitionare a unor cantiti suplimentare.
8. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se
livra pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

12. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa


de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaia de
atribuire.
13. Dac este cazul, costul i condiiile de plata n vederea
obinerii documentaiei de atribuire.
14. a) Termenul limita de primire a ofertelor;
b) Adresa la care se transmit ofertele;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele.
15. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.
16. Dac este cazul, garaniile solicitate.
17. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
18. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
19. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma.
20. Criterii de calificare privind situaia economico financiar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse.
21. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
22. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
23. Criteriul de atribuire a contractului.
24. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire
este prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
utilizat un sistem dinamic de achiziie;
d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
organizat o etapa suplimentar de licitaie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
4. Locul prestrii serviciilor.
5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz sa fie
prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie
2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.


7. Opiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.
8. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se
presta pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat
unei profesii specifice (se indica actul/actele normative n
temeiul cruia/crora se impune rezervarea).
10. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
13. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa
de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaia de
atribuire.
14. Dac este cazul, costul i condiiile de plata n vederea
obinerii documentaiei de atribuire.
15. a) Termenul limita de primire a ofertelor;
b) Adresa la care se transmit ofertele;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele.
16. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.
17. Dac este cazul, garaniile solicitate.
18. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
19. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
20. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma
21. Criterii de calificare privind situaia economico financiar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse.
22. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
23. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
24. Criteriul de atribuire a contractului.
25. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri

1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de


e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este
prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
utilizat un sistem dinamic de achiziie;
d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
organizat o etapa suplimentar de licitaie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
4. Locul execuiei lucrrilor
5. Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile
generale ale lucrrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de
31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Opiunea de achizitionare a unor lucrri noi similare.
7. n cazul n care contractul este divizat n mai multe
loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;
8. Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului,
n cazul n care acesta implica i proiectare.
9. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se
executa pe durata acordului-cadru,
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
10. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
13. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa
de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaia de
atribuire.
14. Dac este cazul, costul i condiiile de plata n vederea
obinerii documentaiei de atribuire.
15. a) Termenul de primire a ofertelor;
b) Adresa la care se transmit ofertele;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele.
16. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.
17. Dac este cazul, garaniile solicitate.
18. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
19. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
20. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma.

21. Criterii de calificare privind situaia economicofinanciar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse.
22. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
23. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
24. Criteriul de atribuire a contractului.
25. Alte informaii.
Anunul de participare la licitaia restrns
A. Achiziia de produse
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
furnizare rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire
este prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
utilizat un sistem dinamic de achiziie;
d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
organizat o etapa suplimentar de licitaie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
4. Locul de livrare a produselor
5. Natura produselor care urmeaz sa fie furnizate preciznd
totodat dac achiziionarea se va realiza prin cumprare,
cumprare n rate, nchiriere, leasing sau orice combinatie a
acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie
2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat.
7. Opiunea de achizitionare a unor cantiti suplimentare.
8. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se
livra pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
12. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;


c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
13. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
14. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
15. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma (n cazul n care nu sunt prezentate detalii
sunt aplicabile prevederile art. 41).
16. Criterii de calificare privind situaia economicofinanciar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
17. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
18. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai
care se intenioneaz sa fie selectai;
b) criteriile de selecie aplicabile (n cazul n care nu
sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care
nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).
21. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire
este prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
utilizat un sistem dinamic de achiziie;
d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
organizat o etapa suplimentar de licitaie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
4. Locul prestrii serviciilor.
5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz sa fie
prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie
2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. Opiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.


8. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se
presta pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat
unei profesii specifice (se indica actul/actele normative n
temeiul cruia/crora se impune rezervarea).
10. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
13. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
14. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
15. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
16. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma (n cazul n care nu sunt prezentate detalii,
sunt aplicabile prevederile art. 41).
17. Criterii de calificare privind situaia economicofinanciar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
18. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
19. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai
care se intenioneaz sa fie selectai;
b) criteriile de selecie aplicabile (n cazul n care nu
sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
20. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
21. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
22. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.

2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de


lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este
prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
utilizat un sistem dinamic de achiziie;
d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
organizat o etapa suplimentar de licitaie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
4. Locul execuiei lucrrilor
5. Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile
generale ale lucrrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de
31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. Opiunea de achizitionare a unor lucrri noi similare.
7. n cazul n care contractul este divizat n mai multe
loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;
8. Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului,
n cazul n care acesta implica i proiectare.
9. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se
executa pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
10. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi,
indicaii se precizeaz dac operatorii economici pot depune
oferte pentru unul sau mai multe loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
13. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candiaturile.
14. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
15. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
16. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma (n cazul n care nu sunt prezentate detalii
sunt aplicabile prevederile art. 41).
17. Criterii de calificare privind situaia economic financiar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
18. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;

c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a


acordului-cadru mai lung de patru ani.
19. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai
care se intenioneaz sa fie selectai;
b) criteriile de selecie aplicabile (n cazul n care nu
sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
20. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
21. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
22. Alte informaii.
Anunul de participare la dialogul competitiv
A. Achiziia de produse
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
furnizare rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire
este prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
4. Locul de livrare a produselor
5. Natura produselor care urmeaz sa fie furnizate preciznd
totodat dac achiziionarea se va realiza prin cumprare,
cumprare n rate, nchiriere, leasing sau orice combinatie a
acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie
2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat.
7. Opiunea de achizitionare a unor cantiti suplimentare.
8. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se
livra pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea

acestora din urma (n cazul n care nu sunt sunt prezentate


detalii, sunt aplicabile prevederile art. 47).
15. Criterii de calificare privind situaia economic financiar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului n
runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de soluii care
urmeaz sa fie discutate.
18. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai
care se intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu
sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
21. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire
este prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
4. Locul prestrii serviciilor.
5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz sa fie
prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie
2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
7. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se
presta pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
8. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat
unei profesii specifice (se indica actul/actele normative n
temeiul cruia/crora se impune rezervarea).

9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se


precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma (n cazul n care nu sunt prezentate detalii
sunt aplicabile prevederile art. 47).
15. Criterii de calificare privind situaia economic financiar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului n
runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de soluii care
urmeaz sa fie discutate.
18. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai
care se intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu
sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
21. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este
prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
4. Locul execuiei lucrrilor

5. Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile


generale ale lucrrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de
31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. n cazul n care contractul este divizat n mai multe
loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;
7. Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului,
n cazul n care acesta implica i proiectare.
8. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se
executa pe durata acordului-cadru,
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candiaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma (n cazul n care nu sunt prezentate detalii
sunt aplicabile prevederile art. 47).
15. Criterii de calificare privind situaia economicfinanciar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului n
runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de soluii care
urmeaz sa fie discutate.
18. a) Numrul minim i, dup caz, numaml maxim de candidai
care se intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu
sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
21. Alte informaii.

Anunul de participare la negociere


A. Achiziia de produse
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
furnizare rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire
este prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
organizat o etapa suplimentar de licitaie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
4. Locul de livrare a produselor
5. Natura produselor care urmeaz sa fie furnizate preciznd
totodat dac achiziionarea se va realiza prin cumprare,
cumprare n rate, nchiriere, leasing sau orice combinatie a
acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie
2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat.
7. Opiunea de achizitionare a unor cantiti suplimentare.
8. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se
livra pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma (n cazul n care nu sunt prezentate detalii
sunt aplicabile prevederile art. 41).
15. Criterii de calificare privind situaia economicfinanciar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
16. Pentru acordul-cadru:

a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori


economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor n
runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de oferte
preliminare care urmeaz sa fie negociate.
18. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai
care se intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu
sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
21. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire
este prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
organizat o etapa suplimentar de licitaie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
4. Locul prestrii serviciilor.
5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz sa fie
prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie
2006, codul/codurile CPSA).
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
7. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se
presta pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
8. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat
unei profesii specifice (se indica actul/actele normative n
temeiul cruia/crora se impune rezervarea).
9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.

12. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau


referiri la prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma (n cazul n care nu sunt prezentate detalii
sunt aplicabile prevederile art. 41).
15. Criterii de calificare privind situaia economicfinanciar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) Dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor n
runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de oferte
preliminare care urmeaz sa fie negociate.
18. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai
care se intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu
sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
21. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de
e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de
lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este
prevzut n cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
ncheiat un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz sa fie
organizat o etapa suplimentar de licitaie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
4. Locul execuiei lucrrilor
5. Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile
generale ale lucrrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de
31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
6. n cazul n care contractul este divizat n mai multe
loturi, se precizeaz dimensiunea respectivelor loturi;

7. Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului,


n cazul n care acesta implica i proiectare.
8. n cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se
executa pe durata acordului-cadru,
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i
frecventa contractelor subsecvente care urmeaz sa fie atribuite.
9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se
precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru
unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candiaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plata i/sau
referiri la prevederile care le reglementeaz.
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie sa o ia
asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit
contractul.
14. Criterii de calificare privind situaia personal a
operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea
acestora din urma (n cazul n care nu sunt prezentate detalii
sunt aplicabile prevederile art. 41).
15. Criterii de calificare privind situaia economic financiar precum i capacitatea tehnica i profesional, a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)
al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori
economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justifica o durata a
acordului-cadru mai lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor n
runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de oferte
preliminare care urmeaz sa fie negociate.
18. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai
care se intenioneaz sa fie preselectati;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu
sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie sa isi
menin oferta valabil.
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
21. Alte informaii.
Anunul de atribuire
A. Achiziia de produse

1. Denumirea i adresa autoritii contractante.


2. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii
procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun
de participare, se prezint motivele justificative.
3. Contractul de furnizare: natura i cantitatea produselor
furnizate, dup caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, pana
la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
4. Data atribuirii contractului de furnizare.
5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.
6. Numrul de oferte primite.
7. Denumirea i adresa ofertantului/ ofertanilor
ctigtor/castigatori.
8. Preul sau gama preurilor pltite.
9. Data publicrii anunului de participare.
10. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea i adresa autoritii contractante.
2. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii
procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun
de participare, se prezint motivele justificative.
3. Categoria, descrierea i cantitatea serviciilor prestate;
codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006,
codul/codurile CPSA).
4. Data atribuirii contractului de servicii.
5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii.
6. Numrul de oferte primite.
7. Denumirea i adresa ofertantului/ ofertanilor
ctigtor/castigatori.
8. Preul sau gama preurilor pltite.
9. Data publicrii anunului de participare.
10. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea i adresa autoritii contractante.
2. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii
procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun
de participare, se prezint motivele justificative.
3. Contractul de lucrri: natura i dimensiunea prestaiilor,
caracteristicile generale ale lucrrii.
4. Data atribuirii contractului de lucrri.
5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrri.
6. Numrul de oferte primite.
7. Denumirea i adresa ofertantului/ ofertanilor
ctigtor/castigatori.
8. Preul sau gama preurilor pltite.
9. Data publicrii anunului de participare.
10. Alte informaii.
Anunuri pentru concursul de soluii

Anunul de participare la concurs


1. Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a
autoritii contractate i ale biroului de la care se pot obine
documentele suplimentare.
2. Descrierea proiectului.
3. Tipul de concurs: deschis sau restrns.
4. n cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a
proiectelor.
5. n cazul unui concurs restrns:
(a) numrul de participani care vor fi selectai;
(b) criterii de selecie a participanilor;
(c) termenul de depunere a cererilor de participare.
6. Dup caz, se precizeaz dac participarea este rezervat
unei profesii specifice.
7. Criteriile care urmeaz sa fie aplicate la evaluarea
proiectelor.
8. Numele membrilor juriului.
9. Se precizeaz dac decizia juriului are caracter
obligatoriu pentru autoritatea contractant.
10. Dup caz, numrul i valoarea premiilor.
11. Se precizeaz dac, n urma concursului,
contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite castigatorului
sau castigatorilor concursului.
12. Alte informaii.
Anunul privind rezultatul concursului
1. Numele, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a
autoritii contractante.
2. Descrierea proiectului.
3. Numrul total de participani.
4. Numrul de participani strini.
5. Ctigtorul (castigatorii) concursului.
6. Dup caz, premiul (premiile) acordate.
7. Referinte privind publicarea anunului de participare la
concurs.
8. Alte informaii.
ANEXA 2
RAPORT
privind contractele atribuite n anul....
AUTORITATEA CONTRACTANT
Adresa: .......................................................
C.U.I.: .......................................................
Nr. de nregistrare la Registrul
Comerului: ..................

Tel/fax: ......................................................
Email: .......................................................
*T*

Tipuri de contracte
Numr
Valoare total

total

contrecte

contracte
(fr TVA)

lei
EURO

Contracte de lucrri

din care atribuite prin:

- licitaie deschis

- licitaie restrns

- dialog competitiv

- negociere cu publicare anun de participare

- negociere fr publicare anun de participare

- cerere de oferta

Contracte de produse

din care atribuite prin:

- licitaie deschis

- licitaie restrns

- dialog competitiv

- negociere cu publicare anun de participare

- negociere fr publicare anun de participare

- cerere de oferta

Contracte de servicii

din care atribuite prin:

- licitaie deschis

- licitaie restrns

- dialog competitiv

- negociere cu publicare anun de participare

- negociere fr publicare anun de participare

- cerere de oferta

TOTAL

*ST*

Sematura autorizata
...................
___________