Sunteți pe pagina 1din 9

OPIONALLIMBAGERMAN

GERMANA PENTRU CEI MICI

COALAPRIMAR EP.DR.ALEXANDRURUSUBAIAMARE
ANULCOLAR2015-2016
INST. RIST PATRICIA IOANA
CLASA ZERO
DURATA1AN/1H/S PT.

ARGUMENT
Predarea limbii germane n clasa zero reprezint unatupentrucopii,maialesfiindc nacestaneiseadapteaz treceriidelacoal la
gr dini .nv ndolimb nc dinclasazerosaumaidevreme,copiiisefamiliarizeaz cuconceptuldelimb str in ,iformeaz
uneleleg turintreaceastailimbamatern ,leg turicevorfifoarteutilencoalaprimar saugimnaziu,cnduniicopiivoravea
abiaprimulcontactculimbagerman .Deoarecelimbagerman esteolimb cuostructur gramatical foartecomplex ,cusunete
dificil de pronunatiomulimedecuvintecompuse,esterecomandatcanv areaeis senceap ctmaidevreme,iarcopiluls
intrencontactcutextenlimbagerman inafaracolii,deexemplufilme,muzic ,deseneanimate,benzidesenate,precum se
ntmpl n cazul limbii engleze.

STRUCTURA
METODE
Conversaia,explicaia,joculderol,jocul,desenul,dansul,cntecul.
MIJLOACE
Tabl interactiv ,cret colorat ,tabl ,creioanecolorate,hrtie,manual,juc rii.
COMPETENEGENERALE
1.Dezvoltareacapacit iidereceptareamesajuluioral
2.Dezvoltareacapacit iideexprimareoral
3.nsuireacorect asunetelornlimbagerman
4.Dezvoltareancrederiincapacitateadeanv aolimb str in
5. Stimularea interesului pentru o cultur diferit
6.Dezvoltareacapacit iidereceptareamesajuluiscris
7.Dezvoltareacapacit iideaproduceunmesajscris
COMPETENESPECIFICE
1.S
2.S
3.S
4.S
5.S
6.S

reproduc sunete,cuvinteienunurisimple
cnteis reproduc poeziiscurte
urmezeindicaiisimpledatenlimbagerman
neleag semnificaiaglobal amesajuluioral
recunoasc is reproduc nscrisioralsunetelespecificelimbiigermane
reproduc nscriscuvinteienunurisimple

BIBLIOGRAFIE
Ursuleul cel iste te nva limbi strine GERMANA, Daniela Oprean, Christa Maria Ziegler, ed. ErcPress, 2009.

ARIACURRICULAR LIMB ICOMUNICARE;DISCIPLINA LIMBAGERMAN


coalaPrimar Ep.Dr.AlexandruRusuBaiaMare
Clasa Zero
Ancolar2015-2016
Institutor Rist Patricia Ioana
PLANIFICARECALENDARISTIC
SEMESTRUL I
Unitate de
nv are/tema

Competene
specifice

Coninuturilenv rii
Voccabular

1. Wie heit
du?

2. Begrung
!

3. Zahlen

S reproduc n
scrisioral
enunuriscurte
princares se
prezinte
colegilor
S reproduc n
scrisioral
principalele
formule de
salutipolitee.
S reproduc n
scrisioral
numerele de la
1la20.S

Persoanele
I , II, III, sg

Formule de
saluti
politee
Numerele 120

Elemente de
Funcii
construire a
comunic rii
Verbele heisen i Prezentare
sein la
persoanele I, II.,
III, sg

Guten Morgen!
Aufwiedersehen!
Bitte!
Danke!
etc.
-

Activit i
denv are

Repetare
Scriere
Joc cu
mingea

Resurse

Evaluare

S p mna/ Materiale
Data

S1, S2.
16.09.15
23.09.15

Dialog
politicos
Cunoaetera
p rilorzilei

Repetare
Scriere
Exerciiu
Desen

S3, S4
30.09.15
7.09.15

Num rare

Repetare
Scriere

S5, S6
14.10.15
21.10.15

Manual
Caiete,
minge de
plu
Hrtii,
creioane
Manual,
caiete,
creiane,
fiede
lucru
Manual
Caiete
Creioane

Procedee
Activit i
individuale,
frontalei
pe perechi

R spuns
oral

Activit i
individuale,
frontalei
pe perechi

R spuns
oral

Activit i
individuale,
frontale

R spuns
oral

4. Farben

5. Der Krper

6. Die
Wochentage

numere obiecte
folosind aceste
numere.
S reproduc n
scrisioral
principalele
culoriis
aratenscrisi
oral
culorile unor
obiecte din
vocabularul de
baz .
S reproduc n
scrisinoral
p rilecorpului
omenescis
indice posesia
lorlaeiila
colegi,is
numere de
exemplu 2 ochi,
10 degete. S
danseze pe un
danscup rile
corpuluiBrderchen
komm tanz mi
mir
S reproduc n
scrisioral

Repetare
Scriere

S7, S8
28.10.15
11.11.15

Manual
Caiete
Creioane

Activit i
individuale,
frontale

R spuns
oral

Vebul haben la
persoana a I, II,
III, sg

Cunoaterea Repetare
propriului
Scriere,
corp,
dans
descriere

S9, S10
18.11.15
25.11.15

Manual
Caiete
Creioane

Activit i
individuale,
frontale i
pe perechi

R spuns
oral

Verbul haben la
persoana I pl

Organizare
Vocabular

S11, S12
2.12.15

Manual
Creioane

Activit i
individuale

Exerciiul
ir spuns

Culori
Obiecte de
baz

Verbul sein la
Descriere
persoanaIIIsgi
pl

P rile
corpului
omenesc

Zilele
s t mnii,

Repetare
Scriere

7. Frohe
Weihnachten!

8. In der
Schule

9. Meine
Familie

10. Mein Haus

zilele
s pt mniiis
iconstruiasc
un orar cu
activit ile
zilnice de la
clas
S cnteo
colind Kling
Glckchen,s
reproduc oral
inscris
principalii
termenilegai
deCr ciun
S reproduc
oralinscris
obiectelei
mobila din
clas

materiile
principale

Ex. Am Montag
haben wir
Turnen ,
Zeichnen un
Mathematik

Desen

9.12.15

Colind
Termeni
legaide
Cr ciun

Rim ,Vers

Mobilier de
coal
Obiecte din
clas

S reproduc n
scrisioral
principalii
membri ai
familiei,s
construiasc un
arbore
genealogic
S reproduc n
scrisioral

oral

Recitare

Recitare
Scriere
Desen

S13
16.12.15

Hrtie
Activit i
Creioane
individuale
colorate
incor
Tabl
interactiv

Prepoziiada,
Verbul liegen la
pers. III sg si pl.

Indicare
Vocabular

Scriere
Repetare
Jocul rececaldfierbinte

S14, S15
13.01.16
20.01.16

Activit i
individuale

R spuns
orali
exerciiu

Membrii
familiei

Verbul haben la
pers. I sg

Organizare
Vocabular

Scriere
Exerciiu
Repetare
Desen

S16
27.01.16

Manual,
creioane
Hrtie,
mobil i
obiecte de
lucru
Manual,
creioane,
hrtie,
caiete

Activit i
individuale
ifrontale

Exerciiu

nc perile
unei case

Verbul haben la
pers. III sg

Vocabular

Scriere
Repeatre

S17
3.02.16

Manual,
creioane,

Activit i
individuale

Exerciiu

Exerciiu

camerele unei
case.

11. Mein
Zimmer

12. Kleidung

13. Obst und


Gemse

14. Die
Jahreszeiten

S reproduc n
scrisioral
obiectelei
mobilierul din
camera
copilului.
S reproduc n
scrisioral
principalele
obiecte de
mbr c minte,
s indice
posesia,
culoareai
num rullaeii
la colegi
S reproduc n
scrisioral
principalele
fructei
legume,s
indice culoarea
igustul
fiec ruia
S reproduc n
scrisioral
anotimpurilei

Mobilieri
juc riiobiecte din
camera
copilului.

SEMESTRUL II
Verbul haben la Indicare
Scriere
persIsg.i
Vocabular
Desen
liegen la
Descriere
Exerciiu
persoana III sg,
pl.

hrtie,
caiete

ifrontale

S18.
17.02.16

Manual,
creioane,
hrtie

Activit i
individuale
ifrontale

Exerciiu

Activit i
individuale
ifrontale

Exerciiu

Obiecte de
Verbul tragen
mbr caminte, LapersoanaIi
numere
III sg
Culori

Descriere
Vocabular

Scriere
Descriere

S19, S20
24.02.16
2.03.16

Manual,
creioane

Fructe,
legume,
gusturi.

Verbul sein la
persoana III sg

Descriere
Vocabular

Scriere

S21, S22
9.03.16
16.03.16

Manual,
creioane
Fiede
lucru

Anotimpuri
Fenomene
meteo

Verbul sein,
regnen, blitzen,
schneien etc la

Vocabular
Descriere

Scriere
Desen

S23, S24
23.03.16
30.03.16

Manual,
creioane
Fiede

Activit i
individuale

Activit i
individuale

Exerciiu

Exerciiu

15. Frohe
Ostern!

16. Kontraste

17. Spielzeuge

fenomenele
meteoist rile
vremii specifice
acestora.
S reproduc
oral inscris
principalii
termenilegai
dePati,s
recite o poezie
scurt depati
S reproduc
principalele
adjectivei
antonimele lor,
is gaseasc
obiecte ,
animale sau
persoane care
s corespund
descrierii
S reproduc n
scrisioral
principalele
juc rii,s arate
posesialaeii
lacolegiis
descrie oral
juc riaar tnd
culoareai
forma

St rilevremii impersonalul es

lucru

Termeni
legaide
s rb torilede
Pati

Vocabular

Desen
Scriere

S25, S26
6.04.16
13.04.16

Creioane
Hrtie
Caiete

Activit i
individuale
icutoat
clasa

Exerciiu

Adjective
opuse
Animale
Etc.

Verbul sein la
pers III sg

Descriere
vocabular

Desen
scriere

S27,S28
20.04.16
4.05.16

Creioane
Hrtie
Caiete

Activit i
individuale
icutoat
clasa

Exerciiu

Juc rii
Culori
Forme

Verbul sein la
pers III sg
Verbul haben la
pers I sg si III sg

Descriere
Vocabular

Dialog
Scriere

S29, S30
11.05.16
18.05.16

Creioane
Hrtie
Caiete
Juc rii

Activit i
individuale
icutoat
clasa

Exerciiu

18. Haustiere
und Wildtiere

19.
Wiederholung

S reproduc n
scrisioral
principalele
animaledecas
ianimale
s lbatice,
mpreun cuo
caracteristic a
fiec ruia
S numeasc
celpuin10
elemente
preferate dintre
leciilepredate
n acest an.

Animale
domesticei
s lbatice
Adjective

Verbul sein la
pers III sg

Descriere
Vocabular

Scriere

S31, S32,
S33
25.05.16
1.06.16
8.06.16

Toate cele de
mai sus

Verbul mgen la
pers I sg

Vocabular

Conversaie S34
15.06.16

Creioane
Hrtie
Caiete
Juc rii

Activit i
individuale
icutoat
clasa

Exerciiu

Manual

Activit i
frontalei
individuale

R spuns
oral

S-ar putea să vă placă și