Sunteți pe pagina 1din 5

CAIET DE SARCINI PARDOSELI INTERIOARE

(GRESIE / GRANIT, PVC, PARCHET)


5.1 GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini prezinta tehnologia lucrarilor de constructie a pardoselilor precum si
a utilizarii accesoriilor necesare acestui tip de lucrari.
Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din :
a). Imbracaminte - strat de uzura, care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor in
exploatare.
b). Strat suport - primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de rezistenta.
5.2 DOMENIU DE APLICARE
Pardoselile detaliate in aceasta documentatie sunt :
1 Pardoseli interioare gresie / granit
2 Pardoseli pvc
3 Pardoseli parchet
5.3 STANDARDE, NORMATIVE
Legea nr. 10/1995 - privind calitatea si siguranta in constructii
Normativ C. 35/1992 - Normativ pentru executare pardoseli
Se vor verifica, pentru fiecare material pus in opera, caracteristicile prevazute in standardele si
normele tehnice de ramura (de productie) specificate in capitolele respective
5.4 MASURI PREVENTIVE
La sosirea pe santier, se va verifica daca materialele au fost transportate si ambalate corespunzator
iar depozitarea se face conform prevederilor din STAS sau NTR in vigoare.
Pe toata durata executiei se asigura utilizarea echipamentelor specifice de protectia muncii.
5.5 CONDITII PREALABILE
Toate materialele care fac parte din componenta unei pardoseli nu vor intra in lucrare decat daca in
prealabil :
- se constata de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate, care
trebuie sa certifice ca acestea sunt conforme cu normele specifice.
- au fost depozitate si manipulate in conditii care sa evite orice degradare.
- s-au efectuat la locul de punere in opera (daca prescriptiile tehnice sau proiectul le cer) incercari
de calitate.
Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic
pentru executarea pardoselilor se face pe toata durata lucrarilor.
Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt:
- aspectul si starea generala.
- elemente geometrice (grosime, planeitate, pante).
- fixarea imbracamintii pe suport.
- rosturile.
- racordarea cu alte elemente de constructii sau instalatii.
- corespondenta cu proiectul.
In cazul in care nu este specificata in proiect limita de demarcare intre doua tipuri de pardoseli
din incaperi invecinate, aceasta va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii de
usa, in pozitie inchisa.
Trecerea de la un tip de pardoseala la alta, acolo unde nu sunt praguri intre usi, se ca acoperi cu
un profil special, din aluminiu, cu surub mascat.
Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari in aceeasi camera sau la trecerea dintr-o
incapere in alta.

Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa receptia stratului anterior
(sapa suport va fi receptionata de beneficiar si constructor si se consemneaza acest lucru in proces
verdal pentru lucrari ascunse).
Anterior inceperii executiei pardoselilor trebuie verificata finalizarea urmatoarelor lucrari:
- instalatii electrice, sanitare, termice,ventilatii, etc.
- efectuarea probelor pentru instalatii.
- compartimentari interioare (din rigips sau glasvanduri).
- montarea tocurilor pentru usi.
- tencuieli, inclusiv reparatii la tencuieli.
- zugraveli si vopsitorii sau alte finisaje la pereti.
- montarea pragurilor.
- conductorii care se monteaza in pardoseala vor fi acoperiti in grosimea strict necesara pentru
protejarea lor.
- se va verifica daca conductele instalatiilor electrice, sanitare, termice etc. care strabat planseul au
fost izolate corespunzator, pentru a exclude orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala.
5.6 CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Pe parcursul executarii lucrarii se vor verifica urmatoarele :
- Stratul suport rigid al pardoselilor sa fie plan (se admit denivelari izolate de max. 2.5 cm)
- Planeitatea pardoselii (abatere maxima: 2 unde cu sageata de max. + 2 mm)
- Pantele, abaterea maxima, in portiuni izolate + 2,5 mm/m.
5.7 MATERIALE UTILIZATE
PLACI CERAMICE PORTELANATE IN MASA (grupa BI) RECTIFICATE
absortie de apa (EN 99) < 0,5%
rezistenta la flexiune (EN 100) 35N/mm2
duritate (EN 102) 7
rezistenta la abraziune (EN 154) - PEI V
indice antiderapant (EN 13893) 0,3
rezistenta la patare (ISO 10545.14) - clasa 5
clasa de reactie la foc - (EN 13501-1) - A1fl
PLACI DIN PIATRA NATURALA (GRANIT)
absortie de apa (EN 99) < 1%
rezistenta la flexiune (EN 100) 80N/mm2
duritate (EN 102) 7
rezistenta la abraziune (EN 154) - PEI V
indice antiderapant (EN 13893) 0,3
clasa de reactie la foc - (EN 13501-1) - A1fl
COVOR PVC ETEROGEN
clasificare (EN 685) - comercial 34; industrial 43
rezistenta la abraziune (EN 660 partea 2) - grupa T: 2,00 mm3
coeficient derapaj (EN 13893) 0,3
rezistenta la patare (EN 438) - clasa 5
clasa de reactie la foc (EN 13501-1) - Bfl-S1
grosime (EN 428) - 3 mm
reducere zgomot (EN ISO 717/2) ~ +17dB
nu favorizeaza dezvoltarea bacteriilor (ISO 846 partea C)
antistatic
PARDOSEALA VINIL SPORTIV
grosime (EN 428) - 6,5 mm
alunecare (EN 13036-4) - 80 110
absortie socuri (EN 13036-4) 25% 75%
rezistenta la patare (EN 438) - clasa 5
clasa de reactie la foc (EN 13501-1) - Cfl-S1
nu favorizeaza dezvoltarea bacteriilor (ISO 846 partea C)
rezistent la impact

PARCHET LAMINAT PENTRU UZ PROFESIONAL CU TRAFIC COMERCIAL


clasa de trafic (EN 13329) - comercial intens 33
clasa de uzura (EN 13329) - AC5 (IP 6000)
coeficient derapaj (EN 13893) 0,3
rezistenta la impact (EN 13329) - IC3
rezistenta la patare (EN 438) - clasa 5
clasa de reactie la foc (EN 13501-1) - Cfl-S1
grosime 12 mm

6. CAIET DE SARCINI SAPE


6.1 GENERALITATI
Prezentul caiet se sarcini se refera la conditiile tehnice privind executarea sapelor.
Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.
Pentru toate tipurile de sape trebuie asigurata rezistenta la diverse solicitari, la circulatie de orice
tip.
La sapele cu aderenta se cere o legatura de 100%. Intre sapa si stratul suport se utilizeaza operatii
de frezare, respectiv sablare ca punte de aderenta.
Dimensiunile si tipul sapei se vor executa conform prevederilor proiectului de executie.
Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995.
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standardele enumerate vor avea prioritate prezentele specificatii.
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR
Se vor utilize materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de
catre un laborator de incercari atestat.
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in
vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.
Materialele pentru executia sapei vor fi depozitate adecvat.
Materialele se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de
calitate.
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele:
- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj.
- instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de sape
necesare.
Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele.
ASIGURAREA CALITATII
Se vor furniza material si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un
laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu.
Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui o mostra cu dimensiunile
de cel putin 1m/1m la toate varietatile propuse pentru lucrare, cu materialele, compozitiile si
tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini.
Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea aprobarii
va deveni panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractual.
Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari.
Aprobarea sapelor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor
tehnologice folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor.
Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materiale si tehnologii aprobate.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
Se vor asigura pentru toate tipurile de sape cantitatile complete de la un singur producator. Se
va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de sapa specificat astfel incat sa se permita
executarea lucrarilor pe suprafata propusa fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si
identificarea producatorului sau furnizorului.
Materialele pentru sape se vor depozita in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imediat
dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea
adecvata de punere in opera.
CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a sapelor
conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului.
Lucrarile se vor executa la minimum +5 grade C. Nu se vor depasi 35 grade C daca se utilizeaza
surse de caldura temporare.
Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, pentru uscarea uniforma a sapei.
6.2 MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE
Legea nr. 10/1995 - privind calitatea si siguranta in constructii
Normativ C. 35/1992 - Normativ pentru executare pardoseli
6.3 ECHIPAMENTE UTILIZATE
In scopul unei puneri in opera corespunzatoare se recomanda utilizarea echipamentelor si
uneltelor specifice acestei categorii de lucrari: malaxor electric cu viteza de rotatie scazuta (300-400
rpm).
6.3 TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
EXAMINARE
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera sapele. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.
GENERALITATI
Sapele interioare se vor executa ca suprafete orizontale plane sau inclinate conform cerintelor
proiectului de executie.
Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si
normativelor in vigoare.
Grosimea medie minima este de 1,5 cm pentru sapele executate sau cea data de producator.
Tipuri de sape la interioare.
Sape obisnuite de egalizare.
OPERATIUNI PREGATITOARE
Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa
de normele si normativele in vigoare. Stratul suport va fi foarte bine curatat inainte de inceperea
executarii sapei..
Se va avea in vedere ca toate elementele ce raman inglobate in sapa sa fie montate inainte de
inceperea executarii. In acest scop se vor corela lucrarile cu cele de pozare a instalatiilor.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Sapa se va executa conform normelor si standardelor in vigoare si in acord cu prevederile
proiectului de executie.
Pentru caracteristicile tipului de sape si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta
specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului.
Se va executa sapa pe intreaga suprafata a unei incaperi in aceeasi zi nefiind admise inadirile
pe suprafata aceleiasi incaperi.
TIMP DE AMESTECARE
Dupa ce toate componentele au fost adaugate se amesteca continu timp de 3 minute pana se
obtine un amestec omogen.
Pentru a va asigura ca au fost amestecate omogen, turnati materialul intr-un alt recipient si

amestecati din nou pentru a obtine un amestec consistent.


Trebuie evitata amestecarea prelungita pentru a minimaliza aerarea amestecului.
METODE DE APLICARE
Inainte de aplicare se verifica umiditatea stratului suport, rh-ul si punctul de roua.
Strat de sigilare:
Imprastiati uniform cu ajutorul unei role cu par scurt de nylon sau o racleta de cauciuc (roluirea din
urma in doua directii este necesara).
Pentru a fi obtinut un finisaj fara urme se mentine o margine umeda in timpul aplicarii.
CURATARE SI PROTEJARE
La executia sapelor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei
de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer.
Stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evacuate.
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR
Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si
caietul de sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati
nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;
nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.);
nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;
nu s-a respectat alcatuirea aprobata;
nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.
Dirigintele de santier poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce
remedieri trebuiesc executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea
trebuie refacuta complet prin decopertarea sapei si refacerea conform specificatiilor.
REGULI SI METODE DE VERIFICARE
La realizarea lucrarilor de executie a sapelor se va respecta documentatia tehnica de executie,
precum si prezentele specificatii. Se vor executa verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si
dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus.

S-ar putea să vă placă și