Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul (a)..,
CNP domiciliat (a) in localitatea ,
str,
nr.,
bl,
sc..,
ap...,
sectorul..,
judetul, declar pe proprie raspundere ca la data angajarii mele.
la SC,
declar urmatoarele:

1. Nu beneficiez de indemnizatie de somaj prevazuta la art. 41, alin. 2 din Legea


76/2002, si nici un fel de alte drepturi acordate de stat, care nu se mai acorda din
momentul in care am devenit salariat.
2. Functia mea de baza este la SC
.
3. Doresc sa se ia urmatoarele persoane in calcul la deducerea salariala:
1.
2.
3.
4.
5.

.;
.;
.;
.;
. .

4. Casa de Asigurari de Sanatae la care vreau sa ma asigur este .


5. Am luat la cunostinta de Regulamentul de Ordine Interioara al societatii si fisa
postului .
Sub sanctiunile aplicate infractiunii prevazuta de art. 292 Cod Penal si ale Legii
nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, dau prezenta declaratie, pentru care imi
asum raspunderea si semnez.
DATA
..

SEMNATURA
..