Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educa iei Na ionale

Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat na ional 2014


Proba E. d)
Anatomie i fiziologie uman, genetic i ecologie uman
Model
Filiera teoretic profilul real;
Filiera tehnologic profilurile: tehnic, resurse naturale i protec ia mediului;
Filiera voca ional profilul militar.
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I

(30 de puncte)

4 puncte
Scrie i, pe foaia de examen, no iunile cu care trebuie s completa i spa iile libere din
afirma ia urmtoare, astfel nct aceasta s fie corect.
Ovarele produc &&&&, iar &&&& produc spermatozoizi.
B

6 puncte
Numi i dou afec iuni ale mu chilor; asocia i fiecare afec iune numit cu cte o cauz a
producerii ei.
C

10 puncte
Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect. Este corect o
singur variant de rspuns.

1. La realizarea func iei de nutri ie a organismului uman particip sistemul:


a) excretor
b) muscular
c) nervos
d) osos
2. n timpul procesului de eliminare, urina trece din vezica urinar n:
a) glomerulul renal
b) nefron
c) pelvisul renal
d) uretr
3. Celulele cu bastona e sunt receptori ai analizatorului:
a) auditiv
b) cutanat
c) vestibular
d) vizual
4. Digestia chimic a proteinelor ncepe n:
a) cavitatea bucal
b) faringe
c) stomac
d) intestin sub ire
Prob scris la anatomie i fiziologie uman, genetic i ecologie uman
1

Model

Ministerul Educa iei Na ionale


Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

5. Afec iune a analizatorului auditiv este:


a) conjunctivita
b) emfizemul
c) mixedemul
d) otita
D

10 puncte
Citi i, cu aten ie, afirma iile urmtoare. Dac aprecia i c afirma ia este adevrat, scrie i,
pe foaia de examen, n dreptul cifrei corespunztoare afirma iei, litera A. Dac aprecia i c
afirma ia este fals, scrie i, pe foaia de examen, n dreptul cifrei corespunztoare afirma iei, litera F
i modifica i par ial afirma ia pentru ca aceasta s devin adevrat. Nu se accept folosirea
nega iei.
1.

Activitatea uman poate deteriora un ecosistem natural prin dezvoltarea durabil.

2.

Humerusul este os al membrului superior.

3.

Bila secretat de ficat con ine enzime cu rol n digestia glucidelor.


SUBIECTUL al II5lea

(30 de puncte)

18 puncte
Materialul genetic al eucariotelor este reprezentat de acizii nucleici ADN i ARN.
a) Preciza i dou tipuri de ARN implicate n procesul de sintez a proteinelor.
b) Un fragment de ADN bicatenar con ine 1212 nucleotide. Nucleotidele cu citozin sunt n
numr de 222.
Stabili i urmtoarele:
secven a de nucleotide din catena de ADN 5 3 complementar, tiind c, pe catena
3 5, secven a de nucleotide este urmtoarea: ACCTGG.
numrul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcrip ie;
numrul de nucleotide cu adenin con inute de fragmentul de ADN bicatenar;
numrul legturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar.
Scrie i toate etapele necesare rezolvrii cerin elor problemei.
c) Completa i aceast problem cu o alt cerin pe care o formula i voi; rezolva i cerin a pe
care a i propus o.

12 puncte

O persoan are nevoie de transfuzie cu o cantitate mic de snge. Analiza sngelui acestei
persoane eviden iaz prezen a pe suprafa a hematiilor a antigenei/aglutinogenului A.
Medicii au la dispozi ie rezerve de snge cu urmtoarele grupe sanguine: A; B; O.
Stabili i urmtoarele:
a) grupa de snge a acestei persoane;
b) grupele sngelui care poate fi ales de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la
dispozi ie; motiva i rspunsul dat.
c) Completa i problema de la punctul B cu o alt cerin pe care o formula i voi; rezolva i
cerin a pe care a i propus o.

Prob scris la anatomie i fiziologie uman, genetic i ecologie uman


2

Model

Ministerul Educa iei Na ionale


Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III5lea
1.

(30 de puncte)
14 puncte

Hipofiza, suprarenalele sunt glande endocrine.


a) Numi i o alt gland endocrin, preciznd topografia acesteia i un exemplu de hormon
secretat.
b) Explica i afirma ia urmtoare: Hipofiza influen eaz activitatea altor glande endocrine.
c) Construi i patru enun uri afirmative, cte dou pentru fiecare con inut, utiliznd limbajul
tiin ific adecvat.
Folosi i, n acest scop, informa ii referitoare la urmtoarele con inuturi:
Nanism hipofizar.
Diabet insipid.
2.

16 puncte
Analizatorii transmit sistemului nervos informa ii din mediul extern i din mediul intern al
organismului.
a) Numi i dou dintre cele trei segmente ale unui analizator.
b) Preciza i o asemnare i o deosebire ntre sistemul nervos somatic i sistemul nervos
vegetativ.
c) Alctui i un minieseu intitulat Afec iuni ale sistemului nervos, folosind informa ia tiin ific
adecvat.
n acest scop, respecta i urmtoarele etape:
enumerarea a ase no iuni specifice acestei teme;
construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei patru
fraze, folosind corect i n corela ie no iunile enumerate.

Prob scris la anatomie i fiziologie uman, genetic i ecologie uman


3

Model

Ministerul Educa iei Na ionale


Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat na ional 2014


Proba E. d)
Anatomie i fiziologie uman, genetic i ecologie uman
BAREM DE EVALUARE 'I DE NOTARE
Model
Filiera teoretic profilul real;
Filiera tehnologic profilurile: tehnic, resurse naturale i protec ia mediului;
Filiera voca ional profilul militar.
Se puncteaz oricare alte modalit i de rezolvare corect a cerin elor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu
se acord frac iuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mpr irea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I
A
Se acord cte 2p. pentru fiecare no iune corect.
B
numirea a dou afec iuni ale mu chilor;
asocierea fiecrei afec iuni numite cu cte o cauz a producerii ei.
C
Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect: 1a; 2d; 3d; 4c; 5d.
D
Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect: 1F; 2A; 3F.
Se acord 2p. pentru modificarea corect a afirma iei false:
SUBIECTUL al II <lea

(30 de puncte)
4 puncte
2 x 2p.= 4 puncte
6 puncte
2 x 1p.= 2 puncte
2 x 2p.= 4 puncte
10 puncte
5 x 2p.= 10 puncte
10 puncte
3 x 2p.= 6 puncte
2 x 2p.= 4 puncte
(30 de puncte)

A
18 puncte
a) precizarea a dou tipuri de ARN implicate n procesul de sintez a proteinelor; 2 x 2p.= 4 puncte
b) secven a de nucleotide din catena de ADN 5 3 complementar: TGGACC;
2 puncte
numrul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcrip ie (202);
2 puncte
numrul de nucleotide cu adenin con inute de fragmentul de ADN bicatenar etapele rezolvrii:
stabilirea numrului de nucleotide care con in guanin (222);
1 punct
stabilirea numrului de nucleotide care con in citozin + guanin (444);
1 punct
stabilirea numrului de nucleotide care con in adenin + timin (768);
1 punct
stabilirea numrului de nucleotide care con in adenin (384);
1 punct
numrul legturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (384).
2 puncte
Not
Pentru ra ionamentul corect, nenso it de calcule, se acord jumtate din punctajul
repartizat etapelor calculrii numrului de nucleotide cu adenin.
c) formularea cerin ei;
2 puncte
rezolvarea cerin ei.
2 puncte

Prob scris la anatomie i fiziologie uman, genetic i ecologie uman


Barem de evaluare i de notare
1

Model

Ministerul Educa iei Na ionale


Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

B
12 puncte
a) grupa de snge a persoanei care are nevoie de transfuzie (A);
2 puncte
b) grupele sngelui care poate fi ales de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la
dispozi ie (A, O);
2 x 2p.= 4 puncte
motiva ia corect;
2 puncte
c) formularea cerin ei;
2 puncte
rezolvarea cerin ei.
2 puncte
SUBIECTUL al III<lea

(30 de puncte)

1.
14 puncte
a) numirea unei alte glande endocrine;
1 punct
precizarea topografiei glandei endocrine;
1 punct
un exemplu de hormon secretat;
1 punct
b) explica ia corect;
3 puncte
c) construirea a patru enun uri afirmative, utiliznd limbajul tiin ific adecvat, folosind, n acest
scop, informa ii referitoare la con inuturile indicate.
4 x 2p. = 8 puncte
2.
16 puncte
a) numirea a dou dintre cele trei segmente ale unui analizator;
2 x 1p.= 2 puncte
b) precizarea unei asemnri i a unei deosebiri ntre sistemul nervos somatic i sistemul nervos
vegetativ;
2 x 2p.= 4 puncte
c) alctuirea minieseului, folosindu se informa ia tiin ific adecvat, respectndu se cerin ele:
pentru fiecare no iune enumerat, specific temei, se acord cte 1p.
6 x 1p.= 6 puncte
pentru coeren a textului, de maximum trei patru fraze, n alctuirea cruia fiecare no iune este
folosit corect, n corela ie cu celelalte no iuni, se acord 4 p.
4 puncte

Prob scris la anatomie i fiziologie uman, genetic i ecologie uman


Barem de evaluare i de notare
2

Model