Sunteți pe pagina 1din 1

Stema unitii

administrativteritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea organului fiscal local (OFL1)

Cod SIRUTA
Codul de identificare fiscal:
Adres/Tel/fax/e-mail

Anexa nr. 22
Model 2016 ITL 037
Nr. .........././20.

SOMAIE
Dosar de executare nr. /..
Numele i prenumele/denumirea debitorului: .........................................................................................................
Domiciliul fiscal: ROMNIA/ .............................., judeul ............................................, codul potal ...................,
municipiul/oraul/comuna..........................................., satul/sectorul .........................., str. .........................................................
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ....... nr. .............., C.I.F.2)
..................................................., tel./fax......................................, e-mail ......................................................................
n baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, v ntiinm c figurai n evidena fiscal cu urmtoarele sume de plat, pentru care s-a nceput
executarea silit n temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise .................anexat/anexate.
Suma
- lei Cuantumul
Titlul
executoriu
Debit
Accesorii
Natura obligaiei de
sumei
Cont IBAN
nr./data4)
calculate pn la data de
plat3)
5)
datorate
(anex)
..
(lei)
1

Accesoriile prevzute n coloana 4 din tabel, aferente obligaiilor de plat prevzute n coloana 1 din tabel, se
calculeaz n continuare, n cuantum de .% pe lun sau fracie de lun, aplicate asupra obliga iilor de plat neachitate, pn
la data plii, inclusiv.
Dac, n termen de 15 zile de la primirea prezentei somaii, nu ve i achita sumele men ionate pentru care termenul
legal de plat a expirat sau nu vei face dovada stingerii acestora, n baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, se va proceda la continuarea msurilor de
executare silit.
Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor artate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei
somaii prin pot, vor fi suportate de ctre dumneavoastr.
mpotriva prezentului nscris, cel interesat poate introduce contestaie la instana judectoreasc competent, n termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunotin, n conformitate cu prevederile art. 260 i 261 din Legea nr. 207/2015, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Potrivit dispoziiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, cnd
urmeaz s se ia msuri de executare silit, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informaii: ...........................................................................

V mulumim pentru urgena conformrii la plata obligaiilor ctre bugetul local.


Conductorul organului fiscal local,
L.S.
(prenumele, numele i semntura)
Persoan de contact OFL: ......................................................
(Numele i prenumele)
Telefon .................................................
e-mail: .............................................................@.......................

1)
2)
3)
4)
5)

Am primit un exemplar,
Numele i prenumele: ..............................................................
Act de identitate seria ........................ nr. ..............................
Azi data de: ............................................................
Semntura .............................................................

Organ fiscal local


Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.
Se va preciza denumirea creanei fiscale principale: impozit, tax, amend sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, dup caz.
n cazul n care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numrul i data emiterii.

Majorrile de ntrziere se vor calcula n continuare pn la data plii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.