Sunteți pe pagina 1din 23

TERMINOLOGIE SPECIFIC

Cldire
Ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc
anvelopa cldirii, inclusiv instalaiile aferente acesteia, n care energia este utilizata pentru asigurarea
confortului interior.
Performana energetic a cldirii
Energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea
normala a cldirii, necesitati care includ n principal: nclzirea, prepararea apei calde de consum, racirea,
ventilarea i iluminatul. Performana energetic a cldirii se determina conform unei metodologii de
calcul i se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza lundu-se n
considerare izolatia termic, caracteristicile tehnice ale cldirii i instalaiilor, proiectarea i amplasarea
cldirii n raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare i influenta cldirilor nvecinate, sursele
proprii de producere a energiei i alti factori, inclusiv climatul interior al cldirii, care influenteaza
necesarul de energie.
Certificat de performan energetic a cldirii
Document elaborat conform metodologiei de calcul al performantei energetice a cldirilor, prin
care este indicata performana energetic a unei cldiri sau a unei unitati de cldire i care cuprinde date
cu privire la consumurile de energie n cldiri i care, dup caz, poate fi nsotit de recomandari de
reducere a acestora.
Cogenerare
Producerea simultana, n acelasi proces, a energiei termice i a energiei electrice sau a energiei
mecanice.
Sistem de climatizare
Combinatie a tuturor componentelor necesare asigurarii unei forme de tratare a aerului interior,
prin care temperatura este controlata sau poate fi coborta, dup caz, n combinatie cu controlul ventilarii,
umiditatii i puritatii aerului.
Cazan
Ansamblu format din corpul cazanului i arzator, destinat sa transmita apei cldur degajata prin
arderea unui combustibil.
Putere termic nominala
Puterea termic maxima a unui echipament, exprimata n kW, specificata i garantata de
producator, care poate fi furnizata n timpul exploatarii continue, respectndu-se randamentele nominale
specificate de producator.
Pompa de cldur
Mecanism, dispozitiv sau instalatie care transfera cldur din mediul natural - aer, apa sau sol ctre cldire sau ctre instalaii industriale, inversnd fluxul natural al caldurii, astfel nct sa circule de la
o temperatura mai scazuta spre una mai ridicata. n cazul pompelor de cldur reversibile, acestea pot
transfera cldur din cldire ctre mediul natural.
Renovare majora
Lucrri efectuate la anvelopa cldirii i/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale caror costuri
depasesc 25% din valoarea de impozitare a cldirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situata
cldirea;
Trigenerare
Producere simultana, n acelasi proces, a energiei termice, energiei electrice i frigului.
Unitate a cldirii
O zona/o parte a unei cldiri, un etaj sau un apartament dintr-o cldire, care este
conceputa/conceput sau modificata/modificat pentru a fi utilizata/utilizat separat.
Sistem tehnic al cldirii
Totalitate a echipamentelor tehnice ale unei cldiri sau ale unei unitati de cldire destinate pentru
nclzire, racire, ventilare, apa calda de consum, iluminat, sau pentru o combinatie a acestora.
Anvelopa cldirii
Totalitate a elementelor de constructie perimetrale care delimiteaza spatiul interior al unei cldiri
de mediul exterior.

Element al cldirii
Element al anvelopei cldirii sau un sistem tehnic al acesteia.
Cldire cu consum de energie aproape egal cu zero
Cldire cu o performan energetic foarte ridicata, la care necesarul de energie din surse
conventionale este aproape egal cu zero sau este foarte scazut i este acoperit, n cea mai mare masura, cu
energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau n
apropiere.
nclzire centralizata sau racire centralizata
Distributie a energiei termice, sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la o sursa de
producere centralizata - central electric de termoficare, central termic de zona/cvartal sau punct
termic - prin intermediul unei retele, ctre mai multe cldiri sau locatii, n vederea utilizarii sale pentru
nclzire sau racire n cldiri.
Energie primara
Energie rezultata din sursele de energie regenerabile i neregenerabile, care nu a fost supusa
niciunui proces de conversie sau transformare.
Energie din surse regenerabile
Energie obtinuta din surse regenerabile nefosile, precum: energia eoliana, solara, aerotermala,
geotermala, hidrotermala i energia oceanelor, energia hidraulica, biomasa, gazul de fermentare a
deseurilor, denumit i gaz de depozit, i gazul de fermentare a namolurilor din instalaiile de epurare a
apelor uzate i biogaz.
Cldire existenta
Cldire la care s-a efectuat receptia la terminarea lucrrilor, inclusiv cldirea aflata n exploatare
nainte de data intrarii n vigoare a Hotarrii Guvernului nr. 273/1994
Nivel optim din punct de vedere al costurilor
Nivel de performan energetic ce determina cel mai redus cost pe durata normata de functionare
ramasa, unde costul cel mai redus este determinat tinndu-se seama de costurile de investiie legate de
cresterea performantei energetice a cldirii, de costurile de ntretinere i exploatare, de categoria cldirii,
dup caz, iar durata normata de functionare ramasa a cldirii se refera la durata de viata estimata ramasa a
unei cldiri sau a unui element al acesteia i pentru care cerintele de performan energetic sunt stabilite
fie pentru cldirea n ansamblu, fie pentru elementele cldirii. Nivelul optim din punct de vedere al
costurilor se situeaza n intervalul nivelurilor de performan n care analiza cost-beneficiu calculata pe
durata normata de functionare este pozitiva. Calculul nivelului optim din punct de vedere al costurilor se
efectueaza pe baza cadrului metodologic comparativ, aplicat n functie de conditiile generale, exprimate
n parametri, prevzute de reglementarile tehnice specifice cldirilor.
Audit energetic al cldirii
Totalitate a activitatilor specifice prin care se obtin date corespunzatoare despre profilul
consumului energetic existent al unei cldiri/unitati de cldire i, dup caz, de identificare i de
cuantificare a oportunitatilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea solutiilor de crestere a
performantei energetice, de cuantificare a economiilor de energie i de evaluare a eficientei economice a
solutiilor propuse cu estimarea costurilor i a duratei de recuperare a investiiei, precum i de elaborare a
raportului de audit energetic.
Raport de audit energetic
Document elaborat n urma desfasurarii activitatii de audit energetic al cldirii, care contine
descrierea modului n care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice i
energetice ale cldirii/unitatii de cldire i, acolo unde este cazul, a masurilor propuse pentru cresterea
performantei energetice a cldirii/unitatii de cldire i instalaiilor interioare aferente acesteia, precum i a
principalelor concluzii referitoare la eficienta economica a aplicarii masurilor propuse i durata de
recuperare a investiiei.
Auditor energetic pentru cldiri
Persoana fizica atestata de Ministerul Dezvoltarii Regionale i Administratiei Publice, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare, care are dreptul sa realizeze auditul energetic pentru
cldiri/unitati de cldire i sa ntocmeasca certificatul de performan energetic i raportul de audit
energetic. Auditorul energetic pentru cldiri este specialistul care si desfasoara activitatea ca persoana
fizica autorizata sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale n vigoare.

Expert tehnic atestat


Persoana fizica atestata de Ministerul Dezvoltarii Regionale i Administratiei Publice potrivit
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificarile ulterioare, pentru
specialitatea instalaii de nclzire-climatizare, n conformitate cu reglementarea tehnica ndrumator
pentru atestarea tehnico- profesionala a specialistilor cu activitate n construcii, aprobata prin Ordinul
ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 777/2003, cu modificarile i completarile
ulterioare. Expertul tehnic atestat este specialistul care are dreptul sa realizeze inspectii, din punct de
vedere energetic, ale sistemelor de nclzire i/sau de climatizare i sa ntocmeasca rapoarte de inspectie
pentru acestea. Expertul tehnic atestat si desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata sau ca
angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale n vigoare.
Cldiri de interes i utilitate publica
Cldiri existente, ce cuprind spatii n care se desfasoara activitati n domenii de interes public
general i/sau comunitar i social i care implica prezenta publicului, temporar sau permanent, n aria
totala expusa.
Analiz termic i energetic a cldirii
Operaiune prin care se identific principalele caracteristici termice i energetice ale construciei i
ale instalaiilor aferente acesteia i determinarea consumurilor anuale de energie pentru nclzirea
spaiilor, ventilare / climatizare, ap cald de consum i iluminat.
Anvelopa cldirii
Totalitatea suprafeelor elementelor de construcie perimetrale, care delimitez volumul interior
(nclzit) al unei cldiri, de mediul exterior sau de spaii neclzite din exteriorul cldirii.
Audit energetic al unei cldiri
Procedur sistematic de obinere a unor date corespunztoare despre profilul consumului
energetic existent al unei cldiri, de identificare i de cuantificare a oportunitilor rentabile pentru
realizarea unor economii de energie, precum i de raportare a rezultatelor.
Cldire de referin
Cldire avnd n principiu aceleai caracteristici de alctuire ca i cldirea real i n care se
asigur utilizarea eficient a energiei termice.
Climatizarea
Este procesul prin care se asigur n ncperi, o temperatur interioar prescris, inclusiv n
perioada cald cnd este necesar rcirea. Climatizarea este de cele mai multe ori cuplat cu ventilarea;
astfel, instalaiile de climatizare sunt n acelai timp i instalaii de ventilare.
Consumul de energie pentru nclzire
Energia livrat sistemului de nclzire pentru a satisface necesarul de cldur pentru nclzirea
cldirii.
Consum normal de energie
Consumul de energie termic/electric n scopul realizrii strii de confort termic.
Cost al unitii de energie economisit
Costul unitii de energie obinut prin modernizare energetic a cldirii, determinat ca raport ntre
valoarea investiiei datorat aplicrii unei msuri sau pachet de msuri de modernizare energetic i
economia de energie realizat prin implementarea acesteia pe durata de via a msurii de modernizare
energetic.
Diagnoz energetic
Operaiune prin care se stabilete starea unei cldiri din punctul de vedere al utilizrii energiei,
prin compararea valorii globale a indicelui de consum de energie cu valoarea corespunztoare cldirii de
referin.
Dosar de audit energetic
Ansamblu de documente cu rol de trasabilitate pentru totalitatea operaiunilor legate de activitatea
de audit energetic al unei cldiri.
Durat de recuperare a investiiei
Durata de recuperare a investiiei ca urmare a economiei de energie datorat aplicrii msurilor /
soluiilor de modernizare energetic.

Durat de via a soluiei de modernizare


Durata de via estimat pentru soluia de modernizare analizat, pentru care parametrii
considerai se pstreaz neschimbai fa de stadiul iniial, la momentul aplicrii soluiei respective.
Energia primar
Energia care nu a constituit nc subiectul vreunui proces de conversie sau transformare (exemplu:
energia coninut n petrolul existent dar neexploatat nc).
Msur (soluie) de modernizare energetic
Intervenie asupra construciei sau/i instalaiilor aferente acesteia, cu scopul reducerii consumului
de energie al cldirii.
Necesarul de cldur pentru nclzirea cldirii
Cldura care trebuie furnizat spaiului nclzit pentru a menine temperatura interioar la o
valoare constant prestabilit (set-point, referin).
Raport de audit energetic
Document tehnic care conine descrierea modului n care a fost efectuat auditul, a principalelor
caracteristici termice i energetice ale cldirii, a msurilor propuse de modernizare energetic a cldirii i
instalaiilor interioare aferente acesteia, precum i a principalelor concluzii referitoare la msurile
eficiente din punct de vedere economic.
Surse regenerabile de energie
Surse de energie din categoria nefosile, cum sunt sursele solare, sursele eoliene, hidroenergia,
biomasa, sursele geotermale, energia valurilor, biogazul, gazele rezultate din fermentarea deeurilor
(gazul de depozit), gazul de fermentare a nmolurilor n instalaii de epurare a apelor uzate.
Utilizarea eficient a energiei
ndeplinirea condiiilor specifice utilizrii raionale a energiei pentru asigurarea condiiilor
normale de locuire, cu un consum de cldur ct mai redus.
Utilizarea raional a energiei
Utilizarea energiei n scopul asigurrii condiiilor normale de locuire n conformitate cu exigenele
i criteriile de performan normate i n conformitate cu eficiena energetic a construciei i instalaiilor
aferente acesteia, caracteristic situaiei de proiect.
Valoare net actualizat
Proiecia la momentul 0 a tuturor costurilor implicate de aplicarea unei msuri / soluii de
modernizare energetic a cldirii, n funcie de rata de depreciere a monedei considerate - sub forma
deprecierii medii anuale i de rata medie anual a creterii costului energiei.
Ventilarea
Este procesul prin care se aduce n ncperi, aer proaspt (exterior) i se elimin din ncperi aer
poluat. Astfel se realizeaz diluarea/eliminarea poluanilor exteriori: umiditate, gaze, vapori, praf. n
funcie de energia care asigur deplasarea aerului, ventilarea poate fi natural, mecanic sau hibrid.

LEGISLATIA PRIVIND PERFORMANA


ENERGETIC A CLDIRILOR
La data 11 decembrie 1997 a fost adoptat Protocolul de la Kyoto la Convenia-cadru a Naiunilor
Unite asupra schimbrilor climatice. Protocolul de la Kyoto la Convenia-cadru a Naiunilor Unite cere
rilor dezvoltate reducerea pn n 2008-2012 a emisiilor de gaze cu efect de ser cu 5 % fa de nivelul
din 1989. n martie 2007, liderii statelor membre UE au stabilit 3 (trei) inte eseniale de atins pn n anul
2020: reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser de pe teritoriul UE cu 20 % fa de nivelurile
nregistrate n 1990, ducnd astfel la o cretere a ponderii surselor regenerabile de energie la 20% din
totalul consumului de energie al UE, i o mbunttire cu 20 % a eficientei energetice a Comunit ii.
Pentru a se realiza obiectivul de reducere cu peste 80% a emisiilor de gaze cu efect de ser pn n 2050,
indiferent de mixul energetic ales, se impune atingerea unui nivel i mai ridicat de eficien energetic.
Directivele UE privind performana energetic a cldirilor
Legislatia de baza din cadrul Uniunii Europene n domeniul eficienei energetice a locuinelor
conine:
a) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie 2012
privind eficienta energetic
Obiectivul Comisiei Europene: 20-20-20 pana n 2020
- 20 % reducere GES fa de 1990;
- 20 % reducere consum de energie prin masuri de EE;
- 20 % crestere pondere energie din SRE.
Statele membre garanteaz dotarea consumatorilor finali de energie electric, gaze naturale,
nclzire centralizat, rcire centralizat i ap cald menajer cu contoare individuale la preturi
competitive, care reflect exact consumul real de energie al consumatorilor finali i care furnizeaz
informatii despre timpul efectiv de utilizare atunci cnd: se nlocuieste un contor existent, o cldire este
supus unor renovri majore, sau o cldire nou se branseaz la sistemul centralizat.
Alternativ: repartitoare de costuri i norme pentru repartizarea costurilor.
TERMEN: 31 decembrie 2016
Pentru cldirea i /sau cldirile la care nclzirea i rcirea sau apa cald sunt furnizate de o retea
de termoficare sau de o surs central care alimenteaz mai multe cldiri, se instaleaz un contor de
energie termic sau de ap cald la schimbtorul de cldur sau la punctul de livrare.
b) Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 octombrie 2009
de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor n materie de proiectare ecologic
aplicabile produselor cu impact energetic (reformare)
Prezenta directiv urmreste s ating un nalt nivel de protectie a mediului prin reducerea
potentialului impact asupra mediului al produselor cu impact energetic. Ameliorarea randamentului
energetic al produselor, precum i a eficientei resurselor, contribuie la siguranta aprovizionrii cu energie
i la reducerea cererii de resurse naturale. Acolo unde este cazul i ca principiu general, consumul de
energie al produselor cu impact energetic n regim de veghe (stand-by) sau oprit ar trebui redus la
minimul necesar pentru functionarea lor corect.
c) Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind
indicarea, prin etichetare i informatii standard despre produs, a consumului de energie
i de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare)
Produsele cu impact energetic au, n timpul utilizrii, un efect direct sau indirect asupra
consumului de energie ntr-o mare varietate de forme, dintre care energia electric i gazul sunt cele mai
importante. Produsele cu impact energetic care au un impact direct sau indirect semnificativ asupra
consumului de energie i care ofer suficiente posibilitti de cretere a eficientei ar trebui s fac obiectul
unui act delegat, n cazul n care furnizarea de informatii prin intermediul etichetrii i-ar putea stimula pe
utilizatorii finali s achizitioneze produse mai eficiente. Prezenta directiv stabileste cadrul pentru
armonizarea msurilor nationale privind informaiile destinate utilizatorilor finali, n special prin
etichetare i informaii standard despre produs, privind consumul de energie i atunci cnd e relevant, de
alte resurse eseniale n timpul utilizrii, precum i informatii suplimentare privind produsele cu impact
energetic, dnd astfel posibilitatea utilizatorilor finali de a opta pentru produse mai eficiente.

d) Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind


performana energetic a cldirilor (reformare)
Cldirile sunt responsabile pentru 40 % din totalul consumului de energie n Uniune. Sectorul
construciilor se afl n expansiune, ceea ce va duce la creterea consumului de energie. Prin urmare,
reducerea consumului de energie i utilizarea energiei din surse regenerabile n sectorul cldirilor
constituie msuri importante necesare pentru reducerea dependenei energetice a Uniunii i a emisiilor de
gaze cu efect de ser. ntretinerea i inspectia periodic a sistemelor de nclzire i de climatizare de ctre
un personal calificat permite meninerea reglajelor corecte, n conformitate cu specificaiile tehnice ale
produselor, ceea ce asigur o performant optim din punctul de vedere al mediului, al siguran ei i al
energiei.
e) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind promovarea utilizrii energiei din surse regenerabile
Prezenta directiv stabilete un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile.
Aceasta stabilete obiective naionale obligatorii privind ponderea global a energiei din surse
regenerabile n cadrul consumului final brut de energie i ponderea energiei din surse regenerabile
utilizat n transporturi. Ponderea energiei din surse regenerabile n consumul final brut de energie, 2005
(S2005): 17,8 %; Obiectivul privind ponderea energiei din surse regenerabile de energie n consumul final
brut de energie, 2020 (S2020): 24 %.
INSTRUMENTELE LEGISLATIVE I POLITICILE
ROMNIEI N DOMENIUL EFICIENEI ENERGETICE
Directiva 91/2002/CE privind performana energetic a cldirilor a fost preluata n legislatia
romna prin Legea nr. 372/2005.
Scopul prezentei legi este promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a
cldirilor, tinndu-se cont de condiiile climatice exterioare i de amplasament, de cerintele de confort
interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerintelor de performana energetic, precum
i pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. Cresterea performantei energetice a cldirilor
prin proiectarea noilor cldiri cu consumuri reduse de energie i prin reabilitarea termic a cldirilor
existente, precum i informarea corecta a proprietarilor/administratorilor cldirilor prin certificatul de
performan energetic, reprezinta actiuni de interes public major i general n contextul economisirii
energiei n cldiri, al mbunatatirii cadrului urban construit i al protectiei mediului.
Performana energetic a cldirii/unitatii de cldire este exprimata, n principal, prin urmatorii
indicatori de performan:
a) clasa energetic;
b) consumul total specific de energie;
c) indicele de emisii echivalent CO2.
Prin metodologie se stabilesc cerintele minime de performan energetic a cldirilor, denumite n
continuare cerinte, i se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cldiri, att pentru cldirile noi, ct i
pentru cldirile existente, dup cum urmeaz:
a) locuine unifamiliale;
b) blocuri de locuine;
c) birouri;
d) cldiri de nvatamnt;
e) spitale;
f) hoteluri i restaurante;
g) construcii destinate activitatilor sportive;
h) cldiri pentru servicii de comert;
i) alte tipuri de cldiri consumatoare de energie.
Cerintele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, i se actualizeaza ori de cte ori
este necesar pentru a reflecta progresul tehnic n sectorul construciilor.

Cerintele stabilite n metodologie nu se aplica urmtoarelor categorii de cldiri:


a) cldiri i monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform
legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar
modifica n mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
b) cldiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
c) cldiri provizorii prevzute a fi utilizate pe perioade de pna la 2 ani, din zone
industriale, ateliere i cldiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de
energie;
d) cldiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;
e) cldiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.
Pentru cldirile noi, prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice
locale/judetene competente, n vederea obtinerii, a autorizatiei de construire pentru cldiri, pe lnga
obligativitatea respectarii cerintelor minime de performan energetic, se va solicita ntocmirea unui
studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, n functie de
fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic i al mediului nconjurator. Aceste sisteme
alternative pot fi:
a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;
b) de cogenerare/trigenerare;
c) centralizate de nclzire sau de racire sau de bloc;
d) pompe de cldur;
e) schimbatoare de cldur sol-aer;
f) recuperatoare de cldur
La cldirile existente la care se executa lucrri de renovare majora, performana energetic a
acestora sau a unitatilor de cldire ce fac obiectul renovarii trebuie mbunatatita, pentru a satisface
cerintele stabilite n metodologie, n masura n care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic,
functional i economic.
Sistemele tehnice ale cldirilor
n cazul cldirilor noi, precum i n cazul renovarii majore a cldirilor existente, se respecta
cerintele referitoare la sistemele tehnice ale cldirilor prevzute n reglementarile tehnice specifice, n
vigoare la data ntocmirii proiectelor, cu privire la instalarea corecta, dimensionarea, reglarea i controlul
sistemelor tehnice i vizeaza cel putin urmatoarele:
a) sistemele de nclzire;
b) sistemele de preparare a apei calde de consum;
c) sistemele de climatizare/conditionare a aerului;
d) sistemele de ventilare de mari dimensiuni;
e) o combinatie a acestor sisteme.
Cldirile noi, pentru care receptia la terminarea lucrrilor se efectueaza ncepnd cu 31 decembrie
2020, vor fi cldiri al caror consum de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero. Prin
exceptie, cldirile noi din proprietatea/administrarea autoritatilor administratiei publice care urmeaz sa
fie receptionate dup 31 decembrie 2018 vor fi cldiri al caror consum de energie din surse conventionale
este aproape egal cu zero.

Metodologia de calcul, indicativ Mc 001 / 1 - 2006


Prevederile Mc 001 / 1 - 2006 se aplic la urmtoarele categorii de cldiri (noi i existente):
- cldiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau niruite, tip duplex, .a.);
- cldiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri);
- birouri.
- cree, grdinie, cmine, internate;
- cldiri de nvmnt;
- spitale, policlinici;
- hoteluri i restaurante;
- cldiri pentru sport;
- cldiri pentru servicii de comer;
- alte tipuri de cldiri consumatoare de energie (de exemplu: cldiri industriale cu regim normal de
exploatare).
Prevederile Mc 001 / 1 - 2006 nu se aplic la urmtoarele categorii de cldiri:
- cldiri i monumente protejate care, fie fac parte din zone construite protejate conform legii, fie
au valoare arhitectural sau istoric deosebit, crora dac li se aplic cerinele, li s-ar modifica n mod
inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
- cldiri utilizate ca lcauri de cult sau pentru alte activiti cu caracter religios;
- cldiri provizorii prevzute a fi utilizate pe perioade de pn la 2 ani, din zone industriale,
ateliere i cldiri nerezideniale din domeniul agricol care necesit un consum redus de energie:
- cldiri nerezideniale care sunt destinate a fi utilizate mai puin de 4 luni pe an;
- cldiri independente, cu o suprafa util mai mic de 50 m2;
- cldiri cu regim special de exploatare.
Prevederile prezentei reglementri nu se aplic cldirilor i ncperilor la care se impun cerine
speciale ale regimului de temperaturi i de umiditate, cum sunt: spaiile frigorifice, cele cu mediu agresiv.
Auditorii energetici pentru cldiri i experii tehnici atestai
Certificarea i auditarea energetic a cldirilor se realizeaza de ctre auditorii energetici pentru
cldiri, atestai pe grade profesionale. Auditorii energetici pentru cldiri, n functie de gradul profesional
pentru care au fost atestai, ntocmesc i elibereaza certificatul pentru cldirile/unitati ale cldirilor;
ntocmesc raportul de audit energetic, pentru cldiri/uniti ale cldirilor.
Auditorii energetici pentru cldiri i expertii tehnici atestati au obligatia nscrierii datelor de
identificare a documentelor ntocmite, respectiv a certificatelor i rapoartelor de audit energetic, precum i
a rapoartelor de inspectie a sistemelor de nclzire/climatizare, dup caz, n registrul propriu de evidenta a
activitatii. Certificatele i sintezele rapoartelor de audit energetic i ale rapoartelor de inspectie a
sistemelor de nclzire i climatizare, se transmit, n format electronic n termen de maximum 30 de zile
de la data ntocmirii acestora.
Auditorii energetici pentru cldiri i expertii tehnici atestati si desfasoara activitatea ca experti
independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei n
vigoare.

Auditori energetici pentru cldiri


Atestarea auditorilor energetici pentru cldiri se face pe baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii
Regionale i Turismului nr. 2237 din 30 septembrie 2010.
Certificatul de atestare, legitimaia i tampila sunt nominale i netransmisibile.
Auditorii energetici pentru cldiri:
a) desfoar activiti intelectuale specifice domeniului i potrivit competenelor pentru
care au fost atestai, cu respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performana energetic
b) rspund pentru realitatea, corectitudinea i completitudinea datelor i informaiilor
nscrise n documentele ntocmite, semnate i tampilate.
Persoanele fizice care ndeplinesc cerinele prevzute n prezentul regulament i promoveaz
examenul sunt atestate ca auditori energetici pentru cldiri, pe grade profesionale, specialitile construcii
i instalaii, dup cum urmeaz:
a) auditor energetic pentru cldiri, grad profesional I, specialitile construcii i instalaii simbol AE Ici;
b) auditor energetic pentru cldiri, grad profesional II, specialitile construcii i instalaii
- simbol AE Ilci.
Auditorii energetici pentru cldiri, grad profesional I, au urmtoarele competene:
a) elaboreaz certificatul de performan energetic pentru toate categoriile de cldiri, care
se construiesc, se reabiliteaz termic, sunt vndute sau nchiriate;
b) realizeaz auditul energetic pentru toate categoriile de cldiri existente, care se
reabiliteaz termic.
Auditorii energetici pentru cldiri, grad profesional II, elaboreaz certificatul de performan
energetic pentru cldirile tip locuin unifamilial i blocurile de locuine care se construiesc, precum i
pentru cldirile tip locuin unifamilial i apartamentele din blocurile de locuine care se vnd sau se
nchiriaz.
Pregtirea profesional general a solicitantului se dovedete cu diplom de inginer/arhitect absolvent al unei instituii de nvmnt superior acreditat, n urmtoarele profiluri/specialiti
absolvite: instalaii pentru construcii, construcii civile, industriale i agricole, arhitectur, alte
profiluri/specialiti cu conotaie energetic aplicabil n domeniul construciilor i instalaiilor pentru
construcii.
Pregtirea specific a solicitantului se dovedete cu certificat de absolvire a unui curs de
specialitate n domeniul performanei energetice a cldirilor i a instalaiilor aferente acestora, cu o durat
de minimum 80 de ore, finalizat cu proiect corespunztor gradului profesional pentru care solicitantul va
susine examenul de atestare.
Cursurile de specialitate cuprind minimum dou module, astfel:
a) modulul de teorie, cuprinznd, n principal prezentarea metodologiei de calcul al performanei
energetice a cldirilor, a surselor regenerabile de energie, a legislaiei specifice i a reglementrilor
tehnice aplicabile, n vigoare la data organizrii cursului;
b) modulul de aplicaie, cuprinznd elaborarea de ctre fiecare cursant a unei documentaii,
difereniate n funcie de opiunea cursantului privind atestarea prin examen n gradul profesional I sau II.
Calitatea de auditor energetic pentru cldiri se dovedete prin certificatul de atestare emis de
autoritatea competent. Dreptul de practic se dovedete cu legitimaia aflat n termen de valabilitate,
emis de autoritatea competent odat cu certificatul de atestare. Valabilitatea legitimaiei este de 5 ani de
la data emiterii certificatului de atestare, iar dreptul de practic se poate prelungi din 5 n 5 ani, n
condiiile regulamentului, prin emiterea unei noi legitimaii cu acelai termen de valabilitate.
Auditorii intocmesc i completeaza registrul propriu de evidenta a certificatelor i rapoartelor de
audit, denumit n continuare registru, n baza documentelor tehnice elaborate i arhivate. Certificatul se
editeaza pe suport hartie i n format electronic. Certificatul editat pe suport hrtie, inregistrat n registru,
se gestioneaz : un exemplar se preda beneficiarului; un exemplar se pastreaz n arhiva auditorului, pe
perioada de valabilitate a certificatului. Certificatul n format electronic se transmite, n termen de 5 zile
de la data inregistrarii, la INCERC Bucureti.

Experi tehnici atestai


Inspecia sistemelor de nclzire
n scopul reducerii consumului de energie i al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se
efectueaz:
a) inspectie periodica la intervale de 5 ani, la sistemele de nclzire echipate cu cazane care
utilizeaz combustibil lichid sau solid neregenerabil cu puterea nominal de 20-100 kW; inspectia se
efectueaz i pentru sistemele de nclzire echipate cu cazane care utilizeaz alte tipuri de combustibil;
b) inspectie periodic la intervale de 2 ani, la sistemele de nclzire echipate cu cazane avnd
puterea nominal mai mare de 100 kW; pentru sistemele de nclzire echipate cu cazane care utilizeaz
combustibil gazos, inspectia periodic se efectueaz la intervale de 4 ani;
c) inspectie a sistemelor de nclzire echipate cu cazane cu puterea nominala mai mare de 20 kW
i o vechime mai mare de 15 ani.
Inspectia din punct de vedere energetic a sistemelor de nclzire ale cldirilor/unitatilor de cldire
se efectueaza de ctre experti tehnici atestati. Raportul de inspectie se nmneaza proprietarului/
administratorului cldirii, dup caz, i se pastreaza de ctre acesta la cartea tehnica a constructiei.
Raportul elaborat ca urmare a inspectiei cuprinde rezultatul inspectiei, precum i recomandari pentru
cresterea performantei energetice a sistemului inspectat.
Inspecia sistemelor de climatizare
n scopul reducerii consumului de energie i al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se prevede
inspectia sistemelor de climatizare cu puterea nominala de peste 12 kW, la intervale de 5 ani.
Etapele investiiei de reabilitare energetic
Etapele specifice acestui gen de lucrri sunt urmtoarele:
- expertizarea tehnic;
- analiza termic i energetic a cldirii;
- certificarea de performan energetic a cldirii;
- auditul energetic;
- documentaia de avizare pentru lucrrile de intervenie;
- proiect tehnic;
- detalii de executie;
- executia lucrrilor;
- receptiei la terminarea lucrrilor;
- intocmirea de ctre proiectant a raportului privind terminarea lucrrilor;
- intocmirea certificatului de performan energetic corespunztor
reabilitate/modernizate energetic;
- intocmirea cartii tehnice a construciei;
- recepia final, dup expirarea perioadei de garanie de bun execuie de 3 ani;
- urmrirea n exploatare.
Documentatiile specifice acestui gen de lucrri sunt urmtoarele:
1. Documentaia privind analiza termic i energetic a cldirii.
2. Documentaia privind certificarea de performan energetic a cldirii.
3. Documentaia privind auditul energetic.
4. Documentaia de avizare pentru lucrrile de intervenie.
5. Sinteza documentaiei de avizare pentru lucrrile de intervenie.

cldirii

Cuprinsul cadrul al documentatiei pentru gradul II - bloc de locuine


I. PIESE SCRISE
1. Foaie de capat
2. Foaie de semnturi
3. Borderou
4. Raportul de analiza termic i energetic a cldirii
II. ANEXE
Anexa 1 - Fia de analiz termic i energetic
Anexa 2 - Certificat de performan energetic al cldirii
Anexa 3 - Recomandri pt reducerea costurilor prin mbuntirea performanei energetice
Anexa 4 - Informaii privind cldirea certificat
Anexa 5 - Bibliografie
Anexa 6 - Fotografii ale construciei
Anexa 7 - Fotografii ale instalaiilor cldirii
Anexa 8 - Rezultate grafice i numerice ale calculului termoenergetic
III. PIESE DESENATE
1. Plan de situatie / schita cldirii cu indicarea orientarii fat de punctele cardinale, a
distantelor pana la cldirile din apropiere i inaltimea acestora i pozitionarea sursei de cldur sau
a punctului de racord la sursa de cldur exterioara
Cuprinsul cadrul al documentaiei pentru gradul II apartament situat n bloc de locuine
I. PIESE SCRISE
1. Foaie de capt
2. Foaie de semnturi
3. Borderou
4. Raportul de analiza termic i energetic a cldirii
II. ANEXE
Anexa 1 - Fia de analiz termic i energetic
Anexa 2 - Certificatul de performan energetic al apartamentului
Anexa 3 - Recomandri pt reducerea costurilor prin mbunttirea performanei energetice
Anexa 4 - Informaii privind apartamentul certificat
Anexa 5 - Bibliografie
Anexa 6 - Fotografii ale construciei
Anexa 7 - Fotografii ale instalaiilor cldirii
Anexa 8 - Rezultate grafice i numerice ale calculului termoenergetic
III. PIESE DESENATE
1. Plan de situatie / schia cldirii cu indicarea orientrii fa de punctele cardinale, a
distantelor pana la cldirile din apropiere i nlimea acestora i pozitionarea sursei de
cldur sau a punctului de racord la sursa de cldur exterioara
Cuprinsul cadrul al documentatiei pentru gradul I - cldire teriar
I. PIESE SCRISE
1. Foaie de capt
2. Foaie de semnturi
3. Borderou
4. Raportul de analiza termic i energetic a cldirii
5. Raportul de audit energetic:
II. ANEXE
Anexa 1 - Fia de analiz termic i energetic
Anexa 2 - Certificat de performan energetic al cldirii
Anexa 3 - Recomandri pt reducerea costurilor prin mbuntirea performanei energetice
Anexa 4 - Informaii privind cldirea certificat
Anexa 5 - Propunerea de ,,Certificat de performan energetic al cldirii, pentru varianta
1 de reabilitare/modernizare energetic

Anexa 6 - Propunerea de ,,Certificat de performan energetic al cldirii, pentru varianta


2 de reabilitare/modernizare energetic
Anexa 7 - Propunerea de ,,Certificat de performan energetic al cldirii, pentru varianta
3 de reabilitare/modernizare energetic
Anexa 8 - Bibliografie
Anexa 9 - Fotografii ale constructiei
Anexa 10 - Fotografii ale instalaiilor cldirii
Anexa 11 - Rezultate grafice i numerice ale calculului termoenergetic
III. PIESE DESENATE
1. Plan de situaie / schia cldirii cu indicarea orientrii fa de punctele cardinale, a
distanelor pana la cldirile din apropiere i nlimea acestora i pozitionarea sursei de
cldur sau a punctului de racord la sursa de cldur exterioara
2. Detalii principale pentru termoizolarea suplimentar a elementelor anvelopei cldirii
Expertizarea tehnic
Expertizarea tehnic a cldirii
Prima faz a proiectrii lucrrilor de intervenie la blocul de locuine este expertizarea tehnic
pentru analiza structurii de rezisten a blocului de locuine cuprins n programul local.
Expertizarea tehnic a instalaiilor pentru construcii
n cazul n care se intervine asupra instalaiilor aferente construciilor, atunci trebuie realizata o
expertiza tehnic de ctre un expert tehnic autorizat n domeniul instalaiilor pentru construcii.
Evaluarea valorii de investiie
Detalierea valorii totale a investiiei se realizeaz pe structura devizului general.
Recepia lucrrilor
Recepia la terminarea lucrrilor
Pentru cldirile care
se construiesc,
certificatul se elaboreaza prin grija
investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de ctre acesta, n original, comisiei ntrunite
n vederea receptiei la terminarea lucrrilor, se anexeaza, n copie, la procesul-verbal de recepie i
constituie parte component a crii tehnice a construciei. Proiectantul are obligatia de a elabora raportul
privind terminarea lucrrilor, cu ocazia recepiei la terminarea lucrrilor, precum i punerea la dispoziia
coordonatorului local a certificatului de performan energetic corespunztor blocului de locuine izolat
termic.
Recepia lucrrilor se organizeaz de beneficiar.
Dup efectuarea lucrrilor de intervenie, noul certificat de performan energetic va reflecta
noua clas energetic n care se ncadreaz blocul dumneavoastr. Documentul trebuie s prezinte
urmtoarele schimbri:
- trecerea ntr-o clasa superioar de performan energetic
- consumul anual specific de energie pentru nclzire (kWh/m2 /an) trebuie s fie mai mic dect
cel din certificatul iniial i s fie reprezentat printr-un numr cu maxim dou cifre
Recepia final
Recepia final se organizeaz de ctre coordonatorul local, dup expirarea perioadei de garanie
de bun execuie de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaiei de proprietari.

EXPERTIZA TERMIC I ENERGETIC A CLDIRILOR


Actele normative de baza cu privire la expertiza termic i energetic a cldirilor, sunt:
- Legea nr. 372/13.12.2005 privind performana energetic a cldirilor
- Metodologia de calcul al performanei energetice a cldirilor Ordinul MTCT nr.157:
- Mc 001/1-2006- Partea I - Anvelopa cldirii
- Mc 001/2-2006- Partea a II-a - Performana energetic a instalaiilor din cldiri;
- Mc 001 / 4 -2009 -Partea IV - Breviar de calcul al perform energetice a cldirilor i apart.
- NP 048 Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cldirilor existente i a
instalaiilor de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora
- GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a msurrilor necesare expertizrii
termoenergetice a construciilor i instalaiilor aferente
- GT 029-2001 Ghid pentru defalcarea consumurilor de cldur pentru nclzire i
preparare a apei de consum la cldiri de locuit colective
- SR 1907/1-97 "Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur de calcul. Prescriptii de
calcul";
- SR 1907/2-97 "Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul";
- STAS 4839/97. Instalaii de nclzire. Numrul anual de grade zile;
- STAS 11984-2002 "Instalaii de nclzire central. Suprafata echivalenta termic a
corpurilor de nclzire";
- STAS 1478-90 "Construcii civile i industriale. Alimentarea interioara cu apa.
Evaluarea caracteristicilor energetice ele cldirilor existente const n determinarea nivelului de
protecie termic a cldirii i a eficienei energetice a instalaiilor de nclzire, instalaiilor de preparare a
apei calde de consum, instalaiilor de iluminat interior, instalaiilor de ventilare i instalaiilor de
climatizare. Operaiunea de mai sus se realizeaz n trei etape dup cum urmeaz:
1. Investigarea preliminar a cldirii i a instalaiilor aferente (Stabilirea datelor de identificare a
cldirii, Precizarea datelor care rezult din amplasament, Analiza documentaiei ce a stat la baza
realiz cldirii, Analiza vizual a cldirii, Prelevarea de probe fizice i sondaje efectuate n situ).
2. Determinarea performanelor energetice precum i a consumului anual normal de cldur al
cldirii pentru nclzirea spaiilor i pentru prepararea apei calde de consum.
3. Concluziile consultantului energetic asupra evalurii.
Rezultatele investigrii preliminare a cldirii se nscriu centralizat n ,,Fia de analiz
termic i energetic a cldirii.
Evaluarea performanelor energetice ale cldirii se realizeaz n 2 sau 3 etape i anume:
1. evaluarea calitativ;
2. evaluarea pe baz de determinri experimentale;
3. evaluarea prin calcul.
Analiza energetic a prii de construcie se face pe baza Mc 001/1 - 2006, Partea I - Anvelopa
cldirii, sau a NP 048 Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cldirilor existente i a
instalaiilor de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora.
Analiza energetic a partii de instalaii pentru construcii se face pe baza Mc 001/2 - 2006,
Partea a II - a - Performana energetic a instalaiilor aferente cldirii , sau a NP 048 Normativ pentru
expertizarea termic i energetic a cldirilor existente i a inst de nclzire i preparare a acc.
Se va analiza performana energetic a urmatoarelor tipuri de instalaii aferente cldiriilor:
1. Instalaii de nclzire;
2. Instalaii de climatizare;
3. Instalaiil de climatizare;
4. Instalaiil de ap cald de consum;
5. Instalaiil de iluminat interior.
Pentru calculul performanei energetice a instalaiilor aferente cldiriilor pot fi utilizate
urmatoarele metode:
- metoda stiintifica;
- metoda simplificata.

Date climatice
Temperaturile exterioare convenionale de calcul se consider n conformitate cu harta de
zonare climatic a teritoriului Romniei, pentru perioada de iarn. Teritoriul Romniei se mparte n 4
zone climatice, astfel:
- zona I e = - 12 C
- zona II e = - 15 C
- zona III e = - 18 C
- zona IV e = - 21 C.
Pentru valorile de calcul ale vitezei vntului, s-a fcut o repartiie a rii pe patru zone, similar
cu harta climatic. Valorile de calcul sunt stabilite n funcie de amplasarea cldirii, n interiorul sau
exteriorul zonelor urbane, tiut fiind faptul c n aglomerrile urbane viteza vntului este diminuat.
Coeficientul global de izolare termic a unei cldiri (G), este un parametru termo-energetic al
anvelopei cldirii pe ansamblul acesteia i are semnificaia unei sume a fluxurilor termice disipate
(pierderilor de cldur realizate prin transmisie direct) prin suprafaa anvelopei cldirii, pentru o
diferen de temperatur ntre interior i exterior de la 1 K, raportat la volumul cldirii, la care se adaug
cele aferente remprosptrii aerului interior, precum i cele datorate infiltraiilor suplimentare de aer
rece. Nivelul de izolare termic global este corespunztor, dac se realizeaz condiia:
G GN [W/m3 K] n care: GN este o valoare normat stabilit n mod convenional
CALCULUL CONSUMULUI ANUAL DE ENERGIE PRIMARA
Calculul consumului anual de energie primara, se face pe baza Mc 001, partea a II - a/2006.
1.Metoda facturilor
Determinarea consumurilor de energie se face avand la baza consumurile de energie pe ultimii
cinci ani. Din facturile repective tebuie sa rezulte n final consumul mediu anual de energie pentru
nclzire, apa calda de consum, ventilare, climatizare precum i iluminat inerior. Este posibil ca din facturi
sa nu rezulte n mod direct consumurile de energie pentru cele cinci tipuri de consumuri i deci sa mai fie
nevoie sa se efectueze calcule de bilant n vederea repartizarii cit mai corecte a consumurilor de energie.
2.Medoda consumurilor specifice
Pentru calcule estimative poate fi utilizat metoda consumurilor specifice. Pentru a aplic aceasta
metod se pot utiliz consumurile specifice a unor cldiri similare, utiliznd n acest sens datele preluate
din legislatie sau din literatura de specialitate, precum i din proiecte similare.
3.Metodologia aplicat conform cu legislatia din Romnia
3.1 Metoda stiintific
n acest caz se aplica metodica din metodologia de calcul Mc 001/2006, utilizand varianta
complexa de calcul.
3.2 Metoda simplificat
n acest caz se aplica metodica din metodologia de calcul Mc 001/2006, utilizand varianta de
calcul simplificat. De regula aceast metod se utilizeaz n practic.
3.3 Calculul consumului anual de energie primar pentru instalaiile de nclzire
Pentru determinarea consumului anual de energie primar, pentru instalaiile de nclzire se poate
utiliz una din metodele de mai jos:
a) Determinarea consumului anual de caldur n functie de numarul de grade zile de calcul;
b) Determinarea consumului anual de cldur utilizand metoda din Mc 001;
c) Determinarea consumului anual de cldur n functie de numarul de grade zile reale;
d) Determinarea consumului anual de cldur utilizand metoda facturilor.
3.4 Calculul consumului anual de energie primara pentru instalaiile de ventilare
Pentru determinarea consumului anual de energie primara pentru instalaiile de ventilare se poate
utiliza una din metodele de mai jos:
a) Metoda utilizata n practica;
b) Metoda din Mc 001.

3.5 Calculul consumului anual de energie primar pentru instalaiile de climatizare


Metodica de calcul este prezentata n Mc 001, partea a II - a/2006.
3.6 Calculul consumului anual de energie primara pentru instalaiile de iluminat interior
Metodica de calcul este prezentata n Mc 001, partea a II - a/2006.
3.7 Calculul consumului anual de energie primara pentru instalaiile de ap cald de consum
Pentru determinarea consumului anual de energie primar pentru instalaiile de ap cald de
consum se poate utiliza una din metodele de mai jos:
a) Metoda utilizata n practic;
Pentru determinarea consumului anual de energie primara pentru instalaiile de apa calda de
consum se tine seama de:
- numarul de consumatori;
- consumul zilnic de apa calda pentru fiecare consumator;
- numarul de zile din an n care se livreaza apa calda de consum;
- temperatura medie a apei reci;
- temperatura medie a apei calde de consum;
- randamentul global.
b) Metoda din Mc 001
Metodica de calcul este prezentata n Mc 001, partea a II - a/2006.
CALCULUL ENERGIEI PRIMARE I A EMISIILOR DE CO2
Calculul energiei primare i calculul emisiei anuale de CO2, se face pe baza Mc 001, partea a II a/2006. Calculul consumului de energie primar se face separat pentru fiecare tip de utilizator (nclzire,
rcire, ap cald de consum, iluminat, etc.) i pentru fiecare tip de combustibil sau surs energetic.
Pentru o perioad determinat de timp (an, lun, sptmn), energia consumat de o cldire prin
utilizarea unei anumite energii de tip Qf,i, este dat de relaia urmtoare:
Qf,i = Qf,h,i + Qf,v,i + Qf,c,i + Qf,w,i + Qf,l,I [kWh/an]
unde termenii reprezint energia consumat pentru: nclzire, ventilare, rcire, preparare ap cald
de consum i iluminat.
Energia primar se calculeaz, pe acelai interval de timp, pornind de la valoarea energiei
consumat, astfel:
Ep = (Qf,i f p,i + Wh fp,i) - (Qex,i f pex,i) [kWh/an]
n care:
Qf,i este consumul de energie utiliznd energia i, n Joule (J; kWh/an);
Wh - consumul auxiliar de energie pentru nclzirea spaiilor (J; kWh/an);
fp,i - factorul de conversie n energie primar, avnd valori tabelate pentru fiecare
tip de energie utilizat (termic, electric, etc.);
Qex,i - energia produs la nivelul cldirii i exportat, (J; kWh/an);
fpex,i - factorul de conversie n energie primar
Emisia de CO2 se calculeaz similar cu energia primar utiliznd un factor de transformare
corespunztor:
ECO2 = (Qf,i f CO2,i + Wh f CO2,i) - (Qex,i f CO2ex,i) [kg CO2/an]
unde fCO2, reprezint factorul de emisie
Concluzii pariale
Studiile termotehnice au demonstrat c elementele de construcie sunt responsabile de circa 75 %
din pierderile de energie termic, instalaiile contribuind cu un procent de circa 25 % n pierderile de
cldur. O cldire este cu att mai eficient cu ct coeficientul de izolare termic G [W/m3 K] este mai
mic sau cu ct rezistena termic a elementelor de construcie R [m2 K/W], este mai mare.

CERTIFICAREA ENERGETIC A CLDIRILOR


Actele normative de baza cu privire la certificatul de performan energetic a cldirii, sunt
urmatoarele:
- Mc 003 - 2006 - Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor;
- Mc 001 / 5 2009 - Metodologie de calcul al performantei energetice a cldirilor;
- Legea 372/2005, actualizata la 20 iulie 2013 cf. Legii 159/2013;
- Ordin 288 /Sep-2007 - Norma metodologica privind performana energetic a cldirilor
Certificat de performan energetic a cldirii - document elaborat conform metodologiei de
calcul al performantei energetice a cldirilor, prin care este indicata performana energetic a unei cldiri
sau a unei unitati de cldire i care cuprinde date cu privire la consumurile de energie n cldiri i care,
dup caz, poate fi nsotit de recomandari de reducere a acestora.
Cldire de referin - cldire avnd n principiu aceleai caracteristici de alctuire ca i cldirea
real i n care se asigur utilizarea eficient a energiei termice.
Cldirea de referin reprezint o cldire virtual avnd urmtoarele caracteristici generale,
valabile pentru toate tipurile de cldiri:
a) Aceeai form geometric, volum i arie total a anvelopei ca i cldirea real;
b) Aria elementelor de construcie transparente (ferestre, luminatoare, perei exteriori vitrai)
pentru cldiri de locuit este identic cu cea aferent cldirii reale;
c) Rezistenele termice corectate ale elementelor de construcie din componena anvelopei cldirii
sunt caracterizate de valorile minime normate
d) Valorile absorbtivitii radiaiei solare a elementelor de construcie opace sunt aceleai ca n
cazul cldirii de referin;
e) Factorul optic al elementelor de construcie exterioare vitrate este 0,26;
f) Factorul mediu de nsorire al faadelor are valoarea corespunztoare cldirii reale;
g) Numrul de schimburi de aer din spaiul nclzit este de minimum 0,5 h, considerndu-se c
tmplria exterioar este dotat cu garnituri speciale de etanare, iar ventilarea este de tip controlat, iar n
cazul cldirilor publice / sociale, valoarea corespunde asigurrii confortului fiziologic n spaiile ocupate;
h) Sursa de cldur pentru nclzire i preparare a apei calde de consum este, dup caz:
- staie termic compact racordat la sistem districtual de alimentare cu cldur, n cazul
cldirilor reale racordate la astfel de sisteme districtuale,
- central termic proprie funcionnd cu combustibil gazos (gaze naturale sau GPL) i cu
preparare a apei calde de consum cu boiler cu acumulare, pentru cldiri care nu sunt racordate la un
sistem de nclzire districtual;
i) Sistemul de nclzire este de tipul nclzire central cu corpuri statice;
j) Instalaia de nclzire interioar este dotat cu elemente de reglaj termic i hidraulic att la baza
coloanelor de distribuie (n cazul cldirilor colective), ct i la nivelul corpurilor statice; de asemenea,
fiecare corp de nclzire este dotat cu repartitoare de costuri de nclzire;
k) n cazul sursei de cldur centralizat, instalaia interioar este dotat cu contor de cldur
general (la nivelul racordului la instalaiile interioare) pentru nclzire i ap cald de consum la nivelul
racordului la instalaiile interioare, n aval de staia termic compact;
l) n cazul cldirilor de locuit colective, instalaia de ap cald este dotat cu debitmetre
nregistratoare montate pe punct de consum de ap cald din apartamente;
m) Randamentul de producere a cldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor
moderne noi; nu sunt pierderi de fluid n instalaiile interioare;
n) Conductele de distribuie din spaiile nenclzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu
material caracterizat de conductivitate termic iz 0,05 W/mK, avnd o grosime de minimum 0,75 ori
diametrul exterior al conductei;
o) Instalaia de ap cald de consum este caracterizat de dotrile i parametrii de funcionare
conform proiectului, iar consumul specific de cldur pentru prepararea apei calde de consum este de
1068. NP / Anc [kWh/m an]
p) n cazul n care se impune climatizarea spaiilor ocupate, randamentul instalaiei de climatizare
este aferent instalaiei, mai corect reglat din punct de vedere aeraulic i care funcioneaz conform
procesului cu consum minim de energie;

q) n cazul climatizrii spaiilor ocupate, consumul de energie este determinat n varianta utilizrii
rcirii n orele de noapte pe baza ventilrii naturale / mecanice (dup caz);
r) Nu se acord penalizri conform cap. II.4.5 din normativul de fa, p0= 1,00.
Certificatul se elaboreaza i se elibereaza de ctre auditorul energetic pentru cldiri, la solicitarea
investitorului/proprietarului/administratorului cldirii/unitatii de cldire i este valabil 10 ani de la data
eliberarii nscrisa n certificat, cu exceptia situatiei n care, pentru cldirea/unitatea de cldire la care
exista certificat n valabilitate, se efectueaza lucrri de renovare majora care modifica consumurile
energetice ale acesteia.
Certificatul cuprinde, anexat, recomandari de reducere a consumurilor de energie ale cldirii, cu
exceptia cazurilor n care nu exista potential de reducere semnificativa al acestora comparativ cu cerintele
minime de performan energetic n vigoare la data elaborarii certificatului, precum i estimarea
economiei de energie prin realizarea lucrrilor de crestere a performantei energetice a cldirii.
Notarea cldirilor n vederea certificrii energetice a acestora
Notarea din punct de vedere energetic a unei cldiri se efectueaz funcie de consumul specific
anual normal de cldur estimat pe baza analizei termice i energetice a cldirii. Notele nscrise n
cerificatul de performan al cldirii vizeaz cldirea real analizat i cldirea de referin aferent
cldirii analizate. Notarea din punct de vedere energetic este corelat strict cu grila de clasificare funcie
de consumul energetic specific anual caracteristic fondului de cldiri existent. Grila de consum energetic
vizeaz att nclzirea spaiilor, ventilarea / climatizarea, prepararea apei calde de consum i iluminatul
ct i consumul energetic specific total, ca sum a celor patru tipuri de consum energetic menionate, dup
caz.
Consumul specific de energie anual pentru nclzirea spaiilor, ventilare /climatizare, prepararea
apei calde de consum i iluminat se determin conform prilor I i II ale Metodologiei.
Indicele specific de consum energetic, q, se obine prin raportarea consumului energetic anual
estimat la aria util total a spaiilor nclzite, Anc, a cldirii certificate.
Caracteristicile energetice ale cldirilor reprezint valorile maxime i minime posibile ale
consumului specific de cldur, difereniat pe utiliti termice i respectiv total.
Pentru toate tipurile de cldiri n Romnia la nivelul anului 2005 se consider urmtoarele valori
ale caracteristicilor energetice:
1. nclzirea spaiilor: qnc(M) = 500 kWh/m an; qnc(m) = 70 kWh/m an;
2. Apa cald de consum: qacm(M) = 200 kWh/m an; qacm(m) = 15 kWh/m an;
3. Climatizare: qclim(M) = 300 kWh/m an; qclim(m) = 20 kWh/m an;
4. Ventilare mecanic: qclim(M) = 30 kWh/m an; qclim(m) = 5 kWh/m an;
5. Iluminat: qil(M) = 120 kWh/m an; qil(m) = 40 kWh/m an;
6. Total utiliti termice: qT(M) = 1150 kWh/m an; qT (m) = 150 kWh/m an.
n care: q(M ) - consumul energetic specific maxim, q(m) - consumul energetic specific minim.
Scala energetic sau grila de clasificare energetic a cldirilor stabilete valorile consumului
specific de cldur (total i pe tipuri de utiliti) n funcie de domeniul de notare. Scala energetic se
definete prin corespondena valorilor de consum specific de cldur, q [kWh/m an], cu nota energetic,
n intervalul [N(m) , N(M)], cu pasul de 16 puncte, dup cum urmeaz:
a) incalzire
b) apa calda de consum
c) climatizare
d) ventilare mecanica
e) iluminat
Total unitati termice

Incadrarea n clase energetice


n continuare n functie de consumul specific de energie se face incadrarea n clase energetice
(A...G) a cldirii real analizat i a cldirii de referin.
A. Pentru cldirea real analizat, avnd caracteristicile determinate conform I.2. Se determin
urmtoarele valori ale consumului specific de cldur (dup caz):
qT(C)=qinc(C) + qacm(C) + qclim(C) + qvm(C) + qil(C)
- consumul specific de energie anual pentru nclzirea spaiilor, ventilare /
climatizare, prepararea apei calde de consum i iluminat [kWh/m an]
B. Pentru cldirea de referin aferent cldirii analizate, caracterizat de utilizarea eficient a
cldurii, avnd caracteristicile conform cap. II.4.6:
qT(R)=qinc(R) + qacm(R) + qclim(R) + qvm(R) + qil(R)
- consumul specific de energie anual pentru nclzirea spaiilor, ventilare /
climatizare, prepararea apei calde de consum i iluminat [kWh/m an].
Penalizri acordate cldirii certificate
Penalizrile acordate cldirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia sunt datorate unor
deficiene de ntreinere i exploatare a cldirii i instalaiilor aferente acesteia, avnd drept consecine
utilizarea neraional a energiei. Acestea se determin cu relaia:
po = p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 (II.4.2)
n care:
p1 - coeficient de penalizare funcie de starea subsolului tehnic al cldirii - pentru cldiri colective
(Pentru cldiri individuale, p1 = 1,00.)
p2 - coeficient de penalizare funcie de utilizarea uii de intrare n cldire cldirii - pentru cldiri
colective (Pentru cldiri individuale, p2 = 1,00).
p3 - coeficient de penalizare funcie de starea elementelor de nchidere mobile din spaiile comune
(casa scrilor) - ctre exterior sau ctre ghene de gunoi- pentru cldiri colective (Pentru cldiri
individuale, p3 = 1,00)
p4 - coeficient de penalizare funcie de starea armturilor de nchidere i reglaj de la corpurile
statice - pentru cldiri dotate cu instalaie de nclzire central cu corpuri statice (Pentru cldiri care nu
sunt dotate cu instalaie de nclzire central cu corpuri statice, p4 = 1,00)
p5 - coeficient de penalizare funcie de splarea / curirea instalaiei de nclzire interioar pentru cldiri racordate la un punct termic centralizat sau central termic de cartier (Pentru cldiri care
nu sunt racordate la un punct termic centralizat sau central termic de cartier, p5 = 1,00)
p6 - coeficient de penalizare funcie de existena armturilor de separare i golire a coloanelor de
nclzire - pentru cldiri colective dotate cu instalaie de nclzire central (Pentru cldiri individuale sau
cldiri care nu sunt dotate cu instalaie de nclzire central, p6 = 1,00)
p7 - coeficient de penalizare funcie de existena echipamentelor de msur pentru decontarea
consumurilor de cldur - pentru cldiri racordate la sisteme centralizate de alimentare cu cldur (Pentru
cldiri cu sistem propriu / local de furnizare a utilitilor termice, p7 = 1,00)
p8 - coeficient de penalizare funcie de starea finisajelor exterioare ale pereilor exteriori - pentru
cldiri cu perei din crmid sau BCA (Pentru cldiri cu perei exteriori din alte materiale, p8 = 1,00)
p9 - coeficient de penalizare funcie de starea pereilor exteriori din punct de vedere al
coninutului de umiditate al acestora
p10 - coeficient de penalizare funcie de starea acoperiului peste pod - pentru cldiri prevzute cu
pod nelocuibil (Pentru cldiri fr pod nelocuibil, p10 = 1,00)
p11 - coeficient de penalizare funcie de starea coului / courilor de evacuare a fumului - pentru
cldiri dotate cu sisteme locale de nclzire / preparare a apei calde de consum cu combustibil lichid sau
solid (Pentru alte tipuri de cldiri, p11 = 1,00)
p12 - coeficient de penalizare care ine seama de posibilitatea asigurrii necesarului de aer
poraspt la valoarea de confort.

Notarea din punct de vedere energetic a cldirii analizate i a cldiri de referin


Pe baza valorilor consumurilor specifice de energie determinate conform prilor I i II ale
Metodologiei i pe baza domeniului de notare energetic conform pct. II.4.2, se determin notele
energetice dup cum urmeaz:
- cldirii analizate, caracterizat de consumul specific de energie estimat qT(C), i se atribuie nota
NC;
- cldirii de referin, caracterizat de consumul specific de energie estimat qT (R), i se atribuie
nota NR.
Relaia de determinare a notei energetice funcie de consumul specific anual de energie estimat,
qT , al cldirii considerate este urmtoarea:
N = exp (- B1 qT po + B2) pentru (qT po) > qTm [kWh/m2 an]
N = 100, pentru (qT po) qTm [kWh/m2 an]
n care:
B1, B2 - coeficieni numerici determinai din tabelul II.4.2 n funcie de cazul de ncadrare
a cldirii din punct de vedere al utilitilor existente,
po - coeficient de penalizare a notei acordate cldirii funcie de gradul de utilizare a
energiei n raport cu nivelul raional, corespunztor normelor minime de igien i
ntreinere a cldirii i instalaiilor interioare
qTM - consumul specific anual normal de energie maxim, obinut prin nsumarea valorilor
maxime din scalele energetice proprii utilitilor existente / aplicabile.
Domeniul de notare energetic este definit prin intervalul dintre nota maxim i minim, precum
i de scala de notare energetic a cldirilor:
Nota maxim acordat cldirii: N(M) = 100 puncte;
Nota minim acordat cldirii: N(m) = 20 puncte.
Certificatul de performant energetic al apartamentului
La intocmirea certificatului de performant energetic al apartamentului se vor utiliza formularele
tipizate din Mc 001 / 5 - 2009.
Particularitatii privind certificarea energetic a apartamentelor:
- n cazul apartamentelor nu se intocmesc calcule privind cldirea de referinta;
- din certificatul de performant energetic pagina 1 (fa) lipseste coloana privind cldirea de
referinta;
- din certificatul de performant energetic pagina 2 (spate) lipsesc datele privind cldirea de
referinta;
- recomandrile pentru reducerea costurilor cu energia prin mbunttirea performantei energetice
a apartamentului se vor detalia dup cum urmeaz:
A. Solutii recomandate la nivelul cldirii:
- Solutii recomandate pentru anvelopa cldirii;
- Solutii recomandate pentru instalaiile aferente cldirii;
B. Solutii recomandate la nivel de apartament:
- Solutii recomandate pentru instalaiile aferente apartamentului;
- Msuri conexe:
- msuri generale de organizare;
- msuri asupra instalaiilor de nclzire;
- msuri asupra instalaiilor de ap cald de consum.
- ,,Anexa la Certificatul de performant energetic al apartamentului, este aproape
indentica cu ,,Anexa la Certificatul de performant energetic.

AUDITUL ENERGETIC AL CLDIRII


Actele normative de baza cu privire la auditul energetic, sunt urmatoarele:
- Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor. Partea a III-a - Auditul i
certificatul de performan a cldirii. Indicativ Mc 001 / 3 - 2006 - decembrie 2006 (pagina 482-502; 517577);
- Norm metodologic de aplicare a Legii 372/2005 privind performana energetic a cldirilor;
- Ordonan de urgen nr. 18 din 04/03/2009 privind creterea performanei energetice a
blocurilor de locuine;
- Ordinul Ministerului dezvoltrii regionale i locuinei nr. 163 din 17 martie 2009 Ordin pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 18/2009 privind
creterea performanei energetice a blocurilor de locuine;
- SC 006 - 01 Soluii cadru pentru reabilitarea i modernizarea instalaiilor de nclzire din cldiri
de locuit, (Buletinul Construciilor nr. 5-2002);
- Soluii cadru pentru instalaii interioare de nclzire utilizand noi sisteme de producere a
agentului termic - centrale termice de apartament, de scara, de bloc. SC 005 - 2000;
- MP 013-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a msurilor de reabilitare termic
a cldirilor i instalaiilor aferente (Buletinul Construciilor nr. 5-2002);
- H.G.R. nr. 2139/2004 - Hotarare pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe (anuleaza H.G.R. nr. 964/1998).
Solutii de tehnice privind reducerea consumurilor
energetice, precum i a emisiilor de CO2
n continuare vor fi prezentate soluiile privind:
- sisteme alternative de producere a energiei (aceste solutii tehnice au caracter de recomandare n
cazul cldirilor noi);
- reabilitarea energetic a cldirilor precum i a instalaiilor aferente;
- modernizarea energetic a cldirilor precum i a instalaiilor aferente.
Solutiile tehnice propuse au drept scop reducerea necesarului de energie la consumator, cresterea
randamentului global recum i eliminarea risipei de energie, deci aplicarea triadei energetice.
"Triada energiei" presupune:
- reducerea necesarului de energie pentru cldire i pentru ocupani;
- utilizarea energiei regenerabile i locale;
- utilizarea unor echipamente performante.
Solutii tehnice de reabilitare i modernizare energetic a cldirilor i a instalaiilor aferente
cldirilor
Solutiile de tehnice de reabilitare i modernizare energetic a cldirilor i a instalaiilor aferente
cldirilor sunt prezentate n detaliu n Mc 001 - 2006, dup cum urmeaz:
1. ANEXA 2 Soluii tehnice de modernizare energetic a cldirilor.
2. ANEXA 3 Soluii de modernizare termotehnic a anvelopei construciei - elemente de
construcie opace.
3. ANEXA 4 Soluii de mbuntire a tmplriei exterioare.
4. ANEXA 5 Lista soluiilor tehnice propuse pentru modernizarea energetic a cldirilor de locuit
alimentate de la sistem centralizat de alimentare cu cldur.
5. ANEXA 6 Lista soluiilor tehnice propuse pentru modernizarea energetic a cldirilor de locuit
individuale sau niruite dotate cu surs proprie de cldur

Sisteme alternative de producere a energiei


Sistemele alternative de producer a energiei utilizate pentru cldiri noi i pentru cldiri existente,
sunt urmatoarele:
- sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;
- sisteme de cogenerare;
- sisteme de trigenerare;
- sisteme centralizate de nclzire sau de bloc;
- sisteme centralizate de racire sau de bloc;
- pompe de cldur;
- schimbatoare de cldur sol-aer;
- recuperatoare de cldur
De regula pentru cldiri se utilizeaza urmtoarele sisteme alternative de producere a energiei din
surse regenerabile:
- panouri solare termice;
- panouri solare electrice;
- centrale termice pe biomasa agricol;
- centrale termice pe biomasa forestier;
- turbine eoliene
Realizarea auditului energetic al unei cldiri
Realizarea auditului energetic al unei cldiri presupune parcurgerea a trei etape:
1. Evaluarea performanei energetice a cldirii n condiii normale de utilizare, pe baza
caracteristicilor reale ale sistemului construcie - instalaii aferente (nclzire, preparare / furnizare a apei
calde de consum, ventilare, climatizare, iluminat artificial).
2. Identificarea msurilor de modernizare energetic i analiza eficienei economice a acestora.
3. ntocmirea raportului de audit energetic.
Analiza cost beneficiu
Solutiile de reabilitare i modernizare propuse trebuie sa rezulte n urma analizei tehnicoeconomice a unui set de solutii care poate fi restrans la urmatoarele variante:
- varianta minimala - care sa vizeze atingerea unor parametrii minimi admisi din punct de
vedere al realizarii conditiilor de confort interior cu consumuri de energie reduse;
- varianta medie - care sa vizeze atingerea unor parametrii medii din punct de vedere al
realizarii conditiilor de confort interior, cat i din punct de vedere al reducerii consumurilor
de energie;
- varianta maximala - care vizeaza atingerea unor parametrii ridicati atat din punct de
vedere al realizarii conditiilor de confort interior, cat i din punct de vedere a reducerii
consumurilor de energie.
Trebuie utilizate estimri realiste cu privire la diferitele componente de cost ale proiectului, astfel
nct s se previn subevaluarea sau supraestimarea investiiei.
Analiza costurilor pentru ntreaga durat de via a proiectului (LCCA) este o metod economic
de evaluare a proiectului n care toate costurile legate de posesiune, exploatare, ntreinere i, n cele din
urm, dezafactare ale unui proiect sunt considerate importante n luarea unei decizii de investiie. LCCA
se poate aplica oricrei decizii de investiie de capital prin care sunt acceptate (negociate) costuri
iniiale mai mari pentru (n schimbul) viitoarele obligaii de plat mai mici.
LCCA este un instrument important de analiz economic. Ca atare, acesta necesit mai multe
informaii dect celelalte tipuri de analiz care se bazeaz pe costul iniial sau pe diverse consideraii pe
termen scurt. Mai necesit i o nelegere a conceptelor precum flux de numerar actualizat, moned/valut
constant vs. moned/valut curent sau rata creterii preurilor.
n momentul alegerii unor alternative pentru a fi evaluate din punct de vedere economic, trebuie s
v concentrai asupra caracteristicilor tehnice ale cror consecine pariale i atribute de conservare a
energiei i apei sunt semnificative. Dat fiind faptul c preul energiei crete deseori mai repede dect alte
costuri, este de dorit s cercetai alternativele prin care se economisesc costuri viitoare n schimbul unei
investiii iniiale mai mari. Perioada de studiu pentru LCCA este aceea n care costurile i beneficiile
legate de o decizie de investiie de capital sunt de interes pentru investitor.

Analiza financiar
La determinarea costului global al unei msuri/pachet/variante pentru calculul din perspectiv
financiar, preturile relevante care trebuie luate n considerare sunt preturile pltite de client cu toate
taxele aplicabile, inclusiv TVA i alte taxe. n mod ideal, trebuie de asemenea cuprinse n calcul
subventiile disponibile pentru diferitele variante/ pachete/msuri; cu toate acestea, statele membre pot
opta pentru neincluderea n calcul a subventiilor, ns, n acest caz, ele trebuie s se asigure c sunt
excluse att subventiile i schemele de sprijin pentru tehnologii, ct i eventualele subventii pentru
preturile la energie.
Costurile globale pentru cldiri i elementele acestora se calculeaz prin nsumarea diferitelor
tipuri de costuri i aplicarea la acestea a ratei de actualizare prin intermediul unui factor de actualizare,
astfel nct acestea s fie exprimate ca valoare n anul de ncepere, la care se adaug valoarea rezidual
actualizat.
Primul pas logic n analiza financiar este s se estimeze ct de mare va fi costul de investiie
total. Cheltuielile de investiie pot fi planificate pentru civa ani iniiali i unele costuri de ntreinere i
de nlocuire care nu au loc regulat pe parcursul mai multor ani. De aceea avem nevoie s definim
orizontul de timp. Prin orizont de timp se nelege numrul maxim de ani pentru care previziunile sunt
furnizate. Previziunile privind viitorul proiectului ar trebui s fie formulate pentru o perioad care s
corespund duratei sale de via economic util i care s fie suficient de lung pentru a cuprinde
impactul su probabil pe termen mediu i lung. Dei orizontul de investiie este adesea imprecis, n
analiza proiectului este recomandat s se asume atingerea unui punct n viitor cnd toate activele i
pasivele sunt practic lichidate simultan. Conceptual, acesta este acel moment cnd costurile sunt
amortizate i se verific dac investiia a fost un succes. Aceast procedur presupune alegerea unui
anumit orizont de timp. Alegerea orizontului de timp poate avea un efect extrem de important asupra
rezultatelor procesului de evaluare i pot afecta, de asemenea, determinarea ratei de co-finanare UE.
Pentru majoritatea tipurilor de infrastructur orizontul de timp este de cel puin 20 de ani; pentru investiii
productive, din nou cu titlu indicativ, acesta este de aproximativ 10 ani. Cu toate acestea, orizontul de
timp nu trebuie s fie att de lung nct s depeasc durata de via economic util a proiectului.
Al doilea pas n analiza financiar este calculul costurilor de operare i a veniturilor totale (dac
este cazul). Costurile operaionale i costurile de ntreinere altele dect cele legate de combustibili sunt
deseori mai dificil de estimat dect alte cheltuieli, deoarece programele de operare variaz n functie de
fiecare cldire n parte. Exist o varietate mare inclusiv n rndul cldirilor care fac parte din aceeasi
categorie. Prin urmare, ar putea fi necesar un anumit nivel de colectare i de evaluare a datelor pentru a
determina un cost mediu rezonabil pe metru ptrat pentru anumite categorii i subcategorii. Pe lng
costurile initiale de investiie i cele curente, costurile periodice de nlocuire reprezint cel de-al treilea
factor de cost. n timp ce lucrrile de reparaii mai mici i consumabilele sunt, de obicei, incluse n
categoria costurilor de ntretinere, nlocuirea periodic se refer la nlocuirea necesar a unui ntreg
element al cldirii ca rezultat al nvechirii i, prin urmare, este tratat ca o categorie separat de costuri.
A patra etap n analiza financiar este de identificare a diferitelor surse de finanare n scopul de
a calcula valoarea total a resurselor financiare ale proiectului. Dup ce au fost determinate costurile de
investiie, veniturile i costurile de operare i sursele de finanare, este posibil i util s fie determinat
sustenabilitatea financiar a proiectului. Un proiect este sustenabil din punct de vedere financiar atunci
cnd aceasta nu implic riscul de a rmne fr bani n viitor. Problema esenial este calendarul
ncasrilor de numerar i al plilor. Promotorii proiectului trebuie s arate modul n care, n orizontul de
timp al proiectului, sursele de finanare (inclusiv veniturile i orice fel de transferuri de numerar) vor
corespunde n mod constant cu plile anuale. Sustenabilitatea apare n cazul n care fluxul net cumulat al
ncasrilor i plilor generate efectuate n numerar este pozitiv pentru toi anii luai n considerare.
Analiza economic evalueaz contribuia proiectului la bunstarea economic a regiunii sau a
rii. Aceasta se face pentru ntreaga societate, nu numai pentru proprietarii de infrastructur, la fel ca i n
cazul analizei financiare. Conceptul cheie este utilizarea preurilor umbr (contabile), bazate pe costul de
oportunitate social, n locul preurilor distorsionate observate pe pia.
n sfrsit, statele membre pot extinde categoria costurilor aferente emisiilor de gaze cu efect de
ser de la includerea doar a emisiilor de CO2 pn la acoperirea unei serii mai largi de poluanti de mediu.

Analiza de risc
Evaluarea proiectului este mai degrab un exerciiu de previzionare dect de formulare a unei
opinii. Cu toate acestea nicio previziune nu este lipsit de probleme. De exemplu, se poate ti c, din
cauza datelor limitate, previziunile pentru cererea de ap potabil sunt afectate de estimri care sunt
predispuse la erori considerabile. Inginerii pot explica faptul c datele referitoare la performana
echipamentelor recomandate pentru utilizare sunt valabile numai cu aproximaie. De asemenea, pot exista
ndoieli cu privire la unii parametri cruciali pentru calcularea rentabilitii, cum ar fi salariul umbr.
O evaluare a riscului const n studierea probabilitii ca un proiect s realizeze o performan
satisfctoare (pentru valori prag ale RIR sau VNA).
Paii recomandai pentru evaluarea riscului proiectului sunt urmtorii:
- analiza de senzitivitate
- distribuiile de probabilitate pentru variabile critice
- analiz de risc
- evaluarea nivelurilor acceptabile de risc
- prevenirea riscurilor
Analiza sensibilittii este o practic standard n evalurile ex ante atunci cnd rezultatele depind
de ipoteze privind parametrii cheie a cror evolutie ulterioar poate avea un impact semnificativ asupra
rezultatului final. Analiza de sensibilitate va genera mai multe scenarii, iar parametrii viabilitii
financiare afereni acestor scenarii vor fi comparai cu scenariul de baz.
Analiza cost-eficacitate (ACE)
Este o comparaie a proiectelor alternative care au un efect comun unic care poate diferi n
magnitudine. Aceasta are ca scop selectarea unui proiect care, pentru un nivel de ieire, minimizeaz
valoarea net actualizat a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeaz nivelul de ieire.
Rezultatele ACE sunt utile pentru acele proiecte ale cror beneficii sunt foarte dificil, dac nu imposibil,
de evaluat, n timp ce costurile pot fi prezise cu mai mult ncredere. n concluzie, analiza cost-eficacitate
este un instrument pentru compararea proiectelor atunci cnd doar o singur dimensiune a rezultatului
conteaz. Acest aspect limiteaz n mod semnificativ domeniul de aplicare: n majoritatea cazurilor,
proiectele au un impact care nu se ncadreaz ntr-o msur unic de eficacitate.
Analiza multicriterial
Analiza multicriterial (AMC) este o familie de algoritmi folosit pentru a selecta alternative n
conformitate cu un set de criterii diferite i ponderea lor relativ. n contrast cu ACB, care se axeaz pe
un criteriu unic (maximizarea bunstrii sociale), analiza multicriterial este un instrument pentru a se
ocupa cu un set de obiective diferite care nu pot fi agregate prin preuri umbr i valoarea bunstrii, la fel
ca n ACB standard.
Indicatori ai eficienei economice a soluiilor tehnice de reabilitare / modernizare energetic a
cldirilor existente
Analiza economic a msurilor de modernizare energetic a unei cldiri existente se realizeaz
prin intermediul indicatorilor economici ai investiiei. Dintre acetia cei mai importani sunt urmtorii:
- valoarea net actualizat aferent investiiei suplimentare datorat aplicrii unui proiect de
modernizare energetic i economiei de energie rezultat prin aplicarea proiectului menionat, VNA(m)
[lei];
- durata de recuperare a investiiei suplimentare datorat aplicrii unui proiect de modernizare
energetic, NR [ani], reprezentnd timpul scurs din momentul realizrii investiiei n modernizarea
energetic a unei cldiri i momentul n care valoarea acesteia este egalat de valoarea economiilor
realizate prin implementarea msurilor de modernizare energetic, adus la momentul iniial al investiiei;
- costul unitii de energie economisit, e [lei/kWh], reprezentnd raportul dintre valoarea
investiiei suplimentare datorat aplicrii unui proiect de modernizare energetic i economiile de energie
realizate prin implementarea acestuia pe durata de recuperare a investiiei.
Valoarea Net Actualizat (VNA) reprezint proiecia la momentul 0 a tuturor costurilor
menionate, funcie de rata de depreciere a monedei considerate - sub forma deprecierii medii anuale.
Un al patrulea criteriu important l reprezint suportabilitatea de ctre beneficiar a ratei lunare
necesar rambursrii creditului.