Sunteți pe pagina 1din 5

1

EDINE PUBLICE DE REPARTIZARE


Pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar
sesiunea 2016
Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
nvmntul preuniversitar n anul colar 2016-2017, aprobat prin OMECS nr. 5559/2015
Art. 74.
Alin. (2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare obinute la concurs, conform art. 61 alin. (8) i (9), n limita numrului de posturi didactice/catedre
vacante/rezervate din lista afiat pentru concurs, cu respectarea condiiilor prezentei Metodologii. n cazul
mediilor de repartizare egale obinute la concurs se aplic prevederile art. 61 alin. (13) i (14). n cadrul
edinelor publice de repartizare, opiunea fiecrui candidat se exprim n scris i se consemneaz n procesul
verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd
procura notarial n original. n cazul n care candidatul nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la
edina public de repartizare, cererea acestuia nu se soluioneaz.

Art. 61.
Alin. (8) Pentru angajarea pe perioad nedeterminat, candidaii trebuie s ob in minimum nota 7
(apte) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special la clas n profilul postului sau cel pu in
media 8 (opt) la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului na ional de definitivare n
nvmnt, sesiunea 2016, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota ob inut la
proba scrisa)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4.
Alin. (9) Pentru angajarea pe perioad determinat, candidaii trebuie s obin minimum nota 5 (cinci)
att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special n profilul postului sau cel pu in media 5 (cinci) la
inspeciile la clas n profilul postului sau n cadrul examenului na ional de definitivare n nv mnt, sesiunea
2016, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota ob inut la proba scris)*3+(nota
obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4.
Alin. (13) n cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs, departajarea candidailor se face n
ordine, dup:
a) domiciliul n localitatea n care se afl postul didactic/catedra solicitat();
b) gradul didactic;
c) media de departajare calculat conform anexei nr. 15;
d) media obinut la examenul de licen/absolvire a studiilor, respectiv media obinut la examenul de
bacalaureat pentru absolvenii liceelor pedagogice.
Alin. (14) Candidaii care nu prezint documente privind mediile anilor de studii nu beneficiaz de
criteriul de departajare prevzut la alin. (13) lit. c). Calculul mediei de departajare n cazul mediilor egale, pentru
absolvenii care au finalizat studiile n alte ri i au obinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educaiei i
Cercetrii tiinifice din Romnia este prevzut n anexa nr. 15.

Art. 74
Alin. (4) n situaia n care candidaii care nu sunt titulari, repartizai pe posturi didactice/catedre
vacante/rezervate, renun la opiunea fcut sau nu se prezint la posturile didactice/catedrele pe care au fost
repartizai, se mai pot prezenta la o alt repartizare numai dup repartizarea candidailor la nivel judeean, nainte
de atribuirea orelor n regim de cumul/plata cu ora, conform Calendarului. Situaiile excepionale se rezolv
numai cu avizul Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice.
Alin. (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesit prob
practic/oral candidaii trebuie s fi promovat aceasta prob. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
publicate pentru concurs care necesit atestate/avize suplimentare candidaii trebuie s posede atestatele/avizele
necesare, anexate la cererea de nscriere n perioada de nscriere/validare a nscrierii conform Calendarului.

ROMNIA, Maramure - Baia Mare, str. Petfi Sandor, nr. 14, 430165
Tel. 004.0262.212.114, fax. 004.0262.211.992, www.isjmm.ro, isjmm@isjmm.ro

EDINE PUBLICE
1) 8 august 2016 la Colegiul Naional Gheorghe incai Baia Mare, ora 10.00

repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 61 alin. (8),
pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de
munc pe perioad nedeterminat, la nivelul judeului n care au susinut proba practic sau
inspecia special la clas n profilul postului, indiferent de judeul n care au susinut proba
scris, ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare.

2) 19 august 2016 la Colegiul Naional Gheorghe incai Baia Mare,


soluionarea n edin public, a cererilor de completare a normei didactice, n alte uniti

de nvmnt i de detaare n interesul nvmntului pentru restrngere


nesoluionat;
repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere prin
continuitate i detaarea la cerere n ordinea descresctoare a mediilor;
repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului
colar, a candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte) la concursul din sesiunea
2016, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie.

3) 22 august 2016
repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului
colar, a candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte) la concursul din sesiunea
2016, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie

4) 24 august 2016
repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere prin
concurs specific n ordinea descresctoare a punctajelor

5) 26 august 2016 i 29 august 2016


repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul
inspectoratului colar, conform art. 90 din Metodologie:
a) candidai cu media de repartizare minimum 7 (apte) la concursul din sesiunea 2016, conform art.
61 alin. (9), n vederea ncheierii unui contract individual de munc pe perioad determinat, la nivelul
judeului n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i
proba scris ori n alte judee n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n
profilul postului, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor
prezentei Metodologii;
b) candidai care beneficiaz de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul colar 2016-2017;
c) candidai cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naional din sesiunea 2016,
conform art. 61 alin. (9), n vederea ncheierii unui contract individual de munc pe perioad
determinat, la nivelul judeului n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n
profilul postului, ct i proba scris ori n alte judee n care au susinut proba practic sau inspecia
special la clas n profilul postului, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea
prevederilor prezentei Metodologii.
d) candidai rmai nerepartizai dup concursul naional din sesiunea 2016, cu media de repartizare
minimum 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), care au susinut att inspeciile speciale la clas/probele
practice, ct i proba scris n cadrul concursului n alte judee, n ordinea descresctoare a mediilor
de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;
e) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2015 i/sau 2014 n judeul/municipiul
Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i au obinut cel puin media 5 (cinci),
ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
f) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2015 i/sau 2014 n alte judee i au
obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare;

g) candidai rmai nerepartizai dup concursul naional din sesiunea 2016, care au susinut proba
scris n profilul postului n judeul/municipiul Bucureti i proba practic/oral n profilul postului
conform art. 89 alin. (4), n ordinea descresctoare a notelor;
h) candidai rmai nerepartizai dup concursul naional din sesiunea 2016, care au susinut proba
scris n profilul postului n alte judee i proba practic/oral n profilul postului conform art. 89
alin. (4), n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
i) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2015 i/sau 2014 n judeul/municipiul
Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i au obinut cel puin nota 5,00 (cinci) la proba
scris n profilul postului din iulie 2015 i/sau iulie 2014 i proba practic/oral n profilul postului
conform art. 89 alin. (4), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare,
j) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2015 i/sau 2014 n alte judee i au
obinut cel puin nota 5,00 (cinci) la proba scris n profilul postului din iulie 2014 i/sau iulie 2015 i
proba practic/oral n profilul conform art. 89 alin. (4), ierarhizai pe o list unic, n ordinea
descresctoare a mediilor de repartizare.
k) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursul naional din
sesiunea 2016 n judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i care au
obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare;
l) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursuri de titularizare
din 2015 i/sau 2014 n judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i care au
obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare;
m) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat
concursul naional din sesiunea 2016 i au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9),
ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, n judeul/municipiul
Bucureti n care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: limb
modern/matern, educaie plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate
din palatele i cluburile copiilor i elevilor;
n) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la
concursuri de titularizare din 2015 i/sau 2014 i au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o
list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, n judeul/municipiul Bucureti n care
solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: limb modern/matern, educaie
plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile
copiilor i elevilor;
o) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursul naional din
sesiunea 2016 n alte judee i care au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), n
ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
p) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursuri de titularizare
din 2015 i/sau 2014 n alte judee i care au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhiza i pe o list
unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
q) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la
concursul naional din sesiunea 2016 i au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9),
ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, n alte judee i care
solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: limb modern/matern, educaie
plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile
copiilor i elevilor;
r) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la
concursuri de titularizare din 2015 i/sau 2014 i au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o
list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, n alte judee i care solicit postul
didactic/catedra vacant() n a doua specializare: limb modern/matern, educaie plastic, educaie
muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile copiilor i elevilor;
s) candidai care au obinut cel puin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2013
(minimum 5 att la proba scris, ct i la proba practic sau inspecia la clas), care nu au mai
participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au ob inut note sub 5 (cinci) la proba
scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n specialitatea postului didactic/catedrei
solicitat(e), n ordinea descresctoare a mediilor;
t) candidailor care au obinut cel puin nota/media 7 (apte) la concursurile de titularizare, sesiunile
2012, 2011 sau 2010 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au
obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n

specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizai pe o list unic, n ordinea


descresctoare a notelor/mediilor de repartizare.
u) candidai care au renunat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizai n etapele
anterioare, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare.

6) 2 septembrie 2016
repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (5) din Metodologie
a) cadrele didactice titulare prin detaare la cerere, conform prezentei Metodologii;
b) candidai cu studii corespunztoare postului rmai nerepartizai sau cu norma incomplet,
conform art. 90;
c) candidai repartizai dup concursul naional din sesiunea 2016 i candidai repartizai n
baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau
2010 n etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre i care solicit o
nou repartizare, conform art. 90;
d) personalul didactic titular care a solicitat ncadrarea n cumul/regim de plata cu ora,
rmas nencadrat, n ordinea descresctoare a punctajului;
e) specialiti consacrai n domeniul de specialitate al curriculei colare i personal calificat,
angajat n alte domenii de activitate, care au solicitat ncadrarea n regim de cumul/plata cu
ora, rmai nencadrai, n ordinea descresctoare a punctajului;
f) personalul didactic pensionat calificat rmas nencadrat, care nu depete cu cel mult 3
(trei) ani vrsta legal de pensionare, n ordinea descresctoare a punctajului;
g) personalul didactic pensionat calificat, care depete cu 3 (trei) ani vrsta legal de
pensionare, rmas nencadrat, n ordinea descresctoare a punctajului.

7) 8 septembrie 2016
repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (5) din Metodologie
a) cadrele didactice titulare rmase cu restrngerea de activitate nesoluionat prin detaare n
interesul nvmntului pentru restrngere de activitate nesoluionat;
b) cadrele didactice titulare rmase cu norma didactic incomplet pentru completarea normei
didactice, conform prezentei Metodologii;
c) cadrele didactice titulare prin detaare la cerere, conform prezentei Metodologii;
d) candidai cu studii corespunztoare postului rmai nerepartizai sau cu norma incomplet, conform
art. 90;
e) candidai repartizai dup concursul naional din sesiunea 2016 i candidai repartizai n baza
rezultatelor obinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010 n etapele
anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre i care solicit o nou repartizare,
conform art. 90;
f) personalul didactic titular care a solicitat ncadrarea n cumul/regim de plata cu ora, rmas
nencadrat, n ordinea descresctoare a punctajului;
g) specialiti consacrai n domeniul de specialitate al curriculei colare i personal calificat, angajat n
alte domenii de activitate, care au solicitat ncadrarea n regim de cumul/plata cu ora, rmai
nencadrai, n ordinea descresctoare a punctajului;
h) personalul didactic pensionat calificat rmas nencadrat, care nu depete cu cel mult 3 (trei) ani
vrsta legal de pensionare, n ordinea descresctoare a punctajului;
i) personalul didactic
repartizarea candidailor conform art. 96 alin. (2) din Metodologie
a) candidailor repartizai n etapele anterioare cu norma incomplet, conform art. 90 sau candidailor
angajai cu contract individual pe perioad determinat cu norma incomplet n vederea completrii
normei cu ore din nvmntul gimnazial conform art. 8 alin. (3);
b) candidailor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre i care solicit o nou repartizare,
conform art. 90;
c) candidailor prevzui la art. 84 alin. (13), n ordinea descresctoare a punctajelor;
d) candidailor cu a doua specializare care au obinut cel puin media 5 (cinci) la concursul de
titularizare, sesiunea 2013 (minimum 5 att la proba scris, ct i la proba practic sau inspecia la
clas), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au ob inut note

sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n specialitatea postului
didactic/catedrei solicitat(e), n ordinea descresctoare a mediilor;
e) candidailor cu a doua specializare care au obinut cel puin nota 7 (apte) la concursurile de
titularizare, sesiunile 2012, 2011 sau 2010, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de
titularizare sau care nu au obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri
de titularizare n specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizai pe o list unic, n
ordinea descresctoare a notelor.

8) 9 septembrie 2016
repartizarea candidailor conform art. 102 alin. (1) i (2) din Metodologie
a) cadre didactice titulare i candidai cu studii corespunztoare postului rmai nerepartizai din
etapele anterioare, conform art. 94 alin. (5);
b) candidai repartizai n etapele anterioare cu norma incomplet, conform art. 90 sau candidai
angajai cu contract individual pe perioad determinat cu norma incomplet n vederea completrii
normei cu ore din nvmntul gimnazial conform art. 8 alin. (3);
c) candidai prevzui la art. 84 alin. (13), n ordinea descresctoare a punctajelor;
d) candidai cu studii corespunztoare postului care au obinut cel puin media de repartizare 5 (cinci)
la concursul organizat de inspectoratul colar la nivel judeean nivelul/municipiului Bucureti,
conform art. 98 alin. (5), n ordinea descresctoare a mediilor.
Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate se repartizeaz, n ordine, dup cum urmeaz:
a) n regim de plata cu ora, pentru o perioad de cel mult 60 de zile , personalului didactic calificat cu
domiciliul sau reedina n localitatea n care se afl postul didactic/catedra solicitat, urmnd ca n
aceast perioad s se organizeze concursuri/testri pentru ocuparea acestor posturi;
b) n regim de plata cu ora, pentru o perioad de cel mult 60 de zile , personalului didactic calificat,
care nu are domiciliul sau reedina n localitatea n care se afl postul didactic/catedra solicitat, n
ordinea descresctoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmnd ca n aceast
perioad s se organizeze concursuri/testri pentru ocuparea acestor posturi;
c) candidailor fr studii corespunztoare postului care au obinut cel puin media de repartizare 5
(cinci) la testarea organizat de inspectoratul colar la nivel judeean nivelul/municipiului Bucureti,
conform art. 101 alin. (4) i (5), n ordinea descresctoare a mediilor, conform criteriilor de departajare
prevzute la art. 101 alin. (12).

NOT
Pentru orele i repartizarea pe discipline a candidailor vom reveni cu precizri.

COMISIA JUDEEANA