Sunteți pe pagina 1din 33

Uniti de

coninut

Subcompeten
e

Coninutul
tematic

Activiti de
nvare/
evaluare

1
I.Diversitatea
n lumea vie.
8 ore

2
- definirea
noiunilor
organisme
monocelular
e i
organisme
pluricelulare
.

3
1. ntroducere.
Evaluare
iniial

4
//Recunoaterea
la microscop, pe
plane, n natur
a unor
organisme
monocelulare
(ex. amib,
bacterie, clorel)
i
pluricelulare(une
le animale,
plante, ciuperci).
//Realizarea
excursiilor n
zona apropiat a
colii pentru
observarea
plantelor i
animalelor.
//Completarea
unei fie
didactice cu
datele
observaiilor din
teren i
formularea unor
concluzii despre
diversitatea
organismelor din
localitate.
//Observarea
efectelor
interveniei
omului n
localitate.
//ntocmirea unei
schie de teren
cu identificarea
aspectelor
activitii umane
n localitate.

- identificarea
prilor
componente
ale celulei.
recunoaterea
prilor
componente
ale unui
organism
monocelular.
- identificarea
organelor unui
organism
pluricelular
( plant cu
flori).
recunoaterea
unui ir de
organisme
monocelulare
i
pluricelulare.
recunoaterea
plantelor i
animalelor din

2.Diversitatea
plantelor i
animalelor
conform
zonelor
geografice.
3.Diversitatea
plantelor i
animalelor din
RM.
4.Organisme
unicelulare.
5.Organisme
pluricelulare.
Experiena de
laborator ,
,
Recunoatere
a unor
organisme
unicelulare i
pluricelulare
la microscop,
pe plane , n
natur.,,
6.Importana
plantelor i
animalelor
pentru om.
7.Efectele
aciunii omului
asupra
diversitii

Ealonar
ea n
timp
Nr dat
.
a
d/
o
5
6
1
1

Not
e

RM.

mediului.

- analiza
influenei
activitii
omului asupra
mediului.

8. Evaluare
sumativ.

argumentarea
rolului
plantelor i a
animalelor
pentru om.

II. Bioritmuri
2 ore

- planificarea
aciunilor de
ocrotire a
animalelor i a
plantelor din
localitate.
- identificarea
animalelor i
plantelor
diurne i
nocturne.

1. Organisme
diurne.
2.Organisme
nocturne.

- compararea
unor plante
diurne i
nocturne.
interpretarea
comportamen
telor plantelor
i animalelor
n funcie de
bioritm.

III.Sisteme
vitale
12 ore

- descrierea
diferitelor
comportamen

1.
Comportament
e alimentare

//Amplasarea
csuelor pentru
psri.
//Planificarea i
realizarea
aciunilor pentru
creterea i
ngrijirea
plantelor de
cultur, plantelor
decorative i
animalelor
domestice.
//Proiectarea
aciunilor de
ocrotire a
plantelor i a
animalelor din
localitate.

//Observarea
activitii
liliecilor,
crbuilor,
aricilor, pisicilor,
vrbiilor,
bufnielor,
iepurilor etc. n
timpul zilei i
nopii.
//Observarea i
nregistrarea
datelor
referitoare la
nchiderea i
deschiderea
florilor.
//Reprezentarea
artistic a unor
bioritmuri la
plante i
animale( de
ex.prin desen,
eseu, poezii,
ghicitori etc.)
//Observarea
unor
comportamente

te alimentare
la animale.

la animale
fitofage

- identificarea
organelor i
sistemelor de
organe care
realizeaz
funcii de
nutriie la
unele plante i
animale.

2.
Comportament
e alimentare
la animale
carnivore.

- clasificarea
animalelor
dup tipul
nutriiei i
respiraiei.
argumentarea
rolului nutriiei
n viaa
animalelor.

3.
Comportament
e alimentare
ale animalelor
omnivore.
4.Evaluare
formativ.
5.Nutriia
plantelor.
Fotosinteza.
Experiena de
laborator ,
,
Evidenierea
experimental
a fotosintezei
la plante.,,
6.Nutriia
animalelor.
7.Nutriia
omului. Rolul
alimentelor.
8.Respiraia n
lumea
vie.Experiena
de laborator
,,
Identificarea
experimental
a respiraiei i
transpiraiei la
plantele cu
flori.,,
9.Transportul
substanelor
prin corpul

alimentare la
animale.
//Realizarea
experimentului
de evideniere a
fotosintezei
plantelor.
//Realizarea unor
clasificri a
animalelor
(ex.rm,
broasc, peti,
porumbel, cine,
oprl, crbu
etc.) dup tipul
de respiraie,
modul de
nutriie, sistemul
circulator.
//Realizarea
experimentelor
pentru
evidenierea
respiraiei i a
transpiraiei la o
plant cu flori.
//Recunoaterea
organelor cu
funcie de
nutriie la unele
organisme.
//Scrierea unor
texte metaforice
n care s se
reflecte
importana
nutriiei n viaa
animalelor.

plantelor i
animalelor.
10.Eliminarea
deeurilor din
organismele
vegetale i
animale.

11.Sistemul
digestiv,
respirator,
circulator i
excretor al
omului.

IV.Sisteme
de susinere
2 ore

recunoaterea
structurilor de
susinere la
plante i
animale.

12.Evaluare
sumativ.
1.Structuri de
susinere a
plantelor.
2.Structuri de
susinere a
animalelor.

- compararea
diferitelor
structuri de
susinere a
plantelor i
animalelor.
argumentarea
rolului
sistemelor de
susinere a
organismului.

V.Reproducer
ea n lumea
vie
3 ore

- identificarea
tipurilor de
reproducere a
unor animale

1. Tipuri i
modaliti de
reproducere a
plantelor i

//Observarea
unor structuri de
susinere a
plantelor n baza
planelor,
imaginilor,
filmelor(ex.fasol
e, mazre,
stejar, ieder,
vi-de-vie,
coacz, gru,
porumb etc.) i
descrierea
particularitilor
acestora.
//Colectarea unor
structuri de
susinere din
material
naturalizat.
//Modelarea unor
structuri de
susinere a
plantelor i
animalelor din
diverse
materiale.
//Recunoaterea
tipurilor de
reproducere a
animalelor i a

i plante.
- compararea
tipurilor de
reproducere a
unor animale
i plante.
argumentarea
importanei
comportamen
telor de
reproducere a
animalelor i
plantelor.

VI.Sisteme
de
coordonare
i de
integrare a
organismelor
2 ore

- Stabilirea
relaiilor
dintre reaciile
plantelor i
ale animalelor
i factorii
mediului.
argumentarea
importanei
comportamen
telor de
integrare n
mediu a
plantelor i
animalelor.

VII.Ocrotirea

animalelor.
Lucrare
practic ,
,
nmulirea
plantelor de
apartament
prin diverse
modaliti.,,
2.Comportame
nte de
reproducere a
animalelor i
plantelor.
3.Evaluare la
unitile de
coninut ,
,
Sisteme de
susinere,,
i,,Reproducer
ea n lumea
vie.,,

1.Reacia
plantelor la
factorii de
mediu.
2.Comportame
nte de
integrare a
animalelor n
mediu.

1.Plante i

plantelor n baza
planelor,
filmelor.
//Observarea
comportamentel
or de
reproducere la
unele animale.
//Schiarea
particularitilor
structurilor
plantelor
adaptate pentru
polenizare.
//Scrierea unor
texte plastice, n
care s reflecte
comportamente
de reproducere.
//Realizarea unor
lucrri practice
de nmulire a
plantelor de
camer prin
diverse
modaliti.
//Observarea
comportamentel
or de integrare a
unor animale(ex.
a furnicilor, unor
psri etc.)
//Realizarea unor
experimente
pentru
evidenierea
reaciilor
plantelor la
factorii de
mediu.
//Crearea
condiiilor de
mediu,
favorabile pentru
dezvoltarea
optim a unor
plante sau
animale.
//Studierea

mediului
ambiant
3 ore

recunoaterea
plantelor i
animalelor pe
cale de
dispariie din
RM.
- identificarea
rezervaiilor
naturale i a
parcurilor
naionale din
R.Moldova.
interpretarea
rolului
rezervaiilor
naturale i a
parcurilor
naionale
pentru
ocrotirea
naturii.
- proiectarea
aciunilor de
protecie a
animalelor i
plantelor pe
cale de
dispariie din
localitate.

VIII.Lecie de
generalizare
2 ore
Total

animale pe
cale de
dispariie din
RM.
2.Rezervaii
naturale i
parcuri
naionale din
R.Moldova.
3.Evaluare
sumativ.

plantelor i
animalelor pe
cale de dispariie
din localitate i
din ar
prezentate n
Cartea Roie a
R.Moldova.
//Vizitarea
muzeelor
inutului natal, n
scopul
cunoaterii
plantelor i
animalelor rare
din R.Moldova.
//Vizionarea
filmelor didactice
despre ocrotirea
plantelor i
animalelor.
//Colecionarea
i afiarea
diferitelor
imagini/fotografii
cu plante i
animale pe cale
de dispariie.
//Realizarea unui
proiect de
ocrotire a naturii
n localitate.

2
34

Uniti de
coninut

Subcompeten
e

Coninutul
tematic

Activiti de
nvare/evaluar
e

I.Diversitatea
n lumea vie
11 ore

diferenierea
formelor de
micare la
animale.

1.ntroducere
Evaluare
iniial

//Efectuarea
unor observaii
n natur, n
timpul vizionrii
filmului didactic
sau la microscop
al unor
animale( broasc
, cal , iepure ,
pete , rac .

- analiza
micrii
plantelor.

2.Diversitatea
formelor de
micare n
lumea vie.
3.Diversitatea

Ealonar
ea n
timp
Nr.
d
d/o
a
t
a
1
1

Not
e

interpretarea
importanei
locomoiei
omului n
diverse
condiii de
mediu.

formelor de
micare a
plantelor.
Lucrare
practic ,
,
Evidenierea
micrii
plantelor,,.

argumentarea
rolului
diversitii
formelor de
micare n
lumea vie.

4.Diversitatea
zborului
psrilor.
5.Zborul
insectelor i
mamiferelor
zburtoare.
6.Locomoia n
mediul
acvatic.
7.Locomoia n
mediul
terestru.
8.Alte
modaliti de
locomoie n
mediul
terestru.

maimu) cu
diverse
modaliti de
deplasare.
//Observaii n
natur n baza
filmelor, la
microscop a
micrii
plantelor( alge,
ppdie, lalea,
floarea-soarelui).
//Realizarea
experimentelor
pentru
evidenierea
micrii
plantelor.
//Elaborarea
unor
comunicri /
prezentri
referitoare la
locomoia omului
n diverse
condiii de
mediu i
importana
acestora pentru
om.

9.Locomoia
omului n
diverse
condiii de
mediu.
10 Evaluare
sumativ.

II.Sisteme de
susinere
8 ore

- identificarea
structurilor
implicate n
diverse
modaliti de
locomoie la

11.Analiza
evalurilor.
1.Particularit
le scheletului
animalelor
zburtoare.
2.

//Observarea pe
plane, material
natural, mulaj a
scheletului unor
vieti (iepure,
porumbel, arpe,

animale.
- analiza
particularitil
or structurilor
implicate n
locomoie la
animale.
- stabilirea
relaiilor ntre
structura
scheletului i
modalitatea
de locomoie.

Particularitl
e scheletului
animalelor
acvatice
nottoare.
3.
Particularitil
e scheletului
animalelor
semiacvatice
nottoare.
4.
Particularitl
e scheletului
animalelor ce
se deplaseaz
pe sol.
5.Relaii ntre
tipul de
locomoie i
viteza de
deplasare.
6.Recapitulare
.
7.Evaluare
sumativ.

III.Sisteme
de
coordonare
i integrare a
organismelor
n mediu
18 ore

- identificarea
organelor de
sim i
modalitilor
de
comunicare la
animale.
recunoaterea
principalelor
pri
componente
ale organelor
de sim a

8.Analiza
evalurii.
1.Orientarea i
comunicarea
animalelor i a
omului.
2.Organul
vzului.
Structura
ochiului
animalelor.
3.Organul
vzului la om.
4.Igiena

liliac, pete etc.)


//Completarea
fielor de
observaie cu
particularitile
structurilor
implicate n
locomoie.
//Elaborarea
unor tabele
comparative ale
scheletului la
diverse animale.
//Modelarea unor
pri ale
scheletului
animalelor
pentru
evidenierea
anumitor poziii
n timpul unor
micri concrete.
//Reprezentarea
schematic a
adaptrilor
pentru locomoie
a membrelor
anterioare i
posterioare a
unor animale.

//Investigarea
modalitilor de
comunicare la
unele
animale(ex. La
cine, liliac,
albin,
privighetoare
etc.) i
formularea
concluziilor
referitoare la
semnalele emise
i percepute de
animale.

1
1

omului.
recunoaterea
organelor de
sim ca
mijloace de
comunicare
ntre organism
i mediul
nconjurtor.
- compararea
acuitii
simurilor la
animale i la
om.
- aplicarea
regulilor de
igien pentru
meninerea
strii de
sntate a
organelor de
sim la om.

organului
vizual.
5.Organul
auditiv.Ureche
a extern i
cea medie.
6.Organul
auditiv.Ureche
a intern.
7.Igiena
organului
auditiv.
8.Evaluare
sumativ.
9.Organul
gustativ.
10.Organul
olfactiv.
11.Lucrare
practic
,,
Evidenierea
experimental
a acuitii
auzului,
cmpului
vizual,
mirosului,
gustului la
om.,,
12.Lucrare
practic
,,
Evidenierea
experimental
a relaiilor
ntre miros i
gust la om,,.
13.Igiena
organului
olfactiv i
gustativ.

//Observarea
particularitilor
structurale ale
organelor de
sim la unele
animale i la om.
//Realizarea unor
experimente
pentru
evidenierea
acuitii auzului,
cmpului vizual,
mirosului,
gustului la om.
//Realizarea unor
experimente
pentru
evidenierea
conexiunii dintre
miros i gust la
om.
//Elaborarea
unor comunicri
referitoare la
importana
diferitor
modaliti
alternative de
comunicare la
om semnale
Morse, alfabet
surdo-mut,
stegulee,
alfabet Braile
etc.
//Prezentarea
unor
aparate( ex. de
fotografiat,
radar),construci
a crora s-a
realizat pe baza
unor organe de
sim.
//Elaborarea
unor buletine
informative
referitoare la
igiena organelor

1
1
1

1
1
1

14.Organul
senzaiilor
termice,
tactile i
dureroase.
15.Igiena
pielii.

de sim la om.
//Elaborarea
unor comunicri
referitoare la
importana
organelor de
sim ale
animalelor i ale
omului.

16.Recapitular
e.
17.Evaluare
sumativ.
18.Analiza
evalurilor.

IV.Reproduce
rea n lumea
vie
9 ore

- identificarea
organelor de
reproducere
sexual la
animale i la
plante.
- descrierea
procesului de
reproducere
sexual la
animale i la
plantele cu
flori.
- compararea
celulelor
sexuale
femenine i
masculine la
animale.
- analiza
etapelor de
reproducere la
animale i la
plante.

1.Reproducere
a sexuat la
plante.
2.Polenizarea
la plante.
3.Fecundaia
la plante.
4.Ciclul de
dezvoltare a
unei plante cu
flori. Structura
seminei.
5.Ciclul de
dezvoltare a
unei plante cu
flori. Fructul.
6.Reproducere
a sexuat la
animale.
7.Ciclul de
dezvoltare la

//Analiza
structurii florii pe
material natural,
mulaj, plane.
//Schiarea
procesului de
polenizare i
fecundaie a
plantelor.
//Descrierea
procesului de
formare a
fructului i a
seminei
plantelor.
//Observarea n
baza filmelor sau
n natur a
modalitilor de
rspndire a
fructelor i
seminelor la
unele plante(ex.
Ppdie,
brusture, arar,
pducel, ulm
etc.)

animale.
- compararea
ciclurilor de
dezvoltare la
unele
animale.

8.Recapitulare
.
9.Evaluare
sumativ.

argumentarea
importanei
reproducerii
pentru
organism.

V.Bioritmuri
3 ore

- identificarea
particularitil
or morfologice
sezoniere ale
ciclurilor de
dezvoltare a
plantelor.
- analiza

1.Aspecte
sezoniere ale
ciclurilor de
dezvoltare a
plantelor.
2.Viaa activ
i hibernarea.

//Observarea pe
plante i mulaje
a organelor de
reproducere la
iepure sau
oarece.
//ntocmirea unor
tabele
comparative cu
structura
celulelor sexual (
ovule,
spermatozoizi) la
animale.
//Observaii pe
plane a
etapelor de
cretere i
dezvoltare la
unele
animale( ex.
crbu, fluturi,
albine, lcuste,
broate etc.)
//ntocmirea unor
tabele
comparative
pentru cicluri de
dezvoltare a
animalelor.
//Elaborarea
unor eseuri
metaforice, n
care s se
evidenieze
particularitile,
importana
rspndirii
fructelor i a
seminelor.
//Elaborarea
unor proiecte
pentru obinerea
seminelor de
plante anuale i
bienale.
//ntocmirea unui
calendar al
nmuguririi,

cauzelor
migraiei i a
hibernrii
animalelor.

3.Migraia.

diferenierea
particularitil
or fiziologice
ale animalelor
n timpul
perioadei
active i de
hibernare.
argumentarea
rolului
migraiei i a
hibernrii n
viaa
animalelor.

VI.Sisteme
vitale
11 ore

- identificarea
la om a
sistemelor
vitale cu
funcii
metabolice.

1.Sisteme
vitale umane
cu funcii
metabolice
sistemul
digestiv.

recunoaterea
organelor
principale a
sistemului
digestiv,
respirator,
circulator i
excretor ale

2. Sisteme
vitale umane
cu funcii
metabolice
sistemul
respirator.
3. Sisteme
vitale umane

nfloririi, formrii
fructelor i
cderii frunzelor
unei plante
perene.
//nregistrarea
datelor plecrii i
sosirii unor
psri
migratoare i a
intrrii i ieirii
din hibernare a
unor animale.
//Determinarea
parametrilor
factorilor de
mediu( temp.,
umiditate,
aspectul
vegetaiei,
numr de
insecte, viermi
etc.) n perioada
migraiei.
//Observarea n
natur a
perioadei de
construire a
cuiburilor
psrilor din
localitate
(rndunici, vrbii,
berze).
//Recunoaterea
pe imagini,
mulaje a
organelor
sistemului
digestiv,
respirator,
circulator i
excretor la om.
//Reprezentarea
schematic a
corelaiei
sistemelor vitale
n procese
metabolice.
//ntocmirea unor

omului.
argumentarea
rolului
sistemelor
vitale n
procesele
metabolice
ale omului.
- definirea
noiunii de
metabolism.
- compararea
etapelor
metabolismul
ui.
determinarea
semnificaiei
nutriiei,
respiraiei,
excreiei ca
funcii
eseniale
pentru
ntreinerea
vieii.
- propunerea
regulilor de
igien ale
sistemelor
vitale.

cu funcii
metabolice
sistemul
respirator.
4. Sisteme
vitale umane
cu funcii
metabolice
sistemul
excretor.
5.Schimbul de
substane i
de energie
ntre organism
i mediu.
6.Igiena
sistemelor
vitale.
7.Igiena
alimentaiei.
Vitaminele.
8.Alimentaia
raional.
9.Recapitulare
.
10.Evaluare
sumativ.
11.Analiza
evalurii.

scheme pentru
evidenierea
schimbului de
substane i de
energie ntre
organism i
mediu.
//Interviuri n
cadrul familiei ce
au scopul de a
determina
cantitatea de
alimente
consumat zilnic
de fiecare
membru al
familiei.
Formularea
concluziei
privind variaia
necesarului de
alimente n
raport cu vrsta
i cu ali
parametri.
//Vizionarea,
audierea unor
emisiuni
medicale
referitoare la
echilibrul
metabolic al
omului.
//Dezbateri
referitoare la
bolile metabolice
ale omului.
//Prezentarea
unor comunicri
referitoare la
consumul
alimentar
calitativ i
cantitativ ale
adolescenilor.
//Elaborarea unui
regim alimentar
pentru
meninerea

1
1

VII.Ocrotirea
mediului
ambiant
2 ore

- identificarea
surselor
alternative de
obinere a
hranei.
argumentarea
rolului
surselor
alternative de
obinere a
hranei.

VIII.Lecii de
generalizare
6 ore
Total

1.Surse
alternative de
obinere a
hranei.
2.Importana
surselor
alternative
pentru om.

echilibrat a
metabolismului.
//nregistrarea
datelor despre
prezena unor
resurse naturale
din
localitate( lemn,
ap, crbune,
petrol, argil,
calcar etc.)
//Observaii
asupra situaiei
pdurilor i
apelor din R.
Moldova.
Formularea
concluziilor.
//Redactarea
unor comunicri
referitoare la
surse alternative
de obinere a
produselor
alimentare.
//Elaborarea
unor proiecte de
cretere a unor
plante n soluii
nutritive.

68

Uniti de
coninut

Subcompeten
e

Coninutul
tematic

Activiti de
nvare/evaluar
e

I.Sisteme
vitale
11 ore

- identificarea
substanelor
chimice din
celul.

1.ntroducere.
Evaluare
iniial

//Modelarea unor
celule vegetale
sau animale din
diverse
materiale.
//Realizarea
schematic a
nivelurilor
structurale ale
organismelor
(celul -esut
organ
organism).
//Realizarea unor
experimente
pentru
evidenierea
prezenei
anumitor
substane n
celulele
vegetale.
//Alctuirea unor
raii alimentare
care s includ
norma zilnic de
substane
nutritive,
necesar pentru
creterea i
dezvoltarea
normal a unui
adolescent.

diferenierea
componentelo
r celulei
vegetale i
animale i a
funciilor lor.
- compararea
structurii
celulei
vegetale i
animale.
argumentarea
importanei
schimbului de
substane i
de energie la
nivel celular.
- ierarhizarea
nivelurilor de
organizare
structural a
organismelor.
- propunerea
unor regimuri
alimentare
pentru
creterea i
dezvoltarea
normal a
omului.

2.Celula
unitatea
fundamental
a lumii vii.
3.Compoziia
chimic a
celulei.
4.Structura
celulei.
Particularitil
e structurale
ale celulei
vegetale i
animale.
5.Structura
celulei.
Organitele
bimembranare
.
6.Structura
celulei.
Organitele
unimembranar
e i
amembranare.
7.Schimbul de
substane i
energie la
nivel celular.
8.Organizarea
structural a
organismelor

Ealonar
ea n
timp
Nr Dat
.
a
d/
o
1
1

Not
e

celul -esut
organ
organism.
9.Experiene
de laborator ,,
Analiza
microscopic a
unor celule
vegetale
(ceap,roie,
mr) i
animale(muco
asa din
cavitatea
bucal) i
identificarea
componenilor
principali.

1
1

10.Recapitular
e.

II.Diversitate
a n lumea
vie
26 ore

- definirea
noiunilor
sistematic,
taxonomie,
uniti
taxonomice.
- identificarea
unitilor
taxonomice.
- descrierea
particularitil
or regnurilor
de organisme.
diferenierea
trsturilor
distinctive ale
filumurilor de
plante i
ncrengturilor
de animale.

11.Evaluare
sumat.
1.Sistematica
organismelor.
2.Regnul
Protiste.
Diversitatea
algelor.
3.Regnul
ciupercilor.
Diversitatea
ciupercilor.
4. Lichenii.
5.Regnul
Plante.Filumul
Muchi.
6.Filumul
Ferigi.
7.Filumul
Gimnosperme.
8.Filumul
Angiosperme.
Organe
vegetative.
9.Filumul
Angiosperme.

//Reprezentarea
schematic i
ierarhic
referitoare la
sistematica
organismelor.
//Redactarea i
prezentarea unor
fie instructive,
referitoare la
particularitile
organismelor la
nivel de regn,
ncrengtur,
reprezentant.
//Observarea n
natur , pe
plane, material
naturalizat a
unor plante cu
flori mr
mce, fasole,
gru etc.- i a
unor plante fr

- compararea
particularitil
or structurale
ale plantelor
monocotiledo
nate i
dicotiledonate
.

determinarea
caracterelor
generale ale
claselor de
animale
vertebrate.
- clasificarea
plantelor i
animalelor din
localitate.

-argumentare
a rolului
plantelor i
animalelor n
natur i n
viaa omului.

III.Sisteme
de susinere
7 ore

Organe
generative.
10.Lichenii.
11.Recapitular
e.
12.Evaluare
sumativ.
13.Sistematica
organismelor.
Regnul
Animalelor.
14.ncrengtur
a Celenterate.
15.ncrengtur
a Viermi Plai
i Cilindrici.
16.ncrengtur
a Viermi
Inelai.
17.ncrengtur
a Molute
clasele
lamelibranchia
te,
gasteropode,
cefalopode.
18.ncrengtur
a Artropode
clasa Arahnide
i Crustacee.
19.ncrengtur
a Artropode
clasa Insecte.
20.Evaluare
Nevertebratel
e.
21.ncrengtur
a Cordate.
Supraclasa
Peti clasele
peti osoi i
cartilaginoi.
22.ncrengtur
a Cordate.
Clasa
Amfibienilor.
23.ncrengtur
a Cordate.
Clasa

flori ferigi,
muchi.
//Observarea n
natur, pe
plane, mulaj a
unor animale
vertebrate i
nevertebrate.
//Aplicarea
fielor de
observaie
pentru
recunoaterea
organismelor ce
aparin
diferitelor
regnuri, filumuri,
ncrengturi.
//Ierarhizarea
unei plante cu
flori viin - i a
unui mamifer
carnivor cine
pe uniti
taxonomice.
//Creterea i
ngrijirea unor
plante, animale.
//Elaborarea
fielor
publicitare
referitoare la
importana
organismelor n
natur i n viaa
omului.
//Proiectarea i
realizarea unor
aciuni de
protecie a
organismelor.

recunoaterea
elementelor
componente
ale sistemului
locomotor la
om.
- descrierea
fiziologiei
sistemului
locomotor la
om.
- analiza unor
afeciuni ale
sistemului
locomotor.
- aplicarea
aciunilor de
acordare a
primului ajutor
n caz de
entorse,
fracturi,
luxaii.

Reptilelor.
24.ncrengtur
a Cordate.
Clasa
Psrilor.
25.ncrengtur
a Cordate.
Clasa
Mamiferelor.
26.Evaluare
Vertebratele.
1.Sistemul
osos.
Experiena de
laborator ,,
Determinarea
compoziiei
chimice a
oaselor.,,
2.Scheletul
uman.
Scheletul
axial.
3.Scheletul
uman.Scheletu
l apendicular.
4.Sistemul
muscular la
om.Grupele
principale de
muchi.
Structura,
compoziia i
proprietile
muchilor.
5.Afeciuni ale
sistemului
locomotor i
acordarea
primului
ajutor n caz
de afeciuni.
Lucrare
practic -

//Recunoaterea
pe mulaje,
plane a
elementelor
constitutive ale
sistemului
locomotor la om.
//Alctuirea unui
set de exerciii
fizice pentru
dezvoltarea
normal a
sistemului
locomotor la
adolesceni.
//Redactarea
unor fie
instructive care
s includ
condiii
favorabile pentru
creterea i
dezvoltarea
normal a
scheletului i
muchilor la
adolesceni.
//Recunoaterea
pe imagini a
unor afeciuni
ale sistemului
osos (luxaii,
fracturi, rahitism
etc.)
//Demonstrarea
unor aciuni de
acordare a
primului ajutor n
caz de entorse,
fracturi, luxaii.

,,

Acordarea
primului
ajutor n caz
de fracturi,
luxaii, plgi.,,
6.Igiena
sistemului
osos i
muscular.

IV.Sisteme
de
coordonare
i de
integrare ale
organismelor
n mediu
11 ore

- identificarea
elementelor
constitutive
ale sistemului
nervos i
endocrin la
om.
interpretarea
rolului de
coordonare a
sistemului
nervos i
endocrin n
activitatea
organismului
uman.
- planificarea
aciunilor de
meninere a
strii de
sntate a
sistemului
nervos i
endocrin la
om.

7.Evaluare
sumativ.
1.Structura i
particularitil
e sistemului
nervos.
2.Sistemul
nervos central
la om.
Encefalul i
mduva
spinrii.
3.Sistemul
nervos
periferic.
4.Sistemul
nervos
vegetativ.
5.Reflexul.
Experien de
laborator ,,
Evidenierea
reflexelor la
om (rotulian,
plant etc),,.
6.Funcia
reflex i de
conducere a
sistemului
nervos.
7.Igiena
sistemului
nervos.

//Recunoaterea
pe mulaje,
plane a
sistemului
nervos i
endocrin la om.
//Efectuarea
unor
experimente
pentru
evidenierea
unor reflexe la
om.
//Alctuirea unor
tabele
comparative
pentru reflexele
condiionate i
necondiionate.
//Aplicarea unor
teste psihologice
pentru
determinarea
temperamentulu
i.
//ntocmirea unui
program optim
de activitate
pentru
meninerea strii
de sntate a
sistemului
nervos i
endocrin la om.

1
1

8.Sistemul
endocrin.

1
1

9.Sistemul
neuroendocrin
n coordonare
i integrare n
mediu.
10.Recapitular
e.

V.Reproducer
ea n lumea
vie
4 ore

recunoaterea
organelor de
reproducere
ale omului.
- descrierea
procesului de
fecundaie,
gestaie i
natere la om.
- stabilirea
corelaiei ntre
creterea i
dezvoltarea
fizic a omului
i aspecte ale
dezvoltrii
psihice.
determinarea
pe baza
msurrii unor
parametri ai
creterii i
dezvoltrii
propriului
organism.
- formularea
recomandrilo
r pentru

11.Evaluare
sumativ.
1.Organele de
reproducere a
omului.
2.Fecundaia,
gestaia i
naterea la
om.
3.Creterea i
dezvoltarea
omului.
Educaia
sexual.
4.Evaluare
sumativ.

//Observarea pe
plane a
organelor de
reproducere la
femeie (ovare,
trompe uterine,
uter, vagin) i la
brbat (testicole,
canale seminale,
penis).
//ntocmirea
graficelor pentru
dezvoltarea
psihic i fizic a
omului.
//Msurri ale
nlimii,
perimetrului
toracic, greutii
etc. la elevi ntrun interval de 16 luni.
//Dezbateri
referitoare la
maturizarea
sexual i
psihic la
adolesceni,
manifestarea
comportamental
n perioada
pubertii.
//Dezbateri
referitoare la

profilaxia
maladiilor
sexual
transmisibile.
argumentarea
importanei
planificrii
familiei.

VI.Bioritmuri
3 ore

- identificarea
bioritmurilor
fiziologice de
lung i scurt
durat ale
omului.
argumentarea
importanei
bioritmurilor
n activitatea
organismului
uman.

1.Bioritmuri
fiziologice de
lung durat
la om ciclul
ovarian, ciclul
uterin.
2.Bioritmuri
fiziologice de
scurt durat
la om ciclul
cardiac,
bioritmul
temp. corpului
etc.
3.Bioritmuri i
sntate.

VII.Ocrotirea
mediului
4 ore

- identificarea
factorilor cu
influen
nociv asupra

1.Influena
alcoolului
asupra
organismului

concepie i
contracepie,
planificarea
familiei.
//Redactarea
unei liste de
recomandri
care ar contribui
la meninerea
strii de
sntate a
sistemului
reproductor.
//ntocmirea unui
grafic al ovulaiei
pentru un ciclu
menstrual
normal.
//Dezbateri
referitoare la
modificrile
fiziologice i a
simptomelor
care nsoesc
ovulaia i ciclul
menstrual.
//Msurarea
pulsului, ritmului
respirator n
condiii de
repaos i de
activitate fizic.
//Studii de caz pe
tema ,,Ore de
somn i de
activitate.,,
//ntocmirea unor
grafice pentru
bioritmul
cardiac,
respirator i al
temp. corpului n
diverse condiii
de activitate a
organismului.
//Realizarea unor
desene cu
evidenierea
consecinelor

organismului
uman.
- compararea
organelor i a
organismelor
sntoase cu
organe i
organisme
afectate de
factori nocivi.
- formularea
consecinelor
nocive a unor
substane
toxice asupra
organismului
uman.
argumentarea
importanei
unui mod
sntos de
via.

uman.
2.Influena
tutunului
asupra
organismului
uman.
Cancerul
pulmonar.
3.Influena
drogurilor
asupra
organismului
uman.
4.Evaluare
sumativ.

aciunii factorilor
nocivi asupra
organismului
uman.
//Completarea
unor chestionare
privind influena
nociv a
tutunului,
alcoolului,
drogurilor asupra
organismului.
//Compararea
plmnilor
sntoi cu cei
afectai de
nicotin n baza
imaginilor.
//Realizarea unor
experimente
pentru
evidenierea
influenei
tutunului asupra
plmnilor.
//Redactarea
unor comunicri
referitoare la
modificrile n
timp a
organismului
uman sub
influena
factorilor nocivi.
//Formularea
unor
recomandri cu
privire la dauna
fumatului,
consumului de
alcool, droguri.

VIII.Lecii de
generalizare
2 ore

4
68

Total

Uniti de
coninut

Subcompeten
e

Coninutul
tematic

Activiti de
nvare/evaluar
e

I.Diversitatea
n lumea vie
13 ore

- definirea
noiunilor de
ecosistem.
determinarea
particularitil
or
ecosistemelor.

1.ntroducere.
Evaluare
iniial
2.Diversitatea
ecosistemelor.
Ecosistemele
i
componentele

//Crearea unui
album cu
fotografii,
imagini cu
diverse
ecosisteme.
//Realizarea unor
activiti

Ealonar
ea n
timp
Nr Dat
.
a
d/
o
1
1

Not
e

II.Bioritmuri
5 ore

- clasificarea
ecosistemelor.
reprezentarea
schematic a
relaiilor
trofice n
ecosistem.
argumentarea
importanei
relaiilor
trofice n
ecosistem.
diferenierea
biodiversitii
n diferite
tipuri de
ecosisteme
terestru,
acvatic,
subteran.
- stabilirea
relaiilor ntre
condiiile de
mediu i
biodiversitate.
- proiectarea
aciunilor de
ameliorare a
strii
ecosistemelor
din localitate.

lor.
3.Medii de
via
terestru,
acvatic i
subteran - i
adaptri la
mediu.
4.Factorii
mediului.
5.Relaii ale
organismelor
cu mediul.
Lucrare
practic Nr.1.
6.Relaii
trofice n
ecosistem.
Verigi i
lanuri trofice.
7.Reele
trofice.
Piramide
trofice.
8.Biodiversitat
ea ntr-un
ecosistem
apropiat colii.
9.Biodiversitat
ea
ecosistemului
acvatic.
10.Biodiversit
atea
ecosistemului
terestru.
11.Biodiversit
atea
ecosistemului
subteran.
12.Recapitular
e.
13.Evaluare
sumativ.

- identificarea
aspectelor

1.Aspecte
sezoniere ale

practice de
calculare a
frecvenei
plantelor i
animalelor pe
1m2 dintr-un
ecosistem
parc, lac,
pdure.
//Analiza
categoriilor
trofice dintr-un
ecosistem local
parc, ru,
grdin.
//Reprezentarea
grafic a
lanurilor trofice,
piramidelor
ecologice,
relaiilor trofice
din diverse
ecosisteme
pdure, lac,
cmpie, lan de
gru.
//Observarea i
nregistrarea n
fiele de
observaie a
factorilor biotici,
abiotici i
antropogeni din
cel mai apropiat
ecosistem din
zona colii.
//Redactarea
unor eseuri cu
genericul ,
,
Ecosistemul din
localitate,,.
//Proiectarea
unor aciuni de
ameliorare a
strii unui
ecosistem din
localitate.
//Observarea
fenofazelor la

1
1

1
1

1
1

sezoniere ale
unor
ecosisteme.
- stabilirea
relaiilor ntre
condiiile de
mediu i
bioritmurile
sezoniere ale
organismelor.

III.Sisteme
de
coordonare
i integrare
ale
organismelor
n mediu
8 ore

- identificarea
factorilor ce
determin
starea de
echilibru i
factorii care
produc
dezechilibrul
ecosistemului.
- descrierea
procesului de
succesiune a
unui
ecosistem.
argumentarea
rolului
diferitor
categorii de
organisme i a
omului n

ecosistemelor.
Migraiile i
hibernarea
capricii sau
necesiti
vitale.
2.Bioritmul
plantelor.
3.Lucrare
practic
Nr.2.Determin
area cantitii
de amidon n
frunzele
polantelor n
perioada de
toamn.Formu
larea
concluziilor.
4.Bioritmul
animalelor.
5.Evaluare
sumativ la
unitile de
coninuturi
Diversitatea n
lumea vie i
Bioritmuri.
1.Reglarea
echilibrului
ecosistemelor.
2.Succesiunea
unui
ecosistem.
3.Relaii ale
organismelor
ntr-un
ecosistem
(concurente i
neconcurente)
.
4.Teoria
evoluiei.
5.Selecia
natural
factor de
meninere a
echilibrului
ecosistemului.

unele plante i a
bioritmului
sezonier la unele
animale din
diverse
ecosisteme din
localitate.

1
1

1
1

//Investigarea
unor factori
(vntoare,
pescuit intensiv,
modificarea
condiiilor de
mediu,
ntroducerea de
noi specii de
organisme etc.)
ce produc
dezechilibrul n
ecosistem.
//Crearea unui
ecosistem
artificial
(acvarium,
heleteu).
//Observarea i
interpretarea
relaiilor dintre

1
1

1
1

1
1

meninerea
echilibrului
ecosistemului.
- proiectarea
aciunilor de
ocrotire a
ecosistemelor
din localitate.

IV.Sisteme
de susinere
4 ore

V.Sisteme
vitale ale
ecositemelor
8 ore

recunoaterea
adaptrilor
organelor de
susinere
pentru
integrarea
organismelor
n mediu.
argumentarea
rolului
structurilor de
susinere n
supravieuirea
organismelor

reprezentarea
schematic a
ciclurilor
biogeochimice
.
argumentarea
importanei
organismelor

6 Selecia
artificial.
7.Recapitulare
Lucrare
practic Nr.3
Demonstrarea
experimental
a influenei
usturoiului,
cepei asupra
mucegaiului.
8.Evaluare
sumativ.
1.Rolul
sistemelor de
susinere
pentru
supravieuirea
organismelor
n diverse
condiii de
mediu.
2.Structuri de
susinere a
plantelor.
3.Adaptri n
sistemul de
susinere a
animaleleor.
4.Evaluare
sumativ la
Sisteme de
coordonare i
integrare ale
organismelor
n mediu i
Sisteme de
susinere.
1.Circuitul
materiei i
energiei n
natur.
2.Rolul
organismelor
n circuitul
materiei i al
energiei.
3.Cicluri

organismele
unor ecosisteme
parc, pdure,
ru, grdin.
//Elavorarea unor
proiecte de
ocrotire a
ecosistemelor
din localitate.

//Modelarea unor
structuri de
susinere la
plante rdcini,
vase
conductoare,
crcei.
//Realizarea unor
activiti
practice de
identificare a
esuturilor
mecanice la
plante.
//Organizarea
unor concursuri
cu prezentri de
fotografii i
imagini ce conin
structuri de
susinere la
animale pentru
supravieuirea
acestora n
anumite medii
de trai.
//Reprezentarea
schematic a
ciclurilor
biogeochimice.
//Schiarea unor
lanuri trofice
prin care s
demonstreze
rolul
organismelor n

1
1

n circuitul
materiei i
energiei n
natur.

VI.Reproduce
rea n lumea
vie. Bazele
geneticii.
18 ore.

- descrierea
procesului de
gametogenez
.
- compararea
ovogenezei i
spermatogene
zei.
- descrierea
mecanismelor
de
transmitere a
caracterelor
ereditare
conform
legilor lui
Mendel.
- utilizarea
simbolurilor
genetice n
situaii de
comunicare.
- analiza
aciunii
factorilor de
mediu asupra
variabilitii
organismelor.
-

biogeochimice
. Ciclul apei.
4.Cicluri
biogeochimice
. Ciclul
carbonului.
5.Cicluri
biogeochimice
. Ciclul
azotului.
6.Lucrare
practic
Nr.4.Evidenier
ea
experimental
a absorbiei
apei de ctre
plant.
7.Evaluare
sumativ.
1.nmulirea
sexuat.
Gametogeneza
.
2.Acuplaia i
fecundaia.
3.Dezvoltarea
embrionar i
larvar.
4.Ereditatea i
variabilitatea
la om.
5.Legile
ereditii.
6.Mecanismele
transmiterii
caracterelor
ereditare
(legile I,II a lui
G. Mendel).
7.
Mecanismele
transmiterii
caracterelor
ereditare
(legea a III a
lui G. Mendel).
8.Rezolvarea
problemelor la

circuitul materiei
i al energiei n
natur.

//Observarea la
microscop, pe
plane a
celulelor sexuale
i schiarea
structurii
acestora.
//Elaborarea
unor scheme
demonstrative
referitoare la
transmiterea
caracterelor
ereditare la
mazre.
//Rezolvarea
problemelor
focalizate pe
mecanismul
transmiterii
caracterelor
ereditare ( legile
lui Mendel).
//Investigarea
cauzelor apariiei
unor boli
ereditare la om
(polidactilia,hem
ofilia, sindromul

1
1

1
1
2

argumentarea
rolului
ereditii i
variabilitii n
viaa
organismelor.
- analiza
aciuunii
factorilor de
mediu n
apariia
maladiilor
ereditare la
om.
- propunerea
modalitilor
de profilaxie a
maladiilor
ereditare la
om.

VII.Ocrotirea
mediului.
8 ore

interpretarea
consecinelor
aciunii omului
asupra
biodiversitii.
argumentarea
rolului
complexelor
naturale,
protejate de
stat, din
R.Moldova.
- analiza
efectelor
polurii
mediului
asupra
propriei

legea
uniformitii
hibrizilor.
9.Rezolvarea
problemelor la
legea
segregrii
caracterelor.
10.Rezolvarea
problemelor la
legea
independenei
caracterelor.
11.Genetica
uman.
Maladii
ereditare
genice i
cromosomiale.
12.Profilaxia
bolilor
ereditare.
13.Recapitular
e.
14.Evaluare
sumativ.
15.Analiza
lucrrilor de
evaluare.
1.Poluarea
centrelor
urbane.
2.Poluarea
atmosferei.
3.Poluarea
apei i a
solului.
4.Influena
omului asupra
biodiversitii.
5.Rezervaii
naturale i
monumente
ale naturii din
R.Moldova.
6.Impactul
aciunii umane
asupra
propriei

Down etc.)
//Alctuirea unui
arbore
genealogic al
familiei.

1
1
1
1

//Elaborarea unui
album cu
fotografii i date
despre
rezultatele
pozitive i
negative ale
interveniei
omului asupra
unui ecosistem
natural din
localitate.
//Redactarea
unor comunicri
referitoare la
rolul ariilor
protejate de stat
din R. Moldova.
//Organizarea
dezbaterilor

1
1
1
1

1
1

existene.

VIII.Lecii de
generalizare
4 ore
total

existene.
7.Salvai
Planeta.
8.Evaluare
sumativ.

referitoare la
formarea
gurilor de ozon,
ploile acide,
nclzirea
global, etc.
//Elaborarea unui
proiect de
reciclare a
deeurilor din
propria
gospodrie.
4

68