Sunteți pe pagina 1din 283

CUPRINS

RUGĂCIUNILE INCEPĂTOARE …………………………………………………………………….. 1


PARACLISUL TATĂLUI CERESC…………………………………………………………………… 4
PARACLISUL DE LAUDĂ A DUMNEZEIRII, A SF. PUTERI CERESTI ŞI A SFINŢIILOR…. 12
ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS,- AL DRAGOSTEI DUMNEZEIEŞTI……………… 20
ACATISTUL PREASFÂNTULUI ŞI DE VIAŢĂ FĂCĂTORULUI DUH………………………..... 29
ACATISTUL LINIŞTIRII SUFLETEŞTI……………………………………………………………… 37
ACATISTUL BINECUVÂNTĂRILOR DUMNEZEIEŞTI…………………………………………… 43
ACATIST DE MULŢUMIRE……………………………………………………………………………. 49
ACATISTUL SFINTEI LUMINI DIVINE………………………………………………………………. 56
ACATISTUL MAICII DOMNULUI - DE LAUDĂ SFANTĂ…………………………………………. 61
ACATISTUL MAICII DOMNULUI - IMBLANZIREA TUTUROR VRĂJMAŞILOR…………… 66
ACATISTUL MAICII DOMNULUI - PENTRU ILUMINARE -…………………………………….....73
ACATISTUL MAICII DOMNUL - PENTRU VINDECARE –……………………………….………... 79
ACATISTUL MAICII DOMNULUI - PANTANASSA -……………………………………….…….…. 85
ACATISTUL MAICII DOMNULUI -IZBĂVITOAREA-……………………………….….………… 91
ACATISTUL MAICII DOMNULU - SFANTUL ACOPERĂMANT………………….………………. 96
ACATISTUL MAICII DOMNULUI - LA ICOANA SPORIREA MINŢII ………………………….105
ACATISTUL SFINŢILOR DIN SFANTUL SOBOR AL MAICII DOMNULUI …………...………113
ACATISTUL MAICII DOMNULUI-CEA MAI MINUNATĂ FECIOARĂ DIN ÎNTREAGA LUME……119
ACATISTUL MAICII DOMNULUI “ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIŢI”…………………........125
ACATISTUL MAICII DOMNULUI - GRABNIC AJUTĂTOARE …………………………………..132
ACATISTUL ÎNGERULUI PĂZITOR………………………………………………………………...143
ACATISTUL SFINTEI PREACUVIOASE NOASTRE MAICI MARIA EGIPTEANCA…………..155
ACATISTUL SFINTEI IULIANA DIN LAZAREVO OCROTITOAREA CELOR CĂSĂTORITI.163
ACATISTUL IZBĂVIRII DIN NECAZURI……………………………………………………………172
ACATISTUL SFÂNTULUI ARHANGHEL RAFAEL…………………………………………………179
ACATISTUL SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA, ARHIEPISCOPULTESALONICULUI…….186
ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢITULUI MUCENIC CIPRIAN…………………………………..194
ACATISTUL SFANTULUI DANIIL SIHASTRUL…………………………………………………….204
ACATISTUL SFINTILOR ADRIAN SI NATALIA ……………………………………………………214
ACATISTUL SFÂNTULUI SERAFIM DE SAROV……………………………………………………221
ACATISTUL SFINŢILOR MUCENICI EPICTET ŞI ASTION………………………………………228
ACATISTUL MARII MUCENITE IRINA…………………………………………………………...…236
ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN CASIAN…………………………………………………………….244
ACATISTUL SFANTULUI SPIRIDON …………………………………………………………….252
NOUL PARACLIS AL SFÂNTULUI NECTARIE……………………………………………………..260
CANONUL CELOR ŞAPTE SFINŢI ARHANGHELI………………………………………...............266
RUGĂCIUNEA BOGORODICINAIA…………………………………………………………………..275
RUGĂCIUNEA MAICII DOMNULUI “SPORIREA MINŢII”……………………………………...,281
RUGĂCIUNE PENTRU DUHOVNIC………………………………………………………………….,.281
RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPĂCARE, ÎNŢELEGERE ŞI ÎNMULŢIREA DRAGOSTEI………...,.282
RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR CE NU AU COPII……………………………………………………,283

Rugăciunile incepătoare
1
Binecuvantat este Dumnezeul nostru
totdeauna, acum şi pururea şi in vecii
vecilor! Amin!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
Ţie!
Impărate Ceresc, Mangaietorule,
Duhul Adevărului, Care pretutindeni
eşti şi pe toate le implineşti,
VistierulBunătăţilor şi Dătătorule de
Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte intru noi
şi ne curăţeşte pe noi de toată
intinăciunea şi mantuieşte Bunule
sufletele noastre!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi!
( de 3 ori)
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfantului Duh! Şi acum şi pururea şi in vecii vecilor!
Amin!
Preasfantă Treime, miluieşte-ne pe noi! Doamne, curăţeşte păcatele noastre!
Stǎpane, iartă fărădelegile noastre!
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfant Numele Tău!
Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte!
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfantului Duh! Şi acum şi pururea şi in vecii vecilor!
Amin!
Tatǎl nostru, Carele eşti in Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău! Vie Impărăţia Ta!
Facă-se Voia Ta! Precum inCer aşa şi pe Pămant. Painea noastră, cea de toate zilele,
dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri! Şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean! Că a Ta este
Impărăţia, Puterea şi Slava, a Tatǎlui şi a Fiului şi a Sfantului Duh, acum şi pururea
şi in vecii vecilor. Amin!
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepandu-ne de nici un
răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpan, noi păcătoşii robii Tăi,
miluieşte-ne pe noi!
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfantului Duh!
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că intru Tine am nădăjduit; nu Te mania pe noi
foarte, nici pomeni fărădelegilenoastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne
izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostrum şi noi suntem
poporul Tău; toţi lucrul mainilor Tale şi Numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi
in vecii vecilor! Amin!

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu,


Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim intru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.

2
Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, intru credincioşia Ta, auzi-
mă, intru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-
i drept inaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu
şi viaţa mea o calcă in picioare; făcutu-m-a să locuiesc in intuneric ca morţii cei din
veacuri. Mahnit e duhul in mine şi inima mea incremenită inlăuntrul meu. Adusu-
mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
mainilor Tale m-am gandit. Intins-am către Tine mainile mele, sufletul meu ca un
pămant insetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi intoarce
faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară in mormant. Fă să aud
dimineaţa Mila Ta, că la Tine imi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg,
Doamne. Invaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun
să mă povăţuiască la pămantul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi
viaţă. Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de starpeşte pe
vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei cee necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfantului Duh! Şi acum şi pururea şi in vecii vecilor!
Amin!
Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Dumnezeu este Domnul
şi S-a arătat nouă, bine este cuvantat Cel ce vine intru Numele Domnului! (de 3 ori)

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea indurărilor
Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vartos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul
meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu inaintea mea este
pururea. Ţie unuia am greşit şi rău inaintea Ta am făcut, aşa incat Drept eşti Tu
intru cuvintele Tale şi Biruitor cand vei judeca Tu. Că iată intru fărădelegi m-am
zămislit şi in păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate
şi cele ascunse ale inţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropimă- vei cu isop şi mă
voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vartos decat zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da
bucurie şi veselie; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Intoarce faţa Ta de la păcatele mele şi
toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept
innoieşte intru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel
Sfant nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mantuirii Tale şi cu duh stăpanitor mă intăreşte.
Invăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor intoarce. Izbăveşte-mă
de vărsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; Bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit
jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
infrantăşi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, intru bună voirea Ta, Sionului şi să
se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Paraclisul Tatălui Ceresc

3
Rugăciunile începătoare

Doamne miluieşte!(de 12 ori)


Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos,Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru!

Psalmul Preasfântului Tată Ceresc


Veniţi toţi iubitorii de Dumnezeu, să-L slăvim pe Tatăl Ceresc!
Veniţi popoare să-L slăvim pe Împăratul împăraţilor şi pe Domnul domnilor!
Veniţi cu toţii să-I aducem Preamărire Celei mai Înalte Personalităţi Divine!
Iubiţi-L popoare pe Tatăl Ceresc al Domnului Iisus!
Iubiţi-L popoare pe Cel care are în Stăpânire Universul şi toată suflarea Lui!
Îngenuncheaţi! Rugaţi-vă! Smeriţi-vă înaintea Celui, pe care nimeni nu-L clinteşte!
Toată suflarea se opreşte când se aude Măreţul Lui Nume!
Binecuvântează-ne pe noi Tată Ceresc, împreună cu Fiul Tău - Domnul Iisus
Hristos şi cu Sfântul Duh!
Sfinţeşte-i Doamne Dumnezeule, pe cei care Te iubesc pe Tine, pe Fiul Tău - Cel
Unul Născut, pe Sfântul Duh şi întreaga Dumnezeire, care este de necuprins cu
mintea noastră!
Doamne Dumnezeule sfinţeşte-i şi iubeşte-i pe toţi cei care, din veac în veac, fac
Voia Ta Cea Sfântă!

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă! Bine este cuvântat Cel ce vine întru
Numele Domnului!(de 3 ori) Către Tatăl Ceresc să strigăm noi păcătoşii şi
nevrednicii, zicând: Ai milă de noi, Tată Ceresc! (2 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Bunătatea Ta Dumnezeiască, cine o va spune oare? Îngerii? Arhanghelii? Oştile
Cereşti? Sfinţii? Numai Domnul nostru Iisus Hristos ne poate spune acest adevăr
minunat şi de nepătruns.
Psalmul Adevărului Sfânt

Adevărat eşti Doamne Dumnezeule şi adevărată este Lucrarea Ta cea


4
Duhovnicească!
Adevărată este Sfânta Împărăţie a Ta şi adevărate sunt Cerurile şi Oştirile Cereşti!
Adevărat este Sfântul Tron Dumnezeiesc şi adevărată este toată creaţia Ta cea vie!
Adevăr a spus Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos şi adevărată este Sfânta Sa
Evanghelie!
Adevăr au mărturisit toţi Sfinţii Tăi, în toate veacurile şi la toate popoarele!
Adevărul Tău se transmite din neam în neam şi din veac în veac!
Tu eşti Dumnezeul Atoatecreator, Stăpânul tuturor veacurilor, Tatăl nostru Cel
Ceresc!
Canonul Preasfântului nostru Tată Ceresc

Marea vieţii văzând-o învolburată la Tine strigăm: Doamne Dumnezeule din


stricăciune scoate-ne pe toţi!
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Domnul nostru Iisus Hristos arătând comuniunea sfinţeniei Divine a spus
Apostolului Filip: Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine!
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
La stejarul lui Mamvri Te-ai arătat Întreit lui Avraam şi dreptei Sara, profeţindu-le
că vor avea un fiu la bătrâneţe. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Adevărul
cel Sfânt l-a spus Domnul Iisus Hristos când propăvăduia Sfânta Evanghelie,
zicând: Cei ce-L iubesc pe Fiul Îl vor iubi şi pe Tatăl, iar cei ce-L urăsc pe Fiul Îl
vor urî şi pe Tatăl! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Toţi cei ce vor
respecta învăţătura Sfintei Evanghelii, făcând Voia Tatălui, vor avea un loc sfânt şi
binecuvântat în Sfânta Împărăţie a Cerurilor.
Cântarea a III-a
Doamne Dumnezeule întăreşte-ne pe noi întru dragostea Ta cea Sfântă, că Tu eşti
marginea doririlor Unule, Iubitorule de oameni!
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Iubindu-L pe Fiul Tău, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, îi iubeşti şi pe
toţi creştinii care împlinesc Poruncile cele Sfinte şi Dumnezeieşti.
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Toţi Sfinţii care au iubit Cuvântul Sfânt al Adevărului şi l-au împlinit cu cinste, au
luat cununa sfântă şi au câte un loc binecuvântat în Sfânta Împărăţie a Cerurilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat
din Dumnezeu Adevărat mărturisim noi creştinii şi într-un glas Îl slăvim pe Domnul
Dumnezeu, Cel Veşnic şi Iubitor de oameni. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin! Marele Prooroc Ilie şi-a acoperit faţa cu cojocul, zicând: Nu este om viu care
să vadă Slava Lui Dumnezeu!- iar noi să ne acoperim cu smerenie, slăvindu-L pe
Domnul Dumnezeu Savaot. Pe noi creştinii, care facem Voia Ta cea sfântă ajută-ne,
luminează-ne, ocroteşte-ne şi ne apără, Tată Ceresc, punând Oştile Îngereşti să îi
izgonească pe duşmanii cei văzuţi, cât şi pe cei nevăzuţi. Toţi cei care avem
nădejde, dragoste şi multă evlavie la Bunul Dumnezeu să ne smerim din tot sufletul,
ca Tatăl Ceresc să ne poată primi întru Împărăţia Sa.

Ectenie
Cu pace, Domnului să ne rugăm!
5
Doamne miluieşte!
Pentru Pacea de Sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre şi ale tuturor oamenilor,
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru întreaga Biserică creştină şi pentru creştinii de pretutindeni, Domnului să ne
rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru întoarcerea la dreapta credinţă ortodoxă a oamenilor de pe Pământ,
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru alungarea duhurilor rele din trupurile, din sufletele şi din vieţile noastre,
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru toţi robii Lui Dumnezeu care sunt aici de faţă (numele), pentru sănătatea şi
mântuirea lor şi a familiilor lor, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru înmulţirea iubirii din inimile tuturor oamenilor, pentru iluminarea,
înţelepţirea, ajutorul lor, pentru protejarea de cel rău şi pentru mântuirea lor,
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)

Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm,


Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Tată Ceresc, binecuvintează
poporul român în toate veacurile, pentru ca toţi cei care vor fi să fie să Te
Preaslăvească pe Tine şi întreaga Dumnezeire Veşnică şi Atotputernică.

Cântarea a IV-a
Lucrul Tău cel Sfânt, Poruncile Tale şi Cuvântul Tău, sunt cu anevoie de înţeles,
dacă nu ni se explică nouă pe îndelete.
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Când ai vorbit în muntele Sinai tot poporul s-a speriat şi l-a trimis pe alesul Tău, să
vorbească cu Tine, că oamenilor le era frică să nu moară.
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Tunete şi fumegare mare s-a văzut în vârful muntelui. De aceea nimeni nu a
îndrăznit să vorbească cu Tine, ci doar cel pe care l-ai ales să conducă poporul.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! În chipul stâlpului de foc mergeai noaptea
înaintea celor pe care i-ai călăuzit, iar ziua Te făceai văzut sub forma unui nor. Şi
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Lucrare mare şi înfricoşătoare ai făcut
împotriva celor răzvrătiţi, că ai crăpat pământul şi i-ai prăbuşit în adâncuri şi cu foc
ai aprins taberele lor, arzându-i de vii.

Cântarea a V-a
Luminătorul tuturor eşti şi Lumina Ta străluceşte nespus de mult, iar în faţa
Slavei Tale nici Sfinţii nu pot sta. Te rugăm Doamne Dumnezeule, luminează-ne pe
6
noi nevrednicii şi ne întăreşte!
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Lumină eşti celor apropiaţi de Tine, Doamne Dumnezeul nostru, Preabinecuvântat
şi Preasfânt Tată Ceresc. Pe cei care se îndepărtează de Tine îi chemi prin cei aleşi
spre a face lucrare frumoasă, minunată şi de Tine binecuvântată.
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Împăratului Solomon, care a cerut înţelepciune, i-ai dat şi frumuseţe, avere şi cinste
deosebită. Noi creştinii cerem astăzi numai cele bune şi iertare de păcate, ştiind că
milostivirea Ta Dumnezeiască este mare şi sfântă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! La Sfântul Botez al şi
Preabinecuvântatului Tău Fiu, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, ai zis:
Acesta este Fiul Meu Iubit, întru care am binevoit! Sfântul Ioan Botezătorul auzind
acestea le-a mărturisit întregului popor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!Amin!
Acelaşi glas minunat şi preabinecuvântat a fost auzit de unii oameni din popor şi
când Domnul Iisus Hristos propăvăduia Sfânta Evanghelie, dar mulţi au spus că a
fost tunet.

Cântarea a VI-a
Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, Tată Ceresc, Preaminunat şi
Preabinecuvântat. Te rugăm fii Milostiv cu noi, ascultă-ne şi înţelepţeşte-ne!
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Lui Barac i-ai dat curaj să se lupte cu oştile duşmane, iar noi Te rugăm să ne dai
curaj creştinesc spre a lupta cu oştile întunecate ale vrăjmaşilor ispititori, dar şi cu
ale celor care caută să ne subjuge.
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Putere multă i-ai dat lui Samson şi de aceea el îi învingea pe toţi. Te rugăm acum
din toată inima noastră de creştini să ne dai şi nouă acea putere cu care să-i
învingem pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi care ne stau în cale şi nu ne lasă să
mergem pe calea cea bună a Cereştii Lumini.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Plin de înţelepciune, de Slavă şi de
calităţi Dumnezeieşti a fost Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care a închis gurile
rele ale clevetitorilor din vremea Sa. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Când Domnul nostru Iisus era pe Pământ, se ruga către Tine, Tată Ceresc, Preasfânt
şi Preabinecuvântat şi zicea: Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te
Preaslăvească … Eu Te-am Preaslăvit pe Tine pe Pământ… şi acum Preaslăveşte-
Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu Slava pe care am avut-o, mai înainte de a fi
lumea.

Ectenia milei
Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule după Mare Mila Ta, rugămu-ne Ţie auzi-ne şi
ne miluieşte!
Doamne miluieşte! (de 3 ori).
Pentru întreaga Biserică Creştin-Ortodoxă şi pentru unirea tuturor bisericilor
creştine într-Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, Domnului să ne
rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori).
7
Pentru ca ţara noastră să fie păzită de boli, de foamete, de foc, de războaie, de
năvălirea altor neamuri, de cutremur, de inundaţii şi de alte urgii, Domnului să ne
rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori).
Pentru poporul român şi românii de pretutindeni, pentru sănătatea şi mântuirea lor,
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori).
Pentru ca tot omul să se roage Domnului cu inima fierbinte şi să aibă multă iubire
sfântă pentru Dumnezeu şi pentru aproapele său, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori).
Pentru ca toţi oamenii să aibă milă, înţelegere şi dragoste pentru Pământ şi pentru
tot ce vieţuieşte pe acesta, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori).
Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cel
care eşti Stăpân peste toate, deopotrivă cu Fiul şi cu Sfântul Duh, Tată Ceresc
milostiveşte-Te spre noi şi ne izbăveşte din toate greutăţile noastre, că eşti de-a
pururea Iubit şi Preamărit.

Apostolul
Înţelepciune! Din I-a epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (I Ioan
2;1,2,21-25)
Fraţilor! Acestea vi le scriu ca să nu păcătuiţi şi dacă va păcătui cineva, avem
mijlocitor către Tatăl pe Iisus Hristos Cel Drept. El este Jertfă de ispăşire pentru
păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. V-
am scris vouă, nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că îl ştiţi şi ştiţi că nici o
minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel care tăgăduieşte că
Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.
Oricine tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl; cine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe
Tatăl. Deci ceea ce aţi auzit la început, în voi să rămână; de va rămâne în voi ceea
ce aţi auzit la început, veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl. Şi aceasta este
făgăduinţa pe care El ne-a făgăduit-o: viaţa veşnică.
Pace ţie cititorule şi duhului tău! Aliluia! Bucuraţi-vă de Domnul Dumnezeu, care
ne ajută pe noi!

Evanghelia
Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Marcu (Marcu 1;0-11)
În vremea aceea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a Botezat în Iordan, de
către Ioan. Şi îndată ieşind din apă a văzut Cerurile deschise şi Duhul Sfânt ca un
porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din Ceruri: Tu eşti Fiul Meu
Iubit, întru care am binevoit!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime
Sfântă, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre! Pentru rugăciunile Preasfintei
Fecioare Maria, ale Tuturor Sfinţilor şi ale Sfintelor Puteri Cereşti curăţeşte
Doamne mulţimea fărădelegilor noastre! Dumnezeule Atotputernic şi Preaminunat,
Tată Ceresc, ajută neamul nostru creştinesc şi românesc, aşa cum i-ai ajutat pe toţi
8
aleşii Tăi din toate veacurile şi până acum! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin! Preabinecuvântată şi Preasfântă Treime nu-i lăsa pe robii Tăi cei nepricepuţi
să moară întunecaţi, în fărădelegi şi în păcate! Te rugăm ajută-ne pe toţi să ne
mântuim, spre Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Cântarea a VII-a
Binecuvintează-ne pe noi Tată Ceresc, cu binecuvântarea Ta cea sfântă, aşa cum
i-ai binecuvântat pe toţi Sfinţii care au propăvăduit Evanghelia Minunatului Tău
Fiu, Iisus!
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Fii ai Luminii Cereşti îi faci pe toţi cei care cu credinţă, nădejde, devotament şi
dragoste sfântă fac Voia Ta Cea Dumnezeiască.
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Lămuriţi fiind că suntem în întunericul păcatelor, Te rugăm să ne deschizi Calea
spre cele înalte, spre Adevăr şi Sfinţenie, că totul se poate când se revarsă Harul
Tău peste noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Dincolo de slava Sfinţilor este Slava Lui
Dumnezeu, care depăşeşte orice măsură omenească sau îngerească, că şi Sfinţii
Heruvimi mărturisesc despre aceasta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Turn către tăria Dumnezeiască fiind, de neclintit eşti şi nimeni din cei care Te
ascultă nu poate face nimic fără Voia Ta Cea Sfântă, iar cei care nu Te-au ascultat şi
s-au îndepărtat de Tine au ajuns în întunericul cel de nedescris.

Cântarea a VIII-a
Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului Savaot, cântându-L şi
preaînălţându-L întru toţi vecii!
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi, care ne rugăm către Tine, Doamne
Dumnezeule, ci mai vârtos ne întăreşte spre a duce o viaţă sfântă, fără de păcate.
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Lumina Sfântă a Dumnezeirii Tale celei de nepătruns, trimite-o să strălucească şi
peste noi, Preaveşnicule Luminător!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Bine eşti cuvântat Tată Ceresc, Fiule şi
Duhule Sfânt! Doamne, Slava Ta fiind mai înainte de a fi lumea noastră cea văzută,
a strălucit în Universul Ceresc, fiind văzută de toate Sfintele Puteri Cereşti. Şi acum
şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Toţi vizionarii cereşti, care au văzut câte ceva
din Sfânta Împărăţie a Cerurilor, au spus, ori au scris despre cele de Sus, iar Sfântul
Apostol şi Mucenic Ştefan a zis: Îl văd pe Fiul de-a dreapta Tatălui!

Cântarea a IX-a
Toate popoarele vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu şi să-L slăvească pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, prin lucrarea cea minunată a ortodoxiei româneşti.
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Toţi dreptmăritorii creştini, care au auzit de lucrarea Ta cea minunată, Tată Ceresc,
se smeresc, se roagă Ţie şi Te Preaslăvesc întru toţi vecii.
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
9
Lucrarea minunată, de ridicare a pământenilor din înapoierea lor, ai dat-o Fiului
Tău, Cel Unul Născut, care a adus vestea cea bună a Împărăţiei Cerurilor şi va fi cu
noi până la sfârşitul tuturor veacurilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Toţi cei care Te slăvesc pe Tine cu
credinţă vor avea parte de Slava Cerească şi binecuvântată în veci. Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Amin! În lupta pe care noi o ducem împotriva forţelor
răului, ajută-ne Doamne Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi ajută-i şi pe toţi
urmaşii noştri, care vor fi să fie până la a doua venire a Domnului nostru Iisus
Hristos.

Laudele Tatălui Ceresc


1.Lăudaţi-L pe Domnul, cei botezaţi! Lăudaţi-L pe Domnul, cei binecuvântaţi!
Lăudat să fie Tatăl nostru Cel Ceresc, împreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, de toţi
creştinii din întreaga lume, că vestea bună a Împărăţiei Cerurilor a venit din Porunca
Tatălui, prin Voinţa Fiului şi cu Lucrarea Sfântului Duh. (de 2 ori)
2.Lăudaţi-L pe Domnul, toţi Sfinţii Lui! Lăudaţi-L pe Domnul, toţi Îngerii Lui!
Nu ne pricepem noi oamenii îndeajuns să-L lăudăm pe Tatăl nostru Cel Ceresc, pe
Care Îl laudă neîncetat toate Oştirile Cereşti şi Cetele Îngereşti. (de 2 ori)
3.Lăudat să fie Domnul Savaot, de către toate popoarele lumii! Veniţi toate
popoarele să-L lăudăm pe Tatăl nostru Cel Ceresc şi să lăudăm toată Dumnezeirea
Cea Veşnică, Mare şi Atotputernică, că este dătătoare de Viaţă şi este ocrotitoare a
creştinilor.
4.Lăudaţi-L şi bine cuvântaţi-L pe Tatăl Ceresc, că pe toţi ne împodobeşte cu
Razele Sfinte ale Harului Său. Lăudaţi şi bine cuvântaţi Întreaga Dumnezeire!
Lauda Domnului să fie în gura celor binecuvântaţi şi fericiţi, căci Calea spre Ceruri
de pe Pământ începe!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin! Veniţi toate popoarele, împreună cu Toţi Sfinţii şi cu toate Sfintele Puteri
Cereşti să-L slăvim şi să-L lăudăm pe Tatăl Ceresc, împreună cu Fiul şi cu Duhul
Sfânt şi să aducem mărire Marilor Personalităţi Divine şi tuturor celor din Sfânta
Împărăţie a Cerurilor!

Doxologia
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă Lumina! Slavă întru cei de Sus, Lui
Dumnezeu şi pe Pământ pace, între oameni bunăvoire! Lăudămu-Te, bine Te
cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru Slava Ta Cea Mare.
Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne, Fiule
Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Doamne, Duhule Sfânt, Doamne Dumnezeule,
Mieluşelul Lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel care ridici păcatul lumii miluieşte-ne pe
noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a
dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Domnul nostru
Iisus Hristos, întru Slava Lui Dumnezeu Tatăl. Amin! În toate zilele Te vom bine
cuvânta şi vom lăuda Numele Tău, în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne
Doamne în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat Doamne,
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Preaslăvit este Numele Tău în veci. Amin!
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine!
10
Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale! (de 3 ori)
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne
miluieşte-mă! Vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie! Doamne la Tine am scăpat,
învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Că la Tine este izvorul vieţii,
întru Lumina Ta vom vedea lumina! Tinde, Doamne, mila Ta celor ce Te cunosc pe
Tine! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi!
(de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! Doamne Dumnezeule Preasfânt şi
Preabinecuvântat, Tată Ceresc, Care stai pe Sfântul Tron Divin împreună cu Fiul
Tău şi Mântuitorul nostru - Domnul Iisus Hristos şi cu Duhul Sfânt, Care pe toate le
ştii, le vezi şi le auzi, ştiind ce va urma, Care cu cuvântul şi cu gândul poţi să faci
orice doreşti, Îndelung-Răbdătorule şi Multmilostivule, miluieşte-ne pe noi creştinii,
poporul român şi tot poporul Tău. Întoarce-ne pe calea cea bună întru Slava
Numelui Tău, că toată darea cea bună de Sus este, de la Tine, Părintele Luminilor şi
Ţie Slavă-Ţi înăltăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin!

Rugăciune către Preasfânta Treime


Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Care L-ai trimis pe Fiul Tău în lume, să
propăvăduiască Sfânta Evanghelie şi Care, împreună cu Duhul Sfânt, neîncetat
priveşti spre noi, binecuvintează-ne, întăreşte-ne, luminează-ne să facem Voia Ta
Cea Sfântă atât noi cât şi urmaşii noştri. Întăreşte Doamne ţara noastră, poporul
nostru fă-l ascultător, întăreşte inimile fiilor şi fiicelor noastre, spre a Te asculta pe
Tine, că Tu eşti Dumnezeul Măririlor şi Ţie Slavă-Ţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, Dumnezeirii Celei Veşnice şi Atotputernice, totdeauna, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Paraclisul de laudă a Dumnezeirii, a Sfintelor


11
Puteri Ceresti şi a sfinţiilor

Rugăciunile începătoare

Doamne miluieşte! (de 12 ori)


Veniţi să ne închinăm Împăratului
nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la
Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la
Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul
nostru!

Psalmul de laudă
Lăudat să fie Dumnezeul nostru - Tatăl
Ceresc, Preasfânt şi Preaplin de iubire!
Lăudat să fie Dumnezeul nostru - Iisus
Hristos, Mântuitorul nostru şi
Răscumpărătorul păcatelor noastre!
Lăudat să fie Dumnezeul nostru -
Sfântul Duh, Luminătorul şi Izvorul
Vieţii!
Lăudată să fie Preacurata Maică a Domnului, Preasfânta Fecioară Maria!
Lăudaţi să fie Sfinţii Heruvimi, Serafimi, Arhangheli împreună cu Oştirile lor
Sfinte!
Lăudaţi să fie toţi Sfinţii Prealuminaţi de la Sfântul Tron Divin!
Lăudate să fie Sfintele Domnii, Stăpânii, Începătorii şi Scaune Cereşti!
Lăudate să fie Sfintele Oştiri ale Domniilor, ale Stăpâniilor, ale Începătoriilor şi
ale Scaunelor Cereşti!
Lăudate să fie Sfintele Oştiri ale Sfinţilor Arhangheli!
Lăudaţi să fie cei ce scriu faptele Îngerilor şi fărădelegile duşmanilor Lui
Dumnezeu şi ai creştinilor!
Lăudaţi să fie toţi Sfinţii Îngeri, Sfinţii Părinţi şi Sfintele Soboare Cereşti!
Lăudaţi să fie cei care conduc Cerurile şi Oştirile de Apărare ale Cerurilor!
Lăudaţi să fie toţi cei care sunt alături de Bunul Dumnezeu şi care fac Voia Lui
Sfântă!
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, Bine este cuvântat Cel ce vine întru
Numele Domnului! (de 3 ori)
Către Domnul Dumnezeu Preasfânt şi Preaplin de Iubire şi către toţi slujitorii Lui
Cereşti, cu smerenie să alergăm noi păcătoşii şi să cerem protecţie, milă,
vindecare şi sfântă binecuvântare cerească. (de 2 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Către Maica Domnului, către Sfintele Soboare Cereşti, către Sfinţi şi Îngeri şi
către toţi cei care-I slujesc cu dragoste Lui Dumnezeu să strigăm noi toţi creştinii,
12
spre a fi binecuvântaţi şi a avea cele bune şi folositoare.

Canonul de Laudă
Bunul Dumnezeu este binecuvântat, slăvit şi lăudat de toţi cei din Ceruri şi de pe
Pământ!
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Noi creştinii şi toţi iubitorii de cele sfinte să-I aducem laudă Lui
Dumnezeu şi Marii Sale Bunătăţi, că în Marea Sa Îndurare de multe păcate i-a iertat
pe toţi cei care au fost de-a lungul veacurilor.
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Laudă Sfântă să-I aducem Domnului nostru Iisus Hristos, în
calitate de Fiu al Lui Dumnezeu, de Mare Învăţător şi de Apostol al lumii, de
Prooroc şi de Mântuitor al nostru şi de Răscumpărător al păcatelor noastre, că,
pentru neamul omenesc, pe toate le-a îndurat cu smerenie şi cu dragoste sfântă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Laudă Sfântă să-I aducem Duhului
Sfânt, Mângâietorul, Sfinţitorul şi Dătătorul de Viaţă, Duhul Adevărului, Vistierul
Bunătăţilor, Iluminătorul tuturor şi Dumnezeul nostru. Cu toţii să lăudăm şi să
slăvim Dumnezeirea Cea Veşnică şi Atotputernică, Care are grijă de noi toţi,
înzestrându-ne cu Har, virtuţi, calităţi şi multe daruri sfinte şi creştineşti. Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Amin! Numai Bunul Dumnezeu şi cei din Ceruri văd
toate problemele omenirii, precum şi rezolvarea lor. Pentru aceasta noi, cu dragoste
sfântă şi creştinească, aducem laudă şi mulţumire Sfintelor Personalităţi Cereşti,
care ne ajută.

Cântarea a-III-a
Cu iubire sfântă şi cu smerenie, toţi cei care sunt în Sfânta Împărăţie a Cerurilor
aduc laudă Dumnezeirii.
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Noi păcătoşii fiind muritori, să ne aducem aminte de toate cele
sfinte şi binecuvântate de Dumnezeu şi să împlinim cu sfinţenie, tot ce ne
porunceşte Atotputernicul şi Preamăritul Stăpânitor al Cerului, al Pământului şi al
Întregii Creaţii.
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Lăudată şi Binecuvântată este Preasfânta şi Preacurata Fecioara
Maria, Maica Dumnezeului nostru, Care L-a născut pe Mântuitorul sufletelor
noastre şi Care apără creştinătatea de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Toţi Sfinţii şi toate Sfintele Muceniţe,
care au fost alături de Domnul Iisus Hristos, propăvăduind de-a lungul veacurilor
Sfânta Evanghelie, sunt acum alături de Sfinţii Îngeri şi de Sfintele Oştiri Cereşti,
conlucrând la cele sfinte şi lăudând Dumnezeirea, cu glas răsunător, în Ceruri. Şi
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cu toţii să luăm aminte la cele cereşti şi
să facem cele sfinte pe Pământ, ca să fim cu toţii binecuvântaţi şi lăudaţi de Cei de
13
Sus.

Ectenia întreită
Miluieşte-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, după Mare Mila Ta, rugămu-ne Ţie
auzi-ne şi ne miluieşte!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru Sfânta Biserică creştină şi pentru unirea tuturor Sfintelor Biserici într-una
Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru ca ţara noastră să fie păzită de năvălirea altor neamuri, de războaie, de boli,
de foamete, de foc, de cutremur, de secetă, de inundaţii, de molime şi de alte urgii,
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru tot poporul român, pentru toţi românii de pretutindeni, pentru toţi cei de faţă
(numele), pentru sănătatea şi mântuirea lor şi a familiilor lor, Domnului să ne
rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru ca tot omul să se roage Domnului cu inima fierbinte şi să aibă multă iubire
sfântă pentru Dumnezeu şi pentru aproapele său, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru ca toţi oamenii să aibă milă, înţelegere şi dragoste pentru tot ce vieţuieşte pe
Pământ, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi
înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin! Pe Cel mai Mare Apărător şi Ocrotitor al lumii, care a făcut Cerurile şi
Pământul, Să-L lăudăm noi credincioşii şi să ne închinăm Lui întru toţi vecii!

Cântarea a IV-a
Să-L lăudăm pe Bunul Dumnezeu şi Lui să ne închinăm cu dragoste şi cu multă
smerenie creştină!
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Cu multă dragoste sfântă şi creştinească să-i lăudăm noi pe
Sfinţii Arhangheli şi pe toţi Sfinţii Îngeri din Sfintele lor Oştiri Cereşti, care
întotdeauna sunt gata să ne ajute pe noi la împlinirea celor sfinte.
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Cu cinstire, cu smerenie şi cu evlavie multă să cerem ajutor
Tuturor Sfintelor Puteri Cereşti, Sfintelor Oştiri ale: Domniilor, Stăpâniilor,
Începătoriilor şi Scaunelor Cereşti, precum şi Sfinţilor Îngeri care scriu faptele cele
minunate ale Sfintelor Personalităţi Cereşti, dar şi fărădelegile duşmanilor Bunului
Dumnezeu şi ai creştinilor, făcând raport special înaintea Divinităţii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cu dragoste sfântă, Domnul Dumnezeu
l-a binecuvântat pe Sfântul Heruvim Antim, ca să întocmească o Oştire din o mie de
Heruvimi, cu care să apere România şi pe cei aleşi şi binecuvântaţi, spre a împlini
14
poruncile cereşti. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cei care nu Îl ascultă
pe Domnul Dumnezeu îşi vor trage ponoasele faptelor pe care le-au făcut, că
Sfântul Înger al morţii va veni cu Îngerii lui şi-i v-a pedepsi straşnic pe
neascultători, mai straşnic decât altădată în Egipt.

Cântarea a V-a
Să lăudăm pe Domnul Iisus şi pe toţi Sfinţii, care s-au străduit să facă Binele cel
Sfânt!
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Laudă sfântă să aducem noi Domnului Iisus Hristos - Fiul Lui
Dumnezeu, şi tuturor celor care conduc Cerurile cu măiestrie sfântă, că sunt
binecuvântaţi de Domnul Dumnezeu şi pe toate cele bune le împlinesc.
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Cu toată dragostea noastră să aducem laude celor care sunt în
Sfântul Sobor al Maicii Domnului, al Sfântului Ioan Botezătorul, al Sfinţilor
Apostoli şi în Soboarele Tututor Sfinţilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Să lăudăm creştineşte pe cei care sunt în
Sânul lui Avraam, că mari daruri cereşti s-au învrednicit a avea pentru faptele lor
cele bune, pentru smerenia şi dragostea lor cea sfântă. Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin! Cântare de laudă sfântă să aducem tuturor celor care s-au mântuit şi
au în Sfânta Împărăţie a Cerurilor un loc binecuvântat de Dumnezeu, că pe toate
cele bune le-au dobândit cu strădanie şi jertfă sfântă.

Cântarea a VI-a
Să-i lăudăm pe cei lăudaţi cereşte şi să-i binecuvântăm pe cei binecuvântaţi de
Bunul Dumnezeu Savaot!
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Cu evlavie şi cu smerenie să O lăudăm şi noi pe Preacurata
Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, că mare ajutor a dat
oamenilor de-a lungul veacurilor. Pe cei care I-au cerut, Maica Sfântă, i-a vindecat
de boli, i-a protejat de cel viclean şi de uneltirile sale, iar ţara noastră, luând-o sub
protecţia Ei cerească, a devenit Grădina Maicii Domnului.
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Vrednici de laudă sunt toţi Sfinţii şi toate Sfintele, care au luat şi
iau apărarea creştinilor, protejându-i de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi,
vindecându-i de boli şi ajutându-i pentru a scăpa din nevoi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Laude şi slujbe sfinte să aducem în dar,
Preaminunatului Împărat Ceresc, care ne înzestrează cu Har, calităţi şi virtuţi sfinte,
atât pe noi cât şi pe urmaşii noştri binecredincioşi. Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin! Cu dragoste şi cu multă smerenie să aducem slavă, laudă, mulţumire
şi recunoştintă sfântă Preafintei Treimi, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Maicii
Domnului, Sfinţilor Conducători Cereşti, Sfintelor Oştiri Cereşti conduse de Marii
15
Voievozi, Sfintelor Soboare, Sfinţilor Heruvimi, Serafimi, Îngeri, Sfintelor Domnii,
Stăpânii, Începătorii, Scaune Cereşti şi Tuturor Sfintelor Puteri Cereşti, Sfinţilor şi
Sfintelor, pentru tot ajutorul dat oamenilor de pe întregul Pământ, dar şi poporului
român şi creştin.

Ectenia specială
Cu pace, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru pacea de Sus, pentru mântuirea sufletelor noastre şi ale tuturor oamenilor,
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru cei bolnavi, fermecaţi, înrăiţi şi săpâniţi de duhurile rele, pentru curăţirea şi
protejarea lor de tor ce este rău, pentru sănătatea şi mântuirea lor, Domnului să ne
rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru toţi robii Lui Dumnezeu, care sunt aici de faţă (numele), pentru sănătatea,
mântuirea lor, a familiilor lor, a tuturor celor dragi lor şi pentru îndepărtarea tuturor
duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru ca toţi oamenii să susţină şi să îngrijească viaţa pe Pământ şi natura toată,
Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!
Pentru ca tot omul să fie blând, bun, milostiv, smerit, iubitor de Dumnezeu şi de
aproapele său, oricare ar fi acesta, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Lăudat
să fii Doamne Dumnezeule, împreună cu toţi cei din Sfânta Împărăţie, pentru toate
darurile sfinte care întreţin viaţa, pentru tot ajutorul şi binecuvântările cereşti, că ne
ocrotiţi de toate relele lumii acesteia, pe noi, păcătoşii şi nevrednicii.
Apostolul
Înţelepciune! Din Faptele Sfinţilor Apostoli (F.A. 3;26)
Fraţilor! Dumnezeu înviind pe Fiul Său, L-a trimis întâi la voi, să vă
binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutăţile Sale… Pace ţie cititorule! Şi
duhului tău. Aliluia! Ascultă Doamne şi-i vezi pe cei care Ţi se roagă! Ţie Doamne,
Ţi se vor ruga mai marii popoarelor!

Evanghelia
Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Matei (Matei 3; 1 şi 2)
În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul şi propăvăduia în pustiul Iudeii, spunând:
Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime
Sfântă, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre! Pentru rugăciunile Tuturor Sfinţilor,
ale Sfintelor Puteri Cereşti şi ale Preasfintei Fecioare Maria, curăţeşte Doamne
mulţimea fărădelegilor noastre! Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după Mare Mila
Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre! Şi acum şi pururea
şi în vecii vecilor! Amin! Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi, Doamne
16
Dumnezeule, ci primeşte rugăciunile robilor Tăi, că necazurile ne cuprind şi nu ne
putem apăra singuri, de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. Acoperă-ne pe noi păcătoşii, că
la Tine pururea scăpăm, fiindcă eşti Apărătorul şi Mângâietorul nostru.

Cântarea a VII-a
Domnul Dumnezeu este lăudat, iar neamul nostru este binecuvântat!
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Laudă şi cinstire sfântă să aducem Sfinţilor noştri Îngeri Păzitori,
care ne sunt trimişi de Domnul nostru Iisus Hristos la Sfântul Botez şi care ne
protejează şi ne inspiră la bine, toată viaţa noastră.
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Pe Sfântul Înger Păzitor al ţării noastre să-L lăudăm noi
credincioşii, că nu a lăsat neamul nostru să fie distrus de alte popoare, ci ca un mare
viteaz ceresc s-a luptat, alungându-i pe cei răi departe de hotarele ţării.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Pe Sfinţii Îngeri Păzitori ai sfintelor
biserici, mănăstiri, schituri şi ai tuturor sfintelor lăcaşuri de închinăciune să-i arătăm
lumii întregi şi să-i lăudăm creştineşte pentru rugăciunile făcute pentru salvarea
noastră. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pe Sfinţii Heruvimi, care se
pogoară peste noi în timpul Sfintelor Liturghii să-i lăudăm creştineşte, că ei se roagă
pentru noi Bunului Dumnezeu, spre a fi iertaţi şi binecuvântaţi.

Cântarea a VIII-a
Pe Împăratul Ceresc, pe Care-L laudă toate Sfintele Oştiri Cereşti, să-L lăudăm,
să-L slăvim şi să-L preamărim întru toţi vecii!
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Pe Domnul Dumnezeu Savaot - Ziditorul a tot şi a toate -
Împăratul Cerurilor, al Pământului şi al Întregii Creaţii, Care are puteri nebănuite,
să-L lăudăm cu dragoste şi cu multă smerenie creştinească!
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Pe Sfinţii Serafimi cei cu câte şase aripi, care dau laudă
neîncetată Domnului Dumnezeu şi fac în mod nemijlocit Voia Domnului, să-i
lăudăm şi noi, pe Pământul nostru creştinesc şi strămoşesc.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Pe cei care cântă în Ceruri: Slavă întru
cei de Sus Lui Dumnezeu, pe Pământ pace şi între oameni bunăvoire! - să-i lăudăm
şi noi în slujbele creştine şi în rugăciunile făcute cu smerenie creştinească. Şi acum
şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pe toţi cei din Ceruri, care ne aduc veşti sfinte,
daruri şi toate cele de folos vieţii noastre, să-i lăudăm ca pe nişte vrednici slujitori ai
Dumnezeirii, care vin să ne ajute pe noi toţi.

Cântarea a IX-a
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
17
Îngerii din Ceruri! Să-i lăudăm cu toţii pe Sfinţii Inspiratori Cereşti, care vin pe
Pământ şi-i inspiră la lucrări deosebite pe cei luminaţi şi binecuvântaţi.
Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor, lăudaţi Oştirile Cereşti şi pe toţi
Îngerii din Ceruri! Să-i lăudăm, cu laudă sfântă, pe Sfinţii Heruvimi care apară
Pământul spre a nu fi distrus din cauza unor fenomene cosmice sau întâmplări
nedorite de cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Să-i lăudăm pe slujitorii Domnului care
au grijă de Pământ, de Soare, de Lună, de Stele, că toate acestea sunt făcute prin
Lucrarea Atotputernicului Dumnezeu, drept pentru care Cei din Ceruri au mare grijă
de acestea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pe toţi cei care sunt alături
de Domnul Dumnezeu Savaot şi Îl ascultă, împlinind cu iubire şi cu smerenie toate
poruncile cereşti, să-i lăudăm şi bine să-i cuvântăm întru toţi vecii.

Ectenia milei
Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule după Mare Mila Ta, rugămu-ne Ţie auzi-ne şi
ne miluieşte!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru pacea, sănătatea, luminarea, mântuirea, cercetarea, curăţirea sufletească şi
trupească a robilor Lui Dumnezeu care sunt de faţă (numele) şi a familiilor lor,
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru ca ţara noastră să fie păzită de acţiunile celor întunecaţi, de războaie, de
cutremure, de secetă, de inundaţii, de vânturi puternice, de molime şi de alte urgii,
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru buna sporire duhovnicească, trupească, familială a tuturor iubitorilor de
Dumnezeu şi pentru belşugul caselor lor, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru ca Atotputernicul Dumnezeu să fie Iubitor de oameni, Bun, Blând, Lesne-
Iertător şi Milostiv, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Pentru ca Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre cele bune şi folositoare
pentru mântuirea sufletelor noastre şi ale lumii întregi, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Veniţi
toţi iubitorii de cele sfinte şi cereşti, să lăudăm Dumnezeirea Veşnică şi
Atotputernică, pe Cei din Sfânta Împărăţie, că toţi ne pot ajuta pe noi.

Doxologia
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă Lumina! Slavă întru cei de Sus, Lui
Dumnezeu şi pe Pământ pace, între oameni bunăvoire! Lăudămu-Te, bine Te
cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru Slava Ta Cea Mare.
Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne, Fiule
18
Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Doamne, Duhule Sfânt, Doamne Dumnezeule,
Mieluşelul Lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel care ridici păcatul lumii miluieşte-ne pe
noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a
dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Domnul nostru
Iisus Hristos, întru Slava Lui Dumnezeu Tatăl. Amin! În toate zilele Te vom bine
cuvânta şi vom lăuda Numele Tău, în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne
Doamne în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat Doamne,
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Preaslăvit este Numele Tău în veci. Amin!
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine!
Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale! (de 3 ori)
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne
miluieşte-mă! Vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie! Doamne la Tine am scăpat,
învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Că la Tine este izvorul vieţii,
întru Lumina Ta vom vedea lumina! Tinde, Doamne, mila Ta celor ce Te cunosc pe
Tine! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi!
(de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin! Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! Bine este cuvântat Atotputernicul
Dumnezeu Savaot, cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti, care Îl ascultă şi fac Voia
Lui Cea Sfântă şi să ne rugăm să fim şi noi binecuvântaţi cereşte.

Rugăciune către Preasfântă Treime

Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Atotputernic, primeşte lauda noastră


creştinească adusă cu smerenie Ţie, Maicii Domnului, Sfintelor Puteri Cereşti şi
Îngereşti, Îngerilor de Lumină, Sfinţilor şi tuturor celor care întreţin şi apără viaţa
de pe Pământ şi ne miluieşte pe noi! Îl slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh!
Treime Sfântă Slavă Ţie! Mulţumim Doamne pentru viaţă, pentru toate darurile care
susţin viaţa şi pentru toată Iubirea Ta Sfântă! Mulţumim tuturor Celor din Sfânta
Împărăţie a Cerurilor pentru grija, iubirea şi ajutorul lor sfânt! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Hristos,


al Dragostei Dumnezeieşti

19
Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.


Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate
le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru
noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre.


Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre,
pentru numele Tau.
Doamne miluieste,
Doamne miluieste,
Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

20
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie
voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua
astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu
ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor


nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieste-ne pe noi. Amin.

Condac 1
Dumnezeu Tatăl şi-a pus în gând să mântuiască neamul omenesc, când a promis
că va trimite un Mântuitor, Binecuvântat şi Prealăudat, Care din Dragoste Sfântă, se
va sălăşlui în pântecele unei Fecioare, cu nume Împărătesc Maria. Smerindu-ne să
spunem aşa:
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să
ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Icos 1
Mântuitorul promis de Dumnezeu Tatăl, a venit în persoana Fiului Cel Minunat şi
Binecuvântat, că scris a fost: Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiul!
Sfântul Arhanghel Gavriil, aducând vestea a spus Numele Fiului Ceresc. Cu Iubire
Sfântă, să spunem aşa:
Iisuse, Dragostea Sfântă a Tatălui Ceresc, Cel Minunat;
Iisuse, nădejde şi Dragoste pentru neamul omenesc;
Iisuse, Mântuitor drag şi prea bine lăudat;
Iisuse, Fiu Iubit, Care în pântecele Fecioarei Te-ai sălăşluit;
Iisuse, Fiu Ceresc şi Minunat, Care din veac ai fost Binecuvântat;
Iisuse, Fiu Dumnezeiesc, Curat şi Luminat;
Iisuse, prin Naşterea Ta, cu Dragoste Sfântă pe Maica Ta ai Binecuvântat-O;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 2
Părinţii Sfintei Fecioare Maria, drepţii Ioachim şi Ana, dorindu-şi din toată inima
un copil, plângeau cu dor şi la rugăciune cereau cu lacrimi în ochi, un prunc curat şi
binecuvântat, care să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Bunul Dumnezeu, văzând credinţa drepţilor Ioachim şi Ana, l-a trimis pe Sfântul
Arhanghel Gavriil, să le ducă vestea că li se va naşte o fecioară minunată şi
binecuvântată, de Dumnezeu aleasă. Noi cu toţii să spunem aşa:
Iisuse, Dragoste Desăvârşită, cu care ai acoperit Cerul şi Pământul;
Iisuse, Dragoste Minunată, cu care îi iubeşti pe oameni;
Iisuse, Dragostea Sfinţilor Tăi Arhangheli, care Te slujesc minunat;
21
Iisuse, Dragoste de adevăr, de cinste şi de dreptate;
Iisuse, Dragoste Sfântă a Maicii Tale Preacurate;
Iisuse, Dragoste Cerească, deschisă spre toată creaţia Ta cea vie;
Iisuse, Dragoste Tainică pentru toţi cei care Te iubesc pe Tine şi pe Preacurata
Maică;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 3
La vârsta de trei ani, Sfânta Fecioară a fost dusă de părinţii Săi la Templul din
Ierusalim şi a fost afierosită Domnului. Cu glas de rugăciune să cântăm: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Îngerii cu Slavă priveau intrarea Sfintei Fecioare Maria în Sfânta Sfintelor din
Templu, iar Sfântul Prooroc Zaharia a primit-O cu cinste şi a binecuvântat-O. Sfinţii
Părinţi s-au întors multumiţi acasă, slăvindu-L pe Dumnezeu, Care le-a primit darul,
iar noi Doamne, Îţi spunem aşa:
Iisuse, Dragoste Sfântă, Care ai rânduit naşterea Preacuratei Tale Maici;
Iisuse, Dragoste Sfântă pentru Maica Ta Cea Minunată;
Iisuse, Dragoste Sfântă, prin care a fost binecuvântată intrarea în Templu a
Sfintei Fecioare;
Iisuse, Dragoste Sfântă şi Binecuvântare Cerească a Celor de Sus;
Iisuse, Dragoste Sfântă a marelui Prooroc Moise care Te-a prevestit;
Iisuse, Dragoste Sfântă a Împăratului David, care Te-a cântat în Psalmi;
Iisuse, Dragoste Sfântă a proorocilor, care au vestit venirea Ta pe Pământ;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 4
Fecioara Sfântă aleasă de Dumnezeu, a fost hrănită cu mană cerească 12 ani în
Templul de la Ierusalim, de Sfântul Arhanghel Gavriil şi de Sfinţii săi Îngeri
aducători de daruri care Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
După trecerea timpului, la vârsta de 15 ani, Sfânta Fecioară a fost logodită cu
dreptul Iosif protectorul, care, văzând sfinţenia Ei, a îngenuncheat, iar noi
smerindu-ne, să spunem aşa:
Iisuse cu Dragoste Sfântă ai pregătit-O pe Sfânta Maică a Ta;
Iisuse cu Dragoste Sfântă Te-ai pogorât şi Ţi-ai pregătit Sfânta Întrupare a Ta;
Iisuse cu Dragoste Sfântă, plan bun de mântuire ai întocmit;
22
Iisuse cu Dragoste Sfântă, chibzuinţă în mintea multora ai dat;
Iisuse cu Dragoste Sfântă l-ai dus pe Sfântul Iosif protectorul, lângă Preacurata
Maică a Ta;
Iisuse cu Dragoste Sfântă şi de nezdruncinat ai întărit legătura dintre ei;
Iisuse cu Dragoste Sfântă învaţă-ne să Te iubim în inimile noastre;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 5
Dumnezeu a trimis din nou pe Sfântul Arhanghel Gavriil, la Sfânta Fecioară, să-I
zică:
Bucură-Te Marie! Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi
Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău!
Cu smerenie şi cu dragoste să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Sfânta Fecioară uimită a spus: Cum poate să-Mi fie Mie aceasta, că Eu nu ştiu de
bărbat? dar trimisul Domnului I-a zis: Duhul Sfânt se va coborî peste Tine, şi-I vei
naşte Fiu, şi-I vei pune Numele Iisus! Atunci Sfânta Maria a spus cu smerenie: Iată
roaba Domnului, fie Mie, după Cuvântul Lui! Cu glas de bucurie să zicem din inimă
aşa:
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Împlinitorul Tainelor sfinte;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Care la şcoala cerească ne chemi;
Iisuse, Dragoste Sfântă cu care ne chemi la viaţă;
Iisuse, Dragoste Sfântă, Adevărată, Nefăţarnică, vino şi în inimile noastre;
Iisuse, Dragoste Sfântă şi Cerească aplicată la nivel pământesc;
Iisuse, Dragoste Sfântă, aleasă, pentru neamul nostru creştinesc:
Iisuse, Dragoste Sfântă pentru Preacurata Maică a Ta.
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 6
După vestea Întrupării Domnului Iisus, Sfânta Fecioară a plecat la rudenia Sa
Elisabeta, care a primit-O cu dragoste, iar noi cu mulţumire Îi cântăm Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Foarte mirată Sfânta Elisabeta a zis: De unde cinstea aceasta să vină Maica
Domnului Meu la mine, căci cum Te-am văzut a săltat pruncul în pântecele meu?
Înţelegând că Sfântul Ioan Botezătorul a dat cinstire deosebită Domnului Iisus
Hristos, noi să spunem cu bucurie aşa:
Iisuse, Iubire Sfântă cu care ai fost primit împreună cu Maica Ta, de Sfânta
Elisabeta;
23
Iisuse, Dragoste Sfântă cu care Te-a îngrijit Preasfânta Fecioară;
Iisuse, Dragostea şi cinstirea deosebită a Maicii Tale;
Iisuse, Dragostea, cinstirea şi respectul celor care Te aşteptau;
Iisuse, Dragostea şi cinstirea Sfântului Ioan Botezătorul care din pântecele maicii
sale Te-a salutat;
Iisuse, Dragostea, cinstirea şi respectul, celor care Te-au iubit, în toate veacurile;
Iisuse, Dragoste Nelimitată în Cer şi pe Pământ;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 7
Iosif, protectorul, luând-O la sine pe Sfânta Fecioară şi văzând că are Prunc în
pântece, S-a gândit că a fost furată de nuntă şi că ar trebui să O părăsească şi să
plece fără să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Auzindu-se în Cer gândul dreptului Iosif, Dumnezeu a trimis un Sfânt Înger, să-l
sfătuiască, spunându-i că ceea ce este în pântecele Sfintei Fecioare Maria, de la
Duhul Sfânt este.
Iisuse, Dragoste Sfântă, Călăuzitorul dragostei din familiile noastre;
Iisuse, Dragoste Sfântă, Călăuzitorul dragostei celor care Te iubesc pe Tine
acum;
Iisuse, Dragoste Sfântă, Fiu Ceresc şi Minunat, Care din veac ai fost
Binecuvântat;
Iisuse, Dragoste Sfântă Care ai descoperit Sfântului Iosif, protectorul, Taina
Întrupării Tale;
Iisuse, Dragoste Sfântă Care ne descoperi Tainele necesare nouă, acum şi în
viitor;
Iisuse, Dragoste Sfântă Care ai protejat-O pe Sfânta Fecioară, protejează-ne şi pe
noi;
Iisuse, Dragoste Sfântă Care ai protejat neamul creştinesc, protejează-l şi acum;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 8
Naşterea Domnului a fost însoţită de apariţia unei Stele strălucitoare pe Cer, pe
care au văzut- o şi au urmat-o cei trei magi, care I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Îngerii s-au arătat pe Cer cântând: Slavă întru Cei de Sus Lui Dumnezeu, pe
24
Pământ pace, între oameni bunăvoire! - iar magii, venind în faţa Domnului Iisus
Hristos, au îngenuncheat oferind aur, tămâie şi smirnă. Îngenunchind inimile
noastre, cu iubire să spunem aşa:
Iisuse, Dragostea celor din Noul Testament;
Iisuse, Dragostea celor care Te-au vestit;
Iisuse, Dragostea celor care Te-au căutat şi Te-au găsit;
Iisuse, Dragostea celor care Ţi s-au închinat;
Iisuse, Dragostea celor care Te-au văzut;
Iisuse, Dragostea celor care Te-au cunoscut;
Iisuse, Dragostea magilor credincioşi şi a păstorilor evlavioşi;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 9
După ce Te-au văzut, magii s-au întors în ţara lor pe altă cale, fiind îndemnaţi de
un Sfânt Înger, trimis de Dumnezeu special pentru acest lucru. La opt zile Pruncul
Iisus a fost tăiat împrejur.
Slăvindu-L pe Dumnezeu, cu dragoste să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Irod şi-a pus în gând să-L omoare pe Pruncul Sfânt, dar un Sfânt Înger Vestitor i-
a spus protectorului: Iosife, ia Fecioara şi Pruncul şi fugi în Egipt, că Împăratul Irod
I-a pus gând rău Pruncului! Sculându-se în grabă, Iosif a făcut ce i s-a spus şi s-a
văzut clar că planul unui Împărat
netrebnic, a fost zădărnicit de un Sfânt Înger, în colaborare cu două persoane
omeneşti.
Iisuse, Dragoste Sfântă apărată de Sus şi îmbrăţişată pe Pământ;
Iisuse, Dragoste Sfântă şi minunată, călăuzeşte-ne şi pe noi acum;
Iisuse, Dragoste Desăvârşită;
Iisuse, Dragostea creştinilor;
Iisuse, Dragostea celor care au propăvăduit Cuvântul Tău;
Iisuse, Dragostea celor care Te-au apărat;
Iisuse, Dragoste Sfântă şi minunată, Care i-ai călăuzit pe cei buni;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!
Condac 10
După moartea tiranului prigonitor, Doamne, ai fost chemat din Egipt în pământul
lui Israel, ca să se împlinească profeţia care zice: Din Egipt am chemat pe Fiul Meu!
- şi văzând că domneşte Arhelau, v-aţi depărtat de el ducându-vă în Nazaret. Cu
iubire sfântă să-i cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
25
La vârsta de 12 ani, Doamne Iisuse Te-ai dus în Templul din Ierusalim. După ce
ai dus jertfa, ai stat de vorbă cu învăţaţii Templului, cu bătrânii, cu preoţii şi cu
cărturarii, uimindu-i pe toţi cu Înţelepciunea Ta Dumnezeiască, iar noi smerindu-ne
să spunem aşa:
Iisuse, Fiu Iubit, împlinitor de profeţie;
Iisuse, Fiu Iubit, Minunat şi de alţii depărtat;
Iisuse, Fiu Dumnezeiesc, Înţelept, Care i-ai uimit pe cărturari;
Iisuse, Fiu Iubit, Înţelept şi Binecuvântat;
Iisuse, Fiu Iubit, Cel mai Drept dintre toţi care au trăit vreodată pe Pământ;
Iisuse, Fiu Iubit, Smerit, Fiul Dreptăţii Dumnezeieşti şi al admiraţiei omeneşti;
Iisuse, Fiul Iubirilor Înalte, al Smereniei şi al Adevărului Absolut;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 11
Vorbitorii din toată lumea nu pot spune cum a fost tinereţea Ta pe Pământ,
Doamne Iisuse.
Noi ştim că Maica Preacurată cu dragoste Te-a îngrijit şi Te-a urmat, cât ai trăit pe
Pământ, iar noi urmând învăţătura Ta, Te slăvim cântându-Ţi Doamne: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Împlinind 30 de ani pământeni, ai plecat să împlineşti Sfânta Misiune a Ta.
Sfântul Ioan Botezătorul Te-a botezat în apa Iordanului zicând: Iată Mielul Lui
Dumnezeu, care ridică păcatele lumii! Ai postit 40 de zile în deşert şi ai fost ispitit,
apoi alungând ispititorul ai ales 12 apostoli, apoi alţi 70 de apostoli.
Iisuse, Iubirea celor care Te cunosc şi Te îndrăgesc;
Iisuse, Iubirea fecioarelor curate, care o fericesc pe Preasfânta Maică a Ta;
Iisuse, Iubirea celor evlavioşi;
Iisuse, Iubirea slujitorilor Tăi;
Iisuse, Iubirea preoţilor devotaţi;
Iisuse, Iubirea Apostolilor;
Iisuse, Iubirea celor cu inimă curată;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!
Condac 12
După alegerea minunată a Sfinţilor Apostoli, Doamne Iisuse Hristoase ai
propăvăduit la evrei Sfânta Evanghelie, ai botezat cu botezul pocăinţei, iar noi cu
mulţumire şi cu recunoştinţă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Ai propăvăduit cu dragoste Cuvântul Lui Dumnezeu, i-ai tămăduit pe cei bolnavi,
26
ai înviat morţii, i-ai îndreptat pe cei gârboviţi, ai izgonit duhurile rele, i-ai întărit pe
cei slăbănogiţi, iar pe cei aleşi i-ai învăţat în mod deosebit, mai desluşit, Tainele
Împărăţiei Cerurilor.
Iisuse, Dragostea celor smeriţi şi supuşi;
Iisuse, Dragostea celor pe care i-ai ales;
Iisuse, Dragostea celor care s-au botezat cu botezul pocăinţei;
Iisuse, Dragostea celor care au ascultat Cuvântul Lui Dumnezeu;
Iisuse, Dragostea celor care în toate fac Voia Ta;
Iisuse, Dragostea celor care Ţi-au cântat Osana;
Iisuse, Dragostea celor spre care Te-ai milostivit;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 13 (de 3 ori)


Doamne Iisuse Hristoase ai propăvăduit Sfinta Evanghelie şi ai continuat
binefacerile Divine, dar oamenii răi, sfătuiţi de duhurile rele, Te-au prins, Te-au
batjocorit, Te-au bătut, Te-au supus la chinuri grele, Te-au încununat cu spini, apoi
Te-au răstignit pe cruce împreună cu făcătorii de rele.
Având Dragoste Sfântă şi Dumnezeiască nu i-ai prăpădit ci Te-ai rugat Tatălui
Ceresc: Iartă-le lor aceasta Tată Ceresc, că ei nu ştiu ce fac! Înţelegând multa Ta
Dragoste pentru oameni, noi Îţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Icos 1
Mântuitorul promis de Dumnezeu Tatăl, a venit în persoana Fiului Cel Minunat şi
Binecuvântat, că scris a fost: Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiul! Sfântul
Arhanghel Gavriil, aducând vestea a spus Numele Fiului Ceresc. Cu Iubire Sfântă,
să spunem aşa:
Iisuse, Dragostea Sfântă a Tatălui Ceresc, Cel Minunat;
Iisuse, nădejde şi Dragoste pentru neamul omenesc;
Iisuse, Mântuitor drag şi prea bine lăudat;
Iisuse, Fiu Iubit, Care în pântecele Fecioarei Te-ai sălăşluit;
Iisuse, Fiu Ceresc şi Minunat, Care din veac ai fost Binecuvântat;
Iisuse, Fiu Dumnezeiesc, Curat şi Luminat;
Iisuse, prin Naşterea Ta, cu Dragoste Sfântă pe Maica Ta ai Binecuvântat-O;
Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire,
Lumină şi Pace!
Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta Sfântă, să ne
ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 1
Dumnezeu Tatăl şi-a pus în gând să mântuiască neamul omenesc, când a promis
că va trimite un Mântuitor, Binecuvântat şi Prealăudat, Care din Dragoste Sfântă, se
va sălăşlui în pântecele unei Fecioare, cu nume Împărătesc Maria. Smerindu-ne să
27
spunem aşa: Fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse şi Maica Ta
Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui Ceresc, Te rugăm ai grijă de poporul


român şi de noi păcătoşii şi nevrednicii şi adu-ne pe calea cea bună, pentru
rugăciunile Preacuratei Tale Maici, care Te iubeşte nespus de mult.
Noi ne rugăm ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse Hristoase şi
Sfânta Fecioară Maria - Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei
cereşti.
Doamne întăreşte iubirea sfântă din inimile noastre, din familiile noastre, dintre
noi toţi oamenii de pe Pământ. Nu ne lăsa pe noi în patimi sau pe căile pierzaniei, ci
ne îndreaptă pe calea cea bună şi ne ocroteşte spre Slava Numelui Tău Sfânt.
Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, din inimile noastre plecate, cu toată
dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta, Îţi mulţumim pentru
Jertfa Ta de iubire pentru toţi oamenii, pentru toate darurile Tale preasfinte şi pentru
milostivirea Ta!
Slavă Ţie Dumnezeul nostru Preasfânt, Multrăbdător, Multîndurător, Multiertător
şi Preaplin de iubire! Amin!

ACATISTUL PREASFÂNTULUI ŞI DE VIAŢĂ


FĂCĂTORULUI
DUH
(Ziua prăznuirii, Duminica Pogorârii Sfântului
Duh, a Cinzecimii sau a Rusaliilor)
28
Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi
toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre,
pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie
voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă ne-o nouă
astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu
ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor
noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1
Veniţi toţi credincioşii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din
sânurile Tătălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca şi cu nişte ape pământul
de cunoştinţa lui Dumnezeu şi învrednicind de harul cel de-viaţă-făcător al înfierii şi
de slava cea de Sus pe cei ce aleargă la El întru curăţie, sfinţind şi îndumnezeind pe
cei ce strigă:
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Icosul 1
Îngerii cu feţe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt,
după cuviinţa datorată Izvorului vieţii şi Luminii celei nematerialnice. Dimpreună
cu ei Te preaslăvim şi noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele tale cele
arătate şi cele ascunse, şi cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiţi sub adumbrirea Ta
cea fericită:
29
Vino, Lumină adevărată, duhovnicească bucurie;
Vino, Nor purtător de rouă şi negrăită frumuseţe;
Vino şi primeşte ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda
noastră;
Vino şi ne împărtăşeşte de bucuria împărtăşirii Tale;
Vino şi veseleşte-ne cu îmbelşugarea darurilor Tale;
Vino, Veşnicule Soare Neapropiat, şi întru noi Îţi fă lăcaş;
Vino şi ne îmbogăţeşte cu darul vieţii celei adevărate;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!
Condacul 2
În chipul limbilor de foc, întru lumină şi suflare de vânt de bucurie-făcătoare,
pogorându-Se Duhul cel Sfânt peste Apostoli şi de văpaia lui fiind cuprinşi, chemat-
au pescarii întreaga lume la Biserica lui Hristos; necazuri şi nevoi răbdând cu
bucurie pe pământ şi pe ape, de morţile cele cumplite nu se spăimântau, în tot
pământul ieşind vestirea cântării lor, celei de Dumnezeu insuflate: Aliluia!

Icosul 2
Potir de ploaie dătător, izvorâtor de foc, care ai pogorât asupra Apostolilor, Ţie
cântare Îţi aducem, pe Tine Te binecuvântăm şi Ţie Îţi mulţumim, Dumnezeule,
Duhule Sfinte:
Vino, Cela ce sfinţeşti Biserica şi o păzeşti pe dânsa;
Vino şi dăruieşte un suflet şi o inimă celor ce cred întru Tine;
Vino şi aprinde evlavia noastră cea rece şi neroditoare;
Vino şi risipeşte negura necredinţei şi a răutăţii, care se îndeseşte pe pământ;
Vino şi ne călăuzeşte pe toţi pe drumul vieţii celei drepte;
Vino şi ne povăţuieşte la tot adevărul;
Vino, Înţelepciune Neajunsă, şi cu judecăţile cele de Tine ştiute, mântuieşte-ne;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 3
O, Preaadâncă Taină! Dumnezeule, Duhule Necuprins cu mintea, Care împreună
cu Tatăl şi cu Fiul toate le-ai zidit! Tu ai împodobit cetele îngerilor de Sus întru
lăcaşul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la fiinţă, cu strălucirea slavei, cetele
de foc ale luminătorilor cereşti .Unind Tu trup şi suflet într-o minunată alcătuire, ai
zidit neamul omenesc; pentru aceasta, toată suflarea Te laudă şi cântă: Aliluia!

Icosul 3
Alfa şi Omega, Începutule şi Sfârşitule, Tu, Veşnicule Duh, cu necuprinsa putere
a purtării deasupra apelor şi cu înfricoşata Ta îmbrăţişare ai adus pe toţi şi pe toate
la viaţă. Din suflarea Ta cea de-viaţă-făcătoare a răsărit, din genunea cea fără chip,
frumuseţea lumii celei întâi zidite, pentru care Îţi strigăm:
Vino la noi, Preaînţeleptule Ziditor al lumii;
Vino, Cela ce eşti mare în micuţa floare, ca şi în luminătorii cerului;
Vino, Felurime Negrăită şi Frumuseţe Veşnică;
Vino şi luminează întunecatul meu suflet;
Vino, Cela ce Te dăruieşti nouă prin Sfintele Taine;
30
Vino, căldură bineînmiresmată;
Vino şi ne arată pe noi zidire nouă în Hristos;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 4
O, Duhule Preabun şi Neajuns, din care izvorăşte sfinţenia! Tu ai înveşmântat-o
pe Preacurata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare şi neapropiată a sfinţeniei
Tale, făcând-o Maică a lui Dumnezeu-Cuvântul, Împărăteasă a Îngerilor, spre
mântuirea oamenilor. Cu puterea cea mai presus de lume Tu i-ai umbrit pe Prooroci
şi Apostoli, Tu i-ai purtat până în al treilea Cer, Tu le-ai rănit inimile cu frumuseţea
cea de Sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat, cu care aduceau pe oameni la
Dumnezeu. Tu îi preschimbi pe cei păcătoşi, iar ei, plini fiind de arzătoare bucurie,
Îţi cântă: Aliluia!

Icosul 4
Prin Duhul Sfânt tot sufletul viază, şi cu puterea Lui se va scula spre învierea cea
de obşte toată zidirea, în ceasul de pe urmă al veacului acesta şi în cel dintâi al
veacului ce va să fie. Ridică-ne atunci din groapă, Preabunule Mângâietor, nu spre
osândă, ci spre a ne împărtăşi de fericire, întru dumnezeiasca lumină, cu toţi sfinţii,
cu rudele şi apropiaţii noştri.
Vino dar, şi de a sufletului moarte ne izbăveşte;
Vino şi, înainte de sfârşitul nostru, ne îndestulează cu Trupul şi Sângele
Mântuitorului nostru;
Vino şi dă-ne să adormim în pace, cu cuget neîntinat;
Vino şi luminoasă fă scularea noastră din somnul morţii;
Vino şi ne învredniceşte ca să privim cu bucurie la zorii veşniciei;
Vino şi fă-ne fii ai nestricăciunii;
Vino şi luminează atunci, ca un soare, trupurile noastre cele fără de moarte;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 5
Auzind, Fiule al lui Dumnezeu, glasul Tău: „Dacă cineva însetează să vină la
Mine şi să bea”, Te rugăm astâmpără-ne setea de viaţă duhovnicească şi dă-ne apa
vieţii. Trimite asupra noastră raza harului Duhului Sfânt, Celui ce împreună cu Tine
are izvor în Tatăl, ca să nu mai însetăm în veac, toţi cei ce cântăm cu umilinţă:
Aliluia!

Icosul 5
Nestricăciosule şi Neziditule, Veşnicule, Preaînduratule Duh, Apărătorule al
celor drepţi, Curăţitorule al păcătoşilor, slobozeşte-ne de orice întinăciune, ca
strălucirea luminii harului Tău să nu se stingă întru noi, cei care Îţi cântăm:
Vino, Preabunule, şi dă-ne umilinţă şi izvoare de lacrimi;
Vino şi ne învaţă să ne închinăm Ţie în duh şi adevăr;
Vino, Preaînaltule Adevăr, şi lămureşte îndoielile sărăcăcioasei mele înţelegeri;
31
Vino, Viaţă neîmbătrânitoare, şi ne primeşte din strâmtorarea veacului acesta
pământesc;
Vino, Lumină Veşnică, şi se vor risipi toate nălucirile şi spaimele;
Vino, Putere veşnic nouă, împrospătându-i pe copiii Tăi cei osteniţi;
Vino, Nemărginită Bucurie, şi uitate vor fi vremelnicele întristări;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 6
Saltă, fiică a luminii, Sionule, Sfântă Maică! Împodobeşte-te, mărită mireasă, cu
cerurile deopotrivă, strălucitoare Biserică sobornicească a lui Hristos! Asupra ta
odihneşte Duhul cel Prea Sfânt, care tămăduieşte neputinţele, plineşte lipsurile,
dăruieşte viaţă celor morţi şi îi aduce la viaţa veşnică pe toţi cei ce cu cuviinţă şi cu
dreptate strigă: Aliluia!

Icosul 6
„În lume necazuri veţi avea”, a zis Mântuitorul. Unde vom afla alinare şi cine ne
va mângâia? Tu, Duhule Mângâietor, Însuţi dezleagă întristarea noastră! Mijloceşte
pentru noi cu suspinuri negrăite şi uşurează inimile celor ce Te roagă:
Vino, Dulce Răcoare a celor osteniţi şi împovăraţi;
Vino, Împreună-Grăitorule cu cei întemniţaţi;
Vino, Adăpostul celor prigoniţi;
Vino şi miluieşte pe cei slăbănogiţi de sărăcie şi de foamete;
Vino şi tămăduieşte patimile trupurilor şi ale sufletelor noastre;
Vino şi cercetează pe toţi cei care însetează de lumina Ta;
Vino şi alină întristarea noastră cu nădejdea veşnicei bucurii;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 7
„Celui care huleşte împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici în veacul acesta,
nici în cel viitor”, a spus Domnul. Ascultând acest cuvânt străin ne cutremurăm, ca
nu cumva să fim judecaţi cu cei neascultători şi cu cei ce luptă împotriva lui
Dumnezeu. Nu lăsa, Duhule Sfinte, inima noastră să se plece spre cuvinte de
vicleşug. Întoarce din schisme, eresuri şi necredinţă pe toţi cei rătăciţi, iar pe întâi-
născuţii Bisericii Tale învredniceşte-i să cânte în vecii vecilor: Aliluia!

Icosul 7
Când S-a îndepărtat Duhul Sfânt de la Saul, atunci spaima şi neliniştea l-au
cuprins, iar întunericul deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt; aşa mi s-a
întâmplat şi mie în ziua întristării şi împietririi cugetului meu, că m-am îndepărtat
de la lumina Ta; ci dă-mi a Te chema necontenit, Ocrotirea sufletului meu, până ce
lumina Ta mă va lumina pe mine, cel împuţinat la suflet:
Vino şi nu mă lepăda pentru cârtirea şi nerăbdarea mea;
Vino şi potoleşte cumplita vijelie a tulburării si a aprinderii;
Vino şi odihneşte pe cei necăjiţi de strâmtorările vieţii;
Vino şi îmblânzeşte inima în ziua împietririi şi a mâniei;
Vino şi surpă urzelile, tulburările şi spaimele duhurilor întunericului;
32
Vino şi dă-ne, cu suflarea Ta, inimă zdrobită;
Vino, ca prin răbdare să mântuim sufletele noastre;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 8
Mântuieşte-mă, Cerescule Părinte! Săraci suntem, neputincioşi şi orbi, şi goi
duhovniceşte! Dăruieşte-ne aurul Tău cel curaţit în foc, cu veşmânt alb acoperă
ruşinea noastră, vindecă ochii noştri cu alifia Ta. Pogoară şi în vasele necurate ale
sufletelor noastre harul Preasfântului Tău Duh, cel de-viaţă-făcător, învrednicindu-
ne bucuriei celei de-a doua naşteri pe toţi cei ce cântam: Aliluia!

Icosul 8
Ca Turnul Babel se prăbuşeşte fericirea pământească. Jalnice sunt toate
strădaniile omeneşti. Bine îmi este mie că m-ai smerit, că în păcate şi căderi mi-ai
acoperit toată slăbiciunea şi nimicnicia. Fără de Tine nimic nu putem face, dar
nădăjduim că ne vom mântui prin harul Tău, grăind:
Vino dar, Preaînţeleptule Ziditor al vieţii;
Vino şi lămureşte-ne căile Tale cele neînţelese;
Vino, precum un fulger, şi luminează sfârşitul vieţii pământeşti;
Vino şi binecuvântează tot începutul bun pe care îl punem;
Vino şi fii nouă ajutător la fapte bune;
Vino şi luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii;
Vino şi dăruieşte tuturor duh de pocainţă, ca să se risipească prin acesta scârbele
ce stau să vină asupra lumii spre pedepsire;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 9
Atât a iubit Dumnezeu lumea că şi pe Fiul Său cel Unul Născut, Care S-a
întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi Şi-a întins pe Cruce mâinile Sale
de Ziditor al lumii, L-a trimis de a răscumpărat din păcat şi moarte întreaga lume cu
sângele Său! Pentru aceasta, toată zidirea, asteptând libertatea măririi fiilor lui
Dumnezeu, cântă Tatălui care a iubit, Fiului care a răscumpărat şi Duhului care
sfinţeşte: Aliluia!

Icosul 9
Duhul Cel Făcător de Viaţă, Care S-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în
chip de porumbel S-a odihnit şi asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea
Sfântului Botez; s-a întunecat însă lucrarea bunătăţii Sale din pricina negurii
greşelilor mele. Pentru aceea, precum aşteaptă zorii drumeţul rătăcit noaptea în
pădure, aşa şi eu însetez de razele tale, Bunule, ca să nu pier cu totul:
Vino dar, la cel pecetluit cu Numele Tău cel Înfricoşat;
Vino dar, şi uşurează cugetul chinuit şi pârjolit fără cruţare;
Vino şi înnoieşte întru mine chipul lui Dumnezeu ce s-a acoperit de neguri;
Vino şi risipeşte nălucirile născute din păcat;
Vino şi mă învaţă să împărtăşesc durerile străine;
Vino şi pleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire;
33
Vino şi dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 10
Duhul Sfânt îl naşte a doua oară pe om spre viaţa veşnică, Duhul Sfânt îi
însufleţeşte pe mucenici, sfinţeşte preoţii, încununează pe cei drepţi, face din pâine
şi vin Însuşi Dumnezeiescul Trup şi Sânge al Mântuitorului. O, adâncul bogaţiei şi
înţelepciunii lui Dumnezeu! Dă-ne cununa darurilor Tale - dragostea veşnică şi
atotiertătoare, care se întristează pentru vrăjmaşi şi vrea ca toţi să fie mântuiţi: ca,
lămuriţi fiind prin ea, ca nişte fii ai luminii să strigăm: Aliluia!

Icosul 10
Cine ne va despărţi de dragostea lui Dumnezeu? Scârba, sau strâmtorarea, sau
prigoana, sau foamea, sau golătatea, sau nevoia, sau sabia? Dacă ne vom lipsi chiar
de toate cele de pe pământ, avem moştenire nepieritoare în ceruri: ci dă-ne,
Doamne, să Te iubim nu cu cuvântul sau cu limba, ci cu fapta nemincinoasă şi cu
nevoinţa întregii vieţi:
Vino dar, Atotputernicule Duh, şi ne sporeşte credinţa cea atotbiruitoare;
Vino şi ne dă îndrăzneală în rugăciune;
Vino şi încălzeşte-ne inimile, ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina
prea multor fărădelegi;
Vino şi dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană şi de batjocorire a credinţei;
Vino şi ne păzeşte de ispite peste puteri şi de sminteli;
Vino şi înviază inimile noastre prin înrourarea Ta;
Vino şi tămăduieşte-ne, sfinteşte-ne şi ne ridică, Bunule, cu harul Tău;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 11
Acestea zice Domnul: „Varsă-voi Duhul Meu peste tot trupul, şi fiii şi fiicele
voastre vor prooroci, bătrânii voştri visuri vor visa, iar tinerii voştri vor vedea
vedenii”. Duhule Preadorit, dă-ne doar o firimitură de la masa fiilor celor aleşi ai
mângâierii Tale, celor care cu umilinţă Îţi strigăm: Aliluia!

Icosul 11
Acolo unde ai răsărit, fie şi doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului,
strălucind ca un fulger, neuitată e frumuseţea descoperirii Tale, prin care se
preschimbă, cu preschimbare dumnezeiască şi înfricoşată cuviinţă, făptura cea de
tină. Învredniceşte-ne, Bunule Mângâietor, încă din viaţa pământească să Te vedem
cu inima curată, noi, cei care strigăm:
Vino, Fulger dătător de lumină veşniciei;
Vino şi luminează-ne cu strălucirea cea neîncetată;
Vino, Vistierul smereniei şi Veselia celor blânzi;
Vino, Apă Vie, răcoreşte-ne arşiţa patimilor;
Vino, că departe de Tine nu aflăm linişte şi tihnă;
Vino, că împreună cu Tine pretutindenea este Împărăţia Cerurilor;
Vino şi întipăreşte-ne în suflet pecetea darului Tău;
34
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 12
Râu nesecat al harului, Cela ce ierţi păcatele, Duhule Sfinte! Primeşte rugăciunea
noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi şi
pentru fiii neascultării: şi pe toţi adună-i în Împărăţia Sfintei Treimi, ca să se
ruşineze de Tine şi cel din urmă vrăjmaş-moartea, iar lumea, renăscută prin focul
curăţitor, să cânte cântarea cea nouă a nemuririi: Aliluia!

Icosul 12
Văd cu duhul cetatea lui Dumnezeu - Ierusalimul Ceresc - ca pe o mireasă
împodobită, cu chip de soare, în sărbătoare. Aud săltarea drepţilor la Cina
Domnului, aud glasurile Îngerilor şi pe Prealuminatul nostru Domn între aleşii Săi,
iar durerea, întristarea şi suspinarea fug. Împărate Ceresc, Duhule Sfinte,
învredniceşte-ne prin cununa darurilor Tale să ne împărtăşim în Domnul de bucuria
veşnică, noi, toţi cei care strigăm:
Vino, Bunule, şi trezeşte în noi setea de viaţa de dincolo de mormânt;
Vino şi aprinde în inimile noastre dorirea vieţii veacului celui adevărat;
Vino şi ne descoperă bucuria Împărăţiei ce va să fie;
Vino şi dă-ne haina strălucitoare ca zăpada a curătiei;
Vino şi umple-ne cu strălucirea dumnezeirii;
Vino şi ia-ne la nunta Mielului;
Vino şi ne învredniceşte să împărăţim în slava Ta cea veşnică;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Condacul 13
O, noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare, Duhule Făcător de Viaţă!
Încălzeşte cu suflarea venirii Tale neamul omenesc cel îngheţat întru fărădelegi,
grăbeşte pieirea răului cu nepătrunsele Tale judecăţi şi ne descoperă cum să
prăznuim în veşnicie adevărul cel dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu totul
întru toate, şi cele cereşti şi cele pământeşti şi cei izbăviţi de iad, dimpreună să
cânte: Aliluia!
Condacul acesta se repetă de trei ori, după care se zic iarăşi Icosul I („Îngerii
cu feţe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc...”) şi Condacul 1 („Veniţi toţi
credincioşii să preaslăvim...”), apoi rugăciunea:

Rugăciune către Sfântul Duh


(a Sfântului Simeon Noul Teolog)

Vino, Viaţa cea veselă şi veşnică şi dreaptă, cea atotţiitoare, întru-tot-Sfinte şi


De-Viaţă-Făcătorule şi Ziditorule Duh, Cela ce eşti întru aceeaşi cinste cu
Stăpânirea Tatălui şi a Fiului, Care au această egalitate şi dumnezeire şi unitate de
socotinţă în Trei Feţe.
35
Vino, Doamne al meu, Tu, pe Care Te-a dorit şi te doreşte ticălosul meu suflet!
Vino, Cel ce Te-ai făcut Însuţi dorinţa întru mine şi m-ai făcut a Te dori pe Tine,
Cel cu totul neapropiat. Vino, bucuria mea cea neîncetată şi desfătarea şi slava mea,
viaţa mea, mângâierea sufletului meu.
Fă-Te cu mine un duh, Preabunule Stăpâne, fără de amestecare, fără de mutare,
fără de schimbare. Dumnezeule cel peste Toate, fă-Te mie Însuţi toate întru toate,
hrană negrăită şi cu totul nemistuită, care de-a pururea se revarsă în buzele
sufletului meu şi curge în izvorul inimii mele; îmbrăcămintea care străluceşte şi cu
totul arde pe draci. Curăţia care mă spală pe mine prin nestricăcioase şi sfinte
lacrimi, pe care venirea Ta le dăruieşte celor la care vine. Fă-Te mie, Doamne,
lumină neîncetată; şi soare neapus, în tot locul strălucindu-mă pe mine. Cela ce nu
Te întorci de la nimenea din toţi. Ca să nu ne acoperim de întunericul păcatelor
noastre, nevoind a veni către noi. Depărtează de la mine, Doamne, toată înălţarea
cea pierzătoare şi-mi dă mie, Doamne, întreaga înţelepţire a ochilor. Pune limbii
mele frâu. Arată auzirile mele bine supuse sfintelor Tale porunci. Dă-mi răbdare
întru necazuri. Înţelepţeşte şi întăreşte inima mea întru împreună pătimire, întru
milostivire, întru dragoste, întru smerită cugetare, în sinea mea şi către toţi, întru
întoarcere dinspre lenevia şi trândăvia dracilor, în care ca în nişte dulceţi m-am
desfătat. Dă-mi mie desluşire în gânduri, ca să aflu pe care dintre ele se cade mai
mult a le alege. Dă-mi a cunoaşte uneltirile diavolului şi pe acestea împreună cu el a
le lepăda; şi cu totul a-mi tăia voia mea şi a atârna cele ale mele de purtarea Ta de
grijă şi de la aceasta a nădăjdui folosul. Căci la Tine este viaţa mea, mântuirea mea.
Şi pe Tine Te binecuvântez şi Te slăvesc şi Ţie mă închin, împreună şi Celui fără de
început al Tău Părinte şi Purcezător şi Celui de o veşnicie cu Tine şi de o fiinţă cu
Tine al Lui Fiu, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Acatistul liniştirii
sufleteşti

Rugăciunile începătoare

36
Condac 1
Trimis ai fost de Dumnezeu Tatăl, pe Pământ să salvezi neamul omenesc de la
prăbuşire totală, iar noi cei de acum Îţi mulţumim şi Te rugăm: Iisuse linişteşte
sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Icos 1
Planul cel Sfânt şi Dumnezeiesc, a fost realizat prin Tine, Doamne Iisuse, Care ai
acceptat smerita lucrare de a Te întrupa din Sfânta Fecioară Maria. Tu, Care eşti
necuprins în Ceruri, ai fost cuprins de pântecele feciorelnic, iar noi cu smerenie să
spunem aşa:
Iisuse, Liniştea Dumnezeiască, dăruieşte-o nouă!
Iisuse, Liniştea sufletelor sfinte, dăruieşte-o nouă!
Iisuse, Liniştea dorită de cei înviforaţi, dăruieşte-o nouă!
Iisuse, Liniştea inimilor curate şi smerite, dăruieşte-o nouă!
Iisuse, Liniştea dorită de cei tulburaţi şi amăgiţi, dăruieşte-o nouă!
Iisuse, Liniştea, Pacea şi bucuria celor vindecaţi de boli grele, dăruieşte-ni-le
nouă!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 2
Multă dragoste având pentru Tine, Maica Sfântă nu s-a tulburat când Dreptul
Simeon I-a vestit că prin sufletul Ei va trece sabia, ci mai vârtos I-a cântat Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Sfânta Familie nu s-a tulburat când, Îngerul trimis din Sfânta Împărăţie a
Cerurilor, a spus: Scoală Iosife, ia Pruncul şi Fecioara şi fugi în Egipt, că împăratul
Irod a pus gând rău Pruncului! Toate s-au făcut în linişte, iar noi din inimă spunem
Doamne, aşa:
Iisuse, Liniştea Sfinţilor Heruvimi şi Serafimi!
Iisuse, Liniştea Sfinţilor Îngeri de la Tronul Divin!
Iisuse, Liniştea Sfintei Familii şi a Maicii Preacurate!
Iisuse, Liniştea Sfinţilor Îngeri Păzitori şi de Lumină!
Iisuse, Liniştea Sfinţilor Arhangheli şi a Sfintelor Oştiri Cereşti!
Iisuse, Liniştea Sfintelor Domnii, Începătorii, Stăpânii şi Scaune Cereşti!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 3
Întorcându-Se din Egipt şi stabilindu-Se în Nazaret, Sfânta Familie a căutat
liniştea cea minunată, lucrând în pace şi cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 3
Doamne, la vârsta de 12 ani, trup de copil având dar inteligenţa fiind
37
Dumnezeiască, i-ai uimit pe toţi învăţaţii Templului cărora timp de trei zile le-ai
explicat adevărurile sfinte; cu linişte şi pace sufletească să spunem aşa:
Iisuse, Liniştea dezbaterilor sfinte!
Iisuse, Liniştea celor care Te-au văzut!
Iisuse, Liniştea celor pe care i-ai învăţat!
Iisuse, Liniştea celor pe care i-ai luminat!
Iisuse, Liniştea duhovnicească a Sfinţilor!
Iisuse, Liniştea nepricepută de mintea omenească!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 4
Vremurile tulburi şi vuietul evenimentelor din timpul tinereţii Tale pământeşti nu
Te-au tulburat Doamne Iisuse, ci pe toate le-ai trecut cu înţelepciune şi pace
sufletească, pentru care Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Dincolo de vremuri a fost Tatăl Ceresc, care Te-a ocrotit Dumnezeieşte cât ai fost
în trup pe Pământ, Te-a supravegheat şi Te-a îndrumat şi nimeni nu s-a atins de
Tine, iar noi cinstindu-Te din inimă Îţi spunem aşa:
Iisuse, linişteşte viaţa noastră agitată!
Iisuse, dăruieşte-ne Pacea Ta Preasfântă!
Iisuse, linişteşte sufletele noastre înviforate!
Iisuse, linişteşte minţile noastre împrăştiate!
Iisuse, linişteşte şi binecuvintează familiile noastre!
Iisuse, linişteşte-i şi îndrumă-i pe tinerii din zilele noastre!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 5
Botezând la Iordan, Sfântul Ioan Botezătorul aducea pace şi linişte în sufletele
multora, iar când Te-a văzut a zis: Iată Mielul Lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele
lumii! Într-un glas cu toţii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Zbuciumul multora s-a potolit când au fost botezaţi de Sfântul Ioan Botezătorul,
iar la Botezul Tău, Doamne, Glas Ceresc S-a auzit de la Tatăl, Care spunea: Acesta
este Fiul Meu Iubit, întru Care am binevoit! - iar Duhul Sfânt în chip de porumbel
S-a coborât asupra Ta. Ai plecat apoi în pustiu şi ai postit 40 de zile în pace şi în
linişte, rugându-Te la Tatăl Ceresc.
Iisuse, Liniştea celor botezaţi, adu-o iar în sufletele noastre!
Iisuse, Liniştea celor cufundaţi în rugăciune, dăruieşte-o tuturor!
Iisuse, Liniştea celor care Te iubesc, dăruieşte-o tuturor sufletelor!
Iisuse, Liniştea celor milostivi şi smeriţi, dăruieşte-ne-o nouă tuturor!
Iisuse, Liniştea celor care doresc numai binele, dăruieşte-o celor neliniştiţi!
Iisuse, Liniştea celor care Te slăvesc pe Tine Doamne, dăruieşte-o celor
temători!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!
38
Condac 6
În linişte l-ai alungat pe vicleanul ispititor care era dornic să vadă Cine eşti. Tu i-
ai poruncit să meargă înapoia Ta şi să se închine Lui Dumnezeu, iar el fugind nu I-a
cântat Domnului: Aliluia! liluia! Aliluia!

Icos 6
După Sfântul Tău Botez i-ai ales pe Sfinţii Apostoli neţinând cont de vârsta lor,
de starea lor materială sau de învăţătura lor. Închinându-ne Ţie Doamne, cu evlavie
să spunem aşa:
Iisuse, Liniştea vieţii curate!
Iisuse, Liniştea rugăciunii smerite!
Iisuse, Liniştea inimii Îndumnezeite!
Iisuse, Liniştea creştinilor evlavioşi!
Iisuse, Liniştea Binecuvântată de Tatăl Ceresc!
Iisuse, Liniştea Dumnezeiască care învăluie Pământul!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 7
Propăvăduind Sfânta Evanghelie ai înviat morţii, i-ai vindecat pe cei bolnavi, ai
scos duhurile rele din cei posedaţi, ai oprit vânturile şi ai potolit valurile mării şi i-ai
salvat pe Apostolii care strigau înfricoşaţi: Scoală Doamne, că noi pierim! Lăsându-
ne cu totul în grija Ta, Doamne, cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Oamenii care au văzut certarea mării şi oprirea vântului au rămas uimiţi şi s-au
întrebat: Cine este Acesta, de Care vântul şi valurile mării ascultă? Acum, cu pace şi
cu linişte să spunem aşa:
Iisuse, Liniştitorul celor aleşi de Tine!
Iisuse, Liniştitorul celor greu încercaţi!
Iisuse, Liniştitorul vânturilor şi al valurilor!
Iisuse, Liniştitorul sufletelor Sfinţilor Apostoli!
Iisuse, Liniştitorul celor care se roagă fierbinte!
Iisuse, Liniştitorul celor smeriţi şi binecuvântaţi!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 8
Cei care au fost zbuciumaţi de duhurile răului nu puteau dormi şi nici locui în
aşezămintele omeneşti, iar Lui Dumnezeu nu puteau să-I cânte: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 8
În multe rînduri ai scos duhurile rele din copii, femei, bărbaţi, curăţindu-i,
luminându-i şi liniştindu-i, pentru care cu smerenie ne rugăm Ţie, Doamne:
Iisuse, Liniştitorul şi curăţitorul Mariei Magdalena!
Iisuse, Liniştitorul şi Vindecătorul femeii cananience!
39
Iisuse, Liniştitorul şi Luminătorul celor care trăiau în morminte!
Iisuse, Liniştitorul şi Salvatorul oamenilor chinuiţi de duhurile necurate!
Iisuse, Liniştitorul şi Mântuitorul celor care au fost bântuiţi de duhurile rele!
Iisuse, Liniştitorul şi Izbăvitorul copilului care era aruncat în foc sau în apă de
duhurile rele!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 9
Voind unii tulburaţi cu duhul să Te arunce în prăpastie, nu au reuşit că trecând
printre ei, Doamne, în linişte ai plecat din locul acela unde oamenii nu-I cântau Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Unii nu au vrut să asculte vestea bună a Împărăţiei Cerurilor şi neliniştiţi iscodeau
căutând pricină Fiului Lui Dumnezeu, dar toţi au fost loviţi în faptă sau în cuvânt de
Duhul Domnului Iisus Hristos şi au plecat încrâncenaţi.
Iisuse, Liniştitorul şi Lumina orbului din naştere!
Iisuse, Liniştitorul şi Tămăduitorul celor zece leproşi!
Iisuse, Liniştitorul celor care Te iscodeau şi Te urmăreau!
Iisuse, Liniştitorul surorilor lui Lazăr, cel înviat după 4 zile!
Iisuse, Liniştitorul şi Vindecătorul slăbănogului de la Siloam!
Iisuse, Liniştitorul celor care au vrut să Te arunce în prăpastie!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 10
Oamenii răi, văzând minunile Tale şi propăvăduirea Ta cea minunată, împinşi de
cel viclean şi rău s-au gândit să Te prindă, că ei nu-I cântau Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Ştiind că vei fi trădat, prins şi răstignit, de trei ori ai vestit Apostolilor - Patimile
Tale, iar pe muntele Tabor Te-ai schimbat la faţă arătându-le Dumnezeirea Ta.
Neputând privi întreaga-Ţi strălucire ei au căzut cu faţa la pământ.
Iisuse, Linişte Sfântă cu efect minunat!
Iisuse, Linişte Neoprită şi dorită de noi!
Iisuse, Liniştea mea pentru viaţa viitoare!
Iisuse, Linişte Sfântă, Care nu Te-ai tulburat uşor!
Iisuse, Linişte Sfântă cu chemare adâncă şi tainică!
Iisuse, Linişte Dumnezeiască, primitoare de patimi!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 11
Iuda Iscarioteanul neliniştit şi doritor de averi, a acceptat propunerea celor de la
Templu şi pentru 30 de arginţi Te-a vândut cu o sărutare, Doamne, şi nu şi-a amintit
să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

40
Icos 11
La Cina cea de Taină i-ai spus trădătorului: Du-te şi împlineşte ce ai de împlinit!
- şi după aceea în grădina Ghetsimani Te rugai cu lacrimi de sânge, iar Tatăl Ţi-a
trimis spre liniştire un Sfânt Înger Întăritor.
Iisuse, Liniştea rugăciunii Tale perfecte!
Iisuse, Liniştea dorită de cei înlăcrimaţi!
Iisuse, Liniştea Sfântă şi mult visată de noi!
Iisuse, Liniştea Desăvârşită în faţa multor nevoi!
Iisuse, Liniştea Tainică cu care pentru toate Te-ai pregătit!
Iisuse, Liniştea şi Iubirea Sfântă dispusă spre jertfă şi sacrificiu suprem!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 12
Oamenii răi însoţiţi de trădător au venit în grădina Ghetsimani, Te-au legat,
Doamne Iisuse, iar Petru aprinzându-se a tăiat cu sabia urechea lui Malhus. Tu
Doamne, i-ai spus: Bagă sabia în teacă, că Cel ce dă cu sabia, de sabie va muri!
Apostolii s-au risipit apoi, iar cei care Te-au luat Doamne, nu au cântat: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Ai fost supus judecăţii nedrepte, Doamne Iisuse, ai fost purtat de la Ana la
Caiafa, de la Pilat la Irod, ai fost legat la stâlp şi biciuit groaznic, ai fost batjocorit,
încununat cu spini, îmbrăcat cu haină roşie şi spre Golgota dus cu crucea în spate.
Femeile plângeau, însă Tu le-ai spus: Nu Mă plângeţi pe Mine, fiice ale
Ierusalimului, ci plângeţi-vă pe voi! Apoi fiind răstignit pe cruce, ai zis: Iartă-le lor
Tată Ceresc, că aceştia nu ştiu ce fac! - după care ai strigat cu glas tare: Tată Ceresc,
în mâinile Tale Îmi dau Duhul Meu! Cerul s-a întunecat, Pământul s-a cutremurat,
catapeteasma Templului s-a rupt în două, Preacurata Maică a plâns cu jale, iar noi
smerindu-ne să spunem aşa:
Iisuse, Liniştea minunilor de pe ultimul drum!
Iisuse, Liniştea Celui Îndurător şi Preamilostiv!
Iisuse, Liniştea celor iertaţi şi a tâlharului binevoitor!
Iisuse, Liniştea Celui care pe Tatăl Ceresc în toate L-ai ascultat!
Iisuse, Liniştea Celui care din iubire de oameni, pe toate le-ai acceptat!
Iisuse, Liniştea Sfântului Evanghelist Ioan, care a luat-O în grijă pe Preacurata
Maică a Ta!
Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 1 (de 3 ori)


A treia zi după Scripturi ai Înviat, Doamne Iisuse Hristoase, iar după 40 de zile
Te-ai înălţat la Ceruri şi stai de-a dreapta Tatălui. Noi creştinii din România şi din
toată lumea, mântuiţi prin Jertfa Ta de iubire şi prin Patimile Tale, cu iubire şi cu
recunoştinţă Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)
41
Rugăciune

Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Mântuitorul, Protectorul şi Binefăcătorul


întregii lumi, Te rugăm linişteşte sufletele noastre cele zbuciumate, ca să putem să
ne rugăm cu inima fierbinte. Te rugăm linişteşte vieţile noastre agitate, ca să ne
putem bucura în pace de ele. Te rugăm linişteşte minţile noastre pervertite şi
gândurile noastre bolnave şi luminează-ne, smereşte-ne, întăreşte-ne,
binecuvintează-ne şi ne îndeamnă pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări
cereşti. Doamne Iisuse Hristoase, cu genunchii plecaţi ne închinăm Ţie şi Îţi
mulţumim pentru Jertfa Ta Mântuitoare, pentru salvarea sufletelor noastre
păcătoase. Îţi mulţumim pentru toate, Te iubim şi Te slăvim în inimile noastre:
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Mântuitor! Amin!

Acatistul Binecuvântărilor Dumnezeieşti

42
Rugăciunile începătoare

Condac 1
Doamne Dumnezeule, ca Cel care ne
izbăveşti din toate greutăţile vieţii trecătoare,
Te rugăm luminează-ne, întăreşte-ne, apără-ne
pe noi cei care strigăm: Doamne Iisuse
binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri
pentru Slava Numelui Tău cel Sfânt!

Icos 1
Doamne Dumnezeule ai zis: Să facem om
după chipul şi asemănarea Noastră! - apoi binecuvântându-l l-ai aşezat în Grădina
Raiului. Închinându-ne Ţie, Doamne, cu evlavie să spunem aşa:

Iisuse împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ai binecuvântat toată creaţia văzută şi


nevăzută!
Iisuse împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ai binecuvântat Grădina Raiului!
Iisuse împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ai binecuvântat Pământul, Apa, Aerul
şi Focul!
Iisuse împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ai binecuvântat plantele, animalele şi
oamenii!
Iisuse împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt i-ai binecuvântat pe strămoşii noştri!
Iisuse împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ai binecuvântat prima familie
creştină!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava
Numelui Tău cel Sfânt!

Condac 2
La despărţirea binelui de rău Cerurile s-au cutremurat şi toate Puterile Cereşti
iubitoare de Dumnezeu au fost binecuvântate şi într-un glas au cântat: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Toate Sfintele Puteri Cereşti, Sfinţii Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, Sfintele
Începătorii, Domnii, Stăpânii, Scaune Cereşti, Sfinţii Îngeri, toţi au dat Slavă
Domnului văzându-i căzând pe cei care s-au despărţit de Dumnezeu. Aplecând
fruntea la pământ, cu recunoştinţă să mulţumim pentru viaţă şi pentru toate
darurile ei.
Iisuse, Binecuvântătorul Cerurilor, al Pământului şi al Întregii Creaţii!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Heruvimi, Serafimi şi Îngeri de la Tronul
Divin!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfintelor Scaune Cereşti, Domnii şi Începătorii!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfintelor Stăpânii şi al Sfintelor Oştiri Îngereşti!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Arhangheli şi al Sfinţilor Îngeri!
Iisuse, Binecuvântătorul tuturor celor din Sfânta Împărăţie!
43
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău cel Sfânt!

Condac 3
Primii oameni au fost scoşi afară din Raiul Luminat şi Preacurat fiindcă au greşit
înaintea Lui Dumnezeu, dar au fost îmbrăcaţi în haine din piele, pentru a nu li se
vedea goliciunea. Noi, văzând grija Bunului Dumnezeu, Îi cântăm cu dragoste:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Binecuvântarea Dumnezeiască a fost ca strămoşii noştri să muncească şi să se
hrănească din sudoarea frunţii, să se înmulţească şi să umple Pământul. Închinându-
ne şi smerindu-ne să spunem:
Iisuse, Fiu Ceresc şi Binecuvântat de Tatăl şi de Duhul Sfânt!
Iisuse, Binecuvântătorul strădaniei cereşti!
Iisuse, Binecuvântătorul neamului omenesc şi al lucrului pământesc!
Iisuse, Binecuvântătorul ostenelilor omeneşti!
Iisuse, Binecuvântătorul roadelor pământului!
Iisuse, Binecuvântătorul, Protectorul şi Învăţătorul oamenilor!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău cel Sfânt!
Condac 4
Doamne Iisuse Hristoase ai fost speranţa binecuvântată a strămoşilor şi al tuturor
celor care Te-au aşteptat să vii pe Pământ de-a lungul veacurilor, iar noi care auzim
Sfânta Învăţătură a Ta, Îţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cei care Te-au aşteptat de-a lungul veacurilor au fost Drepţii, Proorocii, văzătorii
cu duhul, Patriarhii Vechiului Testament, iubitorii de adevăr şi de sfinţenie, toţi
evlavioşii Domnului, cei curaţi cu inima şi cu sufletul. Cu bucurie să spunem aşa:
Iisuse, Binecuvântătorul Drepţilor şi al Proorocilor!
Iisuse, Binecuvântătorul regilor credincioşi şi al împăraţilor evlavioşi!
Iisuse, Binecuvântătorul văzătorilor cu duhul!
Iisuse, Binecuvântătorul tinerilor smeriţi!
Iisuse, Binecuvântătorul iubitorilor de Dumnezeu!
Iisuse, Binecuvântătorul împlinitorilor celor sfinte!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău cel Sfânt!

Condac 5
Timpul a trecut şi a venit împlinirea vremii pentru Sfânta Întrupare a Ta,
Doamne Iisuse. Preacurata Fecioară Maria a fost binecuvântată şi vestită de Sfântul
Arhanghel Gavriil şi prin lucrarea Sfântului Duh Tu Te-ai întrupat, iar noi slăvindu-
Te acum Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Steaua Naşterii Domnului a fost văzută de magii Melchior, Baltazar şi Gaşpar,
44
care au mers după ea ca să se închine Împăratului împăraţilor, iar păstorii au văzut
Îngerii cântând: Slavă întru cei de Sus Lui Dumnezeu şi pe Pământ pace, între
oameni bunăvoire! Cu smerenie să spunem aşa:
Iisuse, Binecuvântătorul stelei călăuzitoare!
Iisuse, Binecuvântătorul magilor Melchior, Baltazar şi Gaşpar!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Îngeri Vestitori!
Iiuse, Binecuvântătorul păstorilor evlavioşi!
Iisuse, Binecuvântătorul darurilor aduse de magi!
Iisuse, Binecuvântătorul tuturor celor care Te iubesc!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău cel Sfânt!

Condac 6
Împăratul Irod nu a văzut steaua călăuzitoare a Naşterii Domnului, nici pe
Pruncul Iisus, dar magii şi păstorii văzând minunea, I-au cântat Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
La opt zile de la Naşterea Sa, Pruncul Iisus a fost dus de Preacurata Maică şi de
bătrânul Iosif să fie tăiat împrejur. Dreptul Simeon şi Proorociţa Ana luând pruncul
în braţe şi binecuvântându-L au spus că S-a născut pentru ridicarea şi căderea
multora din Israel şi I-au dat Slavă Lui Dumnezeu.
Iisuse, Binecuvântătorul Preacuratei Tale Maici, binecuvintează mamele şi
pruncii lor!
Iisuse, Binecuvântătorul Dreptului Simeon, binecuvintează-i pe bătrânii noştri!
Iisuse, Binecuvântătorul Proorociţei Ana, binecuvintează-i şi pe proorocii de
astăzi!
Iisuse, Binecuvântătorul celor drepţi, binecuvintează-ne şi iartă-ne, Doamne!
Iisuse, Binecuvântătorul celor curaţi, binecuvintează-ne şi curăţeşte-ne de păcate!
Iisuse, Binecuvântătorul celor înţelepţi, binecuvintează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe
noi!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău cel Sfânt!

Condac 7
După Naşterea Lui Iisus, Irod, temându-se pentru tronul lui, a poruncit să fie
omorâţi toţi pruncii mai mici de doi ani. Împăratul ucigaş de prunci a murit apoi în
chinuri groaznice, pentru că nu s-a pocăit şi nu I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Domnul Savaot a trimis la Iosif un Sfânt Înger călăuzitor ca să-i spună: Scoală
Iosife, ia Pruncul şi Fecioara şi du-te în Egipt, că Irod a pus gând rău Pruncului!
Acesta a făcut ce i s-a spus, iar noi cu iubire Doamne, Îţi spunem aşa:
Iisuse, Fiu Sfânt şi Binecuvântat, de glasul Tatălui Ceresc ai ascultat!
Iisuse, Fiu Dumnezeiesc şi Binecuvântat, din Fecioară Sfântă Te-ai întrupat!
45
Iisuse, Fiu Luminat, de Sfinţii Îngeri apărat şi de cei drepţi salvat!
Iisuse, Fiul Tatălui Ceresc, Care de părinţii pământeşti ai ascultat!
Iisuse, Fiu Divin şi Minunat, Care tot Pământul l-ai binecuvântat!
Iisuse, Fiu Ceresc, cu Iubirea Ta Sfântă din veşnica moarte ne-ai salvat!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău cel Sfânt!

Condac 8
Viaţa pe Pământ nefiind uşoară Ţi-ai petrecut copilăria în lipsuri şi neajunsuri
omeneşti. Cei care Te iubesc, Doamne, întotdeaună Îţi cântă cu drag: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 8
La 12 ani ai mers cu părinţii Tăi la Ierusalim, unde trei zile ai stat şi ai discutat cu
cărturarii şi învăţaţii Templului şi i-ai uimit cu învăţătura şi cu răspunsurile Tale. Cu
evlavie să spunem acestea:
Iisuse, Binecuvântătorul slujitorilor Lui Dumnezeu, adu-ne pe Calea Ta!
Iisuse, Binecuvântătorul cărturarilor înţelepţi, înţelepţeşte-ne şi pe noi!
Iisuse, Binecuvântătorul celor care Te ascultă, învaţă-ne să Te ascultăm şi să Te
urmăm!
Iisuse, Binecuvântătorul celor iubitori de Dumnezeu, statorniceşte-Te în inimile
noastre!
Iisuse, Binecuvântătorul celor smeriţi, ajută-ne să devenim smeriţi şi răbdători!
Iisuse, Binecuvântătorul tuturor, binecuvintează-ne pe noi şi lucrările noastre!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău cel Sfânt!

Condac 9
Dumnezeu Te-a pregătit în ascuns, că ascunse sunt Planurile Domnului, iar
oamenii nu au ştiut nimic până la vârsta propăvăduirii, pe care ai început-o în al 30-
lea an al vieţii Tale pământeşti. Cu bucurie Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 9
Înainte de a începe propăvăduirea Te-ai dus la Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul
văzându-Te a spus: Iată Mielul Lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii! Tu ai
cerut să fii botezat, iar Botezătorul a spus: Eu am trebuinţă sa fiu botezat de Tine şi
Tu vii la mine? Atunci i-ai spus: Lasă asta şi împlineşte Voia Celui care M-a trimis
pe Mine! Primind Botezul, Cerurile s-au deschis şi Glas s-a auzit din Ceruri: Acesta
este Fiul Meu Iubit, întru care am binevoit! Duhul Sfânt S-a coborât în chip de
porumbel asupra Ta, iar noi închinându-ne Ţie Doamne, Te rugăm aşa:
Iisuse, Fiu Binecuvântat, de Tatăl Ceresc ai ascultat!
Iisuse, Fiu Binecuvântat de Sfântul Ioan ai fost botezat!
Iisuse, Fiu Binecuvântat, la Botezul Tău Duhul Sfânt ca porumbel S-a arătat!
Iisuse, Fiu Binecuvântat, din iubire multe ai îndurat!
Iisuse, Fiu Binecuvântat, în comuniune cu cei din Ceruri ai lucrat!
Iisuse, Fiu Binecuvântat, prin Jertfa Ta păcatele lumii ai ridicat!
46
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău cel Sfânt!

Condac 10
Doamne Iisuse Hristoase, după Botez ai plecat în pustiul Carantaniei, unde ai
postit 40 de zile. Ai fost ispitit, dar învingându-l pe ispititor l-ai pus să se închine
Bunului Dumnezeu. Acesta însă a fugit ca un laş, iar noi slăvindu-Te Doamne, Îţi
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
După minunata postire de 40 de zile Ţi-ai început Lucrarea Sfântă şi
Dumnezeiască pe Pământ. Ţi-ai ales 12 Apostoli, apoi alţi 70 de Apostoli. Dorind şi
noi să facem în toate Voia Ta să spunem aşa:
Iisuse, Binecuvântătorul celor 12 Sfinţi Apostoli!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi Ioan!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Petru şi Pavel!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Andrei, Iacov şi Filip!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Simon Zilotul şi Bartolomeu!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Matia şi Iuda Tadeul!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău cel Sfânt!

Condac 11
După alegerea celor două grupe de ucenici, ai început propăvăduirea Sfintei
Evanghelii, adică ai adus vestea bună a Împărăţiei Cerurilor la toată lumea şi
cinstind Numele Tău, Doamne, noi Îţi cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Timp de trei ani şi jumătate i-ai îndemnat pe toţi la lucrarea faptelor bune, ai
tămăduit bolnavii, ai scos duhurile rele din multe persoane, ai dat lumină - orbilor,
auz - surzilor, ai vindecat leproşii, ai înviat morţii, ai potolit vânturile şi valurile, pe
răufăcători i-ai mustrat, pe nevrednici i-ai alungat cu biciul din Templul Domnului
şi ai făcut multe minuni, pentru care din inimă Îţi spunem Doamne aşa:
Iisuse, Fiu Minunat, pe toţi cu bună credinţă i-ai binecuvântat!
Iisuse, Binecuvântătorul oamenilor, multe duhuri rele ai alungat!
Iisuse, Binecuvântătorul poporului, mulţi flămânzi ai săturat!
Iisuse, Binecuvântătorul şi Învierea celor adormiţi!
Iisuse, Binecuvântătorul şi întărirea celor slăbănogiţi!
Iisuse, Binecuvântătorul copiilor şi ai urmaşilor noştri!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui Tău cel Sfânt!

Condac 12
După propăvăduirea Ta cea Minunată, Doamne Iisuse Hristoase, arhiereii şi
oamenii cei răi s-au sfătuit să Te prindă şi să Te judece, iar Tu, ca un Fiu al
Îndurărilor pe toate le-ai acceptat, răstignire ai luat şi pe cruce fiind pe toţi i-ai
iertat, rugându-Te şi zicând Tatălui Ceresc că aceştia nu ştiu ce fac! Doamne Îţi
47
mulţumim, ne smerim şi cu recunoştinţă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Doamne Iisuse Hristoase ai Înviat la trei zile după ce ai împlinit misiunea de
scoatere a celor din iad. Trupul Tău Cel Sfânt, Minunat şi Binecuvântat era fără de
păcat, iar cei care-L străjuiau nici o putere nu au avut în faţa Ta. După Sfânta
Înviere ai mai rămas pe Pământ 40 de zile.
Iisuse, Binecuvântătorul şi iertătorul tâlharului de pe cruce!
Iisuse, Binecuvântătorul Maicii Tale Preacurate, în ceasul morţii Tale pe cruce!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfântului Ioan, care Te-a urmat şi a văzut răstignirea şi
suferinţa Ta!
Iisuse, Binecuvântătorul Mariei Magdalena, al Sfintelor Mironosiţe şi al celor
care Te-au jelit!
Iisuse, Binecuvântătorul celor pe care i-ai scos din iad, imediat după moartea Ta
pe cruce!
Iisuse, Binecuvântătorul Sfintelor Puteri Cereşti, împotriva cărora nimic nu
poate sta!
Doamne Iisuse binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri pentru Slava Numelui
Tău Sfânt!
Condac 13 (de 3 ori)
După 40 de zile petrecute pe Pământ după Sfântă Învierea Ta, Te-ai Înălţat la
Ceruri de pe muntele Eleonului, iar după 10 zile de la Sfânta Înălţare L-ai trimis pe
Duhul Sfânt, pe Mângâietorul, Care S-a Pogorât peste ucenicii Tăi. Duhul Sfânt S-a
Pogorât atunci şi de-a lungul veacurilor peste aleşii Tăi. Dorind şi noi să fim aleşii
Tăi, Te rugăm: Pomeneşte-ne, Doamne, întru Împărăţia Ta! - şi cu dragoste Îţi
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune către Domnul Iisus Hristos pentru Binecuvântare Cerească


Doamne Iisuse Hristoase, Binecuvântătorul Sfinţilor din toate veacurile,
binecuvintează-ne Te rugăm, dăruindu-ne duhul dreptei credinţe, al înţelepciunii şi
al smereniei. Statorniceşte-Te în inimile noastre şi aprinde-le cu iubirea Ta. Dă-ne
Harul rugăciunii inimii şi apără-ne de tot ce vine de la rău. Binecuvintează Doamne,
poporul nostru care Te-a iubit în toate veacurile. Binecuvintează-i pe urmaşii noştri
care vor fi în viitor, până la a doua venire a Ta. Binecuvintează-i Doamne, pe toţi
creştinii de acum şi din viitor şi le dă lor liniştire şi refugiu sub Sfânt
Acoperământul Tău. Binecuvintează Doamne, ţara noastră, pe conducătorii ei,
armata, intreprinderile, instituţiile şi populaţia ei şi tot ce se va face în ţara aceasta.
Îţi Mulţumim Doamne pentru toate darurile Tale Dumnezeieşti şi pentru tot ajutorul
Tău Sfânt! Slavă Ţie Doamne
Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Amin!
ACATIST DE
MULŢUMIRE

48
După obişnuitul început, se zic:
CONDACELE şi ICOASELE:

Condacul 1
Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate
cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim
pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi
pentru cereştile bucurii ale împărăţiei Tale. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta,
celor
care cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Icosul 1
Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar îngerul păzitor a întins aripi
luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci
peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veşniciei. Cu
slavă s-au arătat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelşugate.
Îţi mulţumesc şi strig cu toţi cei care Te cunosc pe Tine:
Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă,
Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arătat frumuseţea lumii,
Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte veşnică
a înţelepciunii, Slavă veşniciei Tale, ce se arată în lumea cea vremelnică,
Slavă Ţie, pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse,
Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare a încercărilor mele,
Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul 2
Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale: vântul bine-înmiresmat, munţii
care tind spre cer, apele ca nişte oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor
şi curgerea uşoară a norilor, întreaga fire şopteşte tainic, toată e plină de mângâiere,
păsările şi dobitoacele poartă pecetea iubirii Tale. Binecuvântat este pământul cu
frumuseţea cea degrab trecătoare care deşteaptă dorul de veşnicul locaş unde întru
nestricăcioasă frumuseţe se aude cântarea: Aliluia!
Icosul 2
M-ai adus în viaţa aceasta ca într-un rai preasfânt. Am văzut cerul ca un potir
albastru şi adânc, în azurul căruia cântă păsările, am ascultat foşnetul plin de pace al
pădurii şi susurul dulce-glăsuitor al apelor, neam înfruptat din roadele bine-
miresmate şi dulci, ca şi din mierea cea parfumată. Ce bine e la Tine pe pământ, şi
câtă bucurie să fii oaspetele Tău!
Slavă Ţie, pentru praznicul vieţii,
Slavă Ţie, pentru buna mireasmă a lăcrĂmioarelor şi trandafirilor,
Slavă Ţie, pentru felurimea cea desfătata a roadelor şi a seminţelor,
Slavă Ţie, pentru strălucirea de giuvaer din roaua dimineţii,
Slavă Ţie, pentru surâsul deşteptării scăldate în lumină,
Slavă Ţie, pentru frumuseţea zidirii mâinilor Tale,

49
Slavă Ţie, pentru viaţa veacului acesta, prevestitoare a celei cereşti,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul 3
Prin puterea Sfântului Duh împrăştie mireasmă orice floare: adiere tihnită de
parfum, gingaşă alcătuire de culori, frumuseţea Celui Mare întru cele smerite.
Laudă şi cinste Făcătorului de viaţă Dumnezeu, Cel Care a încununat ţarina cu aurul
spicelor şi cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice.
Veseliţi-vă şi-I cântaţi Lui: Aliluia!

Icosul 3
Cât de minunat eşti în praznicul primăverii, când se trezeşte la viaţă toată făptura
şi de prin mii de părţi strigă cu bucurie către Tine: Tu eşti Izvorul vieţii, tu eşti
Biruitorul morţii! Mângâiate de lumina lunii şi de cântecele privighetorilor, stau
văile şi codrii în veşminte de nuntă, întreaga lume este mireasa Ta, ea îl aşteaptă pe
Mirele nestricăcios. Dacă astfel îmbraci Tu iarba câmpului, cum oare ne vei
preschimba în veacul învierii ce va să fie, cum vor lumina trupurile noastre, iar
sufletele cum vor străluci?
Slavă Ţie, Celui ce ai scos dintru întunecimile pământului felurite culori şi
gusturi şi miresme,
Slavă Ţie, pentru zidirea cea primitoare şi bogată în mângâiere,
Slavă Ţie, că ne-ai înconjurat cu mii şi mii de făpturi,
Slavă Ţie, pentru adâncul înţelepciunii Tale, care şi-a pus pecetea peste întreaga
lume,
Slavă Ţie, cu evlavie sărut urmele paşilor Tăi nevăzuţi,
Slavă Ţie, Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a vieţii
veşnice,
Slavă Ţie, pentru nădejdea vieţii nestricăcioase, nepieritoare, desăvârşite,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul 4
Cu câtă dulceaţă îi îndestulezi pe cei ce se gândesc la Tine, ce Făcător de viaţă
este Cuvântul Tău cel Sfânt! Mai plăcută decât untdelemnul şi mai dulce decât
fagurii este împreună-grâirea cu Tine. Rugăciunea adusă Ţie prinde viaţă şi se
înaripează: cu ce cutremur se umple atunci sufletul şi cât de măreţe şi pline de tâlc
apar atunci viaţa şi făptura toată! Unde nu eşti Tu – acolo e pustiu. Unde eşti Tu –
acolo e bogăţia sufletului, acolo se revarsă, ca un şuvoi de apă vie, cântarea:
Aliluia!

Icosul 4
Când se lasă peste pământ apusul, când se împart odihna somnului obştesc şi la
căderea zilei liniştea se aşterne, eu văd cămara Ta sub chipul palatelor strălucitoare
şi a pridvoarelor de nori ale amurgului. Foc şi porfiră, aur şi azur grăiesc proorocind
despre frumuseţea cea negrăită a corturilor Tale şi cu glas de prăznuire strigă:

50
Slavă Ţie, în ceasul tihnit al înserării,
Slavă Ţie, Celui ce ai revărsat asupra lumii mare linişte,
Slavă Ţie, pentru raza de rămas-bun a soarelui care apune,
Slavă Ţie, pentru odihna somnului adânc,
Slavă Ţie, pentru bunătatea Ta care se arată în întuneric, când lumea toată pare a
fi departe,
Slavă Ţie, pentru rugăciunile smerite ale sufletului,
Slavă Ţie, pentru deşteptarea făgăduită spre bucuria veşnicei zile neînserate,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul 5
Nu sunt cumplite viforele vieţii pentru acela în al cărui suflet străluceşte făclia
focului Tău. Împrejur – vreme rea şi întuneric, groază şi urlet de vijelie; iar în
sufletul lui e pace şi lumină: acolo e Hristos! Şi inima cântă: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Văd cerul Tău strĂlucitor de stele. O, cât eşti de bogat şi câte lumini ai! Prin
razele îndepărtaţilor luminĂtori mă priveşte veşnicia; sunt aşa mic şi neînsemnat,
dar cu mine este Domnul şi pretutindeni sunt păzit de dreapta Lui cea iubitoare.
Slavă Ţie, pentru necontenita Ta purtare de grijă,
Slavă Ţie, pentru oamenii pe care pronia Ta mi i-a adus în cale,
Slavă Ţie, pentru dragostea rudelor, pentru dăruirea prietenilor,
Slavă Ţie, pentru blândeţea dobitoacelor care-mi slujesc,
Slavă Ţie, pentru clipele luminoase ale vieţii mele,
Slavă Ţie, pentru bucuriile limpezi ale inimii,
Slavă Ţie, pentru fericirea de a trăi, de a mă nevoi şi de a contempla,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al-6-lea
Cât eşti de măreţ şi de apropiat întru cumplita suflare a furtunii, cum se vădeşte
atotputernicia mâinii Tale în şerpuirea fulgerelor orbitoare: minunată este măreţia
Ta. Glasul Domnului peste câmpii şi în foşnetul codrilor, glasul Domnului în
purcederea tunetelor şi ploii, glasul Domnului peste ape multe. Lăudat fii în vuietul
munţilor care scuipă foc. Tu scuturi pământul ca pe un veşmânt; Tu înalţi până la
cer valurile mării. Laudă Ţie, Celui ce ai smerit trufia omenească, făcând să se
înalţe strigăt de pocăinţă: Aliluia!
Icosul al-6-lea
Ca fulgerul când luminează cămările ospăţului şi după el par jalnice toate
făcliile, aşa ai strălucit şi Tu în sufletul meu, fără de veste, la vremea celor mai mari
bucurii ale mele; iar după lumina Ta de fulger, ce palide, întunecate şi firave păreau
aceste bucurii... Sufletul meu năzuieşte spre Tine!
Slavă Ţie, hotar al celor mai înalte visuri omeneşti,
Slavă Ţie, pentru setea noastră nepotolită după împărtăşirea cu Dumnezeu,
Slavă Ţie, Celui ce ai aprins în noi nemulţumirea numai cu viaţa cea de pe
pământ,

51
Slavă Ţie, Celui ce faci din noi fii ai luminii înveşmântându-ne cu cele mai
gingaşe raze ale Tale,
Slavă Ţie, Celui ce ai zdrobit puterea duhurilor întunericului şi ai sortit tot răul
spre nimicire,
Slavă Ţie, pentru descoperirile Tale;
Slavă Ţie, pentru fericirea de a Te simţi şi de a vieţui cu Tine,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al-7-lea
În sânul minunatei simfonii care ne înfăşoară cu bogatele ei armonii se face
auzită chemarea Ta. Tu ne descoperi pridvorul împărăţiei ce va să fie în dulceaţa
cântărilor, în minunatele acorduri ale sunetelor, în simţirea înaltă din glăsuirea lor,
în strălucirea lucrării artistului. Orice adevĂrată frumuseţe ne poartă sufletul spre
Tine, ca o puternică chemare, facându-ne să înălţăm cu glas de sărbătoare cântarea:
Aliluia!
Icosul al-7-lea
Cu pogorârea Sfântului Tău Duh, Tu luminezi şi faci să rodească arta pictorilor,
inspiraţia poeţilor, gândirea savanţilor. Cu puterea cunoaşterii de sus pătrund ei
legile Tale, luminându-ne adâncul înţelepciunii Tale de Ziditor. LucrĂrile lor şi fără
de voie Te mărturisesc: O, cât eşti de mare în operele lor, cât eşti de mare în omul
pe care Tu L-ai făcut!
Slavă Ţie, Celui ce Ţi-ai arătat puterea în legile ce cârmuiesc zidirea,
Slavă Ţie, că toată făptura e plină de legile pe care i le-ai rânduit,
Slavă Ţie, pentru tot ce ni s-a descoperit prin harul Tău,
Slavă Ţie, pentru ceea ce cu înţelepciune ne-ai ascuns,
Slavă Ţie, pentru geniul minţii omeneşti,
Slavă Ţie, pentru puterea de a lucra cele de folos,
Slavă Ţie, pentru limbile de foc ale inspiraţiei,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al-8-lea
Cât de apropiat eşti de noi în ziua bolii! Tu Însuţi cercetezi pe cei bolnavi, Tu
Însuţi Te apleci spre patul celui suferind. Şi inima lui stă de vorbă cu Tine.
Tu luminezi sufletul cu pace în vremea grelelor pătimiri şi scârbe, Tu trimiţi ajutor
neaşteptat. Tu mângâi, Tu cercetezi cu dragoste şi mântui, Ţie îţi înălţăm cântare:
Aliluia!
Icosul al-8-lea
Când, prunc fiind, Te-am chemat cu înţelegere pentru prima oară, mi-ai împlinit
rugăciunea şi mi-ai adumbrit sufletul cu pacea harului Tău. Atunci am înţeles că Tu
eşti bun şi fericiţi sunt cei care aleargă la Tine. Am început a Te chema din ce în ce
mai des, iar acum strig:
Slavă Ţie, Celui ce plineşti cererea mea pentru cele bune;
Slavă Ţie, Celui ce veghezi necontenit asupra mea;
Slavă Ţie, Celui ce tămăduieşti neputinţele şi scârbele cu trecerea vindecătoare a
timpului;
Slavă Ţie, Celui ce singur ştii de ce îngădui să fim prigoniţi pe nedrept;
52
Slavă Ţie, Celui prin Care nici o pierdere nu e de neînlocuit şi tuturor le dăruieşti
viaţa de veci;
Slavă Ţie, Celui ce faci nepieritor tot lucrul cel înalt şi bun;
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai făgăduit reîntâlnirea cea dorită cu cei de aproape ai
noştri adormiţi întru nădejdea învierii;
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al-9-lea
De ce zâmbeşte tainic toată făptura în zilele de praznic? De ce atunci se revarsă
în inimă o minunată uşurare, fără asemănare cu cele pământeşti şi însuşi văzduhul
devine altar şi biserică purtătoare de lumină? E adierea harului Tău, e strĂlucirea
Taborului, cerul şi pământul cântă atunci lauda: Aliluia!
Icosul al-9-lea
Când m-ai insuflat spre a sluji aproapelui, luminându-mi sufletul cu umilinţa,
atunci una din razele Tale nenumărate a căzut asupra inimii mele, şi ea s-a făcut
purtătoare de lumină, fier în văpaie: am privit chipul Tău tainic şi neapropiat
Slavă Ţie, Celui ce ai preschimbat viaţa noastră cu faptele bunătăţii,
Slavă Ţie, Celui ce ai pecetluit cu negrăită dulceaţă fiecare din poruncile Tale,
Slavă Ţie, Celui ce Te sălăşluieşti în chip nevăzut acolo unde adie buna mireasmă
a milostivirii,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai trimis nereuşite şi scârbe, ca să ne întoarcem ochii spre
suferinţa celorlalţi,
Slavă Ţie, Celui ce ai pus mare răsplată în însăşi fapta bună,
Slavă Ţie, Celui ce primeşti avântul spre cele înalte,
Slavă Ţie, Celui ce învălui cu iubirea mai presus de toate,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 10-lea
Un lucru destrămat în pulbere nu se ridica la loc, dar Tu învii pe cei a căror
conştiinţă s-a stins şi întorci la frumuseţea cea dintâi sufletele ce o pierduseră fără
nădejde. Cu Tine nimic nu e cu neputinţă de îndreptat. Tu eşti cu totul dragoste. Tu
eşti Cel ce pe toate le zideşti, şi Cel ce iarăşi dai viaţă. Pe Tine Te lăudăm cântând:
Aliluia!
Icosul al 10-lea
Dumnezeul meu, Cel ce cunoşti căderea îngerului trufaş al zorilor, mântuieşte-
mă cu harul tău, nu mă lăsa să mă îndepărtez de Tine şi nu-mi da să mă îndoiesc de
Tine. Dă auzului meu agerime, ca să aud în toate clipele vieţii mele glasul Tău
tainic şi să-Ţi strig Ţie, Celui veşnic:
Slavă Ţie, pentru minunatele potriviri de întâmplări pe care le-a rânduit pronia
Ta,
Slavă Ţie, pentru presimţirile dăruite de har,
Slavă Ţie, pentru poveţele glasului tainic,
Slavă Ţie, pentru descoperirile din vis şi din trezie ale cuvioşilor Tăi,
Slavă Ţie, Celui ce zădărniceşti planurile nefolositoare,
Slavă Ţie, Celui ce ne trezeşti prin suferinţe din beţia patimilor,

53
Slavă Ţie, Celui care smereşti spre mântuire trufia inimii,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 11-lea
Prin lanţul de gheaţă al veacurilor simt suflul fierbinte al Dumnezeirii Tale şi
dragostea Ta de oameni. Tu eşti aproape, sorocul vremurilor se apropie. Văd Crucea
Ta: ai îndurat-o pentru mine; în pulbere se aşterne duhul meu înaintea Crucii: aici e
praznicul iubirii şi al mântuirii, aici nu încetează în veci lauda: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Fericit cel care va cina în împărăţia Ta, însă Tu m-ai împărtăşit încă de pe
pământ de această fericire. De câte ori nu mi-ai întins cu dreapta Ta dumnezeiască
Trupul şi Sângele Tău iar eu, mult păcătosul am primit ştiutele Taine şi am simţit
iubirea Ta cea negrăită şi mai presus de fire?
Slavă Ţie, pentru puterea harului Tău cel necuprins şi de viaţă făcător,
Slavă Ţie, Celui ce ai înălţat Biserica Ta ca adăpost lumii ostenite,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai născut a doua oară prin apele cele de viaţă făcătoare ale
Botezului.
Slavă Ţie, căci Tu întorci celor care se pocăiesc neprihănirea crinilor,
Slavă Ţie, adânc nesecat al iertării,
Slavă Ţie, pentru paharul vieţii şi pentru pâinea bucuriei veşnice,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai ridicat spre cer,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 12-lea
De multe ori am privit cum se răsfrângea slava Ta pe chipurile celor răposaţi.
Cum străluceau de nepământească frumuseţe şi bucurie, cât de nematerialnice
păreau trăsăturile lor: cu adevărat era praznicul fericirii şi al odihnei în sfârşit
atinse; tăcerea lor striga spre Tine. În ceasul sfârşitului, luminează şi sufletul meu,
cel care strigă: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Ce înseamnă laudele mele înainte Ta! Eu nu am auzit cântarea heruvimilor –
aceasta este partea sufletelor înalte – dar ştiu cum Te slăveşte firea. Am privit iarna
cum, sub tăcerea lunii, întreg pământul îţi aduce tihnită rugăciune, înveşmântat în
haină albă, strălucind de nestematele zăpezii. Am văzut cum se bucură de Tine
soarele care răsare şi am auzit corurile păsărilor slavoslovind. Am auzit cum
foşnesc codrii, cântă vânturile şi apele susură cu taină despre Tine, am auzit cum Te
propovăduiesc cetele luminătorilor prin mişcarea pe care le-ai rânduit-o, cu
înţelepciune, pe nesfârşitele întinderi. Ce e lauda mea! Firea este ascultătoare, iar eu
nu sunt. Atâta cât trăiesc şi văd dragostea Ta, râvnesc să-Ţi mulţumesc, să mă rog
Ţie şi să strig:
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat lumina,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adâncă, nemăsurată şi dumnezeiască,
Slavă Ţie, Celui ce ne umbreşti cu lumina, cu cetele sfinţilor şi îngerilor Tăi,

54
Slavă Ţie, Prea-Sfântule Părinte, Care ne-ai chemat să dobândim împărăţia Ta,
Slavă Ţie, Duhule Sfinte, Soare de Viaţă Făcător al veacului ce va să vină,
Slavă Ţie, Fiule al lui Dumnezeu, începătură a mântuirii noastre,
Slavă Ţie, pentru toate, Treime Dumnezeiască şi Preabună,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 13-lea
O, Preabună şi de Viaţă-Făcătoare Treime, primeşte mulţumire pentru toate
milele Tale şi ne arată vrednici de binefacerile Tale ca, înmulţind talanţii care ne-au
fost încredinţaţi, să intrăm în veşnica bucurie a Domnului nostru cântând cântare de
biruinţă: Aliluia!  (acest condac se zice de trei ori)
Apoi iarăşi se zice  Icosul întâi
Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar îngerul păzitor a întins aripi
luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci
peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veşniciei. Cu
slavă s-au arătat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelşugate.
Îţi mulţumesc şi strig cu toţi cei care Te cunosc pe Tine:
Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă,
Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arătat frumuseţea lumii,
Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte veşnică
a înţelepciunii, Slavă veşniciei Tale, ce se arată în lumea cea vremelnică,
Slavă Ţie, pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse,
Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare a încercărilor mele,
Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Şi  Condacul întâi
Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate
cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim
pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi
pentru cereştile bucurii ale împărăţiei Tale. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta,
celor care cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Acatistul Sfintei Lumini


Divine

Rugăciunile începătoare
55
Condac 1
Doamne Iisuse, Lumină Sfântă şi Dumnezeiască, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul
Duh luminezi toată creaţia văzută şi nevăzută. Ne rugăm Ţie, Doamne Dumnezeule:
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Icos 1
Dumnezeul Atotcreator Care a făcut oamenii după chipul şi asemănarea Sa,
pentru ridicarea acestora din starea de păcat S-a întrupat tainic prin lucrarea
Sfântului Duh. Prin venirea Sa a sfinţit Pământul; rugându-ne cu umilinţă să
spunem acestea:
Iisuse Lumina şi Izvorul vieţii noastre!
Iisuse Lumina şi curăţirea noastră de păcate!
Iisuse Lumina şi binecuvântarea vieţii!
Iisuse Lumina Harului Dumnezeiesc!
Iisuse Lumina şi sfinţirea rugătorilor cu inima fierbinte!
Iisuse Lumina adevărată spre viaţa veşnică!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 2
Sfânta Lumină a Slavei Divine se vede peste tot în Împărăţia Cerurilor, iar noi
oamenii auzind de această Preaminunată Slavă Divină cu smerenie şi cu evlavie
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Calităţile şi virtuţile iubitorilor de Dumnezeu şi ale celor de pe Pământ sunt
diferite faţă de cele din Sfânta Împărăţie Cerească. Să-L slăvim pe Dumnezeu şi cu
credinţă să spunem aşa:
Iisuse Lumina şi Înţelepciunea Tatălui Ceresc!
Iisuse Lumina şi neprihănirea Maicii Sfinte!
Iisuse Lumina şi Puterea Dumnezeirii!
Iisuse Lumina şi pavăza noastră împotriva ispititorului!
Iisuse Lumina şi Calea spre Împărăţia Veşnică!
Iisuse Lumina şi Pacea lumii!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 3
Din Sfântul Tron Divin ies Raze Sfinte care-i luminează, îi sfinţesc şi îi
înţelepţesc pe cei aleşi, care împlinesc Voia Lui Dumnezeu şi Îi cântă: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Razele Sfântului Tron Divin pot străluci asupra oamenilor, la cerinţa fierbinte a
celor care se roagă Lui Dumnezeu, dar acestea s-au spus ca să ne rugăm mai mult şi
de aceea să spunem aşa:
Iisuse Lumina şi biruinţa asupra morţii!

56
Iisuse Lumina şi frumuseţea lumii!
Iisuse Lumina şi Iubirea dorită de noi!
Iisuse Lumina şi iertarea păcatelor noastre!
Iisuse Lumina şi Îndurarea Lui Dumnezeu!
Iisuse Lumina şi smerenia sufletelor curare!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 4
Dumnezeu poate lumina pe Pământ pe oricine se botează în Numele Tatălui, al
Fiului şi al Sfântului Duh şi care se smereşte, se roagă, se milostiveşte de alţii şi-I
cântă Domnului cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Cei nebotezaţi, care nu au primit Lumina Sfântului Botez, nu înţeleg puterea
binefăcătoare a Iluminării Cereşti. Noi creştini fiind cerem Iluminare, ne rugăm
Domnului şi spunem aşa:
Iisuse Lumina şi sfinţirea celor botezaţi!
Iisuse Lumina adevăraţilor credincioşi!
Iisuse Lumina binecuvântărilor cereşti!
Iisuse Lumina celor curaţi cu inima!
Iisuse Lumina Sfântă văzută pe muntele Tabor!
Iisuse Lumină Sfântă a celor care nu mor!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 5
Cei aprinşi de dragostea pentru Dumnezeu s-au retras departe de lume rugându-
se, postind şi Lumină Cerească cerând, iar noi luând aminte la învăţăturile
Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu dragoste şi cu smerenie Îi cântăm: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Maica Domnului Îl slăveşte neîncetat pe Dumnezeu împreună cu Cei din Sfântul Ei
Sobor şi laudă Sfânta Evanghelie a Dumnezeiescului Ei Fiu, iar noi închinându-ne
Domnului să spunem acestea:
Iisuse, Lumina învăţăturilor Sfintei Evanghelii!
Iisuse, Lumina şi dragostea Maicii Tale Preacurate!
Iisuse, Lumina celor care vor să fie luminaţi!
Iisuse, Lumina înfăptuitorilor celor sfinte!
Iisuse, Lumina celor care sunt fraţi şi surori!
Iisuse, Lumina celor adormiţi, nu mă lăsa neluminat când mor!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 6
Sfinţii Heruvimi, Serafimi, Îngeri luminaţi şi preaminunaţi stau în jurul Sfântului
Tron Divin, văd neîncetat Lumina Ta, Doamne, şi cântă fericiţi: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

57
Icos 6
Sfinţii Arhangheli împreună cu Sfintele Oştiri Cereşti văd strălucirea Ta
Cerească şi Te slăvesc pe Tine Doamne, iar noi dorindu-ne să fim veşnic luminaţi
să spunem acestea:
Iisuse Lumina şi Binecuvântarea Tatălui Ceresc!
Iisuse Lumina şi Puterea Sfântului Duh!
Iisuse Lumina Sfântă a celor care au Dumnezeiască minte!
Iisuse Lumina Sfinţilor Serafimi şi Heruvimi!
Iisuse Lumina Sfinţilor Îngeri Preaminunaţi!
Iisuse Lumina Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 7
Sfintele Personalităţi Cereşti care au trăit pe Pământ au fost luminate de Sfânta
Lumină a Tatălui Ceresc, de Lumina Cerească a Domnului Iisus, de Razele
Sfântului Duh şi când se rugau Lui Dumnezeu Îi cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Sfinţii Apostoli aleşi de Domnul Iisus să scrie şi să propăvăduiască Sfânta
Evanghelie, prin predicile lor au luminat lumea şi au înfiinţat Sfânta Biserică
Apostolică Creştină. Cu evlavie să spunem:
Iisuse Lumina şi Slava Preasfintei Treimi!
Iisuse Lumina celor care s-au Sfinţit pe Pământ!
Iisuse Lumina Sfinţilor Apostoli şi Evanghelişti!
Iisuse Lumina Sfinţilor propăvăduitori!
Iisuse Lumina celor care Te urmează cu credinţă!
Iisuse Lumina creştinilor smeriţi şi evlavioşi!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 8
Mulţimea Mucenicilor, a Cuvioşilor şi a Cuvioaselor, care au primit Cununa
Muceniciei, toată viaţa lor au fost luminaţi şi acum din Ceruri cântă: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Iubirea celor din Ceruri este nespus de mare. Cu sfinţenie ascultă şi împlinesc
Poruncile Divine şi trăiesc în Lumina Lui Dumnezeu şi în Fericirea Veşnică. Dorind
şi noi toate acestea să spunem aşa:
Iisuse Lumina Harului Tău Sfânt revărsat peste noi toţi!
Iisuse Lumina Cuvioşilor din toate veacurile!
Iisuse Lumina tuturor celor care Te-au iubit şi Te iubesc, Doamne!
Iisuse Lumina şi Pacea celor care Te ascultă!Iisuse Lumina şi biruinţa Lui
Dumnezeu asupra întunericului!
Iisuse Lumina şi frumuseţea Iubirii Dumnezeieşti!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!!

58
Condac 9
Dumnezeule Preasfânt ai spus: Iată că Eu voi fi cu voi în toate veacurile! Acum
întărind creştinismul Te cobori Cuvântul Lui Dumnezeu învăţându-ne şi
îndrumându-ne pe noi, cei care Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Cei care primesc Lumina Învaţăturii Cereşti au de la Tine, Doamne Iisuse, calităţi,
virtuţi sfinte şi multe daruri cereşti, dar şi ajutor ceresc sfânt şi binecuvântat.
Iisuse Lumina Cerească a celor pe care îi instruieşti!
Iisuse Lumina celor cu Har Sfânt!
Iisuse Lumina ascultătorilor de Dumnezeu care Te urmează!
Iisuse Lumina celor care în vedenie Te văd!
Iisuse Lumina celor care primesc Sfinte Comunicări!
Iisuse Lumina împlinitorilor Voii Dumnezeieşti!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 10
Personalităţile Prealuminate din Sfânta Împărăţie care împlinesc totul cu
măiestrie sfântă, Ţie, Doamne Dumnezeule Atotstăpânitor, Îţi cântă cu smerenie
multă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Doamne deşi suntem neînsemnaţi şi limitaţi noi suntem lucrul mâinilor Tale şi
Tu ne iubeşti nespus de mult şi vrei să fim copiii Tăi. Pentru aceasta ne smerim şi
cu umilinţă ne rugăm Ţie:
Iisuse Lumina Dragostei şi a Smereniei Absolute!
Iisuse Lumina Necreată şi Nepieritoare!
Iisuse Lumina călăuzitoare spre Viaţa Veşnică!
Iisuse Lumina credincioşilor smeriţi care cu umilinţă Te cheamă!
Iisuse Lumina evlavioşilor care se pocăiesc pentru păcatele lor!
Iisuse Lumina protectoare pentru creştini în lupta cu cel rău!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 11
Fiii Luminii Cereşti care vin pe Pământ duc o luptă aprigă contra celor ce sunt
împotriva Ta, Doamne, şi înarmaţi cu putere de la Tine şi cu iubire sfântă biruiesc şi
cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Cei care sunt alături de cei binecuvântaţi şi aleşi de Dumnezeu spre a face Lucrare
Sfântă, vor avea şi ei un loc în Sfânta Împărăţie şi vor fi veşnic luminaţi. Plecându-
ne în faţa Ta şi închinându-ne Ţie, Doamne, Te rugăm aşa:
Iisuse Lumina şi frumuseţea vieţii nepieritoare!
Iisuse Lumina şi întărirea noastră în lupta cu forţele întunericului!

59
Iisuse Lumina aleşilor din toate veacurile!
Iisuse Lumina creştinilor care fac Lucrare Sfântă!
Iisuse Lumina celor care îşi pun toată nădejdea în Tine!
Iisuse Lumina proorocilor chemaţi să aducă oamenilor lumină!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!
Condac 12
Prealuminaţii din Sfânta Împărăţie Cerească au mare dragoste pentru Domnul
Iisus Hristos şi slăvindu-L şi respectându-L cereşte, cântă cu drag: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 12
Sfintele Personalităţi din Sfânta şi Veşnica Împărăţie pe lângă activitatea lor
Cerească ne pot ajuta şi pe noi, oamenii. Doamne, cu credinţă ne rugăm Ţie:
Iisuse Lumina şi calea noastră spre Tatăl Ceresc!
Iisuse Lumina şi iubirea Maicii Sfinte!
Iisuse Lumina şi liniştea noastră sufletească!
Iisuse Lumina şi blândeţea inimilor smerite!
Iisuse Lumina şi ajutorul nostru în toate!
Iisuse Lumina şi mântuirea sufletelor noastre!
Iisuse, Lumină Divină, luminează-ne şi aprinde-ne inimile cu Iubirea Ta!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)


Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Luminătorul Celor de Sus, al tuturor
neamurilor şi popoarelor şi al celor care nu au auzit încă de Tine, luminează-i cu
Lumina Ta Sfântă şi înflăcărează-i cu iubirea Ta pe toţi cei care cu dragoste Îţi
cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus pentu primirea Luminii Sfinte

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Te rugăm coboară peste noi Razele Tale de
Lumină Sfântă şi luminează-ne, întăreşte-ne, smereşte-ne, binecuvintează-ne şi vindecă
neputinţele noastre. Coboară peste iubitorii de cele sfinte şi cereşti, Harul Tău Sfânt şi izgoneşte
din noi, din preajma noastră, din familiile noastre, din cei dragi ai noştri, dar şi din toţi oamenii de
pe Pământ, pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi şi pune în loc Lumina Ta Sfântă şi Iubirea Ta
Dumnezeiască ca să facem în toate Voia Ta. Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase Te slăvim, Te
iubim în inimile noastre şi Îţi mulţumim pentru toate darurile şi binecuvântările Tale sfinte!
Amin!

Acatistul Maicii Domnului - de laudă sfantă -

60
Rugăciunile incepătoare

Condac 1
Slăvit şi Lăudat să fie Domnul Dumnezeu,
lăudate să fie Puterile Cereşti şi Ingereşti şi
lăudaţi să fie Sfinţii Părinţi, iar Ţie Celei care ai
fost şi eşti Maica Domnului nostru Iisus Christos,
Fiul Lui Dumnezeu şi Mantuitorul Nostru Iţi
spunem: Lăudată să fii Preasfantă Fecioară
Maria!

Icos 1
Lauda lăudătorului este de lăudat, că şi Tu ai
fost Preacurată şi eşti o lăudătoare smerită a
Divinităţii. Acum fiind Preamărită, in Sfanta
Impărăţie Cerească, Iţi cantăm cu cinstire
creştinească aşa:

Lăudată să fii Preabună Maică a Domnului Iisus Christos!


Lăudată să fii Preacurată şi Pururea Fecioara!
Lăudată să fii Preacinstită!
Lăudată să fii Preabinecuvantată!
Lăudată să fii Prealuminată!
Lăudată să fii Preastrălucită!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!
Condac 2
Maică şi Fecioară eşti, dar şi fecioria a fost impletită cu grija de Maică pentru
Preaminunatul Tău Fiu, Iisus Christos, iar noi creştinii Iţi cantăm cu drag: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Mulţimea lăudătorilor şi binecuvantătorilor Tăi, o ştie Domnul Iisus, dar toţi cei
care Te laudă şi Te preamăresc spun aşa:
Lăudată să fii de toţi creştinii!
Lăudată să fii de toţi cuvioşii!
Lăudată să fii de toate cuvioasele!
Lăudată să fii de toţi feciorii!
Lăudată să fii de toate fecioarele!
Lăudată să fii de mamele cu prunci!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!
Condac 3
Participand la lupta spirituală dintre bine şi rău, intotdeauna eşti de partea binelui,
Preacurată Fecioară,impreună cu toţi cei care Ii cantă Domnului: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 3

61
Puterea creştinătăţii poate spori şi prin ajutorul Tău, Preasfantă Fecioară Maria,
cat şi prin ajutorul dat de Sfintele Personalităţi Cereşti şi Divine, iar noi lăudandu-
Te Iţi spunem cu drag aşa:
Lăudată să fii alături de Fiul Tău!
Lăudată să fii, că Domnul Savaot Te iubeşte!
Lăudată să fii, că Sfinţii Arhangheli bine Iţi vestesc!
Lăudată să fii de Sfinţii Heruvimi!
Lăudată să fii de Sfinţii Serafimi!
Lăudată să fii de toţi Cei din Sfanta Impărăţie a Cerurilor!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!
Condac 4
Pruncii din toată lumea Te laudă, Preacurată Fecioară, că ei nevinovaţi fiind, spun
cuvinte frumoase despre Tine şi-L slăvesc pe Dumnezeu cantandu-i ingereşte:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Toţi cei care merg la şcoală sau invaţă despre Tine cate ceva, au mult respect şi
multă evlavie către sfanta Ta Personalitate, Preaminunată Fecioară şi cu evlavie
spun aşa:
Lăudată să fii de toţi copiii lumii!
Lăudată să fii de cei nevinovaţi!
Lăudată să fii de cei binecuvantaţi!
Lăudată să fii de cei care se smeresc!
Lăudată să fii de cei care Te binevestesc!
Lăudată să fii in Ceruri şi pe Pămant!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!
Condac 5
Toţi cei pe care i-ai ajutat de-a lungul vremurilor, Ţi-au adus lauda şi mulţumirea
cuvenită, aşa cum trebuie să I se aducă unei Inalte Personalităţi Cereşti, iar noi,
fiind mici şi neinsemnaţi, smerindu-ne Iţi cantăm acum: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Binecuvantaţii, cinstiţii şi smeriţii, precum şi cei care Te-au văzut in vedenie sau
in realitate, au rămas uimiţi de frumuseţea şi de strălucirea Ta cea sfantă şi
mulţumindu-Ţi cu toţii, spun aşa:
Lăudată să fii de cei pe care i-ai ajutat!
Lăudată să fii de cei pe care i-ai binecuvantat!
Lăudată să fii de cei pe care i-ai vindecat!
Lăudată să fii de cei pe care i-ai luminat!
Lăudată să fii de cei pe care de rău i-ai scăpat!
Lăudată să fii de al nostru neam binecuvantat!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!

Condac 6

62
Cei care nu au pe nimeni pe lume Ţi se roagă Ţie, Preasfantă Fecioară, să le dai
cate un mic ajutor, iar celor care sunt in puterea varstei, bine le-ar fi lor să Te laude
pe Tine din toată inima cantand: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Tineri şi bătrani, săraci şi bogaţi, ştiutori şi neştiutori de carte, Te pot lăuda in
gand, in faptă şi in cuvant, iar noi cu smerenie spunem creştineşte aşa:
Lăudată să fii de cei care nu au pe nimeni in lume!
Lăudată să fii de toţi pustnicii!
Lăudată să fii de toţi călugării!
Lăudată să fii de toţi ierarhii!
Lăudată să fii de toţi patriarhii!
Lăudată să fii intotdeauna!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!

Condac 7
Toate laudele aduse Ţie, sunt scrise de Marile Personalităţi Cereşti din Sfantul
Tău Sobor, pe care, alături de Tine le lăudăm şi cu evlavie Ii inălţăm Domnului
cantare sfantă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Frumuseţea laudei sfinte se vede in Ceruri. Gandurile noastre sunt văzute de toţi
Cei care sunt in SfantaImpărăţie a Cerurilor; şi de aceea smerindu-ne cu toţii, cu
iubire să-I spunem Maicii Sfinte aşa:
Lăudată să fii de toate Personalităţile Cereşti!
Lăudată să fii de toţi binecuvantătorii!
Lăudată să fii de cei care Te iubesc!
Lăudată să fii de cei inţelepţi!
Lăudată să fii de cei deştepţi!
Lăudată să fii de cei invăţaţi!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!
Condac 8
Proorocii Te-au vestit, Apostolii Te-au ocrotit, Domnul Iisus Te-a preamărit,
Divinitatea Te-a binecuvantat, iar noi Te lăudăm cantand: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Cantarea cantărilor dacă vom scrie despre Tine, Preacurată Fecioară, tot nu ne
ajung cuvintele pentru a Te lăuda aşa cum se cuvine. De aceea, să-i lăsăm pe cei din
Ceruri să Te laude, cu măiestrie cerească, iar noi după putinţă, să spunem aşa:
Lăudată ai fost şi eşti de toţi Proorocii!
Lăudată ai fost şi eşti de toţi Apostolii!
Lăudată şi Preamărită eşti de Fiul Tău!
Lăudată şi Binecuvantătă eşti de Dumnezeu!
Lăudată şi Preacinstită eşti de toate Puterile Cereşti!
Lăudată şi Fericită eşti de Oştile Cereşti!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Măria!

63
Condac 9
Nu toţi cei care işi zic creştini Te laudă pe Tine, Preaminunată Fecioară, dar toţi
cei care nu se pricep să spună un cuvant de laudă la adresa Ta, bine este pentru ei să
tacă şi să-i lase pe cei care cu ravnă Ii cantă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 9
Sunt duhuri care nu vor să Te laude Preasfantă Fecioară, ci mai degrabă işi fac de
lucru, impletind minciuna cu amăgirea şi viclenia cu răutatea. Domnul Savaot şi Cei
din Ceruri văd toate acestea. Noi ne gandim să-Ţi aducem laudă sfantă şi cinstire
aşa:
Lăudată să fii de-a lungul veacurilor!
Lăudată să fii de toţi pămantenii!
Lăudată să fii in mijlocul iernii!
Lăudată să fii in zilele de vară!
Lăudată să fii din zori pană-n seară!
Lăudată să fii, că lauda-i sfantă comoară!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!

Condac 10
Celor care nu vor să Te laude, bine le-ar sta lor să tacă, pentru că unii Te vorbesc
de rău, dar nici ei nu ştiu de ce o fac. Iubind pe Dumnezeu, pe toţi Sfinţii impreună
cu Sfintele Puteri Cereşti, noi Te iubim Măicuţă Sfantă şi mulţumindu-Ţi pentru
toate Iţi cantăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Se vor bucura oare aceia care incă nu Te cunosc, Preacurată Maică, de lauda
creştinească adusă Ţie?
Bine este nouă a zice in mod smerit: Ajută Doamne neputinţei noastre! - şi din toată
inima să spunem aşa:
Lăudată să fii Preafrumoasă Fecioară!
Lăudată să fii Prealuminată Maică!
Lăudată să fii Apărătoare a creştinilor!
Lăudată să fii Ocrotitoare a noastră!
Lăudată să fii Impărăteasă Cerească!
Lăudată să fii Preabună Protectoare!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!
Condac 11
Pe cei care au evlavie la Tine, Preasfantă şi Preaminunată Fecioară, ii aperi de
năvălirea duhurilor rele.Raze de foc ceresc poţi arunca peste năvălitori izgonindu-i,
iar cei ocrotiţi pot canta liniştiţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfantul Cuvios Nicodim de la Tismana, Sfinţi
şi Sfinte din Romania, domnitori şi rugători romani, care au făcut de-a lungul
veacurilor biserici, mănăstiri, schituri, multe icoane şi au scris cărţi in cinstea Ta, s-
au rugat cu multă dăruire la Tine, Maică Sfantă. Acum venind şi randul nostru, cu
64
drag ne inchinăm Ţie, Măicuţă iubită şi mulţumindu-Ţi pentru dragostea şi pentru
ajutorul Tău Iţi spunem aşa:
Lăudată să fii de toţi romanii!
Lăudată să fii de toţi creştinii!
Lăudată să fii de toţi pămantenii!
Lăudată să fii de cei care Te iubesc!
Lăudată să fii de toţi urmaşii noştri!
Lăudată să fii acum şi intotdeauna!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!

Condac 12
Binecuvantand Ţara Sfantă Ortodoxă Romania, i-ai binecuvantat pe toţi cei care
duc, cat şi pe cei care in viitor vor duce o viaţă sfantă şi curată, cantandu-I cu
bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Alături de Domnul Iisus, i-ai binecuvantat pe romanii iubitori de cele sfinte, dar şi
pe cei care au viaţă curată, sfantă şi care implinesc Cuvantul Lui Dumnezeu; şi noi
să spunem cu dragoste aşa:
Lăudată şi Preamărită să fii, Binecuvantătoarea noastră Cerească!
Lăudată şi Preamărită să fii de cei care bine Te cuvantă!
Lăudată şi Preamărită să fii de cei care au viaţă curată!
Lăudată şi Preamărită să fii in Ţara noastră Sfantă!
Lăudată şi Preamărită să fii de tot poporul roman!
Lăudată şi Preamărită să fii acolo unde romanii trăiesc!
Lăudată să fii Preasfantă Fecioară Maria!

Condac 13 (de 3 ori)


Prealăudată, Preasfantă, Preabinecuvantată Fecioară, lăudată să fii intotdeauna de
cei care cu dragoste Ii cantă Domnului Savaot: Aliluia! Aliluia! Aliluia
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune către Maica Domnului – de laudă sfantă


Preamărită, Prealăudată şi Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru
Iisus Christos, lăudată să fii de toţi Cei din Sfanta Impărăţie a Cerurilor! Lăudată să
fii de toţi Sfinţii, pe care Tu cu iubire i-ai ajutat, iai indrumat şi i-ai binecuvantat!
Lăudată să fii de toţi cei spre care priveşti cu milă şi iubire sfantă! Lăudată şi
Preamărită să fii de toţi cei pe care i-ai vindecat şi i-ai ajutat şi care mii de
mulţumiri Ţi-au inălţat! Lăudată să fii intotdeauna, Maică Multmilostivă şi Grabnic
Ajutătoare! Lăudată şi Preamărită să fii, cu toţi Cei din Sfantul Tău Sobor şi de toţi
Cei din Sfanta Impărăţie a Cerurilor, care-L slăvesc pe Dumnezeu, intotdeauna
acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Maică Sfantă Te iubim şi Iţi mulţumim pentru tot
ajutorul Tău Sfant! Amin!

65
Acatistul Maicii Domnului
- Imblanzirea tuturor vrăjmaşilor-
Rugăciunile incepătoare
Condac 1
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă Iţi aducem
mulţumiri, că ne-ai izbăvit
din moarte, prin darul Lui Christos Dumnezeul
nostru şi prin mijlocirea Ta cea de
Maică inaintea Lui. Avand stăpanire nebiruită,
izbăveşte-ne pe noi, robii Tăi, din
toate nevoile şi suferinţele, ca să strigăm Ţie:
Bucură-Te Cea plină de dar,
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!
Icos 1
Ingerul cel mai inainte stătător din Cer, a strigat:
Bucură-Te! - vestind, la
toată lumea care pierea in necazuri, bucuria ce avea să se nască din Tine. Pentru
aceasta şi noi cei impovăraţi cu păcatele, nădejde de mantuire prin Tine dobandim
şi cu umilinţă strigăm Ţie:
Bucură-Te, Bunăvoinţa Lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi;
Bucură-Te, scară cerească pe care S-a pogorat la noi Domnul;
Bucură-Te, Cea cu totul Minunată, impăcarea tuturor cu Dumnezeu;
Bucură-Te, Apărătoarea celor care se căiesc pentru păcatele lor inaintea Lui
Dumnezeu;
Bucură-Te, Mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu;
Bucură-Te, Cea care ai mantuit lumea din potopul păcatelor;
Bucură-Te, chemarea lui Adam cel căzut;
Bucură-Te, izbăvirea lacrimilor Evei;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!
Condac 2
Născătoare de Dumnezeu, izvor de minuni se revarsă de la icoana Ta sfantă
asupra celor care cu credinţă in genunchi Ţi se roagă. Eşti Grabnic Ajutătoare
tuturor: apărare asupriţilor, speranţă deznădăjduiţilor, mangaiere intristaţilor, hrană
flămanzilor, haină celor goi, sfat bun străinilor, curăţie celor feciorelnici, sprijin
osteniţilor, văz orbilor, auz surzilor şi vindecare bolnavilor. De aceea, cu mulţumire
Iţi cantăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Maică Sfantă alergăm la Tine pentru mangaiere şi mantuire, neinţelegand pricina
chinurilor care vin asupra noastră, dar Tu invaţă-ne să vedem in ele grija şi
milostivirea Fiului Tău, pentru mantuirea sufletelor şi curăţirea păcatelor noastre
cele de multe feluri. Cu bucurie strigăm Ţie:
66
Bucură-Te, Cea care eşti singura Maică a Milostivirii;
Bucură-Te, Grabnică Ajutătoare a celor care sunt in nevoi şi in necazuri;
Bucură-Te, Cea care prin necazuri curăţeşti păcatele noastre;
Bucură-Te, Cea care prin intristări vindeci neputinţele sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-Te, Cea care ne inveţi pe noi să nu iubim bunătăţile acestei lumi
trecătoare;
Bucură-Te, Cea care ridici mintea din lumea cea deşartă, la cele mai presus de
lume;
Bucură-Te, Cea care ne tragi de la dragostea pămantească la dragostea Lui
Dumnezeu;
Bucură-Te, Mijlocitoarea bucuriei celei veşnice;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!

Condac 3
Cu putere de Sus intăreşte-mă Stăpană Preabună, pe mine robul Tău, care sunt
neputincios sufleteşte şi trupeşte şi mă invredniceşte de cercetarea şi de purtarea Ta
de grijă, alungand negura mahnirii şi a intristării de care sunt cuprins, ca prin Tine
fiind mantuit pururea să-I cant Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Maică milostivă, tuturor celor necăjiţi le intinzi o mană de ajutor, tămăduind
neputinţele, vindecand bolile şi patimile. Pentru aceasta, Stăpană Preabună, nu-i
trece cu vederea pe robii Tăi care strigă de pe patul durerii:
Bucură-Te, speranţa deznădăjduiţilor şi ajutătoarea neputincioşilor;
Bucură-Te, tămăduirea trupurilor noastre;
Bucură-Te, Apărătoare şi intărire a celor care slăbesc in credinţă;
Bucură-Te, că potoleşti mania Lui Dumnezeu, cu rugăciunile Tale;
Bucură-Te, că opreşti patimile noastre cu puterea rugăciunilor Tale;
Bucură-Te, că dai vedere orbilor şi auz surzilor;
Bucură-Te, că dai umblare şchiopilor şi glas muţilor;
Bucură-Te, că prin Tine, după măsura credinţei, se dau vindecările;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!

Condac 4
De felurite necazuri şi ispite sunt cuprinşi robii Tăi, ale căror greutăţi nu le mai
pot răbda; dar Tu, fiind Maica Milostivă, ridică mainile Tale către Fiul Tău,
rugandu-L să caute la intristarea inimii robilor Tăi şi din adancul deznădejdii să ne
ridice pe noi, care cu credinţă Ii cantăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Dreptul Simion a spus că prin sufletul Tău va trece sabia. Preasfantă Maică,
auzind aceste cuvinte le-ai păzit in inima Ta, ştiind că bucuria de Maică este
impletită cu multe necazuri in lumea aceasta. De aceea Te rugăm pe Tine, care ştii

67
necazul şi cunoşti intristarea noastră, auzi-ne pe noi cei care cu credinţă Iţi spunem
aşa:
Bucură-Te, Cea care L-ai născut pe Christos Mantuitorul nostru;
Bucură-Te, Cea care izbăveşti lumea din necazuri cu mijlocirile Tale;
Bucură-Te, mangaierea maicilor celor intristate;
Bucură-Te, Cea care, cu darul Fiului Tău, ne păzeşti pe noi;
Bucură-Te, Grabnică Ajutătoare in toate nevoile, Maica celor sărmani;
Bucură-Te, indreptarea şi povăţuitoarea celor rătăciţi;
Bucură-Te, hrana şi păzitoarea pruncilor;
Bucură-Te, povăţuitoarea tinerilor şi sprijinul văduvelor;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu imblanzirea tuturor
vrăjmaşilor!

Condac 5
Văzand Sangele Dumnezeiesc al Fiului Tău vărsandu-se pe cruce pentru
mantuirea noastră, cu smerenieTe-ai plecat Voii Tatălui Celui din Ceruri şi ne-ai
arătat chipul pătimirii şi al răbdării, ca şi noi, cand suntem in cuptorul ispitelor şi al
nevoilor, cu smerenie să ne rugăm Lui Dumnezeu, cantandu-I: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 5
Fiul Tău văzandu-Te stand langă Cruce cu ucenicul Lui cel iubit, care cu inima
sfaşiată de durere suferea asemenea Lui, a zis: Femeie, iată Fiul Tău!- şi ucenicului:
Iată mama ta! Atunci Ţi i-a dăruit ca fii pe toţi cei care cred in El. Noi ca nişte
părtaşi ai necazurilor şi ai Patimilor Fiului Tău, spre Tine mijlocitoare Maică toată
nădejdea avand-o, cu credinţă spunem acestea:
Bucură-Te, Maica neamului creştinesc;
Bucură-Te, Cea care ai impreunat pe Dumnezeu cu oamenii;
Bucură-Te, Cea care ai adus Domnului pe cei credincioşi;
Bucură-Te, Mieluşeaua, care ai născut pe Mielul Cel care a ridicat păcatele
lumii;
Bucură-Te, vas, care ne dai nouă bucurie din izvorul nemuririi;
Bucură-Te, rugătoarea pentru mantuirea celor păcătoşi;
Bucură-Te, Cea care eşti vindecarea tuturor neputincioşilor;
Bucură-Te, că eşti căutarea celor pierduţi;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!

Condac 6
Toate marginile lumii arată milele Tale, Maica Lui Dumnezeu. Cu Sfantul Tău
Acoperămant invălui neamul creştinesc şi intotdeauna Te rogi Lui Christos,
Mantuitorul lumii şi-i izbăveşti din toate nevoile pe robii Tăi, cei temători de
Dumnezeu, care cu credinţă Ii cantă Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
68
Maică a Lui Dumnezeu, strălucind darul cu raze luminoase de la sfanta icoană a
Ta, noi cu credinţă plecăm genunchii inaintea ei şi cu lacrimi ne rugăm Ţie să
alungi norul ispitelor ce vine asupra robilor Tăi.
Bucură-Te, Cea care duci Fiului Tău şi Dumnezeului nostru rugăciunile
credincioşilor;
Bucură-Te, Cea care stai inaintea scaunului Dumnezeirii şi Te rogi pentru noi;
Bucură-Te, Mijlocitoare intre Dumnezeu şi om, care ne izbăveşti pe noi din
nevoi;
Bucură-Te, Apărătoarea neamului creştinesc, de Dumnezeu dăruită nouă;
Bucură-Te, Acoperămantul lumii, cel mai lat decat norii;
Bucură-Te, Cea plină de Har, care izvorăşti bunătăţile cereşti şi pămanteşti;
Bucură-Te, soare luminos, care-i luminezi neincetat pe cei credincioşi;
Bucură-Te, stalp de foc, care-i povăţuieşti pe cei aleşi către Cereasca Impărăţie;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!
Condac 7
I-ai spus bolnavei Eftimia să se roage inaintea sfintei Tale icoane şi primind
vindecare să vestească tuturor milele Tale, dăruite prin sfanta Ta icoană, şi să nu fie
tăinuit izvorul vindecărilor. Noi nu tăinuim minunile şi facerile Tale de bine şi cu
mulţumire Il preaslăvim pe Dumnezeu cantandu-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Ne inchinăm icoanei Tale făcătoare de minuni, fiindcă aceasta nu numai odată
intr-un an şi nu numai celor care intră mai intai le dăruieşte sănătate, ca la
Scăldătoarea Siloamului, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească
a celor care cu bună credinţă şi cu dragoste vin la Tine.
Bucură-Te, scăldătoare care vindeci durerile sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-Te, că indulceşti necazurile cele amare;
Bucură-Te, baie care speli intinăciunea păcatului;
Bucură-Te, potolirea intristărilor;
Bucură-Te, vindecarea bolilor;
Bucură-Te, că ne izbăveşti din nevoi;
Bucură-Te, că năruieşti puterea demonilor;
Bucură-Te, că ruşinezi pe vrăjmaşii noştri;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!

Condac 8
Stăpană, ca o Maică a Unuia din Sfanta Treime, ai trimis darul facerii de minuni
asupra sfintei Tale icoane. Pe cei care sunt chinuiţi de duhurile cele necurate şi se
inchină cu credinţă sfintei Tale icoane, ii vindeci şi sănătoşi ii faci. Pe toţi cei
bolnavi sufleteşte şi trupeşte care se roagă Ţie, ii tămăduieşti şi cele de folos pentru
danşii le randuieşti. Pentru acestea, cu mulţumire Ii cantăm Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

69
Icos 8
Viaţa noastră pe Pămant este plină de durere şi de intristare. Pentru păcatele
noastre se chinuieşte trupul cu dureri şi de aceea către Tine alergăm, Maică a Lui
Dumnezeu, şi inaintea preacinstitei Tale icoane căzand, ne rugăm să umpli de
bucurie şi de veselie inima noastră cea intristată.
Bucură-Te, Impărăteasa Cerului şi a Pămantului, care ne deschizi nouă uşile
Raiului;
Bucură-Te, Preamilostivă, care ne miluieşti pe noi;
Bucură-Te, Preafericită, care de prooroci ai fost vestită;
Bucură-Te, fericit pantece, care ai născut pe Fiul Lui Dumnezeu;
Bucură-Te, rugul cel nears;
Bucură-Te, izvor purtător de viaţă;
Bucură-Te, imblanzirea inimilor celor răi;
Bucură-Te, neincetată bucurie a credincioşilor;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!

Condac 9
Toată dulceaţa lumească este amestecată cu intristare. Mărirea şi bogăţia trec.
Frumuseţea şi sănătatea se veştejesc. Prietenii apropiaţi sunt răpiţi de moarte.
Indulceşte necazurile robilor Tăi şi bucuria Ta cea nestricată dă-ne-o nouă celor
care Ii cantăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii mult vorbitori nu se pricep să-i aline pe cei necăjiţi, dar Tu Stăpană
dăruieşte mangaiere inimilor noastre, cu razele darului Tău. Alungă norul
necazurilor noastre şi negura mahnirii ca să-Ţi strigăm Ţie:
Bucură-Te, speranţa bucuriei pentru toţi creştinii;
Bucură-Te, dătătoarea bunătăţilor Cereşti şi pămanteşti;
Bucură-Te, nădejdea mantuirii noastre;
Bucură-Te, corabia celor care vor să se mantuiască;
Bucură-Te, singura păzitoare a celor care, după Dumnezeu, spre Tine
nădăjduiesc;
Bucură-Te, Păzitoarea şi intărirea tuturor;
Bucură-Te, Ocrotitoare şi sfant adăpost a tuturor credincioşilor;
Bucură-Te, Ajutătoarea tuturor celor care cu credinţă se roagă Ţie;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!

Condac 10
Domnul Cel iubitor de oameni, vrand să mantuiască lumea din chinul veşnic S-a
sălăşluit in pantecele Tău cel pururea fecioresc şi Te-a dăruit să fii Maică tuturor, să
fii ajutor, acoperămant şi apărare, să fii mahniţilor -mangaiere, necăjiţilor -bucurie,
deznădăjduiţilor -nădejde. Prin mijlocirea Ta ne izbăveşti de chinul veşnic şi-i aduci
la lumină pe cei care cu credinţă Ii cantă Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

70
Icos 10
Născătoare de Dumnezeu eşti ajutor fecioarelor şi tuturor celor care aleargă la
Acoperămantul Tău. Ne rugăm Ţie, apară-i, acoperă-i şi păzeşte-i pe toţi cei săraci
şi fără de ajutor şi izbăveşte-i din ispite, din necazuri şi din nevoi pe cei care cu
credinţă Iţi strigă Ţie:
Bucură-Te, vas ales al curăţiei şi al intregii feciorii;
Bucură-Te, că dai veşnică bucurie celor care se ostenesc in viaţa călugărească;
Bucură-Te, că ne izbăveşti de văpaia patimilor;
Bucură-Te, Cea care goneşti negura ispitelor;
Bucură-Te, sprijinitoarea curăţiei;
Bucură-Te, Cea care din cădere ne-ai ridicat;
Bucură-Te, intărirea cea tare a credinţei;
Bucură-Te, tămaia cea plăcută a rugăciunii;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!
Condac 11
Cantare Iţi aducem Născătoare de Dumnezeu, Apărătoare a neamului creştinesc
şi Te rugăm potoleşte bolile celor care suspină; imblanzeşte mania Lui Dumnezeu
care cu dreptate vine asupra noastră pentru păcatele noastre. Izbăveşte-ne din toate
necazurile pe noi, cei care Ii cantăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Făclie primitoare de lumină, din cărbunele darului Lui Dumnezeu aprinsă, ni s-a
arătat preacinstita icoană a Ta, Stăpană, spre sfinţirea şi mangaierea noastră. Iar noi
ingenunchem inaintea ei şi cu dragoste o cinstim.
Bucură-Te, că prin puternica Ta apărare din toate nevoile ne scoţi pe noi;
Bucură-Te, că din foamete sufletească şi trupească ne izbăveşti pe noi;
Bucură-Te, că prin rugăciunile Tale stingi focul patimilor noastre;
Bucură-Te, că ne acoperi pe noi de năvălirea altor neamuri;
Bucură-Te, că ne izbăveşti de războiul cel dintre noi;
Bucură-Te, că ii păzeşti pe cei care călătoresc pe pămant şi pe ape;
Bucură-Te, că ii izbăveşti pe cei robiţi;
Bucură-Te, grabnică izbăvire de ingrozirea Lui Dumnezeu, care cu dreptate vine
asupra noastră.
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!
Condac 12
Icoana Ta făcătoare de minuni ai dăruit-o neamului creştinesc, Maică Sfantă.
Izvoare de minuni se revarsă asupra celor care vin cu credinţă, neputinţele se
vindecă şi necazurile se potolesc. Pentru aceasta cu bucurie Ii cantăm Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cantand milele şi minunile Tale, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, toţi Te
lăudam ca pe o Apărătoare a noastră şi cu umilinţă venim la Tine, să Te rogi pentru
noi şi cerem să inalţi mainile către Fiul Tău, rugandu-L ca pururea acum şi după
moartea noastră să nu depărteze milostivirea Lui de la noi, păcătoşii.
71
Bucură-Te, nădejdea noastră acum şi după moartea noastră;
Bucură-Te, că eşti nădejdea şi apărarea noastră in ziua judecăţii;
Bucură-Te, că eşti speranţa de mantuire a tuturor;
Bucură-Te, cheia Impărăţiei Lui Christos şi bucuria Ingerilor;
Bucură-Te, uşa Raiului;
Bucură-Te, pod care duci la Ceruri;
Bucură-Te, bună apărare a tuturor păcătoşilor care se căiesc de păcatele lor;
Bucură-Te, mărirea şi mangaierea tuturor drepţilor;
Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, imblanzirea
tuturor vrăjmaşilor!
Condac 13 (de 3 ori)
Născătoare de Dumnezeu intru tot lăudată, Care L-ai născut pe Iisus Christos,
Impăratul şi Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriţilor robilor Tăi. Primeşte această
puţină rugăciune a noastră şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile. Vindecă
neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti. Alungă de la noi toată răutatea şi intristarea.
Dăruieşte-ne sănătate, smereşte-ne, inmulţeşte iubirea sfantă in inimile noastre şi cu
rugăciunile Tale izbăveştene din munca cea veşnică, pe noi, cei care Ii cantăm Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi Icos 1 şi Condac1)

Rugăciune
O, Preasfantă Stăpană de Dumnezeu Născătoare, mai presus decat Heruvimii şi
mai cinstită decat Serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, dă-ne mangaiere şi nouă
celor care suntem in necazuri, că Tu eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre. Tu
eşti mijlocitoarea bucuriei noastre şi ca Maică a Lui Dumnezeu şi Maică a
Milostivirii, stand inaintea prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă.
Nimeni, din cei care se roagă Ţie cu credinţă, nu este ruşinat. Auzi-ne şi acum in
ziua necazului nostru, pe noi cei care cădem inaintea icoanei Tale şi cu lacrimi ne
rugăm Ţie. Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile care vin asupra noastră, in
această vremelnică viaţă şi prin atotputernica Ta mijlocire nu ne lipsi pe noi nici de
veşnica şi nesfarşita bucurie intru Impărăţia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru.
Impărăteasa mea cea Preabună, nădejdea mea, prietena sărmanilor, folositoarea
celor neputincioşi şi ocrotitoarea celor necăjiţi, vezi nevoia şi necazul meu, ajută-
mă că sunt neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin, uşurează-mă precum voieşti, că
Tu, Maica Lui Dumnezeu, eşti folositoare grabnică, bună mangaiere şi Te rog să mă
păzeşti şi să mă acoperi acum şi in vecii vecilor.
Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi intristările chinuitoare mă
ingrozesc, dar in Tine imi pun toată nădejdea. Tu cunoşti toată pricina răului care
mă bantuie. La Tine perii capului meu sunt număraţi. La Tine scap şi pe Tine Te rog
să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet şi să-mi ajuţi să biruiesc toate
ispitele care mă invăluie. Tu eşti intărirea, scăparea şi Izbăvitorul meu, Christoase
Dumnezeule şi Ţie mărire-Ţi inălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfantului Duh, acum şi
pururea şi in vecii vecilor. Amin!

72
Acatistul Maicii Domnului
- pentru iluminare -
Rugăciunile incepătoare
Condac 1
Domnul Dumnezeu Savaot Te-a impodobit, Preasfantă
Fecioară, cu
Lumină Sfantă, după ce sufletul Tău s-a ridicat in Sfanta
Impărăţie Cerească, iar
noi care avem evlavie la Tine, Te rugăm: Preasfantă
Fecioară Maria şi
Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate
din nevoi!

Icos 1
Stand in faţa Sfantului Tron Divin, Ingerii, cu mare cinste Ţi-au adus
cunună sfantă şi strălucitoare, veşmant strălucitor şi ceresc, fiind incununată cu
Aureola Sfinţeniei. Cu umilinţă să spunem din inimă aşa:
Preasfantă Fecioară binecuvintează-ne cu pace şi cu lumină sfantă;
Preasfantă Fecioară luminează-ne sufletele şi minţile intunecate;
Preasfantă Fecioară miluieşte-ne după mare Mila Ta, acum şi in veşnicie;
Preasfantă Fecioară roagă-Te pentru noi, păcătoşii;
Preasfantă Fecioară vindecă-ne pe noi, bolnavii;
Preasfantă Fecioară, fie-Ţi milă de cei care cer al Tău ajutor;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!
Condac 2
In Ceruri Sfantul Tău Sobor s-a infiinţat, un tron strălucitor şi minunat Ţi s-a dat,
iar noi creştinii, care Te cinstim, Te iubim şi ne rugăm Ţie, cu bucurie Ii cantăm
Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Sfinţii Heruvimi, Sfinţii Serafimi şi Sfinţii Ingeri strălucitori stau de-a dreapta şi
de-a stanga Ta, Sfantă Fecioară, iar noi impresionaţi la auzul acestei măreţii grăim
acestea:
Preasfantă Fecioară inţelepţeşte-i pe cei care Te cinstesc;
Preasfantă Fecioară primeşte rugăciunile noastre;
Preasfantă Fecioară alungă de la noi norii păcatelor;
Preasfantă Fecioară alungă duhurile rele;
Preasfantă Fecioară luminează-i pe cei neluminaţi;
Preasfantă Fecioară ocroteşte ţara noastră;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!

73
Condac 3
Luminată, sfinţită şi inconjurată de Razele Dumnezeieşti, străluceşti in mod
deosebit, Sfantă Fecioară, şi din Sfantul Tău Sobor, se inalţă cantare de Slavă
Dumnezeiască: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
In Prealuminatul Tău Sobor au ajuns mulţi Sfinţi, care au trăit pe Pămant şi s-au
rugat la Tine, au făcut multe fapte bune in cinstea Ta, iar noi cu evlavie spunem aşa:
Preasfantă Fecioară, Luminătoarea Sfinţilor şi a Sfintelor;
Preasfantă Fecioară, Luminătoarea Cuvioşilor şi a Cuvioaselor;
Preasfantă Fecioară, Luminătoarea Mucenicilor şi a Muceniţelor;
Preasfantă Fecioară, Luminătoarea călugărilor şi a călugăriţelor;
Preasfantă Fecioară, Luminătoarea feciorilor şi a fecioarelor;
Preasfantă Fecioară, Luminătoarea slujitorilor bisericeşti;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!

Condac 4
Preasfantă Fecioară, iubind oamenii nespus de mult, in faţa Lui Dumnezeu duci
rugăciunile celor care Te iubesc, Te cinstesc, sau laudă măreţia faptelor şi minunilor
Tale, cantand: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Pentru cei care au păcătuit, dar au mai făcut şi cate o faptă bună in cinstea Ta şi
care s-au rugat la Tine sau la Fiul Tău ca să-i ierte, la rugămintea Ta Domnul ii iartă
şi de aceea cu credinţă să spunem aşa:
Preasfantă Fecioară, fii bucuria şi nădejdea noastră;
Preasfantă Fecioară, fii scăparea călugărilor;
Preasfantă Fecioară, fii ajutătoarea copiilor noştri;
Preasfantă Fecioară, fii Luminătoarea celor neluminaţi;
Preasfantă Fecioară, fii Ajutătoarea celor săraci şi bolnavi;
Preasfantă Fecioară, fii Izgonitoarea duhurilor rele;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!

Condac 5
Toţi Ingerii din Ceruri Te laudă pe Tine, Preacurată Maică şi Sfantă Fecioară
Maria şi cu smerenie cantă neincetat Slavă Domnului Savaot, iar noi care Te iubim
duhovniceşte, cantăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Toate Puterile Cereşti Iţi aduc lauda cuvenită, ca unei Preasfinte Fecioare şi
Maică a Domnului Iisus Christos, iar noi creştinii cu bucurie grăim unele ca acestea:
Preasfantă Fecioară eşti lauda Sfinţilor Heruvimi şi Serafimi;
Preasfantă Fecioară eşti lauda Sfinţilor Arhangheli şi Ingeri;

74
Preasfantă Fecioară eşti lauda Sfintelor Domnii, Stăpanii, Incepătorii şi Scaune
Cereşti;
Preasfantă Fecioară eşti lauda Sfintelor Puteri Cereşti;
Preasfantă Fecioară eşti lauda Tuturor Sfinţilor din Soborul Tău;
Preasfantă Fecioară eşti lauda şi bucuria Fiului Tău, Domnul Iisus Christos;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!

Condac 6
In Ceruri, din locul in care Maica Preacurată Işi realizează activitatea sfantă şi
cerească, impreună cu Sfantul Ei Sobor, se inalţă neincetat imnul de laudă sfantă
către Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Din Sfantul Ei Sobor răsună cantece de slavă şi laudă sfantă către Tatăl Ceresc,
către Duhul Sfant şi către Domnul Iisus Christos şi iar noi intr-un glas, cu bucurie
spunem aşa:
Preasfantă Fecioară in Sfantul Tău Sobor se aduc laude Preasfintei Treimi;
Preasfantă Fecioară in Sfantul Tău Sobor se primesc noi Sfinţi şi Sfinte;
Preasfantă Fecioară in Sfantul Tău Sobor vin ierarhii evlavioşi;
Preasfantă Fecioară in Sfantul Tău Sobor vin călugării şi pustnicii;
Preasfantă Fecioară in Sfantul Tău Sobor vin cei curaţi cu fecioria;
Preasfantă Fecioară in Sfantul Tău Sobor vin iluminaţii Duhului Sfant;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!
Condac 7
Un călugăr dintr-o Sfantă Mănăstire, s-a rugat la Tine, Preacurată Maică şi
Fecioară, ca să Te arăţi intoată splendoarea şi strălucirea Ta, iar Tu acceptand, el a
cantat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Ai spus călugarului aceluia bătran: De Mă vei vedea in strălucirea Mea, vei orbi!
El a acceptat şi a doua zi, in timpul slujbei, el s-a uitat cu un ochi la Tine şi cu acela
a orbit. Mustrandu-l conştiinţa că mai vede cu un ochi, s-a rugat să vii din nou şi
uitandu-se la Tine a orbit complet, iar noi cu smerenie spunem acestea:
Preasfantă Fecioară, strălucire desăvarşită;
Preasfantă Fecioară, strălucire duhovnicească;
Preasfantă Fecioară, strălucire de temut pentru duşmani;
Preasfantă Fecioară, strălucire mai presus de fire;
Preasfantă Fecioară, strălucire de nedescris;
Preasfantă Fecioară, strălucire nepreţuită;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!

75
Condac 8
Intunecaţii cei nelegiuiţi nu suportă strălucirea Ta, Preasfantă Fecioară şi cand
apari, ei fug şi se acund in adancurile cele intunecate, iar noi recunoscători, Il
slăvim pe Dumnezeu cantand: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Sfantul Ierarh Nifon al Constanţianei era pandit de duhurile rele spre a-i face rău,
dar Tu il apărai şi de aceea duhurile fugeau incercand să scape de lumina Ta prea
mare, iar noi spunem aşa:
Preasfantă Fecioară, Maica Ajutorului Dumnezeiesc
Preasfantă Fecioară, Apărătoarea creştinilor binecuvantaţi;
Preasfantă Fecioară, Izgonitoarea duhurilor rele;
Preasfantă Fecioară, Ocrotitoarea ţării noastre;
Preasfantă Fecioară, Ajutătoarea celor care se roagă Ţie;
Preasfantă Fecioară, Protectoarea Sfantului Ierarh Nifon;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!

Condac 9
In anul 1871, in timpul războiului dintre prusaci şi francezi, armatele prusace nu
au invadat Franţa, că Te-ai aşezat inaintea lor, iar generalii invadatori ziceau că o
Doamnă Strălucitoare li s-a pus in cale; iar noi dorind să ne smerim mai mult, cu
evlavie Ii inălţăm Lui Dumnezeu cantarea sfantă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Inainte de cel de al doilea razboi mondial, Te-ai arătat in Romania şi ai spus unor
persoane alese, din poporul roman, că sunt mai multe persoane care vor să impartă
Romania, dar Voia Lui Dumnezeu nu a fost aşa cum au dorit alţii, de aceea spunem
aşa:
Preasfantă Fecioară, Impărăteasa Cerului şi a Pămantului;
Preasfantă Fecioară, Apărătoare Cerească;
Preasfantă Fecioară, Binecuvantătoarea Romaniei;
Preasfantă Fecioară, comunicatoarea celor care au misiuni inalte;
Preasfantă Fecioară, invăţătoarea noastră, Cea smerită;
Preasfantă Fecioară, indrumătoarea noastră către sfinţenie;
Preasfantă Fecioară, Impărăteasa noastră, Cea Bună;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!

Condac 10
Preasfantă Fecioară, impreună cu Sfantul Ierarh Nicolae, Te-ai arătat in vedenie
Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica, iar noi, auzind acestea, cu credinţă Ii cantăm
Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
76
Icos 10
Multor romani Te-ai arătat, Maică Sfantă, ori le-ai comunicat porunci,
indemnandu-i să facă fapte bune, ori le-ai prezentat Personalităţi Cereşti, cu numele
şi funcţiile lor. Cu cinstire deosebită să spunem aşa:
Preasfantă Fecioară, vestitoarea celor Cereşti şi a evenimentelor pămanteşti;
Preasfantă Fecioară, intărirea credinţei noastre;
Preasfantă Fecioară, pacea şi liniştea sufletelor noastre;
Preasfantă Fecioară, iniţiatoarea colaborărilor sfinte;
Preasfantă Fecioară, aducătoarea luminii sfinte in inimile noastre;
Preasfantă Fecioară, iniţiatoarea multor lucrări sfinte;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!

Condac 11
Strălucirea Luminii Cereşti, in care se află Sfantul Tău Sobor Preacurată
Fecioară, este deosebit de mare, in raport cu lumina Soarelui. Muzica şi frumuseţea
cerească sunt de nedescris, de aceea cantăm cu cinstire Bunului Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Nu ştim cum şi cu ce se măsoară gradul de frumuseţe sufletească, ingerească sau
cerească şi nu ştim nici cum şi cu ce se măsoară gradul de uraciune ori de inegrire
spirituală a unor duhuri, sau a celor care nu fac Voia Lui Dumnezeu şi de aceea
spunem aşa:
Preasfantă Fecioară, fii analizatoarea calităţilor şi defectelor noastre;
Preasfantă Fecioară, fii comunicatoarea indreptărilor;
Preasfantă Fecioară, fii lauda Sfintelor Puteri Cereşti;
Preasfantă Fecioară, fii Lumina, bucuria şi cantarea celor care Te iubesc;
Preasfantă Fecioară, fii arma de temut contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;
Preasfantă Fecioară, fii nădejdea, ajutorul şi scăparea noastră;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!
Condac 12
Toţi călugării, care s-au dus la Sfantul Munte Athos, au sperat să aibă o protecţie
deosebită din partea Ta, Preasfantă Fecioară. Plecand, unii Te-au văzut in vedenie
cand le ziceai: Intorceţi-vă inapoi, că şi Romania este Grădina Mea! Auzind acestea
ei s-au intors şi I-au cantat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Nu toţi creştinii de pe Pămant inţeleg să Iţi aducă Ţie cinstirea şi venerarea
cuvenită, Preasfantă Fecioară Maria şi Maică a Domnului Iisus Christos, dar cei
care sunt lămuriţi despre acest adevăr spun aşa:
Preasfantă Fecioară, Protectoarea Sfantului Munte Athos;
Preasfantă Fecioară, Protectoarea Romaniei şi a neamului romanesc;
Preasfantă Fecioară, Apărătoarea sfintelor mănăstiri şi biserici;
77
Preasfantă Fecioară, Vindecătoarea Cerească a celor bolnavi, care se roagă
pentru ajutor;
Preasfantă Fecioară, Luminătoarea copiilor noştri, a părinţilor şi a rudelor
noastre;
Preasfantă Fecioară, Luminătoarea minţilor, inimilor şi a sufletelor noastre;
Preasfantă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne
scoate din nevoi!
Condac 13 (de 3 ori) O! Prealuminată, Preabinecuvantată, Preasfantă Fecioară
Maria, luminează-ne, ocroteşte-ne de cei
vicleni şi răi, intăreşte-ne in credinţă, vindecă-ne de toate bolile noastre, smereşte-
ne cum ştii şi ajută-ne ca să
ne mantuim sufletele, noi şi toţi cei care cu dragoste sfantă Ii cantă Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune către Maica Domnului pentru iluminare

Preasfantă Fecioară Maria, Preacurată Maică a Domnului Iisus Christos


Apărătoarea noastră contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, uită-Te spre robii Lui
Dumnezeu, de pe acest pămant romanesc, smereşte-ne, cercetează-ne, luminează-ne
mintea, inima şi sufletul. Luminează-ne viaţa noastră şi calea către Dumnezeu.
Luminează-ne cugetele noastre şi toate drumurile vieţii. Luminează-ne, ajută-ne şi
indrumă-ne pe calea cea bună, cea minunată şi binecuvantată de Fiul Tău, Iisus
Christos - Preabunul nostru Dumnezeu. Ascultă rugăminţile robilor acestora
nevrednici şi ale mele, că sunt păcătos, dar am nădejdea că mă vei ajuta, aşa cum
ştii, cum poţi sau cum vrei. Noi slăvim pe Tatăl Ceresc, pe Fiul Tău, pe Duhul
Sfant, Te lăudăm pe Tine şi pe toate Sfintele Puteri Cereşti şi Ingereşti, pe toţi
Sfinţii, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Maică Sfantă Iţi multumim pentru că eşti
scară la Cer pentru rugăciunile noastre şi că ne ajuţi in toate! Amin!

78
Acatistul Maicii Domnului
- pentru vindecare -
Rugăciunile incepătoare

Condac 1
După Sfanta Ta inălţare la Ceruri şi după
minunata primire cerească care
Ţi S-a făcut, ai primit un loc in Sfanta Impărăţie a
Cerurilor, un Sobor minunat al
Tău, un loc pe Pămant unde se Preaslăveşte Numele
Tău, precum şi darul de a
vindeca pe cei care cu dragoste către Tine se roagă
neincetat: Vindecă-ne pe noi
Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus
Christos!

Icos 1
Binecuvantarea Domnului Savaot a fost mare peste Tine, Preacurată Maică
şi Fecioară Maria, dandu-Ţi-se daruri multe şi foarte mari. Puterea, Iubirea şi
Mila Ta s-au văzut de-a lungul veacurilor, iar noi Te rugăm Măicuţă aşa:
Vindecă-ne Maică, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată;
Vindecă-ne Maică, Impărăteasă a Cerului şi a Pămantului;
Vindecă-ne Maică, Ocrotitoare şi Apărătoare a creştinilor;
Vindecă-ne Maică, Preacurată şi de Dumnezeu Preabinecuvantată;
Vindecă-ne Maică, Preasfantă, Multiubitoare şi in credinţă intăritoare;
Vindecă-ne Maică, Prealuminată, Puternică şi de rău Izbăvitoare;
Vindecă-ne Maică a Ajutorului Dumnezeiesc, nădejdea noastră;
Vindecă-ne Maică Preamilostivă şi Grabnic Ajutătoare;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 2
Toţi cei care Te iubesc şi cu evlavie Ţi se roagă fierbinte spre a fi vindecaţi,
primesc al Tău ajutor, Preacurată şi, mulţumindu-Ţi pentru ajutor, Ii cantă Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Barbaţi, femei, feciori, fete, maici, călugări, preoţi, episcopi, toţi cei care au fost
bolnavi şi au cerut ajutorul Tău de vindecare, au fost vindecaţi in mod miraculos, de
aceea noi, cu credinţă, Te rugăm aşa:
Vindecă-i pe toţi bolnavii, Prealăudată Fecioară;
Vindecă-le pe mamele noastre;
Vindecă-i pe copiii şi pe nepoţii noştri;
Vindecă-i pe părinţii şi pe fraţii noştri;
Vindecă-i pe toţi cei din neamurile noastre;
79
Vindecă-i pe toţi cei care Ţi se roagă;
Vindecă-i pe toţi cei bolnavi şi fără de speranţă;
Vindecă-i pe romanii de pretutindeni;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 3
Fiind o Personalitate Cerească foarte sensibilă, auzi destul de bine şi foarte
repede rugăciunile care se fac către Tine, Preasfantă, dar şi pe cei care din toată
inima, Ii cantă Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Pe cei care cheamă Numele Tău cu slavă şi cu multă smerenie Tu pe aceştia ii
ajuţi foarte repede, scoţandu-i din necazuri, vindecandu-i pe ei sau pe cei din
familiile lor, de aceea Te rugăm Măicuţă aşa:
Vindecă-ne Maică, Vindecătoarea noastră;
Vindecă-ne Maică, Protectoarea noastră;
Vindecă-ne Maică Nebiruită;
Vindecă-ne de toate bolile noastre care ne chinuiesc;
Vindecă-ne bolile noastre psihice, care ne fac viaţa un coşmar;
Vindecă-ne bolile noastre trupeşti, care ne fac neputincioşi;
Vindecă-ne rănile noastre sufleteşti, care ne atrag spre cel rău;
Vindecă-ne pe toţi, care cu credinţă şi cu speranţă ne rugăm Ţie;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!
Condac 4
Pentru Marea Ta Milă, pe care o ai faţă de toţi creştinii, noi Te rugăm şi cerem
acum al Tău ajutor ceresc şi cu multă smerenie Ii cantăm Fiului Tău: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Pe cei care Te iubesc şi cu evlavie Ţi se roagă, Preaminunată Fecioară şi Iţi cer
vindecare de boli sau a unor părţi bolnave ale trupului lor, Tu pe aceştia ii vindeci.
Cu mulţumire şi cu recunoştinţă ei strigă aşa:
Vindecă-ne Preasfantă Fecioară, de toate bolile noastre;
Vindecă-ne mainile şi picioarele noastre indurerate;
Vindecă-ne rănile şi durerile noastre chinuitoare;
Vindecă-ne suferinţele trupeşti şi sufleteşti, care ne fac viaţa amară;
Vindecă-ne durerile de cap, bolile părului şi ale oaselor;
Vindecă-ne bolile ochilor, bolile nasului şi ale gatului;
Vindecă-ne bolile inimii, ale ficatului şi ale tuturor organelor interne;
Vindecă-ne bolile grele, pentru care doar Tu ne eşti scăpare;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 5
In bunătatea Ei spirituală, Maica Domnului Iisus Christos, le-a comunicat
romanilor că poate vindeca pe oricine I se roagă cu credinţă şi cu evlavie; cu
mulţumire să-I cantăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia
80
Icos 5
Metodele de vindecare ale Preasfintei Fecioare nu le cunoaştem, dar ştim că pe cel
care se roagă mult cu credinţă, cu umilinţă şi cu pocăinţă sinceră pentru păcatele
sale, ţinand post sever, Maica Sfantă il ajută. Invocand bunătatea Ei să zicem aşa:
Vindecă-i Preacurată, pe toţi robii Lui Dumnezeu;
Vindecă-i Preasfantă, pe cei care Te iubesc spiritual;
Vindecă-i Preabinecuvantată, pe cei binecuvantaţi;
Vindecă-i Preacurată Fecioară, pe cei cu suflet bun;
Vindecă-i Preaindurată, pe cei de faţă;
Vindecă-i Preastrălucită, pe cei ce suferă;
Vindecă-i Prealuminată, pe cei neputincioşi şi singuri;
Vindecă-i Preamilostivă, pe bolnavii incurabili;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 6
Folosindu-se de Razele Sfinte Vindecătoare şi de Sfinţii Ingeri Vindecători din
Sfantul Ei Sobor, Maica Domnului ii ajută pe cei care Ii cantă cu dragoste Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Metodele de vindecare şi cele de tratament ceresc, se aplică numai celor care
cred, care işi mărturisescpăcatele, fac pocăinţă din tot sufletul, iar cei care nu cred,
nu se vor vindeca. Smeriţi să zicem aşa:
Vindecă-ne pe noi, cu Razele Tale Sfinte;
Vindecă-ne pe noi, cu ajutorul Sfinţilor Tăi Ingeri;
Vindecă-ne pe noi, care credem in Fiul Tău;
Vindecă-ne pe noi, care ştim că poţi face minuni;
Vindecă-ne pe noi, care ne lepădăm de păcate;
Vindecă-ne pe noi, care ne lăsăm de toate relele;
Vindecă-ne pe noi, care facem pocăinţă;
Vindecă-ne pe noi, cei bolnavi din pricina multelor noastre păcate;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 7
Cei chinuiţi de duhurile rele, se pot vindeca dacă fac mărturisire, dacă se
leapădă de toţi adepţii răului şi cantă din toată inima lor, cantare sfantă şi
Dumnezeiească: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Bolnavii care se roagă, postesc, se smeresc şi citesc acatistele şi paraclisele
Maicii Domnului, care fac canon de pocăinţă sinceră şi severă, se pot vindeca fără
intervenţia altcuiva, că Maica Domnului, Sfinţii, Sfintele, Ingerii şi Sfintele Puteri
Cereşti, ii aud, inlesnindu-le vindecarea, iar noi ne rugăm aşa:
Vindecă-ne pe noi, care ne rugăm Ţie;
Vindecă-ne pe noi, cei chinuiţi de duhurile rele;
Vindecă-ne pe noi, care ne lepădăm de rău;
81
Vindecă-ne pe noi, care citim sfintele Tale acatiste;
Vindecă-ne pe noi, care citim sfintele Tale paraclise;
Vindecă-ne pe noi, care singuri ne facem canon de pocăinţă;
Vindecă-ne pe noi, cei care suntem păcătoşi şi cerem intărirea credinţei noastre;
Vindecă-ne pe noi, cei care avem boli grele şi incurabile;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 8
Maica Domnului ne poate vindeca prin cuvant sau folosind Raze Vindecătoare de
mare efect, de aceea cinstindu-O, Ii cantăm in mod deosebit: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 8
In marea ei iubire de oameni, Maica Domnului poate trasmite direct din Sfantul
Ei Sobor, anumite reţete de vindecare, care impun folosirea strictă a unor condiţii
speciale de viaţă. Cerand indreptare, ne rugăm aşa:
Vindecă-ne pe noi, Te rugăm Maică Preamilostivă;
Vindecă-ne cu Razele Vindecătoare de mare efect;
Vindecă-ne pe noi, care Te iubim, Te preacinstim şi ne rugăm Ţie;
Vindecă-ne pe noi, care ne pocăim sincer pentru păcatele noastre;
Vindecă-ne cu reţetele Tale spirituale şi cu metodele Tale Cereşti;
Vindecă-ne Te rugăm de bolile minţii, ale sufletului şi ale trupului;
Vindecă-ne de bolile psihice, pentru care noi nu ştim vindecare;
Vindecă-ne de toate bolile noastre ştiute şi neştiute de noi;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 9
Unele imbolnăviri provin din radiaţii planetare sau din cauza acţiunii negative a
unor persoane, dar ne rugăm apeland la metodele de vindecare Maicii Domnului şi-I
cantăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Unele boli cum ar fi tristeţea, neinfranarea, lacomia, ura sau invidia, se pot
vindeca prin rugăciune, prin post, prin curmarea unor dorinţe păcătoase, şi cerand
ajutorul spiritual al Maicii Domnului, rugandu-O aşa:
Vindecă-ne de radiaţiile planetare;
Vindecă-ne de de tot răul care ne atacă;
Vindecă-ne de acţiunea negativă a altora;
Vindecă-ne de tristeţe;
Vindecă-ne de neinfranare;
Vindecă-ne de lăcomie;
Vindecă-ne de ură şi de invidie;
Vindecă-ne de toate bolile sufleteşti;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

82
Condac 10
Lipsa sensibilităţii sufleteşti, fuga după inavuţire fără rost, viaţa ghidată numai
spre a avea de toate, creează uneori stări de iresponsabilitate, care duc la
dezechilibru, provocand chin psihic sau fizic şi de aceea duhovniceşte intărindu-ne
să-I cantăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Pentru eliminarea tuturor defectelor psihice, Maica Domnului a recomandat
autostudierea personală atat fizică, psihică, cat şi sufletească, in raport cu mediul
sau cu societatea. Să ne rugăm din inimă aşa:
Vindecă-ne pe noi Preacurată, de dezechilibru sufletesc;
Vindecă-ne pe noi de toate stările rele;
Vindecă-ne pe noi de toate gandurile necurate;
Vindecă-ne pe noi că suntem bolnavi, dar nu ştim ce boli avem;
Vindecă-ne pe noi că doctorii nu ne pot vindeca;
Vindecă-ne pe noi de cancer şi de tot răul care ne macină;
Vindecă-ne pe noi de toate bolile grele şi fără vindecare pămantească;
Vindecă-ne pe noi de bolile care ne chinuie şi ne amărăsc viaţa;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 11
Autoperfecţionarea prin autostudiere sau prin autocunoaştere poate duce la
eliminarea multor defecte şi boli şi de aceea cinstindu-O pe Maica Domnului Ii
cantăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Persoanele care au descoperiri sfinte, comunicări cereşti, Dumnezeieşti, de la Maica
Domnului, ori de la Personalităţile Cereşti, işi pot lărgi domeniul cunoaşterii şi al
vindecărilor de tot felul şi de aceea să spunem aşa:
Vindecă-ne pe noi de bolile intime şi ne curăţeşte de tot păcatul;
Vindecă-ne pe noi şi luminează-ne calea spre Dumnezeu;
Vindecă-ne şi invaţă-ne tot ce este de folos sufletelor noastre;
Vindecă-ne, inţelepţeşte-ne şi arată-ne nouă adevărul;
Vindecă-ne şi ne lărgeşte orizontul cunoaşterii;
Vindecă-ne şi ne intăreşte pe noi in tot ce este bine;
Vindecă-ne şi nu ne lăsa Măicuţă neştiutori;
Vindecă-ne, smereşte-ne şi ne miluieşte pe noi, după mare mila Ta;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 12
Maica Domnului a spus către romani: Cand cunoşti mai mult ştii cat să ceri şi ce
să ceri, pentru tine şi pentru alţii, iar noi rugandu-ne, cerem cele de folos sufletelor
şi-I cantăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

83
Icos 12
Maica Domnului are multe Raze Sfinte cu care lucrează, putand vindeca bolile
oamenilor, ale animalelor, ale peştilor, ale albinelor, cat şi ale plantelor şi de aceea
cantăm:
Vindecă Preasfantă Fecioară pe toţi cei care Iţi cer ajutorul;
Vindecă Preacurată, toate animalele bolnave;
Vindecă Preabinecuvantată şi păsările bolnave;
Vindecă Preamărită Fecioară şi albinele atacate de boli;
Vindecă Prealuminată Maică peştii şi toate vieţuitoarele apelor;
Vindecă Preastrălucită pomii şi plantele noastre;
Vindecă Preamilostivă şi cerealele de bolile lor;
Vindecă-i Preabună Maică pe toţi bolnavii noştri;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 13 (de 3 ori)


O! Prealuminată, Preacurată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Christos,
vindecă-ne pe noi (numele) familiile noastre, prietenii şi duşmanii noştri, de toate
bolile care chinuie tot omul, de toate bolile pe care medicii noştri nu ştiu să le
vindece, căci cu dragoste şi smerenie cantăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
(apoi condac 1 şi icos 1)

Rugăciune către Maica Domnului pentru vindecare de boli


Preasfantă, Preacurată, şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru
Iisus Christos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-
ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi cei bolnavi din lumea asta, de toate
bolile grele, transmisibile sau netransmisibile, de toate bolile ştiute şi neştiute de
noi. Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi
să avem tot ajutorul cel bun, sfant şi ceresc, Iţi mulţumim Maică Sfantă pentru tot
ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul
Sfant, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit in cererile noastre cele
indreptăţite. Amin!

84
Acatistul Maicii Domnului
- Pantanassa -
Rugăciunile incepătoare (Vindecătoare de cancer)

Condac 1
Credincioşii şi păcătoşii robii Tăi, stand inaintea icoanei
Tale celei noi arătate,
Te cantă cu laude, Impărăteasă a Toate! Trimite de Sus
vindecarea Ta peste
robii, Tăi care acum aleargă la Tine, ca să putem să-Ţi cantăm
cu bucurie:
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele
noastre prinHarul Tău!

Icos 1
Arhanghelul a venit din Cer ca să-i spună Impărătesei a Toate: Bucură-Te!
Văzandu-Te pe Tine Doamne, luand trup omenesc, cu Dumnezeiască vestire a
strigat către Ea lucruri ca acestea:
Bucură-Te Incepătoarea mantuirii noastre;
Bucură-Te că prin Tine Dumnezeu a devenit trup;
Bucură-Te că in Tine Cel Nevăzut Se arată;
Bucură-Te că in Tine s-a ţesut haina de carne a Cuvantului;
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, Una Curată şi Binecuvatată intre femei;
Bucură-Te Fecioară neintanată care ai născut pe Mantuitorul lumii;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 2
Cuvantul Cel Nenăscut incape intr-un Prunc, prin Tine Fecioară, aducand
tămăduire tuturor celor care cinstesc Naşterea din Tine, Cea nefurată de nuntă,
cantand: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Căutand să cunoască ce este necunoscut, a strigat Fecioara către Ingerul cel
Vestitor: Arată-Mi cum Eu, Fecioară fără pată, pot fi Maică a Celui Preainalt? - iar
Gavriil cu frică i-a răspuns, strigand unele ca acestea:
Bucură-Te Cea aleasă de Sfatul Cel Preainalt;
Bucură-Te Cea repede auzitoare a celor care se roagă Ţie;
Bucură-Te comoara de pace a Lui Christos;
Bucură-Te minunată nimicitoare a blestemului cancerului;
Bucură-Te Vindecătoarea neputinţelor şi a bolilor noastre;
Bucură-Te sceptru şi putere a celor care locuiesc in Sfantul Munte;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

85
Condac 3
Puterea Celui Preainalt Te-a umbrit, Fecioară şi Cel Neatins S-a făcut trup,
arătandu-Te pe Tine, speranţă a celor care vor să se mantuiască, atunci cand cantă:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Icoana Ta, Impărăteasă a Toate a fost slăvită, o, Maică a Lui Dumnezeu, atunci
cand vindecările au prins a curge din chipul Tău. Tu dai vindecare celor care cantă
inaintea ei, cu credinţă, inmulţind cantările astfel:
Bucură-Te Maică a Luminii Nestinse;
Bucură-Te Doctor adevărat al celor care bolesc şi sunt in necaz;
Bucură-Te deschizătoare a uşilor Raiului;
Bucură-Te Mijlocitoare pentru mantuirea credincioşilor;
Bucură-Te Cea care Te rogi pentru neamul creştinesc;
Bucură-Te scară cerească prin care ne ridicăm de pe Pămant la Cer;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!
Condac 4
Vrand să dea viaţă lumii, Stăpanul Tuturor S-a sălăşluit in pantecele Tău, fără să
ştii de bărbat, arătandu- Te pe Tine Maică a credincioşilor, invăţandu-i să-I cante
Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Slăvite lucruri ne-au inconjurat de la Tine, o, Cetate a Lui Dumnezeu, prin
vindecările pe care le reverşi şi primind izvoare răcoritoare de vindecare, Iţi strigăm
cu mulţumire unele ca acestea, o, Impărăteasă a Toate:
Bucură-Te iarbă vindecătoare, care uşurezi suferinţa;
Bucură-Te răcoreală, care potoleşti fierbinţeala bolii;
Bucură-Te flacără, care arzi blestemul cancerului;
Bucură-Te că ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica;
Bucură-Te că prin Tine ne-a fost dată vindecarea din boală şi scoaterea din
moarte;
Bucură-Te că ai fost profeţită de Patriarhii Vechiului Testament;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 5
Fecioară, Te-ai arătat a fi Templul-Cel-Preacurat al Mantuitorului. De aceea
cădem inaintea Ta, Preacurată şi Te rugăm să ne faci şi pe noi fii ai Lui Dumnezeu,
ca să-Ţi strigăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Cetele Ingerilor văzand in mainile Tale pe Cel Care a făcut cu mana pe om şi
cunoscandu-Te a fi Doamnă şi Stăpană, deşi singură Te-ai numit: Roaba Domnului,
Preacurată Fecioară, cu grabă Iţi slujesc Ţie, cu cantări ca acestea:
Bucură-Te că Dumnezeu Te-a pus mai presus decat Oştile Cereşti;
Bucură-Te că umpli lumea cu vindecări minunate;
86
Bucură-Te că primeşti mulţumirile Pămantului;
Bucură-Te zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului;
Bucură-Te nemăsurată bucurie a păcătoşilor care se pocăiesc;
Bucură-Te armura adevărului impotriva ispitelor;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 6
Binevestitorii Cuvatului Lui Dumnezeu, Apostolii Mantuitorului, minunat au fost
aduşi Fecioară, cand ai fost ridicată de la Pămant la Cer, ca să-I poată canta cu o
inimă şi cu o gură Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Har minunat s-a arătat din icoana Ta, Impărăteasă a Toate, cand tanărul cel
intunecat de invăţături satanice, a căzut ţeapăn la pămant inaintea ei şi slobozit din
legăturile intunericului, cu frică şi cu bucurie a Ţi-a strigat acestea:
Bucură-Te alungătoarea din Biserică, a hoardelor de demoni;
Bucură-Te risipitoarea norilor intunecaţi ai păcatului;
Bucură-Te Atotputernică biruitoare a vrăjilor sataniceşti;
Bucură-Te far care luminezi calea celor rătăciţi;
Bucură-Te vale a acestei vieţi, care ne saturi cu umilinţa Lui Christos;
Bucură-Te piatră scumpă a Impărăţiei Cerurilor;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!
Condac 7
Cuvantule al Lui Dumnezeu, Voind să Te dai pe Tine Insuţi hrană celor
credincioşi, Te-ai intrupat din Sfanta Fecioara, ca primind Preacurat Trupul Tău şi
Sfantul Tău Sange să Te cunoaştem pe Tine, Dumnezeul Cel Adevărat. De aceea,
minunandu-ne de această neatinsă inţelepciune, strigăm către Tine: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 7
Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină, cand impreună cu Apostolii Săi, a
mancat Cina cea de Taină. Iar noi, care ne rugăm Impărătesei a Toate, să ne facă
părtaşi Sfintelor Daruri, Ii aducem cantări ca acestea:
Bucură-Te Potir, din care ne impărtăşim cu Christos;
Bucură-Te că Te uneşti suflet şi trup cu Christos;
Bucură-Te Chivot nepreţuit, in care se află Sfintele Daruri;
Bucură-Te că ne arăţi Sfanta Impărtăşanie;
Bucură-Te că scoţi din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii;
Bucură-Te Călăuzitoarea celor morţi, spre fantana nemuririi;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 8
Privind la minunata Naştere a Lui Christos şi părăsind grijile cele lumeşti, să ne
inălţăm inimile, că pentru aceasta S-a intrupat Cel Preainalt ca să ne tragă la Sine,
pe cei ce-I cantăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

87
Icos 8
Fiind dintotdeauna in sanul Tatălui, Cuvantul Cel Necuprins, S-a făcut Trup pe
Pămant. Dumnezeul Cel Mare a slăvit-O pe Fecioara şi a căutat spre smerenia
Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea:
Bucură-Te Chivot al Necuprinsului Dumnezeu,
Bucură-Te că arăţi lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume,
Bucură-Te leac vindecător al rănilor sufleteşti şi trupeşti,
Bucură-Te untdelemn sfant care ungi rănile trupeşti şi vindeci bolile,
Bucură-Te alinarea durerilor celor care nasc,
Bucură-Te Cea care biruieşti iadul,
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 9
Toată firea cea ingerească şi cea omenească s-a uimit de slăvita şi neinţeleasa Ta
intrupare, Cuvantule al Lui Dumnezeu. Luand aminte cu minunare la această taină a
smereniei, cu frică şi cutremur, noi cei mulţumitori strigăm către Tine: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Răniţi fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana Ta, O,
Impărăteasă a Toate şi, prin credinţă, imbogăţindu-ne cu Har, cu glas mare strigăm
către Tine:
Bucură-Te că dai sănătate celor bolnavi şi vindeci boala cancerului;
Bucură-Te că ridici pe cei care zac pe patul bolii;
Bucură-Te că izgoneşti boala şi-i intăreşti pe cei stăpaniţi de frica morţii;
Bucură-Te Cea care asculţi suspinul nostru;
Bucură-Te Cea care aduci bucurie celor care plang;
Bucură-Te că aduci imblanzirea relelor, pe aripile rugăciunii;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre, prin Harul
Tău!

Condac 10
Vrand să mantuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul Tuturor a
pogorat peste Tine şi Te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut Om,
pentru care pururea Ii cantăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid apărător eşti fecioarelor, Preacurată şi celor care se luptă pentru curăţire.
Dumnezeu S-a sălăşluit intru Tine curăţind intreaga fire cugetătoare, eliberand-o de
toată intinăciunea, pentru care Iţi cantăm unele ca acestea:
Bucură-Te inceput şi sfarşit al desăvarşirii duhovniceşti;
Bucură-Te cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi;
Bucură-Te inălţime neatinsă de minţile trufaşe;
88
Bucură-Te adăpost deschis pentru inimile umile;
Bucură-Te Ceea ce eşti mai cinstită decat Heruvimii şi decat Serafimii;
Bucură-Te Cea mangaiată, care ai atins cu mana pe Christos Cel Inviat;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre, prin Harul
Tău!

Condac 11
Străduindu-ne cu mintea să aducem o cantare Mantuitorului, noi, Stăpană
Doamnă, rămanem robii Tăi. Că cine poate fi vrednic să aducă imnuri Lui
Dumnezeu, Preasfantul şi Iubitorul de oameni? De aceea Ii
cantăm: Aliluia!Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ca o Mare Lumină - Răsăritul Cel de Sus - Fiul Tău şi Dumnezeu nostru, a
strălucit peste noi, cei care locuim intru intuneric. Te rugam vino şi la noi, Fecioară!
Tu eşti Lumina spre Impărăţia Cea de Sus şi Intăritoarea Bisericii, care ne indemni
să-Ţi aducem cantări ca acestea:
Bucură-Te lăcaş al firii Dumnezeieşti;
Bucură-Te torţă care inlături intunericul demonilor;
Bucură-Te lumină pentru inimile păcătoase;
Bucură-Te Rază de lumină care călăuzeşti spre Impărăţie, sufletele celor
mantuiţi;
Bucură-Te Luminătoarea conştiinţelor nepocăite;
Bucură-Te imblanzirea Judecăţii Lui Dumnezeu;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre, prin Harul
Tău!

Condac 12
Vrand să ne dea Harul Său, Domnul Iisus Christos ne-a dat Sfanta Evanghelie şi
ne-a arătat Calea spre Impărăţia Cerurilor. Prin iubire sfantă pentru Dumnezeu şi
pentru aproapele nostru, prin smerenie, prin milostivire, prin credinţa cea adevărată,
afland astfel mantuirea, Ii cantăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Inălţăm imnuri Naşterii Sfinte, aşa cum Israel preamărea tabernacolul legii vechi,
care era doar umbra Ta, Maică şi Fecioară, adevăratul tabernacol pe care noi, acum
Te slăvim, ca să auzi de la toţi cuvinte ca acestea:
Bucură-Te vrednică roabă a Unuia Dumnezeu;
Bucură-Te Cea plăcută Sfintei Treimi, pentru smerenia Ta;
Bucură-Te că porţi in Tine pe Cel Care a făcut veacurile;
Bucură-Te Tron al Celui Care ţine universul in mainile Sale;
Bucură-Te nădejde tare a popoarelor şi a neamurilor;
Bucură-Te vas al milei, ales de Dumnezeu;
Bucură-Te Impărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

89
Condac 13 (de 3 ori)
O! Maică, Impărăteasă a Toate, care ai purtat pe Cuvantul Cel Mai Sfant decat toţi
Sfinţii, primeşte această cantare a noastră, vindecă-ne de cancer, de bolile de moarte
şi de toate bolile noastre trupeşti şi sufleteşti şi scoate-ne din Judecata care va veni
peste noi, cei care-Ţi cantăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciunea intai către Maica Domului


Atotbună Stăpană, Sfantă Maică a Lui Dumnezeu, Pantanassa, Impărăteasă a
Toate, nu sunt vrednic ca să intri sub acoperămantul meu,dar, fiind Maica Milostivă
a Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvant şi se va tămădui sufletul meu
şi trupul meu slăbit se va intări. Tu ai putere in tărie şi in cuvant. O, Impărăteasă a
Toate. Stăpană Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstita icoană a Ta,
Impărăteasă a Toate, mantuieşte pe cei care cu fierbinţeală cer Mila Ta. Slobozeşte-i
din toate durerile pe cei care aleargă la Tine, din toate necazurile scapă turma Ta,
care cere de la Tine mijlocirea Ta. Adu-mi biruinţa, roagă-Te pentru mine ca să
măresc Numele Tău Cel Minunat, intotdeauna, acum şi pururea şi in vecii vecilor.
Amin!

Rugăciunea a doua către Maica Domului


O, Preacurată Maică a Lui Dumnezeu, Impărăteasă a Toate, auzi suspinurile
noastre cele pline de durere inaintea Icoanei Tale Celei-Făcătoare-de-Minuni.
Intoarce-Ţi privirea spre copiii Tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad inaintea
Sfintei Tale Icoane cu credinţă şi acoperă-ne Fecioară, cu Omoforul Tău Cel
Vindecător. In acest loc in care nădejdea se subţiază, Mila Ta să fie nădejde
neindoielnică. Aici unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde
chinul şi deznădejdea se cuibăresc in suflet, fă să răsară Lumina Necreată a Lui
Dumnezeu. Mangaie-i pe cei fricoşi, intăreşte-i pe cei slabi, varsă blandeţe şi
lumină peste inimile amărate. Vindecă poporul Tău cel bolnav, Atotmilostivă
Stăpană, binecuvantează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele
Atotputernicului Doctor, Iisus Christos, Mantuitorul. Ne rugăm inaintea Icoanei
Tale ca Puterea Ta să trăiască in noi, Stăpană Doamnă. Intinde mainile Tale pline de
vindecări, Bucuria celor intristaţi, Mangaierea celor indureraţi, ca degrabă primind
ajutorul Tău cel minunat, multumind, să slăvim şi să lăudăm Treimea Cea de Viaţă
Făcătoare şi Nedespărţită, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfant, acum şi pururea şi in vecii
vecilor. Amin!

90
Acatistul Maicii Domnului
-Izbăvitoarea-
Rugăciunile incepătoare

Condac 1
Apărătoare Doamnă apără-ne de vrăjmaşii noştri, care se
indarjesc cu tărie să ne indepărteze de Domnul nostru Iisus
Christos şi invaţă-ne să-Ţi cantăm cu bucurie: Bucură-Te
Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi
din moarte ne mantuieşti!

Icos 1
Mulţimi de Ingeri vin, la porunca Ta Maică a noastră, să ne
izbăvească pe noi din nevoi. Tu insă, primeşte de la noi
această rugăciune:
Bucură-Te Cea care pe Ingeri ii trimiţi spre mantuirea noastră;
Bucură-Te Impărăteasa Cetelor de Sus, al căror ajutor ceresc nouă il dăruieşti;
Bucură-Te Cea care porunceşti Ingerilor să ne păzească pe noi;
Bucură-Te Cea care cu Oştire Ingerească ii biruieşti pe vrăjmaşii noştri;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 2
Văzand cei izbăviţi din necazuri marele Tău ajutor, pe care l-au primit cand se
rugau Ţie cu inima, ne invaţă pe noi să cantăm Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Mulţime multă de credincioşi, a inţeles Izbăvitoare Doamnă, că Fiul Tău Te-a
dăruit lumii şi celor din nevoi Grabnică Ajutătoare, de aceea Iţi strigăm Ţie unele ca
acestea:
Bucură-Te Maică a celor din nevoi;
Bucură-Te Mangaietoare a celor care pătimesc;
Bucură-Te Vindecătoare a celor bolnavi;
Bucură-Te Nădejde a celor deznădăjduiţi;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 3
Puterea Celui Preainalt, Te-a dăruit pe Tine ajutor spre mantuirea lumii şi nouă,
celor care pierim in necazuri. Cine nu a fost izbăvit de Tine şi nu cantă Fiului Tău?
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

91
Icos 3
Avand iubire nemărginită către neamul omenesc, ce suspinuri nu ai ascultat şi ce
lacrimi nu ai şters celor care Te cheamă pe Tine, spunand cu dulce grai:
Bucură-Te celor din necazuri, Grabnică Ajutătoare;
Bucură-Te celor care pier, grabnică mantuire;
Bucură-Te celor intristaţi şi necăjiţi, ascultătoare;
Bucură-Te celor legaţi, slobozire;
Bucură-Te, Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 4
Din viforul necazurilor care vine asupra noastră, mantuieşte-ne Izbăvitoarea
noastră, pe noi, cei care pierim. Potoleşte furtuna şi alungă necazurile ca să-I
cantăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
A auzit neamul omenesc de iubirea Ta faţă de creştini şi de grabnica Ta izbăvire
a celor care sunt in primejdii şi care ne invaţă a-Ţi spune cu recunoştinţă aşa:
Bucură-Te Izbăvitoare din nevoi, a neamului omenesc;
Bucură-Te Cea care potoleşti furtunile acestei vieţi;
Bucură-Te Cea care ne dăruieşti bucurie in necazurile noastre;
Bucură-Te Cea Binecuvatată, Domnul este cu Tine;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 5
Asemănandu-Te stelei celei călăuzitoare, izgoneşte bezna şi intunericul din
inimile noastre păcătoase, ca văzand pe Domnul in Lumina Iubirii Tale, să-I
cantăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Au văzut oamenii că le eşti Grabnică Ajutătoare in multe feluri de necazuri şi cu
bucurie Iţi spun acestea:
Bucură-Te Grabnică Ajutătoare a noastră in necazuri;
Bucură-Te Maică Milostivă că ne scoţi din scarbe;
Bucură-Te Izgonitoare a intristărilor noastre;
Bucură-Te Mangaietoare a sufletelor noastre;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 6
Propăvăduiesc ajutorul Tău şi iubirea Ta, Maică, cei vindecaţi, cei mangaiaţi, cei
bucuraţi şi cei mantuiţi din necazuri şi-I cantă Fiului Tău Atotputernic: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

92
Icos 6
Ne-a răsărit nouă Lumina Mantuirii in intunericul păcatelor care ne inconjoară,
Maică şi ne-a invăţat săŢi spunem cu bucurie aşa:
Bucură-Te, Cea care izgoneşti intunericul păcatelor;
Bucură-Te, Cea care alungi norul mahnirii;
Bucură-Te, Cea care luminezi intunericul sufletului;
Bucură-Te, Cea care trezeşti sufletele noastre cu lumina bucuriei;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 7
Noi, cei căzuţi in grea deznădejde din pricina necazurilor care ne apasă, am
cugetat la Tine, Izbăvitoare şi am căpătat intărire şi mangaiere cantand Fiului Tău:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Minunată şi neaşteptată ni s-a arătat nouă Mila Ta cea mare, pe care am primit-o
din mana Ta puternică, de aceea pretutindeni cu mulţumire Iţi spunem aşa:
Bucură-Te Impărăteasă Preaputernică;
Bucură-Te, Cea care ne primeşti sub ocrotirea Ta;
Bucură-Te, Cea care ne dăruieşti apărarea Ta;
Bucură-Te, Cea care biruieşti pe vrăjmaşii noştri;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 8
Minune neinţeleasă văd cei sortiţi morţii şi cei care se află in felurite nevoi, că
primesc fără de veste mantuire şi izbăvire de la Tine, Atotbiruitoare şi-I cantă Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Toţi cei care vă găsiţi in intunericul necazurilor, toţi cei involburaţi de furtuna
suferinţelor, alergaţi la limanul cel bland şi la ajutorul Acoperămantului Fecioarei
Izbăvitoare şi-I cantaţi:
Bucură-Te Izvorul bucuriei;
Bucură-Te Alungarea tristeţii;
Bucură-Te Micşorarea necazurilor;
Bucură-Te Dătătoarea tihnei;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 9
Toată firea omenească Te laudă pe Tine, Maică şi-Ţi cantă Ţie, Celei ce ne aduci
bunătăţi in locul intristării şi-L slăvesc pe Fiul Tău cantand: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

93
Icos 9
Cei inţelepţi şi iscusiţi la minte, văzand grabnica şi minunata izbăvire a celor din
nevoi, s-au mirat şi Ţiau
mulţumit Ţie cu credinţă astfel:
Bucură-Te Cea care ne intăreşti cu minunile Tale;
Bucură-Te Cea care strici nedumerirea cu minunile Tale;
Bucură-Te Cea care ruşinezi pe vrăjmaşi cu Puterea Dumnezeirii;
Bucură-Te Cea care uimeşti lumea cu minunile Tale;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 10
Mantuieşte şi miluieşte tot sufletul omenesc cel necăjit şi intristat, Tu, Cea care
cu toată dragostea ii porţi de grijă, măcar că nu s-a invăţăt să cante Fiului Tău:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid tare de apărare eşti creştinilor şi oricărui suflet necăjit Izbăvitoare s-a arătat
icoana Ta şi cu minuni sa preamărit in lume, iar noi smerindu-ne Iţi spunem aşa:
Bucură-Te Povăţuitoarea noastră, Care prin sorţi Ţi-ai ales Sfantul Munte Athos;
Bucură-Te Izbăvirea noastră, Care cu binecuvantarea Ta ai binecuvantat Noul
Athos;
Bucură-Te, Bucuria noastră, Care ne-ai dăruit icoana Ta, ca semn al unităţii
plaiurilor noastre;
Bucură-Te Veşnica noastră bucurie, care prin minunata Ta purtare de grijă ne
ocroteşti cu icoana Ta;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 11
Cantare neincetată Iţi aduc Ţie, cei care prin Tine au dobandit izbăvire şi bucurie
şi Dumnezeiescului Tău Fiu Ii cantă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Făclie luminoasă strălucind in negura păcatelor s-a arătat icoana Ta Izbăvitoare, şi
ne-a invaţăt să Te
lăudăm şi mulţumindu-Ţi să spunem aşa:
Bucură-Te Cea care ne izbăveşti de foamete;
Bucură-Te Cea care izgoneşti firea cea aducătoare de pagube in lumea plantelor;
Bucură-Te Cea care izbăveşti de la pieire campurile, pădurile şi toată verdeaţa;
Bucură-Te Mangaierea ţăranilor intristaţi şi binecuvantarea muncii lor;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

94
Condac 12
Har izvorand de la icoana Ta Izbăvitoare, rau imbelşugat de vindecări ne-ai dăruit
şi inimile noastre le-ai intărit cu veselie şi prin aceasta pe toţi i-ai invăţat să-Ţi cante
Ţie, Maică şi Fiului Tău şi Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Vestim mulţimea vindecărilor Tale, vestim mai presus de toate invierea copilului
Anastasie şi cu glas de bucurie Iţi spunem aşa:
Bucură-Te celor morţi - inviere;
Bucură-Te celor omoraţi cu inima - insufleţire;
Bucură-Te Apărătoare şi Nădejde după moartea noastră;
Bucură-Te Cea care ne scoţi din veşnicul foc şi din moarte;
Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din
moarte ne mantuieşti!

Condac 13 (de 3 ori)


O! Preacantată şi Preaiubită Maică, milostiveşte-Te şi acum, miluieşte-ne,
izbăveşte-ne pe noi, cei care suntem in dureri şi suferinţe şi invaţă-ne pe noi să-I
cantăm din toată inima Lui Dumnezeu, Celui Atotiertător:Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune către Maica Domnului pentru izbăvirea din necazuri


O! Maică a Lui Dumnezeu, Ajutătoarea şi Apărătoarea noastră, Te rugăm, fii
Izbăvitoarea noastră, că la Tine am nădăjduit intotdeauna şi cu toată inima Te
chemăm: Milostiveşte-Te şi ajută-ne! Fie-Ţi milă de noi şi izbăveşte-ne! Apleacă
urechea Ta şi primeşte rugăciunile noastre cele cu durere şi cu lacrimi şi precum vei
vrea, linişteşte-ne şi bucură-ne pe noi! - cei care Il iubim pe Fiul Tău, Cel Fără-de-
Inceput şi Dumnezeul nostru. Iţi mulţumim Maică Sfantă pentru că in toate ne eşti
Grabnică Ajutătoare! Amin!

95
Acatistul Maicii Domnului
- Sfântul Acoperămant -
Rugăciunile incepătoare
Condac 1
Impărătesei Celei alese mai inainte de veci,
Impărătesei Celei mai Inalte decat toată făptura
Cerului şi a Pămantului, care a venit oarecand la
rugăciune in Biserica din Vlaherne şi se ruga
pentru cei din intuneric, Acesteia şi noi, cu
credinţă şi cu umilinţă Ii serbăm Acoperămantul
Ei cel luminos. Iar Tu, ca Ceea ce ai putere
nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca
să strigăm Ţie: Bucură-Te Bucuria noastră,
acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Icos 1
Mulţimea Arhangelilor şi a Ingerilor, cu Inaintemergătorul, cu Teologul şi cu
Soborul Tuturor Sfinţilor, impreună cu Tine, Impărăteasa lor, stand in Biserica din
Vlaherne şi ascultand rugăciunile Tale pentru toată lumea, cu bucurie cantă Ţie:
Bucură-Te, bunăvoinţa Tatălui Celui mai inainte de veci;
Bucură-Te, incăpere prea curată a Lui Dumnezeu, Fiul Celui fără de ani;
Bucură-Te, locuinţa umbrită de Puterea Duhului Sfant;
Bucură-Te, mirare neincetată a Cetelor Ingereşti;
Bucură-Te, spaima cea prea grozavă a puterilor celor intunecate ale iadului;
Bucură-Te, că eşti intămpinată in văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulţi;
Bucură-Te, ale cărei laude le cantă Serafimii cei cu cate şase aripi;
Bucură-Te, prea bunule Acoperămant, căruia cu credinţă ne inchinăm şi noi
neamul creştinesc;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 2
Sfantul Andrei cu Epifanie, văzandu-Te in Biserică in văzduh, rugandu-Te Lui
Dumnezeu pentru creştini, au cunoscut că Tu eşti Maica Lui Christos, Dumnezeul
nostru şi căzand la pămant, cu credinţă s-au inchinat Sfantului Tău Acoperămant,
cantand: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Inţelegere neinţeleasă eşti Născătoare de Dumnezeu Fecioară, intru apărarea
poporului celui ortodox, pentru aceasta vrăjmaşii noştri nu se pricep cat de
puternică este rugăciunea Maicii Lui Dumnezeu, insă noi bine ştiind atotputernica
Ta apărare, cantăm către Tine cu umilinţă unele ca acestea:
Bucură-Te Preamilostivă, Mangaietoarea tuturor celor scarbiţi şi impovăraţi;
Bucură-Te Povăţuitoarea neadormită a tuturor celor robiţi şi rătăciţi;
96
Bucură-Te căci cu rugăciunile Tale potoleşti mania Lui Dumnezeu, cu dreptate
pornită asupra noastră;
Bucură-Te căci cu atotputernica ameninţare a Ta, potoleşti patimile noastre cele
rele;
Bucură-Te puternica deşteptare a conştiinţelor celor adormite;
Bucură-Te Cea prin care iadul suspină şi duhurile răutăţii tremură;
Bucură-Te Cea prin care se deschid nouă credincioşilor porţile Raiului;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 3
Puterea Celui Prea Inalt umbreşte pe cei care cu credinţă şi cu evlavie scapă la
puternicul Tău Acoperămant, că numai Ţie uneia, Preasfantă şi Preacurată Maică a
Lui Dumnezeu, s-a dat de a se implini toate cererile Tale. Pentru aceasta, toţi
credincioşii Te slăvesc pe Tine şi pe Fiul Tău, cantand: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Avand bogăţie de milostivire neimpuţinată, tuturor pană la marginile pămantului
le intinzi mană de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai
vindecare, celor care pătimesc - alinare, orbilor - vedere şi tuturor le dai toate,
fiecăruia după a lor trebuinţă. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm Ţie:
Bucură-Te tăria nesurpată şi ocrotirea tuturor creştinilor;
Bucură-Te Cea mai intăi infrumuseţare a sfintelor lăcaşuri şi altare;
Bucură-Te ingrădirea cea sigură a tronurilor Impărăteşti;
Bucură-Te Ajutătoarea neadormită a căpeteniilor de oraşe;
Bucură-Te arhistratega nebiruită a oştilor creştineşti;
Bucură-Te oglinda sfantă a dreptăţii, pentru judecătorii cei nemitarnici;
Bucură-Te minte desăvarşită a invăţătorilor;
Bucură-Te binecuvantarea caselor şi a familiilor celor evlavioase;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 4
Fiind cuprinşi de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ajută-
ne nouă. Stand inaintea feţei altarului Domnului şi ridicand mainile Tale, roagă-Te
ca Domnul, Impăratul Slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune şi să asculte
cererile celor care cheamă Numele Tău cel Sfant şi-I cantă Fiului Tău: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugandu-se şi a poruncit soarelui
de a stat pană ce s-a răzbunat asupra vrăjmaşilor lui. Aude şi acum Domnul Iisus
rugăciunile Tale, Impărăteasa aleasă a Duhului Sfant. Noi păcătoşii nădăjduind la
Acoperămantul Tău, indrăznim a canta Ţie ca Maică a Lui Dumnezeu, unele ca
acestea:

97
Bucură-Te Cea luminată de Soarele Cel Veşnic, care ne luminează pe noi cu
lumina cea neinserată;
Bucură-Te că ai luminat tot Pămantul, cu strălucirea preacuratului Tău suflet;
Bucură-Te că ai veselit toate Cerurile, prin curăţia trupului Tău;
Bucură-Te Acoperămantul şi păstrarea sfintelor lăcaşuri ale Lui Christos;
Bucură-Te luminarea şi inţelepţirea păstorilor celor credincioşi ai bisericii;
Bucură-Te povăţuitoarea monahilor şi a monahiilor, care neincetat slujesc Lui
Dumnezeu;
Bucură-Te Liniştea cea netulburată a bătranilor celor evlavioşi;
Bucură-Te veselia cea tainică a fecioarelor şi a văduvelor, care trăiesc in curăţie;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 5
Văzătorul de Dumnezeu, Moise, luptand oarecand asupra lui Amalec, cand ridica
mainile, Israel biruia, iar cand le lăsa in jos, atunci Amalec invingea, insă, ajutat de
cei ce-l susţineau, a biruit pe vrăjmaşi. Tu insă, Maică a Lui Dumnezeu, ridicand
mainile Tale la rugăciune, către Fiul Tău, deşi nesusţinută de nimeni, dar totdeauna
biruieşti pe vrăjmaşii creştinilor şi eşti scut nebiruit nouă, celor care-Ţi cantăm:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzandu-Te pe Tine Cetele Sfinţilor stand in văzduh, in Biserica din Vlaherne,
ridicand mainile la rugăciune către Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, Arhangelii cu
Ingerii cantau Ţie cantare de mulţumire. Prin mainile Tale, cele mai sfinte decat ale
lui Moise, intăreşte-ne şi pe noi, cei care cu umilinţă Iţi spunem aşa:
Bucură-Te că ale Tale maini sunt ţinute la rugăciune de insăşi dragostea şi
milostivirea Ta, cea către noi;
Bucură-Te că inaintea Ta nu pot să stea vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi;
Bucură-Te că izgoneşti din sufletul nostru patimile şi poftele cele rele şi
spurcate;
Bucură-Te că fără de ardere ţii pe mainile Tale focul Lui Christos şi pe noi cei
reci, ne aprinzi cu el;
Bucură-Te Aleasă incununare a celor care, cu intreaga inţelepciune, se luptă
impotriva patimilor;
Bucură-Te convorbirea cea de-a pururea cu cei care se nevoiesc in post şi in
tăcere;
Bucură-Te Grabnică Ajutătoare a celor obosiţi de mahnire şi de intristare;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 6
Propăvăduitor al Harului Tău celui neimpuţinat şi al milelor Tale, s-a arătat
Sfantul Romano, dulce cantătorul, cand in vis a primit de la Tine o foaie de hartie
spre mancare, prin care inţelepţindu-se, a inceput a canta cu inţelepciune, intru
Slava Ta şi a scris laude Sfinţilor, cantand cu credinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
98
Icos 6
Stralucit-ai Fecioară a Lui Dumnezeu, din aurora dreptăţii, Soarele Cel Adevărat,
luminand pe toţi cu inţelepciune de la Dumnezeu, Fiul Tău şi aducand la cunoştinţa
adevărului pe cei care cu credinţă se roagă Ţie:
Bucură-te că ai născut cu trup pe Christos, Puterea şi Inţelepciunea
Dumnezeiască;
Bucură-te că ai ruşinat inţelepciunea deşartă a lumii acesteia şi pe cei orbiţi ii
povăţuieşti la calea mantuirii;
Bucură-Te păstrarea dreptei credinţe şi invăţătoarea dogmelor celor ortodoxe;
Bucură-Te că tai eresurile şi rătăcirile cele pierzătoare;
Bucură-Te că ştii cele cu anevoie de prevăzut şi la vreme le spui celor care se
cuvine;
Bucură-Te că ruşinezi pe cei mincinoşi şi ghiciturile cele deşarte;
Bucură-Te că in ceasul nedumeririlor ne pui in minte gandul cel bun;
Bucură-Te că ne opreşti de la deprinderile vătămătoare şi de la faptele cele rele;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 7
Domnul, Atotvăzătorul, Indelung-Răbdătorul, voind să arate adancul cel
nemărginit al iubirii Sale de oameni, Te-a ales pe Tine pentru a fi Lui Maică şi Te-a
făcut pe Tine, creştinilor Apărătoare Nebiruită. Că după judecata Lui Dumnezeu,
chiar de ar fi cineva vrednic de osandă, totuşi prin Acoperămantul Tău cel puternic,
capătă vreme de pocăinţă şi cantă Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Minunate a arătat Domnul faptele Sale intru Tine, Preacurată Maică a Sa, cand s-
a arătat Preaminunatul Acoperămant in mainile Tale, luminand mai mult decat
razele soarelui, acoperind pe poporul din biserica din Vlaherne. Văzand ei acest
semn al milostivei Tale apărări, cuprinşi de spaimă şi de bucurie, cu toţii au spus
aşa:
Bucură-Te Acoperămantul nefăcut de mană, care ca norul Te-ai intins peste toată
lumea;
Bucură-Te că ai ţinut pe mainile Tale pe Fiul şi Veşnicul Arhiereu;
Bucură-Te că prin aceasta ne arăţi Milă şi Har nouă, in biserica cea ortodoxă;
Bucură-Te stalp de nor care acoperi credincioşii, ferindu-i de toate ispitele şi de
smintelile lumeşti;
Bucură-Te stalp de foc, care ne arăţi nouă tuturor, calea mantuirii, chiar şi in
mijlocul negurii păcatelor;
Bucură-Te vădită intărire a creştinilor nevoitori;
Bucură-Te inţelepţire tainică a robilor Lui Dumnezeu, celor tăinuiţi in mijlocul
lumii;
Bucură-Te că pe mine păcătosul nu mă părăseşti, ci cu Acoperămantul şi cu
Harul Tău mă miluieşti;

99
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!
Condac 8
Pe Tine, Cea care Te-ai arătat din Cer in biserica din Vlaherne, Ingerii Te-au
cantat, Apostolii Te-au Preaslăvit, Soborul Ierarhilor şi al Cuvioşilor şi Ceata
Sfintelor Femei Te-au lăudat, Inaintemergătorul şi cu Teologul s-au inchinat, iar
poporul ce era in biserică, cu veselie Ţi-a cantat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Domnul, Cel care Stăpaneşte toate cele de Sus şi cele de jos, văzandu-Te pe Tine
Maica Sa, stand in biserica şi cu umilinţă rugandu-Te Lui, a zis: Cere, o, Maica
mea, că nu Mă voi intoarce de la Tine, ci voi indeplini cererile Tale şi voi milui pe
toţi care cantă Ţie:
Bucură-te Chivot al Legii, in care se păstrează sfinţirea a tot neamul omenesc;
Bucură-Te nastrapă sfantă, in care celor flămanzi de dreptate, li se păstrează
painea vieţii celei veşnice;
Bucură-Te vasule de aur, in care s-a gătit pentru noi Trupul şi Sangele Mielului
Celui Dumnezeiesc;
Bucură-Te că iei in atotputernicele Tale maini, pe cei părăsiţi de doctori;
Bucură-Te că ridici din patul durerii, pe cei slăbiţi cu trupul, dar nu cu duhul şi
cu credinţa;
Bucură-Te că dai inţelegere şi lumină celor care sunt intunecaţi la minte;
Bucură-Te căci cu inţelepciunea Ta ne impiedici din calea cea rea a păcatelor şi
a patimilor;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 9
Toată firea ingerească aduce laudă Ţie, că eşti cu adevărat Maica Lui Dumnezeu
şi Apărătoarea tuturor celor care se roagă Ţie. Tu, cu Acoperămantul Tău Cel
Dumnezeiesc, pe cei drepţi ii veselesti, pe păcătoşi ii aperi, pe cei din primejdii ii
izbăveşti şi Te rogi pentru toţi credincioşii, care cantă Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Ritorii cei mult vorbitori, ca nişte peşti fără de glas, nu se pricep cum să laude
după vrednicie serbarea Ta cea mare, a preacinstitului Tău Acoperămant, că toate
cele grăite de danşii nu sunt in stare a număra indurările Tale. Dar noi văzand
nenumăratele Tale binefaceri, cu bucurie Iţi spunem aşa:
Bucură-Te că ne păzeşti de molimă şi de bolile cele aducătoare de moarte;
Bucură-Te că păzeşti oraşele şi satele de cutremurul cel năpraznic al Pămantului;
Bucură-Te căci cu mană tare, din revărsărea apelor şi din cufundare ne izbăveşti
pe noi;
Bucură-Te căci cu roua rugăciunilor Tale ne izbăveşti pe noi, de arderea focului;
Bucură-Te că ne scapi de foametea cea duhovnicească şi trupească, hrănindu-ne
cu painea vieţii;
Bucură-Te că abaţi de la capul nostru loviturile fulgerului şi ale trăznetului;

100
Bucură-Te că ne mantuieşti pe noi de năvălirea celor de alt neam şi de ucigaşii
cei tăinuiţi;
Bucură-Te că prin pace şi prin dragoste ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri şi de
vrăjmaşia casnică;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 10
Vrand să mantuiască neamul omenesc din inşelăciunea vrăjmaşului, Domnul Cel
Iubitor de oameni, Te-a dăruit pe Tine să fii Maica nouă pămantenilor. Tu să fii
nouă ajutor, Acoperămant şi scutire, iar celor intristaţi - mangaiere, celor scarbiţi -
bucurie, celor asupriţi - apărătoare şi să scoţi din adancul păcatelor pe toţi cei ce-Ţi
cantă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Preasfantă Impărăteasă, cu Ingerii stai impreună şi Te rogi, zicand: Impărate
Ceresc, primeşte pe tot omul care se roagă Ţie şi cheamă Numele Meu in ajutor, ca
să nu plece nimeni de la faţa Mea, neajutat şi neascultat! Această rugăciune auzind-
o Adunarea Sfinţilor, cu mulţumire strigă Ţie:
Bucură-Te că dăruieşti cu roduri binecuvantate pe cei care lucrează cu dreptate şi
cu inimă curată;
Bucură-Te Ajutătoarea şi răsplătitoarea tuturor celor care fac negustorie cu
dreptate;
Bucură-Te mustrarea tuturor călcătorilor de jurămant şi a celor care agonisesc cu
nedreptate;
Bucură-Te Ajutătoare Grabnică a celor care sunt in primejdii, pe uscat şi pe ape;
Bucură-Te că veseleşti cu roadele credinţei pe părinţii cei fără de copii;
Bucură-Te hrănitoarea Cea nevăzută a sărmanilor;
Bucură-Te Apărătoarea Cea tare, a celor care sunt robiţi şi izgoniţi;
Bucură-Te ingrijitoarea Cea neadormită, a celor care sunt in legături şi in
temniţe;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 11
Cantarea noastră cea cu umilinţă auzind-o, ia aminte la smerita noastră
rugăciune, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că pe Tine Te rugăm, nu trece cu
vederea glasul robilor Tăi. La Tine năzuim in năpaste, in scarbe şi in necazurile
noastre şi inaintea Ta stand, cu lacrimi ne rugăm şi cantăm Ţie: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 11
Făclie primitoare de lumină, văzandu-Te pe Tine la rugăciune in văzduh, in biserica
din Vlaherne, poporul care era de faţă a strigat: De unde este nouă aceasta ca să
vina Maica Domnului nostru aici ? iar Sfantul Andrei, cu Epifanie, cu smerenie
către Tine se rugau, zicand:
101
Bucură-Te dătătoarea Cea fără de zavistie, a tuturor darurilor celor pămantesti şi
sufleteşti;
Bucură-Te Credincioasă solitoare a păcătoşilor celor care pun inceput de
pocăinţă;
Bucură-Te pururea Ajutătoare, a celor care se luptă impotriva patimilor şi a
curselor celui viclean şi rău;
Bucură-Te nevăzută imblanzire a tiranilor stăpani şi cu nărav de fiară;
Bucură-Te repaus şi bucurie tainică a robilor celor blanzi şi primitori;
Bucură-Te liniştea prea dorită a căsătoriţilor celor credincioşi;
Bucură-Te grabnică şi fără suferinţă dezlegare a maicilor celor născătoare de
prunci;
Bucură-Te Maică, Ajutătoarea noastră bună in ceasul sfarşitului nostru;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 12
Harul Cel Dumnezeiesc, cere-l nouă de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Intinde
nouă o mană de ajutor. Depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul. Impacă
viaţa noastră ca să nu pierim cumplit şi fără de pocăinţă şi primeşte-ne in sălaşele
cele veşnice, Ocrotitoarea noastră, ca bucurandu-ne să strigăm: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 12
Cantand puternicul Tău Acoperămant, Te lăudăm ca pe o Mare Solitoare a
noastră şi ne inchinăm Ţie, Cea care Te rogi pentru creştini. Noi credem şi
nădăjduim, că vei cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostrum bucuria cea vremelnică
şi cea veşnică, nouă tuturor, celor care cu dragoste Iţi spunem aşa:
Bucură-Te tare Apărătoare al lumii;
Bucură-Te Sfinţirea tuturor stihiilor cereşti şi pămanteşti;
Bucură-Te binecuvantarea tuturor timpurilor anului;
Bucură-Te călcarea curselor şi ispitelor ce vin de la trup, de la lume şi de la cel
viclean şi rău;
Bucură-Te prea Puternică, Impăcarea celor invrăjbiţi;
Bucură-Te că Te induri de cei dispreţuiţi şi lepădaţi;
Bucură-Te că ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjdiuţi;
Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău
Acoperămant!

Condac 13 (de 3 ori )


O, Preacantată Stăpană, Preacurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, la Tine
ridic ochii sufletului şi ai trupului meu, către Tine intind mainile mele cele slabe şi
din adancul inimii strig Ţie: Caută la credinţa sufletului meu. Acoperă-mă cu
atotputernicul Tău Acoperămant şi mă izbăveşte de toate nevoile; iar in ceasul
sfarşitului meu să stai langă mine, o, intru tot Bună Stăpană şi mă izbăveşte de
chinurile cele gătite pentru păcatele mele, ca mantuindu-mă, pururea să cant Ţie:
Aliluia! Aliluia! Aliluia! (apoi icos 1 şi condac 1)
102
Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperămant al Maicii Domnului

Preacurată Maică a Domnului Puterilor celor de Sus, Impărăteasa Cerului şi a


Pămantului, Atotputernică, Apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cantare de
laudă şi de mulţumire de la noi nevrednicii robii Tăi. Inalţă rugăciunile noastre la
Tronul Lui Dumnezeu şi Fiul Tău, ca să fie Milostiv nouă. Să adauge Harul Său
tuturor celor care cinstesc preacinstitul Tău nume şi cu credinţă şi cu dragoste se
inchină icoanei Tale făcătoare de minuni. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de
Dansul, dacă Tu Stăpană nu-L vei milostivi asupra noastră. Ţie toate sunt cu putinţă
de la Dansul şi pentru aceasta năzuim la Tine, că eşti Acoperitoarea noastră şi
Grabnică Ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei care ne rugăm Ţie! Ocroteşte-ne cu
puternicul Tău Acoperămant şi cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să dea
păstorilor noştri sfintenie, ca să privegheze şi să ocarmuiască sufletele
noastre; ocarmuitorilor de oraşe - inţelepciune şi putere; judecătorilor - dreptate şi
necăutare la faţă; invăţătorilor - minte şi smerită inţelepciune; soţilor - dragoste şi
inţelegere; fiilor ascultare, asupriţilor – răbdare, asupritorilor - frică de Dumnezeu;
celor scarbiţi - răbdare şi bucurie duhovnicească; benchetuitorilor - infranare
şi nouă tuturor, duhul inţelepciunii, al cucerniciei, al milostivirii, al blandeţii, al
curăţiei şi al dreptăţii. Aşa, Doamnă Preasfantă, milostiveşte-Te asupra noastră şi
asupra neputinciosului Tău popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe
cei bătrani ajută-i, pe prunci păzeşte-i şi pe noi pe toţi apără-ne şi ne ocroteşte cu
milostivirea Ta. Pe toţi ne scoate din adancul păcătului şi ne luminează ochii inimii
noastre spre căutarea mantuirii. Milostivă fii nouă aici, in aceasta viaţă, iar la
Infricoşata Judecată să Te rogi pentru noi, către Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Că
Tu, Sfantă Maică, eşti slava celor cereşti şi nădejdea pămantenilor. Tu eşti, după
Dumnezeu, nădejdea şi Apărătoarea noastră, a tuturor celor care ne rugăm Ţie, cu
credinţă. Deci ne rugăm Ţie, Atotputernică, Ajutătoarea noastră şi Ţie ne
incredinţăm pe noi inşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră acum şi pururea şi in
vecii vecilor. Amin!

Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperămant al Maicii Domnului

Impărăteasa mea cea Preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu,


primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria scarbiţilor şi acoperitoarea
necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scarba, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-
mă ca pe un străin. Necazul meu il ştii, deci il dezleagă precum voieşti, că n-am alt
ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică nici altă mangaiere bună, ci
numai pe Tine, Maica Lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi in vecii
vecilor. Amin!

Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperămant al Maicii Domnului

Preacurată Doamnă, Stăpană de Dumnezeu Născătoare, Fecioară Care poţi face


tot binele, primeşte aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ţie, de la noi
103
nevrednicii robii Tăi, Ceea ce eşti Aleasă din toate neamurile şi Te-ai arătat mai
inaltă decat toate făpturile Cereşti şi pămanteşti, că pentru Tine a fost cu noi
Domnul Puterilor şi prin Tine am cunoscut pe Dumnezeu şi ne-am invrednicit
Sfantului Său Trup şi Preacuratului Său Sange. Pentru aceasta, Fericită eşti intre
neamurile neamurilor, Ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai Luminată decat
Heruvimii şi mai Cinstită decat Serafimii. Şi acum, Preasfantă Stăpană, de
Dumnezeu Născătoare, Fecioară intru tot lăudată, nu inceta a Te ruga pentru
nevrednicii robii Tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui inşelător şi de toată primejdia
şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea inveninată a celui viclean şi rău.
Păzeşte-ne pană in sfarşit cu rugăciunile Tale neosandiţi, ca prin paza şi cu ajutorul
Tău, fiind mantuiţi, Slavă, Lauda, Mulţumire şi inchinăciune pentru toate să inălţăm
Unuia in Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi in vecii vecilor.
Amin!

104
Acatistul Maicii Domnului
- la icoana Sporirea minţii -
Rugăciunile incepătoare
Condac 1
Celei alese dintre toate neamurile, Maicii Lui Dumnezeu,
Impărătesei Cerului şi a Pămantului, Celei care intregii lumi
ii dăruieşte vindecarea duhovnicească, cantare de mulţumire
Ii aducem pentru Dumnezeiasca comoară pe care ne-a
dăruit-o, icoana Ei făcătoare de minuni, numită Sporirea
minţii. Cu bucurie slăvim şi cu dragoste glăsuim: Bucură-Te
Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Icos 1
Ingerul Vestitor a fost trimis in cetatea Nazaret, către Preacurata Fecioara Maria,
că să-I grăiască: Bucură-Te! - iar Preacurata, auzind Buna Vestire a Arhanghelului,
in smerenia inimii Ei, aşa i-a răspuns: Iată roaba Domnului, fie Mie după cuvantul
tău! Atunci Dumnezeu-Cuvantul in pantecele Ei S-a intrupat. Noi, păcătoşii pe
Maica Lui Christos Dumnezeul nostru cu evlavie să O cinstim, aşa cum Ingerul ne-a
invăţat şi cu smerenie să-I spunem, Celei pline de Har:
Bucură-Te că eşti Binecuvantată intre femei;
Bucură-Te că ai aflat Har de la Domnul Iisus;
Bucură-Te Cea adumbrită de Puterea Celui Preainalt;
Bucură-Te că ai fost sfinţită de Duhul Sfant;
Bucură-Te că ai născut pe Mantuitorul lumii;
Bucură-Te Maica Luminii, Cea care ii luminezi pe toţi;
Bucură-Te Impărăteasa Cerului şi a Pămantului;
Bucură-Te că pe Tine Te fericesc toate neamurile;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 2
Văzandu-l Preacurată, pe binevestitorul evanghelicelor taine, pe Apostolul Luca,
l-ai blagoslovit să zugrăvească preacurat chipul Tău. Privind la acesta ai grăit: Cu
acest chip zugrăvit vor fi Harul Meu şi puterea! Intreaga lume creştină ai impodobit
cu sfintele Tale icoane. Cu evlavie ne inchinăm şi, mulţumindu-I Lui Dumnezeu
pentru Tine, Ii cantăm. Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cea care desluşeşti cereasca inţelepciune, Fecioară Preacurată, tuturor
credincioşilor ai binevoit a le descoperi că in lume lucrează Voia Lui Dumnezeu,
bună, bineplăcută şi desăvarşită, care depăşeşte orice minte. Caută spre noi,
105
Născătoare de Dumnezeu Atotlăudată şi cu lumina adevărului luminează-ne,
mangaie-ne ca o Maică şi pe calea cea dreaptă ne călăuzeşte, ca astfel să-Ţi strigăm,
cei care ne rugăm Ţie:
Bucură-Te, că ai născut pe Christos, Puterea şi Inţelepciunea Lui Dumnezeu;
Bucură-Te, că pe Dumnezeu L-ai unit cu omul;
Bucură-Te, că luminezi sufletele noastre cu lumina minţii;
Bucură-Te, că dăruieşti Har sfintelor Tale icoane;
Bucură-Te, că prin sfintele Tale icoane dăruieşti vindecări intregii lumi;
Bucură-Te, că ridici la Cer minţile şi inimile noastre;
Bucură-Te, că ai luminat cu raza Harului Tău intreaga zidire;
Bucură-Te, că impreună cu Fiul Tău - Dumnezeu, Impărăţeşti de-a pururi;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 3
Nişte creştini evlavioşi, au mutat din cetatea Nazaretului, casa - unde Preacurata
Fecioară S-a născut şi a primit Binevestirea Arhanghelului - in Pămantul Italiei, in
oraşul Loreto. Pană in zilele noastre, in catul de sus al Sfintei Case, se păstrează
icoana Născătoarei de Dumnezeu, făurită din lemn, pe care Puterile Ingereşti
nevăzut o inconjoară şi o cinstesc cu cucernicie, cantandu-I cu bucurie Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Maică Milostivă fiind pentru tot neamul creştinesc, toate colţurile lumii le chemi
la mantuire, Preacurată Născătoare de Dumnezeu. De aceea in Casa Ta sosesc
neamuri felurite din multe ţări şi in faţa icoanei Tale işi mărturisesc păcatele. De la
răsărit şi pană la apus, icoana Ta este slăvită şi credincioşii vindecaţi de boli, de
dureri şi de necazuri Iti aduc mulţumire, strigand către Tine:
Bucură-Te, casă pe care Inţelepciunea Lui Dumnezeu Şi-a zidit-o Sieşi;
Bucură-Te, că prin naşterea Ta, ai luminat casa Lui Dumnezeu;
Bucură-Te, Pruncă mai inăltă decat Sfanta Sfintelor;
Bucură-Te, scară pe care de la Pămant la Cer ne suim;
Bucură-Te, Acoperămant minunat al intregii lumi;
Bucură-Te, că ne inchinăm cu credinţă Preacuratului Tău Chip zugrăvit;
Bucură-Te, că săvarşeşti semne minunate prin icoanele Tale;
Bucură-Te, Puternică Apărătoare a neamului creştinesc;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 4
Unui zugrav cu mintea tulburată, care nu a aflat vindecare de la doctorii
pămanteşti, i s-a arătat Preacurata Născătoare şi i-a poruncit să-I picteze icoana,
care sfinţeşte casa Ei, din oraşul Loreto. Zugravul a implinint porunca şi s-a
vindecat. Din acea zi, au numit icoana pictată Sporirea minţii. Să cantăm in faţa ei
laudă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

106
Icos 4
Creştinii din Rusia auzind că Maica Domnului, spre bucuria şi mangaierea lor, le
dă icoana Sa numită Sporirea minţii, şi-au impodobit bisericile şi casele lor cu
aceasta imagine a Preacuratei, de la care se săvarşeau o mulţime de semne negrăite
şi minuni din belşug. Pentru aceasta cu credinţă se apropiau şi Ii cantau
Preabinecuvantatei Născătoare de Dumnezeu aşa:
Bucură-Te, că tămăduieşti grabnic durerile sufleteşti şi trupeşti cu icoana Ta;
Bucură-Te, că ii izbăveşti de toate necazurile, pe iubitorii şi cinstitorii icoanei
Tale;
Bucură-Te, că pătrunzi in chip nevăzut, in casele noastre, impreună cu sfintele
Tale icoane;
Bucură-Te, că ii primeşti in puternicile Tale braţe pe cei părăsiţi de doctori;
Bucură-Te, vindecătoare a celor care şi-au rătăcit minţile, din pricina bolii;
Bucură-Te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-Te, luminarea cugetelor noastre;
Bucură-Te, că de la răsărit pană la apus Numele Tău se fericeşte;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 5
Icoana Maicii Domnului se arată asemeni unei stele călăuzite de Dumnezeu. Ii
luminează cu lumina cunoştinţei Dumnezeieşti pe cei aflaţi in intunericul neştiinţei,
limpezeşte mintea noastră cea intunecată de păcate, ii indrumă pe calea Poruncilor
Mantuitorului pe cei rătăciţi; iar noi, Domnului spre mulţumire Ii cantăm: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzand comoara Dumnezeiască, icoana minunată a Maicii Domnului, să alergăm
către aceasta cu sarguinţă, ca să primim vindecare in neputinţe, mangaiere in
mahniri, izbăvire in necazuri şi cu bucuie să-I
cantăm Apărătoarei noastre:
Bucură-Te, că prin Tine a strălucit in intuneric Soarele Dreptăţii - Dumnezeul
nostru;
Bucură-Te, Maică a luminii minţii, care ai luminat intreaga lume cu Harul Tău;
Bucură-Te, că ne inţelepţeşti cu zorile Harului;
Bucură-Te, candelă nestinsă, că aprinzi flacăra credinţei;
Bucură-Te, că desluşeşti calea virtuţilor;
Bucură-Te, izvorul sfinţeniei;
Bucură-Te, puternica noastră Apărătoare de necazuri şi de urgii;
Bucură-Te, făclie neostoită a iubirii Dumnezeieşti;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

107
Condac 6
Intreaga lume propăvăduieşte milostivirea Ta, o, Maică a Domnului nostru!
Icoana numită Sporirea minţii cu raze de minuni străluceşte, luminand sufletele
noastre cu lumina Harului Dumnezeiesc. Ne indemnăm să-I cantăm Lui Dumnezeu,
Celui ce Te-a proslăvit: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Icoana străluceşte in cinstea Ta Preacurată, lumina mantuirii celor rătăciţi in
bezna păcatelor şi a patimilor! Toţi cei care se roagă cu credinţă şi evlavie in faţa ei
primesc grabnic ajutor. Intunecimea minţilor noastre risipeşteo cu lumina Ta,
Atotlăudată şi dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor care cu dragoste Iţi
spun aşa:
Bucură-Te, Stea neapusă că ai adus in lume Soarele Dreptăţii;
Bucură-Te, Maica Luminii-celei-Adevărate, care luminează sufletele
credincioşilor;
Bucură-Te, Povăţuitoarea invăţăturii celei pline de Har;
Bucură-Te, că luminezi mintea noastră tulbure cu luminosul Tău Acoperămant;
Bucură-Te, că ne izbăveşti de intuneric şi de veşnicele cazne;
Bucură-Te, că ne slobozeşti de cursele vrăşmaşilor;
Bucură-Te, doborarea invăţăturilor stricătoare de suflet;
Bucură-Te, că ne dăruieşti mangaiere cu icoana Ta;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 7
Vrand ca toţi oamenii să se mantuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină,
Preamilostivul Dumnezeu şi Ziditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi
icoana Sporirea minţii, pentru ca toţi cei care cu credinţă se roagă in faţa ei, să
primească Puterea Cuvantului, minte şi inţelepciune şi in liniştea cugetului lor să-I
cante Domnului şi Impăratului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Prin sfanta Ta icoană descoperi credincioşilor, Maică a Lui Dumnezeu, noi şi
preaslăvite minuni. Cu Puterea Harului Lui Christos ii luminezi pe cei cu mintea
tulburată, ne fereşti de nebunie, intremezi slăbiciunile şi tuturor celor care aleargă la
tămăduitoarea Ta icoană le dăruieşti grabnică vindecare, indemnandu-i să-Ţi cante:
Bucură-Te, că ne scoţi din adancul neştiintei;
Bucură-Te, că luminezi mintea multora;
Bucură-Te, că dăruieşti Cuvantul Inţelepciunii celor care il cer;
Bucură-Te, că intregeşti minţile celor fără de minte;
Bucură-Te, că ne inalţi mintea spre Dumnezeu;
Bucură-Te, Povăţuitoarea noastră spre evlavie;
Bucură-Te, că aduci rugăciunile binecredincioşilor spre Fiul Tău, Dumnezeu;
Bucură-Te, că neincetat pentru noi toţi Te rogi Atotţiitorului;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!
108
Condac 8
Nespus este să priveşti la icoana Ta pictată pe lemn, Preasfantă Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, care cu Dumnezeiasca Ta putere, risipeşti duhurile
intunericului şi celor slabi la minte şi cu greutate la invăţătură le dăruieşti minte. Şi
noi, păcătoşii, cu lacrimi Te rugăm, izbăveşte-ne de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi,
pentru ca intodeauna să-I cantăm Domnului şi Mantuitorului nostru: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Ca nişte aştri luminaţi de Dumnezeu, sunt icoanele Tale făcătoare de minuni,
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, printre care şi icoana Sporirea minţii, care cu
Har străluceşte şi inimile noastre ingheţate le incălzeşte cu semnele milostivirii Tale
faţă de noi, păcătoşii. Pentru aceasta in faţa Chipului Tău Sfant ne plecăm genunchii
şi Iţi spunem, Preacurată, aşa:
Bucură-Te, că prefaci necazurile noastre in bucurii;
Bucură-Te, Ocrotitorea şi Călăuzitoarea preainţeleaptă a tinereţii;
Bucură-Te, că dăruieşti minte copiilor cu dificultăţi la invăţătură;
Bucură-Te, că strici cursele vrăjmaşilor;
Bucură-Te, că luminezi cugetele credincioşilor;
Bucură-Te, Vindecătoarea celor stăpaniţi de intunecarea minţii;
Bucură-Te, că Harul icoanei Tale alungă demonii;
Bucură-Te, Maica Milostivirii şi a bunătăţilor;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 9
Toţi Ingerii Iţi slujesc cu evlavie, o, Crăiasă a Cerului şi a Pămantului! Neamul
omenesc Iţi aduce laudă şi cinsteşte sfanta Ta icoană, pe care ne-ai dăruit-o spre
bucurie şi mangaiere. Invaţă-ne, Preabună, cu vrednicie să Te slăvim şi
Mantuitorului lumii, Celui din Tine născut să-I cantăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii nu cunosc taina Ta de slujire a neamului creştinesc, Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, nici nu pot inţelege puterea minunată izvorată de la icoanele
Tale, pentru toată trebuinţa sufletească şi trupească a oamenilor. Iar noi, creştinii
drept slăvitori, cu lacrimi de bucurie in ochi in faţa sfintei Tale icoane stand, Te
slăvim, Fecioară plină de Har.
Bucură-Te, Bucuria Ingerilor;
Bucură-Te, Cea căreia i se inchină Arhanghelii;
Bucură-Te, Cea căreia ii aduc laudă Heruvimii şi Serafimii;
Bucură-Te, podoaba strălucitoare a Bisericii cereşti şi pămanteşti;
Bucură-Te, că eşti mai inăltă decat toate Puterile Cereşti;
Bucură-Te, că eşti cinstită de Oştirile Cereşti;
Bucură-Te, că tot Pămantul il imbrăţişezi cu lumina sufletului Tău;
Bucură-Te, că pe toţi ne-ai infiat in faţa Crucii Fiului Tău;

109
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 10
Dorind să mantuiască lumea de nebunie şi de amăgirea vrăjmaşului, Domnul Cel
Iubitor de oameni ne-a dăruit minunata icoană a Ta, Născătoare de Dumnezeu. In
faţa ei se tămăduiesc cei tulburaţi la minte, se izbăvesc cei chinuiţi de demoni,
suferinzii dobandesc mangaiere şi bucurie. Pentru aceasta slăvindu-L pe Dumnezeu,
Cel care ne dăruieşte astfel de milostiviri, să-I cantăm cantare de mulţumire:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid nebiruit şi Acoperămant fii nouă, Preacurată, impotriva năvălirii vrăjmaşilor
văzuţi şi nevăzuţi, ocrotindu-ne de orice boală şi năpastă. Cu credinţă căzand la
icoana Ta, Sporirea minţii, pentru ajutor Haric şi tămăduirea tuturor neputinţelor
trupeşti şi sufleteşti, cu bucurie Iţi spunem aşa:
Bucură-Te, Păzitoare a noastră de căile pierzării;
Bucură-Te, Indrumătoare a credincioşilor, spre tot lucrul cel adevărat;
Bucură-Te, Izgonitoare a duhului bolii şi al leneviei;
Bucură-Te, dobandirea duhului inţelepciunii şi al puterii;
Bucură-Te, că ii ruşinezi pe vrăjmaşi cu Puterea Lui Dumnezeu;
Bucură-Te, că dăruieşti sănătate demonizaţilor;
Bucură-Te, Tămăduitoarea cumplitelor neputinţe;
Bucură-Te, căc păcatele noastre le curăteşti cu lacrimile Tale;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 11
Cantare de mulţumire Iţi aducem in faţa preacinstitului Tău chip, Preacurată,
pentru negrăita Ta milostivire către noi şi ne rugăm, Cea care eşti plină de Har,
păzeşte minţile şi inimile noastre de invăţăturile stricătoare, de necredinţă şi de
superstiţii, apără ţara de toată neoranduiala iscată de potrivnicii credinţei şi
invredniceşte-ne cu inima curată să-L slăvim pe Ziditorul nostru cantandu-I
cantarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ca pe o faclie purtătoare de lumină vedem icoana Ta, Maică a Domnului. Te
rugăm luminează Pămantul cu strălucirea minunilor Tale, indrumandu-ne pe noi pe
calea mantuirii! Aprinde inimile noastre cu dragoste către Tine, Preacurată, iar noi,
cunoscand puterea Harului Tău, cu bucurie Te Preaslăvim aşa:
Bucură-Te, că il intreci cu inţelepciunea pe Solomon;
Bucură-Te, că descoperi credincioşilor ascunsele taine Dumnezeieşti;
Bucură-Te, că pe neinţelepţi ii arăţi preainţelepţi;
Bucură-Te, fulger, ce luminezi sufletele;
Bucură-Te, că ruşinezi inţelepciunea deşartă a veacului acestuia;
Bucură-Te, că ne dăruieşti in inimă gandul cel bun in ceasul descumpănirii;
110
Bucură-Te, descoperirea inţelepciunii şi bunătăţii Lui Dumnezeu;
Bucură-Te, frumuseţea lumii de Sus;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 12
O, Preabună, cere pentru noi Harul Dumnezeiesc de la Fiul Tău şi Dumnezeu şi
intinde-ne o mană de ajutor, ca să nu murim nepocăiţi. Incălzeşte-ne cu iubirea Ta,
smereşte-ne, curăţeşte minţile noastre de gandurile păcătoase, limpezeşte ochii
inimii noastre ca să vadă calea mantuirii şi invredniceşte-ne ca şi in viaţa aceasta şi
in Impărăţia Cerească să-i cantăm Ziditorului şi Făcătorului nostru: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 12
Cantand minunile săvarşite prin icoana Ta, pe Tine Te lăudăm, Crăiasă, Te
slăvim, Cea care cu adevărat eşti mai cinstită decat Heruvimii şi mai slăvită, fără de
asemănare decat Serafimii. Caută din Cer către cei care stau in faţa sfintei Tale
icoane şi Harul Tău trimite-l nouă. Izbăveşte de tot necazul şi ispitele vrăjmaşilor pe
cei care Te laudă pe Tine, ca pe Apărătoarea şi Ocrotitoarea noastră, aşa:
Bucură-Te, că mantuieşti intreaga lume cu rugăciunile Tale;
Bucură-Te, mangaierea amarnicului veac de acum;
Bucură-Te, Maica Luminii, Care ii luminezi pe toţi cu lumina curăţiei Tale;
Bucură-Te, că ai binecuvantat tot Pămantul cu icoanele Tale făcătoare de
minuni;
Bucură-Te, că ne acoperi in chip nevăzut şi minunat prin icoana Ta;
Bucură-Te, că bucurie Harică verşi in inimile iubitorilor de Dumnezeu;
Bucură-Te, că deschizi uşile milostivirii Dumnezeieşti, cu mijlocirea Ta;
Bucură-Te, că ne ajuţi să dobandim darurile Sfantului Duh;
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi inţelepciune
credincioşilor Tăi!

Condac 13 (de 3 ori)


Maica Părintelui Inţelepciunii, Atotlăudată, Tu eşti lumina mahniţilor, sporirea
minţii şi bucuria inimilor noastre. Auzi-ne şi primeşte rugăciunea noastră, a
păcătoşilor, inţelepţeşte-ne pe noi neinţelepţii şi povăţuieştene
să cantăm şi să ne rugăm in faţa icoanei Tale. Nu inceta a Te ruga pentru noi,
nevrednicii robii Tăi, cei care Te slăvim şi Fiului Tău şi Dumnezeu mulţumindu-I Ii
cantăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Inţelepciunea Lui Dumnezeu
Sieşi Şi-a zidit-o; dătătoarea darurilor duhovniceşti, Cea care inalţi mintea noastră
de la cele lumeşti, la cele dinainte de lume şi pe toţi la cunoştiinţa inţelepciunii ii
ridici, primeşte această cantare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu
credinţă şi cu smerenie ne inchinăm in faţa Preacinstitei Tale icoane. Induplecă-L
111
pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri inţelepciune şi putere,
judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa omului, păstorilor inţelepciune
duhovnicească, ravnă şi bună pază a sufletelor noastre, invăţătorilor smerită
inţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul
smereniei şi al blandeţii, duhul curăţiei şi al adevărului.Şi acum, Maică Prealăudată,
Te rugăm dă-ne bună sporire a minţii; pe cei aflaţi in vrajbă şi in dezbinare impacă-i
şi pune intre ei o legătură de iubire nedespărţită; pe cei rătăciţi intoarce-i spre
lumina adevărului Lui Christos şi povăţuieşte-i cu frica de Dumnezeu la infranare;
dă-le Cuvantul Inţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor care le cer;
luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea ce eşti mai cinstită decat Heruvimii
şi mai slăvită decat Serafimii. Noi, văzand faptele minunate şi preachibzuita
inţelepciune a Lui Dumnezeu in lume şi in viaţa noastră, să ne instrăinăm de
deşertăciunea pămantească şi de grijile lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile
noastre spre Cer, pentru ca, prin ocrotirea şi cu ajutorul Tău, Slavă, Laudă,
Mulţumire şi inchinare pentru toate să-i aducem Intreit Slăvitului Dumnezeu şi
Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin!

112
Acatistul Sfinţilor din Sfântul Sobor
al Maicii Domnului

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Domnul Iisus Hristos I-a spus Sfintei Sale Maici,
după elogiul primirii cereşti: Cere Preacurată Maică
a Mea, un loc în Sfânta Împărăţie a Cerurilor! -
după care I s-au dat Sfinţi şi Sfinte Puteri Cereşti,
care au format Sfântul Sobor al Maicii Domnului.
Cu iubire să-I spunem Preacuratei: Bucură-Te
Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu
Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Icos 1
Din Sfântul Sobor al Maicii Domnului fac parte un mare număr de Sfinte Puteri
Cereşti, care stau în permanenţă lângă Preabinecuvântata Fecioară, la care se
adaugă Sfinţii care cu evlavie s-au rugat Maicii Preacurate.
Bucuraţi-vă Sfinţilor Îngeri şi voi Sfinţilor toţi!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Heruvimi şi Serafimi!
Bucuraţi-vă drepţilor, proorocilor, ierarhilor!
Bucuraţi-vă cei curaţi cu fecioria!
Bucuraţi-vă mucenicilor şi cuvioşilor!
Bucuraţi-vă împăraţilor evlavioşi!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 2
Mulţi ierarhi au avut evlavie la Preasfânta Fecioară Maria, şi mulţi s-au umplut de
râvnă sfântă, s-au rugat, au făcut multe fapte bune, au slujit cu cinste cântându-I Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
După o viaţă plină de slujire şi de fapte bune, mulţi ierarhi au ajuns în Sfântul Tău
Sobor şi neputându-i aminti pe toţi, spunem cu dragoste aşa:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ierarhi, Calinic de la Cernica şi Nifon al Constanţianei!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ierarhi, Nicolae din Mirele Lichiei şi Ioan de la Prislop!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Patriarhi, Ioan Postitorul şi Modest al Ierusalimului!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Patriarhi, Petru al Alexandriei şi Mihail Celularie!
113
Bucuraţi-vă Sfinţilor Clement al Romei şi Sofronie Patriarhul!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Anania din Damasc şi Ioan Damaschin!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 3
Cuvioşii din toate timpurile au avut evlavie la Tine, Preacurată Maică. Unii au
înălţat Sfinte Biserici, Mănăstiri, Schituri, alţii au scris cântări sfinte în cinstea Ta,
iar noi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Greu este să-i numim pe toţi Sfinţii Cuvioşi, care după trecerea la cele veşnice, au
ajuns în Sfântul Tău Sobor, Preasfântă Fecioară şi de aceea cu cinstire spunem aşa:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi Nicodim cel Sfinţit şi Macarie cel Mare!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi Alexie - omul Lui Dumnezeu şi Daniil Stâlpnicul!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi Luca Stâlpnicul şi Efrem Sirul!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi Ioan Stâlpnicul şi Acachie de la scară!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi Andrei, Epifanie şi Meletie!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi Petru Antonitul, Pafnutie şi Arsenie!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 4
Multe Femei Cuvioase iubindu-Te mult, s-au rugat la Tine de-a lungul veacurilor
pentru ajutor, Sfântă Maică a Mântuitorului nostru şi cu smerenie, I-au cântat Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Numărul Sfintelor creşte mereu în Sfântul Tău Sobor şi de aceea cinstindu-le
spunem aşa:
Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase Parascheva de la Iaşi şi Teodora de la Sihla!
Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase Maria Germanica şi Antonina!
Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase Pelaghia şi Onufria!
Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase Melania Romana şi Irina!
Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase Maria Românca şi Anutza!
Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase Filofteea, Isidora şi Teodora!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 5
Mulţimea Muceniţelor din Sfântul Tău Sobor noi nu o putem spune, Preacurată
Maică a Domnului Iisus Hristos, dar cu bucurie Îi putem cânta Bunului Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

114
Icos 5
Toate Puterile Cereşti aduc lauda cuvenită sfinţeniei, smereniei şi iubirii Tale
pentru Dumnezeu, ca unei Fecioare Preasfinte şi Maică a Domnului nostru Iisus
Hristos, iar creştinii cu bucurie spun:
Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Chiriachi, Felicitas şi Teona!
Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Gudelia, Hiona şi Tecla!
Bucuraţi-vă, Sfântă Muceniţă Fatima împreună cu Sfintele tale surori!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Evlampie şi Evlampia!
Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Fecioare Iustina, Lucia şi Irina!
Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Elpis, Agapis şi Pistis!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 6
Pe vremea prigoanei creştineşti, mulţi bărbaţi nu au renunţat la credinţa lor, şi-au
dat viaţa din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, şi au ajuns în Împărăţia
Cerurilor cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Dintre Sfinţii Mucenici care au ajuns în Împărăţia Cerurilor cei mai râvnitori au
ajuns în Soborul Tău, Preacurată Maică şi dorind să avem şi noi putere în credinţă,
cu iubire sfântă spunem aşa:
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici Ştefan, Pantelimon şi Mina!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici Gheorghe Purtătorul de Biruinţă şi Teodor
Tiron!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici Dimitrie Izvorâtorul de Mir şi Teodor Stratilat!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor 20 000 de Mucenici - arşi la Nicomidia şi 40 de Mucenici
din Sevastia!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici Ivan cel Nou de la Suceava şi Felix!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici Victor, Pimen şi Vichentie!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 7
Sfintele Femei Mironosiţe, prin viaţa şi activitatea lor sfântă pe Pământ, la
trecerea la cele veşnice şi-au câştigat un loc în Împărăţia Cerurilor şi I-au cântat Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Toate acele persoane sfinte care au curăţat Trupul Domnului Iisus Hristos, L-au uns
cu mir, L-au înfăşurat în giulgiu şi L-au pus în mormânt, au un loc în Sfântul Sobor
al Maicii Domnului.
Bucură-Te Maică Îndurerată, că în Soborul Tău sunt cei care au îngrijit Trupul
Domnului Iisus!
Bucură-Te Maică Preasfântă, că Te-ai rugat să fie cu Tine cei care au îngrijit
Trupul Fiului Tău!
115
Bucură-Te Sfântă Fecioară, că osteneala celor care au îngrijit Sfântul Trup a fost
răsplătită!
Bucură-Te Maică Sfântă, Maică Mironosiţă, Maică Virtuoasă, că Domnul Te-a
ascultat!
Bucură-te Sfântă Maria Magdalena şi Sfântă Salomeea-Mironosiţa Domnului!
Bucură-te cealaltă Marie, care ai fost cu Sfânta Maică la îngroparea Domnului
Iisus!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 8
Personalităţi cu viaţă sfântă care au trăit în timpul Vechiului Testament, au ajuns
în Soborul Maicii Sfinte şi împreună cu Oştile Îngereşti Îi cântă Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Cu dragoste sfântă şi cu bucurie ai primit în Sfântul Tău Sobor pe cei care au fost
în arborele Tău genealogic, cât şi pe cei care au fost profeţi; smerindu-ne şi
închinându-ne să spunem aşa:
Bucură-te Sfântă şi Dreaptă Ruth, strămoaşa Domnului Iisus şi Rebeca lui Iisac!
Bucură-te Sfânte Prooroc Samuel, cu Ana, mama ta!
Bucură-te Sfântă Chetuva, a doua soţie a lui Avraam şi Dreptule Barac
Bucură-te Sfântă şi Dreaptă Iaela şi Dana fata lui Iacob!
Bucură-te Sfântă Batseba şi Dreptule Tobit!
Bucură-te Sfinte Înţelept Isus Sirah şi Sfinte Prooroc Agavus!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 9
Împăraţi şi împărătese au ajuns în Sfântul Tău Sobor, Preasfântă Fecioară, şi
bucurându-se împreună cu Îngerii şi cu Puterile Cereşti Îi cântă Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Unii au trăit o viaţă curată şi sfântă, au făcut fapte bune, iar dintre fiii şi fiicele
împăraţilor unii au primit moarte mucenicească pentru credinţă; pentru aceasta
spunem aşa:
Bucură-te Sfinte Împărat Constantin cel Mare, eliberatorul creştinismului şi al
creştinilor!
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena, care ai găsit Crucea Domnului Iisus, la
Ierusalim!
Bucuraţi-vă Sfintelor Împărătese Teodora, Alexandra şi Teofana!
Bucuraţi-vă Sfintelor Împărătese Muceniţe Ecaterina şi Irina!
Bucuraţi-vă Sfintelor Muceniţe Marciana şi Irenia!
Bucuraţi-vă Sfintelor Veronica şi toate cele care v-aţi dat viaţa din dragoste
pentru Iisus!
116
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 10
De la începutul creştinătăţii mulţi Sfinţi români, ştiuţi şi neştiuţi de noi, au ajuns
în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, pentru faptele lor bineplăcute Domnului şi pentru
râvna lor spre cele sfinte şi cu bucurie au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Dintre Sfinţii români din Împărăţia Cerurilor, mulţi au ajuns în Soborul Maicii
Sfinte. Pentru ei cu bucurie, cu evlavie şi cu cinstire să spunem aşa:
Bucuraţi-vă Sfinţilor români, care aţi avut pe Pământ dragoste şi evlavie
sfântă!
Bucuraţi-vă Sfinţilor români, care aţi ajuns în Împărăţia Cerurilor!
Bucuraţi-vă Sfinţilor, care aţi trăit în mănăstiri, în sihăstrii şi în peşteri!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi de la Athos şi copiliţa Ana!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Casian Dobrogeanul şi Iosif cel Nou de la Partoş!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici de la Niculiţel!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din
Sfântul Tău Sobor!

Condac 11
Sfinţii care cu râvnă au scris lucrări sfinte, au slujit în sfintele biserici, au
vindecat bolnavi fără plată ori au trăit în singurătate rugându-se fierbinte, au ajuns
să aibă un loc în Sfântul Sobor al Maicii Domnului şi i-au cântat Lui Dumnezeu Cel
în Treime Slăvit: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Pe toţi cei care au avut iubire, smerenie şi multă evlavie la Tine şi Ţi s-au rugat
cu inima fierbinte, i-ai primit în Sfântul Tău Sobor, Preabinecuvântată Fecioară, iar
noi plecându-ne cu dragoste sfântă spunem aşa:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Iustin filozoful şi Cuvioase Romano!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Patriarhi Ignatie şi Pavel Mărturisitorul!
Bucuraţi-vă Sfinţilor doctori fără de arginţi Chir şi Ioan!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici Aitola diaconul şi Tatiana!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ioanichie şi Chiril!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Cosma şi Metodiu!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 12
De-a lungul veacurilor au ajuns în Sfântul Sobor al Maicii Domnului, Sfinţi,
Mucenici, Patriarhi, Cuvioşi, toţi smeriţi şi evlavioşi gata să-I cânte Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

117
Icos 12
Pe toţi cei care au dragoste curată şi multă evlavie la Tine îi primeşti cu multă
cinste, după ce au trecut la viaţa veşnică şi s-au închinat în faţa Sfântului Tron
Dumnezeiesc. Celor care merită un asemenea loc, le vesteşti acest lucru încă
dinainte de a trece la cele veşnice, iar noi cu glas smerit să spunem aceste cuvinte:
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici Igantie Teoforul, Eugraf şi Valerian!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ioan cel Milostiv şi Grigorie de Palama!
Bucuraţi-vă Sfinţilor şapte tineri din Efes!
Bucuraţi-vă Sfintelor Muceniţe Haritina şi Memelta!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi Ştefan Savaitul, Arsenie şi Paisie!
Bucuraţi-vă Sfintelor Muceniţe Tomaida şi Valentina!
Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus, împreună cu Sfinţii din Sfântul
Tău Sobor!

Condac 13 (de 3 ori)


O! Fericiţilor Sfinţi şi Puteri Cereşti din Soborul Maicii Domnlui, împreună cu
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, rugaţi-vă
Preasfintei Treimi să ne ierte păcatele, să ne mântuiască şi să ne dăruiască cele bune
şi de folos sufletelor noastre şi mai ales să ne întărească iubirea de Dumnezeu, ca
împreună cu voi în corurile Îngerilor să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune către Puterile Cereşti şi Sfinţii din Sfântul Sobor al Maicii Domnului

Sfinţilor din Soborul Maicii Domnului, împreună cu Sfintele Puteri Cereşti şi


Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ajutaţi-ne pe noi şi pe urmaşii noştri,
povăţuindu-ne cu tot ceea ce ne este de folos în viaţa aceasta cât şi în viaţa veşnică.
Rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru noi, pentru urmaşii noştri, pentru creştinii şi Sfinţii
viitorului, pentru ca toţi să păşească pe calea cea bună înfăptuind Voia Lui
Dumnezeu. Mulţumim Preasfintei Fecioare Maria şi Celor din Sfântul Ei Sobor că
ne ascultă rugăminţile şi ne ajută după vrednicia şi credinţa noastră! Slavă Lui
Dumnezeu în veci! Amin!

118
Acatistul Maicii Domnului
“Cea mai Minunată Fecioară din întreaga lume”
4 noiembri
Rugăciunile începătoare

Condac 1
Preasfântă Fecioară Maria, la rugăciunea
Sfinţilor Tăi Părinţi - drepţii Ioachim şi
Ana, ai fost zămislită din porunca
Bunului Dumnezeu, Care Te-a
binecuvântat să fii, Cea Mai Minunată
Fecioară din toată lumea, iar Numele
Tău să se proslăvească în toateveacurile,
de către toţi creştinii iubitori de cele
sfinte şi cereşti, pentru care noi cu
dragoste Îţi cântăm: Bucură-Te
Preaminunată Fecioară Maria!
Icos 1
Sfinţii Părinţi ai Preasfintei Fecioare Maria, au primit vestea cerească de la un
Sfânt Înger al Domnului, că vor avea un copil minunat şi binecuvântat şi nespus
s-au bucurat; iar noi smerindu-ne, cu dragoste să spunem aşa:
Bucură-Te Preaminunată Fecioară şi Maică a Dumnezeului nostru!
Bucură-Te Preabinecuvântată a Cerului Sfânt!
Bucură-Te Speranţa Sfinţilor Tăi Părinţi!
Bucură-Te Preasfântă şi Prealuminată Fecioară!
Bucură-Te că din poruncă cerească ai fost zămislită!
Bucură-Te că de creştini eşti Preacinstită!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 2
Sfintele Puteri Cereşti Protectoare au fost în jurul drepţilor Părinţi, pe care i-au
apărat din sfânta poruncă a Bunului Dumnezeu, Căruia cu iubire Îi înălţăm acum
cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana s-au bucurat că le-ai fost dăruită lor de către Bunul
Dumnezeu şi în casa lor ai fost crescută mai bine de trei ani; pentru aceasta cu
evlavie să spunem aşa:
Bucură-Te Protejata Cerului Sfânt!
Bucură-Te Aleasa Atotfăcătorului Dumnezeu!
Bucură-Te de grija pe care au avut-o Sfinţii Tăi Părinţi!
Bucură-Te că Părinţii Tăi Te-au iubit aşa de mult!
Bucură-Te că şi creştinii Te iubesc duhovniceşte!
Bucură-Te pentru toţi cei care Te laudă şi Te preacinstesc!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!
119
Condac 3
Fiind afierosită Bunului Dumnezeu Savaot, după împlinirea vârstei de trei ani
Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana Te-au dus la Templu, unde slujea Sfântul Prooroc
Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Auzind toate acestea, să ne smerim şi să-I
cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Sfinţii Îngeri protectori, ocrotitori şi aducători de daruri sfinte, au avut grijă de
Tine, Preaminunată Fecioară, ca să fii în siguranţă deplină şi nimic rău să nu Ţi se
întâmple, dar cei care au trăit în acele vremuri nu au priceput nimic din toate
acestea, care ne-au fost comunicate nouă creştinilor:
Bucură-Te Preacurată şi Pururea Fecioară!
Bucură-Te de viaţa sfântă pe care ai avut-o pe Pământ!
Bucură-Te de primirea care Ţi s-a făcut la Templu, când erai micuţă!
Bucură-Te că Sfinţii Tăi Părinţi s-au rugat şi I-au mulţumit Domnului!
Bucură-Te că Sfinţii Îngeri Te-au ajutat şi Te-au protejat!
Bucură-Te că nimic rău nu Ţi s-a întâmplat!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 4
Vreme de 12 ani pământeşti ai fost hrănită cu mană cerească, de către Sfinţii
Îngeri trimişi de Dumnezeu spre a avea grijă de Tine; cu glas de bucurie să Îi
cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
O dată pe an Te vedea doar Arhiereul, iar mulţi nici nu ştiau că exişti, Preasfântă
Fecioară Maria, însă cele tainice s-au spus acum în poporul român, iar noi cu
bucurie în suflete, spunem aşa:
Bucură-Te Fecioară Smerită!
Bucură-Te Bucuria Îngerilor!
Bucură-Te Frumuseţe Sfântă!
Bucură-Te Aleasa Lui Dumnezeu!
Bucură-Te Lauda Sfintelor Puteri Cereşti!
Bucură-Te Preasfântă Fecioară şi Maică a Lui Dumnezeu!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 5
Bunul Dumnezeu a vegheat ca să fii sănătoasă şi bine apărată de orice vrăjmaş
fizic sau spiritual şi de aceea nimic rău nu Te-a atins; acum cinstindu-L pe
Dumnezeu, să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Din Iubire Sfântă pentru Dumnezeu, toţi Îngerii şi toate Sfintele Puteri Cereşti
împlineau poruncile care Te priveau pe Tine, primite de la Dumnezeu, iar noi,
sperând în ajutorul Sfinţilor noştri Îngeri Păzitori, spunem aşa:
Bucură-Te Preacurată Fecioară, de sfânta apărare cerească!
Bucură-Te că nimeni nu Ţi-a făcut vreun rău!
120
Bucură-Te că Bunul Dumnezeu a vegheat asupra Ta!
Bucură-Te că nu ai fost deranjată de duşmanii văzuţi sau nevăzuţi!
Bucură-Te că Sfinţii Îngeri şi Sfintele Puteri Cereşti au fost lângă Tine!
Bucură-Te că şi noi creştinii suntem apăraţi cereşte!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 6
Frumuseţea fizică şi spirituală se îmbinau armonios în cazul sfintei Tale
personalităţi, iar noi ştiind că ai fost minunat alcătuită şi bine înstruită în cele sfinte
şi cereşti, Îţi cântăm cu mare bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Ales şi binecuvântat cereşte a fost sufletul Tău, Preasfântă Fecioară Maria, iar
creştinii care au multă evlavie la Tine şi la Sfintele Personalităţi Cereşti, creştineşte
spun aşa:
Bucură-Te Preafrumoasă Fecioară Maria!
Bucură-Te că ai fost minunat alcătuită!
Bucură-Te că ai fost instruită în cele sfinte!
Bucură-Te că ai cunoscut multe din cele cereşti!
Bucură-Te că sufletul Tău are mari calităţi sfinte!
Bucură-Te de virtuţile cereşti pe care le ai!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 7
Iubitorii de Dumnezeu creştini fiind, au multă evlavie, respect sfânt şi iubire
duhovnicească pentru Tine şi pentru Sfintele Personalităţi Cereşti şi din toată inima
cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Oamenii cu gânduri curate, aduc cinstirea cuvenită celor din Sfânta Împărăţie
Cerească şi cer ajutor spre a înţelege toate cele sfinte şi cereşti şi cu aplecare sfântă
spun aşa:
Bucură-Te Preaminunată şi Pururea Fecioară Maria!
Bucură-Te de cinstirea celor cu respect sfânt!
Bucură-Te de lauda drept măritorilor creştini!
Bucură-Te Preamilostivă Fecioară!
Bucură-Te că poţi ajuta poporul nostru!
Bucură-Te că îi poţi ajuta pe cei care cu respect Ţi se roagă!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 8
Cu smerenia, ascultarea de Dumnezeu, împlinirea celor sfinte şi cu neprihănirea
vieţii Tale, Ţi-ai câştigat cinstirea şi respectul tuturor celor care Îi cântă Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

121
Icos 8
Domnul şi Dumnezeul nostru ştie cu ce calităţi şi virtuţi sfinte Te-a înzestrat la
venirea în trup pe acest Pământ, în vederea împlinirii misiunii Tale, iar noi Îţi
aducem laudă, cinstire şi mulţumire şi din toată inima spunem acestea:
Bucură-Te Smerită şi Binecuvântată Fecioară Maria!
Bucură-Te Ascultătoarea înaintea Lui Dumnezeu!
Bucură-Te Împlinitoarea Sfintelor Porunci Dumnezeieşti!
Bucură-Te pentru viaţa minunată şi curată pe care ai dus-o pe Pământ!
Bucură-Te că ai fost înzestrată de Bunul Dumnezeu cu virtuţi şi calităţi sfinte!
Bucură-Te pentru toate darurile pe care Dumnezeu Ţi le-a dat!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 9
Timp de mai bine de 12 ani ai fost văzută de Sfinţii Îngeri ai Domnului, iar
Arhiereul Te vedea o dată pe an. Oamenii de atunci neştiind toate acestea nu au
cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Viaţa Ta de Fecioară Curată ai petrecut-o în post şi rugăciune, smerenie şi
ascultare desăvârşită şi nu poate fi descrisă în cuvinte pământeşti, iar noi dorindu-le
pe cele cereşti spunem din inimă aşa:
Bucură-Te Preaevlavioasă şi Smerită Fecioară Maria!
Bucură-Te Preafericită Fecioară şi Maică a Lui Dumnezeu!
Bucură-Te Prealuminată şi Îndumnezeită Fecioară!
Bucură-Te Preacurată şi Ascultătoare Fecioară!
Bucură-Te pentru viaţa desăvârşită pe care ai dus-o!
Bucură-Te pentru exemplul cel sfânt lăsat urmaşilor!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 10
Pregătită ai fost pentru misiunea sfântă, pe către o aveai de îndeplinit, că de nimic
nu Te-ai temut, cât ai trăit pe Pământ, respectându-L şi iubindu-L pe Dumnezeu mai
presus de orice şi cinstindu-i pe toţi cei din Ceruri care cântă: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 10
O dată cu Tine au mai fost pe Pământ şi multe alte persoane care aveau misiune
sfântă de îndeplinit, dar fiecare persoană a fost chemată la timpul ei, iar noi,
slăvindu-Te Preacurată Fecioară, Îţi spunem aşa:
Bucură-Te Fecioară afierosită Domnului!
Bucură-Te că ai fost chemată din pruncie la o viaţă sfântă, demnă şi curată!
Bucură-Te pentru cei care Te-au născut şi Te-au crescut până la trei ani!
Bucură-Te că alta ca Tine nu a fost şi nu mai este!
Bucură-Te Fecioară demnă de laudă şi preacinstire creştină!
Bucură-Te că ai avut o viaţă tainică şi minunată!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!
122
Condac 11
Nu toţi cei care sunt acum pe Pământ ştiu să aducă laudă sfântă celor din Sfânta
Împărăţie Cerească, dar toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu, Îi cântă cu dragoste:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Numai credincioşii cei smeriţi şi milostivi, care împlinesc Voia Lui Dumnezeu şi
Îl iubesc mai presus de orice, se vor mântui, iar noi rugându-ne Ţie şi primind
ajutorul Tău, Preasfântă Fecioară, Îţi spunem aşa:
Bucură-Te Fecioară, mai Fericită decât fericiţii!
Bucură-Te Fecioară, mai Evlavioasă decât evlavioşii!
Bucură-Te Fecioară, mai Smerită decât smeriţii!
Bucură-Te Fecioară, mai Luminată decât luminaţii!
Bucură-Te Fecioară, mai Sfântă decât Sfinţii!
Bucură-Te Fecioară, mai Binecuvântată decât binecuvântaţii!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 12
Prima parte a vieţii Tale s-a împlinit în mod minunat, atunci când Preaminunatul
Arhanghel Gavriil a adus vestea întrupării Fiului Lui Dumnezeu în pântecele Tău
cel preacurat şi fecioresc, iar noi plecându-ne în faţa acestei minuni, Îi cântăm Celui
Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Acceptând întruparea Fiului Lui Dumnezeu în pântecele Tău cel preacurat, ai
început lucrarea de împlinire a sfintei Tale misiuni pământeşti, pentru care cu
credinţă şi cu cinstire Îţi spunem aşa:
Bucură-Te de Misiunea Sfântă, dată de Domnul Dumnezeu!
Bucură-Te că ai primit cele sfinte, cu multă iubire pentru Dumnezeu!
Bucură-Te că ai rămas Fecioară Preacurată!
Bucură-Te că toate acestea s-au spus în toate veacurile!
Bucură-Te că toate acestea se vor spune şi se vor cinsti şi în viitor!
Bucură-Te de toţi cei care Te vor preacinsti creştineşte!
Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!
Condac 13 (de 3 ori)
Cu multă iubire sfântă, smerenie, cinstire şi evlavie, noi creştinii vom aduce în veci
laudă, preamărire şi mulţumire Preacuratei, Preaminunatei şi Preasfintei Fecioare
Maria, cântându-I cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune către Maica Domnului pentru înmulţirea iubirii sfinte

Preasfântă şi Preaminunată Fecioară Maria, Care ai devenit Maica Dumnezeului


nostru, Domnul Iisus Hristos şi ne-ai fost dată şi nouă ca Maică Sfântă, Te rugăm
ajută poporul nostru şi pe toţi cei care Te laudă şi Te preacinstesc. Deschide-ne
123
inimile şi pune în ele iubirea sfântă pentru Dumnezeu, pentru toţi cei din Sfânta
Împărăţie Cerească şi pentru aproapele nostru şi înmulţeşte această iubire.
Dăruieşte-le celor dragi nouă şi celor care au mai multă nevoie, toată iubirea
sfântă după care tânjeşte sufletul dornic de Dumnezeu. Luminează-ne, smereşte-ne,
binecuvintează-ne şi ajută-ne ca tot ce facem să fie din dragoste pentru Dumnezeu
şi pentru oameni. Ajută-ne, Te rugăm, să ne mântuim sufletele! Vino Măicuţă
Multiubitoare în inimile noastre, ca să se înmulţească acolo iubirea sfântă! Vino
Măicuţă Sfântă în inimile noastre pline de iubire, că aici este în veci, locul Tău. Îţi
mulţumim Preasfântă Fecioară Maria pentru mijlocirea Ta la Dumnezeu, pentru tot
ajutorul Tău sfânt, că eşti Grabnic Ajutătoare şi că fiind Maica Lui Dumnezeu ne
eşti şi nouă Mamă iubitoare! Amin!

Acatistul Maicii Domnului


- Împăcarea celor
învrăjbiţi -

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Alesei Fecioare Maria, Maica Dumnezeului
nostru Mântuitor, Celei mai presus de toate
fiicele Pământului, cu umilinţă Îi spunem: Caută
la viaţa noastră multnecăjită! Aminteşte-Ţi
124
durerile şi suferinţele pe care le-ai îndurat, ca Una ce eşti de o fire cu noi şi fă cu noi
după Milostivirea Ta! - ca să Te lăudăm şi să Te fericim: Bucură-Te Maică a Lui
Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Icos 1
Îngerul, care vestise păstorilor din Bethleem Naşterea Mântuitorului Lumii,
împreună cu mulţime de Oaste Cerească a lăudat pe Dumnezeu zicând: Slavă întru
Cei de Sus Lui Dumnezeu, pe Pământ pace, între oameni bunăvoire! Iar Tu, Maică
Sfântă, L-ai născut pe Fiul Lui Dumnezeu în peşteră şi înfăşându-L, L-ai culcat în
iesle. Pentru toate, cu bucurie Îţi spunem acestea:
Bucură-Te că pe Cel Dinainte-de-Veci L-ai înfăşat Prunc!
Bucură-Te că pe Fiul Tău mult iubit L-ai încălzit cu suflarea Ta!
Bucură-Te că pe Ţinătorul Lumii L-ai alăptat la pieptul Tău!
Bucură-Te că ai prefăcut peştera în Cer!
Bucură-Te că Te-ai făcut Altar de Heruvimi!
Bucură-Te că şi după Naştere ai rămas Fecioară!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 2
Văzându-l pe Pruncul Dumnezeiesc înfăşat şi în iesle culcat, păstorii din
Bethleem, cei veniţi să I se închine, au vestit cele auzite de la Înger despre acest
Copil, iar Maria a păstrat aceste cuvinte în inima Sa. După legea lui Israel pentru
pruncii de parte bărbătească, la opt zile L-au tăiat împrejur. Lăudând smerenia şi
răbdarea Ta, Născătoare de Dumnezeu, Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 2
În a patruzecea zi împlinindu-se zilele curăţirii, părinţii L-au adus pe Iisus la
Ierusalim, ca să Îl închine Lui Dumnezeu şi să dea jertfă, precum era scris în Legea
Domnului.
Bucură-Te că pe Făcătorul Lumii, întru împlinirea Legii, în Templul din
Ierusalim L-ai adus!
Bucură-Te că acolo, ai fost întâmpinată cu bucurie, de către bătrânul Simeon!
Bucură-Te că între femei, Una eşti Curată şi Binecuvântată!
Bucură-Te că ai purtat cu smerenie crucea Ta, cea cu suferinţe împodobită!
Bucură-Te că Voia Lui Dumnezeu niciodată nu ai călcat-o!
Bucură-Te că prin Tine chipul smereniei şi al răbdării l-ai ivit!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 3
Maică a Domnului, ai fost întărită cu Putere de Sus la auzul cuvintelor bătrânului
Simeon, Cel care Ţi-a grăit aşa: Iată, Acesta este pus spre căderea şi ridicarea
multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin sufletul Tău va
trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi! Atunci mâhnire mare a
125
străpuns inima Născătoarei de Dumnezeu, care a strigat cu durere Celui de Sus:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Dorind să piardă Pruncul, Irod a ucis pe toţi pruncii mai mici de doi ani. Însă din
poruncă Dumnezeiască, vestită în vis bătrânului Iosif de către Îngerul Domnului,
Sfânta Familie a fugit în Egipt, unde a locuit până la moartea lui Irod; pentru
aceasta, cu umilinţă, Îţi spunem aşa:
Bucură-Te că ai răbdat întreaga strâmtorare a călătoriei!
Bucură-Te că toţi idolii Egiptului au căzut, pentru că nu au îndurat tăria Fiului
Tău!
Bucură-Te că ai locuit şapte ani printre păgânii cei necredincioşi!
Bucură-Te că ai venit în Nazaret împreună cu Pruncul Dumnezeiesc şi cu
bătrânul Iosif!
Bucură-Te Cea care alături de bătrânul dulgher ai trăit în sărăcie!
Bucură-Te că tot timpul Ţi l-ai petrecut trudindu-Te!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 4
La 12 ani, mergând la Ierusalim, Iisus a vorbit cu bătrânii Templului şi când a
fost găsit după trei zile de căutări, El le-a zis părinţilor:De ce mă căutaţi? Oare nu
ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? Iar Maica Lui păstra în inima ei toate
aceste cuvinte, cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Sfânta Fecioară a auzit că Iisus propăvăduia Evanghelia Împărăţiei Lui Dumnezeu
în Galileea, că tămăduia bolnavii şi suferinzii, chinuiţii şi demonizaţii, leproşii şi
lunaticii. Preasfânta Maică a Domnului, S-a întristat în inima Sa, ştiind că se
apropie ceasul când Fiul Său se va jertfi pe Sine pentru păcatele lumii.
Bucură-Te, Cea care pe Fiul Tău L-ai dat spre slujirea poporului iudeu!
Bucură-Te că inima ai avut-o îndurerată, dar supusă a rămas Voii Lui
Dumnezeu!
Bucură-Te că de potopul păcatelor lumea a scăpat!
Bucură-Te Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată! 
Bucură-Te că pentru Dumnezeu Te-ai făcut jertfă vie!
Bucură-Te Cea Binecuvântată, Domnul este cu Tine!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 5
Propăvăduind Împărăţia Cerurilor pe Pământ, Iisus vedea mândria fariseilor care
se credeau a fi drepţi. Aceştia ascultând pildele Lui şi înţelegând că despre ei este
vorba, căutau să-L piardă, dar se temeau de popor pentru că era socotit Prooroc.
Îndurerată, Maica Lui Dumnezeu se temea pentru Fiul Cel Iubit şi striga cu durere
Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

126
Icos 5
Văzând unii dintre iudei învierea lui Lazar, s-au dus la farisei şi le-au spus cele ce
făcuse Iisus, iar Caiafa, care în anul acela era Arhiereu, le-a zis: Ne este mai de
folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul! - şi din ziua aceea s-
au hotărât să-L ucidă; şi noi strigăm către Tine Preacurată:
Bucură-Te că L-ai născut pe Mântuitorul Lumii!
Bucură-Te că Te-ai făcut capul mântuirii noastre!
Bucură-Te că a fost hotărât mai înainte de veci, să fii Maica Mântuitorului
nostru!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, că Te-ai logodit cu pătimirea!
Bucură-Te Binecuvântată, Cea care Împărăteasa Cerurilor Te-ai făcut!
Bucură-Te că pururea prin rugăciunea Ta ne eşti scut!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!
 Condac 6
Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece ucenici ai Domnului, ca să-L
vândă pe Învăţătorul său a mers la Arhiereu, care s-a bucurat şi a făgăduit să îi
plătească cu argint. Tu, Maica Lui Dumnezeu, îndurerată pentru Fiul Tău Preaiubit,
ai strigat cu amar Celui de Sus: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
La ultima Cină, Cea de Taină, Iisus, a spălat picioarele ucenicilor Săi, arătând
astfel chipul smereniei şi le-a grăit: Unul dintre voi Mă va vinde, Cel care mănâncă
pâinea cu Mine! Cu milă şi cu lacrimi pentru suferinţa Maicii Lui Dumnezeu, Îi
strigăm:
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, istovită de al inimii chin!
Bucură-Te că toate le-ai îndurat în valea aceasta plină de suspin!
Bucură-Te că în rugăciune liniştea Ţi-ai găsit!
Bucură-Te că Tu eşti bucuria celor necăjiţi!
Bucură-Te că Tu eşti potolirea tristeţilor noastre!
Bucură-Te că eşti a noastră mântuire din tina păcatelor!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 7
La Cina Cea de Taină, voind să-şi arate Domnul Iisus Hristos iubirea pentru
neamul omenesc, binecuvântând a frânt pâinea şi dându-o ucenicilor Săi a zis:
Luaţi! Mâncaţi! Acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi, spre iertarea
păcatelor! Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat zicând: Beţi dintru Acesta toţi!
Acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru mulţi se varsă, spre iertarea
păcatelor! Mulţumind Bunului Dumnezeu pentru negrăita Sa milostivire pentru noi,
cu dragoste să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Semn nou al milostivirii Sale a arătat Domnul ucenicilor Săi, făgăduind să le
trimită pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, Care de la Tatăl purcede şi Care va mărturisi
despre El. Iar Ţie Maică a Lui Dumnezeu, de două ori Sfinţită de Sfântul Duh, Îţi
127
strigăm:
Bucură-Te Cea care eşti sălaş al Duhului Sfânt!
Bucură-Te Cea care eşti lăcaş prealuminat!
Bucură-Te Cea în care Dumnezeu Cuvântul şi-a găsit cămară încăpătoare!
Bucură-Te Cea care ai rodit Mărgăritar Dumnezeiesc!
Bucură-Te Cea care ne deschizi uşile Raiului, prin Naşterea Sfântă!
Bucură-Te Cea prin care semnul milostivirii Lui Dumnezeu ne-ai arătat!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 8
Iuda Iscarioteanul l-a vândut pe Domnul şi Învaţătorul său printr-un sărut, iar
oştenii cu căpetenia şi slugile iudeilor L-au prins pe Iisus, L-au legat şi L-au dus de
la Ana -mai marele preoţilor, la Caiafa -arhiereul. Maica Lui Dumnezeu, aşteptând
judecata Fiului Său Cel iubit, Îi striga Celui de Sus: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Mai marii iudeilor L-au dus pe Iisus la Pilat din Pont, învinuindu-l a fi răufăcător.
Întrebându-L pe Iisus, Pilat le-a spus acuzatorilor că nu găseşte nici o vină în
Dânsul. Pentru aceasta Îţi strigăm:
Bucură-Te că lacrimile şi mâhnirea Ţi-au rănit inima, dar Ţi-au întărit iubirea!
Bucură-Te că pentru Fiul Tău ai vărsat lacrimi de mâhnire pe Pământ şi de
fericire în Cer!
Bucură-Te că fără de cârtire, ca o roabă a Domnului, toate le-ai îndurat!
Bucură-Te că ai suferit şi ai plâns, dar ai ajuns Maică Sfântă şi
Preabinecuvântată!
Bucură-Te Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Care primeşti rugăciunile
robilor Tăi!
Bucură-Te că eşti Vas plin de Harul Duhului Sfânt!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 9
Toate neamurile Te fericesc şi eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită
decât Serafimii. Maica Izbăvitorului nostru, prin Naşterea Ta, ai adus bucurie şi
mântuire lumii întregi. Amărăciune adâncă Te-a cuprins, văzându-L pe Fiul Tău Cel
Preaiubit dat spre batjocură, bătaie şi moarte. Noi cu umilinţă Îi cântăm
Dumnezeului Celui Atotputernic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Ritorii cei mult grăitori nu pot să spună toate Patimile îndurate de Tine,
Mântuitorul nostru, atunci când oştenii, împletind cununa din spini, Ţi-au pus-o pe
cap şi Te-au îmbrăcat cu o mantie roşie zicând: Bucură-Te Regele Iudeilor! - şi Ţi-
au dat palme şi Te-au scuipat şi Te-au batjocorit şi crunt Te-au biciuit. Maică a Lui
Dumnezeu, cunoscând suferinţele Tale Îţi spunem cu smerenie aşa:
Bucură-Te că vieţuieşti în Cer lângă Fiul Tău, Care pe Pământ a pătimit din
iubire de oameni!
Bucură-Te că pentru mântuirea oamenilor Domnul Iisus S-a întrupat şi a pătimit!
Bucură-Te că Fiul Tău, Împăratul Cel Veşnic, pentru mântuirea noastră a luat
128
cununa cu spini!
Bucură-Te că deşi a fost părăsit de ucenicii Săi, Domnul nu ne-a părăsit!
Bucură-Te că deşi a fost osândit de judecători nedrepţi, Fiul Tău ne-a iertat pe
toţi!
Bucură-Te Ceea ce eşti Una Curată şi Binecuvântată între femei!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 10
Voind să Îl scape pe Iisus, Pilat le-a grăit iudeilor: Avem obiceiul să eliberăm un
întemniţat. Voiţi să vă eliberez pe regele iudeilor? - iar ei au răspuns strigând: Nu pe
El, ci pe Baraba! Preamărindu-L pe Milostivul Dumnezeu, Care a dat pe Fiul Său,
Cel Unul Născut, la moartea pe cruce pentru a ne mântui de moartea cea veşnică, cu
lacrimi să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Zid şi îngrădire fii nouă, Stăpână, celor care suntem istoviţi de boli şi de mâhniri,
că Tu Însăţi i-ai auzit pe iudei strigând: Răstigneşte-L! Te rugăm auzi-ne şi pe noi,
cei care-Ţi strigăm:
Bucură-Te Maica Milostivirii, Care de la cei ce pătimesc cumplit, toată lacrima
o depărtezi!
Bucură-Te Cea care lacrimă de iubire şi de umilinţă ne dăruieşti!
Bucură-Te că îi mântuieşti pe cei gata să piară în păcate!
Bucură-Te că întotdeauna duci Domnului rugăciunile noastre, solind pentru
creştini!
Bucură-Te că ne eşti izbăvitoare de patimi!
Bucură-Te Cea care inimii înfrânte îi dăruieşti bucurii!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 11
Cântare preaumilită Îi aducem Mântuitorului lumii, Cel care la Patimi de
bunăvoie a mers, iar crucea Şi-a purtat-o pe Golgota spre răstignire. Iisus văzând pe
Maica Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis Maicii Sale: Femeie, iată
Fiul Tău! Apoi a zis ucenicului: Iată Maica ta! - şi din ceasul acela ucenicul a luat-O
la sine. Tu, Maica Lui Dumnezeu, văzându-L pe Fiul şi Dumnezeul Tău pătimind
pe cruce, Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Lumina mea, Dumnezeule mai înainte de veci şi Făcătorul a toată făptura,
Doamne, cum înduri pătimind pe cruce? - grăia, plângând Fecioara Preacurată. Fiul
Meu, mai Mărită am fost între toate maicile, dar vai Mie privindu-Te acum! Noi
auzind acestea, vărsăm lacrimi şi Îţi strigăm:
Bucură-Te că pentru mântuirea noastră, Dumnezeu-Omul, de bunăvoie, a pătimit
pe cruce!
Bucură-Te că pentru a şterge rănile păcatelor noastre, Domnul Iisus plin de răni
a fost!
Bucură-Te că Fiul Tău şi Dumnezeu a răscumpărat păcatele lumii, prin Patimile
129
Sale!
Bucură-Te că Mântuitorul, prin moartea Sa, a izbăvit lumea de moartea cea
veşnică!
Bucură-Te Cea care pe Pământ, de bucurie şi de veselie Te-ai văduvit!
Bucură-Te că L-ai văzut Înviat din morţi, pe Fiul Tău Cel Veşnic-Viu!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 12
Lumina Mea Cea Bună, Dumnezeul Meu S-a stins pe cruce! - grăia Maica Lui
Dumnezeu, tânguindu-Se şi văzându-Te plin de răni, fără de nici o Slavă, dezbrăcat
pe cruce, Şi-a amintit proorocirea bătrânului Simeon şi a plâns amar, strigând:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Cântând milostivirea Ta, Iubitorule de oameni, ne închinăm Milostivirii Tale,
Stăpâne şi prin Învierea Ta, Mântuitorule miluieşte-ne pe noi toţi, care cu umilinţă
Îi strigăm Maicii Tale Preacurate:
Bucură-Te că pe Domnul Cel Preabun, Care mort era pe cruce, L-ai văzut Înviat!
Bucură-Te că ai sărutat Trupul Fiului Tău Preaiubit, Cel care este Fiul Tatălui
Ceresc!
Bucură-Te că deşi mort L-ai văzut pe Fiul Tău - Dumnezeu Omul, L-ai văzut şi
Înviat!
Bucură-Te că deşi L-ai încredinţat mormântului, Cel Veşnic-Viu a Înviat a treia
zi!
Bucură-Te că Trupul Său în giulgiu L-ai înfăşurat dar Înviind El S-a înveşmântat
Dumnezeieşte!
Bucură-Te Ceea ce L-ai văzut Înviat pe Dumnezeul şi Mântuitorul nostru,
Lumina lumii!
Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 13 (de 3 ori)


O, Maică Prealăudată, Care ai plâns şi ai suferit stând lângă crucea Fiului şi
Dumnezeului Tău, ascultă suspinele şi lacrimile noastre şi ne izbăveşte de mâhniri,
de boli şi moartea cea veşnică pe toţi cei care nădăjduiesc la nespusa Ta milostivire
şi-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune către Maica Domnului pentru împăcarea celor învrăjbiţi


O, Maică a Lui Dumnezeu Preasfântă, Multiubitoare, Multpătimitoare, primeşte
suspinele noastre mult îndurerate şi ne păzeşte sub Acoperământul Milostivirii Tale,
că alt adăpost şi solire caldă în afară de Tine nu avem, ci Tu, îndrăznire având către
Cel Născut din Tine, ajută-ne şi ne mântuieşte cu rugăciunile Tale, ca fără de
oprelişti să ajungem în Împărăţia Cerurilor, unde împreună cu Toţi Sfinţii să-I
130
cântăm Slavă Lui Dumnezeu, Celui în Treime slăvit, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru toate Milele Tale! Amin!

Acatistul Maicii Domnului


- Grabnic Ajutătoare -

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului


Duh, Amin.
Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie!
Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie!
Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie!

131
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate
le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru
noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre.


Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre,
pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împăraţia Ta, fie
voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dăne-o nouă
astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu
ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor


noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi. Amin.

Troparul
Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm toţi cei ce suntem în necazuri -
nenorociri, nevoi - şi să cădem înaintea Sfintei sale icoane cu credinţă zicând din
adâncul sufletului: Auzi grabnic rugăciunea noastră, Fecioară, ceea ce te-ai numit
“Grabnic ajutătoare” - căci, pe tine, noi, robii tăi te avem întru nevoi gata ajutătoare.

Condacul 1
Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în
grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra
credincioşilor de la icoana sa cea Sfântă, aducem cântare de mulţumire! Iară tu -
Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre
cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine:
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!

Icosul 1
Cetele îngerilor cu smerenie iţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări
neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe
132
Împăratul îngerilor - Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te
urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă iţi
zicem:
Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate;
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor;
Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii;
Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile
noastre;
Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri;
Bucură-Te, rău pururea curgător al minunilor;
Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi;
Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi;
Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri;
Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi;
Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi;
Bucură-Te, slobozitoarea celor robiţi;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 2
Văzând nesecată milostivirea Ta, Stăpână, şi mulţimea minunilor Tale pe care
le-ai arătat şi le arăţi prin Sfintele Tale icoane care ca nişte stele de Dumnezeu
luminate ai înfrumuseţat toată lumea ortodoxă - te rugăm pe tine cu dragoste ceea ce
ai înălţat neamul omenesc prin bunăvoinţa Ta şi ne închinăm Prea Cinstitului Tău
Chip, cântând Fiului Tău Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Arătând înţelepciunea cerească, Născătoare de Dumnezeu, ai benevoit a hotărî
prin sorţii pământeşti să proslăveşti icoana Ta de la Sfântul Munte Athos pe care
însăţi - Grabnică ajutătoare - ai numit-o prin glas Dumnezeiesc care s-a auzit de la
dânsa, pentru ca toţi văzând-o, cu cântări să Te laude aşa:
Bucură-Te, Maică milostivă faţă de noi toţi înaintea lui Hristos;
Bucură-Te, locaş al Duhului Sfânt;
Bucură-Te, arătarea dragostei lui Dumnezeu faţă de oameni;
Bucură-Te, înălţarea neamului omenesc;
Bucură-Te, palat luminos al lui Dumnezeu Cuvântul;
Bucură-Te, ceea ce eşti mai mare decât Sfânta Sfintelor;
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu;
Bucură-Te, ceea ce ne-ai crescut spicul vieţii;
Bucură-Te, păstrătoare de aur a mâncării celei nepieritoare;
Bucură-Te, hrănitoarea Hrănitorului lumii;
Bucură-Te, ce prin mijlocirea Ta nădăjduim a ne mântui;
Bucură-Te, care prin rugăciunile Tale aşteptăm a primi moştenirea cerească;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

133
Condacul 3
Văzând cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil de la mănăstirea Dohiaru, cel
ce umbla cu necuviinţă înaintea Sfintei Tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea şi
slăbănogirea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca nimeni să nu îndrăznească a
defăima chipul Sfintei Tale icoane, pe care cu o arvună a binevoirii Tale, cu
milostivire ai dăruit-o întregului Munte Sfânt al Athosului pentru ca toţi locuitorii
lui, cu glasuri cuvioase, să cânte Celui ce s-a născut din Tine, Dumnezeu Cuvântul:
Aliluia!

Icosul 3
Având nemărginită iubire de oameni, răscumpăraţi prin sângele Fiului Tău şi
Dumnezeul Nostru, Stăpână prea bună, pocăinţa trapezarului Nil ai primit-o cu
milostivire şi i-ai dăruit vindecare de orbire şi slăbănogire, pentru ca neîncetat să-Ţi
slujească Ţie şi să aducă rugăciuni neîncetate înaintea icoanei Tale vindecătoare
zicând aşa:
Bucură-Te, odrăslirea Sfântă a lui Ioachim şi Ana;
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel ce a sfărâmat capul şarpelui celui de demult;
Bucură-Te, cea prea binecuvântată între femei;
Bucură-Te, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Mântuitorul sufletelor
noastre;
Bucură-Te, ceea ce ai unit fecioria şi naşterea;
Bucură-Te, ceea ce între amândouă acestea Te-ai păstrat fără prihană;
Bucură-Te, ceea ce eşti marea minune a lumii întregi;
Bucură-Te, mirarea tuturor neamurilor pământului;
Bucură-Te, îndreptarea celor ce greşesc;
Bucură-Te, întărirea în facerea de bine a celor ce păcătuiesc;
Bucură-Te, pedepsitoare care nu ţii minte răul, nerăzbunătoare-o;
Bucură-Te, întelepţitoare cu inima bună;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 4
Scăpând de furtunile vieţii şi adăpostindu-se în limanul lin al mântuirii, Muntele
Athos, cei adunaţi acolo aflau mângâiere bine făcătoare şi ajutor dumnezeiesc de la
Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, de la care izvorăsc raze de minuni şi
râuri de milostiviri nesecate. Pentru aceasta toţi aceia care în pustiurile Athosului
voiesc să dobândească mântuire preamărind îndurările Tale de Maică, cu mulţumire
cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4
Auzind glas Dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Stăpâna, trapezarul Nil Te-a
cunoscut a fi grabnică ajutătoare a tuturor care cu credinţă şi cu dragoste aleargă
către făcătorul de minuni Chipul Tău şi primind de la El întelepţire în nepăsările lor
şi luminarea ochilor lor sufleteşti, strigă Ţie din tot sufletul cu mulţumire:
134
Bucură-Te, ceea ce prin pedeapsă vremelnică înţelepteşti pe cei nepăsători;
Bucură-Te, ceea ce primeşti cu milostivire pocăinţa de la cei ce păcătuiesc;
Bucură-Te, ceea ce îndrumezi pe calea îndreptării pe cei rătăciţi;
Bucură-Te, ceea ce îndreptezi cu milostivire rănile păcatelor noastre sufleteşti;
Bucură-Te, ceea ce cu dragoste dojeneşti pe cei ce stăruie în nepăsare;
Bucură-Te, ceea ce prin amarul suferinţelor trupeşti îi izbăveşti de chinurile
veşnice;
Bucură-Te, ceea ce potoleşti valurile şi frământările patimilor;
Bucură-Te, ceea ce întinzi o mana de ajutor celor ce se prăpădesc;
Bucură-Te, nădejdea celor fără nădejde;
Bucură-Te, bucuria celor întristaţi;
Bucură-Te, îmbrăcămintea celor goi;
Bucură-Te, ocrotirea celor orfani;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 5
Auzind vieţuitorii mănăstirii Dohiaru cuvintele Tale cele insuflate de Dumnezeu,
ţi-au zidit Ţie - Grabnică ajutătoare - o biserică lângă Arhondaric, unde se afla
icoana Ta făcătoare de minuni, Prea Curată Fecioară şi care mângâie pe toţi
credincioşii cu semnele milelor Tale. De aceea nu ne lipsi nici pe noi smeriţii, care
după datorie Te lăudam şi cântam Făcătorului de minuni Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5
Văzând râurile de minuni ce se revarsă de la Sfânta Ta icoana - Grabnic
ajutătoare - toţi vieţuitorii Muntelui Athos aleargă la ea pentru închinare! Iară Tu,
Maica Domnului, tuturor le dai după trebuinţa fiecăruia, neîmpuţinat, darurile
milostivirii Tale, îndemnându-i pe ei cu mulţumire să-Ţi cânte Ţie:
Bucură-Te, Maica milostivirii şi a îndurărilor;
Bucură-Te, masa însufleţită a Atotţiitorului;
Bucură-Te, ceea ce L-ai împreunat cu trup pe Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-Te, cămara zămislirii celei fără de sămânţă;
Bucură-Te, ceea ce ai întrupat pe Cel fără de trup;
Bucură-Te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii;
Bucură-Te, privelişte prea dorită a celor cuvioşi;
Bucură-Te, bucuria dumnezeiască a postitorilor;
Bucură-Te, veselia liniştită a pustnicilor;
Bucură-Te, nădejdea puternică a monahilor;
Bucură-Te, ceea ce biruieşti legiunile de demoni;
Bucură-Te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii mântuirii oamenilor;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 6
Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile Tale, Prea Binecuvântată
Maică a Domnului nostru şi luminat se înfrumuseţează cu mulţimea icoanelor tale,
135
printre care icoana Ta numită “Grabnic Ajutătoare”, ca o lună plină străluceşte cu
raze de minuni, luminând sufletele noastre cu mulţimea darurilor Dumnezeieşti şi
făcându-ne pe noi să cântam, mărind pe Dumnezeu Cel în Treime, Cel ce Te-a
proslăvit pe Tine: Aliluia!

Icosul 6
Prin icoana Ta, Prea Cinstită Marie, Născătoare de Dumnezeu, strălucit-ai lumina
mântuirii tuturor celor care rătăcesc în întunericul păcatelor şi al patimilor, şi pe
acesta ai numit-o: Grabnica ajutătoare pentru ca cei ce se roagă înaintea ei cu
credinţa şi umilinţa sufleteasca, să-Ţi cânte Ţie:
Bucură-Te, fulger care luminezi sufletele;
Bucură-Te, tunet care înfricoşezi pe cei ce se leapădă de Tine;
Bucură-Te, adăpostirea lina a celor obosiţi de zbuciumul marii vieţii;
Bucură-Te, liman neînviforat al celor ce sunt tulburaţi de valurile patimilor;
Bucură-Te, propovăduirea spre curăţia sufletească a celor tineri;
Bucură-Te, acoperământ şi apărare a fecioriei;
Bucură-Te, ceea ce înmoi împietrire a inimii;
Bucură-Te, ceea ce minunat încălzeşti răceala sufletului;
Bucură-Te, ceea ce pe calea mântuirii îndreptezi pe cei credincioşi;
Bucură-Te, ceea ce-i îndreptezi de la calea pieirii pe cei ce se pocăiesc;
Bucură-Te, mijlocitoarea noastră înaintea Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-Te, ceea ce neîncetat Îl rogi să ne miluiască pe noi păcătoşii;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 7:
Vrând să araţi marea Ta iubire faţă de neamul omenesc, Născătoare de
Dumnezeu, Prea Bună ai ales Muntele Athosului unde ai înmulţit locaşurile
monahiceşti, ca toţi cei ce sunt înviforaţi de deşertăciunile lumeşti să poată afla
acolo liman lin şi binefăcător pentru mântuire şi ajutaţi de Tine să se învrednicească
de moştenirea cerească şi să cânte, împreună cu Sfinţii, Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 7:
Semne noi ale milostivirii Tale ai arătat, Stăpână, prin minunata proslăvire a
Sfintei Tale icoane - Grabnică ajutătoare - nu numai monahilor din Muntele Athos,
ci şi tuturor dreptslăvitorilor creştini care cu evlavie cinstesc chipul acestei icoane a
Ta, ca toţi să-Ţi cânte:
Bucură-Te, Maica Dumnezeului Nostru;
Bucură-Te, ceea ce înainte şi după naştere eşti Fecioară;
Bucură-Te, ceea ce pe Tine Te fericesc toate neamurile;
Bucură-Te, ca Ţi-a făcut Ţie mărire Cel Puternic;
Bucură-Te, ca a căutat spre smerenia Ta, Domnul;
Bucură-Te, ca a binevoit asupra bunătăţii Tale, Împăratul împăraţilor;
Bucură-Te, fiica binecuvântată a Tatălui Ceresc;
Bucură-Te, Născătoarea cea fără o cunoaştere bărbătească a Fiului Celui mai
136
înainte de veci;
Bucură-Te, primitoare neprihănită a Duhului Sfânt;
Bucură-Te, comoara tămăduitoare a Harului Dumnezeiesc;
Bucură-Te, înfrumuseţare a lumii de sus;
Bucură-Te, apărătoarea lumii de jos;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 8
Călători şi trecători suntem noi pe pământ şi, după cuvântul Apostolului, neavând
aici cetate stătătoare pentru a locui, către cine vom alerga, Stăpână, în mâhnirile şi
necazurile noastre, dacă nu către Tine, Prea Bună! Nu ne îndepărta pe noi Maica lui
Dumnezeu! Nu ne spune nouă: nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci
miluieşte-ne pe noi cei singuratici şi lipsiţi de ajutor şi primeşte-ne în veşnicele
locaşuri - Adăpostitoarea noastră - ca noi cu bucurie să cântam întru slava cerească
Împăratului Ceresc, Hristos: Aliluia!

Icosul 8
Tuturor credincioşilor le este mângâietor a privi spre icoana Ta, Prea Sfântă
Stăpână, în care Te vedem ţinând în braţe pe Pruncul cel mai dinainte de veci, pe
Domnul nostru Iisus Hristos, căruia ne închinăm cu umilinţă, ca Ziditorului şi
Dumnezeului nostru, iar Ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă Îţi
zicem:
Bucură-Te, pururea Fecioară, care ai fost învrednicită de buna vestire a
Arhanghelului Gavril;
Bucură-Te, mireasă pururea Fecioară;
Bucură-Te, Maica Luminii celei prea înalte, care luminezi sufletele tuturor;
Bucură-Te, tron însufleţit al Ziditorului cerului şi al pământului;
Bucură-Te, porumbiţă blândă;
Bucură-Te, mieluşeaua fără de prihană;
Bucură-Te, pahar care reverşi bucurie;
Bucură-Te, vas nesecat al apei vieţii celei fără de moarte;
Bucură-Te, chivot al mirului celui bine mirositor al lui Iisus Hristos;
Bucură-Te, căci prin Tine duhoarea patimilor noastre se îndepărtează;
Bucură-Te, căci prin Tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-Te, căci prin Tine ne-am învăţat a ne închina Dumnezeului în Treime;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 9:
Toate neamurile Te fericesc pe Tine după cuviinţă, Născătoare de Dumnezeu,
căci de la răsărit până la apus este lăudat numele Tău! Iară vieţuitorii Muntelui
Athos, Te socotesc pe Tine a fi Acoperitoarea lor, căci locul acela l-ai însemnat
printr-o deosebită bunăvoinţă, săvârşind mulţime de minuni şi revărsând milele Tale
cele bogate asupra celor ce sălăşluiesc acolo, ca ei cu mulţumire să cânte prin Tine,
lui Dumnezeu: Aliluia!
137
Icosul 9:
Înţelepţii cei mândrii de înţelepciunea lor nu pot să priceapă taina pururea
Fecioriei Tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea
făcătoare de minuni ce se revarsă de la prea cinstitele Tale icoane, spre tămăduirea
celor suferinzi şi spre orice folos sufletesc sau trupesc pentru oameni! Iară noi,
mărturisindu-te pururea Fecioară cu toată credinţa şi fără de îndoială, ne închinăm
icoanei Tale Sfinte şi Îti zicem acestea:
Bucură-Te, auzirea cea cu îndoială celor necredincioşi;
Bucură-Te, lauda cea de cinste a celor credincioşi;
Bucură-Te, ceea ce din pântece curat pe Hristos fără de întinăciune L-ai născut;
Bucură-Te, ceea ce în timpul naşterii cheile fecioriei nu le-ai sfărâmat;
Bucură-Te, Maică şi Fecioară, Prea Binecuvântată;
Bucură-Te, Născătoare de Dumnezeu proslăvită;
Bucură-Te, lauda fecioarelor;
Bucură-Te, bucuria neîncetată a maicilor;
Bucură-Te, Una fără de prihană şi Una între femei;
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel Făgăduit - Zdrobitorul capului şarpelui;
Bucură-Te, ceea ce ai izbăvit de osânda veche pe strămoşii cei căzuţi;
Bucură-Te, ceea ce prin naşterea Ta ai deschis oamenilor Raiul cel închis;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 10
Lucrând la mântuirea oamenilor iubitori de Hristos ai binevoit Născătoare de
Dumnezeu, să alegi Muntele Athosului, pentru a fi locuit de monahi şi ai zis prin
vedenie primului pustnic al Athosului, prea cuviosului Petru: “Sa fie muntele acesta
totdeauna locuinţa monahilor”, mângâindu-l cu făgăduinţă bună că vei fi ajutătoarea
tuturor celor ce îşi vor petrece viaţa acolo în chip minunat plăcut lui Dumnezeu,
dăruindu-le cele de cuviinţă şi izbăvindu-l de toate necazurile ca neîncetat să cânte
lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10
Zid de apărare eşti Fecioară pentru toţi monahii drept credincioşi, păstrătorii
fecioriei şi a curăţiei! Pentru aceasta ai hotărât ca Muntele Athos ales de Tine, să fie
neprimitor femeilor, ca locuitorii monahi să vieţuiască acolo fără ispita păcatului,
punându-şi în Tine singură lor nădejde de mântuire, după Dumnezeu, şi să cânte Ţie
unele ca acestea:
Bucură-Te, floare neveştejită a curăţiei;
Bucură-Te, crin câmpenesc al curăţiei;
Bucură-Te, sfeşnic purtător de lumina cerească care luminezi pe râvnitorii
curăţiei;
Bucură-Te, scriptură a înţelepciunii Dumnezeieşti, care înţelepţeşti pe păstrătorii
fecioriei;
Bucură-Te, mijlocitoarea mântuirii pentru monahii ce îşi petrec viaţa după
138
Dumnezeu;
Bucură-Te, acoperitoarea şi apărătoarea locuitorilor şi pustnicilor Muntelui
Athos;
Bucură-Te, ceea ce reverşi bucurie binefăcătoare în inimile iubitoare de
Dumnezeu;
Bucură-Te, ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor celor amărâte;
Bucură-Te, hrănitoarea cea bună a fecioarelor şi a orfanilor celor fără de mamă;
Bucură-Te, ceea ce Dragostea Mirelui Celui fără de moarte îndulceşti cetele cele
feciorelnice;
Bucură-Te, puternică ajutătoare în greaua luptă cu patimile trupeşti;
Bucură-Te, neadormită supraveghetoare a aşezămintelor celor monahiceşti;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 11
Smerita noastră cântare ce Ţi-o aducem din plinătatea dragostei şi a osârdiei, n-o
trece cu vederea, Prea Curată, şi nu Te întoarce de la noi, cei întinaţi cu multe
păcate, şi ajută-ne nouă Prea Bună, să ne curăţim prin pocăinţă şi să sporim în viaţă
curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe Tine ajutătoare şi îndrumătoare în
stăruinţă ca, după vrednicie şi dreptate, să putem a cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 11
Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, neclintit străluceşte prin razele
minunilor tale şi pe toată lumea o luminează, gonind toată lucrarea vrăjmaşă cu
puterea lui Dumnezeu ce se revarsă de la ea! Pentru aceasta ne bucurăm şi noi
păcătoşii având un astfel de zălog al Bunăvoinţei Tale faţă de noi. Grabnică
ajutătoare cu mulţumire strigăm Ţie:
Bucură-Te, raza a soarelui ce nu apune;
Bucură-Te, aurora zilei cele neînserate;
Bucură-Te, ceea ce ai răsărit dimineaţa mântuirii noastre;
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mirele cel fără de moarte al sufletelor noastre;
Bucură-Te, ceea ce împlineşti dorinţele noastre cele plăcute lui Dumnezeu;
Bucură-Te, ceea ce în scârbe şi în necazuri te grăbeşti spre ajutorul nostru în
bine;
Bucură-Te, Rai închipuit de minte, plin de mângâiere duhovnicească;
Bucură-Te, ceea ce din plinătatea Ta şi nouă ne izvorăşti picături de mângâiere;
Bucură-Te, ceea ce răcoreşti văpaia patimilor noastre;
Bucură-Te, ceea ce cu osârdie dai o binefăcătoare stare sufleteasca celor ce o
caută;
Bucură-Te, ceea ce mult iubeşti pe toţi cei în curăţia fecioriei vieţuiesc;
Bucură-Te, ceea ce prin vise şi vedenii cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 12

139
Harul lui Dumnezeu care sălăşluieşte în Sfânta Ta icoană, numită de Tine -
Grabnică ajutătoare - Stăpână, atrage către ea pe toţi cei întristaţi şi împovăraţi şi nu
deşerţi se întorc ei de la acest izvor al milelor şi îndurărilor Tale Născătoare de
Dumnezeu! în scârbe - bucurie, în năpaste - apare, în boli - vindecare fără plată
primind de la făcătorul de minuni chipul Tău, Prea Bună Sfântă Născătoare de
Dumnezeu, şi cu mulţumire cânta datatorului de bine Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Cântând minunile Tale, Stăpână, şi mare mila Ta faţă de neamul omenesc, ştim
ca nevrednici suntem să Te preamărim pe Tine, ceea ce eşti mai cinstită decât
Heruvimii şi mai slăvită fără asemănare decât Serafimii, dar nădăjduind spre
nemărginită milostivirea Ta, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, cu smerenie
aducem Ţie cântările acestea:
Bucură-Te, adăpostirea lină a celor care se nevoiesc în bună cinstire;
Bucură-Te, prea dulce convorbire a celor tăcuţi;
Bucură-Te, bucurie binefăcătoare a celor ce vieţuiesc prin munţi şi prin
pustietăţi;
Bucură-Te, tainica întelepţire a robilor lui Dumnezeu ce în taină locuiesc în
lumea aceasta;
Bucură-Te, împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor ce se pocăiesc;
Bucură-Te, conducătoarea cea mai mare a Muntelui Athos;
Bucură-Te, ceea ce acolo l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia
Ta;
Bucură-Te, ceea ce l-ai dăruit cu multe binefaceri pe Atanasie cel înţelepţit de
Dumnezeu prin arătarea Ta;
Bucură-Te, ceea ce mulţi cuvioşi ai Athosului l-ai proslăvit cu slavă cerească;
Bucură-Te, ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o deosebită dragoste le-ai
arătat;
Bucură-Te, vindecătoarea fără plată a trupurilor noastre;
Bucură-Te, călăuzitoarea sufletelor noastre către Împărăţia cea prea înaltă;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

Condacul 13 (acest condac se zice de trei ori)


O! Cea de toţi cântată Maică, ceea ce te-ai numit Grabnică Ajutătoare, întru
icoana Ta, Născătoare de Dumnezeu, Marie! Primeşte cu milă această putină
rugăciune a noastră, pe care ţi-o aducem cu osârdie, cu credinţă şi cu dragoste, şi
roagă pe Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena cea de foc, de
întunericul cel de nepătruns şi de munca cea veşnică! Ca prin mijlocirea Ta să
moştenim Împărăţia Cerurilor şi să ne învrednicim cu Sfinţii a cânta lui Dumnezeu:
Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1


Cetele îngerilor cu smerenie îţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări
neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe
140
Împăratul îngerilor - Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te
urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă îţi
zicem:
Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate;
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor;
Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii;
Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile
noastre;
Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri;
Bucură-Te, râu pururea curgător al minunilor;
Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi;
Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi;
Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri;
Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi;
Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi;
Bucură-Te, slobozitoarea celor robiţi;
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

si Condacul 1
Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în
grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra
credincioşilor de la icoana sa cea Sfânta, aducem cântare de mulţumire! Iară tu -
Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre
cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine:
Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!

RUGACIUNE
Prea Binecuvântată Stăpână, Pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce
ai născut pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de fire, pentru mântuirea noastră şi Te-
ai arătat ca o mare a darurilor Dumnezeieşti şi râu pururea curgător al minunilor şi
reverşi bunătăţi celor ce cu credinţă aleargă către Tine! Cazând înaintea Chipului
Tău cel Minunat, ne rugăm Ţie prea bună Maică a Iubitorului de oameni Stăpână!
Revarsă asupra noastră milele Tale cele bogate şi grăbeşte a împlini rugăminţile
noastre pe care le aducem Ţie Grabnică ajutătoare care ne sunt de folos, mângâiere
şi mântuire pentru fiecare rânduindu-le. Cercetează cu harul Tău Prea Milostiva
Stăpână pe robii Tai şi dăruieşte celor înviforaţi linişte, celor legaţi slobozire şi pe
toţi mângâie, care sunt întristaţi de felurite necazuri!
Izbăveşte, Prea Milostivă Stăpână, toate oraşele şi satele de foamete, de boli, de
cutremur, de potop, de foc, de sabie, şi de orice altă nenorocire sau pedeapsă
vremelnică sau veşnică, îndepărtând, prin îndrăzneala Ta de Maică, toată mânia lui
Dumnezeu! Slobozeşte pe robii Tăi de slăbănogire sufleteasca, de tulburarea
patimilor şi a căderilor în păcat, ca fără împiedicare, vieţuind în veacul acesta, întru
toată bună cinstire a Ta, să ne învrednicim de vrednicile bunătăţi prin Harul şi
iubirea de oameni ale Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, căruia să cuvine toată
141
slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de Început al său Părinte şi cu
Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Amin!

ACATISTUL ÎNGERULUI
PĂZITOR

După obişnuitul început, se zic:


CONDACELE şi ICOASELE

Condacul 1
Sfinte Îngere, cel ce eşti ales de Domnul
Dumnezeu spre paza sufletului meu, eu,
nevrednicul, îndrăznesc să-ţi aduc cântări de
laudă, iar tu, că cel ce ai îndrăzneală către
Împăratul Cerului, apără-mă de duşmanii văzuţi
142
şi nevăzuţi, izbăveşte-mă de toate nevoile şi necazurile, ca să strig ţie: Bucură-te,
Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Icosul 1
Sfinte Îngere, cel ce eşti trimis din ceruri ca să mă păzeşti şi să mă călăuzeşti în
toată viaţa mea, cad înaintea ta şi mă rog: tu însuţi mă călăuzeşte şi mă înţelepteşte
ca să încep a-ţi aduce din toată inima, cu toată dragostea şi osârdia, aceste cântări de
laudă:
Bucură-te, Îngere al lui Dumnezeu, înainte-statătorul meu în faţa Presfintei
Treimi;
Bucură-te, slugă cerească a Domnului celui ce împărăţeşte peşte toată făptura;
Bucură-te, împreună-vieţuitorule cu slugile Lui cele înţelegătoare şi
nematerialnice;
Bucură-te, cel ce faci pururea voia Stăpânului;
Bucură-te, cel ce ai primit de la Dumnezeu poruncă şi putere ca să păzeşti
sufletul meu;
Bucură-te, cel ce niciodată nu te depărtezi de mine, păcătosul;
Bucură-te, cel ce pururea petreci cu mine, nevrednicul;
Bucură-te, cel ce mă păzeşti în toate căile mele;
Bucură-te, cel ce îmi călăuzeşti paşii spre sfintele biserici;
Bucură-te, cel ce mă fereşti de toată răutatea;
Bucură-te, cel ce mi-ai fost dat de Dumnezeu ca păzitor pe căile vieţii mele;
Bucură-te, îndrumătorul vieţii mele cel preabun;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 2
Văzând Domnul Iubitorul de oameni că, după greşeala stramoşului nostru Adam,
toţi oamenii sunt lesne înclinaţi spre păcat, a trimis din negraita Sa milă în tot
pământul pre sfinţii Săi îngeri şi fiecărui om i-a rânduit câte un înger păzitor.
Împlinind aşadar porunca Stăpânului lor, sfinţii îngeri întotdeauna sunt gata să ne
ajute nouă, celor ce cântăm lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 2
Sfinte Îngere, mijloceşte între cele de Sus să mi se lumineze mintea, să cunosc
care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită şi inima mea o
îndreptează ca să săvârşesc cu osârdie fapte bune, iar pe tine, păzitorul meu,
neancetat să te laud cu grairi ca acestea:
Bucură-te, cel ce înflăcărezi inima mea cu dragostea de Dumnezeu, Făcătorul
meu;
Bucură-te, cel ce mă îndemni ca toată ziua şi tot ceasul să le petrec în rugăciuni,
cereri şi mulţumiri;
Bucură-te, cel ce îngrădeşti casa sufletului meu cu frica de Dumnezeu, ca o
strajă credincioasă;
143
Bucură-te, cel ce îndreptezi toate gândurile mele către Mântuitorul care s-a
răstignit pentru păcatele mele şi ale lumii;
Bucură-te, cel ce răsădeşti în mine pomenirea chinurilor şi a morţii Sale de pe
Cruce;
Bucură-te, cel ce mă înveţi să mă feresc de păcate prin aducere-aminte de
patimile Domnului;
Bucură-te, cel ce mă povăţuieşti să cer de Sus umbrirea harului Sfântului Duh;
Bucură-te, cel ce mă încredinţezi că Mângaietorul caută cu mai multă milă la cei
blânzi şi smeriti cu inima;
Bucură-te, cel ce peste tot mă îngrădeşti cu gândurile la Dumnezeu Cel ce este
pretutindenea;
Bucură-te, cel ce înfăţişezi înaintea ochilor minţii mele pe Atoatevăzătorul;
Bucură-te, cel ce mângâi inima mea cu mila Lui pentru păcătoşii care se
pocăiesc;
Bucură-te, cel ce înfricoşezi sufletul meu cu dreapta Judecată faţă de cei ce sunt
împietriţi şi nepocăiţi;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 3
Îngerul meu păzitor, cere pentru mine puterea harului dumnezeiesc, întru care să
umblu neabătut şi fără poticneală pe mântuitoarea cale a poruncilor lui Hristos, iar
cu inima şi cu gura să slăvesc neîncetat Preasfântul Nume al Dumnezeului nostru şi
să cânt Lui: Aliluia!

Icosul 3
Avându-te pe tine, acoperământ ales de Dumnezeu, ca pe o rază luminoasă care
luminezi întunericul sufletului meu şi risipeşti bezna necunoştinţei inimii mele,
căzând cu umilinţă mă rog să-mi curăţeşti toate simţirile cele întunecate de patimi
ca să nu mai rătăcesc în întunericul păcatului şi prealuminatei tale lumini să-i cânt
aşa:
Bucură-te, steaua Luminii fără de apus, răsărită din dumnezeirea cea în Trei
Lumini şi care pururea mă luminează;
Bucură-te, rază prealuminoasă, care luminezi ochii inimii mele, cei întunecaţi de
păcate;
Bucură-te, cel ce te îngrijeşti să mă îndreptezi pe calea cea adevărată, pe mine,
care rătăcesc în întunericul fărădelegilor;
Bucură-te, cel ce îmi pui înainte poruncile Domnului ca pe o oglindă pentru
toată viaţa mea;
Bucură-te, cel ce îmi aşezi legea Domnului ca pe sfeşnic pentru picioarele mele
şi ca pe o lumină pentu cărările mele;
Bucură-te, cel ce mă înveţi să ascult cuvintele Evangheliei lui Hristos cu multă
dulceaţă;
Bucură-te, cel ce mă îndemni să cred cu neîndoire toată învăţătura
dumnezeiescului meu învăţător şi domn;
144
Bucură-te, cel ce mă întăreşti în supunerea faţă de rânduiala Sfintei Biserici;
Bucură-te, cel ce mă îndemni să mă supun pravilelor şi predaniilor Sfinţilor
apostoli şi Părinţi;
Bucură-te, cel ce mă întăreşti în mărturisirea sfintei credinţe ortodoxe;
Bucură-te, cel ce pentru această mărturisire credinţezi până şi la moarte să merg;
Bucură-te, cel ce mă opreşti să fiu în legătură cu ereticii şi cu cei ce s-au lepădat
de adevărata Biserică;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 4
Furtuna dezlănţuită pe marea vieţii îmi sfărâmă corabia duhovnicească cu grijile
lumeşti, pacea sărmanului meu suflet ce înviforează ; unde voi dobândi limanul cel
liniştit al mântuirii? La tine, după Dumnezeu şi Preasfânta Fecioară, îmi pun
nădejdea, Îngerul meu păzitor, ce te-am dobândit de la Domnul ca pe un înţelept
cârmaci în furtunile de gând care mă tulbură. Cu mulţumire dar, cânt Dumnezeului
meu: Aliluia!

Icosul 4
Auzindu-te şi văzându-te pe tine, dumnezeiescule Înger, păzitorul meu cel
puternic, duhurile răutăţii de sub cer nu cutează să se apropie de preacurata ta
lumină şi să săvârşească nelegiuirile lor pierzătoare de suflet. Pentru aceasta, cu
smerenie te rog să nu te depărtezi de la mine din pricina nelegiuirilor mele, ci
pururea mă fereşte de vânările şi de cursele celui viclean, pe mine, care cu umilinţă
graiesc:
Bucură-te, cel ce cu puternicul acoperământ al aripilor tale mă aperi şi mă
acoperi;
Bucură-te, că pururea stai langă mine cu sabia ta cea de foc;
Bucură-te, cel ce împotriva prinţului întunericului în luptă mă ajuţi;
Bucură-te, cel ce mă întăreşti să-i biruiesc pe slujitorii lui cei răi şi vicleni;
Bucură-te, cel ce izgoneşti de la mine demonii pierzători de suflete, ca pe nişte
vulpi viclene;
Bucură-te, care tai năvălirile lor cele în chip de fiare ce se pornesc asupra minţii
şi a inimii mele;
Bucură-te, cel ce mă ajuţi să spovedesc păcatele mele cele multe;
Bucură-te, cel ce dezrădăcinezi din inima mea mândria, ura, ca pe cele ce sunt
fiicele lor;
Bucură-te, cel ce alungi din gândurile mele zavistia şi pomenirea de rău;
Bucură-te, cel ce mă îndemni să mă îngrădesc cu semnul Sfintei Cruci spre
alungarea gândurilor celor rele;
Bucură-te, cel ce mă întăreşti să calc fără de frică peste aspidă şi peste vasilisc;
Bucură-te, cel ce ai nebiruită armă împotriva vrajmaşilor mei;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

145
Condacul 5
Îndrăznesc să te asemăn, păzitorul meu, cu steaua luminoasă ce alergă
călăuzindu-i pe magii din vechime la închinarea adevăratului Dumnezeu când
Mântuitorul lumii S-a născut în Betleem; iar tu, cu petrecerea ta cea nedespărţită de
mine şi purtătoare de lumină, îmi arăţi calea cea dreaptă care duce spre Împăraţia
Cerească, pentru ca acolo să mă învrednicesc să cânt împreună cu cetele cereşti,
slavă Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci: Amin!

Icosul 5
Văzându-mă stăpânit de întunericul morţii şi acoperit de norul întunecat al
patimilor, păzitorul sfânt al sufletului meu, nu mă părăsi, ci urmează îndelung-
răbdării Mântuitorului meu, mai aşteaptă, trezindu-mă la pocăinţă până când ochii
mei vor vărsa izvoare de lacrimi spre spălarea necurăţiilor mele sufleteşti. Pentru
aceasta cu smerenie te rog şi grăiesc:
Bucură-te, cel ce pururea aduci lui Dumnezeu rugăciunile tale, pentru mine,
păcătosul, ca pe o tămâie de bun miros;
Bucură-te, cel ce pururea mijloceşti înaintea Făcătorului meu, ca să mă
mântuiască;
Bucură-te, cel ce cu starea ta de faţă înlături mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate
pornită asupra mea;
Bucură-te, cel ce ceri de la Preamilostivul Dumnezeu să dea iertare tuturor
faptelor mele celor rele;
Bucură-te, cel ce milostiveşti bunătatea Lui, ca să nu mă piardă cu fărădelegile
mele;
Bucură-te, cel ce te rogi neîncetat Răscumpărătorului meu, ca să-mi dea vreme
de îndreptare;
Bucură-te, cel ce mă trezeşti să-mi petrec toate zilele mele în pocăinţă;
Bucură-te, cel ce îmi insufli dorinţă ca pururea să mă căiesc în faţa Domnului de
toate fărădelegile mele;
Bucură-te, cel ce mă înţelepţeşti ca să mă cercetez în toată vremea şi să-mi
mărturisesc păcatele;
Bucură-te, cel ce sădeşti în inima mea zdrobire şi mâhnire pentru că l-am mâniat
pe bunul meu Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce mă îndemni să-mi plâng viaţa mea cea ticăloasă şi întinată;
Bucură-te, mijlocitor luminos şi netăcut al mântuirii mele;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 6
Propovăduiesc cu glas mare, Îngerul meu păzitor, grija ta de totdeauna pentru
mine, păcătosul, în grijile şi năpăstuirile mele, care în această lume cu multă
gâlceavă îmi tulbură pacea sufletească, apari ca un grabnic mângâietor,
înţelepţindu-mă că toate acestea nu sunt trimise de la Înţeleptul Ziditor decât ca o
doctorie pentru neputinţele mele sufleteşti şi învăţându-mă să-I cânt binefăcătorului
Doctor Ceresc: Aliluia!
146
Icosul 6
Când trezit de necurmatele povăţuiri, Sfinte Îngere, în sufletul meu întunecat de
necazuri şi deznădăjduire din pricina multelor mele păcate, străluceşte lumina
mângâierii harnice şi inima mea se umple de veselie şi de bucurie, atunci îndrăznesc
să strig ca vamesul către înduratul Dumnezeu, ca să fie milostiv şi să-mi ierte
greşalele mele; nu înceta, dar, povăţuitorul meu, înţelepţindu-mă şi întărindu-mă, pe
mine, cel ce te chem:
Bucură-te, cel ce mă ajuţi să port jugul cel bun al mântuitoarei răbdări cu iubire;
Bucură-te, cel ce cu dragoste mă întăreşti cu nădejdea în Domnul Dumnezeu, în
toate nevoile şi relele întâmplări;
Bucură-te, că mă înveţi să înving cu bărbăţie necazurile şi bolile;
Bucură-te, că alungi din inima mea orice mâhnire şi deznădejde;
Bucură-te, cel ce mă trezeşti la luptă împotriva vrajmaşilor care vor să mă prindă
în mreaja deznădejdii;
Bucură-te, cel ce mă încredinţezi să mă încred cuvintelor Sfântului Apostol
Pavel, cum că toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie vor fi prigoniţi;
Bucură-te, cel ce îmi insufli ca să primesc jugul răbdării şi al patimirii pe care l-
au purtat proorocii şi apostolii;
Bucură-te, cel ce îmi arăţi spre mângâiere cetele mucenicilor şi ale
mărturisitorilor ce s-au nevoit pentru Hristos, până la vărsarea sângelui lor;
Bucură-te, cel ce îmi înfăţişezi pururea înaintea ochilor mei chinurile Domnului
şi Mântuitorului nostru;
Bucură-te, cel ce îmi îndulceşti inima cu nădejdea răsplătirilor viitoare;
Bucură-te, cel ce dai viaţă sufletului meu, aşteptând veşnicile bunătăţi pline de
bucurii;
Bucură-te, cel ce eşti întodeauna bunul meu mângâietor;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 7
Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască, preamilostivul meu Ziditor te-a trimis pe
tine, îngerul Său, ca pe un bun păzitor în toată viaţa mea, pentru ca peste tot să mă
juţi cu sfintele tale rugăciuni, să mă acoperi împotriva curselor diavoleşti şi să mă
pregăteşti ca prin fapte bune să intru cu fecioarele cele înţelepte în cămara cea
cerească de Dumnezeu înfrumuseţată cântând: Aliluia!

Icosul 7
Domnul şi Stăpânul meu arată mie, nevrednicul şi celui mai păcătos dintre robii
Săi, o bunătate nouă, căci, trecând cu vederea păcatele mele cele grele şi grozave,
nu m-a pierdut pentru fărădelegile mele nici până în ziua şi ceasul de faţă, ci, fiind
îndelung-răbdător cu mine, aşteaptă cu milostivire întoarcerea şi pocăinţa mea, din

147
toată inima. Cred, bunul meu păzitor, că numai cu mijlocirea ta cea de totdeauna în
faţa lui Dumnezeu pentru mine sunt păzit până acum, pentru aceea, nevoindu-mă cu
dragoste, pe tine te chem:
Bucură-te, cel ce mă fereşti de înecarea desăvârşită în marea vieţii celei
înviforate;
Bucură-te, cel ce mă răpeşti din prăpastia nelegiuirilor mele, cu ajutorul mâinilor
tale;
Bucură-te, cel ce scuturi de pe mine somnul cel păcătos al trândăvirii celei
vătămătoare de suflet;
Bucură-te, cel ce luminezi cu strălucirea ta mintea mea cea întunecată cu
neîngrijirea;
Bucură-te, cel ce mă ajuţi să-mi aprind cu rugăciunile inima cea rece, care-i gata
să se stingă;
Bucură-te, cel ce pururea mă ridici la slavosloviriile lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce întocmeşti glasul meu ca prin cântări de laudă, cu vrednicie şi
dreptate să laud pe Făcătorul tuturor;
Bucură-te, cel ce mă înveţi să proslăvesc pe Domnul meu nu numai cu buzele, ci
şi cu inima;
Bucură-te, cel ce mă trezeşti spre împlinirea voii Lui celei preasfinte;
Bucură-te, cel ce te îngrijeşti să mă desprind cu lepădarea de sine şi cu părăsirea
voilor mele cele rele;
Bucură-te, cel ce voieşti cu toată sinceritatea să dobândesc simplitatea
porumbelului şi blândeţea mielului;
Bucură-te, cel ce mijloceşti să mi se dăruiască nerăutatea copiilor şi judecata
sănătoasă a bătrânilor;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 8
Străin şi călător sunt eu pe acest pământ, viaţa mea e degrab trecătoare, iar eu,
ticălosul, niciodată nu mă gândesc în mintea mea la moartea cea fără de veste, nici
nu cuget la înfricoşătoarea Judecată la care voi sta înaintea Dreptului Judecător şi
voi da răspuns pentru fiecare faptă şi pentru orice cuvânt. De aceea, te rog pe tine,
păzitorul sufletului meu, trezeşte-mă degrabă din somnul păcatului, ca să nu mă
prindă ceasul morţii neîndreptat, ci să mă învrednicesc a cere de la Atotţiitorul,
Atotputernicul şi Milostivul Dumnezeu iertarea pentru fărădelegile mele şi să-I cânt
cu glas de bucurie: Aliluia!

Icosul 8
Când Domnul şi Ziditorul meu va însemna ziua trecerii mele din viaţa aceasta, tu,
bunul meu păzitor, văzând mai înainte chinurile grozave, pregătite pentru duhurile
răutăţii şi pentru păcătoşii nepocăiţi, care mă aşteaptă şi pe mine, acoperă-mă cu
aripile milostivirii tale, cum işi acoperă vulturul puii săi, iar când va fi să iasă duhul
meu din mine, să te văd stând aproape de mine, izgonind pe cumpliţii vrăjmaşi.
Drept aceea, cu umilinţă mă rog, zicând acestea:
148
Bucură-te, cel ce pui în faţa ochilor minţii mele ceasul amar şi grozav al morţii;
Bucură-te, cel ce pururea îmi aduci aminte de ceasul acela pe care nimeni nu-l
cunoaşte;
Bucură-te, cel ce mă înveţi să mă uit la fiecare zi ca la cea mai de pe urmă zi a
vieţii mele;
Bucură-te, cel ce mă pregăteşti în toată vremea pentru ieşirea într-o altă lume;
Bucură-te, cel ce naşti în mine umilinţă sufletească şi zdrobirea inimii;
Bucură-te, cel ce pururea doreşti ca până la sfârşitul vieţii mele să mă pocăiesc;
Bucură-te, cel ce mă opreşti să iubesc lumea şi cele ale sale;
Bucură-te, că mă ajuţi să dobândesc bunătăţile nepieritoare;
Bucură-te, cel ce mă ajuţi să dezrădăcinez din inima mea patima iubirii bogăţiei
celei pieritoare;
Bucură-te, cel ce îmi arăţi că toate bunătăţile pământului sunt vremelnice şi
trecătoare;
Bucură-te, cel ce mă înţelepţeşti să văd că toată frumuseţea acestei lumi este
asemenea florilor câmpului;
Bucură-te, cel ce nu mă laşi să caut slava omenescă ce trece ca umbra;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 9
Tot păcatul am desăvârşit şi toată viaţa mea în deşertăciuni s-a scurs, iar acum de
sfârşit m-am apropiat. Doboară dar pe cei ce se îndreaptă asupra mea, pe cei ce
caută să mă arunce în adâncul iadului. Pentru aceasta te rog, bunul meu păzitor, fii
mie apărător, când voi trece vămile cele cumplite şi povăţuieşte-mă neprimejduit
până la porţile Împărăţiei Cerurilor, unde feţele îngereşti cu bucurie ies în
întâmpinare cântând: Aliluia!

Icosul 9
Nici o limbă frumos grăitoare nu poate spune, Sfinte Îngere, păzitorul meu, câte
bucurii minunate ai făcut pentru mine în toată viaţa mea; primind sufletul meu din
scăldătoarea Sfântului Botez m-ai păzit; în pruncie m-ai învăţat şi m-ai înţelepţit; în
copilărie m-ai ferit de alunecările spre păcat, în tinereţe m-ai povăţuit, când am
ajuns la vârsta bărbăţiei, mustrându-mă şi mângâindu-mă şi peste tot ajutându-mă
pe calea mântuirii m-ai îndreptat. Pentru aceasta, cu mulţumire strig ţie:
Bucură-te, cel ce niciodată nu mă lipseşti de ajutorul şi de apărărea ta;
Bucură-te, cel ce trezindu-mă din somn mă îndemni să mă nevoiesc spre a-I
mulţumi lui Dumnezeu, Cel ce întăreşte puterile mele;
Bucură-te, cel ce mă înveţi să sfinţesc cu rugăciunea orice început al zilei;
Bucură-te, cel ce îngădui să încep a lucra cu îndrăzneală, fără să înalţ o
rugăciune către Atotbunul Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce te grijeşti să nimiceşti din inima mea nădejdea în puterile mele;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să rostesc cu limba, să zic cu gura şi să ţin minte


neîncetat numele Predulcelui nostru Iisus Hristos;
149
Bucură-te, cel ce îmi insufli să vestesc cu limba cele trebuitoare, ca şi cele de
folos;
Bucură-te, cel ce îmi înfrânezi limba de la deşarta vorbire, de la multa vorbire,
dar mai ales de la cuvinte de hulă;
Bucură-te, cel ce pururea petreci împreună cu mine ori de mănânc, ori de beau,
ori de fac alt lucru oarecare;
Bucură-te, cel ce te îngrijeşti să mă deprinzi cu înfrânarea de la mâncare şi de la
băutură;
Bucură-te, cel ce mă păzeşti pe mine în vremea somnului şi alungi pe vrăjmaşul
care vrea să mă ispitească cu visurile de noapte;
Bucură-te, cel ce mă reţii de la pătimaşa iscodire şi sădeşti în ochii mei ruşinea
cea feciorească;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 10
Cel ce ai venit să mântuieşti pe toţi oamenii, Preabunul meu Domn Iisus, mă rog
cu umilinţă, iartă-mi cu milostivirea Ta răutăţile mele cele nenumărate, fiind plecat
spre aceasta de multele rugăciuni ale slujitorului Tău nematerialnic pe care mi l-ai
dat din pruncie ca un iubitor de oameni spre paza mea, ca să fiu vrednic a intra în
cămara slăvei Tale şi să cânt cu duhurile drepţilor: Aliluia!

Icosul 10
Pururea îmi apari, Sfinte Îngere, ca un zid puternic împotriva vrajmaşilor mei
celor răi care caută pierirea mea cea veşnică şi care-mi slăbănogesc sufletul cu
trândăvia şi cu uitarea de sine; te rog dar, păzitorul meu, să mă învredniceşti cu
mijlocirea ta, în vremea ieşirii sufletului meu din trup, să fiu partaş preacuratului
Trup şi preascumpului Sânge al Mântuitorului meu, pentru ca, întărindu-mă cu
Hrana nepieritoare şi cu Băutura dătătoare de viaţă, să trec fără frică în cealaltă
lume, lăudându-te pe tine, binefăcătorul meu:
Bucură-te, că mă izbăveşti de năzuinţa spre plăceri îmbietoare şi-mi pui în faţă
ruşinea fecioarelor;
Bucură-te, că ţi s-a dat stăpânire şi putere să întorci înapoi pornirile şi năvălirile
dracilor ce se aruncă asupra mea;
Bucură-te, că ai primit de la Dumnezeu putere să biruieşti pe nevăzuţii mei
vrăjmaşi;
Bucură-te, că poţi să mă izbăveşti de orice răutate şi din toate cursele diavoleşti;
Bucură-te, că izgoneşti de la mine cumplitele năvăliri ale stăpânitorului acestei
lumi şi eşti povăţuitorul şi călăuzitorul meu nedespărţit;
Bucură-te, că stând tu de faţă, nu mă voi înfricoşa în ceasul morţii de
întunecatele faţe ale duhurilor răutăţii;
Bucură-te, că, păzit fiind de tine, nădăjduiesc să trec neprimejduit vămile
văzduhului;
Bucură-te, că, întărit de ajutorul tău, am nădejde să nu fiu oprit în afară porţilor
Raiului, atât dorit de mine;
150
Bucură-te, că stai înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune pentru mine ca să nu fiu
aruncat în întunericul cel mai dinafară;
Bucură-te, că pururea îmi insufli să cer milă Domnului cu lacrimi de pocăinţă, ca
să mă izbăvească de focul iadului;
Bucură-te, că mă îndemni să mă rog zi şi noapte ca să nu fiu trimis să fiu chinuit
de demoni;
Bucură-te, că mă întăreşti în dreapta credinţă şi mă fereşti de rătăcire;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 11
Ştiu, Sfinte Îngere, păzitorul meu, că această cântare, pe care ţi-o aduc din
osârdia mea, nu este de ajuns spre a-mi arăta mulţumirea din toată inima pentru câte
ai făcut cu mine până acum, dar încă mă rog să îndupleci milostivirea lui Dumnezeu
să mă izbăvească la înfricoşătoarea Judecată de partea cea de-a stânga şi să mă
învrednicească să-I cânt Lui cu toţi sfinţii: Aliluia!

Icosul 11
Candela mi s-a stins, nu am undelemn de fapte bune cu care să o pot aprinde,
unde dar voi alerga eu, ticălosul, îngreunat de somnul păcatului, când mă va ajunge
pe neaşteptate ceasul morţii. Să nu aud şi eu ca fecioarele cele nebune glasul
înfricoşător al Mirelui: Nu te cunosc! Ajută-mă dar, neadormitul meu păzitor, că să-
mi umplu vasul sufletului meu cu untdelemnul faptelor bune, iar mai vârtos cu
milostenia şi smerenia. Iar acum, primeşte această cântare de la mine:
Bucură-te, cel ce pururea mă inspiri să-L am în mintea mea numai pe Domnul
Iisus;
Bucură-te, cel ce înviezi în inima mea porunca dragostei pentru Domnul meu cel
Preabun;
Bucură-te, cel ce mă îndemni să-L iubesc pe aproapele meu cu o adevărată
dragoste plăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce mă înveţi ca pe semenii mei nu numai cu limba sau cuvântul, ci
şi cu fapta şi cu adevărul să-i iubesc;
Bucură-te, cel ce sădeşti în mine dorinţa de a-i ajuta în toate nevoile;
Bucură-te, cel ce mă povăţuieşti să-i mângâi pe cei necăjiţi şi să-i apăr pe cei
asupriţi;
Bucură-te, cel ce-mi pleci inima să împart săracilor din avuţiile mele;
Bucură-te, cel ce mă îndemni să fiu gata să-mi pun şi sufletul pentru prietenii
mei, potrivit poruncii Mântuitorului;
Bucură-te, cel ce-mi închizi ochii ca să nu văd greşalele fratelui meu;
Bucură-te, cel ce nu îngădui să osândesc pe aproapele meu care alunecă spre
păcat;
Bucură-te, cel ce eşti floare a Împărăţiei Cerurilor;
Bucură-te, cel ce eşti blândeţea care alungă frica;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

151
Condacul 12
Ţi s-a dat har de la Atotputernicul Dumnezeu, Sfinte Îngere, acoperişul meu, să
mă păzeşti în toate căile mele, să nu se lovească piciorul meu de vreo piatră de
poticnire, până când mă voi înfăţişa înaintea Lui Hristos-Dumnezeu pe Care cu
netăcute glasuri toate puterile cereşti îi laudă cântând: Aliluia!

Icosul 12
Laud milostivirea ta cea vrednică de mirare şi pogorământul tău cel mare, cela ce
eşti minte repede mişcătoare şi slugă nematerialnică a Domnului; cele ce nu te
îngreţoşezi de păcatele mele urât mirositoare şi nu încetezi să aduci pentru mine
nevrednicul, sfintele tale rugăciuni către Preasfântul Dumnezeu, Cel ce este în Trei
Ipostasuri, ca să nu pier în veci, ci să moştenesc Împărăţia Cerească. Binevoieşte
dar să primeşti, din sufleteştile mele vistierii, cântările de laudă ce le aduc ţie:
Bucură-te, cel ce mă îndepărtezi de păcate prin aducerea-aminte de
înfricoşătoarea judecată a Lui Dumnezeu ce va să fie;
Bucură-te, cel ce mă îndemni să-mi pregătesc sufletul ca pe o mireasă întru
întâmpinarea Preafumosului Mire Hristos;
Bucură-te, cel ce de-a pururea doreşti să mă întocmeşti ca pe o vrednică cămară
de nuntă;
Bucură-te, cel ce neîncetat mă înveţi să-mi aprind candela sufletului meu, ca
împreună cu feciorele cele înţelepte şi cu sufletele drepţilor să intru în locaşul
bucuriei;
Bucură-te, cel ce mă îndemni să-mi spăl îmbrăcămintea mea cea murdară de
păcate;
Bucură-te, cel ce mă ajuţi să mă îmbrăc în veşmântul neprihănirii şi al
curăţeniei;
Bucură-te, cel ce mijloceşti la înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos să mă
învrednicesc să stau de-a dreapta Sa;
Bucură-te, cel ce imlpori bunăvoinţa lui Dumnezeu ca să mă numere cu ceata
aleşilor Săi;
Bucură-te, cel ce îndemni şi pe vieţuitorii cerului ce sunt împreună cu tine, să se
roage Domnului, ca să mă sălăşluiască împreună cu ei în Împărăţia Sa;
Bucură-te, păzitorul meu cel bun şi treaz;
Bucură-te, cel ce eşti bun înainte-stătător, un cald folositor şi rugător pentru
mine, păcătosul;
Bucură-te, cel ce după Dumnezeu şi după Preasfânta Fecioară eşti puternica mea
nădejde;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul 13 (de 3 ori)


O, luminată preaslăvită şi înţelegătoare, Îngere ai lui Dumnezeu, primeşte această
cântare de mulţumire şi de cerere, iar când va fi să mă scol din pământ ca să stau la
Judecată, arată-ţi milostivirea asupra mea, a păcătosului, să stai langă mine, plin de
linişte şi de bucurie, luând de la mine frica cu nădejdea mântuirii, ca să mă
152
învrednicesc să cânt împreună cu tine în lăcaşurile Raiului, în vecii vecilor
Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci: Aliluia!  

Apoi iarăşi se zice  


Icosul întâi
Sfinte Îngere, cel ce eşti trimis din ceruri ca să mă păzeşti şi să mă călăuzeşti în
toată viaţa mea, cad înaintea ta şi mă rog: tu însuţi mă călăuzeşte şi mă înţelepteşte
ca să încep a-ţi aduce din toată inima, cu toată dragostea şi osârdia, aceste cântări de
laudă:
Bucură-te, Îngere al lui Dumnezeu, înainte-statătorul meu în faţa Presfintei
Treimi;
Bucură-te, slugă cerească a Domnului celui ce împărăţeşte peşte toată făptura;
Bucură-te, împreună-vieţuitorule cu slugile Lui cele înţelegătoare şi
nematerialnice;
Bucură-te, cel ce faci pururea voia Stăpânului;
Bucură-te, cel ce ai primit de la Dumnezeu poruncă şi putere ca să păzeşti
sufletul meu;
Bucură-te, cel ce niciodată nu te depărtezi de mine, păcătosul;
Bucură-te, cel ce pururea petreci cu mine, nevrednicul;
Bucură-te, cel ce mă păzeşti în toate căile mele;
Bucură-te, cel ce îmi călăuzeşti paşii spre sfintele biserici;
Bucură-te, cel ce mă fereşti de toată răutatea;
Bucură-te, cel ce mi-ai fost dat de Dumnezeu ca păzitor pe căile vieţii mele;
Bucură-te, îndrumătorul vieţii mele cel preabun;
Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!
Şi  
Condacul întâi
Sfinte Îngere, cel ce eşti ales de Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu, eu,
nevrednicul, îndrăznesc să-ţi aduc cântări de laudă, iar tu, că cel ce ai îndrăzneală
către Împăratul Cerului, apără-mă de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, izbăveşte-mă de
toate nevoile şi necazurile, ca să strig ţie: Bucură-te, Îngere al Domnului,
neadormitul meu păzitor!
După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE
O, Sfinte Îngere, păzitorul şi acoperitorul meu cel bun! Cu inmă zdrobită şi cu
suflet îndurerat stau înaintea ta şi mă rog: auzi-mă pe mine, păcătosul orb al lui
Dumnezeu, care au plâns mult şi cu lacrimi amare strig: să nu pomeneşti
fărădelegile şi nedreptăţile cu care eu, ticălosul, te mânii în toată ziua şi în tot
ceasul, săvârşind fapte murdare în faţa Ziditorului meu Dumnezeu. Fii mie milostiv
şi nu te depărta de mine, spurcatul, până va veni vremea sfârşitului meu. Trezeşte-
mă din somnul păcatului şi ajută-mă cu rugăciunile tale să-mi petrec fără prihană
cealaltă vreme a vieţii mele şi să fac roade vrednice de pocăinţă, păzeşte-mă de
căderile în păcate de moarte, ca să nu pier în deznădejde şi să nu se bucure
153
vrăjmaşul de pierzarea mea. Stiu cu adevărat şi cu gura mărturisesc că nu este
nimeni ca tine, sfinte Îngere, prieten şi înainte-stătător, apărător şi biruitor. Stând în
faţa Prestolului dumnezeiesc, roagă-te pentru mine, netrebnicul şi decât toţi mai
păcătosul, ca să nu-mi ia sufletul în ziua când nu mă aştept şi în ceasul când
săvârşesc cele rele. Ci stai înainte, rugând pe Preamilostivul Dumnezeu şi Domn să-
mi ierte păcatele pe care le-am făcut în viaţa mea cu fapta, cu cuvântul şi cu toate
simţurile mele; şi cu judecăţile pe care le stie să mă mântuiască; să mă pedepsească
aici după negrăita Sa milă, dar să nu mă vădească la dreapta Judecată şi să nu mă
dea chinurilor veşnice. Să mă învrednicească să duc roadă de multă pocăinţă, ca să
primesc cu vrednicie Dunezeiasca Împărtăşanie. Pentru aceasta mai vârtos mă rog şi
un asemenea dar cu toată osârdia doresc. Iar în înfricoşatul ceas al morţii să fii langă
mine, bunul meu păzitor, alungându-i pe întunecaţii demoni care vor veni să
înfricoşeze cutremuratul meu suflet. Apără-mă de cursele lor când va fi să trec prin
vămile văzduhului pentru ca, păzit de tine, fără durere să ajung în Raiul, cel dorit de
mine, unde feţele Sfinţilor şi ale Cereştilor Puteri laudă Preacinstitul şi Preaslăvitul
Nume în Treime mărit a lui Dumnezeu, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Căruia I se cuvine cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin!

ACATISTUL SFINTEI PREACUVIOASE NOASTRE


MAICI MARIA EGIPTEANCA
1 aprilie

După obişnuitul început, se zic:


CONDACELE şi ICOASELE

Condacul 1
Îngerul luminii şi luceăfarul pustiei cele de laudă
să-i aducem, noi, care ne minunăm de nevoinţele ei
cele mai presus de fire. Iar tu, ca ceea ce ai biruit pe
Veliar cu puterea Crucii şi cununa slavei ai
dobândit-o de la Dumnezeu, roagă-te Stăpânului
154
Hristos, ca să ne ierte de păcate, nouă, celor ce-ţi cântăm: Bucură-te, Precuvioasă
Maică Maria, mult folositoare!
Icosul 1
Înger pământesc ai fost, Preacuvioasă Maică, iar acum eşti om ceresc, bucurându-
te negrăit de Lumina Dumnezeirii, în care pururea te veseleşti, iar noi, cei ce ne
minunăm de frumuseţea harului tău, te lăudăm aşa:
Bucură-te, a lui Hristos pentru vecie mireasă;
Bucură-te, Maică preaînţelepţită;
Bucură-te, a Egiptului rază luminoasă;
Bucură-te, fiică a Maicii Domnului preaiubită;
Bucură-te, că în nevoinţele tale ai fost mângâiată;
Bucură-te, că împărăţia Cerească ai câştigat;
Bucură-te, că puterea Sfintei Cruci te-a ajutat;
Bucură-te, că în ceata Preacuvioşilor Părinţi de cerească lumină străluceşti;
Bucură-te, că împreună cu Sfintele Mironosite şi cu toate Cuvioasele femei te
veseleşti;
Bucură-te, învăţătoarea înfrânării;
Bucură-te, cununa Bisericii;
Bucură-te, a pusnicilor îmbărbătare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 2
Lucrurile lui Dumnezeu tăinuite în plăcuţii săi a le descoperi spre folosul
sufletesc bine este, cugeta Sfântul Sofronie, auzind de la Cuviosul Zosima
prealuminatele tale fapte, Preacuvioasă Maică Maria Egipteanca, iar noi,
neputincioşii, mult minunându-ne de cele mai presus de fire ale tale aspre nevoinţe,
întru mare umilinţă îi strigăm lui Dumnezeu, Cel ce minunat se proslăveşte întru
sfinţii Săi: Aliluia!
Icosul 2
În veşnica fericire din ceruri voind Dumnezeu a te aşeza, din Egipt la
pustnicească viaţă te-a chemat şi, ascultând tu chemarea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu, ai petrecut patruzeci şi şapte de ani în cea mai adâncă pustie a
Iordanului, întru multe şi mari nevoinţe, ţi-ai închinăt viaţa lui Hristos, Mirele tău,
pentru care noi, smeriţii, împreună cu Puterile Cereşti te lăudăm aşa:
Bucură-te, că de desfrânare te-ai lepădat;
Bucură-te, că, părăsind Egiptul, la Ierusalim ai alergat;
Bucură-te, că, Preacuratei Fecioare rugându-te, cu lacrimi fierbinţi în biserică cu
multă usurinţă ai intrat;
Bucură-te, că cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci te-ai închinat;
Bucură-te, că atunci ochii sufletului tău s-au luminat;
Bucură-te, că Maica Domnului din icoană ţi-a vorbit;
Bucură-te, că ea trecerea Iordanului ţi-a poruncit;
Bucură-te, Maică Maria, prealăudată;
Bucură-te, că în pustie de Duh Sfânt ai fost luminată;
155
Bucură-te, stea de lumină purtătoare;
Bucură-te, a celor ce te cinstesc, apărătoare;
Bucură-te, duh de rugăciune cu dulce alinare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 3
Trupul ţi-a fost robit de patimi timp de şaptesprezece ani, dar prin aspra
petrecere, prin lacrimi de pocăinţă şi rugăciune neancetată către Preasfânta
Fecioara, al ei ajutor ai primit, şi întru smerenia inimii îi cânţi lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul 3
Părăsind păcatul, în pustia Iordanului ai alergat, unde numai cu două pâini şi
jumatate te-ai hrănit timp de saptesprezece ani, ducând cele mai grele lupte cu
foamea, cu setea, cu bântuielile necuratelor gânduri şi cu duhul desfrânării care te
mistuia, dar după aceste încercări, cu totul te-ai uşurat şi te-ai hrănit treizeci de ani
cu rădăcini şi cu ierburi, petrecând ca un înger în trup, pentru care noi te fericim cu
umilinţă, cântând aşa:
Bucură-te, cuvioasă maică cerească;
Bucură-te, fiică a Egiptului, de Maica Domnului aleasă;
Bucură-te, că de păcat cu totul te-ai lepădat;
Bucură-te, că, uscându-ţi trupul cu foamea şi cu setea, de urâtele patimi ai
scăpat;
Bucură-te, că Sfintei Fecioare te-ai rugat;
Bucură-te, că al ei grabnic ajutor ai căpătat;
Bucură-te, că prin viaţa ta curată pustia s-a sfinţit;
Bucură-te, că mult ostenindu-te cununa slavei ai primit;
Bucură-te, povăţuitoare preaînţeleaptă;
Bucură-te, locuitoarea pustiei cea minunată;
Bucură-te, de lacrimi duhovniceşti izvorâtoare;
Bucură-te, a duhurilor rele înfricoşătoare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 4
Prin viaţă pusnicească ţi-ai luminat cugetul şi firea de relele pornirii ţi-ai curăţit.
Ajută-ne, Preacuvioasă Maică, să ne ridicăm şi noi din păcat, prin post şi prin
rugăciuni, să ne sfinţim firea, ca îmreună cu tine, să-i cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul 4
Tu eşti nădejdea şi întărirea celor deznădăjduiţi, Preacuvioasă Maică Maria, că
văzând noi alegerea ta, de la păcătoasa vieţuire, la înalta duhovnicească trăire,
nădăjduim în a sufletului mântuire şi cântăm lăudându-te aşa:
156
Bucură-te, a noastră mângâiere;
Bucură-te, duhovnicească alinare;
Bucură-te, că ai biruit pe omul cel vechi cu înfrânarea;
Bucură-te, cetate neînvinsă;
Bucură-te, uşa către Rai deschisă;
Bucură-te, că de Duhul Sfânt ai fost luminată;
Bucură-te, casă sufletească pe stancă ridicată;
Bucură-te, că ai birui puterea vrăjmaşului;
Bucură-te, bună mireasmă a pustiului;
Bucură-te, că ai răbdat frigul nopţii şi arsiţa soarelui;
Bucură-te, a noastră povăţuitoare;
Bucură-te, a celor ce se roagă ţie, de patimi izbăvitoare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 5
Cuviosul Zosima, pustia Iordanului străbătând, în aspră postire şi neîncetate
rugăciuni petrecând, aflându-te pe tine, Preacuvioasă Maică Maria, înger în trup,
îmbrăcată cu dumnezeiască lumină, s-a sârguit a striga cu lacrimi către Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul 5
Când te-ai rugat Preacuvioasă Maică, erai înălţătă de la pământ şi cu faţa
prealuminată, iar Cuviosul Zosima, căzând la pământ, a cerut ca de tine să fie
binecuvântat şi cu frică ţi-a strigat:
Bucură-te, înger pământesc;
Bucură-te, om ceresc;
Bucură-te, mireasma raiului dumnezeiesc;
Bucură-te, minune preaslăvită;
Bucură-te, Preacuvioasă Maria, de Dumnezeu iubită;
Bucură-te, a mea umilinţă;
Bucură-te, strig către tine cu credinţă;
Bucură-te, de Cuviosul Zosima mult cinstită;
Bucură-te, maică duhovnicească;
Bucură-te, că pe toţi îi înveţi se se mântuiască;
Bucură-te, a vrăjmaşilor îngrozire;
Bucură-te, stea luminoasă între popoare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 6
Ispitele sufletului şi patimile trupului le-ai tăiat cu sabia postului, păcatele
gândului cu tăcerea sihăstriei le-ai înecat şi cu curgerile lacrimilor tale ai adăpat
toată pustia şi ne-ai odrăslit nouă roadele pocăinţei. Pentru aceasta cinstim
pomenirea ta şi Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

157
Icosul 6
Minunată cu adevărat a fost viaţa ta, Preacuvioasă Maică, iar noi, ştiind a ta
sfântă vieţuire, ne întărim şi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, pildă aleasă de vieţuire duhovnicească;
Bucură-te, a noastră învăţătură pentru trăire creştinească;
Bucură-te, a Egiptului floare aleasă;
Bucură-te, că din pustie roditoare ai fost culeasă;
Bucură-te, a sihaştrilor lumină;
Bucură-te, a celor nevoitori odihnă;
Bucură-te, nădejdea creştinilor;
Bucură-te, lauda monahilor;
Bucură-te, mângâierea sufletului meu;
Bucură-te, a mea mijlocitoare către Dumnezeu;
Bucură-te, a călugărilor îmbărbătare;
Bucură-te, a păcătoşilor pildă de urmare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 7
Chip al pocăinţei te-ai arătat, Preacuvioasă Maică Maria, că din roabă a diavolilor
prin păcat, înger al Luminii te-ai arătat şi pe cei mai nevoitori pustnici i-ai întrecut,
iar acum cu cetele cuvioşilor îi cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7
Din lume nemaiştiind nimic de patruzeci şi şapte de ani, Preacuvioasă Maică şi
nici chip omenesc sau fiare sălbatice în acest timp nemaivăzând, pe Cuviosul
Zosima l-ai întrebat: Cum vieţuiesc creştinii astăzi? Cum este păzită Biserica? Şi te-
ai bucurat cu duhul auzind că sunt în pace, cu rugăciunile sfinţilor pustnici şi cu ale
celor ce prin mănăstiri se nevoiesc. De a ta trăire numai în Dumnezeu, deşi pe
pământ erai şi în trup omenesc vieţuiai, bucurându-ne, noi, nevrednicii, cu umilinţă
te lăudăm:
Bucură-te, de Duhul Sfânt purtătoare;
Bucură-te, smirnă bine mirositoare;
Bucură-te, că de lume cu totul te-ai despărţit;
Bucură-te, că liniştea pustiei mult ai iubit;
Bucură-te, că partuzeci şi şapte de ani te-ai nevoit în pustie;
Bucură-te, a Duhului Sfânt odraslă vie;
Bucură-te, că la ocrotirea Maicii Domnului ai alergat;
Bucură-te, că în relele ispite, ea te-a ajutat;
Bucură-te, că în seara Cinei Domnului, de Sfânta Împărtăşanie te-ai învrednicit;
Bucură-te, că locul de îngropare leul ţi l-a pregătit;
Bucură-te, a Bisericii ocrotitoare;
Bucură-te, a celor ce aleargă la tine mângâietoare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!
158
Condacul 8
Nepunticios este cuvântul, iar mintea nu poate să priceapă dumnezeiasca lucrare
ce s-a făcut cu tine, Preacuvioasă Maică Maria, că din prăpastia păcatelor ai ieşit
îndată şi din izvorul vieţii ai fost adăpată, cântând cu bucurie în Duhul Sfânt:
Aliluia!

Icosul 8
Minunată cu adevărat este taina întoarcerii tale din căile pierzării la viaţa sfântă şi
curată, prin nevoinţe mai presus de fire, Dumnezeu, cu marea Sa milostivire, în
cerească Lumină te-a îmbrăcat, pentru care noi, cu lacrimi, întru smerenia inimii, te
lăudăm zicând:
Bucură-te, nădejdea mântuirii păcătoşilor;
Bucură-te, nesfârşită bucurie a creştinilor;
Bucură-te, a fecioarelor trezire;
Bucură-te, a noastră către Dumnezeu fierbinte rugătoare;
Bucură-te, a părinţilor cucernici bucurie;
Bucură-te, a tinerilor înţelepciune;
Bucură-te, a văduvelor cinstire;
Bucură-te, a celor primejduiţi izbăvire;
Bucură-te, ocrotitoarea celor ce trăiesc în feciorie;
Bucură-te, cerească nepătimire;
Bucură-te, a celor ispitiţi răbdare;
Bucură-te, a noastră, către Domnul, fierbinte rugătoare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 9
Tu îmi dai dar luminător de Sus, Preacuvioasă Maică, din osârdia ta cea
dumnezeiască, ca să scap de întunericul patimilor şi să laud din inimă faptele tale
cele preafrumoase, cântând domnului întru bucurie: Aliluia!

Icosul 9
Cu osârdie şi cu dragoste ai alergat către Hristos, urmând calea de întoarcere a
păcatosului, în pustiile cele neumblate mult nevoindu-te şi poruncile dumnezeieşti
împlinindu-le, pentru care noi cu smerenie şi cu lacrimi te lăudăm:
Bucură-te, a nevoitorilor preaminunată cunună;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti sfaturi de taină;
Bucură-te, odrăslie duhovnicească a pustiei;
Bucură-te, focul dumnezeiesc al râvnei;
Bucură-te, tainică lucrare a mântuirii;
Bucură-te, că îndemni la pocăinţă;
Bucură-te, alungarea deşertăciunii lumeşti;
Bucură-te, faclie nestinsă a pustiei;
159
Bucură-te, izgonitoarea patimilor omeneşti;
Bucură-te, a sufletelor creştine luminare;
Bucură-te, fulgerul care arzi duhurile satanei;
Bucură-te, cetate nejefuită a credinţei;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 10
Cine va putea tâlcui bucuria îngerilor pentru întoarcerea ta, ca ai avut trupul
scufundat în desfrânare şi cugetul robit de înşelare, dar mai pe urmă, prin pocăinţă
şi lacrimi arzătoare, te-ai făcut a lui Hristos mireasă şi a Duhului Sfânt sălăşluire
preaaleasă, iar noi, avându-te pe tine mijlocitoare, slăvim pe Dumnezeu şi cu
umilinţă îi cântăm: Aliluia!

Icosul 10
Fiică a Luminii celei neapropiate, pe tine Lumina lumii luminându-se, la Sine te-
a chemat şi darul Duhului Sfânt ai aflat, Maică Preacuvioasă, pentru care noi,
fericindu-te, te lăudăm zicând:
Bucură-te, că Sfintele Scripturi de îngeri ai fost învăţată;
Bucură-te, că de Cuviosul Zosima ai fost lăudată;
Bucură-te, că de îngeri ai fost întâmpinată;
Bucură-te, înţelepciune dumnezeiască;
Bucură-te, a noastră lumină sufletească;
Bucură-te, al rugăciunii izvor;
Bucură-te, al duhovniceştii nevoinţe spor;
Bucură-te, a pustiei lumină;
Bucură-te, a virtuţilor monahiceşti grădină;
Bucură-te, minte luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, că la rugăciune te-ai înălţăt de pe pământ;
Bucură-te, a monahilor călăuzitoare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 11
Toate cetele îngereşti şi adunările omeneşti le-ai bucurat cu viaţa ta cea luminată,
că tu firea covarşind şi ca cei fără de trup vieţuind, înger al pustiei şi lumină
omenirii te-ai arătat, cântând lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia!

Icosul 11
Preacuvioasă Maică, ceea ce împreună cu îngerii şi cu sfinţii în Ceruri petreci,
roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să ne izbăvească de necazurile ce ne împresoara,
ca plini de recunoştinţă să-ţi cântăm:
Bucură-te, a noastră mângâiere;
Bucură-te, a celor ce sufleteşte pătimesc, dulce alinare;
Bucură-te, că vieţuieşti cu puterile îngereşti;
160
Bucură-te, că împreună cu Sfintele Femei te veseleşti;
Bucură-te, a Cuvioşilor cunună preaslăvită;
Bucură-te, Preacuvioasă Maria, lauda Egiptului;
Bucură-te, că, facându-ţi semnul Sfintei Cruci, ai păşit peste apele Iordanului;
Bucură-te, viaţă tăinuită în pustie;
Bucură-te, că prin aceasta, ai dobândit Cerească împărăţie;
Bucură-te, că pentru noi te rogi cu multă ardoare;
Bucură-te, a păcătoşilor ridicare;
Bucură-te, a demonilor izgonitoare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 12
Rugăciune cu osârdie aducând şi acum, Preacuvioasă Maică Maria, către
Preacurata Născătoare de Dumnezeu, deschide şi nouă dumnezeieştile îndurări,
pentru a cânta, întru bucuria inimii, Preamilostivului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Lăudând nevoinţele tale, îl slăvim pe Dumnezeu, Cel ce te-a învrednicit să fii
mijlocitoare pentru noi, care-ţi cântăm:
Bucură-te, înţelepciune duhovnicească;
Bucură-te, ambrozie dumnezeiască;
Bucură-te, flacără serafimică;
Bucură-te, rugăciune întraripată;
Bucură-te, smerenie adâncă;
Bucură-te, înger cu fire omenească;
Bucură-te, al nostru dar ceresc;
Bucură-te, credinţă desăvârşită prin faptă;
Bucură-te, maică de Dumnezeu fericită;
Bucură-te, Cuvioasă Maria, de Maica Domnului mult iubită;
Bucură-te, a noastră mijlocitoare;
Bucură-te, a inimilor mângâietoare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Condacul 13 (acest condac se zice de trei ori)


O, Preacuvioasă Maică Maria Egipteanca, ceea ce în Lumina Dumnezeirii
străluceşti, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să ne dea iertare de păcate, ca în
Cereasca Împărăţie, împreună cu sfinţii şi îngerii de-a pururi să-I cântăm: Aliluia,
Aliluia, Aliluia!  

Apoi iarăşi se zice  


Icosul întâi
Înger pământesc ai fost, Preacuvioasă Maică, iar acum eşti om ceresc, bucurându-

161
te negrăit de Lumina Dumnezeirii, în care pururea te veseleşti, iar noi, cei ce ne
minunăm de frumuseţea harului tău, te lăudăm aşa:
Bucură-te, a lui Hristos pentru vecie mireasă;
Bucură-te, Maică preaînţelepţită;
Bucură-te, a Egiptului rază luminoasă;
Bucură-te, fiică a Maicii Domnului preaiubită;
Bucură-te, că în nevoinţele tale ai fost mângâiată;
Bucură-te, că împărăţia Cerească ai câştigat;
Bucură-te, că puterea Sfintei Cruci te-a ajutat;
Bucură-te, că în ceata Preacuvioşilor Părinţi de cerească lumină străluceşti;
Bucură-te, că împreună cu Sfintele Mironosite şi cu toate Cuvioasele femei te
veseleşti;
Bucură-te, învăţătoarea înfrânării;
Bucură-te, cununa Bisericii;
Bucură-te, a pusnicilor îmbărbătare;
Bucură-te, Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

Şi  Condacul întâi
Îngerul luminii şi luceăfarul pustiei cele de laudă să-i aducem, noi, care ne
minunăm de nevoinţele ei cele mai presus de fire. Iar tu, ca ceea ce ai biruit pe
Veliar cu puterea Crucii şi cununa slavei ai dobândit-o de la Dumnezeu, roagă-te
Stăpânului Hristos, ca să ne ierte de păcate, nouă, celor ce-ţi cântăm: Bucură-te,
Precuvioasă Maică Maria, mult folositoare!

ACATISTUL SFINTEI IULIANA DIN


LAZAREVO ocrotitoarea celor căsătoriţi
Ziua prăznuirii: 2/15 Ianuarie

Condaculul 1
Pe Sfânta Iuliana cea milostivă, care prin faptele
ei a fost icoană vie a lui Hristos şi a mărturisit că
familia este o cale de sfinţenie, biruind cu
iscusinţă cursele vrăjmaşului şi ispitele trupeşti,
să o lăudăm, iubitorilor de Dumnezeu, zicând:
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor
creştine!

Icosul 1
Tu eşti bucuria noastră, mângâierea şi ajutorul
nostru, roabă aleasă a lui Hristos, că împreună

162
călătoreşti pe marea vieţii cu cei ce se roagă ţie, izbăvindu-i de vifor şi ducându-i la
limanul cel liniştit al raiului, şi pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, mlădiţă a Bisericii dreptslăvitoare; Bucură-te, candelă aprinsă pentru
Hristos;
Bucură-te, înger al curăţiei şi al rugăciunii;
Bucură-te, dreptar al vieţuirii creştine în familie;
Bucură-te, pildă pentru soţiile credincioase;
Bucură-te, pavăză a mamelor creştine şi a copiilor lor;
Bucură-te, veghetoare asupra tinerilor care vor să se căsătorească;
Bucură-te, arătând calea spre mănăstire celor care o caută;
Bucură-te, mână întinsă celor ce vor să se pocăiască;
Bucură-te, ajutătoare celor ce pun început bun mântuirii;
Bucură-te, glas al sfinţeniei în pustia lumii iubitoare de rătăcire;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Condaculul 2
Născându-te într-o familie credincioasă, încă din copilărie sufletul tău a râvnit
după frumuseţile cereşti, ai iubit postul şi rugăciunea mai mult decât petrecerea cu
cei de o vârstă cu tine şi nu te-ai scârbit când erai defăimată pentru nevoinţele tale,
ci Îi cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Orfană rămânând de la o vârstă fragedă, ai căutat să trăieşti ca o vrednică fiică a
Maicii Domnului, şi la ea ai căutat sprijin şi ocrotire. Şi, prigonită fiind de rudele
care nu înţelegeau asprimea vieţii tale, nu te-ai lenevit a duce lupta cea bună. Pentru
aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, că, între oameni trăind, ai ales a fi cu mintea la cele cereşti;
Bucură-te, că, lipsită fiind de iubirea mamei tale, ai căutat iubirea lui Dumnezeu;

Bucură-te, ocrotitoare a orfanilor şi a copiilor lipsiţi de dragostea părintească;


Bucură-te, alinare a suferinţelor celor apăsaţi de singurătate;
Bucură-te, că frăgezimea vârstei nu te-a împiedicat să dobândeşti Duhul cel
Sfânt;
Bucură-te, că nu te înduplecai să renunţi la nevoinţele tale;
Bucură-te, că timpul îl petreceai în lucrări duhovniceşti;
Bucură-te, că îţi ascundeai virtuţile cu smerenie;
Bucură-te, că prin răbdarea batjocurilor te-ai încununat;
Bucură-te, că nu ai căutat înţelegere la oamenii slabi în credinţă;
Bucură-te, că nu te-ai deznădăjduit când erai dispreţuită pentru vieţuirea ta;
Bucură-te, că pe stânca răbdării ai stat şi te rogi pentru cei lipsiţi de răbdare;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

163
Condaculul 3
Iubitor de Hristos fiind părintele care te-a cununat cu soţul tău, după predania
Sfinţilor Părinţi v-a călăuzit să trăiţi în viaţa de familie, sporind în iubire, în
rugăciune şi nevoinţă, ca să cântaţi împreună cu toţi sfinţii: Aliluia!

Icosul 3
Stavilă eşti celor care defaimă căsătoria zicând că este o cale a poftelor şi a
patimilor, pentru că ai adeverit că nunta este o mare binecuvântare şi un mare dar
pentru cei care o trăiesc în Hristos şi în Biserică, după cuvântul Sfântului Pavel,
apostolul neamurilor. Şi drept mulţumire îţi zicem unele ca acestea:
Bucură-te, că ai arătat că familia e drum spre rai;
Bucură-te, că ai îndepărtat îndoiala de la cei şovăitori;
Bucură-te, adeverire a vieţii trăite după Evanghelie;
Bucură-te, următoare a poveţelor Sfântului Apostol Pavel;
Bucură-te, întărire a celor care aleg să se unească în Taina cununiei;
Bucură-te, praznic al inimilor care caută să dobândească sfinţenia;
Bucură-te, floare care aduci bunămireasmă în casele creştinilor;
Bucură-te, sprijin al celor care se împotrivesc duhului acestei lumi;
Bucură-te, mărturisitoare a iubirii prin care familia se întăreşte;
Bucură-te, că goneşti diavolii semănători de dezbinare;
Bucură-te, că izgoneşti tulburarea şi neînţelegerea;
Bucură-te, pace a familiilor credincioase;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Condaculul 4
Ai înţeles, Sfântă Iuliana, că dacă prin femeia credincioasă se poate mântui
bărbatul necredincios, dacă urmează credinţei şi faptelor ei de virtute, cu atât mai
mult bărbatul credincios poate să se folosească de vieţuirea sfântă a soţiei sale şi să
Îi cânte lui Dumnezeu cu glas de strigare: Aliluia!

Icosul 4
Ai vrut să îl duci şi pe soţul tău Gheorghe la măsura nevoinţelor tale, vrând să se
vadă şi în fapte credinţa sa. Cu pricepere l-ai sfătuit să ridice pe umerii săi crucea
nevoinţelor, făcându-te pildă pentru soţii credincioşi ca să se sprijine unul pe altul în
lupta cea duhovnicească, şi pentru aceasta auzi de la noi:
Bucură-te, sfeşnic aprins de Dumnezeu în noaptea îndepărtării de credinţă;
Bucură-te, că pe soţul tău l-ai sfătuit cu multă pricepere;
Bucură-te, că de la tine învaţă soţii să se ajute în războiul duhovnicesc;
Bucură-te, sfătuire cu pricepere şi mustrare blândă;
Bucură-te, nădejde a celor biruiţi de deznădejde;

164
Bucură-te, că aduci gândul cel bun în sufletele şovăitoare;
Bucură-te, că de nepriceperea noastră nu te scârbeşti;
Bucură-te, că ne arăţi cum să îi ajutăm pe cei de lângă noi;
Bucură-te, că nu prin vorbe, ci prin fapte ne înveţi să îi sfătuim;
Bucură-te, cuvânt bun spus la vremea potrivită;
Bucură-te, tăcere roditoare binecuvântată de Dumnezeu;
Bucură-te, rugătoare pentru toţi cei ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Condaculul 5
Cu treisprezece copii te-a binecuvântat Dumnezeu, şi vie roditoare ai fost, după
cuvântul Psalmistului David. Dar greutăţile creşterii copiilor nu te-au îndepărtat de
lucrarea duhovnicească, ci ţi-au fost pricină de înmulţire a virtuţilor, căci I-ai cântat
neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5
Cum te vom lăuda, mamă cu mulţime de copii şi sfântă cu mulţime de fii
duhovniceşti? Că prin faptele tale i-ai ruşinat pe cei care fug de crucea facerii de
copii şi de cea a creşterii lor în Hristos, şi pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, laudă a soţilor care nu îşi îngroapă talanţii;
Bucură-te, urmaşă a sfintelor mame din vechime;
Bucură-te, că ai adus pe lume treisprezece copii;
Bucură-te, că nu te-ai deznădăjduit când Domnul i-a luat la El pe unii din ei;
Bucură-te, că ţi-ai crescut copiii în dreapta credinţă;
Bucură-te, că i-ai învăţat să trăiască pentru Hristos;
Bucură-te, că nu i-ai hrănit doar trupeşte, ci şi duhovniceşte;
Bucură-te, mărturisitoare a virtuţii şi osândire a păcatului;
Bucură-te, mustrătoare a femeilor care vor să lepede pruncii;
Bucură-te, că îi cerţi pe soţii care nu vor să facă copii;
Bucură-te, că, aflând despre faptele tale, unii se pocăiesc pentru păcatele lor;
Bucură-te, că mică biserică a fost familia ta;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Condaculul 6
Nu ne este lesne să înţelegem cum, purtând grija familiei, ai găsit vreme să te
ocupi şi de mulţime mare de săraci şi de orfani, dar ai arătat prin aceasta că
mulţimea treburilor casei nu trebuie să-i oprească pe credincioşi să Îi cânte lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6
În loc să asculte poruncile Evangheliei şi să poarte de grijă săracilor, bolnavilor,
orfanilor şi tuturor necăjiţilor, mulţi creştini se îngrijesc numai de binele lor şi al
rudelor lor, dobândind bunătăţile pământeşti şi pierzând Împărăţia Cerurilor, dar tu
165
ai ţinut poruncile şi ai dobândit raiul cel gătit sfinţilor. Iar noi, învăţându-ne din
jertfelnicia ta, îţi cântăm:
Bucură-te, că te osteneai lucrând nopţile pentru a-i ajuta pe săraci;
Bucură-te, hrănitoare a celor flămânzi şi însetaţi;
Bucură-te, că prin lucrul mâinilor tale i-ai îmbrăcat pe cei lipsiţi;
Bucură-te, că i-ai îngrijit în casa ta pe cei bolnavi;
Bucură-te, că aveai grijă ca morţii să fie înmormântaţi după lege;
Bucură-te, că nici casnicii tăi nu ştiau milosteniile tale;
Bucură-te, că ai fugit de lauda omenească;
Bucură-te, că ai rânduit milosteniile cu dreaptă socoteală;
Bucură-te, că pentru virtutea ta unii slujitori te ocărau;
Bucură-te, că ai răbdat defăimările lor fără să te mâhneşti;
Bucură-te, chemându-ne să luăm de la tine pildă de vieţuire;
Bucură-te, că ne îndemni să îţi urmăm în milostenie;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Condaculul 7
Ridicându-te la rugăciune într-o noapte, vrăjmaşul diavol te-a înspăimântat, iar
tu, de frică, ai lăsat rugăciunea şi te-ai dus să te culci, dar nici în somn ispita nu a
încetat, căci ai visat mulţime de diavoli care încercau să te omoare. Dar, rugându-te
Maicii Domnului şi Sfântului Nicolae, ai primit degrabă ajutor, şi pentru aceasta I-ai
cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7
Sfântul Nicolae ţi-a spus în vis: ?Fiica mea! Fii tare şi puternică şi nu te înfricoşa
de ameninţările diavolilor, căci Hristos mi-a poruncit să te apăr de diavoli şi de
oamenii cei răi?, iar tu, trezindu-te, l-ai văzut cum ieşea ca un fulger din camera ta,
deşi uşa era închisă. Te lăudăm cu toţii, cinstită Iuliana, pentru că eşti fiică
duhovnicească a sfântului din Mira Lichiei:
Bucură-te, că de ispitele întunericului ne ajuţi să ne ferim;
Bucură-te, că celor înfricoşaţi de diavol le aduci pacea;
Bucură-te, sprijin al preoţilor care se luptă cu puterile întunericului;
Bucură-te, că îi ajuţi să izgonească diavolii care îi chinuie pe oameni;
Bucură-te, că Domnul ţi-a dat putere împotriva duhurilor necurate;
Bucură-te, că pe cei robiţi de păcate îi îndrepţi spre pocăinţă;
Bucură-te, că pentru rugăciunile tale nevăzutului înşelător îi descoperim cursele;
Bucură-te, că ai arătat că mirenii pot ajunge la măsurile monahilor;
Bucură-te, că, precum ai fost ajutată de Sfântul Nicolae, ne ajuţi şi tu pe noi;
Bucură-te, că nu numai de diavoli, ci şi de oamenii răi te-a apărat sfântul ierarh;
Bucură-te, că, cinstindu-i pe sfinţi, ai fost ajutată de ei;
Bucură-te, că acum împreună cu ei Îl slăveşti pe Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

166
Condaculul 8
Încercând iar diavolii să te înspăimânte, degrabă a venit Sfântul Nicolae şi i-a
gonit, dar unul din ei a strigat fugind că la bătrâneţe vei muri de foame şi nu vei mai
putea să ajuţi pe nimeni după obicei, dar tu nu te-ai înfricoşat, ci I-ai cântat lui
Dumnezeu cântarea de biruinţă: Aliluia!

Icosul 8
Mii şi mii de creştini au murit din pricina marii foamete îngăduite de Dumnezeu
pe pământul rusesc, tu însă te-ai străduit să nu laşi nici un sărac să plece neajutorat
de la uşa casei tale. Şi, ştiind că nici acum nu îi laşi lipsiţi de ajutorul tău pe cei
necăjiţi, îţi zicem:
Bucură-te, că în vremuri grele credinţa nu ţi s-a împuţinat;
Bucură-te, că atunci când puţin-credincioşii se tulburau tu ţi-ai păstrat pacea;
Bucură-te, că în lume ai trăit ca şi cum nu ai fi fost din lume;
Bucură-te, că i-ai îndemnat pe cei de lângă tine să se mulţumească cu ce aveau;
Bucură-te, că rugându-i să nu fure de la alţii i-ai învăţat să ceară de la
Dumnezeu;
Bucură-te, că necazul l-ai înfruntat prin veselie duhovnicească;
Bucură-te, că în necazuri a fost încercată credinţa ta;
Bucură-te, că ai purtat crucea sărăciei fără să cârteşti;
Bucură-te, că răbdând sărăcia nu L-ai hulit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că ştiind greutăţile vieţii îi ajuţi pe cei lipsiţi;
Bucură-te, milostivă ajutătoare în ceasul încercării noastre;
Bucură-te, că te rogi să avem cele de trebuinţă;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Condaculul 9
Cum oare să vieţuim, ca să Îi fim bineplăcuţi lui Dumnezeu? Cine are cu adevărat
dreaptă socoteală, rânduind cum trebuie postul şi rugăciunea? Ştiindu-ne micimea,
ne rugăm ţie, Sfântă Iuliana, să te rogi să fim îndrumaţi prin părinţii noştri
duhovniceşti, ca lui Dumnezeu, Care te-a întărit, să Îi putem cânta cu toţii cântarea
de laudă: Aliluia!

Icosul 9
Nu te-ai uitat la neputinţa firii femeieşti, ci ai adăugat nevoinţă peste nevoinţă,
simţindu-te acoperită de harul lui Hristos. Nefiind maică, ai arătat că mirenii pot lua
asupra lor jugul asprelor nevoinţe, ruşinându-i pe toţi cei care spuneau că vremea
nevoinţelor a trecut, şi pentru râvna ta îţi zicem:
Bucură-te, că însetai după cuvintele înţelepte ale Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, că nu în puterile tale, ci în Hristos ţi-ai pus nădejdea;
Bucură-te, că ai fugit de lenevie şi de împrăştierea minţii;
Bucură-te, că nu ai lăsat ispita mândriei să îţi intre în suflet;
Bucură-te, că ai dispreţuit făţărnicia şi purtarea fariseică;

167
Bucură-te, că mult te-ai folosit de sfaturile duhovnicului tău;
Bucură-te, că îi ajuţi pe creştini să îşi găsească duhovnici iscusiţi;
Bucură-te, că, ascultându-L pe Dumnezeu, ai fost şi tu ascultată de El;
Bucură-te, că nopţile le petreceai în privegheri, bucurându-te în Domnul;
Bucură-te, că, rugăciunea lui Iisus zicând neîncetat, ai curăţit cămara inimii tale;
Bucură-te, dascăl al rugăciunii pentru cei din vâltoarea lumii;
Bucură-te, că pe Mirele Hristos L-ai aşteptat ca o fecioară înţeleaptă;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Condaculul 10
După ce ai adus pe lume treisprezece copii, ai râvnit a-ţi înmulţi nevoinţele şi te-a
frământat gândul plecării la mănăstire. Dar soţul tău te-a rugat să rămâi alături de el,
învoindu-se să trăiţi în înfrânare, ca fraţii. Iar tu, fiind soţie ascultătoare şi mamă
iubitoare de fii, te-ai supus cu smerenie, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10
Ai arătat că nu dispreţuieşti nunta, trăind viaţă legiuită cu bărbatul tău, însă ai
arătat şi că scopul vieţii de familie este dobândirea raiului. Iar după ce ţi-ai făcut
datoria de mamă, născând şi crescând mulţi copii, ai vrut să urci mai sus pe scara
virtuţilor, şi ai trăit lângă soţul tău ca lângă un frate în Hristos. Şi pentru aceasta îţi
cântăm:
Bucură-te, că ai vrut să urmezi cuvioşilor părinţi şi cuvioaselor maici;
Bucură-te, că, fără să depui voturile călugăreşti, ai trăit ca o maică;
Bucură-te, că, rămânând în aceeaşi cameră cu soţul tău, ai trăit îngereşte;
Bucură-te, că, după moartea acestuia, te-ai pregătit pentru propria moarte;
Bucură-te, că, fără să porţi pe tine haina monahală, ai purtat haina nevoinţelor;
Bucură-te, că preotul a auzit glasul Maicii Domnului care din icoană te-a lăudat;
Bucură-te, că glasul a mărturisit în chip minunat că Duhul Sfânt sălăşluieşte în
tine;
Bucură-te, că Maica Domnului te-a chemat să te rogi la biserică, nevoindu-te;
Bucură-te, că, deşi era foarte frig, i-ai dat ascultare, necruţându-ţi ostenelile;
Bucură-te, că, sărutând tu icoana Născătoarei de Dumnezeu, în tot satul s-a
simţit bunămireasmă;
Bucură-te, că Împărăteasa Cerurilor a cerut să fii cinstită pentru sfinţenia ta;
Bucură-te, că, pentru evlavia ta, oamenii L-au slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Condaculul 11
Îmbolnăvindu-te în ultimele zile ale vieţii tale, nu ţi-ai împuţinat nevo-inţele, ci ai
înmulţit rugăciunile. Şi când, slăvindu-L pe Dumnezeu, ai părăsit această lume s-a
văzut pe capul tău o coroană de aur şi o lumină albă, pentru care toţi I-au cântat
Domnului într-un glas: Aliluia!

168
Icosul 11
Bucurie mare au avut cei care au aflat moaştele tale nestricate şi de mir
izvorâtoare, şi au dus de îndată la catedrală un vas cu mirul binemirositor, cu care
ungându-se bolnavii au primit tămăduire. Vestind şi noi binecuvântarea sfintelor
tale moaşte, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că la moartea ta s-a arătat pe capul tău o coroană de aur;
Bucură-te, că ai fost încununată de Dumnezeu pentru sfinţenia ta;
Bucură-te, că, după moarte, ai cerut să fii înmormântată lângă soţul tău;
Bucură-te, că şi prin aceasta ai arătat cinstea familiei;
Bucură-te, adeverind că taina căsătoriei nu se sfârşeşte în lumea aceasta;
Bucură-te, că îi chemi pe creştini să se pregătească pentru viaţa cea veşnică;
Bucură-te, că şi după moarte L-ai mărturisit cu putere pe Hristos;
Bucură-te, că aflarea sfintele tale moaşte a fost pricină de bucurie;
Bucură-te, că mulţimea mirului izvorât a arătat mulţimea minunilor tale;
Bucură-te, că celor care îşi întinează trupurile prin păcate le vădeşti rătăcirea;
Bucură-te, că celor care dispreţuiesc trupul le arăţi greşeala;
Bucură-te, că trupul tău a fost templu al Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Condaculul 12
Arătându-te după moarte preotesei Agata, care era bolnavă, i-ai zis: ?Mergi la
biserică şi sărută icoana Sfintei Iuliana?, iar ea, tămăduindu-se, a făcut cunoscută
minunea ta, cântându-I lui Dumnezeu cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 12
Mulţime mare de minuni ai făcut nouă, credincioşilor, şi pentru aceasta te rugăm
să stai lângă noi în fiecare zi a vieţii noastre, apărându-ne în necazuri şi ispite, ca să
îţi cântăm cu inimile pline de bucurie:
Bucură-te, că pe preoteasa Agata ai chemat-o să sărute icoana ta;
Bucură-te, că şi pe noi ne chemi să te cinstim ca pe o ajutătoare a noastră;
Bucură-te, că pe copiii cărora le curgea sânge din mâini şi din picioare i-ai
vindecat;
Bucură-te, că pe Iosif l-ai izbăvit de moarte când nimeni nu credea că va mai
trăi;
Bucură-te, că el a venit pe jos în satul Lazarevo pentru a-ţi mulţumi;
Bucură-te, că din ostenelile lui ne învăţăm şi noi să fim mulţumitori;
Bucură-te, că ai stins focul care se apropia de biserică;
Bucură-te, că multe feluri de minuni ai săvârşit prin harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, primind puţinele noastre cuvinte de laudă;
Bucură-te, că din Rusia în toată lumea s-a întins lauda ta;
Bucură-te, că moaştele tale au binecuvântat ţinuturi îndepărtate;
Bucură-te, minune a lui Dumnezeu pentru întărirea adevăratei credinţe;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!
169
Condaculul 13(acest condac se zice de trei ori)
O, Sfântă Iuliana din Lazarevo, comoară a Rusiei dreptcredincioase şi a întregii
Biserici, primeşte acum această rugăciune care se aduce ţie ca mulţumire pentru
ajutorul pe care îl dai neamului creştinesc, şi întăreşte-ne ca până la sfârşitul vieţii
noastre să Îi cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia!   

Apoi iarăşi se zice 


Icosul întâi
Tu eşti bucuria noastră, mângâierea şi ajutorul nostru, roabă aleasă a lui Hristos,
că împreună călătoreşti pe marea vieţii cu cei ce se roagă ţie, izbăvindu-i de vifor şi
ducându-i la limanul cel liniştit al raiului, şi pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, mlădiţă a Bisericii dreptslăvitoare;
Bucură-te, candelă aprinsă pentru Hristos;
Bucură-te, înger al curăţiei şi al rugăciunii;
Bucură-te, dreptar al vieţuirii creştine în familie;
Bucură-te, pildă pentru soţiile credincioase;
Bucură-te, pavăză a mamelor creştine şi a copiilor lor;
Bucură-te, veghetoare asupra tinerilor care vor să se căsătorească;
Bucură-te, arătând calea spre mănăstire celor care o caută;
Bucură-te, mână întinsă celor ce vor să se pocăiască;
Bucură-te, ajutătoare celor ce pun început bun mântuirii;
Bucură-te, glas al sfinţeniei în pustia lumii iubitoare de rătăcire;
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Şi   Condaculul întâi
Pe Sfânta Iuliana cea milostivă, care prin faptele ei a fost icoană vie a lui Hristos
şi a mărturisit că familia este o cale de sfinţenie, biruind cu iscusinţă cursele
vrăjmaşului şi ispitele trupeşti, să o lăudăm, iubitorilor de Dumnezeu, zicând:
Bucură-te, Sfântă Iuliana, cunună a familiilor creştine!

Rugăciune către Sfânta Iuliana din Lazarevo


Sfântă Iuliana din Lazarevo, chivot al milosteniei şi reazem al familiilor
credincioase, plecând genunchii la rugăciune cădem către tine şi te rugăm: vezi
necazurile care ne apasă, vezi furtuna care s-a ridicat asupra noastră. Nu ne lăsa,
sfântă a lui Dumnezeu. Vino în ajutorul nostru degrabă, aşa cum şi Sfântul Nicolae
a venit în ajutorul tău când erai înconjurată de diavoli. Nu pregeta, sfântă, să arăţi
puterea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu pentru mângâierea celor neputincioşi.
   Vino, Sfântă Iuliana, vino şi stai lângă inimile noastre apăsate de durere şi de
tulburare. Roagă-te să ne întărim credinţa, să părăsim păcatele şi să punem început
bun mântuirii. Arată-te păzitoare a curăţiei şi iubirii celor căsătoriţi, îndrumătoare a
copiilor şi a tinerilor. Fii mângâietoare a orfanilor şi a celor întristaţi şi grabnică
tămăduitoare a celor bolnavi, aşa cum ai fost şi celor care au primit de la tine ajutor
170
minunat în rugăciunile lor.
   Ai grijă de toţi creştinii, de copii, de părinţii lor, de toţi monahii şi monahiile, de
toţi preoţii şi ierarhii. Roagă-te pentru noi, să nu fim înghiţiţi de duhul lumii
acesteia şi să nu lepădăm credinţa cea dreaptă. Ci să mergem pe calea sfinţeniei, pe
calea rugăciunii şi a virtuţilor, ca, acoperiţi de rugăciunile tale, să Îl slăvim pe
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, în
vecii vecilor. Amin.

Acatistul izbăvirii din necazuri


Rugăciunile începătoare
Condac 1
Până când Doamne mă vei uita, până în sfârşit?
Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până când
voi îngrămădi gânduri în sufletul meu, durere în
inima mea, ziua şi noaptea?- se întreba David
Proorocul, cuprins de tulburare. Dar când sufletul său
s-a veselit de milele Tale, Ţi-a cântat cu dragoste şi
mulţumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 1
Ştim că la nunta din Cana Galileii ai prefăcut
apa în vin, Doamne Iisuse şi credem că aşa poţi
schimba slăbiciunea noastră în putere, frica
noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde. Venim la Tine, singurul nostru
Ocrotitor, singurul nostru sprijin, că numai Tu, Doamne, eşti limanul nostru şi la
Tine căutăm alinare.
171
Doamne, Iubitorule de oameni, fie Voia Ta, nu voia noastră!
Doamne, Împăratul împăraţilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!
Doamne, Răsăritul răsăriturilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!
Doamne, Nădejdea celor fără de nădejde, fie Voia Ta, nu voia noastră!
Doamne, Mângâietorul sufletelor noastre, fie Voia Ta, nu voia noastră!
Doamne, Înfrumuseţătorul făpturilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

Condac 2
Luaţi fraţilor ca pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe Proorocii care au
grăit în Numele Domnului! - ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacov, iar noi urmând
sfatul său, purtăm în cugetele noastre nu numai suferinţele Sfinţilor Prooroci, ci şi
pe ale Tuturor Sfinţilor care gustând din paharul durerii I-au cântat Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Ştim neputinţele şi slăbiciunile noastre, dar ştim şi că Îţi stă în putere să ne
întăreşti aşa cum l-ai întărit pe David când s-a luptat cu Goliat şi cum i-ai întărit pe
Sfinţii Tăi în lupta cu puterile întunericului. Pentru acesta ne rugăm Ţie:
Doamne, precum i-ai păzit pe cei trei tineri în cuptorul de foc, păzeşte-ne şi pe
noi!
Doamne, ocroteşte-ne aşa cum l-ai ocrotit pe Proorocul Daniil, când se afla în
groapa cu lei!
Doamne, Protectorul Sfântului Apostol Pavel în grelele încercări, protejează-ne
cu Harul Tău!
Doamne, dă-ne puterea tânărului mucenic Nestor, care l-a biruit pe puternicul
Lie!
Doamne, învaţă-ne să râvnim la răbdarea Sfântului Alexie - omul Lui
Dumnezeu!
Doamne, ajută-ne să îi urmăm pe Sfinţii pe care nimic nu i-a despărţit de
dragostea Ta!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

Condac 3
Ştim cuvântul Evangheliei că Cel care va răbda până la sfârşit, acela se va
mântui! Ne temem să nu pierim din pricina nerăbdării noastre. O! Dacă am avea
răbdare mucenicească atunci ar fi primită de Dumnezeu ca tămâia cu bun miros şi
s-ar înălţa la Ceruri ca un tainic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Decât să ne plângem că suferim, mai bine ne amintim de Dreptul Iov. Bunătăţi
felurite a avut şi pe toate le-a pierdut, dar nu L-a hulit pe Dumnezeu şi a primit la
urmă mai multe decât avea la început. Ajută-ne să avem răbdare şi binecuvântările
Tale Doamne, Cel care ai fost răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră!
172
Doamne, Nădejdea celor fără de nădejde, miluieşte-ne!
Doamne, Dătătorul celor care cer, dăruieşte-ne darul răbdării!
Doamne, Îmbrăcămintea săracilor, îmbracă-ne cu răbdarea Dreptului Iov!
Doamne, Folositorul văduvelor, înţelepţeşte-ne ca să nu cădem în deznădejde!
Doamne, Apărătorul celor lipsiţi, învaţă-ne să Îţi cerem ajutorul!
Doamne, Deschizătorul celor care bat, deschide-ne nouă uşa binecuvântărilor
Tale!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

Condac 4
Grijile ne tulbură îndepărtându-ne mintea de la Dumnezeu şi sufletele noastre nu
găsesc alinare. Nu este cu putinţă să scăpăm de tirania lor, dacă nu ne vom îndrepta
nădejdea spre Domnul, Cel care aşteaptă să primească de la noi cântarea: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale!
Ajunge zilei răutatea ei! Preabunule Doamne, aşa ne-ai povăţuit dar nu am urmat
acest cuvânt. Acum ruşinaţi fiind şi lipsiţi de cele de trebuinţă, cădem cu umilinţă la
ajutorul Tău nădăjduind că vei ierta greşeala noastră.
Doamne, vezi lipsurile noastre şi dăruieşte-ne toate cele de trebuinţă!
Doamne, întăreşte-ne, să răbdăm încercările prin care ai îngăduit să trecem!
Doamne, dăruieşte-le celor lipsiţi de hrană să se îndestuleze de Milele Tale!
Doamne, înmulţeşte darurile cu care binecuvântezi familiile nevoiaşe!
Doamne, ajută-ne să nu ne lipim inimile de bunătăţile lumeşti!
Doamne, luminează-ne gândurile, să nu mai râvnim la cele care nu ne sunt de
folos!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

Condac 5
Ştiindu-ne în vreme de boală cârtitori, precum de demult iudeii în pustie, Te
rugăm să ne dai putere, ca oricât de mari ar fi suferinţele noastre să Te slăvim
cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Toţi vom părăsi această lume în care cunoaştem durerea şi boala! Să înţelegem
durerile trupeşti ca oglindire a suferinţei veşnice şi imbold pentru a cere Dumne-
zeiască Milostivire.
Doamne, Vindecătorul bolnavilor, vindecă durerile noastre!
Doamne, dăruieşte răbdare celor aflaţi în suferinţe sufleteşti şi trupeşti!
Doamne, tămăduieşte-i pe cei cărora le este de folos aceasta!
Doamne, întăreşte-i pe cei biruiţi de suferinţe de tot felul!
Doamne, pune în inimile celor bolnavi nădejdea veşnicei bucurii!
Doamne, povăţuieşte-i pe cei care suferă, să se teamă de veşnica suferinţă şi să
173
se pocăiască!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

Condac 6
Ne temem de cutremur, ne temem de sabie, dar nu ne temem de chinurile veşnice
care ne aşteaptă, dacă ne lăsăm prinşi în cursele vrăjmaşului şi uităm să Îi cântăm
Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Credem Doamne Iisuse, că sunt adevărate minunile pe care le mărturiseşte Sfânta
Evanghelie, prin care ai fost Grabnic Ajutător celor aflaţi în necazuri de tot felul.
Alergăm la ajutorul Tău sperând că nu vei trece cu vederea cererile noastre, ci vei
rândui toate spre folosul nostru.
Doamne alungă de la sufletele noastre zadarnica tulburare şi dăruieşte-ne să gus-
tăm Pacea Ta!
Doamne apără toate aşezările creştine şi pe cei care locuiesc într-însele!
Doamne păzeşte-ne de cutremur, de potop, de foc şi de celelalte necazuri!
Doamne păzeşte-ne de căderea în păcat, pe noi şi pe cei pentru care ne rugăm
Ţie!
Doamne dăruieşte-ne sfârşit creştinesc, ferindu-ne de moartea năprasnică!
Doamne izbăveşte-ne de focul cel nestins şi de chinurile veşnice!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

Condac 7
Degeaba Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască pace, să ne păzească de toate
relele, dacă nu vrem să ne pocăim şi nu pricepem că El vede toate faptele noastre.
Să ne smerim şi cu drag să Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Izbăveşte-ne, Doamne, de toată răutatea oamenilor! Dă-ne putere să ne rugăm
pentru cei care ne prigonesc! Picură în inimile noastre o picătură din dragostea Ta, a
Celui care Te-ai rugat pentru cei care Te-au răstignit, ca să putem împlini porunca
iubirii de vrăjmaşi!
Doamne, împacă-i pe cei care se vrăjmăşesc, făcându-se unelte ale celui viclean
şi rău!
Doamne, învaţă-ne să ne iertăm unii pe alţii şi să uităm răul care ni s-a făcut!
Doamne, alungă de la noi duhul mâniei şi dă-ne iubire pentru cei care ne
duşmănesc!
Doamne, întoarce răul în bine, spre Slava Numelui Tău Sfânt!
Doamne, iartă-i pe toţi cei care ne-au greşit cu ştiinţă sau fără de ştiinţă!
Doamne, umple cu dragostea Ta inimile celor însinguraţi şi neînţeleşi de
oameni!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!
174
Condac 8
Mieluşeaua Ta Iisuse, Sfânta Iustina Fecioara, simţind săgeţile vrăjmaşului şi
însemnându-se cu credinţă cu semnul crucii, a gonit de la ea puterile întunericului,
învăţându-i pe cei ispitiţi de cel rău să Îi cânte Izbăvitorului nostru: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 8
Mântuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta! Biruinţă bine-
credincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu crucea Ta păzeşte pe
poporul Tău şi pe cei care Ţi se roagă!
Doamne, izbăveşte-ne din toate cursele întinse de cel viclean şi rău!
Doamne, nu îngădui să fim batjocoriţi de urâtorul de oameni!
Doamne, ai milă de cei care suferă din lucrare diavolească!
Doamne, fă neputincioase farmecele care sunt îndreptate asupra robilor Tăi!
Doamne, împiedică-i pe creştini să caute ajutor la vrăjitori sau la doctorii
închipuiţi!
Doamne, dă putere celor care în ispite se însemnează cu semnul Sfintei Cruci!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!
Condac 9
Se aude încă glasul Înaintemergătorului: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia
Cerurilor! Să părăsim iubirea de sine, să părăsim desfătările lumeşti şi să alergăm la
Doctorul care tămăduieşte sufletele, cântându-I cu umilinţă: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 9
Doamne Iisuse Hristoase, mulţimea păcatelor noastre ne apasă şi stăm ca
bolnavul de la Scăldătoarea Siloamului, neavând putere să intrăm în scăldătoarea
pocăinţei. Ajută-ne Tu, Milostive Doamne, să urâm păcatul, să alergăm la
spovedanie şi să ne mărturisim prea multele noastre păcate!
Doamne, Care nu Te-ai scârbit de păcătoasa care Ţi-a sărutat picioarele, fii
Milostiv şi nouă!
Doamne, oricât de mari ar fi căderile noastre, ajută-ne să ne ridicăm!
Doamne, nu ştim să ne pocăim de nu ne vei trimite gândul cel bun!
Doamne, alungă-l de la noi pe vrăjmaşul care ne opreşte să ne spovedim cu
zdrobire de inimă!
Doamne, iartă-ne păcatele făcute cu cuvântul, cu lucrul, cu gândul, cu voie sau
fără de voie!
Doamne, învaţă-ne să punem început bun mântuirii noastre!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

Condac 10
Ca o desfrânată lumea aceasta ne ispiteşte să părăsim calea cea strâmtă şi să îm-
brăţişăm trecătoarele desfătări. Noi însă Te rugăm să ne dăruieşti Darurile Sfântului
Duh: duhul înţelepciunii, al înţelegerii, al puterii în credină, al cunoştinţei, al bunei-
175
credinţe, al smereniei şi al iubirii de Dumnezeu, ca stând neclintiţi în faţa ispitelor
să Îţi înălţăm cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Cei care ascultă poruncile Sfintei Evangheliei vor auzi din gura Ta Doamne:
Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc! Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat! Bolnav am
fost şi M-aţi cercetat! Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, de moşteniţi Împărăţia
pregătită vouă de la întemeierea lumii! Învaţă-ne să facem faptele credinţei Doam-
ne, învaţă-ne să trăim plini de dragoste pentru ceilalţi, ca să avem nădejde de mân-
tuire!
Doamne, dăruieşte-ne să Te iubim din toată inima şi din tot cugetul nostru!
Doamne, dăruieşte-ne să ne iubim aproapele cu dragoste jertfelnică!
Doamne, Cel care ai spălat picioarele ucenicilor Tăi, învaţă-ne să slujim
aproapelui nostru!
Doamne, Tu care eşti Samarineanul Milostiv, îndeamnă-ne să îngrijim rănile
semenilor noştri!
Doamne luminează-ne ca în cei pe care îi ajutăm, flămânzi, goi sau bolnavi, să
Te vedem pe Tine!
Doamne, dă-ne puterea de a nu şovăi să împlinim Poruncile Tale!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

Condac 11
A început războiul! Se aude trâmbiţa care ne cheamă să părăsim lenevia cea
pierzătoare de suflet şi să ne înarmăm cu sabia Duhului, cu coiful mântuirii şi cu
pavăza credinţei, luptând până la sânge împotriva patimilor şi a poftelor şi cântând
cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Ori de câte ori cădem în luptă să ne ridicăm degrabă, ca să nu se primejduiască
sufletele noastre. Să luptăm cu curaj şi cu nădejde fără să ne plângem că rănile
noastre sunt prea adânci, că Împăratul nostru le vede şi le va tămădui cu multă
pricepere!
Doamne, ajută-ne să sporim în rugăciune!
Doamne, ajută-ne să ducem o viaţă smerită, lepădându-ne de mândrie!
Doamne, dă-ne să iubim nevoinţa şi să dispreţuim desfătările pătimaşe!
Doamne, luminează-ne şi sfinţeşte-ne, ca să păstrăm şi să mărturisim dreapta
credinţă!
Doamne, dăruieşte-ne să trăim ca fiii înţelepţi ai Sfintei Tale Bisericii!
Doamne, nu îngădui să părăsim învăţăturile Părinţilor şi să ne lipim inimile de
învăţături rătăcite!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

176
Condac 12
Iată acum vreme potrivită! Iată acum ziua mântuirii! - ne spune marele Apostol
Pavel care îi îndeamnă pe creştini să nu aştepte vremuri de linişte şi odihnă pentru a
dobândi mântuirea, ci în mijlocul încercărilor să Îi cânte Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 12
În faţa ispitelor suntem ocrotiţi de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, de
Soborul Sfinţilor şi de Cetele Îngereşti. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate Milele
Tale cele arătate şi pentru cele ascunse şi Te rugăm să ne îndrumi paşii pe calea
mântuirii, pe calea care duce în curţile Raiului:
Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, mântuieşte-ne precum ştii!
Doamne, pentru rugăciunile Tuturor Sfinţilor mântuieşte-ne pe noi!
Doamne, pentru rugăciunile Sfinţilor Îngeri Păzitori, mântuieşte-ne pe noi!
Doamne, pentru rugăciunile tuturor Cetelor Îngereşti, mântuieşte-ne precum ştii!
Doamne, pentru rugăciunile care se înalţă în Sfânta Biserică, mântuieşte-ne pre-
cum ştii!
Doamne, pentru rugăciunile ierarhilor, preoţilor şi ale celor care ne pomenesc,
mântuieşte-ne!
Doamne, Cel care pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne
precum ştii!

Condac 13 (de 3 ori)


Nu suntem vrednici de Milele Tale Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, dar Te rugăm
să primeşti puţina noastră rugăciune precum ai primit oarecând cei doi bani ai
văduvei şi să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, să Îţi putem cânta cu
inimă smerită: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune pentru ieşirea din necazuri

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră, dar la Tine ne este toată nă-
dejdea. Tu cunoşti pricina răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt
număraţi. La Tine scăpăm şi pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău
pierzător de suflet şi să ne ajuţi să biruim toate ispitele care ne învăluie. Îţi
mulţumim, Hristoase Dumnezeule, că Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul
nostru! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin!

177
Acatistul Sfântului Arhanghel Rafael
(VINDECĂTOR)

Rugăciunile începătoare
Condac 1
Sfinte Arhanghel Rafael, Voievod al Cetelor
Îngereşti, mare Tămăduitor, Călăuzitorul călătorilor şi
Paznicul cununiilor, ca unuia ce în mare cinste te afli în
rânduiala de Sus, din prea puţinul vredniciei noastre, cu
smerenie şi credinţă, cântare de laudă îţi aducem:
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta
vindecă-ne de boli şi apără-ne de ispite!

Icos 1
Te numeri între Sfinţii Arhangheli care poartă
rugăciunile lumii dinaintea Celui Preaînalt, împlineşti fără
de preget Voia Milei Dumnezeieşti, dai ajutor celor
năpăstuiţi şi de aceea te chemăm ca pe o lumină în noaptea păcatelor noastre şi
fericindu-te spunem aşa:
Bucură-te, aproapele Luminii celei Neînserate!
Bucură-te, purtătorul rugăciunilor la Cer!
Bucură-te, braţul Dumnezeieştii Mile!
Bucură-te, că de tine demonii se tem!
Bucură-te, dezlegătorul legăturilor necurate!
Bucură-te, dreptate care nu mai osteneşti!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
178
apără-ne de ispite!

Condac 2
Suntem lesne cârtitori şi în vălmăşagul necazurilor vieţii, în loc să zicem ca şi
Iov: Domnul a dat, Domnul a luat! Fie Numele Domnului Binecuvântat!- noi ne
smintim cu gândul, cu vorba şi cu fapta! Ferice de cei care se învrednicesc să
urmeze pilda drepţilor, care cu răbdarea se încing şi către cele de Sus întorcându-se,
cu glas de smerenie glăsuiesc: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Oarecând a strigat dreptul Tobit adânc întristat: Doamne, adu-Ţi aminte de mine!
Dumnezeu te-a trimis pe tine, Cerescule Vindecător, să-l cercetezi în mâhnirea ce-l
cuprinsese şi să ridici albeaţa de pe ochii lui. Ca şi Tobit odinioară, nădejdea toată
ne-o punem întru Domnul! Te rugăm să duci la El rugăciunile noastre şi să aduci
dar izbăvitor celor care cu credinţă îţi grăiesc acestea:
Bucură-te, cel cu bun nume întru cei de Sus!
Bucură-te, cel fără-de-trup, înţelegător al celor trupeşti!
Bucură-te, împărtăşirea Pământului cu Cerul!
Bucură-te, cel în leac neîntrecut!
Bucură-te, alinătorul rănilor firii!
Bucură-te, care toată lipsa o împlineşti!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

Condac 3
Preamilostivule Doamne ne-ai învăţat că mult poate rugăciunea cea stăruitoare a
dreptului! Pentru aceasta şi noi, însetând după dreptate, chiar dacă n-am atins
măsura Sfinţilor Părinţi pe poteca îngustă a sfinţeniei umblăm cu pas şovăitor şi Te
rugăm ca să ne luminezi şi să ne întăreşti să ne faci şi vrednici a-Ţi cânta fără de
osândă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3
Bunul şi dreptul Tobit, care înfruntând ameninţarea stăpânirii îngropa după
rânduială morţii cei la răspântii lepădaţi, s-a pomenit precum Iov încercat. Orb fiind
şi luat în râs şi de soţia lui Ana, s-a rugat cu umilă stăruinţă. Domnul, auzind
rugăciunea lui cea binecredincioasă, i-a trimis Arhanghel Izbăvitor, tăinuit în chip
omenesc, căruia şi noi se cuvine cu un glas şi cu o inimă a-i cânta:
Bucură-te, cel care eşti dinainte de stele!
Bucură-te, stăruitorule întru bunătatea dintâi!
Bucură-te, înveşmântatule în multă strălucire!
Bucură-te, floarea Dumnezeiescului alai!
Bucură-te, scară a sfinţeniei rugătoare!
Bucură-te, punte între Pământ şi Cer!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

179
Condac 4
De vom avea credinţă cât un bob de muştar, zice Domnul, munţii îi vom muta din
loc şi copaci vom sădi în mare. Noi, râvnitori cu duhul întru credinţă, dar slabi din
pricina cărnii, cu tatăl demonizatului să zicem: Cred, Doamne! Ajută necredinţei
mele!- iar Celui Întreit Sfânt cu Îngerii să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4
Văzând bătrânul Tobit mila Lui Dumnezeu făcută cu el şi cu toată casa lui, s-a
bucurat şi cântare de laudă Domnului I-a cântat: Bine este cuvântat Dumnezeul Cel
Veşnic şi Viu şi bine este cuvântată Împărăţia Lui! Să ne învrednicim a ne face
Domnului vorbitori, iar solului Său, cel cu blândeţe tămăduitor şi îndreptător a toată
strâmbătatea neîntârziat să-i grăim unele ca acestea:
Bucură-te, călcătorule peste luceferi!
Bucură-te, vâlvătaie a rugului celui nemistuit!
Bucură-te, sol purtător de dreptate!
Bucură-te, izvor al smereniei lucrătoare!
Bucură-te, prin care firea se primeneşte!
Bucură-te, prin care soroacele se vor vădi!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!
Condac 5
Ca pe nişte fii risipitori ne ispitesc cărările lumii şi dulceţile ei cele deşarte, iar de
mulţimea curselor şi rătăcirilor n-avem îndestulă putere şi pricepere de unii singuri
să ne ferim, slăbănogiţi fiind noi de păcate. Dumnezeu cel în Treime închinat,
Cârmuitorul întregii făpturi, călăuze îngereşti fără de preget ne-a rânduit nouă, celor
care nu prididim a striga: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Tobie a pornit la drum ca să aducă înapoi părintelui său argintul ostenelilor
lumeşti. Dumnezeu iar te-a trimis pe tine, ca să-l înveţi pe el să descopere şi să
preţuiască aurul cel nevăzut al Darurilor Dumnezeieşti, în faţa cărora pălesc toate
bogăţiile lumii. Străduindu-ne asemenea lui Tobie întru curăţia inimii, călăuză
luminătoare te rugăm să fii, ca să spunem cu bucurie:
Bucură-te, vistiernicul duhovniceştilor comori!
Bucură-te, pecetea îndurărilor de Sus!
Bucură-te, ocrotitorul bătrâneţilor celor neputincioase!
Bucură-te, îndrumătorul tinereţilor celor neştiutoare!
Bucură-te, întru care cărările se adună!
Bucură-te, întru care zările se smeresc!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

Condac 6
Ferice de Cel care se încrede întru Domnul, piatra cea din capul unghiului, Cel
care cândva a surpat porţile iadului! Urmându-L pe Biruitorul Lumii ni s-a dat
lumea ca să o biruim şi în Numele Lui, dezlegaţi de frică şi de toate legăturile
180
vrăjmaşului, întru libertatea duhului să-I putem cânta Lui Dumnezeu: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Îngerul Domnului către Tobie a grăit, arătându-i-o pe Sara cea nefericită: Nu te
teme, că ea este menită din veac pentru tine şi tu o vei mântui! O! Taină a Dragostei
de Sus pogorâtoare, a nunţii de Dumnezeu pecetluită, a Proniei Dumnezeieşti care
toată mintea o covârşeşte! Neîntârziat să cădem dinaintea Solului Ceresc şi cu
credinţă să spunem aşa:
Bucură-te, solul Sfatului Celui-de-Taină!
Bucură-te, straja Răsăritului de Sus!
Bucură-te, urgisitorul duhurilor necurate!
Bucură-te, starostele blagoslovitelor nuntiri!
Bucură-te, cel pururea gata de slujire!
Bucură-te, prin care casele se temeluiesc!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

Condac 7
Bine au făcut cei din vechime care s-au încredinţat cu totul Lui Dumnezeu! Noi
cei îndreptaţi şi răscumpăraţi prin Sângele Lui Hristos, părtaşi la tot Harul şi la tot
adevărul, fără şovăire lăudându-L pe Dumnezeul Cel Viu să-I cântăm: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Intrând cu nădejde curată în iatacul nunţii lor, unde moartea de şapte ori biruise,
Tobie s-a rugat: Şi acum, Doamne, nu plăcerea o caut, luând pe sora mea, ci o fac
cu inima curată. Binevoieşte a avea milă de ea şi de mine şi a ne duce împreună
până la bătrâneţe! Călăuzeşte-ne şi povăţuieşte-ne Cerescule Voievod şi pe noi, cei
care-ţi cântăm ţie cu bună încredinţare:
Bucură-te, temelie nicicând clătinată!
Bucură-te, părtaşul celor nestricăcioase!
Bucură-te, de diavoli înlănţuitorule!
Bucură-te, călăuza celor înstrăinaţi!
Bucură-te, apusul a toată durerea!
Bucură-te, foc topitor de blesteme!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

Condac 8
Dintru început Domnul Dumnezeu a zidit bărbat şi femeie, ca să nu fie omul
singur şi sămânţa lui să se înmulţească, umplând tot Pământul. Mare este Taina
aceasta Dumnezeiască ca doi unul să se facă după suflet şi după trup şi firea
plinind-o mulţime să rodească! Toată suflarea să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia!
181
Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Auzind rugăciunea bietei Sara, cea pe nedrept batjocorită de slujnicia tatălui ei,
pentru că asmodeu, vrăjmaşul nunţii, de şapte barbaţi o văduvise până să-i
cunoască, Dumnezeu la ea te-a trimis pe tine, Paznicul Cununiilor, să pui capăt
deznădejdii ei şi soţ binecuvântat să-i aduci. Astăzi şi noi te rugăm să alungi şi să
legi în pustie tot duhul cel necurat, ca să-ţi grăim acestea:
Bucură-te, întîi stătătorule al cetelor dreptăţii!
Bucură-te, de care tremură toţi îngerii întunericului!
Bucură-te, vătaful Tainelor Dumnezeieşti!
Bucură-te, liman al nunţii neîntinate!
Bucură-te, prin care rănile se lecuiesc!
Bucură-te, căruia toată suflarea se încrede!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

Condac 9 
Domnul Dumnezeu care a dat pedeapsa cuvenită lui Adam şi Evei, dar şi vestea
cea bună a izbăvirii noastre, zicând că din femeie se va naşte Mântuitorul neamului
omenesc, la rugăciunea Sarei celei greu încercate, Acela, biruitor de şarpe i-a trimis
în ajutor. Noi, auzind acestea Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Precum odinioară Sara soţia stearpă a lui Avraam, la vremea bătrâneţilor ei s-a
făcut roditoare, prin Mila Celui Preamilostiv, tot aşa şi Sara, fiica lui Raguel,
urgisită de cel rău, a căpătat pentru răbdare şi ale ei înfocate rugăciuni, dezlegare de
la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Rafael, căruia noi ne închinăm şi cu glas
mare Îi spunem aşa:
Bucură-te, cel cu Mihail şi cu Gavriil lăudat!
Bucură-te, frumuseţe îngerească!
Bucură-te, biciuitorul puterilor iadului!
Bucură-te, sfârşitul a toată bântuirea!
Bucură-te, tămăduire cerească!
Bucură-te, crainicul rugăciunii neîncetate!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

Condac 10
Iubirea se trece prin foc şi rămâne nemistuită! În trup se pogoară, dar în Cer
sălăşluieşte! Pe Cruce se spânzură, dar stă morţii biruitoare! Iar noi, chipul Lui
Dumnezeu în inimă purtându-L, asemănarea cu El în iubire ne-o lucrăm şi cu Sfinţii
duhovniceşte cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10
Neprihănita Sara, cea menită din veac bunului Tobie, prin multe vămi a fost
182
trecută până s-a lămurit precum aurul şi întru iubire a izbândit. Noi îmbrăcându-ne
în iubire ca într-o haină de mireasă ne încredinţăm Domnului şi paznic de Sus
cerem şi cântăm aşa:
Bucură-te, sfeşnic al luminii celei line!
Bucură-te, netrupescule de trupuri tămăduitor!
Bucură-te, cel încins în zalele iubirii!
Bucură-te, binecuvântarea cămărilor de nuntă!
Bucură-te, făgăduinţa în veci nemincinoasă!
Bucură-te, întru care darurile prisosesc!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

Condac 11
Mila şi iubirea Bunului Dumnezeu este nesfârşită, iar căile ascunse ale lucrării
Lui nici o minte nu le poate cuprinde. De cine oare ne vom teme când cu noi este
Dumnezeu? Ascultaţi neamuri şi preamăriţi-L pe El, în toată vremea cântându-I:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11
Înger Sfânt în trup te-ai arătat, odinioară şi le-ai spus celor căzuţi cu faţa la
pământ şi cuprinşi de o sfântă înfricoşare: Nu vă temeti! Pace veţi avea! Bine să-L
cuvântaţi voi şi să-L preaslăviţi pe Dumnezeu în veac! Căzând cu faţa la pământ,
mulţumindu-I şi slăvindu-L pe Dumnezeu să spunem:
Bucură-te lamură a oştirilor înaripate!
Bucură-te icoană a dreptei asemănări!
Bucură-te vestitorul păcii celei adevărate!
Bucură-te povaţa celor dreptcredincioşi!
Bucură-te zălog al cucernicei biruinţe!
Bucură-te vrednicie pururea veghetoare!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

Condac 12
Preaînţeleptul Dumnezeu, a rânduit în Cer Oştire slujitoare, miliarde de miliarde
şi toate cele văzute prin cele nevăzute Tainic se păzesc. Cutremură-te omule, că
Dumnezeu la desăvârşirea făpturii te-a chemat, că Înger nefiind cu Îngerii să te
întreci! Întru smerită ascultare şi cu ei laolaltă să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12
Sfântul Evanghelist Ioan, în Apocalipsă, la ruperea celei de-a şaptea peceţi, a
văzut pe cei Şapte Îngeri care stau dinaintea Lui Dumnezeu şi care au să sufle în
trâmbiţele dreptăţii, împlinind cele ce trebuie să fie. Noi, pocăindu-ne de păcatele
noastre cele multe, celui desăvârşit întru slujire glas înălţând, să-i spunem cu bună
nădejde:
183
Bucură-te Cel care stai dinaintea Tronului Slavei!
Bucură-te trâmbiţaşul milostivei dreptăţi!
Bucură-te alesul soroacelor Dumnezeieşti!
Bucură-te taină a zidirii celei nevăzute!
Bucură-te sprijinitor grabnic al celor văzute!
Bucură-te în Soborul celor asemenea ţie!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafael şi prin mijlocirea ta vindecă-ne de boli şi
apără-ne de ispite!

Condac 13 (de 3 ori)


O, Sfinte Arhanghel cu întreit dar, care rănile ni le vindeci, paşii ni-i îndrepţi şi
cununiile ni le păzeşti cercetează-ne la vremea nevoilor noastre! Ca pe Tobit cel
tare în credinţă - tămăduieşte-ne! Ca pe Tobie cel cu bună nădejde - călăuzeşte-ne!
Ca pe Sara cea castă în iubire - dezleagă-ne! Cere pentru noi de la Mântuitorul
Hristos iertarea păcatelor noastre şi cetăţenia Ierusalimului Ceresc, unde laolaltă cu
Îngerii şi cu Sfinţii să ne învrednicim a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia! (apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafael - Ocrotitorul


 
Sfinte Arhanghel Rafael auzi glasurile noastre îndelung rugătoare şi mijloceşte
pentru noi dinaintea Domnului Iisus Hristos, ca Mila Lui să se pogoare asupra
noastră în tot ceasul, împlinind trebuinţele noastre sufleteşti şi trupeşti după Voia
Lui, iar nu după cugetul nostru cel întinat. Fie ca tot sufletul creştin aflat în boală
sau în neputinţă, tulburat în patul lui, călător pe uscat, pe apă sau prin văzduh,
fiecare după nevoia pe care o poartă, să capete, prin îngereasca ta mijlocire,
îndreptarea şi ocrotirea Domnului Dumnezeu, în ceasul de faţă şi în toată vremea
vieţii lui, precum şi răspuns bun la Judecata cea înfricoşătoare, când şi tu de faţă vei
fi, cu Oştirile cele Cereşti. Sfinte Arhanghel Rafael îţi mulţumim pentru ajutorul tău
şi te rugăm nu ne măsura cu asprime puţina credinţă şi nedesăvârşirea cuvintelor!
Împlineşte tu cele de trebuinţă nouă, ca un ales între aleşi şi neamului omenesc
pururea sprijinitor! Pe Milostivul Dumnezeu roagă-L, cu întreg Soborul Puterilor
Cereşti, celor fără de trup, ca mai presus de toate să ne dea nouă harul smereniei, al
iubirii sfinte şi al răbdării şi buze vrednice a slăvi, dimpreună cu corurile îngereşti,
pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea Cea De-O-Fiinţă şi Nedespărţită, acum
şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

184
ACATISTUL SFÂNTULUI GRIGORIE
PALAMA, ARHIEPISCOPUL
TESALONICULUI
zi de prăznuire - 14 Noiembrie
Facere a monahului Gherasim Micraghiannaitul

După obişnuitul început, se zic:


Condacele şi Icoasele
Condacul 1
Luminătorule al dreptei credinţe, sprijinul
Bisericii şi învăţătorule, podoaba monahilor,
apărătorul cel nebiruit al teologilor, făcătorule de
minuni Grigorie, lauda Tesalonicului,
propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se
mântuiască sufletele noastre. Pe păstorul
Tesalonicului , cel prea vrednic şi pe Luminătorul
Bisericii cel prealuminat Să-l lăudăm în cântări
dumnezeieşti; Căci s-a arătat locaş al luminii celei
nepătrunse Şi dăruieşte luminare şi har îmbelşugat
Tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte
Grigorie!

Icosul 1
Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat Grigorie preafericite şi cu viaţa
ta cea dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngereşti; pentru aceea, minunăndu-
ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:
Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască străluceşte;
Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;
Bucură-te, pajişte prea bine mirositoare a înţelepciunii;
Bucură-te, părtaş al învăţăturii celei prea bune;
Bucură-te, înălţime neajunsă cu privirea a celor înalte;
Bucură-te, adănc neatins al darurilor duhovniceşti;
Bucură-te, că eşti strălucire a Bisericii;
185
Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocşilor;
Bucură-te, al credinţei luminător prea luminat;
Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;
Bucură-te, prin care grăitorii de nebunii vor tăcea;
Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura;
Bucură-te, Părinte Grigorie!
Condacul 2
Ochii sufletului tău, din tinereţe, Părinte, la Hristos Împăratul ridicându-ţi, ţi-ai
întors faţa ta de la curţile împărăteşti şi slava celor pământeşti ai părăsit, şi cu
nevoinţe duhovniceşti urmând pe Domnul, ai auzit: Aliluia!

Icosul 2
Toată ştiinţa cea din afară ai dobândit, prea fericite, ca un cunoscător şi prea
înţelept; dar te-ai arătat, mai apoi, înfocat iubitor al frumuseţii celei nepieritoare a
înţelepciunii lui Dumnezeu, Grigorie, înţelepţind cu dumnezeieştile tale cuvinte, pe
cei care cu evlavie strigăm către tine:
Bucură-te, carte a purtărilor celor cuvioase;
Bucură-te, vistierie a luminii celei nematerialnice;
Bucură-te, pom cel mult roditor cu rădăcini de lumină;
Bucură-te, al evlaviei binemirositor laur;
Bucură-te, floare de amarant răsărită din lucrarea cea tainică;
Bucură-te, finic plin de roadele rodirii celei sufleteşti;
Bucură-te, că ţi-ai întors faţa de la rătăcirea cea din lume;
Bucură-te, că ai primit harul cel dăruit de Dumnezeu;
Bucură-te, slujitor preafierbinte al lui Hristos;
Bucură-te, cel ce eşti mai presus de tot ce este stricăcios;
Bucură-te, cel ce ai făcut să vieze puterile sufletului;
Bucură-te, cel ce ai omorât năvălirile patimilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 3
Te-ai îmbrăcat cu putere Sfântă în Athos, luând schima monahicească şi în
slăbiciunea trupului, te-ai supus pe tine la nevoinţe, Grigorie fericite, strigând Celui
ce te întărea pe tine: Aliluia!

Icosul 3
Strălucind cu isihia şi cu nevoinţă stăruitoare, în toate faptele şi vieţuirea ta, şi
prin rugăciunea minţii te-ai unit cu Mântuitorul în taină, umplându-te de lumina
dumnezeiască şi luminând pe cei ce strigă către tine:
Bucură-te, candelă a isihiei;
Bucură-te, pilda a înfrânării;
Bucură-te, lucrător al rugăciunii minţii;
Bucură-te, comoară a vieţuirii adevărate;
186
Bucură-te, vas de mare preţ al suflării Mântuitorului;
Bucură-te, gură de Dumnezeu purtătoare a vorbirii Duhului;
Bucură-te, că ai trecut dincolo de hotarele stricăciunii;
Bucură-te, că vezi slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce vezi lumina cea dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce vezi pe Dumnezeu şi eşti văzut de Acesta;
Bucură-te, cel ce ai zădărnicit nebuneştile tâlcuiri;
Bucură-te, cel ce ai alungat grozave ameninţări;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 4
Trăind în linişte, ca un înger, Părinte, te-ai umplut de dumnezeiasca strălucire, şi
fiind plin de lumina dumnezeiască, ai ieşit din Athos ca un soare, Grigorie, de
Dumnezeu înţelepţitule, încălzindu-i pe cei care strigă ţie: Aliluia!

Icosul 4
Cu dumnezeiesc cuvânt, cu puterea înţelepciunii şi cu învăţăturile Sfinte, ai
respins, cugetătorule de Dumnezeu, învăţătura cea rea a lui Varlaam, minunându-i
pe toţi cu harul tău, arătându-te învăţător dumnezeiesc celor ce strigă către tine
acestea:
Bucură-te, liră a evlaviei;
Bucură-te, cădere a necredincioşilor;
Bucură-te, mare învăţător al Bisericii;
Bucură-te, cel plin de strălucire dumnezeiască nematerialnică;
Bucură-te, cuvântător prea înţelept al învăţăturilor celor drepte;
Bucură-te, sabie cu două tăişuri împotriva tuturor vrăjmaşilor;
Bucură-te, cel ce tai din radacină neghinele cugetului;
Bucură-te, grădinar al virtuţilor cereşti;
Bucură-te, cel mult în cuvântul harului;
Bucură-te, cel blând în toate şi fără răutate;
Bucură-te, cel ce arzi pricinile patimilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 5
Cu limba ta grăitoare de cuvinte dumnezeieşti, în Sinod cu adevărat ai înfăţişat
dogmele cele Sfinte, Grigorie, ca unul ce ai fost de aceeaşi simţire cu Părinţii,
împreună cu care strigi: Aliluia!
Icosul 5
Ierarh cugetător de Dumnezeu, vistierie a virtuţilor şi tainic trăitor al
dumnezeieştilor înălţări, ai fost cu dumnezeiască alegere păstor al Tesalonicului,
dumnezeiesc şi înţelept, cuvioase, auzind de la noi acestea:
Bucură-te, gura teologilor;
Bucură-te, tărie a ortodocşilor;
187
Bucură-te, canon cel preadrept al preoţilor;
Bucură-te, icoană de Dumnezeu făurită a păstorilor;
Bucură-te, trâmbiţa dumnezeiască a învăţăturilor celor Sfinte;
Bucură-te, izvor de Dumnezeu izvorât, care izvorăşti apa cea nouă;
Bucură-te, strălucit arhipăstor al Tesalonicului;
Bucură-te, apărător dumnezeiesc al ortodoxiei;
Bucură-te, slujitor al luminii dumnezeieşti;
Bucură-te, învăţător al vieţii celei neprihănite;
Bucură-te, cel ce curaţeşti intinăciunea sufletelor;
Bucură-te, cel ce trezeşti râvna credincioşilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie!
Condacul 6
Propovăduitor al luminii dumnezeieşti, cu cuvinte dumnezeieşti ai devenit, ca
unul ce ai fost părtaş al acesteia încă din viaţa aceasta, şi ai întunecat cu strălucirea
cuvintelor pe cei care împotriva acesteia au ridicat glasul, pe toţi trezindu-i la
adevăr, Grigorie, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6
Strălucind in Sinod, ca un luminat teolog, cu gura înţelepiunii celei de negrăit, ai
învăţat că fiinţa lui Dumnezeu este de neîmpărtăşit, dar lucrarea lui Dumnezeu se
împărtăşeşte celor ce strigă, Părinte:
Bucură-te, mare arătător al celor Sfinte;
Bucură-te, dumnezeiescule arătător de Dumnezeu;
Bucură-te, tâlcuitorule al strălucirii celei de sus;
Bucură-te, strălucitule scriitor al îndumnezeirii;
Bucură-te, dumnezeiescule îndrumător al trezviei minţii;
Bucură-te, călăuzitorule al rugăciunii celei dinlăuntru nerătăcite;
Bucură-te, ca te-ai umplut de daruri dumnezeieşti;
Bucură-te, cel ce ai văzut strălucirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce întuneci patimile înţelepţilor;
Bucură-te, temelie a dogmelor ortodoxe;
Bucură-te, izvor de ape dumnezeieşti;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 7
Mare între ierarhi cu adevărat te-ai arătat, Grigorie înţelepte, descoperitor al celor
dumnezeieşti, ca unul ce ai dus viaţa ca a Apostolilor şi te-ai împodobit cu
minunatele lor înfăptuiri, Cuvioase, şi pe toţi ai sculat să cânte: Aliluia!

Icosul 7
Nectar dumnezeiesc nematerialnic şi mană hrănitoare de suflet şi miere din piatra
izvorâtă, cum a spus David Împăratul, sunt întocmirile cuvintelor tale, Grigorie
preaminunate, bucurându-i pe cei ce strigă unele ca acestea:

188
Bucură-te, limba preadulce;
Bucură-te, vedere dumnezeiască;
Bucură-te, următor al Mântuitorului şi cel de un chip cu El;
Bucură-te, râvnitor al Părinţilor şi cu ei împreună sălăşluitor;
Bucură-te, cerească boare care împrospătezi sufletele;
Bucură-te, duhovnicească rouă care ne răcoreşti pe noi;
Bucură-te, mireasmă Sfântă a vieţuirii celei curate;
Bucură-te, hrana desăvârşită a ospăţului sufletesc;
Bucură-te, vas al nectarului celui nemuritor;
Bucură-te, mustrător al mincinoaselor învăţături;
Bucură-te, far dumnezeiesc al celor înţelepţi;
Bucură-te, călăuză a popoarelor ortodoxe;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 8
Har străin s-a dat, îmbelşugat în revărsare, buzelor tale, arătătorule de Dumnezeu,
din tine un râu mare ca din Rai izvorând, Grigorie, care uda Biserica toată, strigând
Domnului: Aliluia!

Icosul 8
Muntele Athosului, Părinte, împreună cu Tesalonicul, vestesc strălucitele tale
lupte, şi toată Biserica credincioşilor te cinsteşte ca pe un dumnezeiesc arătător al
înţelesului Luminii celei mai presus de minte, prin care luminezi pe cei ce strigă:
Bucură-te, gura cea purtătoare de lumină;
Bucură-te, vasul cel purtător de mir;
Bucură-te, organ al strălucirii celor trei sori;
Bucură-te, ţarina desăvârşită a isihiei;
Bucură-te, casă de Dumnezeu luminată a lucrării celei dumnezeieşti;
Bucură-te, bogăţie de neînchipuit a vieţii în duh;
Bucură-te, că ai primit daruri dumnezeieşti;
Bucură-te, că ai răsturnat vorbăria deşartă a lui Varlaam;
Bucură-te, cel prin care Athosul este cinstit;
Bucură-te, faima strălucită a Tesalonicului;
Bucură-te, putere neclintită a Ortodoxiei;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 9
Râuri din pântecele tale curg, prin tainica revărsare din cer, cum a spus
Mântuitorul, Părinte Cuvioase Grigorie, adăpând inimile însetate cu apa vieţii,
strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9
Cu uşurinţă, Părinte, ai îndurat feluritele încercări, pentru mărturisirea cea bună,
189
şi precum aurul în foc încercat fiind tuturor, ai strălucit urcând spre cele mai bune
pe cei care cu evlavie îţi strigă ţie acestea:
Bucură-te, piatră a curajului;
Bucură-te, stâncă a răbdării;
Bucură-te, cel ce nu te înfricoşezi de a ispitelor năvală;
Bucură-te, cel care ai stins focul patimilor;
Bucură-te, zid de neclintit al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, făclie mult luminoasă a poporului binecredincios;
Bucură-te, că ai îndurat necazurile cu bucurie;
Bucură-te, ca Domnului te-ai înfăţişat cu slavă;
Bucură-te, propovăduitor al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce dai credincioşilor cele mântuitoare;
Bucură-te, al sufletelor iconom dumnezeiesc;
Bucură-te, prieten preaîndumnezeit al lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 10
Cu cuvintele gurii tale, credinţa ortodoxă se propovăduieşte în Duhul cel
Dumnezeiesc; căci dumnezeieştilor Părinţi de altădată împreună vieţuitor şi
împreună simţitor făcându-te, graiurile lor laolaltă le-ai pus, Cuvioase, strigând:
Aliluia!

Icosul 10
Cu razele luminii celei necreate hrănindu-te, a celei ce a strălucit pe Tabor, slava
şi frumuseţea şi strălucirea acesteia le descri cu Sfinţenie, şi-I trezeşti, Sfinte, spre
împărtăşire de ea pe cei care strigă acestea:
Bucură-te, al luminii celei necreate tainic cunoscător;
Bucură-te, al patimilor ucigătoare de suflet izbăvitor;
Bucură-te, al slavei celei viitoare pregustare;
Bucură-te, al sufletelor celor întristate mângâiere;
Bucură-te, că ai arătat nebuna înţelepciune a lui Varlaam;
Bucură-te, că ai făcut cunoscută bucuria Duhului;
Bucură-te, podoabă dumnezeiască a Arhiereilor;
Bucură-te, vistierie luminoasă a teologiei;
Bucură-te, oglindă a luminii celei nemateriale;
Bucură-te, seceră a învăţăturilor celor străine;
Bucură-te, bucurie a ortodocşilor şi cinste;
Bucură-te, cel ce faci să plece fruntea duşmanilor;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 11
Cu înaltă cugetare şi cu înţelepciune dumnezeiască ai propovăduit măreţiile lui

190
Dumnezeu şi faci să crească darurile roadelor celor dumnezeieşti ale Duhului,
Grigorie, celor curaţi cu duhul, de care se împărtaşesc cei ce strigă: Aliluia!

Icosul 11
Luminătoare cu razele virtuţilor s-a arătat viaţa ta, Grigorie grăitorule de
Dumnezeu şi plină de lumină cu adevărat învăţătura ta, fericite, căci lui Dumnezeu
îi duci cu învăţăturile tale pe toţi cei care strigă unele ca acestea:
Bucură-te, izvor al învăţăturii;
Bucură-te, temelie a ortodoxiei;
Bucură-te, pilda de vieţuire Sfântă;
Bucură-te, diademă a bisericii celei Sfinte;
Bucură-te, minunat tâlcuitor al vieţii de curăţenie;
Bucură-te, grăitor Sfânt al cuvântului Harului;
Bucură-te, cel care curăteşti toată întinăciunea sufletelor;
Bucură-te, ca îndrepţi pe a mântuirii cale;
Bucură-te, făclie a strălucirilor celor nemateriale;
Bucură-te, luminător al cunoştinţelor celor de sus;
Bucură-te, prin care Biserica dănţuieşte;
Bucură-te, prin care tot credinciosul se bucură;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

Condacul 12
Har dumnezeiesc cere, şi mântuirea sufletelor, Grigorie, înţelepte ierarhe, pentru
cei ce vin la tine cu evlavie şi cinstesc luptele tale cele strălucite, căci ca un slujitor
luminat străluceşti celor ce strigă: Aliluia!

Icosul 12
Cântând suferinţele tale şi dumnezeieştile lupte, pe care le-ai săvârşit pentru
Biserică, ceata binecredincioşilor totdeauna te laudă pe tine, Grigorie, şi cu gură
mulţumitoare, strigă către tine neîncetat unele ca acestea:
Bucură-te, tărie a Bisericii;
Bucură-te, neîntrecut vorbitor al credinţei;
Bucură-te, cel care ai ruşinat pe vorbăreţul Achindin;
Bucură-te, cel care ai arătat puterea cea dăruită de Dumnezeu;
Bucură-te, cel care împreună cu Apostolii sălăşluieşti, ca unul ce le-ai urmat în
toate;
Bucură-te, luceafăr strălucitor al Tesalonicului;
Bucură-te, dulceaţă a sufletului meu;
Bucură-te, luptător dumnezeiesc al ortodoxiei;
Bucură-te, strălucire a bisericii tale celei cinstite;
Bucură-te, dulce strălucire a poporului tău credincios;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

191
Condacul 13 (acest condac se zice de trei ori)
O, dumnezeiescule Părinte, cunoscător al tainelor celor negrăite, Grigorie, culme
a Părinţilor, primeşte vocile poporului tău, şi dăruieşte acoperământul tău tuturor;
căci cu credinţă alergăm şi Sfintei Treimi strigăm: Aliluia!     
Apoi se zice iarăşi
Icosul întâi
Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat Grigorie preafericite şi cu viaţa
ta cea dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngereşti; pentru aceea, minunăndu-
ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:
Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască străluceşte;
Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;
Bucură-te, pajişte prea bine mirositoare a înţelepciunii;
Bucură-te, părtaş al învăţăturii celei prea bune;
Bucură-te, înălţime neajunsă cu privirea a celor înalte;
Bucură-te, adănc neatins al darurilor duhovniceşti;
Bucură-te, că eşti strălucire a Bisericii;
Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocşilor;
Bucură-te, al credinţei luminător prea luminat;
Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;
Bucură-te, prin care grăitorii de nebunii vor tăcea;
Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura;
Bucură-te, Părinte Grigorie!

şi   Condacul întâi
Luminătorule al dreptei credinţe, sprijinul Bisericii şi învăţătorule, podoaba
monahilor, apărătorul cel nebiruit al teologilor, făcătorule de minuni Grigorie, lauda
Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască
sufletele noastre. Pe păstorul Tesalonicului, cel prea vrednic Şi pe Luminătorul
Bisericii cel prealuminat Să-l lăudăm în cântări dumnezeieşti; Căci s-a arătat locaş
al luminii celei nepătrunse Şi dăruieşte luminare şi har îmbelşugat Tuturor celor ce
strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie!

192
ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢITULUI
MUCENIC CIPRIAN
Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu
slăvit prin cinstita fecioară
Iustin --2 octombrie--
Condacul 1
Cela ce mai înainte ai fost învăţător
răutăţii, şi te-ai arătat Arhiereu prin
cinstita fecioară Iustina, şi ca un păstor
înţelept, din spinii înşeăciunii ai înflorit
ca o floare prea frumoasă, şi pe noi
credincioşii, ne-ai umplut cu miresmele
tămăduirilor şi de razele minunilor tale,
întăreşte-ne ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-
te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea
slăvite!

Icosul 1
Minunată s-a arătat viaţa ta, Sfinte, că
din pruncie slujirii idoleşti ai fost
închinat, dar cunoscând Domnul râvna ta
după cunoaşterea cea adevărată, ţi-a
descoperit ţie printr-o fecioară curată pe Hristos-singur-Adevărul, de care taină şi
pronie dumnezeiască minunându-ne, cu credinţă cântăm ţie:
Bucură-te, cel ce ai înfrânt slujirea idolească;
Bucură-te, că ai vădit înşeăciunea diavolească;
Bucură-te, că de cunoştinţa adevărului ai râvnit;
Bucură-te, cel ce şi în păgâneasca cunoştiinţă te-ai arătat iscusit;
Bucură-te, cel ce diavoleşti meşteşuguri şi vrăjitorii ai cunoscut;
Bucură-te, că toate acestea mai apoi de ocară le-ai făcut;
Bucură-te, că poţi să ne scapi de ispita diavolească;
Bucură-te, că ne izbăveşti de rătăcirile eretice;
Bucură-te, că ne arăţi calea spre adevăr;
193
Bucură-te, că rugăciunile tale de tot răul ne scapă;
Bucură-te, ajutorul celor înviforaţi;
Bucură-te, că lumina ta tuturor o împarţi;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 2
Cu meşteşugurile vrăjilor tale, multe pagube şi răutăţi ai săvârşit la început; dar
apoi la cunoştinţa adevărului venind, ai răscumpărat vremea, aducând din rătăcire
pe mulţi la Hristos, şi învăţându-i să cânte lui Dumnezeu: ALILUIA!
Icosul 2
Cartagina, Antiohia şi Egiptul te-au hrănit din pruncie cu cunoştinţa diavolească
şi cu spurcata învăţătură a slujirii idoleşti, dar Domnul cu negraita milostivirea Sa
cea nebiruită de păcatele omeneşti, printr-o fecioară curată ţi-a rânduit întoarcerea;
pe care milostivire slăvindu-o, ţie, celui ce te-ai învrednicit a o dobândi, îţi cântăm:
Bucură-te, că Dumnezeu te-a întors de la păgâneasca slujire;
Bucură-te, că aşa ai cunoscut a Sa milostivire;
Bucură-te, îţi aducem noi, închinătorii lui Hristos;
Bucură-te, căci întorcându-te, pe mulţi la Dumnezeu i-ai întors;
Bucură-te, că şi azi eşti pildă vie celor rătăciţi;
Bucură-te, că luminezi calea celor de eresuri orbiţi;
Bucură-te, că păzeşti Biserica oilor cuvântătoare de rătăcire;
Bucură-te, că o aperi pe Ea de dosădire;
Bucură-te, îţi cântăm ţie cu umilinţă;
Bucură-te, izbăvitorute de vrăjmaşul cel rău;
Bucură-te, tămăduitorule al celor ce caută sprijinul tău;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 3
În chip minunat ţi-a rânduit Dumnezeu întoarcerea de la slujirea păgânească,
Sfinte, că mai întâi a ales o fecioară curată cu numele Iustina care, prin
propovăduirea diaconului Prailie, aflând taina întrupării lui Hristos şi Sfânta Sa
învăţătură, de la păgânătate a venit la creştineasca credinţă, învăţându-se a slăvi pe
Dumnezeu şi a-I cânta Lui: ALILUIA!

Icosul 3
Ca într-un pământ bun căzând sămânţa propovăduirii lui Hristos în inima Iustinei
a adus mult rod, căci aceasta împreună cu părinţii săi a venit la Hristos, slujindu-I
Lui în rugăciune, în post şi în înfrânare, pe care lucru minunat văzându-l ne uimim,
şi înţelegând în ce chip tainic orânduieşte Dumnezeu întoarcerea celor aleşi ai Săi la
lumină, şi cântăm ţie, celui ce îndelungă vreme ţi s-a pregatit carare:
Bucură-te, că Domnui te-a cunoscut pe tine a fi vas ales;
Bucură-te, că mai întâi Iustina, fecioara cea curată, pe calea Domnului a purces;
Bucură-te, că printr-însa ţi s-a pregatit cărarea întoarcerii la Hristos;
194
Bucură-te, că Iustina întâi pe părinţii săi de la păgâneasca slujire i-a întors;
Bucură-te, că Iustina Mireasa aleasă a lui Hristos s-a dovedit;
Bucură-te, că Lui în post şi multă rugăciune I-a slujit;
Bucură-te, că sufletul ei s-a arătat pământ cu multă rodire;
Bucură-te, că ne-a învăţat a ne închina Ziditorului, nu la a Sa zidire;
Bucură-te, că şi azi daţi lumină celor îndoielnici;
Bucură-te, că la voi aleargă cei ce în credinţă se arată şovăielnici;
Bucură-te, şi împreună cu Iustina roagă-te pentru noi;
Bucură-te, că prin rugăciunile voastre ne izbăvim din nevoi;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!
Condacul 4
Văzând râvna cea mare a fecioarei către Hristos, căci pe mulţi începuse a-i
întoarce de la păgâneasca slujire, urâtorul de bine şi al oamenilor, a pornit asupră-i
cumplit război al răutăţii, dar ea întărindu-se cu Semnul Crucii, prin rugăciune
zdrobea puterea diavolului, cântând lui Dumnezeu: ALILUIA!

Icosul 4
Cu multă iscusinţă a socotit vrăjmaşul neamului omenesc a o abate pe Iustina de
la calea mântuirii, dar nu a priceput vicleanul că astfel lucra întoarcerea spre
mântuire şi spre dumnezeiasca slujire încă şi a altor vase ale lui Dumnezeu, şi cursă
înşelătoare cu meşteşug întinse ei, prin tânărul Aglaid Scolasticul voind a o vâna pe
dânsa spre petrecerea cea în necurăţie. Dar, întărită fiind de puterea lui Hristos,
păzita a fost de toată spurcăciunea, pentru care şi noi, uimiţi de înţeleptele orânduiri
ale lui Dumnezeu, grăim ţie:
Bucură-te, că nimic nu au izbutit cursele diavoleşti asupra fecioarei celei curate;
Bucură-te, că prin Aglaid Scolasticul, buna ta râvnă trebuia să se arate;
Bucură-te, că aşa orânduieşte Dumnezeu cărările mântuirii;
Bucură-te, că ne înveti pe noi a fi tari şi statornici la vremea ispitirii;
Bucură-te, că fecioara de uneltiri viclene nu s-a arătat ispitită;
Bucură-te, că prin darul cerescului ei Mire, de tot răul a fost păzită;
Bucură-te, că meşteşugitele curse nu au înşelat-o;
Bucură-te, că mieluşeaua lui Hristos, statornică buna sa râvnă a arătat-o;
Bucură-te, că pilda ei trebuie să ne stea înainte;
Bucură-te, Sfinte ca ai preţuit curăţenia ei cuminte;
Bucură-te, că prin ale voastre rugăciuni, suntem apăraţi de multe ispite;
Bucură-te, şi ale noastre rugăciuni fă-le înaintea Domnului bine primite;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 5
Neputând Aglaid nici cu ademeniri viclene şi nici cu sila a o atrage pe fecioară de
la păzirea curăţeniei sale, a alergat la tine, Cipriane prea slăvite, care pe atunci erai
cunoscut ca jertfitor idolesc şi mare vrăjitor şi fermecător, căci aşa orânduise
Dumnezeu taina întoarcerii tale la Hristos, de care negrăită înţelepciune, noi
minunându-ne, cântare aducem Lui: ALILUIA!
195
Icosul 5
Cu necurata putere a vrăjilor tale ai încercat atunci, Cipriane, a ispiti curăţia
fecioarei Iustina, ca să o pleci pe ea spre dorirea cea aprinsă, spre necurăţia lui
Aglaid, şi s-a tulburat sufletul curat al fecioarei de războiul pe care diavolul îl
ridicăse asupra ei; dar întărindu-se cu semnul Crucii Sfinte şi cu puterea rugăciunii,
a biruit săgeţile aprinse, cele pornite împotrivă-i. De care lucru aflând, amar te-ai
întristat, dar noi cântăm ţie:

Bucură-te, Cipriane, că întristarea aceasta spre bucurie s-a arătat roditoare;


Bucură-te, că s-a păzit curăţia neprihănitei fecioare;
Bucură-te, că s-a frânt boldul satanei prin Cinstita Cruce;
Bucură-te, că şi azi rugăciunea ta biruinţă împotriva diavolului aduce;
Bucură-te, că şi nouă credinţa Iustinei spre pildă ne stă înainte;
Bucură-te, că şi ţie însuţi, spre ajutor s-a făcut, Sfinte;
Bucură-te, că aşa ai cunoscut amăgirea vrăjitor idoleşti;
Bucură-te, că acum, cu rugăciunile tale, toată puterea celui rău biruieşti;
Bucură-te, că pe voi sfinţilor Ciprian şi Iustina, vă chemăm în ajutor;
Bucură-te, că v-aţi făcut biruitori asupra tuturor rătăciţilor;
Bucură-te, că prin tine s-a vădit zădărnicia credinţelor păgâneşti;
Bucură-te, că şi azi farmece şi descântece ca spurcate vrăjitorii le vădeşti;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 6
Vazând biruindu-se meşteşugirea vrăjilor tale cu puterea Crucii ţi-ai înnoit
atacurile împotriva fecioarei Iustina, căci aşa a voit Domnul ca să se vădească
marea neputinţă şi înşelăciunea uneltirilor diavoleşti, şi să se arate puterea Numelui
lui Hristos, ca văzând minunea, toţi să-L lăudăm pe El, cântând: ALILUIA!

Icosul 6
Smerindu-şi trupul sau cu postul şi rugăciunea, cu haină aspră îmbrăcându-se,
Iustina a biruit atacurile pe care mai vârtos diavolul le pornise împotriva ei. Iară el,
uneltind cu vicleşug ca şi oarecând pe Eva să o amăgească, sub chipul unei femei
venind, cu amăgitoare vorbe încerca să o ispitească ca şi cum ar fi voit să urmeze
vieţii şi curăţiei ei. Dar acest chip de ademenire înţelegându-l Iustina, a biruit
uneltirile lui, pentru care noi grăim:
Bucură-te, Cipriane, că stăruind în prigonirea fecioarei ai vădit puterea rugii;
Bucură-te, că fecioara nu s-a amăgit de duhul înşeăciunii;
Bucură-te, că prin stăruinţa ta în prigonire, ca şi oarecând Pavel, statornic te-ai
arătat;
Bucură-te, că statornicia ta în rău, îndelung iubitorul de oameni Dumnezeu a
răbdat;
Bucură-te, că mai înainte a cunoscut Domnul că vei fi statornic şi în credinţă;
Bucură-te, căci ca şi Pavel ai vădit că cele rele le lucrai doar din neştiinţă;
Bucură-te, că prin fecioara cea curată Hristos te-a luminat;
196
Bucură-te, că prin ea Calea, Adevărul şi Viaţa ai aflat;
Bucură-te, că şi pe cei ce sunt întru întunericul rătăcirii, îi luminezi;
Bucură-te, că acum în lumina cerească te desfătezi;
Bucură-te, şi ne întoarce pe noi din orice rătăcire;
Bucură-te, îţi cântăm ţie, căutând prin tine mântuire;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 7
Aflând că prin acea vicleană uneltire nimic nu a sporit diavolul împotriva curăţiei
Iustinei, ai voit să afli cu ce putere îl biruieşte ea, zdrobind toate meşteşugurile lor şi
ţi s-a adeverit că nu poate diavolul nici a privi spre semnul Crucii, căci foc ce-l arde
şi departe îl goneşte ea este împotrivă-i; astfel ai început, o, Cipriane a înţelege
puterea cu care se înarmează toţi închinătorii Crucii când aduc ei cântarea de laudă:
ALILUIA!

Icosul 7
Scârbit ai fost mai întâi, o Sfinte, când ai văzut că puterea vrăjilor diavoleşti, pe
care le credeai neînvinse încă din pruncia ta, este biruită de o fecioară neputincioasă
cu firea; dar apoi mintea ta cea doritoare de desăvârşita cunoaştere a început să se
lumineze prin cunoştinţa Adevărului; de care bucurându-ne îţi cântăm:
Bucură-te, vas primitor de adevărata lumină;
Bucură-te, că ai venit la cunoştinţa adevărului printr-o fecioară creştină;
Bucură-te, cel ce din pruncie ai dorit cunoaşterea cea adevărată;
Bucură-te, că astăzi dracii de frica ta tresaltă;
Bucură-te, că ai înfrânt puterea cu care ei odinioară te-au supus;
Bucură-te, că lumea de uneltirile diavoleşti e păzită;
Bucură-te, că prin aceasta credinţa nostră e întărită;
Bucură-te, corabie, ce ai înfruntat marea cea înfiorată;
Bucură-te, că lumina lui Hristos, ca un far în furtună ţi-a fost arătată;
Bucură-te, că şi pe noi, păcătoşii, ne aduci la liman liniştit;
Bucură-te, că pe mulţi să smulgi, din al patimilor noian ai izbutit;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 8
Voind să te amăgească diavolul cu uneltirile lui a iscodit altă înşelăciune şi mai
vicleană ca să vă ameţească pe toţi. Astfel s-a prefăcut luând chipul Iustinei şi a
intrat la Aglaid; acesta crezând că nălucirea e adevărată a strigat-o pe nume, dar
minune: numai la auzul numelui fecioarei nălucirea s-a risipit. Şi noi înspăimântaţi
fiind, cântăm lui Dumnezeu Celui ce a dat o aşa putere oamenilor bineplăcuţi Lui:
ALILUIA!

197
Icosul 8
Cu spaimă cumplită a alergat Aglaid la tine, Cipriane, spunându-ţi cele petrecute,
iar tu, ruşinat, fiindcă se vedea zadarnicia şi amăgirea vrăjilor tale, ai încercat
nenumărate alte chipuri de asemănare ca să-l poţi face pe Aglaid sau pe tine însuţi
să vă puteţi apropia de casa Iustinei. Dar fiind voi cu cuget necurat nimic nu aţi
izbutit, căci Însuşi Mirele Cel Ceresc păzea curăţia prea înţeleptei fecioare; pentru
care noi cu umilinţă cântăm:

Bucură-te, că nu ai amăgit-o nicidecum pe fecioara cea curată;


Bucură-te, că prin statornica Iustina multe taine s-au vădit;
Bucură-te, că mai întâi puterea diavolului a fi neputincioasă s-a dovedit;
Bucură-te, că puterea nebiruită a lui Hristos şi al Crucii Sale s-a arătat;
Bucură-te, că ai cunoscut cum întăreşte Dumnezeu pe Sfinţii Săi în chip
minunat;
Bucură-te, că şi azi credinţele rătăcite din lume izgoneşti;
Bucură-te, şi ne înarmează pe noi prin credinţă împotriva celui rău;
Bucură-te, şi ne dă biruinţă împotriva diavolului, nouă, celor ce chemăm numele
tău;
Bucură-te, şi împreună cu fecioara cea curată scapă-ne de ispitele cele
neaşteptate;
Bucură-te, şi cursele lui Veliar sfărâmă-le şi fă-ni-le nouă arătate;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 9
Neizbutind nimic împotriva credinţei celei neclintite a Iustinei şi a curăţiei ei
prin încercarea de a o arunca în prapastia iubirii de plăceri trupeşti, ai căutat a o
supune pe dânsa prin ispitirile durerii pornind asupră-i, ca şi oarecând asupra lui
Iov, mulţime de nenorociri; dar ea neîncetat rugându-se ca şi David graia: Nu voi
muri, ci vie voi fi şi voi povesti lucrurile Domnului. Şi pentru toate proslăvea pe
Dumnezeu cântându-I: ALILUIA!

Icosul 9
Dar nu numai asupra ei, ci şi asupra rudeniilor ei şi a toată cetatea slobozind
blestemul, ai adus, o, Cipriane, vătămare, din mânia cea neîmblânzită şi din ruşinea
cea multă ce ţi se făcuse, încât mulţi cetăţeni au mers la Iustina voind a o sili pe ea
să nu se mai împotrivească lui Aglaid, pentru a izbăvi cetatea de mulţimea vrăjilor
tale; dar ea nu prin însoţire necurată, ci prin curate şi fierbinţi rugăciuni, a izbăvit pe
toţi de tot răul, batjocorind meşteşugurile vrăjitoreşti; pentru aceea cu toţi văzând
minunea lăudăm pe Dumnezeu şi cântăm ţie:
Bucură-te, că nici iscoadele cele rele la rău nu au înduplecat-o;
Bucură-te, că Iustina s-a dovedit slujirii lui Hristos vas plecat;
Bucură-te, că mulţi din aceia au cunoscut pe Hristos, prin minunata ei tămăduire;
198
Bucură-te, că întreaga cetate a luat printr-însa izbăvire;
Bucură-te, că mulţi au venit atunci la credinţă;
Bucură-te, că tu însuţi ai fost zdruncinat în întrega ta fiinţă;
Bucură-te, că pentru a doua oară ai fost puternic cutremurat;
Bucură-te, că încrederea în puterea vrăjilor tale ţi s-a destrămat;
Bucură-te, că aşa a binevoit Dumnezeu prin minunata fecioară a-ţi lucra
mântuirea;
Bucură-te, că ne înveţi pe noi a răbda îndelung când suntem ispitiţi;
Bucură-te, că ne întăreşti pe noi a rămâne în credinţă statornici şi neclintiţi;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!
Condacul 10
Ruşinat fiind, Cipriane, de înfrângerea ce ai suferit-o printr-o tânară fecioară, tu,
cel mult învăţat şi iscusit foarte în lucruri vrăjitoreşti şi înştiinţându-te că toate
meşteşugurile viclene cu puterea Crucii şi cu numele lui Hristos au fost biruite, ţi-ai
venit întru simţire şi întru cunoştinţa Adevărului şi ai început a dosădi pe draci,
slăvind pe Dumnezeu şi cântându-I, Lui: ALILUIA!

Icosul 10
Văzând ca te-ai trezit din somnul şi întunericul neştiintei şi cu mânie sfântă îl
ocărăşti, acum şi pe tine, slujitorul idoleştii închinări şi al diavoleştilor meşteşuguri
vrăjitoreşti, ca să te piardă s-a pornit diavolul cu putere multă, încercând să te ucidă
şi, neavând tu nici un ajutor de la nimeni să te izbăvească, ţi-ai adus aminte de
semnul Crucii, prin care se împotrivea Iustina şi, chemând numele lui Hristos ai
biruit puterea diavolului, de care lucru prea minunat, cutremuraţi fiind, cântăm ţie:
Bucură-te, Cipriane, că prin fecioara Iustina ai venit la chemarea Numelui lui
Hristos;
Bucură-te, că întru Numele Lui ai zdrobit pe diavolul ce se pornise împotiva ta
mai vârtos;
Bucură-te, că ai aflat Lumina cea adevărată;
Bucură-te, împreună cu fecioara cea curată;
Bucură-te, că spre spurcata însoţire n-ai putut să o pleci;
Bucură-te, că în Lumina lui Hristos, acum împreună cu ea petreci;
Bucură-te, şi ne întăreşte şi pe noi în chemarea Numelui lui Hristos;
Bucură-te, că ni L-ai arătat nouă a fi dar prea luminos;
Bucură-te, că şi prin tine a sporit Biserica cea biruitoare;
Bucură-te, că te-a câştigat la credinţă Iustina, cea curată ca o floare;
Bucură-te, şi ne învaţă şi pre noi a păzi curăţia;
Bucură-te, şi izbăveşte din nevoi pe cei ce iubesc fecioria;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 11
Arzându-ţi toate cărţile tale cele vrăjitoreşti înaintea credincioşilor, ai alergat la

199
Episcopul creştinesc, cerându-i lui să te unească prin Botez cu Dumnezeul Iustinei
şi având tu inimă înfrântă şi cu multă plângere pentru toate relele ce le-ai făptuit în
viaţa ta de până atunci, primit ai fost în turma lui Hristos; căci a cunoscut Episcopul
buna ta râvnire. Şi precum te-ai arătat odinioară grabnic la rău, te-ai dovedit apoi
apring râvnitor şi slujitor vrednic al Dumnezeului Celui adevărat, neprididând a-I
aduce Lui neîncetat cântarea: ALILUIA!

Icosul 11
Cu mare osârdie ai alergat, Cipriane, pe calea cea strâmtă şi anevoioasă, după ce
ai aflat că Hristos este calea cea adevărată, dorind să răscumperi vremea petrecută
în spurcata slujire idolească şi totdeauna plângând pentru faptele cele rele de mai
înainte. Drept aceea ai mers din putere în putere şi din bunătate în bunătate, încât
degrab te-ai învrednicit a primi nu numai Botezul, ci ai păşit din treaptă în treaptă
până la cinstea de Episcop, păstorind cu râvnă turma lui Hristos. Iar pe fecioara
Iustina, diaconiţă şi egumenă într-o mănăstire de fecioare ai făcut-o. Pe care cinstită
înălţare văzând-o cu bucurie cântăm ţie:
Bucură-te, Cipriane, că aşa răsplăteşte Dumnezeu inima curată;
Bucură-te, că a cunoscut Dumnezeu râvna ta după cunoştinţa cea adevărată;
Bucură-te, că aşa miluieşte Dumnezeu pe cei ce îndelungi ispitiri suferă;
Bucură-te, că aşa te-ai arătat Arhiereu prea sfinţit;
Bucură-te, că şi pe Iustina vrednica diaconiţă slujirii lui Hristos ai înălţat-o;
Bucură-te, că egumenă şi povăţuitoare şi altor fecioare ai dat-o;
Bucură-te, că ai păstorit turma lui Hristos cu multă râvnă şi silire;
Bucură-te, că şi noi alergăm la tine, ca la un adevărat păstor, cu multă dorire;
Bucură-te, şi ne povăţuieşte pe noi pe calea mântuirii;
Bucură-te, şi fii lângă noi mereu în ceasul ispitirii;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 12
Prin râvna ta şi a fecioarelor cele curate povăţuite de înteleapta Iustina se
deşerta slujirea idolească, iar slava lui Hristos se înmulţea. O viaţă ca aceasta a ta şi
sârguinţa cea pentru slujirea lui Hristos şi pentru mângâierea sufletelor omeneşti
văzând-o diavolul, scrâşnea împotrivă-ţi voind cu orice chip să te piardă. Însă nu
ştia pierzătorul că o şi mai mare şi nepieritoare slavă îţi pregătea şi sălăşluire cu
cetele Sfinţilor; ca împreună cu ei pururea să cânţi lui Dumnezeu cântarea:
ALILUIA!

Icosul 12
Neştiind pierzătorul în ce chip să te piardă, căci se temea de puterea Crucii, a
îndemnat pe păgâni să te clevetească înaintea ighemonului, că ai părăsit păgâneasca
închinare şi slujire idolească, venind la creştineasca închinare a lui Hristos, şi că pe
mulţi depărtezi de la spurcata slujire la idoli, sporind turma lui Hristos. Acestea
auzind ighemonul şi neputând a te zăticni prin cuvinte meşteşugite, te-a dat la
200
muncire cumplită împreună cu fecioara Iustina. Iara voi, toate răbdându-le şi
neplecându-vă la închinarea idolească, igheonul a poruncit să vă ucidă pe voi prin
tăiere de sabie. Iar împreună cu voi s-a învrednicit de cununa mucenicească şi
evlaviosul creştin Teoctist, care văzând moartea voastră cea nevinovată, a mărturisit
şi el pe Hristos. Pentru aceea laude ca acestea aducem ţie:
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi al turmei lui Hristos păstor nebiruit;
Bucură-te, că şi Iustina fecioara, nevoindu-se alături de tine s-a sfinţit;
Bucură-te, că de vicleanul ighemon n-aţi fost amăgiţi;
Bucură-te, că v-aţi arătat mărturisitori ai lui Hristos neclintiţi;
Bucură-te, că astfel de cununa muceniceasca aţi fost învredniciţi;
Bucură-te, că acum prin sfintele tale moaşte multe tămăduiri se dăruiesc;
Bucură-te, că râuri de daruri se revarsă celor ce te cinstesc;
Bucură-te, că şi noi cu mare credinţă la tine năzuim;
Bucură-te, că prin ale tale sfinte moaşte ajutor şi mântuire nădăjduim;
Bucură-te, şi te roagă pentru noi împreună cu Sfânta Iustina şi Sfântul Teoctist;
Bucură-te, şi primeşte de la noi jertfă de laudă acest smerit acatist;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul 13
O, Prea Sfinţite Cipriane, Ierarhul cel cinstit al lui Dumnezeu, nevoitorule prea
tare, împreună cu Sfânta muceniţă Iustina şi Sfântul mucenic Teoctist, roagă-te lui
Hristos Dumnezeu pentru cei ce pururea te cinstesc şi cu cântări măresc sfântă
pomenirea ta şi cu rugăciunile tale, îmblânzeşte pe Stăpânul Hristos, pentru toţi
mijlocind iertare de greşeale şi izbăvire de toate cursele şi ispitirile diavoleşti, ca
mântuindu-ne să-I cântăm împreună cu tine, în vecii nesfârşiţi, cântarea îngerească:
ALILUIA!  (acest condac se zice de trei ori)
Apoi iarăşi se zice  
Icosul 1
Minunată s-a arătat viaţa ta, Sfinte, că din pruncie slujirii idoleşti ai fost închinat,
dar cunoscând Domnul râvna ta după cunoaşterea cea adevărată, ţi-a descoperit ţie
printr-o fecioară curată pe Hristos-singur-Adevărul, de care taină şi pronie
dumnezeiască minunându-ne, cu credinţă cântăm ţie:
Bucură-te, cel ce ai înfrânt slujirea idolească;
Bucură-te, că ai vădit înşeăciunea diavolească;
Bucură-te, că de cunoştinţa adevărului ai râvnit;
Bucură-te, cel ce şi în păgâneasca cunoştiinţă te-ai arătat iscusit;
Bucură-te, cel ce diavoleşti meşteşuguri şi vrăjitorii ai cunoscut;
Bucură-te, că toate acestea mai apoi de ocară le-ai făcut;
Bucură-te, că poţi să ne scapi de ispita diavolească;
Bucură-te, că ne izbăveşti de rătăcirile eretice;
Bucură-te, că ne arăţi calea spre adevăr;
Bucură-te, că rugăciunile tale de tot răul ne scapă;
Bucură-te, ajutorul celor înviforaţi;

201
Bucură-te, că lumina ta tuturor o împarţi;
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!
Şi  Condacul întâi
Cela ce mai înainte ai fost învăţător răutăţii, şi te-ai arătat Arhiereu prin cinstita
fecioară Iustina, şi ca un păstor înţelept, din spinii înşeăciunii ai înflorit ca o floare
prea frumoasă, şi pe noi credincioşii, ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor şi de
razele minunilor tale, întăreşte-ne ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, sfinţite mucenice
Cipriane, pururea slăvite!
După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE care se zice doar de PREOŢI:


   Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi
Chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit eşti; Împăratul Împăraţilor şi Domnul
domnilor, slavă Ţie. Tu Cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată,
pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează
demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot
pământul şi fă-l să-şi dea roadele lui; copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor;
femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecelui; acestea şi toată lumea
mai întâi fiind dezlegate, dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti. Şi
dezleagă pe robul Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile
satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne
Dumnezeul părinţilor noştri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de
magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările sataniceşti şi de toate legăturile lui,
şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume.
   Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău şi
dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei şi dacă este legat în cer,
sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatra,
sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al
peştilor, sau prin necurăţie, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă
parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a
venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin şerpi (vii sau
morţi), sau prin pământul morţilor, sau dacă a venit prin străpungere de ace,
dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.
   Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfărâmă şi
distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzeşte-l cu toţi ai casei
lui de toate uneltirile diavoleşti.
   Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci toate puterile
potrivnicilor. Pustieşte, distruge şi depărtează pentru totdeauna toate lucrările
magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău (numele).
   Aşa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău şi pe robul Tău cu toţi ai
casei lui, şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala şi de tot blestemul, de
toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea,
lacomia, neputinţa, prostia, neînţelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia,
202
şi de toate rătăcirile şi greşalele, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tău, că
binecuvântat eşti în veci. Amin.

Acatistul Sfantului Daniil Sihastrul


(18 decembrie)

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin!


 
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
 
Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, care
pretutindeni esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor
si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne
curateste de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule,
sufletele noastre.
 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
 
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!
 
Prea Sfanta Treime, miluieste-ne pe noi, Doamne, curateste pacatele noastre.
Stapane iarta faradelegile noastre. Sfinte cerceteaza si vindeca neputintele noastre
pentru Numele Tau.
 
Doamne miluieste,
Doamne miluieste,
Doamne miluieste,
 
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!
 
Tatal nostru, care esti in ceruri sfinteasca-se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie
voia Ta precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta da-ne-o noua
203
astazi si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu
ne duce pe noi in ispita ci ne izbaveste de cel viclean! Amin!
 
Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-ne pe noi! Amin!

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca nepricepandu-ne de nici un


raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai,
miluieste-ne pe noi.
 
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh 

Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit; nu te mania pe noi


foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne
izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem
poporul Tau; toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam.
 Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!
 
Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu,
Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne mantuim prin tine din
nevoi, caci tu esti mantuirea neamului crestinesc.

Crezul
Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul,
Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si intru Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nascut, Carele din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii.
Lumina din Lumina,
Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iara nu facut;
Cel de o fiinta cu Tatal, prin Carele toate s-au facut;
Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire
S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara,
Si S-a facut om;
Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat;
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui;
Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii,
A caruia imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul,
Carele de la Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si
slavit,
Carele a grait prin prooroci.
Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica;
Marturisesc Un Botez, spre iertarea pacatelor;
Astept invierea mortilor;
Si viata veacului ce va sa vie.
204
Amin!
Doamne miluieste,
Doamne miluieste,
Doamne miluieste,

Psalmul 50...
 Miluieste-ma, Dumnezeule, dupre mare mila Ta, si dupre multimea indurarilor tale
sterge faradelegea mea.
Mai vartos ma spala de faradelegea mea, si de pacatul meu ma curateste, ca
faradelegea mea eu o cunosc, si pacatul meu inaintea mea este pururea.
Tie unuia am gresit, si rau inaintea Ta am facut, ca sa te indreptatesti intru cuvintele
Tale si sa biruiesti cand te vei judeca tu. Ca iata intru faradelegi m-am zamislit, si in
pacate m-a nascut maica mea. Ca iata adevarul ai iubit, cele nearatate si cele
ascunse ale intelepciunii tale ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu issop, si ma voiu curati;
spala-ma-vei, si mai vartos decat zapada ma voiu albi. Auzului meu vei da bucurie
si veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Intoarce fata ta de catre pacatele mele,
si toate faradelegile mele sterge. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule, si
Duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele. Nu ma lepada de la fata ta, si
Duhul tau cel Sfant nu- l lua de la mine. Da mie bucuria mantuirii tale, si cu duh
stapanitor ma intareste. Invata-voi pre cei fara de lege caile tale, si cei necinstitori la
tine se vor intoarce. Izbaveste-ma de sangiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii
mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide, si
gura mea va vesti lauda ta. Ca de-ai fi voit jertfa, as fi dat: arderi de tot nu vei
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul zdrobit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu
va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile
Ierusalimului. Atunci binevoi-vei jertfa dreptatii, prinosul si arderi de tot; atunci vor
pune pre altarul tau vitei.

Condacul 1 
Iubitorului de rugaciune si de viata sihastreasca, inteleptului povatuitor pe calea
mantuirii, celui ce este lauda sihastrilor si bucuria credinciosilor, cu dragoste sa-i
strigam: Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Icosul 1
  Facatorul ingerilor si al oamenilor te-a chemat pe tine ca sa preamaresti cu viata
ta de inger in trup numele Preasfintei Treimi, iar tu lepadand grija cea lumeasca, ca
o raza prealuminoasa a Soarelui Dreptatii ti-ai facut viata ta, iar noi luand aminte la
sfintele tale nevointe cu smerenie si bucurie rostim unele ca acestea:
Bucura-te, cinstea Bisericii noastre stramosesti;
Bucura-te, ca din copilarie preaiubitor de rugaciune te-ai aratat;
Bucura-te, ca pentru viata sihastreasca casa parinteasca ai parasit-o;
Bucura-te, ca viata sihastreasca a fost desfatarea Ta;
Bucura-te, ca pe Dumnezeu mai mult decat pe parinti ai iubit;
Bucura-te, ca pe acestia in rugaciunile tale pururea i-ai avut;
Bucura-te, ca tineretile tale ca pe o jertfa preacurata lui Dumnezeu le-ai adus;
205
Bucura-te, chipul cel prea curat al smereniei;
Bucura-te, inflorirea virtutilor sihastresti in trupul tau cel tineresc;
Bucura-te, a tinerilor pilda de infranare;
Bucura-te, lauda cea frumoasa a batranilor;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale in fapte bune ne intaresti;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Condacul 2
Desi tanar cu varsta, prin viata curata si rugaciune necontenita intelepciunea
celor batrani ai dobandit, cu darul lui Dumnezeu caruia neincetat ai cantat: Aliluia!
 

Icosul 2
  Vistieria cea nefurata a credintei tale preacurate cu aspre nevointe ai sporit-o
dorind tot mai mult sa te impartasesti de frumusetea vietii de inger in trup, pentru
care cu dragoste glasuim unele ca acestea:
Bucura-te, turtureaua pururea veghetoare a sihastriei;
Bucura-te, podoaba obstii manastirii Laura;
Bucura-te, ca aici pilda de ascultare desavarsita te-ai aratat;
Bucura-te, cel care cu iscusinta ai impletit rugaciunea cu nevointele trupesti;
Bucura-te, chipul cel prea luminos al smereniei;
Bucura-te, ca noaptea cu rugaciunile tale neincetate ai luminat-o;
Bucura-te, lauda cea vestita a nevoitorilor calugari;
Bucura-te, floarea cuviosiei de Dumnezeu impodobita;
Bucura-te, ca in trup muritor traind cu ingerii te-ai asemanat;
Bucura-te, tainuitorule al vietii duhovnicesti;
Bucura-te, lucratorule al rugaciunii inimii;
Bucura-te, ca prin post si rugaciune lui Ioan Botezatorul te-ai asemanat;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Condacul 3
  Precum cerbul doreste apele curate ale izvoarelor, asa ai dorit sfinte, cuvioase
Daniil, apele limpezi ale nevointelor sihastresti, cantand neincetat lui Dumnezeu:
Aliluia!
 
Icosul 3
  Cunoscand binecuvantarea locurilor pustnicesti, chilie in piatra la Putna ti-ai
sapat cu ajutorul oamenilor cinstitori de Dumnezeu, sporindu-ti nevointele cu
intelepciune, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucura-te, floarea cea cu buna mireasma duhovniceasca a vietii sihastresti;
Bucura-te, ca intarit fiind pe piatra credintei cu multa liniste ai vietuit;
Bucura-te, ca in chilia de la Putna maritul Voievod Stefan in dese randuri te-a
cercetat;
Bucura-te, parintele duhovnicesc al acestui slavit voievod al Moldovei;
Bucura-te, ca tu pe acesta cu adanca intelepciune l-ai povatuit;
Bucura-te, ca i-ai dat armele de biruinta: postul si rugaciunea;
206
Bucura-te, ca l-ai intarit in dragostea de Dumnezeu si tara;
Bucura-te, ca acesta prin rugaciunile tale s-a intarit duhovniceste;
Bucura-te, ca negura indoielii din sufletul lui ai risipit-o;
Bucura-te, ca pe acesta l-ai incredintat de izbanda asupra dusmanilor credintei
noastre ortodoxe;
Bucura-te, ca acest marit voievod cu smerenie si dragoste in toate te-a ascultat;
  Bucura-te, rugatorule catre Dumnezeu impreuna cu maritul voievod Stefan
pentru slava Bisericii si a Neamului nostru;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 

Condacul 4
 Cunoscand dragostea maritului voievod Stefan pentru casa lui Dumnezeu, pe
acesta l-ai povatuit locasuri sfinte sa zideasca, ca in ele credinciosii pururea sa
slaveasca pe Dumnezeu cantandu-i: Aliluia!
 
Icosul 4
  Un gand tainic insuflat de Dumnezeu ti-a purtat pasii spre alte locuri sihastresti si
pomindu-te de la Putna cu voia lui Dumnezeu la Voronet te-ai oprit, facandu-ti aici
locas sihastresc, pentru care laude ca acestea iti aducem:
Bucura-te, mult ravnitorule spre nevointele sihastresti;
Bucura-te, ca si aici ai fost cercetat de maritul voievod Stefan;
Bucura-te, ca multimile credinciosilor cu dragoste le-ai primit la chilia ta;
Bucura-te, tamaduitorule al bolilor sufletesti si trupesti;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale duhurile cele necurate le-ai alungat;
Bucura-te, cel ce curatesti patimile trupurilor noastre;
Bucura-te, crin ales cu buna mireasma al pustiei;
Bucura-te, cel ce dai multa liniste sufleteasca celor ce se roaga tie;
Bucura-te, cel ce intaresti pe credinciosi in credinta;
Bucura-te, implinitorul dragostei desavarsite intru Hristos;
Bucura-te, ca parasind lumea ai slujit-o cu neincetatele tale rugaciuni;
Bucura-te, inaltarea credinciosilor spre mantuire;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Condacul 5
 Intru tine parinte Daniile s-au adeverit cuvintele Proorocului care zice: "Pustia a
inflorit precum crinul", caci multimea credinciosilor pururea te-a inconjurat cantand
impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul 5
  Precum lumanarea nu se pune in vas ci in sfesnic pentru a lumina celor din casa
asa si tu in pustie fugind n-ai ramas tainuit, ci prin invataturile si viata ta ai luminat,
cu darul lui Dumnezeu, obstea calugarilor din Voronet, pentru care laude ca acestea
aducem tie:
Bucura-te, parintele cel bun al Voronetului; 
207
Bucura-te, dascalul cel preaintelept al lui Grigorie, Mitropolitul Moldovei;
Bucura-te, iscusit povatuitor al celor invaluiti de viforul ispitelor;
Bucura-te, pilda de rabdare si smerenie;
Bucura-te, faclie luminoasa aprinsa in sfesnicul inimii tale celei curatite de
pacate;
Bucura-te, ca stalp al rugaciunii te-ai aratat pe tine obstii tale;
Bucura-te, ca virtutea dreptei socoteli pururea ai invatat;
Bucura-te, doctor prea-iscusit al gandurilor celor ascunse;
Bucura-te, ca rugaciunile tale cu lacrimi, jertfa duhovniceasca prea aleasa s-au
facut inaintea lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin post si rugaciune ti-ai agonisit rabdare prea tare;
Bucura-te, omule ceresc;
Bucura-te, ingerule pamantesc;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Condacul 6
 Viata ingereasca ai petrecut pe pamant, chip si pilda facandu-te ucenicilor tai
prin rugaciuni, posturi indelungate si privegheri, te-ai invrednicit a te salaslui in
pamantul celor blanzi, Sfinte Daniile, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihastrilor
si lauda calugarilor.
 
Icosul 6
  Prin curatirea inimii tale multa intelepciune ai dobandit povatuind pe calea
mantuirii pe toti cei ce cu dragoste de Dumnezeu veneau la tine; drept aceea laude
ca acestea aducem tie:
Bucura-te, dascale inteleptit de Dumnezeu;
Bucura-te, prea iubit parinte duhovnicesc al lui Stefan cel Mare si Sfant;
Bucura-te, vrednicule ucenic al Preasfintitului Leontie;
Bucura-te, ca acestui sfant arhiereu in nevointele sihastresti ai urmat;
Bucura-te, impreuna rugatorule cu Sfantul Leontie si binecredinciosul  voievod
Stefan al Moldovei;
Bucura-te, impreuna vorbitorule cu ingerii;
Bucura-te, cel ce in sfintele tale rugaciuni teolog prea iscusit te-ai aratat;
Bucura-te, vazatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, locas preacurat al Sfantului Duh;
Bucura-te, ca in trup stricacios fiind ai gustat dulceata raiului;
Bucura-te, ca rugaciunile tale scara catre cer s-au facut;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Condacul 7
 Inteleptit de Dumnezeu fiind cu smerenie ti-ai ascuns nevointele tale cele sfinte,
povatuind neincetat pe cei incredintati tie spre mantuire sa cante cu dragoste lui
Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul 7
  Rugaciunea fiind plugaria sufletului prin care ne curatim inimile spre pocainta si
208
harul lui Dumnezeu, pe aceasta pururea ai avut-o pe buze si in inima, pentru care
laude ca acestea aducem tie:
Bucura-te, plugarul rugaciunii celei curate;
Bucura-te, ca rugandu-te cu smerenie har cu indestulare de la Dumnezeu ai
primit;
Bucura-te, ca prin rugaciune necontenita ingerilor te-ai asemanat;
Bucura-te, ca prin rugaciune ca pe o scara la cele duhovnicesti te-ai ridicat;
Bucura-te, ca rugaciunile tale mantuire au lucrat in sufletele celor ce cu dragoste
te cercetau pe tine;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale taberele cele dracesti le-ai alungat;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale credinta celor clatinati ai intarit;
Bucura-te, ca cei invrajbiti s-au impacat prin rugaciunile tale;
Bucura-te, ca cei ce au calatorit cu rugaciunile tale cu pace s-au inapoiat la
casele lor;
Bucura-te, ca rugaciunea cu fapta milosteniei pururea ai unit-o; 
Bucura-te, ca ale tale rugaciuni sunt bine primite inaintea lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin ele credinciosii se intaresc in harul primit de la Dumnezeu;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Condacul 8
 Cunoscand ca precum trupul nu poate trai fara aer si hrana, asa si sufletul nu
poate fi viu si sa se inalte catre Dumnezeu fara rugaciune neincetata, miscarea
inimii tale ca si rasuflarea cu aceasta le-ai unit cantand neincetat lui Dumnezeu:
Aliluia!
 
Icosul 8
 Dragostea de Dumnezeu nu te-a instrainat nicicand de dragostea de tara in care se
preamareste intru adevar numele lui Dumnezeu, drept aceea laude ca acestea
aducem tie:
Bucura-te, mult iubitorule al casei lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca pamantul tarii cu Sfinte Biserici a fost impodobit;
Bucura-te, ca pe acestea Slavitui Stefan la indemnul tau le-a inaltat;
Bucura-te, ca prin aceste sfinte biserici se intareste credinta stramoseasca;
Bucura-te, ca frumusetea lor, frumusetea credintei neamului o arata;
Bucura-te, ca tu pururea ai invatat ca taria neamului, dreapta credinta o da;
Bucura-te, ca dusmanii tarii prin puterea credintei au fost biruiti;
Bucura-te, ca chilia ta sihastreasca palat voievodal s-a facut;
Bucura-te, ca in linistea chiliei tale Stefan Voda prin rugaciunile tale si-a luminat
mintea si putere de biruinta a luat;
Bucura-te, ca usa chiliei tale sihastresti pururea a fost deschisa ca si cea a inimii
tale de parinte;
Bucura-te, ca in chilie petrecand intru nevointa rugaciunii de bucuriile raiului te-
ai indulcit;
Bucura-te, plinitorul frumusetii locurilor sihastresti ale firii noastre;
Bucura-te sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
209
Condacul 9
 Nevointele tale sihastresti au uimit cetele ingeresti, caci cu rugaciunile tale
neincetate, cu infranarea si curatia inimii, ingerilor te-ai asemanat, cu care ai cantat
neincetat lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul 9
  Desi ai parasit lumea pentru a petrece departe de tulburarile ei, multimea
credinciosilor ti-a urmat pentru folosul lor duhovnicesc prin darul lui Dumnezeu,
pentru care laude ca acestea aducem tie: 
Bucura-te, parinte ca nemarginita dragoste ai aratat celor in nevoi;
Bucura-te, ajutatorul celor saraci;
Bucura-te, doctoriile, cu darul lui Dumnezeu, al celor bolnavi;
Bucura-te, mangaierea celor necajiti;
Bucura-te, al tinerilor preaintelept povatuitor;
Bucura-te, al batranilor intaritor;
Bucura-te, al orfanilor sprijinitor;
Bucura-te, al mamelor preaintelept invatator;
Bucura-te, al ostasilor neclintita imbarbatare;
Bucura-te, al curatiei povatuitorule;
Bucura-te, bucuria celor ce se pocaiesc;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Condacul 10
  Multimile credinciosilor incredintati fiind ca Dumnezeu, prin tine va asculta
rugaciunile lor, vazand implinirea dorintelor celor dupa Dumnezeu, impreuna cu
tine au cantat lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul 10
  Binecuvantata ti-a fost viata ta fiind fiu duhovnicesc al sfantului ierarh Leontie,
apoi parinte duhovnicesc al mitropolitului Grigorie Rosca, pentru care unele ca
acestea aducem tie:
Bucura-te, buna rodire duhovniceasca a Sfantului Leontie;
Bucura-te, credincios urmator al nevointelor sale duhovnicesti;
Bucura-te, cei care impreuna cu el in locuri sihastresti te-ai nevoit;
Bucura-te, ca ai fost cu acesta un suflet toata viata ta;
Bucura-te, ca si dupa moartea sa, in rugaciune ai ramas nedespartit de el;
Bucura-te, ca ai odraslit Bisericii pe ierarhul Grigorie;
Bucura-te, ca tu pe acesta l-ai calauzit pe calea smereniei si a intelepciunii dupa
Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce la slujirea arhiereasca ai fost chemat;
Bucura-te, ca de aceasta ai fugit socotindu-te cu totul nevrednic;
Bucura-te, ca prin aceasta pilda de smerenie te-ai facut;
Bucura-te ca prin asprele tale nevointe cu totul te-ai jertfit lui Dumnezeu;
Bucura-te ca prin rugaciunile si invataturile tale ca si un parinte ierarh ai
povatuit pe calea mantuirii pe toti cei ce au venit la tine;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu;
210
 
Condacul 11
  Chipul tau zugravit alaturi de cel al ierarhului Grigorie, fiul tau duhovnicesc,
arata iubirea si cinstea cu care marele ierarh al Moldovei te-a inconjurat, precum si
tu purtare de grija i-ai aratat, calauzindu-l pe calea mantuirii si invatandu-l sa cante
pururea lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul 11
  Chipul tau zugravit in ceata sfintilor curand dupa adormirea ta arata viata ta de
sfintenie cunoscuta de intregul popor dreptcredincios, pentru care laude ca acestea
aducem tie:
 
Bucura-te, parintele duhovnicesc al credinciosilor bucovineni;
Bucura-te, statornic ocrotitor al Bucovinei impreuna cu Sf. Mare mucenic Ioan
cel Nou de la Suceava;
Bucura-te, ca din sfanta ta icoana ne privesti si ne binecuvantezi pe toti cei ce
intram in sfanta biserica;
Bucura-te, ca si dupa adormirea ta in Domnul, multimile credinciosilor au
alergat la mormantul tau;
Bucura-te, ca multa mangaiere si intarire in dreapta credinta ai impartasit cu
darul lui Dumnezeu, din mormantul tau;
Bucura-te, ca din mormantul tau caldura dragostei tale catre Dumnezeu pururea
o simtim;
 Bucura-te, ca dragostea ta de parinte o marturiseste piatra mormantului tau pusa
de fiul tau cel duhovnicesc preaiubit. Stefan cel Mare si Sfant;
Bucura-te, ca lespedea de piatra a mormantului tau caldura tainica revarsa;
Bucura-te, ca mormantul tau pururea a fost strajuit de lumina unui sfesnic;
Bucura-te, ca ceata calugarilor pe care i-ai pastorit pururea te-a cinstit ca un
parinte si sfant;
Bucura-te, ca si acum ne povatuiesti cu chipul tau smerit;
Bucura-te, cinstea si podoaba credinciosilor;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Condacul 12
 Prin chipul tau care strajuieste deasupra usii manastirii Voronetului, ne
binecuvantezi cu dragostea de parinte, povatuindu-ne sa cantam impreuna cu tine
lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
 Pururea ocrotitor al Bucovinei cunoscandu-te noi toti, din mosi stramosi sfinte
cuvioase parinte Daniil, laude ca acestea aducem tie:
 
Bucura-te, ca chipul tau de parinte in sufletele credinciosilor cu nestersele culori
ale iubirii crestinesti s-a zugravit;
Bucura-te, ca acest chip avandu-l in suflet, credinciosii bucovineni in vremuri de
restriste cu el s-au mangaiat si intarit;
211
Bucura-te, ca amintirea nevointelor tale sihastresti poporul nostru
dreptcredincios le pastreaza si le cinsteste;
Bucura-te, chipul adevaratei vieti calugaresti;
Bucura-te, cel ce ai u imit dupa Dumnezeu dragostea de tara si credinta
stramoseasca;
Bucura-te, ca credinciosii pururea au dorit s-arate sfintele tale moaste;
Bucura-te, ca acestea in mormant fiind, izvor de multe tamaduiri s-au aratat celor
ce cu credinta te cinstesc pe tine;
Bucura-te, ca la Putna si Voronet credinciosii pururea cu credinta si dragoste s-
au indreptat, caci tu acolo ai sihastrit;
Bucura-te, ca astazi intregul popor te cinsteste impreuna cu Sfantul Leontie si
binecredinciosul Stefan cel Mare si Sfant;
Bucura-te, ca asezarea sfintelor tale moaste in racla cu negraita bucurie in fiecare
an o serbam;
Bucura-te, ca aceasta din voia lui Dumnezeu s-a facut pentru folosul
duhovnicesc al dreptcredinciosilor crestini;
Bucura-te, lauda cea mare a Bucovinei;
Bucura-te, buciumul care vesteste frumusetea nepieritoare a credintei noastre
stramosesti;
Bucura-te, sfinte cuvioase parinte Daniil, pururea rugator catre Dumnezeu!
 
Condacul 13
  O, preacuvioase sfinte parinte Daniil, lauda Bisericii Bucovinei, parintele nostru
duhovnicesc, al tuturor celor ce cu dreapta credinta cinstim pe Dumnezeu, izbaveste
de toata primejdia tara noastra, manastirile si bisericile cu podoabele lor sfinte si ne
invredniceste sa cantam lui Dumnezeu, impreuna cu tine: Aliluia!

212
Acatistul Sfintilor
Adrian si Natalia
(26 august)

Dupa obisnuitul inceput se zice:

CONDACUL1
Alesilor slujitori ai lui Dumnezeu si
prealaudati mucenici ai lui Hristos, pentru
iubirea Lui ati dispretuit desertaciunea
lumeasca, punandu-va viata ca o jertfa
curata, dorind sa primiti mai degraba chinuri,
213
decat sa va lepadati de Dumnezeul cel adevarat, cu dragoste va laudam sfintilor
Adrian si Natalia. Deci, ca cei ce stati langa Tronul cel de har al Domnului
desfatandu-va, rugati-va pentru cei ce cu credinta si evlavie va imploram, si cu
multumire va cantam asa: Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalia, prelaudati si
neinvinsi mucenici ai lui Hristos.
ICOSUL 1
Cu o iubire ingereasca te-ai rugat neincetat Mantuitorului, Natalia preafericita, ca
sa-i lumineze mintea intunecata a sotului tau si sa o intoarca spre cunoasterea
Facatorului si Stapanului tau, pana cand au fost auzite rugaciunile tale; harul s-a
atins de inima lui Adrian, care a crezut si plin de curaj a suferit chinuri si chiar
moartea. Admirand ravna si dragostea voastra pentru Hristos, cu evlavie va cantam
asa:
Bucurati-va lumini ai dragostei Dumnezeiesti.
Bucurati-va stalpi neclatiti de relele paganesti.
Bucurati-va, ca ati purtat crucea drept si cu rabdare.
Bucurati-va ca cu aceasta ati invins pe demon si vicleniile sale.
Bucurati-va ca de Domnul voi ati fost incununati.
Bucurati-va ca la Tronul ceresc, pentru noi va rugati.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!

CONDACUL 2
Vazand Domnul curatia inimii tale, preacinstite Adriane, macar ca era umbrita de
politeism, dara gata sa primeasca Adevarul, te-a chemat la Lumina Sa, deschizandu-
ti usile imparatiei Sale, pentru rugaciunile sotiei tale; impreuna cu care ai cantat lui
Dumnezeu cantare de lauda: Aliluia.

ICOSUL 2
Intelegerea adevaratei cunostinti de Dumnezeu, ti-a umplut sufletul Adriane,
cand, ca notar, scriai numele sfintilor mucenici, osanditi la chinuri si moarte pentru
numele Domnului; cand ai intrebat pe servii lui Hristos, ce rasplata au sa primeasca
ei de la Domnul in imparatia Sa, pentru martirajul lor, iar ei au raspuns ca, limba nu
poate spune si mintea nu poate cuprinde, ce a pregatit Dumnezeu celor ce-L iubesc
pe El. indata ai parasit religia cea paganeasca si din toata inima ai strigat: "Si eu
sunt crestin!" Laudand intoarcerea ta catre Soarele Dreptatii, te rugam primeste,
impreuna cu sotia ta, sfanta Natalia, de la noi pacatosii laudele acestea:
Bucurati-va ai adevaratului Dumnezeu sfinti slujitori.
Bucurati-va ai voiei Lui sfinte buni implinitori.
Bucurati-va ca in locul frumusetii pe Hristos L-ati iubit.
Bucurati-va ca iubirea conjugala, Lui o ati daruit.
Bucurati-va ca ne ziceti, sa nu ne lipim de cele de jos ci de cele de Sus.
Bucurati-va ca-n neputinte, sa urcam ne ajutati nespus.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!
214
CONDACUL 3
Întarit cu putere de Sus ai mers fericite la nevointe si chinuri dorind sa mori
pentru Domnul si Mantuitorul tau. Sotia ta, Natalia, cu rugaciuni si indemnuri iti
ajuta sa ridici crucea randuita de Domnul si sa primesti cununa nestricaciunii,
pregatita tie in ceruri si cu indrazneala sa canti lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 3
Avand sa te prezinti la nelegiuita judecata a lui Maximian, ai fost inchis in
temnita, unde cu ceilalti mucenici, ai petrecut toata noaptea in rugaciuni, cantari si
sfatuiri duhovnicesti. Sotia ta, dispretuind iubirea fireasca si neputinta femeiasca, in
tot chipul te convingea sa nu parasesti credinta in Hristos, ci sa ramai pana la sfarsit
un marturisitor neclintit al numelui Domnului, netemandu-te de moarte. De aceea,
ca adevaratilor ostasi ai lui Hristos, cu bucurie sufleteasca va cantam:
Bucurati-va curajosi ravnitori ai credintei celei adevarate.
Bucurati-va neinfricati mustratori ai credintelor desarte.
Bucurati-va ca cu rabdarea ca cu o arma v-ati imbracat.
Bucurati-va ca Crucea ca pe un scut puternic in mani ati luat.
Bucurati-va ca chinuitorii, de curajul vostru s-au minunat.
Bucurati-va ca prin voi numele Domnului e binecuvantat.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!

CONDACUL 4
Viforul indoielii si al fricii de la inima ta ai gonit, slavite Adriane si spre
nevointa muceniceasca te-a intarit fericita sotia ta Natalia, toata noaptea vorbind
depsre rasplata viitoare ce a pregatit-o Dumnezeu celor ce isi pun viata
pentru El, spunandu-ti astfel: "Fericit esti domnul meu, ca ai aflat comoara cea
nepretuita, margaritarul cel preascump - pe Hristos Domnul!" Nu te mai intoarce iar
la bezna idoleasca, ci ramai credincios Celui ce te-a iubit pe tine, cantandu-l din
toata inima: Aliluia.

ICOSUL 4
Auzind Natalia, fiind acasa, ca te-ai intors din temnita si gandindu-se ca te-ai
infricosat de chinuri si te-ai lepadat de Hristos, plangea amarnic si, intampinandu-te
in usa casei, te dojenea ca te-ai lepadat de credinta. Dar tu, bucurandu-te in duh si
mai tare intarindu-te in suferinta, cu lacrimi i-ai povestit ei, ca nu numai nu te-ai
lepadat de Hristos, ci voiesti mai mult sa suferi pentru Numele Sau sfant.
Mirandu-ne de o asa inalta dragoste crestineasca, cu umilinta va cantam:
Bucurati-va ca chipul adevaratei insotiri crestinesti ne-ati aratat.
Bucurati-va ca iubire cereasca in inimile voastre ati purtat.
Bucurati-va ca cu lepadare de sine pe noi ne insufletiti.
Bucurati-va ca in toate, voia lui Dumnezeu, sa o vedem ne cersiti.
Bucurati-va ca ne-ati invatat sa parasim cele de jos-trecatoare.
Bucurati-va ca ne sfatuiti sa cugetam la cele de Sus-viitoare.

215
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!

CONDACUL 5
Minunata mila si dragoste ai aratat Natalia, cand impreuna cu sotul tau, ati cazut
la picioarele celor intemnitati pentru numele lui Hristos, si sfintele lor rane
ungandu-le si sarutandu-le, aducandu-le alinare sii usurare, cu inima smerita,
inaltand lui Dumnezeu cantare ingereasca: Aliluia.

ICOSUL 5
Vazand chinuitorul pe sfintii intemnitati impreuna cu tine, ca sant atat de
torturati, incat n-ar mai putea sa sufere alte chinuri si mai groznice, a poruncit sa te
duca pe tine, Adriane, la judecata si sa te sfatuiasca sa te lepezi de Hristos, ori de
nu, sa fii supus si la mai grele chinuri, insa, intarit fiind cu putere de Sus si mangaiat
de fericita ta sotie, ai ramas statornic impotriva ispitirilor vrajmasului. De aceea
pentru suferinta cea pentru Hristos, va fericim impreuna cu sfanta Natalia si cu
bucurie va cantam:
Bucurati-va purtatori de biruinta, ai Celui Preainalt slujitori.
Bucurati-va puternici ai credintei in Hristos marturisitori.
Bucurati-va mustratori indrazneti ai ratacirii idolesti.
Bucurati-va neinfricati propovaduitori ai slavei Dumnezeiesti.
Bucurati-va ca de mania lui Maximian nu v-ati infricosat.
Bucurati-va ca rautatea si cruzimea lui o ati desconsiderat.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!

CONDACUL 6
Propovaduitor si retor te-ai aratat Adriane, in fata judecatii imparatesti,
marturisind ca Hristos este Dumnezeu adevarat, care a facut cerul si pamantul, iar
ratacirea diavoleasca o ai defaimat, si pentru acesta marturisire si defaimare ai
suferit groaznice batai si chinuri, cantand Celui Atoatebiruitor: Aliluia.

ICOSUL 6
Lumina slavei ceresti a stralucit pe fata ta intelepte patimitorule, cand, fiind batut
in mod barbar peste pantece, de iti curgeau maruntaiele, dar nu incetai sa slavesti pe
Hristos in fata poporului si sa marturisesti Numele Lui. Iar fericita Natalia, vazand
rabdarea si barbatia ta, se ruga ca sa nu slabeasca sufletul tau, ci sa ramai pana la
sfarsit slujitor credincios al lui Hristos. Amandurora, noi va cantam asa:
Bucurati-va ca sfinte lacasuri ale Duhului Sfant ati fost.
Bucurati-va vase slavite ale Harului lui Hristos.
Bucurati-va ca-n suflet si trup, v-a patruns Dumnezeiasca Lumina.
Bucurati-va ca Imparatul-Hristos v-a dat intelepciuneadivina.
Bucurati-va ca cu puterea Dumnezeirii Lui ati fost intariti.
Bucurati-va ca fara de frica, ati primit sa fiti munciti.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!
216
CONDACUL 7
Vrand prigonitorul imparat sa te cheme din nou la judecata, fericite Adriane, te-a
inchis in temnita cu ceilalti mucenici, unde a venit Natalia si, fericindu-te, te intarea
zicand: "Fericit esti domnul meu, ca te-ai invrednicit de starea sfintilor mucenici ai
lui Hristos, si cu dansa bucurandu-te ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 7
Noua tortura a nascocit chinuitorul, poruncind ostasilor sa interzica intrarea
femeilor, la cei intemnitati, care veneau sa-i mangaie si sa le usureze chinurile.
Atunci si tie, fericita Natalia, ti s-a interzis sa-l vizitezi si sa-l servesti pe sotul tau;
dar dispretuind porunca imparateasca, imbracata in haine barbatesti, veneai la
inchisoare, ca si mai inainte si pe sotul tau il intareai ca, barbateste sa mearga la
chinuri si moarte, pentru Hristos-Domnul. Pentru aceasta cu vrednicie va laudam,
cantandu-va acestea: Bucurati-va a slujitorilor lui Hristos, podoaba luminoasa.
Bucurati-va, a marturisitorilor Lui, frumusete aleasa.
Bucurati-va ca ne-ati aratat calea ingusta, pe care voi v-ati pornit.
Bucurati-va ca pe dansa ati ajuns la limanul linistit.
Bucurati-va ca acuma in slava si vesnica fericire va aflati.
Bucurati-va ca cu rugile voastre, de nenorociri ne aparati.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!

CONDACUL 8
Priveliste stranie si strasnica a fost in temnita, unde erai inchis cu ceilalti,
Adriane, cand dupa porunca tiranului chinuitor, au vrut sa-ti zdrobeasca fluierele
picioarelor. Atunci sotia ta ti-a ridicat picioarele si Ie-a pus,pe nicovala, ca sa fie
zdrobite de mainile chinuitorilor, ca mai curand sa te unesti cu Domnul si
Mantuitorul tau, caruia il vei canta: Aliluia.
ICOSUL 8
Arzand in iubirea lui Hristos, mucenice Adriane, ai rabdat pana la fericita
adormirea ta, cand curatul tau suflet s-a unit cu Domnul, pentru Care atat de mult ai
suferit, incat si mana ti-a fost taiata. Cinstind cu credinta sfarsitul tau mucenicesc,
tie si sfintei Natalia, va cantam acestea:
Bucurati-va ca chinuri sufletesti, pentru Hristos ati rabdat.
Bucurati-va ca pe aripile iubirii spre Dumnezeu ati zburat.
Bucurati-va, ca ca vulturii spre Soarele Dreptatii v-ati ridicat.
Bucurati-va ca din valea plangerii, spre Lumina v-ati inaltat.
Bucurati-va ca-n ceata mucenicilor, prin chinuri ati intrat.
Bucurati-va, ca cu toti sfintii, imne lui Dumnezeu ati cantat.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!

CONDACUL 9
Toata mandria chinuitorului tiran a fost rusinata, cand o ploaie puternica a stins
flacara focului, si n-a lasat sa arda osemintele mucenicilor lui Hristos, ba inca si
217
cetatea a inundat-o cu apa, si lumea necredincioasa a fost infricosata cu tunete si
fulgere, iar fericita Natalia, plina de bucurie, canta lui Hristos, Cel ce toate le
iconomiseste: Aliluia.

ICOSUL 9
Retorica pamanteasca nu-i in stare sa laude indeajuns nevointele voastre sfintilor
mucenici Adrian si Natalia, caci unul parasind slava pamanteasca, si-a pus sufletul
sau pentru credinta in Hristos, iar cealalta, invingand neputinta fireasca, barbateste
s-a luptat, intarindu-si sotul in chinurile lui si bucurandu-se de fericitul lui sfarsit.
Faptele bune ale voastre, nestiind cu vrednicie a le pretui, cu dragoste va cantam
acestea:
Bucurati-va ca Crucea Domnului, plini de curaj pe umeri ati dus.
Bucurati-va ca greutatea Crucii, nici pe unul nu v-a rapus.
Bucurati-va ca patimile Domnului, voi insiva le-ati imitat.
Bucurati-va, ca patimi si pofte, cu voie le-ati crucificat.
Bucurati-va ca pilda de dragoste si blandete v-ati aratat.
Bucurati-va ca sarcina unul altuia sa purtam ne-ati invatat.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!

CONDACUL 10
Vrand sa izbaveasca trupurile sfintilor mucenici de batjocura si dispret, a venit un
oarecare binecredincios barbat cu sotia sa la Natalia si ceilalti frati crestini si i-a
rugat sa le dea sfintele moaste ca sa le duca in Bizant, pana cand va trece prigoana
lui Maximian-paganul. Crestinii din cetatea Nicomodiei, Ie-a ascultat rugamintea si
Ie-a incredintat aceasta comoara de mare pret, cantand lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 10
Ca si cu un zid, suntem inconjurati cu rugaciunile voastre sfintilor Adrian si
Natalia, caci in orice napaste si nenorocire, totdeauna ne ajutati, cu atat mai mult
cand cu dragoste va serbam amintirea, slavind, pentru voi, pe Hristos Dumnezeul
nostru. Fiind noi paziti de sfintele voastre rugaciuni, va laudam cu acestea:
Bucurati-va ca in dragoste, santeti grabnicii nostri ajutatori.
Bucurati-va bunii nostri mijlocitori si invatatori.
Bucurati-va ca pentru noi la Dumnezeu mereu va rugati.
Bucurati-va, ca sa traim placut lui Dumnezeu ne invatati.
Bucurati-va prieteni ingaduitori, ce-n necaz pilda ne dati.
Bucurati-va ca pe culmile inocentii si curatiei ne ridicati.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!

CONDACUL 11
Cantare lui Dumnezeu din toata inima ai adus, fericita Natalia, cand te-a scapat
din mana tribunului, ce voia sa te ia in casatorie. Tu ca o sotie credincioasa sotului
218
tau -mucenicul lui Hristos Adrian, n-ai voit sa te recasatoresti, ci, rugandu-te te-ai
dus cu corabia la Bizant, unde a fost dus trupul sfantului sotului tau. Ajungand in
cetatea aceea ai cantat cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL 11
Far luminos a devenit corabia cu care ai calatorit pe mare, avand ca un
margaritar de pret - mana sotului tau, cu a caruia rugaciuni ai scapat de urmarirea
tribunului si ai ajuns cu bine la Biznat, cu sufletul plin de bucurie, sarutand trupul
fericitului domnului tau, cu adanca umilinta ti-ai dat duhul in mainile Domnului.
Slavind plecarea ta la Domnul, impreuna cu sfantul Adrian, va cantam acestea:
Bucurati-va soti fericiti, in viata si moarte nedespartiti.
Bucurati-va prieteni ai Domnului, ce langa Tronu-I-L slaviti.
Bucurati-va ca de vederea Fetii Lui pururea va indulciti.
Bucurati-va ca fericirea vesnica, pe totdeauna o primiti.
Bucurati-va ca in locasul celor drepti la odihna va aflati.
Bucurati-va ca moastele cele sfinte, spre vindecare ni le lasati.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!
CONDACUL 12
Vase pline cu har s-au aratat cinstitele voastre moaste, daruite noua de Hristos-
Domnul, pe dansele cinstindu-le, cu rugaciunile voastre sfintilor mucenici ai lui
Hristos, capatam dezlegarea pacatelor, din toata inima cantand lui Dumnezeu:
Aliluia.

ICOSUL 12
Cantand cinstitele voastre patimi si fericita adormire, prin care v-ati urcat la cele
de Sus cu toti sfintii din veac bineplacuti lui Dumnezeu, va laudam prealaviti
mucenici ai lui Hristos, Adrian si Natalia, si va rugam sarguincios, sa ne pomeniti
neincetat la Tronul Slavei, pe cei ce va fericim asa:
Bucurati-va ostasi rabdatori de chinuri si purtatori de biruinta.
Bucurati-va alesi luptatori pentru adevarata credinta.
Bucurati-va luminatori aprinsi ai virtutii crestinesti.
Bucurati-va carbuni aprinsi ai dragostei Dumnezeiesti.
Bucurati-va cuplu, ce intariti legaturile casatoresti.
Bucurati-va ca ati fost incununati cu bunurile cele ceresti.
Bucurati-va, sfintilor Adrian si Natalia, prealaudati si neinvinsi mucenici al lui
Hristos!

CONDACUL 13
O, sfintilor mucenici ai lui Hristos, Adrian si Natalia, fericiti soti si purtatori de
chinuri straluciti. Auziti-ne pe noi cei ce ne rugam cu lacrimi, venind la biserica,
rugati-L pe Stapanul cel milostiv, Domnul nostru lisus Hristos, sa ne daruiasca noua
tuturora: pace in familie, sanatate trupeasca si sufleteasca, mantuirea sufletului, ca
intotdeauna sa-l cantam Lui: Aliluia. (de trei ori)

Apoi Icosul I si Condacul 1.


219
RUGACIUNE
O, sfinţit Cuplu, sfinţilor mucenici ai lui Hristos, Adrian şi Natalia, fericiţi soţi şi
străluciţi purtători de chinuri! Ascultaţi-ne pe noi, cei ce ne rugam, şi mijlociţi
pentru noi, ca să ni se dea toate cele de folos trupurilor si sufletelor, şi rugaţi pe
Hristos Dumnezeu, să ne miluiască şi să facă cu noi după indurările Sale, ca să nu
pierim în păcatele noastre. Aşa sfinţilor mucenici, primiţi glasul rugăciunilor
noastre şi cu mijlocirile voastre, izbăviţi-ne de foamete, de ciumă, de cutremur, de
potop, foc şi grindina, de sabie şi de năvălirea celor de alt neam, de războiul cel
dintre noi, de moartea cea năprasnică şi de toate nenorocirile, scârbele şi durerile; ca
întotdeauna prin mijlocirile voastre fiind întăriţi, să slăvim pe Domnul Iisus Hristos,
Căruia I se cuvine toata slava, cinstea şi închinăciunea, cu Cel Fără de început al
Său Părinte şi Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Acatistul Sfântului Serafim de Sarov


(mare făcător de minuni -2 ianuarie)

Rugăciunile începătoare

Condac 1
Făcătorule de minuni, Cuviosule ales al Lui
Hristos, grabnic ajutător şi rugător al nostru,
Sfinte Părinte Serafim, mărind pe Domnul cel ce
te-a preaslăvit, cântare de laudă îţi aducem ţie. Tu
dar, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul,
din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei care
strigăm către tine: Bucură-te Sfinte Părinte
Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne

220
smerească şi pe noi!

Icos 1
Creatorul Îngerilor te-a ales să preaslăveşti Numele Sfintei Treimi prin viaţa ta
minunată, pe tine adevărat Înger pe Pământ şi Serafim în trup şi ca o rază a
veşnicului soare al dreptăţii a strălucit viaţa ta. Văzând noi nevoinţele tale cele
prealăudate, cu evlavie şi cu bucurie îţi spunem acestea:
Bucură-te, dreptarul credinţei şi al evlaviei!
Bucură-te, chipul blândeţei şi al smereniei!
Bucură-te, mărirea cea preaslăvită a drepţilor!
Bucură-te, mângâierea cea lină a mâhniţilor!
Bucură-te, ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume!
Bucură-te, împodobirea Sfântă a pământului Tambovului!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!

Condac 2
Părinte Serafim, cuvioasa ta maică a cunoscut Voia Domnului şi ca pe un dar te-
a adus Lui Dumnezeu, binecuvântându-te pe calea cea îngustă a călugăriei. Sfânta
cruce tu ai purtat-o la piept până la sfârşitul vieţii, arătându-ţi dragostea ta cea mare
către Cel ce S-a răstignit pentru noi, Hristos - Dumnezeul nostru, Căruia toţi cu
umilinţă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2
Cuget ceresc ţi s-a dăruit ţie, Sfinte al Lui Dumnezeu, că din tinereţile tale,
necontenit năzuind la cele cereşti, ai lăsat casa părintească pentru Împărăţia Lui
Dumnezeu. Pentru aceasta primeşte de la noi laudele acestea:
Bucură-te, fiu de Dumnezeu ales, al oraşului Kursk!
Bucură-te, cel ce ai moştenit virtuţile maicii tale!
Bucură-te, cel ce ai învăţat de la dânsa evlavia şi rugăciunea!
Bucură-te, că de la maica ta la lupte duhovniceşti, cu crucea ai fost binecuvântat!

Bucură-te, că din dragoste către Domnul casa părintească ai lăsat-o!


Bucură-te, cel ce frumuseţile lumii acesteia de nimic le-ai socotit!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!

Condac 3
Din tinereţile tale puterea celui Preaînalt cu adevărat te-a acoperit, Preacuvioase.
Căzând tu din înălţimea bisericii, Domnul te-a păzit nevătămat. Când de boală
cumplit pătimeai, Stăpâna Lumii s-a arătat şi ţi-a adus vindecare din Ceruri, că din
pruncie drept ai slujit Lui Dumnezeu şi neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 3
Stăruind în lucrarea vieţii călugăreşti, ai mers în cetatea Kievului şi te-ai închinat
221
cuvioşilor de la Pecerska. Ai primit din gura Cuviosului Dositei porunca să-ţi
îndreptezi calea ta în Pustia Sarovului, unde te-ai sălăşluit şi ai sfârşit viaţa ta cea
plăcută Domnului. Minunându-ne de grija Lui Dumnezeu pentru tine, cu umilinţă
spunem aşa:
Bucură-te, că de lumeasca deşertăciune te-ai lepădat!
Bucură-te, că pe Hristos din toată inima L-ai iubit!
Bucură-te, că jugul cel bun al Lui Hristos asupra ta l-ai luat!
Bucură-te, că ai fost desăvârşit ascultător!
Bucură-te, păzitorul cel adevărat al poruncilor Dumnezeieşti!
Bucură-te, că mintea şi inima ta prin rugăciune către Dumnezeu le-ai întărit!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!

Condac 4
Ai străbătut calea îngustă a nevoinţei călugăreşti, purtând jugul vieţii pustniceşti
al zăvorârii, al tăcerii şi al privegherii de multe nopţi şi prin harul dumnezeiesc
urcând din putere în putere, de la fapte către contemplarea Lui Dumnezeu, te-ai
mutat în locaşurile de Sus unde Îngerii Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Icos 4
Auzind şi văzând viaţa ta cea Sfântă, Preacuvioase Părinte Serafim, obştea toată
s-a mirat de tine şi venind lua învăţătură din cuvintele şi din faptele tale slăvind pe
Domnul, Cel ce este minunat întru Sfinţii Săi. Iar noi, Preacuvioase Părinte, cu
dragoste şi cu credinţă te lăudăm aşa:
Bucură-te, cel ce cu totul jertfă Lui Dumnezeu te-ai adus!
Bucură-te, cel ce la înălţimea nepătimirii ai ajuns!
Bucură-te, bun şi credincios slujitor al Cerescului Stăpân!
Bucură-te, înainte stătătorule cel neînfricat pentru noi către Domnul!
Bucură-te, rugătorule al nostru cel neobosit către Născătoarea de Dumnezeu!
Bucură-te, al Harului Dumnezeiesc vas fără prihană!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!
Condac 5
Preacuvioase, bolnav fiind şi pe patul morţii zăcând, Însăşi Preacurata Fecioară a
venit la tine cu Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan şi a zis: Acesta este din neamul meu! -
şi S-a atins de capul tău şi îndată te-ai făcut sănătos şi cu mulţumire I-ai cântat Lui
Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5
Văzând pizmaşul viaţa ta sfântă, Părinte Serafim, vrând să te piardă a trimis
asupra ta oameni răi, care te-au bătut fără milă, lăsându-te abia viu. Ca un miel,
Părinte Serafim, pe toate le-ai îndurat rugându-te Domnului pentru prigonitorii tăi.
Minunându-ne de a ta nerăutate, noi toţi spunem acestea:
Bucură-te, că I-ai fost următor Lui Hristos Dumnezeu, cu blândeţea şi smerenia
ta!
Bucură-te, că pe duhul răutăţii l-ai biruit cu nerăutatea ta!
222
Bucură-te, al curăţiei sufleteşti şi trupeşti sârguincios păzitor!
Bucură-te, pustnice cu darurile Duhului plinit!
Bucură-te, ascetule de Dumnezeu preaslăvit şi înainte văzător!
Bucură-te, povăţuitorule al monahilor cel minunat şi de Dumnezeu înţelepţit!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!

Condac 6
Urmând lui Ilie, proorocul Lui Dumnezeu, şi Botezătorului Ioan, te-ai arătat
vlăstar pustiei mult roditoare prin darurile Duhului Sfânt, cu a cărui putere multe şi
preaslăvite fapte ai săvârşit, îndemnând pe credincioşi să-I cânte Lui Dumnezeu,
Dătătorului de Bunătăţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Văzător asemenea lui Moise, un nou ales al Domnului ai fost Părinte Serafim.
Fără prihană slujirea la altarul Domnului săvârşind, te-ai învrednicit a-L vedea pe
Hristos în Biserică, cu puterile cele netrupeşti venind. De această bunăvoinţă a Lui
Dumnezeu minunându-ne, cu umilinţă spunem acestea:
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu, luminat cu Lumina cea întreit strălucită!
Bucură-te, al Preasfintei Treimi slujitor credincios!
Bucură-te, al Duhului Sfânt lăcaş împodobit!
Bucură-te, că pe Hristos împreună cu Îngerii, cu ochii trupeşti L-ai văzut!
Bucură-te, că încă în trupul cel putrezitor fiind, dulceaţa Raiului ai gustat!
Bucură-te, cel ce cu pâinea vieţii ai fost îndestulat şi cu apa nemuririi ai fost
adăpat!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne smerească şi pe noi!
Condac 7
Ca un adevărat luminător de Dumnezeu, cu faptele şi cu vorbele tale pe toţi îi
aduci la evlavie şi la dragostea dumnezeiască, luminaţi fiind şi îndestulaţi cu pâinea
învăţăturii tale, pe tine să te mărească şi Lui Hristos, Celui ce te-a preaslăvit pe tine,
să Îi cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7
Văzându-te pe tine ales al Lui Dumnezeu, din locuri îndepărtate au alergat la tine
credincioşii în necazuri şi în suferinţe. Tu pe cei apăsaţi de nevoi nu i-ai depărtat,
revărsând vindecari, dăruind alinare, cu rugăciunile pentru ei mijlocind. Pentru
aceasta vestea minunilor tale se răspândea, iar fiii tăi duhovniceşti te slăveau aşa:
Bucură-te, păstorul nostru cel bun!
Bucură-te, părinte milostiv şi blând!
Bucură-te, lecuitorul nostru cel grabnic ajutător şi plin de Har!
Bucură-te, al neputinţelor noastre tămăduitor milostiv!
Bucură-te, în nevoi şi împresurări grabnic ajutătorule!
Bucură-te, înainte văzătorule şi mustrătorule al greşelilor celor ascunse!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!

223
Condac 8
Bătrân, slăbit şi obosit fiind, o mie de zile şi o mie de nopţi pe piatră în
rugăciune ai petrecut. Cine este dar îndreptăţit să vestească suferinţele şi luptele tale
pe care le-ai răbdat, fericite Părinte? Ridicându-ţi mâinile către Dumnezeu, te-ai
rugat şi Domnului I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8
Întru totul eşti dorire, întru totul eşti dulceaţă, Preadulce Iisuse! - strigai în
rugăciune, Părinte, în liniştea deplină a pustiei tale. Iar noi, cei întunecaţi cu
deşertăciunile şi în păcate petrecând toată viaţa, dragostea ta către Dumnezeu o
preamărim şi ţie îţi spunem acestea:
Bucură-te, mijlocitorul mântuirii celor ce te iubesc şi te cinstesc pe tine!
Bucură-te, cel ce-i aduci pe păcătoşi la îndreptare!
Bucură-te, sihastru tăcut şi preaminunat!
Bucură-te, că dragoste înflăcărată către Domnul ai arătat!
Bucură-te, că săgeţile vrăjmaşului le-ai ars cu focul rugăciunii!
Bucură-te, lumânare nestinsă prin rugăciune, în pustie strălucind!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!

Condac 9
Toată firea îngerească s-a mirat de această deosebită vedere când stareţului în
zăvorâre aflat, Împărateasa Cerului şi a Pământului S-a arătat, poruncindu-i să iasă
din pustie şi să nu-i oprească pe oamenii credincioşi să vină la el, ci pe toţi să-i
înveţe a-I cânta Lui Hristos: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Părinte Serafim, ritorii nu pot spune puterea dragostei tale, că împlinind porunca
Maicii Domnului, celor ce veneau la tine în slujire te-ai predat, iar celor nepricepuţi
le-ai fost sfetnic bun, celor intristaţi - mângâietor, celor rătăciţi - blând povăţuitor,
celor bolnavi - lecuitor şi tămăduitor. Pentru aceasta ţie îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că din pustie în mănăstire te-ai întors, ca sămânţa virtuţilor să o
semeni!
Bucură-te, că eşti luminat de Harul Duhului Sfânt!
Bucură-te, că eşti plin de blândeţe şi smerenie!
Bucură-te, al celor ce aleargă către tine, Părinte iubitor de fii!
Bucură-te, că îmbărbătare şi întărire prin cuvinte de iubire acestora le dai!
Bucură-te, că pentru dragostea ta cea sfântă de bucuriile Împăraţiei Cereşti te-ai
învrednicit!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!

Condac 10
La sfârşitul mântuitoarelor nevoinţe ajungând, Preacuvioase, şi plecându-ţi
genunchii în rugăciune, sufletul tău sfânt în mâinile Domnului l-ai dat, Sfinţii Îngeri
la Tronul Atotţiitorului l-au înălţat, ca împreună să te înfăţişezi întru slava cea
224
neînserată, cântând Cuvântului Celui mai Sfânt decât Sfinţii: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 10
Zid tuturor Sfinţilor şi mângâiere monahilor fiind, Preasfinte, Fecioara ţi s-a
arătat înaintea sfârşitului tău vestindu-ţi că aproape este strămutarea ta către
Domnul. Minunându-ne de o aşa cercetare a Maicii Domnului, îţi spunem acestea:
Bucură-te, că ai văzut-o pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului!
Bucură-te, că ai primit de la Maica Domnului vestea mutării tale la cele cereşti!
Bucură-te, că prin glasul tău cel fără prihană, sfinţirea vieţii tale ai arătat!
Bucură-te, că în rugăciune înaintea icoanei Maicii Sfinte, duhul tău smerit
Domnului i l-ai dat!
Bucură-te, că ai fost încununat cu cununa nemuririi de mâna Atoateţiitorului!
Bucură-te, că ai moştenit fericirea Raiului împreună cu toţi Sfinţii!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!

Condac 11
Cântare neîncetată Preasfintei Treimi ai înălţat, Preacuvioase, prin întreaga ta
viaţă mare ascet al evlaviei te-ai arătat. Pe cei rătăciţi i-ai povăţuit, pe cei bolnavi cu
trupul şi cu sufletul i-ai tămăduit, iar noi, mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru
mulţimea cea nemăsurată a milelor Lui, neîncetat Îi cântăm: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 11
Părinte de Dumnezeu fericit, în timpul vieţii ai fost făclie dătătoare de lumină, iar
după moarte ca o stea strălucitoare ai luminat, de la cinstitele tale moaşte râuri de
minuni ai revărsat celor ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă către tine. Iar noi, ţie
fierbinte rugătorule pentru toată lumea şi făcătorule de minuni, îţi spunem acestea:
Bucură-te, cel ce cu mulţimea minunilor de Dumnezeu eşti preaslăvit!
Bucură-te, cel ce cu dragostea ta lumea întreaga ai luminat-o!
Bucură-te, că eşti urmaş credincios şi drept al iubirii Lui Hristos!
Bucură-te, mângâierea tuturor celor care cer de la tine ajutor!
Bucură-te, al celor bolnavi şi neputincioşi lecuitor!
Bucură-te, că toate marginile Pământului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!

Condac 12
Cunoscând Harul şi îndrăzneala ta cea mare înaintea Lui Dumnezeu cădem la
tine, Părinte, să te rogi fierbinte Domnului ca să apere de necredinţă şi dezbinare, de
nevoi şi necazuri Sfânta Biserica a Sa, ca să-I cântăm împreună cu tine Făcătorului
de bine, Dumnezeului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

225
Icos 12
Cântând preaslăvirea ta te fericim pe tine, Preacuvioase Părinte, ca pe un puternic
mijlocitor pentru noi către Domnul, ca pe un mângâietor şi apărător şi cu dragoste
îţi cântăm ţie acestea:
Bucură-te, lauda Bisericii Ortodoxe!
Bucură-te, călăuză ce-i îndreaptă pe toţi către Ceruri!
Bucură-te, cel ce cu puterea Lui Dumnezeu multe minuni ai săvârşit!
Bucură-te, cel ce cu veşmântul tău pe mulţi bolnavi ai vindecat!
Bucură-te, cel ce toate uneltirile diavoleşti le-ai biruit!
Bucură-te, cel ce jivinele sălbatice cu blândeţea ta le-ai supus!
Bucură-te Sfinte Părinte Serafim de Sarov şi roagă-te ca Dumnezeu să ne
smerească şi pe noi!
Condac 13 (de 3 ori)
O, Preacuvioase Părinte Serafim, mare făcător de minuni, primeşte această
puţină rugăciune a noastră ce se înalţă spre lauda ta şi stând acum înaintea Tronului
Împăratului împăraţilor, al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi toţi ca
să aflăm mila Lui în Ziua Judecăţii şi să-I cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
(apoi icos 1 şi condac 1)

Rugăciune către Sfântul Serafim de Sarov


O, Preasfinte Părinte Serafim caută din slava ta cea de Sus, către noi cei
umili, neputincioşi şi împovăraţi cu multe păcate, care cerem de la tine ajutor,
ocrotire şi mângâiere. Apropie-te de noi cu inima ta plină de bunătate şi ajută-ne să
păzim fără de prihană poruncile Domnului; să ţinem cu tărie credinţa ortodoxă; cu
sârguinţă şi cu evlavie creştinească să-I aducem Lui Dumnezeu pocăinţă pentru
păcatele noastre; cu Harul bine să sporim şi să fim vrednici de ajutorul şi mijlocirea
ta pentru noi, înaintea Lui Dumnezeu. O, Preabunule Părinte înalţă pentru noi
binefăcătoarea ta rugăciune către Domnul Puterilor ca să întărească poporul nostru
binecredincios şi să ne dăruiască nouă cele de trebuinţă în viaţa aceasta şi toate cele
de folos pentru mântuirea sufletelor noastre, să ne păzească de căderi în păcat şi să
ne înveţe pocăinţa cea adevărată, ca fără de piedici să intrăm în Împărăţia Cerurilor
unde tu acum străluceşti în slavă neapusă. Părinte milostiv, fii pentru noi cu
adevărat călăuză spre mântuire şi adună-ne la lumina cea neînserată a vieţii veşnice
prin mijlocirea ta bineplăcută, la Tronul Sfintei Treimi, ca să slăvim şi să cântăm
împreună cu Sfinţii Numele cel vrednic de închinare, al Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, în vecii vecilor! Amin!

226
Acatistul sfinţilor mucenici
Epictet şi
Astion

Condac 1:
O, Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, ca cei
ce de mare cinste v-aţi învrednicit şi cu bucuriile
cele veşnice sunteţi înconjuraţi de Împăratul
tuturor, rugaţi-vă acestuia ca să ne izbăvească de
toate necazurile şi primejdiile pe noi, cei ce
cădem înaintea sfintei voastre icoane şi cântăm cu
227
credinţă: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Epictet şi Astion, mult pătimitori pentru Hristos!

Icos 1:
De mic copil punându-te în slujba Domnului, te învăţai toate învăţăturile lui
Hristos şi când ai ajuns în puterea vârstei, ca Samuel odinioară, luând harul
preoţesc, cu vrednicie săvârşeai multe
semne şi minuni, părinte Epictet; pentru aceasta cu laude te cinstim aşa:
Bucură-te, cel cu viaţă neprihănită încununat;
Bucură-te, cel ce cu harul lui Dumnezeu săvârşeai minuni;
Bucură-te, că adesea ochii orbilor deschideai;
Bucură-te, că pe slăbănogi îi însănătoşeai;
Bucură-te, că duhurile necurate le alungai din trupuri suferinde;
Bucură-te, că pe leproşi îi curăţai;
Bucură-te, că mare miluitor te arătai;
Bucură-te, că la Domnul neîncetat te rugai;
Bucură-te, că la cele înalte totdeauna cugetai;
Bucură-te, că prin fapte şi cuvinte la credinţă îndemnai;
Bucură-te, că pe cei mulţi îi întăreai;
Bucură-te, că ţinutul Dobrogei îl ocroteşti;
Bucură-te, părinte Epictet, mult pătimitorule!

Condac 2:
Ascultând cuvintele părintelui Epictet, inima ţi-ai deschis şi sufletul ti-ai curăţat
de gândurile cele idoleşti, apoi botezându-te ai urmat lui Hristos, dovedindu-te a fi
rob preaiubit a lui Dumnezeu, sfinte mucenice Astion. Drept aceea cunoscând şi noi
marea ta credinţă, venim către tine şi cu umilinţă te rugăm ca prin rugăciunile tale,
să ne izbăveşti pe noi de toate nevoile şi necazurile, ca împreună să cântăm lui
Dumnezeu: Ailuia!

Icos 2:
Dăruit fiind, prin preotul Epictet, cu haina Botezului, sfinte mucenice Astion,
casa părintească ai părăsit-o si spre locurile cele cereşti te-ai îndreptat, poposind în
ţinutul Scythiei Minor, aproape de Dunăre. Aici, un om cu duh necurat ieşindu-ţi în
cale şi cu semnul Sfintei Cruci însemnându-l, pe acesta l-ai izbăvit şi îndată s-a
tămăduit; iar noi minunându-ne de unele ca acestea cântăm aşa:
Bucură-te, credinţă curată;
Bucură-te, rugăciune adevărată;
Bucură-te, mărite izbăvitor;
Bucură-te, grabnic ajutător;
Bucură-te, de minuni săvârşitor;
Bucură-te, de alinare aducător;
Bucură-te, de demoni izgonitor;
Bucură-te, de ispite apărător;
Bucură-te, de boli vindecător;
Bucură-te, de chinuri izbăvitor;
Bucură-te, de virtuţi agonisitor;
228
Bucură-te, tare biruitor;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 3:
Singur fiind în chilia ta, către Domnul rugător, părinte Epictet, a fost adusă în
faţa ta o copilă, fiica unui mare dregător, cu toate părţile trupului fiind ca şi moarte,
în afară de limbă; şi tatăl ei, căzând în genunchi în faţa ta, a cerut de la tine mare
milă şi grabnică scăpare, iar tu ai izbăvit îndată pe fiica lui de boală, cu cântare
rugându-te lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:
Altă dată, o femeie oarbă a cerut de la tine vindecare, părinte Epictet, plângând şi
zicând: „Ştiu cine eşti şi cred că poţi multe în faţa lui Dumnezeu; de aceea mă rog
să nu dispreţuieşti plânsul meu şi să nu iei în deşert rugăciunea mea”. Abia căpătau
glas cuvintele în gura preotului lui Hristos că iată ochii femeii s-au deschis, văzând
lumină, şi a strigat unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce întunericul îl alungi;
Bucură-te, cel ce lumina ochilor o readuci;
Bucură-te, că din Lumină dai lumină;
Bucură-te, ca pe toţi îi cureţi de tină;
Bucură-te, chip duhovnicesc;
Bucură-te, părinte dumnezeiesc;
Bucură-te, monah preafericit;
Bucură-te, ocrotitor mult aşteptat;
Bucură-te, scăparea in necazurile ce se abat asupra noastră;
Bucură-te, dumnezeiesc leac al celor orbiţi;
Bucură-te, c-ai scos din întuneric pe cei robiţi;
Bucură-te, că pe mulţi ai scos din robia diavolului;
Bucură-te, părinte Epicet, mult pătimitorule!

Condac 4:
Ca un nufăr îmbobocit te-ai arătat Domnului, Sfinte mucenice Astion, şi ai trecut
peste toate ispitele vieţii acesteia; şi pe noi ne ajută să trecem peste toate încercările
şi necazurile ce sunt înaintea noastră, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icos 4:
Cuprins fiind de dorul de Hristos, şi retrăgându-te într-un loc ferit, Sfinte
mucenice Astion, te-ai rugat Domnului pentru omul căzut de la înălţime ce l-ai
văzut purtat spre casă, de către părinţii lui, aproape mort, şi astfel l-ai făcut sănătos
prin rugăciune. Pentru aceasta, odată cu el, şi noi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, temelie a vieţii cereşti;
Bucură-te, acoperişul casei duhovniceşti;
Bucură-te, cel ce n-ai fost oprit la vămile cele cereşti;
229
Bucură-te, cel ce ai urcat pe scara duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ai readus la viaţă;
Bucură-te, de sănătate dătător;
Bucură-te, cel mult folositor;
Bucură-te, preafericite rugător;
Bucură-te, cel ce pe mulţi ai ridicat;
Bucură-te, cel ce mulţimi ai vindecat;
Bucură-te, chip preacurat;
Bucură-te, om prealuminat;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 5:
Venind la tine Astion, ca un tânăr frumos şi luminat la chip, l-ai rugat să stea
lângă tine, părinte Epictet, şi botezându-l, ţi-ai pus mâna peste capul lui şi l-ai
îndrumat să meargă cu bărbăţie pe calea mântuirii, ca împreună cu noi să cântaţi lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5:
Înţelepţit fiind, părinte Epictet, te-ai arătat prin credinţă copilului celui de 15 ani,
care era surd, mut şi uscat la trup, şi vindecându-l, el ţi-a spus aşa: „În Iisus Hristos
se cuvine nouă să credem, o preafericite, căci El aduce oamenilor întotdeauna
binefaceri, până în ziua de astăzi”. Pentru aceasta te rugăm, părinte, să primeşti şi de
la noi, nevrednicii, unele ca acestea:
Bucură-te, că multe minuni ai săvârşit în ţinutul sciţilor;
Bucură-te, că ţi s-au arătat înţelesurile cele bune ale lucrurilor;
Bucură-te, că pe Cel veşnic mereu îl preamăreai;
Bucură-te, cel ce la El pe almirideni îi aduceai;
Bucură-te, că grabnic spre ajutor erai ;
Bucură-te, că viaţă şi cuvânt ţi-a fost dreptatea;
Bucură-te, potir, spre cer îndreptat;
Bucură-te, bun vistier al lucrurilor celor bune;
Bucură-te, mijlocitor al nostru către cer;
Bucură-te, jertfă duhovnicească;
Bucură-te, vindecare cerească;
Bucură-te, înlesnire sufletească;
Bucură-te, părinte Epicet, mult pătimitorule!

Condac 6:
Pe când sfinţii martiri răbdau în numele lui Hristos cumplite chinuri, un călător a
văzut pe fericitul Astion în faţa scaunului de judecată şi cunoscându-l, a dat de veste
părinţilor acestuia, iar ei, prin purtarea de grijă a fiului lor, au luat îndată numele de
creştin şi spre Domnul au urcat; de aceea şi noi te rugăm, sfinte, ca prin rugăciunile
tale să ne luminezi, ca pururi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 6:
230
Intrând în cetatea almiridenilor comandantul acestui ţinut, păgânul Latronianus,
a făcut început chinuirii creştinilor, şi prin acestea mulţi au dobândit darul
muceniciei; pentru aceasta primeşte, sfinte Astioane, de la noi aceste cântări de
laudă:
Bucură-te, că pe cel cu sufletul de fiară ai biruit;
Bucură-te, că prin mari chinuri pe Hristos ai mărturisit;
Bucură-te, că nume de creştin ai primit;
Bucură-te, că tu Credinţa ai îmbrăţişat;
Bucură-te, căci cu Nădejdea te-ai înfrumuseţat;
Bucură-te, căci cu Dragostea te-ai încununat;
Bucură-te, cel ce ţărâna drumului ai fost socotit;
Bucură-te, că tu cuvântul Domnului ai auzit;
Bucură-te, că biciuiri fără de număr ai răbdat;
Bucură-te, cel ce Crucea cu dragoste ai luat;
Bucură-te, că în faţa lui Latronianus ca soarele ai strălucit;
Bucură-te, că la 35 de ani ai pătimit;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 7:
În veghe fiind mereu asupra ucenicului tău Astion, părinte Epictet, şi văzând
tristeţea de moarte ce îl stăpânea, ai alungat-o de la el, arătându-i astfel puterea
binecuvântării preotului lui Hristos; pe care o dăruieşte şi nouă, pentru a birui
îndoiala şi deznădejdea, ca împreună cu toţi sfinţii să cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icos 7:
Ca un adevărat părinte duhovnicesc ai îndrumat paşii ucenicului tău Astion spre
Tatăl Cel ceresc, părinte Epictet, că şi în clipa despărţirii de lumea aceasta te-ai
îngrijit mai întâi de ucenicul tău iubit; pentru care învredniceşte-ne şi pe noi acestei
iubiri părinteşti, ca să auzi unele ca acestea:
Bucură-te, că aşa a dat Avraam jertfă pe Isaac;
Bucură-te, că aşa a dat Iaftae pe fiica sa;
Bucură-te, că aşa a trimis apostolul Petru pe Ştefan arhidiaconul;
Bucură-te, că aşa îşi pune păstorul cel bun pentru oile sale;
Bucură-te, că aşa ne rânduieşti şi pe noi împărăţiei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că de duşmani de izbăveşti;
Bucură-te, că de ispite ne fereşti;
Bucură-te, că mucenic la 60 de ani te-ai arătat;
Bucură-te, că dulceaţa vieţii trecătoare nu o ai îndrăgit;
Bucură-te, că braţul celui rău tu ai zdrobit;
Bucură-te, că ura duşmanului cu răbdarea ai biruit;
Bucură-te, că păgânătatea locului o ai învins;
Bucură-te, părinte Epicet, mult pătimitorule!

Condac 8:
231
Mărturisirea ta, sfinte mucenice Astion, pentru noi este o bună pildă de urmat,
iar rugăciunile tale sunt cheia ce ne deschide poarta spre grădina mântuirii; pentru
aceasta toţi căzând înaintea sfintei tale icoane, cu credinţă cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icos 8:
În Frigia, în evlavie şi rugăciune ai vieţuit, iar în Sciţia Mică viaţa ta curată s-a
desăvârşit, sfinte mucenice Astion; pentru aceasta duhurile cele necurate dintr-un
om le-ai alungat stând în rugăciune stăruitoare timp de trei zile, pentru care primeşte
de la noi aceste cântări:
Bucură-te, folos deplin creştinilor;
Bucură-te, că pildă de vieţuire tu ne-ai dat;
Bucură-te, că vindecări de la Hristos ai luat;
Bucură-te, că trupul păgânii crunt ţi l-au sfărâmat;
Bucură-te, că-n mâna Domnului sufletul ţi l-ai dat;
Bucură-te, ca gânduri stropite cu venin alungi;
Bucură-te, că tu ne scoţi din ale gheenei munci;
Bucură-te, că neamul ni l-ai adus la dreapta credinţă;
Bucură-te, că ai învins prin rugăciune şi nevoinţă;
Bucură-te, zid al credinţei neînvins;
Bucură-te, al dragostei de Dumnezeu foc nestins;
Bucură-te, mărite mucenic al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 9:
Propovăduitori prin fapte ai Evangheliei lui Hristos aţi fost sfinţilor mucenici
Epictet şi Astion, dar şi neobosiţi îndreptători către locaşurile cereşti ai strămoşilor
noştri, iar nouă de nădejde şi ajutor ne sunteţi. Pentru aceasta rugaţi pe Bunul
Dumnezeu să ne sădească smerenia în inimi, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icos 9:
Ritorii cei mult vorbitori ca nişte peşti rămân fără de glas şi nu se pricep a spune
cum voi, o, sfinţilor mucenici, cu sfintele voastre moaşte aţi binecuvântat pământul
Sciţiei Mici şi podoabă v-aţi făcut cetăţii Halmyris; pentru aceasta de la noi primiţi
cântări ca acestea:
Bucuraţi-vă, temelia Bisericii noastre străbune;
Bucuraţi-vă, că pe păgâni aţi învăţat să se închine;
Bucuraţi-vă, că ajutor ne sunteţi spre Răsărit;
Bucuraţi-vă, ce-n lumea păgână voi v-aţi sfinţit;
Bucuraţi-vă, sfinţi preaiubiţi, de viţă românească;
Bucuraţi-vă, că voi ne izbăviţi din suferinţă şi năpastă;
Bucuraţi-vă, că moaştele voastre ne sunt izvor de vindecare:
Bucuraţi-vă, că sfânta voastră icoană ne este luminătoare:
Bucuraţi-vă, că lui Andrei Apostolul voi în credinţă i-aţi urmat;
232
Bucuraţi-vă, că de mucenici cununi neveştejite aţi luat;
Bucuraţi-vă, că via românească aţi curăţit prin suferinţă;
Bucuraţi-vă, că munţii Dobrogei pe voi, nouă vestesc;
Bucuraţi-vă, sfinţilor Epictet şi Astion, mult pătimitorilor!

Condac 10:
Înţelepţit de Duhul Sfânt fiind, râvnitor propovăduitor al Evangheliei lui Hristos,
de nădejde vindecător şi de folos celor din boli şi necazuri ajutător te-ai arătat a fi,
Părinte Epictet; şi sârguincios fiind cu fapta şi cuvântul, luminător ai fost
străbunilor noştri, pentru care toţi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10:
Prin jertfă ai păstorit cuvântătoarea turmă a lui Hristos, părinte Epictet, şi pe
ucenicul tău Astion l-ai învăţat să mărturisească adevărata credinţă, în faţa păgânilor
tirani strigând: „Doamne, Iisuse Hristoase, facă-se întotdeauna cu noi voia Ta”;
pentru acesta învaţă-ne şi pe noi ca în faţa ispitelor şi a necazurilor să glăsuim aşa:
Bucură-te, cel încărcat cu daruri de Dătătorul bunătăţilor;
Bucură-te, cel ce ai făcut bun început virtuţilor;
Bucură-te, sfătuitor preoţilor şi monahilor îndreptător;
Bucură-te, glas ce cuvânta cuvintele Învierii;
Bucură-te, alăută ce cântai cuvintele Evangheliei;
Bucură-te, că pe Sfânta Treime pururi o lăudai;
Bucură-te, ce în credinţă tare Liturghia săvârşeai;
Bucură-te, către cereasca taină povăţuitorule înţelepţite;
Bucură-te, că-n ceruri cu îngerii slujeşti;
Bucură-te, că-n Rai cu sfinţii odihneşti;
Bucură-te, al credinţei slăvit biruitor;
Bucură-te, al nostru vindecător părinte;
Bucură-te, părinte Epictet, mult pătimitorule!

Condac 11:
Pe scândură fiind schingiuit, Sfinte mucenice Astion, tiranii îţi sfâşiau trupul cu
cârlige de fier, dar inima ta curată era dăruită Sfintei Treimi şi jertfa Mielului o
închipuiai, iar prin aceasta pe diavol l-ai ruşinat, pentru care primeşte şi de la noi,
nevrednicii, cântarea: Aliluia!

Icos 11:
De tatăl tău Alexandru şi de mama ta, Marcelina, Sfinte Astion, cu multă
dragoste te-ai îngrijit, precum odinioară Iisus s-a îngrijit de soarta Maicii sale, şi i-ai
încredinţat lui Vigilantus, anchetatorul; acesta împreună cu sfinţitul preot Bonosus a
mers la măritul episcop Evanghelicus, rugându-l să-i boteze, iar acesta, bucurându-
se întru Domnul, a săvârşit Sfânta Taină; iar de la noi auzi unele ca acestea:
Bucură-te, sfânt întărit în focuri de tortură;
Bucură-te, că nu te-a învins a păgânilor ură;
233
Bucură-te, şi ne învaţă taina muceniciei;
Bucură-te, şi ne ridică pe treptele curăţiei;
Bucură-te, adevăratul chip al vieţii călugăreşti;
Bucură-te, ce-n rugăciune nicicând nu osteneşti;
Bucură-te, cel ce pe Tatăl ne-ai arătat mereu;
Bucură-te, că-n Fiul jertfă tu te-ai făcut;
Bucură-te, că-n Duhul, de toţi tu eşti iubit;
Bucură-te, vrednic ctitor de suflete creştine;
Bucură-te, că pe părinţi tăi i-ai îndrumat cui să se-nchine;
Bucură-te, jertfă a Mielului Hristos;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 12:
Auzind unul dintre anchetatori, Vigilantus, cum, puşi fiind la chinuri, voi sfinţilor,
nu aţi încetat timp de 30 de zile a mărturisi pe Hristos, şi auzind încă şi cuvântul
vostru cum că oricine mărturiseşte nu simte nici o durere, nu s-a putut opri să strige
cu glas mare: „Eu sunt creştin, facă-se şi cu mine voia lui Dumnezeu!”, pentru care
a şi fost pus în închisoare, unde împreună cu voi a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12:
După tăierea capetelor, trupurile voastre, sfinţilor, s-au făcut albe la vedere,
precum zăpada, şi toţi cei care se ştiau stăpâniţi de vreo slăbiciune trupească sau
sufletească, se atingeau de ele cu credinţă şi cu dragoste, sărutându-le, şi degrabă se
îndepărta de la ei toată suferinţa şi durerea; pentru care vă cinstim pe voi cântând
aşa:
Bucuraţi-vă, apostoli pentru sciţi;
Bucuraţi-vă, doctori fără de arginţi;
Bucuraţi-vă, împlinitori ai Cuvântului;
Bucuraţi-vă, că de la moarte la viaţă aţi trecut;
Bucuraţi-vă, cu Cuvioşii Gherman şi Ioan Cassian;
Bucuraţi-vă, cu mucenicii Zotic, Atalos, Camasie şi Filip;
Bucuraţi-vă, mijlocitori ai sufletelor noastre;
Bucuraţi-vă, izbăvitori din suferinţe şi năpaste;
Bucuraţi-vă, că ajutaţi pe toţi care smeriţi, aleargă către voi;
Bucuraţi-vă, că şi acum ne scoateţi din nevoi;
Bucuraţi-vă, că vrednicia voastră Dunărea o vesteşte
Bucuraţi-vă, că pe voi cetatea Halmyrisului vă slăveşte;
Bucuraţi-vă, sfinţilor Epictet şi Astion, mult pătimitorilor!

Condac 13:
O, mult cinstitorilor şi de Dumnezeu pătimitorilor Epictet şi Astion, primiţi acum
această puţină rugăciune a noastră, a celor ce plecăm genunchii în faţa sfintei
voastre icoane, şi ne păziţi pe noi de tot răul cel aducător de moarte trupească şi
sufletească, şi din tot necazul grabnic ne izbăviţi, spre a cinsti pomenirea voastră şi
a mărturisi minunile pe care, cu puterea Sfintei Treimi, le săvârşiţi celor ce cu
credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
234
Apoi se zice iarăşi Icosul cel dintâi şi Condacul întâi, după care următoarea
rugăciune:

Rugăciune către Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion

O, Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, căutaţi acum spre noi, cei ce cu umilinţă
cădem înaintea sfintei voastre icoane şi cinstim sfintele voastre moaşte, şi ca unii ce
v-aţi învrednicit de mare cinste înaintea Atotputernicului Dumnezeu, rugaţi-vă
Acestuia să ne izbăvească de toate necazurile şi primejdiile şi să dea iertare de
păcate sufletelor noastre. Şi ca cei ce sunteţi podoaba şi ocrotitorii ţinutului
Dobrogei, împreună cu Sfinţii Martiri Zotic Atal, Camasis şi Filip, purtaţi de grijă
mulţimii credincioşilor ce aduc vouă cinstire şi mulţumire.
Vindecaţi bolile noastre sufleteşti şi trupeşti, după cum aţi vindecat şi copila
acelui mare dregător. Asemenea femeii celei oarbe care striga către fericitul Părinte
Epictet: „Ştiu cine eşti şi cred că poţi multe în faţa lui Dumnezeu; de aceea mă rog
să nu dispreţuieşti plânsul meu şi să nu iei în deşert rugăciunea mea”, strigăm şi noi
şi vă rugăm să daţi sufletelor noastre lumină din Lumina Lină a Dumnezeului
nostru. În ispite şi necazuri daţi-ne răbdare şi mângâiere, învăţându-ne să strigăm
asemenea fericitului Astion: „Doamne, Iisuse Hristoase, facă-se întotdeauna cu noi
voia Ta”. Cu puterea harului preoţesc alungaţi, prin binecuvântare, întristarea şi
suspinul din inimile noastre, aşa cum oarecând tu, Părinte Epictet ai alungat tristeţea
de moarte de la sufletul ucenicului tău Astion. Precum, prin rugăciune, aţi vindecat
pe omul cel căzut de la înălţime, asemenea vindecaţi si sufletele noastre cele
asuprite de patimi şi dureri. Şi după cum, prin viaţă curată, credinţă şi sfântă
nevoinţă, aţi biruit puterea vrăjmaşilor diavoli şi aţi câştigat mila Dumnezeului
nostru Celui în Treime slăvit, aşa şi pe noi întăriţi-ne în credinţă şi îndrumaţi-ne să
fim biruitori în lupta cu păcatul, spre câştigarea treimii de virtuţi şi a locaşurilor
cereşti. Căci întru totul este adevărată şi vrednică de crezare spusa părintelui
Epictet, cum că: „În Iisus Hristos se cuvine nouă să credem, căci El aduce
oamenilor întotdeauna binefaceri, până în ziua de astăzi”. Acest cuvânt să ne fie şi
nouă îndreptare şi luminare spre câştigarea dragostei către Dumnezeu şi aproapele,
aşa cum şi voi, din dragostea unuia către altul, aţi desăvârşit dragostea către
Dumnezeul Cel iubitor de oameni. Căruia, prin voi, o fericiţilor şi Sfinţilor
Mucenici, Îi aducem această puţină cântare de laudă şi mulţumire, mărind Preasfânt
numele Lui, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin!

Acatistul Marii Mucenite Irina

235
Troparul

Mieluseaua Ta, Iisuse, Irina, striga cu


mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc si
spre Tine cautind ma chinuiesc si impreuna
ma rastignesc si impreuna ma ingrop cu
botezul Tau si patimesc pentru Tine ca sa
imparatesc intru Tine si mor pentru Tine ca
sa si viez intru Tine; ci ca pe o jertfa fara de
prihana, primeste-ma pe mine, ceea ce cu
dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile
ei, ca un Milostiv, mintuieste sufletele
noastre.

Condacele si icoasele

Condacul 1
Cu veselie duhovniceasca sa praznuiasca astazi Biserica lui Hristos cea
dreptmaritoare pe faclia cea mult luminoasa, pe sfinta slavita fecioara Irina, care,
prin stralucirea faptelor si a cuvintelor ei, multora s-a facut lumina; pe care,
laudind-o, cu evlavie asa sa-i cintam: Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina,
preainteleapta fecioara!

Icosul 1
Ingerilor asemanindu-te cu curatia si cu rivna, apostoleste te-ai nevoit pentru
dragostea Mielului tau, Hristos; multe scirbe si osteneli ai rabdat si cu
dumnezeiescul dor dupa El ai murit; pentru care si noi, smeritii, cu evlavie pe tine te
laudam asa:
Bucura-te, mladita cereasca din vlatarul lui Hristos;
Bucura-te, vlastarule tinar cu rod preafrumos;
Bucura-te, saminta aleasa si mult roditoare;
Bucura-te, porumbita sfinta si mult cuvintatoare;
Bucura-te, a multor suflete raza de mintuire;
Bucura-te, curata si blinda mielusea din turma lui Hristos;
Bucura-te, ca invataturile tale multora au fost de folos;
Bucura-te, ca prin stralucirea vietii tale Hristos s-a proslavit;
Bucura-te, saminta cea buna cu rod insutit;
Bucura-te, a nemuritoarelor bucurii vesnica mostenire;
Bucura-te, a nevazutilor vrajmasi biruitoare;
Bucura-te, raza mult luminoasa a tainicului soare;
Bucura-te, Sfinta Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara!

Condacul 2
Vazind tatal tau, imparatul Licinius, frumusetea cu care infloreai, ti-a ridicat un
turn si acolo cu mare grija ca pe un crin preafrumos te crestea. Dar tu, inteleapta
fecioara, cunoscind acolo pe Ziditorul lumii, i-ai cintat lauda: Aliluia!
236
Icosul 2
Intelegerea dumnezeiasca a stralucit in inima ta, sfinta fecioara, cind fericitul
batrin Apelian ti-a tilcuit taina celor trei pasari si cu toata dorirea inimii te-ai supus
proniei si demnezeiestii chemari; pentru care, dupa cuviinta, te laudam:
Bucura-te, crin preafrumos, peste care Duhul Sfint s-a odihnit;
Bucura-te, trandafirul cel preagingas, care in mijlocul crinilor ai inflorit;
Bucura-te, stea prealuminoasa, care biserica lui Hristos ai luminat;
Bucura-te, ca pentru dragostea lui Hristos in mare sfintenie ai vioetuit;
Bucura-te, ca pe Adevaratul Dumnezeu cu mare indrazneala L-ai propovaduit;
Bucura-te, ca pe mincinosii dumnezei foarte i-ai batjocorit;
Bucura-te, ca saminta cea buna in lume o ai semanat;
Bucura-te, ca prin credinta, nadejde si dragoste, pe Hristos, Mirele Tau, L-ai
urmat;
Bucura-te, ca impreuna cu fecioarele cele intelepte in camara nestricaciosului
Mire ai intrat;
Bucura-te, crin preafrumos peste care Duhul Sfint s-a odihnit;
Bucura-te, Sfinta Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara!

Condacul 3
Puterea Ziditorului a toate din frunusetea rinduielilor ai cunoscut-o, prea
inteleapta fecioara, si foate minunindu-te de intelepcounea cea neajunsa de minte ai
strigat: Aliluia!

Icosul 3
Avind tu, fercioara, dascal pe fericitul batrin Apelian iar prin ale lui invataturi
primin dlumina, nu ai ascuns-o sub obroc, ci prin propovaduirea adevarului, pe
multi de la slujirea de idoli i-ai chemat; pentru care te rugam, primeste aceasta
cintare:
Bucura-te, ca pronia Celui preavesnic pe tine spre lumina te-a chemat;
Bucura-te, ca minunata chemare spre tine s-a aratat;
Bucura-te, ca trei pasari spre tine au venit;
Bucura-te, ca cele trei pasari taina vietii tale au inchipuit;
Bucura-te, ca si corbul cu sarpele in cioc mihnire si ispita tie iti vestea;
Bucura-te, ca pe sufletul tau cel tare aceasta nu-l inspaiminta;
Bucura-te, miresa logodita de vesnicul Imparat;
Bucura-te, ca pentru dragostea lui multe necazuri ai rabdat;
Bucura-te, ca prin a lui putere dar si pe corbul intunericului l-ai defaimat;
Bucura-te, porumbita a lui Hristos care pe sarpele l-ai calcat;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara!

Condacul 4
Vifor de spaima si tulburare a cuprins inima imparatului Licinius, tatal tau, cind
te-a auzit pe tine, fiica sa, defaimind pe mincinosii sai dumnezei si marturisind cu
mare indrazneala pe Hristos, adevaratul Dumnezeu, si cintind: Aliluia!

237
Icosul 4
Auzit-ai in vedenia somnului pe ingerul Domnului, Irina numindu-te pe tine, in
loc de Penelopia, si ai primit cu bucurie schimbarea numelui tau, urmind voii Celui
care te-a chemat; pentru care si noi zicem asa:
Bucura-te, fecioara aleasa de Mirele - Cuvintul;
Bucura-te, cea chemata spre nestricacioasa nunta;
Bucura-te, ca ingerul a fost trimis spre a ta chemare;
Bucura-te, ca si numele tau ti l-a schimbat, spre a multora mirare;
Bucura-te, ca prin schimbarea numelui, lui Petru te-ai asemanat;
Bucura-te, ca Timotei preotul taina credintei te-a invatat;
Bucura-te, ca acest batrin apostol pe tine te-a botezat;
Bucura-te,ca prin sfatuirea dumnezeiescului Timotei, adincul invataturilor tale s-
a luminat;
Bucura-te, ca de sfintitul preot binecuvintare ai luat;
Bucura-te, ca dupa luminare, ziua si noaptea intru rugaciuni petreceai;
Bucura-te, ca pe Mirele Hristos intru rugaciuni Il slavosloveai;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara!

Condacul 5
Stea intelegatoare de dimineata te-ai aratat, sfinta fecioara, multe suflete luminind si
catre soarele dreptatii povatuindu-le, le-ai invatat a-I cinta Lui aceasta lauda:
Aliluia!

Icosul 5
Vazind vechiul vrajmas al firii omenesti ca de tine, aleasa fecioara, din multe
cetati si inimi va fi alungat, se impotrivea tie spre a nu intra in cetatea Macedoniei;
iar tu, cu arma crucii intr-armindu-te, veneai. Auzi-ne si pe noi, care cu smerenie te
laudam:
Bucura-te, ca din turn pogorindu-te, spre cetate ai plecat;
Bucura-te, ca in cetatea Macedoniei cu mare cinste ai intrat;
Bucura-te, ca diavolul vazindu-te, foarte a strigat;
Bucura-te, ca tu cu puterea lui Hristos l-ai certat;
Bucura-te, caci cu numele lui Hristos l-ai legat;
Bucura-te, ca a spune "cine esti" l-ai intrebat;
Bucura-te, ca dupa ce a spus, cu hotarire i-ai poruncit;
Bucura-te, caci cu puterea lui Hristos din cetate l-ai izgonit;
Bucura-te, ca diavolul vazindu-se biruit a fugit;
Bucura-teca asupra ta alte rele a uneltit;
Bucura-te, ca si tu cu pavaza credintei te-ai intrarmat;
Bucura-te, ca toate uneltirile lui foarte le-ai sfarimat;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara!

Condacul 6
Marturisit-ai cu mare indrazneala numele lui Hristos inaintea imparatului
Licinius, tatal tau, si aratindu-i acea ratacire, l-ai invatat pe el a cinta lauda
adevaratului Dumnezeu: Aliluia!
238
Icosul 6
Stralucit-a mai mult lumina adevarului in inima maicii tale, imparateasa Licinia,
si a inceput a mustra pe imparatul Licinius pentru a sa orbire. Iar el foarte miniindu-
se, spre chinuire pe tine, fiica sa, te-a dat; pentru care noi te intimpinam cu aceste
cintari:
Bucura-te, ca pentru a sa nedumerire pe imparatul Licinius l-ai mustrat;
Bucura-te, ca pentru marturisirea adevarului, de tatal tau la chinuri ai fost data;
Bucura-te, ca sub picioarele unor cai salbatici ai fost aruncata;
Bucura-te, ca a ta moarte de tatal tau era asteptata;
Bucura-te, ca in aceste munci cu suflet viteaz ai intrat;
Bucura-te, ca prin unul din acesti cai minune s-a aratat;
Bucura-te, ca dezlegindu-se calul, asupra imparatului cu furie s-a aruncat;
Bucura-te, ca mina dreapta a imparatului, calul cu dintii a scos-o;
Bucura-te, ca din aceasta rana imparatul mort a ramas;
Bucura-te, ca acest cal a vorbit cu glas omenesc;
Bucura-te, ca prin vorbirea dobitocului, Dumnezeu s-a proslavit;
Bucura-te, ca "porumbita a lui Hristos" calul pe tine te-a numit;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara

Condacul 7
Vrind sa arati, o, porumbita a lui Hristos, nerautatea inimii tale, ai facut
rugaciune cu multa caldura a inimii si ai inviat pe imparatul, tamaduindu-i mina lui;
iar el, inviind, cu trei mii de oameni a crezut in Hristos, cintind: Aliluia!

Icosul 7
Aratatu-te-ai, sfinta, cu mare indrazneala si inaintea imparatului Sedechie, care
dupa tatal tau luase imparatia si a lui necredinta, ru, fecioara, ai numit-o faradelege.
Iar el, cu furie umplindu-se, cu felurite munci te-a chinuit, pentru care te rugam
primeste acum aceste smerite cintari:
Bucura-te, ca in groapa cu serpi te-a aruncat, pentru marturisirea Domnului
Hristos;
Bucura-te, ca intre tiritoarele veninoase, cu puterea lui Hristos, sanatoasa din
groapa ai iesit;
Bucura-te, ca iesind de acolo, pe nebunul imparat cu gheena l-ai ingrozit;
Bucura-te, ca el, nesuferind mustrarea, foarte s-a salbaticit;
Bucura-te, caci cu fierastraul a poruncit sa fii taiata;
Bucura-te, ca si fierastraul sfarimindu-se, ai ramas nevatamata;
Bucura-te, ca alt fierastru muncitorii spre taierea ta au adus;
Bucura-te, ca si pe acela, cu puterea lui Hristos l-ai distrus;
Bucura-te, ca trupul tau cel curat cu al treilea fierastru l-au taiat;
Bucura-te, ca acum singele tau cel feciorelnic pamintul l-a adapat;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara

239
Condacul 8
Vazind paginul imparat ca a reusit cu al treilea fierastru sa taie feciorelnicul tau
trup, razind, a inceput a huli pe Hristos; iar tu, inteleapra si viteaza fecioara, in acele
dureri, slava ai dat lui Dumnezeu - Histos: Aliluia!

Icosul 8
Cu totul intr-o mare frica si spaima s-a intors bucuria imparatului, atunci cind,
odata cu hula lui, tunete si fulgere din cer s-au pogorit si pe multi din cei
necredinciosi au omorit; pentru care si noi, slavind pe Dumnezeul minunilor, catre
tine, sluga sa cea inteleapta, zicem asa:
Bucura-te, ca pe cei ce te taiau cu fierastraul pedeapsa de sus a venit;
Bucura-te, ca deodata cazind la pamint rau au pierit;
Bucura-te, ca nebunul imparat, de frica fiind cuprisn, la palat a fugit;
Bucura-te, ca piatra cea mare de pe pieptul tau au aruncat-o jos;
Bucura-te, ca de acolo, de jos, sanatoasa te-ai ridicat;
Bucura-te, ca toate aceste minuni, de cei ce erau de fata au fost vazute;
Bucura-te, ca prin a lor vedere, opt mii de suflete au crezut in Domnul nostru
Iisus Hristos;
Bucura-te, ca aceasta vazind-o si nelegiuitul imparat s-a tulburat;
Bucura-te, ca de roata unei mori pe tine strins te-a legat;
Bucura-te, ca roata morii oprindu-se, nemiscata a ramas;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara

Condacul 9
Toata adunarea poporului, vazind aceste minuni, cu furie s-a ridicat impotriva
blestematului imparat, cu pietre asupra lui aruncind si strigind "Mare este
Dumnezeul Irinei" si cintind: Aliluia!

Icosul 9
Ritoriceasca cintare de lauda se cade a aduce tie, Sfinta Mare Mucenita Irina,
caci multa visterie duhovniceasca pentru imparatul cerurilor ai adunat prin lumina
propovaduirii tale. Dar noi, nepricepindu-ne, in loc de cele cuviincioase, prin sarace
cuvinte iti zicem asa:
Bucura-te, ca pe Sedechie, imparatul, l-ai rusinat;
Bucura-te, ca si impotriva lui Sabeh imparatul, cu rugaciunea te-ai intr-armat;
Bucura-te, ca pe Sabeh si ostile lui cu orbirea i-ai lovit;
Bucura-te, ca Sabeh, imparatul tiran, infuriat foarte asupra ta s-a pornit;
Bucura-te, ca pe tine, legata in obezi te-a bagat la inchisoare;
Bucura-te, ca acolo venind Hristos, te-a veselit cu a sa aratare;
Bucura-te, ca "fiica Sa" Domnul numindu-te foarte te-ai bucurat;
Bucura-te, ca dupa inchisoare, cu cuie ascutite picioarele tale paginii au spart;
Bucura-te, ca un sac de nisip in spate ai purtat;
Bucura-te, caci cu acele cuie in picioare, cinci stadii pe loc ai umblat;
Bucura-te, ca in aceasta calatorie, tu pe Dumnezeul slavei Il slavosloveai;
Bucura-te, ca pe ingerii Domnului impreuna cu tine i-ai vazut pe cind calatoreai;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara
240
Condacul 10
Cavind Atotputernicul toate chinurile tale si voind sa faca izbavirea ta, roaba Lui
cea vrednica, a trimis un inger al Sau care cu toiagul a despicat pamintul si indata a
inghitit pe cei care te chinuiau; iar tu, rabdatoare de chinuri, ai dat slava lui
Dumnezeu, cintind: Aliluia!

Icosul 10
Ziditorul tuturor zidirilor, a celor simtite si a celor gindite, iarasi a trimis pe
ingerul sau spre ajutor tie, care cu a sa venire, zece mii din cei necredinciosi cu
naprasnica moarte i-a omorit. Pentru care si noi, slavind pe Dumnezeul inbindirii
tale, pe tine te laudam asa:
Bucura-te, ca ingerul Domnului pe imparatul Sabeh l-a pierdut;
Bucura-te, ca dupa a lui pierzare, zece mii de suflete in Hristos au crezut;
Bucura-te, ca prin a ta rugaciune, pe tinarul cel mort la viata l-ai intors;
Bucura-te, ca in cetatea Macedoniei, cincizeci de mii la Hristos ai adus;
Bucura-te, ca Timotei preotul aceasta multime a botezat;
Bucura-te, ca de la Macedonia, spre cetatea Caliopi ai plecat;
Bucura-te, ca acolo pe Numerian imparatul l-ai mustrat;
Bucura-te, ca si acest tiran spre a te munci s-a pornit;
Bucura-te, ca si aiici ai fost aruncata in trei boi de arama incinsa;
Bucura-te, ca si din aceste chinuri ai iesit biruitoare;
Bucura-te, caci cu tine in munci era mina lui Dumnezeu cea tare;
Bucura-te, ca prin a lui ajutor multora le-ai facut spaima si mirare;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara

Condacul 11
Imparatul veacurilor si Dumnezeul puterilor, minune preaslavita a aratat, acci al
treilea bou de arama, in care se pregatea arderea si in care ai fost aruncata,
pornindu-se din loc ca unul viu, a mers cale de o jumatate de stadie si acolo,
desfacindu-se in bucati, cu mare sunet pe tine, slavita fecioara, samatoasa jos te-a
dat. Iar poporul, aceasta vazind si pe adevaratul Dumnezeu cunoscind, a strigat:
Aliluia!

Icosul 11
Faclie duhovniceasca cu multe raze in lume ai stralucit si intunericul slujirii de
idoli foarte l-ai risipit si multime mare de suflete le-ai adus la cunostinta
Dumnezeului Cel adevarat. Pentru care cu credinta te laudam, zicind:
Bucura-te, ca ingerul Domnului a pierdut pe necredinciosul imparat Numerian;
Bucura-te, ca iarasi zeci de mii de suflete s-au botezat;
Bucura-te, ca eparhului Babodon spre chinuire trimisa ai fost;
Bucura-te, ca de acolo focul gratarului l-ai suferit pentru Hristos;
Bucura-te, ca din aceasta chinuire, sanatoasa ai scapat, cu darul lui Hristos;
Bucura-te, ca eparhul Babodon, cunoscind pe Dumnezeu, cu mult popor s-a
botezat;
241
Bucura-te, ca dupa increstnarea lui Babodon, spre cetatea Mesimvrei ai plecat;
Bucura-te, ca si acolo pe Savorie imparatul l-ai biruit;
Bucura-te, ca din a lui porunca ostasii cu sabia te-au taiat;
Bucura-te, ca Hristos-Viata pe tine din morti te-a inviat;
Bucura-te, ca in cetatea Mesimvrei dupa inviere te-ai aratat;
Bucura-te, ca acolo Evanghelia lui Hristos saptezeci de zile ai predicat;
Bucura-te, ca vazind toate acestea, Savorie imparatul, cu tot poporul crezind in
Hristos s-au botezat;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara

Condacul 12
Vrind tu, o, fericita fecioara, sa cercetezi pentru ultima oara pe parintii tai si
parasind Mesimvria si intorcindu-te catre Macedonia, cetatea ta, ai gasit adormit pe
fericitul tau tata si plingind ai cintat lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul 12
Cintare si slavoslovie cinti acum lui Dumnezeu - Hristos, mirele tau, in Biserica
Sa cea iubitoare si in soborul fecioarelor cele intelepte te veselesti. Adu-ti aminte si
de noi, cei pacatosi si smeriti, care ne rugam cu umilinta catre tine, laudindu-te asa:
Bucura-te, ca la Mesimviria putine zile ai vietuit;
Bucura-te, ca de acolo la cetatea ta ai venit;
Bucura-te, ca de acolo un nor pe tine te-a rapit;
Bucura-te, ca pe acel nor la cetatea Efesului ai sosit;
Bucura-te, ca acolo in liniste intru Domnul te-ai savirsit;
Bucura-te, ca intr-un mormint nou, batrinul Apelian te tine te-a ingropat;
Bucura-te, ca a patra zi, sfintul tau trup in mormint nu s-a mai aflat;
Bucura-te, ca Mirele tau Cel fara de moarte, pe pamint pe tine te-a preaslavit;
Bucura-te, ca in camara Sa cea de Mire, pe tine, mireasa sa, te-a primit;
Bucura-te, ca pentru dragostea Lui multe chinuri ai suferit;
Bucura-te, caci cu invataturile tale multe suflete ai luminat;
Bucura-te, ca pentru turma Pastorului Cel Mare, multe oi cuvintatoare ai adunat;
Bucura-te, Sfinta slavita Mare Mucenita Irina, preainteleapta fecioara

Condacul 13
O, Sfinta slavita Mare Mucenita a lui Hristos, Irina, auzi-ne si pe noi, pacatosii si
smeritii, cei ce alegam cu credinta catre tine; fii mijlocitoare pentru noi, nevrednicii,
care pentru tine cerem ajutorul lui Dumnezeu; ajuta-ne noua prin sfintele tale
rugaciuni, la vremea sfirsitului nostru si in ziua Judecatii de Apoi, ca, fiind mintuiti,
impreuna cu tine sa cintam lui Dumnezeu in veci lauda: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice din nou Icosul 1 si Condacul 1

242
Rugaciune

Cu umilinta inimii si cu evlavie, venim noi, pacatosii si saracii, catre tine, Sfinta
slavita fecioara si Mare Mucenita Irina, albina lui Hristos cea multlucratoare, care
pe cuvintele Duhului Sfgint, cele luminate si mai dulci decit mierea si fagurele, pe
buzele tale le-ai purtat si prin a lor dulceata si lumina multe suflete ai indulcit si ai
luminat; auzi-ne si pe noi, nevrednicii, cei intristati si apasati de constiinta multimii
pacatelor noastre, care, prin a noastra nesimtire si lenevire, sporesc si se intaresc si
ca o rugina veche, prin obisnuinta, cheltuiesc si struica in toata vremea taria si
frumusetea sufletelor noastre. Si de aceea, te rugam pe tine, porumbita lui Hristos
cea curata si preablinda, care prin sfinta neprihanire ai zburat de pe pamint catre
acoperamintul cerescului Vultur, nu ne uita pe noi cei nemernici si cu totul
neputinciosi, care ne zbatem, zacind jos in aceasta vale a plingerii si a ispitirii si
care indraznim a te pune pe tine mijlocitaore, sfinta fecioara, catre Preabunul si
Preacuratul tau Mire, Hristos. Ia aminte la toti cei care cu credinta si cu dragoste
alergam catre tine la vreme de necaz si de primejdii.
Stim ca tu ai mare indrazneala catre Preabunul nostru Mintuitor, pentru a Carui
dragoste ti-ai pus sufletul tau; de aceea credem fara de indoire ca la toata cererea
spre folosul nostru vei fi ascultata de Preamilostivul; Dumnezeu, pe care roaga-l sa
ne povatuiasca pe noi pe calea mintuirii si sa ne sprijineasca cu darul Sau la vreme
de ispite si de incercari si sa ne acopere cu a Sa mila de toate primejdiile vazutilor si
nevazutilor vrajmasi. Sa ne trimita frica Sa in inimile noastre, ca prin ea sa vietuim
cu trezvie si cu luare-aminte, spre a scapa de vesnicile munci si de a dobindi bucuria
cea necuprinsa de minte si fara de margini si sa slavim impreuna cu tine, Sfinta
fecioara, pe Dumnezeul nostru, Cel inchinat in Sfinta Treime, pe Tatal, pe Fiul si pe
Duhul Sfint, acum si pururea sin vecii vecilor. Amin.

Acatistul Sfântului Ioan


Casian
(29 februarie)

După obişnuitul început...

Condac 1
Pentru iubirea desăvârşită viaţa cea
stricăcioasă lăsând, pe de-a-ntregul te-ai adus
lui Hristos cel dorit. Căci arvuna Duhului
luând, ai întărit Biserica întru dragostea
243
Preasfintei Treimi şi chipul vieţii monahiceşti ca o flacără l-ai răspândit să lumineze
marginile lumii. Pentru aceasta te lăudăm pe tine şi cu mulţumire cântăm:
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţă de mult preţ a neamului românesc!

Icos 1
Din Dobrogea şi neamul străromân moştenirea pământească ai luat, şi învăţătură
aleasă la şcolile timpului dobândind te-ai aprins de dorirea dumnezeiască. Drept
aceea toate lăsând, ai urmat lui Hristos împreună cu prietenul tău Gherman. Aşa ai
ajuns călugăr într-o mânăstire din Betleeem, ştiinţa duhovnicească în lucrarea vieţii
de obşte deprinzând. Pentru aceasta după cuviinţă îţi strigăm:
Bucură-te, dorire după Hristos
Bucură-te, cugetare învăpăiată de har
Bucură-te, agonisire a aurului Scripturii
Bucură-te, păzire a curăţiei inimii
Bucură-te, însetare după lumina sfinţeniei
Bucură-te, închinătorule în duh şi adevăr
Bucură-te, nădejde a înfierii dumnezeieşti
Bucură-te, simţire a tainei peste fire
Bucură-te, dragoste apostolică şi rai al smereniei
Bucură-te, minte mişcată de suflarea Duhului Sfânt
Bucură-te, suflet şi trup făcute cer nou şi pământ nou
Bucură-te, isihie, liturghisire neîncetată
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 2
Cu râvnă sfântă ai plecat ai plecat împreună cu Gherman în sihăstriile Egiptului
în căutarea sfinţilor pustnici. Şi împărtăşindu-vă de taina vieţii lor ascunse cu
Hristos în Dumnezeu, aţi păzit cuvintele lor în inimă, cu bucurie cântând: Aliluia!

Icos 2
Moştenire sfântă ne-ai lăsat, Părinte Ioane, celor încercaţi de multe dureri, lipsuri
şi ispite, în Aşezămintele şi Convorbirile duhovniceşti. Aşa ne-ai învăţat să murim
păcatului ca Domnul să ne fie lumina şi viaţa şi bucuria veşnică. Pentru aceasta îţi
cântăm:

Bucură-te, pâine a smereniei şi vin al iubirii de Dumnezeu


Bucură-te, dar adus pe altarul cel mai presus de ceruri
Bucură-te, zugrav iscusit al dragostei Sfintei Treimi
Bucură-te, tâlcuitor al purtării de grijă dumnezeieşti
Bucură-te, călăuză de la iadul deznădejdii la raiul smereniei
Bucură-te, chip luminat de prezenţa lui Hristos
Bucură-te, carte vie în care se scriu cuvintele Duhului
Bucură-te, memorie făcută pământ de rai
Bucură-te, chivot al voii dumnezeieşti
Bucură-te, voire închinată la hotarul veşniciei
Bucură-te, locaş însufleţit al vederii Lui Dumnezeu
244
Bucură-te, conştiinţă a chipului lui Dumnezeu
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 3
De la Avva Pafnutie ai învăţat a face loc în vasul pământesc slavei Sfintei
Treimi prin întreită renunţare: la bunurile şi măririle lumeşti, la obiceiurile, patimile
şi atracţiile vechi ale trupului şi sufletului şi la toate cele trecătoare. Şi astfel jertfă
vie aducându-te cântai cu bucurie: Aliluia!

Icos 3
La sfatul Avvei Iosif, şapte ani ai rămas în Egipt împreună cu Sfântul Gherman,
culegând de la sfinţii nevoitori roadele Pomului vieţii. Apoi aţi ajuns în pustia
Sketică, unde cerul şi pământul sărbătoreau pregustarea întâlnirii celei de la hotarul
veşniciei.
Bucură-te, braţe libere de griji şi dobândiri trecătoare
Bucură-te, braţe întinse pe crucea dragostei
Bucură-te, braţe deschise spre a îmbrăţişa necuprinsul
Bucură-te, braţe ce cuprind lumea şi o aduc lui Dumnezeu
Bucură-te, vas al comorilor pustiei
Bucură-te, vas al moştenirii sfinte
Bucură-te, loc al păcii lui Hristos
Bucură-te, icoană vie, vedere din locul lui Dumnezeu
Bucură-te, trup purtat de suflet
Bucură-te, suflet purtat de harul lui Dumnezeu
Bucură-te, pământ urcat la cer
Bucură-te, cer întrupat
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 4
Din pricina învinuirilor nedrepte la care erau supuşi monahii din Egipt aţi părăsit
locul pustniciei şi aţi plecat la Constantinopol, la Sfântul Ioan Gură de Aur. De la el
ai primit harul slujirii diaconeşti şi lângă el ai sporit în cuvânt şi în har, în lucrare şi
în isihie. Iar după exilul lui ai ajuns la Roma împreună cu Gherman, spre a vesti
pătimirile părintelui celui de Dumnezeu insuflat al Bisericii, împreună cu care în
duh neîncetat cântaţi: Aliluia!
Icos 4
Mare a fost dragostea ta pentru dumnezeiescul Părinte în mâinile căruia te-ai
adus ca o prescură lui Hristos. Aşa te-ai încredinţat lui Dumnezeu, învăţând
pătimirea de bunăvoie pentru dragostea Lui şi iubirea de vrăjmaşi, pentru care,
minunându-ne, îţi cântăm:
Bucură-te, primire a cuvântului din gura cea cu totul de aur
Bucură-te, ucenic crescut prin har la măsura de fiu
Bucură-te, fiu îmbrăcat în slava părintelui tău
Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu născut în Duhul
Bucură-te, urmare a părintelui tău în adâncurile tainei dumnezeieşti
245
Bucură-te, urmare a lui în adâncurile suferinţei
Bucură-te, urmare a lui în slava învierii
Bucură-te, creştere în Trupul lui Hristos la măsura desăvârşirii
Bucură-te, rod al Liturghiei dumnezeieşti
Bucură-te, ascultare mişcată de nădejde, credinţă şi iubire
Bucură-te, deprindere a lucrării teandrice
Bucură-te, conştiinţă mărturisitoare a pecetei dumnezeieşti
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 5
Harul liturghisirii preoţeşti l-ai îmbrăcat la Roma, după care ai revărsat în
cuprinsul Galiei izvoarele vii şi bogăţia darurilor pustiei. Pe toate le-ai rânduit cu
dreaptă socoteală după firea şi puterea celor ce primeau, treptele nevoinţei şi
contemplării săpând spre suirea neînşelată la măsura desăvârşirii. Iar cei ce luau de
la tine cu credinţă leacurile duhovniceşti şi urmau căile vindecării de păcate cu
mulţumire strigau: Aliluia!

Icos 5
Plecând din inima neamului şi pământului românesc, drumul tău a unit ca o
cruce de taină Răsăritul şi Apusul Bisericii drept-slăvitoare, spre slava Sfintei
Treimi. Aşa pretutindeni ai împărţit cu bună pricepere comorile pustniciei, întărind
pe toţi în conştiinţa menirii de taină a asemănării dumnezeieşti. Pentru aceasta îţi
strigăm:
Bucură-te, surpătorule al celor opt patimi de căpătâi
Bucură-te, sfărâmare a zăvoarelor păcatului
Bucură-te, privire ce spulberă negrele întunecimi
Bucură-te, pajişte împodobită cu florile ştiinţei
Bucură-te, minte văzătoare prin ocheanul inimii
Bucură-te, inimă văzătoare prin lumina Duhului
Bucură-te, rodire a Împărăţiei prin adâncă răbdare
Bucură-te, dobândire a Duhului prin înfrânare
Bucură-te, înălţare peste tulburările patimii prin umilinţă
Bucură-te, dobândire a harului prin milostivire
Bucură-te, priveghere întru cunoştinţa prezenţei lui Hristos
Bucură-te, tăcere lucrătoare a cuvântului dumnezeiesc
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 6
Mare este ajutorul tău, Sfinte, către noi, cei loviţi de tot felul de ispite şi
necazuri, care te chemăm cu credinţă şi urmăm călăuzirile tale de Dumnezeu
insuflate. Şi cu toate că suntem nevrednici, cu mijlocirile tale îndrăznim să
întoarcem prin pocăinţă viaţa noastră spre Hristos, Răsăritul cel de Sus şi Izvorul
milostivirii, cântând împreună cu tine: Aliluia!

Icos 6
Greu este jugul lăcomiei ce înăbuşă râvna dumnezeiască şi se face pricină a
înclinărilor pătimaşe, drept aceea ne-ai învăţat, Părinte Ioane, a-l schimba pe jugul
246
cel uşor al curăţiei inimii prin stingerea îmboldirilor aprinse ale trupului,
mărturisirea conştiinţei şi umilinţa ce vine din ascultare. Iar prin postul sufletului şi
trupului să arătăm dorul după dumnezeiasca împărtăşire în libertatea duhului, de
care şi noi însetând cântăm:
Bucură-te, cercetare a conştiinţei ce smulgi spinii păcatului
Bucură-te, răbdare şi osteneală ce chemi mintea din cutreierul nestatornic
Bucură-te, căinţă a inimii ce sfărâmi împietrirea sufletului
Bucură-te, frică de Dumnezeu ce nu părăseşti cuvântul dragostei Lui
Bucură-te, rugăciune stăruitoare ce răzbaţi prin viforul ispitelor
Bucură-te, hrănire din laptele Scripturii şi mierea Tradiţiei sfinte
Bucură-te, postire născătoare de cumpătare şi înnoire a simţurilor
Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii dumnezeieşti
Bucură-te, feciorie lucrătoare a tainei întrupării lui Dumnezeu
Bucură-te, punere a nădejdii în milostivirea de Sus
Bucură-te, închinare de sine primitoare a lucrării Sfintei Treimi
Bucură-te, curăţire a altarului lăuntric spre primirea Tainelor dumnezeieşti
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 7
Urmând predania bătrânilor ne-ai învăţat atât curmarea mişcărilor demonice
împotriva firii cât şi supunerea mişcărilor fireşti faţă de voia şi lucrarea
dumnezeiască mai presus de fire. Şi îndemnai astfel să ne împlinim menirea,
depăşind cele ale firii în Trupul lui Hristos şi în unire cu Sfânta Treime, cântând
împreună cu sfinţii: Aliluia!

Icos 7
Ai vădit, părinte Ioane, lucrarea duhurilor răutăţii ce însoţesc cele opt patimi de
căpătâi: duhul lăcomiei, duhul desfrânării, duhul iubirii de argint, duhul mâniei,
duhul tristeţii, duhul neliniştii, duhul slavei deşarte şi duhul trufiei. Şi curăţind
rănile patimilor, ai pus peste ele balsamul virtuţilor şi legătura dragostei, ca să aflăm
vindecare şi mângâierea desăvârşirii, cu bucurie cântând:
Bucură-te, păzire a inimii de răsărirea gândurilor răutăţii
Bucură-te, gătire prin înfrânare a locaşului slavei
Bucură-te, feciorie, taina naşterii duhovniceşti
Bucură-te, trup şi suflet făcute icoană a sălăşluirii dumnezeieşti
Bucură-te, sfinţire a omului întreg după voia Sfintei Treimi
Bucură-te, nimicire a idolilor gândiţi şi simţiţi înaintea chipului lui Dumnezeu
Bucură-te, dezlipire cu duhul de agonisiri şi sălăşluire în hotarul veşniciei
Bucură-te, blândeţe şi răbdare întru nădejde, pământ al rodirii sfinte
Bucură-te, lepădare a întristării lumii pentru întristarea după Dumnezeu
Bucură-te, întristare zămislită din pocăinţă şi dorirea desăvârşirii
Bucură-te, isihie, rod al credinţei lucrătoare prin iubire
Bucură-te, micşorare de sine pentru arătarea slavei lui Dumnezeu
Bucură-te, surpare prin smerenie a înălţărilor trufiei
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

247
Condac 8
Ai înfiinţat la Marsilia, Cuvioase Ioan, două mânăstiri de obşte, una de bărbaţi şi
una de femei, răsădind cu duhovnicească pricepere tradiţia monahală a părinţilor din
Egipt în specificul locului şi firii locuitorilor din Galia. Pe acestea trecându-le prin
inima ta de Părinte şi firea neamului românesc, s-a arătat unicul chip al Împărăţiei
într-o nouă icoană a cântării neîncetate de: Aliluia!

Icos 8
La rugămintea Sfântului Castor ai alcătuit, Părinte, Aşezămintele Cenobitice,
arătând că măsura desăvârşirii stă în împlinirea poruncii dumnezeieşti cu dreaptă
socoteală şi după putere, chiar dacă mijloacele nu sunt aceleaşi. Aşa ai arătat că
pogorămintele referitoare la orânduirea vieţii creştine nu înseamnă o schimbare a
ţintei, nici a treptelor de atins, ci o împropriere a tradiţiei Bisericii în diferite
caractere unite în aceeaşi icoană a comuniunii în Duhul Sfânt.
Bucură-te, iconar fidel erminiilor sfinte
Bucură-te, zugrav al aceluiaşi chip într-o nouă icoană
Bucură-te, înzestrare a Galiei cu armătură duhovnicească
Bucură-te, cuvânt purtător al apei duhovniceşti a pustiei
Bucură-te, începător al monahismului din Apus
Bucură-te, vistierie a comorilor Răsăritului
Bucură-te, purtător al Căii, Adevărului şi Vieţii
Bucură-te, cuvântător de Dumnezeu din plinătatea harului
Bucură-te, lucrător al curăţirii dumnezeieşti
Bucură-te, zugrav al contemplării dumnezeieşti
Bucură-te, liturghisitor al unirii dumnezeieşti
Bucură-te, candelă nestinsă la icoana Întrupării
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 9
Mare taină e libertatea omului dată în însăşi pecetea chipului divin, desăvârşită
în dialogul dragostei şi împreună-lucrarea cu Dumnezeu. Iar viaţa veşnică este
însăşi părtăşia la iubirea Sfintei Treimi, în bucuria veşnică şi pacea cântării de:
Aliluia!

Icos 9
Râvnei Sfinţilor Capadocieni şi a Sfântului Ioan Gură de Aur ai urmat ridicând
cuvântul împotriva celor ce susţineau o separare adâncă între firea omenească şi
harul divin. Aşa ai arătat că, deşi tot darul desăvârşit şi tot harul vin de la
Dumnezeu, libertatea omului zidit după chipul Lui este chemată să răspundă şi să
conlucreze cu harul pentru a produce în suflet roadele virtuţilor şi a se împlini în
împărtăşirea dumnezeiască.
Bucură-te, urmaş adevărat al Sfinţilor Apostoli
Bucură-te, ferire de învrăjbire cu smerenie evanghelică
Bucură-te, depărtare cu duhul de tulburare şi certuri
Bucură-te, primire a harului pe măsura credinţei
248
Bucură-te, învăţătură temeluită pe cuvântul lui Dumnezeu
Bucură-te, împreună-lucrător cu Hristos
Bucură-te, statornicie în dreapta credinţă
Bucură-te, pace nesurpată şi blândeţe moştenitoare a raiului
Bucură-te, mărturisire a vieţii ca dialog şi participare
Bucură-te, învăţător al nevoinţei duhovniceşti
Bucură-te, laudă a milostivirii dumnezeieşti
Bucură-te, zugrăvire a chipului omului după erminia Sfinţilor Părinţi
Bucură-te, liturghisire a darului şi primire a harului lui Dumnezeu
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 10
Stâlp al Bisericii te-ai arătat, Părinte Ioane, când la cererea viitorului papă Leon
cel Mare al Romei ai alcătuit o ultimă scriere: Despre Întruparea Domnului,
împotriva lui Nestorie, punând o piatră de temelie pentru Sinodul al III-lea
Ecumenic din Efes, ţinut cu un an mai târziu. Pentru aceasta ca pe un dumnezeiesc
părinte şi alăută a dogmelor insuflate te cinstim, şi împreună cu tine cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10
Pe Maica Domnului ai mărturisit-o Născătoare de Dumnezeu iar pe Hristos
Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Aşa ai arătat că îndumnezeirea nu este o simplă
imitare săvârşită de om ca după un model exterior, ci rodul lucrării divine
împărtăşite în taina dragostei. Pentru aceasta îţi strigăm:
Bucură-te, alăută a tainei Treimii
Bucură-te, piatră a mărturisirii Întrupării
Bucură-te, piatră la temelia Bisericii
Bucură-te, laudă a naşterii dumnezeieşti din Fecioară
Bucură-te, cinstitor al măririi Născătoarei de Dumnezeu
Bucură-te, conglăsuitor cu Apostolii
Bucură-te, râu al teologhisirii insuflate
Bucură-te, călăuzitorule pe calea mântuirii
Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu şi grabnic ajutătorule
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu şi degrab luminătorule
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 11
Până la capăt ai rămas statornic în dreapra credinţă a Bisericii, păzind nesecat
izvorul isihiei dumnezeieşti, Cuvioase Ioan Casian, drept pentru care încă în viaţă
fiind ai fost cinstit ca sfânt şi după mutarea ta izvoare de har ai revărsat spre
mângâierea celor ce cântă: Aliluia!

Icos 11

249
Cum vom putea lăuda după vrednicie minunile tale, Părinte Ioane, că nu ne laşi
în grelele încercări la care suntem supuşi şi ca pe o gură de rai ne-ai lăsat sfintele
tale moaşte, spre mărturia vieţii nestricăcioase întru slava Sfintei Treimi. Fii dar
grabnic sprijinitor şi tămăduitor al celor ce aleargă la tine şi cu credinţă cântă:
Bucură-te, chip împlinit în asemănarea dumnezeiască
Bucură-te, rod al pomului Vieţii
Bucură-te, prescură liturghisită de Hristos a neamului românesc
Bucură-te, purtător al crucii de moştenire a acestui pământ
Bucură-te, purtător al crucii omenirii suferinde
Bucură-te, izvor al tămăduirii
Bucură-te, părinte ce naşti în fii duhul mântuirii
Bucură-te, inimă de părinte, îmbrăţişare peste fire
Bucură-te, inimă de fiu în care bate dumnezeiasca iubire
Bucură-te, grijă părintească faţă de toţi cei necăjiţi
Bucură-te, ieşire în căutarea celor rătăciţi
Bucură-te, întâmpinare a fiilor risipitori
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 12
Cu adevărat vă cinstim, Sfinte Ioane şi Sfinte Gherman, împreună cu primul
vostru dascăl şi învăţător, Sfântul Ierarh Teotim I al Tomisului, ca pe o icoană a
Sfintei Treimi zugrăvită în vetrele sihăstreşti ale Dobrogei. Căci moştenirea acestui
neam şi pământ o aţi urcat la cer şi luminători lumii v-aţi arătat, unind sfinţenia
vieţii, cultura aleasă şi teologia insuflată în taina cântării de: Aliluia!

Icos 12
În multe stânci şi peşteri, văi şi sate, locuri de închinare şi sfinte locaşuri a
răsunat numele tău, Sfinte Ioane, pecetluind în frumuseţea peisajului legătura
veşnică de iubire pe care o ai cu acest pământ şi neam. Drept aceea după cuviinţă te
cinstim şi cu mulţumire îţi cântăm:
Bucură-te, singurătate cu Dumnezeu ce îmbrăţişezi lumea
Bucură-te, dăruire de sine nevoinţei isihaste
Bucură-te, luminătorule al pustiei
Bucură-te, rugăciune pentru lumea deznădăjduită
Bucură-te, semănătorule al chipului Împărăţiei
Bucură-te, vistier al comorilor pustiei
Bucură-te, făclie nestinsă în sfeşnicul Bisericii
Bucură-te, grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi
Bucură-te, mângâietorule al celor întristaţi
Bucură-te, iscusit grădinar al inimilor
Bucură-te, surpător al curselor diavoleşti
Bucură-te, îndemnător spre cele mai presus de fire
Bucură-te, libertate transfigurată prin iubire
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condac 13
250
O, Sfinte Părinte Ioan Casian, nu ne lăsa pe noi, păcătoşii, care în neputinţe şi
patimi cumplite ne zbatem, şi nu îndrăznim a căuta la faţa lui Dumnezeu din cauza
fărădelegilor şi împietririi ce ne apasă. Revarsă spre noi cu harul ce ţi s-a dat
milostivirea dumnezeiască spre tămăduire, luminare şi înmulţirea dragostei întru
slava Preasfintei Treimi, ca să cântăm cu mulţumire: Aliluia! (de 3 ori).
Apoi Icosul 1 si Condacul 1.

Acatistul Sfantului
Spiridon
(12 decembrie)

Condacul 1
Aparatorului credintei dreptmaritorilor,
Cuviosului Parintelui nostru Spiridon,
sa-i aducem din inima
marturisiri multumitoare, toti care prin ale
lui intelepte invataturi ne-am
luminat cu credinta, si sa-i cantam :
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare
facatorule de minuni !

251
Icosul 1 :
Popoarele credinciosilor cunoscand multimea minunilor tale, prin care ai rusinat
pornirea ereticilor cea fara judecata asupra credintei noastre, cu umilinta te laudam
pe tine, cu cantari ca acestea :
Bucura-te, ierarhul Mantuitorului Hristos;
Bucura-te, scaparea celor ce nazuiesc catre tine;
Bucura-te, indreptatorul credintei;
Bucura-te, ajutatorul celor necajiti;
Bucura-te, ca mintea paganilor tu o intuneci;
Bucura-te, ca si tu ai lucrat stralucirea credintei;
Bucura-te, ca pe protivnici vitejeste i-ai gonit;
Bucura-te, cel ce pururea noua te-ai aratat purtator de biruinta;
Bucura-te, faclia care luminezi pe cei din intunericul pacatului;
Bucura-te, cel ce cu blandete primesti la tine pe cei gresiti;
Bucura-te, invatatorul dogmelor crestinesti;
Bucura-te, care cu negraita dulceata indreptezi pe cei nepriceputi;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !

Condacul 2
Desi nu avem indestulata vrednicie si pricepere noi ticalosii, pentru ca sa laudam
cu potrivite cuvante minunile tale, dar pentru ca din suflete curate si din inimi
umilite indreptam catre tine aceste marturisiri, primeste-le Sfinte Spiridoane de la
noi, care Ii cantam lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 2
Care dintre noi pacatosii s-ar putea lauda ca rugaciunea lui cu vrednicie va fi
primita de tine, daca nu ne sarguim a stinge pornirea patimilor noastre cele trupesti,
care sunt lucrare de la vicleanul diavol ? Dar prin multimea intelepciunii tale,
socotind slabiciunea firii noastre cu milostivire, pentru necazurile ce ne-au cuprins,
primeste cantarea aceasta :
Bucura-te, cel ce din pantece ai fost ales de Dumnezeu;
Bucura-te, cel care fara invatatura filozofica ai fost legii aparator, biruind pe
filozofi;
Bucura-te, arhiereule impodobit cu darul Sfantului Duh;
Bucura-te, comoara legii noastre cea mult pretuita;
Bucura-te, de la care si cei mai invatati legiuitori s-au povatuit;
Bucura-te, lauda arhiereiior si a dascalilor;
Bucura-te, podoaba Bisericii lui Hristos;
Bucwa-te, mustratorul obiceiuriior celor rele ale ereticilor;
Bucura-te, ca din pruncie ai fost plin de intelepciune;
Bucura-te, ca la Sobor te-ai aratat mare invingator;
Bucura-te, care pentru lege te-ai luptat cu toata puterea;
Bucura-te, cel ce si astazi de la noi credinciosii nu te departezi;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !

Condacul 3
252
Impovarati de multe ispite, si in noianul pacatelor celor mai vatamatoare
aflandune astazi, mare nadejde punem in tine, Ierarhe. Ajutorul celor fara de
nadejde, mangaierea celor necajiti, te rugam fii mijlocitor pentru sufletele
noastre, si impreuna sa cantam lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 3
Darul Duhului fiind cu tine, desi in tinerete ai fost pastor turmelor celor
necuvantatoare, la batranete insa fiind cu intelepciune, ai stiut a pastori si turmele
cele cuvantatoare ale credinciosilor si la Soborul cel dintai te-ai aratat aparator si de
minuni facator; pentru aceasta iti aducem cantarea :
Bucura-te, episcopul Trimitundei;
Bucura-te, lauda poporului celui credincios;
Bucura-te, tamaduirea bolnavilor;
Bucura-te, ca esti rugator catre Dumnezeu pentru cei cuprinsi de patimi;
Bucura-te, ca din primejdii mantuiesti pe cei ce alearga la tine;
Bucura-te, izbavitorul patimilor celor trupesti si sufletesti;
Bucura-te, ca oricine alearga la ajutorul tau nu iese neajutorat;
Bucura-te, tamaduitorul ranilor celor de moarte;
Bucura-te, ca la orice intamplare fiind chemat esti grabnic ajutator;
Bucura-te, doctorul cel fara de plata;
Bucura-te, nadejdea tuturor;
Bucura-te, acoperamantul si scaparea noastra;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !
Condacul 4
Mult-milostive parinte, primeste rugaciunea aceasta a noastra a pacatosilor, si cu
obisnuita ta bunatate si
milostivire mijloceste catre Ziditorul tuturor, pentru ca sa daruiasca vindceare
si sanatate robilor Sai celor ce te
cheama in ajutor, si cu tine canta lui Dumnezeu : Aliluia !
Icosul 4
Astazi stand inaintea icoanei tale, noi nevrednicii, ca si cand ne-am afla chiar
inaintea moastelor tale, de care
bogafie suntem lipsiti, si marturisand minunile tale pe care le-ai facut, Sfante
SPiridoane, asculta aceasta putina
rugaciune si tinde noua dreapta ta cea puterni=8Ea ssi binecuvantatoare spre
ajutorul nostru, pentru ca dupa
vrednicie sa savarsim cantarea aceasta :
Bucura-te, cel ce esti cu ingerii slujitor;
Bucura-te, ca esti si cu oamenii cu trupul petrecator;
Bucura-te, al carui trup astazi savarseste minuni;
Bucura-te, ca incaltamintele tale slujesc drept dovada;
Bucura-te, odor nepretuit al ostrovului Corfu;
Bucura-te, ca ale tale minuni in toata lumea s-au vestit;
Bucura-te, cel ce nu cruti osteneala pentru a face bunatati;
Bucura-te, ajutatorul celor ce stiu minunile tale;
Bucura-te, stalp neclintit al crestinatatii;
253
Bucura-te, lauda patriarhiior si a cuviosilor monahi;
Bucura-te, ca, slujind in biserica, serafimii te umbreau;
Bucura-te, prin care slujba Sfintelor cu vrednicie se savarsea;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !

Condacul 5
Asa precum la ostrovul Corfu, unde sunt moastele tale, cu milostivire cercetezi si
vindeci toate neputintele poporului celui binecredincios, care aeteapta ajutorul tau,
indura-te si de noi nevrednicii; trimite ajutorul tau, si ne izbaveste de durerea care
ne-a cuprans, intarindu-ne a canta lui Dumnezeu cantarea aceasta : Aliluia !

Icosul 5
Pentru ca sa arati marea ta milostivire neamului omenesc, tu izbavesti din nevoi
pe cei ce se invaluiesc in calatoria pe marea lumii, cand cer ajutorul tau puternic si
din adancul inimii te lauda cu graiuri ca acestea :
Bucura-te, carmuitorul cel prea bun ai corabiilor celor invaluite;
Bucura-te, scaparea deznadajduitilor inotatori;
Bucura-te, alinarea valurilor tulburate;
Bucura-te, ca prin suflarea ta undele se potolesc;
Bucura-te, ca risipesti cu rugaciunea ta si furtuna;
Bucura-te, ca se lumineaza prin a ta mijlocire intunecimea norilor;
Bucura-te, ca esti tare ajutator celor de tunet spaimantati;
Bucura-te, izbavitorul celor infricosati de sageata fulgerului;
Bucura-te, ca tu mijlocind catre Mantuitorul, ne izbavesti de orice primejdii;
Bucura-te, nadejdea noastra si scaparea de acum;
Bucura-te, si pentru noi pacatosii care in toate primejdiile la tine nazuim;
Bucura-te, pentru ca nimeni, din cati alearga la tine, nu ramane fara ajutor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !
Condacul 6
Cinstitorule de Dumnezeu si dumnezeiescule Spiridoane, asculta rugaciunea
aceasta a noastra in ceasul acesta, si prin sfintele si de Dumnezeu primitele tale
rugaciuni, ne izbaveste de razboiul ce ne infricoseaza, precum ai izbavit pe cei ce
erau invaluiti in mare cand au chemat ajutorul tau, pentru ca si noi, ca aceia sa
aducem lui Dumnezeu cantare : Aliluia !

Icosul 6
Ierarhule al lui Hristos, cinstite slujitor al darului, soleste noua pacatosilor
mijocirile tale cele bogate catre Stapanul, pentru ca sa ne invrednicim noi pacatosii
a ne impartasi de bunatatile sufletesti si trupesti, cele fagaduite credinciosilor
crestini, si sa cantam tie :
Bucura-te, Spiridoane al lui Hristos;
Bucura-te, cinstite slujitor al darului;
Bucura-te, vindecatorul bolnavilor;
Bucura-te, mir care imprastii toata durerea;
Bucura-te, roua cea racoritoare de fierbinteala patimilor celor mai cumplite;
Bucura-te, ca prin ale tale rugaciuni slabanogii se intaresc;
254
Bucura-te, de aproape ajutator al celor cufundati in multe primejdii;
Bucura-te, ca tu rogi pe Domnul pentru toti cati se afla pe patul durerilor;
Bucura-te, ca si noi pacatosii de la tine cerem ajutorul;
Bucura-te, ca vazand numai chipul tau pe icoana, toata durerea ni se alineaza;
Bucura-te, al patimilor mare mangaietor;
Bucura-te, si al celor neputinciosi tare sprijinitor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !
Condacul 7
O, preamilostive si mult-indurate Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor
Tai, ci le ajuta si-i miluieste cu iubirea Ta de oameni, izbavandu-i de toate asupririle
si de tot nceazul care i-a cuprins, din pricina multimii pacatelor si, precum pe soacra
lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, asa ridica si pe robii Tai din primejdia in
care se afla, pentru rugaciunile Sfantului Spiridon, cu care impreuna iti cantam :
Aliluia !

Icosul 7
Toate puterile ceresti laudand credinta cea tare catre Dumnezeu, cu tine
dimpreuna slujesc Ziditorului lumii Celui fara de inceput; iar noi, nepricepandu-ne
de alta rugaciune, aducem tie aceste cuvinte de lauda :
Bucura-te, ca ai stralucit credinta prin minuni;
Bucura-te, ca prin credinta ai putut face minuni;
Bucura-te, ca rugaciunile tale niciodata nu au fost neascultate;
Bucura-te, inteleptule rugator catre Dumnezeu;
Bucura-te, tamaie bine-primita inaintea Domnului;
Bucura-te, ale carui rugaciuni au scapat suflete din primejdii;
Bucura-te, cel ce biruiesti puterile celor fara de lege;
Bucura-te, tare ajutator al credinciosilor;
Bucura-te, taria cetatilor celor locuite de popoarele dreptmaritorilor;
Bucura-te, nimicirea zidurilor celor tari ale celor fara de lege;
Bucura-te, ca tiranii sunt biruiti auzand de puterea credintei tale;
Bucura-te, temelia asupra careia s-a asezat semnul crucii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !

Condacul 8
Toti ocarmuitorii binecredinciosi, avand nadejdea lor catre tine, in orice
intamplare nu se vor rusina, Parinte Spiridoane, fiind tu crestinatatii mare folositor;
pentru aceea nu trece cu vederea si ale noastre rugaciuni, Milostive, si ne ajuta si ne
izbaveste de toate nevoile, macar ca suntem nevrednici de aceasta dobandire si vom
canta impreuna cu tine lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 8
Avand puterea darului primita de la Dumnezeu, tu ai prefaeut seceta in ploi,
precum si multimea prisositoare a ploilor, prin ale tale rugaciuni, sfinte, s-a
contenit, si de foametea ac e.ea inspaimintatoare s-a ueurat poporul cel ce o astepta,
risipindu-se jitnitele stringatorilor de griu; pentru care cantam tie acestea :
Bucura-te, scaparea cea din foametea cea vazuta;
255
Bucura-te, ca tu, ca alt Ilie, ai prefacut seceta cea tare a vremii in ploi;
Bucura-te, prin ale carui rugaciuni s-au oprit ploile cele prisositoare;
Bucura-te, nadejdea cea buna a lucratorilor de pamant;
Bucura-te, multimea celor ce seamana cu credinta;
Bucura-te, secerisul cel imbelsugat al semanatorilor;
Bucura-te, camarasul cel bogat al saraciior;
Bucura-te, ca in orice vreme de seceta, cerand ajutorul tau, il si dobandim;
Bucura-te, ca de la tine primim ajutor pururea;
Bucura-te, mangaierea celor cuprinsi de nevoi;
Bucura-te, lauda credinciosilor;
Bucura-te, tarina bineroditoare;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !

Condacul 9
Facatorule de minuni, Sfinte Ierarhe Spiridoane, dupa cum in vremea lui
Constantin si a lui Constantie, prin ale tale rugaciuni ai izbavit poporul de primejdie
aducand peste semanaturile lor ploi hranitoare si risipind jitnitele strangatorilor de
grau, asa si astazi trimite mila ta asupra poporului ce locuieste tara aceasta,
daruindu-le imbelsugare si timp roditor, pentru ajutorul sarmanilor si a celor ce
plang, cu care dimpreuna vom canta lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 9
Cand ai auzit pe saracul acela cerandu-ti ajutor la nceazurile lui, nu l-ai
departat cu cuvante intristatoare, nici l-ai
deznadajduit de la bogata dobandire, ci, prefacand sarpele in aur, l-ai dat lui cu
binecuvantarea ta, spre intrebuintare,
si l-ai scapat din cumpana nevoilor; pentru care auzi aceasta lauda :
Bucura-te, bogatia saracilor;
Bucura-te, ajutatorul celor lipsiti;
Bucura-te, ca ai schimbat sarpele in aur;
Bucura-te, ca ai prefacut firea jivinei in metal;
Bucura-te, ca prin aceasta ai aratat netrebnicia metalului cea amagitoare, a fi
trebnica numai in cele de folos;
Bucura-te, ca prin aceasta saracul s-a mantuit;
Bucura-te, ca ai aratat minunea ta imprumutatorului;
Bucura-te, ca prin rugaciunea ta iarasi in sarpe s-a prefacut aurul;
Bucura-te, comoara neimputinata a saracilor;
Bucura-te, ale carui daruri mintea noastra nu le poate judcea;
Bucura-te, vistierul darurilor lui Hristos;
Bucura-te, ca averea lumii acesteia nu ti-a trebuit;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !

Condacul 10
Asemenea saracului aceluia socotindu-ne si pe noi, care suntem saraci de faptele
cele bune, daruieste-ne ajutorul tau cu care, biruind toate pornirile vrajmasilor de
asupra noastra si navalirea serpilor celor otravitori de ganduri, care se lupta cu noi
256
neincetat, sa dobandim cele spre folos pentru viata aceasta si pentru cea viitoare,
cantand impreuna cu tine lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 10
Cine nu se va infricosa de lucrurile tale, cand va auzi, cum cea moarta din
mormant ti-a raspuns, cand ai intrebat-o si cum au fost izbaviti corabierii de
inecare? Pentru zavistuitul, pe care l-ai izbavit de la moarte. Si pentru toate
minunile tale, toti iti aducem aceasta lauda :
Bucura-te, ajutorul vaduvelor;
Bucura-te, descoperirea lucrurilor celor nestiute;
Bucura-te, ca si cea moarta ti-a raspuns pentru credinta ta;
Bucura-te, ca raspunsul acela a facut pe cei necredinciosi sa amuteasca;
Bucura-te, ca tu toate acestea le-ai facut pentru credinta;
Bucura-te, ca ai savarsit minuni de care s-au ingrozit alesii paganilor;
Bucura-te, ca pentru slava Ziditorului ai voit a face acestea;
Bucura-te, ca bunatatile pamantului nu ti-au trebuit;
Bucura-te, ca ai adunat avutiile tale in cer;
Bucura-te, ca si astazi tot de acolo se revarsa milele tale;
Bucura-te, si pentru noi care multumim tie pentru cate ne daruiesti;
Bucura-te, ca pentru toate cantam tie : " Bucura-te "
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !

Condacul 11
Auzind moarta glasul tau, din mormant ti-a raspuns la intrebarea ce i-ai facut; si
precum cu credinta ai facut trupul cel fara de suflare sa dea glas, asa cu milostivire
fa si trupurile noastre acestea lipsite de bunatati, ca sa dobandeasca sanatate si
mantuire, pentru ca si noi, dimpreuna cu tine, sfinte, sa aducem lui Dumnezeu
cantare : Aliluia !
Icosul 11
Doctorul sufletelor si al trupuriior, Sfinte Spiridoane, care pe imparatul
Constantin l-ai izbavit de boala ce avea si pe copilul femeii celei de atunci l-ai
intors spre viata, intoarce si ticalosul nostru suflet cel mort de mutimea pacatelor ce
l-au cuprins din indemnarea diavolului, si primeste spre plata multumirea aceasta :
Bucura-te, tamaduirea credinciosului imparat;
Bucura-te, scaparea copilului femeii cel ce era pe moarte;
Bucura-te, ca prin tine a fost bucurata mama copilului cel vindceat;
Bucura-te, bucuria maicilor celor iubitoare de fii;
" Bucura-te ", a zis tie imparatul Constantin;
" Bucura-te ", ti-a cantat cu lacrimi femeia aceea cu fiul sau;
Bucura-te, ale carui leacuri nu sunt amagitoare;
Bucura-te, scaparea femeii celei desfranate care a indraznit a se atinge de tine;
Bucura-te, ca vazand tu desfranarea ei, pocaindu-se s-a curatat;
" Bucura-te ", a strigat tie desfranata aceea, daca a scapat de pacate;
Bucura-te, tamaduirea trupului meu;
Bucura-te, mantuirea sufletului meu;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatoruie de minuni !
257
Condacul 12
Nu cerem mai multa indurare de la tine, parinte, decat ai aratat tuturor acelora
care mai inainte de noi au ajuns la ajutorul tau si, pentru numele tau si mijlocirea ta,
au dobandit de la Imparatul cerului si al pamantului vindecare bolilor, sanatate si
sporire catre cele de folos, pentru ca, precum aceia, asa si noi dimpreuna cu tine, sa
cantam lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 12
Nu ne da mortii, preafericite, precum pe femeia cea cazuta in pacatul desfranarii,
macar ca si decat dansa suntem
mai pacatosi; pentru ca noi, fiind cuprinsi de rusinea faptelor noastre celor ce
din tinerete ne-au cuprins, nu ne vom
indoi a marturisi pacatele noastre catre tine si a cere ajutorul tau cu graiuri
ca acestea :
Bucura-te, marturia celor ce si-au marturisit pacatele catre tine si s-au pocait;
Bucura-te, mustrarea celor ce cu viclenie tainuiesc pacatele lor;
Bucura-te, ca nu suferi pe cei ce petrec in nelegiuiri;
Bucura-te, ca te-ai aratat folositor tare celor ce s-au pocait;
Bucura-te, ca tu ai slobozit limba mandrului diacon ce se oprise, spre smerire;
Bucura-te, ca tu ai intors capra de la cel ce o rapise, aducand-o la stapanul ei;
Bucura-te, ca tu mai inainte ai descoperit lucruri nestiute care aveau sa fie;
Bucura-te, ca multi au venit la credinta, vazand ale tale minuni;
Bucura-te, ca si eu de la tine astept tamaduire;
Bucura-te, si-mi fii mijocitor pentru iertarea pacatelor mele;
Bucura-te, ca ai bucurat cu minunile tale tot neamul crestinesc;
Bucura-te, astazi si pentru mine pacatosul si ma miluieste;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatoruie de minuni !

Condacul 13 ( se zice 3 ori )


O, preabunule si intru tot laudate Parinte Spiridoane, primind acest dar de acum,
fii mijlocitor catre induratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugaciuni si a Sa
iubire de oameni, sa ne daruiasca sanatate si iertare de pacate, ca si noi cu tine
impreuna sa cantam lui Dumnezeu : Aliluia !
O, preabunule si intru tot laudate Parinte Spiridoane, primind acest dar de acum,
fii mijlocitor catre induratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugaciuni si a Sa
iubire de oameni, sa ne daruiasca sanatate si iertare de pacate,ca si noi cu tine
impreuna sa cantam lui Dumnezeu : Aliluia !
O, preabunule si intru tot laudate Parinte Spiridoane, primind acest dar de acum,
fii mijlocitor catre induratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugaciuni si a Sa
iubire de oameni, sa ne daruiasca sanatate si iertare de pacate, ca si noi cu tine
impreuna sa cantam lui Dumnezeu : Aliluia !

Apoi se zice iarasi

Icosul 1
258
Popoarele credinciosilor cunoscand multimea minunilor tale, prin care ai rusinat
pornirea ereticilor cea fara
judecata asupra credintei noastre, cu umilinta te laudam pe tine, cu cantari ca
acestea :

Bucura-te, ierarhul Mantuitorului Hristos;


Bucura-te, scaparea celor ce nazuiesc catre tine;
Bucura-te, indreptatorul credintei;
Bucura-te, ajutatorul celor necajiti;
Bucura-te, ca mintea paganilor tu o intuneci;
Bucura-te, ca si tu ai lucrat stralucirea credintei;
Bucura-te, ca pe protivnici vitejeste i-ai gonit;
Bucura-te, cel ce pururea noua te-ai aratat purtator de biruinta;
Bucura-te, faclia care luminezi pe cei din intunericul pacatului;
Bucura-te, cel ce cu blandete primesti la tine pe cei gresiti;
Bucura-te, invatatorul dogmelor crestinesti;
Bucura-te, care cu negraita dulceata indreptezi pe cei nepriceputi;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni !

si Condacul 1
Aparatorului credintei dreptmaritorilor, Cuviosului Parintelui nostru Spiridon,
sa-i aducem din inima marturisiri multumitoare, toti care prin ale lui intelepte
invataturi ne-am luminat cu credinta, si sa-i cantam : Bucura-te, Sfinte Ierarhe
Spiridoane, mare facatorule de minuni

Noul paraclis al Sfântului Nectarie


Făcătorul de minuni

Mitropolitul Pentapolei ale cărui moaşte odihnesc


în insula Eghina
După obişnuitul început se zice:

Troparele:
Glasul al 4-lea.
Veniţi toţi să cădem cu adâncă rugăciune şi
umilinţă şi să strigăm din tot sufletul către Ierarhul
ce a primit darul harului, zicând: Sfinte al lui
Dumnezeu, Nectarie, ocrotitorul credincioşilor,
păzeşte-ne pe noi cei drepslăvitori de toate felurile
de chinuri; izbăveşte-ne de nevoi, de ispite şi de
toată primejdia că tu eşti acoperământul şi
mângâietorul nostru.

259
Slavă…
Ca unul ce ai fost împodobit de Dumnezeu cu puterea tămăduirii celor mai
nesuferite neputinţe, ascultă, Părinte, pe cei ce strigă către tine: vindecă pe cei
bolnavi, slobozindu-i de toată slăbiciunea, chinul, durerea şi nevoia; şi ne rugăm ţie,
păzeşte-ne pe noi toţi întru pace şi bună sporire, ca unii ce suntem copiii tăi, o,
Părinte Nectarie.
Şi acum…
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a striga puterile tale, noi
nevrednicii şi mult păcătoşii. Că de n-ai fi stat tu înaintea Domnului rugându-te,
cine ne-ar fi mântuit din atâtea primejdii. Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi?
Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate
nevoile.
Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule…

Canonul de rugăciune
Cântarea I, glasul al 4-lea
Irmosul: Apa trecându-o ca pe uscat…
Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.Îndurerat la
suflet şi la trup, către acoperământul tău alerg, o, Sfinte, căutând scăpare şi strigând:
dăruieşte-mi, Părinte, pacea ta, şi izbăveşte sufletul şi trupul meu de rele. Sfinte
Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce ai trăit drept
într-această viaţă, o, de Dumnezeu-purtătorule Părinte, Sfinte Nectarie, vindecă şi
sfinţeşte pe toţi cei ce aleargă către tine şi sărută cu evlavie icoana şi moaştele tale.
Slavă…
Către cei ce cu credinţă nezdruncinată caută tămăduire de la tine, vino, grăbeşte,
Părinte, şi-i izbăveşte dintru toate chinurile; că tu eşti doftor preamilostiv, o prea
cinstite făcătorule de minuni, Nectarie.
Şi acum…
Ceea ce eşti Născătoarea Dumnezeului nostru, Preasfântă Fecioară, trimite mila
ta către mine, robul tău. Şi izbăveşte-mă, rogu-mă ţie, din nevoi şi de răutatea
nevăzutului şarpe.

Cântarea a 3-a
Irmosul: Doamne, Care ai făcut cele de deasupra…
Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi. Dintru toate
felurile de boli şi de chinurile sufleteşti, şi de toate năvălirile vrăjmaşilor văzuţi si
nevăzuţi, izbăveşte-ne, Sfinte al lui Dumnezeu; căci te ştim că eşti neadormit străjer
ce pururea veghezi peste turma oilor tale cuvântătoare. Sfinte Ierarhe Nectarie,
roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.
Tu eşti cu adevărat apă dătătoare de multe daruri către noi, izvorând nectar
duhovnicesc ce alungă durerea şi amărăciunea tuturor căderilor şi patimilor noastre,
şi ne acoperi cu dulceaţa harului, plăcutule al lui Dumnezeu.
Slavă…
Întru multă suferinţă şi necaz, întru chinuri şi nenorociri mi-am petrecut viaţa, o
preafericite; pentru aceasta mă apropii către tine. Să nu mă lepezi, rogu-te, ci
260
cercetează pe robul tău şi izbăveşte-mă şi scapă-mă pe mine, cel ce strig către tine.
Şi acum…
Preacurată Fecioară, tu eşti zid nesurpat şi liman neînviforat şi acoperământ
pentru toţi cei ce grăbesc către tine. Mijloceşte tu, cea plină de har, către Fiul tău
pentru robii tăi, ca să fim păziţi de cursele vrăjmaşului.Păzeşte turma ta de toată
nevoia, ispita şi necazul, căci către ocrotirea ta alergăm şi te cinstim Sfinte Nectarie,
făcătorule de minuni.Caută cu milosivire, cu totul lăudată, Născătoare de
Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului
meu.
Ectenie: Miluieşte-ne pre noi…

Catavasie, glasul al 2-lea:


Prin sfinţenia ta te-ai arătat fântână de har şi de minuni, cinstite Părinte. Iar
moaştele tale sunt un izvor nesecat, de tămăduiri ale trupului şi ale sufletului, Sfinte
Părinte Nectarie, prietenul lui Dumnezeu.

Cântarea a 4-a
Irmosul: Am auzit Doamne, taina rânduielii Tale…
Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.Apără şi
păzeşte turma ta de înfricoşata ură a nemilosului duşman. Iar prin harul cel dat ţie
de la Dumnezeu arată milostivirea şi grija ta către noi. Sfinte Ierarhe Nectarie,
roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.Tu alinare aduci celor ce zoresc către tine,
căutând sprijinul şi mângîierea ta, întru tot necazul. Că tu preaîndurate, pururea te
pleci catre noi, biruit fiind de rugăciunile aduse ţie.
Slavă…
Credincioşilor ce aleargă către tine slăvindu-te şi fericindu-te, tu le dăruieşti,
Sfinte Nectarie, putere şi sănătate sufletului şi trupului, o, preabinecuvântate al lui
Dumnezeu.
Şi acum...
Îndreptează-mă, Preacurată, de la calea răului şi a tuturor fărădelegilor, către
pământul dreptăţii, dăruindu-mi iertare şi viaţă veşnică.

Cântarea a 5-a
Irmosul: Luminează-ne pe noi Doamne…
Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi. Mare
ocrotitor te-ai arătat pentru Eghina, şi pentru aceasta ea aleargă către tine şi e
izbăvită dintru necazuri şi nevoi. Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te luiHristos
Dumnezeu pentru noiIzbăveşte-ne pe noi din primejdii şi de uneltirile vrăjmaşului
ca cel ce ai dobândit mare îndrăzneală înaintea Domnului Dumnezeului nostru şi ai
primit darul harului, Sfinte Nectarie.
Slavă…
Deşi ai adormit, întru veşnicie vieţuieşti. Şi iată trupul tău e izvor de har, cu
deadinsul arătându-ne biruinţa Mântuitorul nostru asupra morţii.
Şi acum…
261
Cu totul neîntinată şi pururea Fecioară şi fără de păcat eşti cu adevărat,
Preacurată. Pentru aceasta credincioşii aleargă la rugăciunea şi mijlocirea ta,
Stăpână.
Cântarea a 6-a
Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul…
Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.Celor ce
aleargă către puternicul tău acoperământ, uşurează-le chinurile sufletului şi trupului
cu rugăcinile tale, Sfinte Nectarie, părintele nostru, şi umple inimile lor cu bucurie,
preafericite. Şi alungă-le-ntristarea necazului şi a durerii lor, sfinte, prietene al
Domnului. Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.
Roagă pe milostivul Mântuitor al sufletelor noastre să ne izbăvească de toată
poticnirea şi de cursele diavolului celui urâtor de oameni, ca să ne curăţim de toate
graşalele noastre. Căci tu ai îndrăzneală către Domnul, preafericite, Sfinte Nectarie.
Slavă…
Dintru cele înalte cu milostivă iubire veghezi cu grijă şi păzeşti turma ta.
Păstrează-ne pe noi pe toţi întru credinţă, de Dumnezeu purtătorule, şi păzeşte-ne de
greşeală şi erezie, ca prin rugăciunile tale să putem creşte întru înţelepciune şi
îndumnezeire.
Şi acum…
Ca ceea ce eşti Maica Dumnezeului celui viu, a Răscumpărătorului şi
milostivului nostru Mânutuitor, Pururea Fecioară, ocroteşte pe robii tăi din
primejdii, de patimi şi de lanţurile cele tiranice ale păcatului. Şi dăruieşte putere
sufletelor noastre să ne împotrivim asalturilor celui rău. Păzeşte turma ta de toată
durerea, ispita şi necazul, căci către ocrotirea ta alergăm şi pe tine te cinstim, Sfinte
Nectarie, făcătorule de minuni.Nepătată Fecioară, care în zilele cele din urmă, în
chip de negrăit printr-un cuvânt ai născut pe Cuvântul; roagă-l ca ceea ce ai
îndrăzneala cea de maică.

Ectenie…
Condacul, glasul al 2-lea:
Tu eşti cu adevărat cel ce ridici pe cei căzuţi, şi ajutătorul tuturor celor ce sunt
întru necazuri, o preafericite. Ca unul ce ai fost slăvit de Domnul Dumnezeu într-
aceste vremuri din urmă, păzeşte-ne pe noi de primejdii şi de toate ispitele acestei
vieţi, căci cu osârdie strigăm către tine: roagă pe Dumnezeu pentru iertarea noastră,
pentru mila şi mântuirea sufletelor noastre, căci tu pururea acoperi Sfinte Nectarie,
pe cei ce te cheamă pe tine.
Apostolul: Un astfel de arhiereu…
Sfânta Evanghelie de la Ioan 10,9-16: Eu sunt aşa…
Slavă…, glasul al 2-lea
Părinte, Cuvinte şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.
Si acum…
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu şi ale Sfântului Ierarh Nectarie,
Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor
Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.
262
Podobie: Toată nădejdea…,
glasul al 2-lea:
Strălucind ca o nouă stea pe cerul Bisericii, luminat cu dumnezeiesc har şi cu
virtute, umple-ne pe noi cu lumina ta, sfinte, fericite Nectarie. Prin strălucirea
Duhului şi prin dumnezeiasca ta vieţuire, luminează turma ta cea credincioasă,
curăţindu-ne de întunecimea şi păcatul cel diavolesc; îndepărtează de la noi
negura şi noaptea mulţimilor de patimi ce îmbolnăvesc sufletele noastre; şi prin
luminoasa şi minunata ta viaţă, povăţuieşte şi îndreptează în pace toată viaţa
noastră, izbăvindu-ne de tot necazul.Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…
Doamne miluieşte ( de 12 ori ).
Ecfonisul: Cu mila şi cu îndurările…

Cântarea a 7-a
Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon…
Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.De orice fel
de boală, de ispite, primejdii şi nenorociri, de rău şi de toată vrăjmăşia, de cei ce vor
să ne vatăme, apără-ne şi ne păzeşte pe noi pe toţi cei ce strigăm către tine, Părinte:
Bine eşti cuvântat.Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru
noi.Izvor limpede de tămăduire şi fântână de minuni eşti tu Nectarie, cinstite Părinte
pentru cei ce aleargă cu osârdie către moaştele tale, Sfinte, şi strigă cu credinţă:
Bine eşti cuvântat.
Slavă…
Tu eşti cu adevărat slava şi lauda credincioşilor, Sfinte Nectarie. Către tine venim
Părinte, cerem mijlocirile tale şi strigăm către tine cu evlavie: Roagă pe Hristos,
Mântuitorul nostru, să ne mântuiască.
Si acum…
Călăuzeşte-ne Fecioară în calea adevărului Celui ce s-a născut dintru tine. Vino şi
ne curăţeşte de toată greşeala şi de toată pornirea cea rea, căci către tine cu râvnă
strigăm: Roagă pe Mântuitorul să ne mântuiască.

Cântarea a 8-a
Irmosul: Pe Împăratul ceresc, pe care Îl laudă oştile îngereşti …
Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.Usucă râurile
păcatului ce îneacă inima şi sufletul meu. Cu mijlocirile tale înaintea Domnului
Dumnezeu, curăţeşte-mă, Părinte, de toată întinăciunea, prin rugăciunile tale.Sfinte
Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.Ca un doftor iscusit al
trupului şi al sufletului dăruieşte-ne preaputernicul tău mir ca un sfânt leac ce poate
să vindece otrava şarpelui.
Binecuvântăm pe Tatăl…
Acoperă pe robii tăi, fericite Ierarhe al Domnului, şi ne dăruieşte pace şi
înţelepciune, Părinte. Călăuzeşte-ne cu îndreptările şi cu sfinţitele tale certări.

Şi acum…
Izbăveşte, Fecioară, sufletul meu cel bolnav şi plin de durere, ce e lovit de
stricăciunea patimilor. Scapă-mă din lanţurile păcatului şi îndreptează-mă către
263
pământul făgăduinţei.

Cântarea a 8-a
Irmosul: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu…
Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi. Izbăveşte-ne
pe noi de necazuri şi de răutatea diavolului, de toată greşeala şi păcatul, plăcutule al
lui Dumnezeu. Şi deşi suntem cu toţii nevrednici, nu nesocoti rugăciunea noastră,
Sfinte Nectarie.Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru
noi.Scapă-ne pe noi, robii tăi, de chinurile sufletului şi ale trupului şi ne dăruieşte
înţelepciune şi răbdare întru încercări, rugămu-ne ţie. Şi ca arhiereu al Domnului
Dumnezeu, roagă-te să ne mântuiască.

Slavă…
Roagă pe milostivul Mântuitor, întru mila ta cea mare, pentru toţi creştinii
evlavioşi şi ortodocşi, rugămu-ne ţie. Ca să ne dăruiască iertare, har şi viaţa cea
veşnică.
Şi acum…
Te slăvim pe tine, Preacurată Fecioară, ca ceea ce eşti Născătoarea Dumnezeului
nostru şi reverşi pururea râuri curgătoare de dumnezeiesc har. Şi întru dragostea ta,
ca maică a Lui, acoperă-ne pe noi cu rugăciunile tale.
Apoi:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea
pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai
cinstită decât heruvimii, şi mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii, care fără
de stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare
de Dumnezeu, te mărim.
Să slăvim şi să cinstim pe stâlpul dreptei credinţe, pe păstorul cel nebiruit, pe
marea lumină a Bisericii lui Hristos, mângâierea celor credincioşi, dumnezeiescul
făcător de minuni, bucuria întregii lumi, pe Sfântul Nectarie.
Bucură-te, râu de har şi de lumină, ce izvorăşti nectarul dumnezeieştii cunoştinţe,
povăţuindu-ne şi învăţându-ne prin cuvânt, lucruri şi scripturi şi arătându-ne
învăţătura iubitei credinţe a lui Hristos.
Ca o candelă aprinsă de Domnul ai strălucit minunat în lume de pe muntele
virtuţii; pentru că tu luminezi minţile credincioşilor, şi le călăuzeşti, Părinte, prin
curăţia vieţii tale.
Bucură-te, dumnezeiesc doftor al celor aflaţi întru suferinţe;
Bucură-te, sfânt tămăduitor al îndrăciţilor şi slăbănogilor;
Bucură-te, alinare cerească a celor întristaţi şi îndureraţi;
Bucură-te, apărătorul nostru, fericite Nectarie.
Prin smerenia ta asemenea lui Hristos, cinstite Părinte, prin privegherile întru
rugăciune, prin posturile şi marea de lacrimi te-ai arătat a fi vas ales şi sfânt al
Duhului, îmbelşugat fiind întru darurile minunilor dumnezeieşti.
Bucură-te, cel ce eşti bucuria şi lauda Eghinei;
Bucură-te, pricinuitorul veseliei cetelor îngereşti;
Bucură-te, fericirea tuturor dreptmăritorilor creştini;
Bucură-te, praznicul întregului neam omenesc.
264
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.

CANONUL CELOR ŞAPTE SFINŢI ARHANGHELI

1. Sf. Arhanghel MIHAIL – rânduit


de DUMNEZEU a ajuta celor
aflaţi în primejdii şi biruitor al
vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.
2. Sf. Arhanghel GAVRIIL –
vestitor al tainelor dumnezeieşti.
3. Sf. Arhanghel RAFAIL –
tămăduitor al bolilor şi
neputinţelor omeneşti.
4. Sf. Arhanghel URIIL – raza
focului dumnezeiesc, luminător al
celor întunecaţi şi călăuzitor al
celor rătăciţi.

265
5. Sf. Arhanghel SELATIIL – pururea rugător către DUMNEZEU şi
îndemnător către rugăciune.
6. Sf. Arhanghel IEGUDIIL –

slăvitor de DUMNEZEU şi întăritor al oamenilor pentru tot lucrul cel bun.


7. Sf. Arhanghel VARAHIIL – dătător de binecuvântarea lui DUMNEZEU şi
mijlocitor către DUMNEZEU pentru ajutor în facerea de bine.

CANON
DAR vouă de la cel ce este, a fost şi acum vine, precum şi de la cele 7 duhuri ce
stau înaintea scaunului Împăratului, Domnul nostru Iisus Hristos.

CÂNTAREA 1

Stih: Sfinte Arh. Mihaile, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Sf. Arh. Mihaile, cel ce stai înaintea Sf. Treimi şi eşti rânduit de la cel prea Înalt
pentru a ajuta celor în primejdii izbăveşte-mă şi pe mine (noi), robul tău, de tot
necazul.
Stih: Sfinte Arh. Mihaile, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Roagă-te şi goneşte de la mine pe vicleanul diavol şi mă apără de el rupând
mrejele lui cele pregătite asupra mea şi îmi păzeşte sufletul şi trupul neîntinat şi mă
povăţuieşte şi mă ajută să fac voia lui DUMNEZEU.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Sf. Arh. taie pe vrăjmaşii care se luptă cu mine totdeauna ziua şi noaptea vrând a
mă afunda în tina fărădelegilor şi arde-i cu sabia ta cea de foc.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Ceea ce ai născut viaţa, pe Iisus Hristos Fiul lui DUMNEZEU, care este însuşi
viaţa, învierea şi odihna noastră, te rugăm Stăpână prea curată Fecioară Născătoare
de DUMNEZEU să ne izbăveşti de pedeapsa păcatelor (osânda cea veşnică)
izbăvindu-ne din chinurile cele veşnice şi vieţii celei veşnice ne învredniceşte.

CÂNTAREA 2

Este bine să se ştie că a doua cântare a fost dăruita lui Lucifer, dar pentru că a
gândit să fie asemenea lui DUMNEZEU a căzut din darul luminii ce i-a fost dat de
la DUMNEZEU şi din înger prea luminat a căzut făcându-se înger întunecat
(diavol). De aceea cântarea a doua a fost scoasă.

CÂNTAREA 3

Stih: Sf. Arh. Gavriile roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Sf. Arh. Gavriile, vestitorule al tainelor celor dumnezeieşti, te rugăm să fii şi
nouă, robilor lui DUMNEZEU, vestitor al bucuriei mântuirii noastre şi ne arată
vrednici locuitori ai împărăţiei celei cereşti.

266
Stih: Sf. Arh. Gavriil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Te rugăm Sf. Arh. Gavriile să ne fii şi nouă călăuzitor şi de mână aducător către
Împărăţia cerească, iar în ceasul sfârşitului arată-te nouă cu bucurie, depărtând de la
noi deznădăjduirea, gonind şi ruşinând duhurile răutaţii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Slujitorule al tainelor celor dumnezeieşti, pe diavolul care neincetat caută să vâre
în noi pe ascuns săgeţile lui cele otrăvitoare, izgoneşte-l de la noi cu darul ce îţi este
dat ţie de la DUMNEZEU, sfărâmă-l şi în nimic să prefaci toate sfăturile
vicleanului, izgonindu-l şi alungându-l departe de noi, de unde să nu mai aibă nici o
putere asupra noastră.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Preasfântă Fecioară, ceea ce ai născut viaţa, pe Iisus Hristos, Fiul lui
DUMNEZEU, care a omorât moartea, omoară şi păcatele mele, pe care nu încetez a
le săvârşi, rugându-te pentru noi Maică şi Fecioară, ajutându-ne pentru a ne îndrepta
şi a nu mai greşi, de a fi vrednici de iertarea păcatelor şi mântuirea sufletelor
noastre.

CÂNTAREA 4

Stih: Sf. Arh. Rafail, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Sf. Arh. Rafail, călătoreşte cu noi în toată viaţa noastră şi ne fereşte de căderile în
orice fel de păcate arătându-ne pe noi în ceasul sfârşitului a fi gata a întâmpina pe
Mirele Hristos, ca bucurându-ne de vestea aceasta să te laudăm pe tine Sf. Arh. iar
împreună să laudăm pe DUMNEZEU Făcătorul şi Ziditorul nostru.
Sf. Arh. Rafaile, cerescule arhistrateg care eşti dăruit de la Dumnezeu cu darul
vindecării de orice fel de boală, tămăduieşte-ne sufletul şi trupul păzindu-ne de
toate relele, cu rugăciunile şi mijlocirile tale.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Te rugăm, apără-ne de toate fiarele cele cumplite, de păzitorii de cai şi de toţi
care nu se tem de DUMNEZEU, ne izbăveşte şi ne vindecă de toată răutatea lor
ajutându-ne să sporim în credinţă, nădejde şi dragoste faţă de DUMNEZEU şi de
aproapele, pentru a putea cu adevărat a te lăuda pe tine păzitorul nostru.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Îndreptează-ne căile şi călăuzeşte gândurile noastre Preacurată Fecioară de
DUMNEZEU Născătoare la limanul cel lin al nepătimirii şi al curăţirii de orice fel
de păcate şi ne miluieşte pe noi nevrednicii şi păcătoşii robii tăi.

CÂNTAREA 5

Stih: Sf. Arhanghele Uriil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Rază a focului celui dumnezeiesc fiind Uriile Arh. luminează-ne cu strălucirile
tale şi de focul cel veşnic ne izbăveşte.
Stih: Sf. Arh. Uriil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Întunecarea cea care este întru noi din multă trândăvire şi din gândurile cele
spurcate depărteaz-o de la noi, aducând în inima şi sufletul nostru lumina cea
pururea fiitoare a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu care să fim
267
luminaţi până la sfârşitul vieţii noastre.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Patimile trupeşti şi zburdările care se pornesc asupra noastră mai rău că fiarele
cele sălbatice opreşte-le, sădind şi înrădăcinând în adâncul inimii noastre frica de
DUMNEZEU care este începutul oricărei înţelepciuni.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Fiind Domnul şi Mântuitorul nostru la cinste întocmai cu Tatăl şi cu Duhul, care
s-a întrupat din preacuratele sângiuiri făcându-se om ca şi noi, dar fără de păcat,
numai El putând să ne ajute în toate necazurile, te rugăm Preacurată Fecioară roagă
pe Fiul Tău şi DUMNEZEUL nostru să ne mântuiască pe noi păcătoşii, care am
greşit mai mult decât toţi oamenii de la Adam şi până în acest ceas, mai mult decât
stelele cerului şi nisipul mării

CÂNTAREA 6

Stih: Sf. Arhanghele Salatiil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Slugă a lui Hristos şi păzitorul oamenilor care pe toţi ne scoţi la slujba către
Dumnezeu şi ne îndemni la rugăciune, te rugăm soleşte la mila Domnului nostru
Iisus Hristos pentru noi păcătoşii, ca să fim izbăviţi de toată răutatea potrivnicului.
Stih: Sf. Arh. Salatiil roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Te rugăm scoală-ne totdeauna la slujba ce se înalţă de Sf. Biserică către
DUMNEZEU, cu osârdie, nerăspândiţi cu mintea şi ne înţelepţeşte ca să ne rugăm
în toată vremea, în tot locul şi la tot lucrul Stăpânului şi DUMNEZEULUI nostru cu
frică şi cu cutremur, iar după primirea ajutorului să-I aducem mulţumirile noastre
din adâncul inimii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Te rugăm păzeşte inima, mintea şi sufletul nostru ca să nu ne afundăm în grijile
cele lumeşti şi ne scoate din adâncul fărădelegilor povăţuindu-ne la limanul cel
ceresc. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Picătura de umilinţa rourează-ne Stăpană stingând toată arderea cea rea a inimii,
îndepărtând toată întristarea şi gândurile cele înşelătoare pentru săvârşirea păcatului,
toate le potoleşte.
Mai marilor voievozi ai lui DUMNEZEU, slujitori ai dumnezeieştii slave,
povăţuitorii oamenilor, vrăjmaşii diavolilor şi căpeteniile îngerilor vă rugăm să ne
ajutaţi în cele ce sunt pentru folosul cel sufletesc.
Zis-ai Iubitorule de oameni în învăţăturile Tale că mulţimea îngerilor se bucură în
cer pentru un om care se întoarce prin pocăinţă la DUMNEZEU. Pentru aceasta, eu,
cel ce sunt întru mulţimea fărădelegilor, Unule Ştiuitorule al inimilor, Cela ce eşti
fără de păcat, pe Tine doresc a Te ruga, Cel ce eşti numai milă şi bunătate, blândeţe
şi dragoste adevărată, să Te milostiveşti spre mine păcătosul, trimiţând tuturor celor
ce se roagă Ţie – chiar cu nevrednicie – umilinţă, smerenie, tărie şi curaj în
recunoaşterea mulţimii păcatelor şi completarea pocăinţei rostite cu limba prin
îndeplinirea ei cu fapta, pentru a fi vrednici de iertarea păcatelor.
Tu, ca Cel ce pentru toate ai suferit patimile, moartea pe cruce şi tot pentru
făptura Ta ai înviat a 3-a zi pentru a izbăvi neamul omenesc din robia păcatului, că
pentru toţi păcătoşii se roagă Ţie mai marii voievozi ai cetelor cereşti împreună cu
268
smerita Ta mamă.

CANTAREA 7

Stih: Sf. Arh. Iegudiil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Iegudiile Arhanghele, înţeleaptă slugă a Împăratului Ceresc, întăreşte-ne pe noi
cei ce ne rugăm ţie şi ne învaţă ca întru toate nevoile, necazurile şi scârbele să ne
luptăm cu ispitele făcând voia lui DUMNEZEU pentru a putea fi salvaţi de
chinurile cele veşnice.
Stih: Sf. Arh. Iegudiile, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Te rugăm dă-ne nouă înţelepciune să facem ce este drept şi plăcut lui
DUMNEZEU şi ne păzeşte mintea, inima şi limba, ca să nu mai săvârşim clevetirea
cea pierzatoare de suflet, ci neîncetat să ne plângem păcatele noastre ca să primim
milă şi îndurare la Dreapta Judecată pentru a fi izbăviţi de focul cel veşnic.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Sf. Arh. Iegudiile îndeamnă-ne şi ne întăreşte sufleteşte pentru ca să mulţumim
lui DUMNEZEU penru toate darurile pe care ni le-a dat şi mai departe să ne
ostenim trupul pentru a agonisi cele de trebuinţa acestei vieţi pământeşti şi fii nouă
rugător către Domnul Dumnezeu Mântuitorul şi Milostivul tuturor, ca să nu ne
răsplătească după faptele noastre cele rele, ci după mila Sa cea mare să ne ierte de
tot ce am greşit ca să te laudăm şi să mulţumim ţie mijlocitorul şi rugătorul nostru.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască, Te rugăm Preasfântă Fecioară şi
Maica Domnului Iisus Hristos să ne luminezi cu lumina Fiului Tău şi
DUMNEZEUL nostru şi să miluieşti cu rugăciunile Tale pe cei ce cu credinţă
aleargă la Tine Preacurată Fecioară.

CÂNTAREA 8

Stih: Sf. Arh. Varahiil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.


Cela ce eşti învrednicit cu darul Blagosloveniei, Sf. Arh. Varahiile, te rugăm
îngrădeşte-ne cu binecuvântarea ta cea dumnezeiască ca văzând şi simţind
vrăjmaşul diavol cel plin de pizmă împotriva făpturii lui DUMNEZEU, să piară şi
să nu se mai poată apropia de noi în vecii vecilor.
Stih: Sf. Arh. Varahiil, roagă-te lui DUMNEZEU pentru noi.
Cu faceri de bine sufletul nostru îl împodobeşte şi îmbogăţeşte, iar trupul îl
curăţeşte de patimi şi de orice păcat, ca să ne arătăm vrednici a petrece împreună cu
cei drepţi întru împărăţia cerurilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Miluieşte-ne pe noi cei fără de nici un ajutor şi te arată nouă în ceasul sfârşitului
mângâindu-ne şi uşurându-ne durerile cele cumplite ale morţii şi goneşte pe viclenii
diavoli care năvălesc asupra noastră ca izbăviţi fiind de ei să lăudăm pe
DUMNEZEU şi pe tine folositorul nostru în vecii vecilor.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Spre Tine Preacurată toată nădejdea punându-ne, Sf. Fecioară la îndurările Tale
alergăm ca din vătămările cele diavoleşti să ne scoţi biruitori, iar sufletul făcându-l
269
puternic în faţa încercărilor, necazurilor şi slăbiciunilor acestei vieţi trecătoare, să
poată fi numărat împreună cu cei mântuiţi.

CÂNTAREA 9

Toate puterile cereşti, Serafimi, Heruviimi, Scaune, Domnii, Puteri, Stăpânii,


Începătorii, Arhangheli şi Îngeri, rugaţi-vă lui DUMNEZEU pentru noi. Scaunelor
care sunteţi în chipul focului, Serafimilor celor prea luminaţi, Heruviimilor celor cu
ochi mulţi vă rugăm ajutaţi-ne să ne izbăvim de focul cel veşnic şi de toate chinurile
cele din iad pe noi ticăloşii şi păcătoşii, pentru ca să vă fericim şi să vă mulţumim în
Împărăţia Cerurilor în vecii vecilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Dumnezeieştilor Puteri, Arhangheli şi Îngeri, slujitori şi slăvitori neincetat ai
Sfintei Treimi, vă rugăm salvaţi-ne pe noi, cei ce am facut mai mult voia celui rău,
scoţându-ne din calea vrăjmaşului şi călăuzindu-ne pe calea cea stramta a adevăratei
pocăinţe pentru a fi vrednici de iertarea păcatelor şi lăudători împreună cu voi ai
slavei dumnezeieşti.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN.
Ceea ce covârşeşti cu mărirea şi cu slava pe Heruviimi şi Serafimi, pe Arhangheli
şi Îngeri, ca pe Cel purtat pe umerii lor, Tu Preacurată Maică şi Fecioară, în pântece
şi braţe L-ai purtat, pentru care cu cântări pe Tine totdeauna Te mărim.

Rugăciune către Sfinţii Arhangheli

Ne rugăm vouă Sfinţilor Arhangheli cei ce sunteţi povăţuitorii, păzitorii şi


apărătorii făpturilor lui Dumnezeu. Mai întâi Către tine Sfinte Arh. Mihaile care eşti
întâiul stătător înaintea Tronului Prea Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi de
care eşti rânduit a păzi neamul omenesc, care cu minunile tale şi cu puterea ce-ţi
este dată, întotdeuna ieşi biruitor asupra taberelor vrăjmaşilor întorcând lumea la
credinţa cea adevărată.

Rugăciune către Sf. Arh. Mihail

O dumnezeescule Mihaile cel mai întâi între arhangheli, biruitorul demonilor prin
puterea dată ţie de la Dumnezeu, te rugăm ceartă şi alungă pe toţi viclenii diavoli
care în chip nevăzut duc război împotriva făpturii lui Dumnezeu pe toate fronturile
ispitelor, necazurilor şi suferinţelor, pentru ca să ne abată de la calea cea dreaptă şi
adevărată, a poruncilor lui Dumnezeu ştiind că noi oamenii suntem slabi şi
neputincioşi, înclinaţi spre păcat din tinereţile noastre, de aceea, singuri, fără
ajutorul lui Dumnezeu, şi care îl putem primi numai prin rugăciune, uşor ne poate
birui. Te rugăm, auzi-ne când te chemăm şi cu puterea ta pre toţi vrăjmaşii noştrii
fă-I ca pulberea pe faţa pământului şi ca praful în faţa vântului.
O, dumnezeescule arhistrateg Mihaile, întâiule domn şi voievod al cereştilor
Puteri, o, minunatule Arhanghel păzitorul nostru.
Te rugăm fii nouă ajutător în toate necazurile şi nevoile, în toate nedreptăţile,
270
scârbele, mâhnirile noastre şi ne izbăveşte de toată înşelăciunea diavolească
ascultându-ne glasul ori de câte ori te vom chema în necazul nostru şi cu sabia ta
cea de foc alungându-i pe toţi vrăjmaşii noştrii, văzuţi şi nevăzuţi.
O, mare Arhanghele Mihail, te rugăm biruişte-i cu puterea dată ţie de la
Dumnezeu pe toţi acei care se împotrivesc nouă şi nu ne lasă în pacea şi liniştea
lăsate nouă de la Dumnezeu pentru a-I sluji şi a face Voia Lui. Sf Arh Mihaile, te
rugăm izbăveşte-ne de moarte năpraznică, prin accidente, prin cutremure, prin
potop, prin foc, prin sabie şi prin războiul cel dintre noi provocat în toată clipa de
vrăjmaşul diavol.
O! Mihaile Arhanghele, Slujitorule al lui Dumnezeu, cel ce eşti rânduit a ajuta
celor din primejdii, izbăveşte-ne pe noi, robii lui Dumnezeu, care chemăm în ajutor
numele tău, de toate ispitele ce vin asupra noastră de la cel rău pentru a ne opri
înainte de a săvârşi păcatul luminându-ne mintea pentru a afla şi înţelege care
gânduri ne vin nouă de la Dumnezeu pentru a le îndeplini şi care gânduri ne vin de
la diavol pentru a le alunga şi respinge.
Te rugăm Sf. Arhanghele Mihaile pune pe fugă pe vrăjmaşul şi vicleanul diavol
apărându-ne de toate meşteşugirile şi cursele ce le pregăteşte asupra noastră,
păzindu-ne şi salvându-ne trupul şi sufletul neîntinat şi fii cu noi permanent
ajutându-ne în lupta cu acest neastâmpărat vrăjmaş, pentru a-l putea birui putând
urma calea mântuirii cu multă râvnă, hotărâre, credinţă, nădejde şi dragoste faţă de
Dumnezeu cel slăvit în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în veci. Amin.
Iar acum îndrăznesc să vin şi către tine Sf. Arh. Gavrile care ţi s-a dat ţie să fii
vestitor a tuturor darurilor dumnezeieşti; al bucuriei, al veseliei, al smereniei, al
răbdării, al înfrânării, al iertării, al milosteniei şi a tot gândul cel curat care aduci
făptura cea cuvântătoare a lui Dumnezeu din cele mai grele încercări, necazuri,
suferinţe şi ispite, în sănătate, smerenie şi în pace şi mai mult fiind înger al darului
dumnezeesc, încă ai putere să schimbi gândurile cele rele în gânduri bune, răutatea
în bunătate, ura, vicleşugul şi răzbunarea, în dragoste, cinste, sinceritate şi bună
înţelegere prin credinţa în Dumnezeu, încă ai putere să preîntâmpini neamul
omenesc de orice pericol, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de foamete, de
boală şi de tot războiul cel dintre noi pornit din înşelăciunea diavolească.
Te rugăm Sf. Arh. Gavriile adune şi nouă vestea cea mare a iertării păcatelor aşa
cum ai adus vestea cea sfântă şi dumnezeească a naşterii în trup a Domnului Nostru
Iisus Hristos, Prea Sfintei Fecioare Maria, de la tine rămânând praznicul Bunei
Vestiri pe care poporul creştinesc ca semn de preţuire îl sărbătoreşte în fiecare an.
Tot tu ai fost acela care ai adus cea mai mare bucurie omenirii prin sfintele femei
mironosiţe, bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, ceea ce înseamnă
biruinţa vieţii asupra morţii, precum şi biruinţa pentru totdeuna asupra diavolului,
cel mai mare vrăjmaş al lui Dumnezeu, împotriva căruia nu îndrazneşte să se lupte
direct, ci prin oameni, care sunt chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, despre care ştie
că din rândul acestora, sfinţii, drepţii şi toţi cei care s-au învrednicit în viaţa aceasta
trecătoare de a trăi după modelul şi învăţătura dată de Domnul Iisus Hristos, vor
completa numărul îngerilor căzuţi din cer în frunte cu Lucifer, tatăl minciunii şi
diavolul, care nu mai are iertare din cauza păcatului mândriei, pentru că numai a
gândit să urce cu scaunul său la înalţimea tronului Tatălui Ceresc. Pentru aceasta
te rugăm Dumnezeul nostru ajută-ne zi şi noapte să nu cădem şi noi în păcatul
271
mândriei, ci să ne smerim mereu ca vameşul.
De aceea te rugăm Sf. Arh. Gavriile ajută-ne în toate clipele cele grele ale vieţii
noastre, care ne vin nouă de la de la acest vrăjmaş – blestemat de Dumnezeu – care
se năpusteşte asupra noastră ca un leu ca să ne piardă şi stie că puţine zile mai are.
Soarta lui fiind pecetluită şi osânda veşnică îl aşteaptă pe el, oastea lui şi toţi cei
care în această viaţă au făcut voia lui, cu toate încercările trimise de Dumnezeu în
scopul de a se îndrepta.
Doamne Dumnezeul nostru, îţi mulţumim că prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus
Hristos ne-ai învaţat tot ceea ce trebuie să facem, tâlcuindu-ne, fie direct, fie prin Sf.
Apostoli, cuvintele Sfintei Scripturi ca să înţelegem, că viaţa aceasta a noastră pe
pământ este o luptă continuă între bine şi rău, o luptă cu necazurile, ispitele,
suferinţele şi toate nedreptăţile. Această luptă este îngăduita de Dumnezeu, dar
având credinţă şi nădejde neclintită că nu ne va lăsa singuri şi la timpul potrivit ne
va ajuta să ieşim biruitori.
Această luptă pentru biruirea răului ne ajuta, ne convinge şi ne întăreşte în
credinţa că fără luptă nu este biruinţă, nu este încununare, nu este mântuire.
Ne rugăm către voi toate puterile cereşti, care staţi împrejurul scaunului Celui
Prea Înalt şi pururea priviţi la Slava Lui cea dumnezeiască şi neîncetat vă rugaţi
pentru mântuirea neamului omenesc, rugaţi-vă şi pentru mine, de trei ori ticălosul şi
păcătosul, pentru ca în tot ceasul, momentul şi clipa greşesc cu voie şi fără voie,
supărând şi mâhnind bunătatea cea nemăsurata a lui Dumnezeu.

Recunosc Doamne că mult am greşit în viaţa mea, mai mult decât stelele cerului
şi nisipul mării şi pe drept cuvânt cel mai păcătos dintre păcătoşi, eu sunt.
Că nu este păcat să nu-l fi săvârşit, fie cu mintea, cu gândul, cu cuvântul şi cu fapta,
acceptând cu uşurinţă îndemnul diavolului fără a mă gândi în acelaşi timp şi la Tine
Doamne, spre a nu ceda în faţa ispitei şi a lupta dupa cuvantul Tau: în lume
necazuri veţi avea, dar să îndrăznim la Tine, că Tu prin jertfa pe cruce ai biruit
lumea.
Astfel cât de nevrednic şi păcătos sânt cu mintea mea mărginită nu pot a număra
toate păcatele, ci numai Tu care ştii toate, ştii şi păcatele mele. Totuşi pentru a nu fi
fără răspuns în faţa Ta, încerc a le spune dupa puterea mea. Am minţit, am clevetit ,
am desfrânat, am hulit, m-am lăudat, m-am mâniat, am ţinut minte răul, am
pricinuit sminteală, sunt neîndurat, nemilostiv, iubitor de argint, de slavă deşartă,
iubitor de dezmierdări, lacomul, beţivul, leneşul, pricinuitorul de râs, răspânditul cu
mintea, mândrul, nebăgătorul de seamă, am călcat dumnezeieştile porunci şi mai
mult decât toţi păcătoşii, ticalosul de mine, pentru că nu iert cu adevărat, din inimă,
ci zic doar din buze, însă nu uit şi îmi pare bine de necazul aproapelui, care mi-a
facut rău, iar când rostesc rugăciunea Tatăl Nostru, acolo unde spune: şi ne iartă
nouă greşalele noastre precum iertăm şi noi, greşiţilor noştriii, mă acuz şi mă
osândesc singur pedepsei celei veşnice. O, bunătate a lui Dumnezeu şi îndelunga Ta
răbdare, Doamne, care îmi aştepţi pocăinţa până în ultima clipă a vieţii, nici să-ţi
mulţumesc nu sunt vrednic.
Încă nu ai coborat foc din cer pentru a mă arde aici pe pământ şi nu ai desfăcut
prăpastia adâncului ca să mă înghită de viu, de aceea cu mare tânguire şi cu lacrimi
de umilinţă vă chem pe voi Cereştilor Puteri şi plecat pe genunchi, mă rog către voi
272
să-mi ajutaţi ca începând din acest moment să pun început bun, iar după
mărturisirea tuturor păcatelor, să mi le recunosc, cu adevărată căinţă, cu multe
lacrimi, cu părere de rău şi zdrobire de inima şi să nu mai greşesc, să merg drept pe
calea credinţei în Dumnezeu, până la răsuflarea cea mai de pe urma a vieţii mele.
Şi mai mult decât toate atunci când voi fi chemat ca să dau răspuns despre cele ce
am făcut în această viaţa să aflu şi eu acea bunătate şi milă dumnezeească precum a
aflat tâlharul de pe cruce care şi-a recunoscut fărădelegile, pentru că după faptele
mele voi rămâne cu caprele în partea cea de-a stânga, înspăimântat de păcatele pe
care atunci le voi cunoaşte, pe toate, pe care cu multă uşurinţă le-am făcut,
nesocotindu-le a fi păcate. În acestă primejdie de osândit pentru totdeuna, cu
adevărat vrednic sunt de cuvintele pe care le va rosti Dreptul Judecător, celor
păcatoşi: “Plecaţi de la Mine blestemaţilor în focul cel veşnic care este gătit
diavolului şi îngerilor lui. Alerg către voi Sfinţi Arhangheli, căci voi sunteţi
puternici apăratori şi izbăvitori, atâta timp cât mă mai aflu în viaţă şi mai este vreme
de pocăinţă, să mă salvaţi şi să mă scoateţi din cumplitele chinuri ale iadului, să trec
cu ajutorul vostru vămile văzduhului, unde stăpânitorii lor aşteaptă cu multă
nerăbdare să mă oprească în laţul fărădelegilor mele şi să mă ducă în întunericul cel
mai dinafară pentru a mă chinui în legăturile cele nedezlegate în vecii vecilor.
Înduraţi-vă şi mă ajutaţi ca să fiu izbăvit din mâna vicleanului diavol şi la
Dreapta Judecată să mă învrednicesc cu rugăciunile voastre pe care în viaţă le-am
făcut către voi, să aflu milă, bunătate şi îndurare de la Dumnezeu, pentru a mă trece
şi pe mine cu oile în partea dreaptă şi ca împreună cu voi să slăvim neîncetat Prea
Slăvitul şi Prea Sfântul Nume al Tatălui, al Fiului şi al Sf. Duh acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfinţii Arhangheli


Doamne Dumnezeule, mare Împărate şi fără de început, trimite Doamne pe Mihail
Arhanghelul şi slujitorul Dumnezeieştii Tale slave să gonească pe toţi vrăjmaşii
care se luptă cu noi, şi în ceasul ieşirii sufletului meu din ticălosul meu trup, să fie
lângă mine şi să mă izbăvească de vrăjmaşii cei ce-mi chinuie sufletul în ceasul
morţii sale, şi pe Gavriil vestitorul Prea Curatei Fecioare, pe Rafail, tămăduitorul,
neputinţelor sufleteşti şi trupeşti, pe Uriil, Salaftul, Egudul şi Varahil, trimite
Doamne Arhanghelii şi îngerii Tăi spre ajutorul nostru, ca să ne scoată de la
vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi.
O, Dumnezeieştilor, şapte Arhangheli, nu ne lăsaţi pe noi, cei ce scăpăm la
acoperământul vostru, certaţi-i pe toţi cei ce se luptă cu noi, şi-i faceţi pe ei, ca pe
nişte praf pe faţa pământului, cu puterea voastră cea sfântă.
O, Dumnezeieştilor Arhangheli şi îngeri, cei cu pioase aripi, întâilor voievozi ai
cereştilor puteri, nu ne lăsaţi pe noi, cei ce ne rugăm şi cerem ajutorul vostru.
O, minunaţilor Arhangheli şi îngeri păzitori ai noştri cei nebiruiţi, fiţi nouă ajutor
întru toate ispitele ce ne împresoară de la diavoli şi de la oamenii cei răi, în scârbe,
în boli şi de toate felurile de nevoi, şi ne păzeşte de tot felul de răutăţi sufleteşti şi
trupeşti.
O, marilor şapte Arhangheli, Mihaile, Gavriile, Rafaile, Uriile, Salabatule, Egudule
şi Varahil, nu ne lăsaţi pe noi, Arhanghelilor izbăvitori de toată înşelăciunea
diavolească, biruiţi pe toţi cei ce se împotrivesc nouă.
273
Cu puterea cinstitei şi făcătoarei de viaţă Cruci a Domnului, cu rugăciunile Prea
Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi cu ale tuturor sfinţilor, a marilor Arhangheli şi
îngeri Mihaile, biruitorule al vrăjmaşilor, biruieşte pe toţi cei ce se luptă cu noi,
Gavriile, vestitorul Prea Curatei Fecioare, Rafaile, tămăduitorul neputinţelor
omeneşti, tămăduieşte neputinţele noastre, cele sufleteşti şi trupeşti, Uriile, care eşti
raza focului dumnezeirii, luminează-ne şi pe noi cei întunecaţi.
Salaftiile, rugătorule către Dumnezeu pentru toţi oamenii, roagă-te şi pentru noi
păcătoşii şi ne îndeamnă la rugăciune, la blagoslovenia lui Dumnezeu, care-i
întăreşte pe cei ce se ostenesc, întăreşte-mă şi pe mine, la nevoinţă şi la petrecere
monahicească să-mi spovedesc păcatele şi sporire la faptă bună dăruieşte-mi.
Varahiile, dătătorule de blagoslovenie şi mijlocitor al facerilor de bine, mijloceşte şi
pentru mine blagoslovenia lui Dumnezeu şi mântuirea şi facerea de bine, pentru
toate cele sufleteşti şi trupeşti.
Ajutaţi-mă pe mine, nevrednica roabă a voastră, şi ne izbăviţi de cutremur, de
potop, de foc, de sabie şi de moarte năprasnică şi de tot înşelătorul vrăjmaş. Şi ne
izbăviţi pe noi şi pe toţi cei ce se roagă vouă întotdeauna, acum şi pururi şi în vecii
vecilor. Amin.

Rugăciunea Bogorodicinaia
(adică citirea de 150 de ori a Cantării aduse din Ceruri de către Arhanghelul
Gavriil, ca inchinăciune către Preasfanta Fecioară Maria, Născătoarea de
Dumnezeu)

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea


ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine.
Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul
sufletelor noastre!
Această pravilă a fost dată de Maica Domnului Insăşi,
in veacul al VII-lea şi
odinioară era săvarşită de toţi creştinii. In chilia Sfantului
Serafim de Sarov s-a
găsit o cărticică veche cu descrierea minunilor petrecute
cu oamenii care implineau această pravilă. Citirea de 150
de ori a rugăciunii Bogorodicinaia indepărtează mania Lui
Dumnezeu. Bogorodicinaia ne scoate din focul patimilor,
ne ridică din beznă; nu vom arde in foc, ne vom tămădui noi cei tulburaţi sufleteşte,
ne vom curăţi noi cei intinaţi, vom invia noi cei omoraţi de patimi şi vom canta cu
bucurie: Născătoare de Dumnezeu Fecioară bucură-Te!

274
Rugăciunile care se citesc la inceputul acestei pravile sunt rugăciunile:
Tatăl nostru, Uşa milostivirii, Rugăciunea pentru părintele duhovnicesc şi
Rugăciunea de mantuire:

Tatăl nostru, Carele eşti in Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Impărăţia Ta!
Facă-se Voia Ta! Precum in Cer aşa şi pe Pămant. Painea noastră cea spre fiinţă dă-
ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri! Şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean şi rău!

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu


Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.

Mantuieşte Doamne pe părintele meu duhovnicesc (numele) şi pe toţi fiii lui


duhovniceşti şi pe fraţii noştri intru Christos şi pe toate rudeniile cele după duh şi
după trup, intăreşte-i, apără-i, miluieşte-i, dă-le mangaiere in necazuri şi vindecare
de boli. Doamne trimite-i lui Harul Sfantului Duh şi pentru rugăciunile Născătoarei
de Dumnezeu ajută-ne Doamne, să ne indreptăm viaţa şi să ne mantuim sufletele
noastre. Amin!

1. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2.Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.

3.O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4.După primele zece: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu,
mantuieşte şi păzeşte pe toţi creştinii dreptslăvitori, sporeşte-le credinţa, pocăinţa,
iar pe cei adormiţi odihneşte-i in veşnica slavă a Domnului nostru.

2. 1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei cenădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4.După douăzeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, mantuieşte-i
şi intoarce-i la Biserica Ortodoxă pe robii Tăi cei rătăciţi şi căzuţi (numele).
275
3. 1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,
Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3.O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După treizeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, mantuieşte-l
şi păzeşte-l pe părintele meu duhovnicesc (numele) şi cu sfintele lui rugăciuni
miluieşte-mă pe mine păcătosul.

4.1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul
sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După patruzeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, potoleşte
intristările noastre şi trimite mangaiere robilor Tăi, celor scarbiţi şi bolnavi
(numele).
5 .1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,
Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După cincizeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă
de ispite, de tot răul şi de năpăstuiri.

6. 1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.

276
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După şaizeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să
săvarşesc toate lucrările mele intru Slava Lui Dumnezeu şi spre folosul celor
apropiaţi.

7. 1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După şaptezeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, păzeşte-mă
de tot răul şi acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor.

8 .1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După optzeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, inviază
sufletul meu şi dăruieşte-mi rugăciune statornică către Tine.

9 .1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După nouazeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu ajută-mi cu
milostivirea Fiului Tău şi a Stăpanului nostru, că să-mi trimită Harul rugăciunii
celei arzatoare şi stăruitoare.

10. 1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
277
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După o suta: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, induplecă-L pe
Domnul nostru Iisus Christos să mă miluiască pe mine păcătosul, să-mi ierte toate
păcatele şi să mantuiască păcătosul meu suflet.

11 .1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După o suta zece: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, aprinde-
mă cu iubirea Ta, intăreşte-mă in credinţă şi luminează ochii mei cei intunecaţi cu
păcatele.
12.1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,
Marie, Domnul este cu Tine.
Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este Rodul pantecelui Tău, că ai
născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. O După o suta douazeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu,
izbăveşte-mă de ganduri deşarte şi dăruieşte-mi cuget şi inimă avantată spre
mantuire.

13 .1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine.Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După o suta treizeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu,
trimite-mi pace sufletească, odihnă şi sănătate trupească.

278
14.1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,
Marie, Domnul este cu Tine.Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După o suta patruzeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu,
dăruieşte-mi sfarşit paşnic şi netulburat şi călăuzeşte-mi sufletul prin vămile cele
infricoşătoare.

15.1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,


Marie, Domnul este cu Tine.Binecuvantată eşti Tu intre femei şi Binecuvantat este
Rodul pantecelui Tău, că ai născut pe Mantuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvantată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim in Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de
nevoi, că Tu eşti mantuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu
cuvintele noastre).
4. După o suta cincizeci: O, Preasfantă Stăpană, Născătoare de Dumnezeu, fii mie
zid nebiruit şi păzitoare puternică. Maică a Lui Dumnezeu, nu mă depărta pe mine
păcătosul şi nevrednicul, care alerg la Impărătescul Tău Acoperămant, că Tu eşti
nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor!
*****
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea
Fericită şi Preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită
decat Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decat Serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai născut, pe Tine Cea cu adevărat Născătoare
de Dumnezeu Te mărim! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfantului Duh şi acum şi pururea
şi in vecii vecilor. Amin!

Doamne miluieşte! (de 3 ori) Intăreşte Dumnezeule sfanta şi dreapta credinţă a


dreptmăritorilor creştini şi Sfanta Biserică a Ta in vecii vecilor! Amin!

279
Rugăciunea Maicii Domnului “sporirea minţii”

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care


Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-O,
dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la
cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea
noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii
îi ridici!
Primeşte această cântare de rugăciune de la noi,
nevrednicii robii Tăi, care cu credinţă şi cu
smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale
icoane! Înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul
nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi
putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa
omului, păstorilor înţelepciune duhovnicească,
râvnă şi buna pază a sufletelor noastre,
învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei
şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. Şi
acum, maică prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în
dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei o legatură de iubire nedespărţită, pe cei
rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i
frica de Dumnezeu, înfrânarea şi hărnicia, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe
folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea
280
ce esti mai cinstită decat Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii. Iar noi, văzând
faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa
noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji
lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea
şi ajutorul Tău, laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-i aducem Întreit
Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU DUHOVNIC

   Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeru, care


pe desfrânatul şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi
rugăciunea mea pentru robul Tău duhovnicul meu
(N) ales de Tine să poarte povara păcatelor mele în
faţa Ta, aşa precum Tu porţi povara lumii întregi în
faţa Tatălui Ceresc. Iartă-i taoate greşelile lui pentru
dragostea şi jertfa stăruitoare, ca să pun început bun
de pocăinţă, eu oaia rătăcita. Cercetează-l degrabă şi
vezi neviole lui. Vindecă-l de toată boala şi de toată
întinăciunea trupească şi de slăbiciunea firii celei
căzute. Izbăvaşete-l de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de tot răul şi ispitele ce i-au
venit pentru păcatele mele. Sporeşte-i înţelepciunea, îndelunga-răbdare, liniştea,
pacea şi mulţumirea sufletească. Înmulţeşte-i puterea, sporeşte-i blândeţea şi
purtarea de grijă şi împlineşte toate cele de folos lui. Dă-i minte luminată şi
pricepere sfântă care pogoară de la Tine, Împăratul Luminilor. Bine-sporeste în el
Doamne şi dararuietşe-l sănătos, îndelung în zile, drept învăţând cuvântul
adevărului Tău. Amin (metanie).
   Împărate Ceresc Mângâietorule, deschide stavila cerului şi plouă peste duhovnicul
meu (N) belşug de har şi bogată milă. Pogoară-te asupra lui, odihneşte-te în el
pururi şi ravarsă peste el mulţimea îndurărilor Tale. Amin. (metanie)
   Maica Domnului, acoperă cu atotputernicul tău Acoperământ pe robul tău,
duhovnicul meu, (N) şi roaga-te Bunului Dumnezeu să-l miluiască pentru
rugăciunile tale. Izbăveşte-l de toată ispita trupească şi sufletească, curăţeşte-l,
tămăduieşte-l, întăreşte-l şi sănătate deplină dăruieşte-i. Amin (metanie)
   Cuvioase Parinte Siluane roăga-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe
duhovnicul meu (N) pentru rugăciunile tale. (metanie)
   Cuvioase Arsenie cel Mare roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe
duhovnicul meu (N) pentru rugăciunile tale. (metanie).
   Cele nouă puteri cereşti, Sf. români, Mucenici şi Muceniţe, Cuvioşi şi Cuvioase,
rugaţi-vă Domnului să mântuiască şi să miluiască pe duhovnicul meu (N) pentru
rugăciunile voastre (metanie). Amin.

281
RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPĂCARE, ÎNŢELEGERE
ŞI ÎNMULŢIREA DRAGOSTEI

Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai


stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat
pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, pe cei
ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi
pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul
din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii,
nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie.
Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru înălţime
ca un Bun asupra inimilor noastre, ce sunt lipsite
de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii
urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului
Tău Duh coborând peste Dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune şi din
dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi
unire.
Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de
asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra
noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe altii şi să
facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. Amin.

Mergând, apoi, la Sfânta Liturghie, dă preotului pomelnicul celor vii şi roagă-l să


adauge rugăciunea şi ecteniile speciale din rânduiala "Pentru înmulţirea dragostei şi
dezrărdăcinarea urii şi a toată răutatea" (din Liturghier), precum şi rânduiala "Pentru
cererea şi câştigarea celor de trebuinţă şi de folos".

RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR CE NU AU
COPII

   Auzi-ne pe noi, Milostive şi Preaputernice


Doamne, ca prin rugăciunile noastre să ne trimiţi
harul Tău. Fii milostiv, Doamne, către rugăciunea
noastră, adu-ţi aminte de legea Ta, cea de
înmulţire a neamului omenesc şi ne fii nouă
milostiv Acoperitor, ca prin ajutorul Tău să fie
păstrată legea dată de Tine. Tu, cu puterea cea
stăpânitoare, din nimic pe toate le-ai făcut şi ai pus
început la toate cele existente în lume; L-ai creat
pe om după chipul Tău şi cu mare Taină ai sfinţit Cununia prin Închipuirea Tainei
Unirii lui lui Hristos cu Biserica. Caută, Milostive, către robii aceştia care sunt uniţi
prin Taina Cununiei şi cer ajutorul Tău, ca să fie roditori şi să-i vadă pe fiii fiilor
282
săi, chiar până în al treilea şi al patrulea neam; şi să ajungă până la dorita bătrâneţe
şi să intre în împărăţia Cerurilor prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căruia I se
cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea cu Sfântul Duh în veci. Amin.

283