Sunteți pe pagina 1din 7
Manat de nba roman per stadeni tind dn ana pregatvr (Nel AT-AD) Ee Anexe Notiuni de gramatica pentru Nivelul A1-A2 1. Articolul J Actcotulnehowsrat | masculin. nentru amasculin _feminin neutru, | oun ° un Singular | -(wl/te -af-ua {uh niste niste nigte Plural ai le _ale 2. Substantivul . Namere gi genari Plural Singoar ioral a pouk—||_—_uN por ||___UN DouA a z ae ca z colegt a vole vote cal caite oe ase cles nied one a = a ms ms a zi aa i cf nazi tramvai_ mvaic = a doctor | doctoamet || — cons. consti fw 5 [Se feo Fe suri care ef Ten ei oa ‘rem fecatate | fal meta met me | at aD naa ae i a Toxogaf frte ia ag wate ea mere per smu muse oe z a a ae pel PH Thess Tusa ch 7 veh stow Slow genmeai | gemmchi = ee a 4 8 cochi ochi = in qosele a Tow ‘atte su Sti mae cokes cote pine Bedale ~vinatcare | vlnaitoare | | Timunctoase | munca oo Era! Eg Cie PARDON «Dara CALE Declinarea substantivelni Substantive feminine o / doua cask | _ Silartieol nehotarat eu atticol hotarat singular plural singular plural N./Ac. 0 cash nigte case casa casele G./D. | unei case unor case casei casclor x ficol nehotii: it articol hi rit % MASINA : cu articol nehotaral : cu sits oti singular plural singular plural | _N.fAc. | omasina | nigte masini masina masinile G.iD. | unei masini |“ unor masini masinii | maginilor Substantive masculine un / doi — — i Et Ah es, sTupenr | Static! nehotieat val tara singular plural singular plural N./ Ac. un student | niste studenti_ | studentul studentii G./D., tudent | unor studenti | studentului | studentilor_ a cuarticol nchotarat “a Attical hotarat singular plural singular plural [| _N./Ac. un frate nigte frati fratele fratit GD. unui frate | unor frati fratelui fratilor | Substantive neutre un / doud TREN cu articol nehot soa cu articol hotirat. singular plural singular plural [ N/a. uniren | nigte trenuri trenul trenurile GD. ‘anui tren trenului trenurilor cae cu articol nehotrat | eu areal hota | singular plural singular plural N./Ae. un caiet nigte caiete caietul caictele G./D. unui caiet_| _unor caicte caictului caietelor 3. Adjectival calificativ a.cu4 forme ‘maseulin | feminin [neutril] —xemplu | masculim | femiain | meutra] ae x a frumos / | frumoasa | frumos / sien = Eacled nee albastra | / albastré | albastru Siea . “e e plural | ¥mosi/ | frumoase | frumoase albastri_| /albastre | /albastre | es Mana ede nba ron enor tude ston dn ama pregitor (Net AL-A2) za b, cu 3 forme mase/neuiru| feminin | Exemplu | _masedneuten, = feminin == a 4 Singular | mic, lung, larg, nou | mic, lungé, larg’, nougi | i -_ plural mici, lungi, largi, not Exemplu jnasculin/neutru/feminin Singular | dulce, fierbinte, mare, rece, subtire, tare, verde plural | dulci, fierbingi, mari, reci, subtiri, tari, verzi 4. cu 1 formit be), bleu, bleumarin, gri, maro, roz, kaki, mov 4, Gradele de comparatie ale adjectivului / adverbului Ger =adjectiy /adverb 5 Pees ao = Poni de superioritate | mai + adj./adv. + decdit/ca + subst, pron. Comparatiy | de egalitate | a fel de/tot atat de + adj./adv/ + ea + subst, pron. | de inferioritate | mai putin + adj./adv/ + ca + subst, pron. celicealceifeele + adj. cel mai + adv. Superlativ foarte + adj relativ absolut | extraordinar de nemaipomenit de a. Adjectivul / pronumele posesiv piect <2 Un posesor (singular) = Mai multi posesori (plural at (Se) p.La p.alla p.alll-a pla palla p.allla masc./neutru mea tau siu (lui/ei) nostra: vostru for | feminin mea fa sa (lui/ei) noaste voastre jor Mai multe | Ung Ginguiar) "Mai mulfi posesori (plural = Ipesetaie wt)” ta palta pala pra | palla | pala masculin mei. tai siu (Iui/ei) nostri vyostri Jor [fem /neutra mele tale sale (lui/ei) | noaste | voastre lor fe